PodrÍcznik uøytkownika Ulead Systems, Inc. Marzec 2006 C28-1A A0001

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PodrÍcznik uøytkownika Ulead Systems, Inc. Marzec 2006 C28-1A0-110-0A0001"

Transkrypt

1 PodrÍcznik uøytkownika Ulead Systems, Inc. Marzec 2006 C28-1A A0001

2 Ulead Systems, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być powielana ani przekazywana w dowolnej postaci lub dowolnymi środkami, elektronicznymi lub mechanicznymi, wliczając w to fotokopiowanie, nagrywanie lub przechowywanie w systemach wyszukiwania, lub tłumaczona na inne języki bez wyraźnej zgody firmy Ulead Systems, Inc. Licencja na oprogramowanie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie dostarczane na warunkach Umowy licencyjnej dołączonej do produktu. Umowa określa dozwolone i zabronione sposoby użycia produktu. Licencje i znaki towarowe ICI Library C-Cube Microsystems. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ulead oraz logo Ulead Systems są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a Ulead VideoStudio jest znakiem towarowym firmy Ulead Systems, Inc. Intel, Pentium oraz MMX to zastrzeżone znaki towarowe i/lub znaki towarowe firmy Intel Corporation. Microsoft, Windows, DirectX i/lub pozostałe produkty firmy Microsoft wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Adobe, logo Adobe i Acrobat są znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated. QuickTime oraz logo QuickTime są znakami towarowymi wykorzystywanymi na warunkach licencji. QuickTime jest zastrzeżony w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Wszystkie pozostałe nazwy produktów i zastrzeżone, i niezastrzeżone znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie zostały użyte tylko do identyfikacji i pozostają wyłączną własnością odpowiednich właścicieli. Przykładowe pliki Pliki dostarczone na płycie CD programu mogą być wykorzystane tylko do domowego użytku, produkcji lub prezentacji. Żadne prawa do komercyjnego powielania lub dystrybucji przykładowych plików nie są udzielane. Północna i Południowa Ameryka Ulead Systems Inc. Wsparcie techniczne: Japonia Ulead Systems Inc. Wsparcie techniczne: Niemcy Ulead Systems GmbH Wsparcie techniczne: Francja Wsparcie techniczne: Międzynarodowe Ulead Systems, Inc. Wsparcie techniczne: Chiny Ulead Systems, Inc. Wsparcie techniczne: Wielka Brytania Wsparcie techniczne:

3 Spis treści Witamy w programie Ulead VideoStudio...7 Sposób działania programu VideoStudio... 7 Instalacja i uruchamianie programu VideoStudio... 8 Konfiguracja komputera...9 Instalacja karty wideo... 9 Podłączanie kamery do komputera... 9 Kamera DV lub Digital Kamera Sony HDV...13 Analogowe źródła wideo...13 Kamera USB...18 Przygotowanie do przechwytywania i edycji wideo...19 Poznawanie programu...20 Kreator DV-to-DVD...20 Krok 1: Wyszukiwanie scen...20 Krok 2: Nakładanie szablonu kompozycji i nagrywanie na płytę DVD...22 Kreator Movie...22 Krok 1: Dodawanie filmów i obrazów...23 Krok 2: Wybór szablonu...26 Krok 3: Etap końcowy...29 VideoStudio Editor...30 Interfejs użytkownika...30 Panel czynności...31 Pasek menu...32 Panel nawigacyjny...32 Pasek narzędzi...33 Oś czasu projektu...34 Panel opcji...37 Biblioteka...38 Rozpoczynanie nowego projektu filmowego...40 Ustawianie właściwości...41 Ustawianie właściwości projektu...42 Dodawanie klipów...42 Podgląd...42 Cofanie i ponawianie czynności...44 Wyświetlanie i ukrywanie linii siatki...44 Zapisywanie projektu...44 Przechwytywanie...45 Jednolite przechwytywanie DV i MPEG...45 Panel opcji czynności Przechwytywanie...46 Przechwytywanie wideo...46 Panel Options (Opcje) funkcji Capture Video (Przechwyć wideo)...46 Wideo cyfrowe (DV)...47 Wideo wysokiej rozdzielczości (High Definition)...49 Telewizja cyfrowa DVB-T...50 Wideo analogowe...50 Przechwytywanie materiału telewizyjnego...52

4 4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ULEAD VIDEOSTUDIO Szybkie skanowanie DV...52 Importowanie z DVD/DVD-VR...52 Importowanie z urządzeń przenośnych...53 Bezpośrednie przechwytywanie wideo do formatu MPEG...54 Bezpośrednie przechwytywanie wideo do formatu Windows Media Video...55 Wybór profilu...55 Edycja i dostosowywanie profilu wideo...56 Przechwytywanie nieruchomych obrazów...58 Edycja...59 Panel opcji Edycji...59 Dodawanie klipów do ścieżki wideo...60 Klipy filmowe...61 Obrazy...61 Klipy koloru...61 Obcinanie klipów...62 Zapis obciętych klipów...64 Edycja kaskadowa...64 Dodawanie rozdziałów za pomocą paska punktów rozdziałów...65 Włączanie Smart Proxy...66 Konwersja wielu plików...67 Dostosowywanie barw i jasności...67 Prędkość odtwarzania...67 Odtwarzanie filmu wstecz...68 Przechwytywanie nieruchomych obrazów...68 Podział według scen...69 Wielokrotne obcinanie wideo...70 Korzystanie z funkcji Ad-Zapper...72 Nakładanie filtrów wideo...72 Ustawienia klatek kluczowych...74 Panorama i zbliżenia...76 Zniekształcanie i zmiana rozmiaru klipów...78 Efekt...79 Dodawanie przejść...79 Panel opcji Efektu...80 Efekt przejścia Album...81 Efekt przejścia Flashback...83 Efekty przejścia Mask...84 Nakładka...86 Dodawanie klipów do ścieżki nakładki...86 Wielokrotne ścieżki nakładki...87 Panel opcji Nakładki...92 Dodawanie obiektów lub ramek...93 Dodawanie animacji Flash...94 Tytuł...95 Dodawanie tekstu...95 Modyfikacja atrybutów tekstu...98 Panel opcji Tytułu...98 Stosowanie animacji Efekty animacji...100

