RAPORT Z PRZEBIEGU BADAŃ PIERWSZEJ GRUPY PROBLEMOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z PRZEBIEGU BADAŃ PIERWSZEJ GRUPY PROBLEMOWEJ"

Transkrypt

1 RAPORT Z PRZEBIEGU BADAŃ PIERWSZEJ GRUPY PROBLEMOWEJ Temat zadania problemowego Wyznaczenie czasu realizacji transakcji wymiany danych w rozproszonych systemach sterowania czasu rzeczywistego z uwzględnieniem technologii IT w oparciu o model sieciowy typu Klient-Serwer. Raport opracował dr inż. Marcin Sidzina Zakład Mechatroniki Katedra Podstaw Budowy Maszyn Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ul. Willowa , Bielsko-Biała mail: Pomiary wykonywano w Laboratorium Zakładu Mechatroniki, Katedry Podstaw Budowy Maszyn przez uczestników projektu : Paweł Sadlik, Bartłomiej Tomczyk, Marcin Sidzina W ramach projektu przeprowadzono pomiary czasu trwania transakcji wymiany danych na zaproponowanym systemie monitoringu i sterowania. Wynikiem tych badań są czasy trwania transakcji oraz wnioski dotyczące zmian w zaproponowanym rozwiązaniu. Pozostałe elementy raportu są fragmentami innych opracowań (patrz literatura), z których korzystali wykonawcy projektu.

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Zadanie problemowe Komunikacja typu MASTER-SLAVE protokół MODBUS/RTU Moduły do komunikacji szeregowej w PACSystems RX3I Konfiguracja stacji Master dla sieci MODBUS Pomiary dla MODBUS/RTU Metoda pomiaru czasu trwania transakcji wymiany danych Wyniki pomiaru dla stanowiska z Rys Komunikacja typu KLIENT -SERWER protokół MODBUS/TCP Moduł komunikacyjne ETM001 dla sieci ETHERNET Bity statusowe dla interfejsu sieci Stanowisko badawcze Programy uruchamiający komunikację w protokole MODBUS/TCP dla modułu ETM001 w PACSystems RX3I Wyniki pomiaru dla stanowiska z Rys Pomiary dla urządzenia posiadającego dwa porty komunikacyjne RS-485 oraz Testy GATEWAY pomiędzy MODBUS/RTU a MODBUS/TCP Podsumowanie DODATEK A badania oscyloskopem (MODBUS/RTU)Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 7. Literatura

3 1. Zadanie problemowe Wyznaczenie czasu realizacji transakcji wymiany danych w rozproszonych systemach sterowania czasu rzeczywistego z uwzględnieniem technologii IT w oparciu o model sieciowy typu Klient-Serwer. Stale wzrastająca niezawodność i moc obliczeniowa systemów komputerowych skłania do szerszego ich stosowania w przemyśle. Systemy komputerowe realizują bardzo odpowiedzialne zadania a współczesna technologia stawia coraz poważniejsze wymagania związane przede wszystkim z gwarantowanym i nieprzekraczalnym czasem realizacji pojedynczego cyklu sterowania bądź regulacji. To właśnie zmusza do przeprowadzania bardzo szczegółowej analizy możliwości systemów IT do pełnienia roli systemów nadzorczo monitorujących. Tym bardziej, że owe systemy z punktu widzenia informatyki, są klasycznymi systemami rozproszonymi wykorzystującymi sieć komputerową jako podstawowe medium wymiany informacji, zaś typowe systemy czasu rzeczywistego zawierają podsystemy kontrolująco-sterujące, do których zalicza się na przykład specjalizowane kontrolery komputerowe, a także podsystemy kontrolowane i sterowane. Obie grupy podsystemów podlegają silnej interakcji, którą można opisać trzema operacjami; zbieranie danych z warstwy fizycznej obiektu, natychmiastowe przetwarzanie zebranych danych i ewentualne uruchamianie procesów obliczeniowych (algorytmów). Odpowiedź systemu jest skierowana do warstwy fizycznej obiektu. W ramach projektu przeprowadzono badania, wynikiem których powstała wiedza ekspercka dotycząca czasu realizacji transakcji wymiany danych w systemie sterowania opartym o technologię oraz RS-485 dla zaproponowanego stanowiska badawczego, będącego systemem monitoringu i sterowania dla szaf sterowniczych w rozdzielnicach niskiego i średniego napięcia. Wynikiem pomiarów jest również zaproponowanie odpowiedniej konfiguracji scenariusza wymian w systemie oraz zaproponowane modyfikacje w budowie nowych projektowanych systemów nadzorczo-kontrolnych. Rozproszone systemy monitoringu i sterowania znajdują szerokie zastosowanie w różnego rodzaju rozdzielnicach elektrycznych. Rozdzielnice elektryczne są elementami sieci elektrycznej (instalacji). Zawierają one urządzenia, które służą do załączania, rozłączania obwodów elektrycznych. Często elementy te współpracują z urządzeniami sterowniczymi np. takimi jak styczniki oraz elementami pomiarowymi czy ochronnymi (różnego rodzaju bezpieczniki i wyłączniki różnicowoprądowe). W niektórych przypadkach w rozdzielnicach stosowane są układy regulacyjne. Omawiany problem dotyczy wyznaczeniu czasu transakcji wymiany danych w systemie monitoringu i sterowania dla rozdzielnic elektrycznych. System ten musi być systemem czasu rzeczywistego. Zadaniem takiego systemu jest ciągłe i cykliczne przetwarzanie zdarzeń. Zdarzenia te pojawiają się na wejściu systemu, którego zadaniem jest wygenerowanie odpowiedzi (zdarzenia) na wyjściu. Czas reakcji systemu na zdarzenie zewnętrzne jest ściśle uwarunkowany czasowo [9], [21], [22]. Można rozróżnić trzy podgrupy systemów czasu rzeczywistego: - Hard Real-Time System o ostrych wymaganiach czasowych. - Firm Real-Time System o mocnych ograniczeniach czasowych. - Soft Real-Time System o łagodnych ograniczeniach czasowych.. 3

4 Każdy system, który jest w stanie wykonać zadanie w pewnym nieprzekraczalnym czasie, może być nazwany systemem czasu rzeczywistego. Oznacza to, że systemy takie muszą gwarantować nieprzekraczalność czasu reakcji, niezależnie od ciągu zdarzeń obiektowych. Dotrzymanie determinizmu czasowego jest podstawą do poprawnego funkcjonowania każdego systemu czasu rzeczywistego, niezależnie czy jest to pojedynczy sterownik PLC, czy też ich grupa połączona w rozproszony system sterowania. Wiadomym jest [6], [7], że rozproszone systemy sterowania są systemami składającymi się z grupy niezależnych urządzeń, pracujących pod kontrolą własnych systemów operacyjnych. Urządzenia te mogą być w pełni autonomiczne, wykonują własny (wbudowany) algorytm sterowania, na tych samych lub różnych obiektach sterowania. System ten może być rozległy terytorialnie np.: huty, elektrownie, oczyszczalnie ścieków, budynki,. Mogą one zajmować niewielki obszar np.: robot mobilny, samochód, rozdzielnice elektryczne itp. [21], [24], [25]. Głównym warunkiem istnienia rozproszonego systemu sterowania jest podłączenie wszystkich urządzeń do szyny komunikacyjnej (sieci komputerowej), umożliwiającej nawiązywanie komunikacji i przesyłanie danych pomiędzy nimi. Komunikacja w rozproszonym systemie sterowania służy zarówno do wymiany istotnych danych procesowych (dyskretnych i analogowych) pomiędzy urządzeniami sterującymi i wykonawczymi, jak również do wymiany danych pomiędzy aparaturą sterującą oraz urządzeniami sterującymi i stacjami kontrolno nadzorczymi [7]. Głównym zadaniem wykonywanym w grupie problemowej, było wyznaczenie czasu trwania transakcji wymiany danych, (czyli czasu reakcji poszczególnych urządzeń na żądanie zapisu lub odczytu danych, pochodzące z systemu komunikacyjnego) pomiędzy urządzeniami wyposażonymi w odpowiednie interfejsy komunikacyjne. Firma AF SEKO Sp. z o.o zgłosiła wcześniej zainteresowanie współpracą z naukowcami, zajmującymi się szeroko rozumianymi sieciami komputerowymi, w celu rozwiązania problemu dotyczącego określenia czasu trwania transakcji wymiany danych w projektowanym systemie komputerowym. Przedstawiony system był systemem rozproszonym, w którym urządzenia komunikowały się w oparciu o protokół MODBUS/RTU poprzez interfejs RS-485. Układ wyposażony był w sterowniki PLC (ang. Programmable Logic Controller) GE Fanuc serii VersaMax jako urządzenia nadrzędne (MASTER). Wprowadzenie na rynek nowych systemów sterowania GE Fanuc PACSystems, wprowadziło możliwość zastosowania nowych rozwiązań sprzętowych w układach kontrolno pomiarowych dla rozdzielnic elektrycznych. W trakcie trwania projektu przedstawiono rozwiązanie rozproszonego systemu monitoringu (Rys. 1), zbudowanego w oparciu o sterowniki automatyki PAC (ang. Programmable Automation Controllers). 4

5 Master RS-485 MODBUS/RTU Slave Master RS-485 MODBUS/RTU Slave Slave Slave Slave Slave - MODBUS/TCP Rys. 1. Rozproszony system monitoringu i sterowania, przeznaczony do badań czasu trwania transakcji wymiany danych. 5

6 Do badań przeznaczono następujące elementy systemu: - GE Multilin F650NPC Bay Controller, - GE Multilin F650 MAB Bay Controller, - GE Multilin MIF II Feeder Managment Relay - Diris A20 - NIU PACSystems RX3i z modułem IC695CMM004 dla transmisji szeregowej oraz z modułem IC695ETM001 dla komunikacji w sieci. W celu przeprowadzenia badań stanowisko zostało podzielone na mniejsze elementy. Pomiary zostały wykonane z urządzeniami wyposażonymi wyłącznie w komunikację po RS-485 w protokole MODBUS/RTU, następnie kontynuowano pomiary z urządzeniami posiadającymi możliwość komunikacji w standardzie z protokołem MODBUS/TCP. 6

7 2. Komunikacja typu MASTER-SLAVE protokół MODBUS/RTU W sieciach MASTER-SLAVE, których podstawową cechą jest możliwość bezpośredniej wymiany informacji pomiędzy stacją MASTER a stacją SLAVE, istnieją dwa podstawowe typy wymian wyzwalanych [7]: - zapytanie/polecenie odpowiedź, jest to wymiana informacji z wybraną stacją abonencką SLAVE; w tym przypadku, jeśli wymiana zawiera żądanie musi jej towarzyszyć odpowiedź, - rozgłoszenie bez odpowiedzi ; jednostka MASTER wysyła ramkę rozgłoszenia do wszystkich abonentów. Istotną cechą sieci o dostępie MASTER-SLAVE jest to, że realizacja wszystkich wymian konfigurowania jest w stacji MASTER. W stacji tworzony jest tak zwany scenariusz wymian, który następnie jest realizowany przez koprocesor. Należy przyjąć, że czas trwania transakcji wymiany danych można wyliczyć z zależności [18]: TW ZPO ZM PM T PR TTR TDT TAR TAS T T 2, (1) gdzie: T - W ZPO czas wykonania wymiany zapytanie/polecenie-odpowiedź, T ZM T AS T PM T PR T TR T DR T AR - czas od momentu zgłoszenia wymiany w trakcie trwania fazy cyklu T AP do momentu rozpoczęcia fazy komunikacji T K, - czas trwania cyklu stacji SLAVE. - czas od momentu rozkodowania informacji przez koprocesor stacji MASTER do momentu przyjęcia i jej wykorzystania w aplikacji stacji MASTER. - czas trwania przygotowania ramki, - czas trwania transmisji ramki, - czas trwania detekcji ramki, - czas trwania analizy ramki. 7

8 2.1. Moduły do komunikacji szeregowej w PACSystems RX3I PACSystems RX3i posiadają dwa moduły IC695CMM002 i IC695CMM004 do komunikacji szeregowej. Moduł IC695CMM002 dostarcza dwa niezależne izolowane porty komunikacyjne (RJ-45). W systemie może być zamontowanych do sześciu modułów zainstalowanych w głównej kasecie sterownika. Każdy port może być konfigurowany jako MODBUS Master, MODBUS Slave lub Serial I/O protocol. Drugi moduł IC695CMM004 dostarcza cztery niezależne porty komunikacyjne (RJ-45) do komunikacji szeregowej. [32] Moduły te muszą być umieszczone w uniwersalnej kasecie RX3i z CPU z wersją firmware 3.83 lub wersji późniejszej. Pracuje również z NIU (interfejs komunikacyjny sieci ). Konfigurację można wykonać z Proficy Machine Edition od wersji 5.5 z Service Pack 2 SIM 4. [32] Każdy port komunikacyjny modułu może pracować w standardach RS-232, RS- 422 oraz RS-485. Dla każdego portu można skonfigurować nie więcej niż 64 wymiany zapytanie/polecenie odpowiedź. [32] Na płycie czołowej modułu znajdują się diody sygnalizujące pracę modułu: - Dioda MODULE OK jest wskaźnikiem działania modułu. Kolor zielony wskazuje, że moduł jest skonfigurowany. Dioda jest wyłączona, jeśli moduł nie jest zasilany lub jest uszkodzony. Jeśli wystąpi jakiś problem dioda mruga w kolorze bursztynowym. - Dioda PORT FAULT świeci kolorem zielonym, jeżeli komunikacja w module wykonywana jest bez błędu lub wszystkie błędy komunikacji zostały usunięte. Kolor bursztynowy sygnalizuje wystąpienie błędu na którymkolwiek z portów komunikacyjnych. - Każdy port posiada diodę statusu, która świeci kolorem zielonym, jeżeli port jest aktywny, [32] Konfiguracja stacji Master dla sieci MODBUS. W konfiguracji Proficy Machine Edition moduły IC695CMM002 IC695CMM004 wybieramy z zakładki Communications. Po wybraniu odpowiedniego modułu dwu lub cztero portowego pojawi się okno konfiguracji. W zależności od wybranego modułu okno to posiada cztery lub sześć zakładek: - dla modułu z dwoma portami; Settings, Port 1 Port 2, Power Consumption, - dla modułu z czterema portami; Settings, Port 1,Port 2, Port 3, Port 4, Power Consumption 8

9 W zakładce Settings znajdują się dane statusowe oraz dane kontrolne dla każdego portu komunikacyjnego. Tabele z opisem danych statusowych Port Status Input Data oraz danych kontrolnych Port Control Output Data. Dokładny opis w dokumentacji technicznej GFK-2460B. Po wybraniu protokołu można przystąpić do ustawienia parametrów transmisji. Wybranie protokołu transmisji MODBUS/RTU Master dla danego portu powoduje pojawienie się zakładki PortData_ModbusMaster n (gdzie n oznacza numer portu). W zakładce tej konfigurowane są transakcje wymiany danych. Moduły IC695CMM002 i IC695CMM004 posiadają po trzy tryby wywoływania komunikacji dla funkcji odczytu i funkcji zapisu: - Read/Write Continuous; ciągłe wykonywanie komunikatu, - Read/Write Continuous Bit-Control; ciągłe wykonywanie komunikatu, jeżeli bit kontrolny jest ustawiony na jeden., - Read/Write Single Bit-Control; wykonanie komunikatu w przypadku zmiany stanu bitu kontrolnego. Uwaga!!! pierwsze 64 bity kontrolne Port Control Output Data są odpowiedzialne za wykonywanie funkcji Single Bit-Control oraz Cotinuous Bit-Control. Status poprawności komunikacji znajduje się na pierwszych 64 bitach Port Status Input Data. Bit ustawiony na jeden sygnalizuje poprawne wykonywanie komunikacji. Dane ustawiane w zakładce PortData_ModbusMaster : - Operation rodzaj wykonywanej operacji - Station Address unikalny numer ID stacji Slave 9

10 - Target Type rodzaj pamięci w stacji Slave - Target Address adres pamięci w stacji Slave - Ref Address adres i rodzaj pamięci w stacji Master - Ref Length długość bloku danych Wykonywane przez moduły IC695CMM002 i IC695CMM004 funkcje protokołu MODBUS Kod Opis funkcji funkcji 1 odczyt stanu grupy wyjść dwustanowych, 2 odczyt stanu grupy wejść dwustanowych 3 odczyt zawartości grupy rejestrów 4 odczyt zawartości wejść analogowych 5 ustawienie stanu jednego wyjścia dwustanowego 6 zapis pojedynczego rejestru 7 odczyt statusu urządzenia 8 test diagnostyczny (Return Query Data) 15 zapis stanu grupy wyjść dwustanowych 16 zapis wartości do grupy rejestrów 10

11 3. Pomiary dla MODBUS/RTU W celu przeprowadzenia weryfikacji doświadczalnej zbudowano stanowisko laboratoryjne dla sieci MODBUS/RTU (Rys. 2). MODBUS/RTU jest rozwiązaniem firmy Modicon. Protokół powstał w 1980 r. Jest to sieć typu Master-Slave, standardowe prędkości transmisji to 9,6 Kb/s, 19,2 Kb/s, stosowane medium transmisyjne RS-232, RS-422, RS-485, sieć deterministyczna, wykonywane funkcje: nawiązanie połączenia (otwarcie portu do komunikacji) zapytanie-odpowiedź, polecenie-odpowiedź, rozgłoszenie do wszystkich, [literatura] Master Slave Slave Slave Rys. 2. Stanowisko pomiarowe dla sieci MODBUS/RTU 3.1. Metoda pomiaru czasu trwania transakcji wymiany danych. Przystępując do weryfikacji doświadczalnej czasu trwania wymiany danych w rozproszonych węzłach komunikacyjnych, zastosowano opracowane w trakcie poprzednich prac badawczych oprogramowanie, które nawiązywało komunikację pomiędzy węzłami systemu, a następnie realizowało pomiar czasu trwania wymiany danych. Oprogramowanie to wykorzystuje wbudowane funkcje odczytu czasu ze 11

12 sterownika PLC. Czas ten jest od załączenia zasilania jednostki centralnej aż do chwili pomiaru. Dokładność zegara czasu rzeczywistego w rozważanych systemach wynosi 0,0001 s. Istotnym problemem jest proces załączenia oraz wyłączenia pomiaru czasu trwania konkretnej wymiany [18]. W przypadku komunikacji po RS-485 moduł CMM004 wykonuje pomiar czasu realizacji transakcji wymiany pomijając czas trwania pętli automatu (sterownika PLC) Wyniki pomiaru dla stanowiska z Rys Pierwszy scenariusz wymian; Pojedyncze odpytywanie wywoływane bitem. Stacja MASTER odpytuje stacje SLAVE. Odczytywana liczba rejestrów 1, 32 (30 maksymalny spójny blok danych dla DIRIS), 64 Lp. Nazwa urządzenia Diris A20 odczyt rejestru typu dword MIF II odczyt rejestru typu word F650 odczyt rejestru typu word Liczba odczytywanych rejestrów Adres rejestru początkowego Czas minimalny, programem [ms] Czas maksymalny programem [ms], w nawiasie w (CMM004) Liczba odczytów (513) (wpisywać parzyste) 768 (769) (29) (41) Drugi scenariusz wymian; Odpytywanie pętli złożonej z 4 urządzeń wywoływane bitem. Stacja MASTER odpytuje 4 stacje SLAVE (DIRIS A20, MIFII, F650, Sterownik PLC GE Fanuc 90-Micro). Odczytywana liczba rejestrów = 1. Razem 4 wymiany, Wymiany inicjowane razem Lp. Maksymalny czas z CMM004 [ms] Czas minimalny programem [ms] Czas maksymalny programem [ms] Liczba powtórzeń Trzeci scenariusz wymian; Dziesięciokrotne odpytanie jednego urządzenia wywoływane bitem. Stacja MASTER odpytuje 10 razy stacje SLAVE ( Sterownik PLC GE Fanuc 90- Micro). Odczytywana liczba rejestrów = 1. Razem 10 wymian, Wymiany inicjowane razem Lp. Maksymalny czas z CMM004 [ms] Czas minimalny programem [ms] Czas maksymalny programem [ms] Liczba powtórzeń

13 4. Czwarty scenariusz wymian; Odpytywanie pętli złożonej z 4 urządzeń wywoływane bitem. Stacja MASTER odpytuje 10 razy stacje SLAVE4 (Sterownik PLC GE Fanuc 90-Micro) oraz po jednym razie pozostałe SLAVE (DIRIS A20, MIFII, F650,). Odczytywana liczba rejestrów = 1. Razem 13 wymian, Wymiany inicjowane razem Lp. Maksymalny czas z CMM004 [ms] Czas minimalny programem [ms] Czas maksymalny programem [ms] Liczba powtórzeń Piąty scenariusz wymian; Odpytywanie pętli złożonej z 3 urządzeń wywoływane bitem. Stacja MASTER odpytuje 10 razy każdą stację SLAVE (DIRIS A20, MIFII, F650,). Odczytywana liczba rejestrów = 1. Razem 30 wymian, Wymiany inicjowane razem Lp. Maksymalny czas z CMM004 [ms] Czas minimalny programem [ms] Czas maksymalny programem [ms] Liczba powtórzeń Każde urządzenie pytane 10 razy pod rząd (niejednorodny obszar rejestrów) Różna kolejność odpytywania urządzeń (niejednorodny obszar rejestrów) 6. Szósty scenariusz wymian; Odpytywanie pętli złożonej z 3 urządzeń wywoływane bitem. Stacja MASTER odpytuje 2 razy każdą stację SLAVE (DIRIS A20, MIFII, F650,). Odczytywana liczba rejestrów = 1. Razem 6 wymian, Wymiany inicjowane razem Lp. Maksymalny czas z CMM004 [ms] Czas minimalny programem [ms] Czas maksymalny programem [ms] Liczba powtórzeń Różna kolejność odpytywania urządzeń (niejednorodny obszar rejestrów) 7. Siódmy scenariusz wymian; Odpytywanie pętli złożonej z 3 urządzeń wywoływane bitem. Stacja MASTER odpytuje 3 razy każdą stację SLAVE (DIRIS A20, MIFII, F650,). Odczytywana liczba rejestrów = 1. Razem 9 wymian. Wymiany inicjowane razem. Lp. Maksymalny czas z CMM004 [ms] Czas minimalny programem [ms] Czas maksymalny programem [ms] Liczba powtórzeń Różna kolejność odpytywania urządzeń (niejednorodny obszar rejestrów) 8. Ósmy scenariusz wymian; Odpytywanie pętli złożonej z 3 urządzeń wywoływane bitem. Stacja MASTER odpytuje 2 razy każdą stację SLAVE (DIRIS A20, MIFII, F650,). Odczytywana liczba rejestrów = 1. Razem 6 wymian. Każda wymiana inicjowana oddzielnie. Lp. Maksymalny czas z CMM004 [ms] Czas minimalny programem [ms] Czas maksymalny programem [ms] Liczba powtórzeń Różna kolejność odpytywania urządzeń (niejednorodny obszar rejestrów) 13

14 9. Dziewiąty scenariusz wymian; Odpytywanie pętli złożonej z 3 urządzeń wywoływane bitem. Stacja MASTER odpytuje 2 razy każdą stację SLAVE (DIRIS A20, MIFII, F650,). Odczytywana liczba rejestrów = 1. Razem 6 wymian. Urządzenie oddalone o 70 m, Przerwanie komunikacji poprzez rozpięcie przewodu lub wyłączenie zasilania jednego z urządzeń. Lp. Timeout w [ms] Wskazywany czas wymiany wyzwalane osobno Wskazywany czas wymiany wyzwalane jednoczesnie przy 2 błędach czas opóźnienia jest sumowany 10. Dziesiąty scenariusz wymian; Odpytywanie w pętli złożonej z 3 urządzeń wymiany wywoływane bitem. Stacja MASTER odpytuje 1 raz stację SLAVE F650. Odczytywana liczba rejestrów wg. tabeli. Razem 1 wymiana. Urządzenie F650 oddalone o 70 m Lp. Liczba przesyłanych rejestrów Czas minimalny programem [ms] Czas maksymalny programem [ms] Maksymalny czas z CMM004 [ms] Liczba powtórzeń Terminacja (T) lub brak terminacji *NT) T T T NT NT 14

15 4. Komunikacja typu KLIENT -SERWER protokół MODBUS/TCP Obecnie najczęściej stosowanym standardem sieci komputerowych jest standard i Fast. Fenomen jej nagłego rozprzestrzenienia się we wszelkich instalacjach biurowych dla sieci LAN oraz adaptacji dla sieci przemysłowej najniższego poziomu, wiąże się zarówno z łatwością dostępu do urządzeń korzystających z wyżej wymienionego standardu, łatwość obsługi oraz popularność sieci globalnej, jaką jest Internet. W przemysłowych systemach rozproszonych, oprócz potrzeby wymiany informacji, jednym z najważniejszych elementów jest determinizm czasowy. Szereg prac [1], [2], [3], zawiera informacje dotyczące adaptacji standardu sieci dla rozwiązań przemysłowych. Dość często spotyka się opinie, że mechanizm wykrywania i rozstrzygania kolizji CSMA/CD w sieci Etheret nie gwarantuje determinizmu czasowego. [4], [8],: Mechanizm wykrywania i rozstrzygania kolizji dla sieci CSMA/CD (ang. Carrier Sense Multiple Access / with Collision Detect ) przez długi czas dyskwalifikował ten standard do zastosowań przemysłowych. Jednym z możliwych rozwiązań przystosowania u do zastosowań przemysłowych, jest zarządzanie transmisją wymian w warstwie aplikacji, stosując zdeterminowany w dostępie i czasie protokół transmisji. Rozwiązanie to wymusza programowo zmianę funkcjonowania sieci. Ramka protokołu deterministycznego jest enkapsulowana w ramce ethernetowej [1], [2], [4]. Przejęcie kontroli w warstwie aplikacji nad wymianą danych wymusza logiczne wyłączenie mechanizmu rozstrzygania kolizji. Mechanizm ten działa, ale jest niejako uśpiony. W ten sposób powstają protokoły pracujące na stosie protokołów TCP/IP np: MODBUS/TCP [22], SRTP, [26], [28], Protokół MODBUS/TCP jest protokołem bazującym na stosie protokołów TCP. W ramce TCP/IP zawarta jest ramka protokołu MODBUS/RTU (szeregowy, Master-Slave). Protokół ten pracuje w architekturze klient/serwer. Stacją inicjalizującą komunikację jest stacja Klient (równoważna ze stacją Master z sieci szeregowych). Standardowe prędkości transmisyjne 10 Mb/s, 100 Mb/s. Medium transmisyjne to skrętka. W niektórych konfiguracjach możliwy jest determinizm. Wykonywane funkcje: otwarcie portu do komunikacji (sprawdzenie czy stacja serwer jest dostępna), odczytodpowiedź, zapis-odpowiedź. Jak wspomniano w pracy [4], w momencie, gdy konfiguracja sieci umożliwia inicjowanie wymiany komunikatów w tym samym czasie przez więcej niż jedną stację klient, może wystąpić kolizja przesyłanych ramek, a w jej wyniku opóźnienie wysłania komunikatów przez stację Klient. (Rys. 3). 15

16 KLIENT- Master TCP/IP KLIENT- Master TCP/IP HUB SERVER- Slave TCP/IP SERVER - Slave TCP/IP SERVER - Slave TCP/IP Rys. 3. Przykład błędnej konfiguracji sieci dla protokołu SRTP lub MODBUS/TCP [18] Z punktu widzenia determinizmu czasowego taką konfigurację sieci należy uznać za błędną. MODBUS/TCP umożliwia komunikację poprzez kilka gniazd jednocześnie. Wykonywanie wymian jednocześnie przez kilka portów komunikacyjnych, również dostarcza w sieci wiele możliwości powstania opóźnień transmisji lub kolizji. Kolizje mogą powstać, gdy kilka stacji SERVER w danej chwili chce wysłać ramki odpowiedzi lub kilka stacji KLIENT chce nawiązać połączenie ze stacjami SERVER (Rys. 4). KLIENT- Master TCP/IP Port 1 Port 2 HUB SERVER - Slave TCP/IP SERVER- Slave TCP/IP SERVER - Slave TCP/IP SERVER - Slave TCP/IP Rys. 4. Przykład błędnej konfiguracji z transmisją wykorzystującą kilka portów w stacji KLIENT [18] W trakcie konfiguracji sieci działającej w oparciu o protokół zdeterminowany na bazie stosu protokołów TCP/IP, należy pamiętać o wyżej wymienionych pułapkach. Protokół MODBUS/TCP bazowany jest na protokole MODBUS/RTU pracującym w oparciu o zasadę dostępu do łącza MASTER-SLAVE. Zasada ta dotyczy konfiguracji jednej stacji Master z wieloma stacjami Slave. Postępując analogicznie i konfigurując sieć jeden KLIENT i wiele stacji SERWER otrzymujemy możliwość logicznego wyłączenia mechanizmu CSMA/CD (Rys. 5). 16

17 KLIENT- Master TCP/IP SERVER - Slave TCP/IP HUB SERVER- Slave TCP/IP SERVER - Slave TCP/IP SERVER - Slave TCP/IP Rys. 5. Prawidłowa konfiguracja dla sieci SRTP oraz MODBUS/TCP [18] Model wymiany danych dla protokołu MODBUS/TCP Omawiana implementacja protokołu MODBUS/TCP zawiera rozdzielone operacje zapisu i odczytu od operacji otwarcia portu. Każde polecenie otwarcia portu jest wywoływane z poziomu aplikacji i zawiera informacje z jakim urządzeniem będzie wykonywana transakcja. Wszystkie komunikaty wywoływane są z poziomu aplikacji sterownika PLC (ang. Programmable Logic Controller). Aby połączyć się z innym urządzeniem należy otworzyć port do komunikacji, wywołać funkcję odczytu lub zapisu, a po zakończeniu komunikacji użyć funkcji zamknięcia połączenia. Dla protokołu MODBUS/TCP dostępne są cztery funkcje generujące ruch w sieci. Są nimi: - otwarcie kanału do odczytu lub zapisu, - zapis do stacji serwer, - odczyt ze stacji serwer, - zamknięcie kanału odczytu lub zapisu. Zależność (2) opisuje funkcję otwarcia portu [18]. T MOP T T ( T T T T ), (2) ZM PM 3 PR TR DR AR gdzie: T MOP czas trwania operacji otwarcia portu. 3 stała dobrana na podstawie własnych badań doświadczalnych określających liczbę przesłanych w sieci komunikatów w formie oddzielnych ramek. T ZM - czas od momentu zgłoszenia wymiany w trakcie trwania fazy cyklu T AP do momentu rozpoczęcia fazy komunikacji T K, T PM - czas od momentu rozkodowania informacji przez koprocesor stacji MASTER do momentu przyjęcia i jej wykorzystania w aplikacji stacji MASTER. - czas trwania przygotowania ramki, T PR T TR T DR - czas trwania transmisji ramki, - czas trwania detekcji ramki, T AR - czas trwania analizy ramki. [15] 17

18 Zależność (3) opisuje wymianę danych odczytu lub zapisu [18] T MZO T T 4 ( T T T T ) T, (3) ZM PM PR TR DR AR AS gdzie: T MZO czas trwania wymiany zapis lub odczyt. 4 stała dobrana na podstawie własnych badań doświadczalnych określających liczbę przesłanych w sieci komunikatów w formie oddzielnych ramek [15]. Czas zamknięcia portu dla protokołu MODBUS/TCP można wyliczyć z zależności [18]: T MZP T T 4 ( T T T T ) T, (4) ZM PM PR TR DR AR AS gdzie: T MZP czas trwania operacji zamknięcia portu. 4 stała zmierzona na podstawie własnych badań doświadczalnych określających liczbę przesłanych w sieci komunikatów w formie oddzielnych ramek. [15] Z powyższego wynika, że czas trwania wymian dla protokołu MODBUS/TCP w danym przedziale czasu wynosi [18]: N 1 i1 1 2 i2 1 2 T T T T, (5) WM MOPi1 N MZOi2 N i3 1 MZPi3 gdzie: T WM N 1 N 2 N 3 czas trwania wymian w protokole MODBUS/TCP w określonym przedziale czasu, liczba wykonanych operacji otwarcia portu, liczba wykonanych operacji zapisu i odczytu, liczba wykonanych operacji zamknięcia portu. EW ZM PM T PR TTR TDT TAR TAS T ZPO T T 15 (6) gdzie: TEW ZPO - czas wykonania wymiany zapytanie/polecenie-odpowiedź dla sieci w protokole MODBUS/TCP, T ZM T AS - czas od momentu zgłoszenia wymiany w trakcie trwania fazy cyklu T AP do momentu rozpoczęcia fazy komunikacji T K, w stacji KLIENT (MASTER) - czas trwania cyklu stacji SERWER (SLAVE). T PM - czas od momentu rozkodowania przez koprocesor stacji KLIENT (MASTER) informacji do momentu przyjęcia i wykorzystania jej w aplikacji stała zmierzona na podstawie własnych badań doświadczalnych określających liczbę przesłanych w sieci komunikatów w formie 18

19 oddzielnych ramek [15]. Należy przyjąć, tak samo jak w sieci o dostępie MASTER-SLAVE, że czas trwania wszystkich wymian w scenariuszu jest równy cyklowi sieci [18]: T ECS T ECW N i 1 T EW i ZPO, (7) gdzie: T ECS - cykl sieci dla sieci opartej o protokół MODBUS/TCP T ECW T ZPO i EW - cykl wymiany danych dla sieci opartej o protokół MODBUS/TCP - czas wykonania wymiany zapytanie/polecenie-odpowiedź dla sieci z protokołem MODBUS/TCP Moduł komunikacyjny ETM001 dla sieci ETHERNET Moduł IC695ETM001 jest wykorzystywany do podłączania kontrolera RX3i do sieci. Umożliwia on komunikację z innymi urządzeniami. Interfejs sieci lokalnej zapewnia komunikację TCP/IP z innymi sterownikami programowalnymi oraz interfejsami sieci (NIU). Pozwala na komunikację z komputerami z uruchomionym oprogramowaniem komunikacyjnym lub narzędziowym, oraz z komputerami z uruchomioną wersją TCP/IP pakietu do programowania. Powyższe sposoby komunikacji korzystają z protokołów SRTP oraz EGD lub MODBUS/TCP, opierających się na czterowarstwowym stosie protokołów TCP/IP. [32] Właściwości modułu komunikacyjnego : - Usługi dotyczące programowania i konfiguracji sterowników PLC - Okresowa wymiana danych EGD ( Global Data) - Polecenia EGD do odczytu i zapisu danych w sterowniku, zmiany zawartości pamięci za pośrednictwem sieci. - Usługi komunikacyjne TCP/IP korzystające z protokołu SRTP - Kompleksowe zarządzanie stacją i narzędzia diagnostyczne - Rozszerzone możliwości komunikacyjne portów zgodnych IEEE CSMA/CD 10Mbps i100mbps LAN - Wbudowany switch owy z automatyczną negocjacją, wykrywaniem szybkości transferu danych i skrzyżowania przewodów. - Bezpośrednie połączenie (z wykorzystaniem skrętki) z przełącznikiem sieciowym, koncentratorem, lub z repeater em, z pominięciem zewnętrznego nadajnika. [32] 19

20 Bity statusowe dla interfejsu sieci Moduły sieci wymagają zarezerwowania 80 bitów statusowych. Jako obszar pamięci może tu być wykorzystany: %I, %Q, %R, %AI, %AQ, %W. Bit statusu Opis 1 Port 1A full duplex 2 Port 1A 100 Mbps 3 Port 1B full duplex 4 Port 1B 100 Mbps 5 Zarezerwowane (zawsze 0) 1 6 Tylko RX7i aktywna redundancja adresu IP 7 Zarezerwowane (zawsze 0) 8 Zarezerwowane (zawsze 0) 9 Wystąpił błąd w dowolnym kanale Zarezerwowane (zawsze 0) 13 Sieć LAN w porządku ( LAN OK. ) 14 Problem zasobów 15 Tylko RX3i - Przekroczenie temperatury pracy modułu 16 Interfejs sieci LAN w porządku 17 Transmisja danych przez kanał 1 18 Błąd w kanale Transmisja danych przez kanał Błąd w kanale Stanowisko badawcze Podstawowe stanowisko badawcze dla MODBUS/TCP składało się z dwóch stacji (Rys. 6): NIU PACSystems RX3i (KLIENT) wyposażonej w moduł ETM001 oraz F650 (SERWER). Każdy węzeł posiadał nadany unikalny numer IP. Ze względu na pomiar czasu trwania wymian danych w systemie o deterministycznym dostępie do łącza, tylko jeden węzeł pełnił rolę stacji klient oraz wysyłał dane tylko przez jeden kanał komunikacyjny. 20

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU.

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 2. Porty szeregowe w sterowniku VersaMax Micro Obydwa porty szeregowe sterownika

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Konwerter Protokołów

Uniwersalny Konwerter Protokołów Uniwersalny Konwerter Protokołów Autor Robert Szolc Promotor dr inż. Tomasz Szczygieł Uniwersalny Konwerter Protokołów Szybki rozwój technologii jaki obserwujemy w ostatnich latach, spowodował że systemy

Bardziej szczegółowo

Sieć przemysłowa Genius Rew. 1.1

Sieć przemysłowa Genius Rew. 1.1 INSTRUKCJA LABORATORYJNA (PSK, KSR, SP, IP) Sieć przemysłowa Genius Rew. 1.1 INSTYTUT INFORMATYKI ZESPÓŁ PRZEMYSŁOWYCH ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI GLIWICE 2007 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Sieć Genius...4 2.1

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC. Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Max-ON

INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC. Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Max-ON Informator techniczny nr 28 -- lipiec 2007 -- INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Max-ON GE Fanuc Max-ON to rozproszony system sterowania z gorącą rezerwacją,

Bardziej szczegółowo

1.1 SCHEMATY DLA PROJEKTANTÓW

1.1 SCHEMATY DLA PROJEKTANTÓW ASTOR SCHEMATY DLA PROJEKTANTÓW. SCHEMATY DLA PROJEKTANTÓW Sieć Komunikacja urządzeń GE Intelligent Platforms w sieci Komunikacja sterowników GE Intelligent Platforms w sieci z zastosowaniem redundancji

Bardziej szczegółowo

Materiały dodatkowe Krótka charakterystyka protokołu MODBUS

Materiały dodatkowe Krótka charakterystyka protokołu MODBUS Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Materiały dodatkowe Krótka charakterystyka protokołu MODBUS Opracowali: mgr inż. Tomasz Karla Data: Luty, 2017 r. Dodatkowe informacje Materiały dodatkowe mają charakter

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie komunikacji w protokole EGD w sterownikach PLC, kontrolerach PAC i układach wejść/wyjść rozproszonych GE Fanuc

Konfigurowanie komunikacji w protokole EGD w sterownikach PLC, kontrolerach PAC i układach wejść/wyjść rozproszonych GE Fanuc INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC Informator techniczny nr 30 -- grudzień 2007-- Konfigurowanie komunikacji w protokole EGD w sterownikach PLC, kontrolerach PAC i układach wejść/wyjść rozproszonych GE Fanuc

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY GE IP. Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Hot-Standby Redundancy w oparciu o kontrolery PACSystems

INFORMATOR TECHNICZNY GE IP. Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Hot-Standby Redundancy w oparciu o kontrolery PACSystems INFORMATOR TECHNICZNY GE IP Informator techniczny nr 33 -- listopad 2009 Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Hot-Standby Redundancy w oparciu o kontrolery PACSystems Przeznaczenie systemu

Bardziej szczegółowo

1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE

1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO 1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE IC200SET001 konwerter łącza RS (RS232 lub RS485) na Ethernet (10/100Mbit), obsługiwane protokoły: SRTP, Modbus TCP IC200USB001

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Politechnika Poznańska 1 Sieć Modbus w dydaktyce Protokół Modbus Rozwiązania sprzętowe Rozwiązania programowe Podsumowanie 2 Protokół Modbus Opracowany w firmie Modicon do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Automatyki 2005/2006

Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Automatyki 2005/2006 Bezpośrednia akwizycja zmiennych ze sterownika PLC do bazy danych Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Automatyki 2005/2006 Promotor: Autor: dr inż. Tomasz Szczygieł Aleksander Piecha Gliwice 27 listopad

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium 1. Komunikacja PLC falownik, poprzez sieć Profibus DP Stanowiska A-PLC-5 oraz B-FS-4 1.1. Urządzenia i narzędzia 1.1.1. Sterownik SIMATIC S7-315 2DP (z wbudowanym portem Profibus DP). 1.1.2. Falownik MicroMaster440

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

Informator techniczny

Informator techniczny Synchronizacja czasu z serwerem SNTP w kontrolerach RX3i i sterownikach VersaMax Wstęp Synchronizacja zegara sterownika może być konieczna, gdy kilka jednostek rejestruje czasy zajść pewnych zdarzeń, a

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY HORNER. Konfiguracja komunikacji GPRS pomiędzy sterownikiem XLe i oprogramowaniem Proficy HMI/SCADA Cimplicity

INFORMATOR TECHNICZNY HORNER. Konfiguracja komunikacji GPRS pomiędzy sterownikiem XLe i oprogramowaniem Proficy HMI/SCADA Cimplicity INFORMATOR TECHNICZNY HORNER Informator techniczny nr 2 -- Grudzień 2008 Konfiguracja komunikacji GPRS pomiędzy sterownikiem XLe i oprogramowaniem Proficy HMI/SCADA Cimplicity Komunikacja w sieci GPRS

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400 PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji Master Slave z wykorzystaniem sieci PROFIBUS DP pomiędzy sterownikami S7 300 i S7

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC

INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC Informator techniczny nr GEF/08/12/01 -- grudzień 2008 -- Zmiana protokołu komunikacyjnego w module ethernetowym IC200UEM001 w sterowniku VersaMax Micro. Karta IC200UEM001

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Programowalne (SP) - Wykład #1 Wykład organizacyjny

Sterowniki Programowalne (SP) - Wykład #1 Wykład organizacyjny Sterowniki Programowalne (SP) - Wykład #1 Wykład organizacyjny WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI KATEDRA INŻYNIERII SYSTEMÓW STEROWANIA Jarosław Tarnawski, dr inż. Październik 2016 SP wykład organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus. DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna

Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus. DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna Wydział Informatyki i Zarządzania Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna. Opracował: Paweł Obraniak Wrocław 2014

Bardziej szczegółowo

Moduły kontrolno pomiarowe iologik. Marcin Krzewski

Moduły kontrolno pomiarowe iologik. Marcin Krzewski Moxa Solution Day 2010 Profesjonalne Rozwiązania dla Przemysłu Moduły kontrolno pomiarowe iologik Marcin Krzewski 1 Agenda Moxa Active OPC Rodzina iologik iologik E2200 iologik 4000 iologik E4200 iologik

Bardziej szczegółowo

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie:

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie: Wykład 5 Ethernet IEEE 802.3 Ethernet Ethernet Wprowadzony na rynek pod koniec lat 70-tych Dzięki swojej prostocie i wydajności dominuje obecnie w sieciach lokalnych LAN Coraz silniejszy udział w sieciach

Bardziej szczegółowo

Sterowania rozproszone z wykorzystaniem protokołu EGD (Ethernet Global Data)

Sterowania rozproszone z wykorzystaniem protokołu EGD (Ethernet Global Data) Laboratorium Integracji Systemów i Sterowania Rozproszonego Sterowania rozproszone z wykorzystaniem protokołu EGD (Ethernet Global Data) Programowalne sterowniki logiczne VersaMax firmy GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Rozproszony system zbierania danych.

Rozproszony system zbierania danych. Rozproszony system zbierania danych. Zawartość 1. Charakterystyka rozproszonego systemu.... 2 1.1. Idea działania systemu.... 2 1.2. Master systemu radiowego (koordynator PAN).... 3 1.3. Slave systemu

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

Industrial Ethernet Dokumentacja techniczna połączenia Sterowniki S7-400(300) firmy Siemens - System PRO-2000 firmy MikroB

Industrial Ethernet Dokumentacja techniczna połączenia Sterowniki S7-400(300) firmy Siemens - System PRO-2000 firmy MikroB Industrial Ethernet Dokumentacja techniczna połączenia Sterowniki S7-400(300) firmy Siemens - System PRO-2000 firmy MikroB Zawartość: 1. Konfiguracja sterownika (STEP-7) 2. Definicja połączenia (STEP-7)

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW

JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW dr inż. Wiesław Madej Wstęp Języki programowania sterowników 15 h wykład 15 h dwiczenia Konsultacje: - pokój 325A - środa 11 14 - piątek 11-14 Literatura Tadeusz Legierski,

Bardziej szczegółowo

Ethernet w sterownikach PLC

Ethernet w sterownikach PLC Ethernet w sterownikach PLC Metoda dostępu CSMA Metoda przypadkowego dostępu do łącza CSMA (Carrier Sense Multiple Access) Carrier Sense (śledzenie nośnej) - wszystkie stacje chcące rozpocząć transmisję

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki ĆWICZENIE Nr 10 (3h) Implementacja interfejsu SPI w strukturze programowalnej Instrukcja pomocnicza do laboratorium z przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011)

Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011) Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011) Interfejs sieciowy umożliwia przyłączenie jednego lub więcej przepływomierzy do wspólnej

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Systemów Sterowania WEiA PG. Przemysłowe Sieci Informatyczne Laboratorium

Katedra Inżynierii Systemów Sterowania WEiA PG. Przemysłowe Sieci Informatyczne Laboratorium Katedra Inżynierii Systemów Sterowania WEiA PG Przemysłowe Sieci Informatyczne Laboratorium Instrukcja do ćwiczenia: Sieć Profibus DP (Decentralized Perhipals) Opracowali: Dr inż. Jarosław Tarnawski Dr

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi 10/100 Mbps PCI Fast Ethernet Adapter Spis treści 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA...3 2 WŁASNOŚCI URZĄDZENIA...3 2.1 Właściwości sprzętowe...3 2.2 Port RJ-45...3 2.3 Diody LED...3 2.4 Gniazdo

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ ZEG-E EE426063

KARTA KATALOGOWA. Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ ZEG-E EE426063 Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ EUKALIPTUS ZEG-E PRZEZNACZENIE Koncentrator komunikacyjny Eukaliptus przeznaczony jest do zapewnienia zdalnego dostępu, kontroli, sterowania oraz nadzoru nad

Bardziej szczegółowo

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Zakład Napędu Elektrycznego ISEP PW Wstęp Sterowniki swobodnie programowalne S7-300 należą do sterowników średniej wielkości. Są

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 9 Temat ćwiczenia: Aplikacje klient-serwer. 1. Wstęp teoretyczny.

Bardziej szczegółowo

SM211 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM103E. Æ Instrukcja obsługi

SM211 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM103E. Æ Instrukcja obsługi SM211 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM103E Æ Instrukcja obsługi Æ Spis treści Przygotowanie... 1 Informacje ogólne... 1 Montaż... 2 Programowanie... 3 Adres komunikacji... 4 Prędkość transmisji danych... 4 Kontrola

Bardziej szczegółowo

Serwery OPC UA 1. SERWER OPC UA DLA CONTROL

Serwery OPC UA 1. SERWER OPC UA DLA CONTROL Serwery OPC UA 1. SERWER OPC UA DLA CONTROL Control jest polskim producentem urządzeń automatyki do sterowania i komunikacji z procesem technologicznym takich, jak sterowniki PLC, koncentratory danych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Przeznaczenie modułu komunikacyjnego MM-717. Moduł komunikacyjny MM-717 służy do realizacji transmisji z wykorzystaniem GPRS pomiędzy systemami nadrzędnymi (systemami SCADA)

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe Sieci Informatyczne

Przemysłowe Sieci Informatyczne Przemysłowe Sieci Informatyczne Wykład #2 - Charakterystyka sieci przemysłowych dr inż. Jarosław Tarnawski Co to jest przemysłowa sieć informatyczna? To sieć teleinformatyczna umożliwiająca komunikację

Bardziej szczegółowo

Kurs Certyfikowany Inżynier Sieci PROFIBUS DP. Spis treści. Dzień 1

Kurs Certyfikowany Inżynier Sieci PROFIBUS DP. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I Sieć PROFIBUS wprowadzenie (wersja 1405) I-3 FMS, DP, PA - 3 wersje protokołu PROFIBUS I-4 Zastosowanie sieci PROFIBUS w automatyzacji zakładu I-5 Architektura protokołu PROFIBUS

Bardziej szczegółowo

sterownik programowalny z kolorowym wyświetlaczem

sterownik programowalny z kolorowym wyświetlaczem Karta katalogowa DS 3.00 aa sterownik programowalny z kolorowym wyświetlaczem 1/6 2/6 SB-TP/IP PANEL ZOŁOWY OGÓLNA HARAKTERYSTYKA SB-TP/IP jest następcą sterownika SB-01 z dodatkowym portem komunikacyjnym

Bardziej szczegółowo

IV - INSTRUKCJE SIECIOWE SPIS TREŚCI: 1. Charakterystyka protokołu komunikacyjnego PPI...2. 2. Charakterystyka interfejsu MPI...5

IV - INSTRUKCJE SIECIOWE SPIS TREŚCI: 1. Charakterystyka protokołu komunikacyjnego PPI...2. 2. Charakterystyka interfejsu MPI...5 SPIS TREŚCI: 1. Charakterystyka protokołu komunikacyjnego PPI...2 2. Charakterystyka interfejsu MPI...5 3. Parametry magistrali sieciowej wykorzystującej protokół PPI...6 4. Charakterystyka instrukcji

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław 2 Cele prezentacji Celem prezentacji jest przybliżenie automatyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe - TCP/IP

Protokoły sieciowe - TCP/IP Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe - TCP/IP TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) działa na sprzęcie rożnych producentów może współpracować z rożnymi protokołami warstwy

Bardziej szczegółowo

Projekt Komputerowych Systemów Sterowania Wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami Siemens S7-300 po sieci Profibus DP

Projekt Komputerowych Systemów Sterowania Wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami Siemens S7-300 po sieci Profibus DP Gliwice, 7 stycznia 2007-01-07 Projekt Komputerowych Systemów Sterowania Wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami Siemens S7-300 po sieci Profibus DP Janusz Serwin KSS, sem. 9 Informacje ogólne Profibus

Bardziej szczegółowo

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM102E. Æ Instrukcja obsługi

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM102E. Æ Instrukcja obsługi SM210 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM102E Æ Instrukcja obsługi Æ Spis treści Przygotowanie... 1 Informacje ogólne... 1 Montaż... 2 Programowanie... 3 Wejście w tryb programowania (COde= 100)... 3 Adres komunikacji...

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii e-flownet portal Internetowy monitoring pompowni ścieków Monitoring może obejmować wszystkie obiekty komunalne: Monitoring

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Roger Access Control System Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz działania... 3 3. Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Kurs Projektowanie i programowanie z Distributed Safety. Spis treści. Dzień 1. I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212)

Kurs Projektowanie i programowanie z Distributed Safety. Spis treści. Dzień 1. I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212) Spis treści Dzień 1 I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212) I-3 Cel stosowania bezpieczeństwa funkcjonalnego I-4 Bezpieczeństwo funkcjonalne I-5 Zakres aplikacji I-6 Standardy w zakresie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTERA USB/RS232 - M-Bus

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTERA USB/RS232 - M-Bus Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Staszica 8 tel.: 34-361-38-32, 34-366-44-95 tel./fax: 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail: pozyton@pozyton.com.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

1. Protokoły komunikacyjne w sieciach przemysłowych

1. Protokoły komunikacyjne w sieciach przemysłowych 1. Protokoły komunikacyjne w sieciach przemysłowych Protokoły komunikacyjne to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia komunikacyjne w celu nawiązania

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera.

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. 1. Ogólna budowa komputera Rys. Ogólna budowa komputera. 2. Komputer składa się z czterech głównych składników: procesor (jednostka centralna, CPU) steruje działaniem

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

SIEĆ ETHERNET INDUSTRIAL

SIEĆ ETHERNET INDUSTRIAL Monika Rybczak Akademia Morska w Gdyni SIEĆ ETHERNET INDUSTRIAL W pierwszej części artykułu przedstawiono krótki opis sieci Ethernet, następnie sieci Ethernet Industrial. W części drugiej zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Podstawowe pojęcia. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Architektura komputerów

Wykład I. Podstawowe pojęcia. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Architektura komputerów Studia Podyplomowe INFORMATYKA Architektura komputerów Wykład I Podstawowe pojęcia 1, Cyfrowe dane 2 Wewnątrz komputera informacja ma postać fizycznych sygnałów dwuwartościowych (np. dwa poziomy napięcia,

Bardziej szczegółowo

AST-CON-485E Konwerter Modbus TCP - Modbus RTU

AST-CON-485E Konwerter Modbus TCP - Modbus RTU AST-CON-485E Konwerter Modbus TCP - Modbus RTU Instrukcja obsługi Data opracowania: 2011-10-26 AST-CON-485E Instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. Przeznaczenie konwertera... 3 2. Obsługiwane protokoły...

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

2.7 MODUŁY KOMUNIKACYJNE

2.7 MODUŁY KOMUNIKACYJNE ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.7 MODUŁY KOMUNIKACYJNE HECOM650 moduł komunikacyjny Master sieci CANopen HECOS600 moduł komunikacyjny Slave sieci CANopen HEDNM650 moduł komunikacyjny Master

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika BC8150 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika BC8150 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika BC8150 firmy Beckhoff wprowadzenie 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BC8150 Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem BC8150 Sterownik BC8150 należy

Bardziej szczegółowo

asix4 Podręcznik użytkownika CtSNPX - drajwer protokołu SNPX sterowników GE Fanuc Podręcznik użytkownika

asix4 Podręcznik użytkownika CtSNPX - drajwer protokołu SNPX sterowników GE Fanuc Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika CtSNPX - drajwer protokołu SNPX sterowników GE Fanuc Podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP4060 Wersja: 05-10-2005 Podręcznik użytkownika asix4 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. Charakterystyka protokołu komunikacyjnego PPI... 2 str. 2. Charakterystyka interfejsu MPI... 4 str.

SPIS TREŚCI: 1. Charakterystyka protokołu komunikacyjnego PPI... 2 str. 2. Charakterystyka interfejsu MPI... 4 str. SPIS TREŚCI: 1. Charakterystyka protokołu komunikacyjnego PPI... 2 str. 2. Charakterystyka interfejsu MPI... 4 str. 3. Parametry magistrali sieciowej wykorzystującej protokół PPI... 5 str. 4. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Podstawy Projektowania Przyrządów Wirtualnych. Wykład 9. Wprowadzenie do standardu magistrali VMEbus. mgr inż. Paweł Kogut

Podstawy Projektowania Przyrządów Wirtualnych. Wykład 9. Wprowadzenie do standardu magistrali VMEbus. mgr inż. Paweł Kogut Podstawy Projektowania Przyrządów Wirtualnych Wykład 9 Wprowadzenie do standardu magistrali VMEbus mgr inż. Paweł Kogut VMEbus VMEbus (Versa Module Eurocard bus) jest to standard magistrali komputerowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4 Spis treści 1 Moduł Modbus TCP 4 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus TCP................. 4 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus TCP............ 4 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus TCP.............. 5 1.1.3

Bardziej szczegółowo

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Instrukcja opisuje sposoby podłączania kamer IP oraz metody dodawania kamer IP dla rejestratorów posiadających porty PoE. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów

Katedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Katedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Proponowana specjalnośd I stopnia (inżynierska) dr inż. Wiesław Madej Pok 325A Informatyka Specjalnośd: Programowanie Systemów Automatyki Programowanie

Bardziej szczegółowo

NX70 PLC www.atcontrol.pl

NX70 PLC www.atcontrol.pl NX70 PLC NX70 Właściwości Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Problematyka sieci miejscowej LIN

Problematyka sieci miejscowej LIN Problematyka sieci miejscowej LIN Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska 1.08.07 Zygmunt Kubiak 1 Wprowadzenie Przykładowe rozwiązanie sieci LIN Podsumowanie 1.08.07 Zygmunt Kubiak

Bardziej szczegółowo

8 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 8-Port 100/10Mbps N-Way Switch Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA...3 2 OPIS PRODUKTU...3 2.1 Model...3 2.2 Właściwości urządzenia...3

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Dariusz Wawrzyniak. Miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego w oprogramowaniu komputera

Wprowadzenie. Dariusz Wawrzyniak. Miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego w oprogramowaniu komputera Dariusz Wawrzyniak Plan wykładu Definicja, miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego Klasyfikacja systemów operacyjnych Zasada działania systemu operacyjnego (2) Miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO

PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO 1.7 64-PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO IC200UDD064 40 wejść dyskretnych 24 VDC, 24 wyjścia tranzystorowe 24 VDC (zabezpieczenie przed zwarciem i przeciąŝeniem), wbudowany port RS232, drugi port dostępny

Bardziej szczegółowo

DATAPROVIDER DLA PROTOKOŁU MODBUS (RS) - INSTRUKCJA

DATAPROVIDER DLA PROTOKOŁU MODBUS (RS) - INSTRUKCJA DATAPROVIDER DLA PROTOKOŁU MODBUS (RS) - INSTRUKCJA KONCEPCJA DATAPROVIDER A I SERWERY OPC Dzięki modułowej budowie oprogramowania CommServer możliwa jest budowa wielu dedykowanych serwerów OPC (Data Access

Bardziej szczegółowo

Seria sterowników XGB Panele operatorskie XGT Komunikacja z falownikami - - Komunikacja Ethernet -

Seria sterowników XGB Panele operatorskie XGT Komunikacja z falownikami - - Komunikacja Ethernet - Seria sterowników XGB Panele operatorskie XGT z mi - - - www.lsis.biz Bogate możliwości komunikacyjne Wbudowane 2 kanały komunikacyjne + loadre + mini USB Obsługa różnych protokółów (Dedykowany LS, Modbus,

Bardziej szczegółowo

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I Sterowanie napędami wprowadzenie (wersja 1301) I-3 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-4 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-5 Przykładowa zależności momentu od

Bardziej szczegółowo

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Plan prezentacji 1. Cel projektu 2. Cechy systemu 3. Budowa systemu: Agent

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian test egzaminacyjny 2 GRUPA I

Sprawdzian test egzaminacyjny 2 GRUPA I ... nazwisko i imię ucznia Sprawdzian test egzaminacyjny 2 GRUPA I 1. Na rys. 1 procesor oznaczony jest numerem A. 2 B. 3 C. 5 D. 8 2. Na rys. 1 karta rozszerzeń oznaczona jest numerem A. 1 B. 4 C. 6 D.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY HORNER. Konfiguracja komunikacji GPRS pomiędzy sterownikiem XLe/XLt i oprogramowaniem narzędziowym Cscape

INFORMATOR TECHNICZNY HORNER. Konfiguracja komunikacji GPRS pomiędzy sterownikiem XLe/XLt i oprogramowaniem narzędziowym Cscape INFORMATOR TECHNICZNY HORNER Informator techniczny nr 3 -- grudzień 2008 Konfiguracja komunikacji GPRS pomiędzy sterownikiem XLe/XLt i oprogramowaniem narzędziowym Cscape Sieć GSM oprócz wymiany danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Interfejsy USB, FireWire

Wykład 4. Interfejsy USB, FireWire Wykład 4 Interfejsy USB, FireWire Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB

Bardziej szczegółowo

Podstawy sieci komputerowych. Technologia Informacyjna Lekcja 19

Podstawy sieci komputerowych. Technologia Informacyjna Lekcja 19 Podstawy sieci komputerowych Technologia Informacyjna Lekcja 19 Po co łączy się komputery w sieć? Przede wszystkim do wymiany danych, Wspólne korzystanie z udostępnionych baz danych, gier, czy Internetu

Bardziej szczegółowo

Przejrzystość, intuicyjny charakter i łatwość oprogramowania sterowników FATEK.

Przejrzystość, intuicyjny charakter i łatwość oprogramowania sterowników FATEK. Darmowe oprogramowanie narzędziowe sterowników PLC FATEK. Przejrzystość, intuicyjny charakter i łatwość oprogramowania sterowników FATEK. WinProllader jest prostym interfejsem użytkownika służącym do programowania

Bardziej szczegółowo

KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232

KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232 KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232 MK01 PRZEZNCZENIE Konwerter Ethernet-RS485/RS232 typu MK01 umożliwia podłączenie sterowników obsługujących MODUS RTU, w tym sterowników FRISKO, do sieci LN i ich zdalną obsługę

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. KONWERTER MODBUS v1. INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. KONWERTER MODBUS v1. INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0 DOKUMENTACJA TECHNICZNA KONWERTER MODBUS v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1. Białystok 216 Spis treści: WSTĘP... 3 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE... 4 KONFIGURACJA... 5 PODŁĄCZANIE DO KONWERTERA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

CZAZ-COM MODUŁ KOMUNIKACYJNY DLA ZESPOŁÓW CZAZ KARTA KATALOGOWA

CZAZ-COM MODUŁ KOMUNIKACYJNY DLA ZESPOŁÓW CZAZ KARTA KATALOGOWA CZAZ-COM MODUŁ KOMUNIKACYJNY DLA ZESPOŁÓW CZAZ KARTA KATALOGOWA PRZEZNACZENIE Moduł komunikacyjny CZAZ-COM przeznaczony jest do zapewnienia zdalnego dostępu, kontroli, sterowania oraz nadzoru nad Cyfrowymi

Bardziej szczegółowo

Moduł konwertera RS-232/LON

Moduł konwertera RS-232/LON Kanał transmisji szeregowej RS-232/RS-485 z protokołem MODBUS, M-BUS lub innym, wybranym przez użytkownika Zegar czasu rzeczywistego i pamięć z podtrzymywaniem bateryjnym (opcja) Praca w sieci LonWorks

Bardziej szczegółowo

dr inż. Konrad Sobolewski Politechnika Warszawska Informatyka 1

dr inż. Konrad Sobolewski Politechnika Warszawska Informatyka 1 dr inż. Konrad Sobolewski Politechnika Warszawska Informatyka 1 Cel wykładu Definicja, miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego Klasyfikacja systemów operacyjnych Zasada działanie systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Neuronu Cyfrowego

1 Moduł Neuronu Cyfrowego 1 Moduł Neuronu Cyfrowego Moduł Neuronu Cyfrowego daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość obsługi fizycznych Neuronów Cyfrowych. Dzięki temu możliwe jest sterowanie zewnętrznymi urządzeniami wykonawczymi

Bardziej szczegółowo

3.1 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTMOD I/O

3.1 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTMOD I/O ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 3.1 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTMOD I/O Moduły rozszerzeń SmartMod to ekonomiczne rozwiązanie pozwalające na rozbudowę sterowników

Bardziej szczegółowo

KATALOG MODUŁÓW INTERFEJSY Modbus

KATALOG MODUŁÓW INTERFEJSY Modbus KATALOG MODUŁÓW INTERFEJSY Modbus Interfejs Modbus KNX/EIB Interfejs Modbus BACnet/IP Interfejs Modbus M-Bus Interfejs Modbus LON Interfejs Modbus TCP Modbus RTU Interfejs Modbus Mitsubishi City Multi

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

Materiały dodatkowe. Simulink Real-Time

Materiały dodatkowe. Simulink Real-Time Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Materiały dodatkowe Simulink Real-Time Opracowali: mgr inż. Tomasz Karla Data: Listopad, 2016 r. Wstęp Simulink Real-Time jest środowiskiem pozwalającym na tworzenie

Bardziej szczegółowo