Spis tresci 5 Wstęp Strefa dobrych praktyk 6 I miejsce: Pod wspólną marką 8 II miejsce: Promocja poprzez edukację

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis tresci 5 Wstęp Strefa dobrych praktyk 6 I miejsce: Pod wspólną marką 8 II miejsce: Promocja poprzez edukację"

Transkrypt

1 Najlepsze działania promocyjne realizowane w ramach projektów B+R, dofinansowanych z Programu Innowacyjna Gospodarka,

2

3 Konkurs na najlepsze działania promocyjne realizowane w ramach projektów B+R, dofinansowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

4

5 Spis tresci Wstęp Strefa dobrych praktyk I miejsce: Pod wspólną marką Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne BioMed, Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. II miejsce: Promocja poprzez edukację Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych, K2 Internet SA III miejsce: Koncentracja na celach Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych, Politechnika Warszawska Wyróżnienie: Promocja wysokich lotów Opracowanie i wdrożenie do produkcji małego samolotu odrzutowego klasy Business Jet PKWiU , Metal-Master Sylwia Ładzińska Wyróżnienie: Skutecznie demonstrują potencjał Wdrożenie innowacyjności w INTERMET przez realizację badań przemysłowych i prac B+R, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe INTERMET Sp. z o.o. Targowy networking Mayday Euro Superkomputerowa platforma kontekstowej analizy strumieni danych multimedialnych do identyfikacji, Politechnika Gdańska Mobilni asystenci SeeingAssistant aplikacja wspomagająca osoby niewidome, Transition Technologies SA Jednym słowem ISKIP Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów ISKIP, Instytut Badawczy Dróg i Mostów Siła współpracy Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Innowacja dla bezpieczeństwa Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych, Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX Strefa ekspercka Racjonalnie i skutecznie Anna Zakrzewska Rynkowy sukces komercjalizacji dr Krzysztof Senger, Natalia Wojciechowska

6

7 Wstep Innowacja z plusem Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zorganizowało konkurs dla beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka na najlepszą promocję projektów sfery B+R. Innowacja Plus to przedsięwzięcie, które przełamuje standardowe myślenie o nowatorskich inicjatywach. Nie oceniamy w nim bowiem poziomu innowacyjności rozwiązań, a przyglądamy się pomysłom na promocję projektów B+R. Ważne jest dla nas, w jaki sposób beneficjenci myślą o wdrażaniu do praktyki i komercjalizacji swoich rozwiązań. A tu znaczącą rolę odgrywa komunikacja marketingowa. Eksperci podkreślają, że prac nad strategią marketingową, w wypadku innowacyjnych przedsięwzięć, nie można zaczynać po zakończeniu badań i zamknięciu etapu rozwoju produktu. Ważne, aby o informowaniu i promowaniu projektu myśleć od samego początku. Podejmując się promocji projektu, warto odróżnić innowacyjny produkt od samego wynalazku. Produktem będzie np. maszyna do cięcia laserowego, która jest oparta na kilkunastu wynalazkach. Działania promocyjne nie będą wtedy dotyczyły szczegółów rozwiązań, ale rezultatów w postaci nowoczesnej maszyny. Jeżeli zaś celem jest poszukiwanie nabywców na licencje i patenty wynalazków, wówczas działania z zakresu komunikacji marketingowej powinny być precyzyjniej adresowane, a akcja promocyjna rozpoczęta dopiero po objęciu danego rozwiązania ochroną patentową. W konkursie Innowacja Plus pod uwagę braliśmy wartość dodaną, przez którą rozumiemy zespół działań przyczyniających się do sukcesu nowatorskiego rozwiązania. Przyglądaliśmy się jakości komunikatu marketingowego, budżetom, wyborowi grupy docelowej, adekwatności zastosowanych narzędzi promocyjnych, ekspozycji PO IG, a wreszcie efektom czy promocja zwiększyła szanse produktu lub usługi na zaistnienie na rynku. Laureatom konkursu Wrocławskiemu Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., firmie K2 Internet SA oraz Politechnice Warszawskiej wraz z partnerami, a także wyróżnionym beneficjentom firmie Metal Master Sylwia Ładzińska oraz Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowemu Intermet Sp. z o.o. gratuluję przemyślanej promocji. Ciekawych przedsięwzięć jest znacznie więcej, dlatego niniejsza publikacja prezentuje wybór dodatkowych dobrych praktyk, którymi pragniemy się z Państwem podzielić. Życzę inspirującej lektury wszystkim zainteresowanym, a w szczególności beneficjentom Programu Innowacyjna Gospodarka oraz przyszłym odbiorcom Programu Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 7

8 Strefa dobrych praktyk I miejsce Pod wspólną marką Wrocławskie Centrum Badań EIT+ realizuje wielozadaniowe projekty. W laboratoriach powstają technologie opracowywane na zamówienie przemysłu oraz prowadzone są zaawansowane prace w dziedzinie bioi nanotechnologii. Przyjęta strategia marketingowa zakłada ich kompleksową promocję pod wspólną marką EIT+. Projekt Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne BioMed Projektodawca Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. Poddziałanie Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Wartość projektu 116,76 mln zł Dofinansowanie z UE 99,17 mln zł Czas realizacji projektu styczeń 2008 r. czerwiec 2015 r. 8

9 Projekt BioMed ma charakter badawczo-rozwojowy i obejmuje 25 zadań, których efekty mają być stale rozwijane i przekształcane w rozwiązania technologiczne lub produkty. Zakładana jest komercjalizacja wyników badań, tworzone będą np. nowe spółki technologiczne. Dotychczas dokonano 27 zgłoszeń patentowych i uzyskano pierwszy patent na nanokapsułę, dzięki której będzie można efektywniej dostarczać leki w miejsca zmienione chorobowo. Najbardziej widocznym efektem projektu jest uruchomienie w 2012 r. we Wrocławiu Biobanku, który przyczyni się do scharakteryzowania przyczyn wielu chorób, występujących wśród mieszkańców Dolnego Śląska. Utworzeniu Biobanku towarzyszyła trwająca do dziś kampania promocyjna, złożona m.in. z emisji spotów reklamowych w regionalnych rozgłośniach, w telewizji, a także reklam w lokalnej prasie w Gazecie Wrocławskiej, Gazecie Wyborczej, Wrocław Nasze Miasto. Dzięki temu udało się pobrać ponad 87 tys. próbek krwi od przeszło 4,1 tys. pacjentów. Akcje reklamowe wsparte są bezkosztowymi działaniami PR. W ich efekcie ukazało się wiele artykułów w prasie, a wzmianki o projekcie pojawiły się także w telewizji, radiu i internecie. Nad działaniami promocyjnymi czuwa interdyscyplinarny zespół składający się ze specjalistów różnych obszarów marketingu i promocji. Dzięki temu każda kampania jest prowadzona w sposób kompleksowy i spójny z całą strategią. Umiejętnie pozyskujemy partnerów do naszych inicjatyw i uczestniczymy w międzynarodowych konferencjach i targach mówi Alicja Kliber, starszy specjalista ds. promocji i marketingu w Departamencie Rozwoju Biznesu EIT+. Podczas Brussels Innova 2012 wynalazek New polish flax for innovative bioproducts (opatrunek lniany oparty na włóknach z lnu syntetyzujących polihydroksymaślan) został obsypany nagrodami. Ponieważ w grę wchodzi ochrona własności intelektualnej, promocja poszczególnych technologii musi być odpowiednio koordynowana. Gotowe rozwiązania m.in. białko o działaniu przeciwbakteryjnym, diagnostyka nowotworów tarczycy z zastosowaniem metalotioneiny, koniugatowa szczepionka przeciwkrztuścowa znajdują swój atrakcyjny opis w postaci Kart technologii, udostępnianych zainteresowanym instytucjom i firmom. Oferowane przez Centrum produkty są oparte na wynikach zaawansowanych badań, a swoje zastosowanie znajdują w wyrobach medycznych oraz nowych metodach diagnostyki i leczenia. Promocja tego typu projektów jest dosyć trudna i wymaga doboru odpowiedniego języka i narzędzi, ale EIT+ znakomicie sobie z tym radzi. 9

10 Strefa dobrych praktyk II miejsce Promocja poprzez edukację Innowacyjna platforma przetwarzania danych w chmurze Oktawave to polska alternatywa na rynku zdominowanym przez duże zagraniczne firmy. Przebicie się nowej marki nie było łatwym zadaniem. W osiągnięciu tego celu pomogły pomysłowe i konsekwentnie realizowane działania promocyjne. Projekt Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych Projektodawca K2 Internet SA Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Wartość projektu 2,44 mln zł Dofinansowanie z UE 685,9 mln zł Czas realizacji projektu listopad 2009 r. kwiecień 2012 r. 10

11 Rynek przetwarzania danych w chmurze jest jednym z najszybciej rozwijających się obszarów w sektorze informacyjno-komunikacyjnym. To nadal stosunkowo nowa branża, dlatego ważną rolę odgrywa edukacja potencjalnego użytkownika. Bardzo ważnym elementem naszych działań było przekonanie potencjalnych inwestorów i użytkowników do korzyści płynących z proponowanych rozwiązań. Istotną rolę odgrywa nie tylko budowanie wizerunku projektu, ale również podnoszenie poziomu wiedzy na temat danego zagadnienia. Można to nazwać edukowaniem odbiorców. Chmura obliczeniowa jest tu doskonałym przykładem. Duża część odbiorców nie dysponuje wiedzą, jak ją w praktyce wdrożyć i używać wyjaśnia Dariusz Nawojczyk, CMO Oktawave. Nowatorskim pomysłem jest autorski cykl konferencji Cloud Meeting, organizowanych w różnych miastach Polski, na których promuje się rozwiązania chmurowe (cloud computing). Podczas tych spotkań, a także na licznych konferencjach i targach, przedstawiciele firmy posługują się prezentacjami multimedialnymi, wychodząc z założenia, że taki przekaz jest dużo lepiej zapamiętywany niż konwencjonalne metody oparte wyłącznie na graficznej lub tekstowej formie komunikacji. Jednym z kluczowych elementów jest film przystępnie objaśniający złożony temat działania chmury obliczeniowej i korzyści wynikające z jej zastosowania. Innym elementem promocji była stała współpraca z mediami, która zaowocowała wieloma publikacjami. Ponadto zadbano o obecność w internecie poprzez własną stronę internetową i media społecznościowe. Dużą uwagę zwrócono na systematyczny monitoring efektów tych działań. Firma korzysta z wyspecjalizowanych narzędzi sprawdzających obecność marki w sieci, co znacznie usprawnia pracę, szczególnie w przypadku forów dyskusyjnych oraz mediów społecznościowych. Dodatkowo monitorowana jest odwiedzalność strony, a także zwrot z inwestycji w przypadku kampanii reklamowych w wyszukiwarkach i mailingach. O skuteczności tych działań świadczy osiągnięcie najważniejszego celu: nowy produkt przyjął się na rynku, a Oktawave jest dzisiaj jednym z najbardziej liczących się dostawców usług chmurowych w Polsce. 11

