PRZEDMIOTY OGÓLNE I HUMANISTYCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTY OGÓLNE I HUMANISTYCZNE"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTY OGÓLNE I HUMANISTYCZNE 34

2 35 Technologia informacyjna (Information technology) mgr inż. Jolanta Wójcikowska Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa 0 w./30 ćw. ćw. laboratoryjne studia I stopnia, przedmiot ogólny obowiązkowy dla studentów wszystkich specjalności : 0/30 Punkty ECTS: 3 Cel kursu: Nabycie przez studentów doświadczenia w posługiwaniu się komputerem w pracy i w życiu, zapoznanie z praktycznymi zastosowaniami w ogrodnictwie. Użytkowanie komputera w procesach gromadzenia, przesyłania i przetwarzania oraz prezentacji informacji, zastosowania praktyczne w ogrodnictwie, specjalistyczne pakiety użytkowe, usługi w sieci Internet. Kryteria oceny: Forma zakończenia: sprawdzian praktyczny na ocenę zaliczenie Poznawanie zasobów sprzętowych i oprogramowania systemu komputerowego, możliwości systemu operacyjnego. Poruszanie się po strukturze zasobów informacyjnych na dysku, wykonywanie operacji na plikach i folderach, uruchamianie programów narzędziowych. Zapoznanie się z przykładowym oprogramowaniem dla ogrodnictwa: baza roślin, program wspomagający projektowanie ogrodów i wizualizacja projektu. Praca w edytorze tekstu MS Word: struktura dokumentu, znaki sterujące, formatowanie 6 tekstu, style, tworzenie i formatowanie tabel, pisanie wzorów matematycznych i chemicznych w edytorze równań, wstawianie obiektów graficznych, video, dźwiękowych, automatyzacja i przyspieszanie czynności: automatyczny spis treści, korespondencja seryjna, przypisy, nagłówki, stopki. Arkusz kalkulacyjny MS Excel: wykonywanie działań na arkuszach, formatowanie 8 danych, organizowanie danych w arkuszu, stosowanie adresów względnych, bezwzględnych, nazw zakresów, pisanie formuł z użyciem funkcji wbudowanych, przegląd kategorii funkcji, tworzenie wykresów, sortowanie danych względem wielu kluczy, proste obliczenia statystyczne. Tworzenie prezentacji Power Point: stosowanie układów slajdu, wstawianie pola tekstowego, autokształtów, schematów, grafiki, muzyki, animacja obiektów, ustawianie chronometrażu animacji, opcji pokazu slajdów. Praca z grafiką: zapoznanie się z formatami plików graficznych i oprogramowaniem dla 4 różnych typów grafik. Skanowanie obrazu, zmiana atrybutów obrazu, proste przekształcenia obrazu, stosowanie efektów. Wykorzystywanie komunikacyjnych usług internetowych: , chat, gg. 4 Wyszukiwanie informacji na stronach WWW, wyszukiwanie oprogramowania. Przeglądanie portali i giełd internetowych dla rolnictwa. Sprawdzian zaliczeniowy RAZEM Altman R., Altman R Po prostu PowerPoint 003 PL, Helion.. Czarny P Total Commander. Leksykon kieszonkowy. 3. Danowski B Darmowe oprogramowanie. Leksykon. 4. Langer M Po prostu Word 003 PL, Helion 5. Masłowski K Excel 003 PL Ćwiczenia zaawansowane, Helion. 6. Sokół M., Rajca P Internet Ćwiczenia praktyczne Wyd. III, Helion. 7. Surdut K Tania telefonia internetowa VIP. 8. Szeliga M. 00. Windows XP Professional Ćwiczenia praktyczne PL, Helion. 9. Wallingford T Praktyczny przewodnik po telefonii internetowej. VIP. Ponadto: 1. Zasoby Pomocy w wykorzystywanym oprogramowaniu. Zasoby Internetu.

3 Elementy psychologii i komunikacji społecznej (Elements of psychology and social communication) Dr I. Trzcieniecka-Schneider Zakład Filozofii Przyrody i Historii Kultury Regionalnej (Wydział Leśny) 30 w./ 0 ćw. wykłady studia I stopnia, przedmiot humanistyczny do wyboru dla studentów wszystkich specjalności : 30/0 Punkty ECTS: 3 Cel kursu: Kryteria oceny: praca pisemna Forma zakończenia: zaliczenie Poznanie mechanizmów psychologiczno-społecznych warunkujących skuteczną komunikację interpersonalną. Mechanizmy psychologiczne warunkujące uczenie się. Podstawy teoretyczne samoprezentacji i komunikacji. Przegląd metod i typów komunikowania interpersonalnego i społecznego. Elementy psychologii rozwojowej. Elementy psychologii rozwojowej Pamięć - uczenie się - język. Zasady skutecznej ekspresji. Komunikaty niedosłowne: presupozycje. Relacje między wypowiedziami: sprzeczność, wykluczenie i wynikanie. Zawartość informacyjna komunikatu. Wartość informacyjna komunikatu. Elementy teorii pytań. Podstawy argumentacji. Podstawy negocjacji. Wybrane przykłady mechanizmów manipulacyjnych. Analiza transakcyjna. Komunikowanie w rodzinach i małych grupach. Organizacja prezentacji i wywiadów. RAZEM McKay M., Davis M., Fanning P. Sztuka skutecznego porozumiewania się.. Tokarz M. Perswazja, manipulacja, informacja. 3. Zwoliński A. Słowo w relacjach społecznych. 36

4 37 Historia sztuki i kultury polskiej (History of art and architecture and polish culture.) dr hab. Jacek Dębicki Zakład Filozofii Przyrody i Historii Kultury Regionalnej (Wydział Leśny) 30 w./ 0 ćw. wykłady studia I stopnia, przedmiot humanistyczny do wyboru dla studentów wszystkich specjalności : 30/0 Punkty ECTS: 3 Cel kursu: Kryteria oceny: praca pisemna Forma zakończenia: zaliczenie Zaprezentowanie podstaw teorii i historii kultury i sztuki. Wyjaśnienie chronologii dziejów sztuki i treści dzieła sztuki. Interpretacja dzieła sztuki jako nośnika określonych znaczeń. Definicje: kultura, sztuka, piękno przeżycia estetycznego. Omówienie wielkich zespołów zabytkowych; założenia pałacowo-ogrodowe, katedra gotycka, zamek krakowski, sztuka Wita Stwosza, drewniane, zabytkowe kościoły Podhala Zagadnienia wstępne Niektóre aspekty sztuki prehistorycznej: pierwsze dzieła sztuki i ich treści estetyczne; malarstwo w jaskini Altamira w Pirenejach Sztuka starożytnej Grecji, starogreckie Mykeny; Grecja okresu klasycznego; świątynie na Akropolu w Atenach; wielkie porządki architektoniczne w antyku Sztuka chrześcijańska Europy średniowiecznej: Sąd Ostateczny na romańskim 6 portalu w katedrze w Autun we francuskiej Burgundii (XII wiek); Portal Królewski w katedrze w Chartres (poł. XII w.); Dwie wielkie gotyckie katedry Francji: Notre-Dame w Paryżu i Notre-Dame w Reims; Sainte-Chapelle w Paryżu i estetyka sztuki gotyckiej Sztuka Europy nowożytnej: 8 architektura paryskiego Luwru i ogrody Tuileries; królewski pałac i założenia ogrodowe w Fontainebleau pod Paryżem; pałac królewski w Wersalu; założenia ogrodowe pałacu wersalskiego: estetyka ogrodu francuskiego Renesansowe rezydencje magnackie: Baranów Sandomierski; 3 Krasiczyn koło Przemyśla: renesansowy zamek i założenia romantycznego ogrodu zamkowego Pałac w Nieborowie koło Łowicza: architektura pałacu i muzeum wnętrz; 3 kompozycja ogrodu pałacowego; Arkadia: ideowe przesłanki i kompozycja ogrodu preromantycznego Rezydencja magnacka w Łańcucie: dzieje budowy pałacu; muzeum wnętrz pałacu w Łańcucie; ogród łańcucki, architektura i rzeźby ogrodowe Pałac w Wilanowie i jego założenie ogrodowe RAZEM Dębicki J., Faure J.F., Grunwald D., Pindel A.F. Historia sztuki europejskiej.. Dobrowolski T. Wit Stwosz. 3. Dobrowolski T. Sztuka Krakowa. 4. Chrzanowski T., Kornecki M. Sztuka Ziemi Krakowskiej.

5 Ekofilozofia (Ecophilosophy) Dr I. Trzcieniecka-Schneider Zakład Filozofii Przyrody i Historii Kultury Regionalnej (Wydział Leśny) 30 w./ 0 ćw. wykłady studia I stopnia, przedmiot humanistyczny do wyboru dla studentów wszystkich specjalności : 30/0 Punkty ECTS: 3 Cel kursu: Kryteria oceny: praca pisemna Forma zakończenia: zaliczenie Problematyka ekofilozofii jako jednej z najbardziej obiecujących dyscyplin naszych czasów. Społeczne i filozoficzne aspekty konfrontacji człowiek-przyroda. Miejsce człowieka w przyrodzie. System wartości stanowiących motywy ludzkiego działania w środowisku. Idea zrównoważonego rozwoju wobec wyzwań globalizacji. Pojecie i przedmiot ekofilozofii. Etyka szacunku dla życia Alberta Schweitzera. Projekt etyki naukowej Kazimierza Twardowskiego a współczesne etyki ewolucjonistyczne. Ewolucjonizm. Człowiek wobec przyrody. Człowiek pomiędzy przyrodą a kulturą 4 Antropocentryzm. Biocentryzm. Idea zrównoważonego rozwoju. Wyzwania globalizacji. 4 Ocena wiarygodności źródeł informacji 4 Wszechświat jako środowisko człowieka RAZEM Heller M. Filozofia i wszechświat.. Piątek Z. Ekofilozofia. 3. Skolimowski H. Filozofia żyjąca. Ekofilozofia jako drzewo życia. 38

6 Filozofia przyrody (Philosophy of nature) dr hab. Eugeniusz Wojciechowski, dr I. Trzcieniecka-Schneider Zakład Filozofii Przyrody i Historii Kultury Regionalnej (Wydział Leśny) 30 w./ 0 ćw. wykłady studia I stopnia, przedmiot humanistyczny do wyboru dla studentów wszystkich specjalności : 30/0 Punkty ECTS: 3 Cel kursu: Ogólna refleksja nad przyrodą, uwzględniająca rozwój nauk przyrodniczych i generowane przez nie problemy fizykalne. Powstanie i rozwój filozofii przyrody. Fizykalne i biologiczne aspekty Kryteria oceny: praca pisemna Forma zakończenia: zaliczenie Problemy filozofii przyrody. Porządek i harmonia Wszechświata. Platońska filozofia przyrody. Fizyka Arystotelesa. Mechanicyzm Kartezjusza. Principia Newtona. Substancjalna koncepcja czasu i przestrzeni. Leibniz. Logika i ontologia. Relatywna koncepcja czasu i przestrzeni. Filozofia Kanta i nauki przyrodnicze. Czas i przestrzeń jako aprioryczne formy 3 naoczności. Romantyczna filozofia przyrody. Filozofia Whiteheada: Wszechświat jako proces. Filozoficzne problemy teorii względności. Filozoficzne problemy mechaniki kwantowej. Pojęcie systemu. Filozoficzne problemy biologii. 3 RAZEM Grobler A. Metodologia nauk.. Hajduk Z. Metodologia nauk przyrodniczych. 3. Heller M. Filozofia przyrody. 4. Mutscher H-D. Wprowadzenie do filozofii przyrody. 39

7 GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH (STANDARD) PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI 40

8 Chemia z biochemią (Chemistry and biochemistry) dr hab. Joanna Szymońska Katedra Chemii 15 w. /1 ćw. wykłady, ćwiczenia laboratoryjne studia I stopnia, przedmiot podstawowy obowiązkowy dla studentów wszystkich specjalności : 15/1 Punkty ECTS: 6 Cel kursu: przekazanie studentom podstawowych wiadomości na temat właściwości związków nieorganicznych wynikających z budowy ich cząsteczek, stanu skupienia i środowiska, w którym występują oraz praw opisujących te właściwości w celu teoretycznego i praktycznego przygotowania studentów do studiowania przedmiotów, takich jak: chemia organiczna, biochemia i przedmiotów zawodowych. budowa atomów i cząsteczek chemicznych, rodzaje reakcji chemicznych, systematyka związków nieorganicznych, właściwości wody, reakcje zachodzące w roztworach wodnych, pierwiastki biogenne: cykle bio-geo-chemiczne ich znaczenie dla środowiska naturalnego. Kryteria oceny: okresowe sprawdziany pisemne - umiejętność stosowania podstawowych pojęć i praw chemicznych oraz posługiwania się terminologią chemiczną, pisanie równań reakcji, określenie właściwości i reaktywności związku na podstawie jego budowy, umiejętność praktycznego wykorzystania właściwości związków chemicznych i przewidywania ich zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, opanowanie podstawowych umiejętności koniecznych w pracy laboratoryjnej oraz wykorzystanie reakcji chemicznych w analizie jakościowej i ilościowej. Forma zakończenia: egzamin Budowa atomu z uwzględnieniem konfiguracji elektronowej, izotopy, alotropia. Układ okresowy pierwiastków, właściwości pierwiastków wynikające z ich położenia w układzie okresowym. Elektroujemność pierwiastków pierwiastki elektrododatnie i elektroujemne, skala Paulinga. Oddziaływania międzycząsteczkowe. Wiązania chemiczne. Wpływ wiązania na właściwości fizyczne i chemiczne cząsteczek. Rodzaje reakcji chemicznych. Reakcje utlenienia i redukcji. Szereg elektrochemiczny metali właściwości wynikające z położenia w szeregu elektrochemicznym. Budowa i właściwości cząsteczki wody. Roztwory rzeczywiste i koloidowe. Sposoby wyrażania stężeń roztworu. Równowaga chemiczna stała równowagi chemicznej, reguła przekory Le Chateliera-Browna. Reakcje w roztworach wodnych: dysocjacja elektrolityczna stała i stopień dysocjacji, elektrolity mocne i słabe, autodysocjacja wody, iloczyn jonowy wody, wskaźnik ph; Hydroliza soli, odczyn roztworów soli, roztwory buforowe, iloczyn rozpuszczalności i jego wykorzystanie praktyczne

9 Systematyka związków nieorganicznych: tlenki, kwasy, wodorotlenki, sole, 3 wodorki, związki kompleksowe, inne połączenia chemiczne budowa, charakterystyczne właściwości, zastosowanie. Pierwiastki biogenne cykle bio-geo-chemiczne węgla, azotu, tlenu, siarki, 3 fosforu, krzemu, właściwości i wykorzystanie praktyczne tych pierwiastków i ich związków. Właściwości i zastosowanie niektórych metali. Regulamin pracowni chemicznej. Zasady BHP. Reakcje pojedynczej i podwójnej wymiany. Wytrącanie i rozpuszczanie osadów. Reakcje oksydacyjno-redukcyjne. Reakcje charakterystyczne (rozpoznawcze) niektórych anionów: NO - 3, PO 3-4, Cl -, CO - 3, S -, C O - - 4, SO 4 Reakcje charakterystyczne (rozpoznawcze) niektórych kationów: Pb +, Cu +, Hg +, Cd +, Fe 3+, Ni +, Cr 3+, Al 3+, Zn +, Ca +, Mg + +, NH 4 Sprawdzian umiejętności pisania wzorów związków chemicznych i reakcji chemicznych. Podstawy objętościowej analizy ilościowej Obliczenia stechiometryczne i stężenia roztworów. Sporządzanie roztworu HCl lub NaOH o określonym stężeniu molowym przez rozcieńczenie roztworów stężonych. Mianowanie roztworu NaOH i ilościowe oznaczenie zawartości kwasu HCl lub H SO 4 w roztworze. Mianowanie roztworu HCl i ilościowe oznaczenie zawartości wodorotlenku NaOH lub amoniaku w roztworze. Pomiar ph roztworów kwasów, zasad i soli hydrolizujących. Sprawdzian wiadomości z alkacymetrii, obliczeń stechiometrycznych i stężenia roztworów. Podstawy oksydymetrii. Ilościowe oznaczanie zawartości Fe + w roztworze. Uzupełnienie zaległości. Zaliczenie ćwiczeń. 1 RAZEM 1 1. Erndt A. i współpr Chemia nieorganiczna i analityczna. Skrypt do ćwiczeń, wyd. AR.. Tomasik P Podstawy chemii. Cz.I. Chemia ogólna, chemia nieorganiczna. wyd.ar, Kraków. 3. Erndt A Podstawy chemii nieorganicznej. PWN, Warszawa. 4. Bielański A Podstawy chemii nieorganicznej. PWN, Warszawa. Literatura uzupełniająca: 1. Litwin M., Styka-Wlazło Sz., Szymońska J Chemia ogólna i nieorganiczna kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, wyd. Nowa Era, Warszawa. 4

10 Chemia z biochemią (Chemistry and biochemistry) prof. dr hab. Henryk Kołoczek Zakład Biochemii 1 w./33 ćw. wykłady, ćw. laboratoryjne studia I stopnia przedmiot podstawowy obowiązkowy dla studentów wszystkich specjalności : 1/33 Punkty ECTS: 6 5 (S) Cel kursu: Poznanie systematyki, struktury i funkcji biologicznych wybranych związków chemicznych. Poszerzenie wiedzy na temat procesów metabolicznych zachodzących w organizmach żywych oraz nabycie umiejętności pracy w laboratorium chemicznym i biochemicznym. Charakterystyka, nazwy i systematyka podstawowych grup związków organicznych, wiązań chemicznych i typów podstawników. Rozpuszczalność, hydrofobowość, izomeria, stereoizomeria i metody identyfikacji związków organicznych. Podstawowe typy i mechanizmy reakcji: reakcje jonowe, dysocjacji i hydrolizy, reakcje rodnikowe i kondensacji, reakcje eliminacji, addycji i substytucji. Reakcje utleniania i redukcji. Struktura i funkcje biologiczne drobnocząsteczkowych związków organicznych. Budowa i funkcje biopolimerów cząsteczkowych. Budowa błon komórkowych i transport metabolitów. Utlenianie biologiczne, łańcuch oddechowy i główne szlaki metaboliczne sacharydów, lipidów i związków azotowych. Katabolizm i anabolizm, rola i różnorodność enzymów. Procesy transkrypcji i translacji, biosynteza wybranych biopolimerów. Kryteria oceny: okresowe sprawdziany pisemne i opracowanie pisemne wyników eksperymentów Forma zakończenia: egzamin Charakterystyka podstawowych grup związków organicznych nazewnictwo, systematyka i budowa: węglowodory, alkohole, aldehydy, kwasy karboksylowe, fenole, aminy, estry, aminokwasy, związki heterocykliczne. Wiązania chemiczne, typy podstawników, struktura i izomeria, metody identyfikacji związków organicznych. Związki aromatyczne. Podstawowe typy i mechanizmy reakcji: reakcje jonowe, dysocjacji i hydrolizy, rodnikowe i kondensacji, polimeryzacji i polikondensacji, reakcje eliminacji, addycji i substytucji. Reakcje utleniania i redukcji. Struktura i funkcja biologiczna wybranych związków chemicznych: 1 Węglowodany (monosacharydy i ich pochodne, oligosacharydy, polisacharydy) 1 Aminokwasy i białka (struktura przestrzenna, siły stabilizujące natywną cząsteczkę. 1 Lipidy (budowa i funkcja), kwasy tłuszczowe i ich niektóre ważne biologicznie pochodne, błony biologiczne, połączenia lipidów z białkami i węglowodanami, 1 glikoproteiny, transport przez błony Kwasy nukleinowe (nukleotydy i deoksynukleotydy jako prekursory kwasów nukleinowych, rodzaje i budowa przestrzenna DNA i RNA. 1 Rola i różnorodność enzymów, 1 Główne szlaki i cykle metaboliczne oraz ich lokalizacja w strukturach subkomórkowych (glikoliza, cykl Krebsa) 43

11 Łańcuch oddechowy, szlak pentozofosforanowy i glukoneogeneza, wstęp do fotosyntezy 1 Biosynteza wybranych biopolimerów 1 Replikacja DNA i ekspresja informacji genetycznej. 1 Procesy regulacji metabolizmu. Mechanizmy działania i regulacji enzymów RAZEM 1 Regulamin pracowni chemicznej. Zasady BHP. Rozpuszczalność, temperatura wrzenia, gęstość i barwa, a budowa cząsteczkowa wybranych związków. Polarność, hydrofilowość i hydrofobowość, roztwory rzeczywiste i koloidalne. Równowagi kwasowo zasadowe na przykładzie kwasów karboksylowych. Sole i estry wybranych związków organicznych. Reakcje hydrolizy, polikondensacji i polimeryzacji. Otrzymywanie benzoesanu sodu, synteza estrów 3 kwasu mrówkowego i octowego, synteza kwasu acetylosalicylowego i fluoresceiny. Reakcje addycji substytucji i reakcje redoks węglowodorów i chlorowcopochodnych, oraz alkoholi, aldehydów, kwasów i fenoli. Utlenianie 3 węglowodorów i reakcje substytucji lub addycji bromu. Utlenianie alkoholi i fenoli i kwasu szczawiowego. Reakcja nitrowania związków aromatycznych Sacharydy i ich pochodne (analiza jakościowa, odczyny redukcyjne, hydroliza 5 polisacharydów), ilościowe oznaczanie cukrowców (reakcja cyjanożelazianowa) Aminokwasy i białka (reakcja ninhydrynowa, wykrywanie aminokwasów aromatycznych, odczyn Sakaguchiego) i białek (metoda Lowry ego i 5 Bradforda). Lipidy: wykrywanie glicerolu i cholesterolu, liczby właściwe tłuszczów, hydroliza lipidów złożonych i wykrywanie ich składników, witaminy 4 rozpuszczalne w tłuszczach. Kwasy nukleinowe: izolacja DNA z materiału roślinnego i RNA z drożdży oraz identyfikacji ich składników, reakcje odróżniające rodzaje kwasów nukleinowych. Witaminy rozuszczalne w wodzie. Izolacja enzymu kwaśnej fosfatazy z materiału roślinnego metodą frakcjonowanego wysalania. Badanie aktywności enzymów klasy 4 oksydoreduktaz, Oznaczanie aktywności fosfatazy metodą Bodanskiego. Różne rodzaje denaturacji białek enzymatycznych na przykładzie amylaz roślinnych w reakcji ze skrobią, badanie kinetyki wybranych enzymów: peroksydazy, trypsyny, amylazy. Związki wtórne i pirolowe, reakcje fenoli, flawonoidów i alkaloidów 3 RAZEM 33. Hames B.D. i in Biochemia- Krótkie wykłady. PWN, Warszawa. 3. Kączkowski J Biochemia Roślin T II,.PWN, Warszawa. 4. Kączkowski J Podstawy Biochemii. WNT, Warszawa. 5. Kołoczek H., red Ćwiczenia z biochemii dla studentów Akademii Rolniczej, Kraków. 6. McMurry J Chemia Organiczna. PWN, Warszawa. 44

12 Botanika (Botany) dr hab. Anna Pindel, prof. UR Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin 30 w./45 ćw. wykłady, ćwiczenia laboratoryjne studia I stopnia, przedmiot podstawowy, obowiązkowy dla studentów I roku specjalności Ogrodnictwo z marketingiem : 15/30 15/15 Punkty ECTS: 5 4 Cel kursu: Przekazanie studentowi właściwej terminologii botanicznej oraz takiego zasobu wiedzy o budowie i różnorodności świata roślin, który ułatwi studiowanie przedmiotów kierunkowych Budowa komórki roślinnej; charakterystyka głównych rodzajów tkanek roślinnych: budowa morfologiczna i anatomiczna organów roślin naczyniowych. Rozmnażanie generatywne i wegetatywne. Zasady klasyfikacji świata roślinnego oraz rozpoznawanie głównych grup taksonomicznych flory polskiej. Kryteria oceny: cykliczne sprawdziany pisemne Forma zakończenia: egzamin Wprowadzenie do przedmiotu: historia botaniki, działy botaniki. Zarys morfogenezy roślin wyższych. Organografia: pokrój rośliny jedno- i 1 dwuliściennej Systemy korzeniowe, pęd: funkcje, morfologia 1 Liść: morfologia, ulistnienie. Kwiat: powstawanie 1 Charakterystyka poszczególnych elementów kwiatu, symetria, wzór i narys kwiatu. Kwiatostany i ich typy 1 Owoce i owocostany 1 Modyfikacje organów roślinnych: korzenia, liści, pędów, kwiatów 1 Cytologia kształty i wielkości komórek, klasyfikacja składników komórki roślinnej 1 Protoplazma, błony plazmatyczne. Charakterystyka organelli komórkowych. Wakuola i jej zawartość 1 Ściana komórkowa i jej modyfikacje 1 Cykl komórkowy. Histogeneza 1 Charakterystyka tkanek roślinnych (tkanki merystematyczne, miękiszowe) 1 Charakterystyka tkanek c.d.: tkanki wzmacniające, okrywające, przewodzące, wydzielnicze 1 Morfologiczno-porównawczy układ tkanek. Funkcjonalne układy tkanek (układ twórczy i wykorzystanie zdolności regeneracyjnych in vitro) 1 Układ okrywający, fotosyntetyzujący, przewietrzający, chłonny, przewodzący) 1 Układ spichrzowy, wydzielniczy, ruchowy, mechaniczny. Anatomiczne podstawy zrzucania organów 1 Podstawy systematyki roślin, taksony i ich ranga, systemy rys historyczny 1 Podział systematyczny świata roślin 1 Glony: tendencje rozwojowe, grupy morfologiczne 1 Grupy ekologiczne i znaczenie glonów 1 Natura symbiozy porostowej i jej znaczenie w przyrodzie 1 45

13 Rośliny telomowe: metageneza przedstawicieli izosporycznych i heterosporycznych. Film o torfowiskach. Ewolucja i porównanie przemiany 3 pokoleń mszaków i paprotników Nagozalążkowe: rozmnażanie oraz przegląd podgromad i klas Okrytozalążkowe formy wzrostu, rozmnażanie. Zapylenie, podwójne zapłodnienie. Powstawanie owoców i nasion. Biologia rozsiewu nasion i 3 owoców. Rozmnażanie wegetatywne Charakterystyka wybranych rodzin botanicznych z uwzględnieniem ochrony roślin RAZEM 30 Oznaczanie roślin i charakterystyka rodzin botanicznych flory jesiennej 6 Modyfikacje organów nad- i podziemnych Budowa i kształty komórek roślinnych, ruch cytoplazmy, plastydy, materiały zapasowe, wakuola, ściana komórkowa 6 Budowa anatomiczna pierwotna i wtórna korzenia 4 Budowa anatomiczna łodyg roślin jednoliściennych Budowa anatomiczna pierwotna i wtórna łodyg roślin dwuliściennych Budowa pnia roślin okryto- i nagonasiennych Budowa anatomiczna liścia i organów generatywnych Klasyfikacja owoców suchych, mięsistych, złożonych i owocostanów Powstawania, budowa i kiełkowanie nasion Porosty i mszaki 3 Paprotniki 3 Nagonasienne Oznaczanie roślin i charakterystyka rodzin botanicznych flory wiosennej 7 RAZEM Hejnowicz Z. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych, PWN.. Malinowski E. Anatomia roślin, PWN. 3. Strasburger E. Botanika, PWRiL. 4. Szweykowscy A.J. Botanika t.i: Morfologia i t. II: Systematyka, PWN. 5. Wojnar E., red. Botanika teoria i ćwiczenia cz.i i cz. II. Skrypt, wyd. AR Kraków 46

14 47 Botanika (Botany) dr hab. Tadeusz Kobyłko, prof. UR Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin 30 w./45 ćw. wykłady, ćwiczenia laboratoryjne studia I stopnia, przedmiot podstawowy, obowiązkowy dla studentów I roku specjalności Sztuka ogrodowa oraz Agroekologia i ochrona roślin : 15/30 15/15 Punkty ECTS: 5 4 Cel kursu: Przekazanie studentowi właściwej terminologii botanicznej oraz takiego zasobu wiedzy o budowie i różnorodności świata roślin, który ułatwi studiowanie przedmiotów kierunkowych Budowa komórki roślinnej; charakterystyka głównych rodzajów tkanek roślinnych: budowa morfologiczna i anatomiczna organów roślin naczyniowych. Rozmnażanie generatywne i wegetatywne. Zasady klasyfikacji świata roślinnego oraz rozpoznawanie głównych grup taksonomicznych flory polskiej. Kryteria oceny: cykliczne sprawdziany pisemne Forma zakończenia: egzamin Wprowadzenie do przedmiotu: historia botaniki, działy botaniki. Zarys morfogenezy roślin wyższych. Organografia: pokrój rośliny jedno- i 1 dwuliściennej Systemy korzeniowe, pęd: funkcje, morfologia 1 Liść: morfologia, ulistnienie. Kwiat: powstawanie 1 Charakterystyka poszczególnych elementów kwiatu, symetria, wzór i narys kwiatu. Kwiatostany i ich typy 1 Owoce i owocostany 1 Modyfikacje organów roślinnych: korzenia, liści, pędów, kwiatów 1 Cytologia kształty i wielkości komórek, klasyfikacja składników komórki roślinnej 1 Protoplazma, błony plazmatyczne. Charakterystyka organelli komórkowych. Wakuola i jej zawartość 1 Ściana komórkowa i jej modyfikacje 1 Cykl komórkowy. Histogeneza 1 Charakterystyka tkanek roślinnych (tkanki merystematyczne, miękiszowe) 1 Charakterystyka tkanek c.d.: tkanki wzmacniające, okrywające, przewodzące, wydzielnicze 1 Morfologiczno-porównawczy układ tkanek. Funkcjonalne układy tkanek (układ twórczy i wykorzystanie zdolności regeneracyjnych in vitro) 1 Układ okrywający, fotosyntetyzujący, przewietrzający, chłonny, przewodzący) 1 Układ spichrzowy, wydzielniczy, ruchowy, mechaniczny. Anatomiczne podstawy zrzucania organów 1 Podstawy systematyki roślin, taksony i ich ranga, systemy rys historyczny 1 Podział systematyczny świata roślin 1 Glony: tendencje rozwojowe, grupy morfologiczne 1 Grupy ekologiczne i znaczenie glonów 1 Natura symbiozy porostowej i jej znaczenie w przyrodzie 1 Rośliny telomowe: metageneza przedstawicieli izosporycznych i heterosporycznych. Film o torfowiskach.ewolucja i porównanie przemiany 3 pokoleń mszaków i paprotników

15 Nagozalążkowe: rozmnażanie oraz przegląd podgromad i klas Okrytozalążkowe formy wzrostu, rozmnażanie. Zapylenie, podwójne zapłodnienie. Powstawanie owoców i nasion. Biologia rozsiewu nasion i 3 owoców Rozmnażanie wegetatywne Charakterystyka wybranych rodzin botanicznych z uwzględnieniem ochrony roślin 1 RAZEM 30 Oznaczanie roślin i charakterystyka rodzin botanicznych 6 Modyfikacje organów nad- i podziemnych Budowa i kształty komórek roślinnych, ruch cytoplazmy, plastydy, materiały zapasowe, wakuola, ściana komórkowa 6 Budowa anatomiczna pierwotna i wtórna korzenia 4 Budowa anatomiczna łodyg roślin jednoliściennych Budowa anatomiczna pierwotna i wtórna łodyg roślin dwuliściennych Budowa pnia roślin okryto- i nagonasiennych Budowa anatomiczna liścia i organów generatywnych Klasyfikacja owoców suchych, mięsistych, złożonych i owocostanów Powstawania, budowa i kiełkowanie nasion Porosty i mszaki 3 Paprotniki 3 Nagonasienne Oznaczanie roślin i charakterystyka rodzin botanicznych 7 RAZEM Hejnowicz Z. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych, PWN.. Malinowski E. Anatomia roślin, PWN. 3. Strasburger E. Botanika, PWRiL. 4. Szweykowscy A.J. Botanika t.i: Morfologia i t. II: Systematyka, PWN. 5. Wojnar E., red. Botanika teoria i ćwiczenia cz.i i cz. II. Skrypt, wyd. AR Kraków. 48

16 49 Botanika (Botany) dr hab. Anna Pindel, prof. UR Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin 30 w./45 ćw. wykłady, ćwiczenia laboratoryjne studia I stopnia, przedmiot podstawowy, obowiązkowy dla studentów I roku specjalności Bioiżynieria w ogrodnictwie : 15/30 15/15 Punkty ECTS: 5 4 Cel kursu: Zaznajomienie studentów z budową i funkcją tkanek roślinnych, strukturą morfologiczną i anatomiczną organów wegetatywnych i generatywnych oraz rozmnażaniem roślin. Zapoznanie studentów z podstawami klasyfikacji świata roślinnego i zasadami kwalifikacji taksonów. Student powinien posiąść umiejętność postrzegania rośliny jako złożonego morfologiczno-funkcjonalnego układu: komórka (szczegółowo omówiona na przedmiocie Biologia komórki) tkanka organ. Nauczy się wyróżniać grupy roślin na podstawie ich cech budowy i korzystając z przewodników oznaczać rośliny, czyli poprawnie je nazwać i umiejscowić w systemie. Na ćwiczeniach terenowych pozna podstawy florystyki, fitosocjologii i ekologii umożliwiające dalsze kształcenie na przedmiotach kierunkowych. Poznanie cech morfologicznych i anatomicznych tkanek i organów roślin naczyniowych, zasady klasyfikacji świata roślinnego oraz rozpoznawanie głównych grup taksonomicznych flory polskiej. Kryteria oceny: cykliczne sprawdziany pisemne Forma zakończenia: egzamin Wprowadzenie do przedmiotu: historia botaniki i jej działy. 1 Pojęcie telomu i kormusu, zarys morfogenezy roślin wyższych, pokrój rośliny jedno- i dwuliściennej. 1 Budowa organów roślin naczyniowych (łodyga, liść, korzeń, podział roślin z uwagi na trwałość pędów) Anatomia rozwojowa kwiatu, budowa poszczególnych elementów kwiatu, kwiatostany i ich klasyfikacja (barwy roślin, anatomiczne podstawy zrzucania organów) Terminologia i klasyfikacja tkanek roślinnych (twórcze, parenchymatyczne, wzmacniające, okrywające i przewodzące pierwotne i wtórne) 3 Morfologiczno-porównawcze układy tkankowe, funkcjonalne układy tkankowe (układ twórczy, izolujący, fotosyntetyzujący, przewietrzający, chłonny, 3 przewodzący, spichrzowy, wydzielniczy, ruchowy, mechaniczny) Grupy ekologiczne roślin. Modyfikacje pędów i korzeni 3 Podstawy systematyki roślin, zasady klasyfikacji, systemy rys historyczny. Pojęcie taksonu, hierarchia jednostek systematycznych Glony: tendencje rozwojowe, formy morfologiczne, grupy ekologiczne i znaczenie glonów Porosty 1 Rośliny telomowe - ewolucja i porównanie przemiany pokoleń roślin zarodnikowych (mszaków, paprotników). Film o torfowiskach. 4 Rośliny nasienne: przegląd podgromad i klas, homologie w organach rozmnażania z roślinami zarodnikowymi Rośliny okrytozalążkowe - formy wzrostu, powstawanie owoców i nasion, 1

17 biologia rozsiewania owoców i nasion Rozmnażanie wegetatywne roślin 1 Rodziny botaniczne charakterystyka rodzin nie objętych w programie ćwiczeń, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rzadkich i chronionych RAZEM 30 Morfologia pędu, korzenia, liści i kwiatu, pokrój i sposoby rozgałęzień pędów systemy korzeniowe (morfologia liści pojedynczych i złożonych, budowa 4 kwiatów, budowa i klasyfikacja kwiatostanów) Oznaczanie roślin - zasady korzystania z kluczy (przewodników), oznaczanie i charakterystyka rodzin botanicznych flory jesiennej 4 Anatomia korzenia: budowa anatomiczna pierwotna i wtórna korzeni roślin dwuliściennych, budowa anatomiczna korzeni roślin jednoliściennych 4 Budowa anatomiczna łodyg roślin jednoliściennych Budowa anatomiczna łodyg roślin dwuliściennych: budowa pierwotna, budowa wtórna, budowa anatomiczna pnia roślin okryto i nagonasiennych 6 Liść: skórka i jej wytwory, anatomia liści roślin dwuliściennych, anatomia liści roślin jednoliściennych, liście kseromorficzne, anatomia słupka i pręcika 4 Budowa i klasyfikacja owoców i nasion: owoce suche, owoce soczyste, kiełkowanie nasion 4 Modyfikacje pędów i korzeni: zmodyfikowane pędy nadziemne, przekształcone pędy podziemne Porosty. Mszaki: wątrobowce i mchy właściwe: budowa plech, rozmnażanie, metageneza 3 Paprotniki: widłak, widliczka, skrzypy, paprocie cienkozarodniowe, wodne 3 Rośliny nagozalążkowe: budowa organów generatywnych i rozmnażanie Oznaczanie i charakterystyka rodzin botanicznych flory wiosennej 7 RAZEM 45 Literatura uzupełniająca: 1. Hejnowicz Z. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych, PWN.. Polakowski B. red. Botanika. PWN. 3. Szweykowscy A.J. Botanika t. I Morfologia i t. II. Systematyka, PWN. 4. Wojnar E. red. Skrypt: Botanika teoria i ćwiczenia cz. I i II, Wydawnictwo AR Kraków. 50

INSTYTUT ROLNICTWA. Kierunek: ROLNICTWO Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu

INSTYTUT ROLNICTWA. Kierunek: ROLNICTWO Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu Α Ω Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku INSTYTUT ROLNICTWA Kierunek: ROLNICTWO Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu SYLABUSY studia stacjonarne Sanok Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA

PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA SEMESTR I PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE: Tytuł przedmiotu: JĘZYK OBCY Pracownicy Studium Języków Obcych Katedra, zakład: Studium

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. str. 127 145 i 252) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY. Pakiet Informacyjny ECTS

WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY. Pakiet Informacyjny ECTS WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY Pakiet Informacyjny ECTS BIOLOGIA specjalność: bioinformatyka 3 - letnie studia licencjackie stacjonarne (studia I stopnia) OPOLE 2008 Informator, na podstawie materiałów

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW specjalność Biofizyka molekularna Studia pierwszego stopnia na kierunku Zastosowania fizyki w biologii

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE 14919-10-B ECTS: 3 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A AKREDYTACJA, CERTYFIKACJA I AUDYT JAKOŚCI ACCREDITATION, CERTIFICATION AND QUALITY AUDIT TREŚCI WYKŁADÓW

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ NAUCZYCIELI BIOLOGII:

BIOLOGIA - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ NAUCZYCIELI BIOLOGII: BIOLOGIA - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ NAUCZYCIELI BIOLOGII: mgr Monika Mazurek mgr Lucyna Skwarczyńska mgr Anna Świszcz mgr Agnieszka Chłopaś 1 RÓŻNICOWANIE WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z BIOLOGII według

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA PRZYRODA W 4. ODSŁONACH WDROŻENIE INNOWACYJNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA W GIMNAZJACH 1 ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 1. Przyroda w 4 odsłonach biologia. Autor Iwona Tarnawa-Januszek 2. Przyroda w 4 odsłonach

Bardziej szczegółowo

MAKROKIERUNEK Bioinformatyka

MAKROKIERUNEK Bioinformatyka MAKROKIERUNEK Studia współtworzą: Wydział Biologii Wydział Chemii Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed Autorzy projektu: Prof. UG dr hab. Wiesław Miklaszewski Prof. UG dr hab. Piotr Mucha Prof.

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i karty tytułowej Janusz Obłucki. Rysunki Mariusz Koszuta. Redaktor inicjujący Beata Koźniewska. Redaktor Mirosława Kwiecińska

Projekt okładki i karty tytułowej Janusz Obłucki. Rysunki Mariusz Koszuta. Redaktor inicjujący Beata Koźniewska. Redaktor Mirosława Kwiecińska Autorka programu: mgr Janina Grzegorek wieloletnia nauczyciela biologii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie, dydaktyk na Wydziale Biologii UW, przewodnicząca Regionu Centralnego

Bardziej szczegółowo

Urszula Poziomek BIOLOGIA NA CZASIE. Program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym. Spis treści

Urszula Poziomek BIOLOGIA NA CZASIE. Program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym. Spis treści Urszula Poziomek BIOLOGIA NA CZASIE Program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym Spis treści 1 Wstęp... 3 I Cele ogólne programu... 4 II Cele szczegółowe programu... 4 II Treści nauczania i rozkład

Bardziej szczegółowo

Program nauczania w liceum ogólnokszta càcym

Program nauczania w liceum ogólnokszta càcym Cele nauczania Andrzej Czubaj, Janina Grzegorek, Andrzej Jerzmanowski, Rafa Skoczylas, Krzysztof Spalik, Krystyna Skwar o-soƒta, Jolanta Sotowska-Brochocka, Krzysztof Staroƒ, Tomasz Umiƒski Program nauczania

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do matury 2014/2015 z biologii

Zagadnienia do matury 2014/2015 z biologii Zagadnienia do matury 2014/2015 z biologii Treści nauczania wymagania szczegółowe I. Budowa chemiczna organizmów. 1. Zagadnienia ogólne. 1) przedstawia skład chemiczny organizmów, z podziałem na związki

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA. 16.1 WYCHOWANIE FIZYCZNE 16.1 02 00 A/03 03, 04, 60 C 0 Zaliczenie

BIOTECHNOLOGIA. 16.1 WYCHOWANIE FIZYCZNE 16.1 02 00 A/03 03, 04, 60 C 0 Zaliczenie BIOTECHNOLOGIA 08.1 FILOZOFIA PRZYRODY 08.1 02 00 A/01 01, 30 W, 30 C 3 Zaliczenie Prowadz cy zaj cia: dr Marek Bieniasz ABSTRAKT Przyroda jako przedmiot refleksji moralnej. Przyroda w kulturach chrze

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia. Stopnie szkolne

Wymagania edukacyjne. Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia. Stopnie szkolne Wymagania edukacyjne zawierają szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika Biologia na czasie zakres rozszerzony. Poziomy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne Zawierają szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika Biologia na czasie zakres podstawowy. Jest on

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII Pakiet Informacyjny ECTS Kierunek Mikrobiologia Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013 1 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU BIOLOGIA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU BIOLOGIA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU BIOLOGIA III etap edukacyjny I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. Uczeń opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy, wyjaśnia zjawiska

Bardziej szczegółowo

Anna Zdziennicka PROGRAM NAUCZANIA BIOLOGII W GIMNAZJUM PULS ŻYCIA

Anna Zdziennicka PROGRAM NAUCZANIA BIOLOGII W GIMNAZJUM PULS ŻYCIA Anna Zdziennicka PROGRAM NAUCZANIA BIOLOGII W GIMNAZJUM PULS ŻYCIA SPIS TREŚCI Wstęp I. Zapisy w podstawie programowej kształcenia ogólnego 1. Cele kształcenia ogólnego 2. Najważniejsze umiejętności zdobywane

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat Poziom wymagań konieczny (K) podstawowy (P) rozszerzający (R) dopełniający (D) 1 Metodyka badań

Lp. Temat Poziom wymagań konieczny (K) podstawowy (P) rozszerzający (R) dopełniający (D) 1 Metodyka badań WYMAGANIA EDUKACYJNE zakres rozszerzony Dział programu Badania przyrodnicz e Lp. Temat Poziom wymagań konieczny (K) podstawowy (P) rozszerzający (R) dopełniający (D) 1 Metodyka badań biologicznych 2 Obserwacje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Poziom wymagań Dział programu Lp. Temat konieczny podstawowy rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii

Przedmiotowy system oceniania z biologii Przedmiotowy system oceniania z biologii Klasa I: Wymagania podstawowe. Uczeń: Dział I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU rozróżnia elementy przyrody żywej i nieożywionej wymienia czynniki niezbędne do życia wskazuje

Bardziej szczegółowo

rozszerzające (na stopień dobry) dopełniające (na stopień bardzo dobry)

rozszerzające (na stopień dobry) dopełniające (na stopień bardzo dobry) Wymagania edukacyjne BIOLOGIA KLASA 1 zawierają szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika Biologia na czasie zakres podstawowy.

Bardziej szczegółowo

Program studiów informacje podstawowe

Program studiów informacje podstawowe Program studiów informacje podstawowe Program studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym określa w szczególności: formę studiów: stacjonarna oraz niestacjonarna,

Bardziej szczegółowo

ZAPISY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA BIOLOGICZNEGO

ZAPISY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA BIOLOGICZNEGO ZAPISY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA BIOLOGICZNEGO 1. Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. Uczeń opisuje, porządkuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu Biologia

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu Biologia Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu Biologia Ocenianie prowadzone jest systematycznie w celu wspierania i gromadzenia informacji o postępach ucznia oraz motywowaniu go do dalszej pracy. Przy ocenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA do cyklu Ciekawa biologia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA do cyklu Ciekawa biologia 3. Obserwacje organizmów 2. Źródła wiedzy biologicznej 1. Historia i współczesność biologii PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA do cyklu Ciekawa biologia PAKIET I Nr i temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii Klasa I. Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną)

Wymagania edukacyjne z biologii Klasa I. Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Wymagania edukacyjne z biologii Klasa I Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący bardzo dobrą) Bardzo dobry dobrą) Uczeń: krytycznie analizuje wybraną

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA do cyklu Ciekawa biologia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA do cyklu Ciekawa biologia 3. Obserwacje organizmów 2. Źródła wiedzy biologicznej 1. Historia i współczesność biologii Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA do cyklu Ciekawa biologia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII DLA KLASY I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM.M.KONOPNICKIEJ W ŁOBODNIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII DLA KLASY I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM.M.KONOPNICKIEJ W ŁOBODNIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII DLA KLASY I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM.M.KONOPNICKIEJ W ŁOBODNIE Nr i temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo