ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROBOT Millennium wersja 19.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI NOWOŚCI PROGRAMU ROBOT (WERSJA 19.0)... 4 ROBOT MILLENNIUM - KONSTRUKCJE... 4 ROBOT MILLENNIUM - KONSTRUKCJE ŻELBETOWE... 5 ROBOT MILLENNIUM - KONSTRUKCJE STALOWE INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAM INSTALACYJNY Instalacje podstawowe (instalacja użytkownika) Instalacje specjalne PROTEKCJA SIECIOWA WERSJA SIECIOWA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM Parametry protekcji GENERACJA RAPORTU INSTALACYJNEGO WPROWADZENIE OGÓLNY OPIS PROGRAMU OGÓLNE ZASADY PRACY W SYSTEMIE ROBOT MILLENNIUM System ekranów Inspektor obiektów Menu, menu kontekstowe, paski narzędziowe Preferencje i Preferencje zadania Selekcja i filtry Wyświetlanie atrybutów konstrukcji i legenda konstrukcji Listy wykorzystywane w programie Cechy wspólne okien dialogowych (kursor graficzny, kalkulator) KONWENCJA ZNAKOWANIA LISTA KLAWISZY SKRÓTU TRYBY KURSORA OGÓLNE ZASADY TWORZENIA MODELU KONSTRUKCJI TYPY KONSTRUKCJI WĘZŁY, PRĘTY PROFILE PRĘTÓW I MATERIAŁY Definicja profilu pręta wielogałęziowego - przykład PANELE Typy powierzchniowych elementów skończonych Emitery, zagęszczanie, konsolidacja i jakość siatki ES GRUBOŚCI PANELI BRYŁY (KONSTRUKCJE OBJĘTOŚCIOWE) Opis objętościowych elementów skończonych OPERACJE NA OBIEKTACH 2D I 3D PODPORY Definicja podpory obróconej o kąt Definicja podpór sprężystych (grunty uwarstwione) OBCIĄŻENIA Kombinacje obciążeń Kombinacje normowe Obciążenia ruchome Obciążenia ruchome - Autoloader OBCIĄŻENIA KLIMATYCZNE Obciążenia klimatyczne 3D Obciążenia wiatrem na słupach, masztach Obciążenia klimatyczne na obiektach 3D Obciążenia wiatrem dla konstrukcji o podstawie wielokąta (graniastosłup)

2 strona: 2 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Zestawienie obciążeń (obciążenia pobierane z bazy danych) Automatyczne definiowanie obciążeń pochodzących od parcia gruntu KABLE INNE ATRYBUTY KONSTRUKCJI INNE ELEMENTY SKŁADOWE KONSTRUKCJI Operacje edycyjne KONSTRUKCJE TYPOWE KONSTRUKCJE FAZOWE ANALIZA KONSTRUKCJI URUCHOMIENIE OBLICZEŃ KONSTRUKCJI DOSTĘPNE TYPY ANALIZY DEFINICJA NOWEGO PRZYPADKU LUB ZMIANA TYPU ANALIZY Przykład definicji przypadku analizy modalnej konstrukcji (drgania własne konstrukcji) Przykład definicji przypadku analizy sejsmicznej i spektralnej RESTART OBLICZEŃ WIZUALIZACJA PROCESU OBLICZENIOWEGO ANALIZA WYNIKÓW WYKRESY TABELE MAPY NA PRĘTACH MAPY (PANELE) PRZECIĘCIA PANELI MAPY NA BRYŁACH PRZECIĘCIA PRZEZ BRYŁY ANALIZA NAPRĘŻEŃ ANALIZA NAPRĘŻEŃ KONSTRUKCJI ANALIZA GLOBALNA ANALIZA SZCZEGÓŁOWA LINIE WPŁYWU WYNIKI ZREDUKOWANE DLA PANELI WYKRESY I TABELE DLA ANALIZY CZASOWEJ / ANALIZ ZAAWANSOWANYCH WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI WYMIAROWANIE STALI / ALUMINIUM Analiza szczegółowa (polska norma stalowa PN 90) Analiza szczegółowa (norma Eurocode3) Analiza szczegółowa (francuska norma CM66) Weryfikacja prętów wielogałęziowych (polska norma stalowa lub Eurocode 3) Weryfikacja prętów wielogałęziowych (francuska norma stalowa CM66) WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH Wymiarowanie belek Definicja belek żelbetowych - tryb interaktywny Wymiarowanie słupów Przykład generacji zbrojenia słupa i rysunków zbrojenia (z możliwością wczytania rysunku do programu RCAD żelbetowy) Wymiarowanie fundamentów Wymiarowanie ław fundamentowych Wymiarowanie belek-ścian Rysunki wykonawcze WYMIAROWANIE PRĘTÓW ŻELBETOWYCH WYMIAROWANIE POŁĄCZEŃ Wymiarowanie połączeń - szczegóły dla polskiej normy PN-90/B WYMIAROWANIE DREWNA ZBROJENIE PŁYT I POWŁOK BAZY PROFILI PRĘTÓW WYDRUKI

3 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: NOTKI OBLICZENIOWE KOMPOZYCJA WYDRUKU Zakładka Standard Zakładka Zrzuty ekranu Zakładka Szablony Zakładka Wydruk uproszczony UKŁAD STRONY ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK 1 - ELEMENTY PRĘTOWE (NIELINIOWA ANALIZA W PROGRAMIE ROBOT) ZAŁĄCZNIK 2 - PRZYKŁADY GENERACJI SIATKI POW. ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH ZAŁĄCZNIK 3 - PROJEKTOWANIE PROFILI PRĘTÓW LITYCH/CIENKOŚCIENNYCH

4 strona: 4 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika NOWOŚCI PROGRAMU ROBOT (WERSJA 19.0) Robot Millennium - Konstrukcje MODELOWANIE KONSTRUKCJI Ergonomia: - Inspektor obiektów - nowe okno w interfejsie programu przedstawiające obiekty w modelu w postaci drzewiastej struktury, umożliwiająca selekcję i edycje elementów w modelu - Okno właściwości obiektów - nowe okno w interfejsie programu umożliwiające podgląd i szybką zmianę charakterystyk grupy obiektów, prętów, paneli - Dowolne nazwy dla prętów i paneli umożliwiające opis elementów konstrukcji, identyfikację na wydruku i podczas wymiarowania - Zapis części modelu wraz z wynikami w osobnym pliku - umożliwia równoczesna pracę nad wymiarowaniem kilku części modelu jednocześnie a następnie uaktualnienie danych, analiza na mniejszej podkonstrukcji przyspiesza i ułatwia wymiarowanie - Tabela obmiaru dla paneli - zestawienie powierzchni i materiału dla płyt i powłok - Zadawanie obciążeń powierzchniowych na konturach, bez wskazywania paneli Modelowanie: - offsety automatyczne - odsunięcie przekroju pręta zdefiniowane przez wymiar innego przekroju lub płyty, na przykład płatew leżąca na krokwi lub belka pod płytą, po zmianie profilu krokwi lub płyty offset jest uaktualniany automatycznie - definicja kierunków płyt ortotropowych zgodnie z lokalnym układem panela - składanie podpór dla węzłów należących do kilku podpartych krawędzi lub powierzchni, tworzone są nowe podpory o charakterystyce złożonej z sumy podpartych stopni swobody - przyspieszenie generacji siatek ES - automatyczne zagęszczanie siatki ES dla podpartych węzłów Przekroje: - profile z falistym środnikiem - baza profili WTA (SIN) oraz definicja wymiarów przez użytkownika - profile ażurowe z dwuteowników z bazy profili - definicja przez wysokość cięcia profilu, wkładki podwyższające albo otwory kołowe - dodatkowe parametry dla profili definiowanych przez charakterystyki (Ax, Iy, Iz...) umożliwiające wymiarowanie wg normy stalowej - bazy profili zimnogiętych ceowników i zetowników Borga, Lindab, Pruszyński Obciążenia: - obciążenia ruchome - dowolne położenie pojazdu na drodze, zdefiniowane przez punkty polilinii - generacja obciążenia śniegiem i wiatrem dla powtarzalnych ram przestrzennych wg Eurocode1 - Obciążenia wiatrem i śniegiem wg normy hiszpańskiej NBE-AE-88 - Obciążenia wiatrem i śniegiem wg normy włoskiej DM 16/1/96 Opcje zaawansowane: - automatyczne generowanie połączeń sztywnych pomiędzy krawędziami paneli - redukcja sztywności płyty na zginanie - automatyczne zagęszczanie siatki elementów skończonych nad podporami

5 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 5 OBLICZENIA Analiza: - Pręty na jednostronnym podłożu sprężystym, z odrywaniem - Ulepszona obsługa elementów prętowych w analizie nieliniowej P-delta Analiza sejsmiczna: - obliczenia sejsmiczne według uaktualnionej normy Eurocode 8, NAD portugalski, włoski oraz ogólny z możliwością wprowadzania współczynników - obliczenia sejsmiczne według uaktualnionej normy rumuńskiej P REZULTATY Rezultaty: - reakcje w formie wykresu dla podpór liniowych - wartość całki dla linii wpływu obciążeń ruchomych - ekstremalne wartości rezultatów dla ES (z warstw dolnej i górnej) Rezultaty dla elementów skończonych - wykresy na przecięciach: - wartość całki - suma wielkości na wykresie - wybór dowolnego kierunku dla wielkości wynikowych na wykresie a nie tylko w układzie lokalnym przecięcia - tabela wyników dla przemieszczeń i ugięć całkowitych NARZĘDZIA POMOCNICZE Uproszczona definicja i obliczenia ram stalowych 3D: - nowe narzędzie do definicji i sterowania obliczeniami ram (nowa aplikacja) Wymiana danych: - import modelu konstrukcji z programu architektoniczno-budowlanego Revit firmy Autodesk - aktualizacja danych w programie Revit po wymiarowaniu w programie Robot - transfer siatek projektowych i węzłów podporowych z programu RCAD Stal Robot Millennium - Konstrukcje żelbetowe ZBROJENIE TEORETYCZNE PRĘTÓW Ogólne: - integracja z konstrukcją: zachowanie nazw i innych cech przypadków przy wymiarowaniu elementów konstrukcji, uzupełnienie nazw obiektów o numery węzłów podporowych i/lub prętów Norma Eurocode2: - Obliczenia wg ogólnych zasad EC2 ZBROJENIE TEORETYCZNE PŁYT Ogólne: - rozróżnienie warunków środowiska dla górnej i dolnej powierzchni płyty - rozdzielne traktowanie zbrojenia minimalnego dla dolnej i górnej warstwy - możliwość uwzględniania (lub nie) wartości Amin w wynikach

6 strona: 6 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Norma Eurocode2: - obliczenia wg ogólnych zasad EC2 Norma włoska: - obliczenia według normy włoskiej DM (MP4) ZBROJENIE RZECZYWISTE PŁYT Ogólne: - zbrojenie rzeczywiste dla płyt zbrojonych jednokierunkowo i w jednej warstwie (18.0MP4) - rozróżnienie na rysunkach (inny rodzaj kreskowania) elementów podpierających i spoczywających na płycie MODUŁ BELKI Ogólne: - możliwość generacji i edycji prętów odgiętych przy obliczaniu belek wg PN - import belek ukośnych z modelu jako belki proste - pełne uwzględnienie siły osiowej (w obliczeniach ścinania i zarysowania) Norma Eurocode2: - obliczenia wg ogólnych zasad EC2 Norma francuska BAEL: - dodatkowe rodzaje zakotwień Norma rosyjska SNIP: - zbrojenie rzeczywiste Norma włoska: - norma DM 9/1/96 (MP4) MODUŁ SŁUPY Norma Eurocode2: - obliczenia wg ogólnych zasad EC2 Norma francuska BAEL: - obliczenia z uwzględnieniem odporności ogniowej Norma PN: - kontrola zbrojenia w słupach z uwagi na ścinanie (MP1) Norma włoska: - norma DM 9/1/96 (MP4) MODUŁ STOPY FUNDAMENTOWE Ogólne: - numer węzła podporowego jako składnik nazwy - polepszenie prezentacji wyników Norma Eurocode2: - obliczenia wg ogólnych zasad EC2 Norma włoska: - norma DM 9/1/96 (MP4)

7 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 7 Robot Millennium - Konstrukcje stalowe WYMIAROWANIE PRĘTÓW STALOWYCH Ogólne: - ujednolicenie obliczeń automatycznej długości wyboczeniowej we wszystkich normach COM Norma PN: - wymiarowanie profili z falistym środnikiem (SIN) Norma Eurocode3: - wymiarowanie według nowej edycji normy EC3 (EC3:2005) Norma BSK: - uwzględnianie efektu skręcania dla normy szwedzkiej BSK Norma GB : - wymiarowanie prętów według normy chińskiej GB (18.0MP4) WYMIAROWANIE POŁĄCZEŃ STALOWYCH Ogólne: - nowy interfejs dla zarządzania połączeniami z udziałem inspektora obiektów - możliwość wielokrotnego kopiowania połączeń na konstrukcji - tworzenie wielu połączeń dla wyselekcjonowanych prętów konstrukcji - komunikaty weryfikacyjne uzupełnione o wartości liczbowe - notki obliczeniowe w formacie HTML wraz z eksportem do programów MS Word i MS Excel Norma PN: - obliczenia stopy zamocowanej (18.0MP4) - obliczenia stopy zabetonowanej(18.0mp4) - połączenie belka-podciąg - definicja żeber trapezowych dla stopy przegubowej Norma EC3 (EN :2005): - połączenia belka-słup - analiza podatności połączenia belka-słup

8 strona: 8 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika 1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM 1.1. Wymagania sprzętowe Aby efektywnie pracować w programie Robot Millennium, należy posiadać: HARDWARE / SOFTWARE WYMAGANIA UWAGI komputer IBM PC (lub kompatybilny) system operacyjny Windows NT / 2000 / XP zalecany jest system Windows 2000 lub XP Professional procesor RAM Pentium III (lub wyższy) 256 MB pamięci RAM (ze względu na to, iż system operacyjny zajmuje zazwyczaj około 120 MB, a Robot potrzebuje około 100 MB wolnej pamięci RAM) dla zaawansowanych użytkowników zaleca się 512 MB RAM HDD około 500 MB wolnego miejsca na dysku po instalacji dla zaawansowanych użytkowników zaleca się 5 GB wolnego miejsca na dysku po instalacji Grafika - rozdzielczość 1024x768 CD-ROM potrzebny jedynie podczas instalacji programu. Robot Millennium jest dostarczany z kluczem protekcyjnym, który jest niezbędny do poprawnego używania programu. Należy pamiętać, że klucz powinien być włożony do portu przed każdym rozpoczęciem pracy w programie oraz iż powinien tam pozostać podczas trwania pracy w programie. Aby poprawnie drukowane były notki obliczeniowe z programu Robot Millennium, konieczne jest posiadanie zainstalowanego w systemie edytora tekstu umożliwiającego odczyt plików w formacie *.rft (Rich Text Format). Do takich edytorów należy na przykład MS Word w wersji 6.0 (lub wyższej) oraz WordPad, który jest standardowo instalowany razem z systemem Windows Program instalacyjny Po pierwsze należy włożyć płytę kompaktową z instalacją programu Robot Millennium do odpowiedniego czytnika. UWAGA: Klucz protekcyjny NIE może być włożony do portu komputera. Po włożeniu płyty CD do napędu automatycznie uruchamiana jest prezentacja multimedialna w języku zgodnym z ustawieniami regionalnymi systemu operacyjnego Windows (jeżeli taka prezentacja na CD nie istnieje, to uruchamiana jest prezentacja domyślna).

9 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 9 Po naciśnięciu klawisza Robot Office znajdującego się w grupie Instalacje (na ekranie Menu główne pokazanym na powyższym rysunku) pojawia się ekran pokazany na poniższym rysunku umożliwiający wybór typu instalacji produktów firmy RoboBAT.

10 strona: 10 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Poszczególne pola na ekranie są czułe na kliknięcie lewym klawiszem myszki; naciśnięcie poszczególnych pól oznacza (zawsze instalowany jest również Robot Office Nawigator): Obliczenia - rozpoczęcie instalacji programów: Robot + Robot Expert (kalkulatory żelbetu) + pojedyncze kalkulatory (mostowy, pali) + ACIS + ESOP Detal - rozpoczęcie instalacji programu ESOP Rysunki - rozpoczęcie instalacji programów: RCAD Żelbet, RCAD Stal i RCAD Rysunki szalunkowe Kosztorys - rozpoczęcie instalacji programu ESOP Kosztorysowanie Modelowanie - wszystkie programy do modelowania konstrukcji (program CBS Pro). Szybka instalacja - rozpoczęcie instalacji wszystkich dostępnych programów ze standardowymi ustawieniami. W dolnej części ekranu znajdują się następujące klawisze: Instalacje użytkownika - naciśnięcie tego klawisza powoduje wybranie trybu instalacji umożliwiającego zainstalowanie dowolnego programu(ów) znajdujących się na płycie; następuje przejście do ekranu instalacyjnego, gdzie użytkownik będzie mógł ręcznie uruchomić wybrane instalacje

11 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 11 Instalacje specjalne - naciśnięcie tego klawisza powoduje wybór trybu instalacji specjalnych: instalacja wersji sieciowej, instalacja protekcji sieciowej, instalacja monitora sieciowego; następuje przejście do ekranu instalacyjnego, gdzie użytkownik będzie mógł ręcznie uruchomić wybrane instalacje Uaktualnienia - naciśnięcie tego klawisza powoduje wybór trybu pozwalającego na przeszukanie Internetu w celu znalezienia nowszych wersji już zainstalowanego programu (lub np. Maintenance Pack do wybranego programu). Po wybraniu zestawu instalacji uruchamiany jest Koordynator Instalacji, który umożliwia instalację wielu produktów. Na początku wybrany musi zostać język instalacji. Następnie na ekranie pojawiają się okna dialogowe, które uruchamiane są podczas zwykłej instalacji pojedynczego produktu (lokalizacja programu na dysku, autoryzacja itp.); podczas tych operacji szacowane jest miejsce na dysku. Wszystkie produkty będą zainstalowane w podkatalogach w podanej lokalizacji na dysku. Instalacja wspólna wszystkich produktów powoduje zainstalowanie następujących programów: Robot: wszystkie niezbędne elementy programu w 1 języku RCAD: Stal, Żelbet i Rysunki szalunkowe ESOP: wszystkie niezbędne elementy programu w 1 języku Robot Expert: wszystkie niezbędne elementy programu w 1 języku. Dodatkowo zainstalowany zostanie dodatkowy katalog na dysku Robot Office Common zawierający wspólne dane dla wszystkich programów (np. bazy profili, materiałów, prętów i siatek zbrojeniowych, regulaminy normowe itp.). Modyfikacja elementu w dowolnej bazie katalogu Robot Office Common (lub dodanie nowych elementów do bazy) będzie widoczna we wszystkich zainstalowanych programach. UWAGA: W trakcie instalacji istnieje możliwość (jeżeli zachodzi taka potrzeba) powrotu do poprzednio przedstawianego na ekranie okna dialogowego w celu dokonania poprawek w treści informacji wpisanych przez użytkownika Instalacje podstawowe (instalacja użytkownika) Instalacja programu Robot na pojedynczym komputerze może być przeprowadzona na dwa sposoby: naciskając część koła nazwaną OBLICZENIA (szybka instalacja programów obliczeniowych) naciskając klawisz Instalacje użytkownika (instalacja dowolnego programu znajdującego się na płytce CD). UWAGA: Klucz protekcyjny NIE może być włożony do portu komputera. Poniżej przedstawiono kolejne etapy instalacji systemu Robot Millennium na pojedynczym komputerze po wybraniu instalacji użytkownika (po naciśnięciu klawisza Instalacja użytkownika): 1. Pojawia się okno dialogowe z UMOWĄ LICENCYJNĄ systemu Robot Millennium; aby kontynuować instalację po zapoznaniu się z warunkami umowy, należy nacisnąć klawisz TAK (akceptacja warunków umowy licencyjnej); następne okno dialogowe prezentuje uwagi dotyczące działania programu Robot Millennium; kontynuacja instalacji nastąpi po naciśnięciu klawisza DALEJ. 2. Pojawia się okno dialogowe umożliwiające podanie podstawowych informacji o użytkowniku (patrz poniższy rysunek); należy w nim wpisać nazwisko (inicjały) użytkownika, nazwę firmy i opcjonalnie adres poczty elektronicznej; dodatkowo można zdecydować, czy instalowana aplikacja ma być używana przez wszystkich użytkowników komputera, czy tylko przez wskazanego użytkownika; aby kontynuować, naciśnij klawisz DALEJ.

12 strona: 12 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika 3. Pojawia się okno, w którym podany może zostać docelowy folder instalacji programów na dysku (patrz poniższy rysunek); domyślnym katalogiem instalacyjnym jest folder: C:/Program Files/Robot Office. Lokalizacja może być wpisana bezpośrednio z klawiatury lub wybrana przy pomocy klawisza PRZEGLĄDAJ dostępnego w dolnej części okienka; jeżeli podanego foldera nie ma na dysku, program instalacyjny utworzy folder o podanej przez użytkownika nazwie; aby kontynuować, naciśnij klawisz DALEJ. UWAGA: Nie zaleca się instalacji programu Robot na dysku podłączonym (substowanym). W takiej sytuacji po wykonaniu restartu systemu Windows serwis programu Robot nie zostanie zarejestrowany; aby był on dostępny, trzeba go będzie zainstalować wykorzystując odpowiednią ikonę znajdującą się w folderze programu Robot.

13 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: Pojawia się okno umożliwiające wybór produktów firmy RoboBAT, które mają być zainstalowane na dysku - patrz poniższy rysunek

14 strona: 14 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika 5. Pojawia się okno dialogowe, w którym wybrana może zostać domyślna nazwa grupy (Robot Office); nazwa może zostać zmieniona; aby kontynuować, naciśnij klawisz DALEJ 6. Pojawia się okno dialogowe potwierdzające dotychczas wprowadzone informacje (lokalizacja programu, nazwa, informacje o użytkowniku); aby kontynuować, naciśnij klawisz DALEJ 7. Program rozpoczyna instalację programu Robot Millennium (kopiowanie plików), na ekranie pojawia się okno przedstawiające stan zaawansowania instalacji; w trakcie instalacji pojawiać się będą krótkie informacje dotyczące instalowanych programów 8. Po zakończeniu instalacji, na ekranie pojawia się okno grupy zawierające ikony: systemu Robot Millennium i programów pomocniczych 9. Program Robot Millennium może zostać odinstalowany poprzez wybranie opcji Dodaj / Usuń programy znajdującej się w panelu sterowania. Wybranie tej opcji umożliwia również modyfikację zainstalowanej wcześniej wersji programu Robot (dodanie lub usunięcie komponentów) oraz reinstalację wersji na podstawie aktualnie wybranych opcji (instalacja ratunkowa). Program Robot Millennium został zainstalowany na dysku. Aby można go było uruchomić, konieczne jest ponowne uruchomienie systemu WINDOWS NT/2000/XP. Na ekranie pojawia się zatem ostrzeżenie informujące, że przed uruchomieniem programu należy zrestartować komputer; dodatkowo w oknie dialogowym dokonany może zostać wybór jednej z poniższych opcji (ale tylko wtedy, gdy program jest instalowany po skopiowaniu wersji instalacyjnej z Internetu lub bezpośrednio z płytki instalacyjnej po wybraniu jedynie instalacji programu Robot): czy połączyć się z Internetem i sprawdzić, czy istnieją już na stronie producenta oprogramowania uaktualnienia instalowanej wersji czy zakończyć instalację bez sprawdzenia, czy istnieje aktualizacja instalowanego programu. Po zainstalowaniu programu w menu programu Robot znajduje się opcja Pomoc / Dostępne aktualizacje programu, której uruchomienie spowoduje otwarcie strony internetowej producenta lub dystrybutora oprogramowania; z takiej strony będzie można pobrać uaktualnienia programu (Maintenance Pack, informacje o nowej wersji itp.).

15 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 15 Uruchomienie programu Robot Millennium jest możliwe poprzez: dwukrotne kliknięcie w ikonę systemu znajdującą się na pulpicie systemu Windows (o ile podczas instalacji użytkownik wybrał opcję tworzenia ikony) wybranie komendy Robot Millennium w utworzonej grupie Robot Structural Office Instalacje specjalne Protekcja sieciowa Dla komputerów pracujących w sieci można użyć specjalnego klucza sieciowego, instalowanego na jednym, wybranym komputerze. Instalacja protekcji sieciowej pozwala na zainstalowanie programu (Robot, RCAD) na wielu komputerach w sieci komputerowej (czyli jest to instalacja wielostanowiskowa programu) i wykorzystywaniu wspólnego klucza sieciowego obecnego na jednym komputerze (nie ma konieczności używania odrębnych kluczy protekcyjnych na każdym komputerze znajdującym się w sieci). Taki system protekcji nazywany jest Protekcją sieciową. Protekcja sieciowa jest niezależna od instalacji wersji sieciowej programu i wymaga jedynie istnienia samej sieci komputerowej. Aby prawidłowo obsługiwać klucz sieciowy należy na komputerze, do którego będzie on podłączony, zainstalować specjalistyczny program nadzorujący, tzw. menedżer protekcji (NetHASP License Manager); jest to instalacja protekcji sieciowej - patrz opis poniżej. Po zakończeniu instalacji sieciowej i podłączeniu klucza sieciowego każdy z komputerów pracujących w sieci będzie mógł wykorzystywać protekcję sieciową. Aby poprawnie działała zainstalowana protekcja sieciowa, muszą być spełnione warunki: komputer, na którym zainstalowany jest serwer protekcji sieciowej, musi mieć fizyczny internetowy adres IP (jeżeli stanowisko nie jest w sieci lokalnej) lub adres sieci lokalnej na wszystkich pozostałych komputerach musi być zainstalowany jeden z dostępnych protokołów (np. TCP\IP). Poniżej przedstawiono kolejne etapy instalacji systemu Robot Millennium na wielu stanowiskach z jedną protekcją sieciową: instalacja protekcji sieciowej (patrz opis poniżej); instalacja może być wykonana bezpośrednio z płytki CD poprzez naciśnięcie klawisza Protekcja sieciowa znajdującego się w oknie Instalacji specjalnych lub uruchomienie pliku lmsetup.exe znajdującego się w katalogu Install \ Hasp \ Servers \ Win32 (program może być instalowany jako aplikacja lub jako serwis)

16 strona: 16 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika instalacja programu Robot (instalacja podstawowa na pojedynczym komputerze) na każdym stanowisku (komputerze) w sieci skopiowanie plików protekcyjnych *.pmn na każdy komputer (węzeł) do katalogu: dysk_systemowy:\ Program Files\ Common Files \ Robobat \ Prot \ Net \ ~TMP lub dysk_systemowy:\ Program Files\ Common Files \ Robobat \ Prot \ Std \ ~TMP; katalog, do którego skopiowane zostały pliki *.pmn jest dowolny, jednakże musi być on widoczny w oknie dialogowym Protekcja - Ustawienia (patrz poniższy punkt) - taką operację można również przeprowadzić w oknie dialogowym Protekcja - Ustawienia (opis w rozdziale 1.2.3) uruchomienie programu Protekcja - Ustawienia (patrz opis znajdujący się w rozdziale 1.2.3) wybierając z menu systemu Windows opcję Robot Office \ Narzędzia; w oknie dialogowym należy przejść na zakładkę Ustawienia, w opcji kartoteki i licencje wskazać skopiowane pliki protekcyjne dla licencji sieciowej, a następnie zaznaczyć opcję Używaj licencji sieciowych dla opcji Wspólne ustawienia dla wszystkich programów; wskazać stosowny plik protekcyjny (patrz powyższy punkt); na zakończenie nacisnąć klawisze Zastosuj i Zamknij. UWAGA: Opis konfiguracji protekcji w oknie dialogowym Protekcja - ustawienia jest podany w rozdziale INSTALACJA PROTEKCJI SIECIOWEJ Instalacja protekcji sieciowej umożliwia zainstalowanie protekcji sieciowej na dowolnym komputerze pracującym w sieci. Instalacja ta jest niezależna od instalacji sieciowej programu Robot Millennium. Nie zaleca się instalacji protekcji na serwerze sieci komputerowej (ze względów bezpieczeństwa lepiej nie obciążać go dodatkowymi zadaniami, choć formalnie instalację można przeprowadzić na każdym komputerze). Oczywiście komputer, na którym zostanie zainstalowana protekcja, musi być aktywny, gdyż każdorazowe zakończenie jego pracy oznacza zakończenie działania protekcji sieciowej. Instalacja protekcji sieciowej jest dostępna na ekranie Instalacji specjalnych pakietu Robot Office. Zgodnie z informacją wyświetlaną w trakcie instalacji menedżer protekcji może być instalowany albo jako serwis, albo jako aplikacja (patrz poniższy opis).

17 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 17 Rozpoczęcie instalacji protekcji sieciowej następuje po naciśnięciu klawisza Instalacje specjalne w menu ekranu Instalacja (porównaj rozdział 1.2), a następnie naciśnięciu klawisza Protekcja sieciowa. Po rozpoczęciu instalacji protekcji sieciowej na ekranie pojawia się okno, w którym należy wybrać język instalacji. Instalacja protekcji sieciowej umożliwia założenie protekcji dla całej sieci za pomocą jednego klucza. UWAGA: Klucz protekcyjny NIE może być włożony do portu komputera; informuje o tym komunikat pokazany na poniższym rysunku. Na ekranie pojawia się okno pokazane na rysunku poniżej, w którym wybrany może zostać typ instalacji menedżera protekcji.

18 strona: 18 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Istnieją dwie możliwości: - tryb instalacji aplikacja - tryb instalacji serwis. W trybie aplikacji menedżer jest dodawany do programów uruchamiających się po włączeniu komputera (znajduje się w programach menu Start ); ten typ instalacji jest zalecany, gdy na komputerze znajdują się programy zabezpieczające typu firewall, które mogą blokować dostęp do posiadanego klucza protekcyjnego, a co za tym idzie, uniemożliwić działanie protekcji. Jeżeli wybrany został tryb serwis, to blokada klucza protekcyjnego nie będzie sygnalizowana. Na zakończenie instalacji pojawia się komunikat o włożeniu klucza sieciowego i możliwości konfiguracji parametrów protekcji. Opis okna dialogowego Protekcja - Ustawienia znajduje się w rozdziale

19 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 19 Wersja sieciowa programu Robot Millennium UWAGA: Instalacja sieciowa programu Robot Millennium powinna być przeprowadzona przez Administratora Sieci lub przynajmniej w jego obecności. Dla komputerów pracujących w sieci można użyć również instalacji wersji sieciowej programu Robot. Pozwala ona na zainstalowanie programu Robot w trybie serwer-węzeł ; oznacza to, że na jednym komputerze w sieci tworzony jest serwer programu Robot, na którym są zainstalowane i przechowywane pliki wspólne dla innych użytkowników w sieci, natomiast na komputerach użytkowników (czyli węzłach wersji sieciowej) instalowane są jedynie niezbędne pliki wykorzystywane do używania programu Robot na danym komputerze. Instalacja wersji sieciowej programu Robot składa się z trzech części: instalacja Robot - serwer instalacja Robot - węzeł instalacja monitora sieciowego (narzędzie do nadzoru pracy sieciowej programu Robot). W początkowej fazie (zarówno dla instalacji serwera jak i węzłów sieci) instalacja przebiega w identyczny sposób jak instalacja na pojedynczym komputerze (patrz rozdział 1.2.1). Serwer programu Robot Millennium musi być zainstalowany na dysku widocznym dla innych użytkowników. Główny katalog wersji serwerowej programu Robot Millennium (Robot Office - serwer) oraz katalog Robot Office Common muszą być dostępne dla użytkowników do odczytu, a katalog Robot Office Users do odczytu i zapisu. Instalację serwera programu Robot Millennium powinien przeprowadzić administrator systemu Robot (osoba instalująca serwer programu Robot Millennium otrzymuje takie uprawnienia). Po zainstalowaniu serwera użytkownicy mogą instalować u siebie wersje węzłowe. Podczas instalacji węzła należy podać sieciowy adres serwera programu Robot Millennium.

20 strona: 20 ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika Serwer programu Robot Millennium instalowany może być na komputerze, na którym będą robione kopie zapasowe (backupy); może to być serwer NT, bo instalacja serwera programu Robot Millennium nie instaluje żadnych sterowników (drivers), ale dla bezpieczeństwa sieci powinien być to inny serwer, zwłaszcza dla dużych sieci. INSTALACJA SERWERA WERSJI SIECIOWEJ PROGRAMU ROBOT Millennium UWAGA: Instalacji serwera wersji sieciowej towarzyszy instalacja katalogu Robot Office Common. Po rozpoczęciu instalacji serwera wersji sieciowej na ekranie pojawia się okno, w którym należy wskazać folder, w którym zainstalowana będzie ta wersja. W instalacji wersji sieciowej wprowadzono możliwość wyboru katalogu Robot Office Users; jest to miejsce, w którym zapisywane są pliki użytkownika. Dotychczas podczas pracy sieciowej pliki użytkownika były zapisywane w miejscu instalacji serwera programu Robot (katalog USERS). Obecnie pliki zapisywane są na Serwerze Plików Użytkownika. W poniższym oknie dialogowym wybrane może zostać miejsce instalacji; program instalujący tworzy w podanym miejscu katalog ROBOT OFFICE USERS.

ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI NOWOŚCI PROGRAMU ROBOT (WERSJA 20.1)... 4 SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS VISTA... 4 ROBOT MILLENNIUM - KONSTRUKCJE... 4 ROBOT MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM... 4 1.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 1.2. PROGRAM INSTALACYJNY... 4 1.2.1. Instalacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29

ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29 ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29 1.3. Płyta żelbetowa Ten przykład przedstawia definicję i analizę prostej płyty żelbetowej z otworem. Jednostki danych: (m)

Bardziej szczegółowo

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 3 1. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Kancelaria instalacja programu

Kancelaria instalacja programu Kancelaria instalacja programu Program Kancelaria można zainstalować w wersji przeznaczonej na pojedynczy komputer (dane zgromadzone przez użytkownika nie będą udostępniane innym pracownikom firmy) lub

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2012.07) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1. Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI NOWOŚCI PROGRAMU ROBOT (WERSJA 17.0)... 5 CZĘŚĆ OGÓLNA... 5 KONSTRUKCJE PRĘTOWE... 6 PŁYTY, POWŁOKI, PŁASKI STAN ODKSZTAŁCEŃ/NAPRĘŻEŃ...

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Programator Kart Master - klient

Programator Kart Master - klient Programator Kart Master - klient Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 2 2 ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM... 3 3 ZMIANA KLUCZA DOSTĘPU.... 4 4 GENEROWANIE KART UŻYTKOWNIKÓW... 5 1 1 Wstęp Programator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA Aplikacja wspomagająca przygotowanie przesyłek pocztowych do nadania OPIS INSTALACJI POSTDATA S.A. ul. Fabryczna 3 85-741 Bydgoszcz tel. 0-52 / 370-57-57 fax.0-52 / 370-57-77

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 24 Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA LABOR-ASTER AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA WSTĘP... 2 INSTALACJA STEROWNIKA W SYSTEMIE WINDOWS XP SP3... 3 INSTALACJA STEROWNIKA W SYSTEMIE WINDOWS 7... 10 INSTALACJA STEROWNIKA W SYSTEMIE WINDOWS 10... 15 Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/78a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Maj 2017 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 ODGiK Warszawa Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 Instrukcja przeznaczona do rozpowszechniania tylko przez ODGiK w Warszawie (c) Jacek Derwisz 2002 INFORMACJA Zwracamy uwagę na dokładne wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Kancelaris krok po kroku PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Objaśnienia W niniejszej prezentacji stosujemy następujący układ slajdu: - u góry znajduje się tytuł slajdu, - w tekście

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersji sieciowej. EuroPlus+ Reward

Instrukcja instalacji wersji sieciowej. EuroPlus+ Reward Instrukcja instalacji wersji sieciowej EuroPlus+ Reward 1 Programy z serii EuroPlus+ instrukcja instalacji wersji sieciowej 1. Funkcjonowanie sieciowej wersji EuroPlus+ 2. Etapy instalacji wersji sieciowej

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 Dokumentacja użytkownika BGK@24 BIZNES Dokumentacja Użytkownika BGK@24BIZNES 1 SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS 7... 3 II. DEINSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI TcpMDT ver. 7 Aplitop, 2014 C/ Sumatra, 9 E-29190 MÁLAGA (SPAIN) web: www.aplitop.com e-mail: support@aplitop.com Spis treści Instalacja MDT ver. 7... 3 Wymagania systemowe... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a Instrukcja instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 54a i 76a Sierpień 2012 Strona 2 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11, 12 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji czytnika kart mikroprocesorowych i konfiguracji przeglądarki internetowej do współpracy z systemem bankowości elektronicznej CIB

Instrukcja instalacji czytnika kart mikroprocesorowych i konfiguracji przeglądarki internetowej do współpracy z systemem bankowości elektronicznej CIB Instrukcja instalacji czytnika kart mikroprocesorowych i konfiguracji przeglądarki internetowej do współpracy z systemem bankowości elektronicznej CIB Spis treści: 1. Instalacja niezbędnych komponentów...

Bardziej szczegółowo

SecureFile. Podręcznik użytkownika

SecureFile. Podręcznik użytkownika SecureFile Podręcznik użytkownika Program SecureFile został opracowany przez firmę Engine ON sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej dokumentacji nie może być powielana, przechowywana

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. Nota Aplikacyjna 0037 Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. W celu instalacji oprogramowania Rigel Med-eBase należy spełnić minimalne wymagania sprzętowe opisane

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wymaganej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna Temat: Instalacja oprogramowania Data wykonania: Czerwiec 2015 1 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania 3 1.1 Instalacja Ekspresowa 4 1.1.1 Instalacja na jednym

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem.

Rozpoczęcie pracy z programem. Rozpoczęcie pracy z programem. Po zainstalowaniu programu należy przygotować program do wykonywania kopii zapasowej baz danych. W tym celu należy uruchomić z menu start Panel sterowania a następnie wybrać

Bardziej szczegółowo

1.2. Przykład projektowania konstrukcji prętowej bez wykorzystania ekranów systemu ROBOT Millennium

1.2. Przykład projektowania konstrukcji prętowej bez wykorzystania ekranów systemu ROBOT Millennium ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 13 1.2. Przykład projektowania konstrukcji prętowej bez wykorzystania ekranów systemu ROBOT Millennium Ten przykład przedstawia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji PS IMAGO PRO

Instrukcja instalacji PS IMAGO PRO Instrukcja instalacji PS IMAGO PRO Predictive Solutions ul. Racławicka 58 30-017 Kraków tel. 12 636 96 80 faks wew. 102 [www.predictivesolutions.pl] PS IMAGO Copyright Predictive Solutions Sp. z o.o. [dawniej

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji Hakon Software sp. z o. o. Estomed2 Podręcznik instalacji 1. Wstęp Na wstępie dziękujemy za zakup systemu Estomed. Chcielibyśmy, żeby wiązał się on z uczestnictwem w tworzeniu i rozwoju naszego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Program PortaScan wersja 1.0.3. Instrukcja obsługi

Program PortaScan wersja 1.0.3. Instrukcja obsługi Porta KMI Poland Sp. z o.o. Bolszewo, ul. Szkolna 26 Program PortaScan wersja 1.0.3 Instrukcja obsługi Wykonano: Dział IT Porta KMI Poland Sp. z o.o. Program PortaScan wersja 1.0.3. Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW 1. Opis czynności niezbędnych do zainstalowania programu KS-ASW. Przystępując do instalacji należy w pierwszej kolejności wydzielić komputer, który będzie pełnił rolę serwera i od niego rozpocząć instalację.

Bardziej szczegółowo

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str.

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str. StacjaSQL.2012 / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / str. 1 Minimalne wymagania systemowe/sprzętowe: dysk twardy: min. 3 GB

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1.

Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1. Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1.4 Spis treści: 1. Wymagania sprzętowe...2 2. Sprawdzenie oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

PS IMAGO 4.0 /// instrukcja instalacji

PS IMAGO 4.0 /// instrukcja instalacji Instalacja PS IMAGO PS IMAGO jest rozwiązaniem zawierającym aplikacje autorstwa Predictive Solutions oraz program IBM SPSS Statistics, a także rozszerzenia funkcjonalności tego programu. Dlatego instalacja

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo