Klaster LifeScience Kraków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klaster LifeScience Kraków"

Transkrypt

1 JCI Sp.z o.o. Klaster LifeScience Kraków Sprawozdanie z działań w 2011 r. Kazimierz Murzyn Tel , Fax

2 Spis treści 1 PODSUMOWANIE SPRAWY ORGANIZACYJNE KLASTRA CZŁONKOWIE KLASTRA WYBRANE DZIAŁANIA W 2011 R Wnioski o dofinansowanie projektów Klastra Projekty Inicjatywy ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1: Członkowie Klastra LifeScience alfabetycznie i wg. przynależności do grupy merytorycznej Załącznik 2: Kalendarium ważniejszych wydarzeń...17 Spis tabel Tabela 1 Główne elementy programu Klastra na rok Tabela 2 Zmiana liczby partnerów Klastra w 2011 r Tabela 3 Zestawienie najważniejszych projektów z dofinansowaniem realizowanych w 2011 r.. 9 Tabela 4 Wybrane wydarzenia, wizyty i spotkania z udziałem Klastra w 2011 r Tel , Fax

3 1 PODSUMOWANIE A. W ramach umowy Klastra LifeScience funkcjonują 74 podmioty reprezentujące 6 różnych grup merytorycznych. W 2011 r. przybyło 12-tu nowych członków. B. Największą grupę w Klastrze stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa (SME - łącznie 49% całkowitej liczby podmiotów, w tym mikro, małe i średnie odpowiednio: 28%, 7% i 14%). Instytucje publiczne stanowią 28% członków Klastra, a przedsiębiorstwa duże 18%. C. W podziale merytorycznym największą grupę pośród członków Klastra stanowią przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w obszarze life science (BIOF- 35%). Drugą największą grupą tworzą przedsiębiorstwa i instytucje otoczenia biznesu (19 podmiotów, 26% członków Klastra). Grupę tą można jednak podzielić na dwie podgrupy, tj. przedsięwzięć dedykowanych sektorowi life science ( BIZ.LS 10 podmiotów, 14% członków) i instytucji o charakterze ogólnym (BIZ.OG 9 podmiotów, 12% członków), które są zaangażowane w działalność Klastra Life Science ze względu występującą częściową na spójność celów i interesów. Trzecią, co do wielkości grupę merytoryczną stanowią podmioty reprezentujące obszar opieki zdrowotnej (MED 14 podmiotów, 19% członków Klastra). D. W 2011 r. Klaster uczestniczył w 8 projektach i w 2 konsorcjach składających wnioski o wsparcie projektów oraz w 21 inicjatywach i wydarzeniach, istotnych z punktu widzenia misji i celów Klastra. E. W 2011 r. wznowione zostały cykliczne spotkania klubowe Klastra, które odbywają się w każdy trzeci czwartek miesiąca. A. Administrację Klastra zapewnia Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp.z o.o. (JCI). Klaster ma swój adres w budynku Parku LIFESCIENCE, przy ul. Bobrzyńskiego 14, gdzie korzysta z zasobów JCI, w tym w szczególności z obsługi sekretarskiej, dostępu do urządzeń biurowych (fax, kopiarka, drukarka), sal konferencyjnych i innych dostępnych w ramach działalności JCI i Parku LIFESCIENCE. B. Koszty operacyjne funkcjonowania Klastra w 2011 r. wyniosły zł, a przychody zł zł. Wzrost wydatków w stosunku do roku 2010 o ponad 240 % wynikał z uruchomienia w maju i lipcu 2011 r. dwóch projektów, których łączny budżet wynosi 1,5 mln zł. Deficyt w zakresie działalności poza wymienionymi projektami Klastra, w wysokości zł zł został pokryty przez JCI. C. Zatrudnienie w Klastrze, w 2011 r. wynosiło średnio 1,5 etatu (Dyrektor Zarządzający -1,0; specjalista ds. informacji 0,5). W wybranych działaniach dotyczących obsługi księgowej i obsługi prawnej Klaster korzysta z zasobów JCI. Ponadto w 2011 r. Klaster korzystał z pracy wolontariuszy w wymiarze łącznie ok. 301 osobo-godzin. Wartość pracy wykonanej przez wolontariuszy szacowana jest na 3612 zł brutto. D. Za najważniejsze wydarzenia w 2011 r. projekty należy uznać: Uzyskanie dofinansowania do 3 projektów Klastra (MRPO, INTERREG, POIG) Zdobycie nagrody Bronze Award for Cluster Management Excellence w programie NGPExcellence Project, Cluster Excellence in the Nordic Countries, Germany and Poland Udział w pracach Zespołu ds. Polityki Klastrowej przy Ministerstwie Gospodarki Powołanie European Diagnostic Cluster Alliance z siedzibą w Brukseli Organizację imprezy pt. LifeScience Open Space w Krakowie Zawarcie porozumienia o współpracy w ramach grupy tematycznej pn. Zespół Innowacji Zmianę wyglądu i funkcjonalności serwisu oraz uruchomienie serwisów na portalach społecznościowych Facebook i LinkedIn Tel , Fax

4 2 SPRAWY ORGANIZACYJNE KLASTRA a) W 2011 r. odbyło się dwa spotkania Rady Klastra (w dniu 23 marca i 22 grudnia), na których podjęto łącznie 16 uchwał. a) Przewodniczącym Rady Klastra od marca 2011 r. jest dr Paweł Węgrzyn, reprezentujący jednocześnie Uniwersytet Jagielloński. b) Prezydium Rady Klastra składa się z przedstawicieli grup merytorycznych Klastra: Członkowie PRK Piotr Zygmunt, Biospekt, Jarosław Bułka, Silvermedia Spółka Komandytowa, Sp. z o.o. Wiesław Bury, Małopolska Agencja Rozwoju Regionu S.A. Kamil Kipiel, Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o. (CTTMPT), Wojciech Kwiatek, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Eugeniusz Herbut, Instytut Zootechniki PIB, Tomasz Grodzicki, Szpital Uniwersytecki Anna Prokop-Staszecka, Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Krystyna Koziec, Uniwersytet Rolniczy Tomasz Szanser, UMWM Sławomir Dyl, UW Monika Piątkowska, UMK Grupa Przedsiębiorstwa life science (BioF) Otoczenie Biznesu (BIZ) Badania i Rozwój (B&R) Służba zdrowia (MED) Nauka i Edukacja (EDU) Władze regionalne i samorządowe (GOV) b) Prezydium Rady Klastra spotkało się w 2011 r. 5 razy. Notatki ze spotkań PRK były wysyłane pocztą elektroniczną do wszystkich członków Klastra. Głównym celem działania PRK było bieżące konsultowanie realizowanych lub planowanych działań. Program Klastra, zdefiniowany przez PRK na początku swojej kadencji, obejmował zagadnienia przedstawione w Tabeli 1. Tabela 1 Główne elementy programu Klastra na rok 2011 Elementy Planowane działania programu 1. Programy 1. Grupa Diagnostyka Medyczna kluczowe 2. TechTransfer Group Krakow (Zespół Innowacji) 3. LifeScience OpenSpace Innowacyjny Szpital 5. Nowy portal Klastra (patrz E-Platforma współpracy i zarządzania zasobami wiedzy) 2. Projekty realizowane 3. Projekty planowane 1. Klaster LifeScience Kraków budowanie zdolności kooperacji w ramach sieci współpracy bio - regionów Europy (MRPO /10 Działanie 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy) 2. SMEsGoNet (podprojekt SMART+ w ramach Interreg IVC) 3. BIO 2011 Waszyngton 1. PARP- POIG System wczesnej identyfikacji chorób nowotworowych - Grupa Mediag 3. EIP CIP call.doc (planowane jest złożenie wniosku we współpracy z Tel , Fax

5 Elementy programu 4. Internacjonalizacja 5. Współpraca w ramach projektów Partnerów Klastra 6. Zadania planowane Planowane działania European Diagnostic Cluster Alliance) 1. Global Innovation Network (powizane z projektami w pkcie b) 2. European Diagnostic Cluster Alliance rozwój współpracy w ramach struktury w EU 3. Współpraca bileteralna (Genopole Evry, Innovation Center New Jersey) 1. Innowacyjny Szpital Kreator Innowacji: (CTTM PT) 2. Spotkania Branżowe - POKL (CTTM PT) 3. Sieć Inwestorów (KPT) 4. Broker Innowacji (KPT) i SPIN (UMWM) 5. Benchmarking PARP + projekt NGPExcellence Clusters 1. Fundacja Klaster LifeScience zapewnienie możliwości rozwoju dzięki zapewnieniu określonego minimum organizacyjnego z perspektywą rozwoju: środki finansowe, pracownicy; 2. E-Platforma współpracy i zarządzania zasobami wiedzy planowana realizacja w ramach POIG Mobilność na rynku pracy 4. BioFORUM współpraca bio-regionów Polski 5. Spotkania "klubowe klastra" 3 CZŁONKOWIE KLASTRA W 2011 r. do inicjatywy Klastra Life Science przystąpiło 12-tu nowych partnerów (Tabela 2). Na koniec roku liczba Partnerów Klastra LifeScience wynosiła 74. Tabela 2 Zmiana liczby partnerów Klastra w 2011 r. Grupa Zmiana Data Uwagi BioF III.2011 BioByte, Tomasz Waller, Katowice Stowarzyszenie Centrum Badań Interdyscyplinarnych i Promocji Nauki im. Prof. J. Stachury, Kraków Imed24 S.A., Kraków Krakow Cardiovascular Research Institute Sp. z o.o Kraków Oncogene Diagnostics Sp z o.o., Kraków Silvermedia Sp. z o.o., Kraków F1 Pharma Sp. z o.o., Kraków 22.XII.2011 Assign Clinical Research Poland sp. z o. o. BIZ III.2011 PMR Ltd. Sp. z o.o., Kraków Life Science Biznes Consulting (LSBC) Sp. z o. o. Kraków 22.XII.2011 Salt City Pharma Center Joanna Organiściak-Płachta Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j. Listę alfabetyczną wszystkich Partnerów Klastra LifeScience w podziale na grupy merytoryczne przedstawia Załącznik 5.1. Największą grupę merytoryczną pośród członków Klastra stanowią przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w obszarze life science (BIOF- 35%). Drugą największą grupą tworzą przedsiębiorstwa i instytucje otoczenia biznesu (19 podmiotów, 26% członków Klastra). Grupę tą można jednak podzielić na dwie podgrupy, tj. przedsięwzięć dedykowanych sektorowi life science ( BIZ.LS 10 podmiotów, 14% członków) i instytucji o charakterze ogólnym (BIZ.OG 9 podmiotów, 12% członków), które są zaangażowane w działalność Klastra Life Science ze względu występującą częściową na spójność celów i interesów. Tel , Fax

6 Trzecią, co do wielkości grupę merytoryczną stanowią podmioty reprezentujące obszar opieki zdrowotnej (MED 14 podmiotów, 19% członków). Rysunek 1 Grupy merytoryczne Klastra LifeScience b&r; 5; 7% gov; 3; 4% edu; 6; 8% biz; 9; 12% biof; 27; 36% biz.ls; 10; 14% med; 14; 19% Podział członków klastra wg. rodzaju podmiotu przedstawia Rysunek 2. Największą grupę w Klastrze stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa (SME- łącznie 49% całkowitej liczby podmiotów, w tym mikro, małe i średnie odpowiednio: 28%, 7% i 14%). Instytucje publiczne stanowią 28% członków Klastra, a przedsiębiorstwa duże 18%. Rysunek 2 Struktura członków Klastra wg. rodzaju podmiotów SME-sr; 10; 14% SME-ma; 5; 7% NGO; 4; 5% Inst. Publiczna; 21; 28% Przeds. ; 13; 18% SME-mk; 21; 28% Tel , Fax

7 4 WYBRANE DZIAŁANIA W 2011 R. Wszystkie działania Klastra są zapisywane w monitoringu i raportach miesięcznych opis najważniejszych zdarzeń przesyłany jest członkom Klastra bezpośrednio pocztą elektroniczną lub w biuletynie wydawanym średnio co dwa miesiące. Działania Klastra w 2011 r. można podzielić na trzy grupy: a) Wnioski działania polegające na przygotowaniu i złożeniu wniosków o dofinansowanie projektów, realizowane w roli lidera składającego wniosek lub partnera w konsorcjum. Wnioski z udziałem Klastra, składane w 2011 r. przedstawia Tabela 3 w pozycji 1. b) Projekty działania posiadające zdefiniowany cel, termin realizacji i budżet, finansowane z różnych źródeł i funduszy zewnętrznych; Klaster występuje w tych projektach w roli lidera lub partnera konsorcjum. W projektach Klastra osobowość prawną i administrację zapewnia Jagiellońskie Centrum Innowacji. Ew. różnica pomiędzy kosztami realizacji projektu a wartością dofinansowania (tzw. wkład własny) pokrywany jest ze składek członków Klastra. Działalność Klastra w zakresie projektów przedstawia Tabela 3 w pozycjach 2 do 9. c) Inicjatywy działania realizowane samodzielnie lub w partnerstwie, podejmowane, jako niezbędne i spójne z programem Klastra. Inicjatywy nie mają z góry zapewnionego budżetu, a ew. koszty pokrywane są ze składek członków Klastra. W wymienionych rodzajach działań Klaster obejmował jedną z następujących ról: a) Lidera odpowiedzialnego za inicjowanie, przygotowanie i realizację lub koordynację zaplanowanych w projekcie zadań, w tym również odpowiedzialnego za złożenie wniosku o dofinansowanie. b) Partnera odpowiedzialnego za przygotowanie informacji do wniosku oraz realizację wybranych zadań. c) Eksperta współpracującego na stałe lub doraźnie z wykonawcami projektu w związku z pozycją i doświadczeniem Klastra. 4.1 Wnioski o dofinansowanie projektów Klastra a) W 2011 r. zostały złożone 2 wnioski o dofinansowanie projektów z udziałem Klastra LifeScience. Ze względu na przyjętą strategię, zgodnie z którą rolę podmiotu prawnego, występującego w imieniu Klastra miała przejąć Fundacja, nie składano nowych wniosków, których realizatorem w roli lidera Klastra miała by być spółka JCI. b) W jednym przypadku rolę przedstawiciela Klastra w konsorcjum przejął członek Klastra (firma Silvermedia). Wniosek został złożony przez konsorcjum EDCA nie otrzymał dofinansowania. (Nie ujęto w zestawieniu projektów). c) Wniosek o wsparcie projektu w ramach POIG 5.1 złożony został przez konsorcjum utworzone w ramach Klastra. Wniosek nie otrzymał dofinansowania (Tabela 3, #1). d) Kolejne dwa wnioski składane jeszcze w 2010 r., były w okresie styczeń-czerwic 2011 r. przedmiotem konsultacji, uzupełnień i końcowych negocjacji zakończonych podpisaniem umowy (patrz Tabela 3, #7,8) 4.2 Projekty a) W 2011 r. Klaster LifeScience był zaangażowany łącznie w 8 projektów, rozumianych jako przedsięwzięcia posiadające określony cel, budżet i termin realizacji. Projekty te były lub nadal są realizowane przez Klaster w roli lidera lub w roli partnera. b) Projekty #2 i #3 dotyczące promocji Bio-Regionów Małopolska na BIO Convention w USA realizowane są we współpracy z UMWM od 2007 r. z założeniem kontynuacji w kolejnych latach. Raport z edycji 2011 jest dostępny w biurze Klastra. Edycja 2012 różni się od wcześniejszych faktem zmiany lidera konsorcjum bio-regionów rolę JCI przejęła Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Sopocie. Klaster LifeScience jest w tej edycji partnerem PSSE odpowiedzialnym za wybrane zadania przy organizacji polskiej wystawy. Projekt BIO Tel , Fax

