PLAY WITH GLASS EUROPEAN GLASS FESTIVAL IN WROCŁAW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAY WITH GLASS EUROPEAN GLASS FESTIVAL IN WROCŁAW"

Transkrypt

1 PLAY WITH GLASS EUROPEAN GLASS FESTIVAL IN WROCŁAW

2 PLAY WITH GLASS EUROPEAN GLASS FESTIVAL IN WROCŁAW Autorami projektu Play with Glass - European Glass Festival in Wrocław są: Anita Bialic, Galeria BB i prof. Kazimierz Pawlak, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Projekt ten został włączony do aplikacji miasta Wrocław do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury Europejski Festiwal Szkła będzie organizowany corocznie w październiku przez Galerię BB i Fundację Fly with Art w ścisłej współpracy z Gminą Wrocław oraz Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu i Związkiem Polskich Artystów Plastyków - Okręg Wrocławski. Play with Glass - European Glass Festival project, designed by Anita Bialic, BB Gallery and Professor Kazimierz Pawlak, the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław, was included in Wrocław s application for the title of European Capital of Culture EGF will be organized annually by the BB Gallery and the Fly with Art Foundation in close cooperation with the Municipality of Wrocław, the E. Geppert Academy of Art and Design and the Association of Polish Artists and Designers in Wrocław.

3 O festiwalu W Fun, Joke, Surprise, głównej wystawie I edycji Europejskiego Festiwalu Szkła Play with Glass, 15 artystów z 11 europejskich krajów udowodniło, że szkło jest niezwykłym tworzywem. Doskonałość formy i barw... Prace zrobione z pomysłem i duszą W końcu szkło! Oby więcej takich szklanych wystaw. Genialnie! Brawo! Wystawa marzenie! Bardzo inspirująca i oryginalna Piękna i krucha jak życie W księdze wystawy zgromadziliśmy setki takich zachwytów i podziękowań. Europejski Festiwal Szkła, zorganizowany w ubiegłym roku po raz pierwszy we Wrocławiu, wywołał ogromne zainteresowanie. W stolicy Dolnego Śląska, regionu o bogatej szklarskiej tradycji, gdzie huty szkła działały już w czasach średniowiecza, a we wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych powstał w 1946 roku jedyny w Polsce Wydział Ceramiki i Szkła, była to pierwsza profesjonalnie przygotowana prezentacja europejskiej sztuki szkła. Wystawę Fun, Joke, Surprise, zaprezentowaną na dworcu Wrocław Główny w świeżo wyremontowanej XIX - wiecznej poczekalni II klasy, obejrzało przez 3 tygodnie ponad osób! Po pobycie w Krakowie na Lipowej 3, w pomieszczeniach założonej w 1932 roku Krakowskiej Huty Szkła inż. Bąkowski, D. Chazan i Spółka, wystawa Fun, Joke, Surprise trafiła na prawie 3 miesiące do Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie Zainteresowaniem Wrocławian i mieszkańców Dolnego Śląska cieszyły się także inne wydarzenia festiwalu. Seminarium, liczne wystawy, projekt Szklana Witryna, Dzień Otwartych Drzwi na Wydziale Ceramiki i Szkła wrocławskiej ASP, Witraż (nie)klasyczny - wykład Beaty Stankiewicz -Szczerbik w Kościele Rektoralnym Św. Macieja, Dzień Otwartych Pracowni, Wrocław Mikrokosmos Zdarzeń, warsztaty szklarskie, spacer po Wrocławiu szlakiem szklanej architektury Każdy dzień trwającego przez tydzień festiwalu przynosił kolejne atrakcje i niespodzianki Projekt Play with Glass European Glass Festival in Wrocław znalazł się w aplikacji Wrocławia do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 jako jeden z 40 zwycięskich projektów wśród 160 zgłoszonych. Na jego realizację przyznano nam spory budżet. Niestety, tylko na papierze Nie zorganizowalibyśmy pierwszej edycji Europejskiego Festiwalu Szkła, gdyby nie nasza determinacja oraz kontakty i autorytet w świecie europejskiego szkła profesora Kazimierza Pawlaka Nie przygotowalibyśmy święta szkła we Wrocławiu, gdyby zabrakło wsparcia ze strony Jarosława Brody, dyrektora Wydziału Kultury Gminy Wrocław, prof. Piotra Kielana, rektora ASP we Wrocławiu oraz Piotra Wieczorka, prezesa wrocławskiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków, od samego początku niezwykle życzliwego idei festiwalu Nie zrealizowalibyśmy wszystkich projektów bez bezinteresownej pomocy Urszuli Łącznej, Moniki Muszyńskiej, Eweliny Kwiatkowskiej, Justyny Turek, Ani Gałuszki, Moniki Rubaniuk i Aleksandry Bis. A wystawa główna na wrocławskim dworcu nie wywołałaby tylu pozytywnych komentarzy, gdyby nie oryginalne postumenty i projekt wystawienniczy Tomka Wójcika Mamy nadzieję, że Europejski Festiwal Szkła Play with Glass we Wrocławiu stanie się już wkrótce jedną z najważniejszych imprez związanych ze sztuką szkła w Europie. Anita Bialic About the Festival In Fun, Joke, Surprise, the main exhibition at the 1 st edition of the Play with Glass European Glass Festival in Wrocław, 15 artists from 11 European countries proved that glass is an extraordinary material. What splendid form and colours! Works fashioned with imagination and soul At last, glass! If only there were more glass exhibitions of this type. Fantastic! Bravo! A dream exhibition! Very inspiring and original As beautiful and fragile as life We collected hundreds of expressions of delight and thanks in the exhibition comments book. The European Glass Festival, which was organised for the first time last year in Wrocław, attracted a huge amount of interest. It was in the capital of Lower Silesia, a region with a rich tradition in glass, where glassworks were operating as early as the Middle Ages and Poland s only Ceramics and Glass Department at Wrocław s Academy of Fine Arts was opened in 1946, that the first professionally prepared presentation of European art glass took place. The Fun, Joke, Surprise exhibition, presented at Wrocław s main station in the freshly renovated 19 th century 2 nd class waiting room, was viewed over 3 weeks by 8000 people! After a brief stay in the halls of the Bąkowski, D. Chazan and Co. Kraków Glassworks, at Lipowa 2 in Kraków, the Fun, Joke, Surprise exhibition ended up at the Glass Heritage Centre in Krosno, where it stayed for 3 months The other festival events also attracted the interest of the inhabitants of Wrocław and Lower Silesia. The seminar, numerous exhibitions, Glass Window project, Open Day at the Glass and Ceramics Department at Wrocław s Academy of Art and Design, (Un)classical Stained Glass a lecture given by Beata Stankiewicz-Szczerbik at St Matthew s Church, Studio Open Day, glass workshops and the Glass Architecture Trail, a walking tour of Wrocław... every day brought fresh attractions and surprises. The Play with Glass European Glass Festival in Wrocław was included in Wrocław s application for the title of European Capital of Culture 2016, one of only 40 projects selected from among 160 applicants. We were granted a large budget for its implementation. Unfortunately, this turned out to only exist on paper We would not have been able to organise the first edition of the European Glass Festival were it not for our determination and Prof. Kazimierz Pawlak s contacts and standing within the European glass world We would not have been able to prepare a glass festival in Wrocław without the support of Jarosław Broda, the Director of the Department of Culture of the Municipality of Wrocław, Prof. Piotr Kielan, rector of the Academy of Art and Design in Wrocław, and Piotr Wieczorek, chairman of the Association of Polish Artists and Designers in Wrocław We would not have been able to complete all these projects without the selfless help of Urszula Łączna, Monika Muszyńska, Ewelina Kwiatkowska, Justyna Turek, Ania Gałuszka, Moni ka Rubaniuk, Aleksandra Bis. And the main exhibition at Wrocław s station would not have garnered so many positive comments if it had not been for the original plinths and exhibition design by Tomek Wójcik We now hope that the Play with Glass European Glass Festival in Wrocław will shortly become one of the most important events associated with glass art in Europe. Anita Bialic

4 O pierwszej edycji festiwalu 15 października 2012, Wrocław Główny. Monotonny dworcowy szum, ciche rozmowy przechodniów, gruchanie gołębi, szczekanie psów, stukot walizek Te wszystkie dźwięki tworzą swoistą polifonię, typową dla dworców. Jest w tym jakaś magia, zapowiedź czegoś nieoczekiwanego. Rozglądamy się za czymś, czego trudno spodziewać się na kolejowym dworcu Stajemy oniemiali. Dawna poczekalnia drugiej klasy, z zielonymi ścianami, pozłacanymi kolumnami i sufitem pełnym wyrafinowanych ornamentów i maswerków, wypełniona ludźmi. Zapalone światła, wszyscy uczestnicy wydarzenia podnieceni. Hol dworca powoli zapełnia się wielbicielami szkła, przypadkowymi gapiami i gośćmi specjalnymi. Rozmowy, prezentacje uczestników Uśmiechy, pocałunki, uściski dłoni, szelest kartek katalogu pachnącego jeszcze drukarską farbą. Każdy może w nim znaleźć siebie, znajomego czy tylko ulubionego artystę Co tu takiego się dzieje? Dlaczego tylu różnych ludzi spotkało się w tym miejscu? Szkło! To ono łączy nas wszystkich w jedną wielką szklaną rodzinę, pomimo różnic wieku, narodowości, miejsca pochodzenia, stosowanych stylów i technik, ukończonych szkół! Niezmiernie się ucieszyłam, gdy dowiedziałam się o nowo powstającym, ważnym przedsięwzięciu, Europejskim Festiwalu Szkła Play with Glass. Co więcej, byłam zachwycona, że zostałam zaproszona do udziału w pierwszej edycji festiwalu. W świecie szkła istnieje tylko kilka ważnych wydarzeń, więc każde z nich jest wielkim świętem dla artystów szkła. Ponadto, wystawa główna Festiwalu Szkła we Wrocławiu miała temat Fun, Joke, Surprise. To zupełnie wyjątkowe wyzwanie dla artysty. Zaczęłam się przygotowywać i rozmyślać, w wielkim podnieceniu przygotowywać projekt Dodatkowych emocji dostarczały także inne działania festiwalu: konferencja, liczne wystawy towarzyszące, warsztaty szklarskie To dobrze, gdy w projekt są zaangażowani nie tylko artyści szkła (dla nas była to rzadka okazja spotkać się, podzielić pomysłami, zaprezentować swoje nowe prace), ale także studenci i wszyscy zainteresowani. Bez wątpienia, to wydarzenie ułatwiło promocję sztuki szkła. Europejski Festiwal Szkła we Wrocławiu Play with Glass powinien być traktowany poważnie w świecie szkła. Jego pierwsze działania były w pełni przemyślane i odważne. Dzięki ogromnemu entuzjazmowi i energii, a także znakomitej koncepcji, organizatorzy stworzyli fundament dla ważnego wydarzenia w światowej sztuce szkła Jeśli ich zamierzenia zostaną zrealizowane, Europejski Festiwal Szkła stanie się prestiżowym wydarzeniem nie tylko we Wrocławiu i w Polsce, ale także na świecie. About First Edition of the Festival October 15th, 2012, Wroclaw Main Station. Routine buzz - the whispered concerns of passersby, pigeons cooing, dogs barking and the sound of luggage wheels the polyphony typical of stations. All of this exudes some kind of magic, gives some special feeling. We are looking for something you would never expect to find in such a place. It s really surprising! The old waiting-room with its green walls, gold-plated columns and ceiling, sophisticated ornaments and tracery...the lights are on, the participants buzz The hall slowly fills with admirers of glass, the purely curious and special guests. Talks, participant presentations Smiles, hugs, handshakes, the rustling pages of a new catalogue still smelling of ink. Everyone here can find himself, a friend, or just a favourite artist. What s going on here, what brings all these different people here? you want to ask... Glass! This has brought everyone together into one big family. A glass family, unifying so many people, different in age, nationality, geography, style, technique, school! News about one more emerging significant event, the Play with Glass European Glass Festival in Wrocław, has brought joy. What s more, I was delighted to find out that I d been invited to this first festival, too. There are only a few big events in the glass world, so each of them is a great feast for glass artists. Unusually, this festival s main exhibition had a theme Fun, Joke, Surprise. That is a certain challenge for the artist. I started to prepare, to think, to contemplate with excitement and responsibility... What was even more exciting: the conference, covering exhibitions, glass workshops, and other events. It s good that the festival not only involved glass makers (it was a great opportunity to meet each other, to share ideas, to show new pieces), but also students and others interested. Without doubt the event was helpful for the spread of glass art. Play with Glass European Glass Festival in Wroclaw is a serious show in the glass world, and its first steps are purposeful and courageous. Led by unfading enthusiasm, energy and a great idea, the organizers laid the foundations for a serious event which is intended to become a prestigious event further afield than just Wroclaw, Poland, in fact across the whole glass world. I feel like screaming see you soon!!! Indrė Stulgaitė-Kriukienė Chciałabym zakrzyczeć Zobaczymy się już wkrótce!!! Indrė Stulgaitė-Kriukienė

5 Rok temu zostałem zaproszony do udziału w Europejskim Festiwalu Szkła we Wrocławiu. Poczułem się wyróżniony, że znalazłem się wśród artystów wybranych do pierwszej z planowanych wystaw. Dwaj główni organizatorzy, Anita Bialic i Kazimierz Pawlak, wykonali fantastyczną pracę! Każdy, kto organizował kiedykolwiek takie wydarzenie, wie, jak wiele problemów musi być rozwiązanych przed otwarciem wystawy dla szerszej publiczności. Ponadto został wydany ładny katalog. Wrocław jest naturalnym centrum życia kulturalnego Dolnego Śląska i odgrywa ważną rolę w historii polskiego szkła. Festiwal był znakomitą okazją, żeby pamiętać o tej bogatej tradycji i otworzyć drzwi do międzynarodowych spotkań i współpracy. Życzę organizatorom kolejnego niesamowitego sukcesu oraz wystarczającego wsparcia i energii, żeby kontynuować to niezwykłe wydarzenie. František Janák A year ago I was invited to take part in the European Glass Festival in Wrocław. I felt honoured that I was among the first artists to be chosen to participate in this first leg of the planned exhibitions. The two main organizers, Anita Bialic and Kazimierz Pawlak, did a great job! Anyone who has ever organized such an event knows how many problems must be solved before the exhibition can be opened to visitors. In addition, a nice catalogue was also printed. Wrocław is a natural centre for Lower Silesian cultural events, and is very important in the history of glassmaking in Poland. This event was a very good opportunity to remember this great tradition and to open the doors to international meeting and cooperation! I wish the organizers another awesome success and enough support and energy to continue with this remarkable event! František Janák Play With Glass Europejski Festiwal Szkła / European Glass Festival in Wrocław / 2012 Fun, Joke, Surprise wystawa główna / the main exhibition Wrocław, Kraków, Krosno Andriy Bokotey - Ukraina/Ukraine, Péter Borkovics - Węgry/Hungary, Paweł Borowski - Polska/ Poland, Beata Damian-Speruda - Polska/Poland, Lachezar Dochev - Bułgaria/Bulgaria, Pati Dubiel - Polska/Poland, Matt Durran - Wielka Brytania/Great Britain, Alexandru Ghildus - Rumunia/Romania, Patrik Illo - Słowacja/Slovakia, František Janák - Czechy/Czech Republic, Vladimir Klein - Czechy/Czech Republic, Remigijus Kriukas - Litwa/Lithuania, Nicolas Morin - Francja/France, Kazushi Nakada - Finlandia/Finland, Indrė Stulgaitė-Kriukienė - Litwa/Lithuania

6 Próba opisu ciał nie zidentyfikowanych Urszula Kozioł An Attempt to Describe Un-identified Bodies Urszula Kozioł To jest - no właśnie: jakie to jest? Pewnie ciekłe może giętkie śliskie płaskie żadne - krąży. Tego nie ma dopóki w drzewie nie wklęśnie dziupla małża nie zbędzie muszli ziarno nie zgubi łuski wąż skóry miąższ skorupy dopóki cudza forma (jej wnętrze) nie ostygnie z dawnej obecności. Wtedy to jawi się wpełza przymierza się - pasuje jak ulał - (zawsze pasuje jak ulał) więc się ogłasza. A my zdumieni przystajemy bo któż to taki właściwie - drzewo nie drzewo ryba nie ryba kamień nie kamień - biegle mówi i rzecze nie swoim głosem. This is - precisely: what is it like? Surely liquid pehaps pliable slick flat nonesuch - it turns. It won t exist till the knothole caves into the tree the mussel sheds its shell the grain loses its chaff the snake its skin the pulp its peel till the strange form (the inside) cools from its onetime presence. Then it appears it slinks in it measures to fit - and it fits like a glove - (it always fits like a glove) so it steps forward. And we halt in astonishment for what is it, after all - something treelike fishlike stonelike - it speaks fluently and talks in a voice unlike its own. Translation: Soren Gauger

7 Pilar Aldana-MEndez Hiszpania Spain African Homes V / 2006 / 12 x 12 x 10 cm African Homes XIII / 2006 / 12 x 20 x 10 cm

8 Ed van Dijk Holandia / Francja netherlands / FRANCE Aleksander Fokin Rosja Russia Impact / 2005 / 100 x 250 x 60 cm Skrzydła / Wings / 2012 / 30 x 13 x 8 cm / 43 x 26 x 12 cm

9 György Gáspár Węgry Hungary Marta Gibiete Łotwa Latvia Zielona Strefa / Green Zone / 2013 / 22 x 44 x 20 cm Zielony Przyjaciel / Green Friend / 2013 / 30 x 60 x 30 cm

10 Jens Gussek Niemcy Germany Woziwoda / Water Carrier / 2013 / 45,5 x 57,5 x 10 cm

11 Nad brzegiem Józef Baran On the Edge Józef Baran nad brzegiem huczącego Kosmosu w rozbłyskach słońc i gwiazd uwijamy się dzieci Ziemi lepiąc babki z piasku warownie domy granice państw nadlatują ze świstem fale roztrzaskują nasze wierzenia zmiatają wielorybim ogonem komet radości smutki cywilizacje wieże miast nad brzegiem huczącego oceanu zwanego Kosmosem nasze istnienia znikome iskierki nadające w ciemność SOS On the edge of the roaring Cosmos in the flash of suns and stars we bustle about children of the Earth building sandcastles strongholds houses borders of countries the waves whistle overhead crashing onto our beliefs its whale tail sweeping away comets of joy sorrow civilizations towers of cities on the edge of the roaring ocean called the Cosmos our existences mere sparks sending into the dark: SOS Translation: Soren Gauger

12 Ekrem Kula Turcja Turkey Podwójny strażnik / Double Sentry / 2013 / 16 x 27 x 13 cm / 15 x 30 x 14 cm

13 Peter Layton Wielka Brytania Great Britain Glacier Spinner/ 2013 / φ: 35 cm, h: 18 Glacier Spinner/ 2013 / φ: 35 cm, h: 18 Green Paradiso Spinner / 2013 / φ: 35 cm, h: 18

14 Dopóki jeszcze Józef Baran So long as you still Józef Baran dopóki jeszcze nie dotarłeś w sobie do najdalszych biegunów i planet dopóki możesz krzyknąć - eureka i zawiesić nad odkrytą ameryką flagę wiersza dopóki są w tobie nie zgłębione oceany nie rozbite atomy nie rozszczepione na czworo włosy dopóki możesz wierzyć w siebie jak w Boga którego nie widziałeś i nie zobaczysz dopóki nie pootwierałeś wszystkich zamkniętych szuflad i nie stwierdziłeś że są puste dopóki jeszcze potrafisz się wyłamać z kasy pancernej rozsądku so long as you still have yet to reach the furthest polar regions and planets in yourself while you can holler - eureka and hang the flag of a poem over a discovered America So long as you have uncharted oceans undivided atoms hairs that have not been split So long as you can believe in yourself as you do in God whom you have not and will not see so long as you have not opened all of the shut drawers and you have not claimed them to be empty so long as you still can crack some common sense out of the cash box Translation: Soren Gauger

15 Agnieszka Leśniak-Banasiak POlska Poland White Bridge/ 2012 / 30 x 26 x 10 cm Balance XL / 2013 / 32 x 84 x 9,8 cm

16 Eva Moosbrugger Austria Austria Siedmiooki Budda (MedYTACJA #5) / SEVEN-EYED BUDDHA (Meditation #5) / 2009 / 39,9 x 38,3 x 25,5 cm Medytacja #1 / Meditation #1 / 2009 / 60 x 29 x 17,5 cm

17 MAGDALENA PEJGA POlska Poland Kanu / Canoe / 2010/2011 / 16 x 102 x 7 cm

18 Beata Stankiewicz-Szczerbik POlska Poland Ami 1/ 2011 / 120 x 55 x 20 cm Harumi / 2012 / 160 x 50 x 20 cm

19 Jiří Šuhájek Czechy Czech Republic Siedząca / Seated / 2012 / h: 150 cm Ferdolaj / 2012 / h: 3 m

20 Fotografia rodzinna z Marsa Józef Baran Family Photo from Mars Józef Baran - więc trzeba było aż tak bardzo oderwać się od praw grawitacji żeby móc zobaczyć jacy jesteśmy sobie bliscy czarni żółci czerwoni i biali dzielący się przy stole Ziemi wspólnym powietrzem pomyślał z goryczą osamotniony kosmonauta pstrykając nam z całego serca familijne zdjęcie z Marsa szkoda że przy wywoływaniu zatarła się ostrość i nikt z nas nie mógł nikogo rozpoznać może gdyby to rodzinne zdjęcie z marsa się udało byłoby nam już wstyd wszczynać wojny o skibkę zaoranej miedzy And so we had to tear so far from the laws of gravity to see how close we are black yellow red and white sharing the air at the Earth s table the lonely astronaut thought bitterly snapping us a family photo from Mars with all his heart only a shame that when it was developed they went blurry and none of us could make anyone out Perhaps if the Mars photo had worked out we would be ashamed to declare wars over a scrap of ploughed no-man s land Translation: Soren Gauger

21 Vesa Varrela Finlandia Finland Atomowy Nightclub / Nuclear Nightclub/ 2011 / φ: 5 cm, l: 150 cm

22 Milan Vobruba Czechy / Szwecja Czech Republic / Sweden Wizyta w kosmosie (detal) / Visit to the Cosmos (detail) / 2009 / 65 x 76 x 6 cm Kosmici / Space Aliens/ 2013 / h: 59 cm, w: 23 cm

23 Formy niekolorowe Urszula Kozioł Colorless Forms Urszula Kozioł Jesteśmy z tego co wklęsłe i wypukłe mokre i suche. Nie wymyślimy nic prostszego. Nasz rodzaj z innymi rodzajami wiąże ten sam wzór na wywód życia. Tą zasadą można uprościć świat. Co wklęsłe i wypukłe mokre i suche zastało nas i pozostanie po wszystkim. Reszta to nadmiar dosadność natury bóstwa chtoniczne splątały nasz pył. We are made of what s concave and convex wet and dry. We have invented nothing simple. Our genus uses the same model to elucidate the lives of other genera. With this principle you can simplify the world. What s concave and convex wet and dry it caught us unawares and will be here when it s all over. The rest is excess the frankness of nature chthonic deities mixed our ashes. Translation: Soren Gauger

24 Maciej Zaborski POlska Poland Planeta Kubik / Cube Planet / 2012 / 60 x 50 x 50 cm Vitroflagellate III / 2009 / 135 x 30 x 30 cm

25 Pilar Aldana-Mendez Urodzona w Bogocie, Kolumbia, Od 1985 roku mieszka i pracuje w Barcelonie, Hiszpania. Ukończyła studia na Wydziale Rzeźby Miejskiej Szkoły Sztuki w Barcelonie, Escuela Llotja de Barcelona, 1990 (obecnie Escuela Industrial de Barcelona). W latach studiowała rzeźbę w kamieniu w pracowni Mariano Andrés-Vilelli, a także rzeźbę w szkle w barcelońskim Centrum Szkła, Liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. nagroda Fundacji im. Jutty Cuny-Franz w kategorii Talent, Muzeum Szkła Hentrich, Pałac Sztuki w Düsseldorfie, Niemcy, Udział w 10 wystawach indywidualnych Hiszpania i Polska oraz ponad 80 wystawach zbiorowych Hiszpania, Austria, Andora, Kolumbia, Belgia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Indie, Holandia, Polska, Rosja, Japonia, Stany Zjednoczone. Tworzy zarówno monumentalne rzeźby i instalacje, jak też prace niewielkiego formatu. Wykonuje je głównie z kamienia, szkła i drewna, ale stosuje też inne materiały. W swoich pracach wykorzystuje efekty świetlne i dźwiękowe. Umieściła ponad 40 monumentalnych rzeźb w przestrzeniach otwartych i muzeach na wolnym powietrzu w Europie, Afryce i Ameryce: Park Rzeźby Chianti, Włochy; Park Rzeźby w Brookline, Andres Sculpture Park, USA; Park Sarmiento w Cordobie, Argentyna; Park Rzeźby w Arnbruck, Niemcy; Park Rzeźby w Asuanie, Egipt. Jej prace znajdują się w kolekcjach państwowych i prywatnych na całym świecie. Organizuje konferencje, pisze artykuły dla specjalistycznych czasopism i blogów oraz produkuje filmy wideo poświęcone technikom rzeźbiarskim. Organizuje imprezy w Barcelonie, obecnie w ramach grupy oh!bcn. Była menedżerem do spraw kultury w Katalońskim Stowarzyszeniu Sztuki Szkła, ACAV. Jest aktywnym członkiem międzynarodowych stowarzyszeń związanych ze szkłem i rzeźbą. Gra na flecie w zespole jazzowym. Ed van Dijk Ukończył średnią szkołę techniczną, Popularyzator szkła w Europie. Buduje niewielkie, opalane drewnem gliniane piece szklarskie; organizuje pokazy wytopu szkła. Od 2011 roku mieszka we Francji. Brał udział w wystawach, sympozjach i festiwalach szkła w kraju i za granicą. Kilkakrotnie nagradzany w Holandii za działalność artystyczną. Interesuje się budownictwem ekologicznym i organicznym. Aleksander Fokin Absolwent Szkoły Sztuki w Penzie, Rosja (Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого), Dyplom Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej w Leningradzie, Rosja (obecnie Akademia Sztuki i Przemysłu im. A.L. Stieglitza w Petersburgu, Санкт-Петербургская государственная художественно -промышленная академия им. А.Л. Штиглица), W latach główny projektant w fabryce szkła w Nikolsku, Rosja. Nauczyciel rysunku i malarstwa w Szkole Sztuki w Penzie, Od 2005 pracuje jako niezależny artysta. Od 1992 członek Rosyjskiej Akademii Sztuk Pięknych. Inicjator i organizator Sympozjum Szkła w Nikolsku. Odznaczony przez Rosyjską Akademię Sztuk Pięknych: srebrnym medalem, 2004; brązowym medalem, 2009; złotym medalem, W 2007 roku otrzymał tytuł Honorowego Artysty Federacji Rosyjskiej. Honorowy obywatel Nikolska. Brał udział w około 30 wystawach indywidualnych i ponad 100 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w państwowych i prywatnych kolekcjach na całym świecie. György Gáspár Dyplom na Wydziale Wzornictwa Szkła na Węgierskim Uniwersytecie Sztuki i Wzornictwa w Budapeszcie (obecnie Uniwersytet Sztuki i Wzornictwa im. Moholy-Nagy, MOME), Pracownik tej uczelni w stopniu adiunkta, ; w latach dziekan Wydziału Wzornictwa i Sztuki. W 2012 roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Muzyki i Sztuk Wizualnych na Uniwersytecie w Peczu, Węgry.

26 Stypendium Erasmusa w Szkole Wzornictwa w Kolding, Designskolen Kolding, Dania, Nagroda Studenckiego Stowarzyszenia Nauki i Sztuki, Nagroda rektora MOME za pracę dyplomową, Stypendium Lajosa Kozmy, Nagroda im. Noémi Ferenczy (najważniejsza węgierska nagroda w dziedzinie sztuk plastycznych), W 2013 zakwalifikował się do udziału w Międzynarodowej Wystawie Szkła w Kanazawie, Japonia. Brał udział w 8 wystawach indywidualnych Węgry, Niemcy, Francja oraz w 44 wystawach zbiorowych Węgry, Belgia, Francja, Dania, Wielka Brytania, Czechy, Finlandia, Bułgaria, Holandia, Polska, Niemcy. Jego prace znajdują się w kolekcjach państwowych i prywatnych, m.in. Muzeum Designu i Sztuki Współczesnej mudac w Lozannie, Szwajcaria; Muzeum Współczesnego Szkła w Öhringen, Museum für Modernes Glas, Niemcy; Muzeum Sztuki Stosowanej w Budapeszcie; muzeum Rippl-Rónai w Kaposvár, Węgry. Interesują go problemy nauki. Lubi oglądać filmy Sci-Fi, gotować i podróżować. Marta Gibiete Dyplom ze szkła artystycznego na Wydziale Sztuk Wizualnych (3D) Łotewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Rydze, W latach otrzymała liczne stypendia i granty na realizację projektów artystycznych. Nagroda Muzeum Szkła w Ebeltoft, Glasmuseet Ebeltoft, Dania, w międzynarodowym konkursie Young Glass 97; nagroda Fundacji im. Jutty Cuny-Franz, Muzeum Szkła Hentrich, Pałac Sztuki w Düsseldorfie, Niemcy, Nominacja do nagrody Łotewskiej Akademii Sztuk Pięknych, Wzięła udział w 6 wystawach indywidualnych i ponad 100 wystawach międzynarodowych, m.in. Young Glass 97, Muzeum Szkła w Ebeltoft; Women Glass Artists Today, Pałac Sztuki w Düsseldorfie, 2000; Coburger Glaspreis, Coburg, Niemcy, 2006; Międzynarodowa Wystawa Szkła w Kanazawie, Japonia, 2007; European Glass Context, Bornholm, Dania, Jej prace znajdują się w kolekcjach m.in. Muzeum Szkła w Ebeltoft; Pałacu Sztuki w Düsseldorfie; Muzeum Szkła Fundacji Ernstingów, Ernsting Stiftung, Coesfeld, Niemcy; Łotewskiej Ambasady w Berlinie, Niemcy; Muzeum Sztuki Dekoracyjnej i Wzornictwa w Rydze. Lubi jeździć na rowerze i zbierać grzyby. Jens Gussek Dyplom na Wydziale Malarstwa i Grafiki Uniwersytetu Sztuki i Projektowania w Halle, Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, Niemcy, Pracownik dydaktyczny tej uczelni w latach oraz Od 2011 roku profesor na Wydziale Szkła Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Koblencji, Niemcy. Stypendia: Landu Saksonii-Anhalt, 1994, 2009; DAAD w USA, 1996; Amerykańskiego Centrum Szkła w Wheaton Village, USA, 2004; Centrum Sztuki Johna Michaela Kohlera, Sheboygan, USA, Nagroda im. Otto-Waldricha w Konkursie Szkła Współczesnego w Coburgu, Niemcy, Udział w 17 wystawach indywidualnych Niemcy, Francja, Holandia oraz 16 wystawach zbiorowych Niemcy, Włochy, Holandia, Czechy, USA, Chiny. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych w Europie i USA, m.in. Muzeum Grassi w Lipsku, Niemcy; Muzeum Rzemiosła Artystycznego w Lipsku; muzeum Moritzburg w Halle, Niemcy; Fundacji Ernstingów, Ernsting Stiftung, Coesfeld, Niemcy; Fundacji im. Friedricha Eberta w Bonn, Niemcy; Muzeum Szkła w Sars-Poteries, Francja; Muzeum Sztuk Dekoracyjnych, Kunstgewerbemuseum, Berlin, Niemcy; Muzeum Szkła we Frauenau, Niemcy; Muzeum Szkła w Ebeltoft, Glasmuseet Ebeltoft, Dania; Muzeum Amerykańskiego Szkła w Millville, USA; Muzeum Sztuki Szkła, Museum für Glaskunst, Lauscha, Niemcy; Muzeum Szkła w Immenhausen, Niemcy. Ekrem Kula Dyplom w Państwowej Szkole Sztuki Stosowanej w Stambule, Turcja, W 1991 roku otrzymał certyfikat Profesjonalny w Sztuce Uniwersytetu Seldżuckiego, Selçuk Üniversitesi, Konya, Turcja. Kierownik modelarni w prywatnych fabrykach, Od 1985 roku pracownik naukowy na Uniwersytecie Anadolu, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Turcja. Założyciel tamtejszego Wydziału Szkła, 2004, i dziekan tego wydziału w latach i Obecnie pracuje jako adiunkt na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Anadolu. Udział w 5 wystawach indywidualnych oraz 113 zbiorowych, m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Ceramiki w Mashiko, International Ceramics Festival, Japonia, 2000, a także na Międzynarodowej Wystawie Szkła w Kanazawie, Japonia, Otrzymał 7 krajowych i międzynarodowych nagród, m.in. Wyróżnienie Jury na Międzynarodowym Festiwalu Ceramiki w Mashiko oraz nagrodę Uniwersytetu Anadolu za twórczość artystyczną. Zrealizował wiele projektów ścian ceramicznych dla instytucji publicznych, miejskich parków oraz hoteli. Uczestnik wielu działań i warsztatów artystycznych w Turcji i za granicą. Autor licznych publikacji naukowych dotyczących ceramiki i szkła. Opracował własną technikę nazwaną GFT-Midas dla obiektów ze szkła realizowanych przy piecu hutniczym oraz metodą fusingu. Lubi toczyć ceramikę na kole garncarskim, łowić ryby, podróżować. Interesuje go archeologia i sport. Peter Layton Studia na Bradford College of Art, Wielka Brytania, ; dyplom na Central School of Art and Design, Londyn, Wielka Brytania, Wykładał w szkołach wyższych i uniwersytetach w Wielkiej Brytanii i USA, W 1966 podczas gościnnych wykładów na University of Iowa, USA, zainteresował się techniką dmuchanego szkła. W 1976 roku założył warsztat dmuchanego szkła, London Glassblowing Workshop, jeden z największych w Europie ośrodków tej techniki. Założyciel spółki Peter Layton and Associates Limited, zajmującej się projektami architektonicznymi, od 1984; honorowy członek Contemporary Glass Studio, od 2002; honorowy doktorat Uniwersytetu w Bradford, 2003; honorowy członek Worshipful Company of Glass Sellers, od 2008; członek zarządu Glass Art Society, USA, od Uczestnik wielu indywidualnych i zbiorowych wystaw, m.in. w Wielkiej Brytanii, USA, Szwajcarii, Holandii, Niemczech i Australii. Jego prace znajdują się w wielu państwowych kolekcjach w Wielkiej Brytanii Fitzwilliam Museum, Cambridge; Victoria and Albert Museum, Londyn; Royal Scottish Museum, Edynburg oraz w Rosji, Danii i Czechach. Organizator warsztatów, seminariów i wystaw. Jeden z najbardziej szanowanych w Europie twórców i popularyzatorów szkła artystycznego, znany jako wielki człowiek szkła (grand old man of glass). Agnieszka Leśniak-Banasiak Dyplom na Wydziale Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, Studia na Academia di Belle Arti w Mediolanie, Od 2006 roku pracownik dydaktyczny ASP we Wrocławiu. Projektant w KHS Krosno S.A., , w Hucie Szkła Kryształowego Violetta w Stroniu Śląskim, , oraz w firmie Villa Glass Studio w Krośnie, I nagroda za projekt Milano w ogólnopolskim Konkursie na Projekt Szkła Użytkowego Piękne Szkło, Laureatka I nagrody PRODECO 2007 w kategorii Nakrycie stołowe. Finalistka konkursu Stanislav Libenský Award, Stypendystka Instytutu Adama Mickiewicza, Udział w 4 wystawach indywidualnych i około 30 grupowych w Polsce i za granicą: Czechy, Dania, Holandia, Niemcy, Słowacja. Eva Moosbrugger Urodzona w 1957 roku w Stuttgarcie, Niemcy. Mieszkała w Dornbirn, Austria, , oraz w Zurychu, Szwajcaria, ; następnie wróciła do Austrii. Studiowała pielęgniarstwo, , jednocześnie rozpoczęła indywidualną naukę malarstwa, rysunku i rzeźby oraz uczestniczyła w kursach sztuki i letnich akademiach. Po półtora roku pracy w zawodzie porzuciła zawód pielęgniarki i skoncen-

Patronat honorowy/ Honorary patrons. Marszałek Województwa Podkarpackiego/ Marshal of the Subcarpathian Voivodeship Władysław Ortyl

Patronat honorowy/ Honorary patrons. Marszałek Województwa Podkarpackiego/ Marshal of the Subcarpathian Voivodeship Władysław Ortyl Patronat honorowy/ Honorary patrons Marszałek Województwa Podkarpackiego/ Marshal of the Subcarpathian Voivodeship Władysław Ortyl Prezydent Miasta Krosna/ President of the Krosno Piotr Przytocki Nagroda/

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 1 Ryszard Wysokiński Dyrektor Galerii Krakowskiej Manager, Galeria Krakowska shopping centre Sztuka uliczna jest bardzo dynamiczna i zmienna.

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA WOKÓŁ OGNIA Conference "Around the Fire"

KONFERENCJA WOKÓŁ OGNIA Conference Around the Fire KONFERENCJA WOKÓŁ OGNIA Conference "Around the Fire" SZKŁO / 5 prelegentów GLASS/ 5 speakers 1. Sebastian Pietkiewicz (PL) PL / Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. W 2001 obronił

Bardziej szczegółowo

MIMIKRA. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz, prof. ASP

MIMIKRA. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz, prof. ASP MIMICRYMIMIKRA MIMIKRA Niniejsze wydawnictwo jest katalogiem do wystawy pod tytułem; Mimikra. Stanowi ona prezentację prac studentów związanych z prowadzoną przeze mnie Pracownią Narracji Fotograficznej

Bardziej szczegółowo

PER MUSICAM AD ASTRA

PER MUSICAM AD ASTRA I Międzynarodowy Konkurs i Festiwal Chóralny im M. Kopernika 1st International Copernicus Choir Festival & Competition PER MUSICAM AD ASTRA Toruń, 11-15.09.2013 Organizatorzy Organisers Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak

Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak organizator wystawy: okręg lubelski związku polskich artystów plastyków organizer

Bardziej szczegółowo

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki Dla studentów, projektantów 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki 2 3 We środku Table of Contents Spis treści 6 Organizatorzy: Design Silesia, ASP Katowice, Koło Naukowe Projektowania Graficznego

Bardziej szczegółowo

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych 1 22. dokumentart European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych Neubrandenburg, GERMANY / Szczecin, POLAND 15 22.10.2013 The project is co-financed by the European

Bardziej szczegółowo

Tarnów w malarstwie. Tarnów in painting

Tarnów w malarstwie. Tarnów in painting TARNÓW W MALARSTWIE Tarnów w malarstwie Tarnów in painting Tarnów w malarstwie Słowo wstępne Początkowo album ten miał być dodatkiem do całkiem innego przedsięwzięcia, ale w trakcie gromadzenia materiałów,

Bardziej szczegółowo

Profile Recenzentów / Rewievers Profiles

Profile Recenzentów / Rewievers Profiles Profile Recenzentów / Rewievers Profiles BCXSY BCXSY to wspólna inicjatywa projektantów Boaza Cohena i Sayaki Yamamoto. W istniejącej od 2007r. pracowni, zajmują się oni wieloma aspektami pracy twórczej,

Bardziej szczegółowo

Dziesięć lat później Ten Years After

Dziesięć lat później Ten Years After Dziesięć lat później Ten Years After Jubileusz 10-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 10 th Aniversary of The Academy of Fine Arts in Katowice 2001 2011 1 2 Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki

Bardziej szczegółowo

The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops. 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta

The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops. 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta Poznań, 5 9 maja 2008 The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops Poznań, 5 9 May 2008 Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Polskie Rzemiosło Artystyczne. Polish Handicraft

Polskie Rzemiosło Artystyczne. Polish Handicraft Polskie Rzemiosło Artystyczne Polish Handicraft Każdy stara się otaczać rzeczami pięknymi, wartościowymi i funkcjonalnymi.dlatego dzieła mistrzów rzemiosła są traktowane nie tylko jako wyroby codziennego

Bardziej szczegółowo

Zaangażuj się Become Involved

Zaangażuj się Become Involved Zaangażuj się Become Involved Zaangażuj się Become Involved Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Foundation for the Development of the Education System Warszawa Warsaw 2012 Publikacja sfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Informacja ogólna. General information

Informacja ogólna. General information SOCIAL ART Informacja ogólna Social Art jest trzydniowym wydarzeniem społeczno-kulturalnym (7-9 czerwca 2013), w czasie którego zostaną zaprezentowane w przestrzeni Kina Nowe Horyzonty filmy, reklamy oraz

Bardziej szczegółowo

LAUREACI PRIZEWINNERS

LAUREACI PRIZEWINNERS Grafikens Hus Grafikens Hus Grafikens Hus jest jedynym muzeum w Szwecji, którego zbiory to w całoêci współczesna grafika artystyczna. Jego WysokoÊç król Karol XVI Gustaw otworzył je w 1966 roku. Grafikens

Bardziej szczegółowo

Sztuka z Kaszubskiej Drogi

Sztuka z Kaszubskiej Drogi LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KASZUBSKA DROGA KASZUBSKA DROGA (KASHUBIAN ROAD) LOCAL ACTION GROUP Sztuka z Kaszubskiej Drogi ART FROM THE KASHUBIAN ROAD Sztuka z Kaszubskiej Drogi ART FROM THE KASHUBIAN ROAD

Bardziej szczegółowo

TOŻSAMOŚĆ LOKALNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA

TOŻSAMOŚĆ LOKALNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA TOŻSAMOŚĆ LOKALNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA ROLA RZEŹBY W OTWARTEJ PRZESTRZENI I SZTUKI KRAJOBRAZU W KSZTAŁTOWANIU TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 14 15 maja 2014 r. LOCAL IDENTITY CONTINUITY AND

Bardziej szczegółowo

POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI

POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT 2013 RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT 2013 Muzeum Historii Polski zamknęło siódmy rok swojej

Bardziej szczegółowo

ZBROJA WSPÓŁCZESNA MODERN ARMOR

ZBROJA WSPÓŁCZESNA MODERN ARMOR ZBROJA WSPÓŁCZESNA MODERN ARMOR Katalog wystawy Exhibition catalogue Muzeum Zamkowe w Malborku 2013 Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Główny The Management Board of the Association of Polish Artists

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES Anna Martyka mgr inż. arch. Politechnika Krakowska Wydział Architektury STRESZCZENIE Instytucja muzeum może stwarzać zwiedzającym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Legnickiego Festiwalu SREBRO 2015. 28 kwietnia - 7 CZERWCA 2015 GRANICE. 15 maja 2015, piątek

PROGRAM Legnickiego Festiwalu SREBRO 2015. 28 kwietnia - 7 CZERWCA 2015 GRANICE. 15 maja 2015, piątek PROGRAM Legnickiego Festiwalu SREBRO 2015 28 kwietnia - 7 CZERWCA 2015 Dyrektor Galerii Sztuki w Legnicy ma zaszczyt zaprosić na wszystkie imprezy Legnickiego Festiwalu SREBRO oraz jego oficjalną kulminację

Bardziej szczegółowo

Biznesowa Turystyka. Pozwól się. oczarować... be enchanted... » Business Tourism. » Temat numeru Miasto po godzinach

Biznesowa Turystyka. Pozwól się. oczarować... be enchanted... » Business Tourism. » Temat numeru Miasto po godzinach Biznesowa Turystyka» Business Tourism magazyn nowych potrzeb the magazine of new needs KWARTALNIK nr 2/2012 QUARTERLY no. 2/2012 ISSN: 2084-7416» Temat numeru Miasto po godzinach» Cover story City after

Bardziej szczegółowo

Festiwal pod patronatem:

Festiwal pod patronatem: Festiwal pod patronatem: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego PROBALTICA

Bardziej szczegółowo

ZIEMIA RODZINNA MA TERRA ZIEMIA EARTH. Agnieszka Brzeżańska. s. / pp. 6 8. s. / pp. 2 5 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015

ZIEMIA RODZINNA MA TERRA ZIEMIA EARTH. Agnieszka Brzeżańska. s. / pp. 6 8. s. / pp. 2 5 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015 Agnieszka Brzeżańska ZIEMIA RODZINNA s. / pp. 6 8 MA TERRA Bez tytułu (Księżyc) [Untitled (Moon)], 1968, dzięki uprzejmości [courtesy of] Image Science and Analysis Laboratory,

Bardziej szczegółowo

A NON EXISTENT OBJECT

A NON EXISTENT OBJECT A NON EXISTENT OBJECT A NON EXISTENT OBJECT June 2015 Gallery 42 Šantićeva bb Cetinje Montenegro A NON EXISTENT OBJECT Works from the Narrative Photography Studio Faculty of Media Arts at the Academy

Bardziej szczegółowo

UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21

UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21 WARSAW SEPTEMBER 19 21, 2013 UP TO 21 1 DOZWOLONE DO 21 Witold Kon Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review.

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review. Kielecki Kielce Fair Review Przegląd Targowy www.targikielce.pl 2 012 jesień/autumn ISSN 2299-307X 20-lecie Targów Kielce Targi Kielce celebrates its 20 th anniversary str. 6-7 20 lat MSPO 20 years of

Bardziej szczegółowo

MEETING POINT - MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PORTFOLIO PROFILE RECENZENTÓW / REVIEWERS PROFILES

MEETING POINT - MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PORTFOLIO PROFILE RECENZENTÓW / REVIEWERS PROFILES MEETING POINT - MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PORTFOLIO PROFILE RECENZENTÓW / REVIEWERS PROFILES Peggy Sue Amison The Sirius Arts Centre (Cork, Irlandia), dyrektor artystyczna www.siriusartscentre.ie The Sirius

Bardziej szczegółowo

TERAZ POLSKI. www.schoolpl.amu.edu.pl. Wiele nauczyłem się od swoich studentów / I have learned a lot from my students

TERAZ POLSKI. www.schoolpl.amu.edu.pl. Wiele nauczyłem się od swoich studentów / I have learned a lot from my students TERAZ POLSKI 3 pismo studium języka i kultury polskiej dla cudzoziemców uam kursy języka polskiego POLSKI W PRAKTYCE wrzesień 2010 Wiele nauczyłem się od swoich studentów / I have learned a lot from my

Bardziej szczegółowo