REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY. Nr 6 (346) Czerwiec 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY. Nr 6 (346) Czerwiec 2015 r."

Transkrypt

1 REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY Nr 6 (346) Czerwiec 2015 r.

2 W Regionie Z posiedzenia Zarządu Regionu 18 maja 2015 W numerze: Strażacy finansują działalność komend Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność postanowiła z dniem 1 czerwca 2015 r. rozszerzyć Akcję Protestacyjną Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność o kolejne województwa. Str. 4 Dość łamania praw pracowniczych w PGE Dystrybucja w Łodzi 19 maja związkowcy z PGE Dystrybucja Łódź Miasto rozpoczęli protest. Str. 5 Przepisy ustawy o związkach zawodowych odnoszą się do wszystkich pracujących Oznacza to, że wolność koalicji związkowej mają także osoby na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnieni. Taki wyrok wydał w dniu 2 czerwca br. Trybunał Konstytucyjny. Str. 8 M inutą ciszy zebrani uczcili pamięć zmarłego 5 maja ks. prałata Ryszarda Olszewskiego, duszpasterza w regionie łódzkim. Podczas Zjazdu Delegatów Regionu 6 czerwca 2014 r. podjęto Uchwałę ws. ustalenia listy rezerwowej członków ZR. W związku ze śmiercią członka Zarządu Regionu Antoniego Kopcia, zgodnie z ww. Uchwałą, nowym członkiem ZR na kadencję został Krzysztof Frątczak z Międzyzakładowej Organizacji w MPK Łódź. Z prac krajowych i regionalnych - Przewodniczący Regionu Waldemar Krenc omówił przebieg posiedzenia Komisji Krajowej w dniu 5 maja br., podczas którego nastąpiło podpisanie Umowy Programowej z kandydatem na Prezydenta RP Andrzejem Dudą, a. W imieniu Związku dokument podpisał Przewodniczący Piotr Duda. W zawartej Umowie Kandydat na Prezydenta oświadcza, że w przypadku objęcia urzędu Prezydenta RP będzie realizował program przedstawiony w trakcie kampanii wyborczej, opierający się na czterech filarach: rodzinie, pracy, bezpieczeństwie i dialogu. Umowa Programowa jest pierwszą, jaką zawarł z kandydatem na Urząd Prezydenta. Nie rzucim ziemi Region Ziemia Łódzka otrzymał podziękowanie od rolników za wsparcie podczas ich protestów w Warszawie. Łodzianie dwukrotnie pojechali do strajkujących rolników, którzy w ten sposób wyrażali swój sprzeciw przeciwko sprzedaży polskiej ziemi. Podczas posiedzenia podjęto Stanowisko, w którym, w trosce o przyszłość polskiego rolnictwa, związkowcy w pełni popierali i solidaryzują się z postulatami zgłaszanymi przez NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Stanowisko nr 3/2015 Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej z dnia 18 maja 2015 r. ws. protestów NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ Solidarność w trosce o przyszłość całego polskiego rolnictwa, w pełni popiera i solidaryzuje się z postulatami zgłaszanymi przez NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Rolnicy od ponad dwóch lat domagają się opracowania programu kompleksowej i długoletniej polityki rolnej, w tym w szczególności wprowadzenia ustawy likwidującej patologie w obrocie ziemią rolną. Patologie te mogą wkrótce doprowadzić do spekulacji polską ziemią i jej masowego wykupu. Rolnicy domagają się również przygotowania rozwiązań prawnych wspierających rodzinny charakter gospodarstw rolnych oraz zwracają uwagę na postępujący spadek opłacalności produkcji rolnej. Brak reakcji rządu, pomimo determinacji rolników, z jaką walczą o polską ziemię oraz o przyszłość gospodarstw rodzinnych, które są fundamentem Rzeczypospolitej Polskiej jest przejawem lekceważenia partnera społecznego, jakim jest NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność oraz jest kolejnym przykładem arogancji rządu PO-PSL. Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ Solidarność domaga się od rządu PO-PSL podjęcia natychmiastowych działań mających na celu skuteczną obronę interesów polskiego rolnictwa. XXXV lat W związku ze zbliżającymi się obchodami XXXV-lecia NSZZ Solidarność i XXVI Wyścigiem Kolarskim Solidarności i Olimpijczyków Przewodniczący omówił przebieg ww. imprez zapraszając wszystkich na trasę Wyścigu, jak i na koncert, który odbędzie się w Łodzi w dniu zakończenia kolarskich zmagań 4 lipca na ul. Piotrkowskiej. Red. 2 REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY

3 W Regionie Dzieci Wojny 12 maja br. odbyły się uroczystości przed Pomnikiem Pękniętego Serca w Parku im Szarych Szeregów w Łodzi; przewodniczący ZR Waldemar Krenc złożył przed Pomnikiem wiązankę kwiatów, oddając w ten sposób hołd zamordowanym i cierpiącym dzieciom w okresie II wojny światowej. Uroczystości odbyły się w związku z Ogólnopolskim Zjazdem z okazji 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej oraz święta Dzieci Wojny w Polsce. W Zjedzie wzięli udział delegaci i goście zaproszeni z całej Polski oraz delegacja z Niemiec z zaprzyjaźnionej organizacji o podobnym profilu działania. Uczestnikami Zjazdu byli również przedstawiciele władz miasta i województwa, a także przedstawiciele wszystkich organizacji kombatanckich z terenu Łodzi i województwa łódzkiego. Zarząd Główny Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Łodzi przyznał Przewodniczącemu Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej Waldemarowi Krencowi odznaczenie za pomoc i wsparcie udzielone Stowarzyszeniu. W wyniku agresji na Polskę w dniu 1 września 1939 roku, zwłaszcza zbrodniczej polityki ludobójstwa i masowego terroru III Rzeszy Niemieckiej, śmierć poniosło ponad 2 mln dzieci polskich, a ponad 200 tys. zostało zabranych od rodzin, przy czym z tej liczby zaginęło bez wieści ok. 170 tys. Dzieci polskie ginęły podczas działań i wydarzeń wojennych w więzieniach i obozach zagłady, były mordowane w katowniach gestapo, w szpitalach, poddawane pseudomedycznym eksperymentom, w czasie wykonywania ciężkiej i nieludzkiej pracy fizycznej, z głodu, zimna, szykan i poniewierki. Po zakończeniu działań wojennych, w maju 1945 roku tysiące dzieci, zwłaszcza pozbawionych opieki rodzicielskiej, znalazło się w niezwykle trudnym położeniu. Brakowało im wszystkiego: ciepła rodzinnego, elementarnych warunków egzystencji, często dachu nad głową. Pod koniec lat 60-tych, w środowisku dzieci okresu wojny , zrodziła się inicjatywa założenia Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce. Członkami Stowarzyszenia mogli zostać wszyscy, którzy 9 maja 1945 r. nie mieli ukończonych 18 lat życia. Jest to organizacja pracująca dla dobra dzieci, dla ich życia w pokoju, ma w swoich założeniach opiekę nad ludźmi starszymi, pomaganie członkom Stowarzyszenia, którzy jako dzieci, utracili zdrowie w obozach koncentracyjnych lub podczas innych działań wojennych. Powstanie Stowarzyszenia i jego działalność spowodowały duże zainteresowanie różnych środowisk dzieci okresu wojny. Przystępowały do niego tysiące osób. Stowarzyszenie ma swoje oddziały niemal we wszystkich miastach wojewódzkich, a nawet w gminach i wioskach. kolk Dzieci wojny - ptaki zranione. Z połamanymi skrzydłami. Człapią bezradnie po ulicach Płynąca rzeka rozpaczy... Głęboko ukryta. Ich bólu, ich łez nie zobaczysz śmieją się lodowatymi ustami - Krzyczą milczeniem, A nocą Powraca widmo wojny Straszy, prześladuje. Odarte z szat dzieciństwa Zastygły ławą bólu w rozdartym sercu Polskiego Miasta Anna Gadomska REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY 3

4 Protesty Strażacy finansują działalność komend Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność postanowiła z dniem 1 czerwca 2015 r. rozszerzyć o kolejne województwa Akcję Protestacyjną Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność. 2 czerwca w Łodzi w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Staży Pożarnej odbyła się konferencja prasowa, podczas której zostały przedstawione postulaty i wnioski związane z przystąpieniem do akcji protestacyjnej. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele: Krajowej Sekcji Pożarnictwa z przewodniczącym Robertem Osmyckim, Międzyregionalnej Sekcji NSZZ Solidarność Strażaków PSP woj. łódzkiego z przewodniczącym Jarosławem Wlazłowskim. W konferencji uczestniczył też przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej Waldemar Krenc. Konferencja została zwołana wobec braku działań ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które potwierdziłyby chęć realizowania żądań Związku. Postulaty związkowców składane są od sierpnia 2013 r. na ręce kolejnych właściwych ministrów. Strażacy chcą rewaloryzacji funduszy wynagrodzeń jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, według indeksu stopy inflacji liczonej od 2008 roku; chodzi zarówno o rewaloryzację wynagrodzeń strażaków, jak i budżetów komend powiatowych i miejskich. Według protestujących właśnie od 2008 r. nie było rewaloryzacji budżetów w tych komendach. Aby mogły one normalnie funkcjonować szacunkowo zabraknie im ok. 20 mln zł do końca roku. Zabraknie pieniędzy na realizowanie nowej ustawy, w której podnosi się dodatek za wysługę lat. Wg związkowców jest to przeszło 8 mln. zł. Braknie pieniędzy na wydatki stałe takie jak: media, paliwo, sprzęt, czyli na zwykłe funkcjonowanie straży pożarnych. Te brakujące środki zostają przenoszone z wynagrodzeń strażaków mówi przewodniczący Robert Osmycki. - To jest okradanie strażaków. Strażacy chcieliby też podniesienia stawki rekompensaty za służbę w godzinach nadliczbowych z 60% stawki godzinowej do kwoty 100% średniej stawki godzinowej strażaka. Następna kwestia to awanse. Funkcjonariuszom otrzymującym awans w stopniu lub stanowisku obniża się jednocześnie Jest porozumienie w AZK Łódź-Bałuty Przedstawiciele Międzyzakładowej Organizacji NSZZ Solidarność Pracowników Administracji Nieruchomości w Łodzi i przedstawiciele AZK Łódź Bałuty, po długotrwałym sporze zbiorowym, wreszcie doszli do porozumienia. O sporze w AZK Łódź-Bałuty pisaliśmy już w RIZ-ie 2/2015. Spór trwał od 19 stycznia. W lutym tego roku odbyły się rokowania. Niestety nie odniosły pożądanego skutku. 25 maja odbyło się ponowne spotkanie, tym razem w obecności mediatora z Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Łodzi. Pomogło! Podczas spotkania mediacyjnego ustalono, że pracownicy dodatek służbowy z uwagi na brak środków finansowych, a więc jest to pozorny awans bez faktycznego wzrostu wynagrodzenia. Protestujący związkowcy uważają też, że musi zmienić się polityka kadrowa. Strażaków jest coraz mniej; jeśli ktoś odchodzi na emeryturę, już nie są przyjmowane nowe osoby, etaty są zamrażane. A pracujący strażacy pracują ponad godziny normatywne. Brak rewaloryzacji budżetu powoduje zapaść finansową. Na to co się dzieje nie ma odzewu ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Rozmowy przeprowadziliśmy w kwietniu mówią protestujący - zaproponowaliśmy pewne rozwiązania, ale do dnia dzisiejszego nie ma żadnej konkretnej informacji, w związku z tym Krajowa Sekcja Pożarnictwa rozszerza ogólnopolską akcję protestacyjną o charakterze kroczącym o kolejne województwa. Do akcji po województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, opolskim i podkarpackim obecnie przystąpili strażacy z województwa łódzkiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Od 1 czerwca oflagowaliśmy jednostki, oznakowaliśmy pojazdy. Jest jeszcze czas do rozmów. Nie chcemy, aby naszą akcję potraktować, jako polityczne naciski. Chcemy konstruktywnych rozmów, jeśli ich nie będzie, wówczas rozszerzymy działania mówi Jarosław Wlazłowski z KM PSP w Łodzi, członek Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej. - Wiadomo, straż musi bronić życia i mienia obywateli, nie możemy więc strajkować, ale są jeszcze inne formy protestu, z których w razie potrzeby skorzystamy. Jeśli nie dojdzie wkrótce do rozmów na szczeblu ministerialnym poinformujemy o problemach polskich strażaków Europejskie Związki Zawodowe Strażaków, podczas Zjazdu, który odbędzie w dniach czerwcu w Hanowerze. Kolk najmniej zarabiający otrzymają od 100 do 400 zł brutto do pensji zasadniczej. Regulacja ta obejmie 12 osób. Regulacja nastąpiła od dnia 1 czerwca 2015 r. Łącznie pracodawca przeznaczy na podwyżki rocznie ponad 26 tysięcy. Trochę szkoda, ze trzeba było uciekać się do obecności mediatora zamiast pewne sprawy wynegocjować w swoim gronie. Ale cieszymy się z uzyskanych regulacji dla osób najniżej zarabiających mówi przewodniczący międzyzakładowej Solidarności Piotr Ścieśko. - Ponadto uzgodniliśmy, że kryteria przyznawania nagród będą uzgadniane z MO PAN, co da przejrzystość ich przyznawania. Pracodawca zobowiązał się do zaplanowania w budżecie na 2016 rok zwiększenia funduszu płac, tak aby objąć regulacją płacową większą grupę pracowników. Red. 4 REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY

5 Protesty Dość łamania praw pracowniczych w PGE Dystrybucja w Łodzi 19 maja o godz w centrum miasta, związkowcy z PGE Dystrybucja Łódź Miasto przed zakładem pracy rozpoczęli protest, którego przyczyną, jak napisali w ulotce, są wybitne osiągnięcia Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto i Oddział Łódź-Teren. Pikietę zorganizowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność działająca w tym zakładzie. W akcji protestacyjnej wzięli udział przedstawiciele Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej, związkowcy z innych branż łódzkiej Solidarności, a także przewodniczący Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność Roman Rutkowski. Kolegów z Łodzi wsparli m.in. związkowcy ze Skarżyska Kamiennej, Rzeszowa, Lublina, Zamościa, Białegostoku oraz Oddziału PGE Łódź- Teren. W sumie w pikiecie wzięło udział ponad 300 osób. Od kilku lat mamy do czynienia z łamaniem praw pracowników i przeciwko temu protestujemy - mówił Janusz Skibiński, przewodniczący w PGE Dystrybucja i PGE Obrót w Łodzi. Związkowcy protestowali przeciwko notorycznemu łamaniu praw pracowniczych, zwolnieniom dyscyplinarnym pracowników, w tym jednego z przewodniczących związku zawodowego w łódzkim Oddziale PGE oraz braku dialogu. Perturbacje związków zawodowych z Dyrektorem Zakładu trwają od kilku lat. Już w listopadzie 2012 roku przed zakładem pracy odbył się protest wobec działań pracodawcy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto, który nie wypłacił pracownikom należnych wynagrodzeń oraz utrudniał wykonywanie działalności związkowych poprzez zakaz organizowania zebrań związkowych, nawet po godzinach pracy, na terenie zakładu, blokowanie informacji związkowych, zastraszanie pracowników. Dzisiaj po raz drugi jesteśmy pod budynkiem PGE nie dlatego, że nam się tu podoba, tylko dlatego, że dalej łamane są prawa pracownicze i prawa związkowe. To wstyd, że spółka, która wypracowała ogromny zysk, liczony w miliardach, nie chce się podzielić nim z pracownikami. My na ulice wychodzimy dopiero wtedy, kiedy pracodawcy nie słuchają głosu pracowników mówił przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej Waldemar Krenc. - Dzisiejszy spór nie dotyczy jedynie samych wynagrodzeń kontynuował W. Krenc Spór ten dotyczy braku szacunku dla pracowników. Pracownicy są zwalniani z pracy, sądy ich przywracają do pracy, a spółka płaci wysokie odszkodowania. Ktoś kto dopuszcza do takiej sytuacji działa na szkodę spółki. Od ubiegłego roku zakładowa Solidarność jest w sporze zbiorowym z pracodawcą. Powodem jest m.in. dyskryminacja pracowników. W zakładzie podwyżki pensji są tylko dla kadry kierowniczej, a nie dla tych najmniej zarabiających. Wszelkie argumenty związkowe nie są brane pod uwagę przez dyrektora Oddziału mówi przewodniczący J. Skibiński - Na początku roku odbyły się rokowania, następnie mediacje, niestety zakończone protokołem rozbieżności. Przeprowadziliśmy w zakładzie referendum, w którym bez mała 100 % pracowników biorących w nim udział, wypowiedziało się za przeprowadzeniem akcji protestacyjnych ze strajkiem włącznie. Stąd nasz dzisiejszy protest. O całej sprawie został poinformowany Zarząd PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie i Zarząd PGE S.A. w Warszawie. W rozmowach dotyczących konfliktu uczestniczył Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność Kazimierz Grajcarek. Jednym z zarzutów związkowców jest nieprzestrzeganie układu zbiorowego. Stworzone zostały dodatkowe etaty (z-cy kierowników) nie ujęte w zakładowym układzie zbiorowym. Jednostronnie ustanowiono dla nich zasady wynagradzania, korzystniejsze od zasad obowiązujących dla szeregowych pracowników kontynuuje Przewodniczący. Przy czym niewypłacane są należne wynagrodzenia, o które szeregowi pracownicy muszą upominać się w pozwach sądowych. Przeprowadzona kontrola przez Państwową Inspekcję Pracy potwierdziła nasze zarzuty. Dyrektor przegrał też sprawę sądową, wytoczoną przez zwolnionego dyscyplinarnie w roku ubiegłym przewodniczącego innego związku zawodowego w zakładzie PGE Łódź-Teren. Oczywiście Zakład złożył apelację. Dyrektor Generalny swoim postępowaniem wprowadził w zakładzie atmosferę strachu i podejrzliwości, nie wiadomo kto i dlaczego zostanie zwolniony dyscyplinarnie w następnej kolejności - podsumowuje naszą rozmowę Janusz Skibiński. Problemy pracowników zatrudnionych w energetyce znane są też członkom Zarządu Ziemi Łódzkiej. Już w styczniu tego roku podjęli oni Stanowisko, w którym protestowali przeciwko działaniom restrukturyzacyjnym w oddziałach Spółek PGE, a także zwrócili się do Ministra Skarbu o podjęcie działań w związku z nagminnym łamaniem praw pracowniczych w łódzkich oddziałach Spółki PGE Dystrybucja, które w ocenie Związku, kłócą się z wysokimi standardami i postawą etyczną Spółki oraz narażają Skarb Państwa na marnotrawienie publicznych pieniędzy związanych z kosztami procesów sądowych. Kolk REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY 5

