OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zał. nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dostawa sprzętu komputerowego 206 szt. (laptopy wraz z oprogramowaniem narzędziowym: systemowym, biurowym i antywirusowym). Minimalne parametry sprzętu komputerowego obejmują: Rodzaj komputer przenośny /laptop 14" + oprogramowanie: systemowe, biurowe antywirusowe Ilość [szt] 206 Główne parametry/minimalne wymogi spełniające wymagania techniczne procesor procesor klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach przenośnych. W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego dysk twardy minimum 320 GB, pamięć RAM minimum 3 GB matryca LCD 14, WXGA (1366x768), TFT VXGA [LED]) karta dźwiękowa - zintegrowana, napęd optyczny - DVD/RW Super Multi (+DVD-RAM) czytnik kart pamięci SD, MMC, MS, MS Pro karta sieciowa - 1x10/100/1000 łączność bezprzewodowa - IEEE a/b/g/n technologia bluetooth wbudowana kamera porty: 1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) 4x USB 2.0 1x FireWire (IEEE1394) 1x RJ-45 (LAN) wyjście słuchawkowe wejście na mikrofon wejście zasilania (DC-in) 1x Express Card 34 Certyfikaty i standarty o Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) o Certyfikat ISO dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 1 S t r o n a

2 o Głośność notebooka mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 21 db (załączyć oświadczenie producenta) Warunki gwarancji: 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera. Usuniecie awarii następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia, w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie. Sprzęt komputerowy będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, stacji graficznych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji edukacyjnych (programy wyszczególnione w punkcie: 1 Platforma edukacyjna wyposażona w zasoby multimedialne - Multimedialne zasoby edukacyjne dostępne na platformie edukacyjnej ). Parametry laptopów powinny zapewnić płynną i stabilną pracę programów wyszczególnionych w punkcie: 1 Platforma edukacyjna wyposażona w zasoby multimedialne - Multimedialne zasoby edukacyjne dostępne na platformie edukacyjnej oraz wdrożonych elementów systemu informatycznego. Uszczegółowiono: Wraz z zestawem komputerowym torba dostosowana wymiarami do oferowanego urządzenia. Oprogramowanie narzędziowe: systemowe Microsoft Windows 7 Home Premium 32-bit, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + płyta instalacyjna, (niezbędny do uruchomienia programów wyszczególnionych w punkcie: 1 Platforma edukacyjna wyposażona w zasoby multimedialne - Multimedialne zasoby edukacyjne dostępne na platformie edukacyjnej oraz umożliwiający współpracę z elementami systemu informatycznego). Preinstalowany system operacyjny biurowe Arkusz kalkulacyjny oraz edytor tekstu, umożliwiający wymianę danych między programami Microsoft Office, wykorzystywanymi obecnie w jednostkach, w których wdrażany jest projekt. Zainstalowanie nie wymagające aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu, płyta instalacyjna, antywirusowe Licencjonowane oprogramowanie antywirusowe + płyta instalacyjna. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/2003/XP/PC Tablet/Vista/2008. Wsparcie dla Windows Security Center (Windows XP SP2). Wsparcie dla 32- i 64-bitwej wersji systemu Windows. Wersja programu dla stacji roboczych Windows dostępna języku polskim. Pomoc w programie (help) w języku polskim. Dokumentacja do programu dostępna w języku polskim. Skuteczność programu potwierdzona nagrodami VB100 i co najmniej dwie inne niezależne organizacje np. ICSA labs lub Check Mark. II. Wdrożenie i oddanie do użytkowania poszczególnych elementów Systemu Wdrożenie elementów systemu z zakresu e-usługi dla Starostwa Powiatowego w Lubaczowie oraz placówek oświatowych zgodnych z poniższym wykazem: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul. Mickiewicza 45, Lubaczów, Liceum Ogólnokształcące ul. Kościuszki 23, Lubaczów, Zespół Szkół w Lubaczowie ul. Kościuszki 161, Lubaczów, Zespół Szkół w Oleszycach ul. Zielona 1, Oleszyce, Zespól Placówek Opiekuńczo Wychowawczych i Resocjalizacyjnych ul. Kościuszki 145, Lubaczów. 2 S t r o n a

3 Elementy Systemu informatycznego: 1. Portal oświatowy 2. Platforma edukacyjna wyposażona w zasoby multimedialne, 3. System zarządzania informacja o uczniu (sekretariat, e-dziennik, świadectwa), 4. Internetowy Serwis Prawa Oświatowego, 5. Internetowy moduł rozliczający obowiązek nałożony art. 30 KN (w tym moduł kadry i płace), 6. Moduł do obsługi finansów jednostek oświatowych. 7. Podpis elektroniczny System powinien się składać ze skalowalnych modułów. Trzon systemu powinien być wykonany w architekturze trójwarstwowej zgodnej z obecnie tworzonymi na rynku nowoczesnymi systemami informatycznymi. System powinien być oparty o współpracę z jednym z popularnych, bezpiecznych, relacyjnych silników baz danych. Dostęp do gromadzonych danych powinien zatem odbywać się w oparciu o SQL-ową bazę danych. Rodzaj serwera bazodanowego nie ma tu znaczenia. Istotnym jest, aby serwer bazodanowy umożliwiał zarządzanie nim poprzez wykorzystanie standardu języka SQL 92 (lub jego rozszerzenia) oraz cechował się dużym poziomem bezpieczeństwa (spełniał wymagania certyfikatu zgodności z poziomem bezpieczeństwa C2 Common Criteria). System w modułach udostępniających użytkownikom możliwość pracy poprzez łącza internetowe musi zapewniać bezpieczeństwo wymiany danych poprzez zastosowanie powszechnie przyjętych mechanizmów szyfrowania o sile nie mniejszej niż oferowane przez protokół SSL v.3. Niektóre z elementów systemu wymagać będą ich udostępnienia przez Internet, jednak niektóre specjalistyczne aplikacje mogą być uruchamiane lokalnie, ale w miarę potrzeb powinny korzystać z zasobów gromadzonych w centralnej, dostępnej przez Internet sql-owej bazie danych. Z punktu widzenia użytkownika, centrum systemu powinien stanowić portal, do którego dostęp możliwy będzie za pośrednictwem typowej przeglądarki internetowej. Portal ma zapewniać rejestrowanie i uwierzytelnianie użytkowników. Dostęp do części aplikacyjnej portalu będzie zabezpieczony mechanizmami uwierzytelniania i autoryzacji. Transmisja danych między aplikacjami klienckimi (użytkownika), a centralną bazą danych musi być bezpieczna (zabezpieczona przez niepowołanym odczytem i modyfikacją). Gromadzenie podstawowych danych systemu w centralnej bazie danych z dostępem przez Internet ułatwi wszystkim użytkownikom łatwy dostęp do informacji z dowolnego komputera. System powinien spełniać wymogi w zakresie neutralności technologicznej i otwartego dostępu, w szczególności powinien: przez dobrą dokumentację formatów wymiany danych i procesów integracyjnych umożliwiać jego rozszerzenie o składniki nie wchodzące początkowo w skład systemu, być może dołożone wcześniej/później i pochodzące z różnych źródeł; wspierać standardy przemysłowe dotyczące sposobów wymiany danych i bezpieczeństwa: o WebServices/XML jako przemysłowy otwarty standard komunikacyjny, o SSL jako przemysłowy standard bezpieczeństwa kanałów komunikacyjnych, o RSS jako sposób łatwego docierania do kluczowych danych przez użytkowników. System ma działać na zasadzie outsourcingu. Wykonawca przekaże majątkowe prawa autorskie na czas trwania umowy w postaci licencji na użytkowanie oprogramowania. Majątkowe prawa autorskie zachowuje wykonawca. Architektura systemu będzie polegała na założeniu, że budowany system będzie w całości wdrażany w centralnej serwerowni, podzielonej na dwie strefy. W strefie publicznej znajdą się serwery aplikacji i/lub serwery usług terminalowych. Serwery te będą dostępne z poziomu publicznej sieci internetowej. W strefie prywatnej znajdą się serwery baz danych oraz wszelkie inne serwery usług poziomu prywatnego. Do serwerów tej strefy nie będzie bezpośredniego dostępu z poziomu publicznej sieci internetowej, tylko z poziomu serwerów strefy publicznej. Taka konstrukcja pozwoli na umiejscowienie wszystkich baz danych systemu na serwerach strefy prywatnej, co z kolei pozwoli na wdrożenie jednolitych 3 S t r o n a

4 mechanizmów administracyjnych w zakresie polityki bezpieczeństwa (zasady dostępności, zarządzanie tworzeniem kopii zapasowych,itp.) Parametry sprzętu i oprogramowania powinny być elementem ofert przetargowych założenie neutralności technologicznej nie narzuca na wykonawców żadnych ograniczeń jeśli chodzi o dobór technologii wykonania systemu, a co za tym idzie nie ogranicza wyboru systemu operacyjnego, ani konkretnych technologii baz danych, serwerów aplikacji itp. Z tego też powodu zapotrzebowanie na konkretne parametry sprzętu może być uzależnione od szczegółów projektów technicznych poszczególnych ofert. Wdrożone elementów systemu, powinny spełniać następujące wymagania oraz powiązania: Poszczególne moduły systemu powinny być obszarowo zintegrowane jeśli chodzi o przepływy danych we wspólnych kategoriach, w taki sposób żeby dane dla każdej wspólnej kategorii danych można było określić system, który jest podstawowym źródłem danych z tej kategorii, zaś pozostałe moduły powinny umożliwiać automatyczną lub półautomatyczną synchronizację danych z modułem źródłowym. Implementacja mechanizmów przepływów danych powinna być wykonana zgodnie z dobrą praktyką, na przykład zgodnie z wytycznymi architektury SOA (Service-Oriented Architecture) Poszczególne moduły systemu powinny być zintegrowane jeśli chodzi o mechanizm jednokrotnego logowania w tych obszarach które dotyczą tych samych użytkowników (na przykład jeśli uczniowie korzystają zarówno z systemu zarządzania informacją o uczniu i z platformy edukacyjnej, to w obszarze tych aplikacji powinien istnieć mechanizm jednokrotnego logowania do obu systemów za pomocą tego samego mechanizmu dostępowego). Oczekuje się, że mechanizm jednokrotnego logowania zostanie zaimplementowany przy pomocy któregoś z otwartych standardów przemysłowych. Natomiast jeśli chodzi o wymagania dotyczące zarządzania poszczególnymi modułami, należy je rozpatrywać na dwóch poziomach. Na poziomie administracji środowiskiem serwerowym należy wymusić jednolitą konfigurację mechanizmów bezpieczeństwa poszczególnych serwerów. Na poziomie administracji poszczególnymi modułami systemu zakłada się, że informacje o użytkownikach, ich rolach i uprawnieniach do poszczególnych modułów podlegają tym samym ograniczeniom, jeśli chodzi o ich przepływ w systemie, wszystkie inne dane dla każdego typu danych związanych z polityką bezpieczeństwa i zarządzaniem modułami powinien istnieć system, który jest pierwotnym źródłem takiej informacji oraz implementacja mechanizmów przepływu tych danych do poszczególnych modułów tak, aby informacja mogła być wprowadzana do systemu raz i synchronizowana w ramach poszczególnych modułów. Dostarczone oprogramowanie powinno umożliwiać współpracę lub import danych z aplikacji wchodzących w skład Złotego pakietu Optivum firmy Vulcan Sp. z o.o. o, które to aplikacje są wykorzystywane w placówkach oświatowych biorących udział w projekcie. Wdrażając poszczególne elementy systemu, należy brać pod uwagę cały system, który zarówno w przyszłości jaki i od samego początku powinien być zintegrowany. Wszystkie wdrożone aplikacje są ze sobą ściśle powiązane i muszą współpracować. 4 S t r o n a

5 5 S t r o n a

6 1. Portal Oświatowy Portal będzie źródłem informacji o stanie edukacji w JST. W jednym miejscu będą zgromadzone m.in.: dane statystyczne o edukacji w JST, aktualne informacje z zakresu prawa oświatowego, różnego rodzaju raporty obejmujące między innymi wyniki egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych w szkołach. Portal będzie podzielony na dwie części: publiczną - dostępną dla wszystkich dzięki zwykłej przeglądarce internetowej oraz część do której dostęp możliwy będzie po zalogowaniu. Aplikacja ta będzie narzędziem: informacyjnym (dzięki niej mieszkańcy JST mogą w sposób łatwy i wygodny pozyskać informacje o oświacie i placówkach edukacyjnych funkcjonujących na obszarze JST), komunikacyjnym (dzięki niemu można w wygodny sposób przekazywać informacje między organem prowadzącym a pracownikami oświaty), integrującym (integruje specjalistyczne aplikacje komputerowe wspierające proces zarządzania oświatą). Dzięki jej zastosowaniu poprawi się komunikacja pomiędzy podmiotami tworzącymi oświatę w JST, oszczędzi się czas pracowników oświatowych poprzez dostęp do informacji i aplikacji z jednego miejsca (przy zintegrowanym logowaniu). Ponadto Portal daje łatwość redagowania treści w serwisie poprzez intuicyjny system zarządzania treścią, bez potrzeby znajomości języka html. Moduł ten powinien posiadać następujące funkcjonalności: rejestr placówek oświatowych zawierający spis informacji o wszystkich jednostkach oświatowych podległych pod JST, który będzie publicznie udostępniany; komunikator oświatowy umożliwia przekazywanie informacji i komunikatów między JST a pracownikami oświaty, wspiera nadzór nad realizacją zadań oświatowych; powinien posiadać możliwość administrowania nim wraz z odczytywaniem komunikatów, kreator treści internetowych łatwe oraz intuicyjne tworzenie treści na stronach internetowych serwisu, który nie wymaga znania języka HTML; dzięki niemu zostanie usprawniony proces publikowania informacji istotnych dla funkcjonowania edukacji na terenie JST; system zarządzania uprawnieniami umożliwia definiowanie użytkowników systemu i nadawanie im odpowiednich uprawnień do poszczególnych części serwisu i aplikacji; pozwoli na kontrolę procesu zarządzania uprawnieniami użytkowników systemu do poszczególnych części serwisu oraz specjalistycznych aplikacji. Celem uzyskania efektu integralności systemu do zarządzania oświatą, aplikacja ta powinna być nadrzędna w stosunku do innych aplikacji specjalistycznych oraz komunikowania się z nimi. Dzięki zintegrowanemu logowaniu daje dostęp do poszczególnych aplikacji w ramach jednego logowania. KORZYŚCI JAKIE NIESIE ZE SOBĄ WDROŻENIE PORTALU Portal przyczyni się do usprawnienia: procesów decyzyjnych przez zgromadzenie informacji oświatowej w jednym miejscu, procesów komunikacyjnych oraz nadzoru nad pracownikami oświatowymi, skuteczniejszego wykorzystywania czasu na realizację zadań oświatowych, Portal rozwiązuje problem wielokrotnego logowania, decentralizacji zarządzania uprawnieniami, rozproszenia narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie oświatą w JST. Dodatkowo uzyska się następujące korzyści: ekonomiczne w postaci oszczędności czasu związanego z dostępem do specjalistycznych aplikacji zgromadzonych w jednym miejscu; wizerunkowo-promocyjne poprzez wprowadzenie oświaty na terenie JST w XXI wiek, czyli wprowadzenie jej do wirtualnej rzeczywistości. KWANTYFIKACJA WW. KORZYŚCI skrócenie czasu przekazywania informacji do kilku minut, skrócenie czasu związanego z przygotowaniem, publikowaniem stron internetowych oraz ich administrowaniem. 2. Platforma edukacyjna wyposażona w zasoby multimedialne Platforma edukacyjna umożliwia efektywne wsparcie procesu nauczania, dostarczając szkole narzędzia pozwalające na przygotowanie i przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem interaktywnych zasobów 6 S t r o n a

7 edukacyjnych. Funkcjonalności platformy dają nauczycielowi możliwość stworzenia multimedialnej prezentacji, scenariusza lekcji, zadania dla uczniów oraz szybkiego sprawdzenia i analizy jego wyników. Praca z portalem edukacyjnym odbywa się z wykorzystaniem dostępu do Internetu (on-line) lub bez niego (off-line), gdyż istnieje możliwość zapisania przygotowanych materiałów na dysku komputera, co otwiera dostęp praktycznie w każdym miejscu i czasie. Platforma edukacyjna współpracuje z dowolną platformą e-learningową zgodną z formatem SCORM. Nauczyciele, dzięki platformie m.in. mogą: zamieszczać materiały do lekcji lub sami je tworzyć, aktualizować i ponownie wykorzystywać, przeprowadzać interaktywne prezentacje i tworzyć scenariusze lekcji, przygotowywać zadania dla uczniów oraz posiadać możliwość szczegółowej analizy rezultatów tych zadań, tworzyć i publikować autorskie zasoby multimedialne Uczniowie za jego pomocą m.in. mogą: uczyć się w dowolnym miejscu i czasie, mieć ułatwiony dostęp do materiałów z lekcji, mieć dostęp do zadań przygotowanych przez nauczycieli za pośrednictwem specjalnej strony, zapisać wyniki rozwiązywanego zadania i przesłać je na konto nauczyciela na platformie. Szkoły za pomocą portalu m.in. mogą: wspomagać proces wykorzystania multimediów w toku edukacji, realizować potrzebę nowoczesnego kształcenia. Rodzice za pomocą portalu mogą: mieć wgląd do zasobów edukacyjnych, które może wykorzystać nauczyciel w procesie przygotowania interaktywnej prezentacji, lekcji lub zadania dla uczniów. Multimedialne zasoby edukacyjne dostępne na platformie edukacyjnej Platforma zapewnia użytkownikowi każdej szkoły zarówno nauczycielowi, jak i uczniowi dostęp w dowolnym miejscu i czasie do rozbudowanej bazy multimedialnych zasobów edukacyjnych do nauki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, język polski, język angielski, przedsiębiorczość. Szczegółowo: j. niemiecki, j. francuski, wiedza o społeczeństwie, technologia informacyjna (informatyka). Zasoby są pogrupowane w odpowiednie kategorie ułatwiające ich lokalizację, a dostęp do nich możliwy przez zaawansowane narzędzia wyszukiwania, takie jak słowo kluczowe, etap edukacyjny czy przedmiot. Szczegółowo: programy niezbędne do realizacji podstawy programowej kształcenia: 1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul. Mickiewicza 45, Lubaczów o programy z serii EduSensus: - Gotowość szkolna. - Terapia pedagogiczna (matematyka). - Terapia pedagogiczna (dysleksja). - Terapia logopedyczna: zabawy słowem, obrazkowy słownik tematyczny. o Program CorelDRAW - wersja edukacyjna dla szkół. 2. Liceum Ogólnokształcące ul. Kościuszki 23, Lubaczów: o Program CorelDRAW - wersja edukacyjna dla szkół. o Program Photoshop (dla 15 stanowisk) - wersja edukacyjna dla szkół. 3. Zespół Szkół w Lubaczowie ul. Kościuszki 161, Lubaczów: o Program CorelDRAW - wersja edukacyjna dla szkół. o Program Photoshop (dla 15 stanowisk) - wersja edukacyjna dla szkół. o Pakiet Edukacyjny Autodesk Education Master(dla 15 stanowisk). o Program do kosztorysowania - Zuzia Zespół Szkół w Oleszycach ul. Zielona 1, Oleszyce: o Program CorelDRAW- wersja edukacyjna dla szkół. o Program Photoshop(dla 15 stanowisk) - wersja edukacyjna dla szkół. o Projektowanie krajobrazu PlantARE WS LandCad- wersja edukacyjna dla szkół. o Program do kosztorysowania - Zuzia 10. o AutoCAD z nakładką LandARCH- wersja edukacyjna dla szkół. 7 S t r o n a

8 Kategorie zasobów to: gotowe lekcje prezentacyjne dla nauczycieli, lekcje do pracy własnej dla uczniów, prezentacje, symulacje, animacje, filmy, interaktywne ćwiczenia, zdjęcia, gry, pokazy slajdów realizujące zagadnienia podstawy programowej na każdym z etapów kształcenia. Prezentacje przygotowywane przez nauczycieli z wykorzystaniem dostępnych zasobów, mogą być rozbudowywane o zasoby własne i udostępniane innym nauczycielom, m.in. poprzez publikację na portalu edukacyjnym. W ramach portalu możliwe jest zarządzanie każdym zasobem, jego modyfikacja za pomocą narzędzi udostępnianych przez portal oraz przystosowanie do własnych potrzeb. Dzięki udostępnionym zasobom multimedialnym możliwa będzie indywidualizacja procesu nauczania, uczniowie będą mogli samodzielnie regulować tempo przekazywania wiadomości oraz wracać do dowolnego fragmentu lekcji w dowolnym czasie. Istnieje możliwość wykorzystania zasobów edukacyjnych umieszczonych na portalu podczas pracy z tablicą interaktywną. Odpowiednie funkcjonalności platformy umożliwiają odtworzenie zasobów edukacyjnych na dowolnej platformie e-learningowej zgodnej z formatem SCORM. Praca z zasobami edukacyjnymi może odbywać się bez dostępu do Internetu dzięki możliwości pobrania zasobów i zapisania ich na dysku komputera. W zależności od typu zasobu, materiały edukacyjne zawierają system wspierający ucznia podczas rozwiązywania danego ćwiczenia, dając możliwość podglądu prawidłowych odpowiedzi, usunięcia odpowiedzi, wielokrotnego wykonania danego ćwiczenia, uzyskania informacji o tym, które z udzielonych odpowiedzi są błędne, uzyskania informacji o czynnościach, które należy wykonać w ramach zadania. Elementy multimedialne zasobów (filmy, animacje, symulacje itp.) można łatwo kontrolować zatrzymać w dowolnym momencie, ponownie odtworzyć. Każdy użytkownik ma możliwość tworzenia i umieszczania na Platformie edukacyjnej, a także na dowolnej platformie e-learningowej własnych materiałów multimedialnych (format SCORM) dzięki funkcjonalności portalu odpowiadającej za tworzenie własnych treści elektronicznych oraz zmianę (edycję) multimedialnego materiału w taki sposób, aby w pełni odpowiadała potrzebom użytkownika (nauczyciela). Nauczyciel może również w prosty sposób przygotować zadania dla uczniów, a następnie sprawdzić ich wyniki, bez konieczności tworzenia dla uczniów osobnych kont czy loginów. Uczniowie wchodzą na specjalnie przygotowaną dla nich stronę i wpisują kod otrzymany od nauczyciela. Po rozwiązaniu zadania wyniki są automatycznie przesyłane na konto nauczyciela, który ma dostęp do każdego zadania rozwiązywanego przez ucznia z możliwością szczegółowej analizy, ustalając na tej podstawie obszary tematyczne sprawiające trudność. Nauczyciel ma dostęp do takich danych jak: procentowy wynik uzyskany podczas rozwiązywania zadania, czas pracy ucznia z aplikacją, ilość popełnionych błędów oraz użytych podpowiedzi. Narzędzia portalu współpracują ze wszystkimi typami platform e-learningowych używanymi w szkołach. Licencja szkolna na dostęp do zasobów edukacyjnych on-line daje możliwość korzystania z zasobów edukacyjnych wszystkim nauczycielom i uczniom w danej placówce, w jej obrębie bądź zdalnie. 3. System zarządzania informacja o uczniu (sekretariat, e-dziennik, świadectwa) System powinien składać się z 3 modułów: 3.1 Sekretariat Program umożliwi wygodne i zgodne z obowiązującym prawem dokumentowanie przebiegu nauki uczniów w dowolnej szkole lub zespole szkół. Program powinien: gromadzić i udostępniać wszystkie informacje o uczniach dostarczanych przez szkołę, rodziców i instytucje pozaszkolne, zminimalizować konieczności wielokrotnego zapisywania w różnych miejscach tych samych danych o uczniu oraz przebiegu jego nauki (dokumentach). automatycznie tworzyć dokumentację szkolną, listy na wycieczki, zestawienia dla dyrektora szkoły, 8 S t r o n a

9 umożliwić drukowanie gotowych pism np. zaświadczenia o uczęszczaniu ucznia do danej szkoły bądź zaświadczenie do Wojskowej Komisji Uzupełnień, wspierać śledzenie obowiązku nauki oraz obowiązku szkolnego, ułatwić dokumentowanie promocji uczniów, wspomagać organizację roku szkolnego, prowadzić księgi ewidencyjnej uczniów oraz księgi uczniów, rejestrować przepływów uczniów, prowadzić rejestr zdarzeń nadzwyczajnych, prowadzić arkusza ocen, eksportować dane o uczniach do Systemu Informacji Oświatowe, tworzyć statystyki, zestawienia i porównania, tworzyć wydruki niezbędnych dokumentów, tworzyć listy, pisma według własnego projektu z wykorzystaniem danych z programu, posiadać funkcję kontroli nad danymi archiwalnymi, posiadać funkcję kontroli formalnej poprawności dokumentów. Systemowość rozwiązania powinna gwarantować import danych z takich aplikacji jak arkusz organizacyjny, Hermes, nabór oraz import danych do programu e-dziennik. KORZYŚCI JAKIE PRZYNIESIE WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA: Dla Sekretarza szkoły - pełna i kompleksową obsługę i prowadzenie sekretariatu. Oszczędność czasu potrzebnego na dokumentowanie pełnej informacji o uczniach. Usprawnia proces tworzenia dokumentacji szkolnej. Usprawnia proces tworzenia dokumentacji dla interesantów (uczniów, rodziców). Ułatwia śledzenie obowiązku nauki. KWANTYFIKACJA WW. KORZYŚCI Skrócenie o 60% czasu potrzebnego na prowadzenie dokumentacji uczniów. Skrócenie o 80% czasu potrzebnego na tworzenie dokumentów na potrzeby rodziców i uczniów. 3.2 Dziennik elektroniczny = e-dziennik Aplikacja będzie miała na celu wsparcie codziennej pracy nauczycieli poprzez: Bieżący dostęp do spójnych i aktualnych danych o uczniach. Stałą komunikację z rodzicami. Możliwość generowania różnych zestawień i analiz oraz dokumentów przydatnych na wycieczkę, spotkanie z rodzicami czy plenarna radę pedagogiczną. Bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Usprawnienie żmudnego procesu napełniania dziennika danymi. Kontrolę poprawności dodanych wpisów w dzienniku. W związku z powyższym aplikacja powinna posiadać następujące funkcje: Wpisywanie ocen uczniów, w tabeli z nazwiskami uczniów z odpowiedniej grupy zajęciowej. Wystawianie oceny za konkretne zadania określane dla całej grupy uczniów (np. praca domowa, sprawdzian). Dla każdego zadania można określić: datę zapowiedzi i datę realizacji, sposób oceniania (skalę ocen), kolor wpisu, wagę ocen, obowiązkowość wykonania zadania. W tabeli ocen powinno być możliwe wpisywanie wszelkich znaków, symboli i wartości spoza skali ocen (nie są one uwzględniane przy liczeniu oceny wypadkowej). Automatycznego wyliczania oceny wypadkowej, odpowiednio przeliczając oceny wystawione w różnych skalach za poszczególne zadania oraz uwzględniając wagi tych zadań. Sprawdzanie obecności uczniów na zajęciach - nieobecności i spóźnienia powinny być wpisywane w tabeli z nazwiskami uczniów z odpowiedniej grupy zajęciowej. Kontroli przypisania uczniów do zajęć edukacyjnych i nie pozwala na wpisanie nieobecności uczniom na zajęciach, w których nie uczestniczą. Wprowadzania tematów lekcji, bądź pobranie tego tematu z zasobów internetowej biblioteki rozkładów materiałów. Oceniania zachowania uczniów - zachowanie uczniów oceniane jest przez wychowawcę w wybranych kategoriach podobnie jak zajęcia edukacyjne (w ramach godziny z wychowawcą). Skategoryzowania uwagi o zachowaniu poszczególnych uczniów odnotowuje w miarę potrzeb dowolny nauczyciel. Powinna być ustalana indywidualnie kategorie uwag. Powinien obsługiwać zajęcia międzyoddziałowe, w dedykowanym odrębnym widoku takiego dziennika. Dziennik powinien działać na wspólnej bazie danych z programem Sekretariat, co zmniejsza w znacznej mierze konieczność wypełniania Dziennika danymi przez wychowawców. Ponadto z jego poziomu 9 S t r o n a

10 powinna być możliwość połączenia z programem Świadectwa co przyczyni się do wykluczenia konieczność eksportu danych pomiędzy aplikacjami. Co więcej powinien importować dane z planu lekcji oraz eksportować dane do platformy edukacyjnej. KORZYŚCI Z WDROŻENIA APLIKACJI: dla Nauczyciela - zapewnia wygodę dokumentowania procesu dydaktycznego i jego wyników, dla Wychowawcy - bieżący i stały kontakt z rodzicami, dla Dyrektor - zyskuje wszechstronne narzędzie analityczne, Dla Rodzica - możliwość aktywnego uczestniczenia w procesie edukacyjnym swojego dziecka. KWANTYFIKACJA WW. KORZYŚCI Skrócenie czasu związanego z wielokrotnym wprowadzeniem danych wystarczy raz wprowadzić dane oraz dzięki importowi danych z sekretariatu. Zmniejszenie o 50% możliwości dodawania błędnych wpisów w dzienniku. Zwiększenie o 90% bieżącej kontroli poprawności oraz systematyczności prowadzenia dziennika. 3.3 Świadectwa Aplikacja pozwoli na szybsze i efektywniejsze wypełnianie danymi, które powinno odbywać się wprost na ich obrazach. Dzięki mechanizmowi wprowadzania ocen, liczenie średnich zostanie przeprowadzone automatycznie. Dzięki temu proces ustalania komu należy się świadectwo z wyróżnieniem zostanie skrócony do minimum. Informacje powielane na wszystkich świadectwach wpisywane są tylko raz, a niewypełnione pola program automatycznie uzupełni kreskami. Świadectwa wypełniane są na podstawie szablonów opracowanych zgodnie z wzorami opublikowanymi w załącznikach do rozporządzeń ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Funkcje programu: wypełnianie pismem komputerowym gotowych formularzy, podglądu wydruku i drukowania formularzy na czystym papierze ze specjalnym barwnym poddrukiem, tzw. giloszem, jednocześnie je wypełniając. KORZYŚCI Z WDROŻENIA APLIKACJI I ICH KWANTYFIKACJA: Skrócenie czasu związanego z wypełnianiem świadectw o ponad 90%. Zminimalizowanie o 90% pomyłek związanych z wpisywaniem danych ucznia oraz jego ocen. KORZYŚCI Z WDROŻENIA APLIKACJI I ICH KWANTYFIKACJA: Skrócenie czasu związanego z wypełnianiem świadectw o ponad 90%. Zminimalizowanie o 90% pomyłek związanych z wpisywaniem danych ucznia oraz jego ocen. 4. Internetowy Serwis Prawa Oświatowego Aplikacja przeznaczona dla pracowników placówek oświatowych oraz organów prowadzących, którzy podejmują decyzje na podstawie aktualnych przepisów prawnych. Internetowy serwis prawa oświatowego powinien zawierać m.in: ujednolicone teksty aktów prawnych publikowanych w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich, a także obowiązujące akty prawne (w tym zarządzenia, decyzje i okólniki) publikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Edukacji Narodowej, Dzienniku Urzędowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości, Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów w zakresie oświaty; inne wybrane akty prawne przydatne w praktyce oświatowej, takie jak: kodeks cywilny, kodeks rodzinny, kodeks postępowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych, ustawy: o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o rachunkowości, o podatku od towarów i usług, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji itp.. Aplikacja powinna zawierać aktualizowany na bieżąco spis aktów prawnych wraz z zaznaczeniem zmian jakie w nich zachodzą. Ponadto aplikacja powinna: umożliwiać pokazywanie treści aktów prawnych z wyróżnionymi zmianami, jakie w nich zaszły; posiadać kalendarz, z którego odczytać można kiedy jaki akt prawny został zmieniony lub wchodzi w życie; zawierać funkcjonalność pokazującą, jakie zmiany w prawie pojawiły się od momentu ostatniego logowania się użytkownika do serwisu; 10 S t r o n a

11 umożliwiać śledzenie zmian poprzez wyróżnienie kolorem, jakie nastąpiły w danym akcie prawnym lub w konkretnym jego akapicie; umożliwiać zadawania pytań specjalistom posiadać możliwość różnorodnego, zaawansowanego wyszukiwania interesujących nas aktów prawnych np. po rodzajach aktów, miejscach opublikowania, po słowach lub frazach w nagłówkach lub treści aktu prawnego oraz po terminach wejścia w życie, wydania, ogłoszenia. KORZYŚCI JAKIE PRZYNIESIE WDROŻENIE APLIKACJA: Internetowy Serwis Prawa usprawni: proces podejmowania decyzji dzięki opieraniu się na aktualnych przepisach prawnych; przyniesie korzyści ekonomiczne w postaci oszczędność czasu na szukanie zmian prawa oświatowego. KWANTYFIKACJA WW. KORZYŚCI: skrócenie 50% czasu potrzebnego na wyszukanie i interpretację przepisów prawnych, zmniejszenie kosztów związanych z dostępem do specjalistów prawnych. 5. Internetowy moduł rozliczający obowiązek nałożony art. 30 KN (w tym kadry i płace) Internetowy moduł to aplikacja, która jest przeznaczona dla pracowników jednostek samorządów terytorialnych. Ma za zadanie ułatwienie naliczenia kwot dodatków uzupełniających dla nauczycieli, wynikających z art. 30 i 30a Karty Nauczyciela. Wypłata dodatków uzupełniających będzie odbywała się do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy. Aplikacja ta powinna być dostosowana do aktualnych zapisów: ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 ze zm.); rozporządzenia MEN z 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 6, poz. 35). Moduł powinien umożliwiać wymianę danych pomiędzy oprogramowaniem wykorzystywanym przez placówki w zakresie naliczania płac dla zatrudnionych pracowników w danej placówce. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WDROZENIA MODUŁU Odciążenie JST w realizacji przepisów wynikających z art. 30a KN; Wygodny sposób gromadzenia danych dane gromadzone są w jednym miejscu i dostępne w każdej chwili dla uprawnionych pracowników JST; Możliwość wielokrotnego modyfikowania wprowadzanych danych; Nowoczesny sposób zbierania danych z podległych placówek przez Internet; Całkowicie automatyczne mechanizmy sporządzania raportów i zestawień, zarówno z danych cząstkowych (na etapie ich gromadzenia), jak i podczas analizy kompletnych danych ze wszystkich placówek; Gwarancja szybkich, w pełni automatycznych i bezbłędnych wyliczeń niedopłaty wynagrodzeń; Gwarancja zgodności z obowiązującymi przepisami; Możliwość elektronicznej wymiany danych pomiędzy programami Jednorazowy dodatek uzupełniający i aplikacja Płace; Automatyczne przygotowanie formularza sprawozdania według wzoru podanego w rozporządzeniu MEN. KWANTYFIKACJA WW. KORZYŚCI PŁYNĄCYCH Z WDROŻENIA MODUŁU Skrócenie o 70% czasu niezbędnego na obliczenie i przygotowanie należnych wynagrodzeń wynikających z przepisu art. 30 KN; Skrócenie o 60% czasu związanego z wprowadzaniem tych samych danych płacowych; Skrócenie o 80% czasu koniecznego na prowadzenie sprawozdań przykazywanych do MEN. 5.1 Aplikacja obsługująca KADRY Aplikacja służy do prowadzenia elektronicznej dokumentacji kadrowej (elektroniczne teczki akt osobowych) oraz do: generowania bieżących dokumentów kadrowych; sporządzania raportów i zestawień; przygotowania danych do sprawozdań np. dla GUS, dla Systemu Informacji Oświatowej. 11 S t r o n a

12 Aplikacja usprawnia proces tworzenia i gromadzenia wymaganej przez przepisy prawa pracy dokumentacji związanej z przebiegiem pracy zawodowej pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych (nauczycieli, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi). Uczyni skuteczniejszymi procesy przetwarzania zgromadzonych elektronicznych danych kadrowych w celu uzyskania raportów i zestawień dla kierownictwa, organów prowadzących oraz innych podmiotów i systemów. Dzięki zastosowaniu aplikacji zniknie w placówce problem np. żmudnego wyszukiwania danych kadrowych poprzez przeglądanie teczek akt osobowych. Generowanie pism kadrowych stanie się prostsze, bo aplikacja dostarczy szablony wydruków wszystkich podstawowych pism i dokumentów. Aplikacja KADRY powinna umożliwiać: tworzenie i modyfikowanie kartotek pracowniczych zawierających podstawowe dane osobowe i płacowe, informacje o dokonanych wypłatach, pobranych składkach i zaliczkach na podatek dochodowy, kartoteki zasiłkowe, tworzenie i modyfikowanie kartotek dla umów cywilnoprawnych, wysyłanie deklaracji zgłoszeniowych (wyrejestrowujących) do ubezpieczeń do ZUS za pomocą programu Płatnik, sporządzenie zestawień z wypłat dla potrzeb kierownictwa i organu prowadzącego oraz innych podmiotów i systemów (sprawozdania GUS, System Informacji Oświatowej). przejrzystą prezentację danych kadrowych pracownika (dane dotyczące umowy) wszystkie dane łatwo dostępne, intuicyjnie rozmieszczone na ekranie, operacje bieżące pozwalające wykonywać automatycznie podstawowe powtarzające się procedury takie jak: zmiana stawki wynagrodzenia dla nauczycieli (podwyżki), automatyczna zmiana procentu dodatku stażowego, daty wypłat nagród jubileuszowych, terminy szkoleń bhp i badań lekarskich. 5.2 Aplikacja obsługująca PŁACE Aplikacja służy do naliczania wynagrodzeń i pochodnych (składki na ubezpieczenia, zaliczka na podatek) dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki wynagradzania nauczycieli. Aplikacja usprawnia proces naliczania wynagrodzeń, rozliczeń z budżetami oraz obsługi potrąceń własnych pracownika. Procesy rozliczeń z ZUS i NFZ są wspomagane poprzez możliwość plikowej wymiany danych między aplikacjami (moduł Płace, program Płatnik). Aplikacja usprawnia proces rozliczenia z urzędem skarbowym generuje formularze PIT oraz sporządza roczne rozliczenie podatku na formularzu PIT 40. Ponadto umożliwia wysyłanie formularzy PIT drogą elektroniczną z podpisem kwalifikowanym. Aplikacja umożliwia tworzenie plików dla systemów bankowych z przelewami wynagrodzeń lub potrąceń. Aplikacja PŁACE powinna umożliwiać: Tworzenie i modyfikowanie kartotek pracowniczych zawierających podstawowe dane osobowe i płacowe, informacje o dokonanych wypłatach, pobranych składkach i zaliczkach na podatek dochodowy, kartoteki zasiłkowe. Tworzenie i modyfikowanie kartotek dla umów cywilnoprawnych. Przygotowywanie wypłat: comiesięcznych, okresowych (np. wypłaty nagród, trzynastki ), wypłaty należności za godziny nadliczbowe i ponadwymiarowe. Mechanizmy weryfikacji przygotowanych list płac. Wysłanie raportów i deklaracji do Płatnika (składki ZUS i NFZ) oraz przelew składek. Inne przelewy: zaliczki na podatek, wynagrodzeń na ROR, potrąceń własnych na konta wierzycieli. Sporządzanie zestawień wynagrodzeń i potrąceń dla systemu finansowo-księgowego w układzie klasyfikacji budżetowej. Sporządzanie zestawień z wypłat dla potrzeb kierownictwa i organu prowadzącego oraz innych podmiotów i systemów (sprawozdania GUS, System Informacji Oświatowej). Plany finansowe pozwalające na etapie tworzenia bieżącej wypłaty porównywać ją z wprowadzonym wcześniej planem wydatków na wynagrodzenia. Operacje bieżące pozwalające wykonywać automatycznie podstawowe powtarzające się procedury takie jak: zmiana stawki wynagrodzenia dla nauczycieli (podwyżki z wyrównaniem od początku roku kalendarzowego), automatyczna zmiana procentu dodatku stażowego. Możliwość seryjnego wykonywania powtarzalnych operacji jednocześnie dla wielu pracowników np. naliczanie trzynastki, naliczanie świadczenia urlopowego. 12 S t r o n a

13 Komunikacja między modułami Kadry i Płace powinna być realizowana na bieżąco, dzięki wspólnej bazie kadrowo-płacowej, co umożliwi jednokrotne wprowadzanie danych do systemu oraz łatwe ich modyfikowanie z poziomu każdego modułu. Ponadto moduły powinny być skomunikowane z elektronicznym arkuszem organizacyjnym co sprowadza się do zasilania arkusza danymi z bazy kadrowo-płacowej, takimi jak: umowy pracownicze oraz należne wynagrodzenia. Komunikacja z systemem finansowo księgowym polega na eksporcie do systemu finansowego informacji o wypłaconych wynagrodzeniach i pochodnych. KORZYŚCI JAKIE PRZYNIESIE WDROŻENIE APLIKACJI Aplikacja kadrowo - płacowa usprawni procesy gromadzenia i przetwarzania danych kadrowych w związku z obowiązkiem dokumentowania przebiegu pracy zawodowej. Dzięki aplikacji znacznie skróci się czas wyszukiwania danych oraz ich prezentacji w postaci raportów, zestawień, zaświadczeń. Wdrożenie aplikacji, dzięki wykorzystaniu spójnych danych, pozwoli na znaczne skrócenie czasu potrzebnego do naliczania wynagrodzeń, wyeliminuje omyłki przy tworzeniu list wypłat, umożliwi łatwy dostęp do zestawień z wypłaconych wynagrodzeń oraz dokonanych potrąceń. Aplikacja pomoże rozwiązać problemy komunikacji i wymiany informacji między działami w placówce, weryfikacji zgromadzonych danych, terminowości wypłat, sprawozdań, raportów. KWANTYFIKACJA WW. KORZYŚCI Skrócenie od 20 do 30% czasu pracy związanego z naliczaniem i wypłacaniem wynagrodzeń. Poprawa o nawet 80% terminowość realizowanych zadań. Uzyskanie poprawność zgromadzonych danych oraz prezentowanych wyników nawet do 100% w zależności od wielkości bazy i skrupulatności przy wprowadzaniu danych. 6. Moduł do obsługi finansów jednostek oświatowych System będzie dedykowany do finansowej obsługi pojedynczych jednostek oświatowych oraz zespołów administracyjno - ekonomicznych. Oprogramowanie powinno obsługiwać wszystkie zasadnicze operacje księgowe - od budowania planu kont, pobierania listy płac z systemu płacowego, poprzez księgowanie dokumentów, aż do obsługi zdefiniowanych przez Użytkownika zestawień i sprawozdań. System musi posiadać możliwość wstępnego wprowadzenia dokumentów i ich późniejszego zatwierdzania i księgowania. Oprogramowanie powinno zapewnić wsparcie procesu inwentaryzacji. Aplikacje usprawnią proces prowadzenia księgowania, tworzenia sprawozdań budżetowych oraz finansowych. Da możliwość fakturowania, prowadzenia rejestrów zakupu i sprzedaży. Umożliwi również elektroniczne prowadzenie kasy oraz ewidencję wyposażenia. Przy ich pomocy zostanie usprawniony proces prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Jednocześnie aplikacje będą zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami prowadzenia rachunkowości oraz z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego, dotyczącymi procedury planowania, sprawozdawczości i zasad prowadzenia rachunkowości budżetowej oraz zasad prowadzenia rozliczeń publiczno-prawnych. Dodatkowe moduły do obsługi finansów jednostek oświatowych: Czesne Optivum, Faktury Optivum, Kasa Optivum, KZP Optivum, Rejestr VAT Optivum, Rozrachunki Optivum, Zamówienia publiczne Optivum. Inwentarz Optivum. Intendentura Optivum: Magazyn Optivum, Stołówka Optivum. Aplikacje te posiadać powinny: możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym miesiącu roku obrachunkowego, definiowalny plan kont, kontrolę poprawności księgowań, możliwość prowadzenia kilku dzienników obrotów z odrębnymi wzorcami numeracji, funkcję tworzenie nowych dokumentów księgowych na podstawie wcześniej utworzonych, 13 S t r o n a

14 funkcję umożliwiającą prowadzenie kilku kas, obsługiwać wpłat i wypłat w kasie, możliwość rejestracji planu finansowego i jego kolejnych zmian, uwzględniać zadania w sprawozdaniach budżetowych, uwzględniać fundusze w sprawozdaniach budżetowych, współpracować z SIO, możliwość rejestracji dokumentów wpłat i wypłat w kasie, funkcję tworzenia zestawień obrotów i sald kont księgowych w ujęciu syntetycznym i analitycznym, tworzyć zestawienia rozrachunków z kontrahentami i osobami, tworzyć zestawień obrotów na koncie, uwzględniać w zestawieniach danych przygotowanych do księgowania, ale jeszcze nie zaksięgowanych, tworzyć sprawozdania budżetowe i finansowe (z uwzględnieniem zadań), tworzyć kopie bezpieczeństwa danych programu na wskazanym nośniku, automatycznie przygotowywać bilansu otwarcia, ewidencjonować umowy sprzedaży na dowolny czas, automatycznie tworzyć dokumenty sprzedaży na podstawie umów, fakturować, prowadzić rejestry sprzedaży, zakupów, zapisywać faktury zakupu, drukować potwierdzenia sald, umożliwiać inwentaryzację wyposażenia oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych. Ponadto aplikacje powinny: prowadzić obsługę klasyfikacji budżetowej oraz kontrahentów i pracowników bez potrzeby rozbudowy planu kont; posiadać mechanizm weryfikacji poprawności numerów kont bankowych kontrahentów, tworzyć zestawienia na podstawie wielu różnych kryteriów, automatycznie rejestrować daty i czasu wprowadzenia dokumentu, automatycznie tworzyć dokumenty storna na czerwono, wykonywać zestawienia dla grupy paragrafów, kilku jednostek, wybranych kontrahentów i wskazanych zadań, posiadać funkcję zapisania zdefiniowanych przez użytkownika własnych szablonów zestawień, rejestrować daty pierwszego wprowadzenia do systemu informacji o osobach, automatycznie księgować Raport kasowy, umożliwiać prowadzenie dziennika obrotów z uwzględnieniem walut obcych, posiadać mechanizm kontroli poprawności dokumentu wraz ze wskazaniem miejsca błędu, umożliwiać bieżący dostęp do danych z 2 lat, umożliwiać wglądu w dane archiwalne posiadać funkcję tworzenie dokumentów na podstawie zestawienia sald. Aplikacje finansowo-księgowe powinny współpracować z programami płacowymi poprzez możliwość pobrania listy płac, importować dane pracowników z umów o pracę do bazy księgowej oraz umożliwiać wysłanie sprawozdań budżetowych do programu Poszczególne moduły powinny również umożliwić: prowadzenie księgowości jednostek oświatowych, w tym: prowadzeniu wielu dzienników obrotów, posiadać możliwość definiowania numeracji kont i określenia poziomów analityk, prowadzenie ewidencji zobowiązań i należności, w tym m.in. wpłat uczniów na rzecz szkoły z tytułu czesnego i innych podobnych płatności, tworzenie dokumentów sprzedażowych oraz ich duplikatów, monitorować i kontrolować terminy wystawiania faktur wynikających z zawartych umów, wystawiać faktury, rachunki i inne dokumenty sprzedażowe, prowadzenia rejestru wystawionych dokumentów, umów sprzedażowych, obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej, w tym m.in. naliczanie pożyczek, rat spłat pożyczek, tworzenie list potrąceń, planów spłat rat pożyczki, prowadzenie rozliczeń z urzędem skarbowym w zakresie odprowadzania podatku na podstawie aktualnych przepisów ustawy o VAT, w tym prowadzenie rejestru transakcji handlowych, ustalać wysokość kwoty podatku naliczonego, należnego i podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego, prowadzenie rozrachunków czyli realizację własnych zobowiązań finansowych wobec kontrahentów i egzekwowania od nich należności, rejestrować dowolne wzorce elektronicznych przelewów 14 S t r o n a

15 bankowych i tworzyć pliki przelewów elektronicznych do każdego programu elektronicznej bankowości, prowadzenie rejestru dokumentów zakupów wg trybów przewidzianych w ustawie PZP, w tym m.in. uwzględniać w dokumentach źródła finansowania i formy płatności. KORZYŚCI JAKIE PRZYNIESIE WDROŻENIE APLIKACJI Zwiększy się bezpieczeństwo i kontrola dostępu użytkowników do programu poprzez zabezpieczenie hasłem oraz zarządzanie poziomami uprawnień poszczególnych użytkowników. Proces tworzenie nowych dokumentów księgowych na podstawie dokumentów wprowadzonych wcześniej zostanie w znacznym stopniu ułatwiony i przyspieszony. Wprowadzona zostanie bieżąca kontrola poprawności zapisów księgowych. Pozyska się możliwość kontroli realizacji planu finansowego. Zostanie usprawniony proces Inwentaryzacji oraz proces tworzenia dowolnych i szybkich wyników zestawień. KWANTYFIKACJA WW. KORZYŚCI Zmniejszenie o 50% ryzyka popełnienia błędów i pracochłonnego wyszukiwania ich dzięki stałej kontroli zapisów na koncie. Skrócenie do kilku minut czasu potrzebnego na zliczenie danych do zestawień. Usprawnienie o 80% procesu dekretacji poprzez tworzenie nowych dokumentów na podstawie już istniejących. 7. Podpis elektroniczny Zakupienie kwalifikowanego certyfikatu dla bezpiecznego podpisu elektronicznego Zakupienie i instalacja bezpiecznego urządzenia do składania podpisu (Bezpieczne urządzenie składa się z elementów technicznych - karta kryptograficzna wraz z oprogramowaniem do jej obsługi - i oprogramowania służącego do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego). Podpis elektroniczny zostanie wdrożony we wskazanym stanowisku pracy w podmiotach objętych systemem. Akceptuję bez zastrzeżeń: podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 15 S t r o n a

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo

Z ałącznik nr 4 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Z ałącznik nr 4 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Z ałącznik nr 4 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - 1 - Spis treści INFORMACJE OGÓLNE... 3 INFRASTRUKTURA TELEINFORMATYCZNA... 7 WYMAGANIA OGÓLNE... 7 SERWER... 8 ZESTAW KOMPUTEROWY... 9 SKANER...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania funkcjonalne i techniczne. ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY WSPOMAGAJĄCY PRACĘ W UCZELNI (dalej: ZSIWPU) 1 DOSTAWA DEDYKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Warszawa 2014 Spis treści I. Słownik... 3 II. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności i doświadczenie

Funkcjonalności i doświadczenie Kryteria podstawowe System jest wydzieloną z ERP samodzielną i funkcjonalną jego częścią, dającą jednocześnie możliwość rozbudowy o pozostałe funkcjonalności System ma możliwość rozbudowy do funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. LP nazwa sztuk Partner 1 ABBYY FineReader 11 Professional Edition PL Box (lub równoważna)

ZAPYTANIE OFERTOWE. LP nazwa sztuk Partner 1 ABBYY FineReader 11 Professional Edition PL Box (lub równoważna) ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu oprogramowania w ramach projektu My się zmian nie boimy, nr umowy: UDA-POKL.05.02.01-00-024/012-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 341/08/11 Mielec, 2008-05-08 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/08/11. Nazwa zadania: Zintegroowany system informatyczny dla Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz

Załącznik nr 9 do siwz Załącznik nr 9 do siwz Opis przedmiotu zamówienia wymagania techniczne i wdrożeniowe Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz warunki i sposób realizacji zamówienia 1. Wprowadzenie Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41/2014. Burmistrza Opoczna z dnia 19 marca 2014 roku

Zarządzenie Nr 41/2014. Burmistrza Opoczna z dnia 19 marca 2014 roku Zarządzenie Nr 41/2014 Burmistrza Opoczna z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie aktualizacji wykazu programów komputerowych używanych w Urzędzie Miejskim w Opocznie oraz zasad archiwizacji danych na nośnikach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Program rozwojowy Wyższej Szkoły Zarządzania Efektywne Zarządzanie Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Możliwości podstawowe systemu ISOF

Możliwości podstawowe systemu ISOF Możliwości podstawowe systemu ISOF Copyright 2006-2015 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ E-POWIAT CHEŁMSKI ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE CHEŁMSKIM Specyfikacja techniczna Powiat Chełmski 2010 1 / 107 Spis treści Spis treści...2 1. Przedmiot zamówienia...6

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo

Finanse i Księgowość Premium Podręcznik użytkownika

Finanse i Księgowość Premium Podręcznik użytkownika Finanse i Księgowość Premium Podręcznik użytkownika Wersja 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia):

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia): Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL na wykonanie lub rozbudowę, dostawę i wdrożenie dedykowanych modułów systemów informatycznych z zakresu

Bardziej szczegółowo