Proces zakupu odzieży fast fashion

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Proces zakupu odzieży fast fashion"

Transkrypt

1 Katarzyna Sempruch-Krzemińska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Marketingu Produktu Proces zakupu odzieży fast fashion Fast-fashion buying process Rynek odzieżowy to jeden z najciekawszych, dynamicznie się zmieniających sektorów polskiej gospodarki. Dynamika zmian, oprócz struktury przedmiotowej i podmiotowej rynku, znajduje również swoje odzwierciedlenie w przyspieszonej ewolucji zachowań nabywczych konsumentów odzieży. Oczekują oni coraz więcej, lepiej, szybciej, taniej. Nie ułatwia to przedsiębiorcom analizy potrzeb konsumenta oraz budowania oferty rynkowej. Ujęty w pewne ramy teoretyczne proces decyzyjny, zaprezentowany w tekście, pomaga zrozumieć ogólne uwarunkowania zakupu odzieży z segmentu fast fashion, a także wskazuje kierunek dalszych zmian w zachowaniach konsumentów. Może więc stanowić punkt wyjścia do dalszych teoretycznych rozważań nad konsumpcją odzieży, jak też punkt odniesienia dla przedsiębiorców funkcjonujących w omawianym sektorze, stawiających sobie za cel zrozumienie i odpowiedź na obecne i przyszłe potrzeby rynku. Słowa kluczowe zachowania konsumenta, proces zakupowy, rynek odzieżowy, fast fashion. Fashion market is one of the most interesting and dynamic sector of polish industry. Above-mentioned dynamics relates to market structure (subjective and objective) as well as human behavior evolution. Contemporary fashion consumers want more and more, better and better, faster and faster, cheaper and cheaper. That makes fashion business entrepreneur's everyday life quite challenging. Fashion buying process, presented in the article, helps to understand fashion buying realities. It also presents the direction of consumer behavior evolution. The article can be useful and interesting for scientists researching consumer behavior in fashion context, as well as for fashion practitioners, trying to understand consumers needs and demands. Keywords consumer behaviour, buying process, fashion market, fast fashion. Jak zapewne każdy z nas konsumentów (a już na pewno każda z nas konsumentek) wie z własnego doświadczenia, proces kupowania odzieży pod wieloma względami odbiega od zakupów innych produktów, zarówno codziennego użytku, jak i tych kupowanych z mniejszą częstotliwością. Każdy z nas zapytany, co właściwie wyróżnia zakupy odzieżowe, wskazałby z pewnością na przyjemność z nich wynikającą czy też emocje im towarzyszące. I nie myliłby się. Z badań prowadzonych na rynku amerykańskim wynika, że dla 60% kobiet (liczba ta cały czas rośnie) zakupy odzieży to przyjemność (Solomon i Rabolt, 2009, s. 459). Na polskim rynku takie odczucie również staje się coraz bardziej powszechne. Motywy skłaniające konsumentów do udania się na zakupy odzieżowe coraz rzadziej można określić mianem racjonalnych; częściej należą do nich: chęć spędzenia czasu z przyjaciółmi, dzielenia z innymi wspólnej pasji, obserwacji innych ludzi, chęć potwierdzania swojego statusu, poprawy nastroju, a nawet sportowe wręcz zacięcie (niektórzy konsumenci porównują zakupy odzieżowe do polowania, szczególnie w okresie posezonowych wyprzedaży). Fakt, że inaczej podchodzimy do zakupów odzieży, nie wynika (wyłącznie) ze zmieniającej się ludzkiej natury czy też z załamania się naszego systemu wartości (jak zwykli komentować charakterystyczną dla dojrzałych gospodarek kulturę konsumpcji socjologowie). Nie bez znaczenia są ogólne zmiany społeczno-kulturowe (społeczeństwo singli, późniejsze zakładanie rodziny, aktywność zawodowa kobiet, hiperkonsumpcja, mieć, a nie być ), a także zmiana naszego stylu (i tempa) życia. Sporo winy leży także po stronie zmian w naszym otoczeniu, chociażby w handlu. Galerie handlowe coraz częściej mają więcej wspólnego z centrami rozrywki 18

2 niż z centrami handlowymi; kuszą nas szerokim wachlarzem usług, produktów i rozrywek, przez co coraz trudniej się im oprzeć. W rezultacie wszystkich powyższych zmian w otaczającej nas rzeczywistości proces podejmowania decyzji o zakupie odzieży musi odbiegać od tradycyjnego modelu znanego nam z literatury marketingowej. W kontekście segmentu fast fashion, opartego na częstych, nieplanowanych zakupach pod wpływem impulsu w postaci nowych, krótkich kolekcji, zachowania zakupowe w jeszcze mniejszym stopniu dają się wpisać w znany schemat. Zanim jednak przejdziemy do analizy zakupów odzieży ze specyficznego pod wieloma względami segmentu fast fashion (Sempruch-Krzemińska, 2014), przyjrzyjmy się pewnym uwarunkowaniom procesu kupowania odzieży w ogóle (szczególnie zachowaniom konsumenta odzieży przed zakupem, podejmowaniu decyzji o zakupie oraz zachowaniom pozakupowym), nawiązując do tradycyjnego scenariusza, zakładającego racjonalność zachowań konsumentów oraz informacyjny charakter procesu zakupowego. Odniesienie do tradycyjnego ujęcia tematu pozwoli nam uporządkować podstawowe pojęcia oraz nakreślić ogólny kontekst zakupów odzieży. Zachowania przed zakupem odzieży Po zdiagnozowaniu potrzeby (czy raczej uświadomieniu sobie chęci) zakupu nowej odzieży, co stanowi inicjujący etap procesu zakupowego, konsument staje przed problemem wyboru satysfakcjonującego produktu z niezwykle szerokiej oferty rynku. Zmierzyć się więc musi z analizą oraz oceną wariantów wyboru będących w jego zasięgu (chociażby finansowym). Ocena w pierwszej kolejności jest dokonywana na podstawie posiadanych już informacji (poszukiwanie wewnętrzne) i obejmuje zgodność rozpatrywanego produktu z obowiązującą modą, dopasowanie do indywidualnego stylu konsumenta, a także do gustu rodziny i przyjaciół, wstępną ocenę jakości oraz wykonania produktu czy też adekwatność ceny produktu. Nieodłącznym elementem oceny produktu odzieżowego jest mierzenie, dostarczające informacji o dopasowaniu kroju i rozmiaru do sylwetki, koloru do karnacji oraz o ogólnych odczuciach konsumenta na temat odzieży. Powodzenie procesu oceny rozpatrywanej odzieży zależy od rozległości sieci poznawczej oraz od doświadczenia konsumenta z daną kategorią produktową. Rynek mody zmienia się jednak tak dynamicznie, że informacje posiadane przez konsumentów bardzo szybko się dezaktualizują. Z tego też względu nabywcy silnie zaangażowani w tę kategorię produktową wykorzystują wiele źródeł informacji, aby na bieżąco aktualizować swoją wiedzę. Odnosząc się do literatury tematu, wyróżnić można cztery kategorie źródeł informacji dotyczących odzieży (Solomon i Rabolt, 2009, s. 387): zdominowane przez marketera wystawy sklepowe, ekspozycja w sklepie, magazyny mody, katalogi, reklamy, pokazy mody, doradcy do spraw wizerunku, styliści, sprzedawcy; zdominowane przez konsumenta dyskusje z przyjaciółmi, obserwacja znajomych, obserwacja ludzi w miejscach publicznych; neutralne programy telewizyjne, aktorzy w filmach, osoby publiczne; obiektywne internetowe porównywarki cen, strony internetowe, blogi, fora tematyczne, organizacje konsumenckie. Jednak, jak zauważają Goldsmith i Clark (2008, s ), konsumenci odzieży najchętniej korzystają z nieformalnych źródeł informacji (rodzina, przyjaciele, fora internetowe, blogi). Podejmowanie decyzji Jak już zauważono, w odniesieniu do zakupów odzieżowych konsument staje przed koniecznością wyboru możliwie satysfakcjonującego produktu spośród aż nadto rozbudowanej oferty rynkowej. Co dodatkowo komplikuje podejmowanie decyzji, w dzisiejszych realiach branży mody poszczególne alternatywy są do siebie bardzo zbliżone. Nadmierny wybór doprowadzić może do zagubienia, trudności z podjęciem decyzji i obniżonej satysfakcji z ostatecznie dokonanego wyboru (Maison i Rudzińska, 2009, s ). Etapem poprzedzającym decyzję o zakupie jest więc zdefiniowanie zbioru rozpatrywanych możliwości, co w realiach rynku odzieżowego oznacza wytypowanie marek, których sklepy odwiedzane są przez konsumenta podczas zakupów. Zbiór ten obejmować może kilka lub kilkanaście marek w przypadku klienta nielojalnego bądź jedną markę kupowaną rutynowo w przypadku klienta lojalnego. Kiedy konsument dokona już wstępnej oceny atrakcyjności produktu odzieżowego, staje przed koniecznością podjęcia ostatecznej decyzji o zakupie bądź odrzuceniu oferty. Według teoretycznego ujęcia tematu może on na tym etapie stosować zróżnicowane strategie podejmowania decyzji (Falkowski i Tyszka, 2009, s ). Najprostszą z nich jest strategia przewagi pozytywnych cech, polegająca na porównywaniu liczby pożądanych cech poszczególnych produktów odzieżowych i wyborze tego z nich, który posiada ich najwięcej. Kolejna reguła wyboru strategia koniunkcyjna polega na ustaleniu listy minimalnych wymagań, które odzież powinna spełniać, i odrzucaniu tych opcji wyboru, które nie spełniają choćby jednego z nich. Na wyszukiwanie oferty satysfakcjonującej zorientowana jest 19

3 także strategia alternatywna w tym przypadku do satysfakcji konsumenta wystarcza, gdy produkt spełnia choć jedno z wymagań uznanych za ważne. Ma ona sens, gdy konsument przypadkowo napotyka szczególną okazję (np. futro w korzystnej cenie, w środku lata). W sytuacji, kiedy w przekonaniu konsumenta istnieje wyraźna hierarchia ważności cech produktów, może on w swoim wyborze kierować się regułą leksykograficzną. Zgodnie z nią, konsument w pierwszej kolejności porównuje wszystkie dostępne alternatywy według cechy znajdującej się jako pierwsza na liście wymagań (np. rodzaj tkaniny, kolor, fason, zgodność z obowiązującą modą czy też przeciwnie ponadczasowość). Jeżeli tylko jeden spośród produktów posiada daną cechę, zostaje on wybrany przez konsumenta. Jeśli natomiast więcej alternatyw ją posiada, konsument przechodzi do porównywania ofert według następnej cechy. Kolejna strategia wyboru, dominacji bądź pseudodominacji, ma miejsce, gdy jedna z alternatyw wyraźnie przewyższa pozostałe pod wszystkimi względami bądź gdy konsument będący pod wrażeniem produktu manipuluje własnymi ocenami tak, aby udowodnić wyjątkowość danego produktu. Strategia ta prowadzić może do rozczarowania konsumenta zakupem. Ostatnią z popularnych wśród konsumentów reguł wyboru jest strategia maksymalizacji addytywnej użyteczności. U podstaw tej strategii leży idea kompensacji, która polega na tym, że wada produktu ze względu na jakąś jedną cechę może być zrównoważona jego zaletą. Strategia ta wymaga znacznego wysiłku ze strony konsumenta. Niemniej jednak, konsumenci posiadający doświadczenie z daną kategorią produktową, np. silnie zaangażowani w modę, zdają się sprawnie przeliczać wysoką cenę na wyjątkowość produktu odzieżowego, jego trwałość, jakość itp. Badania prowadzone wśród konsumentów silnie zaangażowanych w zakupy odzieży pokazały, że znaczne doświadczenie z tą kategorią produktową oraz duża wiedza na temat mody umożliwiają stosowanie podczas zakupów odzieżowych pewnych skrótów, upraszczających proces decyzyjny. Do najczęściej stosowanych skrótów pamięciowych zaliczyć można (Solomon i Rabolt, 2009, s. 396): sygnały wysyłane przez produkt wyciąganie wniosków na temat jakości, funkcjonalności, trwałości produktu odzieżowego na podstawie jego atrybutów obserwowalnych na pierwszy rzut oka (kolor, krój, fason, wykończenie, tkanina); przekonania na temat marki bazowanie na ukształtowanych wcześniej bądź zasłyszanych przekonaniach na temat danego producenta czy detalisty, np. wyciąganie wniosków na temat jakości odzieży na podstawie czasu obecności producenta na rynku bądź na podstawie szerokości oferowanego asortymentu; cenę ocena jakości i atrakcyjności odzieży na podstawie wyjściowej ceny produktu; według badań Cotton Incorporated aż 68% konsumentów w ten sposób weryfikuje atrakcyjność danej odzieży; markę ocena atrakcyjności produktu przez pryzmat marki odzieży; kraj pochodzenia produktu kierowanie się w ocenie produktu miejscem jego produkcji; przekonanie o niskiej jakości produktów pochodzących z krajów, takich jak choćby Chiny, Korea, Tajwan, Turcja, a wysokiej jakości wyrobów z krajów Europy Zachodniej. Ze stosowaniem tego typu skrótów pamięciowych podczas zakupów odzieży wiąże się jednak pewne ryzyko powielane przekonania, oparte często na opinii innych konsumentów, mogą nie odpowiadać oczekiwaniom nabywcy odzieży. Rezultatem takiego postępowania może więc być rozczarowanie konsumenta dokonanym zakupem. Zaprezentowane heurystyki stanowią bowiem znaczne uproszczenia, podczas gdy pojęcie jakości odzieży jest złożonym konceptem, interpretowanym odmiennie przez niemal każdego konsumenta. Zachowania pozakupowe na rynku odzieży 1 Konsument po zakupie produktu rozpoczyna jego używanie, oceniając jednocześnie jego użyteczność. Prowadzi to do pojawienia się zróżnicowanych odczuć dysonansu, satysfakcji bądź też braku zadowolenia z dokonanego wyboru. Niepewność, która towarzyszy dokonywanym wyborom, zwłaszcza tym o dużym znaczeniu dla nabywcy (np. odzież na ważną okazję, jak ślub czy ważne wystąpienie w pracy), bądź charakteryzujących się znaczną trudnością (np. wybór spośród wielu produktów o podobnej stylistyce) prowadzić może do pojawienia się po zakupie stanu napięcia, określanego mianem dysonansu pozakupowego. Pojawia się on, kiedy u konsumenta powstaje sprzeczność pomiędzy wewnętrznymi przekonaniami a zewnętrznie spostrzeganymi zdarzeniami. Jest to dla nabywcy stan nieprzyjemny, dlatego też podejmuje on działania prowadzące do niwelacji odczuwanego niepokoju. W tym celu konsument poszukiwać może informacji (z reklamy, od znajomych, od sprzedawców, z informacji prasowych), które wpływałyby korzystnie na obraz wybranej alternatywy i tym samym potwierdzały słuszność dokonanego wyboru. Innym sposobem jest zmiana wcześniejszych ocen alternatyw dokonuje się ona naturalnie w takim kierunku, aby wybrana alternatywa wydawała się zdecydowanie lepsza od pozostałych (może się to odbywać przez podwyższanie atrakcyjności wybra- 20

4 nej opcji bądź przez deprecjonowanie alternatyw odrzuconych). Dysonans pozakupowy jest tym silniejszy, im większe jest postrzegane ryzyko zakupu, im większy jest wybór produktów, im mniejszą wiedzę ma konsument na temat danej kategorii produktowej, im ważniejszy jest dla konsumenta dany zakup oraz im bardziej atrakcyjne cechy posiadają odrzucone alternatywy. Dysonans nasila się również, kiedy konsument ma poczucie nieodwracalności decyzji, a więc kiedy warunki sprzedaży nie pozwalają zwrócić zakupionego produktu. Na rynku odzieżowym zjawisko dysonansu towarzyszy konsumentom dość często. Dynamiczne zmiany mody utrudniają im bieżące orientowanie się w obowiązujących trendach, a tym samym zwiększają ryzyko dokonania złego wyboru. Co więcej, konkurencja jest tak nasilona, że szczegółowa analiza oferty rynkowej przed zakupem jest praktycznie niemożliwa. Także relatywnie wysokie ceny odzieży w odniesieniu do wysokości zarobków potęgują niepewność co do słuszności dokonanego wyboru. Konsumenci zmuszeni są więc funkcjonować w warunkach częściowej niepewności. Symboliczne znaczenie odzieży oraz coraz większa presja społeczna dotycząca atrakcyjnego wyglądu również mogą wpływać na odczucia pozakupowe konsumentów. O satysfakcji bądź dyssatysfakcji konsumenta z dokonanego zakupu, zgodnie z ujęciem tradycyjnym (model konfirmacyjny), decydują w przeważającej mierze jego oczekiwania i ich zgodność (lub brak) z korzyściami wynikającymi z zakupu. Oczekiwania są indywidualne dla każdego nabywcy, a kształtują się na podstawie jego dotychczasowych doświadczeń, opinii bliskich czy też informacji uzyskanych od sprzedawcy bądź producenta. Zakupiony produkt nie zawsze spełnia oczekiwania nabywców. Niespełnienie oczekiwań może przybierać dwie formy: (1) pozytywną, kiedy to produkt przewyższa oczekiwania konsumenta (satysfakcja), lub (2) negatywną, gdy produkt okazuje się poniżej oczekiwań nabywcy (dyssatysfakcja). Model dyskonfirmacyjny ujmuje problem satysfakcji i braku satysfakcji konsumenta w nieco bardziej skomplikowany sposób. Zakłada między innymi, że konsument przed podjęciem decyzji o zakupie nie musi mieć precyzyjnie zdefiniowanych oczekiwań. Sytuacja taka może mieć miejsce w następujących przypadkach: (1) gdy konsument nie ma doświadczenia z kategorią produktową, (2) gdy produkt dopiero pojawił się na rynku i konsument nie ma wyobrażenia, czego się po nim spodziewać, (3) gdy konsument nie ma bezpośredniego kontaktu z produktem (np. kupuje przez Internet). To, że konsument nie ma wyraźnych oczekiwań względem produktu, nie oznacza jednak, że nie odczuwa on po jego zakupie satysfakcji bądź jej braku. W tej sytuacji oczekiwania konsumenta pojawiają się jako pochodna przyjemnego bądź nieprzyjemnego wrażenia konsumenta po pierwszym kontakcie z produktem (zależność odwrotna niż w przypadku modelu konfirmacyjnego). Stan satysfakcji bądź jej braku powstaje natomiast w efekcie rozbieżności pomiędzy powstałymi oczekiwaniami a doświadczeniem. Rozbieżność może być negatywna, kiedy produkt znajduje się poniżej oczekiwań nabywcy, oraz pozytywna, kiedy produkt przewyższa oczekiwania. Rozbieżność negatywna, podobnie jak w poprzednim ujęciu, prowadzi do stanu dyssatysfakcji, podczas gdy pozytywna do odczuwania satysfakcji. W sytuacji natomiast, w której produkt jest zgodny z oczekiwaniami, pojawia się, zgodnie z założeniami modelu dyskonfirmacyjnego, stan obojętności (indyferencji) konsumenta. Badania wpływu poszczególnych cech oferty na kształtowanie się satysfakcji klienta pokazują, że pewne atrybuty produktu uczestniczą jedynie w przeciwdziałaniu niezadowoleniu klienta, a inne kształtują satysfakcję. Podejście takie wywodzi się z socjologii pracy, a wyraża je teoria dwóch czynników. W odniesieniu do odzieży cechy takie jak trwałość czy solidność sprzyjają jedynie unikaniu niezadowolenia. O satysfakcji decydują natomiast inne atrybuty, jak choćby walory estetyczne produktu, symbolizm, oryginalność. Satysfakcja klienta z produktu jest jednym z kluczowych elementów budowania długookresowego sukcesu przedsiębiorstwa, także na rynku odzieżowym. Wynika to z uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw tej branży nasycania się rynku, znacznego podobieństwa produktów oferowanych przez konkurentów, nasilającej się walki konkurencyjnej i, w związku z tym, poszukiwania metod zwiększania skuteczności działań. Zadowolenie klientów sprzyja powstawaniu silnych emocjonalnych związków z marką, wykraczających poza racjonalne preferencje i dlatego kształtuje wysoką lojalność klienta. Stan dyssatysfakcji konsumenta z produktu prowadzić może natomiast do dwóch rodzajów aktywności: (1) powstrzymywania się od ponownego zakupu danej marki oraz (2) rozgłaszania negatywnych opinii o marce bądź wnoszenia skarg dotyczących funkcjonowania marki u jej przedstawicieli. Jak pokazują badania, ludzie mają większą skłonność do dzielenia się z innymi swoimi negatywnymi doświadczeniami z produktem. Szacuje się, że ujawniają oni aż dwukrotnie więcej opinii o negatywnych doświadczeniach zakupowych niż o tych pozytywnych. Nowoczesne techniki komunikacyjne ułatwiają konsumentom tę aktywność fora internetowe, blogi, portale społecznościowe, poczta elektroniczna czy chociażby popularna telefonia komórkowa umożliwiają konsumentom dzielenie się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat produktów i marek nie tylko z osobami z najbliższego otoczenia. 21

5 Równie istotnym obszarem aktywności konsumentów po dokonaniu zakupu jest sposób pozbywania się przez nich produktów już nieużywanych. W odniesieniu do rynku odzieżowego jest to o tyle istotna kwestia, że zdecydowana większość produktów wycofywanych z użycia przez pierwszych właścicieli nie tyle uległa zniszczeniu, ile po prostu zdewaluowała się w przekonaniu użytkowników (wyszła z mody czy też się znudziła). Jednocześnie ciągle tylko nieliczni konsumenci mają nawyk oddawania nieprzydatnej odzieży potrzebującym, tudzież odsprzedawania jej na aukcjach internetowych czy w sklepach z używaną odzieżą. Najczęściej więc zużyta odzież trafia do pojemników na odpady wraz z odpadami pochodzącymi z innych źródeł. Z danych brytyjskiego Ministerstwa Ochrony Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich wynika, że co roku do śmieci trafia 1 milion ton odzieży. Można zaryzykować więc stwierdzenie, że coraz szybsze zmiany trendów mody oraz tendencja do skracania (i zwiększania liczby) kolekcji, przy jednoczesnym kreowaniu poczucia tymczasowości odzieży, a więc właśnie podstawa koncepcji fast fashion, przyczyniają się do generowania coraz większych ilości odpadów, a więc do zanieczyszczania środowiska. Zużyta odzież mogłaby być natomiast przerabiana na stroje robocze, włókna do ocieplania czy paliwo. Nie mówiąc już o przekazaniu jej osobom potrzebującym. Z tego względu ten obszar działalności konsumentów staje się przedmiotem zainteresowania producentów odzieży (niestety w Polsce relatywnie rzadko), którzy w myśl idei społecznej odpowiedzialności biznesu coraz częściej angażują się w gospodarowanie zużytą odzieżą (zbiórki odzieży w sklepach, zniżki na nową odzież przyznawane w zamian za oddanie odzieży używanej, kampanie zwiększające świadomość konsumentów na temat problemu składowania odpadów, przekazywanie używanej odzieży potrzebującym). Ich aktywność ma przede wszystkim zachęcać konsumentów do wprowadzania używanej odzieży na rynek wtórny bądź też przekazywania jej na cele charytatywne, tak aby nadająca się jeszcze do użycia odzież dłużej mogła spełniać swoje funkcje. Uwzględniając omówione powyżej uwarunkowania zakupów odzieży, a jednocześnie pamiętając o tym, co odróżnia modę fast fashion od tradycyjnej, spróbujmy ująć schematycznie proces zakupu tej odzieży. Zaproponowany przez autorkę model (rysunek 1) powstał na bazie procesu zakupowego na rynku odzieżowym (autorstwa Solomona i Rabolt) zmodyfikowanego na podstawie wyników badań autorki, prowadzonych na polskim rynku 2. Pozwalają one wnioskować, że bodźcem inicjującym proces podejmowania decyzji o zakupie odzieży fast fashion jest nie konkretny produkt ani jego ekspozycja (jak zakładali Solomon i Rabolt), ale widok logotypu ulubionej marki nad wejściem do sklepu, będący swoistym zaproszeniem dla konsumentów przemierzających centrum handlowe podczas rutynowych zakupów bądź dla przyjemności. Rysunek 1. Model procesu zakupu odzieży fast fashion Zakup odzieży fast fashion Marka odzieżowa Świadomość marki Produkt odzieżowy Świadomość produktu Zainteresowanie Ocena Podjęcie decyzji Zachowanie po zakupie Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie R. Solomon i N. Rabolt (2009). Consumer Behavior in Fashion. New Jersey: Pearson Prentice Hall. Zakup odzieży fast fashion Już samo logo wywołuje emocje, przywołuje miłe wspomnienia, skojarzenia, przypomina pozytywne doświadczenia z odzieżą tej marki i tym samym wywołuje u konsumentów chęć sprawienia sobie przyjemności poprzez zakup czegoś nowego, równie satysfakcjonującego, skłaniając tym samym konsumenta do wejścia do sklepu. Po przekroczeniu progu sklepu konsument znajduje się już w świecie marki (a wręcz sam na chwilę staje się częścią tego świata) i, nie szukając dalszego 22

6 potwierdzenia markowości produktów, ulega wpływowi otoczenia. Od tego momentu ocenie konsumenta (mniej lub bardziej świadomej) podlegają inne bodźce, jak choćby wspominana w modelu Solomona i Rabolt ekspozycja odzieży, i sam produkt (krój, stylistyka, kolorystyka), których głównym zadaniem jest doprowadzenie do finalizacji zakupu. Kluczowym momentem dla dalszego przebiegu procesu zakupowego jest dostrzeżenie przez konsumenta (będącego już pod wpływem atrakcyjnego, a tym samym kuszącego świata marki) modelu odzieży lepszej jakości bądź pełniej odpowiadającej na jego potrzeby niż produkty już posiadane (a więc dostrzeżenie okazji). O świadomości produktu oraz zainteresowaniu konsumenta danym produktem przesądza sposób jego ekspozycji w miejscu sprzedaży. Wspomniane okazje są więc generowane przez działania marketingowe przedsiębiorstw odzieżowych (Solomon i Rabolt, 2009, s ). Jeżeli forma prezentacji produktu zdoła wzbudzić zainteresowanie konsumenta, przechodzi on do oceny produktu (wewnętrznej i zewnętrznej), która (jeśli wypadnie pozytywnie) prowadzi do podjęcia decyzji o zakupie oraz nieuchronnych odczuć pozakupowych, opisanych w niniejszym tekście. Tym więc, co odróżnia proces zakupowy w segmencie fast fashion od tradycyjnego ujęcia, jest zarówno bodziec do zakupu (marka, a nie uświadomienie sobie potrzeby) oraz szybkość i sprawność podejmowania decyzji. Cały proces zakupowy odbywa się w miejscu sprzedaży odzieży i charakteryzuje się znaczną dynamiką. Umiejętność zmiany sposobu myślenia konsumentów o zakupach odzieży i modyfikacji ich procesu podejmowania decyzji w zaprezentowanym w tekście kierunku jest podstawą sukcesu przedsiębiorstw fast fashion. Zakupy impulsywne i kompulsywne Analizując proces zakupu odzieży fast fashion, należy wspomnieć o istotnym w odniesieniu do tego rynku zagadnieniu kupowaniu impulsywnym i kompulsywnym. Oba pojęcia dotyczą kupowania pod wpływem chwili, podejmowania decyzji o zakupie konkretnego produktu w miejscu sprzedaży, bez wcześniejszego planowania zakupu. W obu przypadkach konsument decyduje się na zakup produktu, nie poświęcając zbyt wiele czasu na analizowanie zalet i wad danej oferty, nie porównując jej z ofertami konkurencyjnymi oraz nie zastanawiając się nad racjonalnością czy celowością zakupu, jedynie pod wpływem nagłego, bardzo silnego bodźca, nad którym nie jest w stanie zapanować. Różnica pomiędzy kupowaniem impulsywnym i kompulsywnym polega na rodzaju czynnika, który dany zakup zainicjował. W kontekście zakupów impulsywnych bodziec pochodzi z otoczenia, w którym konsument się znalazł. Impulsem do zakupu może być na przykład sposób ekspozycji towaru, korzystna cena, atrakcyjny produkt, przyjemna atmosfera w miejscu sprzedaży, sympatyczna obsługa czy pozytywna opinia osoby towarzyszącej w zakupach. Liczne badania poświęcone tej tematyce pokazały, że konsumenci o hedonistycznym nastawieniu do konsumpcji, silnie zaangażowani w daną kategorię produktową, emocjonalnie podchodzący do zakupów częściej kupują pod wpływem impulsu (Park, Kim i Forney, 2006). Badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych w odniesieniu do rynku odzieżowego wskazały na istnienie kilku kategorii zakupów impulsywnych (Solomon i Rabolt, 2009, s. 476): planowane zakupy impulsywne, kiedy konsument rozważa zakup nowej odzieży, ale jest on uzależniony od oferty produktowej sklepu w danym dniu; konsument wybiera się do sklepu, aby np. obejrzeć odzież z nowej kolekcji, i kupuje, jeśli pojawi się wystarczająco silny bodziec; zakupy impulsywne podyktowane miłym wspomnieniem, kiedy konsumentowi w miejscu sprzedaży odzieży przypomina się ostatnio dokonany zakup i satysfakcja, która temu towarzyszyła; zakupy impulsywne zorientowane na modę, kiedy silnie zaangażowany w modę konsument kupuje odzież pod wpływem bodźca, jakim jest nowy styl odzieży dostępny w sklepie; prawdziwe zakupy impulsywne, kiedy konsument w sposób całkowicie nieplanowany dokonuje zakupu pod wpływem bodźca z otoczenia, w którym się znalazł. Przyjmując taką klasyfikację, nie wszystkie zakupy impulsywne mogą być postrzegane jako irracjonalne. Często wręcz odzież kupiona pod wpływem impulsu sprawia konsumentom większą radość i pełniej odpowiada ich oczekiwaniom niż odzież kupiona po długich poszukiwaniach i szczegółowej analizie oferty rynkowej. Kupowanie kompulsywne z kolei motywowane jest bodźcem wewnętrznym, jak choćby stresem, obawą, chandrą, obniżeniem poczucia własnej wartości, poczuciem niepowodzenia, chęcią rozładowania złości czy też odreagowania nieprzyjemnego doświadczenia. Tego typu zakupy poprawiają jednak nastrój tylko tymczasowo. Po krótkiej poprawie samopoczucia spowodowanej zakupem nowej odzieży pojawia się u nabywcy uczucie wstydu i frustracja, co prowadzi do ponownego pogorszenia samopoczucia. W rezultacie prowadzić to może do uzależnienia od kupowania odzieży określanego mianem zakupoholizmu. 23

7 Skłonności do tego typu zakupów skorelowane są z brakiem samoakceptacji, tendencjami depresyjnymi, materializmem, niestabilnością emocjonalną, nerwicowością oraz, podobnie jak w przypadku zakupów impulsywnych, silnym zaangażowaniem konsumenta w dany produkt. Zakupy kompulsywne mogą być więc postrzegane jako przejaw negatywnych zachowań konsumenckich, ponieważ prowadzą do zakupów odzieży, której konsument nie potrzebuje, która mu nie pasuje, a nawet takiej, która mu się nie podoba. Niestety, tendencja przedsiębiorstw odzieżowych do zwiększania liczby nowych kolekcji w skali roku oraz inwestowania w marketing wewnątrzsklepowy może nasilać takie zachowania u konsumentów, którzy cechują się skłonnością do zakupów kompulsywnych (Johnson i Attmann, 2009). Smart shopping Na zakończenie rozważań poświęconych zakupom odzieży warto wspomnieć również o nowym trendzie w zachowaniach nabywczych stojącym w opozycji do szybkich zakupów fast fashion określanym mianem smart shopping. Idea ta, polegająca (w dużym uproszczeniu) na racjonalnym podejściu do zakupów oraz do wydatkowania budżetu, opiera się na poszukiwaniu okazji. Konsumenci, aby mieć poczucie dobrze wydanych pieniędzy, kupują odzież przecenioną, poszukują jeszcze aktualnych wzorów w sklepach z minionymi kolekcjami, porównują ceny u różnych detalistów, chętnie korzystają z e-sprzedaży czy też aktywnie uczestniczą w coraz bardziej popularnych wymianach odzieży. Realizacji tej idei sprzyjają zmiany zachodzące w handlu powstawanie sklepów outletowych, wprowadzenie wyprzedaży posezonowych jako stałego punktu w kalendarzu detalistów, funkcjonowanie portali umożliwiających zakupy grupowe czy też porównywarek cen. Podejście takie, choć warte pochwały i popularne w Stanach Zjednoczonych oraz Europie Zachodniej, dopiero walczy o uznanie polskich konsumentów. Każdemu z nas wydaje się, że jesteśmy jedyni w swoim rodzaju i niepowtarzalni, a tym samym nasze zachowania (również nabywcze) odbiegają dalece od zachowań innych konsumentów i nie dają się ująć w żadne ramy. Jednak gdy zachowania konsumentów zostają zagregowane, stają się całkiem powtarzalne (i przewidywalne), a tym samym możliwe do modelowego ujęcia. Zaprezentowane w artykule syntetyczne ujęcie procesu zakupowego w branży odzieżowej stanowić może zatem punkt wyjścia do dalszych teoretycznych rozważań nad konsumpcją odzieży, jak też punkt odniesienia dla przedsiębiorców funkcjonujących w omawianym sektorze, stawiających sobie za cel zrozumienie i odpowiedź na obecne i przyszłe potrzeby rynku. Przypisy 1 Podrozdział opracowano na podstawie: (Falkowski i Tyszka, 2009, s ; Mazurek-Łopacińska, 2003, s ; Solomon i Rabolt, 2009, s ). 2 Przeprowadzony w okresie lipiec 2008 sierpień 2009 cykl badań, obejmujących badanie ilościowe, badanie jakościowe techniką zogniskowanych wywiadów grupowych oraz eksperyment w miejscu sprzedaży odzieży markowej. Danych niezbędnych do modyfikacji procesu zakupowego dostarczył w głównej mierze eksperyment. Przeprowadzony został w sierpniu 2009 r. w poznańskim sklepie marki Solar, która dąży do realizacji idei szybkiej mody. Badanie składało się z dwóch etapów. W pierwszym etapie eksperymentalna zmiana polegała na dodaniu do marki produktowej Solar submarki Everyday, określającej linię odzieży. Nazwa submarki została wpisana w logotyp. Zmienione logo umieszczone zostało zarówno na wszywce, jak i na metce odzieży. W drugim etapie odzież oznakowana została białymi metkami oraz wszywkami (pozbawionymi wszelkich identyfikatorów marki). Każdy z etapów trwał jeden dzień. Wykorzystana do badania odzież wyeksponowana została na ekspozytorze znajdującym się najbliżej wejścia do sklepu. Autorka badania, podszywając się pod obsługę sklepu, obserwowała zachowanie klientek w sklepie, a następnie zapraszała do udzielenia odpowiedzi na zawarte w kwestionariuszu pytania te kobiety, które oglądały odzież na eksperymentalnym ekspozytorze. W badaniu udział wzięło 45 kobiet. Literatura Falkowski, A. i Tyszka, T. (2009). Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: GWP. Goldsmith, R.E. i Clark, R.A. (2008). An Analysis of factors Affecting Fashion Opinion Leadership and Fashion Opinion Seeking. Journal of Fashion Marketing and Management, 12 (3), Johnson, T. i Attmann, J. (2009). Compulsive Buying in a Product Specific Context: Clothing. Journal of Fashion Marketing and Managemen, 13 (3), Maison, D. i Rudzińska, J. (2009). Przekleństwo dużego wyboru. Marketing & More, (8/9), Mazurek-Łopacińska, K. (2003). Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. Warszawa: PWE. Park, E.J., Kim, E.Y. i Forney, J.C. (2006). A Structural Model of Fashion-Oriented Impulse Buying Behavior. Journal of Fashion Marketing and Management, 10, Sempruch-Krzemińska, K. (2014) Fast fashion przyszłość branży mody? Marketing i Rynek, (2). Solomon, R. i Rabolt, N. (2009). Consumer Behavior in Fashion. New Jersey: Pearson Prentice Hall. 24

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy I. Wstęp Marka wśród pojęć, które odgrywają obecnie rolę w naukach o zarządzaniu, zajmuje pozycję dominującą. Te same czynniki, które

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga 1 e-book stanowi przedmiot praw autorskich icomarch24 S.A. z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000328672. e-book podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Warszawa, czerwiec 2013 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Tomasz Michał Bąk Nr albumu: 224837 Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia w zakresie: Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie

Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie opracowanie powstało w ramach projektu TURYSTYKA SZANSĄ NA DYNAMICZNY ROZWÓJ PODKARPACKIEGO RYNKU

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Jadwiga Dudzińska-Głaz Wyższa Szkoła Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Gazetki reklamowe, jako środek komunikacji marketingowej sieci hipermarketów z konsumentami

Rozdział 5. Gazetki reklamowe, jako środek komunikacji marketingowej sieci hipermarketów z konsumentami Artykuł pochodzi z publikacji: Strategie komunikacji reklamowej z konsumentem, (Red.) A. Kozłowska, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Rozdział 5. Gazetki reklamowe, jako środek komunikacji marketingowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

Pomiar jako środek do doskonalenia

Pomiar jako środek do doskonalenia Projekt Klient w centrum uwagi administracji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomiar jako środek do doskonalenia Poprawa funkcjonowania sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

Poradnik Badaj interaktywnie

Poradnik Badaj interaktywnie Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Wydawca: Autorzy: Bartłomiej Berbeć Karolina Ciećka

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej

Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej 387 dr Paweł Dziekański Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Informacja jako dobro ekonomiczne będące

Bardziej szczegółowo

Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej

Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej Redakcja: Agnieszka Hryniewicka Warszawa 2011 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 79 Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 3 Instytut Obywatelski Warszawa 2011 Publikacja dostępna

Bardziej szczegółowo

Obecnym i przyszłym przedsiębiorcom, którzy codziennie walczą o lepszy byt dla siebie i rodziny, i o lepszy świat.

Obecnym i przyszłym przedsiębiorcom, którzy codziennie walczą o lepszy byt dla siebie i rodziny, i o lepszy świat. Obecnym i przyszłym przedsiębiorcom, którzy codziennie walczą o lepszy byt dla siebie i rodziny, i o lepszy świat. Spis treści 1. Wstęp..................................... 9 2. Przedsiębiorczość co to

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Kwiecień 2013 Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Partner raportu Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo