ZWIERCIADŁO ETNOLOGICZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZWIERCIADŁO ETNOLOGICZNE"

Transkrypt

1 ZWIERCIADŁO ETNOLOGICZNE

2

3 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego ZWIERCIADŁO ETNOLOGICZNE Rocznik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2012

4 Redakcja Veronika Beliaeva-Saczuk (sekretarz) Urszula Chęcińska Karol Piasecki (redaktor naczelny) Serhiey Segeda (zastępca redaktora naczelnego) Maciej Ząbek Recenzenci dr hab. Anna Malewska Szałygin, prof. UW dr hab. Józef Szykulski, prof. UWr Streszczenia w języku angielskim Piotr Klafkowski Streszczenia w języku rosyjskim Veronika Belayeva-Saczuk Skład, projekt okładki, redakcja K.P. Uniwersytet Szczeciński i Autorzy ISBN Adres redakcji Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej ul. Krakowska Szczecin Druk PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. J. Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Szczecin 2012 [stylizowany rysunek na okładce przedstawia laskę szamańską (berło szamańskie) wg E. D. Prokofiewej Eneckij šamanskij kostjum, Sbornik Museja Antropologii i Etnografii, XIII, 1951, s. 151]

5 Od Redakcji Oddajemy w ręce Czytelników pierwszy numer rocznika Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego. Prosimy przy tym o wyrozumiałość, bo, jak wiadomo, początki zawsze są trudne Mamy nadzieję, iż z czasem uzyska on swój, określony profil, ciekawą szatę graficzną i redakcyjną doskonałość. Tymczasem chcemy zaprezentować, czym zajmują się nasi pracownicy (i współpracownicy). Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i za nadsyłanie własnych tekstów. Pozwolą nam one sprawić by obraz świata kultur odbijanego przez etnologiczne zwierciadło stał się pełniejszy i prawdziwszy.

6

7 ZWIERCIADŁO ETNOLOGICZNE 5 SPIS TREŚCI Артюх А. ІОАНН ХРЕСТИТЕЛЬ. (РЕКОНСТУКЦИЯ ДОХРИСТИАНСКОЙ ОСНОВЫ НАРОДНО- МИФОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗА) Belayeva-Saczuk V. BUDDYZM W KAŁMUCJI SPECYFIKA REGIONU 21 Gdok-Klafkowska M. HELENA I. RERICH ( ) I JEJ ROLA W ROZWOJU RUCHÓW PAX CULTURY I AGNI JOGI Kaczmarek Ł. WSPÓŁCZESNA SYTUACJA DIASPORY INDYJSKIEJ NA FIDŻI Klafkowski P. TOWARDS A RONG/LEPCHA AND TIBETAN COMPARATIVE PROJECT. FROM THE MANUSCRIPTS OF ATHING JOPSEPH RONGONG Waldemar Kopczyński MUZEUM ETNOGRAFICZNE W SZWECJI NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU JAKO MIEJSCE PREZENTACJI DZIEDZICTWA NARODOWEGO. 69 Karol Piasecki PECZORA ŚLAD ZAGINIONEGO LUDU CZYLI O TYM, ŻE WARTO CZYTAĆ KLASYKÓW. 101 Karol Piasecki POMORSKIE WIATRY Serhiey Segeda W POSZUKIWANIU UTRACONEJ OJCZYZNY. ETNOSOCJOLOGICZNE BADANIA NAD TURKAMI MESCHETYŃSKIMI NA UKRAINIE Łukasz Maurycy Stanaszek ŁUŻYCE ZAPOMNIANY MIKROREGION ETNOGRAFICZNY NAD WISŁĄ Kacper Świerk NIEWIDZIALNY ŁUCZNIK. OFIOLOGIA INDIAN MATSIGENKA. 141 Maciej Ząbek UCHODŹCY SĄSIEDZI GOŚCIE CZY INTRUZI? Streszczenia 165 Summaries Содержания Nasi autorzy Str.

8

9 ZWIERCIADŁO ETNOLOGICZNE 2012 Алина Артюх Украинский Этнологический Центр Институт Исскуства, Фолъклористики и Этнологии им М. Т. Рилского, Киев ІОАНН ХРЕСТИТЕЛЬ. (РЕКОНСТУКЦИЯ ДОХРИСТИАНСКОЙ ОСНОВЫ НАРОДНО- МИФОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗА) Праздник Рождества Иоанна Крестителя, Ивана Купала, - один из наиболее важных в народном календаре славян. Реконструкция дохристианской основы этого народно-мифологического образа, исследование мифологических сюжетов, в которые он вплетен, анализ смежных фольклорных сюжетов, - принципиальная задача, вне решения которой невозможно изучать славянский народный календарь как целостную систему. Эта задача может быть выполнена через сопоставление этнографического материала с реконструкциями славянской, балтской, индоевропейской мифологий, мифологий - наследниц индоевропейской, с мифологическими универсалиями. Таким образом, можно выделить семантическое ядро, определенную структурную единицу высшей мифологии славян, которую мы не можем назвать, однако можем зафиксировать ее наличие в славянском пантеоне и воссоздать контекст ее существования. Существует ли дохристианский прототип, черты которого унаследовал народно-христианский Иоанн Креститель? Наиболее существенным для рефлексии исследователя представляется сюжет об инцесте близнецов, реконструируемый на основе купальских песен и легенд. Это миф об инцесте брата и сестры, которые, застыдившись содеянного, превратились в желтосиний цветок-андрогин, называемый в народной традиции «братики-й-сестрички», «братки»,» брат-сестра» (укр.), «иван-да-марья» (рус.) (Viola tricolor). Желтые цветы символизируют брата, синие сестру. Вяч. Вс. Иванов и В. Н. Топоров, анализируя мотивы купальской мифологии (поединок огня и воды, поиск кладов, купальские змеи), предполагают, что купальская мифология не что иное, как трансформация фрагмента основного мифа (Иванов, Топоров 1994 с. 29). Несомненна ключевая роль для культур наследниц индоевропейской традиции мифа о поединке бога грозы со змееподобным противником за обладание скотом, водами, женщиной. Однако, что касается купальской мифологии, попытки соотнести ее ключевые образы с персонажами основного мифа не исчерпывают всех возможных интерпретаций. Мотивы основного мифа мы находим скорее в самом контексте сюжетов, связанных с ключевыми персонажами купальской мифологии. Что же касается ключевых персонажей, однозначно соотнести их с действующими лицами основного мифа не получается. Поэтому важно выяснить, каким образом купальский миф может быть соотнесен с основным (мифом о поединке бога громовержца со змееподобным противником) и какова мифологическая структура купальских образов. В индоевропейской традиции, как и в других архаических культурах, близнечный культ играет важнейшую роль. Через противопоставление близнецов, носителей противоположных признаков (качеств) разворачивается базовая логическая структура мифологических когнитивных моделей бинарная символическая классификация, позволявшая мыслителям элементарных обществ разрешать противоречия и осуществлять переход от одного члена оппозиции к другому. В индоевропейской культуре близнечный мотив реализуется, во-первых, в мифе о двух божественных близнецах детях бога Солнца-отца (Гамкрелидзе, Иванов, 1984, с. 777). Во-вторых, в этой связи стоит упомянуть мифы о близнецах - прародителях человечества, имена которых производны от индоевропейской основы *jemo, близнец (первые люди Яма и Ями, Йима и

10 8 Алина Артюх Йимак, великан-андрогин Имир). Мифы о близнецах первопредках, очевидно, типологически ближе всего к исследуемому в этой статье купальскому сюжету об инцесте брата и сестры. В одном из гимнов Ригведы древнеиндийская Ями предлагает своему брату Яме вступить в кровосмесительные отношения для продолжения рода (PB X 10; AB XYIII 33, 14). Но Яма отказывается, ссылаясь на их кровное родство, и осуждает сестру. В украинском варианте, сокрушаясь, брат говорит сестре: «Ну, сестро, ходімо посіємось: ти квітнутимеш ліловим квітом. А я жовтим» («Ты будеш цвести лиловым цветом. А я желтым» (Булашев 1992 с. 49). Трансформированный вариант этого сюжета, содержащий прямое указание на Иоанна Крестителя легенда о происхождении растения «Иван Безголовый». «Девка отрубила некому Ивану голову. Иван пошел не жалобу к Богородице, неся свою голову на копье. Богородица превратила Ивана в синенький цветок вероники» (Белова 2004 с. 211). В одном из вариантов украинских народно-мифологических легенд о происхождении желто-синего цветка «братки» брат, узнав правду о кровосмесительных отношениях с сестрой, гонится за ней, душит ее, от чего сестра пожелтела, а он посинел (Булашев 1992 с. 50). Древнеиндийский Яма - первый смертный, владыка царства мертвых, прародитель человечества. Мифологическими первопредками людей являются и герои «Авесты» Йима и Йимак. Логично предположить, что и в народно-мифологическом образе Иоанна Крестителя можно обнаружить черты первопредка. Так ли это? В самом деле, эти черты можно считать определяющими. В этиологических легендах Иоанн Креститель выступает как первочеловек, мифологический родоначальник, которому дьявол повредил ногу (Белова 1999 с ). С тех пор у людей на ноге выемка. Хромота признак первого человека, признак непарности, отсутствия пары. Вспомним, кстати, обычай неженатым, тем у кого нет пары, надевать на ногу колодку на Масленицу (Агапкина 1999а с ). Инцест, нарушение запрета на слишком близкие отношения с кровными родственниками, - следствие отсутствия пары вне круга близких родственников в мифологическое время архетипов. Это естественно для первого человека. У Ямы, проклятого за инцест, усохла нога. Эдипу отец проколол сухожилие на щиколотках. Согласно Леви-Строссу, инцест есть противопоставление автохтонности происхождения человека (его произрастание из земли) переходу к двуполому репродуцированию (Леви-Стросс 1983 с ), чем и объясняется в контексте мифологичеcкой доказательности хромота первочеловека. Она следствие его родства с растительным миром, вырастающим из земли (в индоевропеистике фиксируется этимологичеcкое тождество человека и земли (Гамкрелидзе, Иванов 1984 с. 821)). Кстати, существует легенда о происхождении Богоматери из цветка. Бог создал Адама из глины, а первую жену ему из розы, гласит народное сказание. Адам отказался от такой жены и попросил, чтобы жена была такая же, как и он. Тогда Бог, в соответствии с Библейским текстом, сотворил Адаму жену из его ребра, а о первой женщине поведал: «Я дам її сину своєму за матір» («Я дам ее сыну моему, чтобы она была ему матерью») (Булашев 1993 с. 28). Исследования Е. Березович указывает на то, что в народном сознании образы Богоматери (Марии) и Иоанна Крестителя часто объединяются (Березович 2007 с. 287), составляя христианизированную пару Ивана и Марии, происхождение которой невозможно объяснить христианскими канонами. Думаю, причиной такого соединения стали законы народной этимологии, объединившее эту пару через созвучие имен. Нарушение запрета кровосмешения в купальском мифе приводит к тому, что было причиной инцеста первых людей в различных мифологических системах. Инцест следствие отсутствия пары у первого человека, признак которого хромота, объясняемая его происхождением из земли. В более поздней реализации мы видим обратную связь: следствием инцеста становится хромота, которая в мифологическое время была присуща первопредкам, происходившим из земли. Такая трансформация (в обратном

11 ІОАНН ХРЕСТИТЕЛЬ 9 направлении) вполне приемлема для логики мифа. Та же последовательность событий прослеживается и в купальском сюжете. В данном мифе действие разворачивается не в направлении: растение как исходная ситуация появления чего-либо из земли появление первых людей из земли инцест как следствие отсутствия пары вне круга кровных родственников, а, наоборот, в противоположном направлении: цель: продолжение рода, плодородие - средство: инцест как возвращение к исходной ситуации продолжения рода следствие: превращение в растение. Происхождение из земли таким же образом, как вырастает из земли растение не исходная ситуация, а следствие нарушения табу, актуального для культурного социума, которое не было актуальным в мифологическое время архетипов. Еще одна важная деталь купальского мифа, которая может быть соотнесена с мифологией первочеловека андрогинный мотив. Брат и сестра превращаются в цветок-андрогин. Мотив андрогинизма также связан с мифами о прародителях человеческого рода. Это ответ человека елементарного общества на вопрос: как из одного, первого, единственного получилось двое, необходимых для продолжения человеческого рода. В ряде этиологических сюжетов первочеловек андрогин, которого разрубают на два естества мужское и женское. В диалоге Платона «Пир» приводится миф о пердках людей, имевших по два лица, четыре руки, четыре ноги. Зевс наказал этих перволюдей за гордость, разрубив пополам, повернув лица и половые органы в сторону разреза. Двуполым, например, был и древнеисландский Имир. Но в отличие от подобных сюжетов в купальском мифе андрогинизм не первичное неразделенное единство первых мужчины и женщины, а конечный элемент сюжета. Евангельский сюжет об отрубленной голове Иоанна Крестителя в ряде народномифологических сказаний контаминирует с сюжетом о расчлененным телом первопредка, части которого представляют различные элементы мироздания. «Солнце голова Иоанна Предтечи, катающаяся по небу на блюде. Когда повернется отрубленной стороной, бывает затмение» (Белова 2004 с. 124). Показательным также в связи со сказанным есть обращение к Иоанну Крестителю в заговорах от зубной боли, поскольку для народной медицины традиционным есть упоминание разъединенных частей космического тела. Вспомним здесь также Ивана Дурака, которого разрубают на куски злонамеренные братья. Черты первопредка, культурного героя в образе сказочного Ивана неоднократно отмечались исследователями. «Одновременно Иван и «первочеловек», основатель культурной традиции, демиург в том смысле, что совершенные им деяния как бы приравниваются по значению к космологическим актам, непосредственно продолжают их на человеческом уровне» (Иванов, Топоров С. 229). Показательна стабильность имени для сюжетов, призванных отобразить именно эту функцию. Участник подобных сюжетов всегда Иван. Совпадение имени героя и волшебных сказок и исследуемого в этой статье народно-мифологического Ивана не может быть случайным. В наиболее архаичных мифологических моделях образы первопредка и культурного героя синкретически едины, неразделимы. Поэтому несмотря на дальнейшее самостоятельное существование этих мифологических единиц, в структуре и тех, и других сохраняется более архаический слой, фиксирующий первоначальное единство. Показательно, что близнечный мотив присущ и теме первопредка, и сюжетам о культурных героях (Ашвины, Диоскуры, Ромул и Рем, Прометей и Эпиметей и др.), что может свиде-ельствовать о едином ядре происхождения образов. Едины они и функционально пара культурных героев, как и пара первопредков, - основной элемент дуально-родовой организации общества, формальный символ ее бинарного характера. Есть и другие свидетельства связи имени Иван с образом предка. В заговоре обращении к покойнику, который умер без раскаяния, есть указание «а имени буде не знаешь, назови его Иван» (Турилов, Чернецов 2002, с. 49). Тут Иван обобщенный образ предка, принадлежащий

12 10 Алина Артюх еще докультурному, досоциальному времени. Кое-где в России Иваном называют дожинальный сноп («дедова борода»), который приносят домой в паре с Марьей березовым веником (Березович 2007 с ). Существуют контексты, в которых имя Ивана встречается наряду с именем первого библейского человека Адама. Следует вспомнить в этой связи лечебную траву, называемую адамова глава, которую собирают в Иванов день. Корень ее напоминает человека, цветы нужно носить на голове, поскольку она называется царь (Белова 1999 с. 211). Образ первого мифологического царя считается производным от образа предка, предводителя племени, установившего социально-культурный порядок (Фрейденберг 1997 с. 70). Ассоциативный ряд, связанный с этим сюжетом приводит нас к представлениям о первом смертном, первом мифологическом царе, ушедшем в царство мертвых, и ставшим его царем. Ведь этот распространенный мотив тоже связан с образом первочеловека. В центре близнечных сюжетов инцест. Некоторые мифологи связывают мотив инцеста с инициацией, которая осмысливалась людьми элементарных обществ как погружение в мифическое время начал, в досоциальное время, с целью осуществить переход к следующему этапу социальной жизни (например, переходу в число брачноспособных) (Левинтон 1994 с. 544). Это погружение приближает участника инициации к этапам пути, пройденным в мифологическом времени первопредками. Инцест один из ключевых моментов их мифологической жизни. В этой связи необходимо вспомнить о кросс-кузенном браке, основной форме брачных отношений дуально-родового общества. В дуально-родовой организации братьями и сестрами назывались все предствители рода поколения эго, в брак вступали n-юродные братья и сестры. Перед мифологией, которую К. Леви-Стросс справедливо считал первичной наукой (Леви-Стросс 2000), стояла вполне научная цель решение этиологических вопросов, вопросов происхождения (в том числе и человечества). И модель родства дуально-родового общества служила формально-логической системой, своеорбразным логическим деревом для решения этиологических вопросов. А подобная бинарная формально-логическая модель неуклонно приводила к единой начальной близнечной паре и к проблеме инцеста. В этом доказательном поле стоит вспомнить о наличие еще одного мифологического комплекса, который касается существа с признаками андрогинности. Речь идет о насекомом Coccinella, наиболее распространенные названия которого (ставшие литературными) у восточных славян - божья коровка (рус.) или сонечко (укр.). Впрочем, существует множество региональных названий жучка Coccinella. И, что важно для данного исследования, в некоторых местностях его именуют называют также, как и цветок, о котором повествуется в мифе об инцесте близнецов Иван-да-Марья. Вообще, названия этого насекомого восходят к понятиям мифологического комплекса, связанного с Троицко-Петровским циклом, центральным в котором есть праздник Рождества Иоанна Крестителя Ивана Купала (напр., зазулинька, Иван, мара, Marite, Петра- Паула, Петрик, и др.). Среди названий божьей коровки, объединенных общей семантикой, встречаются (в украинских и южно-русских регионах) названия Иван, Ивашка, Ивашечка, Ваня-женишок (Терновская, 1988 с , 1995 с ). Вместе с тем, есть названия, отвечающие соответствующему женскому персонажу, связанные с именем Мары, Моры, Марены (Топоров 1981). Как уже было сказано, в некоторых вариантах названия эти имена соединяются Иван-да-Марья. Чередование женских и мужских имен и объединение их свидетельствует о наличие андрогинного мотива в структуре мифологизированного образа божьей коровки. В литовском фольклоре обращение к божьей коровке включает женскую и мужскую ипостаси: Matiuška batiuška, Mariškėle, Petriškėle (Топоров 1981). Здесь следует отметить, что праздники Иоанна Крестителя и св. Петра принадлежат к единому календарному циклу, им свойственен общий обрядовый комплекс. Причем, если обрядовое действо осуществляется на Купала, его нет в

13 ІОАНН ХРЕСТИТЕЛЬ 11 Петров день, и наоборот. Так, например, бесчинства молодежи, воссоздающие атмосферу хаоса мифологического времени, жжение костров, наблюдение за игрой солнца обряды, характерные как для Купальского, так и для Петрова дня (Соколова 1979 с ). Правда, чаще обрядовые действа, характерные для этого комплекса, все же связаны с купальским праздником. Это дает повод сделать предположение о сходных функциях этих народно-мифологических персонажей, и об их взаимозаменяемости в календаре. По версии В. Н. Топорова, народные названия жучка Coccinella (божья коровка) и фольклорные тексты, посвященные этому насекомому, позволяют реконструировать фрагмент основного мифа, касающийся громовержца или младшего сына бога громовержца и богини, имя которой имеет основу *mok-, в славянской реализации Мокоши. Сем точек божьей коровки он связывает с семью перкунасами балтийского фольклора, то есть, по версии ученого, с семью детьми громовержца, казненного за грех матери (за отношения со змееподобным противником бога грозы). Само насекомое в контексте этих доказательств, по мнению ученого, выступает в роли видоизмененной за измену со змееподобным противником бога грозы, жены громовержца. Аргументом в пользу своей гипотезы В. Н. Топоров считает народную этимологию названий божьей коровки, происходящих от имени Петра, подобного по звучанию к имени громовержца Перуна. Он считает, что название насекомого обязано своим происхождением подобию имени Петр и индоевропейской основы *bed- / *bod- колоть, которая, по мнению В. Н. Топорова, указывает на оружие бога громовержца (Топоров 1981). Но, как мне кажется, это концептуальное построение не является завершенным. Оно не объясняет соединения или чередования мужских и женских имен в названиях божьей коровки. Вместе с тем, как мне кажется, на поверхности лежит очень простое этому объяснение, вытекающее из единства названия букашки и цветка, из гаданий о замужестве по полету божьей коровки, из связи семантики названий божьей коровки с купальским праздником, из мотива наказания божьей коровки, звучащем в детских песенках. Логично предположить, что божья коровка Иван-да-Марья играет в данном контексте ту же роль, что и цветок Иван-да-Марья в контексте купальской мифологии. А именно, в наказание за инцест женское и мужское божество превращаются в создание-андрогин цветок или насекомое, что и проявляется в женско-мужском названии и в чередовании мужских и женских имен божьей коровки и в совпадении названий цветка и букашки. Мотив инцеста в мифологическом образе божьей коровки кажется вполне логичным. Солярные названия божьей коровки не противоречат этой версии, напротив, они подтверждают ее. Ведь солярная семантика образа Ивана Купалы очень важный элемент структуры его образа. В мифологии андрогинизм связан с двумя семантическими линиями, которые не вступают в противоречие. Во-первых, как уже было сказано, андрогинная природа свойственна первочеловеку. Во-вторых, чередование пола у персонажей может быть объяснено особенностями дуально-родовой организации две фратрии, которые обмениваются женщинами, маркируются чередованием мужского и женского. Дядя по материнской линии совмещает мужское и женское начала: 1) фратрия, откуда приходят женщины женское, 2) лицо мужского пола мужское. Редклиф-Браун пишет, что в южно-африканских племенах дядя по материнской линии воспринимается как «мужская» мать, в то время как сестра отца мыслится как отец в женском обличье (Редклиф-Браун 2001 с ). Чем объяснить такую сложную трактовку данной степени родства? Ведь роль второй матери могла бы выполнять сестра матери? Более уверенный ответ на этот вопрос можно дать, только прибавив к сказанному, что именно дядя по матери в этих африканских племенах приносит жертвы предкам в случае болезни племянника. То есть именно на него возлагают функцию общения с предками в этом

14 12 Алина Артюх случае. Интересно сопоставить это с реликтами ритуального травестизма у некоторых народов, когда особенными качествами и значимостью наделяются мужчины-шаманы, ставшие женщинами посредством присвоения атрибутов и функций женщин. Таким образом, они становятся самыми сильными среди шаманов (Максимов 1997 с ). То есть двуполость, соединение двух начал (мужского и женского) в одной личности, дает представителю родового общества особую силу в общении с предками. Возможно, имитация двуполости уподобление первопредку, которому свойственен андрогинизм (имитативная магия, облегчающая общение с предками). В. Н. Топоров строит доказательную базу на основании названия божьей коров-ки, происходящего от имени Петра, а не Ивана, считая, что перед нами закодированный через мифологические образы насекомых фрагмент основного мифа. Семь точек божьей коровки он связывает с семью перкунасами балтского фольклора. В образе Петрика - божьей коровки он видит седьмого, младшего, самого сильного сына громовержца. С другой стороны, ученый усматривает в мифологизированном насекомом образ видоизмененной (превращенной в насекомое) жены громовержца (Топоров 1981). Видя некоторые несоответствия в этой гипотезе, хочу выдвинуть несколько аргументов, противоречащих ей. Привлекая славянский народно-мифологический материал, видим, что св. Петр (думаю, законы народной этимологии позволяют нам обращаться к фольклорному материалу, касающемуся св. Петра для выяснения структуры образа Петрика). Св. Петр не связан с последним днем недели (днем солнца) или с четвертым днем (днем Перуна). В славянском фольклоре св. Петра называют св. Понедилок (Успенский 1982 с. 127) и связывают с первым днем недели, а не с последним и не с четвертым. Таким образом, Петр позиционируется не только как первый (первочеловек?, воплощение начала), но и олицетворяет границу между концом недели и ее началом, переход к новой неделе. Стоит заметить в этой связи, что понедельник часто оценивается носителями традиционной культуры как плохое время, тяжелый день. Антропоморфизированный понедельник, как и св. Петр, встречают души на пути в загробное царство (Толстая 2009 с ). Кроме того, образ св. Петра никак не может быть однозначно соотнесен с образом бога громовержца. Фольклорный образ Петра близок образу св. Николая, которого, по мнению Б. А. Успенский считает христианским заместителем змееподобного противника бога громовержца (Успенский 1982 с. 125). В фольклоре оба они выступают как водители душ в царство мертвых. Мифологизированный Петр наделен признаками солярного персонажа. Фольклорной паре Петр Павел присуща близнечная семантика. В фольклорном образе св. Петра наличествуют черты вегетативного божества, божества плодородия. Все эти черты народно-мифологического образа св. Петра сближают его с образом св. Иоанна Крестителя. Впрочем, народно-мифологический образ Иоанна Крестителя лучше проработан, структурирован, занимает более значимое место в фольклоре и обрядности. Следовательно, вряд ли можно говорить наличие у св. Петра черт бога грозы и грома. Еще менее убедительной кажется гипотеза о младшем сыне громовержца, сделанная на основе упоминания в балтском фольклоре семи (четырех, девяти) перкунасов, которых В. Н. Топоров считает детьми Перкунаса. В этой связи вспоминается изречение русского летописца «Перун есть мног» (Перунов много), которое отнюдь не означает, что у Перуна много детей. Так, например, в той же балтской мифологии имя бога дневного сияющего неба, неба-отца использовалось как общее понятие, обозначавшее класс богов. Возможно, упоминание о множественности «перунов», означает класс мифологических персонажей, объединенных сущностным признаком (качеством) бога громовержца (например, способствовать плодородию). Впрочем, по версии Дюмезиля, анализировавшего роль «святых иллей» и «святых георгиев» осетинского эпоса, единство имени персонажей указывает на родовую принад-

15 ІОАНН ХРЕСТИТЕЛЬ 13 лежность: «святые ильи» - из рода св. Ильи, «святые георгии» - потомки св. Георгия (Дюмезиль 1976). Однако мифологическое родство не стоит воспринимать буквально. Обычно число семь в мифологических системах связано с лунной неделей. Схема семь богов семь дней недели представлена не только в балтийской мифологии. В наиболее архаичных текстах древнеиндийской мифологии повествуется о семерых Адитьях, сыновьях богини Адити, причем громовержец Индра в эпосе седьмой, в Ригведе четвертый. Иногда Индра позиционируется как младший сын. Однако Индра, как и более древнее воплощение громовержца Парджанья, - чаще всего дети Дьяуса неба-отца. Лингвистические исследования по индоевропеистике свидетельствуют о том, что сыновья брата также могли называться сыновьями, как и брат отца, дядя по отцовской линии отцом. Кстати, имя древнерусского Стрибога читается как дядя бог по аналоги с индоевропейским отец-бог. Кроме того древнерусское стрий, дядя по отцу, брат отца сохраняет следы индоевропейской основы *рatēr- отец, что укзывает на двойственную семантику упомянутого слова отец = брат отца, дядя по отцу (Гамкрелидзе, Иванов 1984 с. 777). Это не удивительно, если вспомнить, что в некоторых культурах, сохранявших следы дуально-родовой организации, дядя по отцовской линии, брат отца воспринимался как удвоенный, усиленный отец (Гамкрелидзе, Иванов 1984 с.765). Отцовство и сыновство в мифологиях нельзя воспринимать непосредственно и буквально. Родственные связи, и в частности, отцовство, в мифологических когнитивных моделях демонстрируют характер логической связи, принадлежность к определенному множеству, выделяемому через бинарный принцип (по которому построена классификация родства дуально-родовой организации), и представляют определенный уровень логической иерархии. Мифологические «дети» - объекты класса отца. Мифологический «отец» - более общее понятие, продуцирующее множество мифологических «детей». Каждый представитель этого множества представляет один (или больше) признаков (качеств), которые в сумме своей определяют обобщающее понятие, представляемое «отцом». Дядя по линии матери, олицетворяющий другую дуальную половину, представляет противоположный классу отца класс объектов, альтернативный по своим признакам. Поэтому буквальное восприятие мифологического отцовства приводит к путанице. Логическая класификация элементарных обществ розворачивается через структуры родства, которые способны формализовать логику причин и следствий. Как уже было сказано, система родства дуально-родовой организации логически приводит нас к одной начальной близнечной паре. И если одной из наиболее важных базовых когнитивных структур мифологической эпохи считать качественное ппредставление логического закона «Неверно А и не- А» (верх низ, восток запад, старый молодой, и т. д.), то «формальные» структуры родства символизируют эту опозицию через сюжеты, отражающие отношения міфологических братьев близнецов, каждый из которых носитель противоположного признака, один носитель признака А, другой не-а. Сюжетная функция направлена на установление соответствия между членами опозиции. Близнецами выступают небо и земля, солнце и месяц, близнецы могут определяться эпитетами старый и молодой. Брат и сестра, протиставлены по признакам мужской - женский. Иногда близнецы рождены от разных родителей, что подчеркивае формальный характер применения маркеров юродства. В индоевропейськом, славянськом и других пантеонах имя бога сопровождает указание степени родства. Определяющий атрибут верховного индоевропейського бога высшая степень родства: Небо-отец, Солнце отец, близнецы дети бога, дети Солнца, дочь Солнца, дети Перкунаса в балтийской мифологии, Даждьбог сын Стрибога, ветры Стрибоговы внуки, Русские люди Даждьбоговы внуки, в центре системы первопредок, антропоморфный символ организации просторанства-времени, мифологический отец социума. Вспомним также

16 14 Алина Артюх двойные праздники, когда на следующий день после праздника того или иного святого отмечают день его отца («Миколин батько», «Петрів батько», «Іван Петровський» (укр.)). Заметим, что маркеры родства имели место и в монарших титулах, часто не совпадая с реальной степенью родства, что доказывает формально-логический характер этой классификации. Отцовско-синовские отношения формализуют принцип включения в классификационных структурах. Названия божьей коровки, связанные с числом семь, например, седьмузка (Сумцов 1890), могут указывать на лунарную семантику ее мифологизированного образа (в связи с семидневной лунной неделей). Вместе с тем, вне всякого сомнения, этому образу присуща солярная семантика образа (чешские, немецкие, украинские солярные названия: slunecko, Sonnenkalbel, Sonnenkăfer, сонечко). Показательно, что и образ Иоанна Крестителя носит не только солярные черты. Для него актуальны и лунарные мотивы. В белорусском Полесье существует поверье, что месяц голова Иоанна Крестителя. По материалам калужской губернии, месяц голова Авеля, срубленная Каином (упоминание святых, символизирующих народном сознании неразделимую пару) (Белова 2004 с ). Интересно, что народно-мифологическое объяснение пятен на месяце связано с близнечным мотивом, с мотивом инцеста, братоубийства, нарушение табу. Пятна на месяце появились в результате инцеста близнецов, братоубийства Каина, просто братоубийства, грехопадения первых людей Адама и Евы, жертвоприношения Авраама, убийства одним из братьев отца. Варианты имен братьев-антагонистов, упоминаемые информаторами: Лазарь и Илья, Ной и Авель, Абрам и Ной, Авраам и Авель, Озарий и Ананий (мученики), Исаак и Иаков. По поверьям, в лунных пятнах видно образ Иоанна Крестителя (Белова 2004 с ). Как видим, во всех случаях святые в указанном сюжете упоминаются парно, и только Иоанн Креститель, который обычно выступает в тех же контекстах, что и парные святые, - одинок. Существовал обычай искать Иванову головку под сдвоенным плодом на Ивана Купала или просто сдвоенный плод, который, кстати, в латышском языке называется jumis, что восходит к основе *iem(i)-, которая не только объединяет имена древнеисландского Имира, древнеиндийских близнецов Яму и Ями, авестийского Йиму, от нее также походит эпитет Януса (Гамкрелидзе, Иванов c. 778) geminus, близнец. Принимая во внимание общеевропейскую роль купальских праздников, возможно, в свете закономерностей народной этимологии стоит проанализировать созвучность имен Януса и Яна, учитывая общность близнечной семантики. Некоторые исследователи соотносят двуликость Януса с первосуществами-акндрогинами. На Иванов день у болгар существовал обряд поливать водой двери недавно вступивших в брак (Виноградова, Толстая 1999 с. 27). Ключ к пониманию этого обряда дает утверждение О. Фрейденберг о том, что двери символизируют материнское лоно, женский низ. Кстати, к богу входных дверей Янусу обращались во время родов, которые мыслились как выход ребенка в мир (Фрейденберг 1997 с. 190). Но и свадьба мыслилась как преодоление препятствия, межи, границы. Проход жениха через дверь в доме символизировал нападение (Байбурин 2005 с. 163). В связи со сказанным выше интересно отметить, что, согласно исследованию Вяч. Вс. Иванова и В. Н. Топорова, существуют лингвистические параллели между названием славянской богини Марены (основа *mar-) и древнеримским Марсом, что вместе с функцией сезонного умирания и воскресения природы указывает на их соответствие. Главная же дихотомия древнеримской мифологии противопоставление Марса - Квирину/Янусу как социального дикому, природному может тоже рассматриваться как параллель исследуемой нами близнечной паре. Еще одним возможным доказательством стержневой роли мотива первочеловека в структуре образа народно-мифологического образа Иоанна Крестителя, есть купальское дерево, центральный элемент купальской обрядности. Синкретическое соединение

ZESZYTY NAUKOWE. Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie

ZESZYTY NAUKOWE. Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie ZESZYTY NAUKOWE Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie KWARTALNIK 3 (49) / 2015 RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL Prof. prof.: Kazimierz WORWA przewodniczący, Maciej TANAŚ sekretarz, Jewgenij

Bardziej szczegółowo

Od Komitetu Redakcyjnego

Od Komitetu Redakcyjnego Od Komitetu Redakcyjnego Przekazujemy w Państwa ręce kolejny 19 (2/2012) Zeszyt Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej Ekonomia i Nauki Humanistyczne. Artykuły zamieszczone w niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Tom 1 Nr 2 2015. Redaktorzy: Redaktor naczelny: Jakub Bartoszewski

Tom 1 Nr 2 2015. Redaktorzy: Redaktor naczelny: Jakub Bartoszewski Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne Wydział Społeczno-Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie http://ksse.pwsz.konin.edu.pl Redaktorzy: Redaktor naczelny: Jakub Bartoszewski Zastępca

Bardziej szczegółowo

ПОЛЬЩА ТА УКРАЇНА: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

ПОЛЬЩА ТА УКРАЇНА: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОЛЬЩА ТА УКРАЇНА: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Bardziej szczegółowo

S P O Ł E C Z E Ń S T W O I E D U K A C J A Międzynarodowe Studia Humanistyczne. Nr 2/2013. International Humanist Studies No.

S P O Ł E C Z E Ń S T W O I E D U K A C J A Międzynarodowe Studia Humanistyczne. Nr 2/2013. International Humanist Studies No. Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Київський національний університет культури і мистецтв S P O Ł E C Z E Ń S T W O I E D

Bardziej szczegółowo

W R O C A W S K I E T O W A R Z Y S T W O N A U K O W E R O Z P R A W Y K O M I S J I J Ê Z Y K O W E J XXXIX

W R O C A W S K I E T O W A R Z Y S T W O N A U K O W E R O Z P R A W Y K O M I S J I J Ê Z Y K O W E J XXXIX W R O C A W S K I E T O W A R Z Y S T W O N A U K O W E R O Z P R A W Y K O M I S J I J Ê Z Y K O W E J XXXIX PL ISSN 0084-2990 ANNA FEDAS Uniwersytet Wrocławski PROPOZYCJA ANALIZY PRZEKAZU WIELOKODOWEGO

Bardziej szczegółowo

PROSOPON. Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne

PROSOPON. Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne PROSOPON Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne Nr 1/2012 PROSOPON Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum (Poland) Ptoukha Institute for Demography

Bardziej szczegółowo

Volksbund Jugendlager Miescisko Dokumentation Projekt Zeitzeugenarbeit

Volksbund Jugendlager Miescisko Dokumentation Projekt Zeitzeugenarbeit Volksbund Jugendlager Miescisko Dokumentation Projekt Zeitzeugenarbeit Volksbund Obóz MŁodziežowy Miešcisko Dokumentacja Praca projektowa ze świadkami czasu Volksbund Молодежный лагерь Местиско Документация

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo i Edukacja Międzynarodowe Studia Humanistyczne Nr 1/2011

Społeczeństwo i Edukacja Międzynarodowe Studia Humanistyczne Nr 1/2011 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Київський національний університет культури і мистецтв Społeczeństwo i Edukacja Międzynarodowe Studia Humanistyczne

Bardziej szczegółowo

Redakcja przekazała wydawnictwu Śląsk gotowy do druku skład tego numeru w postaci plików pdf 4 grudnia 2006 roku

Redakcja przekazała wydawnictwu Śląsk gotowy do druku skład tego numeru w postaci plików pdf 4 grudnia 2006 roku KOMITET REDAKCYJNY Antoni Semczuk (przewodniczący), Franciszek Apanowicz, Kazimierz Bajor, Wojciech Chlebda, Janusz Henzel, Krystyna Iwan, Stanisław Kochman, Antoni Markunas, Jan Nosowicz, Walenty Piłat,

Bardziej szczegółowo

CYWILIZACJA TECHNICZNA

CYWILIZACJA TECHNICZNA CYWILIZACJA TECHNICZNA CYWILIZACJA TECHNICZNA pod redakcją Aleksandry Mreły Jana Owedyka Piotra Wilkoszewskiego Bydgoszcz 2014 RADA WYDAWNICZA Marian Bybluk, Michał Czakowski, Agnieszka Florczak, Janusz

Bardziej szczegółowo

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ul. Wyspiańskiego 16/4, 60-751 Poznań tel. 0-61 8 66 28 83 e-mail:wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net.

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ul. Wyspiańskiego 16/4, 60-751 Poznań tel. 0-61 8 66 28 83 e-mail:wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net. PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ROK IV NUMER 1 (10) Poznań 2011 2 Rada Programowa Piotr Kwiatkiewicz (przewodniczący) Daniel Fic Stefan Filary Tomasz Frołowicz Magdalena Gawrońska-Garstka

Bardziej szczegółowo

SLAVICA IUVENUM XV Mezinárodní setkání mladých slavistů

SLAVICA IUVENUM XV Mezinárodní setkání mladých slavistů Ostravská univerzita v Ostravě Filozofická fakulta Universitas Ostraviensis Facultas Philosophica SLAVICA IUVENUM XV Mezinárodní setkání mladých slavistů Ostrava 1. a 2. 4. 2014 SLAVICA IUVENUM XV Mezinárodní

Bardziej szczegółowo

Gramatyka? Ależ tak!

Gramatyka? Ależ tak! Grupą osób zainteresowanych korzystaniem ze zbioru ćwiczeń mogą być przede wszystkim lektorzy wkraczający do zawodu. Dostaną oni do rąk łatwe ćwiczenia wspomagające nauczanie polskiej gramatyki. Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA NAUKA PRAKTYKA REFLEKSJE KBNPR

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA NAUKA PRAKTYKA REFLEKSJE KBNPR Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie KULTURA BEZPIECZEŃSTWA NAUKA PRAKTYKA REFLEKSJE KBNPR SECURITY CULTURE. SCIENCE PRACTICE REVIEW Redakcja Juliusz Piwowarski

Bardziej szczegółowo

SLAVICA IUVENUM XIII

SLAVICA IUVENUM XIII Ostravská univerzita v Ostravě Filozofická fakulta Universitas Ostraviensis Facultas Philosophica SLAVICA IUVENUM XIII Mezinárodní setkání mladých slavistů Ostrava 27. a 28. 3. 2012 SLAVICA IUVENUM XIII

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ I LEŚNEJ

PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ I LEŚNEJ FACULTY OF PRODUCTION ENGINEERING WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ I LEŚNEJ XIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA STUDENTÓW PROBLEMS OF ARGO AND FORESTRY ENGINEERING XIX INTERNATIONAL

Bardziej szczegółowo

Gramatyka? Dlaczego nie?!

Gramatyka? Dlaczego nie?! Joanna Machowska Gramatyka? Dlaczego nie?! Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A1 jêzyk polski dla cudzoziemców universitas Gramatyka? Dlaczego nie?! Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A1 JÊZYK POLSKI DLA

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY f P T f ^ Y y t u t g e o g r a f i i 'cłfiacwa i PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA POLSKIEJ AKADEMII NAUK PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY K W A R T A L N I K Tom XLVIII, zeszyt 2 PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

J Ę Z Y K P O L S K I KATALOG PODRĘCZNIKÓ W I MATERIAŁÓ W METODYCZNYCH DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

J Ę Z Y K P O L S K I KATALOG PODRĘCZNIKÓ W I MATERIAŁÓ W METODYCZNYCH DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO J Ę Z Y K P O L S K I DLA CUDZOZIEMCÓ W KATALOG PODRĘCZNIKÓ W I MATERIAŁÓ W METODYCZNYCH DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO universitas UNIVERSITAS WYDAWNICTWO / PUBLISHING HOUSE ul. Sławkowska

Bardziej szczegółowo

BiTP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza. Safety & Fire Technique. Kwartalnik CNBOP-PIB. CNBOP-PIB Quarterly

BiTP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza. Safety & Fire Technique. Kwartalnik CNBOP-PIB. CNBOP-PIB Quarterly Vol. 34 Issue 2, 2014 BiTP Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza Safety & Fire Technique Kwartalnik CNBOP-PIB CNBOP-PIB Quarterly Wydawnictwo Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa

Bardziej szczegółowo

Национальная академия наук Беларуси

Национальная академия наук Беларуси BiTP Vol. 35 Issue 3, 2014 Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza Safety & Fire Technique Kwartalnik CNBOP-PIB CNBOP-PIB Quarterly Wydawnictwo Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena XVIII-wiecznego planu Lublina jako przykład kompleksowych badań dawnych materiałów kartograficznych*

Analiza i ocena XVIII-wiecznego planu Lublina jako przykład kompleksowych badań dawnych materiałów kartograficznych* Polski Przegląd Kartograficzny Tom 39, 2007, nr 2, s. 146 158 KAMIL NIEŚCIORUK Lublin kamil_niescioruk@o2.pl Analiza i ocena XVIII-wiecznego planu Lublina jako przykład kompleksowych badań dawnych materiałów

Bardziej szczegółowo

Numer 4-5, Maj 2013. Człowiek Polityka ISSN 1643-9503. Świat. Odkrywanie współczesnej Syberii

Numer 4-5, Maj 2013. Człowiek Polityka ISSN 1643-9503. Świat. Odkrywanie współczesnej Syberii Numer 4-5, Maj 2013 4 Świat Człowiek Polityka ISSN 1643-9503 Odkrywanie współczesnej Syberii Człowiek, Świat, Polityka Od Redakcji Numer: 4/5-2012-2013 ISSN 1643-9503 E-kwartalnik naukowy Redakcja: Wyższa

Bardziej szczegółowo

cytadela w a r s z a w s k a

cytadela w a r s z a w s k a cytadela w a r s z a w s k a Projekt: Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostepności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału - Cytadeli

Bardziej szczegółowo

Materiały dla uczestników Kongresu

Materiały dla uczestników Kongresu Materiały dla uczestników Kongresu Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Październik 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h WYDANIE SPECJALNE Honorowy Patronat Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Спряжение глаголов. Проспрягаем следующие глаголы в инфинитиве: имеют

Спряжение глаголов. Проспрягаем следующие глаголы в инфинитиве: имеют Урок 2. Mieć [мечь] - иметь, являться Спряжение глаголов Проспрягаем следующие глаголы в инфинитиве: Ja mam я имею Ty masz ты имеешь On (Ona) ma он (она) имеет My mamy мы имеем Wy macie вы имеете Oni (One

Bardziej szczegółowo

HYDRAULICZNE UKŁADY STEROWANIA W DYDAKTYCE STUDENTÓW KIERUNKÓW TECHNICZNYCH

HYDRAULICZNE UKŁADY STEROWANIA W DYDAKTYCE STUDENTÓW KIERUNKÓW TECHNICZNYCH HYDRAULICZNE UKŁADY STEROWANIA W DYDAKTYCE STUDENTÓW KIERUNKÓW TECHNICZNYCH ŚLEZIAK Mariusz, PL Resumé Mechatronika to dziedzina inżynierii stanowiąca połączenie inżynierii mechanicznej, komputerowej,

Bardziej szczegółowo

Jaki jest Kaukaz? Kaukaz?

Jaki jest Kaukaz? Kaukaz? 4 (4) 31 maja 2008 Dofnsoano ze środkó Setu RP dzęk pomocy Fundacj Pomoc Polakom Wschodze. Mały Mały Polak Polak śród gór gór Zjednoczone Polske Serca Apel młodych Apel Polakó młodych do młodzeży Polakó

Bardziej szczegółowo

Quarterly, Volume XX (January - March) Research Journal 22 (1/2015)

Quarterly, Volume XX (January - March) Research Journal 22 (1/2015) Quarterly, Volume XX (January - March) Research Journal 22 (1/2015) HSS Journal indexed, among others, on the basis of the reference of the Minister of Science and Higher Education in The Central European

Bardziej szczegółowo