ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROBOT Millennium wersja 19.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI NOWOŚCI PROGRAMU ROBOT (WERSJA 19.0)... 4 ROBOT MILLENNIUM - KONSTRUKCJE... 4 ROBOT MILLENNIUM - KONSTRUKCJE ŻELBETOWE... 5 ROBOT MILLENNIUM - KONSTRUKCJE STALOWE INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAM INSTALACYJNY Instalacje podstawowe (instalacja użytkownika) Instalacje specjalne PROTEKCJA SIECIOWA WERSJA SIECIOWA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM Parametry protekcji GENERACJA RAPORTU INSTALACYJNEGO WPROWADZENIE OGÓLNY OPIS PROGRAMU OGÓLNE ZASADY PRACY W SYSTEMIE ROBOT MILLENNIUM System ekranów Inspektor obiektów Menu, menu kontekstowe, paski narzędziowe Preferencje i Preferencje zadania Selekcja i filtry Wyświetlanie atrybutów konstrukcji i legenda konstrukcji Listy wykorzystywane w programie Cechy wspólne okien dialogowych (kursor graficzny, kalkulator) KONWENCJA ZNAKOWANIA LISTA KLAWISZY SKRÓTU TRYBY KURSORA OGÓLNE ZASADY TWORZENIA MODELU KONSTRUKCJI TYPY KONSTRUKCJI WĘZŁY, PRĘTY PROFILE PRĘTÓW I MATERIAŁY Definicja profilu pręta wielogałęziowego - przykład PANELE Typy powierzchniowych elementów skończonych Emitery, zagęszczanie, konsolidacja i jakość siatki ES GRUBOŚCI PANELI BRYŁY (KONSTRUKCJE OBJĘTOŚCIOWE) Opis objętościowych elementów skończonych OPERACJE NA OBIEKTACH 2D I 3D PODPORY Definicja podpory obróconej o kąt Definicja podpór sprężystych (grunty uwarstwione) OBCIĄŻENIA Kombinacje obciążeń Kombinacje normowe Obciążenia ruchome Obciążenia ruchome - Autoloader OBCIĄŻENIA KLIMATYCZNE Obciążenia klimatyczne 3D Obciążenia wiatrem na słupach, masztach Obciążenia klimatyczne na obiektach 3D Obciążenia wiatrem dla konstrukcji o podstawie wielokąta (graniastosłup)

2 strona: 2 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Zestawienie obciążeń (obciążenia pobierane z bazy danych) Automatyczne definiowanie obciążeń pochodzących od parcia gruntu KABLE INNE ATRYBUTY KONSTRUKCJI INNE ELEMENTY SKŁADOWE KONSTRUKCJI Operacje edycyjne KONSTRUKCJE TYPOWE KONSTRUKCJE FAZOWE ANALIZA KONSTRUKCJI URUCHOMIENIE OBLICZEŃ KONSTRUKCJI DOSTĘPNE TYPY ANALIZY DEFINICJA NOWEGO PRZYPADKU LUB ZMIANA TYPU ANALIZY Przykład definicji przypadku analizy modalnej konstrukcji (drgania własne konstrukcji) Przykład definicji przypadku analizy sejsmicznej i spektralnej RESTART OBLICZEŃ WIZUALIZACJA PROCESU OBLICZENIOWEGO ANALIZA WYNIKÓW WYKRESY TABELE MAPY NA PRĘTACH MAPY (PANELE) PRZECIĘCIA PANELI MAPY NA BRYŁACH PRZECIĘCIA PRZEZ BRYŁY ANALIZA NAPRĘŻEŃ ANALIZA NAPRĘŻEŃ KONSTRUKCJI ANALIZA GLOBALNA ANALIZA SZCZEGÓŁOWA LINIE WPŁYWU WYNIKI ZREDUKOWANE DLA PANELI WYKRESY I TABELE DLA ANALIZY CZASOWEJ / ANALIZ ZAAWANSOWANYCH WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI WYMIAROWANIE STALI / ALUMINIUM Analiza szczegółowa (polska norma stalowa PN 90) Analiza szczegółowa (norma Eurocode3) Analiza szczegółowa (francuska norma CM66) Weryfikacja prętów wielogałęziowych (polska norma stalowa lub Eurocode 3) Weryfikacja prętów wielogałęziowych (francuska norma stalowa CM66) WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH Wymiarowanie belek Definicja belek żelbetowych - tryb interaktywny Wymiarowanie słupów Przykład generacji zbrojenia słupa i rysunków zbrojenia (z możliwością wczytania rysunku do programu RCAD żelbetowy) Wymiarowanie fundamentów Wymiarowanie ław fundamentowych Wymiarowanie belek-ścian Rysunki wykonawcze WYMIAROWANIE PRĘTÓW ŻELBETOWYCH WYMIAROWANIE POŁĄCZEŃ Wymiarowanie połączeń - szczegóły dla polskiej normy PN-90/B WYMIAROWANIE DREWNA ZBROJENIE PŁYT I POWŁOK BAZY PROFILI PRĘTÓW WYDRUKI

3 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: NOTKI OBLICZENIOWE KOMPOZYCJA WYDRUKU Zakładka Standard Zakładka Zrzuty ekranu Zakładka Szablony Zakładka Wydruk uproszczony UKŁAD STRONY ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK 1 - ELEMENTY PRĘTOWE (NIELINIOWA ANALIZA W PROGRAMIE ROBOT) ZAŁĄCZNIK 2 - PRZYKŁADY GENERACJI SIATKI POW. ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH ZAŁĄCZNIK 3 - PROJEKTOWANIE PROFILI PRĘTÓW LITYCH/CIENKOŚCIENNYCH

4 strona: 4 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika NOWOŚCI PROGRAMU ROBOT (WERSJA 19.0) Robot Millennium - Konstrukcje MODELOWANIE KONSTRUKCJI Ergonomia: - Inspektor obiektów - nowe okno w interfejsie programu przedstawiające obiekty w modelu w postaci drzewiastej struktury, umożliwiająca selekcję i edycje elementów w modelu - Okno właściwości obiektów - nowe okno w interfejsie programu umożliwiające podgląd i szybką zmianę charakterystyk grupy obiektów, prętów, paneli - Dowolne nazwy dla prętów i paneli umożliwiające opis elementów konstrukcji, identyfikację na wydruku i podczas wymiarowania - Zapis części modelu wraz z wynikami w osobnym pliku - umożliwia równoczesna pracę nad wymiarowaniem kilku części modelu jednocześnie a następnie uaktualnienie danych, analiza na mniejszej podkonstrukcji przyspiesza i ułatwia wymiarowanie - Tabela obmiaru dla paneli - zestawienie powierzchni i materiału dla płyt i powłok - Zadawanie obciążeń powierzchniowych na konturach, bez wskazywania paneli Modelowanie: - offsety automatyczne - odsunięcie przekroju pręta zdefiniowane przez wymiar innego przekroju lub płyty, na przykład płatew leżąca na krokwi lub belka pod płytą, po zmianie profilu krokwi lub płyty offset jest uaktualniany automatycznie - definicja kierunków płyt ortotropowych zgodnie z lokalnym układem panela - składanie podpór dla węzłów należących do kilku podpartych krawędzi lub powierzchni, tworzone są nowe podpory o charakterystyce złożonej z sumy podpartych stopni swobody - przyspieszenie generacji siatek ES - automatyczne zagęszczanie siatki ES dla podpartych węzłów Przekroje: - profile z falistym środnikiem - baza profili WTA (SIN) oraz definicja wymiarów przez użytkownika - profile ażurowe z dwuteowników z bazy profili - definicja przez wysokość cięcia profilu, wkładki podwyższające albo otwory kołowe - dodatkowe parametry dla profili definiowanych przez charakterystyki (Ax, Iy, Iz...) umożliwiające wymiarowanie wg normy stalowej - bazy profili zimnogiętych ceowników i zetowników Borga, Lindab, Pruszyński Obciążenia: - obciążenia ruchome - dowolne położenie pojazdu na drodze, zdefiniowane przez punkty polilinii - generacja obciążenia śniegiem i wiatrem dla powtarzalnych ram przestrzennych wg Eurocode1 - Obciążenia wiatrem i śniegiem wg normy hiszpańskiej NBE-AE-88 - Obciążenia wiatrem i śniegiem wg normy włoskiej DM 16/1/96 Opcje zaawansowane: - automatyczne generowanie połączeń sztywnych pomiędzy krawędziami paneli - redukcja sztywności płyty na zginanie - automatyczne zagęszczanie siatki elementów skończonych nad podporami

5 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 5 OBLICZENIA Analiza: - Pręty na jednostronnym podłożu sprężystym, z odrywaniem - Ulepszona obsługa elementów prętowych w analizie nieliniowej P-delta Analiza sejsmiczna: - obliczenia sejsmiczne według uaktualnionej normy Eurocode 8, NAD portugalski, włoski oraz ogólny z możliwością wprowadzania współczynników - obliczenia sejsmiczne według uaktualnionej normy rumuńskiej P REZULTATY Rezultaty: - reakcje w formie wykresu dla podpór liniowych - wartość całki dla linii wpływu obciążeń ruchomych - ekstremalne wartości rezultatów dla ES (z warstw dolnej i górnej) Rezultaty dla elementów skończonych - wykresy na przecięciach: - wartość całki - suma wielkości na wykresie - wybór dowolnego kierunku dla wielkości wynikowych na wykresie a nie tylko w układzie lokalnym przecięcia - tabela wyników dla przemieszczeń i ugięć całkowitych NARZĘDZIA POMOCNICZE Uproszczona definicja i obliczenia ram stalowych 3D: - nowe narzędzie do definicji i sterowania obliczeniami ram (nowa aplikacja) Wymiana danych: - import modelu konstrukcji z programu architektoniczno-budowlanego Revit firmy Autodesk - aktualizacja danych w programie Revit po wymiarowaniu w programie Robot - transfer siatek projektowych i węzłów podporowych z programu RCAD Stal Robot Millennium - Konstrukcje żelbetowe ZBROJENIE TEORETYCZNE PRĘTÓW Ogólne: - integracja z konstrukcją: zachowanie nazw i innych cech przypadków przy wymiarowaniu elementów konstrukcji, uzupełnienie nazw obiektów o numery węzłów podporowych i/lub prętów Norma Eurocode2: - Obliczenia wg ogólnych zasad EC2 ZBROJENIE TEORETYCZNE PŁYT Ogólne: - rozróżnienie warunków środowiska dla górnej i dolnej powierzchni płyty - rozdzielne traktowanie zbrojenia minimalnego dla dolnej i górnej warstwy - możliwość uwzględniania (lub nie) wartości Amin w wynikach

6 strona: 6 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Norma Eurocode2: - obliczenia wg ogólnych zasad EC2 Norma włoska: - obliczenia według normy włoskiej DM (MP4) ZBROJENIE RZECZYWISTE PŁYT Ogólne: - zbrojenie rzeczywiste dla płyt zbrojonych jednokierunkowo i w jednej warstwie (18.0MP4) - rozróżnienie na rysunkach (inny rodzaj kreskowania) elementów podpierających i spoczywających na płycie MODUŁ BELKI Ogólne: - możliwość generacji i edycji prętów odgiętych przy obliczaniu belek wg PN - import belek ukośnych z modelu jako belki proste - pełne uwzględnienie siły osiowej (w obliczeniach ścinania i zarysowania) Norma Eurocode2: - obliczenia wg ogólnych zasad EC2 Norma francuska BAEL: - dodatkowe rodzaje zakotwień Norma rosyjska SNIP: - zbrojenie rzeczywiste Norma włoska: - norma DM 9/1/96 (MP4) MODUŁ SŁUPY Norma Eurocode2: - obliczenia wg ogólnych zasad EC2 Norma francuska BAEL: - obliczenia z uwzględnieniem odporności ogniowej Norma PN: - kontrola zbrojenia w słupach z uwagi na ścinanie (MP1) Norma włoska: - norma DM 9/1/96 (MP4) MODUŁ STOPY FUNDAMENTOWE Ogólne: - numer węzła podporowego jako składnik nazwy - polepszenie prezentacji wyników Norma Eurocode2: - obliczenia wg ogólnych zasad EC2 Norma włoska: - norma DM 9/1/96 (MP4)

7 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 7 Robot Millennium - Konstrukcje stalowe WYMIAROWANIE PRĘTÓW STALOWYCH Ogólne: - ujednolicenie obliczeń automatycznej długości wyboczeniowej we wszystkich normach COM Norma PN: - wymiarowanie profili z falistym środnikiem (SIN) Norma Eurocode3: - wymiarowanie według nowej edycji normy EC3 (EC3:2005) Norma BSK: - uwzględnianie efektu skręcania dla normy szwedzkiej BSK Norma GB : - wymiarowanie prętów według normy chińskiej GB (18.0MP4) WYMIAROWANIE POŁĄCZEŃ STALOWYCH Ogólne: - nowy interfejs dla zarządzania połączeniami z udziałem inspektora obiektów - możliwość wielokrotnego kopiowania połączeń na konstrukcji - tworzenie wielu połączeń dla wyselekcjonowanych prętów konstrukcji - komunikaty weryfikacyjne uzupełnione o wartości liczbowe - notki obliczeniowe w formacie HTML wraz z eksportem do programów MS Word i MS Excel Norma PN: - obliczenia stopy zamocowanej (18.0MP4) - obliczenia stopy zabetonowanej(18.0mp4) - połączenie belka-podciąg - definicja żeber trapezowych dla stopy przegubowej Norma EC3 (EN :2005): - połączenia belka-słup - analiza podatności połączenia belka-słup

8 strona: 8 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika 1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM 1.1. Wymagania sprzętowe Aby efektywnie pracować w programie Robot Millennium, należy posiadać: HARDWARE / SOFTWARE WYMAGANIA UWAGI komputer IBM PC (lub kompatybilny) system operacyjny Windows NT / 2000 / XP zalecany jest system Windows 2000 lub XP Professional procesor RAM Pentium III (lub wyższy) 256 MB pamięci RAM (ze względu na to, iż system operacyjny zajmuje zazwyczaj około 120 MB, a Robot potrzebuje około 100 MB wolnej pamięci RAM) dla zaawansowanych użytkowników zaleca się 512 MB RAM HDD około 500 MB wolnego miejsca na dysku po instalacji dla zaawansowanych użytkowników zaleca się 5 GB wolnego miejsca na dysku po instalacji Grafika - rozdzielczość 1024x768 CD-ROM potrzebny jedynie podczas instalacji programu. Robot Millennium jest dostarczany z kluczem protekcyjnym, który jest niezbędny do poprawnego używania programu. Należy pamiętać, że klucz powinien być włożony do portu przed każdym rozpoczęciem pracy w programie oraz iż powinien tam pozostać podczas trwania pracy w programie. Aby poprawnie drukowane były notki obliczeniowe z programu Robot Millennium, konieczne jest posiadanie zainstalowanego w systemie edytora tekstu umożliwiającego odczyt plików w formacie *.rft (Rich Text Format). Do takich edytorów należy na przykład MS Word w wersji 6.0 (lub wyższej) oraz WordPad, który jest standardowo instalowany razem z systemem Windows Program instalacyjny Po pierwsze należy włożyć płytę kompaktową z instalacją programu Robot Millennium do odpowiedniego czytnika. UWAGA: Klucz protekcyjny NIE może być włożony do portu komputera. Po włożeniu płyty CD do napędu automatycznie uruchamiana jest prezentacja multimedialna w języku zgodnym z ustawieniami regionalnymi systemu operacyjnego Windows (jeżeli taka prezentacja na CD nie istnieje, to uruchamiana jest prezentacja domyślna).

9 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 9 Po naciśnięciu klawisza Robot Office znajdującego się w grupie Instalacje (na ekranie Menu główne pokazanym na powyższym rysunku) pojawia się ekran pokazany na poniższym rysunku umożliwiający wybór typu instalacji produktów firmy RoboBAT.

10 strona: 10 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Poszczególne pola na ekranie są czułe na kliknięcie lewym klawiszem myszki; naciśnięcie poszczególnych pól oznacza (zawsze instalowany jest również Robot Office Nawigator): Obliczenia - rozpoczęcie instalacji programów: Robot + Robot Expert (kalkulatory żelbetu) + pojedyncze kalkulatory (mostowy, pali) + ACIS + ESOP Detal - rozpoczęcie instalacji programu ESOP Rysunki - rozpoczęcie instalacji programów: RCAD Żelbet, RCAD Stal i RCAD Rysunki szalunkowe Kosztorys - rozpoczęcie instalacji programu ESOP Kosztorysowanie Modelowanie - wszystkie programy do modelowania konstrukcji (program CBS Pro). Szybka instalacja - rozpoczęcie instalacji wszystkich dostępnych programów ze standardowymi ustawieniami. W dolnej części ekranu znajdują się następujące klawisze: Instalacje użytkownika - naciśnięcie tego klawisza powoduje wybranie trybu instalacji umożliwiającego zainstalowanie dowolnego programu(ów) znajdujących się na płycie; następuje przejście do ekranu instalacyjnego, gdzie użytkownik będzie mógł ręcznie uruchomić wybrane instalacje

11 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 11 Instalacje specjalne - naciśnięcie tego klawisza powoduje wybór trybu instalacji specjalnych: instalacja wersji sieciowej, instalacja protekcji sieciowej, instalacja monitora sieciowego; następuje przejście do ekranu instalacyjnego, gdzie użytkownik będzie mógł ręcznie uruchomić wybrane instalacje Uaktualnienia - naciśnięcie tego klawisza powoduje wybór trybu pozwalającego na przeszukanie Internetu w celu znalezienia nowszych wersji już zainstalowanego programu (lub np. Maintenance Pack do wybranego programu). Po wybraniu zestawu instalacji uruchamiany jest Koordynator Instalacji, który umożliwia instalację wielu produktów. Na początku wybrany musi zostać język instalacji. Następnie na ekranie pojawiają się okna dialogowe, które uruchamiane są podczas zwykłej instalacji pojedynczego produktu (lokalizacja programu na dysku, autoryzacja itp.); podczas tych operacji szacowane jest miejsce na dysku. Wszystkie produkty będą zainstalowane w podkatalogach w podanej lokalizacji na dysku. Instalacja wspólna wszystkich produktów powoduje zainstalowanie następujących programów: Robot: wszystkie niezbędne elementy programu w 1 języku RCAD: Stal, Żelbet i Rysunki szalunkowe ESOP: wszystkie niezbędne elementy programu w 1 języku Robot Expert: wszystkie niezbędne elementy programu w 1 języku. Dodatkowo zainstalowany zostanie dodatkowy katalog na dysku Robot Office Common zawierający wspólne dane dla wszystkich programów (np. bazy profili, materiałów, prętów i siatek zbrojeniowych, regulaminy normowe itp.). Modyfikacja elementu w dowolnej bazie katalogu Robot Office Common (lub dodanie nowych elementów do bazy) będzie widoczna we wszystkich zainstalowanych programach. UWAGA: W trakcie instalacji istnieje możliwość (jeżeli zachodzi taka potrzeba) powrotu do poprzednio przedstawianego na ekranie okna dialogowego w celu dokonania poprawek w treści informacji wpisanych przez użytkownika Instalacje podstawowe (instalacja użytkownika) Instalacja programu Robot na pojedynczym komputerze może być przeprowadzona na dwa sposoby: naciskając część koła nazwaną OBLICZENIA (szybka instalacja programów obliczeniowych) naciskając klawisz Instalacje użytkownika (instalacja dowolnego programu znajdującego się na płytce CD). UWAGA: Klucz protekcyjny NIE może być włożony do portu komputera. Poniżej przedstawiono kolejne etapy instalacji systemu Robot Millennium na pojedynczym komputerze po wybraniu instalacji użytkownika (po naciśnięciu klawisza Instalacja użytkownika): 1. Pojawia się okno dialogowe z UMOWĄ LICENCYJNĄ systemu Robot Millennium; aby kontynuować instalację po zapoznaniu się z warunkami umowy, należy nacisnąć klawisz TAK (akceptacja warunków umowy licencyjnej); następne okno dialogowe prezentuje uwagi dotyczące działania programu Robot Millennium; kontynuacja instalacji nastąpi po naciśnięciu klawisza DALEJ. 2. Pojawia się okno dialogowe umożliwiające podanie podstawowych informacji o użytkowniku (patrz poniższy rysunek); należy w nim wpisać nazwisko (inicjały) użytkownika, nazwę firmy i opcjonalnie adres poczty elektronicznej; dodatkowo można zdecydować, czy instalowana aplikacja ma być używana przez wszystkich użytkowników komputera, czy tylko przez wskazanego użytkownika; aby kontynuować, naciśnij klawisz DALEJ.

12 strona: 12 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika 3. Pojawia się okno, w którym podany może zostać docelowy folder instalacji programów na dysku (patrz poniższy rysunek); domyślnym katalogiem instalacyjnym jest folder: C:/Program Files/Robot Office. Lokalizacja może być wpisana bezpośrednio z klawiatury lub wybrana przy pomocy klawisza PRZEGLĄDAJ dostępnego w dolnej części okienka; jeżeli podanego foldera nie ma na dysku, program instalacyjny utworzy folder o podanej przez użytkownika nazwie; aby kontynuować, naciśnij klawisz DALEJ. UWAGA: Nie zaleca się instalacji programu Robot na dysku podłączonym (substowanym). W takiej sytuacji po wykonaniu restartu systemu Windows serwis programu Robot nie zostanie zarejestrowany; aby był on dostępny, trzeba go będzie zainstalować wykorzystując odpowiednią ikonę znajdującą się w folderze programu Robot.

13 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: Pojawia się okno umożliwiające wybór produktów firmy RoboBAT, które mają być zainstalowane na dysku - patrz poniższy rysunek

14 strona: 14 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika 5. Pojawia się okno dialogowe, w którym wybrana może zostać domyślna nazwa grupy (Robot Office); nazwa może zostać zmieniona; aby kontynuować, naciśnij klawisz DALEJ 6. Pojawia się okno dialogowe potwierdzające dotychczas wprowadzone informacje (lokalizacja programu, nazwa, informacje o użytkowniku); aby kontynuować, naciśnij klawisz DALEJ 7. Program rozpoczyna instalację programu Robot Millennium (kopiowanie plików), na ekranie pojawia się okno przedstawiające stan zaawansowania instalacji; w trakcie instalacji pojawiać się będą krótkie informacje dotyczące instalowanych programów 8. Po zakończeniu instalacji, na ekranie pojawia się okno grupy zawierające ikony: systemu Robot Millennium i programów pomocniczych 9. Program Robot Millennium może zostać odinstalowany poprzez wybranie opcji Dodaj / Usuń programy znajdującej się w panelu sterowania. Wybranie tej opcji umożliwia również modyfikację zainstalowanej wcześniej wersji programu Robot (dodanie lub usunięcie komponentów) oraz reinstalację wersji na podstawie aktualnie wybranych opcji (instalacja ratunkowa). Program Robot Millennium został zainstalowany na dysku. Aby można go było uruchomić, konieczne jest ponowne uruchomienie systemu WINDOWS NT/2000/XP. Na ekranie pojawia się zatem ostrzeżenie informujące, że przed uruchomieniem programu należy zrestartować komputer; dodatkowo w oknie dialogowym dokonany może zostać wybór jednej z poniższych opcji (ale tylko wtedy, gdy program jest instalowany po skopiowaniu wersji instalacyjnej z Internetu lub bezpośrednio z płytki instalacyjnej po wybraniu jedynie instalacji programu Robot): czy połączyć się z Internetem i sprawdzić, czy istnieją już na stronie producenta oprogramowania uaktualnienia instalowanej wersji czy zakończyć instalację bez sprawdzenia, czy istnieje aktualizacja instalowanego programu. Po zainstalowaniu programu w menu programu Robot znajduje się opcja Pomoc / Dostępne aktualizacje programu, której uruchomienie spowoduje otwarcie strony internetowej producenta lub dystrybutora oprogramowania; z takiej strony będzie można pobrać uaktualnienia programu (Maintenance Pack, informacje o nowej wersji itp.).

15 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 15 Uruchomienie programu Robot Millennium jest możliwe poprzez: dwukrotne kliknięcie w ikonę systemu znajdującą się na pulpicie systemu Windows (o ile podczas instalacji użytkownik wybrał opcję tworzenia ikony) wybranie komendy Robot Millennium w utworzonej grupie Robot Structural Office Instalacje specjalne Protekcja sieciowa Dla komputerów pracujących w sieci można użyć specjalnego klucza sieciowego, instalowanego na jednym, wybranym komputerze. Instalacja protekcji sieciowej pozwala na zainstalowanie programu (Robot, RCAD) na wielu komputerach w sieci komputerowej (czyli jest to instalacja wielostanowiskowa programu) i wykorzystywaniu wspólnego klucza sieciowego obecnego na jednym komputerze (nie ma konieczności używania odrębnych kluczy protekcyjnych na każdym komputerze znajdującym się w sieci). Taki system protekcji nazywany jest Protekcją sieciową. Protekcja sieciowa jest niezależna od instalacji wersji sieciowej programu i wymaga jedynie istnienia samej sieci komputerowej. Aby prawidłowo obsługiwać klucz sieciowy należy na komputerze, do którego będzie on podłączony, zainstalować specjalistyczny program nadzorujący, tzw. menedżer protekcji (NetHASP License Manager); jest to instalacja protekcji sieciowej - patrz opis poniżej. Po zakończeniu instalacji sieciowej i podłączeniu klucza sieciowego każdy z komputerów pracujących w sieci będzie mógł wykorzystywać protekcję sieciową. Aby poprawnie działała zainstalowana protekcja sieciowa, muszą być spełnione warunki: komputer, na którym zainstalowany jest serwer protekcji sieciowej, musi mieć fizyczny internetowy adres IP (jeżeli stanowisko nie jest w sieci lokalnej) lub adres sieci lokalnej na wszystkich pozostałych komputerach musi być zainstalowany jeden z dostępnych protokołów (np. TCP\IP). Poniżej przedstawiono kolejne etapy instalacji systemu Robot Millennium na wielu stanowiskach z jedną protekcją sieciową: instalacja protekcji sieciowej (patrz opis poniżej); instalacja może być wykonana bezpośrednio z płytki CD poprzez naciśnięcie klawisza Protekcja sieciowa znajdującego się w oknie Instalacji specjalnych lub uruchomienie pliku lmsetup.exe znajdującego się w katalogu Install \ Hasp \ Servers \ Win32 (program może być instalowany jako aplikacja lub jako serwis)

16 strona: 16 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika instalacja programu Robot (instalacja podstawowa na pojedynczym komputerze) na każdym stanowisku (komputerze) w sieci skopiowanie plików protekcyjnych *.pmn na każdy komputer (węzeł) do katalogu: dysk_systemowy:\ Program Files\ Common Files \ Robobat \ Prot \ Net \ ~TMP lub dysk_systemowy:\ Program Files\ Common Files \ Robobat \ Prot \ Std \ ~TMP; katalog, do którego skopiowane zostały pliki *.pmn jest dowolny, jednakże musi być on widoczny w oknie dialogowym Protekcja - Ustawienia (patrz poniższy punkt) - taką operację można również przeprowadzić w oknie dialogowym Protekcja - Ustawienia (opis w rozdziale 1.2.3) uruchomienie programu Protekcja - Ustawienia (patrz opis znajdujący się w rozdziale 1.2.3) wybierając z menu systemu Windows opcję Robot Office \ Narzędzia; w oknie dialogowym należy przejść na zakładkę Ustawienia, w opcji kartoteki i licencje wskazać skopiowane pliki protekcyjne dla licencji sieciowej, a następnie zaznaczyć opcję Używaj licencji sieciowych dla opcji Wspólne ustawienia dla wszystkich programów; wskazać stosowny plik protekcyjny (patrz powyższy punkt); na zakończenie nacisnąć klawisze Zastosuj i Zamknij. UWAGA: Opis konfiguracji protekcji w oknie dialogowym Protekcja - ustawienia jest podany w rozdziale INSTALACJA PROTEKCJI SIECIOWEJ Instalacja protekcji sieciowej umożliwia zainstalowanie protekcji sieciowej na dowolnym komputerze pracującym w sieci. Instalacja ta jest niezależna od instalacji sieciowej programu Robot Millennium. Nie zaleca się instalacji protekcji na serwerze sieci komputerowej (ze względów bezpieczeństwa lepiej nie obciążać go dodatkowymi zadaniami, choć formalnie instalację można przeprowadzić na każdym komputerze). Oczywiście komputer, na którym zostanie zainstalowana protekcja, musi być aktywny, gdyż każdorazowe zakończenie jego pracy oznacza zakończenie działania protekcji sieciowej. Instalacja protekcji sieciowej jest dostępna na ekranie Instalacji specjalnych pakietu Robot Office. Zgodnie z informacją wyświetlaną w trakcie instalacji menedżer protekcji może być instalowany albo jako serwis, albo jako aplikacja (patrz poniższy opis).

17 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 17 Rozpoczęcie instalacji protekcji sieciowej następuje po naciśnięciu klawisza Instalacje specjalne w menu ekranu Instalacja (porównaj rozdział 1.2), a następnie naciśnięciu klawisza Protekcja sieciowa. Po rozpoczęciu instalacji protekcji sieciowej na ekranie pojawia się okno, w którym należy wybrać język instalacji. Instalacja protekcji sieciowej umożliwia założenie protekcji dla całej sieci za pomocą jednego klucza. UWAGA: Klucz protekcyjny NIE może być włożony do portu komputera; informuje o tym komunikat pokazany na poniższym rysunku. Na ekranie pojawia się okno pokazane na rysunku poniżej, w którym wybrany może zostać typ instalacji menedżera protekcji.

18 strona: 18 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Istnieją dwie możliwości: - tryb instalacji aplikacja - tryb instalacji serwis. W trybie aplikacji menedżer jest dodawany do programów uruchamiających się po włączeniu komputera (znajduje się w programach menu Start ); ten typ instalacji jest zalecany, gdy na komputerze znajdują się programy zabezpieczające typu firewall, które mogą blokować dostęp do posiadanego klucza protekcyjnego, a co za tym idzie, uniemożliwić działanie protekcji. Jeżeli wybrany został tryb serwis, to blokada klucza protekcyjnego nie będzie sygnalizowana. Na zakończenie instalacji pojawia się komunikat o włożeniu klucza sieciowego i możliwości konfiguracji parametrów protekcji. Opis okna dialogowego Protekcja - Ustawienia znajduje się w rozdziale

19 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 19 Wersja sieciowa programu Robot Millennium UWAGA: Instalacja sieciowa programu Robot Millennium powinna być przeprowadzona przez Administratora Sieci lub przynajmniej w jego obecności. Dla komputerów pracujących w sieci można użyć również instalacji wersji sieciowej programu Robot. Pozwala ona na zainstalowanie programu Robot w trybie serwer-węzeł ; oznacza to, że na jednym komputerze w sieci tworzony jest serwer programu Robot, na którym są zainstalowane i przechowywane pliki wspólne dla innych użytkowników w sieci, natomiast na komputerach użytkowników (czyli węzłach wersji sieciowej) instalowane są jedynie niezbędne pliki wykorzystywane do używania programu Robot na danym komputerze. Instalacja wersji sieciowej programu Robot składa się z trzech części: instalacja Robot - serwer instalacja Robot - węzeł instalacja monitora sieciowego (narzędzie do nadzoru pracy sieciowej programu Robot). W początkowej fazie (zarówno dla instalacji serwera jak i węzłów sieci) instalacja przebiega w identyczny sposób jak instalacja na pojedynczym komputerze (patrz rozdział 1.2.1). Serwer programu Robot Millennium musi być zainstalowany na dysku widocznym dla innych użytkowników. Główny katalog wersji serwerowej programu Robot Millennium (Robot Office - serwer) oraz katalog Robot Office Common muszą być dostępne dla użytkowników do odczytu, a katalog Robot Office Users do odczytu i zapisu. Instalację serwera programu Robot Millennium powinien przeprowadzić administrator systemu Robot (osoba instalująca serwer programu Robot Millennium otrzymuje takie uprawnienia). Po zainstalowaniu serwera użytkownicy mogą instalować u siebie wersje węzłowe. Podczas instalacji węzła należy podać sieciowy adres serwera programu Robot Millennium.

20 strona: 20 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Serwer programu Robot Millennium instalowany może być na komputerze, na którym będą robione kopie zapasowe (backupy); może to być serwer NT, bo instalacja serwera programu Robot Millennium nie instaluje żadnych sterowników (drivers), ale dla bezpieczeństwa sieci powinien być to inny serwer, zwłaszcza dla dużych sieci. INSTALACJA SERWERA WERSJI SIECIOWEJ PROGRAMU ROBOT Millennium UWAGA: Instalacji serwera wersji sieciowej towarzyszy instalacja katalogu Robot Office Common. Po rozpoczęciu instalacji serwera wersji sieciowej na ekranie pojawia się okno, w którym należy wskazać folder, w którym zainstalowana będzie ta wersja. W instalacji wersji sieciowej wprowadzono możliwość wyboru katalogu Robot Office Users; jest to miejsce, w którym zapisywane są pliki użytkownika. Dotychczas podczas pracy sieciowej pliki użytkownika były zapisywane w miejscu instalacji serwera programu Robot (katalog USERS). Obecnie pliki zapisywane są na Serwerze Plików Użytkownika. W poniższym oknie dialogowym wybrane może zostać miejsce instalacji; program instalujący tworzy w podanym miejscu katalog ROBOT OFFICE USERS.

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM... 4 1.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 1.2. PROGRAM INSTALACYJNY... 4 1.2.1. Instalacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 291 7. BAZY PROFILI PRĘTÓW W programie Robot Millennium użytkownik może wykorzystywać kilka baz profili prętów. Wszystkie dane dotyczące geometrii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.5 Instalacja Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2010 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z

Bardziej szczegółowo

AutoCAD Structural Detailing - Stal - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

AutoCAD Structural Detailing - Stal - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI AutoCAD Structural Detailing - Stal - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. OPIS PROGRAMU... 6 1.1. OGÓLNY OPIS PROGRAMU... 6 1.2. ETAPY PRACY NAD RYSUNKAMI PROJEKTU KONSTRUKCJI... 7 1.3. OPCJE

Bardziej szczegółowo

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 305 9. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta konstrukcji:

Bardziej szczegółowo

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 Rodos 2010 Instalacja i aktualizacja Wydanie VI, 6.8.14.0 2011 KOPRIN Sp. z o.o. KOPRIN Sp. z o.o. 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 tel. 94 717 35 00, 347

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

9.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win

9.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.południowa 25 pok. 414-416 PL 71-001 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel./fax (+48 91) 4314-126 /4824-431 e-mail sad@pro.onet.pl,

Bardziej szczegółowo

System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini. Instrukcja użytkownika

System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini. Instrukcja użytkownika System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini Instrukcja użytkownika 1 1. Spis Treści SR-RegiTech RCPmini - Instrukcja użytkownika 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Instalacja... 5 3.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

System Kosztorysowania wersja PROF

System Kosztorysowania wersja PROF System Kosztorysowania wersja PROF Chandney Software Sp. z o.o. 1 2 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 3 2. WINBUD 2000 INFORMACJE OGÓLNE 7 3. WINBUD 2000 - INSTALACJA 8 3.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1 Spis treści Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc........................... 1 Przegląd instalacji użytkownika............................... 1 Wprowadzenie..................................... 1 Zalecane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR Program do tworzenia dokumentów celnych i finansowych PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, lipiec 2013 2 HUZAR SOFTWARE 1.WSTĘP... 7 UMOWA LICENCYJNA... 7 2. INSTALACJA... 8 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Proficy Machine Edition. Wersja 5.00 Lipiec 2004 GFK-1868G-PL

Pierwsze kroki. Proficy Machine Edition. Wersja 5.00 Lipiec 2004 GFK-1868G-PL Pierwsze kroki Proficy Machine Edition Wersja 5.00 Lipiec 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie w sposób elektroniczny lub

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0 Część II - Podręcznik administratora Część II - Podręcznik administratora... 1 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 5 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.5

System CDN OPT!MA v. 15.5 System CDN OPT!MA v. 15.5 Konfiguracja systemu 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Warszawa październik 2003-1 - Zastrzeżenia praw Niniejszego podręcznika ani jego żadnego fragmentu nie wolno powielać

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0. Konfiguracja systemu. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. Konfiguracja systemu. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 Konfiguracja systemu 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

CADprofi. Podręcznik użytkownika

CADprofi. Podręcznik użytkownika CADprofi Podręcznik użytkownika Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym podręczniku były kompletne i rzetelne. Jeżeli jednak zauważysz jakikolwiek błąd daj nam znać. Będziemy także wdzięczni

Bardziej szczegółowo