5 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ULEAD VIDEOSTUDIO 5 Dźwięk Panel opcji Dźwięku Dodawanie narracji lektora Dodawanie podkładu muzycznego Importowanie muzyki z płyty Audio CD Dodawanie plików dźwiękowych Obcinanie i podział klipów dźwiękowych Rozciąganie długości dźwięku Wzmacnianie/Wyciszanie Miksowanie ścieżek dźwiękowych Kontrola głośności klipu Mikser dźwięku przestrzennego Powielanie kanału dźwiękowego Dostosowywanie głośności metodą gumki Nakładanie filtrów dźwięku Udostępnianie Panel opcji Udostępniania Tworzenie szablonów filmów Tworzenie i zapis pliku wideo Nagrywanie płyt DVD, VCD, SVCD lub HD DVD Składanie plików Dodawanie/Edycja rozdziałów Tworzenie menu wyboru Podgląd Nagrywanie projektu na płytę Odtwarzanie projektu Eksportowanie filmu Eksportowanie do urządzenia przenośnego Wysłanie pliku wideo do innego nośnika Publikowanie filmów w witrynie Wysyłanie filmu pocztą elektroniczną Kartki elektroniczne Ustawianie filmu jako wygaszacza ekranu Tworzenie pliku dźwiękowego Wysłanie filmu do kamery DV Dodatek A: Menu i okna dialogowe Menu Menu File (Plik) Menu Edit (Edycja) Menu Clip (Klip) Menu Tools (Narzędzia) Menu Help (Pomoc) Okna dialogowe Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane) (Kreator DV-to-DVD) Audio Save Options (Opcje zapisu dźwięku) Batch Convert (Konwersja pakietowa) Border/Shadow/Transparency (Obramowanie/Cień/Przezroczystość) Capture Options (Opcje przechwytywania) Change Capture Plug-in (Zmień wtyczkę przechwytywania) Burning Options (Opcje nagrywania) Preferences: File menu (Właściwości: menu Plik) Preferences (Create Disc)...146

6 6 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ULEAD VIDEOSTUDIO Preview Playback Options (Opcje odtwarzania podglądu) Project Properties (Właściwości projektu) Project Options (Opcje projektu) Project Settings (Create Disc) (Ustawienia projektu Utwórz płytę) Preview Files Manager (Menedżer podglądu plików) Select Device Control (Wybierz kontrolę urządzenia) Video and Audio Capture Property Settings (Ustawienia własności przechwytywania wideo i dźwięku) Video Color Manager (Menedżer barw wideo) Video Save Options (Opcje zapisu wideo) Advanced Options (Opcje zaawansowane) Dodatek B: Skróty klawiszowe Skróty klawiszowe poleceń menu Skróty klawiszowe panelu czynności Skróty klawiszowe panelu nawigacyjnego Skróty klawiszowe osi czasu Skróty klawiszowe funkcji Multi-trim Video Pozostałe Dodatek C: Przegląd technologii Wideo analogowe vs. cyfrowe Technologia HD Technologia SmartRender DV SmartPlay DVD, VCD, SVCD oraz HD DVD Dodatek D: Konfiguracja systemu Włączanie trybu DMA dla twardych dysków IDE Wyłączanie pamięci podręcznej opóźnionego zapisu Ustawianie rozmiaru pliku stronicowania Dodatek E: Wskazówki i techniki Słownik Indeks...178

7 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ULEAD VIDEOSTUDIO 7 Witamy w programie Ulead VideoStudio Dziękujemy za zakup programu VideoStudio, oprogramowania edycji obrazu wideo, umożliwiającego nawet początkującym tworzenie profesjonalnie wyglądających filmów. Program VideoStudio udostępnia użytkownikowi kompletny zestaw narzędzi, służących do przechwytywania, edycji i udostępniania filmów na płytach CD, DVD, HD DVD lub na witrynach WWW. Uwaga: Dostępne funkcje zależą od posiadanej wersji programu VideoStudio. Sposób działania programu VideoStudio Procedury programu VideoStudio umożliwiają proste przechwytywanie, edytowanie oraz udostępnianie filmów. Program VideoStudio udostępnia ponad sto efektów przejścia, profesjonalnych możliwości dodawania napisów początkowych i prostych narzędzi tworzenia ścieżki dźwiękowej. Dzięki tym cechom proces nauki obsługi trwa sekundy a tworzenie filmu minuty. Aby utworzyć film, należy najpierw przechwycić materiał filmowy z kamery lub innego źródła wideo. Następnie użytkownik może wyciąć filmy, ustawić je w odpowiedniej kolejności, zastosować przejścia, dodać nakładki, animowane tytuły, dograć narrację i podkład muzyczny. Wszystkie te elementy są wstawiane na oddzielne ścieżki. Zmiany wykonane na elementach jednej ścieżki nie zmieniają ścieżek pozostałych. Produkcja filmowa ma postać pliku projektu programu VideoStudio (*.VSP), który zawiera informacje o ścieżkach klipów oraz informacje, jak film został zmontowany. Ukończona produkcja filmowa może być nagrana na płytach VCD, DVD, HD DVD lub na kamerze. Film może być również zapisany w postaci pliku wideo do odtwarzania na komputerze osobistym. Program VideoStudio wykorzystuje informacje zawarte

