WPROWADZENIE DO UNIX A / LINUX A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPROWADZENIE DO UNIX A / LINUX A"

Transkrypt

1 WPROWADZENIE DO UNIX A / LINUX A 1. Logowanie: Zanim zacznie się korzystać systemu UNIX, trzeba się z nim połączyć. W tym celu korzystamy z programu PuTTy. W polu Host Name wpisujemy: sendzimir.metal.agh.edu.pl Po połączeniu się z systemem UNIX pojawia się znak zachęty login as: zachęcający do zalogowania się w systemie. Następnie system zapyta o hasło. Ponieważ system UNIX rozróżnia duże i małe litery, nazwę konta (login) i hasło trzeba wpisać dokładnie tak, jak podał administrator systemu. Po zalogowaniu się uzyskujemy dostęp do swojej poczty elektronicznej, plików oraz ustawień konfiguracji. Zobaczymy komunikat: login as: iolejarc password: Last login: Mon Mar 25 10:40: from iza.metal.agh.e 1%{sendzimir}/home/stud/dokt/iolejarc> Po zakończonej pracy w systemie UNIX należy wylogować się poleceniem logout lub exit 2. Praca w shell u. Podstawowe komendy. Znak zachęty (command prompt) to wykorzystywany w wierszu poleceń znak lub sekwencja znaków wskazująca gotowość komputera do przyjmowania poleceń. Najczęściej znak zachęty zakończony jest przez $, #, : albo >. Zawiera także inne informacje jak np. ścieżka dostępu do bieżącego katalogu: Jeśli widzisz na ekranie znak zachęty, oznacza to, że możesz wpisywać polecenia/komendy. Komendy zatwierdzasz klawiszem Enter Po zalogowaniu znajdujesz się w katalogu domowym (home directory). W tym katalogu możesz robić co chcesz tworzyć i usuwać pliki, katalogi, zarządzać prawami dostępu etc. Poza katalogiem domowym nie możesz zazwyczaj tworzyć plików, gdyż nie masz do tego uprawnień. Aby poznać umiejscowienie naszego katalogu bieżącego (sprawdzić gdzie się aktualnie znajdujesz) w strukturze katalogów całego systemu, wprowadź komendę pwd (ang. print working directory). Wynik będzie podobny do: /home/prac/regulski/infor1/katalog01 Aby wyświetlić zawartość katalogu, wypróbuj: ls (ang. list`) wyświetla zawartość katalogu. 1

2 ls -a wyświetlanie całej zawartości katalogu bieżącego ls / wyświetlanie zawartości katalogu głównego ls.. wyświetlanie zawartości katalogu nadrzędnego ls l wyświetlanie szczegółowe zawart ości katalogu Komendy w UNIXie mają składnię: <nazwa komendy> <opcje> <parametry> opcje mają modyfikować działanie komendy, najczęściej rozpoczynają się od znaku (np. f lub a) parametry to np. nazwa pliku Jeśli nie pamiętasz składni komendy, zawsze możesz skorzystać z pomocy. Do pomocy masz podręcznik użytkownika (manual) przywoływany poleceniem man <nazwakomendy> (wyjście z podręcznika klawiszem q) Wypróbuj: man ls Do przemieszczania się po drzewie katalogów służy polecenie cd (change directory). cd <nazwa katalogu> cd.. cd <katalog>/<podkatalog> cd / pwd Z kilkoma wyjątkami poleceń wbudowanych w samego shella, większość komend Unixa jest osobnymi wykonywalnymi programami. W momencie wprowadzenia komendy program powłoki przeszukuje katalogi wymienione w zmiennej środowiskowej PATH w poszukiwaniu wykonywalnego programu o wskazanej nazwie. W razie niepowodzenia wskaże błąd command not found. Gdy na ekranie pojawiają się krzaczki reset Czyszczenie ekranu clear 3. Edycja linii komend Można znacznie ułatwić sobie pracę na terminalu posługując się: Backspace usuwa poprzedni (względem kursora) znak., przesuwają kursor,, przesuwanie się po historii komend. Ctrl+A (^A) Przesuwa kursor na początek linii Ctrl+E (^E) Przesuwa kursor na koniec linii Ctrl+D (^D) Usuwa znak dokładnie pod kursorem Ctrl+S, Ctrl+Q Wstrzymuje oraz odblokowuje wyświetlanie informacji na monitorze PgUp, PgDn + Shift (Scroll) Przewijanie ekranów Istnieją też polecenia ułatwiające korzystanie z linii komend: history wyświetla ponumerowaną historię wykonywanych komend.!<numer> wykonuje polecenie z listy spod wskazanego numeru 2

3 !! poprzednia komenda!<pierwsze litery komendy> Przywołuje ostatnią komendę zaczynającą się od wskazanych liter 4. Twoje otoczenie whoami id podaje twój numer id df podaje dane o zajętości dysku hostname who, finger, w kto jest w sieci cal kalendarz date uname a Możesz sprawdzić czy masz włączoną obsługę wiadomości: mesg [y/n] write <login> wyślij komunikat do innego użytkownika. Gdy pracujesz z komendą write, użytkownik otrzyma komunikat w postaci: Message from on pts/4 at 10:13... Wszelkie dalsze linie, które wprowadzisz, zostaną skopiowane na podany terminal użytkownika. Jeśli użytkownik chce ci odpowiedzieć, to musi również uruchomić write. Gdy skończysz, wpisz znak przerwania (Ctrl+C [^C]). Drugi użytkownik zobaczy komunikat EOF (end-of-file), wskazujący na koniec konwersacji. Tradycyjnie przyjęto w pisaniu do innych, że wpisanie -o na końcu linii lub w osobnej linii oznacza, że oczekujesz na odpowiedź rozmówcy. Napis oo oznacza, że osoba uważa konwersacje za skończoną. 5. Struktura katalogów Struktura katalogów Unixa jest stała i nienaruszalna. Może ona wyglądać jak na rysunku poniżej, lecz w zależności od wersji Unixa może być nieznacznie zmodyfikowana. Każdy katalog ma określoną funkcję i użytkownicy korzystają z niego w zakresie przydzielonych im uprawnień. Struktura katalogów w Unixie różni się od struktury Windows'a m.in. tym, że wszystkie urządzenia takie jak FDD, CD-ROM, HDD itd. są reprezentowane przez inne katalogi. /bin - programy wykonywalne /dev - pliki urządzeń komputera, portów, terminali /etc - pliki i narzędzia administracyjne systemu, skrypty startujące i zatrzymujące system, podsystemy autoryzacji i ustawień jądra systemu 3

4 /home - Katalog ten jest najważniejszym z punktu widzenia szarego użytkownika systemu. W tym katalogu znajdują się najczęściej katalogi domowe użytkowników. /lib - biblioteki programistyczne używane przez programy i narzędzia /mnt - katalog do montowania FDD, CD-ROM, HDD itd. /tcb - informacje o zabezpieczeniach systemu, hasła i logi użytkowników /tmp - katalog plików tymczasowych /usr - Katalog ten jest prawdopodobnie najbogatszym w różne dobra katalogiem w systemie. Znajdują się tam różne pliki, od źródeł poczynając na dokumentacjach skończywszy. 6. Wyświetlanie zawartości pliku poleceniem cat cat nazwa_pliku Polecenie cat służy tak naprawdę do łączenia plików. np: cat plik1 plik2 > suma_plików spowoduje połączenie plików plik1, plik2, w podanej kolejności i zapisanie wyników w nowo utworzonym pliku o nazwie suma_plików, a jeżeli istniał, usunięcie jego zawartości przed zapisem. Gdy zamiast > użyjemy >> spowoduje to jedynie dołączenie plików bez uprzedniego usuwania zawartości. Wypróbuj działanie polecenia w formie: cat > nowy.plik [Enter] Napisz dowolną wiadomość CTRL+D cat nowy.plik 7. Operacje na katalogach mkdir tworzenie katalogu mkdir ścieżka_dostępu/nazwakatalogu Jeśli podamy tylko nazwę katalogu zostanie on utworzony w katalogu bieżącym. mkdir p katalog1/katalog2/katalog3 tworzy katalog3 wewnątrz katalog2 zawartego w katalog1 rmdir nazwa_katalogu usuwamy pusty katalog o podanej nazwie mv zmiana nazwy lub przeniesienie katalogu mv [zródło] [cel] mv /home/user /tmp katalog /home/user zostanie przeniesiony do /tmp. mv plik1 plik2 - 'plik1' zmieni nazwę na 'plik2' rm rv nazwa_katalogu usuwa niepuste katalogi (rekurencyjnie) wyświetla przy tym nazwy usuniętych plików 8. Midnight Commander 4

5 Midnight Commander jest nakładką systemową podobną do Norton Commandera znanego z systemu DOS lub Windows Commander z Windows. Umożliwia przeglądanie katalogów, zarządzanie plikami (kopiowanie, usuwanie, przenoszenie i zmiana nazwy, zmiana atrybutów plików), edycję tekstów a także uruchamianie innych programów. Program mc uruchamiamy wpisując mc w linii poleceń. Po uruchomieniu programu (polecenie: mc) pojawia się główne okno MC, podzielone na dwa panele. W każdym z paneli możemy "zrobić" to samo. O tym, w którym panelu obecnie pracujemy informuje nas "belka" (podświetlenie). Pomiędzy panelami przemieszczamy się używając przycisku Tab (tabulator). Aby wykonać jakąś operację na pliku lub katalogu, należy ustawić belkę na danym pliku i użyć właściwego klawisza funkcyjnego (F1 - F10). Każdy z tych klawiszy posiada przypisaną na stałe akcję - są to: F1 - wyświetlenie pomocy F2 - dostęp do menu użytkownika (m.in. opcja kompresowania katalogów i plików) F3 - podgląd zawartości pliku F4 - edycja pliku (SHIFT+F4 - utworzenie nowego pliku tekstowego) F5 - kopiowanie plików F6- przenoszenie / zmiana nazwy plików F7 - tworzenie katalogu F8 - usuwanie plików F9 - rozwinięcie górnego menu F10 - zakończenie programu Znaczenie (działanie) każdego z klawiszy funkcyjnych zapisane jest (zawsze) u dołu terminala. CTRL+o pozwala na chwilę ukryć panele 9. Poczta z programem pine pine jest najłatwiejszym programem poczty w systemie UNIX. Aby uruchomić pine, należy wpisać pine w linii komend. Pojawi się menu główne programu zawierające polecenia HELP pomoc COMPOSE MESSAGE tworzenie i wysyłanie nowej wiadomości FOLDER INDEX wiadomości znajdujące się w aktualnym folderze FOLDER LIST spis folderów ADRESS BOOK książka adresowa SETUP konfiguracja pine QUIT wyjście z programu pine Po programie pine można poruszać się strzałkami oraz wchodzić i wychodzić z menu z użyciem klawiszy < >. Na samym dole widzimy skróty poleceń, które mogą być w danej chwili przez nas użyte. Aby wysłać wiadomość należy wcisnąć c. Pojawi się ekran tworzenia wiadomości. W miejsce To: należy wpisać adres osoby, do której chce się wysłać pocztę. W wierszu Cc: wpisuje się adresy osób, do których chcemy wysłać kopie listu 5

6 Attchmnt: załączniki W wierszu Subject: wpisujemy temat wiadomości Można rozpocząć wpisywanie listu. Po napisaniu listu należy wcisnąć Ctrl+X aby został wysłany. Możemy się rozmyślić i zrezygnować z jego wysłania, wpisujemy wtedy Ctrl+C Wysłana wiadomość jest również kopiowana do folderu send-mail. Przejrzyj teraz Folder list Wyślij wiadomość do osoby pracującej po Twojej lewej stronie (za Tobą). Odczytaj wiadomość od osoby z prawej strony (przed Toba). Odpowiedzieć na list należy wcisnąć r, żeby przesłać ten list na inny adres należy wcisnąć f. S zachowywanie listu w folderze saved messages D usuwanie przeczytanych wiadomości, list zostanie usunięty przy wychodzeniu z programu i zostaniemy zapytani o potwierdzenie polecenia usunięcia listu. Jeżeli chcesz utworzyć książkę adresową spis adresów, w menu głównym wciśnij a ukarze się ekran Adress Book. Aby dodać nowy adres do książki adresowej, wciśnij a wyświetli zgłoszenie: new full name - nazwisko i imię new nickname - login new e mail adress adres Jeśli chcesz automatycznie dodawać adres nadawcy bieżącego listu do swojej książki adresowej znajdując się w ekranie Message Index, wciśnij t, wpisz pseudonim danego nadawcy i wciśnij Enter następnie wciśnij Enter dwukrotnie, aby zaakceptować nazwisko i imię nadawcy. Jeśli na końcu każdego listu chcesz dołączyć standardowy podpis lub cytat, możesz utworzyć specjalny plik, tzw. plik podpisu. Wejdź w menu SETUP, naciśnij S, wprowadź swój wzór sygnatury, a następnie zatwierdź Ctrl+X lub odrzuć zmiany Ctrl+C Aby wyjść z programu naciśnij q Zadania: Zadanie 1 W swoim katalogu domowym utwórz katalog o nazwie weekend w katalogu weekend utwórz następującą strukturę katalogów: ~/-- weekend -- piatek -- sobota -- ranek -- wieczor -- noc 6

7 -- niedziela W katalogu ~/tydzień/sobota/wieczor/ stwórz plik impreza W katalogu ~/tydzień/niedziela stwórz plik kac o treści Nigdy więcej. Korzystając z mc skompresuj cały katalog tydzien. Zad. 2 Dodaj do książki adresowej dwa adresy maile. Wyślij wiadomość na oba adresy jednocześnie i zachowaj list w folderze saved messages. 7

1. System operacyjny Linux

1. System operacyjny Linux Kierunek: Informatyka i Ekonometria Przedmiot: Informatyka ekonomiczna Forma zajęć: Ćwiczenia Temat: Systemy operacyjne. System Linux 1. System operacyjny Linux 1.1. Systemy operacyjne w laboratoriach

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Sromala Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu Linux Logowanie się do systemu exit Powłoka systemowa ksh csh

Cechy systemu Linux Logowanie się do systemu exit Powłoka systemowa ksh csh System Linux Cechy systemu Linux wielozadaniowość i wielodostęp wielu użytkowników w tym samym czasie może wykonywać kilka zadań na tym samym komputerze pamięć wirtualną Linux może używać części dysku

Bardziej szczegółowo

3101. SUSE Linux Enterprise 11 podstawy systemu. Zeszyt ćwiczeń.

3101. SUSE Linux Enterprise 11 podstawy systemu. Zeszyt ćwiczeń. 1 Spis treści 1.Wprowadzenie do SUSE Linux Enterprise 11...5 1.1.Ćwiczenie 1-1: Pięć podstawowych zadań w SLED 11...5 a)zadanie 1: Zmiana tapety...5 b)zadanie 2: Zmiana rozdzielczości ekranu...5 c)zadanie

Bardziej szczegółowo

bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika

bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika OX App Suite OX App Suite: podręcznik użytkownika data wydania środa, 18. czerwiec 2014 Version 7.4.2 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 14: System Linux

Ćwiczenie nr 14: System Linux Ćwiczenie nr 14: System Linux Barbara Łukawska, Adam Krechowicz, Tomasz Michno Czym jest Linux? Słowo Linux może oznaczać zarówno jądro systemowe Linux, jak i całą rodzinę systemów operacyjnych, które

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci I

Systemy operacyjne i sieci I Systemy operacyjne i sieci I Laboratorium materiały i konspekty zajęć, wersja 1.0 Opracowanie: mgr inż. Krzysztof Dorosz przy wykorzystaniu opracowania zagadnień do przedmiotu SOS1 studentów Grzegorza

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi systemów z rodziny UNIX

Podstawy obsługi systemów z rodziny UNIX Marek Stępień Informatyka II Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechnika Opolska Podstawy obsługi systemów z rodziny UNIX 1. Historia Uniksa. AT&T UNIX, BSD, GNU i Linux. Programiści należących wówczas

Bardziej szczegółowo

host name: 192.168.11.110 protokół SSH System plików - wprowadzenie Ścieżki dostępu

host name: 192.168.11.110 protokół SSH System plików - wprowadzenie Ścieżki dostępu Ćw. 13 Linux - operacje systemu plików 1. Ściągnąć program PUTTY ze strony z materiałami dydaktycznymi - zapisać, rozpakować skompresowany plik i uruchomić. 2. Skonfigurować host name: host name: 192.168.11.110

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY LINUX - PODSTAWY 1. Wymień główne cechy systemów wielodostępnych: System wielodostępny - jest to system operacyjny z którego może korzystać

SYSTEMY LINUX - PODSTAWY 1. Wymień główne cechy systemów wielodostępnych: System wielodostępny - jest to system operacyjny z którego może korzystać SYSTEMY LINUX - PODSTAWY 1. Wymień główne cechy systemów wielodostępnych: System wielodostępny - jest to system operacyjny z którego może korzystać więcej niż jedna osoba. Użytkownicy identyfikowani są

Bardziej szczegółowo

2. Zrozumieć środowisko GUI

2. Zrozumieć środowisko GUI 2-1 2. Zrozumieć środowisko GUI 2.1 Wstęp Graficzne środowisko pracy (GUI Graphical User Interface) w Linuksie, w przeciwieństwie do systemu Microsoft Windows, jest programem opcjonalnym. Oznacza to, że

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe polecenia

1. Podstawowe polecenia 1. Podstawowe polecenia Celem ćwiczenia jest wprowadzenie do pracy z wierszem poleceń systemu Unix, poznanie podstawowych poleceń oraz zasad składni poleceń powłoki. 1.1. Unix uname uname -l uname --help

Bardziej szczegółowo

LINUX. 1. Wprowadzenie: Poznańska Szkoła Bioinformatyki, 2006 Anna Czerwoniec, Łukasz Kościński

LINUX. 1. Wprowadzenie: Poznańska Szkoła Bioinformatyki, 2006 Anna Czerwoniec, Łukasz Kościński LINUX 1. Wprowadzenie: Linux jest systemem operacyjnym stworzonym przez Linusa Torvaldsa w roku 1991 na bazie wielozadaniowego systemu UNIX, stworzonego uprzednio przez firmę AT&T w latach 70tych. Jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 Instrukcja Użytkownika Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Wykonać modernizację sieci komputerowej w Sali nr 4 oraz opracować zestawy ćwiczeń zapoznających uczniów z systemem Linux

Wykonać modernizację sieci komputerowej w Sali nr 4 oraz opracować zestawy ćwiczeń zapoznających uczniów z systemem Linux Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie Wykonać modernizację sieci komputerowej w Sali nr 4 oraz opracować zestawy ćwiczeń zapoznających uczniów z systemem Linux Promotor: Mgr inż. Antoni Kuźniar Wykonali:

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2

Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2 Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2 Skrypty do opracowania: 1. WSH: napisać skrypt automatyzujący program PDFCreator w taki sposób, aby skonwertował

Bardziej szczegółowo

4. Wprowadzenie do Systemów Operacyjnych UNIX i LINUX

4. Wprowadzenie do Systemów Operacyjnych UNIX i LINUX 4. Wprowadzenie do Systemów Operacyjnych UNIX i LINUX 4.1. Historia Unixa i Linuxa, instalacja systemu. Historia UNIX a rozpoczyna się w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku od MULTICSa wielkiego systemu

Bardziej szczegółowo

Konwencje. Wprowadzenie do konsoli OSX. Historia

Konwencje. Wprowadzenie do konsoli OSX. Historia Konwencje Skrypt, który właśnie czytasz zawiera komendy oraz lokalizacje/ścieżki oznaczone monotypicznym krojem pisma. Pamiętaj aby podczas pracy zachować pisownię liter odpowiedniej wielkości! Gromadź

Bardziej szczegółowo

Wstęp...7 Rozdział 1. System operacyjny FAQ...11 Rozdział 2. Tryb tekstowy...17 Rozdział 3. Operacje na katalogach...35

Wstęp...7 Rozdział 1. System operacyjny FAQ...11 Rozdział 2. Tryb tekstowy...17 Rozdział 3. Operacje na katalogach...35 Spis treści Wstęp...7 Rozdział 1. System operacyjny FAQ...11 1.1. Co oznaczają skróty DOS i MS-DOS?...11 1.2. Co oznacza skrót XP?...11 1.3. Z jakich elementów składa się system komputerowy?...12 1.4.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przelew

Instrukcja obsługi programu Przelew Instrukcja obsługi programu Spis treści 1. Instalacja programu 3 2. Operowanie klawiaturą 3 3. Ustawienia wstępne 5 3.1 Dane firmy 5 3.2 Użytkownicy 6 3.3 Spis firm 7 3.4 Archiwizacja 7 3.5 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników

Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników Aby użytkownik mógł korzystać z systemu operacyjnego, musi w nim mieć utworzone konto. Konto jest zbiorem parametrów opisujących użytkownika jak również przydzielonych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do laboratorium komputerowego część 2. Małgorzata Kołaczkowska

Wprowadzenie do laboratorium komputerowego część 2. Małgorzata Kołaczkowska Wprowadzenie do laboratorium komputerowego część 2 Małgorzata Kołaczkowska . Spis treści 1 Sieć komputerowa Instytutu Matematycznego 5 1.1 Topologia sieci........................... 5 1.2 Adresy sieciowe..........................

Bardziej szczegółowo

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami ECDL moduł 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami SYSTEM OPERACYJNY 2 Klawiatura Układ klawiatury ułożenie znaków literowych, cyfr i innych znaków oraz pozostałych przycisków funkcyjnych na klawiaturze

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Edycja IV poziom podstawowy

Edycja IV poziom podstawowy Edycja IV poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik przypomni sobie wiadomości poznane w poprzednich edycjach kursu oraz zdobędzie nowe informacje

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

RED HAT LINUX ESSENTIALS

RED HAT LINUX ESSENTIALS RED HAT LINUX ESSENTIALS UNIT 1 Linux Ideas and History Linux - rodzina uniksopodobnych systemów operacyjnych opartych o jądro Linux. Jest przykładem wolnego i otwartego oprogramowania (FLOSS): jego kod

Bardziej szczegółowo

Administracja Systemem Linux/Unix

Administracja Systemem Linux/Unix Administracja Systemem Linux/Unix Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Administracja Systemem Linux/Unix Bogdan Księżopolski, Damian Rusinek

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH Wersja 16

BAZA DANYCH Wersja 16 BAZA DANYCH Wersja 16 1/04-2014 Kopiowanie tego podręcznika bez zgody firmy PC SCHEMATIC jest zabronione. Baza danych 16 Strona 1 Wstęp WSTĘP PC SCHEMATIC Baza danych jest programem obsługi baz danych,

Bardziej szczegółowo