SPECJALNOŚĆ SPORTOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECJALNOŚĆ SPORTOWA"

Transkrypt

1 SPECJALNOŚĆ SPORTOWA S - siła P - pracowitość O - odpowiedzialność R - rzetelność T - trud II Ogólnopolski Zlot Drużynowych Kraków, r. Opracowała hm Joanna Rusinowska 1

2 Działalność sportowa to jedna z najstarszych dziedzin pracy harcerskiej. Od zawsze celem tych działań było popularyzowanie takich wzorców zachowań, takich form spędzania wolnego czasu, które kształtowałyby nawyki ruchowe oraz higieniczno zdrowotne przyzwyczajenia i postawy. Wychowanie sportowe w ZHP obejmuje te formy aktywności ruchowej, które mogą być uprawiane przez całe życie, np. biegi, pływanie, jazda na nartach, gry i zabawy ruchowe, terenowe, gry zespołowe, kolarstwo itp. W pracy harcerskiej największą popularnością cieszą się zawody, turnieje, olimpiady w zakresie różnych dyscyplin sportowych. Porównanie zadań wychowania fizycznego i sportu w odniesieniu do jednego z celów ZHP jakim jest wszechstronny rozwój intelektualny, społeczny, duchowy, emocjonalny i fizyczny człowieka. Zadania wf i sportu Harmonijny rozwój fizyczny Kształtowanie psychomotoryki Rozwój psychiki Wyposażenie w niezbędny zasób wiedzy o kulturze fizycznej i sporcie Kształtowanie charakteru i pożądanych postaw w działaniu indywidualnym i zespołowym Kształtowanie estetyki ruchu wogóle Cel w ZHP/sfera rozwoju człowieka Rozwój fizyczny Rozwój fizyczny Rozwój emocjonalny Rozwój intelektualny Rozwój społeczny Rozwój duchowy 2

3 Etapy zaangażowania w specjalność na poziomie poszczególnych pionów wiekowych: zuchy zaciekawienie harcerze zamiłowanie harcerze starsi zainteresowanie wędrownicy specjalizacja ZUCHY dzięki cyklom sprawnościowym mają już okazję do swoistej preorientacji specjalnościowej i może u nich wystąpić pierwszy etap w rozwoju zainteresowania zaciekawienie. Jak jednak wynika ze specyfiki tej grupy wiekowej zuchy mogą się jedynie bawić w specjalności nie koncentrując się na określonej specjalności zbyt długo. 3

4 HARCERZE tutaj specjalność to przede wszystkim uczenie w działaniu (choć głównie na poziomie technik harcerskich). Wskazane są na tym etapie specjalności stawiające na gry, współzawodnictwo i opanowanie technik harcerskich (turystyczna, pożarnicza, wodna, proobronna, sportowa), które wykorzystujemy w grach fabularnych. Wśród harcerzy prócz zaciekawienia może wystąpić etap zamiłowania czyli wykonywanie pewnych czynności z zabarwieniem emocjonalnym, lecz jeszcze bez dążenia do rozszerzenia wiedzy w danym kierunku. HARCERZE STARSI u których pojawia się trzeci etap w pracy ze specjalnościami czyli zainteresowanie, gdyż w naturalny sposób poszukują oni wiedzy na temat wybranej dziedziny, do której mają stosunek emocjonalny. Kłopot w tym, że tych dziedzin może być kilka, dlatego też specjalności na tym poziomie powinny umożliwić odkrywanie różnych pól działania, jak też wszechstronne zastosowanie konkretnych umiejętności (turystyka, obronność, żeglarstwo). WĘDROWNICY to czwarty, finalny etap rozwoju zainteresowań czyli specjalizacja, która polega na uprawianiu określonej dziedziny ze szczególnym zamiłowaniem w oparciu o solidna wiedzę i doświadczenie. Wędrownik dąży do osiągnięcia mistrzostwa, ale już nie w wielu kierunkach (choć nadal mogą być przedmiotem zainteresowań) lecz jednym określonym. Mistrzostwo osiąga się w jednym określonym celu pełnienia służby. Specjalności jak żaden inny element programu dają możliwość konkretnego działania noszącego znamiona wyczynu wędrowniczego na pograniczu możliwości, choć w granicach bezpieczeństwa!!! Sport a cechy metody harcerskiej Pozytywność i sport wychowanie poprzez budowanie dobra, rozbudzanie w człowieku jego zdolności, odkrywanie zalet i talentów, łatwiejsze akceptowanie świata, innych ludzi, siebie samego, nie poddawanie się złu i beznadziejności. Indywidualność i sport wychowanie ukierunkowane na jednostkę, jej rozwój osobisty, dostosowując stawiane oczekiwania do możliwości i umiejętności człowieka, budując jego indywidualne cechy. Wzajemność oddziaływań i sport czyli partnerstwo wszystkich członków ZHP, gdzie wszyscy są wychowawcami, jak i wychowankami, instruktor pełni rolę przewodnika będącego dla harcerza wzorem do naśladowania, a jego autorytet opiera się przede wszystkim na postawie zgodnej z Prawem Harcerskim. Dobrowolność i świadomość celów i sport każdy członek ZHP samodzielnie wyraża chęć kierowania się w życiu harcerskimi zasadami i przynależność do naszej organizacji i konkretnej drużyny, gdzie skuteczność wychowania zależy od chęci dobrowolnego poddania się temu działaniu. 4

5 Pośredniość i sport wszystkie podejmowane przez ZHP działania służą realizacji celów wychowawczych, atrakcyjne i społecznie pożyteczne zadania pobudzają do rozwoju wewnętrznego człowieka. Naturalność i sport przystosowanie wszystkich podejmowanych działań do potrzeb i możliwości całego zespołu i poszczególnych jego członków oraz różnorodnych warunków działania: na wsi, w mieście, w nowej drużynie, bądź z tradycjami, wśród dziewcząt lub chłopców itd. Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie Uczenie w działaniu Elementy metody harcerskiej Praca w małych grupach Program stale doskonalony i pobudzający do rozwoju 5

6 zuchy Uczenie w działaniu zabawa w kogoś lub coś, która w naturalny sposób kształtuje charakter i rozwija umiejętności Uczenie w działaniu oraz program jako dwa znaczące elementy metody harcerskiej w realizacji specjalności sportowej PROGRAM Instrumenty metodyczne Formy pracy Program odpowiada na specyficzną dla tego wieku ciekawość świata, jest tworzony przez drużynowego i przybocznych. Gwiazdki zuchowe, Zabawa tematyczna, zabawy, gry i Sprawności indywidualne (gimnastyk, lekkoatleta, łyżwiarz, ćwiczenia mistrz deskorolki, mistrz gier i zabaw, mistrz kometki, mistrz pingponga, mistrz ringo, mistrz rolek-wrotek, narciarz, piłkarz, pływak, rowerzysta, saneczkarz, tenisista), Sprawności zespołowe (olimpijczyk, sportowiec) harcerze gra, która jest formą uczenia przez działanie, gdzie istotne jest współzawodnictwo, gdzie poznajemy swoje możliwości, kształtujemy charakter, zdobywamy umiejętności i uczymy się współdziałać Program powinien uwzględniać potrzebę przeżycia przygody harcowania. Umożliwia poznanie idei harcerstwa wykorzystując w szczególności techniki harcerskie. Jest tworzony przez drużynowego przy udziale rady drużyny. Stopnie harcerskie (I i II) wymagania w sferze Pracy nad sobą i Zaradności życiowej, Sprawności jedno- i dwugwiazdkowe (młody pływak-młoda pływaczka, pływak-pływaczka, sportowiec, /nazwa dyscypliny/ np.piłkarz, narciarz itd., gimnastyczka-gimnastyk, mistrzyni gimnastykimistrz gimnastyki), Klasy sportowe, Zadania zespołowe. Gry i ćwiczenia, konkurs, turniej, olimpiada, gra terenowa, bieg harcerski, dyskusja, gawęda, spotkanie, inscenizacja i inne formy teatralne, wykład, referat, gazetka, akademia, kominek, ognisko. 6

7 Harcerze starsi Wędrownicy poszukiwanie, gdzie odkrywamy różne pola działania, pasje i zainteresowania, sprawdzamy się w realnych, życiowych sytuacjach wyczyn i służba, w których nabywamy i wykorzystujemy wszystkie umiejętności Program powinien uwzględniać specyficzną dla tego wieku potrzebę poznawania i poszukiwań, z jednej strony powinien pozwalać na nieskrępowany rozwój własnych zainteresowań, z drugiej zakładać z góry ich zmienność, co pozwala pokazać różnorodne możliwości oraz przygotować do wyboru specjalizacji i własnej drogi rozwoju. Jest tworzony przez radę drużyny. Dodatkowo zastępy tworzą programy zastępów. Stopnie harcerskie (III i IV) wymagania w sferze Pracy nad sobą i Poszukiwania pól służb, Sprawności dwu- i trzygwiazdkowe (pływak-pływaczka, pływak doskonały-pływaczka doskonała, /nazwa dyscypliny/ np.piłkarz, narciarz itd., olimpijczyk, mistrzyni gimnastyki-mistrz gimnastyki, lider zdrowia), Klasy sportowe, odznaki, uprawnienia Projekt. Gry i ćwiczenia, konkurs, turniej, olimpiada, gra terenowa, bieg harcerski, dyskusja, gawęda, spotkanie, inscenizacja i inne formy teatralne, wykład, referat, sesja, wystawa, gazetka, gazeta, sejmik, akademia, kominek, ognisko, audycja, manewry. Program powstaje jako wypadkowa potrzeb członków zespołu oraz potrzeb społeczności, w której zespół funkcjonuje. Zadania powinny być ambitne na miarę wyczynu. Sam program wzmacniany jest propozycjami płynącymi z innych zespołów harcerskich, z komend hufców i chorągwi, GK oraz różnych instytucji i organizacji. Program jest tworzony i przyjmowany przez całą drużynę. Stopnie harcerskie (V i VI) wymagania wyznaczone przez płomienie wędrowniczej watry (siła ciała, rozumu i ducha) oraz polana watry wędrownicze (praca nad sobą, służba, poszukiwanie swojego miejsca w społeczeństwie), Stopnie instruktorskie, Sprawności mistrzowskie, uprawnienia (młodszy ratownik, ratownik WOPR, żółty czepek, uprawnienia sędziowskie), odznaki, klasy sportowe mistrzowskie, Znaki służb (służba przyjaźni, zdrowiu, dziecku, wspólnocie lokalnej). Gry i ćwiczenia, konkurs, turniej, olimpiada, gra terenowa, bieg harcerski, dyskusja, gawęda, spotkanie, inscenizacja i inne formy teatralne, wykład, referat, sesja, wystawa, gazetka, gazeta, sejmik, akademia, kominek, ognisko, audycja, seminarium, sąd nad poglądem, spotkanie samokształceniowe, manewry. 7

8 ZADANIE PROGRAMOWE Zadanie Programowe to część propozycji programowej. Składa się na nie: Cel ZADANIE PROGRAMOWE Sposób realizacji Ściśle określony termin Cel to świadomie zamierzony skutek. Powinien być pozytywny, wymierny (jasny i konkretny efekt końcowy), realny i wynikający z potrzeb środowiska. Cel można uszczegółowić w sferze poznawczej, kształcącej i wychowawczej poprzez zamierzenia. Np.: Cel Przygotowanie członków ZHP do świadomej i aktywnej dbałości o zdrowie swoje i swoich wspólnot. 8

9 Zamierzenia: Chcemy osiągnąć stan, w którym członkowie ZHP będą: - znali elementy istotne w kształtowaniu własnego zdrowia (ruch, odżywianie, kosmetyka), - propagowali sport i rekreację ruchową w swoim otoczeniu ( jako element niezbędny przez całe życie w dbałości o zdrowie), - podejmowali odpowiedzialność za zdrowie swoje i swoich wspólnot, - stosowali ruch w celu utrzymania dobrego zdrowia, - umieli pozyskać sojuszników dla swoich działań. Sposób realizacji rodzaj i kolejność podejmowanych działań (zadań), osoby odpowiedzialne, miejsca i terminy tych działań itp. Pomocna, w monitorowaniu realizacji poszczególnych działań może być poniższa tabelka Lp. Nazwa działania (zadania) Miejsce, w którym się odbywa? Kiedy się odbywa? Kto odpowiedzialny? Ściśle określony termin data rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania programowego. Pamiętajcie! Zadanie programowe jest jak sport wymaga wiele siły, nieprzeciętnej pracowitości, ogromnej odpowiedzialności, podwojonej rzetelności i trudu w pocie czoła. Ale nie jest ono przeznaczone dla Ciebie lecz dla W A S!!!!! I w tym tkwi cały sukces!!!!! 9

10 Kto pyta nie błądzi A oto informacje, które mogą się przydać każdemu drużynowemu, pragnącemu prowadzić drużynę o specjalności sportowej. Podstawowe adresy stron internetowych, na których możecie znaleźć m.in. informacje podane poniżej jak również wiele ciekawych dokumentów i aktualności dotyczących Waszej dyscypliny to: (Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu dział SPORT) (Polska Konfederacja Sportu) Szukajcie a znajdziecie!!!! w dalszej części rączka pokaże Wam inne strony www. Ostatnia rada praktyczna i obowiązkowa: Nie zapomnijcie, że zawsze musi być BEZPIECZNIE!!! Powodzenia!!! 10

11 ZWIĄZKI SPORTOWE w Polsce Polski Związek Adres Telefon/Fax Strona WWW Aeroklub Polski Warszawa, ul. Krakowskie Przedm , , fax Aeroklubu Polskiego Akrobatyki Sportowej Warszawa, ul. Marymoncka , fax Akrobatyki sportowej Alpinizmu Warszawa, ul. Noakowskiego 10/12 tel./fax: Alpinizmu Badmintona Warszawa, ul. Zieleniecka 1 Baseballu i Softballu Rybnik, ul. Sygnały tel/fax , 0-32/ , fax Badmintona Baseballu i Softballu Biathlonu Warszawa, ul. Instalatorów , fax Biathlonu Biegu na Orientację Warszawa, ul. Wilcza 38a , fax Biegu na Orientację Bilardowy Kielce, ul. Manifestu Lipcowego 65 Bokserski Warszawa, ul. Emilii Plater 25 P.O. BOX / , fax , , fax Bilardowy Bokserski Brydża Sportowego Warszawa, ul. Złota 9/ , fax Brydża Sportowego E- mail Gimnastyczny Warszawa, ul. Wiejska , fax Gimnastyczny Golfa Warszawa, al.jerozolimskie 65/ , fax Golfa Hokeja na Lodzie Warszawa, ul. Konopnickiej 3/2 Hokeja na Trawie Poznań, ul. Chociszewskiego ; , fax 0-61/ , fax Hokeja na Lodzie Hokeja na Trawie Jeździecki Warszawa, ul. Cegłowska 68/ , fax Jeździecki Ju-Jitsu Katowice, ul. Warszawska 11 tel/fax 0-32/ Jujitsu Judo Warszawa, ul. Racławicka , , Kajakowy Warszawa, ul. Ciołka , fax Kajakowy Karate Warszawa, ul. Wilcza 38a tel/fax Karate Karate Tradycyjnego Łódź, ul. Moniuszki 4 A 0-42/ , Karate Tradycyjnego Kendo Łódź, ul. Zgierska 73 p.410 tel. 0-42/ fax Kick-Boxingu Warszawa, ul. Kopińska 12/ , fax Kickboxingu Kolarski Pruszków, ul. Andrzeja , , Judo Kendo Kolarski Koszykówki Warszawa, ul. Ciołka , Koszykówki Kręglarski Poznań, ul. Zeylanda / , fax Kulturystyki i Trójb.Sił Warszawa, ul. Szolc - Rogozińskiego , fax Lekkiej Atletyki Warszawa, ul. M.Kopernika , , fax Kręglarski Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego Lekkiej Atletyki Łuczniczy Warszawa, ul. Cegłowska 68/ , fax Łuczniczy Łyżwiarstwa Figurowego Warszawa, ul. Łazienkowska 6a tel/fax Łyżwiarstwa Figurowego Łyżwiarstwa Szybkiego Warszawa, ul.boya Żeleńskiego 4a/ , fax Łyżwiarstwa Szybkiego Motorowodny i Narciarstwa Wodnego Warszawa, Wał Miedzeszyński , fax Motorowy Warszawa, ul. Kazimierzowska , , fax Motorowodny i Narciarstwa Wodnego Motorowy 11

12 Narciarski Kraków, ul. Mieszczańska 18/3 Pięcioboju Nowoczesnego 0-12/ /71, fax Warszawa, ul. Biała , fax Narciarski Pięcioboju Nowoczesnego Piłki Nożnej Warszawa, ul. Miodowa , fax Piłki Nożnej Piłki Ręcznej w Polsce Warszawa, ul. Gdańska 2 l.24 tel/fax Piłki Ręcznej Piłki Siatkowej Warszawa, ul. Grażyny , fax Piłki Siatkowej Płetwonurkowania Gdynia, ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/ / , fax Płetwonurkowania Pływacki Warszawa, ul. Marymoncka , fax Pływacki Podnoszenia Ciężarów Warszawa, ul. Marymoncka , fax Podnoszenia Ciężarów Radioorientacji Sportowej Warszawa, ul. Jaracza 2 P.O Box1 tel/fax , Radioorientacji Sportowej Rugby Warszawa, ul. Marymoncka tel/fax Rugby Skibobów Skoczów, ul. Górecka / Snookera i Bilarda Ang Kalisz, Al. Wojska Polskiego / tel/fax Snookera Sportowego Snowboardu Bielsko Biała, Pl. Fabryczny / , Snowboardu Sportów Saneczkowych Warszawa, ul. Marymoncka 34 tel/fax Strzelectwa Sportowego Warszawa, ul. Chocimska , fax Strzelectwa Sportowego Sumo Krotoszyn, ul. Mały Rynek / tel/fax Szachowy Warszawa, ul. Czerniakowska 126 a , fax Szachowy Szermierczy Warszawa, ul. Oleandrów , tel/fax Szermierczy Taekwon-do ITF Lublin, ul. Milenijna 5B 0-81/ , Taekwondo ITF Taekwondo WTF Poznań, ul. Reymonta / tel/fax Taekwondo WTF Tenisa Stołowego Warszawa, ul. Łazienkowska 6a p , fax Tenisa Stołowego Tenisowy Warszawa, ul. Marszałkowska , fax Tenisowy Towarzystw Wioślarskich Warszawa, ul. M. Kopernika ; , fax Towarzystw Wioślarskich Triathlonu Warszawa, ul. Hoża 66/68 lok w 151 Triathlonu Unihokeja Gdynia, ul. Olimpijska 5/9 0-58/ Unihokeja Wędkarski Warszawa, ul. Twarda , tel/fax Wędkarski Wu-Shu Warszawa, Nowy Świat 18/ fax Wushu Zapaśniczy Warszawa, ul. Żelazna 67/ ; , fax Zapaśniczy Żeglarski Warszawa, ul. Chocimska , fax Żeglarski Federacja Korfballu Warszawa, ul.ordynacka fax Korfballu Tańca Sportowego Warszawa, ul. Ciołka 16 p tel/fax Sportów Wrotkarskich Warszawa, ul. Konopnickiej 6 lok. tel/fax Sportów Wrotkarskich Federacja Curlingu Warszawa ul. Osada Ojców 13 tel/fax Curlingu 12

13 Wojewódzkie Interdyscyplinarne Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Dolnośląska Federacja Sportu Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych Lubuska Federacja Sportu Lubelska Unia Sportu Wojewódzka Federacja Związków Sportowych Warszawsko-Mazowieckie Stowarzyszenie Związków Sportowych Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Stowarzyszenie Związków i Organizacji Sportowych Podlaska Federacja Sportu Podkarpackie Stowarzyszenie Związków Sportowych Pomorska Federacja Sportu Śląska Federacja Sportu Świętokrzyska Rada Związków Sportowych w Kielcach Prezes - Włodzimierz Moska Gł. Księgowy - Jadwiga Kapitan Wrocław, ul. Borowska 1/3 Prezes - Barbara Hyla-Makowska Wiceprezes - Jan Żukowski Gł. Księgowy - Teresa Lipka Bydgoszcz, ul. Gdańska 163 Prezes - Bogusław Wontor Dyrektor - Bogusław Sułkowski Gł. Księgowy Anna Langner Zielona Góra, ul. Urszuli 3E Prezes - Bogusław Trojan Gł. księgowy Lidia Chmura Lublin, ul. M. Curie-Skłodowskiej 5 Prezes - Bogusław Adamski Dyrektor - Zbigniew Świercz Gł. Księgowy - Lucyna Bojara Łódź, ul. Kamińskiego 7/9 Prezes - Jan Hawrylewicz Dyrektor - Piotr Śliwiński Gł. Księgowy - Barbara Piotrowska Warszawa, ul. Rozbrat 26 Prezes - Jerzy Janczy Gł. Księgowy - Halina Kotelon Kraków, ul. Mosiężnicza 1 Prezes - Rudolf Lisowski Gł. Księgowy - Renata Jalowska Opole, ul. Damrota 6 Prezes - Leszek Lewoc Wiceprezes - Jan Zalewski Gł. Księgowy - Krystyna Łukasiewicz Białystok, ul. Fabryczna 1 Prezes - Jerzy Szczerbaty Gł. Księgowy - Maria Pędziwiater Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a Prezes - Ryszard Weisbrodt Dyrektor - Dariusz Piotrowski Gł. Księgowy - Salomea Świątelska Gdańsk 13, Al. Zwycięstwa 51 skr. 26 Prezes - Marian Waligóra Dyrektor biura - Mirosława Duda Gł. Księgowy - Irena Chmielewska Katowice, ul. Kościuszki 191 Prezes - Włodzimierz Stobiecki Gł. Księgowy - Irena Przygodzka Kielce, ul. Żytnia 1 (0-71) fax: (0-52) tel/fax: (0-68) fax: (0-81) (0-42) fax wew. 30 (0-22) tel/fax: (0-12) fax: (0-77) fax: (0-85) tel/fax: (0-17) tel/fax: (0-58) tel/fax: centr: (0-32) (0-41) tel/fax:

14 Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu Zachodniopomorska Federacja Sportu Prezes - Stanisław Sikorski Wicepreses urz.- Wojciech Skrzypczyński Gł. Księgowy - Krystyna Gruchała Poznań, ul. Reymonta 35 Prezes - Zbigniew Lewicki Gł. Księgowy - Stefania Kochańska Olsztyn, ul. Głowackiego 27a Prezes -Zbigniew Zychowicz Wiceprezes urz. - Jarosław Choziak Gł. Księgowy - Anna Kwiatkowska Szczecin, Al. Wojska Polskiego 246 (0-61) tel/fax: (0-89) tel/fax: (0-91) tel/fax: Ustawy Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o żegludze śródlądowej. (Dz.U. z 2005r. Nr 85, poz. 726) Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej. (Dz.U. z 2002r. Nr 207, poz. 1752) Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o Polskiej Konfederacji Sportu. (Dz.U. z 2002r. Nr 93, poz. 820) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych - tekst jednolity (Dz.U. z 2001r. Nr 55, poz. 578) Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych. (Dz.U. z 2005r. Nr 68, poz. 588) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. (Dz.U. z 2005r. Nr 28, poz. 237) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. (Dz.U. z 2005r. Nr 28, poz. 238) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów. (Dz.U. z 2005r. Nr 28, poz. 239) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia środków farmakologicznych i metod uznanych za dopingowe, których stosowanie jest zabronione. (Dz.U. z 2004r. Nr 195, poz. 2005) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania odznaczeń, wyróżnień i nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej. (Dz.U. z 2004r. Nr 283 poz. 2821) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania. (Dz.U. z 2004r. Nr 283 poz. 2820) 14

15 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej i olimpijskiej. (Dz.U. z 2004r. Nr 283 poz. 2819) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 listopada 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, trybu składania wniosków o dofinansowanie oraz przekazywania środków na realizację zadań i ich rozliczania. (Dz.U. z 2004r. Nr 267 poz. 2651) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe. (Dz.U. z 2004r. Nr 245 poz. 2458) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 października 2004r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dofinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów. (Dz.U. z 2004r. Nr 224, poz. 2275) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 sierpnia 2004r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych. (Dz.U. z 2004r. Nr 181 poz. 1874) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. (Dz.U. z 2004r. Nr 76, poz. 712) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 grudnia 2003r. w sprawie nadania statutu Polskiej Konfederacji Sportu. (Dz.U. z 2003r. Nr 232, poz. 2323) Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 listopada 2003r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania. (Dz.U. z 2003r. Nr 194, poz. 1894) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 października 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych. (Dz.U. z 2003r. Nr 193, poz. 1888) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 października 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania odznaczeń, wyróżnień i nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej. (Dz.U. z 2003r. Nr 191, poz. 1872) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 maja 2003r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. (Dz.U. z 2003r. Nr 98, poz. 896) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2003r. w prawie nadania statutu Polskiej Konfederacji Sportu. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, trybu składania wniosków o dofinansowanie oraz przekazywania środków na realizację zadań i ich rozliczania. (Dz.U. z 2003r. Nr 5, poz. 48) 15

16 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania. (Dz.U. z 2003r. Nr 8, poz. 93) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2002r. w sprawie wzorcowych programów zajęć wychowania fizycznego dla jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Urzędu Ochrony Państwa oraz Szefowi Obrony Cywilnej Kraju. (Dz.U. z 2002r. Nr 145, poz. 226) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zaliczania okresów pobierania stypendiów sportowych do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze wynikające ze stosunku pracy. (Dz.U. z 2002r. Nr 1, poz. 8) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001r. w sprawie uprawiania alpinizmu. (Dz.U. z 2001r. Nr 145, poz. 1624) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 2001r. w sprawie zasad współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. (Dz.U. z 2001r. Nr 128, poz. 1416) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej. (Dz.U. z 2001r. Nr 101, poz. 1095) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2001r. w sprawie określenia placówek odpowiedzialnych za przeprowadzanie analiz antydopingowych oraz trybu, sposobu i zasad odpłatności za kontrolne badania antydopingowe. (Dz.U. z 2001r. Nr 97, poz. 1053) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 lipca 2001r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej i piątej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 843) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz.U. z 2001r. Nr 72, poz. 752). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania. (Dz.U. z 2001r. Nr 71, poz. 738) (plik.zip) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2001r. w sprawie powołania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. (Dz.U. z 2001r. Nr 56, poz. 583) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 maja 2001r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji sędziego sportowego. (Dz.U. z 2001r. Nr 56, poz. 582) (plik.zip) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2001r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania. (Dz.U. z 2001r. Nr 26, poz. 282) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2001r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej i olimpijskiej. (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 48) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2001r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych. (Dz.U. z 2001r. Nr 8, poz. 67) (plik.zip) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. (Dz.U. z 1997r. Nr 57, poz. 358) 16

17 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 i Nr 137, poz. 639, z 1997r. Nr 106, poz. 680, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 160, poz. 1078, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 1999r. Nr 96, poz i Nr 101, poz. 1178, z 2000r. Nr 9, poz. 117, Nr 72, poz. 839 i Nr 120, poz oraz z 2001r. Nr 5, poz. 43) zarządza się, co następuje: Ustala się wykaz dyscyplin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe. 2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ustala się wykaz dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe. 2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Komitet założycielski polskiego związku sportowego składa do Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu wniosek o udzielenie zezwolenia na utworzenie polskiego związku sportowego. 2. Do wniosku należy dołączyć: 1) statut, 2) aktualne wyciągi z rejestrów sądowych właściwych dla założycieli polskiego związku sportowego, 3) protokół zebrania założycielskiego, podpisany przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich założycieli, 4) protokół wyboru komitetu założycielskiego oraz adres jego siedziby, 5) wykaz klubów sportowych wraz z adresami, prowadzących działalność w danej dyscyplinie lub dziedzinie sportu, 6) pisemne deklaracje o przystąpieniu do polskiego związku sportowego co najmniej 80% klubów sportowych, działających w danej dyscyplinie lub dziedzinie sportu na terenie co najmniej 10 województw, 7) szczegółowy opis dyscypliny lub dziedziny sportu, 8) dane dotyczące organizacji, zasięgu i potencjału dyscypliny lub dziedziny sportu, 9) przyjęty na zebraniu założycielskim projekt zasad, warunków i trybu przyznawania i cofania klubom sportowym licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym, 10) informację o prowadzonych rozgrywkach w grach zespołowych w I i II lidze z udziałem co najmniej 8 zespołów w każdej lidze lub organizacji mistrzostw Polski w dyscyplinach indywidualnych z co najmniej 2-stopniowym systemem eliminacji do finałów ogólnopolskich, 11) informację o międzynarodowej organizacji danej dyscypliny lub dziedziny sportu, systemie współzawodnictwa międzynarodowego oraz działających w tym obszarze federacjach międzynarodowych, 12) zaświadczenie potwierdzające przynależność do międzynarodowej federacji sportowej, właściwej dla danej dyscypliny lub dziedziny sportu, zrzeszającej co najmniej 40 państw z 3 kontynentów, 13) informację o warunkach organizacyjno-materialnych niezbędnych do prowadzenia działalności polskiego związku sportowego. 3. Przedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 9 i 10, nie jest wymagane, jeżeli odpowiednie postanowienia dotyczące współzawodnictwa sportowego oraz licencji dla klubów sportowych zostały określone w statucie polskiego związku sportowego. 4. Decyzję o udzieleniu zezwolenia, o którym mowa w 3, wydaje się, gdy: 1) wniosek został złożony przez związek posiadający zasięg ogólnokrajowy, 2) wniosek dotyczy jednej dyscypliny lub dziedziny sportu objętej wykazem, o którym mowa w 1 i 2, 3) do wniosku zostały dołączone wymagane dokumenty oraz gdy wnioskodawca spełnia warunki, o których mowa w 3 ust. 2 pkt 6, 10 i

18 1. Zezwolenia na utworzenie polskiego związku sportowego wydane przed wejściem w życie rozporządzenia zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia. 2. Wnioski o uzyskanie zezwolenia na utworzenie polskiego związku sportowego, złożone do dnia wejścia w życie rozporządzenia i do tego dnia nie rozpatrzone, podlegają rozpatrzeniu według przepisów niniejszego rozporządzenia. 6. Traci moc zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 17 września 1996 r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych (Monitor Polski Nr 59, poz. 556). 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Edukacji Narodowej: E. Wittbrodt Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych (Dz. U. Nr 8, poz. 67 oraz z 2003 r. Nr 193, poz. 1888) wprowadza się następujące zmiany: 1) w 3 w ust. 2: a) pkt 6 otrzymuje brzmienie: "6) pisemne deklaracje o przystąpieniu do polskiego związku sportowego co najmniej 80 % klubów sportowych, działających w danej dyscyplinie lub dziedzinie sportu na terenie co najmniej 10 województw - w przypadku dyscypliny lub dziedziny sportu nieobjętej programem igrzysk olimpijskich,", b) pkt 12 otrzymuje brzmienie: "12) zaświadczenie potwierdzające przynależność do międzynarodowej federacji sportowej, właściwej dla danej dyscypliny lub dziedziny sportu, zrzeszającej co najmniej 40 państw z 3 kontynentów, lub pisemne przyrzeczenie takiej międzynarodowej federacji sportowej o uzyskaniu przynależności po utworzeniu polskiego związku sportowego,"; 2) w 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) do wniosku zostały dołączone wymagane dokumenty oraz gdy wnioskodawca spełnia warunki, o których mowa w 3 ust. 2 pkt 10 i 12, a w przypadku dyscypliny lub dziedziny sportu nieobjętej programem igrzysk olimpijskich - także warunek, o którym mowa w 3 ust. 2 pkt 6.". 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Edukacji Narodowej i Sportu: M. Sawicki 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, poz oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia. projekt z dnia 16 lipca 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia. w sprawie wykazu dyscyplin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe Na podstawie art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 2007 Program: "Sport Wszystkich Dzieci"

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 2007 Program: Sport Wszystkich Dzieci Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 2007 Program: "Sport Wszystkich Dzieci" Lp. Wnioskodawca Miejscowość 1. Stowarzyszenie XXI 2. Młodzieżowy Związek Sportowy 3. Klub Sportowy Energetyk ROW 4. Międzyszkolny

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 października 2003 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 października 2003 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe,

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia 2013 r.

M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 5 marca 2013 r. M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia 2013 r. w sprawie dofinansowania zadań związanych z przygotowaniem w 2013 roku kadry

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 stycznia 2001 r. (Dz. U. z dnia 2 lutego 2001 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 stycznia 2001 r. (Dz. U. z dnia 2 lutego 2001 r.) Dz.U.01.8.67 2003.12.03 zm. Dz.U.03.193.1888 1 2005.05.03 zm. Dz.U.05.68.588 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2011 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 10.06.2014 r.

Data sporządzenia 10.06.2014 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich

Bardziej szczegółowo

I. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (MMP) 1. Organizator Organizatorami MMP są komitety organizacyjne wyznaczone przez polskie związki sportowe.

I. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (MMP) 1. Organizator Organizatorami MMP są komitety organizacyjne wyznaczone przez polskie związki sportowe. Regulaminy w poszczególnych kategoriach wieku A. Młodzieżowiec I. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (MMP) Organizatorami MMP są komitety organizacyjne wyznaczone przez polskie związki sportowe. Terminy i

Bardziej szczegółowo

h m. P i o t r B i e l i c k i

h m. P i o t r B i e l i c k i ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC WŁOCŁAWEK KRĄG INSTRUKTORSKI STOS HARCERSKI SYSTEM WYCHOWAWCZY PODSTAWOWE POJĘCIA h m. P i o t r B i e l i c k i Broszura zawiera : I. Wstęp II. Zasady Harcerskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/95/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 30 marca 2011 r.

Uchwała Nr VIII/95/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 30 marca 2011 r. Uchwała Nr VIII/95/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za osiągnięte

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 czerwca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 czerwca 2001 r. Dz.U.01.71.738 2003.02.08 zm. Dz.U.03.8.93 1 2006.07.27 zm. Dz.U.06.124.864 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/248/12. Rady Miasta Zielonka. z dnia 29 października 2012r.

Uchwała Nr XXV/248/12. Rady Miasta Zielonka. z dnia 29 października 2012r. Uchwała Nr XXV/248/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 października 2012r. w sprawie przyznawania nagród oraz stypendiów sportowych Na podstawie art. 31 ust 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie

Bardziej szczegółowo

9. Podstawą przyznania stypendium jest miejsce na liście rankingowej.

9. Podstawą przyznania stypendium jest miejsce na liście rankingowej. SZCZEGÓŁOWE ZASADY TWORZENIA LIST RANKINGOWYCH NAJLEPSZYCH STUDENTÓW NA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH STUDIÓW, OBLICZANIA ŚREDNIEJ OCEN UZYSKANEJ PRZEZ STUDENTA ZA OSTATNI ZALICZONY ROK STUDIÓW ORAZ KATALOG

Bardziej szczegółowo

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI Witold Bańka

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI Witold Bańka Warszawa, 26 stycznia 2016 r. MINISTER SPORTU I TURYSTYKI Witold Bańka BM-WRP/0700/2/2016/4 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku, Szanowny Panie Marszałku,

Bardziej szczegółowo

B. Regulaminy w poszczególnych kategoriach wieku. A. Młodzieżowiec (*2012)

B. Regulaminy w poszczególnych kategoriach wieku. A. Młodzieżowiec (*2012) B. Regulaminy w poszczególnych kategoriach wieku (*2012) A. Młodzieżowiec I. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (MMP) Organizatorami MMP są komitety organizacyjne wyznaczone przez polskie związki sportowe.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 sierpnia 2012 r. Poz. 3223 UCHWAŁA NR XXVI/321/2012 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów

Bardziej szczegółowo

B. Regulaminy w poszczególnych kategoriach wieku

B. Regulaminy w poszczególnych kategoriach wieku B. Regulaminy w poszczególnych kategoriach wieku (*2008) I. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (MMP) 1. Organizator Organizatorami MMP są komitety organizacyjne wyznaczone przez polskie związki sportowe. 2.

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek, którym w roku 2015 przyznano dotacje celowe w części 25 Kultura Fizyczna oraz kwoty tych dotacji

Wykaz jednostek, którym w roku 2015 przyznano dotacje celowe w części 25 Kultura Fizyczna oraz kwoty tych dotacji Wykaz jednostek, którym w roku 2015 przyznano dotacje celowe w części 25 Kultura Fizyczna oraz kwoty tych dotacji część dział rozdział paragraf Nazwa jednostki 25 926 92605 2810 Fundacja "Maraton Warszawski"

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 czerwca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 czerwca 2001 r. Dz.U.01.71.738 2003-02-08 zm. Dz.U.03.8.93 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz

Bardziej szczegółowo

I. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych:

I. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych: Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Świętokrzyskiego Kuratora na podstawie art. 20m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów, które posiadają zgodę na kształcenie instruktorów sportu, trenerów i menedżerów sportu NAZWA JEDNOSTKI ADRES DYSCYPLINA

Wykaz podmiotów, które posiadają zgodę na kształcenie instruktorów sportu, trenerów i menedżerów sportu NAZWA JEDNOSTKI ADRES DYSCYPLINA Wykaz podmiotów, które posiadają zgodę na kształcenie instruktorów sportu, trenerów i menedżerów sportu NAZWA JEDNOSTKI ADRES DYSCYPLINA NR DECYZJI I DATA WYDANIA TERMIN WAŻNOŚCI DECYZJI Ryszard Panfil,

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 9 sierpnia 2012 r. Poz. 2284 UCHWAŁA NR XXIV/68/2012 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2012 r.

Kielce, dnia 9 sierpnia 2012 r. Poz. 2284 UCHWAŁA NR XXIV/68/2012 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 9 sierpnia 2012 r. Poz. 2284 UCHWAŁA NR XXIV/68/2012 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/333/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29 lipca 2014 roku

UCHWAŁA NR XL/333/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29 lipca 2014 roku UCHWAŁA NR XL/333/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Lęborskiego za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 września 2012 r. w sprawie funkcjonowania sportu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 września 2012 r. w sprawie funkcjonowania sportu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 358 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 września 2012 r. w sprawie funkcjonowania sportu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Część A. I. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty dla szkół podstawowych: 1. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

Część A. I. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty dla szkół podstawowych: 1. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lipca 2014 r. Poz. 19

Warszawa, dnia 15 lipca 2014 r. Poz. 19 Warszawa, dnia 15 lipca 2014 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 roku przyznano dotacje celowe w częściach 25 Kultura fizyczna i 40 Turystyka oraz

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 sierpnia 2014 r. Poz. 2767 UCHWAŁA NR XL/333/2014 RADY POWIATU LĘBORSKIEGO. z dnia 29 lipca 2014 r.

Gdańsk, dnia 13 sierpnia 2014 r. Poz. 2767 UCHWAŁA NR XL/333/2014 RADY POWIATU LĘBORSKIEGO. z dnia 29 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 sierpnia 2014 r. Poz. 2767 UCHWAŁA NR XL/333/2014 RADY POWIATU LĘBORSKIEGO z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 czerwca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 czerwca 2001 r. Dz.U.01.71.738 2003.02.08 zm. Dz.U.03.8.93 1 2006.07.27 zm. Dz.U.06.124.864 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w

Bardziej szczegółowo

Kwota przyznanej dotacji. Lp. Nazwa jednostki Tytuł zadania. Umowa nr

Kwota przyznanej dotacji. Lp. Nazwa jednostki Tytuł zadania. Umowa nr Załącznik do uchwały Nr LXXVIII/1617/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. Plan kontroli kompleksowych realizacji zadań zleconych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Bardziej szczegółowo

1. ustawa o systemie oświaty z dn. 07 września 1991 r.(dz.u r. poz.1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz.60),

1. ustawa o systemie oświaty z dn. 07 września 1991 r.(dz.u r. poz.1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz.60), Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 oraz w latach następnych. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Baza Klubów Sportowych w Koszalinie

Baza Klubów Sportowych w Koszalinie Uwaga: Gmina Miasto Koszalin nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność zapisów Baz danych ze stanem faktycznym, z uwagi na fakt, iż proces ten uzależniony jest od czynników zewnętrznych. Bazy Organizacji

Bardziej szczegółowo

Obiekty specjalistyczne niezbędne do realizacji szkolenia w sportach

Obiekty specjalistyczne niezbędne do realizacji szkolenia w sportach Załącznik do Umowy. Obiekty specjalistyczne niezbędne do realizacji szkolenia w sportach sport Obiekty główne Obiekty /sprzęt uzupełniający 1 Badmintona 6x Boiska badmintona 2 Bokserski 2xring 8 stanowisk

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 30 Aerobik klasyczny PRZEDMIOTY PRZEDMIOTY

Załącznik nr 2. 30 Aerobik klasyczny PRZEDMIOTY PRZEDMIOTY Załącznik nr 2 przedmioty TEORETYCZNE do wyboru ROK III, SEMESTR 5 studia I stopnia, stacjonarne 2 teoretyczny 10 20 Podstawy rekreacyjnego uprawiania żeglarstwa morskiego Praca opiekuńczo-wychowawcza

Bardziej szczegółowo

specjalistyczna) menedżer sportu

specjalistyczna) menedżer sportu Wykaz podmiotów, które posiadają zgodę na kształcenie instruktorów sportu, trenerów i menedżerów sportu NAZWA JEDNOSTKI ADRES DYSCYPLINA NR DECYZJI I DATA WYDANIA TERMIN WAŻNOŚCI DECYZJI Mieczysław Kopacz,

Bardziej szczegółowo

1. Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych, organizowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty:

1. Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych, organizowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty: Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na podstawie art. 20 m ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WAŻNE TERMINY: 1.Składanie dokumentów do wybranych szkół (wniosek) Od 14 kwietnia 2014r. do 25 czerwca 2014r. do godz.13:00 2.Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

W ostatnich dniach maja na torze w Gostyniu rozegrane zostały już piąty rok z rzędu zawody kartingowe o Puchar Ministra Edukacji Narodowej.

W ostatnich dniach maja na torze w Gostyniu rozegrane zostały już piąty rok z rzędu zawody kartingowe o Puchar Ministra Edukacji Narodowej. W ostatnich dniach maja na torze w Gostyniu rozegrane zostały już piąty rok z rzędu zawody kartingowe o Puchar Ministra Edukacji Narodowej. Wiele lat temu zawody wtedy rozgrywane o Puchar Ministra Oświaty

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych rok szkolny 2014/2015

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych rok szkolny 2014/2015 IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Kryteria rekrutacji do klas pierwszych rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna - Art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

CENNIK KURSÓW Spis treści

CENNIK KURSÓW Spis treści CENNIK KURSÓW Spis treści KURSY INSTRUKTORA SPORTU... 2 KURSY INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ... 4 KURS TRENERA PERSONALNEGO... 5 KURSY TRENERA WYBRANEJ DYSCYPLINY... 6 KURSY TRENERA KLASY II... 8 KURSY

Bardziej szczegółowo

XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY

XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY REGULAMIN XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY NA 2014 ROK ORAZ WYNIKI 2013 ROKU ZACHODNIOPOMORSKIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 2 I. CEL I ZADANIA 1. Zaprezentowanie dorobku sportowego klubów, gmin i powiatów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ Z ZAKRESU SPORTU POWSZECHNEGO ORGANIZOWANYCH W LISTOPADZIE 2010 r.

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ Z ZAKRESU SPORTU POWSZECHNEGO ORGANIZOWANYCH W LISTOPADZIE 2010 r. Data rozpoczęcia WYKAZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ Z ZAKRESU SPORTU POWSZECHNEGO ORGANIZOWANYCH W LISTOPADZIE 2010 r. Data zakończenia 5 (pt.) 5 (pt.) 5 (pt.) 6 (sob.) Organizator Nazwa imprezy Miejsce PZ Lekkiej

Bardziej szczegółowo

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO w GNIEŹNIE REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO w GNIEŹNIE REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO w GNIEŹNIE REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 1 Zasady rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH XXXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2013/2014

REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH XXXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2013/2014 REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH XXXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Na podstawie 8, 13 i 14 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Ocena oferty (średnia punktów Komisji) 1 2 3 7 8 9

Ocena oferty (średnia punktów Komisji) 1 2 3 7 8 9 Lp. Podmiot składający ofertę Nazwa własna zadania Proponowana przez Komisję kwota dotacji na 2015 r. zaakceptowana przez Prezydenta Miasta Kalisza w dniu 19.01.2015 r. Ocena oferty (średnia punktów Komisji)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA. historii, - z rozszerzonym j. polskim, wiedzą o społeczeństwie, geografią: z wiedzy o

KRYTERIA. historii, - z rozszerzonym j. polskim, wiedzą o społeczeństwie, geografią: z wiedzy o KRYTERIA Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora szkoły z dnia 30 marca 2015 r. naboru do szkół ponadgimnazjalnych (rok szkolny 2015/2016) wchodzących w skład Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie

Bardziej szczegółowo

Art. 18. W razie rozwiązania stowarzyszenia kultury fizycznej lub związku sportowego, sąd zarządza jego

Art. 18. W razie rozwiązania stowarzyszenia kultury fizycznej lub związku sportowego, sąd zarządza jego Dziennik Ustaw Nr 25-767- Poz. 113 Art. 11. 1. Polski Komitet Olimpijski jest związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych, działającym na podstawie Prawa o stowarzyszeniach, w celu zapewnienia udziału

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół wyższych, które posiadają zgodę na kształcenie instruktorów sportu i trenerów

Wykaz szkół wyższych, które posiadają zgodę na kształcenie instruktorów sportu i trenerów Wykaz szkół wyższych, które posiadają zgodę na kształcenie instruktorów sportu i trenerów NAZWA JEDNOSTKI ADRES SPORT NR DECYZJI WAŻNOŚĆ DECYZJI Fizycznego w Poznaniu, Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia

Bardziej szczegółowo

18.300 74 pkt. 32.160 80 pkt. Nazwa własna zadania. Podmiot składający ofertę

18.300 74 pkt. 32.160 80 pkt. Nazwa własna zadania. Podmiot składający ofertę Załącznik do komunikatu WYKAZ OFERT złożonych przez kaliskie kluby sportowe na realizację zadań związanych z rozwojem sportu w Kaliszu wraz z ustaloną przez Komisję Konkursową kwotą dotacji z budżetu na

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej Czas na zmiany w sporcie wyczynowym 2013-01-29 Joanna Mucha, Minister Sportu i Turystyki przedstawiła nową koncepcję Ministerstwa Sportu i Turystyki,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe Na podstawie art.18 ust.

Bardziej szczegółowo

1. Kandydaci na studia przyjmowani będą według miejsca na liście rankingowej ustalonej na podstawie ilości uzyskanych punktów rekrutacyjnych.

1. Kandydaci na studia przyjmowani będą według miejsca na liście rankingowej ustalonej na podstawie ilości uzyskanych punktów rekrutacyjnych. Załącznik nr 1 do uchwały nr 17/2015/2016 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 13 kwietnia 2016 r. Warunki przyjęć i tryb rekrutacji na studia I o i II o kierunku wychowanie

Bardziej szczegółowo

I. Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności nie przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych. LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH

I. Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności nie przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych. LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH Aneks do Zasad przyjmowania kandydatów do oddziału międzynarodowego w Gimnazjum Dwujęzycznym Nr 26 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Komisja Przetargowa Sygn.: 11/usł./2009 BA/zp/ 67047/2009 Warszawa, dnia 14 maja 2009 roku W Y K O N A W C Y Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na badanie

Bardziej szczegółowo

www.wlodkowic.pl sport.wlodkowic.pl

www.wlodkowic.pl sport.wlodkowic.pl Projekt pn. Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych powstał w celu dostosowania kształcenia do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. W szczególności uwzględniono potrzeby środowiska sportowego,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 11 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTU MAŁY MISTRZ realizowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Warszawa, r.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU MAŁY MISTRZ realizowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Warszawa, r. ZAŁOŻENIA PROJEKTU MAŁY MISTRZ realizowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Warszawa, 24.10.2013r. Założenia Projektu zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do zdobywania nowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz przyznanych dotacji

Wykaz przyznanych dotacji Wykaz przyznanych dotacji Konkurs ofert zgodnie z Zarządzeniem Nr 608/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania. Data i miejsce zadania. objętego konkursem

Nazwa zadania. Data i miejsce zadania. objętego konkursem Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia z terminem realizacji od 22 stycznia 2016 r. do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH XXXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2011/2012

REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH XXXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH XXXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Na podstawie 8, 13 i 14 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik REGULAMINU REKRUTACJI KANDYDATÓW do klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu na rok szkolny 2015/2016

Załącznik REGULAMINU REKRUTACJI KANDYDATÓW do klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu na rok szkolny 2015/2016 Załącznik REGULAMINU REKRUTACJI KANDYDATÓW do klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego na rok szkolny 2015/2016 Wykaz punktowanych osiągnięć kandydata do III LO Na podstawie Komunikatu

Bardziej szczegółowo

Podmioty inne niż szkoły wyższe posiadajace zgodę na kształcenie trenerów i instruktorów sportu

Podmioty inne niż szkoły wyższe posiadajace zgodę na kształcenie trenerów i instruktorów sportu Podmioty inne niż szkoły wyższe posiadajace zgodę na kształcenie trenerów i instruktorów sportu NAZWA JEDNOSTKI ADRES DYSCYPLINA NR DECYZJI I DATA WYDANIA TERMIN WAŻNOŚCI DECYZJI Instytut Sportu ul. Trylogii

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2013/2014 WF STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia przedmioty BIOMEDYCZNE do wyboru

Rok akademicki 2013/2014 WF STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia przedmioty BIOMEDYCZNE do wyboru Rok akademicki 2013/2014 WF STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia przedmioty BIOMEDYCZNE do wyboru ROK II, SEMESTR 3 studia I stopnia niestacjonarne 4 biomedyczny 6 12 Masaż klasyczny Nowe w biologii Podstawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 marca 2013 r. Poz. 2102 UCHWAŁA NR XXXVIII/698/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 http://kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=9353 Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 3 lutego 2014 r.w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa organizacji Nr Mdok Kwota dofinansowania w zł 1. Stowarzyszenie Działań Twórczych i Edukacyjnych im. A. Budzyńskiej

Lp. Nazwa organizacji Nr Mdok Kwota dofinansowania w zł 1. Stowarzyszenie Działań Twórczych i Edukacyjnych im. A. Budzyńskiej Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku zadań publicznych z zakresu upowszechniania i wspierania kultury fizycznej Zadania: 1. Aktywny Lublin - realizacja programów promujących aktywność fizyczną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 41/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Kielce

ZARZĄDZENIE NR 41/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Kielce ZARZĄDZENIE NR 41/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Kielce Na podstawie 4 ust.3 Załącznika do Zarządzenia Nr 8/2016

Bardziej szczegółowo

Kierunek trener personalny: Studia I stopnia stacjonarne ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA

Kierunek trener personalny: Studia I stopnia stacjonarne ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/2016/2017 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 12 października 2016 r. Warunki przyjęć i tryb rekrutacji na studia I kierunku trener personalny

Bardziej szczegółowo

zadania na merytorycz na ZOS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

zadania na merytorycz na ZOS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Zał. do Protokołu Komisji Konkursowej i Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 184/14 Podział dotacji publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015 z dnia 22 grudnia 2014r. Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/104/11 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/104/11 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR IX/104/11 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków, zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród, rodzaju wyróżnień i nagród oraz wysokości nagród pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, Załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 Część A Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na

Bardziej szczegółowo

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 2007 Program: "Sport Wszystkich Dzieci"

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 2007 Program: Sport Wszystkich Dzieci Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 2007 Program: "Sport Wszystkich Dzieci" Lp. Wnioskodawca Miejscowość Kwota dofinansowania 1. Stowarzyszenie Kalisz XXI 2. Młodzieżowy Związek Sportowy 3. Klub Sportowy

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR 1 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 29 kwietnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE NR 1 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 29 kwietnia 2016 r. OBWIESZCZENIE NR 1 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2015 roku przyznano dotacje celowe w częściach 25 - Kultura fizyczna i 40 - Turystyka oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Przyznawania Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

REGULAMIN Przyznawania Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. Załącznik do projektu uchwały Nr VIII/ /2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku REGULAMIN Przyznawania Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/305/17 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 23 lutego 2017 r.

Wrocław, dnia 3 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/305/17 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 23 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 marca 2017 r. Poz. 1066 UCHWAŁA NR XXV/305/17 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE COGITO W ZGORZELCU REGULAMIN REKRUTACJI II. ZASADY USTALANIA PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE COGITO W ZGORZELCU REGULAMIN REKRUTACJI II. ZASADY USTALANIA PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM Podstawa prawna: 1. art.9 ust.2 oraz art. 10ust.1 i 9 Ustawy o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7). 2.

Bardziej szczegółowo

Kryteria naboru. do Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie na rok szkolny 2014/2015

Kryteria naboru. do Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie na rok szkolny 2014/2015 Kryteria naboru do Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie na rok szkolny 2014/2015 opracowane na podstawie 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Harmonogram przedsięwzięć programowych Chorągwi Kieleckiej ZHP w roku 2016

Harmonogram przedsięwzięć programowych Chorągwi Kieleckiej ZHP w roku 2016 Termin Nazwa zadania Miejsce Organizator STYCZEŃ 2016 - WOŚP sztaby hufcowe Województwo świętokrzyskie Komendy poszczególnych hufców - HAZ/ NAZ Cała Polska Komendy poszczególnych hufców LUTY 2016 19-21.02.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA HARCERSKIEJ DRUŻYNY SPECJALNOŚCIOWEJ

KRYTERIA HARCERSKIEJ DRUŻYNY SPECJALNOŚCIOWEJ KRYTERIA HARCERSKIEJ DRUŻYNY SPECJALNOŚCIOWEJ wprowadzono decyzją GK ZHP z dnia 12.01.1995 r. pierwotnie opublikowano Wydawnictwo HBW wersja elektroniczna http://www.zhp.org.pl X-14-1995/02/12 2 Harcerska

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego. Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego. Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata Opracował: phm. Rafał Bartoszek HR brązowa OKK/503/2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 176/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 lutego 2016 r.

Załącznik do zarządzenia nr 176/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 lutego 2016 r. Załącznik do zarządzenia nr 176/ Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 lutego r. Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych Rozdział Paragraf 1. Klub Kolarski Legia

Bardziej szczegółowo

Dział 926 - "Kultura Fizyczna" - rozdział 92605-236

Dział 926 - Kultura Fizyczna - rozdział 92605-236 Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa go nr 192/2011 z dnia 20.01.2011r. Wykaz zadań publicznych Województwa go na rok 2011 w dziedzinie kultury fizycznej rozpatrzonych w wyniku otwartego konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie rok szkolny 2016/2017 na Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 /2017 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 6 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Nr 10 /2017 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 6 czerwca 2017 r. PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów PiP.110.14.2017 Zarządzenie Nr 10 /2017 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 6 czerwca 2017 r. 78 79 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4 /

Bardziej szczegółowo

Lekkoatletyka dla Każdego. Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży

Lekkoatletyka dla Każdego. Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży Lekkoatletyka dla Każdego Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży ZAŁOŻENIA PROGRAMU FINANSOWANIE PROGRAMU LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO Ministerstwo Sportu i Turystyki Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

Sport powszechny w województwie pomorskim opis realizowanych programów krajowych

Sport powszechny w województwie pomorskim opis realizowanych programów krajowych Sport powszechny w województwie pomorskim opis realizowanych programów krajowych Maciej Kowalczuk Gdańsk, 17.04.2014 r. Multi Sport PROGRAMY KRAJOWE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI Umiem pływać Nasz

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPORT POWSZECHNY DEPARTAMENT SPORTU DLA WSZYSTKICH

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPORT POWSZECHNY DEPARTAMENT SPORTU DLA WSZYSTKICH MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPORT POWSZECHNY DEPARTAMENT SPORTU DLA WSZYSTKICH 2 NAZWA ZADANIA ŻRÓDŁO FINANSOWANIA PLAN WYDATKÓW 2013 (PLN) 1. Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr 5/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015 roku Zarządzenie nr 5/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 w województwie świętokrzyskim. Działając

Bardziej szczegółowo

Meetingi Lekkoatletyczne dla gimnazjalistów. Ogólnopolski Turniej Tenisowy na wózkach "Wielkopolska 2014" II Igrzyska Trzeciego Wieku - Racot 2014

Meetingi Lekkoatletyczne dla gimnazjalistów. Ogólnopolski Turniej Tenisowy na wózkach Wielkopolska 2014 II Igrzyska Trzeciego Wieku - Racot 2014 Zadanie publiczne Województwa Wielkopolskiego na rok 2014, w dziedzinie kultury fizycznej, odrzucone w wyniku otwartego konkursu ofert Dział 926 - "Kultura Fizyczna" - rozdział 92605-2360 Organizacja imprez

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. I. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych:

PROJEKT. I. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych: Projekt wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 Komunikat Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

KULTURA FIZYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŒL SKIM W 2012 R.

KULTURA FIZYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŒL SKIM W 2012 R. Urz¹d Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 www.stat.gov.pl/katow OPRACOWANIA SYGNALNE KULTURA FIZYCZNA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 6 / 2014 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 stycznia 2014 roku

Zarządzenie nr 6 / 2014 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 stycznia 2014 roku Zarządzenie nr 6 / 2014 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, określenia terminów składania dokumentów, potwierdzania

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 listopada 2012 r. Poz. 3414 UCHWAŁA NR XXV/168/2012 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 25 października 2012 r.

Lublin, dnia 13 listopada 2012 r. Poz. 3414 UCHWAŁA NR XXV/168/2012 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 25 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 listopada 2012 r. Poz. 3414 UCHWAŁA NR XXV/168/2012 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 25 października 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/339/2016 RADY MIASTA SIEDLCE. z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stypendiów sportowych

Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/339/2016 RADY MIASTA SIEDLCE. z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stypendiów sportowych DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 11768 UCHWAŁA NR XXVII/339/2016 RADY MIASTA SIEDLCE z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stypendiów sportowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA 2017 ROK - I KONKURS 1 1 STOWARZYSZENIE GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ , UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JANTAR ,00

DOTACJE NA 2017 ROK - I KONKURS 1 1 STOWARZYSZENIE GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ , UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JANTAR ,00 L.p. DOTACJE NA 2017 ROK - I KONKURS Nazwa organizacji Kwota dotacji (zł) 1 1 STOWARZYSZENIE GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ 22 500,00 2 2 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JANTAR 22 500,00 gimnastyka artystyczna 45 000,00

Bardziej szczegółowo

Harcerstwo a szkoła partnerzy w wychowaniu. Ośrodek Kształcenia Kadr "Quercus"

Harcerstwo a szkoła partnerzy w wychowaniu. Ośrodek Kształcenia Kadr Quercus Harcerstwo a szkoła partnerzy w wychowaniu Partnerstwo zapisane w dokumentach USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Art. 2a. 1. System oświaty wspierają organizacje pozarządowe, w tym organizacje

Bardziej szczegółowo

Ramowy Regulamin Centralnych Imprez Sportowych Polskiego Związku Gimnastycznego Gimnastyki Sportowej Kobiet na rok 2011

Ramowy Regulamin Centralnych Imprez Sportowych Polskiego Związku Gimnastycznego Gimnastyki Sportowej Kobiet na rok 2011 Ramowy Regulamin Centralnych Imprez Sportowych Polskiego Związku Gimnastycznego Gimnastyki Sportowej Kobiet na rok 2011 1. Organizatorami zawodów mogą być: Okręgowe Związki Sportowe. Wydziały Kultury Fizycznej

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROGRAMOWE POWIERZANIA POLSKIM ZWI

ZASADY PROGRAMOWE POWIERZANIA POLSKIM ZWI Załącznik do Zarządzenia nr 35 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 listopada 2008 roku ZASADY PROGRAMOWE POWIERZANIA POLSKIM ZWIĄZKOM SPORTOWYM I INNYM PODMIOTOM PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH ORAZ PRZYGOTOWAŃ

Bardziej szczegółowo