Proces Jezusa: o tym jak sprawiedliwość zawiodła

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Proces Jezusa: o tym jak sprawiedliwość zawiodła"

Transkrypt

1 Proces Jezusa: o tym jak sprawiedliwość zawiodła Ortodoksyjny Rabin Żydowski Tłumaczenie: Dominika Czumakow Komentarz: Jedną z najtragiczniejszych pomyłek chrześcijaństwa w okresie średniowiecza było obwinienie Żydów za ukrzyżowanie Jezusa. Nie można było bardziej wykrzywić rzeczywistości to właśnie Żydzi dali nam Jezusa, Biblię i fundamenty leżące u podstaw prawie wszystkiego, co dobre w zachodniej cywilizacji. Zdecydowanie wypełnili proroctwo dane Abrahamowi, że jego potomkowie będą błogosławieństwem dla każdej rodziny na ziemi. To również Żydzi, w możliwie najniezwyklejszy sposób pomogli światu stworzyć najbardziej uczciwy system sądowniczy, jaki można znaleźć na ziemi. Rząd amerykański i jego system prawny istnieje od niespełna dwustu pięćdziesięciu lat. W tym czasie mieliśmy kilka fantastycznych i kilka naprawdę fatalnych administracji i sądów. Nawet najlepsza forma administracji będzie w stanie stworzyć zły rząd, jeżeli znajdą się w nim źli ludzie. Żydowski system sprawiedliwości funkcjonuje na ziemi od prawie czterech tysięcy lat. Można więc przypuszczać, że i w nim istniały złe sądy. Ten artykuł pokazuje jak sąd żydowski pogwałcił wiele ze swych podstawowych zasad, by potępić Jezusa. Tak jak nie byłoby sprawiedliwe osądzić całą historię amerykańską na podstawie działań jednej administracji, tak samo niemądrym byłoby osądzić sprawiedliwość i historię żydowską opierając się na jednym tylko przypadku jej działania, choćby była to najważniejsza sprawa wszechczasów. Jednakże, dzięki temu właśnie błędowi zbawienie przyszło na świat. Była to pomyłka, którą Bóg zaplanował i użył, by pobłogosławić nas wszystkich. Proces ten, owszem, zawiera w sobie znaczącą i ważną nauczkę, ale my wykorzystaliśmy go by winić lud żydowski, poprzez który zostaliśmy tak bardzo pobłogosławieni. Rick Joyner B ez wątpienia jednym z najbardziej niepochlebnych momentów w historii sądownictwa wśród narodu żydowskiego był proces i wyrok wykonany na Panu Jezusie Chrystusie. Interesujące jest, że naród żydowski, prawdopodobnie bardziej niż jakikolwiek inny, widzi, iż sprawiedliwość jest jedną z najistotnjiejszych spraw znajdujących się w Bożym sercu, a jednak, w naj- ORTODOKSYJNY RABIN YDOWSKI 27

2 WIELKIE SPO ECZEÑSTWA ważniejszym procesie wszechczasów, popełniono poważne błędy, co doprowadziło do potępienia Tego, który był sprawiedliwy. Jak wspomniano w poprzednim artykule, wierzono, że potop był wynikiem niesprawiedliwości grabieży, z którą się nie rozprawiono. Podobnie, wierzono, że zniszczenie, które dotknęło Sodomę i Gomorę było wynikiem niesprawiedliwości wobec przybyszów, która objawiła się brakiem gościnności. Wierzono również, że pierwsza świątynia została zniszczona nie z powodu nasilającego się bałwochwalstwa, ale w wyniku niesprawiedliwości wobec wdów, sierot i potrzebujących tamtego czasu. Wierzono także, że druga świątynia została zniszczona z powodu bezpodstawnej nienawiści, która wypaczyła Jeśli dokładnie zbadamy popełnione przez innych błędy, pomoże nam to nie powtarzać ich w przyszłości. sprawiedliwość naginając ją do własnych celów. Nie będzie więc trudno zobaczyć, że przy takim wzroście niesprawiedliwości w Izraelu, popełniono tak rażący błąd, jak ten w trakcie procesu Jezusa. Jednakże, gdy myślę o tym wydarzeniu, czuję pokusę by zapytać, czy to wszystko, co działo się w tym czasie, czy też historia ta zawiera w sobie więcej niż widać na pierwszy rzut oka. Każdy sąd w historii ma własne zasady działania. Zazwyczaj nazywa się je procedurami sadowymi. Te zasady rządzą tymi, którzy sprawują władzę sądowniczą, sposobem prowadzenia procesu, przedstawiania dowodów, tym kto może być obecny podczas rozpraw, czasem ich przebiegu itd. Takie procedury mogą być nudne i wywoływać zniecierpliwienie, zwłaszcza że są zawsze (albo przynajmniej powinny być) przestrzegane. Tylko wówczas, gdy przestaje się ich przestrzegać, stają się interesujące. Gdy jakakolwiek zasada, która powinna działać, nie zostaje uwzględniona w celu oskarżenia i skazania kogoś, okazuje się wyjątkowo ważna. Dlatego też spojrzymy uważnie na procedury sądowe, które powinny były być przestrzegane w czasach Jezusa, a potem prześledzimy Jego proces w ten sposób zobaczymy, co zostało przeprowadzone niewłaściwie. Ponieważ rozważa się przywrócenie systemu sprawiedliwości w Kościele, bardzo ważne jest przyjrzenie się nie tylko temu, jak powinien on funkcjonować, ale również, w jaki sposób może zostać nadużyty. Nadużyty przestaje spełniać swoją rolę. Jeśli dokładnie zbadamy popełnione przez innych błędy, pomoże nam to nie powtarzać ich w przyszłości. Jeżeli sprawiedliwość jest tak ważna dla Boga, że gdy została pogwałcona, zgładził tak wielu i zniszczył swą 28 THE MORNING STAR EDYCJA POLSKA

3 PROCES JEZUSA: O TYM JAK SPRAWIEDLIWOŒÆ ZAWIOD A świątynię, my także powinniśmy odczuwać świętą bojaźń podejmując się rozsądzania i być ostrożni, by nie popełnić tych samych błędów. Pierwsza zasada, o której warto wspomnieć, dotyczy osób mogących zasiadać w roli sędziów. Poza długim przygotowaniem, o czym już wspomnieliśmy wcześniej, istnieją w żydowskim systemie sądowniczym dodatkowe wymagania stawiane sędziom. Talmud 1,2 mówi o trzech głównych rodzajach procesów. Do prowadzenia każdego z nich stawiane są sędziemu inne wymagania. Pierwszy rodzaj to sprawy, w których wyrokiem jest grzywna. Takie sprawy mogły być rozstrzygane przez każdego, kto był pełnoletni i został mianowany sędzią, albo wybrany jako sędzia przez strony sporu. Drugi rodzaj to sprawy kończące się karami cielesnymi. Sądownictwo żydowskie uznało, że w tym przypadku zasady powinny być bardziej surowe niż wobec tych, którzy zajmują się tylko pieniędzmi. Dlatego zdecydowano, że neofici, czy osoby o niepewnym rodowodzie nie mogły w nich rozstrzygać. By orzekać w takiej sprawie trzeba było przyjąć mianowanie z rąk wcześniej mianowanego sędziego. Przeciętny obywatel nie mógł być wybierany przez strony potrzebny był sędzia z prawdziwego zdarzenia. Na tym poziomie sądy sprawować mógł tylko kapłan, Lewita albo Izraelita, którego córki 3 nadawały się na kandydatki na żony dla kapłana. Powinniśmy odczuwać świętą bojaźń podejmując się rozsądzania... Trzeci rodzaj spraw to te, w których wyrokiem mogła być kara śmierci. Tutaj na sędziów nałożono jeszcze ostrzejsze wymagania. Lewici i kapłani nie mogli być sędziami w tych sprawach. Powód wprowadzenia tej zasady był prosty: rabini nie chcieli, aby sąd zbyt łatwo wydawał wyroki śmierci. Ponieważ tylko kapłani i Lewici mogli regularnie składać ofiary w świątyni, nie ufano, że są wystarczająco wrażliwi, by wzdrygać się na widok krwi i myśli o śmierci, i nie pozwolono im orzekać w sprawach, w których mógł zapaść wyrok śmierci. 1 Poniższe informacje zostały zaczerpnięte z Tractate Sanhedrine, strony od 38A do 57B 2 Główne dzieło komentarza rabinistycznego do Biblii będące źródłem wszelkiego nowożytnego prawa żydowskiego. 3 Biblia mówi o różnych zasadach, dotyczących takich rzeczy jak bałwochwalstwo i jemu podobne, które dyskwalifi - kują potomstwo człowieka jako kandydatkę na żonę kapłana. ORTODOKSYJNY RABIN YDOWSKI 29

4 WIELKIE SPO ECZEÑSTWA Dlatego też osoba, która miała być sędzią w takich sprawach nie mogła być złośliwa czy okrutna. Potrzebowano ludzi znanych z miłości i współczucia dla innych. Aby uniknąć pomyłki sądowej szukano najbardziej miłosiernych i pełnych współczucia ludzi. W Talmudzie czytamy, że jeżeli sąd skazał na śmierć dwie osoby w przeciągu 17 lat, był to sąd brutalny i krwawy 4. Poza określaniem, kto mógł być sędzią, istniejące zasady dotyczyły także sposobu prowadzenia spraw. Zarówno sprawy kończące się grzywną, jak i te związane z poważniejszymi formami kar, musiały zaczynać się w ciągu dnia, w czwartej godzinie i kończyć się przed dziewiątą. Było to związane z czasem modlitw. W czasach Jezusa ludzie wstawali przed wschodem słońca i zanurzali się w mykwach 5, a następnie, godzinę przed wschodem słońca zaczynali modlitwę, by zakończyć ją około godziny czwartej. Godzina dziewiąta była również godziną modlitwy. Było to szczególnie ważne dla rabinów, aby Bóg wniósł jak najwięcej do zaistniałej sytuacji. Osoba, która była sedzią w sprawach, w których mógł zapaść wyrok śmierci, nie mogła być złośliwa czy okrutna. Rozpoczęte sprawy dotyczące grzywien pieniężnych mogły, gdy istniała taka konieczność, zostać zakończone w nocy tego samego dnia. W przypadku spraw o kary cielesne i karę śmierci mogły one zostać zakończone tylko podczas dnia, nigdy w nocy i nigdy tego samego dnia, w którym się rozpoczęły. Były to więc raczej dwudniowe procesy. Sędziowie musieli przespać się ze swymi myślami i decyzjami. Procesów nie wolno było rozpoczynać w szabat ani podczas innych świąt, gdyż były to dni Świętego Zgromadzenia, w których ludzi miało pochłaniać wyłącznie uwielbienie Boga. W efekcie sprawy sądowe czekały dzień lub dwa. Nie mogły zaczynać się także w dniu poprzedzającym szabat czy święto, gdyż był to dzień przygotowań. Innymi słowy zakładano, że na dzień przed świętem umysł sędziego jest tak zajęty przygotowaniami, że może on popełnić błąd wydając wyrok. Wynikało to znów z troski o sprawiedliwość. 4 Talmud Makkot 7A 5 Rytualna łaźnia lub baptysterium, z którego codziennie korzystali mężczyźni, by obmyć się z duchowych nieczystości, co było niezbędne do wkroczenia do świątyni. 30 THE MORNING STAR EDYCJA POLSKA

5 PROCES JEZUSA: O TYM JAK SPRAWIEDLIWOŒÆ ZAWIOD A W sprawach o grzywnę wymagano zawsze dwóch świadków. Jeżeli oskarżony przyznawał się do winy i gotów był ja odpokutować, trzymano go za słowo i zarządzano właściwą karę. W przypadku poważniejszych spraw jednakże, jeżeli oskarżony przyznał się do winy, nie tylko nie przyjmowano jego świadectwa, ale, poza nielicznymi przypadkami, natychmiast odsuwano możliwość wykonania kary śmierci i prawie każda forma nawrócenia była wystarczająca, by oszczędzić ludzkie życie. Do zasądzenia kary śmierci potrzebnych było dwóch świadków popełnienia morderstwa. Musieli oni widzieć przestępstwo, próbować mu zapobiec i uprzedzić przestępcę, że zostanie skazany na śmierć, jeżeli nie ulegnie ich ostrzeżeniom i popełni planowany grzech. W dodatku, miały tu swoje zastosowanie wymagania dotyczące świadków. Świadkowie nie mogli być spokrewnieni z oskarżonym, powodem ani ze sobą nawzajem. W sprawach o karę śmierci czy kary cielesne świadkowie nie mogli być sędziami, zwłaszcza sędziami w sprawie, w której zeznają, sędzia nie mógł być spokrewniony ze świadkiem ani bezpośrednio powiązany z nim finansowo. Wyroki w sprawach o grzywnę mogły być zmieniane z uniewinnienia na skazanie i odwrotnie. Wyroki w sprawie o karę śmierci lub kary cielesne mogły jednakże być zmienione tylko w kierunku uniewinnienia. Nie tylko chętnie uniewinniano, ale do samej chwili egzekucji, jeżeli pojawił się nowy świadek z nowymi dowodami, cała sprawa Do zasądzenia kary śmierci potrzebnych było dwóch świadków popełnienia morderstwa. była przeprowadzana na nowo z wszelkimi obostrzeniami, które opisaliśmy wyżej. Innymi słowy, jeżeli uznano kogoś winnym i skazano na karę śmierci, a w drodze na egzekucję pojawił się nowy świadek i domagał się wysłuchania swych dowodów, wówczas oskarżonego odprowadzano, cały sąd zwoływano ponownie i otwierano sprawę, która toczyła się w co najmniej dwudniowym procesie. Rabini mówią, że aby sprawiedliwości stało się zadość, cały proces mógł być powtarzany do tysiąca razy. Kolejna procedura jest również bardzo interesująca. Jeden z sędziów pozostawał pod drzwiami Sanhedrynu z fl agą. Jeżeli pojawił się nowy świadek chcąc przedstawić dowody, osoba przy drzwiach machała flagą. W tym cza- ORTODOKSYJNY RABIN YDOWSKI 31

6 WIELKIE SPO ECZEÑSTWA sie na miejscu egzekucji był inny sędzia, którego wyłącznym zajęciem było obserwowanie flagi. Ciekawym jest porównanie z Dz 7,58: Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca, zwanego Saulem. Lepszym tłumaczeniem słowa szaty jest tu słowo flaga. Prawdopodobnie Saul, który potem został Pawłem, był właśnie owym sędzią, który w procesie Szczepana dostał nakaz, by machać fl agą, gdyby ktoś przyszedł z nowymi dowodami. Próbowano zrobić wszystko, aby uniknąć wyroków skazujących na śmierć. W sprawach o grzywny, rozprawę czy głosowania mogły zaczynać osoby najważniejsze lub najmniej ważne. Jednak, gdy chodziło o poważniejsze wyroki rozprawa i głosowanie zawsze zaczynało się od osoby najmniej ważnej, a kończyło na najważniejszej. Czyniono tak, aby myśli i decyzje bardziej uczonych i szanowanych, w sądzie nie wpływały na mniej wykształconych, nie cieszących się takim respektem. Zwłaszcza w sądach, które rozstrzygały w sprawach większej wagi, dotyczących kary śmierci, często zdarzało się, że zasiadali razem nauczyciele i uczniowie. Ponieważ łamaniem dobrych obyczajów było publiczne sprzeciwianie się swoim nauczycielom, zdecydowano, że ci o niższej pozycji będą wygłaszać swe argumenty i decyzje jako pierwsi. Wreszcie wyroki grzywny mogły być zasądzane większością tylko jednego głosu. Nie trzeba mówić, że jednomyślne głosowania były również przyjmowane. W sprawach wyższej wagi wymagana była większość trzech głosów, zwykła większość nie wystarczała. Jeżeli przewaga głosów za skazaniem wynosiła jeden lub dwa należało ich przekonać i sprawa była rozpatrywana na nowo. Jeżeli sytuacja się powtarzała, zapadał wyrok uniewinniający. W przypadku jednomyślnego wyroku, mógł on być zmieniony w sprawach o kary cielesne, jednak było to niedopuszczalne w przypadku procesów kończących się wyrokiem śmierci. W takich przypadkach wyrok jednomyślny oznaczał uniewinnienie, którego nie można cofnąć. Jeżeli wydaje ci się, że próbowano zrobić wszystko, by uniknąć wyroków skazujących na śmierć to dobrze rozumujesz. Powstaje pytanie: co poszło nie tak w przypadku Jezusa? Dlaczego tak szybko i tak łatwo skazano go na 32 THE MORNING STAR EDYCJA POLSKA

