Uchwała Nr 5357/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 5357/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2014 r."

Transkrypt

1 Uchwała Nr 5357/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Konkurs Nr 23/I/2014. Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.), art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt 4, art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr 698/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2007 r. w sprawie przyjęcia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata z późniejszymi zmianami, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje. 1. Postanawia się ustalić listę projektów wyłonionych do dofinansowania dla Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw Schemat I Projekty inwestycyjne realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Konkurs Nr 23/I/ Lista projektów wyłonionych do dofinansowania dla Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. 3. Postanawia się dokonać zwiększenia kwoty środków przeznaczonych dla Konkursu Nr 23/I/2014 z Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw co spowoduje ustalenie alokacji dla konkursu na poziomie ,43 PLN. 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5. Marszałek Województwa Marek Woźniak

2 Uzasadnienie do Uchwały Nr 5357/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Konkurs Nr 23/I/2014. Na podstawie art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) Instytucją Zarządzającą odpowiedzialną za prawidłową realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy Instytucja Zarządzająca odpowiada za wybór projektów, które będą dofinansowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Realizacja Działania 1.4 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata odbywa się na zasadach jednostopniowego rozpatrywania wniosków w trybie konkursowym. W myśl Regulaminu Konkursu Nr 23/I/2014, na liście rankingowej umieszczone mogą być projekty, które pozytywnie przeszły etap oceny merytorycznej, czyli spełniły kryteria dopuszczające i otrzymały minimum 60% ogólnej liczby punktów oraz spełniły kryteria merytoryczne zerojedynkowe. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przyznaniu dofinansowania wszystkim projektom, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i ustaleniu kolejności na liście zgodnie z punktacją przyznaną przez Komisję Oceny Projektów. Lista projektów wyłonionych do dofinansowania znajduje się w Załączniku Nr 1 do uchwały. Ze względu na fakt, że alokacja środków przewidziana w ramach Konkursu 23/I/2014 nie wystarcza na dofinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych projektów, Zarząd Województwa Wielkopolskiego postanowił dodatkowo przeznaczyć na ten cel środki pozostałe w ramach Działania 1.1. W związku ze zwiększeniem środków ustalono alokację dla konkursu na poziomie ,43 PLN. Wybór do dofinansowania projektów ujętych na liście następuje w drodze uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego. W związku z tym, zasadne jest podjęcie uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Konkurs Nr 23/I/2014. Marszałek Województwa Marek Woźniak

3 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5357/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2014 r. Lista rankingowa wniosków do dofinansowania dla Działania Schemat I "Projekty inwestycyjne" Lp. Nazwa Beneficjenta Siedziba Beneficjenta (Gmina) Tytuł wniosku Kwota dofinansowania w PLN 1 SIZEFLEX SPÓŁKA Z Luboń Wprowadzenie nowego i udoskonalonego produktu przez firmę SizeFlex Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i informatycznych ,00 zł 2 ELF SPÓŁKA Z SPÓŁKA KOMANDYTOWA Tarnowo Podgórne Innowacyjne Centrum Monitorowania (ICM) szansą rozwoju i wzrostu konkurencyjności ELF Sp. z o.o. Sp. k ,00 zł 3 SOUND & LIGHTS SERVICE Sebastian Bernat Suchy Las Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy SOUND & LIGHTS SERVICE poprzez zakup sprzetu i oprogramowania w zakresie nowoczesnych konstrukcji scenicznych 4 INSTADRUK Spółka z Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy INSTADRUK SPÓŁKA Z poprzez zakup maszyn oraz systemu informatycznego ,00 zł 5 MT SPÓŁKA Z Zwiększenie konkurencyjności firmy MT SP. Z O.O. poprzez inwestycje prowadzące do wprowadzenia do oferty nowych oraz ulepszonych usług ,00 zł 6 WEB FORMS SPÓŁKA Z Zwiększenie konkurencyjności firmy WEB FORMS SP. Z O.O. poprzez inwestycje prowadzące do wprowadzenia do oferty nowych oraz ulepszonych usług ,00 zł 7 DREAMPLEX SPÓŁKA Z Luboń Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnego sprzętu oraz wdrożenie innowacyjnych usług ,00 zł 8 METAL-SERWIS SPÓŁKA Z Wieleń Rozwój działalności przedsiębiorstwa METAL- SERWIS sp. z o.o. poprzez wprowadzenie innowacyjnego systemu BreakQuip.

4 9 S4DC Spółka z Rozwój spółki S4DC poprzez zakup aparatury kontrolno-pomiarowej oraz innowacyjnego systemu komputerowego symulującego przebieg zjawisk fizycznych ,00 zł 10 KRZYŻOSIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA Wzrost konkurencyjności firmy poprzez udoskonalenie usługi sprzedaży powierzchni reklamowej i wprowadzenie do oferty nowej usługi Planera pogrzebowego ,00 zł 11 Los Dientes s.c.aleksandra i Krzysztof Wyrembelscy Murowana Goślina Innowacyjne rozwiązania technologiczne kluczem do dynamicznego rozwoju firmy Los Dientes s.c ,00 zł 12 Kuzniareklamy.pl spółka cywilna Krzysztof Gruchalski, Łukasz Bryl Piaski Innowacyjny druk UV ,00 zł 13 Mikaro Successor Woodwork 3D Collections Anna Dudra Czarnków Inwestycje w innowacyjne środki trwałe i oprogramowanie kluczem do rozwoju przedsiębiorstwa poprzez ulepszenie i rozszerzenie oferty produktowej ,00 zł 14 ADP ARCH LTD Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Dalszy dynamiczny rozwój firmy ADP ARCH LTD dzięki inwestycji w innowacyjne technologie oraz rozbudowę potencjału usługowego ,00 zł 15 EDYTA CIĘŻKA-HSIAO Wzrost innowacyjności Specjalistycznej Praktyki Stomatologicznej Edyta Ciężka-Hsiao przez zakup nowoczesnych urządzeń i oprogramowania niezbędnych do rozwoju firmy. 16 Doji Szymon Truskolaski Komorniki Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa Doji Szymon Truskolaski poprzez wdrożenie systemu umożliwiającego przeprowadzenie szkoleń z wykorzystanie urządzeń mobilnych ,00 zł 17 HW Automatics Hubert Wiśniewski Wągrowiec Wdrożenie innowacyjności w firmie HW AUTOMATICS Hubert Wiśniewski poprzez zakup laptopów i oprogramowań komputerowych ,40 zł 18 YEGO home&garden Julita Jablonski Turek Zakup innowacyjnej linii produkcyjnej w celu uruchomienia produkcji ekologicznych tekstyliów ,00 zł

5 19 MERMEER Joanna Gałach Leszno Kreatywne studio wielkoformatowej grafiki artystycznej ,58 zł 20 PRONAMET Marcin Kujawa Mosina Recykling tworzyw sztucznych kluczem do podniesienia pozycji konkurencyjnej firmy PRONAMET ,50 zł 21 Przychodnia Weterynaryjna Piotr Dąbrowski Spółka Jawna Uruchomienie działalności nowoczesnej kliniki weterynaryjnej dzięki inwestycji w innowacyjne technologie ,00 zł 22 INSPIRACJA MARZENA KOCIK Turek Rozwój firmy Inspiracja poprzesz rozszerzenie oferty dla klientów 23 "GRAND DECOR" - Rafał Jerczyński Łęka Opatowska Reaktywacja inwestycji umożliwiającej wzrost konkurencyjności firmy "Grand Decor Rafał Jerczyński" poprzez udoskonalenie usługi oraz wsparcie nowej usługi 24 I-PLANS SPÓŁKA Z Strategiczne wzmocnienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności I-PLANS Sp. z o.o. poprzez rozszerzenie oraz udoskonalenie dotychczasowej oferty. 25 FABRYQ SP. Z O.O. 26 Centralne Biuro Detektywistyki i Obserwacji Spółka z Realizacja inwestycji umożliwiającej wzrost konkurencyjności FABRYQ Sp.z o.o. poprzez zakup innowacyjnych urządzeń oraz oprogramowania. Wzrost konkurencyjności Centralnego Biura Detektywistyki i Obserwacji na rynku usług detektywistycznych ,00 zł ,00 zł 27 FaniMani spółka z Zakup komputerów i oprogramowania ,00 zł 28 EKO PELLETS ŻANETA KOGA Nowy Tomyśl Rozwój EKO PELLETS ŻANETA KOGA dzięki inwestycji w innowacyjne środki trwałe ,00 zł

6 29 Gabinet Stomatologiczny Agata Osiewała Turek Zakup innowacyjnego sprzętu w celu świadczenia wysokospecjalistycznych usług stomatologicznych ,00 zł 30 MAR-BOX sp. z o.o Zakup innowacyjnych śródków trwałych w celu udoskonalenia i wdrożenia nowych usług ,00 zł 31 "WTI" SPÓŁKA Z Wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwie poprzez zakup zaawansowanych maszyn drogą wzrostu konkurencyjności WTI Sp. z o.o ,56 zł 32 Miłosz Zawadzki, DEGLASS Osiek Mały Grafmirror, czyli grafika w lustrze nowość na rynku ,00 zł 33 IMAG Silvana Szymanowska-Bilińska Stworzenie centrum serwerowego i centrum odzyskiwania danych z możliwością wirtualizacji komputerów (P2V, B2V i D2D) ,00 zł 34 GUIDE SPÓŁKA Z Zwiększenie konkurencyjności firmy GUIDE SP. Z O.O. poprzez inwestycje prowadzące do wprowadzenia do oferty nowych oraz ulepszonych usług ,00 zł 35 ECER TECHNIKA SP. ZO.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technicznych i informatycznych w usługach z zakresu ochrony środowiska ,00 zł 36 UNIQUE AGNIESZKA ADAMSKA Realizacja inwestycji umożliwiającej wzrost konkurencyjności Centrum Modelowania Sylwetki poprzez zakup innowacyjnego sprzętu do treningu EMS wraz z oprogramowaniem ,00 zł 37 LUKASCO, ŁUKASZ JERCZYŃSKI Łęka Opatowska Realizacja inwestycji umożliwiającej wzrost konkurencyjności firmy LUKASCO poprzez zakup innowacyjnego sprzętu wraz z oprogramowaniem ,00 zł 38 KC3 SPÓŁKA Z SPÓŁKA KOMANDYTOWA Trzcianka Wzrost konkurencyjności firmy KC3 Sp. z o.o. Sp. k. poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych i oprogramowania ,00 zł

7 39 "CREATIVITY" ANNA BARANOWSKA Wzrost konkurencyjności firmy CREATIVITY poprzez stworzenie innowacyjnego Centrum diagnostyki walki z otyłością ,95 zł 40 Roboty Drogowe Woźny Józef Września Rozwój firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych ,00 zł 41 IZOLPOL Damian Sewiło Zakup specjalistycznego sprzętu do wykonywania izolacji budynków szansą na rozwój nowego przedsiębiorstwa ,04 zł 42 ROTAPE ROBERT SZYMAŃSKI Września Podniesienie poziomu konkurencyjności firmy Rotape Robert Szymański poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych do cięcia taśm ,00 zł 43 Wodnik Mateusz Kołodziejczyk Kościan Zakup środków trwałych w celu wdrożenia nowych i udoskonalonych usług ,67 zł 44 EN-GROUP SOLUTIONS spółka z Zwiększenie konkurencyjności firmy EN-GROUP SOLUTIONS sp. z o.o. poprzez zakup paneli fotowoltaicznych i innowacyjnego oprogramowania ,00 zł 45 AMGRO Zdzisław Gulik Grodzisk Wlkp. Poprawa technologii i innowacyjności w produkcji i naprawie amortyzatorów hydraulicznych dla transportu szynowego ,00 zł 46 1 DO 100 Spółka cywilna Jan Strzykała Piotr Chlewicki Siedlec Wdrożenie innowacyjnej technologii pomiarów z użyciem automatycznego skanera do świadczenia usług inwentaryzacji architektonicznej i powykonawczej ,00 zł 47 Zakład Produkcyjno- Usługowo-Handlowy MESA Sebastian Chałubek Zakrzewo Dywersyfikacja działalności firmy poprzez wdrożenie nowego, innowacyjnego produktu w postaci wyciętych i powierconych elementów stelaży mebli tapicerowanych ,00 zł

8 48 Michał Garczyński Realizacja inwestycji umożliwiającej wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez zakup innowacyjnych urządzeń treningowych oraz oprogramowania IT do zarządzania usługami treningowymi oraz zarządzania klubem treningowym. 49 Mandala Hostel&Apartments Joanna Bekas - Luks Inwestycje w zaawansowane technologie kluczem do rozwoju przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnej usługi ,00 zł 50 Serwis Samochodowy Adam Dedoński Oborniki Rozwój serwisu Samochodowego Adam Dedoński poprzez inwestycje w nowoczesne środki trwałe, oprogramowanie i wykonanie prac adaptacyjnych ,00 zł 51 Sport World Sp. z o.o. Wzrost konkurencyjności spółki Sport World poprzez zakup sprzętu sportowego oraz budowę boisk do piłki nożnej i siatkowej ,71 zł 52 'STOMATOLOGIA- GARBAREK' Spółka z Innowacyjne usługi stomatologiczne wprowadzone do oferty Spółki STOMATOLOGIA- GARBAREK ,00 zł 53 MITFORM Dominik Cembrowicz Sieraków Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MITFORM poprzez zakup maszyn i urządzeń umożliwiających rozszerzenie oferty o nowe produkty i usługi 54 TRAG Spółka z Spółka Komandytowa Wzrost konkurencyjności i poziomu innowacyjności firmy TRAG poprzez inwestycję w nowoczesne pionowe centrum obróbkowe ,00 zł 55 Duży Dom Medialny Wielkopolska Sp. z o.o. Ostrów Wielkopolski Quick Graphic Studio szansą na poprawę konkurencyjności spółki ,40 zł 56 Kakimo Monika Kremser Wzrost konkurencyjności firmy Kakimo Monika Kremser poprzez realizację inwestycji w zakresie zagospodarowania terenu nad jeziorem Rusałka w Poznaniu ,47 zł 57 DAMROL Piotr Wichłacz Wągrowiec Rozwój firmy DAMROL Piotr Wichłacz poprzez inwestycję w innowacyjny sprzęt

9 58 CNC MILLING Sp. z o.o. Sp. k Realizacja inwestycji umożliwiającej wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez zakup innowacyjnej elektroerozyjnej wycinarki drutowej oraz specjalistycznego oprogramowania do projektowania ,40 zł 59 Michał Gramacki Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych umożliwiających rozwój firmy i budowę jej przewagi konkurencyjnej na rynku 60 ADVO-TAX MONIKA GOLCZ Podniesienie konkurencyjności biura rachunkowego ADVO-TAX MONIKA GOLCZ poprzez innowacje organizacyjno-produktowe ,00 zł 61 AUDIOMED Aparaty słuchowe Małgorzata Adamczak Wzrost konkurencyjności Audiomed Aparaty Słuchowe poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych ,00 zł 62 Usługi weterynaryjne Joanna Osiecka Komorniki Rozwój firmy poprzez oferowanie usług diagnostyki laboratoryjnej na potrzeby weterynarii ,00 zł 63 MP Sport Marcin Giernas Leszno CrossFit - nowa metoda treningu dla każdego ,00 zł 64 Naprawa Maszyn Budowlanych Magdalena Solecka Rozwój przedsiębiorstwa Naprawa Maszyn Budowlanych Magdalena Solecka poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych i oprogramowania ,80 zł 65 Mateusz Leśniak Sport- Reh Leszno Rozwój nowopowstałego przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowych usług rehabilitacyjnych ,00 zł 66 MAMASITAS Spółka z Zakup wyposażenia restauracji meksykańskiej szansą na rozwój konkurencyjności branży gastronomicznej w Poznaniu ,54 zł 67 Monika Biernacka Firma Wielobranżowa, Usługi Doradcze Krotoszyn Rozwój firmy poprzez zakup innowacyjnej maszyny oraz oprogramowania konstrukcyjnego ,00 zł

10 68 ZAP-INWEST Spółka z Ostrów Wlkp Poprawa konkurencyjności ZAP-INWEST Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowych usług w wyniku zakupu specjalistycznych urządzeń do malarni proszkowej ,00 zł 69 Classic Maciej Adamek Zakup innowacyjnych środków trwałych w celu świadczenia innowacyjnych usług drukarskich i introligatorskich 70 Neo-fit Krystian Przybylski Wdrożenie nowych usług zdrowotnokosmetycznych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii kosmetyczno-medycznych ,00 zł 71 MM-Trans Maciej Śliwa Święciechowa Wyposażenie biura oraz zakup środków trwałych w celu zwiększenia konkurencyjności firmy i dywersyfikacji źródeł przychodu ,80 zł 72 Eugenius Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Rozwój firmy Eugenius poprzez uruchomienie nowej linii produktów oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych do już istniejącej oferty ,00 zł 73 SBU KONIECZNY KOZIEŁŁO SPÓŁKA JAWNA Puszczykowo Rozwój mikroprzedsiębiorstwa poprzez budowę obiektu magazynowo-biurowego typu SBU oraz zatrudnienie pracownika ,84 zł 74 ANDRZEJ RUTKOWSKI LEDA Rozwój przedsiębiorstwa ANDRZEJ RUTKOWSKI LEDA poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych i oprogramowania ,76 zł 75 Edmed Edyta Kozieł Oborniki Wprowadzenie innowacji w firmie Wnioskodawcy poprzez zakup aparatu do kriochirurgii i USG oraz adaptację pomieszczeń ,00 zł 76 Przedszkole Niepubliczne Bajka Bożena Zbiorczyk Leszno Przedszkole to bajeczne miejsce ,00 zł 77 Agencja Reklamowo- Krawiecka AGAT 5 Alina Stefaniak Gniezno Inwestycja w nowoczesny park maszynowy drogą do rozwoju Agencji Reklamowo-Krawieckiej AGAT ,00 zł 78 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Aneta Bryl Konin Zakup nowoczesnego sprzętu diagnostycznozabiegowego do specjalistycznego, lekarskiego gabinetu okulistycznego ,00 zł

11 79 FILIGO SPÓŁKA Z Gniezno Zautomatyzowanie produkcji mieszanek lodowych oraz produkcja pralin szansą rozwoju Filigo sp.z o.o ,60 zł 80 AGK Usługi Łukasz Krupka Luboń Budowa konkurencyjności i innowacyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i informatycznych ,00 zł 81 GEO-INSTALTERM Aneta Baranek Koźmin Wlkp Zakup wiertnicy jako cel rozwoju przedsiębiorstwa ,00 zł 82 Best Impact spółka z Budowa zakładu produkcji zabawek dla dzieci oraz zakup innowacyjnych środków trwałych w celu podniesienia konkurencyjności firmy ,90 zł 83 Madent Gabinety Stomatologiczne Karolina Matusiak-Postek Komorniki Poprawa konkurencyjności podmiotu leczniczego Madent Gabinety Stomatologiczne w Wolsztynie poprzez zakup innowacyjnego wyposażenia ,00 zł 84 Instytut Kosmetologii i Laseroterapii Agnieszka Dwornik Ostrów Wielkopolski Wdrożenie innowacyjnych zabiegów kosmetologicznych w firmie Instytut Kosmetologii i Laseroterapii Agnieszka Dwornik ,00 zł 85 Stajnia Krajen Katarzyna Grzęda Kórnik Budowa nowoczesnej stajni sportowej szansą na rozwój nowego przedsiębiorstwa ,71 zł 86 Zefiryna Rzepecka- Manka EUROSIMA Wzrost konkurencyjności EUROSIMY poprzez inwestycję w rozbudowę magazynu oraz zakup wyposażenia ,00 zł 87 Przedsiębiorstwo SAW BUD Wiesława Sawicka Wolsztyn Wdrożenie innowacyjności w firmie SAW BUD Wiesława Sawicka poprzez zakup koparki kołowej i oprogramowania ,00 zł 88 ALFE Sp. z o.o. Pobiedziska Zakup innowacyjnych urządzeń w celu wzrostu konkurencyjności ALFE Sp. z o.o ,00 zł 89 MARCIN KUBIK PPHU BUDTECH Ostrów Wielkopolski Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów poprzez zakup nowoczesnego sprzętu ,60 zł

12 90 KK Studio Katarzyna Kubiak Innowacyjne urządzenia poligraficzne gwarantem sukcesu firmy KK Studio Katarzyna Kubiak ,20 zł 91 Domowy Żłobek na Muchlinie Agnieszka Arent - Marczewska Turek Kreatywny Żłobek na Muchlinie ,00 zł 92 Maraga Strefa Spa spółka z Zakup innowacyjnych urządzeń i oprogramowania ,00 zł 93 Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska Ujście Wdrożenie platformy e-learningowej jako zmodernizowanie i rozwinięcie oferty usług szkoleniowych firmy Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska ,00 zł 94 Agencja NP Partners spółka z Oborniki Poprawa poziomu konkurencyjności spółki poprzez wdrożenie innowacyjnych usług usuwania azbestu oraz innych usług budowlanych ,00 zł 95 Grey House Development sp. z o.o. Podniesienie poziomu konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnej ukladarki laserowej do betonu oraz oprogramowania ,00 zł 96 Gabinet Weterynaryjny Aleksandra Przybyła Kompleksowe wyposażenie Gabinetu Weterynaryjnego Aleksandra Przybyła wraz z innowacyjną obsługą klienta ,00 zł 97 MB² Projekt - Monika Bloch - Bednarczyk ZAKUP INNOWACYJNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO OBSŁUGI PROJEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM BIURA ARCHITEKTONICZNEGO MB2 PROJEKT ,79 zł 98 Milon Rental Spółka z ograniczona Inwestycja w usługi treningu obwodowego szansą na rozwój i konkurencyjność Milon Rental ,00 zł 99 Restauracja Pałac w Dębinie Spółka z Rozwój firmy Restauracja Pałac w Dębinie sp. z o. o. poprzez rozbudowę ośrodka wypoczynkowego ,30 zł

13 100 ORNATUS Marcin Wawrzyniak Rozwój firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych ,00 zł MINUT.PL Spółka z Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa 36minut.pl sp. z o.o. dzięki wprowadzeniu na rynek krajowy innowacyjnych usług ,00 zł 102 Jowar Sp. z o.o. Podniesienie poziomu konkurencyjności firmy Jowar spółka z o.o. poprzez budowę budynku usługowego oraz zakup innowacyjnych środków trwałych ,00 zł 103 REBA Renata Stefaniak Oborniki Rozwój przedsiębiorstwa REBA Renata Stefaniak poprzez zakup innowacyjnej myjni, laptopa i oprogramowania ,41 zł 104 "KAMA" Kamila Nowak- Wolińska Strzałkowo Inwestycja w środki trwałe w celu wprowadzenia innowacyjnego brykietu ,00 zł 105 Agnieszka Mitrowska ZEUS Warszawa Wprowadzenie innowacyjnych usług oraz nowych produktów szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ZEUS Agnieszka Mitrowska ,00 zł 106 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DAGMARA SZUBA Nowy Tomyśl Nowoczesne centrum obróbcze szansą na rozwój firmy ,00 zł 107 A&S GOLDEN GRANT SPÓŁKA Z Tarnowo Podgórne Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa A&S Golden Grant Sp. z o.o. poprzez inwestycje w innowacyjne środki trwałe i ICT ,00 zł 108 Invest-Service Monika Podhajecka Wzrost konkurencyjności Invest-Servive poprzez inwestycję w salon energooszczędnego oświetlenia LED ,58 zł 109 JAHNS Spółka z Międzychód Rozwój przedsiębiorstwa JAHNS Spółka z poprzez prace adaptacyjne, zakup innowacyjnego wyposażenia do gastronomii i oprogramowania komputerowego ,41 zł 110 MIRON CONSULTING SPÓŁKA Z Rozwój Spółki MIRON CONSULTING Sp. z o. o poprzez prace budowlane, zakup z montażem innowacyjnej myjni bezdotykowej wyposażonej w separatory, laptopa i oprogramowania ,41 zł

14 111 PHU Henryk Moskal Mieleszyn Rozwój przedsiębiorstwa dzięki poszerzeniu oferty Lodziarni Lody Prawdziwe na terenie Gniezna ,30 zł 112 DZIAŁALNOŚĆ BUDOWLANA PROJEKTOWANIE - HANDEL - USŁUGI PAULA BANDZWOŁEK Pleszew Poprawa poziomu konkurencyjności firmy Wnioskodawcy poprzez zakup innowacyjnej ładowarki teleskopowej oraz innych nakładów rzeczowych ,00 zł 113 ALU-BIS Z Wzrost konkurencyjności firmy ALU BIS sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń ,30 zł 114 MAGMAR MAGDALENA CZEKAŁA Leszno Wdrożenie innowacyjności technologicznej w firmie MAGMAR MAGDALENA CZEKAŁA poprzez zakup stanowiska do legalizacji wag ,00 zł 115 Ewa Dudek ITEL- PROJEKT Krotoszyn Wdrożenie innowacyjności w firmie Ewa Dudek ITEL-Projekt poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych i oprogramowania ,00 zł 116 Funka Sławomir Szymczak Wzrost konkurencyjności i dywersyfikacja oferty Funka Sławomir Szymczak dzięki zakupowi innowacyjnych technologii i wykonaniu prac adaptacyjnych ,50 zł 117 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE IZABELA KUBICKA Nowy Tomyśl Wprowadzenie innowacyjnych usług kosmetycznych szansą na sukces firmy ,00 zł 118 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE KAROLINA MIELCAREK Buk Stworzenie kompleksu świadczącego innowacyjne usługi drogą do sukcesu firmy ,00 zł SUMA: ,43 zł

Uchwała Nr 4732/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr 4732/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2014 r. Uchwała Nr 4732/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie z listy rezerwowej dla Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw realizowanego

Bardziej szczegółowo

Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Mikołajczak Mariusz Lecznica dla zwierząt poprzez rozbudowę i rozszerzenie oferty usługowej

Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Mikołajczak Mariusz Lecznica dla zwierząt poprzez rozbudowę i rozszerzenie oferty usługowej Lista projektów o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania 5.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Całkowita wartość projektu PLN. Tytuł projektu. Zwiększenie konkurencyjności Kancelarii Rzeczoznawcy Majątkowego

Całkowita wartość projektu PLN. Tytuł projektu. Zwiększenie konkurencyjności Kancelarii Rzeczoznawcy Majątkowego Lista projektów o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania 5.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Lista Operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 1/2016

Lista Operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 1/2016 Lista Operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 1/2016 Nr przedsięwzięcia 1.2.3 Nazwa przedsięwzięcia gospodarczej Numer wniosku Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zakup linii technologicznych do produkcji sprężyn falistych szansą na dywersyfikację oferty i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa

Zakup linii technologicznych do produkcji sprężyn falistych szansą na dywersyfikację oferty i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Lista projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie

Mój region w Europie Lista projektów wyłonionych w konkursie o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Całkowita wartość projektu PLN. Tytuł projektu. Zwiększenie konkurencyjności Kancelarii Rzeczoznawcy

Całkowita wartość projektu PLN. Tytuł projektu. Zwiększenie konkurencyjności Kancelarii Rzeczoznawcy Lista projektów o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania 5.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/12/2013/MA

Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/12/2013/MA Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1018/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 421/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

ul. Moniuszki 7/9, 90 101 Łódź, tel. (42) 230 15 50, fax. (42) 230 15 51 email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl

ul. Moniuszki 7/9, 90 101 Łódź, tel. (42) 230 15 50, fax. (42) 230 15 51 email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl Opracowano na podstawie Załącznika do Uchwały nr 1246/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 24 lipca 2012 r. Lista projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w wyniku rozpatrzenia protestów w ramach

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Lista rezerwowa dla średnich przedsiębiorstw projektów wybranych do dofinansowania z wniosków złożonych w terminie od dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4640/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2014 r.

Uchwała Nr 4640/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2014 r. Uchwała Nr 4640/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw realizowanego w ramach Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zator Brzeźnica Osiek Polanka Wielka Przeciszów

Zator Brzeźnica Osiek Polanka Wielka Przeciszów Lista projektów ocenionych przez Komisję Przyznającą Dotacje i niekwalifikujących się do otrzymania dotacji na rozwój działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia szansa na przyszłość

Bardziej szczegółowo

ARDEN PREPRESS STUDIO Sp. z o.o. al. Tadeusza Kościuszki 132 90-451 Łódź. Zakup plotera do wydruków wielkoformatowych WND-RPLD.03.06.

ARDEN PREPRESS STUDIO Sp. z o.o. al. Tadeusza Kościuszki 132 90-451 Łódź. Zakup plotera do wydruków wielkoformatowych WND-RPLD.03.06. Opracowano na podstawie Załącznika do Uchwały nr 197/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 lutego 2013 r. Lista projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w wyniku rozpatrzenia protestów w ramach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4589/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała Nr 4589/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. Uchwała Nr 4589/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 2.8 Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 92/1601/09 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2009 r.

Załącznik do uchwały nr 92/1601/09 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2009 r. Załącznik do uchwały nr 92/1601/09 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2009 r. Lista projektów o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 48/12 Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z dnia 12.07.2012 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 48/12 Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z dnia 12.07.2012 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 48/12 Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z dnia 12.07.2012 r. Zaktualizowana Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania dla I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1115/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 1115/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 1115/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 28 stycznia 2016 r. W SPRAWIE: Uzupełnienia składu osobowego Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe współfinansowane z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Dział Ekologii i Ochrony Środowiska. ul. Sieradzka 29 60-163 Poznań. Magdalena Świątkowska. Dział Ekologii i Ochrony Środowiska

Strona 1. Dział Ekologii i Ochrony Środowiska. ul. Sieradzka 29 60-163 Poznań. Magdalena Świątkowska. Dział Ekologii i Ochrony Środowiska Doradcy WODR w Poznaniu świadczący usługi doradcze w ramach przedsięwzięcia Grupa wsparcia dla wnioskodawców i beneficjentów PROW 2007-2013 L.p. Komórka organizacyjna Imię i nazwisko Adres siedziby Telefon

Bardziej szczegółowo

Toruń , ,50

Toruń , ,50 52 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw oraz 55 Promocja i rozwój markowych produktów, Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Tytuł Opis * 1 BELFOOD Arkadiusz Szmytkowski ul Jana

Bardziej szczegółowo

Zator Brzeźnica Osiek Polanka Wielka Przeciszów

Zator Brzeźnica Osiek Polanka Wielka Przeciszów Lista projektów ocenionych przez Komisję Przyznającą Dotacje i niekwalifikujących się do otrzymania dotacji na rozwój działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia szansa na przyszłość

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Wdrożenie innowacyjnej technologii wymiany danych pomiędzy bazami w strukturach rozproszonych

Tytuł projektu. Wdrożenie innowacyjnej technologii wymiany danych pomiędzy bazami w strukturach rozproszonych Lista rezerwowa projektów do dofinansowania, w wyniku rozpatrzenia protestów, w ramach konkursu nr RPLD.03.02.00-18/12 w ramach Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Działania

Bardziej szczegółowo

LISTA RANKINGOWA KOŁOBRZEG, 29 LUTEGO 2012 R.

LISTA RANKINGOWA KOŁOBRZEG, 29 LUTEGO 2012 R. STOWARZYSZENIE KOŁOBRZESKA LOKALNA GRUPA RYBACKA UL. SZYPRÓW 1, 78-100 KOŁOBRZEG TEL./FAKS: (0-94) 352 46 38, E-MAIL: KLGR@INTERIA.PL, WWW.KLGR.PL LISTA RANKINGOWA KOŁOBRZEG, 29 LUTEGO 2012 R. OPERACJI

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom Radom, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Całkowita wartość projektu PLN. 587265,00 zł 3327835,00 zł Grudziądz Piotrowska. 2.02-04- stworzenie innowacyjnego działu 7,35% 41,65%

Całkowita wartość projektu PLN. 587265,00 zł 3327835,00 zł Grudziądz Piotrowska. 2.02-04- stworzenie innowacyjnego działu 7,35% 41,65% Rozwój przedsiębiorstwa 587265,00 zł 3327835,00 zł Champion Dorota Champion z Grudziądza poprzez 1 1 Grudziądz 9747800,00 zł 7990000,00 zł 3915100,00 zł Piotrowska stworzenie innowacyjnego działu 429/10

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Wnioskowana kwota dofinansowania (zł) 75 609,00 24,1 178 500,00 24,0 26 200,00 22,7 202 700,00 22,0 121 354,47 21,3.

Wnioskowana kwota dofinansowania (zł) 75 609,00 24,1 178 500,00 24,0 26 200,00 22,7 202 700,00 22,0 121 354,47 21,3. Lp. Nr wniosku LGRZZ/.../III/2012 1 10 2 24 3 7 Tytuł operacji Zakup auta do przewozu basenu z natlenieniem do transportu żywych ryb Usługi ziemno-budowlane związane z sektorem rybackim szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o. Możliwości uzyskania przez przedsiębiorców wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - podstawowe informacje - PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Lista ocenionych projektów - projekty spełniające kryteria i wymaganą liczbę punktów

Lista ocenionych projektów - projekty spełniające kryteria i wymaganą liczbę punktów 1 POIR.02.03.01-14-0031/16 2 POIR.02.03.01-14-0030/16 Lista ocenionych projektów - projekty spełniające kryteria i wymaganą liczbę punktów Lp. Numer Wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu I. Projekty

Bardziej szczegółowo

Całkowita wartość projektu PLN. Koszty kwalifikowalne PLN. 206 369,40 zł. 832 095,00 zł

Całkowita wartość projektu PLN. Koszty kwalifikowalne PLN. 206 369,40 zł. 832 095,00 zł Załącznik do uchwały Nr 5/146/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2014 r. Lista projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowane lokalne plany energetyczne

Zaktualizowane lokalne plany energetyczne WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Zaktualizowane lokalne plany energetyczne Stefan Pawlak grudzień 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (w ramach Programu Inteligentna

Bardziej szczegółowo

Nabór nr: II. Termin naboru: 2 kwietnia 29 maj 2013

Nabór nr: II. Termin naboru: 2 kwietnia 29 maj 2013 LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OCENY MERYTORYCZNEJ w ramach Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu realizowanego w ramach projektu pn. Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MSP (mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa).

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MSP (mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa). Program: Regionalny Program Województwa Wielkopolskiego Priorytet: 1 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie: 1.2 Wsparcie rozwoju MSP Działanie skierowane jest do małych i średnich firm, chcących rozwijać

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozwój działalności gospodarczej związanej z rybactwem. Marcin Seroka TERAPIA PRZYRODĄ I 102 000,00 17,92

Modernizacja i rozwój działalności gospodarczej związanej z rybactwem. Marcin Seroka TERAPIA PRZYRODĄ I 102 000,00 17,92 Miejsce Nr wniosku Wnioskodawca Tytuł operacji Wnioskowana kwota dofinansowania (zł) Uśredniona liczba punktów przyznanych podczas oceny operacji według kryteriów wyboru Uwagi 1 LGRZZ/31/I PPHU EKO MATE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Lista podstawowa dla małych przedsiębiorstw projektów wybranych do dofinansowania z wniosków złożonych w terminie od dnia

Bardziej szczegółowo

Lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP IP /16

Lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP IP /16 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 287/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.7 RPO WL 2007-2013 konkurs nr 13/RPOWL/1.

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.7 RPO WL 2007-2013 konkurs nr 13/RPOWL/1. Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.7 RPO WL 2007-2013 konkurs nr 13/RPOWL/1.7/2012 Lp Miejsce w rankingu Numer ewidencyjny wniosku Nazwa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zwrotne finansowanie rewitalizacji miast ze środków UE doświadczenia BGK

Zwrotne finansowanie rewitalizacji miast ze środków UE doświadczenia BGK Zwrotne finansowanie rewitalizacji miast ze środków UE doświadczenia BGK dr Marek Szczepański Dyrektor Zarządzający Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 4 czerwca 2014 r. JESSICA w Polsce Joint European

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP Zasady skutecznego wnioskowania o fundusze pochodzące ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 51/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr 51/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku Uchwała Nr 51/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr 17/III/2014 dla Działania 3.6 Poprawa bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI CZĘŚCI LOTNICZYCH W WOLI MIELECKIEJ

WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI CZĘŚCI LOTNICZYCH W WOLI MIELECKIEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 1 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA OPERACJE W RAMACH

REJESTR ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA OPERACJE W RAMACH REJESTR ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA OPERACJE W RAMACH Osi priorytetowej 4- zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komitetu ŁLGR z dnia 18.04.2012r.

Protokół z posiedzenia Komitetu ŁLGR z dnia 18.04.2012r. Protokół z posiedzenia Komitetu ŁLGR z dnia 18.04.2012r. Posiedzenie odbyło się 18 kwietnia 2012r w Biurze Stowarzyszenia Łużycka Lokalna Grupa Rybacka w Lubsku przy ul.kopernika 19. Uczestniczyło w nim

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm 28 kwietnia 2017 r., Warszawa www.een.org.pl www.een.org.pl 2014 2016 PARP:

Bardziej szczegółowo

Akademia szkoleń 87,5. Aspiracje. Zintegrowany program szkoleń dla sfery budownictwa w województwie lubuskim

Akademia szkoleń 87,5. Aspiracje. Zintegrowany program szkoleń dla sfery budownictwa w województwie lubuskim Lista rankingowa projektów złożonych w konkursie otwartym działania 8.1.1 z pomocą publiczną -Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw- w ramach posiedzenia KOP otwartego

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Liczba uzyskanych punktów. Nazwa wnioskodawcy, gmina, NIP, Numer Identyfikacyjny Producenta. Miejsce realizacji operacji. Nr wniosku.

Liczba uzyskanych punktów. Nazwa wnioskodawcy, gmina, NIP, Numer Identyfikacyjny Producenta. Miejsce realizacji operacji. Nr wniosku. Lista wybranych do dofinansowania spośród złożonych w naborze wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1920/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 maja 2012 roku

Uchwała Nr 1920/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 maja 2012 roku Uchwała Nr 1920/2012 w sprawie: zatwierdzenia listy operacji dla działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 26/2016 Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 1 grudnia 2016 r.

DECYZJA NR 26/2016 Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 1 grudnia 2016 r. DECYZJA NR 26/2016 Dziekana Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składów osobowych rad programowych dla kierunków studiów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Utworzenie w Kolonii Rybackiej nowoczesnej wypożyczalni sprzętu turystyczno - rekreacyjnego oraz przystani obsługi i edukacji wędkarzy.

Utworzenie w Kolonii Rybackiej nowoczesnej wypożyczalni sprzętu turystyczno - rekreacyjnego oraz przystani obsługi i edukacji wędkarzy. REJESTR ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW Oznaczenie funduszu: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Nazwa działania: Wsparcie budowy lub wyposażenia w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013

Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Iga Dubicka Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 20 maj 2010 r. Możliwości bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców (Ostatnia aktualizacja danych 12.03.2008) RPO WOJEWÓDZTWO Dolnośląskie NAZWA DZIAŁANIA Działanie 1.1 Inwestycje dla LIMITY KWOTOWE DOTACJI (w

Bardziej szczegółowo

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania. wytwarzania systemu filtracyjnego do wody

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania. wytwarzania systemu filtracyjnego do wody LISTA RANKINGOWA PROJEKTÓW NR: 4.3/50/2012 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA, LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 4.3 Kredyt technologiczny W ramach naboru: 6-7 grudnia 2011 r. Lista projektów rekomendowanych

Bardziej szczegółowo

RPPM /15 RPPM /15 RPPM /15 RPPM /15

RPPM /15 RPPM /15 RPPM /15 RPPM /15 Lista wybranych projektów zgodnie z Uchwałą Nr 792/160/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 lipca 2016 roku LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU NUMER IZ.01-22-001/15 WSPÓŁFINANSOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOŃCOWY XVII IMS, GIMNAZJADY, LICEALIADY FINAŁU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

KOMUNIKAT KOŃCOWY XVII IMS, GIMNAZJADY, LICEALIADY FINAŁU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH KOMUNIKAT KOŃCOWY XVII IMS, GIMNAZJADY, LICEALIADY FINAŁU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH Termin: 13 października 2015r. Miejsce: Poznań, Hipodrom Wola ul. Lutycka 34 Opis:

Bardziej szczegółowo

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania. Uruchomienie produkcji kostki brukowej dwuwarstwowej z nanomiedzią. innowacyjnej technologii

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania. Uruchomienie produkcji kostki brukowej dwuwarstwowej z nanomiedzią. innowacyjnej technologii LISTA RANKINGOWA PROJEKTÓW NR: 4.3/49/2012 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA, LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 4.3 Kredyt technologiczny W ramach naboru: 6 grudnia 7 grudnia 2011 r. Lista projektów rekomendowanych

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY. W y k o n a n i e UWAGI

UDZIAŁ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY. W y k o n a n i e UWAGI Załącznik do Uchwały nr XXIV/304/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.05.2008 r. PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 2010 Lp. INWESTOR- WNIOSKODAWCA, ADRES

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Projekty rekomendowane do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów Nie dotyczy

Projekty rekomendowane do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów Nie dotyczy Lista rankingowa wniosków przekazanych do w wyniku pozytywnie rozpatrzonego środka Lp.** Numer wniosku KSI Nazwa beneficjenta Siedziba beneficjenta odwoławczego* w ramach konkursu Nr PO KL/6.3/1/10 Tytuł

Bardziej szczegółowo

Formy współpracy samorządowej jako kryterium delimitacji obszaru metropolitalnego Poznania

Formy współpracy samorządowej jako kryterium delimitacji obszaru metropolitalnego Poznania Łukasz Mikuła Formy współpracy samorządowej jako kryterium delimitacji obszaru metropolitalnego Poznania Konferencja Naukowo-Samorządowa Delimitacja obszarów metropolitalnych zagadnienia metodyczne i praktyczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 736 / 2015. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 30 czerwca 2015 roku

UCHWAŁA NR 736 / 2015. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 30 czerwca 2015 roku UCHWAŁA NR 736 / 2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 30 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym z przeznaczeniem na realizację robót

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca Tytuł projektu Całkowity koszt projektu

Wnioskodawca Tytuł projektu Całkowity koszt projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja

Bardziej szczegółowo

HISTORIA POZIOM PODSTAWOWY

HISTORIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 76,50 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 60,67 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 54,67 % - Technikum w ZSP, Chodzież 43,83 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych.

Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych. Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych. Na podstawie art. 182 1 pkt. 1 oraz 2 pkt.1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie STREETBALL POLSKA

Stowarzyszenie STREETBALL POLSKA Stowarzyszenie STREETBALL POLSKA 61-132 POZNAŃ ul. Wołkowyska 17 Tel: +48 61 870 19 23 Fax: +48 61 870 17 76 KOMUNIKAT KOŃCOWY GRAND PRIX PIŁY - nasze miasto.pl W KOSZYKÓWCE ULICZNEJ z cyklu GRAND PRIX

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Twój pomysł, europejskie pieniądze Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 O czym należy pamiętać ubiegając się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4200/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 31 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr 4200/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 31 grudnia 2013 roku Uchwała Nr 4200/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 31 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Planu zatrudnienia kadr na rok 2014 przewidzianych do realizacji zadań z zarządzaniem i wdrażaniem

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Województwo Wielkopolskie Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2005 2006 dla działań objętych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Poznań, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE SPEŁNIŁY KRYTERIA I UZYSKAŁY WYMAGANĄ LICZBĘ PUNKTÓW, Z WYRÓŻNIENIEM PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA

LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE SPEŁNIŁY KRYTERIA I UZYSKAŁY WYMAGANĄ LICZBĘ PUNKTÓW, Z WYRÓŻNIENIEM PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE SPEŁNIŁY KRYTERIA I UZYSKAŁY WYMAGANĄ LICZBĘ PUNKTÓW, Z WYRÓŻNIENIEM PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2018/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr 2018/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 czerwca 2012 r. Uchwała Nr 2018/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr 13/III/2012 realizowanego dla Działania 3.4 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WDROŻEŃ SYSTEMU HACCP ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WDROŻEŃ SYSTEMU HACCP ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30/2014

Zarządzenie nr 30/2014 Zarządzenie nr 30/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja

Bardziej szczegółowo

ul. Roosevelta 15, Łódź, tel. (042) , fax. (042)

ul. Roosevelta 15, Łódź, tel. (042) , fax. (042) Lista wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa III: Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1683/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2016 r.

Uchwała nr 1683/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2016 r. Uchwała nr 1683/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 1.3 Wsparcie jakości usług na rzecz inkubacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 8/16/MZ Forum Małopolski Zachodniej z dnia 6 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 8/16/MZ Forum Małopolski Zachodniej z dnia 6 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 8/16/MZ Forum Małopolski Zachodniej z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia wykazu projektów subregionalnych w ramach poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4145/ 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia r.

Uchwała Nr 4145/ 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia r. Uchwała Nr 4145/ 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12. 12. 2013 r. w sprawie: przyjęcia wzoru biznes planu dla projektów w ramach Działania 1.1 Rozwój Mikroprzedsiębiorstw w ramach Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

ŻUBR ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH TRZCIŃSCY & KOŹMIŃSKI SPOŁKA JAWNA WND-RPWM.01.01.09-28- 207/10. 2 058 000,00 zł 25.09.2013

ŻUBR ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH TRZCIŃSCY & KOŹMIŃSKI SPOŁKA JAWNA WND-RPWM.01.01.09-28- 207/10. 2 058 000,00 zł 25.09.2013 LISTA PODPISANYCH UMÓW w związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 09.09.2013r. Cząstkowej listy projektów do dofinansowania w ramach konkursu 01/10/1.1.9 Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 LISTA WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH UTWORZONEGO W RAMACH PROJEKTU WSPIERANIE POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM OCENIONYCH

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

ZAKTUALIZOWANA LISTA PROJEKTÓW ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA

ZAKTUALIZOWANA LISTA PROJEKTÓW ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA ZAKTUALIZOWANA LISTA PROJEKTÓW ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO (Z UWZGLĘDNIENIEM PROTESTÓW) NA DZIEŃ 22.12.2009 R. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Politechnika Białostocka. Nazwa beneficjenta:

Tytuł projektu: Politechnika Białostocka. Nazwa beneficjenta: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej" jako instrument na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności gospodarki i regionu Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo