UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU. COLLEGIUM MEDICUM im. LUDWIKA RYDYGIERA w BYDGOSZCZY BIBLIOTEKA MEDYCZNA ISSN BIBLIOGRAFIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU. COLLEGIUM MEDICUM im. LUDWIKA RYDYGIERA w BYDGOSZCZY BIBLIOTEKA MEDYCZNA ISSN 1731-8238 BIBLIOGRAFIA"

Transkrypt

1 7

2 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM im. LUDWIKA RYDYGIERA w BYDGOSZCZY BIBLIOTEKA MEDYCZNA ISSN BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY za rok 2005 BYDGOSZCZ

3 Redakcja: mgr Małgorzata Białobłocka Opracowanie: mgr Małgorzata Białobłocka mgr Joanna Słomkowska mgr Anna Garczewska tel. (052) fax: (052) Realizacja wydawnicza: Samodzielna Sekcja Wydawnictw Wyd. I. Nakład 170 egz. Format B-5 Druk i oprawa: P.W. WAREX, Toruń BYDGOSZCZ

4 SPIS TREŚCI str. Bibliografia Publikacji Pracowników Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Wstęp Wykaz czasopism i skróty ich tytułów Wykaz waŝniejszych skrótów wyrazów typowych Bibliografia Indeks autorski Wykaz publikacji według przynaleŝności autorów do jednostek organizacyjnych CM UMK Indeks przedmiotowy Wykaz rozpraw doktorskich i prac magisterskich Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy za rok Wstęp Rozprawy doktorskie Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy w 2005 roku Indeks przedmiotowy Prace magisterskie Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy w roku akademickim 2004/ Indeks przedmiotowy Prace magisterskie Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy w roku akademickim 2004/ Indeks przedmiotowy

5 W S T Ę P Bibliografia zawiera informacje o publikacjach pracowników Collegium Medicum w Bydgoszczy oraz innych autorów, o ile sygnowali swoim nazwiskiem te publikacje jako współautorzy, bądź teŝ - w przypadku streszczeń prac doktorskich - uzyskali doktoraty w naszej uczelni. Przy nazwiskach niektórych autorów zamieszczono równieŝ opisy tych publikacji z lat ubiegłych, które z przyczyn niezaleŝnych od biblioteki nie znalazły się w poprzednich bibliografiach. Bibliografia obejmuje: - 85 artykułów opublikowanych w czasopismach zagranicznych, - 12 referatów i 134 streszczenia referatów (w tym 48 plakatów) drukowanych w materiałach konferencyjnych i czasopismach zagranicznych, artykułów opublikowanych w czasopismach krajowych, - 30 referaty i 366 streszczeń referatów (w tym 53 plakatów) drukowanych w materiałach konferencyjnych i czasopismach krajowych, - 3 fragmenty wydawnicze drukowane za granicą, fragmentów wydawniczych drukowanych w kraju, - 4 ksiąŝki wydane w kraju, - 2 skrypty, - 4 prace habilitacyjne, - 1 broszurę, - 14 prac redakcyjnych wydanych w kraju, - 19 streszczeń prac doktorskich, - 2 listy drukowane za granicą, - 93 inne publikacje. Opisy bibliograficzne zostały sporządzone z autopsji. Materiał uszeregowano alfabetycznie według nazwisk autorów, a w ich obrębie publikacje zostały podzielone na trzy grupy: prace naukowe, streszczenia i inne publikacje. Numeracja cyframi pogrubionymi wskazuje na liczbę publikacji wykonanych w Uczelni, natomiast numeracja w nawiasach, podana pod kaŝdym nazwiskiem, dotyczy liczby publikacji wymienionego autora. Indeks autorski pozwala na odszukanie publikacji autorów niebędących pracownikami Collegium Medicum w Bydgoszczy. Autorzy - pracownicy Collegium Medicum - występują zawsze z nazwiskiem i pełnym imieniem, natomiast autorzy spoza CM UMK - z nazwiskiem i pierwszą literą imienia. Oprócz opisów publikacji bibliografia zawiera: - wykaz czasopism i skróty ich tytułów, - wykaz waŝniejszych skrótów wyrazów typowych, - indeks autorski, - wykaz publikacji wg przynaleŝności autorów do jednostek organizacyjnych CM UMK - indeks przedmiotowy. Dziękujemy wszystkim Autorom za udostępnienie nam do opracowania tych publikacji, których biblioteka nie posiada w swoich zbiorach. 11

6 WYKAZ CZASOPISM I SKRÓTY ICH TYTUŁÓW Acta Angiol. Acta Biochim. Pol. Acta Biol. Hung. Acta Haematol. Pol. Acta Histochem. Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. Acta Pol. Pharm. Adv. Clin. Exp. Med. Alcohol Alcohol. Alergia Astma Immunol. Allergy Clin. Immunol. Int. Am. J. Hypertens. Am. J. Med. Gent. Am. J. Ophthalmol. Am. J. Transplant. Analityka Anest. Analg. Anest. Intens. Ter. Anim. Sci. Pap. Rep. Ann. Acad. Med. Bialos. Ann. Acad. Med. Lodz. Ann. Acad. Med. Siles. Ann. Anat. Ann. Diag. Pediatr. Pathol. Ann. Nutr. Metab. Ann. Pol. Chem. Soc. Ann. UMCS Sect. D Ann. UMCS Sect. DD Anticancer Res. Appl. Magn. Reson. Arch. Geflugelk. Arch. Med. Sąd. Krym. Arch. Med. Sci. Arch. Perinat. Med. Badania nad Schizofrenią Balneol. Pol. Biochem. Pharmacol. Biocybernet. Biomed. Eng. Biol. Psychiatry Biol. Sport Biol. Trace Elem. Res. Bipolar Disord. Biul. Inf. Okręg. Izby Piel. i PołoŜn. Bydg. Biul. Kraj. Konsult. Med. Biul. Pol. Tow. Med. Tech. Hiperbarycznej Blood Bone Marrow Transpl. Ból Breast Cancer Res. Treatment - Acta Angiologica - Acta Biochimica Polonica - Acta Biologica Hungarica - Acta Haematologica Polonica - Acta Histochemica - Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica - Acta Poloniae Pharmaceutica - Advances in Clinical and Experimental Medicine - Alcohol and Alcoholism - Alergia Astma Immunologia - Allergy and Clinical Immunology International - American Journal of Hypertension - American Journal of Medical Genetics - American Journal of Ophthalmology - American Journal of Transplantation - Analityka - Anesthesia and Analgesia - Anestezjologia Intensywna Terapia - Animal Science Papers and Reports - Annales Academiae Medicae Bialostocensis - Annales Academiae Medicae Lodzensis - Annales Academiae Medicae Silesiensi - Annals of Anatomy - Annals of Diagnostic Pediatric Pathology - Annals of Nutrition and Metabolism - Annals of the Polish Chemical Society - Annales Uniwersitatis Mariae Curie Skłodowska Sectio D Medicina - Annales Uniwersitatis Mariae Curie Skłodowska Sectio DD Medicina Veterinaria - Anticancer Research - Applied Magnetic Resonance - Archiv fur Geflugelkunde - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii - Archives of Medical Science - Archives of Perinatal Medicine - Badania nad Schizofrenią - Balneologia Polska - Biochemical Pharmacology - Biocybernetics and Biomedical Engineering - Biological Psychiatry - Biology of Sport - Biological Trace Element Research - Bipolar Disorders - Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i PołoŜnych Regionu Bydgoskiego - Biuletyn Krajowych Konsultantów Medycznych - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej - Blood - Bone Marrow Transplantation - Ból - Breast Cancer Research and Treatment 12

7 Bromat. Chem. Toksykol. Cancer Surg. Central Eur. J. Immunol. Chem. Phys. Chir. Pol. Chor. Serca Nacz. Chromosom. Res. Clin. Chem. Clin. Chim. Acta Clin. Hemorheol. Microcirc. Clin. Nucl. Med. CX News Cytometry DERMA Dermatol. Dermatol. Estetyczna Dermatol. Klin. Diabetol. Dośw. Klin. Diabetol. Pol. Diabetol. Prakt. Diagn. Lab. Dokl. Biol. Sci. Drogowskazy Ter. Depresji Ecol. Questions Eduk. Dorosłych Endokrynol. Pol. Entemol. Rev. Eur. Arch. Oto-Rhino-Laryngol. Eur. Heart J. Eur. J. Anaesthesiol. Eur. J. Cancer Eur. J. Clin. Invest. Eur. J. Heart Failure Eur. J. Palliat. Care Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. Eur. Neuropsychopharmacol. Eur. Psychiatry Eur. Radiol. Eur. Respir. J. Europace Exp. Clin. Hepatol. Exp. Oncol. Fam. Med. Prim. Care Rev. Farmakoter. Psychiatr. Neurol. FASEB J. Fizjoter. Fizjoter. Pol. Folia Cardiol. Folia Morphol. Forensic Sci. Int. Forum Kard. Free Radic. Res. Gastroenterol. Pol. Gerontol. Pol. Ginekol. Pol. Ginekol. Prakt. - Bromatologia i Chemia Toksykologiczna - Cancer Surgery - Central European Journal of Immunology - Chemical Physics - Chirurgia Polska - Choroby Serca i Naczyń - Chromosome Research - Clinical Chemistry - Clinica Chimica Acta - Clinical Hemorheology and Microcirculation - Clinical Nuclear Medicine - CX News - Cytometry - DERMA - Dermatologica - Dermatologia Estetyczna - Dermatologia Kliniczna - Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna - Diabetologia Polska - Diabetologia Praktyczna - Diagnostyka Laboratoryjna - Doklady Biological Sciences - Drogowskazy Terapia Depresji - Ecological Questions - Edukacja Dorosłych - Endokrynologia Polska - Entemological Review - European Archives of Oto-Rhino-Laryngology - European Heart Journal - European Journal of Anaesthesiology - European Journal of Cancer - European Journal of Clinical Investigation - European Journal of Heart Failure - European Journal of Palliative Care - European Journal of Vascular and Endovascular Surgery - European Neuropsychopharmacology - European Psychiatry - European Radiology - European Respiratory Journal - Europace - Experimental and Clinical Hepatology - Experimental Oncology - Family Medicine and Primary Care Review - Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii - FASEB Journal - Fizjoterapia - Fizjoterapia Polska - Folia Cardiologica - Folia Morphologica - Forensic Science International - Forum Kardiologów - Free Radical Research - Gastroenterologia Polska - Gerontologia Polska - Ginekologia Polska - Ginekologia Praktyczna 13

8 Haematologica - Haematologica Haematologica Rep. - Haematologica Reports Hepatology - Hepatology Herba Pol. - Herba Polonica Hernia - Hernia Hum. Biol. - Human Biology Hum. Genet. - Human Genetics Hum. Psychopharmacol. Clin. Exp. - Human Psychopharmacology - Clinical and Experimental In Vitro Explor. Przegl. Med. Lab. - In Vitro Explorer Przegląd Medycyny Laboratoryjnej Inflamm. Res. - Inflammation Research Int. Angiol. - International Angiology Int. J. Artif. Organs - International Journal of Artifical Organs Int. J. Biochem. Cell Biol. - International Journal of Biochemistry and Cell Biology Int. J. Cancer - International Journal of Cancer Int. J. Mol. Med. - International Journal of Molecular Medicine Int. J. Neuropsychopharmacol. - International Journal of Neuropsychopharmacology Int. J. Pediatr. Otorhinolarygology - International Journal of Pediatric Otorhinolarygology Int. J. Tuberc. Lung Dis. - International Journal of Tuberculosis and Lung Disease Int. Psychogeriat. - International Psychogeriatrics Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. - International Review Allergology and Clinical Immunology J. Am. Soc. Nephrol. - Journal of American Society of Nephrology J. Anasth. Intensivbehandlung - Journal fur Anasthesie und Intensivbehandlung J. Biol. Chem. - Journal of Biological Chemistry J. Card. Fail. - Journal of Cardiac Failure J. Elementol. - Journal of Elementology J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. - JEADV - Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology - JEADV J. Hosp. Infect. - Journal of Hospital Infection J. Int. Fed. Clin. Chem. Lab. Med. - Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine J. Med. Chem. - Journal of Medicinal Chemistry J. Med. Genet. - Journal of Medical Genetics J. Mol. Struc. (Theochem) - Journal of Molecular Structure - Theochem J. Natl. Cancer Inst. - Journal of the National Cancer Institute J. Neural Trans. - Journal of Neural Transmission J. Neurol. - Journal of Neurology J. Pain Symptom Manage. - Journal of Pain and Symptom Management J. Pediatr. Hematol. Oncol. - Journal of Pediatric Hematology Oncology J. Pediatr. Neonatol. - Journal of Pediatrics and Neonatology J. Pediatr. Surg. - Journal of Pediatric Surgery J. Phys. D: Appl. Phys. - Journal of Physics D Applied Physics J. Physiol. Pharmacol. - Journal of Physiology and Pharmacology J. Therm. Anal. Calorim. - Journal of Thermal Analysis and Calorimetry J. Thromb. Haemost. - Journal of Thrombosis and Haemostasis Kardiochir. Torakochir. Pol. - Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Kardiol. Dypl. - Kardioogia po Dyplomie Kardiol. Pol. - Kardiologia Polska Kidney Int. - Kidney International Klin. Oczna - Klinika Oczna Klin. Perinatol. Ginekol. - Kliniczna Perinatologia i Ginekologia Kosmos - Kosmos Kronika Bydgoska - Kronika Bydgoska Kwart. Ortop. - Kwartalnik Ortopedyczny Laboratorium - Laboratorium LC GC Europe - LC GC Europe Leczenie Ran - Leczenie Ran 14

9 Lek. Rodz. Lekarz Leukemia Listy Biometr. Lung Cancer Macromol. Theory Simul. Mag. Pielęg. PołoŜ. Mag. Stomatol. Mater. Sci. - Pol. Med-info Med. Biol. Sci. Med. Dośw. Mikrobiol. Med. Dydak. Wychow. Med. Dypl. Med. Metabol. Med. NowoŜytna Med. Pracy Med. Prakt. Med. Prakt. Chirur. Med. Prakt. Pediatr. Med. Sci. Monitor Med. Sci. Rev. Hepatol. Med. Sci. Rev. Psychiatr. Med. Sport. Med. Wet. Med. Wieku Rozw. MEDI Mikol. Lek. Mol. Biol. Mutat. Res. - Fund. Mol. Nadciśnienie Tętnicze Nasz Dom Europejski Nat. Genet. Nefrol. Dial. Pol. Nefrol. Nadciśn. Tętn. Neoplasma Nephrol. Dial. Transplant. Nephrology Neuroendocrinol. Lett. Neurol. Neurochir. Pol. Neuropsychobiology Neuropsychopharmacol. Hung. Neurosci. Lett. New Engl. J. Med. Nowiny Lek. Nowotwory Nucl. Med. Rev. Nuklearmedizin Okulistyka Ophthal. Nachrichten Org. Lett. Ortop. Traumatol. Rehab. Otolaryngol. Pol. Pediatr. Blood Cancer Pediatr. Pol. - Lekarz Rodzinny - Lekarz - Leukemia - Listy Biometryczne - Lung Cancer - Macromolecular Theory and Simulations - Magazyn Pielęgniarki i PołoŜnej - Magazyn Stomatologiczny - Materials Science - Poland - Med-info - Medical and Biological Science - Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia - Medycyna Dydaktyka Wychowanie - Medycyna po Dyplomie - Medycyna Metaboliczna - Medycyna NowoŜytna - Medycyna Pracy - Medycyna Praktyczna - Medycyna Praktyczna Chirurgia - Medycyna Praktyczna Pediatria - Medical Science Monitor - Medical Science Review - Hepatologia - Medical Science Review - Psychiatria - Medycyna Sportowa - Medycyna Weterynaryjna - Medycyna Wieku Rozwojowego - MEDI - Mikologia Lekarska - Molecular Biology - Mutation Research Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis - Nadciśnienie Tętnicze - Nasz Dom Europejski - Nture Genetics - Nefrologia i Dializoterapia Polska - Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze - Neoplasma - Nephrology Dialysis Transplantation - Nephrology - Neuroendocrinology Letters - Neurologia i Neurochirurgia Polska - Neuropsychobiology - Neuropsychopharmacologia Hungarica - Neuroscience Letters - New England Journal of Medicine - Nowiny Lekarskie - Nowotwory - Nuclear Medicine Review - Nuklearmedizin - Okulistyka - Ophthalmologische Nachrichten - Organic Letters - Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja - Otolaryngologia Polska - Pediatric Blood and Cancer - Pediatria Polska 15

10 Pediatr. Współcz. Pharm. Rep. Physical Rev. B Pielęg. i PołoŜ. Pielęg. Pol. Pielęg. XXI w. Pneumonol. Alergol. Pol. Pol. Arch. Med. Wewn. Pol. Forum Psychol. Pol. Hyperbaric Res. Pol. J. Cosmetol. Pol. J. Environ. Stud. Pol. J. Gynaecol. Invest. Pol. J. Pathol. Pol. J. Radiol. Pol. Med. Paliat. Pol. Merkuriusz Lek. Pol. Przegl. Chir. Pol. Przegl. Kardiol. Polim. w Med. Por. Farm. Postępy Biochem. Postępy Biol. Kom. Postępy Dermatol. Alergol. Postępy Hig. Med. Dośw. Postępy Mikrobiol. Postępy Neonatol. Postępy Neurochir. Postępy Rehab. Pr. Komis Nauk Rol. Biol BTN Seria B Primum Non Nocere Probl. Hig. Epidemiol. Probl. Med. Rodz. Probl. Pielęgn. Proc. SPIE Prog. Med. Res. Przegl. Antropol. Przegl. Dermatol. Przegl. Epidemiol. Przegl. Flebol. Przegl. Ginekol.-PołoŜn. Przegl. Lek. Przegl. Pediatr. Przegl. Urol. Przewodnik Lekarza Psychiatr. Pol. Psychiatr. Psychol. Klin. Psychiatr. w Prakt. Ogólnolek. Rechtsmedizin Renal Failure Rep. Pract. Oncol. Radiother. Research Yearbook: studies in physical education and sport Respiration Retina - Pediatria Współczesna - Pharmacological Reports - Physical Review B - Pielęgniarka i PołoŜna - Pielęgniarstwo Polskie - Pielęgniarstwo XXI Wieku - Pneumonologia i Alergologia Polska - Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej - Polskie Forum Psychologiczne - Polish Hyperbaric Research - Polish Journal of Cosmetology - Polish Journal of Environmental Studies - Polish Journal of Gynaecological Investigations - Polish Journal of Pathology - Polish Journal of Radiology - Polska Medycyna Paliatywna - Polski Merkuriusz Lekarski - Polski Przegląd Chirurgiczny - Polski Przegląd Kardiologiczny - Polimery w Medycynie - Poradnik Farmaceuty - Postępy Biochemii - Postępy Biologii Komórki - Postępy Dermatologii i Alergologii - Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej - Postępy Mikrobiologii - Postępy Neonatologii - Postepy Neurochirurgii - Postępy Rehabilitacji - Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych Bydgoskie Towarzystwo Naukowe Seria B - Primum Non Nocere - Problemy Higieny i Epidemiologii - Problemy Medycyny Rodzinnej - Problemy Pielęgniarstwa - Proceedings SPIE - Progress in Medical Research - Przegląd Antropologiczny - Przegląd Dermatologiczny - Przegląd Epidemiologiczny - Przegląd Flebologiczny - Przegląd Ginekologiczno-PołoŜniczy - Przegląd Lekarski - Przegląd Pediatryczny - Przegląd Urologiczny - Przewodnik Lekarza - Psychiatria Polska - Psychiatria i Psychologia Kliniczna - Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej - Rechtsmedizin - Renal Failure - Reports of Practical Oncology and Radiotherapy - Research Yearbook: studies in physical education and sport - Respiration - Retina 16

11 Reumatologia - Reumatologia Scheringówka - Scheringówka Sen - Sen Solid State Nucl. Magn. Reson. - Solid State Nuclear Magnetic Resonance Standardy Med. - Standardy Medyczne Standardy Med. Pediatr. - Standardy Medyczne Pediatria Świat Med. Farm. - Świat Medycyny i Farmacji Terapia - Terapia Towaroznawcze Probl. Jakości - Towaroznawcze Problemy Jakości Toxichem + Krimtech - Toxichem + Krimtech Trace Elem. Electrolytes - Trace Elements and Electrolytes Transplant Int. - Transplant International Transplant. Proc. - Transplantation Proceedings Twój Mag. Med. - Twój Magazyn Medyczny Udar Mózgu - Udar Mózgu Ukr. Bioch. ś. - Ukrainskij Biochimicznij śurnał Ultrason. Ginekol. PołoŜn. - Ultrasonografia w Ginekologii i PołoŜnictwie Ultrasonografia - Ultrasonografia Urol. Pol. - Urologia Polska Urology - Urology Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. - Valetudinaria - Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej Wiad. Akad. - Wiadomości Akademickie Wiad. Lek. - Wiadomości Lekarskie Wiad. Psychiat. - Wiadomości Psychiatryczne Wiedza i śycie - Wiedza i śycie World J. Biol. Psych. - World Journal of Biological Psychiatry Wound Repair Regen. - Wound Repair Regeneration Współ. Onkol. - Współczesna Onkologia Z Zagad. Nauk Sąd. - Z Zagadnień Nauk Sądowych Z. Phys. Chem. - Zeitschrift Physikalische Chemie ZakaŜenia - ZakaŜenia Zdrowie Publ. - Zdrowie Publiczne śyw. Człow. Metab. - śywienie Człowieka i Metabolizm WYKAZ WAśNIEJSZYCH SKRÓTÓW WYRAZÓW TYPOWYCH AM - Akademia Medyczna ATR - Akademia Techniczno-Rolnicza aut. - autor, autorzy b.m. brak miejsca wydania bibliogr. - bibliografia CM UMK - Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu CO - Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie cz. - część dr - doktor dr hab. - doktor habilitowany Ed(s). - Editor(s) em. - emeryt fot. - fotografie ICZMP - Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki il. - ilustracje in. - i inni 17

12 im. - imienia IP CZD - Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Iśś - Instytut śywności i śywienia k. - karta m.in. - między innymi nr - numer nt. - na temat ok. - około oprac. - opracowanie,opracował PAM - Pomorska Akademia Medyczna PAN - Polska Akademia Nauk popr. - poprawiony poz. - pozycja prof. - profesor pt. - pod tytułem PWN - Państwowe Wydawnictwo Naukowe PZWL - Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich r. - rok R. - Rocznik rec. - recenzja Red. - Redaktor, Redakcja rys. - rysunki s. - strona, strony s.n. - brak miejsca wydania ser. - seria streszcz. - streszczenie sum. - summary supl., suppl. - suplement, supplement ŚAM - Śląska Akademia Medyczna T. - Tom tab. - tabele UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza UKW - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego UM - Uniwersytet Medyczny uzup. - uzupełniony Vol. - Volume W: - w ksiąŝce WIM - Wojskowy Instytut Medyczny wyd. - wydanie wykr. kolor - wykresy kolorowe z. - zeszyt zm. - zmienione 18

13 B I B L I O G R A F I A Abramczyk Alicja 1 (1) Regulatory effect of angiotensin II on the gastric smooth muscle contraction evoked by activation of muscarinic receptor. [Aut.] Alicja Abramczyk, Grzegorz Grześk, Leszek Szadujkis- Szadurski. - Prog. Med. Res Vol. 3: 3 - Czasopismo dostępne w wersji elektronicznej pod adresem: Abriszewska Daria 2 (1) Decoding space and power in homes and houses. [Aut.] Daria Abriszewska. - Med. Biol. Sci T. 19 nr 5 s. 85. Adamczak Rafał (1) Aktywność inhibitorów układu krzepnięcia - antytrombiny i białka C we krwi obwodowej noworodków urodzonych przedwcześnie z cechami wewnątrzmacicznego zahamowania wzrastania. [Aut.] P. Korbal, Wiesław Szymański, T. Janiszewska, Małgorzata Ćwiklińska-Jurkowska, Rafał Adamczak, I. Sadowska-Krawczenko. - Med. Wieku Rozw T. 9 nr 3 cz. 1 s (2) Efekty terapii androgenowej u pacjentów palących i niepalących z zaburzeniami erekcji w zespole andropauzalnym. [Aut.] Grzegorz Ludwikowski, Anita Kazdepka-Ziemińska, Marek Szymański, Rafał Adamczak. - Przegl. Lek T. 62 nr 10 s (3) Study of homocysteine concentration in ovarian follicular fluid. [Aut.] Wiesław Szymański, Anita Kazdepka-Ziemińska, Grzegorz Ludwikowski, Rafał Adamczak. - Arch. Perinat. Med Vol. 11 nr 1 s (4) Wyniki badań cytogenetycznych u 107 par z regionu kujawsko-pomorskiego z nawracającymi poronieniami samoistnymi. [Aut.] Magdalena Pasińska, Olga Haus, Rafał Adamczak, Barbara Mucha, Wiesław Szymański, A. Ferenc, Grzegorz Ludwikowski, E. Duszeńko. - Wiad. Lek T. 58 nr s (5) Analiza kliniczna stanu płodu i noworodka po zabiegach obarczających z wewnątrzmacicznie rozpoznaną wadą centralnego układu nerwowego. [Aut.] W[iesław] Szymański, R[afał] Adamczak, M[agdalena] Pasińska, G[rzegorz] Ludwikowski, A[nita] Kazdepka-Ziemińska, Z. Wasilewski. - Ginekol. Pol T. 76 supl. 2 s II Sympozjum Postępy w Diagnostyce i Terapii w PołoŜnictwie i Ginekologii. Kurs PołoŜniczy "Hot Topics in Fetal Medicine". Łódź, 6-8 X Adamczyk Anna (1) Karbamazepina - zastosowanie w medycynie paliatywnej. [Aut.] Michał Graczyk, Anna Adamczyk. - Pol. Med. Paliat T. 4 nr 2 s (2) Zastosowanie niskoenergetycznego promieniowania laserowego w leczeniu bólu. [Aut.] Anna Pyszora, Anna Adamczyk. - Pol. Med. Paliat T. 4 nr 3 s

14 3 (3) Działanie przeciwbólowe stymulacji prądem mikroamperowym. Pilotowe badania u chorych z przewlekłymi zespołami bólowymi narządu ruchu. [Aut.] A. Pyszora, Anna Adamczyk, Małgorzata Krajnik, Zbigniew Zylicz, Małgorzata Łukowicz. - Ból 2004 T. 5 nr spec. s V Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Wrocław, IX Adamczyk Przemysław (1) Ocena gęstości masy kostnej u kobiet w okresie okołomenopauzalnym z otyłością róŝnego stopnia. [Aut.] Jacek Chojnowski, Magdalena Chełstowska, Robert Szafkowski, Przemysław Adamczyk, Irena Ponikowska. - Balneol. Pol T. 47 z. 1-2 s (2) Ocena kliniczna metodą podwójnej ślepej próby leczenia chorych z zespołem bólowym kręgosłupa za pomocą wybranych preparatów borowinowych firmy Torf Corporation. [Aut.] Irena Ponikowska, Magdalena Chełstowska, Jacek Chojnowski, Robert Szafkowski, Przemysław Adamczyk. - Balneol. Pol T. 46 z. 3-4 s Adamska Inga (1) Diety wegetariańskie - korzyści i zagroŝenia. [Aut.] Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Inga Adamska, A. Rytarowska. - Pediatr. Pol T. 80 nr 5 s (2) Immunostymulacja jako profilaktyka nawracających zakaŝeń dróg oddechowych wieku rozwojowego. [Aut.] Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, A. Rytarowska, Inga Adamska. - Med. Biol. Sci T. 19 nr 3 s Adamska Mirosława (1) Immunogold labelling of PCNA and Ki-67 antigen at the ultrastructural level in laryngeal squamous cell carcinoma and its correlation with lymph node metastasis and histological grade. [Aut.] Alina Grzanka, Renata Sujkowska, Alina Janiak, Mirosława Adamska. - Acta Histochem Vol. 102 s Andruszkiewicz Anna 4 (1) Diagnosis for the needs of promotion of health in work environmental introduction. [Aut.] Anna Andruszkiewicz, I. Wrońska. W: Health promotion. Theoretical and practical aspects. Ed. N. Gozdek, M. Sygit. Lublin, 2005 s (2) Motywy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŝnych. [Aut.] Alicja Marzec, Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz, Halina Idczak. - Pielęg. XXI w nr 1/2 s (3) Poziom poczucia koherencji a typy zachowań związane z pracą w grupie pielęgniarek. [Aut.] Anna Andruszkiewicz. - Pielęg. Pol T. 19 nr 1 s (4) Program edukacyjny w zakresie chorób układu krąŝenia - relacja z realizacji programów w wybranych gminach województwa kujawsko-pomorskiego. [Aut.] Dorota Jachimowicz-Wołoszynek, Anna Andruszkiewicz, Małgorzata Leźnicka. - Zdrowie Publ T. 115 nr 4 s

15 6 (5) Promocja zdrowia, profilaktyka i edukacja zdrowotna w chorobach przewlekłych - wyzwanie dla współczesnego pielęgniarstwa. [Aut.] Anna Andruszkiewicz. W: Owrzodzenia Ŝylne goleni. Pod red. Arkadiusza Jawienia, Marii Teresy Szewczyk. Warszawa, 2005 s (6) Subiektywna ocena opieki pielęgniarskiej a poziom lęku i depresji u pacjentów chirurgicznych. [Aut.] Anna Andruszkiewicz, Halina Idczak, A. Kocięcka, Mariola Banaszkiewicz, Alicja Marzec. - Pielęg. Pol T. 19 nr 1 s (7) Typy zachowań i przeŝyć w pracy w grupie pielęgniarek w zaleŝności od deklarowanej religijności. [Aut.] M. A. Basińska, Anna Andruszkiewicz. - Pielęg. XXI w nr 4 s (8) Zachowania zdrowotne kobiet po mastektomii. [Aut.] Anna Andruszkiewicz, A. Oźmińska. - Ann. Acad. Med. Siles Vol. 59 nr 4 s (9) NO and thromboxane A2 modulate pulmonary pressure after ischemia and intestinal reperfusion. [Aut.] M. Słupski, K[atarzyna] Szadujkis-Szadurska, A[hmad] Sinjab, R[afał] Szadujkis- Szadurski, L[eszek] Szadujkis-Szadurski, Z[bigniew] Włodarczyk, A[nna] Andruszkiewicz. W: VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Wisła, Poland, V [B. m., 2005] P (10) Poczucie koherencji pielęgniarek a wzór zachowań związanych z pracą. [Aut.] Anna Andruszkiewicz. - Med. Biol. Sci T. 19 nr 5 s Anisimowicz Lech (1) Nawracająca tamponada serca jako manifestacja kliniczna pierwotnego mięsaka serca - opis przypadku. [Aut.] A. El-Essa, Grzegorz Grześk, A. Frygier, Iwona Świątkiewicz, Jacek Kubica, Lech Anisimowicz, Katarzyna Laskowska, Władysław Lasek, J. Tujakowski, A. Drzazgowska-Zachara. - Pol. Przegl. Kardiol Vol. 7 nr 2 s Araszkiewicz Aleksander 11 (1) Bezpieczeństwo i skuteczność leczenia olanzapiną - w porównaniu z perfenazyną - chorych na schizofrenię. Wyniki 18-tygodniowego badania wieloośrodkowego w warunkach podwójnie ślepej próby. [Aut.] M. Jarema, M. Olajossy, W. Chrzanowski, Aleksander Araszkiewicz, J. Landowski, J. Rybakowski, A. Bilikiewicz, J. Bomba, G. Dębowska. - Psychiatr. Pol T. 37 nr 4 s (2) Leczenie risperidonem w schizofrenii: poprawa objawów psychopatologicznych i wyników testów neuropsychologicznych. [Aut.] Alina Borkowska, Aleksander Araszkiewicz, A. Rajewski, J.K. Rybakowski. W: Risperidon 13 lat w psychiatrii. Pod red. J. Rybakowskiego, Aliny Borkowskiej, M. Jaremy. Kraków, 2005 s (3) Lęk w schizofrenii. [Aut.] Aleksander Araszkiewicz, A. Krzemińska. - Wiad. Psychiat T. 7 nr 2 S (4) Prospektywne badanie oparte na obserwacji chorych na schizofrenię w Polsce - wstępne wyniki dotyczące skuteczności i tolerancji leczenia po 6 miesiącach. [Aut.] J. Meder, G. Dębowska, J. Lis, Aleksander Araszkiewicz, K. Sierosławska, A. Kolesaric, T. Treuer. - Psychiatr. Pol T. 38 nr 3 s (5) Zaburzenia seksualne u pacjentów z zespołem lęku napadowego i zespołem lęku społecznego. [Aut.] Aleksander Araszkiewicz, A. Krzemińska. - Psychiatr. w Prakt. Ogólnolek T. 3 nr 1 s Augustyńska Beata 21

16 15 (1) Fibronectin level determinations as an alternative for liver biopsy? A pilot study. [Aut.] Beata Augustyńska, Dorota Dybowska, Waldemar Halota, Marcin Ziółkowski, J. Pollak, A. Zielińska. - Exp. Clin. Hepatol Vol. 1 nr 4 s (2) ZaleŜności między biochemicznymi wykładnikami funkcji wątroby a stęŝeniem hormonów płciowych u kobiet i męŝczyzn uzaleŝnionych od alkoholu. Część 1. [Aut.] Jacek Budzyński, Beata Augustyńska, Marcin Ziółkowski, W. Kosmowski, Maciej Świątkowski, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Sławomir Manysiak. - Med. Biol. Sci T. 19 nr 1 s (3) ZaleŜności między biochemicznymi wykładnikami funkcji wątroby a stęŝeniem hormonów płciowych. Wpływ uszkodzenia wątroby na zmiany stęŝeń hormonów płciowych u kobiet uzaleŝnionych od alkoholu leczonych odwykowo. Część II. [Aut.] Beata Augustyńska, Jacek Budzyński, Marcin Ziółkowski, Maciej Świątkowski, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska, Sławomir Manysiak, W. Kosmowski, GraŜyna Chodakowska-Akolińska. - Med. Biol. Sci T. 19 nr 2 s Balcerek Maciej 17 (1) Prewencyjne znaczenie kurkuminy w nowotworach płuc. [Aut.] Maciej Balcerek, Irena Matławska. - Przegl. Lek T. 62 nr 10 s (2) Działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające wybranych gatunków roślin. [Aut.] Maciej Balcerek, Irena Matławska. - Herba Pol Vol. 51 supl. 1 s th International Congress of Polish Herbal Comittee. Poznań, VI [Tekst równoległy w języku angielskim]. Bała Dariusz 19 (1) Włókniakowatość Ŝołądka - opis przypadku. [Aut.] Z. Kula, R. Koktysz, W. Kozłowski, A. Weishof, Dariusz Bała, Wojciech Zegarski. - Gastroenterol. Pol T. 12 nr 3 s (2) Badanie jakości Ŝycia pacjentów leczonych z powodu raka jelita grubego w Klinice Chirurgii Onkologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Centrum Onkologii w Bydgoszczy - doniesienie wstępne. [Aut.] M[ichał] Jankowski, D[ariusz] Bała, M[ieczysław] Kaźmierczak, W[ojciech] Zegarski. - Nowotwory 2005 T. 55 supl. 3 s XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej "Nowotwory jelita grubego". XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Płock, V Bała GraŜyna 20 (1) Allergic ulcerative colitis as a cause of bleeding from the lower alimentary tract in infants: a report on two infants. [Aut.] GraŜyna Bała, A. Rytarowska, GraŜyna Swincow, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - J. Pediatr. Neonatol Vol. 2 nr 4 s. CR72-CR75. (2) Analiza występowania i wpływu zakaŝenia szczepami CagA(+) Helicobacter pylori na zmiany zapalne błony śluzowej Ŝołądka i dwunastnicy u dzieci. [Aut.] GraŜyna Mierzwa, GraŜyna Bała, Jakub Czarny, Marcin Woźniak, Danuta Miścicka-Śliwka, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Med. Wieku Rozw T. 9 nr 4 cz. 1 s

17 21 (3) DuŜy polip zapalny wstępnicy jako przyczyna utajonego krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego u 6-letniej dziewczynki - opis przypadku. [Aut.] GraŜyna Bała, H. Zielińska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Gastroenterol. Pol T. 12 nr 3 s (4) Eozynofilowe zapalenie górnego odcinka przewodu pokarmowego u 7-miesięcznego niemowlęcia. [Aut.] GraŜyna Swincow, GraŜyna Bała, R. Czarnecki, Jadwiga Korenkiewicz, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Pediatr. Pol T. 80 nr 6-7 s (5) Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego u 2-letniego chłopca spowodowane podaniem paracetamolu. [Aut.] GraŜyna Bała, A. Rytarowska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Pediatr. Pol T. 80 nr 6-7 s (6) Polipy przełyku i wpustu u dzieci i młodzieŝy z kwaśnym refluksem Ŝołądkowoprzełykowym. [Aut.] GraŜyna Mierzwa, Izabela Zielińska, H. Zielińska, GraŜyna Bała, Monika Parzęcka, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Pediatr. Współcz Vol. 7 nr 3 s (7) Przyczyny przewlekłej biegunki u dzieci i młodzieŝy z prawidłową błoną śluzową jelita cienkiego. [Aut.] GraŜyna Bała, H. Zielińska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Pediatr. Współcz Vol. 7 nr 1 s (8) Współwystępowanie choroby wrzodowej dwunastnicy i kwasochłonnego zapalenia górnego odcinka przewodu pokarmowego u 12-letniej dziewczynki: trudności diagnostyczne. [Aut.] GraŜyna Bała, Monika Parzęcka, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Gastroenterol. Pol T. 12 nr 5 s (9) Współwystępowanie wstecznego odpływu pęcherzowo-moczowodowego i Ŝołądkowoprzełykowego u niemowląt, dzieci i młodzieŝy. [Aut.] Izabela Zielińska, GraŜyna Bała, GraŜyna Mierzwa, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Pediatr. Pol T. 80 nr 8 s (10) Zespół jelita draŝliwego u dzieci. [Aut.] Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, GraŜyna Bała, H. Zielińska, S. Murawska. - Lekarz 2005 nr 9 s (11) Alergiczne zapalenie jelita grubego jako przyczyna krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego - opis dwóch przypadków. [Aut.] GraŜyna Bała, GraŜyna Swincow, A. Rytarowska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, czerwca [Rzeszów, 2005] s. 52. (12) Częstość występowania patologicznego kwaśnego refluksu Ŝołądkowo-przełykowego u dzieci i młodzieŝy z astmą oskrzelową. [Aut.] Izabela Zielińska, GraŜyna Bała, H. Zielińska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, czerwca [Rzeszów, 2005] s. 52. (13) Eozynofilowe zapalenie przewodu pokarmowego u 7-miesięcznego niemowlęcia. [Aut.] GraŜyna Swincow, GraŜyna Bała, R. Czarnecki, Jadwiga Korenkiewicz, Mieczysława Czerwionka- Szaflarska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, czerwca [Rzeszów, 2005] s (14) Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego u dwuletniego chłopca spowodowane stosowaniem paracetamolu. [Aut.] GraŜyna Bała, A. Rytarowska, Mieczysława Czerwionka- Szaflarska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, czerwca [Rzeszów, 2005] s. 52. (15) The mode of immune response to H. pylori (cag+ and cag-) in peripheral lymphocytes of gastritis children with and without H. pylori infection. [Aut.] A. Helmin-Basa, J[acek] Michałkiewicz, L[idia] Gackowska, I. Kubiszewska, M[ałgorzata] Wyszomirska-Gołda, M[ieczysława] Czerwionka- Szaflarska, G[raŜyna] Mierzwa, G[raŜyna] Bała, D. DzierŜanowska. W: 4th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases - WSPID. Warsaw, Poland, 1-4 IX Book of abstracts. [B.m., 2005] s (16) Ocena stęŝeń wybranych czynników angiogennych u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit. [Aut.] GraŜyna Bała, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Marcin Sawicki, GraŜyna Mierzwa, GraŜyna OdrowąŜ-Sypniewska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, czerwca [Rzeszów, 2005] s. 52. (17) Polipy przełyku i wpustu u dzieci i młodzieŝy z kwaśnym refluksem Ŝołądkowoprzełykowym. [Aut.] GraŜyna Mierzwa, Izabela Zielińska, H. Zielińska, GraŜyna Bała, Monika Parzęcka, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, czerwca [Rzeszów, 2005] s

18 (18) Wpływ badań czynnościowych dolnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci z zaparciami i z zanieczyszczaniem się stolcem- (zastosowanie metody biofeedback). [Aut.] GraŜyna Mierzwa, GraŜyna Bała, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, czerwca [Rzeszów, 2005] s (19) Współwystępowanie choroby wrzodowej i kwasochłonnego zapalenia górnego odcinka przewodu pokarmowego u 12-letniej dziewczynki - trudności diagnostyczne. [Aut.] GraŜyna Bała, Monika Parzęcka, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, czerwca [Rzeszów, 2005] s. 51. Banaszkiewicz Mariola (1) Motywy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŝnych. [Aut.] Alicja Marzec, Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz, Halina Idczak. - Pielęg. XXI w nr 1/2 s (2) Poczucie koherencji u studentów pielęgniarstwa. [Aut.] I. Wrońska, Mariola Banaszkiewicz. - Ann. Acad. Med. Lodz T. 43 nr 4 s (3) Subiektywna ocena opieki pielęgniarskiej a poziom lęku i depresji u pacjentów chirurgicznych. [Aut.] Anna Andruszkiewicz, Halina Idczak, A. Kocięcka, Mariola Banaszkiewicz, Alicja Marzec. - Pielęg. Pol T. 19 nr 1 s (4) Poczucie koherencji a zachowania zdrowotne młodzieŝy akademickiej na przykładzie studentów bydgoskich uczelni wyŝszych. [Aut.] Mariola Banaszkiewicz. - Med. Biol. Sci T. 19 nr 5 s. 86. Banaszkiewicz Zbigniew K. (1) Edukacja jako element procesu adaptacji chorych ze stomią jelitową. [Aut.] Justyna Cwajda, Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Zbigniew Banaszkiewicz, Alina Stodolska. - Pielęg. Pol T. 19 nr 1 s (2) Leczenie zachowawcze choroby hemoroidalnej. [Aut.] Zbigniew Banaszkiewicz, P. Jarmocik, K. Tojek, Arkadiusz Jawień. - Med. Biol. Sci T. 19 nr 4 s (3) Ocena jakości Ŝycia chorych leczonych z powodu raka odbytnicy metodą resekcji przedniej niskiej lub wycięcia brzuszno-kroczowego, bez radioterapii przedoperacyjnej. [Aut.] Danuta Ponczek, Andrzej Nowicki, Wojciech Zegarski, Zbigniew Banaszkiewicz. - Współ. Onkol T. 9 nr 8 s (4) Opieka nad chorym z raną wokół stomii. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Justyna Cwajda, Alina Stodolska, Arkadiusz Jawień, Zbigniew Banaszkiewicz. - Przewodnik Lekarza 2005 nr 4 s (5) Polipy hiperplastyczne jelita grubego - wyzwanie dla endoskopisty, patologa i klinicysty. [Aut.] Zbigniew Banaszkiewicz, P. Jarmocik, Arkadiusz Jawień. - Gastroenterol. Pol T. 12 nr 3 s (6) Proces rehabilitacji chorych ze stomią. [Aut.] Katarzyna Cierzniakowska, Maria T. Szewczyk, Alina Stodolska, Justyna Cwajda, Zbigniew Banaszkiewicz, Arkadiusz Jawień. - Nowiny Lek R. 74 nr 2 s (7) Przypadek gruczolakotorbielaka surowiczego trzustki. [Aut.] Ł. Korenkiewicz, Paweł Brazis, Jadwiga Korenkiewicz, Zbigniew Banaszkiewicz. - Gastroenterol. Pol T. 12 nr 2 s (8) Rola zabiegów fizjoterapeutycznych i pielęgnacyjnych w leczeniu owrzodzeń i obrzęków w przewlekłej niewydolności Ŝylnej. [Aut.] Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda, Katarzyna Cierzniakowska, Zbigniew Banaszkiewicz, Arkadiusz Jawień. - Nowiny Lek R. 74 nr 2 s

19 33 (9) Trudności diagnostyczne u chorych z rakiem jelita grubego i chorobą Leśniowskiego- Crohna. Opis dwóch przypadków. [Aut.] Zbigniew Banaszkiewicz, Michał Jankowski, Arkadiusz Jawień. - Gastroenterol. Pol T. 12 nr 2 s (10) Wczesne powikłania pooperacyjne po leczeniu raka jelita grubego - badania retrospektywne. [Aut.] Zbigniew Banaszkiewicz, K. Tojek, P. Jarmocik, D. Bujalski, Arkadiusz Jawień. - Pol. Przegl. Chir T. 77 nr 9 s [Tekst równoległy w języku angielskim]. (11) Wybrane procedury w opiece okołooperacyjnej nad chorym ze stomią. [Aut.] Katarzyna Cierzniakowska, Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda, Alina Stodolska, Arkadiusz Jawień, Zbigniew Banaszkiewicz. - Przewodnik Lekarza 2005 nr 2 s (12) Zapobieganie powikłaniom skórnym wokół stomii. [Aut.] Katarzyna Cierzniakowska, Maria T. Szewczyk, Alina Stodolska, Zbigniew Banaszkiewicz, Arkadiusz Jawień. - Mag. Pielęg. PołoŜ nr 3 s. 33. (13) Germline MSH2 and MLH1 mutational spectrum including large rearrangements in HNPCC families from Poland (update study). [Aut.] G. Kurzawski, J. Suchy, M. Lener, J. Kładny, E. Grabowska, K. Safranow, A. Jakubowska, K. Jakubowska, T. Huzarski, T. Byrski, T. Dębniak, C. Cybulski, J. Gronwald, O. Oszurek, D. Oszutowska, S. Góźdź, S. Niepsuj, R. Słomski, A. Pławski, A. Łącka-Wojciechowska, A. Rozmiarek, Ł. Fiszer-Maliszewska, M. Bębenek, D. Sorokin, M. Sąsiadek, A. Stembalska, Z. Grzebieniak, E. Kilar, M. Stawicka, D. Godlewski, P. Richter, I. BroŜek, B. Wysocka, J. Limon, A[rkadiusz] Jawień, Z[bigniew] Banaszkiewicz, H[anna] Janiszewska, J. Kowalczyk, D. Czudowska, R.J. Scott, J. Lubiński. W: Nowotwory dziedziczne - profilaktyka, diagnostyka, leczenie. Szczecin, 8-9 XII [B.m., 2005] s (14) Kliniczne objawy raka jelita grubego - badanie retrospektywne. [Aut.] Z[bigniew] Banaszkiewicz, D. Bujalski, K. Tojek, A[rkadiusz] Jawień. - Nowotwory 2005 T. 55 supl. 3 s XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej "Nowotwory jelita grubego". XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Płock, V (15) Powikłania pooperacyjne wczesne po leczeniu raka jelita grubego - badanie retrospektywne. [Aut.] Z[bigniew] Banaszkiewicz, P. Jarmocik, M[ichał] Jankowski, A[rkadiusz] Jawień. - Nowotwory 2005 T. 55 supl. 3 s XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej "Nowotwory jelita grubego". XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Płock, V (16) Rak jelita grubego u ludzi młodych - badanie retrospektywne. [Aut.] Z[bigniew] Banaszkiewicz, P. Jarmocik, K. Tojek, M. Świtoński, A[rkadiusz] Jawień. - Nowotwory 2005 T. 55 supl. 3 s XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej "Nowotwory jelita grubego". XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Płock, V (17) Rana okołostomijna. [Aut.] K[atarzyna] Cierzniakowska, M[aria] T. Szewczyk, A. Stodolska, J[ustyna] Cwajda, Z[bigniew] Banaszkiewicz, A[rkadiusz] Jawień. - Leczenie Ran 2005 T. 2 z. 4 s I Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Poznań, XI Barczykowska Ewa 38 (1) Dziecko leczone promieniami jonizującymi - wybrane diagnozy pielęgniarskie. [Aut.] Ewa Barczykowska, Robert Ślusarz, Mirosława Kram, Andrzej Kurylak, M. Szwed-Kolińska. - Med. Biol. Sci T. 19 nr 1 s (2) Functional capacity in brain tumour patients in the early postoperative stage. [Aut.] Robert Ślusarz, Bartosz Woźniak, Wojciech Beuth, Ewa Barczykowska, Monika Biercewicz, Alina Woźniak, Heliodor Kasprzak. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 1 s (3) Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z guzem mózgu. [Aut.] A. Zreda, Ewa Barczykowska, Robert Ślusarz, A. Przybysz, Andrzej Kurylak. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 7 s (4) Pacjent chce się bawić. [Aut.] Mirosława Kram, Ewa Barczykowska. - Mag. Pielęg. PołoŜ nr 6 s

20 (5) The problem of pain in patients with brain tumour and intracranial aneurysm. [Aut.] Robert Ślusarz, Bartosz Woźniak, Wojciech Beuth, Ewa Barczykowska, Monika Biercewicz, Alina Woźniak, Heliodor Kasprzak. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 1 s (6) Przyczyny zatruć u dzieci leczonych w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy w latach [Aut.] Ewa Barczykowska, Andrzej Kurylak, P. Witt, J. Kędzierska-Kaniasty. - Zdrowie Publ T. 115 nr 3 s (7) Przygotowanie rodziców dzieci z chorobą nowotworową do sprawowania opieki domowej. [Aut.] M. Szwed-Kolińska, Ewa Barczykowska, Robert Dębski, Jan Styczyński, Andrzej Kurylak. - Med. Biol. Sci T. 19 nr 2 s (8) Social and economic conditions of family life and prevalence of diseases with atopic background. [Aut.] K[amila] Faleńczyk, B[ernadeta] Cegła, E[wa] Barczykowska, Z[bigniew] Bartuzi. - Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol Vol. 11 nr 3 s (9) Standard przygotowania dziecka i/lub jego rodziców do pielęgnacji cewnika centralnego typu Hickman-Broviac. [Aut.] Ewa Barczykowska, Andrzej Kurylak, A. Kucharska. - Fam. Med. Prim. Care Rev Vol. 7 nr 4 s (10) Support as nurses`s practical activity in relation to children with brain tumors and them parents. [Aut.] A. Zreda, Ewa Barczykowska, Robert Ślusarz, Mirosława Kram, Andrzej Kurylak. - Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 supl. 16 nr 7 s (11) UzaleŜnienie od alkoholu wśród rodziców a pełnienie funkcji rodzicielskich w ocenie ich dzieci - uczniów szkoły średniej. [Aut.] Mirosława Kram, Ewa Barczykowska, Andrzej Kurylak. - Med. Biol. Sci T. 19 nr 4 s (12) Znaczenie cewników centralnych w doŝylnym leczeniu dzieci z chorobą nowotworową. [Aut.] Ewa Barczykowska, M. Szwed-Kolińska, Andrzej Kurylak. - Probl. Pielęgn z. 1-2 s Inne publikacje (13) Ocena stanu świadomości chorego nieprzytomnego w praktyce pielęgniarskiej. [Aut.] Robert Ślusarz, Ewa Barczykowska. - MEDI 2005 nr 4 s (14) Pielęgniarka, dziecko i jego rodzina - współpartnerami w terapii dziecka z mózgowym poraŝeniem dziecięcym. [Aut.] Mirosława Kram, Ewa Barczykowska. - Wiad. Akad nr 3 s (15) Pielęgniarska obserwacja i ocena chorego dziecka z bólem jako element całościowej oceny potrzeb pacjenta przewlekle chorego. [Aut.] Ewa Barczykowska, Robert Ślusarz. - MEDI 2005 nr 4 s Bartuzi Zbigniew K. 46 (1) Anafilaksja pokarmowa. Czy istnieje anafilaksja Ŝołądkowo-jelitowa? [Aut.] Zbigniew Bartuzi, Cezary Popławski. - Med. Biol. Sci T. 19 nr 2 s (2) Concentration of soluble platelet-endothelial cell adhesion molecule-1 (specam-1) and level of spontaneous neutrophil chemiluminescence in patients with atopic asthma within periods of exacerbation and remission of disease. [Aut.] A[ndrzej] Dziedziczko, M[agdalena] śbikowska-gotz, Z[bigniew] Bartuzi, M[ichał] Przybyszewski. - Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol Vol. 11 nr 4 s (3) Czy owies moŝe być składnikiem diety bezglutenowej? [Aut.] Anna Szaflarska- Popławska, Cezary Popławski, Lucyna Muller, Zbigniew Bartuzi. - Pediatr. Pol T. 80 nr 11 s (4) ECP and tryptase concentration in blood serum in patients with atopic asthma during the period of excerbation and stability of clinical symptoms. [Aut.] E[lŜbieta] Kremplewska-NaleŜyta, A[ndrzej] Dziedziczko, M[agdalena] śbikowska-gotz, M[ichał] Przybyszewski, Z[bigniew] Bartuzi, A. Wojtaszek. - Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol Vol. 11 nr 3 s (5) Edukacja zdrowotna metodą zapobiegania paleniu papierosów i piciu alkoholu wśród młodzieŝy szkolnej. [Aut.] Marta Muszalik, Alicja Marzec, Zbigniew Bartuzi. - Pielęg. Pol T. 20 nr 2 s (6) Evaluation of the number of IgE-binding cells in gastric mucosa in patients with peptic ulcer and with or without food allergy. [Aut.] Z[bigniew] Bartuzi, J[acek] Gocki, C[ezary] Popławski. - Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol Vol. 11 nr 2 s

Czasopisma polskie w wersji drukowanej, prenumerowane przez Bibliotekę Medyczną w 2014 roku

Czasopisma polskie w wersji drukowanej, prenumerowane przez Bibliotekę Medyczną w 2014 roku Czasopisma polskie w wersji drukowanej, prenumerowane przez Bibliotekę Medyczną w 2014 roku L.p. Tytuł 1. Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine 2. Acta Angiologica 3. Acta Balneologica 4. Acta Biochimica

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA NAUKOWE POLSKIE

CZASOPISMA NAUKOWE POLSKIE l.p. Tytuł 1. Acta Angiologica 1234-950X 1 BG 2. Acta Balneologica 0005-4402 1 BG 3. Acta Biochimica Polonica 0001-527X 1 BG 4. Acta Haematologica Polonica 0001-5814 1 BG 5. Acta Neurobiologiae Experimentalis

Bardziej szczegółowo

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015 FOURTH YEAR MEDICAL PROGRAM GROUP I COURSE NAME OF DEPARTMENT HEAD OF TEACHING

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE NAMIOTU / STANOWISKA NAZWA JEDNOSTKI UCZESTNICZĄCEJ

OZNACZENIE NAMIOTU / STANOWISKA NAZWA JEDNOSTKI UCZESTNICZĄCEJ OZNACZENIE NAMIOTU / STANOWISKA, GASTROENTEROLOGICZNA, I ONKOLOGICZNA 1, GASTROENTEROLOGICZNA I ONKOLOGICZNA 2 I GASTROENTEROLOGICZNA 3 I TRANSPLANTACYJNA 4 I NACZYNIOWA 5 I ENDOKRYNOLOGICZNA 6 NEUROCHIRURGIA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Specjalności podstawowe L.p. Dziedzina medycyny Imię i nazwisko, tytuł naukowy Adres Telefon Koniec kadencji 1. anestezjologia

Bardziej szczegółowo

OKRĘGI WYBORCZE. Wydział Lekarski:

OKRĘGI WYBORCZE. Wydział Lekarski: OKRĘGI WYBORCZE 1. Organy wyborcze przeprowadzają w ogłoszonym terminie i miejscu zebrania wyborcze: a) w celu wyboru elektorów, senatorów i członków rad wydziałów spośród nauczycieli akademickich niebędących

Bardziej szczegółowo

Nursing - regular studies - master degree. I year, I i II semester - Numbers of hours. Assesment methods. L. p. Name and head of department.

Nursing - regular studies - master degree. I year, I i II semester - Numbers of hours. Assesment methods. L. p. Name and head of department. Nursing - regular studies - master degree I year, I i II semester - L. p. Subject Name and head of department I sem. Numbers of hours II sem. Advanced and specialistic care in nursing 1. Nursing Nursing:

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Ireneusz Wiernicki irekwie@wp.pl Anna Kabacińska

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Prof.dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz

Bardziej szczegółowo

Czasopisma polskie indeksowane w bazie PubMed (stan na marzec 2014)

Czasopisma polskie indeksowane w bazie PubMed (stan na marzec 2014) Czasopisma polskie indeksowane w bazie PubMed (stan na marzec 2014) L.p. Tytuł czasopisma Charakterystyka czasopisma 1. Acta Biochimica Polonica Polska Akademia Nauk. Komitet Biochemiczny.; Polska Akademia

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia Michał Kurek allergy@pum.edu.pl Zakład Alergologii PUM tel. (91) 466 16 46, 47 2. anestezjologia i intensywna terapia Prof.dr

Bardziej szczegółowo

OKRĘGI WYBORCZE. - wybiera 5 Elektorów KEU, 5 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego i 1 Senatora.

OKRĘGI WYBORCZE. - wybiera 5 Elektorów KEU, 5 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego i 1 Senatora. OKRĘGI WYBORCZE Załącznik nr 1 1. Uczelniana Komisja Wyborcza przeprowadza w ogłoszonym terminie i miejscu zebrania wyborcze: a) w celu wyboru elektorów, senatorów i członków rad wydziałów spośród nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria 5. chirurgia dziecięca Ireneusz Wiernicki

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Dni Gastroenterologii Dziecięcej Kraków, 25-26 września 2015 PROGRAM

Małopolskie Dni Gastroenterologii Dziecięcej Kraków, 25-26 września 2015 PROGRAM Małopolskie Dni Gastroenterologii Dziecięcej Kraków, 25-26 września 2015 PROGRAM Aula im. Prof. Macieja L. Jakubowskiego, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 12:00-12:50 Lunch 12:50-13:00 Piątek

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH ZAŁĄCZNK ZAŁĄCZNK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALZACJ LEKARSKCH LEKARSKCH SPECJALZACJ SZCZEGÓŁOWYCH Moduły podstawowe:. Choroby wewnętrzne. Chirurgia. Pediatria V. Chirurgia głowy i szyi V. Położnictwo i ginekologia

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

katedra fizjologii i biochemii zwierząt

katedra fizjologii i biochemii zwierząt katedra fizjologii i biochemii zwierząt RYS HISTORYCZNY Powstanie Katedry 1951 r Z chwilą utworzenia Wydziału Zootechnicznego Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu (rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych

Bardziej szczegółowo

Wydział Wojskowo- Lekarski

Wydział Wojskowo- Lekarski Wydział Wojskowo- Lekarski Kierunek Lekarski PROGRAM 2014/2015 IV ROK Semestr zimowy Semestr letni Wykłady Ćwiczenia 24 12 6 Zaliczenie ECTS Wykłady Ćwiczenia 24 12 6 Zaliczenie ECTS Ch. wewn. - choroby

Bardziej szczegółowo

Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych

Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Dziedziny lekarskie Autor: Michał Muszyński 29.06.2007. Zmieniony 31.05.2016. L.p. Dziedzina medycyny Imię i nazwisko, tytuł naukowy Kontakt 1. Alergologia dr n. med. Jacek Gocki Szpital Uniwersytecki

Bardziej szczegółowo

Draft programu Sympozjum Alergii na Pokarmy 2015

Draft programu Sympozjum Alergii na Pokarmy 2015 20.03.2015 Piątek GODZ. 12.50 13.00 GODZ. 13.00 14.30 Ceremonia Inauguracyjna Sesja Inauguracyjna Alergia pokarmowa w 2015 roku co dalej? 1. Czy rzeczywiście nastąpił wzrost alergii pokarmowych, 13.00-13.30

Bardziej szczegółowo

20.03.2015 Piątek. 1. Diagnostyka in vitro co trzeba wiedzieć 14.30-14.50. 2. Testy skórne przydatność i interpretacja 14.50-15.10

20.03.2015 Piątek. 1. Diagnostyka in vitro co trzeba wiedzieć 14.30-14.50. 2. Testy skórne przydatność i interpretacja 14.50-15.10 20.03.2015 Piątek GODZ. 12.50 13.00 GODZ. 13.00 14.30 Ceremonia Inauguracyjna Sesja Inauguracyjna Alergia pokarmowa w 2015 roku co dalej? Prof. Bolesław Samoliński 1. Czy rzeczywiście nastąpił wzrost alergii

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MEDYCZNA im. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY BIBLIOTEKA GŁÓWNA BIBLIOGRAFIA

AKADEMIA MEDYCZNA im. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY BIBLIOTEKA GŁÓWNA BIBLIOGRAFIA AKADEMIA MEDYCZNA im. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY BIBLIOTEKA GŁÓWNA ISSN 1731-8238 BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII MEDYCZNEJ W BYDGOSZCZY za rok 2002 315 KADEMIA MEDYCZNA im. LUDWIKA RYDYGIERA

Bardziej szczegółowo

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ ZAWÓD: LEKARZ TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ Społeczny - zalicza się do tej grupy ludzi, którzy lubią pracować w grupie, doradzać, wyjaśniać, opiekować się innymi oraz nauczać ich. Są to przede wszystkim osoby

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Wyniki oceny parametrycznej jednostek statutowych AMG za lata oraz kategoria przyznana na rok Suma E 1672,50 71,63

Tabela 1. Wyniki oceny parametrycznej jednostek statutowych AMG za lata oraz kategoria przyznana na rok Suma E 1672,50 71,63 Tabela 1. Wyniki oceny parametrycznej jednostek statutowych AMG za lata - oraz kategoria przyznana na rok 2005 Lp. Jednostka 1. Katedra i Klinika Onkologii i adioterapii 1672,50 71,63 2. Zakład mmunopatologii

Bardziej szczegółowo

Ocena parametryczna jednostek ( ) ranking jednostek według uzyskanych punktów

Ocena parametryczna jednostek ( ) ranking jednostek według uzyskanych punktów Ocena parametryczna jednostek (2011-2012) ranking jednostek według uzyskanych punktów lp nazwa jednostki punkty 1 Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej 1247 2 Zakład Patomorfologii Klinicznej

Bardziej szczegółowo

Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003

Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003 Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003 Spis kursów specjalizacyjnych w nadchodzącym roku wg. publikacji CMKP Luty Nr kursu: 5-703-2003 Temat kursu: Chirurgia transplantacyjna -podstawowy

Bardziej szczegółowo

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 ogółem SP ZOZ-y zał. 7 Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 2. oddział chorób wewnętrznych, endokrynologiczny 3. oddział wewnętrzny hipertensjologii 40 4. oddział gastroenterologiczny

Bardziej szczegółowo

17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk

17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk kalendarium 2017 KONFERENCJE OGÓLNOPOLSKIE LUTY MARZEC KWIECIEŃ 17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk 10-11 marca:

Bardziej szczegółowo

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60 Nazwa kierunku studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Czas trawania studiów: LEKARSKI JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY STUDIA STACJONARNE 6 lat Program obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014

Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014 Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Miejsce Nazwa Zakładu 1 Zakład

Bardziej szczegółowo

Punktacja KBN CZASOPISMA POLSKIE KOLEJNOŚĆ ALFABETYCZNA. Ranking za rok 2000 Obowiązujący w roku 2001

Punktacja KBN CZASOPISMA POLSKIE KOLEJNOŚĆ ALFABETYCZNA. Ranking za rok 2000 Obowiązujący w roku 2001 Punktacja The Scientific Journals Ranking System U s t r z y c k a 1 1, 0 2-1 4 1 W a r s z a w a Ranking za rok 2000 Obowiązujący w roku 2001 CZASOPISMA POLSKIE KOLEJNOŚĆ ALFABETYCZNA Autorzy rankingu:

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjali zacji-wymaganych-do-ich.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ALERGOLOGIA 1 55873/2014 1 miejsce pozarezydenckie dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację 1 56101/2014 76,85 OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA 2 50953/2014 71,59 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Bardziej szczegółowo

PLAN POSIEDZENIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SPECJALIZACJI LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH W SESJI 01.12.2010-31.01.

PLAN POSIEDZENIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SPECJALIZACJI LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH W SESJI 01.12.2010-31.01. PLAN POSIEDZENIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SPECJALIZACJI LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH W SESJI 01.12.2010-31.01.2011 DZIEDZINY PODSTAWOWE L.p. Dziedzina Data posiedzenia

Bardziej szczegółowo

12-13 lutego: Kraków (Auditorium Maximum UJ) IX Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J.

12-13 lutego: Kraków (Auditorium Maximum UJ) IX Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. kalendarium 2016 KONFERENCJE OGÓLNOPOLSKIE LUTY KWIECIEŃ 12-13 lutego: Kraków (Auditorium Maximum UJ) IX Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk 14-16

Bardziej szczegółowo

2002 2003 2004 Acta Agraria et Silvestria Series Agraria 1 1 1 Acta Agraria et Silvestria Series Zootechnica 1 1 1 Acta Agrobotanica 1 1 1 Acta

2002 2003 2004 Acta Agraria et Silvestria Series Agraria 1 1 1 Acta Agraria et Silvestria Series Zootechnica 1 1 1 Acta Agrobotanica 1 1 1 Acta Tytuł czasopisma Punktacja KBN 2002 2003 2004 Acta Agraria et Silvestria Series Agraria 1 1 1 Acta Agraria et Silvestria Series Zootechnica 1 1 1 Acta Agrobotanica 1 1 1 Acta Agrophysica 0.5 0.5 - Acta

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Mz-89 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW. COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY za rok 2007

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW. COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY za rok 2007 BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY za rok 2007 1 2 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM im. LUDWIKA RYDYGIERA w BYDGOSZCZY BIBLIOTEKA MEDYCZNA ISSN

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW. COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY za rok 2006

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW. COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY za rok 2006 BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY za rok 2006 1 2 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM im. LUDWIKA RYDYGIERA w BYDGOSZCZY BIBLIOTEKA MEDYCZNA ISSN

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana. 71,00 zł OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM Opieka paliatywna i hospicyjna 15.1180.007.11

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana. 71,00 zł OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM Opieka paliatywna i hospicyjna 15.1180.007.11 Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Świadczenia opiekuńczo-pielęgnacyne 14.2140.026.04 Świadczenia opiekuńczo-pielęgnacyne 14.2141.026.04 ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA PACJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Historia współpracy: Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku UM w Lublinie

Historia współpracy: Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku UM w Lublinie Historia współpracy: Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku UM w Lublinie Polskie Towarzystwo Pediatryczne Polskie Towarzystwo Alergologiczne Towarzystwo Internistów Polskich Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2015/2016

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2015/2016 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2015/2016 Group I SEMINARS AND TUTORIALS Block courses start at 8.00 and last max. until

Bardziej szczegółowo

Klinika Neurochirurgii II Wydziału Lekarskiego Klinika Neurochirurgii I Wydziału Lekarskiego. Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek

Klinika Neurochirurgii II Wydziału Lekarskiego Klinika Neurochirurgii I Wydziału Lekarskiego. Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek OZNACZENIE NAMIOTU/ STANOWISKA CHIRURGIA OGÓLNA, GASTROENTEROLOGICZNA I ONKOLOGICZNA 1 CHIRURGIA OGÓLNA I GASTROENTEROLOGICZNA 2 NEUROCHIRURGIA 3 CHIRURGIA OGÓLNA I NACZYNIOWA 4 CHIRURGIA OGÓLNA I TRANSPLANTACYJNA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 1 Wzór znaku graficznego Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie Załącznik Nr

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Ankieta działalności naukowo-dydaktycznej za rok 2010 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA R A N K I N G

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Ankieta działalności naukowo-dydaktycznej za rok 2010 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA R A N K I N G 1. 1WY Zakład Genetyki Medycznej 333,00 3 111,00 2. NZT Zakład Immunologii i Żywienia 208,00 2 104,00 3. 1W44 Klinika Pediatrii 1173,79 12,25 95,82 4. 1S14 Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu

Bardziej szczegółowo

Transplantology Katedra Chirurgii Ogólnej i Transplantologii/ Department of General Surgery and Transplantology, ul. Curie- Skłodowskiej 9

Transplantology Katedra Chirurgii Ogólnej i Transplantologii/ Department of General Surgery and Transplantology, ul. Curie- Skłodowskiej 9 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2016/2017 Group I SEMINARS AND TUTORIALS Block courses start at 8.00 and last max. until

Bardziej szczegółowo

24-25.04.1998 Kraków III Ogólnopolskie Dni Neurologii Dziecięcej

24-25.04.1998 Kraków III Ogólnopolskie Dni Neurologii Dziecięcej rok 1998 22-23.01.1998 Poznao Postępy w alergologii 24.02.1998 Wrocław Ginekologia 27.02.1998 Szczecin Interna praktyczna 03.03.1998 Gdaosk Antiallergica 05-06.03.1998 Białystok Postępy w chorobach wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Lista placówek medycznych, do których mogą zgłosić się osoby cierpiące na choroby rzadkie.

Lista placówek medycznych, do których mogą zgłosić się osoby cierpiące na choroby rzadkie. Lista placówek medycznych, do których mogą zgłosić się osoby cierpiące na choroby rzadkie. Lp. Województwo Ośrodki dla dorosłych Ośrodki dla dzieci 1. Dolnośląskie Poradnia Endokrynologiczna przy Klinice

Bardziej szczegółowo

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013 Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Centrum Egzaminów Medycznych powstało w 2001 roku zadania statutowe CEM obejmują organizację egzaminów

Bardziej szczegółowo

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA WARSZAWA, 11 LIPCA 2014r. SESJA INAUGURACYJNA 09:00 9:40 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 09: 40-10:00 OTWARCIE KONFERENCJI - Wystąpienia zaproszonych

Bardziej szczegółowo

17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk

17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk kalendarium 2017 KONFERENCJE OGÓLNOPOLSKIE KALENDARIUM 2017 LUTY MARZEC KWIECIEŃ 17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk

Bardziej szczegółowo

Przeworsk 12 maja 2017r. godz

Przeworsk 12 maja 2017r. godz Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Przeworsku oraz Oddział Neurologiczny i Udarowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zapraszają do udziału w

Bardziej szczegółowo

Kalendarium Tematyczne

Kalendarium Tematyczne Kalendarium Tematyczne Pediatria Alergologia Endokrynologia Kardiologia Neurologia Gastroenterologia Medycyna rodzinna Hematologia i Transfuzjologia Reumatologia Medycyna Regeneracyjna Pediatria LUTY 1-2

Bardziej szczegółowo

Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK (Akademia Pomorska, Słupsk) Godz. 09.00 Otwarcie Rejestracji (Hotel ROYAL BALTIC) Godz. 12.00-13.

Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK (Akademia Pomorska, Słupsk) Godz. 09.00 Otwarcie Rejestracji (Hotel ROYAL BALTIC) Godz. 12.00-13. XI USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE Data : 5 7 września 2014 roku Miejsce : Hotel ROYAL BALTIC, Ustka ul. Wczasowa 26 P R O G R A M R A M O W Y 5 września 2014 r. (piątek) Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK

Bardziej szczegółowo

Liczba pacjentów hospitalizowanych w Szpitalach Klinicznych / Spółkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego r.

Liczba pacjentów hospitalizowanych w Szpitalach Klinicznych / Spółkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego r. SP CSK SP Szpital Okulistyczny Marszałkowska Działdowska Żwirki i Wigury Szpital Dzieciątka Jezus Szpital im. ks. Anny Mazowieckiej UCZKIN WUM Sp. z o. o. Liczba pacjentów hospitalizowanych w Szpitalach

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-G Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Mgr Izabela Nowakowska

Mgr Izabela Nowakowska konferencje - sympozja - zjazdy naukowe Mgr Izabela Nowakowska wykaz konferencji w 2012 roku Data Nazwa Organizatorzy Wydział 6-8 I 2012, Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH

KONFERENCJA ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH Inaukowo-szkoleniowa KONFERENCJA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016 r. TEMAT GŁÓWNY: Stany nagłe w onkologii: Czego onkolodzy powinni oczekiwać od: Chirurgów, radiologów i gastroenterologów?

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH). 7 EPIDEMIOLOGIA 8-0 Bydgoszcz Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

I SESJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016r.

I SESJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016r. I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016r. TEMAT GŁÓWNY:,,Stany nagłe w onkologii : Czego onkolodzy powinny oczekiwać od: chirurgów, radiologów i gastroenterologów?

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Hotel Mercure Centrum. Hotel Słoneczny Młyn Hotel InterContinental Hotel Novotel Poznań Centrum. Hilton Garden Inn Rzeszów Hotel

Hotel Mercure Centrum. Hotel Słoneczny Młyn Hotel InterContinental Hotel Novotel Poznań Centrum. Hilton Garden Inn Rzeszów Hotel kalendarium 2014 PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO Patronat naukowy: prof. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska Dyrektor Podyplomowej Szkoły PTP prof. Alicja Chybicka Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko lekarza specjalisty. Prokopowicz Antoni. II stopień, kardiologia II stopień Wiśniowska Małgorzata. Skoczyńska Małgorzata

Imię i nazwisko lekarza specjalisty. Prokopowicz Antoni. II stopień, kardiologia II stopień Wiśniowska Małgorzata. Skoczyńska Małgorzata Nr Umowy z NFZ: 0901001602201001 Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 Rzeszów, ul. Czackiego 2 Nazwa Poradni 1 DIABETOLOGICZNA Imię i nazwisko lekarza specjalisty

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Średnia liczba

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Średnia liczba i Rankingu Studenckich Kół Naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za rok akademicki 2014/2015 aktualizacja 31.01.2016: WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH 1. SKN przy Katedrze Medycyny Sądowej

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE. Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med.

CZWARTEK r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE. Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. CZWARTEK 08.09.2016 r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek 15:00-17:00 Miejsce wielonarządowej resekcji w leczeniu chorych

Bardziej szczegółowo

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM PO PRZEPROWADZENIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W DNIACH 1-31 MARCA 2014 ALERGOLOGIA 1. 45126/2014 80,00%

Bardziej szczegółowo

I Klinika Urologii 7 I Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii 57 I Zakład Medycyny Rodzinnej 105 II Klinika Kardiologii 37 II Klinika Urologii

I Klinika Urologii 7 I Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii 57 I Zakład Medycyny Rodzinnej 105 II Klinika Kardiologii 37 II Klinika Urologii jednostka nazwa nr jednostki I Klinika Urologii 7 I Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii 57 I Zakład Medycyny Rodzinnej 105 II Klinika Kardiologii 37 II Klinika Urologii 206 Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

PEDIATRYCZNEGO KALENDARIUM 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA

PEDIATRYCZNEGO KALENDARIUM 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA kalendarium 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO Patronat naukowy: prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska Dyrektor Podyplomowej Szkoły PTP prof.

Bardziej szczegółowo

PEDIATRYCZNEGO KALENDARIUM 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA

PEDIATRYCZNEGO KALENDARIUM 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA kalendarium 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO Patronat naukowy: prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska Dyrektor Podyplomowej Szkoły PTP prof.

Bardziej szczegółowo

Cykl kształcenia 2013-2016

Cykl kształcenia 2013-2016 203-206 SYLABUS Nazwa Fizjoterapia kliniczna w chirurgii, onkologii i medycynie paliatywnej. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

http://192.168.2.15/harmonogramy/warzywna.html

http://192.168.2.15/harmonogramy/warzywna.html 1 z 6 2009-11-19 12:34 Lekarz Harmonogramy pracy w przychodni na ul. Warzywnej 3 Poradnia Harmonogram pracy pn wt śr cz pt BAĆ MICHAŁ PRACOWNIA FIZJOTERAPII 07:00-14:35 11:25-18:00 07:00-14:35 11:25-18:00

Bardziej szczegółowo

Irmina Śmietańska. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU

Irmina Śmietańska. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU Irmina Śmietańska Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU Iniekcje mięśniowe Patient control analgesia PCA Analgezja zewnątrzop onowa Umiarkowaniesilne dolegliwości

Bardziej szczegółowo

PEDIATRYCZNEGO KALENDARIUM 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA

PEDIATRYCZNEGO KALENDARIUM 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA kalendarium 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO Patronat naukowy: prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska Dyrektor Podyplomowej Szkoły PTP prof.

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM 2015 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO. Hotel Słoneczny Młyn

KALENDARIUM 2015 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO. Hotel Słoneczny Młyn kalendarium 2015 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO Patronat naukowy: prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska Dyrektor Podyplomowej Szkoły PTP prof.

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE

CZWARTEK r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE CZWARTEK 08.09.2016 r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek 15:00-17:00 Miejsce wielonarządowej resekcji

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM 2015 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO. Hotel Słoneczny Młyn

KALENDARIUM 2015 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO. Hotel Słoneczny Młyn kalendarium 2015 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO Patronat naukowy: prof. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska Dyrektor Podyplomowej Szkoły PTP prof. Alicja Chybicka

Bardziej szczegółowo

SALA 1. Nadciśnienie tętnicze Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński

SALA 1. Nadciśnienie tętnicze Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński SALA 1 14.30-15.50 16.00-16.40 Nadciśnienie tętnicze Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński Sesja satelitarna firmy Berlin-Chemie. Terapia

Bardziej szczegółowo

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA REZYDENTURY - 20 miejsc przyznanych przez MZ 1 80962/2016 2 81526/2016 CHIRURGIA NACZYNIOWA 2 miejsca pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację

Bardziej szczegółowo

SOBOTA 15 września 2007

SOBOTA 15 września 2007 15 września 2007 www.10zjazdptnt.viamedica.pl 59 8.30 10.00 SALA A Endokrynologia prof. dr hab. med. Michał Karasek (Łódź) Akromegalia wczoraj, dziś, jutro prof. dr hab. med. Krzysztof Sworczak (Gdańsk)

Bardziej szczegółowo

Konferencje Makroregionalne 2013

Konferencje Makroregionalne 2013 Konferencje Makroregionalne Podyplomowa Szkoła Polskiego Towarzystwa Alergologicznego Wiedza Praktyka Przyszłość Podyplomowa Szkoła Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Wiedza Praktyka Prestiż 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32 Dziedzina medycyny Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia Suma 10 Anestezjologia ZOZ w Bydgoszczy 3 w Wałczu 4 w Szczecinie 3 ZOZ w Krakowie 6 3 Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

PEDIATRYCZNEGO KALENDARIUM 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA

PEDIATRYCZNEGO KALENDARIUM 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA kalendarium 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO Patronat naukowy: prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska Dyrektor Podyplomowej Szkoły PTP prof.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 1381 UCHWAŁA NR 310/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wykonane z inicjatywy, na zamówienie i przy współpracy Biura Promocji Nauki stacji zagranicznej Polskiej Akademii Nauk w Brukseli,

Opracowanie wykonane z inicjatywy, na zamówienie i przy współpracy Biura Promocji Nauki stacji zagranicznej Polskiej Akademii Nauk w Brukseli, POZYCJA POLSKICH NAUK MEDYCZNYCH NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ OPRACOWANIE NA PODSTAWIE BAZ WEB OF SCIENCE, SCOPUS I CORDIS Agnieszka Olechnicka, Adam Płoszaj Warszawa 29 1 Opracowanie wykonane z inicjatywy,

Bardziej szczegółowo

Suma godzin w roku SEMESTR 1 SEMESTR 2 ZALICZENIA semestr. Razem. semestr W S Ćw P W S Ćw P W S Ćw P

Suma godzin w roku SEMESTR 1 SEMESTR 2 ZALICZENIA semestr. Razem. semestr W S Ćw P W S Ćw P W S Ćw P NOWY PROGRAM STUDIÓW (od roku akademickiego 2013/2014) KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 2013/2014 Suma w roku SESTR 1 SESTR 2 1 Biologia 3 3 ZAL 40 15 0 25 0 15 25 Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii

Bardziej szczegółowo

Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny

Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny L.p. Umiejętność Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny Załącznik nr 2 Dostępna dla innych lekarzy po odbyciu szkolenia

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko lekarza specjalisty

Imię i nazwisko lekarza specjalisty Nr Umowy z NFZ: 09010016022008012 2008 rok Specjalizacja i Serewko Zbigniew Lekarz-Choroby wewnętrzne II Pon.,wt.,śr.,pt. 7.00-14.35 Czw. 10.00-17.35 1 DIABETOLOGICZNA Mazur Iwona Lekarz-Choroby wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Hotel Victoria***, Lublin

Hotel Victoria***, Lublin Klinika Pediatrii UM w Lublinie Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego II Konferencja Polska Pediatria w poszukiwaniu dróg dalszego rozwoju PROGRAM 5-6 kwietnia 2013 r. Hotel Victoria***,

Bardziej szczegółowo

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ANTONIEGO GĘBALI W LUBLINIE KONTRAKTY ZAWARTE Z LOW NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA -0 rok Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE I Leczenie Szpitalne 0 Alergologia-hospitalizacja-Oddział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo