urządzenia wodne I hydronic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "urządzenia wodne I hydronic"

Transkrypt

1

2

3 urządzenia wodne ZASADY KLIMATYZACJI WODNĄ LODOWĄ I HDRONIC AIR CONDITIONING PROCEDURES urządzenia wodne I hydronic Klimat odgrywa podstawową rolę w użytkowaniu budynków. System, który gwarantuje warunki socjalne jest jednym z wielu elementów całego kompleksu oraz obszaru bezpośredniego oddziaływania na samopoczucie osób przebywających oraz obszarów budynku wykonujących funkcje dla których był on projektowany. Wielkość systemu dobierana jest zgodnie z zapytaniem. Obecnie wielkości zadowalające klienta mają znaczenie pierwszorzędne. Poza osiągnięciem parametrów temperaturowych wody wielkość systemu uzależniona jest od jego parametrów akustycznych, energetycznych oraz estetycznych. Dobór wielkości urządzenia uzależniony jest od: - Spełnienie założonych warunków temperaturowych wody, - Spełnienie terminu dostawy, - Bezawaryjność (blisko zero), - Dopasowanie do budynku, elastyczność, estetyczny wygląd, - Obniżenie kosztów inwestycji i wykonania. Zebranie parametrów zbyt niskiej temperatury są, regulacja On/Off, wzrostu poziomu głośności, braku czystego powietrza są często powodem niezadowolenia części klientów The climate plays a fundamental role in the habitability of a building. The system that guarantees the welfare is one of the mos t important parts of all the complex and exercises an effect directed on the health of the persons that lives and on the suitability of the building t o carry out the function for which it has been constructed. The quality of a system is given from its abilit y to satisfy the requirements. Today, the quality and the satisfaction of the customer are primary importance. Beyond to the respect of the thermo-hygrometric conditions, the quality of a system is determined also from the acoustic, energetic and aesthetic characteristics. In synthesis the quality of a syst em depends from: - The respect of the designed thermo-hygrometric conditions. - The respect of the delivery dates. - The absence of breakdowns (near "error zero"). - Service customers and efficient maintenance. - Integration to the building, flexibility, aesthetic features. - Low costs of investmen t and exercise. For some air conditioning plants the temperatures too much low, the On/Off regulation, sound levels elevates, absence of pure air are often cause of dissatisfaction from part of the customer.

4 CHŁODZONE POWIETRZEM CHILLERY I POMPY CIEPŁA Z WENTYLATORAMI OSIOWYMI I SPRĘŻARKAMI SCROLL OD 5 kw DO 42 kw AIR COOLED LIQUID CHILLERS AND HEAT PUMPS WITH AXIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 5 kw TO 42 kw HWA OPIS OGÓLNY Chłodzone powietrzem agregaty wody lodowej, z wentylatorami osiowymi skraplacza do zewnętrznej instalacji. Szereg zawiera 13 modeli o wydajności chłodniczej od 5 do 42 kw. DOSTĘPNE WERSJE HWA - tylko chłodzenie HWA/WP - rewersyjna pompa ciepła HWA/SP - tylko chłodzenie ze zbiornikiem akumulacyjnym i pompą HWA/WP/SP - rewersyjna pompa ciepła ze zbiornikiem akumulacyjnym i pompą GENERAL DESCRIPTION Air cooled water chiller units, with axial fans for outdoor installation. The range consists of 13 models covering a cooling capacity from 5 to 42 kw. VERSIONS HWA - Cooling only HWA/WP - Reversible heat pump HWA/SP - Cooling only with storage tank and pump HWA/WP/SP - Reversible heat pump with storage tank and pump WŁASNOŚCI TECHNICZNE Konstrukcja. Z samonośnej galwanizowanej ramy pokrytej ochronną warstwą lakieru, skręconej za pomocą śrub z nierdzewnej stali. Sprężarka. 1-fazowa (modele 18 25) lub 3-fazowa (modele ) sprężarka hermetyczna typu COPELAND scroll w komplecie z czujnikiem przeciążeniowym (klixon) osadzonym w silniku oraz jeśli potrzeba grzałką karteru. Sprężarki montowane są na gumowych amortyzatorach pochłaniających drgania. Wentylatory. Osiowy wentylator o niskiej prędkości obrotowej oraz specjalnym profilu łopat, które są bezpośrednio osadzone na wirniku silnika o stopniu ochrony IP54. Wentylatory posiadają siatkę ochronną od strony wydmuchu powietrza. Skraplacz. Miedziane rurki i aluminiowe lamele. Parowacz. Lutospawany wymiennik płytowy Alfa-Laval ze stali nierdzewnej AISI 316. Parowacz umieszczony w elastycznym materiale izolacyjnym. W pompach ciepła TECHNICAL FEATURES Structure. With supporting frame, in peraluman and galvanized sheet. Stainless-steel screws. Compressor. Scroll hermetic 1-phase (18 25) or 3-phase (31 151) compressor, complete with overload protection (klixon) embedded in the motor and crankcase, if needed, installed on rubber vibrations absorbing. Fans. Axial fan type low ventilation and special wing profile, they are directly coupled to external rotor motors with protection grade IP54, and a safety fan guard fitted on discharge air flow. Condenser. Copper tubes and aluminum finned coil. Evaporator. In AISI 316 stainless steel braze welded plates type. The evaporator is insulated with flexible closed cells material. On the heat pump units is always installed a

5 parowacz standardowo wyposażony jest w grzałkę przeciwzamrożeniową. Panel elektryczny. Zawiera: wyłącznik główny z zamkiem drzwiczek urządzenia, bezpieczniki topikowe oraz stycznik sprężarki i pompy (modele ). Mikroprocesor do kontroli następujących funkcji: regulacja temperatury wody, ochrona przeciwzamrożeniowa, regulacja czasu pracy sprężarki, kasowanie alarmu, wolny styk dla zewnętrznego alarmu, lokalna lub odległa zmiana chłodzenie/grzanie (dostępne w pompach ciepła), wizualizacja procesów na cyfrowym wyświetlaczu: trwający cykl (chłodzenie lub grzanie),opóźnienie rzeczywiste włączenia sprężarki, temperatura wlotowa wody, punkt nastawy i nastawiona delta, alarm. WERSJA HWA Obieg freonowy. Obieg w miedzianych rurkach zawiera: filtr odwadniacz, zawór rozprężny, presostaty z ręcznym resetem wysokiego ciśnienia i automatycznym resetem po stronie niskiego ciśnienia (81 151) oraz wziernik z indykatorem wilgotności (81 151). Obieg wodny. Obieg w miedzianych rurkach zawiera: wyłącznik różnicowy ciśnienia wody i ręczny odpowietrznik antifreeze heater. Electrical panel. Includes: main switch with door lock device, fuses, compressor and pump remote control switch (41 151). Microprocessor to control following functions: regulation of the water temperature, antifreeze protection, compressor timing, alarm reset, potential free contact for remote general alarm, local or remote cooling / heating changeover (operating in heat pump), visual system with digital display: running cycle (cooling or heating), compressor delay relay/on, inlet water temperature, set point and differential setting, alarm decodification. HWA VERSION Refrigerant circuit. The circuit, in copper tubing, includes: dryer filter, expansion valve, manual reset high pressure switch and automatic reset low pressure switch, automatic reset low pressure switch (81 151) and liquid and humidity indicator (81 151). Water circuit. The circuit, in copper tubing, includes: water differential pressure switch and manual air release valve. WERSJA HWA/SP Obieg freonowy. Obieg w miedzianych rurkach zawiera: filtr odwadniacz, zawór rozprężny, presostaty z ręcznym resetem wysokiego ciśnienia i automatycznym resetem po stronie niskiego ciśnienia (81 151) oraz wziernik z indykatorem wilgotności (81 151). Obieg wodny. Obieg w miedzianych rurkach zawiera: wyłącznik różnicowy ciśnienia wody i ręczna przepustnica powietrza, izolowany zbiornik, cyrkulator (18 31) lub pompę (41 151), zawór bezpieczeństwa (3 bar), manometry, osadzone wlotowy i wylotowy zawory odcinające oraz naczynie rozprężne. HWA/SP VERSION Refrigerant circuit. The circuit, in copper tubing, includes: dryer filter, expansion valves, manual reset high pressure switch, automatic reset low pressure switch (81 151) and liquid and humidity indicator (81 151). Water circuit. The circuit, in copper tubing, includes: water differential pressure switch, manual air release valve, insulated tank, circulator (18 31) or pump (41 151), safety valve (3 bar), gauge, plant charge and discharge shut off valve and expansion vessel. WERSJA HWA/WP Obieg freonowy. Obieg w miedzianych rurkach zawiera: 2- drogowy filtr odwadniacz, zawór rozprężny, zawór zwrotny, 4 drogowy zawór rewersyjny, presostaty z ręcznym resetem wysokiego ciśnienia i automatycznym resetem po stronie niskiego ciśnienia (81 151) oraz wziernik z indykatorem wilgotności (81 151). Obieg wodny. Obieg w miedzianych rurkach zawiera: wyłącznik różnicowy ciśnienia wody i ręczny odpowietrznik WERSJA HWA/WP/SP Obieg freonowy. Obieg w miedzianych rurkach zawiera: 2- drogowy filtr odwadniacz, zawór rozprężny, zawór zwrotny, 4 drogowy zawór rewersyjny, presostaty z ręcznym resetem wysokiego ciśnienia i automatycznym resetem po stronie niskiego ciśnienia (modele ) oraz wziernik z indykatorem wilgotności (modele ). Obieg wodny. Obieg w miedzianych rurkach zawiera: wyłącznik różnicowy ciśnienia wody i ręczna przepustnica powietrza, izolowany zbiornik, cyrkulator (modele 18 31) lub pompę (modele ), zawór bezpieczeństwa (3 bar), manometry, osadzone wlotowy i wylotowy zawory odcinające oraz naczynie rozprężne (reflex). HWA/WP VERSION Refrigerant circuit. The circuit, in copper tubing, includes: 2-ways dryer filter, expansion valves, check valves, 4-ways reverse valve, manual reset high pressure switch, automatic reset low pressure switch (81 151) and liquid and humidity indicator (81 151). Water circuit. The circuit, in copper tubing, includes: water differential pressure switch and manual air release valve. HWA/WP/SP VERSION Refrigerant circuit. The circuit, in copper tubing, includes: bi-directional dryer filter, expansion valves, check valves, 4- ways reverse valve, manual reset high pressure switch, automatic reset low pressure switch (81 151) and liquid and humidity indicator (81 151). Water circuit. The circuit, in copper tubing, includes: water differential pressure switch, manual air release valve, insulated tank, circulator (18 31) or pump (41 151), safety valve (3 bar), gauge, plant charge and discharge shut off valve and expansion vessel.

6 AKCESORIA DOSTARCZANE OPCJONALNIE: CC - kontrola ciśnienia skraplania poprzez płynną regulację obrotów wentylatora skraplacza. Umożliwia pracę do temperatury powietrza zewnętrznego 20 0 C. PS pompa obiegowa instalowana wewnątrz urządzenia dla wersji bez zbiornika i pompy; dla modeli jest to opcja specjalnej pompy dla wersji ze zbiornikiem i pompą. PB ręczne odblokowanie alarmu niskiego ciśnienia CR oddalony panel kontrolny do instalacji w pomieszczeniu obsługi dla zdalnej regulacji agregatu, posiadający takie same funkcje jak ten zainstalowany w urządzeniu. IS karta sieciowa RS485 umożliwiająca połączenie urządzenia do centralnego systemu sterowania np. BMS RP osłona skraplacza z siatką i metalowym filtrem. AG amortyzatory gumowe GL drewniane opakowanie dla specjalnego transportu. ACCESSORIES SUPPLIED SEPARATELY: CC - Condensation control obtained by means o f continuous adjustment of the fan rotation speed up to outside air temperatures of 20 C in operation as a refrigerator. PS - Circulating pump to be inserted inside the unit in versions without tank and pump; in units it has the function of an extra pump (in series) in the version with tank and pump. PB - Manual reset low pressure switch. CR - Remote control panel to be inserted in the room for remote control of the unit, with the same functions as that inserted in the machine. IS - RS 485 serial interface for connection to controls and centralized supervision systems. RP - Coil protection guards in steel with cataphoresis treatment and painting. AG - Rubber vibration dampers GL - Packing in wooden crate for special transport. HWA MODEL/MODEL HWA Chłodzenie/Cooling: Wydajność chłodnicza / Cooling capacity (1) kw 4,8 6,2 7,4 8,7 10,8 13,1 15,7 17,7 19,3 23,8 27,6 34,1 42,0 Pobór mocy / absorbet power (1) kw 1,4 1,8 2,1 3,1 3,9 4,7 5,6 6,4 7,1 8,2 10,0 12,2 14,7 Grzanie / Heating: Wydajność grzewczaa / Hiting capacity (2) kw 5,7 7,9 8,7 10,5 12,9 15,7 19,4 21,0 23,8 29,4 35,1 42,3 50,0 Pobór mocy / absorbet power (2) kw 1,6 2,2 2,3 3,4 4,1 5,0 5,8 6,5 7,8 9,5 11,0 13,3 17,3 Sprężarki / Compressors: Ilość / Number n o Parowacz / Evaporator: Przepływ / Water flow l/s 0,23 0,30 0,35 0,42 0,52 0,63 0,75 0,85 0,92 1,14 1,32 1,63 2,01 Spadek ciśnienia / Pressure drop kpa Przyłącza wodne / Water conections Skraplacz / Condenser: Wentylatory / Fans n o Pprzepływ powietrza/ Airr flow m 3 /s 0,97 0,89 0,89 0,82 1,94 1,78 1,64 1,64 2,69 2,50 4,00 4,00 5,38 Właściwości elektryczne / Electrical features Zasilanie / Supply voltage V/Ph/Hz /1/ /3+N/ Max. prąd pracy / Max running current A Max prąd rozruchu / Max inrush current A Ciśnienie akustyczne / Sound pressure (3) db(a) Wersja WP/WP-SP / WP/WP-SP version Nom. moc pompy / Pump nominal power kw 0,13 0,13 0,19 0,19 0,30 0,30 0,30 0,30 0,45 0,55 0,55 0,55 0,75 Ciś. dyspozycyjne / Available pressure kpa ciś. dysp.dodat. pomp./av. pres. add. pump kpa Zbiornik akumul. / Storage water volume l Naczynie rozprężne / Expansion vessel l Przyłącza wodne / Water conections Waga / Weight Waga transportowa / Transport weight (4) kg Waga transportowa / Transport weight (5) kg Waga robocza / Operation weight (4) kg Waga robocza / operation weight (5) kg (1) Woda chłodzona z 12 na 7 o C, temperatura otoczenia +35 o C (2) Woda ogrzewana z 40 do 45 o C, temperatura otoczenia 7 o C ts / 6 o C tm (3) Całkowite ciśnienie akustyczne w odległości 1m (od strony wlotu powietrza) i 1,5m od podłoża. Zgodnie z DIN (4) Urządzenie bez zbiornika i pompy (5) Urządzenie ze zbiornikiem i pompą (1) Chilled water from 12 to 7 C, ambient air temperature 35 C (2) Heated water from 40 to 45 C, ambient air temperature 7 C d.b. / 6 C w.b. (3) Full sound pressure measured at 1 m distance (inlet air flow side) and 1,5 m from ground. According to DIN (4) Unit without tank and pump (5) Unit with tank and pump

7 Wymiary I Dimensions HWA X wlot wody Y wylot wody Z wlot wody dla wersji PF X water inlet Y outlet water Z water inlet PF version Obszar niezabudowany Clearance area MODEL/MODEL HWA A długość / A lenghl mm B szerokość / B width mm C wysokość / C height mm D wysokość / D height mm

8 CHŁODZONE POWIETRZEM CHILLERY I POMPY CIEPŁA Z WENTYLATORAMI OSIOWYMI I SPRĘŻARKAMI SCROLL OD 47 kw DO 162 kw AIR COOLED LIQUID CHILLERS AND HEAT PUMPS WITH AXIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 47 kw TO 162 kw HWA OPIS OGÓLNY Chłodzone powietrzem agregaty wody lodowej z wentylatorami osiowymi do zewnętrznej instalacji. Seria zawiera 8 modeli z zakresie pojemności cieplnej od 47 do 162 kw. DOSTĘPNE WERSJE HWA Tylko chłodzenie HWA/SSL Tylko chłodzenie, wykonanie super ciche HWA/WP Rewersyjna pompa ciepła HWA/WP/SSL Rewersyjna pompa ciepła, wykonanie super ciche GENERAL DESCRIPTION Air cooled water chiller units, with axial fans for outdoor installation. The range consists of 8 models covering a cooling capacity from 47 to 162 kw. VERSIONS HWA Cooling only HWA/SSL Super silenced cooling only HWA/WP Reversible heat pump HWA/WP/SSL Super silenced reversible heat pump PARAMETRY TECHNICZNE Rama. Samonośna rama ze stali galwanizowanej malowana proszkowo farbą poliestrową. Łatwo do demontażu panele umożliwiające dostęp do wewnątrz jednostki w celu konserwacji oraz innych koniecznych czynności. Sprężarki. COPELAND scroll z wziernikiem oleju. Wyposażone są w wewnętrzne zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe i grzałkę karteru - jeśli jest to wymagane, instalowane na gumowych podkładkach tłumiących drgania. Wentylatory. Osiowe wentylatory bezpośrednio osadzone na trójfazowym silniku elektrycznym z zewnętrznym wirnikiem. Wentylatory posiadają siatkę ochronną od strony wydmuchu powietrza. W jednostkach w wykonaniu super cichym instalowane są wentylatory o niskiej prędkości obrotowej, dlatego posiadają więcej wentylatorów. Skraplacz. Wykonany z miedzianych rurek oraz aluminiowych lameli. Zaprojektowane tak, aby uzyskać dwa niezależne obiegi czynnika. Parowacz. Lutospawany wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej AISI 316 z dwoma niezależnymi obiegami po TECHNICAL FEATURES Frame. Self-supporting galvanized steel frame further protected with polyester powder painting. Easy to remove panels allow access to the inside of the unit for maintenance and ot her necessary operations. Compressors. Scroll with oil sight glass. They are furnished with an internal overheat protection and crankcase, if needed, installed on rubber shock absorbers. Fans. Axial fans directly coupled to a three-phase electric motor with external rotor. A safety fan guard is fitted on the air flow discharge. On the super silenced units there are fans with a low rpm therefore some models have more fans. Condenser. Copper tube and aluminum finned coil. The circuits are designed to obtain two separate circuits. Evaporator. In AISI 316 stainless steel braze welded plates type with two independent circuits on the

9 stronie parującego czynnika oraz chłodzonej wody. Parowacz umieszczony w elastycznym materiale izolacyjnym. W pompach ciepła parowacz standardowo wyposażony jest w grzałkę przeciwzamrożeniową. Panel elektryczny. Zawiera: wyłącznik główny z zamkiem drzwiczek urządzenia, bezpieczniki topikowe oraz stycznik sprężarki i pompy oraz stycznik z termikiem wentylatorów; tablicę rozdzielczą; terminal do wpięcia styków zewnętrznych. Mikroprocesor do automatycznej kontroli następujących funkcji: regulacja temperatury wody, ochrona przeciwzamrożeniowa, regulacja czasu pracy sprężarki, kasowanie alarmu, wolny styk dla zewnętrznego alarmu, lokalna lub odległa zmiana chłodzenie/grzanie (dostępne w pompach ciepła), wizualizacja procesów na cyłrowym wyświetlaczu: trwający cykl (chłodzenie lub grzanie),opóźnienie rzeczywiste włączenia sprężarki, temperatura wlotowa wody, punkt nastawy i nastawiona delta, alarm. refrigerant side and on the water side. On the heat pump units is always installed an antifreeze heater. Electrical board. Includes: main switch with door safety interlock; fuses, overload protection for compressors and thermocontacts for fans; interface relays; electrical terminals for external connections. Microprocessor for automatic control of the unit allowing continuous display o f the operational status o f the unit, control set and real water temperature and, in case of partial or total block of the unit, indication of security device that intervened. OPCJE OBIEGU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO HWA i HWA/SSL Każdy agregat zawiera dwa niezależne obiegi chłodnicze wykonane z rur miedzianych, wszystkie modele mają następujące elementy: termostatyczny zawór rozprężny z zewnętrznym wyrównaniem; filtr odwadniacz, wziernik z indykatorem wilgoci, wyłącznik wysokiego i niskiego ciśnienia (ze stałą nastawą) HWA/WP i HWA/WP/SSL Agregat w wersji z pompą ciepła w porównaniu z jednostką tylko chłodzącą zawiera dodatkowo: 4-drogowy zawór rewersyjny, separator cieczy na przewodzie ssącym (modele ), zbiornik ciekłego czynnika, zawór zwrotny, wymiennik ciepła na ssaniu. OPCJE OBIEGU WODNEGO HWA, HWA/SSL, HWA/WP i HWA/WP/SSL Zawiera: parowacz, czujnik temperatury, czujnik oblodzenia, czujnik zaniku przepływu, odpowietrznik ręczny. OPCJA: Moduł ochrony silnika. OPCJONALNE WYPOSAŻENIE: SL- urządzenie ciche. Sprężarki umieszczone są w płaszczach tłumiących hałas. CT- kontrola ciśnienia skraplania dla temperatur powietrza zewnętrznego 0 0 C poprzez wyłączanie wentylatorów. CC- kontrola ciśnienia skraplania poprzez płynną regulację prędkości obrotowej wentylatorów skraplacza dla temperatur powietrza zewnętrznego do 20 0 C DS- wymiennik z odzyskiem 20% ciepła skraplania RT- wymiennik z odzyskiem 100% ciepła skraplania SI- wewnętrzny zbiornik 400 l: modele 182-P 302-P - wewnętrzny zbiornik 600 l: modele 364-P 604-P PS- pompa obiegowa montowana wewnątrz urządzenia PD- podwójna pompa obiegowa. Instalowana w urządzeniu, jedna pracuje pozostała w stanie czuwania; wyposażone w licznik czasu pracy. REFRIGERANT CIRCUIT VERSIONS HWA AND HWA/SSL Each unit includes independent refrigerant circuits. Produced in copper tubing, all models have the following components: thermostatic expansion valve with external equalisation; dehydrator filter; level and humidity indicator; high and low pressure switches (with fixed setting). HWA/WP AND HWA/WP/SSL The unit in hea t pump version, in addition to the components of the only cooling unit, includes for each circuit: 4-ways reverse valve, liquid separator on the suction line(364-p 604-P), liquid receiver, check valves, intermediate exchanger in suction. WATER CIRCUIT VERSIONS HWA, HW/SSL, HW/WP AND HWA/WP/SSL Includes: evaporator, temperature sensor, antifreeze sensor, differential pressure switch and manual air release valves. VARIANTS: Motor protection module. FACTORY FITTED ACCESSORIES: SL- Unit silencement. The compressors are equipped with sound-absor bing covering. CT- Condensation control to outside air temperatures of 0 C obtained by means of stopping some fans. CC- Condensation control obtained by means of continuous adjustment o f the fan rotation speed up to outside air temperatures of 20 C in operation as a refrigerator. DS- Desuperheater with 20% heat recovery. RT- Total heat regeneration with 100% recovery. SI - Inertial tank 400 l: models 182-P 302-P - Inertial tank 600 l: models 364-P 604-P PS- Circulating pump inserted inside the unit. PD - Double circulating pump. Installed in the unit, working one in stand-by to the other; by every start request, the pump with the least number o f working hours is activated first.