8 8 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ULEAD VIDEOSTUDIO w pliku projektu do połączenia wszystkich elementów filmu w plik wideo. Ten proces jest nazywany renderingiem. Instalacja i uruchamianie programu VideoStudio Płyta programu VideoStudio CD została wyposażona w funkcję automatycznego uruchamiania, tak więc po włożeniu do napędu program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie. Przed instalacją nowej wersji programu VideoStudio należy utworzyć kopie zapasowe dotychczasowych plików projektów oraz wszystkich plików multimedialnych. Aby zainstalować program VideoStudio, należy: 1. Włożyć płytę VideoStudio CD do napędu CD-ROM. 2. Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie przez program instalacyjny, aby zainstalować program. Uwaga: Jeśli okno programu instalacyjnego nie pojawi się po włożeniu płyty do napędu CD, należy uruchomić program instalacyjny ręcznie. W tym celu należy dwukrotnie nacisnąć ikonę Mój Komputer, następnie wybrać ikonę napędu CD-ROM. W nowootwartym oknie dwukrotnie kliknąć przyciskiem myszy ikonę Setup. 3. Poza programem VideoStudio zostaną automatycznie zainstalowane następujące programy i sterowniki: QuickTime SmartSound Windows Media Format DirectX Indeo Aby uruchomić program VideoStudio, należy: Dwukrotnie nacisnąć ikonę programu VideoStudio na pulpicie systemu Windows lub Wybrać ikonę VideoStudio z grupy programu VideoStudio w menu Start systemu Windows.

9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ULEAD VIDEOSTUDIO 9 Konfiguracja komputera Aby możliwe było tworzenie projektów filmowych z wykorzystaniem własnego materiału filmowego, konieczne jest podłączenie kamery do komputera osobistego. W tym celu należy wyposażyć komputer w odpowiednią kartę wideo lub odpowiedni interfejs do podłączenia kamery i przechwytywania filmów do komputera osobistego. Ze względu na wysokie wymagania systemowe, jakie stawia przechwytywanie i edycja obrazu wideo, konieczne jest odpowiednie skonfigurowanie komputera. Dzięki temu przechwytywanie będzie wykonywane poprawnie, a edycja filmów płynna i bezproblemowa. Instalacja karty wideo Jeśli karta wideo jest kartą PCI, należy zainstalować ją w komputerze wkładając ją do jednego z wolnych gniazd PCI na płycie głównej komputera. Podłączanie kamery do komputera Typ wymaganej karty wideo lub interfejsu podłączanego do komputera zależy od typu posiadanej kamery. Kamera DV lub Digital 8 Dla kamer DV (Digital Video) lub Digital 8, podstawowym wymogiem jest wyposażenie komputera osobistego w interfejs IEEE Niektóre nowsze komputery są wyposażone w wbudowane porty IEEE Jeśli komputer nie jest wyposażony w standardzie w wyżej wymienione porty, należy zainstalować kartę IEEE-1394.

10 10 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ULEAD VIDEOSTUDIO Podłączanie kamery do interfejsu IEEE-1394 Aby podłączyć kamerę cyfrową do portu IEEE-1394, należy użyć kabla IEEE Przed zakupem kabla zalecane jest sprawdzenie złącz stykowych wykorzystywanych przez komputer i kamerę. Większość kamer DV i Digital 8 ma czterostykowe złącza, podczas gdy porty IEEE-1394 komputerów osobistych lub kart IEEE-1394 używają złącz sześciopinowych. Kabel IEEE-1394 wymagany przy podłączaniu kamery do komputera osobistego jest więc kablem z końcówką czterostykową na jednym końcu oraz sześciostykową na drugim. Większość komputerów przenośnych z kolei jest wyposażonych w złącza czterostykowe. W tym przypadku wymagany jest kabel z dwiema końcówkami czterostykowymi.

11 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ULEAD VIDEOSTUDIO 11 Sprawdzanie konfiguracji sprzętu Po podłączeniu kamery cyfrowej do komputera osobistego należy sprawdzić, czy urządzenie jest wykrywane przez system Windows. Jeśli instalowana była również karta IEEE-1394, należy także sprawdzić, czy została wykryta przez system. Aby sprawdzić, czy karta IEEE-1394 i kamera cyfrowa zostały wykryte, należy: 1. Włożyć kasetę do kamery i włączyć urządzenie. Sprawdzić, czy kamera jest przełączona w tryb odtwarzania (przeważnie nazywany VTR lub VCR). Więcej szczegółowych instrukcji zawarto w podręczniku użytkownika kamery. 2. Otworzyć Panel sterowania a następnie System: Sprzęt Menedżer urządzeń. 3. Sprawdzić, czy następujące nazwy urządzeń znajdują się na liście Menedżera urządzeń.

12 12 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ULEAD VIDEOSTUDIO Dla systemów Windows XP lub Windows Me: Kontroler magistrali 1394 <Marka> kamera DV (Wyświetlana marka zależy od kamery DV podłączonej do interfejsu IEEE-1394.) Dla systemu Windows 2000: Kontroler magistrali 1394 Urządzenia do obrazowania: Kamera Microsoft DV i VCR (tylko dla sterownika Microsoft DV) Kontrolery dźwięku, wideo i gier: Kamera 1394 (tylko dla sterownika Texas Instruments DV) 4. Jeśli kamera cyfrowa została wykryta poprawnie, będzie wyświetlana jako urządzenie źródłowe w panelu Options (Opcje) programu VideoStudio. W programie VideoStudio, należy wybrać Capture (Przechwytywanie) i sprawdzić, czy kamera znajduje się na liście Source (Źródło) w panelu Options. Uwaga: Poza powszechnie wykorzystywanymi sterownikami Texas Instruments oraz Microsoft DV dostępnych jest parę innych sterowników. Aby dowiedzieć się, który sterownik jest najodpowiedniejszy dla kamery, należy sprawdzić podręcznik użytkownika kamery.

13 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ULEAD VIDEOSTUDIO 13 Kamera Sony HDV Jeśli kamera Sony HDV była już poprzednio podłączana do komputera, należy sprawdzić w Menedżerze urządzeń, czy kamera jest wykrywana jako urządzenie DV lub urządzenie taśmowe AV/C (patrz ilustracja poniżej). Przechwytywanie materiału filmowego HDV jest możliwe, jeśli kamera jest wykrywana jako urządzenie taśmowe AV/C. Analogowe źródła wideo Kamery VHS, S-VHS, Video-8 oraz Hi8, a także magnetowidy VCR to przykładowe źródła wideo analogowego. Aby przechwycić materiał filmowy ze źródeł analogowych, należy zainstalować w komputerze analogową kartę wideo. Tradycyjne transmisje telewizyjne również zaliczają się do grupy źródeł analogowych. Aby przechwycić materiał telewizyjny, należy zainstalować w komputerze odpowiedni tuner telewizyjny.

14 14 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ULEAD VIDEOSTUDIO Uwaga: Telewizyjne karty przechwytywania są wyposażone w wejścia S-Video/ Composite oraz tuner telewizyjny i mogą być użyte do przechwytywania zarówno wideo jak i transmisji telewizyjnych. Podłączanie urządzenia wideo do analogowej karty wideo Aby podłączyć urządzenie wideo do analogowej karty wideo, należy użyć kabla S-Video lub kompozytowego RCA w zależności od wyjść wideo urządzenia. Jeśli urządzenie jest wyposażone w oba typy gniazd, zalecane jest wykorzystanie połączenia S-Video, gdyż zapewnia ono wyższą jakość przechwytywanego obrazu. Aby wykorzystać wyjście kompozytowe urządzenia wideo, należy połączyć żółtą wtyczkę kabla kompozytowego z wyjściem wideo urządzenia i gniazdem wejścia wideo analogowej karty wideo.

15 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ULEAD VIDEOSTUDIO 15 Większość wysokiej jakości analogowych kart wideo nie jest wyposażona we wszystkie gniazda wyjść kompozytowych/s-video na śledziu. Zamiast tego producenci dołączają do kart zewnętrzne urządzenia rozgałęziające sygnał wyposażone we wszystkie gniazda wyjść wideo w przedniej części urządzenia. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania urządzenia wideo mogą być bardzo prosto podłączone do karty wideo. Podłączanie anteny telewizyjnej do tunera telewizyjnego Tuner telewizyjny jest wyposażony w wejście antenowe takie samo, jakie mają zwykłe telewizory stacjonarne. Podłączenie anteny sprowadza się do czynności wetknięcia końcówki kabla antenowego do gniazda antenowego karty telewizyjnej.

16 16 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ULEAD VIDEOSTUDIO Uwaga: Decydując się na zakup karty telewizyjnej, należy sprawdzić, czy obsługuje ona poprawny system telewizyjny (NTSC lub PAL) danego regionu geograficznego. Podłączanie karty wideo lub telewizyjnej do karty dźwiękowej Większość kart wideo oraz kart telewizyjnych umożliwia tylko przechwytywanie wideo. Aby przechwycić dźwięk z urządzenia wideo lub transmisji telewizyjnych i zapisać go w komputerze osobistym, należy połączyć wyjście dźwiękowe karty wideo lub telewizyjnej z gniazdem wejścia liniowego karty dźwiękowej. Kable wymagane do zestawienia połączenia z kartą dźwiękową różnią się dla każdego typu źródła wideo:

17 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ULEAD VIDEOSTUDIO 17

18 18 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ULEAD VIDEOSTUDIO Sprawdzanie konfiguracji sprzętu Po podłączeniu analogowego źródła do karty wideo lub telewizyjnej należy sprawdzić, czy karta jest wykrywana przez system Windows. Aby sprawdzić, czy karta wideo lub telewizyjna zostały wykryte, należy: 1. Jeśli urządzeniem wideo wykorzystywanym jako źródło jest kamera, należy włożyć taśmę do urządzenia, a następnie włączyć urządzenie. Sprawdzić, czy urządzenie jest w trybie odtwarzania (przeważnie nazywane VTR lub VCR). 2. Otworzyć Panel sterowania, a następnie System: Sprzęt Menedżer urządzeń. 3. W Menedżerze urządzeń, nacisnąć dwukrotnie kategorię Kontrolery dźwięku, wideo i gier. Sprawdzić, czy karta wideo lub telewizyjna znajduje się na liście tej kategorii. 4. Jeśli karta wideo lub telewizyjna została wykryta poprawnie, będzie wyświetlana jako urządzenie źródłowe w panelu Options (Opcje) programu VideoStudio. W programie VideoStudio, należy wybrać Capture (Przechwytywanie) i sprawdzić, czy kamera znajduje się na liście Source (Źródło) w panelu Options. Uwaga: Jeśli karta wideo obsługuje wiele źródeł wideo, okno dialogowe Video and Audio Capture Property Settings (Ustawienia przechwytywania wideo i dźwięku) umożliwia wybór pożądanego źródła wideo, takiego jak Composite, Tuner lub S-Video. W podobny sposób, jeśli użytkownik ma wiele źródeł dźwięku, okno dialogowe umożliwia wybranie pożądanego źródła. Kamera USB Aby przechwycić film na żywo oraz nieruchome obrazy z kamery USB, należy podłączyć kamerę do wolnego gniazda USB komputera osobistego. Kamery USB mogą wymagać instalacji sterownika urządzenia. Zależy to od posiadanej wersji systemu Windows. Więcej informacji dotyczących instalacji posiadanej kamery USB zawarto w dołączonym do niej podręczniku użytkownika. Po poprawnym podłączeniu kamery USB, należy sprawdzić, czy urządzenie jest wykrywane przez system Windows. Aby sprawdzić, czy kamera USB została wykryta, należy: 1. Otworzyć Panel sterowania, a następnie System: Sprzęt Menedżer urządzeń. 2. W Menedżerze urządzeń, nacisnąć dwukrotnie kategorię Urządzenia do obrazowania. Sprawdzić, czy kamera USB znajduje się na liście tej kategorii.

19 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ULEAD VIDEOSTUDIO Jeśli kamera USB została wykryta poprawnie, będzie wyświetlana jako urządzenie źródłowe w panelu Options (Opcje) programu VideoStudio. W programie VideoStudio, należy wybrać czynność Capture (Przechwytywanie) i sprawdzić, czy kamera znajduje się na liście Source (Źródło) w panelu Options. Przygotowanie do przechwytywania i edycji wideo Przechwytywanie i edycja wideo to zadania wymagające niesamowitej ilości zasobów systemowych. Z tego powodu komputer musi być odpowiednio skonfigurowany, aby przechwytywanie było wykonywane poprawnie, a edycja filmów płynna i bezproblemowa. Poniżej przedstawiono wskazówki i porady dotyczące przygotowywania kamery cyfrowej i optymalizacji komputera do zadań przechwytywania i edycji wideo. Poprawna praca funkcji DV Quick Scan oraz procedury kontroli kamery, wymaga właściwie ustawionego kodu czasu na taśmie DV. Aby wykonać tę czynność, należy przed rozpoczęciem właściwego nagrania użyć standardowego trybu odtwarzania (SP) i nagrać pusty film (na przykład z zasłoniętym obiektywem) bez żadnych pauz od początku do końca taśmy. Zalecane jest zamknięcie wszystkich aplikacji podczas pracy z programem VideoStudio. Wszystkie automatycznie uruchamiane programy, takie jak wygaszacze ekranu powinny być również wyłączone, aby uniknąć możliwych przerw podczas przechwytywania. Jeśli w komputerze zainstalowane są dwa twarde dyski, zaleca się zainstalowanie programu VideoStudio na dysku systemowym (przeważnie C:), a przechowywanie przechwyconych materiałów filmowych na drugim dysku (przeważnie D:). Wybór wykorzystywanego twardego dysku również ma bardzo istotne znaczenie. Wysoce zalecane jest korzystanie z dedykowanego dysku twardego, najlepiej z interfejsem Ultra-DMA/ rpm oraz 30GB wolnej przestrzeni. Należy sprawdzić, czy tryb DMA dysku twardego został włączony. Wyłączyć tryb Write-Behind Caching (Zapis opóźniony) na dysku twardym wykorzystywanym do zapisu przechwytywanego materiału. Zwiększyć rozmiar plik stronicowania (Swap File) do rozmiary wynoszącego dwukrotność zainstalowanej pamięci RAM.

