Ewaluacja zapotrzebowania na instrumenty wsparcia e-biznesu. warsztat konsultacyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewaluacja zapotrzebowania na instrumenty wsparcia e-biznesu. warsztat konsultacyjny"

Transkrypt

1 2013 Ewaluacja zapotrzebowania na instrumenty wsparcia e-biznesu warsztat konsultacyjny Tomasz Klimczak PSDB Tadeusz Rudnicki ILiM Barbara Leszczyńska PSDB Warszawa,

2 Ewaluacja zapotrzebowania na instrumenty wsparcia e-biznesu Badanie i analiza danych zastanych - raport Definicja e-biznesu ustalona w pierwszej fazie badań E-BIZNES - prowadzenie działalności gospodarczej, w której przeważające znaczenie dla wyniku finansowego ma zastosowanie w procesach biznesowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, celem tworzenia wartości dodanej dla klientów i organizacji.

3 Świat - stan obecny. Stan sektora e-biznesu na świecie. Wdrażanie ICT wpływa na kondycję przedsiębiorstw MŚP poprzez: wzrost obrotów przedsiębiorstw otwartość do oferowania dodatkowych usług poza standardowym profilem (ofertą) działalności Zwiększenie oszczędności obniżenie kosztów Polepszenie komfortu i bezpieczeństwa pracy Polepszenie relacji/kontaktów z użytkownikami/klientami Monitorowanie zachowań klientów lepsze dopasowanie oferty Nowe rynki zbytu Poszerzenie profilu działalności firmy Lepszą rozpoznawalność na rynku

4 Świat - stan obecny. Stan sektora e-biznesu na świecie. znika granica pomiędzy tradycyjnym biznesem a e-biznesem. wykorzystanie technologii ICT stało się tak powszechne, że niemal każdy współczesny biznes wykazuje cechy e-biznesu. biznes tradycyjny systematycznie i w miarę indywidualnych potrzeb przyswaja trendy z e-biznesu. zmiany występują niemal we wszystkich obszarach polskie przedsiębiorstwa będą musiały wykształcić nowe, kluczowe kompetencje związane z dostrzeganiem trendów i źródeł zmiany we wszystkich wymiarach życia oraz ich adaptacji do własnej praktyki organizacyjnej obserwuje się większe tempo rozwoju ICT niż kompetencji ludzkich niezbędnych do obsługi technologii

5 Świat - stan obecny. Stan sektora e-biznesu na świecie. Kompetencje biznesowo-techniczne I. Trudności i bariery e-transformacji brak ludzi w przedsiębiorstwach z dobrą znajomością technologii oraz procesów biznesowych brak umiejętności ICT w środowisku biznesowym skutecznie hamuje rozprzestrzenianie się i zastosowanie technologii ICT. Bariery wejścia i utrzymania na rynku wysokie koszty adaptacji technologii - cena oprogramowania i licencji. Konieczność zmiany modeli biznesowych przedsiębiorstw Bariery prawne istnieją w każdym kraju UE brak świadomości istnienia regulacji dotyczących e-biznesu brak uznania dokumentów elektronicznych

6 Świat - stan obecny. Stan sektora e-biznesu na świecie. Trudności i bariery e-transformacji Kompetencje biznesowo-techniczne braki kompetencyjne wywołują często subiektywne przekonanie o niedopasowaniu e-biznesu do biznesu rozumianego tradycyjnie (nowe rozwiązania teoretycznie nie pasują do profilu działalności, nie wpływają na poszerzenie oferty produktów ani na podniesienie jakości usług ) stosunkowo niska świadomość i niski poziom umiejętności zarówno w społeczeństwie, jak i niestety wśród przedsiębiorców oraz pracowników, czego efektem są np. problemy w zatrudnianiu fachowców, subiektywne poczucie braku dostępu do informacji. Efektem trwalszym jest postępujące wykluczenie cyfrowe oraz związane z tym pośrednio przyzwyczajenie klientów do tradycyjnych usług.

7 Świat - stan obecny. Stan sektora e-biznesu na świecie. Trudności i bariery e-transformacji Bariery wejścia i utrzymania na rynku obserwowane przede wszystkim u małych i średnich przedsiębiorstw dla mniejszych firm z małym kapitałem wydłuża się okres spłaty inwestycji -trudność rozpoczęcia działalności w danej branży częściowa niezdolność małych firm do adaptacji skomplikowanych rozwiązań TIK, m.in. wynikająca z braków kompetencji i problemów z pozyskaniem na rynku pracy specjalistów nowoczesne i efektywne rozwiązania software owe są dostępne przede wszystkim dla firm z dużym budżetem Według OECD podstawowymi barierami w przyswajaniu TIK są modele biznesowe przedsiębiorstw, które trzeba byłoby zmienić w przypadku adaptacji nowej technologii i rozwiązań

8 Świat - stan obecny. Stan sektora e-biznesu na świecie. Trudności i bariery e-transformacji Bariery prawne Przedsiębiorstwa: słaba wiedza na temat istniejących ograniczeń i wymogów prawnych lub ze względu na złożoność i trudność w ich zrozumieniu świadomie je ignorują albo też nieświadomie popełniają błędy starając się spełnić ich wymagania. zróżnicowane wymagania fiskalne i handlowe między państwami w transakcjach ponad-granicznych realizowanych on-line, wiarygodność podpisu elektronicznego, opodatkowanie, płatności elektroniczne oraz marketing i wymogi dot. działalności reklamowej brak stosowania powszechnie akceptowanych wzorów dokumentów elektronicznych, takich jak świadectwo pochodzenia, licencje eksportowe, dokumenty handlowe z tego powodu nadal dominuje wymiana dokumentów w postaci papierowej

9 Świat - stan obecny. Stan sektora e-biznesu na świecie. Trudności i bariery e-transformacji Inne bariery OECD: problem braku infrastruktury zaufania (zwłaszcza braku ujednolicenia stosowania podpisu elektronicznego oraz dokumentów elektronicznych odpowiadających przynajmniej podstawowym typom dokumentów handlowych - np. zamówienie, potwierdzenie zamówienia, potwierdzenie dostawy, faktura, płatność). zróżnicowane prawo ochrony własności intelektualnej i prawo patentowe szczególnie ważne dla innowacyjnych małych firm, tworzących nowe rozwiązania, relatywnie wysokie koszty ochrony patentowej za granicą. Badania polskie: obawy przedsiębiorców przed zagrożeniami internetowymi oraz brak zaufania społeczeństwa do e-przedsiębiorców

10 Świat - stan obecny. Stan sektora e-biznesu na świecie. II. Dobre praktyki e-biznesu tworzenie stron www z dopasowaną do profilu działalności funkcjonalnością (zaawansowane silniki sklepów internetowych) powszechne wykorzystanie rozwiązań open source wykorzystanie aplikacji mobilnych w celu lepszego dopasowania do potrzeb klientów implementacja platform szkoleń elektronicznych wdrożenie systemów do zarządzania zapasami elektroniczne monitorowanie przesyłek wykorzystanie e-fakturowania elektroniczne zarządzanie łańcuchem dostaw automatyzacja i usprawnienie pracy za pomocą RFID indywidualizacja lepsze dopasowanie oferty Działania stymulujące rozwój e-usług w Polsce: lepszy dostęp do Internetu na terenach wiejskich obniżka cen za połączenie do Internetu punkty dostępu do darmowego Internetu bezprzewodowy dostęp do Internetu w miastach i na wsi

11 Świat - stan obecny. Stan sektora e-biznesu na świecie. II. Dobre praktyki cd. programy rządowe, których celem jest zwiększenie świadomości płynących z wdrożenia rozwiązań e-biznesowych i implementacji technologii ICT oraz programy, których celem jest zwiększenie kompetencji i oswojenie z podstawowymi narzędziami e-biznesu Rekomendacje dla firm e-biznesu (UK, mogą one również stanowić rekomendacje dla sposobów wspierania kształcenia dla e-biznesu): Kadra zarządzająca powinna wypracować i rozwijać strategiczne, zintegrowane podejście do e-biznesu, zapewniając w przedsiębiorstwie zrozumienie istoty działań e-biznesowych, ich wizję oraz przewodzenie w ich prowadzeniu. Inicjatywy e-biznesowe powinny koncentrować się na zaspokajaniu potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa. E-biznes nadal pozostaje biznesem. Niezbędne jest systemowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem e-biznesowym, obejmujące wszystkie główne aspekty biznesowe, kadrowe, organizacyjne i techniczne. Powinno także obejmować systemy wewnętrzne, łańcuchy dostaw oraz relacje z klientami. Do rozwoju systemów e-biznesowych należy zaangażować wszelkie dostępne, niezbędne umiejętności i doświadczenie, w szczególności należy w te działania włączyć użytkowników końcowych. Użytkownicy końcowi powinni zostać uczestnikami procesu tworzenia systemów e-biznesu w celu zapewnienia spełnienia ich wymagań oraz umożliwienia ich szybkiej reakcji na występujące zdarzenia. Podczas rozwijania nowych metod działania, przedsiębiorstwa powinny płynnie nabywać nową wiedzę w trakcie rozwoju w sposób pragmatyczny, realizując zmiany w kolejnych krokach, obejmujących zakres zmian, który jest możliwy do zarządzania w danej chwili. Kluczowym wymaganiem w nauce nowych zjawisk i metod działania jest ocena. Istnieje potrzeba nauczania każdej osoby zaangażowanej w e-biznes znaczenia e-biznesu, jego oferty oraz spraw związanych z tym typem działalności. Te aspekty mają znacznie większe znaczenie niż samo nauczanie obsługi systemów e-biznesowych. Istnieje potrzeba koncentracji na klientach, na modelach biznesowych odpowiednich dla różnych warunków działania. Niezbędna jest także integracja aktywności w różnych kanałach współpracy. Istnieje także potrzeba zrozumienia wagi (znaczenia) partnerstwa oraz sojuszów w kapitalizacji wspólnych możliwości e-biznesu.

12 Świat - stan obecny. Stan sektora e-biznesu na świecie. Dotychczasowe trendy w e-biznesie konwergencja sieci teleinformatycznych i energetycznych -inteligentne sieci smart grid interoperacyjność, standaryzacja semantyki, syntaktyki oraz procesów i organizacji efektywność interfejsów porozumiewania się człowieka z systemem technicznym automatyzacja transkrypcji głosu do tekstu oraz automatyzacja komunikacji cloud computing (w tym RAMCloud DRAM zamiast dysków magnetycznych) konwergencja mediów przenikania i zacieranie różnic między poszczególnymi mediami (internet, tv, radio, VOD, ) mikropłatności oraz Near Field Communication (NFC) tablety, smartfony oraz e-usługi na te urządzenia sieci Wireless Mesh Networks niezależne sieci komunikacyjne - cyfrowe miasta przyszłości Branże edukacja, doradztwo, dystrybucja, wydawnictw i publikacji, studia nagrań, usługi internetowe, marketing i reklama, e-handel, rynek gier, standaryzacja, ochrona danych osobowych w sieci oraz własności intelektualnej.. e-biznes nie jest przede wszystkim technologią, ale optymalizacją zarządzania wewnętrznymi procesami i relacjami z dostawcami, klientami i partnerami biznesowymi w złożonym i często globalnym środowisku konkurencyjnym, w oparciu o technologię..

13 Polska - stan obecny. Główni aktorzy (trendsetterzy) wpływający na rozwój e-biznesu w Polsce. Polski e-biznes jako całość, z wyjątkiem obszaru technologii mobilnych, w zasadzie nie posiada istotnych wyróżników w skali Europy i świata. Istnieją jednak firmy, które w określonych wąskich dziedzinach mają silną pozycję innowacyjną i rynkową, również w skali globalnej. trendsetterzy na polskim rynku: banki, wprowadzają pionierskie rozwiązania CRM, najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania e-biznesowe dotyczą płatności przez Internet Polska jest liderem w Europie pod względem ilości bezstykowych transakcji płatniczych Branże i sektory o najwyższych wskaźnikach wzrostu sprzedaży produktów cyfrowych: handel - z grupy film i muzyka, cyfrowych książek, czasopism oraz materiałów do nauki. usługi bankowe e-learning inicjatywa próbnej matury z matematyki Branże i sektory o najwyższych wskaźnikach wzrostu wprowadzania technologii ICT: handel - odzież i sprzęt sportowy, meble, pojazdy, artykuły AGD, narzędzia, zabawki i biżuteria oraz z grupy książki, czasopisma oraz materiały do nauki w dalszej kolejności: sprzęt elektroniczny, film, muzyka oraz żywność, napoje i używki usługi bankowe rynek e-zdrowia e-learning np. inicjatywa próbnej matury z matematyki

14 Świat - stan obecny. Branże i sektory o najwyższych wskaźnikach wzrostu wprowadzania technologii ICT: Źródło: Roman Friedrich, Alex Koster, Florian Groene, Birger Maekelburger, The 2012 Industry Digitization Index, Booz&Co 2012

15 Świat w przyszłości. Prognoza kondycji e-biznesu na świecie. Dotychczasowe trendy e-biznesu o trwałym lub rosnącym znaczeniu: mikropłatności coraz drobniejsze, implementowane w coraz większej ilości biznesów. Osobny trend - mikropłatności dokonywane za pomocą, tabletów i telefonów tablety i telefony - są urządzeniami bardzo zaawansowanymi, możliwości do zarabiania pieniędzy na e-usługach oraz treściach cyfrowych dla telefonów. Pojawienie się mobilnych urządzeń w połączeniu z podłączonymi do nich sklepami gier i aplikacji sprawiło, że powstał rozległy rynek dystrybucyjny video strumieniowe na skalę masową, wideo na życzenie, np. kolejne stacje telewizyjne wykorzystują internet do kontaktu z widzami, również wykorzystując przesyłane przez nich treści technologie chmurowe - przeniesienie na zewnątrz czynności informatycznych wykonywanych przez przedsiębiorstwo, pozwala przedsiębiorcy uniknąć konieczności samodzielnego utrzymywania danej aplikacji bądź infrastruktury, ryzyka z tym związanego oraz kosztu zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników tożsamość w sieci - zarządzanie zakresem ujawniania tożsamości

16 Świat w przyszłości. Obserwowalne trendy rozwojowe na świecie i ich wpływ na trendy rozwojowe w Polsce. Stałe trendy rozwoju sektora e-biznesu - cechy: nieustanna tendencja do obniżania kosztów dzięki automatyzacji i zdalnej kontroli procesów biznesowych coraz bardziej kompleksowa obsługa klienta wyodrębnienie faz transakcji oraz dążenie do ich ciągłego rozwijania i usprawniania elektronizacja każdego kroku w każdej fazie: od informacji o ofercie w fazie przed zakupem po zarządzanie zwrotami i reklamacjami w fazie po zakupie. poszukiwanie innowacji w tym zakresie. wzajemne przenikanie się procesów biznesowych współpracujących firm Postępujące usieciowienie urządzeń, maszyn a coraz częściej także przedmiotów codziennego użytku. Granicznym stanem tego usieciowienia będzie w przyszłości połączenie wszelkich urządzeń i systemów do Internetu lub medium będącego jego następcą, wszystkie te urządzenia będą współpracowały z innymi urządzeniami za pośrednictwem sieci. Wszelkie procesy, w których przebiegu będą brały udział podłączone do sieci urządzenia będą procesami wspieranymi elektronicznie.

17 Świat w przyszłości. Prognoza kondycji e-biznesu na świecie. Przyszłość projekcja ścieżki rozwoju: e-commerce rosnące wykorzystanie smartfonów i tabletów w zakupach on-line - dalszy wzrost e-sprzedaży w okresie średnio- oraz długoterminowym. że w najbliższych trzech pięciu latach nowi użytkownicy wejdą w posiadanie smartfonów, co spowoduje dramatyczny wzrost ruchu w Internecie oraz wzrost e-commerce. Coraz więcej sprzedawców detalicznych oferuje usługi hybrydowe (online/offline), w których odbiór lub zwrot towaru przez klienta następuje w fizycznej lokalizacji sklepu, natomiast wybór i zakup za pośrednictwem sklepu internetowego. Zacierać to będzie różnice pomiędzy działaniami w sprzedaży tradycyjnej oraz prowadzonej online. Sprzedawcy sklepów online oraz fizycznych inwestują w infrastrukturę realizacji zamówień, redukując czas i poprawiając usługę dostawy, co przyczynia się do dalszego wzrostu e-commerce. rozwój technologii będzie wzmacniał rozwój elastycznych, mobilnych metod pracy technologie te będą obejmowały Internet szerokopasmowy, cyfrową telewizję, mobilną, bezprzewodową komunikację, systemy rozpoznawania głosu, telematykę, środki autentykacji oraz konwergencji mediów

18 Świat w przyszłości. Prognoza kondycji e-biznesu na świecie. Przyszłość projekcja ścieżki rozwoju: kwalifikacje odczuwalne zwiększone użycie wykorzystania e-biznesu i zwiększoną efektywność jego narzędzi rozwój e-biznesu będzie wymagał systemowego podejścia wewnątrz przedsiębiorstwa, pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy firmami i konsumentami powstaną nowe modele biznesowe niezbędna będzie umiejętność rozumienia i oceny właściwości danego modelu w stosunku zróżnicowanych wymagań rynku umiejętność rozumienia i oceny będzie też dotyczyła relacji międzyludzkich, procesów, organizacji, kultury oraz technologii jednocześnie badania ujawniają pesymizm co do zjawiska wzajemnego niezrozumienia między sferą zarządzania i sferą technologii Przyszłość projekcja ścieżki rozwoju: Konkurencyjność oraz wsparcie rozwoju wzrost globalizacji i konkurencyjności, z wynikającymi z nich wstrząsami na rynku rola rządów w promocji i wspieraniu rozwoju e-biznesu jest wysoko oceniana lub oczekiwana

19 Świat w przyszłości. Prognoza kondycji e-biznesu na świecie. Przyszłość projekcja ścieżki rozwoju: procesy biznesowe zarządzanie relacjami z klientem (CRM) oraz zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) - dwa główne obszary, które mają podlegać doskonaleniu - coraz bardziej kompleksową ofertę obejmującą już nie tylko produkt, ale także jego dostarczenie, serwis, ulepszenia i dodatki. W modelach biznesowych firm IT coraz większą rolę odgrywa rozwój strategii zarządzania klientem - wprowadzenie modeli: retencji (strategii utrzymania i zapobiegania odchodzeniu), segmentacji (podział klientów na grupy/segmenty wg określonego kryterium) transakcji on-line Innowacyjne przejęcia nowych rynków zbytu i nowe strategie marketingowe, a także budowa baz danych (Big Data) Rozwój metod i umiejętności modelowania i optymalizacji procesów biznesowych jako fundamentu rozwoju e-biznesu

20 Świat w przyszłości. Prognoza kondycji e-biznesu na świecie. Przyszłość projekcja ścieżki rozwoju: sektory biznesu Największy potencjał z wdrożenia technologii ICT w sektorach: energetycznym, przemysłowym (metalowy) oraz transportowym - najwyższy wzrost efektywności, także w przemyśle ciężkim, chemicznym i papierniczym. ICT to zielona technologia nieszkodliwa dla środowiska. Umożliwia osiągnięcie: zrównoważenia produkcji trend coraz większego udziału kapitału ICT w innych czynnikach produkcji. inteligentnych systemów transportu z inteligentnym otoczeniem niższe koszty i wyższa efektywność transportu, nowe rozwiązania logistyczne inteligentnej dystrybucji energii transformacja sektora energetycznego pod względem procesów dystrybucji energii oraz mierzenia jej zużycia OECD dostrzegła ogromny potencjał TIK w dziedzinie zdrowia, którego rozwój może zapewnić wyższą jakość usług, zmniejszenie kosztów i wprowadzenie całkowicie nowych sposobów opieki nad chorym, diagnostyki, leczenia i pielęgnacji

21 Świat w przyszłości. Prognoza kondycji e-biznesu na świecie. Przyszłość projekcja ścieżki rozwoju: standaryzacja i interoperacyjność Interoperacyjność jest rozumiana jako niezależność warstw: biznesowej, operacyjnej i technologicznej od stosowanych globalnie rozwiązań sprzętowych i programowych, tu: wielowarstwowa infrastruktura zawierająca techniczną, semantyczną oraz biznesową zgodność systemów e-biznesowych zaprzęgniętych do współpracy gospodarczej. Standaryzacja musi spełnić wymagania biznesowe: sektora przemysłu, gospodarek poszczególnych krajów wszystkich sektorów biznesu wraz z sektorem MSP.

22 Świat w przyszłości. Obserwowalne trendy rozwojowe na świecie i ich wpływ na trendy rozwojowe w Polsce. Nowe kierunki rozwoju sektora e-biznesu: Internet Przedmiotów (Rzeczy) heterogeniczne środowisko sprzętowo informatyczne, w którym odpowiednio skonfigurowane, zdalnie monitorowane i zarządzane zespoły sensorów (najczęściej w technologii RFID) połączone w sieć umożliwiającą interpretację zdarzeń fizycznych i/lub wirtualnych pozwala na automatyczną interakcję przedmiotów i zasobów je wspierających (bez konieczności interwencji człowieka). technologie identyfikacyjne i sensoryczne urządzenia automatyki i robotyki wspierające specyficzne (pod) procesy współpracy biznesowej nowe modele biznesowe produkcji wykorzystujące drukowanie 3D (szczególnie w branży opakowań, produkcji drobnych przedmiotów w krótkich seriach produkcyjnych) mikropłatności i płatności mobilne (w tym wykorzystujące technologię NFC) Big Data

23 Świat w przyszłości. Najnowsze i najciekawsze przykłady technologii posiadających potencjał technologii kroczących stanowią np.: technologie syndykacji treści w sieci, Web Semantic, Big Data itp. Zmiana podejścia do przesyłanych informacji z typów prostych na bardziej złożone związane z komunikacją z e-administracją. Złożone struktury dokumentów elektronicznych zawierające meta dane oraz podpisy elektroniczne i znaki czasu. Standardy interoperacyjności dokumentów elektronicznych Oparte na RFID, NFC Gartner - najbardziej oczekiwane w ciągu najbliższych 2 5 lat technologie to: wbudowane w pamięć systemy zarządzania bazami systemy kontroli gestykulacji wirtualni asystenci technologia NFC cloud computing systemy kontroli strumieni aktywności profesjonalny druk 3D metody autentykacji biometrycznej rozpoznawanie mowy

24 Świat w przyszłości. Gartner - 10 strategicznych trendów technologii w 2014: (sympozjum ITxpo w październiku 2013) 1. różnorodność i zarządzanie urządzeniami mobilnymi (wobec lawinowego wzrostu tych urządzeń) 2. aplikacje i wtyczki urządzeń mobilnych 3. Internet Przedmiotów 4. brokering usług ICT w chmurze hybrydowej 5. architektura chmura / klient 6. obiekty definiowane programowo (Software Defined Anything SDx, standaryzacja przez definiowanie) 7. era chmury osobistej (personal cloud) 8. skalowalność ICT w przestrzeni internetu 9. inteligentne urządzenia (smart machines) 10. drukowanie 3D

25 Świat w przyszłości. Gartner - w dłuższej perspektywie czasowej oczekiwane jest pojawienie się bądź rozwój technologii m.in. z obszarów: biowydruki 3D samodzielne pojazdy technologie neurobusiness skanery 3D mobilne roboty automatyczne tłumaczenie mowy między językami naturalnymi odpowiedzi na pytania w języku naturalnym udzielane w języku naturalnym ubraniowe (wkomponowane w ubranie) interfejsy użytkownika konsumencki wydruk 3D przetwarzanie danych zdarzeń złożonych analizy treści (content analytics) usługi komunikacji maszyna maszyna mobilny monitoring stanu zdrowia rzeczywistość wirtualna telematyka konsumencka Big Data

26 Świat w przyszłości. Gartner: technologie wschodzące i ich cykle życia

27 Świat w przyszłości. Do kluczowych trendów należeć będzie wykorzystywanie urządzeń mobilnych w handlu elektronicznym czy mediów społecznościowych. Szczególne znaczenie dla rozwoju firm usługowych mają: technologie wspierające komunikację wewnątrz przedsiębiorstwa (zarządzanie informacją, komunikacja poprzez pocztę elektroniczną, telefony komórkowe) technologie wspomagające kontakt pomiędzy firmą a klientami (strony internetowe, narzędzia e-commerce) wykorzystanie komputerów osobistych tworzenie baz danych i systemów zarządzania nimi umożliwi analizę zachowań klientów i ich preferencji systemy zarządzania składowaniem w czasie rzeczywistym.

28 Polska w przyszłości - OECD polskie firmy szczególnie mocno zaznaczyły swoje tendencje rozwojowe w: produkcji oprogramowania gier strategicznych, komunikacji biznesowej on-line aplikacjach dla dostępu warunkowego do zasobów cyfrowych. styk biznesu z administracją - pole do pojawienia się nowych idei i propozycji ciekawych rozwiązań. Niezwykle ważnym obszarem rozwoju wymagającym wsparcia Państwa będą w najbliższych latach procesy wdrażania nowych przepisów dotyczących elektronicznego fakturowania w dostawach publicznych oraz zmian w całym obszarze zamówień publicznych (m.in. pełna elektronizacja procesów przed- i poprzetargowych). Niezbędny będzie rozwój nowych usług z tym związanych, w tym celu Państwo jako podmiot odpowiedzialny za wdrożenie nowych przepisów będzie również odpowiedzialne za ich wykonalność. Państwo mocą decyzji Komisji Europejskiej może i powinno wykorzystać do wsparcia tych procesów dostępne fundusze europejskie. Wynikająca z diagnoz sytuacji rynkowej konieczność budowania (wzrostu) kompetencji e-biznesowych

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Waldemar Kessler Managed Services Sales Leader, Global Technology Services Agenda Chmura dziśi jutro -oczekiwania rynku Kryzys

Bardziej szczegółowo

Industry 4.0. Kolejny etap rozwoju epoki przemysłowej

Industry 4.0. Kolejny etap rozwoju epoki przemysłowej Industry 4.0 Kolejny etap rozwoju epoki przemysłowej Wzrost PKB w epoce przemysłowej 45 40 35 30 25 Elektronika cyfrowa 20 15 10 Początek epoki przemysłowej Elektryfikacja Elektronika 5 10 1700 1750 1800

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi

Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi Prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski Prof. Krzysztof Rutkowski 1 Czasy Duplologistyki w Polsce skończyły

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany?

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? 2012 Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? Borys Glass-Brudziński Marek Kosno Wizja rozwoju e-usługi Gdańsk, 07 listopada 2012 E-usługa i E-firma E-usługi

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020

Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020 Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020 Białystok 27.06.2014 Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego E-commerce E-commerce Europejski Fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców 2011 Anna Tarnawa Kierownik Sekcji Badań i Analiz Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców Warszawa, 22 listopada 2011 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Otoczenie biznesu międzynarodowego Nowe technologie

Otoczenie biznesu międzynarodowego Nowe technologie Otoczenie biznesu międzynarodowego Nowe technologie TEMATYKA ZAJ ĘĆ prof.andrzej Sznajder Charakterystyka Nowej Gospodarki, cyfrowi konsumenci, rozwój Internetu na świecie, wpływ Internetu i technologii

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce?

Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce? Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce? Wojciech Cellary Katedra Technologii Informacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Mansfelda 4, 60-854 Poznań

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

dla Banków Spółdzielczych

dla Banków Spółdzielczych dla Banków Spółdzielczych Sprostać wyzwaniom Wyzwania w obszarze ZKL Działanie w ciągłym procesie zmian i szybko podejmowanych decyzji oraz wysokie oczekiwania kwalifikacyjne i kompetencyjne wobec pracowników

Bardziej szczegółowo

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce Tematy zajęć Historia Logistyki Paweł Tura l Fazy rozwoju logistyki l Determinanty rozwoju i wzrostu znaczenia logistyki Faza startu i budzenia się logistyki l Okres : II połowa lat 50 l Logistyka (dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Autor: Marcin Kłak Wstęp Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych 1.1. Rola i znaczenie wiedzy 1.1.1. Pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla e-biznesu: czas na decyzje strategiczne.

Edukacja dla e-biznesu: czas na decyzje strategiczne. Edukacja dla e-biznesu: czas na decyzje strategiczne. 1 dr inż. Wojciech Winogrodzki przewodniczący Rady Północno-Wschodniego Klastra Edukacji Cyfrowej prezes Zarządu T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw / redakcja naukowa Barbara Ocicka. Warszawa, cop Spis treści

Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw / redakcja naukowa Barbara Ocicka. Warszawa, cop Spis treści Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw / redakcja naukowa. Warszawa, cop. 2017 Spis treści Wprowadzenie 11 CZĘŚĆ I Trendy rozwojowe w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw 17

Bardziej szczegółowo

W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach.

W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach. W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach. Anna Sobańska Dyrektor Sektora Publicznego, Dyrektor Sektora Komercyjnego PARTNERZY STRATEGICZNI PARTNER MEDIALNY ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Droga do Cyfrowej Szkoły

Droga do Cyfrowej Szkoły Droga do Cyfrowej Szkoły O czym dziś opowiem? Współczesny świat stawia wyzwania Trendy a cyfrowa szkoła Kluczowe kompetencje we współczesnym świecie Europejska Agenda Cyfrowa Rozwój sieci szerokopasmowej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie Warszawa, 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie sektora MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie sektora MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie 2014-2020 Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Efekty wsparcia przedsiębiorstw w perspektywie 2007-2013 ze wsparcia EFS skorzystało

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA PROFILU MENEDŻER INNOWACJI PROJEKTU INMA

PROGRAM NAUCZANIA DLA PROFILU MENEDŻER INNOWACJI PROJEKTU INMA PROGRAM NAUCZANIA DLA PROFILU MENEDŻER INNOWACJI PROJEKTU INMA INMA THEMATIC AREAS 1.Zarządzanie Strategiczne 2. Zarządzanie Kapitałem Ludzkim 5. Nowe Technologie 3. Zarządzanie Wiedzą 4 Społeczna Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz Czynniki sukcesu w e-biznesie dr Mirosław Moroz Plan wystąpienia Sukces niejedno ma imię Czynniki sukcesu w e-biznesie ujęcie modelowe Składowe modelu Podsumowanie Sukces niejedno ma imię Tym, co wiąże

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

Jakich liderów i jakich technologii potrzebuje biznes w dobie cyfrowej transformacji?

Jakich liderów i jakich technologii potrzebuje biznes w dobie cyfrowej transformacji? Mariusz K.Kaczmarek 11 czerwca 2015 Jakich liderów i jakich technologii potrzebuje biznes w dobie cyfrowej transformacji? Nasza misja CompFort Meridian Polska dostarcza innowacyjne usługi i rozwiązania,

Bardziej szczegółowo

Efektywność i bezpieczeństwo biznesu morskiego - impulsy dla wdrożeń IT

Efektywność i bezpieczeństwo biznesu morskiego - impulsy dla wdrożeń IT Efektywność i bezpieczeństwo biznesu morskiego - impulsy dla wdrożeń IT wykorzystanie technologii ICT dziś systemy automatyki przemysłowej oraz sensory pozwalają na zdalne monitorowanie pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach IT W FIRMIE ADAM LASKOWSKI IT W FIRMIE SPIS TREŚCI: CEL ISTNIENIA IT UMIEJSCOWIENIE IT W ORGANIZACJI STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości Szybka i trafna ocena potrzeb nabywców nieruchomości Pełen obraz procesu sprzedaży oraz umiejętność kontroli całego procesu

Bardziej szczegółowo

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi Co niesie administracji chmura obliczeniowa? dr inż. Dariusz Bogucki Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, 3 października 2012 r. Paradoks wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania kognitywne to nie tylko software...

Rozwiązania kognitywne to nie tylko software... Rozwiązania kognitywne to nie tylko software... Piotr Beńke Dyrektor działu Rozwiązań Sprzętowych IBM Polska Watson Warsaw Summit 2017 Dane transformują branże jak i zawody DANE SŁUŻBY ZDROWIA DANE RZĄDOWE

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo specjalne

Bezpieczeństwo specjalne Jesteśmy jednym z największych integratorów rozwiązań informatycznych, łączymy produkty własne z rozwiązaniami oferowanymi przez innych producentów sprzętu i oprogramowania. Świadczymy najwyższej jakości

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

PRZEŁOMOWA INNOWACJA CYFROWA KLUCZ DO SPECJALIZACJI PRZEMYSŁOWEJ ISTOTA ROZWOJU CYFROWEGO INFRASTRUKTURY I PRZEMYSŁU

PRZEŁOMOWA INNOWACJA CYFROWA KLUCZ DO SPECJALIZACJI PRZEMYSŁOWEJ ISTOTA ROZWOJU CYFROWEGO INFRASTRUKTURY I PRZEMYSŁU PRZEŁOMOWA INNOWACJA CYFROWA KLUCZ DO SPECJALIZACJI PRZEMYSŁOWEJ ISTOTA ROZWOJU CYFROWEGO INFRASTRUKTURY I PRZEMYSŁU IDENTYFIKACJA BARIER BUDOWA FUNDAMENTÓW SPOŁECZNYCH INNOWACYJNOŚCI CEL 2: BUDOWA SPECJALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania. Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r.

Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania. Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r. Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r. Informacje ogólne Szkolenia zewnętrzne przygotowywane

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS

dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako e-urząd zorientowany usługowo dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS 1 Cel prezentacji Celem prezentacji jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do Innowacja w przedsiębiorczości Andrzej Zakrzewski Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości andrzej.zakrzewski@inkubatory.pl Innowacja Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE

NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE Przewodnik dla przedsiębiorców o nowych możliwościach finansowania z programu Instrument dla MŚP w ramach Horyzontu 2020 80 mld euro na innowacje! HORYZONT 2020 to największy

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE OTWARTE W POLSKIM PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

INNOWACJE OTWARTE W POLSKIM PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM INNOWACJE OTWARTE W POLSKIM PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM prof. UWM, dr hab. Małgorzata Juchniewicz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 1. Główne tendencje: Wprowadzenie stale rosnąca złożoność otoczenia

Bardziej szczegółowo

RPO ŁÓDZKIE. 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach

RPO ŁÓDZKIE. 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach FUNDUSZE UNIJNE Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania, aplikacji i realizacji

Bardziej szczegółowo

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość ść : Szał Internetu Przyszłość Internetu a zwłaszcza ebiznesu Cechy i rzeczywistość sklepu internetowego Logistyka: teoria a praktyka w wirtualnym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Aspekty upowszechniania informacji

Aspekty upowszechniania informacji Aspekty upowszechniania informacji 1.Komunikacja międzyludzka informacje teoretyczne Mały słownik języka polskiego podaje, że: komunikować oznacza podać coś do wiadomości; przekazywać jakąś informację,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału internetu

Wykorzystanie potencjału internetu Wykorzystanie potencjału internetu Blok 11 Internet a przedsiębiorczość podejście holistyczne Internet właściwie ICT information and telecommunication technologies połączenie technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja FusionSystem

Prezentacja FusionSystem Prezentacja FusionSystem sierpień 2014 1 O systemie System zarządzania marketingiem FusionSystem powstał jako odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie firm na usługi reklamy w Internecie. Połączenie zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 25.09.2015/609

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 25.09.2015/609 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 25.09.2015/609 2015 1.1. Polski przedsiębiorca cyfrowy czy analogowy? Jak podaje Konfederacja Lewiatan, aż 26% mikro i 9% firm małych przyznaje, że nie korzysta

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016)

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) 1. Jak można zdefiniować i określić istotę logistyki? 2. Geneza i historyczne

Bardziej szczegółowo

Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki

Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki Gliwice, 22 listopada 2013 Plan prezentacji 1. Kim jesteśmy? 2. Co zrobiliśmy? 3. Co przed nami? 2 Grupa Euro-Centrum Skoncentrowana jest

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa administracja Jak zaoszczędzić dzięki nowoczesnym IT?

Cyfrowa administracja Jak zaoszczędzić dzięki nowoczesnym IT? Cyfrowa administracja Jak zaoszczędzić dzięki nowoczesnym IT? Cloud computing? The interesting thing about cloud computing is that we've redefined cloud computing to include everything that we already

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn, 2829 listopada 2013 r. Cele programu Cel główny: Wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społecznogospodarczego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34

Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34 Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34 2 W 2012 r. sprzedaż kanadyjskich przedsiębiorstw dóbr i usług drogą internetową osiągnęła wartość 122

Bardziej szczegółowo