Procesy w systemie Windows

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procesy w systemie Windows"

Transkrypt

1 Procesy w systemie Windows Proces to obszar adresów wirtualnych i informacje sterujące niezbędne do wykonania programu. Każdy proces ma nadany unikalny numer PID (Process IDentifier), za pomocą którego można go zidentyfikować w przypadku wykonywania przez różne procesy tego samego kodu programu. Procesowi zostają przydzielone przez jądro systemu operacyjnego następujące zasoby: procesor pamięć dostęp do urządzeń wejścia-wyjscia pliki Za zarządzanie procesami odpowiada jądro systemu operacyjnego, a wykonanie procesy przebiega sekwencyjnie. Proces może przyjmować kilka stanów: działający czekający na udostępnienie przez system operacyjny zasobów przeznaczony do zniszczenia właśnie tworzony W skład procesu wchodzi: kod wykonywanego programu licznik rozkazów stos struktura danych, w której nowe dane są dokładane na górę stosu i z góry stosu są pobierane, niższe elementy stosu służą do chwilowego przechowania danych (bufor typu LIFO Last In First Out) sekcja danych Przebieg tworzenia procesu: zlecenie uruchomienie programu przez użytkownika za pomocą powłoki systemu operacyjnego tworzenie przestrzeni adresowej dla procesu kopiowanie do przestrzeni adresowej danych i kodu procesu ustawienie stanu procesu na wykonywany (w tym czasie inne procesy są kolejkowane w zależności od priorytetu) zwrócenie sterowania do powłoki użytkownika Wykonanie zadania przez proces to przejście przez jądro systemu operacyjnego na pamięć adresową procesu i wykonanie procesu przez procesor (cykl rozkazowy) Przebieg zakończenia procesu: zwrócenie przez proces kodu zakończenia ustawienie przez SO stanu procesu na przeznaczony do zniszczenia zwalnianie zasobów (i zakończenie procesów potomnych) zwalnianie przestrzeni adresowej usunięcie procesu z kolejki procesów gotowych do uruchomienia Procesy uruchamiane w systemach Windows lsass.exe dllhost.exe Proces uruchamia następujące usługi: magazyn chroniony, menedżer kont zabezpieczeń, logowanie do sieci, usługa NT LM Security Support Provider, usługi IPSEC,proces systemu bezpieczeństwa Windows. Odpowiada za lokalne przechowywanie haseł czy autouzupełnianie informacji/haseł w Internet Explorerze.(ProtectedStorage), gromadzi informacje o ochronie dla lokalnych kont użytkowników. Wymagany dla IIS Admin.(SamSs), potrzebny do logowania w niektórych domenach(netlogon), zapewnia ochronę RPC.(NtLmSsp), umożliwia bezpieczną komunikację sieciową. W zależności od potrzeby dane przesyłane do i z komputera mogą być szyfrowane. Kontroluje założenia ochrony IP - uruchamia sterownik ISAKMP/Oakley (IKE) oraz driver ochronny IP. (PolicyAgent), zarządza regułami dostępu i ochrona użytkownika Proces uruchamia następujące usługi: aplikację systemową modelu COM+, MS Software Shadow Copy Provider

2 spoolsv.exe locator.exe clipsrv.exe netdde.exe msdtc.exe vssvc.exe dmadmin.exe services.exe smlogsvc.exe svchost.exe Proces zarządza aplikacjami wykorzystującymi biblioteki dll, kontroluje obiekty COM+.COM(SysApp), działa w połączeniu z usługą Kopiowanie woluminów w tle. Wymagają tego programy tworzące backupy i obrazy dysku np. Microsoft Backup. (SwPrv) Proces uruchamia zarządzanie buforem wydruku Ustawia kolejkę wydruku pod przyszłe drukowanie. Proces obsługuje bazę publicznie zadeklarowanych usług zdalnego wywołania procedury (RPC) Zarządza bazą danych usługi nazw RPC.(RpcLocator)(Spooler) Proces uruchamia ClipBook Zapewnia działanie schowka (cut/paste) i dzielenie się nim ze zdalnymi komputerami.(clipsrv) Proces uruchamia następujące usługi: serwer wymiany danych w sieci, DDE sieci, DSDM DDE sieci Zapewnia przepływ informacji DDE przez sieć. Wymagane przy ustawieniach połączeń Dynamic Data Exchange.(NetDDE), zarządza udziałami sieciowymi DDE. (NetDDE dsdm) Proces uruchamia Distributed Transaction Coordinator Koordynuje transakcje pomiędzy bazami danych i systemami plików. Wymagany dla Message Queuing. (MSDTC) Proces uruchamia Kopiowanie woluminów w tle Pracuje w połączeniu z MS Software Shadow Copy Provider. Potrzebne do poprawnego działania programów wykonujących kopie zapasowe np. Microsoft Backup.(VSS) Proces uruchamia usługę administracyjną Menedżera dysków logicznych Konfiguruje dyski twarde i woluminy. Usługa działa tylko dla procesów konfiguracyjnych, a następnie zatrzymuje się.(dmadmin) Proces uruchamia dziennik zdarzeń, Plug and Play, zarządza składnikami systemu uruchamianymi przy starcie Windows. Umożliwia logowanie komunikatów o błędach w Dzienniku zdarzeń. W zasadzie tej usługi i tak wyłączyć nie można. (Eventlog), wykrywa zmiany w sprzęcie komputera. Obsługuje urządzenia Plug and Play np. karty muzyczne.(plugplay), przesyła pomiędzy klientami a serwerami komunikaty net send i komunikaty wysyłane przez usługę Urządzenie alarmowe, obsługuje ich automatyczne włączanie w czasie ładowania systemu i zatrzymywanie w chwili zamykania.(messenger) Proces uruchamia dziennik wydajności i alerty Kolekcjonuje informacje o wydajności i sprawności systemu a potem te dane loguje w specjalnych komunikatach i alertach.(sysmonlog) Proces uruchamia następujące usługi: Microsoft Service Host Process, harmonogram zadań, Host Uniwersalnego urządzenia Plug and Play, HTTP SSL, Instrumentacja zarządzania Windows, klienta DHCP, dostęp do urządzeń interfejsu HID, klient DNS, klienta śledzenia łączy rozproszonych, kompozycje, konfiguracje zerowej sieci bezprzewodowej, logowanie pomocnicze, centrum zabezpieczeń, aktualizacje automatyczne, magazyn wymienny menedżer autopołączenia rejestru zdalnego, menedżer dysków logicznych, menedżer połączeń usługi dostęp zdalny, połączenia sieciowe, pomoc i obsługa techniczna, pomoc TCP/IP NetBIOS, portable Media Serial Number Service, uruchamia proces serwera DCOM, przeglądarke komputera, rejestr zdalny, routing i dostęp zdalny, rozpoznawanie lokalizacji w sieci (NLA), rozszerzenie sterownika Instrumentacji zarządzania Windows, serwer, system zdarzeń COM+, telefonię, usługę czasu systemu Windows, sługę inteligentnego transferu w tle, usługę odnajdowania SSDP, usługę przywracania systemu, usługę raportowania błędów, usługi kryptograficzne, usługi terminalowe, WebClient, Windows Audio, Windows Image Acquisition (WIA), wykrywanie sprzętu powłoki, zaporę systemu Windows/Udostępnianie połączenia internetowego, zarządzanie aplikacjami, zawiadomienie o zdarzeniu systemowym, zdalne wywoływanie procedur, zgodność szybkiego przełączania

3 użytkowników.umożliwia działanie Harmonogramu zadań (Sheduled Tasks) pozwalającego na automatyczne uruchamianie zadań o określonej porze. (Schedule), umożliwia obsługę UPnP (Universal Plug and Play). Działa w połączeniu z Usługą odnajdowania SSDP.(UPNPhost), implementuje protokół HTTPS dla usługi HTTP przy użyciu protokołu SSL.(HTTPFilter), monitoruje i zarządza działaniem systemu operacyjnego. Odpowiada za widzialność zakładki Zależności w konfiguracji usług.(winmgmt), pozwala na konfigurację sieci przez uzyskiwanie dynamicznych adresów IP z serwera DHCP i uaktualnianie nazw DNS. Wymagany dla ICS i IPSEC.(Dhcp), zapewnia działanie urządzeń bazujących na HID (Human Interface Devices) takich jak: zdalne kontrolery, skanery z przyciskami funkcyjnymi, multimedialne klawiatury.(hidserv), ustawia i cache'uje nazwy DNS oraz funkcje kontrolera domeny Active Directory. Wymagany dla IPSEC.(Dnscache), zapewnia poprawne połączenia pomiędzy plikami. Działa tylko na systemie plików NTFS.(TrkWks), odpowiada za nowy wygląd XP interfejs LUNA(Themes), umożliwia auto-konfigurację i połączenie bezprzewodowych urządzeń sieciowych.(wzcsvc), umożliwia aktualnie zalogowanemu użytkownikowi uruchamianie procesów jako inny użytkownik bez konieczności wylogowywania się z systemu.(seclogon), monitor bezpieczeństwa patrolujący 3 elementy systemu: Automatyczne aktualizacje, firewalla systemowego i program antywirusowy.( wscsvc), umożliwia automatyczną aktualizację systemu (wuauserv), zarządza wymiennymi mediami np. płytami CD ROM.(NtmsSvc), tworzy połączenie do zdalnej sieci.wymagany dla Internet Connection Sharing.(RasAuto), wykrywa i monitoruje podłączone dyski twarde. Odpowiada za działanie konsoli dysków (Disk Management MMC). Wymagany dla obsługi dysków dynamicznych. (dmserver), odpowiada za tworzenie połączeń sieciowych. Wymagana dla Internet Connection Sharing.(RasMan), zarządza połączeniem sieciowym. Kontroluje obiekty zlokalizowane w panelu Połączeń sieciowych, zarówno dla połączeń w sieci LAN jak i zdalnych.(netman), umożliwia działanie Pomocy i wsparcia technicznego, dostęp do dokumentów Microsoftu online lub offline.(helpsvc), zapewnia obsługę NetBIOS przez serwis TCP/IP (NetBT) i rozpoznawanie nazw NetBIOS. Usługa ta jest potrzebna w sieciach lokalnych.(lmhosts), uzyskuje numer seryjny dla podłączonych do komputera przenośnych odtwarzaczy audio/mp3.(wmdmpmsp), wymagany dla defragmentatora systemowego. (DcomLaunch), usługa sieciowa gromadząca informacje o komputerach i zasobach w sieci LAN.(Browser), pozwala na zdalny dostęp do rejestru systemowego. (RemoteRegistry), oferuje usługi routingu w środowiskach sieci lokalnych i rozległych.(remoteaccess ), zbiera i zapisuje informacje o sieci oraz powiadamia programy o zmianach w tych zapisach. Wymagany dla usługi Internet Connection Sharing(Nla), zapewnia kontrolę nad wysyłaniem informacji do i ze sterowników. (Wmi), umożliwia współdzielenie zasobów komputera (pliki, drukarki) w sieci. (lanmanserver), wykorzystywany do połączenia komputera lokalnego do komputerów zdalnych. Przykładem jest tu lokalne połączenie sieciowe oraz udostępnienie plików i drukarek.(lanmanworkstation), Obsługuje usługę zawiadamiania o zdarzeniu systemowym (SENS, System Event Notification Service), która zapewnia automatyczną dystrybucję zdarzeń do subskrybowania składników modelu COM (Component Object Model).(EventSystem), zapewnia obsługę telefonii API (TAPI) dla programów sterujących urządzeniami telefonii i połączeniami głosowymi opartymi na protokole IP na komputerze lokalnym i, za pośrednictwem sieci LAN, na serwerach, na których działa ta usługa.(tapisrv), automatycznie ustawia zegar.(w32time)(bits), odpowiada za asynchroniczny transfer danych przez servery http.(ssdpsrv), umożliwia obsługę UPnP (Universal Plug and Play), zapewnia działanie narzędzia Przywracania Systemu na podstawie utworzonych przez niego tzw. punktów przywracania.(srservice), umożliwia wysyłanie raportów o błędach do Microsoftu.(ERSvc), głównie zarządza takimi elementami, jak podpisy cyfrowe plików oraz certyfikaty.(cryptsvc), pozwala na podłączenie wielu użytkowników do jednego komputera.(termservice),

4 msiexec.exe SCardSvr.exe wmiapsrv.exe sessmgr.exe mnmsrvc.exe rsvp.exe tlntsvr.exe alg.exe imapi.exe cisvc.exe wdfmgr.exe ups.exe ctfmon.exe pozwala programom na tworzenie, dostęp i modyfikację plików w Internecie. (WebClient), kontroluje urządzenia audio.(audiosrv), zapewnia obsługę skanerów, kamer cyfrowych itp.(stisvc), wykrywa i automatycznie uruchamia niektóre typy urządzeń (np. karty pamięci, napędy CD itd.).(shellhwdetection), usługa ta odpowiada za działanie firewalla wbudowanego do XP oraz za możliwość podłączenia kilku komputerów do Internetu za pomocą tylko 1 połączenia. (SharedAccess), zapewnia działanie usług instalacyjnych. Jeśli nie jesteś w stanie zmodyfikować instalacji programu ustaw to na Automatyczny lub Ręczny. W przypadku XP Home usługa ta może powodować problemy.(appmgmt), współpracuje z usługą System zdarzeń COM+. Rejestruje zdarzenia systemowe: logowanie, podłączenie do sieci, stan zasilania i przekazuje informacje o nich do odpowiednich komponentów.(sens), jest to najważniejsza usługa w XP i praktycznie wszystkie inne są od niej zależne.(rpcss), umożliwia szybką zmianę użytkownika bez konieczności zamykania aplikacji uruchomionej spod innego konta.(fastuserswitching Compatibility) Proces używany do instalowania nowych programów przez Instalatora Windows Jest wymagany dla softu instalowanego za pomocą plików MSI.(MSIServer) Proces dostarcza mechanizmów autoryzacyjnych do inteligentnych kart bezpieczeństwa w systemie lokalnym. Kontroluje dostęp od kart inteligentnych.(scardsvr) Proces uruchamia kartę wydajności WMI. Udostępnia informacje biblioteki wydajności uzyskane do dostawców WMI HiPerf.(WmiApSrv) Proces uruchamia Menedżera sesji pomocy pulpitu zdalnego. Umożliwia działanie Remote Assistance Desktop.(RDSessMgr) Proces uruchamia NetMeeting Remote Desktop Sharing. Umożliwia wzajemny dostęp do komputerów i dzielenie pulpitu poprzez program NetMeeting.(mnmsrvc) Proces odpowiedzialny za jakość strumienia audio i video pomiędzy serwerem i klientem, uaktywnia usługę QoS RSVP. Zapewnia obsługę standardu QoS do kontroli ruchu w sieci.(rsvp) Proces uruchamia Telnet. Umożliwia użytkownikowi zdalnemu zalogowanie się na tym komputerze i obsługuje rozmaitych klientów usługi Telnet TCP/IP, w tym komputery z systemami UNIX i Windows.(TlntSvr) Proces uruchamia usługę bramy warstwy aplikacji. Zapewnia dzielenie połączenia internetowego oraz firewalli firm trzecich (Internet Connection Firewall (ICF) / Internet Connection Sharing (ICS)). (ALG) Proces używany podczas nagrywania płyt CD, aktywuje usługę COM nagrywania dysków CD IMAPI. Kontroluje wbudowane do XP nagrywanie płyt CD. Jeśli zostanie wyłączona niemożliwe będzie nagrywanie płyt CD za pomocą oprogramowania XP.(ImapiService) Proces uruchamia usługę indeksowania. Zapewnia bardzo szybkie wyszukiwanie plików na dysku.(cisvce) Proces uruchamia Windows User Mode Driver Framework. Włącza sterowniki trybu użytkownika systemu Windows. Instalowane z Windows Media Player 10.(UMWdf) Proces uruchamia zasilacz awaryjny (UPS). Zarządza zasilaczem awaryjnym (UPS) podłączonym do komputera.(ups) Microsoft Client/Server Runtime Server Subsystem. Proces odpowiedzialny za graficzne elementy Windows. Monitoruje aktywne okna, rozpoznawanie mowy, skróty klawiaturowe, schowek i inne ustawienia związane z użytkownikiem.

5 smss.exe csrss.exe winlogon.exe taskmgr.exe soffice.exe msmsgs.exe jusched.exe sistray.exe rundll32.exe explorer.exe IEXPLORER.exe notepad.exe Proces odpowiedzialny za obsługę sesji systemu Microsoft Windows. Nazywany jest Menedżerem sesji. Zainicjowany przez system odpowiada za wiele czynności, m.in logowania WinLogon Proces uruchamia Client/Server Runtime Server Subsystem.Odpowiada za działanie większości komend graficznych.. Proces obsługuje procedury logowania i wylogowania się z systemu Proces uruchamia menedżer zadań Windows Pokazuje działające na komputerze procesy. Program uruchamiany jest przez kombinacje klawiszy CRTL+ALT+DELETE. proces uruchamiany przez program OpenOffice lub StarOffice Proces otwierany przez MSN Messenger Proces otwierany przez Java 2 Runtime Environment, SE v 1.4.2_01 Proces uruchamiany przez sterownik karty graficznej Silicon Integrated Systems Sistray Proces obsługujący Dll i umieszczający je w pamięci, dzięki czemu aplikacje z nich korzystające mogą działać szybciej Graficzna powłoka systemów Windows obejmująca menu Start, pasek zadań, pulpit oraz menedżer plików Proces uruchamiany przez Microsoft Internet Explorera Proces uruchamiany przez program notepad wdfmgr.exe Proces uruchamia windows driver foundation manager voor media player 10. wuauclt.exe AcroRd32.exe ati2evxx.exe savscan.exe mhotkey.exe istsvc.exe mouse32a.exe PCMservice.exe x10nets.exe dculjo.exe sysmwsc.exe tasmgr.exe KBDAP32.EXE NPROTECT.EXE NAVAPSVC.exe mdm.exe LogWatNT.exe CCEVTMGR.EXE CCSETMGR.EXE Smc.exe InCDsrv.exe proces odpowiedzialny za automatyczne update windows proces uruchamiany przez Acrobat Reader Proces uruchamiany przez sterownik karty graficznej ATI Proces sterownika klawiatury Proces spy-keyloggera Proces uruchamiany przez sterownik myszy Proces uruchamiany przez DELL hard/ software Proces uruchamiany przez video streaming Proces otwierany przez spyware Proces otwierany przez spyware Menedżer zadań Windows Proces sterownika klawiatury Proces uruchamiany przez Machine debug manager jest częścią systemu debugowania i pozwala użytkownikowi degugować błędy Internet Explorera Proces Computer Associates Proces uruchamiany przez Firewal Sygate Proces uruchamiany prez program Nero

6 ww_tray.exe CCAP.exe NOTOSKRNL.exe winampa.exe wmiprvse.exe anvshell.exe atiptaxx.exe ccapp.exe dslagent.exe gsicon.exe mm_tray.exe msnmsgr.exe nvsvc32.exe osa.exe osa9.exe osd.exe qttask.exe realplay.exe sstray.exe studio.exe taskbaricon.exe traymon.exe updreg.exe vsmon.exe wcescomm.exe wcesmgr.exe Proces uruchamiany przez Music Match juke box Proses Systemu Windows Proces uruchamiany przez program Winamp operation manager, odpowiedzialny za operacje WMI poprzez proces WinMgmt.exe Proces uruchamiany przez sterownik karty graficznej ASUS Proces uruchamiany przez sterownik karty graficznej ATI Proces uruchamiany przez aplikacje modemu "eicon networks" Proces uruchamiany przez aplikacje modemu Eicon Proces uruchamiany przez Music Match juke box Proces otwierany przez MSN mesengera Proces otwierany przez NVidia Driver Helper Service Proces otwierany przez Office Startup Assistant Proces otwierany przez Office Proces uruchamiany przez program Netropa's OnScreen Display Proces uruchamiany przez program Quick Time Proces uruchamiany przez program Real Player Proces uruchamiany przez sterownik karty graficznej NVidia NForce Proces uruchamiany przez program WinAmp Proces uruchamiany przez ikonę internet provajdera. Proces uruchamiany przez aplikację Korporacji Netropa Proces uruchamiany przez sterownik karty Soun Blaster Proces uruchamiany przez program Zone Alarm CE Synchronization and Communication Manager Proces uruchamiany przez Microsoft ActiveSync wzqkpick.exe Proces uruchamiany przez WinZip 8.1 Ypager.exe zlclient.exe ascv.exe backweb.exe fvprotect.exe isass.exe igfxtray.exe jdbgmgr.exe msbb.exe savenow.exe skynetave.exe syshost.exe Proces uruchamiany przez Yahoo! Messenger Proces uruchamiany przez Zonelabs Internet Security Proces uruchamiany przez trojana Proces uruchamiany przez organizację "Backweb Technologies" Proces uruchamiany przez szkodliwego robaka Proces uruchamiany przez szkodliwego wirusa Proces uruchamiany przez aplikację graficzną intel Graphic configuration and diagnostic application, seria 810 Proces uruchamiany przez program Microsoft Java engine Proces uruchamiany przez program organizacji "180 solutions" Proces uruchamiany przez program organizacji "whenu" Proces uruchamiany przez robaka SASSER Proces uruchamiany przez konia trojańskiego

7 wsup.exe WToolsA.exe WToolsS.exe agentsvr.exe autorun.exe cidaemon.exe clisvcl.exe DdHelp.exe DfsSvc.exe Dns.exe DumpRep.exe GrpConv.exe HelpCtr.exe HidServ.exe InetInfo.exe Internat.exe Ireike.exe IsmServ.exe Launch32.exe Lights.exe Locator.exe Mad.exe mmc.exe Mmtask.exe Mprexe.exe MsgSrv32.exe msoobe.exe Mssearch.exe Proces uruchamiany przez spyware WinTools dla Internet Explorera Proces uruchamiany przez aplikację Adware.Huntbar Proces uruchamiany przez aplikację Adware.Huntbar Proces uruchamiany przez aplikację Microsoft Agent Server, Kontrolka ActiveX używana przez aplikacje multimedialne Proces uruchamiany przez aplikację Sytemu Windows Proces uruchamiany przez aplikację Microsoft Indexing Service, odpowiedzialny za indeksowanie plików na komputerze Proces uruchamiany przez aplikację SMS client service, inicjalizuje procesy SMSS, które skanują software Proces uruchamiany przez aplikację directx, odpowiedzialny za graficzny interfejs 3D Proces uruchamiany przez aplikację Distributed File System servis, występujący jedynie w Microsoft Windows Server Proces uruchamiany przez aplikację Microsoft Windows DNS server XP przeznaczony do reportowania błędów w systemie. W przypadku poważnych błędów program zapisuje logi do pliku tekstowego odpowiedzialny za konwersję grup z Windows 3.11 do folderów w Windows 95 podczas procesu aktualizacji, obsługa USB odpowiedzialny za debugowanie IIS wspomagający wielojęzykowość systemu Windows, odpowiedzialny za wydruki multijęzykowe dla virtual private network client-a Proces odpowiedzialny za zdalne użytkowanie aplikacji oraz elementy bezpieczeństwa. Ważny dla stabilnego i bezpiecznego działania komputera Proces obsługuje bazę publicznie zadeklarowanych procedur. Ważny dla bezproblemowego działania systemu. Ważny dla stabilnego i bezpiecznego działania komputera Proces uruchamiany przez aplikację Microsoft Exchange odpowiedzialny za ładowanie bibliotek DLL i logowanie wiadomości Proces uruchamiany przez aplikację Microsoft Management Console aplikacja wyświetlająca pluginy z panelu sterowania, takie jak np: Menedżer urządzeń Proces ukryty występujący jedynie w Windows 98 i Me. Pozwala systemowi operować jako system wielozadaniowy dla danych typu multimedialnego. Proces obecny tylko w systemach Windows 98 i Me. Pozwala komputerowi na używanie wielu protokołów sieciowych oraz interfejsów sieciowych oraz na routing między nimi. Proces jest ukryty i pojawia sie na liście zadań tylko gdy występują z nim problemy. Proces obecny tylko w systemach Windows 98 i Me. Działa jako 32 bitowy serwer wiadomości. Proces odpowiedzialny za rejestracje systemu Windows online. Proces uruchamiany przez SQL Server

8 MsTask.exe Mtx.exe NtFrs.exe NtVdm.exe RnaApp.exe RpcSs.exe Scm.exe Spool32.exe Spoolss.exe SrvAny.exe SysTray.exe TapiSrv.exe TaskSwitch.exe telnetsvr.exe winmgmt.exe wins.exe wisptis.exe wmiexe.exe wowexec.exe actmovie.exe ASPNET_WP.exe btwdins.exe ccmexec.exe cmd.exe crss.exe crsss.exe dos4gw.exe fast.exe hideserv.exe kernel32.exe launch.exe loadwc.exe logonui.exe mapisp32.exe Menedżer zadań pozwalający na zaplanowanie określonych działań w systemie, Oferuje środowisko do wykonywania aplikacji 16 bitowych w systemach 32 bitowych 98/ME, wspomagający połączenia z siecią na zasadzie dialup Proces odpowiedzialny za zdalne wywoływanie procedur na lokalnym komputerze Proces uruchamiany przez Microsoft Service Control Manager Proces wspomagający drukowanie Proces odpowiedzialny za drukowanie plików z dysku na drukarkach lokalnych Proces pozwalający aplikacjom działać jako serwisy Proces odpowiedzialny wyświetlanie informacji o dacie i czasie Proces odpowiedzialny za wsparcie telefonii w systemach Windows 98 i NT Proces uruchamiany przez program Microsoft TaskSwitch Proces uruchamiany przez program Telnet Service Proces używany do tworzenia skryptów do zarządzania systemem oraz kontami użytkowników. Internet Name Service Proces uruchamiany przez Microsoft office Management Instrumentation działający w tle dający użytkownikowi dostęp do podstawowych informacji o systemie Proces wspierający działanie aplikacji 16-bitowych Proces odpowiedzialny za wygaszacze ekranu i grafikę Video produktów Microsoft. Proces odpowiedzialny za najbardziej integralne serwisy technologii ASP.NET Proces odpowiedzialny technologię Bluetooth Proces wywołuje inny proces - SMS Agent Host Proces daje dostęp do linii komend w systemach Windows NT, 2000 i XP. Oferuje funkcje obsługi dysku, operacji na plikach oraz funkcje sieciowe Proces odpowiedzialny za tworzenie i usuwanie okien i wątków Proces odpowiedzialny za graficzne elementy Windows. Proces jest częścią systemu operacyjnego DOS i działa jako 32 bitowe rozszerzenie dla kernell. Proces należy do narzędzi PowerToys z systemu Windows XP. Odpowiedzialny za możliwość szybkiego przełączania systemu z jednego konta na drugie Proces wspierający multimedialne urządzenia USB Proces uruchamiany przez wirusa Proces odpowiedzialny za zdalne użytkowanie aplikacji oraz elementy bezpieczeństwa Proces jest częścią Internet Explorer i jest odpowiedzialny za zmianę ustawień przeglądarki. Proces jest ważny do pracy wbudowanego w IE klasyfikatora treści (content advisor). Proces z systemu Windows XP odpowiedzialny za ekran logowania użytkowników Proces ładuje się razem z Microsoft Exchange oraz Outlook

9 msconfig.exe mstinit.exe ndisuio.sys ntoskrnl.exe pstores.exe rosautou.exe rdpclip.exe regsvc.exe regsvr32.exe runonce.exe sapisvr.exe scanregw.exe snmp.exe taskmon.exe tcpsvcs.exe userinit.exe winoa386.mod WMIADAP.exe wscntfy.exe wuaclt.exe wuauboot.exe wuaudt.exe wucrtupd.exe Proces pozwalający na operowanie plikami konfiguracyjnymi, np: win.ini czy autoexec.bat, a także ustawieniami autostartu programów Proces obecny tylko w systemach Windows 98 i Me. Działa jako 32 bitowy serwer wiadomości Proces oferuje wsparcie dla urządzeń Bluetooth i podobnych Proces odpowiedzialny za bootowanie komputera. Nie jest widoczny w menedżerze zadań Proces używany przez aplikacje internetowe, np internet Explorer do przechowywania chronionych danych Proces odpowiedzialny za połączenia modemowe Proces pozwala na kopiowanie plików pomiędzy serwerem i klientem w usługach terminalowych Proces pozwala na zdalny dostęp do rejestru systemowego. Proces używany do rejestrowania w rejestrze bibliotek DLL i kontrolek ActiveX Proces używany przez programy instalacyjne pochodzące od różnych producentów, pozwala na uruchomienie danego programu ponownie po restarcie, a także dokonać późniejszych zmian w konfiguracji Proces odpowiedzialny za funkcje rozpoznawania mowy Proces sprawdzający stan rejestru za każdym razem gdy komputer jest włączany. Gdy wykryje poważny błąd uzytkownik jest informowany, aby załadować system z ostatnią znaną, dobrą konfiguracją systemu. Proces odpowiedzialny za LAN pozwalający na konfigurację komponentów infrastruktury sieci LAN Jeden z procesów monitorujących zasoby sprzętowe komputera. Proces jest częścią komponentów sieciowych systemu Windows, jest inicjalizowany gdy komputer używa specjalnych serwisów sieciowych (TCP/IP), takich jak DHCP, TCP. Proces odpowiedzialny za wykonanie sekwencji bootowania podczas rozruchu komputera. Proces uruchamia dostarcza konsoli dla systemu DOS w środowisku 32-bitowego systemu Windows Proces AutoDiscovery/AutoPurge (ADAP) Service Proces będący częścią systemu bezpieczeństwa Windows, wskazujący obecny stan bezpieczństwa Proces odpowiedzialny za aktualizacje systemu Windows Proces odpowiedzialny za automatyczne update-y Proces odpowiedzialny za aktualizacje systemu Proces na podstawie ustawionego harmonogramu łączy się z siecią w celu sprawdzenia ostatnich aktualizacji dla systemu.

Usługi w Windows. Usługi Moj komputer Zarządzaj Zarządzanie komputerem Usługi i aplikacje Usługi. Uruchom services.msc. Usługi Usługi Rozszerzony

Usługi w Windows. Usługi Moj komputer Zarządzaj Zarządzanie komputerem Usługi i aplikacje Usługi. Uruchom services.msc. Usługi Usługi Rozszerzony Usługi w Windows. Windows XP aby poprawnie działać, aby oferować nam wszystkie swoje zalety, posiada uruchomionych w tle wiele programów. Aplikacje te nazywane są usługami. One to sterują naszym komputerem,

Bardziej szczegółowo

Windows XP - optymalizacja pamięci wirtualnej - RAM

Windows XP - optymalizacja pamięci wirtualnej - RAM XP - optymalizacja pamięci wirtualnej - RAM Metody ograniczenia zużycia pamięci RAM Skoro próby odzyskiwania pamięci RAM są nieracjonalne, nasze działania powinny pójść w kierunku ograniczenia jej zużycia.

Bardziej szczegółowo

profili Twój aktualny profil i kliknij na przycisk Kopiuj, po czym wpisz nazwę dla nowego profilu (będzie ona widoczna przy uruchamianiu systemu).

profili Twój aktualny profil i kliknij na przycisk Kopiuj, po czym wpisz nazwę dla nowego profilu (będzie ona widoczna przy uruchamianiu systemu). Nie zawsze włączając komputer chcesz drukować dokumenty kopiować dane, mieć aktywne połączenie z Internetem. Otóż wszystkie urządzenia (drukarki, modemy) powodują pewne obciążenie (ładują biblioteki DLL

Bardziej szczegółowo

USŁUGI W SYSTEMIE WINDOWS XP

USŁUGI W SYSTEMIE WINDOWS XP USŁUGI W SYSTEMIE WINDOWS XP W systemie Windows istnieją aplikacje, które pracują w tle. Nie trzeba ich też instalowad, sa one domyślnie w systemie operacyjnym. Nieliczne z nich mogą doinstalowad się podczas

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Etapy uruchamiania systemu 1

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Etapy uruchamiania systemu 1 i sieci komputerowe Szymon Wilk Etapy uruchamiania systemu 1 1. Wykonanie procedury POST Procesor wykonuje procedurę POST. Po jej udanym zakończeniu wykonywane zostają procedury POST kart rozszerzających.

Bardziej szczegółowo

Usługi Windows i profile sprzętowe

Usługi Windows i profile sprzętowe Usługi Windows i profile sprzętowe Windows XP/2000 ma wiele usług działających w tle. Wiele z niech jest nieprzydatnych, a mimo to potrafią pożreć wiele cennych zasobów peceta [czytaj - część z nich trzeba

Bardziej szczegółowo

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7 Spis treści Podziękowania................................................................ xiii Wprowadzenie................................................................ xv Instrukcje dotyczące przygotowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Rozdział 1. Zasady pracy z komputerem Rozdział 2. Budowa komputera... 20

Spis treści. Wstęp Rozdział 1. Zasady pracy z komputerem Rozdział 2. Budowa komputera... 20 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział 1. Zasady pracy z komputerem.... 13 1.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy... 13 1.2. Normy prawne dotyczące rozpowszechniania programów komputerowych i ochrony praw autorskich....

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Odkryj na nowo przyjemność korzystania z komputera - z Windows 8 PL!

Odkryj na nowo przyjemność korzystania z komputera - z Windows 8 PL! ABC systemu Windows 8 PL Autorzy: Danuta Mendrala, Marcin Szeliga Odkryj na nowo przyjemność korzystania z komputera - z Windows 8 PL! Jak się odnaleźć, czyli gdzie podziały się stary dobry ekran i menu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

AM 331/TOPKATIT Wsparcie techniczne użytkowników i aplikacji w Windows 7

AM 331/TOPKATIT Wsparcie techniczne użytkowników i aplikacji w Windows 7 Szkolenie skierowane do: Techników wsparcia użytkowników oraz pracowników helpdesk, zajmujących się rozwiązywaniem problemów z systemem Windows 7 na pierwszym i drugim poziomie wsparcia oraz osób zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 6 Przegląd pozostałych najważniejszych mechanizmów systemu operacyjnego Windows

Ćwiczenie Nr 6 Przegląd pozostałych najważniejszych mechanizmów systemu operacyjnego Windows Ćwiczenie Nr 6 Przegląd pozostałych najważniejszych mechanizmów systemu operacyjnego Windows Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z: zarządzaniem systemami plików, zarządzaniem atrybutami plików, prawami do plików

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Instrukcja budowy laboratorium... xvii Przygotowanie komputerów Windows Server 2008... xviii Korzystanie z dołączonego CD... xviii Instalowanie testów ćwiczeniowych...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie partycjami i dyskami w środowisku Windows.

Zarządzanie partycjami i dyskami w środowisku Windows. 15.03.2015 Temat. Zarządzanie partycjami i dyskami w środowisku Windows. Zarządzanie partycjami i dyskami w środowisku Windows. Partycja obszar, który jest przydzielony na dysku twardym by przeznaczyć

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 20687 Konfigurowanie Windows 8 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie zapewnia uczestnikom praktyczne doświadczenie z Windows

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie Windows 8

Konfigurowanie Windows 8 Mike Halsey Andrew Bettany Egzamin 70-687 Konfigurowanie Windows 8 Przekład: Janusz Machowski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie.......................................................

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne.

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. Zadanie1: Zapoznaj się z zawartością witryny http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc756898%28ws.10%29.aspx. Grupy domyślne kontrolera

Bardziej szczegółowo

Lekcja 3: Organizacja plików i folderów 56

Lekcja 3: Organizacja plików i folderów 56 Spis treści Lekcja 1: Wprowadzenie 1 Umiejętności do zdobycia podczas lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Wprowadzenie do systemu Windows Vista 2 Uruchamianie komputera 2 Logowanie 3 Posługiwanie się myszą do

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Optymalna konfiguracja usług w systemie Microsoft Windows XP

Optymalna konfiguracja usług w systemie Microsoft Windows XP Źródło: http://www.pc-tweak.pl/sys_uslugixp.html Optymalna konfiguracja usług w systemie Microsoft Windows XP Czy możemy jakoś wpłynąć na zmniejszenie zużycia zasobów, a tym samym zwiększyć szybkość ładowania

Bardziej szczegółowo

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Paweł Bensel Książka jest wznowionym wydaniem "Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk"

Bardziej szczegółowo

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM Autor: Firma: 1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM 1.1. WPROWADZENIE 1.1.1. KOMPUTER I JEGO ZASTOSOWANIE 1.1.2. WNĘTRZE KOMPUTERA 1.1.3. SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE 1.1.4. RODZAJE KOMPUTERÓW 1.1.5. SYSTEM WINDOWS

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja Wykład: BIOS, POST, bootstrap loader, logowanie, uwierzytelnianie, autoryzacja, domena, tryb awaryjny, stan uśpienia, hibernacja, wylogowanie, przełączanie użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Role serwera. Po skonfigurowaniu roli serwera plików można wykonywać następujące czynności:

Role serwera. Po skonfigurowaniu roli serwera plików można wykonywać następujące czynności: Role serwera W systemach operacyjnych z rodziny Windows Server 2003 jest dostępnych kilka ról serwerów Aby skonfigurować rolę serwera, należy zainstalować ją za pomocą Kreatora konfigurowania serwera,

Bardziej szczegółowo

Działanie komputera i sieci komputerowej.

Działanie komputera i sieci komputerowej. Działanie komputera i sieci komputerowej. Gdy włączymy komputer wykonuje on kilka czynności, niezbędnych do rozpoczęcia właściwej pracy. Gdy włączamy komputer 1. Włączenie zasilania 2. Uruchamia

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Zespół oryginalnego wydania 9 O autorze 11 O recenzentach 13 Wprowadzenie 15 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 4 Administracja systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows

Ćwiczenie Nr 4 Administracja systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows Ćwiczenie Nr 4 Administracja systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z: zarządzaniem zasobami systemu operacyjnego, konfiguracją sieci w systemie operacyjnym z rodziny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe. Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17

Wymagania systemowe. Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17 Wymagania systemowe Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment niniejszej publikacji nie może być kopiowany, przesyłany bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Szkolenie autoryzowane MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie, podczas

Bardziej szczegółowo

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65 Spis treści Podziękowania... xi Wstęp... xiii 1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1 Instalowanie programu Windows PowerShell... 1 Sprawdzanie instalacji za pomocą skryptu w języku VBScript... 1 WdraŜanie

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

Narzędzia administracyjne Windows XP

Narzędzia administracyjne Windows XP Narzędzia administracyjne Windows XP Msconfig.exe - konfiguracja systemu Narzędzie konfiguracji systemu (Msconfig.exe) automatyzuje rutynowe kroki podejmowane przez pracowników Pomocy technicznej firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Etapy uruchamiania systemu 010 2 Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Część 010. I. Etapy uruchamiania systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

PAMIĘĆ OPERACYJNA...107

PAMIĘĆ OPERACYJNA...107 SPIS TREŚCI: Od Autora...9 PODSTAWY...11 Charakterystyka systemu...13 Standardy...15 PIERWSZE KROKI...31 Uruchomienie...33 Instalacja na twardym dysku...34 Czynności poinstalacyjne...49 Program instalacyjny...49

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Przykłady. Instalacja roli serwera wydruku

Przykłady. Instalacja roli serwera wydruku Serwer drukarek Wśród nowych elementów Windows 2003 Server warto wymienić serwer drukarek. Ta jedna z podstawowych funkcji każdego serwera została znacznie rozbudowana działa szybciej, jest bardziej pewna

Bardziej szczegółowo

MSConfig, System ConfigurationUtility

MSConfig, System ConfigurationUtility MSConfig MSConfig, System ConfigurationUtility program narzędziowy zawarty w systemach operacyjnych rodziny Microsoft Windows z wyjątkiem Windows 2000 (użytkownicy tego systemu mogą ten program załadować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer.

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Możemy dodawać lub usuwać poszczególne role. Można to zrobić później uruchamiając START Zarządzanie tym serwerem

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk. pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej

Technik informatyk. pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej Technik informatyk pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej Informacje dla nauczyciela sprawdzającego prace egzaminacyjne Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: KZp

Znak sprawy: KZp Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie aktualizacji i wsparcia technicznego dla systemu antywirusowego - 195 licencji. Lp. Parametr Nazwa 1 aktualizowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja krok po kroku Konfiguracja Windows. Strona 2 z 14

Instrukcja krok po kroku Konfiguracja Windows. Strona 2 z 14 Wstęp Instrukcja krok po kroku Konfiguracja Windows. Strona 1 z 14 Temat: Konfiguracja Windows Ćw. 1 W systemach Windows jest wiele poleceń uruchamiających elementy (aplety) Panelu sterowania lub polecenia

Bardziej szczegółowo

windows XP n a j l e p s z e t r i k i

windows XP n a j l e p s z e t r i k i windows XP n a j l e p s z e t r i k i windows XP n a j l e p s z e t r i k i Jak zoptymalizować pracę z systemem Windows XP?... 3 Jak szybko uruchamiać programy?... 3 W jaki sposób dostosować pulpit i

Bardziej szczegółowo

1. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem

1. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem 3 1. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem 1 BHP oraz zasady porządkowe w pracowni komputerowej... 10 1.1. Bezpieczna praca przy komputerze... 10 1.2. Regulamin pracowni komputerowej... 13 1.3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. Lp Dział programu Sieci komputerowe Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy-

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Sytuacja Te wymagania są rekomendowane do zrealizowania przed wykonaniem zdalnej instalacji agentów ShadowProtect. Pomogą one także rozwiązad

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD6/26_00/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 6 (SPD2.3) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe - 2010. Autor: Stefan Cacek

Wymagania systemowe - 2010. Autor: Stefan Cacek Wymagania systemowe - 2010 Autor: Stefan Cacek Wymagania systemowe, Stefan Cacek Strona 2 z 6 SPIS TREŚCI 1 Wstęp...3 1.1 WERSJE WINDOWS XP...3 1.2 WERSJE WINDOWS VISTA I WINDOWS 7...3 2 Symfonia Start...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Narzędzia administracyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Narzędzia administracyjne Jarosław Kuchta Narzędzia administracyjne Zagadnienia Przystawka MMC Serwer plików i wydruku Udostępnianie folderów Zarządzanie profilami Zarządzanie komputerem Menedżer urządzeń Zarządzanie dyskami Analiza

Bardziej szczegółowo

Produkty. ESET Produkty

Produkty. ESET Produkty Produkty ESET Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE ESET Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Grzegorz Trześniewski kl 1Tia 26.05.08r. Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Prof. Artur Rudnicki Uruchamiianiie ii zamykaniie Należy monitorować oprogramowanie ładowane podczas uruchamiania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16

Spis treści. Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16 Windows 7 / Maria Sokół. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16 Rozdział 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center System zarządzania siecią Dane logowania: Nazwa użytkownika: root Hasło: root Skrócona intrukcja obsługi Wersja 1.2 Edycja 1, 03/2011 Copyright 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej KomKOD Firma KOMLOGO dochowała wszelakich starań, aby aplikacja działała poprawnie, jednak nie odpowiada za utratę zgromadzonych danych.

Bardziej szczegółowo

Sposoby zdalnego sterowania pulpitem

Sposoby zdalnego sterowania pulpitem Karolina Wieczorko, EMiI Sposoby zdalnego sterowania pulpitem Jest wiele opcji zdalnego sterowania pulpitem, począwszy od narzędzi systemowych, poprzez różnego rodzaju programy przez sieć internetową.

Bardziej szczegółowo

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r.

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r. Oświęcim, dnia 16.07. 2015 r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-603 Oświęcim Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie programu nlite- instalacja nienadzorowana

Wykorzystanie programu nlite- instalacja nienadzorowana Wykorzystanie programu nlite- instalacja nienadzorowana nlite jest to narzędzie umożliwiające tworzenie płyt instalacyjnych systemem Windows z dostosowaniem do własnych potrzeb. Przy pomocy nlite można

Bardziej szczegółowo

Egzamin : administrowanie systemem Windows Server 2012 R2 / Charlie Russel. Warszawa, Spis treści

Egzamin : administrowanie systemem Windows Server 2012 R2 / Charlie Russel. Warszawa, Spis treści Egzamin 70-411 : administrowanie systemem Windows Server 2012 R2 / Charlie Russel. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp xi 1 Wdrażanie i utrzymanie serwerów oraz zarządzanie nimi 1 Zagadnienie 1.1: Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Rejestr HKEY_LOCAL_MACHINE

Rejestr HKEY_LOCAL_MACHINE Rejestr HKEY_LOCAL_MACHINE Poddrzewo HKEY_LOCAL_MACHINE zawiera dane konfiguracyjne lokalnego systemu. Informacje tutaj przechowywane są wykorzystywane przez aplikacje i sterowniki urządzeń, a także przez

Bardziej szczegółowo

Analiza malware Remote Administration Tool (RAT) DarkComet BeSTi@

Analiza malware Remote Administration Tool (RAT) DarkComet BeSTi@ Analiza malware Remote Administration Tool (RAT) DarkComet BeSTi@ 24 marzec, 2014 Wstęp Tydzień temu do wielu skrzynek pocztowych w Polsce trafił email z linkiem do pliku podszywającego się pod nową aktualizację

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo