POI PILOT GPS WARNER 5000+

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POI PILOT GPS WARNER 5000+"

Transkrypt

1 POI PILOT GPS WARNER OPIS INSTALACJI Twój nowy antyradar...3 Zawartość zestawu...3 Funkcjonowanie...3 Opis produktu...5 Wskazówki...6 Instalacja i rejestracja...9 Krok 1: Start...9 Krok 2: Driver Krok 3: POIbase...15 Krok 4: Rejestracja...16 DODATEK Deklaracja zgodności EC...20 Pomoc...21 Internet...21 Mail...21 Telefon...21 Strona 1 z 23

2 Ważne informacje...22 Bezpieczeństwo i gwarancja...22 Użytkowanie i utylizacja narzędzi elektrycznych i akumulatorów...22 Dane techniczne...23 Strona 2 z 23

3 TWÓJ NOWY ANTYRADAR GPS Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup antyradaru GPS POI PILOT Ten praktyczny gadżet sprawi, że będziesz czuł się bezpiecznie na drodze, otrzymując w porę informacje o niebezpiecznych miejscach. Zapoznaj się z instrukcją. Wskazówki pomogą w pełni korzystać z urządzenia. Antyradar dostarczany jest bez jakichkolwiek danych zapisanych na urządzeniu. Zawartość zestawu - antyradar GPS - kabel do gniazda zapalniczki - kabel USB - płyta z oprogramowaniem - mata antypoślizgowa - opis instalacji Funkcjonowanie Antyradar określa Twoje położenie za pomocą sygnału GPS. Porównując położenie pojazdu z bazą punktów POI, informuje z wyprzedzeniem o niebezpiecznych miejscach na drodze. Dodatkowe cechy: - regulacja głośności - limit prędkości (osobiste ustawienia kierowcy, ostrzeżenia jeśli limit jest przekraczany) - możliwość edycji POI (wpisywanie nowych punktów do bazy POI) - wyświetlanie aktualnej prędkości - wyświetlanie POI na drodze - ostrzeżenia dźwiękowe w czasie rzeczywistym (ustosunkowane do ograniczeń prędkości w każdym niebezpiecznym punkcie na drodze) Strona 3 z 23

4 - bieżąca odległość od POI - wyświetlanie informacji (sygnał GPS, czas...) - regulacja jasności wyświetlacza (możliwość całkowitego wyłączenia wyświetlacza, np. jazda w nocy) UWAGA: Należy regularnie aktualizować antyradar by otrzymywać informacje o bieżących POI. Istnieje specjalne oprogramowanie do tego celu. Baza punktów POI antyradaru GPS POI PILOT 5000+: Plik PDF z instrukcją obsługi urządzenia znajduje się w folderze POIbase POI PILOT zapisanym na komputerze. Strona 4 z 23

5 OPIS PRODUKTU Przycisk Funkcja 1 M Przycisk wielofunkcyjny (regulacja różnych opcji) 2 < Przyciszanie (zmiana odpowiedniej opcji w menu) 3 > Pogłaśnianie (zmiana odpowiedniej opcji w menu) 4 ON/OFF Włączanie/wyłączanie urządzenia 5 Port Mini- USB Podłączanie komputera; aktualizacja danych, ładowanie baterii 6 Lewy wyświetlacz Lewy wyświetlacz, wyświetlanie kierunków, poziom baterii 7 Prawy wyświetlacz Prawy wyświetlacz; wyświetlanie informacji (czas, aktualna prędkość, odległość od POI) Strona 5 z 23

6 WSKAZÓWKI Wyświetlanie LED Wyświetlacz LED Opis funkcji Jeśli zapalone, urządzenie automatycznie sprawdza system Urządzenie się włącza Aktualna wersja oprogramowania (A + 3 cyfrowy numer wersji) Aktualny numer wersji bazy danych (4 cyfrowa liczba) Aktualny czas (patrz rys) Informacja o sygnale GPS (mrugające jest sygnał GPS, stale świecące - nie ma sygnału) Aktualna prędkość (patrz rys.) Wyświetlanie aktualnego kierunku jazdy Odległość do następnego niebezpiecznego miejsca Poziom baterii (mrugające niebieskie bateria pełna, po całkowitym naładowaniu niebieska lampka ciągle się świeci. Jeśli urządzenie nie jest ładowane lub wyłączone, nic się nie świeci) Strona 6 z 23

7 USTAWIENIA URZĄDZENIA Kombinacja przycisków Funkcja Wyświetlacz LED 1 krotne naciśnięcie przycisku M Ustawienia prędkości (od km/h), na wyświetlaczu LED informacja o aktualnych ustawieniach. Przyciskami<,> można regulować ustawienia, krok 10 km/h 2- krotne naciśnięcie przycisku M Ustawienia limitów prędkości (od km/h), na wyświetlaczu LED informacja o aktualnych ustawieniach. Przyciskami<,> można regulować ustawienia, krok 10 km/h 3- krotne naciśnięcie przycisku M Ustawienia trybu pracy, na wyświetlaczu LED informacja o aktualnym trybie. Urządzenie może pracować w trybie RADAR 1 lub TRYB BEZPIECZNY 2 4- krotne naciśnięcie przycisku M Jasność wyświetlacza, na wyświetlaczu LED informacja o aktualnym stopniu jasności. Przyciskami <,> można regulować ustawienia (0- wyświetlacz wyłączony, 4- największa jasność) 5- krotne naciśnięcie przycisku M Dopasowanie prędkości do prędkościomierza, na wyświetlaczu LED informacja o aktualnych ustawieniach. Zakres tolerancji można ustawić przyciskami <, > z krokiem 2km/h od wartości - 8 km/h do 8 Strona 7 z 23

8 km/h. 6- krotne naciśnięcie przycisku M Ustawienie strefy czasowej, na wyświetlaczu LED strefa czasowa w odniesieniu do GMT. Strefę czasową można zmienić przyciskami <,> w zakresie od - 12 h do +13 h. Naciśnij <, > Regulacja głośności, na wyświetlaczu LED aktualne ustawienia, zakres od 0 (wyłączone) do 3 (najgłośniej) Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj < oraz > przez 2s Dane użytkownika ukryte (na wyświetlaczu LED pokazywany czas, brak ostrzeżeń) Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj < oraz > przez 3s Pokazywane są dane użytkownika (wszystkie ostrzeżenia są aktywne) Przytrzymaj M przez 2s Urządzenie zapisuje aktualną lokalizację GPS, tworząc nowe zagrożenie lub POI (aktywne wyłącznie podczas ruchu) Naciśnij i przytrzymaj M przez 2s po napotkaniu zagrożenia lub ewentualnego POI Usuwanie zagrożenia lub POI z pamięci urządzenia (do 15 s po napotkaniu POI) Naciśnij i przytrzymaj > przez 2s Test baterii, informacja dźwiękowa (prawie pełna, naładowana, słaba, bardzo słaba bateria) Niczego nie naciskaj Po 7s wyświetlacz powraca do uprzedniego trybu wyświetlania 1 Radar: Podawana jest informacja o zagrożeniu, bez ostrzeżeń dotyczących innych punktów 2 Tryb bezpieczny: Wszystkie zagrożenia i POI są ogłaszane Strona 8 z 23

9 INSTALACJA I REJESTRACJA OSTRZEŻENIE: Antyradar POI PILOT można podpiąć do komputera jedynie po wcześniejszej instalacji oprogramowania. Instalacja oprogramowania POI PILOT 5000+: Krok 1: START Umieść załączoną płytę w odpowiednim czytniku Twojego komputera. Instalacja powinna rozpocząć się automatycznie. W przeciwnym przypadku należy przeprowadzić ręczną instalacje wybierając na płycie plik Setup.exe. Rys.1 Początek instalacji Przejdź do kolejnych kroków by zainstalować oprogramowanie i drivery. Krok 2: Drivery Drivery do POI PILOT zostaną zainstalowane podczas instalacji oprogramowania POIbase. Instrukcje instalacyjne dostępne są jedynie w języku angielskim. Należy uważnie prześledzić wszystkie kroki instalacji by drivery zostały prawidłowo zainstalowane. Pojawi się okno dialogowe instalacji driverów Strona 9 z 23

10 Rys.2 Widok powitalny By przejść do kolejnego etapu, należy wybrać I accept the terms of the license agreement (Akceptuję warunki licencji) i kliknąć Next. Rys. 3 Umowa licencyjna Następnie należy wybrać miejsce, w którym drivery zostaną zapisane. Jeśli chcesz zostawić domyślne ustawienia, kliknij Next. Jeśli chcesz zmienić lokalizacje, lewym przyciskiem myszy kliknij Browse i wybierz odpowiednie miejsce. Mogą pojawić się problemy z rozpoznaniem urządzenia jeśli ścieżka instalacyjna driverów zostanie zmieniona. Strona 10 z 23

11 Rys. 4 Ścieżka instalacyjna W następnym oknie, należy kliknąć Next by rozpocząć instalacje driverów. Zostaną one skopiowane na twardy dysk Rys.5 Rozpoczęcie instalacji Jeśli kopiowanie driverów na twardy dysk się powiodło, pojawi się okno z odpowiednią informacją. Przy pierwszej instalacji programu i driverów, należy zaznaczyć pole Launch the CP210x VCP Driver Installer i kliknąć Finish. Pojawi się okno instalacyjne drugiego drivera. W kolejnych etapach instalacji, pole to można odznaczyć. Można teraz podłączyć antyradar POI PILOT do komputera. Strona 11 z 23

12 UWAGA: jeśli okno instalacyjne się nie pojawi, należy sprawdzić czy nie wyświetla się pod innymi oknami na pulpicie. Rys.6 Koniec instalacji UWAGA: Podłącz antyradar POI PILOT do komputera za pomocą załączonego kabla USB. Nie należy rozpoczynać instalacji oprogramowania POIbase. Po pierwszym podłączeniu POI PILOT 5000+, komputer rozpocznie wyszukiwanie urządzenia. Jeśli jesteś użytkownikiem systemu Windows XP, kieruj się poniższymi instrukcjami, W systemach Windows 7, Vista instalacja jest całkowicie automatyczna. Strona 12 z 23

13 Rys. 7 Wykrywanie urządzenia Podczas wykrywania nowego urządzenia jeśli się pojawi należy wybrać opcje Yes, just this once i kliknąć Next. W kolejnym oknie dialogowym, należy wybrać opcje Install software automatically (zalecane) i kontynuować instalacje kilkając Next. Rys. 8 Automatyczna instalacja Komputer rozpocznie wyszukiwanie odpowiedniego drivera do urządzenia. To może zająć kilka minut. Pod żadnym warunkiem nie wolno przerywać szukania drivera. Należy zaczekać aż pojawi się komunikat informujący o tym, że instalacja się powiodła. Można zakończyć ten etap klikając Next. Strona 13 z 23

14 Rys. 9 Zakończone wyszukiwanie nowych urządzeń. Po zakończonej instalacji pierwszego drivera, pojawi się kolejne okno dialogowe dotyczące instalacji kolejnego drivera. Rys. 10 Instalacja drugiego drivera Należy ponownie wybrać opcje Yes, just this once i potwierdzić wybór klikając Next. W kolejnym oknie dialogowym należy zostawić ustawienie Install software automatically (recommended) i rozpocząć instalację klikając Next. Strona 14 z 23

15 Rys. 11 Automatyczne wyszukiwanie drugiego drivera Komputer rozpocznie ponowne wyszukiwanie tym razem drugiego drivera. Nie należy przerywać tego procesu, czekając aż pojawi się okno dialogowe potwierdzające udaną instalację.(patrz Rys.12) Rys. 12 Udana instalacja drugiego drivera Instalacja driverów antyradaru POI PILOT jest zakończona. Można uruchomić oprogramowanie POIbase. Krok 3: POIbase Strona 15 z 23

16 Jeśli oprogramowanie POIbase nie rozpoczyna się automatycznie po instalacji, można uruchomić je ręcznie klikając Start Programs POIbase POI PILOT Start POI PILOT GPS Locator. Przy pierwszym uruchomieniu programu, oprogramowanie powinno automatycznie się aktualizować. Nie należy przerywać tego procesu, czekając aż aktualizacja będzie zakończona. Oprogramowanie POIbase powinno uruchomić się ponownie. Po uruchomieniu oprogramowania POIbase należy wybrać urządzenie: POI PILOT 3000 lub POI PILOT Po wybraniu urządzenia, pojawi się ekran logowania. Rys. 13 Wybór urządzenia Rys. 14 Ekran logowania Krok 4: Rejestracja Strona 16 z 23

17 Należy dokonać rejestracji klikając Registration. Pojawi się okno rejestracji. Rys. 15 Rejestracja Wypełnij pola obowiązkowe, zwracając uwagę na podanie poprawnego adresu . Rejestracja odbywa się jednokrotnie. Proszę zanotować dane dostępu do późniejszego wykorzystania. Kod aktywacyjny potrzebny przy rejestracji znajduje się na etykiecie CD- ROM'u. Podczas rejestracji będzie automatycznie dezaktywowany. Kodu aktywacyjnego używa się tylko raz. Po zakończonej rejestracji, zostaniesz automatycznie wpisany do programu. Wybierając Download POI możliwy jest wybór POI. By przenieść dane na urządzenie, należy rozpocząć synchronizację, a później ponownie uruchomić urządzenie. Jeśli urządzenie jest włączone, należy je wyłączyć a później ponownie włączyć. Po ponownym uruchomieniu, oprogramowanie rozpocznie automatyczne kopiowanie danych na urządzenie. Kopiowanie odbywa się wyłącznie przy włączonym urządzeniu. W przypadku instalacji programu na innym komputerze, należy podać jedynie adres i hasło podane podczas rejestracji i zalogować się jako zarejestrowany użytkownik. Pozostałe informacje dotyczące korzystania z oprogramowania znajdują się w instrukcji zapisanej w pliku PDF na komputerze. Jeśli obawiasz się, że instalacja nie przebiegła poprawnie, możesz to sprawdzić wykonując następujące czynności. Strona 17 z 23

18 Uruchom Device Manager na Twoim komputerze. 2. Windows XP: Start Control Panel System Hardware Hardware Manager 3. Windows 7, Vista: Control Panel Hardware Manager Device Manager wyświetli listę podłączonych urządzeń. Jeśli antyradar POI PILOT jest podłączony do komputera i drivery zostały poprawnie zainstalowane, w Ports (COM&LPT) (Rys. 16) powinno znajdować się CP210xUSB to UART Bridge Controller. Jeśli antyradar POI PILOT nie jest podłączony do komputera, urządzenie nie pojawi się na liście. Rys. 16 Podłączony POI PILOT 5000+, wykryty przez Device Manager Po zainstalowaniu driverów, na twardym dysku powinny znajdować się dwa foldery: C:\Sllabs C:\Programme\Sllabs Jeśli brakuje folderu C:\Programme\Sllabs, drugi driver został źle zainstalowany. Można go zainstalować ręcznie za pomocą pliku CP210xVCPInstaller.exe znajdującego się w C:\SiLabs\MCU\CP210x\Windows_2K_XP_S2K3_Vista. Strona 18 z 23

19 Jeśli brakuje folderu C:\Sllabs, pierwszy driver został źle zainstalowany. Można go zainstalować ręcznie za pomocą pliku CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3.exe znajdującego się w C:\Programme\POIbase POI PILOT By odinstalować drivery i oprogramowanie POIbase, należy wykonać następujące czynności: Uruchom Control Panel i kliknij dwukrotnie ikonę Programs. Pojawi się lista wszystkich programów zainstalowanych na Twoim komputerze. Znajdź POI PILOT GPS Warner i usuń z listy. Po zakończeniu należy znaleźć Silicon Laboratories CP210xVCP Drivers for Windows 2000/XP/2003 Server/Vista i również usunąć z listy. Dotyczy tylko systemu Windows XP: Odszukaj CP210xUSB to UART Bridge i usuń z listy. Następnie w katalogu \WINDOWS\system32\drivers znajdź pliki silabenm.sys oraz silabser.sys i usuń je z komputera. Ponowna instalacja Jeśli chcesz ponownie zainstalować oprogramowanie POIbase a nie zostały usunięte drivery, zostaniesz poproszony o wybór pomiędzy ponowną instalacją driverów lub ich aktualizacją. Należy wybrać opcję Cancel w oknie dialogowym (patrz Rys. 17). Dzięki temu istniejące drivery pozostaną na komputerze i będzie konieczna ich ponowna instalacja. Strona 19 z 23

20 Rys. 17 Uprzednio zainstalowane drivery DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC Poicon niniejszym oświadcza, że produkt - POI Pilot jest zgodny z podstawowymi wymogami Dyrektywy 2004/108/WE. Hamburg, POICON GmbH & Co. KG Kurze Mühren Hamburg, Germany Pełny tekst Deklaracji Zgodności znajduje się na stronie: Strona 20 z 23

21 POMOC TECHNICZNA 4. Internet W Internetowym centrum pomocy technicznej znajdziesz: - darmowe aktualizacje wielu produktów firmy POICON - wiele porad i informacji dotyczących produktu Service + Support 5. Mail Możesz też wysłać pytania i sugestie do naszego darmowego wsparcia e- mail znajdującego się pod adresem: 6. Telefon - Zamówienia Zamówienia, sugestie dotyczące produktu, pytania dotyczące innych produktów lub usług. +49 (0) * - Pomoc techniczna Tutaj można uzyskać pomoc przy instalacji lub ewentualnych problemów z oprogramowaniem. +49 (0) ** Życzymy przyjemnego użytkowania antyradaru POI PILOT Zespół POICON Hamburg *) stawka wg niemieckiej sieci telefonicznej T- Com, 0.14eu/min. Cena za minutę z sieci komórkowej lub z zagranicy wg innej taryfy. **) stawka wg niemieckiej sieci telefonicznej T- Com, 0.49eu/min. Cena za minutę z sieci komórkowej lub z zagranicy wg innej taryfy. Strona 21 z 23

22 WAŻNE INFORMACJE WAŻNE: Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienie, by korzystanie z tego urządzenia było legalne w danym kraju. Informacje na temat bezpieczeństwa i gwarancji 14. Celem tej instrukcji jest dostarczenie niezbędnej wiedzy o bezpiecznym korzystaniu z antyradaru "POI PILOT GPS Locator ". Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji obsługi zawierającej również wskazówki dotyczące konserwacji 15. Produkt objęty jest 2 letnią gwarancją. Gwarancja wygasa, jeżeli produkt jest używany niewłaściwie. Zapoznaj się ze standardową umową by uzyskać więcej informacji. 16. Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Wszelkie inne zastosowania mogą spowodować uszkodzenia produktu lub jego otoczenia. 17. Dokonywanie jakichkolwiek zmian produktu zmniejsza jego bezpieczeństwo i może powodować to obrażenia użytkownika. 34. Nie należy otwierać obudowy produktu, ani też próbować go naprawiać. Produkt należy traktować z należytą ostrożnością. Może on bowiem ulec uszkodzeniu przy niewielkich wstrząsach i upadkach z niedużych wysokości. 35. Produkt należy trzymać z dala od płynów i ekstremalnych temperatur. WAŻNE: Producent nie jest odpowiedzialny za szkodę. Zmiany techniczne mogą być realizowane były bez powiadomienia. Użytkowanie i utylizacja urządzeń elektrycznych i akumulatorów Urządzenia elektryczne i akumulatory nie mogą być wyrzucane z normalnymi śmieciami domowymi. Należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji tego produktu. Strona 22 z 23

23 DANE TECHNICZNE Odbiornik GPS: Precyzja: Czułość: 42 kanały </=10m db Czas rejestrowania danych: Czas pracy: Wymiary: 45s do 8 h 85 x 54 x 24 mm Strona 23 z 23

DLA WINDOWS XP/VISTA

DLA WINDOWS XP/VISTA PRZEWODNIK INSTALACJI DLA WINDOWS XP/VISTA Strona 1 z 18 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA I REJESTRACJA URZĄDZENIA 3 KROK 1 3 KROK 2 3 KROK 3 6 KROK 4 7 2. POBIERANIE PUNKTÓW POI (PUNKTY ZAINTERESOWANIA) 9 3.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy system monitoringu PC z 1 kamerą

Bezprzewodowy system monitoringu PC z 1 kamerą Bezprzewodowy system monitoringu PC z 1 kamerą Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego, bezprzewodowego systemu monitoringu PC. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.5 Instalacja Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2010 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z

Bardziej szczegółowo

MOBILNY INTERNET. Mobilny Internet podręcznik użytkownika Modem USB ZTE MF100

MOBILNY INTERNET. Mobilny Internet podręcznik użytkownika Modem USB ZTE MF100 MOBILNY INTERNET Mobilny Internet podręcznik użytkownika Modem USB ZTE MF100 Spis treści 1. Pierwsze kroki 3 Wprowadzenie 3 Specyfikacja techniczna 4 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 5 Zasady użytkowania

Bardziej szczegółowo

ZTE MF-637 Modem USB Podręcznik użytkownika

ZTE MF-637 Modem USB Podręcznik użytkownika ZTE MF-637 Modem USB Podręcznik użytkownika Copyright 2010 ZTE Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego podręcznika nie może być powielana ani przesyłana w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo

wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o.

wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o. instrukcja użytkownika wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o. 1 Instalacja i rejestracja 1.1 Program preinstalowany na karcie SD 1.2 Instalator pobrany z Internetu 1.4 Dalsza część

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Harmony Touch Instrukcja obsługi

Harmony Touch Instrukcja obsługi Harmony Touch Instrukcja obsługi Harmony Touch: Spis treści Skrót informacji o pilocie Harmony Touch 1 Jak działa pilot Harmony Touch 1 Urządzenia 1 Działania 1 Wejścia 1 Ulubione 2 Myharmony.com 2 Informacje

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. wraz z instrukcją instalacji oprogramowania urządzenia Driving Recorder Player

Instrukcja Obsługi. wraz z instrukcją instalacji oprogramowania urządzenia Driving Recorder Player Instrukcja Obsługi wraz z instrukcją instalacji oprogramowania urządzenia Driving Recorder Player SPIS TREŚCI ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA... SPECYFIKACJE TECHNICZNE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie Wydawca WETO AG Muth 2 D-94104 Tittling Telefon: +49 8504 9229-0 Internet: www.weto.de Telefax: +49 8504 9229-19 e-mail: info@weto.de Weto Nord GmbH & Co.KG Hefehof 8 D-31785 Hameln Telefon: +49 5151 5852000

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Firewall Pro. Aby uzyskać pomoc w

Bardziej szczegółowo

My Book Live. Podręcznik użytkownika. Zewnętrzny dysk stacjonarny

My Book Live. Podręcznik użytkownika. Zewnętrzny dysk stacjonarny My Book Live Podręcznik użytkownika Zewnętrzny dysk stacjonarny Serwis i pomoc techniczna firmy WD W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli podjąć próbę ich rozwiązania,

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Przyznawanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Bitdefender Internet Security 2015 Podręcznik użytkownika Data publikacji 10/21/2014 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki Jedynymi gwarancjami udzielanymi przez firmę Hewlett-Packard na jej produkty i usługi są gwarancje jawne dołączone do takich produktów i usług.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V Podręcznik obsługi Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM,

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN. Rev. 722

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5 / GIGABIT LAN. Rev. 722 INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN Win & MAC Rev. 722 Freecom Network Drive Pro Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Network Drive Pro. Freecom

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

2015 myphone. All rights reserved. myphone INFINITY LTE PL. INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE

2015 myphone. All rights reserved. myphone INFINITY LTE PL. INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej

Bardziej szczegółowo

WD My Cloud EX4. Magazyn danych z chmurą osobistą. Podręcznik użytkownika

WD My Cloud EX4. Magazyn danych z chmurą osobistą. Podręcznik użytkownika WD My Cloud EX4 Magazyn danych z chmurą osobistą Podręcznik użytkownika Serwis i pomoc techniczna firmy WD W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli podjąć próbę ich

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji routera

Podręcznik instalacji routera Podręcznik instalacji routera NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive Santa Jose, CA 95134 USA Lipiec 2008 r. 208-10289-02 v1.0 2008 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe NETGEAR i logo

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

SM-G920F. Instrukcja obsługi. www.samsung.com

SM-G920F. Instrukcja obsługi. www.samsung.com SM-G920F Instrukcja obsługi Polish. 04/2015. Rev.1.0 www.samsung.pl www.samsung.com Spis treści Podstawowe informacje 4 Przeczytaj najpierw 5 Zawartość opakowania 6 Wygląd urządzenia 8 Karta SIM lub USIM

Bardziej szczegółowo

zūmo 590 Podręcznik użytkownika

zūmo 590 Podręcznik użytkownika zūmo 590 Podręcznik użytkownika Lipiec 2014 Wydrukowano na Tajwanie 190-01706-40_0C Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla komputerów z systemem operacyjnym Windows i komputerów Macintosh

Instrukcja obsługi dla komputerów z systemem operacyjnym Windows i komputerów Macintosh 1 Instrukcja obsługi dla komputerów z systemem operacyjnym Windows i komputerów Macintosh Inkling (model MDP-123) Przed rozpoczęciem pracy Przygotowanie Szkicowanie Zapisywanie pracy Zarządzanie szkicami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera

Bardziej szczegółowo