Artur KRAWCZYK. SMWI, 2008 Internet szerokopasmowy w społeczeństwie informacyjnym, Poznań, 15 grudnia 2008r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Artur KRAWCZYK. SMWI, 2008 Internet szerokopasmowy w społeczeństwie informacyjnym, Poznań, 15 grudnia 2008r."

Transkrypt

1 Dobre praktyki świadczenia e -usług publicznych w krajach UE a polska rzeczywistość Artur KRAWCZYK SMWI, 2008

2 e-usługi usługi społeczeństwa informacyjnego Usługa społeczeństwa informacyjnego to każda usługa świadczona za wynagrodzeniem, na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie odbiorcy usług na odległość - co oznacza, że usługa jest świadczona bez równoczesnej obecności stron: świadczącej usługę i klienta- mieszkańca, przedsiębiorcy drogą elektroniczną - co oznacza, iż usługa jest przesyłana pierwotnie i otrzymywana w miejscu przeznaczenia za pomocą sprzętu elektronicznego do przetwarzania (włącznie z kompresją cyfrową) oraz przechowywania danych, i która jest całkowicie przesyłana, kierowana i otrzymywana za pomocą kabla, odbiornika radiowego, środków optycznych lub innych środków elektromagnetycznych, na indywidualne żądanie odbiorcy usług - co oznacza, że usługa świadczona jest poprzez przesyłanie danych na indywidualne żądanie Podstawą prawną świadczenia e-usług w Polsce jest ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 roku. (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) oraz dyrektywa 98/34/WE z 22 czerwca 1998r. 2

3 Wybrane usługi społeczeństwa informacyjnego Klasyfikacja 20 usług publicznych wg Capgemini(2007): generujące przychody -podatki, ubezpieczenia społeczne, VAT, opłaty celne rejestracje: samochodu, firmy, urodzenia dziecka, ślubu, zmiany adresu interakcje: biblioteki, przetargi, poszukiwania pracy, konsultacje zdrowotne pozwolenia i licencje: uzyskanie dokumentów, uzyskanie zgody na budowę 3

4 Poziom rozwoju e-usług sektora publicznego w Polsce Zdaniem analityków SFE główną przyczyną spadku pozycji Polski jest niewystarczająca aktywność działań instytucji państwowych w tworzeniu warunków do wykorzystania IT w gospodarce, a zwłaszcza zaniedbania administracyjne rynek ICT w Polsce szybko rośnie (w 2007 roku 25%, wartość 23 mld zł), ale głównie dzięki zakupom sprzętu komputerów, oprogramowania i opłatom za Internet Polaków cechuje głęboki deficyt umiejętności korzystania z usług egov, ehealth, elearning i brak świadomości, że takie usługi mogą być wprowadzone [Projekt euser, 2006] świadczenieusługpublicznychdrogąelektroniczną 103miejscena130państwNRI pod względem zaawansowania usług publicznych on line 26 miejsce w UE [Capgemini, 2007] pod względem transakcyjności usług publicznych on line 25 miejsce w UE [Capgemini, 2007] 4

5 Benchmarking e-usług publicznych w 2007 roku w Polsce Pod względem dostępności usług publicznych on line Polska zajmuje 26 miejsce w UE Rys.1 Dostępność usług publicznych on line w 2007 roku [Capgemini, 2008] między rokiem 2006 a 2007 poziom dostępności 20 usług dla mieszkańców i biznesu, badanych od 7 lat przez Capgemini wzrósł z %, jednak Polska znajduje się pośród najsłabiej rozwijających się krajów w tym samym czasie: średnia europejska wyniosła 58% a Austria osiągnęła wynik - 100%, Malta - 95%, Portugalia - 90%(z60%w2006)iWlk.Brytania-89%. 5

6 Podażowe czynniki rozwoju usług publicznych onlinew Polsce W ramach projektu badawczego e-user w roku 2005 zidentyfikowano najważniejsze czynniki związane z rozwojem usług elektronicznych online w Polsce: Elektroniczna administracja: główny czynnik- brak liderów zmiany na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym oraz ograniczone zrozumienie wagi elektronicznego świadczenia usług przez polityków słabość i niespójność ram prawnych dla świadczenia usług e-administracji niski poziom penetracji Internetu oraz wysoka cena dostępu niski poziom alfabetyzacji cyfrowej Polaków, w tym urzędników, których cechuje niski poziom umiejętności niezbędnych do świadczenia usług online niski poziom świadomości Polaków, że takie usługi są dostępne. E-zdrowie: główny czynnik - brak silnego przywództwa oraz niski poziom inwestycji w ICT w sektorze zdrowotnym niski poziom umiejętności cyfrowych zarówno u lekarzy, średniego personelu medycznego, jak i pacjentów Uczenie się przez całe życie i e-szkolenie: niski poziom inwestycji w edukację i profesjonalne szkolenia dla dorosłych brak systemu zachęt dla dorosłych skutkujących pozytywnymi zmianami w pozycji zawodowej brak systemu oceny jakości szkoleń dla dorosłych utrudnienia w dostępie do instytucji szkoleniowych dla mieszkańców wsi. 6

7 Popytowe czynniki rozwoju usług publicznych online w Polsce Gotowość korzystania z e- usług publicznych w formie obecnie dostępnej deklaruje zaledwie 7 16 % domowych użytkowników Internetu (4/5 wszystkich internautów w Polsce) Gotowość korzystania z e- usług w pełni transakcyjnych deklaruje 2 3 razy liczniejsza grupa docelowa Internautów Od 16 do 40% Internautów nie przewiduje nigdy wykorzystania drogi elektronicznej do realizacji danej e-usług Od 11 45% Internautów uważa, że danej sprawy nie będzie załatwiać nigdy w życiu 7

8 e-administracja wysokim priorytetem UE w latach W latach znaczna grupa krajów członkowskich UE zrealizowała programy zmian transformujących systemy świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną. Jednym z podstawowych elementów tych programów było kompleksowe wdrażanie systemów tzw. elektronicznej administracji poprzez: 1 budowę platform zintegrowanego świadczenia e-usług publicznych 2 opracowanie i przyjęcie do realizacji ram interoperacyjności systemów IT 3 integrację rządowych back - office W roku 2006 przyjęto i2010 egovernment Action Plan, który określił 5 priorytetów dla rozwoju elektronicznej administracji w krajach członkowskich UE: 1 integrującą e administrację 2 skuteczność i wydajność administracji 3 projekty o silnym oddziaływaniu na administrację 4 projekty uruchamiające powszechne korzystanie z e-usług 5 e - uczestnictwo w procesach demokratycznych Działaniom tym KE udzieliła silnego wsparcia poprzez finansowania projektów badawczych 5 i 6 Programów Ramowych UE i programów wspólnotowych 8

9 Kluczowe cechy dobrych praktyk wdrożeń e-platform WSPÓŁPRACA PARTNERÓW - uporządkowane otoczenie prawne e-usług i korelacja z krajowymi ramami interoperacyjności oraz programem IDA PODEJŚCIE EKSPERYMETALNE - projekty pilotażowe, zawierające komponenty innowacji organizacyjnych, procesowych i technologicznych ZAŁOŻENIE REDUKCJI KOSZTÓW - dzięki upowszechnieniu jednej tożsamości obywatela, integracji i współdzieleniu danych, pomiarom jakości usług zasadniczemu zwiększeniu elektoratu e usług OPTYMALIZACJA PROCESÓW- dzięki bliskiej współpracy partnerskiej z sektorem ICT ORIENTACJA NA KLIENTA - ocena potrzeb różnych grup docelowych, optymalizacja procedur przed ich udostępnieniem online, zapewnienie e-dostępności, WIELOKANAŁOWY DOSTĘP do usług- telefonia mobilna, telewizja cyfrowa, Internet ZEPEWNIENIE BEZPIECZECZNEJ IDENTYFIKACJI - cechy biometryczne zgodne z europejskim e-paszportem, cechy identyfikacyjne odpowiednie dla Internetu oraz cechy podpisu elektronicznego(traktowanego opcjonalnie) CENTRALNE/DZIEDZINOWE USŁUGI - bezpieczne elektroniczne konta obywatela, bezpieczne adresy dla powiadomień, zapewnienie autentykacji. 9

10 -skuteczne zarządzanie dobrymi praktykami Local e-gov National Projects Programme Anglia, Przykłady dobrych praktyk program realizacji 22 lokalnych projektów elektronicznej administracji dofinansowanych kwotą80mln przezrządtonegoblaira najbardziej efektywny po 2006 roku w krajach UE program podaży silnie innowacyjnych projektów lokalnych, modernizujących administrację, dających nowe możliwości społecznościom lokalnym i upowszechniających zaawansowane rozwiązania ICT projekty realizowane przez konsorcja samorządów lokalnych z silnym liderem wspieranym przez organizacje pozarządowe i firmy doradcze wypracowane dobre praktyki są opisane i przeanalizowane przez niezależnych ekspertów. Wszystkie produkty projektów stanowią własność publiczną, także znaczna część oprogramowania. samorządy angielskie dysponują opisami, projektów poradnikami, standardami oraz narzędziami wytworzonymi w ramach praktycznych doświadczeń wdrożeniowych. Same tylko oszczędności kosztowe oraz związane ze wzrostem wydajności pracy z tytułu wdrożenia 8 projektów osiągnęły 329 mln Przykłady projektów: NOMAD wsparcie zdalnej pracy mobilnej SMARTCARDS wielofunkcyjna karta miejska SCHOOL ADMISSIONS rejestracja uczniów epay realizacja płatności na rzecz gminy FAME wymiana danych między instytucjami PARSOL gospodarka przestrzenna

11 Platformy wsparcia postępowań publicznych Przykłady dobrych praktyk eprocurement Scotland to platforma administracji lokalnej w Szkocji realizująca całkowity łańcuch wartości związanego z realizacją postępowań publicznych: efektywnych zakupów, rozwoju strategii logistycznych, zarządzaniu i optymalizacji procedur zamówień publicznych Kluczowe elementy obniżenia kosztów zakupu to agregacja zamówień różnych podmiotów na podobne usługi i produkty, wspólne płatności, integracja z systemami finansowymi gmin, efekt obniżenia kosztów w pierwszych 2 latach do 30%. w pierwszych 2 latach osiągnięto 50 mln oszczędności Elementy platform zamówień publicznych: zastosowanie kart zamówieniowych e-zaopatrzenie: e-aukcje oraz e-oferty platformy przetargowe systemy rozliczeń za realizacje przedmiotu zamówienia skategoryzowanie wykonawców/dostawców w systemie. Inne przykłady platform postępowań publicznych: The National e-procurement Project (NePP), Anglia EDI -SwedInvoice, Szwecja ZANZIBAR Programme, Walia, Północna Irlandia PROCURE Burgundia, Francja National etendering Portal, Portugalia

12 Platformy usług dla rozwoju obszarów wiejskich Przykłady dobrych praktyk Projekt Rural - budowa platformy wspomagania rozwoju obszarów wiejskich dzięki udostępnieniu zaawansowanych usług dla: rolników, rybaków oraz MSP startujących na wsi (ograniczanie wpływu barier geograficznych) Komponenty platformy: inkubator wiejskiej przedsiębiorczości, otwarta platforma kooperacji, living lab w zakresie współdziałania biznesów wiejskich oraz rybaków. Projekt Good Food to platforma narzędzi analitycznych bazujących na ICT i nanotechnologiach do śledzących drogę żywności od rolnika do supermarketu i skoncentrowanych na diagnostyce w głównych etapach łańcucha wartości żywności: surowych produktach, poprawie ich obróbki u producenta, monitoringu przechowywania i przewozu oraz kontroli bezpieczeństwa i jakości końcowych produktów.

13 Platformy usług e-integracji dla osób starszych Przykłady dobrych praktyk Platforma e-sangathan eksperymentalna platforma umożliwiająca pracę zdalną i świadczenie usług doradczych przez doświadczonych managerów w wieku powyżej 60 lat - pilotażowe jej wdrożenia są realizowane w Indiach oraz w Oresund w Szwecji projekt ten jest wspieranym przez DG INFSO transferem dobrych praktyk indyjskich do Europy Podstawowym rozwiązaniem technologicznym stosowanym w projekcie jest collaborative working environment platform Integratorem działań ekspertów i managerów jest nowoczesne środowisko rozwiązań web 2.0, umożliwiające rozwój społeczności osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy doradczej Po fazie testowej usługi będą świadczone odpłatnie. Platforma TELECARE, Florencja (Włochy) System zdalnej opieki domowej nad osobami starszymi, w ramach którego świadczone są zdalnie drogą elektroniczną lub wspomagane ICT różnorodne usługi komunikacyjne, informacyjne, monitoringowe oraz pierwszej pomocy. Zastosowano wielokanałowy model komunikacji między partnerami systemu: video-monitoring, web TV, tradycyjna telefonia. Sercem systemu jest platforma ICT operacyjnie obsługująca wszystkie kanały.

14 Platformy usług wspomagających efektywność biznesową Przykłady dobrych praktyk YPAITHROS -wspomaganie informacyjne wiejskich MSP na Krecie, Grecja Platforma świadczenia silnie spersonalizowanych usług informacyjnych dla wiejskich MSP zwiększająca dostęp do bieżących informacji niezbędnych w konkurencyjnym prowadzeniu przedsiębiorstw (np. ceny, komunikaty pogodowe i drogowe) Liderem partnerstwa projektowego jest lokalny operator telekomunikacyjny FORTnet SIVR - En Route Passenger Information System, Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania Inicjatywa władz regionu, firm transportu publicznego i firmy ICT- system informacji 24/7 dla pasażerów transportu publicznego umożliwia planowanie podróży po wyspie i uzyskanie odpowiedzi na pytania zadane z terminali mobilnych(telfonów, laptopów) sercem systemu jest platforma ICT obsługująca zarówno podróżujących jak i pracowników firm przewozowych Better Concept-zdalne nauczanie pracowników MSP, Zachodnia Szwecja Platforma zdalnego nauczania stworzona przez 3 uniwersytety w zakresie: automatyki, ekonomii, logistyki, rozwoju produktów ICT i zarządzania. skończone kursy były zaliczane programu studiów licencjackich - uczestnikami kursów byli na ogół 40-latkowie bez wykształcenia wyższego. e-vem-jedno okienko dla przedsiębiorców Słowenia Platforma zapewniająca przedsiębiorcom realizację najważniejszych usług (np. rejestrację firmy, opłacenie podatków) w pełni w modelu transakcyjnym bez konieczności zachowania formy papierowej W systemie możliwy jest dostęp do urzędów administracji lokalnej oraz podatkowej, a także do notariuszy i sądów.

15 Platforma krok dobrym kierunku. teraz czas na platformę regionalną Przykłady e-usług zrealizowanych w ramach e-poznania: Internetowa giełda używanych podręczników Internetowa giełda małego biznesu MSP Kontakt Moduł rezerwacji biletów na imprezy miejskie rozprowadzanych przez Centrum Informacji Miejskiej Transmisje internetowe (audio/video) obrad Rady Miasta Poznania Platforma Konsultacji Społecznych (moderowane forum, chat, transmisja ze spotkania on-line) Zestaw dodatkowych e-formularzy dla MSP E-formularze na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i fizycznych, wnioski do GFOS, PFOS Źródło: W. Pelc Szkolenie projektu SIRMA, 24 Maja 2007 Warszawa 15

16 PO RSI jako mapa drogowa rozwoju SI w regionie Czas na realizację! Jednym z projektów głównych Programu Operacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w województwie wielkopolskim w latach jest Projekt IV:WIELKOPOLSKI SYSTEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH (WCU). Cel Budowa regionalnej zintegrowanej infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb sektora publicznego województwa wielkopolskiego, interoperacyjnie skomunikowanej z centralnymi systemami informatycznymi realizującymi zadania publiczne oraz rejestrami publicznymi, a także z systemami lokalnymi i dziedzinowymi. Zadania 1 REGIONALNA PLATFORMA CYFROWA (budowa regionalnej platformy usług publicznych) 2 WIELKOPOLSKA MAPA CYFROWA (budowa platformy integracji danych przestrzennych dla województwa wielkopolskiego) 3 TELEMEDYCYNA WIELKOPOLSKA (istotą projektu jest budowa rozproszonego systemu telemedycznego: regionalne Centrum Usług Telemedycznych, specjalistyczne zespoły kompetencyjne szpitali klinicznych, zarządzanie jednostkami nadzorowanymi przez Departament Zdrowia i Starostwo Powiatowe) 4 POZNAŃSKA ELEKTRONICZNA KARTA AGLOMERACYJNA [PEKA] (autentykacja obywatela, pozwalającej na bezpieczne zapewnienie dostępu dodanych zgromadzonych i załatwianie spraw urzędowych w organach samorządu terytorialnego, a także zbudowania systemu rozliczeń opłat za przejazdy aglomeracyjne komunikacją publiczną) 16

17 Rekomendowane bazy opisów dobrych praktyk Europejski Portal Dobrych Praktyk Portal projektu IRIS Regional Hub Portal egovernment for Development Development Gateway Best eeurope Practices Portal Good ehealth Portal Portal Dobrych Praktyk ICT Portal Dobrych Praktyk elearning i-afiel Portal SIRMA 17

18 Dziękuję za uwagę! Artur Krawczyk kom Stowarzyszenie Miasta w Internecie ul. Krakowska 11a Tarnów tel.: , fax:

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W LATACH 2007-2013 Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, lipiec 2007 r. Program Operacyjny Rozwoju Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie.

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Bogusław Dyduch e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Temat opracowania: koncepcja radiowego systemu transmisyjnego Streszczenie: Niniejsze opracowanie stanowi koncepcję

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Studium wykonalności projektu pn. System komunikacji video dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Strategia informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Myszyniec Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Myszyniec, czerwiec wrzesień 2006 Spis treści

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI Technologie informacyjne i komunikacyjne w e-administracji 1 2 Autor raportu Dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013

STRATEGIA EZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 STRATEGIA EZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 Uwaga! Coraz częściej pojawiają się niepokojące sygnały, iż obecne krajowe systemy opieki zdrowotnej na całym świecie staną się niestabilne, jeśli

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne WSTĘP DO E-BIZNESU Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze

Bardziej szczegółowo

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Program na lata 2003-2006 Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce /Elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu - ehandel/

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację Bielsko-Biała, 6 maja 2015 r. Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację Katowice, 6 maja 2015 r. PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Strategia informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Zawady Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Zawady, czerwiec wrzesień 2006 1 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 LISTA PROGRAMÓW EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZAŁĄCZNIK NR 3 LISTA PROGRAMÓW EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO STUDIUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2008 2010 ZAŁĄCZNIK NR 3 LISTA PROGRAMÓW EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO L.p.

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Dokument został opracowany przez konsorcjum projektu Pro@CTIS

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa idea i założenia. dr Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji Kraków, 10 lipca 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa idea i założenia. dr Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji Kraków, 10 lipca 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa idea i założenia dr Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji Kraków, 10 lipca 2013 r. 1 60 SEKUND W INTERNECIE Źródło: go-gulf.com/blog/60-seconds/ 2 JAK UŻYWAMY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dn. 26.01.2007 r. Uzgodniony międzyresortowo w dn. 17.01.32007r. bez rozbieżności i jednomyślnie zaakceptowany w dn. 25.01.2007r. przez Międzyresortowy Zespół do spraw Informatyzacji ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I 2013 r. XII 2013 r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I 2013 r. XII 2013 r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I 2013 r. XII 2013 r. KATOWICE, luty 2014 Opracowanie: Śląskie Centrum Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

2.2. Oś priorytetowa II. E - administracja i otwarty rząd

2.2. Oś priorytetowa II. E - administracja i otwarty rząd 1 WYCIĄG Z ZATWIERDZONEGO OPISU PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA 2014-2020 2.2. Oś priorytetowa II. E - administracja i otwarty rząd Uzasadnienie utworzenia osi priorytetowej obejmującej więcej niż

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Zespół autorski: Wydawca: Zleceniodawca: Instytucje współpracujące:

Redakcja: Zespół autorski: Wydawca: Zleceniodawca: Instytucje współpracujące: Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania: dr Marcin Kraska, dr inż. Bogusław Śliwczyński, dr Stanisław Wałcerz, mgr inż. Rafał Kałuża, mgr Michał Koralewski, mgr Tomasz

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE

PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE Kraków, maj 2004 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006 opracowany został przez zespół ekspertów

Bardziej szczegółowo