10 HWA MODEL/MODEL HWA Chłodzenie/Cooling: Wydajność chłodnicza / Cooling capacity (1) kw 46,8 54,4 71,2 82,0 96,0 111,3 140,3 161,6 Pobór mocy / absorbet power (1) kw 14,9 17,2 22,4 26,1 29,4 34,2 44,8 52,2 Grzanie / Heating: Wydajność grzewczaa / Hiting capacity (2) kw 53,0 61,6 80,6 92,9 108,8 126,1 158,8 182,9 Pobór mocy / absorbet power (2) kw 15,0 18,0 23,2 27,1 30,5 35,5 45,0 55,0 Sprężarki / Compressors: Ilość / Number n o Obieg czynnika / Refrigerant circuits n o Stopnie wydajności / Capacity steps n o Parowacz / Evaporator: Przepływ / Water flow l/s 2,24 2,60 3,40 3,92 4,60 5,32 6,70 7,72 Spadek ciśnienia / Pressure drop kpa Przyłącza wodne / Water conections PN16 1½ 1½ 1½ 1½ 2½ 2½ 2½ 2½ Skraplacz / Condenser: Model STD / Model STD Wentylatory / Fans n o Pprzepływ powietrza/ Airr flow m 3 /s 4,15 4,10 7,89 7,66 7,55 11,66 11,66 15,55 Model SSL/ Model SSL Wentylatory / Fans n o Pprzepływ powietrza/ Airr flow m 3 /s 3,55 3,5 6,05 5,65 8,70 8,50 8,50 - Właściwości elektryczne / Electrical features Zasilanie / Supply voltage V/Ph/Hz /3+N/ Max. prąd pracy / Max running current A Max prąd zwarciowy / Max inrush current A Ciśnienie akustyczne / Sound pressure (3) Model STD / Model STD db(a) Model SSL/ Model SSL db(a) Wersja SI/PS / SI/PS version Nom. moc pompy / Pump nominal power kw 0,75 0,75 0,75 1,20 1,50 1,50 1,50 1,85 Ciś. dyspozycyjne / Available pressure kpa Zbiornik akumul. / Storage water volume l Naczynie rozprężne / Expansion vessel l Przyłącza wodne / Water conections PN6 2½ 2½ 2½ 2½ 2½ 2½ 2½ 2½ Waga / Weight Waga transportowa / Transport weight (4) kg Waga transportowa / Transport weight (5) kg Waga robocza / Operation weight (4) kg Waga robocza / operation weight (5) kg (1) Woda chłodzona z 12 na 7 o C, temperatura otoczenia +35 o C (2) Woda ogrzewana z 40 do 45 o C, temperatura otoczenia 7 o C ts / 6 o C tm (3) Całkowite ciśnienie akustyczne w odległości 1m (od strony wlotu powietrza) i 1,5m od podłoża. Zgodnie z DIN (4) Urządzenie bez zbiornika i pompy (5) Urządzenie ze zbiornikiem i pompą (1) Chilled water from 12 to 7 C, ambient air temperature 35 C (2) Heated water from 40 to 45 C, ambient air temperature 7 C d.b. / 6 C w.b. (3) Full sound pressure measured at 1 m distance (inlet air flow side) and 1,5 m from ground. According to DIN (4) Unit without tank and pump (5) Unit with tank and pump

11 Wymiary I Dimensions HWA Obszar niezabudowany Clearance area Y przyłącza wodne po przeciwnej stronie panelu elektrycznego Y water conections opposite side electrical panel MODEL/MODEL HWA A długość / A lenghl mm B szerokość / B width mm C wysokość / C height mm D wysokość / D height mm

12 CHŁODZONE POWIETRZEM CHILLERY I POMPY CIEPŁA Z WENTYLATORAMI ODŚRODKOWYMI I SPRĘŻARKAMI SCROLL OD 5 kw DO 35 kw AIR COOLED WATER CHILLERS AND HEAT PUMPS WITH RADIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 5 kw TO 35 kw HWC OPIS OGÓLNY: Chłodzone powietrzem agregaty wody lodowej, z wentylatorami odśrodkowymi skraplacza do wewnętrznej instalacji. Szereg zawiera 12 modeli o wydajności chłodniczej od 5 do 35 kw. DOSTĘPNE WERSJE: HWC Tylko chłodzenie (standard) HWC/WP Rewersyjna pompa ciepła HWC/SP Tylko chłodzenie ze zbiornikiem i pompą HWC/WP/SP Rewersyjna pompa ciepła ze zbiornikiem akumulacyjnym i pompą WŁASNOŚCI TECHNICZNE: Konstrukcja. Z samonośnej galwanizowanej ramy pokrytej ochronną warstwą lakieru, skręconej za pomocą śrub z nierdzewnej stali. Sprężarka. 1-fazowa (modele 18 25) lub 3-fazowa (modele ) sprężarka hermetyczna typu COPELAND scroll w komplecie z czujnikiem przeciążeniowym (klixon) osadzonym w silniku oraz jeśli potrzeba grzałką karteru. Sprężarki montowane są na gumowych amortyzatorach pochłaniających drgania. Wentylatory. Wewnętrzny podwójny typu odśrodkowego, wyważony statycznie i dynamicznie bezpośrednio napędzany przez 1-fazowy (modele 18 31), 3-fazowy (modele 41 71) pasek klinowy połączony z 3-fazowym silnikiem elektrycznym (modele ). Skraplacz. Miedziane rurki i aluminiowe lamele. Obudowa wyposażona w siatkę chroniącą rurki skraplacza. Parowacz. Lutospawany wymiennik płytowy Alfa-Laval ze stali nierdzewnej AISI 316. Parowacz umieszczony w elastycznym materiale izolacyjnym. Obieg freonowy. Obieg w miedzianych rurkach zawiera: filtr odwadniacz, wziernik, zawór rozprężny, presostaty z automatycznym resetem po stronie niskiego ciśnienia i ręcznym resetem wysokiego ciśnienia. Panel elektryczny. Zawiera: wyłącznik główny z zamkiem drzwiczek urządzenia, bezpieczniki topikowe oraz stycznik sprężarki. Mikroprocesor do kontroli następujących funkcji: regulacja temperatury wody, ochrona przeciwzamrożeniowa, regulacja GENERAL DESCRIPTION: Air cooled water chiller units, with centrifugal fans for indoor installation. The range consists of 12 models covering a cooling capacity from 5 to 35 kw. VERSIONS: HWC Cooling only (standard) HWC/WP Reversible heat pump HWC/SP Cooling only with tank and pump HWC/WP/SP Reversible hea t pump with storage tank and pump TECHNICAL FEATURES: Frame. Self-supporting galvanized steel frame protected with polyester powder painting. Stainless steel screws and bolts. Compressor. Scroll single phase hermetic scroll type (from mod. 18 up to 25), three phase (from mod. 31 up to 131) with overload protection by a klixon embedded in the motor winding and crankcase, where the constructor provides it, installed on vibrations absorbing rubber. Fans. Double inlet centrifugal type statically and dynamically balanced directly driven by a single-phase (from mod. 25 to 31), three-phase (from mod. 41 to 71), belt-driven connected to a tree-phase electric motor (from mod. 81 to 131). Condenser. Copper tubes and aluminum finned coil. A mash integrated in the unit frame protects the condenser coils. Evaporator. In AISI 316 stainless steel brazewelded plates type. The evaporator is insulated with flexible closed cells material. Refrigerant circuit. The circuit, in copper tubes, includes: filter drier, sight glass, expansion valve, automatic reset low pressure switch and manual reset high pressure switch. Electrical board. Includes: main circuit automatic breaker and magnetic-thermal switch with locking door device with automatic release, compressor contactor. Microprocessor to control following functions: regulation of the water temperature, antifreeze protection, compressor

13 czasu pracy sprężarki, kasowanie alarmu, wolny styk dla zewnętrznego alarmu, lokalna lub odległa zmiana chłodzenie/grzanie (dostępne w pompach ciepła), wizualizacja procesów na cyłrowym wyświetlaczu: trwający cykl (chłodzenie lub grzanie),opóźnienie rzeczywiste włączenia sprężarki, temperatura wlotowa wody, punkt nastawy i nastawiona delta, alarm. AKCESORIA DOSTARCZANE OPCJONALNIE: C - kontrola ciśnienia skraplania. PS pompa obiegowa instalowana wewnątrz urządzenia dla wersji bez zbiornika i pompy; dla modeli jest to opcja specjalnej pompy (w standardzie) dla wersji ze zbiornikiem i pompą. PB ręczne odblokowanie alarmu niskiego ciśnienia CR oddalony panel kontrolny do instalacji w pomieszczeniu obsługi dla zdalnej regulacji agregatu, posiadający takie same funkcje jak ten zainstalowany w urządzeniu. IS karta sieciowa RS485 umożliwiająca połączenie urządzenia do centralnego systemu sterowania np. BMS RP osłona skraplacza z siatką i metalowym filtrem. AG amortyzatory gumowe GL drewniane opakowanie dla specjalnego transportu. timing, alarm reset, potential free contact for remote general alarm, local or remote cooling / heating changeover (operating in heat pump), visual system with digital display: running cycle (cooling or heating), compressor delay relay/on, inlet water temperature, set point and differential setting, alarm decodification. ACCESSORIES SUPPLIED SEPARATELY: C - Condensation control. PS - Circulating pump to be inserted inside the unit in versions without tank and pump; in units it has the function of an extra pump (in series) in the version with tank and pump. PB - Manual reset low pressure switch. CR - Remote control panel to be inserted in the room for remote control of the unit, with the same functions as that inserted in the machine. IS - RS 485 serial interface for connection to controls and centralized supervision systems. RP - Coil protection guards in steel with cataphoresis treatment and painting. AG - Rubber vibration dampers. GL - Packing in wooden crate for special transport. MODEL/MODEL HWC Chłodzenie /Cooling Wydajność chłodnicza / Cooling capacity (1) kw 4,8 6,2 7,4 8,7 10,8 13,1 15,7 17,7 19,3 23,8 27,6 34,1 Pobór mocy / absorbet power (1) kw 1,4 1,8 2,1 3,1 3,9 4,7 5,6 6,4 7,1 8,2 10,0 12,2 Ogrzewanie / Heating Wydajność grzewczaa / Hiting capacity (2) kw 5,7 7,9 8,7 10,5 12,9 15,7 19,4 21,0 23,8 29,4 35,1 42,3 Pobór mocy / absorbet power (2) kw 1,6 2,2 2,3 3,4 4,1 5,0 5,8 6,5 7,8 9,5 11,0 13,3 Sprężarki /Compressors Ilość / Number n o Parowacz /Evapotator Przepływ / Water flow l/s 0,23 0,30 0,35 0,42 0,52 0,63 0,75 0,85 0,92 1,14 1,32 1,63 Spadek ciśnienia / Pressure drop kpa Przyłącza wodne / Water conections Skraplacz /Condenser Wentylatory / Fans n o Przepływ powietrza/ Airr flow m 3 /s 0,90 0,88 0,88 0,86 1,74 1,72 1,69 1,69 2,5 3,33 3,33 3,33 Ciśnienie zewnętrzne / External pressure Pa Dane elektryczne/electrical Features Zasilanie / Supply voltage V/Ph/Hz /1/ /3/ Max. prąd pracy / Max running current A Max prąd rozruchu / Max inrush current A Ciśnienie akustyczne / Sound pressure (3) db(a) Wersja PF-SPF / PF-SPF version Nom. moc pompy / Pump nominal power kw 0,24 0,24 0,24 0,24 0,37 0,37 0,37 0,37 0,55 0,55 0,55 0,55 Ciś. dyspozycyjne / Available pressure kpa Zbiornik akumul. / Storage water volume l Naczynie rozprężne / Expansion vessel l Przyłącza wodne / Water conections Waga / Weight Waga transportowa / Transport weight (4) kg Waga transportowa / Transport weight (5) kg Waga transportowa / Transport weight (6) kg Waga robocza / Operation weight (4) kg Waga robocza / operation weight (5) kg Waga robocza / operation weight (6) kg (1) Woda chłodzona z 12 na 7 o C, temperatura otoczenia +35 o C (2) Woda ogrzewana z 40 do 45 o C, temperatura otoczenia 7 o C ts / 6 o C tm (3) Całkowite ciśnienie akustyczne w odległości 1m (od strony wlotu powietrza) i 1,5m od podłoża. Zgodnie z DIN (4) Urządzenie bez zbiornika i pompy (5) Urządzenie PF (pompa, wył. przepływu) (6) Urządzenie SPF (zbiornik akumuacyjny, pompa, wył. przepływu) (1) Chilled water from 12 to 7 C, ambient air temperature 35 C (2) Heated water from 40 to 45 C, ambient air temperature 7 C d.b. / 6 C w.b. (3) Full sound pressure measured at 1 m distance (inlet air flow side) and 1,5 m from ground. According to DIN (4) Unit without tank and pump (5) PF unit (pump, flowswitch) (6) SPF unit (storage tank, pump, flowswitch)

14 Wymiary I Dimensions HWC Obszar niezabudowany Clearance area X wlot wody wersja standard Y wylot wody W wlot wody wersja PF Z wlot wody wersja SPF X water inlet standard version Y outlet water W water inlet PF version Z water inlet SPF version MODEL/MODEL HWA A długość / A lenghl mm B szerokość / B width mm C wysokość / C height mm D mm E mm F mm G mm H mm

15 CHŁODZONE POWIETRZEM CHILLERY I POMPY CIEPŁA Z WENTYLATORAMI ODŚRODKOWYMI I SPRĘŻARKAMI SCROLL OD 47 kw DO 162 kw AIR COOLED WATER CHILLERS AND HEAT PUMPS WITH RADIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 47 kw TO 162 kw HWC OPIS OGÓLNY Chłodzone powietrzem chillery wodne z wentylatorami odśrodkowymi do wewnętrznej instalacji. Szereg zawiera 9 modeli o wydajności chłodniczej od 47 do 162 kw. DOSTĘPNE WERSJE HWC Tylko chłodzenie (standard) HWC/WP rewersyjna pompa ciepła HWA/AP Tylko chłodzenie, wysoki spręż HWA/WP/AP rewersyjna pompa ciepła, wysoki spręż PARAMETRY TECHNICZNE Rama. Samonośna rama ze stali galwanizowanej malowana proszkowo farbą poliestrową. Łatwo do demontażu panele umożliwiające dostęp do wewnątrz jednostki w celu konserwacji oraz innych koniecznych czynności. Sprężarki. COPELAND scroll z wziernikiem oleju. Wyposażone są w wewnętrzne zabezpieczenie przeciążeniowe, instalowane na gumowych podkładkach tłumiących drgania. Wentylatory. Napędzany przez pasek klinowy wentylator odśrodkowy połączony z 3-fazowym silnikiem elektrycznym i przekładnią pasową. Skraplacz. Wykonany z miedzianych rurek oraz aluminiowych lameli. Zaprojektowane tak, aby uzyskać dwa niezależne obiegi czynnika. Parowacz. Płaszczowo rurowy z dwoma niezależnymi obiegami czynnika chłodniczego. Obieg czynnika chłodniczego. Każdy agregat zawiera dwa niezależne obiegi chłodnicze wykonane z rur miedzianych. Obiegi zawierają następujące elementy: filtr odwadniacz, termostatyczny zawór rozprężny z GENERAL FEATURES Air cooled water chiller units, with centrifugal fans for indoor installation. The range consists of 9 models covering a cooling capacity from 47 to 162 kw. VERSIONS: HWC Cooling only (standard) HWC/WP Reversible heat pump HWC/AP Cooling only, high prevalence HWC/WP/AP Reversible hea t pump, high prevalence CONSTRUCTION CHARACTERISTICS Frame. Self-supporting galvanized steel frame further protected with polyester powder painting. Easy to remove panels allow access to the inside of the unit for maintenance and ot her necessary operations. Compressors. Scroll with oil sight glass. They are furnished with an internal overheat protection and are installed on rubber shock absorbers. Fans. Belt-driven centrifugal fans, with 3-phase motor and adjustable pulley pitch. Condenser. Copper tube and aluminum finned coil. The circuits are designed to obtain two separate circuits. Evaporator. Shell and tube type, with two independent refrigerant circuits. Refrigerant circuit. Each unit is supplied with two independent refrigerant circuits. The circuit, in copper tubes, includes: filter dryer; thermostatic expansion valve with external balance; needle valve for connection of

16 zewnętrznym wyrównaniem, zaworek serwisowy. Do ochrony obiegu chłodniczego służą wyłącznik wysokiego i niskiego ciśnienia, termostat antyzamrożeniowy. Panel elektryczny. Zawiera: wyłącznik główny z zamkiem drzwiczek urządzenia; - bezpieczniki topikowe, ochronę przeciążenia sprężarki oraz stycznik z termikiem wentylatorów; - tablicę rozdzielczą; terminal do wpięcia styków zewnętrznych, - mikroprocesor do automatycznej kontroli urządzenia ze stałą wizualizacją aktualnego stanu pracy, punktu nastawy i rzeczywistej temperatury wody w razie wyłączenia części lub całego urządzenia, wykaz zabezpieczeń, które zadziałały. OPCJONALNE WYPOSAŻENIE: - manometry wysokiego i niskiego ciśnienia; - amortyzatory; - praca zimowa dla temperatur powietrza zewnętrznego do 20 0 C; - osłona skraplacza z siatką i metalowym filtrem; - oddalony panel kontrolny (klawiatura, wyświetlacz); - karta sieciowa do PC; - wolny styk dla zewnętrznego regulacji i alarmu, gauges. To protect the refrigerant circuits the following devices are installed: high pressure switch, low pressure switch, antifreeze thermostat. Electrical board. Includes: - main switch with door safety interlock; - fuses, overload protection for compressors and thermocontacts for fans; - interface relays; electrical terminals for external connections; - microprocessor for automatic control of the unit allowing continuous display of the operational status of the unit, control set and real water temperature and, in case of partial or total block of the unit, indication of security device that intervened. ACCESSORIES: - high and low pressure gauges; - shock absorbers; - winter operation down to - 20 C; - metallic filter guards for condenser; - fan motor for high static pressure; second pump; - programmable clock; - remote user interface (keypad, display); - serial interface for PC; - potential free contacts for normal operation and unit alarm. MODEL/MODEL HWC Chłodzenie/Cooling: Wydajność chłodnicza / Cooling capacity (1) kw 46,8 54,4 71,2 82,0 105,8 121,8 140,3 161,6 Pobór mocy / absorbet power (1) kw 16,9 19,3 26,4 30,2 37,6 45,3 50,8 57,0 Grzanie / Heating: Wydajność grzewczaa / Hiting capacity (2) kw 53,0 61,6 80,6 92,9 119,7 137,9 158,8 182,9 Pobór mocy / absorbet power (2) kw 17,0 19,8 26,1 30,8 36,6 45,8 50,2 61,6 Sprężarki / Compressors: Ilość / Number n o Stopnie wydajności / Capacity steps n o Parowacz / Evaporator: Przepływ / Water flow l/s 2,24 2,60 3,40 3,92 5, ,70 7,72 Spadek ciśnienia / Pressure drop kpa Przyłącza wodne / Water conections PN16 1½ 2½ 2½ 2½ DN80 DN80 DN80 DN80 Skraplacz / Condenser: Wentylatory / Fans n o Pprzepływ powietrza/ Airr flow m 3 /s 4,16 4,16 7,77 7,77 7,77 11,66 11,66 15,55 Spręż zewnętrzny / External pressure Pa Właściwości elektryczne / Electrical features Zasilanie / Supply voltage V/Ph/Hz /3+N/ Max. prąd pracy / Max running current A Max prąd zwarciowy / Max inrush current A Ciśnienie akustyczne / Sound pressure (3) db(a) Wersja SPU / SPU version Nom. moc pompy / Pump nominal power kw 0,75 0,75 0,75 0,75 1,3 1,4 1,4 1,4 Ciś. dyspozycyjne / Available pressure kpa Zbiornik akumul. / Storage water volume l Naczynie rozprężne / Expansion vessel l Przyłącza wodne / Water conections PN6 1½ 1½ 2 2 2½ 2½ 2½ 2½ Waga / Weight Waga transportowa / Transport weight (4) kg Waga transportowa / Transport weight (5) kg Waga robocza / Operation weight (4) kg Waga robocza / operation weight (5) kg (1) Woda chłodzona z 12 na 7 o C, temperatura otoczenia +35 o C (2) Woda ogrzewana z 40 do 45 o C, temperatura otoczenia 7 o C ts / 6 o C tm (3) Całkowite ciśnienie akustyczne w odległości 1m (od strony wlotu powietrza) i 1,5m od podłoża. Zgodnie z DIN (4) Urządzenie bez zbiornika i pompy (5) Urządzenie ze zbiornikiem i pompą (1) Chilled water from 12 to 7 C, ambient air temperature 35 C (2) Heated water from 40 to 45 C, ambient air temperature 7 C d.b. / 6 C w.b. (3) Full sound pressure measured at 1 m distance (inlet air flow side) and 1,5 m from ground. According to DIN (4) Unit without tank and pump (5) Unit with tank and pump

17 Wymiary I Dimensions HWC Obszar niezabudowany Clearance area Y przyłącza wodne dla wersji standardowej Z przyłącza wodne dla wersji ze zbiornikiem akumulacyjnym Y water connections for standard unit Z water connections for units with storage tank MODEL/MODEL HWC A długość / A lenghl mm B szerokość / B width mm C wysokość / C height mm C wysokość (SPU) / D height (SPU) mm D mm E mm F mm G mm H mm I mm

18 CHŁODZONE WODĄ CHILLERY I POMPY CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI TYPY SCROLL OD 5 kw DO 45 kw WATER COOLED LIQUID CHILLERS AND HEAT PUMPS WITH SCROLL COMPRESSORS FROM 5 kw TO 45 kw HWW OPIS OGÓLNY: Chłodzone wodą agregaty wody lodowej, do wewnętrznej instalacji. Szereg zawiera 13 modeli o wydajności chłodniczej od 5 do 45 kw. DOSTĘPNE WERSJE: HWW Tylko chłodzenie (standard) HWW/WP Rewersyjna pompa ciepła HWW/SP Z pompą i zbiornikiem HWW/SPF Rewersyjna pompa ciepła ze zbiornikiem akumulacyjnym i pompą WERSJA STANDARDOWA PARAMETRY TECHNICZNE: Rama. Samonośna rama wykonana ze stali galwanizowanej pokrytej powłoką ochronną farby poliestrowej. Skręcone za pomocą śrub ze stali nierdzewnej. Sprężarka. Sprężarka hermetyczna typu scroll 1-fazowa (modele 18 25) lub 3-fazowa (modele ) w komplecie z czujnikiem przeciążeniowym (klixon) osadzonym w silniku oraz jeśli potrzeba grzałką karteru. Sprężarki montowane są na gumowych amortyzatorach pochłaniających drgania. Skraplacz. Lutospawany wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej AISI 316, w komplecie z zaworem presostatycznym używany dla wody miejskiej/z wieży. Parowacz. Lutospawany wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej AISI 316. Parowacz umieszczony w elastycznym materiale izolacyjnym. Obieg freonowy. Obieg w miedzianych rurkach zawiera: filtr odwadniacz, wziernik, zawór rozprężny, presostaty z automatycznym resetem po stronie niskiego ciśnienia i ręcznym resetem wysokiego ciśnienia. Panel elektryczny. Zawiera: wyłącznik główny z zamkiem drzwiczek urządzenia, bezpieczniki topikowe oraz GENERAL DESCRIPTION: Water cooled water chiller units, for indoor installation. The range consists of 13 models covering a cooling capacity from 5 to 45 kw. VERSIONS: HWW Cooling only (standard) HWW/WP Reversible heat pump HWW/SP With pump and tank HWW/SPF Reversible heat pump with storage tank and pump STANDARD VERSION TECHNICAL FEATURES: Frame. Self-supporting galvanized steel frame protected with polyester powder painting. Stainless steel screws and bolts. Compressor. Scroll single phase hermetic scroll type (from Mod. 18 up to 25), three phase (from Mod. 31 up to 151) with overload protection by a klixon embedded in the motor winding and crankcase, where the constructor provides it, installed on vibrations absorbing rubber. Condenser. In ASI 316 stainless steel brazewelded plates type. It is completed with a pressostatic valve by using city/well water. Evaporator. In AISI 316 stainless steel brazewelded plates type. The evaporator is insulated with flexible closed cells material. Refrigerant circuit. The circuit, in copper tubes, includes: filter drier, sight glass, expansion valve, automatic reset low pressure switch and manual reset high pressure switch. Electrical board. Includes: main circuit automatic breaker and magnetic-thermal switch with locking door device with

19 stycznik sprężarki. Mikroprocesor do kontroli następujących funkcji: regulacja temperatury wody, ochrona przeciwzamrożeniowa, regulacja czasu pracy sprężarki, kasowanie alarmu, wolny styk dla zewnętrznego alarmu, lokalna lub odległa zmiana chłodzenie/grzanie (dostępne w pompach ciepła), wizualizacja procesów na cyfrowym wyświetlaczu: trwający cykl (chłodzenie lub grzanie), opóźnienie rzeczywiste włączenia sprężarki, temperatura wlotowa wody, punkt nastawy i nastawiona delta, alarm. DOSTĘPNE AKCESORIA: - zewnętrzny panel regulatora wbudowany zbiornik akumulacyjny z zaworem bezpieczeństwa manometry wysokiego i niskiego ciśnienia amortyzatory gumowe karta sieciowa dla przyłączenia do B.M.S. automatic release, compressor contactor. Microprocessor to control following functions: regulation of the water temperature, antifreeze protection, compressor timing, alarm reset, potential free contact for remote general alarm, local or remote cooling / heating changeover (operating in hea t pump), visual system with digital display: running cycle (cooling or heating), compressor delay relay/on, inlet water temperature, set point and differential setting, alarm decodification. ACCESSORIES: - Remote control panel - built-in storage tank with water safety valve - high and low pressure gauges - rubber antivibration isolators - microprocessor serial interface for B.S.M. HWW MODEL/MODEL HWW Chłodzenie/Cooling: Wydajność chłodnicza / Cooling capacity (1) kw 5,1 6,6 7,9 9,3 11,5 14,1 16,7 18,9 20,6 25,4 29,4 36,4 44,7 Pobór mocy / absorbet power (1) kw 1,3 2,1 2,2 2,6 3,0 3,6 4,4 5,1 5,7 7,0 8,3 10,1 13,2 Grzanie / Heating: Wydajność grzewczaa / Hiting capacity (2) kw 6,5 8,9 10,3 12,1 14,5 18,3 21,7 24,0 26,8 33,1 39,0 46,7 58,5 Pobór mocy / absorbet power (2) kw 1,6 2,4 2,7 3,2 3,6 4,6 5,5 6,4 6,9 8,6 10,3 12,6 16,2 Sprężarki / Compressors: Ilość / Number n o Parowacz / Evaporator: Przepływ / Water flow l/s 0,24 0,32 0,38 0,44 0,55 0,67 0,80 0,90 0,98 1,21 1,40 1,74 2,14 Spadek ciśnienia / Pressure drop kpa Przyłącza wodne / Water conections Skraplacz / Condenser: Przepływ / Water flow l/s 0,08 0,10 O,12 0,14 0,17 0,21 0,24 0,79 0,31 0,40 0,45 0,55 0,70 Spadek ciśnienia / Pressure drop kpa Przyłącza wodne / Water conections Właściwości elektryczne / Electrical features Zasilanie / Supply voltage V/Ph/Hz /1/ /3+N/ Max. prąd pracy / Max running current A Max prąd rozruchu / Max inrush current A Ciśnienie akustyczne / Sound pressure (3) db(a) Wersja WP/WP-SP / WP/WP-SP version Nom. moc pompy / Pump nominal power kw 0,24 0,24 0,24 0,24 0,37 0,37 0,37 0,37 0,55 0,55 0,55 0,75 0,75 Ciś. dyspozycyjne / Available pressure kpa Zbiornik akumul. / Storage water volume l Naczynie rozprężne / Expansion vessel l Przyłącza wodne / Water conections Waga / Weight Waga transportowa / Transport weight (4) kg Waga transportowa / Transport weight (5) kg Waga transportowa / Transport weight (6) kg Waga robocza / Operation weight (4) kg Waga robocza / Operation weight (5) kg Waga robocza / Operation weight (6) kg (1) Woda chłodzona +12/+7 o C, woda na skraplaczu +30/+35 o C (2) Woda ogrzewana +40/+45 o C, woda na parowaczu +15/+10 o C (3) Całkowite ciśnienie akustyczne w odległości 1m (od strony panelu regulatora) i 1,5m od podłoża. Zgodnie z DIN (4) Urządzenie bez zbiornika i pompy (5) Urządzenie PF (pompa, wył. przepływu) (6) Urządzenie SPF (zbiornik akumuacyjny, pompa, wył. przepływu) (1) Cooled water 12 / 7 C, water to condenser 30/35 C (2) Heated water 40 /45 C, water to evaporator 15/10 C (3) Full sound pressure measured at 1 m distance (control panel side) and 1,5 m from ground. According to DIN (4) Unit in standard version (5) PF unit (pump, flowswitch) (6) SPF unit (storage tank, pump, flowswitch)

20 Wymiary I Dimensions HWW Obszar niezabudowany Clearance area X wlot wody wersja standard Y wylot wody W wlot wody wersja PF Z wlot wody wersja SPF J wlot wody miejskiej lub studziennej K wylot wody miejskiej lub studziennej X - Water inlet standard unit Y - Outlet water W - Water Inlet PF version Z - Water Inlet SPF version J - Well or city water inlet K - Well or city water outlet MODEL/MODEL HWA A długość / A lenghl mm B szerokość / B width mm C wysokość / C height mm D wysokość / D height mm

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C Wersje B podstawowa I INTEGRATA Wykonanie ST standardowe LN wersja wyciszona Wyposażenie AS standardowe DS desuperheater HR całkowity

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA PICO-AE Pompy ciepła typu powietrze-woda - wentylatory osiowe - sprężarki typu Scroll Urządzenia te różnią się od Pico-A i Pico-C, ponieważ zostały specjalnie

Bardziej szczegółowo

Agregaty skraplające Pompy ciepła od 50 kw do 355 kw

Agregaty skraplające Pompy ciepła od 50 kw do 355 kw R gregaty skraplające Pompy ciepła od 50 do 55 according to 97//CEE 09 Serie: Issue: SME 09/07 Leaflet: Supersede: DE 0 09/0 SME chłodzone powietrzem agregaty skraplające SME.H pompy ciepła Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPRÊ ARKOWE SCH ADZACZE CIECZY

SPRÊ ARKOWE SCH ADZACZE CIECZY SPRÊ ARKOWE SCH ADZACZE CIECZY PACKAGED LIQUID CHILLERS SPIS TREŒCI / CONTENTS Informacje ogólne / General information... 58 Dane techniczne / Technical data... 59 Serie / Series MINI... 59 SWN... 60 JC

Bardziej szczegółowo

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 Indus www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

R410A CWW/K CLB

R410A CWW/K CLB Seria / Series CWW/K 15 151 Wydanie / Issue Zastępuje / Superseedes 03.10 --- Katalog / Catalogue CLB 05.7 R410A AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE WODĄ WERSJA CHŁODZĄCA I POMPA CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI TYPU

Bardziej szczegółowo

CHOTOMÓW GDYNIA KRAKÓW POZNAŃ WROCŁAW

CHOTOMÓW GDYNIA KRAKÓW POZNAŃ WROCŁAW www.cool.pl PPH COOL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmiany charakterystyki i konstrukcji wyrobów w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. PPH COOL reserves the right to change at any time characteristics

Bardziej szczegółowo

MINIDAT. 6 9 kw OPIS OGÓLNY

MINIDAT. 6 9 kw OPIS OGÓLNY MINIDAT 6 9 kw OPIS OGÓLNY Rama nośna urządzenia Konstrukcja nośna urządzenia, oraz narożne listwy łączące są wykonane z elementów aluminiowych, natomiast panele pokryw z blachy stalowej; całość jest pokryta

Bardziej szczegółowo

Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem i pompy ciepła z wentylatorami osiowymi.

Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem i pompy ciepła z wentylatorami osiowymi. Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem i pompy ciepła z wentylatorami osiowymi. SPIS TREŚCI Strona INACA/IK 18-31 12-13 INACA/CLK 15 81 14-15 INACA/K 91 151 16-17 INACA/K/ST 91 151 18-19 INACA/ML/ST

Bardziej szczegółowo

R410A CHA/IK 18 31 CLB 110 02.08 - - -

R410A CHA/IK 18 31 CLB 110 02.08 - - - Seria / Series CHA/IK 18 31 Wydanie / Issue Zastępuje / Superseedes 02.08 - - - Katalog / Catalogue CLB 110 R410A AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM WERSJA CHŁODZĄCA I POMPA CIEPŁA Z WENTYLATORAMI

Bardziej szczegółowo

Fachowość i doskonałość francuskiego projektanta i producenta od 50 lat

Fachowość i doskonałość francuskiego projektanta i producenta od 50 lat ZASTOSOWANIA AGREGATY WODY LODOWEJ I POMPY CIEP A LOKALE MIESZKALNE I HANDLOWE R 40 A AGREGATY WODY LODOWEJ POMPY CIEPŁA Fachowość i doskonałość francuskiego projektanta i producenta od 50 lat Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Czynnik chłodniczy R410A

Czynnik chłodniczy R410A Chłodzone powietrzem agregaty wody lodowej, pompy ciepła oraz agregaty skraplające z wentylatorami osiowymi, hermetycznymi sprężarkami typu scroll, płytowymi parownikami, lamelowymi skraplaczami i czynnikiem

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORY ŚCIENNE INWENTEROWE

KLIMATYZATORY ŚCIENNE INWENTEROWE CENNIK 2014 Y ŚCIENNE INWENTEROWE MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY YJHJZH 24 ŚCIENNY JEDNOSTKA YJHJXH 09 YJHJYH 09 YJHJXH 12 YJHJYH 12 YJHJXH 18 YJHJYH 18 YJHJXH 24

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja - agregaty skraplające

Klimatyzacja - agregaty skraplające Wentylatory AHU Air Distribution Products Klimatyzacja Bezpieczeństwo pożarowe Kurtyny powietrzne i nagrzewnice Wentylatory tunelowe Klimatyzacja - agregaty skraplające Lokale usługowe, obiekty biurowe

Bardziej szczegółowo

R410A SCROLL CHA/K CLB

R410A SCROLL CHA/K CLB Seria / Series CHA/K 91 151 Wydanie / Issue Zastępuje / Superseedes 02.08 - - - Katalog / Catalogue CLB 103.3 R410A AGREGATY WODY LODOWEJ WERSJA CHŁODZĄCA I POMPA CIEPŁA Z WENTYLATORAMI OSIOWYMI I SPRĘŻARKAMI

Bardziej szczegółowo

bardzo szybki montaż redukcja kosztów instalacji i oszczędność czasu wysoka wydajność urządzenia o niewielkich wymiarach

bardzo szybki montaż redukcja kosztów instalacji i oszczędność czasu wysoka wydajność urządzenia o niewielkich wymiarach SPLIT - Urządzenia serii - są jednostkami o konstrukcji typu split. Skraplacz może być montowany na suficie bądź na podłodze na zewnątrz komory, natomiast parownik na suficie, wewnątrz komory. funkcja

Bardziej szczegółowo

GLIKOLOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA BRINE UNIT COOLERS

GLIKOLOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA BRINE UNIT COOLERS GLIKOLOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA BRINE UNIT COOLERS BHT, BFT, BMT, GHS, GMS, GHL, GML THERMOKEY REFCOMP - UL. ZGODA 3 IIP. - 00-018 WARSZAWA - POLSKA - TEL.: +48 22 826 32 29 FAX.: +48 22 827

Bardziej szczegółowo

Woda lodowa Klimatyzacja precyzyjna Klimakonwektory. Klimakonwektory wentylatorowe

Woda lodowa Klimatyzacja precyzyjna Klimakonwektory. Klimakonwektory wentylatorowe Woda lodowa Klimatyzacja precyzyjna wentylatorowe 3 i belki chłodzące wentylatorowe przysufitowopodłogowe przysufitowo- SYSCOIL podłogowe SYSCOIL kanałowe kanałowe SYSDUCT SYSDUCT kanałowe o kanałowe

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN

WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN TYP WPB TYPE WPB Wentylatory promieniowe jednostrumieniowe bębnowe (z wirnikiem typu Single-inlet centrifugal fans (with

Bardziej szczegółowo

R410A SCROLL FREE-COOLING CHA/K/FC 91 151 CLB 21.7 03.10 - - -

R410A SCROLL FREE-COOLING CHA/K/FC 91 151 CLB 21.7 03.10 - - - Seria / Series CHA/K/FC 91 151 Wydanie / Issue Zastępuje / Superseedes 03.10 - - - Katalog / Catalogue CLB 21.7 R410A AGREGATY WODY LODOWEJ Z OPCJĄ FREE-COOLING Z WENTYLATORAMI OSIOWYMI I SPRĘŻARKAMI TYPU

Bardziej szczegółowo

systemy wody lodowej klima-therm by clint

systemy wody lodowej klima-therm by clint systemy wody lodowej klima-therm by clint 2014 s lo ystem wod dowe systemy wody lodowej KLIMA-THERM by CLINT syste wo lodow systemy wody lodowej KLIMA-THERM by CLINT System z kompletną certyfikacją jesteśmy

Bardziej szczegółowo

R410A SCROLL 03.10 --- CONDENSING UNITS AND REVERSIBLE AIRCOOLED CONDENSING UNITS WITH AXIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 50 kw TO 188 kw

R410A SCROLL 03.10 --- CONDENSING UNITS AND REVERSIBLE AIRCOOLED CONDENSING UNITS WITH AXIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 50 kw TO 188 kw Seria / Series MHA/K 1 60 Wydanie / Issue Zastępuje / Supersedes 0.10 --- Katalog / Catalogue CLB.7 R10A agregaty skraplające CHŁODZONE POWIETRZEM w wersji chłodzącej ORAZ pompy ciepła z wentylatorami

Bardziej szczegółowo

Systemy chłodzące Cooling units

Systemy chłodzące Cooling units Systemy chłodzące Cooling units SPIS TREŚCI / INDEX Seria CHP / CHP series...4 Seria CHW / CHW series...12 Seria MASTER / MASTER series...14 Seria CDW / CDW series...16 Formularz zamówienia / Order form...18

Bardziej szczegółowo

pierwszy rozdział Agregaty wody lodowej i pompy ciepła chłodzone powietrzem z wentylatorami osiowymi 2012 systemy wody lodowej KLIMA-THERM by CLINT

pierwszy rozdział Agregaty wody lodowej i pompy ciepła chłodzone powietrzem z wentylatorami osiowymi 2012 systemy wody lodowej KLIMA-THERM by CLINT 2012 systemy wody lodowej KLIMA-THERM by CLINT 1 rozdział pierwszy Agregaty wody lodowej i pompy ciepła chłodzone powietrzem z wentylatorami osiowymi Strony CHA/IK 18-31 16-17 CHA/CLK 15 81 18-19 CHA/K

Bardziej szczegółowo

EAC / EAR 9 75 kw ZIĘBIARKA CIECZY CHŁODZONA WODĄ / POMPA CIEPŁA INFORMACJE OGÓLNE O SERII BUDOWA REGULATOR CLIMATIC TM

EAC / EAR 9 75 kw ZIĘBIARKA CIECZY CHŁODZONA WODĄ / POMPA CIEPŁA INFORMACJE OGÓLNE O SERII BUDOWA REGULATOR CLIMATIC TM ZIĘIRK IEZY HŁODZON WODĄ / POMP IEPŁ INFORMJE OGÓLNE O SERII E / ER 9 75 kw W ziębiarkach cieczy Ecolean zastosowano najnowsze rozwiązania technologiczne, takie jak sprężarki typu scroll, sterowanie mikroprocesorowe,

Bardziej szczegółowo

R410A SCROLL CHA/K 726-P P CLB

R410A SCROLL CHA/K 726-P P CLB Seria / Series CHA/K 726-P 36012-P Wydanie / Issue Zastępuje / Superseedes 02.09 - - - Katalog / Catalogue CLB 41.7 R410A AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM WERSJA CHŁODZĄCA I POMPA CIEPŁA Z WENTYLATORAMI

Bardziej szczegółowo

Agregaty skraplające i klimatyzatory kanałowe typu split

Agregaty skraplające i klimatyzatory kanałowe typu split Agregaty skraplające i klimatyzatory kanałowe typu split Agregaty skraplające chłodzone powietrzem (5-16,3 kw) Agregaty skraplające w wersji chłodzącej oraz pompy ciepła chłodzone powietrzem przeznaczone

Bardziej szczegółowo

AirKIT. Podręcznik techniczny. TnG-AirKIT. Power. Run

AirKIT. Podręcznik techniczny. TnG-AirKIT. Power. Run TnG-Air AirKIT + TnG-AirKIT - ok Power Run Podręcznik techniczny 2. 1. ELEKTRICKÉ Opis jednostki ZAPOJENÍ sterującej 1.1. Opis jednostki sterującej Airkit wersji 2012 1 5 4 3 + TnG-AirKIT - Power ok Run

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates Przeciwpożarowe napędy bram Charakterystyka Characteristics Fire-proof door drives 36 Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych Fire-proof controls for roller shutters, sectional

Bardziej szczegółowo

Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS

Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS Rectangular volume flow rate measuring units for the recording or monitoring of volume flow rates Manual volume flow rate measuring Permanent volume

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane: Pozycja Ilość Opis 1 MSS.11.3.2 Nr katalogowy: 979127 Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego Supplied as complete unit ready for installation, the Multilift consist of a fully integrated

Bardziej szczegółowo

Neovent NIE. Centrale nawiewne Neovent NIE

Neovent NIE. Centrale nawiewne Neovent NIE Neovent NIE Centrale nawiewne Neovent NIE Neovent NIE to wysokiej jakości, bogato wyposażone nawiewne centrale wentylacyjne. Dzięki zastosowaniu wentylatora z silnikiem EC zapewniają niskie zużycie energii

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL

WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL ŚREDNIOPRĘŻNE TYPU WSP FAN TYPE WSP Wentylatory promieniowe średnioprężne typu WSP są wysokosprawnymi wentylatorami ogólnego i specjalnego przeznaczenia.

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE

CENTRALE WENTYLACYJNE Centrale nawiewne OTA / OTA air supply units Centrale nawiewne OTA / OTA air supply units Wydajn./spręż *) / Air flow /compression range *) [m 3 /h]/[pa] Wymiary **) / Unit size **) [mm] Nagrzewnica /

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRODUKTÓW. Chłodnictwo Refrigeration. Klimatyzacja Air Conditioning

PRZEGLĄD PRODUKTÓW. Chłodnictwo Refrigeration. Klimatyzacja Air Conditioning PRZEGLĄD PRODUKTÓW Chłodnictwo Refrigeration Klimatyzacja Air Conditioning Firma Bicold Engineering została założona w 2003 r. Od samego początku firma wyznaczała nowe standardy w branży przemysłowych

Bardziej szczegółowo

CELEST + LE HP 20. Akcesoria jednostki skonfigurowanej

CELEST + LE HP 20. Akcesoria jednostki skonfigurowanej CELEST + LE HP 20 Akcesoria jednostki skonfigurowanej A43N - Zasilanie 400/3+N/50 SERI - Interfejs szeregowy RS485 AG - Gumowe podkładki antywibracyjne Obraz nie odnosi się do skonfigurowanego urządzenia

Bardziej szczegółowo

RISPP. AHU with heat recovery. Lüftungsgeräte mit wärmerückgewinnung. Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła. Description

RISPP. AHU with heat recovery. Lüftungsgeräte mit wärmerückgewinnung. Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła. Description AHU with heat recovery Lüftungsgeräte mit wärmerückgewinnung odzyskiem ciepła Description The air handling units RIS are used for ventilation with filtered, fresh, and preheated air. RIS units recoup heat

Bardziej szczegółowo

AGREGATY WODY LODOWEJ R410A. Sprê arki spiralne. www.cool.pl

AGREGATY WODY LODOWEJ R410A. Sprê arki spiralne. www.cool.pl AGREGATY WODY LODOWEJ Seria VC 177 kw do 530 kw R410A Sprê arki spiralne www.cool.pl SPIS TREŒCI / CONTENT 1. Charakterystyka ogólna / General characteristics... 2 2. Dane techniczne / Technical data...

Bardziej szczegółowo

Agregaty wody lodowej chłodzone wodą i pompy ciepła do zdalnego skraplacza.

Agregaty wody lodowej chłodzone wodą i pompy ciepła do zdalnego skraplacza. Agregaty wody lodowej chłodzone wodą i pompy ciepła do zdalnego skraplacza. SPIS TREŚCI Strona INWCW 18/C 92-93 INWCW/K 15 151 94-95 INWCW/GEO 21 131 96-97 INWCW/K 182-P 604-P 98-99 INWCW 182 604 100-101

Bardziej szczegółowo

syste www.ktg.pl systemy wody lodowej KLIMA-THERM by CLINT

syste www.ktg.pl systemy wody lodowej KLIMA-THERM by CLINT KLIMA-THERM, Generalny Przedstawicie FUJITSU GENERAL w Polsce, Skandynawii oraz w krajach nadbałtyckich, jest wiodącym dostawcą urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, chłodniczych i grzewczych. 2012

Bardziej szczegółowo

FREONOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA INDUSTRIAL UNIT COOLERS

FREONOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA INDUSTRIAL UNIT COOLERS FREONOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA INDUSTRIAL UNIT COOLERS Seria/Series IHT IMT ILT THERMOKEY REFCOMP - UL. ZGODA 3 IIP. - 00-018 WARSZAWA - POLSKA - TEL.: +48 22 826 32 29 FAX.: +48 22 827 78 91

Bardziej szczegółowo

AGREGATY WODY LODOWEJ NA BAZIE KOMPAKTOWYCH SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KCRB-3/17-PL

AGREGATY WODY LODOWEJ NA BAZIE KOMPAKTOWYCH SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KCRB-3/17-PL AGREGATY WODY LODOWEJ NA BAZIE KOMPAKTOWYCH SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH Producent: ARKTON Sp. z o.o. KCRB-3/17-PL Spis treści Najważniejsze cechy urządzenia...3 Wykonanie standardowe...4 Opcje...5 Schemat urządzenia...6

Bardziej szczegółowo

LSE. > High efficiency air-cooled water chillers. > Wysoce efektywne agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem

LSE. > High efficiency air-cooled water chillers. > Wysoce efektywne agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem > High efficiency air-cooled water chillers > Wysoce efektywne agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem Hocheffizienter luftgekühlter Kaltwassersatz Standard Standardowe wyposaŝenie Standard Merkmale

Bardziej szczegółowo

AGREGATY WODY LODOWEJ AGREGATY SKRAPLAJĄCE

AGREGATY WODY LODOWEJ AGREGATY SKRAPLAJĄCE AGREGATY WODY LODOWEJ AGREGATY SKRAPLAJĄCE ZASTOSOWANIE Agregaty wody lodowej stosujemy do schładzania wody (glikolu) na potrzeby systemów klimatyzacyjnych (hotele, budynki biurowe, szpitale, muzea itp.),

Bardziej szczegółowo

TEAL. Agregaty wody lodowej powietrze/woda o wydajności 87-916 kw. www.swegon.pl

TEAL. Agregaty wody lodowej powietrze/woda o wydajności 87-916 kw. www.swegon.pl TEL TM gregaty wody lodowej powietrzewoda o wydajności 87916 kw 01 www.swegon.pl TEL Spis treści Informacje ogólne 3 Charakterystyki techniczne 3 Dane techniczne urządzenia standardowego 6 Teal Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

99,9% erp. nawet / even INVERTER DOSTĘPNE WIELKOŚCI URZĄDZEŃ AVAILABLE SIZES OF UNITS SPRAWNOŚĆ FILTRACJI FILTRATION EFFICIENCY

99,9% erp. nawet / even INVERTER DOSTĘPNE WIELKOŚCI URZĄDZEŃ AVAILABLE SIZES OF UNITS SPRAWNOŚĆ FILTRACJI FILTRATION EFFICIENCY erp READY INVERTER T E C H N O L O G Y WYDAJNOŚĆ AIR VOLUME (m 3 /h) DOSTĘPNE WIELKOŚCI URZĄDZEŃ AVAILABLE SIZES OF UNITS SPRAWNOŚĆ FILTRACJI FILTRATION EFFICIENCY 2000 4 nawet / even 99,9% 8000 K L I

Bardziej szczegółowo

HRU-MinistAir-W-450. Urządzenia. Rekuperatory. Wymiary. Opis

HRU-MinistAir-W-450. Urządzenia. Rekuperatory. Wymiary. Opis Wymiary 160 725 797 710 Opis Rekuperator jest rekomendowany do stosowania w domach mieszkalnych o powierzchni maksymalnej około 200m2. 610 630 Najważniejsze cechy użytkowe centrali: Odzysk ciepła do 95%

Bardziej szczegółowo

Katalog techniczny. grzejniki klimakonwektorowe Vido POLSKA 2013

Katalog techniczny. grzejniki klimakonwektorowe Vido POLSKA 2013 Katalog techniczny grzejniki Vido POLSKA 2013 grzejniki Vido NOWOŚĆ Klimakonwektor Vido został zaprojektowany tak, aby zapewnić przyjemne ciepło w środku zimy jak i orzeźwiający chłód w środku lata. Wbudowany

Bardziej szczegółowo

AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM Z FUNKCJĄ FREE COOLING

AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM Z FUNKCJĄ FREE COOLING WYKAZ PRODUKTÓW AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM 15 66 73 15 37 33 18 R13a 31 1187 AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM Z FUNKCJĄ POMPY CIEPŁA POWIETRZE/WODA 15 1 15 6 68 73 76 15 3 3 39

Bardziej szczegółowo

R134a CHA/TTY 1301-1 4304-1 CHA/TTY 2602-2 4804-2 AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM Z WENTYLATORAMI OSIOWYMI I SPRĘŻARKAMI TURBOCOR

R134a CHA/TTY 1301-1 4304-1 CHA/TTY 2602-2 4804-2 AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM Z WENTYLATORAMI OSIOWYMI I SPRĘŻARKAMI TURBOCOR Seria / Series CHA/Y 1301-1 4304-1 CHA/Y 2602-2 4804-2 Wydanie / Issue 03.10 Katalog / Catalogue CLB 135.8 Zastępuje / Supersedes 01.10 HIGH-E FFIC IE NC Y A P P R O V D E R134a AGREGAY WODY LODOWEJ CHŁODZONE

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY. Agregaty wody lodowej ( 4,6-44,7kW )

CENNIK DETALICZNY. Agregaty wody lodowej ( 4,6-44,7kW ) CENNIK DETALICZNY 2010 Agregaty wody lodowej ( 4,6-44,7kW ) Historia sukcesu Stworzenie typoszeregu wyrobów obejmującego zakres mocy od 1 do 2400 kw i ponad 35 lat doświadczenia w dziedzinie klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

R407C ŚRUBOWA / SCREW CHA/FC 702-V 4602-V CLB 48.5 02.09 - - -

R407C ŚRUBOWA / SCREW CHA/FC 702-V 4602-V CLB 48.5 02.09 - - - Seria / Series CHA/FC 702-V 4602-V Wydanie / Issue Zastępuje / Superseedes 02.09 - - - Katalog / Catalogue CLB 48.5 R407C AGREGATY WODY LODOWEJ Z OPCJĄ FREE-COOLING Z WENTYLATORAMI OSIOWYMI I SPRĘŻARKAMI

Bardziej szczegółowo

CHGV AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM 21 do 39 kw

CHGV AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM 21 do 39 kw INSTRUKCJA TECHNICZNA CHGV AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM 21 do 39 kw CHGV 22 CHGV 25 CHGV 32 CHGV 40 Dostępne również modele PHRV chłodzenie/grzanie Czerwiec 2005 10 12 161 - GB - 00 1 OZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

R407C SCROLL CHA 666-P P CLB

R407C SCROLL CHA 666-P P CLB Seria / Series CHA 666-P 18012-P Wydanie / Issue Zastępuje / Superseedes 05.07 02.06 Katalog / Catalogue CLB 41.1 R407C AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM WERSJA CHŁODZĄCA I POMPA CIEPŁA Z WENTYLATORAMI

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Opis techniczny DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Opis techniczny DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Opis techniczny www.heating.danfoss.com Danfoss A/S nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku postępowania niezgodnego z instrukcją w czasie instalacji lub

Bardziej szczegółowo

R407C PÓŁHERMETYCZNE. AIRCOOLED LIQUID CHILLERS AND HEAT PUMPS WITH AXIAL FANS AND SEMI-HERMETIC COMPRESSORS FROM 48 kw TO 181 kw

R407C PÓŁHERMETYCZNE. AIRCOOLED LIQUID CHILLERS AND HEAT PUMPS WITH AXIAL FANS AND SEMI-HERMETIC COMPRESSORS FROM 48 kw TO 181 kw Seria / Series CHA 0 0 Wydanie / Issue Zastępuje / Supersedes 04.0 04.0 Katalog / Catalogue CLB. R40C AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM WERSJA CHŁODZĄCA I POMPA CIEPŁA Z WENTYLATORAMI OSIOWYMI

Bardziej szczegółowo

September / Wrzesień Introducing the New KM Series hot water pressure cleaners Nowe myjki ciśnieniowe gorącowodne z serii KM

September / Wrzesień Introducing the New KM Series hot water pressure cleaners Nowe myjki ciśnieniowe gorącowodne z serii KM September / Wrzesień 2013 Introducing the New KM Series hot water pressure cleaners Nowe myjki ciśnieniowe gorącowodne z serii KM Low pressure detergent suction with adjustment of the quantity from an

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE

CENTRALE WENTYLACYJNE Centrale nawiewne / Air supply units Centrale nawiewne OTA / OTA air supply units Typ / Type Wydajn./spręż *) / Air flow /compression range *) Wymiary **) / Unit size **) Nagrzewnica / Heater capacity

Bardziej szczegółowo

2 Opis techniczny. 2.4 Pompy ciepła Logatherm WPS 22, WPS 33, WPS 43, WPS 52 i WPS 60

2 Opis techniczny. 2.4 Pompy ciepła Logatherm WPS 22, WPS 33, WPS 43, WPS 52 i WPS 60 Opis techniczny. Pompy ciepła Logatherm WPS, WPS, WPS, WPS i WPS 0.. Przegląd wyposażenia Do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w domach jednoi wielorodzinnych stosuje się pompy ciepła typoszeregu Logatherm

Bardziej szczegółowo

AGREGATY SKRAPLAJĄCE NA BAZIE PÓŁHERMETYCZNYCH SPRĘŻAREK TŁOKOWYCH BITZER NEW ECOLINE. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KABT-1/16-PL

AGREGATY SKRAPLAJĄCE NA BAZIE PÓŁHERMETYCZNYCH SPRĘŻAREK TŁOKOWYCH BITZER NEW ECOLINE. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KABT-1/16-PL AGREGATY SKRAPLAJĄCE NA BAZIE PÓŁHERMETYCZNYCH SPRĘŻAREK TŁOKOWYCH BITZER NEW ECOLINE Producent: ARKTON Sp. z o.o. KABT-2/12-PL 1 Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Wykonanie standardowe 3 Opcje 3-4 Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

WA kw ZIĘBIARKA CIECZY CHŁODZONA POWIETRZEM INFORMACJE OGÓLNE O SERII BUDOWA REGULATOR CLIMATIC TM

WA kw ZIĘBIARKA CIECZY CHŁODZONA POWIETRZEM INFORMACJE OGÓLNE O SERII BUDOWA REGULATOR CLIMATIC TM ZIĘIRK IEZY HŁODZON POWIETRZEM INFORMJE OGÓLNE O SERII Innowacyjna i prosta konstrukcja ziębiarek cieczy z serii Ecologic przyczynia się do obniżenia kosztów inwestycyjnych, jak również zapewnia łatwą

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE

CENTRALE WENTYLACYJNE RIRS V EKO 3.0 Wymiary / Dimensions W L H ØD H 1 F RIRS 200 V EKO 598 320 620 125-30 RIRS 300 V EKO 598 320 620 125-30 RIRS 400 V EKO 900 553 850 160 40 30 RIRS 700 V EKO 1100 655 980 250 40 40 RIRS 1200

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE

CENTRALE WENTYLACYJNE Centrale nawiewne / Air supply units 138 / RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES 2015-09-07 Centrale nawiewne / Air supply units Centrale nawiewne VEKA / VEKA air supply units Typ / Type Wydajn./spręż

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna agregatów skraplających ( kw)

Instrukcja techniczna agregatów skraplających ( kw) Instrukcja techniczna agregatów skraplających (53-105 kw) Modele: MCCU-53CN1 MCCU-61CN1 MCCU-70CN1 MCCU-105CN1 Podane informacje w tej instrukcji mogą być zmienione przez producenta bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY. Klimakonwektory ( 0,9-60,4kW )

CENNIK DETALICZNY. Klimakonwektory ( 0,9-60,4kW ) CENNIK DETALICZNY 2010 Klimakonwektory ( 0,9-60,4kW ) Historia sukcesu Stworzenie typoszeregu wyrobów obejmującego zakres mocy od 1 do 2400 kw i ponad 35 lat doświadczenia w dziedzinie klimatyzacji stanowią

Bardziej szczegółowo

AGREGATY WODY LODOWEJ R410A. Sprê arki spiralne.

AGREGATY WODY LODOWEJ R410A. Sprê arki spiralne. AGREGATY WODY LODOWEJ Seria VC 79 kw do 518 kw R410A Sprê arki spiralne www.cool.pl SPIS TREŒCI / CONTENT 1. Charakterystyka ogólna / General characteristics... 2 2. Dane techniczne / Technical data...

Bardziej szczegółowo

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04 EDITION 07/04 ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH BN1520 BN1521 BN1522 Rozdzielnica BN1520-8 latarñ BN1520-8-way panel Rozdzielnica BN1520-12 latarñ BN1520-12-way panel Rozdzielnica BN1521-13

Bardziej szczegółowo

R410A SCROLL FREE-COOLING CHA/K/FC 182-P 604-P CLB

R410A SCROLL FREE-COOLING CHA/K/FC 182-P 604-P CLB Seria / Series CHA/K/FC 182-P 604-P Wydanie / Issue Zastępuje / Superseedes 03.10 - - - Katalog / Catalogue CLB 38.7 R410A AGREGATY WODY LODOWEJ Z OPCJĄ FREE-COOLING Z WENTYLATORAMI OSIOWYMI I SPRĘŻARKAMI

Bardziej szczegółowo

RCH 05 Hercules. Dane techniczne Technical data RCH 05. Regał chłodniczy Cooling multideck. www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8.

RCH 05 Hercules. Dane techniczne Technical data RCH 05. Regał chłodniczy Cooling multideck. www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8. e Hercules www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8 e SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY PRODUCTS 2012

PRODUKTY PRODUCTS 2012 PRODUKTY 2012 PRODUCTS PRODUKTY - PRODUCTS Agregaty wody lodowej i pompy ciepła chłodzone powietrzem Air-water chillers and heat pumps MEX PROZONE 15 40,3 kw 14,7 47,8 kw MFX PROZONE 5,7 40,3 kw 6,6 45,2

Bardziej szczegółowo

AG R EG ATY WO DY LO D OW E J serii CF M i ZC F

AG R EG ATY WO DY LO D OW E J serii CF M i ZC F AG R EG ATY WO DY LO D OW E J serii CF M i ZC F ZASTOSOWANIE Małe wymiary i kompaktowa obudowa agregatów wody lodowej serii CFM daje możliwość pracy tych urządzeń zarówno na potrzeby systemów technologicznych

Bardziej szczegółowo

March / Marzec Number/Numer 4 Year/Rok I. New professional high-pressure cleaners in AISI 304 STAINLESS STEEL for use in the FOOD SECTOR

March / Marzec Number/Numer 4 Year/Rok I. New professional high-pressure cleaners in AISI 304 STAINLESS STEEL for use in the FOOD SECTOR March / Marzec 2012 Number/Numer 4 Year/Rok I New professional high-pressure cleaners in AISI 304 STAINLESS STEEL for use in the FOOD SECTOR Nowe profesjonalne myjki wysokociśnieniowe w wykonaniu ze stali

Bardziej szczegółowo

frigo screw kw R134a wytwornice wody lodowej chłodzone wodą SHELL PLATE CLASS RCGROUP SpA fiftycoolyears C_GNR_0413 fiftycoolyears

frigo screw kw R134a wytwornice wody lodowej chłodzone wodą SHELL PLATE CLASS RCGROUP SpA fiftycoolyears C_GNR_0413 fiftycoolyears 147 sc frigo screw 186 1604 kw A CLASS R134a PLATE SHELL RCGROUP SpA 19632013 fiftycoolyears 1 9 6 3 2 0 1 3 fiftycoolyears 148 FRIGO SCREW WSTĘP FRIGO SCREW klasy energetycznej A i B, jest innowacyjnym

Bardziej szczegółowo

2

2 1 2 4 5 6 7 8 9 SmartPlus J.M. G5+ G6+ G8+ G+ G12+ G14+ G16+ Moc grzewcza* Moc chłodnicza Moc elektryczna sprężarki Moc elektryczna dodatkowej grzałki elektrycznej Liczba faz Napięcie Częstotliwość Prąd

Bardziej szczegółowo

CWW/K 182P 604P OPIS URZĄDZENIA WERSJE CWW/K CWW/K/WP CHARAKTERYSTYKA AKCESORIA DODATKOWE. 092 SYSTEMY WODY LODOWEJ KLIMA-THERM by CLINT

CWW/K 182P 604P OPIS URZĄDZENIA WERSJE CWW/K CWW/K/WP CHARAKTERYSTYKA AKCESORIA DODATKOWE. 092 SYSTEMY WODY LODOWEJ KLIMA-THERM by CLINT WW/K AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE WODĄ ORAZ POMPY CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI TYPU SCROLL I WYMIENNIKAMI PŁASZCZOWYMI CWW/K 182P 604P Od 55 kw do 195 kw OPIS URZĄDZENIA Agregaty wody lodowej serii CWW/K 182-P

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL Spis treści 1. Standardowy zakres dostawy... 2. Opcje... 3. Moduły dodatkowe... 4. Wydajność chłodnicza

Bardziej szczegółowo

Chiller e pompe di calore aria/acqua Agregaty wody lodowej i pompy ciepła chłodzone powietrzem Air-to-water chillers and heat-pumps

Chiller e pompe di calore aria/acqua Agregaty wody lodowej i pompy ciepła chłodzone powietrzem Air-to-water chillers and heat-pumps Chiller e pompe di calore aria/acqua Agregaty wody lodowej i pompy ciepła chłodzone powietrzem Air-to-water chillers and heat-pumps CARATTERSTICHE STANDARD TSX STANDARDOWE WYPOSAŻENIE TSX TSX STANDARD

Bardziej szczegółowo

comprised of the following subassemblies:

comprised of the following subassemblies: APARATY GRZEWCZO WENTYLACYJNE ŚCIENNE WALL-MOUNTED HEATING AND VENTILATION UNIT Aparaty grzewczo-wentylacyjne typu AS są to urządzenia służące do przygotowania żądanej ilości powietrza o odpowiednich parametrach

Bardziej szczegółowo

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 PROGRAM UZYTKOWY SIECI plan LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 KOD PROGRAMU: EPSTDEMCHA 1 SPIS TREŚCI Zakres zastosowania i rodzaje funkcji wykonywanych

Bardziej szczegółowo

SL centrale nawiewne KOMPAKTOWA CENTRALA NAWIEWNA SL. dane podstawowe. konstrukcja i wyposażenie. filtr. Nagrzewnica. wentylatory. napęd i sterowanie

SL centrale nawiewne KOMPAKTOWA CENTRALA NAWIEWNA SL. dane podstawowe. konstrukcja i wyposażenie. filtr. Nagrzewnica. wentylatory. napęd i sterowanie centrale nawiewne KOMPAKTOWA CENTRALA NAWIEWNA konstrukcja i wyposażenie Obudowa central wykonana jest w całości z blachy stalowej cynkowanej galwanicznie. Konstrukcja została zaizolowana termicznie i

Bardziej szczegółowo

catalogue katalog AIR CONDENSER SKRAPLACZE v.1

catalogue katalog AIR CONDENSER SKRAPLACZE v.1 catalogue katalog IR ONENSER SKRPLZE 15 08 v.1 select a type of product calculate price yourself and save the offer download data-sheet select a model insert more specific data v.1.0 - Selection Software

Bardziej szczegółowo

LZT LZT E.V.I. WERSJE AKCESORIA

LZT LZT E.V.I.  WERSJE AKCESORIA -20 C +43 C +65 C E.V.I. C.O.P. 4,1 Wysokowydajne pompy ciepła serii zostały zaprojektowane szczególnie do zastosowania w systemach ogrzewania podłogowego lub tam, gdzie wymagana jest maksymalna wydajność

Bardziej szczegółowo

Spis treści/content. Osuszacze dla systemów chłodzenia radiacyjnego Dehumidifiers for radiant cooling systems DH 9

Spis treści/content. Osuszacze dla systemów chłodzenia radiacyjnego Dehumidifiers for radiant cooling systems DH 9 OSUSZACZE 28 3 Spis treści/content Osuszacze dla systemów chłodzenia radiacyjnego Dehumidifiers for radiant cooling systems FH-GH 4 Osuszacze standardowe Standard Dehumidifiers DH 9 DR 11 EH 13 ITM 16

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: 2010-03-18

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: 2010-03-18 1. 1 UPS 5-3 F Cena na zapytanie Nr katalogowy: 962 Bezdławnicowe pompy obiegowe z mokrym wirnikiem silnika. Pompa i silnik tworzą optymalnie dopasowaną jednostkę, uszczelnioną tylko dwoma uszczelkami

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ze stali ocynkowanej najwyższej jakości; pokrycie z zewnątrz powłoką samogasnącą, antykondensacyjną.

Wykonanie ze stali ocynkowanej najwyższej jakości; pokrycie z zewnątrz powłoką samogasnącą, antykondensacyjną. Seria DF 2-rurowe 4-rurowe Klimakonwektory kanałowe DF wysokiego ciśnienia dyspozycyjnego, jednofazowe, produkowane w naszej fabryce w areggio, dedykowane są do montażu w instalacjach, w których dystrybucja

Bardziej szczegółowo

R407C SCROLL FREE-COOLING CHA/FC CLB

R407C SCROLL FREE-COOLING CHA/FC CLB Seria / Series CHA/FC 666 18012 Wydanie / Issue Zastępuje / Superseedes 02.09 - - - Katalog / Catalogue CLB 48.1 R407C AGREGATY WODY LODOWEJ Z OPCJĄ FREE-COOLING Z WENTYLATORAMI OSIOWYMI I SPRĘŻARKAMI

Bardziej szczegółowo

ZETA ECHOS. Agregaty wody lodowej powietrze/woda o wydajności kw.

ZETA ECHOS. Agregaty wody lodowej powietrze/woda o wydajności kw. TM Agregaty wody lodowej powietrzewoda o wydajności 41-125 kw 2012 www.swegon.pl Spis treści Informacje ogólne 3 Charakterystyki techniczne 3 Ogólne dane techniczne wersji standardowej 6 Ogólne parametry

Bardziej szczegółowo

S-Therm powietrzna pompa ciepła

S-Therm powietrzna pompa ciepła S-Therm powietrzna pompa ciepła Powietrze/woda - pompa ciepła powietrzna pompa ciepła W dzisiejszych czasach coraz częściej koncentrujemy się na kosztach ogrzewania biorąc pod uwagę problemy związane z

Bardziej szczegółowo

URPX. Centrale rekuperacyjne o bardzo wysokiej sprawności 90% 3 rozmiary o wydajnościach od 1350 do 5500 m3/h

URPX. Centrale rekuperacyjne o bardzo wysokiej sprawności 90% 3 rozmiary o wydajnościach od 1350 do 5500 m3/h URPX Centrale rekuperacyjne o bardzo wysokiej sprawności 90% 3 rozmiary o wydajnościach od 1350 do 5500 m3/h Centrale rekuperacyjne URPX są zaprojektowane tak by wymusić recyrkulację powietrza I zapewnić

Bardziej szczegółowo

Generalny dystrybutor na Polskę : Przedstawiciel: O S U S Z A C Z E B A S E N O W E

Generalny dystrybutor na Polskę : Przedstawiciel: O S U S Z A C Z E B A S E N O W E O SUSZA C Z E Generalny dystrybutor na Polskę : Przedstawiciel: O S U S Z A C Z E B A S E N O W E 1/212 SPIS TREŚCI SBA Osuszacze basenowe od 77-192 l/24h 2 SCH Osuszacze basenowe od 57-124 l/24h 6 SDH

Bardziej szczegółowo

Art. D104/D106 E Art. D114/D116 E

Art. D104/D106 E Art. D114/D116 E Art. D104/D106 E Art. D114/D116 E PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA Z NAPĘDEM WAFER/LUG BUTTERFLY VALVE WITH ELECTRIC PART TURN ACTUATOR THREE-PHASE ON-OFF T.I.S. Wym. / Dim. DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 H 194

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

Agregaty skraplające i klimatyzatory kanałowe typu split

Agregaty skraplające i klimatyzatory kanałowe typu split Agregaty skraplające i klimatyzatory kanałowe typu split Agregaty skraplające chłodzone powietrzem Agregaty skraplające w wersji chłodzącej CTF (9.96-16.3 kw), VCA (20.16-45.22 kw) oraz pompy ciepła CTRF

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda

Pompa ciepła powietrze woda European Quality Label for Heat Pumps Katalog TS Dwusprężarkowa, inwerterowa pompa ciepła typu powietrze/woda przystosowana do pracy jako pojedyncza jednostka, przy zastosowaniu regulatora WPMW.. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa (dane techniczne)

Karta katalogowa (dane techniczne) ECOAIR HYBRYDOWA POMPA CIEPŁA POWIETRZE-ZIEMIA-WODA Pack B 3-2 kw Pack B -22 kw Pack B T -22 kw Pack C 3-2 kw Pack C -22 kw Pack C T -22 kw Karta katalogowa (dane techniczne) .. ZASADY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA

Bardziej szczegółowo

ASP. anemostat sufi towy z pełną płytą STANDARDOWE WYMIARY Z PRZEJŚCIÓWKĄ SPIRO OPIS

ASP. anemostat sufi towy z pełną płytą STANDARDOWE WYMIARY Z PRZEJŚCIÓWKĄ SPIRO OPIS 595 OPIS to kwadratowe anemostaty nawiewne przeznaczone do instalacji nisko i średniociśnieniowych, które można zastosować zarówno do nawiewu jak i wyciągu powietrza. Są one instalowane w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ Skarbiec w Rzeszowie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ Skarbiec w Rzeszowie JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA: Model PUHY-HP400YSHM SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ Skarbiec w Rzeszowie Wydajność chłodnicza [kw] nie mniejsza niż 45,00 pobór prądu [kw] nie większy niż 12,86 EER nie mniejszy

Bardziej szczegółowo

LED MAGIC BALL MP3 F

LED MAGIC BALL MP3 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MAGIC BALL MP3 F7000623 LED MAGIC BALL MP3 F7000623 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass)

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass) Wymiennik ciepła wysokiej wydajności Będąca sercem systemu wentylacji jednostka odzysku energii zapewnia wysoką wydajność i komfort przebywania w pomieszczeniach. Odzyskuje ona energię z usuwanego z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo