informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe"

Transkrypt

1 titechnik informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe Cz 1

2 Autorzy: Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Recenzenci: dr Stanisław Szabłowski, mgr Jan Bogdan Projekt graficzny okładki i karty tytułowej: fpstudio.pl Redaktor inicjujący: Joanna Ksieniewicz Redaktor merytoryczny: Joanna Ksieniewicz Redaktor techniczny: Marzenna Kiedrowska Redaktor graficzny: Joanna Plakiewicz Podręcznik składający się z dwóch części zawiera podstawy wiedzy o systemach komputerowych, dobieraniu systemu operacyjnego do określonych potrzeb, obsługiwaniu, instalowaniu oraz konfigurowaniu systemów operacyjnych. W części pierwszej przedstawiono charakterystykę komputera PC, systemy plików, obsługę urządzeń wejścia/wyjścia, system Windows oraz pracę w systemie MS-DOS. Podano też zasady instalacji systemu, sprzętu i oprogramowania, konfigurację Windows do pracy w sieci, pracę w sieci równoprawnej oraz współpracę systemu Windows z serwerem sieci lokalnej. Do podręcznika jest dołączona płyta CD-ROM, na której znajdują się dodatkowe materiały, m.in. prezentacje, programy i inne materiały uzupełniające. Podręcznik jest dostosowany do nauki w zawodzie technik informatyk na poziomie technikum i szkoły policealnej, nr programu nauczania 312[01]/T, SP/MENiS/ Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach. Do nauczania w zawodzie technik informatyk, na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr. inż. Jacka Szydłowskiego, mgr. inż. Grzegorza Śmigielskiego i dr. Marka Gumkowskiego. Typ szkoły: technikum i szkoła policealna. Rok dopuszczenia: W podręczniku wymieniono produkty konkretnych firm. Zamieszczono je w celach dydaktycznych, aby zobrazować teorię za pomocą rzeczywistych przykładów. Podanie nazw firm nie ma na celu ich reklamy. ISBN Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna Warszawa 2010 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna Warszawa, Al. Jerozolimskie 136 Adres do korespondencji: Warszawa, P. poczt. 9 Wydanie trzecie zmienione (2010) Ark. druk. 19,0 Skład i łamanie: Shift-ENTER

3 Spis treści 1. Charakterystyka komputera PC BHP oraz zasady porządkowe w pracowni komputerowej Przerwy w pracy na stanowisku i inne zasady higieny pracy przy komputerze Czynności wykonywane przed rozpoczęciem pracy Normy prawne dotyczące rozpowszechniania programów komputerowych Co nie podlega prawu autorskiemu? Podstawowe rodzaje licencji Formy ograniczeń Przykłady aktów prawnych Kodeks karny Budowa systemu komputerowego Warstwy systemu komputerowego System operacyjny Zadania systemu operacyjnego Rodzaje i jednostki pamięci Jednostki pamięci Jednostki transmisji danych Urządzenia peryferyjne Aplikacje systemu Windows, praca z pulpitem Uruchamianie i zamykanie systemu Windows Przełączanie komputera w stan niskiego poboru energii Przełączanie komputera w stan hibernacji Wylogowywanie użytkownika Pulpit i jego użytkowanie Pasek zadań i menu start Pliki i foldery Zmiana nazwy pliku, folderu, skrótu Usuwanie folderów, plików i skrótów Kopiowanie plików i folderów Elementy okna Automatyczny start aplikacji Aplikacje wbudowane systemu Programy DOS w środowisku Windows Pytania i zadania

4 Spis treści 4 Ćwiczenia praktyczne Zadania sprawdzające Test nr Systemy plików Wprowadzenie Struktura folderów w systemie Windows Uprawnienia NTFS do plików i folderów, lista kontroli dostępu ACL Uprawnienia NTFS i listy kontroli dostępu (ACL) Uprawnienia udostępniania Uprawnienia systemu plików NTFS Tabela uprawnień NTFS Archiwizacja i kompresja danych Pakowanie plików za pomocą programu WinRar Rozpakowywanie plików za pomocą programu WinRar Struktura dysków. Podział dysku na partycje Logiczna struktura dysku Dyski w Windows Zjawisko fragmentacji zbiorów. Defragmentacja dysków Wirusy i ochrona antywirusowa Jak działają wirusy? Jakie są objawy zainfekowania komputera wirusem komputerowym? Jak usunąć wirusa? Jak chronić swój komputer przed wirusami? Zadania sprawdzające Test nr Obsługa urządzeń wejścia/wyjścia Konfiguracja drukarki lokalnej Drukowanie strony testowej Konfiguracja drukarki sieciowej Wybór drukarki domyślnej Właściwości wydruku Wstrzymywanie i anulowanie drukowania Przypisywanie uprawnień do drukarki Drukowanie lokalne, sieciowe i do pliku Instalacja sterowników urządzeń Aktualizacja sterowników Przywracanie poprzedniej wersji sterownika Podpisywanie sterowników Konfiguracja ekranu

5 Spis treści 3.6. Konfiguracja karty dźwiękowej Testowanie karty dźwiękowej Przypisywanie dźwięków do zdarzeń Konfigurowanie urządzeń CD/DVD Archiwizacja danych na płytach CD-R i CD-RW Rodzaje kopii zapasowych i ich cechy Metody zapisu plików na nośnikach Nagrywanie płyt za pomocą aplikacji systemowych Nagrywanie płyt CD za pomocą programu Nero Express Zadania sprawdzające Test nr Konfiguracja i zarządzanie systemem Windows Dostosowywanie pulpitu do własnych potrzeb Tworzenie skrótów do plików i folderów Skojarzenie plików z aplikacjami Zarządzanie komputerem za pomocą Panelu sterowania Opcje Panelu sterowania Praca z Rejestrem systemowym Kopia zapasowa Rejestru Czyszczenie Rejestru Kopiowanie parametrów wprowadzonych w Rejestrze na inne komputery Defragmentowanie Rejestru Profile użytkownika. Zarządzanie profilami Typy profilów użytkownika Zalety korzystania z profilów użytkownika Zarządzanie profilami użytkownika Lokalne konta użytkowników i grup Tworzenie lokalnych kont użytkowników za pomocą Panelu sterowania Tworzenie nowego konta Tworzenie lokalnych kont użytkowników za pomocą konsoli mmc Modyfikowanie kont Zmiana obrazu skojarzonego z kontem Zasady zabezpieczeń lokalnych Ograniczenia dotyczące haseł użytkowników Prawa i uprawnienia użytkowników Zadania sprawdzające Test nr

6 Spis treści 5. Architektura systemu Windows Pamięć wirtualna. Plik wymiany Lokalizacja pliku stronicowania i jego rozmiary Defragmentacja pliku wymiany Ustawienia wielkości pliku stronicowania Tryb rzeczywisty i chroniony pracy procesora Procesy, wątki, wielozadaniowość Menedżer maszyn wirtualnych Jądro systemu operacyjnego Etapy uruchamiania systemu Uruchamianie komputera sprzętu Uruchamianie komputera systemu operacyjnego Uruchamianie kontrolowane Menu startowe Windows Profile sprzętowe Tworzenie nowego profilu Konfiguracja ustawień Pliki konfiguracyjne profilu Zadania sprawdzające Test nr Praca w trybie MS-DOS Tryb konsoli Okno aplikacji DOS w systemie Windows XP Ustawienia właściwości programu DOS-owego Polecenia wewnętrzne i zewnętrzne uzyskiwanie pomocy Uzyskanie pomocy na temat poleceń Polecenia wewnętrzne Polecenia zewnętrzne Pamięć dla programów DOS Pliki konfiguracyjne systemu Pliki wsadowe Podstawowe komendy i ich zastosowanie Tworzenie pliku wsadowego Dysk systemowy Etapy tworzenia dyskietki systemowej w Windows Nakładki ułatwiające pracę z systemem DOS Ogólny opis programu Total Commander Tworzenie nowego folderu i kopiowanie plików Pakowanie plików Drukowanie z aplikacji DOS Zadania sprawdzające Test nr

7 Spis treści 7 Instalacja systemu, sprzętu i oprogramowania Windows XP Wymagania sprzętowe Windows XP Instalacja Windows XP Konfiguracja systemu po instalacji Konfiguracja karty sieciowej Instalacja sterowników do nierozpoznanych urządzeń Konfiguracja karty grafiki Konfiguracja pliku wymiany Instalowanie oprogramowania użytkownika Instalowanie programów pracujących w środowisku DOS Zadania do samodzielnego wykonania Zadania sprawdzające Test nr Podstawowe zagadnienia dotyczące sieci komputerowych Zakres sieci lokalnych i rozległych Architektura sieci równorzędnej i klient serwer Podstawowe komponenty sieci Nośniki transmisji Topologie sieci Technologie sieciowe. Metody dostępu. Szybkość transferu Zadania do samodzielnego wykonania Zadania sprawdzające Test nr Protokoły sieciowe TCP/IP Model sieci OSI Przepływ danych między warstwami Stos protokołów TCP/IP Protokoły warstwy sieciowej Protokoły routingu Rozsyłanie grupowe informacji Protokół ICMP Protokoły warstwy transportowej Protokół TCP Protokół UDP Protokoły warstwy aplikacji Inne zestawy protokołów Domeny kolizyjne i rozgłoszeniowe Zadania do samodzielnego wykonania Zadania sprawdzające Test nr

8 Spis treści 10 Konfiguracja Windows do pracy w sieci Konfiguracja karty sieciowej Modemy i porty COM Inne metody dostępu do Internetu Zadania do samodzielnego wykonania Zadania sprawdzające Test nr Korzystanie z podstawowych usług Internetu Serwis stron Korzystanie z usługi transferu plików Korzystanie z poczty elektronicznej Korzystanie z grup dyskusyjnych Korzystanie z usługi Telnet Korzystanie z usługi bezpiecznego terminala Korzystanie z usługi bezpiecznego kopiowania plików Zastosowanie edukacyjne i rozrywkowe sieci komputerowych Korzystanie z kanałów IRC Korzystanie z komunikatorów internetowych Zadania do samodzielnego wykonania Zadania sprawdzające Test nr Praca w sieci równoprawnej Logowanie do sieci Udostępnianie plików w grupach roboczych Przeglądanie otoczenia sieciowego Mapowanie dysków Zarządzanie zasobami udostępnionymi Udostępnianie i korzystanie z drukarek w sieci Zadania do samodzielnego wykonania Zadania sprawdzające Test nr Odpowiedzi do testów Słownik pojęć Wykaz skrótów Literatura

9 4 Konfiguracja i zarządzanie systemem Windows Po zalogowaniu się do systemu Windows XP na ekranie monitora widzimy pulpit, który pozwala nam w łatwy sposób komunikować się z komputerem. Pulpit Windows zawiera takie elementy, jak ikony, przycisk Start, pasek zadań, tło pulpitu. Ikony to symbole graficzne, oznaczające poszczególne programy, dokumenty, foldery. Są również ikony reprezentujące skróty do programów. Nazwy ikon możemy zmieniać, klikając w nie prawym klawiszem myszy i wybierając Zmień nazwę. Jednymi z najważniejszych ikon znajdujących się na pulpicie są: Mój komputer, Moje dokumenty oraz Kosz. Ikona Mój komputer umożliwia szybki dostęp do zasobów naszego komputera. Po kliknięciu w nią otwiera się okno, w którym widzimy wszystkie dyski i napędy naszego komputera. Możemy również przeglądać ich zawartość. Mamy także dostęp do takich miejsc, jak: Panel sterowania, Moje miejsce sieciowe. Możemy również wyświetlić informacje o naszym systemie. Ćwiczenie 4.1. Sprawdzanie dostępności dysków Otwórz okno Mój komputer i sprawdź, jakie dyski i napędy są w komputerze. Ikona Moje dokumenty reprezentuje miejsce służące do zapisywania wszystkich naszych dokumentów. Oczywiście możemy je zapisywać również w innych miejscach na dyskach, np. bezpośrednio na pulpicie, lecz nie jest to zalecane. Ikona Kosz reprezentuje miejsce, do którego przenoszone są pliki i foldery przed całkowitym usunięciem ich z naszego komputera. Ćwiczenie 4.2. Praca z folderami Utwórz nowy folder na pulpicie i umieścić go w Koszu. Przycisk Start znajduje się w dolnym lewym rogu pulpitu. Po jego kliknięciu zobaczymy rozwijane menu, które zawiera odnośniki do elementów umożliwiających konfigurację komputera, odnośniki do zainstalowanych programów oraz wykonanie większości pozostałych zadań. Zawiera również polecenia Wyloguj oraz Wyłącz komputer. Pasek zadań to pasek, na którym wyświetlane są ikony uruchomionych programów i otwartych folderów. Program aktywny pokazany jest na tym pasku w postaci wciśniętego przycisku. Paska zadań możemy użyć do przełączania się miedzy oknami uruchomionych programów. Gdy na Pasku zadań zaczyna brakować miejsca, okna tego samego programu zostają zgrupowane. Ćwiczenie 4.3. Praca z paskiem zadań Otwórz kilka programów i zobacz, czy będą one pokazane na pasku zadań. 101

10 Konfiguracja i zarządzanie systemem Windows 4.1. Dostosowywanie pulpitu do własnych potrzeb Wygląd naszego pulpitu możemy dostosować do własnych upodobań i potrzeb. Tłem pulpitu Windows może być nasze zdjęcie lub dowolny obrazek, rysunek zapisany na naszym komputerze. System Windows posiada kilka plików graficznych mogących być tłem naszego pulpitu. Najłatwiej dostać się do nich, klikając prawym klawiszem myszy w wolnym miejscu na pulpicie i wybierając opcję Właściwości (rys. 4.1). Pojawi się okienko Właściwości: Ekran (rys. 4.2). To tu możemy zmienić ustawienia pulpitu. Na zakładce Pulpit możemy zmienić tło naszego pulpitu, kompozycję pulpitu, skonfigurować wygaszacz ekranu lub zmienić wygląd okien i rozdzielczość karty graficznej. Rys Menu kontekstowe Rys Właściwości ekranu Ćwiczenie 4.4. Ustawianie tła pulpitu Zmień tło pulpitu i zastosuj swój własny wygaszacz z wybranym przez siebie tekstem, ustawiony na 2 minuty. Po wybraniu przycisku Zastosuj i obejrzeniu efektów przywróć poprzednie ustawienia. Ćwiczenie 4.5. Ustawianie rozdzielczości Zmień rozdzielczość karty grafiki na , a po wybraniu przycisku Zastosuj i obejrzeniu efektów, przywróć poprzednie ustawienia. Wszystkie operacje w Windows i wygląd naszego ekranu możemy zmienić inaczej sięgając do okna Właściwości ikony Ekran w Panelu sterowania. Z tej drogi możesz skorzystać, przywracając poprzednie ustawienia ekranu. Pamiętaj jednak, 102

11 Tworzenie skrótów do plików i folderów że jeśli ustawiona rozdzielczość przekroczy możliwości monitora, to obraz zniknie i pojawi się prawdopodobnie komunikat out of range. Po około 10 sekundach system powróci do poprzednich ustawień. Rys Okno Panel sterowania Sprawdź na zakładce Ustawienia, po wybraniu przycisku Zaawansowane, częstotliwość odświeżania monitora (podawana jest w Hz). Z reguły powinna być jak najwyższa, aby wyeliminować przykre dla oczu mruganie. Zamiast wartości liczbowej można wybrać opcję Optymalna. Ćwiczenie 4.6. Ustawianie częstotliwości odświeżania monitora Ustaw odświeżanie monitora na 60 Hz. Sprawdź efekt. A teraz ustaw najwyższą dopuszczalną częstotliwość dla Twojego monitora. Co zauważyłeś? 4.2. Tworzenie skrótów do plików i folderów W systemie Windows Pulpit jest folderem jak każdy inny folder i można w nim zapisywać pliki, tworzyć podfoldery, a prowadzi do niego domyślnie ścieżka C:\Documents and Settings\Użytkownik\Pulpit. Jednak podstawową jego funkcją jest przechowywanie skrótów do programów i dokumentów. Dostosowując pulpit do własnych potrzeb, często tworzymy na pulpicie skróty do plików, folderów, innych zasobów dostępnych w systemie MS Windows oraz zainstalowanych aplikacji. Tworzenie skrótów do zasobów umożliwia łatwe dotarcie do informacji z wielu miejsc w systemie. Ten 103

12 Konfiguracja i zarządzanie systemem Windows mechanizm może znacznie przyspieszyć pracę z systemem Windows. Skróty tworzymy do aplikacji i plików najczęściej używanych. Większość instalatorów aplikacji automatycznie tworzy i umieszcza swoje skróty na pulpicie, z reguły pytając nas, czy ten fakt akceptujemy. Skróty mogą być umieszczane na pulpicie, w menu start, na paskach szybkiego uruchamiania oraz w dowolnym folderze na dysku twardym i innych nośnikach. Tworzenie skrótów zostało opisane w rozdziale Skojarzenie plików z aplikacjami W systemie MS Windows każdy plik, poza nazwą, ma przypisane rozszerzenie. Są to litery występujące w nazwie pliku po ostatniej kropce. W Rejestrze MS Windows jest przechowywana baza danych, która pozwala na skojarzenie typów plików z konkretnymi aplikacjami w zależności od rozszerzenia. Dzięki temu system wie, jakiej aplikacji ma użyć podczas otwierania konkretnego pliku. Uruchom Eksplorator Windows (rys. 4.4), a następnie wybierz opcję Narzędzia/Opcje folderów. Po wybraniu zakładki Typy plików zobaczysz listę zarejestrowanych typów plików łącznie z opisem i skojarzoną aplikacją (rys. 4.5). Rys Opcje folderów 104

13 Skojarzenie plików z aplikacjami Rys Typy plików Po wybraniu przycisku Nowy (rys. 4.6) możemy utworzyć i zarejestrować w systemie Windows nowy typ pliku lub utworzyć nowe skojarzenie między rozszerzeniem i typem pliku. Wybierając przycisk Usuń, usuniemy skojarzenie między rozszerzeniem a typem pliku, usuniemy również rozszerzenie z listy, ale zarówno rozszerzenie, jak i typ pliku w systemie pozostaje. Rys Tworzenie nowego rozszerzenia Wybierając przycisk Zmień, możemy zmienić program używany do otwierania plików danego typu. Po pojawieniu się okna Otwieranie za pomocą (rys. 4.7) możemy wybrać z listy program, który chcemy użyć do otwarcia danego pliku. Programy dostępne na liście zostały podzielone na dwie grupy: Zalecane programy i Inne programy. Możemy, korzystając z przycisku Przeglądaj, wskazać inne programy, które nie zostały umieszczone na liście. W trakcie instalowania nowej aplikacji system czasem pyta o typy plików, które mają być skojarzone z daną aplikacją, ale nie wszystkie instalowane programy obsługują tę funkcję. Dlatego istnieje możliwość ręcznego przypisania skojarzeń pomiędzy typami plików i aplikacjami. Skojarzenie zdefiniuje, jaka aplikacja zostanie uruchomiona w trakcie ładowania pliku danego typu. Czy jednak skojarzona aplikacja potrafi odczytywać plik o danym formacie, to zależy od poprawnego wyboru. 105

14 Konfiguracja i zarządzanie systemem Windows Rys Wybór programu Wybierając przycisk Zaawansowane (rys. 4.5), otwieramy okno Edytowanie typu pliku, w którym można zmienić ikonę skojarzoną z danym typem pliku, zmienić akcję domyślnie wykonywaną podczas dwukrotnego kliknięcia lewym przyciskiem myszy, zdefiniować nową akcję, edytować istniejącą skojarzoną z danym typem pliku, usunąć akcję z listy, określić, czy rozszerzenia danego typu plików mają być pokazywane w systemie. Ćwiczenie 4.7. Tworzenie skojarzenia do pliku Utwórz w Notatniku plik tekstowy. Nadaj mu rozszerzenie.xyz. Zarejestruj nowy typ pliku. Utwórz skojarzenie z MS Word. Sprawdź efekt działania swojego skojarzenia. Zmień skojarzenie na MS Excel. Sprawdź efekt działania tego nowego skojarzenia Zarządzanie komputerem za pomocą Panelu sterowania Wielu użytkowników komputerów lubi zmieniać ustawienia komputera. Często zmieniają ustawienia ekranu, kolory i tapety. Opcje konfiguracyjne komputera dostępne są w różnych apletach w Panelu sterowania. Panel sterowania zawiera wyspecjalizowane narzędzia do zmiany wyglądu i zachowania systemu Windows. Niektóre z nich ułatwiają dopasowanie ustawień, tak by korzystanie z komputera było przyjemniejsze. 106

15 Zarządzanie komputerem za pomocą Panelu sterowania Aby otworzyć Panel sterowania, kliknij przycisk Start, a następnie polecenie Panel sterowania. Jeśli komputer został skonfigurowany w widoku Klasyczny, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania. Po otwarciu Panelu sterowania po raz pierwszy zostaną wyświetlone najczęściej używane elementy, uporządkowane według kategorii. Aby uzyskać więcej informacji o elemencie w Panelu sterowania, zatrzymaj wskaźnik myszy na ikonie lub na nazwie kategorii i przeczytaj wyświetlany tekst. Aby otworzyć jeden z takich elementów, kliknij jego ikonę lub nazwę kategorii. Niektóre elementy po otworzeniu utworzą listę z zadaniami, które można wykonać. Panel sterowania można przełączyć na widok klasyczny, znany ze starszych wersji systemu Windows Opcje Panelu sterowania W Panelu sterowania początkujący użytkownicy mogą zmieniać ustawienia urządzeń podłączonych do komputera, dodawać i usuwać sprzęt oraz oprogramowanie i rozwiązywać problemy z nimi związane, konfigurować urządzenia podłączone do komputera, takie jak klawiatura i mysz, a także wykonywać wiele innych czynności. Bardziej doświadczeni użytkownicy mogą w większym stopniu dostosować Panel sterowania, modyfikując różne ustawienia w rejestrze lub za pomocą narzędzi innych producentów. Opcje ułatwień dostępu Opcje ułatwień dostępu to jedna z funkcji dostępnych w Panelu sterowania. Mimo że aplet ten służy do konfigurowania ustawień systemu Windows, tak aby środowisko to było bardziej przyjazne dla osób niepełnosprawnych ruchowo lub mających problemy ze wzrokiem lub słuchem, ustawienia w nim dostępne mogą okazać się przydatne dla wszystkich użytkowników. Aplet ten umożliwia konfigurowanie różnych ustawień klawiatury, dźwięku, ekranu i myszy. Na przykład na karcie Klawiatura można skonfigurować następujące ustawienia: Klawisze Trwałe, Klawisze Filtra i Klawisze Przełączające. Po skonfigurowaniu klawiszy trwałych można naciskać kolejno klawisze składające się na kombinację, np. [CTRL] + [ALT] + [DEL], zamiast naciskać wszystkie te klawisze jednocześnie. Klawisze filtra pozwalają ignorować powtarzające się naciśnięcia klawiszy, a klawisze przełączające pozwalają usłyszeć naciśnięcie jednego z klawiszy: [Caps Lock], [Num Lock] lub [Scroll Lock]. Klawisze przełączające są szczególnie przydatne, jeżeli użytkownik często przypadkowo naciska klawisz [CAPS LOCK] i wpisuje cały akapit tekstu. Do innych opcji dostępnych w tym aplecie należą: możliwość wyświetlania obrazów odpowiadających dźwiękom systemowym, 107

16 Konfiguracja i zarządzanie systemem Windows konfigurowanie klawiatury numerycznej, tak aby działała jako mysz, zmiana ustawień ekranu, tak aby obraz miał wysoki kontrast. Dodaj/Usuń Funkcja Dodaj/Usuń jest jedną z częściej używanych funkcji Panelu sterowania. Aplet Dodaj sprzęt służy do uruchamiania kreatora, za pomocą którego można dodawać, usuwać i odłączać sprzęt lub rozwiązywać problemy z nim związane. Jeszcze częściej używanym apletem jest Dodaj lub usuń programy. Za pomocą tego narzędzia można nie tylko dodawać, usuwać i zmieniać oprogramowanie, ale także zmieniać zainstalowane składniki systemu operacyjnego (np. gry lub inne narzędzia). Rys Dodawanie lub usuwanie programów Ustawienia ekranu Aplet Ekran jest często używanym narzędziem. Za jego pomocą można nie tylko kontrolować różne ustawienia kolorów i układu pulpitu, ale także konfigurować wygaszacze ekranu, tapety na pulpicie, efekty wizualne itp. Klawiatura i mysz W Panelu sterowania można także kontrolować urządzenia zewnętrzne. Na przykład za pomocą apletu Klawiatura można instalować różne klawiatury lub kontrolować opóźnienie klawiatury i szybkość powtarzania. Ustawia się mniejsze opóźnienie powtarzania, jeżeli ma się tendencję do przytrzymywania określonych klawiszy, co powoduje wielokrotne powtarzanie tego samego znaku na ekranie. 108

17 Zarządzanie komputerem za pomocą Panelu sterowania Rys Ustawienia klawiatury Za pomocą apletu Mysz można zmieniać wiele ustawień, w tym szybkość reakcji myszy na dwukrotne kliknięcia, włączyć opcję dla użytkowników leworęcznych, a nawet zmieniać wskaźniki myszy używane w systemie Windows. Rys Ustawienia myszy 109

18 Konfiguracja i zarządzanie systemem Windows Dźwięki i urządzenia audio Wspaniale, że komputer odtwarza dźwięki, ale czasami chcemy całkowicie ściszyć głośnik. Do ustawienia cichszych, głośniejszych lub po prostu innych dźwięków służy aplet Dźwięki i urządzenia audio. Za pomocą tego narzędzia można zmieniać i odsłuchiwać dźwięki przypisane do różnych zdarzeń, takich jak zatrzymanie krytyczne, wykrzyknik, odebranie nowej wiadomości , a nawet rozruch systemu Windows. Jeśli na przykład nie chcemy dźwięku kliknięcia przy otwieraniu pliku lub folderu, po kliknięciu zakładki dźwięki przechodzimy do sekcji ustawień Eksploratora Windows i jako dźwięk skojarzony z elementem Rozpoczęcie nawigacji wybieramy opcję Brak dźwięku. Rys Ustawienia głośności 110 Opcje zasilania Niezależnie od tego, czy używamy komputera stacjonarnego, czy przenośnego, musimy poznać aplet Opcje zasilania. Aby otworzyć ten aplet, należy wybrać Start/Panel sterowania/opcje zasilania. Ustawienia dostępne w tym aplecie są zależne od standardów zarządzania energią, np. APM (Advanced Power Management) lub ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) obsługiwanych przez system. Można tu konfigurować ustawienia trybu wstrzymania systemu, które określają, kiedy poszczególne elementy komputera zaczynają pracę w trybie oszczędzania energii. Jest to działanie proekologiczne. Skonfigurowanie ustawień trybu wstrzymania systemu wpłynie na wysokość rachunków za energię, jeżeli często zostawiamy włączony komputer.

19 Zarządzanie komputerem za pomocą Panelu sterowania Rys Ustawienia opcji zasilania Opcje regionalne i językowe Aplet Opcje regionalne i językowe służy do kontrolowania domyślnego sposobu wyświetlania i sortowania dat, liczb, walut i godziny w systemie Windows. Można, na przykład, zmienić domyślny symbol waluty lub sposób wyświetlania wartości dodatnich i ujemnych. Rys Ustawienia opcji regionalnych i języka 111

20 Konfiguracja i zarządzanie systemem Windows Konta użytkowników Aplet Użytkownicy systemu Windows umożliwia dodawanie kont użytkowników na komputerze i przypisywanie im odpowiednich profilów użytkownika. Podczas tworzenia użytkowników i przypisywania im odpowiednich profilów można umożliwiać im dostęp do ich własnego pulpitu, folderu Mój komputer, folderu Ulubione itp. Rys Wybór konta użytkowników Data i godzina Aplet Data i godzina pozwala na ustawienie zegara systemowego, odpowiedniej strefy czasowej i zsynchronizowanie zegara (jeżeli synchronizacja jest włączona) komputera z zegarem wzorcowym (internetowym serwerem czasu). Rys Ustawienia opcji daty i godziny 112

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

Rejestr Windows. Praca z rejestrem

Rejestr Windows. Praca z rejestrem Rejestr Windows. Praca z rejestrem Wykład: rejestr, położenie rejestru w systemie, edytor regedit, hierarchiczna budowa, klucze główne, HKEY_CLASSES_ROOT, HKEY_CURRENT_USER, HKEY_LOCAL_MACHINE, HKEY_USERS,

Bardziej szczegółowo

Tomasz Greszata - Koszalin

Tomasz Greszata - Koszalin T: Profile użytkownika w systemie Windows. Profile użytkowników to zbiory ustawień środowiska pracy każdego użytkownika na komputerze lokalnym. Profile automatycznie tworzą i utrzymują następujące ustawienia:

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Konsola MMC 1

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Konsola MMC 1 i sieci komputerowe Szymon Wilk Konsola MMC 1 1. Wprowadzenie Aby efektywniej zarządzać swoim komputerem Microsoft stworzył narzędzie o wiele bardziej zaawansowane Panel Sterowania. Narzędziem tym jest

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50 Spis treści Rozdział 1. Instalacja systemu Aurox...5 Wymagania sprzętowe... 5 Rozpoczynamy instalację... 6 Wykrywanie i instalacja urządzeń... 7 Zarządzanie partycjami... 10 Konfiguracja sieci i boot loadera...

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja Wykład: BIOS, POST, bootstrap loader, logowanie, uwierzytelnianie, autoryzacja, domena, tryb awaryjny, stan uśpienia, hibernacja, wylogowanie, przełączanie użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Cele Po ukończeniu tego laboratorium słuchacz będzie potrafił: Udostępniać foldery. Modyfikować ustawienia dostępu. Czas przeznaczony na ukończenie laboratorium:

Bardziej szczegółowo

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC Konsola MMC Aby maksymalnie, jak to tylko możliwe, ułatwić administrowanie systemem operacyjnym oraz aplikacjami i usługami w systemie Windows XP, wszystkie niezbędne czynności administracyjne można wykonać

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Grzegorz Trześniewski kl 1Tia 26.05.08r. Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Prof. Artur Rudnicki Uruchamiianiie ii zamykaniie Należy monitorować oprogramowanie ładowane podczas uruchamiania

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS Opracowanie: Krzysztof Trembaczowski Spis treści Ćwiczenia z systemu operacyjnego Windows 98.... 3 1. Ćwiczenie (Zabawa z pasjansem)... 3 2. Ćwiczenie (Elementy składowe interfejsu)... 3 3. Ćwiczenie (Elementy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16

Spis treści. Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16 Windows 7 / Maria Sokół. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16 Rozdział 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Sztuczki z rejestrem systemu Windows

Sztuczki z rejestrem systemu Windows Sztuczki z rejestrem systemu Windows Czym jest rejestr? Rejestr jest jedną z najważniejszych części systemu Windows. Jest to baza danych zawierająca informacje o zainstalowanych urządzeniach i programach,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 7 ZARZĄDZANIE SYSTEMEM WINDOWS. cz. I Panel sterowania i pulpit. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych

Ćwiczenie Nr 7 ZARZĄDZANIE SYSTEMEM WINDOWS. cz. I Panel sterowania i pulpit. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 7 ZARZĄDZANIE SYSTEMEM WINDOWS cz. I Panel sterowania i pulpit Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012 Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Laboratorium Systemów Operacyjnych Laboratorium Systemów Operacyjnych Użytkownicy, Grupy, Prawa Tworzenie kont użytkowników Lokalne konto pozwala użytkownikowi na uzyskanie dostępu do zasobów lokalnego komputera. Konto domenowe pozwala

Bardziej szczegółowo

Techniki zaznaczania plików i folderów

Techniki zaznaczania plików i folderów Techniki zaznaczania plików i folderów Aby wykonać określone operacje na plikach lub folderach (np. kopiowanie, usuwanie, zmiana nazwy itp.) należy je najpierw wybrać (zaznaczyć) nazwa i ikona pliku lub

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja systemu Windows XP przy współpracy z programem Mach3

Optymalizacja systemu Windows XP przy współpracy z programem Mach3 Optymalizacja systemu Windows XP przy współpracy z programem Mach3 Zaleca się, aby komputer na którym ma pracować program Mach3 był przeznaczony wyłącznie do tego celu. Instalujemy na nim tylko programy,

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Komputery I (2) Panel sterowania:

Komputery I (2) Panel sterowania: Komputery I (2) Paweł Jamer Panel sterowania: Podstawowym miejscem z którego zarządzamy ustawieniami systemu Windows jest panel sterowania. Znaleźć tam możemy wszelkiego rodzaju narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

Lokalne konta użytkowników

Lokalne konta użytkowników Lokalne konta użytkowników Konto użytkownika Konto użytkownika to zbiór zasobów i uprawnień w ramach danego systemu, które są przypisane konkretnemu użytkownikowi. Konta posiadają unikatową nazwę (login)

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

Temat: Administracja kontami użytkowników

Temat: Administracja kontami użytkowników Temat: Administracja kontami użytkowników Praca z hasłami Tworzenie hasła W zależności od wybranej metody tworzenia konta użytkownika lokalnego Windows XP daje możliwość utworzenia hasła użytkownika podczas

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE WINDOWS 1 SO i SK/WIN 006 Wydajność systemu 2 SO i SK/WIN Najprostszym sposobem na poprawienie wydajności systemu, jeżeli dysponujemy zbyt małą ilością pamięci RAM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit W celu uruchomienia programów DOS na Windows 7 Home Premium 64 bit lub Windows 8/8.1 można wykorzystać programy DoxBox oraz D-Fend

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

1. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem

1. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem 3 1. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem 1 BHP oraz zasady porządkowe w pracowni komputerowej... 10 1.1. Bezpieczna praca przy komputerze... 10 1.2. Regulamin pracowni komputerowej... 13 1.3.

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

windows XP n a j l e p s z e t r i k i

windows XP n a j l e p s z e t r i k i windows XP n a j l e p s z e t r i k i windows XP n a j l e p s z e t r i k i Jak zoptymalizować pracę z systemem Windows XP?... 3 Jak szybko uruchamiać programy?... 3 W jaki sposób dostosować pulpit i

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Etapy uruchamiania systemu 010 2 Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Część 010. I. Etapy uruchamiania systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności Moduł 2 - Użytkowanie komputerów - od kandydata wymaga się zaprezentowania wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Kandydat powinien

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika TIME MARKER Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. Instalacja programu... 3 III. Opis funkcji programu... 7 Lista skrótów... 7 1.1. Klawisz kontrolny... 7 1.2. Klawisz skrótu... 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk. pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej

Technik informatyk. pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej Technik informatyk pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej Informacje dla nauczyciela sprawdzającego prace egzaminacyjne Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

Podstawy Rejestru systemu. Poddrzewa

Podstawy Rejestru systemu. Poddrzewa Podstawy Rejestru systemu Rejestr systemu Windows jest przechowywany w kilku różnych plikach na komputerze. Pliki te są nazywane hives (ule) i umieszczone są w folderach \Windows\system32\config i \Documents

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Lekcja 3: Organizacja plików i folderów 56

Lekcja 3: Organizacja plików i folderów 56 Spis treści Lekcja 1: Wprowadzenie 1 Umiejętności do zdobycia podczas lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Wprowadzenie do systemu Windows Vista 2 Uruchamianie komputera 2 Logowanie 3 Posługiwanie się myszą do

Bardziej szczegółowo

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem 9. Internet Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na bezpieczne podłączenie komputera (lub całej sieci lokalnej) do Internetu. Firma Microsoft nie zrezygnowała z umieszczania w systemie przeglądarki

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy REFORMA 2012 Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy 2 Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.12.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników

Systemy operacyjne. Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest opisanie roli i

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo