ATEUS - OMEGA Lite Instalacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ATEUS - OMEGA Lite Instalacja"

Transkrypt

1 PODRĘCZNIK INSTALATORA wersja 1.3b

2 Drogi uŝytkowniku, Gratulujemy zakupu naszego produktu ATEUS OMEGA Lite. Centrala została zaprojektowana i wykonana z duŝym naciskiem na solidność, jakość oraz wygodne uŝytkowanie. Mamy nadzieję, Ŝe spełni ona Państwa oczekiwania oraz przyniesie duŝą satysfakcję z zakupu. Podręcznik instalatora - 2

3 SPIS TREŚCI 1. Moduł podstawowy...4 Opis modułu podstawowego Opis elementów mechanicznych Rozmieszczenie śrub i gniazd Plastikowa pokrywa Rozmieszczenie elementów elektronicznych Płyta główna Zasilacz Transformator oraz wtyk zasilający Wyświetlacz Karty Karta rozszerzająca ( Nr. kat ) Karty liniowe opis szczegółowy Karta 2x port wewnętrzny ( Nr. kat ) Karta 2x port systemowy ( Nr. Kat ) Karta 1x linia miejska / 1x port wewnętrzny (Nr. kat ) Karta 1x linia miejska / 1x port wewnętrzny z 16 khz detektorem impulsów teletaksy (Nr. kat ) Karta GSM 900/1800/1900 MHz pro 1-2 GSM Karta ISDN S 0 (Nr. Kat ) Karta VoIP ( Nr. kat ) Wybór miejsca pracy centrali Rozpakowanie i sprawdzenie zawartości karty rozszerzającej kart liniowych karty VoIP MontaŜ naścienny centrali Uziemienie centrali Podłączenie do sieci zasilającej Przewody telefonów systemowych Przewody urządzeń ISDN Obsługa techniczna Wymiana baterii podtrzymującej pamięć Ustawienie poziomu głośności dźwięku źródła zewnętrznego Rozbudowa centrali Parametry techniczne...39 Podręcznik instalatora - 3

4 1. Moduł podstawowy Typy modułów podstawowych moduł podstawowy bez modemu zdalnego nadzoru z moŝliwością podłączenie do 24 linii moduł podstawowy z modemem zdalnego nadzoru z moŝliwością podłączenie do 24 linii Podręcznik instalatora - 4

5 Lista zawartości elementów centrali: Metalowa obudowa wraz z zasilaczem Wyświetlacz Plastikowa pokrywa Płyta główna bez lub z modemem dostępu zdalnego 1x zaślepka na kabel zasilający 2x zaślepki uniwersalne Lista zawartości elementów dodatkowych: Element mocujący do ściany Kołki rozporowe i śruby do montaŝu naściennego Kabel zasilający Śruby do przykręcenia metalowych zaślepek CD wraz z niezbędną dokumentacją Kabel RS232 ( port szeregowy ) wraz z adapterem RJ-12->DB-9 (wtyk Ŝeński dla RS232) Podręcznik instalatora - 5

6 Opis modułu podstawowego 2. Opis elementów mechanicznych 2.1. Rozmieszczenie śrub i gniazd Gniazdo zasilania 230V zlokalizowane jest w prawej górnej części obudowy, Lewa górna część zarezerwowana jest dla karty VOIP. Dolna część przeznaczona jest do montaŝu kart : portów abonenckich, linii miejskiej i GSM. Podręcznik instalatora - 6

7 2.2. Plastikowa pokrywa Pokrywa zaczepiona jest na dwóch śrubach oraz zatrzaskach. W celu jej zdjęcia naleŝy nacisnąć dwa zatrzaski ( najlepiej np. śrubokrętem ) na dole i ostroŝnie ściągnąć obudowę. Podręcznik instalatora - 7

8 3. Rozmieszczenie elementów elektronicznych Płyta główna Podręcznik instalatora - 8

9 B1 - Gniazdo baterii. Zalecana jest wymiana baterii kiedy napięcie na niej jest mniejsze niŝ 2,5 V lub przynajmniej raz na 3 lata. NaleŜy pamiętać aby wymiana baterii była dokonywana przy wyłączonej centrali. Przed wymianą naleŝy zachować dane w programie obsługującym centralę, następnie po wymianie sprawdzić datę, czas oraz aktualna wersje oprogramowania. UWAGA! Przy zmianie baterii naleŝy uŝywać narzędzi izolowanych!!! - złącze umoŝliwiające podłączenie karty rozszerzającej J1 J2 J7 - złączę umoŝliwiające podłączenie kart liniowych ( karty liniowe rozdział 5) J8 J9 - zwory ( zwarte RS232-COM jest podłączony do złącza J18, rozwarte RS232- COM jest podłączony do karty VOIP ) J10 - złącze serwisowe ( 1 Hz ) J11 - złącze umoŝliwiające podłączenie dodatkowej pamięci dla zapowiedzi głosowej ( 180 s ) J12 - zwora zawsze podłączona ( aktywacja WATCH DOG ) J13 - złącze serwisowe (SW dla ALTERA) J14 - złącze serwisowe (SW dla CPU) J15 - złącze umoŝliwiające podłączenie karty VOIP J16 -.gniazdo dla diod sygnalizacyjnych J17 - złącze wyświetlacza J18 - złącze RJ12 z galwaniczną izolacją dla połączenia z komputerem (RS232-COM). J19 - wejścia napięciowe (1. +5V, GND, V, V, 6. RINGV). J20 - złącze napięciowe ( 1. RINGV, V, 3. GND, V ). J21 - złącze napięciowe ( wyjściowe ) (+24V DC). J22 - złącze napięciowe ( wejściowe ) (+24V DC). J23 - zwora zawsze rozłączona (stosowana tylko dla celów testowych podłączenie GND i PGND), J24 - złącze serwisowe ( blokowanie pamięci FLASH ). J25 - wejście liniowe ( typu CZINCH AUX IN ) dla podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku ( np. CD, radio ). SW1 - Przycisk resetujący 1 ( reset po wciśnięciu ). SW2 - Przycisk resetujący 2 (1 ustawienia fabryczne ( przytrzymanie przycisku + włączenie centrali + wciśnięcie ponowne przycisku w celu potwierdzenia komunikatu Clear config? - push again/wait, 2 Wejście w tryb serwisowy ( przytrzymanie przycisku podczas testu pamięci RAM ). P1 - regulacja siły głosu wejścia liniowego. U1 - procesor główny U2-3 - pole komutacyjne D1 - sygnalizacja +5V D2 - sygnalizacja -12V D3 - sygnalizacja +12V 1 6 Złącze RJ-12 (J18) 1 - RTS 2 - TXD 3 - GND 4 - GND 5 - RXD 6 - CTS Podręcznik instalatora - 9

10 Uwagi: Złącze J18 słuŝy do podłączenia centrali do komputera oraz umoŝliwia programowanie za pomocą programu OMEGA Lite CONFIGURATION TOOL lub sprawdzanie stanu centrali OMEGA Lite PANEL ( aktualnie wykonywanych rozmów, uŝywania karty VOIP, sprawdzenia statusu podłączenia serwera XAPI itp za pomocą ikon, które prezentuje program PANE L ) Centrala zawiera port szeregowy odporny na przebicie do 500V (izolacja galwaniczna). Podłączenie kabla szeregowego z adapterem posiada wiele korzyści: Pomaga zachować jakość transmisji przy dłuŝszych odległościach Zwiększa odporność na zakłócenia UmoŜliwia podłączenie do komputera włączonego do innej sekcji zasilającej bądź UPS a. Zwiększa rezystancję wejścia ( odporność na przepięcia ). Korzystanie z adaptera to wygodna forma połączenia komputera PC z centrala przy większej odległości. Podręcznik instalatora - 10

11 3.2. Zasilacz Rysunek pokazuje układ zasilacza oraz jego konstrukcję ( wyjście - zasilanie +24VDC / 2.7A złącze J2, wejście J1 ). Elementy zostały tak rozmieszczone by zapewnić najlepszą wydajność. Integralną częścią układu jest wentylator, zaprojektowany dla zapewnienia najlepszej pracy. Centrala nie powinna znajdować się w pozycji poziomej ( np. leŝeć na stole itp. ). Układ zawiera bezpiecznik (F1) F4A / 250V zapewniający ochronę przed przepięciem Transformator oraz wtyk zasilający Wtyk zasilający ( na zdjęciu poniŝej ) jest typu EURO. Przełącznik umoŝliwiający włączenie bądź wyłączenie centrali znajduje się po prawej stronie centrali ( oraz wtyku po zewnętrznej stronie ). Podręcznik instalatora - 11

12 Przełącznik jest tak wykonany aby przy przełączaniu nie było konieczności dotykania obudowy. W transformatorze występuje napięcie o częstotliwości 50 Hz. Zabezpieczeniem jest bezpiecznik T0.063A UWAGA! Ta część urządzenia jest podłączona bezpośrednio do napięcia sieciowego, którego wartość oraz częstotliwość jest niebezpieczna dla Ŝycia ludzkiego. Wszelkie naprawy mogą być dokonywane tylko przez producenta. WARNING! Disconnect from mains before handling! Dopuszcza się tylko podłączenie kabla zasilającego do gniazda zasilającego, jednakŝe naleŝy pamiętać aby dokonywać tej operacji przy przełączniku ustawionym w pozycji 0! UWAGA! 1.Centrala moŝe być podłączona do zasilania awaryjnego jakim jest np. UPS. 2.Przy przenoszeniu centrali naleŝy odłączyć zasilanie! Podręcznik instalatora - 12

13 3.4. Wyświetlacz Wyświetlacz LCD podłączony jest do płyty głównej za pomocą płaskiego kabla ( taśmowego ). Wyświetla aktualną wersje firmware u, datę, czas oraz informację o stanie portów. Podręcznik instalatora - 13

14 Karty 4. Karta rozszerzająca ( Nr. kat ) Karta rozszerzająca zwiększająca moŝliwości centrali, umoŝliwia podłączenie do 12 dodatkowych portów ( 6 kart z interfejsem + 1 karty AUDIO wejście / wyjście dla np. systemu IVR, automatycznego operatora czy nagrywania rozmów ). J1 - złącze umoŝliwiające podłączenie do płyty głównej. J2 J7 - złącza kart liniowych (opis kaŝdej karty rozdział 5). J8 - złącze modułu AUDIO IN / OUT ( moduł dla aplikacji: automatyczny operator, IVR, Voic , ). U1 - pole komutacyjne Podręcznik instalatora - 14

15 5. Karty liniowe opis szczegółowy Nr. Kat. Nazwa karty Oznaczenie wew Karta 2x port wewnętrzny OL2VL Karta 2x port systemowy OL2SYS Karta 1x linia miejska / 1x port wewnętrzny OCOVL Karta 1x linia miejska odbiornik 16kHz / 1x port wewnętrzny OCOVL Karta GSM 1x MC55 OL2GSM Karta GSM 2x MC55 OL2GSM Karta GSM 1x MC56 OL2GSM Karta GSM 2x MC56 OL2GSM Karta ISDN S 0 OLISDN Zalety kart : Generalnie kaŝda karta posiada dwa oddzielne interfejsy ( są wyświetlane w programie konfiguracyjnym ) tego samego typu np. 2 porty wewnętrzne bądź mieszane 1 linia miejska i jeden port wewnętrzny, jedynym wyjątkiem jest karta ISDN, który zawiera jeden interfejs ( jednakŝe umoŝliwiający prowadzenie dwóch rozmów w tym samym czasie ). Karty posiadają ochronę przed przepięciami oraz mogą być zainstalowane w płycie głównej bądź karcie rozszerzającej w kaŝdym ze slotów bez względu na kolejność. Wszystkie podłączone karty widoczne są w programie konfiguracyjnym, są równieŝ tak zaprojektowane Ŝe zamontowanie ich odwrotną stroną jest niemoŝliwe. W centrali moŝna zamontować do 12 kart liniowych ( 6 w płycie głównej oraz 6 w karcie rozszerzającej ). Podręcznik instalatora - 15

16 5.1. Karta 2x port wewnętrzny ( Nr. kat ) Karta zasilana jest napięciem 24V, wartość prądu zwarcia wynosi 30 ma. Wartości są tak dobrane by zapewnić jak najlepszą jakość rozmowy. Nominalna impedancja to 600 Ω. Karta posiada funkcję identyfikacji dzwoniącego ( Caller ID CLIP ) za pomocą sygnalizacji DTMF. J1 J2 J3 - złącze umoŝliwiające podłączenie do płyty głównej bądź karty rozszerzającej ( złącze jest zabezpieczone przed niepoprawnym podłączeniem poprzez nieuŝywane piny 5,6,7,8 ). - gniazdo RJ-12 ( piny 4,5 ) dla podłączenia linii wewnętrznej ( PORT 1 ). - gniazdo RJ-12 ( piny 4,5 ) dla podłączenia analogowej linii wewnętrznej ( PORT 2 ). D1 - sygnalizacja LED ( sygnał zajętości, dzwonienia - PORT 1). D2 - sygnalizacja LED ( sygnał zajętości, dzwonienia - PORT 2). Podręcznik instalatora - 16

17 5.2. Karta 2x port systemowy ( Nr. Kat ) Jest to układ z gniazdem RJ-45 cztero-ŝyłowym, jest to istotne przy projektowaniu okablowania w budynku. Para A-B uŝywana jest do transmisji rozmowy, parą C-D przesyłane są dane ( podawane jest zasilanie -24V). Obie pary przewodów są symetryczne, zapewniając jak najmniejsze zakłócenia. Para A-B reprezentuje parę wewnętrzną, C-D zaś parę zewnętrzną w złączu RJ-45. J1 J2 J3 J4 - złącze umoŝliwiające podłączenie do płyty głównej bądź karty rozszerzającej ( złącze jest zabezpieczone przed niepoprawnym podłączeniem poprzez nieuŝywane piny 5,6,7,8 ). - gniazdo RJ-45 (A-B = piny 4-5, C-D = piny 6-3) port systemowy (PORT 1 ). - gniazdo RJ-45 (A-B = piny 4-5, C-D = piny 6-3) port systemowy (PORT 2). - wtyk serwisowy (SW - ALTERA). D1 - sygnalizacja LED ( komunikacja SYS PORT 1). D2 - sygnalizacja LED ( komunikacja SYS PORT 2). Podręcznik instalatora - 17

18 Uwagi: Telefony systemowe nie mogą być podłączone równolegle. Diody LED (D1 i D2) mrugając sygnalizują połączenie miedzy telefonem systemowym a centralą PBX. JeŜeli przewody C i D są zwarte, telefon nie będzie działał, nie ulegnie teŝ uszkodzeniu.. Karta posiada wewnętrzną inteligencję procesor, który usprawnia przesył danych pomiędzy procesorem w centrali a telefonami systemowymi. Istnieje moŝliwość wymiany procesora w karcie jeŝeli jest to niezbędne. Podręcznik instalatora - 18

19 5.3. Karta 1x linia miejska / 1x port wewnętrzny (Nr. kat ) Karta łącząca w sobie linię miejską ( J2 ) i port wewnętrzny ( J3 ). Posiada funkcję identyfikacji dzwoniącego ( Caller ID CLIP ) uŝywając cyfrowej modulacji częstotliwości FSK ( Frequency Shift Keying ). Dzięki wbudowanemu przekaźnikowi ( gdy zasilanie ulegnie uszkodzeniu ) port wewnętrzny zwierany jest z linią miejską. J1 - złącze podłączeniowe do płyty głównej lub karty rozszerzającej ( złącze jest zabezpieczone przed niepoprawnym podłączeniem poprzez nieuŝywane piny 5,6,7,8 ). J2 - gniazdo RJ-12 ( piny 4-5 ) linia zewnętrzna. J3 - gniazdo RJ-12 ( piny 4-5) linia wewnętrzna. J4 - złącze serwisowe (SW - ALTERA). J5 - złącze ustawiające impedancję ( 1-2 = ETSI, 2-3 = 600 Ω ). D1 D2 T1 - sygnalizacja LED ( podniesienia słuchawki, dzwonienia linia miejska ). - sygnalizacja LED ( podniesienia słuchawki, dzwonienia port wewnętrzny ). - transformator separujący Podręcznik instalatora - 19

20 5.4. Karta 1x linia miejska / 1x port wewnętrzny z 16 khz detektorem impulsów teletaksy (Nr. kat ) Karta jest identyczna jak poprzednia ( 5.3 ), zawiera dodatkowo detektor 16 khz impulsów teletaksy ( T2 ). Częstotliwość oraz czułość odbiornika ( -30 db ) ustawiona jest fabrycznie. Czułość moŝe być zmieniona za pomocą potencjometru do wartości -10 db. Zmiany wskazane są podczas duŝych zakłóceń ( urządzeń przemysłowych, konwerterów, urządzeń o duŝej mocy itp. znajdujących się w pobliŝu ). Dioda LED wskazuje zliczanie impulsów. J1 - złącze podłączeniowe do płyty głównej lub karty rozszerzającej ( złącze jest zabezpieczone przed niepoprawnym podłączeniem poprzez nieuŝywane piny 5,6,7,8 ). J2 - gniazdo RJ-12 ( piny 4-5 ) linia miejska. J3 - gniazdo RJ-12 ( piny 4-5 ) port wewnętrzny. J4 - złącze serwisowe (SW for ALTERA). J5 - złącze ustawiające impedancję ( 1-2 = ETSI, 2-3 = 600 Ω ). D1 D2 - sygnalizacja LED ( podniesienia słuchawki, dzwonienia linia miejska ). - sygnalizacja LED ( podniesienia słuchawki, dzwonienia port wewnętrzny ). T1 T2 - transformator separujący - transformator 16kHz Podręcznik instalatora - 20

21 5.5. Karta GSM 900/1800/1900 MHz pro 1-2 GSM Nr. Kat dla 1 GSM MC55 Nr. Kat dla 2 GSM MC55 Nr. Kat dla 1 GSM MC56 Nr. Kat dla 2 GSM MC56 Karta GSM moŝe być zainstalowana w dowolnym slocie, moŝna podłączyć dzięki niej 2 linie GSM. W wersji z dwoma modułami GSM, kaŝdy pracuje niezaleŝnie. Karta SIM powinna być włoŝona w odpowiednim kierunku do pojedynczego slotu GSM ( jeden slot odpowiada jednej linii GSM ). KaŜda linia uŝywa zintegrowanego modułu GSM firmy SIEMENS MC55 ( lub MC56 dla USA ). W zestawie znajduje się jedna antena z wtykiem SMA. J1 - złącze podłączeniowe do płyty głównej lub karty rozszerzającej ( złącze jest zabezpieczone przed niepoprawnym podłączeniem poprzez nieuŝywane piny 5,6,7,8 ). J2 - złącze modułu Siemens MC55/56 ( PORT 2 ). J3 - złącze modułu Siemens MC55/56 ( PORT 1 ). J4-J5 - miejsce na kartę SIM ( SIM1 / SIM2 ) J6 - złącze serwisowe ( SW do CPU ). D1 - sygnalizacja LED ( karta zalogowana do sieci, lub błąd w logowaniu- PORT 1 ). D2 - sygnalizacja LED ( karta zalogowana do sieci, lub błąd w logowaniu- PORT 2 ). D3 - sygnalizacja LED ( zasilanie ). Podręcznik instalatora - 21

22 Karta GSM umoŝliwia : Połączenie do sieci GSM przy znacznym obniŝeniu kosztów za rozmowy. Odbieranie rozmów przychodzących bezpośrednio bądź uŝywając systemu DISA ( wdzwaniania się do poszczególnej linii wewnętrznej bądź systemowej ). Kiedy połączenie do sieci GSM jest ustanowione, moŝliwe jest tworzenie konferencji, reroutingu ( przekazywania połączeń ), wyświetlania numeru ( CLIP ) itp. Na chwilę obecną karta nie obsługuje: Zamianę faksu z sieci GSM do faksu podłączonego do linii analogowej za pomocą centrali. Przesyłu danych z sieci GSM do modemu podłączonego do linii analogowej za pomocą centrali Karta ISDN S 0 (Nr. Kat ) Karta posiada dwa cztero-ŝyłowe interfejsy BRI ( 2B+D ), ( 1 x wejście ISDN, 1x ISDN BUS ), dwie rozmowy mogą być prowadzone jednocześnie. Jest to waŝne przy podłączeniu do linii miejskiej i obsługi PTP oraz PTMP. Tryb PTP ( Punkt Punkt ) moduł obsługuje numerację DDI ( np. ile uŝytkownik będzie potrzebował numerów, tyle zostanie obsłuŝonych ). Tryb PTMP ( Punkt - Wielopunkt ) moduł obsługuje MSN ( jednakŝe do 8 numerów, kolejnych po sobie ). MoŜliwe jest podłączenie do linii ISDN w module, karty ISDN znajdującej się w komputerze. Zalecane jest podłączenie ochrony przeciw przepięciowej w celu uniknięcia uszkodzenia karty. Program karty przechowywany jest w pamięci FLASH, moŝe być uaktualniony bezpośrednio z centrali. Jedno z gniazd RJ-45 moŝe być uŝyte do podłączenia większej ilości urządzeń ISDN ( takich jak np. fax, telefon, modem ). Podręcznik instalatora - 22

23 J1 - złącze podłączeniowe do płyty głównej lub karty rozszerzającej ( złącze jest zabezpieczone przed niepoprawnym podłączeniem poprzez nieuŝywane piny 5,6,7,8 ). J2 - gniazdo umoŝliwiający podłączenie urządzenia ISDN NT ( punktu końcowego ) J3 - gniazdo magistrali ISDN. J4-J5 - zwory kończące pracę linii uŝywające rezystancji 100Ω ( zwarte zakończenie pracy linii ISDN ( zawsze tylko dla PTP ) J6 - złącze serwisowe J7 - złącze serwisowe J8 - złącze serwisowe (SW for CPU). J9 - złącze serwisowe (SW for ALTERA). D1 - sygnalizacja LED ( synchronizacja portu 1). D2 - sygnalizacja LED ( synchronizacja portu 2). D3 - sygnalizacja LED ( uŝywany kanał B1 ). D4 - sygnalizacja LED ( uŝywany kanał B2 ). D5 - sygnalizacja LED ( zasilanie karty ). Podręcznik instalatora - 23

24 5.8. Karta VoIP ( Nr. kat ) Karta VoIP umoŝliwia korzystanie z usług głosowych za pomocą sieci VoIP. karty jest stosunkowo łatwa, miejsce jej połoŝenia zlokalizowane jest po lewej stronie centrali nad płytą główną. W celu instalacji naleŝy uŝyć kabli załączonych do karty VoIP oraz plastikowych separatorów ( aby karta nie zetknęła się z płytą główną ), których miejsce to J15 i J26 na opisie płyty głównej. WaŜnym elementem są dystanse śrub M3 ( załączone wraz z kartą ), które umoŝliwiają podtrzymanie całego układu karty ( zdjęcie na stronie 31 ). Aby moŝna było pobrać konfigurację centrali poprzez kartę VoIP naleŝy usunąć zwory J8 i J9. Po podłączeniu układu naleŝy przeprowadzić wstępną konfigurację za pomocą hyper-terminala podłączając kartę do komputera za pomocą kabla USB ( ustawić adresu IP, bramę, maskę podsieci ), po jej zakończeniu moŝliwe będzie wprowadzanie zmian poprzez stronę www. W celu dokładnego zapoznania się z konfiguracją oraz dodatkowymi informacjami na temat karty VoIP naleŝy zaopatrzyć się w instrukcję karty VoIP. Podręcznik instalatora - 24

25 Karta VoIP : J1 - gniazdo RJ-45 sieć LAN/WAN. J2 - gniazdo USB moŝliwość podłączenia komputera oraz wstępnej konfiguracji. J4,J8 - złącza grzebieniowe łączące płytę główną z kartą. J3 - złącze umoŝliwiające podłączenie adaptera który moŝe obsłuŝyć dodatkowe urządzenie pamięci USB Flash*. J5-J7 - złącza serwisowe J9 - złącze dla dodatkowych funkcjonalności* SW1 - Przycisk resetujący 1. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje zresetowanie karty. SW2 - Przycisk resetujący 2. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje powrót do ustawień fabrycznych ( po włączeniu centrali naleŝy przytrzymać przycisk przez ok. 20s podczas ładowania się systemu Linux ) D1 - zielona dioda LED wskaźnik pracy karty ( karta jest gotowa do pracy po ok. 20 sekundach od zapalenia się diody ). D2 - czerwona dioda LED wskaźnik pracy karty ( karta VOIP nieaktywna). D3-D10 - Ŝółta dioda LED kanały rozmówne aktywne. *w przygotowaniu 6.1. Wybór miejsca pracy centrali Zalecenia dotyczące wyboru miejsca pracy : Dobra widoczność i dostęp do urządzenia ( dobra widoczność wyświetlacza ). Ochrona przed wilgocią i wysokimi temperaturami, nie moŝna montować centrali w pobliŝu : - źródeł ciepła takich jak np. grzejniki czy miejsc gromadzenia się promieni słonecznych - miejsc takich jak piwnice czy łazienki gdzie temperatura moŝe ulec szybkiej zmianie - miejsc o duŝych wibracjach czy duŝej zawartości gazów w powietrzu oraz klimatyzatorów. Rodzaj instalacji i okablowania w budynku, najlepszym miejscem dla centrali jest centralne pomieszczenie administracyjne budynku. MoŜliwość bezpośredniego podłączenia przewodów z wtykiem RJ-45. Jakość sygnału GSM, jeŝeli zainstalowana będzie karta GSM naleŝy pamiętać ze przewód antenowy jest długości 3 m ( max. 10 ). W budynku musi być dobra lokalizacja anteny by zapewnić dobrą jakość sygnału GSM*. Podręcznik instalatora - 25

26 Przestrzeń wolna wokół centrali powinna wynosić minimum 10 cm ( aby nie uszkodzić pokrywy przy jej otwieraniu ). Uwaga: W miejscach o słabym sygnale GSM istnieje moŝliwość instalacji zewnętrznej bramki GSM ( do 500 m ) np. na dachu budynku co zapewni bardzo dobrą jakość sygnału ( zapewni równieŝ niskie koszty połączeń np. w strefie przygranicznej ) Rozpakowanie i sprawdzenie zawartości Wszystkie karty oraz centrala posiadają unikalny numer seryjny co ułatwia sprawdzenie zawartość zgodnie z listami przewozowymi. Po otrzymaniu centrali zaleca się sprawdzenie czy nie posiada Ŝadnych mechanicznych uszkodzeń i czy zawiera wszystkie niezbędne akcesoria umoŝliwiające podłączenie karty rozszerzającej Najpierw naleŝy podłączyć kartę - złącze J1 a następnie przykręcić za pomocą 6 śrub kart liniowych Uwaga: MoŜna instalować karty liniowe gdy centrala jest zamontowana na ścianie jednakŝe zaleca się ich instalację podczas gdy PBX leŝy na płaskiej powierzchni np. stole. Karty mogą być zainstalowane w którykolwiek slot J2-J7 płyty głównej bądź karty rozszerzającej równieŝ od J2 do J7. Podręcznik instalatora - 26

27 6.5. karty VoIP 1. NaleŜy wymontować wyświetlacz odkręcając 2 śruby mocujące. 2. Usunąć metalowe zaślepki dla gniazd J1 i J2. Podręcznik instalatora - 27

28 3. Usunąć 2 zwory J8 i J9 z płyty głównej by umoŝliwić pobieranie plików konfiguracyjnych centrali poprzez kartę VoIP. 4. Odkręcić 2 śruby M3 z lewego i prawego rogu płyty głównej ( będą one uŝyte razem z dystansami znajdującymi się w komplecie z kartą VoIP ). Podręcznik instalatora - 28

29 Podręcznik instalatora - 29

30 5. WłoŜyć dwa złącza grzebieniowe łączące płytę główna z kartą VoIP w miejsca J26 i J15. Podręcznik instalatora - 30

31 6. Zamontować kartę VoIP uwaŝając na złącza grzebieniowe łączące płytę główną z kartą, przykręcić dwie śruby ( wraz z dystansami ) znajdujące się w lewym i prawym rogu płyty głównej.! NaleŜy uwaŝać aby przy montaŝu karty nie uszkodzić ( nie wygiąć pinów ) złącz grzebieniowych łączących płytę główną z kartą VoIP Podręcznik instalatora - 31

32 Podręcznik instalatora - 32

33 7. Podłączyć kartę VoIP za pomocą kabla USB znajdującego się w komplecie - gniazdo J2.! Podczas pierwszej instalacji niezbędne jest zainstalowanie sterowników USB- COM Driver znajdujących się na dołączonej płycie CD w katalogu data/omega Lite / Cz / Software / VOIP / DriverUSB /. Po instalacji w systemie pojawi się dodatkowy port COM, następnie moŝliwe jest połączenie komputera z kartą VOIP za pomocą hyper-terminalu ( instalowanego standardowo w systemie np. Windows ). Podręcznik instalatora - 33

34 Dzięki podłączeniu karty za pomocą kabla USB moŝliwe jest ustawienie adresu IP, maski podsieci itp. Kiedy parametry sieciowe są ustawione moŝna odłączyć kabel USB.! NaleŜy zawsze resetować kartę uŝywając przycisku resetującego 1 ( SW1 ) po odłączeniu kabla USB. Po zakończeniu instalacji i pierwszej konfiguracji moŝliwe jest podłączenie standardowego kabla ethernetowego z wtykiem RJ-45 do gniazda J1. Kabel ten łączy kartę VoIP z siecią LAN/WAN. Po włączeniu karty, moŝliwa jest konfiguracja za pomocą strony www ( zlokalizowana pod wcześniej zdefiniowanym adresem IP ). Podręcznik instalatora - 34

35 7. MontaŜ naścienny centrali UŜywając specjalnej listwy montaŝowej naleŝy zaznaczyć otwory montaŝowe na ścianie ( uwzględniając czynniki odnoszące się do wyboru miejsca instalacji ). Po wywierceniu dziur naleŝy umieścić kołki rozporowe a następnie przykręcić do nich centralę. Po zamontowaniu upewnić się czy centrala nie chwieje się. Na koniec naleŝy załoŝyć plastikową pokrywę Uziemienie centrali Uziemienie centrali jest bardzo waŝne by ochrona przeciw przepięciowa kart działała poprawnie. Centrala jest osobno uziemiona dzięki kablowi zasilającemu, jednakŝe nie jest to wystarczające, poniewaŝ moŝe zdarzyć się sytuacja w której kabel zasilający zostanie nagle odłączony. Dlatego centrala powinna być uziemiona dodatkowo by uchronić karty przed uszkodzeniem. Zaleca się aby przewód uziemiający posiadał średnicę co najmniej 4 mm 2. Podłączenie uziemienia najlepiej dokonywać przed podłączeniem reszty przewodów. Podręcznik instalatora - 35

36 7.2. Podłączenie do sieci zasilającej Podłączenie do sieci zasilającej moŝliwe jest dzięki uniwersalnemu wtykowi EURO. Istnieje równieŝ moŝliwość przedłuŝenia kabli za pomocą róŝnego rodzaju przedłuŝaczy stosowanych np. do komputerów czy monitorów Przewody telefonów systemowych KaŜdy telefon podłączony jest do centrali za pomocą przewodu czteroŝyłowego. Para A i B słuŝy do transmisji rozmowy natomiast C i D do zasilania i przesyłu danych w obie strony. Nie moŝna zwierać Ŝył bądź odłączać którejkolwiek, aby telefon systemowy działał poprawnie Przewody urządzeń ISDN Według aktualnych standardów, wtykiem uŝywanym przez urządzenia ISDN jest wtyk RJ-45 ( 8 Ŝyłowy ). WaŜnym jest aby uŝywać kabla prostego (bez przeplotu). Podręcznik instalatora - 36

37 8. Obsługa techniczna 8.1. Wymiana baterii podtrzymującej pamięć Bateria powinna zostać wymieniona jeŝeli napięcie na niej jest mniejsze niŝ 2,5 V lub raz na 3 lata. Wymiana powinna zostać dokonana przy wyłączonej centrali a dane zapisane na komputerze. Po wymianie baterii naleŝy sprawdzić datę, czas oraz zaprogramowanie centrali, jeŝeli dane są nie zgodne dokonać ich zmiany ( podczas gdy nikt niekorzystna z telefonu ). UWAGA! Do wymiany baterii naleŝy uŝywać izolowanych narzędzi. UWAGA! Istnieje moŝliwość wylania się baterii podczas nieprawidłowej wymiany. ZuŜytą baterię naleŝy wyrzucić do specjalnych pojemników, które poddawane są utylizacji Ustawienie poziomu głośności dźwięku źródła zewnętrznego Na płycie głównej znajduje się potencjometr regulacji siły głosu zewnętrznego źródła dźwięku ( złącze J25 ). MoŜna dokonywać zmiany poziomu głośności przy włączonej centrali jednakŝe naleŝy uŝyć odpowiedniego narzędzia i małej siły z uwagi na małe rozmiary potencjometru. Podręcznik instalatora - 37

38 9. Rozbudowa centrali Centrala moŝe być rozbudowana do 24 portów. NaleŜy pamiętać aby dołączać kaŝdą kartę ostroŝnie i według zaleceń instrukcji aby nie spowodować uszkodzeń. Istnieją dwie metody rozbudowy: 1. Kompletna reinstalacja centrali jest to rozbudowa optymalna ze względu na większą ostroŝność, jednakŝe wymaga trochę więcej pracy ( zdemontowanie centrali np. ze ściany ). 2. Dodawanie karty bez demontaŝu centrali. Nie jest to zbyt dobre rozwiązanie, poniewaŝ wymaga więcej ostroŝności, jednak zaoszczędza czas. JeŜeli rozbudowa odbywa się w inny sposób niŝ zalecane, naleŝy 1. Przed rozpoczęciem rozbudowy wykonać kopię zapasową ustawień centrali. 2. Przed włączeniem sprawdzić czy wszystkie porty działają. 3. Przestrzegać warunków gwarancji. 4. UŜywać tylko nowych kart do rozbudowy. 5. Przed rozbudową przemyśleć rozmieszczenie poszczególnych kart i zanotować na kartce papieru. 6. Montować wszystkie karty po kolei. 7. Kable podłączać po zamontowaniu kart. 8. Po zakończeniu rozbudowy zresetować wcześniejsze ustawienia. 9. Zaprogramować powtórnie centralę po rozbudowie. 10. Przetestować wszystkie funkcje, które zostały zaprogramowane na nowo. 11. Sporządzić kolejną kopie zapasową danych. 12. Zanotować wszelkie zmiany. Podręcznik instalatora - 38

39 10. Parametry techniczne Napięcie zasilające 230 V Tolerancja napięcia zasilającego +/- 10 % Nominalna częstotliwość 50 Hz Moc na wejściu max. 90 VA Bezpiecznik F4A/250V Warunki pogodowe Zakres temperatur pracy Względna wilgotność powietrza Środowisko pracy Pozycja w jakiej zamontowana jest centrala Wymiary Waga C. Max. 85 % (40 C) Normalne Pionowo 384 X 270 X 117 mm Max. 3,4 kg Parametry linii wewnętrznych Impedancja wejściowa 600 Ω +/- 20 % Napięcie dzwonka 45 V ~ / 50 Hz Zasilanie linii -24 V Prąd linii Około 25 ma Liczba Ŝył jednego przewodu 2 Typ gniazda i wtyku RJ-45 ( piny 4,5 ) Parametry przewodów linii wewnętrznych Rezystancja jednej Ŝyły max. 800 Ω Pojemność Ŝył A,B max. 0,5 µf Przebicia między Ŝyłami min. 20 kω Podręcznik instalatora - 39

40 Parametry linii zewnętrznych Impedancja wejściowa 600 Ω +/- 20 % / ETSI Liczba Ŝył jednego przewodu 2 Typ gniazda i wtyku RJ-45 (PIN 4,5) Parametry odbiornika impulsow 16 khz Impedancja linii zewnętrznej z 16 khz detektorem impulsów Min. czas impulsu /Z/ = 200 Ω +/- 20 % 40 ms Parametry telefonów systemowych Napięcie zasilające -24V Impedancja linii 600 Ω Liczba Ŝył jednego przewodu 4 Typ wtyku i gniazda RJ-45 ( piny 4,5 3,6 ) Parametry GSM Zakres GSM Transmisja głosu Czułość odbiornika Moc nadajnika Obsługa SMS Karta SIM Wtyk antenowy GSM900/1800, GSM850/1900 EFR, FR -104 dbm 2 W podczas impulsu MO, MT ( odbiór i wysyłanie) Mała, 3V SMA Parametry ISDN S 0 Typ interfejsu S 0 - TE dla sieci miejskiej Protokół DSS1 EURO ISDN P-MP (punkt multipunkt) obsługa MSN Obsługiwane połączenie z siecią miejską P-P (punkt punkt) obsługa DDI Przewód 4-Ŝyłowy Typ gniazda i wtyku RJ-45 ( piny 4,5 3,6 ) Podręcznik instalatora - 40

41 Parametry DTMF ( odbiór ) Czułość odbiornika -27 db Parametry DTMF ( wysyłanie ) Częstotliwości Poziom niskich częstotliwości Poziom wysokich częstotliwości Zgodne z Q23-10 db to -6 db -8 db to -4 db Parametry impulsów dzwoniących : Czas trwania impulsu 60 ms * Czas trwania pauzy 40 ms * Parametry impulsów przychodzących : Czas trwania impulsu Czas trwania pauzy 30 ms to 70ms 30 ms to 70ms. Wysłanie FLASH 100 ms * Odbiór FLASH 90 ms 150 ms * * przykładowe ustawienie, moŝe być zmienione Parametry detekcji modemu Parametry odbioru faksu Częstotliwość tonu podczas wybierania Poziom tonu podczas wybierania Nominalny poziom transmisji : Połączenie wewnętrzne Połączenie zewnętrzne min. -24 db przy 1300 Hz min. -24 db przy 1100 Hz f = 425 +/-20 Hz -5 db 0 8 db db Podstawowy interfejs szeregowy RS232-C ( seperacja galwaniczna ): Sygnały RXD, TXD Szybkość transmisji bps Wytrzymałość na przepięcie do 500 V Podręcznik instalatora - 41

ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi

ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi Wersja. FW: 07-02-22 Drogi Kliencie, Otrzymujesz całkowicie nowy produkt, w projekt którego zainwestowaliśmy duŝo energii i czasu.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna. Slican IPU-14

Dokumentacja Techniczna. Slican IPU-14 Dokumentacja Techniczna Serwer telekomunikacyjny IP-PBX Slican IPU-14 Wydanie 1.0 Dokumentacja techniczna SLICAN Sp. z o. o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl IPU-14 zawiera oprogramowanie udostępnione

Bardziej szczegółowo

TERMINAL GSM ATEUS STANDARD Model 501052E

TERMINAL GSM ATEUS STANDARD Model 501052E TERMINAL GSM ATEUS STANDARD Model 501052E INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Wersja 1.10/2002 Gdańsk czerwiec 2002 W skład kompletu wchodzą: Terminal; Kabel zasilający; Kabel telefoniczny; Antena zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i obsługi. Wersja 0.1.0c

Podręcznik instalacji i obsługi. Wersja 0.1.0c Podręcznik instalacji i obsługi Wersja 0.1.0c Drogi uŝytkowniku Gratulujemy nabycia domofonu IP ATEUS HeliosIP, który jest następcą tradycyjnego domofonu ATEUS Helios. Mamy nadzieję, Ŝe będą Państwo w

Bardziej szczegółowo

UWAGA Przed rozpoczęciem konserwacji naleŝy odłączyć urządzenie od zasilania

UWAGA Przed rozpoczęciem konserwacji naleŝy odłączyć urządzenie od zasilania UWAGA Przed rozpoczęciem konserwacji naleŝy odłączyć urządzenie od zasilania Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do pracy wewnątrz pomieszczenia. Nie wolno podłączać wtyków kabli telefonicznych

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa tel. 22 871 33 33 fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

2N Helios. Instrukcja instalacji i obsługi. Bramofon telefoniczny. Wersja 3.1 www.2n.cz

2N Helios. Instrukcja instalacji i obsługi. Bramofon telefoniczny. Wersja 3.1 www.2n.cz 2N Helios Bramofon telefoniczny Instrukcja instalacji i obsługi Wersja 3.1 www.2n.cz Drogi użytkowniku, Gratulujemy nabycia bramofonu ATEUS - Helios, który jest następcą renomowanego produktu ATEUS EntryCom.

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika drukarki fiskalnej EMAR PRINTO 57TE

Instrukcja uŝytkownika drukarki fiskalnej EMAR PRINTO 57TE Instrukcja uŝytkownika drukarki fiskalnej EMAR PRINTO 57TE Emar spółka jawna Kopytów 26, 05-870 Błonie k/warszawy tel. (22) 725-45-46, (22) 725-45-94, (22) 731-90-80 www.emar.pl Instrukcja uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji MR 627 Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Przekaźnik do nadzoru stanu izolacji nieuziemionych sieci rozdzielczych prądu stałego i przemiennego

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA DELTA

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA DELTA ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA DELTA INSTRUKCJA OBSŁUGI ver. 2.20.xx Niniejsza instrukcja (bądź jej zaktualizowana wersja) znajduje się również na płycie CD z oprogramowaniem dołączonym do centrali. W

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax +48 41 274 86 52 e-mail: progstar@progstar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i obsługi Wersja 2.1

Podręcznik instalacji i obsługi Wersja 2.1 Podręcznik instalacji i obsługi Wersja 2.1 FIRMWARE: 1.11.X CTI Mikrotel Sp. z o.o. www.cti.mikrotel.pl Serwis : +48 58 524 0164 serwis@cti.mikrotel.pl Wstęp Drogi użytkowniku Gratulujemy nabycia domofonu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji

Podręcznik konfiguracji Podręcznik konfiguracji Systemy monitoringu IP systems SC8100, SC8110, SC2100, SC2110 Spis treści Wprowadzenie 3 3 3 3 Opis produktu Przegląd dokumentu Documenty powiązane Opcje dodatkowe Wykresy porównawcze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl www.compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA KONTROLER PRZEJŚCIA AS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika v.1.1

Instrukcja uŝytkownika v.1.1 Instrukcja uŝytkownika v.1.1 VTV-N-1004-1008-1016 Rejestrator H.264 0 WAśNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Uwaga Ryzyko poraŝenia prądem Uwaga: Aby zredukować ryzyko poraŝenia prądem nie wystawiaj tego urządzenia

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne...

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne... Instrukcja obsługi WAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia, niektóre funkcje

Bardziej szczegółowo

GSM komunikator GD-04 David. Instrukcja obsługi. Antena. GSM antenna. Zworka RESTET. RESET jump er. Łącze. Bus connector. Dioda LED.

GSM komunikator GD-04 David. Instrukcja obsługi. Antena. GSM antenna. Zworka RESTET. RESET jump er. Łącze. Bus connector. Dioda LED. GSM komunikator GD-04 David Instrukcja obsługi 1. Opis Zatrzaski Tabs Antena GSM antenna Karta SIM card SIM SIM Zworka RESTET RESET jump er Łącze Bus connector Dioda LED LED indicator Podłączenie baterii

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

WAśNE OSTRZEśENIA. UŜywane symbole graficzne. Informacja. Licencja na uŝywanie MPEG4. Wersja

WAśNE OSTRZEśENIA. UŜywane symbole graficzne. Informacja. Licencja na uŝywanie MPEG4. Wersja CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI AVC-790 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego uŝytku. WAśNE OSTRZEśENIA UWAGA! RYZYKO PORAśENIA ELEKTRYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą Rejestrator cyfrowy serii Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA BRAMKA VoIP GXW 4024 24 porty FXS Firmware : 1.0.1.8 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 2.Instalacja i podłączenie bramki...4 2.1. Zawartość kompletu...4 2.2. Podłączenie...4 2.3. Sygnalizacja

Bardziej szczegółowo

Rejestrator impulsów CRI-02

Rejestrator impulsów CRI-02 Rejestrator impulsów CRI-02 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA I INSTRUKCJA OBSŁUGI CRI2/002U DTR wersja B Łódź, wrzesień 2004 Uwaga: COMMON S.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji konstrukcji urządzeń z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku.

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY typ ENMAG INSTRUKCJA OBSŁUGI 10.2008 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 3. PRZEZNACZENIE ORAZ ZAKRES STOSOWANIA.... 3 3.1. Przepływ

Bardziej szczegółowo