12 Strefa dobrych praktyk III miejsce Koncentracja na celach W działaniach marketingowych projektu Bio-Implant wyraźnie widać podział na promocję fazy badawczej oraz wdrożeniowej. To niezbędne rozróżnienie, gdyż inny jest ich cel oraz grupy docelowe tych działań. Na tym właśnie podziale zbudowano strategię informacyjno-promocyjną. Projekt Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych Projektodawca Politechnika Warszawska Podziałanie Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Wartość projektu 32,41 mln zł Dofinansowanie z UE 27,03 mln zł Czas realizacji projektu styczeń 2010 r. wrzesień 2014 r. 12

13 W czasie trwania fazy badawczej działania promocyjne skierowane były do szerokiego grona osób. Ich celem było pokazanie możliwości współczesnej nauki, a w szczególności nowoczesnej implantologii w leczeniu tkanki kostnej u osób chorych na nowotwory. Projekt pokazywano m.in. na Pikniku Naukowym, Festiwalu Nauki, akcjach edukacyjnych, których odbiorcami oprócz dorosłych, były dzieci i młodzież. Organizowane gry, zabawy i konkursy upowszechniały wiedzę o implantach oraz oswajały z nimi uczestników. Skuteczna promocja w fazie wdrożeniowej polega na zmianie podejścia: promujemy w niej produkt, a nie proces badawczy czy jednostkę realizującą projekt. Działania promocyjne muszą być zatem skoncentrowane na jak najczęstszej prezentacji produktu wybranej grupie odbiorców wyjaśnia Katarzyna Kołys, specjalista ds. PR i promocji, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Zespół projektowy skupił się więc na wyborze imprez w kraju i za granicą, na których można pochwalić się efektami projektu. Do najważniejszych należało uczestnictwo w targach innowacyjności w Paryżu, gdzie jurorzy wysoko ocenili przygotowany pokaz. Świetną okazją do zaprezentowania polskiej bioimplantologii była też polsko-japońska konferencja w Tokio Expanding Innovations by Joining Strenghts. Przedstawiciele projektu skupili się na tematyce komercjalizacji wiedzy i możliwości nawiązania współpracy z inwestorami japońskimi. W fazie wdrożeniowej jeździmy na konkretne targi, spotkania biznesowe, fora dyskusyjne, na których możemy spotkać potencjalnych inwestorów. Prezentujemy tam zalety i możliwości naszego rozwiązania. Mówimy o nim tak, jak o naszym najukochańszym dziecku, czyli najlepiej jak potrafimy dodaje Katarzyna Kołys. Trafionym pomysłem była także organizacja pierwszej w Polsce konferencji Drukowanie 3D przyszłością w medycynie. Wydarzenie przyciągnęło lekarzy, przedstawicieli nauki i firm technologicznych. Dyskusje toczące się w trakcie i po konferencji świadczyły o zainteresowaniu tematem i konieczności kontynuowania rozmów związanych z tą dyscypliną. Jednym z najważniejszych sukcesów medialnych było zaproszenie do udziału w konkursie Polski Wynalazek Roku 2013 organizowanym przez TVP. Galę finałową oglądało ponad milion osób w całym kraju! 13

14 Strefa dobrych praktyk Wyróznienie Promocja wysokich lotów Jak wypromować produkt, którego jeszcze nie ma na rynku? Co zrobić, by już w fazie przygotowań do produkcji stał się jednym z najbardziej oczekiwanych w swojej branży? Na te pytania znają odpowiedź twórcy pierwszego na świecie małego samolotu odrzutowego FLARIS LAR 1. Projekt Opracowanie i wdrożenie do produkcji małego samolotu odrzutowego klasy Business Jet PKWiU Projektodawca Metal-Master Sylwia Ładzińska Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Wartość projektu 48,42 mln zł Dofinansowanie 19,6 mln zł Czas realizacji projektu styczeń 2010 r. wrzesień 2015 r. 14

15 Niewielki, wyjątkowo lekki, jednosilnikowy samolot, intuicyjny w pilotażu, do którego prowadzenia wystarczy licencja turystyczna. Szybki i wygodny środek transportu do użytku biznesowego lub prywatnego, który będzie można przechowywać w garażu, a na lotnisko przewieźć przyczepą. Brzmi jak marzenie tkwiącego w korku biznesmena? Taka właśnie fantazja stała się genezą projektu, który od pięciu lat powstaje w Podgórzynie w firmie Metal-Master. Od początku prac nad samolotem zadbano o jego promocję. Głównym jej celem było zbudowanie marki a następnie komercjalizacja. Na utworzonej dwujęzycznej stronie internetowej, poza podstawowymi wiadomościami o produkcie, publikowane są regularnie informacje dotyczące kolejnych testów lotniczych, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, a także doniesienia o sukcesach wyróżnieniach, nagrodach i obecności na międzynarodowych imprezach. Równolegle prowadzony jest produktowy profil (fan page) na Facebooku, konto na Twitterze oraz własny kanał na YouTube wszystkie na bieżąco aktualizowane. W przypadku promocji produktów innowacyjnych, które tak jak samolot odrzutowy FLARIS LAR 1 są dopiero w fazie testów, za najbardziej skuteczne uznaliśmy działania digital PR i to na nich się skupiliśmy. Uważamy, że na tym etapie, czyli dopóki nie uruchomimy biura sprzedaży, powinny one przeważać nad reklamą. Za najbardziej efektywne uznajemy działania w social mediach i e-pr wyjaśnia Sylwia Ładzińska, właścicielka firmy. Zespół prasowy firmy Metal- -Master oraz agencja PR dbają o to, by media otrzymywały regularnie informacje o samolocie. Z myślą o potencjalnych klientach zamieszczane są reklamy w pismach branżowych i biznesowych, a zainteresowani otrzymują newsletter o postępach prac. Efektem tych działań są pierwsze sukcesy marketingowe. Samolot Flaris Lar 1 wzbudził ogromne zainteresowanie na Międzynarodowym Salonie Lotniczym Paris Air Show Le Bourget w 2013 r. Był też eksponowany w siedzibie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w Montrealu. O projekcie powstał również film promocyjny zrealizowany przez Komisję Europejską. Mimo że samolot nie wszedł jeszcze do produkcji, zainteresowanie nim jest już ogromne producenci otrzymują mnóstwo pytań o możliwość zakupu, co pozwala prognozować sukces komercyjny. 15

16 Strefa dobrych praktyk Wyróznienie Skutecznie demonstrują potencjał Ochrona społeczeństwa przed globalnym terroryzmem, zapewnienie prywatności i poczucia bezpieczeństwa to zadania produktów systemu PROTECTOR. O sukcesie przeprowadzonych działań promocyjnych i skutecznym dotarciu do grupy docelowej świadczą kontrakty eksportowe. Projekt Wdrożenie innowacyjności w INTERMET przez realizację badań przemysłowych i prac B+R Projektodawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe INTERMET Sp. z o.o. Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Wartość projektu 9,11 mln zł Dofinansowanie z UE 2,78 mln zł Czas realizacji projektu lipiec 2010 r. luty 2014 r. 16

17 Systemy ochronne w postaci zasieków oraz siatek służą do zabezpieczania obiektów, takich jak: porty lotnicze, bazy wojskowe, zakłady karne, granice państwowe, pola naftowe. Innowacyjność tego rozwiązania polega na specjalnej, energooszczędnej technologii ich wykonywania z wysokogatunkowych taśm stalowych oraz drutów stalowych ocynkowanych o wysokiej zawartości węgla. Spółka przed podjęciem działań promocyjnych przeprowadziła szczegółową analizę światowych rynków docelowych. We współpracy z jednostkami badawczymi, działającymi w danym regionie, organizowane są konferencje, na których prezentowane są nowe produkty PROTEC- TOR. W działaniach promocyjnych pomagają nam polskie ambasady, które często występują w roli współorganizatora podejmowanych przez nas inicjatyw. Do udziału w spotkaniach zapraszamy urzędników różnych szczebli, ministrów oraz przedsiębiorców i przedstawicieli jednostek naukowych. Nie zapominamy o eksponowaniu posiadanych certyfikatów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego. Dzięki temu kontrahenci mają pewność, że otrzymają produkt spełniający międzynarodowe normy opowiada Ryszard Stachowiak, prezes INTERMET. Nowatorską formą promocji są tzw. prezentacje walizkowe, czyli specjalnie opracowane, składane stoiska (mieszczące się w walizce), które po zmontowaniu są wystawiane na targach. Mobilność systemów wystawienniczych umożliwia demonstrację potencjału produktów w wielu miejscach. Pracownicy w strojach militarnych pokazują, jak szybko i intuicyjnie montuje się systemy barier. Spółka dba też o rozpoznawalność marki za pośrednictwem niestandardowych materiałów reklamowych. Teczki zawierające próbki siatek ochronnych skutecznie uzupełniają wizualizację graficzną, ponieważ klienci mogą samodzielnie sprawdzić jakość i wykonanie poszczególnych elementów. Natomiast olbrzymi smok zbudowany z produktów PROTECTOR oprócz tego, że zapada w pamięć, doskonale prezentuje ich możliwości technologiczne. Działania promocyjne podejmowane przez INTERMET to przykład, że nawet specyficzne produkty można w przystępny sposób przedstawić. Zabezpieczeniami zainteresowały się już firmy i instytucje z różnych części świata, m.in. z Indonezji, Nigerii, Bangladeszu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Polski. 17

18 Strefa dobrych praktyk Targowy networking Superkomputerowa platforma KASKADA powstała na Politechnice Gdańskiej w ramach projektu MAYDAY EURO System umożliwia równoległe przetwarzanie w czasie rzeczywistym danych z wielu źródeł. Jak wypromować tak trudny temat, jakim jest innowacyjne rozwiązanie o potencjalnie szerokim zastosowaniu? Projekt Mayday Euro 2012 Superkomputerowa platforma kontekstowej analizy strumieni danych multimedialnych do identyfikacji wyspecyfikowanych obiektów lub niebezpiecznych zdarzeń Projektodawca Politechnika Gdańska Poddziałanie Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych Wartość projektu 16,13 mln zł Dofinansowanie z UE 13,69 mln zł Czas realizacji projektu lipiec 2008 r. styczeń 2013 r. 18

19 Badacze z Politechniki Gdańskiej za jeden z najbardziej efektywnych sposobów budowania wizerunku i docierania do potencjalnych odbiorców uznali udział w największych krajowych i międzynarodowych imprezach targowych. Targi wyznaczają branżowe trendy, a wystawiające się na nich firmy czy marki zyskują wizerunek innowacyjnych i profesjonalnych, zwłaszcza te wyróżniane nagrodami. Podczas tych imprez skupialiśmy się na networkingu, czyli budowaniu relacji i sieci kontaktów biznesowych. Potraktowaliśmy je jako możliwość przekazywania informacji o projekcie i pozyskania potencjalnych partnerów do współpracy tłumaczy dr inż. Jerzy Proficz, kierownik Działu Projektów i Aplikacji Informatycznych, Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej Politechniki Gdańskiej. Udział w targach (m.in.: CeBit w Hanowerze, Innova 2012 w Brukseli, Europejski Szczyt Innowacyjności 2011 w Warszawie, Technikon-Innowacje w Gdańsku, Międzynarodowe Targi Poznańskie) wymagał sporych przygotowań. Stoisko zostało tak zaprojektowane, aby zwiedzający mieli do niego swobodny dostęp, a jednocześnie możliwa była dynamiczna demonstracja walorów platformy KASKADA. Ważne było również opracowanie prezentacji zarówno tych, które przedstawiano na seminariach towarzyszących wydarzeniom, jak i ogólnie dostępnych dla publiczności, ukazujących się w tle, np. na monitorach stoiska czy telebimach. Nie zapomniano też o merytorycznym przygotowaniu pracowników. Podczas imprez targowych ważna jest bowiem nie tylko znajomość technicznych szczegółów, ale też umiejętność zaprezentowania projektu szerokiemu gronu gości targowych. Na każdą imprezę opracowywane były materiały promocyjne (ulotki, broszury). Warto przy tym dodać, że w prace nad identyfikacją wizualną projektu włączono studentów Politechniki Gdańskiej. Powyższe działania i bezpośredni kontakt z grupami docelowymi pozwoliły na otwarcie nowych możliwości współpracy i rozwinięcie kooperacji z takimi firmami, jak: Intel Technology Poland, Blue Services, Terma Group i JIT Solutions. 19

20 Strefa dobrych praktyk Mobilni asystenci Aplikacje z grupy Seeing Assistant (pierwotna nazwa to ivirtualeye) to innowacyjny produkt opracowany z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących. W jego promocji postawiono na te kanały, które uwzględniają specyficzne potrzeby tej grupy odbiorców. Rosnące zainteresowanie produktem świadczy o skuteczności podjętych działań. Projekt Seeing Assistant aplikacja wspomagająca osoby niewidome Projektodawca Transition Technologies SA Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Wartość projektu 846,9 tys. zł Dofinansowanie z UE 343,46 tys. zł Czas realizacji projektu maj 2011 r. sierpień 2013 r. 20

21 Użytkownikom wirtualnych asystentów Seeing Assistant, aplikacji dostępnych na platformie ios, zaoferowano cztery profile aktywności: Home (pomoc w domu), Move (ułatwianie poruszania się w przestrzeni z użyciem systemu GPS), Magnifier (lupa elektroniczna) i Light (wykrywanie źródeł światła). Liczba pobrań produktu, wprowadzonego na rynek w 2013 r., przekroczyła dotychczas 7 tysięcy. Jego nabywcami są niewidomi i słabowidzący na całym świecie. W przypadku osób z dysfunkcją wzroku nie wszystkie tradycyjne formy reklamy się sprawdzają. Nasze działania promocyjne od początku koncentrowały się na skutecznym dotarciu do potencjalnych użytkowników. Prezentując aplikacje na konferencji Reha for the Blind w Warszawie, byliśmy pozytywnie zaskoczeni tym, że są one tak dobrze znane w Polsce. Bardzo ważne są dla nas nagrody przyznane przez Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, PARP, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz użytkowników Idol W listopadzie przed nami kolejna ważna misja wyjazd na targi TifloInnova 2014 w Madrycie mówi Adam Bancarewicz, koordynator grupy aplikacji Seeing Assistant. Głównym medium promocyjnym aplikacji stał się internet. Aktualności i informacje o nowych wersjach programów umieszczane są na Twitterze w Stworzono też stronę internetową projektu. Ważne było upowszechnianie aplikacji za pośrednictwem internetowego Tyflo Radia, przeznaczonego szczególnie dla osób z dysfunkcjami wzroku, jak również radia tradycyjnego. Ulotki poświęcone Seeing Assistant zostały opracowane w trzech językach (polskim, angielskim, niemieckim) zarówno w piśmie Braille a, jak i klasycznym druku. W upowszechnianiu nowych rozwiązań technologicznych olbrzymie znaczenie ma ich prezentacja w gronie profesjonalistów i potencjalnych użytkowników. Seeing Assistant przedstawiono na kilku konferencjach: SmartDevCon 2013 w Katowicach, Generation Mobile 2014 oraz Human Tech Art 2013 w Warszawie. Szczególne znaczenie miało jednak pokazanie możliwości aplikacji na największych targach dla niewidomych w Polsce Reha for the Blind Świat Dotyku i Dźwięku oraz na najważniejszych w Europie targach tematycznych SightCity we Frankfurcie. 21

22 Strefa dobrych praktyk Jednym słowem ISKIP Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów (ISKIP) promocja projektu o tak długiej nazwie to nie lada wyzwanie. Przekaz promocyjny musi być przecież czytelny i zrozumiały nie tylko dla wąskiego grona specjalistów. Dlatego w komunikacji marketingowej postawiono na ważne dla wszystkich bezpieczeństwo. Projekt Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów ISKIP Projektodawca Instytut Badawczy Dróg i Mostów Podziałanie Projekty rozwojowe Wartość projektu 2,92 mln zł Dofinansowanie z UE 1,64 mln zł Czas realizacji projektu październik 2008 r. grudzień 2010 r. 22

23 System ISKIP automatycznie identyfikuje pojazdy nie tylko na podstawie tablic rejestracyjnych, ale także marki, gabarytów czy koloru. To specjalistyczne narzędzie przydatne jest w sterowaniu ruchem, a także w pracy służb mundurowych. W promocji projektu chciano jednak podkreślić, że ISKIP jest czymś więcej niż tylko innowacyjną technologią. Twórcom, oprócz pozyskania klientów instytucjonalnych, zależało na dotarciu do szerokiego grona odbiorców i pokazaniu społecznych korzyści wynikających z wdrożenia tego rozwiązania. Hasłem, które przyciągnęło medialną uwagę, było bezpieczeństwo. W artykułach prasowych i serwisach internetowych ISKIP opisywano jako narzędzie, dzięki któremu policja może skuteczniej poszukiwać skradzionych aut, inspektorzy drogowi kontrolować przeciążone TIR-y, celnicy przyspieszyć odprawę na granicach, a drogowcy usprawniać ruch tam, gdzie jest on największy. Ważnym elementem medialnego przekazu były również relacje telewizyjne. System pokazano w programach: Z jedynką po drodze w TVP1, Polak potrafi na kanale TVN Turbo oraz Era wynalazków w TVP Info. Obecność w mediach zapewniła projektowi rozgłos, jednak to udział w targach przyczynił się do biznesowego sukcesu. W naszej ocenie najbardziej efektywnymi działaniami informacyjno- -promocyjnymi były konferencje i uczestnictwo w międzynarodowych targach innowacyjności. Pozwoliły one na za- prezentowanie innowacyjnego na skalę światową rozwiązania, a także promocję polskiej myśli technicznej i naukowców z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów wyjaśnia Beata Mikulska, kierownik działu promocji IBDiM. Uznanie w oczach jurorów wielu konkursów przełożyło się na zainteresowanie rynku. Projekt zdobył bowiem liczne nagrody i wyróżnienia, wśród nich m.in.: złoty medal na Innovation Fair INPEX 2013 (największych targach wynalazczości w USA), nagrodę specjalną na targach Malaysian Invention and Design Society oraz złoty medal na międzynarodowych targach iena w Norymberdze. W efekcie opracowany w Polsce system doczekał się wdrożeń nie tylko na naszych drogach, ale także w Szwecji, Norwegii, Belgii, Irlandii, Niemczech, Turcji czy Libanie. 23

24 Strefa dobrych praktyk Siła współpracy Po pierwsze przemyślane działania, po drugie rzetelna informacja i promocja. Jednostki badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na komercjalizację wyników swoich badań, muszą postawić na powiązanie tych elementów. W Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET Dolina Lotnicza ta zasada nie jest teorią. Projekt Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym Projektodawca Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Podziałanie Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Wartość projektu 115,88 mln zł Dofinansowanie z UE 98,49 mln zł Czas realizacji projektu lipiec 2008 r. czerwiec 2015 r. 24

25 Celem nadrzędnym projektu kluczowego PKAERO, koordynowanego przez Politechnikę Rzeszowską, jest integracja środowiska naukowego i gospodarczego, związanego z przemysłem lotniczym. Sprzyja to inicjacji i wzmacnianiu współpracy sektora nauki i biznesu, również w zakresie komercjalizacji wypracowanych rozwiązań. Sukcesywne informowanie o postępach i efektach badań może usprawnić produktywność i podnieść konkurencyjność firm z branży lotniczej. Na takich działaniach Politechnika Rzeszowska opiera promocję projektu. Do tego celu wykorzystywane jest szerokie instrumentarium mediów: telewizja, radio, prasa, internet. Wysłanie ponad 550 informacji do mediów świadczy o zaangażowaniu i świadomości znaczenia działań promocyjnych. O postępach w realizacji zadań projektowych można się było dowiedzieć m.in. z Radia Rzeszów i Programu I Polskiego Radia, a także TVP1 oraz TVN. Nasz projekt to duże wyzwanie. Zrzesza obecnie ponad 800 wykonawców z łączonych zespołów badawczych z 12 uczelni i instytutów naukowych. Wszyscy pracują nad tym, by dostarczyć działającym na terenie Polski firmom lotniczym i branżom pokrewnym nowoczesnych materiałów i technologii. Wyniki badań prezentujemy w renomowanych publikacjach naukowych i na konferencjach w kraju i zagranicą. Wymiana doświadczeń podczas spotkań z profesjonalistami to nieodłączny element pracy nad danym produktem mówi prof. dr hab. inż. Romana Ewa Śliwa, koordynator projektu. Efektami badań dzielono się podczas targów branżowych, takich jak: Paris Air Show, ILA Berlin Air Show, AIRTEC we Frankfurcie, czy AEROMART w Montrealu. Wspólnie z klastrem firm lotniczych stowarzyszeniem Dolina Lotnicza zorganizowano Aviation Valley Expo Day & B2B Meetings (2012) oraz Targi Doliny Lotniczej Expo Day w Rzeszowie (2014), które miały za zadanie rozpowszechnienie wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań i zastosowanie ich w praktyce. Począwszy od 2009 r., każdego roku organizowane są zwykle dwie konferencje pod patronatem Rady Partnerów Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET Dolina Lotnicza oraz Panele Ekspertów projektu kluczowego PKAERO. Ich celem jest prezentacja efektów realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia i innych aktywności CZT. Stanowią one rzeczywiste forum współpracy na linii nauka gospodarka. 25

WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT+ PROJEKTY NAUKOWE ZASADY BIZNESOWE

WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT+ PROJEKTY NAUKOWE ZASADY BIZNESOWE WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT+ PROJEKTY NAUKOWE ZASADY BIZNESOWE WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT+ Działa od 2007 roku. Ponad 200 mln. na inwestycje w projekty badawcze i infrastrukturalne w latach 2009-2015

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO, ZRÓB PREZENT SOBIE I ŚRODOWISKU, włącz się do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej

PRZEDSIĘBIORCO, ZRÓB PREZENT SOBIE I ŚRODOWISKU, włącz się do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej PRZEDSIĘBIORCO, ZRÓB PREZENT SOBIE I ŚRODOWISKU, włącz się do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej INFORMACJE PODSTAWOWE TERMIN REALIZACJI: listopad 2013 lipiec 2014. ZASIĘG: ogólnopolski.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia WCTT w transferze technologii. Dr Jacek Firlej Wrocław, r.

Doświadczenia WCTT w transferze technologii. Dr Jacek Firlej Wrocław, r. Doświadczenia WCTT w transferze technologii Dr Jacek Firlej Wrocław, 16.10.2014 r. WCTT o nas Wrocławskie Centrum Transferu Technologii jednostka PWr, najstarsze centrum w Polsce (od 1995). 1. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Agenda spotkania Początek spotkania: 10:00 1. Przedstawienie założeń projektu

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca Leaders Try More O NAS Jesteśmy prężną agencją PR. Zajmujemy się budowaniem efektywnej komunikacji oraz promocją firm i instytucji. Stawiamy na innowacyjne i skuteczne narzędzia. Ponad 10-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych dr Agnieszka Turyńska-Gmur Kierownik Działu Transferu Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii WCTT doświadczenie i działalność w Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA Załącznik nr 6 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 PLAN KOMUNIKACJI NA LATA 2016 2023 Wprowadzenie Komunikacja na linii Społeczność Lokalna jest podstawowym warunkiem efektywnego wdrożenia działań

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 24 lipca 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące działań promocyjnych

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI

Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI OHHO Media to prężenie rozwijająca się, warszawska agencja kreatywna, działająca w obszarze mediów tradycyjnych i cyfrowych.

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR

Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR Liberty Group i Egzo Group nasza filozofia Dobre zarządzanie biznesem to zarządzanie jego przyszłością, a zarządzanie przyszłością to zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką Informacja prasowa Białystok, 1 grudnia 2012 List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA a Politechniką Białostocką W dniu 30.11.2012 r. w siedzibie Politechniki Białostockiej doszło do podpisania

Bardziej szczegółowo

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów.

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów. Czaty dla firm Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów Partnerzy Czaty biznesowe Czaty biznesowe, stworzone przez Grupę IPO.pl, dedykowane

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań . Polska Dołącz dzisiaj: Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań Uzyskaj prawo posługiwania się znakiem Zgodny z GS1 Promuj swoją firmę oraz oferowane rozwiązania wśród 19 tysięcy Uczestników systemu

Bardziej szczegółowo

Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia

Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych dla Strategii Komunikacji Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

Inteligentne instalacje BMS

Inteligentne instalacje BMS Inteligentne instalacje BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS 5 powodów dla których warto być w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU TRANSFER WIEDZY NA PRZYKŁADZIE WDROŻEŃ WZORNICZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH Seminarium podsumowujące prace zespołów wdrożeniowych w ramach projektu: Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Fundusze UE 2014-2020, fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Agenda spotkania 1 Czy się zajmujemy? 2 Horyzont 2020 3 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój przegląd konkursów zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM:

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji jest opisem celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu (narzędzi) używanych w celu przekazywania informacji na linii LGD - społeczności

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji accelerapp O accelerapp www.accelerapp.com accelerapp to narzędzie wspierania międzynarodowej komercjalizacji i międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

zaangażowanie środowisk nauczycielskich, medycznych, samorządowych oraz medialnych w działania na rzecz podnoszenia świadomości zdrowotnej

zaangażowanie środowisk nauczycielskich, medycznych, samorządowych oraz medialnych w działania na rzecz podnoszenia świadomości zdrowotnej zaangażowanie środowisk nauczycielskich, medycznych, samorządowych oraz medialnych w działania na rzecz podnoszenia świadomości zdrowotnej zaktywizowanie młodzieży licealnej - poprzez skrojoną na miarę

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A.

Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A. Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A. FILOZOFIA DPIN Głównym celem DPIN jest podejmowanie inicjatyw i tworzenie warunków do ścisłej współpracy partnerów z obszaru nauki i gospodarki na rzecz

Bardziej szczegółowo

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my?

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my? Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem Profesjonalny wizerunek firmy to zbiór spójnych o niej opowieści tworzonych za pomocą słowa (strategia komunikacyjna) i obrazu (identyfikacja

Bardziej szczegółowo

zakres usług septemberevents

zakres usług septemberevents zakres usług septemberevents Kompleksowo organizujemy eventy, imprezy i wydarzenia kulturalne. Naszym atutem jest kreatywna praca i profesjonalizm. Nasz team zadba o to, aby Państwa impreza lub wydarzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU BTM Innovations wspiera przedsiębiorców, jednostki naukowe, grupy badawcze i wynalazców w tworzeniu innowacji. PRZYGOTOWUJEMY STRATEGIĘ ZABEZPIECZAMY WŁASNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci!

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Szkolenie Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! O nas Współautorzy jednego z największych sukcesów na polskim

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Webinarium nr 4-8 grudnia 2016 Projekt Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej jest realizowany w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

www.medsilesia.com www.medsilesia.com Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia

www.medsilesia.com www.medsilesia.com Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia RAZEM DLA INNOWACYJNEJ MEDYCYNY Klaster MedSilesia to: potencjał technologii, wyrobów, urządzeń medycznych, wszystkie kluczowe jednostki naukowe i uczelnie ze Śląska, najważniejsze innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych?

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Opracowanie: Cezary Konrad Wójcik, Politechnika Poznańska 18 czerwca 2007r. 1 Pomysł na projekt Wybór r odpowiedniego programu Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sukcesja w firmie rodzinnej Firma rodzinna to coś więcej niż miejsce

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE Prezentacja zakresu i metodologii opracowywanej Strategii Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

FORUM ROZWOJU BIZNESU - BuCom 2015 LUBLIN NA TOPIE! 22 października, 2015 r., Lublin

FORUM ROZWOJU BIZNESU - BuCom 2015 LUBLIN NA TOPIE! 22 października, 2015 r., Lublin / Pokazujemy jak budować sukces organizacji / / Wspieramy dzieląc się wiedzą / / Inspirujemy do działania prezentując dobre praktyki / / Wskazujemy na nowe trendy prowadzące do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW W H2020 ORAZ RÓŻNICE WZGLĘDEM 7PR Agnieszka Kowalska Senior Project Manager Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY KLASTER Jolanta Maria Kozak Prezes TML Prezes Klastra Designu Innowacji i Mody INICJATORZY KLASTRA: INICJATORZY KLASTRA INSTYTUCJA OKOŁOBIZNESOWA, W ramach tworzonego klastra odpowiada za pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

mtim Dedykowane aplikacje mobilne dla TIM S.A.

mtim Dedykowane aplikacje mobilne dla TIM S.A. mtim Dedykowane aplikacje mobilne dla TIM S.A. O TIM TIM S.A. jest jednym z największych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych w Polsce. 25 lat w branży, z czego 17 lat na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Plan komunikacji

Załącznik nr 5. Plan komunikacji Załącznik nr 5. Plan komunikacji Plan komunikacji na lata 016-03 CELE DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH (NUMERACJA PONIŻSZYCH CELÓW JEST ZGODNA Z KOLUMNĄ CEL PONIŻSZEJ TABELI) 1. Tworzenie pozytywnego wizerunku

Bardziej szczegółowo

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Całkowita alokacja: do 10 milionów franków szwajcarskich W danym obszarze ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Mobilni dziennikarze

Mobilni dziennikarze Mobilni dziennikarze Informacje ogólne Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 1 Spis treści Wstęp 3 O projekcie 4 Profil mobilnego dziennikarza 5 Działania mobilnych dziennikarzy 6 Rekrutacja 7 Kontakt 8 2

Bardziej szczegółowo

igpa Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego

igpa Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego igpa Internetowa Giełda Przedsiębiorczości Akademickiej kształtowanie i rozwój innowacyjnych kadr w województwie wielkopolskim Problem Brak wiedzy

Bardziej szczegółowo

FORUM PRACODAWCÓW Grzegorz Studziński Specjalista ds. transferu technologii Broker Wydziału

FORUM PRACODAWCÓW Grzegorz Studziński Specjalista ds. transferu technologii Broker Wydziału FORUM PRACODAWCÓW 206 Grzegorz Studziński Specjalista ds. transferu technologii Broker Wydziału PLAN PREZENTACJI. Programy Regionalne dla Województwa Śląskiego na lata 204-2020, 2. Programy krajowe PARP,

Bardziej szczegółowo

Podział kontynentu na Europę dwóch prędkości jest faktem.

Podział kontynentu na Europę dwóch prędkości jest faktem. Wrocławskie Centrum Badań ń EIT+ Europejski drenaż mądrych głów Jedyne e wyjście: ucieczka do przodu Podział kontynentu na Europę dwóch prędkości jest faktem. Szanse Polski/ szanse Wrocławia 1 Polska krajem

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Drupal Camp Wrocław 2013 www.dcwroc.pl

Drupal Camp Wrocław 2013 www.dcwroc.pl 120 UCZESTNIKÓW 12 WYKŁADÓW 11 DRUPAL PRELEGENTÓW 57 STRON OPUBLIKOWAŁO INFORMACJĘ O KONCEFENCJI DRUPAL CAMP 2012 27596 WYŚWIETLEŃ WWW.DRUPALCAMPWROCLAW.PL O KONFERENCJI DRUPAL CAMP WROCŁAW to konferencja

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII PTT łatwiejszy (i bezpłatny) dostęp do nowych technologii PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII ARP S.A./ARP biznes, rozwój, innowacje Ścieżki innowacyjności 01 prowadzenie własnych prac B+R 02 zlecenie prac

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

inne spojrzenie na bieganie ABK Sport agencja marketingu sportowego www.abksport.pl

inne spojrzenie na bieganie ABK Sport agencja marketingu sportowego www.abksport.pl inne spojrzenie na bieganie ABK Sport agencja marketingu sportowego www.abksport.pl DOSTARCZAMY KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA Komunikacja marketingowa ABK opracowuje i kompleksowo realizuje kampanie marketingowe

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r.

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Tytuł projektu Okres realizacji Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA prof.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Paweł Trochimiuk Prezes Partner of Promotion Warszawa, 20.11.2013r. Agenda Definicje Public Relations Rodzaje komunikacji Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo