Proces inwestycyjny Polskich Inwestycji Rozwojowych. Grudzień 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Proces inwestycyjny Polskich Inwestycji Rozwojowych. Grudzień 2014"

Transkrypt

1 Proces inwestycyjny Polskich Inwestycji Rozwojowych Grudzień 2014

2 Proces inwestycyjny: zasady i kluczowe etapy

3 Kluczowe zasady procesu inwestycyjnego Cel i podejście rynkowe Kluczowe zasady procesu inwestycyjnego Komentarz Projekty inwestycyjne są pozyskiwane poprzez aktywne działania zespołu inwestycyjnego PIR i sponsorów projektów. Proces inwestycyjny przebiega zawsze zgodnie z tymi samymi etapami i kryteriami dla wszystkich projektów i sponsorów. Wstępna analiza jest wykonywana przez zespół inwestycyjny w zgodnie z polityką inwestycyjną: profil ryzyka do zwrotu projektu to kluczowe kryterium kwalifikacyjne. Projekty, które nie są finansowo opłacalne są odrzucane. Główne kryteria oceny sponsora projektu to jego doświadczenie, rzetelność oraz zdolności finansowe i operacyjne do realizacji projektu. Wyniki analizy przedstawiane są w syntetycznej formie do komitetów inwestycyjnych wyznaczonych przez Radę Nadzorczą dla poszczególnych projektów składających się z jej członków. Każdy komitet inwestycyjny ma większość niezależnych członków i prawo weta. Due diligence przeprowadzane są zgodnie z najlepszą praktyką rynkową prowadzony przez zespół inwestycyjny wspierany przez profesjonalnych doradców. PIR zatrudnia tylko renomowane firmy doradcze z odpowiednim doświadczeniem krajowym i międzynarodowym. Na podstawie wyników due diligence ostateczna rekomendacja inwestycyjna przedstawiana jest w ustrukturyzowanej formie do właściwego Komitetu Inwestycyjnego, który ma prawo weta. Zgodnie z polityką inwestycyjną PIR ostateczna decyzja inwestycyjna podejmowana jest przez Zarząd i wymaga zgody Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza składa się w większości niezależnych członków i ma prawo weta. Opisane podejście zapewnia obiektywność procesu inwestycyjnego, który obejmuje zaangażowanie zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych renomowanych konsultantów. Rada Nadzorcza jak i Komitety Inwestycyjne posiadają prawo weta podczas całego procesu inwestycyjnego, dzięki czemu wykorzystywane są wysokie kompetencje i doświadczenie inwestycyjne Członków Rady Nadzorczej. Wszystkie projekty są poddawane temu samemu poziomowi kontroli w trakcie procesu due diligence (w zależności od ich złożoności i specyficznych wymagań sektora), niezależnie od struktury własnościowej sponsora lub sektora działalności. 2

4 Proces Inwestycyjny PIR (1/2) Początkowy okres badania projektu Najważniejsze etapy procesu inwestycyjnego Komentarz Sourcing: aplikacja do PIR przez sponsorów projektu, aktywne pozyskiwanie przez PIR Wstępna selekcji przez zespół inwestycyjny, co prowadzi do decyzji akceptacja / odrzucenie / wstrzymanie. W przypadku akceptacji, krótkie uzasadnienie Dyrektora Inwestycyjnego (DI) do Członka Zarządu nadzorującego procesy inwestycyjne (CIO). Od początku działania PIR przebadanych zostało 121 projektów we wszystkich sześciu sektorach gospodarki. Wszystkie poddane zostały wstępnej selekcji na podstawie kluczowych kryteriów inwestycyjnych, w tym kwalifikowalności, jakości projektu i sponsora oraz profilu ryzyka do zwrotu. CIO akceptuje / odrzuca zalecenia zespołu inwestycyjnego. Po akceptacji projekt trafia do Analizy Wstępnej (AW). Zespół projektowy prowadzony przez DI zostaje stworzony. Pierwszy etap analizy jest podejmowany przez zespół inwestycyjny na podstawie informacji otrzymanych od sponsora projektu, własnych zasobów oraz publicznie dostępnych informacji (brak doradców zewnętrznych na tym etapie). Analiza przygotowywana jest wedle wcześniej zatwierdzonego schematu. Jeśli wnioski z AW są pozytywne, przekazywana jest ona przez CIO do zatwierdzenia przez Członka Zarządu ds. Ryzyka (CRO) w celu wydania opinii i zaleceń. Kluczowe kwestie do zaadresowania dla wszystkich projektów w AW zawierają kwalifikowalności projektu, analizę wiarygodności finansowej i operacyjnej sponsora, analizy rentowności finansowej projektu, struktury finansowania i rodzaj zaangażowania PIR; kwestie zamówień i pozwoleń, ryzyko projektu oraz ich mityganty, profil ryzyka do zwrotu. CIO zatwierdza / odrzuca AW, a CRO wydaje swoją opinię (pozytywny / negatywny) oraz zalecenia. Na podstawie AW i opinii CRO, Zarząd (Z) zaleca przeniesienie projektu do etapu badania due diligence lub odrzuca projekt. Rada Nadzorcza (RN) zatwierdza / odrzuca zalecenie Z. Jeśli zatwierdza, tworzy Komitet Inwestycyjny (KI), który opiniuje projekt i jeśli to konieczne, tworzy pierwsze zalecenia. Projekt przechodzi do etapu badania due diligence (DD). Dedykowany KI utworzony jest dla każdego projektu. W każdym przypadku większość stanowią niezależni członkowie RN. Do tej pory PIR wstępnie zaakceptował 8 projektów o łącznej wartości 7,0 mld zł. Jeden z projektów o łącznej wartości 1,8 mld zł został podpisany. Analiza Decyzja Tak / Nie 3

5 Proces Inwestycyjny PIR (1/2) Ocena projektu i ostateczne zatwierdzenie Najważniejsze etapy procesu inwestycyjnego Komentarz Podczas DD, które jest przeprowadzane przez zespół inwestycyjny, analizie podlega projekt, sponsor i jego struktura finansowania. KI uczestniczy w procesie, jeśli jest to konieczne. Po zakończeniu DD, zespół inwestycyjny przygotowuje Analizę Końcową (AK) wedle wcześniej zatwierdzonego schematu i przekazuje ją do CIO do zatwierdzenia oraz CRO do opinii. W tej fazie PIR angażuje renomowanych doradców zewnętrznych na pokrycie badania prawnego, technicznego / środowiskowego, rynku i obszarów regulacyjnych. Negocjowanie dokumentacji transakcyjnej (w szczególności podział ryzyka i mitygacji) zwykle odbywa się równolegle. CIO zatwierdza / odrzuca AK, a CRO wydaje swoją opinię (pozytywną / negatywną) oraz zalecenia. Na podstawie zatwierdzonej AK i opinii CRO, Z rekomenduje (lub odrzuca) wiążącą decyzję inwestycyjną na warunkach załączonych do analizy (wcześniej uzgodnione ze sponsorem i innymi partnerami transakcji) do KI i RN. KI debatuje nad AK opiniując projekt pozytywnie / negatywne tworząc rekomendacje, jeśli konieczne. RN zwołuje i podejmuje ostateczną pozytywną / negatywną decyzję na podstawie rekomendacji KI, opinii CRO i dyskusji z Z oraz zespołem inwestycyjnym. Jeśli konieczne, RN zaleca zmianę warunków transakcji. Negocjacje, zamknięcie i ostateczne spełnienie warunków zawieszających do uruchomienia środków. Decyzja inwestycyjna podejmowana w trzech etapach (Z, KI, RN), poprzedzona jest dokładnym procesem due diligence oraz opinią CRO, który nie uczestniczy bezpośrednio w procesie transakcji. Analiza Decyzja Tak / Nie 4

6 Proces analityczny i decyzyjny Proces transakcyjny Proces inwestycyjny Szacowana długość optymalnego procesu: około 4 miesiące Inicjacja Projektu Uzyskanie informacji od Sponsora List Intencyjny / Mandat Negocjacja dokumentacji Podpisanie dokumentacji Due diligence Analiza Wstępna Analiza Końcowa Wstępne zatwierdzenie przez Zarząd i RN Decyzja Zarządu Utworzenie dedykowanego Komitetu Inw. Rekomendacja Komitetu Inwestycyjnego Decyzja Rady Nadzorczej Legenda: Proces Decyzja Kluczowy punkt procesu 5

7 Kluczowe czynniki wpływające na czas trwania procesu inwestycyjnego Kluczowe czynniki wpływające na czas trwania procesu Przygotowanie procesu transakcyjnego przez Sponsora: dostępność dokumentacji do procesu due diligence, dedykowanie zasobów ludzkich wewnątrz organizacji, wynajęcie doradców Stan zaawansowania procesów projektowych: projektowanie, zezwolenia administracyjne, proces zamówieniowy Liczba zaangażowanych w proces stron Kompletność zrozumienia procesu przez wszystkie zaangażowane strony Złożoność struktury finansowania i kształtu dokumentacji Jakość zarządzania projektem przez Sponsora oraz pozostałe zaangażowane strony 6

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE EWALUACJA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ FUNKCJE, STANDARDY I WARUNKI STOSOWANIA Ewaluacja to systematyczna i obiektywna ocena programu lub polityki, ich założeń, procesu realizacji i rezultatów pod względem

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Zasady Ładu Korporacyjnego

Zasady Ładu Korporacyjnego Załącznik do Uchwały nr110/2014r. Zarządu z dnia 15.12.2014r. Do Uchwały nr 31/2014r. z dnia 15.12.2014r Zasady Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Kleszczowie Kleszczów, grudzień 2014 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 12.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 72/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / / Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/16(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA

WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA SPIS TREŚCI 2 1 Punkt wyjścia dokumentu 3 2 Źródła zmian w zakresie świadczonych usług wynikające z zintegrowanego projektowania.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po prawie Unii Europejskiej

Przewodnik po prawie Unii Europejskiej Przewodnik po prawie Unii Europejskiej Okładka: Praca autorstwa Wiktorii Kałwak z Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, wyróżniona w ogólnopolskim konkursie na plakat

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020 Stan spełnienia warunkowości ex-ante WARUNEK OGÓLNY 1. Zapobieganie dyskryminacji Warunek Kryteria wypełnienia Spełnienie kryterium Status warunku Istnienie zdolności

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Jak działa Unia Europejska Przewodnik po instytucjach europejskich Unia Europejska ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Niniejsza publikacja jest częścią serii wyjaśniającej

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Załącznik do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Ramy wykonania są zgodne z zasadami funkcjonowania mechanizmu ram wykonania określonych w rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje 7.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 68 E/63 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje P7_TA(2012)0359 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan

Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan 1 Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan Lp. Numer rozdziału / podrozdziału / sekcji / podsekcji 1 Słownik pojęć - 2 2 1-3 - 3 2 2 d Punkt

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU Uchwała nr 01/06/2015 w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo