PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA"

Transkrypt

1 PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA BRAMKA VoIP GXW porty FXS Firmware :

2 SPIS TREŚCI 1.Wstęp Instalacja i podłączenie bramki Zawartość kompletu Podłączenie Sygnalizacja LED Scenariusze wykorzystania bramki UŜytkowanie Wejście w tryb programowania - telefon Parametry Nawiązywanie połączeń Funkcje Zawieszenie rozmowy Parkowanie rozmowy Transfer połączenia Transfer z potwierdzeniem Konferencja (3 uŝytkowników) Grupy Połączenia w sieci wewnętrznej Transmisja faksów Bilingi Usługi i funkcje Konfiguracja Za pomocą telefonu analogowego Za pomocą interfejsu www - logowanie Zakładka Status Zakładka Basic Settings Zakładka Advanced settings Zakładka Profile Settings Zakładka FXS Ports Konfiguracja zdalna Aktualizacja firmware u Pobieranie pliku z ustawieniami Rozpoznawanie pliku z firmware m Przywracanie ustawień fabrycznych Parametry techniczne Ochrona środowiska

3 1.Wstęp Dziękujemy za zakup bramki Grandstream GXW4024. Model GXW4024 wykorzystuje protokół SIP oraz posiada najpopularniejsze kodeki dźwięku uŝywane podczas transmisji głosu drogą VoIP. Bardzo łatwa konfiguracja za pomocą interfejsu www umoŝliwi uŝytkownikowi szybkie i sprawne skonfigurowanie bramki. Bramka posiada interfejsy : - 24 porty wewnętrzne (FXS) do który mogą być podłączone telefony analogowe, - 1 port ethernetowy (wtyk RJ-45, 10/100 Mbps), - złącze 50 pinowe TELCO umoŝliwiające łączenie kilku bramek oraz instalację w szafie montaŝowej (rack wysokość 1U). Zalety bramki : - 2 profile SIP owe (24 konta), - protokół T.38 transmisja faxów - reguły dla połączeń wychodzących (dial plan) - kodeki G.711 (a/u-low), G.723.1, G.726 (16/2432/48 bitowe), G.729A/B/E oraz ilbc, - G.168 kasowanie echa - detekcja głosu (VAD), redukcja szumów (CNG), redukcja traconych pakietów (PLC), automatyczna regulacja głośności (ACG) - moŝliwość podłączenia do centrali i korzystanie z wiązek, - klient DHCP - QoS (jakość i priorytet usług) - identyfikacja dzwoniącego Bellcore 1/2, ETSI, BT, NTT, DTMF-CID - odwrócenie polaryzacji (kryterium połączenia) Uwaga! Urządzenie jest zgodne z certyfikatem bezpieczeństwa FCC/CE natomiast zasilacz z UL. NaleŜy uŝywać zasilacza zawartego w komplecie! UŜywanie innego zasilacza moŝe uszkodzić bramkę. 3

4 2.Instalacja i podłączenie bramki 2.1. Zawartość kompletu W komplecie uŝytkownik powinien znaleźć: - bramkę - kabel ethernetowy z wtykiem RJ-45 - zasilacz 12V 2.2. Podłączenie Podłączenie bramki jest stosunkowo łatwe, naleŝy : - podłączyć telefony do portów wewnętrznych (FXS), - podłączyć kabel ethernetowy do portu LAN bramki oraz przełącznika/routera sieci lokalnej, - podłączyć zasilacz i uruchomić bramkę. Port LAN Gniazdo zasilające Przycisk RESET Porty wewnętrzne (FXS) Złącze TELCO 50 pinów Uwaga! Aby przywrócić ustawienia fabryczne naleŝy przycisk RESET przytrzymać przez ok. 10 sekund. 4

5 2.3. Sygnalizacja LED Diody Status portów wewnętrznych (FXS) Diody: POWER dioda świeci się jeŝeli bramka jest włączona READY dioda świeci się jeŝeli wiązka SIP owa jest zarejestrowana, jeŝeli mruga parametry SIP owe nie są ustawione bądź brak rejestracji. LAN aktywność portu LAN Diody 1-24 aktywność portów wewnętrznych (FXS), jeŝeli port zajęty dioda świeci się, powolne mruganie poczta głosowa dla danego portu. Uwaga! - zaraz po włączeniu wszystkie diody przez chwilę świecą na zielono, - powolne mruganie diody READY i LAN informuje o procesie aktualizacji firmware u - diody READY, POWER i LAN świecą jeŝeli bramka poprawnie załadowała system oraz wiązki SIP owe zarejestrowały się na serwerze. - powolne mruganie diody READY wiązka SIP owa nie jest zarejestrowana na serwerze u danego operatora. 5

6 2.4. Scenariusze wykorzystania bramki Scenariusze jak efektywnie wykorzystać bramkę. 1. W uŝyciu jedna bramka GXW porty Telefony Analogowe lub Centrala PBX Dzięki takiemu scenariuszowi uŝytkownik moŝe podłączyć telefony analogowe lub wiązki centrali PBX do bramki i korzystać z połączeń poprzez sieć VoIP. 2. W uŝyciu jedna bramka GXW4024 oraz GXW410X (łączenie dwóch odległych punktów). Biuro A - POLSKA PBX<-> Linia miejska (FXO) GXW410X GXW4024 Telefony Analogowe lub Centrala PBX Biuro B USA Dzięki takiemu scenariuszowi, moŝna kierować połączenia z telefonów analogowych do sieci VoIP oraz bardzo tanim kosztem połączyć dwa odległe punkty za pomocą sieci internetowej. Po jednej stronie naleŝy zainstalować bramkę serii GXW4024 oraz z drugiej GXW410X. Od strony PSTN moŝe być podłączona centrala abonencka firmy B co umoŝliwi łatwą komunikację pomiędzy biurem A i B. 6

7 3.UŜytkowanie 3.1. Wejście w tryb programowania - telefon Aby wejść w tryb programowania naleŝy na klawiaturze numerycznej telefonu podłączonego do któregokolwiek portu wewnętrznego (FXS) wprowadzić *** 3.2. Parametry Tabela przedstawia wszystkie parametry oraz ich opis. Parametr Informacja Opcje Menu główne po wprowadzeniu *** Wejście w tryb programowania *- następna opcja # - powrót do menu głównego NaleŜy wybrać parametr , 007, 001 DHCP, PPoE lub statyczny IP , 047, 086 lub 099 UŜywając cyfry 9 przełączanie pomiędzy : PPoE, statycznym i dynamicznym adresem IP. 002 Statyczny adres IP Zostanie wyemitowany komunikat z adresem IP NaleŜy wprowadzić nowy adres 12 cyfrowy za pomocą klawiatury numerycznej. 003 Maska podsieci + adres Tak samo jak w przypadku Brama domyślna + adres Tak samo jak w przypadku Adres serwera DNS Tak samo jak w przypadku Preferowany kodek NaleŜy wprowadzić 9 by wejść do listy kodeków PCMU PCMA ilbc G-726 G-723 G Adres fizyczny MAC Komunikat z adresem MAC 013 Adres IP serwera z firmware m Zostanie wyemitowany komunikat z adresem IP serwera. NaleŜy wprowadzić nowy adres 12 cyfrowy za pomocą klawiatury numerycznej 015 Protokół dla aktualizazcji firmware u NaleŜy wybrać pomiędzy TFTP, HTTP, HTTPS uŝywając cyfry Wersja firmware u Informacja z wersją firmware u 017 Aktualizacja firmware u NaleŜy uŝyć cyfry 9 przełączając pomiędzy opcjami: 1. Zawsze sprawdzaj czy jest nowy firmware na serwerze 2. Nie aktualizuj 047 Połączenie bezpośrednie NaleŜy podać adres IP z którym ma być ustanowione połączenie bezpośrednie (bez uŝycia SIP serwera). Więcej informacji w dalszej części podręcznika.

8 Połączenia w obrębie portów wewnętrznych (FXS) MoŜna wykonywać połączenia w obrębie portów wewnętrznych (bez uŝycia SIP serwera). NaleŜy wprowadzić *** a następnie 7XX gdzie XX oznacza porty wewnętrzny. 086 Poczta głosowa NaleŜy wprowadzić numer dla poczty głosowej 099 RESET Po wciśnięciu cyfry 9 ponowne uruchomienie bramki. Po wprowadzeniu adresu MAC przywrócenie ustawień fabrycznych. Więcej informacji w dalszej części podręcznika (rozdział ). Invalid entry błędny parametr Automatyczny powrót do menu głównego. Informacje dodatkowe związane z poruszaniem się w trybie programowania 1. UŜycie * spowoduje przejście do następnego parametru. 2. UŜycie # spowoduje powrót do menu głównego (jak przy wejściu w tryb programowania) 3. Cyfra 9 słuŝy zazwyczaj do przełączania pomiędzy opcjami lub zatwierdzania danych zmian. 4. Długość kaŝdego parametru to 3 cyfry natomiast dla wprowadzanego adresu IP 12. JeŜeli uŝytkownik chce ustawić adres IP np naleŝy uŝyć zer by poprawnie wprowadzić adres JeŜeli uŝytkownik pomyli się przy wprowadzaniu cyfr podczas wybierania parametru, nie ma moŝliwości skasowania cyfry, naleŝy poczekać na sygnał błędu i ponownie wybrać parametr Nawiązywanie połączeń Nawiązanie połączenia moŝe odbyć się za pomocą 3 róŝnych sposobów : 1. Po wprowadzeniu numeru za pośrednictwem klawiatury numerycznej telefonu i odczekaniu 4 sekund (fabrycznie czas wprowadzania dla cyfr nie jest ustawiony moŝna zmienić). 2. Po wprowadzeniu numery za pośrednictwem klawiatury numerycznej telefonu i naciśnięciu # (musi być ustawiona opcja Use # as dial key w interfejsie www). 3. Po wprowadzeniu numeru za pośrednictwem klawiatury numerycznej telefonu numer zostanie porównany ze zdefiniowanymi regułami po czym połączenie zostanie zrealizowane jeŝeli nastąpi np. zgodność. Uwaga! Istnieje moŝliwość nawiązania połączenia bezpośredniego telefon analogowy (podłączony do bramki) z urządzeniem o danym adresie IP (telefon/domofon itp.). Aby zrealizować połączenie, naleŝy : 1. Upewnić się czy oba urządzenia (bramka oraz np. telefon po drugiej stronie) maja: - adresy publiczne - są w tej samej sieci LAN - są za firewall em bądź posiadają ewentualne przekierowanie portu by móc nawiązać połączenie. 8

9 2. Wybrać sposób połączenia bezpośredniego, moŝliwe są dwa : - z uŝyciem trybu programowania NaleŜy podnieść słuchawkę (mikrotelefon) telefonu analogowego i wprowadzić ***, następnie wybrać 047 by wejść w tryb połączenia bezpośredniego po czym wprowadzić adres IP zgodnie z formatem zawierającym gwiazdki: np. 192*168*0*1 - z uŝyciem gwiazdki NaleŜy podnieść słuchawkę (mikrotelefon) telefonu analogowego i wprowadzić *047 po czym wprowadzić adres IP zgodnie z formatem zawierającym gwiazdki: np. 192*168*0*1 Uwaga! Pomiędzy wprowadzeniem *047 a IP nie będzie emisji sygnału wybierania. JeŜeli uŝytkownik chce wprowadzić inny port niŝ domyślny naleŝy po adresie IP wprowadzić kolejną gwiazdkę po czym port. Przykłady : 1.JeŜeli połączenie bezpośrednie będzie ustanowione z adresem naleŝy wprowadzić *047 po czym 192*168*0*160 i odczekać 4 sekundy (lub wprowadzić # jeŝeli ustawiono krzyŝyk jako zakończenie wprowadzania numeru w interfejsie www). W tym przypadku zostanie uŝyty port JeŜeli połączenie bezpośrednie będzie ustanowione z adresem lecz port wymagany to 5062 naleŝy wprowadzić *047 po czym 192*168*0*160*5062 i odczekać 4 sekundy (lub wprowadzić # jeŝeli ustawiono krzyŝyk jako zakończenie wprowadzania numeru w interfejsie www). W tym przypadku zostanie uŝyty port Uwaga! W interfejsie www opcja Use random port powinna być ustawiona na No by samemu wybierać port. Połączenia bezpośrednie SIP pomiędzy portami wewnętrznymi (FXS) nie są dostępne poniewaŝ telefony posiadają ten sam adres IP, by połączyć się z telefonem analogowym w obrębie portów wewnętrznym naleŝy uŝyć parametru (patrz rozdział 3.2.) 3.4. Funkcje Zawieszenie rozmowy UŜytkownik w kaŝdym momencie moŝe zawiesić rozmowę naciskając przycisk FLASH. Wznowienie połączenia nastąpi po ponownym uŝyciu przycisku FLASH na klawiaturze telefonu analogowego. JeŜeli telefon analogowy nie jest wyposaŝony w przycisk FLASH, moŝna nacisnąć i zwolnić tzw. widełki (element telefonu który jest naciśnięty po odłoŝeniu słuchawki). Tym sposobem moŝna zasymulować przycisk FLASH. Uwaga : istnieje ryzyko rozłączenia Parkowanie rozmowy JeŜeli uŝytkownik prowadzi jedną rozmowę, kolejne połączenie przychodzące będzie sygnalizowane przez dwa piknięcia (sygnał nadejścia drugiego połączenia). W dowolnej chwili moŝna uŝyć przycisku FLASH by zaparkować pierwszą rozmowę i odebrać drugą. Ponowne naciśnięcie FLASH spowoduje zaparkowanie bieŝącej rozmowy i powrót do poprzedniej. 9

10 Transfer połączenia JeŜeli abonent A prowadzi rozmowę z abonentem B, moŝna dokonać transferu połączenia B do C. Aby to zrobić abonent A : - naciska FLASH (słyszy sygnał), - wprowadza *87 po czym numer uŝytkownika C następnie # (lub czeka 4 sekundy) - będzie słyszalny sygnał potwierdzenia transferu. MoŜna odłoŝyć słuchawkę (A). Uwaga! By transfer był moŝliwy naleŝy w interfejsie www opcję Enable Call Feature ustawić na Yes. UŜytkownik A po procedurze transferu moŝe poczekać na jedną z trzech sytuacji : 1. Wyemitowany zostanie sygnał potwierdzenia (podobny do sygnału oczekiwania). Oznacza to Ŝe transfer został wykonany poprawnie (uŝytkownik B otrzyma pakiet 200 OK od uŝytkownika docelowego z którym ma być połączenie (C)), w tym momencie uŝytkownik A moŝe wykonać nowe połączenie lub odłoŝyć słuchawkę. 2. Wyemitowany zostanie sygnał zajętości (na niektórych platformach). W tym momencie uŝytkownik B otrzymał komunikat 4XX w polu INVITE pakietu po czym będzie chciał ponownie nawiązać połączenie z uŝytkownikiem C. Sygnał zajętości informuje Ŝe transfer nie doszedł do skutku. 3. Wyemitowany zostanie sygnał zajętości trwający długi okres czasu, nie niesie informacji czy transfer został zakończony poprawnie czy nie. Jest to informacja o zbyt długim czasie oczekiwania lub błąd w otrzymaniu informacji znajdującej się w polu INVITE pakietu Transfer z potwierdzeniem Transfer z potwierdzeniem polega na tym Ŝe abonent A chce dokonać transferu abonenta B do C, jednakŝe chce mieć pewność Ŝe uŝytkownik C jest w danym momencie obecny i przyjmie połączenie. W sytuacji gdy abonent A prowadzi rozmowę z B, abonent A : - naciska przycisk FLASH, - wybiera numer abonenta C i naciska # (lub czeka 4 sekundy), - jeŝeli abonent C odbierze połączenie, abonent A zawiesza rozmowę, w tym momencie jeŝeli abonent C nie odbierze połączenia od abonenta B, A moŝe wznowić połączenie z B naciskając FLASH. Uwaga! JeŜeli abonent A rozłączy się z C a C nie odbierze połączenia od B (transfer nie dojdzie do skutku). Zostanie wyemitowany sygnał oddzwonienia do abonenta A informujący Ŝe B wciąŝ czeka na połączenie. Abonent A moŝe podnieść słuchawkę i wznowić połączenie z B Konferencja (3 uŝytkowników) Bramka umoŝliwia konferencję dla 3 uŝytkowników (Bellcore). W sytuacji kiedy abonent A prowadzi rozmowę z B moŝe sprowadzić abonenta C by stworzyć konferencję. W tym celu : - naciska przycisk FLASH (by usłyszeć sygnał zgłoszenia), - wprowadza numer abonenta C i zatwierdza # (lub czeka 4 sekundy), - jeŝeli C odbierze rozmowę, abonent A wciska FLASH by powrócić do rozmowy z B, zostanie stworzona konferencja 10

11 JeŜeli abonent A naciśnie FLASH podczas konferencji, C zostanie usunięty. JeŜeli A rozłączy się, konferencja zostanie zakończona jeŝeli parametr Transfer On Conference Hangup jest ustawiony na No. JeŜeli ustawiony jest na Yes abonent B zostanie przełączony do rozmowy z abonentem C. Zostanie podtrzymana rozmowa pomiędzy B i C Grupy Istnieje moŝliwość aby jedna wiązka SIP owa była wykorzystywana przez wszystkie porty wewnętrzne (FXS) w nawiązywaniu i odbieraniu połączeń. Wszystkie porty dla abonentów zewnętrznych będą posiadać ten sam numer (konto SIP owe). KaŜde połączenie przychodzące będzie kierowane cyklicznie do aktywnych portów wewnętrznych (z podłączonym telefonem). MoŜliwe jest przydzielenie kilku portów do jednej grupy. Najmniejsza ilość portów w jednej grupie to 1. Zalecane jest by ustawiać po 2/3 porty dla jednej grupy. Wykorzystanie grupowania portów jest wydajne kiedy mamy moŝliwość multipleksacji połączeń, tzn. jedna wiązka SIP owa (jeden numer) potrafi obsłuŝyć kilka połączeń przychodzących. W takim przypadku moŝna kilka portów wewnętrznych podłączyć do portów miejskich centrali i przez to stworzyć odpowiednie kierowanie połączeń do danych abonentów. Przykład 1 - naleŝy skonfigurować wiązkę SIP ową do portu wewnętrznego (FXS port 1) w zakładce FXS Port interfejs www, - wybrać opcję Active pod Hunting group dla portu FXS port 1, - dla portów 2,3,4 wybrać jedną grupę W taki sposób połączenie przychodzące do portu 1 będzie cyklicznie kierowane do 2,3 lub 4. MoŜe być kierowane w przypadku kiedy port 1 zajęty lub przekroczony czas oczekiwania na połączenie. NaleŜy ustawić odpowiednie parametry w zakładce Profiles. Przykładowa konfiguracja (ustawienie grup) FXS port #1 SIP UserID i Authenticate ID wpisane, Hunting Group ustawione Active FXS port #2 SIP UserID i Authenticate ID puste, Hunting Group ustawione na 1 FXS port #3 SIP UserID i Authenticate ID puste, Hunting Group ustawione na 1 FXS port #4 SIP UserID i Authenticate ID wpisane, Hunting Group ustawione Active FXS port #5 SIP UserID i Authenticate ID puste, Hunting Group ustawione na 4 FXS port #6 SIP UserID i Authenticate ID puste, Hunting Group ustawione na 4 FXS port #7 SIP UserID i Authenticate ID wpisane, Hunting Group ustawione Active FXS port #8 SIP UserID i Authenticate ID puste, Hunting Group ustawione na 7 Grupa 1 zawiera porty 1,2 i 3 Grupa 4 zawiera porty 4,5 i 6 Grupa 7 zawiera porty 7 i 8 Uwaga! NaleŜy zwracać uwagę które porty przydzielone są do danej grupy. PowyŜszy przykład przedstawia bardzo jasną konfigurację, moŝna ustawić tak Ŝe porty nie będą przynaleŝeć do danej grupy według kolejności np. 11

12 FXS port #1 SIP UserID i Authenticate ID wpisane, Hunting Group ustawione Active FXS port #2 SIP UserID i Authenticate ID wpisane, Hunting Group ustawione Active FXS port #3 SIP UserID i Authenticate ID puste, Hunting Group ustawione na 1 FXS port #4 SIP UserID i Authenticate ID puste, Hunting Group ustawione na 2 FXS port #5 SIP UserID i Authenticate ID puste, Hunting Group ustawione na 1 FXS port #6 SIP UserID i Authenticate ID puste, Hunting Group ustawione na 2 FXS port #7 SIP UserID i Authenticate ID puste, Hunting Group ustawione na 1 FXS port #8 SIP UserID i Authenticate ID puste, Hunting Group ustawione na 2 Uwaga! Połączenie przychodzące nie będzie kierowane jednocześnie do wszystkich portów znajdujących się w danej grupie. Połączenia będą kierowane cykliczne Połączenia w sieci wewnętrznej Bramka umoŝliwia połączenie pomiędzy abonentami sieci wewnętrznej (porty od 1 do 24). By abonent 1 mógł zadzwonić do abonenta 3, musi wprowadzić ***703. Dzięki temu będzie moŝliwe połączenie. NaleŜy uŝywać parametru 7XX gdzie XX oznacza numer portu wewnętrznego Transmisja faksów Bramka umoŝliwia wysyłanie i odbieranie faksów za pomocą dwóch sposobów, 1. Dzięki protokołowi T.38 (faks przez sieć IP). 2. Wysyłanie bezpośrednie (w torze dźwiękowym) Najczęściej korzysta się z protokołu T.38 który działa w większości sieci IP. JeŜeli operator VoIP owy nie obsługuje protokołu T.38 moŝna uŝywać wysyłania bezpośredniego (więcej informacji w Fax Tone Detection Mode ) Bilingi Bramka GXW40XX współpracuje z serwerami bilingowymi i nadzoru za pomocą protokołu RADIUS. MoŜna zdefiniować dwa serwery, jeŝeli jeden będzie niedostępny bramka nawiąŝe komunikację z drugim. Połączenia będą dostępne po tym jak bramka zarejestruje się na serwerze bilingowym i nadzoru. Serwery mogą wysłać informację Ŝe bramka powinna rozłączyć połączenie z powodu wyczerpania środków. Serwer przechowuje informacje na temat abonentów oraz posiada ich prawa dostępu do sieci. W ten sposób moŝna monitorować koszty związane z połączeniami. 12

13 Usługi i funkcje Bramka posiada popularne funkcje jak w tradycyjnych centralach. Korzystanie z funkcji następuje po wprowadzeniu odpowiedniego kodu za pomocą klawiatury telefonu analogowego. Kod Usługa *30 Blokada wysyłania prezentacji numeru (całkowicie) *31 Wysyłanie prezentacji numeru (całkowicie) *67 Blokada wysyłania prezentacji numeru (dla połączenia) *82 Wysyłanie prezentacji numeru (dla połączenia) *47 Połączenie bezpośrednie. NaleŜy wprowadzić *47adresIP. *50 Wyłączenie oczekiwania na połączenie (całkowicie) *51 Włączenie oczekiwania na połączenie (całkowicie) *69 Wybieranie numeru ostatniego nieodebranego połączenia *70 Wyłączenie oczekiwania na połączenie (podczas danego połączenia) *71 Włączenie oczekiwania na połączenie (podczas danego połączenia) *72 Przekierowanie połączenia, naleŝy wprowadzić *72numer# JeŜeli słyszalny będzie sygnał zgłoszenia (przekierowanie wykonane) *73 Anulowanie przekierowania. NaleŜy wprowadzić *73 i poczekać na sygnał zgłoszenia *74 Aktywacja pagera, naleŝy wprowadzić *74numer którego połączenia będą obsługiwane w trybie pagera. *78 Włączenie opcji nie przeszkadzać, wszystkie połączenia przychodzące będą odrzucane *79 Wyłączenie opcji nie przeszkadzać. *87 Transfer do losowego portu bez potwierdzenia. *90 Włączenie funkcji przekierowania rozmowy kiedy abonent zajęty. NaleŜy wprowadzić *90numer#. Po usłyszeniu sygnału zgłoszenia moŝna odłoŝyć słuchawkę. *91 Wyłączenie funkcji przekierowania rozmowy kiedy abonent zajęty. NaleŜy wprowadzić *91 i poczekać na sygnał zgłoszenia. *92 Opóźnione przekierowanie połączenia. NaleŜy wprowadzić *92numer# i poczekać na sygnał zgłoszenia *93 Wyłączenie opóźnionego przekierowania połączenia. NaleŜy wprowadzić *93 i poczekać na sygnał zgłoszenia. FLASH Po wciśnięciu zostanie wyemitowany sygnał oczekiwania. MoŜliwość przełączania pomiędzy rozmowami. # Ponowne wybieranie numeru 13

14 3.5. Konfiguracja Za pomocą telefonu analogowego NaleŜy zapoznać się z rozdziałem Za pomocą interfejsu www - logowanie Bramka posiada wbudowany interfejs www. Wystarczy uruchomić przeglądarkę internetową np. Internet Explorer / FireFox i wprowadzić adres IP bramki. JeŜeli uŝytkownik nie zna adresu IP bramki (w przypadku kiedy posiada włączone DHCP) naleŝy podłączyć telefon analogowy i wprowadzić *** po czym 002 zostanie wyemitowany aktualny adres IP bramki. Po wprowadzeniu adresu IP bramki w przeglądarce pojawi się okno logujące do systemu. System posiada zdefiniowane standardowe dwa konta. - hasło : 123 uŝytkownik bierny moŝna przeglądać tylko zakładki Status i Basic settings (parametry podstawowe), - hasło : admin administrator dostęp do wszystkich opcji i parametrów bramki. Po zalogowaniu się jako administrator, dostępnych jest 6 zakładek : - Status (informacje dotyczące konta SIP, wersji oprogramowania, MAC adres, informacje sieciowe) - Basic settings (parametry podstawowe data/czas, skróty klawiszowe) - Advanced settings (parametry zaawansowane kodeki, ustawienia sieciowe, ) - Profile 1 (profil 1 konta SIP owego) - Profile 2 (profil 2 konta SIP owego) - FXS ports (parametry portów wewnętrznych tworzenie grup) Najszybsze uruchomienie bramki to zdefiniowanie ustawień: 1. W zakładce Profile 1 naleŝy podać adres serwera SIP Proxy (lub zewnętrznego - outbound Proxy) oraz informacje dotyczące rejestracji. 2. W zakładce FXS ports naleŝy podać informacje do którego profilu SIP owego lub grupy mają przynaleŝeć porty oraz login i hasło dla serwera SIP Proxy., 3. Nacisnąć przycisk Update po czym Reboot by zatwierdzić zmiany 4. Po ponownym uruchomieniu bramki w zakładce Status będą widoczne informacje na temat rejestracji poszczególnych telefonów. MoŜna wykonywać połączenia przez telefony analogowe podłączone do portów Uwaga! Większość parametrów zaawansowanych ustawionych fabrycznie spełnia wymagania dotyczące konfiguracji związanej z wiązkami SIP u operatorów VoIP. W większości przypadków nie ma potrzeby zmiany parametrów zawansowanych. 14

15 Ustawienia NAT JeŜeli bramka pracuje w sieci lokalnej, zaleca się uŝywanie serwera STUN. NaleŜy ustawić 3 opcje : 1. Zakładka Advanced settings -> Stun Server naleŝy podać adres serwera STUN (jeŝeli bramka posiada publiczne IP pole powinno zostać puste). 2. Zakładka Advanced settings -> Use random ports powinno być ustawione na Yes jeŝeli w sieci pracuje wiele urządzeń SIP owych. JeŜeli bramka posiada publiczne IP powinno być No. 3. Zakłądka Profile -> NAT Traversal naleŝy wybrać Yes jeŝeli bramka jest w sieci lokalnej za firewall em. Ustawienia DTMF W zakładce Profile moŝna ustawić parametry dotyczące DTMF u. UŜytkownik ma do wyboru : - DTMF in-audio wysyłanie bezpośrednio w torze dźwiękowym (porty RTP) - DTMF via RTP (RFC2833) wysyłanie w pakietach RTP zgodnych z RFC2833, - DTM via SIP INFO wysyłanie w pakietach sygnalizacyjnych SIP INFO. NaleŜy ustawić zgodnie z zaleceniami operatora. Ustawienia kodeków NaleŜy wybrać odpowiednie kodeki, które będą uŝywane podczas połączenia. Bramka posiada : - PCMU/A (lub G711 u/a) - G729 A/B/E - G723 - G726 (16/24/32/40) - ilbc 15

16 Zakładka Status 16

17 Parametr/funkcja MAC adres IP Adres Product Model Software version System Up Time PPPoE Link Up NAT Port Status Opis Fizyczny adres bramki Adres IP Model bramki Wersja oprogramowania Czas od ostatniego włączenia bramki Informacja czy trwa połączenie PPPoE (np. modem DSL) Informacja jakiego typu jest NAT jeŝeli zdefiniowany jest serwer STUN Informacje dotyczące portów wewnętrznych Port Hook Regist DND Forward Busy Delayed ration Forward forward FXS1 On Regist No 613 Hook ered FXS2 Off Regist No 614 Hook ered FXS3 On Not No 615 Hook registe red FXS4 On Regist Yes Hook ered FXS24 On Regist No Hook ered On hook słuchawka odwieszona Off hook słuchawka podniesiona Registered zarejestrowany Port FXS1 bezwarunkowe przekierowanie do 613 Port FXS2 przekierowanie do 614 gdy zajęty Port FXS3 przekierowanie do 615 jeŝeli telefon nie zarejestrowany przekierowanie opóźnione. 17

18 Zakładka Basic Settings 18

19 Parametr/funkcja End user password Web port Telnet Server IP Address DHCP hostname DHCP domain DHCP vendor class ID PPPoE account ID PPPoE password PPPoE account ID PPPoE password PPPoE service name Time zone Self Defined Time Zone Language Opis Hasło dla uŝytkownika nie mającego prawa do administrowania bramką (do 25 znaków) Fabrycznie 80. Port http dla interfejsu www. Fabrycznie Yes włączone. Dostęp do konfiguracji poprzez telnet. Dynamiczny (DHCP), Statyczny, połączenie PPoE Fabrycznie puste. Nazwa dla bramki. Fabrycznie puste. Nazwa domeny dla bramki. Fabrycznie HT informacja dla serwera DHCP (60) Nazwa uŝytkownika dla połączenia punkt-punkt (PPPoE) Hasło dla połączenia PPPoE Nazwa konta dla PPoE, naleŝy podać zgodnie z zaleceniami operatora. Hasło dla połączenie PPoE Fabrycznie puste. JeŜeli wymaga operator naleŝy podać nazwę dla połączenia PPPoE. Strefa czasowa Ręczne wprowadzenie strefy czasowej np. MTZ+6MDT+5,M3.2.0,M Fabrycznie angielski. Język interfejsu oraz zapowiedzi w trybie programowania. NaleŜy uŝyć przycisku Update w celu zapisania zmian lub Cancel by anulować. Przycisk Reboot ponowne uruchomienie bramki. 19

20 Zakładka Advanced settings 20

21 Admin password Layer 3 QoS Layer 2 QoS Stun Server Keep-alive interwal Firmware upgrade & Provisioning Via TFTP Server Via HTTP or HTTPS Server Firmware server path Config server path Firmware file prefix Firmware file postfix Config file prefix Config file postfix Allow DHCP option 66 to override server Automatic upgrade Hasło administratora, który ma dostęp do wszystkich parametrów. Maksymalna długość to 25 znaków, pole pozostaje puste ze względów bezpieczeństwa. Hasło zapisywane jest po uŝyciu przycisku Save. Fabrycznie 0 wartość pierwszeństwa dla IP Diff-Serv / MLPS Fabrycznie 0 wartość Tagu dla VLAN. Adres IP lub domena dla serwera STUN Informacja jak często bramka ma wysyłać pusty pakiet UDP dla utrzymania sesji NAT. Fabryczna wartość 20 MoŜliwość aktualizacji firmware u za pomocą TFTP, HTTPS lub HTTP. Adres IP serwera TFTP gdzie znajdują się pliki z firmware em. Przy kaŝdym włączeniu bramki system sprawdza czy podany jest adres serwera TFTP w celu pobrania nowego firmware u. JeŜeli pole pozostanie puste, po 5 próbach połączenia z serwerem system załaduje obraz firmware u z pamięci FLASH. Uwaga! JeŜeli będzie trwać aktualizacja firmware u z serwera TFTP naleŝy uwaŝać by nie wystąpił zanik zasilania, moŝe to spowodować uszkodzenie bramki. Proces aktualizacji zajmuje od 15 do 20 minut. Adres gdzie znajduje się plik z firmware em. Uwaga! JeŜeli Auto upgrade ustawione jest na No, przy uruchamianiu bramki system tylko raz sprawdzi ścieŝkę z plikiem. ŚcieŜka dostępu do pliku na serwerze ŚcieŜka dostępu do pliku z ustawieniami bramki Fabrycznie puste pole. MoŜna ustawić aby bramka oczekiwała na plik z firmware em zgodny z prefiksem. Usługa przydatna dla operatorów (zarządzanie wieloma bramkami). Fabrycznie puste pole. Postfix dla plików firmware u Usługa przydatna dla operatora. Fabrycznie puste pole. Prefix dla pliku z ustawieniami. Usługa przydatna dla operatora. Fabrycznie puste pole. Postfix dla pliku z ustawieniami. Usługa przydatna dla operatora. JeŜeli ustawione na Yes aktualizacja informacji sieciowych z serwera DHCP sieci lokalnej. JeŜeli ustawione na Yes aktualizacja automatyczna. JeŜeli ustawione na No sprawdzenie pliku z firmware em tylko raz podczas ładowania systemu bramki. MoŜna sprecyzować dokładną datę kiedy bramka ma sprawdzać czy jest dostępny nowy plik z firmware em. NaleŜy zaznaczyć : - Check every day (kaŝdego dnia) - Check every week (co tydzień) - Hour of the day (o której godzinie - ustawić 0-23) 21

22 - Day of the week (który dzień tygodnia 0-6) Fabrycznie ustawiona jest opcja Monday 1AM poniedziałek o godz. 1 w nocy. MoŜna równieŝ wybrać opcję w jaki sposób ma być sprawdzany plik : - Always check for New firmware at BOOT up (sprawdzać zawsze przy ładowaniu systemu bramki czy jest dostępny plik) - Check new firmware only when F/W pre/suffix changes (pobierać nowy plik jeŝeli zmienił się prefiks lub postfiks w nazwie pliku) - Always skip the firmware check (pomijanie sprawdzania czy jest dostępny plik) Authenticate Conf File Sprawdzanie autentyczności pliku z firmware em zabezpieczenie przed wgraniem pliku nie zawierającego firmware u. Firmware key Szyfrowanie pliku kluczem 32-bitowym. Parametr zaawansowany. SSL Certificate Bramka wykorzystuje szyfrowanie sygnalizacji - TLS dla połączeń SIP. NaleŜy wybrać certyfikat SSL dla TLS w formacie X.509. SSL Private Key MoŜna stworzyć klucz SSL dla TLS. SSL Private Key Hasło dla SSL Password System Ring Cadence Fabrycznie 2000/4000 (standard USA). Parametr sygnału dla portów wewnętrznych (FXS) związana z połączeniami przychodzącymi. Format c=włączony1/wyłączony1/właczony2/wyłączony2 itd. Call Progress Tones Ustawienie częstotliwości dla sygnałów : - zgłoszenia, - zajętości, - potwierdzenia, - oddzwonienia Fabryczne wartości dotyczące północnej ameryki. UŜytkownik musi operować opcjami On włączony / Off wyłączony. Aby ustawić np. ciągły sygnał zgłoszenia naleŝy podać wartość On wyraŝoną w [ms] oraz wartość Off ustawić na zero. Off oznacza przerwę w sygnale. On trwanie sygnału Więcej informacji na temat norm na stronie ITU : Lock Keypad Update Disable Voice Prompt Disable direct IP-IP calling FXO Gateway NTP Server JeŜeli ustawiona wartość Yes nie moŝną włączyć aktualizacji firmware u za pomocą trybu programowania telefonem. Fabryczna wartość Yes dostęp do trybu programowania za pomocą telefonu analogowego. JeŜeli ustawiona będzie wartość No wyłączony tryb programowania telefonem. Fabryczna wartość No połączenia bezpośrednie moŝliwe. JeŜeli ustawiona zostanie wartość Yes połączenia bezpośrednie IP->IP nie będą moŝliwe. Adres IP lub URI bramki FXO Adres IP lub URI serwera NTP (synchronizacji czasu i daty) 22

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503 Networks Inc. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Instalacja i podłączenie bramki...5 2.1. Zawartość kompletu...5 2.2. Scenariusze...5 2.3. Podłączenie...7

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA BRAMKA IP->PSTN GXW 410X Firmware : 1.0.1.2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Instalacja i podłączenie bramki...4 2.1. Zawartość kompletu...4 2.2. Podłączenie...4 2.3. Sygnalizacja LED...5

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA TELEFON IP BudgeTone 10X Firmware : 1.0.8.32 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Instalacja i podłączenie telefonu...4 2.1. Zawartość kompletu...4 2.2. Podłączenie...4 2.3. Schemat okablowania...6

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Porównanie dostępnych modeli...4 3. Instalacja i podłączenie telefonu...6 3.1. Zawartość kompletu...6 3.2. Podłączenie modułu podstawowego...6

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA CENTRALA IP GXE 502X

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA CENTRALA IP GXE 502X PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA CENTRALA IP GXE 502X SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 2.Podłączenie...4 3.Logowanie...5 4.Moduł Phone Extensions (telefony)...6 4.1.Moduł Phone Extensions -> General System Configuration

Bardziej szczegółowo

SZYBKA INSTALACJA. BRAMKA VoIP GXW 40XX

SZYBKA INSTALACJA. BRAMKA VoIP GXW 40XX SZYBKA INSTALACJA BRAMKA VoIP GXW 40XX GXW 4004/4008 GXW4024 UWAGA! Nie wolno włączać i wyłączać bramki podczas ładowania się firmware u (firmware ładuje się przez kilka sekund zaraz po włączeniu bramki

Bardziej szczegółowo

Bramka VoIP (adapter telefoniczny) Instrukcja obsługi

Bramka VoIP (adapter telefoniczny) Instrukcja obsługi Bramka VoIP (adapter telefoniczny) Instrukcja obsługi Ostatnia aktualizacja: 2008/11/07 1. Wstęp... 4 1.1. Przegląd sprzętu (model z jednym portem telefonicznym FXS)... 4 1.2. Przegląd sprzętu (model z

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika centrali telefonicznych serii IP-XX

Podręcznik użytkownika centrali telefonicznych serii IP-XX Podręcznik użytkownika centrali telefonicznych serii IP-XX Dla modeli IP01, IP02, IP04, IP-08, IP-2G4A 1/83 ATCOM IPPBX IP01 ATCOM IPPBX IP02 2/83 ATCOM IPPBX IP04 ATCOM IPPBX IP08 ATCOM IPPBX IP2G4A 3/83

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA IPG-200/IPG-110 Bramka / Router VoIP V1.0_20120227 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 WPROWADZENIE... 5 1.1 ODBIORCY 5 1.2 TABELA AKRONIMÓW 5 1.3 WPROWADZENIE 5 1.4 PANEL PRZEDNI DIODY

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Zgodności Niniejszym stwierdza się, że telefon ten spełnia istotne wymogi i jest zgodny z innymi odpowiednimi postanowieniami CE, FCC.

Deklaracja Zgodności Niniejszym stwierdza się, że telefon ten spełnia istotne wymogi i jest zgodny z innymi odpowiednimi postanowieniami CE, FCC. Instrukcja obsługi Dziękujemy, za wybór tego prostego w użyciu telefonu IP, który jest zaprojektowany zwłaszcza dla doświadczonych użytkowników w środowisku biurowym. Jego cechy to modny i elegancki design,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Panel sterowania... - 7 - Instrukcja diody LED... - 9 - Objaśnienie ikon... - 10 - Interfejs uŝytkownika (UI)...

Spis treści. Panel sterowania... - 7 - Instrukcja diody LED... - 9 - Objaśnienie ikon... - 10 - Interfejs uŝytkownika (UI)... Spis treści Czynności wstępne... - 1 - Zawartość opakowania... - 1 - Składanie telefonu... - 2 - Konfiguracja i rejestracja... - 4 - Konfiguracja poprzez stronę internetową... - 4 - Konfiguracja poprzez

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i obsługi. Wersja 0.1.0c

Podręcznik instalacji i obsługi. Wersja 0.1.0c Podręcznik instalacji i obsługi Wersja 0.1.0c Drogi uŝytkowniku Gratulujemy nabycia domofonu IP ATEUS HeliosIP, który jest następcą tradycyjnego domofonu ATEUS Helios. Mamy nadzieję, Ŝe będą Państwo w

Bardziej szczegółowo

VoIP Router Asmax V320

VoIP Router Asmax V320 VoIP Router Asmax V320 Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi telefonu AT 530

Instrukcja obsługi telefonu AT 530 Instrukcja obsługi telefonu AT 530 IP Polska sp. z o.o. 2014 www.ippolska.pl 1/40 1 PREZENTACJA AT 530... 4 1.1 WYGLĄD... 4 1.2 PORTY... 4 1.3 OPROGRAMOWANIE... 5 1.4 STANDARDY I PROTOKOŁY... 5 1.5 STANDARDY...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i obsługi Wersja 2.1

Podręcznik instalacji i obsługi Wersja 2.1 Podręcznik instalacji i obsługi Wersja 2.1 FIRMWARE: 1.11.X CTI Mikrotel Sp. z o.o. www.cti.mikrotel.pl Serwis : +48 58 524 0164 serwis@cti.mikrotel.pl Wstęp Drogi użytkowniku Gratulujemy nabycia domofonu

Bardziej szczegółowo

Telefon IP VPS-802 Instrukcja obsługi

Telefon IP VPS-802 Instrukcja obsługi Telefon IP VPS-802 Instrukcja obsługi Wydanie 1.00 Data ostatniej modyfikacji: 13.10.2014 Spis treści: 1. Telefon VPS-802... 5 1.1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 5 1.2. Zawartość pudełka... 6

Bardziej szczegółowo

D-Link DVG-5121SP Bramka VoIP

D-Link DVG-5121SP Bramka VoIP D-Link DVG-5121SP Bramka VoIP Podręcznik uŝytkownika Ver 1.0 2007-04-17 1 Spis Treści Zawartość opakowania...3 Wymagania systemowe...4 Złącza...5 Instalacja...6 Konfiguracja...7 Basic Network Setting >

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl VoIP (ang. Voice over Internet Protocol) jest technologią służącą do przesyłania dźwięku przez sieć pakietową opartą na protokóle IP czyli przykładowo Internet. Pozwala ona na integrację ruchu telefonicznego

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.05 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modemu WiFi U-TWG870U(EU) firmy Thomson

Instrukcja obsługi modemu WiFi U-TWG870U(EU) firmy Thomson Instrukcja obsługi modemu WiFi U-TWG870U(EU) firmy Thomson Ważne Informacje Modem WiFi został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Euro-PacketCable, Euro-DOCSIS. Środowisko pracy: Temperatura otoczenia

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy DSL-2640B WIRELESS G ADSL2+ MODEM ROUTER

Router bezprzewodowy DSL-2640B WIRELESS G ADSL2+ MODEM ROUTER Router bezprzewodowy DSL-2640B WIRELESS G ADSL2+ MODEM ROUTER Podręcznik uŝytkownika wersja EU_4.00 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 4 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 4 2.2 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

UWAGA Przed rozpoczęciem konserwacji naleŝy odłączyć urządzenie od zasilania

UWAGA Przed rozpoczęciem konserwacji naleŝy odłączyć urządzenie od zasilania UWAGA Przed rozpoczęciem konserwacji naleŝy odłączyć urządzenie od zasilania Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do pracy wewnątrz pomieszczenia. Nie wolno podłączać wtyków kabli telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Grandstream Networks, Inc. GXV3615WP_HD

Grandstream Networks, Inc. GXV3615WP_HD Grandstream Networks, Inc. GXV3615WP_HD Instrukcja Obsługi GXV3615WP_HD Wersja Firmware 1.0.1.68 www.grandstream.com http://esupport.grandstream.com SPIS TREŚCI Instrukcja Obsługi GXV3615WP_HD Zawartość

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-655 RangeBooster N 650 Gigabit Router

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-655 RangeBooster N 650 Gigabit Router Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-655 RangeBooster N 650 Gigabit Router Podręcznik uŝytkownika 1.02 2007-04-03 Spis Treści Zawartość opakowania... 4 Wymagania systemowe... 5 Wprowadzenie... 6 Funkcje

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

AG-188 Instrukcja użytkownika

AG-188 Instrukcja użytkownika AG-188 Instrukcja użytkownika FHU OLZA: Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 / 51 1. AG-188 Opis...4 1.1 Wygląd...4 1.2 Interfejs...4 1.3 Oprogramowanie...5 1.4 Standardy i protokoły...5 1.5 Środowisko działania...6

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655

Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655 Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655 Podręcznik uŝytkownika wersja dla firmware`u 1.21 2008/09/11 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 4 2.1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Grandstream Networks, Inc.

Grandstream Networks, Inc. Grandstream Networks, Inc. GXP2120/GXP2110/GXP2100/GXP1450 Biurowe Telefony SIP INSTRUKCJA OBSŁUGI GXP2120/GXP2110/GXP2100/GXP1450 Instrukcja obsługi GXP2120/GXP2110/GXP2100/GXP1450 Spis treści INFORMACJE

Bardziej szczegółowo