Spis tresci 5 Wstęp Strefa dobrych praktyk 6 I miejsce: Pod wspólną marką 8 II miejsce: Promocja poprzez edukację

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis tresci 5 Wstęp Strefa dobrych praktyk 6 I miejsce: Pod wspólną marką 8 II miejsce: Promocja poprzez edukację"

Transkrypt

1 Najlepsze działania promocyjne realizowane w ramach projektów B+R, dofinansowanych z Programu Innowacyjna Gospodarka,

2

3 Konkurs na najlepsze działania promocyjne realizowane w ramach projektów B+R, dofinansowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

4

5 Spis tresci Wstęp Strefa dobrych praktyk I miejsce: Pod wspólną marką Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne BioMed, Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. II miejsce: Promocja poprzez edukację Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych, K2 Internet SA III miejsce: Koncentracja na celach Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych, Politechnika Warszawska Wyróżnienie: Promocja wysokich lotów Opracowanie i wdrożenie do produkcji małego samolotu odrzutowego klasy Business Jet PKWiU , Metal-Master Sylwia Ładzińska Wyróżnienie: Skutecznie demonstrują potencjał Wdrożenie innowacyjności w INTERMET przez realizację badań przemysłowych i prac B+R, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe INTERMET Sp. z o.o. Targowy networking Mayday Euro Superkomputerowa platforma kontekstowej analizy strumieni danych multimedialnych do identyfikacji, Politechnika Gdańska Mobilni asystenci SeeingAssistant aplikacja wspomagająca osoby niewidome, Transition Technologies SA Jednym słowem ISKIP Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów ISKIP, Instytut Badawczy Dróg i Mostów Siła współpracy Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Innowacja dla bezpieczeństwa Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych, Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX Strefa ekspercka Racjonalnie i skutecznie Anna Zakrzewska Rynkowy sukces komercjalizacji dr Krzysztof Senger, Natalia Wojciechowska

6

7 Wstep Innowacja z plusem Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zorganizowało konkurs dla beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka na najlepszą promocję projektów sfery B+R. Innowacja Plus to przedsięwzięcie, które przełamuje standardowe myślenie o nowatorskich inicjatywach. Nie oceniamy w nim bowiem poziomu innowacyjności rozwiązań, a przyglądamy się pomysłom na promocję projektów B+R. Ważne jest dla nas, w jaki sposób beneficjenci myślą o wdrażaniu do praktyki i komercjalizacji swoich rozwiązań. A tu znaczącą rolę odgrywa komunikacja marketingowa. Eksperci podkreślają, że prac nad strategią marketingową, w wypadku innowacyjnych przedsięwzięć, nie można zaczynać po zakończeniu badań i zamknięciu etapu rozwoju produktu. Ważne, aby o informowaniu i promowaniu projektu myśleć od samego początku. Podejmując się promocji projektu, warto odróżnić innowacyjny produkt od samego wynalazku. Produktem będzie np. maszyna do cięcia laserowego, która jest oparta na kilkunastu wynalazkach. Działania promocyjne nie będą wtedy dotyczyły szczegółów rozwiązań, ale rezultatów w postaci nowoczesnej maszyny. Jeżeli zaś celem jest poszukiwanie nabywców na licencje i patenty wynalazków, wówczas działania z zakresu komunikacji marketingowej powinny być precyzyjniej adresowane, a akcja promocyjna rozpoczęta dopiero po objęciu danego rozwiązania ochroną patentową. W konkursie Innowacja Plus pod uwagę braliśmy wartość dodaną, przez którą rozumiemy zespół działań przyczyniających się do sukcesu nowatorskiego rozwiązania. Przyglądaliśmy się jakości komunikatu marketingowego, budżetom, wyborowi grupy docelowej, adekwatności zastosowanych narzędzi promocyjnych, ekspozycji PO IG, a wreszcie efektom czy promocja zwiększyła szanse produktu lub usługi na zaistnienie na rynku. Laureatom konkursu Wrocławskiemu Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., firmie K2 Internet SA oraz Politechnice Warszawskiej wraz z partnerami, a także wyróżnionym beneficjentom firmie Metal Master Sylwia Ładzińska oraz Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowemu Intermet Sp. z o.o. gratuluję przemyślanej promocji. Ciekawych przedsięwzięć jest znacznie więcej, dlatego niniejsza publikacja prezentuje wybór dodatkowych dobrych praktyk, którymi pragniemy się z Państwem podzielić. Życzę inspirującej lektury wszystkim zainteresowanym, a w szczególności beneficjentom Programu Innowacyjna Gospodarka oraz przyszłym odbiorcom Programu Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 7

8 Strefa dobrych praktyk I miejsce Pod wspólną marką Wrocławskie Centrum Badań EIT+ realizuje wielozadaniowe projekty. W laboratoriach powstają technologie opracowywane na zamówienie przemysłu oraz prowadzone są zaawansowane prace w dziedzinie bioi nanotechnologii. Przyjęta strategia marketingowa zakłada ich kompleksową promocję pod wspólną marką EIT+. Projekt Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne BioMed Projektodawca Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. Poddziałanie Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Wartość projektu 116,76 mln zł Dofinansowanie z UE 99,17 mln zł Czas realizacji projektu styczeń 2008 r. czerwiec 2015 r. 8

9 Projekt BioMed ma charakter badawczo-rozwojowy i obejmuje 25 zadań, których efekty mają być stale rozwijane i przekształcane w rozwiązania technologiczne lub produkty. Zakładana jest komercjalizacja wyników badań, tworzone będą np. nowe spółki technologiczne. Dotychczas dokonano 27 zgłoszeń patentowych i uzyskano pierwszy patent na nanokapsułę, dzięki której będzie można efektywniej dostarczać leki w miejsca zmienione chorobowo. Najbardziej widocznym efektem projektu jest uruchomienie w 2012 r. we Wrocławiu Biobanku, który przyczyni się do scharakteryzowania przyczyn wielu chorób, występujących wśród mieszkańców Dolnego Śląska. Utworzeniu Biobanku towarzyszyła trwająca do dziś kampania promocyjna, złożona m.in. z emisji spotów reklamowych w regionalnych rozgłośniach, w telewizji, a także reklam w lokalnej prasie w Gazecie Wrocławskiej, Gazecie Wyborczej, Wrocław Nasze Miasto. Dzięki temu udało się pobrać ponad 87 tys. próbek krwi od przeszło 4,1 tys. pacjentów. Akcje reklamowe wsparte są bezkosztowymi działaniami PR. W ich efekcie ukazało się wiele artykułów w prasie, a wzmianki o projekcie pojawiły się także w telewizji, radiu i internecie. Nad działaniami promocyjnymi czuwa interdyscyplinarny zespół składający się ze specjalistów różnych obszarów marketingu i promocji. Dzięki temu każda kampania jest prowadzona w sposób kompleksowy i spójny z całą strategią. Umiejętnie pozyskujemy partnerów do naszych inicjatyw i uczestniczymy w międzynarodowych konferencjach i targach mówi Alicja Kliber, starszy specjalista ds. promocji i marketingu w Departamencie Rozwoju Biznesu EIT+. Podczas Brussels Innova 2012 wynalazek New polish flax for innovative bioproducts (opatrunek lniany oparty na włóknach z lnu syntetyzujących polihydroksymaślan) został obsypany nagrodami. Ponieważ w grę wchodzi ochrona własności intelektualnej, promocja poszczególnych technologii musi być odpowiednio koordynowana. Gotowe rozwiązania m.in. białko o działaniu przeciwbakteryjnym, diagnostyka nowotworów tarczycy z zastosowaniem metalotioneiny, koniugatowa szczepionka przeciwkrztuścowa znajdują swój atrakcyjny opis w postaci Kart technologii, udostępnianych zainteresowanym instytucjom i firmom. Oferowane przez Centrum produkty są oparte na wynikach zaawansowanych badań, a swoje zastosowanie znajdują w wyrobach medycznych oraz nowych metodach diagnostyki i leczenia. Promocja tego typu projektów jest dosyć trudna i wymaga doboru odpowiedniego języka i narzędzi, ale EIT+ znakomicie sobie z tym radzi. 9

10 Strefa dobrych praktyk II miejsce Promocja poprzez edukację Innowacyjna platforma przetwarzania danych w chmurze Oktawave to polska alternatywa na rynku zdominowanym przez duże zagraniczne firmy. Przebicie się nowej marki nie było łatwym zadaniem. W osiągnięciu tego celu pomogły pomysłowe i konsekwentnie realizowane działania promocyjne. Projekt Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych Projektodawca K2 Internet SA Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Wartość projektu 2,44 mln zł Dofinansowanie z UE 685,9 mln zł Czas realizacji projektu listopad 2009 r. kwiecień 2012 r. 10

11 Rynek przetwarzania danych w chmurze jest jednym z najszybciej rozwijających się obszarów w sektorze informacyjno-komunikacyjnym. To nadal stosunkowo nowa branża, dlatego ważną rolę odgrywa edukacja potencjalnego użytkownika. Bardzo ważnym elementem naszych działań było przekonanie potencjalnych inwestorów i użytkowników do korzyści płynących z proponowanych rozwiązań. Istotną rolę odgrywa nie tylko budowanie wizerunku projektu, ale również podnoszenie poziomu wiedzy na temat danego zagadnienia. Można to nazwać edukowaniem odbiorców. Chmura obliczeniowa jest tu doskonałym przykładem. Duża część odbiorców nie dysponuje wiedzą, jak ją w praktyce wdrożyć i używać wyjaśnia Dariusz Nawojczyk, CMO Oktawave. Nowatorskim pomysłem jest autorski cykl konferencji Cloud Meeting, organizowanych w różnych miastach Polski, na których promuje się rozwiązania chmurowe (cloud computing). Podczas tych spotkań, a także na licznych konferencjach i targach, przedstawiciele firmy posługują się prezentacjami multimedialnymi, wychodząc z założenia, że taki przekaz jest dużo lepiej zapamiętywany niż konwencjonalne metody oparte wyłącznie na graficznej lub tekstowej formie komunikacji. Jednym z kluczowych elementów jest film przystępnie objaśniający złożony temat działania chmury obliczeniowej i korzyści wynikające z jej zastosowania. Innym elementem promocji była stała współpraca z mediami, która zaowocowała wieloma publikacjami. Ponadto zadbano o obecność w internecie poprzez własną stronę internetową i media społecznościowe. Dużą uwagę zwrócono na systematyczny monitoring efektów tych działań. Firma korzysta z wyspecjalizowanych narzędzi sprawdzających obecność marki w sieci, co znacznie usprawnia pracę, szczególnie w przypadku forów dyskusyjnych oraz mediów społecznościowych. Dodatkowo monitorowana jest odwiedzalność strony, a także zwrot z inwestycji w przypadku kampanii reklamowych w wyszukiwarkach i mailingach. O skuteczności tych działań świadczy osiągnięcie najważniejszego celu: nowy produkt przyjął się na rynku, a Oktawave jest dzisiaj jednym z najbardziej liczących się dostawców usług chmurowych w Polsce. 11

12 Strefa dobrych praktyk III miejsce Koncentracja na celach W działaniach marketingowych projektu Bio-Implant wyraźnie widać podział na promocję fazy badawczej oraz wdrożeniowej. To niezbędne rozróżnienie, gdyż inny jest ich cel oraz grupy docelowe tych działań. Na tym właśnie podziale zbudowano strategię informacyjno-promocyjną. Projekt Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych Projektodawca Politechnika Warszawska Podziałanie Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Wartość projektu 32,41 mln zł Dofinansowanie z UE 27,03 mln zł Czas realizacji projektu styczeń 2010 r. wrzesień 2014 r. 12

13 W czasie trwania fazy badawczej działania promocyjne skierowane były do szerokiego grona osób. Ich celem było pokazanie możliwości współczesnej nauki, a w szczególności nowoczesnej implantologii w leczeniu tkanki kostnej u osób chorych na nowotwory. Projekt pokazywano m.in. na Pikniku Naukowym, Festiwalu Nauki, akcjach edukacyjnych, których odbiorcami oprócz dorosłych, były dzieci i młodzież. Organizowane gry, zabawy i konkursy upowszechniały wiedzę o implantach oraz oswajały z nimi uczestników. Skuteczna promocja w fazie wdrożeniowej polega na zmianie podejścia: promujemy w niej produkt, a nie proces badawczy czy jednostkę realizującą projekt. Działania promocyjne muszą być zatem skoncentrowane na jak najczęstszej prezentacji produktu wybranej grupie odbiorców wyjaśnia Katarzyna Kołys, specjalista ds. PR i promocji, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Zespół projektowy skupił się więc na wyborze imprez w kraju i za granicą, na których można pochwalić się efektami projektu. Do najważniejszych należało uczestnictwo w targach innowacyjności w Paryżu, gdzie jurorzy wysoko ocenili przygotowany pokaz. Świetną okazją do zaprezentowania polskiej bioimplantologii była też polsko-japońska konferencja w Tokio Expanding Innovations by Joining Strenghts. Przedstawiciele projektu skupili się na tematyce komercjalizacji wiedzy i możliwości nawiązania współpracy z inwestorami japońskimi. W fazie wdrożeniowej jeździmy na konkretne targi, spotkania biznesowe, fora dyskusyjne, na których możemy spotkać potencjalnych inwestorów. Prezentujemy tam zalety i możliwości naszego rozwiązania. Mówimy o nim tak, jak o naszym najukochańszym dziecku, czyli najlepiej jak potrafimy dodaje Katarzyna Kołys. Trafionym pomysłem była także organizacja pierwszej w Polsce konferencji Drukowanie 3D przyszłością w medycynie. Wydarzenie przyciągnęło lekarzy, przedstawicieli nauki i firm technologicznych. Dyskusje toczące się w trakcie i po konferencji świadczyły o zainteresowaniu tematem i konieczności kontynuowania rozmów związanych z tą dyscypliną. Jednym z najważniejszych sukcesów medialnych było zaproszenie do udziału w konkursie Polski Wynalazek Roku 2013 organizowanym przez TVP. Galę finałową oglądało ponad milion osób w całym kraju! 13

14 Strefa dobrych praktyk Wyróznienie Promocja wysokich lotów Jak wypromować produkt, którego jeszcze nie ma na rynku? Co zrobić, by już w fazie przygotowań do produkcji stał się jednym z najbardziej oczekiwanych w swojej branży? Na te pytania znają odpowiedź twórcy pierwszego na świecie małego samolotu odrzutowego FLARIS LAR 1. Projekt Opracowanie i wdrożenie do produkcji małego samolotu odrzutowego klasy Business Jet PKWiU Projektodawca Metal-Master Sylwia Ładzińska Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Wartość projektu 48,42 mln zł Dofinansowanie 19,6 mln zł Czas realizacji projektu styczeń 2010 r. wrzesień 2015 r. 14

15 Niewielki, wyjątkowo lekki, jednosilnikowy samolot, intuicyjny w pilotażu, do którego prowadzenia wystarczy licencja turystyczna. Szybki i wygodny środek transportu do użytku biznesowego lub prywatnego, który będzie można przechowywać w garażu, a na lotnisko przewieźć przyczepą. Brzmi jak marzenie tkwiącego w korku biznesmena? Taka właśnie fantazja stała się genezą projektu, który od pięciu lat powstaje w Podgórzynie w firmie Metal-Master. Od początku prac nad samolotem zadbano o jego promocję. Głównym jej celem było zbudowanie marki a następnie komercjalizacja. Na utworzonej dwujęzycznej stronie internetowej, poza podstawowymi wiadomościami o produkcie, publikowane są regularnie informacje dotyczące kolejnych testów lotniczych, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, a także doniesienia o sukcesach wyróżnieniach, nagrodach i obecności na międzynarodowych imprezach. Równolegle prowadzony jest produktowy profil (fan page) na Facebooku, konto na Twitterze oraz własny kanał na YouTube wszystkie na bieżąco aktualizowane. W przypadku promocji produktów innowacyjnych, które tak jak samolot odrzutowy FLARIS LAR 1 są dopiero w fazie testów, za najbardziej skuteczne uznaliśmy działania digital PR i to na nich się skupiliśmy. Uważamy, że na tym etapie, czyli dopóki nie uruchomimy biura sprzedaży, powinny one przeważać nad reklamą. Za najbardziej efektywne uznajemy działania w social mediach i e-pr wyjaśnia Sylwia Ładzińska, właścicielka firmy. Zespół prasowy firmy Metal- -Master oraz agencja PR dbają o to, by media otrzymywały regularnie informacje o samolocie. Z myślą o potencjalnych klientach zamieszczane są reklamy w pismach branżowych i biznesowych, a zainteresowani otrzymują newsletter o postępach prac. Efektem tych działań są pierwsze sukcesy marketingowe. Samolot Flaris Lar 1 wzbudził ogromne zainteresowanie na Międzynarodowym Salonie Lotniczym Paris Air Show Le Bourget w 2013 r. Był też eksponowany w siedzibie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w Montrealu. O projekcie powstał również film promocyjny zrealizowany przez Komisję Europejską. Mimo że samolot nie wszedł jeszcze do produkcji, zainteresowanie nim jest już ogromne producenci otrzymują mnóstwo pytań o możliwość zakupu, co pozwala prognozować sukces komercyjny. 15

16 Strefa dobrych praktyk Wyróznienie Skutecznie demonstrują potencjał Ochrona społeczeństwa przed globalnym terroryzmem, zapewnienie prywatności i poczucia bezpieczeństwa to zadania produktów systemu PROTECTOR. O sukcesie przeprowadzonych działań promocyjnych i skutecznym dotarciu do grupy docelowej świadczą kontrakty eksportowe. Projekt Wdrożenie innowacyjności w INTERMET przez realizację badań przemysłowych i prac B+R Projektodawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe INTERMET Sp. z o.o. Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Wartość projektu 9,11 mln zł Dofinansowanie z UE 2,78 mln zł Czas realizacji projektu lipiec 2010 r. luty 2014 r. 16

17 Systemy ochronne w postaci zasieków oraz siatek służą do zabezpieczania obiektów, takich jak: porty lotnicze, bazy wojskowe, zakłady karne, granice państwowe, pola naftowe. Innowacyjność tego rozwiązania polega na specjalnej, energooszczędnej technologii ich wykonywania z wysokogatunkowych taśm stalowych oraz drutów stalowych ocynkowanych o wysokiej zawartości węgla. Spółka przed podjęciem działań promocyjnych przeprowadziła szczegółową analizę światowych rynków docelowych. We współpracy z jednostkami badawczymi, działającymi w danym regionie, organizowane są konferencje, na których prezentowane są nowe produkty PROTEC- TOR. W działaniach promocyjnych pomagają nam polskie ambasady, które często występują w roli współorganizatora podejmowanych przez nas inicjatyw. Do udziału w spotkaniach zapraszamy urzędników różnych szczebli, ministrów oraz przedsiębiorców i przedstawicieli jednostek naukowych. Nie zapominamy o eksponowaniu posiadanych certyfikatów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego. Dzięki temu kontrahenci mają pewność, że otrzymają produkt spełniający międzynarodowe normy opowiada Ryszard Stachowiak, prezes INTERMET. Nowatorską formą promocji są tzw. prezentacje walizkowe, czyli specjalnie opracowane, składane stoiska (mieszczące się w walizce), które po zmontowaniu są wystawiane na targach. Mobilność systemów wystawienniczych umożliwia demonstrację potencjału produktów w wielu miejscach. Pracownicy w strojach militarnych pokazują, jak szybko i intuicyjnie montuje się systemy barier. Spółka dba też o rozpoznawalność marki za pośrednictwem niestandardowych materiałów reklamowych. Teczki zawierające próbki siatek ochronnych skutecznie uzupełniają wizualizację graficzną, ponieważ klienci mogą samodzielnie sprawdzić jakość i wykonanie poszczególnych elementów. Natomiast olbrzymi smok zbudowany z produktów PROTECTOR oprócz tego, że zapada w pamięć, doskonale prezentuje ich możliwości technologiczne. Działania promocyjne podejmowane przez INTERMET to przykład, że nawet specyficzne produkty można w przystępny sposób przedstawić. Zabezpieczeniami zainteresowały się już firmy i instytucje z różnych części świata, m.in. z Indonezji, Nigerii, Bangladeszu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Polski. 17

18 Strefa dobrych praktyk Targowy networking Superkomputerowa platforma KASKADA powstała na Politechnice Gdańskiej w ramach projektu MAYDAY EURO System umożliwia równoległe przetwarzanie w czasie rzeczywistym danych z wielu źródeł. Jak wypromować tak trudny temat, jakim jest innowacyjne rozwiązanie o potencjalnie szerokim zastosowaniu? Projekt Mayday Euro 2012 Superkomputerowa platforma kontekstowej analizy strumieni danych multimedialnych do identyfikacji wyspecyfikowanych obiektów lub niebezpiecznych zdarzeń Projektodawca Politechnika Gdańska Poddziałanie Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych Wartość projektu 16,13 mln zł Dofinansowanie z UE 13,69 mln zł Czas realizacji projektu lipiec 2008 r. styczeń 2013 r. 18

19 Badacze z Politechniki Gdańskiej za jeden z najbardziej efektywnych sposobów budowania wizerunku i docierania do potencjalnych odbiorców uznali udział w największych krajowych i międzynarodowych imprezach targowych. Targi wyznaczają branżowe trendy, a wystawiające się na nich firmy czy marki zyskują wizerunek innowacyjnych i profesjonalnych, zwłaszcza te wyróżniane nagrodami. Podczas tych imprez skupialiśmy się na networkingu, czyli budowaniu relacji i sieci kontaktów biznesowych. Potraktowaliśmy je jako możliwość przekazywania informacji o projekcie i pozyskania potencjalnych partnerów do współpracy tłumaczy dr inż. Jerzy Proficz, kierownik Działu Projektów i Aplikacji Informatycznych, Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej Politechniki Gdańskiej. Udział w targach (m.in.: CeBit w Hanowerze, Innova 2012 w Brukseli, Europejski Szczyt Innowacyjności 2011 w Warszawie, Technikon-Innowacje w Gdańsku, Międzynarodowe Targi Poznańskie) wymagał sporych przygotowań. Stoisko zostało tak zaprojektowane, aby zwiedzający mieli do niego swobodny dostęp, a jednocześnie możliwa była dynamiczna demonstracja walorów platformy KASKADA. Ważne było również opracowanie prezentacji zarówno tych, które przedstawiano na seminariach towarzyszących wydarzeniom, jak i ogólnie dostępnych dla publiczności, ukazujących się w tle, np. na monitorach stoiska czy telebimach. Nie zapomniano też o merytorycznym przygotowaniu pracowników. Podczas imprez targowych ważna jest bowiem nie tylko znajomość technicznych szczegółów, ale też umiejętność zaprezentowania projektu szerokiemu gronu gości targowych. Na każdą imprezę opracowywane były materiały promocyjne (ulotki, broszury). Warto przy tym dodać, że w prace nad identyfikacją wizualną projektu włączono studentów Politechniki Gdańskiej. Powyższe działania i bezpośredni kontakt z grupami docelowymi pozwoliły na otwarcie nowych możliwości współpracy i rozwinięcie kooperacji z takimi firmami, jak: Intel Technology Poland, Blue Services, Terma Group i JIT Solutions. 19

20 Strefa dobrych praktyk Mobilni asystenci Aplikacje z grupy Seeing Assistant (pierwotna nazwa to ivirtualeye) to innowacyjny produkt opracowany z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących. W jego promocji postawiono na te kanały, które uwzględniają specyficzne potrzeby tej grupy odbiorców. Rosnące zainteresowanie produktem świadczy o skuteczności podjętych działań. Projekt Seeing Assistant aplikacja wspomagająca osoby niewidome Projektodawca Transition Technologies SA Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Wartość projektu 846,9 tys. zł Dofinansowanie z UE 343,46 tys. zł Czas realizacji projektu maj 2011 r. sierpień 2013 r. 20

21 Użytkownikom wirtualnych asystentów Seeing Assistant, aplikacji dostępnych na platformie ios, zaoferowano cztery profile aktywności: Home (pomoc w domu), Move (ułatwianie poruszania się w przestrzeni z użyciem systemu GPS), Magnifier (lupa elektroniczna) i Light (wykrywanie źródeł światła). Liczba pobrań produktu, wprowadzonego na rynek w 2013 r., przekroczyła dotychczas 7 tysięcy. Jego nabywcami są niewidomi i słabowidzący na całym świecie. W przypadku osób z dysfunkcją wzroku nie wszystkie tradycyjne formy reklamy się sprawdzają. Nasze działania promocyjne od początku koncentrowały się na skutecznym dotarciu do potencjalnych użytkowników. Prezentując aplikacje na konferencji Reha for the Blind w Warszawie, byliśmy pozytywnie zaskoczeni tym, że są one tak dobrze znane w Polsce. Bardzo ważne są dla nas nagrody przyznane przez Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, PARP, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz użytkowników Idol W listopadzie przed nami kolejna ważna misja wyjazd na targi TifloInnova 2014 w Madrycie mówi Adam Bancarewicz, koordynator grupy aplikacji Seeing Assistant. Głównym medium promocyjnym aplikacji stał się internet. Aktualności i informacje o nowych wersjach programów umieszczane są na Twitterze w Stworzono też stronę internetową projektu. Ważne było upowszechnianie aplikacji za pośrednictwem internetowego Tyflo Radia, przeznaczonego szczególnie dla osób z dysfunkcjami wzroku, jak również radia tradycyjnego. Ulotki poświęcone Seeing Assistant zostały opracowane w trzech językach (polskim, angielskim, niemieckim) zarówno w piśmie Braille a, jak i klasycznym druku. W upowszechnianiu nowych rozwiązań technologicznych olbrzymie znaczenie ma ich prezentacja w gronie profesjonalistów i potencjalnych użytkowników. Seeing Assistant przedstawiono na kilku konferencjach: SmartDevCon 2013 w Katowicach, Generation Mobile 2014 oraz Human Tech Art 2013 w Warszawie. Szczególne znaczenie miało jednak pokazanie możliwości aplikacji na największych targach dla niewidomych w Polsce Reha for the Blind Świat Dotyku i Dźwięku oraz na najważniejszych w Europie targach tematycznych SightCity we Frankfurcie. 21

22 Strefa dobrych praktyk Jednym słowem ISKIP Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów (ISKIP) promocja projektu o tak długiej nazwie to nie lada wyzwanie. Przekaz promocyjny musi być przecież czytelny i zrozumiały nie tylko dla wąskiego grona specjalistów. Dlatego w komunikacji marketingowej postawiono na ważne dla wszystkich bezpieczeństwo. Projekt Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów ISKIP Projektodawca Instytut Badawczy Dróg i Mostów Podziałanie Projekty rozwojowe Wartość projektu 2,92 mln zł Dofinansowanie z UE 1,64 mln zł Czas realizacji projektu październik 2008 r. grudzień 2010 r. 22

23 System ISKIP automatycznie identyfikuje pojazdy nie tylko na podstawie tablic rejestracyjnych, ale także marki, gabarytów czy koloru. To specjalistyczne narzędzie przydatne jest w sterowaniu ruchem, a także w pracy służb mundurowych. W promocji projektu chciano jednak podkreślić, że ISKIP jest czymś więcej niż tylko innowacyjną technologią. Twórcom, oprócz pozyskania klientów instytucjonalnych, zależało na dotarciu do szerokiego grona odbiorców i pokazaniu społecznych korzyści wynikających z wdrożenia tego rozwiązania. Hasłem, które przyciągnęło medialną uwagę, było bezpieczeństwo. W artykułach prasowych i serwisach internetowych ISKIP opisywano jako narzędzie, dzięki któremu policja może skuteczniej poszukiwać skradzionych aut, inspektorzy drogowi kontrolować przeciążone TIR-y, celnicy przyspieszyć odprawę na granicach, a drogowcy usprawniać ruch tam, gdzie jest on największy. Ważnym elementem medialnego przekazu były również relacje telewizyjne. System pokazano w programach: Z jedynką po drodze w TVP1, Polak potrafi na kanale TVN Turbo oraz Era wynalazków w TVP Info. Obecność w mediach zapewniła projektowi rozgłos, jednak to udział w targach przyczynił się do biznesowego sukcesu. W naszej ocenie najbardziej efektywnymi działaniami informacyjno- -promocyjnymi były konferencje i uczestnictwo w międzynarodowych targach innowacyjności. Pozwoliły one na za- prezentowanie innowacyjnego na skalę światową rozwiązania, a także promocję polskiej myśli technicznej i naukowców z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów wyjaśnia Beata Mikulska, kierownik działu promocji IBDiM. Uznanie w oczach jurorów wielu konkursów przełożyło się na zainteresowanie rynku. Projekt zdobył bowiem liczne nagrody i wyróżnienia, wśród nich m.in.: złoty medal na Innovation Fair INPEX 2013 (największych targach wynalazczości w USA), nagrodę specjalną na targach Malaysian Invention and Design Society oraz złoty medal na międzynarodowych targach iena w Norymberdze. W efekcie opracowany w Polsce system doczekał się wdrożeń nie tylko na naszych drogach, ale także w Szwecji, Norwegii, Belgii, Irlandii, Niemczech, Turcji czy Libanie. 23

24 Strefa dobrych praktyk Siła współpracy Po pierwsze przemyślane działania, po drugie rzetelna informacja i promocja. Jednostki badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na komercjalizację wyników swoich badań, muszą postawić na powiązanie tych elementów. W Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET Dolina Lotnicza ta zasada nie jest teorią. Projekt Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym Projektodawca Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Podziałanie Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Wartość projektu 115,88 mln zł Dofinansowanie z UE 98,49 mln zł Czas realizacji projektu lipiec 2008 r. czerwiec 2015 r. 24

25 Celem nadrzędnym projektu kluczowego PKAERO, koordynowanego przez Politechnikę Rzeszowską, jest integracja środowiska naukowego i gospodarczego, związanego z przemysłem lotniczym. Sprzyja to inicjacji i wzmacnianiu współpracy sektora nauki i biznesu, również w zakresie komercjalizacji wypracowanych rozwiązań. Sukcesywne informowanie o postępach i efektach badań może usprawnić produktywność i podnieść konkurencyjność firm z branży lotniczej. Na takich działaniach Politechnika Rzeszowska opiera promocję projektu. Do tego celu wykorzystywane jest szerokie instrumentarium mediów: telewizja, radio, prasa, internet. Wysłanie ponad 550 informacji do mediów świadczy o zaangażowaniu i świadomości znaczenia działań promocyjnych. O postępach w realizacji zadań projektowych można się było dowiedzieć m.in. z Radia Rzeszów i Programu I Polskiego Radia, a także TVP1 oraz TVN. Nasz projekt to duże wyzwanie. Zrzesza obecnie ponad 800 wykonawców z łączonych zespołów badawczych z 12 uczelni i instytutów naukowych. Wszyscy pracują nad tym, by dostarczyć działającym na terenie Polski firmom lotniczym i branżom pokrewnym nowoczesnych materiałów i technologii. Wyniki badań prezentujemy w renomowanych publikacjach naukowych i na konferencjach w kraju i zagranicą. Wymiana doświadczeń podczas spotkań z profesjonalistami to nieodłączny element pracy nad danym produktem mówi prof. dr hab. inż. Romana Ewa Śliwa, koordynator projektu. Efektami badań dzielono się podczas targów branżowych, takich jak: Paris Air Show, ILA Berlin Air Show, AIRTEC we Frankfurcie, czy AEROMART w Montrealu. Wspólnie z klastrem firm lotniczych stowarzyszeniem Dolina Lotnicza zorganizowano Aviation Valley Expo Day & B2B Meetings (2012) oraz Targi Doliny Lotniczej Expo Day w Rzeszowie (2014), które miały za zadanie rozpowszechnienie wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań i zastosowanie ich w praktyce. Począwszy od 2009 r., każdego roku organizowane są zwykle dwie konferencje pod patronatem Rady Partnerów Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET Dolina Lotnicza oraz Panele Ekspertów projektu kluczowego PKAERO. Ich celem jest prezentacja efektów realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia i innych aktywności CZT. Stanowią one rzeczywiste forum współpracy na linii nauka gospodarka. 25

Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka. Wyniki konkursu

Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka. Wyniki konkursu Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka Wyniki konkursu Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka Wydawca: Realizacja: Smartlink Sp. z o.o. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Marek Makowiec * Tomasz Kusio ** Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Streszczenie W opracowaniu autorzy poruszają kwestie dotyczące

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

silesia region >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52 >> Pływalnia w Bielsku-Białej NR 1/2012

silesia region >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52 >> Pływalnia w Bielsku-Białej NR 1/2012 silesia region NR 1/2012 BIULETYN INFORMACYJNY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ISSN 18-492X EGZEMPLARZ BEZPŁATNY >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

nasz region ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

nasz region ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 nasz region ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Nr 1 /2013 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Kampania szyta na miarę Zamiast

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 2/2011 ISSN 1897-1539 Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Na styku nauki z biznesem Selvita S.A. Warszawska Giełda atrakcyjna dla krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

w rozwój Liczby mówią same za siebie www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Przyciągnąć tłumy Zainwestuj w promocję

w rozwój Liczby mówią same za siebie www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Przyciągnąć tłumy Zainwestuj w promocję www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy w rozwój Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr 2(14)/2013 egzemplarz bezpłatny ISSN 2081-3643 Liczby

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Katalog usług promocyjnych dla miast

Katalog usług promocyjnych dla miast REKLAMA Media INTERNET eventy strategia Katalog usług promocyjnych dla miast outdoor i regionów 2011/2012 public relations KATALOG.indd 1 11-11-16 13:20 Czy wiesz jak wyglądać będzie gmina, miasto, region,

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Metody inkubacji projektów biznesowych

Metody inkubacji projektów biznesowych Metody inkubacji projektów biznesowych Metody inkubacji projektów biznesowych Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Jacek Guliński Komplementarnymi elementami publikacji są: 1.1. Audycja audio: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Przedsiębiorczość na UAM Innowacyjny marketing ewaluacja własności intelektualnej PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD

Bardziej szczegółowo

RAPORT EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

RAPORT EGZEMPLARZ BEZPŁATNY RAPORT EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NAJLEPSZE PRAKTYKI w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce NAJLEPSZE PRAKTYKI w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 1/2013 ISSN 1897-1539 W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Wywiad z Markiem Borzestowskim, partnerem w Giza Polish Ventures Projekt Łowcy Biznesu zakończony

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

innowacyjni 4(14)/2011

innowacyjni 4(14)/2011 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni 4(14)/2011 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny Wyboista droga do sukcesu str. 8 14 W realizacji projektu WROVASC bierze udział około 200

Bardziej szczegółowo

design industries creative industries WZORNICTWO industries creative creative creative industries industries industries creative

design industries creative industries WZORNICTWO industries creative creative creative industries industries industries creative design creative industries creative creative industries WZORNICTWO industries creative Wykorzystaj jego potencjał, creative creative industries by tworzyć lepsze produkty i usługi industries industries

Bardziej szczegółowo

2011 Metodyka identyfikacji

2011 Metodyka identyfikacji Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii. red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec

Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii. red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec 1 Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych Spis treści Wstęp 5 1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych 6 2. Rola przedsiębiorcy w procesie komercjalizacji 10 Podsumowanie 12 3. Zasady oceny technologii w celu jej komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła

Bardziej szczegółowo

TARGI JAKO NARZĘDZIE AKTYWNOŚCI MARKETINGOWEJ INSTYTUCJI NAUKOWYCH I BADAWCZYCH

TARGI JAKO NARZĘDZIE AKTYWNOŚCI MARKETINGOWEJ INSTYTUCJI NAUKOWYCH I BADAWCZYCH TARGI JAKO NARZĘDZIE AKTYWNOŚCI MARKETINGOWEJ INSTYTUCJI NAUKOWYCH I BADAWCZYCH dr Marcin Gębarowski Politechnika Rzeszowska Wydział Zarządzania Wprowadzenie Dynamicznie zachodzące zmiany w otoczeniu instytucji

Bardziej szczegółowo