20 20 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ULEAD VIDEOSTUDIO Poznawanie programu Zaraz po uruchomieniu programu VideoStudio pojawia się ekran startowy, który pozwala na wybranie jednego z następujących trybów edycji wideo: VideoStudio Editor udostępnia wszystkie funkcje edycji programu VideoStudio. Tryb zapewnia całkowitą kontrolę procesu produkcji filmu, począwszy od dodawania klipów, tytułów, efektów, nakładek oraz muzyki, a kończąc na nagraniu rezultatu końcowego na płycie lub innym nośniku. Movie Wizard jest idealny dla użytkowników początkujących w pracy z edycją obrazu wideo. Kreator prowadzi użytkownika przez proces produkcji filmu w trzech prostych, szybkich krokach. DV-to-DVD Wizard umożliwia przechwycenie wideo, dodanie szablonu kompozycji, a następnie nagranie na płytę. Wskazówka: Aby wykorzystać tryb panoramiczny w projekcie, należy wybrać opcję 16:9. Kreator DV-to-DVD Kreator DV-to-DVD umożliwia proste stworzenie filmu z materiału znajdującego się na taśmie DV, a następnie nagranie go na płycie. Krok 1: Wyszukiwanie scen Pierwszym punktem tej procedury jest skanowanie taśmy DV i wybór scen, które mają być dodane do filmu. W tym celu należy: 1. Podłączyć kamerę do komputera osobistego i włączyć urządzenie. Przestawić kamerę w tryb Play (Odtwórz) lub VTR/VCR. 2. Wybrać urządzenie nagrywania w sekcji DV Device. 3. Wybrać format pliku przechwytywanego wideo, naciskając strzałkę. 4. Określić, czy nagrana powinna być cała zawartość taśmy (Burn whole tape), czy też tylko wybrane sceny (Scene detection). Aby nagrać całą taśmę, należy: 1. Wybrać opcję Burn whole tape (Nagraj całą taśmę), a następnie określić długość taśmy w polu Duration (Czas trwania). 2. Nacisnąć Next (Następny), aby zastosować szablon i nagrać na płytę DVD.

21 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ULEAD VIDEOSTUDIO 21 Aby wykorzystać procedurę Scene detection (Wykrywanie scen), należy: 1. Wybrać, czy taśma ma być skanowana od początku (From beginning) czy też od bieżącej pozycji (From current position). From beginning (Od początku): Taśma jest skanowana od początku w poszukiwaniu scen. Program VideoStudio automatycznie przewija taśmę, jeśli nie znajduje się ona na początku. From current position (Od bieżącej pozycji): Taśma jest skanowana w poszukiwaniu scen od bieżącego jej miejsca. 2. Określić prędkość skanowania, a następnie nacisnąć przycisk Start Scan (Rozpocznij skanowanie), aby uruchomić procedurę skanowania urządzenia DV. Sceny to segmenty filmu, które różnią się od siebie datą i czasem nakręcenia. 3. W trybie scenopisu wybrać sceny, które mają być zawarte w tworzonym filmie. Aby wykonać tę czynność, należy wybrać scenę i nacisnąć przycisk Mark Scene (Zaznacz scenę).

22 22 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ULEAD VIDEOSTUDIO 4. Nacisnąć Next, aby przejść do następnego etapu. Wskazówka: Naciśnij przycisk i wybierz opcję Save DV Quick Scan Digest (Zapisz przegląd szybkiego skanowania taśmy DV), aby zapisać zeskanowany plik i importować go bez potrzeby ponownego skanowania. Opcja Save DV Quick Scan Digest as HTML (Zapisz przegląd szybkiego skanowania taśmy DV jako plik HTML) służy do upraszczania zarządzania dużą liczbą taśm przez drukowanie plików HTML i doczepianie ich do taśm. Krok 2: Nakładanie szablonu kompozycji i nagrywanie na płytę DVD 1. Określić nazwę płyty w polu Volume name oraz format nagrywania w polu Recording format tworzonego filmu. Uwaga: Jeśli w komputerze zainstalowano więcej niż jedną nagrywarkę lub domyślny napęd nie jest nagrywarką, należy wybrać nagrywarkę w oknie dialogowym Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane). 2. Wybrać szablon kompozycji spośród jednego z dostępnych gotowych wzorców. Następnie wybrać jakość wyjściową filmu. 3. Nacisnąć, aby nagrać film na płytę DVD. Wskazówka: Jeśli wskaźnik na dole okna dialogowego wskazuje, że film jest za duży, aby się zmieścić na jednej płycie DVD, należy nacisnąć przycisk Fit & Burn (Dopasuj i nagraj). Kreator Movie Użytkownicy początkujący w pracy z edycją obrazu wideo lub chcący szybko stworzyć film powinni skorzystać z kreatora Movie Wizard programu VideoStudio.

23 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ULEAD VIDEOSTUDIO 23 Kreator umożliwia złożenie klipów filmowych, obrazów, dodanie podkładu muzycznego i tytułów, a następnie zapis filmu jako pliku wideo, nagranie na płytę lub dalszą edycję w edytorze VideoStudio. Krok 1: Dodawanie filmów i obrazów Składanie filmów i obrazów w jeden film. Aby dodać film i obrazy, należy: 1. Nacisnąć jeden z następujących przycisków, aby dodać filmy lub obrazy do filmu. Nacisnąć Capture (Przechwyć), aby importować materiał filmowy lub obrazy do komputera osobistego. Nacisnąć Insert Video (Wstaw wideo), aby dodać pliki wideo różnych formatów takich jak AVI, MPEG oraz WMV. Nacisnąć Insert Image (Wstaw obraz), aby dodać nieruchome obrazy (jeśli do projektu dodane zostaną tylko zdjęcia, użytkownik będzie mógł utworzyć pokaz zdjęć). Nacisnąć Insert DVD/DVD-VR (Wstaw DVD/DVD-VR), aby dodać wideo z płyty DVD-Video/DVD-VR lub z twardego dysku. Nacisnąć Import from Mobile Devices (Importuj z urządzeń przenośnych), aby dodać wideo z urządzeń przenośnych rozpoznanych przez system Windows. Wskazówka: Przycisk Library (Biblioteka) otwiera bibliotekę multimediów zawierającą klipy dołączone do programu VideoStudio. Aby zaimportować własne pliki wideo lub obrazów do biblioteki, należy nacisnąć przycisk. 2. Jeśli wybrano wiele klipów, wyświetli się okno dialogowe Change Clip Sequence (Zmień ustawienie klipów) umożliwiające zmianę kolejności klipów. Aby ustawić klipy w pożądanej sekwencji, należy je przeciągnąć w odpowiednie miejsca, a następnie nacisnąć OK. 3. Klipy filmowe i obrazy wybrane do filmu zostaną dodane do listy Media Clip. Naciśnięcie klipu prawym przyciskiem myszy otwiera menu zawierające więcej opcji.

24 24 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ULEAD VIDEOSTUDIO Wskazówka: Do zmiany kolejności klipów może być również wykorzystania lista Media Clip. Wystarczy przeciągnąć klipy w pożądane miejsce w sekwencji. 4. Aby przejrzeć klip, należy wybrać go z listy Media Clip, a następnie użyć suwaka Jog Slider i przycisków panelu Navigation (Nawigacja) do przeglądania. Podczas wycinania klipów, należy przeciągnąć uchwyty znaczników Mark-in (Początek) oraz Mark-out (Koniec), aby wybrać pożądane punkty początku i końca klipu. 5. Nacisnąć, aby odzyskać utracone dane z przechwyconego wideo. Nacisnąć, aby wybrać pożądane fragmenty z pliku wideo i dodać je do listy Media Clip. Nacisnąć, aby automatycznie podzielić klipy filmowe na mniejsze w oparciu o datę i czas nakręcenia.

25 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ULEAD VIDEOSTUDIO 25 Przycisk, służy do sortowania klipów na liście Media Clip według pól Name (Nazwa) lub Date (Data). Aby przechwycić wideo i obrazy, należy: 1. Podłączyć kamerę do komputera osobistego i włączyć urządzenie. Przestawić kamerę w tryb Play (Odtwórz) lub VTR/VCR. 2. Sprawdzić, czy kamera jest wybrana na liście Source (Źródło). 3. Nacisnąć zakładkę Capture (Przechwyć) w kreatorze Movie. 4. Wybrać format plików wideo używany do zapisywania przechwyconego materiału filmowego z listy Format. Określić położenie zapisywanych plików w polu Capture folder (Folder przechwytywania). 5. Wybrać opcję Split by Scene (Podziel według scen), aby oddzielić sceny zawarte w klipie filmowym DV. Sceny mogą być segregowane według daty i czasu nakręcenia lub zawartości klatek. Uwaga: Przycisk Options umożliwia dostosowanie ustawień przechwytywania specyficznych dla posiadanego urządzenia wideo. 6. Odtworzyć taśmę wideo w kamerze i umieścić ją w miejscu, w którym przechwytywanie powinno się rozpocząć. Wskazówka: W wypadku przechwytywania wideo z kamery DV lub HDV należy użyć panelu Navigation do odtwarzania taśmy. 7. Nacisnąć Capture Video (Przechwyć wideo), aby rozpocząć przechwytywanie. Następnie nacisnąć przycisk Stop Capture (Zatrzymaj przechwytywanie) lub [Esc], aby zatrzymać proces przechwytywania. 8. Aby przechwycić nieruchome obrazy z materiału filmowego, należy wstrzymać odtwarzanie wideo na pożądanym obrazie, a następnie nacisnąć Capture Image (Przechwyć obraz). 9. Nacisnąć przycisk Enable/Disable Audio Preview (Włącz/Wyłącz dźwięk), aby odtworzyć lub zatrzymać odsłuchiwanie dźwięku podczas przechwytywania.

Spis treści. Witamy... 1. Corel VideoStudio Pro Editor... 15

Spis treści. Witamy... 1. Corel VideoStudio Pro Editor... 15 Spis treści Witamy......................................... 1 Wprowadzenie do programu Corel VideoStudio Pro.......... 2 Co nowego w programie Corel VideoStudio Pro X5?......... 3 Wymagania systemowe...............................

Bardziej szczegółowo

Studio 9. Tworzenie profesjonalnych filmów

Studio 9. Tworzenie profesjonalnych filmów Studio 9 Tworzenie profesjonalnych filmów Specjalne podziękowania dla: Mike Iampietro, William Chien, Richard Edgley, Ivan Maltz, Jon McGowan, Keith Thomson, Jörg Weselmann oraz Chris Zamara. Dokumentacja:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Windows Movie Maker 2. Od zera do bohatera

Windows Movie Maker 2. Od zera do bohatera IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PlayStation is a registered trademark and PSP is a trademark of Sony Corporation Entertainment Inc.

PlayStation is a registered trademark and PSP is a trademark of Sony Corporation Entertainment Inc. Aktualizowano 8 stycznia 2014 r. ACID, ACIDized, ACIDplanet.com, ACIDplanet, the ACIDplanet logo, ACID XMC, Artist Integrated, the Artist Integrated logo, Beatmapper, Cinescore, CD Architect, DVD Architect,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací

Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací 3-087-936-82(1) Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací PL CZ Digital Video Camera Recorder 2004 Sony Corporation Prosimy przeczytać w pierwszej kolejności Informacje na

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 1690. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 1690. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 1690 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 1690 Wydanie oryginalne: Maj 2005 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Nero Burning ROM

Instrukcja Nero Burning ROM Instrukcja Nero Burning ROM Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych Niniejszy dokument, jak i opisywane w nim oprogramowanie, ma status

Bardziej szczegółowo

Niniejsza dokumentacja jest prawnie chroniona. Wszelkie prawa, szczególnie prawa do powielania, obrotu i tłumaczenia, są zastrzeżone.

Niniejsza dokumentacja jest prawnie chroniona. Wszelkie prawa, szczególnie prawa do powielania, obrotu i tłumaczenia, są zastrzeżone. 2 Prawa autorskie Niniejsza dokumentacja jest prawnie chroniona. Wszelkie prawa, szczególnie prawa do powielania, obrotu i tłumaczenia, są zastrzeżone. Żadna część dokumentacji nie może być reprodukowana

Bardziej szczegółowo

Windows Vista PL. Kurs

Windows Vista PL. Kurs IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna program PowerPoint

Prezentacja multimedialna program PowerPoint 5 Prezentacja multimedialna program PowerPoint Prezentacja multimedialna to pokaz lub wykład prowadzony z użyciem komputerowo opracowanych elementów multimedialnych, takich jak rysunki, zdjęcia, dźwięk,

Bardziej szczegółowo

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, POLSKI 405 605 WIFI 705 WIFI GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, JĘZYK POLSKI Wersja 3.0 Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Szanowny Kliencie, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować, przetwarzać,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Cyfrowy aparat fotograficzny FE-150/X-730 FE-160/X-735

Instrukcja obsługi. Cyfrowy aparat fotograficzny FE-150/X-730 FE-160/X-735 Cyfrowy aparat fotograficzny FE-50/X-730 FE-60/X-735 Instrukcja obsługi PL Szczegółowo opisuje wszystkie funkcje, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości aparatu fotograficznego. Dziękujemy za zakup cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 1650. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 1650. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 1650 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 1650 Wydanie oryginalne: Wrzesień 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów

SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 3 Bezpieczeństwo i wygoda... 3 Środki ostrożności... 3 Zalecenia zdrowotne... 3 Poznawanie komputera... 4 Klawiatura i mysz... 4 Napędy komputera...

Bardziej szczegółowo

Adobe Premiere Pro CS3. Oficjalny podrêcznik

Adobe Premiere Pro CS3. Oficjalny podrêcznik Adobe Premiere Pro CS3. Oficjalny podrêcznik Autor: Adobe Creative Team T³umaczenie: Irmina Lubowiecka ISBN: 978-83-246-1592-6 Tytu³ orygina³u: Adobe Premiere Pro CS3 Classroom in a Book Zawiera CD-ROM

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0. Instrukcja obsługi, język polski

Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0. Instrukcja obsługi, język polski 1 ARCHOS 104 Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0 Instrukcja obsługi, język polski Wersja 1.0 - Najnowszą wersję instrukcji obsługi oraz aktualizację

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z ADOBE MEDIA ENCODER CS4

Korzystanie z ADOBE MEDIA ENCODER CS4 Korzystanie z ADOBE MEDIA ENCODER CS4 Prawa autorskie 2008 Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z programu Adobe Media Encoder CS4 Niniejszy podręcznik, jak również opisane

Bardziej szczegółowo

Animacje komputerowe we Flashu

Animacje komputerowe we Flashu PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIE Instytut Matematyki i Informatyki Kierunek: Matematyka Specjalność: Matematyka z informatyką Sylwia Załużna Nr albumu 2965 Animacje komputerowe we Flashu Praca

Bardziej szczegółowo

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie oraz znak firmowy Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu MediaFACE 4.0

Podręcznik użytkownika programu MediaFACE 4.0 Podręcznik użytkownika programu MediaFACE 4.0 KONTAKT Fellowes, Inc 1789 Norwood Ave Itasca, Il 60143 +1-630-893-1600 NEATO 250 Dodge Ave East Haven, CT 06512 1-800-984-9800 Kontakt w Europie: Infolinia:

Bardziej szczegółowo

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zakup telefonu Sony Ericsson G900. Dodatkowe treści do telefonu można znaleźć w witrynie internetowej www.sonyericsson.com/fun.

Dziękujemy za zakup telefonu Sony Ericsson G900. Dodatkowe treści do telefonu można znaleźć w witrynie internetowej www.sonyericsson.com/fun. Dziękujemy za zakup telefonu Sony Ericsson G900. Dodatkowe treści do telefonu można znaleźć w witrynie internetowej www.sonyericsson.com/fun. Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do darmowej pamięci online

Bardziej szczegółowo

PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI odtwarzacz multimedialny mediathor HD wydanie: MMP-100L/20101123 model: MMP-100L 1 Spis treści WSTĘP... 3 OPIS... 3 PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI... 3 FUNKCJE URZĄDZENIA... 4 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 Acer Liquid E3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart C7100 All-in-One series Podręczny przewodnik

HP Photosmart C7100 All-in-One series Podręczny przewodnik HP Photosmart C7100 All-in-One series Podręczny przewodnik HP Photosmart C7100 All-in-One series Podręczny przewodnik 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe i Acrobat logo są znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo