Redlink.pl Web Services API Wersja 1.3 ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Redlink.pl Web Services API Wersja 1.3 (19.09.2011)"

Transkrypt

1 Redlink.pl Web Services API Wersja 1.3 ( ) - 1 -

2 Spis treści Wstęp Kontakty Opis i typy AddContact AddContactsToGroup ChangeContact DeleteAllContactsInGroup DeleteContacts DeleteContactsFromGroup GetAllContactsFromGroup GetContact IsContactInArchive MoveContactFromArchive MoveContactToArchive SearchContacts GetAllContactsFromArchive Grupy Opis AddGroup ChangeGroup DeleteGroup GetAllGroups GetGroup GetGroupContactsCount GroupContainsContact Pola indywidualne Opis ChangeContactsFieldNames GetContactsFieldsNames Kampanie faksowe Opis i typy

3 4.2 CreateFaxCampaign GetFaxCampaignData GetFaxCampaignState GetFaxResults Kampanie SMS-owe Opis CreateSmsCampaign GetSmsCampaignData GetSmsCampaignState GetSmsResults Kampanie głosowe Opis CreateCallerCampaign GetCallerCampaignData GetCallerCampaignState GetCallerResults Kampanie mailowe Opis Creat Campaign GetMailCampaignData GetMailCampaignState GetMailResults GetTrackingReport GetMailCampaignStatistics PDF Konwerter Opis ConvertFileToPdf Przykłady PHP C# Java

4 Wstęp. Redlink.pl API to zestaw metod i funkcji pozwalających na pełną integrację usług faksowych, głosowych, sms-owych i konwersji Pdf z dowolnym oprogramowaniem klienta. API wykorzystuje standardy Web Services, w szczególności WSDL, SOAP oraz XML. Więcej informacji na ich temat można uzyskać na stronach : Do integracji wybranych usług z własnym serwisem nie jest niezbędna dogłębna znajomość tych technologii ponieważ w praktyce każde środowisko programistyczne posiada gotowe biblioteki obsługujące Web Services i wywołanie odpowiedniej usługi sprowadza się do kilku linijek prostego kodu. Platforma Biblioteka Web Services Linki.NET (C#,.NET Framework posiada wbudowaną przestrzeń nazw C++, Visual System.Web. Zawiera klasy i interfejsy umożliwiające Basic) komunikację z serwerami internetowymi, a także klasy kontrolek Web Forms oraz usług internetowych XML Web Services. Java Najpopularniejsze Web Services Framework dla języka Java to Apache Axis, GlassFish(metro) oraz CFX. https://metro.dev.java.net/ PHP Od wersji PHP 5 dostępna jest wbudowana implementacja protokołu SOAP (SOAP Extension). Dodatkowo można skorzystać z oddzielnych rozszerzeń np. NuSOAP lub PEAR (dla php4). PERL Moduł SOAP::Lite Python Biblioteka Python Web Services Ruby on Biblioteka Action Web Services Rails W momencie podpisania umowy, użytkownik otrzymuje login i hasło do systemu. Parametry te wykorzystuje się w wywołaniach wszystkich metod serwisu. Przykłady wywołania konkretnych metod można znaleźć w ostatnim rozdziale tego dokumentu. Każde wywołanie metody kończy się kodem błędu według poniższego zestawienia : Kod Opis 0 Ok - wywołanie zakończone pomyślnie 1 ValidationError - błąd podczas walidacji danych wejściowych 2 AuthenticationError - błąd logowania do systemu 3 AuthorizationError - błąd braku uprawnień 4 DatabaseError - błąd bazy danych 5 OperationError - błąd wykonywania operacji 6 RuntimeError - niezdefiniowany błąd - 4 -

5 1 Kontakty 1.1 Opis i typy Adres : https://redlink.pl/ws/v1/soap/contacts/contacts.asmx WSDL : https://redlink.pl/ws/v1/soap/contacts/contacts.asmx?wsdl Zestaw metod pozwalających na pełne zarządzanie kontaktami. Uwaga : Zarządzanie kontaktami jest funkcjonalnością opcjonalną w systemie Redlink.pl. Wysłanie faksu, smsa, czy wiadomości głosowej nie wymaga dodania kontaktu do bazy systemu. Przechowywanie bazy kontaktów po stronie systemu Redlink.pl przydaje się w momencie korzystania z panelu klienta (https://redlink.pl/app/panel) i potrzeby synchronizacji z zewnętrzną bazą kontaktów. W wywołaniach i odpowiedziach wykorzystywany jest typ ContactData o następującej strukturze. ContactData ContactId string Identyfikator kontaktu z systemu klienta (dowolny unikalny ciąg znaków). Parametr opcjonalny, jeżeli nie zostanie podany system sam ustawi te pole. string Poprawny adres . Wymagane jest podanie przynajmniej jednego z pól : , MobilePhone, StatPhone lub Fax. FirstName string Imię, opcjonalne. LastName string Nazwisko, opcjonalne. StatPhone string Telefon stacjonarny (format lub 0032 dla międzynarodowych) Address string Adres, opcjonalne. City string Miejscowość, opcjonalne. Zip string Kod, format XX-XXX, opcjonalne. Country string Kraj, opcjonalne. CompanyName string Nazwa firmy, opcjonalne. JobTitle string Stanowisko, opcjonalne. MobilePhone string Telefon komórkowy (format ) Fax string Numer faksowy (format ) Datetime1, Datetime2, datetime Pięć pól czasowych do dowolnego wykorzystania. Opcjonalne. Datetime3, Datetime4, Datetime5 String1, string Pięć pól znakowych do dowolnego wykorzystania. Opcjonalne. String2, String3, String4, String5 Bool1, Bool2, Bool3, Bool4, boolean Pięć pól logicznych do dowolnego wykorzystania. Opcjonalne

6 Bool5 Numeric1, Numeric2, Numeric3, Numeric4, Numeric5 decimal Pięć pól liczbowych do dowolnego wykorzystania. Opcjonalne. 1.2 AddContact Dodanie kontaktu do systemu Redlink.pl. ContactData complex Struktura zawierająca dane nowo tworzonego kontaktu (patrz Wstęp) Data string Identyfikator kontaktu, przypisany przez system jeżeli nie został podany jako parametr. 1.3 AddContactsToGroup Przypisanie kontaktu do wybranej grupy (patrz rozdział grupy). arcontactids string array Zewnętrzne identyfikatory kontaktów strgroupid string Zewnętrzny identyfikator grupy Data int Liczba kontaktów dodanych do grupy

7 1.4 ChangeContact Zmiana danych kontaktu (metoda działa na zasadzie zastąpienia istniejących danych, tymi podanymi w parametrze). strcontactid string Identyfikator zmienianego kontaktu data complex Struktura zawierająca nowe dane kontaktu. 1.5 DeleteAllContactsInGroup Usunięcie wszystkich przypisań kontaktów do tej grupy (bez usunięcia samych kontaktów). strgroupid string Identyfikator grupy 1.6 DeleteContacts Usunięcie kontaktów z bazy redlink.pl. Aby móc usunąć kontakt, musi znajdować się w archiwum. arcontactids string array Identyfikatory usuwanych kontaktów

8 1.7 DeleteContactsFromGroup Usunięcie przypisania wybranych kontaktów do danej grupy. arcontactids string array Identyfikatory kontaktów. strgroupid string Identyfikator grupy. data int Liczba usuniętych kontaktów. 1.8 GetAllContactsFromGroup Pobranie wszystkich kontaktów z danej grupy. strgroupid string Identyfikator grupy. Aby wyciągnąć wszystkie kontakty, należy podać grupę o identyfikatorze ALLCONTACTS. ioffset int Przesunięcie według listy wyników (zaczynając od zera). ilimit int Limit liczby wyników (max 1000). data complex array Tablica z danymi wszystkich kontaktów

9 1.9 GetContact Pobranie danych kontaktu. strcontactid string Identyfikator kontaktu. ContactData complex Struktura zawierająca dane kontaktu IsContactInArchive Sprawdza czy kontakt znajduje się w archiwum. strcontactid string Identyfikator kontaktu. InArchive boolean Czy kontakt w archiwum. ArchiveReason string Powód przeniesienia do archiwum MoveContactFromArchive Przywrócenie kontaktu z archiwum

10 strcontactid string Identyfikator kontaktu MoveContactToArchive Przeniesienie kontaktu do archiwum. strcontactid string Identyfikator kontaktu. strreasoncode string Powód przeniesienia do archiwum: UNREGISTERED - wyrejestrowany DOESNOTEXISTS - nie istnieje 1.13 SearchContacts Wyszukanie kontaktów. data complex Przekazanie danych do wyszukiwania. ioffset int Przesunięcie według listy wyników (zaczynając od zera). ilimit int Limit liczby wyników (max. 1000)

11 ContactCount int Liczba wyszukanych kontaktów data Complex array Struktura zawierająca dane kontaktów GetAllContactsFromArchive Pobranie wszystkich kontaktów z archiwum. ioffset int Przesunięcie według listy wyników (zaczynając od zera). ilimit int Limit liczby wyników (max. 1000). ContactCount int Liczba wyszukanych kontaktów ArchiveContactIdArray Complex array Lista identyfikatorów kontaktów

12 2 Grupy 2.1 Opis Adres : https://redlink.pl/ws/v1/soap/contacts/groups.asmx WSDL : https://redlink.pl/ws/v1/soap/contacts/groups.asmx?wsdl Zestaw metod pozwalających na zarządzanie grupami kontaktów. Uwaga : Zarządzanie grupami jest funkcjonalnością opcjonalną w systemie Redlink.pl. Wysłanie faksu, smsa, czy wiadomości głosowej nie wymaga wcześniejszego tworzenia grupy w systemie. Typ GroupData GroupId string Identyfikator grupy z systemu klienta (dowolny unikalny ciąg znaków). GroupName string Nazwa grupy. Jeżeli nie zostanie podany, system wygeneruje go automatycznie. 2.2 AddGroup Dodanie nowej grupy. data GroupData Dane nowo tworzonej grupy. Data string Identyfikator nowo tworzonej grupy. 2.3 ChangeGroup Zmiana danych grupy. strgroupid string Identyfikator zmienianej grupy data GroupData Nowe dane grupy

13 2.4 DeleteGroup Usunięcie grupy z systemu. Grupa nie może mieć przypisanych kontaktów. strgroupid string Identyfikator usuwanej grupy 2.5 GetAllGroups Pobranie wszystkich grup utworzonych w systemie. DataArray GroupData array Lista grup

14 2.6 GetGroup Pobiera dane grupy. strgroupid string Identyfikator grupy GroupData complex Dane grupy 2.7 GetGroupContactsCount Pobranie liczby kontaktów przypisanych do grupy. strgroupid string Identyfikator grupy Data int Liczba kontaktów przypisanych do grupy 2.8 GroupContainsContact Sprawdzenie czy dany kontakt jest przypisany do danej grupy

15 strcontactid string Identyfikator kontaktu strgroupid string Identyfikator grupy Data boolean Informacja czy kontakt jest przypisany do grupy. 3.1 Opis 3 Pola indywidualne Adres : https://redlink.pl/ws/v1/soap/contacts/fielddefinitions.asmx WSDL : https://redlink.pl/ws/v1/soap/contacts/fielddefinitions.asmx?wsdl Ta grupa funkcji pozwala na definiowanie dodatkowych pól opisujących kontakty, do dyspozycji jest 5 pól typu string, 5 pól typu DateTime, 5 pól typu boolean i 5 pól typu Decimal. Typ ContactsFieldsNamesData opisujący strukturę nazw: DateTime1Name string Nazwa pola DateTime2Name string Nazwa pola DateTime3Name string Nazwa pola DateTime4Name string Nazwa pola DateTime5Name string Nazwa pola String1Name string Nazwa pola String2Name string Nazwa pola String3Name string Nazwa pola String4Name string Nazwa pola String5Name string Nazwa pola Bool1Name string Nazwa pola Bool2Name string Nazwa pola Bool3Name string Nazwa pola Bool4Name string Nazwa pola Bool5Name string Nazwa pola Numeric1Name string Nazwa pola Numeric2Name string Nazwa pola Numeric3Name string Nazwa pola Numeric4Name string Nazwa pola Numeric5Name string Nazwa pola

16 3.2 ChangeContactsFieldNames Zmienia nazwy indywidualnych pól. ContactsFieldsNamesData complex Nowe nazwy indywidualnych pól. 3.3 GetContactsFieldsNames Pobiera aktualne nazwy pól. Data complex Nazwy indywidualnych pól

17 4 Kampanie faksowe 4.1 Opis i typy Adres : https://redlink.pl/ws/v1/soap/faxcampaigns/faxcampaigns.asmx WSDL : https://redlink.pl/ws/v1/soap/faxcampaigns/faxcampaigns.asmx?wsdl Zestaw funkcji odpowiedzialnych za wysyłkę faksów oraz pobranie wyników. Typ FaxCampaignData opisujący strukturę kampanii faksowej: CampaignId string Zewnętrzny identyfikator kampanii. Wymagana unikalność. Opcjonalny parametr (system sam go wygeneruje, jeżeli nie zostanie podany). Name string Nazwa kampanii faksowej. Pole obowiązkowe. Description String Opis kampanii faksowej. Pole opcjonalne. ConfirmationMail String Adres na który przyjdzie potwierdzenie wysłania kampanii. Pole opcjonalne. FileName String Nazwa pliku. Pole obowiązkowe. FileContent base64binary Treść pliku zakodowana base64. Jedno z 3 pól musi zostać podane : FileContent, FileURL lub WebSiteUrl. FileURL string Adres pliku, jeżeli ma zostać pobrany przez program wysyłający. WebSiteUrl string Adres strony www,która ma być wysłana w postaci faksu. ConvertedPageOrientation Int Orientacja strony (pionowa 1, pozioma 2). Pole opcjonalne. GroupId string Identyfikator grupy kontaktów, jeżeli wysyłka ma się opierać na kontaktach wprowadzonych do systemu Redlink.pl. Jedno z 3 pól musi zostać podane : Group Id, ContactId lub Numbers. ContactId string Identyfikator kontaktu na który ma zostać wysłany faks Numbers ArrayOfString Lista numerów, na który ma zostać wysłany faks, format numeru to 0YYXXXXXXX, gdzie YY to numer strefy np Można podać maksymalnie 1000 numerów w jednej kampanii. Dla numerów międzynarodowych format wygląda następująco 00YYXXXXXXXXX, gdzie YY to kierunkowy do danego kraju. FaxLogin string Login faksu przy pomocy którego będzie wysyłana wiadomość. Pole obowiązkowe. ScheduleTime datetime Czas wysyłki faksu (może być odłożony w przyszłości). Nie wypełnienie tego pola spowoduje ustawienie czasu na aktualny. Repeat int Informacja czy w przypadku błędu faks ma być powtarzany. Jeżeli pole to zostanie ustawione, w przypadku błędu faks zostanie automatycznie ponowiony po 5,10 i 15 minutach. Pole to może przyjmować następujące wartości: 0 brak powtórek, 1 powtarzanie wszystkich błędnych wysyłek faksów, 2 powtarzanie tylko w przypadku gdy połączenie nie zostanie odebranie, linia będzie zajęta lub wystąpi błąd braku sygnału faksu. VoiceResponseType int Pozwala na ustawienie zapowiedzi głosowej odgrywanej każdorazowo po nawiązaniu połączenia (przed wysyłką właściwego pliku). Pole to może

18 przyjmować następujące wartości: 1 brak zapowiedzi, 2 zapowiedź w języku polskim, 3 zapowiedź w języku angielskim. Pole jest opcjonalne (wartością domyślną w przypadku jego pominięcia jest 1). Typ FaxSendResult opisujący rezultat pojedynczej wysyłki. ContactId string Identyfikator kontaktu jeżeli był podany Number string Numer jeżeli był podany. ResultCode string Ostanie kod rezultatu (w przypadku ustawienia powtórek może się jeszcze zmienić, ostateczny wynik uzależniony jest od pola Finished): FAX_SEND_OK faks wysłany poprawnie FAX_LINE_BUSY linia zajęta FAX_NO_FAX_SIGNAL brak sygnału faksu FAX_TRANSMISSION_ERROR błąd transmisji faksu FAX_INCORRECT_NUMBER- niepoprawny numer FAX_RESULT_UNKNOWN neizdefiniowany błąd ResultDetails string Szczegóły rezultatu (komentarz). Finished Boolean True jeżeli wysyłka dla tego kontaktu/numeru została zakończona. Generalnie wysyłkę faksową można zrealizować na dwa sposoby. Pierwszy sposób polega na wykorzystaniu bazy kontaktów zawartej w systemie Redlink.pl (sposób tworzenia kontaktów i grup został omówiony w poprzednich rozdziałach), przy tej opcji należy posługiwać się identyfikatorami : GroupId oraz ContactId. System automatycznie pobierze dla nich numery faksów i wyśle wiadomość. Drugi sposób polega na wypełnieniu docelowymi numerami tablicy Numbers, w tym układzie pola GroupId oraz ContactId zostawiamy puste. Treść faksu podajemy albo w formie zakodowanej base64 (pole FileContent) lub w postaci linku URL (np. lub w postaci adresu URL wybranej strony (program ją automatycznie zaciągnie i zamieni w faks). Platforma Redlink.pl obsługuje następujące typy plików : pdf, doc, docx, html, htm, xls, xlix, ppt, pptx, jpeg, jpg, gif, bmp. 4.2 CreateFaxCampaign Stworzenie i wysłanie kampanii faksowej. FaxCampaignData complex Struktura zawierająca opis kampanii

19 Description string Opis tekstowy wyniku Data string Identyfikator kampanii. 4.3 GetFaxCampaignData Pobranie informacji o wybranej kampanii. strcampaignid string Identyfikator kampanii. FaxCampaignData complex Struktura zawierająca opis kampanii. 4.4 GetFaxCampaignState Pobranie status kampanii. Status określa czy dana kampania została już wysłana. strcampaignid string Identyfikator kampanii. Data string Stan kampanii. Możliwe stany to : READYTOSEND - kampania gotowa do wysyłki SENDING - kampania w trakcie wysyłki DELIVEREDTOSEND - kampania wysłana, trwa pobieranie jej wyników SENT - kampania wysłana

20 4.5 GetFaxResults Pobranie informacji o wysyłce faksowej. strcampaignid string Identyfikator kampanii. Data FaxSendResult Array Lista rezultatów kampanii. 5.1 Opis 5 Kampanie SMS-owe Adres : https://redlink.pl/ws/v1/soap/smscampaigns/smscampaigns.asmx WSDL : https://redlink.pl/ws/v1/soap/smscampaigns/smscampaigns.asmx?wsdl Zestaw funkcji odpowiedzialnych za wysyłkę smsów oraz pobranie wyników. Typ SmsCampaignData opisujący strukturę kampanii sms-owej: CampaignId string Zewnętrzny identyfikator kampanii. Wymagana unikalność. Pole opcjonalne, w przypadku braku, system sam wygeneruje jego wartość. Name string Nazwa kampanii. Pole obowiązkowe. Description string Opis kampanii. Pole opcjonalne. ConfirmationMail string Adres na który pójdzie potwierdzenie dostarczenia kampanii. Pole opcjonalne. Message string Treść wiadomości, może być dłuższa niż 160 znaków,w takim przypadku zostanie wysłanych więcej smsów stanowiących całość na zasadzie : Liczba znaków Liczba smsów

21 GroupId string Identyfikator grupy (zasada działania analogiczna jak dla faksów). Wymagane jedno z pól : GroupId, ContactId lub Numbers. ContactId string Identyfikator kontaktu (zasada działania analogiczna jak dla faksów). Numbers ArrayOfString Lista numerów na które ma zostać wysłana kampania, format numeru komórkowego to SenderId string Tekst, który pojawi się jako nadawca. W przypadku SMS-ów Pro 11- znakowy tekst, wcześniej zautoryzowany w panelu Redlink.pl. W przypadku SMS-ów Eco wartość pusta (SMS przyjdzie z losowego numeru) ScheduleTime datetime Czas wysłania kampanii. Opcjonalne w przypadku nie wypełnienia pola system ustawi czas na aktualny. Analogicznie jak dla faxów, wysyłkę sms-ową można oprzeć na wcześniej utworzonych kontaktach lub bezpośrednio podać listę numerów. Typ SmsSendResult opisujący rezultat pojedynczej wysyłki. ContactId string Identyfikator kontaktu jeżeli był podany Number string Numer jeżeli był podany. ResultCode string Kod rezultatu. SMS_SEND sms wysłany SMS_ERROR wystąpił błąd ResultDetails string Szczegóły rezultatu (komentarz). Finished Boolean True jeżeli wysyłka dla tego kontaktu/numeru została zakończona. 5.2 CreateSmsCampaign Stworzenie i wysłanie kampanii smsowej. SmsCampaignData complex Struktura zawierająca opis kampanii

22 Data string Identyfikator kampanii. 5.3 GetSmsCampaignData Pobranie informacji o wybranej kampanii. strcampaignid string Identyfikator kampanii. SmsCampaignData complex Struktura zawierająca opis kampanii. 5.4 GetSmsCampaignState Pobranie status kampanii. Status określa czy dana kampania została już wysłana. strcampaignid string Identyfikator kampanii. Data string Stan kampanii. Możliwe stany to : READYTOSEND - kampania gotowa do wysyłki SENDING - kampania w trakcie wysyłki DELIVEREDTOSEND - kampania wysłana, trwa pobieranie jej wyników SENT - kampania wysłana

23 5.5 GetSmsResults Pobranie informacji o wysyłce sms-owej. strcampaignid string Identyfikator kampanii. Data SmsSendResult Array Lista rezultatów kampanii

24 6 Kampanie głosowe 6.1 Opis Adres : https://redlink.pl/ws/v1/soap/callercampaigns/callercampaigns.asmx WSDL : https://redlink.pl/ws/v1/soap/callercampaigns/callercampaigns.asmx?wsdl Zestaw funkcji odpowiedzialnych za wysyłkę wiadomości głosowych oraz pobranie wyników. Typ CallerCampaignData opisujący strukturę kampanii głosowej: CampaignId string Zewnętrzny identyfikator kampanii. Wymagana unikalność. Opcjonalny parametr (system sam go wygeneruje, jeżeli nie zostanie podany). Name string Nazwa kampanii. Pole obowiązkowe. Description String Opis kampanii. Pole opcjonalne. ConfirmationMail String Adres na który przyjdzie potwierdzenie wysłania kampanii. Pole opcjonalne. FileName String Nazwa pliku. Pole musi być wypełnione jeśli wysłany w ramach kampanii ma zostać plik dźwiękowy FileContent base64binary Treść pliku zakodowana base64. W przypadku gdy wysyłany w ramach kampanii jest plik dźwiękowy jedno z 2 pól musi zostać podane : FileContent, FileURL. Wymagany jest.wav, format 16 bit, częstotliwość próbkowania 8000 Hz (co daje szybkość transmisji bitów: 128 kb/s) FileURL string Adres pliku, jeżeli ma zostać pobrany przez program wysyłający. TextMessage string Treść tekstowa wiadomości która ma zostać odczytana przez syntezator mowy zamiast odgrywania pliku dźwiękowego *. GroupId string Identyfikator grupy kontaktów, jeżeli wysyłka ma się opierać na kontaktach wprowadzonych do systemu Redlink.pl. Jedno z 3 pól musi zostać podane : Group Id, ContactId lub Numbers. ContactId string Identyfikator kontaktu na który ma zostać wysłana wiadomość głosowa. Numbers ArrayOfString Lista numerów, na który ma zostać wysłana wiadomość głosowa, format numeru to 0YYXXXXXXX, gdzie YY to numer strefy np Można podać maksymalnie 1000 numerów w jednej kampanii. Dla numerów międzynarodowych format wygląda następująco 00YYXXXXXXXXX, gdzie YY to kierunkowy do danego kraju. ContactNumberType int Pole obowiązkowe w przypadku podania GroupId lub ContactId. Określa na który numer z kontaktu ma zostać wysłana wiadomość. Możliwe wartości : 1-telefon komórkowy 2-telefon stacjonarny 3-telefon komórkowy lub stacjonarny (jeśli nie ma komórkowego) 4-telefon stacjonarny lub komórkowy (jeśli nie ma stacjonarnego) CallerLogin string Login obiektu caller przy pomocy którego będzie wysyłana wiadomość. Pole obowiązkowe. ScheduleTime datetime Czas wysyłki faksu (może być odłożony w przyszłości). Nie wypełnienie

25 tego pola spowoduje ustawienie czasu na aktualny. SendDeadline datetime Czas po którym wysyłka zostanie przerwana. Pole wykorzystywane, aby uniknąć wysyłki wiadomości np.. w nocy. Repeat int Informacja czy w przypadku błędu wysyłki, wiadomość ma być powtarzana. Jeżeli pole zostanie ustawione, w przypadku błędu każda wiadomość zostanie automatycznie ponowiona po 5,10 i 15 minutach. RedirectKey short Opcja pozwala na przekierowanie rozmówcy na wybrany numer po wciśnięciu danego (to określa ten parametr) klawisza w telefonie. Pozwala na realizację scenariusza : Telefon dzwoni do klienta i odczytuje wiadomość Dzień dobry. Mamy nową promocję. Wciśnij jeden, aby połączyć się z naszym Biurem Obsługi Klienta. RedirectNumber String Na ten numer zostanie wykonane przekserowanie, o którym mowa powyżej. Analogicznie jak dla faxów, wysyłkę głosową można oprzeć na wcześniej utworzonych kontaktach lub bezpośrednio podać listę numerów. * Opcją nową w stosunku do faxów jest możliwość wysłania kampanii z podaniem tekstu, który ma być odczytany przez syntezator mowy. Korzystając z opcji wysyłania tekstu zamiast pliku należy pamiętać że: ciągi liczb cyfr o długości mniejszej niż 2 cyfry zostaną zinterpretowane, tzn. 21 zostanie przekształcone na dwadzieścia jeden, wyrazy zapisane przy pomocy wielkich liter zostaną przeliterowane np."onz" zostanie zamienione na "o en zet", interpretowane są daty w formatach: DD.MM.RRRR, DD-MM-RRRR lub RRRR.MM.DD, RRRR-MM- DD oraz godziny w formacie GG:MM. Typ CallerSendResult opisujący rezultat pojedynczej wysyłki. ContactId string Identyfikator kontaktu jeżeli był podany Number string Numer jeżeli był podany. ResultCode string Kod rezultatu. CALLER_RECEIVED caller wysłany CALLER_NOT_RECEIVED caller nie został odebrany CALLER_BEYONDCAMPAIGNTIME wiadomość nie została wysłana ponieważ czas wysyłki został przekroczony CALLER_HANGUP caller został przerwany przed odsłuchaniem pełnej wiadomości ResultDetails string Szczegóły rezultatu (komentarz). Finished Boolean True jeżeli wysyłka dla tego kontaktu/numeru została zakończona. 6.2 CreateCallerCampaign Stworzenie i wysłanie kampanii głosowej

26 CallerCampaignData complex Struktura zawierająca opis kampanii Data string Identyfikator kampanii. 6.3 GetCallerCampaignData Pobranie informacji o wybranej kampanii. strcampaignid string Identyfikator kampanii. CallerCampaignData complex Struktura zawierająca opis kampanii. 6.4 GetCallerCampaignState Pobranie status kampanii. Status określa czy dana kampania została już wysłana. strcampaignid string Identyfikator kampanii

27 Data string Stan kampanii. Możliwe stany to : READYTOSEND - kampania gotowa do wysyłki SENDING - kampania w trakcie wysyłki DELIVEREDTOSEND - kampania wysłana, trwa pobieranie jej wyników SENT - kampania wysłana 6.5 GetCallerResults Pobranie informacji o wysyłce głosowej. strcampaignid string Identyfikator kampanii. Data CallerSendResult Array Lista rezultatów kampanii

28 7 Kampanie mailowe 7.1 Opis Adres : https://redlink.pl/ws/v1/soap/mailcampaigns/mailcampaigns.asmx WSDL : https://redlink.pl/ws/v1/soap/mailcampaigns/mailcampaigns.asmx?wsdl Zestaw funkcji odpowiedzialnych za wysyłkę kampanii mailowych oraz pobranie wyników. Typ MailCampaignData opisujący strukturę kampanii mailowej: CampaignId string Zewnętrzny identyfikator kampanii. Wymagana unikalność. Opcjonalny parametr (system sam go wygeneruje, jeżeli nie zostanie podany). Name string Nazwa kampanii. Pole obowiązkowe. Description string Opis kampanii. Pole opcjonalne. Subject string Temat widomości . Pole obowiązkowe. FromName string Adres From nazwa nadawcy. Pole obowiązkowe. FromAddress string Adres From adres nadawcy. Pole obowiązkowe. Adres musi być zautoryzowany w Panelu Redlink.pl (Ustawienia -> Lista adresów). ReplyTo string Adres ReplyTo. Adres musi być zautoryzowany w Panelu Redlink.pl (Ustawienia -> Lista adresów). Pole opcjonalne, w przypadku braku system przyporządkuje adres nadawcy (z pola FromAddress) ConfirmationMail string Adres na który zostanie dostarczona informacja o zakończeniu wysyłki kampanii. Pole opcjonalne. HtmlFromWebSiteUrl string Adres strony www, której treść zostanie automatycznie zaimportowana jako szablon maila. Jedno z dwóch pól musi być podane: HtmlFromWebSiteUrl albo HtmlContent. HtmlContent string Treść HTML wiadomości . Jedno z dwóch pól musi być podane: HtmlFromWebSiteUrl albo HtmlContent. EmbedImages Boolean Obrazki dołączone do treści a. Pole opcjonalne, w przypadku braku system ustawi na true. TextContent string Treść tekstowa (TEXT) wiadomości . Pole opcjonalne. GroupId string Identyfikator grupy kontaktów - jeżeli wysyłka ma się opierać na kontaktach wprowadzonych do systemu Redlink.pl. Jedno z trzech pól musi zostać podane : GroupId albo ContactId albo Mails. ContactIds ArrayOfString Lista identyfikatorów kontaktów (z systemu Redlink.pl), na które ma zostać wysłana wiadomość . Mails ArrayOfString Lista adresów , na które ma zostać wysłana wiadomość . Można podać maksymalnie 5000 adresów w jednej kampanii. TrackLinks Boolean Śledzenie linków - wszystkich znalezionych w treści HTML. Pole opcjonalne, w przypadku braku system ustawi na false. GoogleAnalytics Boolean Integracja z Google Analytics. Działa tylko w przypadku wybrania śledzenia linków (TrackLinks). Pole opcjonalne, w przypadku braku system ustawi na false. ScheduleTime datetime Czas wysyłki kampanii (może być odłożony w przyszłości). Pole opcjonalne, w przypadku braku system ustawi czas na aktualny

29 Analogicznie jak dla faxów, wysyłkę maili można oprzeć na wcześniej utworzonych kontaktach lub bezpośrednio podać listę adresów . Definiując dane kampanii mailowej można korzystać ze znaczników personalizujących, analogicznie jak w Panelu Redlink.pl. Znaczniki można umieszczać w zmiennych obiektu MailCampaignData takich jak: Subject, TextContent, HtmlContent (bądź na stronie podanej w HtmlFromWebSiteUrl). W przypadku adresowania kampanii do kontaktów istniejących już systemie Redlink.pl - a więc zdefiniowania zmiennej GroupId albo ContactIds, do dyspozycji są wszystkie znaczniki personalizujące dostępne w Panelu (m.in.: ##Kontakt_Imię##, ##Kontakt_Nazwisko##, ##Kontakt_ ##, ##Kontakt_Adres## itp. oraz ##Link_Rezygnacji## i ##Link_ _W_Nowym_Oknie## ) Natomiast w przypadku zdefiniowania zmiennej Mails możliwe jest wykorzystanie znacznika ##Kontakt_ ## (gdyż znany i podany zostaje tylko adres odbiorcy) oraz ##Link_Rezygnacji## i ##Link_ _W_Nowym_Oknie##. Użycie w treści HTML znacznika ##Link_Rezygnacji## jest konieczne tylko gdy w Panelu Redlink.pl (Ustawienia -> Ustawienia ) została zadeklarowana chęć korzystania z własnego linka rezygnacji (rezygnacja ze stopki Redlink). Typ MailSendResult opisujący rezultat pojedynczej wysyłki. ContactId string Identyfikator kontaktu - jeżeli był podany (puste w przypadku utworzenia kampanii z parametrem Mails tablica adresów). Mail string Adres , na który został wysłany mail. ResultCode string Kod rezultatu: OK, HardBounce, SoftBounce, AutoResponder, Unsubscribe, Transient itp. (patrz dokumentacja statusów kampanii). Rezultat może się zmieniać w miarę upływu czasu. prawidłowo wysłany przez serwer SMTP Redlink.pl otrzymuje status OK. Z biegiem czasu serwer może otrzymać informacje (tzw. odbitkę ) od serwera pocztowego adresata o potencjalnym problemie (np. nie istnieniu adresu , na który wiadomość została wysłana tzw. HardBounce). Wówczas rezultat zostanie zaktualizowany. Czas otrzymania odbitki jest czynnikiem zewnętrznym. ResultDetails string Szczegóły rezultatu (komentarz). Finished Boolean True jeżeli wysyłka dla tego kontaktu/adresu została zakończona. ReadReported Boolean True oznacza, że mail na pewno został przeczytany. Natomiast jeżeli false, a wynikiem wysyłki (ResultCode) jest status OK, to prawdopodobnie mail także został przeczytany, ale klient blokuje potwierdzenie tego faktu. Typ LinkClick opisujący poszczególne kliknięcia w śledzone linki. Link string Link który został kliknięty. ContactId string Identyfikator kontaktu, który kliknął link (puste w przypadku utworzenia kampanii z parametrem Mails tablica adresów). string Adres adresata, który kliknął w link. LastClickDate datetime Data ostatniego kliknięcia przez danego adresata

Opis Web Service API dla usługi FAX. Wersja 1.0.0

Opis Web Service API dla usługi FAX. Wersja 1.0.0 Web Service API dla usługi FAX Spis treści 1. HISTORIA ZMIAN... 3 2. WSTĘP... 3 3. KAMPANIE FAKSOWE... 4 3.1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 3.2. CREATEFAXCAMPAIGN... 5 3.3. GETFAXCAMPAIGNSTATE... 6 3.4. GETFAXRESULTS...

Bardziej szczegółowo

ipfon Web Services API wersja 1.0.3

ipfon Web Services API wersja 1.0.3 Zawartość Zawartość... 1 1. Historia zmian... 2 2. Wstęp... 2 3. Kampanie faksowe... 4 3.1. Informacje ogólne... 4 3.2. CreateFaxCampaign... 4 3.3. GetFaxCampaignState... 5 3.4. GetFaxResults... 6 4. Przykłady...

Bardziej szczegółowo

Baza numerów Wersja 1.1

Baza numerów Wersja 1.1 Baza numerów Wersja 1.1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 1.1 Adresy URL do połączenia z aplikacją 1.2 Informacje zwrotne wysyłane z API w odpowiedzi na odebrane odwołania I. Zarządzanie grupami Bazy Numerów

Bardziej szczegółowo

Kampania FAX. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie nagłówka. Personalizacja. Formaty PDF, Office i graficzne. Zapowiedź. Indywidualny numer telefonu

Kampania FAX. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie nagłówka. Personalizacja. Formaty PDF, Office i graficzne. Zapowiedź. Indywidualny numer telefonu -1- Kampania FAX Kampanie FAX to efektywne i tanie narzędzie, nadal popularne i często wykorzystywane w komunikacji biznesowej. Bez względu na to, czy jest to oferta handlowa, formularz, zaproszenie czy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl wersja.2.9 data 2014-11-21 Opis usług: P24 KOD P24 KLUCZ P24 WAPA SEND SMS Strona 1 z 8 P24 KOD Przebieg transakcji Operacje po stronie Sprzedawcy

Bardziej szczegółowo

Kampania E-MAIL. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie danych nadawcy. Personalizacja. Szablony. Profesjonalne kreacje graficzne

Kampania E-MAIL. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie danych nadawcy. Personalizacja. Szablony. Profesjonalne kreacje graficzne -1- Kampania E-MAIL REDLINK to przyjazny i intuicyjny system, stworzony dla tych, którzy pragną zrealizować wysyłkę wiadomości E-MAIL do licznej grupy odbiorców i cieszyć się jej efektami. Nasz system

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja smsapi wersja 1.4

Dokumentacja smsapi wersja 1.4 Dokumentacja smsapi wersja 1.4 1. Wprowadzenie Platforma smsapi została skierowana do użytkowników chcących rozbudować swoje aplikacje o system wysyłania smsów. Aplikacja ta w prosty sposób umożliwia integrację

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bazą danych

Zarządzanie bazą danych -1- Kampania SMS Kampanie SMS to bardzo efektywne narzędzie marketingu bezpośredniego. Łączy w sobie prostotę i zwięzłość przekazu wraz z niemal stu procentową pewnością odebrania i przeczytania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja interfejsu API

Dokumentacja interfejsu API http://postivo.pl Dokumentacja interfejsu API wersja 1.14 [20 marca 2015] Dokumentacja API Postivo.pl ver. 1.14 [20.03.2015] str. 2 Spis treści 1. Historia zmian w dokumentacji... 4 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna API systemu SimPay.pl

Dokumentacja techniczna API systemu SimPay.pl Wprowadzenie Dokumentacja techniczna API systemu SimPay.pl Wersja 1.0 z dnia 24.03.2015 r. API serwisu SimPay.pl opiera się o danych wysyłanych i zwracanych w formie JSON. W przypadku napotkania jakiegokolwiek

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja REST API v 3.0

Dokumentacja REST API v 3.0 Dokumentacja REST API v 3.0 Kraków, 16 kwietnia 2012 FreshMail, ul. Fabryczna 20a, 31-553 Kraków tel. +48 12 617 61 40, info@freshmail.pl, freshmail.pl Spis treści Opis API... 3 Uwierzytelnienie... 3 Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API. SOAP - webservice v. 0.2.1

Dokumentacja API. SOAP - webservice v. 0.2.1 Dokumentacja API SOAP - webservice v. 0.2.1 Zawsze wymagane parametry WSDL https://api.fabrykasms.pl/0.2/soap?wsdl http://fabrykasms.pl/api/acc/ przy koncie api wybieramy zdalne używanie aby uzyskać wszystkie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Wstęp System Zarządzania Danymi Osobowymi (dalej SZDO) składa się z: konsoli użytkownika posiadającej funkcjonalności niezbędne m. in. do

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemów raportowania. oraz badania skuteczności przeprowadzonych kampanii

Prezentacja systemów raportowania. oraz badania skuteczności przeprowadzonych kampanii Prezentacja systemów raportowania oraz badania skuteczności przeprowadzonych kampanii Nasze systemy pozwalają precyzyjnie mierzyć skuteczność kampanii przy pomocy generowanych raportów. Raport przedstawia

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Założenia ogólne 2. Wymagania 3. Typy SMSów 4. Statusy SMSów 5. Wysyłanie SMSów - Web API 6. Wysyłanie SMSów - Email 7.

Spis treści 1. Założenia ogólne 2. Wymagania 3. Typy SMSów 4. Statusy SMSów 5. Wysyłanie SMSów - Web API 6. Wysyłanie SMSów - Email 7. V 1.1 2008 Spis treści 1. Założenia ogólne 2. Wymagania 3. Typy SMSów 4. Statusy SMSów 5. Wysyłanie SMSów - Web API 6. Wysyłanie SMSów - Email 7. Sprawdzanie stanu konta 1. Założenia ogólne PowiadomieniaSMS.pl

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA SOAP API. ver 2.0

DOKUMENTACJA SOAP API. ver 2.0 DOKUMENTACJA SOAP API ver 2.0 MEXT SP. Z O.O. 2011-2015 Zawartość Wprowadzenie... 3 Wysyłanie wiadomości SMS... 4 Przykład #1: wysyłka EkoSMS... 8 Przykład #2: wysyłka MaxSMS... 10 Raporty dostarczenia...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. mprofi Interfejs API

Specyfikacja techniczna. mprofi Interfejs API Warszawa 09.04.2015. Specyfikacja techniczna mprofi Interfejs API wersja 1.0.2 1 Specyfikacja techniczna mprofi Interfejs API wersja 1.0.2 WERSJA DATA STATUTS AUTOR 1.0.0 10.03.2015 UTWORZENIE DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 2. Adres usługi 3. Konfiguracja 4. Metody 5. Typy danych 6. Przykład wywołania metody przy użyciu php i biblioteki nusoap 7.

1. Wstęp 2. Adres usługi 3. Konfiguracja 4. Metody 5. Typy danych 6. Przykład wywołania metody przy użyciu php i biblioteki nusoap 7. 1. Wstęp 2. Adres usługi 3. Konfiguracja 4. Metody 5. Typy danych 6. Przykład wywołania metody przy użyciu php i biblioteki nusoap 7. Odpowiedź serwera Wstęp Usługa udostępniona dla klientów serwisu pakka.pl,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja REST API v 3.0

Dokumentacja REST API v 3.0 Dokumentacja REST API v 3.0 Kraków, 26 kwietnia 2012 FreshMail, ul. Fabryczna 20a, 31-553 Kraków tel. +48 12 617 61 40, info@freshmail.pl, freshmail.pl Spis treści Opis API... 3 Uwierzytelnienie... 3 Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl W instrukcji znajdują się informacje dotyczące zakresu działania usługi efax oraz kilka wskazówek umożliwiających sprawne wykorzystywanie usługi wirtualnych faksów w codziennej pracy. Wysyłanie i odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Klient SMS v.1.0

Instrukcja obsługi programu Klient SMS v.1.0 Instrukcja obsługi programu Klient SMS v.1.0 Rozpoczęcie pracy z programem Aby rozpocząć pracę z aplikacją kliencką należy uruchomić dowolną przeglądarkę internetową i wpisać adres: lub http://

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA IMPLEMENTACJI MECHANIZMÓW OBSŁUGI AHMES SMS (soap) 2013-03-24

DOKUMENTACJA IMPLEMENTACJI MECHANIZMÓW OBSŁUGI AHMES SMS (soap) 2013-03-24 Ahmes Sp. z o.o. ul. Lewicka 13/15 02-547 Warszawa tel: (22) 113 10 00, fax: (22) 203 63 21, e-mail: biuro@ahmes.pl, http://www.ahmes.pl DOKUMENTACJA IMPLEMENTACJI MECHANIZMÓW OBSŁUGI AHMES SMS (soap)

Bardziej szczegółowo

Funkcje dodatkowe. Wersja 1.2.1

Funkcje dodatkowe. Wersja 1.2.1 Funkcje dodatkowe Wersja 1..1 Dokumentacja SMSAPI (https) FUNKCJE DODATKOWE z dnia 1.06.01 Wersja 1..1 SPIS TREŚCI 1.Wprowadzenie 1.1 Adresy URL do połączenia z aplikacją dla funkcji zarządzania kontem

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna asendo APIEmail

Dokumentacja techniczna asendo APIEmail asendo.pl tel: 22 211 20 22 Dokumentacja techniczna asendo APIEmail Spis treści 1. Wprowadzenie...2 2. Komunikaty...3 3. Zarządzanie kontaktami...7 4. Szablony email...19 5. Nadawcy email...22 6. Kampanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja 2SMS

Dokumentacja  2SMS Dokumentacja Email2SMS 1 Wprowadzenie... 2 Tworzenie uprawnionego adresu email oraz klucza... 3 Bezpieczeństwo... 4 Wysyłanie wiadomości SMS... 5 Historia zmian... 8 2 Wprowadzenie SerwerSMS.pl umożliwia

Bardziej szczegółowo

Spis treści INTERFEJS (WEBSERVICES) - DOKUMENTACJA TECHNICZNA 1

Spis treści INTERFEJS (WEBSERVICES) - DOKUMENTACJA TECHNICZNA 1 I N T E R F E J S W E BSERVICES NADAWANIE PAKIETÓW D O S Y S T EMU MKP PRZEZ I N TERNET D O K U M E N T A C J A T E C H N I C Z N A P A Ź D Z I E R N I K 2 0 1 6 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Manual konfiguracji konta dla fax2mail opcji BP Basic oraz BP Fiber

Manual konfiguracji konta dla fax2mail opcji BP Basic oraz BP Fiber Manual konfiguracji konta dla fax2mail opcji BP Basic oraz BP Fiber Tablet Laptop Komputer E-dysk E-rezerwacje Komunikator Drukarka Smartfon Dysk sieciowy 25.08.2016 spis treści aktywacja konta fax2mail

Bardziej szczegółowo

Przelewy24 Wirtualny Koszyk

Przelewy24 Wirtualny Koszyk Przelewy24 Wirtualny Koszyk Dialcom24 Sp. z o.o. wersja.1.1 data 2013-12-18 Spis treści: 1. Opis usługi 2 2. Obsługa interfejsu w panelu Przelewy24 2 2.1. Moduł konfiguracyjny 2 a) Dostawcy 2 b) Produkty

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wiadomości. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA UŻYTKOWNIKA 2014 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA UŻYTKOWNIKA OPIS KONCEPCYJNY APLIKACJI ORAZ PRZEGLĄD FUNKCJI COPYRIGHT BY UBIQUITY SP. Z O.O Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.14

Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.14 Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.14 2 Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.14 Spis treści 1 Historia zmian w dokumentacji... 3 2 Dostęp do API Adres URL do Web Services (SOAP/WSDL)... 3 2.1 Środowisko

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja interfejsu MySQL. Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez mysql

Dokumentacja interfejsu MySQL. Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez mysql Dokumentacja interfejsu MySQL Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez mysql Dokumentacja interfejsu mysql (strona 2) SPIS TREŚCI 1. Zawartość dokumentu str.3 2. Informacje ogólne 2.1 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SMS Kod Automatyczny

SMS Kod Automatyczny Dokumentacja 2.0.0 SMS Kod Automatyczny Dokumentacja dla SMS Kod Automatyczny Web Service REST CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl Bramka SMS: Obsługiwanych ponad 700 sieci w ponad 200 krajach Świata SMSy z własnym polem nadawcy Raporty doręczeń Obsługa długich wiadomości SMS

Bardziej szczegółowo

Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy

Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREœCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy Autor: Daniel Bargie³ ISBN: 83-246-0676-9 Format: B6, stron: 112 TWÓJ KOSZYK

Bardziej szczegółowo

Fax Serwer. Instrukcja obsługi

Fax Serwer. Instrukcja obsługi Fax Serwer Instrukcja obsługi Spis treści 1. Co to jest FaxSerwer?... 3 2. Funkcjonalności... 4 3. Struktura uprawnień... 5 3.1. Użytkownicy... 5 3.2. Biura... 6 4. Jak to zrobić:... 7 4.1. Logowanie...

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Manual konfiguracji konta dla fax2mail

Manual konfiguracji konta dla fax2mail Manual konfiguracji konta dla fax2mail Spis treści 1 AKTYWACJA KONTA FAX2MAIL... 3 2 KONFIGURACJA KONTA FAX2MAIL MS OUTLOOK 2003... 5 3 KONFIGURACJA KONTA FAX2MAIL MS OUTLOOK 2010... 11 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych.

Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych. Główną funkcjonalnością wielokrotnego autorespondera Pername Mail Marketer jest możliwość prowadzenia kampanii mailowych. Mówiąc prościej jest to masowe wysyłanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

KONTO UCZNIA Rok szkolny 2016/2017

KONTO UCZNIA Rok szkolny 2016/2017 KONTO UCZNIA Rok szkolny 2016/2017 ProjectSend SPIS TREŚCI Czym jest Magazyn plików? s 03 Tworzenie nowego konta s 04 Logowanie s 05 Dodawanie plików s 07 Zarządzanie plikami s 11 Pobieranie plików s 13

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja interfejsu HTTPD. Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez http

Dokumentacja interfejsu HTTPD. Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez http Dokumentacja interfejsu HTTPD Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez http Dokumentacja interfejsu httpd (strona 2) SPIS TREŚCI 1. Zawartość dokumentu str.3 2. Informacje ogólne 2.1 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API BizIn

Dokumentacja API BizIn Dokumentacja API BizIn Spis treści Wstęp... 1 Dostęp do API BizIn... 1 Identyfikatory API... 1 Dostępne akcje... 3 Przykład wywołania API w języku PHP... 3 Pobieranie danych... 3 Wystawianie dokumentu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT Mobitex Telecom Sp.j., ul. Warszawska 10b, 05-119 Legionowo Strona 1 z 5 Ten dokument zawiera szczegółowe informacje odnośnie sposobu przesyłania requestów do serwerów

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY NADAWCA. OPIS WebAPI Wersja 0.14, 30.03.2012. Opis WebAPI udostępnianego przez program Elektroniczny Nadawca

ELEKTRONICZNY NADAWCA. OPIS WebAPI Wersja 0.14, 30.03.2012. Opis WebAPI udostępnianego przez program Elektroniczny Nadawca ELEKTRONICZNY NADAWCA OPIS WebAPI Wersja 0.14, 30.03.2012 Opis WebAPI udostępnianego przez program Elektroniczny Nadawca Spis treści Historia zmian...4 Wprowadzenie...5 Słownik pojęć...5 Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sms-api.pl

Specyfikacja sms-api.pl Inteliso www.inteliso.pl 02-722 Warszawa al. K.E.N. 46/U4 Kontakt: tel. +48(22)4702320 biuro@inteliso.pl Specyfikacja soap web service Wersja 2.0, aktualizacja 23.05.2008r. Spis treści Adresy URL... 3

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja REST API v 3.0. Kraków, 7 marca FreshMail, ul. Fabryczna 20a, Kraków tel , freshmail.

Dokumentacja REST API v 3.0. Kraków, 7 marca FreshMail, ul. Fabryczna 20a, Kraków tel , freshmail. Dokumentacja REST API v 3.0 Kraków, 7 marca 2012 FreshMail, ul. Fabryczna 20a, 31-553 Kraków tel. +48 12 617 61 40, info@freshmail.pl, freshmail.pl Wersja dokumentu: 1.0 Autorzy: Tadeusz Kania ,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uruchomienia usługi KurJerzyAPI dla OsCommerce 2.2

Instrukcja uruchomienia usługi KurJerzyAPI dla OsCommerce 2.2 Instrukcja uruchomienia usługi KurJerzyAPI dla OsCommerce 2.2 Spis treści Wstęp...3 Instalacja...3 Ustawienia...3 Zamówienie kuriera...5 Wstęp Szybkie zamawianie kuriera za pośrednictwem serwisu KurJerzy.pl

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA INTERFEJSU MY MYSQL. Platforma SMeSKom instrukcja podłączenia poprzez mysql Protokół w wersji 3.1

DOKUMENTACJA INTERFEJSU MY MYSQL. Platforma SMeSKom instrukcja podłączenia poprzez mysql Protokół w wersji 3.1 DOKUMENTACJA INTERFEJSU MY MYSQL Platforma SMeSKom instrukcja podłączenia poprzez mysql Protokół w wersji 3.1 Autor smeskom@smeskom.pl Data 16.06.2009 Wersja 3.1 rev.1 Spis treści Dokumentacja interfejsu

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i budowa systemu zarządzania treścią opartego na własnej bibliotece MVC Autor: Kamil Kowalski W dzisiejszych czasach posiadanie strony internetowej to norma,

Bardziej szczegółowo

Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php

Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php Znaczniki PHP komunikują serwerowi gdzie rozpoczyna się i kończy kod PHP. Tekst między nimi jest interpretowany jako kod PHP, natomiast poza nimi jako kod HTML.

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Budowanie listy Odbiorców

Budowanie listy Odbiorców Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Budowanie listy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Centralnego Wydruku (SCW) Podstawy obsługi

Instrukcja. Systemu Centralnego Wydruku (SCW) Podstawy obsługi Instrukcja Systemu Centralnego Wydruku (SCW) Podstawy obsługi System Centralnego Wydruku podstawy obsługi 2 SPIS TREŚCI 1. PANEL DOTYKOWY PODSTAWOWE FUNKCJE... 3 2. ROZPOCZYNANIE I KOŃCZENIE PRACY NA URZĄDZENIU

Bardziej szczegółowo

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API serwisu KurierSerwis.com

Dokumentacja API serwisu KurierSerwis.com Dokumentacja API serwisu KurierSerwis.com wersja dokumentu: 1.1 6 października 2015 r. Spis treści Informacje ogólne...3 Dane autoryzacyjne...3 Wywoływanie funkcji i format danych...3 Autoryzacja i sesja...4

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

1. Opis ogólny. 2. Opis techniczny. 3. Wymagania techniczne

1. Opis ogólny. 2. Opis techniczny. 3. Wymagania techniczne Dokumentacja programu e Zoz Opis biblioteki PhantomAPI.dll Wersja 1.22.1.5 Zielona Góra 2010-08-26 1. Opis ogólny Biblioteka programistyczna PhantomAPI.dll służy do integracji oprogramowania zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.09

Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.09 Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.09 2 Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.09 Spis treści 1 Historia zmian w dokumentacji... 3 2 Dostęp do API Adres URL do Web Services (SOAP/WSDL)... 3 2.1 Środowisko

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Dodawanie nowych wpisów Tworzenie formularza Za obsługę formularzy odpowiada klasa Zend_Form. Dla każdego formularza w projekcie tworzymy klasę dziedziczącą

Bardziej szczegółowo

Stworzenie programu KSIĄŻKA ADRESOWA posiadającego funkcjonalności przechowywania danych o osobach dodanych przez użytkownika.

Stworzenie programu KSIĄŻKA ADRESOWA posiadającego funkcjonalności przechowywania danych o osobach dodanych przez użytkownika. XXX XXX PROGRAMOWANIE W JAVA - PROJEKT KSIĄŻKA ADRESOWA Stworzenie programu KSIĄŻKA ADRESOWA posiadającego funkcjonalności przechowywania danych o osobach dodanych przez użytkownika. 1. Przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SYSTEM HOSTED SMS

OPIS TECHNICZNY SYSTEM HOSTED SMS OPIS TECHNICZNY SYSTEM HOSTED SMS Wersja 1.6.2 Warszawa, lipiec 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe Parametry systemu Hosted SMS... 3 Dostępność... 3 Definicja znaków i długości wiadomości

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna SMS MO

Dokumentacja techniczna SMS MO Dokumentacja techniczna SMS MO Spis Treści 1. Wprowadzenie 2 1.1. Przebieg płatności Premium SMS 2 1.2. Weryfikacja płatności..3 2. Weryfikacja poprawności kodu aktywacyjnego...3 3. Przykład użycia zapytania

Bardziej szczegółowo

Spis treści DOKUMENTACJA TECHNICZNA. STS API wersja 1.1

Spis treści DOKUMENTACJA TECHNICZNA. STS API wersja 1.1 Spis treści 1. Korzystanie z interfejsu STS API...2 1.1 Warunki korzystania z interfejsu...2 1.2 Zabezpieczenia interfejsu...2 2. Specyfikacja interfejsu STS API...3 2.1 Proces składania zamówienia za

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Każda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID UWAGA Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników, którzy posiadali aktywne konta w Krajowym Rejestrze Uprawnień, a następnie ich dane zostały zmigrowane do

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA KurJerzyAPI wersja 1.0

DOKUMENTACJA TECHNICZNA KurJerzyAPI wersja 1.0 KurJerzyAPI wersja 1.0 Spis treści Wstęp...3 1. Korzystanie z interfejsu KurJerzyAPI...4 1.1 Warunki korzystania z interfejsu...4 1.2 Zabezpieczenia interfejsu...4 2. Specyfikacja interfejsu KurJerzyAPI...6

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Kontrola sesji w PHP HTTP jest protokołem bezstanowym (ang. stateless) nie utrzymuje stanu między dwoma transakcjami. Kontrola sesji służy do

Kontrola sesji w PHP HTTP jest protokołem bezstanowym (ang. stateless) nie utrzymuje stanu między dwoma transakcjami. Kontrola sesji służy do Sesje i ciasteczka Kontrola sesji w PHP HTTP jest protokołem bezstanowym (ang. stateless) nie utrzymuje stanu między dwoma transakcjami. Kontrola sesji służy do śledzenia użytkownika podczas jednej sesji

Bardziej szczegółowo

Manual konfiguracji konta dla fax2mail

Manual konfiguracji konta dla fax2mail Manual konfiguracji konta dla fax2mail Spis treści 1 AKTYWACJA KONTA FAX2MAIL... 3 2 KONFIGURACJA KONTA FAX2MAIL MS OUTLOOK... 5 3 KONFIGURACJA KONTA FAX2MAIL MOZILLA THUNDERBIRD... 11 4 WYSYŁANIE FAXÓW...

Bardziej szczegółowo

Manual konfiguracji konta dla fax2mail

Manual konfiguracji konta dla fax2mail Manual konfiguracji konta dla fax2mail Spis treści 1 AKTYWACJA KONTA FAX2MAIL... 3 2 KONFIGURACJA KONTA FAX2MAIL MS OUTLOOK... 5 3 KONFIGURACJA KONTA FAX2MAIL MOZILLA THUNDERBIRD... 12 4 WYSYŁANIE FAXÓW...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA INTERFEJSU MY MYSQL. Platforma SMeSKom instrukcja podłączenia poprzez mysql Protokół w wersji 2.0

DOKUMENTACJA INTERFEJSU MY MYSQL. Platforma SMeSKom instrukcja podłączenia poprzez mysql Protokół w wersji 2.0 DOKUMENTACJA INTERFEJSU MY MYSQL Platforma SMeSKom instrukcja podłączenia poprzez mysql Protokół w wersji 2.0 Autor smeskom@smeskom.pl Data 2008-08-21 Wersja 2.0 rev.1 Spis treści Dokumentacja interfejsu

Bardziej szczegółowo

Warszawa Specyfikacja techniczna. mprofi Interfejs API wersja 1.0.7

Warszawa Specyfikacja techniczna. mprofi Interfejs API wersja 1.0.7 Warszawa 03.11.2015. Specyfikacja techniczna mprofi Interfejs API wersja 1.0.7 WERSJA DATA STATUTS AUTOR 1.0.0 10.03.2015 UTWORZENIE DOKUMENTU PAWEŁ ANDZIAK 1.0.1 23.03.2015 MODYFIKACJA MAREK SZWAŁKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIENTA POCZTY WWW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIENTA POCZTY WWW INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIENTA POCZTY WWW 1. Parametry... 2 2. Zabezpieczenie antywłamaniowe.....2 3. Wymagania hasła... 2 4. Opis... 2 5. Zatwierdzanie operacji... 2 6. Zmiana hasła... 3 7. Ustawienie opcji

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

https://www.nfz-zielonagora.pl/clo_wl/

https://www.nfz-zielonagora.pl/clo_wl/ pierwsze kroki Spis treści 1. Logowanie... 1 2. Zmiana hasła... 2 3. Dane potrzebne do odzyskiwania hasła... 3 4. Odzyskiwanie hasła... 4 a) skorzystanie z opcji odzyskiwania hasła przez odpowiedź na pytanie...

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Język PHP Paweł Witkowski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jesień 2011 P. Witkowski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) BDiUS w. VIII Jesień 2011 1 /

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

iqportal abonencki panel zarządzania

iqportal abonencki panel zarządzania ISO 9001:2000 iqportal abonencki panel zarządzania Wersja 0.9 Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią tajemnicę naszego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

Bardziej szczegółowo

Sms. v.1.1.0. Strona 1 z 17. FUTURE-SOFT SP. Z O.O. ul. Gosławicka2/215 45-446, Opole tel. +48667700732 sales@future-soft.pl NIP: 599-316-99-06

Sms. v.1.1.0. Strona 1 z 17. FUTURE-SOFT SP. Z O.O. ul. Gosławicka2/215 45-446, Opole tel. +48667700732 sales@future-soft.pl NIP: 599-316-99-06 Sms (Moduł Magento) v.1.1.0 Strona 1 z 17 Spis treści Instalacja.... 3 Konfiguracja.... 3 Podgląd... 4 Główna konfiguracja modułu.... 5 Konfiguracja klienta.... 6 Rejestracja nowego konta... 6 Odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

JEDEN NUMER. Instrukcja

JEDEN NUMER. Instrukcja JEDEN NUMER Instrukcja LOGOWANIE Logowanie do Super Info odbywa się przez stronę: https://superinfo.t-mobile.pl/ PAMIĘTAJ: Główny Administartor (z Umowy) zawsze loguje się numerem telefonu Przy dodawaniu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja SMSFall v. 1.1.5 Data publikacji: 20-05-2013

Aktualizacja SMSFall v. 1.1.5 Data publikacji: 20-05-2013 Aktualizacja SMSFall v. 1.1.5 Data publikacji: 20-05-2013 Wersja Standard i Plus: we właściwościach terminala dodano wskaźnik poziomu sygnału urządzenia GSM wyrażony w dbm. Podstawa teoretyczna: http://pl.wikipedia.org/wiki/dbm.

Bardziej szczegółowo