6 Już po r Trasa t skiego, o zwyci wać w Łódzka Oficjalna Trasa 26 I etap II etap III etap IV etap V etap W sobot z ul. Tys na wyso MWKSiO Podczas Mieczys sfotogra Sympat jewództ ogólnop twie bę Więcej Nieodłą Dzieci Solidar Kielce, Ł Peleton packiego Dzieci b 1) kateg 2) kateg 3) kateg 4) kateg Warunk W Łodz Schiller Przyjmo szej gru Dodatko i chłopc dzieci zg W Wyśc sportow UKS-y tr nerzy, ro U czerwiec 2015 REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY

7 czerwiec 2015 REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY az 26-sty zapraszamy na trasę Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków. egorocznego Wyścigu prowadzić będzie drogami województw: Lubelskiego, Podkarpackiego, Małopol- Śląskiego, Świętokrzyskiego i Łódzkiego. Ogółem kolarze z 20 międzynarodowych teamów walczyć będą ęstwo podczas 5 etapów; w ciągu 4 dni będą mieli do pokonania bez mała 750 km. Kolarze będą rywalizo- 4 klasyfikacjach indywidualnych i jednej drużynowej. Wyścig organizowany jest przez Region Ziemia. ceremonia otwarcia sportowej rywalizacji nastąpi w Lublinie w dniu 1 lipca.. Wyścigu będzie przebiegać następująco: dookoła Lublina - 125,6 km Strzyżów - Krosno - 87,7 km Nowy Sącz Jaworzno - 187,8 km Solec-Zdrój - Kielce - 158,5 km Radomsko - Łódź - 180,9 km ę 4 lipca br. na ulicach Radomska kolarze wystartują do ostatniego etapu Wyścigu - start honorowy o godz iąclecia. W Łodzi zatem będziemy witać kolarzy ok. godz Meta usytuowana będzie na ulicy Piotrkowskiej kości Pasażu Schillera. Tam też odbędzie się oficjalna ceremonia dekoracji zwycięzców etapu i zakończenia. całej trasy Wyścigu kolarzom towarzyszyć będą znani olimpijczycy, m.in. Ryszard Szurkowski, Edward Skorek, ław Nowicki, Marek Leśniewski i Wiesław Rutkowski. Będzie więc okazja zobaczenia gwiazd polskiego sportu, fowania się, uzyskania autografu. yków kolarstwa serdecznie zapraszamy do śledzenia na żywo Wyścigu na ulicach naszego miasta i wowa. Relacje z przebiegu Wyścigu będzie można śledzić dzięki Patronom Medialnym zarówno o zasięgu olskim: TVP Sport, TVP Info, Tygodnik Solidarność, oraz tych o zasięgu lokalnym. W naszym wojewódzdą to wszystkie wiodące media: TVP Łódź, Radio Łódź oraz Dziennik Łódzki. o Wyścigu na stronie internetowej DZIECI NA START 7. MINI WYŚCIG KOLARSKI SOLIDARNOŚCI cznie już w miastach, w których przebiega trasa MWKSiO odbywają się wyścigi dzieci. na start - pod tym hasłem najmłodsi kolarze: dziewczęta i chłopcy rywalizować będą w 7. Mini Wyścigu ności. Wyścigi rozegrane zostaną w 8 miastach: Lublin, Strzyżów, Krosno, Nowy Sącz, Jaworzno, Solec-Zdrój, ódź. Organizatorem Mini Wyścigu jest Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkar-. Zawody prowadzone będą według przepisów Polskiego Związku Kolarskiego. ędą rywalizować w następujących kategoriach wiekowych: oria A (Chochliki) (do 5 lat) oria B (Krasnale) (6 8 lat) oria C (Skrzaty) (9 10 lat) oria D (Elfy) (11 12 lat) iem uczestnictwa jest uzyskanie zgody rodziców (formularz na stronie: ) i Mini Wyścig Solidarności zostanie zorganizowany w sobotę 4 lipca na ulicy Piotrkowskiej przy Pasażu a. wanie zgłoszeń w godz w namiocie Mini Wyścigu Solidarności. O godz nastąpi start pierwpy wiekowej, kolejne grupy startują według kolejności kategorii. wo w klasyfikacji indywidualnej kategorii A, B, C, D będą prowadzone oddzielne klasyfikacje dla dziewcząt ów. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają koszulki oraz nagrody, medale i dyplomy. Wszystkie łaszające się do Wyścigu otrzymają odblask i dyplom uczestnictwa. igu uczestniczyć mogą dziewczęta i chłopcy zgłoszeni indywidualnie oraz zrzeszeni w uczniowskich klubach ych (UKS). Dzieci nie zrzeszone muszą mieć zgodę na start swoich rodziców (opiekunów), dzieci reprezentujące enerów bądź opiekunów. Dzieci muszą mieć legitymację szkolną potwierdzającą datę urodzenia, natomiast tredzice bądź opiekunowie dowód osobisty. waga! Każdy uczestnik Mini Wyścigu Solidarności musi posiadać rower (!) i kask

