urządzenia wodne I hydronic

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "urządzenia wodne I hydronic"

Transkrypt

1

2

3 urządzenia wodne ZASADY KLIMATYZACJI WODNĄ LODOWĄ I HDRONIC AIR CONDITIONING PROCEDURES urządzenia wodne I hydronic Klimat odgrywa podstawową rolę w użytkowaniu budynków. System, który gwarantuje warunki socjalne jest jednym z wielu elementów całego kompleksu oraz obszaru bezpośredniego oddziaływania na samopoczucie osób przebywających oraz obszarów budynku wykonujących funkcje dla których był on projektowany. Wielkość systemu dobierana jest zgodnie z zapytaniem. Obecnie wielkości zadowalające klienta mają znaczenie pierwszorzędne. Poza osiągnięciem parametrów temperaturowych wody wielkość systemu uzależniona jest od jego parametrów akustycznych, energetycznych oraz estetycznych. Dobór wielkości urządzenia uzależniony jest od: - Spełnienie założonych warunków temperaturowych wody, - Spełnienie terminu dostawy, - Bezawaryjność (blisko zero), - Dopasowanie do budynku, elastyczność, estetyczny wygląd, - Obniżenie kosztów inwestycji i wykonania. Zebranie parametrów zbyt niskiej temperatury są, regulacja On/Off, wzrostu poziomu głośności, braku czystego powietrza są często powodem niezadowolenia części klientów The climate plays a fundamental role in the habitability of a building. The system that guarantees the welfare is one of the mos t important parts of all the complex and exercises an effect directed on the health of the persons that lives and on the suitability of the building t o carry out the function for which it has been constructed. The quality of a system is given from its abilit y to satisfy the requirements. Today, the quality and the satisfaction of the customer are primary importance. Beyond to the respect of the thermo-hygrometric conditions, the quality of a system is determined also from the acoustic, energetic and aesthetic characteristics. In synthesis the quality of a syst em depends from: - The respect of the designed thermo-hygrometric conditions. - The respect of the delivery dates. - The absence of breakdowns (near "error zero"). - Service customers and efficient maintenance. - Integration to the building, flexibility, aesthetic features. - Low costs of investmen t and exercise. For some air conditioning plants the temperatures too much low, the On/Off regulation, sound levels elevates, absence of pure air are often cause of dissatisfaction from part of the customer.

4 CHŁODZONE POWIETRZEM CHILLERY I POMPY CIEPŁA Z WENTYLATORAMI OSIOWYMI I SPRĘŻARKAMI SCROLL OD 5 kw DO 42 kw AIR COOLED LIQUID CHILLERS AND HEAT PUMPS WITH AXIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 5 kw TO 42 kw HWA OPIS OGÓLNY Chłodzone powietrzem agregaty wody lodowej, z wentylatorami osiowymi skraplacza do zewnętrznej instalacji. Szereg zawiera 13 modeli o wydajności chłodniczej od 5 do 42 kw. DOSTĘPNE WERSJE HWA - tylko chłodzenie HWA/WP - rewersyjna pompa ciepła HWA/SP - tylko chłodzenie ze zbiornikiem akumulacyjnym i pompą HWA/WP/SP - rewersyjna pompa ciepła ze zbiornikiem akumulacyjnym i pompą GENERAL DESCRIPTION Air cooled water chiller units, with axial fans for outdoor installation. The range consists of 13 models covering a cooling capacity from 5 to 42 kw. VERSIONS HWA - Cooling only HWA/WP - Reversible heat pump HWA/SP - Cooling only with storage tank and pump HWA/WP/SP - Reversible heat pump with storage tank and pump WŁASNOŚCI TECHNICZNE Konstrukcja. Z samonośnej galwanizowanej ramy pokrytej ochronną warstwą lakieru, skręconej za pomocą śrub z nierdzewnej stali. Sprężarka. 1-fazowa (modele 18 25) lub 3-fazowa (modele ) sprężarka hermetyczna typu COPELAND scroll w komplecie z czujnikiem przeciążeniowym (klixon) osadzonym w silniku oraz jeśli potrzeba grzałką karteru. Sprężarki montowane są na gumowych amortyzatorach pochłaniających drgania. Wentylatory. Osiowy wentylator o niskiej prędkości obrotowej oraz specjalnym profilu łopat, które są bezpośrednio osadzone na wirniku silnika o stopniu ochrony IP54. Wentylatory posiadają siatkę ochronną od strony wydmuchu powietrza. Skraplacz. Miedziane rurki i aluminiowe lamele. Parowacz. Lutospawany wymiennik płytowy Alfa-Laval ze stali nierdzewnej AISI 316. Parowacz umieszczony w elastycznym materiale izolacyjnym. W pompach ciepła TECHNICAL FEATURES Structure. With supporting frame, in peraluman and galvanized sheet. Stainless-steel screws. Compressor. Scroll hermetic 1-phase (18 25) or 3-phase (31 151) compressor, complete with overload protection (klixon) embedded in the motor and crankcase, if needed, installed on rubber vibrations absorbing. Fans. Axial fan type low ventilation and special wing profile, they are directly coupled to external rotor motors with protection grade IP54, and a safety fan guard fitted on discharge air flow. Condenser. Copper tubes and aluminum finned coil. Evaporator. In AISI 316 stainless steel braze welded plates type. The evaporator is insulated with flexible closed cells material. On the heat pump units is always installed a

