SPECJALNOŚĆ SPORTOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECJALNOŚĆ SPORTOWA"

Transkrypt

1 SPECJALNOŚĆ SPORTOWA S - siła P - pracowitość O - odpowiedzialność R - rzetelność T - trud II Ogólnopolski Zlot Drużynowych Kraków, r. Opracowała hm Joanna Rusinowska 1

2 Działalność sportowa to jedna z najstarszych dziedzin pracy harcerskiej. Od zawsze celem tych działań było popularyzowanie takich wzorców zachowań, takich form spędzania wolnego czasu, które kształtowałyby nawyki ruchowe oraz higieniczno zdrowotne przyzwyczajenia i postawy. Wychowanie sportowe w ZHP obejmuje te formy aktywności ruchowej, które mogą być uprawiane przez całe życie, np. biegi, pływanie, jazda na nartach, gry i zabawy ruchowe, terenowe, gry zespołowe, kolarstwo itp. W pracy harcerskiej największą popularnością cieszą się zawody, turnieje, olimpiady w zakresie różnych dyscyplin sportowych. Porównanie zadań wychowania fizycznego i sportu w odniesieniu do jednego z celów ZHP jakim jest wszechstronny rozwój intelektualny, społeczny, duchowy, emocjonalny i fizyczny człowieka. Zadania wf i sportu Harmonijny rozwój fizyczny Kształtowanie psychomotoryki Rozwój psychiki Wyposażenie w niezbędny zasób wiedzy o kulturze fizycznej i sporcie Kształtowanie charakteru i pożądanych postaw w działaniu indywidualnym i zespołowym Kształtowanie estetyki ruchu wogóle Cel w ZHP/sfera rozwoju człowieka Rozwój fizyczny Rozwój fizyczny Rozwój emocjonalny Rozwój intelektualny Rozwój społeczny Rozwój duchowy 2

3 Etapy zaangażowania w specjalność na poziomie poszczególnych pionów wiekowych: zuchy zaciekawienie harcerze zamiłowanie harcerze starsi zainteresowanie wędrownicy specjalizacja ZUCHY dzięki cyklom sprawnościowym mają już okazję do swoistej preorientacji specjalnościowej i może u nich wystąpić pierwszy etap w rozwoju zainteresowania zaciekawienie. Jak jednak wynika ze specyfiki tej grupy wiekowej zuchy mogą się jedynie bawić w specjalności nie koncentrując się na określonej specjalności zbyt długo. 3

4 HARCERZE tutaj specjalność to przede wszystkim uczenie w działaniu (choć głównie na poziomie technik harcerskich). Wskazane są na tym etapie specjalności stawiające na gry, współzawodnictwo i opanowanie technik harcerskich (turystyczna, pożarnicza, wodna, proobronna, sportowa), które wykorzystujemy w grach fabularnych. Wśród harcerzy prócz zaciekawienia może wystąpić etap zamiłowania czyli wykonywanie pewnych czynności z zabarwieniem emocjonalnym, lecz jeszcze bez dążenia do rozszerzenia wiedzy w danym kierunku. HARCERZE STARSI u których pojawia się trzeci etap w pracy ze specjalnościami czyli zainteresowanie, gdyż w naturalny sposób poszukują oni wiedzy na temat wybranej dziedziny, do której mają stosunek emocjonalny. Kłopot w tym, że tych dziedzin może być kilka, dlatego też specjalności na tym poziomie powinny umożliwić odkrywanie różnych pól działania, jak też wszechstronne zastosowanie konkretnych umiejętności (turystyka, obronność, żeglarstwo). WĘDROWNICY to czwarty, finalny etap rozwoju zainteresowań czyli specjalizacja, która polega na uprawianiu określonej dziedziny ze szczególnym zamiłowaniem w oparciu o solidna wiedzę i doświadczenie. Wędrownik dąży do osiągnięcia mistrzostwa, ale już nie w wielu kierunkach (choć nadal mogą być przedmiotem zainteresowań) lecz jednym określonym. Mistrzostwo osiąga się w jednym określonym celu pełnienia służby. Specjalności jak żaden inny element programu dają możliwość konkretnego działania noszącego znamiona wyczynu wędrowniczego na pograniczu możliwości, choć w granicach bezpieczeństwa!!! Sport a cechy metody harcerskiej Pozytywność i sport wychowanie poprzez budowanie dobra, rozbudzanie w człowieku jego zdolności, odkrywanie zalet i talentów, łatwiejsze akceptowanie świata, innych ludzi, siebie samego, nie poddawanie się złu i beznadziejności. Indywidualność i sport wychowanie ukierunkowane na jednostkę, jej rozwój osobisty, dostosowując stawiane oczekiwania do możliwości i umiejętności człowieka, budując jego indywidualne cechy. Wzajemność oddziaływań i sport czyli partnerstwo wszystkich członków ZHP, gdzie wszyscy są wychowawcami, jak i wychowankami, instruktor pełni rolę przewodnika będącego dla harcerza wzorem do naśladowania, a jego autorytet opiera się przede wszystkim na postawie zgodnej z Prawem Harcerskim. Dobrowolność i świadomość celów i sport każdy członek ZHP samodzielnie wyraża chęć kierowania się w życiu harcerskimi zasadami i przynależność do naszej organizacji i konkretnej drużyny, gdzie skuteczność wychowania zależy od chęci dobrowolnego poddania się temu działaniu. 4

5 Pośredniość i sport wszystkie podejmowane przez ZHP działania służą realizacji celów wychowawczych, atrakcyjne i społecznie pożyteczne zadania pobudzają do rozwoju wewnętrznego człowieka. Naturalność i sport przystosowanie wszystkich podejmowanych działań do potrzeb i możliwości całego zespołu i poszczególnych jego członków oraz różnorodnych warunków działania: na wsi, w mieście, w nowej drużynie, bądź z tradycjami, wśród dziewcząt lub chłopców itd. Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie Uczenie w działaniu Elementy metody harcerskiej Praca w małych grupach Program stale doskonalony i pobudzający do rozwoju 5

6 zuchy Uczenie w działaniu zabawa w kogoś lub coś, która w naturalny sposób kształtuje charakter i rozwija umiejętności Uczenie w działaniu oraz program jako dwa znaczące elementy metody harcerskiej w realizacji specjalności sportowej PROGRAM Instrumenty metodyczne Formy pracy Program odpowiada na specyficzną dla tego wieku ciekawość świata, jest tworzony przez drużynowego i przybocznych. Gwiazdki zuchowe, Zabawa tematyczna, zabawy, gry i Sprawności indywidualne (gimnastyk, lekkoatleta, łyżwiarz, ćwiczenia mistrz deskorolki, mistrz gier i zabaw, mistrz kometki, mistrz pingponga, mistrz ringo, mistrz rolek-wrotek, narciarz, piłkarz, pływak, rowerzysta, saneczkarz, tenisista), Sprawności zespołowe (olimpijczyk, sportowiec) harcerze gra, która jest formą uczenia przez działanie, gdzie istotne jest współzawodnictwo, gdzie poznajemy swoje możliwości, kształtujemy charakter, zdobywamy umiejętności i uczymy się współdziałać Program powinien uwzględniać potrzebę przeżycia przygody harcowania. Umożliwia poznanie idei harcerstwa wykorzystując w szczególności techniki harcerskie. Jest tworzony przez drużynowego przy udziale rady drużyny. Stopnie harcerskie (I i II) wymagania w sferze Pracy nad sobą i Zaradności życiowej, Sprawności jedno- i dwugwiazdkowe (młody pływak-młoda pływaczka, pływak-pływaczka, sportowiec, /nazwa dyscypliny/ np.piłkarz, narciarz itd., gimnastyczka-gimnastyk, mistrzyni gimnastykimistrz gimnastyki), Klasy sportowe, Zadania zespołowe. Gry i ćwiczenia, konkurs, turniej, olimpiada, gra terenowa, bieg harcerski, dyskusja, gawęda, spotkanie, inscenizacja i inne formy teatralne, wykład, referat, gazetka, akademia, kominek, ognisko. 6

7 Harcerze starsi Wędrownicy poszukiwanie, gdzie odkrywamy różne pola działania, pasje i zainteresowania, sprawdzamy się w realnych, życiowych sytuacjach wyczyn i służba, w których nabywamy i wykorzystujemy wszystkie umiejętności Program powinien uwzględniać specyficzną dla tego wieku potrzebę poznawania i poszukiwań, z jednej strony powinien pozwalać na nieskrępowany rozwój własnych zainteresowań, z drugiej zakładać z góry ich zmienność, co pozwala pokazać różnorodne możliwości oraz przygotować do wyboru specjalizacji i własnej drogi rozwoju. Jest tworzony przez radę drużyny. Dodatkowo zastępy tworzą programy zastępów. Stopnie harcerskie (III i IV) wymagania w sferze Pracy nad sobą i Poszukiwania pól służb, Sprawności dwu- i trzygwiazdkowe (pływak-pływaczka, pływak doskonały-pływaczka doskonała, /nazwa dyscypliny/ np.piłkarz, narciarz itd., olimpijczyk, mistrzyni gimnastyki-mistrz gimnastyki, lider zdrowia), Klasy sportowe, odznaki, uprawnienia Projekt. Gry i ćwiczenia, konkurs, turniej, olimpiada, gra terenowa, bieg harcerski, dyskusja, gawęda, spotkanie, inscenizacja i inne formy teatralne, wykład, referat, sesja, wystawa, gazetka, gazeta, sejmik, akademia, kominek, ognisko, audycja, manewry. Program powstaje jako wypadkowa potrzeb członków zespołu oraz potrzeb społeczności, w której zespół funkcjonuje. Zadania powinny być ambitne na miarę wyczynu. Sam program wzmacniany jest propozycjami płynącymi z innych zespołów harcerskich, z komend hufców i chorągwi, GK oraz różnych instytucji i organizacji. Program jest tworzony i przyjmowany przez całą drużynę. Stopnie harcerskie (V i VI) wymagania wyznaczone przez płomienie wędrowniczej watry (siła ciała, rozumu i ducha) oraz polana watry wędrownicze (praca nad sobą, służba, poszukiwanie swojego miejsca w społeczeństwie), Stopnie instruktorskie, Sprawności mistrzowskie, uprawnienia (młodszy ratownik, ratownik WOPR, żółty czepek, uprawnienia sędziowskie), odznaki, klasy sportowe mistrzowskie, Znaki służb (służba przyjaźni, zdrowiu, dziecku, wspólnocie lokalnej). Gry i ćwiczenia, konkurs, turniej, olimpiada, gra terenowa, bieg harcerski, dyskusja, gawęda, spotkanie, inscenizacja i inne formy teatralne, wykład, referat, sesja, wystawa, gazetka, gazeta, sejmik, akademia, kominek, ognisko, audycja, seminarium, sąd nad poglądem, spotkanie samokształceniowe, manewry. 7

8 ZADANIE PROGRAMOWE Zadanie Programowe to część propozycji programowej. Składa się na nie: Cel ZADANIE PROGRAMOWE Sposób realizacji Ściśle określony termin Cel to świadomie zamierzony skutek. Powinien być pozytywny, wymierny (jasny i konkretny efekt końcowy), realny i wynikający z potrzeb środowiska. Cel można uszczegółowić w sferze poznawczej, kształcącej i wychowawczej poprzez zamierzenia. Np.: Cel Przygotowanie członków ZHP do świadomej i aktywnej dbałości o zdrowie swoje i swoich wspólnot. 8

9 Zamierzenia: Chcemy osiągnąć stan, w którym członkowie ZHP będą: - znali elementy istotne w kształtowaniu własnego zdrowia (ruch, odżywianie, kosmetyka), - propagowali sport i rekreację ruchową w swoim otoczeniu ( jako element niezbędny przez całe życie w dbałości o zdrowie), - podejmowali odpowiedzialność za zdrowie swoje i swoich wspólnot, - stosowali ruch w celu utrzymania dobrego zdrowia, - umieli pozyskać sojuszników dla swoich działań. Sposób realizacji rodzaj i kolejność podejmowanych działań (zadań), osoby odpowiedzialne, miejsca i terminy tych działań itp. Pomocna, w monitorowaniu realizacji poszczególnych działań może być poniższa tabelka Lp. Nazwa działania (zadania) Miejsce, w którym się odbywa? Kiedy się odbywa? Kto odpowiedzialny? Ściśle określony termin data rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania programowego. Pamiętajcie! Zadanie programowe jest jak sport wymaga wiele siły, nieprzeciętnej pracowitości, ogromnej odpowiedzialności, podwojonej rzetelności i trudu w pocie czoła. Ale nie jest ono przeznaczone dla Ciebie lecz dla W A S!!!!! I w tym tkwi cały sukces!!!!! 9

10 Kto pyta nie błądzi A oto informacje, które mogą się przydać każdemu drużynowemu, pragnącemu prowadzić drużynę o specjalności sportowej. Podstawowe adresy stron internetowych, na których możecie znaleźć m.in. informacje podane poniżej jak również wiele ciekawych dokumentów i aktualności dotyczących Waszej dyscypliny to: (Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu dział SPORT) (Polska Konfederacja Sportu) Szukajcie a znajdziecie!!!! w dalszej części rączka pokaże Wam inne strony www. Ostatnia rada praktyczna i obowiązkowa: Nie zapomnijcie, że zawsze musi być BEZPIECZNIE!!! Powodzenia!!! 10

11 ZWIĄZKI SPORTOWE w Polsce Polski Związek Adres Telefon/Fax Strona WWW Aeroklub Polski Warszawa, ul. Krakowskie Przedm , , fax Aeroklubu Polskiego Akrobatyki Sportowej Warszawa, ul. Marymoncka , fax Akrobatyki sportowej Alpinizmu Warszawa, ul. Noakowskiego 10/12 tel./fax: Alpinizmu Badmintona Warszawa, ul. Zieleniecka 1 Baseballu i Softballu Rybnik, ul. Sygnały tel/fax , 0-32/ , fax Badmintona Baseballu i Softballu Biathlonu Warszawa, ul. Instalatorów , fax Biathlonu Biegu na Orientację Warszawa, ul. Wilcza 38a , fax Biegu na Orientację Bilardowy Kielce, ul. Manifestu Lipcowego 65 Bokserski Warszawa, ul. Emilii Plater 25 P.O. BOX / , fax , , fax Bilardowy Bokserski Brydża Sportowego Warszawa, ul. Złota 9/ , fax Brydża Sportowego E- mail Gimnastyczny Warszawa, ul. Wiejska , fax Gimnastyczny Golfa Warszawa, al.jerozolimskie 65/ , fax Golfa Hokeja na Lodzie Warszawa, ul. Konopnickiej 3/2 Hokeja na Trawie Poznań, ul. Chociszewskiego ; , fax 0-61/ , fax Hokeja na Lodzie Hokeja na Trawie Jeździecki Warszawa, ul. Cegłowska 68/ , fax Jeździecki Ju-Jitsu Katowice, ul. Warszawska 11 tel/fax 0-32/ Jujitsu Judo Warszawa, ul. Racławicka , , Kajakowy Warszawa, ul. Ciołka , fax Kajakowy Karate Warszawa, ul. Wilcza 38a tel/fax Karate Karate Tradycyjnego Łódź, ul. Moniuszki 4 A 0-42/ , Karate Tradycyjnego Kendo Łódź, ul. Zgierska 73 p.410 tel. 0-42/ fax Kick-Boxingu Warszawa, ul. Kopińska 12/ , fax Kickboxingu Kolarski Pruszków, ul. Andrzeja , , Judo Kendo Kolarski Koszykówki Warszawa, ul. Ciołka , Koszykówki Kręglarski Poznań, ul. Zeylanda / , fax Kulturystyki i Trójb.Sił Warszawa, ul. Szolc - Rogozińskiego , fax Lekkiej Atletyki Warszawa, ul. M.Kopernika , , fax Kręglarski Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego Lekkiej Atletyki Łuczniczy Warszawa, ul. Cegłowska 68/ , fax Łuczniczy Łyżwiarstwa Figurowego Warszawa, ul. Łazienkowska 6a tel/fax Łyżwiarstwa Figurowego Łyżwiarstwa Szybkiego Warszawa, ul.boya Żeleńskiego 4a/ , fax Łyżwiarstwa Szybkiego Motorowodny i Narciarstwa Wodnego Warszawa, Wał Miedzeszyński , fax Motorowy Warszawa, ul. Kazimierzowska , , fax Motorowodny i Narciarstwa Wodnego Motorowy 11

12 Narciarski Kraków, ul. Mieszczańska 18/3 Pięcioboju Nowoczesnego 0-12/ /71, fax Warszawa, ul. Biała , fax Narciarski Pięcioboju Nowoczesnego Piłki Nożnej Warszawa, ul. Miodowa , fax Piłki Nożnej Piłki Ręcznej w Polsce Warszawa, ul. Gdańska 2 l.24 tel/fax Piłki Ręcznej Piłki Siatkowej Warszawa, ul. Grażyny , fax Piłki Siatkowej Płetwonurkowania Gdynia, ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/ / , fax Płetwonurkowania Pływacki Warszawa, ul. Marymoncka , fax Pływacki Podnoszenia Ciężarów Warszawa, ul. Marymoncka , fax Podnoszenia Ciężarów Radioorientacji Sportowej Warszawa, ul. Jaracza 2 P.O Box1 tel/fax , Radioorientacji Sportowej Rugby Warszawa, ul. Marymoncka tel/fax Rugby Skibobów Skoczów, ul. Górecka / Snookera i Bilarda Ang Kalisz, Al. Wojska Polskiego / tel/fax Snookera Sportowego Snowboardu Bielsko Biała, Pl. Fabryczny / , Snowboardu Sportów Saneczkowych Warszawa, ul. Marymoncka 34 tel/fax Strzelectwa Sportowego Warszawa, ul. Chocimska , fax Strzelectwa Sportowego Sumo Krotoszyn, ul. Mały Rynek / tel/fax Szachowy Warszawa, ul. Czerniakowska 126 a , fax Szachowy Szermierczy Warszawa, ul. Oleandrów , tel/fax Szermierczy Taekwon-do ITF Lublin, ul. Milenijna 5B 0-81/ , Taekwondo ITF Taekwondo WTF Poznań, ul. Reymonta / tel/fax Taekwondo WTF Tenisa Stołowego Warszawa, ul. Łazienkowska 6a p , fax Tenisa Stołowego Tenisowy Warszawa, ul. Marszałkowska , fax Tenisowy Towarzystw Wioślarskich Warszawa, ul. M. Kopernika ; , fax Towarzystw Wioślarskich Triathlonu Warszawa, ul. Hoża 66/68 lok w 151 Triathlonu Unihokeja Gdynia, ul. Olimpijska 5/9 0-58/ Unihokeja Wędkarski Warszawa, ul. Twarda , tel/fax Wędkarski Wu-Shu Warszawa, Nowy Świat 18/ fax Wushu Zapaśniczy Warszawa, ul. Żelazna 67/ ; , fax Zapaśniczy Żeglarski Warszawa, ul. Chocimska , fax Żeglarski Federacja Korfballu Warszawa, ul.ordynacka fax Korfballu Tańca Sportowego Warszawa, ul. Ciołka 16 p tel/fax Sportów Wrotkarskich Warszawa, ul. Konopnickiej 6 lok. tel/fax Sportów Wrotkarskich Federacja Curlingu Warszawa ul. Osada Ojców 13 tel/fax Curlingu 12

13 Wojewódzkie Interdyscyplinarne Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Dolnośląska Federacja Sportu Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych Lubuska Federacja Sportu Lubelska Unia Sportu Wojewódzka Federacja Związków Sportowych Warszawsko-Mazowieckie Stowarzyszenie Związków Sportowych Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Stowarzyszenie Związków i Organizacji Sportowych Podlaska Federacja Sportu Podkarpackie Stowarzyszenie Związków Sportowych Pomorska Federacja Sportu Śląska Federacja Sportu Świętokrzyska Rada Związków Sportowych w Kielcach Prezes - Włodzimierz Moska Gł. Księgowy - Jadwiga Kapitan Wrocław, ul. Borowska 1/3 Prezes - Barbara Hyla-Makowska Wiceprezes - Jan Żukowski Gł. Księgowy - Teresa Lipka Bydgoszcz, ul. Gdańska 163 Prezes - Bogusław Wontor Dyrektor - Bogusław Sułkowski Gł. Księgowy Anna Langner Zielona Góra, ul. Urszuli 3E Prezes - Bogusław Trojan Gł. księgowy Lidia Chmura Lublin, ul. M. Curie-Skłodowskiej 5 Prezes - Bogusław Adamski Dyrektor - Zbigniew Świercz Gł. Księgowy - Lucyna Bojara Łódź, ul. Kamińskiego 7/9 Prezes - Jan Hawrylewicz Dyrektor - Piotr Śliwiński Gł. Księgowy - Barbara Piotrowska Warszawa, ul. Rozbrat 26 Prezes - Jerzy Janczy Gł. Księgowy - Halina Kotelon Kraków, ul. Mosiężnicza 1 Prezes - Rudolf Lisowski Gł. Księgowy - Renata Jalowska Opole, ul. Damrota 6 Prezes - Leszek Lewoc Wiceprezes - Jan Zalewski Gł. Księgowy - Krystyna Łukasiewicz Białystok, ul. Fabryczna 1 Prezes - Jerzy Szczerbaty Gł. Księgowy - Maria Pędziwiater Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a Prezes - Ryszard Weisbrodt Dyrektor - Dariusz Piotrowski Gł. Księgowy - Salomea Świątelska Gdańsk 13, Al. Zwycięstwa 51 skr. 26 Prezes - Marian Waligóra Dyrektor biura - Mirosława Duda Gł. Księgowy - Irena Chmielewska Katowice, ul. Kościuszki 191 Prezes - Włodzimierz Stobiecki Gł. Księgowy - Irena Przygodzka Kielce, ul. Żytnia 1 (0-71) fax: (0-52) tel/fax: (0-68) fax: (0-81) (0-42) fax wew. 30 (0-22) tel/fax: (0-12) fax: (0-77) fax: (0-85) tel/fax: (0-17) tel/fax: (0-58) tel/fax: centr: (0-32) (0-41) tel/fax:

14 Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu Zachodniopomorska Federacja Sportu Prezes - Stanisław Sikorski Wicepreses urz.- Wojciech Skrzypczyński Gł. Księgowy - Krystyna Gruchała Poznań, ul. Reymonta 35 Prezes - Zbigniew Lewicki Gł. Księgowy - Stefania Kochańska Olsztyn, ul. Głowackiego 27a Prezes -Zbigniew Zychowicz Wiceprezes urz. - Jarosław Choziak Gł. Księgowy - Anna Kwiatkowska Szczecin, Al. Wojska Polskiego 246 (0-61) tel/fax: (0-89) tel/fax: (0-91) tel/fax: Ustawy Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o żegludze śródlądowej. (Dz.U. z 2005r. Nr 85, poz. 726) Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej. (Dz.U. z 2002r. Nr 207, poz. 1752) Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o Polskiej Konfederacji Sportu. (Dz.U. z 2002r. Nr 93, poz. 820) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych - tekst jednolity (Dz.U. z 2001r. Nr 55, poz. 578) Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych. (Dz.U. z 2005r. Nr 68, poz. 588) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. (Dz.U. z 2005r. Nr 28, poz. 237) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. (Dz.U. z 2005r. Nr 28, poz. 238) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów. (Dz.U. z 2005r. Nr 28, poz. 239) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia środków farmakologicznych i metod uznanych za dopingowe, których stosowanie jest zabronione. (Dz.U. z 2004r. Nr 195, poz. 2005) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania odznaczeń, wyróżnień i nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej. (Dz.U. z 2004r. Nr 283 poz. 2821) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania. (Dz.U. z 2004r. Nr 283 poz. 2820) 14

15 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej i olimpijskiej. (Dz.U. z 2004r. Nr 283 poz. 2819) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 listopada 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, trybu składania wniosków o dofinansowanie oraz przekazywania środków na realizację zadań i ich rozliczania. (Dz.U. z 2004r. Nr 267 poz. 2651) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe. (Dz.U. z 2004r. Nr 245 poz. 2458) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 października 2004r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dofinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów. (Dz.U. z 2004r. Nr 224, poz. 2275) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 sierpnia 2004r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych. (Dz.U. z 2004r. Nr 181 poz. 1874) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. (Dz.U. z 2004r. Nr 76, poz. 712) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 grudnia 2003r. w sprawie nadania statutu Polskiej Konfederacji Sportu. (Dz.U. z 2003r. Nr 232, poz. 2323) Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 listopada 2003r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania. (Dz.U. z 2003r. Nr 194, poz. 1894) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 października 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych. (Dz.U. z 2003r. Nr 193, poz. 1888) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 października 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania odznaczeń, wyróżnień i nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej. (Dz.U. z 2003r. Nr 191, poz. 1872) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 maja 2003r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. (Dz.U. z 2003r. Nr 98, poz. 896) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2003r. w prawie nadania statutu Polskiej Konfederacji Sportu. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, trybu składania wniosków o dofinansowanie oraz przekazywania środków na realizację zadań i ich rozliczania. (Dz.U. z 2003r. Nr 5, poz. 48) 15

16 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania. (Dz.U. z 2003r. Nr 8, poz. 93) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2002r. w sprawie wzorcowych programów zajęć wychowania fizycznego dla jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Urzędu Ochrony Państwa oraz Szefowi Obrony Cywilnej Kraju. (Dz.U. z 2002r. Nr 145, poz. 226) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zaliczania okresów pobierania stypendiów sportowych do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze wynikające ze stosunku pracy. (Dz.U. z 2002r. Nr 1, poz. 8) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001r. w sprawie uprawiania alpinizmu. (Dz.U. z 2001r. Nr 145, poz. 1624) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 2001r. w sprawie zasad współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. (Dz.U. z 2001r. Nr 128, poz. 1416) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej. (Dz.U. z 2001r. Nr 101, poz. 1095) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2001r. w sprawie określenia placówek odpowiedzialnych za przeprowadzanie analiz antydopingowych oraz trybu, sposobu i zasad odpłatności za kontrolne badania antydopingowe. (Dz.U. z 2001r. Nr 97, poz. 1053) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 lipca 2001r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej i piątej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 843) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz.U. z 2001r. Nr 72, poz. 752). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania. (Dz.U. z 2001r. Nr 71, poz. 738) (plik.zip) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2001r. w sprawie powołania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. (Dz.U. z 2001r. Nr 56, poz. 583) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 maja 2001r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji sędziego sportowego. (Dz.U. z 2001r. Nr 56, poz. 582) (plik.zip) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2001r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania. (Dz.U. z 2001r. Nr 26, poz. 282) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2001r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej i olimpijskiej. (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 48) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2001r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych. (Dz.U. z 2001r. Nr 8, poz. 67) (plik.zip) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. (Dz.U. z 1997r. Nr 57, poz. 358) 16

Uchwała nr 83/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 5 października 2013 r. w sprawie systemu metodycznego ZHP

Uchwała nr 83/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 5 października 2013 r. w sprawie systemu metodycznego ZHP Uchwała nr 83/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 5 października 2013 r. w sprawie systemu metodycznego ZHP I. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie 67 ust. 4 pkt 2 i 3 Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP uchwala

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2014/2015.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2014/2015. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2014/2015. Słowo wstępne JM Rektora Władze Uczelni Historia Uczelni Baza dydaktyczno-sportowa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia. projekt z dnia 16 lipca 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia. w sprawie wykazu dyscyplin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe Na podstawie art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Sportu. w Gminie Strzelce Opolskie. na lata 2013 2017 (PROJEKT)

Strategia Rozwoju Sportu. w Gminie Strzelce Opolskie. na lata 2013 2017 (PROJEKT) Strategia Rozwoju Sportu w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2013 2017 (PROJEKT) Opracowanie pn. Strategia Rozwoju Sportu w gminie Strzelce Opolskie na lata 2013 2017 jest efektem prac zespołu powołanego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miasta Ełku z dnia. STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016 Strona 1 Spis treści I. Wstęp II. Rola i zadania samorządu w rozwoju sportu III. Analiza demograficzna

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy WarszaWa 2014 Opracowanie: dr Jarosław Klimczak, Beata

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r.

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... PROGRAM ROZWOJU SPORTU W KRAKOWIE NA LATA 2013-2015 PROJEKT KRAKÓW, 2012 r. I. WSTĘP Kraków ma bogatą sportową historię. Rok 1885 jest szczególną datą w dziejach

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Kobyłka w roku szkolnym 2012/2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 I. Dane demograficzne Miasta Kobyłka... 5 II. Informacja o jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 I. Wprowadzenie. We współczesnym świecie na określenie aktywności fizycznej jednostek i grup oraz jej organizowanie w różnych formach

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Materiały seminaryjne. Euro na zdrowie

Materiały seminaryjne. Euro na zdrowie Materiały seminaryjne Euro na zdrowie Przygotowanie sektora ochrony zdrowia do pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Opracował Zespół Kancelarii Doradztwa Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. w 2008 r.

SPRAWOZDANIE. w 2008 r. 1 POLSKI CZERWONY KRZYŻ ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2008 r. WARSZAWA, maj 2009 r. 2 SPIS TREŚCI I Wstęp... 3 II Streszczenie... 4 III Dane o organizacji pożytku

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88700-56-9. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Korekta Anna Krzesz

ISBN 978-83-88700-56-9. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Korekta Anna Krzesz Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski Korekta Anna Krzesz Copyright by Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2011 ISBN 978-83-88700-56-9 Polskie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

nr 2 (312) luty 2014 Już po gali znamy foto: M. Suchan niezwyczajnych luty 2014 1

nr 2 (312) luty 2014 Już po gali znamy foto: M. Suchan niezwyczajnych luty 2014 1 nr 2 (312) luty 2014 Już po gali znamy foto: M. Suchan niezwyczajnych luty 2014 1 FOTKI MIESIĄCA Niezwyczajni 2013 (foto: Magdalena Suchan) Opis Twojego zdjęcia (foto: Twoje imię i nazwisko) W tym miejscu

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA UMIEM PŁYWAĆ

PROJEKT POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA UMIEM PŁYWAĆ PROJEKT POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA UMIEM PŁYWAĆ BOGUSŁAW ULIJASZ PODSEKRETARZ STANU ANDRZEJ BIERNAT MINISTER SPORTU I TURYSTYKI Warszawa, 23 października 2014 r. 1 I. ZAŁOŻENIA I CELE PROJEKTU Projekt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM HARCERSTWA STARSZEGO SPIS TREŚCI:

PROGRAM HARCERSTWA STARSZEGO SPIS TREŚCI: PROGRAM HARCERSTWA STARSZEGO SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 2. PROGRAM HARCERSTWA STARSZEGO 3. STOPNIE I SPRAWNOŚCI HARCERSKIE W NASTĘPNEJ KOLEJNOŚCI UKAŻĄ SIĘ: - GRA PROGRAMOWA - ZNAKI SŁUŻB - STARSZOHARCERSKI

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.23 14:26:26 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo