Korupcja w systemie ochrony zdrowia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Korupcja w systemie ochrony zdrowia"

Transkrypt

1 Transparency International Global Corruption Report 2006 Special Focus: Corruption and Health Globalny Raport Korupcji 2006 Wydanie specjalne: Korupcja w systemie ochrony zdrowia Tłumaczenie na język polski wybranych fragmentów Weryfikacja tłumaczenia: Zespół tłumaczeń Transparency International Polska w składzie: Jagoda Okła Katarzyna Zelman Agnieszka Zielińska 1

2 Spis treści: Słowo Wstępne...5 Streszczenie*...8 Dlaczego sektor zdrowotny jest tak podatny na korupcję?...10 Rodzaje korupcji w ochronie zdrowia Zalecenia dla sektora zdrowotnego...12 Przejrzystość Kodeksy postępowania Udział i nadzór społeczeństwa obywatelskiego...14 Ochrona informatorów...14 Zmniejszenie bodźców do korupcji Reguły rozwiązywania konfliktu interesów:...15 Pakty prawości i wykluczenia...15 Rygorystyczne postępowanie prokuratorskie Przyczyny korupcji w sektorze zdrowotnym systemy opieki zdrowotnej Dlaczego systemy ochrony zdrowia są podatne na korupcję? Dlaczego systemy ochrony zdrowia są podatne na korupcję?...19 W jaki sposób korupcja i oszustwa ujawniają się z sektorze zdrowotnym?...24 Organy nadzorujące (ministrowie właściwi do spraw zdrowia, parlamenty, komisje nadzorujące) Płatnicy (organizacje zabezpieczenia społecznego, ubezpieczyciele zdrowotni)...25 Świadczeniodawcy usług zdrowotnych (szpitale, lekarze, pielęgniarki, farmaceuci)...26 Pacjenci Dostawcy (producenci sprzętu medycznego, firmy farmaceutyczne) Udowodnienie zamiaru korupcji jest niezmiernie trudne Czy metody korupcji różnią się w zależności od systemu zdrowotnego? Systemy świadczące usługi w sposób bezpośredni...31 Systemy oddzielające finansowanie publiczne od świadczenia usług...33 Formy korupcji występujące we wszystkich systemach zdrowotnych...34 Wnioski Korupcja w systemach opieki zdrowotnej: Stany Zjednoczone Charakterystyka systemu zdrowotnego w Stanach Zjednoczonych Stany Zjednoczone - wnioski...41 Perspektywy na przyszłość Skala problemu Korupcja nie służy zdrowiu: Europa Środkowa i Wschodnia Audyt obywatelski w Meksyku ujawnia ślady korupcji w dokumentach Walka z oszustwami i korupcją w brytyjskiej Narodowej Służbie Zdrowia

3 3.Korupcja w szpitalach Korupcja w administracji szpitalnej...59 Zaopatrzenie szpitali: ognisko korupcji Malwersacje i kradzież...66 Niezdrowe praktyki personelu...67 Zgodnie z zaleceniami lekarza : korupcja w systemach płatności Recepta na reformę Systemy zarządzania i narzędzia...74 Bodźce finansowe i ich konsekwencje...75 Przejrzystość oraz przepływ informacji Nieformalne opłaty za opiekę zdrowotną...77 Płacenie za bezpłatną służbę zdrowia: zagadka opłat nieformalnych w postkomunistycznej Europie Skala opłat nieformalnych Rola lekarzy Wpływ opłat nieformalnych...83 Opcje polityki...86 Prezent, opłata czy łapówka? Nieformalne opłaty na Węgrzech Jak bardzo rozpowszechnione są opłaty nieformalne? Presja płacenia...92 Wnioski wyciągnięte z sytuacji na Węgrzech Korupcja w sektorze farmaceutycznym Farmaceutyki a korupcja: ocena ryzyka...95 Korupcja w sektorze farmaceutycznym...98 Najistotniejsze sytuacje wymagające podjęcia decyzji...98 Rejestracja...99 Proces wyboru Proces zaopatrywania w leki Dystrybucja Świadczenie usług medycznych ordynacja leków Podrobione leki: źli i brzydcy Krok do przodu: jak poprawić sytuację? Korupcyjny wpływ pieniędzy w medycynie Kuszące propozycje firm farmaceutycznych Konflikty interesów finansowych w medycznych badaniach naukowych Analizy czterech przypadków ze Stanów Zjednoczonych Zagrożenie dla zaufania publicznego Promowanie zaufania oraz przejrzystości w firmach farmaceutycznych: z perspektywy przemysłu Walka z korupcją: rola zawodu lekarza Korupcja a HIV/AIDS Korupcja a walka z HIV/AIDS Korupcja w leczeniu HIV/AIDS Programy narodowe: nowe metody i role

4 Międzynarodowa reakcja: więcej pieniędzy Czy można zrobić więcej by zminimalizować korupcję? Kampanie antykorupcyjne na świecie - wnioski Korupcja i nowe rządy Reformy na poziomie krajowym Podpisywanie międzynarodowych konwencji Zmniejszanie ubóstwa dzięki walce z korupcją Raporty krajowe

5 Słowo Wstępne Mary Robinson 1 Społeczność odpowiedzialna za prawa człowieka musi poświęcić jeszcze więcej uwagi zjawiskom korupcji. Najwyższy możliwy do osiągnięcia standard zdrowia należy do fundamentalnych praw każdego człowieka. Gwarantuje go artykuł 12 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Korupcja na równi z biedą, nierównością, konfliktami domowymi, dyskryminacją i przemocą stanowi ważne zagadnienie, którym nie zajmowano się należycie w ramach wymienionych powyżej podstawowych praw. Prowadzi to do wypaczenia priorytetów w wydatkach na zdrowie i marnotrawienia budżetów zdrowotnych, w efekcie czego dochodzi do zaniedbań w leczeniu chorób oraz społeczności nimi dotkniętymi. Oznacza to również, że ludzie biedni postanawiają nie podejmować leczenia, które może uratować im życie, ponieważ nie stać ich na opłaty za usługi zdrowotne, które powinny być bezpłatne. Zgodnie z opisami sytuacji przedstawionymi w Globalnym Raporcie Korupcji 2006 korupcja w sektorze zdrowia wpływa na ludzi na całym świecie. Natomiast pieniądze, które powinny być wydawane na likwidację biedy i chorób, trafiają do prywatnej kieszeni. W ten sposób korupcja w sensie dosłownym powoduje pogwałcenie praw człowieka, ponieważ ludziom odmawia się opieki, którą ich rządy zobowiązane są im zapewnić. Choć problem ten ma zasięg globalny, dla niektórych społeczeństw konsekwencje chorego systemu zdrowotnego są szczególnie ponure. Jeżeli problematyka korupcji i braku przejrzystości nie zostanie uwzględniona jako integralna część strategii ochrony zdrowia, wówczas HIV/AIDS i inne choroby zakaźne stworzą zagrożenie zaprzepaszczenia ciężko osiągniętych zdobyczy rozwoju, zwłaszcza w Afryce. W wielu krajach to kobiety cierpią najbardziej z powodu dyskryminacji w dostępie do usług oraz z braku możliwości korzystania z odpowiedniej opieki zdrowotnej lub wykorzystywania informacji o profilaktyce. 1 Mary Robinson jest byłym Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka oraz byłym prezydentem Irlandii. Jest założycielką i przewodniczącą organizacji Ethical Globalization Initiative. 5

6 Centralnym punktem podejścia praw człowieka do tematyki zdrowia jest zagwarantowanie dostępu do dobrej jakości leków. Dostępność oznacza, że leki te muszą znajdować się w ofercie w wystarczającej ilości w krajach, w których występuje na nie zapotrzebowanie. Dostępność oznacza także, że powinny być łatwe do nabycia dla wszystkich tych, którzy ich potrzebują. Dobra jakość oznacza, że leki muszą być zatwierdzone przez organy naukowe i medyczne. Korupcja utrudnia spełnianie wymienionych wymogów. Nieprzewidywalność chorób w połączeniu z nieracjonalnymi decyzjami w sprawie wydatków i agresywnymi praktykami marketingowymi stosowanymi przez producentów i dostawców leków tworzą szerokie możliwości dla korupcji. Wpływa to na jakość leków, na przykład, gdy organy regulacyjne z powodu łapówek prowadzą kontrole w sposób mniej rygorystyczny lub gdy zarządcy szpitali kupują tańsze, mniej skuteczne leki i sprzeniewierzają przychody. Konsekwencje mogą być daleko poważniejsze niż nieskuteczne leczenie pacjentów. Stosowanie złej jakości leków stymuluje rozwój chorób odpornych na leki takich, jak malaria. Globalny Raport Korupcji 2006 ujawnia zagadnienia związane z korupcją i zdrowiem, które, jako członkowie rządów, instytucji międzynarodowych, sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego, musimy wziąć pod uwagę, jeżeli chcemy poważnie traktować ochronę prawa do zdrowia. Wyzwanie jest ogromne i można mu sprostać jedynie wówczas, gdy będziemy pracować wspólnie, wykorzystując moralne i prawne argumenty dostarczane przez międzynarodowe struktury związane z prawami człowieka, jak również praktyczne narzędzia i strategie, z których wiele zostało wymienionych w niniejszym opracowaniu, konieczne do skutecznego rozwiązania problemów chorego systemu zdrowia na całym świecie. Niektóre zagadnienia zawarte w raporcie z 2006 r. są szczególnie pilne. W okresie do 2015 r. będziemy obserwować gwałtowny wzrost wartości budżetów na cele pomocowe krajów-darczyńców i duża część tej pomocy będzie przeznaczona na wsparcie sektorów zdrowia w krajach rozwijających się. Jeżeli nie poprawimy spójności działań darczyńców, przejrzystości i skłonności krajów rozwijających się do posługiwania się rygorystycznymi systemami rozliczeniowymi, korupcja będzie stawać się coraz większym problemem i zaprzepaścimy ważną szansę wzmocnienia systemów podstawowej służby zdrowia. 6

7 Niniejsze opracowanie powinno znaleźć się na biurku każdej osoby odpowiedzialnej za kształtowanie polityki, której zależy na rozwoju. 7

8 Streszczenie* Transparency International Każdego roku na świecie wydaje się ponad 3 biliony dolarów na świadczenie usług zdrowotnych, finansowanych w większości z kieszeni podatników. Tak ogromne fundusze stają się atrakcyjnym celem do nadużyć. Stawka jest wysoka zaś zasoby cenne. Pieniądze utracone w wyniku korupcji można by przeznaczyć na zakup leków, wyposażenie szpitali lub zatrudnienie niezbędnego personelu medycznego. Różnorodność systemów zdrowotnych na świecie, duża liczba stron uczestniczących, uchybienia w należytym prowadzeniu dokumentacji w wielu krajach oraz trudność polegająca na odróżnianiu korupcji, niewydajności i niezamierzonych błędów sprawiają, że trudno jest określić całkowite koszty korupcji w służbie zdrowia na świecie. Jednak skala korupcji jest wysoka zarówno w zamożnych, jak i w biednych krajach. Stany Zjednoczone wydają na służbę zdrowia więcej niż jakikolwiek inny kraj uprzemysłowiony aż 15,3% PKB. Dwa największe publiczne programy opieki zdrowotnej Medicare i Medicaid - utrzymują, że 5-10% ich budżetu marnowane jest na przepłacanie. Lekarze z Kambodży w wypowiedzi dla Globalnego Raportu Korupcji 2006 (GCR) szacują, że ponad 5% budżetu poświęconego na służbę zdrowia jest marnowane w wyniku korupcji, zanim jeszcze pieniądze te opuszczą poziom władzy centralnej. Korupcja pozbawia ludzi dostępu do opieki medycznej i może prowadzić do nieprawidłowości w leczeniu. Korupcja w sektorze farmaceutycznym może wywoływać skutki śmiertelne. Jak powiedziała Dora Akunyili, prezes nigeryjskiej Food and Drug Authority oraz laureatka Integrity Award w 2003 r., nagrody przyznawanej przez Transparency International, podrabianie leków, łatwiejsze dzięki korupcji, zabija na skalę masową i każdy może paść jego ofiarą. Organizacja, którą zarządza, odkryła przypadki, gdy ratująca życie adrenalina była zastępowana przez wodę, zaś aktywne składniki rozcieńczano podrobionymi, przyczyniając się w ten sposób do uodparniania na działanie leków chorób takich, jak malaria, gruźlica i AIDS, czyli największych światowych zabójców. Korupcja w służbie zdrowia dotyka w największym stopniu osoby biedne, które rzadziej mogą sobie pozwolić na dawanie niewielkich łapówek za usługi medyczne - 8

9 hipotetycznie bezpłatne - oraz na prywatne leczenie w sytuacji, gdy limit publicznych usług medycznych został wyczerpany w wyniku działań korupcyjnych. Badanie dotyczące świadczenia usług medycznych na Filipinach wykazuje, że mieszkańcy biednych i średniozamożnych gmin czekają dłużej na miejsce w klinikach państwowych niż mieszkańcy bogatych gmin, a tam, gdzie korupcja szerzy się najbardziej, częściej odmawia się im szczepionek. Korupcja wywiera wpływ na politykę zdrowotną i kształtuje priorytety w wydawaniu środków. Tegoroczne wydanie GCR przedstawia przykłady z Meksyku i Kenii, ilustrujące sposób, w jaki wysocy urzędnicy państwowi nadużywają swojej władzy dla zdobycia funduszy na sfinansowanie poleconych im projektów, bez względu na to, czy są one zgodne z przyjętą polityką zdrowotną. Istnieją również bodźce sprzyjające sprzeniewierzeniom w opłatach na poziomie świadczenia usług zdrowotnych. W sytuacji, gdy lekarze wynagradzani są oddzielnie za każdą usługę, wzmaga się u nich pokusa świadczenia zbędnych usług w celu zwiększenia swoich dochodów. Jeżeli natomiast otrzymują zapłatę za leczenie każdego pojedynczego pacjenta, mogą osiągnąć korzyści poprzez ograniczenie wykonywanych usług medycznych. Dzięki zmniejszeniu korupcji środki mogą z powrotem trafić do sektora zdrowotnego. Jak informuje wydział antykorupcyjny Narodowej Służby Zdrowia (National Health Service) w Wielkiej Brytanii, od 1999 r. doprowadził on do zatrzymania działań korupcyjnych na kwotę ponad 170 milionów funtów (300 milionów dolarów), zaś łączne korzyści finansowe dla NHS (dotyczące także odzyskania strat wywołanych przez oszustwa i ich ograniczenia dzięki działaniom wydziału antykorupcyjnego) były czterokrotnie większe. Suma ta wystarczyłaby na wybudowanie dziesięciu nowych szpitali. Transparency International definiuje korupcję jako nadużycie powierzonej władzy dla uzyskania prywatnej korzyści. W służbie zdrowia zjawisko korupcji obejmuje przyjmowanie łapówek przez ustawodawców i lekarzy, manipulowanie informacjami na temat badań nad lekami, sprzeniewierzanie leków i zapasów, nieprawidłowości dotyczące zamówień oraz wystawianie zawyżonych rachunków firmom ubezpieczeniowym. Zjawisko korupcji nie ogranicza się do nadużyć ze strony urzędników państwowych, gdyż społeczeństwo często powierza ważne funkcje publiczne osobom z sektora prywatnego. W momencie, gdy dyrektorzy szpitali, lekarze, prezesi firm ubezpieczeniowych i koncernów farmaceutycznych nieuczciwie 9

10 się wzbogacają, formalnie nie nadużywają oni stanowiska publicznego, ale wykorzystują powierzoną im władzę i dopuszczają się kradzieży cennych środków mających na celu ratowanie zdrowia. Dlaczego sektor zdrowotny jest tak podatny na korupcję? Bez względu na to, czy systemy zdrowotne finansowane są ze środków publicznych, czy prywatnych, i czy dotyczą zamożnych, czy biednych krajów, istnieją pewne wspólne cechy, które sprawiają, że wszystkie te systemy podatne są na działanie korupcji. Oto one: Nierównomierny dostęp do informacji. Jest to czynnik, który przeważa w systemach zdrowotnych. Lekarze mają szerszą wiedzę na temat chorób niż pacjenci, a koncerny farmaceutyczne oraz firmy produkujące sprzęt medyczny wiedzą więcej o swoich produktach niż urzędnicy państwowi decydujący o rozdziale środków. Udostępnianie informacji mogłoby zmniejszyć straty z tytułu korupcji. Z badań przeprowadzonych w Argentynie wynikło, że ujawnienie przez ministerstwo informacji dotyczących kosztów ponoszonych przez szpitale na zakup środków medycznych wpłynęło na zmniejszenie różnic w wydatkach na ten cel między różnymi szpitalami o 50%. Niepewność rynkowa sektora zdrowotnego. Ponieważ nie można przewidzieć kto, kiedy i na jaką chorobę zachoruje oraz jak skuteczne okaże się leczenie, przed ustawodawcami stoi poważne wyzwanie. Brak przewidywalności utrudnia zarządzanie środkami, w tym dobór, kontrolę, wyliczenie i świadczenie usług medycznych oraz stworzenie pakietu ubezpieczeń zdrowotnych. Ryzyko korupcji wzrasta w sytuacjach pilnej pomocy humanitarnej, kiedy opieka medyczna jest potrzebna w trybie natychmiastowym, w związku z czym często pomijane są mechanizmy kontroli. Złożoność systemów zdrowotnych. Z powodu dużej liczby stron zaangażowanych w funkcjonowanie sektora, nasilają się trudności związane z generowaniem i przetwarzaniem informacji, z promowaniem przejrzystości oraz 10

11 wykrywaniem i zapobieganiem korupcji. Relacje między dostawcami środków medycznych, lekarzami a ustawodawcami często są niejasne i mogą prowadzić do zmian polityki zdrowotnej na niekorzyść zdrowia publicznego. Rodzaje korupcji w ochronie zdrowia Ustawodawcy, pacjenci, lekarze, dostawcy i odbiorcy stają wobec różnorodności czynników, które mogą prowadzić do korupcji. Rodzaje korupcji w sektorze zdrowotnym obejmują następujące sytuacje: Defraudacja i kradzież środków budżetowych przeznaczonych na politykę zdrowotną lub nieuczciwe ściąganie należności za wyświadczone usługi. Oba zjawiska mogą dotyczyć władzy na szczeblu centralnym lub lokalnym, a także mogą pojawiać się w momencie przydziału środków poszczególnym oddziałom świadczącym usługi zdrowotne. W grę wchodzić może także kradzież leków, zapasów środków medycznych i sprzętu medycznego na użytek własny, na świadczenie prywatnych usług medycznych lub dla ich powtórnej sprzedaży. Korupcja podczas kontraktowania usług medycznych. Zmowy i łapówki w momencie kontraktowania usług medycznych prowadzą do zawyżania wartości sprzętu medycznego i zakontraktowanych usług lub też uniemożliwiają wprowadzenie standardów jakości dla systemu kontraktowania. Wydatki ponoszone przez szpitale mogą dodatkowo obejmować ogromne inwestycje budowlane i zakup drogich technologii, czyli sfery szczególnie podatne na uleganie korupcji. Korupcja podczas regulowania płatności. Praktyki korupcyjne w tej sferze dotyczą rezygnowania z opłat za wyświadczone usługi, fałszowania dokumentów ubezpieczeniowych na rzecz indywidualnych pacjentów lub finansowania z budżetu szpitala usług świadczonych na korzyść konkretnych uprzywilejowanych osób. Zalicza się do nich również nielegalne obciążanie kosztami firm ubezpieczeniowych, rządu lub pacjentów za świadczenia nie podlegające refundacji lub za świadczenia w rzeczywistości niewykonane celem zwiększenia korzyści finansowych. Ponadto dotyczy to również fałszowania rejestrów faktur, kwitariuszy lub rejestrów użytkowania, a także pobierania opłat za leczenie pacjentów, których nigdy nie było. 11

12 Inną formą korupcji związaną z systemem regulowania płatności jest kupowanie usług medycznych poprzez oferowanie lekarzom pieniędzy i prezentów w zamian za uzyskanie odpowiedniego skierowania. Kolejnym rodzajem korupcji jest niewłaściwe postępowanie lekarzy, którzy nakłaniają pacjentów korzystających z publicznej służby zdrowia do leczenia się w ich prywatnych gabinetach lekarskich. Z nadużyciem w tej dziedzinie związane jest także świadczenie zbędnych usług medycznych w celu zwiększenia korzyści finansowych. Korupcja w koncernach farmaceutycznych. Środki medyczne mogą być sprzeniewierzane lub kradzione na różnych etapach ich dystrybucji. Urzędnicy mogą domagać się opłat za przyjęcie danego produktu, ułatwienie procedur celnych lub ustalenie ceny na odpowiednim poziomie. W wyniku nielegalnych praktyk marketingowych stosowanych przez koncerny farmaceutyczne lekarze mogą wypisywać recepty tylko na określone leki. Oni także mogą domagać się wyrazów szczególnego traktowania od firm farmaceutycznych w zamian za przepisywanie pacjentom ich leków. Do obiegu mogą być również dopuszczone leki niespełniające wymogów, w tym podrobione. Korupcja na poziomie świadczenia usług medycznych. Praktyki korupcyjne w tej sferze mogą przybierać różne formy. Może dochodzić do wymuszania lub przyjmowania łapówek za usługi, które powinny być świadczone bezpłatnie czy też do domagania się zapłaty za szczególne przywileje lub leczenie. Ponadto może mieć miejsce wymuszanie lub przyjmowanie łapówek za pośrednictwo w uzyskiwaniu zleceń na świadczenie dostaw oraz licencji, akredytacji lub legalizacji produktów. Zalecenia dla sektora zdrowotnego Środki do walki z korupcją muszą być dostosowane do systemu służby zdrowia w danym kraju. Podobnie jak w innych sektorach korupcja w służbie zdrowia ma mniejsze szanse wystąpienia w społeczeństwach, w których mocno przestrzega się prawa, przejrzystości i zaufania, gdzie sektor publiczny zarządzany jest przez skuteczne przepisy służby cywilnej i silne mechanizmy odpowiedzialności oraz gdzie istnieją niezależne media i silne społeczeństwo obywatelskie. Środki 12

13 zapobiegawcze takie, jak jasno określone zasady dotyczące zamówień, kodeks postępowania obowiązujący osoby zarządzające sektorem zdrowotnym, zarówno publicznym, jak i prywatnym, oraz przejrzystość i kontrola procedur, stanowią metody kładące nacisk na uczciwe zachowanie. Nie są one objęte przepisami, ale mogą być skutecznym mechanizmem zwalczania korupcji. Przejrzystość Rządy i resorty zdrowia muszą publikować w Internecie stale aktualizowane informacje dotyczące środków budżetowych przeznaczonych na finansowanie służby zdrowia oraz sposobu, w jaki się nimi dysponuje na szczeblu państwowym, lokalnym i w ośrodkach świadczących usługi zdrowotne. Departamenty rządowe, szpitale, zakłady ubezpieczeń zdrowotnych i inne instytucje zarządzające funduszami przeznaczonymi na finansowanie służby zdrowia muszą podlegać kontroli niezależnych komisji rewizyjnych. Rządy i władze resortu zdrowia mają obowiązek informowania o ogłaszanych przetargach, w tym o przyjętych terminach i warunkach, kryteriach oceny ofert i ostatecznych decyzjach. Informacje te powinny być ogólnodostępne na stronach internetowych. Rządy muszą wprowadzić na szczeblu krajowym skuteczne systemy informowania o skutkach ubocznych leków w celu zobowiązania i zmotywowania lekarzy do przekazywania takich informacji. Powinno się opracować publiczną bazę danych zawierającą protokoły i wyniki wszystkich testów klinicznych leków. Przemysł farmaceutyczny powinien obowiązkowo informować o prowadzonych testach klinicznych, a firmy farmaceutyczne powinny ujawniać informacje o wszelkich formach wsparcia finansowego na rzecz medycznych jednostek badawczych. Ofiarodawcy muszą w sposób jawny i precyzyjny informować o tym, co, komu i kiedy przekazują, a także powinni oceniać swoje działania pod kątem efektów zdrowotnych, nie zaś wysokości lub szybkości ponoszonych wydatków. Ofiarodawcy powinni także mieć obowiązek współpracowania z sektorem zdrowotnym poprzez używanie tych samych mechanizmów audytu i księgowania w celu redukcji kosztów operacyjnych, zwiększenia skuteczności oraz ograniczenia ryzyka korupcji. 13

14 Kodeksy postępowania Wprowadzenie i promocja kodeksów postępowania, w formie ciągłych szkoleń w sektorze zdrowia, są konieczne dla ustawodawców, lekarzy, farmaceutów i osób zarządzających ochroną zdrowia. Kodeksy powinny wyraźnie odwoływać się do przeciwdziałania korupcji i mogącym do niej prowadzić konfliktom interesów oraz precyzować sankcje za naruszanie prawa. Powinny także być wprowadzane przez niezależne organy. Firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne oraz producenci sprzętu medycznego muszą przyjąć Zasady Przeciwdziałania Przekupstwu w Biznesie (Business Principles for Countering Bribery), zgodnie z którymi firma zobowiązuje się nie stosować praktyk łapownictwa w swych działaniach oraz wprowadzić szeroko zakrojony program antykorupcyjny 1. Udział i nadzór społeczeństwa obywatelskiego Władze muszą umożliwić publiczny nadzór, który poprawi kwestie odpowiedzialności i przejrzystości. Nadzór ten powinien dotyczyć zamówień i wyboru leków w ośrodkach zdrowia oraz świadczenia usług zdrowotnych na szczeblu lokalnych instytucji zarządzających ochroną zdrowia. Należy umożliwić publiczną i legislacyjną kontrolę nad polityką, praktykami i wydatkami publicznej służby zdrowia, a wszystkie etapy opracowywania i realizowania budżetu oraz informowania o przebiegu działań powinny być w pełni dostępne dla społeczeństwa obywatelskiego. Ochrona informatorów Rządy powinny wprowadzić przepisy chroniące informatorów pracujących w jednostkach sfery zamówień, we władzach systemu zdrowotnego oraz u dostawców usług medycznych, leków i sprzętu medycznego. 1 Więcej na temat Zasad Przeciwdziałania Przekupstwu w Biznesie na stronie 14

15 Firmy farmaceutyczne również muszą wprowadzić mechanizmy dotyczące informatorów i ich ochrony. Zmniejszenie bodźców do korupcji W celu zapewnienia, że dane leczenie jest podyktowane potrzebami pacjenta, a nie możliwością osiągnięcia zysku, rządy muszą w sposób ciągły monitorować mechanizmy płatności (dotyczące opłat za poszczególne usługi, wynagrodzeń, umów na świadczenie usług zdrowotnych, systemów budżetowych, itd.). Lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy sektora zdrowotnego muszą być przyzwoicie opłacani, odpowiednio do ich wykształcenia, umiejętności i doświadczenia. Reguły rozwiązywania konfliktu interesów: Organy nadzoru mają obowiązek przyjąć zasady rozwiązywania konfliktu interesów, które wykluczają jednostki lub grupy związane z danym producentem leków z uczestnictwa w testach klinicznych. Rządy muszą nalegać na przejrzystość w procesach kontroli leków, zmniejszenie nadmiernej promocji leków, surowsze ograniczenia dla lekarzy przepisujących zbyt duże ilości leków oraz na dokładniejszy monitoring relacji pomiędzy instytucjami systemu ochrony zdrowia a przemysłem medycznym. Władze przyznające licencje na produkty medyczne powinny zdefiniować określone zasady zachowania lekarzy dotyczące konfliktu interesów (w szczególności w relacjach z firmami produkującymi leki i sprzęt medyczny) oraz pozyskać niezbędne środki do wdrożenia tych zasad. Pakty prawości i wykluczenia Pakt Prawości, czyli porozumienie między obiema stronami procesu kontraktowania zobowiązujące je do niestosowania praktyk łapownictwa 15

16 w zamówieniach publicznych, musi być stosowany w przypadku dużych zamówień w sektorze zdrowotnym. 2 Firmy, których udział w praktykach korupcyjnych został ujawniony, muszą być na pewien okres czasu wykluczone przez rząd z uczestnictwa w przetargach. Rygorystyczne postępowanie prokuratorskie Organy oskarżycielskie muszą podkreślać fakt, że skutkiem korupcji jest rygorystyczne ściganie praktyk korupcyjnych, które są wyraźnie zabronione przez prawo. Producenci podrabianych leków i funkcjonariusze publiczni z nimi współpracujący muszą być postawieni w stan oskarżenia i odpowiednio ukarani. Wyspecjalizowane agencje do walki z korupcją i oszustwami, które wykrywają korupcję i promują środki zapobiegawcze w sektorze zdrowotnym, muszą do prawidłowego funkcjonowania posiadać niezbędną wiedzę, zasoby i niezależność oraz być wspierane przez niezależne sądy. Zdrowie jest wielkim globalnym przemysłem, kluczową odpowiedzialnością i wydatkiem budżetowym rządu i biznesu, ale, co więcej, jest powszechnym prawem człowieka. Korupcja pozbawia ludzi dostępu do opieki zdrowotnej i prowadzi do słabych wyników leczenia. Nie ma prostej recepty na zwalczenie korupcji w sektorze zdrowotnym, ale powyższe zalecenia oraz inicjatywy opisane w Globalnym Raporcie Korupcji mogłyby zapobiec, ograniczyć i kontrolować korupcję. Ich celem jest wezwanie do działania badaczy, rządów, sektora prywatnego, mediów oraz obywateli na całym świecie. * Tłumaczenie rozdziału zostało przygotowane przez Transparency International Polska. 2 Więcej na temat Paktu Prawości i Wykluczenia Transparency International na stronie 16

17 Korupcja a zdrowie 1. Przyczyny korupcji w sektorze zdrowotnym systemy opieki zdrowotnej. Korupcja pojawia się we wszelkich elementach systemów opieki zdrowotnej. William Savedoff oraz Karen Hussmann postanowili dotrzeć do przyczyn wyjaśniających, dlaczego sektor zdrowotny jest w szczególności podatny na korupcję oraz odpowiedzieć na pytanie, czy podatność taka przyjmuje różne formy bądź rozmiary w zależności od rodzaju systemu. Analiza wykonana na przykładzie Kolumbii i Wenezueli pokazuje, że w zależności od istniejących rozbieżności w systemach opieki zdrowotnej tych dwóch krajów pojawiają się całkowicie odmienne przejawy korupcji. Jeżeli udowodniono istnienie korupcji, to niezależnie od istniejącego systemu oraz źródeł jego finansowania wyniki leczenia nie będą adekwatne do nakładów poniesionych na służbę zdrowia. Amerykanie wydają na opiekę zdrowotną więcej niż wiele innych krajów uprzemysłowionych, nie doprowadziło to jednak do poprawy rezultatów świadczeń. Na przeciwległym krańcu skali znajduje się Kambodża, otrzymująca na cele poprawy stanu opieki zdrowotnej setki milionów dolarów rocznie ze środków pomocy zagranicznej, gdzie mimo to następuje wzrost rozpoznanych przypadków zapadalności na gruźlicę. Dlaczego systemy ochrony zdrowia są podatne na korupcję? William D. Savedoff i Karen Hussmann 1 Korupcja w sektorze zdrowotnym nie dotyczy wyłącznie jednego rodzaju systemu. Pojawia się zarówno w systemach prywatnej, jak i państwowej opieki zdrowotnej, w przypadku dużych nakładów lub ich niedoboru, w systemach prostych i złożonych. Jej zakres jest po części odzwierciedleniem zachowań społeczeństwa, w którym funkcjonuje. Korupcja w systemie opieki zdrowotnej jest mniej prawdopodobna w przypadku społeczeństw przestrzegających prawa, kierujących się zasadami 1 William D. Savedoff jest głównym wspólnikiem w firmie consultingowej Social Insight, zajmującej się projektami badawczymi w krajach rozwijających się, oraz byłym głównym ekonomistą Światowej Organizacji Zdrowia i Międzyamerykańskiego Banku Rozwoju (Inter-American Development Bank). Karen Hussmann jest doradcą ds. polityki publicznej w dziedzinie ekonomii zdrowia i zarządzania sektorem zdrowia oraz byłym specjalistą ds. projektów Transparency International. 17

18 przejrzystości i zaufania, a także tych, w których zarządzanie sektorem publicznym odbywa się w drodze efektywnego wdrażania postanowień kodeksów służby cywilnej oraz przy przejrzystości mechanizmów finansowych. Powyższe ogólne czynniki mają wpływ na zakres korupcji w każdym sektorze, niemniej jednak sektor zdrowotny charakteryzuje się obecnością pewnych obszarów, które czynią go szczególnie podatnym na nadużycia. W żadnym innym sektorze nie występuje tak wyjątkowe i charakterystyczne połączenie niepewności, asymetrii informacji oraz dużej liczby uczestników. W rezultacie podatność na korupcję staje się stałą cechą systemów zdrowotnych, a jej kontrola wymaga działań w ujęciu ogólnosektorowym. Warto wymienić dwa czynniki przyczyniające się do korupcji w systemie opieki zdrowotnej. Po pierwsze zakres korupcji w sektorze zdrowotnym może być szerszy niż w pozostałych sektorach, ponieważ społeczeństwo często powierza sprawy zdrowotne osobom pełniącym ważne funkcje publiczne. W przypadku, gdy prywatne koncerny farmaceutyczne, szpitale lub ubezpieczyciele działają na rzecz wzbogacenia się w sposób nieuczciwy, nie nadużywają funkcji publicznych w celu osiągnięcia prywatnych korzyści w sposób formalny. Mimo to nadużywają zaufania społecznego w tym sensie, że jednostki oraz organizacje zaangażowane w działania na rzecz świadczenia usług zdrowotnych muszą sprostać wyższym standardom w ochronie zdrowia ludzkiego. W szczególności zawód lekarza cieszy się w większości krajów największą swobodą w odniesieniu do samoregulacji w zamian za zagwarantowanie odpowiedzialności zawodowej oraz działanie w najlepszym interesie pacjentów. Po drugie sektor zdrowotny jest atrakcyjnym obszarem dla korupcji ze względu na ogromną ilość pieniędzy publicznych przeznaczonych na jego funkcjonowanie. Usługi zdrowotne na świecie pochłaniają ponad 3,1 bilionów dolarów rocznie, z czego większość finansowana jest z budżetu państwa. Europejskie kraje członkowskie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wydają łącznie ponad bilion dolarów rocznie, natomiast same Stany Zjednoczone - 1,6 biliona dolarów 2. Około 7% PKB, czyli około 136 miliardów dolarów rocznie, pochłania opieka zdrowotna w krajach Ameryki Łacińskiej, z czego połowa pochodzi 2 Szacowane przez autorów wielkości na 2001 r. pochodzą ze źródeł takich, jak Światowa Organizacja Zdrowia, Panamerykańska Organizacja Zdrowia (Pan American Health Organization), Bank Światowy czy amerykański Departament Świadczeń Zdrowotnych i Społecznych. 18

19 z finansów publicznych. W krajach o niższym PKB prywatne wydatki na opiekę zdrowotną często przekraczają nakłady państwa, mimo że te ostatnie stanowią często znaczne kwoty. Udział całkowitych wpływów do budżetu wydatkowanych na opiekę zdrowotną wynosi od 5% w Etiopii, Egipcie, Indonezji oraz Pakistanie do ponad 15% w Irlandii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych oraz na Kostaryce. Tak duże nakłady finansowe stanowią szerokie pole do nadużyć. Dlaczego systemy ochrony zdrowia są podatne na korupcję? Żaden sektor społeczny nie charakteryzuje się tak wyjątkowym połączeniem niepewności, asymetrii informacji oraz dużej liczby uczestników, jak ma to miejsce w sektorze zdrowia. Te cechy łączą się ze sobą w sposób stwarzający stałe możliwości powstawania zachowań korupcyjnych, utrudniając jednocześnie zapewnienie przejrzystości oraz czytelnych mechanizmów finansowych, mających na celu zahamowanie tego procesu. Niepewność stanowi główną cechę sektora zdrowia oraz posiada daleko idące konsekwencje, co zostało udowodnione po raz pierwszy przez Kennetha Arrowa w 1963 r. 3. Wykazał on, że niepewność dotycząca takich pytań, jak: kto zachoruje, kiedy pojawią się objawy choroby, na jakie choroby zapadają ludzie oraz jakie są skuteczne metody leczenia, sprawia, że rynek usług zdrowotnych w znacznym stopniu odróżnia się od innych w kwestii niedoskonałości rynku. Z powodu niepewności rynek usług opieki lekarskiej oraz ubezpieczeń zdrowotnych będzie prawdopodobnie nieefektywny. Niepewność ogarnia cały sektor opieki zdrowotnej. Ludzie mogą nawet nie zdawać sobie sprawy z własnej choroby lub z tego, że mogą korzystać z usług opieki zdrowotnej często dzieje się tak w przypadku ludzi z nadciśnieniem, anemią lub we wczesnej fazie cukrzycy. Gdy ludzie zapadają na choroby i szukają pomocy lekarskiej, nie są w stanie osądzić, czy przepisane lekarstwa są odpowiednie. Jeżeli ich stan się polepszy, nie wiedzą, czy leczenie było niezbędne. Na przykład ludziom, którzy zapadli na infekcje wirusowe, często przypisywane są antybiotyki, które są w takich przypadkach nieskuteczne. 3 Kenneth J. Arrow, Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care, American Economic Review 53 (1963). Dyskusja nad artykułem i jego wpływem na ekonomię zdrowia w: William D. Savedoff, 40 th Anniversary: Kenneth Arrow and the Birth of Health Economics, Bulletin of the World Health Organization 82(2) (luty 2004). 19

20 Niepewność taka utrudnia osobom wymagającym opieki medycznej pacjentom lub ich rodzinom zdyscyplinowanie świadczących usługi zdrowotne tak, jak ma to miejsce w innych sektorach. Pacjenci nie mogą negocjować najlepszej ceny i jakości, jeżeli są nieświadomi kosztów, alternatyw oraz charakteru wymaganego leczenia. W takich sytuacjach wybory konsumentów nie odzwierciedlają ceny i jakości w sposób ogólnie przyjęty, a pozostałe mechanizmy takie, jak akredytacja specjalistów oraz urządzeń lub nawet bezpośrednie świadczenie usług publicznych są przypisane do alokowanych zasobów i określają, jakie rodzaje opieki mają być świadczone. Dodatkowym skutkiem staje się powstawanie obszarów korupcji ze względu na niewydolne funkcjonowanie rynku, a niepewność, obecna w procesie selekcji, monitoringu, pomiaru oraz świadczenia usług zdrowotnych, utrudnia wykrycie oraz wskazanie odpowiedzialnych za nadużycia. Niepewność ogarniająca usługi z zakresu opieki zdrowotnej skłania ludzi do ubezpieczania się przeciw chorobom. Jednakże funkcjonowanie rynku ubezpieczeń nieobowiązkowych sprawia, że ubezpieczenie nie obejmuje zbyt wielu ludzi, a dodatkowo powoduje nadmierną ilość świadczeń zdrowotnych dla osób ubezpieczonych 4. Wspólną odpowiedzią społeczeństwa stało się ustanowienie obowiązkowej składki zdrowotnej, która mogłaby rozwiązać istniejące niedoskonałości rynku. Rodzi ona jednak problemy związane z nieefektywnym funkcjonowaniem sektora publicznego 5. Wynikłe z tego zaangażowanie polityki publicznej w prawodawstwo oraz regulacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego są kolejną ścieżką prowadzącą do korupcji. Jednakże stopień niepewności nie odnosi się w jednakowej mierze do całego sektora zdrowotnego, co prowadzi do drugiej cechy charakterystycznej, czyli asymetrii informacji. Brakuje jednorodnej wymiany informacji pomiędzy osobami związanymi z sektorem zdrowotnym, co wpływa na wydajność systemu zdrowotnego oraz jego podatność na korupcję. Osoby świadczące usługi zdrowotne są zwykle lepiej poinformowanie w zakresie aspektów technicznych diagnostyki oraz leczenia 4 Szczegółowe ekonomiczne wytłumaczenie tych problemów, odwołujące się do niekorzystnej selekcji czy ryzyka moralnego, znajduje się w większości opracowań na temat ekonomii zdrowia. Patrz np.: T. Getzen, Health Economics: Fundamentals and Flow of Funds (Nowy Jork: Wiley, 1997). 5 Przykładowe opracowania dotyczące modeli wyboru publicznego oraz niepowodzeń rządu: Dennis C. Mueller (red.), Perspectives on Public Choice (Cambridge: Cambridge University Press, 1997) oraz Torsten Persson, Guido Tabellini, Political Economy: Explaining Economic Policy (Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2002). 20

Słowo wstępne. Niepełnosprawność zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr I/2013(6)

Słowo wstępne. Niepełnosprawność zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr I/2013(6) Słowo wstępne Niepełnosprawność nie musi stanowić przeszkody na drodze do sukcesu. Praktycznie przez całe dorosłe życie cierpiałem na stwardnienie zanikowe boczne. Jednakże choroba ta nie przeszkodziła

Bardziej szczegółowo

Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw

Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2010, 56, 3, 131 143 Marcin Kolwitz Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Biznesowego

Kodeks Postępowania Biznesowego Kodeks Postępowania Biznesowego Spis treści Wstęp 1 Ochrona uczciwości 2 Zastosowanie i zgodność z przepisami 2 Przejęcia 2 Udziały mniejszościowe, przedsięwzięcia joint venture i spółki stowarzyszone

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Warszawa, luty 2008 Koncepcja Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń przygotowana przez:

Bardziej szczegółowo

PPP W SYSTEMACH OCHRONY ZDROWIA Z CYKLU: DOBRE PRAKTYKI PPP W WYBRANYCH KRAJACH ŚWIATA

PPP W SYSTEMACH OCHRONY ZDROWIA Z CYKLU: DOBRE PRAKTYKI PPP W WYBRANYCH KRAJACH ŚWIATA PPP W SYSTEMACH OCHRONY ZDROWIA W WYBRANYCH KRAJACH ŚWIATA Z CYKLU: DOBRE PRAKTYKI PPP Praca zbiorowa pod redakcją Jolanty Kalecińskiej i dr Ireny Herbst Autorzy: dr Irena Herbst,Przemysław Zaremba, Bartosz

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy Praca zespołowa pod kierunkiem dr. Andrzeja Mądrali 2014 WARSZAWA AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Grzegorz Byszewski Pracodawcy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Zdrowie publiczne W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE UE dąży do tego, by chronić ludzkie zdrowie na każdym etapie życia. SPIS TREŚCI Dlaczego potrzebujemy unijnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności praktyk w zakresie CSR poprzez ustanowienie oceny realizacji CSR oraz wdrożenie systemów monitorowania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej Społeczna

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych KOMISJA EUROPEJSKA EUROPEJSKI URZĄD DS. ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF) Dyrekcja D Polityka Dział D.2 Zapobieganie Nadużyciom Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Podstawowe uregulowania wynikające z ustawodawstwa Prawo do ochrony zdrowia jest jednymi z podstawowych praw człowieka.

Bardziej szczegółowo

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE 1 WSTĘP Drodzy Koledzy, Jako przedstawiciele spółek Olympusa w Europie (wszystkie spółki należące do Olympus Europa Holding SE, Olympus

Bardziej szczegółowo

Etyka podstawą przywództwa

Etyka podstawą przywództwa Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA.... 1 KORZYSTANIE Z KODEKSU.... 2 Zasady korzystania z Kodeksu....2

Bardziej szczegółowo

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych CSL Limited Lipiec 2013r. Spis treści > < Poprzednia strona Spis treści Następna strona > Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Koncentracji

Bardziej szczegółowo

Etyczna firma. Rozwiązania praktyczne. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Etyczna firma. Rozwiązania praktyczne. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Etyczna firma. Rozwiązania praktyczne Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etyczna firma. Rozwiązania praktyczne

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie nr 100/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) 1. RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI Patenty: Komisja daje możliwość pewnej grupie państw

Bardziej szczegółowo

przechodzi szkolenia z kodeksu etyki pracy

przechodzi szkolenia z kodeksu etyki pracy Raport Społeczny - Wysokie wysokie standardy etyczne % pracowników przechodzi szkolenia z kodeksu etyki pracy % umów z dostawcami zawiera zapisy antykorupcyjne 6 w roku publikacja danych finansowych dotyczących

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018

POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018 POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018 Warszawa 2014 2 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 6 WSTĘP... 8 I. ISTOTA I CELE POLITYKI KONKURENCJI... 10 1. Konkurencja w gospodarce a polityka konkurencji... 10 2.

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Zrównoważone zamówienia w praktyce Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe

Zrównoważone zamówienia w praktyce Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe Zrównoważone zamówienia w praktyce Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe Spis treści Czym są zrównoważone zamówienia publiczne i jakie korzyści wynikają z ich stosowania?...5 Zrównoważone zamówienia

Bardziej szczegółowo

Systematyczne zmiany zamiast leczenia objawów: Koordynacja społecznych i prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech i innych państwach

Systematyczne zmiany zamiast leczenia objawów: Koordynacja społecznych i prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech i innych państwach Prof. Hans-Georg Petersen Uniwersytet Poczdamski Niemiecki Instytut Badań Gospodarczych (DIW Berlin), Członek Niemiecko-Francuskiej Rady Doradców Ekonomicznych Systematyczne zmiany zamiast leczenia objawów:

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 299. UCHWAŁA nr 37. z dnia 1 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 299. UCHWAŁA nr 37. z dnia 1 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 299 UCHWAŁA nr 37 RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Warunki korzystania z niniejszej publikacji Europejskie Centrum Wiedzy PPP (European PPP Expertise Centre EPEC) to wspólna inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Globalny kodeks postępowania w biznesie

Globalny kodeks postępowania w biznesie Globalny kodeks postępowania w biznesie Wytyczne dotyczące postępowania, decyzji i działań Wartości firmy Parker Jesteśmy firmą Parker Nasza firma wyrosła w tradycji uczciwego prowadzenia interesów i wsłuchiwania

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY PRZY STOSOWANIU

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY PRZY STOSOWANIU BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA PRZY STOSOWANIU SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 28 kwietnia 2014 r. Copyright International Labour Organization 2013

Bardziej szczegółowo