Sesja Kardiologiczna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sesja Kardiologiczna"

Transkrypt

1 Sesja Kardiologiczna Organizatorzy: Radosław Dębiec Michał Kasprzak We wszelkich sprawach związanych z prezentacją pracy w tej sesji prosimy o kontakt. 1.Arkadiusz Ammer WPŁYW CHIRURGICZNEJ REWASKULARYZACJI MIĘŚNIA SERCOWEGO U PACJENTÓW, ZE STWIERDZONYM PRZEDOPERACYJNYM MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW. PREOPERATIVE ATRIAL FIBRILLATION IN PATIENTS UNDERGOING CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING (CABG). 2. Tomasz Bendinger CZYNNIKI NIEKORZYSTNEGO ROKOWANIA PO ZABIEGACH PIERWOTNEJ ANGIOPLASTYKI (PPCI) PNIA LEWEJ TĘTNICY WIEŃCOWEJ (LM) W OSTREJ FAZIE ZAWAŁU MIEŚNIA SERCOWGO ANALIZA 20 PRZYPADKÓW FEMALE GENDER IS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF MORTALITY AFTER PRIMARY PRECUTANEUS CORONARY INTERVENTION (PPCI) OF LEFT MAIN STEM IN ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION (AMI). 3. Tomasz Bendinger EFEKT KRZYWEJ UCZENIA NA ŚMIERTELNOŚĆ OKOŁOZABIEGOWĄ ORAZ W OBSERWACJI ODLEGŁEJ PO ZABIEGACH PIERWOTNEJ ANGIOPLASTYKI (PPCI) PNIA LEWEJ TĘTNICY WIEŃCOWEJ (LM) W OSTRYM ZAWALE SERCA (AMI) ANALIZA W ROBICIU NA LATA. THE LEARNING CURVE EFFECT ON LONG TERM MORTALITY AFTER PRIMARY PRECUTANEUS CORONARY INTERVENTION (PPCI) OF LEFT MAIN CORONARY ARTERY (LM) IN ACUTE MYOCARDIAL INFRACTION (AMI). 4.Dominika Berent PEPTYD NATRIURETYCZNY TYPU B W PRZEWIDYWANIU MIGOTANIA PRZEDSIONKÓW U PACJENTÓW Z UMIARKOWANĄ DYSFUNKCJĄ SKURCZOWĄ LEWEJ KOMORY PODDANYCH OPERACJI POMOSTOWANIA NACZYŃ WIEŃCOWYCH B-TYPE NATRIURETIC PEPTIDE IN PREDICTION OF ATRIAL FIBRILLATION IN PATIENTS WITH NEAR NORMAL EJECTION FRACTION UNDERGOING ISOLATED CORONARY BYPASS SURGERY 5. Agata Bielecka ROZLEGŁY POWIKŁANY ZAWAŁ SERCA I CO DALEJ W CIĘŻKIEJ NIEWYDOLNOŚCI SERCA OPIS PRZYPADKU. EXTENSIVE, COMPLICATED MYOCARDIAL INFARCTION AND WHAT NEXT IN SEVERE CARDIAC INSUFFICIENCY CASE DESCRIPTION. 6. Agata Bielecka ZNACZENIE ROKOWNICZE SKRÓCONEJ DO 6 MIESIĘCY GLIKOKORTYKOSTERYDOTERAPII DLA POPRAWY ODLEGŁEGO PRZEŻYCIA PO PRZESZCZEPIE SERCA PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF SHORTENING OF GLYCOCORTICOSTEROID THERAPY PERIOD TO 6 MONTHS FOR IMPROVEMENT OF LONG-TERM SURVIVAL AFTER CARDIAC TRANSPLANT. 7. Radosław Dębiec, Tomasz Ciurus, Piotr Jakubowski OCENA PROFILU KLINICZNEGO I EPIDEMIOLOGICZNEGO PACJENTÓW Z PRZEDWCZESNĄ MANIFESTACJĄ CHOROBY WIEŃCOWEJ (EOCAD).

2 RISK FACTORS AND CLINICAL PROFILES OF PATIENTS WITH EARLY ONSET CORONARY ARTERY DISEASE. 8. Radosław Dębiec ANALIZA CZYNNIKÓW KLINICZNYCH I ANGIOGRAFICZNYCH ZWIĄZANYCH ZE ZJAWISKIEM PÓŹNEJ RESTENOZY W OBRĘBIE IMPLANTOWANEGO STENTU. PREVALENCE OF CLINICAL AND ANGIOGRAPHIC PREDICTORS OF RESTENOSIS IN MYOCARDIAL INFARCTION PATIENTS TREATED WITH PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION WITH STENT IMPLANTATION. 9. Agnieszka Dębska ROLA PRZECIWCIAŁ ANTYFOSFOLIPIDOWYCH W PATOGENEZIE OSTRYCH ZESPOŁÓW WIEŃCOWYCH U MŁODYCH CHORYCH THE ROLE OF ANTIPHOSPHOLIPID ANTIBODIES IN THE PATHOGENESIS OF ACUTE CORONARY SYNDROMES IN YOUNG PATIENTS. 10. Agnieszka Dębska CYNNIKI RYZYKA WIEŃCOWEGO I PRZEBIEG KLINICZNY OSTRYCH ZESPOŁÓW WIEŃCOWYCH U PACJENTÓW DO 35 R.Ż. CARDIAC RISK FACTORS AND CLINICAL COURSE OF ACUTE CORONARY SYNDROMES IN PATIENTS UP TO 35 YEARS OLD. 11. Maria Fortak WPŁYW BAJKALINY NA STRUKTURĘ BŁONY ERYTOCYTARNEJ U PACJENTÓW Z HIPERLIPIDEMIĄ INFLUENCE OF BAICALEIN ON THE STRUCTURE OF ERYTHROCYTES IN PATIENTS WITH HYPERLIPIDEMIA 12. Daria Galant, Katarzyna Bator, Dawid Parzybut, Maksym Własny, Damian Grzegorek INTERPRETACJE POMIAÓW CIŚNIENIA TĘTNICZEGO U DZIECI I MŁODZIEŻY- NAJNOWSZE ZALECENIA INTERPRETATIONS OF BLOOD PRESSURE MEASUREMENTS AT CHILDREN AND TEENAGERS - THE NEWEST RECOMMENDATIONS 13. Rafał Golczyński WSPÓŁCZSNE POGLĄDY NA ZASTOSOWANIE ZJAWISKA HARTOWANIA PRZEZ NIEDOKRWIENIE W PRAKTYCE KLINICZNEJ. ISCHEMIC PRECONDITIONING: CURRENT OPINIONS AND CLINICAL IMPLICATIONS. 14. Jarosław Goszczyński CZY U CHORYCH PO PRZEBYTYM ZAWALE SERCA PRZEZSKÓRNA ANGIOPLASTYKA TĘTNICY WIEŃCOWEJ WNIKAJĄCEJ W STREFĘ ZAWAŁU POPRAWIA FUNKCJĘ SKURCZOWĄ KOMORY LEWEJ? DOES PERCUTANEOUS TRANSLUMINAL CORONARY ANGIOPLASTRY OF THE INFARCT- RELATED ARTERY IMPROVE THE LEFT VENTRICLE SYSTOLIC FUNCTION IN PATIENTS PAST MYOCARDIAL INFARCTION?

3 15. Aleksandra Jasińska STOPIEŃ ROZWOJU KRĄŻENIA OBOCZNEGO A ROKOWANIE ODLEGŁE U PACJENTÓW PO PRZEBYTYM ZAWALE SERCA LECZONYM METODĄ PIERWOTNEJ ANGIOPLASTYKI WIEŃCOWEJ COLLATERAL CIRCULATION VERSUS DISTANT PROGNOSIS IN PCI-TREATED PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION 16. Michał Jegier, Aneta Smalc OCENA PRZYGOTOWANIA STOMATOLOGICZNEGO CHORYCH PRZED PLANOWYMI OPERACJAMI KARDIOCHIRURGICZNYMI EVALUATION OF DENTAL PREPARATION OF PATIENTS REFERRED FOR HEART OPERATIONS 17. Michał Kacprzak OSTRE ZESPOŁY WIEŃCOWE PRZEBIEGAJĄCE ZE ZGONEM CHARAKTERYSTYKA KLINICZNA I ANGIOGRAFICZNA CHORYCH. ACUTE CORONARY SYNDROMES RESULTING IN DEATH CLINICAL AND ANGIOGRAPHIC FEATURES OF THE PATIENTS. 18. Artur Klimczak OCENA WPŁYWU CZĘSTOŚCI PRACY STYMULATORA NA REDUKCJĘ SZYBKICH RYTMÓW U PACJENTÓW Z UTRWALONYM MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW. INFLUENCE OF PACEMAKER RATE ON THE REDUCTION OF FAST VENTRICULAR EPISODES IN PATIENTS WITH PERMANENT ATRIAL FIBRILLATION 19. Damian Kowalik, Joanna Zgorzelska WPŁYW PRZYJMOWANIA MELATONINY NA DOBOWY RYTM CIŚNIENIA TĘTNICZEGO U PACJENTÓW Z CHOROBĄ NIEDOKRWIENNĄ SERCA DONIESIENIE WSTĘPNE. INFLUENCE OF MELATONIN THERAPY ON CIRCADIAN RHYTHM OF BLOOD PRESSURE IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE PRELIMINARY REPORT 20. Radosław Kręcki POZIOM HEMOGLOBINY ORAZ LEUKOCYTOZA JAKO NAJISTOTNIEJSZE PROGNOSTYCZNIE CZYNNIKI U CHORYCH Z CHOROBĄ WIEŃCOWĄ WIELONACZYNIOWĄ. POZIOM HEMOGLOBINY ORAZ LEUKOCYTOZA JAKO NAJISTOTNIEJSZE PROGNOSTYCZNIE CZYNNIKI U CHORYCH Z CHOROBĄ WIEŃCOWĄ WIELONACZYNIOWĄ. 21. Radosław Kręcki WARTOŚĆ PROGNOSTYCZNA WSKAŹNIKÓW FUNKCJI SKURCZOWEJ LEWEJ KOMORY U CHORYCH Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA. PROGNOSTIC VALUE OF LEFT VENTRICULAR SYSTOLIC FUNCTION PARAMETERS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE.

4 22. Marta Lagner, Ewelina Byczek POTRZEBA DIAGNOSTYKI I TERAPII ZESPOŁU METABOLICZNEGO U OSÓB Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM I WSKAŹNIKIEM BMI POWYŻEJ NORMY. OPTIMAL MANAGEMENT OF HYPERTENSION AND ELEVATED BMI IN THE METABOLIC SYNDROME 23. Katarzyna Łuczak, Filip Zemrak SYMPTOMATOLOGIA ZAWAŁU SERCA W ZALEŻNOŚCI OD PŁCI, WIEKU I CZYNNIKÓW RYZYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ. SYMPTOMS OF ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION IN CORRELATION WITH SEX, AGE AND CORONARY RISK FACTORS. 24. Agnieszka Machlańska, Radosław Dębiec, Marta Lagner OCENA JAKOŚCI ŻYCIA PACJENTÓW PRZED I PO IMPLANTACJI UKŁADU STYMULUJĄCEGO SERCE NA STAŁE PRZY UŻYCIU ANKIETY SF-36. THE EVALUATION OF QUALITY OF LIFE IN PATIENTS BEFORE AND AFTER IMPLANTATION OF PACEMAKER USING SHORT FORM Krzysztof Michalak, Zbigniew Szafranie ZAWAŁ PRAWEJ KOMORY (RVMI) U CHORYCH Z OSTRYM ZAWAŁEM ŚCIANY DOLNEJ, LECZONYCH METODĄ PIERWOTNEJ ANGIOPLASTYKI WIEŃCOWEJ. OCENA KLINICZNA I ECHOKARDIOGRAFICZNA W OKRESIE WCZESNYM. RIGHT VENTRICULAR MYOCARDIAL INFARCTION (RVMI) IN PATIENTS WITH ACUTE INFERIOR MYOCARDIAL INFRACTION TREATED WITH PRIMARY CORONARY ANGIOPLASTY. CLINICAL AND ECHOCARDIOGRAPHIC EVALUATION IN EARLY PERIOD. 26. Michalak Krzysztof, Zbigniew Szafraniec KOMÓRKI MACIERZYSTE SZPIKU. BIOLOGIA KOMÓREK ORAZ POTENCJALNE MOŻLIWOŚCI ICH UŻYCIA W TERAPII CHORÓB SERCA. BONE MARROWS STEM CELLS (BMSCS). THE BIOLOGY OF CELLS AND ITS POTENTIAL IN HEART DISEASE TREATMENT. 27. Monika Różycka CZY HIPERURYKEMIA JEST CZYNNIKIEM RYZYKA CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA? IS HYPERURICEMIA A RISK FACTOR FOR ISCHEMIC HEART DISEASE? 28. Ewa Rusiecka FUNKCJA NEREK U CHORYCH Z ZASTOINOWĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA RENAL FUNCTION AMONG PATIENTS WITH CONGESTIVE HEART FAILURE

5 29. Ewa Rusiecka BADANIE EKSPRESJI PRZEDSIONKOWEGO PEPTYDU NATRIURETYCZNEGO (ANP) W KOMÓRKACH PROKSYMALNYCH CEWEK NERKOWYCH INVESTIGATION OF ATRIAL NATRIURETIC PEPTIDE (ANP) EXPRESSION IN PROXIMAL TUBULAR CELLS OF THE KIDNEY 30. Wojciech Szychta ZNACZENIE BNP W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM IMPORTANCE OF BNP IN HYPERTENSION 31. Adam Śmiałowski CZYNNIKI RYZYKA ZGONU WEWNATRZSZPITALNEGO W PRZEBIEGU KARDIOGENNEGO OBRZĘKU PŁUC-ANALIZA WIELOCZYNNIKOWA. CLINICAL PROGNOSTIC FACTORS FOR SHORT-TERM EVENTS IN PATIENTS WITH ACUTE CARDIOGENIC PULMONARY OEDEMA- MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS. 32. Barbara Uznańska, Emilia Dobrowolska OCENA CZYNNIKÓW RYZYKA CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA ORAZ RYZYKA ZGONU WEDŁUG SKALI SCORE ŚWIATOWY DZIEŃ SERCA 2003/2004 ASSESSMENT OF ISCHAEMIC HEART DISEASE RISK FACTORS AND RISK OF DEATH ACCORDING TO SCORE WORLD HEART DAY 2003/ Tomasz Wierzchowiski OCENA CZYNNOŚCI SKURCZOWEJ I ROZKURCZOWEJ PRAWEJ KOMORY PRZY UŻYCIU DOPPLERA TKANKOWEGO U PACJENTÓW Z PIERWSZYM ZAWAŁEM MIĘŚNIA SERCOWEGO ORAZ ZATKANĄ PRAWĄ TĘTNICĄ WIEŃCOWĄ. ASSESSMENT OF RIGHT VENTRICULAR SYSTOLIC AND DIASTOLIC FUNCTION BY DOPPLER TISSUE IMAGING IN PATIENTS WITH FIRST MYOCARDIAL INFARCTION AND OCCLUDED RIGHT CORONARY ARTERY. 34. Małgorzata Zając CZY PACJENCI Z GRUPY NON-DIPPERS SĄ WYSTARCZAJĄCO INTENSYWNIE LECZENI Z POWODU NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I HIPERLIPIDEMII? ARE NON-DIPPERS TREATED FOR HYPERTENSION AND HIPERLIPIDEMIA INTENSIV ENOUGH?

6 35.Małgorzata Zając BADANIE WPŁYWU KLASYCZNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA MIAŻDŻYCY NA ELASTYCZNOŚĆ DUŻYCH TĘTNIC ASSESSMENT OF INFLUENCE OF THE CLASSIC CARDIOVASCULAR RISK FACTORS ON ELASTICITY OF ARTERIAL VESSELS 36. Piotr Zelga, Joanna Sałata, Przemysław Wojdowski ZMIENNOŚĆ RYTMU SERCA W WARUNKACH STOPNIOWANEJ PRÓBY POCHYLNIOWEJ HEART RATE VARIABILITY DURING HEAD - UP TILTING TEST 37.Filip Zemrak, Katarzyna Łuczak ZABURZENIA GOSPODARKI WĘGLOWODANOWEJ U CHORYCH Z OSTRYM ZAWAŁEM SERCA LECZONYCH METODĄ PIERWOTNEJ ANGIOPLASTYKI WIEŃCOWEJ CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA I WPŁYW NA PRZEBIEG HOSPITALIZACJI. IMPAIRED GLUCOSE METABOLISM IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION TREATED WITH PRIMARY CORONARY INTERVENTION - THE INCIDENCE AND THE IMPACT ON THE IN-HOSPITAL OUTCOME. 38. Joanna Zgorzelska, Damian Kowalik WARTOŚĆ NIEINWAZYJNYCH PARAMETRÓW KLINICZNYCH W PRZEWIDYWANIU STOPNIA ROZLEGŁOŚCI ZMIAN W NACZYNIACH WIEŃCOWYCH VALUE OF NON-INVASIVE CLINICAL PARAMETERS IN EXPECTATION DIFFUSE CHANGES IN CORONARY ARTERIES 39. Paweł Życiński WSTĘPNA OCENA EFEKTÓW BIOSTYMULACJI NISKOENERGETYCZNYM LASEREM HELOWO- NEONOWYM U PACJENTÓW Z ZAAWANSOWANĄ CHOROBĄ WIEŃCOWĄ LOW POWER LASER-BIOSTYMULATION IN PATIENTS WITH ADVANCED MULTIVESSEL CORONARY DISEASE- SHORT TERM OBSERVATION 40. Paweł Życiński OCENA JAKOŚCI ŻYCIA PACJENTÓW Z ZAAWANSOWANĄ CHOROBA WIEŃCOWĄ PODDANYM ZABIEGOM BIOSTYMULACJI LASEROWEJ. OCENA JAKOŚCI ŻYCIA PACJENTÓW Z ZAAWANSOWANĄ CHOROBA WIEŃCOWĄ PODDANYM ZABIEGOM BIOSTYMULACJI LASEROWEJ.

7 SESJA PEDIATRYCZNA Osoby do kontaktu: Katarzyna Fortecka: ( ) Izabela Materek: ( ) 1.Nina Błasiak DLACZEGO WAŻNA JEST SYSTEMATYCZNA KONTROLA STANU ZDROWIA PACJENTÓW Z NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚCIĄ TYPU 1 OPIS PRZYPADKU THE IMPORTANCE OF SYSTEMATIC CONTROL OF HEALTH STATUS OF PATIENTS SUFFERING FROM NEUROFIBROMATOSIS TYPE 1 - CASE STUDY 2.Nina Błasiak WSTĘPNA DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH U DZIECI- DOŚWIADCZENIA JEDNEGO OŚRODKA THE INITIAL DIAGNOSIS OF ONCOLOGICAL DISEASES AMONG CHILDREN- THE ONE HEALTH CENTER EXPERIENCES 3.Sylwia Dębska OCENA WYBRANYCH CECH HISTOPATOLOGICZNYCH I KLINICZNYCH PILOMATRICOMA U DZIECI ANALYSIS OF HISTOPATHOLOGICAL AND CLINICAL FEATURES OF PILOMATRICOMA IN CHILDREN 4.Wojciech Fendler PŁATOWE ZAPALENIE PŁUC Z ROPNIAKIEM OPŁUCNEJ U 2-LETNIEGO CHŁOPCA. ZASTOSOWANIE DOOPŁUCNOWEGO PŁUKANIA STREPTOKINAZĄ - OPIS PRZYPADKU PLEUROPNEUMONIA WITH EMPYEMA IN A 2-YEAR-OLD BOY. THE USE OF INTRAPLEURAL STREPTOKINASE LAVAGE CASE REPORT 5.Katarzyna Fortecka, Izabela Materek, Karol Busz, Marcin Kura OCENA WYBRANYCH PARAMETRÓW STANU CZYNNOŚCIOWEGO NEUTROFILÓW KRWI OBWODOWEJ U DZIECI CHORYCH NA MŁODZIEŃCZE IDIOPATYCZNE ZAPALENIE STAWÓW ESTIMATION OF SELECTED PARAMETERS OF FUNCTIONAL STATE OF NEUTROPHILS OF PERIPHERAL BLOOD IN CHILDREN WITH JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS 6.Muralikrishna GOPALKRISHNAMOORTHY THE CORRELATION BETWEEN NON-VERBAL LEARNING DISABILITY (NVLD) AND DEPRESSION IN CHILDREN A DESCRIPTIVE OBSERVATIONAL STUDY

8 7.Muralikrishna GOPALKRISHNAMOORTHY THE CORRELATION BETWEEN NON-VERBAL LEARNING DISABILITY (NVLD) AND STRESS IN CHILDREN A DESCRIPTIVE OBSERVATIONAL STUDY 8.Hythum SALAH HASSAN CAUSES OF NEO NATAL JAUNDICE 9.Aleksandra Kozłowska, Magdalena Kaczała RÓŻNICE W CZĘSTOŚCI ALERGII IGE ZALEŻNEJ WŚRÓD DZIECI SZKOLNYCH ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO I WIEJSKIEGO CENTRALNEJ POLSKI W ODNIESIENIU DO BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH DIFFERENCES IN THE PREVALENCE OF ALLERGIC SENSITIZATION AMONG SCHOOL CHILDREN LIVING IN URBAN AND RURAL AREAS IN CENTRAL POLAND RELATE TO ENVIRONMENTAL FACTORS 10.Magdalena Krajewska ANALIZA PRZYCZYN I CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA STANÓW ZAGROŻENIA ŻYCIA UDZIECI LECZONYCH Z POWODU CHORÓB NOWOTWOROWYCH W KLINICE CHORÓB DZIECI KATEDRY PEDIATRII UM W ŁODZI THE CAUSES AND FREQUENCY OF LIFE THREATENING STATES AMONG ONCOLOGICALLY TREATED CHILDREN-ANALYSIS 11.Marcin Kura, Katarzyna Fortecka, Izabela Materek, Karol Busz OCENA WYBRANYCH PARAMETRÓW RÓWNOWAGI OKSYDACYJNO ANTYOKSYDACYJNEJ U DZIECI CHORYCH NA MŁODZIEŃCZE IDIOPATYCZNE ZAPALENIE STAWÓW ESTIMATION OF SELECTED PARAMETERS OF OXIDATIVE ANIOXIDATIVE EQUILIBRIUM IN CHILDREN WITH JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS 12.Chukwudi NWOBODO RESEARCH ON IMMUNIZATION AGAINST POLIOMYELITIS IN SUB-SAHAREAN AFRICA 13. Ejike Uzo ACHUMBA REFERRAL AND PREVIOUS CARE OF CHILDREN WITH MENINGITIS IN NIGERIA: IMPLICATIONS FOR THE PRESENTATION AND OUTCOME OF MENINGITIS IN DEVELOPING COUNTRIES 14.Agata Lejman OCENA PARAMETRÓW ROZWOJU SOMATYCZNEGO PO ZAKOŃCZENIU TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ U PACJENTÓW DZIECIĘCEJ PORADNI ONKOLOGICZNEJ ANALYSIS OF SOMATIC DEVELOPMENT AFTER ANTINEOPLASMATIC TREATMENT IN CHILDREN PATIENTS OF ONCOLOGICAL DISPENSARY

9 15.Agata Lejman, Marianna Włodarczyk ANALIZA PROFILU MIKROBIOLOGICZNEGO ZAKAŻEŃ NA ODDZIALE ONKOHEMATOLOGII KLINIKI CHORÓB DZIECI KATEDRY PEDIATRII UM W ŁODZI W LATACH ANALYSIS OF THE MICROBIOLOGICAL PROFILE OF INFECTIONS IN THE ONCOHAEMATOLOGIC WARD OF CHILDREN S HOSPITAL IN LODZ FROM 1997 TO Justyna Marciszewska ZESPÓŁ PRZETOCZENIOWY W PRZEBIEGU CIĄŻY BLIŹNIACZEJ-OPIS PRZYPADKU TWIN TO TWIN TRANSFUSION SYNDROME-CASE REPORT 17.Anna Miedzińska, Krzysztof Michalak ECHOKARDIOGRAFICZNE I MORFOLOGICZNE ZALEŻNOŚCI MIĘDZY ZASTAWKAMI AORTY I PNIA PŁUCNEGO W TETRALOGII FALLOTA ECHOCARDIOGRAPHIC AND MORPHOLOGICAL CORRELATIONS BETWEEN AORTICA NAD PULMONARY VALVES IN TETRALOGY OF FALLOT 18.Katarzyna Siniewicz, Anna Tomaszewska PLAMICA SCHONLEINA-HENOCHA U DZIECI. ANALIZA MATERIAŁU KLINICZNEGO SCHONLEIN-HENOCH PURPURA IN CHILDREN. ANALYSIS OF CLINICAL RESEARCH RESULTS 19.Marta Zauder OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA U CHLOPCA Z ZESPOŁEM STRUGE A-WEBERA-OPIS PRZYPADKU ACUTE LIMPHOBLASTIC LEUKEMIA IN BOY WITH STURGE- WEBER SYNDROME CASE STUDY 20.Anna Zawadzka CZYNNIKI RYZYKA ROZWOJU SIDS RISK FACTORS OF SIDS DEVELOPMENT 21.Ewa Zbęk MATKA KANGURZYCA PROGRAM DLA WSZYSTKICH? KANGAROO MOTHER CARE PROGRAM FOR EVERYBODY? 22.Ewa Zbęk, Daniela-Anna Gjurova, Anna Zawadzka OCENA BEZPIECZEŃSTWA IMMUNOTERAPII SWOISTEJ SAFETY EVALUATION OF SPECIFIC IMMUNOTHERAPY

10 Sesja Nauk Podstawowych Organizatorzy: Filip Zemrak Marysia Fortak We wszelkich sprawach związanych z prezentacją pracy w tej sesji prosimy o kontakt. 1. Beata Ambrozik EKSPRESJA CD200 NA SUBTYPACH KOMÓREK DENDRYTYCZNYCH KRWI OBOWODOWEJ CD200 EXPRESSION ON PERIPHERAL BLOOD DENDRITIC CELL SUBTYPES 2. Maja Cegielska (brak tematu pracy i streszczenia) 3. Ewa Chlebowska WPŁYW PEPTYDU HISTYDYNO-IZOLEUCYNOWEGO (PHI) NA SYNTEZĘ camp W KOMÓRKACH GLEJOWYCH SZCZURA EFFECT OF PEPTIDE HISTIDINE-IZOLEUCINE (PHI) ON camp PRODUCTION IN RAT GLIA CELL CULTURES. 4. Marek Dąbrowa OCENA DOSTĘPNOŚCI FARMACEUTYCZNEJ TRIMETOPRIMU ZE STAŁEJ DOUSTNRJ POSTACI LEKU Z UDZIAŁEM FORMULACYJNYM SOLUBILIZATORA MICELARNEGO TRIMETHOPRIM PHARMACEUTICAL AVAILABILITY EVALUATION ON THE BASIS OF SOLID ORAL DOSAGE FORM WITH THE FORMULATING CONTRIBUTION OF MICELLAR SOLUBILIZATOR. 5. Bogusława Dzikowska CZY GROZI NAM WODNOPOCHODNA EPIDEMIA KRYPTOSPORYDIOZY? IS EPIDEMIC OF WATER-BORNE CRYPTOSPORIDIOSIS THREATENING TO US? 6. Dominika Florkowska NANOBIOTECHNOLOGIA W MEDYCYNIE, CZYLI BLIŻEJ, DOKŁADNIEJ, SKUTECZNIEJ NANOBIOTECHNOLOGY IN MEDICINE - CLOSELY, PRECISELY, EFFECTIVELY 7. Piotr Gaca TECHNIKI BIOLOGII MOLEKULARNEJ W DIAGNOSTYCE ZAKAŻEŃ GRZYBICZYCH MOLECULAR BIOLOGY TECHNIQUES IN DIAGNOSTICS OF FUNGAL INFECTIONS 8. Joanna Gawłowska, Marzena Mokwińska, Dominik Walczak, Marek Mokwiński BUDOWA I PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE URZĄDZENIA DO MIEJSCOWEGO OGRZEWANIA I OZIĘBIANIA CIAŁA. THE CONSTRUCTION AND THE EXAMPLE OF USE OF DEVICE LOCALLY CHILLING OR WARMING THE BODY

11 9. Joanna Gawłowska, Marzena Mokwińska, Dominik Walczak, Marek Mokwiński WYKORZYSTANIE ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ ZIMNA I CIEPŁA DO ZMIANY LUB UTRZYMANIA HOMEOSTAZY TERMICZNEJ ORGANIZMU. THE USE OF EXTERNAL SOURCES OF COLD AND HEAT TO CHANGE OR KEEP THE THERMAL HOMEOSTASIS OF THE BODY. 10. Piotr Gębski ŁAMANIE KODU ŻYCIA CRACKING THE CODE OF LIFE 11. Radosław Głąbicki POLIMORFIZM GENETYCZNY ATAKSJI MÓŻDŻKOWO-RDZENIOWYCH THE GENETIC POLYMORPHISM OF SPINOCEREBELLAR ATAXIAS 12. Jakub Jakubiak TOKSO... PUPILE, CZYLI TOKSOKAROZA I TOKSOPLAZMOZA TOXO PETS OR TOXOCAROSIS AND TOXOPLASMOSIS IN HOUSES 13. Szymon Janczar IZOLACJA I SORTOWANIE KOMÓREK MACIERZYSTYCH SZPIKU KOSTNEGO MYSZY ISOLATION AND SORTING OF THE MURINE BONE MARROW STEM CELLS 14. Ali Jawaid ACIDOSIS-INDUCED RELAXATION OF HUMAN INTERNAL MAMMARY ARTERY IS DUE TO ACTIVATION OF ATP-SENSITIVE POTASSIUM CHANNELS 15.Krzysztof B. Kmieć SKŁAD KOMÓRKOWY RDZENIA NADNERCZY DOJRZAŁEJ PŁCIOWO ŚWINKI MORSKIEJ CELLULAR COMPOSITION OF ADRENAL MEDULLA OF SEXUALY MATURE GUINEA PIG 16. Paweł Lewek OCENA ZMIENNOŚCI WYDYCHANIA NADTLENKU WODORU PO INHALACJI KARNOZYNĄ U MŁODYCH NIEPALĄCYCH OCHOTNIKÓW. ESTIMATION OF CHANGES IN HYDROGEN PEROXIDE EXHALATION AFTER CARNOSINE INHALATION IN YOUNG NON-SMOKING SUBJECTS 17. Marta Piotrowska LEK PRZECIWARYTMICZNY NOWYM LEKIEM PRZECIWGRZYBICZYM? AN ANTIARRHYTHMIC AS A NEW ANTIFUNGAL? 18. Michał Polguj MORFOMETRIA KRĘGÓW I KOŚCI UDOWYCH CZŁOWIEKA - PORÓWNANIE ŚREDNIOWEICZNEJ I WSPÓŁCZESNEJ POPULACJI Z TERENÓW POLSKI. MORPHOMETRY OF THE HUMAN VERTEBRAE AND FEMORAL BONE COMPARISON OF POLISH MEDIAEVAL AND MODERN POPULATION.

12 19. Stelian-Vasile Sarlea THE ROLE OF AQUAPORINS IN PHYSIOLOGY AND PATHOLOGY 20. Milena Sokołowska, Anna M. Lewandowicz ANALIZA POLIMORFIZMÓW SEKWENCJI (T) N I (CA) N W REGIONIE PROMOTOROWYM GENU CYTOZOLOWEJ FOSFOLIPAZY A 2 (cpla 2 ). ANALYSIS OF CYTOSOLIC PHOSPHOLIPASE A 2 (cpla 2 ) PROMOTER (T) N AND (CA) N REPEATS POLYMORPHISMS. 21.Milena Sokołowska ZWIĄZEK WYSTĘPOWANIA POLIMORFIZMÓW GENÓW CTLA-4 I PD-1 Z PODATNOŚCIĄ NA ZAPALENIE MAŁYCH NACZYŃ ZWIĄZANYCH Z ANCA. ASSOCIATION OF THE CTLA-4 AND PD-1 GENES POLYMORPHISMS WITH THE SUSCEPTIBILITY TO ANCA-ASSOCIATED VASCULITIS. 22. Ewa Szerszenowicz ZAPACHOWI MORDERCY BAKTERII OLFACTORY MURDERERS OF BACTERIA 23. Anna Szwedek, Agnieszka Burzawa GRZYBY SAPROBIONTYCZNE- POTENCJALNIE CHOROBOTWÓRCZE DLA CZŁOWIEKA- WYIZOLOWANE Z GLEBY SAPROBIONTIC FUNGI -POTENTIALLY PATHOGENIC FOR HUMAN-ISOLATED FROM SOIL 24. Wojtowicz (nie ma ani imienia, ani pracy!!!) 25. Hanna Wosik ANALIZA ROLI INDUKOWALNEJ FORMY BIAŁKA SZOKU CIEPLNEGO 70 W PROCESIE PREZENTACJI AUTOANTYGENÓW MIELINOWYCH ANALYSIS OF THE ROLE OF INDUCIBLE FORM OF HEAT SHOCK PROTEIN 70 IN MYELIN AUTOANTIGEN PRESENTATION 26. Maciej Zamysłowski UDZIAŁ I ROLA LEKÓW OTC W PROCESIE SAMOLECZENIA PACJENTA THE PART AND THE ROLE OF OTC MEDICINES IN SELF-TREATMENT OF PATIENT SESJA INTERNISTYCZNA Organizacją sesji internistycznej zajmuje się Piotr Kucharski Tomasz Adamusiak STOSOWANIE SALMETEROLU W ASTMIE BADANIE RETROSPEKTYWNE. SALMETEROL USAGE IN ASTHMA A RETROSPECTIVE STUDY.

13 2. Magdalena Bogdańska UDZIAŁ METALOPROTEINAZ MACIERZY ORAZ ICH INHIBITORÓW W PATOGENEZIE WYBRANYCH CHORÓB PĘCHERZOWYCH SKÓRY. THE ROLE OF MATRIX METALLOPROTEINASES AND THEIR INHIBITORS IN THE PATHOGENESIS OF SOME BULLOUS SKIN DISEASE. 3. Agnieszka Butwicka ZABURZENIA WYSTAPUJĄCE POD POSTACIĄ SOMATYCZNĄ U KOBIET I MĘŻCZYZN W PRZEBIEGU EPIZODU DEPRESYJNEGO SOMATOFORM DISORDERS IN MEN AND WOMEN IN THE COURSE OF DEPRESSIVE EPISODE. 4. Karolina Całka WPŁYW WYBRANYCH POLIMORFIZMÓW GENU MDR NA SKUTECZNOŚĆ TERAPII W SZPICZAKACH IMPACT OF THE MDR1 GENE POLYMORPHISMs ON EFFECTIVNESS OF CHEMOTHETRAPY IN MULTIPLE MYELOMA (MM) 5. Cecylia Chojnacka CZY OKULSTA MIERZĄC CIŚNIENIE ŚRODGAŁKOWE MOŻE WYKRYĆ CHOROBĘ PSYCHICZNĄ? IS OPHTALMOLOGIST ABLE TO DETECT A MENTAL DISEASE WHILE MEASURING THE INTRAOCULAR PRESSURE? 6. Monika Ciechańska ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY EKSPRESJĄ BIAŁKA ZAP-70 A ZNANYMI PARAMETRAMI PROGNOSTYCZNYMI U CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFATYCZNĄ THE CORRELATION BETWEEN THE EXPRESION OF THE PROTEIN ZAP-70 AND OTHER KNOWN PROGNOSTIC FACTORS IN CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA(CLL). 7. Anna Filipek JAKOŚĆ ŻYCIA U PACJENTÓW ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM A ICH NIESPRAWNOŚĆ FIZYCZNA I AKTUALNY STAN PSYCHICZNY THE QUALITY OF LIFE OF THE PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS VERSUS THEIR PHYSICAL DISABILITY AND MENTAL CONDITION 8. Anna Gruszczak, Katarzyna Wójtowicz, Iwona Syroka OBRAZ KLINICZNY PRZEPUKLINY ROZWORU PRZEŁYKOWEGO PRZEPONY CLINICAL PICTURE OF ESOPHAGICAL HIATUS HERNIA 9. Marcin Jałosiński, Roksana Dorantowicz OCENA WYTWARZANIA WYBRANYCH CHEMOKIN PRZEZ KOMÓRKI JEDNOJĄDROWE KRWI CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE CHEMOKINES PRODUCTION BY MONONUCLEAR CELLS FROM BLOOD OF MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS

14 10. Iwo Janusz ZMIANY SKÓRNE O TYPIE SAMOUSZKODZEŃ W WYBRANYCH JEDNOSTKACH CHOROBOWYCH SELF-INFLICTED SKIN LESSIONS IN SELECTED DISEASES 11. Anna Joniec, Anna Majda OCENA SPONTANICZNEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ U CHORYCH PRZEWLEKLE HEMODIALIZOWANYCH EVALUATION OF SPONTANEOUS PHYSICAL ACTIVITY IN CHRONIC HEMODIALYSIS PATIENTS 12. Agnieszka Karp Majewska HOMOCYSTEINEMIA, A ZMIANY NIEDOKRWIENNE W MÓZGOWIU HOMOCYSTEINE, AND THE EXTENT OF ISCHEMICUS STROKE 13. Agnieszka Karp Majewska CZY HOMOCYSTEINA JEST PROBLEMEM XXI WIEKU? IS HOMOCYSTEINE A PROBLEM OF 21ST CENTURY? 14. M. Kołodziejska, J. Michalska, K. Kopeć ZASTOSOWANIE TOKSYNY BOTULINOWEJ W LECZENIU ACHALAZJI THE USE OF BOTULINUM TOXIN FOR THE TREATMENT OF ACHALASIA 15. Aleksandra Kozłowska, Magdalena Kaczała RÓŻNICE W CZĘSTOŚCI ALERGII IGE ZALEŻNEJ WŚRÓD DZIECI SZKOLNYCH ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO I WIEJSKIEGO CENTRALNEJ POLSKI W ODNIESIENIU DO BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH. DIFFERENCES IN THE PREVALENCE OF ALLERGIC SENSITIZATION AMONG SCHOOL CHILDREN LIVING IN URBAN AND RURAL AREAS IN CENTRAL POLAND RELATE TO ENVIRONMENTAL FACTORS. 16. Karolina Kujawska WPŁYW UKŁADU NERWOWEGO ORAZ ROLA NEUROPEPTYDÓW W ETIOPATOGENEZIE ŁYSIENIA PLACKOWATEGO INFLUENCE OF THE NERVOUS SYSTEM AND THE ROLE OF NEUROPEPTIDES IN ETIOPAHOGENESIS OF ALOPECIA AREATA 17. Anna Lewandowicz EKSPRESJA RECEPTORÓW LEUKOTRIENOWYCH W NACIEKU ZAPALNYM POLIPÓW PACJENTÓW Z ASTMĄ ASPIRYNOWĄ LEUKOTRIENE-RECEPTOR EXPRESSION ON INFLAMATORY CELLS OF NASAL POLYPS IN ASPIRIN-SENSITIVNESS 18. Anna Misiak, Ewa Szerszenowicz KOLONOSKOPIA JAKO METODA POSZUKIWANIA NIEOBJAWOWYCH RAKÓW JELITA GRUBEGO (RJG) COLONOSCOPY AS A METHOD OF COLON CANCER (CC) SCREENING 19. Karolina Pawłowska, Zofia Michalewska NADWRAŻLIWOŚĆ NA ANTYBIOTYKI PROFIL KLINICZNY PACJENTÓW

15 THE CLINICAL PROFILE OF PATIENTS HYPERSENSITIVE TO ANTIBIOTICS 20. Weronika Płóciennik MIGRENA I INNE IDIOPATYCZNE BÓLE GŁOWY A ALERGIA W POSZUKIWANIU ZWIĄZKU MIGRAINE AND OTHER IDIOPATIC HEADACHES AND ALLERGY IN SEARCH OF RELATIONS 21. Olga Poprawska NAWRACAJĄCE ZABURZENIA DEPRESYJNE I ZABURZENIA DEPRESYJNE W PRZEBIEGU CHOROBY AFEKTYWNEJ DWUBIEGUNOWEJ U PACJENTÓW UZALEŻNIONYCH OD BENZODWUAZEPIN I/LUB Z ROZPOZNANYMI ZABURZENIAMI OSOBOWOŚCI. RECURRENT DEPRESSIVE DISORDERS AND DEPRESSIVE DISORDERS IN COURSE OF BIPOLAR ILLNESS IN PATIENTS WITH BENZOAZEPINE DEPENDENCE OR PERSONALITY DISORDERS. 22. Marta Pyzik, Łukasz Jasek CHARAKTERYSTYKA OBRAZU MRI U CHORYCH WE WCZESNEJ FAZIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO. PATTERN OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN EARLY PHASE OF MULTIPLE SCLEROSIS 23. Rogalska Karolina, Nowak Agnieszka, Piątek Barbara BRONCHOSKOPOWE METODY LECZENIA RAKA PŁUCA BRONCHOSCOPIC METHODS OF TREATING LUNG CANCER 24. Katarzyna Sokalska NIE-EMBRIONALNE KOMÓRKI MACIERZYSTE JAKO ŚRODEK TERAPEUTYCZNY W AUTOIMMUNOLOGICZNYCH PROCESACH DEMIELINIZACYJNYCH NON-EMBRIONIC STEM CELLS IN THERAPY OF NEUROLOGICAL DISORDERS 25. Anna Szymanek GŁUCHOTA I NIEDOSŁUCH U OSÓB HOSPITALIZOWANYCH Z POWODU ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH. DEAFNESS AND HEARING IMPAIRMENT IN PATIENTS HOSPITALISED FOR PSYCHIATRIC DISORDERS. 26. Marzena Teda KORELACJE MIGRENOWYCH BÓLÓW GŁOWY Z JASKRĄ ORAZ OCENA JASKROPODOBNYCH ZMIAN W POLU WIDZENIA W MIGRENIE CORRELATION BETWEEN HEADACHES AND GLAUCOMA AND EVALUATION OF GLAUCOMA- LIKE VISUAL FIELD CHANGES IN MIGRAINE 27. Małgorzata Urban ŚMIERTELNOŚĆ I PRZYCZYNY ZGONÓW W PRZEBIEGU JADŁOWSTRĘTU PSYCHICZNEGO. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA I OPIS PRZYPADKU MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN ANOREXIA NERVOSA. LITERATURE SURVEY AND CASE DESCRIPTION

16 28. Małgorzata Urban ZMIANY DERMATOLOGICZNE U OSÓB LECZONYCH NEUROLEPTYKAMI KLASYCZNYMI I LEKAMI PRZECIWPSYCHOTYCZNYMI II GENERACJI DERMATOLOGICAL DISORDERS IN PSYCHIATRIC PATIENTS TREATED WITH TYPICAL AND ATYPICAL NEUROLEPTICS 29. Katarzyna Wojtowicz, Anna Gruszczak, Iwona Sroka WPŁYW CHOROBY NA SAMOPOCZUCIE PSYCHICZNE PACJETÓW THE INFUENCE OF DISEASE FOR PSYCHIC FRAME OF MAIND OF PATIENTS SESJA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA W przypadku jakichkolwiek wątpliwości merytorycznych lub dotyczących zakwalifikowania pracy do sesji ginekologiczno-położniczej proszę o kontakt z Magdą Laszczyk tel.: , mail: 1. Maja Cegielska ROLA CHIRURGII W ENDOMETRIOZIE. (streszczenie nie zostało dostarczone w poniedziałek) 2. Katarzyna Głowacka KOMFORT STOSOWANIA DOUSTNYCH TABLETEK ANTYKONCEPCYJNYCH W OPINII ANKIETOWANYCH COMFORT OF USING ORAL CONTRACEPTION PILLS DUE TO WOMEN RESEARCH 3. Marcin Kamieński ROLA BADAŃ IMMUNOHISTOCHEMICZNYCH W DIAGNOSTYCE PATOMORFOLOGICZNEJ GUZÓW LIŚCIASTYCH SUTKA THE ROLE OF IMMUNOHISTOCHEMICAL EXAMINATION IN PATHOLOGICAL DIAGNOSTICS OF MAMMARY PHYLLODES TUMORS 4. Agnieszka Kubiak RETROSPEKTYWNA OCENA CZYNNIKÓW RYZYKA POŁOŻNICZEGO W ZŁAMANIACH OBOJCZYKÓW I PORAŻENIACH SPLOTU RAMIENNEGO U NOWORODKÓW. RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE OBSTETRICAL RISK FACTORS ASSOCIATED WITH CLAVICULAR FRACTURE AND BRACHIAL PLEXUS INJURY IN THE NEWBORN. 5. Magdalena Laszczyk BADANIA RETROSPEKTYWNE OCENIAJĄCE WPŁYW STOSOWANEGO LECZENIA PRZECIWPADACZKOWEGO U KOBIET CIĘŻARNYCH NA STAN URODZENIOWY NOWORODKA RETROSPECTIVE ANALYSIS EVALUATING THE EFFECT OF ANTI-EPILEPTIC THERAPY IN THE PREGNANT WOMEN ON THE CONDITION OF THE NEWBORN IMMEDIATELY AFTER BIRTH 6. Nela Pawłowska WPŁYW MASY CIAŁA KOBIET W CIĄŻY NA PRZEBIEG PORODU I STAN URODZENIOWY NOWORODKÓW THE INFLUENCE BODY WEIGHT OF PREGNANT WOMEN ON THE DELIVERY AND THE

17 BIRTH STATE OF NEWBORN 7. Aleksandra Roczek WADY UKŁADU RUCHU W BADANIU USG PŁODU W OŚRODKU REFERENCYJNYM (ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OCENY KARDIOLOGICZNEJ I Z WYŁĄCZENIEM ROZSZCZEPU KRĘGOSŁUPA) FETAL ULTRASONOGRAPHIC EXAMINATION OF THE MOTORIC SYSTEM ANOMALIES IN THE REFFERENTIAL CENTER (WITH SPECIAL REGARD TO CARDIOLOGIC EVALUATION AND EXCLUSION OF SPINA BIFIDA) 8. A Roczek*, JC Huhta**, J Hernandez-Robles** ECHOKARDIOGRAFICZNA OCENA ROKOWANIA I STANU U PŁODÓW Z NIEWYDOLNOŚCIĄ KRĄŻENIA ZA POMOCĄ CARDIOVASCULAR PROFILE SCORE. ECHOCARDIOGRAPHIC EVALUATION OF FETAL CARDIOVASCULAR CONDITION BY MEANS OF CARDIOVASCULAR PROFILE SCORE. 9. Ewa Szerszenowicz, Magdalena Staniszewska OCENA NADTLENKU WODORU W POWIETRZU WYDYCHANYM U PACJENTEK CHORYCH NA RAKA SUTKA EVALUATION OF HYDROGEN IN THE AIR EXPIRED BY FEMALE PATIENTS SUFFERING FROM BREAST CARCINOMA 10. Adam Szyszkowski ANALIZA WZAJEMNYCH KORELACJI ZEWNTRZNYCH I WEWĘTRZNYCH WYMIARÓW MIEDNICY ORAZ MASY CIAŁA I WZROSTU U CIĘŻARNYCH THE ANALYSIS OF MUTUAL CORRELATIONS BETWEEN EXTERNAL AND INTERNAL PELVIC DIMENSIONS, A BODY WEIGHT AND A HEIGHT AMONG PREGNANT WOMEN 11. Arkadiusz Świerczewski ANALIZA BIOCENOZY KANAŁU SZYJKI MACICY U CIĘŻARNYCH THE BIOCENOSIS ANALYSIS OF THE UTERINE CERVIX AMONG PREGNANT WOMEN 12. Maja Tylińska ANALIZA PRZEBIEGU CIĄŻY ORAZ OCENA STANU POPORODOWEGO NOWORODKÓW POCHODZĄCYCH OD KOBIET W WIEKU PONIŻEJ 18 I POWYŻEJ 40 ROKU ŻYCIA ANALYSIS OF PREGNANCY AND ASSESSMENT AFTER-DELIVERY CONDITION OF NEONATES BORN BY WOMEN UNDER 18 VERSUS WOMEN OVER 40 YERS OLD 13. AGATA WYRĘBSKA, ARKADIUSZ ŚWIERCZEWSKI BADANIA PRENATALNE - WIEDZA, POSTAWY I OPINIE KOBIET PODDANYCH AMNIOPUNKCJI PRENATAL DIAGNOSIS - KNOWLEDGE, ATTITUDES AND OPINIONS OF WOMEN WHO UNDERWENT GENETIC AMNIOCENTESIS 14. Beata Zakrzewska WPŁYW PRZEDCIĄŻOWEJ MASY CIAŁA ORAZ PRZYROSTU MASY CIALA W CIĄŻY NA PRZEBIEG CIĄŻY THE INFLUENCE OF PREGESTATIONAL WEIGHT AND WEIGHT GAIN DURING PREGNANCY ON THE COURSE OF PREGNANCY

18 Sesja Medycyny Ratunkowej, Anestezjologii z Intensywną Terapią Organizatorzy: Tomasz Sikorski Michał Winter We wszelkich sprawach związanych z prezentacją w tej sesji prosimy o kontakt. 1. Katarzyna Dietrich-Polanowska, Aleksandra Personowska, Anna Kuziemska, ZESPÓŁ DZIECKA MALTRETOWANEGO CHILD MALTREATMENT 2. Przemysław Drozdek PROGRAMY SZKOLENIA Z RESUSCYTACJI I PIERWSZEJ POMOCY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY- ZAKRES NAUCZANYCH PROCEDUR I METODY SZKOLENIA W ODNIESIENIU DO RÓŻNYCH GRUP WIEKOWYCH PROGRAMS OF TEACHING FIRST AID AND RESUSCITATION FOR CHILD AND YOUNG PEOLPLE THE PROCEDURES AND METHODS OF TEACHING IN DIFFERENT AGE LEWEL 3. Anna Durka ZASTOSOWANIE AKTYWNEGO BIAŁKA C(XIGRIS) U PACJENTÓW LECZONYCH Z POWODU CIĘŻKIEJ SEPSY W II ZAKŁADZIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII USK NR.2 IM. WAM USE OF ACTIVATED PROTEIN C (XIGRIS) AT PATIENTS HAS TREATED BECAUSE OF SEVERE SEPSIS IN II DEPARTMENT OF ANESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE UNIVERSITY CLINICAL HOSPITAL NO.2 IN LÓDŹ 4. Bartosz Fiszer, Piotr Cieślik LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE - ORGANIZACJA I ZADANIA HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE THE ORGANIZATION AND THE TASKS 5. Michał Kurdziel CZY POTRZEBNE SĄ DODATKOWE WARSZTATY Z BLS-U DLA STUDENTÓW AKADEMII MEDYCZNYCH? DID MEDICAL STUDENTS NEED MORE BASIC LIFE SUPPORT EXERCICES? 6. Michał Kurdziel ĆWICZENIA SYMULACYJNE OSTATNIEGO ROKU KIERUNKU LICENCJATU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SYMULATION STUDIES OF LAST YEAR EMERGENCY MEDICINE 7. Anna Kuziemska, Aleksandra Personowska, Katarzyna Dietrich-Polanowska POSTĘPOWNIE PRZEDSZPITALNE I WCZESNOSZPITALNE W URAZACH CZASZKOWO- MÓZGOWYCH U DZIECI BLS AND ALS IN CEREBRAL INJURIES 8. Łukasz Matczak, Justyna Kłobusińska, Marta Zapała POSTĘPOWANIE W OBRAŻENIACH U KOBIETY CIĘŻARNEJ PROCEEDING OF INJURIES OF PREGNANT WOMEN 9. Grzegorz Milewski ORGANIZACJA POMOCY PRZEDSZPITALNEJ I WCZESNOSZPITALNEJ W OBRAŻENIACH CIAŁA

19 ORGANIZATION OF BEFORE HOSPITAL ASSISTANCE OF BODY IN INJURIES 10. Konrad Olczyk, Grzegorz Kobuszewski ETYKA RESUSCYTACJI THE ETHIC OF THE RESUSCITATION 11. Marcin Pachucki INWAZYJNE MONITOROWANIE HEMODYNAMICZNE U PACJENTÓW DO OPERACJI TORAKOCHIRURGICZNYCH Z WYSOKIM RYZYKIEM POWIKŁAŃ KRĄŻENIOWYCH INVASIVE MONITORING OF HAEMODYNAMIC PARAMETERS IN THORACIC SURGERY PATIENTS WITH HIGH RISK OF CIRCULATION COMPLICATIONS 12. Marta Retlikowska RESUSCYTACJA KOBIETY CIĘŻARNEJ RESUSCITATION OF PREGNANT WOMAN 13. Kamila Sadaj OPARZENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM THE ELECTRICAL BURNS 14. Marcin Skrok, Alicja Nowicka CZĘSTOŚĆ PRÓB SAMOBÓJCZYCH W POPULACJI MIESZKAŃCÓW POWIATU BYDGOSKIEGO W KORELACJI Z FAZAMI KSIĘŻYCA THE FREQUENCY OF SUICIDAL ATTEMPTS IN THE POPULATION OF BYDGOSZCZ ADMINISTRATIVE DISTRICT IN CORRELATION WITH THE PHASES OF THE MOON 15. Marcin Skrok, Alicja Nowicka FLUKTUACJE PRÓB SAMOBÓJCZYCH U POSZCZEGÓLNYCH PŁCI W POPULACJI MIESKAŃCÓW POWIATU BYDGOSKIEGO THE FLUCTUATIONS IN THE SUICIDE ATTEMPTS AS FAR AS GENDER IS CONCERNED AMONG THE POPULATION OF THE BYDGOSZCZ ADMINISTRATIVE DISTRICT 16. Katarzyna Starosta GOTOWOŚĆ I UMIEJĘTNOŚCI POLAKÓW W UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY HOW POLISH PEOPLE ARE ABLE TO HELP IN FIRST AID 17. Łukasz Wasik AUTOMATYCZNA DEFIBRYLACJA ZEWNĘTRZNA AED AUTOMATIC EXTERNAL DEFIBRILATION 18. Rafał Wasilewski PORÓWNANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA PIERWSZEJ POMOCY COMPARE PROGRAMS OF TEACHING FIRST AID 19. Michał Winter, Tomasz Sikorski OSTRE ZESPOŁY WIEŃCOWE - POSTĘPOWANIE PRZEDSZPITALNE I WCZESNOSZPITALNE ACUTE CORONARY SYNDROME BASIC LIFE SUPPORT AND ADVANCED LIFE SUPPORT

20 20. Maria Wrońska POSTĘPOWANIE W UTONIĘCIACH THE TREATMENT IN DROWNING SESJA STOMATOLOGICZNA Kontakt: tel Andrzej Bromblik, Agnieszka Kunat ASEPTYKA I ANTYSEPTYKA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM. ASEPTIC AND ANTISEPSIS IN DENTISTRY OFFICE 2. Andrzej Bromblik, Agnieszka Kunat OCENA SZCZELNOŚCI WYPEŁNIŃ KANAŁOWYCH RMS. AN EVALUATION OF RMS RESISTANCE 3.Aneta Gosławska OCENA WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE SYSTEMÓW WIĄŻĄCYCH RÓŻNYCH GENERACJI EVALUATION OF MICROTENSILE BOND STRENGTH OF VARIOUS BONDING SYSTEMS 4. Katarzyna Olczak MASZYNOWYMI W PORÓWNANIU Z NARZĘDZIAMI RĘCZNYMI. EFFECTIVENESS OF ROOT CANAL PREPARATION WITH THE USE OF HAND INSTRUMENTS COMPARED TO ROTARY INSTRUMENTS. 5. Daniel Olszewski LECZENIE TORBIELI ZAWIĄZKOWYCH SZCZĘKI I ŻUCHWY. TREATMENT OF DENTIGEROUS CYSTS IN MAXILLA AND MANDIBLE. 6. Victor Palarie, Dumitru Sarbu, Valentin Topalo IMPLANT-SUPPORTED SYSTEM IN SURGICAL TREATMENT OF THE MANDIBLE FRACTURES AT PATIENTS WITH EDENTULOUS MAXILLARY BONES. 7. Aleksandra Sosnowska CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA TRWAŁOŚĆ POŁĄCZENIA ZĘBINA KOMPOZYT FACTORS WHICH AFFECT ON DURABILITY OF CONNECTION BETWEEN DENTIN AND COMPOSITE MATERIAL 8. Agnieszka Toll LECZENIE ORTODONTYCZNE PACJENTÓW Z CHOROBAMI PRZYZĘBIA JAKO ELEMENT LECZENIA ZESPOŁOWEGO ORTHODONTIC TREATMENT OF PATIENTS WITH PERIODONTITIS AS AN ELEMENT OF CORPORATE TREATMENT 9. Kaja Wichrowska CHIRURGICZNE WYDŁUŻENIE KORONY KLINICZNEJ OPIS PRZYPADKU

Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014

Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014 Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014 Leki przeciwpłytkowe (ASA, clopidogrel) Leki przeciwzakrzepowe (heparyna, warfin, acenocumarol) Leki trombolityczne

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Lek. Łukasz Głogowski Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Opiekun naukowy: Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel Zakład Profilaktyki Chorób

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Materiały edukacyjne Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Klasyfikacja ciśnienia tętniczego (mmhg) (wg. ESH/ESC )

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

SESJA PRAC ORYGINALNYCH PLAKATY MODEROWANE, CZĘŚĆ 2 SESSION OF ORIGINAL ARTICLES MODERATED POSTER SESSION, PART 2

SESJA PRAC ORYGINALNYCH PLAKATY MODEROWANE, CZĘŚĆ 2 SESSION OF ORIGINAL ARTICLES MODERATED POSTER SESSION, PART 2 SESJA PRAC ORYGINALNYCH PLAKATY MODEROWANE, CZĘŚĆ 2 SESSION OF ORIGINAL ARTICLES MODERATED POSTER SESSION, PART 2 Moderatorzy/Moderators: Ewa Warchoł-Celińska (Warszawa), Jacek Lewandowski (Warszawa),

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka operacyjnego. Piotr Czempik Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SUM

Ocena ryzyka operacyjnego. Piotr Czempik Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SUM Ocena ryzyka operacyjnego Piotr Czempik Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SUM Ryzyko związane z zabiegiem operacyjnym Typ operacji (np. kardiochirurgiczne/niekardiochirurgiczne)

Bardziej szczegółowo

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Katarzyna Rutkowska Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu Wyniki leczenia (clinical outcome) śmiertelność (survival) sprawność funkcjonowania (functional outcome) jakość

Bardziej szczegółowo

POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI DOŚWIADCZANEJ TRAUMY U CHORYCH PO PRZEBYTYM ZAWALE SERCA

POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI DOŚWIADCZANEJ TRAUMY U CHORYCH PO PRZEBYTYM ZAWALE SERCA POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI DOŚWIADCZANEJ TRAUMY U CHORYCH PO PRZEBYTYM ZAWALE SERCA mgr Magdalena Hendożko Praca doktorska Promotor: dr hab. med. Wacław Kochman prof. nadzw. Gdańsk 2015 STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, najnowsze wyniki badań

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, najnowsze wyniki badań Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, najnowsze wyniki badań Łukasz Adamkiewicz Health and Environment Alliance (HEAL) 10 Marca 2014, Kraków HEAL reprezentuje interesy Ponad 65 organizacji członkowskich

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok II semestr III rok akademicki 2012/2013 PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA PRAKTYKI ZAWODOWE (40 godzin sem II + 80 godzin sem III)

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Szacuje się, że wysokie ciśnienie krwi jest przyczyną

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA.

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA. UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA Małgorzata Biskup Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na reumatoidalne zapalenie

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

Którzy pacjenci OIT mogą odnieść korzyści z wprowadzenia cewnika do tętnicy płucnej

Którzy pacjenci OIT mogą odnieść korzyści z wprowadzenia cewnika do tętnicy płucnej Którzy pacjenci OIT mogą odnieść korzyści z wprowadzenia cewnika do tętnicy płucnej D. Payen i E. Gayat Critical Care, listopad 2006r. Opracowała: lek. Paulina Kołat Cewnik do tętnicy płucnej PAC, Pulmonary

Bardziej szczegółowo

8:45 Powitanie uczestników Welcome Kański Andrzej, Łazowski Tomasz

8:45 Powitanie uczestników Welcome Kański Andrzej, Łazowski Tomasz Program Programme Środa 05.10.2016 Wednesday 05.10.2016 8:00-8:45 rejestracja uczestników 8:45 Powitanie uczestników Welcome Kański Andrzej, Łazowski Tomasz 09:00-10:30 The principles of antibiotic tratment

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY

WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY pod redakcją Beaty Haor Leokadii Rezmerskiej Włocławek 2012 SPIS TREŚCI Wstęp.............................................

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca typu 2 Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

Cukrzyca typu 2 Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. Cukrzyca typu 2 Cukrzyca typu 2 Jeśli otrzymałeś tę ulotkę, prawdopodobnie zmagasz się z problemem cukrzycy. Musisz więc odpowiedzieć sobie na pytania: czy wiesz, jak żyć z cukrzycą? Jak postępować w wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13 Spis treści Przedmowa................ 11 1. Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi.................. 13 Najważniejsze problemy diagnostyczne....... 13 Ból w klatce piersiowej........... 14 Ostry

Bardziej szczegółowo

2. Praktyczne aspekty komunikacji: pielęgniarka pacjent Józef Skrzypczak Pytania sprawdzające Piśmiennictwo... 35

2. Praktyczne aspekty komunikacji: pielęgniarka pacjent Józef Skrzypczak Pytania sprawdzające Piśmiennictwo... 35 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I Zagadnienia ogólne... 15 1. Reakcje pacjenta wynikające z hospitalizacji Bogusław Stelcer... 17 1.1. Pacjent w szpitalu... 17 1.2. Specyfika leczenia szpitalnego... 21 1.3. Stres szpitalny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011

PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011 Godz. PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011 9.00 Otwarcie - Dr med. Maria Panaś - Prezes Sekcji Chirurgii Stomatologicznej PTS 9.05 Dr hab. med. Bartłomiej W. Loster

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem )

ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem ) Publikacje naukowe: ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem 7.03.2013) Stosowanie larw Lucilia sericata jako metoda leczenia przewlekłych ran kończyn. Inne publikacje: 1.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM

RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM Piątek 29.11.2013 Sala A Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu. 16:00-18:00 Sesja przy współpracy z Sekcją,, Choroby

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Izba Lekarska w Płocku oraz Płockie Towarzystwo Lekarskie. zapraszają na konferencję naukowo-szkoleniową INTEGRACJA PRZEZ NAUKĘ

Okręgowa Izba Lekarska w Płocku oraz Płockie Towarzystwo Lekarskie. zapraszają na konferencję naukowo-szkoleniową INTEGRACJA PRZEZ NAUKĘ Okręgowa Izba Lekarska w Płocku oraz Płockie Towarzystwo Lekarskie zapraszają na konferencję naukowo-szkoleniową INTEGRACJA PRZEZ NAUKĘ Komitet Naukowy: Przewodniczący: 1. dr n. med. Jacek Zieleniewski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH Student w ramach realizacji praktyki klinicznej w danej specjalizacji dostępnej w wybranej placówce medycznej, powinien odbywać ją w

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych kierunek Pielęgniarstwo studia stacjonarne II 0, obrona w roku akademickim 2015/2016

Tematy prac dyplomowych kierunek Pielęgniarstwo studia stacjonarne II 0, obrona w roku akademickim 2015/2016 Tematy prac dyplomowych kierunek Pielęgniarstwo studia stacjonarne II 0, obrona w roku akademickim 2015/2016 1. Wybrane aspekty jakości życia chorych w pierwszej fazie choroby Parkinsona 2. Wiedza pacjentów

Bardziej szczegółowo

Podstaw y rehabilitacji dla studentów m edycyny

Podstaw y rehabilitacji dla studentów m edycyny Podstaw y rehabilitacji dla studentów m edycyny Redakcja naukowa prof. dr hab. n. k. f. Zdzisława Wrzosek dr n. med. Janusz Bolanowski Warszawa Wydawnictwo Lekarskie PZWL Spis treści Wstęp - Zdzisława

Bardziej szczegółowo

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Lp. Kod Nazwa świadczenia Ryczałt roczny (punkty) Uwagi 1 2 3 4 5 1 5.08.08.0000001 Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lamiwudyną

Bardziej szczegółowo

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Lp. Kod Nazwa świadczenia Ryczałt roczny (punkty) Uwagi 1 2 3 4 5 1 5.08.08.0000001 Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lamiwudyną

Bardziej szczegółowo

Repetytorium z EKG dla zaawansowanych. Rady praktyczne przed egzaminem.

Repetytorium z EKG dla zaawansowanych. Rady praktyczne przed egzaminem. 1 KSIĄŻKI 1. M.E. Starczewska, M.M. Pierścińska Repetytorium z EKG dla zaawansowanych. Rady praktyczne przed egzaminem. Via Medica 2006 2. M.E. Starczewska, M.M. Pierścińska Repetytorium z EKG część 1

Bardziej szczegółowo

Doustne środki antykoncepcyjne a ryzyko wystąpienia zakrzepicy. Dr hab. Jacek Golański Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Doustne środki antykoncepcyjne a ryzyko wystąpienia zakrzepicy. Dr hab. Jacek Golański Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytet Medyczny w Łodzi Doustne środki antykoncepcyjne a ryzyko wystąpienia zakrzepicy Dr hab. Jacek Golański Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytet Medyczny w Łodzi Żylna choroba zakrzepowozatorowa (ŻChZZ) stanowi ważny

Bardziej szczegółowo

Przypadki kliniczne EKG

Przypadki kliniczne EKG Przypadki kliniczne EKG Przedrukowano z: Mukherjee D. ECG Cases pocket. Börm Bruckmeier Publishing LLC, Hermosa Beach, CA, 2006: 135 138 (przypadek 31) i 147 150 (przypadek 34) PRZYPADEK NR 1 1.1. Scenariusz

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych

Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych Jednym z pierwszych i podstawowych zadań lekarza jest prawidłowa i rzetelna ocena ryzyka oraz rokowania pacjenta. Ma

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Lekarski Jarosław Woźniak Rozprawa doktorska Ocena funkcji stawu skokowego po leczeniu operacyjnym złamań kostek goleni z uszkodzeniem więzozrostu piszczelowo-strzałkowego

Bardziej szczegółowo

Miejsce Centrum Konferencyjne Adam s Konferencje ul. Matejki 62, 60-771 Poznań. Przewodnicząca komitetu naukowego prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik

Miejsce Centrum Konferencyjne Adam s Konferencje ul. Matejki 62, 60-771 Poznań. Przewodnicząca komitetu naukowego prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik Miejsce Centrum Konferencyjne Adam s Konferencje ul. Matejki 62, 60-771 Poznań Przewodnicząca komitetu naukowego prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik Patronat Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof.

Bardziej szczegółowo

Znaczenie wczesnego wykrywania cukrzycy oraz właściwej kontroli jej przebiegu. Krzysztof Strojek Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze

Znaczenie wczesnego wykrywania cukrzycy oraz właściwej kontroli jej przebiegu. Krzysztof Strojek Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze Znaczenie wczesnego wykrywania cukrzycy oraz właściwej kontroli jej przebiegu Krzysztof Strojek Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze Czynniki ryzyka rozwoju i powikłania cukrzycy Nadwaga i otyłość Retinopatia

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków w konkursach obsługiwanych przez system OSF

Lista wniosków w konkursach obsługiwanych przez system OSF Lista wniosków w konkursach obsługiwanych przez system OSF Wartości filtrów: Konkurs 39; Decyzja zakwalifikowany; L.P.: 1 Numer wniosku: N N405 133139 Połączenia gadolinowych kompleksów pochodnych mebrofeniny

Bardziej szczegółowo

Kierownik Oddziału: dr n. med. Ryszard Grzywna. Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Tomasz

Kierownik Oddziału: dr n. med. Ryszard Grzywna. Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Tomasz Personel: Kierownik Oddziału: dr n. med. Ryszard Grzywna Chromiński Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Tomasz Kierownik Pracowni Hemodynamiki: lek. med. Gerard Grossmann Samołyk Kierownik ds. Pielęgniarstwa:

Bardziej szczegółowo

Oryginalne pełnotekstowe prace naukowe

Oryginalne pełnotekstowe prace naukowe Oryginalne pełnotekstowe prace naukowe 2012 1. Bandurska-Stankiewicz E., Matuszewski W., Wiatr-Bykowska D., Kuglarz E., Olszewska M., Rutkowska J. Algorytm przejścia u chorych na cukrzycą typu 2 leczonych

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Bojarski (Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Szpital Wojewódzki we Włocławku)

Grzegorz Bojarski (Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Szpital Wojewódzki we Włocławku) T. XXXIII Zeszyty Naukowe WSHE 2011 r. Grzegorz Bojarski (Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Szpital Wojewódzki we Włocławku) LECZENIE INWAZYJNE PACJENTÓW Z OSTRYM ZAWAŁEM SERCA Z UTRZYMUJĄCYM SIĘ UNIESIENIEM

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Piotr Malinowski,

Dr n. med. Piotr Malinowski, Plan ćwiczeń z chirurgii naczyniowej IV rok kierunek lekarski 2012 5 dni po 6 godzin ( Ćwiczą 2 grupy 5-osobowe ) Osoba odpowiedzialna za realizację programu ćwiczeń Dr n. med. Piotr Malinowski, Dr n.

Bardziej szczegółowo

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Cena Oczekiwana 03.0000.301.

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Cena Oczekiwana 03.0000.301. Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.0000.301.02 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU

Bardziej szczegółowo

Choroba wieńcowa - rosnący problem współczesnej kardiologii

Choroba wieńcowa - rosnący problem współczesnej kardiologii Choroba wieńcowa - rosnący problem współczesnej kardiologii Choroby układu sercowo - naczyniowego stanowią przyczynę około połowy wszystkich zgonów w Polsce. W 2001 r. z powodu choroby wieńcowej zmarło

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. med. Leszek Pączek

Prof. dr hab. med. Leszek Pączek Prof. dr hab. med. Leszek Pączek Rada Naukowa Ministerstwa Zdrowia 16 marca 2011 roku 1 Znaczenie niekomercyjnych rejestrów medycznych w monitorowaniu jakości usług w Polsce: Wprowadzenie prof. Leszek

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII SEMESTR VI (LETNI) 1. Zapoznanie z organizacją Katedry, w szczególności z organizacją Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Powiązania chirurgii stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE. Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med.

CZWARTEK r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE. Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. CZWARTEK 08.09.2016 r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek 15:00-17:00 Miejsce wielonarządowej resekcji w leczeniu chorych

Bardziej szczegółowo

PROKALCYTONINA infekcje bakteryjne i sepsa. wprowadzenie

PROKALCYTONINA infekcje bakteryjne i sepsa. wprowadzenie PROKALCYTONINA infekcje bakteryjne i sepsa wprowadzenie CZĘŚĆ PIERWSZA: Czym jest prokalcytonina? PCT w diagnostyce i monitowaniu sepsy PCT w diagnostyce zapalenia dolnych dróg oddechowych Interpretacje

Bardziej szczegółowo

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015 FOURTH YEAR MEDICAL PROGRAM GROUP I COURSE NAME OF DEPARTMENT HEAD OF TEACHING

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wykładów z patofizjologii dla Studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego kierunku Farmacja studia stacjonarne

Harmonogram wykładów z patofizjologii dla Studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego kierunku Farmacja studia stacjonarne Harmonogram wykładów z patofizjologii dla Studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego kierunku Farmacja studia stacjonarne Środa 15.45-17.15, ul. Medyczna 9, sala A Data Temat: Prowadzący: 05.10.16 Omówienie

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

Ostre zespoły wieńcowe u kobiet od rozpoznania do odległych wyników leczenia

Ostre zespoły wieńcowe u kobiet od rozpoznania do odległych wyników leczenia Ostre zespoły wieńcowe u kobiet od rozpoznania do odległych wyników leczenia Janina Stępińska Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytut Kardiologii, Warszawa o Abott Potencjalny konflikt interesów

Bardziej szczegółowo

Plan kursów specjalizacyjnych - A i doskonalących - B 2015 rok (niepłatne)

Plan kursów specjalizacyjnych - A i doskonalących - B 2015 rok (niepłatne) l.p. Plan kursów specjalizacyjnych - i doskonalących - B rok (niepłatne) organizator typ kursu nr CMKP PODSTWOWE SPECJLNOŚCI LEKRSKIE anestezjologia i intensywna terapia Klinika nestezjologii i Intensywnej

Bardziej szczegółowo

OrganizaTORZY. WSPÓŁOrganizaTOR. PatroNAT HONOROWY. patronat medialny

OrganizaTORZY. WSPÓŁOrganizaTOR. PatroNAT HONOROWY. patronat medialny OrganizaTORZY WSPÓŁOrganizaTOR PatroNAT HONOROWY patronat medialny Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa na III Konferencję

Bardziej szczegółowo

3 Zespół czerwonego ucha opis, diagnostyka i leczenie Antoni Prusiński. 4 Zawroty głowy w aspekcie medycyny ratunkowej Antoni Prusiński

3 Zespół czerwonego ucha opis, diagnostyka i leczenie Antoni Prusiński. 4 Zawroty głowy w aspekcie medycyny ratunkowej Antoni Prusiński VERTIGOPROFIL VOL. 3/Nr 3(11)/2009 Redaktor naczelny: Prof. dr hab. n. med. Antoni Prusiński Zastępca redaktora naczelnego: Dr n. med. Tomasz Berkowicz 2 XXXVI Międzynarodowy Kongres Towarzystwa Neurootologicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Spis treści Przedmowa 11 Rozdział 1 Kwalifikacja chorych do przeszczepienia nerki 17 Teresa Nieszporek, Andrzej Więcek Rozdział 2 Marginalny dawca, marginalny biorca 34 Marek Ostrowski Rozdział 3 pobranie

Bardziej szczegółowo

Kinga Janik-Koncewicz

Kinga Janik-Koncewicz Kinga Janik-Koncewicz miażdżyca choroby układu krążenia cukrzyca typu 2 nadciśnienie choroby układu kostnego nowotwory Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że około 7-41% nowotworów jest spowodowanych

Bardziej szczegółowo

Tematyka konferencja kierowana jest do dermatologów, lekarzy rodzinnych, internistów, urologów, ginekologów.

Tematyka konferencja kierowana jest do dermatologów, lekarzy rodzinnych, internistów, urologów, ginekologów. Tematyka konferencja kierowana jest do dermatologów, lekarzy rodzinnych, internistów, urologów, ginekologów. Program konferencji "Dermatologia interdyscyplinarna" Czwartek 3.09.15 Wykład inauguracyjny:

Bardziej szczegółowo

Przypadki kliniczne EKG

Przypadki kliniczne EKG Przypadki kliniczne EKG Przedrukowano z: Mukherjee D. ECG Cases pocket. Börm Bruckmeier Publishing LLC, Hermosa Beach, CA 2006: 139 142 (przypadek 32); 143 146 (przypadek 33). PRZYPADEK NR 1 1.1. Scenariusz

Bardziej szczegółowo

CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH

CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII NACZYŃ I ANGIOLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ W LUBLINIE Kierownik: Dr hab.n. med. Jacek Wroński UDROŻNIENIE T. SZYJNEJ WEWNĘTRZNEJ WSKAZANIA

Bardziej szczegółowo

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.0000.301.02 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU

Bardziej szczegółowo

RAK PŁUCA A CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE

RAK PŁUCA A CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE Beata Brajer-Luftmann Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej UM w Poznaniu TPT 30.11.2013r. Najczęstszy nowotwór na świecie (ok. 1,2 mln zachorowań i ok. 1,1ml zgonów)

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

Program. 10.00 10.15 Powitanie 10.15 10.45 Otwarcie Sympozjum Czego dokonaliśmy- dokąd zmierzamy Prof. D.Perek

Program. 10.00 10.15 Powitanie 10.15 10.45 Otwarcie Sympozjum Czego dokonaliśmy- dokąd zmierzamy Prof. D.Perek Czwartek, 05 listopada 2009 Program 10.00 10.15 Powitanie 10.15 10.45 Otwarcie Sympozjum Czego dokonaliśmy- dokąd zmierzamy Prof. D.Perek 10.45 11.00 Przerwa na kawę Sesja I 11.00 14.00 Przewodniczą: E.

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych dla kierunku: Fizjoterapia ( studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program praktyk zawodowych dla kierunku: Fizjoterapia ( studia stacjonarne i niestacjonarne) Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie Wydział Nauk Medycznych Program praktyk zawodowych dla kierunku: Fizjoterapia ( studia stacjonarne i niestacjonarne) Student studiów pierwszego stopnia (licencjat)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZE STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZRZESZONE 1. NAZWA KOŁA: KOŁO NAUKOWE CHORÓB AFEKTYWNYCH 2.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZE STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZRZESZONE 1. NAZWA KOŁA: KOŁO NAUKOWE CHORÓB AFEKTYWNYCH 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZE STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZRZESZONE W STUDENCKIM TOWARZYSTWIE NAUKOWYM UJ CM 1. NAZWA KOŁA: KOŁO NAUKOWE CHORÓB AFEKTYWNYCH 2. WYDZIAŁ: LEKARSKI 3. JEDNOSTKA:

Bardziej szczegółowo

Stopa cukrzycowa. Dr med. Anna Korzon-Burakowska Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii AMG Kierownik prof.dr hab. med. B.

Stopa cukrzycowa. Dr med. Anna Korzon-Burakowska Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii AMG Kierownik prof.dr hab. med. B. Stopa cukrzycowa Dr med. Anna Korzon-Burakowska Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii AMG Kierownik prof.dr hab. med. B. Wyrzykowski Stopa cukrzycowa - definicja Infekcja, owrzodzenie lub destrukcja

Bardziej szczegółowo

Zespół Metaboliczny w praktyce chirurga naczyniowego

Zespół Metaboliczny w praktyce chirurga naczyniowego Zespół Metaboliczny w praktyce chirurga naczyniowego Wacław Karakuła Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii U.M. w Lublinie Kierownik Kliniki prof. Tomasz Zubilewicz Lublin, 27.02.2016 Zespół

Bardziej szczegółowo

Ocena czynników rokowniczych w raku płaskonabłonkowym przełyku w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej AM w Gdańsku doniesienie wstępne

Ocena czynników rokowniczych w raku płaskonabłonkowym przełyku w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej AM w Gdańsku doniesienie wstępne Ocena czynników rokowniczych w raku płaskonabłonkowym przełyku w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej AM w Gdańsku doniesienie wstępne Świerblewski M. 1, Kopacz A. 1, Jastrzębski T. 1 1 Katedra i

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015: zjednoczenie wysiłków społeczeństwa i administracji publicznej prowadzące do zmniejszenia nierówności i poprawy

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE

CZWARTEK r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE CZWARTEK 08.09.2016 r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek 15:00-17:00 Miejsce wielonarządowej resekcji

Bardziej szczegółowo

2 Porady w zakresie obrazu chorobowego

2 Porady w zakresie obrazu chorobowego Rozdział 2 2 Porady w zakresie obrazu chorobowego W niniejszym rozdziale przedstawiona jest choroba nadciśnieniowa, choroba wieńcowa serca i niewydolność mięśnia sercowego. Dodatkowe ryzyko wystąpienia

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III. Pielęgniarstwo położniczo ginekologiczne

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III. Pielęgniarstwo położniczo ginekologiczne TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok II semestr III Pielęgniarstwo położniczo ginekologiczne (oddział położniczy) 1. Przygotowanie położnicy do samopielęgnacji

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 20-lecie Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem Centrum Kongresowe Opery Nova w Bydgoszczy, 5-6 października 2012 Organizator Polskie Towarzystwo Badań nad

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE DIAGNOSTYCZNE 6-MINUTOWEGO TESTU KORYTARZOWEGO CHODU U MĘŻCZYZN Z MIAŻDŻYCĄ KOŃCZYN DOLNYCH

ZNACZENIE DIAGNOSTYCZNE 6-MINUTOWEGO TESTU KORYTARZOWEGO CHODU U MĘŻCZYZN Z MIAŻDŻYCĄ KOŃCZYN DOLNYCH ZNACZENIE DIAGNOSTYCZNE 6-MINUTOWEGO TESTU KORYTARZOWEGO CHODU U MĘŻCZYZN Z MIAŻDŻYCĄ KOŃCZYN DOLNYCH Bartosz Wnuk 1, Teresa Kowalewska-Twardela 2, Damian Ziaja 3 Celem pracy była ocena przydatności 6-minutowego

Bardziej szczegółowo

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem?

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem? Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem? Żylna Choroba Zakrzepowo-Zatorowa (ŻChZZ) stanowi ważny ny, interdyscyplinarny problem współczesnej medycyny Zakrzepica żył głębokich (ZŻG) (Deep

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA OPERACYJNEGO U CHORYCH KARDIOLOGICZNYCH Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej I Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii UM w Łodzi Jak ocenić ryzyko i zakwalifikować chorego

Bardziej szczegółowo

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń Jan Z. Peruga, Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń wieńcowych II Katedra Kardiologii Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 1 Jednym

Bardziej szczegółowo

Inwazyjne monitorowanie hemodynamiczne u pacjentów w do operacji torakochirurgicznych z wysokim ążeniowych

Inwazyjne monitorowanie hemodynamiczne u pacjentów w do operacji torakochirurgicznych z wysokim ążeniowych Marcin Pachucki Inwazyjne monitorowanie hemodynamiczne u pacjentów w do operacji torakochirurgicznych z wysokim ryzykiem powikłań krąż ążeniowych Opiekun ITS: drr n. med. Waldemar Machała Studenckie Koło

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 719 Poz. 27 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia sildenafilem

Bardziej szczegółowo

Wpływ cukrzycy na jakość życia kobiet ciężarnych

Wpływ cukrzycy na jakość życia kobiet ciężarnych GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Wpływ cukrzycy na jakość życia kobiet ciężarnych Praca na stopień doktora nauk medycznych mgr Joanna Preis-Orlikowska Promotor pracy: prof. dr hab. Mikołaj Majkowicz Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

EBM w farmakoterapii

EBM w farmakoterapii EBM w farmakoterapii Dr Przemysław Niewiński Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej AM we Wrocławiu Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej AM Wrocław EBM Evidence Based Medicine (EBM) "praktyka medyczna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZE STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZRZESZONE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZE STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZRZESZONE FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZE STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZRZESZONE W STUDENCKIM TOWARZYSTWIE NAUKOWYM UJ CM 1. NAZWA KOŁA: STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH PRZY ODDZIALE INTENSYWNEJ

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ DLA III ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO 2015/2016:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ DLA III ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO 2015/2016: HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ DLA III ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO 2015/2016: Tematy wykładów: 1. Badania laboratoryjne w medycynie prewencyjnej. dr hab. Bogdan Solnica, prof. UJ 2. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Pytania z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej

Pytania z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej Pytania z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej - 2017 1. Proszę wymienić zagrożenia zdrowotne dla kobiety jakie mogą wystąpić w okresie okołomenopauzalnym. 2. Proszę omówić rolę położnej w opiece

Bardziej szczegółowo

Pierwsi pacjenci z cukrzycą leczeni powtarzanymi dializami

Pierwsi pacjenci z cukrzycą leczeni powtarzanymi dializami KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA 04.03.2010 LECZENIE NERKOZASTĘPCZE Prof. Bolesław Rutkowski Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Gdański Uniwersytet Medyczny 1 Pierwsi pacjenci

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą 14 listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą Cukrzyca jest chorobą, która staje się obecnie jednym z najważniejszych problemów dotyczących zdrowia publicznego. Jest to przewlekły i postępujący proces

Bardziej szczegółowo

spis treści Część i: Podstawy neuroanatomii i neurofizjologii... 15 Cele rozdziałów... 16 Słowa kluczowe... 16

spis treści Część i: Podstawy neuroanatomii i neurofizjologii... 15 Cele rozdziałów... 16 Słowa kluczowe... 16 spis treści Część i: Podstawy neuroanatomii i neurofizjologii... 15 Cele rozdziałów... 16 Słowa kluczowe... 16 1. Rozwój i podział układu nerwowego Janusz Moryś... 17 1.1. Rozwój rdzenia kręgowego... 17

Bardziej szczegółowo

Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456

Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456 Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456 Anna Ratajska 1 2 1 1 Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Institute of Psychology, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI

WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Początki choroby nowotworowej u dzieci Kumulacja wielu zmian genetycznych

Bardziej szczegółowo

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Lp. Kod Nazwa świadczenia Ryczałt roczny (punkty) Uwagi 1 2 3 4 5 1 5.08.08.0000001 Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lamiwudyną

Bardziej szczegółowo

Interwencyjne Leczenie STEMI w Polsce w roku 2003 na Podstawie Bazy Danych Sekcji Kardiologii Inwazyjnej PTK Realizacja Programu Terapeutycznego NFZ

Interwencyjne Leczenie STEMI w Polsce w roku 2003 na Podstawie Bazy Danych Sekcji Kardiologii Inwazyjnej PTK Realizacja Programu Terapeutycznego NFZ Interwencyjne Leczenie STEMI w Polsce w roku 2003 na Podstawie Bazy Danych Sekcji Kardiologii Inwazyjnej PTK Realizacja Programu Terapeutycznego NFZ Adam Witkowski, Instytut Kardiologii w Warszawie Paweł

Bardziej szczegółowo

Dostępność terapii z zastosowaniem pomp insulinowych. Dr hab.n.med. Tomasz Klupa Uniwersytet Jagielloński, Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych

Dostępność terapii z zastosowaniem pomp insulinowych. Dr hab.n.med. Tomasz Klupa Uniwersytet Jagielloński, Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Dostępność terapii z zastosowaniem pomp insulinowych Dr hab.n.med. Tomasz Klupa Uniwersytet Jagielloński, Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Konflikt interesów Wykłady i seminaria dla firmy Medtronic.w

Bardziej szczegółowo

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE ZAKŁADOWE PRZY WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI W BYDGOSZCZY współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis w rejestrze

Bardziej szczegółowo