Ewaluacja zapotrzebowania na instrumenty wsparcia e-biznesu. warsztat konsultacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewaluacja zapotrzebowania na instrumenty wsparcia e-biznesu. warsztat konsultacyjny"

Transkrypt

1 2013 Ewaluacja zapotrzebowania na instrumenty wsparcia e-biznesu warsztat konsultacyjny Tomasz Klimczak PSDB Tadeusz Rudnicki ILiM Barbara Leszczyńska PSDB Warszawa,

2 Ewaluacja zapotrzebowania na instrumenty wsparcia e-biznesu Badanie i analiza danych zastanych - raport Definicja e-biznesu ustalona w pierwszej fazie badań E-BIZNES - prowadzenie działalności gospodarczej, w której przeważające znaczenie dla wyniku finansowego ma zastosowanie w procesach biznesowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, celem tworzenia wartości dodanej dla klientów i organizacji.

3 Świat - stan obecny. Stan sektora e-biznesu na świecie. Wdrażanie ICT wpływa na kondycję przedsiębiorstw MŚP poprzez: wzrost obrotów przedsiębiorstw otwartość do oferowania dodatkowych usług poza standardowym profilem (ofertą) działalności Zwiększenie oszczędności obniżenie kosztów Polepszenie komfortu i bezpieczeństwa pracy Polepszenie relacji/kontaktów z użytkownikami/klientami Monitorowanie zachowań klientów lepsze dopasowanie oferty Nowe rynki zbytu Poszerzenie profilu działalności firmy Lepszą rozpoznawalność na rynku

4 Świat - stan obecny. Stan sektora e-biznesu na świecie. znika granica pomiędzy tradycyjnym biznesem a e-biznesem. wykorzystanie technologii ICT stało się tak powszechne, że niemal każdy współczesny biznes wykazuje cechy e-biznesu. biznes tradycyjny systematycznie i w miarę indywidualnych potrzeb przyswaja trendy z e-biznesu. zmiany występują niemal we wszystkich obszarach polskie przedsiębiorstwa będą musiały wykształcić nowe, kluczowe kompetencje związane z dostrzeganiem trendów i źródeł zmiany we wszystkich wymiarach życia oraz ich adaptacji do własnej praktyki organizacyjnej obserwuje się większe tempo rozwoju ICT niż kompetencji ludzkich niezbędnych do obsługi technologii

5 Świat - stan obecny. Stan sektora e-biznesu na świecie. Kompetencje biznesowo-techniczne I. Trudności i bariery e-transformacji brak ludzi w przedsiębiorstwach z dobrą znajomością technologii oraz procesów biznesowych brak umiejętności ICT w środowisku biznesowym skutecznie hamuje rozprzestrzenianie się i zastosowanie technologii ICT. Bariery wejścia i utrzymania na rynku wysokie koszty adaptacji technologii - cena oprogramowania i licencji. Konieczność zmiany modeli biznesowych przedsiębiorstw Bariery prawne istnieją w każdym kraju UE brak świadomości istnienia regulacji dotyczących e-biznesu brak uznania dokumentów elektronicznych

6 Świat - stan obecny. Stan sektora e-biznesu na świecie. Trudności i bariery e-transformacji Kompetencje biznesowo-techniczne braki kompetencyjne wywołują często subiektywne przekonanie o niedopasowaniu e-biznesu do biznesu rozumianego tradycyjnie (nowe rozwiązania teoretycznie nie pasują do profilu działalności, nie wpływają na poszerzenie oferty produktów ani na podniesienie jakości usług ) stosunkowo niska świadomość i niski poziom umiejętności zarówno w społeczeństwie, jak i niestety wśród przedsiębiorców oraz pracowników, czego efektem są np. problemy w zatrudnianiu fachowców, subiektywne poczucie braku dostępu do informacji. Efektem trwalszym jest postępujące wykluczenie cyfrowe oraz związane z tym pośrednio przyzwyczajenie klientów do tradycyjnych usług.

7 Świat - stan obecny. Stan sektora e-biznesu na świecie. Trudności i bariery e-transformacji Bariery wejścia i utrzymania na rynku obserwowane przede wszystkim u małych i średnich przedsiębiorstw dla mniejszych firm z małym kapitałem wydłuża się okres spłaty inwestycji -trudność rozpoczęcia działalności w danej branży częściowa niezdolność małych firm do adaptacji skomplikowanych rozwiązań TIK, m.in. wynikająca z braków kompetencji i problemów z pozyskaniem na rynku pracy specjalistów nowoczesne i efektywne rozwiązania software owe są dostępne przede wszystkim dla firm z dużym budżetem Według OECD podstawowymi barierami w przyswajaniu TIK są modele biznesowe przedsiębiorstw, które trzeba byłoby zmienić w przypadku adaptacji nowej technologii i rozwiązań

8 Świat - stan obecny. Stan sektora e-biznesu na świecie. Trudności i bariery e-transformacji Bariery prawne Przedsiębiorstwa: słaba wiedza na temat istniejących ograniczeń i wymogów prawnych lub ze względu na złożoność i trudność w ich zrozumieniu świadomie je ignorują albo też nieświadomie popełniają błędy starając się spełnić ich wymagania. zróżnicowane wymagania fiskalne i handlowe między państwami w transakcjach ponad-granicznych realizowanych on-line, wiarygodność podpisu elektronicznego, opodatkowanie, płatności elektroniczne oraz marketing i wymogi dot. działalności reklamowej brak stosowania powszechnie akceptowanych wzorów dokumentów elektronicznych, takich jak świadectwo pochodzenia, licencje eksportowe, dokumenty handlowe z tego powodu nadal dominuje wymiana dokumentów w postaci papierowej

9 Świat - stan obecny. Stan sektora e-biznesu na świecie. Trudności i bariery e-transformacji Inne bariery OECD: problem braku infrastruktury zaufania (zwłaszcza braku ujednolicenia stosowania podpisu elektronicznego oraz dokumentów elektronicznych odpowiadających przynajmniej podstawowym typom dokumentów handlowych - np. zamówienie, potwierdzenie zamówienia, potwierdzenie dostawy, faktura, płatność). zróżnicowane prawo ochrony własności intelektualnej i prawo patentowe szczególnie ważne dla innowacyjnych małych firm, tworzących nowe rozwiązania, relatywnie wysokie koszty ochrony patentowej za granicą. Badania polskie: obawy przedsiębiorców przed zagrożeniami internetowymi oraz brak zaufania społeczeństwa do e-przedsiębiorców

10 Świat - stan obecny. Stan sektora e-biznesu na świecie. II. Dobre praktyki e-biznesu tworzenie stron www z dopasowaną do profilu działalności funkcjonalnością (zaawansowane silniki sklepów internetowych) powszechne wykorzystanie rozwiązań open source wykorzystanie aplikacji mobilnych w celu lepszego dopasowania do potrzeb klientów implementacja platform szkoleń elektronicznych wdrożenie systemów do zarządzania zapasami elektroniczne monitorowanie przesyłek wykorzystanie e-fakturowania elektroniczne zarządzanie łańcuchem dostaw automatyzacja i usprawnienie pracy za pomocą RFID indywidualizacja lepsze dopasowanie oferty Działania stymulujące rozwój e-usług w Polsce: lepszy dostęp do Internetu na terenach wiejskich obniżka cen za połączenie do Internetu punkty dostępu do darmowego Internetu bezprzewodowy dostęp do Internetu w miastach i na wsi

11 Świat - stan obecny. Stan sektora e-biznesu na świecie. II. Dobre praktyki cd. programy rządowe, których celem jest zwiększenie świadomości płynących z wdrożenia rozwiązań e-biznesowych i implementacji technologii ICT oraz programy, których celem jest zwiększenie kompetencji i oswojenie z podstawowymi narzędziami e-biznesu Rekomendacje dla firm e-biznesu (UK, mogą one również stanowić rekomendacje dla sposobów wspierania kształcenia dla e-biznesu): Kadra zarządzająca powinna wypracować i rozwijać strategiczne, zintegrowane podejście do e-biznesu, zapewniając w przedsiębiorstwie zrozumienie istoty działań e-biznesowych, ich wizję oraz przewodzenie w ich prowadzeniu. Inicjatywy e-biznesowe powinny koncentrować się na zaspokajaniu potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa. E-biznes nadal pozostaje biznesem. Niezbędne jest systemowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem e-biznesowym, obejmujące wszystkie główne aspekty biznesowe, kadrowe, organizacyjne i techniczne. Powinno także obejmować systemy wewnętrzne, łańcuchy dostaw oraz relacje z klientami. Do rozwoju systemów e-biznesowych należy zaangażować wszelkie dostępne, niezbędne umiejętności i doświadczenie, w szczególności należy w te działania włączyć użytkowników końcowych. Użytkownicy końcowi powinni zostać uczestnikami procesu tworzenia systemów e-biznesu w celu zapewnienia spełnienia ich wymagań oraz umożliwienia ich szybkiej reakcji na występujące zdarzenia. Podczas rozwijania nowych metod działania, przedsiębiorstwa powinny płynnie nabywać nową wiedzę w trakcie rozwoju w sposób pragmatyczny, realizując zmiany w kolejnych krokach, obejmujących zakres zmian, który jest możliwy do zarządzania w danej chwili. Kluczowym wymaganiem w nauce nowych zjawisk i metod działania jest ocena. Istnieje potrzeba nauczania każdej osoby zaangażowanej w e-biznes znaczenia e-biznesu, jego oferty oraz spraw związanych z tym typem działalności. Te aspekty mają znacznie większe znaczenie niż samo nauczanie obsługi systemów e-biznesowych. Istnieje potrzeba koncentracji na klientach, na modelach biznesowych odpowiednich dla różnych warunków działania. Niezbędna jest także integracja aktywności w różnych kanałach współpracy. Istnieje także potrzeba zrozumienia wagi (znaczenia) partnerstwa oraz sojuszów w kapitalizacji wspólnych możliwości e-biznesu.

12 Świat - stan obecny. Stan sektora e-biznesu na świecie. Dotychczasowe trendy w e-biznesie konwergencja sieci teleinformatycznych i energetycznych -inteligentne sieci smart grid interoperacyjność, standaryzacja semantyki, syntaktyki oraz procesów i organizacji efektywność interfejsów porozumiewania się człowieka z systemem technicznym automatyzacja transkrypcji głosu do tekstu oraz automatyzacja komunikacji cloud computing (w tym RAMCloud DRAM zamiast dysków magnetycznych) konwergencja mediów przenikania i zacieranie różnic między poszczególnymi mediami (internet, tv, radio, VOD, ) mikropłatności oraz Near Field Communication (NFC) tablety, smartfony oraz e-usługi na te urządzenia sieci Wireless Mesh Networks niezależne sieci komunikacyjne - cyfrowe miasta przyszłości Branże edukacja, doradztwo, dystrybucja, wydawnictw i publikacji, studia nagrań, usługi internetowe, marketing i reklama, e-handel, rynek gier, standaryzacja, ochrona danych osobowych w sieci oraz własności intelektualnej.. e-biznes nie jest przede wszystkim technologią, ale optymalizacją zarządzania wewnętrznymi procesami i relacjami z dostawcami, klientami i partnerami biznesowymi w złożonym i często globalnym środowisku konkurencyjnym, w oparciu o technologię..

13 Polska - stan obecny. Główni aktorzy (trendsetterzy) wpływający na rozwój e-biznesu w Polsce. Polski e-biznes jako całość, z wyjątkiem obszaru technologii mobilnych, w zasadzie nie posiada istotnych wyróżników w skali Europy i świata. Istnieją jednak firmy, które w określonych wąskich dziedzinach mają silną pozycję innowacyjną i rynkową, również w skali globalnej. trendsetterzy na polskim rynku: banki, wprowadzają pionierskie rozwiązania CRM, najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania e-biznesowe dotyczą płatności przez Internet Polska jest liderem w Europie pod względem ilości bezstykowych transakcji płatniczych Branże i sektory o najwyższych wskaźnikach wzrostu sprzedaży produktów cyfrowych: handel - z grupy film i muzyka, cyfrowych książek, czasopism oraz materiałów do nauki. usługi bankowe e-learning inicjatywa próbnej matury z matematyki Branże i sektory o najwyższych wskaźnikach wzrostu wprowadzania technologii ICT: handel - odzież i sprzęt sportowy, meble, pojazdy, artykuły AGD, narzędzia, zabawki i biżuteria oraz z grupy książki, czasopisma oraz materiały do nauki w dalszej kolejności: sprzęt elektroniczny, film, muzyka oraz żywność, napoje i używki usługi bankowe rynek e-zdrowia e-learning np. inicjatywa próbnej matury z matematyki

14 Świat - stan obecny. Branże i sektory o najwyższych wskaźnikach wzrostu wprowadzania technologii ICT: Źródło: Roman Friedrich, Alex Koster, Florian Groene, Birger Maekelburger, The 2012 Industry Digitization Index, Booz&Co 2012

15 Świat w przyszłości. Prognoza kondycji e-biznesu na świecie. Dotychczasowe trendy e-biznesu o trwałym lub rosnącym znaczeniu: mikropłatności coraz drobniejsze, implementowane w coraz większej ilości biznesów. Osobny trend - mikropłatności dokonywane za pomocą, tabletów i telefonów tablety i telefony - są urządzeniami bardzo zaawansowanymi, możliwości do zarabiania pieniędzy na e-usługach oraz treściach cyfrowych dla telefonów. Pojawienie się mobilnych urządzeń w połączeniu z podłączonymi do nich sklepami gier i aplikacji sprawiło, że powstał rozległy rynek dystrybucyjny video strumieniowe na skalę masową, wideo na życzenie, np. kolejne stacje telewizyjne wykorzystują internet do kontaktu z widzami, również wykorzystując przesyłane przez nich treści technologie chmurowe - przeniesienie na zewnątrz czynności informatycznych wykonywanych przez przedsiębiorstwo, pozwala przedsiębiorcy uniknąć konieczności samodzielnego utrzymywania danej aplikacji bądź infrastruktury, ryzyka z tym związanego oraz kosztu zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników tożsamość w sieci - zarządzanie zakresem ujawniania tożsamości

16 Świat w przyszłości. Obserwowalne trendy rozwojowe na świecie i ich wpływ na trendy rozwojowe w Polsce. Stałe trendy rozwoju sektora e-biznesu - cechy: nieustanna tendencja do obniżania kosztów dzięki automatyzacji i zdalnej kontroli procesów biznesowych coraz bardziej kompleksowa obsługa klienta wyodrębnienie faz transakcji oraz dążenie do ich ciągłego rozwijania i usprawniania elektronizacja każdego kroku w każdej fazie: od informacji o ofercie w fazie przed zakupem po zarządzanie zwrotami i reklamacjami w fazie po zakupie. poszukiwanie innowacji w tym zakresie. wzajemne przenikanie się procesów biznesowych współpracujących firm Postępujące usieciowienie urządzeń, maszyn a coraz częściej także przedmiotów codziennego użytku. Granicznym stanem tego usieciowienia będzie w przyszłości połączenie wszelkich urządzeń i systemów do Internetu lub medium będącego jego następcą, wszystkie te urządzenia będą współpracowały z innymi urządzeniami za pośrednictwem sieci. Wszelkie procesy, w których przebiegu będą brały udział podłączone do sieci urządzenia będą procesami wspieranymi elektronicznie.

17 Świat w przyszłości. Prognoza kondycji e-biznesu na świecie. Przyszłość projekcja ścieżki rozwoju: e-commerce rosnące wykorzystanie smartfonów i tabletów w zakupach on-line - dalszy wzrost e-sprzedaży w okresie średnio- oraz długoterminowym. że w najbliższych trzech pięciu latach nowi użytkownicy wejdą w posiadanie smartfonów, co spowoduje dramatyczny wzrost ruchu w Internecie oraz wzrost e-commerce. Coraz więcej sprzedawców detalicznych oferuje usługi hybrydowe (online/offline), w których odbiór lub zwrot towaru przez klienta następuje w fizycznej lokalizacji sklepu, natomiast wybór i zakup za pośrednictwem sklepu internetowego. Zacierać to będzie różnice pomiędzy działaniami w sprzedaży tradycyjnej oraz prowadzonej online. Sprzedawcy sklepów online oraz fizycznych inwestują w infrastrukturę realizacji zamówień, redukując czas i poprawiając usługę dostawy, co przyczynia się do dalszego wzrostu e-commerce. rozwój technologii będzie wzmacniał rozwój elastycznych, mobilnych metod pracy technologie te będą obejmowały Internet szerokopasmowy, cyfrową telewizję, mobilną, bezprzewodową komunikację, systemy rozpoznawania głosu, telematykę, środki autentykacji oraz konwergencji mediów

18 Świat w przyszłości. Prognoza kondycji e-biznesu na świecie. Przyszłość projekcja ścieżki rozwoju: kwalifikacje odczuwalne zwiększone użycie wykorzystania e-biznesu i zwiększoną efektywność jego narzędzi rozwój e-biznesu będzie wymagał systemowego podejścia wewnątrz przedsiębiorstwa, pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy firmami i konsumentami powstaną nowe modele biznesowe niezbędna będzie umiejętność rozumienia i oceny właściwości danego modelu w stosunku zróżnicowanych wymagań rynku umiejętność rozumienia i oceny będzie też dotyczyła relacji międzyludzkich, procesów, organizacji, kultury oraz technologii jednocześnie badania ujawniają pesymizm co do zjawiska wzajemnego niezrozumienia między sferą zarządzania i sferą technologii Przyszłość projekcja ścieżki rozwoju: Konkurencyjność oraz wsparcie rozwoju wzrost globalizacji i konkurencyjności, z wynikającymi z nich wstrząsami na rynku rola rządów w promocji i wspieraniu rozwoju e-biznesu jest wysoko oceniana lub oczekiwana

19 Świat w przyszłości. Prognoza kondycji e-biznesu na świecie. Przyszłość projekcja ścieżki rozwoju: procesy biznesowe zarządzanie relacjami z klientem (CRM) oraz zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) - dwa główne obszary, które mają podlegać doskonaleniu - coraz bardziej kompleksową ofertę obejmującą już nie tylko produkt, ale także jego dostarczenie, serwis, ulepszenia i dodatki. W modelach biznesowych firm IT coraz większą rolę odgrywa rozwój strategii zarządzania klientem - wprowadzenie modeli: retencji (strategii utrzymania i zapobiegania odchodzeniu), segmentacji (podział klientów na grupy/segmenty wg określonego kryterium) transakcji on-line Innowacyjne przejęcia nowych rynków zbytu i nowe strategie marketingowe, a także budowa baz danych (Big Data) Rozwój metod i umiejętności modelowania i optymalizacji procesów biznesowych jako fundamentu rozwoju e-biznesu

20 Świat w przyszłości. Prognoza kondycji e-biznesu na świecie. Przyszłość projekcja ścieżki rozwoju: sektory biznesu Największy potencjał z wdrożenia technologii ICT w sektorach: energetycznym, przemysłowym (metalowy) oraz transportowym - najwyższy wzrost efektywności, także w przemyśle ciężkim, chemicznym i papierniczym. ICT to zielona technologia nieszkodliwa dla środowiska. Umożliwia osiągnięcie: zrównoważenia produkcji trend coraz większego udziału kapitału ICT w innych czynnikach produkcji. inteligentnych systemów transportu z inteligentnym otoczeniem niższe koszty i wyższa efektywność transportu, nowe rozwiązania logistyczne inteligentnej dystrybucji energii transformacja sektora energetycznego pod względem procesów dystrybucji energii oraz mierzenia jej zużycia OECD dostrzegła ogromny potencjał TIK w dziedzinie zdrowia, którego rozwój może zapewnić wyższą jakość usług, zmniejszenie kosztów i wprowadzenie całkowicie nowych sposobów opieki nad chorym, diagnostyki, leczenia i pielęgnacji

21 Świat w przyszłości. Prognoza kondycji e-biznesu na świecie. Przyszłość projekcja ścieżki rozwoju: standaryzacja i interoperacyjność Interoperacyjność jest rozumiana jako niezależność warstw: biznesowej, operacyjnej i technologicznej od stosowanych globalnie rozwiązań sprzętowych i programowych, tu: wielowarstwowa infrastruktura zawierająca techniczną, semantyczną oraz biznesową zgodność systemów e-biznesowych zaprzęgniętych do współpracy gospodarczej. Standaryzacja musi spełnić wymagania biznesowe: sektora przemysłu, gospodarek poszczególnych krajów wszystkich sektorów biznesu wraz z sektorem MSP.

22 Świat w przyszłości. Obserwowalne trendy rozwojowe na świecie i ich wpływ na trendy rozwojowe w Polsce. Nowe kierunki rozwoju sektora e-biznesu: Internet Przedmiotów (Rzeczy) heterogeniczne środowisko sprzętowo informatyczne, w którym odpowiednio skonfigurowane, zdalnie monitorowane i zarządzane zespoły sensorów (najczęściej w technologii RFID) połączone w sieć umożliwiającą interpretację zdarzeń fizycznych i/lub wirtualnych pozwala na automatyczną interakcję przedmiotów i zasobów je wspierających (bez konieczności interwencji człowieka). technologie identyfikacyjne i sensoryczne urządzenia automatyki i robotyki wspierające specyficzne (pod) procesy współpracy biznesowej nowe modele biznesowe produkcji wykorzystujące drukowanie 3D (szczególnie w branży opakowań, produkcji drobnych przedmiotów w krótkich seriach produkcyjnych) mikropłatności i płatności mobilne (w tym wykorzystujące technologię NFC) Big Data

23 Świat w przyszłości. Najnowsze i najciekawsze przykłady technologii posiadających potencjał technologii kroczących stanowią np.: technologie syndykacji treści w sieci, Web Semantic, Big Data itp. Zmiana podejścia do przesyłanych informacji z typów prostych na bardziej złożone związane z komunikacją z e-administracją. Złożone struktury dokumentów elektronicznych zawierające meta dane oraz podpisy elektroniczne i znaki czasu. Standardy interoperacyjności dokumentów elektronicznych Oparte na RFID, NFC Gartner - najbardziej oczekiwane w ciągu najbliższych 2 5 lat technologie to: wbudowane w pamięć systemy zarządzania bazami systemy kontroli gestykulacji wirtualni asystenci technologia NFC cloud computing systemy kontroli strumieni aktywności profesjonalny druk 3D metody autentykacji biometrycznej rozpoznawanie mowy

24 Świat w przyszłości. Gartner - 10 strategicznych trendów technologii w 2014: (sympozjum ITxpo w październiku 2013) 1. różnorodność i zarządzanie urządzeniami mobilnymi (wobec lawinowego wzrostu tych urządzeń) 2. aplikacje i wtyczki urządzeń mobilnych 3. Internet Przedmiotów 4. brokering usług ICT w chmurze hybrydowej 5. architektura chmura / klient 6. obiekty definiowane programowo (Software Defined Anything SDx, standaryzacja przez definiowanie) 7. era chmury osobistej (personal cloud) 8. skalowalność ICT w przestrzeni internetu 9. inteligentne urządzenia (smart machines) 10. drukowanie 3D

25 Świat w przyszłości. Gartner - w dłuższej perspektywie czasowej oczekiwane jest pojawienie się bądź rozwój technologii m.in. z obszarów: biowydruki 3D samodzielne pojazdy technologie neurobusiness skanery 3D mobilne roboty automatyczne tłumaczenie mowy między językami naturalnymi odpowiedzi na pytania w języku naturalnym udzielane w języku naturalnym ubraniowe (wkomponowane w ubranie) interfejsy użytkownika konsumencki wydruk 3D przetwarzanie danych zdarzeń złożonych analizy treści (content analytics) usługi komunikacji maszyna maszyna mobilny monitoring stanu zdrowia rzeczywistość wirtualna telematyka konsumencka Big Data

26 Świat w przyszłości. Gartner: technologie wschodzące i ich cykle życia

27 Świat w przyszłości. Do kluczowych trendów należeć będzie wykorzystywanie urządzeń mobilnych w handlu elektronicznym czy mediów społecznościowych. Szczególne znaczenie dla rozwoju firm usługowych mają: technologie wspierające komunikację wewnątrz przedsiębiorstwa (zarządzanie informacją, komunikacja poprzez pocztę elektroniczną, telefony komórkowe) technologie wspomagające kontakt pomiędzy firmą a klientami (strony internetowe, narzędzia e-commerce) wykorzystanie komputerów osobistych tworzenie baz danych i systemów zarządzania nimi umożliwi analizę zachowań klientów i ich preferencji systemy zarządzania składowaniem w czasie rzeczywistym.

28 Polska w przyszłości - OECD polskie firmy szczególnie mocno zaznaczyły swoje tendencje rozwojowe w: produkcji oprogramowania gier strategicznych, komunikacji biznesowej on-line aplikacjach dla dostępu warunkowego do zasobów cyfrowych. styk biznesu z administracją - pole do pojawienia się nowych idei i propozycji ciekawych rozwiązań. Niezwykle ważnym obszarem rozwoju wymagającym wsparcia Państwa będą w najbliższych latach procesy wdrażania nowych przepisów dotyczących elektronicznego fakturowania w dostawach publicznych oraz zmian w całym obszarze zamówień publicznych (m.in. pełna elektronizacja procesów przed- i poprzetargowych). Niezbędny będzie rozwój nowych usług z tym związanych, w tym celu Państwo jako podmiot odpowiedzialny za wdrożenie nowych przepisów będzie również odpowiedzialne za ich wykonalność. Państwo mocą decyzji Komisji Europejskiej może i powinno wykorzystać do wsparcia tych procesów dostępne fundusze europejskie. Wynikająca z diagnoz sytuacji rynkowej konieczność budowania (wzrostu) kompetencji e-biznesowych

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Waldemar Kessler Managed Services Sales Leader, Global Technology Services Agenda Chmura dziśi jutro -oczekiwania rynku Kryzys

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany?

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? 2012 Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? Borys Glass-Brudziński Marek Kosno Wizja rozwoju e-usługi Gdańsk, 07 listopada 2012 E-usługa i E-firma E-usługi

Bardziej szczegółowo

Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi

Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi Prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski Prof. Krzysztof Rutkowski 1 Czasy Duplologistyki w Polsce skończyły

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

Jakich liderów i jakich technologii potrzebuje biznes w dobie cyfrowej transformacji?

Jakich liderów i jakich technologii potrzebuje biznes w dobie cyfrowej transformacji? Mariusz K.Kaczmarek 11 czerwca 2015 Jakich liderów i jakich technologii potrzebuje biznes w dobie cyfrowej transformacji? Nasza misja CompFort Meridian Polska dostarcza innowacyjne usługi i rozwiązania,

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020

Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020 Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020 Białystok 27.06.2014 Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego E-commerce E-commerce Europejski Fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA PROFILU MENEDŻER INNOWACJI PROJEKTU INMA

PROGRAM NAUCZANIA DLA PROFILU MENEDŻER INNOWACJI PROJEKTU INMA PROGRAM NAUCZANIA DLA PROFILU MENEDŻER INNOWACJI PROJEKTU INMA INMA THEMATIC AREAS 1.Zarządzanie Strategiczne 2. Zarządzanie Kapitałem Ludzkim 5. Nowe Technologie 3. Zarządzanie Wiedzą 4 Społeczna Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców 2011 Anna Tarnawa Kierownik Sekcji Badań i Analiz Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców Warszawa, 22 listopada 2011 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Efektywność i bezpieczeństwo biznesu morskiego - impulsy dla wdrożeń IT

Efektywność i bezpieczeństwo biznesu morskiego - impulsy dla wdrożeń IT Efektywność i bezpieczeństwo biznesu morskiego - impulsy dla wdrożeń IT wykorzystanie technologii ICT dziś systemy automatyki przemysłowej oraz sensory pozwalają na zdalne monitorowanie pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla e-biznesu: czas na decyzje strategiczne.

Edukacja dla e-biznesu: czas na decyzje strategiczne. Edukacja dla e-biznesu: czas na decyzje strategiczne. 1 dr inż. Wojciech Winogrodzki przewodniczący Rady Północno-Wschodniego Klastra Edukacji Cyfrowej prezes Zarządu T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce?

Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce? Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce? Wojciech Cellary Katedra Technologii Informacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Mansfelda 4, 60-854 Poznań

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach IT W FIRMIE ADAM LASKOWSKI IT W FIRMIE SPIS TREŚCI: CEL ISTNIENIA IT UMIEJSCOWIENIE IT W ORGANIZACJI STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS

dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako e-urząd zorientowany usługowo dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS 1 Cel prezentacji Celem prezentacji jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi Co niesie administracji chmura obliczeniowa? dr inż. Dariusz Bogucki Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, 3 października 2012 r. Paradoks wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości Szybka i trafna ocena potrzeb nabywców nieruchomości Pełen obraz procesu sprzedaży oraz umiejętność kontroli całego procesu

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz Czynniki sukcesu w e-biznesie dr Mirosław Moroz Plan wystąpienia Sukces niejedno ma imię Czynniki sukcesu w e-biznesie ujęcie modelowe Składowe modelu Podsumowanie Sukces niejedno ma imię Tym, co wiąże

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania. Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r.

Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania. Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r. Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r. Informacje ogólne Szkolenia zewnętrzne przygotowywane

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 25.09.2015/609

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 25.09.2015/609 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 25.09.2015/609 2015 1.1. Polski przedsiębiorca cyfrowy czy analogowy? Jak podaje Konfederacja Lewiatan, aż 26% mikro i 9% firm małych przyznaje, że nie korzysta

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału internetu

Wykorzystanie potencjału internetu Wykorzystanie potencjału internetu Blok 11 Internet a przedsiębiorczość podejście holistyczne Internet właściwie ICT information and telecommunication technologies połączenie technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE

NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE Przewodnik dla przedsiębiorców o nowych możliwościach finansowania z programu Instrument dla MŚP w ramach Horyzontu 2020 80 mld euro na innowacje! HORYZONT 2020 to największy

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość ść : Szał Internetu Przyszłość Internetu a zwłaszcza ebiznesu Cechy i rzeczywistość sklepu internetowego Logistyka: teoria a praktyka w wirtualnym

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34

Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34 Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34 2 W 2012 r. sprzedaż kanadyjskich przedsiębiorstw dóbr i usług drogą internetową osiągnęła wartość 122

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn, 2829 listopada 2013 r. Cele programu Cel główny: Wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społecznogospodarczego rozwoju

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

RPO ŁÓDZKIE. 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach

RPO ŁÓDZKIE. 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach FUNDUSZE UNIJNE Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania, aplikacji i realizacji

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do Innowacja w przedsiębiorczości Andrzej Zakrzewski Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości andrzej.zakrzewski@inkubatory.pl Innowacja Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 2 Chmura obliczeniowa (cloud computing) umożliwia, za pośrednictwem Internetu, z dowolnego komputera, telefonu komórkowego, czy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

www.atende.pl Prezentacja firmy

www.atende.pl Prezentacja firmy www.atende.pl Prezentacja firmy Grupa Atende fakty i liczby Nowa marka na rynku teleinformatycznym Zmiana nazwy firmy z ATM Systemy Informatyczne (2013 r.) Jedna z czołowych firm branży IT Ponad 20 lat

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Jak moŝna wspierać innowacyjność sektora publicznego w Polsce. Gerard Frankowski, Norbert Meyer PCSS

Jak moŝna wspierać innowacyjność sektora publicznego w Polsce. Gerard Frankowski, Norbert Meyer PCSS Jak moŝna wspierać innowacyjność sektora publicznego w Polsce Gerard Frankowski, Norbert Meyer PCSS 1 Plan prezentacji Czym jest Centrum Innowacji (MIC)? MIC w Poznaniu Główne obszary działania Mechanizm

Bardziej szczegółowo

Inteligentna specjalizacja w Województwie Mazowieckim. Procesy usługowe usługi B2B, w tym usługi finansowe usługi B+R

Inteligentna specjalizacja w Województwie Mazowieckim. Procesy usługowe usługi B2B, w tym usługi finansowe usługi B+R Inteligentna specjalizacja w Województwie Mazowieckim Obszary gospodarcze sektor rolno-spożywczy sektor chemiczny sektor medyczny sektor energetyczny sektor IT Technologie wiodące biotechnologia technologie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Spotkania konsultacyjne Proces

Bardziej szczegółowo

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna i przyszła wartość rynku przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska Witamy w DBMS Szanowni Państwo Obecne 90% zasobów danych w przedsiębiorstwach powstało w ciągu ostatnich dwóch latach, ale tylko 1% z posiadanych danych jest wykorzystywanych do budowy wiedzy o kliencie.

Bardziej szczegółowo

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Wałbrzych, dnia 24 września 2014 r. Agenda wystąpienia Cyfryzacja

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 1. PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 1.1. Istota społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (Celina

Bardziej szczegółowo

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o.

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o. Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX Bartosz Marciniak Actuality Sp. z o.o. Prezes Zarządu Społeczeństwo informacyjne społeczeństwo, które znalazło zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015. Troska o klienta

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015. Troska o klienta Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015 Troska o klienta Cele strategiczne Troska o klienta Dialog i współpraca w partnerami społecznymi i biznesowymi Poszanowanie

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Opis merytoryczny. Cel Naukowy

Opis merytoryczny. Cel Naukowy WNIOSEK O PORTFOLIO: Opracowanie koncepcji organizacji systemów zarządzania energią EMS w systemach automatyki budynkowej i analiza ich wpływu na efektywność energetyczną budynków Autorzy: Jakub Grela,

Bardziej szczegółowo