8 Komisja Krajowa Przepisy ustawy o związkach zawodowych odnoszą się do wszystkich pracujących Prawo tworzenia i przystępowania do związków zawodowych musi przysługiwać każdemu. Oznacza to, że wolność koalicji związkowej mają także osoby na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnieni. Taki wyrok wydał w dniu 2 czerwca br. Trybunał Konstytucyjny (sprawa K 1/13). Z Konwencji nr 87 MOP ratyfikowanej przez Polskę w 1957 r. wynika, że wszyscy pracujący bez jakiegokolwiek rozróżnienia mają prawo tworzenia i przystępowania do związków zawodowych. Od dnia ratyfikacji umowa międzynarodowa, jaką jest Konwencja, obowiązuje bezpośrednio w polskim porządku prawnym. Jednak w Polsce np. zleceniobiorcy czy osoby na umowach o dzieło nie mogli korzystać z wolności koalicji związkowej. Problem dotyczy kilku milionów pracujących np. aktorów, dziennikarzy, ochroniarzy, pielęgniarek, kierowców zawodowych, taksówkarzy, artystów itp. Krajowy ustawodawca w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych wbrew Konstytucji ograniczył wolność związkową. 2,8 mln Polaków w skrajnym ubóstwie. Porażający komunikat GUS Jakość państwa poznajemy m.in. po tym, jak traktuje swoich najsłabszych obywateli - dzieci i niepełnosprawnych. Okazuje się, że aż 2,8 mln Polaków żyło w 2014 r. w skrajnym ubóstwie, a ich wydatki nie przekraczały minimum egzystencji. Rodziny wielodzietne stanowiły grupę najbardziej zagrożoną ubóstwem skrajnym, a obecność osób niepełnosprawnych w gospodarstwie domowym od lat zwiększa zagrożenie ubóstwem, wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego. Rodziny wielodzietne stanowiły grupę najbardziej zagrożoną ubóstwem skrajnym (oznacza to wydatki poniżej czerwca w Trybunale Konstytucyjnym rozpatrywana była kwestia ograniczenia wolności zrzeszania się w związki zawodowe osób na umowach cywilnoprawnych i osób samozatrudnionych. Trybunał zajął się osobami na umowach cywilnoprawnych na wniosek OPZZ, który po sukcesie Solidarności na forum międzynarodowym, postanowił zwrócić uwagę także na niezgodność art. 2 ustawy o związkach zawodowych z przepisami Konstytucji RP. - Wszystkie osoby pracujące o ile nie są pracodawcami mogą korzystać z wolności koalicji związkowej. Nie może być tak, że osoby na umowach cywilnoprawnych, głównie zlecenia i o dzieło oraz samozatrudnieni, pozbawiani są możliwości zrzeszania w związki zawodowe, a tym samym możliwości wpływu na warunki pracy i płacy dotyczące tej grupy zawodowej. Polska stworzyła przepisy związkowe naruszające Konwencje nr 87 i 98 MOP. Sędzia sprawozdawca TK Marek Zubik zwrócił uwagę, że pojęcie pracownika jest dziś szersze niż to w kodeksie pracy. Trybunał nie odnosi się do pojęcia pracownika z kodeksu pracy, ale do jego znaczenia konstytucyjnego więc przepisy ustawy o związkach zawodowych muszą odnosić się do wszystkich pracujących. Obecnie odnoszą się głównie do pracowników w rozumieniu kodeksu pracy. Wyrok niezwłocznie skomentował również Piotr Duda, przewodniczący KK : Trybunał potwierdził to, co już wcześniej Solidarność udowodniła przed Międzynarodową Organizacją Pracy. Już w 2012 roku po naszej skardze MOP stwierdziła, że Polska łamie prawo międzynarodowe w zakresie prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. W następstwie naszej skargi MOP nakazał Polsce zmianę prawa w tym zakresie, ale jak do tej pory nic się w tej dziedzinie nie wydarzyło. To kolejny przykład ignorowania partnerów społecznych przez koalicję PO-PSL. Mam nadzieję, że po dzisiejszym wyroku TK polski rząd, który tak zarzeka się, że będzie ciężko pracował, przestanie ziewać, a nawet spać i do końca swojej kadencji niezwłocznie skieruje do Sejmu odpowiednią nowelizację. zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej lub zł dla gospodarstwa czteroosobowego: dwie osoby dorosłe plus dwoje dzieci). Poniżej tego minimum egzystencji żyło ok. 11 proc. osób w gospodarstwach małżeństw z 3 dzieci oraz ok. 27 proc. osób w gospodarstwach małżeństw z 4 lub większą liczbą dzieci na utrzymaniu. Zasięg ubóstwa skrajnego wśród dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia wyniósł ok. 10 proc, a osoby w tym wieku stanowiły prawie jedną trzecią populacji zagrożonej ubóstwem skrajnym. Z danych GUS wynika, że bezrobocie, niskie wykształcenie, miejsce zamieszkania na wsi, wreszcie obecność w gospodarstwie domowym osoby niepełnosprawnej, zwiększa zagrożenie ubóstwem. Wśród gospodarstw domowych, w skład których wchodziła przynajmniej jedna osoba bezrobotna, stopa ubóstwa skrajnego wynosiła prawie 15 proc. i była dwa razy wyższa niż średnia w Polsce. 8 REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY

9 W Związku Większa liczba osób bezrobotnych w gospodarstwie domowym znacząco zwiększa ryzyko ubóstwa skrajnego. W gospodarstwach domowych, w których bezrobotne były przynajmniej dwie osoby stopa ubóstwa skrajnego wynosiła ok. 33. Im wyższe wykształcenie, tym mniejsze jest ryzyko życia poniżej minimum egzystencji. Jak wyliczył GUS wśród gospodarstw domowych, w których głowa gospodarstwa domowego uzyskała wykształcenie co najwyżej gimnazjalne, odsetek osób skrajnie ubogich wyniósł w 2014 r. ok.18 proc.; natomiast w gospodarstwach domowych, w których głowa gospodarstwa posiadała wykształcenie wyższe - niecały jeden procent. Podobnie jak w latach ubiegłych zagrożenie ubóstwem zwiększa obecność osoby niepełnosprawnej w gospodarstwie domowym. Stopa ubóstwa skrajnego wśród osób w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną wyniosła ok. 11 proc., a w gospodarstwach domowych z przynajmniej jednym dzieckiem do lat 16 posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności - ok. 15 proc. Tymczasem odsetek osób zagrożonych ubóstwem w gospodarstwach domowych bez osób niepełnosprawnych wynosił 6,5 proc. Według GUS zasięg ubóstwa skrajnego na wsi był ponad dwukrotnie wyższy niż w miastach. W skrajnym ubóstwie żyło ok. 5 proc. mieszkańców miast i ok. 12 proc. mieszkańców wsi. Ci ostatni stanowili ponad 60 proc. osób żyjących poniżej granicy ubóstwa skrajnego, podczas gdy udział ludności wiejskiej wśród ogółu ludności Polski wynosił prawie 40 proc. Stopa ubóstwa skrajnego pozostała na tym samym poziomie (7,4 proc.). Z przykrością informujemy, że w dniu 13 czerwca br. zmarł Śp. Jerzy KRASUŃ członek Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ Solidarność od roku 2010 do chwili obecnej, przewodniczący Organizacji Zakładowej w Teatrze Nowym. Aktor Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi, niezapomniany marszałek Józef Piłsudski, podczas uroczystości organizowanych w święto Niepodległości 11 listopada w naszym mieście. Wyrazy współczucia rodzinie składają członkowie Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej Solidarność" od dawna alarmuje, że wykluczenie społeczne jest zjawiskiem narastającym, związanym z niskimi płacami i niestabilnymi warunkami pracy i domaga się od rządu wprowadzenia skutecznego programu walki z ubóstwem. Zgodnie z Umową programową" podpisaną przez Związek z Andrzejem Dudą przed wyborami prezydenckimi, kandydat na prezydenta, obecnie prezydent elekt, zobowiązał się o walki z ubóstwem, również poprzez zwiększenie progów dochodowych uprawniających do świadczeń socjalnych, a także wycofania antypracowniczych zmian w kodeksie pracy i wyeliminowania śmieciowych umów o pracę. hd Z przykrością informujemy, że w dniu 31 maja br. odszedł z naszego grona Śp. Ryszard NOWAK członek Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej w latach , b. przewodniczący NSZZ Solidarność w PKP Energetyka S.A. Zakład Łódzki. Miał 66 lat. Wyrazy współczucia rodzinie składają członkowie Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej W dniu 3 czerwca br. po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Śp. Janusz PACHOLARZ Przewodniczący Organizacji Terenowej Emerytów i Rencistów w Łodzi Wyrazy współczucia rodzinie składają członkowie Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej Wyrazy współczucia rodzinie z powodu śmierci Śp. Janusza PACHOLARZA Przewodniczącego Organizacji Terenowej Emerytów i Rencistów składa Rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY 9

10 W Regionie Śladami Ojca Świętego Przedstawiciele Ziemi Łódzkiej wraz z pocztem sztandarowym Regionu, wzięli udział w uroczystości zorganizowanych w 28 rocznicę pobytu Ojca Świętego w Łodzi. Uczestnicy przebyli Szlak Świętego Jana Pawła II"; byli wszędzie tam, gdzie upamiętniono wydarzenia tamtych dni. Jan Paweł II odwiedził nasze miasto 13 czerwca 1987 roku podczas swojej III pielgrzymki do Polski. Uroczystość rozpoczęto od złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą przyjęcie przez Jana Pawła II w maju 2003 roku tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Łodzi. Tablica umieszczona jest na budynku Urzędu Miasta przy ul. Piotrkowskiej 104. Następnie, specjalnie podstawionymi autobusami, przemieszczano się na kolejne miejsca związane z pobytem Ojca Świętego: Port Lotniczy im. Reymonta; dawne zakłady Alba przy ul. Pabianickiej. Zatrzymano się też przy ul. Tymienickiego 25, przy tablicy upamiętniającej pobyt Ojca Świętego w Zakładach Przemysłu Bawełnianego Uniontex gdzie doszło do pierwszego w trakcie pontyfikatu spotkania Jana Pawła II z pracownikami na terenie ich zakładu pracy. Ostatnim etapem była Bazylika Archikatedralna pw. św. Stanisława Kostki na ul. Piotrkowskiej, gdzie 28 lat temu doszło do spotkania papieża z przedstawicielami łódzkiej kultury i nauki. Uroczystość zakończyła się przy pomniku Jana Pawła II, tam po raz kolejny uczestnicy złożyli kwiaty i zapalili znicze. W wędrówce łódzkim Szlakiem Świętego Jana Pawła II wzięli udział, oprócz związkowców, liczni przedstawiciele duchowieństwa z b. metropolitą łódzkim Władysławem Ziółkiem, przedstawiciele władz Łodzi i województwa oraz liczna grupa młodzieży z łódzkich szkół. Bardzo ciekawym uzupełnieniem tegorocznej pielgrzymki były prezentacje przedstawione przez łódzką młodzież przygotowującą się do Światowych Dni Młodzieży, które odbywać się będą w Krakowie w dniach lipca 2016 r. Słońce, woda i przygoda! Integracja na kajakach Zgodnie z tradycją Światowych Dni Młodzieży, bezpośrednio przed spotkaniem w Krakowie, młodzież z całego świata będzie przebywać w różnych diecezjach Polski. Archidiecezja Łódzka będzie gościć dużą grupę młodzieży uczestniczących w uroczystościach, których twórcą jest św. Jan Paweł II., w dniach lipca przyszłego roku. Słowa Ojca Świętego wypowiedziane do pracujących kobiet w łódzkich zakładach Uniontex (fragmenty): /.../ Wyrażam radość, że w tym Waszym mieście mogę dziś spotkać się z wielkim światem pracy, reprezentowanym - tutaj właśnie w Łodzi - w większości przez kobiety! Dodam, że jest to wydarzenie bez precedensu. Nigdy w czasie moich wizyt duszpasterskich we Włoszech czy innych krajach, chociaż wielokrotnie spotykałem się ze światem pracy, nie było mi dane spotkać się w zakładzie, gdzie pracują w większości kobiety. /.../ Kończę już, bo czas biegnie i organizatorzy nawet dają mi znać: gadasz i gadasz, a tu trzeba jechać do Warszawy. Więc, moje drogie, niech wam Bóg błogosławi z całego serca. /.../ Ja też mam za sobą to doświadczenie, wprawdzie nie w przemyśle włókienniczym- w przemyśle chemicznym. Tak się złożyło, chociaż mi się to wtedy dość podobało, tak się złożyło, że trzeba było iść dalej, dalej i dalej. No więc módlcie się za mnie... Red. Można i tak - członkowie Międzyzakładowej Organizacji NSZZ Solidarność" Pracowników Administracji Nieruchomościami w Łodzi w sobotę 6 czerwca. br. wybrali się na kolejny już spływ kajakowy. Tym razem mieli do pokonania 20 km dzikiej rzeki Pilicy na trasie Maluszyn - Bobrowniki/Krzętów. Uczestnicy spływu, korzystając z nowoczesnego sprzętu pływającego, pokonali trasę w ciągu 5,5 godz. Mogli też podziwiać wspaniałą przyrodę i cieszyć się aktywnym wypoczynkiem na rzece. W trakcie spływu można było korzystać z kąpieli w wyjątkowo ciepłej tego dnia Pilicy, plażować lub łowić ryby. W spływie wzięło udział 19 osób. Spływ zakończył się wspólnym biesiadowaniem przy grillu i muzyce....przy pięknej słonecznej pogodzie pokonywaliśmy wyznaczoną trasę. Przeszkodami były mielizny, konary, mosty. Jednakże niesamowita współpraca załóg kajakowych pomogły pokonać te trudności... To było coś fantastycznego! Po raz pierwszy byliśmy z żoną na takim spływie i ogromnie nam się podobało. Świetna organizacja imprezy, wspaniała atmosfera i piękna pogoda sprawiły, że bawiliśmy się doskonale. Chcemy jeszcze raz!... - mówią uczestnicy spływu. Red. 10 REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY

11 Przepisy BHP Związek zawodowy a bhp Związki zawodowe nie tylko w Polsce, ale zarówno w skali europejskiej jak i światowej mają znaczący wpływ na kształtowanie warunków pracy pracowników. Jednakże rola, jaką pełnią i zakres ich działań zależy od ludzi, którzy w związkach tymi zagadnieniami się zajmują, czyli zależy to od, jak zwykliśmy mawiać w bhp, tak zwanego czynnika ludzkiego. Działalność związków zawodowych może odbywać się na wielu płaszczyznach i różnych szczeblach. Może to być szczebel zakładowy; regionalny - w obszarze terytorialnym lub branżowym; szczebel krajowy - central związkowych lub sekretariatów branżowych oraz szczebel międzynarodowy europejski i światowy. Na każdym z wyżej wymienionych poziomów działalność związków zawodowych wygląda trochę inaczej i obejmuje trochę inny zakres tematyczny, ale wszystkie te rodzaje działalności służą jednej sprawie, a mianowicie ochronie zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy. Działalność związków zawodowych na poziomie zakładu pracy, czyli na szczeblu najbliższym pracownikom wspomagają przepisy polskiego prawa, w postaci ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o społecznej inspekcji pracy. Są to główne narzędzia wykorzystywane w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przez związki zawodowe, ale należy zaznaczyć nie jedyne, gdyż trzeba także wspomnieć o zakładowych układach zbiorowych pracy, w których zagadnienia warunków pracy powinny być uwzględniane. Jeśli chodzi jednak o podstawowe dla związków ustawy, to ustawa o związkach zawodowych daje prawo do sprawowania kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestnictwa w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Te same uprawnienia mają zakładowe organizacje związkowe, ale w swoich zakładach pracy. Zakładowe organizacje związkowe, w razie podejrzenia, że w zakładzie występuje zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników, mogą wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o przeprowadzenie odpowiednich badań, zawiadamiając o tym jednocześnie okręgowego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy. Pracodawca musi w ciągu 14 dni zawiadomić zakładową organizację związkową o swoim stanowisku w tej sprawie, a w razie przeprowadzenia badań udostępnić ich wyniki oraz podać informację o sposobie i terminie usunięcia występujących zagrożeń. W przypadku, gdy pracodawca odrzuci wniosek zakładowej organizacji związkowej lub nie odpowie na niego w ciągu 14 dni, zakładowa organizacja związkowa ma prawo do przeprowadzenia niezbędnych badań na koszt pracodawcy, po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy o zamiarze podjęcia takich działań. Musi to uczynić na piśmie, z 14 dniowym wyprzedzeniem, podając jednocześnie zakres i przewidywany koszt tych badań. Pracodawca może się od takiego zawiadomienia odwołać w ciągu 7 dni do właściwego okręgowego inspektora pracy PIP, który ostatecznie rozstrzyga ewentualny spór pomiędzy pracodawcą a zakładową organizacją związkową. Ustawa o związkach zawodowych daje także zakładowym organizacjom związkowym prawo do współdziałania z państwową inspekcją pracy oraz kierowania działalnością społecznej inspekcji pracy. Społeczna inspekcja pracy, zgodnie ustawą Kodeks pracy, sprawuje społeczną kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast zgodnie z ustawą o społecznej inspekcji pracy, została ona powołana w celu zapewnienia związkom zawodowym niezbędnych warunków do sprawowania skutecznej kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy. Jest, więc ona niejako narzędziem danym związkom zawodowych, w celu umożliwienia im działań na rzecz ochrony zdrowia i życia pracowników. Społeczna inspekcja pracy w Polsce w skrócie SIP jest odpowiednikiem występujących w innych krajach Unii Europejskiej przedstawicieli pracowników ds. Bhp. Rolę, zadania oraz uprawnienia tych przedstawicieli określają dyrektywy UE oraz konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy. Pozycja ich jest, więc znacząca. Polskie prawo również daje uprawnienia oraz ochronę społecznym inspektorom pracy. Ważne jest jednak, aby funkcji tej podejmowali się właściwi ludzie, którzy potrafią negocjować z pracodawcą. Odpowiedniego człowieka na odpowiednim miejscu nic nie zastąpi. Społecznego inspektora pracy winna cechować charyzma zapewniająca autorytet oraz szacunek załogi zakładu pracy, w którym działa. Pełni on bardzo ważną rolę w procesie pracy. Będąc, na co dzień z pracownikami, może im zwrócić uwagę na niebezpieczne lub szkodliwe warunki pracy, lub na nieprawidłowe wykonywanie przez nich czynności. Społecznego inspektora pracy, nie zastąpi żaden kontroler z zewnątrz, który wizytuje zakład sporadycznie albo wcale. Doceniając właśnie tę rolę przedstawicieli pracowników ds. Bhp, instytucje Unii Europejskiej podkreślają ich znaczenie w dyrektywach, strategiach oraz innych wytycznych dotyczących ochrony życia i zdrowia pracowników. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych / Dz. U. Z 2014 r. Poz. 167 / Ustawa z 24 czerwca 1983 r. O społecznej inspekcji pracy / Dz. U. Z 1983 r nr 35, poz. 163 z późniejszymi zmianami / Iwona Pawlaczyk REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY 1 1

12 Informacje Region Ziemia Łódzka Łódź ul. A. Kamińskiego 18 Centrala: fax: Waldemar Krenc - Bogdan Osiński - Jerzy Goszczyński - Krzysztof Kilański - Ireneusz Wach - Marian Laskowski - Piotr Ścieśko Biuletyn wewnętrzny Regionu Ziemia Łódzka Adres: Łódź; ul. Kamińskiego 18 tel Zespół: Redakcja: Anna Kolińska Foto: Bartosz Wasilewski Korekta: Jadwiga Witczak Skład: Katarzyna Lewandowska BIURO ZR: Sekretariat: Skarbnik: Dział Kadr: Dział Księgowości: Dział Regionalny: tel/fax Dział Branżowy: Dział Administracji: Dział Szkoleń: Dział Rozwoju Związku: Biuro Prawno-Negocjacyjne: Związkowa Agencja Pośrednictwa Pracy: Regionalna Komisja Rewizyjna: Biuro Wyścigu Kolarskiego: PAOKZ sekretariat: BRANŻE: Międzyreg. Sekcja Oświaty i Wychow Reg. Sekcja Ochrony Zdrowia: Reg. Sekcja Pomocy Społecznej: Reg. Sekcja Kobiet: Reg. Sekcja Emerytów i Rencistów: Reg. Sekcja Kolejarzy: Reg. Sekcja Branży Metalowców: Kraj. Sekretariat Emerytów i Rencistów: Sekcja Kraj. Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej: PODREGIONY: Brzeziny: Kutno: Łask: Ozorków: Pabianice: Radomsko: Sieradz: Wieluń: Zduńska Wola: Zgierz: REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY

Dlaczego warto należeć do ZNP?

Dlaczego warto należeć do ZNP? Dlaczego warto należeć do ZNP? ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO to największy i najstarszy związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania w Polsce. ZNP liczy obecnie 300 tysięcy osób zatrudnionych w

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych)

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) 015 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, 9.06.2015 r. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) Jaki był zasięg ubóstwa ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Warszawa, 14 lutego 2015 r.

KOMUNIKAT. Warszawa, 14 lutego 2015 r. 00-463 Warszawa ul.podchorążych 38 tel./fax +48 22 523 31 02; +48 502 372 677 mail: skpnszz@wp.pl Przewodniczący Sekcji Krajowej Pożarnictwa NSZZ Solidarność KOMUNIKAT Warszawa, 14 lutego 2015 r. W dniach

Bardziej szczegółowo

Porozumienie. w sprawie powołania wojewódzkich struktur Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Porozumienie. w sprawie powołania wojewódzkich struktur Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Porozumienie w sprawie powołania wojewódzkich struktur Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania i siedziba federacji 1 Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Bardziej szczegółowo

Stanowisko. Rady Regionalnej Sekcji Branży Metalowców NSZZ Solidarność. z dnia 7 października 2015

Stanowisko. Rady Regionalnej Sekcji Branży Metalowców NSZZ Solidarność. z dnia 7 października 2015 w sprawie: poparcia kandydatury Stanisława Szweda w wyborach do Sejmu RP Rada Regionalna Regionu Podbeskidzie Sekcji Branży Metalowców NSZZ,, Solidarność wyraża swoje poparcie dla Kolegi Stanisława Szweda,

Bardziej szczegółowo

Statut Związku Zawodowego Stowarzyszonych Twórców "FORUM"

Statut Związku Zawodowego Stowarzyszonych Twórców FORUM Statut Związku Zawodowego Stowarzyszonych Twórców "FORUM" ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne Art. 1 1. Związek nosi nazwę: Związek Zawodowy Stowarzyszonych Twórców FORUM", zwany dalej Forum. 2. Forum jest

Bardziej szczegółowo

Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze.

Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze. Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze. 1. Komu przysługuje prawo tworzenia. Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje: obywatelom polskim, mającym pełną zdolność do czynności prawnych, którzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU Patronatem REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU 1. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 2. Prezes Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 3. Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013 STANOWISKO NR 1 W sprawie: przywrócenia ustawy o negocjacyjnym kształtowaniu wynagrodzeń Solidarność ponownie zwracają się do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej,

Bardziej szczegółowo

ZASIŁKI. Uwagi ogólne

ZASIŁKI. Uwagi ogólne IV ZASIŁKI Uwagi ogólne 1. Świadczenia krótkoterminowe obejmują: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek porodowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy i zasiłek

Bardziej szczegółowo

:29. MRPiPS: 2016 rok rodziny (komunikat) - MRPiPS informuje:

:29. MRPiPS: 2016 rok rodziny (komunikat) - MRPiPS informuje: 2016-12-30 11:29 MRPiPS: 2016 rok rodziny (komunikat) - MRPiPS informuje: Wprowadzenie rządowego programu Rodzina 500 plus, minimalna stawka godzinowa, wzrost płacy minimalnej, likwidacja tzw. syndromu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY Lublin, Strzyżów, Krosno, Nowy Sącz, Jaworzno, Solec-Zdrój, Kielce i Łódź

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY Lublin, Strzyżów, Krosno, Nowy Sącz, Jaworzno, Solec-Zdrój, Kielce i Łódź REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY Lublin, Strzyżów, Krosno, Nowy Sącz, Jaworzno, Solec-Zdrój, Kielce i Łódź ARTYKUŁ 1. Organizator 7. Mini Wyścig jest organizowany przez Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu,

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2013 r.

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2013 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 maja 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Informacja sygnalna Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2013 r. (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przegląd Oświatowy 17 sobota, 22 października :13

Przegląd Oświatowy 17 sobota, 22 października :13 1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 Poczta W Teresa nieokreślony. Obecnie Chciałabym kwietnia, Czy Jeśli zatrudni (odp. Podział Przewodnicząca zawodowy osoby, socjalnych. Kto sprawie do N.: przebywam prawnika Jestem

Bardziej szczegółowo

A. Do spraw wymagających uzgodnienia z zakładową organizacją związkową należy:

A. Do spraw wymagających uzgodnienia z zakładową organizacją związkową należy: Zakres i formy realizacji uprawnień związkowych określa ustawa o związkach zawodowych, Kodeks pracy i inne przepisy prawa - tworząc warunki zapewniające związkom zawodowym wypełnianie ich podstawowych

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU. 2 Charakter, teren działania, siedziba związku

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU. 2 Charakter, teren działania, siedziba związku Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU l Związek działa w ramach konstytucyjnego porządku prawnego, stosownie do przepisów o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

STATUT Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba Władz Krajowych

STATUT Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba Władz Krajowych Tekst jednolity STATUTU Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z dnia 22 października 2016 roku (Uchwała nr 9/10/2016XIV Krajowego Zjazdu Delegatów OZZL) STATUT Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. VI Ogólnopolskiego Barbórkowego Biegu Solidarności. Bogdanka 02.12.2012 r.

REGULAMIN. VI Ogólnopolskiego Barbórkowego Biegu Solidarności. Bogdanka 02.12.2012 r. REGULAMIN VI Ogólnopolskiego Barbórkowego Biegu Solidarności Bogdanka 02.12.2012 r. 1. CEL 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako zdrowej formy wypoczynku i sportu 2. Promocja Komisji Międzyzakładowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY Radom, Łódź, Koluszki, Kutno, Sieradz, Piotrków Trybunalski, Kielce, Tarnobrzeg, Krosno

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY Radom, Łódź, Koluszki, Kutno, Sieradz, Piotrków Trybunalski, Kielce, Tarnobrzeg, Krosno REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY Radom, Łódź, Koluszki, Kutno, Sieradz, Piotrków Trybunalski, Kielce, Tarnobrzeg, Krosno ARTYKUŁ 1. Organizator 8. Mini Wyścig Solidarności jest organizowany przez Łódzkie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ANNA WOLNIEWICZ-GLAPIAK

ANNA WOLNIEWICZ-GLAPIAK ANNA WOLNIEWICZ-GLAPIAK adwokat kancelaria: tel. (61) 851 90 14; 0-602 44 16 42 61-730 Poznań, ul. Młyńska 12a/8 Poznań, dnia 15 lutego 2006 roku OPINIA PRAWNA I. Cel opinii. Celem wydania niniejszej opinii,

Bardziej szczegółowo

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173.

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173. Dz.U.97.78.483 FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII SĄDY I TRYBUNAŁY Art. 173. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezaleŝną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 25 Biegu Solidarności organizowanego w XXXV rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność

REGULAMIN 25 Biegu Solidarności organizowanego w XXXV rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność REGULAMIN 25 Biegu Solidarności organizowanego w XXXV rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Organizatorzy: Region Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność", Dolnośląskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Służba cywilna w liczbach w 2014 r. Przeciętne zatrudnienie : 120 412 etatów (spadek o 964 et., tj. o 0,8% r/r) Zatrudnienie na koniec roku: 120

Bardziej szczegółowo

Regulamin 24 Biegu Solidarności organizowanego w XXXIV rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność

Regulamin 24 Biegu Solidarności organizowanego w XXXIV rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Regulamin 24 Biegu Solidarności organizowanego w XXXIV rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Organizatorzy: Region Dolny Śląsk NSZZ Solidarność, Dolnośląskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2016 r. Poz. 929 USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych 1) Art. 1. Ustawa określa zadania, kompetencje i organizację

Bardziej szczegółowo

Za Radę Krajowej Sekcji PPN NSZZ Solidarność Przewodniczący Stanisław Skupień

Za Radę Krajowej Sekcji PPN NSZZ Solidarność Przewodniczący Stanisław Skupień Krajowa Sekcja Pracowników Parków Narodowych NSZZ Solidarność 34 500 Zakopane ul. Chałubińskiego 42 A tel. 018 20 23 263, kom. 601 50 55 26, fax: 018 20 635 79, e-mail: sskupien@tpn.pl Zakopane 01.07.2008

Bardziej szczegółowo

Spłaszczone podwyżki? czyli co proponuje MEN dla nauczycieli środa, 25 lutego :51 - Poprawiony niedziela, 13 kwietnia :02

Spłaszczone podwyżki? czyli co proponuje MEN dla nauczycieli środa, 25 lutego :51 - Poprawiony niedziela, 13 kwietnia :02 Nie ma zgody NSZZ Solidarność na dalsze spłaszczanie płac nauczycieli takie stanowisko zajęła Rada SKOiW NSZZ S, która zarzuca MEN manipulowanie wskaźnikami wysokości wynagrodzeń podczas negocjacji płacowych.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku (z późniejszymi zmianami) tekst jednolity

UCHWAŁA NR 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku (z późniejszymi zmianami) tekst jednolity UCHWAŁA NR 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku (z późniejszymi zmianami) tekst jednolity Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność, działając na podstawie 64 ust.2, 69 ust.1 i 2, 70 i 74 ust.

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanym przez Zarząd JSW S.A. Pakietem rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r.

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 13 stycznia 2015 r. z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO AKTORÓW POLSKICH. Rozdział I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO AKTORÓW POLSKICH. Rozdział I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO AKTORÓW POLSKICH Rozdział I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA 1 Tworzy się organizację zawodową pod nazwą: Związek Zawodowy Aktorów Polskich, zwany dalej Związkiem. Związek rozwijać

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa Warszawa, dnia 16 marca 2009 r. Rada Związków Zawodowych Polskiej Grupy Energetycznej ul. Łucka 15/2101 00-842 Warszawa Do Prokuratora Rejonowego w Lublinie ul. Chmielna 10 20-950 Lublin Zawiadomienie

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 55 poz. 236 USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 55 poz. 236 USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 236 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 295, 1240. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

; Zarządzenie Nr.5.1.72007 Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia J3.. grudnia 2007 r. Na podstawie art. 27 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie pracy

Zmiany w prawie pracy Zmiany w prawie pracy Monika Błońska, radca prawny Warszawa, dn. 13 grudnia 2016 r. Zmiany, które już weszły w życie Zmiany, które weszły w życie 3 sierpnia 2016 r. Zmiana w zakresie zakazu zatrudniania

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU SPORTOWEGO EKS KOLEKTYW

STATUT KLUBU SPORTOWEGO EKS KOLEKTYW STATUT KLUBU SPORTOWEGO EKS KOLEKTYW Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba Klub EKS Kolektyw, zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i uczestniczy we współzawodnictwie sportowym.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU

ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU Wyższe wynagrodzenie minimalne Od 1 stycznia 2013 r. wynagrodzenie minimalne wzrośnie i wynosić będzie 1600 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie pracownika

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 29 czerwca 2004 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 29 czerwca 2004 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 29 czerwca 2004 r. Plan posiedzenia WKDS: I. Omówienie sytuacji, w jakiej znajduje się warmińsko-mazurska służba II. III. IV. zdrowia

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Nr 1/2017 Kongresu Krajowego Sekretariatu Kultury i Srodków Przekazu NSZZ "Solidarność"

Stanowisko Nr 1/2017 Kongresu Krajowego Sekretariatu Kultury i Srodków Przekazu NSZZ Solidarność Krajowy Sekretariat Kultury NSZZ SOLIDARNOŚĆ" Stanowisko Nr 1/2017 Dotyczy: zapewnienia właściwego finansowania mediów publicznych. Kongres i Środków Przekazu NSZZ Solidarność", apeluje do Rządu R.P. o

Bardziej szczegółowo

Nowości w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawie pracy w 2013 roku

Nowości w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawie pracy w 2013 roku Nowości w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawie pracy w 2013 roku Wzrost płacy minimalnej W 2013 roku płaca minimalna wynosi 1600 zł brutto (1181.36 zł netto). Nowa wysokość najniższej

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanego przez Zarząd JSW S.A. Pakietu rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia. 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia. 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Projekt USTAWA z dnia. 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Koło Gminne Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włoszakowicach

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2015r., poz. 192; stan prawny: r. USTAWA

Dz.U. z 2015r., poz. 192; stan prawny: r. USTAWA Dz.U. z 2015r., poz. 192; stan prawny: 22.07.2016r. USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Art. 1. [Zakres

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

DIAGNOZA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM DIAGNOZA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydział Badań i Analiz Biuro Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy - 2016 rok Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KK nr 2/06 ws. członkostwa, jego kontynuacji oraz zawieszenia członkostwa w NSZZ Solidarność

UCHWAŁA KK nr 2/06 ws. członkostwa, jego kontynuacji oraz zawieszenia członkostwa w NSZZ Solidarność UCHWAŁA KK nr 2/06 ws. członkostwa, jego kontynuacji oraz zawieszenia członkostwa w NSZZ Solidarność Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, działając na podstawie 61 ust. 2 i wypełniając postanowienia 10 ust.

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Spór zbiorowy pracowników z pracodawcą lub pracodawcami może dotyczyć warunków

Bardziej szczegółowo

Negocjacje płacowe ze związkami zawodowymi w praktyce

Negocjacje płacowe ze związkami zawodowymi w praktyce Negocjacje płacowe ze związkami zawodowymi w praktyce Piotr Janczyk Kraków, 7 czerwca 2006 1 Zakres działania związków zawodowych 2 Do zakresu działania zakładowej organizacji związkowej należy w szczególności:

Bardziej szczegółowo

z uwzględnieniem art. 2 pkt 18 i 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

z uwzględnieniem art. 2 pkt 18 i 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008. Prace Interwencyjne Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają

Bardziej szczegółowo

W uroczystości uczestniczyli, oprócz związkowców z oddziału Kraśnik, wiceprzewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Marek Wątorski

W uroczystości uczestniczyli, oprócz związkowców z oddziału Kraśnik, wiceprzewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Marek Wątorski G łos związkowca Numer 31/2016 26.10.2016 e-tygodnik Regionu Środkowo-Wschodniego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Sztandar Oddziału Kraśnik poświęcony! Związkowcy z NSZZ Solidarność Oddziału

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 1 października 2015 r.

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 1 października 2015 r. U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 1 października 2015 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO nr 1 XXVI WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA

STANOWISKO nr 1 XXVI WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA STANOWISKO nr 1 W sprawie : przywrócenia uprawnień emerytalnych Delegaci Walnego Zebrania Delegatów KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW zwracają się do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z wnioskiem o podjęcie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 kwietnia 2015 r. Poz. 785 UCHWAŁA NR VI/66/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 kwietnia 2015 r. Poz. 785 UCHWAŁA NR VI/66/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 13 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 20 kwietnia 2015 r. Poz. 785 UCHWAŁA NR VI/66/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Klub Sportowy Unia Wilkołaz Urząd Gminy Wilkołaz Starostwo Powiatowe w Kraśniku

Klub Sportowy Unia Wilkołaz Urząd Gminy Wilkołaz Starostwo Powiatowe w Kraśniku Klub Sportowy Unia Wilkołaz Urząd Gminy Wilkołaz Starostwo Powiatowe w Kraśniku W programie przewidziano: Godz. 9 10 uroczyste otwarcie Memoriału Godz. 9 30 start do wyścigu w kat. Junior Chłopcy. Godz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 55, poz. 236, z 1997 r. Nr 82, poz. 518, Nr

Bardziej szczegółowo

Zmiany w niemieckim systemie emerytalnym od 2017r.

Zmiany w niemieckim systemie emerytalnym od 2017r. Podniesienie granicy wieku emerytalnego, podniesienie limitu wieku przejścia na wcześniejszą emeryturę i wzrost progu dochodowego dla emerytów to najważniejsze zmiany w niemieckich przepisach emerytalnych

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w wyniku możliwości podjęcia

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina

STATUT Stowarzyszenia Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina STATUT Stowarzyszenia Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina, zwane Konwentem. 1 2. Konwent

Bardziej szczegółowo

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Lubelska Unia Sportu jest wojewódzkim interdyscyplinarnym związkiem stowarzyszeń sportowych. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONWENCJI MOP RATYFIKOWANYCH PRZEZ POLSKĘ

WYKAZ KONWENCJI MOP RATYFIKOWANYCH PRZEZ POLSKĘ WYKAZ KONWENCJI MOP RATYFIKOWANYCH PRZEZ POLSKĘ 1. Konwencja Nr 2 dotycząca bezrobocia, z 1919 r. (Dz.U. z 1925 r., Nr 54, poz. 364). 2. Konwencja Nr 5 dotycząca określenia najniższego wieku dopuszczania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 2001 r. Rozdział 1. Cel i zadania Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

USTAWA. z dnia 6 lipca 2001 r. Rozdział 1. Cel i zadania Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego Rozdział 1 Cel i zadania Trójstronnej Komisji

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM. aktualny stan prawny oraz planowane zmiany

WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM. aktualny stan prawny oraz planowane zmiany 18 listopada Warszawa 19-20 maja Warszawa 13 maja Poznań Miejsce: Warsaw Trade Tower ul. Chłodna 51, Warszawa WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM Procedury zwolnień grupowych i indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. V Wyścig MTB Boguchwała 2015. Cele:

Regulamin. V Wyścig MTB Boguchwała 2015. Cele: Regulamin V Wyścig MTB Boguchwała 2015 Cele: 1. Propagowanie zdrowego stylu życia 2. Wychowanie dzieci i młodzieży przez sport, dając im możliwość uczestnictwie w imprezie sportowej 3. Promocja gminy,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji STATUT Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego

USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego Kancelaria Sejmu s. 1/17 USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 192, 1220. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

Istota bezpieczeństwa i higieny pracy, System prawny ochrony pracy, System organizacyjny ochrony pracy.

Istota bezpieczeństwa i higieny pracy, System prawny ochrony pracy, System organizacyjny ochrony pracy. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy, System prawny ochrony pracy, System organizacyjny ochrony pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to zespół warunków oraz czynników (organizacyjnych, technicznych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Leśmierzu

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Leśmierzu Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Leśmierzu Podstawa prawna - art. 55 z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. nr 67, poz. 329 z późń. zm.); Statut Szkoły Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz. 3144 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY POWIATU W WIELUNIU z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU STRZELECKIEGO KALIBER W MAŁASZEWICZACH

STATUT KLUBU STRZELECKIEGO KALIBER W MAŁASZEWICZACH STATUT KLUBU STRZELECKIEGO KALIBER W MAŁASZEWICZACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazwę: KLUB STRZELECKI KALIBER w Małaszewiczach, zwane dalej Klubem. 1. 2. Klub jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129707,swieto-policji-w-kujawsko-pomorskim-garnizonie.html Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 18:27 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut Stowarzyszenie Drughi Polska Statut 10 lipiec 2011 Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Cele i środki działania... 4 3. Członkowie - prawa i obowiązki... 5 4. Władze Stowarzyszenia... 8 5. Majątek

Bardziej szczegółowo

IX Bieg Papieski w Lublinie 12 października 2016 r. REGULAMIN

IX Bieg Papieski w Lublinie 12 października 2016 r. REGULAMIN IX Bieg Papieski w Lublinie 12 października 2016 r. REGULAMIN I. ORGANIZATORZY Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Krzyża w Lublinie Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie Lubelska

Bardziej szczegółowo

LADY D.wyróżnienia dla wyjątkowych Pań

LADY D.wyróżnienia dla wyjątkowych Pań REGULAMIN KONKURSU LADY D. 2013 imienia Krystyny Bochenek z dnia 15 lutego 2013 roku 1 1. Organizatorem Konkursu Lady D. 2013 imienia Krystyny Bochenek, zwanego dalej Konkursem jest Parlamentarny Zespół

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wprowadzenie System prawny ochrony pracy w Polsce System organizacyjny ochrony pracy w Polsce Nadzór społeczny nad warunkami pracy

Plan wykładu. Wprowadzenie System prawny ochrony pracy w Polsce System organizacyjny ochrony pracy w Polsce Nadzór społeczny nad warunkami pracy Plan wykładu Wprowadzenie System prawny ochrony pracy w Polsce System organizacyjny ochrony pracy w Polsce Nadzór społeczny nad warunkami pracy Wprowadzenie Mówiąc o systemie ochrony pracy w Polsce, należy

Bardziej szczegółowo

WARTY HONOROWE PEŁNIONE PRZY TRUMNACH PARY PREZYDENCKIEJ

WARTY HONOROWE PEŁNIONE PRZY TRUMNACH PARY PREZYDENCKIEJ WARTY HONOROWE PEŁNIONE PRZY TRUMNACH PARY PREZYDENCKIEJ 13 17 kwietnia 2010 roku Pałac Prezydencki W dniach od 13 do 17 kwietnia 2010 roku w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego pełnione były Warty Honorowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ 1. Celem działalności Sekcji jest obrona godności, praw i interesów pracowniczych (zawodowych

Bardziej szczegółowo

Program RODZINA 500+

Program RODZINA 500+ Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Program RODZINA 500+ na terenie województwa łódzkiego. Stan na 1 czerwca 2016 r. Program RODZINA 500+ w kraju Uprawnionych do świadczenia wychowawczego

Bardziej szczegółowo

S WYWALCZY WOLNE NIEDZIELE? ZBIERAMY PODPISY!

S WYWALCZY WOLNE NIEDZIELE? ZBIERAMY PODPISY! G Numer 15/2016 łos związkowca 11.05.2016 e-tygodnik Regionu Środkowo-Wschodniego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego S WYWALCZY WOLNE NIEDZIELE? ZBIERAMY PODPISY! Wolne niedziele dla pracowników

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana regulacja wprowadza zmiany w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) w rozdziale 4 działu II,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 5 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady do spraw Onkologii Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Sokół. 2. Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych PROJEKT USTAWA z dnia... 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych Art. 1. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZWIĄZKU MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA Z RYNKIEM PRACY W OPARCIU O DANE STATYSTYCZNE

ANALIZA ZWIĄZKU MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA Z RYNKIEM PRACY W OPARCIU O DANE STATYSTYCZNE ANALIZA ZWIĄZKU MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA Z RYNKIEM PRACY W OPARCIU O DANE STATYSTYCZNE 2 Cele wyodrębniania wynagrodzenia minimalnego w całokształcie polityki płac sformułowane są w konwencjach Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

15. EUROPEJSKIE BIEGI ULICZNE BOLESŁAWIEC 2015 R E G U L A M I N

15. EUROPEJSKIE BIEGI ULICZNE BOLESŁAWIEC 2015 R E G U L A M I N P O L S K A B I E G A 15. BOLESŁAWIEC 2015 1. CEL IMPREZY R E G U L A M I N - Popularyzacja i upowszechnianie biegów jako najprostszej formy aktywności ruchowej. - Promocja zdrowego stylu życia - Promocja

Bardziej szczegółowo

Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej

Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej 1 SPIS TREŚCI: Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE DELEGATÓW OM NSZZ SOLIDARNOŚĆ GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO ZAGŁĘBIA KONIŃSKO-TURKOWSKIEGO

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE DELEGATÓW OM NSZZ SOLIDARNOŚĆ GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO ZAGŁĘBIA KONIŃSKO-TURKOWSKIEGO Do użytku wewnętrznego Nr 91 MAJ-CZERWIEC 2017 Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko dziś jest twoje /św. Jan Paweł 2/ Data wydania 5 CZERWCA 2017 R. WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE DELEGATÓW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r.

SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r. SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r. Zarządzenie Nr 1/2008 Głównego Inspektora Pracy w sprawie ustanowienia Nagrody im. Haliny Krahelskiej za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Przyznawania przez NSZZ Solidarność Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. 1 Postanowienia wstępne

R E G U L A M I N. Przyznawania przez NSZZ Solidarność Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. 1 Postanowienia wstępne R E G U L A M I N Przyznawania przez NSZZ Solidarność Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa cel przyznawania Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom,

Bardziej szczegółowo