PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA"

Transkrypt

1 PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA BRAMKA VoIP GXW porty FXS Firmware :

2 SPIS TREŚCI 1.Wstęp Instalacja i podłączenie bramki Zawartość kompletu Podłączenie Sygnalizacja LED Scenariusze wykorzystania bramki UŜytkowanie Wejście w tryb programowania - telefon Parametry Nawiązywanie połączeń Funkcje Zawieszenie rozmowy Parkowanie rozmowy Transfer połączenia Transfer z potwierdzeniem Konferencja (3 uŝytkowników) Grupy Połączenia w sieci wewnętrznej Transmisja faksów Bilingi Usługi i funkcje Konfiguracja Za pomocą telefonu analogowego Za pomocą interfejsu www - logowanie Zakładka Status Zakładka Basic Settings Zakładka Advanced settings Zakładka Profile Settings Zakładka FXS Ports Konfiguracja zdalna Aktualizacja firmware u Pobieranie pliku z ustawieniami Rozpoznawanie pliku z firmware m Przywracanie ustawień fabrycznych Parametry techniczne Ochrona środowiska

3 1.Wstęp Dziękujemy za zakup bramki Grandstream GXW4024. Model GXW4024 wykorzystuje protokół SIP oraz posiada najpopularniejsze kodeki dźwięku uŝywane podczas transmisji głosu drogą VoIP. Bardzo łatwa konfiguracja za pomocą interfejsu www umoŝliwi uŝytkownikowi szybkie i sprawne skonfigurowanie bramki. Bramka posiada interfejsy : - 24 porty wewnętrzne (FXS) do który mogą być podłączone telefony analogowe, - 1 port ethernetowy (wtyk RJ-45, 10/100 Mbps), - złącze 50 pinowe TELCO umoŝliwiające łączenie kilku bramek oraz instalację w szafie montaŝowej (rack wysokość 1U). Zalety bramki : - 2 profile SIP owe (24 konta), - protokół T.38 transmisja faxów - reguły dla połączeń wychodzących (dial plan) - kodeki G.711 (a/u-low), G.723.1, G.726 (16/2432/48 bitowe), G.729A/B/E oraz ilbc, - G.168 kasowanie echa - detekcja głosu (VAD), redukcja szumów (CNG), redukcja traconych pakietów (PLC), automatyczna regulacja głośności (ACG) - moŝliwość podłączenia do centrali i korzystanie z wiązek, - klient DHCP - QoS (jakość i priorytet usług) - identyfikacja dzwoniącego Bellcore 1/2, ETSI, BT, NTT, DTMF-CID - odwrócenie polaryzacji (kryterium połączenia) Uwaga! Urządzenie jest zgodne z certyfikatem bezpieczeństwa FCC/CE natomiast zasilacz z UL. NaleŜy uŝywać zasilacza zawartego w komplecie! UŜywanie innego zasilacza moŝe uszkodzić bramkę. 3

4 2.Instalacja i podłączenie bramki 2.1. Zawartość kompletu W komplecie uŝytkownik powinien znaleźć: - bramkę - kabel ethernetowy z wtykiem RJ-45 - zasilacz 12V 2.2. Podłączenie Podłączenie bramki jest stosunkowo łatwe, naleŝy : - podłączyć telefony do portów wewnętrznych (FXS), - podłączyć kabel ethernetowy do portu LAN bramki oraz przełącznika/routera sieci lokalnej, - podłączyć zasilacz i uruchomić bramkę. Port LAN Gniazdo zasilające Przycisk RESET Porty wewnętrzne (FXS) Złącze TELCO 50 pinów Uwaga! Aby przywrócić ustawienia fabryczne naleŝy przycisk RESET przytrzymać przez ok. 10 sekund. 4

5 2.3. Sygnalizacja LED Diody Status portów wewnętrznych (FXS) Diody: POWER dioda świeci się jeŝeli bramka jest włączona READY dioda świeci się jeŝeli wiązka SIP owa jest zarejestrowana, jeŝeli mruga parametry SIP owe nie są ustawione bądź brak rejestracji. LAN aktywność portu LAN Diody 1-24 aktywność portów wewnętrznych (FXS), jeŝeli port zajęty dioda świeci się, powolne mruganie poczta głosowa dla danego portu. Uwaga! - zaraz po włączeniu wszystkie diody przez chwilę świecą na zielono, - powolne mruganie diody READY i LAN informuje o procesie aktualizacji firmware u - diody READY, POWER i LAN świecą jeŝeli bramka poprawnie załadowała system oraz wiązki SIP owe zarejestrowały się na serwerze. - powolne mruganie diody READY wiązka SIP owa nie jest zarejestrowana na serwerze u danego operatora. 5

6 2.4. Scenariusze wykorzystania bramki Scenariusze jak efektywnie wykorzystać bramkę. 1. W uŝyciu jedna bramka GXW porty Telefony Analogowe lub Centrala PBX Dzięki takiemu scenariuszowi uŝytkownik moŝe podłączyć telefony analogowe lub wiązki centrali PBX do bramki i korzystać z połączeń poprzez sieć VoIP. 2. W uŝyciu jedna bramka GXW4024 oraz GXW410X (łączenie dwóch odległych punktów). Biuro A - POLSKA PBX<-> Linia miejska (FXO) GXW410X GXW4024 Telefony Analogowe lub Centrala PBX Biuro B USA Dzięki takiemu scenariuszowi, moŝna kierować połączenia z telefonów analogowych do sieci VoIP oraz bardzo tanim kosztem połączyć dwa odległe punkty za pomocą sieci internetowej. Po jednej stronie naleŝy zainstalować bramkę serii GXW4024 oraz z drugiej GXW410X. Od strony PSTN moŝe być podłączona centrala abonencka firmy B co umoŝliwi łatwą komunikację pomiędzy biurem A i B. 6

7 3.UŜytkowanie 3.1. Wejście w tryb programowania - telefon Aby wejść w tryb programowania naleŝy na klawiaturze numerycznej telefonu podłączonego do któregokolwiek portu wewnętrznego (FXS) wprowadzić *** 3.2. Parametry Tabela przedstawia wszystkie parametry oraz ich opis. Parametr Informacja Opcje Menu główne po wprowadzeniu *** Wejście w tryb programowania *- następna opcja # - powrót do menu głównego NaleŜy wybrać parametr , 007, 001 DHCP, PPoE lub statyczny IP , 047, 086 lub 099 UŜywając cyfry 9 przełączanie pomiędzy : PPoE, statycznym i dynamicznym adresem IP. 002 Statyczny adres IP Zostanie wyemitowany komunikat z adresem IP NaleŜy wprowadzić nowy adres 12 cyfrowy za pomocą klawiatury numerycznej. 003 Maska podsieci + adres Tak samo jak w przypadku Brama domyślna + adres Tak samo jak w przypadku Adres serwera DNS Tak samo jak w przypadku Preferowany kodek NaleŜy wprowadzić 9 by wejść do listy kodeków PCMU PCMA ilbc G-726 G-723 G Adres fizyczny MAC Komunikat z adresem MAC 013 Adres IP serwera z firmware m Zostanie wyemitowany komunikat z adresem IP serwera. NaleŜy wprowadzić nowy adres 12 cyfrowy za pomocą klawiatury numerycznej 015 Protokół dla aktualizazcji firmware u NaleŜy wybrać pomiędzy TFTP, HTTP, HTTPS uŝywając cyfry Wersja firmware u Informacja z wersją firmware u 017 Aktualizacja firmware u NaleŜy uŝyć cyfry 9 przełączając pomiędzy opcjami: 1. Zawsze sprawdzaj czy jest nowy firmware na serwerze 2. Nie aktualizuj 047 Połączenie bezpośrednie NaleŜy podać adres IP z którym ma być ustanowione połączenie bezpośrednie (bez uŝycia SIP serwera). Więcej informacji w dalszej części podręcznika.

8 Połączenia w obrębie portów wewnętrznych (FXS) MoŜna wykonywać połączenia w obrębie portów wewnętrznych (bez uŝycia SIP serwera). NaleŜy wprowadzić *** a następnie 7XX gdzie XX oznacza porty wewnętrzny. 086 Poczta głosowa NaleŜy wprowadzić numer dla poczty głosowej 099 RESET Po wciśnięciu cyfry 9 ponowne uruchomienie bramki. Po wprowadzeniu adresu MAC przywrócenie ustawień fabrycznych. Więcej informacji w dalszej części podręcznika (rozdział ). Invalid entry błędny parametr Automatyczny powrót do menu głównego. Informacje dodatkowe związane z poruszaniem się w trybie programowania 1. UŜycie * spowoduje przejście do następnego parametru. 2. UŜycie # spowoduje powrót do menu głównego (jak przy wejściu w tryb programowania) 3. Cyfra 9 słuŝy zazwyczaj do przełączania pomiędzy opcjami lub zatwierdzania danych zmian. 4. Długość kaŝdego parametru to 3 cyfry natomiast dla wprowadzanego adresu IP 12. JeŜeli uŝytkownik chce ustawić adres IP np naleŝy uŝyć zer by poprawnie wprowadzić adres JeŜeli uŝytkownik pomyli się przy wprowadzaniu cyfr podczas wybierania parametru, nie ma moŝliwości skasowania cyfry, naleŝy poczekać na sygnał błędu i ponownie wybrać parametr Nawiązywanie połączeń Nawiązanie połączenia moŝe odbyć się za pomocą 3 róŝnych sposobów : 1. Po wprowadzeniu numeru za pośrednictwem klawiatury numerycznej telefonu i odczekaniu 4 sekund (fabrycznie czas wprowadzania dla cyfr nie jest ustawiony moŝna zmienić). 2. Po wprowadzeniu numery za pośrednictwem klawiatury numerycznej telefonu i naciśnięciu # (musi być ustawiona opcja Use # as dial key w interfejsie www). 3. Po wprowadzeniu numeru za pośrednictwem klawiatury numerycznej telefonu numer zostanie porównany ze zdefiniowanymi regułami po czym połączenie zostanie zrealizowane jeŝeli nastąpi np. zgodność. Uwaga! Istnieje moŝliwość nawiązania połączenia bezpośredniego telefon analogowy (podłączony do bramki) z urządzeniem o danym adresie IP (telefon/domofon itp.). Aby zrealizować połączenie, naleŝy : 1. Upewnić się czy oba urządzenia (bramka oraz np. telefon po drugiej stronie) maja: - adresy publiczne - są w tej samej sieci LAN - są za firewall em bądź posiadają ewentualne przekierowanie portu by móc nawiązać połączenie. 8

9 2. Wybrać sposób połączenia bezpośredniego, moŝliwe są dwa : - z uŝyciem trybu programowania NaleŜy podnieść słuchawkę (mikrotelefon) telefonu analogowego i wprowadzić ***, następnie wybrać 047 by wejść w tryb połączenia bezpośredniego po czym wprowadzić adres IP zgodnie z formatem zawierającym gwiazdki: np. 192*168*0*1 - z uŝyciem gwiazdki NaleŜy podnieść słuchawkę (mikrotelefon) telefonu analogowego i wprowadzić *047 po czym wprowadzić adres IP zgodnie z formatem zawierającym gwiazdki: np. 192*168*0*1 Uwaga! Pomiędzy wprowadzeniem *047 a IP nie będzie emisji sygnału wybierania. JeŜeli uŝytkownik chce wprowadzić inny port niŝ domyślny naleŝy po adresie IP wprowadzić kolejną gwiazdkę po czym port. Przykłady : 1.JeŜeli połączenie bezpośrednie będzie ustanowione z adresem naleŝy wprowadzić *047 po czym 192*168*0*160 i odczekać 4 sekundy (lub wprowadzić # jeŝeli ustawiono krzyŝyk jako zakończenie wprowadzania numeru w interfejsie www). W tym przypadku zostanie uŝyty port JeŜeli połączenie bezpośrednie będzie ustanowione z adresem lecz port wymagany to 5062 naleŝy wprowadzić *047 po czym 192*168*0*160*5062 i odczekać 4 sekundy (lub wprowadzić # jeŝeli ustawiono krzyŝyk jako zakończenie wprowadzania numeru w interfejsie www). W tym przypadku zostanie uŝyty port Uwaga! W interfejsie www opcja Use random port powinna być ustawiona na No by samemu wybierać port. Połączenia bezpośrednie SIP pomiędzy portami wewnętrznymi (FXS) nie są dostępne poniewaŝ telefony posiadają ten sam adres IP, by połączyć się z telefonem analogowym w obrębie portów wewnętrznym naleŝy uŝyć parametru (patrz rozdział 3.2.) 3.4. Funkcje Zawieszenie rozmowy UŜytkownik w kaŝdym momencie moŝe zawiesić rozmowę naciskając przycisk FLASH. Wznowienie połączenia nastąpi po ponownym uŝyciu przycisku FLASH na klawiaturze telefonu analogowego. JeŜeli telefon analogowy nie jest wyposaŝony w przycisk FLASH, moŝna nacisnąć i zwolnić tzw. widełki (element telefonu który jest naciśnięty po odłoŝeniu słuchawki). Tym sposobem moŝna zasymulować przycisk FLASH. Uwaga : istnieje ryzyko rozłączenia Parkowanie rozmowy JeŜeli uŝytkownik prowadzi jedną rozmowę, kolejne połączenie przychodzące będzie sygnalizowane przez dwa piknięcia (sygnał nadejścia drugiego połączenia). W dowolnej chwili moŝna uŝyć przycisku FLASH by zaparkować pierwszą rozmowę i odebrać drugą. Ponowne naciśnięcie FLASH spowoduje zaparkowanie bieŝącej rozmowy i powrót do poprzedniej. 9

10 Transfer połączenia JeŜeli abonent A prowadzi rozmowę z abonentem B, moŝna dokonać transferu połączenia B do C. Aby to zrobić abonent A : - naciska FLASH (słyszy sygnał), - wprowadza *87 po czym numer uŝytkownika C następnie # (lub czeka 4 sekundy) - będzie słyszalny sygnał potwierdzenia transferu. MoŜna odłoŝyć słuchawkę (A). Uwaga! By transfer był moŝliwy naleŝy w interfejsie www opcję Enable Call Feature ustawić na Yes. UŜytkownik A po procedurze transferu moŝe poczekać na jedną z trzech sytuacji : 1. Wyemitowany zostanie sygnał potwierdzenia (podobny do sygnału oczekiwania). Oznacza to Ŝe transfer został wykonany poprawnie (uŝytkownik B otrzyma pakiet 200 OK od uŝytkownika docelowego z którym ma być połączenie (C)), w tym momencie uŝytkownik A moŝe wykonać nowe połączenie lub odłoŝyć słuchawkę. 2. Wyemitowany zostanie sygnał zajętości (na niektórych platformach). W tym momencie uŝytkownik B otrzymał komunikat 4XX w polu INVITE pakietu po czym będzie chciał ponownie nawiązać połączenie z uŝytkownikiem C. Sygnał zajętości informuje Ŝe transfer nie doszedł do skutku. 3. Wyemitowany zostanie sygnał zajętości trwający długi okres czasu, nie niesie informacji czy transfer został zakończony poprawnie czy nie. Jest to informacja o zbyt długim czasie oczekiwania lub błąd w otrzymaniu informacji znajdującej się w polu INVITE pakietu Transfer z potwierdzeniem Transfer z potwierdzeniem polega na tym Ŝe abonent A chce dokonać transferu abonenta B do C, jednakŝe chce mieć pewność Ŝe uŝytkownik C jest w danym momencie obecny i przyjmie połączenie. W sytuacji gdy abonent A prowadzi rozmowę z B, abonent A : - naciska przycisk FLASH, - wybiera numer abonenta C i naciska # (lub czeka 4 sekundy), - jeŝeli abonent C odbierze połączenie, abonent A zawiesza rozmowę, w tym momencie jeŝeli abonent C nie odbierze połączenia od abonenta B, A moŝe wznowić połączenie z B naciskając FLASH. Uwaga! JeŜeli abonent A rozłączy się z C a C nie odbierze połączenia od B (transfer nie dojdzie do skutku). Zostanie wyemitowany sygnał oddzwonienia do abonenta A informujący Ŝe B wciąŝ czeka na połączenie. Abonent A moŝe podnieść słuchawkę i wznowić połączenie z B Konferencja (3 uŝytkowników) Bramka umoŝliwia konferencję dla 3 uŝytkowników (Bellcore). W sytuacji kiedy abonent A prowadzi rozmowę z B moŝe sprowadzić abonenta C by stworzyć konferencję. W tym celu : - naciska przycisk FLASH (by usłyszeć sygnał zgłoszenia), - wprowadza numer abonenta C i zatwierdza # (lub czeka 4 sekundy), - jeŝeli C odbierze rozmowę, abonent A wciska FLASH by powrócić do rozmowy z B, zostanie stworzona konferencja 10

11 JeŜeli abonent A naciśnie FLASH podczas konferencji, C zostanie usunięty. JeŜeli A rozłączy się, konferencja zostanie zakończona jeŝeli parametr Transfer On Conference Hangup jest ustawiony na No. JeŜeli ustawiony jest na Yes abonent B zostanie przełączony do rozmowy z abonentem C. Zostanie podtrzymana rozmowa pomiędzy B i C Grupy Istnieje moŝliwość aby jedna wiązka SIP owa była wykorzystywana przez wszystkie porty wewnętrzne (FXS) w nawiązywaniu i odbieraniu połączeń. Wszystkie porty dla abonentów zewnętrznych będą posiadać ten sam numer (konto SIP owe). KaŜde połączenie przychodzące będzie kierowane cyklicznie do aktywnych portów wewnętrznych (z podłączonym telefonem). MoŜliwe jest przydzielenie kilku portów do jednej grupy. Najmniejsza ilość portów w jednej grupie to 1. Zalecane jest by ustawiać po 2/3 porty dla jednej grupy. Wykorzystanie grupowania portów jest wydajne kiedy mamy moŝliwość multipleksacji połączeń, tzn. jedna wiązka SIP owa (jeden numer) potrafi obsłuŝyć kilka połączeń przychodzących. W takim przypadku moŝna kilka portów wewnętrznych podłączyć do portów miejskich centrali i przez to stworzyć odpowiednie kierowanie połączeń do danych abonentów. Przykład 1 - naleŝy skonfigurować wiązkę SIP ową do portu wewnętrznego (FXS port 1) w zakładce FXS Port interfejs www, - wybrać opcję Active pod Hunting group dla portu FXS port 1, - dla portów 2,3,4 wybrać jedną grupę W taki sposób połączenie przychodzące do portu 1 będzie cyklicznie kierowane do 2,3 lub 4. MoŜe być kierowane w przypadku kiedy port 1 zajęty lub przekroczony czas oczekiwania na połączenie. NaleŜy ustawić odpowiednie parametry w zakładce Profiles. Przykładowa konfiguracja (ustawienie grup) FXS port #1 SIP UserID i Authenticate ID wpisane, Hunting Group ustawione Active FXS port #2 SIP UserID i Authenticate ID puste, Hunting Group ustawione na 1 FXS port #3 SIP UserID i Authenticate ID puste, Hunting Group ustawione na 1 FXS port #4 SIP UserID i Authenticate ID wpisane, Hunting Group ustawione Active FXS port #5 SIP UserID i Authenticate ID puste, Hunting Group ustawione na 4 FXS port #6 SIP UserID i Authenticate ID puste, Hunting Group ustawione na 4 FXS port #7 SIP UserID i Authenticate ID wpisane, Hunting Group ustawione Active FXS port #8 SIP UserID i Authenticate ID puste, Hunting Group ustawione na 7 Grupa 1 zawiera porty 1,2 i 3 Grupa 4 zawiera porty 4,5 i 6 Grupa 7 zawiera porty 7 i 8 Uwaga! NaleŜy zwracać uwagę które porty przydzielone są do danej grupy. PowyŜszy przykład przedstawia bardzo jasną konfigurację, moŝna ustawić tak Ŝe porty nie będą przynaleŝeć do danej grupy według kolejności np. 11

12 FXS port #1 SIP UserID i Authenticate ID wpisane, Hunting Group ustawione Active FXS port #2 SIP UserID i Authenticate ID wpisane, Hunting Group ustawione Active FXS port #3 SIP UserID i Authenticate ID puste, Hunting Group ustawione na 1 FXS port #4 SIP UserID i Authenticate ID puste, Hunting Group ustawione na 2 FXS port #5 SIP UserID i Authenticate ID puste, Hunting Group ustawione na 1 FXS port #6 SIP UserID i Authenticate ID puste, Hunting Group ustawione na 2 FXS port #7 SIP UserID i Authenticate ID puste, Hunting Group ustawione na 1 FXS port #8 SIP UserID i Authenticate ID puste, Hunting Group ustawione na 2 Uwaga! Połączenie przychodzące nie będzie kierowane jednocześnie do wszystkich portów znajdujących się w danej grupie. Połączenia będą kierowane cykliczne Połączenia w sieci wewnętrznej Bramka umoŝliwia połączenie pomiędzy abonentami sieci wewnętrznej (porty od 1 do 24). By abonent 1 mógł zadzwonić do abonenta 3, musi wprowadzić ***703. Dzięki temu będzie moŝliwe połączenie. NaleŜy uŝywać parametru 7XX gdzie XX oznacza numer portu wewnętrznego Transmisja faksów Bramka umoŝliwia wysyłanie i odbieranie faksów za pomocą dwóch sposobów, 1. Dzięki protokołowi T.38 (faks przez sieć IP). 2. Wysyłanie bezpośrednie (w torze dźwiękowym) Najczęściej korzysta się z protokołu T.38 który działa w większości sieci IP. JeŜeli operator VoIP owy nie obsługuje protokołu T.38 moŝna uŝywać wysyłania bezpośredniego (więcej informacji w Fax Tone Detection Mode ) Bilingi Bramka GXW40XX współpracuje z serwerami bilingowymi i nadzoru za pomocą protokołu RADIUS. MoŜna zdefiniować dwa serwery, jeŝeli jeden będzie niedostępny bramka nawiąŝe komunikację z drugim. Połączenia będą dostępne po tym jak bramka zarejestruje się na serwerze bilingowym i nadzoru. Serwery mogą wysłać informację Ŝe bramka powinna rozłączyć połączenie z powodu wyczerpania środków. Serwer przechowuje informacje na temat abonentów oraz posiada ich prawa dostępu do sieci. W ten sposób moŝna monitorować koszty związane z połączeniami. 12

13 Usługi i funkcje Bramka posiada popularne funkcje jak w tradycyjnych centralach. Korzystanie z funkcji następuje po wprowadzeniu odpowiedniego kodu za pomocą klawiatury telefonu analogowego. Kod Usługa *30 Blokada wysyłania prezentacji numeru (całkowicie) *31 Wysyłanie prezentacji numeru (całkowicie) *67 Blokada wysyłania prezentacji numeru (dla połączenia) *82 Wysyłanie prezentacji numeru (dla połączenia) *47 Połączenie bezpośrednie. NaleŜy wprowadzić *47adresIP. *50 Wyłączenie oczekiwania na połączenie (całkowicie) *51 Włączenie oczekiwania na połączenie (całkowicie) *69 Wybieranie numeru ostatniego nieodebranego połączenia *70 Wyłączenie oczekiwania na połączenie (podczas danego połączenia) *71 Włączenie oczekiwania na połączenie (podczas danego połączenia) *72 Przekierowanie połączenia, naleŝy wprowadzić *72numer# JeŜeli słyszalny będzie sygnał zgłoszenia (przekierowanie wykonane) *73 Anulowanie przekierowania. NaleŜy wprowadzić *73 i poczekać na sygnał zgłoszenia *74 Aktywacja pagera, naleŝy wprowadzić *74numer którego połączenia będą obsługiwane w trybie pagera. *78 Włączenie opcji nie przeszkadzać, wszystkie połączenia przychodzące będą odrzucane *79 Wyłączenie opcji nie przeszkadzać. *87 Transfer do losowego portu bez potwierdzenia. *90 Włączenie funkcji przekierowania rozmowy kiedy abonent zajęty. NaleŜy wprowadzić *90numer#. Po usłyszeniu sygnału zgłoszenia moŝna odłoŝyć słuchawkę. *91 Wyłączenie funkcji przekierowania rozmowy kiedy abonent zajęty. NaleŜy wprowadzić *91 i poczekać na sygnał zgłoszenia. *92 Opóźnione przekierowanie połączenia. NaleŜy wprowadzić *92numer# i poczekać na sygnał zgłoszenia *93 Wyłączenie opóźnionego przekierowania połączenia. NaleŜy wprowadzić *93 i poczekać na sygnał zgłoszenia. FLASH Po wciśnięciu zostanie wyemitowany sygnał oczekiwania. MoŜliwość przełączania pomiędzy rozmowami. # Ponowne wybieranie numeru 13

14 3.5. Konfiguracja Za pomocą telefonu analogowego NaleŜy zapoznać się z rozdziałem Za pomocą interfejsu www - logowanie Bramka posiada wbudowany interfejs www. Wystarczy uruchomić przeglądarkę internetową np. Internet Explorer / FireFox i wprowadzić adres IP bramki. JeŜeli uŝytkownik nie zna adresu IP bramki (w przypadku kiedy posiada włączone DHCP) naleŝy podłączyć telefon analogowy i wprowadzić *** po czym 002 zostanie wyemitowany aktualny adres IP bramki. Po wprowadzeniu adresu IP bramki w przeglądarce pojawi się okno logujące do systemu. System posiada zdefiniowane standardowe dwa konta. - hasło : 123 uŝytkownik bierny moŝna przeglądać tylko zakładki Status i Basic settings (parametry podstawowe), - hasło : admin administrator dostęp do wszystkich opcji i parametrów bramki. Po zalogowaniu się jako administrator, dostępnych jest 6 zakładek : - Status (informacje dotyczące konta SIP, wersji oprogramowania, MAC adres, informacje sieciowe) - Basic settings (parametry podstawowe data/czas, skróty klawiszowe) - Advanced settings (parametry zaawansowane kodeki, ustawienia sieciowe, ) - Profile 1 (profil 1 konta SIP owego) - Profile 2 (profil 2 konta SIP owego) - FXS ports (parametry portów wewnętrznych tworzenie grup) Najszybsze uruchomienie bramki to zdefiniowanie ustawień: 1. W zakładce Profile 1 naleŝy podać adres serwera SIP Proxy (lub zewnętrznego - outbound Proxy) oraz informacje dotyczące rejestracji. 2. W zakładce FXS ports naleŝy podać informacje do którego profilu SIP owego lub grupy mają przynaleŝeć porty oraz login i hasło dla serwera SIP Proxy., 3. Nacisnąć przycisk Update po czym Reboot by zatwierdzić zmiany 4. Po ponownym uruchomieniu bramki w zakładce Status będą widoczne informacje na temat rejestracji poszczególnych telefonów. MoŜna wykonywać połączenia przez telefony analogowe podłączone do portów Uwaga! Większość parametrów zaawansowanych ustawionych fabrycznie spełnia wymagania dotyczące konfiguracji związanej z wiązkami SIP u operatorów VoIP. W większości przypadków nie ma potrzeby zmiany parametrów zawansowanych. 14

15 Ustawienia NAT JeŜeli bramka pracuje w sieci lokalnej, zaleca się uŝywanie serwera STUN. NaleŜy ustawić 3 opcje : 1. Zakładka Advanced settings -> Stun Server naleŝy podać adres serwera STUN (jeŝeli bramka posiada publiczne IP pole powinno zostać puste). 2. Zakładka Advanced settings -> Use random ports powinno być ustawione na Yes jeŝeli w sieci pracuje wiele urządzeń SIP owych. JeŜeli bramka posiada publiczne IP powinno być No. 3. Zakłądka Profile -> NAT Traversal naleŝy wybrać Yes jeŝeli bramka jest w sieci lokalnej za firewall em. Ustawienia DTMF W zakładce Profile moŝna ustawić parametry dotyczące DTMF u. UŜytkownik ma do wyboru : - DTMF in-audio wysyłanie bezpośrednio w torze dźwiękowym (porty RTP) - DTMF via RTP (RFC2833) wysyłanie w pakietach RTP zgodnych z RFC2833, - DTM via SIP INFO wysyłanie w pakietach sygnalizacyjnych SIP INFO. NaleŜy ustawić zgodnie z zaleceniami operatora. Ustawienia kodeków NaleŜy wybrać odpowiednie kodeki, które będą uŝywane podczas połączenia. Bramka posiada : - PCMU/A (lub G711 u/a) - G729 A/B/E - G723 - G726 (16/24/32/40) - ilbc 15

16 Zakładka Status 16

17 Parametr/funkcja MAC adres IP Adres Product Model Software version System Up Time PPPoE Link Up NAT Port Status Opis Fizyczny adres bramki Adres IP Model bramki Wersja oprogramowania Czas od ostatniego włączenia bramki Informacja czy trwa połączenie PPPoE (np. modem DSL) Informacja jakiego typu jest NAT jeŝeli zdefiniowany jest serwer STUN Informacje dotyczące portów wewnętrznych Port Hook Regist DND Forward Busy Delayed ration Forward forward FXS1 On Regist No 613 Hook ered FXS2 Off Regist No 614 Hook ered FXS3 On Not No 615 Hook registe red FXS4 On Regist Yes Hook ered FXS24 On Regist No Hook ered On hook słuchawka odwieszona Off hook słuchawka podniesiona Registered zarejestrowany Port FXS1 bezwarunkowe przekierowanie do 613 Port FXS2 przekierowanie do 614 gdy zajęty Port FXS3 przekierowanie do 615 jeŝeli telefon nie zarejestrowany przekierowanie opóźnione. 17

18 Zakładka Basic Settings 18

19 Parametr/funkcja End user password Web port Telnet Server IP Address DHCP hostname DHCP domain DHCP vendor class ID PPPoE account ID PPPoE password PPPoE account ID PPPoE password PPPoE service name Time zone Self Defined Time Zone Language Opis Hasło dla uŝytkownika nie mającego prawa do administrowania bramką (do 25 znaków) Fabrycznie 80. Port http dla interfejsu www. Fabrycznie Yes włączone. Dostęp do konfiguracji poprzez telnet. Dynamiczny (DHCP), Statyczny, połączenie PPoE Fabrycznie puste. Nazwa dla bramki. Fabrycznie puste. Nazwa domeny dla bramki. Fabrycznie HT informacja dla serwera DHCP (60) Nazwa uŝytkownika dla połączenia punkt-punkt (PPPoE) Hasło dla połączenia PPPoE Nazwa konta dla PPoE, naleŝy podać zgodnie z zaleceniami operatora. Hasło dla połączenie PPoE Fabrycznie puste. JeŜeli wymaga operator naleŝy podać nazwę dla połączenia PPPoE. Strefa czasowa Ręczne wprowadzenie strefy czasowej np. MTZ+6MDT+5,M3.2.0,M Fabrycznie angielski. Język interfejsu oraz zapowiedzi w trybie programowania. NaleŜy uŝyć przycisku Update w celu zapisania zmian lub Cancel by anulować. Przycisk Reboot ponowne uruchomienie bramki. 19

20 Zakładka Advanced settings 20

21 Admin password Layer 3 QoS Layer 2 QoS Stun Server Keep-alive interwal Firmware upgrade & Provisioning Via TFTP Server Via HTTP or HTTPS Server Firmware server path Config server path Firmware file prefix Firmware file postfix Config file prefix Config file postfix Allow DHCP option 66 to override server Automatic upgrade Hasło administratora, który ma dostęp do wszystkich parametrów. Maksymalna długość to 25 znaków, pole pozostaje puste ze względów bezpieczeństwa. Hasło zapisywane jest po uŝyciu przycisku Save. Fabrycznie 0 wartość pierwszeństwa dla IP Diff-Serv / MLPS Fabrycznie 0 wartość Tagu dla VLAN. Adres IP lub domena dla serwera STUN Informacja jak często bramka ma wysyłać pusty pakiet UDP dla utrzymania sesji NAT. Fabryczna wartość 20 MoŜliwość aktualizacji firmware u za pomocą TFTP, HTTPS lub HTTP. Adres IP serwera TFTP gdzie znajdują się pliki z firmware em. Przy kaŝdym włączeniu bramki system sprawdza czy podany jest adres serwera TFTP w celu pobrania nowego firmware u. JeŜeli pole pozostanie puste, po 5 próbach połączenia z serwerem system załaduje obraz firmware u z pamięci FLASH. Uwaga! JeŜeli będzie trwać aktualizacja firmware u z serwera TFTP naleŝy uwaŝać by nie wystąpił zanik zasilania, moŝe to spowodować uszkodzenie bramki. Proces aktualizacji zajmuje od 15 do 20 minut. Adres gdzie znajduje się plik z firmware em. Uwaga! JeŜeli Auto upgrade ustawione jest na No, przy uruchamianiu bramki system tylko raz sprawdzi ścieŝkę z plikiem. ŚcieŜka dostępu do pliku na serwerze ŚcieŜka dostępu do pliku z ustawieniami bramki Fabrycznie puste pole. MoŜna ustawić aby bramka oczekiwała na plik z firmware em zgodny z prefiksem. Usługa przydatna dla operatorów (zarządzanie wieloma bramkami). Fabrycznie puste pole. Postfix dla plików firmware u Usługa przydatna dla operatora. Fabrycznie puste pole. Prefix dla pliku z ustawieniami. Usługa przydatna dla operatora. Fabrycznie puste pole. Postfix dla pliku z ustawieniami. Usługa przydatna dla operatora. JeŜeli ustawione na Yes aktualizacja informacji sieciowych z serwera DHCP sieci lokalnej. JeŜeli ustawione na Yes aktualizacja automatyczna. JeŜeli ustawione na No sprawdzenie pliku z firmware em tylko raz podczas ładowania systemu bramki. MoŜna sprecyzować dokładną datę kiedy bramka ma sprawdzać czy jest dostępny nowy plik z firmware em. NaleŜy zaznaczyć : - Check every day (kaŝdego dnia) - Check every week (co tydzień) - Hour of the day (o której godzinie - ustawić 0-23) 21

22 - Day of the week (który dzień tygodnia 0-6) Fabrycznie ustawiona jest opcja Monday 1AM poniedziałek o godz. 1 w nocy. MoŜna równieŝ wybrać opcję w jaki sposób ma być sprawdzany plik : - Always check for New firmware at BOOT up (sprawdzać zawsze przy ładowaniu systemu bramki czy jest dostępny plik) - Check new firmware only when F/W pre/suffix changes (pobierać nowy plik jeŝeli zmienił się prefiks lub postfiks w nazwie pliku) - Always skip the firmware check (pomijanie sprawdzania czy jest dostępny plik) Authenticate Conf File Sprawdzanie autentyczności pliku z firmware em zabezpieczenie przed wgraniem pliku nie zawierającego firmware u. Firmware key Szyfrowanie pliku kluczem 32-bitowym. Parametr zaawansowany. SSL Certificate Bramka wykorzystuje szyfrowanie sygnalizacji - TLS dla połączeń SIP. NaleŜy wybrać certyfikat SSL dla TLS w formacie X.509. SSL Private Key MoŜna stworzyć klucz SSL dla TLS. SSL Private Key Hasło dla SSL Password System Ring Cadence Fabrycznie 2000/4000 (standard USA). Parametr sygnału dla portów wewnętrznych (FXS) związana z połączeniami przychodzącymi. Format c=włączony1/wyłączony1/właczony2/wyłączony2 itd. Call Progress Tones Ustawienie częstotliwości dla sygnałów : - zgłoszenia, - zajętości, - potwierdzenia, - oddzwonienia Fabryczne wartości dotyczące północnej ameryki. UŜytkownik musi operować opcjami On włączony / Off wyłączony. Aby ustawić np. ciągły sygnał zgłoszenia naleŝy podać wartość On wyraŝoną w [ms] oraz wartość Off ustawić na zero. Off oznacza przerwę w sygnale. On trwanie sygnału Więcej informacji na temat norm na stronie ITU : Lock Keypad Update Disable Voice Prompt Disable direct IP-IP calling FXO Gateway NTP Server JeŜeli ustawiona wartość Yes nie moŝną włączyć aktualizacji firmware u za pomocą trybu programowania telefonem. Fabryczna wartość Yes dostęp do trybu programowania za pomocą telefonu analogowego. JeŜeli ustawiona będzie wartość No wyłączony tryb programowania telefonem. Fabryczna wartość No połączenia bezpośrednie moŝliwe. JeŜeli ustawiona zostanie wartość Yes połączenia bezpośrednie IP->IP nie będą moŝliwe. Adres IP lub URI bramki FXO Adres IP lub URI serwera NTP (synchronizacji czasu i daty) 22

SZYBKA INSTALACJA. BRAMKA VoIP GXW 40XX

SZYBKA INSTALACJA. BRAMKA VoIP GXW 40XX SZYBKA INSTALACJA BRAMKA VoIP GXW 40XX GXW 4004/4008 GXW4024 UWAGA! Nie wolno włączać i wyłączać bramki podczas ładowania się firmware u (firmware ładuje się przez kilka sekund zaraz po włączeniu bramki

Bardziej szczegółowo

SZYBKIE URUCHOMIENIE. BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503. Grandstream Szybkie uruchomienie Seria HT Networks Inc.

SZYBKIE URUCHOMIENIE. BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503. Grandstream Szybkie uruchomienie Seria HT Networks Inc. SZYBKIE URUCHOMIENIE BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503 1. Wstęp Dziękujemy za zakup bramki VoIP serii HT, umoŝliwiającej wykorzystanie dotychczasowej centrali bądź telefonów analogowych do prowadzenia rozmów

Bardziej szczegółowo

SZYBKA INSTALACJA BRAMKA VoIP->PSTN GXW 410X

SZYBKA INSTALACJA BRAMKA VoIP->PSTN GXW 410X SZYBKA INSTALACJA BRAMKA VoIP->PSTN GXW 410X SW : 1.0.0.36 UWAGA! Nie wolno włączać i wyłączać bramki podczas ładowania się firmware u (który ładuje się przez kilka sekund zaraz po włączeniu bramki do

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA

URZĄDZENIA KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA URZĄDZENIA KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA Grandstream HT502 I. Podłączenie bramki VoIP Grandstream HT502 1. Podłącz aparat telefoniczny do bramki VoIP do portu PHONE 1 2. Podłącz Internet

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START

TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START 1. Opis Telefony GXP1400/1405 to nowa linia telefonów HD przeznaczona dla sektora SME. Telefon posiada 2 linie z sygnalizacją w jednym profilu SIP, wyświetlacz LCD

Bardziej szczegółowo

PAP-2T w sieci FreePhone

PAP-2T w sieci FreePhone konfiguracja bramki w sieci FreePhone I. Za pomocą klawiatury telefonu korzystając z instrukcji głosowych IVR Dostęp do Menu IVR Użyj telefonu podłączonego do portu PHONE 1 albo PHONE 2 adaptera Wybierz

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2100 SZYBKI START

TELEFON GXP2100 SZYBKI START TELEFON GXP2100 SZYBKI START 1. Opis GXP2100 to cztero-profilowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD o rozdzielczości 180-x90 pikseli. Aparat charakteryzuje się wsparciem

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T 1. Opis produktu: Liczba / typ portów LAN, 1 x RJ-45, Liczba portów FXS, 2 x RJ-11, Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja zarządzanie przez przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START 1. Opis GXP2110 to idealny wielo kontowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD. Aparat charakteryzuje się wsparciem dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

LINKSYS SPA2102/3102

LINKSYS SPA2102/3102 LINKSYS SPA2102/3102 Podłączenie routera 1. W routerze SPA2102 podłącz przewód telefoniczny do portu PHONE 1, drugi koniec przewodu telefonicznego podłącz do aparatu telefonicznego. 2. W routerze SPA3102

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konfiguracji telefonu Yealink T32G (v32.70.1.33)

Instrukcja obsługi i konfiguracji telefonu Yealink T32G (v32.70.1.33) Strona 1 Instrukcja obsługi i konfiguracji telefonu Yealink T32G (v32.70.1.33) 1. Sposób podłączenia telefonu 1) Podłącz zasilanie 2) W celu połączenia telefonu z Internetem podłącz go sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie)

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie) CZĘŚĆ I Załącznik I do siwz Urządzenie 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy sprzętowej centralki telefonii internetowej PBX/IP sztuk 1. Szczegółowe parametry oraz inne wymagania Zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA TELEFON IP BudgeTone 10X Firmware : 1.0.8.32 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Instalacja i podłączenie telefonu...4 2.1. Zawartość kompletu...4 2.2. Podłączenie...4 2.3. Schemat okablowania...6

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA TELEFON IP BudgeTone - 200 Firmware : 1.1.5.15 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Instalacja i podłączenie telefonu...4 2.1. Zawartość kompletu...4 2.2. Podłączenie...4 2.3. Schemat okablowania...5

Bardziej szczegółowo

WIDEOTELEFON GXV3175 SZYBKI START

WIDEOTELEFON GXV3175 SZYBKI START WIDEOTELEFON GXV3175 SZYBKI START 1. Opis Wideotelefon GXV3175 to rewolucyjne rozwiązanie w komunikacji multimedialnej pomiędzy użytkownikami sieci IP. Dzięki wsparciu dla sygnalizacji SIP oraz kodeków

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Instalacja i podłączenie bramki...4 2.1. Zawartość kompletu...4 2.2. Scenariusze...5 2.3. Podłączenie...6 3. Użytkowanie...8

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503 Networks Inc. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Instalacja i podłączenie bramki...5 2.1. Zawartość kompletu...5 2.2. Scenariusze...5 2.3. Podłączenie...7

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA BRAMKA IP->PSTN GXW 410X Firmware : 1.0.1.2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Instalacja i podłączenie bramki...4 2.1. Zawartość kompletu...4 2.2. Podłączenie...4 2.3. Sygnalizacja LED...5

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 1 szybki start.

Bramka IP 1 szybki start. Bramka IP 1 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 1 do nawiązywania połączeń VoIP... 5 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja uŝytkownika User1... 6 IP Polska Sp. z o.o. 2012 www.ippolska.pl

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja telefonu Yealink T20P

Konfiguracja telefonu Yealink T20P Konfiguracja telefonu Yealink T20P 1 Identyfikacja telefonu Po podłączeniu telefonu do zasilania oraz do sieci Ethernet urządzenie pobierze adres IP z serwera DHCP. Poniżej zostały zaprezentowane trzy

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Bramka VoIP. Instrukcja Krok po kroku. Linksys PAP2T Tlenofon* www.tlenofon.pl

Bramka VoIP. Instrukcja Krok po kroku. Linksys PAP2T Tlenofon* www.tlenofon.pl www.tlenofon.pl Bramka VoIP Linksys PAP2T Tlenofon* Instrukcja Krok po kroku *) Bramka działa tylko z Tlenofonem. Nie działa z innymi operatorami VoIP. Instrukcja Krok po kroku Aby zacząć dzwonić należy

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Założono, że router jest poprawnie podłączony i skonfigurowany do obsługi dostępu do Internetu.

Uwaga!!! Założono, że router jest poprawnie podłączony i skonfigurowany do obsługi dostępu do Internetu. 1. Rejestracja konta 2. Książka telefoniczna 3. Problemy 3.1. Rejestracja 3.2. NAT 3.3. Kodeki 3.4. Zaawansowane Przykład bazuje na wymyślonym operatorze telefonii VoIP o nazwie XYZ. Dane techniczne usługi:

Bardziej szczegółowo

IntegralNet krok po kroku. Pierwsze uruchomienie

IntegralNet krok po kroku. Pierwsze uruchomienie IntegralNet krok po kroku Pierwsze uruchomienie Spis treści 1. Logowanie administratora w usłudze integralnet...3 2. Zmiana hasła administratora usługi integralnet...4 3. Uruchomienie pierwszego abonenta

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Połączenia VoIP z firmą Slican

Połączenia VoIP z firmą Slican Zapraszamy do kontaktu z nami przez VoIP. Połączenia VoIP z firmą Slican Ogólnie Aby skonfigurować urządzenie lub oprogramowanie VoIP do komunikacji z firmą Slican poprzez sieć internet należy w jego ustawieniach

Bardziej szczegółowo

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest ustawienie nowego abonenta VOIP w centrali Platan Libra, oraz konfiguracja programu do połączeń VOIP na komputerze i

Bardziej szczegółowo

V300 Telefon IP. Szybki start. Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1. Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone.

V300 Telefon IP. Szybki start. Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1. Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. V300 Telefon IP Szybki start Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1 Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. Przegląd Niniejszy przewodnik wyjaśnia, jak skonfigurować telefon V300 i jak z niego korzystać.

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122)

Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122) Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122) Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Panel Konta - instrukcja. Warszawa, 2013 r

Panel Konta - instrukcja. Warszawa, 2013 r Panel Konta - instrukcja Warszawa, 2013 r Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Zmiana hasła 4. Konta/Dane Konta 5. Konta/ Interfejs użytkownika 6. Konta/Właściwości usługi/ Polaczenia głosowe

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco PAP2T. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco PAP2T. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco PAP2T Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas rejestracji

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Upgrade przez Web 3. Serwer FTP 3.1. Lokalny serwer FTP 3.2. Zdalny serwer FTP Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Bramka VoIP (adapter telefoniczny) Instrukcja obsługi

Bramka VoIP (adapter telefoniczny) Instrukcja obsługi Bramka VoIP (adapter telefoniczny) Instrukcja obsługi Ostatnia aktualizacja: 2008/11/07 1. Wstęp... 4 1.1. Przegląd sprzętu (model z jednym portem telefonicznym FXS)... 4 1.2. Przegląd sprzętu (model z

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 716 WL

THOMSON SpeedTouch 716 WL THOMSON SpeedTouch 716 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 716 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground.

WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground. WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground.com Podręcznik użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Producent:

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Bramka internetowa Tydom 350

Bramka internetowa Tydom 350 Bramka internetowa Tydom 350 Instrukcja instalacji i uŝytkowania URUCHOMIENIE Uruchomienie bramki internetowej Tydom 350 składa się z kilku kroków: podłączamy bramkę kablem sieci Ethernet (LAN) do routera

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

instrukcja uruchomienia usługi

instrukcja uruchomienia usługi instrukcja uruchomienia usługi INT/UL-A5/1439/01-02-06/ 12 Witamy w usłudze Telefonia internetowa tp umożliwia tanie połączenia telefoniczne, w oparciu o technologię VoIP (Voice over IP). Usługę można

Bardziej szczegółowo

Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone. MASH.PL Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone Strona 1

Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone. MASH.PL Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone Strona 1 Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone MASH.PL Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone Strona 1 SPIS TREŚCI: Wymagania ogólne stawiane połączeniom głosowym-----------------------------------------3

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VOIP

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VOIP PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VOIP LINKSYS PAP2T 1. Podłączenie urządzenia 2. Ustalenie adresu IP bramki 3. Konfiguracja bramki w przeglądarce WWW 4. Dodanie bramki w panelu użytkownika FreecoNet KROK

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 585v6

THOMSON SpeedTouch 585v6 THOMSON SpeedTouch 585v6 Modem ADSL, router, switch, Wi-Fi Instrukcja podłączenia i uruchomienia Router Speedtouch 585v5 jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem ADSL

Bardziej szczegółowo

FIRMWARE MODUŁU TIBBO INTERFEJSU ETHERNETOWEGO UNIV 3.102.0.x - Tibbo EM500 v2.0

FIRMWARE MODUŁU TIBBO INTERFEJSU ETHERNETOWEGO UNIV 3.102.0.x - Tibbo EM500 v2.0 1. Cechy Umożliwia obsługę 16 jednoczesnych połączeń ethernetowych jednego dla konfiguracji web modułu i 15 dla komunikacji ethernetowych z magistralą HAPCAN. Wybór podstawowych parametrów konfiguracyjnych

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot

Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot Uzyskiwanie połączenia 1. Wybierz spis telefonów. Aby wyświetlić spis telefonów, kliknij

Bardziej szczegółowo

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest zaprogramowanie centrali telefonicznej Platan Libra w następującej konfiguracji: Centrala jest podłączona do linii miejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja klienta wideokonferencji Yealink VC Desktop dla systemów Windows 7, 8, 10

Instrukcja klienta wideokonferencji Yealink VC Desktop dla systemów Windows 7, 8, 10 Instrukcja klienta wideokonferencji Yealink VC Desktop dla systemów Windows 7, 8, 10 KROK 1: INSTALACJA. Ściągamy aplikację ze strony producenta. Aplikacja znajduje się na support.yealink.com, gdzie klikamy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Porównanie dostępnych modeli...4 3. Instalacja i podłączenie telefonu...6 3.1. Zawartość kompletu...6 3.2. Podłączenie modułu podstawowego...6

Bardziej szczegółowo

SIMADO GATE GSM. Nr. kat. GFX11 BRAMKA GSM SZYBKI START

SIMADO GATE GSM. Nr. kat. GFX11 BRAMKA GSM SZYBKI START SIMADO GATE GSM Nr. kat. GFX11 BRAMKA GSM SZYBKI START Dziękujemy za zakup bramki GSM SIMADO E. Niniejsza skrócona instrukcja pozwoli bardzo szybko przygotować urządzenie do pracy. Konfiguracja bramki

Bardziej szczegółowo

Centralka IP PBX IPX-300 / IPX300W. Instrukcja Obsługi

Centralka IP PBX IPX-300 / IPX300W. Instrukcja Obsługi Centralka IP PBX IPX-300 / IPX300W Instrukcja Obsługi Wstęp Centralka PLANET IPX-300 / 300W IP PBX została zaprojektowana i zoptymalizowana dla zastosowań w małych i średnich firmach. Możliwość rejestracji

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja telefonu Yealink T20P (v9.73.0.40)

Konfiguracja telefonu Yealink T20P (v9.73.0.40) Strona 1 Konfiguracja telefonu Yealink T20P (v9.73.0.40) 1. Opis produktu Cechy: 2 konta SIP LCD: 2 linie po 16 znaków 2 programowalne przyciski 5 klawiszy funkcyjnych, IPv6 Power over Ethernet (PoE) 3

Bardziej szczegółowo

KONWERTER DVB IP -> DVB ASI DELTA-2

KONWERTER DVB IP -> DVB ASI DELTA-2 MIKROPROJEKT P.P.H. Rafał Buczyński ul. Zieleniecka 10B, 05-091 Ząbki; NIP: 774-124-16-05 biuro: ul. Ratuszowa 11 p. 312, 03-450 Warszawa; tel. 022-4242588, fax: 022-6192610, gsm: 503125553 www.mikroprojekt.com,

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

KONWERTER DVB ASI -> DVB IP DELTA-1

KONWERTER DVB ASI -> DVB IP DELTA-1 MIKROPROJEKT P.P.H. Rafał Buczyński ul. Zieleniecka 10B, 05-091 Ząbki; NIP: 774-124-16-05 biuro: ul. Ratuszowa 11 p. 312, 03-450 Warszawa; tel. 022-3713136, fax: 022-6192610, gsm: 503125553 www.mikroprojekt.com,

Bardziej szczegółowo

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DSL-G624T Router bezprzewodowy ADSL Zawartość opakowania Router bezprzewodowy D-Link DSL- G624T z dołączaną anteną CD-ROM z instrukcją obsługi Kabel Ethernet Kabel ADSL (kabel

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Podłączenie rutera DI-804HV do sieci. Zrestartuj komputer

Podłączenie rutera DI-804HV do sieci. Zrestartuj komputer Przed rozpoczęciem 1. Dziękujemy za zakupienie tego rutera, umoŝliwiającego współuŝytkowanie szybkiego połączenia z Internetem przez kilka komputerów. Aby współuŝytkowanie szybkiego dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

TP-LINK 8960 Quick Install

TP-LINK 8960 Quick Install TP-LINK 8960 Quick Install (na przykładzie Neostrady) Podłączenie urządzenia Konfiguracja połączenia xdsl Włącz swoją przeglądarkę internetową i w polu adresowym wpisz http://192.168.1.1/ i naciśnij klawisz

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VOIP

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VOIP PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VOIP LINKSYS SPA 3102 1. Podłączenie urządzenia 2. Konfiguracja bramki w przeglądarce WWW 3. Dodanie bramki w panelu użytkownika FreecoNet KROK 1. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Panel Konta - instrukcja

Panel Konta - instrukcja Panel Konta - instrukcja Warszawa, 2013 Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Zmiana hasła 4. Konta/ Ważność Konta 5. Konta/Dane Konta 6. Konta/ Interfejs użytkownika 7. Konta/Właściwości usługi/

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Video Serwer ACD-2100 Ver. 070206 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA ACD-2100 Zasilacz sieciowy (Opcjonalnie) CD produktu Blok złączy i wkręty Karta gwarancyjna 1.2 OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

TELEFONIA INTERNETOWA

TELEFONIA INTERNETOWA Politechnika Poznańska Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych TELEFONIA INTERNETOWA Laboratorium TEMAT ĆWICZENIA INSTALACJA I PODSTAWY SERWERA ASTERISK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia 1) Uruchomienie str. 2 2) Konfiguracja NEOSTRADA str. 3 3) Konfiguracja NET24 str. 4 4) Konfiguracja sieć LAN str. 5 5) Przekierowanie portów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI.. ... ...

SPIS TREŚCI.. ... ... SPIS TREŚCI Główne Funkcje.. 3 1. Nowe funkcje...3 2. Funkcje sieciowe...3 3. Funkcje głosowe...3 4. Opis funkcji...4 5. Zarządzanie funkcjami...4 6. Cechy fizyczne urządzenia...4 7. Zawartość opakowania...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu urządzenia Liczniki Przejść

Instrukcja montażu urządzenia Liczniki Przejść Instrukcja montażu urządzenia Liczniki Przejść wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Zawartość opakowania... 3 2. Opis urządzenia... 3 2.1. Wyświetlacz licznika... 4 2.2. Kasowanie wyniku... 4 2.3. Wygaszanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

Telefon IP Podręcznik użytkownika

Telefon IP Podręcznik użytkownika Telefon IP Podręcznik użytkownika Ostatnia aktualizacjia: 2008/11/07 Wstęp... 3 1.1. Przegląd sprzętu... 3 1.2. Przegląd funkcjonalności oprogramowania... 3 2. Opis klawiatury... 4 3. Konfiguracja telefonu

Bardziej szczegółowo

VDSL2 Router VC-200M / VC-200S. Instrukcja Obsługi

VDSL2 Router VC-200M / VC-200S. Instrukcja Obsługi VDSL2 Router VC-200M / VC-200S Instrukcja Obsługi Zawartość Opakowania VC-200M / VC-200S Kabel 1 RJ-45 (LAN) Kabel 1 RJ-11 (VDSL2) Zasilacz Instrukcja obsługi CD-ROM z instrukcją obsługi. W przypadku stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Analogowa bramka GSM Intrukcja instalacji i programowania

Analogowa bramka GSM Intrukcja instalacji i programowania LiftCall GSMgate Analogowa bramka GSM Intrukcja instalacji i programowania v.3. Linia telefoniczna INSTALACJA antena SIM Gniazdo podłączenia telefonu /PBX zasilanie Extis s.c. ul. Mrówcza 243, 4-697 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji 4-CH Video Server SED-2310Q Ver. 061031 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA ACD-2100 Zasilacz sieciowy (Opcjonalnie) CD produktu Blok złączy i wkręty Karta gwarancyjna 1.2 OPIS

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Bramka VoIP FXS GXW4004 / GXW4008

Bramka VoIP FXS GXW4004 / GXW4008 Bramka VoIP FXS GXW4004 / GXW4008 Specyfikacja techniczna Bramki serii GXW FXS charakteryzuje mała obudowa i duże możliwości. Zapewniają one przekaz audio o najwyższej jakości, bogactwo funkcji, ciche

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem VoIP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem VoIP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł VoIP Moduł VoIP pozwala na współpracę Systemu Vision z telefonią cyfrową VoIP (Voice-over-IP) w protokole SIP. Jego podstawowym zadaniem jest nawiązanie komunikacji z urządzeniami tego typu. Możliwe

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja bramki VoIPoint CVA-2S

Konfiguracja bramki VoIPoint CVA-2S Konfiguracja bramki VoIPoint CVA-2S 1 1. Właściwości... 5 1.1 Parametry potrzebne do skonfigurowania Bramki VoIP... 7 2. Opis Bramki VoIP... 8 2.1 Oznaczenia diod LED... 8 2.2 Złącza LED... 9 3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR UWAGA Aby zapewnić niezawodną pracę urządzenia, przed przystąpieniem do jego obsługi

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BRAMKA VoIP 1x FXS REPOTEC

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BRAMKA VoIP 1x FXS REPOTEC INSTRUKCJA OBSŁUGI BRAMKA VoIP 1x FXS REPOTEC RP-TAO171 #05936 wersja 1.0 Wstęp Bramka VoIP umoŝliwia wykorzystanie istniejącej sieci komputerowej do stałej łączności telefonicznej pomiędzy dowolnymi punktami

Bardziej szczegółowo