Klaster LifeScience Kraków

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klaster LifeScience Kraków"

Transkrypt

1 JCI Sp.z o.o. Klaster LifeScience Kraków Sprawozdanie z działań w 2011 r. Kazimierz Murzyn Tel , Fax

2 Spis treści 1 PODSUMOWANIE SPRAWY ORGANIZACYJNE KLASTRA CZŁONKOWIE KLASTRA WYBRANE DZIAŁANIA W 2011 R Wnioski o dofinansowanie projektów Klastra Projekty Inicjatywy ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1: Członkowie Klastra LifeScience alfabetycznie i wg. przynależności do grupy merytorycznej Załącznik 2: Kalendarium ważniejszych wydarzeń...17 Spis tabel Tabela 1 Główne elementy programu Klastra na rok Tabela 2 Zmiana liczby partnerów Klastra w 2011 r Tabela 3 Zestawienie najważniejszych projektów z dofinansowaniem realizowanych w 2011 r.. 9 Tabela 4 Wybrane wydarzenia, wizyty i spotkania z udziałem Klastra w 2011 r Tel , Fax

3 1 PODSUMOWANIE A. W ramach umowy Klastra LifeScience funkcjonują 74 podmioty reprezentujące 6 różnych grup merytorycznych. W 2011 r. przybyło 12-tu nowych członków. B. Największą grupę w Klastrze stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa (SME - łącznie 49% całkowitej liczby podmiotów, w tym mikro, małe i średnie odpowiednio: 28%, 7% i 14%). Instytucje publiczne stanowią 28% członków Klastra, a przedsiębiorstwa duże 18%. C. W podziale merytorycznym największą grupę pośród członków Klastra stanowią przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w obszarze life science (BIOF- 35%). Drugą największą grupą tworzą przedsiębiorstwa i instytucje otoczenia biznesu (19 podmiotów, 26% członków Klastra). Grupę tą można jednak podzielić na dwie podgrupy, tj. przedsięwzięć dedykowanych sektorowi life science ( BIZ.LS 10 podmiotów, 14% członków) i instytucji o charakterze ogólnym (BIZ.OG 9 podmiotów, 12% członków), które są zaangażowane w działalność Klastra Life Science ze względu występującą częściową na spójność celów i interesów. Trzecią, co do wielkości grupę merytoryczną stanowią podmioty reprezentujące obszar opieki zdrowotnej (MED 14 podmiotów, 19% członków Klastra). D. W 2011 r. Klaster uczestniczył w 8 projektach i w 2 konsorcjach składających wnioski o wsparcie projektów oraz w 21 inicjatywach i wydarzeniach, istotnych z punktu widzenia misji i celów Klastra. E. W 2011 r. wznowione zostały cykliczne spotkania klubowe Klastra, które odbywają się w każdy trzeci czwartek miesiąca. A. Administrację Klastra zapewnia Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp.z o.o. (JCI). Klaster ma swój adres w budynku Parku LIFESCIENCE, przy ul. Bobrzyńskiego 14, gdzie korzysta z zasobów JCI, w tym w szczególności z obsługi sekretarskiej, dostępu do urządzeń biurowych (fax, kopiarka, drukarka), sal konferencyjnych i innych dostępnych w ramach działalności JCI i Parku LIFESCIENCE. B. Koszty operacyjne funkcjonowania Klastra w 2011 r. wyniosły zł, a przychody zł zł. Wzrost wydatków w stosunku do roku 2010 o ponad 240 % wynikał z uruchomienia w maju i lipcu 2011 r. dwóch projektów, których łączny budżet wynosi 1,5 mln zł. Deficyt w zakresie działalności poza wymienionymi projektami Klastra, w wysokości zł zł został pokryty przez JCI. C. Zatrudnienie w Klastrze, w 2011 r. wynosiło średnio 1,5 etatu (Dyrektor Zarządzający -1,0; specjalista ds. informacji 0,5). W wybranych działaniach dotyczących obsługi księgowej i obsługi prawnej Klaster korzysta z zasobów JCI. Ponadto w 2011 r. Klaster korzystał z pracy wolontariuszy w wymiarze łącznie ok. 301 osobo-godzin. Wartość pracy wykonanej przez wolontariuszy szacowana jest na 3612 zł brutto. D. Za najważniejsze wydarzenia w 2011 r. projekty należy uznać: Uzyskanie dofinansowania do 3 projektów Klastra (MRPO, INTERREG, POIG) Zdobycie nagrody Bronze Award for Cluster Management Excellence w programie NGPExcellence Project, Cluster Excellence in the Nordic Countries, Germany and Poland Udział w pracach Zespołu ds. Polityki Klastrowej przy Ministerstwie Gospodarki Powołanie European Diagnostic Cluster Alliance z siedzibą w Brukseli Organizację imprezy pt. LifeScience Open Space w Krakowie Zawarcie porozumienia o współpracy w ramach grupy tematycznej pn. Zespół Innowacji Zmianę wyglądu i funkcjonalności serwisu oraz uruchomienie serwisów na portalach społecznościowych Facebook i LinkedIn Tel , Fax

4 2 SPRAWY ORGANIZACYJNE KLASTRA a) W 2011 r. odbyło się dwa spotkania Rady Klastra (w dniu 23 marca i 22 grudnia), na których podjęto łącznie 16 uchwał. a) Przewodniczącym Rady Klastra od marca 2011 r. jest dr Paweł Węgrzyn, reprezentujący jednocześnie Uniwersytet Jagielloński. b) Prezydium Rady Klastra składa się z przedstawicieli grup merytorycznych Klastra: Członkowie PRK Piotr Zygmunt, Biospekt, Jarosław Bułka, Silvermedia Spółka Komandytowa, Sp. z o.o. Wiesław Bury, Małopolska Agencja Rozwoju Regionu S.A. Kamil Kipiel, Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o. (CTTMPT), Wojciech Kwiatek, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Eugeniusz Herbut, Instytut Zootechniki PIB, Tomasz Grodzicki, Szpital Uniwersytecki Anna Prokop-Staszecka, Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Krystyna Koziec, Uniwersytet Rolniczy Tomasz Szanser, UMWM Sławomir Dyl, UW Monika Piątkowska, UMK Grupa Przedsiębiorstwa life science (BioF) Otoczenie Biznesu (BIZ) Badania i Rozwój (B&R) Służba zdrowia (MED) Nauka i Edukacja (EDU) Władze regionalne i samorządowe (GOV) b) Prezydium Rady Klastra spotkało się w 2011 r. 5 razy. Notatki ze spotkań PRK były wysyłane pocztą elektroniczną do wszystkich członków Klastra. Głównym celem działania PRK było bieżące konsultowanie realizowanych lub planowanych działań. Program Klastra, zdefiniowany przez PRK na początku swojej kadencji, obejmował zagadnienia przedstawione w Tabeli 1. Tabela 1 Główne elementy programu Klastra na rok 2011 Elementy Planowane działania programu 1. Programy 1. Grupa Diagnostyka Medyczna kluczowe 2. TechTransfer Group Krakow (Zespół Innowacji) 3. LifeScience OpenSpace Innowacyjny Szpital 5. Nowy portal Klastra (patrz E-Platforma współpracy i zarządzania zasobami wiedzy) 2. Projekty realizowane 3. Projekty planowane 1. Klaster LifeScience Kraków budowanie zdolności kooperacji w ramach sieci współpracy bio - regionów Europy (MRPO /10 Działanie 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy) 2. SMEsGoNet (podprojekt SMART+ w ramach Interreg IVC) 3. BIO 2011 Waszyngton 1. PARP- POIG System wczesnej identyfikacji chorób nowotworowych - Grupa Mediag 3. EIP CIP call.doc (planowane jest złożenie wniosku we współpracy z Tel , Fax

5 Elementy programu 4. Internacjonalizacja 5. Współpraca w ramach projektów Partnerów Klastra 6. Zadania planowane Planowane działania European Diagnostic Cluster Alliance) 1. Global Innovation Network (powizane z projektami w pkcie b) 2. European Diagnostic Cluster Alliance rozwój współpracy w ramach struktury w EU 3. Współpraca bileteralna (Genopole Evry, Innovation Center New Jersey) 1. Innowacyjny Szpital Kreator Innowacji: (CTTM PT) 2. Spotkania Branżowe - POKL (CTTM PT) 3. Sieć Inwestorów (KPT) 4. Broker Innowacji (KPT) i SPIN (UMWM) 5. Benchmarking PARP + projekt NGPExcellence Clusters 1. Fundacja Klaster LifeScience zapewnienie możliwości rozwoju dzięki zapewnieniu określonego minimum organizacyjnego z perspektywą rozwoju: środki finansowe, pracownicy; 2. E-Platforma współpracy i zarządzania zasobami wiedzy planowana realizacja w ramach POIG Mobilność na rynku pracy 4. BioFORUM współpraca bio-regionów Polski 5. Spotkania "klubowe klastra" 3 CZŁONKOWIE KLASTRA W 2011 r. do inicjatywy Klastra Life Science przystąpiło 12-tu nowych partnerów (Tabela 2). Na koniec roku liczba Partnerów Klastra LifeScience wynosiła 74. Tabela 2 Zmiana liczby partnerów Klastra w 2011 r. Grupa Zmiana Data Uwagi BioF III.2011 BioByte, Tomasz Waller, Katowice Stowarzyszenie Centrum Badań Interdyscyplinarnych i Promocji Nauki im. Prof. J. Stachury, Kraków Imed24 S.A., Kraków Krakow Cardiovascular Research Institute Sp. z o.o Kraków Oncogene Diagnostics Sp z o.o., Kraków Silvermedia Sp. z o.o., Kraków F1 Pharma Sp. z o.o., Kraków 22.XII.2011 Assign Clinical Research Poland sp. z o. o. BIZ III.2011 PMR Ltd. Sp. z o.o., Kraków Life Science Biznes Consulting (LSBC) Sp. z o. o. Kraków 22.XII.2011 Salt City Pharma Center Joanna Organiściak-Płachta Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j. Listę alfabetyczną wszystkich Partnerów Klastra LifeScience w podziale na grupy merytoryczne przedstawia Załącznik 5.1. Największą grupę merytoryczną pośród członków Klastra stanowią przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w obszarze life science (BIOF- 35%). Drugą największą grupą tworzą przedsiębiorstwa i instytucje otoczenia biznesu (19 podmiotów, 26% członków Klastra). Grupę tą można jednak podzielić na dwie podgrupy, tj. przedsięwzięć dedykowanych sektorowi life science ( BIZ.LS 10 podmiotów, 14% członków) i instytucji o charakterze ogólnym (BIZ.OG 9 podmiotów, 12% członków), które są zaangażowane w działalność Klastra Life Science ze względu występującą częściową na spójność celów i interesów. Tel , Fax

6 Trzecią, co do wielkości grupę merytoryczną stanowią podmioty reprezentujące obszar opieki zdrowotnej (MED 14 podmiotów, 19% członków). Rysunek 1 Grupy merytoryczne Klastra LifeScience b&r; 5; 7% gov; 3; 4% edu; 6; 8% biz; 9; 12% biof; 27; 36% biz.ls; 10; 14% med; 14; 19% Podział członków klastra wg. rodzaju podmiotu przedstawia Rysunek 2. Największą grupę w Klastrze stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa (SME- łącznie 49% całkowitej liczby podmiotów, w tym mikro, małe i średnie odpowiednio: 28%, 7% i 14%). Instytucje publiczne stanowią 28% członków Klastra, a przedsiębiorstwa duże 18%. Rysunek 2 Struktura członków Klastra wg. rodzaju podmiotów SME-sr; 10; 14% SME-ma; 5; 7% NGO; 4; 5% Inst. Publiczna; 21; 28% Przeds. ; 13; 18% SME-mk; 21; 28% Tel , Fax

7 4 WYBRANE DZIAŁANIA W 2011 R. Wszystkie działania Klastra są zapisywane w monitoringu i raportach miesięcznych opis najważniejszych zdarzeń przesyłany jest członkom Klastra bezpośrednio pocztą elektroniczną lub w biuletynie wydawanym średnio co dwa miesiące. Działania Klastra w 2011 r. można podzielić na trzy grupy: a) Wnioski działania polegające na przygotowaniu i złożeniu wniosków o dofinansowanie projektów, realizowane w roli lidera składającego wniosek lub partnera w konsorcjum. Wnioski z udziałem Klastra, składane w 2011 r. przedstawia Tabela 3 w pozycji 1. b) Projekty działania posiadające zdefiniowany cel, termin realizacji i budżet, finansowane z różnych źródeł i funduszy zewnętrznych; Klaster występuje w tych projektach w roli lidera lub partnera konsorcjum. W projektach Klastra osobowość prawną i administrację zapewnia Jagiellońskie Centrum Innowacji. Ew. różnica pomiędzy kosztami realizacji projektu a wartością dofinansowania (tzw. wkład własny) pokrywany jest ze składek członków Klastra. Działalność Klastra w zakresie projektów przedstawia Tabela 3 w pozycjach 2 do 9. c) Inicjatywy działania realizowane samodzielnie lub w partnerstwie, podejmowane, jako niezbędne i spójne z programem Klastra. Inicjatywy nie mają z góry zapewnionego budżetu, a ew. koszty pokrywane są ze składek członków Klastra. W wymienionych rodzajach działań Klaster obejmował jedną z następujących ról: a) Lidera odpowiedzialnego za inicjowanie, przygotowanie i realizację lub koordynację zaplanowanych w projekcie zadań, w tym również odpowiedzialnego za złożenie wniosku o dofinansowanie. b) Partnera odpowiedzialnego za przygotowanie informacji do wniosku oraz realizację wybranych zadań. c) Eksperta współpracującego na stałe lub doraźnie z wykonawcami projektu w związku z pozycją i doświadczeniem Klastra. 4.1 Wnioski o dofinansowanie projektów Klastra a) W 2011 r. zostały złożone 2 wnioski o dofinansowanie projektów z udziałem Klastra LifeScience. Ze względu na przyjętą strategię, zgodnie z którą rolę podmiotu prawnego, występującego w imieniu Klastra miała przejąć Fundacja, nie składano nowych wniosków, których realizatorem w roli lidera Klastra miała by być spółka JCI. b) W jednym przypadku rolę przedstawiciela Klastra w konsorcjum przejął członek Klastra (firma Silvermedia). Wniosek został złożony przez konsorcjum EDCA nie otrzymał dofinansowania. (Nie ujęto w zestawieniu projektów). c) Wniosek o wsparcie projektu w ramach POIG 5.1 złożony został przez konsorcjum utworzone w ramach Klastra. Wniosek nie otrzymał dofinansowania (Tabela 3, #1). d) Kolejne dwa wnioski składane jeszcze w 2010 r., były w okresie styczeń-czerwic 2011 r. przedmiotem konsultacji, uzupełnień i końcowych negocjacji zakończonych podpisaniem umowy (patrz Tabela 3, #7,8) 4.2 Projekty a) W 2011 r. Klaster LifeScience był zaangażowany łącznie w 8 projektów, rozumianych jako przedsięwzięcia posiadające określony cel, budżet i termin realizacji. Projekty te były lub nadal są realizowane przez Klaster w roli lidera lub w roli partnera. b) Projekty #2 i #3 dotyczące promocji Bio-Regionów Małopolska na BIO Convention w USA realizowane są we współpracy z UMWM od 2007 r. z założeniem kontynuacji w kolejnych latach. Raport z edycji 2011 jest dostępny w biurze Klastra. Edycja 2012 różni się od wcześniejszych faktem zmiany lidera konsorcjum bio-regionów rolę JCI przejęła Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Sopocie. Klaster LifeScience jest w tej edycji partnerem PSSE odpowiedzialnym za wybrane zadania przy organizacji polskiej wystawy. Projekt BIO Tel , Fax

8 Convention był współfinansowany przez UMWM w wysokości 48 tys. zł oraz przez WPHiI w Waszyngtonie w wysokości 60 tys. zł. c) W projekcie #4 Klaster występuje razem z MARR w roli partnera stowarzyszonego z Górnośląską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. oraz pełni równolegle funkcję eksperta merytorycznego w projekcie dla GARP. d) Projekt grid.lifescience (#5) został formalnie rozpoczęty w październiku 2011 r. jednak ze względu na znaczne opóźnienia na etapie podpisywania umowy, faktyczna realizacja następować będzie od II kw r. e) Pozycje # 6 i #7 są finansowane w ramach tego samego projektu (MRPO 8.2), jednak w zestawieniu występująjako oddzielne w celu zaznaczenia faktu, iż LifeScience OpenSpace jest przedsięwzięciem zaplanowanym na szerszą skalę i w dłuższej perspektywie czasu, realizacja samego projektu. Głównym beneficjentem projektu MRPO 8.2 jest Zespół Innowacji. f) Projekt #8 jest powiązany merytorycznie z projektem #7 poprzez wspólne założenia wyjściowe i długoterminowe cele dotyczące wdrażania koncepcji open innovation do praktyki członków klastra m.in. poprzez rozwój Global Innovation Network, której Klaster jest współzałożycielem. g) Projekt #9 jest dobrym przykładem wykorzystania instytucji Klastra w celu wzmocnienia projektu realizowanego przez jego Członka i wykorzystania Klastra, jako partnera i narzędzia realizacji wybranych zadań. Tel , Fax

9 Tabela 3 Zestawienie najważniejszych projektów z dofinansowaniem realizowanych w 2011 r. # Projekt (akronim) Program Współpraca Lider projektu Budżet (LSKK)/ finansowanie Wniosek: Open Konsorcjum 19 Innovation - partnerów Klastra, 1. wdrożenie metod i pozostali partnerzy Klaster LifeScience Wartość projektu narzędzi współpracy POIG 5.1 zostali przedstawieni (JCI) wynosi 3.7Mln zł. do praktyki działań jako potencjalnie Klastra LifeScience zainteresowaniu Kraków udziałem w projekcie Promocja Bio- Regionu Małopolska na BIO Convention, Waszyngton 2011 Promocja Bio- Regionu Małopolska na BIO International Convention, Boston CluStrat 5. Grid Lifescience Promocja Małopolskiej Oferty Eksportowej na arenie międzynarodowej Program dla Europy Środkowej (Interreg IVc) POIG Działanie 2.3 Konsorcjum Bio- Regionów Polski Małopolska, Województwo Dolnośląskie, Województwo, Łódzkie, Ministerstwo Gospodarki, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Ambasady Polski w Waszyngtonie Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. - Klaster LifeScience, MARR występują jako partnerzy stowarzyszeni z GAPP Akademickie Centra Komputerowe w Polsce; MCB-UJ, JCET, IFJ PAN JCI (Klaster LifeScience) PSSE Sopot (Klaster LifeScience Kraków) Steinbeis-Europa- Zentrum of Steinbeis Innovation ggmbh Cyfronet Kraków 166 tys. zł (40 tys. zł)/ UMWM; MG; JCI 400 tys. Zł (~50 tys. Zł) / UMWM, MG 3,7 Mln. (~5 tys. )/ Interreg IV 10 Mln zł (925 tys. zł) / POIG 2.3 Cele Zbudowanie e-platformy współpracy i zarządzania zasobami wiedzy głównego, wielofunkcjonalnego portalu informacyjnego Klastra Promocja i budowanie świadomości na temat Polskich instytucji, przedsięwzięć i osiągnięć w dziedzinie biotechnologii i life science oraz na temat możliwości kooperacyjnych, inwestycyjnych i badawczych w tej dziedzinie. - Budowanie globalnej świadomości i kompetencji krajowych firm i instytucji z sektora biotechnologii i life science, w tym otwarcie ich na najnowsze na świecie kierunki i trendy. To establish a policy dialogue among policy makers in innovation & cluster policy and practitioners like cluster associations & regional development agencies. Utworzenie wirtualnego bioinformatycznego laboratorium, zapewniającego dostęp do zasobów niezbędnych dla efektywnej współpracy w ramach projektów badawczorozwojowych w dziedzinie life science. Okres realizacji / Status projektu Projekt nie otrzymał dofinansowania. X.2010-VII.2011 / Zakończony (dostępny raport) X.2011 VII 2012/ W realizacji: etap przygotowania do wystawy Projekt w trakcie realizacji Projekt w trakcie realizacji 6. LifeScience Open Space konferencja satelitarna Eurobiotech 2011 MRPO 8.2 Targi w Krakowie Jagiellońskie Centrum Innowacji (Klaster LifeScience) zł. dofinansowanie 85% Zadanie w ramach projektu Promocja innowacyjności i przedsiębiorczości. Klaster przygotowywał jedną z sesji konferencji, poświęconą tematowi innowacyjności Zrealizowano Tel , Fax str. 9

10 # Projekt (akronim) Program Współpraca Lider projektu 7. Budowanie zdolności kooperacji w ramach sieci współpracy bioregionów Europy 8. SMEsGoNet INTERREG IVc 9. InTraMed-C2C Central Europe Program SKEMA Business School, Sophia Antipolis, GENOPOLE, Evry, BioCon Valley GmbH, Greifswald, BIOARATEC, Saragossa, Latvian Biotechnology Association (LBA), Ryga, Edinburgh Science Triangle BioAratec Hiszpania, Babes-Bolyai University from Cluj-Napoca, Rumunia, University of Western Macedonia MAnagement of TEchnology Research lab (MATER) Konsorcjum 10 partnerów z 9 krajów EU Jagiellońskie Centrum Innowacji (Klaster LifeScience) Bayern Innovativ ( Forum Medtech Pharma e.v.) / Szpital JPII CTTM PT Budżet (LSKK) / finansowanie Łącznie w tym Klaster: ,00, dofinansowanie 85% 330 tys M (Wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniach LGS) Cele Budowanie pozycji Bio-Regionu Małopolska, jako wiodącego Klastra LifeScience w Europie Środkowej i lidera europejskiej sieci współpracy w ramach Global Innovation Network. Beneficjentem projektu jest Zespół Innowacji Klastra. Okres realizacji III kw r. do IV kw r. Rozwijanie zdolności realizowania koncepcji Open Innovation przez MSP w ramach międzynarodowych sieci współpracy. Rozwój współpracy w ramach Global Okres realizacji: Maj Kwiecień 2013; Innovation Network. SMEsGoNet - professionalization and improvement of network and cooperation activities for SMEs (SMART+ Interreg IVc) Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności działań w zakresie komercjalizacji i transferu technologii oraz systematyczne rozwijanie powiązań sfery medycznej i biznesu. Klaster uczestniczy w projekcie jako członek Lokalnej Grupy Sterującej (LGS) Okres realizacji / Status projektu Projekt w trakcie realizacji Projekt w trakcie realizacji Projekt w trakcie realizacji Tel , Fax str. 10

11 4.3 Inicjatywy Do grupy tej zaliczono wydarzenia, w rodzaju konferencje, misje, spotkania, warsztaty itp., które mają charakter zaplanowanych działań, wymagają przygotowania oraz w większości wypadków pociągają za sobą koszty. W przedstawionych inicjatywach Klaster występuje w roli: a) beneficjenta działań innych instytucji w Regionie i w kraju realizowanych w ramach projektów, w których grupą docelową są klastry i inicjatywy klastrowe, b) źródła informacji dotyczących strony merytorycznej i organizacyjnej działalności Klastra, c) animatora i organizatora wydarzeń spójnych z misją i celami Klastra. Celem działań o charakterze wyżej zdefiniowanych inicjatyw jest: a) promocja Bio-Regionu Małopolska, promocja Klastra, jako partnera do współpracy oraz promocja Partnerów Klastra, b) nawiązanie bezpośrednich kontaktów w kontekście wybranych tematów współpracy, c) reprezentowanie Klastra, jako wspólnej inicjatywy oraz Partnerów Klastra, jako niezależnych podmiotów. Koszty działania w tym zakresie pokrywane są z różnych źródeł, głównie ze środków partnerów współpracujących lub realizujących określony projekt ale również ze środków własnych Klastra, tj. z dobrowolnych wpłat Członków na fundusz zapasowy Klastra. W 2011 r. Klaster LifeScience obsługiwał 21 oficjalnych wydarzeń o charakterze konferencji, spotkań, wizyt lub prezentacji. Osobną kategorią są spotkania klubowe Klastra, które od 2011 r. zaplanowane są, jako wydarzenia cykliczne i odbywają się zwykle w trzeci czwartek miesiąca. Zestawienie najważniejszych zdarzeń z udziałem Klastra LifeScience w 2011 r. przedstawia Tabela 4. Tel , Fax str. 11

12 Tabela 4 Wybrane wydarzenia, wizyty i spotkania z udziałem Klastra w 2011 r. Lp. Wydarzenia / wizyty / spotkania Uwagi Organizator Miejsce Data Klaster LifeScience został wytypowany przez PARP do udziału w programie The NGPExcellence Project Cluster Excellence in the Nordic Countries, Germany and Poland. Międzynarodowy Kraków Projekt realizowany jest przez PARP w konsorcjum 5 krajów EU i dotyczy oceny 1. Benchmarking klastrów PARP Warszawa, wybranych klastrów z Polski w ramach badania benchmarkingowego. W wyniku badania projekt PARP Kopenhaga Klaster LifeScience został mianowany do nagrody "best practice" i na konferencji w Luty-maj Kopenhadze (26-27 maja) otrzymał Bronze Award for Cluster Management Excellence Seminarium: z udziałem ekspertów Genopole Evry Wizyta studyjna delegacji z miasta Lwowa Polskie klastry i polityka klastrowa projekt PARP 5. Broker Innowacji Konferencja Biotechnologia dla regionów BIO Forum Łódź Wizyta studyjna delegacji studentów biotechnologii z Singapuru INNO-GRIPS (Global Review of Innovation Policy Studies) Do udziału w programie zaproszono wszystkich członków Klastra. Zgłoszono do oceny merytorycznej 7 projektów biznesowych: UJ (CITTRU), MedFund (MARR), JCIVenture. Spotkanie z grupą ok. 30 naukowców i przedsiębiorców poświęcone prezentacji projektów innowacyjnych i ofert współpracy. Wizyta miała miejsce na prośbę Ivana Dmytrasevycha z Lviv City Council Department of Economics Udział i prezentacja podczas I spotkaniu panelu dyskusyjnego - "Klastry w Polsce - kierunki, szanse i wyzwania dla rozwoju". Działanie w ramach projektu PARP Udział w warsztatach organizowanych przez KPT w ramach projektu Broker Innowacji, których celem było określenie potrzeb szkoleniowych i doradczych oraz kompetencji specjalistów biorących udział w transferze wiedzy i komercjalizacji technologii. Klaster LifeScience został zaproszony do udziału w konferencji, której kluczowym punktem było podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy w ramach Konsorcjum Bioregionów Polski. Konferencja odbywała się w przeddzień BioForum 2011 w Łodzi. Porozumienie bio-regionów podpisały regiony: Małopolska, Łódzkie, Wielkopolska, Pomorskie, Dolnośląskie. Spotkanie z grupą ośmiu studentów biotechnologii z Singapuru. Wizyta w Parku LifeScience, prezentacje i dyskusja. Wizyta miała miejsce na prośbę Siew Hwa ONG, PhD Director & Chief Scientist Acumen Research Laboratories z Singapuru. Warsztaty experckie w ramach projektu, którego celem były studia: ANALYSIS OF INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS IN SUPPORT OF BETTER POLICIES Open Innovation in Europe: effects, determinants and policy. Klaster LifeScience Klaster LifeScience Park LIFESCIENCE Park LIFESCIENCE 14 lutego 4 kwietnia PARP Warszawa 14 kwietnia KPT Kraków 29 kwietnia, 5 maja UMWŁ Łodź 10 maja Klaster LifeScience EU Commission, DG Enterprise and Industry Bruksela 19 maja Tel , Fax str. 12

13 Lp Wydarzenia / wizyty / spotkania Spotkanie Małopolskiej Rady Innowacji Innowacyjność poprzez klastry Program PARP INGINEUS Impact of Networks, Globalisation, and their Interaction with EU Strategies Zespół ds Polityki Klastrowej przy Ministerstwie Gospodarki Konferencja: Klastry jako innowacyjna odpowiedź na wyzwania globalizacji Małopolskie Targi Innowacji dla Biznesu Uwagi Organizator Miejsce Data Na spotkaniu Małopolskiej Rady Innowacji Klastra LifeScience przedstawił prezentację podsumowująca doświadczenia, wnioski wynikające z wizyty studyjnej w Uppsali (w 2010 r.) oraz przedstawił rekomendacje dotyczące funkcjonowania systemu innowacji w Małopolsce. Konferencja poświęcona tematowi jak rozwijać działalność i współpracę badawczorozwojową oraz kooperację biznesową w ramach klastrów. Warsztaty foresight: INGINEUS is a research project sponsored by the European Commission 7th Framework Programme (Specific Programme Cooperation, Socio Economic Sciences ad the Humanities). INGINEUS reflects upon the most relevant dynamics of Global Innovation Networks. Klaster jest formalnie reprezentowany w w ramach Zespołu ds Polityki Klastrowej przy Ministerstwie Gospodarki, koordynowanym przez PARP. Klaster LSK występuje w tym gremium jako jeden z trzech przedstawicieli działających klastrów. Celem zespołu jest wypracowanie rekomendacji dotyczących modelu wsparcia dla klastrów. Raport z rekomendacjami zespołu jest dostępny w biurze klastra. Przedsięwzięcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. Polskie klastry i polityka klastrowa Stoisko i prezentacja Klastra w ramach wystawy towarzyszącej Małopolskim Targom Innowacji Konferencja SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju. 16. Eurobiotech Konferencja Strengthening Cluster Policy Cooperation in Europe: looking ahead to a new policy agenda Prezentacja pt. Technology transfer limits: science, legislation, money or what? podczas sesji Legal, IPR and social aspects of biotechnology W ramach w ramach konferencji, która odbywała się pod egidą polskiej prezydencji Klaster LifeScience uczestniczył z prezentacją w panelu dyskusyjnym pt. international visibility of European clusters, prezentując własne doświadczenia w zakresie internacjonalizacji. UMWM Kraków 13 czerwca PARP Wrocław 21 czerwca Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM), PARP, MG PARP UMWM UMWM Targi w Krakowie, UJ, UR PARP, MG Brighton, UK 8-9 września Warszawa Kraków Kraków Kraków Kraków Warszawa wrzesień wrzesień października 12 października 13 października 13 października października Tel , Fax str. 13

14 Lp. 18. Wydarzenia / wizyty / spotkania Warsztaty kooperacyjne Polska : Naderenia- Westfalia 19. Klub Klastrów MG Konsorcjum Bio- Regionów Polski Europejskie Forum Gospodarcze w Łodzi Seminarium METROPOLIE OSIAMI ROZWOJU KLASTRÓW Spotkania Klubowe Klastra LifeScience Uwagi Organizator Miejsce Data Udział w warsztatach pt: The Workshop for the innovation cluster managers from Poland and the Federal State of North Rhine-Westphalia na zaproszenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju działającego we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwem Nadrenii Północnej-Westfalii (Niemcy). Prezentacja oferty współpracy Bio-Regionu Małopolska. Udział w roli współprowadzącego I spotkanie Klubu Klastrów przy Ministerstwie Gospodarki - dyskusja nt. rozwoju klasteringu w polsce i mozliwości współpracy animatorów klastrów. Klaster był organizatorem salonu branżowego biotechnologia w ramach EFG 2011 w Łodzi. Został opracowany i zrealizowany scenariusz salonu, z założeniem, że w ramach obrad okrągłego stołu zostanie zapoczątkowany proces, którego efektem będzie opracowanie Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Biotechnologii w Europie Centralnej i Wschodniej. W salonie uczestniczyli przedstawiciele zainteresowanych bio-regionów Polski oraz goście zagraniczni. W drugiej części salonu przedstawiona została oferta Bio- Regionu Małopolska, w tym oferta kooperacyjna IZOO-PIB. Wystąpienie pt. Klaster LifeScience Kraków cele, wyzwania i strategie globalnej konkurencji podczas sesji Unii Metropolii Polski. Systematyczne spotkania klubowe odbywają się z założenia w każdy trzeci czwartek miesiąca. Celem spotkań jest integracja środowiska life science w Regionie wokół interdyscyplinarnych tematów oraz stymulowanie i ułatwianie nawiązywania współpracy. NCBIR, MG, PARP Warszawa 3 listopada MG Warszawa 7 listopada UMWŁ Łódź 11 listopada Unia Metropolii Polskich Klaster LifeScience Warszawa Kraków 13 grudnia trzeci czwartek miesiąca Tel , Fax str. 14

15 5 ZAŁĄCZNIKI 5.1 Załącznik 1: Członkowie Klastra LifeScience alfabetycznie i wg. przynależności do grupy merytorycznej Instytucja b&r biof biz edu gov med 1. AfiSen Jerzy Superata 1 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Stasica w Krakowie 1 3. Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie 1 4. Apipol Farma - Przedsiębiorstwo Pszczelarsko-Farmaceutyczne Sp z o.o Apipol Kraków Sp. z o.o Assign Clinical Research Poland sp. z o. o Barwa Sp. z o.o BIOByte Tomasz Waller 1 9. Biocentrum Sp. z o.o Biofuturo Trade Sp. zo.o Biospekt Badania i Edukacja Sp. z o.o BioTe21 Adam Master Centrum Badań Mikrobilogicznych i Autoszczepionek Sp z o.o. im. Jana Bobra Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o ChemTech-ProSynTech Diagnostyka Sp z o.o Eco Plant Householding Sp. z o.o F1 Pharma Sp. z o.o Farmina Sp z o.o FQS Poland Sp. z o.o Fundacja Akademia Nowoczesnej Diagnostyki Imed24 S.A Inbiotech S.C Innowacje Polska Sp. z o.o Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A Instytut Dermatologii EcoLab Sp. z o.o Instytut Farmakologii PAN Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego Instytut Kataliz i Fizykochemii Powierzchni PAN Instytut Nafty i Gazu Instytut Zootechniki PIB Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o JCI Venture Sp. z o.o Krakow Cardiovascular Research Institute Sp. z o.o Krakowska Fundacja na Rzecz Rozwoju Ortopedii i Traumatologii Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II LifeScience Biznes Consulting Sp. z o.o LUX MED. Klinika Medyczna Kraków Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A Małopolski Urząd Wojewódzki MBH Bożena Halota 1 Tel , Fax str. 15

16 Instytucja b&r biof biz edu gov med 44. MDS Pharma Services Poland Ltd MicroBioLab sp. z o.o MRI-Tech Sp z o.o NoLabel Sp. z o.o Oncogene Diagnostics Sp. z o.o PMR Ltd. Sp. z o.o PNO Consultants Sp z o.o Politechnika im. T. Kościuszki Krakowska Salt City Pharma Center Joanna Organiściak-Płachta ScholaGene Eksperci w BioScience Selvita S.A Silvermedia Sp. z o.o Solutions Group Patrycja Hrabiec Stowarzyszenie Centrum Badań Interdyscyplinarnych i Promocji Nauki im. Prof. J. Stachury Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polski Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie Szpital Uniwersytecki w Krakowie Szpital Zakonu Bonifratrów Targi w Krakowie Sp. z o.o Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z. o.o Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j Trigendo Sp. z o.o Uniwersytecki Szpital Dziecięcy Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie Urząd Miasta Krakowa V Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie Wessling Polska -Laboratoria Ochrony Środowiska Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie Zespół Szkół Chemicznych 1 Razem b&r biof biz edu gov med Tel , Fax str. 16

17 5.2 Załącznik 2: Kalendarium ważniejszych wydarzeń STYCZEŃ: LUTY A. Wniosek do programu PARP POIG 5.1 W dniu 31 stycznia został złożony wniosek o wsparcie projektu Klastra pn. Open Innovation - wdrożenie metod i narzędzi współpracy do praktyki działań Klastra LifeScience Kraków. Konsorcjum projektowe składa się z 19 partnerów Klastra, pozostali partnerzy zostali przedstawieni jako potencjalnie zainteresowaniu udziałem w projekcie. Głównym celem projektu jest zbudowanie e-platformy współpracy i zarządzania zasobami wiedzy. Wartość projektu wynosi zł. B. Wniosek do programu MRPO 8.2 Wydział Kontraktowania Projektów UMWM przesłał zestawienie błędów i uchybień we wniosku o dofinansowanie projektu Klastra. W dniu 14 stycznia zostało dostarczone uzupełnienie wniosku i w dniu 20 stycznia Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej. C. Wniosek do programu WUP-POKL 8.2 Nastąpiło rozstrzygnięcie na korzyść Klastra protestu złożonego do WUP w odpowiedzi na wyniki oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu. Wniosek został skierowany do ponownej oceny w zakresie punktu, którego ocena wpłynęła na brak rekomendacji wniosku do finansowania. Ocena nastąpi w terminie 21 dni roboczych od decyzji tj. w do 7 lutego. D. European Medical Diagnostics Cluster - Grupa Diagnostyka Medyczna Klastra Zostały złożone dwie propozycje wspólnych projektów: firmy Assign Clinical Research (Integracja i intensyfikacja procesów związanych z badaniami klinicznymi w regionie) oraz wspólny projekt firm Silvermedia i Centrum Badań Interdyscyplinarnych (Innowacyjna platforma wspierająca tworzenie sieci onkologicznej diagnostyki molekularnej w Polsce). W dniu 28 stycznia odbyło się w Brukseli drugie spotkanie European Diagnostic Cluster Association poświęcone planom działania w ramach pakietów roboczych zdefiniowanych w grudniu 2010 r. Ze strony Kastra w roli eksperta od systemów informatycznych uczestniczył Pan Łukasz Wierzbicki z firmy Silvermedia. E. Grupa Innowacyjny Szpital W dniach 5 i 21 stycznia odbyły się z inicjatywy Dyrektora Szpitala JP II, Pani Anny Staszeckiej- Prokop, spotkania poświęcone możliwości współpracy w ramach projektu pod nazwą Innowacyjny Szpital. Zostały przyjęte założenia funkcjonowania grupy oraz omówiono wybrane elementy strategii grupy w przygotowaniu wniosku o wsparcie projektu w ramach nowego konkursu POIG 5.1. Postanowiono, że formalny wniosek o powołanie grupy zostanie poddany głosowaniu na spotkaniu Prezydium Rady Klastra w dniu 8 lutego. F. Zespół Innowacji (Technology Transfer Group)( Zespół Innowacji spotykał się w każdy czwartek miesiąca. Została podjęta decyzja dot. nazwy grupy: Technology Transfer Group. Nazwa będzie formalnie wykorzystywana od lutego. Została zweryfikowana propozycja struktury informacji dot. oferty technologicznej i kooperacyjnej, w oparciu o którą został zaproponowany schemat formularza ankiety. Postanowiono przetestować zaproponowane rozwiązanie członkowie Grupy przeprowadzą pilotażowe ankiety w wybranych zespołach naukowych w swoich jednostkach. A. Projekt SME Go Global Networks INTERREG IVC Wniosek Klastra o wsparcie projektu Klastra pn. SME Go Global Networks w programie INTERREG IVC został zaakceptowany do finansowania i będzie realizowany po spełnieniu formalnych wymagań, które zostaną przesłane do beneficjentów po zweryfikowaniu wszystkich projektów. Projekt będzie realizowany we współpracy z regionami Aragonii Tel , Fax str. 17

18 (Hiszpania), Zachodniej Macedonii (Grecja) i Cluj-Nepoca (Rumunia). Wartość projektu wynosi 315 tys.. Start projektu zaplanowano na maj. B. Wniosek do programu MRPO 8.2 Wniosek o dofinansowanie projektu pn. Klaster LifeScience Kraków budowanie zdolności kooperacji w ramach sieci współpracy bio - regionów Europy (MRPO /10) uzyskał pozytywną ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej, w której stwierdzono potrzebę uzupełnienia informacji. W odpowiedzi na pismo UMWM wprowadzono wymagane poprawki i uzupełnienia do wniosku. C. Wniosek do programu WUP-POKL 8.2 W wyniku powtórnej oceny po proteście Klastra, wniosek o dofinansowanie projektu został ostatecznie odrzucony i nie otrzyma dofinansowania. D. Współpraca z Genopole W dniu 14 lutego odbyło się seminarium z udziałem ekspertów z Genopole. Przedstawionych i ocenionych zostało 7 projektów biznesowych, a także odbyła się wspólna dyskusja na temat możliwości współpracy pomiędzy klastrami. E. European Medical Diagnostics Cluster - Grupa Diagnostyka Medyczna Klastra Grupa rozpoczęła prace nad przygotowaniem wspólnego projektu dotyczącego utworzenia Innowacyjnej platformy wspierającej tworzenie sieci_onkologicznej diagnostyki molekularnej w Polsce. F. BIO Convention 2011 Projekt udziału Polski w BIO 2011 został objęty przez Ministerstwo Gospodarki statusem imprezy narodowej. W dniu 16 lutego odbyło się w Warszawie spotkanie z panem Markiem Łyżwą, V-ce Prezesem PAIiIZ, na którym uzgodniono warunki współpracy w ramach projektu promocji na BIO 2011, w tym zasady aplikowania o wsparcie o dofinansowanie projektu ze środków MG. Wniosek o dofinansowanie udziału Klastra został złożony do UMWM. Zaproszenia do udziału w konferencji organizowanej przez Klaster w Waszyngtonie przekazano do Wojewody Stanisława Kracika oraz Marszałka Marka Sowy. MARZEC G. Międzynarodowy Benchmarking klastrów projekt PARP W dniu 16 lutego odbyło się w Warszawie spotkanie z wykonawcą projektu pn. The NGPExcellence Project Cluster Excellence in the Nordic Countries, Germany and Poland. Projekt realizowany jest przez PARP i dotyczy oceny wybranych klastrów z Polski w ramach badania benchmarkingowego. Wyniki badania zostaną ogłoszone na konferencji w dniu 26 maja w Kopenhadze. A. Projekt SME Go Global Networks INTERREG IVC Wniosek Klastra o wsparcie projektu Klastra pn. SME Go Global Networks w programie INTERREG IVC został uzupełniony zgodnie z wymaganiami i przesłany do sekretariatu projektu SMART. W ramach uzupełnień podniesiona została o 14 tys wartość budżetu Klastra. Podpisanie umowy nastąpi w kwietniu, a realizacja projektu rozpocznie się w maju 2011 r. Jednocześnie, ze względu na opóźniony start projektu, jego zakończenie zaplanowano na I kw r. B. Wniosek do programu MRPO 8.2 Wniosek o dofinansowanie projektu pn. Klaster LifeScience Kraków budowanie zdolności kooperacji w ramach sieci współpracy bio - regionów Europy (MRPO /10) został zatwierdzony do finansowania. W związku z tym podjęte zostały czynności, których celem jest skompletowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy. Zostanie złożony wniosek o przedłużenie terminu złożenia dokumentów ze względu na ich liczbę i rodzaj, w tym np. umowy z partnerami projektu. Tel , Fax str. 18

19 C. Współpraca z UMK W dniu 11 marca odbyło się spotkanie w UMK z Tomaszem Ostrowskim i Grzegorzem Grzybczykiem w sprawie współpracy z Biurem Funduszy Europejskich UMK w procesie składania wniosków o wsparcie projektów Klastra. Uzgodniono, że Biuro będzie współpracować w przygotowaniu wniosku do POIG 5.1 w najbliższym konkursie. D. XIII Spotkanie Rady Klastra W dniu 23 marca odbyło się XIII spotkanie Rady Klastra LifeScience, na którym podjęto kilka istotnych decyzji: nowym Przewodniczącym Rady Klastra został Pan Paweł Węgrzyn (UJ), Przewodniczący Komisji Rozwoju i Innowacji Rady Miasta, zostało przyjętych dziewięciu nowych członków Klastra, Rada zatwierdziła koncepcję utworzenia Fundacji Klaster LifeScience. Szczegółowe sprawozdanie będzie przygotowane w kwietniu. E. Współpraca z Genopole Evry W dniu 28 marca odbyło się spotkanie z przedstawicielami CITTRU w sprawie współpracy z Genopole po seminarium w dniu 14 lutego. Ustalono, że zostanie złożona oferta dotycząca wspólnego rozwijania trzech projektów. Zaproszenie do dalszej współpracy zostało następnie przekazane stronie francuskiej. Konsultacje i dalsze ustalenia będą kontynuowane w powiązaniu z projektem MRPO, w którym Genopole jest jednym z partnerów. F. Spotkanie European Diagnostic Cluster Aliance W dniu 31 marca odbyło się spotkanie z dr. Andrzejem Rysiem dotyczące jego udziału w konferencji Welcome to BIO-Poland w Waszyngtonie. Omawiano również wybrane zagadnienia z zakresu działań Klastra, w tym wsparcie dla działań EDCA. Uzgodniono działania w celu zwiększenia przepływu i wymiany informacji. Rozmowa odbyła się w Brukseli przy okazji spotkania European Diagnostic Clusters Alliance (EDCA). Dr Ryś zostanie zaproszony na następne spotkanie tej organizacji. Przy tej samej okazji miało miejsce spotkanie z pracownikami biura Małopolski w Brukseli. Celem spotkania było omówienie możliwości współpracy w powiązaniu z EDCA, której siedziba znajduje się w tym samym budynku, a także w ramach innych zadań i projektów dotyczących promocji Małopolski. Uzgodniono współpracę w przygotowaniu numeru gazety internetowej "Bliżej Brukseli" oraz współpracę przy promocji LifeScience Open Days i Eurobiotech w ramach Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów (10-13 X 2011). KWIECIEŃ A. Projekt SME Go Global Networks INTERREG IVC Wniosek Klastra został ostatecznie zaakceptowany. Prowadzone były uzgodnienia dotyczące treści umów z Partnerami, Urzędem Marszałkowskim oraz liderem programu SMART w Hiszpanii. Tel , Fax str. 19

20 B. Wniosek do programu MRPO 8.2 Został złożony wniosek o przedłużenie terminu złożenia dokumentów ze względu na ich liczbę i rodzaj. Prowadzone były konsultacje z Partnerami projektu w celu wynegocjowania treści umów bilateralnych, które mają zostać przedłożone przed podpisaniem umowy z UMWM. Do końca kwietnia udało się skompletować większość niezbędnych dokumentów. Do oryginalnego wniosku wprowadzone zostały zmiany wynikające z przesunięcia terminu rozpoczęcia projektu. Ostateczny termin złożenia dokumentów wyznaczono na 9 maja 2011 r. C. Współpraca z PARP udział w projekcie NGP Cluster Exellence W dniu 14 kwietnia odbyło się w Warszawie I spotkanie panelu dyskusyjnego pn. "Klastry w Polsce - kierunki, szanse i wyzwania dla rozwoju", zorganizowanego przez PARP. W ramach potkania miała miejsce rozmowa z przedstawicielami PARP w sprawie udziału Klastra w międzynarodowym projekcie pn. Nordic-Germany-Poland Excellence, w którym prowadzone było badanie benchmarkingowe wybranych klastrów z kraju. Klaster LifeScience został mianowany do nagrody "best practice". Zakończenie projektu odbędzie się na konferencji w Kopenhadze (26-27 maja). PARP zaproponował również objęcie roli lidera w jednej z sesji, które odbędą się w ramach konferencji. D. Przygotowanie udziału w BIO Convention W dniu 18 kwietnia odbyło się w PAIiIZ spotkanie z potencjalnymi uczestnikami BIO 2011, którzy chcą przystąpić do projektu i uzyskać dofinansowanie w ramach programu Ministarstwa Gospodarki. W dniu 22 kwietnia został wyemitowany na kanale TVN-CNBC wywiad, którego tematem był udziału polskich firm w BIO E. Klaster na portalach społecznościowych Zostały opracowane i uruchomione profile Klaster LifeScience, Poland Pavilion na BIO 2011 i Questions That Matter na portalu Facebook. F. European Medical Diagnostics Cluster - Grupa Diagnostyka Medyczna Klastra (Mediag) We współpracy z partnerami inicjatywy EDCA przygotowywany jest wniosek do programu CIP call: Promotion and development of world-class clusters in Europe. Grupa MeDiag kontynuuje prace nad koncepcją projektu pn. System wczesnej identyfikacji chorób nowotworowych. W związku z projektem odbyły się w Warszawie dwa spotkania z przedstawicielami firm Roche oraz Amgen, na których omawiane były założenia projektu oraz możliwość współpracy z tymi firmami. G. I spotkanie Prezydium Rady Klastra W dniu 28 kwietnia odbyło się I w nowej kadencji spotkanie Prezydium Rady Klastra. Celem spotkania było omówienie priorytetów i celów PRK oraz inne sprawy organizacyjne dotyczące pracy zespołu. MAJ A. Projekt SME Go Global Networks INTERREG IVC Projekt został oficjalnie zainicjowany koferencją w Kozani (Grecja). W ramach wydarzenia odbyło się spotkanie partnerów projektu SMEGoNet, którego koordynatorem jest Klaster LifeScience. Został omówiony i uzgodniony program działań na okres do października 2011 r. W związku z projektem zostanie zatrudniona osoba na stanowisko koordynatora projektu. B. Wniosek do programu MRPO 8.2 Dokumentacja niezbędna do podpisania umowy została uzupełniona i dostarczona do UMWM. W związku z opóźnieniem podpisania umowy został zweryfikowany harmonogram rozpoczęcie projektu planowane jest na lipiec 2011 r. C. Udział w projekcie NGP Cluster Exellence W dniach maja odbyła się w Kopenchadze konferencja, w ramach której Klaster występował jako jeden z nominowanych do nagrody NGP Cluster Excellence. W ramach Tel , Fax str. 20

Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji

Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji Lek. med. Krzysztof Bederski Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa / Project Manager Krakowski Szpital

Bardziej szczegółowo

Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta

Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta Konferencja Inteligentne Miasto rekomendacje dla Polski Kraków, 11 października 2010 r. Krakowski Park

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Małopolski Park Technologii Informacyjnych i Multimediów [Krakowski Park Technologiczny]

Małopolski Park Technologii Informacyjnych i Multimediów [Krakowski Park Technologiczny] Instytucje Otoczenia Biznesu Do kategorii IOB zaliczamy: agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, izby gospodarcze, fundusze kapitału zalążkowego, lokalne i regionalne fundusze pożyczkowe oraz fundusze

Bardziej szczegółowo

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość usług ug w szpitalu publicznym Lek. med. Krzysztof Bederski Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Justyna Kulawik European Commission Enterprise and Industry Trochę historii sieć Euro Info Centres (EIC) Sieć Euro Info Centres powstała w

Bardziej szczegółowo

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Agenda spotkania Początek spotkania: 10:00 1. Przedstawienie założeń projektu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWA TECHNOLOGICZNA KRAKÓW-MAŁOPOLSKA 2020. www.kpt.krakow.pl

PERSPEKTYWA TECHNOLOGICZNA KRAKÓW-MAŁOPOLSKA 2020. www.kpt.krakow.pl PERSPEKTYWA TECHNOLOGICZNA KRAKÓW-MAŁOPOLSKA 2020 www.kpt.krakow.pl PODSTAWOWE INFORMACJE Projekt naukowo-badawczy realizowany metodą foresight finansowany z PO IG Poddziałanie 1.1.1 Budżet projektu: 1,9

Bardziej szczegółowo

EmpInno. S3 Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions. Małgorzata Gałczyńska. Lublin, 27 czerwca 2016 r.

EmpInno. S3 Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions. Małgorzata Gałczyńska. Lublin, 27 czerwca 2016 r. EmpInno S3 Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions Małgorzata Gałczyńska Lublin, 27 czerwca 2016 r. Informacje ogólne Oś priorytetowa 1: Potencjał dla Innowacji Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP 2014 Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP Wsparcie klastrów na poziomie krajowym i regionalnym Konferencja

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Raport z działań WAZE w Wielkopolskim Klastrze Odnawialnych Źródeł Energii

Raport z działań WAZE w Wielkopolskim Klastrze Odnawialnych Źródeł Energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Raport z działań WAZE w Wielkopolskim Klastrze Odnawialnych Źródeł Energii Jadwiga Twardowska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (w ramach

Bardziej szczegółowo

BIO INTERNATIONAL CONVENTION 2012

BIO INTERNATIONAL CONVENTION 2012 BIO INTERNATIONAL CONVENTION 2012 AGENDA.. Bio International Convention 2012.. BIO 2012, założenia, cel Zaproszenie do współpracy.. Bioregiony, program branżowy Ministerstwa Gospodarki Polski Pawilon 2012..

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej. Szczecin, 1 marca 2013 r.

Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej. Szczecin, 1 marca 2013 r. Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej Szczecin, 1 marca 2013 r. Perspektywa technologiczna Kraków Małopolska 2020 Punkt wyjścia raport The Global Technology

Bardziej szczegółowo

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego 01 02 03 Wielkopolska Rada Trzydziestu (WR 30) Organ opiniotwórczo-doradczy powołany w maju 2009 r. w ramach projektu PO KL Budowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Głomb Arkadiusz Złotnicki. Internet szerokopasmowy w społeczeństwie informacyjnym, Poznań, 15 grudnia 2008r. 1

Krzysztof Głomb Arkadiusz Złotnicki. Internet szerokopasmowy w społeczeństwie informacyjnym, Poznań, 15 grudnia 2008r. 1 Krzysztof Głomb Arkadiusz Złotnicki Internet szerokopasmowy w społeczeństwie informacyjnym, Poznań, 15 grudnia 2008r 1 Regionalne partnerstwo dla e-rozwoju Wypracowanie realistycznych celów, narzędzi i

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

Forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science 8 X 2013. Klub Studencki ARKA 31-425 Kraków Uniwersytet Rolniczy Al.

Forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science 8 X 2013. Klub Studencki ARKA 31-425 Kraków Uniwersytet Rolniczy Al. Forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science 8 X 2013 Klub Studencki ARKA 31-425 Kraków Uniwersytet Rolniczy Al. 29 Listopada 50 STRONA 1 O konferencji Life Science Open Space (LSOS2013) jest

Bardziej szczegółowo

Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji. PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00

Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji. PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00 Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00 Katarzyna Walczyk-Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki z biznesem Małopolsce - doświadczenia Krakowskiego Parku Technologicznego

Współpraca nauki z biznesem Małopolsce - doświadczenia Krakowskiego Parku Technologicznego www.sse.krakow.pl Współpraca nauki z biznesem Małopolsce - doświadczenia Krakowskiego Parku Technologicznego Kraków, 17 września 2010 r. KPT - misja Wspieranie rozwoju nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

CLUSTRAT BOOSTING INNOVATION THROUGH NEW CLUSTER CONCEPTS IN SUPPORT OF EMERGING ISSUES AND CROSS-SECTORAL THEMES

CLUSTRAT BOOSTING INNOVATION THROUGH NEW CLUSTER CONCEPTS IN SUPPORT OF EMERGING ISSUES AND CROSS-SECTORAL THEMES CLUSTRAT BOOSTING INNOVATION THROUGH NEW CLUSTER CONCEPTS IN SUPPORT OF EMERGING ISSUES AND CROSS-SECTORAL THEMES Wzmacnianie innowacji poprzez nowe koncepcje klastrów wspierających pojawiające się potrzeby

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Oferta Klastra narzędzie współpracy

Oferta Klastra narzędzie współpracy Dzień Otwarty Klastra LifeScience Kraków Oferta Klastra narzędzie współpracy Kazimierz Murzyn www.lifescience.pl Jakość klastra wyznaczana jest przez jakość powiązań! Motorem napędowym wszystkich działań

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Kalendarium prac od momentu powstania do 31 marca 2016 r.

Kalendarium prac od momentu powstania do 31 marca 2016 r. Kalendarium prac od momentu powstania do 31 marca 2016 r. Lp Data Tematyka Przyjęte stanowiska, opinie/ustalenia 1. 18.12.2015 1. Inauguracyjne posiedzenie WRDS WD: 2. Wręczenie nominacji na członków WRDS

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne

Rozdział I Informacje ogólne Regulamin rekrutacji na warsztaty w ramach projektu innowacyjnego testującego Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski wdrażanego w trybie systemowym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla biznesu oferta Enterprise Europe Network. Magdalena Mikołajczyk 07.06.2016r.

Wsparcie dla biznesu oferta Enterprise Europe Network. Magdalena Mikołajczyk 07.06.2016r. Wsparcie dla biznesu oferta Enterprise Europe Network Magdalena Mikołajczyk 07.06.2016r. Największa na świecie sieć non profit wspierająca MŚP w internacjonalizacji 60 krajów: Europa, Azja, Ameryka Płd.

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji accelerapp O accelerapp www.accelerapp.com accelerapp to narzędzie wspierania międzynarodowej komercjalizacji i międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA INTERREG EUROPA 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA Warszawa Katowice, - 8 października 24 listopada 2014 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Enterprise Europe Network Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Kim jesteśmy? ok. 600 organizacji, w tym izby handlowe, regionalne agencje rozwoju i ośrodki transferu technologii,

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Innowacji. Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI

Krajowa Sieć Innowacji. Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI Krajowa Sieć Innowacji Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI Grzegorz Gromada Z-ca Dyrektora Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki

Bardziej szczegółowo

Program GROW II runda aplikacyjna

Program GROW II runda aplikacyjna Aneta Widak Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, Hotel Campanile, 25 stycznia 2006 1 Plan prezentacji 1. Priorytety Programu GROW 2. Potencjalni

Bardziej szczegółowo

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw PROJEKT KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw 21 czerwiec 2012r.,Warszawa Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza www.ris.mazovia.pl Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski Grzegorz First Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków ZAKRES: 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych dr Agnieszka Turyńska-Gmur Kierownik Działu Transferu Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii WCTT doświadczenie i działalność w Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego XXXVI posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kluczowe zadania dla Regionu: 1. Finalizacja pakietu planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Wojciech Rośkiewicz Fraunhofer Leipzig & University of Leipzig Prof. UE Dr. Karol Kozak Fraunhofer

Bardziej szczegółowo

Współpraca z biznesem i środowiskiem akademickim

Współpraca z biznesem i środowiskiem akademickim Współpraca z biznesem i środowiskiem akademickim Idea działania BIZNES NAUKA ADMINISTRACJA Eltzkowitz & Leyesdorff 1995 Warszawska Przestrzeń Technologiczna integracja inicjatyw, projektów i działań na

Bardziej szczegółowo

Panel ekspertów wprowadzenie do projektu. Łódź, listopad 2012 r.

Panel ekspertów wprowadzenie do projektu. Łódź, listopad 2012 r. Przeprowadzenie badania sytuacji technologicznej Województwa Łódzkiego wraz z przygotowaniem 5 raportów tematycznych oraz opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17

Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17 PROGRAM Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17 09:00-10:00 Rejestracja gości 10:15-10:30 Sala Satin Uroczyste otwarcie Witold

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Enterprise Europe Network Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Kim jesteśmy? ok. 600 organizacji, w tym izby handlowe, regionalne agencje rozwoju i ośrodki transferu technologii,

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Polska polityka kosmiczna koordynacja działań administracji publicznej. 19 lutego 2015 r.

Polska polityka kosmiczna koordynacja działań administracji publicznej. 19 lutego 2015 r. Polska polityka kosmiczna koordynacja działań administracji publicznej Anna Kobierzycka, Naczelnik Wydziału Polityki Kosmicznej Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki 19 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

InnoBridge i SYMBI - projekty zatwierdzone w I naborze wniosków

InnoBridge i SYMBI - projekty zatwierdzone w I naborze wniosków InnoBridge i SYMBI - projekty zatwierdzone w I naborze wniosków ALICJA BEŃKO Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego InnoBridge usprawnienie transferu innowacji i wzmocnienie inteligentnego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej Grażyna Morys-Gieorgica Departament

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r.

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Innowacyjne Pomorze Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Nowa jakość rozwoju gospodarczego na Pomorzu Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA IV INTERREG B-SME. Wspieranie działalności eksportowej firm. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

GRUPA ROBOCZA IV INTERREG B-SME. Wspieranie działalności eksportowej firm. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości GRUPA ROBOCZA IV INTERREG B-SME Wspieranie działalności eksportowej firm Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Łódź, 25.09.2006 I. Informacje wstępne Początek działalności 1929r. MIRiP - organizacja

Bardziej szczegółowo

Schematy finansowania w H2020

Schematy finansowania w H2020 Schematy finansowania w H2020 Koszty pośrednie 25% niezależnie od rodzaju projektu VAT Koszt kwalifikowany, jeżeli beneficjent nie może go odzyskać Katalog kosztów kwalifikowalanych Koszty osobowe, prace

Bardziej szczegółowo

Bioinformatics for Science. Tomasz Puton

Bioinformatics for Science. Tomasz Puton Tomasz Puton O firmie VitaInSilica to pierwszy w Polsce projekt skupiający specjalistów z bioinformatyki, biologii molekularnej i biotechnologii. Innowacyjne przedsięwzięcie rozwijane przez pracowników

Bardziej szczegółowo

Rola CSIOZ w zakresie koordynacji i wspierania Inicjatyw Regionalnych

Rola CSIOZ w zakresie koordynacji i wspierania Inicjatyw Regionalnych Rola CSIOZ w zakresie koordynacji i wspierania Inicjatyw Regionalnych Dr inż. Kazimierz Frączkowski Koordynator Projektów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 Łódź 20.09.2011 Agenda Rola Biura Koordynatora

Bardziej szczegółowo

Plan Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2010 i 2011

Plan Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2010 i 2011 Załącznik do Uchwały Nr 1121/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2009 roku Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata

Bardziej szczegółowo

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację.

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację. Określenie potrzeb do realizacji projektu Poszukiwanie partnerów do projektu i tworzenie dobrego konsorcjum Nasz pomysł co chcemy robić? Jakie są nasze cele? (analiza możliwości, terminów, sposobu wykonania

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) Janusz Hołyst, Politechnika Warszawska, Prezes KRAB 14-15 maja 2015,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

WIEDZA I PRAKTYKA KLUCZ DO SUKCESU W BIZNESIE

WIEDZA I PRAKTYKA KLUCZ DO SUKCESU W BIZNESIE WIEDZA I PRAKTYKA KLUCZ DO SUKCESU W BIZNESIE Konferencja pt.: Pracownik naukowy na rynku pracy perspektywy współpracy z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami Kraków, 21 kwietnia 2010 r. Wiedza i

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

UMOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

UMOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY UMOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W RAMACH Klastra Turystycznego Mikroregionu Dolina Strugu obejmującego gospodarstwa agroturystyczne na terenie Doliny Strugu Mając na uwadze potencjał branży turystycznej

Bardziej szczegółowo

Specjalne strefy ekonomiczne jako czynnik stymulujący y konkurencję na rynkach nowych technologii.

Specjalne strefy ekonomiczne jako czynnik stymulujący y konkurencję na rynkach nowych technologii. Specjalne strefy ekonomiczne jako czynnik stymulujący y konkurencję na rynkach nowych technologii. ww ww.sse.kr rakow.pl Doświadczenia Krakowskiego Parku Technologicznego w rozwoju gospodarki innowacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan opracowany został w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie skąd wywodzi się projekt SMART+?

Wprowadzenie skąd wywodzi się projekt SMART+? Podprojekty SMART+ Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego Kraków, 22 września 2010 Wprowadzenie skąd wywodzi się projekt

Bardziej szczegółowo

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej.

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej. Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w projekcie organizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości POWIĄZANIA KOOPERACYJNE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, skierowanym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1823/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 19 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 1823/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 19 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 1823/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu świadczenia usług brokerskich, realizowanych w ramach zadań projektu systemowego pn. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Dariusz Szewczyk. stworzenia sektora WARSZTATY nowych technologii

Dariusz Szewczyk. stworzenia sektora WARSZTATY nowych technologii 2010 Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości W Działania kierunku 5.1 zwiększenia Wspieranie efektywności rozwoju powiązań kooperacyjnych wsparcia powiązań o znaczeniu

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 1 PREZENTACJA PROJEKTU Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy w partnerstwie

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Regionalnego Punktu Kontaktowego Województwa Opolskiego dla Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy Polska Opracowała: Mira Kaliszczak

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

UMOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY UMOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W RAMACH Klastra Producentów i Przetwórców Mikroregionu Dolina Strugu obejmującego producentów warzyw, owoców i miodu oraz podmioty, które wykorzystują te surowce we własnym

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Deklaracja Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji została

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network

Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network NOWA ZINTEGROWANA SIEĆ Sieć informacyjno-doradcza Komisji Europejskiej; Powołana do działania z dniem 1 stycznia 2008r. jako kontynuacja

Bardziej szczegółowo

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Europejska Współpraca Terytorialna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Gliwice, 23 października 2014 roku 1 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Programy transnarodowe

Bardziej szczegółowo