Procesy w systemie Windows

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procesy w systemie Windows"

Transkrypt

1 Procesy w systemie Windows Proces to obszar adresów wirtualnych i informacje sterujące niezbędne do wykonania programu. Każdy proces ma nadany unikalny numer PID (Process IDentifier), za pomocą którego można go zidentyfikować w przypadku wykonywania przez różne procesy tego samego kodu programu. Procesowi zostają przydzielone przez jądro systemu operacyjnego następujące zasoby: procesor pamięć dostęp do urządzeń wejścia-wyjscia pliki Za zarządzanie procesami odpowiada jądro systemu operacyjnego, a wykonanie procesy przebiega sekwencyjnie. Proces może przyjmować kilka stanów: działający czekający na udostępnienie przez system operacyjny zasobów przeznaczony do zniszczenia właśnie tworzony W skład procesu wchodzi: kod wykonywanego programu licznik rozkazów stos struktura danych, w której nowe dane są dokładane na górę stosu i z góry stosu są pobierane, niższe elementy stosu służą do chwilowego przechowania danych (bufor typu LIFO Last In First Out) sekcja danych Przebieg tworzenia procesu: zlecenie uruchomienie programu przez użytkownika za pomocą powłoki systemu operacyjnego tworzenie przestrzeni adresowej dla procesu kopiowanie do przestrzeni adresowej danych i kodu procesu ustawienie stanu procesu na wykonywany (w tym czasie inne procesy są kolejkowane w zależności od priorytetu) zwrócenie sterowania do powłoki użytkownika Wykonanie zadania przez proces to przejście przez jądro systemu operacyjnego na pamięć adresową procesu i wykonanie procesu przez procesor (cykl rozkazowy) Przebieg zakończenia procesu: zwrócenie przez proces kodu zakończenia ustawienie przez SO stanu procesu na przeznaczony do zniszczenia zwalnianie zasobów (i zakończenie procesów potomnych) zwalnianie przestrzeni adresowej usunięcie procesu z kolejki procesów gotowych do uruchomienia Procesy uruchamiane w systemach Windows lsass.exe dllhost.exe Proces uruchamia następujące usługi: magazyn chroniony, menedżer kont zabezpieczeń, logowanie do sieci, usługa NT LM Security Support Provider, usługi IPSEC,proces systemu bezpieczeństwa Windows. Odpowiada za lokalne przechowywanie haseł czy autouzupełnianie informacji/haseł w Internet Explorerze.(ProtectedStorage), gromadzi informacje o ochronie dla lokalnych kont użytkowników. Wymagany dla IIS Admin.(SamSs), potrzebny do logowania w niektórych domenach(netlogon), zapewnia ochronę RPC.(NtLmSsp), umożliwia bezpieczną komunikację sieciową. W zależności od potrzeby dane przesyłane do i z komputera mogą być szyfrowane. Kontroluje założenia ochrony IP - uruchamia sterownik ISAKMP/Oakley (IKE) oraz driver ochronny IP. (PolicyAgent), zarządza regułami dostępu i ochrona użytkownika Proces uruchamia następujące usługi: aplikację systemową modelu COM+, MS Software Shadow Copy Provider

2 spoolsv.exe locator.exe clipsrv.exe netdde.exe msdtc.exe vssvc.exe dmadmin.exe services.exe smlogsvc.exe svchost.exe Proces zarządza aplikacjami wykorzystującymi biblioteki dll, kontroluje obiekty COM+.COM(SysApp), działa w połączeniu z usługą Kopiowanie woluminów w tle. Wymagają tego programy tworzące backupy i obrazy dysku np. Microsoft Backup. (SwPrv) Proces uruchamia zarządzanie buforem wydruku Ustawia kolejkę wydruku pod przyszłe drukowanie. Proces obsługuje bazę publicznie zadeklarowanych usług zdalnego wywołania procedury (RPC) Zarządza bazą danych usługi nazw RPC.(RpcLocator)(Spooler) Proces uruchamia ClipBook Zapewnia działanie schowka (cut/paste) i dzielenie się nim ze zdalnymi komputerami.(clipsrv) Proces uruchamia następujące usługi: serwer wymiany danych w sieci, DDE sieci, DSDM DDE sieci Zapewnia przepływ informacji DDE przez sieć. Wymagane przy ustawieniach połączeń Dynamic Data Exchange.(NetDDE), zarządza udziałami sieciowymi DDE. (NetDDE dsdm) Proces uruchamia Distributed Transaction Coordinator Koordynuje transakcje pomiędzy bazami danych i systemami plików. Wymagany dla Message Queuing. (MSDTC) Proces uruchamia Kopiowanie woluminów w tle Pracuje w połączeniu z MS Software Shadow Copy Provider. Potrzebne do poprawnego działania programów wykonujących kopie zapasowe np. Microsoft Backup.(VSS) Proces uruchamia usługę administracyjną Menedżera dysków logicznych Konfiguruje dyski twarde i woluminy. Usługa działa tylko dla procesów konfiguracyjnych, a następnie zatrzymuje się.(dmadmin) Proces uruchamia dziennik zdarzeń, Plug and Play, zarządza składnikami systemu uruchamianymi przy starcie Windows. Umożliwia logowanie komunikatów o błędach w Dzienniku zdarzeń. W zasadzie tej usługi i tak wyłączyć nie można. (Eventlog), wykrywa zmiany w sprzęcie komputera. Obsługuje urządzenia Plug and Play np. karty muzyczne.(plugplay), przesyła pomiędzy klientami a serwerami komunikaty net send i komunikaty wysyłane przez usługę Urządzenie alarmowe, obsługuje ich automatyczne włączanie w czasie ładowania systemu i zatrzymywanie w chwili zamykania.(messenger) Proces uruchamia dziennik wydajności i alerty Kolekcjonuje informacje o wydajności i sprawności systemu a potem te dane loguje w specjalnych komunikatach i alertach.(sysmonlog) Proces uruchamia następujące usługi: Microsoft Service Host Process, harmonogram zadań, Host Uniwersalnego urządzenia Plug and Play, HTTP SSL, Instrumentacja zarządzania Windows, klienta DHCP, dostęp do urządzeń interfejsu HID, klient DNS, klienta śledzenia łączy rozproszonych, kompozycje, konfiguracje zerowej sieci bezprzewodowej, logowanie pomocnicze, centrum zabezpieczeń, aktualizacje automatyczne, magazyn wymienny menedżer autopołączenia rejestru zdalnego, menedżer dysków logicznych, menedżer połączeń usługi dostęp zdalny, połączenia sieciowe, pomoc i obsługa techniczna, pomoc TCP/IP NetBIOS, portable Media Serial Number Service, uruchamia proces serwera DCOM, przeglądarke komputera, rejestr zdalny, routing i dostęp zdalny, rozpoznawanie lokalizacji w sieci (NLA), rozszerzenie sterownika Instrumentacji zarządzania Windows, serwer, system zdarzeń COM+, telefonię, usługę czasu systemu Windows, sługę inteligentnego transferu w tle, usługę odnajdowania SSDP, usługę przywracania systemu, usługę raportowania błędów, usługi kryptograficzne, usługi terminalowe, WebClient, Windows Audio, Windows Image Acquisition (WIA), wykrywanie sprzętu powłoki, zaporę systemu Windows/Udostępnianie połączenia internetowego, zarządzanie aplikacjami, zawiadomienie o zdarzeniu systemowym, zdalne wywoływanie procedur, zgodność szybkiego przełączania

3 użytkowników.umożliwia działanie Harmonogramu zadań (Sheduled Tasks) pozwalającego na automatyczne uruchamianie zadań o określonej porze. (Schedule), umożliwia obsługę UPnP (Universal Plug and Play). Działa w połączeniu z Usługą odnajdowania SSDP.(UPNPhost), implementuje protokół HTTPS dla usługi HTTP przy użyciu protokołu SSL.(HTTPFilter), monitoruje i zarządza działaniem systemu operacyjnego. Odpowiada za widzialność zakładki Zależności w konfiguracji usług.(winmgmt), pozwala na konfigurację sieci przez uzyskiwanie dynamicznych adresów IP z serwera DHCP i uaktualnianie nazw DNS. Wymagany dla ICS i IPSEC.(Dhcp), zapewnia działanie urządzeń bazujących na HID (Human Interface Devices) takich jak: zdalne kontrolery, skanery z przyciskami funkcyjnymi, multimedialne klawiatury.(hidserv), ustawia i cache'uje nazwy DNS oraz funkcje kontrolera domeny Active Directory. Wymagany dla IPSEC.(Dnscache), zapewnia poprawne połączenia pomiędzy plikami. Działa tylko na systemie plików NTFS.(TrkWks), odpowiada za nowy wygląd XP interfejs LUNA(Themes), umożliwia auto-konfigurację i połączenie bezprzewodowych urządzeń sieciowych.(wzcsvc), umożliwia aktualnie zalogowanemu użytkownikowi uruchamianie procesów jako inny użytkownik bez konieczności wylogowywania się z systemu.(seclogon), monitor bezpieczeństwa patrolujący 3 elementy systemu: Automatyczne aktualizacje, firewalla systemowego i program antywirusowy.( wscsvc), umożliwia automatyczną aktualizację systemu (wuauserv), zarządza wymiennymi mediami np. płytami CD ROM.(NtmsSvc), tworzy połączenie do zdalnej sieci.wymagany dla Internet Connection Sharing.(RasAuto), wykrywa i monitoruje podłączone dyski twarde. Odpowiada za działanie konsoli dysków (Disk Management MMC). Wymagany dla obsługi dysków dynamicznych. (dmserver), odpowiada za tworzenie połączeń sieciowych. Wymagana dla Internet Connection Sharing.(RasMan), zarządza połączeniem sieciowym. Kontroluje obiekty zlokalizowane w panelu Połączeń sieciowych, zarówno dla połączeń w sieci LAN jak i zdalnych.(netman), umożliwia działanie Pomocy i wsparcia technicznego, dostęp do dokumentów Microsoftu online lub offline.(helpsvc), zapewnia obsługę NetBIOS przez serwis TCP/IP (NetBT) i rozpoznawanie nazw NetBIOS. Usługa ta jest potrzebna w sieciach lokalnych.(lmhosts), uzyskuje numer seryjny dla podłączonych do komputera przenośnych odtwarzaczy audio/mp3.(wmdmpmsp), wymagany dla defragmentatora systemowego. (DcomLaunch), usługa sieciowa gromadząca informacje o komputerach i zasobach w sieci LAN.(Browser), pozwala na zdalny dostęp do rejestru systemowego. (RemoteRegistry), oferuje usługi routingu w środowiskach sieci lokalnych i rozległych.(remoteaccess ), zbiera i zapisuje informacje o sieci oraz powiadamia programy o zmianach w tych zapisach. Wymagany dla usługi Internet Connection Sharing(Nla), zapewnia kontrolę nad wysyłaniem informacji do i ze sterowników. (Wmi), umożliwia współdzielenie zasobów komputera (pliki, drukarki) w sieci. (lanmanserver), wykorzystywany do połączenia komputera lokalnego do komputerów zdalnych. Przykładem jest tu lokalne połączenie sieciowe oraz udostępnienie plików i drukarek.(lanmanworkstation), Obsługuje usługę zawiadamiania o zdarzeniu systemowym (SENS, System Event Notification Service), która zapewnia automatyczną dystrybucję zdarzeń do subskrybowania składników modelu COM (Component Object Model).(EventSystem), zapewnia obsługę telefonii API (TAPI) dla programów sterujących urządzeniami telefonii i połączeniami głosowymi opartymi na protokole IP na komputerze lokalnym i, za pośrednictwem sieci LAN, na serwerach, na których działa ta usługa.(tapisrv), automatycznie ustawia zegar.(w32time)(bits), odpowiada za asynchroniczny transfer danych przez servery http.(ssdpsrv), umożliwia obsługę UPnP (Universal Plug and Play), zapewnia działanie narzędzia Przywracania Systemu na podstawie utworzonych przez niego tzw. punktów przywracania.(srservice), umożliwia wysyłanie raportów o błędach do Microsoftu.(ERSvc), głównie zarządza takimi elementami, jak podpisy cyfrowe plików oraz certyfikaty.(cryptsvc), pozwala na podłączenie wielu użytkowników do jednego komputera.(termservice),

4 msiexec.exe SCardSvr.exe wmiapsrv.exe sessmgr.exe mnmsrvc.exe rsvp.exe tlntsvr.exe alg.exe imapi.exe cisvc.exe wdfmgr.exe ups.exe ctfmon.exe pozwala programom na tworzenie, dostęp i modyfikację plików w Internecie. (WebClient), kontroluje urządzenia audio.(audiosrv), zapewnia obsługę skanerów, kamer cyfrowych itp.(stisvc), wykrywa i automatycznie uruchamia niektóre typy urządzeń (np. karty pamięci, napędy CD itd.).(shellhwdetection), usługa ta odpowiada za działanie firewalla wbudowanego do XP oraz za możliwość podłączenia kilku komputerów do Internetu za pomocą tylko 1 połączenia. (SharedAccess), zapewnia działanie usług instalacyjnych. Jeśli nie jesteś w stanie zmodyfikować instalacji programu ustaw to na Automatyczny lub Ręczny. W przypadku XP Home usługa ta może powodować problemy.(appmgmt), współpracuje z usługą System zdarzeń COM+. Rejestruje zdarzenia systemowe: logowanie, podłączenie do sieci, stan zasilania i przekazuje informacje o nich do odpowiednich komponentów.(sens), jest to najważniejsza usługa w XP i praktycznie wszystkie inne są od niej zależne.(rpcss), umożliwia szybką zmianę użytkownika bez konieczności zamykania aplikacji uruchomionej spod innego konta.(fastuserswitching Compatibility) Proces używany do instalowania nowych programów przez Instalatora Windows Jest wymagany dla softu instalowanego za pomocą plików MSI.(MSIServer) Proces dostarcza mechanizmów autoryzacyjnych do inteligentnych kart bezpieczeństwa w systemie lokalnym. Kontroluje dostęp od kart inteligentnych.(scardsvr) Proces uruchamia kartę wydajności WMI. Udostępnia informacje biblioteki wydajności uzyskane do dostawców WMI HiPerf.(WmiApSrv) Proces uruchamia Menedżera sesji pomocy pulpitu zdalnego. Umożliwia działanie Remote Assistance Desktop.(RDSessMgr) Proces uruchamia NetMeeting Remote Desktop Sharing. Umożliwia wzajemny dostęp do komputerów i dzielenie pulpitu poprzez program NetMeeting.(mnmsrvc) Proces odpowiedzialny za jakość strumienia audio i video pomiędzy serwerem i klientem, uaktywnia usługę QoS RSVP. Zapewnia obsługę standardu QoS do kontroli ruchu w sieci.(rsvp) Proces uruchamia Telnet. Umożliwia użytkownikowi zdalnemu zalogowanie się na tym komputerze i obsługuje rozmaitych klientów usługi Telnet TCP/IP, w tym komputery z systemami UNIX i Windows.(TlntSvr) Proces uruchamia usługę bramy warstwy aplikacji. Zapewnia dzielenie połączenia internetowego oraz firewalli firm trzecich (Internet Connection Firewall (ICF) / Internet Connection Sharing (ICS)). (ALG) Proces używany podczas nagrywania płyt CD, aktywuje usługę COM nagrywania dysków CD IMAPI. Kontroluje wbudowane do XP nagrywanie płyt CD. Jeśli zostanie wyłączona niemożliwe będzie nagrywanie płyt CD za pomocą oprogramowania XP.(ImapiService) Proces uruchamia usługę indeksowania. Zapewnia bardzo szybkie wyszukiwanie plików na dysku.(cisvce) Proces uruchamia Windows User Mode Driver Framework. Włącza sterowniki trybu użytkownika systemu Windows. Instalowane z Windows Media Player 10.(UMWdf) Proces uruchamia zasilacz awaryjny (UPS). Zarządza zasilaczem awaryjnym (UPS) podłączonym do komputera.(ups) Microsoft Client/Server Runtime Server Subsystem. Proces odpowiedzialny za graficzne elementy Windows. Monitoruje aktywne okna, rozpoznawanie mowy, skróty klawiaturowe, schowek i inne ustawienia związane z użytkownikiem.

5 smss.exe csrss.exe winlogon.exe taskmgr.exe soffice.exe msmsgs.exe jusched.exe sistray.exe rundll32.exe explorer.exe IEXPLORER.exe notepad.exe Proces odpowiedzialny za obsługę sesji systemu Microsoft Windows. Nazywany jest Menedżerem sesji. Zainicjowany przez system odpowiada za wiele czynności, m.in logowania WinLogon Proces uruchamia Client/Server Runtime Server Subsystem.Odpowiada za działanie większości komend graficznych.. Proces obsługuje procedury logowania i wylogowania się z systemu Proces uruchamia menedżer zadań Windows Pokazuje działające na komputerze procesy. Program uruchamiany jest przez kombinacje klawiszy CRTL+ALT+DELETE. proces uruchamiany przez program OpenOffice lub StarOffice Proces otwierany przez MSN Messenger Proces otwierany przez Java 2 Runtime Environment, SE v 1.4.2_01 Proces uruchamiany przez sterownik karty graficznej Silicon Integrated Systems Sistray Proces obsługujący Dll i umieszczający je w pamięci, dzięki czemu aplikacje z nich korzystające mogą działać szybciej Graficzna powłoka systemów Windows obejmująca menu Start, pasek zadań, pulpit oraz menedżer plików Proces uruchamiany przez Microsoft Internet Explorera Proces uruchamiany przez program notepad wdfmgr.exe Proces uruchamia windows driver foundation manager voor media player 10. wuauclt.exe AcroRd32.exe ati2evxx.exe savscan.exe mhotkey.exe istsvc.exe mouse32a.exe PCMservice.exe x10nets.exe dculjo.exe sysmwsc.exe tasmgr.exe KBDAP32.EXE NPROTECT.EXE NAVAPSVC.exe mdm.exe LogWatNT.exe CCEVTMGR.EXE CCSETMGR.EXE Smc.exe InCDsrv.exe proces odpowiedzialny za automatyczne update windows proces uruchamiany przez Acrobat Reader Proces uruchamiany przez sterownik karty graficznej ATI Proces sterownika klawiatury Proces spy-keyloggera Proces uruchamiany przez sterownik myszy Proces uruchamiany przez DELL hard/ software Proces uruchamiany przez video streaming Proces otwierany przez spyware Proces otwierany przez spyware Menedżer zadań Windows Proces sterownika klawiatury Proces uruchamiany przez Machine debug manager jest częścią systemu debugowania i pozwala użytkownikowi degugować błędy Internet Explorera Proces Computer Associates Proces uruchamiany przez Firewal Sygate Proces uruchamiany prez program Nero

6 ww_tray.exe CCAP.exe NOTOSKRNL.exe winampa.exe wmiprvse.exe anvshell.exe atiptaxx.exe ccapp.exe dslagent.exe gsicon.exe mm_tray.exe msnmsgr.exe nvsvc32.exe osa.exe osa9.exe osd.exe qttask.exe realplay.exe sstray.exe studio.exe taskbaricon.exe traymon.exe updreg.exe vsmon.exe wcescomm.exe wcesmgr.exe Proces uruchamiany przez Music Match juke box Proses Systemu Windows Proces uruchamiany przez program Winamp operation manager, odpowiedzialny za operacje WMI poprzez proces WinMgmt.exe Proces uruchamiany przez sterownik karty graficznej ASUS Proces uruchamiany przez sterownik karty graficznej ATI Proces uruchamiany przez aplikacje modemu "eicon networks" Proces uruchamiany przez aplikacje modemu Eicon Proces uruchamiany przez Music Match juke box Proces otwierany przez MSN mesengera Proces otwierany przez NVidia Driver Helper Service Proces otwierany przez Office Startup Assistant Proces otwierany przez Office Proces uruchamiany przez program Netropa's OnScreen Display Proces uruchamiany przez program Quick Time Proces uruchamiany przez program Real Player Proces uruchamiany przez sterownik karty graficznej NVidia NForce Proces uruchamiany przez program WinAmp Proces uruchamiany przez ikonę internet provajdera. Proces uruchamiany przez aplikację Korporacji Netropa Proces uruchamiany przez sterownik karty Soun Blaster Proces uruchamiany przez program Zone Alarm CE Synchronization and Communication Manager Proces uruchamiany przez Microsoft ActiveSync wzqkpick.exe Proces uruchamiany przez WinZip 8.1 Ypager.exe zlclient.exe ascv.exe backweb.exe fvprotect.exe isass.exe igfxtray.exe jdbgmgr.exe msbb.exe savenow.exe skynetave.exe syshost.exe Proces uruchamiany przez Yahoo! Messenger Proces uruchamiany przez Zonelabs Internet Security Proces uruchamiany przez trojana Proces uruchamiany przez organizację "Backweb Technologies" Proces uruchamiany przez szkodliwego robaka Proces uruchamiany przez szkodliwego wirusa Proces uruchamiany przez aplikację graficzną intel Graphic configuration and diagnostic application, seria 810 Proces uruchamiany przez program Microsoft Java engine Proces uruchamiany przez program organizacji "180 solutions" Proces uruchamiany przez program organizacji "whenu" Proces uruchamiany przez robaka SASSER Proces uruchamiany przez konia trojańskiego

7 wsup.exe WToolsA.exe WToolsS.exe agentsvr.exe autorun.exe cidaemon.exe clisvcl.exe DdHelp.exe DfsSvc.exe Dns.exe DumpRep.exe GrpConv.exe HelpCtr.exe HidServ.exe InetInfo.exe Internat.exe Ireike.exe IsmServ.exe Launch32.exe Lights.exe Locator.exe Mad.exe mmc.exe Mmtask.exe Mprexe.exe MsgSrv32.exe msoobe.exe Mssearch.exe Proces uruchamiany przez spyware WinTools dla Internet Explorera Proces uruchamiany przez aplikację Adware.Huntbar Proces uruchamiany przez aplikację Adware.Huntbar Proces uruchamiany przez aplikację Microsoft Agent Server, Kontrolka ActiveX używana przez aplikacje multimedialne Proces uruchamiany przez aplikację Sytemu Windows Proces uruchamiany przez aplikację Microsoft Indexing Service, odpowiedzialny za indeksowanie plików na komputerze Proces uruchamiany przez aplikację SMS client service, inicjalizuje procesy SMSS, które skanują software Proces uruchamiany przez aplikację directx, odpowiedzialny za graficzny interfejs 3D Proces uruchamiany przez aplikację Distributed File System servis, występujący jedynie w Microsoft Windows Server Proces uruchamiany przez aplikację Microsoft Windows DNS server XP przeznaczony do reportowania błędów w systemie. W przypadku poważnych błędów program zapisuje logi do pliku tekstowego odpowiedzialny za konwersję grup z Windows 3.11 do folderów w Windows 95 podczas procesu aktualizacji, obsługa USB odpowiedzialny za debugowanie IIS wspomagający wielojęzykowość systemu Windows, odpowiedzialny za wydruki multijęzykowe dla virtual private network client-a Proces odpowiedzialny za zdalne użytkowanie aplikacji oraz elementy bezpieczeństwa. Ważny dla stabilnego i bezpiecznego działania komputera Proces obsługuje bazę publicznie zadeklarowanych procedur. Ważny dla bezproblemowego działania systemu. Ważny dla stabilnego i bezpiecznego działania komputera Proces uruchamiany przez aplikację Microsoft Exchange odpowiedzialny za ładowanie bibliotek DLL i logowanie wiadomości Proces uruchamiany przez aplikację Microsoft Management Console aplikacja wyświetlająca pluginy z panelu sterowania, takie jak np: Menedżer urządzeń Proces ukryty występujący jedynie w Windows 98 i Me. Pozwala systemowi operować jako system wielozadaniowy dla danych typu multimedialnego. Proces obecny tylko w systemach Windows 98 i Me. Pozwala komputerowi na używanie wielu protokołów sieciowych oraz interfejsów sieciowych oraz na routing między nimi. Proces jest ukryty i pojawia sie na liście zadań tylko gdy występują z nim problemy. Proces obecny tylko w systemach Windows 98 i Me. Działa jako 32 bitowy serwer wiadomości. Proces odpowiedzialny za rejestracje systemu Windows online. Proces uruchamiany przez SQL Server

8 MsTask.exe Mtx.exe NtFrs.exe NtVdm.exe RnaApp.exe RpcSs.exe Scm.exe Spool32.exe Spoolss.exe SrvAny.exe SysTray.exe TapiSrv.exe TaskSwitch.exe telnetsvr.exe winmgmt.exe wins.exe wisptis.exe wmiexe.exe wowexec.exe actmovie.exe ASPNET_WP.exe btwdins.exe ccmexec.exe cmd.exe crss.exe crsss.exe dos4gw.exe fast.exe hideserv.exe kernel32.exe launch.exe loadwc.exe logonui.exe mapisp32.exe Menedżer zadań pozwalający na zaplanowanie określonych działań w systemie, Oferuje środowisko do wykonywania aplikacji 16 bitowych w systemach 32 bitowych 98/ME, wspomagający połączenia z siecią na zasadzie dialup Proces odpowiedzialny za zdalne wywoływanie procedur na lokalnym komputerze Proces uruchamiany przez Microsoft Service Control Manager Proces wspomagający drukowanie Proces odpowiedzialny za drukowanie plików z dysku na drukarkach lokalnych Proces pozwalający aplikacjom działać jako serwisy Proces odpowiedzialny wyświetlanie informacji o dacie i czasie Proces odpowiedzialny za wsparcie telefonii w systemach Windows 98 i NT Proces uruchamiany przez program Microsoft TaskSwitch Proces uruchamiany przez program Telnet Service Proces używany do tworzenia skryptów do zarządzania systemem oraz kontami użytkowników. Internet Name Service Proces uruchamiany przez Microsoft office Management Instrumentation działający w tle dający użytkownikowi dostęp do podstawowych informacji o systemie Proces wspierający działanie aplikacji 16-bitowych Proces odpowiedzialny za wygaszacze ekranu i grafikę Video produktów Microsoft. Proces odpowiedzialny za najbardziej integralne serwisy technologii ASP.NET Proces odpowiedzialny technologię Bluetooth Proces wywołuje inny proces - SMS Agent Host Proces daje dostęp do linii komend w systemach Windows NT, 2000 i XP. Oferuje funkcje obsługi dysku, operacji na plikach oraz funkcje sieciowe Proces odpowiedzialny za tworzenie i usuwanie okien i wątków Proces odpowiedzialny za graficzne elementy Windows. Proces jest częścią systemu operacyjnego DOS i działa jako 32 bitowe rozszerzenie dla kernell. Proces należy do narzędzi PowerToys z systemu Windows XP. Odpowiedzialny za możliwość szybkiego przełączania systemu z jednego konta na drugie Proces wspierający multimedialne urządzenia USB Proces uruchamiany przez wirusa Proces odpowiedzialny za zdalne użytkowanie aplikacji oraz elementy bezpieczeństwa Proces jest częścią Internet Explorer i jest odpowiedzialny za zmianę ustawień przeglądarki. Proces jest ważny do pracy wbudowanego w IE klasyfikatora treści (content advisor). Proces z systemu Windows XP odpowiedzialny za ekran logowania użytkowników Proces ładuje się razem z Microsoft Exchange oraz Outlook

9 msconfig.exe mstinit.exe ndisuio.sys ntoskrnl.exe pstores.exe rosautou.exe rdpclip.exe regsvc.exe regsvr32.exe runonce.exe sapisvr.exe scanregw.exe snmp.exe taskmon.exe tcpsvcs.exe userinit.exe winoa386.mod WMIADAP.exe wscntfy.exe wuaclt.exe wuauboot.exe wuaudt.exe wucrtupd.exe Proces pozwalający na operowanie plikami konfiguracyjnymi, np: win.ini czy autoexec.bat, a także ustawieniami autostartu programów Proces obecny tylko w systemach Windows 98 i Me. Działa jako 32 bitowy serwer wiadomości Proces oferuje wsparcie dla urządzeń Bluetooth i podobnych Proces odpowiedzialny za bootowanie komputera. Nie jest widoczny w menedżerze zadań Proces używany przez aplikacje internetowe, np internet Explorer do przechowywania chronionych danych Proces odpowiedzialny za połączenia modemowe Proces pozwala na kopiowanie plików pomiędzy serwerem i klientem w usługach terminalowych Proces pozwala na zdalny dostęp do rejestru systemowego. Proces używany do rejestrowania w rejestrze bibliotek DLL i kontrolek ActiveX Proces używany przez programy instalacyjne pochodzące od różnych producentów, pozwala na uruchomienie danego programu ponownie po restarcie, a także dokonać późniejszych zmian w konfiguracji Proces odpowiedzialny za funkcje rozpoznawania mowy Proces sprawdzający stan rejestru za każdym razem gdy komputer jest włączany. Gdy wykryje poważny błąd uzytkownik jest informowany, aby załadować system z ostatnią znaną, dobrą konfiguracją systemu. Proces odpowiedzialny za LAN pozwalający na konfigurację komponentów infrastruktury sieci LAN Jeden z procesów monitorujących zasoby sprzętowe komputera. Proces jest częścią komponentów sieciowych systemu Windows, jest inicjalizowany gdy komputer używa specjalnych serwisów sieciowych (TCP/IP), takich jak DHCP, TCP. Proces odpowiedzialny za wykonanie sekwencji bootowania podczas rozruchu komputera. Proces uruchamia dostarcza konsoli dla systemu DOS w środowisku 32-bitowego systemu Windows Proces AutoDiscovery/AutoPurge (ADAP) Service Proces będący częścią systemu bezpieczeństwa Windows, wskazujący obecny stan bezpieczństwa Proces odpowiedzialny za aktualizacje systemu Windows Proces odpowiedzialny za automatyczne update-y Proces odpowiedzialny za aktualizacje systemu Proces na podstawie ustawionego harmonogramu łączy się z siecią w celu sprawdzenia ostatnich aktualizacji dla systemu.

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wydania, do dystrybucji Debian 7.0 (wheezy), IA-64. Projekt Dokumentacji Debiana (http://www.debian.org/doc/)

Uwagi do wydania, do dystrybucji Debian 7.0 (wheezy), IA-64. Projekt Dokumentacji Debiana (http://www.debian.org/doc/) Uwagi do wydania, do dystrybucji Debian 7.0 (wheezy), IA-64 Projekt Dokumentacji Debiana (http://www.debian.org/doc/) 9 listopada 2014 Uwagi do wydania, do dystrybucji Debian 7.0 (wheezy), IA-64 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2 Spis treści: O PROGRAMIE...2 INSTALACJA...2 PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU...6 USTAWIANIE OPCJI PROGRAMU...6 Zakładka USTAWIENIA PROGRAMU...6

Bardziej szczegółowo

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015)

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) Spis treści 8 Rozdział 1: ipad przegląd 8 ipad przegląd 9 Akcesoria 10 Ekran Multi-Touch 10 Przycisk Uśpij/Obudź 11 Przycisk Początek 12 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Wiodące na świecie oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart

Wiodące na świecie oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart Wiodące na świecie oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart Seagull Scientific to lider technologiczny od 1985 r. Aplikacja BarTender to pierwszy program dla systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych

Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych procesowych. Źródłem danych dla EDS może być dowolny system cyfrowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Server 12

SUSE Linux Enterprise Server 12 Broszura informacyjna www.suse.pl SUSE Linux Enterprise Server 12 Zestawienie nowych funkcji i najważniejszych możliwości systemu S U S E L I N U X E N T E R P R I S E S E R V E R 1 2 w p r o w a d z e

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych

Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych InteliHotel. Inteligentny Hotel POSitive Hospitality POSitive Restaurant POSitive SPA & Sport

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Jak zostać. Certified Partner. Wyróżnienia dla najlepszych partnerów. Microsoft. Prezent za sprzedaż. Microsoft. Microsoft. Office XP [str.

Jak zostać. Certified Partner. Wyróżnienia dla najlepszych partnerów. Microsoft. Prezent za sprzedaż. Microsoft. Microsoft. Office XP [str. nr 1/2003 STYCZEŃ 2003 Miesięcznik dla Partnerów Microsoft Jak zostać Microsoft Certified Partner [str. 5] Wyróżnienia dla najlepszych partnerów Microsoft [str. 4] Prezent za sprzedaż Microsoft Office

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników.

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Spis treści: Zanim rozpoczniesz: Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Pierwsze czynności...

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Tomasz Lewicki. marzec 2007. WWSIS, Wrocław. Tomasz Lewicki (WWSIS, Wrocław) Systemy operacyjne marzec 2007 1 / 25

Systemy operacyjne. Tomasz Lewicki. marzec 2007. WWSIS, Wrocław. Tomasz Lewicki (WWSIS, Wrocław) Systemy operacyjne marzec 2007 1 / 25 Systemy operacyjne Tomasz Lewicki WWSIS, Wrocław marzec 2007 Tomasz Lewicki (WWSIS, Wrocław) Systemy operacyjne marzec 2007 1 / 25 Czym jest system operacyjny? Mianem systemu operacyjnego określa się program

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo