informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe"

Transkrypt

1 titechnik informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe Cz 1

2 Autorzy: Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Recenzenci: dr Stanisław Szabłowski, mgr Jan Bogdan Projekt graficzny okładki i karty tytułowej: fpstudio.pl Redaktor inicjujący: Joanna Ksieniewicz Redaktor merytoryczny: Joanna Ksieniewicz Redaktor techniczny: Marzenna Kiedrowska Redaktor graficzny: Joanna Plakiewicz Podręcznik składający się z dwóch części zawiera podstawy wiedzy o systemach komputerowych, dobieraniu systemu operacyjnego do określonych potrzeb, obsługiwaniu, instalowaniu oraz konfigurowaniu systemów operacyjnych. W części pierwszej przedstawiono charakterystykę komputera PC, systemy plików, obsługę urządzeń wejścia/wyjścia, system Windows oraz pracę w systemie MS-DOS. Podano też zasady instalacji systemu, sprzętu i oprogramowania, konfigurację Windows do pracy w sieci, pracę w sieci równoprawnej oraz współpracę systemu Windows z serwerem sieci lokalnej. Do podręcznika jest dołączona płyta CD-ROM, na której znajdują się dodatkowe materiały, m.in. prezentacje, programy i inne materiały uzupełniające. Podręcznik jest dostosowany do nauki w zawodzie technik informatyk na poziomie technikum i szkoły policealnej, nr programu nauczania 312[01]/T, SP/MENiS/ Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach. Do nauczania w zawodzie technik informatyk, na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr. inż. Jacka Szydłowskiego, mgr. inż. Grzegorza Śmigielskiego i dr. Marka Gumkowskiego. Typ szkoły: technikum i szkoła policealna. Rok dopuszczenia: W podręczniku wymieniono produkty konkretnych firm. Zamieszczono je w celach dydaktycznych, aby zobrazować teorię za pomocą rzeczywistych przykładów. Podanie nazw firm nie ma na celu ich reklamy. ISBN Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna Warszawa 2010 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna Warszawa, Al. Jerozolimskie 136 Adres do korespondencji: Warszawa, P. poczt. 9 Wydanie trzecie zmienione (2010) Ark. druk. 19,0 Skład i łamanie: Shift-ENTER

3 Spis treści 1. Charakterystyka komputera PC BHP oraz zasady porządkowe w pracowni komputerowej Przerwy w pracy na stanowisku i inne zasady higieny pracy przy komputerze Czynności wykonywane przed rozpoczęciem pracy Normy prawne dotyczące rozpowszechniania programów komputerowych Co nie podlega prawu autorskiemu? Podstawowe rodzaje licencji Formy ograniczeń Przykłady aktów prawnych Kodeks karny Budowa systemu komputerowego Warstwy systemu komputerowego System operacyjny Zadania systemu operacyjnego Rodzaje i jednostki pamięci Jednostki pamięci Jednostki transmisji danych Urządzenia peryferyjne Aplikacje systemu Windows, praca z pulpitem Uruchamianie i zamykanie systemu Windows Przełączanie komputera w stan niskiego poboru energii Przełączanie komputera w stan hibernacji Wylogowywanie użytkownika Pulpit i jego użytkowanie Pasek zadań i menu start Pliki i foldery Zmiana nazwy pliku, folderu, skrótu Usuwanie folderów, plików i skrótów Kopiowanie plików i folderów Elementy okna Automatyczny start aplikacji Aplikacje wbudowane systemu Programy DOS w środowisku Windows Pytania i zadania

4 Spis treści 4 Ćwiczenia praktyczne Zadania sprawdzające Test nr Systemy plików Wprowadzenie Struktura folderów w systemie Windows Uprawnienia NTFS do plików i folderów, lista kontroli dostępu ACL Uprawnienia NTFS i listy kontroli dostępu (ACL) Uprawnienia udostępniania Uprawnienia systemu plików NTFS Tabela uprawnień NTFS Archiwizacja i kompresja danych Pakowanie plików za pomocą programu WinRar Rozpakowywanie plików za pomocą programu WinRar Struktura dysków. Podział dysku na partycje Logiczna struktura dysku Dyski w Windows Zjawisko fragmentacji zbiorów. Defragmentacja dysków Wirusy i ochrona antywirusowa Jak działają wirusy? Jakie są objawy zainfekowania komputera wirusem komputerowym? Jak usunąć wirusa? Jak chronić swój komputer przed wirusami? Zadania sprawdzające Test nr Obsługa urządzeń wejścia/wyjścia Konfiguracja drukarki lokalnej Drukowanie strony testowej Konfiguracja drukarki sieciowej Wybór drukarki domyślnej Właściwości wydruku Wstrzymywanie i anulowanie drukowania Przypisywanie uprawnień do drukarki Drukowanie lokalne, sieciowe i do pliku Instalacja sterowników urządzeń Aktualizacja sterowników Przywracanie poprzedniej wersji sterownika Podpisywanie sterowników Konfiguracja ekranu

5 Spis treści 3.6. Konfiguracja karty dźwiękowej Testowanie karty dźwiękowej Przypisywanie dźwięków do zdarzeń Konfigurowanie urządzeń CD/DVD Archiwizacja danych na płytach CD-R i CD-RW Rodzaje kopii zapasowych i ich cechy Metody zapisu plików na nośnikach Nagrywanie płyt za pomocą aplikacji systemowych Nagrywanie płyt CD za pomocą programu Nero Express Zadania sprawdzające Test nr Konfiguracja i zarządzanie systemem Windows Dostosowywanie pulpitu do własnych potrzeb Tworzenie skrótów do plików i folderów Skojarzenie plików z aplikacjami Zarządzanie komputerem za pomocą Panelu sterowania Opcje Panelu sterowania Praca z Rejestrem systemowym Kopia zapasowa Rejestru Czyszczenie Rejestru Kopiowanie parametrów wprowadzonych w Rejestrze na inne komputery Defragmentowanie Rejestru Profile użytkownika. Zarządzanie profilami Typy profilów użytkownika Zalety korzystania z profilów użytkownika Zarządzanie profilami użytkownika Lokalne konta użytkowników i grup Tworzenie lokalnych kont użytkowników za pomocą Panelu sterowania Tworzenie nowego konta Tworzenie lokalnych kont użytkowników za pomocą konsoli mmc Modyfikowanie kont Zmiana obrazu skojarzonego z kontem Zasady zabezpieczeń lokalnych Ograniczenia dotyczące haseł użytkowników Prawa i uprawnienia użytkowników Zadania sprawdzające Test nr

6 Spis treści 5. Architektura systemu Windows Pamięć wirtualna. Plik wymiany Lokalizacja pliku stronicowania i jego rozmiary Defragmentacja pliku wymiany Ustawienia wielkości pliku stronicowania Tryb rzeczywisty i chroniony pracy procesora Procesy, wątki, wielozadaniowość Menedżer maszyn wirtualnych Jądro systemu operacyjnego Etapy uruchamiania systemu Uruchamianie komputera sprzętu Uruchamianie komputera systemu operacyjnego Uruchamianie kontrolowane Menu startowe Windows Profile sprzętowe Tworzenie nowego profilu Konfiguracja ustawień Pliki konfiguracyjne profilu Zadania sprawdzające Test nr Praca w trybie MS-DOS Tryb konsoli Okno aplikacji DOS w systemie Windows XP Ustawienia właściwości programu DOS-owego Polecenia wewnętrzne i zewnętrzne uzyskiwanie pomocy Uzyskanie pomocy na temat poleceń Polecenia wewnętrzne Polecenia zewnętrzne Pamięć dla programów DOS Pliki konfiguracyjne systemu Pliki wsadowe Podstawowe komendy i ich zastosowanie Tworzenie pliku wsadowego Dysk systemowy Etapy tworzenia dyskietki systemowej w Windows Nakładki ułatwiające pracę z systemem DOS Ogólny opis programu Total Commander Tworzenie nowego folderu i kopiowanie plików Pakowanie plików Drukowanie z aplikacji DOS Zadania sprawdzające Test nr

7 Spis treści 7 Instalacja systemu, sprzętu i oprogramowania Windows XP Wymagania sprzętowe Windows XP Instalacja Windows XP Konfiguracja systemu po instalacji Konfiguracja karty sieciowej Instalacja sterowników do nierozpoznanych urządzeń Konfiguracja karty grafiki Konfiguracja pliku wymiany Instalowanie oprogramowania użytkownika Instalowanie programów pracujących w środowisku DOS Zadania do samodzielnego wykonania Zadania sprawdzające Test nr Podstawowe zagadnienia dotyczące sieci komputerowych Zakres sieci lokalnych i rozległych Architektura sieci równorzędnej i klient serwer Podstawowe komponenty sieci Nośniki transmisji Topologie sieci Technologie sieciowe. Metody dostępu. Szybkość transferu Zadania do samodzielnego wykonania Zadania sprawdzające Test nr Protokoły sieciowe TCP/IP Model sieci OSI Przepływ danych między warstwami Stos protokołów TCP/IP Protokoły warstwy sieciowej Protokoły routingu Rozsyłanie grupowe informacji Protokół ICMP Protokoły warstwy transportowej Protokół TCP Protokół UDP Protokoły warstwy aplikacji Inne zestawy protokołów Domeny kolizyjne i rozgłoszeniowe Zadania do samodzielnego wykonania Zadania sprawdzające Test nr

8 Spis treści 10 Konfiguracja Windows do pracy w sieci Konfiguracja karty sieciowej Modemy i porty COM Inne metody dostępu do Internetu Zadania do samodzielnego wykonania Zadania sprawdzające Test nr Korzystanie z podstawowych usług Internetu Serwis stron Korzystanie z usługi transferu plików Korzystanie z poczty elektronicznej Korzystanie z grup dyskusyjnych Korzystanie z usługi Telnet Korzystanie z usługi bezpiecznego terminala Korzystanie z usługi bezpiecznego kopiowania plików Zastosowanie edukacyjne i rozrywkowe sieci komputerowych Korzystanie z kanałów IRC Korzystanie z komunikatorów internetowych Zadania do samodzielnego wykonania Zadania sprawdzające Test nr Praca w sieci równoprawnej Logowanie do sieci Udostępnianie plików w grupach roboczych Przeglądanie otoczenia sieciowego Mapowanie dysków Zarządzanie zasobami udostępnionymi Udostępnianie i korzystanie z drukarek w sieci Zadania do samodzielnego wykonania Zadania sprawdzające Test nr Odpowiedzi do testów Słownik pojęć Wykaz skrótów Literatura

9 4 Konfiguracja i zarządzanie systemem Windows Po zalogowaniu się do systemu Windows XP na ekranie monitora widzimy pulpit, który pozwala nam w łatwy sposób komunikować się z komputerem. Pulpit Windows zawiera takie elementy, jak ikony, przycisk Start, pasek zadań, tło pulpitu. Ikony to symbole graficzne, oznaczające poszczególne programy, dokumenty, foldery. Są również ikony reprezentujące skróty do programów. Nazwy ikon możemy zmieniać, klikając w nie prawym klawiszem myszy i wybierając Zmień nazwę. Jednymi z najważniejszych ikon znajdujących się na pulpicie są: Mój komputer, Moje dokumenty oraz Kosz. Ikona Mój komputer umożliwia szybki dostęp do zasobów naszego komputera. Po kliknięciu w nią otwiera się okno, w którym widzimy wszystkie dyski i napędy naszego komputera. Możemy również przeglądać ich zawartość. Mamy także dostęp do takich miejsc, jak: Panel sterowania, Moje miejsce sieciowe. Możemy również wyświetlić informacje o naszym systemie. Ćwiczenie 4.1. Sprawdzanie dostępności dysków Otwórz okno Mój komputer i sprawdź, jakie dyski i napędy są w komputerze. Ikona Moje dokumenty reprezentuje miejsce służące do zapisywania wszystkich naszych dokumentów. Oczywiście możemy je zapisywać również w innych miejscach na dyskach, np. bezpośrednio na pulpicie, lecz nie jest to zalecane. Ikona Kosz reprezentuje miejsce, do którego przenoszone są pliki i foldery przed całkowitym usunięciem ich z naszego komputera. Ćwiczenie 4.2. Praca z folderami Utwórz nowy folder na pulpicie i umieścić go w Koszu. Przycisk Start znajduje się w dolnym lewym rogu pulpitu. Po jego kliknięciu zobaczymy rozwijane menu, które zawiera odnośniki do elementów umożliwiających konfigurację komputera, odnośniki do zainstalowanych programów oraz wykonanie większości pozostałych zadań. Zawiera również polecenia Wyloguj oraz Wyłącz komputer. Pasek zadań to pasek, na którym wyświetlane są ikony uruchomionych programów i otwartych folderów. Program aktywny pokazany jest na tym pasku w postaci wciśniętego przycisku. Paska zadań możemy użyć do przełączania się miedzy oknami uruchomionych programów. Gdy na Pasku zadań zaczyna brakować miejsca, okna tego samego programu zostają zgrupowane. Ćwiczenie 4.3. Praca z paskiem zadań Otwórz kilka programów i zobacz, czy będą one pokazane na pasku zadań. 101

10 Konfiguracja i zarządzanie systemem Windows 4.1. Dostosowywanie pulpitu do własnych potrzeb Wygląd naszego pulpitu możemy dostosować do własnych upodobań i potrzeb. Tłem pulpitu Windows może być nasze zdjęcie lub dowolny obrazek, rysunek zapisany na naszym komputerze. System Windows posiada kilka plików graficznych mogących być tłem naszego pulpitu. Najłatwiej dostać się do nich, klikając prawym klawiszem myszy w wolnym miejscu na pulpicie i wybierając opcję Właściwości (rys. 4.1). Pojawi się okienko Właściwości: Ekran (rys. 4.2). To tu możemy zmienić ustawienia pulpitu. Na zakładce Pulpit możemy zmienić tło naszego pulpitu, kompozycję pulpitu, skonfigurować wygaszacz ekranu lub zmienić wygląd okien i rozdzielczość karty graficznej. Rys Menu kontekstowe Rys Właściwości ekranu Ćwiczenie 4.4. Ustawianie tła pulpitu Zmień tło pulpitu i zastosuj swój własny wygaszacz z wybranym przez siebie tekstem, ustawiony na 2 minuty. Po wybraniu przycisku Zastosuj i obejrzeniu efektów przywróć poprzednie ustawienia. Ćwiczenie 4.5. Ustawianie rozdzielczości Zmień rozdzielczość karty grafiki na , a po wybraniu przycisku Zastosuj i obejrzeniu efektów, przywróć poprzednie ustawienia. Wszystkie operacje w Windows i wygląd naszego ekranu możemy zmienić inaczej sięgając do okna Właściwości ikony Ekran w Panelu sterowania. Z tej drogi możesz skorzystać, przywracając poprzednie ustawienia ekranu. Pamiętaj jednak, 102

11 Tworzenie skrótów do plików i folderów że jeśli ustawiona rozdzielczość przekroczy możliwości monitora, to obraz zniknie i pojawi się prawdopodobnie komunikat out of range. Po około 10 sekundach system powróci do poprzednich ustawień. Rys Okno Panel sterowania Sprawdź na zakładce Ustawienia, po wybraniu przycisku Zaawansowane, częstotliwość odświeżania monitora (podawana jest w Hz). Z reguły powinna być jak najwyższa, aby wyeliminować przykre dla oczu mruganie. Zamiast wartości liczbowej można wybrać opcję Optymalna. Ćwiczenie 4.6. Ustawianie częstotliwości odświeżania monitora Ustaw odświeżanie monitora na 60 Hz. Sprawdź efekt. A teraz ustaw najwyższą dopuszczalną częstotliwość dla Twojego monitora. Co zauważyłeś? 4.2. Tworzenie skrótów do plików i folderów W systemie Windows Pulpit jest folderem jak każdy inny folder i można w nim zapisywać pliki, tworzyć podfoldery, a prowadzi do niego domyślnie ścieżka C:\Documents and Settings\Użytkownik\Pulpit. Jednak podstawową jego funkcją jest przechowywanie skrótów do programów i dokumentów. Dostosowując pulpit do własnych potrzeb, często tworzymy na pulpicie skróty do plików, folderów, innych zasobów dostępnych w systemie MS Windows oraz zainstalowanych aplikacji. Tworzenie skrótów do zasobów umożliwia łatwe dotarcie do informacji z wielu miejsc w systemie. Ten 103

12 Konfiguracja i zarządzanie systemem Windows mechanizm może znacznie przyspieszyć pracę z systemem Windows. Skróty tworzymy do aplikacji i plików najczęściej używanych. Większość instalatorów aplikacji automatycznie tworzy i umieszcza swoje skróty na pulpicie, z reguły pytając nas, czy ten fakt akceptujemy. Skróty mogą być umieszczane na pulpicie, w menu start, na paskach szybkiego uruchamiania oraz w dowolnym folderze na dysku twardym i innych nośnikach. Tworzenie skrótów zostało opisane w rozdziale Skojarzenie plików z aplikacjami W systemie MS Windows każdy plik, poza nazwą, ma przypisane rozszerzenie. Są to litery występujące w nazwie pliku po ostatniej kropce. W Rejestrze MS Windows jest przechowywana baza danych, która pozwala na skojarzenie typów plików z konkretnymi aplikacjami w zależności od rozszerzenia. Dzięki temu system wie, jakiej aplikacji ma użyć podczas otwierania konkretnego pliku. Uruchom Eksplorator Windows (rys. 4.4), a następnie wybierz opcję Narzędzia/Opcje folderów. Po wybraniu zakładki Typy plików zobaczysz listę zarejestrowanych typów plików łącznie z opisem i skojarzoną aplikacją (rys. 4.5). Rys Opcje folderów 104

13 Skojarzenie plików z aplikacjami Rys Typy plików Po wybraniu przycisku Nowy (rys. 4.6) możemy utworzyć i zarejestrować w systemie Windows nowy typ pliku lub utworzyć nowe skojarzenie między rozszerzeniem i typem pliku. Wybierając przycisk Usuń, usuniemy skojarzenie między rozszerzeniem a typem pliku, usuniemy również rozszerzenie z listy, ale zarówno rozszerzenie, jak i typ pliku w systemie pozostaje. Rys Tworzenie nowego rozszerzenia Wybierając przycisk Zmień, możemy zmienić program używany do otwierania plików danego typu. Po pojawieniu się okna Otwieranie za pomocą (rys. 4.7) możemy wybrać z listy program, który chcemy użyć do otwarcia danego pliku. Programy dostępne na liście zostały podzielone na dwie grupy: Zalecane programy i Inne programy. Możemy, korzystając z przycisku Przeglądaj, wskazać inne programy, które nie zostały umieszczone na liście. W trakcie instalowania nowej aplikacji system czasem pyta o typy plików, które mają być skojarzone z daną aplikacją, ale nie wszystkie instalowane programy obsługują tę funkcję. Dlatego istnieje możliwość ręcznego przypisania skojarzeń pomiędzy typami plików i aplikacjami. Skojarzenie zdefiniuje, jaka aplikacja zostanie uruchomiona w trakcie ładowania pliku danego typu. Czy jednak skojarzona aplikacja potrafi odczytywać plik o danym formacie, to zależy od poprawnego wyboru. 105

14 Konfiguracja i zarządzanie systemem Windows Rys Wybór programu Wybierając przycisk Zaawansowane (rys. 4.5), otwieramy okno Edytowanie typu pliku, w którym można zmienić ikonę skojarzoną z danym typem pliku, zmienić akcję domyślnie wykonywaną podczas dwukrotnego kliknięcia lewym przyciskiem myszy, zdefiniować nową akcję, edytować istniejącą skojarzoną z danym typem pliku, usunąć akcję z listy, określić, czy rozszerzenia danego typu plików mają być pokazywane w systemie. Ćwiczenie 4.7. Tworzenie skojarzenia do pliku Utwórz w Notatniku plik tekstowy. Nadaj mu rozszerzenie.xyz. Zarejestruj nowy typ pliku. Utwórz skojarzenie z MS Word. Sprawdź efekt działania swojego skojarzenia. Zmień skojarzenie na MS Excel. Sprawdź efekt działania tego nowego skojarzenia Zarządzanie komputerem za pomocą Panelu sterowania Wielu użytkowników komputerów lubi zmieniać ustawienia komputera. Często zmieniają ustawienia ekranu, kolory i tapety. Opcje konfiguracyjne komputera dostępne są w różnych apletach w Panelu sterowania. Panel sterowania zawiera wyspecjalizowane narzędzia do zmiany wyglądu i zachowania systemu Windows. Niektóre z nich ułatwiają dopasowanie ustawień, tak by korzystanie z komputera było przyjemniejsze. 106

15 Zarządzanie komputerem za pomocą Panelu sterowania Aby otworzyć Panel sterowania, kliknij przycisk Start, a następnie polecenie Panel sterowania. Jeśli komputer został skonfigurowany w widoku Klasyczny, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania. Po otwarciu Panelu sterowania po raz pierwszy zostaną wyświetlone najczęściej używane elementy, uporządkowane według kategorii. Aby uzyskać więcej informacji o elemencie w Panelu sterowania, zatrzymaj wskaźnik myszy na ikonie lub na nazwie kategorii i przeczytaj wyświetlany tekst. Aby otworzyć jeden z takich elementów, kliknij jego ikonę lub nazwę kategorii. Niektóre elementy po otworzeniu utworzą listę z zadaniami, które można wykonać. Panel sterowania można przełączyć na widok klasyczny, znany ze starszych wersji systemu Windows Opcje Panelu sterowania W Panelu sterowania początkujący użytkownicy mogą zmieniać ustawienia urządzeń podłączonych do komputera, dodawać i usuwać sprzęt oraz oprogramowanie i rozwiązywać problemy z nimi związane, konfigurować urządzenia podłączone do komputera, takie jak klawiatura i mysz, a także wykonywać wiele innych czynności. Bardziej doświadczeni użytkownicy mogą w większym stopniu dostosować Panel sterowania, modyfikując różne ustawienia w rejestrze lub za pomocą narzędzi innych producentów. Opcje ułatwień dostępu Opcje ułatwień dostępu to jedna z funkcji dostępnych w Panelu sterowania. Mimo że aplet ten służy do konfigurowania ustawień systemu Windows, tak aby środowisko to było bardziej przyjazne dla osób niepełnosprawnych ruchowo lub mających problemy ze wzrokiem lub słuchem, ustawienia w nim dostępne mogą okazać się przydatne dla wszystkich użytkowników. Aplet ten umożliwia konfigurowanie różnych ustawień klawiatury, dźwięku, ekranu i myszy. Na przykład na karcie Klawiatura można skonfigurować następujące ustawienia: Klawisze Trwałe, Klawisze Filtra i Klawisze Przełączające. Po skonfigurowaniu klawiszy trwałych można naciskać kolejno klawisze składające się na kombinację, np. [CTRL] + [ALT] + [DEL], zamiast naciskać wszystkie te klawisze jednocześnie. Klawisze filtra pozwalają ignorować powtarzające się naciśnięcia klawiszy, a klawisze przełączające pozwalają usłyszeć naciśnięcie jednego z klawiszy: [Caps Lock], [Num Lock] lub [Scroll Lock]. Klawisze przełączające są szczególnie przydatne, jeżeli użytkownik często przypadkowo naciska klawisz [CAPS LOCK] i wpisuje cały akapit tekstu. Do innych opcji dostępnych w tym aplecie należą: możliwość wyświetlania obrazów odpowiadających dźwiękom systemowym, 107

16 Konfiguracja i zarządzanie systemem Windows konfigurowanie klawiatury numerycznej, tak aby działała jako mysz, zmiana ustawień ekranu, tak aby obraz miał wysoki kontrast. Dodaj/Usuń Funkcja Dodaj/Usuń jest jedną z częściej używanych funkcji Panelu sterowania. Aplet Dodaj sprzęt służy do uruchamiania kreatora, za pomocą którego można dodawać, usuwać i odłączać sprzęt lub rozwiązywać problemy z nim związane. Jeszcze częściej używanym apletem jest Dodaj lub usuń programy. Za pomocą tego narzędzia można nie tylko dodawać, usuwać i zmieniać oprogramowanie, ale także zmieniać zainstalowane składniki systemu operacyjnego (np. gry lub inne narzędzia). Rys Dodawanie lub usuwanie programów Ustawienia ekranu Aplet Ekran jest często używanym narzędziem. Za jego pomocą można nie tylko kontrolować różne ustawienia kolorów i układu pulpitu, ale także konfigurować wygaszacze ekranu, tapety na pulpicie, efekty wizualne itp. Klawiatura i mysz W Panelu sterowania można także kontrolować urządzenia zewnętrzne. Na przykład za pomocą apletu Klawiatura można instalować różne klawiatury lub kontrolować opóźnienie klawiatury i szybkość powtarzania. Ustawia się mniejsze opóźnienie powtarzania, jeżeli ma się tendencję do przytrzymywania określonych klawiszy, co powoduje wielokrotne powtarzanie tego samego znaku na ekranie. 108

17 Zarządzanie komputerem za pomocą Panelu sterowania Rys Ustawienia klawiatury Za pomocą apletu Mysz można zmieniać wiele ustawień, w tym szybkość reakcji myszy na dwukrotne kliknięcia, włączyć opcję dla użytkowników leworęcznych, a nawet zmieniać wskaźniki myszy używane w systemie Windows. Rys Ustawienia myszy 109

18 Konfiguracja i zarządzanie systemem Windows Dźwięki i urządzenia audio Wspaniale, że komputer odtwarza dźwięki, ale czasami chcemy całkowicie ściszyć głośnik. Do ustawienia cichszych, głośniejszych lub po prostu innych dźwięków służy aplet Dźwięki i urządzenia audio. Za pomocą tego narzędzia można zmieniać i odsłuchiwać dźwięki przypisane do różnych zdarzeń, takich jak zatrzymanie krytyczne, wykrzyknik, odebranie nowej wiadomości , a nawet rozruch systemu Windows. Jeśli na przykład nie chcemy dźwięku kliknięcia przy otwieraniu pliku lub folderu, po kliknięciu zakładki dźwięki przechodzimy do sekcji ustawień Eksploratora Windows i jako dźwięk skojarzony z elementem Rozpoczęcie nawigacji wybieramy opcję Brak dźwięku. Rys Ustawienia głośności 110 Opcje zasilania Niezależnie od tego, czy używamy komputera stacjonarnego, czy przenośnego, musimy poznać aplet Opcje zasilania. Aby otworzyć ten aplet, należy wybrać Start/Panel sterowania/opcje zasilania. Ustawienia dostępne w tym aplecie są zależne od standardów zarządzania energią, np. APM (Advanced Power Management) lub ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) obsługiwanych przez system. Można tu konfigurować ustawienia trybu wstrzymania systemu, które określają, kiedy poszczególne elementy komputera zaczynają pracę w trybie oszczędzania energii. Jest to działanie proekologiczne. Skonfigurowanie ustawień trybu wstrzymania systemu wpłynie na wysokość rachunków za energię, jeżeli często zostawiamy włączony komputer.

19 Zarządzanie komputerem za pomocą Panelu sterowania Rys Ustawienia opcji zasilania Opcje regionalne i językowe Aplet Opcje regionalne i językowe służy do kontrolowania domyślnego sposobu wyświetlania i sortowania dat, liczb, walut i godziny w systemie Windows. Można, na przykład, zmienić domyślny symbol waluty lub sposób wyświetlania wartości dodatnich i ujemnych. Rys Ustawienia opcji regionalnych i języka 111

20 Konfiguracja i zarządzanie systemem Windows Konta użytkowników Aplet Użytkownicy systemu Windows umożliwia dodawanie kont użytkowników na komputerze i przypisywanie im odpowiednich profilów użytkownika. Podczas tworzenia użytkowników i przypisywania im odpowiednich profilów można umożliwiać im dostęp do ich własnego pulpitu, folderu Mój komputer, folderu Ulubione itp. Rys Wybór konta użytkowników Data i godzina Aplet Data i godzina pozwala na ustawienie zegara systemowego, odpowiedniej strefy czasowej i zsynchronizowanie zegara (jeżeli synchronizacja jest włączona) komputera z zegarem wzorcowym (internetowym serwerem czasu). Rys Ustawienia opcji daty i godziny 112

2005 porad dla peceta

2005 porad dla peceta 2005 porad dla peceta Spis porad PC FORMAT 1 2005 porad dla peceta Windows XP Service Pack 2 1. Blokowanie wyskakujących okienek Po zainstalowaniu dodatku SP2 w programie Internet Explorer zostanie włączona

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D1. wersja 2.01

Materiały szkoleniowe. Kurs D1. wersja 2.01 Materiały szkoleniowe Kurs D1 wersja 2.01 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Rejestr systemu Windows

Rejestr systemu Windows Rejestr systemu Windows Wykonanie: Mateusz Bokowy Kamil Hudecki » Spis treści 1) Co to jest rejestr. 2) Czym zarządza rejestr. 3) Geneza rejestru. 4) Jak zbudowany jest rejestr. 5) Typy danych. 6) Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Str. 1. Ćwiczenie nr 7 v. 1.11k. Cel ćwiczenia:

Str. 1. Ćwiczenie nr 7 v. 1.11k. Cel ćwiczenia: Str. 1 Ćwiczenie 7 Active Directory Cel ćwiczenia: Zapoznanie się ze sposobami zarządzania usługą Active Directory. Poznanie podstawowych zadań administracyjnych kontrolera domeny: zarządzanie kontami

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM MSM Spółka z o.o., Warszawa 2006 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami ECDL moduł 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami SYSTEM OPERACYJNY 2 Klawiatura Układ klawiatury ułożenie znaków literowych, cyfr i innych znaków oraz pozostałych przycisków funkcyjnych na klawiaturze

Bardziej szczegółowo

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 17 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

System Kosztorysowania wersja PROF

System Kosztorysowania wersja PROF System Kosztorysowania wersja PROF Chandney Software Sp. z o.o. 1 2 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 3 2. WINBUD 2000 INFORMACJE OGÓLNE 7 3. WINBUD 2000 - INSTALACJA 8 3.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Windows Vista PL. Ksiêga eksperta

Windows Vista PL. Ksiêga eksperta Windows Vista PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Pawe³ Gonera, Cezary Welsyng ISBN: 978-83-246-1030-3 Tytu³ orygina³u: Microsoft(R) Windows(R) Vista(TM) Unleashed Format: B5, stron:

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X Instrukcja instalacji i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję niniejszego dokumentu ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Piotr Pilch, Julia Szajkowska, Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2581-9 Tytu³ orygina³u: Microsoft Windows 7 Unleashed Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Firewall Pro. Aby uzyskać pomoc w

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo