ZWIERCIADŁO ETNOLOGICZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZWIERCIADŁO ETNOLOGICZNE"

Transkrypt

1 ZWIERCIADŁO ETNOLOGICZNE

2

3 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego ZWIERCIADŁO ETNOLOGICZNE Rocznik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2012

4 Redakcja Veronika Beliaeva-Saczuk (sekretarz) Urszula Chęcińska Karol Piasecki (redaktor naczelny) Serhiey Segeda (zastępca redaktora naczelnego) Maciej Ząbek Recenzenci dr hab. Anna Malewska Szałygin, prof. UW dr hab. Józef Szykulski, prof. UWr Streszczenia w języku angielskim Piotr Klafkowski Streszczenia w języku rosyjskim Veronika Belayeva-Saczuk Skład, projekt okładki, redakcja K.P. Uniwersytet Szczeciński i Autorzy ISBN Adres redakcji Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej ul. Krakowska Szczecin Druk PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. J. Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Szczecin 2012 [stylizowany rysunek na okładce przedstawia laskę szamańską (berło szamańskie) wg E. D. Prokofiewej Eneckij šamanskij kostjum, Sbornik Museja Antropologii i Etnografii, XIII, 1951, s. 151]

5 Od Redakcji Oddajemy w ręce Czytelników pierwszy numer rocznika Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego. Prosimy przy tym o wyrozumiałość, bo, jak wiadomo, początki zawsze są trudne Mamy nadzieję, iż z czasem uzyska on swój, określony profil, ciekawą szatę graficzną i redakcyjną doskonałość. Tymczasem chcemy zaprezentować, czym zajmują się nasi pracownicy (i współpracownicy). Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i za nadsyłanie własnych tekstów. Pozwolą nam one sprawić by obraz świata kultur odbijanego przez etnologiczne zwierciadło stał się pełniejszy i prawdziwszy.

6

7 ZWIERCIADŁO ETNOLOGICZNE 5 SPIS TREŚCI Артюх А. ІОАНН ХРЕСТИТЕЛЬ. (РЕКОНСТУКЦИЯ ДОХРИСТИАНСКОЙ ОСНОВЫ НАРОДНО- МИФОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗА) Belayeva-Saczuk V. BUDDYZM W KAŁMUCJI SPECYFIKA REGIONU 21 Gdok-Klafkowska M. HELENA I. RERICH ( ) I JEJ ROLA W ROZWOJU RUCHÓW PAX CULTURY I AGNI JOGI Kaczmarek Ł. WSPÓŁCZESNA SYTUACJA DIASPORY INDYJSKIEJ NA FIDŻI Klafkowski P. TOWARDS A RONG/LEPCHA AND TIBETAN COMPARATIVE PROJECT. FROM THE MANUSCRIPTS OF ATHING JOPSEPH RONGONG Waldemar Kopczyński MUZEUM ETNOGRAFICZNE W SZWECJI NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU JAKO MIEJSCE PREZENTACJI DZIEDZICTWA NARODOWEGO. 69 Karol Piasecki PECZORA ŚLAD ZAGINIONEGO LUDU CZYLI O TYM, ŻE WARTO CZYTAĆ KLASYKÓW. 101 Karol Piasecki POMORSKIE WIATRY Serhiey Segeda W POSZUKIWANIU UTRACONEJ OJCZYZNY. ETNOSOCJOLOGICZNE BADANIA NAD TURKAMI MESCHETYŃSKIMI NA UKRAINIE Łukasz Maurycy Stanaszek ŁUŻYCE ZAPOMNIANY MIKROREGION ETNOGRAFICZNY NAD WISŁĄ Kacper Świerk NIEWIDZIALNY ŁUCZNIK. OFIOLOGIA INDIAN MATSIGENKA. 141 Maciej Ząbek UCHODŹCY SĄSIEDZI GOŚCIE CZY INTRUZI? Streszczenia 165 Summaries Содержания Nasi autorzy Str.

8

9 ZWIERCIADŁO ETNOLOGICZNE 2012 Алина Артюх Украинский Этнологический Центр Институт Исскуства, Фолъклористики и Этнологии им М. Т. Рилского, Киев ІОАНН ХРЕСТИТЕЛЬ. (РЕКОНСТУКЦИЯ ДОХРИСТИАНСКОЙ ОСНОВЫ НАРОДНО- МИФОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗА) Праздник Рождества Иоанна Крестителя, Ивана Купала, - один из наиболее важных в народном календаре славян. Реконструкция дохристианской основы этого народно-мифологического образа, исследование мифологических сюжетов, в которые он вплетен, анализ смежных фольклорных сюжетов, - принципиальная задача, вне решения которой невозможно изучать славянский народный календарь как целостную систему. Эта задача может быть выполнена через сопоставление этнографического материала с реконструкциями славянской, балтской, индоевропейской мифологий, мифологий - наследниц индоевропейской, с мифологическими универсалиями. Таким образом, можно выделить семантическое ядро, определенную структурную единицу высшей мифологии славян, которую мы не можем назвать, однако можем зафиксировать ее наличие в славянском пантеоне и воссоздать контекст ее существования. Существует ли дохристианский прототип, черты которого унаследовал народно-христианский Иоанн Креститель? Наиболее существенным для рефлексии исследователя представляется сюжет об инцесте близнецов, реконструируемый на основе купальских песен и легенд. Это миф об инцесте брата и сестры, которые, застыдившись содеянного, превратились в желтосиний цветок-андрогин, называемый в народной традиции «братики-й-сестрички», «братки»,» брат-сестра» (укр.), «иван-да-марья» (рус.) (Viola tricolor). Желтые цветы символизируют брата, синие сестру. Вяч. Вс. Иванов и В. Н. Топоров, анализируя мотивы купальской мифологии (поединок огня и воды, поиск кладов, купальские змеи), предполагают, что купальская мифология не что иное, как трансформация фрагмента основного мифа (Иванов, Топоров 1994 с. 29). Несомненна ключевая роль для культур наследниц индоевропейской традиции мифа о поединке бога грозы со змееподобным противником за обладание скотом, водами, женщиной. Однако, что касается купальской мифологии, попытки соотнести ее ключевые образы с персонажами основного мифа не исчерпывают всех возможных интерпретаций. Мотивы основного мифа мы находим скорее в самом контексте сюжетов, связанных с ключевыми персонажами купальской мифологии. Что же касается ключевых персонажей, однозначно соотнести их с действующими лицами основного мифа не получается. Поэтому важно выяснить, каким образом купальский миф может быть соотнесен с основным (мифом о поединке бога громовержца со змееподобным противником) и какова мифологическая структура купальских образов. В индоевропейской традиции, как и в других архаических культурах, близнечный культ играет важнейшую роль. Через противопоставление близнецов, носителей противоположных признаков (качеств) разворачивается базовая логическая структура мифологических когнитивных моделей бинарная символическая классификация, позволявшая мыслителям элементарных обществ разрешать противоречия и осуществлять переход от одного члена оппозиции к другому. В индоевропейской культуре близнечный мотив реализуется, во-первых, в мифе о двух божественных близнецах детях бога Солнца-отца (Гамкрелидзе, Иванов, 1984, с. 777). Во-вторых, в этой связи стоит упомянуть мифы о близнецах - прародителях человечества, имена которых производны от индоевропейской основы *jemo, близнец (первые люди Яма и Ями, Йима и

10 8 Алина Артюх Йимак, великан-андрогин Имир). Мифы о близнецах первопредках, очевидно, типологически ближе всего к исследуемому в этой статье купальскому сюжету об инцесте брата и сестры. В одном из гимнов Ригведы древнеиндийская Ями предлагает своему брату Яме вступить в кровосмесительные отношения для продолжения рода (PB X 10; AB XYIII 33, 14). Но Яма отказывается, ссылаясь на их кровное родство, и осуждает сестру. В украинском варианте, сокрушаясь, брат говорит сестре: «Ну, сестро, ходімо посіємось: ти квітнутимеш ліловим квітом. А я жовтим» («Ты будеш цвести лиловым цветом. А я желтым» (Булашев 1992 с. 49). Трансформированный вариант этого сюжета, содержащий прямое указание на Иоанна Крестителя легенда о происхождении растения «Иван Безголовый». «Девка отрубила некому Ивану голову. Иван пошел не жалобу к Богородице, неся свою голову на копье. Богородица превратила Ивана в синенький цветок вероники» (Белова 2004 с. 211). В одном из вариантов украинских народно-мифологических легенд о происхождении желто-синего цветка «братки» брат, узнав правду о кровосмесительных отношениях с сестрой, гонится за ней, душит ее, от чего сестра пожелтела, а он посинел (Булашев 1992 с. 50). Древнеиндийский Яма - первый смертный, владыка царства мертвых, прародитель человечества. Мифологическими первопредками людей являются и герои «Авесты» Йима и Йимак. Логично предположить, что и в народно-мифологическом образе Иоанна Крестителя можно обнаружить черты первопредка. Так ли это? В самом деле, эти черты можно считать определяющими. В этиологических легендах Иоанн Креститель выступает как первочеловек, мифологический родоначальник, которому дьявол повредил ногу (Белова 1999 с ). С тех пор у людей на ноге выемка. Хромота признак первого человека, признак непарности, отсутствия пары. Вспомним, кстати, обычай неженатым, тем у кого нет пары, надевать на ногу колодку на Масленицу (Агапкина 1999а с ). Инцест, нарушение запрета на слишком близкие отношения с кровными родственниками, - следствие отсутствия пары вне круга близких родственников в мифологическое время архетипов. Это естественно для первого человека. У Ямы, проклятого за инцест, усохла нога. Эдипу отец проколол сухожилие на щиколотках. Согласно Леви-Строссу, инцест есть противопоставление автохтонности происхождения человека (его произрастание из земли) переходу к двуполому репродуцированию (Леви-Стросс 1983 с ), чем и объясняется в контексте мифологичеcкой доказательности хромота первочеловека. Она следствие его родства с растительным миром, вырастающим из земли (в индоевропеистике фиксируется этимологичеcкое тождество человека и земли (Гамкрелидзе, Иванов 1984 с. 821)). Кстати, существует легенда о происхождении Богоматери из цветка. Бог создал Адама из глины, а первую жену ему из розы, гласит народное сказание. Адам отказался от такой жены и попросил, чтобы жена была такая же, как и он. Тогда Бог, в соответствии с Библейским текстом, сотворил Адаму жену из его ребра, а о первой женщине поведал: «Я дам її сину своєму за матір» («Я дам ее сыну моему, чтобы она была ему матерью») (Булашев 1993 с. 28). Исследования Е. Березович указывает на то, что в народном сознании образы Богоматери (Марии) и Иоанна Крестителя часто объединяются (Березович 2007 с. 287), составляя христианизированную пару Ивана и Марии, происхождение которой невозможно объяснить христианскими канонами. Думаю, причиной такого соединения стали законы народной этимологии, объединившее эту пару через созвучие имен. Нарушение запрета кровосмешения в купальском мифе приводит к тому, что было причиной инцеста первых людей в различных мифологических системах. Инцест следствие отсутствия пары у первого человека, признак которого хромота, объясняемая его происхождением из земли. В более поздней реализации мы видим обратную связь: следствием инцеста становится хромота, которая в мифологическое время была присуща первопредкам, происходившим из земли. Такая трансформация (в обратном

11 ІОАНН ХРЕСТИТЕЛЬ 9 направлении) вполне приемлема для логики мифа. Та же последовательность событий прослеживается и в купальском сюжете. В данном мифе действие разворачивается не в направлении: растение как исходная ситуация появления чего-либо из земли появление первых людей из земли инцест как следствие отсутствия пары вне круга кровных родственников, а, наоборот, в противоположном направлении: цель: продолжение рода, плодородие - средство: инцест как возвращение к исходной ситуации продолжения рода следствие: превращение в растение. Происхождение из земли таким же образом, как вырастает из земли растение не исходная ситуация, а следствие нарушения табу, актуального для культурного социума, которое не было актуальным в мифологическое время архетипов. Еще одна важная деталь купальского мифа, которая может быть соотнесена с мифологией первочеловека андрогинный мотив. Брат и сестра превращаются в цветок-андрогин. Мотив андрогинизма также связан с мифами о прародителях человеческого рода. Это ответ человека елементарного общества на вопрос: как из одного, первого, единственного получилось двое, необходимых для продолжения человеческого рода. В ряде этиологических сюжетов первочеловек андрогин, которого разрубают на два естества мужское и женское. В диалоге Платона «Пир» приводится миф о пердках людей, имевших по два лица, четыре руки, четыре ноги. Зевс наказал этих перволюдей за гордость, разрубив пополам, повернув лица и половые органы в сторону разреза. Двуполым, например, был и древнеисландский Имир. Но в отличие от подобных сюжетов в купальском мифе андрогинизм не первичное неразделенное единство первых мужчины и женщины, а конечный элемент сюжета. Евангельский сюжет об отрубленной голове Иоанна Крестителя в ряде народномифологических сказаний контаминирует с сюжетом о расчлененным телом первопредка, части которого представляют различные элементы мироздания. «Солнце голова Иоанна Предтечи, катающаяся по небу на блюде. Когда повернется отрубленной стороной, бывает затмение» (Белова 2004 с. 124). Показательным также в связи со сказанным есть обращение к Иоанну Крестителю в заговорах от зубной боли, поскольку для народной медицины традиционным есть упоминание разъединенных частей космического тела. Вспомним здесь также Ивана Дурака, которого разрубают на куски злонамеренные братья. Черты первопредка, культурного героя в образе сказочного Ивана неоднократно отмечались исследователями. «Одновременно Иван и «первочеловек», основатель культурной традиции, демиург в том смысле, что совершенные им деяния как бы приравниваются по значению к космологическим актам, непосредственно продолжают их на человеческом уровне» (Иванов, Топоров С. 229). Показательна стабильность имени для сюжетов, призванных отобразить именно эту функцию. Участник подобных сюжетов всегда Иван. Совпадение имени героя и волшебных сказок и исследуемого в этой статье народно-мифологического Ивана не может быть случайным. В наиболее архаичных мифологических моделях образы первопредка и культурного героя синкретически едины, неразделимы. Поэтому несмотря на дальнейшее самостоятельное существование этих мифологических единиц, в структуре и тех, и других сохраняется более архаический слой, фиксирующий первоначальное единство. Показательно, что близнечный мотив присущ и теме первопредка, и сюжетам о культурных героях (Ашвины, Диоскуры, Ромул и Рем, Прометей и Эпиметей и др.), что может свиде-ельствовать о едином ядре происхождения образов. Едины они и функционально пара культурных героев, как и пара первопредков, - основной элемент дуально-родовой организации общества, формальный символ ее бинарного характера. Есть и другие свидетельства связи имени Иван с образом предка. В заговоре обращении к покойнику, который умер без раскаяния, есть указание «а имени буде не знаешь, назови его Иван» (Турилов, Чернецов 2002, с. 49). Тут Иван обобщенный образ предка, принадлежащий

12 10 Алина Артюх еще докультурному, досоциальному времени. Кое-где в России Иваном называют дожинальный сноп («дедова борода»), который приносят домой в паре с Марьей березовым веником (Березович 2007 с ). Существуют контексты, в которых имя Ивана встречается наряду с именем первого библейского человека Адама. Следует вспомнить в этой связи лечебную траву, называемую адамова глава, которую собирают в Иванов день. Корень ее напоминает человека, цветы нужно носить на голове, поскольку она называется царь (Белова 1999 с. 211). Образ первого мифологического царя считается производным от образа предка, предводителя племени, установившего социально-культурный порядок (Фрейденберг 1997 с. 70). Ассоциативный ряд, связанный с этим сюжетом приводит нас к представлениям о первом смертном, первом мифологическом царе, ушедшем в царство мертвых, и ставшим его царем. Ведь этот распространенный мотив тоже связан с образом первочеловека. В центре близнечных сюжетов инцест. Некоторые мифологи связывают мотив инцеста с инициацией, которая осмысливалась людьми элементарных обществ как погружение в мифическое время начал, в досоциальное время, с целью осуществить переход к следующему этапу социальной жизни (например, переходу в число брачноспособных) (Левинтон 1994 с. 544). Это погружение приближает участника инициации к этапам пути, пройденным в мифологическом времени первопредками. Инцест один из ключевых моментов их мифологической жизни. В этой связи необходимо вспомнить о кросс-кузенном браке, основной форме брачных отношений дуально-родового общества. В дуально-родовой организации братьями и сестрами назывались все предствители рода поколения эго, в брак вступали n-юродные братья и сестры. Перед мифологией, которую К. Леви-Стросс справедливо считал первичной наукой (Леви-Стросс 2000), стояла вполне научная цель решение этиологических вопросов, вопросов происхождения (в том числе и человечества). И модель родства дуально-родового общества служила формально-логической системой, своеорбразным логическим деревом для решения этиологических вопросов. А подобная бинарная формально-логическая модель неуклонно приводила к единой начальной близнечной паре и к проблеме инцеста. В этом доказательном поле стоит вспомнить о наличие еще одного мифологического комплекса, который касается существа с признаками андрогинности. Речь идет о насекомом Coccinella, наиболее распространенные названия которого (ставшие литературными) у восточных славян - божья коровка (рус.) или сонечко (укр.). Впрочем, существует множество региональных названий жучка Coccinella. И, что важно для данного исследования, в некоторых местностях его именуют называют также, как и цветок, о котором повествуется в мифе об инцесте близнецов Иван-да-Марья. Вообще, названия этого насекомого восходят к понятиям мифологического комплекса, связанного с Троицко-Петровским циклом, центральным в котором есть праздник Рождества Иоанна Крестителя Ивана Купала (напр., зазулинька, Иван, мара, Marite, Петра- Паула, Петрик, и др.). Среди названий божьей коровки, объединенных общей семантикой, встречаются (в украинских и южно-русских регионах) названия Иван, Ивашка, Ивашечка, Ваня-женишок (Терновская, 1988 с , 1995 с ). Вместе с тем, есть названия, отвечающие соответствующему женскому персонажу, связанные с именем Мары, Моры, Марены (Топоров 1981). Как уже было сказано, в некоторых вариантах названия эти имена соединяются Иван-да-Марья. Чередование женских и мужских имен и объединение их свидетельствует о наличие андрогинного мотива в структуре мифологизированного образа божьей коровки. В литовском фольклоре обращение к божьей коровке включает женскую и мужскую ипостаси: Matiuška batiuška, Mariškėle, Petriškėle (Топоров 1981). Здесь следует отметить, что праздники Иоанна Крестителя и св. Петра принадлежат к единому календарному циклу, им свойственен общий обрядовый комплекс. Причем, если обрядовое действо осуществляется на Купала, его нет в

13 ІОАНН ХРЕСТИТЕЛЬ 11 Петров день, и наоборот. Так, например, бесчинства молодежи, воссоздающие атмосферу хаоса мифологического времени, жжение костров, наблюдение за игрой солнца обряды, характерные как для Купальского, так и для Петрова дня (Соколова 1979 с ). Правда, чаще обрядовые действа, характерные для этого комплекса, все же связаны с купальским праздником. Это дает повод сделать предположение о сходных функциях этих народно-мифологических персонажей, и об их взаимозаменяемости в календаре. По версии В. Н. Топорова, народные названия жучка Coccinella (божья коровка) и фольклорные тексты, посвященные этому насекомому, позволяют реконструировать фрагмент основного мифа, касающийся громовержца или младшего сына бога громовержца и богини, имя которой имеет основу *mok-, в славянской реализации Мокоши. Сем точек божьей коровки он связывает с семью перкунасами балтийского фольклора, то есть, по версии ученого, с семью детьми громовержца, казненного за грех матери (за отношения со змееподобным противником бога грозы). Само насекомое в контексте этих доказательств, по мнению ученого, выступает в роли видоизмененной за измену со змееподобным противником бога грозы, жены громовержца. Аргументом в пользу своей гипотезы В. Н. Топоров считает народную этимологию названий божьей коровки, происходящих от имени Петра, подобного по звучанию к имени громовержца Перуна. Он считает, что название насекомого обязано своим происхождением подобию имени Петр и индоевропейской основы *bed- / *bod- колоть, которая, по мнению В. Н. Топорова, указывает на оружие бога громовержца (Топоров 1981). Но, как мне кажется, это концептуальное построение не является завершенным. Оно не объясняет соединения или чередования мужских и женских имен в названиях божьей коровки. Вместе с тем, как мне кажется, на поверхности лежит очень простое этому объяснение, вытекающее из единства названия букашки и цветка, из гаданий о замужестве по полету божьей коровки, из связи семантики названий божьей коровки с купальским праздником, из мотива наказания божьей коровки, звучащем в детских песенках. Логично предположить, что божья коровка Иван-да-Марья играет в данном контексте ту же роль, что и цветок Иван-да-Марья в контексте купальской мифологии. А именно, в наказание за инцест женское и мужское божество превращаются в создание-андрогин цветок или насекомое, что и проявляется в женско-мужском названии и в чередовании мужских и женских имен божьей коровки и в совпадении названий цветка и букашки. Мотив инцеста в мифологическом образе божьей коровки кажется вполне логичным. Солярные названия божьей коровки не противоречат этой версии, напротив, они подтверждают ее. Ведь солярная семантика образа Ивана Купалы очень важный элемент структуры его образа. В мифологии андрогинизм связан с двумя семантическими линиями, которые не вступают в противоречие. Во-первых, как уже было сказано, андрогинная природа свойственна первочеловеку. Во-вторых, чередование пола у персонажей может быть объяснено особенностями дуально-родовой организации две фратрии, которые обмениваются женщинами, маркируются чередованием мужского и женского. Дядя по материнской линии совмещает мужское и женское начала: 1) фратрия, откуда приходят женщины женское, 2) лицо мужского пола мужское. Редклиф-Браун пишет, что в южно-африканских племенах дядя по материнской линии воспринимается как «мужская» мать, в то время как сестра отца мыслится как отец в женском обличье (Редклиф-Браун 2001 с ). Чем объяснить такую сложную трактовку данной степени родства? Ведь роль второй матери могла бы выполнять сестра матери? Более уверенный ответ на этот вопрос можно дать, только прибавив к сказанному, что именно дядя по матери в этих африканских племенах приносит жертвы предкам в случае болезни племянника. То есть именно на него возлагают функцию общения с предками в этом

14 12 Алина Артюх случае. Интересно сопоставить это с реликтами ритуального травестизма у некоторых народов, когда особенными качествами и значимостью наделяются мужчины-шаманы, ставшие женщинами посредством присвоения атрибутов и функций женщин. Таким образом, они становятся самыми сильными среди шаманов (Максимов 1997 с ). То есть двуполость, соединение двух начал (мужского и женского) в одной личности, дает представителю родового общества особую силу в общении с предками. Возможно, имитация двуполости уподобление первопредку, которому свойственен андрогинизм (имитативная магия, облегчающая общение с предками). В. Н. Топоров строит доказательную базу на основании названия божьей коров-ки, происходящего от имени Петра, а не Ивана, считая, что перед нами закодированный через мифологические образы насекомых фрагмент основного мифа. Семь точек божьей коровки он связывает с семью перкунасами балтского фольклора. В образе Петрика - божьей коровки он видит седьмого, младшего, самого сильного сына громовержца. С другой стороны, ученый усматривает в мифологизированном насекомом образ видоизмененной (превращенной в насекомое) жены громовержца (Топоров 1981). Видя некоторые несоответствия в этой гипотезе, хочу выдвинуть несколько аргументов, противоречащих ей. Привлекая славянский народно-мифологический материал, видим, что св. Петр (думаю, законы народной этимологии позволяют нам обращаться к фольклорному материалу, касающемуся св. Петра для выяснения структуры образа Петрика). Св. Петр не связан с последним днем недели (днем солнца) или с четвертым днем (днем Перуна). В славянском фольклоре св. Петра называют св. Понедилок (Успенский 1982 с. 127) и связывают с первым днем недели, а не с последним и не с четвертым. Таким образом, Петр позиционируется не только как первый (первочеловек?, воплощение начала), но и олицетворяет границу между концом недели и ее началом, переход к новой неделе. Стоит заметить в этой связи, что понедельник часто оценивается носителями традиционной культуры как плохое время, тяжелый день. Антропоморфизированный понедельник, как и св. Петр, встречают души на пути в загробное царство (Толстая 2009 с ). Кроме того, образ св. Петра никак не может быть однозначно соотнесен с образом бога громовержца. Фольклорный образ Петра близок образу св. Николая, которого, по мнению Б. А. Успенский считает христианским заместителем змееподобного противника бога громовержца (Успенский 1982 с. 125). В фольклоре оба они выступают как водители душ в царство мертвых. Мифологизированный Петр наделен признаками солярного персонажа. Фольклорной паре Петр Павел присуща близнечная семантика. В фольклорном образе св. Петра наличествуют черты вегетативного божества, божества плодородия. Все эти черты народно-мифологического образа св. Петра сближают его с образом св. Иоанна Крестителя. Впрочем, народно-мифологический образ Иоанна Крестителя лучше проработан, структурирован, занимает более значимое место в фольклоре и обрядности. Следовательно, вряд ли можно говорить наличие у св. Петра черт бога грозы и грома. Еще менее убедительной кажется гипотеза о младшем сыне громовержца, сделанная на основе упоминания в балтском фольклоре семи (четырех, девяти) перкунасов, которых В. Н. Топоров считает детьми Перкунаса. В этой связи вспоминается изречение русского летописца «Перун есть мног» (Перунов много), которое отнюдь не означает, что у Перуна много детей. Так, например, в той же балтской мифологии имя бога дневного сияющего неба, неба-отца использовалось как общее понятие, обозначавшее класс богов. Возможно, упоминание о множественности «перунов», означает класс мифологических персонажей, объединенных сущностным признаком (качеством) бога громовержца (например, способствовать плодородию). Впрочем, по версии Дюмезиля, анализировавшего роль «святых иллей» и «святых георгиев» осетинского эпоса, единство имени персонажей указывает на родовую принад-

15 ІОАНН ХРЕСТИТЕЛЬ 13 лежность: «святые ильи» - из рода св. Ильи, «святые георгии» - потомки св. Георгия (Дюмезиль 1976). Однако мифологическое родство не стоит воспринимать буквально. Обычно число семь в мифологических системах связано с лунной неделей. Схема семь богов семь дней недели представлена не только в балтийской мифологии. В наиболее архаичных текстах древнеиндийской мифологии повествуется о семерых Адитьях, сыновьях богини Адити, причем громовержец Индра в эпосе седьмой, в Ригведе четвертый. Иногда Индра позиционируется как младший сын. Однако Индра, как и более древнее воплощение громовержца Парджанья, - чаще всего дети Дьяуса неба-отца. Лингвистические исследования по индоевропеистике свидетельствуют о том, что сыновья брата также могли называться сыновьями, как и брат отца, дядя по отцовской линии отцом. Кстати, имя древнерусского Стрибога читается как дядя бог по аналоги с индоевропейским отец-бог. Кроме того древнерусское стрий, дядя по отцу, брат отца сохраняет следы индоевропейской основы *рatēr- отец, что укзывает на двойственную семантику упомянутого слова отец = брат отца, дядя по отцу (Гамкрелидзе, Иванов 1984 с. 777). Это не удивительно, если вспомнить, что в некоторых культурах, сохранявших следы дуально-родовой организации, дядя по отцовской линии, брат отца воспринимался как удвоенный, усиленный отец (Гамкрелидзе, Иванов 1984 с.765). Отцовство и сыновство в мифологиях нельзя воспринимать непосредственно и буквально. Родственные связи, и в частности, отцовство, в мифологических когнитивных моделях демонстрируют характер логической связи, принадлежность к определенному множеству, выделяемому через бинарный принцип (по которому построена классификация родства дуально-родовой организации), и представляют определенный уровень логической иерархии. Мифологические «дети» - объекты класса отца. Мифологический «отец» - более общее понятие, продуцирующее множество мифологических «детей». Каждый представитель этого множества представляет один (или больше) признаков (качеств), которые в сумме своей определяют обобщающее понятие, представляемое «отцом». Дядя по линии матери, олицетворяющий другую дуальную половину, представляет противоположный классу отца класс объектов, альтернативный по своим признакам. Поэтому буквальное восприятие мифологического отцовства приводит к путанице. Логическая класификация элементарных обществ розворачивается через структуры родства, которые способны формализовать логику причин и следствий. Как уже было сказано, система родства дуально-родовой организации логически приводит нас к одной начальной близнечной паре. И если одной из наиболее важных базовых когнитивных структур мифологической эпохи считать качественное ппредставление логического закона «Неверно А и не- А» (верх низ, восток запад, старый молодой, и т. д.), то «формальные» структуры родства символизируют эту опозицию через сюжеты, отражающие отношения міфологических братьев близнецов, каждый из которых носитель противоположного признака, один носитель признака А, другой не-а. Сюжетная функция направлена на установление соответствия между членами опозиции. Близнецами выступают небо и земля, солнце и месяц, близнецы могут определяться эпитетами старый и молодой. Брат и сестра, протиставлены по признакам мужской - женский. Иногда близнецы рождены от разных родителей, что подчеркивае формальный характер применения маркеров юродства. В индоевропейськом, славянськом и других пантеонах имя бога сопровождает указание степени родства. Определяющий атрибут верховного индоевропейського бога высшая степень родства: Небо-отец, Солнце отец, близнецы дети бога, дети Солнца, дочь Солнца, дети Перкунаса в балтийской мифологии, Даждьбог сын Стрибога, ветры Стрибоговы внуки, Русские люди Даждьбоговы внуки, в центре системы первопредок, антропоморфный символ организации просторанства-времени, мифологический отец социума. Вспомним также

16 14 Алина Артюх двойные праздники, когда на следующий день после праздника того или иного святого отмечают день его отца («Миколин батько», «Петрів батько», «Іван Петровський» (укр.)). Заметим, что маркеры родства имели место и в монарших титулах, часто не совпадая с реальной степенью родства, что доказывает формально-логический характер этой классификации. Отцовско-синовские отношения формализуют принцип включения в классификационных структурах. Названия божьей коровки, связанные с числом семь, например, седьмузка (Сумцов 1890), могут указывать на лунарную семантику ее мифологизированного образа (в связи с семидневной лунной неделей). Вместе с тем, вне всякого сомнения, этому образу присуща солярная семантика образа (чешские, немецкие, украинские солярные названия: slunecko, Sonnenkalbel, Sonnenkăfer, сонечко). Показательно, что и образ Иоанна Крестителя носит не только солярные черты. Для него актуальны и лунарные мотивы. В белорусском Полесье существует поверье, что месяц голова Иоанна Крестителя. По материалам калужской губернии, месяц голова Авеля, срубленная Каином (упоминание святых, символизирующих народном сознании неразделимую пару) (Белова 2004 с ). Интересно, что народно-мифологическое объяснение пятен на месяце связано с близнечным мотивом, с мотивом инцеста, братоубийства, нарушение табу. Пятна на месяце появились в результате инцеста близнецов, братоубийства Каина, просто братоубийства, грехопадения первых людей Адама и Евы, жертвоприношения Авраама, убийства одним из братьев отца. Варианты имен братьев-антагонистов, упоминаемые информаторами: Лазарь и Илья, Ной и Авель, Абрам и Ной, Авраам и Авель, Озарий и Ананий (мученики), Исаак и Иаков. По поверьям, в лунных пятнах видно образ Иоанна Крестителя (Белова 2004 с ). Как видим, во всех случаях святые в указанном сюжете упоминаются парно, и только Иоанн Креститель, который обычно выступает в тех же контекстах, что и парные святые, - одинок. Существовал обычай искать Иванову головку под сдвоенным плодом на Ивана Купала или просто сдвоенный плод, который, кстати, в латышском языке называется jumis, что восходит к основе *iem(i)-, которая не только объединяет имена древнеисландского Имира, древнеиндийских близнецов Яму и Ями, авестийского Йиму, от нее также походит эпитет Януса (Гамкрелидзе, Иванов c. 778) geminus, близнец. Принимая во внимание общеевропейскую роль купальских праздников, возможно, в свете закономерностей народной этимологии стоит проанализировать созвучность имен Януса и Яна, учитывая общность близнечной семантики. Некоторые исследователи соотносят двуликость Януса с первосуществами-акндрогинами. На Иванов день у болгар существовал обряд поливать водой двери недавно вступивших в брак (Виноградова, Толстая 1999 с. 27). Ключ к пониманию этого обряда дает утверждение О. Фрейденберг о том, что двери символизируют материнское лоно, женский низ. Кстати, к богу входных дверей Янусу обращались во время родов, которые мыслились как выход ребенка в мир (Фрейденберг 1997 с. 190). Но и свадьба мыслилась как преодоление препятствия, межи, границы. Проход жениха через дверь в доме символизировал нападение (Байбурин 2005 с. 163). В связи со сказанным выше интересно отметить, что, согласно исследованию Вяч. Вс. Иванова и В. Н. Топорова, существуют лингвистические параллели между названием славянской богини Марены (основа *mar-) и древнеримским Марсом, что вместе с функцией сезонного умирания и воскресения природы указывает на их соответствие. Главная же дихотомия древнеримской мифологии противопоставление Марса - Квирину/Янусу как социального дикому, природному может тоже рассматриваться как параллель исследуемой нами близнечной паре. Еще одним возможным доказательством стержневой роли мотива первочеловека в структуре образа народно-мифологического образа Иоанна Крестителя, есть купальское дерево, центральный элемент купальской обрядности. Синкретическое соединение

17 ІОАНН ХРЕСТИТЕЛЬ 15 образов мирового дерева и первопредка следствие того, что фигура первочеловека символизирует в мифологическом мировоззрении разворачивание пространственных и временных координат, символом которых есть мировое дерево. Так образ Хеймлалля (сына Одина) реконструируется как образ первопредка. С другой стороны, исследователи считают его персонификацией мирового дерева. В связи с этим купальское дерево может трактоваться не только как атрибут вегетативного божества, особенно, если учесть антропоморфизацию купальского деревца (ряжение в женскую одежду, например). Близнечный мотив актуализуется также в сюжетах о «небесной свадьбе», об астральном браке между близнецами детьми неба. Показательно, что этот мотив также присутствует и в купальском мифологическом комплексе. В соответствии с исследованиями Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова, небо с землей в индоевропейском языке обозначались при помощи одного корня *dui-, двойня ( Гамкрелидзе, Иванов 1984 с. 844). В ведийском гимне сестра Ями говорит, что у их пары такое же родство, как и у неба и земли. В балтийской мифологии существует значительный фольклорный материал, посвященный слишком близким родственным отношениям месяца и утренней звезды, измене месяца солнцу с утренней звездой. Интересно, что есть фольклорные свидетельства соотносимости мифологии астрального брака с купальским праздником. Афанасьев приводит такие слова: «На Иванов день Солнце выезжает навстречу своему мужу Месяцу, танцует, рассыпает по небу огненные лучи, этот день ( ) кажется будто бы днем брачного союза между солнцем и месяцем» (Афанасьев 1995 с. 40). С мотивом «небесной свадьбы» связан и южнославянский обряд Еневой Були, невестой солнца или невестой Иоанна Крестителя (Еньо). Обряд предполагал обход села, полей и пастбищ девушками, которые несли на руках девочку, одетую в красное свадебное покрывало булу, имя ее должно было происходить от корня *mar- (Седакова, Узенева 1999 с ). Наличие данного обряда доказывает связь образа купальского Ивана с солнцем. Названия божьей коровки, происходящее от имени Иван, солярные названия насекомого, брак солнца-ивана, небесная свадьба солнца и месяца в Иванов день, лунарная семантика божьей коровки, брачные гадания с божьей коровкой, - не звенья ли это одной логической цепи, указывающей на тесную семантическую связь образа Ивана с образом божьей коровки, цветка с насекомым, мотивов андрогинизма и инцеста? И, что наиболее важно для нас, похоже, что все эти сегменты мифа находятся в поле одного сюжета. Сверяясь с древнеиндийской мифологией, проанализируем происхождение перволюдей Ямы и Ями, столь близких по структуре образов к купальским брату и сестре, чтобы верифицировать гипотезу о младшем сыне бога громовержца. Яма и Ями дети Вивасвата (восьмого из Адитьев), солярного божества, считавшегося родоначальником людей. Интересно, что Вивасват наделен змееподобными признаками он родился без рук, без ног, гладкий со всех сторон. Впроследствии Вивасват сравнялся с богами, став солнцем, Сурьей. Вивасват эпитет Сурьи (Солнца). Возможно, эпитеты, отчуждаясь от имени основного божества и, становясь самостоятельными структурными единицами мифа, представляли мифологические персонажи следующего поколения или, иначе говоря, более низкого уровня логической иерархии в мифологической классификационной модели. Сурья сын Дьяуса (древнеиндийской трансформации индоевропейского неба-отца, бога Солнца, бога сияющего дневного неба). Жену Вивасвата, Саранью, иногда отождествляют с солнечной девой, Сурьей или Ушас (богиня утренней зари). Кроме перволюдей Ямы и Ями у солярной пары Вивасвата и Саранью родились также божественные небесные близнецы Ашвины («рожденные от коня»). Ушас иногда упоминается как сестра Ашвинов (ср. мотив астрального брака). Можно спорить о корректности привлечения материала культуры, с которой у славян, несмотря на общие индо-

18 16 Алина Артюх европейские корни, не было непосредственных контактов. Но внимание обращает общность контекста сюжета о первой близнечной паре, сходство сюжетной канвы с материалом балтийского фольклора. Поэтому, сохраняя долю скепсиса к примененной здесь методике, все же сделаем осторожный вывод о том, что близнецы, предположительно стоявшие в славянской мифологии у истоков рода человеческого, не ведут начало от бога грозы, а во-первых, связаны с мифологическим персонажем, обладающем змееподобными признаками, что вполне соответствует мифологическим представлениям о происхождении первых людей из земли, во-вторых, могут быть соотнесены с богом неба (Дьяус у индийцев, Диевас у балтов) и его классификационной вертикали. Исторически мифологические модели развиваются от образов первопредков через культурных героев и демиургов, через богов, структурирующих измерения пространства-времени к специализированным, достаточно абстрактным богам. Время, точнее сказать время-пространство следующий тезис, требующий обоснования в контексте данного исследования. Культурный герой обозначает границу между диким и культурным временем. День Ивана Купала и Рождество наиболее важные точки календарного круга. Показательно, что и день Ивана Головосека (Усекновения главы Иоанна Предтечи) одна из важных календарных вех. У болгар этот день считался началом осени. По мнению Н. И. Толстого, годовой цикл, одной из главных точек которого был Купальский праздник, отвечал дневному циклу. Иванов день соотносился с полуднем дневного цикла (Толстой 2003 с ). Купальская ночь, как и предрождественский период, характеризуется разгулом нечистой силы, бесчинством злых духов, что отвечает парадигме погружения социума в мифологическое время в период смены календарных вех. Вспомним, что для мифологического времени инцест не считается нарушением табу, по мнению Е. Мелетинского инцест - проявление социального хаоса. Солнце и месяц мерила социального времени, именно они «запускают» социальное время. Подтверждение сказанному выше можно найти в южно-славянском фольклоре. Легенды об инцесте Бабы Марты (основа *mar- связывает этот персонаж с купальской Марьей, а также с названием купальской обрядовой куклы) с братьями-месяцами толкуются как начало нового космического цикла. Стоит сравнить этот мотив с сербскими песнями на Иванов день про сестру Марту и ее девять братьев (Агапкина 1999 с ). Вспомним в связи с этим сюжет латышских песен о девяти колесницах солнца, где число девять может толковаться как девять месяцев от весеннего равноденствия до рождения нового солнца (Иванов, Топоров 1994а с ). В этом контексте поединок огня и воды может толковаться как переход от стихии первичного хаоса, субстанции творения (вода), к организации социума (огонь). С. С. Аверинцев выдвигает тезис об андрогинной природе мифологической воды (Аверинцев 1994 с. 240) И, наконец, встает вопрос, каким образом анализируемый материал соотносится с реконструкциями основного мифа? Кроме изложенных выше соображений, гипотезе о трансформации в купальских мифах фрагментов основного мифа, связанных с образом жены громовержца, похищенной змееподобным соперником бога громовержца, противоречит мотив инцеста, бесспорно присутствующей в купальском мифе. Индоевропеистика фиксирует два типа брака брак как обмен между дуальными половинками и брак как похищение, умыкание (Гамкрелидзе, Иванов 1984 с. 757). Инцест первичная ситуация, с которой начинается обмен. Повлекшие за собой наказание, отношения между женой громовержца и змеем похищение. То есть речь идет о двух различных архетипах и о трехчастной структуре: две дуальные половинки племени противопоставлены чужому роду, с которым изначально не установлены нормальные отношения обмена. Три персонажа основного мифа олицетворяют три структурных части обобщенной брачной модели. Одну из дуальных половинок олицетворяет громо-

19 ІОАНН ХРЕСТИТЕЛЬ 17 вержец. Другая, которой принадлежит жена громовержца, возможно, представлена небом-отцом (богом Солнца). На такую версию наталкивает тот факт, что в некоторых вариантах балтийских народных песен о «небесной свадьбе» женскую пару богу громовержцу Перкунасу составляет Солнце. Или же в ином варианте Перкунас наказывает месяц за измену солнцу с утренней звездой. Змей, похититель, представляет чужого, похитителя. Согласно реконструкуциям, выполненным на индоевропейском материале, у месяца и у громовержца общий зооморфный символ. Это бык, который в древнеиндийской, греческой, древнеисландской традициях представляет собой метафору мужчины (Гамкрелидзе, Иванов 1984, И ). Корова (ср. божья коровка) один из наиболее распространенных символов невесты в свадебных обрядах (напр., мотив поиска или купли коровы в приговорах свата почти во всех славянских традициях) (Гура 2004 с ). Стоит вспомнить в связи со спецификой дуально-родовой модели мифы, отраженные древнеиндийским эпосом, о Месячной и Солнечной династиях, символизировавших две фратрии (Гамкрелидзе, Иванов 1984 с. 779). Это демонстрирует, что образы солнца и луны использовались в символике социальной организации. Инцест первых людей может считаться символом обмена брачными партнерами для людей следующих поколений. Таким же символом брака-обмена может выступать и небесный брак, брак солнца и месяца. Отношения основного мифа задают одновременно обе модели существующих типов брака. В связи со сказанным вспомним распространенный сказочный сюжет, в котором повествуется о брате и сестре, которая убегает от брата со змеем. Так, в одном из вариантов сестра и змей убегают через мостик (мост широкоупотребимый символ брака) и пытаются убить брата (Брицина, Головаха 2004). Этот сюжет объединяет оба типа брака обмен (брат и сестра) и похищение (змей и сестра). Проявление второй формы брака, похищения, можно увидеть в семантической цепочке основных славянских названий главного свадебного чина со стороны жениха старшего дружки: дружка, дружина, дядя, волк, брат, боярин. На первый взгляд, довольно разноплановая по своим семантическим характеристикам цепочка терминов. Но только на первый взгляд. Словарь «Славянские древности» сводит большинство из упомянутых названий к основе *drug- (Гура 1999а с.139). Но реконструкции праиндоевропейской основы определяют первоначальный смысл основы *drug- как враждебное демоническое существо. От этой основы происходят слова с семантикой другой и чужой. И лишь со временем слова с основой *drug- меняют значение на свой, как становятся своими родственники жены. Волком назывался предводитель военной дружины. В таком контексте иное значение приобретает название дружки как дружины. Показательно, что военная дружина изначально формировалась не из родственников. Напротив, принцип этого объединения противопоставлялся родовому единству. Основой его была личная доблесть, преданность предводителю (Кардини 1997). Дружина, в этом контексте, может рассматриваться как инструмент похищения (ср. похищение сабинянок, похищение Медеи Язоном, похищение Елены Парисом и т.д.). В «Хеттских законах» статусом волка обладал жених, который принимал участие в обрядах похищения невесты (Гамкрелидзе, Иванов 1984 с. 493). Значение индоевропейских названий волка тот, кто раздирает, тот, кто несет смерть, согласуется с его ролью в фольклоре ролью поводыря в царстве мертвых, того, кто переводит в царство мертвых. Легенды о Змее огненном волке, о князьях-волках описывают чудесное рождение персонажей от змея. Цветок папоротника в купальских легендах по признаковой и функциональной структуре подобен Змею огненному волку это создания огненной природы, помогающие находить клады. Как видим, семантический ряд смежен с мотивами основного мифа. Боярами в славянском войске называли самых опытных представителей старшей дружини. Не вписываются в данный логический ряд названия вышеуказанного сваде-

20 18 Алина Артюх бного чина, представляющие собою термины родства дядя, брат, ритуальная роль которых часто не отражала реальные отношения родства. Эти названия, вероятно, могут быть соотнесены с иной моделью брака обменом. Старший дружка в свадебном ритуале старший по отношению к брачующимся человек, часто представляет поколение (-1), то есть предыдущее поколение. Или же это уже женатый человек. То, что большая часть его имен имеют семантическую связь с похищением, дает возможность полагать, что структура свадебного обряда двухуровневая. Следовательно, возможно, похищение, задаваемое парадигмой основного мифа то что, предшествует инцесту перволюдей. Сюжетная конструкция основного мифа направлена, возможно, также и на то, чтобы объяснить феномен смертности, перехода от равновесной структуры мира бессмертных к царству мертвых. Это предшествует появлению первых смертных и инцеста между ними. Можно сделать вывод, что мифологический сюжет об инцесте первопредков все же связан с мотивами основного мифа. Каким же образом они согласовываются? Думаю, они представляют разные уровни классификации, проявляющиеся в различных уровнях иерархии родства. Если основной миф задает наиболее общую парадигму брачных отношений вообще, то небесный брак символизирует брачные отношения обмена. Земной брак, брак первых смертных, брак перволюдей симметричный по своей локализации и типу небесному браку, задает брачную модель (модель обмена) для социума. Однако брачные отношения перволюдей несут в себе хтонический компонент, поскольку их структура родства уже содержит следствия брака-похищеня, осуществленного хтоническим персонажем, что призвано объяснить земную и смертную природу первого человека, первого смертного. По словам О. Фрейденберг: «Подземность есть всегда рождающее начало, а рождающее подземное». (Фрейднберг 1997 с. 67). Литература: Аверинцев С. С., 1994, Вода, Мифы народов мира,т. 1, Мoskva. Агапкина Т. А., 1999a, Инцест, Славианские Древности, Мoskva. 1999b, «Колодка», Славианские Древности, Мoskva. Афанасьев А. Н., 1995, Поэтические воззрения славян на природу,т. 1, Мoskva. Байбурин А. К., 2005, Жилище в обрядах и представлениях восточных славян, Мoskva,, С Белова О. В., 1999, Иоанн Креститель, Славианские Древности,. Мoskva. 2004, «Народная Библия»: восточнославянские этнологические легенды, Мoskva. Бріцина О., Головаха І., 2004, Прозовий фольклор села Плоске на Чернігівщині (тексти і розвідки), К. Булашев Г., 1992, Український народ, Кijev. Виноградова Л. Н., Купальские песни, Славианские Древности, Т. 3. Виноградова Л. Н., 1982, Зимняя календарная поэзия западнях и восточных славян. Генезис и типология колядования, Мoskva, С Виноградова Л. Н., Толстая С. М., 1999, Дверь, Славианские Древности, Т. 2, С. 27. Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В.,1984, Индоевропейский язык и индоевропейцы, Тбилиси. Гринцер П. А., 1994, Умирающий и воскресающий бог, Мифы народов мира, Мoskva. Гура А. В., Невеста, Славианские Древности, Т.3. Дюмезиль Ж., 1976, Осетинский эпос и мифология, Мoskva. Иванов В. В., 1998, Нечет и чет. Избранные труды по семиотике и истории культуры, Мoskva. Иванов В. В., Топоров В. Н., 1965, Славянские языковые моделирующие системы, Мoskva. 1991a, Даждьбог, МС, Мoskva. 1991б, Иван дурак (с. 228). Иван царевич (с. 229), Мифологический Словар, Мoskva. 1994, Купала, Мифы народов мира, Т. 2, Мoskva. 1994, Совий, Мифы народов мира, Т. 2, Мoskva. Кардини Ф., 1997, Истоки средневекового рыцарства, Мoskva. Кравченко В. Пісні. Хрестини та весілля. Етнографічні матеріали, Житомир. Леви-Стросс К.,1983, Структурная антропология, Мoskva.

Спряжение глаголов. Проспрягаем следующие глаголы в инфинитиве: имеют

Спряжение глаголов. Проспрягаем следующие глаголы в инфинитиве: имеют Урок 2. Mieć [мечь] - иметь, являться Спряжение глаголов Проспрягаем следующие глаголы в инфинитиве: Ja mam я имею Ty masz ты имеешь On (Ona) ma он (она) имеет My mamy мы имеем Wy macie вы имеете Oni (One

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ NA AWANS. Autor scenariusza: Małgorzata Łyzińska

SCENARIUSZ NA AWANS. Autor scenariusza: Małgorzata Łyzińska Autor scenariusza: Małgorzata Łyzińska SCENARIUSZ NA AWANS Tytuł cyklu: WSiP: Успех Etap edukacyjny: klasa 1 liceum ogólnokształcącego, profilowanego lub technikum Przedmiot: język rosyjski Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 5) proste, typowe wypowiedzi ustne, artykułowane

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO MAJ 2014 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO MAJ 2014 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ROSYJSKIEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ROSYJSKIEGO Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ROSYJSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 18.11.2014 1. Test konkursowy zawiera 9 zadań. Są to zadania zamknięte

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA JĘZYK ROSYJSKI POZIOM B1. Cele kursu:

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA JĘZYK ROSYJSKI POZIOM B1. Cele kursu: RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA JĘZYK ROSYJSKI POZIOM B1 Cele kursu: Dalsze rozwijanie kompetencji komunikacyjnej; Systematyzowanie wiedzy i motywowanie do samodzielnej pracy; Doskonalenie i dalszy rozwój wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ewa Lisowska Polski Biznes 95. International Journal of Management and Economics 1, 75-78

Ewa Lisowska Polski Biznes 95. International Journal of Management and Economics 1, 75-78 Ewa Lisowska Polski Biznes 95 International Journal of Management and Economics 1, 75-78 1996 75 Резюме Рыночная трансформация в Польше, в Центральной и Бостонной Европе и европейские интеграционные процессы

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

dla klasy I gimnazjum z języka rosyjskiego

dla klasy I gimnazjum z języka rosyjskiego Agata Buchowiecka-Fudała Plan wynikowy z języka rosyjskiego dla klasy I gimnazjum na podstawie programu nauczania i podręcznika Всё просто! 1 Rozdział 0 Podstawowe informacje na temat Rosji, Rosjan i języka

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ROSYJSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ROSYJSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. ze słuchu 1.1. Нет 1.2. Да 1.3.

Bardziej szczegółowo

Гостиница / Гостиницы - hotel, hotele. Akademik, hostel i apartament. Снимать номер на - wynająć pokój na. Номер pokój. Język rosyjski Hotel

Гостиница / Гостиницы - hotel, hotele. Akademik, hostel i apartament. Снимать номер на - wynająć pokój na. Номер pokój. Język rosyjski Hotel Гостиница / Гостиницы hotel, hotele однозвездочная гостиница hotel jednogwiazdkowy Двухзвездочная гостиница hotel dwugwiazdkowy трехзвездочная гостиница hotel trzygwizadkowy Четырехзвездочная гостиница

Bardziej szczegółowo

Rosyjski. Rozmówki w podróży FRAGMENT

Rosyjski. Rozmówki w podróży FRAGMENT Rosyjski Rozmówki w podróży FRAGMENT Autor: Dorota Guzik Tłumaczenie: Maksymilian Frydryk Głosy Viktoriia Kolesnytska, Stanislau Yakimovich, Maybe Theatre Company Nagranie i mastering: Mariusz Zaczkowski

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ROSYJSKI

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ROSYJSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ROSYJSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. ze słuchu 1.1. 1.2. Zdający stwierdza,

Bardziej szczegółowo

Od Komitetu Redakcyjnego

Od Komitetu Redakcyjnego Od Komitetu Redakcyjnego Przekazujemy w Państwa ręce kolejny 19 (4/2012) Zeszyt Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej Ekonomia i Nauki Humanistyczne. Artykuły zamieszczone w niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Język biznesu List. List - Adres

Język biznesu List. List - Adres - Adres polski Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: numer ulicy + nazwa ulicy miejscowość + kod pocztowy. Mr. Adam

Bardziej szczegółowo

Język biznesu List. List - Adres

Język biznesu List. List - Adres - Adres rosyjski Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: numer ulicy + nazwa ulicy miejscowość + kod pocztowy. Mr. Adam

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OLIMPIADY JĘZYKA ROSYJSKIEGO

PROGRAM OLIMPIADY JĘZYKA ROSYJSKIEGO Terminarz zawodów Eliminacje szkolne/międzyszkolne powinny odbyć się do 20.12.2013 r. Eliminacje okręgowe: 8-9.03.2014 r. Eliminacje centralne (w Warszawie): 12-13.04.2014 r. PROGRAM OLIMPIADY JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7) GRUDZIEŃ 2014 Zadanie 1. (0 4) II. Rozumienie wypowiedzi. Zdający rozumie [

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJR-R1_1P-082 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO MAJ ROK 2008 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Czas

Bardziej szczegółowo

Ewa Szkudlarek ZAIMEK OSOBOWY JA W JĘZYKU MÓWIONYM

Ewa Szkudlarek ZAIMEK OSOBOWY JA W JĘZYKU MÓWIONYM ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA LINGUISTICA 39, 1999 Ewa Szkudlarek ZAIMEK OSOBOWY JA W JĘZYKU MÓWIONYM Użycie zaimków osobowych ja, ty, on... w funkcji podmiotu jest w języku polskim zbędne. Jednoznacznym

Bardziej szczegółowo

Język rosyjski. PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK ROSYJSKI POZIOM B2+ Moduł podstawowy 15 godz.

Język rosyjski. PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK ROSYJSKI POZIOM B2+ Moduł podstawowy 15 godz. Język rosyjski PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK ROSYJSKI POZIOM B2+ Moduł podstawowy 15 godz. EFEKTY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO Cele: 1. Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem specjalistycznym ze studiowanej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ROSYJSKI

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJR-R1_7P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 dla osób niesłyszących

Bardziej szczegółowo

bab.la Фразы: Иммиграция Документация Польский-Польский

bab.la Фразы: Иммиграция Документация Польский-Польский Документация : Общее Gdzie mogę znaleźć formularz? Gdzie mogę znaleźć formularz? Спросить, где найти форму Kiedy został wydany Kiedy został wydany Спросить, когда был выдан Gdzie został wydany Gdzie został

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE. Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie

ZESZYTY NAUKOWE. Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie ZESZYTY NAUKOWE Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie KWARTALNIK 3 (49) / 2015 RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL Prof. prof.: Kazimierz WORWA przewodniczący, Maciej TANAŚ sekretarz, Jewgenij

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka rosyjskiego dla klasy 1 gimnazjum na podstawie podręcznika Wsio prosto B. Chlebdy i I.Daneckiej, wyd.

Wymagania edukacyjne z języka rosyjskiego dla klasy 1 gimnazjum na podstawie podręcznika Wsio prosto B. Chlebdy i I.Daneckiej, wyd. Wymagania edukacyjne z języka rosyjskiego dla klasy 1 gimnazjum na podstawie podręcznika Wsio prosto B. Chlebdy i I.Daneckiej, wyd. PWN Rozdział 0: Россия, россияне, русский язык Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Formy gramatyczne rzeczowników rodzaju żeńskiego typu: жизнь, площадь, мышь oraz экскурсия i фотография. Czasownik ждать.

Formy gramatyczne rzeczowników rodzaju żeńskiego typu: жизнь, площадь, мышь oraz экскурсия i фотография. Czasownik ждать. Roczny rozkład materiału nauczania do języka rosyjskiego dla uczniów klasy Ai Tematyka programowa Materiał gramatyczny i ortograficzny Formy pracy na zajęciach Zakładana liczba godzin 8. И снова в Россию!

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XLVII OLIMPIADY JĘZYKA ROSYJSKIEGO

PROGRAM XLVII OLIMPIADY JĘZYKA ROSYJSKIEGO KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY JĘZYKA ROSYJSKIEGO PROGRAM XLVII OLIMPIADY JĘZYKA ROSYJSKIEGO Uwagi wstępne Warszawa 2015 Olimpiada Języka Rosyjskiego jest olimpiadą przedmiotową, której laureaci i finaliści,

Bardziej szczegółowo

развлечение rozrywka Виды развлечения rodzaje hobby Творческое хобби - Hobby twórcze Активное хобби - Hobby aktywne Нетрадиционное хобби - Hobby

развлечение rozrywka Виды развлечения rodzaje hobby Творческое хобби - Hobby twórcze Активное хобби - Hobby aktywne Нетрадиционное хобби - Hobby развлечение rozrywka Развлечение это способ человека, который помагает расслабиться после тяжелого дня и получть удовольствие rozrywka jest to sposób, który pomaga rozluźnić się, poczuć zadowolenie po

Bardziej szczegółowo

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej Leonard ZIEMIAŃSKI

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej Leonard ZIEMIAŃSKI Wydano za zgodą Rektora R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej Leonard ZIEMIAŃSKI R a d a n a u k o w a Z e s z y t ó w EiNH Grzegorz OSTASZ (przewodniczący) Justyna STECKO

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ROSYJSKI

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ROSYJSKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK

Bardziej szczegółowo

Program merytoryczny Konkursu Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012

Program merytoryczny Konkursu Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 Program merytoryczny Konkursu Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 Temat przewodni konkursu: Dwie stolice Moskwa i Sankt-Petersburg Cele Konkursu Języka Rosyjskiego: 1. popularyzacja

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ROSYJSKIEGO z wykorzystaniem kasety video «ПРОГУЛКИ ПО САНКТ ПЕТЕРБУРГУ «

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ROSYJSKIEGO z wykorzystaniem kasety video «ПРОГУЛКИ ПО САНКТ ПЕТЕРБУРГУ « SCENARIUSZE LEKCJI: 1. języka rosyjskiego opracowała Teresa Latos 2. języka rosyjskiego i elementów informatyki opracowali: Teresa Latos, Ryszard Laszuk SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ROSYJSKIEGO z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

[Str. 301 310, 4 ryc. w tekście] The fossil land snails (Gastropoda) of rock-shelter above Niedostępna Cave in the Ojców region (South Poland)

[Str. 301 310, 4 ryc. w tekście] The fossil land snails (Gastropoda) of rock-shelter above Niedostępna Cave in the Ojców region (South Poland) POLSKA AKADEMIA NAUK Z A K Ł A D Z O O L O G I I S Y S T E M A T Y C Z N E J I D O Ś W I A D C Z A L N E J A C T A Z O O L O G I C A C R A C O V I E N S I A Tom XVIII Kraków, 30. IX. 1973 Nr 12 Ewa S tw

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ROSYJSKIEGO DLA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH. Poziom 0+ do średnio zaawansowanego. na podstawie podręcznika Как дела - 1

PROJEKT PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ROSYJSKIEGO DLA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH. Poziom 0+ do średnio zaawansowanego. na podstawie podręcznika Как дела - 1 PROJEKT PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ROSYJSKIEGO DLA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PW Poziom 0+ do średnio zaawansowanego. na podstawie podręcznika Как дела - 1 Poniższy program można realizować na wydziałach,

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. Г 1.2. Ч 1.3. Zdający określa główną myśl

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki Lublin

SYLABUS. Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki Lublin Kierunek Rok studiów Zarządzanie III Semestr V Rok akademicki 2010/2011 Bożenna Blaim Nazwa przedmiotu Obcy język biznesowy Punkty ECTS 2 Liczba godzin 0 Tryb *stacjonarne Rodzaj przedmiotu **ogólnospecjalizacyjny

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ROSYJSKI

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ROSYJSKI rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁI ZESPÓŁ ZORUJĄY KO UZI PESEL miejsce na naklejkę SPRWZI W KLSIE SZÓSEJ SZKOŁY POSWOWEJ ZĘŚĆ 2. JĘZYK ROSYJSKI UZUPEŁI

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWYSYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO, KLASA I, II.

PRZEDMIOTOWYSYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO, KLASA I, II. PRZEDMIOTOWYSYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO, KLASA I, II. na podstawie podręcznika Новый Диалог 1 autorstwa Mirosława Zyberta oraz Programu nauczania języka rosyjskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

1. Uwagi wstępne 2. Warunki udziału w Olimpiadzie

1. Uwagi wstępne 2. Warunki udziału w Olimpiadzie Olimpiada Języka Rosyjskiego dla uczniów polskich szkół ponadgimnazjalnych, powołana do życia w roku 1969, należy do najstarszych olimpiad przedmiotowych w naszym kraju. Podstawy prawne działania Olimpiady

Bardziej szczegółowo

Cel nauczania realizowany jest poprzez rozwijanie sprawności językowych w następującym zakresie:

Cel nauczania realizowany jest poprzez rozwijanie sprawności językowych w następującym zakresie: PROGRAM NAUKI JĘZYKA ROSYJSKIEGO Kurs na poziomie D (dla zaawansowanych) J. rosyjski w biznesie Celem nauczania jest wykształcenie u studentów kompetencji językowej i komunikacyjnej umożliwiającej im porozumiewanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny

Wydział Filologiczny Najważniejsze cele studiów: Wydział Filologiczny Filologia rosyjska studia I stopnia wykształcenie u absolwenta umiejętności językowych na poziomie C1 z języka rosyjskiego, podstawowych umiejętności translatorskich,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 491

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 491 Warszawa, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 491 obwieszczenie MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK ROSYJSKI, POZIOM A1

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK ROSYJSKI, POZIOM A1 JĘZYK ROSYJSKI PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK ROSYJSKI, POZIOM A1 60 godzin EFEKTY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO Cele: 1. Zapoznanie z właściwą dla języka rosyjskiego wymową, intonacją i akcentem. 2. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z języka rosyjskiego dla klasy I gimnazjum (kurs dla początkujących) Materiał gramatyczny i ortograficzny

Rozkład materiału z języka rosyjskiego dla klasy I gimnazjum (kurs dla początkujących) Materiał gramatyczny i ortograficzny 16 5 jest opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PRACE KOMISJI KULTURY SŁOWIAN PAU. Tom VIII

PRACE KOMISJI KULTURY SŁOWIAN PAU. Tom VIII PRACE KOMISJI KULTURY SŁOWIAN PAU Tom VIII OBRAZ CZŁOWIEKA KULTURA W I KULTURACH POLITYKA SŁOWIAN POLSKA AKADEMIA UMIEJĘ TNOŚ CI PRACE KOMISJI KULTURY SŁOWIAN PAU Tom VIII OBRAZ CZŁOWIEKA KULTURA W I

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

www.gazetapetersburska.org 4, 5, 6 (162-164) 2014

www.gazetapetersburska.org 4, 5, 6 (162-164) 2014 4, 5, 6 (162-164) 2014 PRZECZYTAJ MNIE Gazeta Petersburska, 4,5,3 (159-161) 2014 г. Издается Культурно-просветительским обществом «Полония» (Санкт-Петербург) Главный редактор Тереса Конопелько (teresakonopielko@op.pl)

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M JĘZYK ROSYJSKI WSPÓŁCZESNEJ ROSJI

P R O G R A M JĘZYK ROSYJSKI WSPÓŁCZESNEJ ROSJI Instytut Rusycystyki Uniwersytet Warszawski P R O G R A M MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ JĘZYK ROSYJSKI WSPÓŁCZESNEJ ROSJI РУССКИЙ ЯЗЫК СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ WARSZAWA 13-14 maja 2010 13 maja 2010 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

РЕЗЮМЕ. Zmiany liczby podmiotów gospodarczych w przekrojach regionalnych

РЕЗЮМЕ. Zmiany liczby podmiotów gospodarczych w przekrojach regionalnych РЕЗЮМЕ Целью статьи было выделение относительно однородных групп домашних хозяйств принадлежащих к определенной группе в отношении к уровню доходов имеющихся в распоряжении в пересчете на человека. Для

Bardziej szczegółowo

Dziennik Pieczorina jako autokreacja bohatera

Dziennik Pieczorina jako autokreacja bohatera Bartosz Gralicki II rok I stopnia Filologia rosyjska UW styczeń 2015 Dziennik Pieczorina jako autokreacja bohatera Powieść Bohater naszych czasów jest uznawana za jedno z kluczowych osiągnięć artystycznych

Bardziej szczegółowo

Stefan Ciara PUBLIKACJE NA TEMAT HISTORII ARCHIWÓW POLSKICH (NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH)

Stefan Ciara PUBLIKACJE NA TEMAT HISTORII ARCHIWÓW POLSKICH (NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH) S. Ciara. Publikacje na temat historii archiwów polskich 275 Stefan Ciara PUBLIKACJE NA TEMAT HISTORII ARCHIWÓW POLSKICH (NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH) Ważną gałęzią badań w zakresie archiwistyki jest historia

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT FILOLOGII WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ ZAPROSZENIE. W kręgu problemów antropologii literatury,

INSTYTUT FILOLOGII WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ ZAPROSZENIE. W kręgu problemów antropologii literatury, INSTYTUT FILOLOGII WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku, Pl. Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok, tel. (085) 745-74-50, fax. 745-74-49 Białystok, 05.02.2016 r. ZAPROSZENIE

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA JĘZYK ROSYJSKI POZIOM B1

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA JĘZYK ROSYJSKI POZIOM B1 RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA JĘZYK ROSYJSKI POZIOM B1 1. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. Student powinien umieć: Rozumieć podstawowe myśli, sformułowane jasno z zachowaniem literackich norm Zrozumieć większość audycji

Bardziej szczegółowo

тесного знакомства с соседом. и Мазурах и в Калининградской гарантированы! KALININGRAD I OKOLICE 2-3 Калининград и его окрестности 2-3

тесного знакомства с соседом. и Мазурах и в Калининградской гарантированы! KALININGRAD I OKOLICE 2-3 Калининград и его окрестности 2-3 Nakład 50 000 30 września 2011 БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА Тираж: 50 000 экземпляров 30 сентября 2011 БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА Тираж: 50 000 экземпляров 31 марта 2011 Żaden człowiek nie jest na tyle bogaty, aby nie potrzebował

Bardziej szczegółowo

Nauczania Języków Obcych

Nauczania Języków Obcych Ija Blumental Tytuł zawodowy: Magister Stanowisko: Starszy wykładowca Telefon: +48 42 6655314 E-mail ijatulina@wp.pl PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ od 2002 Starszy wykładowca w Zakładzie Językoznawstwa Instytutu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ ODPOWIEDZI I PUNKTOWANIA ZADAŃ GRUDZIEŃ 2011 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STUDIA FILOZOFICZNE. Katedra Filozofii Wydział Psychologii Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie T.

MIĘDZYNARODOWE STUDIA FILOZOFICZNE. Katedra Filozofii Wydział Psychologii Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie T. Parerga MIĘDZYNARODOWE STUDIA FILOZOFICZNE Katedra Filozofii Wydział Psychologii Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie T. 3: 2012 Warszawa 2012 międzynarodowe studia filozoficzne Rada Naukowa:

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z języka rosyjskiego dla klasy III gimnazjum

Rozkład materiału z języka rosyjskiego dla klasy III gimnazjum Anna Ginter Rozkład z języka rosyjskiego dla klasy III gimnazjum na podstawie podręcznika Всё просто! 3 WYDAWNICTWO SZKOLNE PWN Świat przyrody Zakres kl. III Раздел I: Мир вокруг нас Урок 1: Послезавтра

Bardziej szczegółowo

Program Język rosyjski

Program Język rosyjski Program Język rosyjski Cele działania: Zainteresowanie uczniów językiem rosyjskim. Wzbudzanie pozytywnej motywacji do uczenia się rosyjskiego. Stworzenie kółka języka rosyjskiego. Syntetyzowanie i porządkowanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EGZMIN MTURLNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 FORMUŁ OD 2015 ( NOW MTUR ) JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY ZSDY OCENINI ROZWIĄZŃ ZDŃ RKUSZ MJR-R1 MJ 2016 Rozumienie ze słuchu Zadanie 1. Wymagania ogólne II.

Bardziej szczegółowo

УДК 364.4 SOCIAL, MEDICAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF POPULATION AGING IN POLAND. Karchevsky Jan, Karchevskа Zofia

УДК 364.4 SOCIAL, MEDICAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF POPULATION AGING IN POLAND. Karchevsky Jan, Karchevskа Zofia УДК 364.4 SOCIAL, MEDICAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF POPULATION AGING IN POLAND Karchevsky Jan, Karchevskа Zofia The change of the total population is the result of formation of these demographic processes

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Linguodidactica. Tom XVII. Białystok 2013

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Linguodidactica. Tom XVII. Białystok 2013 1 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Linguodidactica Tom XVII Białystok 2013 2 Rada Redakcyjna: Lilia Citko, Galina Girzheva, Maryna Hets, Vladimir Janczenko, Marzanna Karolczuk, Vladimir Zaika

Bardziej szczegółowo

Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego. z ćwiczeniami

Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego. z ćwiczeniami Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego z ćwiczeniami NR 151 Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego z ćwiczeniami Jolanta Lubocha-Kruglik Oksana Małysa Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2014

Bardziej szczegółowo

CZY POTRZEBNY JEST PODRĘCZNIK JĘZYKA ROSYJSKIEGO NA POZIOMIE A1?

CZY POTRZEBNY JEST PODRĘCZNIK JĘZYKA ROSYJSKIEGO NA POZIOMIE A1? VI Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna Ustroń/Gliwice 2011 Barbara CHLEBDA, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet Opolski, Opole CZY POTRZEBNY JEST PODRĘCZNIK JĘZYKA ROSYJSKIEGO NA POZIOMIE

Bardziej szczegółowo

Język: rosyjski Tytuł podręcznika: Dialog 1 Poziom kompetencji językowej wg CEF: A1 Opracował(a): Joanna Darda-Gramatyka

Język: rosyjski Tytuł podręcznika: Dialog 1 Poziom kompetencji językowej wg CEF: A1 Opracował(a): Joanna Darda-Gramatyka Język: rosyjski Tytuł podręcznika: Dialog 1 Grupy: R1 Poziom kompetencji językowej wg CEF: A1 Opracował(a): Joanna Darda-Gramatyka Konsultanci: Lp. Miesiąc Gramatyka Słownictwo Sprawności Funcje językowe

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program język biznesu, I stopień

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program język biznesu, I stopień Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program język biznesu, I stopień Sylabus modułu: Gramatyka Opisowa Języka Rosyjskiego I (02- JBRPZD-GOJR05)

Bardziej szczegółowo

Przedruk całości lub poszczególnych artykułów za zgodą wydawcy. ISSN

Przedruk całości lub poszczególnych artykułów za zgodą wydawcy. ISSN Opiekunowie naukowi: dr hab. Krystyna Pietrzyka-Bohosiewicz, prof. UJ dr Aleksander Wawrzyńczak Redaktorzy naczelni: Dagmara Bożek Wojciech Koźmic Korekta: Dagmara Bożek Okładka: Sebastian Bożek Skład:

Bardziej szczegółowo

A R T Y K U Ł Y. Zależność mapy od kontekstu

A R T Y K U Ł Y. Zależność mapy od kontekstu A R T Y K U Ł Y Polski Przegląd Kartograficzny Tom 33, 2001, nr 1, s. 3 9 TOMASZ ZARYCKI Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego Zależność mapy od kontekstu Z a r y s t r e ś c i. W artykule

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA NR 89/ 2015 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2015 R. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO I. ORGANIZATOR KONKURSU Łódzki Kurator

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A4, A6)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A4, A6) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A4, A6) GRUDZIEŃ 2014 Zadanie 1. (0 5) proste, typowe wypowiedzi ustne, artykułowane

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. ze słuchu 1.1. Нет 1.2. Да 1.3. Zdający określa

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE. Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie

ZESZYTY NAUKOWE. Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie ZESZYTY NAUKOWE Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie KWARTALNIK 1 (51) / 2016 RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL Prof. prof.: Kazimierz WORWA przewodniczący, Maciej TANAŚ sekretarz, Olga BAŁAKI-

Bardziej szczegółowo

2. Кто где? Określanie miejsca znajdowania się osób. Ćwiczenia w głośnym czytaniu.

2. Кто где? Określanie miejsca znajdowania się osób. Ćwiczenia w głośnym czytaniu. Roczny rozkład materiału nauczania do języka rosyjskiego dla uczniów klasy 1AI Tematyka programowa Materiał gramatyczny i ortograficzny Formy pracy na zajęciach Zakładana liczba godzin OKRES WSTĘPNY 1.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie proste,

Bardziej szczegółowo

Polityka wyrównywania szans edukacyjnych w III RP

Polityka wyrównywania szans edukacyjnych w III RP Polityka wyrównywania szans edukacyjnych w III RP NR 3483 Natalia Stępień Lampa Polityka wyrównywania szans edukacyjnych w III RP Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2016 Redaktor serii: Nauki

Bardziej szczegółowo

Tom 1 Nr 2 2015. Redaktorzy: Redaktor naczelny: Jakub Bartoszewski

Tom 1 Nr 2 2015. Redaktorzy: Redaktor naczelny: Jakub Bartoszewski Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne Wydział Społeczno-Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie http://ksse.pwsz.konin.edu.pl Redaktorzy: Redaktor naczelny: Jakub Bartoszewski Zastępca

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo zdrowotne w nauce o polityce społecznej. Wprowadzenie do dyskusji

Bezpieczeństwo zdrowotne w nauce o polityce społecznej. Wprowadzenie do dyskusji Bezpieczeństwo zdrowotne w nauce o polityce społecznej Wprowadzenie do dyskusji Paweł Grzywna Bezpieczeństwo zdrowotne w nauce o polityce społecznej Wprowadzenie do dyskusji Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Język. magii. Tradycja. współcześnie. narzędzie. jako. repetycja czy innowacja? zaklęć rosyjskich. na przykładzie

Język. magii. Tradycja. współcześnie. narzędzie. jako. repetycja czy innowacja? zaklęć rosyjskich. na przykładzie Tradycja JOANNA RYBARCZYK-DYJEWSKA współcześnie Język pod redakcją repetycja czy innowacja? jako Anny Jarmuszkiewicz i Justyny Tabaszewskiej narzędzie magii Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA NR 69/2012 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2012 R. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO ORGANIZATOR KONKURSU Łódzki Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji w systemie opłat za przejazd drogami w Rosji PLATON

Instrukcja rejestracji w systemie opłat za przejazd drogami w Rosji PLATON Instrukcja rejestracji w systemie opłat za przejazd drogami w Rosji PLATON 6 prostych kroków rejestracji w systemie opłat za przejazd drogami w Rosji PLATON 1. Wypełnij formularz. Wypełnij formularz rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 537 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 537 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 537 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz

Bardziej szczegółowo

STUDENCKIE ZESZYTY NAUKOWE WKOŁO ROSJI

STUDENCKIE ZESZYTY NAUKOWE WKOŁO ROSJI STUDENCKIE ZESZYTY NAUKOWE WKOŁO ROSJI NR 2/2014 Redakcja naukowa: dr hab. Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz, prof. UJ dr Aleksander Wawrzyńczak Redaktor naczelna: Dominika Zębala Redakcja: Patrycja Kusior

Bardziej szczegółowo

Аэропорты в Москве. Lotniska w Moskwie

Аэропорты в Москве. Lotniska w Moskwie Аэропорты в Москве Lotniska w Moskwie Домодедово ( Domodiedowo ) Najruchliwszy pasażerski port lotniczy Moskwy i Rosji. Korzysta z niego ponad 80 linii lotniczych latających do ponad 200 miast na całym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA NR 72/2010 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2010 R. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO I. ORGANIZATOR KONKURSU Łódzki Kurator

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia rosyjski-polski

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia rosyjski-polski Życzenia : Ślub Желаю вам обоим море счастья Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! młodej parze В день вашей свадьбы поздравляем вас и желаем вам обоим всего наилучшего Gratulacje i najlepsze

Bardziej szczegółowo

ROSYJSKI Katarzyna Łukasiak Jacek Sawiński. Gramatyka. Preston Publishing. w tłumaczeniach. Unikalny kurs języka rosyjskiego na poziomie podstawowym

ROSYJSKI Katarzyna Łukasiak Jacek Sawiński. Gramatyka. Preston Publishing. w tłumaczeniach. Unikalny kurs języka rosyjskiego na poziomie podstawowym KURS AUDIO + C D (mp3) Gramatyka 1 Unikalny kurs języka rosyjskiego na poziomie podstawowym Naucz się pisać i posługiwać językiem naturalnie i poprawnie. jasny i przejrzysty układ przystępne objaśnienia

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-rosyjski

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-rosyjski Życzenia : Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Желаю вам обоим море счастья młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! В день вашей свадьбы поздравляем вас и желаем

Bardziej szczegółowo

Język rosyjski klasa trzecia gimnazjum podstawowe wymagania programowe.

Język rosyjski klasa trzecia gimnazjum podstawowe wymagania programowe. Język rosyjski klasa trzecia gimnazjum podstawowe wymagania programowe. 1. Юные европейцы - uczeń potrafi: sformułować krótką wypowiedź na temat tego, z czego się cieszymy, sformułować krótką wypowiedź

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ ODPOWIEDZI I PUNKTOWANIA ZADAŃ PAŹDZIERNIK 2011 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO z JĘZYKA ROSYJSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO z JĘZYKA ROSYJSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA NR 57/2016 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2016 R. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO z JĘZYKA ROSYJSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Korespondencja osobista Życzenia

Korespondencja osobista Życzenia - Ślub Желаю вам обоим море счастья Używane, gdy gratulujemy młodej parze В день вашей свадьбы поздравляем вас и желаем вам обоим всего наилучшего Używane, gdy gratulujemy młodej parze Пусть будет крепким

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA REGIONALNA

STATYSTYKA REGIONALNA STATYSTYKA REGIONALNA Beata STOLORZ Czynniki czasu wpływające na poszukiwanie pracy Metody analizy przeżycia, powszechnie stosowane w demografii, można wykorzystać do badania zjawisk społeczno-ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Samoocena aktywności fizycznej studentów kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

Samoocena aktywności fizycznej studentów kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej УДК 37.037 Joanna Baj-Korpak*, Andrzej Soroka*, Dominik Dąbrowski*, Filip Korpak**, Agata Pocztarska-Dec*, Ewelina Niźnikowska* Samoocena aktywności fizycznej studentów kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ROSYJSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ROSYJSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka rosyjskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. ze słuchu

Bardziej szczegółowo