nr 4 (2012/2013) grudzień 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr 4 (2012/2013) grudzień 2012"

Transkrypt

1 nr 4 (2012/2013) grudzień 2012 Wydawnictwo Poznań 2012

2 Opracowała Marlena Chomska Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia Uczelni... 5 Z prac rektora i prorektorów Z posiedzeń rad wydziałów Konferencje naukowe i seminaria Projekt Kadry dla Gospodarki Z działalności katedr Z działalności doktorantów i studentów Z działalności sportowej Z działalności Biblioteki Głównej UEP Rozwój kadr naukowych Z działalności Stowarzyszenia Absolwentów UEP. 48 Absolwenci UEP Współpraca z zagranicą Uchwału Senatu UEP ISSN Wydawnictwo Copyright by Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 2013 WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Poznań tel , , faks Adres do korespondencji: al. Niepodległości 10, Poznań Druk: Partner Poligrafia ul. Zwycięstwa 10, Białystok

3 Z życia Uczelni Kolejne uprawnienia dla Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Wydział Gospodarki Międzynarodowej, decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 17 grudnia 2012 roku, uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Wybory do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów na kadencję Do składu Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów na kadencję z ramienia zostali wybrani: nauki ekonomiczne/towaroznawstwo prof. dr hab. Jan Jasiczak, prof. zw. UEP nauki ekonomiczne/ekonomia prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, prof. zw. UEP prof. dr hab. Witold Jurek, prof. zw. UEP nauki ekonomiczne/finanse prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, prof. zw. UEP Minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. dr hab. Barbara Kudrycka, przyznała nagrody za osiągnięcia organizacyjne, za całokształt dorobku oraz za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne uzyskane w 2011 roku następującym pracownikom naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: dr hab. inż. Annie Gliszczyńskiej-Świgło za rozprawę habilitacyjną pt.: Przeciwutleniające i proutleniające właściwości wybranych składników żywności jako wyróżniki jej jakości, dr hab. Małgorzacie Doman, prof. nadzw. UEP za monografię pt.: Mikrostruktura giełd papierów wartościowych,

4 6 7 prof. drowi hab. Marianowi Goryni, prof. zw. UEP, dr hab. Barbarze Jankowskiej, dr Marlenie Dzikowskiej, drowi Maciejowi Pietrzykowskiemu, drowi Piotrowi Tarce za książkę pt.: Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, prof. dr hab. Elżbiecie Urbanowskiej-Sojkin, prof. zw. UEP, dr. hab. Piotrowi Banaszykowi, prof. nadzw. UEP, dr Justynie Światowiec-Szczepańskiej, dr Magdalenie Małkowskiej-Borowczyk, dr Mai Sajdak, dr Mildzie Burzała za monografię pt.: Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 19 grudnia 2012 roku w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu członkiem Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dniem 14 grudnia 2012 roku powołał Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na członka Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Miesięcznik naukowy pt. Studia Oeconomica Posnaniensia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadziło nowe kryteria i tryb oceny czasopism naukowych, których celem jest dbałość o jak najwyższy poziom merytoryczny czasopism publikowanych w Polsce. Jak najlepsze dostosowanie się do nowych kryteriów sprowokowało liczne dyskusje na temat konieczności przekształcenia dotychczas wydawanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Zeszytów Naukowych w czasopismo. W konsekwencji tych prac zapadała decyzja o przekształceniu Zeszytów Naukowych UEP w miesięcznik naukowy o tytule Studia Oeconomica Posnaniensia. W czasopiśmie o nowej formule będą publikowane artykuły z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez społeczność naszej Uczelni, czyli z ekonomii, finansów i zarządzania. Artykuły będą publikowane w języku polskim i w językach kongresowych. Podstawą do przyjęcia zgłoszonych artykułów do publikacji będą recenzje wykonywane w systemie tzw. ślepej recenzji. Studia Oeconomica Posnaniensia będzie platformą do publikacji artykułów zarówno pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, jak i autorów z krajowych i zagranicznych ośrodków badawczych. W skład Komitetu Redakcyjnego czasopisma Studia Oeconomica Posnaniensia wchodzą: Redaktor naczelny: dr hab. Aleksandra GAWEŁ, prof. nadzw. UEP Członkowie: dr hab. Ewa JERZYK, prof. nadzw. UEP dr hab. Sławomir KALINOWSKI, prof. nadzw. UEP dr hab. inż. Jacek ŁUCZAK, prof. nadzw. UEP dr hab. Kamilla MARCHEWKA-BARTKO- WIAK, prof. nadzw. UEP dr hab. Elżbieta RYCHŁOWSKA-MUSIAŁ Uroczyste wręczenie powołań do Komitetu Redakcyjnego nowego czasopisma odbyło się w dniu 20 grudnia 2012 roku. Podczas tego spotkania rektor prof. Marian Gorynia wręczył także powołania nowemu składowi Komitetu Redakcyjnego czasopisma pt. Poznan University of Economics Review w składzie: Redaktor naczelny: dr hab. Tadeusz KOWALSKI, prof. nadzw. UEP Członkowie: prof. dr hab. Ryszard BARCZYK, prof. zw. UEP prof. dr hab. Witold JUREK, prof. zw. UEP prof. dr hab. Henryk MRUK, prof. zw. UEP prof. dr hab. Jerzy SCHROEDER, prof. zw. UEP prof. dr hab. Maciej ŻUKOWSKI, prof. zw. UEP dr Ida MUSIAŁKOWSKA dr Jacek WALLUSCH Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 14 grudnia 2012 roku gościł na uroczystym śniadaniu Zarząd Banku PKO BP S.A. z Jarosławem Myjakiem, wiceprezesem Zarządu na czele. Ponadto w spotkaniu udział wzięli: Tomasz Jagodziński, dyrektor Departamentu Klienta Korporacyjnego PKO BP S.A., Tomasz Cemel, dyrektor Regionalnego Oddziału Korporacyjnego, dr Andrzej Byrt, prezes MTP S.A., Szymon Trzebiatowski, członek Zarządu ds. Finansowych Volkswagen Poznań, Radosław Liberski, członek Zarządu LIDL Polska Sp. z o.o., Michał Włodarczyk, prokurent Pixel 1 Sp. z o.o., Piotr Nowakowski, prezes Novol Sp. z o.o, Andrzej Ostrowicz, dyrektor Biofarm Sp. z o.o., Rajmund Gąsiorek, właściciel fermy norek oraz Paweł Bugajny, prezes Zarządu Trust S.A. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu reprezentował Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, dr hab. Maciej Stradomski z Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych oraz dr hab. Janusz Samelak, prodziekan Wydziału Zarządzania.

5 8 9 Doktor Jerzy Kaźmierczyk z Katedry Edukacji i Rozwoju Kadr został w grudniu 2012 roku powołany na członka Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia przy marszałku województwa lubuskiego. Badanie satysfakcji pracowników UEP Z inicjatywy prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dra hab. Macieja Żukowskiego, prof. zw. UEP, pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, za pośrednictwem specjalnie przygotowanej ankiety, mogli wypowiedzieć się na temat swojej satysfakcji z pracy na UEP. Materiał informacyjny zawarty w ankiecie stanowił dla władz Uczelni bardzo cenne źródło informacji o tym, w jaki sposób usprawnić i poprawić warunki pracy na UEP. Znajomość stopnia satysfakcji z pracy oraz czynników ją determinujących jest jednym z elementów służących opracowaniu bardziej skutecznych technik rozwoju osób zatrudnionych na Uczelni. Badanie przygotował specjalny zespół powołany przez prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu najbardziej prodoktorancką uczelnią Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zwyciężył w Konkursie Krajowej Reprezentacji Doktorantów PRODOK na najbardziej prodoktoranckie uczelnie. Najbardziej podoktoranckie uczelnie to według kapituły placówki, które pomagają doktorantom pozyskiwać granty zagraniczne, nawiązywać współpracę z przemysłem, a także rozwijają studia w językach obcych oraz programy podwójnych dyplomów doktorskich z uczelniami zagranicznymi. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 39 uczelni prowadzących studia doktoranckie, które były oceniane w pięciu obszarach: zabezpieczenia finansowego doktorantów, wsparcia ich aktywności naukowej, samorządności, wpływu na program studiów, a także proporcji doktorantów studiujących w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W konkursie oceniano przede wszyst-

6 10 11 Mizerka, prof. nadzw. UEP, prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, prof. zw. UEP, dr Piotr Michoń, koordynatorzy kierunku, dr Bazyli Czyżewski oraz studenci. Kurs pedagogiczny dla młodej kadry UEP Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr UEP prowadzi nabór na Uczelniany kurs pedagogiczny dla młodej kadry UEP, który będzie głównie realizowany w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013. Kurs został przewidziany dla słuchaczy stacjonarnych studiów doktoranckich oraz dla asystentów i młodych adiunktów rozpoczynających pracę dydaktyczną i potrzebujących wsparcia metodycznego w realizacji zajęć. Celem kursu jest także zapoznanie z wiedzą psychopedagogiczną oraz ukształtowanie umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć, a także nabycie kompetencji społecznych, niezbędnych w relacjach międzyludzkich. Program Kursu Pedagogicznego obejmuje 150 godzin. Zajęcia są prowadzone w formie wykładów i warsztatów. W pierwszej kolejności na kurs są przyjmowani kandydaci, którzy w ubiegłym roku znaleźli się na liście osób rezerwowych, następnie doktoranci ostatnich lat studiów dziennych oraz asystenci, którzy rozpoczęli swoją pracę dydaktyczną na Uczelni. kim: dostosowanie programu studiów III stopnia do potrzeb doktorantów, wsparcie organizacyjne, merytoryczne, materialne i socjalne dla doktorantów, pozycję i warunki funkcjonowania samorządu doktorantów na uczelni oraz współpracę międzynarodową. Uroczyste wręczenie nagrody, którą z ramienia odebrał prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, odbyło się 7 grudnia 2012 roku podczas zjazdu doktorantów w Krakowie. Reportaż o kierunku polityka społeczna na Wydziale Ekonomii Rozstrzygnięte zostały konkursy na najlepsze prace doktorskie, magisterskie i licencjackie organizowane przez Fundację. W dniu 14 grudnia 2012 roku telewizja Polsat realizowała na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu reportaż o kierunku: polityka społeczna, prowadzonym na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Był to jeden z cyklu czterech reportaży przygotowanych na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opisujących kierunki wyróżnione przez Ministerstwo w konkursie na milion. Reportaż został wyemitowany w programie Studio weekend w telewizji Polsat. W nowoczesnym i skierowanym do współczesnego wymagającego widza reportażu o programie kierunku studiów: polityka społeczna, o rozwoju Uczelni w kierunku dobrych praktyk skierowanych na studentów i ich późniejszy rozwój zawodowy, o strategii rozwoju Uczelni w najbliższych latach, o sukcesach Uczelni na tle działań i rozwoju kariery studentów oraz rozwoju studentów podczas studiów wypowiadali się między innymi: prorektor ds. edukacji i studentów dr hab. Jacek VIII edycja konkursu na najlepszą pracę doktorską przygotowaną i obronioną w roku akademickim 2010/2011 Organizator i sponsor konkursu: Fundacja UEP Na konkurs wpłynęło sześć rozpraw doktorskich. Komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. dra hab. Ryszarda Barczyka, prof. zw. UEP, w składzie: dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP, prof. dr hab. Elżbieta Gołembska, prof. zw. UEP, dr hab. Tadeusz Juja, prof. nadzw. UEP, prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. zw. UEP, podjęła jednogłośną decyzję o nagrodzeniu następujących autorów dysertacji: I miejsce: dra Mariusza Tichoniuka, za rozprawę: Konstrukcja i zastosowanie elektrochemicznego biosensora DNA do detekcji mikroflory patogennej w żywności, promotor: prof. dr hab. Marian Filipiak, prof. zw. UEP,

7 12 13 II miejsce: dr Annę Flotyńską, za rozprawę: Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w świetle koncepcji podatku dochodowego zorientowanego na konsumpcję, promotorzy: dr hab. Jan Sobiech, prof. nadzw. UEP, i prof. dr hab. Hans-Georg Petersen; III miejsce: dra Jerzego Kaźmierczyka, za rozprawę: Społeczno-ekonomiczne i technologiczne determinanty zatrudnienia pracowników w sektorze bankowym (na przykładzie regionu wielkopolskiego w latach ), promotor: prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz, prof. zw. UEP. Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni sfinansowaniem przez Fundację UEP kosztów druku rozprawy doktorskiej. XIX edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską przygotowną i obronioną w roku akademickim 2010/2011 Organizator i sponsor konkursu: Fundacja UEP Na konkurs wpłynęło 21 prac magisterskich. Komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. dra hab. Mariana Matłoki, prof. zw. UEP, w składzie: prof. dr hab. Marek Ciesielski, prof. zw. UEP, dr hab. Jacek Kall, prof. nadzw. UEP, prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP, dr hab. Jan Sikora, prof. nadzw. UEP, postanowiła nagrodzić następujących autorów prac magisterskich: I miejsce (2500 zł): mgr Agnieszkę Stróżyńską, za pracę: Wykorzystanie instrumentów pochodnych w celu zarządzania ryzykiem badania empiryczne, promotor: dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, II miejsce (1500 zł): mgra Michała Burzyńskiego za pracę: Rynek kapitałowy w neo-schumpeterowskich modelach wzrostu gospodarczego, promotor: dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP, III miejsce (1000 zł): mgr Martynę Jańczak za pracę: Budowa portfela inwestycyjnego funduszu hedgingowego opartego na strategiach Long/Short Equity i Managed, Futures, promotor: dr hab. Małgorzata Doman, prof. nadzw. UEP. XIX edycja konkursu na najlepszą pracę licencjacką przygotowną i obronioną w roku akademickim 2010/2011 Organizator i sponsor konkursu: Fundacja UEP Na konkurs wpłynęły 32 prace licencjackie. Komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. dra hab. Marka Ciesielskiego, prof. zw. UEP, w składzie: dr hab. Wiesław Łuczyński, prof. nadzw. UEP, dr hab. Andrzej Przymeński, prof. nadzw. UEP, dr hab. inż. Krzysztof Walczak, dr hab. inż. Katarzyna Wybieralska, prof. nadzw. UEP, postanowiła przyznać następujące nagrody: ex aequo I miejsce (900 zł): Ewie Filipowicz za pracę: Zmiany stopy referencyjnej NAP a ceny akcji z indeksu WIG20 na GPW w Warszawie, promotor: dr Dorota Wiśniewska, oraz Marii Magdalenie Kozber za pracę: Współpłacenie pacjentów w opiece zdrowotnej w Polsce, Niemczech i Szwajcarii, promotor: dr Magdalena Osak, II miejsce (550 zł): Robertowi Świderskiemu za pracę: Przesłanki i instrumenty wsparcia działalności proinnowacyjnej w Wielkopolsce po wstąpieniu Polski do UE (na przykładzie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego), promotor: prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, prof. zw. UEP, III miejsce (400 zł): Karolinie Racinowskiej za pracę: Ocena zmian wybranych cech fizykochemicznych mleka początkowego i następnego dla niemowląt po otwarciu opakowania, promotor: dr inż. Urszula Samotyja. IX edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zarządzania przygotowaną i obronioną w roku akademickim 2010/2011 Organizator konkursu: Fundacja UEP Sponsor konkursu: Aesculap-Chifa Sp. z o.o. (koncern B.Braun) Na konkurs zgłoszono dwie prace magisterskie. Komisja konkursowa w składzie: dr hab. inż Jacek Łuczak, prof. nadzw. UEP, przewodniczący komisji, oraz dr hab. Beata Stępień, prof. nadzw. UEP, i dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UEP, postanowiła nagrodzić autorów prac magisterskich: I miejsce (2500 zł): mgr Olgę Bukowską za pracę: Wpływ środowiska zakupu na emocjonalną relację klienta z marką na przykładzie sklepów EMPiK, promotor: dr hab. Jacek Kall, prof. nadzw. UEP, II miejsce (1500 zł): mgra Michała Chomickiego za pracę: Zdolność do kontrolowania otoczenia jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa, promotor: dr hab. Hubert Witczak, prof. nadzw. UEP. Członkowie komisji konkursowych podkreślili, że wszystkie zgłoszone prace prezentowały bardzo wysoki poziom merytoryczny, za co należą się słowa uznania ich autorom i promotorom. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas koncertu galowego w ramach V DNI w dniach 27 i 28 lutego 2013 roku. Sukcesy pracowników, doktorantów i studentów Doktor Jerzy Kaźmierczyk z Katedry Edukacji i Rozwoju Kadr otrzymał I nagrodę w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem ministra pracy i polityki społecznej na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej. Promotorem zwycięskiej pracy doktorskiej pt. Społeczno-ekonomiczne i technologiczne determinanty zatrudniania pracowników w sektorze bankowym (na przykładzie regionu wielkopolskiego w latach ), był prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz, prof. zw. UEP. W tym samym konkursie w kategorii prac magisterskich wyróżnienie otrzymała mgr Ilona Kaczmarek, za pracę pt.: Dyskryminacja eko nom iczna kobiet na pol skim rynku pracy (na przykładzie wojew ództwa wielkopol skiego w lat ach ), której promotorem była dr Baha Kalinowska- -Sufinowicz, adiunkt Katedry Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową. Magister Michał Burzyński otrzymał wyróżnienie za pracę pt. Rynek kapitałowy w neoschumpeterowskich modelach wzrostu gospodarczego w V edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP na najlepszą pracę magisterską. Promotorem pracy był dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP, z Katedry Ekonomii Matematycznej. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 14 grudnia 2012 roku na Uniwersytecie Łódzkim podczas uroczystej gali z udziałem prezesa NBP prof. dra hab. Marka Belki. Laureat jest absolwentem Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej i przebywa obecnie na Uniwersytecie Katolickim Louvain-la-Neuve, gdzie pod kierunkiem naukowym prof. UCL Frederica

8 14 15 Docquier i prof. UEP Krzysztofa Malagi realizuje indywidualny program II roku stacjonarnych studiów doktoranckich, zatwierdzony przez Radę Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP. Praca magisterska pt. Konsekwencje ekspansji terytorialnej banków spółdzielczych w Polsce studium wybranych przypadków, autorstwa mgr Barbary Michalewskiej, absolwentki Wydziału Ekonomii, została wyróżniona trzecią nagrodą w V edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską, ogłoszonego przez prezesa NBP. Promotorem nagrodzonej pracy był dr Grzegorz Kotliński z Katedry Bankowości. Nagrodę w dniu 14 grudnia 2012 roku, podczas uroczystej gali finałowej konkursu wręczył prezes NBP, prof. Marek Belka. Sukces dzięki absolwentce specjalności elektroniczny biznes Z dniem 1 stycznia 2013 roku Katedra Analizy Finansowej i Strategicznej zmieni nazwę Zmiana nazwy katedry Karolina Łukasik, absolwentka specjalności elektroniczny biznes, przyczyniła się do sukcesu firmy EuroFlorist, jednej z czołowych kwiaciarni internetowych w Polsce. Firma ta, w drugiej edycji konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na Innowacyjną e-usługę i Technologię B2B, zajęła pierwsze miejsce. Karolina Łukasik najpierw opracowała koncepcję, a następnie wdrożyła system umożliwiający wysyłanie kwiatów w dowolne miejsce w Polsce i na świecie. Dzięki zrealizowanemu projektowi, procesy biznesowe zachodzące między firmą a grupą ponad 700 współpracujących z nią kwiaciarń, są realizowane on-line. Automatyzacja czasochłonnych zadań oraz sprawniejsze zarządzanie przepływem informacji pozwoliło osiągnąć wymierne efekty w postaci znacznego skrócenia czasu realizacji zamówień oraz obniżenia kosztów ich obsługi. na Katedrę Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. III koncert z cyklu Nie daj się zagłuszyć Jazz in Time for Christmas Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 12 grudnia 2012 roku rozbrzmiewał dźwiękami muzyki w ramach kolejnego z cyklu koncertów Nie daj się zagłuszyć. Tym razem wszyscy chętni mieli okazję do wysłuchania muzyki jazzowej w doskonałym wykonaniu grupy czterech muzyków Uniwersytetu w Teksasie ze swoim liderem Mackiem Goldsburym i Maciejem Fortuną z Akademii Muzycznej w Poznaniu. Koncert zainaugurował prorektor ds. strategii i rozwoju dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, który tym razem zadedykował go przede wszystkim studentom obcojęzycznym studiującym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Godzina dobrej muzyki pod hasłem Jazz in Time for Christmas było ostatnim koncertowym akordem roku JM Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, w dniu 30 listopada 2012 roku podjął decyzję o wypłacie jednorazowego wynagrodzenia w wysokości 50% wynagrodzenia zasadniczego wszystkim pracownikom Uczelni. Wypłata nastąpiła w dniu 14 grudnia 2012 roku. Coroczną tradycją stało się okolicznościowe spotkanie władz Uczelni z kadrą kierowniczą oraz pracownikami nauki, podsumowujące mijający rok. W dniu 21 grudnia 2012 roku, już po raz kolejny do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni wszyscy nauczyciele akademiccy Uniwersytetu. Najpierw goście spotkali się w auli Uczelni, gdzie Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przedstawił pokrótce najważniejsze dokonania Uczelni w 2012 roku. Doniosłym punktem programu spotkania było wręczenie przez JM Rektora prezesowi Zarządu firmy Żabka Polska sp. z o.o. drowi Jackowi Roszykowi Medalu Za Zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Spotkanie świąteczne było doskonałą okazją do wręczenia dyplomów do nagród rektora wyróżnionym nauczycielom akademickim. Dyplomy takie z rąk JM Rektora odebrali: prof. dr hab. Przemysław Deszczyński, prof. zw. UEP, laureat nagrody indywidualnej I stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe za monografię pt. Konceptualne podstawy pomocy rozwojowej. Nagrodę indywidualną I stopnia otrzymał również dr hab. Michał Jurek za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe za monografię pt. Międzynarodowy system walutowy i systemy kursowe w warunkach integracji finansowej. Nagrodę indywidualną za całokształt dorobku otrzymała prof. dr hab. Halina Szulce, prof. zw. UEP. Nagrodę zespołową I stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe za monografię pt. Model projektowania i wdrażania strategii rozwoju w publicznych szkołach wyższych w Polsce rektor przyznał zespołowi w składzie: dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, prof. dr hab. Szymon Cyfert, prof. nadzw. UEP, dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. nadzw. UEP, dr Magdalena Andrałojć, dr inż. Jakub Jasiczak, dr Robert Polaczek, dr Magdalena Sapała oraz dr Paweł Zeller.

9 16 17 Świąteczny nastrój spotkania podkreślił krótki występ muzyczny w wykonaniu harfistki Marii Lewandowskiej, śpiewaczki Malwiny Konieczki studentki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Akademii Muzycznej, oraz trębacza Macieja Fortuny. Artyści wykonali trzy kolędy oraz inne utwory świąteczne. Życzenia świąteczne i noworoczne składano sobie w sali 111 A.

10 18 19 Z prac rektora i prorektorów 3 grudnia Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, na zaproszenie marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka, wziął udział w konferencji pn. Założenia umowy partnerskiej na nowy okres programowania Unii Europejskiej na lata Konferencja odbyła się w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, przy ul. Przybyszewskiego w Poznaniu. Ponadto rektor prof. Marian Gorynia przewodniczył posiedzeniu Rady Fundacji, które odbyło się w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni. Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski prof. zw. UEP, spotkał się z zagranicznymi wykładowcami uczestniczącymi w International Week na UEP. Spotkanie odbyło się w sali 306 w Gmachu Głównym Uczelni. 4 grudnia Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył wyjazdowemu posiedzeniu Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego w Rezydencji Solei. 5 grudnia Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w posiedzeniu Kolegium Redakcyjnego miesięcznika Gospodarka Narodowa. Spotkanie odbyło się w SGH w Warszawie. 6 grudnia Prorektor prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w posiedzeniu Rady Ośrodka Historii UEP w Bibliotece Głównej. Ponadto prorektor prof. Maciej Żukowski uczestniczył w posiedzeniu kapituły konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości w Sali Białej Bazaru Poznańskiego. Wieczorem prorektor wziął udział w kolacji dla wykładowców zagranicznych uczestniczących w International Week w restauracji Chłopskie Jadło. 6 9 grudnia Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w European International Business Academy (EIBA) Conference 2012 na Uniwersytecie Sussex w Brighton (Wielka Brytania). 7 grudnia 10 grudnia Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia prof. zw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Redakcyjnego Ekonomisty w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie. Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w śniadaniu pani minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej z rektorami uczelni poznańskich. Spotkanie odbyło się w klubie profesorskim Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, wydał Komunikat 12/2012 w sprawie rozliczeń finansowych za rok Prorektor ds. edukacji i studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w uroczystości wręczenia jednorazowych stypendiów naukowych marszałka województwa wielkopolskiego, która odbyła się w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Nagrodzoną osobą była tegoroczna absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pani Natalia Maćkowiak. 11 grudnia Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w posiedzeniu Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 12 grudnia UEP oraz prorektor ds. strategii i rozwoju dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji Migracje mieszkańców dużych miast, zorganizowanej przez Urząd Miasta Poznania w ramach cyklu Współczesne wyzwania rozwoju Poznania. Konferencja odbyła się w Sali Wielkiej Centrum Kultury Zamek. 13 grudnia Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Wielkopolskiej Rady Trzydziestu w siedzibie firmy Nickel Technology Park Poznań Spółka z o.o. w Złotnikach. Ponadto rektor prof. Marian Gorynia uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Rektorów Miasta Poznania, które odbyło się na Akademii Muzycznej w Poznaniu. 14 grudnia Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wspólnie z wiceprezesem Zarządu PKO Bank Polski Jarosławem Myjakiem podjął gości na uroczystym spotkaniu z klientami banku PKO BP, które odbyło się w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni. W spotkaniu władze rektorskie reprezentowali także prorektorzy: dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, oraz dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP. Ponadto rektor prof. Marian Gorynia powitał emerytowanych pracowników Uczelni na spotkaniu gwiazdkowym w sali 111 A. Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w części otwartej 81. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Ośrodku PAN przy ul. Wieniawskiego. Ponadto prorektor prof. Maciej Żukowski uczestniczył w uroczystej gali, na której ogłoszono wyniki Rankingu Wartości Marek Wielkopolski 2012 w IBB Andersia Hotel. Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w uroczystości wręczenia nagród w konkursie na najbardziej prodoktorancką uczelnię w Polsce, która odbyła się w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zdobył w tym konkursie I nagrodę. Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski oraz prorektor ds. strategii i rozwoju dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wzięli udział w kolejnym koncercie z cyklu Nie daj się zagłuszyć w sali 111 w Gmachu Głównym Uczelni. Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. 15 grudnia Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w uroczystym otwarciu Sali Ziemi Centrum Kongresowego Międzynarodowych Targów Poznańskich. Gala odbyła się w pawilonie 15 Poznań Congres Center na terenie MTP.

11 20 21 Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w seminarium doktorskim Wydziału Gospodarki Międzynarodowej pn. Wyzwania gospodarki międzynarodowej. Spotkanie odbyło się w sali 215 B. 16 grudnia Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, na zaproszenie prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego wziął udział w uroczystości przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju, które odbyło się na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. 17 grudnia Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wydał Zarzadzenie nr 83/2012 w sprawie ustalenia zasad postępowania, obowiązków i odpowiedzialności kierowników komórek organizacyjnych i innych wyznaczonych pracowników w trakcie kontroli przez organy zewnętrzne oraz Zarządzenie nr 84/2012 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2013 roku dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, z tytułu rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Wieczorem rektor uczestniczył także w wigilii Parlamentu Studenckiego UEP w sali 111A. W spotkaniu władze rektorskie reprezentowali również prorektorzy: prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, oraz dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP. 19 grudnia Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, jako członek zespołu odebrał nagrodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego za książkę pt.: Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Wręczenie dyplomów do nagród odbyło się w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. 20 grudnia Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wręczył powołania członkom komitetów redakcyjnych czasopism Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: Poznań University of Economics Review oraz Studia Oeconomica Posnaniensia. Spotkanie odbyło się w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni. 21 grudnia chalski, prof. nadzw. UEP, oraz dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP. Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wydał Zarządzenie nr 85/2012 w sprawie zmiany nazwy Katedry Analizy Finansowej i Strategicznej na Katedrę Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny, Zarządzenie nr 86/2012 w sprawie opłat za udostępnienie sal dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jednostkom spoza Uczelni, Zarządzenie nr 87/2012 w sprawie zasad korzystania z sal dydaktycznych przez organizacje studenckie i organizacje doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji UEP, Zarządzenie nr 88/2012 w sprawie zasad przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę powierzchni w budynku B przy al. Niepodległości 12/ul. Święty Marcin 81 Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 18 grudnia Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom kolegium rektorsko-dziekańskiego UEP w sali 103 oraz prezentacji projektu Kadry dla Gospodarki w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. Ponadto rektor prof. Marian Gorynia wziął udział w spotkaniu z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Jackiem Gulińskim, które odbyło się na Politechnice Poznańskiej. Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Senatu UEP w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. W tym samym dniu rektor otworzył spotkanie okolicznościowe z nauczycielami akademickimi oraz kadrą kierowniczą administracji, podsumowujące mijający rok W spotkaniu, które odbyło się w auli Uczelni, władze rektorskie reprezentowali również prorektorzy: prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, dr hab. Cezary Ko-

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Zachęcamy do kontaktu

Zachęcamy do kontaktu WSPARCIE KARIER Zachęcamy do kontaktu Opiekun merytoryczny dr Milena Ratajczak Mrozek milena.ratajczak@ue.poznan.pl Asystent opiekuna merytorycznego Monika Roszka monika.roszka@ue.poznan.pl Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS

PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS Załącznik do Uchwały Nr 67/62/2015 Rady Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 17 czerwca 2015 roku z późn.zm. PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Obowiązujące przepisy: Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny Projekt: Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji

Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji Uruchomiona nowa wydziałowa strona internetowa uwzględnia nową formułę zamieszczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH Studia Menedżerskie MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH (MBA in Banking and Finance) Zarząd Banku Spółdzielczego Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im Franciszka Stefczyka Ul. Mokotowska 14 00-561 Warszawa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018 Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne w roku akademickim 2017/2018 Kalendarium rekrutacji REKRUTACJA PODSTAWOWA I. 28.04.2017 r. - 07.07.2017 r. elektroniczna rejestracja

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 14 Rady Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 września 2016 roku

Uchwała nr 14 Rady Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 września 2016 roku Uchwała nr 14 w sprawie zatrudnienia dr Anny Oleńczuk-Paszel na stanowisku adiunkta w Katedrze Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Zakład Prawa i Gospodarki Nieruchomościami na okres od 01.10.2016

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Celem studiów doktoranckich jest kształcenie w dziedzinach wymagających wzrostu wysokokwalifikowanej kadry.

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS Oferta Uczelnia oferuje Seminaria Doktorskie PLUS, w dwu wersjach językowych (polskiej i angielskiej), których efektem końcowym jest stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 35 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 listopada 2013 roku

Uchwała nr 35 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 listopada 2013 roku Uchwała nr 35 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 listopada 2013 roku Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 27 osób z ogólnej liczby 33 członków statutowego składu, 27 głosami

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku

U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowania wniosków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. 1 w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Wydział Ekonomiczny kształci studentów na dwóch kierunkach studiów: 1. Ekonomia jednolite studia magisterskie stacjonarne jednolite studia magisterskie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ARF EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH I Edycja, III Semestr

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE dla SŁUCHACZY I ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH 2014/2015

SPOTKANIE INFORMACYJNE dla SŁUCHACZY I ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH 2014/2015 SPOTKANIE INFORMACYJNE dla SŁUCHACZY I ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH 2014/2015 4 LATA NIE ZAPOMINAJ! TERAZ ZARAZ INTEGRACJA UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU TERAZ ZARAZ 4 LATA ZAPAMIĘTAĆ! doktoranci.ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z konferencji. 4-5 grudnia 2008 r. Aula Główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Sprawozdanie z konferencji. 4-5 grudnia 2008 r. Aula Główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Sprawozdanie z konferencji 4-5 grudnia 2008 r. Aula Główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Organizatorzy: Katedra Ekonomii Politechniki Łódzkiej Kierownik: prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ΕARF EKONOMICZNA A ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH O studiach Celem

Bardziej szczegółowo

Terminarz składania wniosków o finansowanie działalności naukowej i badawczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Terminarz składania wniosków o finansowanie działalności naukowej i badawczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Terminarz składania wniosków o finansowanie działalności naukowej i badawczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Lp. Rodzaj działalności Termin składania do Biura ds. Nauki i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji 2012-2016 W kadencji 2012-2016 Zespół ds. Zapewnienia Jakości

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA 2011-2016 Radom, wrzesień 2011 (aktualizacja styczeń 2013) 1. Misja

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CEL STRATEGICZNY 1 PODNIESIENIE POZIOMU PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH W STOPNIU POZWALAJĄCYM NA UTRZYMANIE W OCENIE PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH KATEGORI B ORAZ UZYSKANIE PEŁNI PRAW AKADEMICKICH W

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu roku

P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu roku Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Kraków, dnia 03.07.2016 r. P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu 23.06.2016 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK z dnia 24 września 1996 roku znowelizowany uchwałami Rady: z dnia 12 października 1999 roku z dnia 8 października 2002 roku z dnia 11 grudnia 2007 roku (tekst

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2012/2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2012/2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2012/2013 I. Stan uczestników studiów doktoranckich na 30 września 2013: 30 osób w tym: 5 edycja 4 6 edycja 12 7 edycja 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Uchwała nr 3 (2010/2011) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 25 osób

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN podziału dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich!

Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich! Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich! Już wystartował Konkurs Teraz Polska Promocja i Rozwój. Na laureatów najlepszych prac magisterskich czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości 50.000 zł.,

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie: kierunków i zasad polityki zatrudniania w grupie nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Program Studium Doktoranckiego WEEIiA Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej

Program Studium Doktoranckiego WEEIiA Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej 1 I. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Nazwa programu Obszar wiedzy, dziedzina nauki i dyscyplina naukowa Forma studiów Studia Doktoranckie

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Studia doktoranckie. Edycja IV rok akademicki 2015/2016

ZARZĄDZANIE Studia doktoranckie. Edycja IV rok akademicki 2015/2016 ZARZĄDZANIE Studia doktoranckie Edycja IV rok akademicki 2015/2016 CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jednostka prowadząca studia: Obszar wiedzy: Dziedzina nauki: Dyscyplina naukowa: Nadawany tytuł: Czas trwania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. l w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP Załącznik 8 Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP CEL 1: Planowanie procesu kształcenia (WSZJK 7) Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia załącznik 1 WSZJK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

KONSULTING GOSPODARCZY 2014/2015

KONSULTING GOSPODARCZY 2014/2015 SPECJALNOŚĆ KONSULTING GOSPODARCZY 2014/2015 I stopień studiów Analityk Business Analyst Model kształcenia II stopień studiów Konsultant / Doradca Diagnoza sytuacji Dlaczego? Projekcja przyszłości Jak?

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Inwentarz akt Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie,

Inwentarz akt Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie, Inwentarz akt Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie, 1950 1993. Oprac. Halina Zwolska WL III 1 Struktura organizacyjna Wydziału - powoływanie dyrektorów instytutów, kierowników

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 www.facebook.com/wydział-nauk-ekonomicznych-uwm WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Fascynująca wyprawa do świata nauk ekonomicznych Rozwój pasji i zainteresowań

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (MNiD) na Wydziale Informatyki i Gospodarki

Zasady finansowania zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (MNiD) na Wydziale Informatyki i Gospodarki Zasady finansowania zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (MNiD) na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej w 2017 r. I. Środki finansowe pochodzące

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone przez Radę Wydziału Elektrycznego w dn. 22.02.2010r.) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora z dnia 18.09.2013r. Tekst jednolity REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Seminarium Doktorskiego określa

Bardziej szczegółowo

Kolegium Gospodarki Światowej. prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan

Kolegium Gospodarki Światowej. prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan 1 Struktura Kolegium Gospodarki Światowej SGH Kolegium jest zrzeszeniem jednostek organizacyjnych, ich celem jest działalność badawcza

Bardziej szczegółowo

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej GOTOWI DO KARIERY na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej 1. KANDYDACI Masz otwarty umysł? Rynek Polski to dla Ciebie za mało i chcesz swobodnie poruszać się po gospodarce zglobalizowanego świata, odnosząc

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy 20 listopada 2014 r. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości WSNHiD, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10,

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

1. Liczba studentów PWSZ Rok akademicki stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne 2016/ /2016

1. Liczba studentów PWSZ Rok akademicki stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne 2016/ /2016 Ankieta o Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety, której wyniki będą prezentowane zespołowi przygotowującym Ustawę 2.0. Ankieta jest anonimowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM Załącznik nr 1 do uchwały nr 59/o/06/2010 REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM 1 Rektor przyznaje nauczycielom akademickim nagrody za: 1. oryginalne i

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne Regulamin przewodów doktorskich na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przyjęty przez Radę Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego dnia 22

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Regulamin przyznawania doktoranckich stypendiów naukowych oraz stypendiów stażowych dla młodych doktorów (wprowadzony Zarządzeniem Rektora z dnia 28. 01. 2010 r. Nr 6/2010) przyznawanych ze środków projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 16 /2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 Pytania dotyczą roku akademickiego 2011/2012. Ankietę należy wypełnić dla każdego programu oddzielnie. Ankieta dotyczy programów, które są aktywne tj. rekrutują studentów i prowadzą

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Podstawy prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164.poz.1365 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oferuje program studiów doktoranckich wychodząc z przesłanki, Ŝe rozwój edukacji w Polsce wyraŝający

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

Wymiar pensum dydaktycznego. adiunkt, asystent 240 starszy wykładowca, wykładowca 360 lektor, instruktor 540

Wymiar pensum dydaktycznego. adiunkt, asystent 240 starszy wykładowca, wykładowca 360 lektor, instruktor 540 Uchwała nr 125/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 23 maja 2013 r. w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8) Liczba godzin zajęcia

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń. rok akademicki 2004/2005

Kalendarium wydarzeń. rok akademicki 2004/2005 Kalendarium wydarzeń rok akademicki 2004/2005 Piąty rok działalności 2004/2005 Październik 2004 uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego W roku akademickim 2004/2005 studia na pierwszym roku rozpoczęło

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku Wydział Kierunek/specjalność studiów Kierownik studiów Adres studiów, numer telefonu Dni i godziny pracy sekretariatu SD Czas trwania studiów Forma studiów Opłata za studia doktoranckie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016 Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 60 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 marca 2015 roku

Uchwała nr 60 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 marca 2015 roku Uchwała nr 60 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 100 (2012/2013) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2013 roku

Uchwała nr 100 (2012/2013) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2013 roku Uchwała nr 100 (2012/2013) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich, warunków jego obniżania oraz zasad

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ od roku 2016

Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ od roku 2016 Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ od roku 2016 I. Wprowadzenie 1. Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ jest jednym

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Załącznik do uchwały nr 20/2010 Senatu WSP TWP z dnia 15 listopada 2010 r. Zasady przyznawania stypendiów naukowych dla nauczycieli akademickich WSP TWP w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE 1. Nazwa studiów podyplomowych: Finanse w praktyce 2. Zwięzły opis studiów:

Bardziej szczegółowo