Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w 2012 r. - cz. II Statystyka wyników egzaminu (tabele i wykresy)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w 2012 r. - cz. II Statystyka wyników egzaminu (tabele i wykresy)"

Transkrypt

1 1. Zdawalność egzaminu maturalnego Objaśnienia do tabel: Liczba zdających - liczba osób, które przystąpiły przynajmniej do jednego egzaminu. Przystępujący po raz pierwszy - liczba osób, które nie posiadały wcześniej Ŝadnego wyniku egzaminu maturalnego; w zdecydowanej większości są to absolwenci z danego roku szkolnego. Poprawiający wyniki - liczba osób, które wcześniej przystępowały do egzaminu maturalnego, ale nie uzyskały dotąd świadectwa dojrzałości PodwyŜszający wyniki - liczba osób, które posiadają juŝ świadectwo dojrzałości i przystąpują do podwyŝszania wyników z juŝ uzyskanych egzaminów lub do egzaminów z nowych przedmiotów (poziomów) dodatkowych. Pozostali - liczba osób, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, ale ukończyły szkoły starego typu (ponadpodstawowe) lub szkoły nie istniejące; takŝe ci zdający, którzy w ciągu 5 lat od pierwszego przystąpienia do matury nie uzyskali świadectwa dojrzałości i przystępują ponownie do wszystkich egzaminów. Liczba wydanych dokumentów Świadectw - liczba świadectw dojrzałości uzyskanych po zdaniu wszystkich zadeklarowanych egzaminów obowiązkowych. Aneksów - liczba aneksów do świadectwa dojrzałości wydawanych osobom, które juŝ posiadają świadectwo dojrzałości i w bieŝącej sesji podwyŝszyły uzyskany wcześniej wynik lub przystępowały do egzaminów z nowych przedmiotów dodatkowych. Informacji - liczba osób, którym przekazano wyniki egzaminów nie ujęte na świadectwie dojrzałości i/lub aneksie Wskaźnik zdawalności - liczba wydanych świadectw dojrzałości do liczby zdających (w procentach). Wskaźniki zdawalności obliczono oddzielnie dla trzech kategorii zdających, którzy mogli otrzymać świadectwo dojrzałości. Do analiz porównawczych uŝywa się wskaźników zdawalności obliczonych dla kategorii "przystępujący po raz pierwszy". W tabelach uwzględniono wyniki finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych (100% pkt moŝliwych do zdobycia z odpowiedniego egzaminu). Uwzględniono wyniki uzyskane w sesji majowej, czerwcowej i sierpniowej (poprawkowej). W zestawieniach według sesji mogą występować nieścisłości sumowania liczb. Na przykład, liczba przystępujących do egzaminu według stanu po sesji sierpniowej róŝni się od stanu z czerwca (a nie powinna), liczba wydanych świadectw po sesji sierpniowej nie jest dokładną sumą liczb z sesji głównej, dodatkowej i poprawkowej, itp. Nieścisłości wynikają z ciągłego procesu weryfikacji danych w bazie wyników (np. sprostowania wyników egzaminów ustnych ze szkół, weryfikacja historii przystępowania do matury) oraz z reklamowania wyników egzaminu w następstwie wglądów do prac. Za ostateczne naleŝy uznać dane z zestawień według stanu po sesji sierpniowej.

2 Zdawalność egzaminu maturalnego w 2012 r. (stan 29 czerwca) Typ szkoły Liczba zdających Liczba wydanych dokumentów Zdawalność w % przystępujących po po raz pierwszy* poprawiającycszających pozostali (kol. dla kol. aneksów jących podwyŝ- RAZEM świadectw raz pierwszy* poprawia- świadectw świadectw dla kol. 4 dla kol. 6 a) b) wyniki wyniki ) 2 i 3 a) b) wyniki pozostałych OKE Wrocław LO ,4 89,4 32,5 45,1 LP ,2 52,7 26,4 29,4 LU ,3 28,6 23,4 53,3 T ,0 70,0 27,4 30,7 TU ,2 27,2 24,2 37,5 RAZEM ,0 80,3 28,5 39,4 dolnośląskie LO ,3 89,4 32,7 45,5 LP ,5 52,1 27,9 28,1 LU ,2 28,0 23,4 60,0 T ,9 68,9 27,2 31,3 TU ,6 21,3 25,8 75,0 RAZEM ,9 80,4 28,9 40,3 opolskie LO ,7 89,5 32,0 42,1 LP ,4 54,8 23,1 50,0 LU ,5 30,2 23,3 40,0 T ,4 72,1 27,9 27,3 TU ,6 34,0 22,9 RAZEM ,0 80,0 27,6 34,1 Zdający po raz pierwszy, którzy: a) przystąpili przynajmniej do jednego egzaminu obowiązkowego, b) przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych.

3 Zdawalność egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej (sierpniowej) 2012 r. Typ szkoły po raz pierwszy poprawiających wyniki Liczba zdających podwyŝszających wyniki pozostali RAZEM świadectw dla kol. 2 Liczba wydanych dokumentów świadectw dla kol. 3 świadectw dla kol. 5 aneksów zdających po raz pierwszy Zdawalność w % poprawiających wyniki pozostałych OKE Wrocław LO ,3 27,5 50,0 LP ,2 34,1 25,0 LU ,1 20,0 T ,7 25,8 57,1 TU ,7 30,8 33,3 RAZEM ,7 27,0 46,4 dolnośląskie LO ,1 28,8 39,3 LP ,6 30,6 33,3 LU ,7 20,0 T ,8 25,4 53,3 TU ,8 18,2 RAZEM ,8 26,6 39,2 opolskie LO ,9 22,5 87,5 LP ,8 41,5 LU ,5 20,0 T ,1 26,7 66,7 TU ,1 40,0 50,0 RAZEM ,9 27,9 66,7

4 Zdawalność egzaminu maturalnego w 2012 r. (stan na dzień 13 września) Typ szkoły pozostałych Liczba zdających Liczba wydanych dokumentów Zdawalność w % przystępujących po po raz pierwszy* poprawiającycszających pozostali (kol. dla kol. aneksów jących podwyŝ- RAZEM świadectw raz pierwszy* poprawia- świadectw świadectw dla kol. 4 dla kol. 6 a) b) wyniki wyniki ) 2 i 3 a) b) wyniki OKE Wrocław LO ,2 93,3 41,1 57,7 LP ,3 65,0 36,6 32,4 LU ,8 39,6 30,5 53,3 T ,9 78,2 35,4 46,7 TU ,5 40,4 36,4 50,0 RAZEM ,5 86,0 37,0 51,1 dolnośląskie LO ,2 93,3 41,6 54,5 LP ,5 65,2 37,0 31,3 LU ,3 38,8 30,2 60,0 T ,3 77,7 35,0 43,8 TU ,5 32,8 32,3 75,0 RAZEM ,6 86,2 37,1 48,9 opolskie LO ,2 93,0 39,0 78,9 LP ,9 64,1 35,8 50,0 LU ,1 41,7 31,1 40,0 T ,3 79,2 36,6 63,6 TU ,6 49,1 40,0 25,0 RAZEM ,2 85,4 36,7 63,4 Zdający po raz pierwszy, którzy: a) przystąpili przynajmniej do jednego egzaminu obowiązkowego, b) przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych.

5 ,3 Zdawalność egzaminu maturalnego w 2012 r. wg typu szkoły i województw a) zdający po raz pierwszy, którzy przystąpili przynajmniej do jednego egzaminu obowiązkowego (u podstawy słupków - liczba zdających) - stan na dzień 29 czerwca 88,7 dolnośląskie opolskie 80 77,9 78, ,9 69, ,5 50, ,2 27,5 31, , LO LP LU T TU RAZEM Typ szkoły

6 Zdawalność egzaminu maturalnego w 2012 r. wg typu szkoły i województw b) zdający po raz pierwszy, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (u podstawy słupków - liczba zdających) - stan na dzień 29 czerwca ,4 89,5 68,9 72,1 dolnośląskie 80,4 opolskie 80, ,1 54, ,0 30,2 21,3 34, LO LP LU T TU RAZEM Typ szkoły

7 ,2 Zdawalność egzaminu maturalnego w 2012 r. wg typu szkoły i województw a) zdający po raz pierwszy, którzy przystąpili przynajmniej do jednego egzaminu obowiązkowego (u podstawy słupków - liczba zdających) - stan na dzień 13 września 92,2 74,3 76,3 dolnośląskie 83,6 opolskie 83, ,5 58, , ,3 38,1 22, LO LP LU T TU RAZEM Typ szkoły

8 Zdawalność egzaminu maturalnego w 2012 r. wg typu szkoły i województw b) zdający po raz pierwszy, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (u podstawy słupków - liczba zdających) - stan na dzień 13 września ,3 93,0 dolnośląskie opolskie 90 86,2 85, ,7 79, ,2 64, ,8 41,7 32,8 49, LO LP LU T TU RAZEM Typ szkoły

9 Zdawalność egzaminu maturalnego w latach w woj. dolnośląskim - zdający po raz pierwszy, którzy przystąpili przynajmniej do jednego egzaminu obowiązkowego, stan na koniec czerwca (słupki białe - zdawalność po sesji sierpniowej) ,3 93,4 92,6 92,2 86,9 84,6 84,6 83,6 88,9 89,7 78,4 88,3 84,7 72,7 74,4 75,0 74,3 79,3 78,7 77,9 72,6 62,3 68,0 59,5 64,0 56,4 65,9 59,8 59,5 52,2 47,5 35, r r r r. LO LP T RAZEM

10 Zdawalność egzaminu maturalnego w latach w woj. opolskim - zdający po raz pierwszy, którzy przystąpili przynajmniej do jednego egzaminu obowiązkowego, stan na koniec czerwca (słupki białe - zdawalność po sesji sierpniowej) ,7 94,3 93,5 92,2 86,3 91,4 91,3 84,7 84,4 83,2 79,9 88,7 77,7 86,0 78,3 76,3 79,1 78,9 68,0 78,0 73,2 70,2 61,7 68,7 69,4 58,9 56,6 63,4 55,8 50,3 50,4 40, r r r r. LO LP T RAZEM

11 Zdawalność egzaminu maturalnego 2012 według województw i powiatów - stan na dzień 29 czerwca a) zdający po raz pierwszy, którzy przystąpili przynajmniej do jednego egzaminu obowiązkowego Powiat Liczba zdających w tym uzyskali świadectwo dojrzałości w procentach LO* LP LU T TU Razem LO LP LU T TU Razem LO LP LU T TU Razem województwo dolnośląskie POWIAT BOLESŁAWIECKI ,0 42,9 87,1 100,0 88,4 POWIAT DZIERśONIOWSKI ,2 31,8 79,1 85,5 POWIAT GŁOGOWSKI ,1 39,3 66,3 21,4 76,5 POWIAT GÓROWSKI ,9 25,0 80,0 75,8 POWIAT JAWORSKI ,9 35,3 22,2 67,0 72,2 POWIAT JELENIOGÓRSKI ,0 77,3 82,3 POWIAT KAMIENNOGÓRSKI ,8 37,0 12,5 53,6 71,3 POWIAT KŁODZKI ,4 29,0 58,3 75,0 POWIAT LEGNICKI ,1 25,0 56,1 70,9 POWIAT LUBAŃSKI ,3 57,1 76,2 79,7 POWIAT LUBIŃSKI ,8 40,9 14,3 50,8 68,4 POWIAT LWÓWECKI ,0 59,8 79,1 POWIAT MILICKI ,3 14,3 80,4 83,8 POWIAT OLEŚNICKI ,5 50,0 25,7 71,8 78,3 POWIAT OŁAWSKI ,1 15,8 69,8 77,6 POWIAT POLKOWICKI ,9 16,7 65,2 68,0 POWIAT STRZELIŃSKI ,1 50,0 46,2 70,6 POWIAT ŚREDZKI ,3 62,5 76,9 86,5 POWIAT ŚWIDNICKI ,2 26,7 23,5 59,6 16,7 75,3 POWIAT TRZEBNICKI ,6 41,2 58,9 77,7 POWIAT WAŁBRZYSKI ,5 14,3 33,3 56,3 75,8 POWIAT WOŁOWSKI ,3 40,0 82,8 33,3 86,6 POWIAT WROCŁAWSKI ,5 36,8 70,6 POWIAT ZĄBKOWICKI ,7 57,4 62,8 75,9 POWIAT ZGORZELECKI ,5 39,3 23,1 57,1 70,9 POWIAT ZŁOTORYJSKI ,5 53,0 67,2 MIASTO JELENIA GÓRA ,6 50,0 10,0 73,1 20,0 80,5 MIASTO LEGNICA ,8 21,1 21,1 67,7 7,7 75,8 MIASTO WROCŁAW ,0 52,8 21,5 69,0 8,0 81,5 OGÓŁEM ,3 47,5 23,2 65,9 14,6 77,9 województwo opolskie POWIAT BRZESKI ,1 27,6 27,3 59,2 100,0 72,4 POWIAT GŁUBCZYCKI ,7 45,2 37,9 67,6 POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI ,8 20,5 76,4 81,7 POWIAT KLUCZBORSKI ,6 47,7 30,0 58,1 71,9 POWIAT KRAPKOWICKI ,8 36,4 78,5 79,9 POWIAT NAMYSŁOWSKI ,7 61,3 69,2 POWIAT NYSKI ,7 43,8 21,1 63,0 75,4 POWIAT OLESKI ,8 16,7 62,9 46,2 73,4 POWIAT OPOLSKI ,1 70,0 67,8 75,3 POWIAT PRUDNICKI ,0 73,7 25,0 68,6 50,0 72,3 POWIAT STRZELECKI ,3 50,0 64,8 77,8 MIASTO OPOLE ,2 65,5 26,0 86,6 24,4 87,3 OGÓŁEM ,7 50,4 27,5 69,4 31,6 78,0 *Oznaczenia typów szkół: LO - liceum ogólnokształcące, LP - liceum profilowane, LU - liceum uzupełniające, T - technikum, TU - technikum uzupełniające.

12 Zdawalność egzaminu maturalnego 2012 według województw i powiatów - stan na dzień 29 czerwca b) zdający po raz pierwszy, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych Powiat Liczba zdających w tym uzyskali świadectwo dojrzałości w procentach LO* LP LU T TU Razem LO LP LU T TU Razem LO LP LU T TU Razem województwo dolnośląskie POWIAT BOLESŁAWIECKI ,0 46,2 88,9 100,0 89,3 POWIAT DZIERśONIOWSKI ,8 35,0 82,4 87,3 POWIAT GŁOGOWSKI ,9 42,3 69,6 25,0 78,9 POWIAT GÓROWSKI ,5 25,0 80,0 76,2 POWIAT JAWORSKI ,2 35,3 22,2 67,8 73,1 POWIAT JELENIOGÓRSKI ,0 82,9 84,3 POWIAT KAMIENNOGÓRSKI ,3 41,7 12,5 58,3 74,3 POWIAT KŁODZKI ,9 32,1 63,5 78,9 POWIAT LEGNICKI ,1 25,0 59,7 73,1 POWIAT LUBAŃSKI ,7 57,1 76,6 81,2 POWIAT LUBIŃSKI ,5 45,0 22,7 55,6 72,0 POWIAT LWÓWECKI ,4 63,4 80,9 POWIAT MILICKI ,9 16,7 81,4 85,7 POWIAT OLEŚNICKI ,7 59,4 30,0 73,9 81,0 POWIAT OŁAWSKI ,4 25,0 71,3 79,7 POWIAT POLKOWICKI ,2 20,0 68,2 70,4 POWIAT STRZELIŃSKI ,4 50,0 48,5 72,5 POWIAT ŚREDZKI ,2 71,4 80,0 89,3 POWIAT ŚWIDNICKI ,8 26,7 26,7 64,0 20,0 77,7 POWIAT TRZEBNICKI ,6 41,2 65,6 80,2 POWIAT WAŁBRZYSKI ,0 20,0 34,8 57,4 76,7 POWIAT WOŁOWSKI ,3 50,0 85,4 33,3 87,7 POWIAT WROCŁAWSKI ,7 38,9 73,7 POWIAT ZĄBKOWICKI ,7 61,4 63,8 77,6 POWIAT ZGORZELECKI ,1 40,7 35,3 61,3 74,0 POWIAT ZŁOTORYJSKI ,3 64,6 75,1 MIASTO JELENIA GÓRA ,2 50,0 15,4 76,1 40,0 84,0 MIASTO LEGNICA ,1 27,6 26,7 69,2 12,5 78,5 MIASTO WROCŁAW ,2 57,4 24,6 70,9 11,8 83,7 OGÓŁEM ,4 52,1 28,0 68,9 21,3 80,4 województwo opolskie POWIAT BRZESKI ,1 33,3 30,0 62,9 100,0 75,0 POWIAT GŁUBCZYCKI ,6 46,7 41,1 69,9 POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI ,3 24,2 79,2 84,4 POWIAT KLUCZBORSKI ,0 49,2 31,6 64,1 75,0 POWIAT KRAPKOWICKI ,6 40,0 81,2 82,3 POWIAT NAMYSŁOWSKI ,1 62,6 70,0 POWIAT NYSKI ,8 53,8 23,5 65,3 77,5 POWIAT OLESKI ,4 16,7 65,7 46,2 75,3 POWIAT OPOLSKI ,9 70,0 69,3 76,3 POWIAT PRUDNICKI ,5 82,4 26,3 71,6 50,0 74,6 POWIAT STRZELECKI ,3 54,5 66,9 79,4 MIASTO OPOLE ,1 66,7 28,9 87,9 27,0 88,6 OGÓŁEM ,5 54,8 30,2 72,1 34,0 80,0 *Oznaczenia typów szkół: LO - liceum ogólnokształcące, LP - liceum profilowane, LU - liceum uzupełniające, T - technikum, TU - technikum uzupełniające.

13 Zdawalność egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej (sierpniowej) 2012 według województw i powiatów (zdający maturę po raz pierwszy) Powiat Liczba zdających w tym uzyskali świadectwo dojrzałości w procentach LO* LP LU T TU Razem LO LP LU T TU Razem LO LP LU T TU Razem województwo dolnośląskie POWIAT BOLESŁAWIECKI ,5 16,7 55,6 50,0 POWIAT DZIERśONIOWSKI ,9 42,9 66,7 61,5 POWIAT GŁOGOWSKI ,7 22,2 45,1 20,0 48,8 POWIAT GÓROWSKI ,2 33,3 50,0 40,0 47,4 POWIAT JAWORSKI ,0 60,0 66,7 62,5 51,0 POWIAT JELENIOGÓRSKI ,7 80,0 75,0 POWIAT KAMIENNOGÓRSKI ,3 60,0 100,0 56,3 68,6 POWIAT KŁODZKI ,5 25,0 63,1 61,5 POWIAT LEGNICKI ,7 35,7 40,9 POWIAT LUBAŃSKI ,0 64,3 54,8 POWIAT LUBIŃSKI ,5 60,0 50,0 53,2 49,3 POWIAT LWÓWECKI ,8 42,9 51,6 POWIAT MILICKI ,0 33,3 38,9 40,7 POWIAT OLEŚNICKI ,5 62,5 37,5 51,4 66,7 54,7 POWIAT OŁAWSKI ,5 33,3 25,0 34,3 POWIAT POLKOWICKI ,0 69,6 53,2 POWIAT STRZELIŃSKI ,0 44,0 54,1 POWIAT ŚREDZKI ,0 40,0 33,3 40,0 POWIAT ŚWIDNICKI ,4 42,9 12,5 47,1 100,0 43,8 POWIAT TRZEBNICKI ,7 33,3 65,2 52,2 POWIAT WAŁBRZYSKI ,3 14,3 49,2 49,0 POWIAT WOŁOWSKI ,0 72,7 54,8 POWIAT WROCŁAWSKI ,0 36,4 40,0 POWIAT ZĄBKOWICKI ,0 41,7 35,1 45,6 POWIAT ZGORZELECKI ,3 85,7 33,3 67,4 62,6 POWIAT ZŁOTORYJSKI ,0 38,5 60,7 MIASTO JELENIA GÓRA ,4 50,0 62,5 54,1 58,2 MIASTO LEGNICA ,6 40,0 20,0 46,3 41,1 MIASTO WROCŁAW ,7 46,9 42,1 55,4 60,0 55,3 OGÓŁEM ,1 47,6 33,7 51,8 36,8 51,8 województwo opolskie POWIAT BRZESKI ,4 40,0 52,8 43,3 POWIAT GŁUBCZYCKI ,0 40,0 45,2 46,3 POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI ,9 23,1 47,2 47,2 POWIAT KLUCZBORSKI ,7 35,7 12,5 40,0 42,9 POWIAT KRAPKOWICKI ,9 33,3 64,3 54,2 POWIAT NAMYSŁOWSKI ,0 25,0 38,2 41,7 POWIAT NYSKI ,0 33,3 28,6 54,5 46,3 POWIAT OLESKI ,5 38,5 100,0 44,3 POWIAT OPOLSKI ,5 50,0 31,3 45,0 POWIAT PRUDNICKI ,9 100,0 54,5 40,9 54,9 POWIAT STRZELECKI ,3 100,0 52,5 54,3 MIASTO OPOLE ,7 41,7 31,3 58,2 38,5 54,6 OGÓŁEM ,9 40,8 31,5 48,1 47,1 47,9 *Oznaczenia typów szkół: LO - liceum ogólnokształcące, LP - liceum profilowane, LU - liceum uzupełniające, T - technikum, TU - technikum uzupełniające.

14 Zdawalność egzaminu maturalnego 2012 według województw i powiatów - stan na dzień 13 września a) zdający po raz pierwszy, którzy przystąpili przynajmniej do jednego egzaminu obowiązkowego Powiat Liczba zdających w tym uzyskali świadectwo dojrzałości w procentach LO* LP LU T TU Razem LO LP LU T TU Razem LO LP LU T TU Razem województwo dolnośląskie POWIAT BOLESŁAWIECKI ,8 46,4 91,3 100,0 91,7 POWIAT DZIERśONIOWSKI ,9 45,5 86,1 89,8 POWIAT GŁOGOWSKI ,2 46,4 74,3 28,6 83,0 POWIAT GÓROWSKI ,1 20,0 37,5 85,0 83,3 POWIAT JAWORSKI ,6 52,9 44,4 78,0 80,0 POWIAT JELENIOGÓRSKI ,0 86,4 91,9 POWIAT KAMIENNOGÓRSKI ,5 48,1 37,5 61,6 78,8 POWIAT KŁODZKI ,1 32,3 67,9 80,8 POWIAT LEGNICKI ,3 25,0 63,6 77,6 POWIAT LUBAŃSKI ,0 57,1 86,6 87,0 POWIAT LUBIŃSKI ,0 54,5 22,9 61,6 75,3 POWIAT LWÓWECKI ,2 66,7 84,9 POWIAT MILICKI ,2 28,6 84,7 87,2 POWIAT OLEŚNICKI ,9 63,2 34,3 79,0 16,7 84,2 POWIAT OŁAWSKI ,8 21,1 74,9 82,4 POWIAT POLKOWICKI ,7 16,7 76,8 77,6 POWIAT STRZELIŃSKI ,7 50,0 56,6 77,2 POWIAT ŚREDZKI ,2 70,8 80,8 89,0 POWIAT ŚWIDNICKI ,3 46,7 29,4 69,4 33,3 81,0 POWIAT TRZEBNICKI ,5 52,9 72,9 84,0 POWIAT WAŁBRZYSKI ,7 14,3 37,5 66,8 82,5 POWIAT WOŁOWSKI ,7 40,0 90,9 33,3 92,0 POWIAT WROCŁAWSKI ,0 47,4 75,6 POWIAT ZĄBKOWICKI ,6 65,6 70,0 81,6 POWIAT ZGORZELECKI ,6 60,7 26,9 68,7 78,8 POWIAT ZŁOTORYJSKI ,8 58,0 74,1 MIASTO JELENIA GÓRA ,9 70,8 22,5 81,7 20,0 86,4 MIASTO LEGNICA ,4 31,6 28,1 74,5 7,7 81,1 MIASTO WROCŁAW ,9 64,1 34,0 76,8 20,0 86,3 OGÓŁEM ,2 59,5 32,3 74,3 22,5 83,6 województwo opolskie POWIAT BRZESKI ,9 41,4 27,3 67,4 100,0 77,4 POWIAT GŁUBCZYCKI ,3 51,6 51,5 75,2 POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI ,7 28,2 81,3 85,7 POWIAT KLUCZBORSKI ,0 55,4 35,0 64,0 77,2 POWIAT KRAPKOWICKI ,6 45,5 86,0 85,4 POWIAT NAMYSŁOWSKI ,6 11,1 70,0 76,4 POWIAT NYSKI ,1 50,0 31,6 72,6 81,2 POWIAT OLESKI ,2 16,7 69,5 69,2 79,4 POWIAT OPOLSKI ,3 80,0 73,3 81,4 POWIAT PRUDNICKI ,5 84,2 55,0 75,0 50,0 81,1 POWIAT STRZELECKI ,9 75,0 73,3 83,3 MIASTO OPOLE ,6 74,1 36,0 91,1 36,6 90,9 OGÓŁEM ,2 58,9 38,1 76,3 45,6 83,2 *Oznaczenia typów szkół: LO - liceum ogólnokształcące, LP - liceum profilowane, LU - liceum uzupełniające, T - technikum, TU - technikum uzupełniające.

15 Zdawalność egzaminu maturalnego 2012 według województw i powiatów - stan na dzień 13 września b) zdający po raz pierwszy, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych Powiat Liczba zdających w tym uzyskali świadectwo dojrzałości w procentach LO* LP LU T TU Razem LO LP LU T TU Razem LO LP LU T TU Razem województwo dolnośląskie POWIAT BOLESŁAWIECKI ,8 50,0 93,2 100,0 92,6 POWIAT DZIERśONIOWSKI ,5 50,0 89,6 91,7 POWIAT GŁOGOWSKI ,1 50,0 78,0 33,3 85,5 POWIAT GÓROWSKI ,7 20,0 37,5 85,0 83,7 POWIAT JAWORSKI ,1 52,9 44,4 78,9 81,0 POWIAT JELENIOGÓRSKI ,0 92,7 94,2 POWIAT KAMIENNOGÓRSKI ,1 54,2 37,5 67,0 82,1 POWIAT KŁODZKI ,7 35,7 74,0 85,1 POWIAT LEGNICKI ,3 25,0 67,7 80,0 POWIAT LUBAŃSKI ,5 57,1 87,1 88,7 POWIAT LUBIŃSKI ,8 60,0 36,4 67,4 79,2 POWIAT LWÓWECKI ,7 70,7 86,8 POWIAT MILICKI ,8 33,3 85,7 89,1 POWIAT OLEŚNICKI ,2 75,0 40,0 81,2 25,0 87,1 POWIAT OŁAWSKI ,1 33,3 76,4 84,7 POWIAT POLKOWICKI ,2 20,0 80,3 80,4 POWIAT STRZELIŃSKI ,1 50,0 59,4 79,3 POWIAT ŚREDZKI ,2 81,0 84,0 92,0 POWIAT ŚWIDNICKI ,0 46,7 33,3 74,6 40,0 83,6 POWIAT TRZEBNICKI ,5 52,9 81,3 86,8 POWIAT WAŁBRZYSKI ,2 20,0 39,1 68,1 83,5 POWIAT WOŁOWSKI ,7 50,0 93,8 33,3 93,2 POWIAT WROCŁAWSKI ,3 50,0 78,9 POWIAT ZĄBKOWICKI ,6 70,2 71,2 83,4 POWIAT ZGORZELECKI ,2 63,0 41,2 73,6 82,3 POWIAT ZŁOTORYJSKI ,9 70,7 82,8 MIASTO JELENIA GÓRA ,6 70,8 34,6 85,1 40,0 90,1 MIASTO LEGNICA ,7 41,4 35,6 76,1 12,5 84,0 MIASTO WROCŁAW ,2 69,7 38,9 79,0 29,4 88,6 OGÓŁEM ,3 65,2 38,8 77,7 32,8 86,2 województwo opolskie POWIAT BRZESKI ,9 50,0 30,0 71,7 100,0 80,2 POWIAT GŁUBCZYCKI ,3 53,3 55,8 77,7 POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI ,3 33,3 84,2 88,4 POWIAT KLUCZBORSKI ,3 57,1 36,8 70,7 80,5 POWIAT KRAPKOWICKI ,5 50,0 88,9 87,9 POWIAT NAMYSŁOWSKI ,0 11,1 71,4 77,3 POWIAT NYSKI ,2 61,5 35,3 75,2 83,4 POWIAT OLESKI ,9 16,7 72,7 69,2 81,4 POWIAT OPOLSKI ,2 80,0 75,0 82,6 POWIAT PRUDNICKI ,2 94,1 57,9 78,4 50,0 83,8 POWIAT STRZELECKI ,9 81,8 75,7 85,0 MIASTO OPOLE ,6 75,4 40,0 92,4 40,5 92,3 OGÓŁEM ,0 64,1 41,7 79,2 49,1 85,4 *Oznaczenia typów szkół: LO - liceum ogólnokształcące, LP - liceum profilowane, LU - liceum uzupełniające, T - technikum, TU - technikum uzupełniające.

UCZĄCY SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH JAKO PRZEDMOTU OBOWIĄZKOWEGO W SZKOŁACH

UCZĄCY SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH JAKO PRZEDMOTU OBOWIĄZKOWEGO W SZKOŁACH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY a W ROKU SZKOLNYM 2009/10 IN SCHOOLS FOR CHILDREN AND YOUTH a IN THE 2009/10 SCHOOL YEAR OGÓŁEM TOTAL WOJEWÓDZTWO... 260022 7990 170457 4299 1061 640 470 Podregion jeleniogórski...

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ

OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ Tab. 1.1 Ludność w latach 2010-2012 w powiatach wg podziału miasto-wieś stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie województwo OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ 2 877 840 2 016 830 861

Bardziej szczegółowo

Organizacja, przebieg i wyniki egzaminu maturalnego w 2013 r.

Organizacja, przebieg i wyniki egzaminu maturalnego w 2013 r. Organizacja, przebieg i wyniki egzaminu maturalnego w 2013 r. I. Informacje o zdających Egzamin maturalny przeprowadzono w 415 szkołach / zespołach szkół 302 w województwie dolnośląskim i 113 w województwie

Bardziej szczegółowo

Organizacja, przebieg i wyniki egzaminu maturalnego w 2014 r.

Organizacja, przebieg i wyniki egzaminu maturalnego w 2014 r. Organizacja, przebieg i wyniki egzaminu maturalnego w 2014 r. I. Informacje o zdających Egzamin maturalny przeprowadzono dla absolwentów 433 szkół / zespołów szkół (województwo dolnośląskie 320, województwo

Bardziej szczegółowo

2012 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo

2012 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo Tab. 1.1 Ludność w latach 2011-2013 w powiatach wg podziału miasto-wieś stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie 2011 2012 2013 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo 2 916 577

Bardziej szczegółowo

2013 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo

2013 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo Tab. 1.1 Ludność w latach 2012-2014 w powiatach wg podziału miasto-wieś stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo 2 914 362

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ VI. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE

DZIAŁ VI. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE DZIAŁ VI. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE A. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE DLA MŁODZIEŻY (bez specjalnych) TABL.1(59). SZKOŁY ZAWODOWE I LICEA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PILOTAŻOWEGO PROGRAMU PN. AKTYWNY DOLNY ŚLĄSK BUDŻET SPORTOWO-TURYSTYCZNY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PILOTAŻOWEGO PROGRAMU PN. AKTYWNY DOLNY ŚLĄSK BUDŻET SPORTOWO-TURYSTYCZNY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PILOTAŻOWEGO PROGRAMU PN. AKTYWNY DOLNY ŚLĄSK BUDŻET SPORTOWO-TURYSTYCZNY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Aktywny Dolny Śląsk budżet sportowo-turystyczny, zwany dalej Budżetem, obejmuje środki

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Zadania realizowane w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Robert Pajkert - Geodeta Województwa Zadania realizowane w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Narada szkoleniowa dla służby geodezyjnej i kartograficznej

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne kwiecień 2011 r. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOTNYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM Bezrobocie w gminach

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Edukacja dolnośląska na tle sytuacji demograficznej - kierunki kształcenia

Unia Europejska. Edukacja dolnośląska na tle sytuacji demograficznej - kierunki kształcenia Unia Europejska Edukacja dolnośląska na tle sytuacji demograficznej - kierunki kształcenia Cele analizy: Ocena aktualnej oferty edukacyjnej w województwie dolnośląskim na tle sytuacji demograficznej Próba

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. wskaźnik na 10 tys. ludności , , , , ,8

Wyszczególnienie. wskaźnik na 10 tys. ludności , , , , ,8 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 liczba porad Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej w podmiotach leczniczych i praktykach

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2016 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Analiza statystyczna ofert sprzedaży mieszkań w internetowych serwisach ogłoszeniowych. Województwo dolnośląskie

Analiza statystyczna ofert sprzedaży mieszkań w internetowych serwisach ogłoszeniowych. Województwo dolnośląskie Analiza statystyczna ofert sprzedaży mieszkań w internetowych serwisach ogłoszeniowych Województwo dolnośląskie 1. Analiza statystyczna ofert sprzedaży mieszkań w internetowych serwisach ogłoszeniowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminów maturalnych i egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Powiecie Sępoleńskim za rok szkolny 2012/2013

Informacja o wynikach egzaminów maturalnych i egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Powiecie Sępoleńskim za rok szkolny 2012/2013 Informacja o wynikach egzaminów maturalnych i egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Powiecie Sępoleńskim za rok szkolny 2012/2013 AGENDA 1. Dane podstawowe dotyczące liczby maturzystów w

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki sprzyjający rozwojowi regionu edukacja część II. dr Aleksandra Helbich - Syrek

Kapitał ludzki sprzyjający rozwojowi regionu edukacja część II. dr Aleksandra Helbich - Syrek Kapitał ludzki sprzyjający rozwojowi regionu edukacja część II dr Aleksandra Helbich - Syrek Trzebieszów 7-8 kwietnia 2009 W maju 2003r. Rada Europejska przyjęła pięć poziomów odniesienia, które są ważnym

Bardziej szczegółowo

Co to jest KFS? Po co jest utworzony KFS?

Co to jest KFS? Po co jest utworzony KFS? Co to jest KFS? Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część (ok.2%) Funduszu Pracy- funduszu celowego przeznaczonego na zapobieganie bezrobociu i ograniczenie jego skutków, tworzonego ze składek pracodawców.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE. UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2010 r.

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE. UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2010 r. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2010 r. Wyniki egzaminu zawodowego uzyskane w poszczególnych powiatach województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Kursy i szkolenia jako sposób podnoszenia kwalifikacji pracownika na Dolnym Śląsku

Kursy i szkolenia jako sposób podnoszenia kwalifikacji pracownika na Dolnym Śląsku Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Atlas jakości życia powiatów dolnośląskich metodologia i wyniki. Zespół Badawczy Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Atlas jakości życia powiatów dolnośląskich metodologia i wyniki. Zespół Badawczy Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Atlas jakości życia powiatów dolnośląskich metodologia i wyniki dr Tomasz Kopyściański dr Tomasz Rólczyński Zespół Badawczy Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Zastosowana

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach

Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach 2012-2013 W roku 2013 woj. dolnośląskie liczyło 2.908.457 mieszkańców. Od roku 2000, kiedy wprowadzono administracyjne

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:303105-2011:text:pl:html PL-Wałbrzych: Usługi szkolenia zawodowego 2011/S 185-303105 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Sekcja

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół Część ustna egzaminu maturalnego od 4 do 29maja od 11 do23 maja języki obce nowożytne, język łemkowski, język

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA I SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA STRATEGII ROZWOJU DOLNEGO ŚLĄSKA

EDUKACJA I SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA STRATEGII ROZWOJU DOLNEGO ŚLĄSKA EDUKACJA I SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA STRATEGII ROZWOJU DOLNEGO ŚLĄSKA DR ANTONI JEŻOWSKI, 2011 NIECO STATYSTYKI 160 000 140 000 147 831 Liczba uczniów w roku szkolnym 2010/11 120 000 100 000 88 957 80 000

Bardziej szczegółowo

Program wyrównywania różnic między regionami II obszar A. Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji,

Program wyrównywania różnic między regionami II obszar A. Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, 1 Program wyrównywania różnic między regionami II obszar A Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, POPRAWA INFRASTRUKTURY REHABILITACYJNEJ NA DOLNYM ŚLASKU - TAK

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Adres oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Załącznik nr 2. Adres oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Załącznik do aktualizacji nr 1 Wykazu oddziałów szpitalnych dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo dla województwa opolskiego Wykaz oddziałów szpitalnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LUTYM 2015 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, MARZEC 2015 1. W miesiącu lutym 2015 r. zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

Kwartał I, 2017 Q Województwo dolnośląskie. str. 1

Kwartał I, 2017 Q Województwo dolnośląskie. str. 1 Q1 2017 Województwo dolnośląskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU GRUDNIU 2016 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, STYCZEŃ 2017 1. W miesiącu grudniu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

ZRÓŻNICOWANIE WARUNKÓW PRZYRODNICZYCH I PRODUKCJI ROLNICZEJ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

ZRÓŻNICOWANIE WARUNKÓW PRZYRODNICZYCH I PRODUKCJI ROLNICZEJ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach ZRÓŻNICOWANIE WARUNKÓW PRZYRODNICZYCH I PRODUKCJI ROLNICZEJ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stanisław Krasowicz Andrzej Madej

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANE KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO W ÖSTERREICH INSTITUT:

DOFINANSOWANE KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO W ÖSTERREICH INSTITUT: Deutschkurse im Ausland im Auftrag der Republik Österreich DOFINANSOWANE KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO Seite 1 DLA KOGO?: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby samozatrudnione posiadające swoją

Bardziej szczegółowo

Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2011 r.

Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2011 r. POWIATOWY URZĄD D PRACY 58-00 Kamienna Góra, G ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 6-50-160, fax. (075) 6-50-170 e-mail: wrka@praca.gov.pl www.pupkamiennagora.pl Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 3. ZDAWALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy -

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy - co to takiego? Marcelina Palonek, czerwiec 2015 r. Co to jest KFS? Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część (ok.2%) Funduszu Pracy- funduszu celowego przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji operacji z dnia r.

Harmonogram realizacji operacji z dnia r. Znak sprawy (wypełnia FAPA): Harmonogram realizacji operacji z dnia 20.01.2015 r. Lp. Etap II 1 dolnośląskie głogowski Głogów Jaczów, 67-200 Głogów Wiejski Dom Kultury Jaczów - szkolenie ul. Główna 1-2015-01-13

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 ROKU I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LUTY 2015 W POWIECIE JAWORSKIM W MIESIĄCU «miesiacduzy» «rok»

Bardziej szczegółowo

Stan bazy kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku

Stan bazy kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku Dolny Śląsk modernizuje kształcenie zawodowe Konferencja informacyjno - promocyjna realizowana w ramach projektu: Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku Stan bazy kształcenia zawodowego na

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SIERPNIU 2011 ROKU

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SIERPNIU 2011 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SIERPNIU 2011 ROKU z z ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: wroclaw.stat.gov.pl BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Wrocław, lipiec 2015 r. Podstawowe pojęcia 1.

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 10 Wrocław: Usługi wyceny nieruchomości w tym min. nieruchomości zorganizowanych i produkcji w toku wskazanych w załącznikach do SIWZ, zleconych do wyceny w pierwszej połowie lutego 2014 roku

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9

Bardziej szczegółowo

Liczba szkół ogółem LO LP T LU TU. Liczba zdających. Liczba zdających. woj. łódzkie woj. świętokrzyskie

Liczba szkół ogółem LO LP T LU TU. Liczba zdających. Liczba zdających. woj. łódzkie woj. świętokrzyskie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI WSTĘPNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2010 ROKU ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji i Kartografii Legnica, 12 wrzesień 2012 r.

Wydział Geodezji i Kartografii Legnica, 12 wrzesień 2012 r. Studium zapotrzebowania na prace scaleniowe w województwie dolnośląskim Wydział Geodezji i Kartografii Legnica, 12 wrzesień 2012 r. Studium zapotrzebowania na prace scaleniowe w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Baza adresowa filii biura projektu Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku

Baza adresowa filii biura projektu Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku Baza adresowa filii biura projektu Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku Lp. Powiat Imię i nazwisko pracownika 1 bolesławiecki Danuta Jarosz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Kod TERYT miejsca stacjonowania. Adres miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego. ul. Jeleniogórska D

Kod TERYT miejsca stacjonowania. Adres miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego. ul. Jeleniogórska D TABELA 8 - zespoły medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień 01.10.2016 r. Dysponenci i miejsca stacjonowania zespołów medycznego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Numer rejonu

Bardziej szczegółowo

RAP/26/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ. Kalkulacja cenowa I II III IV

RAP/26/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ. Kalkulacja cenowa I II III IV RAP/26/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ (po zmianach) Nazwa i adres Wykonawcy/ów Kalkulacja cenowa Część nr I Przygotowanie i publikacja ogłoszeń w prasie centralnej Przedmiot zamówienia Nazwa medium I II

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI ZADANIA DOTYCZĄCEGO TWORZENIA ZBIORÓW METADANYCH DLA BAZ DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W ZAKRESIE PODSTAWOWYM I ROZSZERZONYM

STAN REALIZACJI ZADANIA DOTYCZĄCEGO TWORZENIA ZBIORÓW METADANYCH DLA BAZ DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W ZAKRESIE PODSTAWOWYM I ROZSZERZONYM STAN REALIZACJI ZADANIA DOTYCZĄCEGO TWORZENIA ZBIORÓW METADANYCH DLA BAZ DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W ZAKRESIE PODSTAWOWYM I ROZSZERZONYM Opracowała Monika Caban, starszy specjalista Oddział Katastru

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PLUS 2 Kompleksowy monitoring potencjału i barier regionalnego rynku pracy

WIEDZA PLUS 2 Kompleksowy monitoring potencjału i barier regionalnego rynku pracy Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STRUKTURY WIEKU ZAREJESTROWANYCH PIELĘGNIAREK I POŁOśNYCH NABYWAJĄCYCH PRAWO DO EMERYTURY

ANALIZA STRUKTURY WIEKU ZAREJESTROWANYCH PIELĘGNIAREK I POŁOśNYCH NABYWAJĄCYCH PRAWO DO EMERYTURY ANALIZA STRUKTURY WIEKU ZAREJESTROWANYCH PIELĘGNIAREK I POŁOśNYCH NABYWAJĄCYCH PRAWO DO EMERYTURY Opracował: mgr Arkadiusz Szcześniak Dział Centralnego Rejestru Pielęgniarek i PołoŜnych w biurze Naczelnej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2014 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, GRUDZIEŃ 2014 1. W miesiącu listopadzie zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w Liczba szkół ogółem LO LP LU T TU

Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w Liczba szkół ogółem LO LP LU T TU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI WSTĘPNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2007 ROKU ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

MAPY ZAGROŻEŃ ZAŁOŻENIA - podstawa identyfikacji zagrożeń oraz jednolitego i precyzyjnego systemu lokowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo KPP Dzierżoniów, styczeń 216 Wysoki poziom poczucia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W ŁOMŻY

EGZAMIN MATURALNY ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W ŁOMŻY EGZAMIN MATURALNY 2014 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności. Egzamin maturalny przeprowadzany jest dla absolwentów szkół: liceów ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Osoba odpowiedzialna. Kontakt. Etap Powiat Gmina Kategoria Miejsce i adres Data rozgrywek Godzina rozpoczecia

Osoba odpowiedzialna. Kontakt. Etap Powiat Gmina Kategoria Miejsce i adres Data rozgrywek Godzina rozpoczecia Ostatnia aktualizacja: 21.02.2017 XVII EDYCJA TURNIEJU "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" bolesławiecki bolesławiecki bolesławiecki Bolesławiec bolesławiecki Bolesławiec dzierżoniowski Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

UWAGI ANALITYCZNE UWAGI OGÓLNE

UWAGI ANALITYCZNE UWAGI OGÓLNE 23 UWAGI ANALITYCZNE UWAGI OGÓLNE W Polsce edukacja podlega dwóm ministerstwom: Ministerstwu Edukacji Narodowej (MEN) i Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 1. System oświaty w Polsce obejmuje

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2013 ROKU. I n f o r m a c j a. Informacja sygnalna

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2013 ROKU. I n f o r m a c j a. Informacja sygnalna POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2013 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, SIERPIEŃ 2013 1. W miesiącu lipcu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

Liczba szkół ogółem LO LP T LU TU. Liczba zdających. Liczba zdających. woj. Łódzkie woj. Świętokrzyskie

Liczba szkół ogółem LO LP T LU TU. Liczba zdających. Liczba zdających. woj. Łódzkie woj. Świętokrzyskie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI WSTĘPNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2009 ROKU ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2013 Strona 1 z 15 Strona 1 z 12 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Środki EFS w regionach

Środki EFS w regionach Środki EFS w regionach Województwo Operator Subregion Termin naboru Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. ul. Macieja Rataja 26 59-220 Legnica http://arleg.eu/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju/ Dolnośląska

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Dolnym Śląsku Dolnośląski Wojewódzki Urząd d Pracy Nowa Ruda Słupiec, 18 maja 2012 r. System wdrażania PO KL w regionie Instytucja

Bardziej szczegółowo

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH 1. Informacje dotyczące wszystkich maturzystów szkół dla dorosłych egzamin maturalny w roku szkolnym 2008/2009 Tabela 1.

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOSLĄSKIM W 2013 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOSLĄSKIM W 2013 R. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: wroclaw.stat.gov.pl BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOSLĄSKIM W 2013 R. Wrocław, lipiec 2014 r. Podstawowe pojęcia 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2007. Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. z dnia 7 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 59/2007. Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. z dnia 7 grudnia 2007 roku Zarządzenie Nr 59/2007 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU MARCU 2016 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, KWIECIEŃ 2016 1. W miesiącu marcu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

Kwartał II, 2017 Q Województwo dolnośląskie. str. 1

Kwartał II, 2017 Q Województwo dolnośląskie. str. 1 Q2 2017 Województwo dolnośląskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r,

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r, WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r, FB-BP.3111.293.2016. JK Bolesławiec z dnia 20 października zostały wprowadzone w budżecie następujące zmiany: ( w złotych ) 754 75411 2110 powiat

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne zróżnicowanie efektów kształcenia w województwie dolnośląskim na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych

Przestrzenne zróżnicowanie efektów kształcenia w województwie dolnośląskim na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych STANISŁAWA GÓRECKA PAWEŁ BREZDEŃ Uniwersytet Wrocławski Przestrzenne zróżnicowanie efektów kształcenia w województwie dolnośląskim na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych Wstęp Budowa nowoczesnej gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 STRUKTURA BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM NA KONIEC GRUDNIA 2004 ROKU NA TLE STRUKTURY W KRAJU

ZAŁĄCZNIK 2 STRUKTURA BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM NA KONIEC GRUDNIA 2004 ROKU NA TLE STRUKTURY W KRAJU ZAŁĄCZNIK 2 STRUKTURA BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM NA KONIEC GRUDNIA 2004 ROKU NA TLE STRUKTURY W KRAJU POLSKA WOJ. DOLNOŚLĄSKIE Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych % Liczba bezrobotnych %

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego autor: Alicja Meusz, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Tematyka spotkania: 1.Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD KDSP : WALDEMAR MALINOWSKI PRZEWODNICZĄCY WIKTOR KRÓL WICEPRZEWODNICZĄCY BARBARA KOSAK SEKRETARZ/SKARBNIK

ZARZĄD KDSP : WALDEMAR MALINOWSKI PRZEWODNICZĄCY WIKTOR KRÓL WICEPRZEWODNICZĄCY BARBARA KOSAK SEKRETARZ/SKARBNIK WROCŁAW, 10.03.2016r. ZESPÓł DO SPRAW OCHRONY ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ WRDS WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZARZĄD KDSP : WALDEMAR MALINOWSKI PRZEWODNICZĄCY WIKTOR KRÓL WICEPRZEWODNICZĄCY BARBARA KOSAK

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14 W GLIWICACH X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14 W GLIWICACH X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14 W GLIWICACH X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE EGZAMIN MATURALNY OKE wyniki MAJ / WRZESIEŃ 2014 Opracowanie lipiec 2014 / wrzesień 2014: mgr Halina Miłkowska 1 WYNIKI UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2012 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2012 ROKU Opracowanie: Krzysztof Jurek Małgorzata Majchrzak

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo łódzkie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo świętokrzyskie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w Liczba szkół ogółem LO LP T LU TU

Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w Liczba szkół ogółem LO LP T LU TU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI WSTĘPNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2008 ROKU ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Matura 2014. - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym

Matura 2014. - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym Matura 2014 - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym Egzamin maturalny obejmuje Egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości Egzaminy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r.

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. Wyniki egzaminu zawodowego uzyskane w poszczególnych powiatach województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI LECZNICTWA ODWYKOWEGO WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Aktualizacja 2011 rok

PLACÓWKI LECZNICTWA ODWYKOWEGO WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Aktualizacja 2011 rok m. Wrocław PLACÓWKI LECZNICTWA ODWYKOWEGO WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Aktualizacja 2011 rok Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki Korzeniowskiego WOTUW - Wojewódzka 50-226 Wrocław Przychodnia

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Warszawa, 30 czerwca 2017 r.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Warszawa, 30 czerwca 2017 r. Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Warszawa, 30 czerwca 2017 r. Egzamin maturalny 2017 13. edycja egzaminu maturalnego (od 2005 r.) 3. edycja egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (dot. absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu pierwszy raz) Do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im.

Bardziej szczegółowo

Formy wsparcia oferowane na terenie Dolnego Śląska w ramach działania 2.5 ZPORR

Formy wsparcia oferowane na terenie Dolnego Śląska w ramach działania 2.5 ZPORR Formy wsparcia oferowane na terenie Dolnego Śląska w ramach działania 2.5 ZPORR Lp Projektodawca Tytuł projektu Okres realizacji 1 Agencja Rozwoju Regionalnego Centrum Pracy w 01.05.2005 ARLEG S.A. w Legnicy,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2014 SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin maturalny w maju 2014

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Fot. Anna Rappe Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w 28 roku Osiągnięcia maturzystów w 28 roku Kraków, czerwiec 28 Materiał opracowano

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (086) 216-44-95, (086) 473-71-20, (086) 473-71-21, (086) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU CZERWCU 2012 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LIPIEC 2012 1. W miesiącu czerwcu 2012 r. zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

GEFÖRDERTE DEUTSCHKURSE AM ÖSTERREICH INSTITUT:

GEFÖRDERTE DEUTSCHKURSE AM ÖSTERREICH INSTITUT: Deutschkurse im Ausland im Auftrag der Republik Österreich GEFÖRDERTE DEUTSCHKURSE AM ÖSTERREICH INSTITUT: Seite 1 AM ÖSTERREICH INSTITUT: FüR WEN?: Mikro-, kleine und mittlere Unternehmen und Selbstständige,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O EGZAMINIE MATURALNYM 2007 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNICZEK/UCZESTNIKÓW (ODBIORCÓW ETAPU TESTOWANIA) DO PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNICZEK/UCZESTNIKÓW (ODBIORCÓW ETAPU TESTOWANIA) DO PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE. 1 Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNICZEK/UCZESTNIKÓW (ODBIORCÓW ETAPU TESTOWANIA) DO PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru odbiorców

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2010 Strona 1 z 10 1. WPROWADZENIE Opracowanie przedstawia wyniki egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2015 Wydział Badań i Analiz Strona 1 z 25 Informacje o wynikach Wydział Badań i Analiz Strona 2 z 25 Informacje o wynikach SPIS

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O egzaminie maturalnym 2009 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU KWIETNIU 2016 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, MAJ 2016 1. W miesiącu kwietniu 2016 r. zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. w województwie pomorskim

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. w województwie pomorskim O K E Gdańsk O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2009/2010 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska

Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska Lipiec 0 str. Bezrobotni w gminach Dolnego Śląska I. Podregion jeleniogórski Powiat bolesławiecki gmina miejska Bolesławiec 9 8 8 89 9 gmina

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie śląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie śląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie śląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20.11.2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

Wrocław, 20.11.2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Wrocław, 20.11.2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Alokacja 11 200 000,00 PLN 7.2.1 3 000 000,00 PLN 7.2 7.2.2 5 000 000,00 PLN 7.2.1 7.2.2 Konkurs Planowana data ogłoszenia konkursu

Bardziej szczegółowo