ATEUS - OMEGA Lite Instalacja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ATEUS - OMEGA Lite Instalacja"

Transkrypt

1 PODRĘCZNIK INSTALATORA wersja 1.3b

2 Drogi uŝytkowniku, Gratulujemy zakupu naszego produktu ATEUS OMEGA Lite. Centrala została zaprojektowana i wykonana z duŝym naciskiem na solidność, jakość oraz wygodne uŝytkowanie. Mamy nadzieję, Ŝe spełni ona Państwa oczekiwania oraz przyniesie duŝą satysfakcję z zakupu. Podręcznik instalatora - 2

3 SPIS TREŚCI 1. Moduł podstawowy...4 Opis modułu podstawowego Opis elementów mechanicznych Rozmieszczenie śrub i gniazd Plastikowa pokrywa Rozmieszczenie elementów elektronicznych Płyta główna Zasilacz Transformator oraz wtyk zasilający Wyświetlacz Karty Karta rozszerzająca ( Nr. kat ) Karty liniowe opis szczegółowy Karta 2x port wewnętrzny ( Nr. kat ) Karta 2x port systemowy ( Nr. Kat ) Karta 1x linia miejska / 1x port wewnętrzny (Nr. kat ) Karta 1x linia miejska / 1x port wewnętrzny z 16 khz detektorem impulsów teletaksy (Nr. kat ) Karta GSM 900/1800/1900 MHz pro 1-2 GSM Karta ISDN S 0 (Nr. Kat ) Karta VoIP ( Nr. kat ) Wybór miejsca pracy centrali Rozpakowanie i sprawdzenie zawartości karty rozszerzającej kart liniowych karty VoIP MontaŜ naścienny centrali Uziemienie centrali Podłączenie do sieci zasilającej Przewody telefonów systemowych Przewody urządzeń ISDN Obsługa techniczna Wymiana baterii podtrzymującej pamięć Ustawienie poziomu głośności dźwięku źródła zewnętrznego Rozbudowa centrali Parametry techniczne...39 Podręcznik instalatora - 3

4 1. Moduł podstawowy Typy modułów podstawowych moduł podstawowy bez modemu zdalnego nadzoru z moŝliwością podłączenie do 24 linii moduł podstawowy z modemem zdalnego nadzoru z moŝliwością podłączenie do 24 linii Podręcznik instalatora - 4

5 Lista zawartości elementów centrali: Metalowa obudowa wraz z zasilaczem Wyświetlacz Plastikowa pokrywa Płyta główna bez lub z modemem dostępu zdalnego 1x zaślepka na kabel zasilający 2x zaślepki uniwersalne Lista zawartości elementów dodatkowych: Element mocujący do ściany Kołki rozporowe i śruby do montaŝu naściennego Kabel zasilający Śruby do przykręcenia metalowych zaślepek CD wraz z niezbędną dokumentacją Kabel RS232 ( port szeregowy ) wraz z adapterem RJ-12->DB-9 (wtyk Ŝeński dla RS232) Podręcznik instalatora - 5

6 Opis modułu podstawowego 2. Opis elementów mechanicznych 2.1. Rozmieszczenie śrub i gniazd Gniazdo zasilania 230V zlokalizowane jest w prawej górnej części obudowy, Lewa górna część zarezerwowana jest dla karty VOIP. Dolna część przeznaczona jest do montaŝu kart : portów abonenckich, linii miejskiej i GSM. Podręcznik instalatora - 6

7 2.2. Plastikowa pokrywa Pokrywa zaczepiona jest na dwóch śrubach oraz zatrzaskach. W celu jej zdjęcia naleŝy nacisnąć dwa zatrzaski ( najlepiej np. śrubokrętem ) na dole i ostroŝnie ściągnąć obudowę. Podręcznik instalatora - 7

8 3. Rozmieszczenie elementów elektronicznych Płyta główna Podręcznik instalatora - 8

9 B1 - Gniazdo baterii. Zalecana jest wymiana baterii kiedy napięcie na niej jest mniejsze niŝ 2,5 V lub przynajmniej raz na 3 lata. NaleŜy pamiętać aby wymiana baterii była dokonywana przy wyłączonej centrali. Przed wymianą naleŝy zachować dane w programie obsługującym centralę, następnie po wymianie sprawdzić datę, czas oraz aktualna wersje oprogramowania. UWAGA! Przy zmianie baterii naleŝy uŝywać narzędzi izolowanych!!! - złącze umoŝliwiające podłączenie karty rozszerzającej J1 J2 J7 - złączę umoŝliwiające podłączenie kart liniowych ( karty liniowe rozdział 5) J8 J9 - zwory ( zwarte RS232-COM jest podłączony do złącza J18, rozwarte RS232- COM jest podłączony do karty VOIP ) J10 - złącze serwisowe ( 1 Hz ) J11 - złącze umoŝliwiające podłączenie dodatkowej pamięci dla zapowiedzi głosowej ( 180 s ) J12 - zwora zawsze podłączona ( aktywacja WATCH DOG ) J13 - złącze serwisowe (SW dla ALTERA) J14 - złącze serwisowe (SW dla CPU) J15 - złącze umoŝliwiające podłączenie karty VOIP J16 -.gniazdo dla diod sygnalizacyjnych J17 - złącze wyświetlacza J18 - złącze RJ12 z galwaniczną izolacją dla połączenia z komputerem (RS232-COM). J19 - wejścia napięciowe (1. +5V, GND, V, V, 6. RINGV). J20 - złącze napięciowe ( 1. RINGV, V, 3. GND, V ). J21 - złącze napięciowe ( wyjściowe ) (+24V DC). J22 - złącze napięciowe ( wejściowe ) (+24V DC). J23 - zwora zawsze rozłączona (stosowana tylko dla celów testowych podłączenie GND i PGND), J24 - złącze serwisowe ( blokowanie pamięci FLASH ). J25 - wejście liniowe ( typu CZINCH AUX IN ) dla podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku ( np. CD, radio ). SW1 - Przycisk resetujący 1 ( reset po wciśnięciu ). SW2 - Przycisk resetujący 2 (1 ustawienia fabryczne ( przytrzymanie przycisku + włączenie centrali + wciśnięcie ponowne przycisku w celu potwierdzenia komunikatu Clear config? - push again/wait, 2 Wejście w tryb serwisowy ( przytrzymanie przycisku podczas testu pamięci RAM ). P1 - regulacja siły głosu wejścia liniowego. U1 - procesor główny U2-3 - pole komutacyjne D1 - sygnalizacja +5V D2 - sygnalizacja -12V D3 - sygnalizacja +12V 1 6 Złącze RJ-12 (J18) 1 - RTS 2 - TXD 3 - GND 4 - GND 5 - RXD 6 - CTS Podręcznik instalatora - 9

10 Uwagi: Złącze J18 słuŝy do podłączenia centrali do komputera oraz umoŝliwia programowanie za pomocą programu OMEGA Lite CONFIGURATION TOOL lub sprawdzanie stanu centrali OMEGA Lite PANEL ( aktualnie wykonywanych rozmów, uŝywania karty VOIP, sprawdzenia statusu podłączenia serwera XAPI itp za pomocą ikon, które prezentuje program PANE L ) Centrala zawiera port szeregowy odporny na przebicie do 500V (izolacja galwaniczna). Podłączenie kabla szeregowego z adapterem posiada wiele korzyści: Pomaga zachować jakość transmisji przy dłuŝszych odległościach Zwiększa odporność na zakłócenia UmoŜliwia podłączenie do komputera włączonego do innej sekcji zasilającej bądź UPS a. Zwiększa rezystancję wejścia ( odporność na przepięcia ). Korzystanie z adaptera to wygodna forma połączenia komputera PC z centrala przy większej odległości. Podręcznik instalatora - 10

11 3.2. Zasilacz Rysunek pokazuje układ zasilacza oraz jego konstrukcję ( wyjście - zasilanie +24VDC / 2.7A złącze J2, wejście J1 ). Elementy zostały tak rozmieszczone by zapewnić najlepszą wydajność. Integralną częścią układu jest wentylator, zaprojektowany dla zapewnienia najlepszej pracy. Centrala nie powinna znajdować się w pozycji poziomej ( np. leŝeć na stole itp. ). Układ zawiera bezpiecznik (F1) F4A / 250V zapewniający ochronę przed przepięciem Transformator oraz wtyk zasilający Wtyk zasilający ( na zdjęciu poniŝej ) jest typu EURO. Przełącznik umoŝliwiający włączenie bądź wyłączenie centrali znajduje się po prawej stronie centrali ( oraz wtyku po zewnętrznej stronie ). Podręcznik instalatora - 11

12 Przełącznik jest tak wykonany aby przy przełączaniu nie było konieczności dotykania obudowy. W transformatorze występuje napięcie o częstotliwości 50 Hz. Zabezpieczeniem jest bezpiecznik T0.063A UWAGA! Ta część urządzenia jest podłączona bezpośrednio do napięcia sieciowego, którego wartość oraz częstotliwość jest niebezpieczna dla Ŝycia ludzkiego. Wszelkie naprawy mogą być dokonywane tylko przez producenta. WARNING! Disconnect from mains before handling! Dopuszcza się tylko podłączenie kabla zasilającego do gniazda zasilającego, jednakŝe naleŝy pamiętać aby dokonywać tej operacji przy przełączniku ustawionym w pozycji 0! UWAGA! 1.Centrala moŝe być podłączona do zasilania awaryjnego jakim jest np. UPS. 2.Przy przenoszeniu centrali naleŝy odłączyć zasilanie! Podręcznik instalatora - 12

13 3.4. Wyświetlacz Wyświetlacz LCD podłączony jest do płyty głównej za pomocą płaskiego kabla ( taśmowego ). Wyświetla aktualną wersje firmware u, datę, czas oraz informację o stanie portów. Podręcznik instalatora - 13

14 Karty 4. Karta rozszerzająca ( Nr. kat ) Karta rozszerzająca zwiększająca moŝliwości centrali, umoŝliwia podłączenie do 12 dodatkowych portów ( 6 kart z interfejsem + 1 karty AUDIO wejście / wyjście dla np. systemu IVR, automatycznego operatora czy nagrywania rozmów ). J1 - złącze umoŝliwiające podłączenie do płyty głównej. J2 J7 - złącza kart liniowych (opis kaŝdej karty rozdział 5). J8 - złącze modułu AUDIO IN / OUT ( moduł dla aplikacji: automatyczny operator, IVR, Voic , ). U1 - pole komutacyjne Podręcznik instalatora - 14

15 5. Karty liniowe opis szczegółowy Nr. Kat. Nazwa karty Oznaczenie wew Karta 2x port wewnętrzny OL2VL Karta 2x port systemowy OL2SYS Karta 1x linia miejska / 1x port wewnętrzny OCOVL Karta 1x linia miejska odbiornik 16kHz / 1x port wewnętrzny OCOVL Karta GSM 1x MC55 OL2GSM Karta GSM 2x MC55 OL2GSM Karta GSM 1x MC56 OL2GSM Karta GSM 2x MC56 OL2GSM Karta ISDN S 0 OLISDN Zalety kart : Generalnie kaŝda karta posiada dwa oddzielne interfejsy ( są wyświetlane w programie konfiguracyjnym ) tego samego typu np. 2 porty wewnętrzne bądź mieszane 1 linia miejska i jeden port wewnętrzny, jedynym wyjątkiem jest karta ISDN, który zawiera jeden interfejs ( jednakŝe umoŝliwiający prowadzenie dwóch rozmów w tym samym czasie ). Karty posiadają ochronę przed przepięciami oraz mogą być zainstalowane w płycie głównej bądź karcie rozszerzającej w kaŝdym ze slotów bez względu na kolejność. Wszystkie podłączone karty widoczne są w programie konfiguracyjnym, są równieŝ tak zaprojektowane Ŝe zamontowanie ich odwrotną stroną jest niemoŝliwe. W centrali moŝna zamontować do 12 kart liniowych ( 6 w płycie głównej oraz 6 w karcie rozszerzającej ). Podręcznik instalatora - 15

16 5.1. Karta 2x port wewnętrzny ( Nr. kat ) Karta zasilana jest napięciem 24V, wartość prądu zwarcia wynosi 30 ma. Wartości są tak dobrane by zapewnić jak najlepszą jakość rozmowy. Nominalna impedancja to 600 Ω. Karta posiada funkcję identyfikacji dzwoniącego ( Caller ID CLIP ) za pomocą sygnalizacji DTMF. J1 J2 J3 - złącze umoŝliwiające podłączenie do płyty głównej bądź karty rozszerzającej ( złącze jest zabezpieczone przed niepoprawnym podłączeniem poprzez nieuŝywane piny 5,6,7,8 ). - gniazdo RJ-12 ( piny 4,5 ) dla podłączenia linii wewnętrznej ( PORT 1 ). - gniazdo RJ-12 ( piny 4,5 ) dla podłączenia analogowej linii wewnętrznej ( PORT 2 ). D1 - sygnalizacja LED ( sygnał zajętości, dzwonienia - PORT 1). D2 - sygnalizacja LED ( sygnał zajętości, dzwonienia - PORT 2). Podręcznik instalatora - 16

17 5.2. Karta 2x port systemowy ( Nr. Kat ) Jest to układ z gniazdem RJ-45 cztero-ŝyłowym, jest to istotne przy projektowaniu okablowania w budynku. Para A-B uŝywana jest do transmisji rozmowy, parą C-D przesyłane są dane ( podawane jest zasilanie -24V). Obie pary przewodów są symetryczne, zapewniając jak najmniejsze zakłócenia. Para A-B reprezentuje parę wewnętrzną, C-D zaś parę zewnętrzną w złączu RJ-45. J1 J2 J3 J4 - złącze umoŝliwiające podłączenie do płyty głównej bądź karty rozszerzającej ( złącze jest zabezpieczone przed niepoprawnym podłączeniem poprzez nieuŝywane piny 5,6,7,8 ). - gniazdo RJ-45 (A-B = piny 4-5, C-D = piny 6-3) port systemowy (PORT 1 ). - gniazdo RJ-45 (A-B = piny 4-5, C-D = piny 6-3) port systemowy (PORT 2). - wtyk serwisowy (SW - ALTERA). D1 - sygnalizacja LED ( komunikacja SYS PORT 1). D2 - sygnalizacja LED ( komunikacja SYS PORT 2). Podręcznik instalatora - 17

18 Uwagi: Telefony systemowe nie mogą być podłączone równolegle. Diody LED (D1 i D2) mrugając sygnalizują połączenie miedzy telefonem systemowym a centralą PBX. JeŜeli przewody C i D są zwarte, telefon nie będzie działał, nie ulegnie teŝ uszkodzeniu.. Karta posiada wewnętrzną inteligencję procesor, który usprawnia przesył danych pomiędzy procesorem w centrali a telefonami systemowymi. Istnieje moŝliwość wymiany procesora w karcie jeŝeli jest to niezbędne. Podręcznik instalatora - 18

19 5.3. Karta 1x linia miejska / 1x port wewnętrzny (Nr. kat ) Karta łącząca w sobie linię miejską ( J2 ) i port wewnętrzny ( J3 ). Posiada funkcję identyfikacji dzwoniącego ( Caller ID CLIP ) uŝywając cyfrowej modulacji częstotliwości FSK ( Frequency Shift Keying ). Dzięki wbudowanemu przekaźnikowi ( gdy zasilanie ulegnie uszkodzeniu ) port wewnętrzny zwierany jest z linią miejską. J1 - złącze podłączeniowe do płyty głównej lub karty rozszerzającej ( złącze jest zabezpieczone przed niepoprawnym podłączeniem poprzez nieuŝywane piny 5,6,7,8 ). J2 - gniazdo RJ-12 ( piny 4-5 ) linia zewnętrzna. J3 - gniazdo RJ-12 ( piny 4-5) linia wewnętrzna. J4 - złącze serwisowe (SW - ALTERA). J5 - złącze ustawiające impedancję ( 1-2 = ETSI, 2-3 = 600 Ω ). D1 D2 T1 - sygnalizacja LED ( podniesienia słuchawki, dzwonienia linia miejska ). - sygnalizacja LED ( podniesienia słuchawki, dzwonienia port wewnętrzny ). - transformator separujący Podręcznik instalatora - 19

20 5.4. Karta 1x linia miejska / 1x port wewnętrzny z 16 khz detektorem impulsów teletaksy (Nr. kat ) Karta jest identyczna jak poprzednia ( 5.3 ), zawiera dodatkowo detektor 16 khz impulsów teletaksy ( T2 ). Częstotliwość oraz czułość odbiornika ( -30 db ) ustawiona jest fabrycznie. Czułość moŝe być zmieniona za pomocą potencjometru do wartości -10 db. Zmiany wskazane są podczas duŝych zakłóceń ( urządzeń przemysłowych, konwerterów, urządzeń o duŝej mocy itp. znajdujących się w pobliŝu ). Dioda LED wskazuje zliczanie impulsów. J1 - złącze podłączeniowe do płyty głównej lub karty rozszerzającej ( złącze jest zabezpieczone przed niepoprawnym podłączeniem poprzez nieuŝywane piny 5,6,7,8 ). J2 - gniazdo RJ-12 ( piny 4-5 ) linia miejska. J3 - gniazdo RJ-12 ( piny 4-5 ) port wewnętrzny. J4 - złącze serwisowe (SW for ALTERA). J5 - złącze ustawiające impedancję ( 1-2 = ETSI, 2-3 = 600 Ω ). D1 D2 - sygnalizacja LED ( podniesienia słuchawki, dzwonienia linia miejska ). - sygnalizacja LED ( podniesienia słuchawki, dzwonienia port wewnętrzny ). T1 T2 - transformator separujący - transformator 16kHz Podręcznik instalatora - 20

21 5.5. Karta GSM 900/1800/1900 MHz pro 1-2 GSM Nr. Kat dla 1 GSM MC55 Nr. Kat dla 2 GSM MC55 Nr. Kat dla 1 GSM MC56 Nr. Kat dla 2 GSM MC56 Karta GSM moŝe być zainstalowana w dowolnym slocie, moŝna podłączyć dzięki niej 2 linie GSM. W wersji z dwoma modułami GSM, kaŝdy pracuje niezaleŝnie. Karta SIM powinna być włoŝona w odpowiednim kierunku do pojedynczego slotu GSM ( jeden slot odpowiada jednej linii GSM ). KaŜda linia uŝywa zintegrowanego modułu GSM firmy SIEMENS MC55 ( lub MC56 dla USA ). W zestawie znajduje się jedna antena z wtykiem SMA. J1 - złącze podłączeniowe do płyty głównej lub karty rozszerzającej ( złącze jest zabezpieczone przed niepoprawnym podłączeniem poprzez nieuŝywane piny 5,6,7,8 ). J2 - złącze modułu Siemens MC55/56 ( PORT 2 ). J3 - złącze modułu Siemens MC55/56 ( PORT 1 ). J4-J5 - miejsce na kartę SIM ( SIM1 / SIM2 ) J6 - złącze serwisowe ( SW do CPU ). D1 - sygnalizacja LED ( karta zalogowana do sieci, lub błąd w logowaniu- PORT 1 ). D2 - sygnalizacja LED ( karta zalogowana do sieci, lub błąd w logowaniu- PORT 2 ). D3 - sygnalizacja LED ( zasilanie ). Podręcznik instalatora - 21

22 Karta GSM umoŝliwia : Połączenie do sieci GSM przy znacznym obniŝeniu kosztów za rozmowy. Odbieranie rozmów przychodzących bezpośrednio bądź uŝywając systemu DISA ( wdzwaniania się do poszczególnej linii wewnętrznej bądź systemowej ). Kiedy połączenie do sieci GSM jest ustanowione, moŝliwe jest tworzenie konferencji, reroutingu ( przekazywania połączeń ), wyświetlania numeru ( CLIP ) itp. Na chwilę obecną karta nie obsługuje: Zamianę faksu z sieci GSM do faksu podłączonego do linii analogowej za pomocą centrali. Przesyłu danych z sieci GSM do modemu podłączonego do linii analogowej za pomocą centrali Karta ISDN S 0 (Nr. Kat ) Karta posiada dwa cztero-ŝyłowe interfejsy BRI ( 2B+D ), ( 1 x wejście ISDN, 1x ISDN BUS ), dwie rozmowy mogą być prowadzone jednocześnie. Jest to waŝne przy podłączeniu do linii miejskiej i obsługi PTP oraz PTMP. Tryb PTP ( Punkt Punkt ) moduł obsługuje numerację DDI ( np. ile uŝytkownik będzie potrzebował numerów, tyle zostanie obsłuŝonych ). Tryb PTMP ( Punkt - Wielopunkt ) moduł obsługuje MSN ( jednakŝe do 8 numerów, kolejnych po sobie ). MoŜliwe jest podłączenie do linii ISDN w module, karty ISDN znajdującej się w komputerze. Zalecane jest podłączenie ochrony przeciw przepięciowej w celu uniknięcia uszkodzenia karty. Program karty przechowywany jest w pamięci FLASH, moŝe być uaktualniony bezpośrednio z centrali. Jedno z gniazd RJ-45 moŝe być uŝyte do podłączenia większej ilości urządzeń ISDN ( takich jak np. fax, telefon, modem ). Podręcznik instalatora - 22

23 J1 - złącze podłączeniowe do płyty głównej lub karty rozszerzającej ( złącze jest zabezpieczone przed niepoprawnym podłączeniem poprzez nieuŝywane piny 5,6,7,8 ). J2 - gniazdo umoŝliwiający podłączenie urządzenia ISDN NT ( punktu końcowego ) J3 - gniazdo magistrali ISDN. J4-J5 - zwory kończące pracę linii uŝywające rezystancji 100Ω ( zwarte zakończenie pracy linii ISDN ( zawsze tylko dla PTP ) J6 - złącze serwisowe J7 - złącze serwisowe J8 - złącze serwisowe (SW for CPU). J9 - złącze serwisowe (SW for ALTERA). D1 - sygnalizacja LED ( synchronizacja portu 1). D2 - sygnalizacja LED ( synchronizacja portu 2). D3 - sygnalizacja LED ( uŝywany kanał B1 ). D4 - sygnalizacja LED ( uŝywany kanał B2 ). D5 - sygnalizacja LED ( zasilanie karty ). Podręcznik instalatora - 23

24 5.8. Karta VoIP ( Nr. kat ) Karta VoIP umoŝliwia korzystanie z usług głosowych za pomocą sieci VoIP. karty jest stosunkowo łatwa, miejsce jej połoŝenia zlokalizowane jest po lewej stronie centrali nad płytą główną. W celu instalacji naleŝy uŝyć kabli załączonych do karty VoIP oraz plastikowych separatorów ( aby karta nie zetknęła się z płytą główną ), których miejsce to J15 i J26 na opisie płyty głównej. WaŜnym elementem są dystanse śrub M3 ( załączone wraz z kartą ), które umoŝliwiają podtrzymanie całego układu karty ( zdjęcie na stronie 31 ). Aby moŝna było pobrać konfigurację centrali poprzez kartę VoIP naleŝy usunąć zwory J8 i J9. Po podłączeniu układu naleŝy przeprowadzić wstępną konfigurację za pomocą hyper-terminala podłączając kartę do komputera za pomocą kabla USB ( ustawić adresu IP, bramę, maskę podsieci ), po jej zakończeniu moŝliwe będzie wprowadzanie zmian poprzez stronę www. W celu dokładnego zapoznania się z konfiguracją oraz dodatkowymi informacjami na temat karty VoIP naleŝy zaopatrzyć się w instrukcję karty VoIP. Podręcznik instalatora - 24

25 Karta VoIP : J1 - gniazdo RJ-45 sieć LAN/WAN. J2 - gniazdo USB moŝliwość podłączenia komputera oraz wstępnej konfiguracji. J4,J8 - złącza grzebieniowe łączące płytę główną z kartą. J3 - złącze umoŝliwiające podłączenie adaptera który moŝe obsłuŝyć dodatkowe urządzenie pamięci USB Flash*. J5-J7 - złącza serwisowe J9 - złącze dla dodatkowych funkcjonalności* SW1 - Przycisk resetujący 1. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje zresetowanie karty. SW2 - Przycisk resetujący 2. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje powrót do ustawień fabrycznych ( po włączeniu centrali naleŝy przytrzymać przycisk przez ok. 20s podczas ładowania się systemu Linux ) D1 - zielona dioda LED wskaźnik pracy karty ( karta jest gotowa do pracy po ok. 20 sekundach od zapalenia się diody ). D2 - czerwona dioda LED wskaźnik pracy karty ( karta VOIP nieaktywna). D3-D10 - Ŝółta dioda LED kanały rozmówne aktywne. *w przygotowaniu 6.1. Wybór miejsca pracy centrali Zalecenia dotyczące wyboru miejsca pracy : Dobra widoczność i dostęp do urządzenia ( dobra widoczność wyświetlacza ). Ochrona przed wilgocią i wysokimi temperaturami, nie moŝna montować centrali w pobliŝu : - źródeł ciepła takich jak np. grzejniki czy miejsc gromadzenia się promieni słonecznych - miejsc takich jak piwnice czy łazienki gdzie temperatura moŝe ulec szybkiej zmianie - miejsc o duŝych wibracjach czy duŝej zawartości gazów w powietrzu oraz klimatyzatorów. Rodzaj instalacji i okablowania w budynku, najlepszym miejscem dla centrali jest centralne pomieszczenie administracyjne budynku. MoŜliwość bezpośredniego podłączenia przewodów z wtykiem RJ-45. Jakość sygnału GSM, jeŝeli zainstalowana będzie karta GSM naleŝy pamiętać ze przewód antenowy jest długości 3 m ( max. 10 ). W budynku musi być dobra lokalizacja anteny by zapewnić dobrą jakość sygnału GSM*. Podręcznik instalatora - 25

26 Przestrzeń wolna wokół centrali powinna wynosić minimum 10 cm ( aby nie uszkodzić pokrywy przy jej otwieraniu ). Uwaga: W miejscach o słabym sygnale GSM istnieje moŝliwość instalacji zewnętrznej bramki GSM ( do 500 m ) np. na dachu budynku co zapewni bardzo dobrą jakość sygnału ( zapewni równieŝ niskie koszty połączeń np. w strefie przygranicznej ) Rozpakowanie i sprawdzenie zawartości Wszystkie karty oraz centrala posiadają unikalny numer seryjny co ułatwia sprawdzenie zawartość zgodnie z listami przewozowymi. Po otrzymaniu centrali zaleca się sprawdzenie czy nie posiada Ŝadnych mechanicznych uszkodzeń i czy zawiera wszystkie niezbędne akcesoria umoŝliwiające podłączenie karty rozszerzającej Najpierw naleŝy podłączyć kartę - złącze J1 a następnie przykręcić za pomocą 6 śrub kart liniowych Uwaga: MoŜna instalować karty liniowe gdy centrala jest zamontowana na ścianie jednakŝe zaleca się ich instalację podczas gdy PBX leŝy na płaskiej powierzchni np. stole. Karty mogą być zainstalowane w którykolwiek slot J2-J7 płyty głównej bądź karty rozszerzającej równieŝ od J2 do J7. Podręcznik instalatora - 26

27 6.5. karty VoIP 1. NaleŜy wymontować wyświetlacz odkręcając 2 śruby mocujące. 2. Usunąć metalowe zaślepki dla gniazd J1 i J2. Podręcznik instalatora - 27

28 3. Usunąć 2 zwory J8 i J9 z płyty głównej by umoŝliwić pobieranie plików konfiguracyjnych centrali poprzez kartę VoIP. 4. Odkręcić 2 śruby M3 z lewego i prawego rogu płyty głównej ( będą one uŝyte razem z dystansami znajdującymi się w komplecie z kartą VoIP ). Podręcznik instalatora - 28

29 Podręcznik instalatora - 29

30 5. WłoŜyć dwa złącza grzebieniowe łączące płytę główna z kartą VoIP w miejsca J26 i J15. Podręcznik instalatora - 30

31 6. Zamontować kartę VoIP uwaŝając na złącza grzebieniowe łączące płytę główną z kartą, przykręcić dwie śruby ( wraz z dystansami ) znajdujące się w lewym i prawym rogu płyty głównej.! NaleŜy uwaŝać aby przy montaŝu karty nie uszkodzić ( nie wygiąć pinów ) złącz grzebieniowych łączących płytę główną z kartą VoIP Podręcznik instalatora - 31

32 Podręcznik instalatora - 32

33 7. Podłączyć kartę VoIP za pomocą kabla USB znajdującego się w komplecie - gniazdo J2.! Podczas pierwszej instalacji niezbędne jest zainstalowanie sterowników USB- COM Driver znajdujących się na dołączonej płycie CD w katalogu data/omega Lite / Cz / Software / VOIP / DriverUSB /. Po instalacji w systemie pojawi się dodatkowy port COM, następnie moŝliwe jest połączenie komputera z kartą VOIP za pomocą hyper-terminalu ( instalowanego standardowo w systemie np. Windows ). Podręcznik instalatora - 33

34 Dzięki podłączeniu karty za pomocą kabla USB moŝliwe jest ustawienie adresu IP, maski podsieci itp. Kiedy parametry sieciowe są ustawione moŝna odłączyć kabel USB.! NaleŜy zawsze resetować kartę uŝywając przycisku resetującego 1 ( SW1 ) po odłączeniu kabla USB. Po zakończeniu instalacji i pierwszej konfiguracji moŝliwe jest podłączenie standardowego kabla ethernetowego z wtykiem RJ-45 do gniazda J1. Kabel ten łączy kartę VoIP z siecią LAN/WAN. Po włączeniu karty, moŝliwa jest konfiguracja za pomocą strony www ( zlokalizowana pod wcześniej zdefiniowanym adresem IP ). Podręcznik instalatora - 34

35 7. MontaŜ naścienny centrali UŜywając specjalnej listwy montaŝowej naleŝy zaznaczyć otwory montaŝowe na ścianie ( uwzględniając czynniki odnoszące się do wyboru miejsca instalacji ). Po wywierceniu dziur naleŝy umieścić kołki rozporowe a następnie przykręcić do nich centralę. Po zamontowaniu upewnić się czy centrala nie chwieje się. Na koniec naleŝy załoŝyć plastikową pokrywę Uziemienie centrali Uziemienie centrali jest bardzo waŝne by ochrona przeciw przepięciowa kart działała poprawnie. Centrala jest osobno uziemiona dzięki kablowi zasilającemu, jednakŝe nie jest to wystarczające, poniewaŝ moŝe zdarzyć się sytuacja w której kabel zasilający zostanie nagle odłączony. Dlatego centrala powinna być uziemiona dodatkowo by uchronić karty przed uszkodzeniem. Zaleca się aby przewód uziemiający posiadał średnicę co najmniej 4 mm 2. Podłączenie uziemienia najlepiej dokonywać przed podłączeniem reszty przewodów. Podręcznik instalatora - 35

36 7.2. Podłączenie do sieci zasilającej Podłączenie do sieci zasilającej moŝliwe jest dzięki uniwersalnemu wtykowi EURO. Istnieje równieŝ moŝliwość przedłuŝenia kabli za pomocą róŝnego rodzaju przedłuŝaczy stosowanych np. do komputerów czy monitorów Przewody telefonów systemowych KaŜdy telefon podłączony jest do centrali za pomocą przewodu czteroŝyłowego. Para A i B słuŝy do transmisji rozmowy natomiast C i D do zasilania i przesyłu danych w obie strony. Nie moŝna zwierać Ŝył bądź odłączać którejkolwiek, aby telefon systemowy działał poprawnie Przewody urządzeń ISDN Według aktualnych standardów, wtykiem uŝywanym przez urządzenia ISDN jest wtyk RJ-45 ( 8 Ŝyłowy ). WaŜnym jest aby uŝywać kabla prostego (bez przeplotu). Podręcznik instalatora - 36

37 8. Obsługa techniczna 8.1. Wymiana baterii podtrzymującej pamięć Bateria powinna zostać wymieniona jeŝeli napięcie na niej jest mniejsze niŝ 2,5 V lub raz na 3 lata. Wymiana powinna zostać dokonana przy wyłączonej centrali a dane zapisane na komputerze. Po wymianie baterii naleŝy sprawdzić datę, czas oraz zaprogramowanie centrali, jeŝeli dane są nie zgodne dokonać ich zmiany ( podczas gdy nikt niekorzystna z telefonu ). UWAGA! Do wymiany baterii naleŝy uŝywać izolowanych narzędzi. UWAGA! Istnieje moŝliwość wylania się baterii podczas nieprawidłowej wymiany. ZuŜytą baterię naleŝy wyrzucić do specjalnych pojemników, które poddawane są utylizacji Ustawienie poziomu głośności dźwięku źródła zewnętrznego Na płycie głównej znajduje się potencjometr regulacji siły głosu zewnętrznego źródła dźwięku ( złącze J25 ). MoŜna dokonywać zmiany poziomu głośności przy włączonej centrali jednakŝe naleŝy uŝyć odpowiedniego narzędzia i małej siły z uwagi na małe rozmiary potencjometru. Podręcznik instalatora - 37

38 9. Rozbudowa centrali Centrala moŝe być rozbudowana do 24 portów. NaleŜy pamiętać aby dołączać kaŝdą kartę ostroŝnie i według zaleceń instrukcji aby nie spowodować uszkodzeń. Istnieją dwie metody rozbudowy: 1. Kompletna reinstalacja centrali jest to rozbudowa optymalna ze względu na większą ostroŝność, jednakŝe wymaga trochę więcej pracy ( zdemontowanie centrali np. ze ściany ). 2. Dodawanie karty bez demontaŝu centrali. Nie jest to zbyt dobre rozwiązanie, poniewaŝ wymaga więcej ostroŝności, jednak zaoszczędza czas. JeŜeli rozbudowa odbywa się w inny sposób niŝ zalecane, naleŝy 1. Przed rozpoczęciem rozbudowy wykonać kopię zapasową ustawień centrali. 2. Przed włączeniem sprawdzić czy wszystkie porty działają. 3. Przestrzegać warunków gwarancji. 4. UŜywać tylko nowych kart do rozbudowy. 5. Przed rozbudową przemyśleć rozmieszczenie poszczególnych kart i zanotować na kartce papieru. 6. Montować wszystkie karty po kolei. 7. Kable podłączać po zamontowaniu kart. 8. Po zakończeniu rozbudowy zresetować wcześniejsze ustawienia. 9. Zaprogramować powtórnie centralę po rozbudowie. 10. Przetestować wszystkie funkcje, które zostały zaprogramowane na nowo. 11. Sporządzić kolejną kopie zapasową danych. 12. Zanotować wszelkie zmiany. Podręcznik instalatora - 38

39 10. Parametry techniczne Napięcie zasilające 230 V Tolerancja napięcia zasilającego +/- 10 % Nominalna częstotliwość 50 Hz Moc na wejściu max. 90 VA Bezpiecznik F4A/250V Warunki pogodowe Zakres temperatur pracy Względna wilgotność powietrza Środowisko pracy Pozycja w jakiej zamontowana jest centrala Wymiary Waga C. Max. 85 % (40 C) Normalne Pionowo 384 X 270 X 117 mm Max. 3,4 kg Parametry linii wewnętrznych Impedancja wejściowa 600 Ω +/- 20 % Napięcie dzwonka 45 V ~ / 50 Hz Zasilanie linii -24 V Prąd linii Około 25 ma Liczba Ŝył jednego przewodu 2 Typ gniazda i wtyku RJ-45 ( piny 4,5 ) Parametry przewodów linii wewnętrznych Rezystancja jednej Ŝyły max. 800 Ω Pojemność Ŝył A,B max. 0,5 µf Przebicia między Ŝyłami min. 20 kω Podręcznik instalatora - 39

40 Parametry linii zewnętrznych Impedancja wejściowa 600 Ω +/- 20 % / ETSI Liczba Ŝył jednego przewodu 2 Typ gniazda i wtyku RJ-45 (PIN 4,5) Parametry odbiornika impulsow 16 khz Impedancja linii zewnętrznej z 16 khz detektorem impulsów Min. czas impulsu /Z/ = 200 Ω +/- 20 % 40 ms Parametry telefonów systemowych Napięcie zasilające -24V Impedancja linii 600 Ω Liczba Ŝył jednego przewodu 4 Typ wtyku i gniazda RJ-45 ( piny 4,5 3,6 ) Parametry GSM Zakres GSM Transmisja głosu Czułość odbiornika Moc nadajnika Obsługa SMS Karta SIM Wtyk antenowy GSM900/1800, GSM850/1900 EFR, FR -104 dbm 2 W podczas impulsu MO, MT ( odbiór i wysyłanie) Mała, 3V SMA Parametry ISDN S 0 Typ interfejsu S 0 - TE dla sieci miejskiej Protokół DSS1 EURO ISDN P-MP (punkt multipunkt) obsługa MSN Obsługiwane połączenie z siecią miejską P-P (punkt punkt) obsługa DDI Przewód 4-Ŝyłowy Typ gniazda i wtyku RJ-45 ( piny 4,5 3,6 ) Podręcznik instalatora - 40

41 Parametry DTMF ( odbiór ) Czułość odbiornika -27 db Parametry DTMF ( wysyłanie ) Częstotliwości Poziom niskich częstotliwości Poziom wysokich częstotliwości Zgodne z Q23-10 db to -6 db -8 db to -4 db Parametry impulsów dzwoniących : Czas trwania impulsu 60 ms * Czas trwania pauzy 40 ms * Parametry impulsów przychodzących : Czas trwania impulsu Czas trwania pauzy 30 ms to 70ms 30 ms to 70ms. Wysłanie FLASH 100 ms * Odbiór FLASH 90 ms 150 ms * * przykładowe ustawienie, moŝe być zmienione Parametry detekcji modemu Parametry odbioru faksu Częstotliwość tonu podczas wybierania Poziom tonu podczas wybierania Nominalny poziom transmisji : Połączenie wewnętrzne Połączenie zewnętrzne min. -24 db przy 1300 Hz min. -24 db przy 1100 Hz f = 425 +/-20 Hz -5 db 0 8 db db Podstawowy interfejs szeregowy RS232-C ( seperacja galwaniczna ): Sygnały RXD, TXD Szybkość transmisji bps Wytrzymałość na przepięcie do 500 V Podręcznik instalatora - 41

Dokumentacja Techniczna. Konwerter USB/RS-232 na RS-285/422 COTER-24I COTER-24N

Dokumentacja Techniczna. Konwerter USB/RS-232 na RS-285/422 COTER-24I COTER-24N Dokumentacja Techniczna Konwerter USB/RS-232 na RS-28/422 -U4N -U4I -24N -24I Wersja dokumentu: -man-pl-v7 Data modyfikacji: 2008-12-0 http://www.netronix.pl Spis treści 1. Specyfikacja...3 2. WyposaŜenie...4

Bardziej szczegółowo

SIMADO GATE GSM. Nr. kat. GFX11 BRAMKA GSM SZYBKI START

SIMADO GATE GSM. Nr. kat. GFX11 BRAMKA GSM SZYBKI START SIMADO GATE GSM Nr. kat. GFX11 BRAMKA GSM SZYBKI START Dziękujemy za zakup bramki GSM SIMADO E. Niniejsza skrócona instrukcja pozwoli bardzo szybko przygotować urządzenie do pracy. Konfiguracja bramki

Bardziej szczegółowo

SZYBKIE URUCHOMIENIE. BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503. Grandstream Szybkie uruchomienie Seria HT Networks Inc.

SZYBKIE URUCHOMIENIE. BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503. Grandstream Szybkie uruchomienie Seria HT Networks Inc. SZYBKIE URUCHOMIENIE BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503 1. Wstęp Dziękujemy za zakup bramki VoIP serii HT, umoŝliwiającej wykorzystanie dotychczasowej centrali bądź telefonów analogowych do prowadzenia rozmów

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE BUDOWA MT6050 1/6. Przycisk RESET. Diody statusowe Przełączniki konfiguracyjne. Gniazdo bezpiecznikowe. Złącze zasilania.

PRZEZNACZENIE BUDOWA MT6050 1/6. Przycisk RESET. Diody statusowe Przełączniki konfiguracyjne. Gniazdo bezpiecznikowe. Złącze zasilania. PRZEZNCZENIE MT6050 jest panelem dotykowym swobodnie programowanym przeznaczonym do zabudowy tablicowej. Panel posiada dwa porty szeregowe typu COM (1 i 3) z zaimplementowaną obsługą protokołu MODUS RTU

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-NODE-S

Modem radiowy MR10-NODE-S Modem radiowy MR10-NODE-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Wygląd urządzenia 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

usbcat OPTOIZOLOWANY INTERFEJS USB<->CAT OPTOIZOLOWANE STEROWANIE PTT, CW, FSK GALWANICZNA IZOLACJA AUDIO IN, AUDIO OUT Podręcznik użytkownika

usbcat OPTOIZOLOWANY INTERFEJS USB<->CAT OPTOIZOLOWANE STEROWANIE PTT, CW, FSK GALWANICZNA IZOLACJA AUDIO IN, AUDIO OUT Podręcznik użytkownika usbcat OPTOIZOLOWANY INTERFEJS USBCAT OPTOIZOLOWANE STEROWANIE PTT, CW, FSK GALWANICZNA IZOLACJA AUDIO IN, AUDIO OUT Podręcznik użytkownika Designer: Mateusz Płociński SQ3PLX Producer: Microsat info@microsat.com.pl

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika

Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwiązanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

Analogowa bramka GSM Intrukcja instalacji i programowania

Analogowa bramka GSM Intrukcja instalacji i programowania LiftCall GSMgate Analogowa bramka GSM Intrukcja instalacji i programowania v.3. Linia telefoniczna INSTALACJA antena SIM Gniazdo podłączenia telefonu /PBX zasilanie Extis s.c. ul. Mrówcza 243, 4-697 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

bramka faksowa TRF GSM/GPRS

bramka faksowa TRF GSM/GPRS bramka faksowa TRF GSM/GPRS CLiP Voice/Data/Fax Ma przyjemność zaprezentować MOBICOM Sp. z o.o. 70-205 Szczecin, ul. Świętego Ducha 2A Tel. (+48.91) 333.000.7, Fax (+48.91) 333.000.5 mobicom@mobicom.pl

Bardziej szczegółowo

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 COTAG Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 IN 016PL Montaż Kontroler jest wyposażony w trzy otwory montażowe z tyłu obudowy. Kontroler powinien być zainstalowany wewnątrz strzeżonej części obiektu, to

Bardziej szczegółowo

Mobiline2000G3 Karta produktu Indeks: 9820.10779. Bramka w obudowie BlackBOX. Charakterystyka bramki. Transmisja faks.

Mobiline2000G3 Karta produktu Indeks: 9820.10779. Bramka w obudowie BlackBOX. Charakterystyka bramki. Transmisja faks. Karta produktu Indeks: 9820.10779 Bramka w obudowie BlackBOX Mobiline2000G3 to analogowa bramka GSM, która umożliwia kierowanie połączeń z zakładowej centrali PABX do sieci telefonii komórkowej, realizując

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Przeznaczenie modułu komunikacyjnego MM-717. Moduł komunikacyjny MM-717 służy do realizacji transmisji z wykorzystaniem GPRS pomiędzy systemami nadrzędnymi (systemami SCADA)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy ETHM-1

Moduł Ethernetowy ETHM-1 Moduł Ethernetowy ETHM-1 ethm1_pl 08/05 Moduł Ethernetowy ETHM-1 jest serwerem TCP/IP. Umożliwia obsługę central alarmowych z serii INTEGRA (wersja programowa 1.03 i wyżej) za pośrednictwem sieci Ethernet.

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE BUDOWA MT6070 1/6. Przycisk RESET. Przełączniki konfiguracyjne. Diody statusowe. Gniazdo bezpiecznikowe. Złącze zasilania.

PRZEZNACZENIE BUDOWA MT6070 1/6. Przycisk RESET. Przełączniki konfiguracyjne. Diody statusowe. Gniazdo bezpiecznikowe. Złącze zasilania. PRZEZNCZENIE MT6070 jest panelem dotykowym swobodnie programowanym przeznaczonym do zabudowy tablicowej. Panel posiada trzy porty szeregowe typu COM z zaimplementowaną obsługą protokołu MODUS RTU oraz

Bardziej szczegółowo

REER ELECTRONICS. BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT GHz Cyfrowa transmisja. Spis treści

REER ELECTRONICS. BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT GHz Cyfrowa transmisja. Spis treści REER ELECTRONICS Spis treści BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-02 2.4GHz Cyfrowa transmisja 1. Wprowadzenie 2 2. Funkcje... 2 3. Zawartość... 2 4. Kamera zewnętrzna... 3 5. Wewnętrzny panel LCD. 3 6. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE)

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) Szybki przewodnik instalacji Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl;

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA!!! PODŁĄCZAĆ WZMACNIACZ DO SIECI ZASILAJĄCEJ 230 V TYLKO DO GNIAZDA WYPOSAŻONEGO W BOLEC UZIEMIAJĄCY OCHRONNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA!!! PODŁĄCZAĆ WZMACNIACZ DO SIECI ZASILAJĄCEJ 230 V TYLKO DO GNIAZDA WYPOSAŻONEGO W BOLEC UZIEMIAJĄCY OCHRONNY INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz AURIS jest audiofilskim urządzeniem zbudowanym w konfiguracji dual mono na czterech lampach EL 34 i dwóch ECC 88 na kanał. Bezpośrednio po załączeniu wzmacniacza lampy EL

Bardziej szczegółowo

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi.

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi. Dialer Blocker Nr zam. 954999 Instrukcja obsługi. Uwaga- ważne wskazówki. W przypadku problemów z zaprogramowaniem urządzenia, przestrzegaj następujących wskazówek: Jeżeli telefon podłączony jest do gniazda

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios System domofonowy

Ateus - Helios System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Nowoczesny wygląd Połączenie przez PBX / PSTN / GSM / VoiP Połączenie z domofonu wprost na telefon na biurku Modułowa budowa moŝliwość rozbudowy modułu podstawowego o kamerę,

Bardziej szczegółowo

Konwerter DAN485-MDIP

Konwerter DAN485-MDIP Konwerter DAN485-MDIP KONWERTER DAN485-MDIP służy do zamiany standardu komunikacyjnego z RS232 na RS485 (lub RS422). Dzięki niemu możliwe jest transmitowanie danych na większe odległości (do 1200m) niż

Bardziej szczegółowo

ORVALDI MBS-PDU 1U. Maintenance Bypass Switch (MBS) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu

ORVALDI MBS-PDU 1U. Maintenance Bypass Switch (MBS) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ORVALDI MBS-PDU 1U Maintenance Bypass Switch (MBS) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.sklep.orvaldi.pl www.orvaldi.com

Bardziej szczegółowo

Wielokanałowa bramka cyfrowa. Budowa modułowa. Konfiguracja ISDN. Podstawowe wersje bramki MultiCellink ISDN

Wielokanałowa bramka cyfrowa. Budowa modułowa. Konfiguracja ISDN. Podstawowe wersje bramki MultiCellink ISDN Wielokanałowa bramka cyfrowa MultiCellink to cyfrowa bramka GSM, która umożliwia kierowanie połączeń z zakładowej centrali PABX do sieci telefonii komórkowej realizując połączenia typu GSM-GSM. Technologia

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Falownik PWM LFP32 TYP1204

Falownik PWM LFP32 TYP1204 Falownik PWM LFP32 TYP1204 IT - Informacja Techniczna Aktualizacja 050421 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Powstańców śląskich 5, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55, 643 18 64 IT - Informacja

Bardziej szczegółowo

Mobiline2000NW Karta produktu Indeks: 9820.10777. Bramka w obudowie WhiteBOX. Charakterystyka bramki. Transmisja faks.

Mobiline2000NW Karta produktu Indeks: 9820.10777. Bramka w obudowie WhiteBOX. Charakterystyka bramki. Transmisja faks. Karta produktu Indeks: 9820.10777 Bramka w obudowie WhiteBOX Mobiline2000NW to analogowa bramka GSM, która pozwala na realizację trzech podstawowych usług: transmisji głosu, faksu oraz transmisji danych.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D)

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl

Bardziej szczegółowo

Przewodnik PRE 10/20/30

Przewodnik PRE 10/20/30 Przewodnik PRE 10/20/30 PRE10/20/30 służy do podłączenia i zarządzania urządzeniami ELEKTROBOCK (jednostka centralna PocketHome,termostat PT41 itp.) przez internet. Po podłączeniu do sieci LAN za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

GATE OPENER. Instrukcja Obsługi i Konserwacji. Sterownika GSM-21. Instrukcja obsługi sterownika GSM-21

GATE OPENER. Instrukcja Obsługi i Konserwacji. Sterownika GSM-21. Instrukcja obsługi sterownika GSM-21 Instrukcja Obsługi i Konserwacji Sterownika Kraków 2012 Instrukcja obsługi sterownika 1/5 Przeznaczenie jest miniaturowym, specjalizowanym, a zarazem uniwersalnym sterownikiem GSM, przeznaczonym do otwierania

Bardziej szczegółowo

Sygnał wewnątrz jest transmitowany bez pośrednictwa kondensatorów sygnałowych oraz transformatorów.

Sygnał wewnątrz jest transmitowany bez pośrednictwa kondensatorów sygnałowych oraz transformatorów. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz IMPETUS jest audiofilskim urządzeniem zbudowanym w konfiguracji dual mono na sześciu lampach 6P14P i dwóch PCC88 na kanał. Lampy 6P14P pracują jako triody w związku z czym

Bardziej szczegółowo

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl ! UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję PANEL RMC 20 INSTRUKCJA obsługi Ver.1.0/10 UCS UNI CONTROL SYSTEM Ul. Kartuska 391A 80-125 Gdańsk, Poland Tel: +48 58 305 19 87 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B Schemat podłączenia: Opis przewodów: czarny: masa czerwony cienki: +12V podwójny z taśmą: przycisk SOS Instalacja karty SIM: W celu zainstalowania karty

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

KONWERTER DVB IP -> DVB ASI DELTA-2

KONWERTER DVB IP -> DVB ASI DELTA-2 MIKROPROJEKT P.P.H. Rafał Buczyński ul. Zieleniecka 10B, 05-091 Ząbki; NIP: 774-124-16-05 biuro: ul. Ratuszowa 11 p. 312, 03-450 Warszawa; tel. 022-4242588, fax: 022-6192610, gsm: 503125553 www.mikroprojekt.com,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP 1 SYSTEMY ZASILANIA REZERWOWEGO WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA seria MASTERYS MC oraz GP 2 Zawartość opracowania. 1. Ochrona przeciwprzepięciowa str. 3 2. Widok

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO.

rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO. KARTA KATALOGOWA rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO. rh-pwm3 służy do sterowania trzema odbiornikami niskiego napięcia zasilanymi z zewnętrznego zasilacza. Regulacja

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy detektor zajętości miejsca parkingowego SON-1 z zewnętrznym sygnalizatorem świetlnym LED o wysokiej jasności

Ultradźwiękowy detektor zajętości miejsca parkingowego SON-1 z zewnętrznym sygnalizatorem świetlnym LED o wysokiej jasności Ultradźwiękowy detektor zajętości miejsca parkingowego SON-1 z zewnętrznym sygnalizatorem świetlnym LED o wysokiej jasności Zastosowanie: Systemy sygnalizacji zajętości parkingu Opis: Detektor zajętości

Bardziej szczegółowo

CM-180-1 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU slave

CM-180-1 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU slave CM-180-1 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU slave Spis treści: 1. Przeznaczenie modułu 3 2. Tryby pracy modułu 3 2.1. Tryb inicjalizacyjny 3 2.2. Tryb normalny 3 3. Podłączenie modułu 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi

TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi AN-TRB-0610-1-v_1 Data aktualizacji: 09/2009r. 09/2009 AN-TRB-0610-1-v_1 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START

TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START 1. Opis Telefony GXP1400/1405 to nowa linia telefonów HD przeznaczona dla sektora SME. Telefon posiada 2 linie z sygnalizacją w jednym profilu SIP, wyświetlacz LCD

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r.

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r. Instrukcja obsługi Centrala radiowa NETINO NRU-01 v.01 01.02.2016r. Spis treści: Przeznaczenie... 2 Części składowe... 2 Dane techniczne... 2 Parametry toru radiowego... 2 Opis wyprowadzeń... 3 Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi

ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi AN-ALNET USB - RS-1-v_1 Data aktualizacji: 03/2012r. 03/2012 ALNET USB RS 1-v_1 1 Spis treści 1. Przeznaczenie... 3 2. Parametry urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Terminali GPRS S6 Strona 1 z 11. Terminal GPRS. Albatross S6. Instrukcja montażu wersja 4.2

Terminali GPRS S6 Strona 1 z 11. Terminal GPRS. Albatross S6. Instrukcja montażu wersja 4.2 Strona 1 z 11 Terminal GPRS Albatross S6 Instrukcja montażu wersja 4.2 Strona 2 z 11 Spis treści: 1. Ogólne informacje... 3 2. Montaż Terminala GPRS w wersji S6.1 (pojazd bez instalacji CAN)... 5 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START 1. Opis GXP2110 to idealny wielo kontowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD. Aparat charakteryzuje się wsparciem dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Roger Access Control System Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Oprogramowanie wbudowane: 1.0.2 Wersja dokumentu: Rev. A 1. OPIS I DANE TECHNICZNE Interfejs RCI-2 umożliwia za pośrednictwem portu USB PC

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

Konwerter Transmisji KT-02

Konwerter Transmisji KT-02 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Konwerter Transmisji KT-02 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

SYSTEM STACJI MONITORINGU Z WBUDOWANYM MIKROSERWEREM STAM-IRS. 1. Właściwości. 2. Opis

SYSTEM STACJI MONITORINGU Z WBUDOWANYM MIKROSERWEREM STAM-IRS. 1. Właściwości. 2. Opis SYSTEM STACJI MONITORINGU Z WBUDOWANYM MIKROSERWEREM STAM-IRS stam-irs_pl 01/11 STAM-IRS dedykowany jest do pracy jako serwer stacji monitorującej STAM-2, która umożliwia odbieranie transmisji przesyłanych

Bardziej szczegółowo

Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie

Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika oraz uszkodzenie urządzenia. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTERA USB/RS232 - M-Bus

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTERA USB/RS232 - M-Bus Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Staszica 8 tel.: 34-361-38-32, 34-366-44-95 tel./fax: 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail: pozyton@pozyton.com.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

CM Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU master

CM Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU master CM-180-3 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU master Spis treści: Konwerter ModBus RTU slave - ModBus RTU master - CM-180-3 1. Przeznaczenie modułu 3 2. Tryby pracy modułu 3 2.1. Tryb inicjalizacyjny

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2100 SZYBKI START

TELEFON GXP2100 SZYBKI START TELEFON GXP2100 SZYBKI START 1. Opis GXP2100 to cztero-profilowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD o rozdzielczości 180-x90 pikseli. Aparat charakteryzuje się wsparciem

Bardziej szczegółowo

1) Połączenie za pomocą kabla PC/PPI (Nr kat.: USB: 6ES7 901-3DB30-0XA0, RS232: 6ES7 901-3CB30-0XA0)

1) Połączenie za pomocą kabla PC/PPI (Nr kat.: USB: 6ES7 901-3DB30-0XA0, RS232: 6ES7 901-3CB30-0XA0) Pierwszym etapem programowania sterownika S7-200 jest jego podłączenie i nawiązanie z nim komunikacji. Są trzy moŝliwości połączenia się ze sterownikiem: kabel PC/PPI, PC Adapter USB lub procesor komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA M3 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl Wstęp Gratulujemy

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ETHERNETOWY DS202

MODUŁ ETHERNETOWY DS202 Zakład Elektroniki i Automatyki FRISKO s.c. 54-530 Wrocław, ul. Jarnołtowska 15 tel. 071 3492568, 071 7224051, fax. 071 7224053 e-mail: frisko@frisko.pl www.frisko.pl MODUŁ ETHERNETOWY DS202 PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

VIP XD Sieciowy serwer wizyjny. Instrukcja szybkiej instalacji Sieciowy serwer wizyjny

VIP XD Sieciowy serwer wizyjny. Instrukcja szybkiej instalacji Sieciowy serwer wizyjny VIP XD Sieciowy serwer wizyjny PL Instrukcja szybkiej instalacji Sieciowy serwer wizyjny PL 2 VIP XD Instrukcja szybkiej instalacji Uwaga Należy zapoznać się z zaleceniami użytkowymi i ostrzeżeniami podanymi

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW Instrukcja instalacji RISCO Group Poland ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa tel.: (22) 500-28-40 fax: (22) 500-28-41 1. Wstęp Retransmiter sygnałów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do konwertera USB-RS232

Instrukcja do konwertera USB-RS232 1. Przeznaczenie Instrukcja do konwertera USB-RS232 Komputery coraz częściej nie posiadają portów szeregowych, natomiast wyposażone są w porty USB. Konwerter USB-RS232 to urządzenie rozwiązujące problem

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych, 2 wyjścia tranzystorowe pnp

Bardziej szczegółowo

INTEGRA PROGRAM FLASHX. Centrale alarmowe GDAŃSK. integra_fl_pl 03/05

INTEGRA PROGRAM FLASHX. Centrale alarmowe GDAŃSK. integra_fl_pl 03/05 Centrale alarmowe INTEGRA PROGRAM FLASHX GDAŃSK integra_fl_pl 03/05 1. WPROWADZENIE Centrale alarmowe z serii INTEGRA są nowoczesnymi urządzeniami mikroprocesorowymi, których działaniem steruje program

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

Interfejs komunikacyjny RUD-1 v1.0

Interfejs komunikacyjny RUD-1 v1.0 Interfejs komunikacyjny RUD-1 v1.0 Wersja dokumentu: Rev. A Instrukcja uż ytkowania Budowa i Przeznaczenie Interfejs RUD-1 jest uniwersalnym, przenośnym interfejsem komunikacyjnym dedykowanym dla urządzeń

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. HES-SINUS home inverter. HES przetwornice domowe z funkcją UPS

INSTRUKCJA OBSŁUGI. HES-SINUS home inverter. HES przetwornice domowe z funkcją UPS INSTRUKCJA OBSŁUGI HES przetwornice domowe z funkcją UPS Dotyczy modeli: - HES-SINUS-500/12 - HES-SINUS-800/12 - HES-SINUS-1500/24 - HES-SINUS-2000/24 - HES-SINUS-2500/24 - HES-SINUS-3000/48 - HES-SINUS-5000/48

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Neuron Cyfrowy (2-2 P) Data publikacji luty 2010 Nr katalogowy DIQx-22P-00

Instrukcja obsługi Neuron Cyfrowy (2-2 P) Data publikacji luty 2010 Nr katalogowy DIQx-22P-00 Strona 2 z 10 Spis treści 1 Charakterystyka ogólna... 3 2 Zastosowanie... 4 3 Schemat podłączenia... 4 4 Parametry techniczne... 6 5 Przykładowe zastosowania... 7 6 Prawidłowe zachowanie ze zuŝytym sprzętem

Bardziej szczegółowo

VIP X1600 XFMD. Moduł odbiornika. Instrukcja szybkiej instalacji

VIP X1600 XFMD. Moduł odbiornika. Instrukcja szybkiej instalacji VIP X1600 XFMD Moduł odbiornika pl Instrukcja szybkiej instalacji 2 pl VIP X1600 XFMD Informacje podane w niniejszej Instrukcji szybkiej instalacji odnoszą się do modułu odbiornika VIP X1600 XFMD.! UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON012 Wersja biurkowa RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na płycie

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem GENERATOR KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH INT-VMG int-vmg_pl 03/12 Moduł INT-VMG umożliwia głośne odtwarzanie nagranych uprzednio komunikatów w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń. Współpracuje z centralami

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Video Serwer ACD-2100 Ver. 070206 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA ACD-2100 Zasilacz sieciowy (Opcjonalnie) CD produktu Blok złączy i wkręty Karta gwarancyjna 1.2 OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini rejestrator cyfrowy MD-80P

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini rejestrator cyfrowy MD-80P INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini rejestrator cyfrowy MD-80P 1 Przedstawiony symbol informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 WL-8313-8314 10.2005 >>>Dane techniczne. Produkt Bezprzewodowa karta sieciowa PCI 54 Mbps. Model WL-8313 / WL-8314 Interfejs zgodny z PCI 2.2 Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O B S Ł U G I

INSTRUKCJA O B S Ł U G I INSTRUKCJA O B S Ł U G I FALOWNIK PWM LFP32 TYP1204 Aktualizacja 050622 32-300 Olkusz, ul. Powstańców Śląskich 5 tel./fax. (32) 754 54 54, 643 18 64 biuro@lep.pl www.lep.pl IO - Instrukcja Obsługi: FALOWNIK

Bardziej szczegółowo

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930 MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 1 szybki start.

Bramka IP 1 szybki start. Bramka IP 1 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 1 do nawiązywania połączeń VoIP... 5 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja uŝytkownika User1... 6 IP Polska Sp. z o.o. 2012 www.ippolska.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 IU.02.01.SY3

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 IU.02.01.SY3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw montażowy...2 4. Montaż czytnika...2 5. Instalacja oprogramowania...4

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS KWP2000, KWP2000plus INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS KWP2000, KWP2000plus INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS KWP2000, KWP2000plus INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl 1 /9 strona 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia naleŝy uwaŝnie przeczytać instrukcję obsługi. 1. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy ETHM-1

Moduł Ethernetowy ETHM-1 Moduł Ethernetowy ETHM-1 ethm1_pl 09/08 Moduł Ethernetowy ETHM-1 jest serwerem TCP/IP. Pozwala obsługiwać centrale alarmowe z serii INTEGRA (wersja programowa 1.03 i wyżej) za pośrednictwem sieci Ethernet.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA M4 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl Wstęp Gratulujemy

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji interfejsu komunikacyjnego RUD-1

Instrukcja instalacji interfejsu komunikacyjnego RUD-1 Roger Access Control System Instrukcja instalacji interfejsu komunikacyjnego RUD-1 Oprogramowanie wbudowane: n.d. Wersja dokumentu: Rev. B 1. OPIS I DANE TECHNICZNE Interfejs RUD-1 jest opcjonalnym, uniwersalnym,

Bardziej szczegółowo