Jak być przedsiębiorczym na rynku pracy?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak być przedsiębiorczym na rynku pracy?"

Transkrypt

1 I 1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 2 I Materiały szkoleniowe z zestawami ćwiczeń do pracy własnej dla uczestników szkolenia Materiały współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy). PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Redakcja: Katarzyna Horodnicza Recenzja i konsultacja merytoryczna: dr Katarzyna Skierska-Pięta Korekta: Anna Strożek Skład: Joanna Skrońska Projekt okładki: Joanna Skrońska Wydawca: Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. sp. k. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej Łódź tel Łódź 2013 ISBN Druk: PIKTOR Szlaski i Sobczak Spółka Jawna ul. Tomaszowska Łódź

3 I 3 Wstęp Przedsiębiorczość, czyli jak sobie radzić na rynku pracy Działalność gospodarcza podstawowe pojęcia Przedsiębiorca kim jest i jakie zasady go obowiązują Czym jest działalność gospodarcza? Znaczenie mikro i małych przedsiębiorstw w gospodarce Wybór formy prawnej działalności gospodarczej Indywidualna działalność gospodarcza (firma jednoosobowa) Spółki Spółdzielnia Rejestracja własnej działalności gospodarczej Możliwości pozyskania dofinansowania na prowadzenie działalności gospodarczej Dofinansowanie z Powiatowych Urzędów Pracy Fundusze poręczeniowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (UE) Zakończenie Bibliografia... 67

4 I 4

5 I 5 Niniejsze materiały pt. Jak być przedsiębiorczym na rynku pracy? powstały na potrzeby szkolenia w ramach projektu Niepełnosprawni społecznie i zawodowo wsparcie niepełnosprawnych w wieku lat na śląskim rynku pracy. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy). Celem niniejszych materiałów jest wzmocnienie kompetencji społecznych i zawodowych osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Dzięki prowadzonym szkoleniom uczestnicy projektu będą mogli rozwijać wiedzę i umiejętności, a także wzmacniać swój potencjał zawodowy. Publikacja skupia się przede wszystkim na zapoznaniu uczestników projektu z zagadnieniami związanymi z przedsiębiorczością, zakładaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, a także możliwościami finansowania swojej firmy. Materiały zapewnią wysoką efektywność merytoryczną szkoleń oraz trwałość rezultatów wsparcia dla osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

6 6 I Materiały szkoleniowe z zestawami ćwiczeń do pracy własnej dla uczestników szkolenia Sytuacja osób z niepełnosprawnością między 18 a 27 rokiem życia na śląskim rynku pracy jest niepewna. Dlatego też mamy nadzieję, że niniejsze materiały pozwolą uczestnikom projektu zwiększyć szanse znalezienie zatrudnienia oraz wzmocnić ich pozycję zawodową. Dodatkowo załączone w materiałach ćwiczenia do pracy własnej zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić czytelnikom praktyczne wykorzystanie zgromadzonych w materiałach informacji.

7 I 7 Funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy jest zadaniem niezwykle trudnym, szczególnie dla młodych osób niepełnosprawnych, którzy m.in. z uwagi na swoje dysfunkcje psychofizyczne, niewystarczające wykształcenie, niedostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy bądź ich brak, a także charakterystyczny dla tej grupy wiekowej brak doświadczenia zawodowego powodują problemy ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia. Można jednak podjąć pewne działania, ułatwiające nie tylko poszukiwanie zatrudnienia, ale także aktywność w środowisku zawodowym. Konkretne cechy i predyspozycje często przyczyniają się do sukcesu lub porażki w trakcie kariery. Przedsiębiorczość jest jedną z cech, która ma znaczący wpływ na funkcjonowanie jednostki w życiu społecznym i zawodowym. W niniejszym rozdziale opisane zostaną sposoby radzenia sobie na rynku pracy. Scharakteryzowana zostanie także postawa przedsiębiorcza oraz podstawowe korzyści, jakie płyną z bycia przed- 1 Rozdział przygotowany na podstawie: M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2000; M. Konieczny, Kompendium przedsiębiorczości, Warszawa 2008; B. Majewski, A. Tomaszewski, ABC Przedsiębiorczości. Poznać, zrozumieć, Warszawa 2009.

8 8 I Materiały szkoleniowe z zestawami ćwiczeń do pracy własnej dla uczestników szkolenia siębiorczym. Na potrzeby czytelników przedstawione zostaną także zalety prowadzenia własnej działalności. Rynek pracy można określić jako instytucję, która umożliwia zawarcie transakcji między sprzedającym a kupującym. Każdy rynek ma określoną strukturę i rządzą nim określone mechanizmy, m.in. popyt, podaż, cena i konkurencja. Przedmiotem transakcji na rynku pracy jest oczywiście praca. Niezwykle istotne przed wejściem na ten obszar jest odpowiednie przygotowanie; aby tego dokonać, potencjalny pracownik musi znać swoje umiejętności, kompetencje oraz być świadomym zachowań i preferencji, które w szczególny sposób determinują jakość oferowanej pracy. Stąd tak ważne dla odniesieniu sukcesu zawodowego jest wypracowanie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, uwzględniającej sytuację na lokalnym i regionalnym rynku pracy. W opracowaniu własnego planu drogi życiowej kluczowe jest odpowiednie określenie celu, do którego dążymy, co oznacza konieczność precyzyjnego zdefiniowania, jakie zajęcie w przyszłości chcielibyśmy wykonywać i w jaki sposób będziemy mogli to osiągnąć. Równie ważne jest możliwie wczesne uświadomienie sobie swoich zasobów osobistych zainteresowań, preferencji, pasji, mocnych i słabych stron, co w efekcie pomoże nam skutecznie dobrać działania ukierunkowane na osiągnięcie wyznaczonego celu. Z uwagi na dynamicznie zmieniający się rynek pracy ważne jest dostosowanie swoich kompetencji i kwalifikacji do potrzeb pracodawców i trendów rozwojowych województwa, co znacznie zwiększy nasze szanse na rynku pracy. Zasadniczą barierą w znalezieniu wymarzonego zatrudnienia jest duża konkurencja podczas procesu rekrutacji. Największe szanse mają oczywiście wysoko wy-

9 I 9 kwalifikowani pracownicy, posiadający umiejętności i doświadczenie w zakresie wąskich specjalizacji, ale również ci, którzy mogą poszczycić się szerokim wachlarzem umiejętności i kompetencji. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że nie zawsze wybór kierunku rozwoju zawodowego pozwala nam szybko osiągnąć sukces zawodowy. Dzieję się tak, ponieważ proces podejmowania decyzji zawodowych ściśle związany jest z niepowodzeniami. Szansą na zminimalizowanie tego ryzyka jest uwzględnienie w naszych działaniach zawodowych analizy rynku pracy, czy też opracowanie tzw. wyjścia awaryjnego, które może dotyczyć zarówno zdobyciem nowego zawodu czy umiejętności pozwalających na szybkie przekwalifikowanie, jak również podjęcie działań związanych z założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Przyjrzyjmy się zatem podstawowym kryteriom, jakimi powinniśmy się kierować przy określaniu ścieżki rozwoju zawodowego. Predyspozycje i zainteresowania, preferowane kierunki zatrudnienia oraz nasze cechy osobowości w pierwszej kolejności powinny określać nasze plany zawodowe. To, jakie cechy i kompetencje posiadamy, jest sprawą bardzo indywidualną; każdy z nas preferuje inny styl pracy, otoczenia bądź organizacji zależności służbowych. Co więcej, ważnymi determinantami są nasze cechy osobiste, które pozwolą nam określić, jakie stanowisko jest dla nas odpowiednie i w jakiej pracy będziemy się czuć najlepiej czy jesteśmy predysponowani do pracy w firmie i będziemy wypracowywać zyski dla naszego pracodawcy, czy jednak drzemie w nas człowiek przedsiębiorczy i dobrze czulibyśmy się w roli właściciela przedsiębiorstwa. Każdy może mieć kłopoty ze znalezieniem pracy, każdy też jest potencjalnym kandydatem na bezrobotnego, dlatego warto

10 10 I Materiały szkoleniowe z zestawami ćwiczeń do pracy własnej dla uczestników szkolenia zdobyć odpowiednią wiedzę i przygotować się do ewentualnego założenia własnej firmy. Prowadzenie własnej działalności jako alternatywy dla pracy na etacie ma wiele zalet, jednak nieodłącznie wiąże się z ryzykiem. Na wstępie warto zastanowić się, czy nasze predyspozycje i charakter należą do tych przedsiębiorczych, które przyczynią się do osiągnięcia sukcesu. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że pewne cechy przedsiębiorcze są kluczowe zarówno w odniesieniu do szeregowego pracownika, jak i właściciela firmy. Zanim przejdziemy do dalszych rozważań, zastanówmy się, co tak naprawdę znaczy przedsiębiorczość i bycie przedsiębiorczym. Zwykle przyjmuje się, że być przedsiębiorczym oznacza bycie kreatywnym, innowacyjnym, elastycznym. Niewątpliwie są to cechy, które powinien posiadać każdy przedsiębiorca. Współcześnie jest nim człowiek, który łączy w sobie cechy menedżera, lidera i przywódcy. To osoba, która często staje przed wieloma trudnościami, a mimo tego musi pozostać otwarta i elastyczna na zmiany w przyszłości. Przedsiębiorczość można rozpatrywać zatem w dwóch wymiarach: 1. Jako proces akt tworzenia i budowania czegoś nowego, nowego przedsiębiorstwa. W takim rozumieniu przedsiębiorczość jest zorganizowanym procesem, którego celem jest wykorzystanie nowatorskiego pomysłu do wygenerowania korzyści na rynku. W procesie budowania podkreśla się głównie umiejętność wykorzystania pomysłu, okazji oraz związanego z tym ryzyko. 2. Jako zespół cech opisujących szczególny sposób postępowania człowieka. W takim wypadku przedsiębiorczość

11 I 11 wyróżnia się dynamizmem, aktywnością, skłonnością do podejmowania ryzyka, umiejętnością przystosowania się do zmieniających się warunków, poszukiwaniem szans i ich wykorzystaniem oraz innowacyjnością. Rozpatrując zalety prowadzenia własnej działalności gospodarczej, warto wspomnieć, że nie pracujemy dla innych, sami jesteśmy swoim szefem. To na nas spoczywa odpowiedzialność za organizację pracy decydujemy, w jakich godzinach pracujemy, czym się będziemy zajmować, z kim oraz gdzie będziemy wykonywać pracę. Jesteśmy niezależni, nie musimy słuchać służbowych poleceń, nikt nie będzie nas kontrolować czy oceniać wykonaną przez nas pracę, nikt nas też nie zwolni. Niezależność i elastyczność w działaniu stanowią te elementy, dla których wielu z nas myśli właśnie o takiej formie uczestnictwa w rynku pracy. Warto się jednak przyjrzeć temu z innej strony, bowiem nie wszyscy mimo szeregu predyspozycji nadają się do takiej pracy, a to dlatego, że kluczowe w prowadzeniu własnego biznesu są: konsekwencja, umiejętność organizacji własnej pracy, motywacja oraz umiejętność podejmowania ryzyka i decyzji. Możliwość wybierania godzin pracy jest kolejną zaletą prowadzenia własnej działalności. Nienormowany czas pracy pozwala nam w skuteczny sposób godzić życie prywatne, rodzinne z obowiązkami zawodowymi. Jest to szczególnie istotne dla kobiet, które zwykle postrzegane są przez pracodawców jako mniej dyspozycyjne (szczególnie młode niepełnosprawne kobiety) z uwagi na obowiązki wynikające z pełnienia roli matki, opiekunki. Należy jednak wziąć

12 12 I Materiały szkoleniowe z zestawami ćwiczeń do pracy własnej dla uczestników szkolenia pod uwagę jeszcze jedną kwestię; czas pracy przedsiębiorcy zwykle nie zamyka się, jak w przypadku pracownika etatowego, w ramach ośmiu godzina dziennie. Przedsiębiorcą jesteśmy dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu i 365 dni w roku. Kwestią zachęcającą do otwarcia własnej firmy okazuje się możliwość pracy wyłącznie na własny rachunek. Pracownik etatowy, pobierając wynagrodzenie, zrzeka się automatycznie z wypracowanego przez siebie zysku na poczet przedsiębiorstwa i jego właściciela. Niezależność związana z bycia przedsiębiorcą oraz niekiedy pracodawcą daje nam możliwość wypracowania zysku, który stanowi nasz dochód. Trzeba sobie ponadto uświadomić, że przedsiębiorca nie funkcjonuje w próżni, gdyż każda decyzja, jaką podejmuje, ma określony wpływ na sytuację firmy. Niewłaściwe decyzje mogą prowadzić, i zwykle tak jest, do zachwiania wizerunku przedsiębiorstwa, co niejednokrotnie skutkuje stratami finansowymi. Niemniej jednak takie sytuacje nie powinny nas demotywować, a wręcz mogą zwiększać naszą determinację do osiągnięcia sukcesu. Doświadczane przez nas porażki skłaniają nas do analizy przyczyn niepowodzenia, wyciągania wniosków i poszukiwania skutecznych metod niwelowania takich sytuacji. Człowiek przedsiębiorczy to człowiek odważny i pełen zapału w prowadzeniu interesów. Nieodłącznym elementem prowadzenia własnej działalności jest jednak niepewność, ważna jest zatem skłonność do podejmowania ryzyka, które powinno cechować przedsiębiorcę. Obecne uwarunkowania społeczno-ekonomiczne obligują przedsiębiorców do bycia wszechstronnymi, gdyż prowadzenie wła-

13 I 13 snego biznesu związane jest z koniecznością zajmowania się wszystkimi aspektami jej funkcjonowania: od administracji przez obsługę prawną po księgowość. Co prawda przedsiębiorca nie musi posiadać specjalistycznej wiedzy z uwagi na funkcjonowanie odpowiednich podmiotów, które mogą przejąć wspomniane obowiązki, ale w takiej sytuacji musimy się oczywiście liczyć z dodatkowymi kosztami, co zwykle na początku stanowi ogromny problem. W związku z tym przedsiębiorca powinien być gotowy do rozwijania i podnoszenia swoich umiejętności i kompetencji w dziedzinach zupełnie dla niego nowych. Reasumując, prowadzenie własnej działalności gospodarczej związane jest z szeregiem korzyści i zalet, jednak, jak każda forma aktywności zawodowej, ściśle powiązane jest z trudnościami i różnymi ograniczeniami. Aby świadomie podjąć decyzję o założeniu własnej firmy, należy zapoznać się z pozytywnymi oraz negatywnymi stronami prowadzenia działalności. Obecnie posiadanie własnej firmy nie jest czymś nowym, co więcej, nie wyklucza to pracy na etacie. Prowadzenie działalności gospodarczej może być jedynym źródłem naszego utrzymania, ale też w taki sposób możemy się rozwijać przy zachowaniu pracy etatowej. W powyższym rozdziale wymieniono kilka podstawowych wad i zalet prowadzenia działalności gospodarczej. Zastanów się i spró-

14 14 I Materiały szkoleniowe z zestawami ćwiczeń do pracy własnej dla uczestników szkolenia buj zaproponować inne dobre i złe strony założenia własnej firmy. Wyniki swoich rozważań możesz zapisać w tabeli: Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Zalety Wady Jakie cechy Twoim zdaniem posiada osoba przedsiębiorcza? Spróbuj uzupełnić tabelkę: Osoba przedsiębiorcza Cechy charakterystyczne Umiejętności Zachowania

15 I 15 Świadome prowadzenie własnej firmy wymaga od nas posiadania podstawowej wiedzy w tym zakresie, m.in. znajomości definicji i pojęć czy aktów prawnych, na podstawie których prowadzi się działalność gospodarczą. W niniejszym rozdziale przedstawione zostaną podstawowe definicje przedsiębiorcy oraz działalności gospodarczej zgodne z regulacjami występującymi w polskim prawie. Opisany zostanie także podział przedsiębiorstw pod kątem wielkości oraz liczby zatrudnianych pracowników. Otwieranie własnej działalności gospodarczej nie jest rzeczą łatwą. Najczęściej początkujący przedsiębiorcy zakładają mikro- i małe firmy, których znaczenie we współczesnej gospodarce jest kluczowe. W niniejszym rozdziale opisano także podstawowe zalety płynące z funkcjonowania tego rodzaju przedsiębiorstw na rynku. 2 Rozdział przygotowany na podstawie: R. Milewski, Elementarne zagadnienia ekonomii, Warszawa 2003; B. Kujszczyk, Pierwsze kroki w biznesie. Przewodnik początkującego przedsiębiorcy, Wojewódzki Urząd Pracy, Warszawa 2011; [data dostępu: ]; Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach , PARP, Warszawa 2012.

16 16 I Materiały szkoleniowe z zestawami ćwiczeń do pracy własnej dla uczestników szkolenia Zanim poznasz stosowne definicje i charakterystyki związane z działalnością gospodarczą, spróbuj w oparciu o dotychczasową wiedzę zaczerpniętą z różnych źródeł (np. z mediów) odpowiedzieć sobie na proste pytanie: Jaką osobę możemy nazwać przedsiębiorcą? W dalszej części materiałów będziesz miał okazję zweryfikować swoją wiedzę.

17 I 17 Powszechnie uważa się, że przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, a przedsiębiorstwo stanowi podmiot gospodarczy będący własnością tejże osoby. Jest to jednak zbyt duże uogólnienie. W myśl prawa gospodarczego przedsiębiorcą jest podmiot gospodarczy, czyli nasza firma, a nie my jako jego właściciel. W polskim prawie pojęcie przedsiębiorcy nie jest jednolite, a definicje zawarte w ustawach regulujących sferę prawa gospodarczego różnią się od siebie. Przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 43) jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Z kolei w myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 4 ust. 1) przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Trzecia definicja mówi nam, że przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (Kodeks postępowania cywilnego, art. 479). Aby zrozumieć powyższe definicje, należy w pierwszej kolejności zapoznać się z terminami przedstawionymi na następnej stronie.

18 18 I Materiały szkoleniowe z zestawami ćwiczeń do pracy własnej dla uczestników szkolenia Definicja osoby fizycznej, prawnej i osobowości prawnej OSOBA FIZYCZNA Termin ten odnosi się do człowieka od chwili jego urodzenia aż do jego śmierci. Bycie osobą fizyczną pociąga za sobą zawsze posiadanie zdolności prawnej, czyli możliwości bycia podmiotem stosunków prawnych, praw i zobowiązań. OSOBA PRAWNA Oznacza jednostkę organizacyjną powołaną do określonych celów, którą przepis prawny uznaje za samodzielny podmiot prawa cywilnego. Osobami prawnymi są m.in.: Skarb Państwa, spółki kapitałowe, spółdzielnie, fundacje. OSOBOWOŚĆ PRAWNA To zdolność do czynności prawnych, w tym do nabywania praw oraz zaciągania zobowiązań własnym działaniem i na własny rachunek, a także dysponowania majątkiem i samodzielnego występowania przed sądem oraz organami administracji publicznej. Źródło: opracowanie własne. Rola przedsiębiorcy wiąże się z pełnieniem kilku podstawowych funkcji, a mianowicie inicjowania oraz uruchomienia działalności gospodarczej, a także różnego rodzaju innowacji techniczno- -organizacyjnych; podejmowania kluczowych decyzji związanych z działalnością firmy; podejmowania ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz wprowadzania innowacji. Jak wynika z powyższego, rola przedsiębiorcy nie ogranicza się tylko do zarządzania firmą. Prowadzenie działalności gospodarczej stanowi bardzo złożony proces, stanowiący niejednokrotnie poważne wyzwanie i odpowiedzialność wobec otoczenia, dlatego tak istotne jest, aby swoją przygodę z biznesem rozpocząć od zapoznania się z zasadami, których musi przestrzegać przedsiębiorca:

19 I posiadanie jasnych norm etycznych oraz promowanie ich w środowisku; 2. stanowienie przykładu postaw etycznych dla swoich pracowników poprzez: a) traktowanie z szacunkiem osób, które się zatrudnia; b) dbanie o ich bezpieczeństwo w pracy; c) wypłacanie godziwego wynagrodzenia; d) umożliwianie pracownikom swobodnego wyrażania myśli; e) uczciwe komunikowanie się z otoczeniem (np. klientami) f) wywiązywanie się z zawartych umów i podjętych zobowiązań; g) dbanie o środowisko; h) potępianie i wykluczanie ze swego grona osób postępujących nieetycznie. Ważną cechą przedsiębiorcy jest umiejętność podejmowania decyzji i wyciągania wniosków z niepowodzeń. Spróbuj wyobrazić sobie, że jesteś przedsiębiorcą. Opisz w kilku zdaniach, czym zajmuje się Twoja firma. Spróbuj określić, jakie bariery możesz napotkać, prowadząc daną działalność, a także co jesteś w stanie zrobić, aby zapobiec niepowodzeniom. Pomocna może być tabelka:

20 20 I Materiały szkoleniowe z zestawami ćwiczeń do pracy własnej dla uczestników szkolenia Działalność firmy Bariery 1. brak funduszy na prowadzenie działalności Działania naprawcze 1. poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania działalności firmy W gospodarce światowej istnieje szereg podmiotów gospodarczych zróżnicowanych pod względem typu i formy prowadzenia działalności gospodarczej. Powszechnie uważa się, że pojęcia działalność gospodarcza, przedsiębiorstwo, firma można używać wymiennie, co nie jest do końca prawdą, gdyż istnieją pomiędzy nimi różnice. Różnice te wynikają z polskiego prawa, dlatego ważne jest, aby każdy potencjalny przedsiębiorca umiał je dostrzec i precyzyjnie określić ich znaczenie. Pozwoli to zaoszczędzić wielu problemów i niepotrzebnych nieporozumień. W zależności od wyboru formy prawnej naszego przedsięwzięcia podlegać będziemy różnym aktom prawnym, jednak fundamentalną ustawą regulującą działalność gospodarczą jest przyjęta 2 lipca 2004 roku Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 220, poz z późniejszymi zmianami). Prawem regulującym funkcjonowanie spółek cywilnych jest Kodeks cywilny, natomiast w odniesieniu do spółek osobowych i kapitałowych będzie to Kodeks spółek handlowych. Zgodnie z prawem polskim można wyróżnić trzy podstawowe definicje działalności gospodarczej, są to:

21 I w myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art.2 ust. 1) działalność gospodarcza to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły ; 2. według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 3 pkt. 9), działalność gospodarcza to: działalność zarobkowa (wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa lub polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż lub polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych), prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 9 ; 3. zgodnie z ustawą o podatku VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy; działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

22 22 I Materiały szkoleniowe z zestawami ćwiczeń do pracy własnej dla uczestników szkolenia Działalność gospodarczą możemy również rozpatrywać w kontekście innych kryteriów. Biorąc pod uwagę dochodowość przedsięwzięcia, rozróżnić można: 1. działalność gospodarczą, której głównym celem nie jest osiąganie korzyści finansowych taka działalność jest nastawiona na osiąganie korzyści ekonomicznych w szerokim znaczeniu; działalność taką prowadzą m.in. przedsiębiorstwa komunalne, których głównym celem jest jak najlepsze zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej, a nie generowanie jak największego zysku; 2. działalność gospodarczą, której głównym celem jest przynoszenie jak największego dochodu tego typu działalność prowadzą przede wszystkim przedsiębiorstwa prywatne; 3. działalność non profit, która nie przynosi zysku finansowego, ma za to dostarczyć korzyści w szerokim znaczeniu (np. rozwój przedsiębiorczości, nauka, szkolenia, pomoc chorym itp.); działalność taka nie może generować przychodu swojemu właścicielowi, dlatego też prowadzona jest najczęściej przez fundacje. Z kolei na podstawie swobody działalności wyróżnić można: 1. działalność regulowaną, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków określonych przepisami prawa, dotyczy to m. in. przewozów lotniczych, prowadzenia kasyna, prowadzenia stacji kontroli pojazdów; 2. działalności nieregulowanej, którą możesz prowadzić według przepisów ogólnych.

23 I 23 Mimo wielu kryteriów, według których można definiować działalność gospodarczą, w przestrzeń społeczno-gospodarczej istnieje jednak podstawowa klasyfikacja przedsiębiorstw. Rozpatrywać je bowiem można w myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej według kryteriów jakościowych, a tym samym wyróżnić cztery rodzaje przedsiębiorstw: mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów EURO, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów EURO. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów EURO, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów EURO. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

24 24 I Materiały szkoleniowe z zestawami ćwiczeń do pracy własnej dla uczestników szkolenia 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów EURO, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów EURO. Duże przedsiębiorstwa zatrudniają natomiast co najmniej 250 pracowników, a roczny obrót netto wynosi co najmniej 50 milionów euro, a całkowity bilans roczny wynosi co najmniej 43 milionów euro. Spróbuj podać przykłady przedsiębiorstw komunalnych, prywatnych oraz non profit występujących na terenie miejsca Twojego zamieszkania. Przedsiębiorstwo komunalne Przedsiębiorstwo prywatne Przedsiębiorstwo non profit

25 I 25 Po zapoznaniu się z podstawowymi kryteriami klasyfikacji przedsiębiorstw kolej na analizę sytuacji przedsiębiorstw z sektora MŚP. Jest to o tyle istotne, że w polskich realiach gospodarczych, na podstawie danych z rejestru REGON, do kategorii mikro- i małych firm w 2011 roku zaliczały się ponad cztery miliony przedsiębiorstw, co w tym okresie stanowiło około 99,1% wszystkich firm. Taki wynik jest stosunkowo podobny do sytuacji w całej Unii Europejskiej. Firmy z sektora MŚP zatrudniają blisko 70% pracowników sektora rynkowego i wytwarzają 67% PKB, w związku z czym stanowią istotne ogniwo gospodarki krajowej. Poprzez swoje działania pozytywnie wpływają zarówno na sferę społeczną, jak i aktywnie kształtują sferę gospodarczą kraju. Jednostki MŚP bezpośrednio wpływają na kreowanie nowych miejsc pracy, przyczyniają się do budowania zdrowej konkurencji, co w konsekwencji wymusza wysoki poziom jakości produkowanych wyrobów oraz świadczenia usług zgodny z oczekiwaniami i wymogami klientów. Małe i średnie firmy umożliwiają także łagodzenie kryzysów i napięć społecznych powstających w procesie transformacji polskiej gospodarki. Kształtują one w społeczeństwie przedsiębiorcze postawy i wzorce zachowań oraz sprzyjają rozwojowi społeczności lokalnych. W skład sektora MŚP w Polsce wchodzą przede wszystkim przedsiębiorstwa funkcjonujące w branżach typu: handel hurtowy oraz detaliczny, usługi, również produkcja przemysłowa. Z uwagi na swoją rolę (por. tabela poniżej) sektor MŚP może znacznie częściej niż duże przedsiębiorstwa liczyć na pomoc pań-

26 26 I Materiały szkoleniowe z zestawami ćwiczeń do pracy własnej dla uczestników szkolenia stwa, które działając na rzecz wspierania małego biznesu, podejmuje różnego rodzaju inicjatywy, proponuje programy strukturalne. Najważniejsze funkcje gospodarcze i społeczne realizowane przez sektor MŚP Funkcje gospodarcze 1. istotny w skali całej gospodarki udział w zatrudnieniu, 2. znaczący wkład w wytwarzanie produktu krajowego brutto, 3. duży wpływ na poziom eksportu i importu, 4. znaczne nakłady inwestycyjne, 5. kreowanie zmian w strukturze przemysłowej kraju, 6. sprzyjanie dekoncentracji majątku oraz demonopolizacji gospodarki, 7. duży udział w budowie infrastruktury gospodarczej, 8. wpływ na zmiany uregulowań prawnych sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości, 9. rozwijanie rynków pozostających poza sferą zainteresowania dużych firm, 10. źródło dochodów budżetowych państwa i gmin, 11. kształcenie kadr dla gospodarki, 12. uruchamianie własnych środków i nieczynnych rezerw kapitałowych, 13. aktywne wprowadzenie na rynek nowych produktów, 14. zwiększanie tempa przepływu kapitału, 15. wpływ na gospodarczy efekt mnożnikowy, 16. eliminacja luk rynkowych, zwłaszcza w regionach słabo rozwiniętych. Funkcje społeczne 1. łagodzenie napięć społecznych powstających w wyniku procesów transformacji, 2. absorpcja pojawiających się nadwyżek siły roboczej, 3. zatrudnianie imigrantów z terenów rolniczych i ludzi młodych, 4. kreowanie przedsiębiorczych postaw w społeczeństwie, 5. wskazywanie szans i możliwości samozatrudnienia, 6. możliwość osiągania sukcesu i zmiany statusu społecznego, 7. formowanie klasy średniej, 8. wpływ na stabilizację struktur politycznych i społecznych, 9. niwelacja dysproporcji w rozwoju regionów, 10. zaangażowanie właścicieli na rzecz idei swobody działalności gospodarczej i ochrony własności prywatnej. Źródło: opracowanie własne. Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla funkcjonowania i rozwoju gospodarki oceniane może być więc według różnych kryteriów, zarówno ekonomicznych, jak i pozaekonomicznych, związanych przede wszystkim z funkcjami społecznymi tego sektora.

Forma własności. własność mieszana

Forma własności. własność mieszana Lekcja 39. Temat: Klasyfikowanie przedsiębiorstw Temat w podręczniku: Klasyfikacja przedsiębiorstw Podmiotem gospodarczym jest każdy, niezależnie od jego formy organizacyjnej, aktywny uczestnik procesów

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

Prawo Spółek 13.02.2008.

Prawo Spółek 13.02.2008. Prawo Spółek 13.02.2008. Spółka cywilna Jest spółką uregulowaną w kodeksie cywilnym. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony (art.860

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4 Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Działalność gospodarcza zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż,

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Bardziej szczegółowo

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Przedsiębiorstwo jest to zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych. Przedsiębiorstwa charakteryzuje:

Bardziej szczegółowo

FORMY WŁASNOŚCI JK WZ UW 44

FORMY WŁASNOŚCI JK WZ UW 44 JK WZ UW 43 FORMY WŁASNOŚCI JK WZ UW 44 RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI JK WZ UW 45 JK WZ UW 46 Kategoria przedsiębiorstwa RJR (liczba zatrudnionych) Roczny obrót Całkowity bilans roczny ŚREDNIE < 250

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Plan wykładu Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy Formy prawne przedsiębiorstw 2014-11-05 2 Działalność gospodarcza Zarobkowa działalność

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej Po przeczytaniu poniższego tekstu przygotujcie w dowolnej formie graficznej schemat przedstawiający różne formy

Bardziej szczegółowo

Komputeryzacja w zarządzaniu

Komputeryzacja w zarządzaniu Komputeryzacja w zarządzaniu Zasady uzyskania zaliczenia Wykład 24 godziny Laboratorium - 16 godzin Egzamin dr inŝ. Edyta Kucharska AGH, Katedra Automatyki tel. 12-617-39-24 e-mail edyta@agh.edu.pl Ocena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW Podstawa prawna Status prawny Charakter Cel; przeznaczenie 7 2 lipca 2004 r. o swobodzie 1 posiada zdolność do czynności prawnych (pełną) 4 w małym zakresie cywilna 23 kwietnia 1967 r. Kodeks cywilny 2

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym:

Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym: Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym: - publiczne reguluje funkcje państwa w gospodarce; adresatami norm są podmioty gospodarcze; -prywatne- reguluje stosunki prawne pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo- samodzielna, samofinansująca się jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą.

Przedsiębiorstwo- samodzielna, samofinansująca się jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwo- samodzielna, samofinansująca się jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą. Przedsiębiorca- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015 Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym Warszawa, dnia 02.10.2015 Czym jest spółka komandytowa Jedna ze spółek osobowych (obok jawnej, partnerskiej, SKA) W celu prowadzenie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza Działalność gospodarcza dr Aleksandra Gąsior Katedra Mikroekonomii Gorzów Wielkopolski Sprawy formalne Sylabus Zaliczenie Kontakt: olag@wneiz.pl Slajd nr 2 POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Slajd nr 3

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna 7 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...17 Wstęp...19 Tytuł I. Spółka jawna...21 Część 1. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział 1. Istota spółki jawnej...21 1. Pojęcie spółki jawnej...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1 Zakładanie adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze dla uczniów w szkół ponadgimnazjalnych 1 Wstęp Podstawy prawne podejmowania działalności gospodarczej Rodzaje działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania SPIS TREŚCI 1. Czym jest prawo gospodarcze i jakie jest jego miejsce w systemie prawa polskiego?... 15 2. Wyjaśnij istotę źródeł prawa gospodarczego.... 16 3. Wskaż i omów podstawowe zasady prawa gospodarczego....

Bardziej szczegółowo

Pojęcie działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej Pojęcie działalności gospodarczej 1 Działalność gospodarcza to wykreowana przez system prawny każdego państwa forma organizacyjno prawna umożliwiająca zespolenie podmiotów uczestniczących w procesie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość innowacyjna. Wybór formy prawnej dla nowego biznesu. Blok 5. Stosunki prawne. Stosunki publiczno prawne Stosunki prywatne

Przedsiębiorczość innowacyjna. Wybór formy prawnej dla nowego biznesu. Blok 5. Stosunki prawne. Stosunki publiczno prawne Stosunki prywatne Wybór formy prawnej dla nowego biznesu Blok 5 Stosunki prawne Stosunki publiczno prawne Stosunki prywatne 1 Przedsiębiorca Prawo prywatne Prawo prywatne Prawo cywilne Kodeks Cywilny Kodeks Rodzinny Opiekuńczy

Bardziej szczegółowo

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27 SPÓŁKI OSOBOWE Spółki osobowe 2 Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna dr Marcin Podleś Definicja 3 Spółką jawną jest spółka osobowa,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko CambridgePYTHON, Warszawa, 28 marca 2009 r. Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko Piotr Bednarek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Dział III Spółka komandytowa

Dział III Spółka komandytowa Dział III Spółka komandytowa Art. 113. Obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru. Art. 114. Kto przystępuje

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Strona 1 Wśród wielu prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce warto przyjrzeć się bliżej mało znanej przez przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności

Formy prowadzenia działalności Formy prowadzenia działalności W związku z możliwością wyboru formy organizacyjno-prawnej w jakiej będziemy prowadzić działalność gospodarczą, pierwszą ważną decyzją, którą należy podjąć przy rejestracji

Bardziej szczegółowo

1. Przegląd form prowadzenia biznesu. 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie!

1. Przegląd form prowadzenia biznesu. 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie! 1. Przegląd form prowadzenia biznesu - ich korzyści i zobowiązania 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie! 3. Funkcje, jakie możesz pełnić w firmie - czy znasz je wszystkie?.

Bardziej szczegółowo

3. Suma komandytowa to: a) oznaczono kwotowo wkład wnoszony do spółki przez komandytariusza

3. Suma komandytowa to: a) oznaczono kwotowo wkład wnoszony do spółki przez komandytariusza TESTY 1. Spółką osobową nie jest: a) spółka komandytowo-akcyjna b) spółka akcyjna c) spółka z o.o. w organizacji d) spółka cywilna 2. Wpis do KRS: a) jest wpisem konstytutywnym dla spółek osobowych b)

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej

Zakładanie działalności gospodarczej Zakładanie działalności gospodarczej Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji - odnośnie przedmiotu działalności, jej rodzaju (produkcja, handel, usługi),

Bardziej szczegółowo

Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz

Projekt Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KROK PO KROKU Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz Inicjatyw

Bardziej szczegółowo

Spółki prawa handlowego. Jako podmioty prawa gospodarczego

Spółki prawa handlowego. Jako podmioty prawa gospodarczego Spółki prawa handlowego Jako podmioty prawa gospodarczego Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Spółka jawna Art. 22 [Definicja; odpowiedzialność]

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy?

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? Zakładam własny biznes Jak otworzyć działalność gospodarczą? Jakie wybrać formy opodatkowania? Jakie koszty nas czekają? Jakie niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Spółka cywilna i spółka jawna Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Forma prawna przedsiębiorstw determinuje: tryb i warunki załoŝenia przedsiębiorstwa; zakres odpowiedzialności właściciela(i) za zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21 SPIS TREŚCI Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Dział I Przepisy wspólne... 10 Dział II Spółki osobowe... 16 Dział III Spółki kapitałowe... 17 Tytuł II Spółki osobowe... 21 Dział I Spółka jawna... 21 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Załącznik nr 2c do umowy o udzielnie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie

Bardziej szczegółowo

REKONWERSJA KADR SIŁ ZBROJNYCH RP

REKONWERSJA KADR SIŁ ZBROJNYCH RP REKONWERSJA KADR SIŁ ZBROJNYCH RP Opracował: Ryszard Rogoń AKTUALNOŚCI We wrześniu 2016 roku pracownicy rekonwersji kadr udzielili żołnierzom oraz byłym żołnierzom zawodowym 325 porad indywidualnych oraz

Bardziej szczegółowo

I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ!

I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ! R O K 2 0 0 9 LIDER I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ! P O K L / 6. 2 / 1 / 0 8 W PORADNIKU: BIZNESPLAN REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYMOGI FORMALNO- PRAWNE PRIORYTET VI RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą:

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji.

Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji. Twoja firma - krok po kroku Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji. Przedsiębiorcy działający jednoosobowo oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrowani są w Ewidencji Działalności

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki Istotne informacje Definicja Wymagany kapitał zakładowy Odpowiedzialność za zobowiązania Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej 2015-11-06 10:53:00

Formy prowadzenia działalności gospodarczej 2015-11-06 10:53:00 Formy prowadzenia działalności gospodarczej 2015-11-06 10:53:00 2 Firmy zagraniczne chcące prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Szwajcarii mają m.in. następujące możliwości : Założenie spółki

Bardziej szczegółowo

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji Optymalizacja podatkowa Ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr TŻ/PZS1/PG/2012 klasy 2TŻ1, 2TŻ2. l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2 FORMY I RODZAJE MAŁYCH FIRM

WYKŁAD 2 FORMY I RODZAJE MAŁYCH FIRM WYKŁAD 2 FORMY I RODZAJE MAŁYCH FIRM 1 1. Formy organizacyjno-prawne małych firm: Podział przedsiębiorstw wg formy organizacyjnoprawnej: 1. Osobowe: osoby fizyczne prowadzące działalność gosp. spółki cywilne,

Bardziej szczegółowo

FORMY WŁASNOŚCI JK WZ UW 43

FORMY WŁASNOŚCI JK WZ UW 43 JK WZ UW 42 FORMY WŁASNOŚCI JK WZ UW 43 RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI JK WZ UW 44 JK WZ UW 45 Kategoria przedsiębiorstwa RJR (liczba zatrudnionych) Roczny obrót Całkowity bilans roczny ŚREDNIE < 250

Bardziej szczegółowo

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/09/05/5061/16550 Cena netto 880,00 zł Cena brutto 1 082,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr ZSK/PZS1/PG/2014 klasy 2ZSK l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia ucznia

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności gospodarczej

SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności gospodarczej SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności W tym numerze m.in.: Kilka słów tytułem wstępu Podstawowym aktem prawnym

Bardziej szczegółowo

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Wersja Luty 2004 e-mail: box@doinvest.com Internet: www.doinvest.com 1 Łączenie spółek W ramach procedury łączenia

Bardziej szczegółowo

Obowiązki publikacyjne i zgłoszeniowe w odniesieniu do sprawozdań finansowych polskich spółek

Obowiązki publikacyjne i zgłoszeniowe w odniesieniu do sprawozdań finansowych polskich spółek Przekazywane dane przyczyniają się do wyrównania asymetrii informacyjnej, z jaką mamy do czynienia na rynku kapitałowym, a w ślad za tym - do ochrony praw właścicieli. Sprawozdanie finansowe to dla odbiorców

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU prowadzonym w ramach projektu GURU IT Akademia Umiejętności Informatycznych dla MŚP Projekt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz samozatrudnionych z branży ICT z woj. łódzkiego Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Niski podatek i brak odpowiedzialności za zobowiązania. Wpisany przez Filip Barański

Niski podatek i brak odpowiedzialności za zobowiązania. Wpisany przez Filip Barański Czy prowadząc działalność można nie odpowiadać za zobowiązania i jednocześnie płacić możliwie niskie podatki? Krokiem w tym kierunku jest spółka komandytowa ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Załącznik 1a. Biznesplan BIZNESPLAN Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

zarządzaniu gospodarczą działalnością przedsiębiorstwa EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTWA jako nauka o racjonalnym

zarządzaniu gospodarczą działalnością przedsiębiorstwa EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTWA jako nauka o racjonalnym Poszczególne nauki, składające się na kompleks nauk ekonomicznych, a zwłaszcza ekonomia i ekonomika przedsiębiorstwa (a także inne ekonomiki branżowe lub funkcjonalne) badają proces gospodarowania. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Pojęcie działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej Pojęcie działalności gospodarczej Cechy: Działalność gospodarcza w orzecznictwie SN 1. Zawodowy charakter 2. Powtarzalność 3. Racjonalne gospodarowanie (zysk i opłacalność) 4. Uczestnictwo w obrocie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego 1 Informacje o projekcie Projekt KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1233/10-2/JL Data 2011.01.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Podstawę prawną tworzenia grup stanowi ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW JK-WZ-UW 1 LITERATURA ZALECANA Grzenkowicz N., Kowalczyk J., Kusak A., Podgórski Z., Ambroziak M. PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW JK-WZ-UW 4 Sekwencje zagadnień

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe. Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/11/5061/3390 Cena netto 880,00 zł Cena brutto 1 082,00 zł Cena netto

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO w REPUBLICE CZESKIEJ

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO w REPUBLICE CZESKIEJ PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO w REPUBLICE CZESKIEJ Podstawowe formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Republice Czeskiej to: (Ustawa Nr 513/1991 Kodeks handlowy (Obchodní

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Rozdział I. Uwagi ogólne Część I. Klasyfikacja spółek 1. Spółki osobowe i kapitałowe. Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa rodzaje spółek spółki osobowe oraz spółki

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis

Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis Instrukcja wypełniania nowego Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą (załącznik do Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1. Jakie umowy i kiedy zawierać z członkami zarządu

Wstęp. 1. Jakie umowy i kiedy zawierać z członkami zarządu 1 S trona Wstęp Niniejsze opracowanie poświęcone jest przedstawieniu często spotykanego w praktyce korporacyjnej zagadnienia jednoczesnego zawierania z osobami piastującymi kierownicze stanowiska w spółce

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Formy prawne prowadzenia działalności Indywidualna działalność gospodarcza (max. 1 os.) Spółka cywilna (min. 2 wspólników)

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. dla lektorów

Propozycja współpracy. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. dla lektorów Propozycja współpracy Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości dla lektorów O Inkubatorach Inkubatory są fundacją, skupiającą przedsiębiorcze osoby, posiadające pasję i motywację do stworzenia własnej

Bardziej szczegółowo

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej. www.rpo.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej. www.rpo.gov.pl Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej www.rpo.gov.pl Spis treści Informacje ogólne... 3 Cele ustawy... 3 Definicja... 3 Założyciele... 4 Uprawnienia przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej Henryk Nowicki

Rozdział 1. Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej Henryk Nowicki Założyć firmę i nie zbankrutować. Aspekty prawne. redakcja naukowa Sławomir Sojak Założenie własnej rmy i jej utrzymanie nie jest zadaniem łatwym. Książka ma uświadomić czytelnikom trudności oraz pomóc

Bardziej szczegółowo

Rejestracja zmian w spółce w KRS

Rejestracja zmian w spółce w KRS biblioteczka spółki z o.o. Rejestracja zmian w spółce w KRS BEZ BŁĘDÓW I ZBĘDNYCH KOSZTÓW Rejestracja zmian w spółce w KRS Bez błędów i zbędnych kosztów Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Maciej Szupłat,

Bardziej szczegółowo

REKONWERSJA KADR SIŁ ZBROJNYCH RP

REKONWERSJA KADR SIŁ ZBROJNYCH RP REKONWERSJA KADR SIŁ ZBROJNYCH RP Opracował: Andrzej Szymański AKTUALNOŚCI W październiku 2016 roku pracownicy rekonwersji kadr udzielili żołnierzom oraz byłym żołnierzom zawodowym 245 porad indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy.

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Prelegent: dr Jerzy Jagoda, przedsiębiorca, doradca firm z kapitałem

Bardziej szczegółowo

Rejestracja obu spółek trwa do 5 dni roboczych!! Rachunki bankowe dla obu spółek można otworzyć w Polsce

Rejestracja obu spółek trwa do 5 dni roboczych!! Rachunki bankowe dla obu spółek można otworzyć w Polsce ADVICE & CONSULTING DEZI LTD Biuro rachunkowe obsługujące naszych Klientów, świadczy usługi z zakresu otwierania różnych form działalności i prowadzenia ich księgowości. W poniższych, wybranych pakietach

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zadanie 1 Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej są uregulowane w ustawie: a) O

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości ma na celu zminimalizowanie barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorców przez

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 13

SPIS TREŚCI. Wstęp 13 SPIS TREŚCI Wstęp 13 Rozdział 1 Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej 15 (Henryk Nowicki) Wprowadzenie 15 1.1. Przedsiębiorca, czyli kto może prowadzić działalność gospodarczą?

Bardziej szczegółowo

Użyte w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert 1/2016 określenia oznaczają: 1) Biznesplan część Planu operacyjnego Funduszu Kapitałowego (załącznik nr

Użyte w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert 1/2016 określenia oznaczają: 1) Biznesplan część Planu operacyjnego Funduszu Kapitałowego (załącznik nr Słowniczek definicji Otwartego Konkursu Ofert 1/2016 1 Użyte w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert 1/2016 określenia oznaczają: 1) Biznesplan część Planu operacyjnego Funduszu Kapitałowego (załącznik

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ. Cel ogólny kształcenia: usystematyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw prawnych i form prawnych działalności gospodarczej.

KONSPEKT ZAJĘĆ. Cel ogólny kształcenia: usystematyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw prawnych i form prawnych działalności gospodarczej. KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Kryteria wyboru formy prawnej Cel ogólny kształcenia: usystematyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw prawnych i form prawnych działalności gospodarczej. Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013?

Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Joanna Wierzejska Doradca podatkowy, Tax Partner Domański Zakrzewski Palinka sp.k. 06 marca 2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ostatnie zmiany: 27/10/2016 PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH

Ostatnie zmiany: 27/10/2016 PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH rodzaj podmiotowości prawnej jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (tzw. niezupełna/ułomna osoba prawna) osoba prawna rodzaj aktu założycielskiego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY ......, dn.... 20...r. Nazwa / imię i nazwisko pracodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań

Bardziej szczegółowo

Jak nie płacić ZUSu w swojej firmie

Jak nie płacić ZUSu w swojej firmie Jak nie płacić ZUSu w swojej firmie Optymalizacja Dla wielu przedsiębiorców składki na ubezpieczenie społeczne stanowią bardzo poważne obciążenie, szczególnie w przypadku osób prowadzących jednoosobową

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ Załącznik nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ 1 Definicje 1. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY Nr wniosku:. dn..2016 r. Nazwa / imię i nazwisko pracodawcy.. Urząd Pracy Podstawa prawna: WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Dyrektor W N I O S E K O DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Dyrektor W N I O S E K O DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Przasnysz, dnia... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu W N I O S E K O DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Podstawa prawna: 1) Ustawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo