Zanim usłyszymy radosne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zanim usłyszymy radosne"

Transkrypt

1 * Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny * Złoty Stok * nr 3 (39) * marzec 2013 * Zanim usłyszymy radosne Habemus Papam Jeszcze do III wieku biskupa Rzymu wybierało duchowieństwo miasta, biskupi z sąsiednich miejscowości, a także lud rzymski. W miarę upływu czasu pozycja ludu spadała, począwszy od zastosowania zwykłej aklamacji aż do całkowitego usunięcia roli świeckich przy wyborze papieża rzymskiego. Dziś nowego papieża wybierają kardynałowie (dawniej członkowie rzymskiego kleru) zbierający się w Kaplicy Sykstyńskiej, oddzieleni od świata zewnętrznego stąd też nazwa konklawe, która oznacza tyle co pod kluczem (łac. cum clave). W 1179 roku na mocy dekretu Licet de vitanda wydanego przez papieża Aleksandra III podczas III. Soboru Laterańskiego do wyboru biskupa Rzymu uprawnieni są tylko kardynałowie, którzy wskazują nowego papieża większością 2/3 głosów. Papieżem może zostać teoretycznie każdy ochrzczony, dorosły mężczyzna. Do tej pory jedynym papieżem, wywodzącym się spoza grona kardynalskiego był Urban VI (Bartolomeo Prignano, arcybiskup Bari). Na drugim soborze w Lyonie (1274) postanowiono przeciwdziałać przeciągającym się w nieskończoność wyborom papieża i na wypadek niezdecydowania kardynałów mieli oni przez osiem dni dostawać tylko chleb, wodę i wino. Decyzję tę podjął Grzegorz X, który na swój wybór czekał aż trzy lata było to dotychczas najdłuższe konklawe w historii Kościoła. W konstytucji Aeterni patris (1621) Grzegorz XV zatwierdził trzy sposoby wybierania papieża: wybór przez inspirację (jednomyślność elektorów), wybór przez kompromis oraz karty do głosowania (per scrutinium). W ciągu wieków dokonywano wielu, w większości kosmetycznych zmian w procedurze wyboru papieża. Ostatnim dokumentem, określającym przebieg konklawe był dekret Universi Dominici Gregis podpisany przez Jana Pawła II w 1996 roku. Karol Wojtyła, który rozpoczął swój pontyfikat w październiku 1978 roku, został wybrany według porządku ustanowionego przez Piusa XII w konstytucji Vacantis Apostolicae Sedis z 8. grudnia 1945 roku. Tekst ten został częściowo uzupełniony przez Jana XXIII na mocy dokumentu Summi Pontificis electio z 5. września 1962 roku. Przełomową zmianę wprowadził w 1970 roku Paweł VI, który wyłączył z konklawe kardynałów, którzy ukończyli 80. rok życia. W 1975 roku Paweł VI zadecydował ponadto, że liczb elektorów nie może przekraczać 120. Tymczasem Jan Paweł II złamał ten zakaz i obecnie uprawnionych do głosowania jest ponad 120 purpuratów. (cd na str. 2)

2 Przebieg konklawe zgodnie z Universi Dominici Gregis (1996) Przed właściwym konklawe odbywa się tzw. kongregacja ogólna kardynałów, podczas której ustalana jest data pogrzebu zmarłego papieża oraz rozpoczęcia konklawe. Spotkaniu przewodniczy z reguły dziekan kolegium kardynalskiego, którym jest obecnie kardynał Joseph Ratzinger, prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Kardynałowie składają przysięgę, że wszystko, co zostanie powiedziane podczas kongregacji zostanie bezwzględnie zachowane w tajemnicy. W kongregacji ogólnej brać mogą udział także kardynałowie, którzy ukończyli 80. rok życia. Kolejnym etapem przed właściwym konklawe jest kongregacja partykularna, składająca się z czterech osób: kardynała kamerlinga oraz trzech wybranych losowo hierarchów poniżej 80. roku życia. Kongregacja partykularna pomaga kamerlingowi zarządzać Stolicą Apostolską do czasu wyboru papieża. To właśnie ta kongregacja stoi na straży porządku podczas właściwego konklawe. Kardynał- -elektor, chcący wykonać rozmowę telefoniczną musi uzyskać zgodę od kongregacji partykularnej. Konklawe rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 i nie później niż 20 dni po śmierci papieża. Oficjalny czas żałoby po śmierci papieża trwa 9 dni. Cały okres między pogrzebem a koklawe nazywa się novemdiales (9 dni), mimo iż obejmuje minimum 15 dni. W czasie żałoby codziennie odprawiane są msze w intencji zmarłego papieża. Często zdarza się, że kazania wygłaszają kardynałowie. Kazania purpuratów śledzone są wówczas z ogromną uwagą, ponieważ ilustrują poglądy potencjalnego papieża. Kardynałów obowiązuje zakaz prowadzenia pertraktacji między sobą, jednak z dotychczasowych relacji hierarchów wynik, że zakaz ten nie jest przestrzegany. Konklawe rozpoczyna się oficjalnie wejściem kardynałów do Kaplicy Sykstyńskiej. Zanim to jednak nastąpi odprawiana jest w obecności wszystkich kardynałów msza wotywna (pro eligendo papa) w Bazylice św. Piotra. Kardynałowie zbierają się po mszy w Kaplicy Paulińskiej, gdzie proszą Ducha Świętego o opiekę przy wyborze papieża. Śpiewany jest znany hymn Veni Creator. Następnie kardynałowie przechodzą do Kaplicy Sykstyńskiej, w której składają przysięgę. Po złożeniu przysięgi przez ostatniego elektora papieski mistrz ceremonii wypowiada słowa Extra omnes (nikt więcej), dając tym samym znak, że wszyscy nieuprawnieni muszą opuścić kaplicę. Mistrz ceremonii (abp Piero Marini) i wskazany przez kardynałów na kongregacji ogólnej duchowny wygłaszają homilie do członków konklawe. Później także i oni opuszczają Kaplicę Sykstyńską, a dziekan kolegium otwiera konklawe. Głosowanie Podczas pierwszego etapu głosowania (praescrutinum) kardynałowie otrzymują karty do głosowania, na które wpisywane jest tylko jedno nazwisko. Karty wrzucane są do urny, znajdującej się przy ołtarzu. Najmłodszy kardynał losuje nazwiska trzech kardynałów, którzy będą liczyć głosy. W przypadku, gdy kardynał nie może wziąć udział w głosowaniu i leży w Domu św. Marty, w którym nocują elektorzy, ze skrzynką do głosowania udaje się do niego trzech kardynałów (infirmarii). Po oddaniu wszystkich głosów dwóch pierwszych skrutatorów odgina karty i notuje nazwiska, a trzeci odczytuje na głos nazwiska typowanych kandydatów. Jeśli nikt nie zdobędzie 2/3 głosów wybory trwają dalej. Karty do głosowania są palone wraz z notatkami kardynałów, a z komina wydobywa się czarny dym. Jeśli po upływie trzech dni kardynałowi nie wybiorą papieża, to wówczas zarządzana jest jednodniowa przerwa na modlitwę. Jeśli następne siedem głosowań nie przeniesie wyniku następuje kolejna przerwa. W czasie przerw elektorzy wysłuchują medytacji kardynałów (kolejno najstarszy kardynał diakon, prezbiter i biskup). Jeśli i te głosowania nie wyłonią nowego papieża decyzja może zostać podjęta większością absolutną (50% plus 1) lub zwykłą spośród dwóch najsilniejszych kandydatów. Habemus papam Gdy kardynałowie dokonają wyboru rozlegną się oklaski. Do Kaplicy przywołany zostanie sekretarz

3 kolegium oraz mistrz ceremonii. Do wybranego papieża podejdzie dziekan kolegium i zapyta się, czy przyjmuje wybór. Jeśli kardynał odpowie accepto staje się automatycznie papieżem pod warunkiem, że ma święcenia biskupie. Jeśli ich nie ma, to zostaną one mu udzielone. Nowy papież pytany jest przez dziekana o imię, jakie przybierze. Nowy papież założy białą sutannę w Kaplicy Paulińskiej. Z komina wydobędzie się biały dym, oznajmiający zakończenie konklawe, a po jakimś czasie na balkonie bazyliki św. Piotra ukaże się nowy biskup Rzymu zapowiedziany przez kardynała protodiakona: Annuntio vobis gaudium magnum! Habemus Papam! (Zwiastuję wam radosną nowinę! Mamy papieża!). Kardynał protodiakon wypowie po łacinie imię i nazwisko sprzed wyboru, a następnie oficjalne imię nowego papieża. Po ustaniu oklasków i wiwatów nowy papież udzieli wiernym błogosławieństwa Urbi et orbi. Kilka dni po wyborze na Placu św. Piotra odbędzie się msza inauguracyjna (dawniej koronacyjna). Biografia papieża Benedykta XVI 1927 Joseph Ratzinger urodził się 16 kwietnia (Wielka Sobota) w Marktl am Inn i został tego samego dnia ochrzczony. Jego ojciec był oficerem policji i pochodził z tradycyjnej rodziny wiejskiej z Dolnej Bawarii. Jako wiejski policjant, ojciec często przenoszony był z miejsca na miejsce, a z nim wędrowała cała rodzina. Joseph ochrzczony został w kościele św. Oswalda w Marktl w dniu urodzin. Chrztu udzielił mu ks. Joseph Stangl wikariusz parafii Rodzina Ratzingera przeprowadza się do Tittmoning, małego miasteczka nad rzeką Salzach, przy granicy austriackiej Grudzień: Z powodu głośno wyrażanej przez ojca krytyki nazizmu rodzina zostaje przesiedlona do Aschau am Inn, u stóp Alp Ojciec Josepha przechodzi na emeryturę i przeprowadza się z rodziną do Hufschlag, w pobliżu miasta Traunstein (przy granicy austriackiej). Tam też Joseph spędzi swoje młodzieńcze lata i okres nauki w klasycznym gimnazjum. 9 czerwca 1937 Joseph przyjął sakrament bierzmowania z rąk kard. Michaela von Faulhabera Ratzinger wstępuje do seminarium niższego w Traunstein. Czas wojny jest dla niego doświadczeniem trudności i prześladowań Kościoła związanych z reżimem faszystowskim; wspomina między innymi, jak jego proboszcz pobity został przez hitlerowców przed odprawieniem Mszy, a także ogólnie panującą atmosferę wrogą Kościołowi katolickiemu Joseph, razem z całą klasą seminaryjną, zostaje wcielony do Flak [oddział obrony przeciwlotniczej]. Przez trzy dni tygodniowo może nadal uczęszczać do Maximilians-Gymnasium w Monachium Wrzesień: osiągnąwszy wiek poborowy, Joseph Ratzinger zostaje zwolniony z Flak i wraca do domu, a następnie zostaje wcielony do niesławnego Legionu Austriackiego ( fanatyczni ideologowie, którzy pastwili się nad nami bez zmiłowania ). listopad: Ratzinger przechodzi podstawowe szkolenie piechoty wojskowej. Ze względów zdrowotnych zwolniony jest ze znacznej części obowiązków Wiosna: gdy zbliżają się alianci, Ratzinger ucieka z armii i zmierza do Traunstein. Amerykanie po przybyciu do jego wsi urządzają kwaterę w domu Ratzingerów. Joseph jako żołnierz niemiecki dostaje się do obozu jenieckiego. 19 czerwca: Joseph zwolniony z obozu wraca do Traunstein; w lipcu wraca także jego brat Georg. listopad: Joseph i jego brat Georg ponownie wstępują do seminarium Joseph Ratzinger wstępuje do Herzogliches Georgianum, instytutu teologicznego związanego z Uniwersytetem w Monachium. Uczestniczy także w wykładach szkoły wyższej w Freising czerwca: Georg and Joseph Ratzinger przyjmują święcenia kapłańskie w katedrze w Freising. Święceń udziela im kard. Faulhaber Lipiec: Ratzinger otrzymuje tytuł doktora teologii na Uniwersytecie w Monachium. Tytuł jego pracy doktorskiej to: Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche [Lud i dom Boży w nauczaniu św. Augustyna na temat Kościoła]. Swoją habilitację Ratzinger poświęca teologii historii i objawienia u św. Bonawentury.

4 1957 Zostaje profesorem uniwersyteckim i wykłada teologię dogmatyczną oraz fundamentalną w wyższej szkole teologicznej i filozoficznej w Freising kwietnia: Ratzinger otrzymuje katedrę profesorską (teologia fundamentalna) na uniwersytecie w Bonn. 23 sierpnia: umiera ojciec Josepha Ratzinger obecny jest na wszystkich sesjach II Soboru Watykańskiego jako peritus, czyli główny doradca teologiczny kard. Josepha Fringsa z Kolonii. To doświadczenie uważa za niezwykle cenne i zasadniczo wpływające na późniejsze życie. Uważa je za potwierdzenie swojego powołania jako teologa. W następnych latach ukazują się jego liczne publikacje teologiczne Ratzinger przenosi się na uniwersytet w Münster. 16 grudnia: umiera matka Josepha Ratzinger otrzymuje drugą katedrę teologii dogmatycznej na Universytecie w Tübingen. Ta nominacja popierana była przez innego wybitnego teologa Hansa Künga. Ratzinger pierwszy raz spotkał się z Küngiem w 1957 r. na kongresie teologicznym w Innsbrucku, niedługo po recenzowaniu pracy doktorskiej Künga nt. Karla Bartha Fala demonstracji studenckich ogarnia Europę, a na uniwersytecie w Tübingen modny staje się marksizm, wywierając wpływ nie tylko na studentów, ale także na wielu wykładowców. Będąc świadkiem podporządkowania religii politycznej ideologii marksizmu, Ratzinger zauważa: Była to instrumentalizacja dokonana przez tyrańskie, brutalne i okrute ideologie. To doświadczenie pozwoliło mi zrozumieć, że należy się sprzeciwiać nadużywaniu wiary właśnie po to, aby podtrzymać intencje Soboru. [Sól ziemi] Zbulwersowany zetknięciem z radykalną ideologią w Tübingen, Ratzinger wraca do Bawarii, przyjmując posadę wykładowcy na Uniwersytecie w Regensburgu. Zostaje później dziekanem, wice-rektorem, a następnie teologicznym doradcą biskupów niemieckich Ratzinger, Hans Urs von Balthasar, Henry De Lubac i inni powołują katolickie pismo teologiczne Communio, katolicki kwartalnik katolickiej teologii i kultury marca Ratzinger otrzymuje nominację na arcybiskupa Monachium i Freising. Jego kierownik duchowy zaleca mu przyjęcie urzędu i wskazuje mu motto biskupie z 3 listu św. Jana: Współpracownik prawdy, uzasadniając to: Po pierwsze, wydawało się ono być powiązaniem mojego wcześniejszego zadania jako nauczyciela oraz mojej nowej misji. Pomimo wszystkich różnic w modalności, chodziło o to samo: iść za prawdą, być w jej służbie. W dzisiejszym świecie temat prawdy niemal zanikł, ponieważ prawda wydaje się czymś zbyt wielkim dla człowieka, a jednak wszystko się rozpada, gdy nie ma prawdy [Kamienie milowe, p. 153]. 28 maja: konsekracja biskupia. 27 czerwca Ratzinger otrzymuje od papieża Pawła VI godność kardynała. Tytuły: kościoła podmiejskiego Velletri-Segni ( ), a następnie podmiejskiego kościoła Ostii ( ) Ratzinger zostaje wyznaczony przez papieża Jana Pawła II na przewodniczącego Nadzwyczajnego Synodu Biskupów nt. świeckich. Niedługo potem papież prosi go o przyjęcie przewodnictwa Kongregacji Wychowania Katolickiego. Ratzinger odmawia, uważając, że nie powinien tak szybko opuszczać swojej stolicy biskupiej w Monachium listopada, Ratzinger otrzymuje od papieża Jana Pawła II propozycję objęcia funkcji Prefekta Kongregacji Nauki Wiary, którą tym razem przyjmuje. Zostaje także Przewodniczącym Komisji Biblijnej oraz Międzynarodowej Papieskiej Komisji Teologicznej Jest Przewodniczącym Komisji przygotowującej Katechizm Kościoła Katolickiego, co oznacza 6 lat bardzo intensywnej pracy listopada Ratzinger otrzymuje nominację na wice-dziekana Kolegium Kardynałów listopada Jan Paweł II, potwierdza jego wybór (przez kardynałów biskupów) jako dziekana Kolegium Kardynałów Jako dziekan Kolegium Kardynałów przewodniczy obradom Kolegium po śmierci papieża Jana Pawła II kwietnia, kard. Ratzinger wybrany zostaje na Biskupa Rzymu i przyjmuje imię Benedykta XVI lutego 2013 papież Benedykt XVI ogłosił, że po rozważeniu w sumieniu swego stanu zdrowia i sił z dniem 28 lutego rezygnuje z posługi papieskiej: o godz. 20:00 tego dnia rozpoczyna się okres sede vacante.

5 Rekolekcje Wielkopostne marca 2013 r. niedziela 17 III 2013 r. Rozpoczęcie rekolekcji 8.00 Złoty Stok Msza św. z nauką ogólną 8.30 Chwalisław Msza św. z nauką ogólną Mąkolno Msza św. z nauką ogólną Złoty Stok Msza św. z nauką dla dzieci Płonica Msza św. z nauką ogólną Złoty Stok Msza św. z nauką ogólną Złoty Stok Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym Złoty Stok Msza św. poniedziałek 18 III 2013 r Złoty Stok Msza św. z nauką ogólną Chwalisław Msza św. z nauką ogólną Płonica Msza św. z nauką ogólną Mąkolno Msza św. z nauką ogólną Złoty Stok Msza św. z nauką ogólną wtorek 19 III 2013 r Złoty Stok Msza św. z nauką ogólną Chwalisław Msza św. z nauką ogólną Płonica Msza św. z nauką ogólną Mąkolno Msza św. z nauką ogólną Złoty Stok Msza św. z nauką ogólną środa 20 III 2013 r. Dzień spowiedzi św. zakończenie rekolekcji 9.15 Złoty Stok Msza św. z nauką ogólną (gimnazjum) Złoty Stok Msza św. dla szkoły podstawowej Chwalisław Msza św. z nauką ogólną Płonica Msza św. z nauką ogólną Mąkolno Msza św. z nauką ogólną Złoty Stok Msza św. z nauką ogólną SPOWIEDŹ ŚWIĘTA WIELKOPOSTNA środa 20 marca 2013 r Złoty Stok Chwalisław Płonica Mąkolno Złoty Stok Dzień Wieczystej Adoracji 5 marca 2013r. (wtorek) 9.00 Rozpoczęcie adoracji Towarzystwo Przyjaciół Seminarium Róża Pani Rapacz Róża Pani Ćwik Rada Parafialna, Siostry z Trzeciego Zakonu Róża Pani Drabarek Róża Pani Rapacz Koronka do Bożego Miłosierdzia Róża Pani Kmiecik Róża Pani Ćwik, Dzieci ze szkoły podstawowej Akcja Katolicka, młodzież z gimnazjum Zakończenie adoracji Wieczorna Msza św. Zapraszamy wszystkich parafian do prywatnej adoracji Ministranci mają adorację według własnego grafiku Rekolekcje Wielkopostne dla Zespołu Szkół Samorządowych w Złotym Stoku marca 2013 r. poniedziałek 18 III 2013 r., w szkole 8.00 gimnazjum 9.00 szkoła podstawowa klasy szkoła podstawowa klasy Przedszkole Zielona Dolina Mąkolno wtorek 19 III 2013 r., w szkole 8.00 gimnazjum 9.00 szkoła podstawowa klasy szkoła podstawowa klasy Przedszkole Bajka Złoty Stok środa 20 III 2013 r., w kościele 8.45 spowiedź wielkopostna 9.15 Msza św. dla gimnazjum spowiedź wielkopostna Msza św. dla szkoły podstawowej

6 Stworzeni do chwały Czy wiesz że jesteś świątynią Boga? Jakie skojarzenia budzi w tobie Wie lki Post? Być może niezbyt opty mistyczne? Postanowiliśmy uka zać Wielki Post w sposób bardziej po zytywny. W tym celu skupimy się na jednej z obietnic biblijnych, która głosi, że każdy z nas może już teraz przeżyć autentyczne spotkanie z Panem. Może my ujrzeć Jego chwałę, a to doświad czenie przemieni nasze życie. Jak pisał św. Paweł: My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pań ską jakby w zwierciadle; za sprawą Du cha Pańskiego, coraz bardziej jaśnie jąc, upodabniamy się do Jego obrazu (2 Kor 3,18). W Wielkim Poście jesteśmy zapro szeni do intensywniejszego niż zwykle praktykowania modlitwy, postu i jał mużny. Przystępujemy do spowiedzi. Słyszymy wezwanie do pokuty i głęb szego nawrócenia. Pomyślmy, jak cenili byśmy sobie te wszystkie praktyki, gdy byśmy byli świadomi, że mają one na celu ujrzenie Bożej chwały! Z jak wielką gorliwością podejmowalibyśmy uczyn ki pokutne, gdybyśmy mieli pewność, że mają one moc uwolnić nas od grzechu i przybliżyć do Pana. Wielki Post ma nam uświadomić, że tak jest naprawdę. Czasami praktyki wielkopostne wy dają nam się trudne i uciążliwe. Jezus mówi jednak, że Jego jarzmo jest słodkie, a brzemię lekkie. Mówi, że aby ujrzeć Jego chwałę, nie trzeba porywać się na heroiczne czyny. Wystarczy do Niego przyjść, a On nas pocieszy i umocni. Przychodźmy więc do Niego jak najczę ściej i wpatrujmy się w Jego chwałę. CHWAŁA PANA W STAROŻYTNYM IZRAELU W kolejnych starotestamentalnych historiach Bóg ukazuje się ludziom w majestacie swej przytłaczającej wręcz chwały i wielkości. Klasycznym przy kładem tego jest historia Mojżesza. Mojżesz wyprowadził właśnie lud izraelski z Egiptu. Czekała ich długa droga przez pustynię, wiodąca do Zie mi Obiecanej. Chcąc dać Izraelitom do zrozumienia, że nie idą tą drogą sami, Bóg polecił Mojżeszowi sporządzić coś w rodzaju przenośnego sanktuarium -Namiot Spotkania, który byłby dla ludu znakiem Bożej obecności. Wewnątrz Namiotu znajdowało się Święte Świę tych, miejsce, gdzie była przechowywa na Arka Przymierza. W Piśmie Świętym czytamy, że kiedy ukończono Namiot Spotkania, spoczął na nim obłok i napełniła go chwała Pana. Kiedy obłok ruszał z miejsca, lud zwijał obóz i podążał za nim w dalszą drogę. Kiedy się zatrzymywał, rozbijano obóz. A wtedy Namiot Spotkania napeł niała chwała Pańska. Obecność Boga była tak intensywna, że nawet Mojżesz nie był w stanie wejść do namiotu (Wj 40,34-35). Izraelici żyli już od wielu pokoleń w Ziemi Obiecanej, kiedy król Salomon wzniósł Panu ogromną świątynię. Zgro madził cały lud, a kapłani wśród fanfar wprowadzili do niej Arkę Przymierza Pańskiego (1 Kri 8,1-11). Następnie świątynię wypełniła chwała Pana -i znów obecność Boga była tak inten sywna, że kapłani nie mogli kontynu ować składania ofiar. Jednak dzieje Izra ela nic były nieprzerwanym marszem od wielkości do wielkości. Na początku VI wieku przed Chrystusem Izraelici odda lili się od Boga tak bardzo, Ze dopuścił On, by ich ziemia została zdobyta przez wojska babilońskie, a oni sami uprowa dzeni w niewolę. Jednak w tym (rudnym czasie pełnym cierpienia Bóg oznajmił im, że ich niewola będzie miała swój kres. Obiecał, że On sam poprowadzi ich z powrotem do domu. Drogę dla Pana przygotujcie wołał prorok, zapowia dając, że już wkrótce objawi się chwa ła Pańska (Iz 40,3.5). Tak też się stało. W przyszłości lud powrócił do swojej ziemi i podźwignął ją z ruin, wyczeku jąc, aż objawi się Boża chwała. JEZUS CHWAŁA BOŻA W LUDZKIM CIELE Chwała Boża objawiła się jednak w postaci, w jakiej dotąd Izraelici jej nie oglądali. Stała się ona osobą Jezusem z Nazaretu. Jezus objawił Bożą chwałę nie w przepychu i majestacie, ale przez uzdrawianie chorych i wyzwalanie znie wolonych. Jadał z grzesznikami i mó wił wyrzutkom społeczeństwa, że Bóg ich nie potępia. Dokonywał wprawdzie cudów, ale czynił to zwłaszcza dla za pomnianych i odrzucanych. Nie były to spektakularne pokazy obliczone na pozyskanie ludzi bogatych i wpływo wych. Jak powiedział prorok: Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby na Nie go popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał... wzgardzony lak, iż mieliśmy Go za nic (Iz 53,2.3). Jednak dla tych, którzy chcieli to wi dzieć, Jezus był objawieniem chwały Bożej. Była to chwała ukryta, zasłonięta przed tymi, którzy domagali się nieustan nie nowych znaków. Lecz dla tych, którzy w Niego uwierzyli, Jezus był mocą Bożą i mądrością Bożą (1 Kor 1,24). Wreszcie, co stanowi największy pa radoks, Jezus objawił swoją chwałę, po zwalając się przybić do krzyża. Przez całe swoje życie oddawał chwałę Ojcu, wykonując dzieło, które Ojciec Mu powierzył (J 17,4). Na koniec, w tym ostatecznym akcie, odsłonił przed nami głębię Bożej miłości. Na krzyżu ukazał chwałę, która ma swój fundament w po korze. Objawił, iż Bóg

7 tak bardzo nas umiłował, że dał swojego Jednorodzonego Syna, abyśmy mogli wejść do życia wiecznego (J 3,16). Jezus przecierpiał hańbę krzyża, abyśmy mogli na wieki przebywać wraz Nim w Jego chwale (Ef 2,6). Tak, krzyż Chrystusa jest naj większym objawieniem Bożej chwały! NOWA ŚWIĄTYNIA PAŃSKA W Starym Testamencie chwała Pań ska wypełniała świątynię jerozolimską. W Ewangelii sam Jezus był pośród nas chwałą Pańską. Jego ciało stanowiło wyższy i doskonalszy, i nie ręką to jest nie na tym świecie uczyniony przy bytek (Hbr 9,11). W Nim zamieszkała cała Pełnia Boża (Kol 1,19). Następny istotny krok dokonał się na Ostatniej Wieczerzy. Jezus obiecał, że będzie trwał w nas (J 15,4). Dał nam również swoje własne Ciało i Krew, abyśmy nieustannie pamiętali, że On w nas mieszka. W ten sposób uczynił każdego nas świątynią swojej obec ności, a wszystkich nas jako Kościół świętą w Panu świątynią (por. Ef 2,21). Dzięki Niemu również my może my zostać napełnieni chwałą Bożą tak jak napełnione nią było Święte Świę tych, a przede wszystkim sam Jezus. Na widok chwały Pana napełniającej świątynię Salomon wpadł w zachwy cenie. Zbudowałem Ci dom na miesz kanie modlił się miejsce przebywa nia Twego na wieki (1 Kri 8,13). Jest to także naszym celem. Nasze ciała są świątynią Ducha Świętego. Bóg miesz ka w nas (I Kor 3,16; 6,19). Spróbujmy więc w tym Wielkim Poście, naśladując przykład króla Salomona, wznieść w na szych duszach dom godny Pana. Stańmy się takim sanktuarium, w którym Bóg zamieszka z rozkoszą, i w którym Jego chwała objawi się w sposób widoczny także dla innych. Nie jest to zadanie nierealne. Jak już powiedzieliśmy, Jezus zapewnia nas, że Jego jarzmo jest słodkie, a Jego brzemię lekkie (Mt 11,30). Zaprasza nas słowami: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, któ rzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Ml 11,28). Dom, któ ry wznosisz, ma wiele błędów i niedoskonałości. Jednak jego fundament jest mocny, gdyż opiera się na Chrystusie. Twój dom wymaga jeszcze wielu prac budowlanych, ale Jezus nie jest zwy czajnym budowniczym, a ty jesteś świą tynią wznoszoną nie rękami ludzkimi, lecz przez samego Boga. WSZYSTKO MOGĘ W PANU Psychologia mówi nam, że stawia nie sobie ambitnych celów i wiara w to, że możemy je zrealizować, ma bardzo pozytywny wpływ na nasze życie. Jeśli nawet nie uda nam się ich zrealizować do końca, to i tak zajdziemy dalej, niż gdybyśmy stawiali sobie mało ambitne cele lub po prostu żyli z dnia na dzień. Postaw więc sobie w tegorocznym Wiel kim Poście cele na miarę twojej godności jako dziecka Bożego. Częściej uczestnicz we Mszy świętej. Módl się i czytaj co dziennie Pismo Święte, a jeśli masz już taki zwyczaj, wydłuż czas modlitwy. Wyrzeknij się złości, niecierpliwości, użalania się nad sobą, wynoszenia się nad innych. Codziennie rano powtarzaj sobie: Jestem dzieckiem Boga. Jestem Jego świątynią. On we mnie mieszka. Mów: Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. A także: Mogę oglądać chwałę, majestat i wspaniałość Boga. Bracia i siostry, zostaliśmy stworzeni dla chwały Bożej. Jest to nasze najwspa nialsze dziedzictwo. Przyjmijmy ten dar, którego Jezus w swej hojności nam udzielił. Nie zmarnujmy tegorocznych Rekolekcji Wielkopostnych w Roku Wiary? o. franciszkanie z Kłodzka Dni Otwarte WSD Świdnica 9-10 marca Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej oraz Duszpasterstwo ds. powołań, zapraszają młodzież męską w ramach Dni Otwartych Seminarium do wzięcia udziału w kolejnym Dniu Skupienia poświęconym tematyce: Powołani do świadectwa wiary oraz Powołani do kapłaństwa. Zaproszenie to kierujemy do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, maturzystów, studentów (lektorów i ceremoniarzy, animatorów i uczestników różnych grup parafialnych) Dzień Skupienia odbędzie się w budynku WSD w Świdnicy w dniach 9-10 marca br. (rozpoczęcie w sobotę o godz. 9.00, zakończenie w niedzielę o godz ). Gwarantujemy wyżywienie i zakwaterowanie. Prosimy, aby kandydaci przywieźli ze sobą Pismo Święte, różaniec, przybory do pisania i śpiwór. Koszt 20 zł od osoby.

8 Uroczystość poświęcenia Krzyża Katyńskiego Ojczyzno nasza. Ziemio ukochana W trzydziestym dziewiątym cała krwią zalana Nie dość, że Polskę na wpół rozebrali Jeszcze Polaków na Sybir wysłali O Polsko nasza, Ziemio nasza święta Gdzie twoje Syny, gdzie twoje orlęta Dzisiaj w Sybirskie tajgi przyjechali Czy kiedy ciebie będziem oglądali Zima, śnieg straszny w lesie, ciężka praca Głód i tęsknota ciężko nas przygniata Tyfus okrutny wśród ludzi się szerzy Co dzień to więcej pod sosnami leży... (Fragmenty Pieśni wygnańców z Ojczyzny ) Słowa tej pieśni rozpoczęły 14 lutego 2009 roku uroczystość poświęcenia i odsłonięcia tablicy upamiętniającej 70 rocznicę deportacji Polaków na Sybir. Po tej uroczystości w trakcie obiadu ks. kan. Stanisław Draguła kapelan Fundacji Polskie Gniazdo zaproponował aby przy najbliższej okazji upamiętnić żołnierzy, którzy na ołtarzu Ojczyzny złożyli ofiarę swojego życia. 70 rocznica odkrycia przez Niemców masowych grobów z Kwiatem Wojska Polskiego w Katyniu stała się przyczynkiem do poświęcenia w naszym kościele parafialnym Krzyża Katyńskiego. Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Krzyża Katyńskiego oraz urny z ziemią z Katynia miała miejsce 17 lutego Główne uroczystości upamiętniające mord na polskich oficerach w Katyniu będą miały miejsce 10 kwietnia br. Kochani w Chrystusie Bracia i Siostry. Dzisiejsza Niedziela, będąca I niedzielą Wielkiego Postu, wprowadza nas w tajemnicę Krzyża, który stał się udziałem naszych Braci, w bestialski sposób zamordowanych przez totalitarny reżim stalinowski. Dzisiejszej niedzieli chcemy, jako maleńka cząstka Kościoła Powszechnego, pochylić się, zapłakać nad mogiłami tych, którzy na ołtarzu Ojczyzny złożyli ofiarę swojego życia. Tymi słowami ks. proboszcz Józef Siemasz rozpoczął uroczystą Sumę. Na wstępie przywitał przybyłych

9 gości: Burmistrza Stanisława Gołębiowskiego, Panią Krystynę Grzech przewodniczącą Rady Miejskiej w Złotym Stoku, Panią Grażynę Orczyk przewodniczącą Rady Powiatu Ząbkowickiego Pana Zdzisława Fleszara radnego Rady Powiatu Ząbkowickiego. Pana płk dr Marka Waszczuka, /Zastępcę Komendanta Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku/, Pana majora Straży Granicznej Mariusza Rachelskiego dowódcę pocztu, Pana starszego chorążego Straży Granicznej Dariusza Samodura Pana sierżanta sztabowego Straży Granicznej Mariusza Sokołowskiego, Panią Agatę Pawłowską Król dyrektor Samorządowego Zespołu Szkół, oraz przybyłych parafian. W trakcie Mszy św. którą koncelebrował ksiądz dziekan Rafał Kozłowski, po wysłuchaniu patriotycznego kazania wygłoszonego przez ks. kanonika Stanisława Dragułę odsłonięto i poświęcono Krzyż Katyński oraz urnę z ziemią. Na koniec uroczystości w krótkich słowach przemówił burmistrz Złotego Stoku Stanisław Gołębiowski oraz Zastępca Komendanta Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej Pan Marek Waszczuk. Waldemar Wieja

10 Franciszkański Zakon Świeckich O wdzięczności Bogu! Św. Bonawentura i św. Antoni piszą, że św. Franciszek ujrzawszy na jednym drzewie wielką gromadę ptaków, natchnieniem Bożym wiedziony zbliżył się do owego drzewa wraz z towarzyszami a pozdrowiwszy owo ptactwo rzekł: Pokój Pański niech będzie z wami. Ptaki one okazując radość, zleciały na ziemię a siedząc w porządku, w wielkim oczekiwały co chciał powiedzieć Św. Franciszek. Św. Franciszek rzekł: Bracia moi, ptaszkowie macie wielki obowiązek chwalić zawsze Boga, bo was stworzył, bo wam dał skrzydła, którymi możecie swobodnie latać gdzie wam się podoba i lekuchno latać po powietrzu, której to także łaski nie uczynił innym zwierzętom. Nadto przyozdobił i ubrał w pióra rozmaite, które miłymi dla oka i nader okazałej piękności pokrył kolorami, dał wam ciała lekkie, zaopatrując potrzeby wasze, które bez pracy i trudu nabywacie, bo wam pozwala korzystać ze zbiorów ludzkich. Obdarował was głosem miłym do śpiewania, chowa was w niezmiernej liczbie i utrzymuje od początku świata, ród wasz zachował od potopu. Przeznaczył wam na mieszkanie górne powietrze i dlatego Pismo Święte nazywa was ptaszkami niebieskimi. Wolno wam przebywać na górach i pagórkach, gnieździć się po dolinach i równinach, gdzie wszystko ku swej uciesze znajdujecie, źródła, strumienie, drzewa i domy. Nade wszystko uważcie dobrze, iż sam Bóg raczy ł przez usta Pana Jezusa oznajmić was i ogłosić światu, dając za przykład, iż jakkolwiek ani przędziecie ani siejecie, a On jednak okrywa was w lecie i zimie i daje wszystko ku waszemu zachowaniu. Wszystkie te dobrodziejstwa są oznakami miłości Bożej ku wam, jako ku swemu stworzeniu, ku waszemu zachowaniu. Przeto moi bracia strzeżcie się okazywać Jemu swoją niewdzięczność macie natomiast ochotnie, wesoło i nabożnie wysławiać Pana. Gdy św. Franciszek skończył kazanie, dziwna rzecz się stała, wszystko ono ptactwo poczęło otwierać dzióbki i trzepotać skrzydełkami, jakby usiłując wyrazić słowo Dziękujemy. Nie mogąc mówić na znak wdzięczności i czci, jaką miało ku Św. Ojcu, schylało główki i w tym położeniu zostawało, czekając na Jego błogosławieństwo na te niezwykłe poruszenie niemych stworzeń a uwielbiając ich posłuszeństwo dla Stwórcy, dał im swoje błogosławieństwo. Szczęśliwe ptactwo wzbiło się natychmiast w powietrze, napełniając je melodią wdzięcznego śpiewu, a rozdzieliwszy się na cztery części, a to wedle błogosławieństwa świętego Ojca, które im dał w kształcie krzyża, odleciało. Ten cud uczynił Bóg dla nauki ludzi, że oni za stokroć wyższe i bez miary dobrodziejstwa, daleko większą wdzięcznością powinni ku Bogu pałać. Longina Sibińska Siostra Franciszkańskiego Zakonu Świeckich W sobotę 23 lutego udało się umówić z ministrantami i strych kościoła w Chwalisławiu został posprzątany. Usunęliśmy guano nietoperzy i ptasi bałagan. Mogą śmiecić od wiosny! Pozostała niestety do uprzątnięcia najwyższa część dzwonnicy. Mam nadzieję zorganizować jeszcze jedno małe wyjście w tym celu. Darek Byk, Rafał Warzocha, Jakub Twaróg i mój mąż spisali się na medal, praca była ciężka i niezbyt przyjemna! Dlatego należy im się wielka pochwała. Elżbieta Twaróg

Bp Ignacy Dec WSPÓLNIE PRZED PANEM BOGIEM

Bp Ignacy Dec WSPÓLNIE PRZED PANEM BOGIEM Bp Ignacy Dec WSPÓLNIE PRZED PANEM BOGIEM Bp Ignacy Dec WSPÓLNIE PRZED PANEM BOGIEM Rekolekcje dla księży posługujących w Polskiej Misji Katolickiej we Francji La Ferté-sous-Jouarre, 6-10 września 2010

Bardziej szczegółowo

Nr 2 Rok I kwiecień 2014

Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (Bł. Jan Paweł II) W NUMERZE: Z historii parafii Śluby wieczyste Ośrodek SAN DAMIANO w Chęcinach Żyć Mszą świętą Wywiad z misjonarzem z Kazachstanu

Bardziej szczegółowo

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie Po wo ³a ni e 1 11.09.2013 Kościół jako Matka: Kościół jest rzeczywiście matką chrześcijan. Kościół towarzyszy nam w całym życiu wiary, w całym życiu chrześcijańskim. Zadajmy więc sobie pytanie: jaka jest

Bardziej szczegółowo

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r Pierwsza Komunia Święta Blachownia 12 maja 2013r. VII Niedziela Wielkanocna była niezwykle uroczystym dniem dla 11-u uczniów I-go etapu edukacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Blachowni.

Bardziej szczegółowo

Józefów. Pierwsza komunia święta NASZ. - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12. www.parafiajozefow.pl

Józefów. Pierwsza komunia święta NASZ. - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12. www.parafiajozefow.pl www.parafiajozefow.pl NASZ Józefów MiesiĘCznik parafii Matki bożej CzĘstoCHowskieJ Pierwsza komunia święta - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12 Świadek Jezusa Zmartwychwstałego Św. Maria Kleofasowa,

Bardziej szczegółowo

R O D Z I N Ą B O Ż Ą J E S T E Ś M Y. Słowo duszpasterza. Przyznaję rację publicystom, którzy twierdzą, że w okresie dyktatury komunistycznej

R O D Z I N Ą B O Ż Ą J E S T E Ś M Y. Słowo duszpasterza. Przyznaję rację publicystom, którzy twierdzą, że w okresie dyktatury komunistycznej R O D Z I N Ą B O Ż Ą J E S T E Ś M Y Przyznaję rację publicystom, którzy twierdzą, że w okresie dyktatury komunistycznej mieliśmy w kościołach o wiele więcej osób praktykujących, niż wierzących. Podstawą

Bardziej szczegółowo

W numerze: Nowi święci Życie jest piękne Chęcińscy franciszkanie, cz. I Żyć Mszą świętą Wielki Piątek 1944 r. Cenny Przewodnik Boża Mądrość

W numerze: Nowi święci Życie jest piękne Chęcińscy franciszkanie, cz. I Żyć Mszą świętą Wielki Piątek 1944 r. Cenny Przewodnik Boża Mądrość Nr 3 Rok I lipiec 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (św. Jan Paweł II) Św. Jan Paweł II pontyfikat 1978 2005 KANONIZACJA 27 kwietnia 2014 Św. Jan XXIII pontyfikat 1958 1963 W numerze: Nowi święci Życie

Bardziej szczegółowo

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna VERBUM Miesięcznik parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Zagórzu numer 5(53)/2008 25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry 1 czerwca 2008 roku został ogłoszony przez Metropolitę Warszawskiego, księdza

Bardziej szczegółowo

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Fot. Anna Tokarska

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Fot. Anna Tokarska DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Rok XVII nr 17 (366) 1-15 października 2008 r. Fot. Anna Tokarska Potrzeba było mądrości, duchowej wrażliwości i świętości życia ks. Michała Sopoćki, by

Bardziej szczegółowo

ORATORIANA nr 58 (czerwiec 2007)

ORATORIANA nr 58 (czerwiec 2007) ORATORIANA nr 58 (czerwiec 2007) Joanna Koładziejczak - Gostyń ORATORYJNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY W dniach 27-29 kwietnia 2007r. po raz kolejny na Świętej Górze odbyło się Oratoryjne Spotkanie Młodych. Hasło

Bardziej szczegółowo

O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO

O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Rok XXI nr 11 (447) 1-15 czerwca 2012 r. O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? Fot. Krzysztof Stępkowski Refleksje niedzielne

Bardziej szczegółowo

Na Oścież. Miesięcznik Sanktuarium i Parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników. Nr 5/6(192) Bydgoszcz-Fordon maj/czerwiec 2011 Rok XIX ISSN 1505-7151

Na Oścież. Miesięcznik Sanktuarium i Parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników. Nr 5/6(192) Bydgoszcz-Fordon maj/czerwiec 2011 Rok XIX ISSN 1505-7151 Na Oścież Miesięcznik Sanktuarium i Parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników Nr 5/6(192) Bydgoszcz-Fordon maj/czerwiec 2011 Rok XIX ISSN 1505-7151 Można nie czytać... Nie wiem, czy nie wykrakałem, ale

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r.

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. Tak wyglądał przed wojną Szpital przy ul. Traugutta 11 LUTEGO WE WSPOMNIENIE NMP Z LOURDES OBCHODZIMY

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 39 LUTY 2014

BIULETYN INFORMACYJNY NR 39 LUTY 2014 BIULETYN INFORMACYJNY NR 39 LUTY 2014 Z ŻYCIA KOŚCIOŁA Radość Ewangelii Światowy Dzień Modlitw o Powołania Z ŻYCIA WSPÓLNOTY FORMACJA MISYJNA Zanieść Chrystusa innym PROSTO Z AFRYKI Przekroczyłem próg

Bardziej szczegółowo

Poczet Papieży. Kronika parafialna. Ojciec Święty Jan Paweł II Kalendarium cz. IV. Rekordy pontyfikatu BŁ. JANA PAWŁA II INTENCJA DLA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Poczet Papieży. Kronika parafialna. Ojciec Święty Jan Paweł II Kalendarium cz. IV. Rekordy pontyfikatu BŁ. JANA PAWŁA II INTENCJA DLA ŻYWEGO RÓŻAŃCA 1 PARAFIA ŚW. STANISŁAWA BPA W SUBKOWACH NR 5 (128) MAJ 2011 Błogosławiony Jan Paweł II papieżu - Polaku módl się za nami 2 1. 2. Na zdjęciach.bazylika św. Piotra w Rzymie. rumna z relikwiami Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

ODPUST PARAFIALNY W SUBKOWACH FESTYN MAJOWY 34. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KSIĘDZA PROBOSZCZA WYBORY W AKCJI KATOLICKIEJ

ODPUST PARAFIALNY W SUBKOWACH FESTYN MAJOWY 34. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KSIĘDZA PROBOSZCZA WYBORY W AKCJI KATOLICKIEJ 1 6 c z e r w c a 2 0 1 0 W a r s z a w a PARAFIA ŚW. STANISŁAWA BPA W SUBKOWACH NR 5 (117) MAJ 2010 ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAŁ Ks. Jerzy Popiełuszko B E A T Y F I K A C J A 2 ODPUST PARAFIALNY W SUBKOWACH FESTYN

Bardziej szczegółowo

NR 33 lipiec 2015. CENA: 5 zł KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRATKOWICKIEJ. Dzieckiem być...

NR 33 lipiec 2015. CENA: 5 zł KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRATKOWICKIEJ. Dzieckiem być... ZIEMIA NR 33 lipiec 2015 CENA: 5 zł Bratkowicka KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRATKOWICKIEJ Dzieckiem być... Klaudia i Maja dzieci z Przedszkola Publicznego w Bratkowicach.

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Studium Przedmałżeńskiego

Zakończenie Studium Przedmałżeńskiego PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA + BOGUSZOWICE GOTARTOWICE ROK XVIII + KWIECIEŃ 2009 + NR 175 I Komunia św. Do I Komunii św. dzieci naszej parafii przystąpią w niedzielę 3 maja podczas Mszy św.

Bardziej szczegółowo

8 kościół misyjny Maciej Nieżychowski

8 kościół misyjny Maciej Nieżychowski Misjonarze Słowa Bożego Magazyn Misjonarzy z Prowincji Chicago 1/005 Pierwsza Komunia Święta w różnych częściach świata Wasza ofiara jest pomocą dla naszych kapłanów i braci zakonnych, głoszących Słowo

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS

WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS 1 WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS Budowniczy kościoła w Nowej Rudzie Opracował ks. Jerzy Kos Nowa Ruda 2008 2 Noworudzkie biografie Redakcja i opracowanie: ks. Jerzy Kos Projekt okładki: Roman Proszek Korekta: Aneta

Bardziej szczegółowo

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13 Nr 239 / 22 września 2013 ISSN 2080-0010 XXV Niedziela Zwykła LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Am 8,4-7 Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie:

Bardziej szczegółowo

Włocławek marzec 2013 nr 3 (121) rok XI

Włocławek marzec 2013 nr 3 (121) rok XI Włocławek marzec 2013 nr 3 (121) rok XI Miesięcznik Parafii Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP we Włocławku Z nauczania kościoła OGŁOSZENIE DECYZJI OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI O ZŁOŻENIU URZĘDU BISKUPA

Bardziej szczegółowo

CHRYSTUSOWA GWARANCJA

CHRYSTUSOWA GWARANCJA Drodzy Czytelnicy, Jezus zmartwychwstał, zwyciężył śmierć i raz na zawsze zgładził grzech. To wydarzenie jest podstawą Chrześcijańskiego szczęścia. Dlatego nie bądźmy już przygnębieni. Podobnie jak Chrystus

Bardziej szczegółowo

Karol Wojtyła (ojciec) w mundurze legionisty

Karol Wojtyła (ojciec) w mundurze legionisty BIOGRAFIA Karola Wojtyły Lata wadowickie Karol z matką Emilią z Kaczorowskich (1920) Ród Wojtyłów, z którego wywodzi się Karol z Wadowic sięga swoimi korzeniami genealogicznymi końca XVIII wieku. Od Macieja

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093 ISSN 1428-3093 Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki ŻYĆ JUBILEUSZEM! Już ponad dziewięć miesięcy dzieli nas od chwili, gdy papież Jan Paweł II w noc

Bardziej szczegółowo

Słowo Boże na marzec

Słowo Boże na marzec Słowo Boże na marzec 7 marca - TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Łk 13,1-9 Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie Żyjemy w Bożej rzeczywistości. Szczególnie dotykamy Boga w sakramentach świętych

Bardziej szczegółowo

Odwilż olej, mal. Janina Bergander

Odwilż olej, mal. Janina Bergander wielkanoc 2015 KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Odwilż olej, mal. Janina Bergander Okruchy św. Wojciecha Wielkanoc 2015 3 SŁOWO KS. PROBOSZCZA Alleluja, żyje Pan, powstał z

Bardziej szczegółowo

Ukazuje się od 1988r.

Ukazuje się od 1988r. Ukazuje się od 1988r. KALENDARIUM KWIECIEŃ-CZERWIEC 2011 Kwiecień 23 kwietnia, Wielka Sobota Ukazał się wielkanocny numer Głosu Pocieszenia. 7 maja, sobota Na Cmentarzu Żołnierzy Polskich odbył się uroczysty

Bardziej szczegółowo

Kto jest ważny? str. 14

Kto jest ważny? str. 14 Pismo Parafii Św. Stanisława Kostki w Krakowie 31 MAJA 2015 nr 5 (934) Kto jest ważny? str. 14 SŁOWO DLA ŻYCIA Z Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 28, 16-20) WIERSZ SPIS TREŚCI Jedenastu uczniów udało

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży

Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży Dla GIMANZJUM Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży 1. Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś (Łk 11, 27). Wraz z wami wszystkimi,

Bardziej szczegółowo