Translation! Translation. Enroll your child(ren) today! See forms inside

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Translation! Translation. Enroll your child(ren) today! See forms inside"

Transkrypt

1 Everyone smiles when Mobile Dental comes to town! Header translation header translation header translation! Your children need regular dental care to stay healthy. Poor oral health can lead to malnutrition, problems sleeping, difficulty concentrating in school and poor social interaction. Community Health Center s Mobile Dental Program offers high-quality, affordable care for children who are uninsured or who have public health insurance, such as HUSKY. We go right to children in schools or community locations and provide exams, X-rays, cleanings, fluoride treatment and sealants, as well as fix problems, to help children maintain healthy smiles. Enroll your child(ren) today! See forms inside Translation: Your children need regular dental care to stay healthy. Poor oral health can lead to malnutrition, problems sleeping, difficulty concentrating in school and poor social interaction. Community Health Center s Mobile Dental Program offers high-quality, affordable care for children who are uninsured or who have public health insurance, such as HUSKY. We go right to children in schools or community locations and provide exams, X-rays, cleanings, fluoride treatment and sealants, as well as fix problems, to help children maintain healthy smiles. Translation! Translation Facebook/CHCInc Twitter/CHCConnecticut

2 Keeping your child s smile healthy is as easy as Sign up: Fill out the forms in this brochure and return them to the place where you received this packet. Your child is now enrolled and will be seen the next time Mobile Dental comes to visit. 2. Get dental care automatically: Your child will get a cleaning from a hygienist every six to eight months (as schedules allow) wherever your child is (school, daycare, etc.) until you withdraw your child from the program. 3. Get help fixing any problems: If your child has cavities or other teeth problems, we will notify you and get the problem fixed. A dentist on our team can perform most procedures right where your child is. If we aren t able to do the work needed there, our care coordinators will help you get your child the services he or she needs. Services provided Education We teach your child good oral hygiene habits. Diagnosing Hygienist screenings, dental exams and X-rays Prevention Cleanings, fluoride treatments and sealants Restoration All restorative services (i.e. cavity fillings) are provided in school when possible. Children who need oral surgery are referred to our local expert partners. Explanation of charges* Cost to Cost to Medicaid/ uninsured SERVICE HUSKY Patient patient Hygiene Screening Free Free Cleaning (includes x-ray and fluoride) Free $30 Sealants Free $25 Dental Exam Free $18 Restorative Dental Treatment (1 visit) Free $50 * These fees only apply to treatment done by the Mobile Dental Program. Normal fees apply when service is performed in the dental office. Who is eligible? Children with state insurance (HUSKY/Medicaid) Uninsured children ** This program was designed to provide more access to dental care for those who face barriers. We will accept children with private insurance in special circumstances and only if the family has no current dental provider. The Mobile Dental team Our friendly, compassionate and skilled dental team is fully licensed and supervised. Your child will be treated by a team consisting of: Hygienist: Educates your child and provides regular cleanings, sealants and X-rays Dentist and dental assistant: Does a yearly dental exam and provides any necessary follow-up treatment Care coordinator: Answers any questions you have and helps you get care for your child What we need to know Please let us know if any of the following changes: Your address or contact information Your child s medical history You don t want your child enrolled anymore You have brought your child somewhere else for dental care Frequently-asked questions Is the dental care the same quality as that provided in a dentist s office? Yes. Our staff is licensed, certified and supervised. They use the latest equipment and provide the same high-quality care you would find any dental office. I m uninsured. How do I know if I qualify for public health insurance? Our staff is happy to help walk you through the process. Call any of our Community Health Centers and ask to speak with an Access to Care staff member for an appointment. He or she can help you see if you qualify for Medicaid. Questions? Contact your local Mobile Dental care coordinator Translation of above Enfield Area (860) extension 2270 Middlesex County (860) extension 3207 New London County (860) extension 8055 Stamford (203) extension 2995 MERIDEN (203) extension 6077 New Britain AREA (860) extension 5163 Norwalk (203) extension 7204

3 FORMULARZ ZGODY Wypełniony formularz przekaż jak najszybciej koordynatorowi ds. opieki dentystycznej albo pielęgniarce w szkole Twojego dziecka WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU URZĘDOWEGO Podpis dostawcy usług dentystycznych: Data: ENROLLMENT FORM Return this form to your Dental Care Coordinator or your child s school nurse as soon as possible. OFFICE USE ONLY Provider Signature: Date: ZGODA NA PEDIATRYCZNE ZABIEGI STOMATOLOGICZNE ORAZ POTWIERDZENIE OTRZYMANIA INFORMACJI: Imię i nazwisko dziecka: Szkoła dziecka: Nazwisko rodzica lub opiekuna: Stosunek pokrewieństwa: Data: Niniejszym zezwalam stomatologowi, rezydentom stomatologii i/lub studentom stomatologii nadzorowanym przez stomatologów na wykonywanie poniższych zabiegów u mojego dziecka lub nieletniego pozostającego pod moją opieką prawną. Ogólnie leczenie stomatologiczne lub zabiegi będą obejmować: sprawdzanie stanu uzębienia, czyszczenie zębów, prześwietlanie rentgenowskie, fluoryzację zębów wykonywanie zdjęć rentgenowskich oraz form zębów stomatologiczne zabiegi odtwarzające (wypełnienia ubytków, amputacje miazgi zęba, leczenie kanałowe, korony ze stali nierdzewnej), w tym zastosowanie znieczulenia miejscowego, rozwieracza szczęk lub wydawanie poleceń głosowych Nie zgadzam się na: Objaśnienie zabiegów: Przedstawiono mi charakter i cel zabiegów. Jeśli możliwe są zabiegi alternatywne, również zostały mi przedstawione, wraz z ich wadami, zaletami i ryzykiem. Zdaję sobie sprawę, że oczekuje się pozytywnych wyników leczenia. Niemniej jednak nie można dokładnie przewidzieć możliwości wystąpienia i charakteru powikłań, dlatego nie możemy udzielić żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących wyników leczenia. Ryzyko: Chociaż występowanie ryzyka i powikłań nie jest częste, wiadomo, że towarzyszą one zabiegom stomatologicznym. Najczęstszym z nich jest przygryzienie przez dziecko i zranienie języka lub wargi po podaniu znieczulenia miejscowego lub bolesność wokół leczonego obszaru. Ponadto do rzadszych powikłań należą zakażenia i obrzęk. Mobile Dental Services: Zgadzam się na to, by mobilny personel stomatologiczny leczył moje dziecko i realizował inne usługi stomatologiczne w każdym miejscu uznanym przez The Community Health Center za właściwe do przeprowadzania takich zabiegów. Dla wygody pacjentów higienistki stomatologiczne CHC będą leczyć ich w szkole, w gabinetach programu WIC (dla kobiet i dzieci) oraz, w miarę możliwości, w innych miejscach. Pacjenci otrzymają normalnej jakości opiekę dentystyczną, obejmującą czyszczenie, fluoryzację i lakowanie zębów, wykonywanie zdjęć rentgenowskich, sprawdzanie stanu uzębienia oraz zabiegi odtwarzające, w tym zabiegi wymienione wyżej. Zezwolenie na wymianę informacji ze szkołą: Niniejszym zezwalam CHC wymieniać informacje dotyczące zdrowia i edukacji z miejscem świadczenia usług w szkole mojego dziecka lub w innej organizacji, gdzie moje dziecko ma zapewnioną opiekę dentystyczną, w celu zapewnienia mu, w miarę potrzeby, opieki i leczenia. Zobacz na odwrocie ogłoszenie dotyczące polityki prywatności. KARTA PRAW PACJENTA ORAZ OŚWIADCZENIE O BEZPIECZEŃSTWIE PACJENTA Ty i Twoja rodzina mają prawo: Otrzymać opiekę spełniającą dla bezpieczeństwa pacjenta najwyższe standardy. Ośrodek CHC, Inc. przyjął narodowe standardy bezpieczeństwa pacjenta w opiece ambulatoryjnej, wypracowane przez Komisję Wspólną. Zawsze sprawdzamy tożsamość naszych pacjentów (nawet jeśli Cię dobrze znamy!). Pilnujemy, by pomiędzy członkami naszego zespołu w przychodni była skuteczna komunikacja. Ściśle trzymamy się standardów dotyczących zapobiegania infekcjom. Mamy systemy zapobiegania błędom medycznym oraz szybkiego działania po otrzymaniu wyników badań. Pracownik CHC chętnie udzieli Ci informacji o naszym programie bezpieczeństwa pacjentów. Uzyskać odpowiednią i pełną szacunku opiekę niezależnie od rasy, płci, orientacji seksualnej, tożsamości etnicznej i niepełnosprawności. Do taktownej i pełnej szacunku opieki niezależnie od sposobu zapłaty. Zapoznać się z kosztami usług i otrzymać zrozumiałe ich objaśnienie. Do właściwego leczenia medycznego oraz do pełnej informacji o wszystkich usługach dostępnych w CHC. Do ochrony prywatności oraz oczekiwać, że prawo to będzie respektowane przez pracowników CHC. Do zachowania poufności informacji zawartych w karcie pacjenta. Informacje zawarte w dokumentacji medycznej pacjenta nie zostaną ujawnione bez zgody pacjenta, z wyjątkiem sytuacji nagłych i określonych przez prawo. Uzyskać wszelkie niezbędne informacje potrzebne do podjęcia mądrych decyzji dotyczących opieki medycznej, w języku i formie zrozumiałych dla pacjenta. Uzyskać informacje niezbędne do wyrażenia świadomej zgody przed jakimikolwiek zabiegami diagnostycznymi, leczniczymi, bądź przed udziałem w jakichkolwiek badaniach klinicznych. Uzyskać pełne informacje dotyczące kwalifikacji osoby świadczącej pomoc, procedur leczniczych oraz protokołów klinicznych stosowanych w praktyce sprawowania opieki nad pacjentem. Wraz z osobą świadczącą usługi podejmować decyzje dotyczące leczenia. Odmówić leczenia w zakresie dozwolonym przez prawo oraz otrzymać pełną informację o konsekwencjach takiej odmowy. Pacjentom egzekwującym to prawo nie będzie odmawiane w przyszłości świadczenie usług w Community Health Center. Złożyć oświadczenie woli na przyszłość, poprzez sporządzenie testamentu życia albo przez pełnomocnika, w zakresie przewidzianym prawem, oraz zostać poinformowanym o medycznych konsekwencjach podjętych decyzji. Pacjenci, którzy chcieliby złożyć oświadczenie woli, otrzymają pomoc w jego zredagowaniu ze strony odpowiednich członków personelu. Do ciągłości opieki. Do wyrażania własnego zdania, opinii i skarg w odniesieniu do polityki i usług świadczonych przez CHC bez obawy, że personel CHC ucieknie się do środków przymusu czy też zaniecha postawy nacechowanej szacunkiem. Skargi można składać ustnie lub pisemnie, kontaktując się z dowolnym członkiem personelu CHC. CHC odpowie w ciągu czternastu dni. Oczekiwać, że CHC pomoże w dostępie do usług ochrony. Wszyscy pracownicy CHC, którzy mają kontakt z pacjentami przechodzą szkolenie w zakresie usług ochrony w przypadkach przemocy domowej oraz wykorzystywania seksualnego dzieci i osób starszych. Do odpowiedniej oceny bólu i postępowania z bólem jako ważnej części opieki. Obejmuje to edukację dotyczącą roli pacjenta i rodziny w zwalczaniu bólu oraz edukację w zakresie potencjalnych ograniczeń i efektów ubocznych leczenia bólu. Mieć dostęp do zestawienia informacji o swoim zdrowiu, jakie zostały ujawnione w zakresie dozwolonym przez stosowne prawo, żądać wprowadzenia w nim zmian oraz otrzymać takie zestawienie. Twoje obowiązki jako pacjenta: Przestrzegać zasad higieny w celu zapobiegania infekcjom. Przekazać możliwie najszersze informacje dotyczące kwestii zdrowotnych bieżących i mających miejsce w przeszłości, aby osoba świadcząca opiekę mogła opracować indywidualny i właściwy plan leczenia. Współpracować z osobą sprawującą opiekę przy tworzeniu planu lub organizowaniu opieki. Możliwie najdokładniej trzymać się planu leczenia i innych instrukcji związanych z opieką medyczną, uzgodnionych z osobą świadczącą opiekę. Zażywać przepisane leki tylko według wskazówek lekarza. Zadawać pytania dotyczące rozpoznania choroby lub planu leczenia, jeśli podane informacje nie zostały zrozumiane. Otwarcie i szczerze przekazywać osobie świadczącej opiekę swoją opinię w razie niezadowolenia z pracy tej osoby lub z planu leczenia, albo wyrażać obawy dotyczące opieki. Przestrzegać wyznaczonych terminów wizyt i stawiać się na nie punktualnie. W przypadku konieczności odwołania wizyty i zmiany jej terminu należy, w miarę możliwości, zadzwonić do CHC z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. Przeczytać informacje podane pacjentowi przez CHC i firmę ubezpieczeniową i/lub zwrócić się o pomoc z wszystkimi nasuwającymi się pytaniami. Traktować personel CHC uprzejmie i z szacunkiem. Zapewnić opiekę w trakcie każdej wizyty wszystkim osobom niepełnoletnim lub dziecku/ podopiecznemu oraz upewnić się, że dostarczone zostało odpowiednie pisemne upoważnienie. Porozmawiać z osobą świadczącą opiekę lub skontaktować się z CHC w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszych praw i obowiązków pacjenta. Rozumiem, że niekoniecznie będę obecny/a w czasie wizyty stomatologicznej mojego dziecka. Niniejsze zezwolenie jest ważne do odwołania. Rozumiem, że w każdej chwili mogę odwołać niniejsze zezwolenie przez złożenie pisemnego powiadomienia o cofnięciu mojej zgody. Uznaję, że jeśli szkoła otrzyma informacje z karty pacjenta, nie chroni ich ustawa o zakresie i odpowiedzialności ubezpieczeń zdrowotnych oraz utrzymaniu tajemnicy lekarskiej (HIPAA Privacy Rule), jednak informacje dotyczące edukacji zostaną objęte ochroną ustawy o rodzinnych prawach edukacyjnych i ochrony prywatności (Family Educational Rights and Privacy Act). Zgadzam się powiadamiać CHC o wszelkich zmianach w historii leczenia, które mogą mieć wpływ na opiekę medyczną oferowaną mojemu dziecku. Rozumiem również, że jeśli odmówię podpisu, taka odmowa nie ograniczy mojemu dziecku dostępu do opieki zdrowotnej w stałej placówce CHC. Potwierdzam, że kopia niniejszego zezwolenia jest tak samo ważna jak jej oryginał. Potwierdzam, że przeczytałem/am niniejszy formularz zgody i zrozumiałem/am go. Dano mi możliwość zadawania pytań dotyczących leczenia. Rozumiem, że mam prawo do otrzymania odpowiedzi na pytania dotyczące leczenia, jakie mogą się wyłonić w trakcie leczenia mojego dziecka. Rozumiem, że w dowolnej chwili mogę wycofać zgodę udzieloną na leczenie. Podpis rodzica/opiekuna prawnego: Data: Podpis stomatologa: Data: PROSZĘ SPRAWDZIĆ, CZY ZOSTAŁ WYPEŁNIONY FORMULARZ ZGODY NA MOBILNE USŁUGI DENTYSTYCZNE, ZNAJDUJĄCY SIĘ NA ODWROCIE CLIP, FILL OUT FORM AND RETURN TO YOUR DENTAL CARE COORDINATOR OR YOUR CHILD S SCHOOL NURSE AS SOON AS POSSIBLE. PATIENT ENROLLMENT INFORMATION: Do you prefer to learn in writing or by talking? Writing Talking Please check one: I would like to enroll in Mobile Dental Services. I am already enrolled. I would like to update information. Does patient attend school? Yes No If yes, name of school: Teacher: Grade: Patient s first name: Last name: Date of birth (DOB): Street address: City: State: ZIP: Race: White Hispanic Black Black Hispanic White Hispanic Asian American Indian Other Social Security Number (SSN): Sex of patient: Male Female Name of Parent or Guardian: Relationship to patient: DOB: Street address: City: State: ZIP: Home phone: Cell phone: Work phone: Name of Emergency Contact: Relationship to patient: Phone: PATIENT S DENTAL INSURANCE INFORMATION: Please check one: I have dental insurance (details below.) I do not have dental insurance. Primary Insurance: Insurance/Medicaid ID# Group # Insurance phone: Name of Policy Holder: SSN: DOB: Employer: Secondary Insurance: Insurance/Medicaid ID# Group # Insurance phone: Name of Policy Holder: SSN: DOB: Employer: PATIENT MEDICAL HISTORY: Name of patient s Physician: Phone: Date of last exam: Name of patient s last Dentist: Phone: Date of last cleaning: Is the patient: Does the patient: Has the patient: Y N a current CHC dental patient? Y N have any health problems? Y N had any serious injuries or sports-related injuries? Y N allergic to or had a reaction to: Y N have any teeth causing pain? Y N ever been hospitalized overnight? foods latex Y N have bleeding gums while brushing or flossing? Date: local anesthetics (Lidocaine, etc.) Y N wear dentures? partial full Y N had any changes in their health over the past year? medicines (including Penicillin, antibiotics) Y N have any heart problems? heart murmur If yes, list: Y N taking any medication now? congenital heart defects? Y N pregnant? Y N need a pre-medication before dental treatment? Y N nursing? Y N smoke or use chewing tobacco? Y N had a dental cleaning in the last six months? Has the patient had any of the following illnesses or problems? Y N Anemia or blood disorders Y N Cancer/leukemia Y N Learning disabilities Y N Severe acne N Thyroid disease Y N Anxiety/depression Y N Chicken Pox Y N Mononucleosis Y Y N Asthma Y N Diabetes Y N Pneumonia Y N Tuberculosis Y N Autism mild severe Y N Endocrine/gland disease Y N Rheumatic fever or heart disease Y N Ulcer/digestive problems Y N Birth defects such as heart, brain etc. Y N Headaches/migraines Y N Scoliosis Y N Other mental health issues Y N Bladder or kidney infections Y N Hepatitis Y N Seizures Please explain any Yes answers: Is there anything else that you think our staff should know before treating the patient? Please check box for each statement and sign at the bottom: Y I give permission for myself/my child to be treated and receive services by the mobile dental staff (Community Health Center, Inc. (CHC)). Y I certify that the health information provided is accurate to the best of my knowledge. I understand that providing incorrect information can be dangerous to the patient s health. I will contact the mobile dental staff at The Community Health Center, Inc. if at any point there are changes to the Patient Medical History. Y I agree that messages can be left for me on the telephone number provided in the Patient Information section of this form. Y I have received a copy of CHC s Rights and Responsibilities Policy. Y Release of Information and Payment Authorization: I authorize the release of any medical or other information necessary to process my claim. I also authorize payment of medical benefits to CHC for service provided. Y Consent and Acknowledgement of Privacy Practices: I consent to the use or disclosure of my protected health information by CHC to any person or organization for the purposes of carrying out treatment, obtaining payment or conducting certain healthcare operations. Protected health information used or disclosed by CHC may include HIV/AIDS related information, psychiatric and other mental health information, and drug and alcohol treatment information, as long as such information is used or disclosed in accordance with Connecticut and Federal law, which may require you to provide specific authorization. I understand that information regarding how CHC will use and disclose my information can be found in CHC s Notice of Privacy Practices. I understand that this consent is effective for as long as CHC maintains my protected health information. Y Authorization for Exchange of Health & Education Information: I hereby authorize CHC to exchange health and education records with my child s school district/location of service for the purpose of providing care and treatment to my child, if applicable. Y This authorization is valid until I revoke this authorization. I understand that I may revoke this authorization at any time by submitting written notice of the withdrawal of my consent. I recognize that health records if received by the school district, may not be protected by the HIPAA Privacy Rule, but will become education records protected by the Family Educational Rights and Privacy Act. I also understand that if I refuse to sign, such refusal will not interfere with my or my child s ability to obtain health care. I agree that a copy of this authorization is as valid as the original. Y By signing below, I understand and acknowledge the following: 1) I have read and understand this consent; and, 2) I have received CHC s Notice of Privacy Practices currently in effect. Print name of individual or parent/legal guardian: Signature: Date: PLEASE MAKE SURE TO FILL OUT MOBILE DENTAL SERVICES CONSENT FORM ON REVERSE SIDE

4 CONSENT FORM Return this form to your Dental Care Coordinator or your child s school nurse as soon as possible. OFFICE USE ONLY Provider Signature: Date: FORMULARZ REJESTRACYJNY Wypełniony formularz przekaż jak najszybciej koordynatorowi ds. opieki dentystycznej albo pielęgniarce w szkole Twojego dziecka WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU URZĘDOWEGO Podpis dostawcy usług dentystycznych: Data: CONSENT FOR PEDIATRIC DENTAL PROCEDURE AND ACKNOWLEDGEMENTS OF RECEIPT OF INFORMATION: Child s name: Child s school: Name of Parent or Guardian: Relationship to patient: Date: I give my permission for the Dentist, dental residents, and/or student supervised Dentist to perform the following procedures on my child or legal ward. In general terms, the dental treatment or procedures will include: Exam, cleaning, x-rays, fluoride Radiographs and molds of teeth Dental Restorative procedures (fillings, pulpotomies, root canals, and stainless steel crowns) including the use of local anesthesia, mouth prop, or with voice control I do not give my consent for: Explanation of procedures: The nature and the purpose of the procedures have been provided to me. Alternative procedures, if any, have also been provided to me, along with their advantages, disadvantages, and risks. I realize that good results are expected, but the possibility and nature of complications cannot be accurately anticipated, therefore no guarantees, expressed or implied, can be given for treatment results. Risks: Although their occurrence is not frequent, some risks and complications are known to be associated with dental procedures, the most common of which include children biting and injuring their tongue or lip following the administration of local anesthesia and soreness around the area being treated. In addition, less common complications include the risks of infection and swelling. Mobile Dental Services: I give permission for my child to be treated and receive services by the mobile dental staff in any location deemed appropriate for service by The Community Health Center. For the convenience of patients, CHC hygienists will treat patients at schools, WIC offices, and other community locations when possible. Patients will receive the same high quality dental care which may include a cleaning, fluoride treatment, placement of sealants, x-rays, dental exams, and restorative work including the procedures listed above. Authorization for Exchange of Health and Education Information: I hereby authorize CHC to exchange health and education records with my child s school district or other organization where my child s dental care is performed for the purpose of providing care and treatment to my child, if applicable. See Notice of Privacy Practices on back cover. PATIENT BILL OF RIGHTS AND STATEMENT ON PATIENT SAFETY You and your family have the right: To receive care that meets the highest standards for patient safety. CHC, Inc. has adopted the Joint Commission s national patient safety standards for ambulatory care. We always verify our patients identity (even if we know you well!). We make sure there is clear communication between each of your clinical team members. We follow strict standards for infection control. We have systems to prevent medication errors and to ensure that all test results receive prompt follow up. Please feel free to ask any CHC staff person about our patient safety program! To receive appropriate and respectful care regardless of race, gender, sexual orientation, ethnicity, and disability. To considerate and respectful care regardless of method of payment. available at CHC. To privacy and to expect that privacy be respected by the CHC staff. To examine and receive a comprehensive explanation of cost of services. To access adequate and medical treatment and to be fully informed of all of the services To the confidential treatment of medical records. Information from the patient s medical record will not be released without the patient s consent, except in an emergency situation or one required by law. To be provided with all of the necessary information needed to make sound decisions regarding your medical care, in a language and/or format in which the patient understands. To receive information necessary to give informed consent prior to any diagnostic or therapeutic procedures, treatment protocols, and your involvement in any clinical research trials. To be fully informed of your provider s qualifications, treatment processes, and any clinical protocols in managing their care. To participate with your provider in treatment planning decisions. To refuse treatment to the extent permitted by law, and to be fully informed of the medical consequences of such refusal. Patients executing this right will not be prevented from seeking future services at Community Health Center. To make an advanced directive through a living will or power of attorney to the extent permitted by law, and to be informed of the medical consequences of their decisions. Patients wishing to develop an advanced directive will receive assistance from appropriate staff members in formulating an advanced directive. To continuity of care. To voice concerns, opinions, and complaints with regard to any policies and services provided by CHC without fear of coercion or disrespectful treatment by CHC staff. Complaints can be made verbally or in writing by contacting any member of the CHC staff. CHC will respond within fourteen days. To expect that CHC will assist you in accessing protective services. All CHC staff who interact with patients receive training in protective services for domestic violence, child and elder abuse. To appropriate assessment and management of pain as an important part of care. This includes education regarding the role of the patient and family in managing pain, and education as to the potential limits and side effects of pain treatment. To access, request amendment to, and receive an accounting of disclosures regarding your own health information as permitted under applicable law. Your responsibilities as a patient: To maintain good handwashing practices to prevent infection. To provide, to the extent possible, health information about past or current health issues so that the provider can formulate an individual and appropriate treatment plan. To work collaboratively with your provider in formulating a plan or care. To comply, to the best of your ability, with the treatment plan and other healthcare instructions, agreed upon with your provider. To take prescribed medications only as directed To ask questions regarding medical diagnosis or treatment plan if you do not understand the information. To speak openly and honestly with your provider if you are dissatisfied with the provider or treatment plan, or have concerns regarding care. To keep appointments and be on time. If you need to cancel and reschedule an appointment, call CHC at least 24 hours in advance if possible. To read any information given to you by CHC and insurance provider and/or ask for help with any questions you may have. To treat the staff at CHC courtesy and respect To accompany any minors or individuals for whom you are the parent/guardian to each visit, or to assure that the appropriate written authorization in provided. To speak with your provider or contact CHC if you have any questions or concerns regarding these patient rights and responsibilities. I understand that I will not necessarily be present at the time of my child s dental appointment. This authorization is valid until I revoke this authorization. I understand that I may revoke this authorization at any time by submitting written notice of the withdrawal of my consent. I recognize that health records if received by the school district, may not be protected by the HIPAA Privacy Rule, but will become education records protected by the Family Education Rights and Privacy Act. I agree to notify CHC of any changes in health history that may affect my child s health care. I also understand that if I refuse to sign, such refusal will not interfere with my or my child s ability to obtain health care at CHC s fixed clinic. I agree that a copy of this authorization is as valid as the original. I have read and understand this consent form. I have been given the opportunity to ask questions about the treatment. I understand that I have the right to be provided with answers to questions about the treatment that I might have during the course of my child s treatment. I understand that I am free to withdraw my consent to treatment at any time. Signature of Parent/Legal Guardian: Date: Signature of Dentist: Date: CLIP, FILL OUT FORM AND RETURN TO YOUR DENTAL CARE COORDINATOR OR YOUR CHILD S SCHOOL NURSE AS SOON AS POSSIBLE. INFORMACJE O PACJENCIE: Czy preferujesz uzyskiwać informacje na piśmie czy ustnie? na piśmie ustnie Proszę zaznaczyć jedną opcję: Chciał(a)bym się zapisać do Mobile Dental Services. Jestem już zapisany/a. Chciał(a)bym uaktualnić informacje. Czy pacjent/ka chodzi do szkoły? Tak Nie Jeśli tak, podaj nazwę szkoły: Nauczyciel: Klasa: Imię pacjenta: Nazwisko: Data urodzenia (DOB): Ulica: Miejscowość: Stan: Kod pocztowy: Rasa: biała latynoska czarna czarna latynoska biała latynoska azjatycka indiańska inna: Numer ubezpieczenia społecznego (SSN): Płeć pacjenta: chłopiec dziewczynka Nazwisko rodzica lub opiekuna: Stosunek pokrewieństwa: DOB: Ulica: Miejscowość: Stan: Kod pocztowy: Telefon domowy: Telefon komórkowy: Telefon do pracy: Nazwisko osoby, z którą należy się skontaktować w nagłym wypadku: Stosunek pokrewieństwa: Telefon: INFORMACJE O UBEZPIECZENIU STOMATOLOGICZNYM PACJENTA: Proszę zaznaczyć jedną opcję: Mam ubezpieczenie stomatologiczne (szczegóły poniżej). Nie mam ubezpieczenia stomatologicznego. Ubezpieczenie podstawowe: Nr ubezpieczenia/medicaid: Grupa nr: Telefon do ubezpieczyciela: Nazwisko właściciela polisy: SSN: DOB: Pracodawca: Ubezpieczenie dodatkowe: Nr ubezpieczenia/medicaid: Grupa nr: Telefon do ubezpieczyciela: Nazwisko właściciela polisy: SSN: DOB: Pracodawca: HISTORIA LECZENIA PACJENTA: Nazwisko lekarza pacjenta: Telefon: Data ostatniego badania: Nazwisko ostatniego stomatologa pacjenta: Telefon: Data ostatniego czyszczenia zębów: Czy pacjent/ka: Czy pacjent/ka: Czy pacjent/ka: T N jest obecnym pacjentem/ką stomatologa w CHC? T N ma jakiekolwiek problemy zdrowotne? T N miał(a) kiedyś poważny wypadek albo inny T N ma alergię albo reaguje nadaktywnie na: T N ma bóle związane z zębami? związany z uprawianiem sportu? składniki pożywienia lateks T N ma dziąsła krwawiące przy szczotkowaniu bądź czyszczeniu T N był(a) kiedykolwiek hospitalizowany/a? znieczulenie miejscowe (lidokaina itp.) nicią dentystyczną? Data: lekarstwa (w tym penicylina, antybiotyki) T N nosi protezę dentystyczną? częściową pełną T N doświadczył(a) zmiany w stanie zdrowia w ciągu T N bierze obecnie jakieś leki? T N ma problemy kardiologiczne? szmery sercowe? wrodzone wady serca? ubiegłego roku? Jeśli tak, proszę wymienić: T N wymaga podania leku uspokajającego przed T N jest w ciąży? leczeniem stomatologicznym? T N miał(a) w ciągu ostatnich sześciu miesięcy zęby T N karmi piersią? T N pali albo żuje tytoń? czyszczone przez dentystę? Czy pacjent/ka ma którekolwiek z poniższych chorób bądź problemów? T N anemia albo inna choroba krwi T N rak/białaczka T N trudności w uczeniu się T N silny trądzik N choroba tarczycy T N lęki/depresja T N ospa wietrzna T N mononukleoza T T N astma T N cukrzyca T N zapalenie płuc T N gruźlica T N autyzm łagodny poważny T N zaburzenia wydzielania wewnętrznego / hormonalne T N choroba reumatyczna albo serca T T N Braki wrodzone, np. w sercu, mózgu itp. T N Bóle głowy/migreny T N skolioza T T N Zakażenie pęcherza lub nerek T N zapalenie wątroby T N napady padaczkowe N wrzody/ problemy z trawieniem N problemy psychiczne Proszę wyjaśnić każdą odpowiedź Tak : Czy jest jeszcze coś, o czym nasz personel powinien wiedzieć przed podjęciem leczenia pacjenta? Proszę zaznaczyć kwadracik przy każdym z poniższych oświadczeń i podpisać się pod nimi: T Zgadzam się na to, by mobilny personel stomatologiczny (z Community Health Center, Inc. CHC) zapewniał mi/mojemu dziecku opiekę stomatologiczną i inne usługi. T Stwierdzam, że informacje zdrowotne podałem/am według mojej najlepszej wiedzy. Rozumiem, że podanie niewłaściwych informacji może stanowić ryzyko dla zdrowia pacjenta. Skontaktuję się z mobilnym personelem stomatologicznym w The Community Health Center, Inc., gdy tylko zajdą zmiany w historii leczenia pacjenta. T Zgadzam się na przekazywanie mi wiadomości na numer telefonu podany w części Informacje o pacjencie niniejszego formularza. T Otrzymałem/am egzemplarz dokumentu dotyczącego Polityki praw i obowiązków CHC. T Zezwolenie na ujawnienie informacji i przekazanie środków: Niniejszym zezwalam na ujawnienie informacji medycznych bądź innych, niezbędnych do załatwienia moich roszczeń. Zezwalam również na przekazywanie zasiłków medycznych do CHC jako zapłaty za usługi. T Uznanie praktyk dotyczących ochrony prywatności: Zgadzam się na wykorzystywanie i ujawnianie chronionych informacji o moim zdrowiu przez CHC czy inną osobę bądź organizację dla celów przeprowadzenia leczenia, uzyskania zapłaty czy też przeprowadzenia pewnych operacji administracyjnych w ośrodku zdrowia. Chronione informacje o zdrowiu, które mogą być wykorzystane bądź ujawnione przez CHC, obejmują informacje dotyczące HIV/AIDS, zdrowia psychicznego, na temat leczenia uzależnienia od narkotyków i alkoholu, o ile takie informacje będą wykorzystywane czy ujawniane zgodne z prawem stanu Connecticut i prawem federalnym, co może wymagać udzielenia przez Ciebie specjalnego upoważnienia. Rozumiem, że informacje o tym, w jaki sposób CHC wykorzysta i ujawni informacje o mnie można znaleźć w Ogłoszeniu CHC dotyczącym polityki ochrony prywatności (CHC's Notice of Privacy Practices). Rozumiem, że niniejsza zgoda będzie skuteczna dopóty, dopóki CHC będzie przechowywać chronione informacje zdrowotne. T Zezwolenie na wymianę informacji ze szkołą: Niniejszym zezwalam CHC wymieniać informacje dotyczące zdrowia i edukacji z miejscem świadczenia usług w szkole mojego dziecka w celu zapewnienia mu, w miarę potrzeby, opieki i leczenia. T Zezwolenie to jest ważne do odwołania. Rozumiem, że w każdej chwili mogę odwołać niniejsze zezwolenie przez złożenie pisemnego powiadomienia o cofnięciu mojej zgody. Uznaję, że jeśli szkoła otrzyma informacje z karty pacjenta, nie chroni ich ustawa o zakresie i odpowiedzialności ubezpieczeń zdrowotnych oraz utrzymaniu tajemnicy lekarskiej (HIPAA Privacy Rule), jednak informacje dotyczące edukacji zostaną objęte ochroną ustawy o rodzinnych prawach edukacyjnych i ochrony prywatności (Family Educational Rights and Privacy Act). Rozumiem również, że jeśli odmówię podpisu, taka odmowa nie ograniczy mojemu dziecku dostępu do opieki zdrowotnej. Potwierdzam, że kopia niniejszego zezwolenia jest tak samo ważna jak jej oryginał. T Składając niżej podpis, rozumiem i potwierdzam, co następuje: 1) Przeczytałem/am i zrozumiałem/am, na co się godzę, 2) Otrzymałem/am aktualnie ważne ogłoszenie CHC dotyczące polityki ochrony prywatności. Wpisać starannie imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: Podpis: Data: PLEASE MAKE SURE TO FILL OUT MOBILE DENTAL SERVICES ENROLLMENT FORM ON REVERSE SIDE PROSZĘ SPRAWDZIĆ, CZY ZOSTAŁ WYPEŁNIONY FORMULARZ ZGODY NA MOBILNE USŁUGI DENTYSTYCZNE, ZNAJDUJĄCY SIĘ NA ODWROCIE

5 Translation header 1. Translation: Fill out the forms in this brochure and return them to the place where you received this packet. Your child is now enrolled and will be seen the next time Mobile Dental comes to visit. 2. Translation: Your child will get a cleaning from a hygienist every six to eight months (as schedules allow) wherever your child is (school, daycare, etc.) until you withdraw your child from the program. 3. Translation: If your child has cavities or other teeth problems, we will notify you and get the problem fixed. A dentist on our team can perform most procedures right where your child is. If we aren t able to do the work needed there, our care coordinators will help you get your child the services he or she needs. Education We teach your child good oral hygiene habits. Diagnosing Hygienist screenings, dental exams and X-rays Prevention Cleanings, fluoride treatments and sealants Restoration All restorative services (i.e. cavity fillings) are provided in school when possible. Children who need oral surgery are referred to our local expert partners. * Cost to Cost to Medicaid/ uninsured SERVICE HUSKY Patient patient Hygiene Screening Free Free Cleaning (includes x-ray and fluoride) Free $30 Sealants Free $25 Dental Exam Free $18 Restorative Dental Treatment (1 visit) Free $50 * These fees only apply to treatment done by the Mobile Dental Program. Normal fees apply when service is performed in the dental office.? Children with state insurance (HUSKY/Medicaid) Uninsured children ** This program was designed to provide more access to dental care for those who face barriers. We will accept children with private insurance in special circumstances and only if the family has no current dental provider. Our friendly, compassionate and skilled dental team is fully licensed and supervised. Your child will be treated by a team consisting of: Hygienist: Educates your child and provides regular cleanings, sealants and X-rays Dentist and dental assistant: Does a yearly dental exam and provides any necessary follow-up treatment Care coordinator: Answers any questions you have and helps you get care for your child Please let us know if any of the following changes: Your address or contact information Your child s medical history You don t want your child enrolled anymore You have brought your child somewhere else for dental care Is the dental care the same quality as that provided in a dentist s office? Yes. Our staff is licensed, certified and supervised. They use the latest equipment and provide the same high-quality care you would find any dental office. I m uninsured. How do I know if I qualify for public health insurance? Our staff is happy to help walk you through the process. Call any of our Community Health Centers and ask to speak with an Access to Care staff member for an appointment. He or she can help you see if you qualify for Medicaid. Community Health Center dental offices Translation of above Meriden 165 Miller Street Meriden, CT (203) New Britain 85 Lafayette Street New Britain, CT (860) ext norwalk 49 Day Street Norwalk, CT (203) stamford 141 Franklin Street Stamford, CT (203) MIDDLETOWN 635 Main Street Middletown, CT (860) New London One Shaw s Cove New London, CT (860) old saybrook 263 Main Street, Room 202 Old Saybrook, CT (860)

6 NOTICE OF PRIVACY PRACTICES This notice describes how medical information about you may be used and disclosed and how you can get access to this information. Please review it carefully. Community Health Center (Center) uses health information about you for treatment, to obtain payment for treatment, for administrative purposes, and evaluate the quality of care that you receive. Your health information is contained in a medical record that is the physical property of the Center. HOW COMMUNITY HEALTH CENTER MAY USE OR DISCLOSE YOUR HEALTH INFORMATION For Treatment. The Center may use your health information to provide you with medical treatment or services. For example, information obtained by a health care provider, such as a physician, nurse, or other person providing health services to you, will record information in your record that is related to your treatment. This information is necessary for health care providers to determine what treatment you should receive. Health care providers will also record actions taken by them in the course of your treatment and not how you respond to the actions. For Payment. The Center may use and disclose your health information to others for purposes of receiving payment for treatment and services that you receive. For example, a bill may be sent to you or a third-party payor, such as an insurance company or health plan. The information on the bill may contain information that identifies you, your diagnosis, and treatment or supplies used in the course of treatment. For Health Care Operations. The Center may use and disclose health information about you for operational purposes. For example, your health information may be disclosed to members of the medical staff, risk or quality improvement personnel, and others to: evaluate the performance of our staff; assess the quality of care and outcomes in your case and similar cases; learn how to improve our facilities and services; and determine how to continually improve the quality and effectiveness of the health care we provide. Appointments: The Center may use your information to provide appointment reminders or information about treatment alternatives or other health-related benefits and services that may be of interest to the individual. You may request, in writing, that these reminders not be made by telephonic communication. Required by Law. The Center may use and disclose information about you as required by law. For example, the Center may disclose information for the following purposes; for judicial and administrative proceedings pursuant to legal authority; to report information related to victims of abuse, neglect or domestic violence; to assist law enforcement officials in their law enforcement duties. Public Health. Your health information may be used or disclosed for public health activities such as assisting public health authorities or other legal authorities to prevent or control disease, injury, or disability, or for other health oversight activities. Decedents. Health Information may be disclosed to funeral directors or coroners to enable them to carry out their lawful duties. Organ/Tissue Donation. Your health information may be disclosed for cadaveric organ, eye or tissue donation purposes. Research. The Center may use your health information for research purposes when an institutional review board or privacy board that has reviewed the research proposal established protocols to ensure the privacy of your health information has approved the research. Health and Safety. Your health information may be disclosed to avert a serious threat to the health or safety of you or any other person pursuant to applicable law. Government Functions. Specialized government functions such as protection of public officials or reporting to various branches of the armed services that may require use or disclosure of your health information. Workers Compensation. Your health information may be used or disclosed in order to comply with laws and regulations related to Workers Compensation. YOUR HEALTH INFORMATION RIGHTS You have the right to: request a restriction on certain uses and disclosures on your information as provided 45 CFR ; however the Center is not required to agree to a requested restriction; obtain a paper copy of the notice of information practices upon request; inspect and obtain a copy of your health record as provided for in 45 CFR ; request, in writing, to amend your health record as provided in 45 CFR ; request communications of your health information by alternative means or at alternative locations. revoke your authorization to use or disclose health information except to the extent that action has already been taken; and receive an accounting of disclosures made of your health information as provided by 45 CFR COMPLAINTS You may complain to Community Health Center and to the Department of Health and Human Services if you believe your privacy rights have been violated. You will not be retaliated against for filing a complaint. OBLIGATIONS OF COMMUNITY HEALTH CENTER The Center is required to: maintain the privacy of protected health information; provide you with this notice of its legal duties and privacy practices with respect to your health information; abide by the terms of this notice; notify you if we are unable to agree to a requested restriction on how your information is used or disclosed; accommodate reasonable requests you may make to communicate health information by alternative means or at alternative locations; obtain your written authorization to use or disclose your health information for reasons other than those listed above and permitted under law. The Center reserves the right to change its information practices and to make the new provisions effective for all protected health information it maintains. Revised notices will be made by posting in the various Center offices. Copies of the revised notices may be obtained from the Privacy Officer of Community Health Center, 635 Main Street, Middletown, CT CONTACT INFORMATION If you have any questions or complaints, please contact: Compliance/Privacy Officer Community Health Center 635 Main Street Middletown, CT Telephone: (860) extension 3505 or 3535 Translation: NOTICE OF PRIVACY PRACTICES This notice describes how medical information about you may be used and disclosed and how you can get access to this information. Please review it carefully. Community Health Center (Center) uses health information about you for treatment, to obtain payment for treatment, for administrative purposes, and evaluate the quality of care that you receive. Your health information is contained in a medical record that is the physical property of the Center. HOW COMMUNITY HEALTH CENTER MAY USE OR DISCLOSE YOUR HEALTH INFORMATION For Treatment. The Center may use your health information to provide you with medical treatment or services. For example, information obtained by a health care provider, such as a physician, nurse, or other person providing health services to you, will record information in your record that is related to your treatment. This information is necessary for health care providers to determine what treatment you should receive. Health care providers will also record actions taken by them in the course of your treatment and not how you respond to the actions. For Payment. The Center may use and disclose your health information to others for purposes of receiving payment for treatment and services that you receive. For example, a bill may be sent to you or a third-party payor, such as an insurance company or health plan. The information on the bill may contain information that identifies you, your diagnosis, and treatment or supplies used in the course of treatment. For Health Care Operations. The Center may use and disclose health information about you for operational purposes. For example, your health information may be disclosed to members of the medical staff, risk or quality improvement personnel, and others to: evaluate the performance of our staff; assess the quality of care and outcomes in your case and similar cases; learn how to improve our facilities and services; and determine how to continually improve the quality and effectiveness of the health care we provide. Appointments: The Center may use your information to provide appointment reminders or information about treatment alternatives or other health-related benefits and services that may be of interest to the individual. You may request, in writing, that these reminders not be made by telephonic communication. Required by Law. The Center may use and disclose information about you as required by law. For example, the Center may disclose information for the following purposes; for judicial and administrative proceedings pursuant to legal authority; to report information related to victims of abuse, neglect or domestic violence; to assist law enforcement officials in their law enforcement duties. Public Health. Your health information may be used or disclosed for public health activities such as assisting public health authorities or other legal authorities to prevent or control disease, injury, or disability, or for other health oversight activities. Decedents. Health Information may be disclosed to funeral directors or coroners to enable them to carry out their lawful duties. Organ/Tissue Donation. Your health information may be disclosed for cadaveric organ, eye or tissue donation purposes. Research. The Center may use your health information for research purposes when an institutional review board or privacy board that has reviewed the research proposal established protocols to ensure the privacy of your health information has approved the research. Health and Safety. Your health information may be disclosed to avert a serious threat to the health or safety of you or any other person pursuant to applicable law. Government Functions. Specialized government functions such as protection of public officials or reporting to various branches of the armed services that may require use or disclosure of your health information. Workers Compensation. Your health information may be used or disclosed in order to comply with laws and regulations related to Workers Compensation. YOUR HEALTH INFORMATION RIGHTS You have the right to: request a restriction on certain uses and disclosures on your information as provided 45 CFR ; however the Center is not required to agree to a requested restriction; obtain a paper copy of the notice of information practices upon request; inspect and obtain a copy of your health record as provided for in 45 CFR ; request, in writing, to amend your health record as provided in 45 CFR ; request communications of your health information by alternative means or at alternative locations. revoke your authorization to use or disclose health information except to the extent that action has already been taken; and receive an accounting of disclosures made of your health information as provided by 45 CFR COMPLAINTS You may complain to Community Health Center and to the Department of Health and Human Services if you believe your privacy rights have been violated. You will not be retaliated against for filing a complaint. OBLIGATIONS OF COMMUNITY HEALTH CENTER The Center is required to: maintain the privacy of protected health information; provide you with this notice of its legal duties and privacy practices with respect to your health information; abide by the terms of this notice; notify you if we are unable to agree to a requested restriction on how your information is used or disclosed; accommodate reasonable requests you may make to communicate health information by alternative means or at alternative locations; obtain your written authorization to use or disclose your health information for reasons other than those listed above and permitted under law. The Center reserves the right to change its information practices and to make the new provisions effective for all protected health information it maintains. Revised notices will be made by posting in the various Center offices. Copies of the revised notices may be obtained from the Privacy Officer of Community Health Center, 635 Main Street, Middletown, CT CONTACT INFORMATION If you have any questions or complaints, please contact: Compliance/Privacy Officer Community Health Center 635 Main Street Middletown, CT Telephone: (860) extension 3505 or 3535

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA City KIDS/ City KIDS ADMISSION FORM Dane Osobowe Dziecka /Child Information Nazwisko/Surname Ilość Dzieci w rodzinie/number of Children in the Family Data urodzin/

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA. Rok Szkolny 2016/2017

LISTA KONTROLNA. Rok Szkolny 2016/2017 LISTA KONTROLNA Rok Szkolny 2016/2017 Nazwisko Rodziny: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY INFORMACJE MEDYCZNE ZGODA NA PUBLIKACJĘ ZDJĘĆ / 10 GODZIN SPOŁECZNYCH REGULAMIN SZKOŁY DANE OSOBOWE UCZNIA PROSZĘ PRZEKAZAĆ

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Język polski - Polish Twoje zdrowie, Twoje prawa Karta Praw i Obowiązków Pacjenta

Język polski - Polish Twoje zdrowie, Twoje prawa Karta Praw i Obowiązków Pacjenta English Your health, your rights The Charter of Patient Rights and Responsibilities Information for you The Charter of Patient Rights and Responsibilities was published in October 2012. It tells you what

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Informacje o usługach tłumaczeniowych

Informacje o usługach tłumaczeniowych Informacje o usługach tłumaczeniowych POLISH What patients can expect from the interpreting service Interpreters should be competent in both the required language and English. Interpreters should have

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Request for Information Social Security Agreement between Poland and Australia

Request for Information Social Security Agreement between Poland and Australia Request for Information Social Security Agreement between Poland and Australia Prośba o informacje Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską i Australią AU-PL 5 To assess your entitlement to a Polish

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue Inland Revenue National Insurance contributions Centre for Non-Residents Room BP1301 Benton Park View Newcastle Upon Tyne NE98 1ZZ United Kingdom Phone: +44 (0) 191 22- Fax: +44 (0) 191 22- Textphone:

Bardziej szczegółowo

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland FORMULARZ DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY MAJĄ 18 LAT I WIĘCEJ. W przypadku egzaminu Cambridge English: Ket należy

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

KEY ACTION 1 MOBILITY OF INDIVIDUALS HIGHER EDUCATION STUDENTS ERASMUS +

KEY ACTION 1 MOBILITY OF INDIVIDUALS HIGHER EDUCATION STUDENTS ERASMUS + KEY ACTION 1 MOBILITY OF INDIVIDUALS HIGHER EDUCATION STUDENTS ERASMUS + STUDENT APPLICATION FORM Poniższy wzór zawiera wypełnione 3 Application forms dla studenta, który wybrał trzy uczelnie partnerskie.

Bardziej szczegółowo

Patient Protection in Clinical Trials

Patient Protection in Clinical Trials Patient Protection in Clinical Trials Marek Czarkowski Bioethic Committee Warsaw Chamber of Physicians Factors affecting security and rights of research participants International regulations Domestic

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Plan leczenia Treatment Plan

Plan leczenia Treatment Plan Plan leczenia Treatment Plan Polish / Polski Contents 1. Contents 2. Examination 3. Periodontitis ( Gum Disease ) 4. Treatment 5. Root Treatment 6. Crown 7. Extraction 8. Dentures 9. Exemption 10. HC2

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS).

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Department of Immigration and Citizenship ustala, które wnioski wizowe wymagają

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Finansowanie świadczeń w zakresie leczenia chorób neurozwyrodnieniowych i opieki długoterminowej w świetle Dyrektywy o Opiece Transgranicznej

Finansowanie świadczeń w zakresie leczenia chorób neurozwyrodnieniowych i opieki długoterminowej w świetle Dyrektywy o Opiece Transgranicznej www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu Finansowanie świadczeń w zakresie leczenia chorób neurozwyrodnieniowych i opieki długoterminowej w świetle Dyrektywy o Opiece Transgranicznej Lek. med. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH O przewodniku Niniejszy przewodnik zawiera informacje na temat kwalifikacji uzyskanych zagranicą i porady na temat ich nostryfikacji. Dowiesz się jak korzystać z bazy danych

Bardziej szczegółowo

POLISH 12 ZAWIADOMIENIE DLA RODZIC W ZAPOMOGA SZKOLNA (EDUCATION MAINTENANCE ALLOWANCE) Szko a: Telefon: Drodzy Rodzice/Opiekunowie, Jeúli posiadacie PaÒstwo KartÍ Ulg Zdrowotnych (Health Benefit Card),

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

DEKA SMARTLIPO - LASER LIPOLISI - ADIPOCYTOLIZA LASEROWA IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA. Osoba kontaktowa TEL. TEL. KOM.

DEKA SMARTLIPO - LASER LIPOLISI - ADIPOCYTOLIZA LASEROWA IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA. Osoba kontaktowa TEL. TEL. KOM. DEKA SMARTLIPO - LASER LIPOLISI - ADIPOCYTOLIZA LASEROWA IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA Data urodzenia Wiek Waga kg Wzrost cm Leczony obszar.. Wymiary dotyczące obszaru- obwód.. Osoba kontaktowa Zawód ADRES

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z naszą misją i kluczowymi wartościami zapewniamy opiekę zdrowotną pacjentom bez względu na ich zdolność płatniczą.

Zgodnie z naszą misją i kluczowymi wartościami zapewniamy opiekę zdrowotną pacjentom bez względu na ich zdolność płatniczą. Drodzy Pacjenci oraz Członkowie Rodzin! Zgodnie z naszą misją i kluczowymi wartościami zapewniamy opiekę zdrowotną pacjentom bez względu na ich zdolność płatniczą. Nasza opieka charytatywna / pomoc finansowa:

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN PROGRAMMES OFFICE UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3A 80-210 GDAŃSK Academic year POLAND autumn spring all academic year Field

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio ul. Grunwaldzka Poznań tel ,

Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio ul. Grunwaldzka Poznań tel , Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio ul. Grunwaldzka 86 60-311 Poznań tel. 61 862 13 21, e-mail: medicus@ump.edu.pl Miejsce na zdjęcie (Na odwrocie zdjęcia napisz swoje imię i nazwisko) Please

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ)

The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ) The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ) Strona 1 z 6 1. What is the HOCHTIEF Polska Supplier Portal? 2 2. Why should I use the HOCHTIEF Polska Supplier Portal? 2 3. Is the

Bardziej szczegółowo

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document.

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. The booklets are all produced using MS Publisher, so that is necessary on the computer being used. This document

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA \ INFORMATION ROK SZKOLNY 2015/2016 \ SCHOOL YEAR 2015/2016

INFORMACJA \ INFORMATION ROK SZKOLNY 2015/2016 \ SCHOOL YEAR 2015/2016 INFORMACJA \ INFORMATION ROK SZKOLNY 2015/2016 \ SCHOOL YEAR 2015/2016 Zajęcia szkolne odbywają się wg podanego poniżej planu. Trwają od godz. 09:30 do 13:15. Uwzględniamy główne przerwy w szkołach angielskich.

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Polandchallenges in Clinical Trials Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Poland- legislation 1996-2003 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z

Bardziej szczegółowo

Date of birth (Data urodzenia) tel. (optional): (optional): Address (optional): Sex (Płeć): Male (Mężczyzna) Female (Kobieta)

Date of birth (Data urodzenia) tel. (optional):  (optional): Address (optional): Sex (Płeć): Male (Mężczyzna) Female (Kobieta) Dear Madam/Sir, In order to find out more about your health status we would like to kindly ask you to fill in the present form and send it back to us by e-mail to: danuta.milanowska@carolina.pl ame (Imię)

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

- Jeśli lekarz nie ma pieczątki, musi się podpisać czytelnie, wpisać swój adres, podać numer uprawnień. PODPIS LEKARZA JEST W KARCIE KONIECZNY!!

- Jeśli lekarz nie ma pieczątki, musi się podpisać czytelnie, wpisać swój adres, podać numer uprawnień. PODPIS LEKARZA JEST W KARCIE KONIECZNY!! Szanowni Państwo, bardzo proszę o uważne i sumienne wypełnienie karty zgłoszenia. Karta ta jest jedynym dokumentem, którym będzie się posługiwać Państwa dziecko w ciągu 2 tygodni obozu. Kartę proszę wypełnić

Bardziej szczegółowo

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1.

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1. Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-29 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW 1. Kontynuuj XT006_ PROXY RESPONDENT'S SEX 1. Mężczyzna 2. Kobieta XT002_ RELATIONSHIP TO THE DECEASED IF XT002_

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI Attach photo here Print your first and last name on the reverse side of each photo To be typewritten in English. BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS Fundacja im. Adama Mickiewicza w Kanadzie The Adam Mickiewicz Foundation in Canada (REV 2015) PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE

Bardziej szczegółowo

UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci

UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci IP/8/899 Bruksela, dnia 9 grudnia 8 r. UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci Od dnia stycznia 9 r. UE będzie miała nowy program Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z wymiany menedżerskiej Polskiej Federacji Szpitali JACEK DOMEJKO POZNAŃ 2013

Doświadczenia z wymiany menedżerskiej Polskiej Federacji Szpitali JACEK DOMEJKO POZNAŃ 2013 Doświadczenia z wymiany menedżerskiej Polskiej Federacji Szpitali JACEK DOMEJKO POZNAŃ 2013 ZAGADNIENIA: POLSKA FEDERACJA SZPITALI WYMIANA KADRY SZPITALNEJ W RAMACH PROGRAMU HOPE PRZYKŁAD WYMIANY SZPITAL

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Umowa o zabezpieczeniu społecznym pomiędzy Australią a Polską

Umowa o zabezpieczeniu społecznym pomiędzy Australią a Polską Umowa o zabezpieczeniu społecznym pomiędzy Australią a Polską Australijski system zabezpieczenia społecznego Australijski system zabezpieczenia społecznego różni się od systemów obowiązujących w większości

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie dotyczące Wniosku dla osób

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Formularz rejestracji na rok 2014/15 finansowana edukacja przedszkolna

Formularz rejestracji na rok 2014/15 finansowana edukacja przedszkolna REJESTRACJA TO NIE TO SAMO CO ZAPISY Niniejszy formularz rejestracji należy wypełnić, jeżeli chcą Państwo złożyć wniosek o przyznanie Państwa dziecku finansowanego miejsca w placówce edukacji przedszkolnej.

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Opiekun podczas wycieczki:

Opiekun podczas wycieczki: FORMULARZ Z DANYMI - WYCIECZKA DO POLSKI POLAND 2011 29 CZERWIEC- 12 LIPIEC 2011 Imię i nazwisko Klasa Data i miejsce urodzenia Adres (# domu i ulica) Miejscowośd Stan Kod Telefon domowy ( ) komórkowy

Bardziej szczegółowo

If students use a Form LM test, they MUST use an answer document marked FORM LM.

If students use a Form LM test, they MUST use an answer document marked FORM LM. If students use a Form LM test, they MUST use an answer document marked FORM LM. Make sure that all desks are cleared and that each student has two soft-lead (No. 2) pencils with erasers. Teraz rozdam

Bardziej szczegółowo

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami?

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? Kwestionariusz dla uczniów (50 uczniów, wiek 11-18 lat) 1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? almost never; 0,06 about an hour; 0,15 More than 3 hours; 0,38 2 3 hours; 0,42 2. Jak najczęściej spędzasz

Bardziej szczegółowo