PLAY WITH GLASS EUROPEAN GLASS FESTIVAL IN WROCŁAW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAY WITH GLASS EUROPEAN GLASS FESTIVAL IN WROCŁAW"

Transkrypt

1 PLAY WITH GLASS EUROPEAN GLASS FESTIVAL IN WROCŁAW

2 PLAY WITH GLASS EUROPEAN GLASS FESTIVAL IN WROCŁAW Autorami projektu Play with Glass - European Glass Festival in Wrocław są: Anita Bialic, Galeria BB i prof. Kazimierz Pawlak, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Projekt ten został włączony do aplikacji miasta Wrocław do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury Europejski Festiwal Szkła będzie organizowany corocznie w październiku przez Galerię BB i Fundację Fly with Art w ścisłej współpracy z Gminą Wrocław oraz Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu i Związkiem Polskich Artystów Plastyków - Okręg Wrocławski. Play with Glass - European Glass Festival project, designed by Anita Bialic, BB Gallery and Professor Kazimierz Pawlak, the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław, was included in Wrocław s application for the title of European Capital of Culture EGF will be organized annually by the BB Gallery and the Fly with Art Foundation in close cooperation with the Municipality of Wrocław, the E. Geppert Academy of Art and Design and the Association of Polish Artists and Designers in Wrocław.

3 O festiwalu W Fun, Joke, Surprise, głównej wystawie I edycji Europejskiego Festiwalu Szkła Play with Glass, 15 artystów z 11 europejskich krajów udowodniło, że szkło jest niezwykłym tworzywem. Doskonałość formy i barw... Prace zrobione z pomysłem i duszą W końcu szkło! Oby więcej takich szklanych wystaw. Genialnie! Brawo! Wystawa marzenie! Bardzo inspirująca i oryginalna Piękna i krucha jak życie W księdze wystawy zgromadziliśmy setki takich zachwytów i podziękowań. Europejski Festiwal Szkła, zorganizowany w ubiegłym roku po raz pierwszy we Wrocławiu, wywołał ogromne zainteresowanie. W stolicy Dolnego Śląska, regionu o bogatej szklarskiej tradycji, gdzie huty szkła działały już w czasach średniowiecza, a we wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych powstał w 1946 roku jedyny w Polsce Wydział Ceramiki i Szkła, była to pierwsza profesjonalnie przygotowana prezentacja europejskiej sztuki szkła. Wystawę Fun, Joke, Surprise, zaprezentowaną na dworcu Wrocław Główny w świeżo wyremontowanej XIX - wiecznej poczekalni II klasy, obejrzało przez 3 tygodnie ponad osób! Po pobycie w Krakowie na Lipowej 3, w pomieszczeniach założonej w 1932 roku Krakowskiej Huty Szkła inż. Bąkowski, D. Chazan i Spółka, wystawa Fun, Joke, Surprise trafiła na prawie 3 miesiące do Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie Zainteresowaniem Wrocławian i mieszkańców Dolnego Śląska cieszyły się także inne wydarzenia festiwalu. Seminarium, liczne wystawy, projekt Szklana Witryna, Dzień Otwartych Drzwi na Wydziale Ceramiki i Szkła wrocławskiej ASP, Witraż (nie)klasyczny - wykład Beaty Stankiewicz -Szczerbik w Kościele Rektoralnym Św. Macieja, Dzień Otwartych Pracowni, Wrocław Mikrokosmos Zdarzeń, warsztaty szklarskie, spacer po Wrocławiu szlakiem szklanej architektury Każdy dzień trwającego przez tydzień festiwalu przynosił kolejne atrakcje i niespodzianki Projekt Play with Glass European Glass Festival in Wrocław znalazł się w aplikacji Wrocławia do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 jako jeden z 40 zwycięskich projektów wśród 160 zgłoszonych. Na jego realizację przyznano nam spory budżet. Niestety, tylko na papierze Nie zorganizowalibyśmy pierwszej edycji Europejskiego Festiwalu Szkła, gdyby nie nasza determinacja oraz kontakty i autorytet w świecie europejskiego szkła profesora Kazimierza Pawlaka Nie przygotowalibyśmy święta szkła we Wrocławiu, gdyby zabrakło wsparcia ze strony Jarosława Brody, dyrektora Wydziału Kultury Gminy Wrocław, prof. Piotra Kielana, rektora ASP we Wrocławiu oraz Piotra Wieczorka, prezesa wrocławskiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków, od samego początku niezwykle życzliwego idei festiwalu Nie zrealizowalibyśmy wszystkich projektów bez bezinteresownej pomocy Urszuli Łącznej, Moniki Muszyńskiej, Eweliny Kwiatkowskiej, Justyny Turek, Ani Gałuszki, Moniki Rubaniuk i Aleksandry Bis. A wystawa główna na wrocławskim dworcu nie wywołałaby tylu pozytywnych komentarzy, gdyby nie oryginalne postumenty i projekt wystawienniczy Tomka Wójcika Mamy nadzieję, że Europejski Festiwal Szkła Play with Glass we Wrocławiu stanie się już wkrótce jedną z najważniejszych imprez związanych ze sztuką szkła w Europie. Anita Bialic About the Festival In Fun, Joke, Surprise, the main exhibition at the 1 st edition of the Play with Glass European Glass Festival in Wrocław, 15 artists from 11 European countries proved that glass is an extraordinary material. What splendid form and colours! Works fashioned with imagination and soul At last, glass! If only there were more glass exhibitions of this type. Fantastic! Bravo! A dream exhibition! Very inspiring and original As beautiful and fragile as life We collected hundreds of expressions of delight and thanks in the exhibition comments book. The European Glass Festival, which was organised for the first time last year in Wrocław, attracted a huge amount of interest. It was in the capital of Lower Silesia, a region with a rich tradition in glass, where glassworks were operating as early as the Middle Ages and Poland s only Ceramics and Glass Department at Wrocław s Academy of Fine Arts was opened in 1946, that the first professionally prepared presentation of European art glass took place. The Fun, Joke, Surprise exhibition, presented at Wrocław s main station in the freshly renovated 19 th century 2 nd class waiting room, was viewed over 3 weeks by 8000 people! After a brief stay in the halls of the Bąkowski, D. Chazan and Co. Kraków Glassworks, at Lipowa 2 in Kraków, the Fun, Joke, Surprise exhibition ended up at the Glass Heritage Centre in Krosno, where it stayed for 3 months The other festival events also attracted the interest of the inhabitants of Wrocław and Lower Silesia. The seminar, numerous exhibitions, Glass Window project, Open Day at the Glass and Ceramics Department at Wrocław s Academy of Art and Design, (Un)classical Stained Glass a lecture given by Beata Stankiewicz-Szczerbik at St Matthew s Church, Studio Open Day, glass workshops and the Glass Architecture Trail, a walking tour of Wrocław... every day brought fresh attractions and surprises. The Play with Glass European Glass Festival in Wrocław was included in Wrocław s application for the title of European Capital of Culture 2016, one of only 40 projects selected from among 160 applicants. We were granted a large budget for its implementation. Unfortunately, this turned out to only exist on paper We would not have been able to organise the first edition of the European Glass Festival were it not for our determination and Prof. Kazimierz Pawlak s contacts and standing within the European glass world We would not have been able to prepare a glass festival in Wrocław without the support of Jarosław Broda, the Director of the Department of Culture of the Municipality of Wrocław, Prof. Piotr Kielan, rector of the Academy of Art and Design in Wrocław, and Piotr Wieczorek, chairman of the Association of Polish Artists and Designers in Wrocław We would not have been able to complete all these projects without the selfless help of Urszula Łączna, Monika Muszyńska, Ewelina Kwiatkowska, Justyna Turek, Ania Gałuszka, Moni ka Rubaniuk, Aleksandra Bis. And the main exhibition at Wrocław s station would not have garnered so many positive comments if it had not been for the original plinths and exhibition design by Tomek Wójcik We now hope that the Play with Glass European Glass Festival in Wrocław will shortly become one of the most important events associated with glass art in Europe. Anita Bialic

4 O pierwszej edycji festiwalu 15 października 2012, Wrocław Główny. Monotonny dworcowy szum, ciche rozmowy przechodniów, gruchanie gołębi, szczekanie psów, stukot walizek Te wszystkie dźwięki tworzą swoistą polifonię, typową dla dworców. Jest w tym jakaś magia, zapowiedź czegoś nieoczekiwanego. Rozglądamy się za czymś, czego trudno spodziewać się na kolejowym dworcu Stajemy oniemiali. Dawna poczekalnia drugiej klasy, z zielonymi ścianami, pozłacanymi kolumnami i sufitem pełnym wyrafinowanych ornamentów i maswerków, wypełniona ludźmi. Zapalone światła, wszyscy uczestnicy wydarzenia podnieceni. Hol dworca powoli zapełnia się wielbicielami szkła, przypadkowymi gapiami i gośćmi specjalnymi. Rozmowy, prezentacje uczestników Uśmiechy, pocałunki, uściski dłoni, szelest kartek katalogu pachnącego jeszcze drukarską farbą. Każdy może w nim znaleźć siebie, znajomego czy tylko ulubionego artystę Co tu takiego się dzieje? Dlaczego tylu różnych ludzi spotkało się w tym miejscu? Szkło! To ono łączy nas wszystkich w jedną wielką szklaną rodzinę, pomimo różnic wieku, narodowości, miejsca pochodzenia, stosowanych stylów i technik, ukończonych szkół! Niezmiernie się ucieszyłam, gdy dowiedziałam się o nowo powstającym, ważnym przedsięwzięciu, Europejskim Festiwalu Szkła Play with Glass. Co więcej, byłam zachwycona, że zostałam zaproszona do udziału w pierwszej edycji festiwalu. W świecie szkła istnieje tylko kilka ważnych wydarzeń, więc każde z nich jest wielkim świętem dla artystów szkła. Ponadto, wystawa główna Festiwalu Szkła we Wrocławiu miała temat Fun, Joke, Surprise. To zupełnie wyjątkowe wyzwanie dla artysty. Zaczęłam się przygotowywać i rozmyślać, w wielkim podnieceniu przygotowywać projekt Dodatkowych emocji dostarczały także inne działania festiwalu: konferencja, liczne wystawy towarzyszące, warsztaty szklarskie To dobrze, gdy w projekt są zaangażowani nie tylko artyści szkła (dla nas była to rzadka okazja spotkać się, podzielić pomysłami, zaprezentować swoje nowe prace), ale także studenci i wszyscy zainteresowani. Bez wątpienia, to wydarzenie ułatwiło promocję sztuki szkła. Europejski Festiwal Szkła we Wrocławiu Play with Glass powinien być traktowany poważnie w świecie szkła. Jego pierwsze działania były w pełni przemyślane i odważne. Dzięki ogromnemu entuzjazmowi i energii, a także znakomitej koncepcji, organizatorzy stworzyli fundament dla ważnego wydarzenia w światowej sztuce szkła Jeśli ich zamierzenia zostaną zrealizowane, Europejski Festiwal Szkła stanie się prestiżowym wydarzeniem nie tylko we Wrocławiu i w Polsce, ale także na świecie. About First Edition of the Festival October 15th, 2012, Wroclaw Main Station. Routine buzz - the whispered concerns of passersby, pigeons cooing, dogs barking and the sound of luggage wheels the polyphony typical of stations. All of this exudes some kind of magic, gives some special feeling. We are looking for something you would never expect to find in such a place. It s really surprising! The old waiting-room with its green walls, gold-plated columns and ceiling, sophisticated ornaments and tracery...the lights are on, the participants buzz The hall slowly fills with admirers of glass, the purely curious and special guests. Talks, participant presentations Smiles, hugs, handshakes, the rustling pages of a new catalogue still smelling of ink. Everyone here can find himself, a friend, or just a favourite artist. What s going on here, what brings all these different people here? you want to ask... Glass! This has brought everyone together into one big family. A glass family, unifying so many people, different in age, nationality, geography, style, technique, school! News about one more emerging significant event, the Play with Glass European Glass Festival in Wrocław, has brought joy. What s more, I was delighted to find out that I d been invited to this first festival, too. There are only a few big events in the glass world, so each of them is a great feast for glass artists. Unusually, this festival s main exhibition had a theme Fun, Joke, Surprise. That is a certain challenge for the artist. I started to prepare, to think, to contemplate with excitement and responsibility... What was even more exciting: the conference, covering exhibitions, glass workshops, and other events. It s good that the festival not only involved glass makers (it was a great opportunity to meet each other, to share ideas, to show new pieces), but also students and others interested. Without doubt the event was helpful for the spread of glass art. Play with Glass European Glass Festival in Wroclaw is a serious show in the glass world, and its first steps are purposeful and courageous. Led by unfading enthusiasm, energy and a great idea, the organizers laid the foundations for a serious event which is intended to become a prestigious event further afield than just Wroclaw, Poland, in fact across the whole glass world. I feel like screaming see you soon!!! Indrė Stulgaitė-Kriukienė Chciałabym zakrzyczeć Zobaczymy się już wkrótce!!! Indrė Stulgaitė-Kriukienė

5 Rok temu zostałem zaproszony do udziału w Europejskim Festiwalu Szkła we Wrocławiu. Poczułem się wyróżniony, że znalazłem się wśród artystów wybranych do pierwszej z planowanych wystaw. Dwaj główni organizatorzy, Anita Bialic i Kazimierz Pawlak, wykonali fantastyczną pracę! Każdy, kto organizował kiedykolwiek takie wydarzenie, wie, jak wiele problemów musi być rozwiązanych przed otwarciem wystawy dla szerszej publiczności. Ponadto został wydany ładny katalog. Wrocław jest naturalnym centrum życia kulturalnego Dolnego Śląska i odgrywa ważną rolę w historii polskiego szkła. Festiwal był znakomitą okazją, żeby pamiętać o tej bogatej tradycji i otworzyć drzwi do międzynarodowych spotkań i współpracy. Życzę organizatorom kolejnego niesamowitego sukcesu oraz wystarczającego wsparcia i energii, żeby kontynuować to niezwykłe wydarzenie. František Janák A year ago I was invited to take part in the European Glass Festival in Wrocław. I felt honoured that I was among the first artists to be chosen to participate in this first leg of the planned exhibitions. The two main organizers, Anita Bialic and Kazimierz Pawlak, did a great job! Anyone who has ever organized such an event knows how many problems must be solved before the exhibition can be opened to visitors. In addition, a nice catalogue was also printed. Wrocław is a natural centre for Lower Silesian cultural events, and is very important in the history of glassmaking in Poland. This event was a very good opportunity to remember this great tradition and to open the doors to international meeting and cooperation! I wish the organizers another awesome success and enough support and energy to continue with this remarkable event! František Janák Play With Glass Europejski Festiwal Szkła / European Glass Festival in Wrocław / 2012 Fun, Joke, Surprise wystawa główna / the main exhibition Wrocław, Kraków, Krosno Andriy Bokotey - Ukraina/Ukraine, Péter Borkovics - Węgry/Hungary, Paweł Borowski - Polska/ Poland, Beata Damian-Speruda - Polska/Poland, Lachezar Dochev - Bułgaria/Bulgaria, Pati Dubiel - Polska/Poland, Matt Durran - Wielka Brytania/Great Britain, Alexandru Ghildus - Rumunia/Romania, Patrik Illo - Słowacja/Slovakia, František Janák - Czechy/Czech Republic, Vladimir Klein - Czechy/Czech Republic, Remigijus Kriukas - Litwa/Lithuania, Nicolas Morin - Francja/France, Kazushi Nakada - Finlandia/Finland, Indrė Stulgaitė-Kriukienė - Litwa/Lithuania

6 Próba opisu ciał nie zidentyfikowanych Urszula Kozioł An Attempt to Describe Un-identified Bodies Urszula Kozioł To jest - no właśnie: jakie to jest? Pewnie ciekłe może giętkie śliskie płaskie żadne - krąży. Tego nie ma dopóki w drzewie nie wklęśnie dziupla małża nie zbędzie muszli ziarno nie zgubi łuski wąż skóry miąższ skorupy dopóki cudza forma (jej wnętrze) nie ostygnie z dawnej obecności. Wtedy to jawi się wpełza przymierza się - pasuje jak ulał - (zawsze pasuje jak ulał) więc się ogłasza. A my zdumieni przystajemy bo któż to taki właściwie - drzewo nie drzewo ryba nie ryba kamień nie kamień - biegle mówi i rzecze nie swoim głosem. This is - precisely: what is it like? Surely liquid pehaps pliable slick flat nonesuch - it turns. It won t exist till the knothole caves into the tree the mussel sheds its shell the grain loses its chaff the snake its skin the pulp its peel till the strange form (the inside) cools from its onetime presence. Then it appears it slinks in it measures to fit - and it fits like a glove - (it always fits like a glove) so it steps forward. And we halt in astonishment for what is it, after all - something treelike fishlike stonelike - it speaks fluently and talks in a voice unlike its own. Translation: Soren Gauger

7 Pilar Aldana-MEndez Hiszpania Spain African Homes V / 2006 / 12 x 12 x 10 cm African Homes XIII / 2006 / 12 x 20 x 10 cm

8 Ed van Dijk Holandia / Francja netherlands / FRANCE Aleksander Fokin Rosja Russia Impact / 2005 / 100 x 250 x 60 cm Skrzydła / Wings / 2012 / 30 x 13 x 8 cm / 43 x 26 x 12 cm

9 György Gáspár Węgry Hungary Marta Gibiete Łotwa Latvia Zielona Strefa / Green Zone / 2013 / 22 x 44 x 20 cm Zielony Przyjaciel / Green Friend / 2013 / 30 x 60 x 30 cm

10 Jens Gussek Niemcy Germany Woziwoda / Water Carrier / 2013 / 45,5 x 57,5 x 10 cm

11 Nad brzegiem Józef Baran On the Edge Józef Baran nad brzegiem huczącego Kosmosu w rozbłyskach słońc i gwiazd uwijamy się dzieci Ziemi lepiąc babki z piasku warownie domy granice państw nadlatują ze świstem fale roztrzaskują nasze wierzenia zmiatają wielorybim ogonem komet radości smutki cywilizacje wieże miast nad brzegiem huczącego oceanu zwanego Kosmosem nasze istnienia znikome iskierki nadające w ciemność SOS On the edge of the roaring Cosmos in the flash of suns and stars we bustle about children of the Earth building sandcastles strongholds houses borders of countries the waves whistle overhead crashing onto our beliefs its whale tail sweeping away comets of joy sorrow civilizations towers of cities on the edge of the roaring ocean called the Cosmos our existences mere sparks sending into the dark: SOS Translation: Soren Gauger

12 Ekrem Kula Turcja Turkey Podwójny strażnik / Double Sentry / 2013 / 16 x 27 x 13 cm / 15 x 30 x 14 cm

13 Peter Layton Wielka Brytania Great Britain Glacier Spinner/ 2013 / φ: 35 cm, h: 18 Glacier Spinner/ 2013 / φ: 35 cm, h: 18 Green Paradiso Spinner / 2013 / φ: 35 cm, h: 18

14 Dopóki jeszcze Józef Baran So long as you still Józef Baran dopóki jeszcze nie dotarłeś w sobie do najdalszych biegunów i planet dopóki możesz krzyknąć - eureka i zawiesić nad odkrytą ameryką flagę wiersza dopóki są w tobie nie zgłębione oceany nie rozbite atomy nie rozszczepione na czworo włosy dopóki możesz wierzyć w siebie jak w Boga którego nie widziałeś i nie zobaczysz dopóki nie pootwierałeś wszystkich zamkniętych szuflad i nie stwierdziłeś że są puste dopóki jeszcze potrafisz się wyłamać z kasy pancernej rozsądku so long as you still have yet to reach the furthest polar regions and planets in yourself while you can holler - eureka and hang the flag of a poem over a discovered America So long as you have uncharted oceans undivided atoms hairs that have not been split So long as you can believe in yourself as you do in God whom you have not and will not see so long as you have not opened all of the shut drawers and you have not claimed them to be empty so long as you still can crack some common sense out of the cash box Translation: Soren Gauger

15 Agnieszka Leśniak-Banasiak POlska Poland White Bridge/ 2012 / 30 x 26 x 10 cm Balance XL / 2013 / 32 x 84 x 9,8 cm

16 Eva Moosbrugger Austria Austria Siedmiooki Budda (MedYTACJA #5) / SEVEN-EYED BUDDHA (Meditation #5) / 2009 / 39,9 x 38,3 x 25,5 cm Medytacja #1 / Meditation #1 / 2009 / 60 x 29 x 17,5 cm

17 MAGDALENA PEJGA POlska Poland Kanu / Canoe / 2010/2011 / 16 x 102 x 7 cm

18 Beata Stankiewicz-Szczerbik POlska Poland Ami 1/ 2011 / 120 x 55 x 20 cm Harumi / 2012 / 160 x 50 x 20 cm

19 Jiří Šuhájek Czechy Czech Republic Siedząca / Seated / 2012 / h: 150 cm Ferdolaj / 2012 / h: 3 m

20 Fotografia rodzinna z Marsa Józef Baran Family Photo from Mars Józef Baran - więc trzeba było aż tak bardzo oderwać się od praw grawitacji żeby móc zobaczyć jacy jesteśmy sobie bliscy czarni żółci czerwoni i biali dzielący się przy stole Ziemi wspólnym powietrzem pomyślał z goryczą osamotniony kosmonauta pstrykając nam z całego serca familijne zdjęcie z Marsa szkoda że przy wywoływaniu zatarła się ostrość i nikt z nas nie mógł nikogo rozpoznać może gdyby to rodzinne zdjęcie z marsa się udało byłoby nam już wstyd wszczynać wojny o skibkę zaoranej miedzy And so we had to tear so far from the laws of gravity to see how close we are black yellow red and white sharing the air at the Earth s table the lonely astronaut thought bitterly snapping us a family photo from Mars with all his heart only a shame that when it was developed they went blurry and none of us could make anyone out Perhaps if the Mars photo had worked out we would be ashamed to declare wars over a scrap of ploughed no-man s land Translation: Soren Gauger

21 Vesa Varrela Finlandia Finland Atomowy Nightclub / Nuclear Nightclub/ 2011 / φ: 5 cm, l: 150 cm

22 Milan Vobruba Czechy / Szwecja Czech Republic / Sweden Wizyta w kosmosie (detal) / Visit to the Cosmos (detail) / 2009 / 65 x 76 x 6 cm Kosmici / Space Aliens/ 2013 / h: 59 cm, w: 23 cm

23 Formy niekolorowe Urszula Kozioł Colorless Forms Urszula Kozioł Jesteśmy z tego co wklęsłe i wypukłe mokre i suche. Nie wymyślimy nic prostszego. Nasz rodzaj z innymi rodzajami wiąże ten sam wzór na wywód życia. Tą zasadą można uprościć świat. Co wklęsłe i wypukłe mokre i suche zastało nas i pozostanie po wszystkim. Reszta to nadmiar dosadność natury bóstwa chtoniczne splątały nasz pył. We are made of what s concave and convex wet and dry. We have invented nothing simple. Our genus uses the same model to elucidate the lives of other genera. With this principle you can simplify the world. What s concave and convex wet and dry it caught us unawares and will be here when it s all over. The rest is excess the frankness of nature chthonic deities mixed our ashes. Translation: Soren Gauger

24 Maciej Zaborski POlska Poland Planeta Kubik / Cube Planet / 2012 / 60 x 50 x 50 cm Vitroflagellate III / 2009 / 135 x 30 x 30 cm

25 Pilar Aldana-Mendez Urodzona w Bogocie, Kolumbia, Od 1985 roku mieszka i pracuje w Barcelonie, Hiszpania. Ukończyła studia na Wydziale Rzeźby Miejskiej Szkoły Sztuki w Barcelonie, Escuela Llotja de Barcelona, 1990 (obecnie Escuela Industrial de Barcelona). W latach studiowała rzeźbę w kamieniu w pracowni Mariano Andrés-Vilelli, a także rzeźbę w szkle w barcelońskim Centrum Szkła, Liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. nagroda Fundacji im. Jutty Cuny-Franz w kategorii Talent, Muzeum Szkła Hentrich, Pałac Sztuki w Düsseldorfie, Niemcy, Udział w 10 wystawach indywidualnych Hiszpania i Polska oraz ponad 80 wystawach zbiorowych Hiszpania, Austria, Andora, Kolumbia, Belgia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Indie, Holandia, Polska, Rosja, Japonia, Stany Zjednoczone. Tworzy zarówno monumentalne rzeźby i instalacje, jak też prace niewielkiego formatu. Wykonuje je głównie z kamienia, szkła i drewna, ale stosuje też inne materiały. W swoich pracach wykorzystuje efekty świetlne i dźwiękowe. Umieściła ponad 40 monumentalnych rzeźb w przestrzeniach otwartych i muzeach na wolnym powietrzu w Europie, Afryce i Ameryce: Park Rzeźby Chianti, Włochy; Park Rzeźby w Brookline, Andres Sculpture Park, USA; Park Sarmiento w Cordobie, Argentyna; Park Rzeźby w Arnbruck, Niemcy; Park Rzeźby w Asuanie, Egipt. Jej prace znajdują się w kolekcjach państwowych i prywatnych na całym świecie. Organizuje konferencje, pisze artykuły dla specjalistycznych czasopism i blogów oraz produkuje filmy wideo poświęcone technikom rzeźbiarskim. Organizuje imprezy w Barcelonie, obecnie w ramach grupy oh!bcn. Była menedżerem do spraw kultury w Katalońskim Stowarzyszeniu Sztuki Szkła, ACAV. Jest aktywnym członkiem międzynarodowych stowarzyszeń związanych ze szkłem i rzeźbą. Gra na flecie w zespole jazzowym. Ed van Dijk Ukończył średnią szkołę techniczną, Popularyzator szkła w Europie. Buduje niewielkie, opalane drewnem gliniane piece szklarskie; organizuje pokazy wytopu szkła. Od 2011 roku mieszka we Francji. Brał udział w wystawach, sympozjach i festiwalach szkła w kraju i za granicą. Kilkakrotnie nagradzany w Holandii za działalność artystyczną. Interesuje się budownictwem ekologicznym i organicznym. Aleksander Fokin Absolwent Szkoły Sztuki w Penzie, Rosja (Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого), Dyplom Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej w Leningradzie, Rosja (obecnie Akademia Sztuki i Przemysłu im. A.L. Stieglitza w Petersburgu, Санкт-Петербургская государственная художественно -промышленная академия им. А.Л. Штиглица), W latach główny projektant w fabryce szkła w Nikolsku, Rosja. Nauczyciel rysunku i malarstwa w Szkole Sztuki w Penzie, Od 2005 pracuje jako niezależny artysta. Od 1992 członek Rosyjskiej Akademii Sztuk Pięknych. Inicjator i organizator Sympozjum Szkła w Nikolsku. Odznaczony przez Rosyjską Akademię Sztuk Pięknych: srebrnym medalem, 2004; brązowym medalem, 2009; złotym medalem, W 2007 roku otrzymał tytuł Honorowego Artysty Federacji Rosyjskiej. Honorowy obywatel Nikolska. Brał udział w około 30 wystawach indywidualnych i ponad 100 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w państwowych i prywatnych kolekcjach na całym świecie. György Gáspár Dyplom na Wydziale Wzornictwa Szkła na Węgierskim Uniwersytecie Sztuki i Wzornictwa w Budapeszcie (obecnie Uniwersytet Sztuki i Wzornictwa im. Moholy-Nagy, MOME), Pracownik tej uczelni w stopniu adiunkta, ; w latach dziekan Wydziału Wzornictwa i Sztuki. W 2012 roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Muzyki i Sztuk Wizualnych na Uniwersytecie w Peczu, Węgry.

26 Stypendium Erasmusa w Szkole Wzornictwa w Kolding, Designskolen Kolding, Dania, Nagroda Studenckiego Stowarzyszenia Nauki i Sztuki, Nagroda rektora MOME za pracę dyplomową, Stypendium Lajosa Kozmy, Nagroda im. Noémi Ferenczy (najważniejsza węgierska nagroda w dziedzinie sztuk plastycznych), W 2013 zakwalifikował się do udziału w Międzynarodowej Wystawie Szkła w Kanazawie, Japonia. Brał udział w 8 wystawach indywidualnych Węgry, Niemcy, Francja oraz w 44 wystawach zbiorowych Węgry, Belgia, Francja, Dania, Wielka Brytania, Czechy, Finlandia, Bułgaria, Holandia, Polska, Niemcy. Jego prace znajdują się w kolekcjach państwowych i prywatnych, m.in. Muzeum Designu i Sztuki Współczesnej mudac w Lozannie, Szwajcaria; Muzeum Współczesnego Szkła w Öhringen, Museum für Modernes Glas, Niemcy; Muzeum Sztuki Stosowanej w Budapeszcie; muzeum Rippl-Rónai w Kaposvár, Węgry. Interesują go problemy nauki. Lubi oglądać filmy Sci-Fi, gotować i podróżować. Marta Gibiete Dyplom ze szkła artystycznego na Wydziale Sztuk Wizualnych (3D) Łotewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Rydze, W latach otrzymała liczne stypendia i granty na realizację projektów artystycznych. Nagroda Muzeum Szkła w Ebeltoft, Glasmuseet Ebeltoft, Dania, w międzynarodowym konkursie Young Glass 97; nagroda Fundacji im. Jutty Cuny-Franz, Muzeum Szkła Hentrich, Pałac Sztuki w Düsseldorfie, Niemcy, Nominacja do nagrody Łotewskiej Akademii Sztuk Pięknych, Wzięła udział w 6 wystawach indywidualnych i ponad 100 wystawach międzynarodowych, m.in. Young Glass 97, Muzeum Szkła w Ebeltoft; Women Glass Artists Today, Pałac Sztuki w Düsseldorfie, 2000; Coburger Glaspreis, Coburg, Niemcy, 2006; Międzynarodowa Wystawa Szkła w Kanazawie, Japonia, 2007; European Glass Context, Bornholm, Dania, Jej prace znajdują się w kolekcjach m.in. Muzeum Szkła w Ebeltoft; Pałacu Sztuki w Düsseldorfie; Muzeum Szkła Fundacji Ernstingów, Ernsting Stiftung, Coesfeld, Niemcy; Łotewskiej Ambasady w Berlinie, Niemcy; Muzeum Sztuki Dekoracyjnej i Wzornictwa w Rydze. Lubi jeździć na rowerze i zbierać grzyby. Jens Gussek Dyplom na Wydziale Malarstwa i Grafiki Uniwersytetu Sztuki i Projektowania w Halle, Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, Niemcy, Pracownik dydaktyczny tej uczelni w latach oraz Od 2011 roku profesor na Wydziale Szkła Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Koblencji, Niemcy. Stypendia: Landu Saksonii-Anhalt, 1994, 2009; DAAD w USA, 1996; Amerykańskiego Centrum Szkła w Wheaton Village, USA, 2004; Centrum Sztuki Johna Michaela Kohlera, Sheboygan, USA, Nagroda im. Otto-Waldricha w Konkursie Szkła Współczesnego w Coburgu, Niemcy, Udział w 17 wystawach indywidualnych Niemcy, Francja, Holandia oraz 16 wystawach zbiorowych Niemcy, Włochy, Holandia, Czechy, USA, Chiny. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych w Europie i USA, m.in. Muzeum Grassi w Lipsku, Niemcy; Muzeum Rzemiosła Artystycznego w Lipsku; muzeum Moritzburg w Halle, Niemcy; Fundacji Ernstingów, Ernsting Stiftung, Coesfeld, Niemcy; Fundacji im. Friedricha Eberta w Bonn, Niemcy; Muzeum Szkła w Sars-Poteries, Francja; Muzeum Sztuk Dekoracyjnych, Kunstgewerbemuseum, Berlin, Niemcy; Muzeum Szkła we Frauenau, Niemcy; Muzeum Szkła w Ebeltoft, Glasmuseet Ebeltoft, Dania; Muzeum Amerykańskiego Szkła w Millville, USA; Muzeum Sztuki Szkła, Museum für Glaskunst, Lauscha, Niemcy; Muzeum Szkła w Immenhausen, Niemcy. Ekrem Kula Dyplom w Państwowej Szkole Sztuki Stosowanej w Stambule, Turcja, W 1991 roku otrzymał certyfikat Profesjonalny w Sztuce Uniwersytetu Seldżuckiego, Selçuk Üniversitesi, Konya, Turcja. Kierownik modelarni w prywatnych fabrykach, Od 1985 roku pracownik naukowy na Uniwersytecie Anadolu, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Turcja. Założyciel tamtejszego Wydziału Szkła, 2004, i dziekan tego wydziału w latach i Obecnie pracuje jako adiunkt na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Anadolu. Udział w 5 wystawach indywidualnych oraz 113 zbiorowych, m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Ceramiki w Mashiko, International Ceramics Festival, Japonia, 2000, a także na Międzynarodowej Wystawie Szkła w Kanazawie, Japonia, Otrzymał 7 krajowych i międzynarodowych nagród, m.in. Wyróżnienie Jury na Międzynarodowym Festiwalu Ceramiki w Mashiko oraz nagrodę Uniwersytetu Anadolu za twórczość artystyczną. Zrealizował wiele projektów ścian ceramicznych dla instytucji publicznych, miejskich parków oraz hoteli. Uczestnik wielu działań i warsztatów artystycznych w Turcji i za granicą. Autor licznych publikacji naukowych dotyczących ceramiki i szkła. Opracował własną technikę nazwaną GFT-Midas dla obiektów ze szkła realizowanych przy piecu hutniczym oraz metodą fusingu. Lubi toczyć ceramikę na kole garncarskim, łowić ryby, podróżować. Interesuje go archeologia i sport. Peter Layton Studia na Bradford College of Art, Wielka Brytania, ; dyplom na Central School of Art and Design, Londyn, Wielka Brytania, Wykładał w szkołach wyższych i uniwersytetach w Wielkiej Brytanii i USA, W 1966 podczas gościnnych wykładów na University of Iowa, USA, zainteresował się techniką dmuchanego szkła. W 1976 roku założył warsztat dmuchanego szkła, London Glassblowing Workshop, jeden z największych w Europie ośrodków tej techniki. Założyciel spółki Peter Layton and Associates Limited, zajmującej się projektami architektonicznymi, od 1984; honorowy członek Contemporary Glass Studio, od 2002; honorowy doktorat Uniwersytetu w Bradford, 2003; honorowy członek Worshipful Company of Glass Sellers, od 2008; członek zarządu Glass Art Society, USA, od Uczestnik wielu indywidualnych i zbiorowych wystaw, m.in. w Wielkiej Brytanii, USA, Szwajcarii, Holandii, Niemczech i Australii. Jego prace znajdują się w wielu państwowych kolekcjach w Wielkiej Brytanii Fitzwilliam Museum, Cambridge; Victoria and Albert Museum, Londyn; Royal Scottish Museum, Edynburg oraz w Rosji, Danii i Czechach. Organizator warsztatów, seminariów i wystaw. Jeden z najbardziej szanowanych w Europie twórców i popularyzatorów szkła artystycznego, znany jako wielki człowiek szkła (grand old man of glass). Agnieszka Leśniak-Banasiak Dyplom na Wydziale Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, Studia na Academia di Belle Arti w Mediolanie, Od 2006 roku pracownik dydaktyczny ASP we Wrocławiu. Projektant w KHS Krosno S.A., , w Hucie Szkła Kryształowego Violetta w Stroniu Śląskim, , oraz w firmie Villa Glass Studio w Krośnie, I nagroda za projekt Milano w ogólnopolskim Konkursie na Projekt Szkła Użytkowego Piękne Szkło, Laureatka I nagrody PRODECO 2007 w kategorii Nakrycie stołowe. Finalistka konkursu Stanislav Libenský Award, Stypendystka Instytutu Adama Mickiewicza, Udział w 4 wystawach indywidualnych i około 30 grupowych w Polsce i za granicą: Czechy, Dania, Holandia, Niemcy, Słowacja. Eva Moosbrugger Urodzona w 1957 roku w Stuttgarcie, Niemcy. Mieszkała w Dornbirn, Austria, , oraz w Zurychu, Szwajcaria, ; następnie wróciła do Austrii. Studiowała pielęgniarstwo, , jednocześnie rozpoczęła indywidualną naukę malarstwa, rysunku i rzeźby oraz uczestniczyła w kursach sztuki i letnich akademiach. Po półtora roku pracy w zawodzie porzuciła zawód pielęgniarki i skoncen-

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk Ewa Juszkiewicz / bio EWA JUSZKIEWICZ Born on 3 September 1984 in Gdańsk. Lives and works in Cracow. Engaged in painting, drawing and animation art. Co-founder of vj-collective AAA Tanie Wizualki. Education

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 PAINTING January - March 2015 COLLIERS OFFICE GALLERY Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą inicjatywą Colliers Office Gallery, która ma na celu promowanie młodych

Bardziej szczegółowo

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS Mateusz Szczypiński / bio MATEUSZ SZCZYPIŃSKI Born in 1984 in Piekary Śląskie, lives ans works in Cracow. Mateusz Szczypiński, author of collages and oil paintings, serves anew the patterns that have already

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI EKSPORTU / EXPORT DIRECTIONS Belgia / Belgium Białoruś / Byelarussia Bułgaria / Bulgaria Dania / Denmark Estonia / Estonia Francja / France Hiszpania / Spain Holandia / Holland Litwa / Lithuania

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture /lokalna FILIP BERENDT photography and sculpture Filip Berendt studied at the Department of Graphic Art in the Academy of Fine Arts in Łódź, at the Department of Photography in the Academy of Fine Arts

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Informacje o wolontariuszu Information about the volunteer

Informacje o wolontariuszu Information about the volunteer APPLICATION FORM Informacje o wolontariuszu Information about the volunteer Family name Nazwisko Given name(s) Imię (imiona) Address Adres Home phone/ tel. domowy Mobile phone/ tel. kom. Date of birth/

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Lwowska Narodowa Akademia sztuk Pięknych,Wydzial Ceramiki Artystycznej, studia licensjatskie, 2006-2010 r.

Lwowska Narodowa Akademia sztuk Pięknych,Wydzial Ceramiki Artystycznej, studia licensjatskie, 2006-2010 r. Janina Myronova yanina.mironova@gmail.com +48 88 417 36 26 Data urodzenia: 18-09-1987 Wykształcenie: Donecka Szkola Artystyczna, 2002-2006 r. Lwowska Narodowa Akademia sztuk Pięknych,Wydzial Ceramiki Artystycznej,

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Le Sacre du Printemps

Le Sacre du Printemps Le Sacre du Printemps Le Sacre du Printemps hundred years anniversary setna rocznica Roza Puzynowska s oil paintings in celebration of the original choreography by Vaslav Nijinsky. Olejne obrazy Róży

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

Oferta wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 (wraz z podanymi limitami miejsc w ramach podpisanych umów)

Oferta wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 (wraz z podanymi limitami miejsc w ramach podpisanych umów) Oferta wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 (wraz z podanymi limitami miejsc w ramach podpisanych umów) AUSTRIA 1. Kunstuniversität Linz (Arts Rzeźba, Malarstwo, Grafika, Intermedia,

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej Spain Hiszpania Greece Grecja Italy Włochy Portugalia Slovak Republic Słowacja Ireland Irlandia Polska Poland France

Bardziej szczegółowo

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych. 23 Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.. System fundamentu zespolonego może być zastosowany jako bezpieczna podstawa dla obiektów silnie obciążonych mogących być zlokalizowanymi

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Struktura sektora energetycznego w Europie

Struktura sektora energetycznego w Europie Struktura sektora energetycznego w Europie seminarium Energia na jutro 15-16, września 2014 źródło: lion-deer.com 1. Mieszkańcy Europy, 2. Struktura wytwarzania energii w krajach Europy, 3. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich;

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Questions of foreigners visiting The Szołaysky House (The Szołayski House, a Branch of MNK situated in the City Center close to the Main Square

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Ogólne omówienie współpracy międzynarodowej PG w 2011 r.: międzynarodowe umowy ramowe o współpracy oraz międzyinstytucjonalne umowy dot. mobilności w programach edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych/Instytut Kulturoznawstwa/Zakład Historii Kultury/Akademicka Przestrzeń Kulturalna (bud.

Bardziej szczegółowo

WALDEMAR MARIAN KUCZMA

WALDEMAR MARIAN KUCZMA WALDEMAR MARIAN KUCZMA malarstwo / painting Grand Prix Srebrny Czworokąt 2009 Grand Prix Silver Quadrangle 2009 Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu National Museum of the Przemysl District In

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH PORTRETY i SYTUACJE PAPIEROSY. ZMĘCZONE TWARZE akryl na płótnie, 150 x 120 cm WAŻNIEJSZE WYSTAWY INDYWIDUALNE: 2012 Figuracja malarstwo. Galeria Ether, Warszawa. 2010

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

Franciszek Wójcik (1903-1984)

Franciszek Wójcik (1903-1984) Franciszek Wójcik (1903-1984) wystawa: Pejzaże z Rzymu i Zakopanego 04.03.2011 18.03.2011 Connaisseur Salon Dzieł Sztuki Kraków, Rynek Główny 11 Franciszek Wójcik (1903-1984) Urodzony 2 stycznia 1903 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley pis treści chool... p. y things... p. ports... p. y home... p. 8 y family... p. 0 nimals... p. Free-time activities... p. 8 Food... p. Virginia vans Jenny ooley łownictwo ZZW chool like aths and nglish

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum

Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum Muzeum Książąt Czartoryskich to jest oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie, będącego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

EKSPORT WYROBÓW WYSOKIEJ TECHNIKI W UNII EUROPEJSKIEJ EXPORT OF HIGH TECH IN THE EUROPEAN UNION

EKSPORT WYROBÓW WYSOKIEJ TECHNIKI W UNII EUROPEJSKIEJ EXPORT OF HIGH TECH IN THE EUROPEAN UNION PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU RESEARCH PAPERS OF WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS nr 416 2016 Współczesne problemy ekonomiczne. ISSN 1899-3192 Rozwój zrównoważony w wymiarze globalnym

Bardziej szczegółowo

MACIEJ KURAK EDUCATION SOLO EXHIBITIONS GROUP EXHIBITIONS

MACIEJ KURAK EDUCATION SOLO EXHIBITIONS GROUP EXHIBITIONS MACIEJ KURAK Born in 1972 in Poznań. Lives and works in Poznań Maciej Kurak is an author of site specific installations, winner of Deutsche Bank Prize for the Best Polish Young Artist in 2006. He is the

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Dr Grzegorz Frydryk Urodzony w 1976 roku w Rzeszowie. W latach 1997-2002 studia w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom w 2002 roku w Pracowni Malarstwa prof. Ireny Popiołek-Rodzińskiej

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Gry i zabawy. Podróże dalekie i bliskie

Język angielski. Gry i zabawy. Podróże dalekie i bliskie Język angielski Gry i zabawy Podróże dalekie i bliskie Tytuł oryginału: 365 gier i zabaw dla całej rodziny. Język angielski Autorzy oryginału: Natalia Kertyczak, Ewa Mikołajska, Radosław Mikołajski, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

AGENDA Monday s schedule and the plan for the remaining days, introduction of each participant).

AGENDA Monday s schedule and the plan for the remaining days, introduction of each participant). MODERN MANUFACTURING AND DESIGN TECHNOLOGIES WITH SPECIAL FOCUS ON INDUSTRY 4.0 17TH - 21TH OCTOBER, 2016 AGENDA 17.10.2016 Monday 10:00 - meeting at the Hotel Best Western Prima (Kiełbaśnicza 16 street).

Bardziej szczegółowo

stanisław sobota TRANSFER z obiektu w przedmiot

stanisław sobota TRANSFER z obiektu w przedmiot stanisław sobota TRANSFER z obiektu w przedmiot stanisław sobota TRANSFER z obiektu w przedmiot Centrum Sztuk Użytkowych Centrum Innowacyjności Galeria Neon Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak Wydział Studiów Stosowanych/Katedra Przemysłów Kreatywnych (bud. L), pok. L02 Adres email: marta.ipczynska@byd.pl 1. Wykształcenie (lata studiów, uczelnia, uzyskany

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

Pudełko konwersacji. Joel Shaul

Pudełko konwersacji. Joel Shaul Pudełko konwersacji Celem tych ćwiczeń jest pomoc młodym ludziom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w zdobyciu wprawy w prowadzeniu ważnych i wzajemnych form rozmowy zamiast monologów i wykładów. 1. Wydrukuj

Bardziej szczegółowo

Countries and nationalities

Countries and nationalities Countries and nationalities 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: zna nazwy poszczególnych państw i narodowości, zna odmianę czasownika być, wie, dla jakich konstrukcji używać formy przymiotnika, a kiedy

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie - sztuki piękne. Dr Marek Kulig

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie - sztuki piękne. Dr Marek Kulig Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Wydział Malarstwa i Rzeźby Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie - sztuki piękne Dr Marek Kulig Działalność

Bardziej szczegółowo

[LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI]

[LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI] 20150215 [LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI] ZAWARTOŚĆ Wstęp... 3 Dialog... 4 Gramatyka... 5 Ćwiczenie... 6 Tłumacznie... 7 Kontakt... 8 2 WSTĘP W tej lekcji zajmiemy się dalej czasem Present Perfect a punktem

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo