Uchwała Nr 5357/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 5357/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2014 r."

Transkrypt

1 Uchwała Nr 5357/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Konkurs Nr 23/I/2014. Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.), art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt 4, art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr 698/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2007 r. w sprawie przyjęcia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata z późniejszymi zmianami, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje. 1. Postanawia się ustalić listę projektów wyłonionych do dofinansowania dla Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw Schemat I Projekty inwestycyjne realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Konkurs Nr 23/I/ Lista projektów wyłonionych do dofinansowania dla Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. 3. Postanawia się dokonać zwiększenia kwoty środków przeznaczonych dla Konkursu Nr 23/I/2014 z Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw co spowoduje ustalenie alokacji dla konkursu na poziomie ,43 PLN. 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5. Marszałek Województwa Marek Woźniak

2 Uzasadnienie do Uchwały Nr 5357/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Konkurs Nr 23/I/2014. Na podstawie art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) Instytucją Zarządzającą odpowiedzialną za prawidłową realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy Instytucja Zarządzająca odpowiada za wybór projektów, które będą dofinansowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Realizacja Działania 1.4 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata odbywa się na zasadach jednostopniowego rozpatrywania wniosków w trybie konkursowym. W myśl Regulaminu Konkursu Nr 23/I/2014, na liście rankingowej umieszczone mogą być projekty, które pozytywnie przeszły etap oceny merytorycznej, czyli spełniły kryteria dopuszczające i otrzymały minimum 60% ogólnej liczby punktów oraz spełniły kryteria merytoryczne zerojedynkowe. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przyznaniu dofinansowania wszystkim projektom, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i ustaleniu kolejności na liście zgodnie z punktacją przyznaną przez Komisję Oceny Projektów. Lista projektów wyłonionych do dofinansowania znajduje się w Załączniku Nr 1 do uchwały. Ze względu na fakt, że alokacja środków przewidziana w ramach Konkursu 23/I/2014 nie wystarcza na dofinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych projektów, Zarząd Województwa Wielkopolskiego postanowił dodatkowo przeznaczyć na ten cel środki pozostałe w ramach Działania 1.1. W związku ze zwiększeniem środków ustalono alokację dla konkursu na poziomie ,43 PLN. Wybór do dofinansowania projektów ujętych na liście następuje w drodze uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego. W związku z tym, zasadne jest podjęcie uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Konkurs Nr 23/I/2014. Marszałek Województwa Marek Woźniak

3 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5357/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2014 r. Lista rankingowa wniosków do dofinansowania dla Działania Schemat I "Projekty inwestycyjne" Lp. Nazwa Beneficjenta Siedziba Beneficjenta (Gmina) Tytuł wniosku Kwota dofinansowania w PLN 1 SIZEFLEX SPÓŁKA Z Luboń Wprowadzenie nowego i udoskonalonego produktu przez firmę SizeFlex Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i informatycznych ,00 zł 2 ELF SPÓŁKA Z SPÓŁKA KOMANDYTOWA Tarnowo Podgórne Innowacyjne Centrum Monitorowania (ICM) szansą rozwoju i wzrostu konkurencyjności ELF Sp. z o.o. Sp. k ,00 zł 3 SOUND & LIGHTS SERVICE Sebastian Bernat Suchy Las Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy SOUND & LIGHTS SERVICE poprzez zakup sprzetu i oprogramowania w zakresie nowoczesnych konstrukcji scenicznych 4 INSTADRUK Spółka z Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy INSTADRUK SPÓŁKA Z poprzez zakup maszyn oraz systemu informatycznego ,00 zł 5 MT SPÓŁKA Z Zwiększenie konkurencyjności firmy MT SP. Z O.O. poprzez inwestycje prowadzące do wprowadzenia do oferty nowych oraz ulepszonych usług ,00 zł 6 WEB FORMS SPÓŁKA Z Zwiększenie konkurencyjności firmy WEB FORMS SP. Z O.O. poprzez inwestycje prowadzące do wprowadzenia do oferty nowych oraz ulepszonych usług ,00 zł 7 DREAMPLEX SPÓŁKA Z Luboń Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnego sprzętu oraz wdrożenie innowacyjnych usług ,00 zł 8 METAL-SERWIS SPÓŁKA Z Wieleń Rozwój działalności przedsiębiorstwa METAL- SERWIS sp. z o.o. poprzez wprowadzenie innowacyjnego systemu BreakQuip.

4 9 S4DC Spółka z Rozwój spółki S4DC poprzez zakup aparatury kontrolno-pomiarowej oraz innowacyjnego systemu komputerowego symulującego przebieg zjawisk fizycznych ,00 zł 10 KRZYŻOSIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA Wzrost konkurencyjności firmy poprzez udoskonalenie usługi sprzedaży powierzchni reklamowej i wprowadzenie do oferty nowej usługi Planera pogrzebowego ,00 zł 11 Los Dientes s.c.aleksandra i Krzysztof Wyrembelscy Murowana Goślina Innowacyjne rozwiązania technologiczne kluczem do dynamicznego rozwoju firmy Los Dientes s.c ,00 zł 12 Kuzniareklamy.pl spółka cywilna Krzysztof Gruchalski, Łukasz Bryl Piaski Innowacyjny druk UV ,00 zł 13 Mikaro Successor Woodwork 3D Collections Anna Dudra Czarnków Inwestycje w innowacyjne środki trwałe i oprogramowanie kluczem do rozwoju przedsiębiorstwa poprzez ulepszenie i rozszerzenie oferty produktowej ,00 zł 14 ADP ARCH LTD Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Dalszy dynamiczny rozwój firmy ADP ARCH LTD dzięki inwestycji w innowacyjne technologie oraz rozbudowę potencjału usługowego ,00 zł 15 EDYTA CIĘŻKA-HSIAO Wzrost innowacyjności Specjalistycznej Praktyki Stomatologicznej Edyta Ciężka-Hsiao przez zakup nowoczesnych urządzeń i oprogramowania niezbędnych do rozwoju firmy. 16 Doji Szymon Truskolaski Komorniki Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa Doji Szymon Truskolaski poprzez wdrożenie systemu umożliwiającego przeprowadzenie szkoleń z wykorzystanie urządzeń mobilnych ,00 zł 17 HW Automatics Hubert Wiśniewski Wągrowiec Wdrożenie innowacyjności w firmie HW AUTOMATICS Hubert Wiśniewski poprzez zakup laptopów i oprogramowań komputerowych ,40 zł 18 YEGO home&garden Julita Jablonski Turek Zakup innowacyjnej linii produkcyjnej w celu uruchomienia produkcji ekologicznych tekstyliów ,00 zł

5 19 MERMEER Joanna Gałach Leszno Kreatywne studio wielkoformatowej grafiki artystycznej ,58 zł 20 PRONAMET Marcin Kujawa Mosina Recykling tworzyw sztucznych kluczem do podniesienia pozycji konkurencyjnej firmy PRONAMET ,50 zł 21 Przychodnia Weterynaryjna Piotr Dąbrowski Spółka Jawna Uruchomienie działalności nowoczesnej kliniki weterynaryjnej dzięki inwestycji w innowacyjne technologie ,00 zł 22 INSPIRACJA MARZENA KOCIK Turek Rozwój firmy Inspiracja poprzesz rozszerzenie oferty dla klientów 23 "GRAND DECOR" - Rafał Jerczyński Łęka Opatowska Reaktywacja inwestycji umożliwiającej wzrost konkurencyjności firmy "Grand Decor Rafał Jerczyński" poprzez udoskonalenie usługi oraz wsparcie nowej usługi 24 I-PLANS SPÓŁKA Z Strategiczne wzmocnienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności I-PLANS Sp. z o.o. poprzez rozszerzenie oraz udoskonalenie dotychczasowej oferty. 25 FABRYQ SP. Z O.O. 26 Centralne Biuro Detektywistyki i Obserwacji Spółka z Realizacja inwestycji umożliwiającej wzrost konkurencyjności FABRYQ Sp.z o.o. poprzez zakup innowacyjnych urządzeń oraz oprogramowania. Wzrost konkurencyjności Centralnego Biura Detektywistyki i Obserwacji na rynku usług detektywistycznych ,00 zł ,00 zł 27 FaniMani spółka z Zakup komputerów i oprogramowania ,00 zł 28 EKO PELLETS ŻANETA KOGA Nowy Tomyśl Rozwój EKO PELLETS ŻANETA KOGA dzięki inwestycji w innowacyjne środki trwałe ,00 zł

6 29 Gabinet Stomatologiczny Agata Osiewała Turek Zakup innowacyjnego sprzętu w celu świadczenia wysokospecjalistycznych usług stomatologicznych ,00 zł 30 MAR-BOX sp. z o.o Zakup innowacyjnych śródków trwałych w celu udoskonalenia i wdrożenia nowych usług ,00 zł 31 "WTI" SPÓŁKA Z Wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwie poprzez zakup zaawansowanych maszyn drogą wzrostu konkurencyjności WTI Sp. z o.o ,56 zł 32 Miłosz Zawadzki, DEGLASS Osiek Mały Grafmirror, czyli grafika w lustrze nowość na rynku ,00 zł 33 IMAG Silvana Szymanowska-Bilińska Stworzenie centrum serwerowego i centrum odzyskiwania danych z możliwością wirtualizacji komputerów (P2V, B2V i D2D) ,00 zł 34 GUIDE SPÓŁKA Z Zwiększenie konkurencyjności firmy GUIDE SP. Z O.O. poprzez inwestycje prowadzące do wprowadzenia do oferty nowych oraz ulepszonych usług ,00 zł 35 ECER TECHNIKA SP. ZO.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technicznych i informatycznych w usługach z zakresu ochrony środowiska ,00 zł 36 UNIQUE AGNIESZKA ADAMSKA Realizacja inwestycji umożliwiającej wzrost konkurencyjności Centrum Modelowania Sylwetki poprzez zakup innowacyjnego sprzętu do treningu EMS wraz z oprogramowaniem ,00 zł 37 LUKASCO, ŁUKASZ JERCZYŃSKI Łęka Opatowska Realizacja inwestycji umożliwiającej wzrost konkurencyjności firmy LUKASCO poprzez zakup innowacyjnego sprzętu wraz z oprogramowaniem ,00 zł 38 KC3 SPÓŁKA Z SPÓŁKA KOMANDYTOWA Trzcianka Wzrost konkurencyjności firmy KC3 Sp. z o.o. Sp. k. poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych i oprogramowania ,00 zł

7 39 "CREATIVITY" ANNA BARANOWSKA Wzrost konkurencyjności firmy CREATIVITY poprzez stworzenie innowacyjnego Centrum diagnostyki walki z otyłością ,95 zł 40 Roboty Drogowe Woźny Józef Września Rozwój firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych ,00 zł 41 IZOLPOL Damian Sewiło Zakup specjalistycznego sprzętu do wykonywania izolacji budynków szansą na rozwój nowego przedsiębiorstwa ,04 zł 42 ROTAPE ROBERT SZYMAŃSKI Września Podniesienie poziomu konkurencyjności firmy Rotape Robert Szymański poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych do cięcia taśm ,00 zł 43 Wodnik Mateusz Kołodziejczyk Kościan Zakup środków trwałych w celu wdrożenia nowych i udoskonalonych usług ,67 zł 44 EN-GROUP SOLUTIONS spółka z Zwiększenie konkurencyjności firmy EN-GROUP SOLUTIONS sp. z o.o. poprzez zakup paneli fotowoltaicznych i innowacyjnego oprogramowania ,00 zł 45 AMGRO Zdzisław Gulik Grodzisk Wlkp. Poprawa technologii i innowacyjności w produkcji i naprawie amortyzatorów hydraulicznych dla transportu szynowego ,00 zł 46 1 DO 100 Spółka cywilna Jan Strzykała Piotr Chlewicki Siedlec Wdrożenie innowacyjnej technologii pomiarów z użyciem automatycznego skanera do świadczenia usług inwentaryzacji architektonicznej i powykonawczej ,00 zł 47 Zakład Produkcyjno- Usługowo-Handlowy MESA Sebastian Chałubek Zakrzewo Dywersyfikacja działalności firmy poprzez wdrożenie nowego, innowacyjnego produktu w postaci wyciętych i powierconych elementów stelaży mebli tapicerowanych ,00 zł

8 48 Michał Garczyński Realizacja inwestycji umożliwiającej wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez zakup innowacyjnych urządzeń treningowych oraz oprogramowania IT do zarządzania usługami treningowymi oraz zarządzania klubem treningowym. 49 Mandala Hostel&Apartments Joanna Bekas - Luks Inwestycje w zaawansowane technologie kluczem do rozwoju przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnej usługi ,00 zł 50 Serwis Samochodowy Adam Dedoński Oborniki Rozwój serwisu Samochodowego Adam Dedoński poprzez inwestycje w nowoczesne środki trwałe, oprogramowanie i wykonanie prac adaptacyjnych ,00 zł 51 Sport World Sp. z o.o. Wzrost konkurencyjności spółki Sport World poprzez zakup sprzętu sportowego oraz budowę boisk do piłki nożnej i siatkowej ,71 zł 52 'STOMATOLOGIA- GARBAREK' Spółka z Innowacyjne usługi stomatologiczne wprowadzone do oferty Spółki STOMATOLOGIA- GARBAREK ,00 zł 53 MITFORM Dominik Cembrowicz Sieraków Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MITFORM poprzez zakup maszyn i urządzeń umożliwiających rozszerzenie oferty o nowe produkty i usługi 54 TRAG Spółka z Spółka Komandytowa Wzrost konkurencyjności i poziomu innowacyjności firmy TRAG poprzez inwestycję w nowoczesne pionowe centrum obróbkowe ,00 zł 55 Duży Dom Medialny Wielkopolska Sp. z o.o. Ostrów Wielkopolski Quick Graphic Studio szansą na poprawę konkurencyjności spółki ,40 zł 56 Kakimo Monika Kremser Wzrost konkurencyjności firmy Kakimo Monika Kremser poprzez realizację inwestycji w zakresie zagospodarowania terenu nad jeziorem Rusałka w Poznaniu ,47 zł 57 DAMROL Piotr Wichłacz Wągrowiec Rozwój firmy DAMROL Piotr Wichłacz poprzez inwestycję w innowacyjny sprzęt

9 58 CNC MILLING Sp. z o.o. Sp. k Realizacja inwestycji umożliwiającej wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez zakup innowacyjnej elektroerozyjnej wycinarki drutowej oraz specjalistycznego oprogramowania do projektowania ,40 zł 59 Michał Gramacki Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych umożliwiających rozwój firmy i budowę jej przewagi konkurencyjnej na rynku 60 ADVO-TAX MONIKA GOLCZ Podniesienie konkurencyjności biura rachunkowego ADVO-TAX MONIKA GOLCZ poprzez innowacje organizacyjno-produktowe ,00 zł 61 AUDIOMED Aparaty słuchowe Małgorzata Adamczak Wzrost konkurencyjności Audiomed Aparaty Słuchowe poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych ,00 zł 62 Usługi weterynaryjne Joanna Osiecka Komorniki Rozwój firmy poprzez oferowanie usług diagnostyki laboratoryjnej na potrzeby weterynarii ,00 zł 63 MP Sport Marcin Giernas Leszno CrossFit - nowa metoda treningu dla każdego ,00 zł 64 Naprawa Maszyn Budowlanych Magdalena Solecka Rozwój przedsiębiorstwa Naprawa Maszyn Budowlanych Magdalena Solecka poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych i oprogramowania ,80 zł 65 Mateusz Leśniak Sport- Reh Leszno Rozwój nowopowstałego przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowych usług rehabilitacyjnych ,00 zł 66 MAMASITAS Spółka z Zakup wyposażenia restauracji meksykańskiej szansą na rozwój konkurencyjności branży gastronomicznej w Poznaniu ,54 zł 67 Monika Biernacka Firma Wielobranżowa, Usługi Doradcze Krotoszyn Rozwój firmy poprzez zakup innowacyjnej maszyny oraz oprogramowania konstrukcyjnego ,00 zł

10 68 ZAP-INWEST Spółka z Ostrów Wlkp Poprawa konkurencyjności ZAP-INWEST Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowych usług w wyniku zakupu specjalistycznych urządzeń do malarni proszkowej ,00 zł 69 Classic Maciej Adamek Zakup innowacyjnych środków trwałych w celu świadczenia innowacyjnych usług drukarskich i introligatorskich 70 Neo-fit Krystian Przybylski Wdrożenie nowych usług zdrowotnokosmetycznych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii kosmetyczno-medycznych ,00 zł 71 MM-Trans Maciej Śliwa Święciechowa Wyposażenie biura oraz zakup środków trwałych w celu zwiększenia konkurencyjności firmy i dywersyfikacji źródeł przychodu ,80 zł 72 Eugenius Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Rozwój firmy Eugenius poprzez uruchomienie nowej linii produktów oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych do już istniejącej oferty ,00 zł 73 SBU KONIECZNY KOZIEŁŁO SPÓŁKA JAWNA Puszczykowo Rozwój mikroprzedsiębiorstwa poprzez budowę obiektu magazynowo-biurowego typu SBU oraz zatrudnienie pracownika ,84 zł 74 ANDRZEJ RUTKOWSKI LEDA Rozwój przedsiębiorstwa ANDRZEJ RUTKOWSKI LEDA poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych i oprogramowania ,76 zł 75 Edmed Edyta Kozieł Oborniki Wprowadzenie innowacji w firmie Wnioskodawcy poprzez zakup aparatu do kriochirurgii i USG oraz adaptację pomieszczeń ,00 zł 76 Przedszkole Niepubliczne Bajka Bożena Zbiorczyk Leszno Przedszkole to bajeczne miejsce ,00 zł 77 Agencja Reklamowo- Krawiecka AGAT 5 Alina Stefaniak Gniezno Inwestycja w nowoczesny park maszynowy drogą do rozwoju Agencji Reklamowo-Krawieckiej AGAT ,00 zł 78 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Aneta Bryl Konin Zakup nowoczesnego sprzętu diagnostycznozabiegowego do specjalistycznego, lekarskiego gabinetu okulistycznego ,00 zł

11 79 FILIGO SPÓŁKA Z Gniezno Zautomatyzowanie produkcji mieszanek lodowych oraz produkcja pralin szansą rozwoju Filigo sp.z o.o ,60 zł 80 AGK Usługi Łukasz Krupka Luboń Budowa konkurencyjności i innowacyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i informatycznych ,00 zł 81 GEO-INSTALTERM Aneta Baranek Koźmin Wlkp Zakup wiertnicy jako cel rozwoju przedsiębiorstwa ,00 zł 82 Best Impact spółka z Budowa zakładu produkcji zabawek dla dzieci oraz zakup innowacyjnych środków trwałych w celu podniesienia konkurencyjności firmy ,90 zł 83 Madent Gabinety Stomatologiczne Karolina Matusiak-Postek Komorniki Poprawa konkurencyjności podmiotu leczniczego Madent Gabinety Stomatologiczne w Wolsztynie poprzez zakup innowacyjnego wyposażenia ,00 zł 84 Instytut Kosmetologii i Laseroterapii Agnieszka Dwornik Ostrów Wielkopolski Wdrożenie innowacyjnych zabiegów kosmetologicznych w firmie Instytut Kosmetologii i Laseroterapii Agnieszka Dwornik ,00 zł 85 Stajnia Krajen Katarzyna Grzęda Kórnik Budowa nowoczesnej stajni sportowej szansą na rozwój nowego przedsiębiorstwa ,71 zł 86 Zefiryna Rzepecka- Manka EUROSIMA Wzrost konkurencyjności EUROSIMY poprzez inwestycję w rozbudowę magazynu oraz zakup wyposażenia ,00 zł 87 Przedsiębiorstwo SAW BUD Wiesława Sawicka Wolsztyn Wdrożenie innowacyjności w firmie SAW BUD Wiesława Sawicka poprzez zakup koparki kołowej i oprogramowania ,00 zł 88 ALFE Sp. z o.o. Pobiedziska Zakup innowacyjnych urządzeń w celu wzrostu konkurencyjności ALFE Sp. z o.o ,00 zł 89 MARCIN KUBIK PPHU BUDTECH Ostrów Wielkopolski Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów poprzez zakup nowoczesnego sprzętu ,60 zł

12 90 KK Studio Katarzyna Kubiak Innowacyjne urządzenia poligraficzne gwarantem sukcesu firmy KK Studio Katarzyna Kubiak ,20 zł 91 Domowy Żłobek na Muchlinie Agnieszka Arent - Marczewska Turek Kreatywny Żłobek na Muchlinie ,00 zł 92 Maraga Strefa Spa spółka z Zakup innowacyjnych urządzeń i oprogramowania ,00 zł 93 Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska Ujście Wdrożenie platformy e-learningowej jako zmodernizowanie i rozwinięcie oferty usług szkoleniowych firmy Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska ,00 zł 94 Agencja NP Partners spółka z Oborniki Poprawa poziomu konkurencyjności spółki poprzez wdrożenie innowacyjnych usług usuwania azbestu oraz innych usług budowlanych ,00 zł 95 Grey House Development sp. z o.o. Podniesienie poziomu konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnej ukladarki laserowej do betonu oraz oprogramowania ,00 zł 96 Gabinet Weterynaryjny Aleksandra Przybyła Kompleksowe wyposażenie Gabinetu Weterynaryjnego Aleksandra Przybyła wraz z innowacyjną obsługą klienta ,00 zł 97 MB² Projekt - Monika Bloch - Bednarczyk ZAKUP INNOWACYJNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO OBSŁUGI PROJEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM BIURA ARCHITEKTONICZNEGO MB2 PROJEKT ,79 zł 98 Milon Rental Spółka z ograniczona Inwestycja w usługi treningu obwodowego szansą na rozwój i konkurencyjność Milon Rental ,00 zł 99 Restauracja Pałac w Dębinie Spółka z Rozwój firmy Restauracja Pałac w Dębinie sp. z o. o. poprzez rozbudowę ośrodka wypoczynkowego ,30 zł

13 100 ORNATUS Marcin Wawrzyniak Rozwój firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych ,00 zł MINUT.PL Spółka z Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa 36minut.pl sp. z o.o. dzięki wprowadzeniu na rynek krajowy innowacyjnych usług ,00 zł 102 Jowar Sp. z o.o. Podniesienie poziomu konkurencyjności firmy Jowar spółka z o.o. poprzez budowę budynku usługowego oraz zakup innowacyjnych środków trwałych ,00 zł 103 REBA Renata Stefaniak Oborniki Rozwój przedsiębiorstwa REBA Renata Stefaniak poprzez zakup innowacyjnej myjni, laptopa i oprogramowania ,41 zł 104 "KAMA" Kamila Nowak- Wolińska Strzałkowo Inwestycja w środki trwałe w celu wprowadzenia innowacyjnego brykietu ,00 zł 105 Agnieszka Mitrowska ZEUS Warszawa Wprowadzenie innowacyjnych usług oraz nowych produktów szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ZEUS Agnieszka Mitrowska ,00 zł 106 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DAGMARA SZUBA Nowy Tomyśl Nowoczesne centrum obróbcze szansą na rozwój firmy ,00 zł 107 A&S GOLDEN GRANT SPÓŁKA Z Tarnowo Podgórne Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa A&S Golden Grant Sp. z o.o. poprzez inwestycje w innowacyjne środki trwałe i ICT ,00 zł 108 Invest-Service Monika Podhajecka Wzrost konkurencyjności Invest-Servive poprzez inwestycję w salon energooszczędnego oświetlenia LED ,58 zł 109 JAHNS Spółka z Międzychód Rozwój przedsiębiorstwa JAHNS Spółka z poprzez prace adaptacyjne, zakup innowacyjnego wyposażenia do gastronomii i oprogramowania komputerowego ,41 zł 110 MIRON CONSULTING SPÓŁKA Z Rozwój Spółki MIRON CONSULTING Sp. z o. o poprzez prace budowlane, zakup z montażem innowacyjnej myjni bezdotykowej wyposażonej w separatory, laptopa i oprogramowania ,41 zł

14 111 PHU Henryk Moskal Mieleszyn Rozwój przedsiębiorstwa dzięki poszerzeniu oferty Lodziarni Lody Prawdziwe na terenie Gniezna ,30 zł 112 DZIAŁALNOŚĆ BUDOWLANA PROJEKTOWANIE - HANDEL - USŁUGI PAULA BANDZWOŁEK Pleszew Poprawa poziomu konkurencyjności firmy Wnioskodawcy poprzez zakup innowacyjnej ładowarki teleskopowej oraz innych nakładów rzeczowych ,00 zł 113 ALU-BIS Z Wzrost konkurencyjności firmy ALU BIS sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń ,30 zł 114 MAGMAR MAGDALENA CZEKAŁA Leszno Wdrożenie innowacyjności technologicznej w firmie MAGMAR MAGDALENA CZEKAŁA poprzez zakup stanowiska do legalizacji wag ,00 zł 115 Ewa Dudek ITEL- PROJEKT Krotoszyn Wdrożenie innowacyjności w firmie Ewa Dudek ITEL-Projekt poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych i oprogramowania ,00 zł 116 Funka Sławomir Szymczak Wzrost konkurencyjności i dywersyfikacja oferty Funka Sławomir Szymczak dzięki zakupowi innowacyjnych technologii i wykonaniu prac adaptacyjnych ,50 zł 117 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE IZABELA KUBICKA Nowy Tomyśl Wprowadzenie innowacyjnych usług kosmetycznych szansą na sukces firmy ,00 zł 118 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE KAROLINA MIELCAREK Buk Stworzenie kompleksu świadczącego innowacyjne usługi drogą do sukcesu firmy ,00 zł SUMA: ,43 zł

Lista wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Lista wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie pod względem zgodności z kryteriami formalnymi Lista wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie pod względem zgodności z kryteriami formalnymi Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa III: Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Zakup uzywanej, kompletnej, automatycznej, pełnoformatowej linii do laminowania, z Tytuła

Zakup uzywanej, kompletnej, automatycznej, pełnoformatowej linii do laminowania, z Tytuła 01.02.00 RPLU.01.02.00-06-305/08-01 KM Magnum Gogłoza, Gaca Spółka Jawna Rozbudowa infrastruktury treningowej KM MAGNUM 01.02.00 RPLU.01.02.00-06-302/08-01 Krzysztof Goch i Andrzej Goch Zakład Produkcyjno

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania:

Lista projektów wybranych do dofinansowania: Lista projektów wybranych do dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość" Działanie

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych. Strona 1 z 59

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych. Strona 1 z 59 Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. 4 WND-RPLD.03.02.00-00-027/12 Wzrost konkurencyjności PPHU PTS poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii 1 492 000,00 980 000,00

Tytuł projektu. 4 WND-RPLD.03.02.00-00-027/12 Wzrost konkurencyjności PPHU PTS poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii 1 492 000,00 980 000,00 L.p. INFORMACJA NA TEMAT PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH W TERMINIE NABORU WYZNACZONYM W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Numer konkursu: RPLD.03.02.00-18/12 Termin naboru wniosków o dofinansowanie projektu: od 25 października

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej w części A i B Działanie 1.1

Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej w części A i B Działanie 1.1 Lista rankingowa po merytoryczno - technicznej uzyskanych po 1. WND-RPSW.01.01.00-26-097/08 Wzrost konkurencyjności, rozwój technologiczny, dywersyfikacja oferty oraz wprowadzenie zasadniczych zmian w

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków do dofinansowania dla Działania 1.1. Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu Kwota z EFRR

Lista rankingowa wniosków do dofinansowania dla Działania 1.1. Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu Kwota z EFRR Lista rankingowa wniosków do dofinansowania dla Działania 1.1 Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu Kwota z EFRR 1 2 3 4 5 P.P.H.U. Łukasz Grzechowiak EKOMAKPOL Sp. z AGROMEP Sp. z Polish Metal Design

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 2013 LISTA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 2013 LISTA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 2013 LISTA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU 01/09/1.1.9 Oś Priorytetowa 1 : Przedsiębiorczość Działanie 1.1 : Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Lista rezerwowa projektów -z uwzględnieniem procedury odwoławczej

Lista rezerwowa projektów -z uwzględnieniem procedury odwoławczej Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP", Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Plan na 2007 rok po zmianach

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Plan na 2007 rok po zmianach 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku w kwocie 908.567.666 zł wydatkowano kwotę 791.338.060,23 zł, co stanowi 87,10%

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania. Strona 1 z 39

Lista projektów wybranych do dofinansowania. Strona 1 z 39 Lista projektów wybranych do dofinansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie

Bardziej szczegółowo

Innowacje procesowe i produktowe w firmie TOMTEX

Innowacje procesowe i produktowe w firmie TOMTEX ul. Roosevelta 15, 90 056 Łódź, tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51 email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl Informacja na temat projektów złożonych, w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o konkursie.

Bardziej szczegółowo

Wnioski wybrane do dofinansowania:

Wnioski wybrane do dofinansowania: Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet I Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje

Bardziej szczegółowo

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2008 roku w kwocie 1.513.795.069 zł wydatkowano kwotę 962.739.129,03 zł, co stanowi 63,60%

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów warunkowo wybranych do dofinansowania Małe i średnie przedsiębiorstwa.

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów warunkowo wybranych do dofinansowania Małe i średnie przedsiębiorstwa. Załącznik nr 2 do uchwały nr.. / / /2013 Zarządu Województwa Śląskiego Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów warunkowo wybranych do dofinansowania Małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Nr konkursu 07/RPOWL/1.2/2008

Nr konkursu 07/RPOWL/1.2/2008 Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw RPO WL 2007-2013 Nr konkursu 07/RPOWL/1.2/2008 Lp. Numer ewidencyjny

Bardziej szczegółowo

Lista podstawowa wniosków wybranych do dofinansowania

Lista podstawowa wniosków wybranych do dofinansowania Lista podstawowa wniosków wybranych do dofinansowania Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nr wniosku wg KSI (SIMIK 07-13) 534/13 287/13 399/13 623/13 326/13 539/13 Wnioskodawca B&P Engineering Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do współpracy

Zaproszenie do współpracy Zaproszenie do współpracy Katowice, 25 września 2013 r. Szanowni Państwo, chciałbym przedstawić Państwu ofertę. Ideą przewodnią niniejszej oferty jest wykonanie profesjonalnej dokumentacji aplikacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Wynik oceny/ Liczba uzyskanych punktów. Numer ewidencyjny wniosku. Wnioskowana wsparcie w PLN. Lp.

Wynik oceny/ Liczba uzyskanych punktów. Numer ewidencyjny wniosku. Wnioskowana wsparcie w PLN. Lp. Lista projektów, które zostały odrzucone po ocenie merytorycznej (otrzymały poniżej 51 punktów lub zostały odrzucone na kryterium techniczno-ekonomicznym) I Oś Priorytetowa, Działanie 1.1 Dotacje dla nowopowstałych

Bardziej szczegółowo

"NAWITEL WROCŁAW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowa. "STOLPLAST" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NAWITEL WROCŁAW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. STOLPLAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowy o dofinansowanie RPO WD - dane z KSI SIMIK stan na 25.09.2009 Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Miejscowość Zakup myjni tunelowej celem wdrożenia innowacyjnej technologii mycia metali oraz "Anotis"

Bardziej szczegółowo

Raport wykorzystania środków unii europejskiej na finansowanie projektów budowy społeczeństwa informacyjnego REGIONALNE PRAOGRAMY OPERACYJNE

Raport wykorzystania środków unii europejskiej na finansowanie projektów budowy społeczeństwa informacyjnego REGIONALNE PRAOGRAMY OPERACYJNE Raport wykorzystania środków unii europejskiej na finansowanie projektów budowy społeczeństwa informacyjnego REGIONALNE PRAOGRAMY OPERACYJNE Warszawa, grudzień 2010 WSTĘP Raport powstał na podstawie ogólnie

Bardziej szczegółowo

Lista beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Lista beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Lista beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Lp. Data rozpoczęcia Data zakończenia Powiat brzeski 1 Brzeg GeoSaw Usługi Geodezyjno Budowlane Sawicki Andrzej

Bardziej szczegółowo

ZAKTUALIZOWANA REZERWOWA LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA

ZAKTUALIZOWANA REZERWOWA LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA ZAKTUALIZOWANA REZERWOWA LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU 01/10/1.1.9 NA DZIEŃ 12.05.2014 r. OŚ PRIORYTETOWA 1: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DZIAŁANIE 1.1: WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Wzrost konkurencyjności poprzez wprowadzenie nowej usługi i obniżenie kosztów. Poszerzenie i unowocześnienie świadczonych usług weterynaryjnych.

Wzrost konkurencyjności poprzez wprowadzenie nowej usługi i obniżenie kosztów. Poszerzenie i unowocześnienie świadczonych usług weterynaryjnych. LISTA PODPISANYCH UMÓW w związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniach 20.05.2014r, 23.06.2014r, 30.06.2014r Zaktualizowanej listy projektów do dofinansowania w ramach

Bardziej szczegółowo

Lp. Beneficjent Nr umowy Tytuł projektu RPLU.01.03.00-06-206/09-02 RPLU.01.03.00-06-229/08-00 RPLU.01.06.00-06-010/10-00 RPLU.02.04.

Lp. Beneficjent Nr umowy Tytuł projektu RPLU.01.03.00-06-206/09-02 RPLU.01.03.00-06-229/08-00 RPLU.01.06.00-06-010/10-00 RPLU.02.04. tel. 81 462 38 Innowacyjna firma: 1. SIGMA S.A. RPLU...-06-123/08- SIGMA S.A. Centrum 04 Badawczo-Rozwojowe innowacyjne rozwiązania projektowo, konstrukcyjne, badawcze dla przemysłu 2. INFO TV FM Sp. z

Bardziej szczegółowo

Operacje mieszczące się w limicie środków

Operacje mieszczące się w limicie środków Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania Rodzaj operacji : Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa Nadany

Bardziej szczegółowo

i przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego

i przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Prezentacja na spotkanie Rady Miasta Bydgoszczy z marszałkiem województwa Piotrem Całbeckim i przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w dniu 23 lutego 2011 roku Zadania i środki finansowe w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne dotacje na rozwój, modernizację i promocję przedsiębiorstw w Grudziądzu, powiecie grudziądzkim, chełmińskim i świeckim

Bezzwrotne dotacje na rozwój, modernizację i promocję przedsiębiorstw w Grudziądzu, powiecie grudziądzkim, chełmińskim i świeckim Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Bezzwrotne dotacje na rozwój, modernizację i promocję przedsiębiorstw w Grudziądzu, powiecie grudziądzkim, chełmińskim i świeckim Grudziądz Grudziądzkie

Bardziej szczegółowo

ul. Moniuszki 7/9, 90 101 Łódź, tel. (42) 230 15 50, fax. (42) 230 15 51 email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl

ul. Moniuszki 7/9, 90 101 Łódź, tel. (42) 230 15 50, fax. (42) 230 15 51 email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl Opracowano na podstawie Załącznika do Uchwały nr 1246/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 24 lipca 2012 r. Lista projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w wyniku rozpatrzenia protestów w ramach

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w terminie od 23.08.2010 r. do 24.09.2010 r. - Działanie IV.3 E-technologie dla przedsiębiorstw

Lista wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w terminie od 23.08.2010 r. do 24.09.2010 r. - Działanie IV.3 E-technologie dla przedsiębiorstw Lista wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w terminie od 23.08.2010 r. do 24.09.2010 r. - Działanie IV.3 E-technologie dla przedsiębiorstw Lp. Numer wniosku Beneficjent Tytuł projektu 1 WND-RPLD.04.03.00-00-075/10

Bardziej szczegółowo