Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2009"

Transkrypt

1 Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok Spis placówek krajowych, z którymi były prowadzone wspólne badania Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej Wspólne publikacje dotyczące problematyki niezawodności systemu elektroenergetycznego. Realizacja grantu MNiSW Józef Paska Katedra Elektroenergetyki Politechniki Gdańskiej, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej, Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Realizacja PBZ Bezpieczeństwo elektroenergetyczne kraju. Józef Paska członek Rady Naukowej Konsorcjum 4 politechnik Akademia Morska w Gdyni Organizowanie wspólnych seminariów Antoni Dmowski Uniwersytet Zielonogórski Organizowanie wspólnych seminariów Antoni Dmowski Instytut Energetyki, Oddział Transformatorów w Łodzi Współpraca przy wykonania systemu monitorowania stanu autotransformatora w SE Poręba Ryszard Kowalik Instytut Transportu Samochodwego w Warszawie Współpraca przy koncepcji świateł sygnałowych pojazdów o regulowanej powierzchni i intensywności Wojciech Żagan Monografie, podręczniki, skrypty, poradniki 1.1. Monografie lub podręczniki akademickie w języku angielskim 1.2. Rozdziały w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim 1.3. Monografie lub podręczniki akademickie w języku polskim lub innym niż angielski lub polski

2 Rozdziały w monografii lub w podręczniku akademickim w języku polskim lub innym niż angielski lub polski 1. Baczyński Dariusz, Bielecki Sławomir, Helt Piotr, Parol Mirosław, Piotrowski Paweł: Straty energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych. Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Kulczyckiego. (Rozdział 3.8. Metody Politechniki Warszawskiej obliczania strat w układach sieci SN i nn), Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN, 2009, ISBN , 13 stron. 2. Biczel Piotr, Koniak Marcin: Dobór zasobnika energii do elektrowni słonecznej. Metoda symulacyjna., V Ogólnopolskie Seminarium Odnawialne źródła energii, Wyd. Instytutu Technologii i Eksploatacji PIB, Radom, ISBN , 2009, str Helt Piotr, Noske Sławomir: Ocena efektywności zastosowania systemu GIS w spółce dystrybucji energii elektrycznej, monografia pod red. Kapczynski A., Trawka J.: Bezpieczeństwo i efektywność systemów informatycznych, Wydawnictwo PTI OG, ISBN , 2009, str Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: rozdział w monografii pod redakcją Zbigniewa Zielińskiego Systemy czasu rzeczywistego. Postępy badań i zastosowania, tytuł rozdziału Działanie urządzeń zabezpieczeniowych wykorzystujących sieć PDH do przesyłania danych w czasie rzeczywistym, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, ISBN , 2009, str Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: rozdział w monografii pod redakcją Zbigniewa Zielińskiego Systemy czasu rzeczywistego. Postępy badań i zastosowania, tytuł rozdziału Działanie urządzeń zabezpieczeniowych wykorzystujących sieć SDH do przesyłania danych w czasie rzeczywistym, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, ISBN , 2009, str Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: rozdział w monografii pod redakcją Zbigniewa Zielińskiego Systemy czasu rzeczywistego. Postępy badań i zastosowania, tytuł rozdziału Koordynacja działania zabezpieczeń przez wymianę sygnałów dwustanowych między stacjami elektroenergetycznymi w protokole IEC61850, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, ISBN , 2009, str Księżyk Krzysztof, Zdun Tomasz: rozdział w monografii pod redakcją Zbigniewa Zielińskiego Systemy czasu rzeczywistego. Postępy badań i zastosowania, tytuł rozdziału Narzędzia informatyczne stosowane w polskiej elektroenergetyce do analizy stanów elektroenergetycznej sieci przesyłowej, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, ISBN , 2009, str Kujszczyk Szczęsny, Helt Piotr: Zagrożenia dla systemu energetycznego w Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie m. st. Warszawy, WAT, 2009, ISBN , 30 stron. 9. Piotrowski Paweł, rozdział w monografii pt: Bezpieczeństwo i efektywność systemów informatycznych, red. Kapczyński A., Trawka J., tytuł rozdziału: Wybrane aspekty wdrażania i ewolucji rozległych systemów automatycznego pomiaru energii elektrycznej AMR/AMM w warunkach krajowych, Wyd. PTI OG, ISBN , 2009, str Redaktorzy naczelni wieloautorskich: monografii, podręcznika akademickego lub serii wydawniczej język angielski język inny niż angielski lub polski 1.7. Skrypty, poradniki zawodowe, książki popularyzujące wiedzę naukową

3 3 1. Hering Mieczysław, Łobodziński Wojciech: rozdział 14 Elektrotermia w pracy zbiorowej Poradnik Inżyniera Elektryka, tom I (nowe wydanie), Warszawa, WNT, 2009, ISBN , liczba stron rozdziału Kowalik Ryszard: Poradnik Inżyniera Elektryka t.1. wyd. zmienione i rozszerzone, rozdz. 14 Telekomunikacja, WNT, 2009, ISBN , 92 str. 3. Piotrowski Paweł: Aspekty elektryczne sieci komputerowych, Preskrypt, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2009, ISBN , 157 str. 4. Wiśniewski Andrzej: Technika świetlna 09 Poradnik-Informator praca zbiorowa Polskiego Komitetu Oświetleniowego, 326 stron, rozdział pt.: Wysokoprężne lampy wyładowcze, Zakład Wydawniczy Letter Quality, 2009, ISBN , 18 str. 5. Żagan Wojciech: Technika świetlna 09 Poradnik-Informator praca zbiorowa Polskiego Komitetu Oświetleniowego, Zakład Wydawniczy Letter Quality, 2009, ISBN , 326 stron, współautor jednego rozdziału, 20 str. 2. Publikacje w czasopismach 2.1. Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports 1. Paska Józef, Kłos Mariusz, Biczel Piotr: Hybrid power systems An effective way of utilising primary energy sources, Renewable Energy, Vol. 34, ISSN , No 11, Nov. 2009, pp Paska Józef, Surma Tomasz, Sałek Mariusz: Current status and perspectives of renewable energy sources in Poland, Renewable & Sustainable Energy Reviews, Vol. 13, ISSN , No 1, 2009, pp Robak Sylwester: Robust SVC controller design and analysis for uncertain power systems, Control Engineering Practice, Vol.17, No 1, ISSN , Nov. 2009, pp Publikacje w recenzowanych czasopismach krajowych lub zagranicznych wymienionych w wykazie ministra 1. Baczyński Dariusz, Parol Mirosław: Short-term electric energy consumption forecasting using artificial neural networks aided by evolutionary algorithms, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN , 2009, R. 85, Nr 3, str Biczel Piotr: Zasilanie urządzeń komputerowych, ElektroInfo, ISSN , 9/2009, str Bielecki Sławomir, Parol Mirosław: Wyznaczanie zakresów niepewności poziomów napięć węzłowych w obliczeniach z wykorzystaniem liczb rozmytych, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN , 2009, R. 85, Nr 6, str Czyżewski Dariusz (Politechnika Warszawska), Fryc Irena (Politechnika Białostocka): Dokładność pomiarowa spetroradiometrów typu CCD, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , 11/2009, str Czyżewski Dariusz: Oprawy oświetlenia drogowego ze źródłami światła typu LED, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , 11/2009, str Dmowski Antoni, Biczel Piotr, Szymański Bernard: Rola i zastosowania układów energoelektronicznych w energetyce odnawialnej, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , Nr 9/2009, str Kowalik Ryszard: Odpowiedź na uwagi i komentarze do artykułu pt. Wyniki przykładowych testów współdziałania urządzeń automatyki elektroenergetycznej

4 wykorzystujących sieci komputerowe i standard IEC61850, Automatyka Elektroenergetyczna, ISSN , 3/2009 str Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Coordination of protections through the exchange of binary signals between power system substations in the IEC61850 protocol, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN , R. 85 NR 6/2009, str Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Tests of power system protections using SDH network, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN , R. 85 NR 4/2009, str Krupiński Rafał: Istotne etapy i elementy wykonywania wizualizacji komputerowych oświetlenia i ich wpływ na dokładność, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , 11/2009, str Kujszczyk Szczęsny, Helt Piotr: Odbudowa systemu elektroenergetycznego Warszawy po blackout cie, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN , nr 10/2009, str Marzecki Jerzy, Beniger Ernest: Metody wyznaczania obciążenia stacji transformatorowo-rozdzielczych 110kV/SN, Wiadomości Elektrotechniczne, ISSN , Nr 8/2009, str Marzecki Jerzy: Modernizacja terenowych sieci niskiego i średniego napięcia Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , Nr 3/2009, str Marzecki Jerzy: Optymalna lokalizacja miejskich stacji transformatoroworozdzielczych 110kV/SN w warunkach gospodarki rynkowej, Rynek Energii, ISSN , Nr 2/2009, str Marzecki Jerzy: Optymalna lokalizacja stacji 110kV/SN w warunkach rynkowych, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , Nr 12/2009, str Marzecki Jerzy: Projektowanie rozwoju stacji transformatorowo-rozdzielczych 110kV/SN w warunkach rynkowych, Wiadomości Elektrotechniczne, ISSN , Nr 9/2009, str Niedbała Ryszard, Kucharski Daniel, Wesołowski Marcin: Wiarygodność obliczeń numerycznych bezpośredniego nagrzewania wsadów, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Elektryka, ISSN , Łódź 2009, nr 118, str Niedbała Ryszard: Sterowanie energią elektryczną w procesie indukcyjnego nagrzewania stali, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , 2009, nr 6, str Nogal Łukasz, Machowski Jan: Stability enhancing control of series FACTS devices installed in tie-lines of large-scale interconnected power system Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN , 2009, Nr 3, str Parol Mirosław, Baczyński Dariusz, Zdun Tomasz: Optymalizacja lokalizacji przesuwników fazowych w kontekście rynkowej wymiany międzysystemowej przy użyciu algorytmów ewolucyjnych, Rynek Energii, ISSN , 2009, Nr 3 (82), str Parol Mirosław, Bielecki Sławomir: Metody wyznaczania rozpływów mocy podczas planowania rozwoju elektroenergetycznych sieci rozdzielczych SN i nn w warunkach niepewności, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN , 2009, R. 85, Nr 3, str Parol Mirosław: Ochrona przeciwprzepięciowa w instalacjach inteligentnych typu KNX, Wiadomości Elektrotechniczne, ISSN , 2009, R. LXXVII, Nr 6, str Paska Józef, Anders George J., Kłos Andrzej: Pojęcia bezpieczeństwa elektroenergetycznego i niezawodności systemu elektroenergetycznego w różnych 4

5 horyzontach czasowych, Archiwum Energetyki, ISSN X, 2009, Tom XXXIX, nr 1, ss Paska Józef, Kłos Mariusz: Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym stan obecny i perspektywy, stosowane generatory i wymagania, Rynek Energii, ISSN , 2009, Nr 5, ss Paska Józef: Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym i ich zdolność do pokrywania obciążenia, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN , 2009, Nr 12, ss (LF) 26. Piotrowski Paweł, Bilmin Piotr: Analiza techniczna - ekonomiczna dla różnych konfiguracji UPS w małych sieciach komputerowych LAN, miesięcznik Elektro-info, ISSN , nr 6/2009, str Piotrowski Paweł: Analiza techniczno-ekonomiczna systemów AMR/AMM do zdalnego odczytu zużycia energii elektrycznej u odbiorców komunalno-bytowych, miesięcznik Elektro-info, ISSN , nr 7-8/2009, str Piotrowski Paweł: Technologia (PoE) Power over Ethernet jako element bezpiecznego zasilania napięciem stałym wybranych urządzeń w sieciach komputerowych, Wiadomości Elektrotechniczne, ISSN , nr 2/2009, str Piotrowski Paweł: Technologia Home Plug - kable elektryczne jako medium transmisyjne w lokalnej sieci komputerowej z dostępem do Internetu, Wiadomości Elektrotechniczne, ISSN , nr 8/2009, str Pracki Piotr, Darula S.: Oświetlenie dzienne i sztuczne w projektowaniu zdrowego i energooszczędnego środowiska w budynkach, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , 11/2009, str Pracki Piotr: Efektywność energetyczna oświetlenia obiektów użyteczności publicznej, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , 9/2009, str Pracki Piotr: System oceny wydajności energetycznej oświetlenia wnętrz, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , 11/2009, str Rasolomampionona Désiré D., Raison Bertrand, Banaszek Albert: Metody wykrywania pracy wyspowej i ich implementacja w symulacji i modelu rzeczywistym Część I Podstawy teoretyczne i symulacja komputerowa, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN , Nr 8/2009, R.LXXIV, pp Rasolomampionona Désiré D., Raison Bertrand, Banaszek Albert: Metody wykrywania pracy wyspowej i ich implementacja w symulacji i modelu rzeczywistym - Część II Symulacja w czasie rzeczywistym, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN , Nr 8/2009, R.LXXIV, pp Rasolomampionona Désiré D.: Analysis of interaction between LFC and TCPS in power system, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN , Nr 10, 2009, R.LXXIV, pp Rasolomampionona Desire: Regulacja Częstotliwości i Mocy przy Optymalizacji Wielokryterialnej Parametrów Urządzenia FACTS Typu TCPAR Instalowanego w Liniach Wymiany SEE, Archiwum Energetyki, ISSN X, 2009, str Robak Sylwester: Dobór struktury, typu oraz parametrów odpornego stabilizatora systemowego urządzenia FACTS, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN , , R. LXXXV, str Robak Sylwester: Odporny stabilizator systemowy urządzenia FACTS typu SVC, Archiwum Energetyki, ISSN X, 2009, Tom XXXIX, Nr 1, str Robak Sylwester: Poprawa stabilności lokalnej systemu elektroenergetycznego za pomocą urządzeń sieciowych typu FCATS, Napędy i Sterowanie, ISSN , 2009, Nr 4, str

6 6 40. Smolarczyk Adam, Lizer Marcin: Badanie admitancyjnych funkcji zabezpieczeniowych za pomocą nowoczesnych testerów mikroprocesorowych Automatyka Elektroenergetyczna, ISSN , Nr 4/2009, str Wasilewski Jacek, Parol Mirosław: Prediction of spatial distribution of electric energy consumers with the use of fuzzy cellular automata. Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN , 2009, R. 85, Nr 3, str Wasilewski Jacek: Application of fuzzy cellular automaton to spatial electric load forecasting, Archives of Electrical Engineering, ISSN , 2009, tom LVIII, Nr 3-4, str Wesołowski Marcin, Niedbała Ryszard, Kucharski Daniel: Wiarygodność termowizyjnych technik pomiaru temperatury, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , 12/2009, str Wesołowski Marcin, Wiechowski J., Więch M.: Urządzenie do pomiaru ciśnienia rozprężania, Elektronika konstrukcje, technologie, zastosowania, ISSN , nr 7/2009, str Wiśniewski Andrzej: Diody elektroluminescencyjne (LED) analiza obecnych konstrukcji i możliwość zastosowania w oświetleniu, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , 11/2009, str Zalewski Sławomir: Application of LEDs in road lighting, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , 11/2009, str Zalewski Sławomir: Indicatrix of diffusion measurement with the use of matrix luminancemeter, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , 11/2009, str Żagan Wojciech, Wasserfuhrt Norbert: Wizualizacja komputerowa oświetlenia nowa jakość w projektowaniu, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , nr 9/2009, str Żagan Wojciech: Warunki wycofywania żarowych źródeł światła, Przegląd Elektrotechniczny, 1/2009, ISSN , R. 85 NR 5/2009, str Publikacje w czasopisamach, nie podlegające ocenie punktowej przez MNiSW 1 oraz publikacje niepunktowane 1. Bargiel Joachim, Goc Wiesław, Paska Józef, Sowa Paweł, Teichman Bogusław: Niezawodność układów wyprowadzania mocy z elektrowni wiatrowych, Rynek Energii, Zeszyt tematyczny nr II, ISSN , marzec 2009, ss (LF) 2. Paska Józef, Kłos Mariusz: Przyłączanie i praca elektrowni wiatrowych w systemie elektroenergetycznym wybrane aspekty. Część 1, Przegląd Energetyczny, ISSN , Nr 2 (54), czerwiec 2009, ss Paska Józef, Kłos Mariusz: Przyłączanie i praca elektrowni wiatrowych w systemie elektroenergetycznym wybrane aspekty. Część 2, Przegląd Energetyczny, ISSN , Nr 3 (55), wrzesień 2009, ss Paska Józef, Surma Tomasz: Modelowanie niezawodności elektrowni wiatrowych, Rynek Energii, Zeszyt tematyczny nr II, ISSN , marzec 2009, ss Paska Józef: Teoria i praktyka analizy niezawodności systemu elektroenergetycznego, Rynek Energii, Zeszyt tematyczny nr II, ISSN , marzec ss Pracki Piotr: Ocena oświetlenia elektrycznego wnętrz w praktyce, Energia i budynek, ISSN , 9/2009, str Wiśniewski Andrzej: Diody elektroluminescencyjne, Inżynier Budownictwa, ISSN , grudzień 2009, str Zgodnie z Rozporządzeniem MNISW za publkacje nie uznaje się miedzy innymi : suplementów, zeszytów specjalnych, materiałów konferencyjnych, artykułów popularnonaukowych

7 7 8. Wiśniewski Andrzej: OSRAM POWERSTAR HQI-TS EXCELLENCE, Elektroinstalator, ISSN , grudzień 2009, str Wiśniewski Andrzej: Świetlówki kompaktowe firmy OSRAM, Elektrosystemy, ISSN , październik 2009, str Zalewski Sławomir: Modernizacja oświetlenia ulicznego, Rynek Elektryczny, ISSN , 2/2009, str Zalewski Sławomir: Najnowsze rozwiązania w oświetleniu dróg, Rynek Elektryczny, ISSN , 2/2009, str Redaktor naczelny czasopisma 3. Uzyskane tytuły i stopnie naukowe 3.1. Tytuł profesora 3.2. Stopień doktora habilitowanego 3.3. Stopień doktora 1. Nogal Łukasz: Sterowanie szeregowych urządzeń FACTS za pomocą sygnałów WAMS, Politechnika Warszawska, 2009, promotor prof. Jan Machowski. 2. Wesołowski Marcin: Synteza pola temperatury w urządzeniu rezystancyjnym do oznaczania ciśnienia rozprężania węgla, Politechnika Warszawska, 2009, promotor dr hab. inż. Jerzy Barglik, prof. PW. 4. Referaty w materiałach konferencyjnych 4.1. Referaty w materiałach konferencji międzynarodowych 1. Biczel Piotr, Piszcz Michał, Siekierski Maciej, Szastałło Jerzy: Ogniwa paliwowe w stacji elektroenergetycznej najwyższych napięć, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne urzadzenia zasilające w energetyce, Kazimierz Dolny, ISBN , , str Biczel Piotr, Koniak Marcin: Design of Power Plant Capacity in DC Hybrid System and Microgrid. Fourth Internationa Conference and Exhibition on Ecological Vehicles & Renewable Energies EVER2009, Monaco, , pp Biczel Piotr, Michalski Łukasz: Simulink Models of Power Electronic Converters for DC Microgrid Simulation. 6th International Conference-Workshop "Compatibility and Power Electronics", CPE2009, Badajoz, Spain, ISBN , , pp Biczel Piotr: Inne podejście do zasilania urządzeń komputerowych, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne urzadzenia zasilające w energetyce, Kazimierz Dolny, ISBN , , str Dmowski Antoni, Biczel Piotr, Michalski Łukasz: Przemysł miedziowy a źródła odnawialne, Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi, Lubin, ISBN , , str Dmowski Antoni, Kłos Mariusz, Rosłaniec Łukasz: Wykorzystnie dynamicznego zasobnika energii w celu poprawy parametrów jakościowych energii produkowanej elektrowni wiatrowej na przykładzie symulacji komputerowej, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Elektrownie Cieplne Eksploatacja-Modernizacja- Remonty, Słok k.belchatowa, ISBN , , str

8 7. Dmowski Antoni, Kłos Mariusz, Rosłaniec Łukasz: Power electronic converters in wind power stations, XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne problemy w elektroenergetyce, Jurata, , str Dmowski Antoni, Kłos Mariusz, Rosłaniec Łukasz: Przekształtniki energoelektroniczne w elektrowniach wiatrowych, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne urzadzenia zasilające w energetyce, Kazimierz Dolny, ISBN , , str Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Distance Protections Coordination Using the Exchange of Binary Signals in the IEC61850 Protocol, 2009 IEEE Bucharest PowerTech Conference 28 th, June to 2 nd July 2009, publikacja na CD. 10. Kowalik Ryszard, Kopański Paweł, Januszewski Marcin: System pomiarowy autotransformatora Konferencja Naukowa APE 2009, Tom II, Jurata , str Kowalik Ryszard, Kopański Paweł: Wykorzystanie sterownika mikroprocesorowego WAGO, jako sterownika Aktywnej grupy chłodzącej autotrannsformatora Konferencja Naukowa APE 2009, Jurata, , str Machowski Jan: Stabilność, Niezawodność, Awarie i Restytucja, Referat plenarny (zapraszany) na XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej APE 2009, Gdańsk, Jurata, Tom V, , str Parol Mirosław, Piotrowski Paweł: Very Short-term Load Forecasting for Optimum Control in Microgrids, Pendrive Proceedings of the Second International Youth Conference on Energetics IYCE 2009, ISBN (CD), June , Budapest, Hungary, June , page(s): 5 pp. 14. Parol Mirosław, Księżyk Krzysztof: Optimum Control in Microgrids. Pendrive Proceedings of the Second International Youth Conference on Energetics IYCE 2009, ISBN (CD), Budapest, June , page(s): 6 pp. 15. Parol Mirosław: Zarządzanie źródłami generacji rozproszonej, zainstalowanymi w sieciach dystrybucyjnych SN i nn, w warunkach rynkowych. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce, Kazimierz Dolny, ISBN , , str Paska Józef, Kłos Mariusz, Biczel Piotr: Technical and Economic Aspects of Electricity Storage Systems Co-operating with Renewable Energy Sources, 10 th International Conference Electrical Power Quality and Utilisation (EPQU 2009). Łódź, ISBN , ISSN , IEEE Catalog Number CFP0930C- CDR, , pp Paska Józef, Kłos Mariusz: Techniczne i ekonomiczne aspekty magazynowania energii dla poprawy efektywności wykorzystania OZE na przykładzie elektrowni wiatrowych, XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne problemy w elektroenergetyce - APE 2009, Jurata, , T. IV, ss Paska Józef, Boguszewski Adam, Kłos Mariusz, Surma Tomasz: Wybrane aspekty pracy elektrowni wiatrowych w systemie elektroenergetycznym, XII Międzynarodowa Konferencja N-T Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce, Kazimierz Dolny, ISBN , , ss Referat zamawiany. 19. Paska Józef: Key Problems of Polish Electric Power System Reliability, 10 th International Conference Electrical Power Quality and Utilisation (EPQU 2009), Łódź, ISBN , ISSN , IEEE Catalog Number CFP0930C- CDR, , pp Piotrowski Paweł: The optimum selection of data for forecasts of demand on electric energy consumption for different time horizons, 2nd International Youth Conference 8

9 9 on Energetics 2009, Budapeszt, ISBN , , publikacja na CD. 21. Pracki Piotr: Criteria for assessment of lighting energy efficiency in interiors, LUX Europa 2009, 11 th European Lighting Conference, Istanbul, Turkey, ISBN , Vol. 2, , str Rasolomampionona Desire: A Modified Power System Model for AGC Analysis, 2009 IEEE Bucharest PowerTech Conference, 28 th June to 2 nd July 2009, publikacja na CD. 23. Rasolomampionona Desire: Regulacja Częstotliwości i Mocy przy Optymalizacji Wielokryterialnej Parametrów Urządzenia FACTS Typu TCPAR Instalowanego w Liniach Wymiany SEE, Aktualne Problemy w Elektroenergetyce, Jurata, , publikacja na CD. 24. Robak Sylwester, Rasolomampionona Desire D.: Sterowanie zintegrowane w systemie elektroenergetycznym możliwości i wyzwania, XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce Kazimierz Dolny, ISBN , , str Robak Sylwester, Rasolomampionona Desire: Interactions Analysis of UPFC Multi function Controller, 2009 IEEE Bucharest PowerTech Conference 28 th, June to 2 nd July 2009, publikacja na CD. 26. Robak Sylwester: Odporny stabilizator systemowy urządzenia FACTS typu SVC, XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne Problemy w Elektroenergetyce, APE 09, Jurata, Tom I, , str Ziemianek Stanisław: Alternatywne spojrzenie na wybrane składniki kosztów związanych z przepływem mocy biernych oparte na śledzeniu przepływów mocy czynnej i biernej, Konferencja APE 2009, Jurata, , t. 3, str Ziemianek Stanisław: Możliwości wykorzystania metod śledzenia przepływów mocy w procesach podziałów (łączeń) sieci (mikrosieci), XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce Kazimierz Dolny, ISBN , , str Żagan Wojciech: Beleuchtung von Amsterdamer Grachten, XXI Deutsch-Polnisches Seminar, Koeln, , publikacja na CD Referaty w materiałach konferencji krajowych 1. Czyżewski Dariusz, Fryc Irena: Dokładność pomiarowa spetroradiometrów typu CCD, XVIII Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2009, Warszawa, ISSN , , str Czyżewski Dariusz: Czy oprawy oświetleniowe LED mogą zastąpić klasyczne oprawy oświetleniowe w oświetleniu drogowym?, Konferencja: Oświetlenie Drogowe - Sposoby Zarządzania Systemami Oświetlenia Na Terenie Kraju, Wisła, , str Czyżewski Dariusz: Kompleksowe ujęcie problematyki oświetlenia miast, Konferencja: Oświetlenie Drogowe - Sposoby Zarządzania Systemami Oświetlenia Na Terenie Kraju, Wisła, , str Czyżewski Dariusz: Oprawy oświetlenia drogowego ze źródłami światła typu LED, XVIII Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2009, Warszawa, ISSN , , str Czyżewski Dariusz: Weryfikacja pomiarowa stanu oświetlenia drogi, konferencja Oświetlenie dróg, oznakowanie i sygnalizacja na drogach, Kielce, , (Materiały konferencyjne na CD). 6. Dmowski Antoni, Rosłaniec Łukasz: Układy energoelektroniczne do współpracy z elektrowniami wiatrowymi i zasobnikami energii, Konferencja N-T Polski Komitet

10 Naukowo-Techniczny FSNT NOT Elektroenergetyka wiatrowa i zasobniki energii, Warszawa, ISBN , , str Kłos Mariusz, Paska Józef: Techniczne i ekonomiczne aspekty magazynowania energii elektrycznej dla poprawy funkcjonowania systemów elektroenergetycznych i współpracujących z nimi układów wytwórczych, IX Konferencja N-T Elektrownie cieplne: eksploatacja modernizacje - remonty, Bełchatów, ISBN , , ss Kłos Mariusz, Paska Józef: Urządzenia i układy do magazynowania energii elektrycznej, Konferencja N-T Polski Komitet Naukowo-Techniczny FSNT NOT Elektroenergetyka wiatrowa i zasobniki energii, Warszawa, ISBN , , ss Krupiński Rafał: "Istotne etapy i elementy wykonywania wizualizacji komputerowych oświetlenia i ich wpływ na dokładność", XVIII Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2009, Warszawa, ISSN , , str Kucharski Daniel, Niedbała Ryszard, Wesołowski Marcin: Efektywne rozwiązania elektrycznego ogrzewania akumulacyjnego obiektów użytkowych, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo Techniczna PES-7, Postępy w Elektrotechnice stosowanej, Kościelisko, ISBN , 2009, str Kujszczyk Szczęsny, Helt Piotr: Zagrożenia dla systemu energetycznego, Konferencja: Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie m. st. Warszawy, Warszawa, Marzecki Jerzy: Lokalizacja optymalna stacji 110kV/SN w warunkach rynkowych, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna PES-7, PTETiS Oddział Warszawski, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, Polska Sekcja IEEE, ISBN , , str Pawlęga Andrzej: Bonifikaty dla odbiorców z tytułu niewłaściwej jakości dostarczania energii elektrycznej analiza obowiązujących regulacji, Jakość Energii Elektrycznej w Sieciach Elektroenergetycznych w Polsce, w tym wymagania jakościowe obsługi odbiorców, PTPiREE, Ryn, , str Pracki Piotr: Efektywność energetyczna oświetlenia ulic, Konferencja Oświetlenie dróg, oznakowanie i sygnalizacja na drogach, Kielce, , Materiały konferencyjne na CD. 15. Pracki Piotr: Ocena oświetlenia elektrycznego wnętrz w praktyce, XII Polska Konferencja Naukowo-Techniczna Fizyka budowli w teorii i praktyce, Łódź, ISBN , , str Pracki Piotr: System oceny wydajności energetycznej oświetlenia wnętrz, XVIII Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2009, Warszawa, ISSN , , str Robak Sylwester: Poprawa stabilności lokalnej systemu elektroenergetycznego za pomocą urządzeń sieciowych typu FCATS, XI Konferencja Naukowo-Techniczna Automatyzacja w Energetyce, , Słok k. Bełchatowa. Bez nr stron. 18. Wesołowski Marcin, Niedbała Ryszard, Kucharski Daniel: Ocena dokładności pól temperatury uzyskiwanych za pomocą technik termowizyjnych, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo Techniczna PES-7, Postępy w Elektrotechnice stosowanej. Kościelisko, ISBN , 2009, str Wiśniewski Andrzej: Diody elektroluminescencyjne (LED) analiza obecnych konstrukcji i możliwości zastosowania w oświetleniu, XVIII Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2009, Warszawa, ISSN , , str

11 Zalewski Sławomir: Pomiar wskaźnikowej rozpraszania z wykorzystaniem matrycowego miernika luminancji, XVIII Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2009, Warszawa, ISSN , , str Zalewski Sławomir: Zastosowanie diod elektroluminescencyjnych w oświetleniu drogowym, XVIII Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2009, Warszawa, ISSN , , str Żagan Wojciech, Grzonkowski Jan: System oświetlenia miasta mapa oświetleniowa cel i sposób sporządzania, konferencja Oświetlenie dróg, oznakowanie i sygnalizacja na drogach Kielce, , Materiały konferencyjne na CD. 23. Żagan Wojciech: Oświetleniowe aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego Konferencja Oświetlenie dróg, oznakowanie i sygnalizacja na drogach, Kielce, , Materiały konferencyjne na CD. 5. Wystąpienia na konferencjach 2 1. Kłos Mariusz, Paska Józef: Ogniwa paliwowe przyszłością wytwarzania energii elektrycznej i ciepła?, Międzynarodowa Konf. N-T Invention - Innowacyjność w elektroenergetyce, Ustroń, Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Działanie urządzeń zabezpieczeniowych wykorzystujących sieć PDH do przesyłania danych w czasie rzeczywistym, XVI Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR`09), Pułtusk, Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Działanie urządzeń zabezpieczeniowych wykorzystujących sieć SDH do przesyłania danych w czasie rzeczywistym, XVI Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR`09), Pułtusk, Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Koordynacja działania zabezpieczeń przez wymianę sygnałów dwustanowych między stacjami elektroenergetycznymi w protokole IEC61850, XVI Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR`09), Pułtusk, Księżyk Krzysztof, Zdun Tomasz: Narzędzia informatyczne stosowane w polskiej elektroenergetyce do analizy stanów elektroenergetycznej sieci przesyłowej, XVI Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR`09), Pułtusk, Parol Mirosław: Wymiana energii elektrycznej między mikrosiecią a siecią spółki dystrybucyjnej, II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Innowacyjność w Elektroenergetyce INVENTION 09, Ustroń, Pawlęga Andrzej: Ceny regulowane na polskim rynku energii elektrycznej, Panel 1, Cykl konferencyjny: Jaki model konkurencji na rynku energii elektrycznej, Warszawa, Urząd Regulacji Energetyki, Inne publikacje, w tym publikacje o charakterze popularyzatorskim 1. Hering Mieczysław: Profesor Bronisław Sochor działalność międzynarodowa, Biuletyn Techniczno-Informacyjny Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP, ISSN , 2009 (47), Nr 4, str Opracowanie norm oraz komentarzy do norm 1. Kujszczyk Szczęsny, PN-EN :2002/AC:2009 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kv - Część 3: Zbiór normatywnych warunków krajowych, Kujszczyk Szczęsny, PN-EN :2005/A1:2009 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kv - Część 1: Wymagania ogólne - Specyfikacje wspólne, Referaty, które nie ukazały się w materiałach konferencyjnych

12 12 3. Kujszczyk Szczęsny, PN-EN :2005/AC:2009 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kv do 45 kv włącznie - Część 3: Zbiór normatywnych warunków krajowych, Kujszczyk Szczęsny, PN-EN Kondensatory do urządzeń energoelektronicznych. 5. Kujszczyk Szczęsny, PN-EN Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kv - Część 3: Zbiór normatywnych warunków krajowych - Polska wersja EN : Realizowane prace badawcze ze środków budżetowych lub zagranicznych 8.1. Zakończone projekty badawcze MNiSW (wykonywane w Instytucie Elektroenergetyki PW) 1. Kądzielawa Andrzej, Andrzej Kłos: Propozycje rozwiązań organizacyjnych ustalających uprawnienia i wymuszających odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy SEE. Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 7.2, podzadanie A, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Kądzielawa Andrzej: Propozycje rozwiązań organizacyjnych w zakresie relacji międzyoperatorskich. Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 7.2, podzadanie B, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Kądzielawa Andrzej: Wnioski i propozycje działań w zakresie rozwiązań organizacyjnych dla zapewnienia bezpieczeństwa elektroenergetycznego. Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 7.2, podzadanie 7.2.3E, nr księgowy 512/G/ / Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin i inni: Analiza stanu obecnego automatyki zabezpieczeniowej i łączeniowej w stacjach przygranicznych. Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 8, podzadanie 8.2.4, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin i inni: Algorytmy sterowania i układy systemowej automatyki przeciwawaryjnej (odcinanie połączeń międzysystemowych, automatyczny podział systemu, tworzenie wysp itp.). Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 8, podzadanie G, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin i inni: Kryteria inwestowania w systemy automatyki dla poprawy bezpieczeństwa elektroenergetycznego. Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 8, podzadanie B, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin i inni: Modernizacja układów sterowania i automatyki (wytwarzanie) dla poprawy bezpieczeństwa elektroenergetycznego. Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 8, podzadanie C, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin i inni: Modernizacja układów sterowania i automatyki stacji sieci przesyłowej dla poprawy bezpieczeństwa elektroenergetycznego. Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 8, podzadanie C, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin i inni: Modernizacja układów sterowania i automatyki stacji sieci rozdzielczych dla poprawy bezpieczeństwa elektroenergetycznego. Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 8, podzadanie C, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin i inni: Propozycje zmian w układach automatyki zabezpieczeniowej i łączeniowej (powiązań międzysystemowych) dla poprawy

13 bezpieczeństwa elektroenergetycznego. Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 8, podzadanie 8.2.5, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin i inni: Wnioski i propozycje działań dla zapewnienia bezpieczeństwa elektroenergetycznego. Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 8, podzadanie B, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin i inni: Układy telekomunikacyjne wykorzystywane przez systemy automatyki elektroenergetycznej. Analiza uwzględniająca: opis budowy oraz spełniane funkcje według stanu obecnego, opis działania w stanach nienormalnych i awaryjnych systemu elektroenergetycznego, opis zalecanych i niezbędnych zmian układów telekomunikacyjnych poprawiających jego działanie. Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 8, podzadanie A, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Nogal Łukasz: Koncepcja zmiany zasad sterowania międzysystemowymi przepływami mocy dla poprawy bezpieczeństwa elektroenergetycznego. Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 8, podzadanie 8.2.3, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Parol Mirosław kierownik projektu, Baczyński Dariusz, Bielecki Sławomir, Księżyk Krzysztof, Piotrowski Paweł, Wasilewski Jacek, Wójtowicz Tomasz: Analiza stanów pracy elektroenergetycznych sieci rozdzielczych niskich napięć z zainstalowanymi źródłami generacji rozproszonej. Projekt badawczy własny MNiSW Nr N N , nr umowy 0573/B/T02/2007/33 z dnia , nr księgowy 516/G/1041/0799. Czas trwania: Paska Józef, Kłos Andrzej: Kryteria inwestowania w wyposażenie podstawowe istniejących elektrowni dla poprawy bezpieczeństwa elektroenergetycznego. Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 8, podzadanie B, nr księgowy 512/G/1041/ Pawlęga Andrzej: Opracowanie zasad współpracy, obowiązków i uprawnień OSP, OSD i właściciela źródła rozproszonego. Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 7, podzadanie C, nr księgowy 512/G/1041/ Rasolomampionona Desire, Robak Sylwester: Algorytmy sterowania i układy automatyki restytucyjnej (automatyka zasilania rezerwowego, automatyka zasilania awaryjnego potrzeb własnych elektrowni systemowych, automatyka restartu lokalnych źródeł, łączenie wysp, powrót do normalnej topologii sieci itp.). Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 8, podzadanie E, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Rasolomampionona Desire, Robak Sylwester: Algorytmy sterowania i układy automatyki przeciwawaryjnej (automatyczny podział na sekcje, sterowanie źródłami lokalnymi (EC zawodowe i przemysłowe, E Wodne, E Wiatrowe), tworzenie wysp itp. Stan obecny. Analiza z uwzględnieniem stanów nienormalnych zalecanych i niezbędnych zmian algorytmów działania. Projekt badawczy zamawiany nr PBZ- MEiN 1/2/2006, zadanie 8, podzadanie D, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Rasolomampionona Desire, Robak Sylwester: Koordynacja układów zabezpieczeń elektrowni i sieci przesyłowej. Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 8, podzadanie G, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Rasolomampionona Desire, Robak Sylwester: Koordynacja układów zabezpieczeń sieci przesyłowej, elektrowni i sieci rozdzielczych. Projekt badawczy zamawiany nr PBZ- MEiN 1/2/2006, zadanie 8, podzadanie F, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Rasolomampionona Desire, Robak Sylwester: Układy automatyki przeciwawaryjnej (np. APKO i in.). Stan obecny. Analiza z uwzględnieniem stanów nienormalnych, zalecanych i niezbędnych zmian algorytmów działania układów. Propozycje stosowania 13

14 14 nowych układów automatyki przeciwawaryjnej. Projekt badawczy zamawiany nr PBZ- MEiN 1/2/2006, zadanie 8, podzadanie F, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Ziemianek Stanisław, Marian Dołowy: Badania i obliczenia testujące oraz opracowanie wniosków i zaleceń w zakresie metodyki wyprzedzającego, automatycznego dokonywania podziałów w oczkowej sieci przesyłowej w obecności zagrożeń nieuchronnej, niekontrolowanej utraty integralności systemu. Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 6, podzadanie G, nr księgowy 512/G/1041/ Projekty badawcze MNiSW w trakcie realizacji (wykonywane w Instytucie Elektroenergetyki PW) 1. Dmowski Antoni: Projekt i wykonanie układu zapewniającego współpracę ogniw fotowoltaicznych i zasobnika energii z siecią elektroenergetyczną, grant nr 508/G/1041/0910, decyzja 3255/B/T02/2009/37 z dnia Czas trwania Kowalik Ryszard: Intranetowe urządzenie Automatyki Elektroenergetycznej nowej generacji, grant nr 516/G/1041/6001 (grant badawczo-rozwojowy), umowa nr 0492/R/T02/2007/03 z dnia Czas trwania Machowski Jan: Zapobieganie awariom systemów elektroenergetycznych za pomocą nowych metod sterowania, grant nr 508/G/1041/0909, nr umowy 3496/B/T02/2009/37 z dnia Czas trwania Maksymiuk Jan: Podstawy fizyczne i metody wnioskowania dotyczące diagnostyki urządzeń elektroenergetycznych, grant nr 508/G/1041/0911, decyzja nr 3336/B/T02/2009/37 z dnia Czas trwania Piotrowski Paweł kierownik projektu, Dariusz Baczyński, Piotr Helt, Szczęsny Kujszczyk, Mirosław Parol, Jacek Wasilewski, Tomasz Zdun, Tomasz Wójtowicz, Zaawansowane hybrydowe systemy sztucznej inteligencji oraz narzędzia statystyczne do prognoz zapotrzebowania na energię elektryczną o różnych horyzontach czasowych na potrzeby elektroenergetycznych spółek dystrybucyjnych. Projekt badawczy własny MNiSW Nr N N , nr umowy 0973/B/T02/2007/33 z dnia , nr księgowy 516/G/1041/0801. Czas trwania: Smolarczyk Adam: Nowe metody selektywnego rozróżniania kołysań mocy od zwarć oporowych, rozwijających się i innych złożonych zakłóceń zapewniające niezawodną pracę zabezpieczeń odległościowych, grant nr 515/G/1041/0831, nr umowy 3582/B/T02/2008/34. Czas trwania Ziemianek Stanisław: Zastosowanie metod śledzenia przepływów mocy czynnej i biernej do rozwiązywania problemów techniczno-ekonomicznego opisu systemu elektroenergetycznego ; nr umowy 1912/B/T02/2007/33 z dnia , grant nr 516/G/1041/0805. Czas trwania Żagan Wojciech: Mapowanie rozkładu luminancji źródła światła w obliczeniach fotometrycznych odbłyśników zwierciadlanych, grant nr 508/S/1041/0871 (grant promotorski), nr umowy 3528/B/T02/2009/36. Czas trwania Projekty badawcze MNiSW realizowane w innych instytucjach 1. Dmowski Antoni, Miller Andrzej, Paska Józef, Badyda Krzysztof, Milewski Jarosław, Biczel Piotr: Układ sterowania i wprowadzenia mocy dla Hybrydowego Zespołu Energetycznego-Wysokotemperaturowe Ogniwo Paliwowe-Turbina Gazowa, nr umowy: 0373/R12/T02/06/01, nr projektu R , nr księgowy: 513/G/1131/6625/000; umowa podpisana w dniu (kierownik projektu Andrzej Miller - Wydział MEL PW). 2. Hering Mieczysław: Modelowanie matematyczne procesu mieszania elektromagnetycznego ciekłych metali w wybranych procesach metalurgicznych, nr

15 15 projektu NN , kierownik projektu prof. dr hab. Jerzy Barglik Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. 3. Kujszczyk Szczęsny, Piotr Helt: Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie m. st. Warszawy - Zadanie badawcze nr 13: Monitoring, prognozowanie i symulacja zagrożeń da systemu elektroenergetycznego oraz zarządzanie kryzysowe w aglomeracji warszawskiej w sytuacji wystąpienia zagrożeń dla systemu elektroenergetycznego (wywoływanych blackout em), Etap 1 Analiza zagrożeń ; nr projektu PBZ MIN-/011/013/ Kontrakty międzynarodowe finansowane ze środków zagranicznych 1. Panek Aleksander, Pracki Piotr i inni: Termomodernizacja budynków publicznych przeprowadzona zgodnie z warunkami zrównoważonego rozwoju STEP (Theromodernisation of public buildings in accordance with sustainable development conditions STEP), Projekt badawczy realizowany w ramach priorytetu "Badania naukowe" Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego Nr PL0077; Projekt realizowany na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Działalność statutowa 1. Ziemianek Stanisław, Dolowy Marian: Przepływy cyrkulujące mocy czynnej i biernej w nowoczesnej, oczkowej sieci przesyłowej identyfikacja, wpływ, granice tolerancji, działalność statutowa nr 504/G/1041/0155, Kłos Mariusz: Rola zasobników energii w systemie elektroenergetycznym, działalność statutowa 504/G/1041/0156, Kowalik Ryszard, Jarnutowski Rafał, Matyjaszczyk Michał: System telekomunikacyjny SDH stosowany w elektroenergetyce, działalność statutowa nr 504/G/1041/0157, Wesołowski Marcin: Modelowanie i badania symulacyjne układów grzejnych pieca rezystancyjnego do badania wybranych parametrów węgli koksujących., działalność statutowa nr 504/G/1041/0158, Pracki Piotr: Zarys systemu oceny efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego, działalność statutowa nr 504/G/1041/0159, Granty rektorskie 1. Biczel Piotr, Siekierski Maciej (Wydz. Chemiczny): Uczelniany Program Badawczy. Nowy, kontynuacja tematu z roku Biczel Piotr: Układ sterowania zasobnika energii do mikrosieci prąd stałego i elektrowni słonecznej, grant nr 503/R/1041/ Dmowski Antoni: Układy przetwornic rezonansowych DC w elektrowniach ze źródłami fotowoltaicznymi, grant nr 503/R/1041/ Paska Józef, Surma Tomasz: Przygotowanie implementacji informatycznej modeli niezawodnościowych elektrowni wiatrowych, grant nr 503/R/1041/ Granty Rozwoju Kadrowego 9. Prace umowne realizowane w ramach Politechniki Warszawskiej 9.1. Zakończone jednorazowe umowy na prace B+R o wartości powyżej 10 tys. zł 1. Biczel Piotr, Antoni Dmowski, Andrzej Pawlęga, Piotr Pracki, Łukasz Michalski, Włodzimierz Niebuda, Łukasz Molik, Marcin Koniak: Audyt powykonawczy instalacji elektrycznej siedziby OSP w Konstancinie Jeziornie ; EPC SA, ul. Górskiego 9,

16 Warszawa. Nr księgowy 501/H/1041/0856, umowa nr 185/0/0133/2008 z dnia Czas trwania Helt Piotr, Dariusz Baczyński, Tomasz Zdun, Tomasz Wójtowicz: Ekspertyza wpływu na Krajowy System Elektroenergetyczny przyłączenia farmy wiatrowej ŁADZICE o mocy 30 MW przyłączony do sieci ZELT SA w Łodzi ; Infusion Polska Sp. z o.o., Al. Solidarności 117, Warszawa. Nr księgowy 501/H/1041/0853 z dnia Czas trwania Januszewski Marcin, Kowalik Ryszard, Smolarczyk Adam: Opracowanie metodyki testowania nowoczesnych systemów automatyki stacyjnej, praca na zlecenie PSE Operator SA, ul. Mysia 2, Warszawa, umowa nr SR/RB/IS/10/MJ 2008 z dn , nr księgowy 501/H/1041/0843, czas trwania Kłos Mariusz, Dmowski Antoni, Michalski Łukasz, Paska Józef: Ekspertyza w zakresie ustalenia przyczyn wystąpienia awarii układu zasilania obwodów informatycznych w budynku PGE Górnictwo i Energetyka S.A. zlokalizowanym przy al. J. Piłsudskiego 12 w Łodzi ; Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Umowa nr 501H z dnia Czas trwania Kłos Mariusz: Wykonanie oceny eksperckiej doboru analizatorów parametrów sieci zasilającej siedzibę PSE Operator SA w Konstancinie Jeziornie ; PSE Operator SA, ul. Warszawska 165, Konstancin Jeziorna. Umowa nr 501/H/1041/0900, zlecenie DE- 6398/SN/2009 JR z dnia Czas trwania Kowalik Ryszard: Wykonanie monitoringu transformatorów w stacjach elektroenergetycznych Bieruń i Poręba, praca na zlecenie Elbud Katowice Sp. z o.o., ul. Ks. Bpa Henryka Bednorza 19, Katowice, zamówienie nr TO/MT/1698/2008 z dnia , umowa nr 080/P/T/08 z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0848, czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin, Kopański Paweł: Wykonanie modernizacji koncentratora komunikacyjnego stacji energetycznej Ostrowiec, praca na zlecenie PSE Wschód S.A., ul. Żeromskiego 75, Radom, zamówienie nr DTZ/1986/2009 z dnia , nr księgowy 501/H/041/0915, czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin, Kopański Paweł: Wykonanie koncentratora zabezpieczeń stacji Katowice, praca na zlecenie Energo-System Sp. z o.o., ul. Energetyczna 1, Rzeszów, zamówienie nr ES/5178/2009 z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0908, czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wykonanie koncentratora zabezpieczeń stacji Jasiniec, praca na zlecenie Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego OLMEX S.A. Wójtowo, ul. Modrzewiowa 58, Barczewo, zamówienie nr 01/IE PW/08/PSE z dnia , umowa nr 501/H/1041/0817 z dnia r., nr pracy 501/H/1041/0817, czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wykonanie koncentratora zabezpieczeń stacji Mokre, praca na zlecenie PSE Wschód S.A., ul. Żeromskiego 75, Radom, zamówienie nr DTZ/1987/2009 z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0914, czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Modernizacja i konfiguracja koncentratora stacji Mory oraz modernizacja i konfiguracja koncentratora stacji Grudziądz Węgrowo, praca na zlecenie Badawczo-Rozwojowej Spółdzielni Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki Mikronika, ul. Wykopy 2/4, Poznań, zamówienie nr M054/2008 z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0847, czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Modernizacja koncentratora zabezpieczeń w stacji Plewiska oraz zmiana konfiguracji koncentratora zabezpieczeń w stacji Mory, praca na zlecenie Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud 16

17 Warszawa Sp. z o.o. Al. Krakowska 264, Warszawa, zamówienie nr WM/274/2009 z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0889, czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wykonanie koncentratora zabezpieczeń stacji Olsztyn I, praca na zlecenie Eltel Networks Olsztyn S.A., Gutkowo 81 D, Olsztyn, zamówienie nr 573/ES/KG/07 z dnia r., umowa nr 501/H/1041/0802 z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0802, czas trwania (etap II). 14. Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wykonanie koncentratora zabezpieczeń stacji Łagisza, praca na zlecenie Eltel Networks Olsztyn S.A., Gutkowo 81 D, Olsztyn, umowa nr 501/H/1041/0832 z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0832, czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wykonanie koncentratora zabezpieczeń stacji Moszczenica, praca na zlecenie Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, Warszawa, zamówienie nr z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0862. Czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wykonanie koncentratora zabezpieczeń stacji Bieruń, praca na zlecenie Elbud Katowice Sp. z o.o., ul. Ks. Bpa Henryka Bednorza 19, Katowice, zamówienie nr AK/ /2008/TZ dnia , nr księgowy 501/H/1041/0819, czas trwania Machowski Jan i inni: Opracowanie zasad optymalnego nastawiania układów zabezpieczeń sieci przesyłowej, praca na zlecenie PSE-Operator S.A., ul. Mysia 2, Warszawa, umowa nr SM/RB/DE/11/TK/2008 z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0859, czas trwania Parol Mirosław kierownik pracy, Baczyński Dariusz, Wasilewski Jacek, Wójtowicz Tomasz: Opracowanie modelu symulacyjnego elektroenergetycznej sieci rozdzielczej średnich napięć z podłączonymi alternatywnymi źródłami energii, służącego do symulacji handlu energią. Praca badawcza wykonana w ramach umowy nr 501/H/1041/0854 z dnia 7 listopada 2008, zawartej z Instytutem Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, ul. Newelska 6. Czas trwania: Parol Mirosław kierownik pracy, Paska Józef: Wykonanie opinii na temat Koncepcji uruchomienia na terenie Warszawy dodatkowej stacji 220/110 kv Wschodnia i połączenia jej z istniejącą siecią 220 i 110 kv oraz ocena zasadności technicznej koncepcji uruchomienia na terenie Warszawy dodatkowej stacji 220/110 kv Wschodnia w aspekcie budowy przez PSE Operator S.A. stacji 220/110 kv GPZ Siekierki i przyłączenia do niej nowego bloku wytwórczego autorstwa Energoprojektu Kraków S.A. Praca wykonana na podstawie zamówienia nr S3-S14 z dnia roku, wystawionego przez RWE Polska S.A., Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 (w imieniu RWE Stoen Operator Sp. z o.o.). Nr księgowy 501/H/1041/0902. Czas trwania Paska Józef, Kłos Mariusz, Momot Andrzej: Opracowanie ekspertyzy dotyczącej wpływu farmy wiatrowej EKO-PASZ 2 na system elektroenergetyczny ; Polska Energia Wiatrowa Sp. z o.o., ul. Wolności 46, Sokołów Podlaski. Nr księgowy 501/H/1041/0855 z dnia Czas trwania Rasolomampionona Desire, Robak Sylwester: Opracowanie przeglądu aktualnie stosowanych mechanizmów DSR, Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii Sp. z o. o. ( CATA ), ul. Warszawska 165, Konstancin Jeziorna, zamówienie 01/IEn-PW/CATA/2009 z dnia r., nr księgowy: 501/H/1041/0913, czas trwania Robak Sylwester, Machowski Jan, Księżyk Krzysztof, Wasilewski Jacek: Ekspertyza techniczna dotycząca działań podjętych przez PSE Operator SA w związku z likwidacją stanu zagrożenia bezpieczeństwa pracy KSE w lipcu 2006 ; PSE Operator SA, ul. 17

18 18 Warszawska 165, Konstancin Jeziorna. Umowa nr 501/H/1041/0893, zamówienie DP 01/2009 z dnia Czas trwania Żagan Wojciech, Czyżewski Dariusz: Wykonanie mapy oświetleniowej miasta Koszalin ; Zarząd Dróg Miejskich, ul. Połczyńska 24, Koszalin. Umowa nr 159/5/2009 z dnia Nr księgowy 501/H/1041/0892. Czas trwania Żagan Wojciech, Czyżewski Dariusz: Wykonanie pomiarów oświetleniowych w ulicy Dzielnej w Warszawie oraz weryfikacja obliczeń oświetleniowych dla projektów będących w posiadaniu ZDM ; Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, Warszawa. Umowa nr 27/2009 z dnia Nr księgowy 501/H/1041/0887. Czas trwania Jednorazowe umowy na prace B+R w trakcie realizacji 1. Helt Piotr: Ekspertyza wpływu na Krajowy System Elektroenergetyczny przyłączenia farmy wiatrowej Nowe Miasteczko o mocy 25 MW przyłączonej do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu ; Infusion Polska Sp. z o.o., Al. Solidarności 117, Warszawa. Nr księgowy 501/H/1041/0861 z dnia Czas trwania Helt Piotr: Ekspertyza wpływu na Krajowy System Elektroenergetyczny przyłączenia farmy wiatrowej Godzianów o mocy 40 MW przyłączonej do sieci PGE Dystrybucja Łodź Teren SA w Łodzi ; Infusion Polska Sp. z o.o., Al. Solidarności 117, Warszawa. Nr księgowy 501/H/1041/0876 z dnia Czas trwania Helt Piotr: Wykonanie ekspertyzy przyłączenia farmy wiatrowej LGOTA WIELKA do sieci 110 kv PGE Dystrybucja Łodź Teren SA; Infusion Polska Sp. z o.o., Al. Solidarności 117, Warszawa. Nr księgowy 501/H/1041/0886 z dnia Czas trwania Helt Piotr: Wykonanie ekspertyzy wpływu przełącznika farmy wiatrowej DAMASŁAWEK o mocy 30 MW na KSE ; Infusion Polska Sp. z o.o., Al. Solidarności 117, Warszawa. Umowa nr 467/08 z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0860. Czas trwania Kłos Mariusz: Ekspertyza wpływu przyłączenia farmy wiatrowej EKO PASZ-1 o mocy 40 MW na sieć elektroenergetyczną Krajowego Systemu Elektroenergetycznego ; Polska Energia Wiatrowa Sp. z o.o., ul. Wolności 46, Sokołów Podlaski. Nr księgowy 501/H/1041/0904 z dnia Czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wykonanie infrastruktury połączeń informatycznych dla koncentratora zabezpieczeń stacji elektroenergetycznej Miłosna, praca na zlecenie Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud Warszawa Sp. z o.o., Al. Krakowska 264, Warszawa, zamówienie nr WM/307/2009, zamówienie z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0895, czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wykonanie koncentratora zabezpieczeń stacji Wrocław, praca na zlecenie Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, Rzeszów, zamowienie nr ZT/207070/177 z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0821, czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wykonanie koncentratora zabezpieczeń stacji Morzyczyn, praca na zlecenie Eltel Networks Olsztyn S.A., Gutkowo 81 D, Olsztyn, umowa nr 501/H/1041/0840 z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0840, czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wykonanie koncentratora zabezpieczeń stacji Połaniec, praca na zlecenie Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, Rzeszów, zamówienie nr OS/33/2008 z dnia , umowa nr 21/OU/2008 z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0857,

19 19 czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wykonanie koncentratora zabezpieczeń stacji Piła Krzewina, praca na zlecenie SAG Elbud Gdańsk Holding S.A., ul. Marynarki Polskiej 87, Gdańsk, zamówienie nr TSS/A/09/ z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0874, czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wykonanie koncentratora zabezpieczeń stacji Żarnowiec, praca na zlecenie SAG Elbud Gdańsk Holding S.A., ul. Marynarki Polskiej 87, Gdańsk, zamówienie nr TSS/A/09/ z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0888, czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wykonanie koncentratora zabezpieczeń stacji Miłosna, praca na zlecenie Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud Warszawa Sp. z o.o., Al. Krakowska 264, Warszawa, zamówienie nr WM/276/2009 z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0891, czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wykonanie koncentratora zabezpieczeń stacji WN 220/110 kv Stalowa Wola wraz z niezbędną infrastrukturą, praca na zlecenie Energo-System Sp. z o.o., ul. Energetyczna 1, Rzeszów, zamówienie nr ES/6141/2009 z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0916, czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wykonanie, dostarczenie i uruchomienie układu monitoringu autotransformatora ATR1 w stacji Janów, praca na zlecenie Elcon Elbud S.A. Kraków,ul. Płk. ST. Dąbka 8, Kraków, zamówienie nr GPD/163/JM/09 z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0875, czas trwania Paska Józef (50%), Pawełkowicz Zygmunt (40%), Zakrzewski Andrzej (10%): Opracowanie szczegółowej instrukcji eksploatacji stacji dla SE - Ostrołęka; PSE Centrum SA, ul. Pruszkowska 17, Warszawa. Umowa nr 0091/ZS/2008/PSE Centrum z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0845. Czas trwania Paska Józef: Ekspertyza wpływu przyłączenia farmy wiatrowej EKO PASZ-2 o mocy 37 MW na sieć elektroenergetyczną; Polska Energia Wiatrowa Sp. z o.o., ul. Wolności 46, Sokołów Podlaski. Nr księgowy 501/H/1041/0903 z dnia Czas trwania Paska Józef: Ekspertyza wpływu przyłączenia farmy wiatrowej Góra Kalwaria etap II, III o mocy 42 MW na sieć elektroenergetyczną Krajowego Systemu Elektroenergetycznego; Prokon New Energy Poland Sp. z o.o. Gdańsk, ul. Narwicka 2, Gdańsk. Umowa nr 501/H/1041/0901 z dnia Czas trwania Pawełkowicz Zygmunt: Analiza techniczno-ekonomiczna oraz opracowanie założeń dla projektowania systemów sterowania dla układu zasilania w energię elektryczną ciepło i chłód projektowanego obiektu IKEA Port Łódź z lokalizacją w Łodzi przy Pabianickiej; Inter IKEA Centre Polska SA, pl. Szwedzki 3 Janki, Raszyn. Umowa nr 501/H/1041/0807 z dnia Czas trwania Pawełkowicz Zygmunt: Opracowanie koncepcji i dokumentacji przetargowej dla przeniesienia napowietrznej stacji elektroenergetycznej 110/15 kv - GPZ Żegrze; Inter IKEA Centre Polska SA, pl. Szwedzki Janki, Raszyn. Umowa nr 152/Der/U- 1/2008 z dn , nr księgowy 501/H/1041/0846. Czas trwania Zalewski Sławomir Optymalizacja rozsyłu strumienia świetlnego opraw oświetlenia zewnętrznego, Lena Lighting S.A., nr księgowy 501/E/1041/0794. Czas trwania Umowy na stałe lub wieloletnie świadczenie usług badawczych 1. Baczyński Dariusz: Umowa intencyjna na świadczenie usług, prowadzenie badań i usług doradczych zleconych przez GLOBEMA w ramach badań przemysłowych, prac

20 20 rozwojowych projektu ELGrid ; Globem Sp. z o.o, ul. Rostafińskich 4, Warszawa; umowa nr 501/H/1041/2009 z dnia Baczyński Dariusz: Umowa ramowa wieloletnia na świadczenie usług, prowadzenie badań i usług doradczych zleconych przez GLOBEMA w ramach badań przemysłowych prac rozwojowych projektu ELGrid ; Globem Sp. z o.o, ul. Rostafińskich 4, Warszawa; umowa nr 501/H/1041/2010 z dnia Dmowski Antoni: Realizacja na rzecz BOT usług i prac i ekspertyz dotyczących wspomagania procesów obejmujących obszary wymienione w umowie ; BOT Górnictwo Energetyka SA, ul. Piłsudskiego 12, Łódź; umowa nr 501/H/1041/2007 z dnia Januszewski Marcin: Umowa na świadczenie usług laboratoryjnych oraz konsultingowych w zakresie testowania cyfrowych urządzeń automatyki elektroenergetycznej i laboratorium Automatyki Elektroenergetycznej, umowa wieloletnia, rozpoczęcie 2009; Transition Technologies SA, ul. Pawia 35, Warszawa; umowa nr 501/H/1041/0870 z dnia , nr księgowy 501/H/1041/ Januszewski Marcin: Umowa na świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie badania cyfrowych terminali zabezpieczeniowych w laboratorium Automatyki Elektroenergetycznej Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej, praca na zlecenie PSE - CENTRUM Sp. z o.o. Warszawa, umowa nr 048/2005/DW/PSE- Centrum Sp. z o.o. z dnia r., nr księgowy 501/H/1041/ Machowski Jan: Realizacja usług i dostaw w zakresie wsparcia wiedzą specjalistyczną dotyczącą systemów układów i urządzeń zasilania gwarantowanego obejmujące prace bieżące, okresowe, szkolenia ; PSE Operator SA, ul. Mysia 2, Warszawa, umowa nr PSE IS/59/2005 z dnia Machowski Jan: Umowa dotyczy usług i prac ekspertyz dotyczących wspomagania procesów wg. obszarów podanych w umowie ; PSE Operator SA, ul. Mysia 2, Warszawa; umowa nr BK/W/003/2006 z dnia Machowski Jan: Umowa ramowa zakres pracy wg szczegółowych zamówień ; Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o., ul. Mysia 2, Warszawa; umowa nr 501/H/1041/2009 z dnia Inne prace umowne zrealizowane w Instytucie Elektroenergetyki PW 1. Czyżewski Dariusz: Fotometrowanie zewnętrznych opraw oświetleniowych; Norlys Sp. z o.o., ul. Zawiszy Czarnego 7, Nowy Sącz. Umowa nr 501/H/1041/0894, zlecenie z dnia Czas trwania Czyżewski Dariusz: Pomiar opraw oświetleniowych; Candelux, ul. Borsucza 30, Warszawa. Umowa nr 501/H/1041/0880. Czas trwania Czyżewski Dariusz: Wykonanie badań fotometrycznych opraw oświetleniowych; Norlys Sp. z o.o., ul. Zawiszy Czarnego 7, Nowy Sącz. Umowa nr 501/H/1041/0881 z dnia Czas trwania Czyżewski Dariusz: Wykonanie badań fotometrycznych wybranych opraw oświetleniowych oraz określenie możliwości ich aplikacji w oświetleniu drogowym; Depeltech Sp. z o.o., ul. Borowskiego 2, Warszawa. Umowa nr 501/H/1041/0882 z dnia Czas trwania Czyżewski Dariusz: Wykonanie pomiarów fotometrycznych opraw DL 228L oraz DL 226GLX oraz źródła światła LYNS D 26/830; Golland Sp. z o.o, ul. Styczyńskiego 83, Chorzów. Zlecenie z dnia , umowa nr 501/H/1041/0878. Czas trwania 2009.

Wykorzystanie programu PSCAD/EMTDC do modelowania zwarć doziemnych w sieciach średniego napięcia i zabezpieczeń przed ich skutkami.

Wykorzystanie programu PSCAD/EMTDC do modelowania zwarć doziemnych w sieciach średniego napięcia i zabezpieczeń przed ich skutkami. Tematy prac dyplomowych wydanych na rok 2005/2006 Studia stacjonarne (dzienne) Specjalność Elektroenergetyka Lp. Nazwisko i imię studenta Kierunek studiów/specjalizacja 1. Bąkowski Elektrotechnika/ Krzysztof

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE

AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 42 AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE APE' 15 XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Katedrę Elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE

KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE Jurata 12 14 czerwca 2013 KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE Systemy elektroenergetyczne Automatyka i sterowanie Problemy rozwoju elektroenergetyki Energetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza jednostek organizacyjnych Uczelni jest realizowana jako: działalność statutowa wykonywanie określonych w statucie jednostki

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE

KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE Jurata 2 4 czerwca 203 KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE Systemy elektroenergetyczne Automatyka i sterowanie Problemy rozwoju elektroenergetyki Energetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Cena 11,00 zł (w tym 5% VAT) Nakład 9,5 tys. egz. ISSN 1642-8722 indeks 373761. e-mail: redakcja@elektro.info.pl www.elektro.info.

Cena 11,00 zł (w tym 5% VAT) Nakład 9,5 tys. egz. ISSN 1642-8722 indeks 373761. e-mail: redakcja@elektro.info.pl www.elektro.info. 3 marzec 2012 (102) Nakład 9,5 tys. egz. ISSN 1642-8722 indeks 373761 Cena 11,00 zł (w tym 5% VAT) systemy pomiarowo-kontrolne w diagnostyce systemów przemysłowych ochrona odgromowa obiektów ze strefami

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia Drugiego stopnia na kierunku Transport

Stacjonarne studia Drugiego stopnia na kierunku Transport POLITECHNIKA GDAŃSKA Stacjonarne studia Drugiego stopnia na kierunku Transport Program studiów Syllabus Rok akademicki 2010/2011 WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA WYDZIAŁ ELEKROTECHNIKI I AUTOMATYKI

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 2080-167X BIULETYN INFORMACYJNY 28 Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Gdańsk Gdańsk 2014 BIULETYN INFORMACYJNY Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej

Bardziej szczegółowo

za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Katowice, listopad 2008

za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Katowice, listopad 2008 Sprawozdanie z działalności Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii za 2007 rok Katowice, listopad 2008 Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii ul. Rymera 3 / 4, 40-048 Katowice;

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Regionalna Sieć Transferu Technologii Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2008 Regionalna Sieć Transferu Technologii Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

SESSION CIGRE 3/2015 (729) 24 th to 29 th August. Paris - France / Palais des Congrès. Porte Maillot - 75017 Paris

SESSION CIGRE 3/2015 (729) 24 th to 29 th August. Paris - France / Palais des Congrès. Porte Maillot - 75017 Paris PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ ISSN 0013-7294 CENA 20 ZŁ (w tym 5% VAT) 3/2015 (729) CIGRE SESSION 24 th to 29 th August Du 24 au 29 2014 août45 Paris - France / Palais des Congrès

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ ISSN 0013-7294 SIERPIEŃ 2009 CENA 15 ZŁ

PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ ISSN 0013-7294 SIERPIEŃ 2009 CENA 15 ZŁ PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ ISSN 0013-7294 SIERPIEŃ 2009 CENA 15 ZŁ SPIS TREŚCI IX Tomasz E. KOŁAKOWSKI Tytułem wstępu KONGRES ELEKTRYKI POLSKIEJ Marek JAKUBIAK 487 Wkład elektryków

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2006

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2006 Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2006 Warszawa 2007 INSTYTUT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna 00-908

Bardziej szczegółowo

Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG

Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG Konstancin Jeziorna, marzec 2010 Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Raport z projektu badawczego

Raport z projektu badawczego Raport z projektu badawczego Opracowanie konstrukcji i badania doświadczalne mechatronicznego obrabiarkowego zespołu posuwowego z napędem sterowanym inteligentnym modułowym układem wykonawczym Szczecin,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH Prezentacja najważniejszych informacji o systemach kształcenia i zdobywania uprawnień w zawodzie elektryka w kilku krajach europejskich, biorących udział w Programie

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna i Smart Metering nowe wyzwania dla systemów automatyki budynkowej

Efektywność energetyczna i Smart Metering nowe wyzwania dla systemów automatyki budynkowej Efektywność energetyczna i Smart Metering nowe wyzwania dla systemów automatyki budynkowej Marian Noga, Andrzej Ożadowicz, Jakub Grela Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki,

Bardziej szczegółowo

ADQUEN, ADVISION. str. 22, 32. ACRON 220 dwukomorowa oprawa drogowa PARK LED zewnętrzne oprawy LED LPX zasilacze do diod świecących LED. str.

ADQUEN, ADVISION. str. 22, 32. ACRON 220 dwukomorowa oprawa drogowa PARK LED zewnętrzne oprawy LED LPX zasilacze do diod świecących LED. str. ISSN 1730-2609 Nr 4 (36) PAŹDZIERNIK GRUDZIEŃ 2011 ADQUEN, ADVISION ACRON 220 dwukomorowa oprawa drogowa PARK LED zewnętrzne oprawy LED LPX zasilacze do diod świecących LED str. 12 str. 36 str. 56 str.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/30/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2015r. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku Projekt

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

10/2011. W numerze: l Światowy Dzień Normalizacji - 14 X

10/2011. W numerze: l Światowy Dzień Normalizacji - 14 X 10/2011 W numerze: l Światowy Dzień Normalizacji - 14 X SPIS TREŚCI WIADOMOŚCI PKN to miesięcznik elektroniczny publikowany cyklicznie na stronie internetowej PKN www.pkn.pl od numeru 9/2011. ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza w Politechnice Warszawskiej była prowadzona na 19 wydziałach, w 4 Uczelnianych Centrach Badawczych oraz w innych jednostkach

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej

Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej Dr Henryk Majchrzak Tomasz Tarwacki Grzegorz Tomasik Jacenty Węgliński PSE Operator SA Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek

Bardziej szczegółowo

WPŁYW UTRZYMANIA RUCHU W ELKTROWNI NA PRACĘ SYTEMU ELKTROENERGETYCZNEGO ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU OZE

WPŁYW UTRZYMANIA RUCHU W ELKTROWNI NA PRACĘ SYTEMU ELKTROENERGETYCZNEGO ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU OZE DR inż. Mariusz PAWLAK INSTYTUT ENERGETYKI Oddział Techniki Cieplnej ITC Łódź WPŁYW UTRZYMANIA RUCHU W ELKTROWNI NA PRACĘ SYTEMU ELKTROENERGETYCZNEGO ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU OZE V Konferencja Remonty i Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 dzisiaj 3 13 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 Duże zamówienie na trudny rynek 6 76 pociągów Stadlera z urządzeniami trakcyjnymi ABB 10 Robotyzacja

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi norm i standardów

Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi norm i standardów dr inż. WŁODZIMIERZ BOROŃ mgr inż. TOMASZ GĄSIOR dr inż. ARTUR KOZŁOWSKI mgr inż. JERZY ZDRZAŁEK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2012

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2012 Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2012 Warszawa 2013 INSTYTUT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna 00-908

Bardziej szczegółowo