nr 4 (2012/2013) grudzień 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr 4 (2012/2013) grudzień 2012"

Transkrypt

1 nr 4 (2012/2013) grudzień 2012 Wydawnictwo Poznań 2012

2 Opracowała Marlena Chomska Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia Uczelni... 5 Z prac rektora i prorektorów Z posiedzeń rad wydziałów Konferencje naukowe i seminaria Projekt Kadry dla Gospodarki Z działalności katedr Z działalności doktorantów i studentów Z działalności sportowej Z działalności Biblioteki Głównej UEP Rozwój kadr naukowych Z działalności Stowarzyszenia Absolwentów UEP. 48 Absolwenci UEP Współpraca z zagranicą Uchwału Senatu UEP ISSN Wydawnictwo Copyright by Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 2013 WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Poznań tel , , faks Adres do korespondencji: al. Niepodległości 10, Poznań Druk: Partner Poligrafia ul. Zwycięstwa 10, Białystok

3 Z życia Uczelni Kolejne uprawnienia dla Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Wydział Gospodarki Międzynarodowej, decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 17 grudnia 2012 roku, uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Wybory do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów na kadencję Do składu Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów na kadencję z ramienia zostali wybrani: nauki ekonomiczne/towaroznawstwo prof. dr hab. Jan Jasiczak, prof. zw. UEP nauki ekonomiczne/ekonomia prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, prof. zw. UEP prof. dr hab. Witold Jurek, prof. zw. UEP nauki ekonomiczne/finanse prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, prof. zw. UEP Minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. dr hab. Barbara Kudrycka, przyznała nagrody za osiągnięcia organizacyjne, za całokształt dorobku oraz za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne uzyskane w 2011 roku następującym pracownikom naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: dr hab. inż. Annie Gliszczyńskiej-Świgło za rozprawę habilitacyjną pt.: Przeciwutleniające i proutleniające właściwości wybranych składników żywności jako wyróżniki jej jakości, dr hab. Małgorzacie Doman, prof. nadzw. UEP za monografię pt.: Mikrostruktura giełd papierów wartościowych,

4 6 7 prof. drowi hab. Marianowi Goryni, prof. zw. UEP, dr hab. Barbarze Jankowskiej, dr Marlenie Dzikowskiej, drowi Maciejowi Pietrzykowskiemu, drowi Piotrowi Tarce za książkę pt.: Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, prof. dr hab. Elżbiecie Urbanowskiej-Sojkin, prof. zw. UEP, dr. hab. Piotrowi Banaszykowi, prof. nadzw. UEP, dr Justynie Światowiec-Szczepańskiej, dr Magdalenie Małkowskiej-Borowczyk, dr Mai Sajdak, dr Mildzie Burzała za monografię pt.: Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 19 grudnia 2012 roku w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu członkiem Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dniem 14 grudnia 2012 roku powołał Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na członka Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Miesięcznik naukowy pt. Studia Oeconomica Posnaniensia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadziło nowe kryteria i tryb oceny czasopism naukowych, których celem jest dbałość o jak najwyższy poziom merytoryczny czasopism publikowanych w Polsce. Jak najlepsze dostosowanie się do nowych kryteriów sprowokowało liczne dyskusje na temat konieczności przekształcenia dotychczas wydawanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Zeszytów Naukowych w czasopismo. W konsekwencji tych prac zapadała decyzja o przekształceniu Zeszytów Naukowych UEP w miesięcznik naukowy o tytule Studia Oeconomica Posnaniensia. W czasopiśmie o nowej formule będą publikowane artykuły z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez społeczność naszej Uczelni, czyli z ekonomii, finansów i zarządzania. Artykuły będą publikowane w języku polskim i w językach kongresowych. Podstawą do przyjęcia zgłoszonych artykułów do publikacji będą recenzje wykonywane w systemie tzw. ślepej recenzji. Studia Oeconomica Posnaniensia będzie platformą do publikacji artykułów zarówno pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, jak i autorów z krajowych i zagranicznych ośrodków badawczych. W skład Komitetu Redakcyjnego czasopisma Studia Oeconomica Posnaniensia wchodzą: Redaktor naczelny: dr hab. Aleksandra GAWEŁ, prof. nadzw. UEP Członkowie: dr hab. Ewa JERZYK, prof. nadzw. UEP dr hab. Sławomir KALINOWSKI, prof. nadzw. UEP dr hab. inż. Jacek ŁUCZAK, prof. nadzw. UEP dr hab. Kamilla MARCHEWKA-BARTKO- WIAK, prof. nadzw. UEP dr hab. Elżbieta RYCHŁOWSKA-MUSIAŁ Uroczyste wręczenie powołań do Komitetu Redakcyjnego nowego czasopisma odbyło się w dniu 20 grudnia 2012 roku. Podczas tego spotkania rektor prof. Marian Gorynia wręczył także powołania nowemu składowi Komitetu Redakcyjnego czasopisma pt. Poznan University of Economics Review w składzie: Redaktor naczelny: dr hab. Tadeusz KOWALSKI, prof. nadzw. UEP Członkowie: prof. dr hab. Ryszard BARCZYK, prof. zw. UEP prof. dr hab. Witold JUREK, prof. zw. UEP prof. dr hab. Henryk MRUK, prof. zw. UEP prof. dr hab. Jerzy SCHROEDER, prof. zw. UEP prof. dr hab. Maciej ŻUKOWSKI, prof. zw. UEP dr Ida MUSIAŁKOWSKA dr Jacek WALLUSCH Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 14 grudnia 2012 roku gościł na uroczystym śniadaniu Zarząd Banku PKO BP S.A. z Jarosławem Myjakiem, wiceprezesem Zarządu na czele. Ponadto w spotkaniu udział wzięli: Tomasz Jagodziński, dyrektor Departamentu Klienta Korporacyjnego PKO BP S.A., Tomasz Cemel, dyrektor Regionalnego Oddziału Korporacyjnego, dr Andrzej Byrt, prezes MTP S.A., Szymon Trzebiatowski, członek Zarządu ds. Finansowych Volkswagen Poznań, Radosław Liberski, członek Zarządu LIDL Polska Sp. z o.o., Michał Włodarczyk, prokurent Pixel 1 Sp. z o.o., Piotr Nowakowski, prezes Novol Sp. z o.o, Andrzej Ostrowicz, dyrektor Biofarm Sp. z o.o., Rajmund Gąsiorek, właściciel fermy norek oraz Paweł Bugajny, prezes Zarządu Trust S.A. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu reprezentował Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, dr hab. Maciej Stradomski z Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych oraz dr hab. Janusz Samelak, prodziekan Wydziału Zarządzania.

5 8 9 Doktor Jerzy Kaźmierczyk z Katedry Edukacji i Rozwoju Kadr został w grudniu 2012 roku powołany na członka Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia przy marszałku województwa lubuskiego. Badanie satysfakcji pracowników UEP Z inicjatywy prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dra hab. Macieja Żukowskiego, prof. zw. UEP, pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, za pośrednictwem specjalnie przygotowanej ankiety, mogli wypowiedzieć się na temat swojej satysfakcji z pracy na UEP. Materiał informacyjny zawarty w ankiecie stanowił dla władz Uczelni bardzo cenne źródło informacji o tym, w jaki sposób usprawnić i poprawić warunki pracy na UEP. Znajomość stopnia satysfakcji z pracy oraz czynników ją determinujących jest jednym z elementów służących opracowaniu bardziej skutecznych technik rozwoju osób zatrudnionych na Uczelni. Badanie przygotował specjalny zespół powołany przez prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu najbardziej prodoktorancką uczelnią Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zwyciężył w Konkursie Krajowej Reprezentacji Doktorantów PRODOK na najbardziej prodoktoranckie uczelnie. Najbardziej podoktoranckie uczelnie to według kapituły placówki, które pomagają doktorantom pozyskiwać granty zagraniczne, nawiązywać współpracę z przemysłem, a także rozwijają studia w językach obcych oraz programy podwójnych dyplomów doktorskich z uczelniami zagranicznymi. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 39 uczelni prowadzących studia doktoranckie, które były oceniane w pięciu obszarach: zabezpieczenia finansowego doktorantów, wsparcia ich aktywności naukowej, samorządności, wpływu na program studiów, a także proporcji doktorantów studiujących w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W konkursie oceniano przede wszyst-

6 10 11 Mizerka, prof. nadzw. UEP, prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, prof. zw. UEP, dr Piotr Michoń, koordynatorzy kierunku, dr Bazyli Czyżewski oraz studenci. Kurs pedagogiczny dla młodej kadry UEP Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr UEP prowadzi nabór na Uczelniany kurs pedagogiczny dla młodej kadry UEP, który będzie głównie realizowany w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013. Kurs został przewidziany dla słuchaczy stacjonarnych studiów doktoranckich oraz dla asystentów i młodych adiunktów rozpoczynających pracę dydaktyczną i potrzebujących wsparcia metodycznego w realizacji zajęć. Celem kursu jest także zapoznanie z wiedzą psychopedagogiczną oraz ukształtowanie umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć, a także nabycie kompetencji społecznych, niezbędnych w relacjach międzyludzkich. Program Kursu Pedagogicznego obejmuje 150 godzin. Zajęcia są prowadzone w formie wykładów i warsztatów. W pierwszej kolejności na kurs są przyjmowani kandydaci, którzy w ubiegłym roku znaleźli się na liście osób rezerwowych, następnie doktoranci ostatnich lat studiów dziennych oraz asystenci, którzy rozpoczęli swoją pracę dydaktyczną na Uczelni. kim: dostosowanie programu studiów III stopnia do potrzeb doktorantów, wsparcie organizacyjne, merytoryczne, materialne i socjalne dla doktorantów, pozycję i warunki funkcjonowania samorządu doktorantów na uczelni oraz współpracę międzynarodową. Uroczyste wręczenie nagrody, którą z ramienia odebrał prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, odbyło się 7 grudnia 2012 roku podczas zjazdu doktorantów w Krakowie. Reportaż o kierunku polityka społeczna na Wydziale Ekonomii Rozstrzygnięte zostały konkursy na najlepsze prace doktorskie, magisterskie i licencjackie organizowane przez Fundację. W dniu 14 grudnia 2012 roku telewizja Polsat realizowała na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu reportaż o kierunku: polityka społeczna, prowadzonym na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Był to jeden z cyklu czterech reportaży przygotowanych na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opisujących kierunki wyróżnione przez Ministerstwo w konkursie na milion. Reportaż został wyemitowany w programie Studio weekend w telewizji Polsat. W nowoczesnym i skierowanym do współczesnego wymagającego widza reportażu o programie kierunku studiów: polityka społeczna, o rozwoju Uczelni w kierunku dobrych praktyk skierowanych na studentów i ich późniejszy rozwój zawodowy, o strategii rozwoju Uczelni w najbliższych latach, o sukcesach Uczelni na tle działań i rozwoju kariery studentów oraz rozwoju studentów podczas studiów wypowiadali się między innymi: prorektor ds. edukacji i studentów dr hab. Jacek VIII edycja konkursu na najlepszą pracę doktorską przygotowaną i obronioną w roku akademickim 2010/2011 Organizator i sponsor konkursu: Fundacja UEP Na konkurs wpłynęło sześć rozpraw doktorskich. Komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. dra hab. Ryszarda Barczyka, prof. zw. UEP, w składzie: dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP, prof. dr hab. Elżbieta Gołembska, prof. zw. UEP, dr hab. Tadeusz Juja, prof. nadzw. UEP, prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. zw. UEP, podjęła jednogłośną decyzję o nagrodzeniu następujących autorów dysertacji: I miejsce: dra Mariusza Tichoniuka, za rozprawę: Konstrukcja i zastosowanie elektrochemicznego biosensora DNA do detekcji mikroflory patogennej w żywności, promotor: prof. dr hab. Marian Filipiak, prof. zw. UEP,

7 12 13 II miejsce: dr Annę Flotyńską, za rozprawę: Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w świetle koncepcji podatku dochodowego zorientowanego na konsumpcję, promotorzy: dr hab. Jan Sobiech, prof. nadzw. UEP, i prof. dr hab. Hans-Georg Petersen; III miejsce: dra Jerzego Kaźmierczyka, za rozprawę: Społeczno-ekonomiczne i technologiczne determinanty zatrudnienia pracowników w sektorze bankowym (na przykładzie regionu wielkopolskiego w latach ), promotor: prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz, prof. zw. UEP. Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni sfinansowaniem przez Fundację UEP kosztów druku rozprawy doktorskiej. XIX edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską przygotowną i obronioną w roku akademickim 2010/2011 Organizator i sponsor konkursu: Fundacja UEP Na konkurs wpłynęło 21 prac magisterskich. Komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. dra hab. Mariana Matłoki, prof. zw. UEP, w składzie: prof. dr hab. Marek Ciesielski, prof. zw. UEP, dr hab. Jacek Kall, prof. nadzw. UEP, prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP, dr hab. Jan Sikora, prof. nadzw. UEP, postanowiła nagrodzić następujących autorów prac magisterskich: I miejsce (2500 zł): mgr Agnieszkę Stróżyńską, za pracę: Wykorzystanie instrumentów pochodnych w celu zarządzania ryzykiem badania empiryczne, promotor: dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, II miejsce (1500 zł): mgra Michała Burzyńskiego za pracę: Rynek kapitałowy w neo-schumpeterowskich modelach wzrostu gospodarczego, promotor: dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP, III miejsce (1000 zł): mgr Martynę Jańczak za pracę: Budowa portfela inwestycyjnego funduszu hedgingowego opartego na strategiach Long/Short Equity i Managed, Futures, promotor: dr hab. Małgorzata Doman, prof. nadzw. UEP. XIX edycja konkursu na najlepszą pracę licencjacką przygotowną i obronioną w roku akademickim 2010/2011 Organizator i sponsor konkursu: Fundacja UEP Na konkurs wpłynęły 32 prace licencjackie. Komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. dra hab. Marka Ciesielskiego, prof. zw. UEP, w składzie: dr hab. Wiesław Łuczyński, prof. nadzw. UEP, dr hab. Andrzej Przymeński, prof. nadzw. UEP, dr hab. inż. Krzysztof Walczak, dr hab. inż. Katarzyna Wybieralska, prof. nadzw. UEP, postanowiła przyznać następujące nagrody: ex aequo I miejsce (900 zł): Ewie Filipowicz za pracę: Zmiany stopy referencyjnej NAP a ceny akcji z indeksu WIG20 na GPW w Warszawie, promotor: dr Dorota Wiśniewska, oraz Marii Magdalenie Kozber za pracę: Współpłacenie pacjentów w opiece zdrowotnej w Polsce, Niemczech i Szwajcarii, promotor: dr Magdalena Osak, II miejsce (550 zł): Robertowi Świderskiemu za pracę: Przesłanki i instrumenty wsparcia działalności proinnowacyjnej w Wielkopolsce po wstąpieniu Polski do UE (na przykładzie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego), promotor: prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, prof. zw. UEP, III miejsce (400 zł): Karolinie Racinowskiej za pracę: Ocena zmian wybranych cech fizykochemicznych mleka początkowego i następnego dla niemowląt po otwarciu opakowania, promotor: dr inż. Urszula Samotyja. IX edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zarządzania przygotowaną i obronioną w roku akademickim 2010/2011 Organizator konkursu: Fundacja UEP Sponsor konkursu: Aesculap-Chifa Sp. z o.o. (koncern B.Braun) Na konkurs zgłoszono dwie prace magisterskie. Komisja konkursowa w składzie: dr hab. inż Jacek Łuczak, prof. nadzw. UEP, przewodniczący komisji, oraz dr hab. Beata Stępień, prof. nadzw. UEP, i dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UEP, postanowiła nagrodzić autorów prac magisterskich: I miejsce (2500 zł): mgr Olgę Bukowską za pracę: Wpływ środowiska zakupu na emocjonalną relację klienta z marką na przykładzie sklepów EMPiK, promotor: dr hab. Jacek Kall, prof. nadzw. UEP, II miejsce (1500 zł): mgra Michała Chomickiego za pracę: Zdolność do kontrolowania otoczenia jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa, promotor: dr hab. Hubert Witczak, prof. nadzw. UEP. Członkowie komisji konkursowych podkreślili, że wszystkie zgłoszone prace prezentowały bardzo wysoki poziom merytoryczny, za co należą się słowa uznania ich autorom i promotorom. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas koncertu galowego w ramach V DNI w dniach 27 i 28 lutego 2013 roku. Sukcesy pracowników, doktorantów i studentów Doktor Jerzy Kaźmierczyk z Katedry Edukacji i Rozwoju Kadr otrzymał I nagrodę w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem ministra pracy i polityki społecznej na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej. Promotorem zwycięskiej pracy doktorskiej pt. Społeczno-ekonomiczne i technologiczne determinanty zatrudniania pracowników w sektorze bankowym (na przykładzie regionu wielkopolskiego w latach ), był prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz, prof. zw. UEP. W tym samym konkursie w kategorii prac magisterskich wyróżnienie otrzymała mgr Ilona Kaczmarek, za pracę pt.: Dyskryminacja eko nom iczna kobiet na pol skim rynku pracy (na przykładzie wojew ództwa wielkopol skiego w lat ach ), której promotorem była dr Baha Kalinowska- -Sufinowicz, adiunkt Katedry Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową. Magister Michał Burzyński otrzymał wyróżnienie za pracę pt. Rynek kapitałowy w neoschumpeterowskich modelach wzrostu gospodarczego w V edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP na najlepszą pracę magisterską. Promotorem pracy był dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP, z Katedry Ekonomii Matematycznej. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 14 grudnia 2012 roku na Uniwersytecie Łódzkim podczas uroczystej gali z udziałem prezesa NBP prof. dra hab. Marka Belki. Laureat jest absolwentem Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej i przebywa obecnie na Uniwersytecie Katolickim Louvain-la-Neuve, gdzie pod kierunkiem naukowym prof. UCL Frederica

8 14 15 Docquier i prof. UEP Krzysztofa Malagi realizuje indywidualny program II roku stacjonarnych studiów doktoranckich, zatwierdzony przez Radę Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP. Praca magisterska pt. Konsekwencje ekspansji terytorialnej banków spółdzielczych w Polsce studium wybranych przypadków, autorstwa mgr Barbary Michalewskiej, absolwentki Wydziału Ekonomii, została wyróżniona trzecią nagrodą w V edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską, ogłoszonego przez prezesa NBP. Promotorem nagrodzonej pracy był dr Grzegorz Kotliński z Katedry Bankowości. Nagrodę w dniu 14 grudnia 2012 roku, podczas uroczystej gali finałowej konkursu wręczył prezes NBP, prof. Marek Belka. Sukces dzięki absolwentce specjalności elektroniczny biznes Z dniem 1 stycznia 2013 roku Katedra Analizy Finansowej i Strategicznej zmieni nazwę Zmiana nazwy katedry Karolina Łukasik, absolwentka specjalności elektroniczny biznes, przyczyniła się do sukcesu firmy EuroFlorist, jednej z czołowych kwiaciarni internetowych w Polsce. Firma ta, w drugiej edycji konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na Innowacyjną e-usługę i Technologię B2B, zajęła pierwsze miejsce. Karolina Łukasik najpierw opracowała koncepcję, a następnie wdrożyła system umożliwiający wysyłanie kwiatów w dowolne miejsce w Polsce i na świecie. Dzięki zrealizowanemu projektowi, procesy biznesowe zachodzące między firmą a grupą ponad 700 współpracujących z nią kwiaciarń, są realizowane on-line. Automatyzacja czasochłonnych zadań oraz sprawniejsze zarządzanie przepływem informacji pozwoliło osiągnąć wymierne efekty w postaci znacznego skrócenia czasu realizacji zamówień oraz obniżenia kosztów ich obsługi. na Katedrę Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. III koncert z cyklu Nie daj się zagłuszyć Jazz in Time for Christmas Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 12 grudnia 2012 roku rozbrzmiewał dźwiękami muzyki w ramach kolejnego z cyklu koncertów Nie daj się zagłuszyć. Tym razem wszyscy chętni mieli okazję do wysłuchania muzyki jazzowej w doskonałym wykonaniu grupy czterech muzyków Uniwersytetu w Teksasie ze swoim liderem Mackiem Goldsburym i Maciejem Fortuną z Akademii Muzycznej w Poznaniu. Koncert zainaugurował prorektor ds. strategii i rozwoju dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, który tym razem zadedykował go przede wszystkim studentom obcojęzycznym studiującym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Godzina dobrej muzyki pod hasłem Jazz in Time for Christmas było ostatnim koncertowym akordem roku JM Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, w dniu 30 listopada 2012 roku podjął decyzję o wypłacie jednorazowego wynagrodzenia w wysokości 50% wynagrodzenia zasadniczego wszystkim pracownikom Uczelni. Wypłata nastąpiła w dniu 14 grudnia 2012 roku. Coroczną tradycją stało się okolicznościowe spotkanie władz Uczelni z kadrą kierowniczą oraz pracownikami nauki, podsumowujące mijający rok. W dniu 21 grudnia 2012 roku, już po raz kolejny do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni wszyscy nauczyciele akademiccy Uniwersytetu. Najpierw goście spotkali się w auli Uczelni, gdzie Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przedstawił pokrótce najważniejsze dokonania Uczelni w 2012 roku. Doniosłym punktem programu spotkania było wręczenie przez JM Rektora prezesowi Zarządu firmy Żabka Polska sp. z o.o. drowi Jackowi Roszykowi Medalu Za Zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Spotkanie świąteczne było doskonałą okazją do wręczenia dyplomów do nagród rektora wyróżnionym nauczycielom akademickim. Dyplomy takie z rąk JM Rektora odebrali: prof. dr hab. Przemysław Deszczyński, prof. zw. UEP, laureat nagrody indywidualnej I stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe za monografię pt. Konceptualne podstawy pomocy rozwojowej. Nagrodę indywidualną I stopnia otrzymał również dr hab. Michał Jurek za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe za monografię pt. Międzynarodowy system walutowy i systemy kursowe w warunkach integracji finansowej. Nagrodę indywidualną za całokształt dorobku otrzymała prof. dr hab. Halina Szulce, prof. zw. UEP. Nagrodę zespołową I stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe za monografię pt. Model projektowania i wdrażania strategii rozwoju w publicznych szkołach wyższych w Polsce rektor przyznał zespołowi w składzie: dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, prof. dr hab. Szymon Cyfert, prof. nadzw. UEP, dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. nadzw. UEP, dr Magdalena Andrałojć, dr inż. Jakub Jasiczak, dr Robert Polaczek, dr Magdalena Sapała oraz dr Paweł Zeller.

9 16 17 Świąteczny nastrój spotkania podkreślił krótki występ muzyczny w wykonaniu harfistki Marii Lewandowskiej, śpiewaczki Malwiny Konieczki studentki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Akademii Muzycznej, oraz trębacza Macieja Fortuny. Artyści wykonali trzy kolędy oraz inne utwory świąteczne. Życzenia świąteczne i noworoczne składano sobie w sali 111 A.

10 18 19 Z prac rektora i prorektorów 3 grudnia Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, na zaproszenie marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka, wziął udział w konferencji pn. Założenia umowy partnerskiej na nowy okres programowania Unii Europejskiej na lata Konferencja odbyła się w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, przy ul. Przybyszewskiego w Poznaniu. Ponadto rektor prof. Marian Gorynia przewodniczył posiedzeniu Rady Fundacji, które odbyło się w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni. Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski prof. zw. UEP, spotkał się z zagranicznymi wykładowcami uczestniczącymi w International Week na UEP. Spotkanie odbyło się w sali 306 w Gmachu Głównym Uczelni. 4 grudnia Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył wyjazdowemu posiedzeniu Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego w Rezydencji Solei. 5 grudnia Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w posiedzeniu Kolegium Redakcyjnego miesięcznika Gospodarka Narodowa. Spotkanie odbyło się w SGH w Warszawie. 6 grudnia Prorektor prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w posiedzeniu Rady Ośrodka Historii UEP w Bibliotece Głównej. Ponadto prorektor prof. Maciej Żukowski uczestniczył w posiedzeniu kapituły konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości w Sali Białej Bazaru Poznańskiego. Wieczorem prorektor wziął udział w kolacji dla wykładowców zagranicznych uczestniczących w International Week w restauracji Chłopskie Jadło. 6 9 grudnia Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w European International Business Academy (EIBA) Conference 2012 na Uniwersytecie Sussex w Brighton (Wielka Brytania). 7 grudnia 10 grudnia Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia prof. zw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Redakcyjnego Ekonomisty w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie. Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w śniadaniu pani minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej z rektorami uczelni poznańskich. Spotkanie odbyło się w klubie profesorskim Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, wydał Komunikat 12/2012 w sprawie rozliczeń finansowych za rok Prorektor ds. edukacji i studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w uroczystości wręczenia jednorazowych stypendiów naukowych marszałka województwa wielkopolskiego, która odbyła się w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Nagrodzoną osobą była tegoroczna absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pani Natalia Maćkowiak. 11 grudnia Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w posiedzeniu Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 12 grudnia UEP oraz prorektor ds. strategii i rozwoju dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji Migracje mieszkańców dużych miast, zorganizowanej przez Urząd Miasta Poznania w ramach cyklu Współczesne wyzwania rozwoju Poznania. Konferencja odbyła się w Sali Wielkiej Centrum Kultury Zamek. 13 grudnia Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Wielkopolskiej Rady Trzydziestu w siedzibie firmy Nickel Technology Park Poznań Spółka z o.o. w Złotnikach. Ponadto rektor prof. Marian Gorynia uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Rektorów Miasta Poznania, które odbyło się na Akademii Muzycznej w Poznaniu. 14 grudnia Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wspólnie z wiceprezesem Zarządu PKO Bank Polski Jarosławem Myjakiem podjął gości na uroczystym spotkaniu z klientami banku PKO BP, które odbyło się w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni. W spotkaniu władze rektorskie reprezentowali także prorektorzy: dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, oraz dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP. Ponadto rektor prof. Marian Gorynia powitał emerytowanych pracowników Uczelni na spotkaniu gwiazdkowym w sali 111 A. Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w części otwartej 81. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Ośrodku PAN przy ul. Wieniawskiego. Ponadto prorektor prof. Maciej Żukowski uczestniczył w uroczystej gali, na której ogłoszono wyniki Rankingu Wartości Marek Wielkopolski 2012 w IBB Andersia Hotel. Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w uroczystości wręczenia nagród w konkursie na najbardziej prodoktorancką uczelnię w Polsce, która odbyła się w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zdobył w tym konkursie I nagrodę. Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski oraz prorektor ds. strategii i rozwoju dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wzięli udział w kolejnym koncercie z cyklu Nie daj się zagłuszyć w sali 111 w Gmachu Głównym Uczelni. Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. 15 grudnia Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w uroczystym otwarciu Sali Ziemi Centrum Kongresowego Międzynarodowych Targów Poznańskich. Gala odbyła się w pawilonie 15 Poznań Congres Center na terenie MTP.

11 20 21 Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w seminarium doktorskim Wydziału Gospodarki Międzynarodowej pn. Wyzwania gospodarki międzynarodowej. Spotkanie odbyło się w sali 215 B. 16 grudnia Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, na zaproszenie prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego wziął udział w uroczystości przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju, które odbyło się na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. 17 grudnia Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wydał Zarzadzenie nr 83/2012 w sprawie ustalenia zasad postępowania, obowiązków i odpowiedzialności kierowników komórek organizacyjnych i innych wyznaczonych pracowników w trakcie kontroli przez organy zewnętrzne oraz Zarządzenie nr 84/2012 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2013 roku dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, z tytułu rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Wieczorem rektor uczestniczył także w wigilii Parlamentu Studenckiego UEP w sali 111A. W spotkaniu władze rektorskie reprezentowali również prorektorzy: prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, oraz dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP. 19 grudnia Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, jako członek zespołu odebrał nagrodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego za książkę pt.: Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Wręczenie dyplomów do nagród odbyło się w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. 20 grudnia Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wręczył powołania członkom komitetów redakcyjnych czasopism Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: Poznań University of Economics Review oraz Studia Oeconomica Posnaniensia. Spotkanie odbyło się w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni. 21 grudnia chalski, prof. nadzw. UEP, oraz dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP. Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wydał Zarządzenie nr 85/2012 w sprawie zmiany nazwy Katedry Analizy Finansowej i Strategicznej na Katedrę Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny, Zarządzenie nr 86/2012 w sprawie opłat za udostępnienie sal dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jednostkom spoza Uczelni, Zarządzenie nr 87/2012 w sprawie zasad korzystania z sal dydaktycznych przez organizacje studenckie i organizacje doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji UEP, Zarządzenie nr 88/2012 w sprawie zasad przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę powierzchni w budynku B przy al. Niepodległości 12/ul. Święty Marcin 81 Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 18 grudnia Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom kolegium rektorsko-dziekańskiego UEP w sali 103 oraz prezentacji projektu Kadry dla Gospodarki w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. Ponadto rektor prof. Marian Gorynia wziął udział w spotkaniu z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Jackiem Gulińskim, które odbyło się na Politechnice Poznańskiej. Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Senatu UEP w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. W tym samym dniu rektor otworzył spotkanie okolicznościowe z nauczycielami akademickimi oraz kadrą kierowniczą administracji, podsumowujące mijający rok W spotkaniu, które odbyło się w auli Uczelni, władze rektorskie reprezentowali również prorektorzy: prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, dr hab. Cezary Ko-

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011/2012 Listopad nr 3 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2011 BIULETYN 24.indd 1 2011-12-13 08:39:57 Opracowała Marlena

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011/2012 Październik nr 2 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2011 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 3 (2014/2015) listopad 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 1 (2014/2015) wrzesień 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 4 (2013/2014) grudzień 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowała Sylwia Jarmuż Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 2 (2014/2015) październik 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 2010/2011 Maj nr 8 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2011 I pracowała Marlena Chomska Projekt okładki R IW U SY K 19 26

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 5 (2013/2014) styczeń 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jarmuż Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 2010/2011 Grudzień nr 3 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2011 pracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela owacka

Bardziej szczegółowo

nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013

nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013 nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. UEP w mediach 23 Nasi eksperci w mediach... 23 Monitoring mediów styczeń 2015... 24 ISSN 2081-1519. Opracowanie Sylwia Jurga

Spis treści. UEP w mediach 23 Nasi eksperci w mediach... 23 Monitoring mediów styczeń 2015... 24 ISSN 2081-1519. Opracowanie Sylwia Jurga nr 5 (2014/2015) styczeń 2015 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt graficzny Izabela Jasiczak Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z ŻYCIA UCZELNI 4 UEP przyjazne startupom... 4 Eduniversal Masters

Bardziej szczegółowo

# 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień

# 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień # 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień PISMO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ISSN 1427-4736 Inauguracja roku akademickiego 2012/13 stała się uroczystym ukoronowaniem aktu przejęcia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Siostra Angelica Pucciniego spektakl operowy. Spory instytutowe Basic a odchamiacze Kanclerz (na) otwarcie Polska Grupa Emerytalna SGH

Siostra Angelica Pucciniego spektakl operowy. Spory instytutowe Basic a odchamiacze Kanclerz (na) otwarcie Polska Grupa Emerytalna SGH publikacja bezpłatna numer 4/13 (292), kwiecień 2013 Siostra Angelica Pucciniego spektakl operowy W numerze: Spory instytutowe Basic a odchamiacze Kanclerz (na) otwarcie Polska Grupa Emerytalna SGH 20-lecie

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o studiach MBA

Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration 2012 14 LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10 lat AIESEC-u

W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10 lat AIESEC-u Z Życia Politechniki Radomskiej numer 1(28) ISSN 1642-1256 STYCZEŃ/MARZEC 2008 W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Finansów

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Finansów Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Finansów Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w kwietniu 2013 roku. Aktualności NTIE. maria.mach-krol@ue.katowice.pl

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w kwietniu 2013 roku. Aktualności NTIE. maria.mach-krol@ue.katowice.pl Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR 3 (46) listopad 2012 Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, mamy przyjemność oddać w Państwa ręce kolejny numer Biuletynu NTIE. Zawarliśmy w nim

Bardziej szczegółowo

Na naszej uczelni mogliśmy podyskutować z

Na naszej uczelni mogliśmy podyskutować z 1 (3) / 2009 Portal KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 Już wiosna! Prezydent RP Lech Kaczyński na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Kryształowy Alumnus 10 lat Instytutu

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów Warszawa to największy ośrodek akademicki w Polsce studiuje tu niemal 300 tysięcy młodych osób z Polski i całego świata.

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Życzenia Radosnych Świąt Wielkiej Nocy pracownikom i studentom PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. składa Rektor i Senat

Spis treści. Życzenia Radosnych Świąt Wielkiej Nocy pracownikom i studentom PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. składa Rektor i Senat Drodzy Czytelnicy! Czwarty numer Bialskiego Przeglądu Akademickiego towarzyszy rozpoczęciu semestru letniego. Studentom i wykładowcom życzymy z tej okazji, aby te kilka miesięcy dzielących nas od upragnionego

Bardziej szczegółowo

INAUGURACJA WYDARZENIA

INAUGURACJA WYDARZENIA Forum Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 35, październik 2012 Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI INAUGURACJA Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w dekadzie przemian,

Bardziej szczegółowo

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY WOKÓŁ JUBILEUSZU NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2009 Rok XVII NR 6 (143) ISSN 1233-5444 W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo