MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z"

Transkrypt

1 MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z Nakład 2300 egz. Nr 93 / 01 / 2015 styczeń 2015 ISSN BEZPŁATNY NOWOROCZNE SPOTKANIE SAMORZĄDOWE 2015 w gminie siewierz 12 stycznia br. odbyło się Noworoczne Spotkanie Samorządowe, podczas którego Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś podsumował pracę siewierskiego samorządu w minionym 2014 roku oraz przedstawił plany rozwoju Gminy w nowym 2015 roku. Podczas spotkania odbyły się również uroczystości odznaczenia medalami za długoletnią służbę przyznawanymi przez Prezydenta RP oraz wręczenia nagrody Magnum Meritum Pro Regionis Et Urbis Sevioris zasłużonym mieszkańcom i organizacjom z naszej Gminy. Coroczne spotkanie jest okazją do wyróżnienia osób i organizacji szczególnie zasłużonych dla Gminy Siewierz. Na zaproszenie Burmistrza przybyło wielu znamienitych gości zajmujących się działalnością publiczną w naszym regionie m.in. posłowie na Sejm RP Waldemar Andzel, Beata Małecka-Libera, Anna Nemś, Senator RP Zbigniew Meres, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa, Wicewojewoda Śląski Piotr Spyra, J.E. Ks. Biskup Diecezji Sosnowieckiej dr Grzegorz Kaszak, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Mirosław Mazur, Radni Rady Powiatu Będzińskiego Jan Mucha i Stanisław Paks, prezydenci, burmistrzowie i wójtowie z miast i gmin naszego regionu, a także Burmistrz partnerskiego miasta Edelény na Węgrzech Oszkár Molnár. Na spotkaniu obecni byli także członkowie Rady Miejskiej w Siewierzu wraz z Przewodniczącą Barbarą Bochenek, sołtysi, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, dyrektorzy placówek oświatowych, prezesi klubów sportowych i innych organizacji i instytucji działających na terenie miasta i gminy. Nie zabrakło również dyrektorów i prezesów najważniejszych firm, którym bliskie są sprawy rozwoju ziemi siewierskiej. Spotkanie rozpoczął występ zespołu SONITUS w składzie: Alicja Wójcik, Irena Grobelna, Maria Grochalska, Lidia Bąk i Lidia Zaremba. Opiekunem artystycznym zespołu jest Bernard Sołtysik. SONITUS wykonał dla zebranych gości 3 utwory: Ave Maria, Adeste fideles i Alleluja. Następnie głos zabrał Burmistrz Zdzisław Banaś, który powitał przybyłych na spotkanie gości, po czym zaprezentował najważniejsze dokonania, przedsięwzięcia, inwestycje, działania społeczne, promocyjne i kulturalne mające miejsce w Gminie Siewierz w 2014 roku. Wśród nich znalazły się między innymi: - Zagospodarowanie terenu wokół zamku na cele rekreacyjne, turystyczne i sportowe; - Budowa bazy sportowej w Gołuchowicach; - Rozbudowa budynku remizy OSP w Tuliszowie; - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Dziewkach; - Budowa siłowni terenowych w gminnych sołectwach; - Budowa parkingu przy ZSP w Żelisławicach; - Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Wojkowice Kościelne i Warężyn. Po wystąpieniu Burmistrza nastąpił uroczysty moment wręczenia Medali za Długoletnią Służbę, które otrzymali pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz oraz PW. PROMAG Sp. z o.o. Medale te są przyznawane przez Prezydenta RP za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Odznaczenia w imieniu Prezydenta RP wręczył osobom wyróżnionym Wicewojewoda Śląski Piotr Spyra. Złotymi Medalami za Długoletnią Służbę odznaczone zostały panie: Mariola Fira, Jadwiga Korusiewicz, Burmistrz Zdzisław Banaś otrzymał odznaczenie Za zasługi dla sportu. - Budowa odwodnienia części Osiedla Zachód w Siewierzu; - Budowa drogi gminnej w dzielnicy Siewierz Jeziorna; - Budowa drogi gminnej na ul. Widokowej w Tuliszowie; Ewa Łukasik, Krystyna Nawrot, Danuta Skalska, Maria Gocyła oraz Prezes Zarządu PW. PROMAG Sp. z o.o. Piotr Wosinek. c.d. na str. 3

2 2 wydarzenia ORSZAK TRZECH KRÓLI PRZESZEDŁ ULICAMI SIEWIERZA W dniu 6 stycznia 2015 r. ulicami Siewierza przeszedł Orszak Trzech Króli. Orszak przypomina o bogatej polskiej tradycji jasełkowej i zachęca przede wszystkim do wspólnego i radosnego przeżywania Święta Trzech Króli i rodzinnego kolędowania. Orszak zazwyczaj prowadzą przedstawień: Aniołowie budzą Trzej Królowie symbolizujący trzy pasterzy, Spotkanie Trzech Krókontynenty Europę, Azję i Afry- li, Odnalezienie Betlejemskiej kę. Podążają w bogatych sza- Gwiazdy, W pałacu Heroda tach i nakryciach głowy. Ich świtę oraz Adoracja Żłóbka pokłon stanowią dzieci ubrane w koloro- Jezusowi i Świętej Rodzinie. we stroje świadczące o przyna- W tych scenach wystąpiła młoleżności do jednego z orszaków. dzież szkół średnich, gimnazjów, Za nimi podążają mieszkańcy szkół podstawowych i studenmiasta w kolorowych koronach ci łącznie 45 wykonawców. na głowach, śpiewający kolędy. Należy podkreślić, że wszystkie Kulminacyjnym momentem jest sceny były przygotowane w odpokłonienie się Małemu Dzieciąt- powiedniej scenografii, z wyku Jezus oraz Świętej Rodzinie korzystaniem pięknych strojów oraz wspólne kolędowanie. oraz rekwizytów. Na szczególne Przemarsz rozpoczął się o go- wyróżnienie zasługują szaty i dzinie 14:00, wyruszył z kościoła nakrycia głów Trzech Króli oraz parafialnego pw. Najświętszego perfekcyjnie wykonane lajkoserca Pana Jezusa w Siewierzu. niki wielbłądów i konia. Jest to Jego trasa przebiegała ulicami dzieło zasłużonej nauczycielki Osiedla Zachód. Podczas prze- Pani Danuty Bańka z rodziną. marszu jego uczestnicy śpiewali W ta wspaniałą podróż za Benajpiękniejsze polskie kolędy. tlejemską Gwiazdą wyruszyli z O oprawę muzyczną zadbali: nami także rycerze ze stowaorkiestra Dęta OSP Siewierz rzyszenia Chorągiew Rycerska pod kierunkiem Roberta Burza- Księstwa Siewierskiego, którzy wy oraz chór parafialny Barka swoimi średniowiecznymi stroz panem organistą Grzegorzem jami wzbogacili nasz kolorowy Kolasą. orszak. Na całej trasie przemarszu Organizatorzy uroczystości uczestnicy orszaku mogli zoba- spodziewali się, że w Orszaku czyć pięć barwnych jasełkowych weźmie udział duża grupa wier- Trasa orszaku przebiegała ulicami Osiedla Zachód w Siewierzu. nych. Okazało się jednak, ku wielkiemu zaskoczeniu i radości wszystkich, że liczba koronowanych głów - przeszła najśmielsze oczekiwania. Rozdano 450 koron i tyleż śpiewników, natomiast wszystkich uczestników było około 800 osób! Był to pierwszy w historii Siewierza Orszak, którego organizatorem był ksiądz proboszcz kanonik Emil Ilków z Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu. Autorką scenariusza i reżyserem przedstawień jasełkowym podczas Orszaku była pani Irena Kmiecik. Inicjatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Rycerzy Kolumba, które działa przy parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Patronat honorowy nad Orszakiem objął Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś. Transmisję filmową przeprowadziła lokalna telewizja ITV Siewierz. Materiał filmowy można zobaczyć na stronie: Galeria zdjęć znajduje się na stronie: Relację filmową przygotowała również parafia pw. Narodzenia NMP w Brudzowicach. Materiał można znaleźć na stronie parafii: galeria-video.html. Organizatorzy WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Z rekordowym wynikiem 11 stycznia na siewierskim rynku po raz kolejny zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Podczas finału wolontariusze zbierali pieniądze dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów. Mieszkańcy Gminy Siewierz konkursy, podczas których możrokrocznie chętnie włączają się na było zdobyć atrakcyjne naw akcje, wrzucając pieniądze do grody ufundowane przez sponpuszek oraz biorąc udział w or- sorów. Dla uczestników zabawy ganizowanych licytacjach i kon- Restauracja Jędrusiowa Izba kursach, których i w tym roku nie przygotowała pyszny barszczyk zabrakło. Efektem tego są wyso- i żurek. O 19:00 na scenę wkrokie kwoty jakie udaje się zebrać czył Paweł Stasiak z zespołem w naszej Gminie. W ubiegłym PapaD, znanym dawniej jako roku wolontariusze uzbierali 19 Papa Dance, dając energetycz000 złotych. W tym roku zbiórka ny koncert muzyki tanecznej. osiągnęła rekordową sumę Finał Wielkiej Orkiestry 200 złotych. Świątecznej Pomocy zwieńczyło Siewierski finał zainaugurował tradycyjne światełko do nieba, o 16:30 występ Orkiestry Dętej czyli profesjonalny pokaz sztuczosp Siewierz. O 17:00 na sce- nych ogni. Na zakończenie imnie specjalny program artystycz- prezy Burmistrz Miasta i Gminy ny zaprezentowała młodzież Siewierz Zdzisław Banaś podzięszkolna. O 18:00 rozpoczęły się kował wszystkim za szczodrość i Kurier Siewierski Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Siewierz, Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, tel , fax 402, Redakcja: Marcin Machura (red.wydania, oprac. i skład), Paulina Janas (oprac. i korekta), tel , Druk: MAGIC S.C. Będzin - Grodziec. Gwiazdą wieczoru siewierskiego finału był zespół PapaD. dobre serce oraz zaangażowanie włożone w przeprowadzenie 23. Finału WOŚP w Siewierzu. W tym roku grali razem z nami: TOPCON POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Siewierzu, Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowo-Handlowe DOLOMIT Kopalnia Ząbkowice S.A. z Dąbrowy Górniczej, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe FABET Adam Flak z Siewierza, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMAG Sp. z o. o. Kopalnia dolomitu Podleśna z Żelisławic, Zakład c.d. na str. 3 Nasz miesięcznik ma charakter informatora. Przedstawiamy w nim fakty i konkretne wydarzenia społeczno-kulturalne z życia naszego miasta i gminy. Drukujemy artykuły odpowiadające przyjętym i uznanym kanonom wymiany informacji i komunikowania się. Nadesłanych materiałów nie zwracamy. Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych materiałów, ich przeredagowania oraz dokonywania skrótów.

3 INFORMACJE c.d. ze str. 2 Wielka Orkiestra... Rzeźniczo-Wędliniarski Bara Jacek z Boguchwałowic, Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A. z Siewierza, dg-net.pl z Dąbrowy Górniczej, Restauracja Jędrusiowa Izba z Siewierzu, Hurtownia Papiernicza Biurowy Świat z Siewierza, Firma Produkcyjno-Handlowa Janina Dębowiec z Siewierza, Firma Handlowa Karolina z Siewierza, Park Wodny JURA z Łaz, Radny Powiatu Będzińskiego Jan Mucha c.d. ze str. 1 Noworoczne spotkanie... Srebrnymi Medalami za Długoletnią Służbę odznaczone zostały Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Magdalena Szlachta oraz Sekretarz Miasta i Gminy Siewierz Urszula Radziwołek. Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczona została Pani Ewa Orłowska. Następnie miała miejsce ceremonia wręczenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz Zdzisławowi Banasiowi odznaczenia Ministra Sportu i Turystyki Za zasługi dla sportu, za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu, którą wręczyli Pełnomocnik Rządu ds. projektu ustawy o zdrowiu publicznym w Ministerstwie Zdrowia Beata Małecka- Libera, Prezes Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej Rudolf Bugdoł, Prezes Zarządu Śl.Z.P.N Podokręgu Sosnowiec Józef Grząba oraz Przewodniczący Komisji Odznaczeń Śląskiego Związku Piłki Nożnej Władysław Drożdżal. Kolejnym Punktem Programu Noworocznego Spotkania Samorządowego było wręczenie nagród Magnum Meritum Pro Regionis Et Urbis Sevioris przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz każdego roku, mających na celu promowanie postaw godnych naśladowania oraz osób wnoszących nowe wartości w rozwój Miasta i Gminy Siewierz w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury oraz twórczości artystycznej. Owo zaszczytne wyróżnienie otrzymali: Oszkár Molnár, Irena Kmiecik, Grażyna Rzepecka oraz Chorągiew Rycerska Księstwa Siewierskiego. Z sylwetkami uhonorowanych można zapoznać się w artykule poniżej. Po uroczystym wręczeniu nagród Burmistrz podziękował za pomoc tym, którzy szczególnie mocno wspierali samorząd w działaniach na rzecz rozwoju i promocji miasta i gminy Siewierz w minionym roku. Pamiątkowe statuetki otrzymali: - PW PROMAG Sp. z o.o. Kopalnia dolomitu Podleśna ; - PPUH DOLOMIT Kopalnia 3 oraz Stowarzyszenie ART ECO PLUS z Siewierza. Serdecznie dziękujemy za wsparcie wszystkim sponsorom i darczyńcom. Całą imprezę zarejestrowały kamery lokalnej telewizji ITV Siewierz. Retransmisję można znaleźć na stronie: pl. Galeria zdjęć znajduje się na oficjalnej stronie gminy: www. siewierz.pl. Red. Ząbkowice S.A.; - Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A.; - PPUH FABET Adam Flak; - Prezes Zarządu ALTA S.A. Robert Jacek Moritz. Po wręczeniu statuetek głos zabrali przybyli goście: posłanka Beata Małecka-Libera, Robert Jacek Moritz, poseł Waldemar Andzel, senator Zbigniew Meres, J.E. Ks. Bp. dr Grzegorz Kaszak, wicemarszalek Stanisław Dąbrowa oraz radny Mirosław Mazur. Spotkanie zakończyło się symbolicznym toastem oraz noworocznymi życzeniami, które złożył wszystkim zebranym Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś. Red. sylwetki laureatów nagrody magnum meritum pro regionis et urbis sevioris za 2014 rok Nagroda przyznawana jest corocznie od 2005 roku przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz. Ma ona na celu promowanie postaw godnych naśladowania oraz osób wnoszących nowe wartości w rozwój Miasta i Gminy Siewierz w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury oraz twórczości artystycznej. W tym roku nagrodę otrzymali czterej laureaci. Pan Oszkár Molnár jest burmistrzem partnerskiego miasta Edeleny, z którym współpraca została nawiązana w 2005 roku i stale się rozwija, obejmując coraz to nowe obszary działania, przy czym zawsze dużą rolę odgrywało i nadal ma duże znaczenie wzajemne poznanie kultury i historycznej spuścizny partnerów porozumienia. Pan Burmistrz Oszkár Molnár jako gospodarz miasta Edeleny chętnie gości delegacje z Siewierza wspólnie kultywuje się obchody świąt narodowych i rocznic ważnych historycznych wydarzeń. Ważną tradycją stały się występy przed węgierską publicznością siewierskiej młodzieży i artystów - amatorów, koncerty orkiestry dętej, prezentacja dorobku kulturalnego, nauka polskich tańców ludowych. Organizowane są wyjazdy młodzieży w ramach wymiany międzynarodowej, podczas których młodzi mieszkańcy Gminy Siewierz i węgierscy koledzy nawiązują nowe kontakty, poznają siebie nawzajem, organizują wspólne przedsięwzięcia kulturalne. Burmistrz Oszkár Molnár bardzo chętnie i szeroko promuje Gminę Siewierz, amatorski ruch artystyczny i dorobek naszych artystów. Dzięki uprzejmości władz Edeleny polscy goście mogą również zwiedzać i podziwiać zabytki w mieście i wiele innych, ciekawych i charakterystycznych dla regionu Edeleny miejsc. Ostatnie cztery lata współpracy to przede wszystkim realizacja projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, mających na celu współdziałanie w sferze kultury i edukacji, ze szczególnym zaangażowaniem młodego pokolenia. Dla przykładu: W latach realizowano projekt polegający na wymianie doświadczeń w sferze świadomości kulturalnej i ekologicznej młodego pokolenia. Uczestnicy projektu - nauczyciele i młodzież w trakcie licznych spotkań obserwowali przykłady dobrych praktyk w zakresie działań oświatowych i ekologicznych, poznawali zwyczaje kulturalne, uczestniczyli w świętach narodowych i innych ważnych uroczystościach. W październiku 2012 r. delegacja z Gminy Burmistrz Oszkár Molnár podziękował za nagrodę. Siewierz została zaproszona do wzięcia udziału w Dniu Polskim, zorganizowanym przez mniejszość polską na Węgrzech oraz w obchodach narodowego święta - Dnia Republiki. W czerwcu ub.r. Burmistrz Oszkár Molnár zaprosił władze samorządowe do zaprezentowania dorobku przedstawicieli amatorskiego ruchu artystycznego z Gminy Siewierz. W Edeleny rozbrzmiały tony najpopularniejszych polskich utworów muzycznych oraz kompozycji własnych naszych rodzimych artystów, a występy zostały przyjęte przez węgierską publiczność z wielkim entuzjazmem. Delegacja z Siewierza wzięła również udział w obchodach święta Polonii Węgierskiej w Miszkolcu. Równie owocne są wizyty węgierskiego partnera w Siewierzu. W trakcie pobytu, najczęściej z okazji ważnych świąt i uroczystości, goście nie tylko poznają zasady funkcjonowania najważniejszych instytucji w gminie, ale poznają również historię Siewierza i zabytki. Zawsze mają też okazję, aby podziwiać występy artystyczne i dorobek kulturalny naszej gminy. Wszystkie działania nie byłyby możliwe bez osobistego zaangażowania Burmistrza Oszkára Molnára, który dotychczasową postawą dowiódł wielokrotnie żywego zainteresowania kulturą, historią i dorobkiem artystycznym naszej gminy, które nieustannie promuje i upowszechnia. Pani Irena Kmiecik jest mieszkanką Siewierza, która od c.d. na str. 4

4 4 informacje c.d. ze str. 3 Sylwetki laureatów... wielu lat z pasją i zaangażowaniem zajmuje się działaniami w sferze upowszechniania kultury. Począwszy od roku 1973, kiedy to rozpoczęła pracę w w siewierskim liceum, połączoną z prężną działalnością wśród młodzieży, nie ustaje do dnia dzisiejszego w swoich działaniach, skupionych wokół upowszechniania kultury, kultywowania tradycji i aktywnego wspierania amatorskiej twórczości artystycznej. Pod kierownictwem pani Ireny Kmiecik młodzież z siewierskiego liceum z dużymi sukcesami występowała na deskach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu, wystawiając sztuki teatralne i bajki dla dzieci. W wielu młodych ludziach zaszczepiła miłość do sztuki wielu spośród ówczesnych wykonawców zajmuje się obecnie, w dorosłym już życiu, działalnością artystyczną. Jest autorką ponad stu scenariuszy oraz programów, związanych z uroczystościami państwowymi i lokalnymi. Przygotowała m.in. inscenizację historyczną na temat nadania Siewierzowi praw miejskich, jest współautorką monografii o siewierskim liceum. Działa w klubie poezji, prozy i malarstwa Severiana, stale uczestniczy w pracach jury konkursów poświęconych poezji, recytacji i piosenki obcojęzycznej. Od 20 lat współpracuje z Kołem Łowieckim Ryś w Siewierzu, spisując historię koła i jego członków, która jest wydawana w formie biuletynu, brała aktywny udział w organizacji obchodów 65-lecia Koła Łowieckiego Orlik w Siewierzu oraz jubileuszu 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego. Nie mniej ważnym rozdziałem w społecznej aktywności pani Ireny Kmiecik jest działalność we wspólnocie parafialnej na Osiedlu Zachód. Zorganizowała Zespół Małych Form Teatralnych i z dużym powodzeniem prezentuje jego dorobek społeczności lokalnej. Jest współzałożycielką chóru parafialnego Barka, pisze teksty do kroniki chóru. Przez 9 lat działalności zorganizowała ok. 30 programów artystycznych, poświęconych Janowi Pawłowi II. Przygotowuje Drogę Krzyżową ulicami Osiedla Zachód w Wielki Piątek, współorganizuje orszak Trzech Króli. Pani Irena Kmiecik współpracuje również z dziećmi i ich opiekunami skupionymi w Stowarzyszeniu Laureaci otrzymali m.in. pamiątkowe medale. Bank Życzliwych Serc, jest pomysłodawcą nagród Anielskiego Wiktora, przyznawanych ludziom wspierającym stowarzyszenie. Jako autorka niezwykłego kompendium wiedzy o aniołach książki pt. Uczyń aniołów swymi przyjaciółmi otworzyła przed czytelnikami niezwykły świat aniołów i spraw czasem trudnych do zrozumienia. Nie ustając ani na chwilę w swych poczynaniach, pani Irena Kmiecik jest autorką coraz to nowych artystycznych przedsięwzięć, które wzbogacają życie kulturalne gminy. Pani Grażyna Rzepecka dr nauk medycznych mocno zaangażowana w walkę z chorobami i cierpieniem, lekarz czuły na niedolę ludzi chorych. Już podczas studiów aktywnie działała w studenckim Kole Naukowym, uczestniczyła w obozach społeczno-naukowych, organizowanych przez uczelnię. Kolejne stopnie specjalizacji zdobywała w sosnowieckich szpitalach, była również nauczycielem akademickim w Instytucie Farmakologii i Analityki Medycznej Śląskiej Akademii Medycznej. W roku 1984 została ordynatorem oddziału wewnętrznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego św. Barbary w Sosnowcu, a rok później obroniła pracę doktorską przygotowaną pod kierunkiem prof. Franciszka Kokota. Za sprawą pani Grażyny Rzepeckiej oddział był wielokrotnie modernizowany, a jego działalność znacznie rozszerzana o leczenie specjalistyczne chorych na cukrzycę. Organizowała działalność szkoleniową na zebraniach naukowych i zjazdach towarzystw specjalistycznych. Dzięki jej zaangażowaniu i wielkiej pasji doszło do stworzenia jednej z pierwszych w Polsce Szkoły dla chorych na cukrzycę. Przez wiele lat i z wielkim oddaniem organizowała akcje edukacyjne dla osób zagrożonych i żyjących z cukrzycą, a problemy związane z epidemiologią, wykrywaniem i leczeniem cukrzycy przedstawiała wielokrotnie w wielu środowiskach, co niewątpliwie wpłynęło na popularyzację problemów związanych z tą chorobą. Przez ostatnie 12 lat działalność ta była szczególnie widoczna w Siewierzu, bowiem w swym rodzinnym mieście doktor Grażyna Rzepecka przyjmowała licznych pacjentów i udzielała porad chorym. Podczas swej aktywności zawodowej pełniła szereg funkcji społecznych w towarzystwach naukowych i medycznych, a za swoją postawę, osiągnięcia zawodowe i liczne inicjatywy prozdrowotne została uhonorowana medalami i odznaczeniami, w tym Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz najwyższym odznaczeniem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gloria Medicinae, nadawanym lekarzom z całego świata. Chorągiew Rycerska Księstwa Siewierskiego stowarzyszenie powstało w 2005 roku, z wielkim zaangażowaniem propaguje kulturę materialną i wiedzę historyczną o średniowiecznej Polsce i Europie, promuje tradycje rycerskie Księstwa Siewierskiego. W ofercie chorągwi znajdują się między innymi pokazy walk pieszych wraz z prezentacją oręża i uzbrojenia, pokazy walk grupowych, odtwarzanie tańców dawnych i dworskich, prezentacja strojów historycznych, strzelanie z łuku historycznego, prezentacja plebejskich gier, zabaw, muzyki dawnej, rzemiosła oraz innych elementów kultury średniowiecza. Bractwo uczestniczy regularnie w turniejach rycerskich w całej Polsce, ale przede wszystkim jest obecne podczas ważnych gminnych uroczystości, realizując pokazy dla publiczności. Pokazy odbywają się również w wakacyjne weekendy, co stanowi niewątpliwą atrakcję turystyczną dla odwiedzających w tym czasie siewierski zamek. W 2007 roku podczas obchodów drugiego dnia XLV Dni Ziemi Siewierskiej bractwo wraz z MGOK w Siewierzu zorganizowało Dzień Rycerski. Pokazom walk rycerskich i tańcom dawnym towarzyszyły kiermasze z orężem rycerskim, pokazy tańca dawnego, konkursy i zabawy zręcznościowe dla dzieci i dorosłych. Wieczorem została stoczona bitwa pod zamkiem wraz ze spaleniem osady, której towarzyszyły huki strzałów z armaty i hakownic. Wcześniej, w latach 2005 i 2006 stowarzyszenie było organizatorem dwóch turniejów rycerskich przy zamku w Bobolicach. Począwszy od 2012 r. bractwo współorganizuje turnieje rycerskie w Siewierzu, które gromadzą na błoniach zamkowych wielu rekonstruktorów z całej Polski oraz liczną publiczność. W ubiegłym roku był to największy turniej rycerski południowej Polski, który cieszy się wciąż rosnącą popularnością. W czasie dwudniowej imprezy zamek siewierski odwiedziło ponad 1600 gości, co potwierdza jego znaczenie w kulturalnym kalendarzu Gminy. Członkowie chorągwi jako aktorzy uczestniczyli również w widowisku Komnata natchnień, a w charakterze przewodników z epoki oprowadzali turystów po zamku w ramach Multimedialnej podróży w czasie na Zamku Siewierskim. Działalność stowarzyszenia nie zamyka się jedynie na okresie średniowiecza. W 2013 roku bractwo uczestniczyło w obchodach 150. rocznicy powstania styczniowego, przygotowując na siewierskim rynku inscenizację walk oddziałów powstańczych. W kolejnych latach uświetniało obchody Święta Niepodległości w naszej gminie, rekonstruując Legiony Polskie i inscenizując walki oddziału Legionów z oddziałami Rosjan z okresu I wojny światowej. Prężna i różnorodna działalność bractwa w wyjątkowy sposób urozmaica ofertę kulturalną gminy oraz w ciekawy sposób wzbudza zainteresowanie historią Księstwa Siewierskiego i siewierskiej warowni. Red.

5 5 informacje będą kary dla właścicieli za niedopilnowanie psów Szanowni Mieszkańcy, z przykrością stwierdzamy, że kierowane do Państwa apele o pilnowanie swoich psów nie przyniosły pożądanych efektów. Nadal, i to coraz częściej, zdarzają się przypadki wałęsających się po ulicach psów, które mają swoich właścicieli. W celu wyeliminowania takich sytuacji zostały wzmożone kontrole ulic i miejsc publicznych. Kontrole te prowadzą pracow- w kagańcu. Zwolnienie psa ze nicy firmy wyłapującej bezpań- smyczy może nastąpić jedynie skie zwierzęta, pracownicy tut. w miejscach mało uczęszczaurzędu oraz Policja. Wszelkie nych, wówczas gdy właściciel przypadki niewywiązywania się ma nad nim pełną kontrolę. Psy przez właścicieli psów z ciążą- rasy uznawanej za agresywną, cych na nich obowiązków będą mieszańce tych ras oraz inne zazgłaszane na Policję. Pierwsze grażające otoczeniu, nie mogą przypadki już zostały zgłoszo- wolno biegać bez kagańca. Obone Policji. Urząd Miasta i Gmi- wiązkiem właściciela jest natychny Siewierz oczekuje wyników miastowe usuwanie zanieczyszpodjętych przez organ ścigania czeń pozostawionych przez działań. zwierzęta domowe na terenie W trosce o bezpieczeństwo przeznaczonym do użytku pumieszkańców a w szczególności blicznego, a w szczególności na dzieci, po raz kolejny przypomi- chodnikach, jezdniach, placach, namy o obowiązkach jakie ciążą parkingach, terenach zielonych, na właścicielach zwierząt domo- itp. Nieczystości te, umieszczowych. ne w szczelnych torbach, mogą Zgodnie z obowiązującymi być wrzucane do pojemników przepisami, w tym Regulami- służących do zbierania odpadów nem utrzymania czystości i po- komunalnych lub pojemników rządku na terenie miasta i Gminy specjalnie do tego przeznaczosiewierz, to właściciel zwierzę- nych. Obowiązek ten nie dotycia dba, aby nie stwarzało ono czy osób niewidomych i niepełuciążliwości i zagrożenia dla oto- nosprawnych korzystających z czenia. Pies winien być wypro- pomocy psów przewodników wadzany na uwięzi, a zaliczany lub psów opiekunów. Nierudo ras agresywnych, dodatkowo chomość, która jest pilnowana Pies nie powinien mieć możliwości samodzielnego opuszczenia posesji. BUDŻET GMINY SIEWIERZ PRZYJĘTY Na sesji rady miejskiej w dniu 23 grudnia 2014 roku radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy na 2015 rok. Uchwała budżetowa zakłada ,06 zł. dochody budżetu Gminy na rok Projekt budżetu na 2015 rok 2015 w wysokości ,49 uzyskał pozytywna opinię Rezł, w tym: gionalnej Izby Obrachunkowej - dochody bieżące: w Katowicach. RIO wydała rów ,96 zł nież pozytywną opinię o wielolet- dochody majątkowe: niej prognozie finansowej na lata ,53 zł oraz o możliwości Wydatki budżetu ustalono na sfinansowania deficytu przyjętekwotę ,63 zł, w tym: go w projekcie uchwały budżeto- wydatki bieżące na kwotę: wej na 2015 rok ,57 zł - wydatki majątkowe na kwotę Skarbnik Miasta i Gminy Siewierz Wałęsające się po ulicach psy mogą stanowić zagrożenie dla dzieci. przez psa, powinna być należycie zabezpieczona w taki sposób, aby nie miał on możliwości wydostania się z niej oraz oznakowana, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu informacji o pilnowaniu terenu (obiektu) przez zwierzę. Osoby utrzymujące psa nie powinny w szczególności: pozostawiać go w miejscu publicznym lub przeznaczonym do wspólnego użytku pod opieką osoby niepełnoletniej lub niezdolnej do panowania nad zwierzęciem, wprowadzać go do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów przewodników i osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów opiekunów, wprowadzać go na tereny piaskownic, wydzielonych placów zabaw dla dzieci, kwietników, fontann, akwenów kąpielowych, placówek oświatowych, boisk, cmentarzy, pozostawiać go w obrębie nieruchomości niezamieszkałych lub nieużytkowanych, pozostawiać go bez dozoru, jeżeli nie jest należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniach zamkniętych albo nale- życie ogrodzonych, wyprowadzać go, gdy jego choroba może stanowić potencjalne zagrożenie dla otoczenia (ludzi i zwierząt). Przewożenie psów środkami komunikacji publicznej jest dozwolone, gdy znajduje się on na smyczy i w kagańcu. Na właścicielu zwierzęcia domowego ciąży obowiązek zapewnienia mu odpowiedniego pomieszczenia chroniącego go przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Zabronione jest trzymanie zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m. Zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń, kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

6 6 inwestycje zakończono BUDOWę DROGI NA ULICY WIDOKOWEJ W TULISZOWIE W grudniu 2014 r. zakończyły się trwające od października prace przy budowie drogi gminnej na ulicy Widokowej w Tuliszowie. Wykonawcą inwestycji było Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Mostostal Zabrze. Składanie deklaracji na kolektory słoneczne W związku z realizacją zadania Budowa kolektorów słonecznych w Gminie Siewierz w ramach RPO WSL informujemy, że nadal istnieje możliwość składania deklaracji uczestnictwa w w/w. projekcie. Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie deklaracji wraz z ankietami technicznymi w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz przy ul. Żwirki i Wigury 16. Deklaracje wraz z ankietami można pobrać ze strony pl lub w siedzibie UMiG Siewierz. Uczestnik projektu musi posiadać prawo własności budynku, w którym będzie zainstalowany układ solarny. W przypadku współwłasności wymagane jest złożenie deklaracji oddzielnie przez każdego współwłaściciela. Inwestycja polegała na budowie drogi klasy L o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz ze ścieżką rowerową o nawierzchni z betonowej kostki. Zgodnie z wymogiem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, roboty ziemne odbywały się pod nadzorem archeologa, w związku z możliwością pojawienia się na tym terenie materiałów archeologicznych. Zadanie objęło również budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie zjazdów indywidualnych, budowę dwóch peronów przystankowych, przebudowę dwóch skrzyżowań - z drogą gminną i powiatową oraz przebudowę sieci telekomunikacyjnej. Zgodnie z zawartą umową, wartość robót budowlanych wyniesie ,00 zł. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. Referat Rozwoju i Inwestycji Ankietę techniczną należy wówczas dołączyć tylko do jednej deklaracji. W ramach projektu planuje się zakup i montaż indywidualnego zestawu kolektorów Zakres prac obejmował również budowę chodnika i ścieżki rowerowej. słonecznych, który będzie obejmował m.in. kolektory, zasobnik ciepłej wody, układ pompowy, układ bezpieczeństwa i układ hydrauliczny. Skład zestawu będzie dobrany indywidualnie w zależności od rodzaju i stanu istniejących już w danym budynku elementów instalacji wodnej i grzewczej oraz ilości osób zamieszkujących w gospo- Wciąż można składać deklaracje dotyczące chęci wzięcia udziału w projekcie budowy kolektorów słonecznych. darstwie domowym. na lata Rzeczowa realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest Referat Rozwoju i Inwestycji POWSTANĄ NOWE KAMIENICE W ZRÓWNOWAŻONEJ DZIELNICY SIEWIERZA Już niedługo powstaną dwie nowe kamienice wzdłuż ulicy Jeziornej i zwiększy się liczba sąsiadów w zrównoważonej dzielnicy Siewierza. Na początku grudnia podpisany został list intencyjny inwestora Siewierza Jeziornej z ogólnopolskim deweloperem Murapol SA w sprawie sprzedaży działek budowlanych o łącznej powierzchni mkw. W kamienicach znajdą się łącznie 38 mieszkania i dwa lokale handlowo-usługowe. Chcemy tym samym jak najszybciej odpowiedzieć na zapytania klientów o kolejne mieszkania w ofercie. Czekamy teraz z niecierpliwością na projekty budynków opracowane przez architektów Murapola. Rzeczowa realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata Przygotowana została również aktualizacja Kodu Architektonicznego. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów zrównoważonej dzielnicy. Zawiera on wytyczne projektowe dla architektów i deweloperów w odniesieniu do budynków i małej architektury miejskiej. Co kilka miesięcy Kod jest dokładnie analizowany, aby uwzględniać dotychczasowe doświadczenia z budowy Siewierza Jeziornej, jak i nowe pomysły na rozwiązania architektoniczne. W grudniu gościliśmy także redakcję Expressu Domowego kanału Domo+, która nakręciła krótki materiał filmowy o miejscu, w którym się dobrze mieszka. Opowiadaliśmy o założeniach zrównoważonej dzielnicy i za- W zównoważonej dzielnicy Siewierza zamieszkali już pierwsi mieszkańcy. braliśmy na wieżę, aby pokazać Uczestniczyli w nim nasi współpracownicy i sympatycy projek- skalę przedsięwzięcia. Trudno było jednak objąć wzrokiem tu, a przede wszystkim pierwsi całość projektowanej dzielnicy. mieszkańcy. Spotkanie przebiegło w miłej i sąsiedzkiej atmos- Ponadto po raz pierwszy w Siewierzu Jeziornej zorganizowane ferze. zostało spotkanie świąteczne. Siewierz Jeziorna

7 Zgodnie ze Statutami poszczególnych sołectw, wybory sołtysów i Rad Sołeckich przeprowadza się w terminie 3 miesięcy od zakończenia ich kadencji, która pokrywa się z kadencją Rady Miejskiej w Siewierzu. Dotychczasowe wyniki wyborów przedstawiają się następująco: Sołectwo Gołuchowice: sołtysem został ponownie Pan Antoni Kocot. W skład Rady Sołeckiej weszli: Pani Teresa Majeranek, Pani Elżbieta Nawrot, Pani Renata Otrębska oraz Pan Marcin Woźniak. Sołectwo Wojkowice Kościelne: sołtysem została ponownie Pani Maria Sobczyk. Do Rady Sołeckiej zostali wybrani: Pani Jadwiga Gruszka, Pan Sylwester Cesak, Pan Stanisław Waluszczyk, Pan Krzysztof Hatlapa. informacje WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH W GMINIE SIEWIERZ W styczniu 2015 roku odbywały się zebrania sołeckie poświęcone wyborom sołtysów i Rad Sołeckich na kolejna kadencję, w 10 sołectwach na terenie Gminy Siewierz. i 2. miejsce w województwie śląskim. Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin prowadzony przez Związek Powiatów Polskich oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego. Zwycięstwo danego samorządu wiąże się z przyznaniem tytułu Dobry Polski Samorząd. Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; Sołectwo Tuliszów: sołtysem został Pan Michał Lis. Zastąpił on Panią Alicję Frączek, która sprawowała funkcję sołtysa przez ostatnich 5 kadencji. Do Rady Sołeckiej zostali wybrani: Pani Danuta Matyja, Pani Aleksandra Papierniak oraz Pan Krzysztof Wysocki. Sołectwo Dziewki: sołtysem została ponownie Pani Kazimiera Machura. Członkami Rady Sołeckiej zostali: Pani Jolanta Kidawa, Pani Dorota Merta, Pani Dorota Szybis. Sołectwo Leśniaki: sołtysem została ponownie Pani Zofia Machura. W skład Rady Sołeckiej weszli: Pani Katarzyna Ziętek, Pani Grażyna Nowak, Pani Teresa Lachór oraz Pan Dariusz Katryniak. Sołectwo Nowa Wioska: sołtysem została ponownie Pani Hilara Surma. Członkami Rady rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa in- formacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i mię- Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Gołuchowice. dzynarodowa; działania promocyjne. Kolejność w Rankingu uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych projektów. Warto wiedzieć, że również mieszkańcy mogą wnieść swój wkład w powodzenie swojej gminy lub powiatu, zgłaszając zrealizowane przez siebie prywatnie ekologiczne instalacje odnawialnych źródeł energii, np. słonecznej, geotermalnej, wodnej, ale także energii wiatru, otoczenia i biomasy. Dzięki temu to nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale całe wspólnoty samorządowe i lokalne są rzeczywistymi uczestnikami tego Rankingu. Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Ran- 7 Sołeckiej zostali: Pani Halina Lubas, Pani Mariola Mańka, Pan Jerzy Kozerski. Sołectwo Warężyn: sołtysem został ponownie Pan Aleksander Draus. Członkami Rady Sołeckiej zostali: Pani Agnieszka Gajewska, Pani Bożena Góra, Pani Sylwia Filipczyk i Pan Krzysztof Kania. Sołectwo Podwarpie: sołtysem została Pani Teresa Wieczorek. W skład Rady Sołeckiej weszli: Pani Stanisława Sikora, Pani Zdzisława Białas, Pan Jacek Gawron oraz Pan Bogdan Małagowski. Wyniki wyborów w sołectwie Żelisławice i w sołectwie Brudzowice przedstawione zostaną w lutowym numerze Kuriera Siewierskiego. 10. MIEJSCE W OGÓLNOPOLSKIM RANKINGU GMIN I POWIATÓW 2014 Na początku roku Związek Powiatów Polskich przedstawił zwycięzców w rankingu Gmin i Powiatów w 2014 roku. Jest nam miło poinformować, że Gmina Siewierz zajęła 10. miejsce w rankingu gmin miejskich i miejsko-wiejskich w Polsce nowy samochów zuwik Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu w grudniu 2014 roku zakupił wielofunkcyjny samochód ciężarowy Citroen Jumper. Samochód dostosowany jest do prowadzonej przez ZU- WiK statutowej działalności oczyszczania miasta. Posiada funkcję wywrotu, co znacznie poprawia jakość świadczonych usług i komfort prac. Został on zakupiony w miejsce sprzedanego w listopadzie zeszłego roku samochodu Mercedes Sprinter, który nie był dostosowany do tego typu robót. Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu Biuro Rady Miejskiej king trwa przez cały rok. Gmina Siewierz od kilku lat znajduje się w czołówce tego rankingu, co świadczy o zaangażowaniu władz lokalnych w rozwój gminy i poprawę jakości życia jej mieszkańców. Cieszymy się, że po raz kolejny działania samorządu zostały docenione. ponieważ dzięki temu mamy pewność, że prowadzone działania i podejmowane inicjatywy zmierzają w dobrym kierunku i umacniają prestiż Gminy Siewierz w skali całego kraju. Red.

8 8 wydarzenia NOWOROCZNE SPOTKANIE SENIORÓW 2015 W środę 21 stycznia odbyło się XXII Spotkanie Noworoczne Seniorów z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Siewierzu. Wśród licznie przybyłych na spotkanie członków związku znaleźli się również zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Witold Klepacz, Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Barbara Bochenek, Radny Rady Powiatu Będzińskiego Jan Mucha, Wiceprzewodniczący Związku Okręgowego PZERiI w Katowicach Marian Mucik, Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu Damian Dawczyński, Anna Bryła - właścicielka firmy UB-TUR w Zawierciu, Alicja Nowak właścicielka Restauracji Zamkowa, Kierownik Oddziału SKOK w Siewierzu Maria Pawlik, Przewodnicząca Zarządu Koła Terenowego PZERiI w Wojkowicach Kościelnych Wanda Ruda, Przewodniczący Zarządu Koła PZERiI w Brudzowicach Tadeusz Surma. Spotkanie rozpoczęła Przewodnicząca Zarządu Eugenia Kosteczka, która przywitała zebranych w Restauracji Zamkowa gości, a następnie wspólnie odśpiewano kolędę Wśród nocnej ciszy oraz uczczono pamięć zmarłych członków Koła. Część artystyczna rozpoczęła się od występu Grupy Wokalnej SONITUS, pod kierownictwem kompozytora Bernarda Sołtysika. Grupa w składzie: Alicja Wójcik, Irena Grobelna, Maria Grochalska, Lidia Bąk i Lidia Zaremba zaprezentowała 3 utwory: Ave Maria, Adeste fideles i Alleluja. Piosenki zdobyły uznanie publiczności, a ci którzy chcieli posłuchać pełnego repertuaru grupy mogli nabyć po spotkaniu jej debiutancką płytę pt. Zawsze jest właściwy czas. Uzupełnieniem części artystycznej podczas całego spotkania były pełne humoru występy w wykonaniu pani Elżbiety Grefkowicz, pana Lucjana Merty, pani Edwardy Bujnej, która zaprezentowała wiersz pt. Smutki i radości objawów starości oraz pani Władysławy Góry, która tradycyjnie przygotowała na okoliczność spotkania własną twórczość. W części oficjalnej Przewodnicząca Zarządu Rejonowego PZERiI w Siewierzu Eugenia Kosteczka podsumowała miniony 2014 rok, zapoznała członków z bilansem finansowym oraz omówiła zadania zrealizowane przez Związek. Wiceprzewodnicząca Renata Dyrda przedstawiła plany na 2015 rok, które obejmują przede wszystkim wycieczki krajoznawcze, wczasy, imprezy kulturalne i plenerowe. Oferta przygotowana dla seniorów jest bardzo Przybyłych na Wigilię ciepło przywitała Pani Maria Wylon Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu, po czym Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne. Na uroczystą kolację przybyli również licznie zaproszeni goście: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Barbara Bochenek, Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Siewierz Urszula Radziwołek, Zastępca Burmistrza Dariusz Waluszczyk, Dyrektor Zespołu Szkół w Siewierzu Rafał Wieja, ks. Kanonik Józef Dawczyński, ks. Stanisław Straż, ks. Emil Ilków oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu. Po uroczystym powitaniu, zebrane osoby w świąteczny nastrój wprowadził występ uczniów Zespołu Szkół w Siewierzu, którzy przygotowali koncert kolęd oraz piosenek świątecznych. Przed spożyciem wspólnej wieczerzy modlitwę odmówił Ksiądz Kanonik Józef Dawczyński. Zebrani łamali się opłatkiem, składali życzenia, by nikomu nie zabrakło zdrowia, ciepła i spokoju. Świąteczny stół zapełnił się tradycyjnymi potrawami. Były pierogi z kapustą i grzybami, zupa grzybowa, ryby, ciasta i Przewodnicząca podsumowła działania związku w 2014 roku. szeroka i z pewnością każdy z nich w ciekawy sposób będzie mógł spędzić 2015 rok. Zarząd podziękował także wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczyniają się do realizowania zadań statutowych Związku. Głos zabrali również zaproszeni goście, do których również skierowane były te słowa. Goście w swoich przemówieniach zapewnili członków związku o swoim dalszym wsparciu jego działań. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś podziękował zarządowi i członkom za dużą aktywność obywatelską i liczne inicjatywy jakich podejmują się seniorzy w Gminie Siewierz m.in. poprzez realizację w 2014 r. zadania publicznego, wspieranego finansowo przez samorząd, WIECZERZA WIGILIJNA OSÓB STARSZYCH I SAMOTNYch Okres Świat Bożego Narodzenia to czas, gdy najbardziej odczuwa się samotność. Dlatego też 22 grudnia 2014 roku odbyła się Wieczerza Wigilijna dla osób starszych i samotnych z terenu Miasta i Gminy Siewierz zorganizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu. pod nazwą Organizacja życia kulturalnego i artystycznego ludzi starszych i niepełnosprawnych, mieszkańców Gminy Siewierz. Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgowego PZE- RiI w Katowicach Marian Mucik przekazał wielce pozytywną ocenę pracy Zarządu Rejonowego w Siewierzu oraz wręczył list gratulacyjny Burmistrzowi za zaangażowanie we wspieraniu działań lokalnego środowiska emerytów, rencistów i inwalidów. Podczas noworocznego spotkania nie mogło zabraknąć również okolicznościowego toastu i przekazania sobie najlepszych życzeń na 2015 rok oraz wspólnego odśpiewania Sto lat. Red. Oprawę artystyczną wieczerzy zapewniła młodzież z Zespołu Szkół w Siewierzu. owoce. Wspólnemu ucztowaniu towarzyszyły rozmowy oraz rzu, jak również na drobny upocieli z Zespołu Szkół w Siewie- melodie staropolskich kolęd. minek świąteczny wykonany Ponadto każdy mógł liczyć przez wychowanków Ośrodka na słodki upominek w postaci Wspierania Dziecka i Rodziny paczki z pysznym świątecznym filia w Siewierzu. ciastem przygotowanym przez rodziców uczniów oraz nauczy- Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu

9 9 wydarzenia POWITANIE NOWEGO 2015 ROKU NA SIEWIERSKIM RYNKU W sylwestrowy wieczór na siewierskim rynku rozpoczęły się przygotowania do tradycyjnego, hucznego powitania Nowego 2015 Roku. Z każdą minutą na płycie głów- tanecznie przy muzyce DJ a nej rynku gromadziło się coraz i niezwykle radośnie. Organizawięcej osób: mieszkańców Gmi- torzy dziękują mieszkańcom za ny oraz gości. Wszystkich zebra- przybycie i kulturalną zabawę, a nych powitał Burmistrz Miasta i członkom OSP Piwoń oraz Policji Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, za zapewnienie bezpieczeństwa życząc zdrowia i pomyślności uczestnikom imprezy. na kolejne 365 dni, a następnie Na Nowy Rok wszystkim rozpoczął odliczanie sekund po- mieszkańcom Gminy Siewierz zostałych do nadejścia Nowego życzymy zdrowia i pomyślności, Roku. a także szczęśliwej realizacji Punktualnie o północy wy- planów oraz sukcesów w życiu strzeliły fajerwerki i korki od zawodowym i osobistym. szampana, zaczęły się życzered. nia i uściski. Nowy Rok witano Mieszkańcy zgromadzeni na Rynku obejrzeli m.in. pokaz sztucznych ogni. kolędowanie w nowej wiosce W dniu 6 stycznia 2015 r. w Święto Trzech Króli - mieszkańcy sołectwa Nowa Wioska zgromadzili się przy szopce Bożego Narodzenia postawionej na posesji Państwa Czekajów, gdzie odbyło się już po raz drugi wspólne świąteczne kolędowanie. Przy szopce Bożego Narodzenia kolędy śpiewali: ks. Stanisław Gibała i mieszkańcy Nowej Wioski wraz z przybyłymi gośćmi z Gminy Siewierz. Kolędnikom przygrywała Orkiestra Dęta z Brudzowic, a towarzyszli im Trzej Królowie we wspaniałych przebraniach. Hilara Surma I SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU W dniu 18 grudnia 2014 roku w szkołach na terenie Gminy Siewierz zostały przeprowadzone wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Siewierzu na kadencję Wybrano 22 radnych. W skład MRM weszli: Mag- odbyła się I sesja IV kadencji dalena Błach, Marta Gryczka, Młodzieżowej Rady Miejskiej w Marta Jędrzejczyk, Kamila Siewierzu. Młodzi radni otrzykryczek, Adrian Magiera, Ka- mali z rąk Przewodniczącego tarzyna Mostowska, Karolina Gminnej Komisji Wyborczej JaSzmajdzińska, Natalia Waloch, kuba Jąderko zaświadczenia o Dominika Woźniak, Daniel Lu- wyborze na radnego oraz złożybiński, Bartosz Brzyski, Oliwia li ślubowanie. Lubas, Bartosz Polak, Kaja Na sesji odbyły się również Kurzeja, Jakub Szczepańczyk, wybory Prezydium MłodzieżoZuzanna Szczepańczyk, Milena wej Rady Miejskiej. PrzewodŻyszkowska, Aleksandra Chy- niczącym Młodzieżowej Rady lak, Patryk Filipczyk, Sara Ga- Miejskiej w Siewierzu został wor, Mateusz Olszewski oraz wybrany Patryk Filipczyk, WiSzymon Zając. ceprzewodniczącymi: Kamila W dniu 9 stycznia 2015 roku Kryczek i Kaja Kurzeja. Sekre- W składzie MRM znalazło się 22 uczniów z gminnych placówek oświatowych. Patryk Filipczyk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych został wybrany Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej. tarzem MRM została wybrana Karolina Szmajdzińska. Burmistrz Zdzisław Banaś wręczył Młodym Radnym listy gratulacyjne i wyraził przekonanie, że działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej przyczyni się do upowszechnienia idei samorządowej wśród młodzieży i zwiększenia aktywności młodych ludzi w Gminie Siewierz, zapewni reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych, społecznych i kulturalnych oraz wpłynie na integrację i współpracę środowisk młodzieżowych. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Barbara Bochenek pogratulowała radnym i nowo wybranemu Przewodniczącemu Młodzieżowej Rady Miejskiej. Stwierdziła, że to funkcja zaszczytna, ale i odpowiedzialna, związana z reprezentowaniem poglądów i oczekiwań młodego pokolenia. Uznała, że praca w radzie będzie ciekawym doświadczeniem i pomoże zdobyć nowe umiejętności, które zaprocentują w dorosłym życiu. Biuro Rady Miejskiej

10 10 redagowany przez placówki oświatowe z gminy siewierz CIEKAWE OPOWIEŚCI PRAWDZIWEGO GÓRNIKA Grudzień jest miesiącem, który nie tylko kojarzy się ze Świętym Mikołajem i Świętami Bożego Narodzenia, ale także ze Świętą Barbarą i obchodami górniczego święta. Czwarty dzień grudnia to jed- wiedziały się także, że mundur na z najbardziej znanych i sym- górniczy stanowi symbol przynabolicznych dat. Na ten dzień leżności do górniczego stanu, a przypadają imieniny Barbary, wszystkie jego detale mają znapatronki wszystkich górników. W czenie. Dzieci dowiedziały się np. tradycji polskiej, przez dziesiątki że kolor pióropusza jest różny w lat dzień ten obchodzony był nie- zależności od stopnia i wykonyzwykle uroczyście. wanej pracy. Czarne pióropusze Święta Barbara, uznana za ozdabiają czapki górników, któświętą męczennicę żyła w IV wie- rzy pracują na dole w kopalni, ku. Z czasem za swoją patronkę białe oznaczają przedstawicieli przyjęli ją przedstawiciele kilku dozoru górniczego, zielone dy(niebezpiecznych) zawodów - rekcji, a czerwone noszą muzycy marynarze, artylerzyści i żołnie- orkiestry. rze. Jednak przede wszystkim Zaproszeni goście zapoznali jest ona znana jako patronka dzieci ze specyfiką swojego zawszystkich górników. wodu, opowiadając o trudnych 8 grudnia 2014 r. w przedszko- warunkach pracy pod ziemią, lu w Żelisławicach zawitali dwaj maszynach tam obsługiwanych górnicy Pan Paweł Podsiadło i wydobywanych surowcach. (ze Stowarzyszenia Inżynierów Pan Paweł Podsiadło zaprezeni Techników Górnictwa Dolomit tował dzieciom różne odmiany w Siewierzu) oraz Pan Marcin kamienia, które wydobywa się Machura tata Julki. w kopalniach w naszej okolicy. Górnicy ubrani byli w piękne, Dzieci z ogromnym zainteregalowe mundury, a na ich czap- sowaniem wysłuchały także kach lśniły białe i czarne pióropu- legendy o Skarbniku mieszkająsze. Dzieci chętnie wypytywały cym pod ziemią. Spotkanie było górników o ich pracę i ubiór. Do- bardzo pouczające i przybliżyło Podczas spotkania nie mogło zabraknąć pamiątkowego zdjęcia z górnikami. dzieciom trud górniczej pracy oraz ich poświęcenie dla nas wszystkich. Najstarsza grupa wyrecytowała wiersze i zaśpiewała piosenki dla Panów górników oraz dla pozostałych przedszkolaków. Dzieci bardzo serdecznie podziękowały górnikom za przybycie i wręczyły im drobne upominki. Dyrektor, nauczyciele i dzieci z Przedszkola w Żelisławicach dziękują Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Górnictwa SITG Dolomit w Siewierzu za współpracę i możliwość spotka- nia przedszkolaków z prawdziwym Górnikiem. Dzięki takim spotkaniom dzieci nie tylko pogłębiają wiedzę, ale także uczą się dziękować i szanować trud oraz pracę innych ludzi. Wszystkim Górnikom życzymy wiele zdrowia, szczęścia, pomyślności i ciepła rodzinnego domu, a św. Barbara niech czuwa nad Waszym bezpieczeństwem. Justyna Ziętek Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W SIEWIERZU W dniach r. w naszym przedszkolu odbyły się niezwykłe uroczystości. W tych dniach świętowaliśmy dzień naszych niezastąpionych i kochanych Babć oraz Dziadków. Święto to jest dniem niezwykłym nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. Dziadkowie i Babcie licznie role, a goście ze wzruszeniem przybyli na uroczystość. Każ- odbierali czułe słowa kierowane da z grup przygotowała część pod ich adresem. Przedszkolaartystyczną. Dziadkowie mogli ki złożyły również swoim ukozobaczyć, jak pięknie występu- chanym dziadkom gorące żyją ich wnuczęta. Przedszkolaki czenia oraz głośno odśpiewały śpiewały piosenki, tańczyły i re- Sto lat. Goście byli poruszeni. cytowały wierszyki. Mali artyści W oczach niektórych można z przejęciem odtwarzali swoje było dostrzec łzę wzruszenia. Przedszkolaki przygotowały dla babć i dziadków wiele miłych niespodzianek. Babcie i dziadkowie długo dziękowali swoim wnukom za występy. Występy dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami. Kolejną niespodzianką były własnoręcznie wykonane przez dzieci laurki wraz z życzeniami oraz upominki. Nie zabrakło także kwiatów, słodyczy oraz pamiątkowych fotografii. Miłym zakończeniem spotkania był wspólny słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Atmosfera tej uroczystości była wspaniała, podziękowaniom ze strony gości nie było końca. Dzieci, poprzez wiersz i piosenkę, mogły wyrazić kochanym babciom i dziadkom swoje podziękowania za trud włożony w ich wychowanie. Szczęśliwe i rozpromienione twarze gości po raz kolejny ukazały nam, jak ważne są takie uroczystości i chwile wspólnie spędzone z dziadkami. Za rok znów się spotkamy z naszymi miłymi gośćmi. Ewa Ciszewska Publiczne Przedszkole w Siewierzu

11 redagowany przez placówki oświatowe z gminy siewierz 11 Angielski metodą Direct Od września uczniowie Zespołu Szkół w Siewierzu mają możliwość uczestniczyć w zajęciach koła językowego Angielski metodą Direct. Głównym celem metody bezpośredniej Direct jest nauczanie umiejętności komunikacji w języku obcym poprzez minimalizowanie użycia języka polskiego w czasie lekcji i wykształcenie pewnych odruchów językowych. To Szlachetna Paczka w Szkole Podstawowej nr 2 w Siewierzu W listopadzie bieżącego roku rodzice, uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu przyłączyli się do ogólnopolskiego projektu pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej- SZLACHETNA PACZKA, realizowanego przez Stowarzyszenie WIOSNA. Zebrane artykułu spożywcze, chemiczne, szkolne, Dzieci biorące udział w zajęciach praktyczno-technicznych wraz z opiekunami: p. Barbarą Pawińską i p. Justyną Chudy przygotowały dla uczniów klasy pierwszej zakładki do książek. Naszej akcji przyświecał prosty cel dajmy pierwszoklasistom coś ładnego, własnoręcznie zrobionego, co zachęci ich do czytania. Na jednej stronie zakładki dzieci umieściły godziny otwarcia biblioteki w naszej szkole wraz z cytatem Kto czyta prowadzi do myślenia w języku obcym i umożliwia posługiwanie się nim w praktyce. Instrukcje wydawane są przez nauczyciela w języku angielskim. Nauczyciel unika również tłumaczenia na język ojczysty. ubrania, książki, zabawki oraz pieniądze zostały przekazane województwa śląskiego. Wśród najzdolniejszych, którzy w roku szkolnym 2013/2014 zdobyli najwyższą w szkole średnią ocen i wykazali się szczególnymi uzdolnieniami, a tym samym zapewnili sobie zaszczytne miejsce pośród nagrodzonych, znalazł się Michał Serwa, mieszkaniec Siewierza, absolwent Gimnazjum w Zespole Szkół w Siewierzu, a obecnie uczeń trzeciej klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Zawierciu. Pamiątkowy dyplom oraz gratulacje Michał odebrał z rąk Śląskiego Kuratora Oświaty Stanisława Fabera, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Krystyny Szumilas oraz dr. hab. Mirosława Nakoniecznego Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Współpracy z Otoczeniem i Promocji Uniwersytetu Śląskiego. Otrzymane przez Michała Stypendium jest świadectwem intensywnej pracy, umiejętności wykorzystywania uzdolnień oraz rozwijania zainteresowań. Przynależność do grona najzdolniejszych uczniów stanowi potwierdzenie ponadprzeciętnych osiągnięć, pracowitości i wolontariuszce p. Karolinie Budek, która- zgodnie z zasadą akcji - dostarczy wszystko potrzebującej rodzinie. Mamy nadzieję, że nasze działania poprawią czyjeś życie i umocnią wiarę w to, iż wielu jest ludzi dobrej woli, Michał Serwa stypendystą Prezesa Rady Ministrów W dniu 8 grudnia 2014 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła uroczystość z udziałem stypendystów Prezesa Rady Ministrów z terenu Metoda bezpośrednia kładzie duży nacisk na pracę ustną słuchanie i mówienie. Około 80% lekcji to praca ustna z lektorem, polegająca na kontrolowanym dialogu, w którym lektor zadaje pytania w oparciu o wprowadzone wcześniej słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne. W ten sposób nowy materiał jest ćwiczony zarówno w praktyce, jak i w odpowiednim kontekście. starsi uczniowie wspierają początkujących czytelników Od wielu już lat słyszymy, że poziom czytelnictwa w Polsce spada. Według danych Biblioteki Narodowej zaledwie co dziesiąty Polak w wieku powyżej 15 lat przeczytał więcej niż 7 książek w ciągu całego roku, a ponad 60 % ludzi nie przeczytało ani jednej książki (dane z 2012 roku). Dane statystyczne są alarmujące, zatem postanowiliśmy coś w tej sprawie zrobić. książki, żyje podwójnie (Umberto Eco). Druga strona zakładki to już totalna samowolka artystyczna naszych uczniów. Były zakładki ozdobione motywami wyciętymi przy użyciu ozdobnych dziurkaczy, były figury wyklejone stróżkami ze strugaczek, część dzieci rysowała wybrane przez siebie motywy. Już niedługo odbędzie się uroczyste pasowanie uczniów klasy I na czytelnika Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu, wtedy Wykorzenia się nawyk myślenia po polsku i tłumaczenia na język obcy, który bardzo utrudnia rozumienie ze słuchu i mówienie w naturalnym tempie. Tak prowadzone zajęcia z pewnością pomogą uczniom przezwyciężyć barierę językową i przyczynią się do rozwoju ich umiejętności językowych. Hanna Śliwa-Wrocławska którzy mogą i chcą pomagać innym. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom. Samorząd Uczniowski SP 2 w Siewierzu Opiekun: Aneta Bednarz Starsi uczniowie przygotowali dla młodszych kolegów zakładki do książek. nasi najmłodsi czytelnicy zostaną obdarowani przygotowanymi dowanie lepsze. dzięki nim statystyki będą zdecy- zakładkami. Mamy nadzieję, że czytanie książek będzie dla naszych młodych przyjaciół wspa- Barbara Pawińska, Justyna Chudy, niałą przygodą, a w przyszłości SP 2 w Siewierzu zaangażowania w naukę. Pasja, z jaką Michał oddaje się nauce, wzbudziła uznanie wielu osób ceniących sobie entuzjazm i wytrwałość w działaniu przyczyniające się do osiągnięcia sukcesów naukowych. Stąd też liczne listy gratulacyjne, które Michał Serwa otrzymał, m.in. od rektora Uniwersytetu Śląskiego, prof. zw.dr. hab.wiesława Banysia czy Sekretarz Stanu Rzeczpospolitej Polskiej Ministerstwa Finansów Izabeli Leszczyny. Gratulujemy Michałowi tak znaczących osiągnięć, życząc tym samym satysfakcji z podejmowanych działań oraz dalszych sukcesów w osiąganiu stawianych sobie celów, do których klucz stanowić będzie otrzyma- Stypendysta Michał Serwa. ne właśnie stypendium Prezesa Rady Ministrów. Zespół Szkół w Siewierzu

12 12 sport / kultura Tenisiści z naszej gminy z awansem do zawodów rejonowych Dnia 14 stycznia odbyły się Powiatowe Igrzyska w Tenisie Stołowym szkół podstawowych. Uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu - Ramona Waleczek, Anna Duda oraz Oliwia Golec oraz uczniowie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych Adrian Nowak, Maciej Korzec oraz Kewin Nowak rywalizowali tego dnia aż z siedmioma drużynami powiatu będzińskiego. W zawodach brali udział uczniowie m.in. z Będzina, Czeladzi, Mierzęcic, Gródkowa i Dobieszowic. Po bardzo zaciętej walce Ramona Waleczek, podopieczna pana Dariusza Guzego, wygrała rywalizację indywidualną, a z drużyną uplasowała się na trzeciej pozycji. Podopieczni pani Soni Borkowskiej, uczniowie z Wojkowic Kościelnych, zostali wicemistrzami powiatu. Niespełna tydzień później walkę o awans podjęli gimnazjaliści. Zwycięzcy zawodów gminnych, dziewczęta z Zespołu Szkół w Siewierzu Patrycja Nieszporek, Paulina Górnisiewicz oraz Karolina Dyduch i chłopcy z Gimnazjum w Wojkowicach Kościelnych Wojciech Dobczyński, Dawid Kawka oraz Krystian Knap, dnia 20 stycznia 2015 roku rywalizowali w Powiatowych Igrzyskach Gimnazjalnych w Tenisie Stołowym. Indywidualnie na podium stanęli: Patrycja Nieszporek - II miejsce oraz Wojciech Dobczyński III miejsce. W klasyfikacji drużynowej spośród ośmiu drużyn podopieczne pana Grzegorza Urbańczyka z Siewierza oraz uczniowie prowadzeni przez panią Sonię Borkowską z Wojkowic Kościelnych zostali wicemistrzami powiatu Podsumowanie działalności filii bibliotecznej w Wojkowicach Kościelnych Początek roku to dobra okazja, by podsumować działalność filii bibliotecznej w Wojkowicach Kościelnych w roku Filia jest placówką elastyczną i systematycznie dostosowującą się do potrzeb swoich młodych czytelników. Dlatego też w ubiegłym roku odbyło się kilkadziesiąt różnorodnych zajęć o charakterze edukacyjnym i kulturalnym. Zaczęło się od ferii zimowych pod hasłem Zimowe SOS dla zwierząt, w których uczestniczyło ponad 20 dzieci. W programie zajęć znalazły się warsztaty plastyczne, literackie oraz gry i zabawy świetlicowe. Klasycznym naszym przyjacielem, Dobre maniery czyli savoir vivre na co dzień, Dzień Nauczyciela, 11 Listopada - Święto Niepodległości, Boże Narodzenie. Wakacyjne spotkania w bibliotece odbyły się pod hasłem elementem działalności Teraz Twój czas w ramach bibliotecznej są lekcje, podczas ogólnopolskiej kampanii Zachowaj których uczniowie spotykali się m.in. z bohaterami lektur, ulubionych powieści i bajek. Uczniowie klas III poznawali odpowiedzi na różne dziwne pytania dzięki serii książek Ciekawe dlaczego. Z kolei podczas lekcji Irena Sendlerowa Sprawiedliwa wśród narodów uczniowie zapoznali się z sylwetką wybitnej kobiety, która w czasie II Wojny Światowej uratowała życie wielu żydowskich dzieci. Z okazji Dnia Ziemi odbyły się lekcje, pogadanki i dyskusje na temat ekologii, ochrony zwierząt i roślin oraz segregacji surowców wtórnych. Natomiast przedszkolaki trzeźwy umysł. Ogó- łem odbyło się 19 spotkań, w których uczestniczyło 30 dzieci. Najważniejszym celem spotkań było uświadomienie dzieciom, że wolny czas można spędzić bezpiecznie i zdrowo. Odbyło się wiele pogadanek dotyczących aktywnego spędzania wolnego czasu, bezpieczeństwa w sieci, prawidłowego zachowania się nad wodą, promujących i kształtujących zdrowy styl życia oraz szeroko pojęte bezpieczeństwo. W październiku uczniowie klas III i IV SP oraz klasy II Gimnazjum uczestniczyli w niezwykle interesujących wykładach geograficzno-przyrodniczych uczestniczyły w lekcji poświęconej W zdrowemu odżywianiu Jem zdrowo i kolorowo. Kilkanaście lekcji poświęconych było takim świecie owadów i pajęczaków z wykorzystaniem eksponatów Muzeum Historii Naturalnej. W tematom jak: Walentynki, 3 fascynujący świat owadów i pająków Maja, Święto flagi, Polskie wprowadziła słuchaczy symbole narodowe, Dzień Iwona Borek. Wykładowi towarzyszyła Matki, Wielkanoc, Książka wystawa ponad 100 Reprezentanci Gminy Siewierz z sukcesami wracali z zawodów powiatowych. będzińskiego. Górniczej. Mamy nadzieję, że Wszystkie drużyny reprezentujące Gminę Siewierz zarówno prezentować i uzyskają równie zawodnicy będą nas godnie re- w kategorii szkół podstawowych dobre wyniki. jak i gimnazjalnych otrzymały Życzymy powodzenia. prawo startu w zawodach rejonowych, które odbędą się w Sonia Borkowska Dobieszowicach i Dąbrowie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych Biblioteka w Wojkowicach Kościelnych oferuje wiele ciekawych zajęć dla dzieci. barwnych i niezwykłych eksponatów. Uczniowie byli bardzo zainteresowani i entuzjastycznie reagowali na wykład, zadając wiele ciekawych i dociekliwych pytań. Wykład rozbudził wśród dzieci i młodzieży ciekawość poznawania świata przyrody. Tradycją wojkowickiej filii stały się też cotygodniowe zajęcia literacko-plastyczne. Tematyka zajęć jest dostosowana do wieku i zainteresowań uczestników i nawiązuje do ciekawych i aktualnych wydarzeń i świąt. I tak podczas 35 spotkań obchodziliśmy m.in.: Dzień Kota, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Dinozaura, Dzień Matki, Pierwszy Dzień Wiosny, Walentynki i wiele innych równie ciekawych. We wrześniu i październiku - miesiącach poświęconych między innymi: sprzątaniu świata, obchodom Europejskiego Dnia Ptaków (1 października) oraz Światowego Tygodnia Zwierząt (4-10 października) - odbyły się zajęcia poświęcone m.in. ochronie przyrody, naszym ulubionym zwierzakom. W czasie tych zajęć powstało wiele ciekawych prac plastycznych. Podczas przedświątecznych grudniowych zajęć odbyły się Kreatywne warsztaty artystyczne, na których dzieci wykonywały kartki i ozdoby świąteczne. Zajęcia prowadziły zaprzyjaźnione z biblioteką animatorki Kornelia Machura i Karina Nagła-Buczak. W czasie każdych zajęć kilkanaście minut poświęconych jest na głośne czytanie wybranych przez dzieci utworów. W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach plastyczno-literackich Zima z książką czyli zimowe rozmaitości. Marzena Wacławek Filia biblioteczna w Wojkowicach Kościelnych

13 kultura Izba Tradycji i Kultury Dawnej wzbogaciła się o nowe eksponaty Koniec 2014 roku okazał się być dla nas bardzo pomyślny. W połowie grudnia Izba Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu otrzymała od państwa Wandy i Alojzego Błach zabytkowy warsztat stolarski z początków XX wieku wraz z wyposażeniem, w którego skład wchodzą m. in. piły, heble, dłuta. 18 stycznia miał bardzo pracowity dzień. W godzinach dopołudniowych wystąpił gościnnie z koncertem kolęd i pastorałek w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sosnowcu Środuli. Przy wypełnionym po brzegi bardzo dużym kościele zespół zaśpiewał osiem kolęd i pastorałek ze swojego bogatego repertuaru. Na każdy występ zespół przygotowuje nowe utwory. Po wykonaniu każdego utworu zespół nagradzany był gromkimi brawami przez wiernych zgromadzonych w świątyni. Na zakończenie koncertu ks. Witold Januś sercanin, proboszcz tamtejszej parafii serdecznie podziękował Te niezwykłe przedmioty oraz wiele innych można zobaczyć od poniedziałku do piątku w godzinach w Izbie Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu. Chcemy bardzo serdecznie podziękować Państwu Błach za przekazane przedmioty, które wzbogaciły obecną ekspozycję. Chcemy również poinformować, że stale poszukujemy ciekawych eksponatów, które mogłyby uzupełnić nasze zbiory. Wszystkie przedmioty znajdujące się w naszej Izbie Tradycji posiadają dużą wartość historyczną, kulturową i edukacyjną, a tym samym przyczyniają się do poszerzania wiedzy na temat dawnych zawodów, rzemiosła oraz ówczesnego życia mieszkańców na ziemi siewierskiej. Jeżeli ktoś z państwa posiada ciekawe przedmioty, które chciałby nam ofiarować, to serdecznie prosimy o kontakt: Izba Tradycji na fakt, że są kierowane do różnych grup wiekowych. Naszą tradycją stały się spotkania z okazji Dnia Kobiet w miejscowej kafejce internetowej. Młodzież szkolna i dzieci prezentują wtedy licznie zgromadzonym paniom przygotowany w tajemnicy program artystyczny, są też życzenia, własnoręcznie wykonane upominki i słodki poczęstunek. Święto zwykle kończy się wspólnym muzykowaniem i przyjacielskimi pogawędkami. W czerwcu, przy okazji obchodów Dnia Dziecka, tradycyjnie teresowaniem organizowana jest akcja Zachowaj trzeźwy umysł, skierowana co prawda do dzieci i młodzieży, ale biorą w niej udział całe rodziny. Rodzice obserwują swoje pociechy w trakcie zmagań sportowych, dopingują i kibicują wszystkim zawodnikom, również w trakcie rywalizacji plastycznych i literackich. W tym roku uczestnicy otrzymali czapeczki z logo imprezy. Mogli korzystać z wielu atrakcji, a największym zain- najmłodszych cieszyły się dmuchana zjeżdżalnia, trampolina i artystycz- Zabytkowy warsztat stolarski z początków XX wieku. i Kultury Dawnej w Siewierzu, ul. Kościuszki 5, tel , działalność stowarzyszenia na rzecz rozwoju sołectwa leśniaki w 2014 roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Leśniaki działa już od pięciu lat, aktywizując i integrując mieszkańców poprzez organizowanie różnorodnych imprez środowiskowych i wyjazdowych. Cieszą się one wielkim zainteresowaniem ze względu Gościnne występy Zespołu Wokalnego Ale Babki Działający przy Miejsko-Gminny Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu Zespół Wokalny Ale Babki w niedzielę 13 Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki ne malowanie twarzy. Starsi uczestnicy rozegrali Siatkowy Turniej o puchar Sołtysa Leśniaków, a finałem spotkania były pieczonki dla wszystkich, poprzedzone pogadanką aspiranta K. Adamczyka z Komisariatu w Siewierzu na temat bezpiecznych wakacji bez używek. We wrześniu członkowie stowarzyszenia udali się na wycieczkę w Góry Świętokrzyskie. W programie przewidziano zwiedzanie Muzeum Mikołaja Reja w Nagłowicach oraz Muzeum Zegarów w Jędrzejowie, a także przejście szlakiem prowadzącym przez Puszczę Jodłową na szczyt Świętego Krzyża. Jesień dla członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Leśniaki to czas imprez kulturalnych. W październiku mieliśmy okazję obejrzeć w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu przekomiczny spektakl pt. Prywatna klinika, obfitujący w liczne gagi i zabawne zwroty akcji, w listopadzie zaś występ słynnego kabaretu Ani mru-mru. Mamy nadzieję, że kolejny rok dostarczy członkom stowarzyszenia oraz mieszkańcom naszego sołectwa nowych, niezapomnianych wrażeń i wzruszeń w trakcie kolejnych wydarzeń kulturalnych, organizowanych na terenie naszej wsi. Joanna Nowak Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Leśniaki zespołowi Ale Babki za występ, nazywając go anielskim zespołem i zaprosił na występy w przyszłym roku. Miłym akcentem przed występem, było spotkanie z pochodzącym z Siewierza Panem Kazimierzem Kosteczką, który po przejściu na emeryturę jest kościelnym w tamtejszej parafii. Pan Kazimierz był bardzo wzruszony ze spotkania z członkiniami zespołu Ale Babki wśród których są byłe szkolne koleżanki, sąsiadki i znajome, z którymi nie widział się już kilkadziesiąt lat. W godzinach popołudniowych zespół wystąpił w ko- Ale Babki wystąpiły w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sosnowcu. ściele p.w. Najświętszego wykonał trzy utwory kolędy Serca Pana Jezusa na Osiedlu Zachód w Siewierzu podczas i pastorałki. Występ nagrodzony został gromkimi brawami. Pierwszego Rodzinnego Kolędowania. Przy wypełnionym wiernymi kościele zespół Zespół Wokalny Ale Babki

14 14 kultura koncert charytatywny dla podopiecznych banku życzliwych serc 25 stycznia w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu już po raz kolejny odbył się Charytatywny Koncert Kolęd i Pastorałek na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Bank Życzliwych Serc. Przybyłych na koncert przywitali: Magdalena Opach, Ewelina Bednarz oraz Grzegorz Węglarz. Koncert rozpoczęło przedstawienie jasełkowe pt. Przyszliśmy tu dzisiaj po kolędzie wystawione przez podopiecznych Stowarzyszenia wraz z rodzicami oraz kolegami i koleżankami ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Siewierz, a także z Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny Filia w Siewierzu. Nad przygotowaniem przestawienia czuwała autorka scenariusza, a zarazem reżyserka Irena Kmiecik, wieloletni pedagog oraz przyjaciel Stowarzyszenia. Publiczność z dużym entuzjazmem oraz wzruszeniem podziwiała występy wokalne i umiejętności aktorskie młodych artystów, którymi byli: Aleksandra Duda, Paulina Pałucha, Jakub Kwiecień, Michał Konopka, Filip Urbańczyk, Mateusz Nowak, Aleksandra Olszewska, Ewelina Borówka, Kamila Nowak, Nel Urbańczyk, Katia Kwiecień, Nikola Kaczorowska, Kinga Swarlik, Zuzia Matula, Agata Matula, Roksana Matula, Grzegorz Duda, Marta Kolasa, Dawid Kolasa, Adam Kolasa, Aleksandra Kolasa, Dawid Krawczyk, Julia Marszałek, Klaudia Kolasa, Magdalena Krępeć, Dajana Niedbał oraz Katarzyna Kozerska, która jako wolontariuszka sprawowała opiekę nad dziećmi. Po przedstawieniu delegacja dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych wręczyła swoim koleżankom i kolegom własnoręcznie wykonane prezenty w postaci aniołów. Dziękujemy Dyrektor Aleksandrze Młynarskiej oraz wszystkim uczniom za życzliwość i poświęcony czas. Tradycją jest, że w trakcie Koncertu wręczane są statuetki Aniołów, nazywane Siewiersko-Anielskimi Oskarami, które przyznawane są w kategorii Anielska Pomoc na rzecz Stowarzyszenia Bank Życzliwych Serc. W tym roku otrzymali je: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A. oraz Wiesława i Krzysztof Kłósek. Rzeźby anielskich statuetek specjalnie na tę okoliczność wykonał Radny Rady Miejskiej w Siewierzu Jan Błasik, któremu bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i trud włożony w wykonanie tych pięknych prac. W związku z tym, iż w tym roku Stowarzyszenie obchodzi swoją 5 rocznicę istnienia i działalności, wręczono dodatkowe podziękowania, będące wyrazem wdzięczności za życzliwość i bezinteresowną pomoc oraz pracę na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia. Podziękowania w postaci Aniołów wykonanych przez Andrzeja Konopkę otrzymali: Katarzyna Kozerska, Kazimierz Majewski, Magdalena Ciemięga oraz Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny Filia w Siewierzu. W trakcie imprezy odbyła się licytacja, której dochód w całości został przeznaczony na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia. Fundatorami licytowanych przedmiotów byli: Anex Andrzej Machura, AXA Stenman Poland Sp. z o.o., Electrolux Poland Sp. z o.o., Finezja Centrum Bankietowo-Restauracyjne, Andrzej Machura, Teresa Landecka, Stowarzyszenie Art-Eco plus, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych, Zuzanna Rzepecka, Maria Miziewicz, Adam Nowak, Grupa wokalna Sonitus, Karol Mazur, Zofia Kwiecień oraz Leszek Trusiak. Dalsza część Koncertu poświęcona była pięknym bożonarodzeniowym tradycjom, czyli wspólnemu kolędowaniu, podczas którego publiczność miała okazję wysłuchać pięknych kolęd i pastorałek. W świą- Grupy SONITUS oraz ToMiNo wykonały piosenkę finałową Alleluja. Publiczność mogła zobaczyć przedstawienie jasełkowe w wykonaniu młodzieży. teczny nastrój słuchaczy wprowadzili Ewelina Bednarz, przy akompaniamencie gitarowym Grzegorza Węglarza, którzy wykonali pastorałkę Maleńka Miłość. Chór Barka z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu, którego kierownikiem muzycznym i akompaniatorem jest organista Grzegorz Kolasa, wykonał trzy kolędy: Bracia patrzcie jeno, Wśród nocnej ciszy zaśpiewaną acapella oraz Dziecino słodka czemu drżysz. Do naszego kolędowania włączył się również gościnnie zespół wokalny ToMiNo, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach, prowadzony przez Barbarę Gurowiec, który wykonał trzy utwory: Nasza Pastorałka, Hej kolędo graj i Przybieżeli do Betlejem. Następnie siewierska grupa wokalna Sonitus prowadzona przez muzyka i kompozytora Bernarda Sołtysika wykonała utwory: Ave Maria, Wieczór Wigilijny oraz Adeste fideles. Koncert zakończył wspólny występ grup Sonitus i ToMiNo, które wykonały utwór Leonarda Cohena Alleluja, z polskim tekstem autorstwa Jadwigi Kubiczek. Dochód z licytacji oraz sprzedaży symbolicznych aniołków wyniósł 7.367,42 zł. Kwota zebrana w trakcie koncertu zostanie przekazana na organizację zajęć kulturalnych i relaksacyjnych oraz na zakup niezbędnych materiałów do leczenia i rehabilitacji podopiecznych Stowarzyszenia. Możemy śmiało powiedzieć, iż Aniołów w tym dniu nie brakowało i jak mówią słowa poeta, które stały się już mottem przewodnim organizowanych w Siewierzu koncertów charytatywnych - Nie mają wprawdzie skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie. Organizatorzy serdecznie dziękują darczyńcom, sponsorom oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy w tym szczególnym dniu, jak również przez cały rok wspierają działalność Stowarzyszenia Bank Życzliwych Serc. Ponadto członkowie Stowarzyszenia dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji koncertu, a byli to: Państwo Trzcionka, Pani Halina Pyrzyk, Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół w Siewierzu, Dyrekcja i pracownicy MGCKSiT, wychowawcy Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny Filia w Siewierzu. Bank Życzliwych Serc

15 INFORMACJE lokalna telewizja internetowa gminy - itv siewierz Projekt itvsiewierz to portal społecznościowy informujący mieszkańców o wydarzeniach mających miejsce w gminie. Informacje są przekazywane w większości przypadków w formie reportażu, czasem w formie tekstowej i publikowane na stronie oraz Ważną częścią serwisu jest kalendarz wydarzeń, w którym to mieszkaniec gminy i okolicy może w błyskawiczny sposób zobaczyć jakie atrakcje na niego czekają. W stałej ramówce realizowany jest cykl programów tematycznych SmartDzieciaki, w którym przedszkolaki w niezwykle uroczy sposób wypowiadają się na bardzo istotne i poważne tematy. Co jakiś czas przeprowadzana jest także sonda uliczna, aby mieszkaniec mógł się wypowiedzieć na forum publicznym o tym, jaką ma opinię na dany temat, co się podoba, czego brakuje, a co trzeba zmienić lub udoskonalić. Widzowie itvsiewierz mają ogromny wpływ na tematykę realizowanych programów. Wszystkie propozycje można wysyłać na adres lub za pośrednictwem facebooka. Możliwy jest także kontakt z reporterem dyżurnym pod nr Podstawową zasadą lokalnego źródła informacji jest obiektywizm. A cel przedsięwzięcia jest jeden - to promowanie gminy i jej mieszkańców. Innowacją, jaką wprowadzono z początkiem roku, są transmisje na żywo z różnorodnych wydarzeń. Dzięki takiej formie o zasięgu na skalę globalną, możliwe jest oglądanie publikowanych programów i transmisji za pośrednictwem komputerów, laptopów, tabletów i telefonów, czyli wszelkiego rodzaju urządzeń mobilnych wyposażonych w system z aplikacją youtube (np android od wersji 4.1) a także w telewizorach typu tzw. smart tv z dostępem do Internetu (wymagana aplikacja youtube). Realizowane przez nas transmisje na żywo dają widzom wiele nowych możliwości. Dzięki tej innowacji można między innymi podczas transmisji wydarzeń sportowych oglądać powtórki akcji. Ponadto chętni będą mogli cofnąć się do wybranego momentu wydarzenia, lub w każdej chwili powrócić do akcji na żywo, a po zakończonej transmisji obejrzeć zarchiwizowany materiał jeszcze raz. Transmisje na żywo dotyczą wydarzeń sportowych, w tym meczy wyjazdowych, koncertów, festynów, debat, mszy świętych i wielu innych inicjatyw. Wielkim sukcesem okazała się transmisja z 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na siewierskim rynku. Podczas licytacji certyfikowanej torby i koszulki przeprowadzonej Ekipa telewizji ITV Siewierz podczas pracy przy transmisji na żywo. na funpage u TV na facebooku osiągnięto rekordową kwotę 370 zł. Wydarzenie obejrzało 2000 widzów, a całokształt przeprowadzonych wówczas działań nadał siewierskiej imprezie zupełnie inny, nowy interaktywny charakter. Nowością jest także program o tematyce samorządowej, który pojawiać się będzie raz w miesiącu również jako tzw. LIVE. Warto jeszcze dodać, że portal itvsiewierz.pl to doskonałe miejsce na promocję firm lub osób prywatnych w postaci baneru zamieszczonego na stronie, a także spersonalizowanego spotu reklamowego, plansz lub dolnych belek, emitowanych podczas transmisji na żywo. Wszyscy zainteresowani tematem mogą bez wahania niezwłocznie podjąć współpracę z redakcją. 15 Dzięki wspomnianemu globalnemu zasięgowi materiały realizowane przez itvsiewierz docierają do szerokiego grona widzów mieszkających poza granicami miasta i gminy Siewierz. Linki do wszystkich publikacji zamieszczone na facebooku itvsiewierz są udostępniane na profilach osób prywatnych, a także instytucji publicznych i organizacji. Publikowane treści lubi szerokie grono widzów, są wśród nich: dyrektorzy, posłowie, lokalni przedsiębiorcy, mieszkańcy miasta i gminy Siewierz oraz okolic. Wszystko to świadczy o tym, że przed itvsiewierz i ich widzami otwierają się ogromne perspektywy na miarę tych nowoczesnych multimedialnych czasów. itv Siewierz siewierska karta dużej rodziny Dnia r. zakończyliśmy w Gminie Siewierz wdrażanie pilotażowego Programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Siewierz, którego jednym z elementów była Siewierska Karta Dużej Rodziny. Instytucje gminne oraz przedsiębiorcy z terenu naszej Gminy, aktywnie włączyli się w realizację założeń Programu wspierającego rodziny wielodzietne proponując korzystanie z usług na preferencyjnych warunkach. Do dnia r. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Pan Zdzisław Banaś podpisał 11 porozumień z Partnerami, którzy przystąpili do realizacji założeń Programu - Siewierska Karta Dużej Rodziny. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim Partnerom za pomoc, zaangażowanie i wrażliwość na potrzeby rodzin wielodzietnych. Liczymy, iż nasza wspólna inicjatywa pozwoli zwrócić uwagę na wartość jaką stanowi rodzina, a oferowane wsparcie rodziców w trudzie wychowywania dzieci stanowić będzie ważny element polityki prorodzinnej w Gminie Siewierz. Do udziału w Programie zapraszamy wszystkie przedsiębiorstwa, chcące włączyć się w nasze przedsięwzięcie, aby wspólnie poszerzyć ofertę ulg i zniżek dla rodzin wielodzietnych objętych wsparciem w Programie. Z naszej strony zapewniamy przedsiębiorcom promocję poprzez umieszczenie informacji o firmie oraz o udzielonych przez nią zniżkach w wykazie opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz w zakładce Urząd Siewierska Karta Dużej Rodziny. Ponadto lista Partnerów Programu działań wspierających rodziny wielodzietne ma również stałe miejsce w Kurierze Siewierskim. Od stycznia 2015 r. rozpoczęliśmy wdrażanie Programu na nowy rok kalendarzowy. Wnioski o wydanie Siewierskiej Karty Dużej Rodziny dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siewierzu oraz na stronie internetowej www. siewierz.pl w zakładce URZĄD Siewierska Karta Dużej Rodziny. Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00. Na stronie 16 przedstawiamy listę Partnerów, którzy włączyli się w inicjatywę na rzecz rodzin wielodzietnych wzorem ubiegłego roku. Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu

16 16 ogłoszenia ośrodek pomocy społecznej SIEWIERSKA KARTA DUŻEJ RODZINY 1. Gościniec SiewierskI NOWDAR s.c. Dariusz Tyński, Krzysztof Tyński, Siewierz, ul. Sportowa 11, - 70% zniżki na jazdę konną. 2. Hurtownia chemiczna P.UH. MARS Sławomir Pecyna, Siewierz ul. Warszawska 28, - 7% zniżki na art. chemiczne, szkolne i znicze 3. Restauracja Jędrusiowa Izba, P.W. OLIMPUS Joanna Cygan, Siewierz ul. Rynek 18, - 20% zniżki na posiłki i napoje bezalkoholowe 4. Hurtownia Papiernicza Lista Partnerów Programu działań wspierających rodziny wielodzietne Prawie 40% Twojego Podatku Może Trafić Do Gminy! Drogi Mieszkańcu, czy wiesz, że 40% Twojego podatku od wynagrodzenia może trafić do gminy, w której mieszkasz? Na dochody Miasta i Gminy szkoli, budujemy i remontuje- Siewierz składają się my drogi, dofinansowujemy między innymi dotacje, subwencje, funkcjonowanie autobusów, wpływy z podatków i opłat lokalnych, od spadków i darowizn, ale także część utrzymujemy kulturę, sport i edukację. Zgodnie z prawem (w przypadku podatku dochodowego od podatku PIT) miejscem osób fizycznych (PIT). W Siewierzu wpływy finansowe z tego tytułu stanowią blisko 25% wszystkich dochodów Miasta i Gminy Siewierz. To właśnie między innymi dzięki tym pieniądzom utrzymujemy wysoki poziom szkół i przed- rozliczania się osoby fizycznej jest właściwy urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Co ważne nie trzeba być zameldowanym na terenie Gminy Siewierz, by zasilić ją swo- bezpłatnie Warsztaty e-biznes dla przedsiębiorców z Siewierza Jak rozwijać efektywnie przedsiębiorstwo w oparciu o możliwości e-biznesu? Odpowiedzi na to pytanie przedsiębiorcy z Siewierza uzyskują bezpłatnie, podczas cyklicznych spotkań organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki. Na ostatnim spotkaniu przedsiębiorców tak się dzieje, że pomimo posia- zainteresowanych dania strony internetowej (np. rozwojem biznesu z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych i internetu prowadzący spotkania poruszył kwestie organizacji i zarządzania realizacją przedsięwzięciami sklepu) przedsięwzięcia nie osiągają zamierzonego rezultatu? Z rynkowych raportów wynika, że tylko kilka procent przedsięwzięć informatycznych osiąga informatycznym, zamierzone cele biznesowe. zarówno podczas inicjacji jak i realizacji oraz najważniejsze eksploatacji tego rozwiązani. Okazuje się bowiem, że posiadanie samej strony internetowej nie wystarcza. Bagatela, nawet reklama tej strony może okazać się niewystarczająca! Dlaczego Wobec czego nawiązywano do dorobku nauki Inżynieria Oprogramowania. Zwrócono uwagę i omówiono zagadnienie procesu wytwórczego. Z tego wynikło, że tylko dostosowanie organizacji przedsięwzięcia informatycznego do celów biznesowych podatki imi podatkami. Jeśli jesteś zameldowany poza Gminą Siewierz, a mieszkasz na jej terenie to powinieneś zgłosić faktyczne miejsce zamieszkania do urzędu skarbowego. Zmiana urzędu skarbowego jest bardzo prosta. W okresie rozliczeń podatkowych wystarczy podać w formularzu PIT siewierski adres zamieszkania oraz wskazać dane właściwego urzędu skarbowego. W każdej chwili można również wypełnić jednostronicowy formularz ZAP-3, który dostępny jest szkolenia dla przedsiębiorców przedsiębiorstwa pozwala osiągnąć sukces. Poruszono kwestie procesów z grupy formalnych jak i innych tzw. zwinnych (w szczególności metodykę SCRUM). Prowadzący spotkania analityk Artur Machura może udostępnić uczestnikom warsztatów jak i wszystkim zainteresowanym BIUROWY ŚWIAT Sławomir Gwoździewicz, Siewierz ul. Rynek 15-10% zniżki na art. szkolne i biurowe - 5% zniżki na tonery, tusze do drukarek 5. Sklep odzieżowy SMERF Firma Handlowa mgr inż. Mariola Juszko Siewierz ul. Rynek 35, - 15% zniżki na odzież dziecięcą 6. Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu, ul. Słowackiego 2a - 50 % zniżki na karnet miesięczny Młodzieżowej Akademii Ruchu i Tańca - 50 % zniżki na karnet miesięczny na zajęcia Jogi 1x tydz % zniżki na 1/2 karnetu miesięcznego na zajęcia Jogi - 50 % zniżki na jednorazowe wejście na zajęcia Jogi - 50 % zniżki na Aerobik zajęcia 2 x tydz % zniżki na Aerobik zajęcia 1 x tydz % zniżki na jednorazowe wejście na Aerobik - bezpłatnie 1 godzina dziennie bilard i piłkarzyki oraz zajęcia plastyczne (karnet miesięczny) 7. Mini Lewiatan - Artykuły ogólnospożywcze Kwoka Jadwiga, Siewierz ul. Częstochowska 27-8 % zniżki na art. spożywcze, mięso, napoje - 2 % na art. spożywcze będące w ofercie gazetkowej w danym okresie zakupowym 8. Sklep Wielobranżowy i Pasmanteria Knapik Agnieszka Siewierz, ul. Rynek 31-5 % zniżki na art. pasmanteryjne 9. Salon Fryzjerski Julia Katarzyna Kiciak, Siewierz ul. Wolności % zniżki na usługi fryzjerskie na stronie internetowej Ministerstwa Finansów lub w każdym urzędzie skarbowym. Wypełniony formularz ZAP-3 możesz złożyć osobiście lub wysłać pocztą do Twojego urzędu skarbowego. W przypadku Gminy Siewierz właściwym urzędem jest Urząd Skarbowy w Będzinie Poinformowanie Urzędu Skarbowego o zamieszkaniu na terenie Gminy Siewierz nie wiąże się z koniecznością wymiany dowodu osobistego czy prawa jazdy. Red. materiały szkoleniowe oraz uzupełniające informacje pod numerem telefonu lub pod adresem software-engineers.org. Wszystkich chcących poszerzyć swoją wiedzę zapraszamy na ostatnią prelekcję, która odbędzie się w dniu 7 lutego 2015.

17 ogłoszenia informacje dla rolników Szkolenie dla osób stosujących środki ochrony roślin - kurs podstawowy Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Będzinie zaprasza zainteresowanych rolników na szkolenie podstawowe z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Szkolenie kierowane jest dla osób, które nie posiadają uprawnień do stosowania środków ochrony roślin szkolenie trwa 2 dni. Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia, które jest ważne 5 lat od daty ukończenia szkolenia. Program szkolenia jest zgodny z ustawą z dnia 8 maja 2013r. Koszt szkolenia wynosi 120zł. Kontakt: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Będzinie, ul. Małachowskiego 22, Będzin, tel.: ; ; (32) Szkolenie dla osób stosujących środki ochrony roślin - kurs uzupełniający Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Będzinie zaprasza zainteresowanych rolników na szkolenie podstawowe z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Szkolenia są bezpłatne, przeznaczone dla osób, którym skończył się termin ważności zaświadczenia, lub chcą przedłużyć ważność zaświadczenia. W każdym szkoleniu może brać udział 25 osób, a program szkolenia jest zgodny z ustawą z dnia 8 maja 2013r. i daje uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin. Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia, które jest ważne 5 lat od daty ukończenia szkolenia. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe, jednorazowy kombinezon ochronny oraz wyżywienie. Szkolenia odbędą się w Mierzęcicach w budynku Urzędu Gminy przy ul. Wolności 95 w dniach 9 marca i 23 marca br. SZKOLENIE - ZMIANY W SYSTEMIE WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO Zapraszamy na spotkania informacyjno-promocyjne dotyczące płatności obszarowych i kampanii przyjmowania wniosków na 2015 rok. Harmonogram spotkań: 18 luty 2015 r. godz , spotkanie powiatowe w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Sączewskiego 6, Będzin; 23 luty 2015 r. godz , Sala Sesyjna, Urząd Gminy Psary, ul. Malinowicka 4, Psary; 24 luty 2015 r. godz , Sala Sesyjna, Urząd Miasta i Gminy Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, Siewierz; 26 luty 2015 r. godz , Sala Sesyjna, Urząd Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, Mierzęcice; 04 marzec 2015 r. godz.10.00, Sala Sesyjna, Urząd Gminy Bobrowniki ul. Gminna 8, Bobrowniki. urząd stanu cywilnego INFORMACJA dla tegorocznych jubilatów obchodzących 50 rocznicę pożycia małżeńskiego Urząd Stanu Cywilnego w Siewierzu informuje mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz, że rozpoczęto przygotowania do zorganizowania uroczystości jubileuszowej dla par małżeńskich, świętujących w bieżącym roku 50-tą rocznicę pożycia małżeńskiego. W związku z tym zapraszamy małżeństwa, które w 2015 r. obchodzą Złote Gody, a swój związek zawarli w 1965 roku, do zgłoszenia tego faktu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Siewierzu oraz o dostarczenie aktualnego odpisu skróconego aktu małżeństwa, jeśli ślub zawierany był poza terenem Miasta i Gminy Siewierz /pokój nr 4, tel. kontaktowy: /. Prosimy również o zgłaszanie par małżeńskich, które w roku 2015 będą obchodzić 60- tą rocznicę zawarcia małżeństwa. O informację prosimy w terminie do dnia 10 marca 2015 r. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Beata Galon-Śliwa wsparcie siewierskich organizacji APEL O WSPARCIE ODBUDOWY ZAMKU - Podaruj 1 % podatku Fundacja ZAMEK SIEWIERSKI im. Księstwa Siewierskiego zwraca się do mieszkańców Ziemi Siewierskiej z apelem o przekazanie 1 procent podatku na konto Fundacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego. Celem statutowym Fundacji jest opieka i odbudowa Zamku. Ważniejsze wydatki fundacji: Wydanie książki (folderu) Siewierz Dzieje Zamku 6 000,00 zł w 2003 r. Wykonanie projektu schodów i platformy widokowej na wieży Zamku zł w 2007 r. Wykonanie ogrzewania podłogowego w piwnicy zachodniej Zamku ,00 zł w 2009 r. W 2011 roku Fundacja wydała unikatową w swej treści książkę Dzieje Zamku w Siewierzu w oparciu o najnowsze badania historyczne i archeologiczne. Wydała również folder Zamek w Siewierzu. Powyższe publikacje zostały współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Dofinansowanie wyniosło ,54 zł. Wkład własny fundacji to kwota 7 430,38 zł. Wykonanie programu konserwatorskiego odtworzenia herbu biskupa Tomickiego oraz dekoracji na tynku wapiennym na elewacjach Zamku w Siewierzu zł w 2012 r. Wykonanie herbu Biskupa Tomickiego nad bramą wieży Zamku 7 009,00 zł w 2014 r. Wykonanie remontu wagi podnoszącej przęsło mostu zwodzonego ,00 zł w 2014 r. Realizacja powyższych zadań była możliwa między innymi dzięki hojności mieszkańców i turystów odwiedzających Zamek, którzy wsparli Fundację przekazując 1% podatku. Na konto Fundacji z tytułu przekazania 1% podatku wpłynęło: - w 2011 r ,35 zł; w 2013 r ,90 zł; w 2014 r ,60 zł. Łącznie: ,85 zł. Osoby działające w Fundacji nie pobierają żadnego wynagrodzenia, diet czy pieniędzy w jakiejkolwiek formie. Dyżury na Zamku i bieżąca działalność odbywa się całkowicie społecznie. Fundacja bierze udział w obsłudze turystycznej Zamku oraz prowadzi pełną dokumentację dotyczącą życia obiektu, w tym statystyki dotyczące zwiedzających i ważniejszych wydarzeń. Od 1 maja 2008 r. ogółem Zamek zwiedziło osób, w tym w 2014 roku zwiedzających. Dalsza rewitalizacja Zamku wymaga pozyskania przez Fundację środków finansowych w czym Państwo możecie mieć swój udział. Wystarczy w deklaracji podatkowej wpisać numer KRS a Urząd Skarbowy przekaże Waszą darowiznę bezpośrednio na konto Fundacji. Powierzone pieniądze zostaną w całości przeznaczone na odbudowę Zamku Przewodniczący Rady Fundacji mgr Piotr Drabek Kontynuujmy wspólnie dzieło odbudowy pomnika dziedzictwa narodowego jakim jest ZAMEK SIEWIERSKI! Prezes Zarządu Fundacji mgr Marian Nowacki 17

18 18 ferie zimowe w bibliotekach

19 ferie zimowe w gminie 19

20 20

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z Nakład 2000 egz. Nr 75 / 07 / 2013 lipiec 2013 ISSN 1897-9807 BEZPŁATNY MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI BLUESOWEJ BLUES NA SIEWIERSKIM ZAMKU W dniach 5-6 lipca na Zamku

Bardziej szczegółowo

Radło. Gabriela Tuzimek. 12-letnia bohaterka z Biskupic Radłowskich. Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29

Radło. Gabriela Tuzimek. 12-letnia bohaterka z Biskupic Radłowskich. Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29 Radło cena 6 zł rok VIII nr 1 (35) listopad-marzec issn 1897-8339 Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29 Franciszek Hajduk z Glowa Zwykli niezwykli ludzie» 44-46 Co dalej z radłowskim parkiem?

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 Wesołych Świąt ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 W NUMERZE NASZE SPRAWY Rozmowa z Burmistrzem 3 Kolejne kilometry wodociągów 3 Obchody Dnia Niepodległości 7 Sesja absolutoryjna 7 Remont kościoła

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl ISSN 1426-5389 Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl W miesiącu czerwcu miały miejsce dwie Sesje Rady Miejskiej. Pierwsza Sesja, uroczysta, odbyła się w dniu 19 czerwca i na niej w uroczystej oprawie został

Bardziej szczegółowo

cd.- str. 4 Kalendarium

cd.- str. 4 Kalendarium 3 4 Kalendarium T r z y m i e s i ą c e MAJ 8 maja pod obeliskiem na cmentarzu komunalnym uczczono pamięć tych, którzy polegli na frontach II wojny światowej. W Dniu Zwycięstwa spotkali się kombatanci,

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

Nowy samorząd Swarzędza z Zimowe utrzymanie dróg Sylwester miejski w nowym miejscu z 23. Finał WOŚP

Nowy samorząd Swarzędza z Zimowe utrzymanie dróg Sylwester miejski w nowym miejscu z 23. Finał WOŚP Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 11 (311) grudzień 2014 bezpłatne pismo informacyjne Nowy samorząd Swarzędza z Zimowe utrzymanie dróg Sylwester miejski w nowym miejscu z 23.

Bardziej szczegółowo

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9 Nº04/230 ISSN 1427-6038 M I E S I Ę C Z N I K S A M O R Z Ą D O W Y Zagnański Comenius jedyny taki w Polsce str. 6 maj 2015 G M I N Y Z A G N A Ń S K E G Z E M P LA R Z B E Z P ŁAT N Y Święto Konstytucji

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 70/ Kwiecień 2015

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 70/ Kwiecień 2015 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 70/ Kwiecień 2015 MODERNIZACJA WAŁU PRZECIWPO- WODZIOWEGO WISŁY - STR. 3 - SAMORZĄDOWY INFORMATOR SMS - STR. 7 - NOWY ROZKŁAD LOTÓW LATO 2015 - STR.

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str.

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str. WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (92) maj, czerwiec 2013 ISSN 1730-9190 DNI BLACHOWNI Uroczyste otwarcie alejek spacerowych więcej na str. 2 Wystawa Blachownia Oczami

Bardziej szczegółowo

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013)

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Ważne jest to co ludzi łączy, a nie dzieli Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy pod koniec grudnia ubiegłego roku wiadomość o śmierci Alfreda Dudka. Utraciliśmy

Bardziej szczegółowo

Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego

Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego MIESIĘCZNIK STYCZEŃ ROK SIEDEMNASTY ISSN 1643-7845 100-lecie Heleny Starczewskiej 2013 Nr 208 NAKŁAD 120 CENA 1 ZŁ. Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego Wigilia chorych i samotnych u Ojców

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Plon niesiemy. Walenty w sercach i na pomniku WRZESIEŃ. 145 kilometrów do Maryi. Przyjaciele z Witaj Szkoło. Moraw str. 6. Zapraszamy.

Plon niesiemy. Walenty w sercach i na pomniku WRZESIEŃ. 145 kilometrów do Maryi. Przyjaciele z Witaj Szkoło. Moraw str. 6. Zapraszamy. Przyjaciele z Witaj Szkoło 145 kilometrów do Maryi Moraw str. 6 str. 13 str. 19 WRZESIEŃ Nr 9/2008 cena 1,00 zł (240) Zapraszamy Jesienne rozmowy mieszkańców z władzami gminy to już wieloletnia tradycja.

Bardziej szczegółowo

www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19

www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19 www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19 1 Drodzy Państwo 10 września br. Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku

Bardziej szczegółowo

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków C hełmiecki Numer 2 Egzemplarz bezpłatny kwiecień - czerwiec 201 2 Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

Nowe miejsca parkingowe. Św. Jadwiga Patronką Trzebnicy!

Nowe miejsca parkingowe. Św. Jadwiga Patronką Trzebnicy! Św. Jadwiga Patronką Trzebnicy! Nowe miejsca parkingowe Na wniosek Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy Rada Miejska w Trzebnicy 30. czerwca 2009 roku podjęła uchwałę Problemy ze znalezieniem miejsca

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO + nnnnnnnnnnnnnnnnnn N r 2 ( 3 7 ) 2 0 1 4 ( k w i e c i e ń, m a j, c z e r w i e c ) k w a r t a l n i k BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

LOTNISKO W MODLINIE OTWARTE

LOTNISKO W MODLINIE OTWARTE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 39 / Lipiec 2012 ESEJ O TOLERANCJI I DIALOGU str. 2, 7 LOTNISKO W MODLINIE OTWARTE str. 2, 8 Od Redakcji WIEŚCI Z RADY Spis treści Od Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

NIE MA PRZERWY W REALIZACJI INWESTYCJI W GMINIE

NIE MA PRZERWY W REALIZACJI INWESTYCJI W GMINIE 9 5 1 Taka chwila Każdego roku bywa taki moment, Gdy mi u ramion zda się skrzydła rosną Serce się zrywa dotychczas uśpione, Śpiewać zaczyna To bywa na wiosnę! Choć jeszcze kwiatów nie widać kwitnących,

Bardziej szczegółowo

V Hubertus w Jakubowie już za nami 03/2011. Gazeta bezpłatna Nr 03/102011 24 października 2011 r. TWORZY NAS HISTORIA...str. 2

V Hubertus w Jakubowie już za nami 03/2011. Gazeta bezpłatna Nr 03/102011 24 października 2011 r. TWORZY NAS HISTORIA...str. 2 Gazeta bezpłatna Nr 03/102011 24 października 2011 r. 03/2011 TWORZY NAS HISTORIA...str. 2 Z NADZIEJĄ NA WSPÓŁPRACĘ KGHM bliżej gmin...str. 3 Fot. Piotr Lasko POSZŁY KONIE! V Hubertus w Jakubowie...str.

Bardziej szczegółowo

Orzysza. Biuletyn. Dni. Zasłużony. Gala. Informacyjny MAGAZYN SAMORZĄ DOWY GMINY ORZYSZ. dla Gminy Orzysz. Wilka Piskiego CO W NUMERZE:

Orzysza. Biuletyn. Dni. Zasłużony. Gala. Informacyjny MAGAZYN SAMORZĄ DOWY GMINY ORZYSZ. dla Gminy Orzysz. Wilka Piskiego CO W NUMERZE: Biuletyn Informacyjny MAGAZYN SAMORZĄ DOWY Nr 3 (82) sierpieñ 2010 nakład 3100 egzemplarzy ISSN 1509-1171 Dni 2 010 Orzysza Dni Orzysza to ważna data w kalendarzu imprez naszej Gminy. Cieszy mnie fakt,

Bardziej szczegółowo

Motorem przez Europę

Motorem przez Europę BIULETYN SAMORZĄDOWY MIASTA I GMINY BOGUCHWAŁA NR 3 (77) 2012 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Boguchwała, Kielanówka, Lutoryż, Mogielnica, Niechobrz, Nosówka, Racławówka, Wola Zgłobieńska, Zarzecze, Zgłobień Motorem

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo