(wszystkie dane liczbowe w tys. zł)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(wszystkie dane liczbowe w tys. zł)"

Transkrypt

1 (wszystkie dane liczbowe w tys. zł)

2

3 DOCHODY + PRZYCHODY PLAN WYKONANIE DOCHODY (94,1%) PRZYCHODY (54,4%) RAZEM (91,9 %) WYDATKI + ROZCHODY PLAN WYKONANIE WYDATKI (92,2%) ROZCHODY (98,3%) RAZEM (92,4%) WYNIK BUDŻETU = - 846

4 PRZYCHODY PLAN ROZCHODY ROZCHODY PLAN WYKONANIE KREDYTY BANKOWE (82,6 %) POŻYCZKI WFOŚiGW (23,9 %) SPŁATA POŻYCZKI PRZEZ ZZOZ (0,0 %) WOLNE ŚRODKI Z 2012 r ( 100,0 %) SPŁATY RAT POŻYCZEK I KREDYTÓW, w tym: Kredyty zaciągnięte we wcześniejszych latach Pożyczki zaciągnięte we wcześniejszych latach WYNIK WYKONANIE (98,3 %) (98,2%) (100%)

5 18% 5% 4% % - WY UDZIAŁ WYKONANIA WG ŹRÓDEŁ DOCHODÓW 3% 1% 1% 4% SUBWENCJE UDZIAŁ W PODATKACH DOTACJE OPŁATY ZA POBYT DPS-y UNIJNE OPŁATA KOMUNIKACYJNA % UDZIAŁ W DOCHODACH SP 22% 42% POMOC FINANSOWA POZOSTAŁE

6 3500 Podatek doch. od os. fizycznych plan wyk ( 96,4% ) udział w podatku średnia m-czna niedobór

7 Plan : Wyk.: 203 3,6% Pomimo kilkukrotnych prób sprzedaży n/w nieruchomości nie znalazły nabywców: Zaolzianka Istebna Międzyświeć działki 3,5 ha ZZOZ nieczynne obiekty ( pralnia, kuchnia) 500 Strumień filia ZSR Międzyświeć 400 Bielska 10

8 50% STRUKTURA WYDATKÓW W UJĘCIU % WYNAGRODZENIA 14% DOTACJE WYDATKI JEDNOSTEK MAJĄTKOWE - INWESTYCJE 0% MAJĄTKOWE - DOTACJE OBSŁUGA DŁUGU 1% 2% 1% 7% 11% 14% NIEWYGASAJĄCE 359 MAJĄTKOWE - ZAKUPY POZOSTAŁE

9 WYDATKI WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLAN WYKONANIE % wykonania / wydatki ogółem oświata ,4 pomoc społeczna + urząd pracy ,5 drogi ,2 administracja publiczna ( starostwo) ,9 bezpieczeństwo publiczne ( w tym m.in ,8 straż pożarna ) ochrona zdrowia (składki zdrowotne dla ,4 bezrobotnych) działalność usługowa ( geodezja + nadzór ,5 budowlany) kultura ,2 obsługa długu ( odsetki + prowizje) ,9 gospodarka nieruchomościami ,7 Leśnictwo + rolnictwo ,3 kultura fizyczna i sport ,1 ochrona środowiska ,05 turystyka ,04 SUMA:

10 W TRAKCIE ROKU ZACIĄGNIĘTO ( uruchomiono) KREDYTY BANKOWE W WYS , ING, 10 lat, oproc. 3,34%, marża 0,74% Cel: finansowanie inwestycji oraz remontów: Przebudowa drogi powiatowej nr 2636 S w Zabłociu, Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu, Termomodernizacja PDPS w Pogórzu filia Bursztyn w Kończycach Małych NORDEA, 10 lat, oproc. 4,75%, marża 2,15% Cel: Termomodernizacja budynku głównego PDPS Feniks w Skoczowie W 2014 r. uzyskano premię termomodernizacyjną w wys. 145

11 POŻYCZKI w wys. 545 tys. zł WFOŚiGW, 10 lat, 4,51% Cel: Termomodernizacja budynku głównego PDPS Feniks w Skoczowie ( umowa ), WFOŚiGW, 10 lat, 4,28 % Cel: Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie

12 45 MLN ZŁ ZADŁUŻENIE POWIATU W LATACH , ,2 35,2 34, , ,0 13,5 17,3 14, ,0 4,2 3,9 5,2 5, Zadłużenie Powiatu Koszt obsługi długu ( raty + odsetki) Zadłużenie Powiatu - 22,6 % wykonanych dochodów ( limit 60%) Koszt obsługi długu Powiatu - 3,8% ( limit 15%)

13 Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

14 Wydatki majątkowe (łącznie ) w podziale na kierunki finansowania: drogi powiatowe (55,31%) domy pomocy społecznej (25,54%) oświata i wychowanie (10,82%) szpital (3,19%) drogi wojewódzkie ( 1,84%) starostwo (1%) 93 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,71%) 68 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,52%) 67 - placówki opiekuńczo-wychowawcze (0,51%) 72 -pozostałe (0,55%) 25,54% 10,82% 1,84% 3,19% 1,01% 0,71% 0,52% 55,31% 0,51% 0,55%

15 pomoc finansowa gmin dotacje WFOŚiGW, NFOŚiGW 14 - Fundusz Wsparcia PSP środki unijne kredyty i pożyczki środki własne obligacje

16 W ramach zadania przebudowano ul. Długą na odcinku ok. 1,3 km od skrzyżowania z drogą powiatową -ul. Bielska do rejonu wiaduktu kolejowego (z wyłączeniem odcinka od skrzyżowania z ul. Jałowcową do skrzyżowania z ul. Skrajną), w tym: wybudowano jednostronny chodnik, przebudowano przepusty, przebudowano 5 skrzyżowań i poboczy, wykonano odwodnienie pasa drogowego, wykonano oznakowanie poziome i pionowe oraz bariery ochronne, przebudowano sieci: wodociągową, gazową i energetyczną

17 środki własne 35% Łączny koszt inwestycji (4.141) sfinansowano: środki unijne 65%

18

19 Rezerwa subwencji ogólnej Przebudowa mostu nad rzeką Puńcówka w ciągu Al. Łyska w Cieszynie ( koszt ) Zakres przeprowadzonych robót, po rozbiórce dotychczasowego mostu, obejmował budowę/przebudowę m.in.: nowego obiektu, murków regulacyjnych na rzece Puńcówka w rejonie obiektu, skrzyżowań z ul. St. Żeromskiego oraz z ul. Błogocką, zatok autobusowych, chodników wzdłuż Al. Łyska, ul. St. Żeromskiego oraz Błogockiej, sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Łyska i ul. St. Żeromskiego.

20 Łączny koszt inwestycji (3.478) sfinansowano: środki własne Miasto Cieszyn budżet państwa (RSO)

21

22

23 PDPS Feniks w Skoczowie (1.739) Zakres robót budowlanych: docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, wykonanie instalacji solarnej, przebudowa wewnętrznej instalacji c.o.. wykończenia elewacji ścian z wymianą stolarki okiennej i pokrycia dachowego w budynku Kaplicy, montaż klap dymnych w klatkach schodowych budynku głównego, wykonania instalacji RTV w budynku głównym.

24 PDPS Feniks w Skoczowie Łączny koszt inwestycji (1.739) sfinansowano: środki własne kredyt termomodernizacyjny (premia termomodernizacyjna - 145,5) pożyczka WFOŚiGW ( po spłacie min. 50% może być umorzona do 45%) dotacja WFOŚiGW Kosztorys inwestorski opiewał na kwotę Ostateczna struktura finansowania: 868 do spłaty 50,0% 618 bezzwrotne 35,5% 253 własne 14,5%

25 PDPS Feniks w Skoczowie

26 Filia Bursztyn w Kończycach Małych (1.799) Zakres przeprowadzonych robót termomodernizacyjnych w budynku mieszkalnym i administracyjnym: przebudowa instalacji co. i kotłowni z wymianą hydroforu, remont wewn. instalacji z.w.u. i c.w.u. wraz z instalacją solarną, rozbudowa i przebudowa wewn. instalacji gazu, docieplenie ścian zewnętrznych, remont i docieplenie dachu i stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, odwodnienie fundamentów wykonanie instalacji elektrycznej.

27 Filia Bursztyn w Kończycach Małych Łączny koszt inwestycji (1.799) sfinansowano: Dotacja NFOŚiGW (1.571) 87,3% środki własne (228) 12,7% Kosztorys inwestorski opiewał na kwotę 3.650

28 Filia Bursztyn w Kończycach Małych

29 Modernizacja elewacji budynków Elewacja budynku szkoły ZSEG (I etap) - 424

30 Budynek A ZSTiO w Skoczowie - 364

31 Drogi wewnętrzne ZST w Cieszynie - 346

32 Przebudowa systemu kanalizacyjnego w śródmieściu Cieszyna na terenie ZS im. Szybińskiego - 54

33 Z uwagi na niewydolność dotychczasowego sprzętu informatycznego przeniesiono dane do jednego nowoczesnego serwera. Zakupiono sprzęt wraz z oprogramowaniem i wykonano usługę wdrożenia. Wartość całkowita zadania 349 ; płatność rozłożona na 3 raty w 2013 zapłacono I ratę.

34 853 dla U.Marszałkowskiego - Przebudowa skrzyżowania w Ustroniu Nierodzimiu 634 dla Gminy Zebrzydowice - Budowa chodnika przy ul. Sobieskiego w Kaczycach 450 dla Gminy Hażlach - Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych ( ul. Główna w Zamarskach i ul. Cieszyńska w Pogwizdowie) 417 dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie (dokończenie remontu I piętra pawilonu łóżkowego - oddział chorób zakaźnych i pulmologicznych)

35

36 Wydatki remontowe ( 5.010) drogi powiatowe 3209 placówki oświatowe 734 drogi powiatowe, dotacje dla Gmin 483 placówki opieki społecznej 447 inne 137

37 chodnik ul. Bielska w Chybiu ( 0,5 km) 140 ul. Skoczowska w Ustroniu ( 0,7 km nowa nawierzchnia)

38 remonty cząstkowe 1234 ul. Sobieskiego w Kaczycach 0,7 km 357 ul.bielska w Zabłociu 0,2 km 473 ul. Ochabska w Kiczycach 0,9 km 375 ul. Bielska w Chybiu 0,6 km ul.szpotawicka w Górkach Wielkich 0,6 km

39

40

41

42

43

44 250 Nakłady remontowe w placówkach oświatowych, łącznie 734, w tym m.in: ZSTiO ZSEG Cieszyn Skoczów (225) ( 90) ZPSWR Cieszyn ( 61 ) ZS Cieszyn ( 32 ) ZSGH Wisła ( 26)

45

46

47

48 Wymiana skrzynek bezpiecznikowych i pionu instalacji elektrycznej w ZST Cieszyn, Wymiana i remont rozdzielni prądu w Internacie, w kuchni oraz wymiana instalacji odgromowej w ZSGH Wisła, Malowanie dachu ZSEG Cieszyn,

49

50 Remonty w placówkach pomocy społecznej (łącznie 426 ): DPS Pogórze, m.in: remont i częściowa wymiana istniejącej konstrukcji dachu skrzydła zachodniego w budynku mieszkalnym DPS Pogodna Jesień Cieszyn, m.in: remont posadzek na korytarzach domu DPS Feniks Skoczów, m.in: remont klatek schodowych

51

52

53 PROJEKTY UNIJNE W 2013 r. trwała realizacja 25 projektów unijnych, na poczet których pozyskano 5.530, wydatkowano Realizację 8 projektów zakończono, pozostałe 17 są kontynuowane, w tym: - 13 jednostki oświatowe ( 3 zakończone) - 7 Urząd Pracy ( 3 zakończone) - 4 Starostwo - 1 pomoc społeczna

54 Dochody pozyskane z UE w latach w podziale na dochody majątkowe i bieżące , w tym oświata , w tym oświata , w tym oświata , w tym oświata , w tym oświata majątkowe bieżące

55 ALGORYTM SUKCESU W ZAWODZIE ZS CIESZYN Okres realizacji: Wartość projektu: 707 Plan wydatków: 265 Wykonanie w 2013: 242 W ramach projektu realizowane były: - zajęcia z informatyki, - AIKIDO, - Język angielski, - Kółka matematyczne, - Doradztwo zawodowe, - Warsztaty psychologiczne.

56 Innowacyjne i kreatywne rozwiązania w przemyśle samochodowym Techniczne zaplecze ich wykorzystania w nowoczesnych pojazdach ZSZ Skoczów Okres realizacji: Wartość projektu: 226 Plan wydatków: 220 Wykonanie w 2013: uczniów z klas III i IV technikum Rezultaty projektu : wzrost umiejętności posługiwania się językiem angielskim zawodowym, uzyskanie Certyfikatu znajomości języka hiszpańskiego w stopniu podstawowym, zdobycie certyfikatu Europass Mobilność, poznawanie kultury pracy i praktyk stosowanych w europejskich firmach, zwiększenie szans na polskim i europejskim rynku pracy,

57 MAM ZAWÓD MAM PRACĘ W REGIONIE realizowany przez Wydział Edukacji Okres realizacji: Wartość projektu: Plan wydatków 2013: Wykonanie 2013: Działania realizowane w ramach projektu m.in.: usługa doradztwa indywidualnego 453 uczniów, 177 doposażenie pracowni w materiały dydaktyczne 176 kurs prawa jazdy kat. B 150 uczniów, 84 kurs barmański 70 uczniów, 65 kurs baristyczny Latte Art 55 uczniów, 49 kurs spawania metodą MAG -25 uczniów, 26 kurs operatorów maszyn m.in. budowlanych 22 uczniów, 22 kurs grafiki komputerowej 28 uczniów, 12

58 INNOWACYJNY SYSTEM WSPOMAGANIA SZKÓŁ w POWIECIE CIESZYŃSKIM realizowany przez Wydział Edukacji Okres realizacji: Wartość projektu: Plan wydatków 2013: 283 Wykonanie 2013: 59 Działania realizowane w ramach projektu m.in.: Opracowanie nowych procedur i narzędzi merytorycznych, Diagnoza potrzeb, Doskonalenie pracy nauczyciela ( m.in. warsztaty, spotkania, konsultacje, wykłady), Przełożenie nowych umiejętności na szkolną praktykę, Lokalne sieci współpracy i samokształcenia,

59 PROJEKTY UNIJNE realizowane przez Urząd Pracy W 2013 r. realizowano 7 projektów unijnych: Zyskaj Pracę 398 Nowa jakość nowe możliwości IV 76 Kierunek przedsiębiorczość - 63 Kolorowe jutro 28 Nowa jakość nowe możliwości III 18 Języki nam nie obce 12 Dobry staż i pracę masz - 10 Łączne wykonanie wydatków - 605

60 Okres realizacji: Wartość projektu: 641 Plan wydatków 2013: 453 Wykonanie w 2013: 398 Uczestnicy projektu: 51 osób bezrobotnych do 25 roku życia W ramach projektu odbyły się: Warsztaty umiejętnego poruszania się na rynku pracy Staże 9-cio miesięczne u pracodawców W wyniku realizacji projektu zatrudnienie podjęły 42 osoby, tj. 83% efektywności zatrudnieniowej

61 Wykonanie 88 W imprezach kulturalnych ( 5 imprez ) tj. koncertach, prelekcjach oraz degustacjach potraw uczestniczyło 1,5 tys osób.

62 OCENA SPRAWOZDAŃ POWIATU PRZEZ NIEZALEŻNE PODMIOTY

63 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach uchwałą z dnia 25 kwietnia 2014 r. wydała pozytywną opinię ( bez uwag) o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 r.,

64 Niezależny Biegły Rewident w wydanej opinii z dnia r. stwierdził, iż sprawozdanie finansowe Powiatu za rok 2013 we wszystkich istotnych aspektach: przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Powiatu, zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne z przepisami prawa i postanowieniami statutu Powiatu

65 W ogólnopolskim rankingu Związku Powiatów Polskich na najlepszy Powiat, Powiat Cieszyński zajął 2 miejsce za 2013 r. w kategorii powyżej 120 tysięcy mieszkańców. W dniu r. na Kongresie Regionów w Świdnicy, Starostowie odebrali nagrodę w postaci pucharu i dyplomu.

Opracowanie: Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego we Wrześni mgr Beata Walkowiak Naczelnik Wydziału Finansowego Anna Matuszak Podinspektor w

Opracowanie: Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego we Wrześni mgr Beata Walkowiak Naczelnik Wydziału Finansowego Anna Matuszak Podinspektor w Uczestnik akcji Przejrzysta Polska SKĄD MSMY PIENIĄDZE I NS CO JE WYDSJEMY? BUDŻET POWISTU WRZESIŃSKIEGO STSN NS 31.08.2005 Opracowanie: Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego we Wrześni mgr Beata Walkowiak

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji POWIAT DRAWSKI 2006-2010 Kadencja pod znakiem inwestycji Przewodniczący Rady Stanisław Mikołajczyk Szanowni Państwo, pod koniec 2006 roku odbyły się wybory do wszystkich szczebli samorządów w Polsce. W

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 marzec 2013 1 SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 3 II. DOCHODY GMINY 5 III. WYDATKI GMINY 14 IV. REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dochodów i wydatków w roku 2011 - wg działów klasyfikacji budŝetowej.

Zestawienie dochodów i wydatków w roku 2011 - wg działów klasyfikacji budŝetowej. STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ ORAZ ODNIESIENIE SIĘ DO WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH, WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETOWYCH ORAZ ODNIESIENIE SIĘ DO PROGRAMÓW WIELOLETNICH. Zestawienie dochodów i wydatków w roku 20 - wg

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU... 234 INNE JEDNOSTKI...

ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU... 234 INNE JEDNOSTKI... SPIS TREŚCI ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO... 38 I. REALIZACJA DOCHODÓW... 39 II. REALIZACJA WYDATKÓW... 50 III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE z budżetu miasta Pyskowice za 2012r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień realizacji budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Pisz, 02 marzec 2007 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu piskiego na

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK DOCHODY : Plan dochodów budżetu ogółem w kwocie 9.562.976,70 zł wykonano w kwocie 9.645.666,52 zł tj. 100,9 % z tego:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami przypomina budżet każdego gospodarstwa domowego. Dochody i przychody to wpływy do portfela

Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami przypomina budżet każdego gospodarstwa domowego. Dochody i przychody to wpływy do portfela Celem niniejszego informatora jest przybliżenie Państwu podstawowych zagadnień z zakresu budżetu oraz zasad prowadzenia gospodarki finansowej Naszego Powiatu. Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Rada Gminy OŜarowice Uchwałą Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku uchwaliła budŝet Gminy OŜarowice na 2007 rok zamykający się po

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK Zarządzenie nr 718/06 Burmistrza Gostynia z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 19 marca 2010r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 19 marca 2010r. ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice Dziedzice za 2009 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.. w sprawie uchwalenia budżetu Żarskiego na rok 2005. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia 3 czerwca 211 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 21 rok Wysoka Rado, w 21 roku podjęto 4 uchwał w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 Wnosi Zarząd Województwa Katowice 2004 rok Spis treści strona I II Część opisowa projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok... 4 Materiały informacyjno-porównawcze

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2006 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr XXXIV/218/05 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2005 roku, w

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU. Starostwo Powiatowe w Kielcach AL. IX WIEKÓW KIELC 3 25-516 KIELCE SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

BUDŻET POWIATU. Starostwo Powiatowe w Kielcach AL. IX WIEKÓW KIELC 3 25-516 KIELCE SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? 2011 BUDŻET POWIATU Starostwo Powiatowe w Kielcach AL. IX WIEKÓW KIELC 3 25-516 KIELCE SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? KIELCE 2011 Szanowni Państwo, Broszura ta jest kontynuacją cyklu rozpoczętego

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok Uchwałą Nr IV/1/07 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 07 lutego 2007 roku uchwalony został budżet Gminy na 2007 rok. Stosownie

Bardziej szczegółowo