7 PROCES JEZUSA: O TYM JAK SPRAWIEDLIWOŒÆ ZAWIOD A śmierć? Odnalezienie odpowiedzi na to pytanie jest dla nas niezbędne, lecz jednocześnie mocno zasmucające. Śmierć Jezusa była nade wszystko grą polityczną, eliminacją zagrożenia politycznego na wielu poziomach, ubraną w język i zawiłości poprawnego procesu. Bez wątpienia była pomyłką sądową, mającą na celu wypełnienie czyichś osobistych i politycznych planów. Przeanalizujemy teraz proces i przebieg egzekucji Pana Jezusa Chrystusa werset po wersecie i przyjrzymy się dokładnie temu, co nie miało miejsca, co zostało pominięte, a następnie zwrócimy uwagę na niektóre prawdopodobne powody, dlaczego sprawy potoczyły się w taki, a nie inny sposób. Zacznijmy od Ewangelii Łukasza, która mówi: Pojmawszy go tedy, zawiedli go i wprowadzili do pałacu arcykapłana. ( ) A mężowie, którzy go pilnowali, naigrawali się z niego i bili go. I zasłoniwszy mu twarz, pytali go, mówiąc: Prorokuj, kto jest ten, co cię uderzył? (Łk 22, ). Możemy dostrzec kilka rażących naruszeń już w początkowych wersetach relacji. Pierwszym jest fakt, że proces miał miejsce w domu najwyższego kapłana, a nie w budynku Sanhedrynu, który znajdował się na dziedzińcu świątyni 6. Po drugie, wydaje się, że to najwyższy kapłan miał być sędzią w tej sprawie. Pojawia się też problem, że zarówno aresztowanie jak i proces miały miejsce nocą. Kolejną nieprawidłowością jest to, że proces odbywał się w pierwszym dniu Paschy, podczas gdy cały żydowski miesiąc Nissan, w którym obchodzona jest Pascha, jest uważany za święto i żaden proces nie powinien się odbywać w ciągu tego miesiąca. W rzeczywistości, nie wolno zwoływać sądu w miesiącu Nissan, co oznacza, że osoba chcąca takie zgromadzenie zwołać przekłada sprawę na następny miesiąc. Wreszcie, Jezus otrzymuje karę cielesną bez procesu. Jedno uderzenie w twarz dawało mu prawo do wniesienia swojej własnej sprawy i powód, by wnieść o oddalenie sprawy, którą wobec Niego prowadzono, wbrew zasadom. Mateusz pisze: Lecz arcykapłani i cała Rada Najwyższa 7 szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go skazać na śmierć. I nie znaleźli, chociaż przychodziło wielu fałszywych świadków. Na koniec zaś przyszli dwaj i rzekli: Ten powiedział; Mogę zburzyć świątynię Bożą i w trzy dni ją 6 Warto zauważyć, że według Talmudu, na początku każdego święta budynek był zamykany i strzeżony, a głowa sądu (sędzia, który był wykwalifi kowany, by rozstrzygać sprawy o wyrok śmierci) miał ze sobą klucz i tylko on mógł nakazać powtórne otworzenie sądu 7 Zauważ, że ani Mateusz ani Łukasz nie używają terminu Sanhedryn. Wyjątkowo uderzający jest jego brak u Łukasza, który używa tego słowa w Dziejach Apostolskich. ORTODOKSYJNY RABIN YDOWSKI 33

8 WIELKIE SPO ECZEÑSTWA odbudować. Wówczas powstał arcykapłan i rzekł do niego: Nic nie odpowiadasz na to, co ci świadczą przeciwko tobie? Ale Jezus milczał: Wtedy arcykapłan rzekł do niego: Zaklinam cię na Boga żywego, abyś nam powiedział, czy Ty jesteś Chrystus, Syn Boga. (Mt 26,59-63) Mnóstwo rzeczy, odbywało się niezgodnie z procedurami żydowskimi. Po pierwsze, kapłani zasiadali w sądzie orzekając w sprawie o karę śmierci. Po drugie, sąd aktywnie dążył do skazania Jezusa na śmierć, podczas gdy powinien pozostać neutralny i szukać sposobów na uniewinnienie. Po trzecie, sąd, by skazać Jezusa na śmierć, zgodził się na dowolną liczbę fałszywych świadków. To był poważny problem, gdyż z biblijnego punktu widzenia fałszywy świadek powinien otrzymać tę sama karę, której domagano Z biblijnego punktu widzenia fałszywy świadek powinien otrzymać tę samą karę, której domagano się dla oskarżonego. się dla oskarżanego. Innymi słowy wszyscy fałszywi świadkowie powinni byli być sądzeni, najprawdopodobniej okazaliby się winni i skazani na śmierć. Wydaje się jednak, że najwyższy kapłan, pomimo pozornej gorliwości, by działać zgodnie z nakazami Pisma, sam zaniedbał niektóre z najważniejszych jego części. Gdy wreszcie znaleziono dwóch świadków, wszystko, co mogli powiedzieć, to to, że podobno Jezus twierdził, iż jest w stanie zniszczyć budynek Świątyni i odbudować go w trzy dni. Ponieważ taka wypowiedź była, według postanowień rabinistycznych, bluźnierstwem 8, karą za pogwałcenie dekretów rabinistycznych była zazwyczaj grzywna, a w najgorszym wypadku chłosta. Sprawa o karę śmierci powinna być tu zdjęta z wokandy. Ponad to, najwyższy kapłan związał Jezusa przysięgą. To również jest bardzo problematyczne. Podczas gdy w judaizmie czasami związujemy ludzi przysięga, albo każemy im składać przysięgi w naszych sądach, dzieje się to tylko wtedy, jeśli już dana wypowiedź padła z ich ust. Nigdy nie przysięgamy na żyjącego Boga, ale zawsze na zwój Tory. Jeżeli skłamiesz w takiej przysiędze, na zawsze dyskwalifikuje cię to do bycia świadkiem. Jest to skrajny środek, gdy widzimy, że komuś brakuje prawości tak bardzo, że aby wydostać się 8 Sam Jezus nigdy nie mówił, że zniszczy świątynię, był więc zwolniony z przekroczenia nakazów rabinistycznych. 34 THE MORNING STAR EDYCJA POLSKA

9 PROCES JEZUSA: O TYM JAK SPRAWIEDLIWOŒÆ ZAWIOD A z trudnej sytuacji, mógłby posłużyć się kłamstwem, ale nawet wówczas stosujemy go tylko w celu weryfikacji tego, co już sam wcześniej wypowiedział. Mówiliśmy już o tym, że człowiek nie mógł sam dostarczyć dowodów skazujących go na śmierć. Dlatego też najwyższy kapłan, który zresztą nie miał kwalifi kacji, by orzekać w tej sprawie, nie mógł zmusić Jezusa do tego. Co więcej, nie mógł wiązać go w tej sprawie przysięgą. To nie amerykańska Karta Praw Obywatelskich jako pierwsza zawierała Piątą Poprawkę (masz prawo milczeć, jeżeli twoje świadectwo mogłoby cię pogrążyć) to całkowicie żydowski pomysł. Mateusz kontynuuje swoją relację: Rzecze mu Jezus: Tyś powiedział. Nadto powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach nieba. Wtedy arcykapłan rozdarł swe szaty i zawołał: Zbluźnił! Czyż potrzeba nam jeszcze świadków? Oto słyszeliście bluźnierstwo. Co sądzicie! A oni, odpowiadając, rzekli: Winien jest śmierci. (Mt 26,64-66) To nie amerykańska Karta Praw Obywatelskich jako pierwsza zawierała Piątą Poprawkę, to całkowicie żydowski pomysł. Po pierwsze, pozwolę sobie wyjaśnić, czym według Talmudu jest bluźnierstwo. 9 Bluźnierstwo, którego konsekwencją według rabinów czasów Jezusa była kara śmierci, to przeklinanie Boga w imieniu Boga. Innymi słowy, załóżmy, że imię Boga to Peloni. Aby popełnić prawdziwe bluźnierstwo, za które można było zostać skazanym na śmierć musiałbyś, w obecności dwóch świadków, którzy próbowaliby cię powstrzymać i ostrzec o karze, powiedzieć: Niech Peloni przeklnie Peloni. Wówczas, by świadkowie się upewnili, że miałeś dokładnie na myśli, musiałbyś powtórzyć to w ich obecności. Powiedzenie: Tyś powiedział nie jest w żadnym wypadku bluźnierstwem, które zasługuje na śmierć być może na grzywnę, lub chłostę, ale nie na śmierć. Zatrzymam się w tym miejscu na słowach Tyś powiedział, ponieważ reszta słów Jezusa to cytat z Targum Yonaton, aramejskiego tłumaczenia - komen- 9 Sanhedryn 96A i Berachot 24B ORTODOKSYJNY RABIN YDOWSKI 35

10 WIELKIE SPO ECZEÑSTWA tarza do hebrajskiej Biblii, w tym przypadku księgi Daniela. Cytowanie Pism, zwłaszcza w obecności starszych i kapłanów nigdy nie było grzechem, więc nie może tu być mowy o bluźnierstwie. Reakcja najwyższego kapłana jest również kontrowersyjna. Po pierwsze, sędziowie, jak już wspomnieliśmy, nie mogli występować w roli świadków. Po drugie, nie wolno było prowokować kogoś, aby mimochodem wypowiedział bluźnierstwo, co było zamiarem arcykapłana. Po trzecie, najwyższy kapłan, po tym jak powiedział ludziom, co mają myśleć, co jak już wspomnieliśmy było zabronione, zażądał natychmiastowego werdyktu. Wyrok wydany tego samego dnia, lub w tym przypadku nocą, był pogwałceniem kolejnych ograniczeń i zasad prawa karnego. I to był kolejny problem. Wyrok wydany tego samego dnia, lub w tym przypadku tej samej nocy, której zaczęła się sprawa, stanowił pogwałcenie kolejnych ograniczeń i zasad prawa karnego. Najwyraźniejsza cześć tego procesu miała się jednak dopiero wydarzyć. W kolejnym rozdziale zaprowadzono Jezusa do Poncjusza Piłata w celu wykonania egzekucji. Z początku możesz pomyśleć, że ma to sens. Problem polegał na tym, że gdy Sanhedryn, lub inny podobny mu sąd wydał później wyrok śmierci na Szczepana 10, nie czuł potrzeby pójścia do namiestnika, lecz sam wykonał wyrok. Judaizm, zwłaszcza w prowincji palestyńskiej, miał status Religio Legatus, prawomocnej religii pod prawem rzymskim, co oznaczało, że dopóki Rzymianie byli zadowoleni, Żydzi mieli wolność postępować ze swoimi wichrzycielami jak to uważali za stosowne. Dlaczego więc zanieśli tę właśnie sprawę do namiestnika rzymskiego? Odpowiedź na to pytanie jest interesująca. Biorąc pod uwagę liczbę fi lmów rozgrywających się na salach sądowych, które wydają się zalewać kulturę amerykańską w ostatnich czasach, wątpię czy znaleźlibyśmy ludzi nie mających choć podstawowego pojęcia o tym, jak działa system sądowy w Ameryce. Załóżmy, że usłyszałeś historię o burmistrzu pewnego miasteczka, który kogoś aresztował i sądził go bez dostępu do prawnika czy ławy przysięgłych. Bezpośrednio po procesie natychmiast zabrał go do naczelnika policji, który pospiesznie zastrzelił tę osobę. 10 Na marginesie, ta decyzja mogła mieć więcej wspólnego z tym, że był Samarytaninem niż z pogwałceniem Tory. 36 THE MORNING STAR EDYCJA POLSKA

11 PROCES JEZUSA: O TYM JAK SPRAWIEDLIWOŒÆ ZAWIOD A Prawdopodobnie pomyślałbyś, że ktoś opowiada ci źle napisaną bajkę, pozbawioną podstawowych wiadomości o zasadach sądowniczych. Żydzi i większość ludzi, do których ewangelia dotarła w I w n.e.mieli raczej dobre pojecie na temat zasad funkcjonowania żydowskiego systemu sądowniczego. Dla nich historia procesu Jezusa wyglądała albo jak kiepska historyjka, albo jak poważna polityczna vendetta. Ponieważ jednak prawda bywa dziwniejsza od fikcji, mamy do czynienia z tym drugim. Ewangeliści chcieli z pewnością zadać nam kilka pytań: Gdzie był rabin Gamaliel, elegancki głos rozsądku z księgi Dziejów Apostolskich (zob. Dz 5,34-35)? Z Talmudu i zapisków historycznych wynika, że to on, a nie Najwyższy Kapłan, był wówczas głową Sanhedrynu, a wspomniany wcześniej Saul, który potem stał się Pawłem, był również w tamtym czasie sędzią. Gdzie oni byli? Wiadomo było, że rabin Gamaliel przedłużał swój obrządek paschalny z poprzedniego wieczoru aż do czasu modlitwy następnego poranka i nic nie mogło sprawić, że odstąpiłby od tego zwyczaju. Potem modlił się na nabożeństwie świątecznym, co zajmowało mu, według Talmudu, pięć lub sześć godzin. Oznacza to, że w momencie, gdy Gamaliel pozwolił zewnętrznym wydarzeniom dotrzeć do swego umysłu, była piąta lub szósta godzina dnia, a ukrzyżowanie Jezusa już się zakończyło (patrz Łk 23,44). W tym momencie niewiele dało się już zrobić. Dlaczego Kajfasz i Annasz, dwaj arcykapłani, chcieli, aby Piłat zabił Jezusa? W tamtym czasie społeczeństwo judejskie zmagało się z kilkoma problemami. Po pierwsze, lud był podzielony. Odłam Saduceuszy, z poparciem Rzymu, przejął kontrolę nad systemem prawnym. Rzymianie pragnęli utrzymać te podziały, ponieważ ułatwiały im rządy i obniżały prawdopodobieństwo skutecznej rewolty. Jezus, jako potomek Dawida, był zagrożeniem dla sekty saduceuszy. Saduceusze byli bowiem spadkobiercami Machabeuszy, kapłanów, którzy wypędzili Greków i ustanowili się zarówno kapłanami jak i królami. Dziedzic tronu Dawida z dużym poparciem wśród ludu, był zagrożeniem dla władzy politycznej, do której dążyli saduceusze. Jednakże, widzieli w tej sytuacji pewien potencjał, mogli uczynić kolejny krok w sporze z faryzeuszami, którzy z kolei mieli znaczny wpływ na społeczeństwo, jeśli nie z innego powodu, to choćby po to, by móc sądzić ludzi i zaostrzyć kary, włącznie z wprowadzeniem kary śmierci. Gdyby saduceusze mogli skutecznie zgładzić jednego ORTODOKSYJNY RABIN YDOWSKI 37

12 WIELKIE SPO ECZEÑSTWA ze swoich wrogów, zyskaliby, choćby tylko we własnych umysłach, niezbędną władzę polityczną, by osiągnąć przewagę nad faryzeuszami. Jednocześnie nie mogli pozwolić, by faryzeusze zorientowali się, o co tak naprawdę chodzi, gdyż ci szybko zmobilizowaliby się, by ich powstrzymać. Józef 11 odnotował, że dokładnie tak się stało z Jakubem, bratem Jezusa. Saduceusze pod przywództwem Annasza skazali Jakuba na śmierć wbrew życzeniu faryzeuszy (którzy uznali go za jednego ze swoich), w czasie gdy namiestnik rzymski przebywał poza prowincją. Po powrocie namiestnika faryzeusze zażądali zadośćuczynienia i poprzez przedziwną sprawiedliwość Bożą, Annasz, najwyższy kapłan, został ukrzyżowany na Golgocie dokładnie tak jak Jezus. Nawet w tym jest nauczka dotycząca sprawiedliwości Królestwa: Bóg traktuje ją bardzo poważnie - jeśli ją wypaczysz, poniesiesz konsekwencje. Dlatego właśnie Jezus został zaprowadzony do Piłata i ukrzyżowany. Poncjusz Piłat odgrywa tu raczej niewinną rolę, ale jest w niej coś specyficznego. Historia podaje nam kilka faktów dotyczących Piłata. Bóg traktuje sprawiedliwość bardzo poważnie - jeśli ją wypaczysz, poniesiesz konsekwencje. Po pierwsze kilkakrotnie został on zawstydzony przez Żydów, gdy próbował umieścić rzymskie obrazy w świątyni te żenujące sytuacje naprawdę go zabolały. Po drugie, widział już tak wiele powstań, parweniuszowskich mesjaszy i królów dawidowych, że zaczął cierpieć na swoistą paranoję, coś co mogło w efekcie doprowadzić do jego egzekucji po powrocie do Rzymu. Po trzecie, najważniejsze, był mocno rozsierdzony faktem, iż nie by w stanie doprowadzić do złożenia przez Żydów przysięgi wierności i poddania Cezarowi przynajmniej nie do tamtej chwili. I rzekł do Żydów: Oto król wasz! A oni zawołali: Precz, precz, ukrzyżuj go! Rzekł do nich Piłat: Króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: Nie mamy króla, tylko cesarza. (J 19,14-15). Dlatego właśnie śmierć Jezusa była korzystna dla obu stron. Saduceuszom udało się pozbyć ościenia z ich boku i zdobyć polityczną przewagę nad faryzeuszami. W międzyczasie Piłat dostał to, czego zawsze chciał od Żydów. Zamiast odpowiedzi Nie mamy króla 11 Antiquities of the Jews 20: THE MORNING STAR EDYCJA POLSKA

13 PROCES JEZUSA: O TYM JAK SPRAWIEDLIWOŒÆ ZAWIOD A poza Bogiem wreszcie usłyszał od nich słowa Nie mamy króla, tylko cesarza słowa uległości, które zawsze chciał usłyszeć od swych poddanych. Bardzo ważne jest zobaczyć, jak można nagiąć i wykrzywić sprawiedliwość w celu osiągnięcia celu politycznego czy chwilowych korzyści. Dążąc do ustanowienia chrześcijańskich sądów, starsi Kościoła zawsze będą czuć pokusę naginania zasad kawałek po kawałku, przekręcania odrobinę pewnych rzeczy, by ochronić to, co jest dla nich ważne, co jest ich ulubioną doktryną lub co wydaje się być terytorium ich wpływów, którego muszą strzec, lub potraktowania sądu jako sposobu na rozliczenie urazów doznanych w przeszłości. Oto możliwe pokusy. Smutne, że nie można wyprostować raz nagiętej sprawiedliwości. Nastąpiło zniszczenie, życie zostało zrujnowane, a chwała Pańska sprofanowana. Z tego powodu ważne jest zrozumieć, iż takie rzeczy działy się, dzieją i, Boże zachowaj, znów się będą działy. Spośród tych, którzy nagięli sprawiedliwość i przeprowadzili proces Jezusa: Piłat został wezwany do Rzymu, pozbawiony majątku i ścięty za rażące zaniedbanie obowiązków, Kajfasz, według Talmudu, został przez Piłata żywcem obdarty ze skóry za podżeganie do buntu, a Annasz został ukrzyżowany na tym samym wzgórzu, na którym zabito Pana Chwał. Zadaniem starszych Kościoła jest zaprowadzanie Bożej sprawiedliwości w Jego Ciele. Jednakże, gdy Kościół pragnie sprawiedliwości, a jeden ze starszych decyduje się ją nagiąć, Bóg nagrodzi pragnienie Kościoła. Bóg pomaga temu starszemu, gdyż Boża sprawiedliwość jest doskonała i odpłaca miarą za miarę. Dlatego też Jezus ostrzega w Mt 7,2: Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Jeżeli szczerze pragniemy, by starsi sądzili Boże dzieci, niech to będzie sąd sprawiedliwy i skrupulatny, pragnący tylko tego, co najlepsze dla wszystkich zaangażowanych, pełen miłosierdzia wszędzie, gdzie to możliwe. Nie chodzi o to, by oczyszczać z zarzutów, czy uniewinniać starszych tamtego czasu. Fakt, że zdarzyło się to pod ich nadzorem, czyni ich równie winnymi, jak tych, którzy dosłownie sądzili Jezusa i skazali go na śmierć. Biblijną ORTODOKSYJNY RABIN YDOWSKI 39 Zadaniem starszych Kościoła jest zaprowadzenie Bożej sprawiedliwości w Jego Ciele.

14 WIELKIE SPO ECZEÑSTWA zasadą jest, że starsi, sędziowie są odpowiedzialni za duchowy stan swoich miast. Biblia stwierdza, że jeżeli zostało znalezione ciało między dwoma miastami, należało zmierzyć odległość do obu miast i to, które było bliżej było tym, którego starsi ponosili winę za morderstwo. Jeżeli w ziemi, którą daje ci Pan, Bóg twój, w dziedziczne posiadanie, znajdzie się zabitego, leżącego na polu, a nie wiadomo, kto go zabił, To twoi starsi i sędziowie wyjdą i odmierzą odległość między okolicznymi miastami a tym zabitym. Następnie starsi miasta, które jest najbliżej zabitego, wezmą jałówkę, której jeszcze nie użyto do pracy i która jeszcze nie ciągnęła w jarzmie, I starsi tego miasta zaprowadzą tę jałówkę do nie wysychającego potoku na miejsce, którego nie obrabiano i nie obsiewano, i tam w potoku złamią tej jałówce kark. Potem przystąpią kapłani, synowie Lewiego, gdyż ich wybrał Pan, Bóg twój, aby mu służyli i aby błogosławili w imieniu Pana, i aby według ich orzeczenia rozstrzygano każdy spór i każdą sprawę o uszkodzenie, I umyją wszyscy starsi tego miasta, mieszkający najbliżej tego zabitego, swoje ręce nad jałówką, której złamano kark w potoku, I odezwą się tak: Nasze ręce nie wylały tej krwi i nasze oczy tego nie widziały. Panie, oczyść twój lud izraelski, który odkupiłeś, i nie dopuść, aby niewinna krew była pośród twojego ludu izraelskiego. I będą od tej krwi oczyszczeni (5 Mjż 21,1-8) Komentarz rabinistyczny mówi, że jeżeli starsi mieliby właściwy poziom świętości i pragnęli sprawiedliwości, sam Bóg powstrzymałby tego typu sytuację, aby nie wydarzyła się pod ich nadzorem. To, że Król Chwał mógł być niesprawiedliwie skazany pod nadzorem tak wspaniałego człowieka jak rabin Gamaliel pokazuje tylko jeszcze wyraźniej, że myśleli oni, iż mieli wiele racji i wciąż nie szukali sprawiedliwości tak jak powinni. Jeżeli udało ci się spędzić jakiś czas w Izraelu lub pomiędzy Żydami, będziesz wiedział, że nie istnieje tam coś takiego jak sekrety. Rabini mawiają: Sprawa jest trzymana w sekrecie dopóki tylko jeden o niej wie, jak wie dwóch, wie cały świat. Wątpliwe, by spisek zmierzający ku śmierci Jezusa nie był znany za granicą, zwłaszcza w miejscach uświęconych Jego mocą. Choć było wiele powodów, dla których ktoś, kto nie wierzył w Jezusa mógł się nie angażować, żaden z tych powodów nie był wystarczający, by zapomnieć o 40 THE MORNING STAR EDYCJA POLSKA

15 PROCES JEZUSA: O TYM JAK SPRAWIEDLIWOŒÆ ZAWIOD A sprawiedliwości. Niestety, pełne wyłuszczenie roli i odpowiedzialności starszych wymaga odrębnego artykułu. Warto zaznaczyć, że dla faryzeuszy zgoda na egzekucję Jezusa również była korzystna. W Talmudzie 12 rabini omawiają biblijne proroctwa dotyczące końca czasów, które wydają się stać w sprzeczności ze sobą, takie jak zniszczenie Damaszku (patrz Iz 17) i przyjście Pana (Iz 19) jak i rozbieżne sposoby przyjścia Mesjasza: na ośle (patrz Za 9,9) czy na obłokach (patrz Da 17,13). Rabini, pokolenie przed Jezusem, zdecydowali, że jeżeli Izrael będzie tego wart to Mesjasz przyjdzie na obłokach 13, a jeżeli nie, to na osiołku. Teraz wiemy z zapisu w Objawieniu, że oba te opisy są prawdziwe Jego pierwsze przyjście było w chwale na osiołku, zaś drugie na obłokach. W tamtych czasach jednak, gdy Jezus wjechał do Jerozolimy na osiołku, odważnie obwieścił im, przynajmniej w ich własnych umysłach, że nie są Go godni. Była to dla nich moralna obraza i najwygodniej byłoby, gdyby saduceusze rozwiązali za nich ten problem. Gdyby okazał się Mesjaszem, na pewno (według faryzeuszy) poradziłby sobie z saduceuszami, co Musimy się uczyć z pomyłek, które posłały Pana Chwał na krzyż i nigdy ich nie powtarzać. byłoby równie wygodne. Zawsze będziemy kuszeni, aby tego typu wygoda rządziła nami. Bardzo łatwo byłoby starszym i przywódcom użyć swej siły, by rozsądzić spory i wzywać ludzi, by zdawali sprawę się ze swego postępowania i użyć tego do własnych potrzeb lub preferowanych trendów teologicznych. Jednakże, jest to wypaczenie sprawiedliwości ponad miarę. Moc i autorytet starszych Kościoła, by sądzić Boże dzieci, nie zostały dane, by rozwiązywać swoje własne problemy i spory, dostosowując je do własnych potrzeb. Musimy się raczej uczyć z pomyłek, które posłały Pana Chwał na krzyż i nigdy ich nie powtarzać.r 12 Sanhedryn 98 A i B 13 To uczy nas także, że jeżeli Pismo wydaje się stać w sprzeczności ze sobą, nie oznacza, że prawda będzie wyglądać tak, albo tak jedno i drugie może mieć miejsce, by służyć Bożym celom. ORTODOKSYJNY RABIN YDOWSKI 41

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1 Ewangelia wg św. Jana Rozdział 1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

Bardziej szczegółowo

Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy (Rzymian 3:31)

Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy (Rzymian 3:31) Lekcja 5 na 4 listopada 2017 Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy (Rzymian 3:31) W dniu 31 października 1517 r. Marcin Luter zawiesił swoje dziewięćdziesiąt pięć

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r.

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Aktywni na start Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło

Bardziej szczegółowo

Kim jest Jezus? Jezus z Nazaretu mit czy rzeczywistość?

Kim jest Jezus? Jezus z Nazaretu mit czy rzeczywistość? Kim jest Jezus? Jezus z Nazaretu mit czy rzeczywistość? Kim jest Jezus? To nie jest pytanie tylko naukowe. To pytanie dotyczy każdego z nas. Musimy je zadawać nieustannie. Pytanie to organizuje nasze życie,

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego,

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Lekcja 6 na 11 lutego 2017 A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa (1 Tesaloniczan

Bardziej szczegółowo

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57 pójdziemy do kina pragnę sprawić Ci radość kupię kwiaty chcę być z Tobą ofiaruję prezent dobrze jest być razem przygotuję dobre jedzenie przyjaźń z Tobą jest dla mnie ważna Grupa 1 Przeczytaj poniższy

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ DRUGI Skrucha i przyjęcie przebaczenia Pana Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 18,

Bardziej szczegółowo

USPRAWIEDLIWIENIE WYŁĄCZNIE PRZEZ WIARĘ

USPRAWIEDLIWIENIE WYŁĄCZNIE PRZEZ WIARĘ USPRAWIEDLIWIENIE WYŁĄCZNIE PRZEZ WIARĘ Lekcja 4 na 22 lipca 2017 Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

1. Narodziny Chrystusa zapowiadały liczne proroctwa. Gdzie możemy je odnaleźć?

1. Narodziny Chrystusa zapowiadały liczne proroctwa. Gdzie możemy je odnaleźć? 1. Narodziny Chrystusa zapowiadały liczne proroctwa. Gdzie możemy je odnaleźć? a) w Starym Testamencie b) w Dziejach Apostolskich c) w Apokalipsie 2. Jak daleko znajduje się Betlejem, miejsce narodzin

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem Ewangelia św. Mateusza ETAP MIĘDZYSZKOLNY 15 kwietnia 2015 r.

II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem Ewangelia św. Mateusza ETAP MIĘDZYSZKOLNY 15 kwietnia 2015 r. Kod ucznia (numer na ławce) Zdobyte punkty:.../50 p. II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem Ewangelia św. Mateusza ETAP MIĘDZYSZKOLNY 15 kwietnia 2015 r. Test zawiera 8 zadań, dotyczących

Bardziej szczegółowo

D I E C Z I D N I Z E = 64:8= 7x7= 30 6= 10+10= 48+19= 56+6= 5x3= 15+26= = = D I E C Z I D N I Z E D I E C Z I D N I Z E

D I E C Z I D N I Z E = 64:8= 7x7= 30 6= 10+10= 48+19= 56+6= 5x3= 15+26= = = D I E C Z I D N I Z E D I E C Z I D N I Z E Rozwiąż szyfr i odczytaj hasło. Dziedziniec Pałacu Medyceuszów, Florencja, Włochy Dziedziniec Pałacu Książęcego, Urbino, Włochy Dziedziniec Pałacu Dożów, Wenecja, Włochy Grupa I Poprowadzili Jezusa przed

Bardziej szczegółowo

Witamy serdecznie. Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu

Witamy serdecznie. Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu Witamy serdecznie Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu Świecki Ruch Misyjny Epifania Świecki Ruch Misyjny "Epifania" jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10)

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Lekcja 5 na 4 lutego 2017 Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Możemy dowiedzieć się o chrzcie Duchem Świętym i jak wierzący

Bardziej szczegółowo

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ew. Jana 1,1 W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Ew. Jana 1,4 1 Jezus powiedział: Ja jestem światłością świata; kto idzie

Bardziej szczegółowo

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam 3 Spis treści Przedmowa.... 5 CZĘŚĆ PIERWSZA Otwórzcie drzwi wiary! 1. Drzwi wiary są otwarte...

Bardziej szczegółowo

Biuro Dyrektora Urzędu ds. Oskarżenia Publicznego. Jak podejmujemy decyzje dotyczące wszczęcia postępowania karnego

Biuro Dyrektora Urzędu ds. Oskarżenia Publicznego. Jak podejmujemy decyzje dotyczące wszczęcia postępowania karnego Jak podejmujemy decyzje dotyczące wszczęcia postępowania karnego 1 Informacje o książeczce Niniejsza książeczka wyjaśnia, w jaki sposób Urząd Dyrektora ds. Oskarżenia Publicznego (DPP) podejmuje decyzje

Bardziej szczegółowo

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać?

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Jan Paweł, 23.06.2016 11:06 Jedną z osób która nie ma najmniejszych co do tego wątpliwości, jest Chorwatka Miriam, która od 24 czerwca 1981 roku spotyka się z Matką

Bardziej szczegółowo

Pawłowe pozdrowienia

Pawłowe pozdrowienia Pawłowe pozdrowienia Efezjan 1:1-2 Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych zamieszkałych w Efezie, wiernych w Chrystusie Jezusie: Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec,

Bardziej szczegółowo

Przełożony świątyni odwiedza Jezusa

Przełożony świątyni odwiedza Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Przełożony świątyni odwiedza Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Przełożony świątyni odwiedza Jezusa

Biblia dla Dzieci przedstawia. Przełożony świątyni odwiedza Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Przełożony świątyni odwiedza Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

Ewangelia Jana 3:16-19

Ewangelia Jana 3:16-19 1. POTRZEBA ŁASKI "(16) Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby

Bardziej szczegółowo

1. Święto Zesłania Ducha Świętego

1. Święto Zesłania Ducha Świętego Główna myśl: Duch Święty jest Pocieszycielem. Fragment biblijny: Centrum Misji i Ewangelizacji / www.cme.org.pl 1. Święto Zesłania Ducha Świętego J 14,26 Jezus obiecuje uczniom Pocieszyciela Dz 4,1-23;

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek

Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek http://onlyjesus.co.uk Nie ma innego Pan moim światłem Emmanuel (Wysławiamy Cię) Tańcz dla Pana Pan zmartwychwstał Niewidomi widzą Jak łania W Twoim ogniu (Duchu

Bardziej szczegółowo

Lekcja 2 na 14 października 2017

Lekcja 2 na 14 października 2017 Lekcja 2 na 14 października 2017 Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa (Jan 1:17) Wielkie obietnice: lepsze życie w zamian za posłuszeństwo. Lepsze

Bardziej szczegółowo

Ewangelia wg św. Jana Rozdział VIII

Ewangelia wg św. Jana Rozdział VIII Ewangelia wg św. Jana Rozdział VIII Jezus zaś udał się na Górę Oliwną. 2 Wcześnie rano ponownie przyszedł do świątyni, a cały lud przychodził do Niego. On usiadłszy nauczał ich. 3 Uczeni w Piśmie i faryzeusze

Bardziej szczegółowo

To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat (Jan 16:33)

To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat (Jan 16:33) Lekcja 4 na 22 października 2016 Mojżesz napisał Księgę Joba i Genesis w czasie, gdy przebywał w Midianie. Tak więc Księga Joba jest jedną z pierwszych ksiąg Biblii. W odróżnieniu od innych ksiąg Starego

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21 Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka1989-07/04/2011 21:21 NOWENNA KU CZCI JEZUSA PRAWDZIWEGO KRÓLA Ta prosta nowenna jest szczególnym hojnym darem naszego Pana. W związku z tym Jezus da wyjątkowe tajemnice

Bardziej szczegółowo

II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem. Zadania do rozwiązania: wszystkie zadania dotyczą Ewangelii wg św.

II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem. Zadania do rozwiązania: wszystkie zadania dotyczą Ewangelii wg św. II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem Etap wewnątrzszkolny 2 grudnia 2014 r. Imię i nazwisko: klasa:. Zadania do rozwiązania: wszystkie zadania dotyczą Ewangelii wg św. Mateusza

Bardziej szczegółowo

Ankieta. Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży.

Ankieta. Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży. Ankieta Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży www.fundamentywiary.pl Pytania ankiety i instrukcje Informacje wstępne Wybierz datę przeprowadzenia ankiety w czasie typowego spotkania grupy młodzieżowej.

Bardziej szczegółowo

Podobny czy inny? Dziedziczyć można też majątek, ale jest coś, czego nie można odziedziczyć po rodzicach.

Podobny czy inny? Dziedziczyć można też majątek, ale jest coś, czego nie można odziedziczyć po rodzicach. Podobny czy inny? Agata Rysiewicz 1. Pogadanka o podobieństwie. - W czym jesteś podobny do rodziców? - Jak to się stało, że jesteś podobny do rodziców? Dziedziczysz cechy wyglądu, charakteru, intelektu.

Bardziej szczegółowo

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA Usprawiedliwienie wg KK 1992 : Usprawiedliwienie zostało nam wysłużone przez Mękę Chrystusa, który ofiarował się na krzyżu jako żywa, święta i miła Bogu ofiara i którego krew

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 6,1-14

Lectio Divina Rz 6,1-14 Lectio Divina Rz 6,1-14 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

JUDAIZM PODSTAWY WIARY

JUDAIZM PODSTAWY WIARY JUDAIZM PODSTAWY WIARY JØDEDOMMENS LÆRE Według żydów istnieje tylko jeden bóg. Wszyscy żydzi muszą przestrzegać Dziesięciu przykazań. Najważniejsze księgi w judaizmie to Tora i Talmud, w których spisane

Bardziej szczegółowo

ADORACJA EUCHARYSTYCZNA

ADORACJA EUCHARYSTYCZNA ADORACJA EUCHARYSTYCZNA Gdy w środowisku chrześcijańskim mówi się o adoracji, spontanicznie i słusznie myślimy o adoracji Najświętszego Sakramentu. Ona jest źródłem i uprzywilejowanym miejscem wszelkiej

Bardziej szczegółowo

Uczniostwo w czasach końca. Moduł 1, Temat 2: Boży plan dla twojego życia

Uczniostwo w czasach końca. Moduł 1, Temat 2: Boży plan dla twojego życia Uczniostwo w czasach końca Moduł 1, Temat 2: Boży plan dla twojego życia Michael Dörnbrack Wprowadzenie Na starość wiele osób patrzy wstecz na swoje życie i pyta z rozczarowaniem: To było to? Zadanie sobie

Bardziej szczegółowo

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Co to są prawa?....3 Co to jest dobro dziecka?....4 Co to jest ochrona przed dyskryminacją?....5 Co to jest ochrona?....6 Co to jest sąd?...7 Co to jest

Bardziej szczegółowo

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Prawda o Bogu w Trójcy Jedynym należy do największych tajemnic chrześcijaństwa, której nie da się zgłębić do końca. Można jedynie się do niej zbliżyć, czemu mają

Bardziej szczegółowo

Chrześcijanie są jak drzewa

Chrześcijanie są jak drzewa Chrześcijanie są jak drzewa Księga Rodzaju 2:18-24 Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie

Bardziej szczegółowo

Grupa1. Wypiszcie, jakie cechy posiadał Piotr. Grupa 2

Grupa1. Wypiszcie, jakie cechy posiadał Piotr. Grupa 2 Grupa1 Piotr zaś siedział zewnątrz na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła: «I ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem». Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł: «Nie wiem, co mówisz».

Bardziej szczegółowo

Na okładce i wewnątrz książki wykorzystano stacje Drogi Krzyżowej malowane na szkle autorstwa Ewy Skrzypiec (fot. Ewa Skrzypiec)

Na okładce i wewnątrz książki wykorzystano stacje Drogi Krzyżowej malowane na szkle autorstwa Ewy Skrzypiec (fot. Ewa Skrzypiec) Wydawnictwo WAM, 2014 Korekta Magdalena Sokołowska Katarzyna Stokłosa Projekt okładki Andrzej Sochacki Na okładce i wewnątrz książki wykorzystano stacje Drogi Krzyżowej malowane na szkle autorstwa Ewy

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ POSŁANY DO POGAN. Lekcja 1 na 1 lipca 2017

PAWEŁ POSŁANY DO POGAN. Lekcja 1 na 1 lipca 2017 PAWEŁ POSŁANY DO POGAN Lekcja 1 na 1 lipca 2017 A gdy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc: Tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi z (Dz Ap. 11:18) Paweł jest autorem listu do

Bardziej szczegółowo

DEKALOG gdzie szukać informacji? YouCat KKK

DEKALOG gdzie szukać informacji? YouCat KKK gdzie szukać informacji? YouCat 348 351 KKK 2052 2082 Jacek Salij Dekalog o. Adam Szustak, Konferencje o Dekalogu Valerio Bocci Dziesięć przykazań wyjaśniane dzieciom Wiesława Lewandowska Pan Bóg nie robi

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela Nowenna do św. Charbela Modlitwa do odmawiania każdego dnia O dobry, miłosierny i najukochańszy Boże, z głębi serca, z pokorą wobec Ciebie pragnę moją modlitwą wyrazić wdzięczność za wszystko co otrzymałem

Bardziej szczegółowo

22 wspaniałe wersety z Biblii i ulubione opowiadania biblijne

22 wspaniałe wersety z Biblii i ulubione opowiadania biblijne MÓJ KLUCZ DO BIBLII 22 wspaniałe wersety z Biblii i ulubione opowiadania biblijne Tytuł oryginału: My Key Verse Bible Copyright: Scandinavia Publishing House, Drejervej 15, DK-2400 Copenhagen, NV, Denmark.

Bardziej szczegółowo

Jezus Wspaniałym Nauczycielem

Jezus Wspaniałym Nauczycielem Jezus Wspaniałym Nauczycielem Biblia dla Dzieci przedstawia Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

Chodzić w Duchu Świętym

Chodzić w Duchu Świętym Chodzić w Duchu Świętym 17.02 23.02.2013 I. tydzień Wielkiego Postu Modlitwa małżeńska Wspólnota Ruchu Światło - Życie On Jest (www.onjest.pl) listopad 2012 Opracowanie: Monika Mosior/ Jerzy Prokopiuk

Bardziej szczegółowo

Jezus Wspaniałym Nauczycielem. Biblia dla Dzieci przedstawia

Jezus Wspaniałym Nauczycielem. Biblia dla Dzieci przedstawia Jezus Wspaniałym Nauczycielem Biblia dla Dzieci przedstawia Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 5,12-21

Lectio Divina Rz 5,12-21 Lectio Divina Rz 5,12-21 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA

OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW............................................... 5 SPECYFIKA EWANGELII PROKLAMOWANEJ W ROKU LITURGICZNYM C...................................... 7 OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA

Bardziej szczegółowo

W naszym kościele główna Msza Święta rozpoczęła się o godz , którą celebrował Ksiądz Proboszcz, Wiesław Kondratowicz.

W naszym kościele główna Msza Święta rozpoczęła się o godz , którą celebrował Ksiądz Proboszcz, Wiesław Kondratowicz. 23 czerwca przypadła uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało. Dla katolików to jedno z głównych świąt, dlatego tak licznie zgromadzili się parafianie, by brać udział we Mszy Świętej

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

Prorok Habakuk. Cel. Przybliżenie dzieciom postaci proroka Habakuka. Kolejne kroki

Prorok Habakuk. Cel. Przybliżenie dzieciom postaci proroka Habakuka. Kolejne kroki Cel Przybliżenie dzieciom postaci proroka Habakuka. Kolejne kroki Cieszymy się z obecności wszystkich i mamy nadzieję, że wszyscy wytrwamy w naszym modlitewnym czuwaniu. Przypominamy proroka Nahuma, którego

Bardziej szczegółowo

SP Klasa IV, Temat 53

SP Klasa IV, Temat 53 1 podróż: Jerozolima Antiochia 2 podróż: Jerozolima Filippi 3 podróż: Jerozolima Korynt 4 podróż: Jerozolima Rzym SP Klasa IV, Temat 53 Grupa I Pierwsza podróż św. Pawła: Jerozolima Antiochia. W czasie

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

Grzech psuje. Wszyscy odstąpili od Boga, wszyscy popełnili zło. Nie ma takiego, co dobrze czyni, nie ma ani jednego. (List do Rzymian 3, 12)

Grzech psuje. Wszyscy odstąpili od Boga, wszyscy popełnili zło. Nie ma takiego, co dobrze czyni, nie ma ani jednego. (List do Rzymian 3, 12) Spotkanie 2 Grzech psuje moją przyjaźń z Bogiem Wszyscy odstąpili od Boga, wszyscy popełnili zło. Nie ma takiego, co dobrze czyni, nie ma ani jednego. (List do Rzymian 3, 12) Dobra Nowina głosi, że Bóg

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 11,25-36

Lectio Divina Rz 11,25-36 1. Czytanie Lectio Divina Rz 11,25-36 Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu św. - weźmy do rąk Pismo św. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus powiedzieć

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY

KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY EWANGELIA WEDŁUG ŚW ŁUKASZA ( rozdział 6) CZY CZYTASZ ZE ZROZUMIENIEM? PYTANIA 1. KONKURS BIBLIJNY EWANGELIA WEDŁUG ŚW ŁUKASZA ( rozdział 6) CZY CZYTASZ ZE ZROZUMIENIEM? KLUCZ DO ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Bóg Pragnie Twojego Uzdrowienia

ROZDZIAŁ I. Bóg Pragnie Twojego Uzdrowienia p ROZDZIAŁ I Bóg Pragnie Twojego Uzdrowienia OBIETNICE UZDROWIENIA Bowiem Bóg tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Gdyż

Bardziej szczegółowo

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem 3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem Trzeba wierzyć w to, co się robi i robić to z entuzjazmem. Modlić się to udać się na pielgrzymkę do wewnętrznego sanktuarium, aby tam uwielbiać Boga

Bardziej szczegółowo

Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu

Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu www.epifania.pl Świecki Ruch Misyjny Epifania Świecki Ruch Misyjny "Epifania" jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych. Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz

Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych. Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz Klasa I Ja i Bóg na co dzień Redaktor: Michał Stępień Nauka o Jezusie Chrystusie Jezus Syn Boży

Bardziej szczegółowo

Pouczenie o przysługujących prawach

Pouczenie o przysługujących prawach Pouczenie o przysługujących prawach Ta ulotka zawiera ważne informacje dotyczące przysługujących Ci praw podczas pobytu na posterunku policji. Przez prawa rozumiemy ważne swobody i pomoc, z których zgodnie

Bardziej szczegółowo

Studium biblijne numer 12. Prawdziwa religia. Andreas Matuszak. InspiredBooks

Studium biblijne numer 12. Prawdziwa religia. Andreas Matuszak. InspiredBooks Studium biblijne numer 12. Prawdziwa religia Andreas Matuszak InspiredBooks październik 2013, dla niniejszego wydania Ver. 1.0 www.inspiredbooks.de Prawdziwa religia Andreas Matuszak InspiredBooks 4 Prawdziwa

Bardziej szczegółowo

WEZWANIE DO ŚWIĘTOŚCI

WEZWANIE DO ŚWIĘTOŚCI WEZWANIE DO ŚWIĘTOŚCI Modlitwa na Listopad 2015 1.- Wprowadzenie W obecnych czasach, słowo świętość wydaje się nie mieć żadnego znaczenia w chrześcijańskim świecie. Materializm sprawia, że ludzie "gonią

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Szewczyk (przewodniczący) SSN Rafał Malarski (sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Szewczyk (przewodniczący) SSN Rafał Malarski (sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński Sygn. akt III KK 349/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 listopada 2014 r. SSN Józef Szewczyk (przewodniczący) SSN Rafał Malarski (sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński

Bardziej szczegółowo

DAWID ZOSTAJE KRÓLEM

DAWID ZOSTAJE KRÓLEM DAWID ZOSTAJE KRÓLEM Po wydarzeniu z Goliatem sława Dawida była coraz większa. Nie podobało się to Saulowi i był bardzo zazdrosny o Dawida. Saul cały czas planował jak zrobić krzywdę Dawidowi, jednak Pan

Bardziej szczegółowo

żyjący Odkupiciel Odkupiciel stał się człowiekiem. godny naśladowania Odkupiciel ukrzyżowany Odkupiciel cierpiący Odkupiciel zwycięski Odkupiciel

żyjący Odkupiciel Odkupiciel stał się człowiekiem. godny naśladowania Odkupiciel ukrzyżowany Odkupiciel cierpiący Odkupiciel zwycięski Odkupiciel Lekcja 12 na 17 grudnia 2016 Pod koniec historii Joba Bóg przedstawia się jako Wielki Stworzyciel i cierpienia Joba kończą się. Niemniej jednak konflikt między Bogiem a szatanem, który spowodował ten

Bardziej szczegółowo

Temat: Sakrament chrztu świętego

Temat: Sakrament chrztu świętego Temat: Sakrament chrztu świętego UWAGA! Do spotkania należy przygotować obrzędy chrztu świętego (powinny być dostępne w zakrystii) oraz w miarę możliwości drugą część spotkania przeprowadzić w kościele

Bardziej szczegółowo

Komantarzbiblijny.pl. Komentarze. 1 list apostoła Piotra

Komantarzbiblijny.pl. Komentarze. 1 list apostoła Piotra Komantarzbiblijny.pl Komentarze 1 list apostoła Piotra Październik 2015 1 Spis treści 1 Pt. 3:21... 3 2 Komentarz Biblijny do 1 Pt. 3:21 "Odpowiednik tego teraz i was wybawia, mianowicie chrzest (nie usunięcie

Bardziej szczegółowo

7 Złotych Zasad Uczestnictwa

7 Złotych Zasad Uczestnictwa 7 Złotych Zasad Uczestnictwa Złota Zasada nr 1: Zrozumienie moich praw Powinno mi się przekazać informacje dotyczące przysługujących mi praw. Muszę zrozumieć, dlaczego ważne jest, aby mnie słuchano i poważnie

Bardziej szczegółowo

Poziom 3 Lekcja 8. WŁAŚCIWE UŻYWANIE BOŻEGO PRAWA Opracował Don Krow

Poziom 3 Lekcja 8. WŁAŚCIWE UŻYWANIE BOŻEGO PRAWA Opracował Don Krow Poziom 3 Lekcja 8 WŁAŚCIWE UŻYWANIE BOŻEGO PRAWA Opracował Don Krow Pewnego razu Joe i ja rozmawialiśmy nad jeziorem z Billem i Stevem. Powstało pytanie: W jaki sposób ktoś, kto nigdy wcześniej nie słyszał

Bardziej szczegółowo

(1) Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. (2) A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad

(1) Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. (2) A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad (1) Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. (2) A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. (3) I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość.

Bardziej szczegółowo

SP Klasa V, Temat 36

SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 Dobry opiekun pilnie poszukiwany!!! Dziecko pilnie poszukuje opiekuna. Kandydat powinien: Dobry opiekun pilnie poszukiwany!!!

Bardziej szczegółowo

Żeby zdobyć jakiś zawód, trzeba się go uczyć, czasem całe lata.

Żeby zdobyć jakiś zawód, trzeba się go uczyć, czasem całe lata. Wychowanie dzieci praktyczne (bo biblijne) wskazówki. 29. maja 2011 r. Żeby zdobyć jakiś zawód, trzeba się go uczyć, czasem całe lata. Tymczasem, żeby zostać rodzicem, nie trzeba żadnej szkoły. Większość

Bardziej szczegółowo

Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie. Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej

Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie. Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej Człowiek sumienia 19 Każdy dzień życia człowieka wypełniony jest dużymi i małymi wyborami. To one nadają ludzkiemu

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu,

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu, IMIENINY ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI- -Patrona dzieci i młodzieży (8 września) Opracowała: Teresa Mazik Początek roku szkolnego wiąże się z różnymi myślami: wracamy z jednej strony do minionych wakacji

Bardziej szczegółowo

PANIE, ZOSTAŃ Z NAMI...

PANIE, ZOSTAŃ Z NAMI... PANIE, ZOSTAŃ Z NAMI... "Zostań z nami, Panie, gdyż ma się ku wieczorowi" (por. Łk 24,29) Uczniowie po raz pierwszy wypowiedzieli te słowa w Emaus Zostań! żebyśmy mogli spotkać Cię na modlitwie uwielbienia

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Bóg daje Abrahamowi obietnicę

Biblia dla Dzieci przedstawia. Bóg daje Abrahamowi obietnicę Biblia dla Dzieci przedstawia Bóg daje Abrahamowi obietnicę Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Tammy S. Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children

Bardziej szczegółowo

Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów. i przyjęcia kandydatów do tej posługi.

Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów. i przyjęcia kandydatów do tej posługi. SŁUŻYĆ JEDNEMU PANU. Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów i przyjęcia kandydatów do tej posługi. Katowice, krypta katedry Chrystusa Króla, 18 czerwca 2016 r. "Swojemu słudze Bóg łaskę

Bardziej szczegółowo

SP Klasa V, Temat 55

SP Klasa V, Temat 55 Scenariusz scenki biblijnej do przygotowania przez uczniów. Na scenie pojawiają się uczniowie Jezusa, którzy znajdują się w łodzi. Nagle zrywa się silny wiatr, odczuwają strach Narrator: Jest wieczór.

Bardziej szczegółowo

Bóg ma plan dla Twojego życia, ponieważ zna Ciebie jak nikt inny. W jaki sposób poniższe teksty opisują to, jak dobrze Bóg Cię zna?

Bóg ma plan dla Twojego życia, ponieważ zna Ciebie jak nikt inny. W jaki sposób poniższe teksty opisują to, jak dobrze Bóg Cię zna? Uczniostwo w czasach końca BOŻY PLAN DLA TWOJEGO ŻYCIA Temat 1, Moduł 1 Michael Dörnbrack Wprowadzenie Na starość wiele osób patrzy wstecz na swoje życie i pyta z rozczarowaniem: To było to?. Zadanie sobie

Bardziej szczegółowo

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań.

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań II Czytanie 1 / 5 Z Homilii św. Jana Pawła II, papieża, wygłoszonej

Bardziej szczegółowo

Chrześcijanin a Przykazania Dekalogu

Chrześcijanin a Przykazania Dekalogu Chrześcijanin a Przykazania Dekalogu UWAŻANO JE ZA NAJWIĘKSZY KODEKS MORALNY ZNANY KIEDYKOLWIEK NA ZIEMI. NAZYWANO JE STRASZNĄ DZIESIĄTKĄ! PRZEZ WIEKI ZAWIESZANO JE NA ŚCIANACH CHRZEŚCIJAŃSKICH DOMÓW.

Bardziej szczegółowo