PODRĘCZNIK INSTALACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODRĘCZNIK INSTALACJI"

Transkrypt

1 PODRĘCZNIK INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT systemu Vario. PRZYGOTOWAŁ DocuSoft Sp. z o. o. ZATWIERDZIŁ DocuSoft Sp. z o. o. WERSJA 3.3 / KLAUZULA Wygląd poszczególnych okien, formatek, ikony, rozmieszczenie oraz dostępność elementów w menu oraz na paskach narzędziowych mogą różnić się w zależności od wersji systemu Vario oraz jego wydania.

2 2 Spis treści 1 Wstęp Organizacja systemu Architektura logiczna Architektura fizyczna Mapa instalacji Wymagania instalacji Model konfiguracji sprzętu i oprogramowania Minimalne wymagania sprzętowe Wymagania niefunkcjonalne dla instalacji systemu Przygotowanie do instalacji Vario.Serwer Vario.Client Baza danych Wymogi wstępne Zakładanie bazy danych Uwierzytelnianie użytkowników Optymalizacja działania bazy danych Baza tempdb Macierze dyskowe Wykonywanie kopii bezpieczeństwa Konfiguracja dostępu do bazy danych Przechowywanie plików poza bazą danych Wstęp FileStream Podstawowe informacje Konfiguracja Uruchomienie FileStream w bazie danych Vario Konfiguracja repozytorium plików Określanie typu plików wprowadzanych do bazy danych Wstęp Konfiguracja Vario.Client... 27

3 3 7.1 Wymogi wstępne Instalacja Konfiguracja Plik konfiguracyjny Vario.Client ConnectionString DB.Config.Filename AllowMultipleInstances AutoUpdate.RefreshRate CurrentUICulture AuthenticationMode DocuSoft.Vario.Broker.Url DocuSoft.Vario.Broker.PingInterval DocuSoft.Vario.DefaultExecutionMode HtmlBodyDefinitionID ReportDefinitionID ExportDefinitionID OutlookScheduleDefinitionID ModifyInGridEXCell ShowPreviewIfMultiselect UseCad UseMsWord UseMSExcel ActivePositionDescription WindowColorProfile ShowItemsOnPages ItemsPerPage FilterOnRetrieve AddDateTimeToReports StartOfWorkingDay EndOfWorkingDay SaveFormsLayouts InheritSourceNameFromResource DaysToLeaveCheckedInFiles SharedWorkFolderForDirectories SharedWorkFolderForFiles SharedWorkFileExtensions ManipulateSharedWorkFolderRights VarioScanning.Rescan.ShowPreviewForTIF SetSharedWorkFolderRightsByCOS PrivateWorkFolderExpression VarioViewerPath CacheLayouts PermissionsRefreshTime ScaningWatchFolderPath AnalizedExtension ScaningCorrespondenceWatchFolderPath AnalizedCorrespondenceExtension DefaultAddressBook DefaultInternalsAddressBook... 38

4 CommandTimeout DeleteRepositoryFilesInBackground DaysLogsAreKept AlwaysCreateLinkedSources ExportedItemCaption MaxLengthOfExportedItemCaption ShowMailbooks OriginsManagement WorkWithMailbridgeClient UseApplicationRole AdorneForms DefaultLicenceKey ShowUnhandledErrorMessage ContinueOnUnhandledError HotFolderFilesImportMask Uzupełnienie konfiguracji współdzielonych katalogów roboczych Uwagi Metody publikacji Udział Sieciowy ClickOnce Dystrybucja Vario za pomocą technologii ClickOnce przy użyciu narzędzia MageUI.exe Tworzenie Manifestu dla aplikacji Tworzenie Manifestu dystrybucji aplikacji Certyfikaty dla systemu Vario Instalacja Konfiguracja wielo-oddziałowa Vario Server Manager Aktualizacja bazy danych Z poziomu aplikacji Vario Uruchamiając aplikację Vario z wymaganą wyższą wersją bazy danych Reindeksacja bazy danych Kopia bazy danych Przywrócenie bazy danych MailService Wymogi wstępne Instalacja Konfiguracja Mailbridge Wymogi wstępne Instalacja... 73

5 Konfiguracja Konfiguracja konta użytkowników Vario Faxbridge Wymogi wstępne Instalacja Konfiguracja Vario.Scanning Wymogi wstępne Instalacja Konfiguracja... 89

6 6 1 Wstęp 1.1 Organizacja systemu Na system Vario składa się kilka aplikacji, które mają na celu zmaksymalizowanie możliwości systemu, przy jednoczesnej możliwości odseparowania pewnych modułów od siebie, ze względów optymalizacyjnych. 4 zasadnicze grupy oprogramowania: 1. Serwer bazodanowy centralna część systemu, która odpowiedzialna jest za przechowywanie danych. Serwer bazodanowy powinna być najbardziej chronioną częścią infrastruktury. Dla serwera bazodanowego zaleca się przygotowanie polityki bezpieczeństwa danych oraz dostępu. Serwer ten powinien znajdować się w fizycznie odizolowanym miejscu, do którego dostęp posiada jedynie autoryzowany personel. 2. Repozytorium plików w zależności od ilości użytkowników oraz charakteru przechowywanych informacji dane plikowe mogą być przechowywane w strukturach bazy danych lub poza nią. Dla serwera hostującego repozytorium zaleca się przygotowanie polityki bezpieczeństwa danych oraz dostępu. Serwer ten powinien znajdować się w fizycznie odizolowanym miejscu, do którego dostęp posiada jedynie autoryzowany personel. 3. Stacje klienckie komputery osobiste i laptopy, na których pracują użytkownicy. 4. Moduły dodatkowe komputery osobiste lub wydzielone serwery, posiadające możliwość łączenia się z zewnętrznymi serwisami/usługami (MailBridge, MailService, FaxBridge, BrokerService). 1.2 Architektura logiczna Granica systemu Vario Linia telefoniczna POP3/SMTP/IMAP FaxBridge TCP/IP TCP/IP MailBridge Serwer pocztowy TCP/IP Uwierzytelnienie AD Serwer Bazodanowy MailService TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP Repozytorium Klient `

7 7 Kontroler Domeny (AD) nie jest wymaganym elementem Systemu w przypadku jego braku proces uwierzytelniania użytkownika może być realizowany przez mechanizmy dostarczane przez serwer bazy danych. Ze względu na wygodę użytkownika zaleca się jednak korzystanie z kontrolera domeny. 1.3 Architektura fizyczna AD MailService MailBridge Repozytorium FaxBridge Internet Firewall ` ` ` Klient Klient Klient Baza Danych Klient Klient Sercem systemu jest serwer bazodanowy, który powinien być odrębną maszyną. Moduły FaxBridge, MailBridge z uwagi na pełnioną funkcję, powinny posiadać dostęp do linii telefonicznej oraz Internetu bądź serwera pocztowego (jeśli takowy znajduje się wewnątrz firmy). Z uwagi na charakter ich pracy, oraz generowane obciążenie, mogą to być maszyny klasy desktop; mogą również koegzystować w ramach jednej maszyny ze sobą lub z istniejącym oprogramowaniem firm trzecich. 1.4 Mapa instalacji W celu ułatwienia instalacji, poniższa mapa prezentuje kolejno kroki, które należy wykonać, aby zainstalować System Vario.

8 8 Serwer Vario Tytuł Stacja kliencka Tytuł Instalacja Vario.MailService Instalacja wymaganego oprogramowania Instalacja wymaganego oprogramowania Konfiguracja Vario.MailService Instalacja SQL Server-a Instalacja aplikacji Vario.Client Instalacja Vario.MailBridge Przypięcie bazy danych Instalacja certyfikatów użytkownika Konfiguracja Vario.MailBridge Konfiguracja kont dostępowych Konfiguracja połączenia do bazy Vario Instalacja Vario.Faxbridge Uruchomienie Vario Konfiguracja Vario.Faxbridge Konfiguracja repozytoriów Publikacja Vario dla pozostałych komputerów

9 9 2 Wymagania instalacji 2.1 Model konfiguracji sprzętu i oprogramowania Fax Serwer System: Wymagane oprogramowanie Windows Vista/7.NET Framework 3.5 SP1 Uruchomiona i poprawnie skonfigurowana usługa faksowania systemu windows (w przypadku Windows Vista i wyższych) Aplikacje stowarzyszone z typami plików wysyłanych przez Fax Serwer Komputer jest członkiem domeny Vario: Fax Serwer FaxBridge.Service Dodatkowe urządzenia FaksModem z opcją Half duplex lub Full duplex podłączony do działającej linii telefonicznej Serwer Vario Serwer Vario System: Wymagane oprogramowanie Windows 2003 Server lub wyższy Microsoft SQL Server 2008 (Collation: Polish_CI_AS).NET Framework 3.5 SP1 Windows Installer 4.5 Power Shell 1.0 Vario.Server Komputer jest członkiem domeny Serwer dystrybucji aplikacji Vario System: Wymagane oprogramowanie Windows 2003 Server lub wyższy.net Framework 3.5 SP1 Vario.Client dystrybucja Aktywna usługa IIS (dla własnego centrum aktualizacji) Stacja skanowania System: Wymagane oprogramowanie Fax Serwer Serwer dystrybucji aplikacji Vario: Mail Serwer System: Wymagane oprogramowanie Windows 2000/XP/2003/Vista/7.Net Framework 3.5 SP1 Internet Explorer 8.0 lub wyższy Komputer jest członkiem domeny Vario.Client Vario: Moduł skanowania Vario.Scanning Dodatkowe urządzenia Modem Stacja skanowania TCP/IP Mail Serwer Windows XP/Vista/7.Net Framework 3.5 SP1 Komputer jest członkiem domeny Vario: Mail Serwer Vario.MailBridge Vario.MailService Skaner dokumentów TWAIN Skaner dokumentów Internet Stacja kliencka System: Wymagane oprogramowanie Windows 2000/XP/2003/Vista/7.Net Framework 3.5 SP1 Internet Explorer 8.0 lub wyższy (opcjonalnie) Komputer jest członkiem domeny Vario.Client Serwer plików Vario Serwer plików Vario System: Wymagane oprogramowanie Windows 2003 Server lub wyższy.net Framework 3.5 SP1 Komputer jest członkiem domeny Stacja kliencka Dla każdego ze składników oprogramowania wymagany najbardziej aktualny pakiet aktualizacji Wszystkie serwery oraz stacje robocze będące członkami domeny, są członkami jednej i tej samej domeny. Kontroler Domeny System: Wymagane oprogramowanie Windows 2003 Server lub wyższy Uruchomiona usługa Microsoft Active Director Przedstawiony powyższy schemat konfiguracji sprzętu i oprogramowania prezentuje model logiczny oraz role poszczególnych serwerów, przy czym role pełnione przez serwery w ramach infrastruktury mogą być łączone. Konfiguracja ta jest wdrażana w rzeczywistym modelu fizycznym, poprzez przypisanie poszczególnych składników konfiguracji określonym serwerom fizycznym o wskazanych parametrach. Wyspecyfikowane składniki konfiguracji są wdrażane zgodnie z zakupionymi licencjami i w ich zakresie.

10 Minimalne wymagania sprzętowe Konfiguracja stacji serwisów Fax/Mail Serwer Sprzęt Procesor Pamięć Dyski twarde Karta sieciowa Wymagania Pentium IV 3,0 GHz 2GB RAM Dla zapewnienia maksymalnej wydajności zaleca się zastosowanie dysków SATA 2x36 GB 100/1000Mb/s Modem Fax modem Class 2.0 CD-ROM/DVD Wymagany Konfiguracja serwera baz danych Sprzęt Procesor Pamięć Dyski twarde Wymagania 2 x Intel Pentium IV 3.0 GHz 8GB RAM Dla zapewnienia maksymalnej wydajność motoru bazy danych zaleca się zastosowanie dysków SCSI HOT SWAP min. 6 dostępnych dysków fizycznych w RAID 5 lub 10 (w zależności od posiadania ilości danych, szybkości przyrostu danych). Zalecana pojemność pojedynczego dysku 1 Karta sieciowa CD-ROM/DVD 100Mb/s (zalecane 1 Gbit/s) Wymagany UWAGA! Szczegółowe zalecenia dotyczące SQL Server 2008 opisane są na stronach Microsoft: (artykuł dotyczy SQL Server 2005, ale informacje w nim zawarte są aktualne dla SQL Server 2008) 1 Pojemność dysku jest uzależniona od ilości przechowywanych danych oraz od ich przyrostu.

11 11 Konfiguracja serwera plików Wymagania dotyczące serwera plików nie zostały podane, ponieważ występuje on jeżeli Klient chce przechowywać dane poza systemem oraz jego parametry dobierane są do indywidualnych potrzeb klienta. Konfiguracja stacji roboczej Sprzęt Procesor Pamięć Dyski twarde Karta sieciowa Wymagania Intel Pentium IV 2,0 GHz lub szybszy 2 GB RAM Minimalna ilość wolnego miejsca: 150MB + dodatkowa objętość wynikająca z zakresu pobranych do opracowania plików 100/1000Mb/s 2.3 Wymagania niefunkcjonalne dla instalacji systemu Wymagania niefunkcjonalne to ograniczenia usług i funkcji systemu. Obejmują ograniczenia czasowe, ograniczenia dotyczące procesu tworzenia, standardy, itp. Wymagania niefunkcjonalne nie dotyczą konkretnych funkcji systemu. Mogą być związane z pojawiającymi się właściwościami systemu, takimi jak niezawodność, czas reakcji na zdarzenie, zajętość pamięci. Mogą definiować ograniczenia systemu takie jak możliwości urządzeń wejścia-wyjścia. Wiele wymagań dotyczy systemu jako całości co oznacza, że nie spełnienie wymagania może uczynić system bezużytecznym. Mogą ograniczać proces tworzenia systemu np. standardy stawiane procesowi tworzenia. Wynikają z potrzeb użytkownika, konieczności współpracy z innymi systemami. Wymaganie (WNF 01) Logowanie się użytkownika do domeny poprzez SSPI Kontekst System Vario Uwagi System wymaga autoryzacji użytkownika w trybie SSPI (Security Support Provider Interface). Autoryzacja dotyczy serwera baz danych, innych serwisów Systemu oraz zasobów (baz danych serwerów wykorzystywanych przez System oraz zasobów zgromadzonych na poziomie katalogów i plików).

12 12 Wymaganie (WNF 02) Poprawnie zainstalowane i skonfigurowane serwery oraz stacje robocze wraz z pełnym Windows Update Kontekst System Vario, Uwagi Aktualizacje muszą być aktualne na dzień instalacji oprogramowania Vario. Wymagane są również opcjonalne aktualizacje dla Microsoft.Net Framework 2.0 Wymaganie (WNF 03) Serwery muszą posiadać wymaganą minimalną wolną przestrzeń dyskową Kontekst System Vario Uwagi Wymagane minimum przestrzeni dyskowych zawarte jest w Minimalnych wymaganiach sprzętowych Wymaganie (WNF 04) Każdy z komputerów pełniący rolę serwerów muszą być widoczne w sieci oraz wymagana jest wzajemna komunikacja pomiędzy nimi oraz pomiędzy nimi a stacjami roboczymi w szczególności wymagana jest komunikacja po protokole TCP/IP. Możliwość odblokowania wymaganych portów w komunikacji sieciowej, wykonanie komendy PING zakończone pozytywnym rezultatem. Kontekst System Vario Uwagi Protokoły: TCP/IP, SMTP (port 25), IMAP4 (port 993 lub 143) Wybrany port z zakresu dla komunikacji Vario i MailBridge z MailService, 1433 do komunikacji z MS SQL Wymaganie (WNF 05) Faks Serwer wyposażony w faksmodem zewnętrzny lub wewnętrzny.

13 13 Kontekst FaxBridge Uwagi Wymaganie (WNF 06) Faks Serwer podłączony do linii telefonicznej. Kontekst FaxBridge Uwagi Wymaganie (WNF 07) Mail Serwer podłączony do sieci internetowej w zakresie komunikacji z serwerem pocztowym lub providerem pocztowym Kontekst MailBridge Uwagi Odblokowane porty wymagane do komunikacji z providerem pocztowym. Protokoły: TCP/IP, SMTP (port 25), IMAP4 (port 993 lub 143) Wybrany port z zakresu dla komunikacji Vario i MailBridge z MailService, 1433 do komunikacji z MS SQL Wymaganie (WNF 08) Dostępne są wersje instalacyjne modułów Vario Kontekst System Vario Uwagi Wymaganie (WNF 09) Użytkownik instalujący poszczególne moduły Vario musi posiadać uprawnienia administratorskie

14 14 Kontekst System Vario Uwagi Wymaganie (WNF 10) Możliwość odblokowania i swobodnego definiowania portów w sieci lokalnej Kontekst System Vario Uwagi Protokoły: TCP/IP, SMTP (port 25), IMAP4 (port 993 lub 143) Wybrany port z zakresu dla komunikacji Vario i MailBridge z MailService, 1433 do komunikacji z MS SQL, Port usługi LDAP Wymaganie (WNF 11) Skanery zgodne ze standardem TWAIN Kontekst Vario.Scanning Uwagi Jeśli dana stacja nie widzi skanera poprzez TWAIN działania instalacyjne nie dotyczą danego urządzenia. Skanery sieciowe nie są obsługiwane. Wymaganie (WNF 12) Na komputerach Faks Serwer system operacyjny Windows Vista lub Windows 7 oraz aplikacje stowarzyszone z obsługiwanymi typami plików Kontekst FaxBridge Uwagi Vario.FaxBridge Service korzysta z modułu faksowego Windows a

15 15 Wymaganie (WNF 13) Uprawnienia środowiskowe dla użytkowników Systemu Kontekst System Vario, serwery, serwisy Uwagi Użytkownik Systemu uwierzytelniony w domenach funkcjonujących w sieci WAN wymaga skonfigurowania dla niego uprawnień w zakresie dostępu do zasobów zarządzanych przez System oraz zasobów, z których System korzysta (serwer baz danych, współpraca z innymi systemami), zapewniającymi wykonywanie uprawnionych funkcji w ramach Systemu. Vario wymaga pełnych uprawnień (tworzenie, odczyt, zapis, modyfikacją, usuwanie) do katalogu VarioFiles oraz VarioLayoutData tworzonych (przez System Vario) w Profilu Użytkownika. Dodatkowo Vario wymaga uprawnień do odczytu dla plików VarioCert.cer i VarioAuth.cer w lokalnym katalogu (umiejscowienie tego katalogu zależne jest od systemu operacyjnego). Dla Repozytorium plików, Vario wymaga pełnych uprawnień (tworzenie, odczyt, zapis, modyfikacja, usuwanie) dla zdefiniowanego użytkownika dostępowego w takiej sytuacji użytkownik nie wymaga uprawnień do Repozytorium. W sytuacji niezdefiniowania użytkownika dostępowego dla Repozytorium, każdy użytkownik potrzebuje pełnych uprawnień do repozytorium.

16 16 3 Przygotowanie do instalacji Przed przystąpieniem do instalacji systemu Vario należy zaktualizować system Windows, instalując najnowsze aktualizacje z witryny Windows Update. Dedykowany instalator Vario zawiera wszystkie niezbędne komponenty, które w przypadku wykrycia braku obecności na danej stacji, są automatycznie instalowane (nie ma konieczności ręcznej instalacji). Dla instalacji manualnej, wymagane jest ręczne zainstalowanie oprogramowania, wymaganego do prawidłowego funkcjonowania systemu Vario. 3.1 Vario.Serwer Instalacja serwera Vario wymaga zainstalowanego oprogramowania Microsoft.NET Framework 3.5 z najnowszym dodatkiem Service Pack (w środowiskach serwerowych Microsoft Windows oprogramowanie to jest włączane jako funkcja systemu). Dodatkowo dla instalacji serwera Vario wymagane jest następujące oprogramowanie: o Instalator Windows 4.5 o Windows PowerShell 1.0 (w środowiskach serwerowych Microsoft Windows oprogramowanie to jest włączane jako funkcja systemu). Wskazane powyżej dodatkowe oprogramowanie w przypadku braku instalacji na danej stacji, należy pobrać z witryny Microsoft Download i samodzielnie zainstalować. Po zaktualizowaniu i zainstalowaniu oprogramowania można przejść do instalacji bazy danych - dla instalacji manualnej. Dedykowany instalator systemu Vario samodzielnie instaluje bazę danych. 3.2 Vario.Client Instalacja aplikacji Vario wymaga zainstalowanego oprogramowania Microsoft.NET Framework 2.0 SP2. Wskazane powyżej dodatkowe oprogramowanie w przypadku braku instalacji na danej stacji, należy pobrać z witryny Microsoft Download i samodzielnie zainstalować. Po zaktualizowaniu i zainstalowaniu oprogramowania można przejść do instalacji aplikacji Vario - dla instalacji manualnej. Dedykowany instalator systemu Vario samodzielnie instaluje aplikację Vario.

17 17 4 Baza danych Dla instalacji za pomocą dedykowanego pakietu instalacyjnego systemu Vario, nie wymaga się ręcznej instalacji SQL Serwera oraz bazy danych. Czynności te wykonywane są automatycznie za pomocą dostępnego instalatora. 4.1 Wymogi wstępne Na wybranym komputerze pełniącym funkcję serwera bazodanowego zainstalowany jest Microsoft SQL 2008 w wybranej wersji; zgodnie z zaleceniami producenta serwera bazy danych. 4.2 Zakładanie bazy danych Baza systemu dostarczana jest w formie odpowiednio przygotowanego i skonfigurowanego backup-u, który należy odtworzyć na docelowym serwerze bazy danych. W tym celu należy bazę danych, znajdującą się w katalogu DataBase dostarczonego nośnika, skopiować na dysk lokalny serwera baz danych, w miejsce przechowywania baz, a następnie: W przypadku Microsoft SQL Server 2008: Uruchomić Microsoft SQL Server Management Studio na docelowym serwerze bazy danych systemu Vario. Zalogować się w kontekście użytkownika, który posiada uprawnienia do odtwarzania bazy danych. Jeśli baza danych nie istnieje (nie została wcześniej odtworzona) użytkownik musi posiadać uprawnienia CREATE DATABASE. Jeśli baza została wcześniej odtworzona, użytkownik musi posiadać uprawnienie RESTORE standardowo dostępne dla członków grup sysadmin oraz dbcreator oraz właściciela bazy (dbo) Wskazać gałąź Databases. Z menu podręcznego wybrać Restore Database. Na zakładce General w sekcji Destination for restore w polu To database: wpisać nazwę bazy (np. Vario). Nazwa bazy danych nie powinna zawierać znaków kropki. W sekcji Source for restore wybrać From device, a następnie klawisz z trzykropkiem ( ). Wybrać Add i wskazać wcześniej skopiowaną bazę, a następnie OK. W sekcji Select the backup sets to restore zaznaczyć odpowiedni backup. Na zakładce Options dla plików bazy (Vario_Data, Vario_Log) wprowadzić (Restore As) istniejące katalogi na lokalnych napędach dla założenia plików bazy. OK kończy proces zakładania bazy.

18 Uwierzytelnianie użytkowników System Vario wspiera dwa mechanizmy uwierzytelniania użytkowników. Uwierzytelnianie z wykorzystaniem mechanizmów Usługi Katalogowej, pozwala użytkownikom na dostęp do Systemu bez konieczności podawania nazwy użytkownika i hasła Vario.Client łączy się z bazą w kontekście użytkownika zalogowanego do stacji roboczej. Mechanizm ten wymaga dodania użytkowników lub grup użytkowników z domeny do odpowiednich ról VarioUsers i VarioAdmins w serwerze bazy danych. Uwierzytelnianie z wykorzystaniem mechanizmów dostarczanych przez serwer bazy danych wymaga podczas logowania użytkownika do Systemu podania loginu oraz hasła. Mechanizm ten wymaga skonfigurowania loginów oraz użytkowników w bazie danych, a następnie przypisanie ich do odpowiednich ról (VarioUsers, VarioAdmins). 4.4 Optymalizacja działania bazy danych W celu poprawy bezpieczeństwa oraz wydajności zaleca się, aby baza danych była rozpartycjonowana na wiele plików, tak aby: plik dziennika bazy danych (LOG) znajdował się na innym dysku fizycznym niż plik bazy danych systemu plik danych bazy danych był podzielony na cztery obszary: o plik danych o plik plików (SOURCES), przy tym plik ten powinien być umieszczony na innym dysku fizycznym od pliku danych o plik relacji (RELATIONS) jeśli istnieje taka możliwość ten plik również powinien być umieszczony na innym dysku fizycznym o plik operacji (OPERATIONS) jeśli istnieje taka możliwość ten plik również powinien być umieszczony na innym dysku fizycznym 4.5 Baza tempdb Baza danych tempdb powinna znajdować się na innym dysku fizycznym od tego, na którym znajdują się pliki danych z pkt Pliki danych oraz logów bazy tempdb należy rozdzielić na dwa osobne dyski fizyczne. Inicjowana objętość pliku danych bazy tempdb powinna być nieznacznie większa od maksymalnej zaobserwowanej w trakcie kilkudniowej pracy w systemie. Przyrost plików bazy powinien być ustawiony na wielkości nie powodujące częstego zwiększania fizycznej objętości pliku. Pliki bazy powinny być ustawione na ograniczoną maksymalną ich wielkość (4 GB) przy czym powinno się przygotować następny plik do wykorzystania dla danego obszaru. Pliki bazy powinny być umieszczone na szybkich dyskach, możliwie z podziałem pliki danego obszaru /1 dysk fizyczny.

19 Macierze dyskowe Z uwagi na duże obciążenie dysków, na których znajdują się pliki bazy danych, zaleca się stosowanie macierzy dyskowych w celu zwiększenia wydajności oraz zabezpieczenia się przed awariami samych dysków. W celu wybrania konfiguracji macierzy dyskowej, proszę zapoznać się z zaleceniami przedstawionymi przez producenta bazy danych (dostępne w pomocy Books On Line) 4.7 Wykonywanie kopii bezpieczeństwa W przypadku Microsoft SQL Server 2008: Uruchomić Microsoft SQL Server Management Studio na docelowym serwerze bazy danych systemu Vario. Uwierzytelnić się na serwerze bazy danych. Do wykonywania kopii bazy uprawnieni są użytkownicy posiadający rolę sysadmin, db_owner lub db_backupoperator Rozwinąć gałąź Databases. Wskazać bazę danych systemu Vario Z menu podręcznego wybrać Tasks\Back Up Na zakładce General w sekcji Destination wybieramy Add Wybieramy przycisk z trzykropkiem ( ) w Destinations on disk File Name Wskazujemy lokalizację, w której powstanie plik backupu bazy danych oraz wprowadzamy nazwę pliku backupu bazy danych w polu File name a następnie OK. Ponownie wybieramy OK. Na zakładce Options w sekcji Reliability zaznaczamy Verify backup when finished OK powoduje wykonanie backupu bazy danych. 4.8 Konfiguracja dostępu do bazy danych Minimalne wymagane uprawnienia dostępu do danych nadawane są użytkownikom poprzez przynależność do odpowiednich, dedykowanych ról użytkowników dla bazy danych, tworzonym automatycznie podczas procesu instalacji Sytemu. Użytkownik aby pracować w systemie musi przynależeć do grupy VarioUser uprawniającej do logowania się do systemu Administrator systemu Vario powinien przynależeć do grupy VarioAdmin, która uprawnia do dostępu do uprawnień administracyjnych sytemu Vario Zaleca się przypisanie do w/w ról użytkowników odpowiednich użytkowników/grup użytkowników domenowych, a jednocześnie ograniczenie pozostałych uprawnień w dostępie do danych.

20 20 5 Przechowywanie plików poza bazą danych 5.1 Wstęp Standardowo pliki użytkowników przechowywane są w bazie danych. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość korzystania z wyszukiwania pełno tekstowego, wadą natomiast jest szybki przyrost rozmiaru bazy danych (np. dla serwera SQL w wersji Express, gdzie rozmiar bazy danych jest limitowany). Istnieje jednak możliwość przechowywania plików poza bazą danych (również dostępna usługa wyszukiwania pełno tekstowego), gdzie pliki zarządzane są przez mechanizmy SQL Server (FileStream) oraz możliwość selektywnego przechowywania plików poza bazą danych, w strukturach plikowych na wskazanym nośniku zewnętrznym (na tej samej maszynie lub dedykowanym serwerze) - repozytorium plików. 5.2 FileStream Podstawowe informacje Znaczna część danych przechowywanych w systemie, takich jak dokumenty, obrazy, pliki wideo znajduje się w bazie danych w postaci binarnej (max rozmiar pliku to 2GB) lub po za bazą (w repozytorium plikowym). Dla repozytorium dane przechowywane po za serwerem bazy danych nie są bezpośrednio kontrolowane przez SQL Server (np. brak kontroli dostępu do plików na poziomie bazy danych). Kolejnym problemem przechowywania plików w repozytorium jest wykonywanie kopii zapasowej bazy danych istnieje konieczność wykonywania dodatkowej kopii plików zgromadzonych w repozytorium, oprócz kopii samej bazy danych. Uruchomienie FileStream rozwiązuje przedstawione powyżej problemy. Obiekty binarne FileStream zapisywane są w systemie plików NTFS, dzięki czemu nie ma ograniczenia na rozmiar pliku (jedynym ograniczeniem jest ilość dostępnego miejsca na dysku twardym), a w dalszym ciągu zarządzane są przez serwer bazy danych. O użyciu FileStream decyduje ilość danych, które należy przechowywać w bazie danych oraz w jaki sposób będą używane. FileStream powinien być użyty w 3 przypadkach: 1. Rozmiar przechowywanego obiektu w bazie danych (średnio) przekracza 1 MB 2. Wymagany jest szybki odczyt danych 3. Warstwa logiki aplikacji w modelu trójwarstwowym (środkowa warstwa) korzysta z dużych obiektów binarnych Dla mniejszych obiektów binarnych przechowywanie ich w bazie danych w większości przypadków poprawia wydajność ich odczytu. UWAGA! Szczegółowe informacje na temat działania, wymagań oraz konfiguracji FileStream w SQL Server 2008 można znaleźć na stronach Microsoft:

21 Konfiguracja Aby uruchomić FileStream na serwerze SQL (w przykładzie SQL Server 2008 R2 Express) należy wykonać następujące czynności: 1. W Menu Start wskaż Wszystkie programy -> Microsoft SQL Server 2008 R2 -> Configuration Tools, a następnie kliknij przycisk SQL Server Configuration Manager. 2. Na liście usług zaznacz SQL Server Services (w lewej części okna). 3. Zaznacz wystąpienie SQL Server, na którym chcesz włączyć FILESTREAM (w prawej części okna). 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy wystąpienie, a następnie kliknij Właściwości. 5. Kliknij zakładkę FILESTREAM. 6. Włącz (zaznacz) Enable FILESTREAM for Transact-SQL access. 7. Włącz (zaznacz) Enable FILESTREAM for file I/O streaming access (jeśli chcesz czytać i zapisywać dane FILESTREAM z systemu Windows). Wprowadź nazwę udziału w systemie Windows w polu Windows share name (można pozostawić wartość bez zmian). 8. Włącz (zaznacz) Allow remote clients to have streaming access to FILESTREAM data (jeśli klient zdalny musi mieć dostęp do danych FILESTREAM przechowywanych w tym udziale) 9. Kliknij Zastosuj oraz OK. 10. Wykonaj restart SQL Servera zaznaczając usługę i wywołując opcję Restart dostępną po wyświetleniu menu podręcznego (prawy przycisk myszy) Uruchomienie FileStream w bazie danych Vario 1. Zaloguj się do instancji SQL Servera za pomocą SQL Server Management Studio (wymagane logowanie Windows Authentication) 2. Rozwiń gałąź Database, zaznacz właściwą bazę danych (np. Vario) i wywołaj opcję New Query. 3. Uwaga: jeśli w komputerze nie ma dysku lokalnego z przydzieloną literą D, wówczas w wykonywanym w kolejnym kroku skrypcie należy zmienić literę dysku na dostępną np. C. Dodatkowo należy utworzyć folder o nazwie Vario na odpowiednim dysku... ALTER DATABASE [' + db_name(0) + N'] ADD FILE ( NAME = N''' + db_name(0) + N'_FileStream'', FILENAME = N''d:\Vario\' + db_name(0) + N'_FileStream'' ) TO FILEGROUP [' + db_name(0) + N'_FileStream].. W nowym oknie (w prawej części ekranu) wklej zawartość skryptu poniżej i wywołaj opcję Execute. EXEC sp_configure 'filestream access level', 2 Go RECONFIGURE go nvarchar(max) = ' ALTER DATABASE [' + db_name(0) + N'] ADD FILEGROUP [' + db_name(0) + N'_FileStream] CONTAINS FILESTREAM '

22 22 exec = ' ALTER DATABASE [' + db_name(0) + N'] ADD FILE ( NAME = N''' + db_name(0) + N'_FileStream'', FILENAME = N''d:\Vario\' + db_name(0) + N'_FileStream'' ) TO FILEGROUP [' + db_name(0) + N'_FileStream] ' exec = ' USE [' + db_name(0) + N'] IF NOT EXISTS (SELECT name FROM sys.filegroups WHERE is_default=1 AND name = N''' + db_name(0) + N'_FileStream'') ALTER DATABASE [' + db_name(0) + N'] MODIFY FILEGROUP [' + db_name(0) + N'_FileStream] DEFAULT IF NOT EXISTS (SELECT name FROM sys.columns WHERE name = N''SystemID'') ALTER TABLE [' + db_name(0) + N'].dbo.Sources ADD SystemID dbo.vt_uniqueidentifier NOT NULL UNIQUE ROWGUIDCOL CONSTRAINT DF_SystemID DEFAULT (newid()) IF NOT EXISTS (SELECT name FROM sys.columns WHERE name = N''Content_Temp'') ALTER TABLE dbo.sources ADD Content_Temp VARBINARY(MAX) FILESTREAM NULL ' exec = 'begin tran update dbo.sources set [Content_Temp]=[Content] EXEC sp_rename ''Sources.Content'', ''ContentOld'', ''COLUMN''; EXEC sp_rename ''Sources.Content_Temp'', ''Content'', ''COLUMN''; ALTER TABLE [dbo].[sources] DROP COLUMN [ContentOld] commit tran' exec Po wykonaniu polecenia SQL zostanie wyświetlona wiadomość (w dolnej części ekranu) włączenie FileStream dla bazy danych o dużej pojemności może potrwać kilka minut. 4. W oknie Object Explorer zaznacz aktywne połączenie z instancją serwera bazy danych i z menu kontekstowego (prawy przycisk myszy) wykonaj opcję Restart 5. Aby zwolnić miejsce w bazie danych po włączeniu FileStream (w czasie eksploatacji systemu) należy zaznaczyć daną bazę danych (w gałęzi Database), i z menu podręcznego wybrać opcję Task->Shrtink->Database i nacisnąć OK. (wykonanie operacji może potrwać kilka minut)

23 Konfiguracja repozytorium plików Z menu Narzędzia wybrać Narzędzia administracyjne, a następnie Administracja systemem. Ustawić kursor na pozycji Lokalizacje. Otworzyć wskazaną pozycję. Podświetlić żądaną lokalizację, zmienić status na Edytowalny i pobrać do opracowania. W oknie Lokalizacje przejść do pozycji Limit w KB podświetlonej lokalizacji i wpisać dopuszczalną pojemność plików (w KB), które mogą być przechowywane w bazie danych. (Pliki o pojemności przekraczającej wprowadzoną wartość nie będą zapisywane do bazy). Z menu podręcznego wybrać Operacje -> Edytuj dyski Logiczne, otworzy się okienko do zarządzania lokalizacją źródeł Label nazwa własna lokalizacji źródeł Path ścieżka do plików (\\serwer\variofiles) IsArchival możliwość stworzenia dysku archiwalnego W przypadku przechowywania plików poza bazą istnieje niebezpieczeństwo, że osoba mająca dostęp do repozytorium będzie mogła odczytać dokumenty, do których nie powinna posiadać dostępu. Aby zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami system Vario pozwala na zdefiniowanie użytkownika dostępowego, który będzie posiadał dostęp do repozytorium. Dane użytkownika ustawia się w tym samym miejscu. Domain nazwa domeny User użytkownik, który będzie miał przypisane pełne uprawnienia (full control) do katalogu, w którym będą przechowywane pliki z Vario. Password hasło użytkownika UWAGA Każdy z zdefiniowanych katalogów repozytoriów musi być udostępniony jako udział sieciowy. Uprawnienia do tego udziału sieciowego w zakresie zapisu zmian i odczytu muszą być przypisane dla zdefiniowanego użytkownika repozytoryjnego. Dla konfiguracji wielooddziałowej, posiadającej kilka repozytoriów plików, każdy użytkownik repozytoryjny musi mieć przypisane wymagane uprawnienia (odczyt oraz zapis) dla wszystkich udziałów sieciowych repozytorium.

24 24 Zapisać zmiany. Zwrócić z opracowania. Zatwierdzić lokalizację Po zdefiniowaniu użytkownika dostępowego zaleca się usunięcie uprawnień wszystkim innym użytkownikom do repozytorium. System Vario podczas dostępu do repozytorium będzie korzystał z kontekstu podanego użytkownika. Jeśli założone zostało Repozytorium plików w trakcie eksploatacji systemu (część plików znajduje się już w bazie danych) wówczas nowe pliki będą zapisywane w Repozytorium. Pliki zapisane do tej pory w bazie danych nie zostaną automatycznie przeniesione do Repozytorium. Aby plik znajdujący się w bazie danych został zapisany w repozytorium, a zarazem usunięty z bazy danych, należy pobrać go do opracowania (musi być w trybie edycyjnym status edytowalny), otworzyć, zamknąć, a następnie zwrócić z opracowania. 5.4 Konfiguracja dni wolnych i dodatkowo roboczych W opcji "edytuj dyski logiczne" jest miejsce na dodatkowe parametry lokalizacji (inne parametr), w których można do konfigurować dni wolne i dodatkowo robocze. (ExtraWorkingDays, ExtraFreeDays) Aby skonfigurować dni należy: Z menu Narzędzia wybrać Narzędzia administracyjne, a następnie Administracja systemem. Ustawić kursor na pozycji Lokalizacje. Otworzyć wskazaną pozycję

25 25 Z menu podręcznego wybrać Operacje -> Edytuj dyski Logiczne, otworzy się okienko do zarządzania lokalizacją źródeł Podać następujące: paramtery ExtraWorkingDays, ExtraFreeDays, wartości w formacie RRRR- MM-DD lub MM-DD oddzielone przecinkami Na liście dni dodatkowo wolnych i dodatkowo pracujących oprócz konkretnych dat można podać dni względem Wielkanocy, aby to wykonać należy je prawidło skonfigurować. Przykład: ( w poniższym PRTSC), gdzie E-2 oznacza Wielki Piątek, E+61 - piątek po Bożym Ciele (każdego roku)

26 26 6 Określanie typu plików wprowadzanych do bazy danych 6.1 Wstęp System daje możliwość określania typu plików wprowadzanych do bazy danych (dla włączonego repozytorium). 6.2 Konfiguracja W celu określenia typu plików wprowadzanych do bazy danych, należy z menu głównego wybrać Narzędzia -> Narzędzia administracyjne -> Administracja systemem. W nowo otwartym oknie przejść do pozycji Lokalizacje. Następnie zaznaczyć lokalizację i z menu podręcznego wybrać Operacje -> Edytuj dyski Logiczne. System wyświetli okno Opcje repozytorium. W dolnej części okna należy wybrać przycisk Nowy. W pole Name wprowadzić wartość alwaysinsidedb (w tym wypadku pliki z danym rozszerzeniem będą zapisywane w bazie) lub alwaysoutsidedb (w tym wypadku pliki z danym rozszerzeniem będą zapisywane poza bazą danych). W pole Value wprowadzić typ pliku, np..pdf, a następnie zapisać wprowadzone zmiany.

27 27 7 Vario.Client 7.1 Wymogi wstępne Do prawidłowego funkcjonowania Vario.Client wymaga zainstalowanego Framework 3.5 SP1 oraz Certyfikatów. Wymagana jest również poprawna instalacja Microsoft SQL Servera wraz z konfiguracją odpowiedniej bazy danych oraz zapewnienie dostępu maszynie, na której pracować ma Vario.Client do maszyny, na której zainstalowany jest Microsoft SQL Server. Komunikacja pomiędzy modułami Vario odbywa się za pomocą protokołu TCP/IP, dodatkowo Vario.Mailbridge korzysta z protokołów SMTP, POP/IMAP4 (na odpowiednich portach zależnych od konfiguracji serwera pocztowego). Komunikacja z bazą danych odbywa się na porcie 1433 (w przypadku standardowej instalacji SQL Server-a). Pozostałe, wykorzystywane porty: wybrany port z zakresu dla komunikacji Vario i MailBridge z MailService. W przypadku korzystania z zewnętrznego repozytorium plików (poza bazą) należy zapewnić działanie usługi udostępnianie plików i drukarek. W przypadku korzystania z zewnętrznego repozytorium (pliki przechowywane poza bazą), dostęp użytkowników do zarządzanego przez System folderu plików pełniącego rolę repozytorium plików realizowany jest w kontekście konfigurowalnego, dedykowanego konta domenowego posiadającego do niego pełne uprawnienia. Zaleca się ograniczenie pozostałym użytkownikom dostępu do w/w folderu. (szczegóły zostały opisane w rozdziale Przechowywanie plików poza bazą danych. Od wersji systemu Vario wprowadzono kompatybilność 32 bitowej wersji systemu Vario z architekturami 64 bitowymi. Na komputerach 64 bitowych Vario widoczne jest jako proces 32 bitowy (oznaczenie procesu " *32 "). Poniżej wskazanej wersji, dla architektury 64 bitowej wymagany jest oddzielny instalator Vario.Client przeznaczony do pracy w środowisku 64 bitowym.

28 Instalacja Po spełnieniu warunków wstępnych, proszę przeprowadzić instalację zgodnie ze wskazówkami na ekranie. 7.3 Konfiguracja W celu poprawnego działania aplikacji, należy ją skonfigurować. Konfiguracji dokonuje się poprzez edycję pliku konfiguracyjnego DocuSoft.Vario.Client.exe.config znajdującego się w katalogu aplikacji. Dokładny opis ustawień pliku konfiguracyjnego został umieszczony w rozdziale Plik konfiguracyjny Vario.Client.

29 29 8 Plik konfiguracyjny Vario.Client Główną sekcją pliku konfiguracyjnego (DocuSoft.Vario.Client.exe.config) jest sekcja <appsettings></appsettings> Wartości ustawione w ramach sekcji appsettings wpływają na działanie aplikacji, dlatego zaleca się, aby zwykli użytkownicy nie posiadali uprawnień do modyfikacji tego pliku w przypadku publikacji aplikacji przez udział sieciowy SharedLogDirector Klucz ten definiuje się na potrzeby zapisu logów z wielu stacji w jednym miejscu. Umożliwia zapis logu we wskazanym katalogu, automatycznie partycjonowanego wg nazwy aplikacji i nazwy użytkownika. Aby log był zapisywany w takim formacie należy w app config w sekcji <appsettings> wprowadzić wpis np.: <add key="sharedlogdirectory" value ="\\Pandora\Public\Log"/> Log ten respektuje ustawienia z sekcji <switches>. Pozostawiono dotychczasową możliwość definiowania log w sekcji <trace><listeners> ConnectionString <add key="varioconnection.connectionstring" value="integrated security=sspi;data source=serverbazydanych;persist security info=false;initial catalog=bazadanych" /> Klucz ten definiuje parametry połączenia aplikacji z bazą danych. Frazy napisane czcionką pogrubioną powinny zostać zastąpione nazwą serwera bazy danych oraz nazwą bazy danych. Domyślnie klucz przyjmuje wartość pustą (w przypadku braku klucza lub wartości niepoprawnej) DB.Config.Filename <add key="db.config.filename" value="vario.client.db.config" /> Wskazanie pliku konfiguracyjnego Vario.Client.DB.config zawierającego wyłącznie informacje o parametrach połączenia do serwera i bazy danych. Jest: odczytywany w przypadku błędnej konfiguracji pliku DocuSoft.Vario.Client.exe.config; niezmienny pomiędzy kolejnymi aktualizacjami Vario.Client; współdzielony pomiędzy wieloma instalacjami Vario.Client na tej samej maszynie; położony w lokalizacji %userprofile%\local Settings\Application Data\DocuSoft dla Windows XP, %userprofile%\appdata\local\docusoft dla Windows 7. Domyślnie klucz przyjmuje wartość pustą (w przypadku braku klucza lub wartości niepoprawnej) AllowMultipleInstances <add key="allowmultipleinstances" value="true" /> Ustawienie wartości True pozwala na wielokrotne uruchomienie systemu Vario. Domyślnie klucz przyjmuje wartość False, przez co nie ma możliwości wielokrotnego uruchomienia systemu Vario.

30 AutoUpdate.RefreshRate <add key="autoupdate.refreshrate" value="4" /> Automatyczne sprawdzenie dostępnych aktualizacji na serwerze bazodanowym DocuSoft Sp. z o. o. Ustawienie wartości na 4 odpowiada interwałowi 4 godzin. Pierwsza próba komunikacji odbywa się po 60 sekundach od uruchomienia aplikacji klienta Vario i w przypadku braku klucza następuje jej zakończenie. Domyślnie klucz przyjmuje wartość 0 (w przypadku braku klucza oraz wartości niepoprawnej, czyli liczby mniejszej od zera lub nie będącej liczbą całkowitą). Dla wartości 0 aktualizacje nie będą sprawdzane. Uwaga: od wersji powyższy klucz jest zintegrowany w systemie i nie jest wymagany CurrentUICulture <add key="currentuiculture" value="pl-pl" /> Pozwala na ustalenie w jakim języku pracować będzie Vario niezależnie od ustawień językowych systemu operacyjnego. Domyślnie klucz przyjmuje wartość pustą (w przypadku braku klucza lub wartości niepoprawnej, spoza listy znanych kultur). Domyślna wartość klucza oznacza język interfejsu aplikacji taki jak ustawiony jest język systemu Windows AuthenticationMode <add key="authentication mode" value="mssql" /> Wpis AuthenticationMode określa tryb logowania: Wartość Opis Auto Logowanie domenowe logowanie automatyczne, nazwa konta i hasło pobierane są z serwera DOMENY. W takim przypadku istnieje konieczność uruchomienia na Windows serwerze usługi ActiveDirectory i skonfigurowanie użytkowników. SSPI Logowanie domenowe jako wskazany użytkownik. Wymaga wprowadzenia domeny, nazwy użytkownika oraz hasła. Dane konto użytkownika musi być skonfigurowane w usłudze ActiveDirectory i mieć dostęp do bazy danych Vario. MSSQL Logowanie SQL-owe logowanie wymagające wpisania nazwy użytkownika i hasła po uruchomieniu. W tym przypadku istnieje konieczność założenia kont w sekcji Security SQL-a. W wszystkich przypadkach Użytkownicy muszą być dopuszczeni do bazy Vario po stronie SQL. Domyślnie klucz przyjmuje wartość Auto (w przypadku braku klucza lub wartości niepoprawnej spoza listy) DocuSoft.Vario.Broker.Url <add key=" DocuSoft.Vario.Broker.Url " value="tcp:// :8981" /> Klucz ten określa adres serwisu Vario Broker w postaci: "protocol://server_address:port" (np. tcp:// :8981).

31 31 Serwis Vario Broker (w tej roli najczęściej występuje MailService) pośredniczy w komunikacji Vario z serwisami (MailService, MailBridge). Domyślnie klucz przyjmuje wartość pustą. Wartość ma być pusta, gdy nie ma zainstalowanych serwisów. Gdy klucz jest zdefiniowany niepoprawnie lub jest pusty, a zainstalowane są serwisy, wówczas nie ma bezpośredniego połączenia Vario z serwisami (jest tylko przez bazę danych, a przetwarzanie zadań przez serwisy odbywa się z opóźnieniem) DocuSoft.Vario.Broker.PingInterval <add key="docusoft.vario.broker.pinginterval" value="60"/> Klucz DocuSoft.Vario.Broker.PingInterval określa, co ile sekund Vario odpytuje serwis Vario Broker o stan serwisów (Mailservice, Mailbridge). Dla wartości mniejszej lub równej zero, brak odpytywania. Domyślnie (gdy nie został zdefiniowany wpis lub gdy wprowadzona wartość nie jest liczbą całkowitą), klucz przyjmuje wartość DocuSoft.Vario.DefaultExecutionMode <add key=" DocuSoft.Vario.DefaultExecutionMode " value="thisthread" /> Klucz ten określa, jak odbywa się wysyłanie korespondencji i dekretów: ThisThread - rozsyłanie odbywa się w Vario (użytkownik musi czekać na zakończenie operacji). BackgroundThread - rozsyłanie odbywa się w Vario (użytkownik może wykonywać inne operacje). OtherProcess - MailService rozsyła korespondencje i dekrety. Wartością domyślną w przypadku braku klucza oraz wprowadzonej niepoprawnej wartości jest opcja ThisThread HtmlBodyDefinitionID <add key="htmlbodydefinitionid" value=" " /> Klucz definicji, z jaką mają być zapisywane treści HTML. W przypadku braku klucza lub wartości mniejszej od zera, ustawiana jest wartość domyślna równa zero. Wówczas załącznik HTML nie powstaje. Wartość inna niż long integer (liczba 8 bajtowa) lub nie będąca numerem ID istniejącej definicji spowoduje błąd w czasie wykonania odpowiedniej operacji ReportDefinitionID <add key="reportdefinitionid" value=" " /> Klucz definicji z jaką mają być zapisywane raporty. Każda wartość inna niż long integer (liczba 8 bajtowa), inna niż ID istniejącej definicji lub brak wpisu spowoduje błąd w czasie wykonania operacji zapisu raportu ExportDefinitionID <add key="exportdefinitionid" value=" " />

32 32 Klucz definicji z jaką będą zapisywane w Vario pliki zaimportowane z systemu Windows, poprzez uruchomienie systemu Vario z parametrem określającym ścieżkę dostępu do plików do zaimportowania (np. "C:\Documents and Settings\kczernik.DOCUSOFT\Pulpit\Vario \DocuSoft.Vario.Client.exe" C:\Import\test.txt). Użytkownik, który uruchamia aplikację z tym parametrem musi posiadać uprawnienia do importu plików dla wskazanej definicji. Wartością domyślną (w przypadku braku klucza lub niepoprawnego numeru istniejącej definicji) jest zero. Wówczas import się nie odbędzie. Dla wartości innej niż long integer (liczba 8 bajtowa) wystąpi błąd podczas wykonywania importu OutlookScheduleDefinitionID <add key="outlookscheduledefinitionid" value=""/> Klucz OutlookScheduleDefinitionID określa ID definicji (np. Terminu) dla pozycji harmonogramu importowanych do Vario z Outlooka (opcja "Synchronizuj z Microsoft Office Outlook"). Dla wprowadzonej niepoprawnej wartości (nieistniejąca definicja lub liczba inna niż long integer (liczb 8 bajtowa)) mogą pojawić się błędy w działaniu systemu ModifyInGridEXCell <add key="modifyingridexcell" value="true"/> Wpis ModifyInGridEXCell określa, czy możliwa jest edycja danych (wartość True / Yes / 1) bezpośrednio w komórkach w widoku tabelarycznym. Domyślnie (dla braku zdefiniowanego wpisu) ustawione jest standardowe zachowanie kontrolki, czyli edycja jest możliwa wartość True. Aby wyłączyć tą funkcję należy wprowadzić wartość False / No / ShowPreviewIfMultiselect <add key="showpreviewifmultiselect" value="true" /> Wartość ShowPreviewIfMultiselect włącza (True) /wyłącza (False) wyświetlanie okienka podglądu treści w przypadku zaznaczenia wielu elementów. Dla braku wpisu lub wprowadzonej niepoprawnej wartości, klucz przyjmuje opcję False UseCad <add key="usecad" value="false" /> Włącza (True / Yes / 1) lub wyłącza (False / No / 0) integrację z aplikacją AutoCad dla plików dwg. Jeśli klucz nie jest wprowadzony lub posiada niepoprawną wartość, wówczas przyjmuje wartość domyślną False UseMsWord <add key="usemsword" value="true" /> Włącza (True / Yes / 1) lub wyłącza (False / No / 0) integrację z aplikacją Microsoft Word dla plików doc i docx. Domyślnie klucz przyjmuje wartość False (w przypadku braku klucza lub wartości niepoprawnej).

33 UseMSExcel <add key="usemsexcel" value="true" /> Włącza (True / Yes / 1) lub wyłącza (False / No / 0) integrację z aplikacją Microsoft Excel dla plików xls i xlsx. Domyślnie klucz przyjmuje wartość False (w przypadku braku klucza lub wartości niepoprawnej) ActivePositionDescription <add key="activepositiondescription" value=""/> Wpis ActivePositionDescription definiuje wyrażenie wyliczające tekst opisujący zaznaczoną pozycję. Teks ten pojawia się w pasku statusu. Dla braku wprowadzonego klucza domyślnie pojawia się standardowy tekst zawierający typ pozycji i nazwę właściciela WindowColorProfile <add key="windowcolorprofile" value=""/> Klucz WindowColorProfile jest stosowany do rozróżnienia ustawienia kolorów w systemie Vario. Gdy na jednym komputerze są uruchomione dwa lub więcej systemy Vario, to na każdym z nich można ustawić dla rozróżnienia inny kolor okien. Ten kolor zapamięta się dla każdego z nich osobno (zależnie od zalogowanego użytkownika). Jeśli jednak wszystkie uruchomione Vario pracują z tym samym zalogowanym użytkownikiem, to każde z nich, aby można je było rozróżniać po kolorach okien (zapamiętywanych po wyjściu z Vario), należy uruchamiać z innym ustawieniem WindowColorProfile. Jako wartość klucza należy wprowadzić dowolną nazwę w celu identyfikacji koloru profilu. Dla braku zdefiniowanego klucza, domyślnie przyjmowana jest wartość pusta brak zdefiniowanego profilu koloru ShowItemsOnPages <add key="showitemsonpages" value="true" /> Włącza (True / Yes / 1) lub wyłącza (False / No / 0) stronicowanie. Przy dużej ilości elementów w folderze, stronicowanie pozwala przeglądać element podobnie jak na stronach internetowych, zamiast w postaci długiej listy danych. Jeśli klucz nie jest wprowadzony lub posiada niepoprawną wartość, wówczas przyjmuje wartość domyślną False ItemsPerPage <add key="itemsperpage" value="50" /> Określa ilość elementów wyświetlanych jednocześnie na stronie (w przypadku włączenia stronicowania). W przypadku braku definicji klucza lub wprowadzenia niepoprawnej liczby, domyślnie stronicowanie ustawiane jest na 30 elementów. Gdy wprowadzona wartość klucza jest mniejsza od zera, to traktowana jest jako liczba zero stronicowanie jest wyłączone FilterOnRetrieve <add key="filteronretrieve" value="true" />

34 34 Włącza (True / Yes / 1) lub wyłącza (False / No / 0) możliwość filtrowania pozycji dla widoku po stronie bazy danych. Klucz ten domyślnie przyjmuje wartość False (w przypadku braku klucza lub wprowadzonej niepopranej wartości klucza) AddDateTimeToReports <add key="adddatetimetoreports" value="true" /> Włącza (True / Yes / 1) lub wyłącza (False / No / 0) automatyczne dodawanie daty utworzenia raportu w treści raportu. Klucz ten domyślnie przyjmuje wartość True (w przypadku braku klucza lub wprowadzonej niepopranej wartości klucza) StartOfWorkingDay <add key="startofworkingday" value=" "/> Wartość StartOfWorkingDay określa godzinę rozpoczęcia dnia roboczego. Użyteczne dla funkcji, gdzie istotna jest znajomość czasu z dokładnością do godzin np. na wykonanie zadania. Podawane w tzw. Tyknięciach, liczonych od początku doby (1 tyknięcie = 100 nanosekund). Domyślnie (dla braku wprowadzonego klucza) przyjmowana jest wartość: (czyli godz. 9:00) EndOfWorkingDay <add key="endofworkingday" value=" "/> Wartość EndOfWorkingDay określa godzinę zakńczenia dnia roboczego. Użyteczne dla funkcji, gdzie istotna jest znajomość czasu z dokładnością do godzin np. na wykonanie zadania. Podawane w tzw. Tyknięciach, liczonych od początku doby (1 tyknięcie = 100 nanosekund). Domyślnie (dla braku wprowadzonego klucza) przyjmowana jest wartość: (czyli godz. 17:00) SaveFormsLayouts <add key="saveformslayouts" value="true" /> Wartość SaveFormsLayouts włącza (True / Yes / 1) lub wyłącza (False / No / 0) automatyczne zapisywanie ustawień okien w zakresie ich rozmiaru i rozmieszczenia. Informacje o sposobie wyświetlania okien (zminimalizowanie, zmaksymalizowanie) nie są zapisywane. Klucz ten domyślnie przyjmuje wartość False (w przypadku braku klucza lub wprowadzonej niepopranej wartości klucza) InheritSourceNameFromResource <add key="inheritsourcenamefromresource" value="true" /> Wpis ten określa czy nazwa domyślnego źródła ma być automatycznie zmieniana na nazwę dokumentu. Włączenie opcji (True / Yes / 1), wyłączenie (False / No / 0). Klucz ten domyślnie przyjmuje wartość False (w przypadku braku klucza lub wprowadzonej niepopranej wartości klucza) DaysToLeaveCheckedInFiles <add key="daystoleavecheckedinfiles" value="14" />

35 35 Wartość klucza określa przez ile dni po zwróceniu z opracowania kopie zwracanych plików mają być przechowywane w podfolderze Scraps folderu roboczego. Domyślnie (dla braku wprowadzonego klucza oraz gdy podana wartość nie jest liczbą całkowita) klucz przyjmuje wartość 14. Wprowadzenie ujemnej wartości jest interpretowane jako liczba zero SharedWorkFolderForDirectories <add key="sharedworkfolderfordirectories" value="\\polaris\variocommonworkdirs" /> Jeśli podano wartość, zawartość każdej pozycji (np. dokumentu w rozumieniu systemu Vario), która jest katalogiem (a nie plikiem w rozumieniu systemu Windows), jest ściągana do podglądu oraz opracowania do folderu roboczego wskazanego w tym kluczu SharedWorkFolderForFiles <add key="sharedworkfolderforfiles" value="\\polaris\variocommonworkfiles" /> Wartość ta definiuje ścieżkę do katalogu, do którego pobierane będą pliki. W celu uruchomienia tej funkcjonalności, należy zdefiniować również w opcji SharedWorfFileExtension listę rozszerzeń plików, które mają być pobieranie do katalogu współdzielonego zamiast do domyślnego, prywatnego katalogu. Funkcjonalność ta pozwala na jednoczesną pracę wielu osób z jednym plikiem. Możliwość taką posiada między innymi program Poseidon for UML oraz niektóre aplikacje z rodziny CAD. Klucz ten domyślnie przyjmuje wartość pustą (w przypadku braku klucza). Wówczas nie ma współdzielonego katalogu roboczego dla plików - używane są prywatne katalogi SharedWorkFileExtensions <add key="sharedworkfileextensions" value="" /> Wartości klucza SharedWorkFileExtension" jest listą rozszerzeń plików dla klucza SharedWorkFolderForFiles, rozdzielonych średnikami. Klucz ten domyślnie przyjmuje wartość pustą (w przypadku braku klucza). W tej sytuacji żaden plik nie jest otwierany we współdzielonym katalogu roboczym - wszystkie w prywatnych katalogach ManipulateSharedWorkFolderRights <add key="manipulatesharedworkfolderrights" value="true" /> Dla wartości False / No / 0, Vario nie steruje uprawnieniami do plików i katalogów pobranych do lokalizacji współdzielonej, w przeciwnym wypadku (wartość True / Yes / 1) system Vario steruje tymi uprawnieniami. Klucz domyślnie przyjmuje wartość True (w przypadku braku klucza lub wprowadzonej niepopranej wartośći) VarioScanning.Rescan.ShowPreviewForTIF Dla ustawienia False, Vario nie generuje podglądu dla plików *.tif podczas operacji reskanowania dokumentu (generowanie podglądu dla dużych plików powoduje znaczne obciążenie Systemu). Domyślnie (dla braku wprowadzonego klucza) przyjmowana jest wartość False. Wartość inna niż True/False/liczba całkowita może spowodować błędy w czasie pracy systemu.

36 SetSharedWorkFolderRightsByCOS <add key="setsharedworkfolderrightsbycos" value="false" /> O ile klucz "ManipulateSharedWorkFolderRights" ma wartość True, plik lub katalog ściągnięty do współdzielonego katalogu roboczego, dostaje uprawnienia do zapisu: - dla ustawienia True / Yes / 1, gdy pozycja jest pobrana do opracowania, - dla ustawienia False / No / 0, gdy użytkownik ma uprawnienia do zapisu pozycji (bez względu na status pobrania do opracowania). Domyślnie klucz przyjmuje wartość False (w przypadku braku klucza lub wprowadzonej niepoprawnej wartości) PrivateWorkFolderExpression <add key=" PrivateWorkFolderExpression" value=""c:\temp\varioworkfiles"" /> Klucz definiuje ścieżkę do prywatnego katalogu roboczego przeznaczonego do przechowywania plików przez Vario (używanego zamiast "Vario Files). Ścieżka może być zapisana bezpośrednio lub w postaci wyrażenia, np. System.IO.Path.Combine(System.Environment.GetFolderPath(System.Environment.SpecialFolder.Ap plicationdata), "Vario Files") Domyślnie klucz przyjmuje wartość pustą (w przypadku braku zdefiniowanego wpisu). Wówczas używany jest standardowy katalog roboczy VarioFiles VarioViewerPath <add key="varioviewerpath" value="c:\program Files\DocuSoft\Vario\Viewer" /> Gdy aplikacja Vario jest publikowana przez ClickOnce w kluczu "VarioViewerPath" należy wpisać ścieżkę do katalogu Viewer znajdującego się w folderze z którego publikowana jest aplikacja. Domyślnie klucz przyjmuje wartość pustą CacheLayouts <add key="cachelayouts" value="false" /> Wartość CacheLayouts włącza (True / Yes / 1) lub wyłącza (False / No / 0) zapisywanie widoków w pamięci podręcznej. W przypadku braku klucza lub dla wprowadzonej niepoprawnej wartości, klucz domyślnie przyjmuje wartość True ColorizeCardViews <add key="colorizecardviews" value=" True " /> Dla ustawienia False, formularze będą kolorowane wg głównego schematu aplikacji,dla ustawienia True formularze nie będą kolorowane wg głównego schematu aplikacji, tylko będą miały takie kolory jak zapisane w widoku.

37 DisplayCategoryCodeInCategoriesField <add key="displaycategorycodeincategoriesfield" value="true" /> Standardowo pole 'Kategorie' wyświetla kategorie poprzez nazwę kategorii. Dla oznaczania kategoriami zgodnymi np. z systemami kategoryzacji systemów ERP wskazane jest bardziej aby pole wyświetlało przypisane kategorie poprzez kod kategorii. Został wprowadzony parametr pliku konfiguracyjnego DisplayCategoryCodeInCategoriesField który przy wartości 'True' skutkuje wyświetlaniem w polu kategorii przypisanych kategorii poprzez ich kod a nie nazwę PermissionsRefreshTime <add key="permissionsrefreshtime" value="60" /> Wartość PermissionsRefreshTime określa czas w sekundach po którym odświeżane są uprawnienia. Domyślnie (dla braku klucza lub wprowadzonej pustej wartości) klucz przyjmuje wartość 5. Wprowadzenie liczby ujemnej jest interpretowane jako wartość zero. Podanie wartości innej niż liczba całkowita może spowodować niestabilność systemu ScaningWatchFolderPath <add key="scaningwatchfolderpath" value="c:\zasobnikvario"/> Wartość klucza ScaningWatchFolderPath określa folder, z którego będą automatycznie importowane nowe pliki do zasobnika systemu Vario. Automatyczny import uaktywnia się po wejściu do zasobnika (deaktywuje się po wyjściu). Dla braku zdefiniowanego klucza import jest nieaktywny AnalizedExtension <add key="analizedextension" value=""/> Wartość klucza AnalizedExtension jest maską dla rozszerzeń plików (np. "*.pdf"), które będą importowane do zasobnika z folderu wskazanego wpisem ScaningWatchFolderPath. Dla braku zdefiniowanego kluicza, folder ScaningWatchFolderPath nie będzie obserwowany. Jeśli wprowadzono wartość pustą wówczas wszystkie pliki z folderu będą importowane ScaningCorrespondenceWatchFolderPath <add key="scaningcorrespondencewatchfolderpath" value="c:\tempscans"/> Wartość ScaningCorrespondenceWatchFolderPath określa lokalizację folderu do którego skanowane są pliki, które stają się załącznikami rejestrowanej korespondencji w Pulpicie operatora kancelaryjnego. Uwaga: od wersji klucz ten przestaje działać w związku z ujednoliceniem mechanizmu Folderów monitorowanych, definiowanych w interfejsie systemu Vario

38 AnalizedCorrespondenceExtension <add key="analizedcorrespondenceextension" value="*.tif *.tiff *.jpeg *.jpg *.pdf"/> Wartość AnalizedCorrespondenceExtension określa rozszerzenia plików oddzielone kreskami pionowymi, które będą analizowane jako załączniki rejestrowanej korespondencji poprzez folder nadzorowany zdefiniowany w kluczu ScaningCorrespondenceWatchFolderPath. Uwaga: od wersji klucz ten przestaje działać w związku z ujednoliceniem mechanizmu Folderów monitorowanych, definiowanych w interfejsie systemu Vario DefaultAddressBook <add key="defaultaddressbook" value="users"/> Wartość DefaultAddressBook definiuje fragment książki adresowej, który otworzy się domyślnie podczas adresowania. Możliwe wartości do wprowadzenia: Users; Groups; Sites; Persons; Companies; Superior; Superiors; AddressGroups; Roles; Positions. Dla braku zdefiniowanego klucza będzie otwierał się ostatnio używany fragment książki adresowej. Jeśli wprowadzona wartość jest z po za listy, wówczas otworzy się cała książka adresowa DefaultInternalsAddressBook <add key="defaultinternalsaddressbook" value="caddressgroups"/> Wartość DefaultInternalsAddressBook określa fragment książki adresowej, który otworzy się podczas adresowania na adresatów wewnętrznych, np. podczas dekretowania. Możliwe do wprowadzenia wartości: CUsers:B0; CGroups:B0; CSites; CAddressGroups. Dla braku zdefiniowanego klucza będzie otwierał się ostatnio używany fragment książki adresowej. Jeśli wprowadzona wartość jest z po za listy, wówczas otworzy się cała książka adresowa CommandTimeout <add key="commandtimeout" value="0" /> Wartość klucza CommandTimeout umożliwia zdefiniowanie limitu czasu (liczonego w sekundach), na wykonanie operacji na bazie danych. Ustawiając wartość 0 klient czeka cały czas na odpowiedz z serwera (brak limitu). Wartość -1 oznacza pozostawienie domyślnego limitu dla każdej operacji (zwykle 30 sekund). Domyślnie (jeśli klucz nie jest zdefiniowany lub wprowadzona wartość nie jest liczbą całkowitą) lub jest liczbą ujemną) klucz przyjmuje wartość DeleteRepositoryFilesInBackground <add key="deleterepositoryfilesinbackground" value="false" /> Gdy wartość ustawiona jest na True / Yes / 1 po operacjach dostępnych w koszu Usuń lub Opróżnij kosz obiekty usuwane są z kosza i repozytorium. Gdy wartość ustawiona jest na False / No / 0 obiekty usuwane są tylko z kosza. Klucz ten domyślnie przyjmuje wartość True (w przypadku braku klucza lub wprowadzonej niepopranej wartości klucza).

39 DaysLogsAreKept <add key="dayslogsarekept" value="30"/> Wartość klucza DaysLogsAreKept determinuje, ile dni po utworzeniu są przechowywane na dysku archiwalne pliki trace a (dotyczy plików utworzonych dzięki wpisowi "textlistener" w sekcji <listeners> <system.diagnostics>). Domyślnie (dla braku wpisu, gdy wpis nie jest liczbą całkowitą lub gdy wartość jest mniejsza od zera) klucz przyjmuje wartość AlwaysCreateLinkedSources <add key="alwayscreatelinkedsources" value="false"/> Gdy wartość klucza ustawiona jest na False / No / 0 to w momencie importowania pliku z odnośnikami system sprawdza, czy dany odnośnik nie istnieje już w systemie (rozpoznawany jest po docelowej ścieżce oraz czy nie jest w koszu), jeśli istnieje to nie tworzy kopi tylko podpina istniejący w Vario. Gdy wartość ustawiona jest na True / Yes / 1 system za każdym razem tworzy nowy dokument. Domyślnie (w przypadku braku klucza lub wprowadzenia niepoprawnej wartości) klucz przyjmuje wartość False ExportedItemCaption <add key="exporteditemcaption" value="item('caption').valueastext + ' ('.valueastext + ')'"/> +Item('Symbol') Wartość klucza ExportedItemCaption określa sposób generowania nazw plików/katalogów eksportowanych z systemu Vario. Podana powyżej wartość klucza powoduje tworzenie nazwy eksportowanego pliku/katalogu składającej się z atrybutu Caption oraz Symbol. Domyślnie obiekty po wyeksportowaniu z Vario mają taką samą nazwę jak w systemie Vario MaxLengthOfExportedItemCaption <add key="maxlengthofexporteditemcaption" value="247"/> Wartość klucza MaxLengthOfExportedItemCaption określa maksymalną długość nazw plików/katalogów eksportowanych z systemu Vario. Wartością domyślną, a jednocześnie maksymalną jest 247 znaków. Jednocześnie długość całej ścieżki nie może przekroczyć 259 znaków ShowMailbooks <add key="showmailbooks" value="true" /> Wartość klucza ShowMailbooks określa, czy systemowe dzienniki korespondencji mają być włączone. Domyślnie dzienniki te są wyłączone. Wpisanie wartości True powoduje włączenie systemowych dzienników korespondencji OriginsManagement <add key="originsmanagement" value="true" />

40 40 Wartość klucza OriginsManagement określa możliwość zarządzania lokalizacją oryginałów. Domyślnie wyłączone jest zarządzanie lokalizacją oryginałów. Funkcjonalność ta może być włączona poprzez wprowadzenie wartości True w tym kluczu WorkWithMailbridgeClient <add key="workwithmailbridgeclient" value="0" /> Wartość klucza WorkWithMailbridgeClient decyduje o tym, czy system Vario ma dodatkowo pełnić rolę klienta pocztowego (zamiast modułu Mailbridge). Wpisanie wartości 0 powoduje, że Vario nie pracuje jako klient pocztowy (jest to wartość domyślna). Aby system dodatkowo pełnił rolę klienta pocztowego należy wpisać wartość 1. Klucz nie jest obsługiwany przez system Vario od wersji aktualnie w konfiguracji konta w aplikacji Vario definiuje się tryb pracy (Mailbridge\Lokalnie\Mieszany) UseApplicationRole <add key="useapplicationrole" value=""/> Klucz UseApplicationRole wprowadza możliwość udostępniania dostępu do bazy danych (procedur) w kontekście roli aplikacji. Rola ta konfigurowana jest na etapie wdrożenia aplikacji. Domyślnie (dla braku zdefiniowanego klucza) dostęp do bazy danych odbywa się w kontekście danego użytkownika AdorneForms <add key="adorneforms" value="true" /> Klucz AdorneForms służy do włączenia (wartość True)/wyłączenia(wartość False) Adornera (komponentu odpowiedzialnego za poprawę wyglądu paska górnego okien w systemie Vario). Domyślne (w przypadku braku lub wprowadzenia niepoprawnej wartości) klucz przyjmuje wartość True DefaultLicenceKey <add key="defaultlicencekey" value=""/> Wartość klucza DefaultLicenceKey definiuje domyślny klucz licencyjny, podpowiadany w oknie menadżera licencji. W przypadku braku zdefiniowanego klucza, wartość nie jest podpowiadana. Kolejną istotną częścią pliku konfiguracyjnego Vario jest sekcja <system.diagnostics></system.diagnostics>, a zwłaszcza podsekcja <switches></switches>. Zawiera ona klucze odpowiedzialne za tworzenie logów, raportowanie i wyświetlanie potencjalnych błędów ShowUnhandledErrorMessage <add name="showunhandlederrormessage" value="0" />

41 41 Wartość klucza ShowUnhandledErrorMessage decyduje, czy w przypadku wystąpienia komunikatu nieobsłużonego błędu powinien się on wyświetlić użytkownikowi systemu. Wartość klucza 0 wyłącza wyświetlanie tego typu komunikatów, wartość 1 włącza ContinueOnUnhandledError <add name="continueonunhandlederror" value="1" /> Wartość klucza ContinueOnUnhandledError decyduje, czy dla wyłączonych komunikatów nieobsłużonych błędów, po zaistnieniu takiego zdarzenia, aplikacja ma kontynuować pracę. Wpisanie wartości 1 powoduje kontynuowanie pracy w systemie, zaś wpisanie wartości 0 spowoduje zamknięcie aplikacji (w przypadku zaistnienia nieobsłużonego błędu) HotFolderFilesImportMask <add key="hotfolderfilesimportmask" value="[symbol]_[definitionverkey]_[definitionverkey]_[filename].[extension]"/> Wartość klucza określa, według jakich parametrów analizowane są dane podczas importu korespondencji poprzez folder nadzorowany w Pulpicie operatora kancelaryjnego. Dotychczas Vario interpretowało sztywny format składni pliku dla automatyzacji importu tj. plik musiał być skonstruowany w masce [DefinitionVerKey]_[DefinitionVerKey]_[Filename].[Extension], gdzie pierwsza definicja dotyczyła korespondencji, a druga załącznika. Dodatkowo pojawiła się nowa możliwość wprowadzania w masce kluczy(identyfikatorów) pól w ich nazwach stosowanych w konstrukcji wyliczeń (Expressions). W przykładzie powyżej wykorzystano pole [Symbol]. Daje to możliwość np. rozpoznawania danych i umieszczania ich w nazwie pliku, następnie automatycznego ich umieszczania w polach korespondencji. W przypadku braku obecności maski w pliku konfiguracyjnym system działa jak dotychczas AddMD5Signature <add key="addmd5signature" value="true"/> Klucz AddMD5Signature służy do zapisywania (wartość True)/nie zapisywania (wartość False) sygnatury MD5 w pliku LOG. W przypadku braku lub wprowadzenia niepoprawnej wartości klucz przyjmuje wartość False. UWAGA Wielkość wprowadzanych znaków w parametrach kluczy konfiguracyjnych może mieć znaczenie, dlatego ważne jest stosowanie się do niniejszej instrukcji. 8.2 Uzupełnienie konfiguracji współdzielonych katalogów roboczych Następstwem konfiguracji współdzielonych katalogów roboczych powinna być odpowiednia konfiguracja uprawnień tych katalogów z poziomu systemu Windows. Dla klucza "ManipulateSharedWorkFolderRights" z wartością False:

42 42 wszystkie robocze foldery współdzielone (patrz. pkt ) mają być ogólnie dostępne.(uprawnienie "full control" bez "take ownership" i "change permissions" dla wszystkich, ewentualnie tylko dla grupy/grup użytkowników pracujących w Vario). Dla klucza "ManipulateSharedWorkFolderRights" o wartości True: Użytkownik dostępowy repozytorium (skonfigurowany dla dysku logicznego repozytorium, patrz pkt. 5.2) powinien mieć uprawnienia "full control" do wszystkich folderów. Pozostali użytkownicy: o Katalog SharedWorkFolderForDirectories bez dodatkowych uprawnień o Katalog SharedWorkFolderForDirectories\Scraps Wszyscy (użytkownicy Vario): - "read attributes" - "read extended attributes" - "create files / write data" - "create folders / append data" - "write attributes" - "write extended attributes" - "delete subfolders and files" Katalog SharedWorkFolderForFiles o Wszyscy (użytkownicy Vario): "full control" bez "take ownership" i "change permissions" o Katalog SharedWorkFolderForFiles\Scraps Wszyscy (użytkownicy Vario): - "read attributes" - "read extended attributes" - "create files / write data" - "create folders / append data" - "write attributes" - "write extended attributes" - "delete subfolders and files"

43 Uwagi Podfoldery Scraps powinny być założone i skonfigurowane, bez względu na ustawienie "DaysToLeaveCheckedInFiles" (patrz pkt ). Manipulowanie uprawnieniami w folderze "SharedWorkFolderForFiles" nie będzie działać poprawnie, jeśli będzie kilku różnych użytkowników dostępowych do repozytorium. W przypadku folderu "SharedWorkFolderForDirectories" wystarczy nadać odpowiednie uprawnienia ("full control") wszystkim tym użytkownikom. Manipulowanie uprawnieniami w folderze "SharedWorkFolderForFiles" nie będzie działać poprawnie podczas pracy z aplikacją AutoCAD, która podczas zapisu tworzy nowy plik (tymczasowo.bak) z uprawnieniami niezarządzanymi przez Vario, i być może z innymi aplikacjami, które działają podobnie. 8.4 Metody publikacji Oprócz standardowej metody instalacji, aplikacja Vario może być publikowana za pomocą mechanizmu ClickOnce, lub udostępniana przez udział sieciowy użytkownikom Udział Sieciowy Mechanizmy wbudowane w.net Framework pozwalają uruchamiać aplikacje z udziału sieciowego. Dzięki temu, instalując Vario.Client na jednej stacji i udostępniając ten katalog w sieci, wszyscy użytkownicy posiadający dostęp do folderu udostępnionego mogą uruchomić aplikację. Zaletą tego rozwiązania jest jedno centralne miejsce, w którym się znajduje aplikacja administrator nie musi ręcznie instalować aplikacji na każdej stacji roboczej. Niedogodnością rozwiązania jest natomiast potrzeba skonfigurowania każdej stacji roboczej przed rozpoczęciem korzystania z tego mechanizmu. Aby Vario mogło poprawnie pracować należy uruchomić na każdej stacji klienckiej następujące skrypt: cd "%windir%\microsoft.net\framework\v " caspol -addgroup All_Code -zone Intranet FullTrust -name "Vario" pause Skrypt ten powoduje dodanie do lokalnych uprawnień.net Framework-a do wykonywania każdego kodu pochodzącego z intranetu. Więcej na temat narzędzia caspol można znaleźć na stronie producenta: ClickOnce Mechanizm ClickOnce pozwala na centralne publikowanie kolejnych wersji aplikacji (co zwalnia administratora z ręcznej instalacji aplikacji na każdej maszynie klienckiej). Publikacja tym mechanizmem nie wymaga dodatkowych czynności konfiguracyjnych poza tymi, których wymaga sama aplikacja Vario. Podczas przygotowywania publikacji można określić, czy aplikacja ma być instalowana lokalnie czy nie. Do instalacji lokalnej nie są wymagane uprawnienia administratorskie.

44 44 Sposób dystrybucji przy pomocy technologii ClickOnce został szczegółowo opisany w następnym rozdziale.

45 45 9 Dystrybucja Vario za pomocą technologii ClickOnce przy użyciu narzędzia MageUI.exe 9.1 Tworzenie Manifestu dla aplikacji. Należy stworzyć Katalog (np. Vario.Dystrybucja) który będzie przechowywał katalogi z plikami wersji aplikacji (np , , itd.). Do katalogu z numerem wersji wgrywamy zainstalowaną aplikację. 1. Katalog Vario.Dystrybucja musi zostać udostępniony tak, aby użytkownicy mieli do niego prawa odczytu. 2. Uruchamiamy aplikację MageUI.exe. 3. Klikamy Create a new application manifest. 4. Uzupełniamy zakładkę Name: Name nazwa aplikacji (nazwa pliku manifestu; powinien to być jeden ciąg znaków) Verison wersja aplikacji (np ) Część Advanced: Processor wybieramy x86 Culture Polski (Polska)

46 46 5. Zakładka Files: Wybieramy Katalog w którym umieściliśmy pliki danego wydania i naciskamy Populate Usuwamy dwa wczytane pliki (Microsoft.VC90.CRT.manifest oraz msvcm90.dll): Można także ustawić File Type dla wpisu Vario.ico na Icon File - plik ikony.

47 47 6. Zakładka Permissions Required. Typ uprawnień ustawimy na FullTrust

48 48 7. Zapisujemy stworzony manifest do katalogu, gdzie umieściliśmy pliki wydania

49 49 Do zapisania Manifestu potrzebny jest plik.pfx (certyfikat). Należy go wskazać po wybraniu trzech kropek. Do prawidłowej dystrybucji Vario wymagane jest podpisanie pliku manifestu certyfikatem. 9.2 Tworzenie Manifestu dystrybucji aplikacji 1. Klikamy Create a new deployment manifest

50 50 2. Uzupełniamy zakładkę Name Name nazwa aplikacji (nazwa pliku manifestu; powinien to być jeden ciąg znaków) Verison wersja aplikacji (np ) Część Advanced: Processor wybieramy x86 Culture Polski (Polska)

51 51 3. Zakładka Description Publisher dystrybutor Vario Product nazwa aplikacji (będzie ona wyświetlana w Dodaj/Usuń programy) Support Location - (np. adres strony WWW)

52 52 4. Deployment Option Podajemy adres udziału sieciowego w postaci //nazwa_serwera/katalog_główny/nazwa_produktu.application (np. //polaris/vario 3.3 Dev/Vario 3.3 (Dev).application) Automatically run application after installing wymusza automatyczny start aplikacji po zaktualizowaniu się sytemu

53 53 5. Update options ustawienia sprawdzania aplikacji z nowym wydaniem (update) Domyślne ustawienie, aby aplikacja aktualizowała się co każde włączenie aplikacji: - This application should check for updates - Before the applications starts Dodatkowe ustawienia aktualizacji Update check frequency (dla ustawionej opcji After the applications starts): Pozwala na ustawienie jednego z wielu oferowanych ustawień przez MageUI Np.: Zaznaczamy pozycje Check every, mamy do wyboru zakres cyfr które określają częstotliwość zapytania o aktualizacje zgodnie z ustawionym parametrem godzina, dzień, tydzień. Specify a minimum required version for this application Minimalna wymagana wersja dla publikowanej aplikacji

54 54 6. Application References W tym miejscu wskazujemy na manifest aplikacji zrobiony podczas pierwszego krok - Tworzenie Manifestu dla aplikacji.

55 55 7. Zapisujemy manifest dystrybucji aplikacji w katalogu stworzonym na początku (Vario.Dystrybucja) Podczas zapisywania trzeba wskazać plik certyfikatu i zapisać.

56 56 Do prawidłowej dystrybucji Vario wymagane jest podpisanie pliku manifestu certyfikatem. Po pomyślnym przygotowaniu publikacji, należy jedynie powiadomić użytkowników o miejscu, w którym publikacja jest dostępna. Otwarcie pliku DocuSoft.Vario.Client.application (lub o innej nazwie, nadanej podczas przygotowywania publikacji) spowoduje zainstalowanie aplikacji na komputerze lokalnym. Do wykonania instalacji nie są wymagane uprawnienia administratora.

57 57 10 Certyfikaty dla systemu Vario 10.1 Instalacja Warunkiem koniecznym do uruchomienia systemu Vario jest posiadanie certyfikatu poświadczającego prawa do korzystania z oprogramowania. Dla instalacji manualnej (bez dedykowanego pakietu instalacyjnego) przekazane przez Dostawcę oprogramowania certyfikaty (pliki VarioAuth.cer oraz VarioCert.cer) należy skopiować do ścieżki: %ALLUSERSPROFILE%\Dane aplikacji\docusoft\vario W przypadku Windows 2000 Professional oraz Windows XP jest to ścieżka na dysku systemowym: C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\docusoft\vario W systemach Windows Vista, Windows Server 2008 oraz Windows 7 C:\ProgramData\DocuSoft\Vario Czynność tą należy wykonać dla każdej stacji, gdzie będzie instalowana aplikacja Vario. UWAGA! Aby certyfikaty nie straciły ważności, postać daty w systemie operacyjnym musi być w formie daty długiej (rok w postaci czterocyfrowej). Aby to ustawić uruchamiamy Start -> Ustawienia -> Panel sterowania -> Opcje regionalne i językowe.

58 58 11 Konfiguracja wielo-oddziałowa Oddział Oddział Centrala Oddział Oddział System Vario został od podstaw zaprojektowany z myślą o pracy wielo-oddziałowej. W celu odzwierciedlenia rozproszonych struktur firmy lub odseparowanych od siebie departamentów, należy skorzystać z mechanizmu site-ów. Dzięki temu mechanizmowi można zachować jedną centralną bazę danych wraz z odzwierciedleniem geograficznej struktury firmy. Każdy oddział/departament posiada własny site (lokalizację), a każdy site posiada własne repozytorium (jeżeli pliki przechowywane są po za bazą). Mechanizm lokalizacji wiąże się właścicielstwem obiektów przechowywanych w Vario. Lokalizacja właścicielska (OwnerSiteID) : lokalizacja która posiada wyłączność do edycji pozycji. Wartość początkowa ustalana jest w momencie tworzenia pozycji na podstawie użytkownika wykonującego operację. OwnerSiteID ustalany jest automatycznie i wynika z mechanizmów związanych z operacjami edycji plików. Użytkownik nie ma bezpośredniego wpływu na ustalenie lokalizacji pliku. Lokalizacja właścicielska jest rozdzielna względem właścicielstwa pozycji, tzn. zmiana właściciela pozycji nie pociąga za sobą zmiany lokalizacji właścicielskiej i odwrotnie.

59 59 Baza danych Site 1 Repozytorium Repozytorium \\fileserver_1 Każdy site posiada własne repozytorium plików. Dzięki temu, że repozytoria mogą znajdować się na różnych udziałach sieciowych (różnych serwerach), odpowiedni site może przechowywać pliki n repozytorium fiziycznie ulokowanym w oddziale zamiejscowym Site 2 \\fileserver_2 Repozytorium Site 2 Site-y zdefiniowane w bazie danych \\fileserver_3 W przypadku pracy wielo-oddziałowej zaleca się, aby serwer plików był umieszczony fizycznie w tej samej lokalizacji geograficznej, co użytkownicy, w celu zapewnienia maksymalnego komfortu pracy oraz zminimalizowanie obciążenia łączy pomiędzy oddziałami. Site-y można definiować wybierając z menu Narzędzia -> Narzędzia administracyjne -> Administracja systemem. Wybierając następnie Lokalizacje, administrator Vario może dodawać nowe Lokalizacje - site-y.

60 60 Każda lokalizacja posiada swój własny pulpit organizacji, w sytuacji gdy chcemy, aby kilka lokalizacji miało wspólny pulpit organizacji, wówczas należy dla każdej takiej lokalizacji ustawić lokalizację nadrzędną. Ustawienie lokalizacji nadrzędnej powoduje, że site-y podrzędne wyświetlają jeden wspólny pulpit organizacji. Użytkowników należy przypisać do odpowiednich lokalizacji w sekcji użytkownicy. Model pobierania plików z site-u innego niż własny Site 1 Site 2 File server 1 File server 2 Klient 1A Klient 1B Klient 2A Klient 2B W przypadku otwierania/edycji plików, które znajdują się na innych site-ach niż własny, pliki znajdują się w innych lokalizacjach, niż własna, np. inny oddział otwarcie pliku wiąże się z koniecznością pobrania takiego pliku. W celu lepszego wykorzystania dostępnego pasma, każdy pobierany plik ściągany najpierw jest do własnego site-a. Skutkuje to tym, że gdy Klient 1A próbuje otworzyć plik z Site 2 (fizycznie znajdujący się na File Server 2) plik zostaje zapisany w File server 1. Gdy proces pobierania zostanie zakończony, Klient 1A może otworzyć plik (zostaje on pobrany z lokalnego file servera). Gdy chwilę później Klient 1B próbuje otworzyć ten sam plik, zostaje on otwarty od razu z File Server 1, bez zbędnego oczekiwania na pobranie z File Server 2. To samo tyczy się pozostałych klientów. Każdy site posiada własne repozytorium plików. Ponieważ pliki mogą wędrować pomiędzy site-ami, każdy site, oprócz swoich własnych plików, może przechowywać pliki, należące do innych site-ów.

61 61 Pliki takie przechowywane są w oddzielnych folderach tak, aby nie mieszały się z plikami, należącymi do site-u. Jest to lokalna kopia repozytorium pozostałych, zdalnych lokalizacji. Kopiowanie plików odnosi się jedynie do tych, które są używane przez Użytkowników. W ramach katalogu repozytorium (skonfigurowanego przez administratora) System Vario zakłada katalogi (administrator nie musi przygotowywać struktury katalogów wewnątrz repozytorium). Jednym z nich jest katalog Remote, w którym przechowywane są lokalne kopie plików z site-ów obcych. Warto zwrócić uwagę, że wewnątrz katalogu Remote znajdują się kopie plików. Usunięcie plików z tego katalogu nie jest krytyczne dla Systemu Vario. W celu odzyskania miejsca, administrator może usunąć część lub nawet całą zawartość tego katalogu (katalogu Remote). Oryginalna wersja pliku zawsze znajduje się w strukturze repozytorium pierwotnego (związanego z OwnerSiteID).

62 62 12 Vario Server Manager Od wydania , w systemie Vario został zintegrowany moduł Vario Server Manager, odpowiedzialny za wykonywanie czynności administracyjnych na bazie danych, takich jak aktualizacja, reindeksacja, wykonywanie i przywracanie backupu. Opcja ta dostępna jest dla administratora systemu, z menu Narzędzia -> Narzędzia administracyjne -> Zarządzanie serwerem bazy danych. Po wywołaniu tej opcji pojawia się komunikat z ostrzeżeniem o zablokowaniu dostępu do bazy danych dla pozostałych użytkowników, podczas wykonywania czynności administracyjnych na bazie danych. Po wybraniu opcji OK zostaje uruchomiony Vario Server Manager aplikacja do zarządzania bazą danych systemu Vario.

63 63 W dolnej części okna pokazywana jest informacja, z jaką bazą danych Vario Server Manager aktualnie jest połączony. W głównej zakładce Data Base dostępne są 2 sekcje: Aktualizacja bazy danych oraz Operacje serwisowe. UWAGA: Wykonywanie czynności administracyjnych na bazie danych za pomocą Vario Server Mangera wymaga posiadania uprawnień administratora oraz zalogowania się jako użytkownik domenowy Aktualizacja bazy danych Aktualizacja bazy danych może być przeprowadzona w wyniku ręcznego uruchomienia Vario Server Managera z aplikacji Vario lub poprzez uruchomienie klienta Vario, którego wymagana wersja bazy danych jest wyższa niż aktualna wersja bazy danych.

64 Z poziomu aplikacji Vario Sekcja Aktualizacja bazy danych, aplikacji Vario Server Manager, zawiera opcje do wykonania Aktualizacji bazy danych (przyrostowej, która aktualizuje tylko zmodyfikowane obszary bazy danych) oraz Pełnej aktualizacji bazy danych. Wybranie jednej z tych opcji powoduje automatyczne przejście na zakładkę Action, gdzie należy wybrać Execute. Po wybraniu Execute zostaje wyświetlone zapytanie, czy podnieść wersję bazy danych do wskazanego numeru.

65 65 Wybranie opcji Tak rozpoczyna proces aktualizacji bazy. W głównym oknie Server Managera wyświetlana jest lista wykonywanych czynności w ramach aktualizacji bazy oraz informacja o zakończeniu procesu Uruchamiając aplikację Vario z wymaganą wyższą wersją bazy danych W wyniku takich działań zostaje wyświetlone okno z informacją o niezgodności wersji bazy danych.

66 66 Po wybraniu opcji OK wyświetlone jest ostrzeżenie o zablokowaniu dostępu do bazy danych dla pozostałych użytkowników podczas wykonywania operacji w ramach Serwer Menagera. Wybierając opcję OK zostaje uruchomiony Vario Serwer Manager z aktywowaną opcją Aktualizacji bazy danych. Otwarta jest zakładka Action, gdzie należy wybrać opcję Execute i potwierdzić komunikat Reindeksacja bazy danych Proces reindeksacji bazy danych rozpoczyna się analogicznie w stosunku do aktualizacji bazy, czyli po wybraniu opcji Reindeksacja bazy danych zostaje wyświetlona zakładka z aktywną opcją Execute. Po naciśnięciu na ten przycisk zostaje wyświetlona informacja o możliwym długim czasie wykonywania tej czynności. Wybierając opcję Tak rozpoczyna się proces reindeksacji. Wykonywane kroki oraz rezultat tej operacji jest wyświetlany w głównym oknie Vario Server Managera.

67 Kopia bazy danych Wykonanie kopii (backupu) bazy danych polega na wybraniu opcji Wykonanie kopii danych, a następnie na naciśnięciu na przycisk Execute. Server Manager wyświetli komunikat z informacją o wykonywanej czynności. Po wybraniu opcji Tak zostanie utworzony aktualny backup bazy danych.

68 Przywrócenie bazy danych Przywracanie bazy danych (restore) odbywa się analogicznie do pozostałych operacji wykonywanych w ramach Vario Server Managera. Należy wybrać opcję Przywrócenie kopii danych, a następnie Execute. Wyświetlony zostanie komunikat z informacją o przywróceniu ostatnio zapisanej kopii bazy danych. Po wybraniu opcji Tak, Vario Server Manager rozpocznie porces przywracania bazy danych. Wykonane kroki zostaną zapisane w oknie głównym aplikacji.

69 69 UWAGA: Po wykonaniu czynności administracyjnych na bazie danych należy zamknąć okno Vario Server Managera. Wówczas dostęp pozostałych użytkowników do bazy zostanie odblokowany.

70 70 13 MailService 13.1 Wymogi wstępne Komputer, na którym zainstalowany zostanie moduł MailService powinien posiadać połączenie z serwerem bazodanowym. Wymagana jest również poprawna instalacja Microsoft.NET Framework 2.0 SP Instalacja Moduł MailService pracuje w trybie Usługi Windows. Podczas instalacji nastąpi prośba o podanie nazwy użytkownika oraz hasło dla konta, na którym usługa MailService będzie pracować. Użytkownik ten musi mieć uprawnienia co najmniej Użytkownika Zaawansowanego na danym komputerze oraz mieć dostęp do bazy danych Vario, a co za tym idzie być zdefiniowanym użytkownikiem systemu Vario. MailService jest to podsystem do rozsyłania korespondencji. Celem wprowadzenia dedykowanego serwisu rozsyłania korespondencji jest: o o o Odciążenie stacji klienckiej Wyeliminowanie konieczności stosowania wielowątkowości w ramach aplikacji klienckiej (potencjalne źródło błędów) Wprowadzenie kolejkowania wiadomości (również w odczuciu użytkowników) 13.3 Konfiguracja Standardowo w systemie Vario usługa MailService jest wyłączona. Włączenie mechanizmu MailService w aplikacji Vario odbywa się poprzez zmianę w pliku konfiguracyjnym Vario(C:\Program Files\ DocuSoft\Vario\ DocuSoft.Vario.Client.exe.config). W wyedytowanym plik konfiguracyjny DocuSoft.Vario.Client.exe należy dopisać sekcję np. w miejscu oznaczonym czerwonym prostokątem:

71 71 Zapis w sekcji: <appsettings>... <add key="docusoft.vario.broker.url" value="tcp://hostname:8981" /> <add key="docusoft.vario.defaultexecutionmode" value="otherprocess" />... </appsettings> Jako hostname należy wpisać nazwę komputera, na którym jest uruchomiony MailService oraz port, na którym działa usługa. Zapisujemy zmiany w pliku konfiguracyjnym Vario. Oprócz skonfigurowania MailService w pliku konfiguracyjnym Vario, podobną konfigurację należy wykonać w pliku konfiguracyjnym serwisu: C:\ProgramFiles\ DocuSoft\ MailService\ MailService.exe.config. Port musi być taki sam jak w odpowiednim wpisie tzn. Klient Vario <add key="docusoft.vario.broker.url" value="tcp://hostname:8981" /> Serwis <add key="docusoft.vario.broker.port" value="8981" /> <appsettings>..

72 72. <add key="varioconnection.connectionstring" value=" " /> <add key="docusoft.vario.broker.port" value="8981" />... </appsettings> MailService jest serwisem windowsowym, należy go zainstalować i uruchomić. ConnectionString ma być identyczny jak dla Vario.Client parametry połączenia z bazą danych Numer portu ma być identyczny jak dla Vario.Client

73 73 14 Mailbridge 14.1 Wymogi wstępne Komputer, na którym zainstalowany zostanie moduł Mailbridge, powinien posiadać połączenie z serwerem mailowym (najczęściej wymagany do tego jest dostęp do Internetu) oraz z serwerem bazodanowym. Wymagana jest również poprawna instalacja Microsoft.NET Framework 2.0 SP Instalacja Podczas procesu instalacji należy podać nazwę serwera bazy danych, nazwę bazy, W trakcie procesu instalacji instalator prosi o podanie nazwy użytkownika oraz hasła, na którym usługa będzie działać. Użytkownik ten musi mieć dostęp do bazy danych (możliwość modyfikowania rekordów) oraz istnieć w systemie Vario.

74 Konfiguracja Do zarządzania serwisem modułu Vario.Mailbridge służy Mailbridge Menadżer. Najważniejszym ustawieniem (niezbędnym dla poprawnego działania modułu) jest ustawienie Parametrów bazy danych. Dodatkowo należy wybrać z listy definicję na bazie której moduł będzie tworzył korespondencję w systemie Vario oraz należy podać definicję załączników. Praca możliwość ustawienia pracy MailBridge w zależności od lokalizacji: o o W lokalizacji operatora (nazwa_lokalizacji) We wszystkich lokalizacjach

75 75 Parametry bazy danych: o Definicja korespondencji w przypadku synchronizacji korespondencji Vario z serwerem Exchange niezwykle ważny jest wybór odpowiedniej definicji korespondencji, gdyż synchronizacji podlegają korespondencje utworzone na bazie definicji typu . poczta przychodząca wybór serwera o o POP3 IMAP4 Można określić, czy moduł Mailbridge ma zostawiać kopię poczty na serwerze pocztowym, czy też nie. Jeżeli tak, to można ustawić po jakim czasie korespondencja będzie z serwera usuwana. Można także ustawić opcje powiadomień otrzymywanych od serwera pocztowego, w sytuacji: o o Niepowodzenie w przypadku, gdy mail nie zostanie wysłany Powodzenie w przypadku, gdy mail zostanie wysłany

76 76 o Opóźnienie w przypadku, gdy serwer nie prześle informacji zwrotnej w określonym czasie Na zakładce Połączenie znajduje się opcja traktowania połączenia szyfrowanego jako domyślnego. Opcja dostępu daje możliwość wyboru uwierzytelniania NTLM jako mechanizmu SASL. W ustawieniach konta opcja Wyzeruj liczniki blokady po daje możliwość ustawienia czasu, po jakim nastąpi reset ilości błędnych prób logowania. Próg blokady konta daje możliwość ustawienia ilości prób logowania, po przekroczeniu których konto zostanie zablokowane wewnętrznie. Ustawienie wartości 0 sprawia, że Mailbridge nie ma określonego progu. Mailbridge loguje się na konto, a jeżeli jest ono błędne próbuje określoną ilość razy. Po przekroczeniu progu blokuje konto i wstrzymuje się ze sprawdzaniem przez określoną ilość czasu. Mówi o tym wartość w Wyzeruj licznik blokady po. Po upłynięciu tego czasu Mailbridge ponownie próbuje zalogować się na konto. Operacje te są powtarzane cyklicznie. Wartość Zablokuj konto po określa po ilu cyklach konto zostanie zablokowane i system Vario zapyta użytkownika o hasło podczas logowania.

77 77 Zakładka IMAP4 pozwala na ustawienie nazw skrzynek będących odpowiednikami skrzynek pocztowych na serwerze (Odbiorcza, Wysłana, Spam). Mailbridge pobiera pocztę również z folderów użytkownika wskazanych skrzynek.

78 78 W grupie Zarządzanie raportami, można zaznaczyć tworzenie dowolnego raportu, a korzystając z klawisza Pokaż można wyświetlić listę raportów. Raporty są plikami tekstowymi, przechowywanymi w podfolderach foldera aplikacji. Odpowiednio raport IMAP,POP3 oraz SMTP w folderze Logs, natomiast raport błędów w folderze Errors. Pliki raportów zapisywane są, wg schematu: RRRRMMDDerror.log lub RRRRMMDDpop3.log. Opcje usuwania raportów są korzystne, a nawet konieczne, gdyż pliki logów po całodziennym zapisie mogą być dosyć spore. Przechowywanie ich w nieskończoność nie jest zalecane. Dlatego też można ustawić usuwanie wybranych raportów, jak również można ustawić ilość dni, po upływie których raporty zostaną usunięte. Po poprawnym skonfigurowaniu opcji Menadżera należy uruchomić usługę klikając klawisz Start

79 79 Mailbridge pokazuje stan usługi na pasku stanu Dodatkowo można skonfigurować MailBridge a poprzez pliki konfiguracyjne ManagerMB.exe.config oraz Vario.MB.Service.exe.config tak, aby mniej wykorzystywał zasoby serwera na którym usługa jest uruchomiona. Wpisy które są za to odpowiedzialne to: Liczba wątków odbierających korespondencję: <!-- Default=5 (for empty, incorrect, or not greater than 0) --> <add key="receiverthreadcount" value="5" /> Priorytet wątków odbierających korespondencję: <!-- Lowest, BelowNormal, Normal (default), AboveNormal, Highest --> <add key="threadpriority" value="normal" /> Odbieranie z konta tylko jeśli od poprzedniego odbierania minął zadany czas w sekundach: <!-- in seconds, Default=300 --> <add key="sameaccountonlyafter" value="300" />

80 80 Poniższy wpis, znajdujący się w obu plikach konfiguracyjnych modułu MailBridge odpowiada za zakres pracy synchronizacji Vario z serwerem Exchange: <!-- VarioReadOnly=0,VarioSoftModyfication=1,VarioFullRange=2 --> <add key="rightslevel" value="2" /> VarioReadOnly (0) - synchronizacja tylko od strony Exchange VarioSoftModyfication (1) - synchronizacja obu stronna oprócz całkowitego usunięcia maili od strony Vario VarioFullRange (2) - synchronizacja pełna Odbieranie/wysyłanie terminów Umieszczony poniżej klucz AppointmentDefinitionID dostępny jest w pliku konfiguracyjnym Vario.MB.Service.exe.config. Jest on m.in. odpowiedzialny za odbieranie (rozpoznawanie) załącznika korespondencji z rozszerzeniem txt i nazwie pliku najczęściej untitled jako terminu w formacie ICalendar (ICS) oraz import takiej pozycji jako obiekt typu Termin wskazany w postaci klucza definicji w opisywanym kluczu pliku konfiguracyjnym serwisu MailBridge. Załączniki korespondencji untitled.txt w formacie ICS są efektem wysłania zaproszenia do uczestników terminu w Otlooku. Dodatkowo możliwe jest wysyłanie terminu z systemu Vario poprzez formatowanie załącznika typu Termin jako plik w formacie ICS. Przykład klucza w pliku konfiguracyjnym: <add key="appointmentdefinitionid" value=" " /> 14.4 Konfiguracja konta użytkowników Vario W celu konfiguracji konta użytkownika należy: Wybrać Narzędzia -> Narzędzia administracyjne -> Administracja systemem

81 81 W widoku nawigacji wybrać Użytkownicy i po wyświetleniu użytkowników systemu dodać kolumnę za pomocą menu głównego -> Widok -> Pokaż pole wybierając z wyświetlonej listy. Uzupełniamy kolumnę adresem poczty elektronicznej Np. Otwieramy menu główne-> Edycja -> Szczegóły konta

82 82 Dane medium: potwierdzamy adres Nazwa konta: wpisujemy użytkownika mogącego się autoryzować na koncie pocztowym (zależne od serwerów pocztowych) np. jan.kowalski+firma.pl, itd Hasło konta ****** Serwer SMTP: zależy od provider a poczty (np. smtp.firma.pl); Port Serwera SMTP: 25 / 587 Serwer POP3: zależy od provider a poczty (np. pop3.firma.pl); w przypadku synchronizacji poczty z serwerem Exchange pole to może pozostać puste; Port Serwera POP3: 110 / 995 Serwer IMAP4: zależy od provider a poczty (np. imap4.firma.pl); w przypadku synchronizacji poczty z serwerem Exchange pole to może pozostać puste ; Port Serwera IMAP4: 143 / 993 Serwer Exchange: w przypadku synchronizacji poczty z serwerem Exchange należy wprowadzić adres Web service serwera Exchange (np. https://server_exchange.domena/ews/exchange.asmx); Wymagania dotyczące synchronizacji poczty: 1. Poprawnie zainstalowane oprogramowanie serwerowe MS Exchange 2007 (SP1 lub późniejszy) 2. Wymagania dotyczące integracji z MS Exchange określone są w dokumentacji oraz publikacjach producenta oprogramowania MS Exchange (Microsoft), przy czym w szczególności jest to dokumentacja zawarta w pakiecie Microsoft Exchange Server 2007 Software Development Kit (SDK). 3. Uprawnienia w dostępie do usług sieciowych (Web Services). 4. Uprawnienia w dostępie do danych wystarczające do poprawnego do nich dostępu i ich modyfikacji.

83 83 5. Konto domyślne w Vario musi być zgodne z kontem domyślnym ustawionym dla użytkownika domeny. Potwierdzenie dostarczenia: Potwierdza o otworzeniu a na skrzynce odbiorcy (usługa musi być uruchomiona na serwerze provider a) Potwierdzenie odczytu: Potwierdzenie zwrotne o przeczytaniu a Potwierdzenie dostarczenia oraz potwierdzenie otrzymania obowiązują tylko dla korespondencji typu . UWAGA! W przypadku wprowadzenia niepoprawnego hasła przez administratora systemu lub w przypadku zmiany hasła skrzynki pocztowej, użytkownik podczas logowania zostanie powiadomiony o tym fakcie następującym komunikatem: Gdy hasło zostanie niepoprawnie wprowadzone przez użytkownika, MailBridge po sprawdzeniu hasła wyświetli następujący komunikat: Po naciśnięciu na przycisk Tak pojawi się okno do wprowadzenia poprawnego hasła (formatka wygląda tak samo jak w poprzednim przypadku).

84 84 Po wprowadzeniu poprawnego hasła można w pełni korzystać z poczty . W przypadku problemów z weryfikacją poprawności hasła pojawia się następujący komunikat: Naciśnięcie na przycisk Tak powoduje kontynuację procesu weryfikacji hasła. Naciśnięcie na przycisk Nie powoduje anulowanie weryfikacji hasła i zamknięcie systemu Vario. Naciśnięcie na przycisk Ignoruj powoduje zaniechanie procesu weryfikacji hasła i kontynuację uruchamiania Vario. Wybranie tej opcji uniemożliwi korzystanie z poczty .

85 85 15 Faxbridge 15.1 Wymogi wstępne Komputer, na którym zainstalowany zostanie moduł Faxbridge powinien posiadać połączenie z serwerem bazodanowym. Wymagana jest również poprawna instalacjia Microsoft.NET Framework 2.0 SP2. Dodatkowo wymagany jest dostęp do linii telefonicznej przez modem, oraz prawidłowo uruchomiona usługa Windows Fax and Scan dostępna w systemach Windows Vista oraz Windows Instalacja Moduł Faxbridge pracuje w trybie Usługi Windows. Podczas instalacji zostanie wyświetlone okno do wprowadzenia parametrów połączenia z bazą danych, gdzie należy uzupełnić nazwę serwera z bazą danych systemu Vario oraz nazwę bazy danych. Kolejno nastąpi prośba o podanie nazwy użytkownika oraz hasło dla konta na którym usługa Faxbridge będzie pracować. Użytkownik ten musi mieć uprawnienia co najmniej Użytkownika Zaawansowanego na danym komputerze oraz mieć dostęp do bazy danych Vario (możliwość modyfikacji rekordów), a co za tym idzie być zdefiniowanym użytkownikiem systemu Vario.

86 Konfiguracja Instalacja serwisu Modułu Faxbridge instaluje również program Faxbridge Menadżera. Należy określić poprawnie Definicję faksu, który będzie oparta korespondencja (fax) oraz podać definicję załącznika.

87 87 FaxBridge ma też możliwość określenia pracy w zależności od lokalizacji (zakładka Opcje): o o W lokalizacji operatora (nazwa_lokalizacji) We wszystkich lokalizacjach Dodatkowo ustawiany jest adresat faksu. Faks może być dostarczany do osoby prowadzącej daną firmę (od której otrzymano faks) lub do operatora faksu np. Sekretariat. Można ustawić opcję powiadamiania osoby prowadzącej daną firmę: Przechodząc do zakładki Ustawienia ustawiane są bezpośrednio opcje dotyczące serwisu Windows.

88 88 Przy zaznaczonej opcji Użyj domyślnego szablonu strony tytułowej do faksu zostanie załączona domyślna strona tytułowa, w treści której będzie znajdowała się treść wpisana podczas tworzenia faksu w systemie Vario. Gdy opcja Użyj domyślnego szablonu strony tytułowej jest odznaczona należy dołączyć źródło do zawartości tworzonego faksu w systemie Vario, które będzie stroną tytułową faksu. Ostatnim krokiem jest uruchomienie usługi. W tym celu należy kliknąć klawisz Start.

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora SPIS TREŚCI 1. KONFIGURACJA SERWERA WINDOWS DO PRACY Z MS SQL SERVER... 3 1.1. Konfiguracja Microsoft SQL Server do pracy z SIMPLE.ERP... 3 1.1.1. Wymagane

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

A-61768_pl. Podręcznik administratora

A-61768_pl. Podręcznik administratora A-61768_pl Podręcznik administratora Oprogramowanie używane przez elementy tej aplikacji wymaga postępowania według poniższego oświadczenia licencyjnego: [Licencja BSD] Copyright (c) 2004-2011 Jaroslaw

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2014 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd 1. Przygotowanie systemu oraz instalacja 1. Na początku należy upewnić się, że system, na którym mamy przeprowadzić instalację SQL Server a, spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Copyright (c) 2011 BTC Sp. z o.o.

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Copyright (c) 2011 BTC Sp. z o.o. Zarządzanie Infrastrukturą IT e-audytor v. 3.5.0 Zarządzanie Infrastrukturą IT BTC Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Dokument opisuje sposób uruchamiania aplikacji graficznych i konsolowych z oprogramowaniem OTC Terminal. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Podręcznik użytkownika OTC S.A., 2008 Spis Treści I. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft CORAX OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft CORAX OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft CORAX OPIS SYSTEMU Radom, wrzesień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o. jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika Soneta Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków tel./fax. (0-12) 261-36-42 www.enova.pl e-mail: place@enova.pl enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 8 Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

9.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win

9.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.południowa 25 pok. 414-416 PL 71-001 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel./fax (+48 91) 4314-126 /4824-431 e-mail sad@pro.onet.pl,

Bardziej szczegółowo