8 Convention był współfinansowany przez UMWM w wysokości 48 tys. zł oraz przez WPHiI w Waszyngtonie w wysokości 60 tys. zł. c) W projekcie #4 Klaster występuje razem z MARR w roli partnera stowarzyszonego z Górnośląską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. oraz pełni równolegle funkcję eksperta merytorycznego w projekcie dla GARP. d) Projekt grid.lifescience (#5) został formalnie rozpoczęty w październiku 2011 r. jednak ze względu na znaczne opóźnienia na etapie podpisywania umowy, faktyczna realizacja następować będzie od II kw r. e) Pozycje # 6 i #7 są finansowane w ramach tego samego projektu (MRPO 8.2), jednak w zestawieniu występująjako oddzielne w celu zaznaczenia faktu, iż LifeScience OpenSpace jest przedsięwzięciem zaplanowanym na szerszą skalę i w dłuższej perspektywie czasu, realizacja samego projektu. Głównym beneficjentem projektu MRPO 8.2 jest Zespół Innowacji. f) Projekt #8 jest powiązany merytorycznie z projektem #7 poprzez wspólne założenia wyjściowe i długoterminowe cele dotyczące wdrażania koncepcji open innovation do praktyki członków klastra m.in. poprzez rozwój Global Innovation Network, której Klaster jest współzałożycielem. g) Projekt #9 jest dobrym przykładem wykorzystania instytucji Klastra w celu wzmocnienia projektu realizowanego przez jego Członka i wykorzystania Klastra, jako partnera i narzędzia realizacji wybranych zadań. Tel , Fax

9 Tabela 3 Zestawienie najważniejszych projektów z dofinansowaniem realizowanych w 2011 r. # Projekt (akronim) Program Współpraca Lider projektu Budżet (LSKK)/ finansowanie Wniosek: Open Konsorcjum 19 Innovation - partnerów Klastra, 1. wdrożenie metod i pozostali partnerzy Klaster LifeScience Wartość projektu narzędzi współpracy POIG 5.1 zostali przedstawieni (JCI) wynosi 3.7Mln zł. do praktyki działań jako potencjalnie Klastra LifeScience zainteresowaniu Kraków udziałem w projekcie Promocja Bio- Regionu Małopolska na BIO Convention, Waszyngton 2011 Promocja Bio- Regionu Małopolska na BIO International Convention, Boston CluStrat 5. Grid Lifescience Promocja Małopolskiej Oferty Eksportowej na arenie międzynarodowej Program dla Europy Środkowej (Interreg IVc) POIG Działanie 2.3 Konsorcjum Bio- Regionów Polski Małopolska, Województwo Dolnośląskie, Województwo, Łódzkie, Ministerstwo Gospodarki, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Ambasady Polski w Waszyngtonie Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. - Klaster LifeScience, MARR występują jako partnerzy stowarzyszeni z GAPP Akademickie Centra Komputerowe w Polsce; MCB-UJ, JCET, IFJ PAN JCI (Klaster LifeScience) PSSE Sopot (Klaster LifeScience Kraków) Steinbeis-Europa- Zentrum of Steinbeis Innovation ggmbh Cyfronet Kraków 166 tys. zł (40 tys. zł)/ UMWM; MG; JCI 400 tys. Zł (~50 tys. Zł) / UMWM, MG 3,7 Mln. (~5 tys. )/ Interreg IV 10 Mln zł (925 tys. zł) / POIG 2.3 Cele Zbudowanie e-platformy współpracy i zarządzania zasobami wiedzy głównego, wielofunkcjonalnego portalu informacyjnego Klastra Promocja i budowanie świadomości na temat Polskich instytucji, przedsięwzięć i osiągnięć w dziedzinie biotechnologii i life science oraz na temat możliwości kooperacyjnych, inwestycyjnych i badawczych w tej dziedzinie. - Budowanie globalnej świadomości i kompetencji krajowych firm i instytucji z sektora biotechnologii i life science, w tym otwarcie ich na najnowsze na świecie kierunki i trendy. To establish a policy dialogue among policy makers in innovation & cluster policy and practitioners like cluster associations & regional development agencies. Utworzenie wirtualnego bioinformatycznego laboratorium, zapewniającego dostęp do zasobów niezbędnych dla efektywnej współpracy w ramach projektów badawczorozwojowych w dziedzinie life science. Okres realizacji / Status projektu Projekt nie otrzymał dofinansowania. X.2010-VII.2011 / Zakończony (dostępny raport) X.2011 VII 2012/ W realizacji: etap przygotowania do wystawy Projekt w trakcie realizacji Projekt w trakcie realizacji 6. LifeScience Open Space konferencja satelitarna Eurobiotech 2011 MRPO 8.2 Targi w Krakowie Jagiellońskie Centrum Innowacji (Klaster LifeScience) zł. dofinansowanie 85% Zadanie w ramach projektu Promocja innowacyjności i przedsiębiorczości. Klaster przygotowywał jedną z sesji konferencji, poświęconą tematowi innowacyjności Zrealizowano Tel , Fax str. 9

10 # Projekt (akronim) Program Współpraca Lider projektu 7. Budowanie zdolności kooperacji w ramach sieci współpracy bioregionów Europy 8. SMEsGoNet INTERREG IVc 9. InTraMed-C2C Central Europe Program SKEMA Business School, Sophia Antipolis, GENOPOLE, Evry, BioCon Valley GmbH, Greifswald, BIOARATEC, Saragossa, Latvian Biotechnology Association (LBA), Ryga, Edinburgh Science Triangle BioAratec Hiszpania, Babes-Bolyai University from Cluj-Napoca, Rumunia, University of Western Macedonia MAnagement of TEchnology Research lab (MATER) Konsorcjum 10 partnerów z 9 krajów EU Jagiellońskie Centrum Innowacji (Klaster LifeScience) Bayern Innovativ ( Forum Medtech Pharma e.v.) / Szpital JPII CTTM PT Budżet (LSKK) / finansowanie Łącznie w tym Klaster: ,00, dofinansowanie 85% 330 tys M (Wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniach LGS) Cele Budowanie pozycji Bio-Regionu Małopolska, jako wiodącego Klastra LifeScience w Europie Środkowej i lidera europejskiej sieci współpracy w ramach Global Innovation Network. Beneficjentem projektu jest Zespół Innowacji Klastra. Okres realizacji III kw r. do IV kw r. Rozwijanie zdolności realizowania koncepcji Open Innovation przez MSP w ramach międzynarodowych sieci współpracy. Rozwój współpracy w ramach Global Okres realizacji: Maj Kwiecień 2013; Innovation Network. SMEsGoNet - professionalization and improvement of network and cooperation activities for SMEs (SMART+ Interreg IVc) Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności działań w zakresie komercjalizacji i transferu technologii oraz systematyczne rozwijanie powiązań sfery medycznej i biznesu. Klaster uczestniczy w projekcie jako członek Lokalnej Grupy Sterującej (LGS) Okres realizacji / Status projektu Projekt w trakcie realizacji Projekt w trakcie realizacji Projekt w trakcie realizacji Tel , Fax str. 10

11 4.3 Inicjatywy Do grupy tej zaliczono wydarzenia, w rodzaju konferencje, misje, spotkania, warsztaty itp., które mają charakter zaplanowanych działań, wymagają przygotowania oraz w większości wypadków pociągają za sobą koszty. W przedstawionych inicjatywach Klaster występuje w roli: a) beneficjenta działań innych instytucji w Regionie i w kraju realizowanych w ramach projektów, w których grupą docelową są klastry i inicjatywy klastrowe, b) źródła informacji dotyczących strony merytorycznej i organizacyjnej działalności Klastra, c) animatora i organizatora wydarzeń spójnych z misją i celami Klastra. Celem działań o charakterze wyżej zdefiniowanych inicjatyw jest: a) promocja Bio-Regionu Małopolska, promocja Klastra, jako partnera do współpracy oraz promocja Partnerów Klastra, b) nawiązanie bezpośrednich kontaktów w kontekście wybranych tematów współpracy, c) reprezentowanie Klastra, jako wspólnej inicjatywy oraz Partnerów Klastra, jako niezależnych podmiotów. Koszty działania w tym zakresie pokrywane są z różnych źródeł, głównie ze środków partnerów współpracujących lub realizujących określony projekt ale również ze środków własnych Klastra, tj. z dobrowolnych wpłat Członków na fundusz zapasowy Klastra. W 2011 r. Klaster LifeScience obsługiwał 21 oficjalnych wydarzeń o charakterze konferencji, spotkań, wizyt lub prezentacji. Osobną kategorią są spotkania klubowe Klastra, które od 2011 r. zaplanowane są, jako wydarzenia cykliczne i odbywają się zwykle w trzeci czwartek miesiąca. Zestawienie najważniejszych zdarzeń z udziałem Klastra LifeScience w 2011 r. przedstawia Tabela 4. Tel , Fax str. 11

12 Tabela 4 Wybrane wydarzenia, wizyty i spotkania z udziałem Klastra w 2011 r. Lp. Wydarzenia / wizyty / spotkania Uwagi Organizator Miejsce Data Klaster LifeScience został wytypowany przez PARP do udziału w programie The NGPExcellence Project Cluster Excellence in the Nordic Countries, Germany and Poland. Międzynarodowy Kraków Projekt realizowany jest przez PARP w konsorcjum 5 krajów EU i dotyczy oceny 1. Benchmarking klastrów PARP Warszawa, wybranych klastrów z Polski w ramach badania benchmarkingowego. W wyniku badania projekt PARP Kopenhaga Klaster LifeScience został mianowany do nagrody "best practice" i na konferencji w Luty-maj Kopenhadze (26-27 maja) otrzymał Bronze Award for Cluster Management Excellence Seminarium: z udziałem ekspertów Genopole Evry Wizyta studyjna delegacji z miasta Lwowa Polskie klastry i polityka klastrowa projekt PARP 5. Broker Innowacji Konferencja Biotechnologia dla regionów BIO Forum Łódź Wizyta studyjna delegacji studentów biotechnologii z Singapuru INNO-GRIPS (Global Review of Innovation Policy Studies) Do udziału w programie zaproszono wszystkich członków Klastra. Zgłoszono do oceny merytorycznej 7 projektów biznesowych: UJ (CITTRU), MedFund (MARR), JCIVenture. Spotkanie z grupą ok. 30 naukowców i przedsiębiorców poświęcone prezentacji projektów innowacyjnych i ofert współpracy. Wizyta miała miejsce na prośbę Ivana Dmytrasevycha z Lviv City Council Department of Economics Udział i prezentacja podczas I spotkaniu panelu dyskusyjnego - "Klastry w Polsce - kierunki, szanse i wyzwania dla rozwoju". Działanie w ramach projektu PARP Udział w warsztatach organizowanych przez KPT w ramach projektu Broker Innowacji, których celem było określenie potrzeb szkoleniowych i doradczych oraz kompetencji specjalistów biorących udział w transferze wiedzy i komercjalizacji technologii. Klaster LifeScience został zaproszony do udziału w konferencji, której kluczowym punktem było podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy w ramach Konsorcjum Bioregionów Polski. Konferencja odbywała się w przeddzień BioForum 2011 w Łodzi. Porozumienie bio-regionów podpisały regiony: Małopolska, Łódzkie, Wielkopolska, Pomorskie, Dolnośląskie. Spotkanie z grupą ośmiu studentów biotechnologii z Singapuru. Wizyta w Parku LifeScience, prezentacje i dyskusja. Wizyta miała miejsce na prośbę Siew Hwa ONG, PhD Director & Chief Scientist Acumen Research Laboratories z Singapuru. Warsztaty experckie w ramach projektu, którego celem były studia: ANALYSIS OF INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS IN SUPPORT OF BETTER POLICIES Open Innovation in Europe: effects, determinants and policy. Klaster LifeScience Klaster LifeScience Park LIFESCIENCE Park LIFESCIENCE 14 lutego 4 kwietnia PARP Warszawa 14 kwietnia KPT Kraków 29 kwietnia, 5 maja UMWŁ Łodź 10 maja Klaster LifeScience EU Commission, DG Enterprise and Industry Bruksela 19 maja Tel , Fax str. 12

13 Lp Wydarzenia / wizyty / spotkania Spotkanie Małopolskiej Rady Innowacji Innowacyjność poprzez klastry Program PARP INGINEUS Impact of Networks, Globalisation, and their Interaction with EU Strategies Zespół ds Polityki Klastrowej przy Ministerstwie Gospodarki Konferencja: Klastry jako innowacyjna odpowiedź na wyzwania globalizacji Małopolskie Targi Innowacji dla Biznesu Uwagi Organizator Miejsce Data Na spotkaniu Małopolskiej Rady Innowacji Klastra LifeScience przedstawił prezentację podsumowująca doświadczenia, wnioski wynikające z wizyty studyjnej w Uppsali (w 2010 r.) oraz przedstawił rekomendacje dotyczące funkcjonowania systemu innowacji w Małopolsce. Konferencja poświęcona tematowi jak rozwijać działalność i współpracę badawczorozwojową oraz kooperację biznesową w ramach klastrów. Warsztaty foresight: INGINEUS is a research project sponsored by the European Commission 7th Framework Programme (Specific Programme Cooperation, Socio Economic Sciences ad the Humanities). INGINEUS reflects upon the most relevant dynamics of Global Innovation Networks. Klaster jest formalnie reprezentowany w w ramach Zespołu ds Polityki Klastrowej przy Ministerstwie Gospodarki, koordynowanym przez PARP. Klaster LSK występuje w tym gremium jako jeden z trzech przedstawicieli działających klastrów. Celem zespołu jest wypracowanie rekomendacji dotyczących modelu wsparcia dla klastrów. Raport z rekomendacjami zespołu jest dostępny w biurze klastra. Przedsięwzięcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. Polskie klastry i polityka klastrowa Stoisko i prezentacja Klastra w ramach wystawy towarzyszącej Małopolskim Targom Innowacji Konferencja SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju. 16. Eurobiotech Konferencja Strengthening Cluster Policy Cooperation in Europe: looking ahead to a new policy agenda Prezentacja pt. Technology transfer limits: science, legislation, money or what? podczas sesji Legal, IPR and social aspects of biotechnology W ramach w ramach konferencji, która odbywała się pod egidą polskiej prezydencji Klaster LifeScience uczestniczył z prezentacją w panelu dyskusyjnym pt. international visibility of European clusters, prezentując własne doświadczenia w zakresie internacjonalizacji. UMWM Kraków 13 czerwca PARP Wrocław 21 czerwca Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM), PARP, MG PARP UMWM UMWM Targi w Krakowie, UJ, UR PARP, MG Brighton, UK 8-9 września Warszawa Kraków Kraków Kraków Kraków Warszawa wrzesień wrzesień października 12 października 13 października 13 października października Tel , Fax str. 13

14 Lp. 18. Wydarzenia / wizyty / spotkania Warsztaty kooperacyjne Polska : Naderenia- Westfalia 19. Klub Klastrów MG Konsorcjum Bio- Regionów Polski Europejskie Forum Gospodarcze w Łodzi Seminarium METROPOLIE OSIAMI ROZWOJU KLASTRÓW Spotkania Klubowe Klastra LifeScience Uwagi Organizator Miejsce Data Udział w warsztatach pt: The Workshop for the innovation cluster managers from Poland and the Federal State of North Rhine-Westphalia na zaproszenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju działającego we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwem Nadrenii Północnej-Westfalii (Niemcy). Prezentacja oferty współpracy Bio-Regionu Małopolska. Udział w roli współprowadzącego I spotkanie Klubu Klastrów przy Ministerstwie Gospodarki - dyskusja nt. rozwoju klasteringu w polsce i mozliwości współpracy animatorów klastrów. Klaster był organizatorem salonu branżowego biotechnologia w ramach EFG 2011 w Łodzi. Został opracowany i zrealizowany scenariusz salonu, z założeniem, że w ramach obrad okrągłego stołu zostanie zapoczątkowany proces, którego efektem będzie opracowanie Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Biotechnologii w Europie Centralnej i Wschodniej. W salonie uczestniczyli przedstawiciele zainteresowanych bio-regionów Polski oraz goście zagraniczni. W drugiej części salonu przedstawiona została oferta Bio- Regionu Małopolska, w tym oferta kooperacyjna IZOO-PIB. Wystąpienie pt. Klaster LifeScience Kraków cele, wyzwania i strategie globalnej konkurencji podczas sesji Unii Metropolii Polski. Systematyczne spotkania klubowe odbywają się z założenia w każdy trzeci czwartek miesiąca. Celem spotkań jest integracja środowiska life science w Regionie wokół interdyscyplinarnych tematów oraz stymulowanie i ułatwianie nawiązywania współpracy. NCBIR, MG, PARP Warszawa 3 listopada MG Warszawa 7 listopada UMWŁ Łódź 11 listopada Unia Metropolii Polskich Klaster LifeScience Warszawa Kraków 13 grudnia trzeci czwartek miesiąca Tel , Fax str. 14

15 5 ZAŁĄCZNIKI 5.1 Załącznik 1: Członkowie Klastra LifeScience alfabetycznie i wg. przynależności do grupy merytorycznej Instytucja b&r biof biz edu gov med 1. AfiSen Jerzy Superata 1 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Stasica w Krakowie 1 3. Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie 1 4. Apipol Farma - Przedsiębiorstwo Pszczelarsko-Farmaceutyczne Sp z o.o Apipol Kraków Sp. z o.o Assign Clinical Research Poland sp. z o. o Barwa Sp. z o.o BIOByte Tomasz Waller 1 9. Biocentrum Sp. z o.o Biofuturo Trade Sp. zo.o Biospekt Badania i Edukacja Sp. z o.o BioTe21 Adam Master Centrum Badań Mikrobilogicznych i Autoszczepionek Sp z o.o. im. Jana Bobra Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o ChemTech-ProSynTech Diagnostyka Sp z o.o Eco Plant Householding Sp. z o.o F1 Pharma Sp. z o.o Farmina Sp z o.o FQS Poland Sp. z o.o Fundacja Akademia Nowoczesnej Diagnostyki Imed24 S.A Inbiotech S.C Innowacje Polska Sp. z o.o Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A Instytut Dermatologii EcoLab Sp. z o.o Instytut Farmakologii PAN Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego Instytut Kataliz i Fizykochemii Powierzchni PAN Instytut Nafty i Gazu Instytut Zootechniki PIB Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o JCI Venture Sp. z o.o Krakow Cardiovascular Research Institute Sp. z o.o Krakowska Fundacja na Rzecz Rozwoju Ortopedii i Traumatologii Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II LifeScience Biznes Consulting Sp. z o.o LUX MED. Klinika Medyczna Kraków Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A Małopolski Urząd Wojewódzki MBH Bożena Halota 1 Tel , Fax str. 15

16 Instytucja b&r biof biz edu gov med 44. MDS Pharma Services Poland Ltd MicroBioLab sp. z o.o MRI-Tech Sp z o.o NoLabel Sp. z o.o Oncogene Diagnostics Sp. z o.o PMR Ltd. Sp. z o.o PNO Consultants Sp z o.o Politechnika im. T. Kościuszki Krakowska Salt City Pharma Center Joanna Organiściak-Płachta ScholaGene Eksperci w BioScience Selvita S.A Silvermedia Sp. z o.o Solutions Group Patrycja Hrabiec Stowarzyszenie Centrum Badań Interdyscyplinarnych i Promocji Nauki im. Prof. J. Stachury Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polski Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie Szpital Uniwersytecki w Krakowie Szpital Zakonu Bonifratrów Targi w Krakowie Sp. z o.o Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z. o.o Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j Trigendo Sp. z o.o Uniwersytecki Szpital Dziecięcy Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie Urząd Miasta Krakowa V Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie Wessling Polska -Laboratoria Ochrony Środowiska Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie Zespół Szkół Chemicznych 1 Razem b&r biof biz edu gov med Tel , Fax str. 16

17 5.2 Załącznik 2: Kalendarium ważniejszych wydarzeń STYCZEŃ: LUTY A. Wniosek do programu PARP POIG 5.1 W dniu 31 stycznia został złożony wniosek o wsparcie projektu Klastra pn. Open Innovation - wdrożenie metod i narzędzi współpracy do praktyki działań Klastra LifeScience Kraków. Konsorcjum projektowe składa się z 19 partnerów Klastra, pozostali partnerzy zostali przedstawieni jako potencjalnie zainteresowaniu udziałem w projekcie. Głównym celem projektu jest zbudowanie e-platformy współpracy i zarządzania zasobami wiedzy. Wartość projektu wynosi zł. B. Wniosek do programu MRPO 8.2 Wydział Kontraktowania Projektów UMWM przesłał zestawienie błędów i uchybień we wniosku o dofinansowanie projektu Klastra. W dniu 14 stycznia zostało dostarczone uzupełnienie wniosku i w dniu 20 stycznia Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej. C. Wniosek do programu WUP-POKL 8.2 Nastąpiło rozstrzygnięcie na korzyść Klastra protestu złożonego do WUP w odpowiedzi na wyniki oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu. Wniosek został skierowany do ponownej oceny w zakresie punktu, którego ocena wpłynęła na brak rekomendacji wniosku do finansowania. Ocena nastąpi w terminie 21 dni roboczych od decyzji tj. w do 7 lutego. D. European Medical Diagnostics Cluster - Grupa Diagnostyka Medyczna Klastra Zostały złożone dwie propozycje wspólnych projektów: firmy Assign Clinical Research (Integracja i intensyfikacja procesów związanych z badaniami klinicznymi w regionie) oraz wspólny projekt firm Silvermedia i Centrum Badań Interdyscyplinarnych (Innowacyjna platforma wspierająca tworzenie sieci onkologicznej diagnostyki molekularnej w Polsce). W dniu 28 stycznia odbyło się w Brukseli drugie spotkanie European Diagnostic Cluster Association poświęcone planom działania w ramach pakietów roboczych zdefiniowanych w grudniu 2010 r. Ze strony Kastra w roli eksperta od systemów informatycznych uczestniczył Pan Łukasz Wierzbicki z firmy Silvermedia. E. Grupa Innowacyjny Szpital W dniach 5 i 21 stycznia odbyły się z inicjatywy Dyrektora Szpitala JP II, Pani Anny Staszeckiej- Prokop, spotkania poświęcone możliwości współpracy w ramach projektu pod nazwą Innowacyjny Szpital. Zostały przyjęte założenia funkcjonowania grupy oraz omówiono wybrane elementy strategii grupy w przygotowaniu wniosku o wsparcie projektu w ramach nowego konkursu POIG 5.1. Postanowiono, że formalny wniosek o powołanie grupy zostanie poddany głosowaniu na spotkaniu Prezydium Rady Klastra w dniu 8 lutego. F. Zespół Innowacji (Technology Transfer Group)( Zespół Innowacji spotykał się w każdy czwartek miesiąca. Została podjęta decyzja dot. nazwy grupy: Technology Transfer Group. Nazwa będzie formalnie wykorzystywana od lutego. Została zweryfikowana propozycja struktury informacji dot. oferty technologicznej i kooperacyjnej, w oparciu o którą został zaproponowany schemat formularza ankiety. Postanowiono przetestować zaproponowane rozwiązanie członkowie Grupy przeprowadzą pilotażowe ankiety w wybranych zespołach naukowych w swoich jednostkach. A. Projekt SME Go Global Networks INTERREG IVC Wniosek Klastra o wsparcie projektu Klastra pn. SME Go Global Networks w programie INTERREG IVC został zaakceptowany do finansowania i będzie realizowany po spełnieniu formalnych wymagań, które zostaną przesłane do beneficjentów po zweryfikowaniu wszystkich projektów. Projekt będzie realizowany we współpracy z regionami Aragonii Tel , Fax str. 17

18 (Hiszpania), Zachodniej Macedonii (Grecja) i Cluj-Nepoca (Rumunia). Wartość projektu wynosi 315 tys.. Start projektu zaplanowano na maj. B. Wniosek do programu MRPO 8.2 Wniosek o dofinansowanie projektu pn. Klaster LifeScience Kraków budowanie zdolności kooperacji w ramach sieci współpracy bio - regionów Europy (MRPO /10) uzyskał pozytywną ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej, w której stwierdzono potrzebę uzupełnienia informacji. W odpowiedzi na pismo UMWM wprowadzono wymagane poprawki i uzupełnienia do wniosku. C. Wniosek do programu WUP-POKL 8.2 W wyniku powtórnej oceny po proteście Klastra, wniosek o dofinansowanie projektu został ostatecznie odrzucony i nie otrzyma dofinansowania. D. Współpraca z Genopole W dniu 14 lutego odbyło się seminarium z udziałem ekspertów z Genopole. Przedstawionych i ocenionych zostało 7 projektów biznesowych, a także odbyła się wspólna dyskusja na temat możliwości współpracy pomiędzy klastrami. E. European Medical Diagnostics Cluster - Grupa Diagnostyka Medyczna Klastra Grupa rozpoczęła prace nad przygotowaniem wspólnego projektu dotyczącego utworzenia Innowacyjnej platformy wspierającej tworzenie sieci_onkologicznej diagnostyki molekularnej w Polsce. F. BIO Convention 2011 Projekt udziału Polski w BIO 2011 został objęty przez Ministerstwo Gospodarki statusem imprezy narodowej. W dniu 16 lutego odbyło się w Warszawie spotkanie z panem Markiem Łyżwą, V-ce Prezesem PAIiIZ, na którym uzgodniono warunki współpracy w ramach projektu promocji na BIO 2011, w tym zasady aplikowania o wsparcie o dofinansowanie projektu ze środków MG. Wniosek o dofinansowanie udziału Klastra został złożony do UMWM. Zaproszenia do udziału w konferencji organizowanej przez Klaster w Waszyngtonie przekazano do Wojewody Stanisława Kracika oraz Marszałka Marka Sowy. MARZEC G. Międzynarodowy Benchmarking klastrów projekt PARP W dniu 16 lutego odbyło się w Warszawie spotkanie z wykonawcą projektu pn. The NGPExcellence Project Cluster Excellence in the Nordic Countries, Germany and Poland. Projekt realizowany jest przez PARP i dotyczy oceny wybranych klastrów z Polski w ramach badania benchmarkingowego. Wyniki badania zostaną ogłoszone na konferencji w dniu 26 maja w Kopenhadze. A. Projekt SME Go Global Networks INTERREG IVC Wniosek Klastra o wsparcie projektu Klastra pn. SME Go Global Networks w programie INTERREG IVC został uzupełniony zgodnie z wymaganiami i przesłany do sekretariatu projektu SMART. W ramach uzupełnień podniesiona została o 14 tys wartość budżetu Klastra. Podpisanie umowy nastąpi w kwietniu, a realizacja projektu rozpocznie się w maju 2011 r. Jednocześnie, ze względu na opóźniony start projektu, jego zakończenie zaplanowano na I kw r. B. Wniosek do programu MRPO 8.2 Wniosek o dofinansowanie projektu pn. Klaster LifeScience Kraków budowanie zdolności kooperacji w ramach sieci współpracy bio - regionów Europy (MRPO /10) został zatwierdzony do finansowania. W związku z tym podjęte zostały czynności, których celem jest skompletowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy. Zostanie złożony wniosek o przedłużenie terminu złożenia dokumentów ze względu na ich liczbę i rodzaj, w tym np. umowy z partnerami projektu. Tel , Fax str. 18

19 C. Współpraca z UMK W dniu 11 marca odbyło się spotkanie w UMK z Tomaszem Ostrowskim i Grzegorzem Grzybczykiem w sprawie współpracy z Biurem Funduszy Europejskich UMK w procesie składania wniosków o wsparcie projektów Klastra. Uzgodniono, że Biuro będzie współpracować w przygotowaniu wniosku do POIG 5.1 w najbliższym konkursie. D. XIII Spotkanie Rady Klastra W dniu 23 marca odbyło się XIII spotkanie Rady Klastra LifeScience, na którym podjęto kilka istotnych decyzji: nowym Przewodniczącym Rady Klastra został Pan Paweł Węgrzyn (UJ), Przewodniczący Komisji Rozwoju i Innowacji Rady Miasta, zostało przyjętych dziewięciu nowych członków Klastra, Rada zatwierdziła koncepcję utworzenia Fundacji Klaster LifeScience. Szczegółowe sprawozdanie będzie przygotowane w kwietniu. E. Współpraca z Genopole Evry W dniu 28 marca odbyło się spotkanie z przedstawicielami CITTRU w sprawie współpracy z Genopole po seminarium w dniu 14 lutego. Ustalono, że zostanie złożona oferta dotycząca wspólnego rozwijania trzech projektów. Zaproszenie do dalszej współpracy zostało następnie przekazane stronie francuskiej. Konsultacje i dalsze ustalenia będą kontynuowane w powiązaniu z projektem MRPO, w którym Genopole jest jednym z partnerów. F. Spotkanie European Diagnostic Cluster Aliance W dniu 31 marca odbyło się spotkanie z dr. Andrzejem Rysiem dotyczące jego udziału w konferencji Welcome to BIO-Poland w Waszyngtonie. Omawiano również wybrane zagadnienia z zakresu działań Klastra, w tym wsparcie dla działań EDCA. Uzgodniono działania w celu zwiększenia przepływu i wymiany informacji. Rozmowa odbyła się w Brukseli przy okazji spotkania European Diagnostic Clusters Alliance (EDCA). Dr Ryś zostanie zaproszony na następne spotkanie tej organizacji. Przy tej samej okazji miało miejsce spotkanie z pracownikami biura Małopolski w Brukseli. Celem spotkania było omówienie możliwości współpracy w powiązaniu z EDCA, której siedziba znajduje się w tym samym budynku, a także w ramach innych zadań i projektów dotyczących promocji Małopolski. Uzgodniono współpracę w przygotowaniu numeru gazety internetowej "Bliżej Brukseli" oraz współpracę przy promocji LifeScience Open Days i Eurobiotech w ramach Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów (10-13 X 2011). KWIECIEŃ A. Projekt SME Go Global Networks INTERREG IVC Wniosek Klastra został ostatecznie zaakceptowany. Prowadzone były uzgodnienia dotyczące treści umów z Partnerami, Urzędem Marszałkowskim oraz liderem programu SMART w Hiszpanii. Tel , Fax str. 19

20 B. Wniosek do programu MRPO 8.2 Został złożony wniosek o przedłużenie terminu złożenia dokumentów ze względu na ich liczbę i rodzaj. Prowadzone były konsultacje z Partnerami projektu w celu wynegocjowania treści umów bilateralnych, które mają zostać przedłożone przed podpisaniem umowy z UMWM. Do końca kwietnia udało się skompletować większość niezbędnych dokumentów. Do oryginalnego wniosku wprowadzone zostały zmiany wynikające z przesunięcia terminu rozpoczęcia projektu. Ostateczny termin złożenia dokumentów wyznaczono na 9 maja 2011 r. C. Współpraca z PARP udział w projekcie NGP Cluster Exellence W dniu 14 kwietnia odbyło się w Warszawie I spotkanie panelu dyskusyjnego pn. "Klastry w Polsce - kierunki, szanse i wyzwania dla rozwoju", zorganizowanego przez PARP. W ramach potkania miała miejsce rozmowa z przedstawicielami PARP w sprawie udziału Klastra w międzynarodowym projekcie pn. Nordic-Germany-Poland Excellence, w którym prowadzone było badanie benchmarkingowe wybranych klastrów z kraju. Klaster LifeScience został mianowany do nagrody "best practice". Zakończenie projektu odbędzie się na konferencji w Kopenhadze (26-27 maja). PARP zaproponował również objęcie roli lidera w jednej z sesji, które odbędą się w ramach konferencji. D. Przygotowanie udziału w BIO Convention W dniu 18 kwietnia odbyło się w PAIiIZ spotkanie z potencjalnymi uczestnikami BIO 2011, którzy chcą przystąpić do projektu i uzyskać dofinansowanie w ramach programu Ministarstwa Gospodarki. W dniu 22 kwietnia został wyemitowany na kanale TVN-CNBC wywiad, którego tematem był udziału polskich firm w BIO E. Klaster na portalach społecznościowych Zostały opracowane i uruchomione profile Klaster LifeScience, Poland Pavilion na BIO 2011 i Questions That Matter na portalu Facebook. F. European Medical Diagnostics Cluster - Grupa Diagnostyka Medyczna Klastra (Mediag) We współpracy z partnerami inicjatywy EDCA przygotowywany jest wniosek do programu CIP call: Promotion and development of world-class clusters in Europe. Grupa MeDiag kontynuuje prace nad koncepcją projektu pn. System wczesnej identyfikacji chorób nowotworowych. W związku z projektem odbyły się w Warszawie dwa spotkania z przedstawicielami firm Roche oraz Amgen, na których omawiane były założenia projektu oraz możliwość współpracy z tymi firmami. G. I spotkanie Prezydium Rady Klastra W dniu 28 kwietnia odbyło się I w nowej kadencji spotkanie Prezydium Rady Klastra. Celem spotkania było omówienie priorytetów i celów PRK oraz inne sprawy organizacyjne dotyczące pracy zespołu. MAJ A. Projekt SME Go Global Networks INTERREG IVC Projekt został oficjalnie zainicjowany koferencją w Kozani (Grecja). W ramach wydarzenia odbyło się spotkanie partnerów projektu SMEGoNet, którego koordynatorem jest Klaster LifeScience. Został omówiony i uzgodniony program działań na okres do października 2011 r. W związku z projektem zostanie zatrudniona osoba na stanowisko koordynatora projektu. B. Wniosek do programu MRPO 8.2 Dokumentacja niezbędna do podpisania umowy została uzupełniona i dostarczona do UMWM. W związku z opóźnieniem podpisania umowy został zweryfikowany harmonogram rozpoczęcie projektu planowane jest na lipiec 2011 r. C. Udział w projekcie NGP Cluster Exellence W dniach maja odbyła się w Kopenchadze konferencja, w ramach której Klaster występował jako jeden z nominowanych do nagrody NGP Cluster Excellence. W ramach Tel , Fax str. 20

Założenia działania informacja dla członków inicjatywy. Materiał nie do rozpowszechniania. kazimierz.murzyn 2013-11-13

Założenia działania informacja dla członków inicjatywy. Materiał nie do rozpowszechniania. kazimierz.murzyn 2013-11-13 Założenia działania informacja dla członków inicjatywy Materiał nie do rozpowszechniania. kazimierz.murzyn 2013-11-13 Spis treści 1 Podsumowanie... 3 2 Uwarunkowania... 5 2.1 Inicjatywa Klaster LifeScience...

Bardziej szczegółowo

Program działania na rok 2012

Program działania na rok 2012 Program działania na rok 2012 (przyjęty uchwałą nr 29/2011 Rady Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniu 15 grudnia 2011 r.) Warszawa, 15 grudnia 2011 r. Spis treści I. Wstęp...3 II. Działalność statutowa...4

Bardziej szczegółowo

z dnia 3 lutego 2015 r.

z dnia 3 lutego 2015 r. RM-111-10-15 U C H WA Ł A N R 1 7 / 2 0 1 5 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Założenia formalne funkcjonowania Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego

Założenia formalne funkcjonowania Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego ASCO Consulting ul. Gospody 14 E / 21, 80 340 Gdańsk tel. / fax: +48 (58) 557-83-73, tel. kom.: 0601-63-80-42, e-mail: edward.sulzycki@gmail.com Doradztwo gospodarcze, marketingowe i organizacyjne Projekty

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009.

Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009. Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009. Podstawą powołania w Małopolsce w roku 2008 pierwszego w Polsce paktu na rzecz ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

2010 Benchmarking klastrów w Polsce - 2010. Raport z badania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

2010 Benchmarking klastrów w Polsce - 2010. Raport z badania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 2010 Benchmarking klastrów w Polsce - 2010 Raport z badania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Benchmarking

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE... 3 I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA, PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE ORAZ INFORMATYZACJA UCZELNI 5 II KSZTAŁCENIE I SPRAWY STUDENCKIE...

WPROWADZENIE... 3 I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA, PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE ORAZ INFORMATYZACJA UCZELNI 5 II KSZTAŁCENIE I SPRAWY STUDENCKIE... WPROWADZENIE... 3 I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA, PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE ORAZ INFORMATYZACJA UCZELNI 5 II KSZTAŁCENIE I SPRAWY STUDENCKIE... 51 III WSPÓŁDZIAŁANIE UCZELNI Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM...

Bardziej szczegółowo

N A R O D O W Y P R O G R A M F O R E S I G H T W D R O Ż E N IE W Y N I K Ó W

N A R O D O W Y P R O G R A M F O R E S I G H T W D R O Ż E N IE W Y N I K Ó W Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 20.12.2011 Warsztaty Finansowanie projektów 7. PR UE, Poznań, 24 stycznia 2012 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2009 r. Warszawa, 17 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2009 r. Warszawa, 17 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2009 r. Warszawa, 17 marca 2010 r. Spis treści: 1.1 PODSTAWY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM... 4 1.2 WEWNĘTRZNE AKTY NORMATYWNE REGULUJĄCE

Bardziej szczegółowo

2011 Wsparcie internacjonalizacji

2011 Wsparcie internacjonalizacji Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I 2013 r. XII 2013 r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I 2013 r. XII 2013 r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I 2013 r. XII 2013 r. KATOWICE, luty 2014 Opracowanie: Śląskie Centrum Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych

Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych Lokalny Plan Działania dla Metropolii Gdańskiej Agnieszka Meller Marta Tyborska GDAŃSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI This project is implemented through the

Bardziej szczegółowo

Słowo. Szanowni Państwo,

Słowo. Szanowni Państwo, Słowo WstępNE Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Państwa na IV Małopolskich Targach. Pięćdziesięciu pięciu tegorocznych wystawców targów, głównie firm, ale też instytucji badawczych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH

PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH JASPERS FC Lot 5 Knowledge Economy R&D/Innovation, Letter of Contract No: PO43571/CC.4452 Legal support in implementation activities for ERDF R&D projects in Poland PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Wspólnie możemy osiągnąć więcej Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11 Spis treści Wykaz skrótów 6 Wprowadzenie 11 1. Metody wyboru dobrych praktyk 13 1.1. Punkt wyjścia do szukania dobrych praktyk 15 1.2. Źródła danych o dobrych praktykach 15 1.2.1. Ogólne założenia 15 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. z działalności. Instytutu na rzecz Ekorozwoju. za rok 2013

S P R A W O Z D A N I E. z działalności. Instytutu na rzecz Ekorozwoju. za rok 2013 INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT W interesie przyszłych pokoleń / In the interest of the future generations ul. Nabielaka 15 lok. 1 00-743 Warszawa/Warsaw POLAND www.ine-isd.org.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

PORADNIK NA POZIOMIE LOKALNYM

PORADNIK NA POZIOMIE LOKALNYM PARTNERSTWO, KREATYWNOŚĆ I KOMPETENCJE DŹWIGNIĄ ZMIAN W MIEŚCIE POSTINDUSTRIALNYM. OD BADANIA DO DZIAŁANIA. PORADNIK Zarządzania Zmianą Gospodarczą NA POZIOMIE LOKALNYM Praca zbiorowa pod redakcją prof.

Bardziej szczegółowo