REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY. Nr 6 (346) Czerwiec 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY. Nr 6 (346) Czerwiec 2015 r."

Transkrypt

1 REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY Nr 6 (346) Czerwiec 2015 r.

2 W Regionie Z posiedzenia Zarządu Regionu 18 maja 2015 W numerze: Strażacy finansują działalność komend Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność postanowiła z dniem 1 czerwca 2015 r. rozszerzyć Akcję Protestacyjną Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność o kolejne województwa. Str. 4 Dość łamania praw pracowniczych w PGE Dystrybucja w Łodzi 19 maja związkowcy z PGE Dystrybucja Łódź Miasto rozpoczęli protest. Str. 5 Przepisy ustawy o związkach zawodowych odnoszą się do wszystkich pracujących Oznacza to, że wolność koalicji związkowej mają także osoby na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnieni. Taki wyrok wydał w dniu 2 czerwca br. Trybunał Konstytucyjny. Str. 8 M inutą ciszy zebrani uczcili pamięć zmarłego 5 maja ks. prałata Ryszarda Olszewskiego, duszpasterza w regionie łódzkim. Podczas Zjazdu Delegatów Regionu 6 czerwca 2014 r. podjęto Uchwałę ws. ustalenia listy rezerwowej członków ZR. W związku ze śmiercią członka Zarządu Regionu Antoniego Kopcia, zgodnie z ww. Uchwałą, nowym członkiem ZR na kadencję został Krzysztof Frątczak z Międzyzakładowej Organizacji w MPK Łódź. Z prac krajowych i regionalnych - Przewodniczący Regionu Waldemar Krenc omówił przebieg posiedzenia Komisji Krajowej w dniu 5 maja br., podczas którego nastąpiło podpisanie Umowy Programowej z kandydatem na Prezydenta RP Andrzejem Dudą, a. W imieniu Związku dokument podpisał Przewodniczący Piotr Duda. W zawartej Umowie Kandydat na Prezydenta oświadcza, że w przypadku objęcia urzędu Prezydenta RP będzie realizował program przedstawiony w trakcie kampanii wyborczej, opierający się na czterech filarach: rodzinie, pracy, bezpieczeństwie i dialogu. Umowa Programowa jest pierwszą, jaką zawarł z kandydatem na Urząd Prezydenta. Nie rzucim ziemi Region Ziemia Łódzka otrzymał podziękowanie od rolników za wsparcie podczas ich protestów w Warszawie. Łodzianie dwukrotnie pojechali do strajkujących rolników, którzy w ten sposób wyrażali swój sprzeciw przeciwko sprzedaży polskiej ziemi. Podczas posiedzenia podjęto Stanowisko, w którym, w trosce o przyszłość polskiego rolnictwa, związkowcy w pełni popierali i solidaryzują się z postulatami zgłaszanymi przez NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Stanowisko nr 3/2015 Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej z dnia 18 maja 2015 r. ws. protestów NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ Solidarność w trosce o przyszłość całego polskiego rolnictwa, w pełni popiera i solidaryzuje się z postulatami zgłaszanymi przez NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Rolnicy od ponad dwóch lat domagają się opracowania programu kompleksowej i długoletniej polityki rolnej, w tym w szczególności wprowadzenia ustawy likwidującej patologie w obrocie ziemią rolną. Patologie te mogą wkrótce doprowadzić do spekulacji polską ziemią i jej masowego wykupu. Rolnicy domagają się również przygotowania rozwiązań prawnych wspierających rodzinny charakter gospodarstw rolnych oraz zwracają uwagę na postępujący spadek opłacalności produkcji rolnej. Brak reakcji rządu, pomimo determinacji rolników, z jaką walczą o polską ziemię oraz o przyszłość gospodarstw rodzinnych, które są fundamentem Rzeczypospolitej Polskiej jest przejawem lekceważenia partnera społecznego, jakim jest NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność oraz jest kolejnym przykładem arogancji rządu PO-PSL. Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ Solidarność domaga się od rządu PO-PSL podjęcia natychmiastowych działań mających na celu skuteczną obronę interesów polskiego rolnictwa. XXXV lat W związku ze zbliżającymi się obchodami XXXV-lecia NSZZ Solidarność i XXVI Wyścigiem Kolarskim Solidarności i Olimpijczyków Przewodniczący omówił przebieg ww. imprez zapraszając wszystkich na trasę Wyścigu, jak i na koncert, który odbędzie się w Łodzi w dniu zakończenia kolarskich zmagań 4 lipca na ul. Piotrkowskiej. Red. 2 REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY

3 W Regionie Dzieci Wojny 12 maja br. odbyły się uroczystości przed Pomnikiem Pękniętego Serca w Parku im Szarych Szeregów w Łodzi; przewodniczący ZR Waldemar Krenc złożył przed Pomnikiem wiązankę kwiatów, oddając w ten sposób hołd zamordowanym i cierpiącym dzieciom w okresie II wojny światowej. Uroczystości odbyły się w związku z Ogólnopolskim Zjazdem z okazji 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej oraz święta Dzieci Wojny w Polsce. W Zjedzie wzięli udział delegaci i goście zaproszeni z całej Polski oraz delegacja z Niemiec z zaprzyjaźnionej organizacji o podobnym profilu działania. Uczestnikami Zjazdu byli również przedstawiciele władz miasta i województwa, a także przedstawiciele wszystkich organizacji kombatanckich z terenu Łodzi i województwa łódzkiego. Zarząd Główny Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Łodzi przyznał Przewodniczącemu Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej Waldemarowi Krencowi odznaczenie za pomoc i wsparcie udzielone Stowarzyszeniu. W wyniku agresji na Polskę w dniu 1 września 1939 roku, zwłaszcza zbrodniczej polityki ludobójstwa i masowego terroru III Rzeszy Niemieckiej, śmierć poniosło ponad 2 mln dzieci polskich, a ponad 200 tys. zostało zabranych od rodzin, przy czym z tej liczby zaginęło bez wieści ok. 170 tys. Dzieci polskie ginęły podczas działań i wydarzeń wojennych w więzieniach i obozach zagłady, były mordowane w katowniach gestapo, w szpitalach, poddawane pseudomedycznym eksperymentom, w czasie wykonywania ciężkiej i nieludzkiej pracy fizycznej, z głodu, zimna, szykan i poniewierki. Po zakończeniu działań wojennych, w maju 1945 roku tysiące dzieci, zwłaszcza pozbawionych opieki rodzicielskiej, znalazło się w niezwykle trudnym położeniu. Brakowało im wszystkiego: ciepła rodzinnego, elementarnych warunków egzystencji, często dachu nad głową. Pod koniec lat 60-tych, w środowisku dzieci okresu wojny , zrodziła się inicjatywa założenia Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce. Członkami Stowarzyszenia mogli zostać wszyscy, którzy 9 maja 1945 r. nie mieli ukończonych 18 lat życia. Jest to organizacja pracująca dla dobra dzieci, dla ich życia w pokoju, ma w swoich założeniach opiekę nad ludźmi starszymi, pomaganie członkom Stowarzyszenia, którzy jako dzieci, utracili zdrowie w obozach koncentracyjnych lub podczas innych działań wojennych. Powstanie Stowarzyszenia i jego działalność spowodowały duże zainteresowanie różnych środowisk dzieci okresu wojny. Przystępowały do niego tysiące osób. Stowarzyszenie ma swoje oddziały niemal we wszystkich miastach wojewódzkich, a nawet w gminach i wioskach. kolk Dzieci wojny - ptaki zranione. Z połamanymi skrzydłami. Człapią bezradnie po ulicach Płynąca rzeka rozpaczy... Głęboko ukryta. Ich bólu, ich łez nie zobaczysz śmieją się lodowatymi ustami - Krzyczą milczeniem, A nocą Powraca widmo wojny Straszy, prześladuje. Odarte z szat dzieciństwa Zastygły ławą bólu w rozdartym sercu Polskiego Miasta Anna Gadomska REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY 3

4 Protesty Strażacy finansują działalność komend Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność postanowiła z dniem 1 czerwca 2015 r. rozszerzyć o kolejne województwa Akcję Protestacyjną Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność. 2 czerwca w Łodzi w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Staży Pożarnej odbyła się konferencja prasowa, podczas której zostały przedstawione postulaty i wnioski związane z przystąpieniem do akcji protestacyjnej. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele: Krajowej Sekcji Pożarnictwa z przewodniczącym Robertem Osmyckim, Międzyregionalnej Sekcji NSZZ Solidarność Strażaków PSP woj. łódzkiego z przewodniczącym Jarosławem Wlazłowskim. W konferencji uczestniczył też przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej Waldemar Krenc. Konferencja została zwołana wobec braku działań ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które potwierdziłyby chęć realizowania żądań Związku. Postulaty związkowców składane są od sierpnia 2013 r. na ręce kolejnych właściwych ministrów. Strażacy chcą rewaloryzacji funduszy wynagrodzeń jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, według indeksu stopy inflacji liczonej od 2008 roku; chodzi zarówno o rewaloryzację wynagrodzeń strażaków, jak i budżetów komend powiatowych i miejskich. Według protestujących właśnie od 2008 r. nie było rewaloryzacji budżetów w tych komendach. Aby mogły one normalnie funkcjonować szacunkowo zabraknie im ok. 20 mln zł do końca roku. Zabraknie pieniędzy na realizowanie nowej ustawy, w której podnosi się dodatek za wysługę lat. Wg związkowców jest to przeszło 8 mln. zł. Braknie pieniędzy na wydatki stałe takie jak: media, paliwo, sprzęt, czyli na zwykłe funkcjonowanie straży pożarnych. Te brakujące środki zostają przenoszone z wynagrodzeń strażaków mówi przewodniczący Robert Osmycki. - To jest okradanie strażaków. Strażacy chcieliby też podniesienia stawki rekompensaty za służbę w godzinach nadliczbowych z 60% stawki godzinowej do kwoty 100% średniej stawki godzinowej strażaka. Następna kwestia to awanse. Funkcjonariuszom otrzymującym awans w stopniu lub stanowisku obniża się jednocześnie Jest porozumienie w AZK Łódź-Bałuty Przedstawiciele Międzyzakładowej Organizacji NSZZ Solidarność Pracowników Administracji Nieruchomości w Łodzi i przedstawiciele AZK Łódź Bałuty, po długotrwałym sporze zbiorowym, wreszcie doszli do porozumienia. O sporze w AZK Łódź-Bałuty pisaliśmy już w RIZ-ie 2/2015. Spór trwał od 19 stycznia. W lutym tego roku odbyły się rokowania. Niestety nie odniosły pożądanego skutku. 25 maja odbyło się ponowne spotkanie, tym razem w obecności mediatora z Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Łodzi. Pomogło! Podczas spotkania mediacyjnego ustalono, że pracownicy dodatek służbowy z uwagi na brak środków finansowych, a więc jest to pozorny awans bez faktycznego wzrostu wynagrodzenia. Protestujący związkowcy uważają też, że musi zmienić się polityka kadrowa. Strażaków jest coraz mniej; jeśli ktoś odchodzi na emeryturę, już nie są przyjmowane nowe osoby, etaty są zamrażane. A pracujący strażacy pracują ponad godziny normatywne. Brak rewaloryzacji budżetu powoduje zapaść finansową. Na to co się dzieje nie ma odzewu ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Rozmowy przeprowadziliśmy w kwietniu mówią protestujący - zaproponowaliśmy pewne rozwiązania, ale do dnia dzisiejszego nie ma żadnej konkretnej informacji, w związku z tym Krajowa Sekcja Pożarnictwa rozszerza ogólnopolską akcję protestacyjną o charakterze kroczącym o kolejne województwa. Do akcji po województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, opolskim i podkarpackim obecnie przystąpili strażacy z województwa łódzkiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Od 1 czerwca oflagowaliśmy jednostki, oznakowaliśmy pojazdy. Jest jeszcze czas do rozmów. Nie chcemy, aby naszą akcję potraktować, jako polityczne naciski. Chcemy konstruktywnych rozmów, jeśli ich nie będzie, wówczas rozszerzymy działania mówi Jarosław Wlazłowski z KM PSP w Łodzi, członek Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej. - Wiadomo, straż musi bronić życia i mienia obywateli, nie możemy więc strajkować, ale są jeszcze inne formy protestu, z których w razie potrzeby skorzystamy. Jeśli nie dojdzie wkrótce do rozmów na szczeblu ministerialnym poinformujemy o problemach polskich strażaków Europejskie Związki Zawodowe Strażaków, podczas Zjazdu, który odbędzie w dniach czerwcu w Hanowerze. Kolk najmniej zarabiający otrzymają od 100 do 400 zł brutto do pensji zasadniczej. Regulacja ta obejmie 12 osób. Regulacja nastąpiła od dnia 1 czerwca 2015 r. Łącznie pracodawca przeznaczy na podwyżki rocznie ponad 26 tysięcy. Trochę szkoda, ze trzeba było uciekać się do obecności mediatora zamiast pewne sprawy wynegocjować w swoim gronie. Ale cieszymy się z uzyskanych regulacji dla osób najniżej zarabiających mówi przewodniczący międzyzakładowej Solidarności Piotr Ścieśko. - Ponadto uzgodniliśmy, że kryteria przyznawania nagród będą uzgadniane z MO PAN, co da przejrzystość ich przyznawania. Pracodawca zobowiązał się do zaplanowania w budżecie na 2016 rok zwiększenia funduszu płac, tak aby objąć regulacją płacową większą grupę pracowników. Red. 4 REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY

5 Protesty Dość łamania praw pracowniczych w PGE Dystrybucja w Łodzi 19 maja o godz w centrum miasta, związkowcy z PGE Dystrybucja Łódź Miasto przed zakładem pracy rozpoczęli protest, którego przyczyną, jak napisali w ulotce, są wybitne osiągnięcia Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto i Oddział Łódź-Teren. Pikietę zorganizowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność działająca w tym zakładzie. W akcji protestacyjnej wzięli udział przedstawiciele Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej, związkowcy z innych branż łódzkiej Solidarności, a także przewodniczący Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność Roman Rutkowski. Kolegów z Łodzi wsparli m.in. związkowcy ze Skarżyska Kamiennej, Rzeszowa, Lublina, Zamościa, Białegostoku oraz Oddziału PGE Łódź- Teren. W sumie w pikiecie wzięło udział ponad 300 osób. Od kilku lat mamy do czynienia z łamaniem praw pracowników i przeciwko temu protestujemy - mówił Janusz Skibiński, przewodniczący w PGE Dystrybucja i PGE Obrót w Łodzi. Związkowcy protestowali przeciwko notorycznemu łamaniu praw pracowniczych, zwolnieniom dyscyplinarnym pracowników, w tym jednego z przewodniczących związku zawodowego w łódzkim Oddziale PGE oraz braku dialogu. Perturbacje związków zawodowych z Dyrektorem Zakładu trwają od kilku lat. Już w listopadzie 2012 roku przed zakładem pracy odbył się protest wobec działań pracodawcy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto, który nie wypłacił pracownikom należnych wynagrodzeń oraz utrudniał wykonywanie działalności związkowych poprzez zakaz organizowania zebrań związkowych, nawet po godzinach pracy, na terenie zakładu, blokowanie informacji związkowych, zastraszanie pracowników. Dzisiaj po raz drugi jesteśmy pod budynkiem PGE nie dlatego, że nam się tu podoba, tylko dlatego, że dalej łamane są prawa pracownicze i prawa związkowe. To wstyd, że spółka, która wypracowała ogromny zysk, liczony w miliardach, nie chce się podzielić nim z pracownikami. My na ulice wychodzimy dopiero wtedy, kiedy pracodawcy nie słuchają głosu pracowników mówił przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej Waldemar Krenc. - Dzisiejszy spór nie dotyczy jedynie samych wynagrodzeń kontynuował W. Krenc Spór ten dotyczy braku szacunku dla pracowników. Pracownicy są zwalniani z pracy, sądy ich przywracają do pracy, a spółka płaci wysokie odszkodowania. Ktoś kto dopuszcza do takiej sytuacji działa na szkodę spółki. Od ubiegłego roku zakładowa Solidarność jest w sporze zbiorowym z pracodawcą. Powodem jest m.in. dyskryminacja pracowników. W zakładzie podwyżki pensji są tylko dla kadry kierowniczej, a nie dla tych najmniej zarabiających. Wszelkie argumenty związkowe nie są brane pod uwagę przez dyrektora Oddziału mówi przewodniczący J. Skibiński - Na początku roku odbyły się rokowania, następnie mediacje, niestety zakończone protokołem rozbieżności. Przeprowadziliśmy w zakładzie referendum, w którym bez mała 100 % pracowników biorących w nim udział, wypowiedziało się za przeprowadzeniem akcji protestacyjnych ze strajkiem włącznie. Stąd nasz dzisiejszy protest. O całej sprawie został poinformowany Zarząd PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie i Zarząd PGE S.A. w Warszawie. W rozmowach dotyczących konfliktu uczestniczył Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność Kazimierz Grajcarek. Jednym z zarzutów związkowców jest nieprzestrzeganie układu zbiorowego. Stworzone zostały dodatkowe etaty (z-cy kierowników) nie ujęte w zakładowym układzie zbiorowym. Jednostronnie ustanowiono dla nich zasady wynagradzania, korzystniejsze od zasad obowiązujących dla szeregowych pracowników kontynuuje Przewodniczący. Przy czym niewypłacane są należne wynagrodzenia, o które szeregowi pracownicy muszą upominać się w pozwach sądowych. Przeprowadzona kontrola przez Państwową Inspekcję Pracy potwierdziła nasze zarzuty. Dyrektor przegrał też sprawę sądową, wytoczoną przez zwolnionego dyscyplinarnie w roku ubiegłym przewodniczącego innego związku zawodowego w zakładzie PGE Łódź-Teren. Oczywiście Zakład złożył apelację. Dyrektor Generalny swoim postępowaniem wprowadził w zakładzie atmosferę strachu i podejrzliwości, nie wiadomo kto i dlaczego zostanie zwolniony dyscyplinarnie w następnej kolejności - podsumowuje naszą rozmowę Janusz Skibiński. Problemy pracowników zatrudnionych w energetyce znane są też członkom Zarządu Ziemi Łódzkiej. Już w styczniu tego roku podjęli oni Stanowisko, w którym protestowali przeciwko działaniom restrukturyzacyjnym w oddziałach Spółek PGE, a także zwrócili się do Ministra Skarbu o podjęcie działań w związku z nagminnym łamaniem praw pracowniczych w łódzkich oddziałach Spółki PGE Dystrybucja, które w ocenie Związku, kłócą się z wysokimi standardami i postawą etyczną Spółki oraz narażają Skarb Państwa na marnotrawienie publicznych pieniędzy związanych z kosztami procesów sądowych. Kolk REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY 5

6 Już po r Trasa t skiego, o zwyci wać w Łódzka Oficjalna Trasa 26 I etap II etap III etap IV etap V etap W sobot z ul. Tys na wyso MWKSiO Podczas Mieczys sfotogra Sympat jewództ ogólnop twie bę Więcej Nieodłą Dzieci Solidar Kielce, Ł Peleton packiego Dzieci b 1) kateg 2) kateg 3) kateg 4) kateg Warunk W Łodz Schiller Przyjmo szej gru Dodatko i chłopc dzieci zg W Wyśc sportow UKS-y tr nerzy, ro U czerwiec 2015 REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY

7 czerwiec 2015 REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY az 26-sty zapraszamy na trasę Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków. egorocznego Wyścigu prowadzić będzie drogami województw: Lubelskiego, Podkarpackiego, Małopol- Śląskiego, Świętokrzyskiego i Łódzkiego. Ogółem kolarze z 20 międzynarodowych teamów walczyć będą ęstwo podczas 5 etapów; w ciągu 4 dni będą mieli do pokonania bez mała 750 km. Kolarze będą rywalizo- 4 klasyfikacjach indywidualnych i jednej drużynowej. Wyścig organizowany jest przez Region Ziemia. ceremonia otwarcia sportowej rywalizacji nastąpi w Lublinie w dniu 1 lipca.. Wyścigu będzie przebiegać następująco: dookoła Lublina - 125,6 km Strzyżów - Krosno - 87,7 km Nowy Sącz Jaworzno - 187,8 km Solec-Zdrój - Kielce - 158,5 km Radomsko - Łódź - 180,9 km ę 4 lipca br. na ulicach Radomska kolarze wystartują do ostatniego etapu Wyścigu - start honorowy o godz iąclecia. W Łodzi zatem będziemy witać kolarzy ok. godz Meta usytuowana będzie na ulicy Piotrkowskiej kości Pasażu Schillera. Tam też odbędzie się oficjalna ceremonia dekoracji zwycięzców etapu i zakończenia. całej trasy Wyścigu kolarzom towarzyszyć będą znani olimpijczycy, m.in. Ryszard Szurkowski, Edward Skorek, ław Nowicki, Marek Leśniewski i Wiesław Rutkowski. Będzie więc okazja zobaczenia gwiazd polskiego sportu, fowania się, uzyskania autografu. yków kolarstwa serdecznie zapraszamy do śledzenia na żywo Wyścigu na ulicach naszego miasta i wowa. Relacje z przebiegu Wyścigu będzie można śledzić dzięki Patronom Medialnym zarówno o zasięgu olskim: TVP Sport, TVP Info, Tygodnik Solidarność, oraz tych o zasięgu lokalnym. W naszym wojewódzdą to wszystkie wiodące media: TVP Łódź, Radio Łódź oraz Dziennik Łódzki. o Wyścigu na stronie internetowej DZIECI NA START 7. MINI WYŚCIG KOLARSKI SOLIDARNOŚCI cznie już w miastach, w których przebiega trasa MWKSiO odbywają się wyścigi dzieci. na start - pod tym hasłem najmłodsi kolarze: dziewczęta i chłopcy rywalizować będą w 7. Mini Wyścigu ności. Wyścigi rozegrane zostaną w 8 miastach: Lublin, Strzyżów, Krosno, Nowy Sącz, Jaworzno, Solec-Zdrój, ódź. Organizatorem Mini Wyścigu jest Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkar-. Zawody prowadzone będą według przepisów Polskiego Związku Kolarskiego. ędą rywalizować w następujących kategoriach wiekowych: oria A (Chochliki) (do 5 lat) oria B (Krasnale) (6 8 lat) oria C (Skrzaty) (9 10 lat) oria D (Elfy) (11 12 lat) iem uczestnictwa jest uzyskanie zgody rodziców (formularz na stronie: ) i Mini Wyścig Solidarności zostanie zorganizowany w sobotę 4 lipca na ulicy Piotrkowskiej przy Pasażu a. wanie zgłoszeń w godz w namiocie Mini Wyścigu Solidarności. O godz nastąpi start pierwpy wiekowej, kolejne grupy startują według kolejności kategorii. wo w klasyfikacji indywidualnej kategorii A, B, C, D będą prowadzone oddzielne klasyfikacje dla dziewcząt ów. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają koszulki oraz nagrody, medale i dyplomy. Wszystkie łaszające się do Wyścigu otrzymają odblask i dyplom uczestnictwa. igu uczestniczyć mogą dziewczęta i chłopcy zgłoszeni indywidualnie oraz zrzeszeni w uczniowskich klubach ych (UKS). Dzieci nie zrzeszone muszą mieć zgodę na start swoich rodziców (opiekunów), dzieci reprezentujące enerów bądź opiekunów. Dzieci muszą mieć legitymację szkolną potwierdzającą datę urodzenia, natomiast tredzice bądź opiekunowie dowód osobisty. waga! Każdy uczestnik Mini Wyścigu Solidarności musi posiadać rower (!) i kask

8 Komisja Krajowa Przepisy ustawy o związkach zawodowych odnoszą się do wszystkich pracujących Prawo tworzenia i przystępowania do związków zawodowych musi przysługiwać każdemu. Oznacza to, że wolność koalicji związkowej mają także osoby na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnieni. Taki wyrok wydał w dniu 2 czerwca br. Trybunał Konstytucyjny (sprawa K 1/13). Z Konwencji nr 87 MOP ratyfikowanej przez Polskę w 1957 r. wynika, że wszyscy pracujący bez jakiegokolwiek rozróżnienia mają prawo tworzenia i przystępowania do związków zawodowych. Od dnia ratyfikacji umowa międzynarodowa, jaką jest Konwencja, obowiązuje bezpośrednio w polskim porządku prawnym. Jednak w Polsce np. zleceniobiorcy czy osoby na umowach o dzieło nie mogli korzystać z wolności koalicji związkowej. Problem dotyczy kilku milionów pracujących np. aktorów, dziennikarzy, ochroniarzy, pielęgniarek, kierowców zawodowych, taksówkarzy, artystów itp. Krajowy ustawodawca w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych wbrew Konstytucji ograniczył wolność związkową. 2,8 mln Polaków w skrajnym ubóstwie. Porażający komunikat GUS Jakość państwa poznajemy m.in. po tym, jak traktuje swoich najsłabszych obywateli - dzieci i niepełnosprawnych. Okazuje się, że aż 2,8 mln Polaków żyło w 2014 r. w skrajnym ubóstwie, a ich wydatki nie przekraczały minimum egzystencji. Rodziny wielodzietne stanowiły grupę najbardziej zagrożoną ubóstwem skrajnym, a obecność osób niepełnosprawnych w gospodarstwie domowym od lat zwiększa zagrożenie ubóstwem, wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego. Rodziny wielodzietne stanowiły grupę najbardziej zagrożoną ubóstwem skrajnym (oznacza to wydatki poniżej czerwca w Trybunale Konstytucyjnym rozpatrywana była kwestia ograniczenia wolności zrzeszania się w związki zawodowe osób na umowach cywilnoprawnych i osób samozatrudnionych. Trybunał zajął się osobami na umowach cywilnoprawnych na wniosek OPZZ, który po sukcesie Solidarności na forum międzynarodowym, postanowił zwrócić uwagę także na niezgodność art. 2 ustawy o związkach zawodowych z przepisami Konstytucji RP. - Wszystkie osoby pracujące o ile nie są pracodawcami mogą korzystać z wolności koalicji związkowej. Nie może być tak, że osoby na umowach cywilnoprawnych, głównie zlecenia i o dzieło oraz samozatrudnieni, pozbawiani są możliwości zrzeszania w związki zawodowe, a tym samym możliwości wpływu na warunki pracy i płacy dotyczące tej grupy zawodowej. Polska stworzyła przepisy związkowe naruszające Konwencje nr 87 i 98 MOP. Sędzia sprawozdawca TK Marek Zubik zwrócił uwagę, że pojęcie pracownika jest dziś szersze niż to w kodeksie pracy. Trybunał nie odnosi się do pojęcia pracownika z kodeksu pracy, ale do jego znaczenia konstytucyjnego więc przepisy ustawy o związkach zawodowych muszą odnosić się do wszystkich pracujących. Obecnie odnoszą się głównie do pracowników w rozumieniu kodeksu pracy. Wyrok niezwłocznie skomentował również Piotr Duda, przewodniczący KK : Trybunał potwierdził to, co już wcześniej Solidarność udowodniła przed Międzynarodową Organizacją Pracy. Już w 2012 roku po naszej skardze MOP stwierdziła, że Polska łamie prawo międzynarodowe w zakresie prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. W następstwie naszej skargi MOP nakazał Polsce zmianę prawa w tym zakresie, ale jak do tej pory nic się w tej dziedzinie nie wydarzyło. To kolejny przykład ignorowania partnerów społecznych przez koalicję PO-PSL. Mam nadzieję, że po dzisiejszym wyroku TK polski rząd, który tak zarzeka się, że będzie ciężko pracował, przestanie ziewać, a nawet spać i do końca swojej kadencji niezwłocznie skieruje do Sejmu odpowiednią nowelizację. zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej lub zł dla gospodarstwa czteroosobowego: dwie osoby dorosłe plus dwoje dzieci). Poniżej tego minimum egzystencji żyło ok. 11 proc. osób w gospodarstwach małżeństw z 3 dzieci oraz ok. 27 proc. osób w gospodarstwach małżeństw z 4 lub większą liczbą dzieci na utrzymaniu. Zasięg ubóstwa skrajnego wśród dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia wyniósł ok. 10 proc, a osoby w tym wieku stanowiły prawie jedną trzecią populacji zagrożonej ubóstwem skrajnym. Z danych GUS wynika, że bezrobocie, niskie wykształcenie, miejsce zamieszkania na wsi, wreszcie obecność w gospodarstwie domowym osoby niepełnosprawnej, zwiększa zagrożenie ubóstwem. Wśród gospodarstw domowych, w skład których wchodziła przynajmniej jedna osoba bezrobotna, stopa ubóstwa skrajnego wynosiła prawie 15 proc. i była dwa razy wyższa niż średnia w Polsce. 8 REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY

9 W Związku Większa liczba osób bezrobotnych w gospodarstwie domowym znacząco zwiększa ryzyko ubóstwa skrajnego. W gospodarstwach domowych, w których bezrobotne były przynajmniej dwie osoby stopa ubóstwa skrajnego wynosiła ok. 33. Im wyższe wykształcenie, tym mniejsze jest ryzyko życia poniżej minimum egzystencji. Jak wyliczył GUS wśród gospodarstw domowych, w których głowa gospodarstwa domowego uzyskała wykształcenie co najwyżej gimnazjalne, odsetek osób skrajnie ubogich wyniósł w 2014 r. ok.18 proc.; natomiast w gospodarstwach domowych, w których głowa gospodarstwa posiadała wykształcenie wyższe - niecały jeden procent. Podobnie jak w latach ubiegłych zagrożenie ubóstwem zwiększa obecność osoby niepełnosprawnej w gospodarstwie domowym. Stopa ubóstwa skrajnego wśród osób w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną wyniosła ok. 11 proc., a w gospodarstwach domowych z przynajmniej jednym dzieckiem do lat 16 posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności - ok. 15 proc. Tymczasem odsetek osób zagrożonych ubóstwem w gospodarstwach domowych bez osób niepełnosprawnych wynosił 6,5 proc. Według GUS zasięg ubóstwa skrajnego na wsi był ponad dwukrotnie wyższy niż w miastach. W skrajnym ubóstwie żyło ok. 5 proc. mieszkańców miast i ok. 12 proc. mieszkańców wsi. Ci ostatni stanowili ponad 60 proc. osób żyjących poniżej granicy ubóstwa skrajnego, podczas gdy udział ludności wiejskiej wśród ogółu ludności Polski wynosił prawie 40 proc. Stopa ubóstwa skrajnego pozostała na tym samym poziomie (7,4 proc.). Z przykrością informujemy, że w dniu 13 czerwca br. zmarł Śp. Jerzy KRASUŃ członek Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ Solidarność od roku 2010 do chwili obecnej, przewodniczący Organizacji Zakładowej w Teatrze Nowym. Aktor Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi, niezapomniany marszałek Józef Piłsudski, podczas uroczystości organizowanych w święto Niepodległości 11 listopada w naszym mieście. Wyrazy współczucia rodzinie składają członkowie Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej Solidarność" od dawna alarmuje, że wykluczenie społeczne jest zjawiskiem narastającym, związanym z niskimi płacami i niestabilnymi warunkami pracy i domaga się od rządu wprowadzenia skutecznego programu walki z ubóstwem. Zgodnie z Umową programową" podpisaną przez Związek z Andrzejem Dudą przed wyborami prezydenckimi, kandydat na prezydenta, obecnie prezydent elekt, zobowiązał się o walki z ubóstwem, również poprzez zwiększenie progów dochodowych uprawniających do świadczeń socjalnych, a także wycofania antypracowniczych zmian w kodeksie pracy i wyeliminowania śmieciowych umów o pracę. hd Z przykrością informujemy, że w dniu 31 maja br. odszedł z naszego grona Śp. Ryszard NOWAK członek Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej w latach , b. przewodniczący NSZZ Solidarność w PKP Energetyka S.A. Zakład Łódzki. Miał 66 lat. Wyrazy współczucia rodzinie składają członkowie Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej W dniu 3 czerwca br. po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Śp. Janusz PACHOLARZ Przewodniczący Organizacji Terenowej Emerytów i Rencistów w Łodzi Wyrazy współczucia rodzinie składają członkowie Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej Wyrazy współczucia rodzinie z powodu śmierci Śp. Janusza PACHOLARZA Przewodniczącego Organizacji Terenowej Emerytów i Rencistów składa Rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY 9

10 W Regionie Śladami Ojca Świętego Przedstawiciele Ziemi Łódzkiej wraz z pocztem sztandarowym Regionu, wzięli udział w uroczystości zorganizowanych w 28 rocznicę pobytu Ojca Świętego w Łodzi. Uczestnicy przebyli Szlak Świętego Jana Pawła II"; byli wszędzie tam, gdzie upamiętniono wydarzenia tamtych dni. Jan Paweł II odwiedził nasze miasto 13 czerwca 1987 roku podczas swojej III pielgrzymki do Polski. Uroczystość rozpoczęto od złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą przyjęcie przez Jana Pawła II w maju 2003 roku tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Łodzi. Tablica umieszczona jest na budynku Urzędu Miasta przy ul. Piotrkowskiej 104. Następnie, specjalnie podstawionymi autobusami, przemieszczano się na kolejne miejsca związane z pobytem Ojca Świętego: Port Lotniczy im. Reymonta; dawne zakłady Alba przy ul. Pabianickiej. Zatrzymano się też przy ul. Tymienickiego 25, przy tablicy upamiętniającej pobyt Ojca Świętego w Zakładach Przemysłu Bawełnianego Uniontex gdzie doszło do pierwszego w trakcie pontyfikatu spotkania Jana Pawła II z pracownikami na terenie ich zakładu pracy. Ostatnim etapem była Bazylika Archikatedralna pw. św. Stanisława Kostki na ul. Piotrkowskiej, gdzie 28 lat temu doszło do spotkania papieża z przedstawicielami łódzkiej kultury i nauki. Uroczystość zakończyła się przy pomniku Jana Pawła II, tam po raz kolejny uczestnicy złożyli kwiaty i zapalili znicze. W wędrówce łódzkim Szlakiem Świętego Jana Pawła II wzięli udział, oprócz związkowców, liczni przedstawiciele duchowieństwa z b. metropolitą łódzkim Władysławem Ziółkiem, przedstawiciele władz Łodzi i województwa oraz liczna grupa młodzieży z łódzkich szkół. Bardzo ciekawym uzupełnieniem tegorocznej pielgrzymki były prezentacje przedstawione przez łódzką młodzież przygotowującą się do Światowych Dni Młodzieży, które odbywać się będą w Krakowie w dniach lipca 2016 r. Słońce, woda i przygoda! Integracja na kajakach Zgodnie z tradycją Światowych Dni Młodzieży, bezpośrednio przed spotkaniem w Krakowie, młodzież z całego świata będzie przebywać w różnych diecezjach Polski. Archidiecezja Łódzka będzie gościć dużą grupę młodzieży uczestniczących w uroczystościach, których twórcą jest św. Jan Paweł II., w dniach lipca przyszłego roku. Słowa Ojca Świętego wypowiedziane do pracujących kobiet w łódzkich zakładach Uniontex (fragmenty): /.../ Wyrażam radość, że w tym Waszym mieście mogę dziś spotkać się z wielkim światem pracy, reprezentowanym - tutaj właśnie w Łodzi - w większości przez kobiety! Dodam, że jest to wydarzenie bez precedensu. Nigdy w czasie moich wizyt duszpasterskich we Włoszech czy innych krajach, chociaż wielokrotnie spotykałem się ze światem pracy, nie było mi dane spotkać się w zakładzie, gdzie pracują w większości kobiety. /.../ Kończę już, bo czas biegnie i organizatorzy nawet dają mi znać: gadasz i gadasz, a tu trzeba jechać do Warszawy. Więc, moje drogie, niech wam Bóg błogosławi z całego serca. /.../ Ja też mam za sobą to doświadczenie, wprawdzie nie w przemyśle włókienniczym- w przemyśle chemicznym. Tak się złożyło, chociaż mi się to wtedy dość podobało, tak się złożyło, że trzeba było iść dalej, dalej i dalej. No więc módlcie się za mnie... Red. Można i tak - członkowie Międzyzakładowej Organizacji NSZZ Solidarność" Pracowników Administracji Nieruchomościami w Łodzi w sobotę 6 czerwca. br. wybrali się na kolejny już spływ kajakowy. Tym razem mieli do pokonania 20 km dzikiej rzeki Pilicy na trasie Maluszyn - Bobrowniki/Krzętów. Uczestnicy spływu, korzystając z nowoczesnego sprzętu pływającego, pokonali trasę w ciągu 5,5 godz. Mogli też podziwiać wspaniałą przyrodę i cieszyć się aktywnym wypoczynkiem na rzece. W trakcie spływu można było korzystać z kąpieli w wyjątkowo ciepłej tego dnia Pilicy, plażować lub łowić ryby. W spływie wzięło udział 19 osób. Spływ zakończył się wspólnym biesiadowaniem przy grillu i muzyce....przy pięknej słonecznej pogodzie pokonywaliśmy wyznaczoną trasę. Przeszkodami były mielizny, konary, mosty. Jednakże niesamowita współpraca załóg kajakowych pomogły pokonać te trudności... To było coś fantastycznego! Po raz pierwszy byliśmy z żoną na takim spływie i ogromnie nam się podobało. Świetna organizacja imprezy, wspaniała atmosfera i piękna pogoda sprawiły, że bawiliśmy się doskonale. Chcemy jeszcze raz!... - mówią uczestnicy spływu. Red. 10 REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY

11 Przepisy BHP Związek zawodowy a bhp Związki zawodowe nie tylko w Polsce, ale zarówno w skali europejskiej jak i światowej mają znaczący wpływ na kształtowanie warunków pracy pracowników. Jednakże rola, jaką pełnią i zakres ich działań zależy od ludzi, którzy w związkach tymi zagadnieniami się zajmują, czyli zależy to od, jak zwykliśmy mawiać w bhp, tak zwanego czynnika ludzkiego. Działalność związków zawodowych może odbywać się na wielu płaszczyznach i różnych szczeblach. Może to być szczebel zakładowy; regionalny - w obszarze terytorialnym lub branżowym; szczebel krajowy - central związkowych lub sekretariatów branżowych oraz szczebel międzynarodowy europejski i światowy. Na każdym z wyżej wymienionych poziomów działalność związków zawodowych wygląda trochę inaczej i obejmuje trochę inny zakres tematyczny, ale wszystkie te rodzaje działalności służą jednej sprawie, a mianowicie ochronie zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy. Działalność związków zawodowych na poziomie zakładu pracy, czyli na szczeblu najbliższym pracownikom wspomagają przepisy polskiego prawa, w postaci ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o społecznej inspekcji pracy. Są to główne narzędzia wykorzystywane w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przez związki zawodowe, ale należy zaznaczyć nie jedyne, gdyż trzeba także wspomnieć o zakładowych układach zbiorowych pracy, w których zagadnienia warunków pracy powinny być uwzględniane. Jeśli chodzi jednak o podstawowe dla związków ustawy, to ustawa o związkach zawodowych daje prawo do sprawowania kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestnictwa w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Te same uprawnienia mają zakładowe organizacje związkowe, ale w swoich zakładach pracy. Zakładowe organizacje związkowe, w razie podejrzenia, że w zakładzie występuje zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników, mogą wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o przeprowadzenie odpowiednich badań, zawiadamiając o tym jednocześnie okręgowego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy. Pracodawca musi w ciągu 14 dni zawiadomić zakładową organizację związkową o swoim stanowisku w tej sprawie, a w razie przeprowadzenia badań udostępnić ich wyniki oraz podać informację o sposobie i terminie usunięcia występujących zagrożeń. W przypadku, gdy pracodawca odrzuci wniosek zakładowej organizacji związkowej lub nie odpowie na niego w ciągu 14 dni, zakładowa organizacja związkowa ma prawo do przeprowadzenia niezbędnych badań na koszt pracodawcy, po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy o zamiarze podjęcia takich działań. Musi to uczynić na piśmie, z 14 dniowym wyprzedzeniem, podając jednocześnie zakres i przewidywany koszt tych badań. Pracodawca może się od takiego zawiadomienia odwołać w ciągu 7 dni do właściwego okręgowego inspektora pracy PIP, który ostatecznie rozstrzyga ewentualny spór pomiędzy pracodawcą a zakładową organizacją związkową. Ustawa o związkach zawodowych daje także zakładowym organizacjom związkowym prawo do współdziałania z państwową inspekcją pracy oraz kierowania działalnością społecznej inspekcji pracy. Społeczna inspekcja pracy, zgodnie ustawą Kodeks pracy, sprawuje społeczną kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast zgodnie z ustawą o społecznej inspekcji pracy, została ona powołana w celu zapewnienia związkom zawodowym niezbędnych warunków do sprawowania skutecznej kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy. Jest, więc ona niejako narzędziem danym związkom zawodowych, w celu umożliwienia im działań na rzecz ochrony zdrowia i życia pracowników. Społeczna inspekcja pracy w Polsce w skrócie SIP jest odpowiednikiem występujących w innych krajach Unii Europejskiej przedstawicieli pracowników ds. Bhp. Rolę, zadania oraz uprawnienia tych przedstawicieli określają dyrektywy UE oraz konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy. Pozycja ich jest, więc znacząca. Polskie prawo również daje uprawnienia oraz ochronę społecznym inspektorom pracy. Ważne jest jednak, aby funkcji tej podejmowali się właściwi ludzie, którzy potrafią negocjować z pracodawcą. Odpowiedniego człowieka na odpowiednim miejscu nic nie zastąpi. Społecznego inspektora pracy winna cechować charyzma zapewniająca autorytet oraz szacunek załogi zakładu pracy, w którym działa. Pełni on bardzo ważną rolę w procesie pracy. Będąc, na co dzień z pracownikami, może im zwrócić uwagę na niebezpieczne lub szkodliwe warunki pracy, lub na nieprawidłowe wykonywanie przez nich czynności. Społecznego inspektora pracy, nie zastąpi żaden kontroler z zewnątrz, który wizytuje zakład sporadycznie albo wcale. Doceniając właśnie tę rolę przedstawicieli pracowników ds. Bhp, instytucje Unii Europejskiej podkreślają ich znaczenie w dyrektywach, strategiach oraz innych wytycznych dotyczących ochrony życia i zdrowia pracowników. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych / Dz. U. Z 2014 r. Poz. 167 / Ustawa z 24 czerwca 1983 r. O społecznej inspekcji pracy / Dz. U. Z 1983 r nr 35, poz. 163 z późniejszymi zmianami / Iwona Pawlaczyk REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY 1 1

12 Informacje Region Ziemia Łódzka Łódź ul. A. Kamińskiego 18 Centrala: fax: Waldemar Krenc - Bogdan Osiński - Jerzy Goszczyński - Krzysztof Kilański - Ireneusz Wach - Marian Laskowski - Piotr Ścieśko Biuletyn wewnętrzny Regionu Ziemia Łódzka Adres: Łódź; ul. Kamińskiego 18 tel Zespół: Redakcja: Anna Kolińska Foto: Bartosz Wasilewski Korekta: Jadwiga Witczak Skład: Katarzyna Lewandowska BIURO ZR: Sekretariat: Skarbnik: Dział Kadr: Dział Księgowości: Dział Regionalny: tel/fax Dział Branżowy: Dział Administracji: Dział Szkoleń: Dział Rozwoju Związku: Biuro Prawno-Negocjacyjne: Związkowa Agencja Pośrednictwa Pracy: Regionalna Komisja Rewizyjna: Biuro Wyścigu Kolarskiego: PAOKZ sekretariat: BRANŻE: Międzyreg. Sekcja Oświaty i Wychow Reg. Sekcja Ochrony Zdrowia: Reg. Sekcja Pomocy Społecznej: Reg. Sekcja Kobiet: Reg. Sekcja Emerytów i Rencistów: Reg. Sekcja Kolejarzy: Reg. Sekcja Branży Metalowców: Kraj. Sekretariat Emerytów i Rencistów: Sekcja Kraj. Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej: PODREGIONY: Brzeziny: Kutno: Łask: Ozorków: Pabianice: Radomsko: Sieradz: Wieluń: Zduńska Wola: Zgierz: REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY

NASZA SOLIDARNOŚĆ 35 LAT BLISKO LUDZI IV Spotkanie Organizacji Zakładowych NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego

NASZA SOLIDARNOŚĆ 35 LAT BLISKO LUDZI IV Spotkanie Organizacji Zakładowych NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 7/8 (596/597) lipiec/sierpień 2015 8 9 18 ROZMOWA MAGAZYNU WSPOMNIENIA PORADNIK MAGAZYNU Dr Zbigniew Kuźmiuk

Bardziej szczegółowo

DOLNOŒL SKA. Praca w godzinach Wskaźniki ekono- Rozmowa z Tomaszem Wójcikiem. Rząd podpala, oni gaszą

DOLNOŒL SKA. Praca w godzinach Wskaźniki ekono- Rozmowa z Tomaszem Wójcikiem. Rząd podpala, oni gaszą DOLNOŒL SKA Nr 6 (358) Wroc³aw, 24.06.2015 r. ISSN 1641-0688 redakcja.wroc@solidarnosc.org.pl 3 Rozmowa z Tomaszem 5 Wójcikiem Rząd podpala, oni gaszą 7 Praca w godzinach Wskaźniki ekono- nadliczbowych

Bardziej szczegółowo

marzec 2015 ZWIĄZEK Branże w Regionie Gdańskim Czwarta władza Pracodawców RP Nie ma dialogu będzie protest ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO

marzec 2015 ZWIĄZEK Branże w Regionie Gdańskim Czwarta władza Pracodawców RP Nie ma dialogu będzie protest ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 3(592) marzec 2015 6 RAPORT MAGAZYNU 11 SPOŁECZEŃSTWO 12 ZWIĄZEK Nie ma dialogu będzie protest Czwarta władza

Bardziej szczegółowo

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę.

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę. Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN 1505-6724 Pismo Niezależnego Samorządnego Nr 1/2012 (602) Związku Zawodowego HUTA KATOWICE 9 stycznia 2012 ZUS wychodzi naprzeciw uprawnionym do pomostówki ZUS

Bardziej szczegółowo

Związki zawodowe w Polsce s. 6

Związki zawodowe w Polsce s. 6 PRZENIEŚCIE WOJEWODĘ DO KATOWIC... JUBILEUSZ, MYŚL I PAMIĘĆ ODNOWIĆ DIALOG XXXV-LECIE POWSTANIA S egzemplarz bezpłatny miesięcznik RM NSZZ SOLIDARNOŚĆ lipiec 2015 nr 7 (704) ISSN 1507-0875 Związki zawodowe

Bardziej szczegółowo

O BHP W MIKRO I MAŁYCH FIRMACH BUDOWLANYCH. X Walne Zgromadzenie YOL-IS KONGRES CZESKICH BUDOWLANYCH

O BHP W MIKRO I MAŁYCH FIRMACH BUDOWLANYCH. X Walne Zgromadzenie YOL-IS KONGRES CZESKICH BUDOWLANYCH 1 NR 3 (86) 2015 ISNN 1698/5843 3 (86) marzec 2015 r. Nakład: 10 tys. egz. O BHP str. 8-9 W MIKRO I MAŁYCH FIRMACH BUDOWLANYCH Zarząd Krajowy i przewodniczący okręgów o zbliżającym się VIII Kongresie Budowlanych

Bardziej szczegółowo

W Delta Trans przestali się bać

W Delta Trans przestali się bać 19 mln złotych tyle są winni pracownikom nieuczciwi pracodawcy z naszego województwa, którzy nie wypłacają na czas wynagrodzeń. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 44 2010 KATOWICE 03.11.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Nowy lider Solidarności

Nowy lider Solidarności 166 delegatów poparło Piotra Dudę w głosowaniu na szefa Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 43 2010 KATOWICE 27.10.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

ani jednego bezrobotnego stażysty, bądź zatrudniali tylko pojedyncze osoby podkreślono w komunikacie NIK.

ani jednego bezrobotnego stażysty, bądź zatrudniali tylko pojedyncze osoby podkreślono w komunikacie NIK. 250 zł takie premie dla załogi wynegocjowała Solidarność w spólce Norman w Radzionkowie. WIĘCEJ» STRONA 4 Nr 29 2015 KATOWICE 20-26.08.2015 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Tygodnik

Bardziej szczegółowo

Zdrożeć mają zarówno. Taniej taksówką niż autobusem. 4,34 proc.

Zdrożeć mają zarówno. Taniej taksówką niż autobusem. 4,34 proc. 4,34 proc. o tyle wzrosną od stycznia płace zasadnicze w fabryce Opla w Gliwicach. WIĘCEJ» STRONA 4 Dominik Kolorz: W obecnej sytuacji te osoby powinny odejść na zasłużone emerytury, dać szansę młodszym

Bardziej szczegółowo

Wielka demonstracja w ArcelorMittal Poland

Wielka demonstracja w ArcelorMittal Poland 7 tylko tylu europosłów odpowiedziało na apel Solidarności w sprawie drugiego pakietu klimatycznoenergetycznego. WIĘCEJ» STRONA 3 Ksenia Ulanowicz: Warto brać sprawy w swoje ręce. Najgorzej jest wtedy,

Bardziej szczegółowo

Albo rząd zmieni politykę, albo trzeba zmienić rząd Celem komitetu jest

Albo rząd zmieni politykę, albo trzeba zmienić rząd Celem komitetu jest 3 tys. tylu kolejarzy protestowało w Warszawie domagając się utrzymania swoich uprawnień. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 42 2012 KATOWICE 24.10.2012 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

POLITYCZNE SAMOBÓJSTWO POSŁÓW

POLITYCZNE SAMOBÓJSTWO POSŁÓW 10 proc. o tyle średnio wzrosną ceny w sklepach spożywczych podczas rozgrywek mistrzostw Europy w Polsce WIĘCEJ» STRONA 5 Nr 19 2012 KATOWICE 16.05.2012 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny

Bardziej szczegółowo

Pikieta 26 marca Opole

Pikieta 26 marca Opole ZARZĄD REGIONU ŚLĄSKA OPOLSKIEGO www.solidarnosc.org.pl/opole KWIECIEŃ 2013 r./nr 4 (347) e-mail: opole@solidarnosc.org.pl Pikieta 26 marca Opole Chcemy miejsc pracy nie pustych obietnic Płaca minimalna......za

Bardziej szczegółowo

Dyskryminowani związkowcy pikietowali siedzibę właściciela Biedronek. Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ Solidarność.

Dyskryminowani związkowcy pikietowali siedzibę właściciela Biedronek. Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ Solidarność. 5 tylko tyle dni urlopu wystarczy wykorzystać, aby zafundować sobie aż 11- dniowy wypoczynek. WIĘCEJ» STRONA 8 Nr 1 2011 KATOWICE 05.01.2011 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

Zawierzyć Bożemu Miłosierdziu

Zawierzyć Bożemu Miłosierdziu Bazylika św. Brygidy, 31 sierpnia 2014 NSZZ Po raz dwunasty, w tym roku 13 września, kolejarze z całej Polski przybyli do Sanktuarium w Łagiewnikach, aby zawierzyć Bożemu Miłosierdziu swoje troski, trudy,

Bardziej szczegółowo

3(545) 4 STOCZNIA MARYNARKI 5 12 TEMAT MIESIĄCA. marzec 2011 HISTORIA ZWIĄZEK. WOJENNEJ Pracodawca chce zwolnić 40 procent załogi

3(545) 4 STOCZNIA MARYNARKI 5 12 TEMAT MIESIĄCA. marzec 2011 HISTORIA ZWIĄZEK. WOJENNEJ Pracodawca chce zwolnić 40 procent załogi Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 3(545) marzec 2011 4 STOCZNIA MARYNARKI 5 15 WOJENNEJ Pracodawca chce zwolnić 40 procent załogi ZWIĄZEK Uniewinnieni

Bardziej szczegółowo

Pod Napięciem. Biuletyn Informacyjny Komisji Podzakładowej NR 125 \11 LISTOPAD 2012

Pod Napięciem. Biuletyn Informacyjny Komisji Podzakładowej NR 125 \11 LISTOPAD 2012 Pod Napięciem Biuletyn Informacyjny Komisji Podzakładowej Wersja elektroniczna na: www.solidarnosc.gorzow.enea.pl W numerze: Zmarł Przemysław Gintrowski NR 125 \11 LISTOPAD 2012 PDO=SPRZEDAŻ MIEJSC PRACY

Bardziej szczegółowo

Nr 1/125 STYCZEŃ 2015

Nr 1/125 STYCZEŃ 2015 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/125 STYCZEŃ 2015 2 XX PERSONALIA Nowy rok, nowe rozdanie Tradycji stało się zadość przełom roku przyniósł karuzelę stanowisk. Premier

Bardziej szczegółowo

NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181. www.zzm.org.pl. Nr 2/114 LUTY 2014

NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181. www.zzm.org.pl. Nr 2/114 LUTY 2014 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 2/114 LUTY 2014 2 z drugiej strony Śmieciówki do śmietnika! Dynamiczne zmiany ustrojowe następujące od początku lat 90. doprowadziły

Bardziej szczegółowo

listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3

listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3 ECHO ZACHODNIOPOMORSKIEJ WSI listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3 Zachodniopomorska Izba Rolnicza Prezes Izby: Julian Sierpiński Wiceprezes Izby:

Bardziej szczegółowo

INFORMACYJNY BIULETYN

INFORMACYJNY BIULETYN BIULETYN nr 2 (48) / 2013 CZERWIEC 2013 WYWIAD Z BYŁYM KOMENDANTEM GŁÓWNYM POLICJI s. 5-8 POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO s. 8-9 WALKA O UTRZYMANIE FUNDUSZU SOCJALNEGO s. 12-16 INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY

Bardziej szczegółowo

Nadszedł czas, by promować

Nadszedł czas, by promować NAFTA I GAZ 12 CHEMIA FARMACJA PAPIER PALIWA 295 ROK XXIII CERAMIKA GRUDZIEŃ SZK O 2014 SEKRETARIAT PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO Rada SPCH w II rocznicę śmierci Andrzeja Koneckiego Duda: jesteśmy niewolnikami!

Bardziej szczegółowo

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/53 STYCZEŃ 2009 Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 Przysłowia mądrością narodu Murzyn zrobił swoje, to stare, dziś

Bardziej szczegółowo

Posiłki profilaktyczne

Posiłki profilaktyczne NSZZ luty 2015 r. Nr 2 (110) w PEELKA BIULETYN INFORMACYJNY SEKCJI ZAWODOWEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ PRZY SEKCJI KRAJOWEJ KOLEJARZY NSZZ SOLIDARNOŚĆ Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, Piotr

Bardziej szczegółowo

Więcej o manifestacji na s.2

Więcej o manifestacji na s.2 Ukazuje się od 1897 roku ISSN 0017-226X www.gornik.info.pl www.facebook.com/dwutygodnikgornik 15-30 kwietnia 2015 nr 8 (2003) GAZETA GÓRNICZA cena 1,85 zł (w tym 8 proc.vat) Więcej o manifestacji na s.2

Bardziej szczegółowo

w PEELKA Na zakończenie spotkania świątecznonoworocznego

w PEELKA Na zakończenie spotkania świątecznonoworocznego NSZZ styczeń 2015 r. Prezentujemy jedną z kilkunastu wersji logo przygotowanego na 35-lecie NSZZ Solidarność. Wszystkie wersje dostępne na stronie Komisji Krajowej NSZZ S http://www.solidarnosc.org.pl

Bardziej szczegółowo

XXV ROCZNICA NSZZ SOLIDARNOŚĆ

XXV ROCZNICA NSZZ SOLIDARNOŚĆ Wiadomosci KSN Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 7-8(112-113) lipiec-sierpien 2005 r. Wiadomości KSN są dostępne na stronie internetowej KSN On line pod adresem:http://www.solidarnosc.org.pl/~ksn

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU JEST ŁATWIEJ Według Głównego

PO PROSTU JEST ŁATWIEJ Według Głównego 350 tys. tyle złotych zarobił prezes Instytutu Transportu Samochodowego, zlecając analizy samemu sobie. WIĘCEJ» STRONA 8 Henryk Grymel: Trzeba oddzielić Pakt Gwarancji Pracowniczych od samego procesu prywatyzacji,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 9 (190), listopad 2012 ISSN 1730-5187 IV Samorządowe Forum Kultury ZE ZWIĄZKU W NUMERZE ZE ZWIĄZKU IV O polityce pamięci i tożsamości lokalnej w kontekście wielokulturowości

Bardziej szczegółowo