Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2009"

Transkrypt

1 Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok Spis placówek krajowych, z którymi były prowadzone wspólne badania Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej Wspólne publikacje dotyczące problematyki niezawodności systemu elektroenergetycznego. Realizacja grantu MNiSW Józef Paska Katedra Elektroenergetyki Politechniki Gdańskiej, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej, Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Realizacja PBZ Bezpieczeństwo elektroenergetyczne kraju. Józef Paska członek Rady Naukowej Konsorcjum 4 politechnik Akademia Morska w Gdyni Organizowanie wspólnych seminariów Antoni Dmowski Uniwersytet Zielonogórski Organizowanie wspólnych seminariów Antoni Dmowski Instytut Energetyki, Oddział Transformatorów w Łodzi Współpraca przy wykonania systemu monitorowania stanu autotransformatora w SE Poręba Ryszard Kowalik Instytut Transportu Samochodwego w Warszawie Współpraca przy koncepcji świateł sygnałowych pojazdów o regulowanej powierzchni i intensywności Wojciech Żagan Monografie, podręczniki, skrypty, poradniki 1.1. Monografie lub podręczniki akademickie w języku angielskim 1.2. Rozdziały w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim 1.3. Monografie lub podręczniki akademickie w języku polskim lub innym niż angielski lub polski

2 Rozdziały w monografii lub w podręczniku akademickim w języku polskim lub innym niż angielski lub polski 1. Baczyński Dariusz, Bielecki Sławomir, Helt Piotr, Parol Mirosław, Piotrowski Paweł: Straty energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych. Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Kulczyckiego. (Rozdział 3.8. Metody Politechniki Warszawskiej obliczania strat w układach sieci SN i nn), Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN, 2009, ISBN , 13 stron. 2. Biczel Piotr, Koniak Marcin: Dobór zasobnika energii do elektrowni słonecznej. Metoda symulacyjna., V Ogólnopolskie Seminarium Odnawialne źródła energii, Wyd. Instytutu Technologii i Eksploatacji PIB, Radom, ISBN , 2009, str Helt Piotr, Noske Sławomir: Ocena efektywności zastosowania systemu GIS w spółce dystrybucji energii elektrycznej, monografia pod red. Kapczynski A., Trawka J.: Bezpieczeństwo i efektywność systemów informatycznych, Wydawnictwo PTI OG, ISBN , 2009, str Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: rozdział w monografii pod redakcją Zbigniewa Zielińskiego Systemy czasu rzeczywistego. Postępy badań i zastosowania, tytuł rozdziału Działanie urządzeń zabezpieczeniowych wykorzystujących sieć PDH do przesyłania danych w czasie rzeczywistym, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, ISBN , 2009, str Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: rozdział w monografii pod redakcją Zbigniewa Zielińskiego Systemy czasu rzeczywistego. Postępy badań i zastosowania, tytuł rozdziału Działanie urządzeń zabezpieczeniowych wykorzystujących sieć SDH do przesyłania danych w czasie rzeczywistym, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, ISBN , 2009, str Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: rozdział w monografii pod redakcją Zbigniewa Zielińskiego Systemy czasu rzeczywistego. Postępy badań i zastosowania, tytuł rozdziału Koordynacja działania zabezpieczeń przez wymianę sygnałów dwustanowych między stacjami elektroenergetycznymi w protokole IEC61850, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, ISBN , 2009, str Księżyk Krzysztof, Zdun Tomasz: rozdział w monografii pod redakcją Zbigniewa Zielińskiego Systemy czasu rzeczywistego. Postępy badań i zastosowania, tytuł rozdziału Narzędzia informatyczne stosowane w polskiej elektroenergetyce do analizy stanów elektroenergetycznej sieci przesyłowej, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, ISBN , 2009, str Kujszczyk Szczęsny, Helt Piotr: Zagrożenia dla systemu energetycznego w Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie m. st. Warszawy, WAT, 2009, ISBN , 30 stron. 9. Piotrowski Paweł, rozdział w monografii pt: Bezpieczeństwo i efektywność systemów informatycznych, red. Kapczyński A., Trawka J., tytuł rozdziału: Wybrane aspekty wdrażania i ewolucji rozległych systemów automatycznego pomiaru energii elektrycznej AMR/AMM w warunkach krajowych, Wyd. PTI OG, ISBN , 2009, str Redaktorzy naczelni wieloautorskich: monografii, podręcznika akademickego lub serii wydawniczej język angielski język inny niż angielski lub polski 1.7. Skrypty, poradniki zawodowe, książki popularyzujące wiedzę naukową

3 3 1. Hering Mieczysław, Łobodziński Wojciech: rozdział 14 Elektrotermia w pracy zbiorowej Poradnik Inżyniera Elektryka, tom I (nowe wydanie), Warszawa, WNT, 2009, ISBN , liczba stron rozdziału Kowalik Ryszard: Poradnik Inżyniera Elektryka t.1. wyd. zmienione i rozszerzone, rozdz. 14 Telekomunikacja, WNT, 2009, ISBN , 92 str. 3. Piotrowski Paweł: Aspekty elektryczne sieci komputerowych, Preskrypt, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2009, ISBN , 157 str. 4. Wiśniewski Andrzej: Technika świetlna 09 Poradnik-Informator praca zbiorowa Polskiego Komitetu Oświetleniowego, 326 stron, rozdział pt.: Wysokoprężne lampy wyładowcze, Zakład Wydawniczy Letter Quality, 2009, ISBN , 18 str. 5. Żagan Wojciech: Technika świetlna 09 Poradnik-Informator praca zbiorowa Polskiego Komitetu Oświetleniowego, Zakład Wydawniczy Letter Quality, 2009, ISBN , 326 stron, współautor jednego rozdziału, 20 str. 2. Publikacje w czasopismach 2.1. Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports 1. Paska Józef, Kłos Mariusz, Biczel Piotr: Hybrid power systems An effective way of utilising primary energy sources, Renewable Energy, Vol. 34, ISSN , No 11, Nov. 2009, pp Paska Józef, Surma Tomasz, Sałek Mariusz: Current status and perspectives of renewable energy sources in Poland, Renewable & Sustainable Energy Reviews, Vol. 13, ISSN , No 1, 2009, pp Robak Sylwester: Robust SVC controller design and analysis for uncertain power systems, Control Engineering Practice, Vol.17, No 1, ISSN , Nov. 2009, pp Publikacje w recenzowanych czasopismach krajowych lub zagranicznych wymienionych w wykazie ministra 1. Baczyński Dariusz, Parol Mirosław: Short-term electric energy consumption forecasting using artificial neural networks aided by evolutionary algorithms, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN , 2009, R. 85, Nr 3, str Biczel Piotr: Zasilanie urządzeń komputerowych, ElektroInfo, ISSN , 9/2009, str Bielecki Sławomir, Parol Mirosław: Wyznaczanie zakresów niepewności poziomów napięć węzłowych w obliczeniach z wykorzystaniem liczb rozmytych, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN , 2009, R. 85, Nr 6, str Czyżewski Dariusz (Politechnika Warszawska), Fryc Irena (Politechnika Białostocka): Dokładność pomiarowa spetroradiometrów typu CCD, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , 11/2009, str Czyżewski Dariusz: Oprawy oświetlenia drogowego ze źródłami światła typu LED, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , 11/2009, str Dmowski Antoni, Biczel Piotr, Szymański Bernard: Rola i zastosowania układów energoelektronicznych w energetyce odnawialnej, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , Nr 9/2009, str Kowalik Ryszard: Odpowiedź na uwagi i komentarze do artykułu pt. Wyniki przykładowych testów współdziałania urządzeń automatyki elektroenergetycznej

4 wykorzystujących sieci komputerowe i standard IEC61850, Automatyka Elektroenergetyczna, ISSN , 3/2009 str Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Coordination of protections through the exchange of binary signals between power system substations in the IEC61850 protocol, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN , R. 85 NR 6/2009, str Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Tests of power system protections using SDH network, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN , R. 85 NR 4/2009, str Krupiński Rafał: Istotne etapy i elementy wykonywania wizualizacji komputerowych oświetlenia i ich wpływ na dokładność, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , 11/2009, str Kujszczyk Szczęsny, Helt Piotr: Odbudowa systemu elektroenergetycznego Warszawy po blackout cie, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN , nr 10/2009, str Marzecki Jerzy, Beniger Ernest: Metody wyznaczania obciążenia stacji transformatorowo-rozdzielczych 110kV/SN, Wiadomości Elektrotechniczne, ISSN , Nr 8/2009, str Marzecki Jerzy: Modernizacja terenowych sieci niskiego i średniego napięcia Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , Nr 3/2009, str Marzecki Jerzy: Optymalna lokalizacja miejskich stacji transformatoroworozdzielczych 110kV/SN w warunkach gospodarki rynkowej, Rynek Energii, ISSN , Nr 2/2009, str Marzecki Jerzy: Optymalna lokalizacja stacji 110kV/SN w warunkach rynkowych, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , Nr 12/2009, str Marzecki Jerzy: Projektowanie rozwoju stacji transformatorowo-rozdzielczych 110kV/SN w warunkach rynkowych, Wiadomości Elektrotechniczne, ISSN , Nr 9/2009, str Niedbała Ryszard, Kucharski Daniel, Wesołowski Marcin: Wiarygodność obliczeń numerycznych bezpośredniego nagrzewania wsadów, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Elektryka, ISSN , Łódź 2009, nr 118, str Niedbała Ryszard: Sterowanie energią elektryczną w procesie indukcyjnego nagrzewania stali, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , 2009, nr 6, str Nogal Łukasz, Machowski Jan: Stability enhancing control of series FACTS devices installed in tie-lines of large-scale interconnected power system Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN , 2009, Nr 3, str Parol Mirosław, Baczyński Dariusz, Zdun Tomasz: Optymalizacja lokalizacji przesuwników fazowych w kontekście rynkowej wymiany międzysystemowej przy użyciu algorytmów ewolucyjnych, Rynek Energii, ISSN , 2009, Nr 3 (82), str Parol Mirosław, Bielecki Sławomir: Metody wyznaczania rozpływów mocy podczas planowania rozwoju elektroenergetycznych sieci rozdzielczych SN i nn w warunkach niepewności, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN , 2009, R. 85, Nr 3, str Parol Mirosław: Ochrona przeciwprzepięciowa w instalacjach inteligentnych typu KNX, Wiadomości Elektrotechniczne, ISSN , 2009, R. LXXVII, Nr 6, str Paska Józef, Anders George J., Kłos Andrzej: Pojęcia bezpieczeństwa elektroenergetycznego i niezawodności systemu elektroenergetycznego w różnych 4

5 horyzontach czasowych, Archiwum Energetyki, ISSN X, 2009, Tom XXXIX, nr 1, ss Paska Józef, Kłos Mariusz: Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym stan obecny i perspektywy, stosowane generatory i wymagania, Rynek Energii, ISSN , 2009, Nr 5, ss Paska Józef: Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym i ich zdolność do pokrywania obciążenia, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN , 2009, Nr 12, ss (LF) 26. Piotrowski Paweł, Bilmin Piotr: Analiza techniczna - ekonomiczna dla różnych konfiguracji UPS w małych sieciach komputerowych LAN, miesięcznik Elektro-info, ISSN , nr 6/2009, str Piotrowski Paweł: Analiza techniczno-ekonomiczna systemów AMR/AMM do zdalnego odczytu zużycia energii elektrycznej u odbiorców komunalno-bytowych, miesięcznik Elektro-info, ISSN , nr 7-8/2009, str Piotrowski Paweł: Technologia (PoE) Power over Ethernet jako element bezpiecznego zasilania napięciem stałym wybranych urządzeń w sieciach komputerowych, Wiadomości Elektrotechniczne, ISSN , nr 2/2009, str Piotrowski Paweł: Technologia Home Plug - kable elektryczne jako medium transmisyjne w lokalnej sieci komputerowej z dostępem do Internetu, Wiadomości Elektrotechniczne, ISSN , nr 8/2009, str Pracki Piotr, Darula S.: Oświetlenie dzienne i sztuczne w projektowaniu zdrowego i energooszczędnego środowiska w budynkach, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , 11/2009, str Pracki Piotr: Efektywność energetyczna oświetlenia obiektów użyteczności publicznej, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , 9/2009, str Pracki Piotr: System oceny wydajności energetycznej oświetlenia wnętrz, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , 11/2009, str Rasolomampionona Désiré D., Raison Bertrand, Banaszek Albert: Metody wykrywania pracy wyspowej i ich implementacja w symulacji i modelu rzeczywistym Część I Podstawy teoretyczne i symulacja komputerowa, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN , Nr 8/2009, R.LXXIV, pp Rasolomampionona Désiré D., Raison Bertrand, Banaszek Albert: Metody wykrywania pracy wyspowej i ich implementacja w symulacji i modelu rzeczywistym - Część II Symulacja w czasie rzeczywistym, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN , Nr 8/2009, R.LXXIV, pp Rasolomampionona Désiré D.: Analysis of interaction between LFC and TCPS in power system, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN , Nr 10, 2009, R.LXXIV, pp Rasolomampionona Desire: Regulacja Częstotliwości i Mocy przy Optymalizacji Wielokryterialnej Parametrów Urządzenia FACTS Typu TCPAR Instalowanego w Liniach Wymiany SEE, Archiwum Energetyki, ISSN X, 2009, str Robak Sylwester: Dobór struktury, typu oraz parametrów odpornego stabilizatora systemowego urządzenia FACTS, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN , , R. LXXXV, str Robak Sylwester: Odporny stabilizator systemowy urządzenia FACTS typu SVC, Archiwum Energetyki, ISSN X, 2009, Tom XXXIX, Nr 1, str Robak Sylwester: Poprawa stabilności lokalnej systemu elektroenergetycznego za pomocą urządzeń sieciowych typu FCATS, Napędy i Sterowanie, ISSN , 2009, Nr 4, str

6 6 40. Smolarczyk Adam, Lizer Marcin: Badanie admitancyjnych funkcji zabezpieczeniowych za pomocą nowoczesnych testerów mikroprocesorowych Automatyka Elektroenergetyczna, ISSN , Nr 4/2009, str Wasilewski Jacek, Parol Mirosław: Prediction of spatial distribution of electric energy consumers with the use of fuzzy cellular automata. Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN , 2009, R. 85, Nr 3, str Wasilewski Jacek: Application of fuzzy cellular automaton to spatial electric load forecasting, Archives of Electrical Engineering, ISSN , 2009, tom LVIII, Nr 3-4, str Wesołowski Marcin, Niedbała Ryszard, Kucharski Daniel: Wiarygodność termowizyjnych technik pomiaru temperatury, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , 12/2009, str Wesołowski Marcin, Wiechowski J., Więch M.: Urządzenie do pomiaru ciśnienia rozprężania, Elektronika konstrukcje, technologie, zastosowania, ISSN , nr 7/2009, str Wiśniewski Andrzej: Diody elektroluminescencyjne (LED) analiza obecnych konstrukcji i możliwość zastosowania w oświetleniu, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , 11/2009, str Zalewski Sławomir: Application of LEDs in road lighting, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , 11/2009, str Zalewski Sławomir: Indicatrix of diffusion measurement with the use of matrix luminancemeter, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , 11/2009, str Żagan Wojciech, Wasserfuhrt Norbert: Wizualizacja komputerowa oświetlenia nowa jakość w projektowaniu, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , nr 9/2009, str Żagan Wojciech: Warunki wycofywania żarowych źródeł światła, Przegląd Elektrotechniczny, 1/2009, ISSN , R. 85 NR 5/2009, str Publikacje w czasopisamach, nie podlegające ocenie punktowej przez MNiSW 1 oraz publikacje niepunktowane 1. Bargiel Joachim, Goc Wiesław, Paska Józef, Sowa Paweł, Teichman Bogusław: Niezawodność układów wyprowadzania mocy z elektrowni wiatrowych, Rynek Energii, Zeszyt tematyczny nr II, ISSN , marzec 2009, ss (LF) 2. Paska Józef, Kłos Mariusz: Przyłączanie i praca elektrowni wiatrowych w systemie elektroenergetycznym wybrane aspekty. Część 1, Przegląd Energetyczny, ISSN , Nr 2 (54), czerwiec 2009, ss Paska Józef, Kłos Mariusz: Przyłączanie i praca elektrowni wiatrowych w systemie elektroenergetycznym wybrane aspekty. Część 2, Przegląd Energetyczny, ISSN , Nr 3 (55), wrzesień 2009, ss Paska Józef, Surma Tomasz: Modelowanie niezawodności elektrowni wiatrowych, Rynek Energii, Zeszyt tematyczny nr II, ISSN , marzec 2009, ss Paska Józef: Teoria i praktyka analizy niezawodności systemu elektroenergetycznego, Rynek Energii, Zeszyt tematyczny nr II, ISSN , marzec ss Pracki Piotr: Ocena oświetlenia elektrycznego wnętrz w praktyce, Energia i budynek, ISSN , 9/2009, str Wiśniewski Andrzej: Diody elektroluminescencyjne, Inżynier Budownictwa, ISSN , grudzień 2009, str Zgodnie z Rozporządzeniem MNISW za publkacje nie uznaje się miedzy innymi : suplementów, zeszytów specjalnych, materiałów konferencyjnych, artykułów popularnonaukowych

7 7 8. Wiśniewski Andrzej: OSRAM POWERSTAR HQI-TS EXCELLENCE, Elektroinstalator, ISSN , grudzień 2009, str Wiśniewski Andrzej: Świetlówki kompaktowe firmy OSRAM, Elektrosystemy, ISSN , październik 2009, str Zalewski Sławomir: Modernizacja oświetlenia ulicznego, Rynek Elektryczny, ISSN , 2/2009, str Zalewski Sławomir: Najnowsze rozwiązania w oświetleniu dróg, Rynek Elektryczny, ISSN , 2/2009, str Redaktor naczelny czasopisma 3. Uzyskane tytuły i stopnie naukowe 3.1. Tytuł profesora 3.2. Stopień doktora habilitowanego 3.3. Stopień doktora 1. Nogal Łukasz: Sterowanie szeregowych urządzeń FACTS za pomocą sygnałów WAMS, Politechnika Warszawska, 2009, promotor prof. Jan Machowski. 2. Wesołowski Marcin: Synteza pola temperatury w urządzeniu rezystancyjnym do oznaczania ciśnienia rozprężania węgla, Politechnika Warszawska, 2009, promotor dr hab. inż. Jerzy Barglik, prof. PW. 4. Referaty w materiałach konferencyjnych 4.1. Referaty w materiałach konferencji międzynarodowych 1. Biczel Piotr, Piszcz Michał, Siekierski Maciej, Szastałło Jerzy: Ogniwa paliwowe w stacji elektroenergetycznej najwyższych napięć, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne urzadzenia zasilające w energetyce, Kazimierz Dolny, ISBN , , str Biczel Piotr, Koniak Marcin: Design of Power Plant Capacity in DC Hybrid System and Microgrid. Fourth Internationa Conference and Exhibition on Ecological Vehicles & Renewable Energies EVER2009, Monaco, , pp Biczel Piotr, Michalski Łukasz: Simulink Models of Power Electronic Converters for DC Microgrid Simulation. 6th International Conference-Workshop "Compatibility and Power Electronics", CPE2009, Badajoz, Spain, ISBN , , pp Biczel Piotr: Inne podejście do zasilania urządzeń komputerowych, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne urzadzenia zasilające w energetyce, Kazimierz Dolny, ISBN , , str Dmowski Antoni, Biczel Piotr, Michalski Łukasz: Przemysł miedziowy a źródła odnawialne, Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi, Lubin, ISBN , , str Dmowski Antoni, Kłos Mariusz, Rosłaniec Łukasz: Wykorzystnie dynamicznego zasobnika energii w celu poprawy parametrów jakościowych energii produkowanej elektrowni wiatrowej na przykładzie symulacji komputerowej, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Elektrownie Cieplne Eksploatacja-Modernizacja- Remonty, Słok k.belchatowa, ISBN , , str

8 7. Dmowski Antoni, Kłos Mariusz, Rosłaniec Łukasz: Power electronic converters in wind power stations, XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne problemy w elektroenergetyce, Jurata, , str Dmowski Antoni, Kłos Mariusz, Rosłaniec Łukasz: Przekształtniki energoelektroniczne w elektrowniach wiatrowych, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne urzadzenia zasilające w energetyce, Kazimierz Dolny, ISBN , , str Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Distance Protections Coordination Using the Exchange of Binary Signals in the IEC61850 Protocol, 2009 IEEE Bucharest PowerTech Conference 28 th, June to 2 nd July 2009, publikacja na CD. 10. Kowalik Ryszard, Kopański Paweł, Januszewski Marcin: System pomiarowy autotransformatora Konferencja Naukowa APE 2009, Tom II, Jurata , str Kowalik Ryszard, Kopański Paweł: Wykorzystanie sterownika mikroprocesorowego WAGO, jako sterownika Aktywnej grupy chłodzącej autotrannsformatora Konferencja Naukowa APE 2009, Jurata, , str Machowski Jan: Stabilność, Niezawodność, Awarie i Restytucja, Referat plenarny (zapraszany) na XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej APE 2009, Gdańsk, Jurata, Tom V, , str Parol Mirosław, Piotrowski Paweł: Very Short-term Load Forecasting for Optimum Control in Microgrids, Pendrive Proceedings of the Second International Youth Conference on Energetics IYCE 2009, ISBN (CD), June , Budapest, Hungary, June , page(s): 5 pp. 14. Parol Mirosław, Księżyk Krzysztof: Optimum Control in Microgrids. Pendrive Proceedings of the Second International Youth Conference on Energetics IYCE 2009, ISBN (CD), Budapest, June , page(s): 6 pp. 15. Parol Mirosław: Zarządzanie źródłami generacji rozproszonej, zainstalowanymi w sieciach dystrybucyjnych SN i nn, w warunkach rynkowych. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce, Kazimierz Dolny, ISBN , , str Paska Józef, Kłos Mariusz, Biczel Piotr: Technical and Economic Aspects of Electricity Storage Systems Co-operating with Renewable Energy Sources, 10 th International Conference Electrical Power Quality and Utilisation (EPQU 2009). Łódź, ISBN , ISSN , IEEE Catalog Number CFP0930C- CDR, , pp Paska Józef, Kłos Mariusz: Techniczne i ekonomiczne aspekty magazynowania energii dla poprawy efektywności wykorzystania OZE na przykładzie elektrowni wiatrowych, XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne problemy w elektroenergetyce - APE 2009, Jurata, , T. IV, ss Paska Józef, Boguszewski Adam, Kłos Mariusz, Surma Tomasz: Wybrane aspekty pracy elektrowni wiatrowych w systemie elektroenergetycznym, XII Międzynarodowa Konferencja N-T Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce, Kazimierz Dolny, ISBN , , ss Referat zamawiany. 19. Paska Józef: Key Problems of Polish Electric Power System Reliability, 10 th International Conference Electrical Power Quality and Utilisation (EPQU 2009), Łódź, ISBN , ISSN , IEEE Catalog Number CFP0930C- CDR, , pp Piotrowski Paweł: The optimum selection of data for forecasts of demand on electric energy consumption for different time horizons, 2nd International Youth Conference 8

9 9 on Energetics 2009, Budapeszt, ISBN , , publikacja na CD. 21. Pracki Piotr: Criteria for assessment of lighting energy efficiency in interiors, LUX Europa 2009, 11 th European Lighting Conference, Istanbul, Turkey, ISBN , Vol. 2, , str Rasolomampionona Desire: A Modified Power System Model for AGC Analysis, 2009 IEEE Bucharest PowerTech Conference, 28 th June to 2 nd July 2009, publikacja na CD. 23. Rasolomampionona Desire: Regulacja Częstotliwości i Mocy przy Optymalizacji Wielokryterialnej Parametrów Urządzenia FACTS Typu TCPAR Instalowanego w Liniach Wymiany SEE, Aktualne Problemy w Elektroenergetyce, Jurata, , publikacja na CD. 24. Robak Sylwester, Rasolomampionona Desire D.: Sterowanie zintegrowane w systemie elektroenergetycznym możliwości i wyzwania, XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce Kazimierz Dolny, ISBN , , str Robak Sylwester, Rasolomampionona Desire: Interactions Analysis of UPFC Multi function Controller, 2009 IEEE Bucharest PowerTech Conference 28 th, June to 2 nd July 2009, publikacja na CD. 26. Robak Sylwester: Odporny stabilizator systemowy urządzenia FACTS typu SVC, XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne Problemy w Elektroenergetyce, APE 09, Jurata, Tom I, , str Ziemianek Stanisław: Alternatywne spojrzenie na wybrane składniki kosztów związanych z przepływem mocy biernych oparte na śledzeniu przepływów mocy czynnej i biernej, Konferencja APE 2009, Jurata, , t. 3, str Ziemianek Stanisław: Możliwości wykorzystania metod śledzenia przepływów mocy w procesach podziałów (łączeń) sieci (mikrosieci), XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce Kazimierz Dolny, ISBN , , str Żagan Wojciech: Beleuchtung von Amsterdamer Grachten, XXI Deutsch-Polnisches Seminar, Koeln, , publikacja na CD Referaty w materiałach konferencji krajowych 1. Czyżewski Dariusz, Fryc Irena: Dokładność pomiarowa spetroradiometrów typu CCD, XVIII Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2009, Warszawa, ISSN , , str Czyżewski Dariusz: Czy oprawy oświetleniowe LED mogą zastąpić klasyczne oprawy oświetleniowe w oświetleniu drogowym?, Konferencja: Oświetlenie Drogowe - Sposoby Zarządzania Systemami Oświetlenia Na Terenie Kraju, Wisła, , str Czyżewski Dariusz: Kompleksowe ujęcie problematyki oświetlenia miast, Konferencja: Oświetlenie Drogowe - Sposoby Zarządzania Systemami Oświetlenia Na Terenie Kraju, Wisła, , str Czyżewski Dariusz: Oprawy oświetlenia drogowego ze źródłami światła typu LED, XVIII Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2009, Warszawa, ISSN , , str Czyżewski Dariusz: Weryfikacja pomiarowa stanu oświetlenia drogi, konferencja Oświetlenie dróg, oznakowanie i sygnalizacja na drogach, Kielce, , (Materiały konferencyjne na CD). 6. Dmowski Antoni, Rosłaniec Łukasz: Układy energoelektroniczne do współpracy z elektrowniami wiatrowymi i zasobnikami energii, Konferencja N-T Polski Komitet

10 Naukowo-Techniczny FSNT NOT Elektroenergetyka wiatrowa i zasobniki energii, Warszawa, ISBN , , str Kłos Mariusz, Paska Józef: Techniczne i ekonomiczne aspekty magazynowania energii elektrycznej dla poprawy funkcjonowania systemów elektroenergetycznych i współpracujących z nimi układów wytwórczych, IX Konferencja N-T Elektrownie cieplne: eksploatacja modernizacje - remonty, Bełchatów, ISBN , , ss Kłos Mariusz, Paska Józef: Urządzenia i układy do magazynowania energii elektrycznej, Konferencja N-T Polski Komitet Naukowo-Techniczny FSNT NOT Elektroenergetyka wiatrowa i zasobniki energii, Warszawa, ISBN , , ss Krupiński Rafał: "Istotne etapy i elementy wykonywania wizualizacji komputerowych oświetlenia i ich wpływ na dokładność", XVIII Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2009, Warszawa, ISSN , , str Kucharski Daniel, Niedbała Ryszard, Wesołowski Marcin: Efektywne rozwiązania elektrycznego ogrzewania akumulacyjnego obiektów użytkowych, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo Techniczna PES-7, Postępy w Elektrotechnice stosowanej, Kościelisko, ISBN , 2009, str Kujszczyk Szczęsny, Helt Piotr: Zagrożenia dla systemu energetycznego, Konferencja: Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie m. st. Warszawy, Warszawa, Marzecki Jerzy: Lokalizacja optymalna stacji 110kV/SN w warunkach rynkowych, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna PES-7, PTETiS Oddział Warszawski, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, Polska Sekcja IEEE, ISBN , , str Pawlęga Andrzej: Bonifikaty dla odbiorców z tytułu niewłaściwej jakości dostarczania energii elektrycznej analiza obowiązujących regulacji, Jakość Energii Elektrycznej w Sieciach Elektroenergetycznych w Polsce, w tym wymagania jakościowe obsługi odbiorców, PTPiREE, Ryn, , str Pracki Piotr: Efektywność energetyczna oświetlenia ulic, Konferencja Oświetlenie dróg, oznakowanie i sygnalizacja na drogach, Kielce, , Materiały konferencyjne na CD. 15. Pracki Piotr: Ocena oświetlenia elektrycznego wnętrz w praktyce, XII Polska Konferencja Naukowo-Techniczna Fizyka budowli w teorii i praktyce, Łódź, ISBN , , str Pracki Piotr: System oceny wydajności energetycznej oświetlenia wnętrz, XVIII Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2009, Warszawa, ISSN , , str Robak Sylwester: Poprawa stabilności lokalnej systemu elektroenergetycznego za pomocą urządzeń sieciowych typu FCATS, XI Konferencja Naukowo-Techniczna Automatyzacja w Energetyce, , Słok k. Bełchatowa. Bez nr stron. 18. Wesołowski Marcin, Niedbała Ryszard, Kucharski Daniel: Ocena dokładności pól temperatury uzyskiwanych za pomocą technik termowizyjnych, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo Techniczna PES-7, Postępy w Elektrotechnice stosowanej. Kościelisko, ISBN , 2009, str Wiśniewski Andrzej: Diody elektroluminescencyjne (LED) analiza obecnych konstrukcji i możliwości zastosowania w oświetleniu, XVIII Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2009, Warszawa, ISSN , , str

11 Zalewski Sławomir: Pomiar wskaźnikowej rozpraszania z wykorzystaniem matrycowego miernika luminancji, XVIII Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2009, Warszawa, ISSN , , str Zalewski Sławomir: Zastosowanie diod elektroluminescencyjnych w oświetleniu drogowym, XVIII Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2009, Warszawa, ISSN , , str Żagan Wojciech, Grzonkowski Jan: System oświetlenia miasta mapa oświetleniowa cel i sposób sporządzania, konferencja Oświetlenie dróg, oznakowanie i sygnalizacja na drogach Kielce, , Materiały konferencyjne na CD. 23. Żagan Wojciech: Oświetleniowe aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego Konferencja Oświetlenie dróg, oznakowanie i sygnalizacja na drogach, Kielce, , Materiały konferencyjne na CD. 5. Wystąpienia na konferencjach 2 1. Kłos Mariusz, Paska Józef: Ogniwa paliwowe przyszłością wytwarzania energii elektrycznej i ciepła?, Międzynarodowa Konf. N-T Invention - Innowacyjność w elektroenergetyce, Ustroń, Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Działanie urządzeń zabezpieczeniowych wykorzystujących sieć PDH do przesyłania danych w czasie rzeczywistym, XVI Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR`09), Pułtusk, Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Działanie urządzeń zabezpieczeniowych wykorzystujących sieć SDH do przesyłania danych w czasie rzeczywistym, XVI Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR`09), Pułtusk, Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Koordynacja działania zabezpieczeń przez wymianę sygnałów dwustanowych między stacjami elektroenergetycznymi w protokole IEC61850, XVI Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR`09), Pułtusk, Księżyk Krzysztof, Zdun Tomasz: Narzędzia informatyczne stosowane w polskiej elektroenergetyce do analizy stanów elektroenergetycznej sieci przesyłowej, XVI Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR`09), Pułtusk, Parol Mirosław: Wymiana energii elektrycznej między mikrosiecią a siecią spółki dystrybucyjnej, II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Innowacyjność w Elektroenergetyce INVENTION 09, Ustroń, Pawlęga Andrzej: Ceny regulowane na polskim rynku energii elektrycznej, Panel 1, Cykl konferencyjny: Jaki model konkurencji na rynku energii elektrycznej, Warszawa, Urząd Regulacji Energetyki, Inne publikacje, w tym publikacje o charakterze popularyzatorskim 1. Hering Mieczysław: Profesor Bronisław Sochor działalność międzynarodowa, Biuletyn Techniczno-Informacyjny Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP, ISSN , 2009 (47), Nr 4, str Opracowanie norm oraz komentarzy do norm 1. Kujszczyk Szczęsny, PN-EN :2002/AC:2009 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kv - Część 3: Zbiór normatywnych warunków krajowych, Kujszczyk Szczęsny, PN-EN :2005/A1:2009 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kv - Część 1: Wymagania ogólne - Specyfikacje wspólne, Referaty, które nie ukazały się w materiałach konferencyjnych

12 12 3. Kujszczyk Szczęsny, PN-EN :2005/AC:2009 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kv do 45 kv włącznie - Część 3: Zbiór normatywnych warunków krajowych, Kujszczyk Szczęsny, PN-EN Kondensatory do urządzeń energoelektronicznych. 5. Kujszczyk Szczęsny, PN-EN Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kv - Część 3: Zbiór normatywnych warunków krajowych - Polska wersja EN : Realizowane prace badawcze ze środków budżetowych lub zagranicznych 8.1. Zakończone projekty badawcze MNiSW (wykonywane w Instytucie Elektroenergetyki PW) 1. Kądzielawa Andrzej, Andrzej Kłos: Propozycje rozwiązań organizacyjnych ustalających uprawnienia i wymuszających odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy SEE. Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 7.2, podzadanie A, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Kądzielawa Andrzej: Propozycje rozwiązań organizacyjnych w zakresie relacji międzyoperatorskich. Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 7.2, podzadanie B, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Kądzielawa Andrzej: Wnioski i propozycje działań w zakresie rozwiązań organizacyjnych dla zapewnienia bezpieczeństwa elektroenergetycznego. Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 7.2, podzadanie 7.2.3E, nr księgowy 512/G/ / Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin i inni: Analiza stanu obecnego automatyki zabezpieczeniowej i łączeniowej w stacjach przygranicznych. Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 8, podzadanie 8.2.4, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin i inni: Algorytmy sterowania i układy systemowej automatyki przeciwawaryjnej (odcinanie połączeń międzysystemowych, automatyczny podział systemu, tworzenie wysp itp.). Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 8, podzadanie G, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin i inni: Kryteria inwestowania w systemy automatyki dla poprawy bezpieczeństwa elektroenergetycznego. Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 8, podzadanie B, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin i inni: Modernizacja układów sterowania i automatyki (wytwarzanie) dla poprawy bezpieczeństwa elektroenergetycznego. Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 8, podzadanie C, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin i inni: Modernizacja układów sterowania i automatyki stacji sieci przesyłowej dla poprawy bezpieczeństwa elektroenergetycznego. Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 8, podzadanie C, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin i inni: Modernizacja układów sterowania i automatyki stacji sieci rozdzielczych dla poprawy bezpieczeństwa elektroenergetycznego. Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 8, podzadanie C, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin i inni: Propozycje zmian w układach automatyki zabezpieczeniowej i łączeniowej (powiązań międzysystemowych) dla poprawy

13 bezpieczeństwa elektroenergetycznego. Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 8, podzadanie 8.2.5, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin i inni: Wnioski i propozycje działań dla zapewnienia bezpieczeństwa elektroenergetycznego. Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 8, podzadanie B, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin i inni: Układy telekomunikacyjne wykorzystywane przez systemy automatyki elektroenergetycznej. Analiza uwzględniająca: opis budowy oraz spełniane funkcje według stanu obecnego, opis działania w stanach nienormalnych i awaryjnych systemu elektroenergetycznego, opis zalecanych i niezbędnych zmian układów telekomunikacyjnych poprawiających jego działanie. Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 8, podzadanie A, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Nogal Łukasz: Koncepcja zmiany zasad sterowania międzysystemowymi przepływami mocy dla poprawy bezpieczeństwa elektroenergetycznego. Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 8, podzadanie 8.2.3, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Parol Mirosław kierownik projektu, Baczyński Dariusz, Bielecki Sławomir, Księżyk Krzysztof, Piotrowski Paweł, Wasilewski Jacek, Wójtowicz Tomasz: Analiza stanów pracy elektroenergetycznych sieci rozdzielczych niskich napięć z zainstalowanymi źródłami generacji rozproszonej. Projekt badawczy własny MNiSW Nr N N , nr umowy 0573/B/T02/2007/33 z dnia , nr księgowy 516/G/1041/0799. Czas trwania: Paska Józef, Kłos Andrzej: Kryteria inwestowania w wyposażenie podstawowe istniejących elektrowni dla poprawy bezpieczeństwa elektroenergetycznego. Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 8, podzadanie B, nr księgowy 512/G/1041/ Pawlęga Andrzej: Opracowanie zasad współpracy, obowiązków i uprawnień OSP, OSD i właściciela źródła rozproszonego. Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 7, podzadanie C, nr księgowy 512/G/1041/ Rasolomampionona Desire, Robak Sylwester: Algorytmy sterowania i układy automatyki restytucyjnej (automatyka zasilania rezerwowego, automatyka zasilania awaryjnego potrzeb własnych elektrowni systemowych, automatyka restartu lokalnych źródeł, łączenie wysp, powrót do normalnej topologii sieci itp.). Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 8, podzadanie E, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Rasolomampionona Desire, Robak Sylwester: Algorytmy sterowania i układy automatyki przeciwawaryjnej (automatyczny podział na sekcje, sterowanie źródłami lokalnymi (EC zawodowe i przemysłowe, E Wodne, E Wiatrowe), tworzenie wysp itp. Stan obecny. Analiza z uwzględnieniem stanów nienormalnych zalecanych i niezbędnych zmian algorytmów działania. Projekt badawczy zamawiany nr PBZ- MEiN 1/2/2006, zadanie 8, podzadanie D, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Rasolomampionona Desire, Robak Sylwester: Koordynacja układów zabezpieczeń elektrowni i sieci przesyłowej. Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 8, podzadanie G, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Rasolomampionona Desire, Robak Sylwester: Koordynacja układów zabezpieczeń sieci przesyłowej, elektrowni i sieci rozdzielczych. Projekt badawczy zamawiany nr PBZ- MEiN 1/2/2006, zadanie 8, podzadanie F, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Rasolomampionona Desire, Robak Sylwester: Układy automatyki przeciwawaryjnej (np. APKO i in.). Stan obecny. Analiza z uwzględnieniem stanów nienormalnych, zalecanych i niezbędnych zmian algorytmów działania układów. Propozycje stosowania 13

14 14 nowych układów automatyki przeciwawaryjnej. Projekt badawczy zamawiany nr PBZ- MEiN 1/2/2006, zadanie 8, podzadanie F, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Ziemianek Stanisław, Marian Dołowy: Badania i obliczenia testujące oraz opracowanie wniosków i zaleceń w zakresie metodyki wyprzedzającego, automatycznego dokonywania podziałów w oczkowej sieci przesyłowej w obecności zagrożeń nieuchronnej, niekontrolowanej utraty integralności systemu. Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 6, podzadanie G, nr księgowy 512/G/1041/ Projekty badawcze MNiSW w trakcie realizacji (wykonywane w Instytucie Elektroenergetyki PW) 1. Dmowski Antoni: Projekt i wykonanie układu zapewniającego współpracę ogniw fotowoltaicznych i zasobnika energii z siecią elektroenergetyczną, grant nr 508/G/1041/0910, decyzja 3255/B/T02/2009/37 z dnia Czas trwania Kowalik Ryszard: Intranetowe urządzenie Automatyki Elektroenergetycznej nowej generacji, grant nr 516/G/1041/6001 (grant badawczo-rozwojowy), umowa nr 0492/R/T02/2007/03 z dnia Czas trwania Machowski Jan: Zapobieganie awariom systemów elektroenergetycznych za pomocą nowych metod sterowania, grant nr 508/G/1041/0909, nr umowy 3496/B/T02/2009/37 z dnia Czas trwania Maksymiuk Jan: Podstawy fizyczne i metody wnioskowania dotyczące diagnostyki urządzeń elektroenergetycznych, grant nr 508/G/1041/0911, decyzja nr 3336/B/T02/2009/37 z dnia Czas trwania Piotrowski Paweł kierownik projektu, Dariusz Baczyński, Piotr Helt, Szczęsny Kujszczyk, Mirosław Parol, Jacek Wasilewski, Tomasz Zdun, Tomasz Wójtowicz, Zaawansowane hybrydowe systemy sztucznej inteligencji oraz narzędzia statystyczne do prognoz zapotrzebowania na energię elektryczną o różnych horyzontach czasowych na potrzeby elektroenergetycznych spółek dystrybucyjnych. Projekt badawczy własny MNiSW Nr N N , nr umowy 0973/B/T02/2007/33 z dnia , nr księgowy 516/G/1041/0801. Czas trwania: Smolarczyk Adam: Nowe metody selektywnego rozróżniania kołysań mocy od zwarć oporowych, rozwijających się i innych złożonych zakłóceń zapewniające niezawodną pracę zabezpieczeń odległościowych, grant nr 515/G/1041/0831, nr umowy 3582/B/T02/2008/34. Czas trwania Ziemianek Stanisław: Zastosowanie metod śledzenia przepływów mocy czynnej i biernej do rozwiązywania problemów techniczno-ekonomicznego opisu systemu elektroenergetycznego ; nr umowy 1912/B/T02/2007/33 z dnia , grant nr 516/G/1041/0805. Czas trwania Żagan Wojciech: Mapowanie rozkładu luminancji źródła światła w obliczeniach fotometrycznych odbłyśników zwierciadlanych, grant nr 508/S/1041/0871 (grant promotorski), nr umowy 3528/B/T02/2009/36. Czas trwania Projekty badawcze MNiSW realizowane w innych instytucjach 1. Dmowski Antoni, Miller Andrzej, Paska Józef, Badyda Krzysztof, Milewski Jarosław, Biczel Piotr: Układ sterowania i wprowadzenia mocy dla Hybrydowego Zespołu Energetycznego-Wysokotemperaturowe Ogniwo Paliwowe-Turbina Gazowa, nr umowy: 0373/R12/T02/06/01, nr projektu R , nr księgowy: 513/G/1131/6625/000; umowa podpisana w dniu (kierownik projektu Andrzej Miller - Wydział MEL PW). 2. Hering Mieczysław: Modelowanie matematyczne procesu mieszania elektromagnetycznego ciekłych metali w wybranych procesach metalurgicznych, nr

15 15 projektu NN , kierownik projektu prof. dr hab. Jerzy Barglik Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. 3. Kujszczyk Szczęsny, Piotr Helt: Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie m. st. Warszawy - Zadanie badawcze nr 13: Monitoring, prognozowanie i symulacja zagrożeń da systemu elektroenergetycznego oraz zarządzanie kryzysowe w aglomeracji warszawskiej w sytuacji wystąpienia zagrożeń dla systemu elektroenergetycznego (wywoływanych blackout em), Etap 1 Analiza zagrożeń ; nr projektu PBZ MIN-/011/013/ Kontrakty międzynarodowe finansowane ze środków zagranicznych 1. Panek Aleksander, Pracki Piotr i inni: Termomodernizacja budynków publicznych przeprowadzona zgodnie z warunkami zrównoważonego rozwoju STEP (Theromodernisation of public buildings in accordance with sustainable development conditions STEP), Projekt badawczy realizowany w ramach priorytetu "Badania naukowe" Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego Nr PL0077; Projekt realizowany na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Działalność statutowa 1. Ziemianek Stanisław, Dolowy Marian: Przepływy cyrkulujące mocy czynnej i biernej w nowoczesnej, oczkowej sieci przesyłowej identyfikacja, wpływ, granice tolerancji, działalność statutowa nr 504/G/1041/0155, Kłos Mariusz: Rola zasobników energii w systemie elektroenergetycznym, działalność statutowa 504/G/1041/0156, Kowalik Ryszard, Jarnutowski Rafał, Matyjaszczyk Michał: System telekomunikacyjny SDH stosowany w elektroenergetyce, działalność statutowa nr 504/G/1041/0157, Wesołowski Marcin: Modelowanie i badania symulacyjne układów grzejnych pieca rezystancyjnego do badania wybranych parametrów węgli koksujących., działalność statutowa nr 504/G/1041/0158, Pracki Piotr: Zarys systemu oceny efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego, działalność statutowa nr 504/G/1041/0159, Granty rektorskie 1. Biczel Piotr, Siekierski Maciej (Wydz. Chemiczny): Uczelniany Program Badawczy. Nowy, kontynuacja tematu z roku Biczel Piotr: Układ sterowania zasobnika energii do mikrosieci prąd stałego i elektrowni słonecznej, grant nr 503/R/1041/ Dmowski Antoni: Układy przetwornic rezonansowych DC w elektrowniach ze źródłami fotowoltaicznymi, grant nr 503/R/1041/ Paska Józef, Surma Tomasz: Przygotowanie implementacji informatycznej modeli niezawodnościowych elektrowni wiatrowych, grant nr 503/R/1041/ Granty Rozwoju Kadrowego 9. Prace umowne realizowane w ramach Politechniki Warszawskiej 9.1. Zakończone jednorazowe umowy na prace B+R o wartości powyżej 10 tys. zł 1. Biczel Piotr, Antoni Dmowski, Andrzej Pawlęga, Piotr Pracki, Łukasz Michalski, Włodzimierz Niebuda, Łukasz Molik, Marcin Koniak: Audyt powykonawczy instalacji elektrycznej siedziby OSP w Konstancinie Jeziornie ; EPC SA, ul. Górskiego 9,

16 Warszawa. Nr księgowy 501/H/1041/0856, umowa nr 185/0/0133/2008 z dnia Czas trwania Helt Piotr, Dariusz Baczyński, Tomasz Zdun, Tomasz Wójtowicz: Ekspertyza wpływu na Krajowy System Elektroenergetyczny przyłączenia farmy wiatrowej ŁADZICE o mocy 30 MW przyłączony do sieci ZELT SA w Łodzi ; Infusion Polska Sp. z o.o., Al. Solidarności 117, Warszawa. Nr księgowy 501/H/1041/0853 z dnia Czas trwania Januszewski Marcin, Kowalik Ryszard, Smolarczyk Adam: Opracowanie metodyki testowania nowoczesnych systemów automatyki stacyjnej, praca na zlecenie PSE Operator SA, ul. Mysia 2, Warszawa, umowa nr SR/RB/IS/10/MJ 2008 z dn , nr księgowy 501/H/1041/0843, czas trwania Kłos Mariusz, Dmowski Antoni, Michalski Łukasz, Paska Józef: Ekspertyza w zakresie ustalenia przyczyn wystąpienia awarii układu zasilania obwodów informatycznych w budynku PGE Górnictwo i Energetyka S.A. zlokalizowanym przy al. J. Piłsudskiego 12 w Łodzi ; Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Umowa nr 501H z dnia Czas trwania Kłos Mariusz: Wykonanie oceny eksperckiej doboru analizatorów parametrów sieci zasilającej siedzibę PSE Operator SA w Konstancinie Jeziornie ; PSE Operator SA, ul. Warszawska 165, Konstancin Jeziorna. Umowa nr 501/H/1041/0900, zlecenie DE- 6398/SN/2009 JR z dnia Czas trwania Kowalik Ryszard: Wykonanie monitoringu transformatorów w stacjach elektroenergetycznych Bieruń i Poręba, praca na zlecenie Elbud Katowice Sp. z o.o., ul. Ks. Bpa Henryka Bednorza 19, Katowice, zamówienie nr TO/MT/1698/2008 z dnia , umowa nr 080/P/T/08 z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0848, czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin, Kopański Paweł: Wykonanie modernizacji koncentratora komunikacyjnego stacji energetycznej Ostrowiec, praca na zlecenie PSE Wschód S.A., ul. Żeromskiego 75, Radom, zamówienie nr DTZ/1986/2009 z dnia , nr księgowy 501/H/041/0915, czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin, Kopański Paweł: Wykonanie koncentratora zabezpieczeń stacji Katowice, praca na zlecenie Energo-System Sp. z o.o., ul. Energetyczna 1, Rzeszów, zamówienie nr ES/5178/2009 z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0908, czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wykonanie koncentratora zabezpieczeń stacji Jasiniec, praca na zlecenie Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego OLMEX S.A. Wójtowo, ul. Modrzewiowa 58, Barczewo, zamówienie nr 01/IE PW/08/PSE z dnia , umowa nr 501/H/1041/0817 z dnia r., nr pracy 501/H/1041/0817, czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wykonanie koncentratora zabezpieczeń stacji Mokre, praca na zlecenie PSE Wschód S.A., ul. Żeromskiego 75, Radom, zamówienie nr DTZ/1987/2009 z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0914, czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Modernizacja i konfiguracja koncentratora stacji Mory oraz modernizacja i konfiguracja koncentratora stacji Grudziądz Węgrowo, praca na zlecenie Badawczo-Rozwojowej Spółdzielni Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki Mikronika, ul. Wykopy 2/4, Poznań, zamówienie nr M054/2008 z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0847, czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Modernizacja koncentratora zabezpieczeń w stacji Plewiska oraz zmiana konfiguracji koncentratora zabezpieczeń w stacji Mory, praca na zlecenie Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud 16

17 Warszawa Sp. z o.o. Al. Krakowska 264, Warszawa, zamówienie nr WM/274/2009 z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0889, czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wykonanie koncentratora zabezpieczeń stacji Olsztyn I, praca na zlecenie Eltel Networks Olsztyn S.A., Gutkowo 81 D, Olsztyn, zamówienie nr 573/ES/KG/07 z dnia r., umowa nr 501/H/1041/0802 z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0802, czas trwania (etap II). 14. Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wykonanie koncentratora zabezpieczeń stacji Łagisza, praca na zlecenie Eltel Networks Olsztyn S.A., Gutkowo 81 D, Olsztyn, umowa nr 501/H/1041/0832 z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0832, czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wykonanie koncentratora zabezpieczeń stacji Moszczenica, praca na zlecenie Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, Warszawa, zamówienie nr z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0862. Czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wykonanie koncentratora zabezpieczeń stacji Bieruń, praca na zlecenie Elbud Katowice Sp. z o.o., ul. Ks. Bpa Henryka Bednorza 19, Katowice, zamówienie nr AK/ /2008/TZ dnia , nr księgowy 501/H/1041/0819, czas trwania Machowski Jan i inni: Opracowanie zasad optymalnego nastawiania układów zabezpieczeń sieci przesyłowej, praca na zlecenie PSE-Operator S.A., ul. Mysia 2, Warszawa, umowa nr SM/RB/DE/11/TK/2008 z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0859, czas trwania Parol Mirosław kierownik pracy, Baczyński Dariusz, Wasilewski Jacek, Wójtowicz Tomasz: Opracowanie modelu symulacyjnego elektroenergetycznej sieci rozdzielczej średnich napięć z podłączonymi alternatywnymi źródłami energii, służącego do symulacji handlu energią. Praca badawcza wykonana w ramach umowy nr 501/H/1041/0854 z dnia 7 listopada 2008, zawartej z Instytutem Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, ul. Newelska 6. Czas trwania: Parol Mirosław kierownik pracy, Paska Józef: Wykonanie opinii na temat Koncepcji uruchomienia na terenie Warszawy dodatkowej stacji 220/110 kv Wschodnia i połączenia jej z istniejącą siecią 220 i 110 kv oraz ocena zasadności technicznej koncepcji uruchomienia na terenie Warszawy dodatkowej stacji 220/110 kv Wschodnia w aspekcie budowy przez PSE Operator S.A. stacji 220/110 kv GPZ Siekierki i przyłączenia do niej nowego bloku wytwórczego autorstwa Energoprojektu Kraków S.A. Praca wykonana na podstawie zamówienia nr S3-S14 z dnia roku, wystawionego przez RWE Polska S.A., Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 (w imieniu RWE Stoen Operator Sp. z o.o.). Nr księgowy 501/H/1041/0902. Czas trwania Paska Józef, Kłos Mariusz, Momot Andrzej: Opracowanie ekspertyzy dotyczącej wpływu farmy wiatrowej EKO-PASZ 2 na system elektroenergetyczny ; Polska Energia Wiatrowa Sp. z o.o., ul. Wolności 46, Sokołów Podlaski. Nr księgowy 501/H/1041/0855 z dnia Czas trwania Rasolomampionona Desire, Robak Sylwester: Opracowanie przeglądu aktualnie stosowanych mechanizmów DSR, Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii Sp. z o. o. ( CATA ), ul. Warszawska 165, Konstancin Jeziorna, zamówienie 01/IEn-PW/CATA/2009 z dnia r., nr księgowy: 501/H/1041/0913, czas trwania Robak Sylwester, Machowski Jan, Księżyk Krzysztof, Wasilewski Jacek: Ekspertyza techniczna dotycząca działań podjętych przez PSE Operator SA w związku z likwidacją stanu zagrożenia bezpieczeństwa pracy KSE w lipcu 2006 ; PSE Operator SA, ul. 17

18 18 Warszawska 165, Konstancin Jeziorna. Umowa nr 501/H/1041/0893, zamówienie DP 01/2009 z dnia Czas trwania Żagan Wojciech, Czyżewski Dariusz: Wykonanie mapy oświetleniowej miasta Koszalin ; Zarząd Dróg Miejskich, ul. Połczyńska 24, Koszalin. Umowa nr 159/5/2009 z dnia Nr księgowy 501/H/1041/0892. Czas trwania Żagan Wojciech, Czyżewski Dariusz: Wykonanie pomiarów oświetleniowych w ulicy Dzielnej w Warszawie oraz weryfikacja obliczeń oświetleniowych dla projektów będących w posiadaniu ZDM ; Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, Warszawa. Umowa nr 27/2009 z dnia Nr księgowy 501/H/1041/0887. Czas trwania Jednorazowe umowy na prace B+R w trakcie realizacji 1. Helt Piotr: Ekspertyza wpływu na Krajowy System Elektroenergetyczny przyłączenia farmy wiatrowej Nowe Miasteczko o mocy 25 MW przyłączonej do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu ; Infusion Polska Sp. z o.o., Al. Solidarności 117, Warszawa. Nr księgowy 501/H/1041/0861 z dnia Czas trwania Helt Piotr: Ekspertyza wpływu na Krajowy System Elektroenergetyczny przyłączenia farmy wiatrowej Godzianów o mocy 40 MW przyłączonej do sieci PGE Dystrybucja Łodź Teren SA w Łodzi ; Infusion Polska Sp. z o.o., Al. Solidarności 117, Warszawa. Nr księgowy 501/H/1041/0876 z dnia Czas trwania Helt Piotr: Wykonanie ekspertyzy przyłączenia farmy wiatrowej LGOTA WIELKA do sieci 110 kv PGE Dystrybucja Łodź Teren SA; Infusion Polska Sp. z o.o., Al. Solidarności 117, Warszawa. Nr księgowy 501/H/1041/0886 z dnia Czas trwania Helt Piotr: Wykonanie ekspertyzy wpływu przełącznika farmy wiatrowej DAMASŁAWEK o mocy 30 MW na KSE ; Infusion Polska Sp. z o.o., Al. Solidarności 117, Warszawa. Umowa nr 467/08 z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0860. Czas trwania Kłos Mariusz: Ekspertyza wpływu przyłączenia farmy wiatrowej EKO PASZ-1 o mocy 40 MW na sieć elektroenergetyczną Krajowego Systemu Elektroenergetycznego ; Polska Energia Wiatrowa Sp. z o.o., ul. Wolności 46, Sokołów Podlaski. Nr księgowy 501/H/1041/0904 z dnia Czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wykonanie infrastruktury połączeń informatycznych dla koncentratora zabezpieczeń stacji elektroenergetycznej Miłosna, praca na zlecenie Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud Warszawa Sp. z o.o., Al. Krakowska 264, Warszawa, zamówienie nr WM/307/2009, zamówienie z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0895, czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wykonanie koncentratora zabezpieczeń stacji Wrocław, praca na zlecenie Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, Rzeszów, zamowienie nr ZT/207070/177 z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0821, czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wykonanie koncentratora zabezpieczeń stacji Morzyczyn, praca na zlecenie Eltel Networks Olsztyn S.A., Gutkowo 81 D, Olsztyn, umowa nr 501/H/1041/0840 z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0840, czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wykonanie koncentratora zabezpieczeń stacji Połaniec, praca na zlecenie Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, Rzeszów, zamówienie nr OS/33/2008 z dnia , umowa nr 21/OU/2008 z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0857,

19 19 czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wykonanie koncentratora zabezpieczeń stacji Piła Krzewina, praca na zlecenie SAG Elbud Gdańsk Holding S.A., ul. Marynarki Polskiej 87, Gdańsk, zamówienie nr TSS/A/09/ z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0874, czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wykonanie koncentratora zabezpieczeń stacji Żarnowiec, praca na zlecenie SAG Elbud Gdańsk Holding S.A., ul. Marynarki Polskiej 87, Gdańsk, zamówienie nr TSS/A/09/ z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0888, czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wykonanie koncentratora zabezpieczeń stacji Miłosna, praca na zlecenie Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud Warszawa Sp. z o.o., Al. Krakowska 264, Warszawa, zamówienie nr WM/276/2009 z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0891, czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wykonanie koncentratora zabezpieczeń stacji WN 220/110 kv Stalowa Wola wraz z niezbędną infrastrukturą, praca na zlecenie Energo-System Sp. z o.o., ul. Energetyczna 1, Rzeszów, zamówienie nr ES/6141/2009 z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0916, czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wykonanie, dostarczenie i uruchomienie układu monitoringu autotransformatora ATR1 w stacji Janów, praca na zlecenie Elcon Elbud S.A. Kraków,ul. Płk. ST. Dąbka 8, Kraków, zamówienie nr GPD/163/JM/09 z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0875, czas trwania Paska Józef (50%), Pawełkowicz Zygmunt (40%), Zakrzewski Andrzej (10%): Opracowanie szczegółowej instrukcji eksploatacji stacji dla SE - Ostrołęka; PSE Centrum SA, ul. Pruszkowska 17, Warszawa. Umowa nr 0091/ZS/2008/PSE Centrum z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0845. Czas trwania Paska Józef: Ekspertyza wpływu przyłączenia farmy wiatrowej EKO PASZ-2 o mocy 37 MW na sieć elektroenergetyczną; Polska Energia Wiatrowa Sp. z o.o., ul. Wolności 46, Sokołów Podlaski. Nr księgowy 501/H/1041/0903 z dnia Czas trwania Paska Józef: Ekspertyza wpływu przyłączenia farmy wiatrowej Góra Kalwaria etap II, III o mocy 42 MW na sieć elektroenergetyczną Krajowego Systemu Elektroenergetycznego; Prokon New Energy Poland Sp. z o.o. Gdańsk, ul. Narwicka 2, Gdańsk. Umowa nr 501/H/1041/0901 z dnia Czas trwania Pawełkowicz Zygmunt: Analiza techniczno-ekonomiczna oraz opracowanie założeń dla projektowania systemów sterowania dla układu zasilania w energię elektryczną ciepło i chłód projektowanego obiektu IKEA Port Łódź z lokalizacją w Łodzi przy Pabianickiej; Inter IKEA Centre Polska SA, pl. Szwedzki 3 Janki, Raszyn. Umowa nr 501/H/1041/0807 z dnia Czas trwania Pawełkowicz Zygmunt: Opracowanie koncepcji i dokumentacji przetargowej dla przeniesienia napowietrznej stacji elektroenergetycznej 110/15 kv - GPZ Żegrze; Inter IKEA Centre Polska SA, pl. Szwedzki Janki, Raszyn. Umowa nr 152/Der/U- 1/2008 z dn , nr księgowy 501/H/1041/0846. Czas trwania Zalewski Sławomir Optymalizacja rozsyłu strumienia świetlnego opraw oświetlenia zewnętrznego, Lena Lighting S.A., nr księgowy 501/E/1041/0794. Czas trwania Umowy na stałe lub wieloletnie świadczenie usług badawczych 1. Baczyński Dariusz: Umowa intencyjna na świadczenie usług, prowadzenie badań i usług doradczych zleconych przez GLOBEMA w ramach badań przemysłowych, prac

20 20 rozwojowych projektu ELGrid ; Globem Sp. z o.o, ul. Rostafińskich 4, Warszawa; umowa nr 501/H/1041/2009 z dnia Baczyński Dariusz: Umowa ramowa wieloletnia na świadczenie usług, prowadzenie badań i usług doradczych zleconych przez GLOBEMA w ramach badań przemysłowych prac rozwojowych projektu ELGrid ; Globem Sp. z o.o, ul. Rostafińskich 4, Warszawa; umowa nr 501/H/1041/2010 z dnia Dmowski Antoni: Realizacja na rzecz BOT usług i prac i ekspertyz dotyczących wspomagania procesów obejmujących obszary wymienione w umowie ; BOT Górnictwo Energetyka SA, ul. Piłsudskiego 12, Łódź; umowa nr 501/H/1041/2007 z dnia Januszewski Marcin: Umowa na świadczenie usług laboratoryjnych oraz konsultingowych w zakresie testowania cyfrowych urządzeń automatyki elektroenergetycznej i laboratorium Automatyki Elektroenergetycznej, umowa wieloletnia, rozpoczęcie 2009; Transition Technologies SA, ul. Pawia 35, Warszawa; umowa nr 501/H/1041/0870 z dnia , nr księgowy 501/H/1041/ Januszewski Marcin: Umowa na świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie badania cyfrowych terminali zabezpieczeniowych w laboratorium Automatyki Elektroenergetycznej Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej, praca na zlecenie PSE - CENTRUM Sp. z o.o. Warszawa, umowa nr 048/2005/DW/PSE- Centrum Sp. z o.o. z dnia r., nr księgowy 501/H/1041/ Machowski Jan: Realizacja usług i dostaw w zakresie wsparcia wiedzą specjalistyczną dotyczącą systemów układów i urządzeń zasilania gwarantowanego obejmujące prace bieżące, okresowe, szkolenia ; PSE Operator SA, ul. Mysia 2, Warszawa, umowa nr PSE IS/59/2005 z dnia Machowski Jan: Umowa dotyczy usług i prac ekspertyz dotyczących wspomagania procesów wg. obszarów podanych w umowie ; PSE Operator SA, ul. Mysia 2, Warszawa; umowa nr BK/W/003/2006 z dnia Machowski Jan: Umowa ramowa zakres pracy wg szczegółowych zamówień ; Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o., ul. Mysia 2, Warszawa; umowa nr 501/H/1041/2009 z dnia Inne prace umowne zrealizowane w Instytucie Elektroenergetyki PW 1. Czyżewski Dariusz: Fotometrowanie zewnętrznych opraw oświetleniowych; Norlys Sp. z o.o., ul. Zawiszy Czarnego 7, Nowy Sącz. Umowa nr 501/H/1041/0894, zlecenie z dnia Czas trwania Czyżewski Dariusz: Pomiar opraw oświetleniowych; Candelux, ul. Borsucza 30, Warszawa. Umowa nr 501/H/1041/0880. Czas trwania Czyżewski Dariusz: Wykonanie badań fotometrycznych opraw oświetleniowych; Norlys Sp. z o.o., ul. Zawiszy Czarnego 7, Nowy Sącz. Umowa nr 501/H/1041/0881 z dnia Czas trwania Czyżewski Dariusz: Wykonanie badań fotometrycznych wybranych opraw oświetleniowych oraz określenie możliwości ich aplikacji w oświetleniu drogowym; Depeltech Sp. z o.o., ul. Borowskiego 2, Warszawa. Umowa nr 501/H/1041/0882 z dnia Czas trwania Czyżewski Dariusz: Wykonanie pomiarów fotometrycznych opraw DL 228L oraz DL 226GLX oraz źródła światła LYNS D 26/830; Golland Sp. z o.o, ul. Styczyńskiego 83, Chorzów. Zlecenie z dnia , umowa nr 501/H/1041/0878. Czas trwania 2009.

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH ( )

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH ( ) PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH (2009-2013) a) publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports i wymienionych w wykazie ministra o którym mowa w par. 6 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REFERATY NAUKOWE I TECHNICZNE W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH (2009-2014)

REFERATY NAUKOWE I TECHNICZNE W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH (2009-2014) REFERATY NAUKOWE I TECHNICZNE W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH (2009-2014) a) publikacje w recenzowanych meteriałach konferencji międzynarodowej uwzględnionej w Web of Science (w grupie nauk ścisłych i inżynierskich)

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Analiza pracy silnika asynchronicznego

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej www.ien.pw.edu.pl/eig/ 1 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Specjalności Automatyka i metrologia Elektroenergetyka Przetworniki elektromechaniczne 2 Program

Bardziej szczegółowo

Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2010

Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2010 Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2010 1. Spis placówek krajowych, z którymi były prowadzone wspólne badania -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2007

Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2007 Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2007 1. Spis placówek krajowych, z którymi były prowadzone wspólne badania Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2008

Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2008 Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2008 1. Spis placówek krajowych, z którymi były prowadzone wspólne badania -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Gospodarka Elektroenergetyczna Nazwa modułu w języku angielskim Power Systems

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Zdjęcia Elektrowni w Skawinie wykonał Marek Sanok

Zdjęcia Elektrowni w Skawinie wykonał Marek Sanok Zdjęcia Elektrowni w Skawinie wykonał Marek Sanok 8 III konferencja Wytwórców Energii Elektrycznej i Cieplnej Skawina 2012 Problemy fluktuacji mocy biernej w elektrowniach wiatrowych Antoni Dmowski Politechnika

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Zakład ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ Adres strony WWW zakładu: www.ien.pw.edu.pl/eig Lp. Temat pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja stacji

Rozbudowa i modernizacja stacji Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kv Mikułowa Inwestycja stacyjna Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI Warszawa, ul. Koszykowa 75 NIP:

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI Warszawa, ul. Koszykowa 75 NIP: P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A W Y D Z I A Ł E L E K T R Y C Z N Y INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 NIP: 525-000-58-34 http://www.ee.pw.edu.pl/ien Tel. 22/ 234-72-55

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Internet:

Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Internet: Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Internet: http://www.ien.pw.edu.pl Informator o specjalności Elektroenergetyka Studia stacjonarne - I stopień (inżynierski) Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Lp. 1. 2. Temat Wykorzystanie kolejowej sieci energetycznej SN jako źródło zasilania obiektu wielkopowierzchniowego o przeznaczeniu handlowo usługowym Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Załącznik 3 Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 E Z Σh

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac dyplomowych realizowanych w Zakładzie Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej w roku akademickim 2011/2012

Wykaz prac dyplomowych realizowanych w Zakładzie Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej w roku akademickim 2011/2012 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa tel. (22) 234 73 66, fax. (22) 234 50 73 http://www.ien.pw.edu.pl/eig/

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH 2010/2011 STUDIA DZIENNE, KIERUNEK: ELEKTROTECHNIKA

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH 2010/2011 STUDIA DZIENNE, KIERUNEK: ELEKTROTECHNIKA PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH 2010/2011 STUDIA DZIENNE, KIERUNEK: ELEKTROTECHNIKA Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych Adres strony WWW zakładu Kierunek studiów: Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

Wstępne propozycje tematów prac dyplomowych:

Wstępne propozycje tematów prac dyplomowych: Serdecznie zapraszam na konsultacje studentów z własnymi pomysłami na tematy prac dyplomowych z dziedziny elektrotechniki i oświetlenia w transporcie. Szczególnie aktualna jest tematyka elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r.

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r. Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego Kraków, 23 października 2014 r. Regulacje prawne dotyczące jakości dostaw energii Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej

Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej Lublin 20.06.2013 r. Plan prezentacji 1. Ogólne aspekty prawne przyłączania

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia pracy rozproszonych źródeł energii w SEE (J. Paska)

Wybrane zagadnienia pracy rozproszonych źródeł energii w SEE (J. Paska) 1. Przyłączanie rozproszonych źródeł energii do SEE Sieć przesyłowa 400 kv (80 kv) S zw = 0 0 GV A Duże elektrownie systemowe Połączenia międzysystemowe Przesył na znaczne odległości S NTW > 00 MV A Duże

Bardziej szczegółowo

Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego 13 listopada 2014 Rozwój źródeł rozproszonych zmienia model funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

STUDIA MAGISTERSKIE. PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2006/2007 Kierunek Elektrotechnika

STUDIA MAGISTERSKIE. PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2006/2007 Kierunek Elektrotechnika STUDIA MAGISTERSKIE PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2006/2007 Kierunek Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor pracy Specjalizacja Specjalność Elektroenergetyka 1. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie NOWOŚCI WYDAWNICZE Maj 2015

Biblioteka Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie NOWOŚCI WYDAWNICZE Maj 2015 Biblioteka Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie NOWOŚCI WYDAWNICZE Maj 2015 Kontakt: tel.: (91) 449-52-20 e-mail: bibliotekawe@zut.edu.pl Autor: LAZAR

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PRODUCENTA I ODBIORCY ENERGII Z SAMORZĄDEM dla realizacji ISE w przestrzeni pilotażowej na przykładzie regionu olkuskiego.

WSPÓŁPRACA PRODUCENTA I ODBIORCY ENERGII Z SAMORZĄDEM dla realizacji ISE w przestrzeni pilotażowej na przykładzie regionu olkuskiego. Henryk Kaliś FORUM Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu WSPÓŁPRACA PRODUCENTA I ODBIORCY ENERGII Z SAMORZĄDEM dla realizacji ISE w przestrzeni pilotażowej na przykładzie regionu olkuskiego. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015 Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA Gdańsk. 10.2015 ENERGA liderem energetycznych innowacji Grupa ENERGA wykorzystując postęp technologiczny wdraża innowacje w kluczowych obszarach swojej działalności.

Bardziej szczegółowo

Przesyłanie energii elektrycznej

Przesyłanie energii elektrycznej KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Transmission of electric energy Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Przesyłanie energii elektrycznej A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr.10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Zakład Elektroenergetyki r. Wydział Elektryczny. PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH (termin złożenia pracy r.

Zakład Elektroenergetyki r. Wydział Elektryczny. PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH (termin złożenia pracy r. Zakład Elektroenergetyki 31.10.2012 r. Wydział Elektryczny Szanowny Pan Marian Dubowski, prof. PB Dziekan Wydziału Elektrycznego PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH (termin złożenia pracy 30.09.2013

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020 Środki w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OCENY WSKAŹNIKÓW ZAWODNOŚCI ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

PODSTAWY OCENY WSKAŹNIKÓW ZAWODNOŚCI ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Andrzej Purczyński PODSTAWY OCENY WSKAŹNIKÓW ZAWODNOŚCI ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Materiały szkolenia technicznego, Jakość energii elektrycznej i jej rozliczanie, Poznań Tarnowo Podgórne II/2008, ENERGO-EKO-TECH

Bardziej szczegółowo

Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej

Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej - ISEP Zakład Elektroniki Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza G-10.7

Objaśnienia do formularza G-10.7 Objaśnienia do formularza G-10.7 Objaśnienia dotyczą wzoru formularza za 2014 r. Celem sprawozdania G-10.7 jest badanie przepływów energii elektrycznej oraz obliczenie strat i współczynnika strat sieciowych

Bardziej szczegółowo

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Autor: Jarosław Tomczykowski - Biuro PTPiREE ("Energia Elektryczna" - nr 5/2015) W Polsce mamy prawie 200 operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD), przy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Badawcze LAB6 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w ramach projektu:

Laboratorium Badawcze LAB6 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w ramach projektu: Mirosław Włas Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechnika Gdańska miroslaw.wlas@pg.gda.pl Tel. +48 58 347 23 37 Laboratorium Badawcze LAB6 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Urząd Marszałkowski w Łodzi POLITYKA ENERGETYCZNA PLAN PREZENTACJI 1. Planowanie energetyczne w gminie 2. Polityka energetyczna państwa 3. Udział samorządu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY Z życia SEP W dniach 5 7 czerwca bieżącego roku odbyła się w Słoku koło Bełchatowa

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej. Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r.

Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej. Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r. Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r. Plan prezentacji: 1. Energia w mieście Katowice 2. Działania

Bardziej szczegółowo

Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r.

Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r. Politechnika Śląska Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl Gliwice, 28 czerwca

Bardziej szczegółowo

POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA WARUNKÓW ZASILANIA dr inż. Andrzej Firlit andrzej.firlit@keiaspe.agh.edu.pl Laboratorium RSM-SM jakość napięcia zasilającego zmiany (wolne

Bardziej szczegółowo

Adres Telefon : Adres Telefon :

Adres   Telefon : Adres   Telefon : Propozycja tematów prac dyplomowych dla studiów I stopnia stacjonarnych kierunek Elektrotechnika specjalność ELEKTROTECHNIKA STOSOWANA rok akademicki 2010/2011 ZAKŁAD TECHNIKI ŚWIETLNEJ ZESPÓŁ TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Ogrzewamy inteligentnie Veolia Energia Warszawa Paweł Balas Dyrektor Projektu Inteligentna Sieć Ciepłownicza

Ogrzewamy inteligentnie Veolia Energia Warszawa Paweł Balas Dyrektor Projektu Inteligentna Sieć Ciepłownicza Ogrzewamy inteligentnie Veolia Energia Warszawa Paweł Balas Dyrektor Projektu Inteligentna Sieć Ciepłownicza 74 Forum EEŚ w ramach Energy Days - 30 czerwca 2015 roku Warszawa Veolia Energia Warszawa Veolia

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Infrastruktury. luty 2009 r.

Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Infrastruktury. luty 2009 r. luty 2009 r. Warszawski Węzeł Elektroenergetyczny (WWE) Warszawa posiada największy miejski system elektroenergetyczny w Polsce bazujący na: - 5 głównych punktach zasilania GPZ(Miłosna, Mościcka, Towarowa,

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa TOMASZ SŁUPIK Konferencja techniczna Jak obniżać koszty remontów i utrzymania

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność: Załącznik 4A Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność: Liczba godzin w semestrze Lp. Nazwa przedmiotu Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Σh W C L

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie TERMIS. Nowoczesne Zarządzanie i Optymalizacja Pracy. Sieci Cieplnych.

Oprogramowanie TERMIS. Nowoczesne Zarządzanie i Optymalizacja Pracy. Sieci Cieplnych. Oprogramowanie TERMIS. Nowoczesne Zarządzanie i Optymalizacja Pracy Sieci Cieplnych. Jerzy Zielasko. Kelvin Sp. z o.o. Warszawa, dn. 8.11.2012 r 23 LATA Wskazujemy naszym klientom nowe możliwości, a kiedy

Bardziej szczegółowo

Przekształtniki energoelektroniczne wielkich mocy do zastosowań w energetyce

Przekształtniki energoelektroniczne wielkich mocy do zastosowań w energetyce Tematyka badawcza: Przekształtniki energoelektroniczne wielkich mocy do zastosowań w energetyce W tej tematyce Instytut Elektrotechniki proponuje następującą współpracę: L.p. Nazwa Laboratorium, Zakładu,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY JÓZEF PASKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY JÓZEF PASKA POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY JÓZEF PASKA 1. Dane personalne Nazwisko: Paska Imię: Józef Data urodzenia: 29.09.1950 2. Wykształcenie 1969-1974 Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny,

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr VI semestr letni. Teoria obwodów 1, 2

Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr VI semestr letni. Teoria obwodów 1, 2 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Transmission and processing of electric energy Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Przesyłanie i przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Ekologiczne aspekty elektrowni wiatrowych

Ekologiczne aspekty elektrowni wiatrowych PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Ekologiczne aspekty wiatrowych KARTA PRZEDMIOTU ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII studia stacjonarne CEL PRZEDMIOTU C1- Posiada uporządkowaną wiedzę teoretyczną, obejmującą kluczowe zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Projekty Innowacyjne w PGE Dystrybucja S.A.

Projekty Innowacyjne w PGE Dystrybucja S.A. Projekty Innowacyjne w PGE Dystrybucja S.A. Biuro Strategii i Innowacji Warszawa, 28.10.2016 r. Innowacyjność w obszarze OSD E Nowy model regulacyjny 2016-2020 wraz z nową definicją zwrotu z zaangażowanego

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy (podstawowy/ kierunkowy/ inny HES) do wyboru (obowiązkowy/ nieobowiązkowy) zimowy (semestr zimowy/ letni)

Kierunkowy (podstawowy/ kierunkowy/ inny HES) do wyboru (obowiązkowy/ nieobowiązkowy) zimowy (semestr zimowy/ letni) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Systemy instalacji fotowoltaicznych Nazwa modułu w języku angielskim Photovoltaic

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2006

Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2006 Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2006 1. Spis placówek krajowych z którymi były prowadzone wspólne badania Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki

Bardziej szczegółowo

Projekt Smart Toruń - pilotażowe wdrożenie Inteligentnej Sieci Energetycznej przez Grupę Kapitałową Energa

Projekt Smart Toruń - pilotażowe wdrożenie Inteligentnej Sieci Energetycznej przez Grupę Kapitałową Energa 1 Projekt Smart Toruń - pilotażowe wdrożenie Inteligentnej Sieci Energetycznej przez Grupę Kapitałową Energa Inteligentne sieci energetyczne w ENERGA-OPERATOR Sieć dystrybucyjna i powiązane z nią technologie

Bardziej szczegółowo

Metody monitorowania poziomu różnicy bilansowej stosowane w TAURON Dystrybucja S.A.

Metody monitorowania poziomu różnicy bilansowej stosowane w TAURON Dystrybucja S.A. Metody monitorowania poziomu różnicy bilansowej stosowane w TAURON Dystrybucja S.A. Spis treści 1. Działania realizowane w ramach wieloletniego planu optymalizacji Różnicy Bilansowej( 2012-2018). 2. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Sławomir CIEŚLIK Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Instytut Elektrotechniki

Sławomir CIEŚLIK Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Instytut Elektrotechniki Sławomir CIEŚLIK Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Instytut Elektrotechniki PROBLEMY IDENTYFIKACJI ELEMENTÓW SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO POWODUJĄCYCH WZROST WYŻSZYCH HARMONICZNYCH

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień/ II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny) Stacjonarne (stacjonarne/ niestacjonarne)

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień/ II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny) Stacjonarne (stacjonarne/ niestacjonarne) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Systemy instalacji fotowoltaicznych Photovoltaic systems Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wstępne propozycje tematów prac dyplomowych:

Wstępne propozycje tematów prac dyplomowych: Serdecznie zapraszam na konsultacje studentów z własnymi pomysłami na tematy prac dyplomowych z dziedziny elektrotechniki i oświetlenia w transporcie. Szczególnie aktualna jest tematyka elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Realizacja idei OpenADR dwukierunkowa komunikacja dostawcy energii-odbiorcy rozwój i implementacja niezbędnej infrastruktury systemowej i programowej

Realizacja idei OpenADR dwukierunkowa komunikacja dostawcy energii-odbiorcy rozwój i implementacja niezbędnej infrastruktury systemowej i programowej Realizacja idei OpenADR dwukierunkowa komunikacja dostawcy energii-odbiorcy rozwój i implementacja niezbędnej infrastruktury systemowej i programowej dr inŝ. Andrzej OŜadowicz Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

Projekt ElGrid a CO2. Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility

Projekt ElGrid a CO2. Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility Projekt ElGrid a CO2 Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility Energetyczna sieć przyszłości, a może teraźniejszości? Wycinki z prasy listopadowej powstanie Krajowa Platforma Inteligentnych

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Konferencja

Zakład Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Konferencja Konferencja ENERGETYKA NA TERENACH WIEJSKICH ETW 2012 Energetyka we wsiach i rolnictwie 27-28 marca 2012 r. Warszawski Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5 PATRONAT HONOROWY PATRONAT PARTNERZY Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Aktywne zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej SN z generacją rozproszoną

Aktywne zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej SN z generacją rozproszoną Aktywne zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej SN z generacją rozproszoną Autor: Michał Wierzbowski Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej ( Energia Elektryczna luty 2013) W obecnym czasie obserwujemy

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne (ISE)

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne (ISE) Wrocław, 14.05.2013 Program kształcenia i plan studiów : Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne (ISE) edycja 3 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012, 15/2012

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji

Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji w Polsce Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Green Investment Scheme (GIS) w

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ Projekt Aglomeracja konińska współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE SIECI DYSTRYBUCYJNEJ DO OBLICZEŃ STRAT ENERGII WSPOMAGANE SYSTEMEM ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM SIECIOWYM

MODELOWANIE SIECI DYSTRYBUCYJNEJ DO OBLICZEŃ STRAT ENERGII WSPOMAGANE SYSTEMEM ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM SIECIOWYM Katedra Systemów, Sieci i Urządzeń Elektrycznych MODELOWANIE SIECI DYSTRYBUCYJNEJ DO OBLICZEŃ STRAT ENERGII Dariusz Jeziorny, Daniel Nowak TAURON Dystrybucja S. A. Barbara Kaszowska, Andrzej Włóczyk Politechnika

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy zasilania źródeł światła i sterowania oświetleniem. Rok akademicki: 2030/2031 Kod: EEL s Punkty ECTS: 4

Nowoczesne systemy zasilania źródeł światła i sterowania oświetleniem. Rok akademicki: 2030/2031 Kod: EEL s Punkty ECTS: 4 Nazwa modułu: Nowoczesne systemy zasilania źródeł i sterowania oświetleniem Rok akademicki: 2030/2031 Kod: EEL-1-718-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

III konferencja Wytwórców Energii Elektrycznej i Cieplnej Skawina września 2012 r.

III konferencja Wytwórców Energii Elektrycznej i Cieplnej Skawina września 2012 r. III konferencja Wytwórców Energii Elektrycznej i Cieplnej Skawina 2012 26 28 września 2012 r. Organizator: Patronat: III Konferencja Wytwórców Energii Elektrycznej i Cieplnej Skawina 2012 III Konferencja

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv relacji Poręba Czeczott oraz Poręba Byczyna Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Inwestor To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ

WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ Dr hab. Mariusz Swora, Uniwersytet Jagielloński Seminarium eksperckie Energetyka obywatelska na rzecz lokalnego rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.7 Sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć)

Bardziej szczegółowo

System monitorowania jakości energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A.

System monitorowania jakości energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A. System monitorowania jakości energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A. AGENDA Dlaczego jakość energii jest ważna Cele i korzyści wdrożenia systemu monitorowania jakości energii elektrycznej (SMJEE)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A.

Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A. Przepisy i normy związane Obowiązuje od 15 lipca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-24 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych Prezentacja specjalności Elektroenergetyka Instytut Systemów Elektronicznych Plan prezentacji: Charakterystyka specjalności i profil absolwenta Wybrane realizowane przedmioty Współpracujące Instytucje

Bardziej szczegółowo

Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej

Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej Konferencja Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej 2016.04.08 Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

Smart Grid. Efektywne Systemy w Energetyce. Termin: 25 kwietnia 2012 roku. Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124

Smart Grid. Efektywne Systemy w Energetyce. Termin: 25 kwietnia 2012 roku. Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 KONFERENCJA Smart Grid. Efektywne Systemy w Energetyce. Termin: 25 kwietnia 2012 roku. Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 Współpraca i Patronaty: - prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik Prezes

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kv Grudziądz Węgrowo Inwestycja stacyjna Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień/ II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny) prof. dr hab. inż.

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień/ II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny) prof. dr hab. inż. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu Minimum Program i 8m /14 2 (2C) 4 (4C) 4 (4C) 4 (4C) 12/12 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C)

Nazwa przedmiotu Minimum Program i 8m /14 2 (2C) 4 (4C) 4 (4C) 4 (4C) 12/12 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) Kierunek ELEKTROTECHNIKA (RW Elektrycznego 20.04.2005 rok) Przedmioty na studiach dziennych i tygodniowe liczby godzin zajęć (wersja z dnia 7.02.2006 Tadeusz Maciołek) Suma Nazwa przedmiotu Minimum Program

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

Innowacje dla wytwarzania energii

Innowacje dla wytwarzania energii Innowacje dla wytwarzania energii 2010-2015 realizacja strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania energii udzielone dofinansowanie blisko 300 mln.

Bardziej szczegółowo

ENERGA gotowa na Euro 2012

ENERGA gotowa na Euro 2012 ENERGA gotowa na Euro 2012 Gdańsk, czerwiec 2011 ENERGA-OPERATOR SA miejsce w Grupie ENERGA Gdańsk, czerwiec 2011 Grupa ENERGA Jeden z czterech polskich holdingów elektroenergetycznych (PGE, Tauron, Enea,

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich

Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich Polskie Sieci Morskie PSM Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich Bogdan Gutkowski AOS Sp. z o.o., Konsorcjum Polskie Sieci Morskie Polskie Sieci Morskie

Bardziej szczegółowo

Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin

Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin wraz z montażem autotransformatora 220/110 kv Inwestycja stacyjna Szanowni Państwo! W całym kraju prowadzony jest obecnie szereg zadań inwestycyjnych, których celem

Bardziej szczegółowo