Biuletyn Informacyjny OIPiP,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny OIPiP, www.oipip.kadan.pl"

Transkrypt

1 Strona 1

2 Strona 2

3 HORMONY SZCZĘŚCIA Optymiści zaraŝają świat uśmiechem. Idą przez Ŝycie radośnie, pogodnie myślą o przyszłości przekonani, Ŝe trudne sytuacje są tylko po to aby cieszyć się perspektywą wyjścia z opresji obronną ręką. Ci bez humoru by przetrwać, dosładzają sobie Ŝycie i zajadają smutki tabliczką czekolady. ENDORFINY Endorfiny odkryto badając mechanizm powstawania i przewodzenia bólu. Naukowców zastanawiał fakt, Ŝe w określonych sytuacjach ekstremalnych na przykład podczas porodu, wstrząsu krwotocznego, uszkodzenia ciała lub w stanie silnego wzburzenia organizm zostaje wewnętrznie znieczulony tak jakby otrzymał środek przeciwbólowy na przykład morfinę. Wyciągnięto trafne wnioski: w organizmie powstaje jakiś biologiczny odpowiednik opioidu, który w razie wyŝszej konieczności hamuje wraŝliwość na ból a przy tym daje uczucie zadowolenia. I tak odkryto nasze własne naturalne narkotyki. Ze względu na podobieństwo działanie morfiny nazwano je endorfinami czyli wewnętrzną morfiną. Dziś sporo na ich temat wiemy. To grupa hormonów peptydowych, które wpływają nie tylko na stopień odczuwania bólu lecz takŝe regulują czynność hormonalną, oddechową, ustroju, jego temperaturę, odporność i nastrój. Nazywa się je molekułami emocji poniewaŝ głównym terenem ich działania są receptory opioidowe obszarów mózgu uwaŝanych za siedlisko uczuć i ośrodki odczuwania przyjemności. Poza ośrodkowym układem nerwowym endorfiny znajdują się równieŝ w korze nadnerczy, gruczołach wydzielniczych Ŝołądka i jelit, w zwojach i splotach nerwowych a nawet w miazdze zębowej. SYNTETYCZNA EUFORIA TO NIE TO SAMO Wiele substancji chemicznych po wprowadzeniu do organizmu upodabnia się w działaniu do endorfin i wywołuje uczucie przyjemnej ekstazy. Kontakt z nimi prowadzi jednak do silnego uzaleŝnienia narkotycznego. Najszybciej uzaleŝniają opioidy takie jak: morfina, kokaina a takŝe środki psychostymulujące: kokaina, amfetamina. Do środków uzaleŝniających o nieco mniejszej szkodliwości zaliczany jest alkohol i nikotyna. W uzasadnionych medycznych przypadkach, gdy natęŝenie bólu przekracza próg wytrzymałości organizmu, lekarz przepisuje środki narkotyczne (morfina) jako lek, ale tylko po to aby ulŝyć choremu w cierpieniu. Endorfiny w sposób naturalny powstają w organizmie takŝe w sytuacjach przyjemnych, którym towarzyszą silne emocje jakie odczuwamy w stanie zakochania, uprawiając seks, sport, tańcząc lub gdy zjadamy ostre lub słodkie przyprawy. W poszukiwaniu silniejszych wraŝeń istnieje więc zasadnicza róŝnica, co wprowadza nas w stan euforii narkotyki czy miłosne uściski partnera. By zadowolenia z Ŝycia nie zabrało nam Ŝycia poszukaj bezpiecznych dla siebie źródeł endorfin. MIŁOSNA FORMUŁA ENDORFIN Pewien fizjolog austriacki odkrył chemiczną formułę miłości i zapisał ją w postaci chemicznego wzoru C6H5 NH C2H5 (czytaj fenyloetyloamina) endorfiny. W stanie zakochania wytwarza ją podwzgórze i w charakterze posłańca wysyła do innych gruczołów dokrewnych i narządów. Reakcje jakie teraz występuję w organizmie wprowadzają go w stan uczuciowego odurzenia. Zaczynają krąŝyć hormony: noradrenalina sprawia, Ŝe myśli galopują, serotonina nastraja nas radośnie a dopamina pobudza fantazje. Serce bije jak oszalałe, ręce się pocą a ośrodek głodu pociąga za hamulec bezpieczeństwa. Tracimy apetyt, a w brzuchu fruwają motylki. Tak wygląda euforyczny nastrój przysłowiowe róŝowe okulary. Jak widać człowiek zakochany bynajmniej nie został ugodzony strzałą Amora ale dostał się we władanie hormonów. To endorfiny sprawiają, Ŝe kochamy, Ŝe czujemy się kochani, piękniejsi, wzrasta nasza samoocena, pewność siebie i siła zdolna przenosić góry. Jesteśmy teŝ zdrowsi, bo w układzie odporności dzieją się prawdziwe samouzdrawiające cuda. Stąd zapewne powiedzenie, Ŝe szczęśliwsi Ŝyją dłuŝej i nie chorują. Strona 3

4 POBUDZAJ APETYT NA SEKS Biuletyn Informacyjny OIPiP, Zadziwiające jest jak niewiele prac naukowych dotyczy korzyści zdrowotnych, jakie przynosi seks. Z pewnością jedną z przyczyn jest fakt, Ŝe do niedawna seks był tematem tabu. Odkąd nastała era powszechnie dostępnej antykoncepcji stało się moŝliwe oddzielenie seksu od prokreacji i uczynienie z niego źródła przyjemności. Seks jest korzystny dla zdrowia z róŝnych względów: zaspokaja potrzebę emocjonalnej akceptacji, daje spełnienie fizyczne i wpływa na dobre samopoczucie. Prawdziwie udany związek seksualny to niekończące się źródło endorfin (a więc szczęścia) i zaleŝy nie tylko od fizycznego pociągu ale od wzajemnego zaufania i więzi psychicznej i emocjonalnej, jaką tworzą partnerzy. Podczas seksualnego aktu ciało odbiera sygnały uwalniając endorfiny a ich poziom rośnie o 200%. Doznajemy wówczas stanu ekstazy i głębokiego relaksu. Nie zapominajmy jednak o tym, Ŝe seks jest sposobem porozumiewania się dawania i otrzymywania przyjemności na najbardziej intymnym poziomie. Dlatego nie naleŝy traktować go w kategorii sportu wyczynowego bo wtedy uzaleŝnia tak samo jak narkotyk. ENDORFINY W MARATONIE Zapytaj kogoś, kto zakończył bieg (w umiarkowanym tempie) co czuje? Odpowie ci, Ŝe przyjemne zmęczenie, harmonie duszy i ciała, wewnętrzną radość i przepływ energii do działania. Podczas biegu (lub innej formy treningu ciała) natleniony mózg produkuje endorfiny naturalne opioidu. Natura wyposaŝyła człowieka w te substancje by nie był bezbronny wobec bólu. Podczas porodu u matki ich poziom osiąga maksimum, co pozwala jej wytrzymać ból a potem o nim zapomnieć, Z podobnym zjawiskiem, chociaŝ o mniejszym natęŝeniu spotykasz się uprawiając biegi, aerobic czy dyscypliny sportu, którym towarzyszy rywalizacja. Endorfiny wprowadzają wtedy ciało w stan oszołomienia podobny do tego jaki czują zakochani. Kto ćwiczy swoje ciało czuje jak rozpiera go energia i twórcze działanie. Zima i wiosna mijają mu bez przeziębień, lekarze są zachwyceni jego wynikami analiz a szefowie doceniają kreatywność. Taka produkcja endorfin nie wymaga duŝych nakładów: trochę chęci i zaledwie 30 minut wolnego czasu, który zechcesz poświęcić dla dobrej kondycji. Jeśli jesteś zbyt leniwy by ćwiczyć a szukasz sobie źródła spokoju, radości i przyjemnego odpręŝenia naucz się medytować lub zafunduj sobie masaŝ ciała. ROZTAŃCZONE HORMONY Na naukę tańca, podobnie jak miłość nigdy nie jest za późno. Telewizyjne show, na parkiecie i na lodzie z tańcem w tytule roztańczyło całą Polskę. Być moŝe teraz więcej ludzi będzie się uśmiechać bo taniec to takŝe wysiłek fizyczny i źródło hormonów szczęścia. Tańczyć moŝesz solo lub z partnerem w zaciszu własnego domu, w dyskotece lub w gronie zaprzyjaźnionych osób na imprezie. Dla tych, którzy nie przypominają swoją zwinnością tancerzy z telewizji polecamy kurs tańca towarzyskiego, salsy lub tańca orientalnego. Ćwicząc solidnie szybko zamienisz niezdarne podrygi w ponętne kocie ruchy a przy tym spędzisz czas w miły i niebanalny sposób. Taniec pomoŝe ci wyrazić własne emocje, pokonać nieśmiałość i pozbyć się kompleksów. I kto wie, moŝe wytańczysz swoją miłość jak uczestnicy Tańca z Gwiazdami. ROZKOSZE PODNIEBIENIA Jedzenie samo w sobie jest źródłem przyjemności, ale niektóre ostre przyprawy na przykład papryka chili, pieprz Cayenne stymulują wydzielanie endorfin. Gdy przyjemne draŝnią kubki smakowe i wywołuje uczucie pieczenia mózg odbiera to jako sygnał i przystępuje d akcji gaszenie poŝaru. ChociaŜ nie ma choroby usiłuje nas leczyć produkując środki przeciwbólowe, a one poprawiają nam humor, rozpraszają stagnację i energię smutku. Jak widzicie by zaprosić radosny nastrój do swojego Ŝycia tak niewiele potrzeba. Większość sposobów sami dobrze znacie. To takie proste znaleźć swoje miejsce w gronie osób zadowolonych z Ŝycia. G.C. Przedruk: Medycyna i Zdrowie 1/2008 (7) Strona 4

5 XIX Zjazd Sprawozdawczo BudŜetowy W dniu 14 marca 2008 roku w Hotelu Gromada w Pile o godzinie rozpoczął się XIX Zjazd Sprawozdawczo BudŜetowy Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i PołoŜnych z siedzibą w Pile. Przewodniczący OIPiP Pan Tomasz Baran przywitał przybyłych gości m.in. Naczelne i PrzełoŜone pielęgniarek oraz delegatów. Przedstawił firmy, które sponsorowały Zjazd: Hotel Gromada, Johnson & Johnson, Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Pile, Firma Produkcyjno-Handlowa Czepek, Promedica24, Wydawnictwo Czelej Magazyn Pielęgniarki i PołoŜnej, Nepentes, Farmina. W swoim wystąpieniu Przewodniczący złoŝył Ŝyczenia z okazji Dnia Kobiet, a panowie uczestniczący w Zjeździe wręczyli Paniom symboliczne róŝe. Na Przewodniczącą Zjazdu zaproponowano Panią Władysławę Rieger, która wyraziła zgodę i oficjalnie zajęła tę funkcję. Na sekretarza Zjazdu wybrano Panią Hannę Jakubowską. Przy stole Prezydialnym zasiedli równieŝ: Tomasz Baran Przewodniczący ORPiP, Emilia Jagat Wiceprzewodnicząca ORPiP, Marcin Michlewicz Sekretarz ORPiP. Została powołana Komisja Mandatowa w składzie: Barbara Śledzińska, Barbara Karykowska, Danuta Misiak. Powołano równieŝ Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Danuta Celkowska Maria Łotysz Anna Łopatko Przewodniczący ORPiP Pan Tomasz Baran przedstawił sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Pielęgniarek i PołoŜnych w Pile, a główna księgowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i PołoŜnych z siedzibą w Pile Pani Barbara Pietras przedstawiła sprawozdanie finansowe na okres V kadencji. W trakcie obrad przyjęto 7 uchwał, 1 wniosek i 1 stanowisko. Następnie odbyło się szkolenie z zakresu Postępowanie w stanach zagroŝenia Ŝycia poprowadzone przez Pana Wojciecha Zawackiego i Panią ElŜbietę Zawal, cieszyło się ono duŝym zainteresowaniem i uczestnicy czynnie brali w nim udział. Szkolenie zostało potwierdzone certyfikatem wręczonym przez Przewodniczącą Komisji ds. Kształcenia Emilię Jagat. Przewodnicząca Zjazdu Władysława Rieger podziękowała delegatom, Prezydium Zjazdu oraz pracownikom biura za pracę włoŝoną w organizację tego Zjazdu. XIX Zjazd Sprawozdawczo BudŜetowy zakończył się obiadem, który w miłej atmosferze stanowił doskonałe uzupełnienie Zjazdu. Strona 5

6 OPINIA MINISTERSTWA ZDROWIA W sprawie moŝliwości zatrudnienia pielęgniarki i połoŝnej na stanowisku młodszego asystenta, asystenta i starszego asystenta Taryfikator kwalifikacyjny, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30, poz. 300) wskazuje stanowiska starszego asystenta, asystenta oraz młodszego asystenta. Zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi na stanowisku młodszego asystenta moŝe być zatrudniona osoba, która posiada wykształcenie wyŝsze medyczne oraz 1 rok staŝu pracy w zawodzie albo osoba, która posiada wykształcenie wyŝsze medyczne lub inne wyŝsze mające zastosowanie w działalności podstawowej. Oznacza to, Ŝe na tym stanowisku moŝe być zatrudniona pielęgniarka, połoŝna która posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub magistra połoŝnictwa albo tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa lub połoŝnictwa albo inne wykształcenie wyŝsze mające zastosowanie w działalności podstawowej. Natomiast na stanowisku asystenta moŝe być zatrudniona osoba, która posiada wykształcenie wyŝsze medyczne i specjalizację I stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny albo osoba, która posiada wykształcenie inne wyŝsze mające zastosowanie w działalności podstawowej i odpowiednią specjalizację I stopnia. W związku z tym pielęgniarki, połoŝne które posiadają oprócz studiów wyŝszych magisterskich lub studiów wyŝszych zawodowych licencjackich i 3-letniego staŝu pracy w zawodzie, dodatkowo 2-letnią specjalizację w określonej dziedzinie mogą zostać zakwalifikowane do pracy na stanowisku asystenta. stopnia lub wykształcenia wyŝszego mającego zastosowanie przy wykonywaniu zadań na określonym stanowisku (decyzja w tej sprawie naleŝy do kierownika zakładu) określają równieŝ posiadanie 5cio letniego staŝu pracy w zawodzie. NaleŜy wskazać, iŝ realizacja specjalizacji dwustopniowej przeznaczonej równieŝ dla pielęgniarek została zakończona w 2005 roku. JednakŜe pielęgniarki, które wówczas ukończyły specjalizację II stopnia kwalifikują się do zatrudnienia na stanowisku starszego asystenta o ile spełniają pozostałe wymogi niezbędne do zatrudnienia na ww. stanowisku. W świetle powyŝszego nie ma przeciwwskazań formalnych do zatrudniania pielęgniarek lub połoŝnych, jeśli posiadają kwalifikacje określone właściwymi aktami prawnymi, na stanowisku młodszego asystenta, asystenta i starszego asystenta. JednakŜe decyzje indywidualne, jak równieŝ i ustalenie ogólnego kierunku w sprawie zatrudnienia pielęgniarki lub połoŝnej na stanowisku młodszego asystenta, asystenta i starszego asystenta, naleŝą do kierownika zakładu opieki zdrowotnej. Ponadto zatrudnianie pielęgniarek lub połoŝnych na wyŝej wspomnianych stanowiskach powinno się łączyć z właściwym dla danego stanowiska zakresem czynności róŝnicujących stanowiska asystenta i stanowiska pielęgniarki lub połoŝnej. W związku z tym, Ŝe za zarządzanie publicznym zakładem opieki zdrowotnej odpowiedzialność ponosi kierownik zakładu, który podejmuje decyzję o sprawach kadrowych i on odpowiada za zatrudnienie na danym stanowisku pracy osoby posiadającej wymagane przepisami kwalifikacje, które wynikają z zapisów w taryfikatorze kwalifikacyjnym. Zaś wymogi kwalifikacyjne dotyczące stanowiska starszego asystenta, oprócz wykształcenia wyŝszego medycznego i odpowiedniej specjalizacji II Strona 6

7 NIEPEŁNOSPRAWNI WŚRÓD NAS W świadomości społeczeństwa niepełnosprawność postrzegana jest jako problem medyczny, związany z pomocą społeczną i charytatywną działalnością. Brak kontaktów i doświadczeń osobistych z ludźmi niepełnosprawnymi powoduje, Ŝe wiedza społeczeństwa kształtowana jest przez stereotypy i niepełne, obiegowe informacje. Ograniczenia sprawności kojarzone są jako odchylenia od normy, a kontakt z osobami niepełnosprawnymi budzi poczucie bezradności i zakłopotania. Polacy nie są jeszcze w pełni oswojeni z niepełnosprawnością, często unikają kontaktu z tymi osobami, poniewaŝ niekiedy nie wiedzą jak w danej chwili powinni się zachować, wstydzą się pomagać osobom z ograniczoną sprawnością z obawy, Ŝe sobie nie poradzą, Ŝe wszyscy będą na nich patrzeć. Dlatego często udają, Ŝe nie widzą problemu i pośpiesznie omijają osoby niepełnosprawne. Cechy przypisywane niepełnosprawnym w większości charakteryzują ich jako ludzi słabych, niepewnych siebie, samotnych, niezadowolonych z Ŝycia. Sposób postrzegania inwalidów kojarzy się wyłącznie z niepowodzeniem Ŝyciowym niŝ jakimkolwiek sukcesem. W świadomości społeczeństwa osoby o ograniczonej sprawności zasługują raczej na współczucie i wymagają pomocy, nie mogą być traktowane jako partnerzy posiadające wprawdzie dysfunkcje organizmu, ale takŝe duŝe moŝliwości. Bariery dotykające niepełnosprawnych Dekada osób niepełnosprawnych ogłoszona przez ONZ w latach przyczyniła się w duŝej mierze do wydobycia człowieka niepełnosprawnego z izolacji społecznej i włączenia go w naturalną część społeczeństwa wykorzystując jego indywidualne moŝliwości i godność osobistą. Jednak nadal jest trudno społeczeństwu zaakceptować, Ŝe osoby niepełnosprawne są obywatelami posiadającymi takie same prawa i obowiązki jak inni obywatele. W opinii społecznej naleŝy kształtować nowy wizerunek inwalidy zawierający elementy odnoszonych sukcesów, osiągnięć, twórczych moŝliwości jak równieŝ wartościowych i pełnych relacji społecznych. NaleŜy dąŝyć do przełamania istniejącego stereotypu poprzez upowszechnianie sukcesów osób niepełnosprawnych występujących w zakresie zawodowym, ekonomicznym oraz w Ŝyciu rodzinnym i codziennych sytuacjach Ŝyciowych. Wśród wielu społeczeństw na świecie dojrzewa przekonanie, Ŝe róŝnego rodzaju niesprawność jest cząstką naszej rzeczywistości, jednak zmiana nastawienia do ludzi niepełnosprawnych, ich roli w społeczeństwie odbywa się powoli. Liczba osób niepełnosprawnych stale wzrasta, toteŝ naleŝy uświadomić sobie i otoczeniu, Ŝe rehabilitacja szeroko pojęta jest problemem wspólnym, zarówno dla osób sprawnych, jak i niepełnosprawnych. Niepełnosprawność narusza najcenniejsze wartości człowieka, głównie zdrowie i sprawność fizyczną, a takŝe zdolność do wypełnienia podstawowych zadań społecznych oraz stanowi przeszkodę w realizacji własnych celów. Niepełnosprawność niesie ze sobą ograniczenia funkcjonalne, które stanowią podstawową barierę, często niemoŝliwą do samodzielnego pokonania. Bariery, czyli przeszkody są zróŝnicowane jeśli chodzi o dostępność i realizację procesu rehabilitacji. Bez względu na zakres i rodzaj dysfunkcji organizmu niepełnosprawni muszą nauczyć się Ŝyć w świecie zbudowanym przez osoby sprawne, co oznacza pokonywanie przez osoby niepełnosprawne róŝnych barier, począwszy od przezwycięŝenia siebie, pokonywania swoich lęków i kompleksów, po wejście w środowisko ludzi zdrowych. Główne znaczenie naleŝy przypisać barierom psychicznym, socjalnym, ekonomicznym, a takŝe dotyczącym dostępności do rehabilitacji medycznej. Zagadnienie rehabilitacji leczniczej związane jest z problemem zaopatrzenia niepełnosprawnych w odpowiednie pomoce techniczne. Zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w niezbędne pomoce techniczne jest niezadowalające i niewystarczające, zarówno dotyczy to asortymentu, jego indywidualnego dopasowania dla kaŝdej osoby jak i czasu oczekiwania. A przecieŝ innym z głównych czynników ułatwiających sytuację Ŝyciową osób niepełnosprawnych jest zwiększona dostępność do sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i innych pomocy poprawiających funkcjonowanie w codziennym Ŝyciu. Ograniczony dostęp do instytucji wspomagających, chodzi tu głównie o rehabilitację leczniczą i zawodową powoduje, Ŝe wiele osób o ograniczonej sprawności funkcjonuje poniŝej potencjalnych swoich moŝliwości. Z kolei osoby o powaŝnych ograniczeniach moŝliwości funkcjonowania podczas przemieszczania i samoobsługi dotkliwie odczuwają brak odpowiednio przystosowanego dla nich sprzętu ortopedycznego. Konsekwencją jest niekiedy całkowite uzaleŝnienie od najbliŝszych co z kolei przyczynia się w duŝej mierze do izolacji. Bariery dotykające niepełnosprawnych wynikają z powodu nadal małej znajomości znaczenia procesu kompleksowej rehabilitacji, rozumienia rehabilitacji medycznej zarówno wśród pracowników słuŝby zdrowia jak i władz samorządowych i administracyjnych, a takŝe organizatorów Ŝycia społecznego. Utrudniony dostęp do instytucji wspomagających, a takŝe motywacja do aktywnego poszukiwania pomocy jest nierównomierna w strukturze społecznej i znacznie gorzej przedstawia się u osób niepełnosprawnych z niŝszym wykształceniem, zamieszkałych na wsi, ludzi starszych, a takŝe tam gdzie warunki materialne są na niskim poziomie. Strona 7

8 Dyskryminacja Podczas Zatrudnienia WaŜne miejsce w Ŝyciu niepełnosprawnych zajmują wszelkiego rodzaju zakłady pracy. Istotnym czynnikiem decydującym o zatrudnieniu powinny byś kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osoby niepełnosprawnej. Jednak w opiniach o tej grupie ludzi pracodawcy często kierują się stereotypami i uprzedzeniami, które niekiedy są tak silne, Ŝe mają większe znaczenie przy wyborze potencjalnego pracownika niŝ rzeczywiste kwalifikacje osób niepełnosprawnych. Jedną z przyczyn dyskryminacji niepełnosprawnych jest nieznajomość przepisów przez pracodawców dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych, wpływa to negatywnie na zainteresowanie tymi osobami podczas ubiegania się o pracę. Konieczność adaptacji miejsca pracy, powoduje zniechęcenie pracodawców do zatrudniania osób o ograniczonej sprawności. Praca z punktu widzenia osób niepełnosprawnych, pomimo napotykanych trudności jest źródłem satysfakcji, oprócz istotnej poprawy sytuacji materialnej, przede wszystkim pozwala na kontakty z innymi ludźmi. Szczególnie waŝne są kontakty społeczne dal osób samotnych, nie posiadających rodziny, często są jedyną okazją do spotkań z innymi ludźmi i pozwalają na zagospodarowanie wolnego czasu. Praca jest jednym z czynników przyśpieszających niekiedy powrót do pełnej lub częściowej sprawności. Zatrudnienie daje osobie niepełnosprawnej poczucie, Ŝe jest potrzebna w społeczeństwie oraz wzrasta poczucie własnej wartości. Poprzez pracę jednostka moŝe się realizować, przynaleŝność do grupy i poczucie własnej uŝyteczności są czynnikami istotnymi w Ŝyciu tych osób. Szkoda, Ŝe system zatrudnienia nie jest wolny od barier co powoduje, Ŝe dostępność jest niewielka, a psychospołeczne moŝliwości i potrzeby niepełnosprawnych są pomijane przez pracodawców. W Unii Europejskiej wszelka dyskryminacja osób niepełnosprawnych jest zakazana, nie moŝna odmówić przyjęcia do pracy dlatego tylko, Ŝe jest się osobą niepełnosprawną. W Finlandii dyskryminacja z powodu niepełnosprawności jest zagroŝona karą pienięŝną, lub karą więzienia. Pracownik niepełnosprawny w Szkocji moŝe otrzymać dofinansowanie na zakup samochodu, jeśli potrzebny jest mu do pracy, natomiast pracodawca otrzymuje dotację na przystosowanie stanowiska pracy dla niepełnosprawnych. W Polsce w ostatnich latach sytuacja nieco się poprawiła, ale jeszcze duŝo pozostało do zrobienia. Jednym z waŝnych elementów koniecznej zmiany zorganizowania społeczeństwa jest wyrównanie szans w ubieganiu się o zatrudnienie, umoŝliwiając osobom niepełnosprawnym pracę kładziemy fundamenty pod ich pełną integrację w społeczeństwie. Pamiętajmy, Ŝe ludzie niemocy domagają się akceptacji takimi jakimi są, a nie takimi jak wydaje się, Ŝe powinni być. Bariery Architektoniczne w Miejscu Zamieszkania Szczególne znaczenie dla osób niepełnosprawnych ma sytuacja mieszkaniowa, bowiem zbyt często za wąskie drzwi, nieodpowiednie schody, czy wysokie krawęŝniki, a takŝe lęk przed kontaktem z osobami pełnosprawnymi zatrzymują człowieka niepełnosprawnego w domu pomimo, Ŝe stan zdrowie pozwala na aktywność zawodową i społeczną. Ludzie niepełnosprawni przewaŝnie większą część dnia spędzają w domu, a niejednokrotnie jest to jedyne miejsce, w którym przebiega ich Ŝycie. Większość mieszkań osób niepełnosprawnych jest bez Ŝadnych udogodnień, drzwi nieprzystosowane wymiarami powodują, Ŝe wózek inwalidzki w nich się nie mieści, w wyjściowych drzwiach znajduje się próg, brak łóŝka ortopedycznego, poręczy, uchwytów. Wszystko to powoduje, Ŝe warunki mieszkaniowe osób niepełnosprawnych są zazwyczaj bardzo trudne. Swoje aspiracje Ŝyciowe osoba niepełnosprawna najlepiej realizuje we własnym środowisku rodzinnym i miejscu zamieszkania. WaŜne jest przystosowanie kuchni, łazienki, ubikacji do samodzielnego korzystania, a takŝe sypialni posiadającej odpowiednią powierzchnię i łóŝko najlepiej ortopedyczne, odpowiadające wysokości wózka osoby niepełnosprawnej, aby łatwo osoba ta mogła się przemieścić. Faktem oczywistym jest, Ŝe kaŝde mieszkanie musi być indywidualnie przystosowane do rodzaju niepełnosprawności i moŝliwości danej osoby. W obecnych czasach jednak nie ma moŝliwości zaadoptowania takiego mieszkania kaŝdej osoby niepełnosprawnej. Jednak znajomość tematu, pomocy Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych (PFRON), samorządów przynajmniej adaptacje częściowe są moŝliwe. Wyjście ze swojego mieszkania osobie o ograniczonej sprawności utrudnia praktycznie wszystko, począwszy od zbyt wąskich korytarzy po wyjazd do windy, wymaga duŝego wysiłku w manewrowaniu wózkiem, następnie parter, pokonanie schodów, bo podjazd jeśli jest to od dawna nie nadaje się do uŝytku lub nie pasuje do wózka. Do pokonania jeszcze uliczne chodniki pełne dziur, nierówności, występujące wyrwy, samochody zaparkowane na całej szerokości chodnika, brak podjazdów do miejsca, do którego osoba niepełnosprawna chciałaby się dostać. Wszystko to skutecznie utrudnia poruszanie się. Nowe budownictwo posiada urządzenia przeznaczone specjalnie Strona 8

9 Biuletyn Informacyjny OIPiP, dla Ludzi niepełnosprawnych, ale zdarza się dośc często, Ŝe pochylnia, czy winda ulokowane są z boku lub z tyłu budynku, zamiast przy wejściu głównym i znów ten człowiek niepełnosprawny na wózku zostaje zsunięty do pozycji obywatela drugiej kategorii. Wyniki uzyskane przez rehabilitację leczniczą, zawodową nie przynoszą korzyści ani osobie niepełnosprawnej, ani społeczeństwu jeŝeli nie zapewni się niepełnosprawnym odpowiednich warunków Ŝyciowych. Potencjał Rodziny w śyciu Niepełnosprawnych Główne warunki sprzyjające łagodzeniu codziennych dolegliwości w Ŝyciu osób niepełnosprawnych to poczucie, Ŝe jest się otoczonym osobami bliskimi posiadającymi odpowiednie umiejętności, gotowością niesienia pomocy, moŝliwością poświęcenia dostatecznej ilości czasu w zapewnieniu opieki, a niekiedy tylko udzielenia wsparcia polegającego na pocieszeniu, zrozumieniu i wysłuchaniu. Tak więc rodzina jest główną podporą domownika o ograniczonej sprawności. Brak takiego potencjału rodzinnego powoduje pozostawienie człowieka wyłącznie samemu sobie. Ograniczone moŝliwości funkcjonowania, czasami pogłębiające się z powodu występującego bólu, cierpienia fizycznego i psychicznego, trudności w zaakceptowaniu wyglądu własnego okaleczonego ciała i świadomości, Ŝe Ŝadna z moŝliwych form pomocy nie przywróci utraconych części ciała, pełnej sprawności i funkcjonowania w pełni we wszystkich istotnych dziedzinach Ŝycia. Uczucie to powoduje ucieczkę w głąb siebie, prowadzi do izolacji od świata zewnętrznego. Rehabilitacja psychologiczna, rzadko osiągalna, powoduje, Ŝe z problemem akceptacji kalectwa swojego niepełnosprawni muszą uporać się sami, a to niekiedy moŝe doprowadzić do róŝnego rodzaju symptomów depresyjnych. Ograniczona sprawność fizyczna związana z trudnościami w pokonywaniu barier architektonicznych poprowadzi do spędzania całych dni, niekiedy całego Ŝycia w mieszkaniu, a w skrajnych przypadkach w łóŝku. Czynniki te prowadzą do wyłączenia tych osób z normalnego Ŝycia, a takŝe wskazują smutną i oczywistą prawdę, Ŝe im cięŝsze, ograniczające bardziej kalectwo to więcej do pokonania barier i trudności Ŝyciowych. Pamiętajmy, Ŝe niepełnosprawni są wśród nas i z problemami muszą dalej Ŝyć, a zdrowe społeczeństwo nie moŝe milczeć, nie moŝe przechodzić obojętnie obok problemów niepełnosprawnych. NaleŜy uczynić wszystko, aby przygotować niepełnosprawnych do Ŝycia wśród nas, a nie obok nas. Literatura u autora mgr Barbara Skonieczka Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 Im. WAM, Klinika Ortopedii z Oddziałem Rehabilitacji Pourazowej Przedruk z Biuletynu OIPiP Łódź 12/2007 OTWARCIE WYREMONTOWANEGO BIURA OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOśNYCH Z SIEDZIBĄ W PILE Podczas skromnej uroczystości otwarcia biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i PołoŜnych z siedzibą w Pile po zakończonym remoncie. Na zdjęciu Monika Ponicka kierownik biura oraz Anna Skowrońska asystent biura. Strona 9

10 OPINIE RADCY PRAWNEGO OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOśNYCH Z SIEDZIBĄ W PILE Piła, 27 luty 2008 r. W związku z zadanym mi pytaniem: Czy osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata z zakresu pielęgniarstwa/połoŝnictwa, a takŝe tytuł licencjata w innych dziedzinach moŝe pełnić funkcję oddziałowej, stwierdzam co następuje: Zgodnie z załącznikiem nr 1 pkt. 28 rozporządzenia MZiOS z r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk (Dz.U. Nr 30 poz. 300 ze zm.) do wykonywania funkcji pielęgniarki/połoŝnej oddziałowej niezbędne jest: Wykształcenie wyŝsze pielęgniarskie Lub łącznie inne wyŝsze wykształcenie mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i średnie medyczne. Nie ulega wątpliwości, Ŝe tytuł zawodowy licencjata z zakresu pielęgniarstwa/połoŝnictwa jest wykształceniem wyŝszym co oznacza, Ŝe takie osoby mogą przy uwzględnieniu co najmniej 3 letniego staŝu pracy w szpitalu pełnić funkcję oddziałowej. Natomiast osoby posiadające tytuł licencjata w innych dziedzinach mają takie uprawnienia jak wyŝej tylko wówczas gdy ich wykształcenie znajduje zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i do tego jeszcze posiadają średnie wykształcenie medyczne rozumiane jako tytuł zawodowy nadawany absolwentom publicznych szkół medycznych i niepublicznych szkół medycznych o uprawnieniach szkół medycznych. Radca Prawny Jarogniew Zdunek Piła, 14 grudnia 2007 r. W związku z zadanym mi pytaniem dotyczącym odpowiedzialności materialnej pielęgniarki oddziałowej za braki w spisie inwentarzowym bielizny i sprzętu znajdującego się na oddziale. Braki wynikające z inwentaryzacji dyrekcja zamierza potrącić w wypłaty pielęgniarkom oddziałowym. Na podstawie jakich przepisów prawnych moŝna obciąŝać finansowo kogokolwiek, skoro bielizna i sprzęt znajdujący się w oddziale jest ogólnie dostępny przez 24 godziny, a oddziałowe pracują tylko w godzinach rannych. Nie podpisywały takŝe zgody na odpowiedzialność materialną za powierzony sprzęt i bieliznę. Odpowiedzialność materialna pracowników jest sformułowana po pierwsze w art. 114 art. 122 Kodeksu Pracy oraz po drugie w art. 124 art. 127 Kodeksu Pracy. W pierwszym przypadku odpowiedzialność pracownika wynika ze szkód wyrządzonych pracodawcy w sposób zawiniony w związku z niewykonaniem lub nienaleŝytym wykonaniem obowiązków pracowniczych. W takim wypadku pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika, a więc winę pracownika, niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie przez niego obowiązków pracowniczych oraz związek przyczynowy pomiędzy ww. okolicznościami, a powstałą szkodą. W mojej ocenie w opisanej sytuacji pracodawca nie będzie miał podstaw prawnych do przyjęcia odpowiedzialności materialnej oddziałowych na powyŝszych zasadach. W drugim przypadku odpowiedzialność materialna pracownika wynika z faktu, Ŝe nie jest on w stanie zwrócić lub wyliczyć się z mienia, które mu pracodawca powierzył z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia ( w tym zakresie powinna być podpisana umowa o odpowiedzialności materialnej lub w inny sposób udokumentowane powierzenie mienia i zobowiązanie pracownika do jego zwrotu lub wyliczenia się). Z pisma wynika, Ŝe taka dokumentacja nie została sporządzona. W związku z tym takŝe na podstawie ww. przepisów nie moŝna zaakceptować odpowiedzialności materialnej oddziałowych za braki w mieniu. Radca Prawny Jarogniew Zdunek Strona 10

11 KIEDY MOśNA ODMÓWIĆ WYKONANIA POLECENIA PRACODAWCY Istotą stosunku pracy jest świadczenie pracy przez pracownika za wynagrodzeniem. W sposób zwięzły ale niezmiernie istotny reguluje to przepis art kodeksu pracy (dalej k.p.), zgodnie z którym przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Te właśnie elementy, o których mowa w tym przepisie powinny zostać uregulowane w umowie o pracę. Umowa więc powinna zawierać rodzaj pracy, która ma być wykonana. Oczywiście najczęściej rodzaj pracy jest określany przez stanowisko pracownika, np. pielęgniarka czy połoŝna. Wtedy juŝ inne przepisy, w tym przypadku ustawy o zawodach pielęgniarki i połoŝnej wyznaczają zakres obowiązku takiego pracownika. Dodatkowo pracodawca powinien doprecyzować rodzaje czynności i obowiązków pracownika wręczając mu tzw. zakres obowiązków. Pracownik składając podpis na tym dokumencie przyjmuje do wiadomości czego od niego oczekuje pracodawca i w jakim zakresie. Tak wygląda to w teorii a praktyka, prawie jak zawsze kształtuje się nieco odmiennie. Przede wszystkim rzadko w którym zakładzie pracy przywiązywana jest waga do ścisłego stosowania zakresu obowiązku. Często pracownik musi wykonywać czynności, które nawet przy bardzo liberalnej interpretacji jego zakresu obowiązków w nim się nie mieszczą. W takich teŝ sytuacjach pojawia się po stronie pracownika pytanie czy jestem zobowiązany do wykonania takiego polecenia słuŝbowego? Odpowiedź na takie pytanie jest o tyle istotna, Ŝe jeśli doprowadzi nas do błędnych wniosków moŝe narazić pracownika na nieprzyjemności związane z nie wykonaniem polecenia słuŝbowego, a w skrajnych przypadkach nawet do rozwiązania z nim umowy o pracę. Po pierwsze naleŝy ustalić jak interpretować pojęcie pracodawcy. Bez tego bowiem pracownik nie moŝe mieć pewności kogo powinien słuchać. Pierwszym skojarzeniem jeśli chodzi o pracodawcę jest oczywiście stanowisko dyrektora/prezesa. To jego podpis widnieje na umowie o pracę zawieranej z pracownikiem. W procesie pracy to jednak nie z dyrektorem pracownik styka się bezpośrednio. Polecenia do konkretnego pracownika wydaje jego przełoŝony. Z punktu widzenia obowiązków pracowniczych, to właśnie przełoŝonych pracownik powinien utoŝsamiać z pracodawcą, gdyŝ pracownicy stojący wyŝej w stosunku do konkretnego pracownika dostali od pracodawcy w wąskim znaczeniu, uprawnienia do zapewnienia właściwej organizacji pracy. W ramach niniejszego artykułu nie moŝna jednak wskazać hierarchii stanowisk, która obowiązuje na przykład w szpitalu. Pomimo bowiem licznych zbieŝności kwestie te mogą być w róŝnych zakładach róŝnie uregulowane. Nie szukając daleko, w niektórych jednostkach nie istnieje na przykład stanowisko naczelnej pielęgniarki a zamiast tego jest dyrektor do spraw pielęgniarstwa. Dodatkowo naleŝy pamiętać, Ŝe pracodawcą na gruncie omawianego tematu nie będzie tylko osoba, która stoi na czele personelu pielęgniarskiego, tak jak w podanym przykładzie. Pracodawcą w tym rozumieniu będzie równieŝ oddziałowa, która organizuje pracę na danym oddziale i za prawidłowe jej zorganizowanie odpowiada przed swoimi przełoŝonymi i przed pracodawcą. Podsumowując ten wątek trzeba pamiętać, Ŝe pojęcie pracodawcy na gruncie omawianego tematu musi być rozumiane dość szeroko, a pracownik nie moŝe odmówić wykonania polecenia słuŝbowego tylko dlatego, Ŝe nie zostało mu przekazane przez pracodawcę w dosłownym znaczeniu. Wystarczy, Ŝe polecenie wydał mu jego przełoŝony, a wtedy to tak, jakby otrzymał je od samego pracodawcy. W takim bowiem przypadku za ewentualne błędne polecenia, odpowiedzialność przed pracodawcą poniesie przełoŝony pracownika a nie sam pracownik. Drugą niezmiernie waŝną kwestią jest to, jak powinien się zachować pracownik, który otrzymuje polecenie nie mieszczące się w zakresie jego obowiązków. Przepisy kodeksu pracy w art. 100 mówią jasno, Ŝe pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełoŝonych, które dotyczą pracy, jeŝeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy lub umową o pracę. Są zatem trzy kryteria badania kaŝdego polecenia słuŝbowego. Po pierwsze polecenie musi pozostawać w związku z pracą. Nie jest więc dopuszczalne polecenie dokonania czynności w prywatnej sprawie pracodawcy lub związanych z jakąś inicjatywą społeczną czy polityczną. W takich przypadkach pracownik ma prawo odmówić wykonania polecenia. Podobnie moŝe postąpić pracownik jeśli polecenie jest sprzeczne z przepisami prawa pracy. Chodzi tu zarówno o sam kodeks pracy jak równieŝ inne ustawy i akty wykonawcze, które określają prawa i obowiązki Strona 11

12 pracowników i pracodawców, a takŝe regulaminy wewnątrzzakładowe, układy zbiorowe, itp. NaleŜałoby w tym miejscu dodać, Ŝe przepis o zgodności polecenia z przepisami prawa pracy w praktyce jest rozciągany równieŝ na inne gałęzie prawa, a więc polecenie musi być po prostu zgodne z prawem. Ilustrując powyŝsze, pracownik powinien odmówić polecenia, gdy na przykład jego wykonanie stanowi popełnienie wykroczenia czy wręcz przestępstwa. Po trzecie, polecenie słuŝbowe nie moŝe być sprzeczne z umową o pracę, w tym równieŝ z zakresem obowiązków pracownika. Tu w praktyce rodzi się najwięcej wątpliwości, gdyŝ często pracownicy nie wiedzą jak się zachować w sytuacji, gdy są pewni, Ŝe czynność, której od nich się wymaga nie mieści się w zakresie ich obowiązków. To kryterium oceny polecenia słuŝbowego moŝe wydawać się najprostsze do zweryfikowania, ale zawiera ono równieŝ pewne niebezpieczeństwo, o którym nie wszyscy pracownicy pamiętają. Niebezpieczeństwem tym jest przepis art. 42 A 4 k.p. Stanowi on wyjątek od ogólnej zasady, Ŝe zmiana dotychczasowych warunków pracy i płacy wymaga od pracodawcy wypowiedzenia pracownikowi tych warunków, zachowując stosowny tryb uregulowany przepisami prawa pracy. W sytuacji natomiast, gdy znajduje to uzasadnienie w potrzebach pracodawcy (kryterium bardzo płynne i cenne!)moŝe on powierzyć pracownikowi inną pracę niŝ określona w umowie o pracę, pod warunkiem, Ŝe nie spowoduje to obniŝenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. Takie powierzenie nie moŝe trwać dłuŝej niŝ trzy miesiące w danym roku kalendarzowym. W kaŝdym więc czasie pracownikowi moŝe zostać wydane polecenie wykonania pracy, której nie ma w jego zakresie obowiązków. Takie polecenie nie musi być w Ŝaden szczególny sposób sformalizowane, to znaczy moŝe mieć postać polecenia ustnego. MoŜe przewidywać dokonanie czynności jednorazowo lub w sposób powtarzający się. WaŜne by zostało zaewidencjonowane, tak by w sumie, w roku kalendarzowym ilość tego typu poleceń nie wyczerpała trzech miesięcy kalendarzowych. Istotne równieŝ by powierzenie nie spowodowało obniŝenia wynagrodzenia oraz odpowiadało kwalifikacjom pracownika. W odniesieniu do ostatniego kryterium naleŝy przeprowadzać test sprawdzenia kwalifikacji poprzez odpowiedź na pytanie czy gdybym nie miał/miała kwalifikacji jakie posiadam i jakie warunkują wykonywaną dotychczas przeze mnie pracę, to mogłabym podjąć pracę, którego dotyczy wydane polecenie słuŝbowe. Innymi słowy czy polecenie nie przesuwa mnie czasowo do pracy, do której moje kwalifikacje zupełnie nie są potrzebne, bo jeśli tak to nowe zadanie nie odpowiada kwalifikacjom pracownika. Działa to równieŝ w drugą stronę, tzn. np. pielęgniarka nie moŝe samodzielnie przeprowadzać operacji, bo nie ma do tego odpowiednich kwalifikacji, ale równieŝ (i to dotyczy pierwszej sytuacji) nie moŝe być jej powierzone zadanie salowej, gdyŝ do tego nie są potrzebne kwalifikacje pielęgniarki, a moŝe to robić osoba bez takiego wykształcenia. Jeśli chodzi o sytuacje, gdy pracownik ma prawo do odmowy wykonania polecenia to naleŝy wskazać tu jeszcze przepis art. 210 k.p., zgodnie z którym w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagroŝenie dla zdrowia lub Ŝycia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełoŝonego. Taka sytuacja będzie na przykład zachodziła w przypadku, gdy pielęgniarka ma wykonać iniekcje pacjentowi zakaŝonemu wirusem HIV, a brak jest na oddziale rękawic ochronnych. Pracodawca ma obowiązek je zapewnić, a gdy tego nie robi stwarza zagroŝenie dla zdrowia personelu, co moŝe leŝeć u podstaw odmowy wykonania takiej czynności. Podsumowując, gdy pracownik stwierdzi, Ŝe wydane mu polecenia słuŝbowe nie odpowiada warunkom, o których było powyŝej, moŝe odmówić wykonania takiego polecenia. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe nie zawsze pracownik będzie w stanie bezbłędnie stwierdzić, Ŝe dane polecenie narusza przepisy prawa. Czasem wiedza pracownika w tym zakresie, jak równieŝ emocje związane z konkretną sytuacją mogą doprowadzić do błędnych wniosków. Wtedy właśnie, w momentach braku stuprocentowej pewności proponuję poprosić pracodawcę o wydanie polecenia na piśmie. Często pracownicy spotykają się jednak z odmową przekazania im polecenia w formie pisemnej, wielokrotnie z powodów właśnie ich niezgodności z prawem. Wtedy jedną formą ochrony pracownika jest sporządzenie pisemnej prośby o wydanie polecenia w formie pisemnej, w którym to piśmie pracownik zwięźle opisze jakie czynności są od niego wymagane. Takie pismo naleŝy złoŝyć w sekretariacie dyrektora, tak aby było wciągnięte na dziennik korespondencji. Pamiętać naleŝy o sporządzeniu kopii tego pisma, na której sekretarka uczyni wzmiankę o fakcie i dacie złoŝenia pisma. Przy braku zaś ewidentnych symptomów naruszenia wobec pracownika przepisów prawa, co do zasady polecenia pracodawcy naleŝy wykonywać. Radca prawny Dariusz Ojrzyńsk Przedruk z: Biuletyn OIPIP Łódź, 03/2007 Strona 12

13 W DNIACH STYCZEŃ 2008R. W LUBLINIE W OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWO SZKOLENIOWEJ O TEMATYCE STANY NAGLĄCE W PRAKTYCE ZAWODOWEJ POŁOśNEJ UCZESTNICZYŁA PANI ALINA WASILEWSKA Konferencja dotyczyła następującej tematyki: 1. Krwotoki połoŝnicze zespół szybkiego reagowania w cięŝkich krwotokach poporodowych prof. Jan Oleszczuk. Aktywne działanie w III okresie porodu szybkie urodzenie łoŝyska, ograniczenie utraty krwi. Przedstawiono standardy postępowania w gwałtownym krwotoku, postępowanie farmakologiczne oraz postępowanie operacyjne. 2. Powikłania zakrzepowo zatorowe (zator tętnicy płucnej, zator wodami płodowymi) prof. Maciej Wilczak. Przedstawiono objawy choroby zakrzepowo zatorowej w ciąŝy (przyczyny, objawy, leczenie). Zator tętnicy płucnej (co to jest, objawy, powikłania, diagnostykę i leczenie). Zator płynem owodniowym (częstotliwość, objawy, przyczyny, rozpoznanie oraz rokowania). 3. ZakaŜenia, wstrząs septyczny prof. Tomasz Opala. Tematyka dotyczyła zakaŝeń bakteriami, wirusami, mycoplazmami, rzęsistkiem, które są przyczyną wstrząsu septycznego. Przeciwdziałanie profilaktyka antybiotykowa wstrząsu septycznego leczenie wstrząsu septycznego. 4. Urazy i ostre schorzenia jamy brzusznej w ciąŝy prof. Piotr Małkowski. Tematyka dotyczyła zmian fizjologicznych w ciąŝy podczas których wystąpią dolegliwości jamy brzusznej. Została przedstawiona procedura postępowania np. ostry brzuch operacja cięŝarnej. Dodatkowo przedstawiono postępowanie w sytuacji: zapalenia wyrostka, urazu klatki piersiowej, urazu głowy, choroby dróg Ŝółciowych niedroŝności jelit. Przedstawione zostały takŝe zasady postępowania połoŝnej z cięŝarną z obraŝeniami ciała. 5. Stan przedrzucawkowy, rzucawka, zespół HELLP, nadciśnienie dr n. med. Marzena Laskowska. Tematyka dotyczyła patogenezy rzucawki, stanu przedrzucawkowego, czynników ryzyka. Przedstawiony został obraz kliniczny i rozpoznanie rzucawki, leczenie oraz ryzyko dla matki i płodu. 6. Nadczynność tarczycy u kobiety w ciąŝy- zagroŝenia dla matki i dziecka dr n. med. Beata Matyjaszek- Matuszek. Tematyka dotyczyła pojęcia nadczynność tarczycy, jak objawia się u kobiet w ciąŝy. Przedstawiony został proces diagnostyki, objawów i leczenia cięŝarnej z nadczynnością tarczycy. 7. Wodonercze kobiet cięŝarnych fizjologia i stan naglący prof. Henryk Wiktor. Tematyka dotyczyła klasyfikacji wodonercza, zmian zachodzących w układzie moczowym u cięŝarnej, badań i diagnostyki wodonercza oraz powikłań jakie mogą towarzyszyć w tej jednostce chorobowej. 8. Wynicowanie, pęknięcie macicy, wypadnięcie sznura pępowinowego, hipoksja płodu- resuscytacja wewnątrzmaciczna dr n. med. Grzegorz Pietras. Tematyka dotyczyła klasyfikacji czynników ryzyka, objawów rozpoznania, przeciwdziałania w wyŝej wymienionych jednostkach. 9. Dystocja barkowa czynniki ryzyka i postępowanie dr n. med. Dariusz Szymula. Przedstawione zostały czynniki ryzyka w dystocji barkowej oraz jej profilaktyczne zapobieganie. 10. Urazy okołoporodowe dr n. med. Henryka Sawulicka-Oleszczuk. Przedstawiono urazy narządów ruchu, uszkodzenie OUN, uszkodzenie narządów wewnętrznych. PołoŜna Alina Wasilewska Członek ORPIP w Pile Strona 13

14 TEKST Artur Kowalczyk POLOWANIE NA NAIWNYCH Bezpieczeństwo komputera to nie tylko Twoja prywatna sprawa, Drogi Czytelniku. Jeśli przez Twoją niewiedzę komputerowy wirus bez przerwy rozsyła się z Twojego komputera do Twoich znajomych i nieznajomych, to wcześniej czy później moŝesz się spodziewać telefonu od wściekłego kolegi lub mało kurtuazyjnego maila od wyprowadzonego z równowagi internauty Wszyscy uŝytkownicy komputerów o wirusach przynajmniej słyszeli. MoŜna załoŝyć, Ŝe zdecydowana większość z nas wie takŝe o istnieniu programów antywirusowych i innych aplikacji, których zadaniem jest pilnowanie bezpieczeństwa naszego komputera. Zastanawiające jest więc, dlaczego ogromna część internautów nie instaluje Ŝadnych programów do obsługi bezpieczeństwa swoich danych w Sieci lub robi to w sposób nieumiejętny. Jedyną odpowiedzią, jaka przychodzi mi do głowy, jest przekonanie, ze zabezpieczenie komputera jest technicznie poza zasięgiem umiejętności przeciętnego Kowalskiego. OtóŜ nic bardziej błędnego! Oto czarna lista nieszczęść, jakie mogą się przytrafić (a nie powinny) naszej maszynie WIRUSY Przede wszystkim powinniśmy zabezpieczyć się przed wirusami. Nie musimy wiedzieć, jakie są ich rodzaje powinniśmy po prostu zainstalować porządny program antywirusowy. Program taki musi robić kilka podstawowych rzeczy: działać w tle przez cały czas pracy komputera, automatycznie wychwytywać wirusy nadchodzące z Internetu (poczta) i z urządzeń zewnętrznych (dyskietki, CD, flash memory), często uaktualniać się przez Sieć i być oczywiście skutecznym w tępieniu wirusów. Oprócz tego nie powinien być zbyt pamięcioŝerny, abyśmy mogli swobodnie uŝywać komputera. Dobre programy antywirusowe są odpłatne, ale nie są to sumy poraŝające, a biorąc pod uwagę moŝliwość utraty waŝnych dokumentów, moŝna śmiało powiedzieć, Ŝe ceny są niskie. Jako świadomi uŝytkownicy nie powinniśmy uruchamiać programów z nieznanych źródeł od znajomych znajomych lub kopii nieznanego pochodzenia. Dziwne maile z załącznikami (a juŝ szczególnie z dołączonymi programami wykonywalnymi - z końcówką.exe) moŝemy natychmiast śmiało kasować. PROGRAMY SZPIEGUJĄCE Zupełnie niedocenianym zagroŝeniem jest działalność programów szpiegujących (spyware). Z wyliczeń firmy Secure Computing wynika, Ŝe średnio na kaŝdym komputerze PC (w firmach) zagnieŝdŝonych jest 28 programów typu spyware. To są absolutnie szokujące dane. Ci mali szpiedzy są nie mniej, a często znacznie bardziej niebezpieczni niŝ wirusy. Ich celem jest przechwytywanie wraŝliwych danych np. numerów kart kredytowych, kont, haseł wprowadzanych z klawiatury przez właściciela zainfekowanego komputera i przesyłanie ich do zainteresowanej osoby (mówiąc wprost złodzieja). W Polsce niemal w ogóle się o tym problemie nie mówi, ale np. w Niemczech jest to jedna z waŝniejszych przyczyn rezygnacji klientów banków z obsługiwania własnych rachunków bankowych przez Internet. Programy szpiegujące instalują się zazwyczaj przy okazji ściągania z Sieci innych programów, a szczególnie nielegalnych plików (np. z muzyką) oraz podczas instalacji oprogramowania (dotyczy to takŝe programów peer-to-peer, dzięki którym moŝna się w Internecie wymieniać programami). Rozsądek nakazuje więc wielką ostroŝność podczas instalacji oprogramowania szczególnie niewiadomego pochodzenia. Właściwie nie powinniśmy instalować niczego nielegalnego i niepochodzącego z wiarygodnego źródła. To jednak za mało. Trzeba zainstalować jeden z wielu dostępnych programów (takŝe gratis) ostrzegających przed ewentualnym zagroŝeniem i blokujących podejrzane aplikacje. Strona 14

15 PRZEJMUJEMY TWÓJ KOMPUTER Biuletyn Informacyjny OIPiP, Kolejnym podstawowym zabezpieczeniem jest firewall róŝnie w Polsce tłumaczony (zapora ogniowa, zapora sieciowa, ogniomurek). To dzięki niemu uniemoŝliwimy hacerom dobranie się do naszego komputera i dowiemy się, Ŝe w danej chwili ktoś próbuje atakować nasz komputer firewall powinien atak zatrzymać. Mówiąc najkrócej, firewall zezwala (lub pyta nas o zezwolenie) na wykonanie pewnych usług oraz na pobieranie programów z Internetu. NAJDROśSZY INTERNET ŚWIATA Prostackim, ale jakŝe skutecznym sposobem na wyciągnięcie pieniędzy od internauty jest zamiana numeru, pod który wdzwania się on do Internetu. Podczas instalacji takiego programu zazwyczaj nieświadomej zmienia on wcześniej ustalony numer (np. TP SA ) na nowy numer dostępu do Sieci, ale przez np. Wyspy Bahama. Skutek jest taki, Ŝe Ŝeglujemy sobie po Internecie, a jednocześnie licznik u naszego operatora telekomunikacyjnego nalicza obłędne opłaty międzynarodowe, o których dowiemy się dopiero po wystawieniu miesięcznego rachunku! Jeśli korzystamy z wdzwanianego dostępu do Sieci, to jak najszybciej powinniśmy zainstalować darmowy program Konektor (ze stron TP SA) informujący o próbach zrealizowania wysoko płatnych połączeń. DZIURAWE PRZEGLĄDARKI I POŁATANE SYSTEMY Przeglądarki internetowe (np. Internet Explorer, Firefox, Opera) takŝe mogą być wykorzystane do przeprowadzenia ataku na nasz komputer. Dzieje się tak, poniewaŝ Ŝaden program nie jest w stu procentach doskonały. Programiści nawet w wielkich korporacjach (a moŝe przede wszystkim tam) takŝe popełniają błędy lub zwyczajnie umyka im jakiś problem. Jakiś czas potem ktoś na świecie (często organizacja lub stowarzyszenie pozarządowe) ogłasza, Ŝe wykrył dziurę w programie, dzięki której hackerzy mogą wykonać pewne operacje, wykorzystując nasz komputer. Analogiczna sytuacja ma się z systemami operacyjnymi (najczęściej chodzi o Windows). Biorąc pod uwagę, Ŝe odpowiadamy za nasz komputer, a anonimowi w Sieci wbrew wszelkim mitom nie jesteśmy wcale, to moŝna śmiało powiedzieć, ze sami moŝemy ściągnąć sobie kłopoty na głowę. Przed dziurawymi systemami i przeglądarkami nie uchronimy się, ale moŝemy ściągnąć z Internetu łaty przygotowane zazwyczaj przez producenta kilka tygodni po odkryciu problemu. E-ZŁODZIEJE!!! ZagroŜenie typu phishing jest nieco inne od opisanych powyŝej. Nie opiera się na problemach technologicznych, ale wykorzystuje owe technologie, by wraz z fałszywymi informacjami i po podszyciu się pod uznaną instytucję wyłudzić od ofiary poŝądane informacje. Zazwyczaj atak taki wygląda następująco dostajemy maila od rzekomego administratora naszego banku z prośbą o odesłanie numeru konta bankowego, logowania i PIN-u w liście zwrotnym. W wersji nieco bardziej subtelnej zawarta jest tylko prośba o zalogowanie się do naszego banku, wykorzystując podany niŝej link. Klikając w odnośnik, przenosimy się na strony wyglądające identycznie (!) jak strona główna naszego banku. Nie przeczuwając podstępu, logujemy się i po pieniądzach. Strona oczywiście nie naleŝy do banku - jest jego wizualną kopią, a w chwili logowania podaliśmy złodziejom nasze hasło do rachunku bankowego. Phishing jest zagroŝeniem masowym (na całym świecie są to tysiące przypadków miesięcznie). W Polsce równieŝ dochodzi do tego typu zdarzeń. Właśnie zapadły pierwsze wyroki sądowe dla złapanych złodziei internetowych. Jedyną radą jest całkowicie zignorować tego typu maili. śaden szanujący się bank nie będzie kontaktował się z nami w ten sposób. MoŜe kiedyś, gdy rozpowszechni się podpis elektroniczny. Po otrzymaniu takiego maila moŝemy skontaktować się z bankiem i poinformować urzędników o prośbie wyłudzenia pieniędzy. Przedruk z INTEGRACJA 4 (73) Strona 15

16 PRZYPOMNIENIE DLA CZŁONKÓW SAMORZĄDU Z dokumentacji znajdującej się w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i PołoŜnych z siedzibą w Pile wynika, Ŝe wiele pielęgniarek i połoŝnych pozostaje w zwłoce z płatnościami składek członkowskich z tytułu przynaleŝności do samorządu pielęgniarek i połoŝnych. W związku z powyŝszym Okręgowa Rada Pielęgniarek i połoŝnych w Pile przypomina, Ŝe zgodnie z postanowieniem art. 9 pkt. 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o samorządzie pielęgniarek i połoŝnych (Dz.U. Nr 41, poz.178 z późn. Zm.) jednym z podstawowych obowiązków członka samorządu pielęgniarek i połoŝnych jest regularne opłacanie składek członkowskich. Członkowie naszego samorządu, którzy nieregularnie opłacają składki nie będą mogli korzystać z ustawowych i statutowych uprawnień tj.: 1. Refundacji szkoleń i kursów, 2. Zapomóg losowych. W związku z powyŝszym prosimy o uregulowanie zaległości oraz systematyczne opłacanie składek. Obowiązek opłacania składek przez pielęgniarki i połoŝne wynika z art. 31 pkt 11 ustawy o samorządzie pielęgniarek i połoŝnych z dnia 19 kwietnia 1991 r. (Dz.U. Nr 41, poz.178 z późn. zm.), a wysokość i zasady opłacania z uchwały nr 13 IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i PołoŜnych z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału. Składki opłacają członkowie samorządu posiadający prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, połoŝnej: Wykonujący zawód pielęgniarki lub zawód połoŝnej na obszarze działania właściwej okręgowej izby, Zamierzający wykonywać zawód pielęgniarki lub zawód połoŝnej na obszarze działania właściwej okręgowej izby, Wpisani na listę członków okręgowej izby lecz nie wykonujący zawodu Wysokość miesięcznej składki członkowskiej wynosi: 1. 1% wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek, połoŝnych wykonujących zawód 2. 1% wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek, połoŝnych pełniących funkcje z wyboru, 3. 0,5% emerytury, renty lub świadczenia przedemerytalnego, 4. 0,5% średniego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do osób prowadzących praktykę indywidualną na własny rachunek, oraz innych osób nie wymienionych w pkt 1-2. W 2008 roku składka członkowska od tych osób wynosi 15,52 zł. Składka członkowska powinna być naliczana z jednego głównego źródła przychodów Składki członkowskie przekazuje się na konto Okręgowej Izby Pielęgniarek i PołoŜnych do 15 dnia kaŝdego miesiąca za miesiąc poprzedni, Dopuszcza się opłacanie składek członkowskich w trybie określonym uchwałą właściwej Okręgowej Rady Pielęgniarek i PołoŜnych z góry za okres nie dłuŝszy niŝ jeden kwartał. Z płacenia składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki i połoŝne: 1. Bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędach pracy, 2. Przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek rehabilitacyjny, 3. Które zaprzestały wykonywania zawodu na swój wniosek. Składki moŝna odprowadzać: 1. Poprzez dział księgowo-finansowy swojego pracodawcy na konto Okręgowej Izby Pielęgniarek i PołoŜnych z siedzibą w Pile 2. Samodzielnie: Na konto Okręgowej Izby Pielęgniarek i PołoŜnych z siedzibą w Pile W biurze Okręgowej Izby od poniedziałku do piątku, w godz Strona 16

17 Ilekroć mówimy o wynagrodzeniach zasadniczych, emerytalnych, rentach lub świadczeniach przedemerytalnych, od których naliczane są składki, dotyczy to dochodów brutto W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i PołoŜnych w Pile uprzejmie informuję wszystkich członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i PołoŜnych z siedzibą w Pile o konieczności uzupełniania danych w rejestrze pielęgniarek i połoŝnych. W związku z prowadzeniem Centralnego Rejestru Pielęgniarek i PołoŜnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i PołoŜnych (zgodnie z art. 11 b pkt. 7 i 20 ustawy o samorządzie pielęgniarek i połoŝnych z dnia 19 kwietnia 1991r. Dz.U.2004r. Nr 92 poz. 885), zwracamy się z uprzejmą prośba o dostarczenie do naszej Izby następujących dokumentów: 1. kserokopia wszystkich świadectw pracy z przebiegu pracy w zawodzie pielęgniarki lub połoŝnej, 2. NIP (te osoby, które jeszcze nie dostarczyły), 3. zaświadczenia o ukończonych kursach. Jednocześnie przypominamy, Ŝe pielęgniarka, połoŝna zgodnie z art. 11 d ustawy o samorządzie pielęgniarek i połoŝnych z dnia 19 kwietnia 1991r. (Dz.U.2004r. Nr 92 poz. 885) zobowiązana jest w terminie 14 dni od zaistniałych zmian do zawiadomienia Okręgowej Rady Pielęgniarek i PołoŜnych izby, której jest członkiem o: przeniesieniu na teren działania innej izby, zmianie adresu zamieszkania lub prowadzenia indywidualnej i grupowej praktyki pielęgniarskiej oraz specjalistycznej indywidualnej praktyki pielęgniarskiej, zmianie pracodawcy, utracie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu, ukończeniu kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych oraz dokształcających, uzyskaniu specjalizacji, stopnia naukowego lub tytułu naukowego, uzyskaniu dyplomu studiów wyŝszych bez względu na kierunek, utracie obywatelstwa polskiego. Przewodniczący Tomasz Baran CZŁONKOWIE SAMORZĄDU Zobligowani są do aktualizowania danych w przypadku: zmiany nazwiska zmiany adresu zamieszkania zmiany miejsca pracy zamknięcia działalności gospodarczej ukończenia specjalizacji, studiów. PowyŜsze zmiany naleŝy zgłaszać na piśmie w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i PołoŜnych z siedzibą w Pile, ul. Motylewska 9 wraz z kserokopią potwierdzającą zmianę. USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE OFERUJĘ: malowanie pomieszczeń tapetowanie gipsowanie ścian układanie glazury inne prace budowlane Jerzy Łuczak Piła, ul. Piękna 24 tel , kom Strona 17

18 GRATULUJEMY W Szpitalu Specjalistycznym w Piel odbyły się postępowania konkursowe na stanowiska: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologicznego, w którym Pielęgniarką Oddziałową została Pani Ludmiła Wyrobek Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologicznego, w którym Pielęgniarką Oddziałową została Pani Helena Glazik W szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie odbyły się postępowania konkursowe na stanowiska: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dziecięcego, w którym Pielęgniarką Oddziałową została Pani Bernadeta Kowalska Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, w którym Pielęgniarką Oddziałową została Pani Ilona Belka Pielęgniarki Oddziałowej Terapii UzaleŜnień od Alkoholu w Piecewie, w którym Pielęgniarką Oddziałową została Pani Małgorzata Konkel Serdeczne gratulacje dla uczestników kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka Dnia 29 marca 2008 roku odbył się egzamin kończący kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i Intensywna Opieka, następnie wręczono zaświadczenia zgodnie z rozporządzeniem ministra Zdrowia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo anestezjologiczne i Intensywna Opieka Zaświadczenia wręczyła Dyrektor ZDZ CK w Pile - Pani Alina Czerwińska, Przewodniczący Okręgowej Izby Pielęgniarek i PołoŜnych z siedzibą w Pile Pan Tomasz Baran oraz Jolanta Frątczak Kierownik kursu otrzymały je następujące osoby: Katarzyna Andrzejewska, Małgorzata Bauza, Lucyna Bohn, Alicja CięŜka, Alicja Dereszyńska, Joanna Działak, Zofia KałuŜna, Ewa Konopska, Ewa Kędzia, Beata Kupczyk, Małgorzata Król, Renata Mackowiak, Eliza Olszewska, Danuta Ponicka, Anna Pertek Łączkowska, Ewa Piłat, Małgorzata Radecka, Wiesława Rzepka, Anna Wankiewicz, Mariola Wełnowska, Wiesława Wrona, Renata Wnuk, Joanna Stawarz Jurczenko, Jolanta Semrau, Tomasz JeŜewski. Kurs cieszył się duŝym powodzeniem, uczestnikom dał moŝliwość podniesienia kwalifikacji i zdobycia nowych umiejętności. Absolwentom kursu jeszcze raz serdecznie gratulujemy, a wszystkie koleŝanki i kolegów namawiamy do podnoszenia kwalifikacji. SŁOWO Jest tylko jedno lekarstwo na duŝe kłopoty małe radości Karl Heinrich Waggerl KaŜda radość, którą niesiemy innym, zawsze do nas powróci Zenta Maurina Radość i miłość są skrzydłami wielkich przedsięwzięć Johann Wolfgang Goethe Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych z siedzibą w Pile, ul Motylewska 9, Piła. Tel./fax (0-67) , Tel. (0-67) , KONTO: ING Bank Śląski Biuletyn opracowali: Tomasz Baran, Marcin Michlewicz redaktor naczelny, Monika Ponicka, Anna Skowrońska Strona 18

19 Strona 19

20 Strona 20

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych dr Renata Maciejewska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Struktura próby według miasta i płci Lublin Puławy Włodawa Ogółem

Bardziej szczegółowo

Konkurs dla firm Mama w pracy * * * Ankieta dla kobiet

Konkurs dla firm Mama w pracy * * * Ankieta dla kobiet Konkurs dla firm Mama w pracy Organizatorzy i Partnerzy: Rzeczpospolita, Fundacja Świętego Mikołaja, Instytut badawczy MillwardBrown SMG/KRC * * * Ankieta dla kobiet Szanowna Pani, Prosimy o udział w ankiecie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Imię i nazwisko PESEL albo nr dokumentu toŝsamości Adres

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia Warszawa, dnia grudnia 2009 r. Pan Jacek Paszkiewicz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia KPZ-410-14-03/2009 P/09/095 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU SPRAWY NR-PCPR/05/2009/1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Staszica 2 26 200 Końskie tel. (041) 372 84 06 pcpr.powiatkonecki@wp.

KARTA OPISU SPRAWY NR-PCPR/05/2009/1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Staszica 2 26 200 Końskie tel. (041) 372 84 06 pcpr.powiatkonecki@wp. KARTA OPISU SPRAWY NR-PCPR/05/2009/1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Staszica 2 26 200 Końskie tel. (041) 372 84 06 pcpr.powiatkonecki@wp.pl PCPR w Końskich czynne jest codziennie od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

GENEZA PROJEKTU ZNACZENIE BADAŃ DLA MIASTA GDAŃSKA I POWIATU GDAŃSKIEGO. Roland Budnik

GENEZA PROJEKTU ZNACZENIE BADAŃ DLA MIASTA GDAŃSKA I POWIATU GDAŃSKIEGO. Roland Budnik GENEZA PROJEKTU ZNACZENIE BADAŃ DLA MIASTA GDAŃSKA I POWIATU GDAŃSKIEGO Roland Budnik Główny problem NISKI WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Co wiemy? Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Miłość jest serią reakcji chemicznych. Lepiej niŝ romantyczne sonety Szekspira opisze ją język laboranta. Chemia miłości

Miłość jest serią reakcji chemicznych. Lepiej niŝ romantyczne sonety Szekspira opisze ją język laboranta. Chemia miłości Miłość jest serią reakcji chemicznych. Lepiej niŝ romantyczne sonety Szekspira opisze ją język laboranta. Chemia miłości Justyna Kupis Mózg osoby zakochanej Oczy zbierają informację o wzroście, figurze,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA

PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA SPIS TREŚCI I. PRZED NARODZINAMI DZIECKA... 4 PRAWA RODZICÓW... 4 OBOWIĄZKI RODZICÓW... 4 II. NARODZINY DZIECKA... 7 PRAWA RODZICÓW... 7 OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

przez Centrum Integracji Społecznej Nadzieja w Lublinie

przez Centrum Integracji Społecznej Nadzieja w Lublinie Wniosek o skierowanie do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej Nadzieja w Lublinie WNIOSKODAWCA* Kandydat lub przedstawiciel ustawowy Kandydata podpis Kandydata lub

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY UMOWA O PRACĘ Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH

DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH ZARZĄD POWIATU W KIELCACH DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH Kielce, maj 2010r. I. ZADANIA ORAZ PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną Pracodawca, który podejmie decyzję o zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej powinien wiedzieć, że tak jak w przypadku osób pełnosprawnych będą

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE Sopot, dnia 25 maja 2016 r. Sygn.: 001890 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE skierowane przez Zleceniodawcę Pana Pawła Ruszczykowskiego w dniu 24 maja 2016 r. o godzinie 16:09 w ramach abonamentu Lex Secure 24h

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

Stopnie niepełnosprawności

Stopnie niepełnosprawności Stopnie Od ponad dziesięciu lat nie ma juŝ I, II i III grupy inwalidzkiej. Zamiast tego funkcjonują dwa rodzaje orzecznictwa: rentowe, które omówiliśmy w kwietniowych numerach Gazety Podatnika, oraz pozarentowe.

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 54/09 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 16 czerwca 2009r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 54/09 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 16 czerwca 2009r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 54/09 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie warunków i sposobu wynagradzania pracowników samorządowych, zatrudnionych w Urzędzie Miasta Józefowa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie zdrowia

Informacja o stanie zdrowia ... Pieczęć zakładu opieki zdrowotnej lub gabinetu lekarskiego Informacja o stanie zdrowia Imię i nazwisko... PESEL albo numer dokumentu toŝsamości... Adres (miejsce pobytu*)... Rozpoznanie choroby zasadniczej...

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: III-MP-BK /.../..

Nr sprawy: III-MP-BK /.../.. Nr sprawy: III-MP-BK.6150-. - /..../.. WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie zakupu urządzeń w ramach likwidacji barier w komunikowaniu

Bardziej szczegółowo

Konkurs dla firm Mama w pracy

Konkurs dla firm Mama w pracy Konkurs dla firm Mama w pracy V edycja 2011/2012 Organizatorzy: Rzeczpospolita, Fundacja Świętego Mikołaja, Instytut badawczy MillwardBrown SMG/KRC Szanowna Pani, * * * Ankieta dla kobiet prosimy o udział

Bardziej szczegółowo

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza N AS Z E DŁUGI A. D. 2009 N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9 Nasze Długi - główne wyniki badań 45% Polaków ma obecnie większe problemy finansowe, niŝ przed kryzysem 77% społeczeństwa uwaŝa, Ŝe osoby, które

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/208/2013 RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIV/208/2013 RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXIV/208/2013 RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OIPiP W BYDGOSZCZY 1. REGULACJE WSTĘPNE

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OIPiP W BYDGOSZCZY 1. REGULACJE WSTĘPNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 184/VII/16 z dnia 13.12.2016r. w sprawie Regulaminu refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPiP w Bydgoszczy REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 360/XXXIII/2002

UCHWAŁA Nr 360/XXXIII/2002 UCHWAŁA Nr 360/XXXIII/2002 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 16.08.2002 r W sprawie: określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Woźniki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny 1 S t r o n a POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w żninie ul. Szpitalna 32, 88-400 żnin tel. 52 30 30 169 jednostka rozpatrująca wniosek WNIOSEK PCPR.8213.SR.2016 o dofinansowanie ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

As zdolny do zajęć bez ograniczeń, uprawiający dodatkowo sport; B zdolny do zajęć WF z ograniczeniami; Bk zdolny do zajęć WF z ograniczeniami,

As zdolny do zajęć bez ograniczeń, uprawiający dodatkowo sport; B zdolny do zajęć WF z ograniczeniami; Bk zdolny do zajęć WF z ograniczeniami, Pielęgniarka szkolna Pielęgniarka szkolna od 1992 roku jest jedynym profesjonalnym pracownikiem ochrony zdrowia na terenie placówki szkolno-wychowawczej. Pełni ona główną rolę w profilaktycznej opiece

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZARZĄDU KOMUNIKACJI w TYCHACH. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZARZĄDU KOMUNIKACJI w TYCHACH. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr D/0152/08/09 Dyrektora Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach z dnia 17 kwietnia 2009 r. R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZARZĄDU KOMUNIKACJI w TYCHACH

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia Warszawa, dnia 22 grudnia 2009r. Tekst jednolity P/09/095 KPZ-410-14-04/2009 Pan Zbigniew Derdziuk Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania nauczycieli w 2008 roku. I. Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania nauczycieli w 2008 roku. I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XIV/69/07 Rady Gminy Grabowiec z dnia 28 grudnia 2007 r. Regulamin wynagradzania nauczycieli w 2008 roku I. Postanowienia ogólne Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 1. 1)

Bardziej szczegółowo

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Wizerunek organizacji pozarządowych najważniejsze fakty 24% 16% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Kiedy Polacy słyszą organizacja pozarządowa to myślą 79% 77% zajmują się głównie pomaganiem

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnie socjalne

Spółdzielnie socjalne Spółdzielnie socjalne Spółdzielnie socjalne to specjalny rodzaj spółdzielni, tworzonych przez określone grupy osób, które mogą liczyć na wsparcie i specjalne uprawnienia w prowadzeniu działalności. Spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3/2016 DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KONINIE z dnia 8 stycznia 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 3/2016 DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KONINIE z dnia 8 stycznia 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 3/2016 DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KONINIE z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagrodzenia pracowników Zarządu Dróg Miejskich w Koninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej Zgorzelec, luty 2009 r. Wstęp. Powiatowy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pan Dariusz Latos Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie BoŜe w Mikołowie-Borowej Wsi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Stan prawny luty 2015 r. Podstawa prawna: 1) ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ

WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ W 2006 r. Fundacja Pomorski Dom Nadziei przeprowadziła cykl zajęć edukacyjnych Profilaktyka HIV/AIDS-młodzieŜ 2006 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Pruszczu Gdańskim

Bardziej szczegółowo

Usługi Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do Poszukujących Pracy

Usługi Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do Poszukujących Pracy Usługi Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do Poszukujących Pracy Definicja Poszukujący pracy oznacza to osobę, lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego poszukujących zatrudnienia, innej pracy

Bardziej szczegółowo

Efektywność kampanii społecznych dotyczących

Efektywność kampanii społecznych dotyczących Efektywność kampanii społecznych dotyczących profilaktyki HIV/AIDS Joanna Głogowska Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu Opole, 7 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Bez barier na lata 2012-2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok Załącznik do uchwały Nr XV/121/03 Rady Miasta Opola z dnia 26 czerwca PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok Zadania przeznaczone do wykonania w ramach programu działań

Bardziej szczegółowo

B. Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności

B. Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia B. Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Orzekanie o niepełnosprawności...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. 1. Dane personalne Wnioskodawcy (osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek) (proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami)

WNIOSEK. 1. Dane personalne Wnioskodawcy (osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek) (proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami) Numer sprawy... Data przyjęcia wniosku (wypełnia GCPR).. Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Walczaka 42 66-400 Gorzów Wlkp. WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH CZŁONKOM ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KIELCACH

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH CZŁONKOM ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KIELCACH Załącznik do uchwały nr 9 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 15 marca 2012r. REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH CZŁONKOM

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM

WNIOSEK O PRZYZANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM PCPR 8213-6/ /2009 WNIOSEK O PRZYZANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM Imię i nazwisko.... PESEL...... Nr dokumentu toŝsamości... Adres stały (miejsce pobytu*).......

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier technicznych

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier technicznych ... numer sprawy data wpływu wniosku do PCPR WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier technicznych Uwaga: przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z zasadami i procedurami dofinansowania

Bardziej szczegółowo

PRZEGOŃ JESIENNY SMUTEK!

PRZEGOŃ JESIENNY SMUTEK! PRZEGOŃ JESIENNY SMUTEK! Jesień to niełatwy czas dla naszego samopoczucia mała ilość słońca i krótki dzień nie wpływają na nas pozytywnie. Co zatem zrobić, aby nie tracić energii i nie popadać w stany

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. z zakresu rehabilitacji społecznej za 2014 rok

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. z zakresu rehabilitacji społecznej za 2014 rok Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile z zakresu rehabilitacji społecznej za 2014 rok Piła, styczeń 2015 rok Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile realizuje zadania z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy wstępne

Rozdział I Przepisy wstępne Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego oraz organizowania bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek i położnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie Rozdział

Bardziej szczegółowo

Uchwały Prezydium ORPiP z dnia 25.01.2010r.

Uchwały Prezydium ORPiP z dnia 25.01.2010r. Uchwały Prezydium ORPiP z dnia 25.01.2010r. - w sprawie skierowania połoŝnej na przeszkolenie w związku z przerwą powyŝej 10-u lat - w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek oraz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

WNIOSEK o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się Data wpływu wniosku do PCPR Sanok, ul. Jezierskiego 21 PCPR-CZP.4417...2015... Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3/2012 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 3/2012 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 3/2012 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia 11.01.2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku Na podstawie art. 77

Bardziej szczegółowo

W związku z duŝym zainteresowaniem noworocznym treningiem rozwoju osobistego postanowiliśmy zorganizować II edycję treningu: Start:1 marzec

W związku z duŝym zainteresowaniem noworocznym treningiem rozwoju osobistego postanowiliśmy zorganizować II edycję treningu: Start:1 marzec W związku z duŝym zainteresowaniem noworocznym treningiem rozwoju osobistego postanowiliśmy zorganizować II edycję treningu: Start:1 marzec Trening rozwoju osobistego przez Internet Chcesz zmienić swoje

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy Grębocice z dnia 1 maja 2009 r.

Wójta Gminy Grębocice z dnia 1 maja 2009 r. Zarządzenie nr 42/2009 Wójta Gminy Grębocice z dnia 1 maja 2009 r. w sprawie : szczegółowego sposobu przeprowadzania słuŝby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę słuŝbę w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje pracowników socjalnych

Kwalifikacje pracowników socjalnych Kwalifikacje pracowników socjalnych wskazane ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1300/V Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi z dnia 11 stycznia 2011 r.

Uchwała Nr 1300/V Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi z dnia 11 stycznia 2011 r. Uchwała Nr 1300/V Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie zasad finansowania udziału członków samorządu w różnych formach kształcenia podyplomowego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA OCENIAJĄCYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko:... dowód osobisty: seria... nr... wydany w dniu... przez... nr tel/faxu... e-mail

Imię i nazwisko:... dowód osobisty: seria... nr... wydany w dniu... przez... nr tel/faxu... e-mail Data wpływu wniosku do PCPR Sanok ul. Jezierskiego 21 PCPR-CZP.4418...2015... Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów

Bardziej szczegółowo

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: ZASIŁEK RODZINNY Komu przysługuje zasiłek rodzinny Osobą uprawnioną do zasiłku rodzinnego jest: obywatel polski, cudzoziemiec posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub EOG, cudzoziemiec przebywający

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA NA STUDIA

REKRUTACJA NA STUDIA REKRUTACJA NA STUDIA 1. REJESTRACJA Pierwszym krokiem, jaki trzeba wykonać, aby dostać się na studia w Uniwersytecie Szczecińskim, jest rejestracja w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (w skrócie

Bardziej szczegółowo

Miejscowość i data... Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Miejscowość i data... Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Miejscowość i data... Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności PIERWSZY / WTÓRNY / POGORSZENIA STANU ZDROWIA Nr sprawy: ZO-E-8211/.../SN/200... Imię i nazwisko... Data urodzenia...

Bardziej szczegółowo

... imię (imiona) i nazwisko. miejscowość...ulica...nr domu...nr lokalu... Numer telefonu...

... imię (imiona) i nazwisko. miejscowość...ulica...nr domu...nr lokalu... Numer telefonu... WNIOSEK III-MJ-BA.616 -.-17/../17 o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. 1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

INFORMACJA. 1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej INFORMACJA dotycząca dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostających w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko... PESEL... Adres (miejsce pobytu*)... Numer telefonu... Data urodzenia...

Imię i nazwisko... PESEL... Adres (miejsce pobytu*)... Numer telefonu... Data urodzenia... Numer kolejny wniosku./2015 Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Imię i nazwisko... PESEL...

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta

Bardziej szczegółowo

Program aktywności lokalnej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamość

Program aktywności lokalnej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamość Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu Program aktywności lokalnej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamość Zamość, kwiecień 2008 roku Wstęp Problem wykluczenia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku. 2015 rok

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku. 2015 rok KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku 2015 rok Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w bieŝący roku dysponuje kwotą 552 000 zł Priorytet

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dot. przyjęcia w poczet członków zwyczajnych PTSR Odział w Olsztynie. Nazwisko...Imię... Data urodzenia...

ANKIETA dot. przyjęcia w poczet członków zwyczajnych PTSR Odział w Olsztynie. Nazwisko...Imię... Data urodzenia... POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W OLSZTYNIE ANKIETA dot. przyjęcia w poczet członków zwyczajnych PTSR Odział w Olsztynie Nr Nazwisko...Imię... Data urodzenia... Adres zamieszkania:

Bardziej szczegółowo

Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę NiezaleŜnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów

Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę NiezaleŜnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę NiezaleŜnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów podpisana została z PZU śycie S.A. umowa ubezpieczenia pn. Policyjny Program Ubezpieczenia Emerytów,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY Nr wniosku PCPR.4272.... 2015 Data wpływu wniosku... POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOLSZTYNIE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAOPATRZENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia (PROJEKT) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Potulickiej 40, Dziennym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2004-2006

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2004-2006 Z a ł ą c z n i k d o u c h w a ł y R a d y P o w i a t u w P i l e N r X X / 1 4 4 / 0 4 z d n i a 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 4 r POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2004-2006

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKORZYSTANIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZSP nr 2 w KWIDZYNIE. 1. Postanowienia wstępne

REGULAMIN WYKORZYSTANIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZSP nr 2 w KWIDZYNIE. 1. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady i kierunki wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z odpowiednimi zapisami: a) ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a. I. Dane personalne osoby niepełnosprawnej. Imię, imiona Nazwisko. Data urodzenia w. Dowód osobisty: seria nr. wydany w dniu przez PESEL

1 S t r o n a. I. Dane personalne osoby niepełnosprawnej. Imię, imiona Nazwisko. Data urodzenia w. Dowód osobisty: seria nr. wydany w dniu przez PESEL 1 S t r o n a POWIATOWE PCPR.8213.SR... CENTRUM POMOCY RODZINIE w żninie ul. Szpitalna 32, 88-400 żnin tel. 52 30 30 169 jednostka rozpatrująca wniosek WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

1. Dane dotyczące Wnioskodawcy - (dziecko/osoba dorosła)

1. Dane dotyczące Wnioskodawcy - (dziecko/osoba dorosła) Pieczątka jednostki rozpatrującej wniosek data wpływu kompletnego wniosku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w śyrardowie WNIOSEK Numer wniosku.. o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału studentów w projekcie staŝy

Regulamin udziału studentów w projekcie staŝy Projekt Dostosowanie modelu kształcenia studentów filologii polskiej UAM do wyzwań współczesnego rynku pracy realizowany w ramach 4.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 4.1.1. Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE : 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH

USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH Dz.U. 2003r nr 166, 1608/95 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę będącego agencją

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Terenu Powiatu Garwolińskiego na rok 2006

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Terenu Powiatu Garwolińskiego na rok 2006 Wstęp. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/238/2006 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 marca 2006 r. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Terenu Powiatu Garwolińskiego na rok 2006

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POZNANIU

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POZNANIU REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POZNANIU ROZDZIAŁ I PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Członek OIPIP ponoszący koszty związane z

Bardziej szczegółowo

śycie NA MAKSA W OPINII POLAKÓW RAPORT PEPSI MAX

śycie NA MAKSA W OPINII POLAKÓW RAPORT PEPSI MAX Raport Pepsi MAX śycie NA MAKSA W OPINII POLAKÓW RAPORT PEPSI MAX Co dla Polaków oznacza maksyma Ŝycie na MAXa? Większość kojarzy ją z intensywnością i tempem Ŝycia oraz wielością doznań. Dla jednych związana

Bardziej szczegółowo

Świadczenie przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne Świadczenie przedemerytalne Uwagi wstępne Z dniem 1 czerwca 2004 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. nr 120, poz. 1252), zwana dalej ustawą z 30

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia prawne związane z dzierŝawą gruntów rolnych

Zagadnienia prawne związane z dzierŝawą gruntów rolnych Zagadnienia prawne związane z dzierŝawą gruntów rolnych Bardzo często w skład gospodarstwa rolnego wchodzą równieŝ grunty, które nie stanowią własności rolnika lecz są przez niego dzierŝawione lub teŝ

Bardziej szczegółowo

KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1

KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1 KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1 OFERTA W związku z ogłoszeniem konkursu ofert na wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie: 1. Oferujemy wykonanie badań

Bardziej szczegółowo

wypełnić, jeśli lekarz uznał konieczność pobytu opiekuna czytelny podpis wnioskodawcy

wypełnić, jeśli lekarz uznał konieczność pobytu opiekuna czytelny podpis wnioskodawcy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Nr sprawy RSN.700.........2015 Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno tel. 32 618 18 70, fax. 32 618 18 69 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych Kto moŝe ubiegać się o pomoc Osoba niepełnosprawna moŝe, jak wszyscy inni, prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KONINIE z dnia 16 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KONINIE z dnia 16 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 6/2016 DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KONINIE z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania słuŝby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę słuŝbę

Bardziej szczegółowo

Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r.

Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r. Firmy inwestycyjne Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r. Czy zmiana danych akcjonariusza w księdze akcyjnej lub w depozycie dokonywana przez dom maklerski na podstawie zrealizowanej umowy kupna-sprzedaŝy akcji jest

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU MY KOBIETY! Nazwisko...Imię (imiona)... Data i miejsce urodzenia:...

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU MY KOBIETY! Nazwisko...Imię (imiona)... Data i miejsce urodzenia:... FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU MY KOBIETY! Nazwisko...Imię (imiona)... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia:... PESEL... NIP... Wiek... Adres zameldowania: Ulica... Nr domu...nr lokalu... Miejscowość...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kasy Samopomocy Finansowej

Regulamin Kasy Samopomocy Finansowej Załącznik do Uchwała nr 58/R/ 2000 Okręgowej Rady Pielęgniarek i PołoŜnych Ziemi Sieradzkiej z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia '' Regulaminu Kasy Samopomocy Finansowej " członków Okręgowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 II. SKUTKI EKONOMICZNE NIEWŁAŚCIWYCH WARUNKÓW PRACY. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Zarządzenie Nr 11 /09 Burmistrza Ozimka z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania słuŝby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę słuŝbę w Urzędzie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych Tarnowskie Góry: Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych pn. Operator wózka widłowego Numer ogłoszenia: 91656-2010; data zamieszczenia: 31.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie E-mail:lol2@praca.gov.pl PREZENTACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁODZI NA SPOTKANIE WARSZTATOWE W RAMACH PROJEKTU RE-TURN: Migracja powrotna korzyścią dla regionu Jednorazowe środki na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Narzędzia pracy socjalnej nr 9 Wywiad z rodziną osoby niepełnosprawnej Przeznaczenie narzędzia:

Narzędzia pracy socjalnej nr 9 Wywiad z rodziną osoby niepełnosprawnej Przeznaczenie narzędzia: Narzędzia pracy socjalnej nr 9 Wywiad z rodziną osoby niepełnosprawnej Przeznaczenie narzędzia: Etap I (1b) Ocena / Diagnoza (Pogłębienie wiedzy o sytuacji związanej z problemem osoby/ rodziny) Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI PROJEKT WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYJAZNE MIESZKANIE

SOPOCKI PROJEKT WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYJAZNE MIESZKANIE Załącznik do Zarządzenia nr 6/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 25 lutego 2016 r. SOPOCKI PROJEKT WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYJAZNE MIESZKANIE Sopot, 2016 Według

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy wzrostu

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy wzrostu Scenariusz do indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) z kluczowymi przedstawicielami organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń aktywnie zajmujących się rehabilitacją społeczną i zawodową osób

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Wniosek o wszczęcie egzekucji Wniosek o wszczęcie egzekucji Informacje ogólne Wszczęcie egzekucji co do zasady następuje na wniosek wierzyciela, czyli osoby, która domaga się zwrotu naleŝnej jej kwoty, np. przyznanej jej w wyroku sądowym.

Bardziej szczegółowo