5 parowacz standardowo wyposażony jest w grzałkę przeciwzamrożeniową. Panel elektryczny. Zawiera: wyłącznik główny z zamkiem drzwiczek urządzenia, bezpieczniki topikowe oraz stycznik sprężarki i pompy (modele ). Mikroprocesor do kontroli następujących funkcji: regulacja temperatury wody, ochrona przeciwzamrożeniowa, regulacja czasu pracy sprężarki, kasowanie alarmu, wolny styk dla zewnętrznego alarmu, lokalna lub odległa zmiana chłodzenie/grzanie (dostępne w pompach ciepła), wizualizacja procesów na cyfrowym wyświetlaczu: trwający cykl (chłodzenie lub grzanie),opóźnienie rzeczywiste włączenia sprężarki, temperatura wlotowa wody, punkt nastawy i nastawiona delta, alarm. WERSJA HWA Obieg freonowy. Obieg w miedzianych rurkach zawiera: filtr odwadniacz, zawór rozprężny, presostaty z ręcznym resetem wysokiego ciśnienia i automatycznym resetem po stronie niskiego ciśnienia (81 151) oraz wziernik z indykatorem wilgotności (81 151). Obieg wodny. Obieg w miedzianych rurkach zawiera: wyłącznik różnicowy ciśnienia wody i ręczny odpowietrznik antifreeze heater. Electrical panel. Includes: main switch with door lock device, fuses, compressor and pump remote control switch (41 151). Microprocessor to control following functions: regulation of the water temperature, antifreeze protection, compressor timing, alarm reset, potential free contact for remote general alarm, local or remote cooling / heating changeover (operating in heat pump), visual system with digital display: running cycle (cooling or heating), compressor delay relay/on, inlet water temperature, set point and differential setting, alarm decodification. HWA VERSION Refrigerant circuit. The circuit, in copper tubing, includes: dryer filter, expansion valve, manual reset high pressure switch and automatic reset low pressure switch, automatic reset low pressure switch (81 151) and liquid and humidity indicator (81 151). Water circuit. The circuit, in copper tubing, includes: water differential pressure switch and manual air release valve. WERSJA HWA/SP Obieg freonowy. Obieg w miedzianych rurkach zawiera: filtr odwadniacz, zawór rozprężny, presostaty z ręcznym resetem wysokiego ciśnienia i automatycznym resetem po stronie niskiego ciśnienia (81 151) oraz wziernik z indykatorem wilgotności (81 151). Obieg wodny. Obieg w miedzianych rurkach zawiera: wyłącznik różnicowy ciśnienia wody i ręczna przepustnica powietrza, izolowany zbiornik, cyrkulator (18 31) lub pompę (41 151), zawór bezpieczeństwa (3 bar), manometry, osadzone wlotowy i wylotowy zawory odcinające oraz naczynie rozprężne. HWA/SP VERSION Refrigerant circuit. The circuit, in copper tubing, includes: dryer filter, expansion valves, manual reset high pressure switch, automatic reset low pressure switch (81 151) and liquid and humidity indicator (81 151). Water circuit. The circuit, in copper tubing, includes: water differential pressure switch, manual air release valve, insulated tank, circulator (18 31) or pump (41 151), safety valve (3 bar), gauge, plant charge and discharge shut off valve and expansion vessel. WERSJA HWA/WP Obieg freonowy. Obieg w miedzianych rurkach zawiera: 2- drogowy filtr odwadniacz, zawór rozprężny, zawór zwrotny, 4 drogowy zawór rewersyjny, presostaty z ręcznym resetem wysokiego ciśnienia i automatycznym resetem po stronie niskiego ciśnienia (81 151) oraz wziernik z indykatorem wilgotności (81 151). Obieg wodny. Obieg w miedzianych rurkach zawiera: wyłącznik różnicowy ciśnienia wody i ręczny odpowietrznik WERSJA HWA/WP/SP Obieg freonowy. Obieg w miedzianych rurkach zawiera: 2- drogowy filtr odwadniacz, zawór rozprężny, zawór zwrotny, 4 drogowy zawór rewersyjny, presostaty z ręcznym resetem wysokiego ciśnienia i automatycznym resetem po stronie niskiego ciśnienia (modele ) oraz wziernik z indykatorem wilgotności (modele ). Obieg wodny. Obieg w miedzianych rurkach zawiera: wyłącznik różnicowy ciśnienia wody i ręczna przepustnica powietrza, izolowany zbiornik, cyrkulator (modele 18 31) lub pompę (modele ), zawór bezpieczeństwa (3 bar), manometry, osadzone wlotowy i wylotowy zawory odcinające oraz naczynie rozprężne (reflex). HWA/WP VERSION Refrigerant circuit. The circuit, in copper tubing, includes: 2-ways dryer filter, expansion valves, check valves, 4-ways reverse valve, manual reset high pressure switch, automatic reset low pressure switch (81 151) and liquid and humidity indicator (81 151). Water circuit. The circuit, in copper tubing, includes: water differential pressure switch and manual air release valve. HWA/WP/SP VERSION Refrigerant circuit. The circuit, in copper tubing, includes: bi-directional dryer filter, expansion valves, check valves, 4- ways reverse valve, manual reset high pressure switch, automatic reset low pressure switch (81 151) and liquid and humidity indicator (81 151). Water circuit. The circuit, in copper tubing, includes: water differential pressure switch, manual air release valve, insulated tank, circulator (18 31) or pump (41 151), safety valve (3 bar), gauge, plant charge and discharge shut off valve and expansion vessel.

6 AKCESORIA DOSTARCZANE OPCJONALNIE: CC - kontrola ciśnienia skraplania poprzez płynną regulację obrotów wentylatora skraplacza. Umożliwia pracę do temperatury powietrza zewnętrznego 20 0 C. PS pompa obiegowa instalowana wewnątrz urządzenia dla wersji bez zbiornika i pompy; dla modeli jest to opcja specjalnej pompy dla wersji ze zbiornikiem i pompą. PB ręczne odblokowanie alarmu niskiego ciśnienia CR oddalony panel kontrolny do instalacji w pomieszczeniu obsługi dla zdalnej regulacji agregatu, posiadający takie same funkcje jak ten zainstalowany w urządzeniu. IS karta sieciowa RS485 umożliwiająca połączenie urządzenia do centralnego systemu sterowania np. BMS RP osłona skraplacza z siatką i metalowym filtrem. AG amortyzatory gumowe GL drewniane opakowanie dla specjalnego transportu. ACCESSORIES SUPPLIED SEPARATELY: CC - Condensation control obtained by means o f continuous adjustment of the fan rotation speed up to outside air temperatures of 20 C in operation as a refrigerator. PS - Circulating pump to be inserted inside the unit in versions without tank and pump; in units it has the function of an extra pump (in series) in the version with tank and pump. PB - Manual reset low pressure switch. CR - Remote control panel to be inserted in the room for remote control of the unit, with the same functions as that inserted in the machine. IS - RS 485 serial interface for connection to controls and centralized supervision systems. RP - Coil protection guards in steel with cataphoresis treatment and painting. AG - Rubber vibration dampers GL - Packing in wooden crate for special transport. HWA MODEL/MODEL HWA Chłodzenie/Cooling: Wydajność chłodnicza / Cooling capacity (1) kw 4,8 6,2 7,4 8,7 10,8 13,1 15,7 17,7 19,3 23,8 27,6 34,1 42,0 Pobór mocy / absorbet power (1) kw 1,4 1,8 2,1 3,1 3,9 4,7 5,6 6,4 7,1 8,2 10,0 12,2 14,7 Grzanie / Heating: Wydajność grzewczaa / Hiting capacity (2) kw 5,7 7,9 8,7 10,5 12,9 15,7 19,4 21,0 23,8 29,4 35,1 42,3 50,0 Pobór mocy / absorbet power (2) kw 1,6 2,2 2,3 3,4 4,1 5,0 5,8 6,5 7,8 9,5 11,0 13,3 17,3 Sprężarki / Compressors: Ilość / Number n o Parowacz / Evaporator: Przepływ / Water flow l/s 0,23 0,30 0,35 0,42 0,52 0,63 0,75 0,85 0,92 1,14 1,32 1,63 2,01 Spadek ciśnienia / Pressure drop kpa Przyłącza wodne / Water conections Skraplacz / Condenser: Wentylatory / Fans n o Pprzepływ powietrza/ Airr flow m 3 /s 0,97 0,89 0,89 0,82 1,94 1,78 1,64 1,64 2,69 2,50 4,00 4,00 5,38 Właściwości elektryczne / Electrical features Zasilanie / Supply voltage V/Ph/Hz /1/ /3+N/ Max. prąd pracy / Max running current A Max prąd rozruchu / Max inrush current A Ciśnienie akustyczne / Sound pressure (3) db(a) Wersja WP/WP-SP / WP/WP-SP version Nom. moc pompy / Pump nominal power kw 0,13 0,13 0,19 0,19 0,30 0,30 0,30 0,30 0,45 0,55 0,55 0,55 0,75 Ciś. dyspozycyjne / Available pressure kpa ciś. dysp.dodat. pomp./av. pres. add. pump kpa Zbiornik akumul. / Storage water volume l Naczynie rozprężne / Expansion vessel l Przyłącza wodne / Water conections Waga / Weight Waga transportowa / Transport weight (4) kg Waga transportowa / Transport weight (5) kg Waga robocza / Operation weight (4) kg Waga robocza / operation weight (5) kg (1) Woda chłodzona z 12 na 7 o C, temperatura otoczenia +35 o C (2) Woda ogrzewana z 40 do 45 o C, temperatura otoczenia 7 o C ts / 6 o C tm (3) Całkowite ciśnienie akustyczne w odległości 1m (od strony wlotu powietrza) i 1,5m od podłoża. Zgodnie z DIN (4) Urządzenie bez zbiornika i pompy (5) Urządzenie ze zbiornikiem i pompą (1) Chilled water from 12 to 7 C, ambient air temperature 35 C (2) Heated water from 40 to 45 C, ambient air temperature 7 C d.b. / 6 C w.b. (3) Full sound pressure measured at 1 m distance (inlet air flow side) and 1,5 m from ground. According to DIN (4) Unit without tank and pump (5) Unit with tank and pump

7 Wymiary I Dimensions HWA X wlot wody Y wylot wody Z wlot wody dla wersji PF X water inlet Y outlet water Z water inlet PF version Obszar niezabudowany Clearance area MODEL/MODEL HWA A długość / A lenghl mm B szerokość / B width mm C wysokość / C height mm D wysokość / D height mm

8 CHŁODZONE POWIETRZEM CHILLERY I POMPY CIEPŁA Z WENTYLATORAMI OSIOWYMI I SPRĘŻARKAMI SCROLL OD 47 kw DO 162 kw AIR COOLED LIQUID CHILLERS AND HEAT PUMPS WITH AXIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 47 kw TO 162 kw HWA OPIS OGÓLNY Chłodzone powietrzem agregaty wody lodowej z wentylatorami osiowymi do zewnętrznej instalacji. Seria zawiera 8 modeli z zakresie pojemności cieplnej od 47 do 162 kw. DOSTĘPNE WERSJE HWA Tylko chłodzenie HWA/SSL Tylko chłodzenie, wykonanie super ciche HWA/WP Rewersyjna pompa ciepła HWA/WP/SSL Rewersyjna pompa ciepła, wykonanie super ciche GENERAL DESCRIPTION Air cooled water chiller units, with axial fans for outdoor installation. The range consists of 8 models covering a cooling capacity from 47 to 162 kw. VERSIONS HWA Cooling only HWA/SSL Super silenced cooling only HWA/WP Reversible heat pump HWA/WP/SSL Super silenced reversible heat pump PARAMETRY TECHNICZNE Rama. Samonośna rama ze stali galwanizowanej malowana proszkowo farbą poliestrową. Łatwo do demontażu panele umożliwiające dostęp do wewnątrz jednostki w celu konserwacji oraz innych koniecznych czynności. Sprężarki. COPELAND scroll z wziernikiem oleju. Wyposażone są w wewnętrzne zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe i grzałkę karteru - jeśli jest to wymagane, instalowane na gumowych podkładkach tłumiących drgania. Wentylatory. Osiowe wentylatory bezpośrednio osadzone na trójfazowym silniku elektrycznym z zewnętrznym wirnikiem. Wentylatory posiadają siatkę ochronną od strony wydmuchu powietrza. W jednostkach w wykonaniu super cichym instalowane są wentylatory o niskiej prędkości obrotowej, dlatego posiadają więcej wentylatorów. Skraplacz. Wykonany z miedzianych rurek oraz aluminiowych lameli. Zaprojektowane tak, aby uzyskać dwa niezależne obiegi czynnika. Parowacz. Lutospawany wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej AISI 316 z dwoma niezależnymi obiegami po TECHNICAL FEATURES Frame. Self-supporting galvanized steel frame further protected with polyester powder painting. Easy to remove panels allow access to the inside of the unit for maintenance and ot her necessary operations. Compressors. Scroll with oil sight glass. They are furnished with an internal overheat protection and crankcase, if needed, installed on rubber shock absorbers. Fans. Axial fans directly coupled to a three-phase electric motor with external rotor. A safety fan guard is fitted on the air flow discharge. On the super silenced units there are fans with a low rpm therefore some models have more fans. Condenser. Copper tube and aluminum finned coil. The circuits are designed to obtain two separate circuits. Evaporator. In AISI 316 stainless steel braze welded plates type with two independent circuits on the

9 stronie parującego czynnika oraz chłodzonej wody. Parowacz umieszczony w elastycznym materiale izolacyjnym. W pompach ciepła parowacz standardowo wyposażony jest w grzałkę przeciwzamrożeniową. Panel elektryczny. Zawiera: wyłącznik główny z zamkiem drzwiczek urządzenia, bezpieczniki topikowe oraz stycznik sprężarki i pompy oraz stycznik z termikiem wentylatorów; tablicę rozdzielczą; terminal do wpięcia styków zewnętrznych. Mikroprocesor do automatycznej kontroli następujących funkcji: regulacja temperatury wody, ochrona przeciwzamrożeniowa, regulacja czasu pracy sprężarki, kasowanie alarmu, wolny styk dla zewnętrznego alarmu, lokalna lub odległa zmiana chłodzenie/grzanie (dostępne w pompach ciepła), wizualizacja procesów na cyłrowym wyświetlaczu: trwający cykl (chłodzenie lub grzanie),opóźnienie rzeczywiste włączenia sprężarki, temperatura wlotowa wody, punkt nastawy i nastawiona delta, alarm. refrigerant side and on the water side. On the heat pump units is always installed an antifreeze heater. Electrical board. Includes: main switch with door safety interlock; fuses, overload protection for compressors and thermocontacts for fans; interface relays; electrical terminals for external connections. Microprocessor for automatic control of the unit allowing continuous display o f the operational status o f the unit, control set and real water temperature and, in case of partial or total block of the unit, indication of security device that intervened. OPCJE OBIEGU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO HWA i HWA/SSL Każdy agregat zawiera dwa niezależne obiegi chłodnicze wykonane z rur miedzianych, wszystkie modele mają następujące elementy: termostatyczny zawór rozprężny z zewnętrznym wyrównaniem; filtr odwadniacz, wziernik z indykatorem wilgoci, wyłącznik wysokiego i niskiego ciśnienia (ze stałą nastawą) HWA/WP i HWA/WP/SSL Agregat w wersji z pompą ciepła w porównaniu z jednostką tylko chłodzącą zawiera dodatkowo: 4-drogowy zawór rewersyjny, separator cieczy na przewodzie ssącym (modele ), zbiornik ciekłego czynnika, zawór zwrotny, wymiennik ciepła na ssaniu. OPCJE OBIEGU WODNEGO HWA, HWA/SSL, HWA/WP i HWA/WP/SSL Zawiera: parowacz, czujnik temperatury, czujnik oblodzenia, czujnik zaniku przepływu, odpowietrznik ręczny. OPCJA: Moduł ochrony silnika. OPCJONALNE WYPOSAŻENIE: SL- urządzenie ciche. Sprężarki umieszczone są w płaszczach tłumiących hałas. CT- kontrola ciśnienia skraplania dla temperatur powietrza zewnętrznego 0 0 C poprzez wyłączanie wentylatorów. CC- kontrola ciśnienia skraplania poprzez płynną regulację prędkości obrotowej wentylatorów skraplacza dla temperatur powietrza zewnętrznego do 20 0 C DS- wymiennik z odzyskiem 20% ciepła skraplania RT- wymiennik z odzyskiem 100% ciepła skraplania SI- wewnętrzny zbiornik 400 l: modele 182-P 302-P - wewnętrzny zbiornik 600 l: modele 364-P 604-P PS- pompa obiegowa montowana wewnątrz urządzenia PD- podwójna pompa obiegowa. Instalowana w urządzeniu, jedna pracuje pozostała w stanie czuwania; wyposażone w licznik czasu pracy. REFRIGERANT CIRCUIT VERSIONS HWA AND HWA/SSL Each unit includes independent refrigerant circuits. Produced in copper tubing, all models have the following components: thermostatic expansion valve with external equalisation; dehydrator filter; level and humidity indicator; high and low pressure switches (with fixed setting). HWA/WP AND HWA/WP/SSL The unit in hea t pump version, in addition to the components of the only cooling unit, includes for each circuit: 4-ways reverse valve, liquid separator on the suction line(364-p 604-P), liquid receiver, check valves, intermediate exchanger in suction. WATER CIRCUIT VERSIONS HWA, HW/SSL, HW/WP AND HWA/WP/SSL Includes: evaporator, temperature sensor, antifreeze sensor, differential pressure switch and manual air release valves. VARIANTS: Motor protection module. FACTORY FITTED ACCESSORIES: SL- Unit silencement. The compressors are equipped with sound-absor bing covering. CT- Condensation control to outside air temperatures of 0 C obtained by means of stopping some fans. CC- Condensation control obtained by means of continuous adjustment o f the fan rotation speed up to outside air temperatures of 20 C in operation as a refrigerator. DS- Desuperheater with 20% heat recovery. RT- Total heat regeneration with 100% recovery. SI - Inertial tank 400 l: models 182-P 302-P - Inertial tank 600 l: models 364-P 604-P PS- Circulating pump inserted inside the unit. PD - Double circulating pump. Installed in the unit, working one in stand-by to the other; by every start request, the pump with the least number o f working hours is activated first.

10 HWA MODEL/MODEL HWA Chłodzenie/Cooling: Wydajność chłodnicza / Cooling capacity (1) kw 46,8 54,4 71,2 82,0 96,0 111,3 140,3 161,6 Pobór mocy / absorbet power (1) kw 14,9 17,2 22,4 26,1 29,4 34,2 44,8 52,2 Grzanie / Heating: Wydajność grzewczaa / Hiting capacity (2) kw 53,0 61,6 80,6 92,9 108,8 126,1 158,8 182,9 Pobór mocy / absorbet power (2) kw 15,0 18,0 23,2 27,1 30,5 35,5 45,0 55,0 Sprężarki / Compressors: Ilość / Number n o Obieg czynnika / Refrigerant circuits n o Stopnie wydajności / Capacity steps n o Parowacz / Evaporator: Przepływ / Water flow l/s 2,24 2,60 3,40 3,92 4,60 5,32 6,70 7,72 Spadek ciśnienia / Pressure drop kpa Przyłącza wodne / Water conections PN16 1½ 1½ 1½ 1½ 2½ 2½ 2½ 2½ Skraplacz / Condenser: Model STD / Model STD Wentylatory / Fans n o Pprzepływ powietrza/ Airr flow m 3 /s 4,15 4,10 7,89 7,66 7,55 11,66 11,66 15,55 Model SSL/ Model SSL Wentylatory / Fans n o Pprzepływ powietrza/ Airr flow m 3 /s 3,55 3,5 6,05 5,65 8,70 8,50 8,50 - Właściwości elektryczne / Electrical features Zasilanie / Supply voltage V/Ph/Hz /3+N/ Max. prąd pracy / Max running current A Max prąd zwarciowy / Max inrush current A Ciśnienie akustyczne / Sound pressure (3) Model STD / Model STD db(a) Model SSL/ Model SSL db(a) Wersja SI/PS / SI/PS version Nom. moc pompy / Pump nominal power kw 0,75 0,75 0,75 1,20 1,50 1,50 1,50 1,85 Ciś. dyspozycyjne / Available pressure kpa Zbiornik akumul. / Storage water volume l Naczynie rozprężne / Expansion vessel l Przyłącza wodne / Water conections PN6 2½ 2½ 2½ 2½ 2½ 2½ 2½ 2½ Waga / Weight Waga transportowa / Transport weight (4) kg Waga transportowa / Transport weight (5) kg Waga robocza / Operation weight (4) kg Waga robocza / operation weight (5) kg (1) Woda chłodzona z 12 na 7 o C, temperatura otoczenia +35 o C (2) Woda ogrzewana z 40 do 45 o C, temperatura otoczenia 7 o C ts / 6 o C tm (3) Całkowite ciśnienie akustyczne w odległości 1m (od strony wlotu powietrza) i 1,5m od podłoża. Zgodnie z DIN (4) Urządzenie bez zbiornika i pompy (5) Urządzenie ze zbiornikiem i pompą (1) Chilled water from 12 to 7 C, ambient air temperature 35 C (2) Heated water from 40 to 45 C, ambient air temperature 7 C d.b. / 6 C w.b. (3) Full sound pressure measured at 1 m distance (inlet air flow side) and 1,5 m from ground. According to DIN (4) Unit without tank and pump (5) Unit with tank and pump

11 Wymiary I Dimensions HWA Obszar niezabudowany Clearance area Y przyłącza wodne po przeciwnej stronie panelu elektrycznego Y water conections opposite side electrical panel MODEL/MODEL HWA A długość / A lenghl mm B szerokość / B width mm C wysokość / C height mm D wysokość / D height mm

12 CHŁODZONE POWIETRZEM CHILLERY I POMPY CIEPŁA Z WENTYLATORAMI ODŚRODKOWYMI I SPRĘŻARKAMI SCROLL OD 5 kw DO 35 kw AIR COOLED WATER CHILLERS AND HEAT PUMPS WITH RADIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 5 kw TO 35 kw HWC OPIS OGÓLNY: Chłodzone powietrzem agregaty wody lodowej, z wentylatorami odśrodkowymi skraplacza do wewnętrznej instalacji. Szereg zawiera 12 modeli o wydajności chłodniczej od 5 do 35 kw. DOSTĘPNE WERSJE: HWC Tylko chłodzenie (standard) HWC/WP Rewersyjna pompa ciepła HWC/SP Tylko chłodzenie ze zbiornikiem i pompą HWC/WP/SP Rewersyjna pompa ciepła ze zbiornikiem akumulacyjnym i pompą WŁASNOŚCI TECHNICZNE: Konstrukcja. Z samonośnej galwanizowanej ramy pokrytej ochronną warstwą lakieru, skręconej za pomocą śrub z nierdzewnej stali. Sprężarka. 1-fazowa (modele 18 25) lub 3-fazowa (modele ) sprężarka hermetyczna typu COPELAND scroll w komplecie z czujnikiem przeciążeniowym (klixon) osadzonym w silniku oraz jeśli potrzeba grzałką karteru. Sprężarki montowane są na gumowych amortyzatorach pochłaniających drgania. Wentylatory. Wewnętrzny podwójny typu odśrodkowego, wyważony statycznie i dynamicznie bezpośrednio napędzany przez 1-fazowy (modele 18 31), 3-fazowy (modele 41 71) pasek klinowy połączony z 3-fazowym silnikiem elektrycznym (modele ). Skraplacz. Miedziane rurki i aluminiowe lamele. Obudowa wyposażona w siatkę chroniącą rurki skraplacza. Parowacz. Lutospawany wymiennik płytowy Alfa-Laval ze stali nierdzewnej AISI 316. Parowacz umieszczony w elastycznym materiale izolacyjnym. Obieg freonowy. Obieg w miedzianych rurkach zawiera: filtr odwadniacz, wziernik, zawór rozprężny, presostaty z automatycznym resetem po stronie niskiego ciśnienia i ręcznym resetem wysokiego ciśnienia. Panel elektryczny. Zawiera: wyłącznik główny z zamkiem drzwiczek urządzenia, bezpieczniki topikowe oraz stycznik sprężarki. Mikroprocesor do kontroli następujących funkcji: regulacja temperatury wody, ochrona przeciwzamrożeniowa, regulacja GENERAL DESCRIPTION: Air cooled water chiller units, with centrifugal fans for indoor installation. The range consists of 12 models covering a cooling capacity from 5 to 35 kw. VERSIONS: HWC Cooling only (standard) HWC/WP Reversible heat pump HWC/SP Cooling only with tank and pump HWC/WP/SP Reversible hea t pump with storage tank and pump TECHNICAL FEATURES: Frame. Self-supporting galvanized steel frame protected with polyester powder painting. Stainless steel screws and bolts. Compressor. Scroll single phase hermetic scroll type (from mod. 18 up to 25), three phase (from mod. 31 up to 131) with overload protection by a klixon embedded in the motor winding and crankcase, where the constructor provides it, installed on vibrations absorbing rubber. Fans. Double inlet centrifugal type statically and dynamically balanced directly driven by a single-phase (from mod. 25 to 31), three-phase (from mod. 41 to 71), belt-driven connected to a tree-phase electric motor (from mod. 81 to 131). Condenser. Copper tubes and aluminum finned coil. A mash integrated in the unit frame protects the condenser coils. Evaporator. In AISI 316 stainless steel brazewelded plates type. The evaporator is insulated with flexible closed cells material. Refrigerant circuit. The circuit, in copper tubes, includes: filter drier, sight glass, expansion valve, automatic reset low pressure switch and manual reset high pressure switch. Electrical board. Includes: main circuit automatic breaker and magnetic-thermal switch with locking door device with automatic release, compressor contactor. Microprocessor to control following functions: regulation of the water temperature, antifreeze protection, compressor

13 czasu pracy sprężarki, kasowanie alarmu, wolny styk dla zewnętrznego alarmu, lokalna lub odległa zmiana chłodzenie/grzanie (dostępne w pompach ciepła), wizualizacja procesów na cyłrowym wyświetlaczu: trwający cykl (chłodzenie lub grzanie),opóźnienie rzeczywiste włączenia sprężarki, temperatura wlotowa wody, punkt nastawy i nastawiona delta, alarm. AKCESORIA DOSTARCZANE OPCJONALNIE: C - kontrola ciśnienia skraplania. PS pompa obiegowa instalowana wewnątrz urządzenia dla wersji bez zbiornika i pompy; dla modeli jest to opcja specjalnej pompy (w standardzie) dla wersji ze zbiornikiem i pompą. PB ręczne odblokowanie alarmu niskiego ciśnienia CR oddalony panel kontrolny do instalacji w pomieszczeniu obsługi dla zdalnej regulacji agregatu, posiadający takie same funkcje jak ten zainstalowany w urządzeniu. IS karta sieciowa RS485 umożliwiająca połączenie urządzenia do centralnego systemu sterowania np. BMS RP osłona skraplacza z siatką i metalowym filtrem. AG amortyzatory gumowe GL drewniane opakowanie dla specjalnego transportu. timing, alarm reset, potential free contact for remote general alarm, local or remote cooling / heating changeover (operating in heat pump), visual system with digital display: running cycle (cooling or heating), compressor delay relay/on, inlet water temperature, set point and differential setting, alarm decodification. ACCESSORIES SUPPLIED SEPARATELY: C - Condensation control. PS - Circulating pump to be inserted inside the unit in versions without tank and pump; in units it has the function of an extra pump (in series) in the version with tank and pump. PB - Manual reset low pressure switch. CR - Remote control panel to be inserted in the room for remote control of the unit, with the same functions as that inserted in the machine. IS - RS 485 serial interface for connection to controls and centralized supervision systems. RP - Coil protection guards in steel with cataphoresis treatment and painting. AG - Rubber vibration dampers. GL - Packing in wooden crate for special transport. MODEL/MODEL HWC Chłodzenie /Cooling Wydajność chłodnicza / Cooling capacity (1) kw 4,8 6,2 7,4 8,7 10,8 13,1 15,7 17,7 19,3 23,8 27,6 34,1 Pobór mocy / absorbet power (1) kw 1,4 1,8 2,1 3,1 3,9 4,7 5,6 6,4 7,1 8,2 10,0 12,2 Ogrzewanie / Heating Wydajność grzewczaa / Hiting capacity (2) kw 5,7 7,9 8,7 10,5 12,9 15,7 19,4 21,0 23,8 29,4 35,1 42,3 Pobór mocy / absorbet power (2) kw 1,6 2,2 2,3 3,4 4,1 5,0 5,8 6,5 7,8 9,5 11,0 13,3 Sprężarki /Compressors Ilość / Number n o Parowacz /Evapotator Przepływ / Water flow l/s 0,23 0,30 0,35 0,42 0,52 0,63 0,75 0,85 0,92 1,14 1,32 1,63 Spadek ciśnienia / Pressure drop kpa Przyłącza wodne / Water conections Skraplacz /Condenser Wentylatory / Fans n o Przepływ powietrza/ Airr flow m 3 /s 0,90 0,88 0,88 0,86 1,74 1,72 1,69 1,69 2,5 3,33 3,33 3,33 Ciśnienie zewnętrzne / External pressure Pa Dane elektryczne/electrical Features Zasilanie / Supply voltage V/Ph/Hz /1/ /3/ Max. prąd pracy / Max running current A Max prąd rozruchu / Max inrush current A Ciśnienie akustyczne / Sound pressure (3) db(a) Wersja PF-SPF / PF-SPF version Nom. moc pompy / Pump nominal power kw 0,24 0,24 0,24 0,24 0,37 0,37 0,37 0,37 0,55 0,55 0,55 0,55 Ciś. dyspozycyjne / Available pressure kpa Zbiornik akumul. / Storage water volume l Naczynie rozprężne / Expansion vessel l Przyłącza wodne / Water conections Waga / Weight Waga transportowa / Transport weight (4) kg Waga transportowa / Transport weight (5) kg Waga transportowa / Transport weight (6) kg Waga robocza / Operation weight (4) kg Waga robocza / operation weight (5) kg Waga robocza / operation weight (6) kg (1) Woda chłodzona z 12 na 7 o C, temperatura otoczenia +35 o C (2) Woda ogrzewana z 40 do 45 o C, temperatura otoczenia 7 o C ts / 6 o C tm (3) Całkowite ciśnienie akustyczne w odległości 1m (od strony wlotu powietrza) i 1,5m od podłoża. Zgodnie z DIN (4) Urządzenie bez zbiornika i pompy (5) Urządzenie PF (pompa, wył. przepływu) (6) Urządzenie SPF (zbiornik akumuacyjny, pompa, wył. przepływu) (1) Chilled water from 12 to 7 C, ambient air temperature 35 C (2) Heated water from 40 to 45 C, ambient air temperature 7 C d.b. / 6 C w.b. (3) Full sound pressure measured at 1 m distance (inlet air flow side) and 1,5 m from ground. According to DIN (4) Unit without tank and pump (5) PF unit (pump, flowswitch) (6) SPF unit (storage tank, pump, flowswitch)

14 Wymiary I Dimensions HWC Obszar niezabudowany Clearance area X wlot wody wersja standard Y wylot wody W wlot wody wersja PF Z wlot wody wersja SPF X water inlet standard version Y outlet water W water inlet PF version Z water inlet SPF version MODEL/MODEL HWA A długość / A lenghl mm B szerokość / B width mm C wysokość / C height mm D mm E mm F mm G mm H mm

15 CHŁODZONE POWIETRZEM CHILLERY I POMPY CIEPŁA Z WENTYLATORAMI ODŚRODKOWYMI I SPRĘŻARKAMI SCROLL OD 47 kw DO 162 kw AIR COOLED WATER CHILLERS AND HEAT PUMPS WITH RADIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 47 kw TO 162 kw HWC OPIS OGÓLNY Chłodzone powietrzem chillery wodne z wentylatorami odśrodkowymi do wewnętrznej instalacji. Szereg zawiera 9 modeli o wydajności chłodniczej od 47 do 162 kw. DOSTĘPNE WERSJE HWC Tylko chłodzenie (standard) HWC/WP rewersyjna pompa ciepła HWA/AP Tylko chłodzenie, wysoki spręż HWA/WP/AP rewersyjna pompa ciepła, wysoki spręż PARAMETRY TECHNICZNE Rama. Samonośna rama ze stali galwanizowanej malowana proszkowo farbą poliestrową. Łatwo do demontażu panele umożliwiające dostęp do wewnątrz jednostki w celu konserwacji oraz innych koniecznych czynności. Sprężarki. COPELAND scroll z wziernikiem oleju. Wyposażone są w wewnętrzne zabezpieczenie przeciążeniowe, instalowane na gumowych podkładkach tłumiących drgania. Wentylatory. Napędzany przez pasek klinowy wentylator odśrodkowy połączony z 3-fazowym silnikiem elektrycznym i przekładnią pasową. Skraplacz. Wykonany z miedzianych rurek oraz aluminiowych lameli. Zaprojektowane tak, aby uzyskać dwa niezależne obiegi czynnika. Parowacz. Płaszczowo rurowy z dwoma niezależnymi obiegami czynnika chłodniczego. Obieg czynnika chłodniczego. Każdy agregat zawiera dwa niezależne obiegi chłodnicze wykonane z rur miedzianych. Obiegi zawierają następujące elementy: filtr odwadniacz, termostatyczny zawór rozprężny z GENERAL FEATURES Air cooled water chiller units, with centrifugal fans for indoor installation. The range consists of 9 models covering a cooling capacity from 47 to 162 kw. VERSIONS: HWC Cooling only (standard) HWC/WP Reversible heat pump HWC/AP Cooling only, high prevalence HWC/WP/AP Reversible hea t pump, high prevalence CONSTRUCTION CHARACTERISTICS Frame. Self-supporting galvanized steel frame further protected with polyester powder painting. Easy to remove panels allow access to the inside of the unit for maintenance and ot her necessary operations. Compressors. Scroll with oil sight glass. They are furnished with an internal overheat protection and are installed on rubber shock absorbers. Fans. Belt-driven centrifugal fans, with 3-phase motor and adjustable pulley pitch. Condenser. Copper tube and aluminum finned coil. The circuits are designed to obtain two separate circuits. Evaporator. Shell and tube type, with two independent refrigerant circuits. Refrigerant circuit. Each unit is supplied with two independent refrigerant circuits. The circuit, in copper tubes, includes: filter dryer; thermostatic expansion valve with external balance; needle valve for connection of

16 zewnętrznym wyrównaniem, zaworek serwisowy. Do ochrony obiegu chłodniczego służą wyłącznik wysokiego i niskiego ciśnienia, termostat antyzamrożeniowy. Panel elektryczny. Zawiera: wyłącznik główny z zamkiem drzwiczek urządzenia; - bezpieczniki topikowe, ochronę przeciążenia sprężarki oraz stycznik z termikiem wentylatorów; - tablicę rozdzielczą; terminal do wpięcia styków zewnętrznych, - mikroprocesor do automatycznej kontroli urządzenia ze stałą wizualizacją aktualnego stanu pracy, punktu nastawy i rzeczywistej temperatury wody w razie wyłączenia części lub całego urządzenia, wykaz zabezpieczeń, które zadziałały. OPCJONALNE WYPOSAŻENIE: - manometry wysokiego i niskiego ciśnienia; - amortyzatory; - praca zimowa dla temperatur powietrza zewnętrznego do 20 0 C; - osłona skraplacza z siatką i metalowym filtrem; - oddalony panel kontrolny (klawiatura, wyświetlacz); - karta sieciowa do PC; - wolny styk dla zewnętrznego regulacji i alarmu, gauges. To protect the refrigerant circuits the following devices are installed: high pressure switch, low pressure switch, antifreeze thermostat. Electrical board. Includes: - main switch with door safety interlock; - fuses, overload protection for compressors and thermocontacts for fans; - interface relays; electrical terminals for external connections; - microprocessor for automatic control of the unit allowing continuous display of the operational status of the unit, control set and real water temperature and, in case of partial or total block of the unit, indication of security device that intervened. ACCESSORIES: - high and low pressure gauges; - shock absorbers; - winter operation down to - 20 C; - metallic filter guards for condenser; - fan motor for high static pressure; second pump; - programmable clock; - remote user interface (keypad, display); - serial interface for PC; - potential free contacts for normal operation and unit alarm. MODEL/MODEL HWC Chłodzenie/Cooling: Wydajność chłodnicza / Cooling capacity (1) kw 46,8 54,4 71,2 82,0 105,8 121,8 140,3 161,6 Pobór mocy / absorbet power (1) kw 16,9 19,3 26,4 30,2 37,6 45,3 50,8 57,0 Grzanie / Heating: Wydajność grzewczaa / Hiting capacity (2) kw 53,0 61,6 80,6 92,9 119,7 137,9 158,8 182,9 Pobór mocy / absorbet power (2) kw 17,0 19,8 26,1 30,8 36,6 45,8 50,2 61,6 Sprężarki / Compressors: Ilość / Number n o Stopnie wydajności / Capacity steps n o Parowacz / Evaporator: Przepływ / Water flow l/s 2,24 2,60 3,40 3,92 5, ,70 7,72 Spadek ciśnienia / Pressure drop kpa Przyłącza wodne / Water conections PN16 1½ 2½ 2½ 2½ DN80 DN80 DN80 DN80 Skraplacz / Condenser: Wentylatory / Fans n o Pprzepływ powietrza/ Airr flow m 3 /s 4,16 4,16 7,77 7,77 7,77 11,66 11,66 15,55 Spręż zewnętrzny / External pressure Pa Właściwości elektryczne / Electrical features Zasilanie / Supply voltage V/Ph/Hz /3+N/ Max. prąd pracy / Max running current A Max prąd zwarciowy / Max inrush current A Ciśnienie akustyczne / Sound pressure (3) db(a) Wersja SPU / SPU version Nom. moc pompy / Pump nominal power kw 0,75 0,75 0,75 0,75 1,3 1,4 1,4 1,4 Ciś. dyspozycyjne / Available pressure kpa Zbiornik akumul. / Storage water volume l Naczynie rozprężne / Expansion vessel l Przyłącza wodne / Water conections PN6 1½ 1½ 2 2 2½ 2½ 2½ 2½ Waga / Weight Waga transportowa / Transport weight (4) kg Waga transportowa / Transport weight (5) kg Waga robocza / Operation weight (4) kg Waga robocza / operation weight (5) kg (1) Woda chłodzona z 12 na 7 o C, temperatura otoczenia +35 o C (2) Woda ogrzewana z 40 do 45 o C, temperatura otoczenia 7 o C ts / 6 o C tm (3) Całkowite ciśnienie akustyczne w odległości 1m (od strony wlotu powietrza) i 1,5m od podłoża. Zgodnie z DIN (4) Urządzenie bez zbiornika i pompy (5) Urządzenie ze zbiornikiem i pompą (1) Chilled water from 12 to 7 C, ambient air temperature 35 C (2) Heated water from 40 to 45 C, ambient air temperature 7 C d.b. / 6 C w.b. (3) Full sound pressure measured at 1 m distance (inlet air flow side) and 1,5 m from ground. According to DIN (4) Unit without tank and pump (5) Unit with tank and pump

17 Wymiary I Dimensions HWC Obszar niezabudowany Clearance area Y przyłącza wodne dla wersji standardowej Z przyłącza wodne dla wersji ze zbiornikiem akumulacyjnym Y water connections for standard unit Z water connections for units with storage tank MODEL/MODEL HWC A długość / A lenghl mm B szerokość / B width mm C wysokość / C height mm C wysokość (SPU) / D height (SPU) mm D mm E mm F mm G mm H mm I mm

18 CHŁODZONE WODĄ CHILLERY I POMPY CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI TYPY SCROLL OD 5 kw DO 45 kw WATER COOLED LIQUID CHILLERS AND HEAT PUMPS WITH SCROLL COMPRESSORS FROM 5 kw TO 45 kw HWW OPIS OGÓLNY: Chłodzone wodą agregaty wody lodowej, do wewnętrznej instalacji. Szereg zawiera 13 modeli o wydajności chłodniczej od 5 do 45 kw. DOSTĘPNE WERSJE: HWW Tylko chłodzenie (standard) HWW/WP Rewersyjna pompa ciepła HWW/SP Z pompą i zbiornikiem HWW/SPF Rewersyjna pompa ciepła ze zbiornikiem akumulacyjnym i pompą WERSJA STANDARDOWA PARAMETRY TECHNICZNE: Rama. Samonośna rama wykonana ze stali galwanizowanej pokrytej powłoką ochronną farby poliestrowej. Skręcone za pomocą śrub ze stali nierdzewnej. Sprężarka. Sprężarka hermetyczna typu scroll 1-fazowa (modele 18 25) lub 3-fazowa (modele ) w komplecie z czujnikiem przeciążeniowym (klixon) osadzonym w silniku oraz jeśli potrzeba grzałką karteru. Sprężarki montowane są na gumowych amortyzatorach pochłaniających drgania. Skraplacz. Lutospawany wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej AISI 316, w komplecie z zaworem presostatycznym używany dla wody miejskiej/z wieży. Parowacz. Lutospawany wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej AISI 316. Parowacz umieszczony w elastycznym materiale izolacyjnym. Obieg freonowy. Obieg w miedzianych rurkach zawiera: filtr odwadniacz, wziernik, zawór rozprężny, presostaty z automatycznym resetem po stronie niskiego ciśnienia i ręcznym resetem wysokiego ciśnienia. Panel elektryczny. Zawiera: wyłącznik główny z zamkiem drzwiczek urządzenia, bezpieczniki topikowe oraz GENERAL DESCRIPTION: Water cooled water chiller units, for indoor installation. The range consists of 13 models covering a cooling capacity from 5 to 45 kw. VERSIONS: HWW Cooling only (standard) HWW/WP Reversible heat pump HWW/SP With pump and tank HWW/SPF Reversible heat pump with storage tank and pump STANDARD VERSION TECHNICAL FEATURES: Frame. Self-supporting galvanized steel frame protected with polyester powder painting. Stainless steel screws and bolts. Compressor. Scroll single phase hermetic scroll type (from Mod. 18 up to 25), three phase (from Mod. 31 up to 151) with overload protection by a klixon embedded in the motor winding and crankcase, where the constructor provides it, installed on vibrations absorbing rubber. Condenser. In ASI 316 stainless steel brazewelded plates type. It is completed with a pressostatic valve by using city/well water. Evaporator. In AISI 316 stainless steel brazewelded plates type. The evaporator is insulated with flexible closed cells material. Refrigerant circuit. The circuit, in copper tubes, includes: filter drier, sight glass, expansion valve, automatic reset low pressure switch and manual reset high pressure switch. Electrical board. Includes: main circuit automatic breaker and magnetic-thermal switch with locking door device with

19 stycznik sprężarki. Mikroprocesor do kontroli następujących funkcji: regulacja temperatury wody, ochrona przeciwzamrożeniowa, regulacja czasu pracy sprężarki, kasowanie alarmu, wolny styk dla zewnętrznego alarmu, lokalna lub odległa zmiana chłodzenie/grzanie (dostępne w pompach ciepła), wizualizacja procesów na cyfrowym wyświetlaczu: trwający cykl (chłodzenie lub grzanie), opóźnienie rzeczywiste włączenia sprężarki, temperatura wlotowa wody, punkt nastawy i nastawiona delta, alarm. DOSTĘPNE AKCESORIA: - zewnętrzny panel regulatora wbudowany zbiornik akumulacyjny z zaworem bezpieczeństwa manometry wysokiego i niskiego ciśnienia amortyzatory gumowe karta sieciowa dla przyłączenia do B.M.S. automatic release, compressor contactor. Microprocessor to control following functions: regulation of the water temperature, antifreeze protection, compressor timing, alarm reset, potential free contact for remote general alarm, local or remote cooling / heating changeover (operating in hea t pump), visual system with digital display: running cycle (cooling or heating), compressor delay relay/on, inlet water temperature, set point and differential setting, alarm decodification. ACCESSORIES: - Remote control panel - built-in storage tank with water safety valve - high and low pressure gauges - rubber antivibration isolators - microprocessor serial interface for B.S.M. HWW MODEL/MODEL HWW Chłodzenie/Cooling: Wydajność chłodnicza / Cooling capacity (1) kw 5,1 6,6 7,9 9,3 11,5 14,1 16,7 18,9 20,6 25,4 29,4 36,4 44,7 Pobór mocy / absorbet power (1) kw 1,3 2,1 2,2 2,6 3,0 3,6 4,4 5,1 5,7 7,0 8,3 10,1 13,2 Grzanie / Heating: Wydajność grzewczaa / Hiting capacity (2) kw 6,5 8,9 10,3 12,1 14,5 18,3 21,7 24,0 26,8 33,1 39,0 46,7 58,5 Pobór mocy / absorbet power (2) kw 1,6 2,4 2,7 3,2 3,6 4,6 5,5 6,4 6,9 8,6 10,3 12,6 16,2 Sprężarki / Compressors: Ilość / Number n o Parowacz / Evaporator: Przepływ / Water flow l/s 0,24 0,32 0,38 0,44 0,55 0,67 0,80 0,90 0,98 1,21 1,40 1,74 2,14 Spadek ciśnienia / Pressure drop kpa Przyłącza wodne / Water conections Skraplacz / Condenser: Przepływ / Water flow l/s 0,08 0,10 O,12 0,14 0,17 0,21 0,24 0,79 0,31 0,40 0,45 0,55 0,70 Spadek ciśnienia / Pressure drop kpa Przyłącza wodne / Water conections Właściwości elektryczne / Electrical features Zasilanie / Supply voltage V/Ph/Hz /1/ /3+N/ Max. prąd pracy / Max running current A Max prąd rozruchu / Max inrush current A Ciśnienie akustyczne / Sound pressure (3) db(a) Wersja WP/WP-SP / WP/WP-SP version Nom. moc pompy / Pump nominal power kw 0,24 0,24 0,24 0,24 0,37 0,37 0,37 0,37 0,55 0,55 0,55 0,75 0,75 Ciś. dyspozycyjne / Available pressure kpa Zbiornik akumul. / Storage water volume l Naczynie rozprężne / Expansion vessel l Przyłącza wodne / Water conections Waga / Weight Waga transportowa / Transport weight (4) kg Waga transportowa / Transport weight (5) kg Waga transportowa / Transport weight (6) kg Waga robocza / Operation weight (4) kg Waga robocza / Operation weight (5) kg Waga robocza / Operation weight (6) kg (1) Woda chłodzona +12/+7 o C, woda na skraplaczu +30/+35 o C (2) Woda ogrzewana +40/+45 o C, woda na parowaczu +15/+10 o C (3) Całkowite ciśnienie akustyczne w odległości 1m (od strony panelu regulatora) i 1,5m od podłoża. Zgodnie z DIN (4) Urządzenie bez zbiornika i pompy (5) Urządzenie PF (pompa, wył. przepływu) (6) Urządzenie SPF (zbiornik akumuacyjny, pompa, wył. przepływu) (1) Cooled water 12 / 7 C, water to condenser 30/35 C (2) Heated water 40 /45 C, water to evaporator 15/10 C (3) Full sound pressure measured at 1 m distance (control panel side) and 1,5 m from ground. According to DIN (4) Unit in standard version (5) PF unit (pump, flowswitch) (6) SPF unit (storage tank, pump, flowswitch)

20 Wymiary I Dimensions HWW Obszar niezabudowany Clearance area X wlot wody wersja standard Y wylot wody W wlot wody wersja PF Z wlot wody wersja SPF J wlot wody miejskiej lub studziennej K wylot wody miejskiej lub studziennej X - Water inlet standard unit Y - Outlet water W - Water Inlet PF version Z - Water Inlet SPF version J - Well or city water inlet K - Well or city water outlet MODEL/MODEL HWA A długość / A lenghl mm B szerokość / B width mm C wysokość / C height mm D wysokość / D height mm

R410A SCROLL 03.10 --- CONDENSING UNITS AND REVERSIBLE AIRCOOLED CONDENSING UNITS WITH AXIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 50 kw TO 188 kw

R410A SCROLL 03.10 --- CONDENSING UNITS AND REVERSIBLE AIRCOOLED CONDENSING UNITS WITH AXIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 50 kw TO 188 kw Seria / Series MHA/K 1 60 Wydanie / Issue Zastępuje / Supersedes 0.10 --- Katalog / Catalogue CLB.7 R10A agregaty skraplające CHŁODZONE POWIETRZEM w wersji chłodzącej ORAZ pompy ciepła z wentylatorami

Bardziej szczegółowo

MEA 18 151 INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI POLSKI / ENGLISH. CLM 07 ab 07.04 --- Seria / Series

MEA 18 151 INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI POLSKI / ENGLISH. CLM 07 ab 07.04 --- Seria / Series Seria / Series Wydanie / Issue Katalog / Manual MEA 18 151 07.04 Zastępuje / Replaces CLM 07 ab --- POLSKI / ENGLISH INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL 0.

Bardziej szczegółowo

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions KLIMOR W GRUPIE KLIMA-THERM KLIMOR IN THE KLIMA-THERM GROUP

Bardziej szczegółowo

systemy wody lodowej klima-therm by clint

systemy wody lodowej klima-therm by clint systemy wody lodowej klima-therm by clint 2014 s lo ystem wod dowe systemy wody lodowej KLIMA-THERM by CLINT syste wo lodow systemy wody lodowej KLIMA-THERM by CLINT System z kompletną certyfikacją jesteśmy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRODUKTU

DOKUMENTACJA PRODUKTU Chłodzenie precyzyjne do zabezpieczenia systemów biznesowych o krytycznym znaczeniu Liebert HPW System chłodzenia węzłów zdalnego dostępu telekomunikacji mobilnej przeznaczony do montażu zewnętrznego Liebert

Bardziej szczegółowo

Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE...

Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE... Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.3

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ Spis treści PROFIL FIRMY 4 PROGRESSO 8 FUTURO 26 ENERGIA 38 COMUNICARE 48 REFERENCJE 62 3 Profil firmy Nasza marka od zawsze była związana z najbardziej

Bardziej szczegółowo

TPS. Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv. Catalogue Katalog

TPS. Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv. Catalogue Katalog TPS Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv Catalogue Katalog 2009 www.sel-electric.com SEL cannot be held responsible for any possible mistake or inaccuracy from English

Bardziej szczegółowo

nekos to rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia

nekos to rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia my home technology nekos to rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia idei z zakresu automatyki wyrobów okiennych, która przekształca filozofię myśli w proste, lecz awangardowe rozwiązania dla Twojego

Bardziej szczegółowo

Jeden produkt - wiele zastosowań Regulatory elektroniczne dla Ciepłownictwa, Chłodnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji

Jeden produkt - wiele zastosowań Regulatory elektroniczne dla Ciepłownictwa, Chłodnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji MAKING MODERN LIVING POSSILE Jeden produkt - wiele zastosowań Regulatory elektroniczne dla iepłownictwa, hłodnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji Regulatory elektroniczne Danfoss: Kilka typów produktów -

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI INDEX. 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation

SPIS TREŚCI INDEX. 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation 1 SPIS TREŚCI INDEX 1 BASENY DO TRANSPORTU ŻYWYCH RYB Fish transporting tanks 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation 2. Baseny do transportu żywych

Bardziej szczegółowo

TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Instructions User Instructions

TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Instructions User Instructions TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Certification Mark GB PL Installation Instructions User Instructions Instrukcja montażowa Instrukcja obsługi Index Installation

Bardziej szczegółowo

99,9% erp. nawet / even INVERTER DOSTĘPNE WIELKOŚCI URZĄDZEŃ AVAILABLE SIZES OF UNITS SPRAWNOŚĆ FILTRACJI FILTRATION EFFICIENCY

99,9% erp. nawet / even INVERTER DOSTĘPNE WIELKOŚCI URZĄDZEŃ AVAILABLE SIZES OF UNITS SPRAWNOŚĆ FILTRACJI FILTRATION EFFICIENCY erp READY INVERTER T E C H N O L O G Y WYDAJNOŚĆ AIR VOLUME (m 3 /h) DOSTĘPNE WIELKOŚCI URZĄDZEŃ AVAILABLE SIZES OF UNITS SPRAWNOŚĆ FILTRACJI FILTRATION EFFICIENCY 2000 4 nawet / even 99,9% 8000 K L I

Bardziej szczegółowo

K/2. Spis produktów Table of contents

K/2. Spis produktów Table of contents K/2 Spis produktów Table of contents Spis produktów Table of contents SSD, SMD, CD Podpory dystansowe do tłocznika Support for die Strona Page K/4 K/5 ROLL Moduł gnacy Bending unit Strona Page K/20 ALO,

Bardziej szczegółowo

Doc: MHIT100B1012_PL-GB.doc 04/03/2014 p. 1 / 19

Doc: MHIT100B1012_PL-GB.doc 04/03/2014 p. 1 / 19 I377 PL GB 0314 PL DCRL3 DCRL5 Automatyczny regulator współczynnika mocy INSTRUKCJA OBSŁUGI GB DCRL3 DCRL5 Automatic Power Factor Controller INSTRUCTIS MANUAL UWAGA! Przed użyciem i instalacją urządzenia

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WULKANIZACJI. Complex Equipment For Tyre Services KATALOG. Catalog

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WULKANIZACJI. Complex Equipment For Tyre Services KATALOG. Catalog KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WULKANIZACJI Complex Equipment For Tyre Services KATALOG Catalog 2012 Wyważarki / Wheel balancers ATSW-100 Najmniejsza wyważarka do kół samochodów osobowych i dostawczych. Idealna

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK INSTALACJI ORAZ UŻYTKOWANIA PIECÓW DO SAUNY OPALANYCH DREWNEM INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES

PODRĘCZNIK INSTALACJI ORAZ UŻYTKOWANIA PIECÓW DO SAUNY OPALANYCH DREWNEM INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES PORĘZNIK INSTLJI ORZ UŻYTKOWNI PIEÓW O SUNY OPLNYH REWNEM OÜ Skamet, Savi 9, Pärnu, Estonia 80010 Tel: +372 44 70 062 INSTLLTION N OPERTION MNUL FOR WOO-URNING SUN STOVES info@skamet.ee http://www.skamet.ee

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO, NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

Doc: I273PLGB04_11_DMG900_DMG900T.doc 26/04/2011 s. 1 / 35

Doc: I273PLGB04_11_DMG900_DMG900T.doc 26/04/2011 s. 1 / 35 I273PLGB 0411 31100126 PL DMG900 Cyfrowy analizator sieci DMG900T Przetwornik INSTRUKCJA OBSŁUGI DMG900 Digital power analyzer DMG900T Power transducer INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! Należy dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416

User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416 User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416 NDR-BA6104,NDR-BA6208,NDR-BA6416 User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our

Bardziej szczegółowo

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD User s manual (short) NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD NHDR-5004AHD, NHDR5008AHD, NHDR-5016AHD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

ZETADYN 3BF Falownik dla napędów dźwigowych. ZETADYN 3BF Frequency inverter for elevator machines

ZETADYN 3BF Falownik dla napędów dźwigowych. ZETADYN 3BF Frequency inverter for elevator machines Falownik dla napędów dźwigowych Frequency inverter for elevator machines Falownik dla napędów dźwigowych Frequency inverter for elevator machines Zasada jest bardzo prosta! jest falownikiem zaprojektowanym

Bardziej szczegółowo

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers PRZEKŁADNIE DO PRACY PIONOWEJ VERTICAL DRIVING UNITS KATALOG Nr 1/2009 1 Spis treści / Contents mieszadła

Bardziej szczegółowo

FH-GH...2 CS...8 DH...10 DR...12 EH...14 ITM...18 FL...22 EH BT...26 ITM BT...30 FL BT...34 DL...38

FH-GH...2 CS...8 DH...10 DR...12 EH...14 ITM...18 FL...22 EH BT...26 ITM BT...30 FL BT...34 DL...38 Osuszacze dla systemów chłodzenia radiacyjnego Dehumidifiers for radiant cooling systems Luftentfeucher für Kühldecken System Déshumidificateurs pour systems à panneaux radiants FH-GH...2 Osuszacze standardowe

Bardziej szczegółowo

Deklaracja środowiskowa

Deklaracja środowiskowa Deklaracja środowiskowa Environmental Statement OSI Food Solutions Poland 2014 Efektywne zarządzanie środowiskiem stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju OSI Europe. Effective environmental management

Bardziej szczegółowo

USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI HI-FI MUSIC CENTER FM/BLUETOOTH/MP3/USB/KARAOKE WIEŻA HI-FI FM/BLUETOOTH/MP3/USB/KARAOKE Thanks for your purchase of our product. Please read through this manual before making

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-6DN5060V/IRH-2P

User s manual NVIP-6DN5060V/IRH-2P User s manual (short form) NVIP-6DN5060V/IRH-2P NVIP-6DN5060V/IRH-2P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-5DN7000C-1P

User s manual NVIP-5DN7000C-1P User s manual NVIP-5DN7000C-1P NVIP-5DN7000C-1P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply

Bardziej szczegółowo

SPF 420 & 670 D OPERATOR S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. I-207-529-1 12/2007 Rev. 4

SPF 420 & 670 D OPERATOR S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. I-207-529-1 12/2007 Rev. 4 OPERATOR S MANUAL SPF 420 & 670 D I-207-529-1 12/2007 Rev. 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-260 Bielawa, Poland www.bester.com.pl Declaration of conformity

Bardziej szczegółowo