KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE"

Transkrypt

1 PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1

2 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE ZAPROSZEO DO BADANIA Z LINKIEM DO ANKIETY... 9 ŹRÓDŁA POZYSKANIA ANKIET DRUKOWANIE ANKIETY EKSPORTOWANIE WYNIKÓW BADANIA INFORMACJE DODATKOWE

3 TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA 1. Proszę wejśd na stronę 2. W lewym menu, pod polem logowania, jest opcja ZAŁÓŻ KONTO. 3. Aby założyd konto, wystarczy podad adres i hasło. Po kilku minutach na podany adres przyjdzie wiadomośd z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu w link, rejestracja w serwisie zostanie zakooczona, konto zostanie aktywowane, a użytkownik zostanie automatycznie zalogowany, co umożliwi mu pełne korzystanie z serwisu 3

4 Po kliknięciu w opcję REALIZUJ NOWE BADANIE u dołu ekranu pojawi się poniższa ramka. Umożliwia ona wysłanie do naszej firmy dowolnego zapytania związanego z chęcią skorzystania z pomocy PB Online w przeprowadzeniu badania. Można z niej skorzystad w dowolnym momencie. 4

5 Po przejściu do EDYCJI WŁAŚCIWOŚCI BADANIA, pojawi się następujący ekran: Rozwijając każdą z dostępnych opcji, można wybrad liczbę ankiet, którą chcemy pozyskad (Właściwości ankiety), wpisad tytuł i opis badania (Podstawowe informacje o ankiecie), określid datę rozpoczęcia i zakooczenia badania (Opcje dodatkowe). Warto podkreślid, że uzupełnienie trzech wymienionych właśnie elementów jest konieczne do sprawnego przeprowadzenia badania (szczególnie wpisanie liczby ankiet, które chcesz pozyskad oraz poprawnej daty aktywacji i dezaktywacji ankiety). 5

6 Po wprowadzeniu przez naszego pracownika ankiety dotyczącej Badania satysfakcji pracowników, po zalogowaniu się na konto użytkownika serwisu, pojawi się poniższy ekran: OPERACJE NA ANKIECIE 1. PRZETESTUJ - Po kliknięciu w przycisk PRZETESTUJ ankieta wyświetla się w taki sposób, w jaki będzie ją widział respondent. W ten sposób można wypełniad ankietę wielokrotnie, a udzielone odpowiedzi nie zapiszą się w zbiorze danych. Zawsze przed rozpoczęciem badania warto skorzystad z tej funkcjonalności, aby przekonad się, że ankieta jest zaprogramowana poprawnie. 2. PODGLĄD ANKIETY umożliwia zobaczenie wszystkich pytao ankiety na jednym ekranie. 3. EDYTUJ ANKIETĘ umożliwia wprowadzenie zmian w danej ankiecie. Można tu usunąd pytania, zmienid ich treśd lub w dowolnym miejscu dodad nowe (Patrz str.7). Pamiętaj, że ankiety mogą byd swobodnie edytowane do momentu rozpoczęcia zbierania danych. Modyfikacja ankiety podczas trwania badania jest niewskazana, gdyż może to zaburzyd zapis wyników z zbiorze danych. 6

7 RODZAJE PYTAO, KTÓRE MOŻNA TWORZYD ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI PB ONLINE 7

8 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY 1. Z poziomu MOJE ANKIETY-ZARZĄDZANIE BADANIEM, dostępna jest opcja TWÓRZ LINK DO ANKIETY. Klikając w niego pojawi się WIDOCZNY OBOK EKRAN. Należy kliknąd TWÓRZ LINK DO ANKIETY, a następnie wpisad nazwę która pozwoli rozpoznad do jakich odbiorców dany link zostanie wysłany. 2. Proszę wpisad nazwę linku i kliknąd DODAJ. 3. Link pojawi się w kolumnie ADRES. Takich linków można wygenerowad tyle, ile potrzeba. 8

9 WYSYŁANIE ZAPROSZEŃ DO BADANIA Z LINKIEM DO ANKIETY Zaproszenia do badania można wysyład z własnej skrzynki mailowej. Wystarczy zredagowad treśd zaproszenia i w odpowiednim miejscu wkleid do niego stworzonego wcześniej linka. Co warto zamieścid w zaproszeniu? 1. Informację o tym, kto przeprowadza badanie, kto zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety; 2. Wyjaśnienie, czemu ma służyd wypełnienie ankiety przez pracowników firmy, np. chęci zbadania satysfakcji pracowników, relacji pomiędzy pracownikami a przełożonymi itp. 3. Informację, że zewnętrzny administrator badania gwarantuje, że odpowiedzi pozostaną poufne i anonimowe. 4. W zaproszeniu należy umieścid utworzony w systemie link do ankiety. 5. Warto dodad kolejną informację, że: Badanie realizowane jest za pośrednictwem platformy do badao internetowych firmy PB Online. Dlatego wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące technicznych aspektów ankiety prosimy kierowad na adres lub pod numer telefonu

10 ŹRÓDŁA POZYSKANIA ANKIET 1. Z poziomu MOJE ANKIETY-ZARZĄDZANIE BADANIEM, dostępna jest także opcja ŹRÓDŁA POZYSKANIA ANKIET. Klikając w nią pojawi się poniższy ekran z czterema zakładkami. Jedną z nich jest zakładka WEJŚCIA Z WYSYŁEK OBCYCH. Wejścia z wysyłek obcych tutaj zapiszą się wszystkie ankiety pozyskane z linków przez Paostwa generowanych (bądź PB Online, jeśli zdecydują się Paostwo na to, aby PB Online pomogło w pozyskiwaniu ankiet). Jeśli wygenerowany zostanie więcej niż jeden link, wówczas będzie można sprawdzid ile ankiet spłynęło z każdego linka. 10

11 DRUKOWANIE ANKIETY 1. Z poziomu MOJE ANKIETY ANALIZA WYNIKÓW dostępna jest opcja WYDRUK ANKIETY W PDF. Po kliknięciu w tę opcję pojawi się kwestionariusz dostępny w formacie PDF. Można go zapisad w formie elektronicznej lub wydrukowad w formie papierowej. 11

12 EKSPORTOWANIE WYNIKÓW BADANIA 1. Aby pobrad wyniki badania, należy kliknąd GENERUJ ZBIÓR DANYCH. Po kliknięciu w WYNIKI XLS po chwili otworzy się plik z danymi ze wszystkich wypełnionych ankiet. Każdej ankiecie odpowiada osobny wiersz. W pierwszej kolumnie zapisana jest data wypełnienia ankiety, a w kolejnych kolumnach poszczególne pytania. INFORMACJE DODATKOWE Na stronie w lewym MENU, widoczna jest zakładka JAK TO DZIAŁA. Zawiera ona pełną Instrukcję tworzenia ankiet w serwisie PB Online, dostępną zarówno w formie pliku PDF, jak i filmów instruktażowych. 12

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED.

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników strony internetowej www.polfarmed.pl w zakresie: modułu rejestracji

Bardziej szczegółowo

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISACH INTERNETOWYCH

PRZEWODNIK PO SERWISACH INTERNETOWYCH PRZEWODNIK PO SERWISACH INTERNETOWYCH SPIS TREŚCI WITAMY W NOWEJ WITRYNIE VULCAN 3 Kilka słów o budowie witryny 5 Jedno logowanie dostęp do wielu witryn 6 PIERWSZE KROKI 7 Pierwsze logowanie do portalu

Bardziej szczegółowo

W tym poradniku znajdą Paostwo informacje na temat korzystania z Video CMS.

W tym poradniku znajdą Paostwo informacje na temat korzystania z Video CMS. Poradnik Użytkownika W tym poradniku znajdą Paostwo informacje na temat korzystania z Video CMS. Krok po kroku wyjaśnione zostaną podstawowe moduły, sposób ich użycia oraz zastosowanie. Po przeczytaniu

Bardziej szczegółowo

Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl

Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl VULCAN zastrzega sobie prawo do ciągłego ulepszania programu i wprowadzania

Bardziej szczegółowo

icomarch24 SA Al. Jana Pawła II 41E 31-864 Kraków www.ibard24.pl

icomarch24 SA Al. Jana Pawła II 41E 31-864 Kraków www.ibard24.pl ZAWARTOŚD 1. ibard24 backup online... 3 2. Jak rozpocząd pracę z programem... 4 2.1. Rejestracja nowego konta... 4 2.1. Instalacja programu... 6 2.1.1. Jak pobrad oprogramowanie... 6 2.1.2. Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA Spis treści 1. Wstęp...3 2. Rejestracja i wybór planu taryfowego...4 3. Pierwsze logowanie i konfiguracja...5 3.1 Przewoźnicy...6 3.2 Szablony

Bardziej szczegółowo

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA Spis treści 1. Wstęp...2 2. Rejestracja i wybór planu taryfowego...3 3. Pierwsze logowanie i konfiguracja...4 3.1 Przewoźnicy...5 3.2 Szablony

Bardziej szczegółowo

1. Sklep -> Administracja

1. Sklep -> Administracja 1. Sklep -> Administracja 1.1. Sklep -> Administracja -> Zmienne UWAGA: Każda wprowadzona zmiana w tym oknie musi byd potwierdzona przyciskiem OK (dół strony) oraz Zapisz (górne menu)! Część kliencka:

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Materiały szkoleniowe System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Materiały szkoleniowe System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Wersja aplikacji 1.0

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Wersja aplikacji 1.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wersja aplikacji 1.0 ZAWARTOŚD 1. MyDysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.2. Instalacja programu... 7 2.2.1. Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Moodle

Korzystanie z platformy Moodle Korzystanie z platformy Moodle Rafał Michałowski Platforma oparta jest o system Moodle 2.2.x i znajduje się pod adresem: www.kno-koweziu.pl/moodle Platforma umożliwia tworzenie kursów e-learningowych oraz

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SharePoint Column Protector v 1.2.6.14

INSTRUKCJA INSTALACJI SharePoint Column Protector v 1.2.6.14 Datapolis.com ltd., ul. Wiktorska 63, 02-2587 Warsaw, Poland tel. (+48) 022 398 37 45; fax. (+48) 022 398 37 93, office@datapolis.com INSTRUKCJA INSTALACJI SharePoint Column Protector v 1.2.6.14 Ostatnia

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalnośd

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalnośd Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie...3 Menu Główne...4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy...7 Kredyty...8 Dodanie nowego konta dla Firmy...9 Lista Firm...11 Baza kontrahentów...13 Import Kontrahentów dla Firmy (3)...14

Bardziej szczegółowo

www.kwp.edu.pl Instrukcja obsługi platformy Krok w Przedsiębiorczość Nauczyciel

www.kwp.edu.pl Instrukcja obsługi platformy Krok w Przedsiębiorczość Nauczyciel www.kwp.edu.pl Instrukcja obsługi platformy Krok w Przedsiębiorczość Nauczyciel Wersja: 4_23/07/2012 1 Spis treści 1. Logowanie do platformy... 3 2. Struktura narzędzi platformy... 3 3. Ogólne zasady działania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Wstęp... 4 Logowanie/wylogowanie do/z panelu administracyjnego... 5 Część systemowa... 5 Menadżer stron... 5 Lista wszystkich stron...

Bardziej szczegółowo

17 lipca INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SERWISU BIUROKARIER.EDU.PL DLA PRACODAWCÓW. oprac. Anna Bielawiec-Osioska

17 lipca INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SERWISU BIUROKARIER.EDU.PL DLA PRACODAWCÓW. oprac. Anna Bielawiec-Osioska 17 lipca 2014 INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SERWISU BIUROKARIER.EDU.PL DLA PRACODAWCÓW oprac. Anna Bielawiec-Osioska SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 4 O serwisie... 4 Podstawowe funkcjonalności... 4 Zrzeszone Uczelnie...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów Wersja 1.0 Warszawa, 26 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 8 Spis tabel... 11 1. Wstęp... 12 2. Praca z aplikacją Wrota Celne... 13

Spis rysunków... 8 Spis tabel... 11 1. Wstęp... 12 2. Praca z aplikacją Wrota Celne... 13 Wersja 1.8.7 Spis treści Spis rysunków... 8 Spis tabel... 11 1. Wstęp... 12 2. Praca z aplikacją Wrota Celne... 13 2.1. Logowanie do aplikacji... 13 2.2. Kooczenie pracy... 14 2.3. Menu programu... 14

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL Warszawa, 2014-05-30 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL (V.1.6.1) Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 2 z 148 SPIS TREŚCI Spis treści...2 1. Wstęp...6 2. Wymagania systemowe...6 3. Słownik...7

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA w Spis treści Wstęp...3 System bankowości elektronicznej...4 Bezpieczeństwo informacji...4 Klienci korporacyjni...5 Typy użytkowników obsługiwanych przez bankowość elektroniczną...6 Dodawanie i usuwanie

Bardziej szczegółowo

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję Spis treści Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję Część I... 2 1. Założenie konta... 2 Krok 1. Załóż konto dla osoby fizycznej w systemie EBOI.... 2 Krok 2. Aktywuj konto... 7 2. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Nabór Przedszkola Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

serwis instrukcja obsługi

serwis instrukcja obsługi serwis e-isbn instrukcja obsługi Spis treści Jak się zarejestrować 4 działalność wydawniczą 5 12 Jak wygląda praca w aplikacji 17 Jak nadawać numery ISBN 18 Praca online opis skrócony 18 Praca online opis

Bardziej szczegółowo