Polska pl. Instrukcja instalacji i konserwacji. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska pl. Instrukcja instalacji i konserwacji. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3"

Transkrypt

1 Polska pl Instrukcja instalacji i konserwacji Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP- MIV-3

2 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup urządzenia. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i przechowywanie jej w bezpiecznym miejscu, ponieważ może się przydać w przyszłości. W celu zapewnienia ciągłej, bezpiecznej i wydajnej pracy zalecamy regularną konserwację urządzenia. Nasz dział serwisu i obsługi służy pomocą. Życzymy wieloletniego użytkowania urządzenia i satysfakcji.

3 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo Ogólne instrukcje bezpieczeństwa Zalecenia Szczegółowe instrukcje bezpieczeństwa Zakresy odpowiedzialności Odpowiedzialność producenta Odpowiedzialność instalatora O niniejszej instrukcji Informacje ogólne Używane symbole Symbole użyte w instrukcji Symbole umieszczane na urządzeniu Skróty/słownictwo Specyfikacje techniczne Homologacje Dyrektywy Test przed wysyłką Pompa ciepła Dane techniczne czujników Wymiary i połączenia AWHP 4 MR AWHP 6 MR AWHP 8 MR AWHP MR- AWHP 6 MR- AWHP TR- AWHP 6 TR MIV-3 ze wspomaganiem elektrycznym MIV-3 ze wspomaganiem hydraulicznym Schemat elektryczny MIV-3 ze wspomaganiem elektrycznym MIV-3 ze wspomaganiem hydraulicznym Opis produktu Opis ogólny Zasada działania Pompa obiegowa Sposób działania ogrzewania / c.w.u Praca w trybie basenu Zasada działania wspomagania Praca hybrydowa wspomagania hydraulicznego Osuszanie posadzki Tryb chłodzenia Przegrzewanie instalacji Główne komponenty Opis konsoli sterowniczej Opis przycisków Opis wyświetlacza Dostawa podstawowa Akcesoria i opcje Przed instalacją Wymagania instalacji Uzdatnianie wody Używanie w połączeniu z podgrzewaczem c.w.u Zalecane przekroje okablowania Wybór miejsca zamontowania Tabliczka znamionowa Odległość między modułami Miejsce zainstalowania urządzenia Wybór położenia zewnętrznego czujnika temperatury Transport Schematy połączeń Wspomaganie elektryczne Wspomaganie hydrauliczne Wspomaganie hydrauliczne i podgrzewacz c.w.u. na obejściu v AWHP- MIV-3 3

4 Spis treści Podłączenie obiegu basenu Jednostka zabezpieczająca (oprócz Francji) Montaż Informacje ogólne Przygotowanie Montaż modułu wewnętrznego Podłączanie czujnika zewnętrznego Montaż modułu zewnętrznego Podłączenia wody Podłączenie modułu wewnętrznego Podłączenie zaworu bezpieczeństwa Podłączenie chłodzenia Instalacja przewodów rurowych Podłączenie złącza chłodniczego Próba szczelności Opróżnianie Otwarcie zaworów Połączenia elektryczne Zalecenia Podłączenie modułu zewnętrznegoawhp 4 MR AWHP 6 MR Podłączenie modułu zewnętrznego AWHP 8 MR-, AWHP MR-, AWHP 6 MR-, AWHP TR-, AWHP 6 TR Podłączenie modułu wewnętrznego Opis połączeń listwy zacisków Podłączenie wspomagania elektrycznego Podłączenie wspomagania hydraulicznego Podłączenie płyty układu sterowania Napełnianie obiegu grzewczego Przepłukiwanie istniejącej instalacji Płukanie nowych instalacji oraz instalacji używanych krócej niż 6 miesięcy Przekazywanie do użytku Informacje ogólne Lista kontrolna pierwszego uruchomienia Lista kontrolna czynności wykonywanych przed przekazaniem do użytku Sprawdzanie połączeń hydraulicznych Sprawdzenie podłączeń elektrycznych Pierwsze uruchomienie Kontrole i regulacje po uruchomieniu Konfiguracja funkcji szacunkowego zużycia energii Ustawianie charakterystyki grzewczej Czynności końcowe Użytkowanie Korzystanie z konsoli sterowniczej Rozruch Wyłączenie centralnego ogrzewania Ochrona przed zamarzaniem Ustawienia Opis parametrów Opis parametrów użytkownika Opis parametrów instalatora Ustawianie parametrów Ustawienia użytkownika Zmiana parametrów instalatora Stosowanie funkcji osuszania posadzki Konfiguracja trybu pracy hybrydowej Wyświetlanie mierzonych wartości Wyświetlanie wartości pomiarów Wyświetlanie zużycia energii Konserwacja Ogólne zalecenia Standardowe prace kontrolne i konserwacyjne AWHP- MIV v0-0604

5 Spis treści Rozwiązywanie problemów Kody usterek Wycofanie z eksploatacji Procedura wycofania z eksploatacji Części zapasowe Informacje ogólne AWHP- MIV AWHP 4 MR AWHP 6 MR AWHP 8 MR AWHP MR- AWHP 6 MR- AWHP TR- AWHP 6 TR MIV Obudowa Widok szczegółów Regulator Elementy MIV-3/HI, MIV-3/ETI, MIV-3/EMI Dodatek Deklaracja zgodności v AWHP- MIV-3 5

6 Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo. Ogólne instrukcje bezpieczeństwa Niebezpieczeństwo Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby z niesprawnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi bądź osoby niedoświadczone lub nieposiadające odpowiedniej wiedzy, pod warunkiem zapewnienia im nadzoru lub pouczenia ich w zakresie użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i zrozumienia przez nich istniejących zagrożeń. Nie należy dopuścić, aby dzieci bawiły się urządzeniem. Dzieci nie powinny czyścić ani dokonywać konserwacji urządzeniach bez nadzoru. Niebezpieczeństwo W przypadku wycieku czynnika chłodniczego:. Nie używać otwartego ognia, nie palić, nie uruchamiać urządzeń elektrycznych (dzwonek, światło, silnik, dźwig itp.).. Otworzyć okna. 3. Wyłączyć urządzenie. 4. Unikać kontaktu z czynnikiem chłodniczym. Ryzyko odmrożeń. 5. Wykryć możliwe nieszczelności i niezwłocznie je naprawić. Niebezpieczeństwo porażenia prądem Przed podjęciem jakichkolwiek prac odłączyć zasilanie elektryczne pompy ciepła. Pompa ciepła musi być zainstalowana przez autoryzowanego specjalistę zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajowymi. Ostrzeżenie W trakcie pracy pompy ciepła nie dotykać armatury połączeniowej czynnika chłodniczego gołymi rękami. Ryzyko oparzenia lub odmrożenia. Ostrzeżenie Nie utrzymywać dłuższego bezpośredniego kontaktu z grzejnikami. W zależności od ustawień pompy ciepła temperatura grzejników może przekroczyć 60 C. Ostrzeżenie Należy uważać podczas korzystania z ciepłej wody użytkowej. W zależności od ustawień pompy ciepła temperatura ciepłej wody użytkowej może przekroczyć 65 C. Należy używać tylko oryginalnych części zapasowych. Ostrzeżenie Prace na pompie ciepła i instalacji grzewczej powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanych specjalistów.. Zalecenia Pompę ciepła należy zainstalować w pomieszczeniu chronionym przed mrozem. Jeżeli mieszkanie pozostaje niezamieszkane przez dłuższy czas i występuje ryzyko zamarznięcia, opróżnić pompę ciepła i instalację c.o. 6 AWHP- MIV-3 Zapewnić stały dostęp do pompy ciepła v0-0604

7 Bezpieczeństwo Nie usuwać z urządzenia ani nie zakrywać żadnych naklejek ani tabliczek znamionowych. Naklejki i tabliczki znamionowe muszą być czytelne przez cały okres użytkowania urządzenia. Jeżeli naklejka z pouczeniami i instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa zostanie uszkodzona lub stanie się nieczytelna, należy ją niezwłocznie wymienić. Obudowę można zdejmować wyłącznie w celu wykonania prac konserwacyjnych i napraw. Po wykonaniu tych prac założyć obudowę z powrotem. W miarę możliwości nie należy wyłączać urządzenia, lecz przełączyć je na pracę w lecie lub na ochronę przeciwzamrożeniową. Gwarantuje to dostępność następujących funkcji: Ochrona przed zablokowaniem pomp Ochrona przed zamarzaniem Regularnie sprawdzać instalację grzewczą pod kątem obecności wody i sprężania. Niniejsza instrukcja musi znajdować się w widocznym miejscu, w pobliżu miejsca zainstalowania urządzenia v AWHP- MIV-3 7

8 Bezpieczeństwo Modyfikacje pompy ciepła bez pisemnej zgody producenta są zabronione. Ostrzeżenie Zapewnić prawidłowe uziemienie. Zainstalować pompę ciepła na trwałej i stabilnej konstrukcji, która uniesie ciężar pompy. Nie instalować pompy ciepła w miejscu, w którym jest wysoka zawartość soli w powietrzu. Nie instalować pompy ciepła w miejscu narażonym na oddziaływanie pary lub spalin. Nie instalować pompy ciepła w miejscu, które może być pokryte warstwą śniegu. Woda grzewcza i woda użytkowa nie mogą się ze sobą mieszać. Obieg wody użytkowej nie może przechodzić przez wymiennik..3 Szczegółowe instrukcje bezpieczeństwa Ostrzeżenie Płyn chłodniczy i orurowanie: Instalację należy napełniać wyłącznie płynem chłodniczym R40A. Używać narzędzi i elementów rur przeznaczonych do stosowania z czynnikiem chłodniczym R40A. Do transportu czynnika chłodniczego używać rur miedzianych odtlenionych fosforem. Stosować technikę zaciskową dla zapewnienia szczelności połączeń. Przechowywać połączeniowe rury chłodniczej z dala od pyłu i wilgoci (ryzyko uszkodzenia sprężarki). Zakryć obydwa końce rury do momentu przeprowadzenia procesu zacisku. Nie stosować żadnych cylindrów do napełniania. Ostrzeżenie Dla zminimalizowania ryzyka oparzenia należy zamontować termostatyczny zawór mieszający na przewodzie wypływu ciepłej wody..4 Zakresy odpowiedzialności.4. Odpowiedzialność producenta Nasze produkty są wytwarzane zgodnie z wymaganiami różnych obowiązujących dyrektyw. Są one dostarczane ze znakiem oraz wszelką wymaganą dokumentacją. Stale dążymy do doskonalenia swoich produktów, dbając o ich jakość. Zastrzegamy więc prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach podanych w niniejszym dokumencie. Jako producent nie ponosimy odpowiedzialności w następujących przypadkach: Nieprzestrzeganie instrukcji instalacji urządzenia. Nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania urządzenia. Brak lub niedostateczna konserwacja urządzenia..4. Odpowiedzialność instalatora Instalator jest odpowiedzialny za zainstalowanie i pierwsze uruchomienie urządzenia. Instalator musi przestrzegać następujących wytycznych: Przeczytać wszystkie wskazówki zawarte w instrukcjach dostarczonych z urządzeniem i ich przestrzegać. Zainstalować urządzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 8 AWHP- MIV v0-0604

9 Bezpieczeństwo Przeprowadzić pierwsze uruchomienie oraz dokonać wszelkich koniecznych sprawdzeń. Poinstruować użytkownika o działaniu instalacji. Jeśli urządzenie wymaga konserwacji, zwrócić uwagę użytkownika na obowiązek kontroli i utrzymywania urządzenia w dobrym stanie technicznym. Wręczyć użytkownikowi wszystkie instrukcje obsługi v AWHP- MIV-3 9

10 O niniejszej instrukcji O niniejszej instrukcji. Informacje ogólne Ta instrukcja jest przeznaczona dla instalatora pompy ciepła AWHP- MIV-3.. Używane symbole.. Symbole użyte w instrukcji W niniejszej instrukcji wyróżnione zostały różne poziomy zagrożenia, aby zwrócić uwagę czytelnika na określone aspekty. Ma to na celu poprawę bezpieczeństwa, zapobieganie problemom oraz zapewnienie prawidłowego działania urządzenia. Niebezpieczeństwo Zagrożenie mogące spowodować poważne obrażenia. Niebezpieczeństwo porażenia prądem Zagrożenie porażeniem prądem. Ostrzeżenie Zagrożenie mogące spowodować drobne obrażenia. Ryzyko strat materialnych. : ważna informacja. Wskazówka Odsyłacz do innych instrukcji lub stron instrukcji... Symbole umieszczane na urządzeniu Rys. Symbole umieszczane na urządzeniu 3 Prąd przemienny Uziemienie ochronne. 3 Przed zainstalowaniem i pierwszym uruchomieniem urządzenia uważnie przeczytać dostarczone instrukcje obsługi. 4 Zużyte produkty usuwać w odpowiednim systemie regeneracji i recyklingu. 5 Przestroga: niebezpieczeństwo porażenia prądem, elementy pod napięciem. Przed wykonaniem jakichkolwiek prac odłączyć zasilanie elektryczne Skróty/słownictwo MW COP PCU SU Współczynnik efektywności chłodzenia Współczynnik wydajności Płytka sterująca pracą palnika Płytka zabezpieczeń Współczynnik efektywności 0 AWHP- MIV v0-0604

11 3 Specyfikacje techniczne 3 Specyfikacje techniczne 3. Homologacje 3.. Dyrektywy Niniejszy produkt spełnia wymagania następujących dyrektyw i norm europejskich: Dyrektywa niskonapięciowa 006/95/WE Norma ogólna: EN Przywoływana norma: EN Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 004/08/WE Normy ogólne: EN , EN Przywoływana norma: EN 5504 Dyrektywa 97/3/WE Urządzenia ciśnieniowe, artykuł 3, ust. 3 Oprócz przepisów i dyrektyw należy przestrzegać dodatkowych wytycznych opisanych w niniejszej instrukcji. Przepisy, dyrektywy i wytyczne przytoczone zostały w niniejszej instrukcji w dniu jej wydania. W momencie instalowania produktu należy sprawdzić nowelizacje tych przepisów i wytycznych 3.. Test przed wysyłką Przed opuszczeniem fabryki każdy moduł wewnętrzny jest testowany pod kątem: Wodoszczelności Bezpieczeństwa elektrycznego Szczelności obiegu czynnika chłodniczego 3. Pompa ciepła Maksymalne ciśnienie robocze: 3 bary Tab. Warunki eksploatacyjne Temperatury graniczne w trybie ogrzewania Temperatury graniczne w trybie chłodzenia (MIV-3/EM MIV-3/ET MIV-3/H 4-8) Temperatury graniczne w trybie chłodzenia (MIV-3/EMI MIV-3/ETI MIV-3/HI) Woda ( C) Powietrze na zewnątrz ( C) +8 / +60 AWHP 4 MR, AWHP 6 MR-: -5 / +35 Pozostałe modele: -0 / / / / / +40 Tab. Tryb grzania: temperatura powietrza na zewnątrz wynosi +7 C, temperatura wody na wylocie +35 C. Parametry robocze zgodne z normą EN 45-. Typ pomiaru Jednostka AWHP 4 MR AWHP 6 MR- AWHP 8 MR- AWHP MR- AWHP TR- AWHP 6 MR- AWHP 6 TR- Moc grzewcza kw 3,94 5,73 8,6,39,39 4,65 4,65 Współczynnik efektywności (COP) 4,53 4,04 4,7 4,65 4,65 4, 4, Pobór mocy elektr. kwe 0,87,4,93,45,45 3,47 3,47 Znamionowe natężenie prądu A 4, 6,57 8,99,4 3,8 6,7 5, v AWHP- MIV-3

12 3 Specyfikacje techniczne Typ pomiaru Jednostka AWHP 4 MR Znamionowe natężenie przepływu wody (ΔT = 5K) AWHP 6 MR- AWHP 8 MR- AWHP MR- AWHP TR- AWHP 6 MR- m 3 /godz. 0,68 0,99,4,96,96,53,53 AWHP 6 TR- Tab.3 Tryb grzania: temperatura powietrza na zewnątrz wynosi + C, temperatura wody na wylocie +35 C. Parametry robocze zgodne z normą EN 45-. Typ pomiaru Jednostka AWHP 4 MR AWHP 6 MR- AWHP 8 MR- AWHP MR- AWHP TR- AWHP 6 MR- AWHP 6 TR- Moc grzewcza kw 3,76 3,9 5,30 0,9 0,9,90,90 Współczynnik efektywności (COP) Pobór mocy elektr. 3,3,97 3,46 3,0 3,0 3,7 3,7 kwe,3,08,53 3,9 3,9 3,94 3,94 Tab.4 Tryb chłodzenia: temperatura powietrza na zewnątrz wynosi +35 C, temperatura wody na wylocie +8 C. Parametry robocze zgodne z normą EN 45-. Typ pomiaru Jednostka AWHP 4 MR AWHP 6 MR- AWHP 8 MR- AWHP MR- AWHP TR- AWHP 6 MR- AWHP 6 TR- Moc chłodzenia kw 3,84 4,69 7,90,6,6 4,46 4,46 Współczynnik efektywności energetycznej (Współczynnik efektywności chłodzenia) Pobór mocy elektr. Znamionowe natężenie prądu 4,83 4,09 3,99 4,75 4,75 3,96 3,96 kwe 0,7,5,00,35,35 3,65 3,65 A 3,40 5,43 9,40,05 3,68 7,5 5,7 Tab.5 Wspólna specyfikacja Typ pomiaru Jednostka AWHP 4 MR Łączne ciśnienie dynamiczne przy znamionowym natężeniu przepływu Nominalne natężenie przepływu powietrza Napięcie zasilania agregatu zewnętrznego AWHP 6 MR- AWHP 8 MR- AWHP MR- AWHP TR- AWHP 6 MR- kpa AWHP 6 TR- m 3 /godz V Prąd rozruchowy A Maksymalne natężenie prądu A ,5 3 9,5 3 Moc akustyczna db(a) 5,9 5,9 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 wewnętrzna () AWHP- MIV v0-0604

13 3 Specyfikacje techniczne Typ pomiaru Jednostka AWHP 4 MR Moc akustyczna zewnętrzna () AWHP 6 MR- AWHP 8 MR- AWHP MR- AWHP TR- AWHP 6 MR- db(a) 6,4 64,8 65, 68,8 68,8 68,5 68,5 Ciśnienie db(a) 4,7 4,7 43, 43,4 43,4 47,4 47,4 akustyczne () Czynnik chłodniczy R40A Podłączenie chłodzenia (ciecz/gaz) Maks. dł. przy naładowaniu wstępnym Waga (puste urządzenie) moduł zewnętrzny Waga (puste urządzenie) moduł wewnętrzny kg,, 3, 4,6 4,6 4,6 4,6 AWHP 6 TR- cale /4 - / /4 - / 3/8 5/8 3/8 5/8 3/8 5/8 3/8 5/8 3/8 5/8 m kg kg () Hałas wytwarzany przez obwiednię badanie prowadzone wg norm NF EN 0, warunki temperaturowe: powietrze 7 C, woda 55 C () w odległ. 5 m od urządzenia, pole swobodne 3.3 Dane techniczne czujników Tab.6 Zewnętrzny czujnik temperatury Temperatura C Opór w Ω Tab.7 Czujnik temperatury c.w.u., czujnik zasilania Temperatura C Opór w Ω v AWHP- MIV-3 3

14 3 Specyfikacje techniczne 3.4 Wymiary i połączenia Rys. AWHP 4 MR AWHP 6 MR AWHP 4 MR AWHP 6 MR Podłączenie płynu chłodniczego /4" Podłączenie gazu chłodniczego /" MW-M AWHP 8 MR- Rys.3 Wymiary AWHP 8 MR () () 3 47 Podłączenie płynu chłodniczego 3/8" Podłączenie gazu chłodniczego 5/8" MW-M AWHP- MIV v0-0604

15 3 Specyfikacje techniczne AWHP MR- AWHP 6 MR- AWHP TR- AWHP 6 TR- Rys.4 AWHP MR- AWHP 6 MR- AWHP TR- AWHP 6 TR () () 3 47 Podłączenie płynu chłodniczego 3/8" Podłączenie gazu chłodniczego 5/8" MW-M v AWHP- MIV-3 5

16 3 Specyfikacje techniczne MIV-3 ze wspomaganiem elektrycznym Rys.5 MIV-3/EM, MIV-3/ET ,5 MW-M Rys.6 MIV-3/EMI, MIV-3/ETI MW-L0005- Zasilanie obwodu hydraulicznego G " Powrót obwodu hydraulicznego G " 3 Podłączenie gazu chłodniczego 5/8" 4 Podłączenie płynu chłodniczego 3/8" 6 AWHP- MIV v0-0604

17 3 Specyfikacje techniczne MIV-3 ze wspomaganiem hydraulicznym Rys.7 MIV-3/H M0096-D 56,5 Rys.8 MIV-3/HI MW-L Zasilanie obwodu hydraulicznego G " Powrót obwodu hydraulicznego G " 3 Zasilanie kotła wspomagającego G " 4 Powrót kotła wspomagającego G " 5 Podłączenie gazu chłodniczego 5/8" 6 Podłączenie płynu chłodniczego 3/8" v AWHP- MIV-3 7

18 3.5 Schemat elektryczny 3.5. MIV-3 ze wspomaganiem elektrycznym Rys.9 Model ze wspomaganiem elektrycznym TS POWER ELECTRIC BACKUP D3 L3 L L N CR Board F TAH 50V A3 A X9b X9a X7 X8 X9a X SONDE SONDE A X4 B3 C C X-DD 3 DHW OUTSIDE 5v 0v S SENSOR SENSOR VORTEX SENSOR TB6 FUSE T3.5AL 50V SW3 SW6 B SWITCHS SW SW B Xb Xa OFF ON OFF ON OFF ON S.D.E Interface Board HEATING FRIGORIFIC SENSOR SENSOR POWER 30 V C Res X5 R3 R R X3 4 X6 4 4 N L S3 S A R A A A R X5 A EXT. ECS 4 3 L N A L N CNA R S S3 L N T TB ZG a a 3 4 DEL ECS XA XA C.Delestage X-30 + CNX HMI CNX3 CN C 4 X-30 CN 0 3 C X3 3 Specyfikacje techniczne PRINCIPLE DIAGRAM ELECTRIC Nr art. POWER 30V CNA CN CN0 CNX Opis Zasilanie 30 V Wartość zadana pompy ciepła Czujnik chłodzenia Czujnik ogrzewania Usterka maszyny 8 AWHP- MIV v0-0604

19 3 Specyfikacje techniczne CNX3 X9a Sprężarka wł./wył. F Bezpiecznik płyty układu sterowania FUSE Bezpiecznik płyty interfejsu L Faza N Przewód neutralny R, R, R3 Przekaźnik RES Rezystancja TB4, TB6 Listwa zaciskowa płyty interfejsu TS Termostat zabezpieczający Xb Wejście wielofunkcyjne Xa Wejście wielofunkcyjne X3 Sterowanie wspomaganiem X4 Zawór 3-drogowy X5 Pompa obiegowa X6 Zasilanie elektryczne regulatora 30 V X7 Sterowanie ciepło/zimno X8 Przepływomierz X Termostat pokojowy X3 Złącze płytki drukowanej X5 Konsola sterownicza X9 a Zewnętrzny czujnik temperatury X9 b Czujnik c.w.u. ZG Wyłącznik główny SDE Czujnik przepływu wody S, S3 Kabel komunikacji XA Połączenie zaciskiem v AWHP- MIV-3 9

20 3.5. MIV-3 ze wspomaganiem hydraulicznym Rys.0 Model ze wspomaganiem hydraulicznym X DHW / ECS SENSOR SWITCHS SW POWER 30 V Bus SW OFF HYDRAULIC BACKUP cs OFF ON SW3 SW FRIGORIFIC SENSOR P C X-A X5 OFF ON N ON S S X-A CR Board VORTEX SENSOR TB6 FUSE T3.5AL 50V R- R Xb X3 Xa F TAH 50V X4 X5 X9b X9a X6 X8 X9a X7 SENSOR SENSOR 3 4 ECS EXT. L N L N R X3 OUTSIDE SENSOR 5v 0v S Interface Board C HEATING SENSOR 4 4 ZG X-DD 3 C C R R TB4 S S3 L N T SU a X-30 X-30 A A a CNA CNX CN C SDE L N 3 3 A A CNX3 3 CN Specyfikacje techniczne PRINCIPLE DIAGRAM HYDRAULIC 4 ECS 3 DEL C.Delestage + - HMI Nr art. POWER 30V CNA CN CN0 CNX F FUSE Opis Zasilanie 30 V Wartość zadana pompy ciepła Czujnik chłodzenia Czujnik ogrzewania Usterka maszyny Bezpiecznik płyty układu sterowania Bezpiecznik płyty interfejsu 0 AWHP- MIV v0-0604

21 3 Specyfikacje techniczne CNX3 X9a Sprężarka wł./wył. L Faza N Przewód neutralny R, R, R3 Przekaźnik TB4, TB6 Listwa zaciskowa płyty interfejsu Xb Wejście wielofunkcyjne Xa Wejście wielofunkcyjne X3 Sterowanie wspomaganiem X4 Zawór 3-drogowy X5 Pompa obiegowa X6 Zasilanie elektryczne regulatora 30 V X7 Sterowanie ciepło/zimno X8 Przepływomierz X Termostat pokojowy X3 Złącze płytki drukowanej X5 Konsola sterownicza X9 a Zewnętrzny czujnik temperatury X9 b Czujnik c.w.u. ZG Wyłącznik główny SDE Czujnik przepływu wody S, S3 Kabel komunikacji SU Splot XA Połączenie zaciskiem v AWHP- MIV-3

ALEZIO AWHP MIV-II 24 ALEZIO AWHP-II V 220 25. Wyposażenie dodatkowe 26. Przygotowanie cwu 26. Regulacja 26 HPI 27. Wyposażenie dodatkowe 28

ALEZIO AWHP MIV-II 24 ALEZIO AWHP-II V 220 25. Wyposażenie dodatkowe 26. Przygotowanie cwu 26. Regulacja 26 HPI 27. Wyposażenie dodatkowe 28 TECHNIKA DOMOWA POMPY CIEPŁA ALEZIO AWHP MIV-II 24 ALEZIO AWHP-II V 220 25 Wyposażenie dodatkowe 26 Przygotowanie cwu 26 Regulacja 26 HPI 27 Wyposażenie dodatkowe 28 Wyposażenie dodatkowe dla opcji chłodzenia

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

ALEZIO AWHP MIV-II 22 ALEZIO AWHP-II V 220 23. Wyposażenie dodatkowe 24. Przygotowanie cwu 24. Regulacja 24 HPI 25. Wyposażenie dodatkowe 26

ALEZIO AWHP MIV-II 22 ALEZIO AWHP-II V 220 23. Wyposażenie dodatkowe 24. Przygotowanie cwu 24. Regulacja 24 HPI 25. Wyposażenie dodatkowe 26 POMPY CIEPŁA ENERGIA ODNAWIALNA ALEZIO AWHP MIV-II 22 ALEZIO AWHP-II V 220 23 Wyposażenie dodatkowe 24 Przygotowanie cwu 24 Regulacja 24 HPI 25 Wyposażenie dodatkowe 26 Wyposażenie dodatkowe dla opcji

Bardziej szczegółowo

niezawodność i elegancja Szybka i łatwa realizacja

niezawodność i elegancja Szybka i łatwa realizacja niezawodność i elegancja Pompy ciepła zdobywają coraz szersze zastosowanie dla potrzeb ogrzewania domów jednorodzinnych i innych budynków małokubaturowych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa (dane techniczne)

Karta katalogowa (dane techniczne) ECOAIR HYBRYDOWA POMPA CIEPŁA POWIETRZE-ZIEMIA-WODA Pack B 3-2 kw Pack B -22 kw Pack B T -22 kw Pack C 3-2 kw Pack C -22 kw Pack C T -22 kw Karta katalogowa (dane techniczne) .. ZASADY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 ACS Opis urządzenia: W skrócie Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MPMSII, maksymalnie

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA DOMOWA. Pompy ciepła ALEZIO AWHP MIV-II 22 ALEZIO AWHP-II V 220 23 HPI 25 ROE H 28 SOLO 30. Termodynamiczny podgrzewacz c.w.u.

TECHNIKA DOMOWA. Pompy ciepła ALEZIO AWHP MIV-II 22 ALEZIO AWHP-II V 220 23 HPI 25 ROE H 28 SOLO 30. Termodynamiczny podgrzewacz c.w.u. TECHNIKA DOMOWA ENERGIA ODNAWIALNA ALEZIO AWHP MIV-II ALEZIO AWHP-II V 0 3 ALEZIO AWHP MIV-II Wyposażenie dodatkowe... 4 Przygotowanie cwu... 4 Regulacja... 4 ALEZIO AWHP-II V 0 HPI ROE H SOLO HPI 5 Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MSMW, maksymalnie 2 sztuki w kaskadzie dla chłodzenia przy zastosowaniu regulatora

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

Dlaczego pompa ciepła?

Dlaczego pompa ciepła? domowa pompa ciepła darmowa energia z powietrza sprawność 400% COP 4 (B7/W35) kompletne źródło ciepła dla domu ogrzewanie, ciepła woda użytkowa (c.w.u), woda basenowa współpraca z dodatkowym źródłem ciepła

Bardziej szczegółowo

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność!

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! KARTA PRODUKTU Klimakonwektory wodne Nr art.: 416-087, 416-111, 416-112 Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! 2 lata gwarancji Jula Poland Sp. z o.o. Biuro obsługi klienta: 801 600

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła solanka woda WPC 04/05/07/10/13 /cool

Pompy ciepła solanka woda WPC 04/05/07/10/13 /cool solanka woda WPC //7// /cool WPC Kompaktowa pompa ciepła solanka woda z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności litrów świetnie nadaje się do montażu w małych, ciasnych pomieszczeniach.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Dlaczego pompa ciepła?

Dlaczego pompa ciepła? domowa pompa ciepła darmowa energia z powietrza sprawność 400% COP 4 (B7/W35) kompletne źródło ciepła dla domu ogrzewanie, ciepła woda użytkowa (c.w.u), woda basenowa współpraca z dodatkowym źródłem ciepła

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Kunda, Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja obsługi i montażu 77932: Grupa bezpieczeństwa kotła GAK z przyłączem do naczynia wzbiorczego o pojemności do 50 l AFRISO

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S Instrukcja instalacji ExaControl E7R S WSTĘP WSTĘP 1 Informacje dotyczące dokumentacji 1.1 Dokumentacja produktu Instrukcja stanowi integralną część urządzenia i powinna być przekazana użytkownikowi po

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA SURPAECO A SAO-2

POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA SURPAECO A SAO-2 POMPY CIEPŁ POWIETRZE-WOD 1 Dane ErP Supraeco Jednostka SO 60-2 CE/CB Klasa efektywności energetycznej dla temperatury 55 C - ++ Znamionowa moc cieplna dla temperatury 55 C (Prated) kw 5 Sezonowa efektywność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

SYSTEM M-Thermal Midea

SYSTEM M-Thermal Midea SYSTEM M-Thermal Midea Jednostka zewnętrzna w technologii inwerterowej DC Zasobnik ciepłej wody użytkowej Jednostka wewnętrzna Zestaw solarny Technologia inwerterowa Zwiększenie prędkości obrotowej silnika

Bardziej szczegółowo

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C Wersje B podstawowa I INTEGRATA Wykonanie ST standardowe LN wersja wyciszona Wyposażenie AS standardowe DS desuperheater HR całkowity

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEP A POMPY CIEP A. geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda)...32 Wyposażenie dodatkowe...33

POMPY CIEP A POMPY CIEP A. geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda)...32 Wyposażenie dodatkowe...33 POMPY CIEP A POMPY CIEP A geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda)...32 Wyposażenie dodatkowe...33 geotherm VWW grzewcze pompy ciep a (woda/woda)... 34 Wyposażenie dodatkowe...35 3 geotherm plus

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOBUSU SZYNOWEGO SA134 TYPU 218Md 218Md 0159-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor pojazdowy FK 40 Spis treści 1 OPIS KOMPRESORA POJAZDOWEGO FK 40 5 2 GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 15 ACS / WPL 25 AC

Pompa ciepła powietrze woda WPL 15 ACS / WPL 25 AC European Quality Label for Heat Pumps Katalog TS 0 WPL ACS / WPL AC WPL / AC(S) Inwerterowa, kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda z funkcją chłodzenia aktywnego, do ustawienia na zewnątrz budynku. Szeroki

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE zestawy pompowe i podzespoły WYMIENNIKI PŁYTOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE Kominek z płaszczem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57651 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 9 page 16 Russian page 24 ETO2 to elektroniczny kontroler, który umożliwia w pełni automatyczne, ekonomiczne usuwanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SIW 8TU

Dane techniczne SIW 8TU Informacja o urządzeniu SIW 8TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SIW 11TU

Dane techniczne SIW 11TU Informacja o urządzeniu SIW 11TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa kompaktowa - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Bardziej szczegółowo

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Funkcje: Pompy jedno i dwudrogowe są elementami obiegu podłączonymi do podstawowego systemu solarnego oraz głównego panelu sterowania, który pokazuje zbiornik płynu

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

ErP. Energia z powietrza to energia odnawialna i niezawodna. Wbudowany zasobnik cwu o pojemno ci litrów. A++ A+ A

ErP. Energia z powietrza to energia odnawialna i niezawodna. Wbudowany zasobnik cwu o pojemno ci litrów. A++ A+ A ri D ErP 205 ZGODNOŚĆ Z EUROPEJSKĄ DYREKTYWĄ DLA PRODUKTÓW ZWIĄZANYCH Z ENERGIĄ 35 C 55 C A++ A+ A więcej in ormacji Energia z powietrza to energia odnawialna i niezawodna. Wbudowany zasobnik cwu o pojemno

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 1. Informacje ogólne 1.1. Zastosowanie Typoszereg układów mieszających UM jest przeznaczony do instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic?

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic? Sterowniki pogodowe Dlaczego sterowniki pogodowe? Bo łączą komfort i ekonomię użytkowania. Ponieważ wybiega w przyszłość. 450 Sterownik pogodowy do współpracy z kotłami wyposażonymi w złącze komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

DTG 1300 Eco.NOx Plus / V130

DTG 1300 Eco.NOx Plus / V130 ELIDENS Gazowy kocioł kondensacyjny DTG 1300 Eco.NOx Plus / V130 PL Instrukcja instalowania 300005990-001-E Spis treści 1 Używane symbole........................................................................3

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna pompa ciepła

Nowoczesna pompa ciepła Nowoczesna pompa ciepła darmowa energia z powietrza sprawność 400% COP 4 (B7/5) kompletne źródło ciepła dla domu ogrzewanie, ciepła woda użytkowa (c.w.u), woda basenowa współpraca z dodatkowym źródłem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA ATMOSPHERE APS TM Wytwornica mgły MAX APS TM Wytwornica dymu Instrukcja obsługi Dystrybucja: PROLIGHT Sp. z o.o. 3 Maja 83, 05800 Pruszków Tel.:+48 22 6480407; Fax:+48 22 2036707 email: poczta@prolight.com.pl

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. System M-Thermal. Objaśnienie typoszeregu urządzeń z systemu M-Thermal: Jednostka zewnętrzna DC Inverter

Pompy ciepła. System M-Thermal. Objaśnienie typoszeregu urządzeń z systemu M-Thermal: Jednostka zewnętrzna DC Inverter System M-Thermal Objaśnienie typoszeregu urządzeń z systemu M-Thermal: Jednostka zewnętrzna DC Inverter Kod wzornictwa Typ czynnika chłodniczego N3: R410A Kod zasilania en. elektryczną S: AC 380~415 V,

Bardziej szczegółowo

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN Zehnder Oplflex Opis i schematy podłączeń elektrycznych grzejników kanałowych z termostatem RTM 101, regulatorem SR 201, zasilaczem DR-60-24 lub DR-100-24 Dynamic FCT 24 V made by ISAN Instrukcja dotycząca

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA 1. Instalacja kolektorów słonecznych Instalacje solarne dla potrzeb domów prywatnych

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

SOLAR 40. Instrukcja instalatora SOLAR 40 dla pompy ciepła NIBE F1145 IHB 1012-1 031489

SOLAR 40. Instrukcja instalatora SOLAR 40 dla pompy ciepła NIBE F1145 IHB 1012-1 031489 SOLAR 40 Instrukcja instalatora SOLAR 40 dla pompy ciepła NIBE F1145 IHB 1012-1 031489 Instrukcja instalatora SOLAR 40 Informacje ogólne Niniejsze wyposażenie dodatkowe jest stosowane kiedy pompa ciepła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu kolektorów rurowych HELIOSIN AKT20 na dachu płaskim.

Instrukcja montażu kolektorów rurowych HELIOSIN AKT20 na dachu płaskim. Instrukcja montażu kolektorów rurowych HELIOSIN AKT20 na dachu płaskim. www.heliosin.pl 1 ) Zestawienie tabelaryczne elementów składowych zestawu montażowego koletorów rurowych Heliosin AKT20. - elementy

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła powietrze/woda c.o., c.w.u., centrala wentylacyjna LWZ 403 SOL 404 SOL

Pompy ciepła powietrze/woda c.o., c.w.u., centrala wentylacyjna LWZ 403 SOL 404 SOL LWZ 404 SOL Centrale grzewcze LWZ 40 / 404 SOL zostały skonstruowane przede wszystkim z myślą o budynkach energooszczędnych oraz pasywnych. Odzysk ciepła z powietrza odprowadzanego odbywa się w wymienniku

Bardziej szczegółowo

ciepło po zestawieniu oferowanych urządzeń w układy kaskadowe, kolektorów gruntowych układanych poziomo, lub kolektorów pionowych

ciepło po zestawieniu oferowanych urządzeń w układy kaskadowe, kolektorów gruntowych układanych poziomo, lub kolektorów pionowych 96-00 Skierniewice tel/fax 46 892 4 UWAGI OGÓLNE Pompy ciepła apic są urządzeniami grzewczo-chłodniczymi, e k o l o g i c z n y m i d o z a s t o s o w a n i a z a r ó w n o w m a ł y c h instalacjach

Bardziej szczegółowo

Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego

Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego Dane techniczne Zastosowanie Rys. 1: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C5 (pompa UPS) Rys. 2: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C6 (pompa UPS) Rys. 3: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C7 (pompa Alpha2) Rys. 4: Grupa

Bardziej szczegółowo

Elektryczne kotły c.o.

Elektryczne kotły c.o. Elektryczne kotły c.o. Kotły elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania budynków oddalonych od sieci gazowej oraz takich, w których nie ma możliwości podłączenia gazu. Ich instalacja wiąże się z niewielkimi

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy PS40

Zasilacz impulsowy PS40 1 P/N - Polish - Opisywane urządzenie podlega regulacjom unijnym zgodnie z dyrektywą WEEE (2002/96/WE). Informacje na temat prawidłowej utylizacji znajdują się na stronie www.nordson.com. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Powietrzna pompa ciepła ekologia i nowoczesne ogrzewanie domu

Powietrzna pompa ciepła ekologia i nowoczesne ogrzewanie domu Powietrzna pompa ciepła ekologia i nowoczesne ogrzewanie domu Coraz częściej decydujemy się na budowę domu w standardzie energooszczędnym wyróżniający się odpowiednią izolacją ścian, przegród zewnętrznych,

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy ZASOBNIK SE Przeznaczenie Stojący zasobnik SE przeznaczony jest do magazynowania ciepłej wody na cele użytkowe. Głównym elementem zasobnika jest zbiornik stalowy pokryty emalią ceramiczną. Dodatkowe zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki PRZYJAZNE ŚRODOWISKO POPRZEZ OSZCZĘDZANIE ENERGII. stosując www.ariston.com www.aristonkondensacja.pl URZĄDZENIA GRZEWCZE marki KOTŁY KONDENSACYJNE POMPY CIEPŁA SOLARY MIEJSCE MONTAŻU 2 3 ZGODNIE Z PN

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła powietrze woda WPL 13/18/23 E/cool

Pompy ciepła powietrze woda WPL 13/18/23 E/cool European Quality Label for Heat Pumps powietrze woda WPL 1/1/ E/cool WPL 1 E WPL 1 E Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i

Bardziej szczegółowo

Katalog Ferroli 2014/1

Katalog Ferroli 2014/1 Katalog Ferroli 204/ Gazowy kocioł dwufunkcyjny NOWOŚĆ! DOMINA N - dwufunkcyjny gazowy kocioł wiszący - płynna modulacja mocy dla c.o. i c.w.u. - palnik atmosferyczny ze stali nierdzewnej zapewniający

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ 1/11 KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ KLIMOR Spółka z o.o. GDYNIA styczeń 2012 r 2/11 1. WSTĘP Celem DTR jest zapoznanie instalatorów i użytkowników z budową oraz prawidłową obsługą i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT 1. Informacje ogólne 1.2. Zastosowanie Sprzęgło hydrauliczne SHT jest przeznaczone do kotłowni jedno lub wielokotłowych zasilających układy

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za pew nia

Bardziej szczegółowo

Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221

Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221 Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221 Przed przystąpieniem do montażu prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi i montażu ponieważ bezpieczne użytkowanie zależy od poprawnego zainstalowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Fachowość i doskonałość francuskiego projektanta i producenta od 50 lat

Fachowość i doskonałość francuskiego projektanta i producenta od 50 lat ZASTOSOWANIA AGREGATY WODY LODOWEJ I POMPY CIEP A LOKALE MIESZKALNE I HANDLOWE R 40 A AGREGATY WODY LODOWEJ POMPY CIEPŁA Fachowość i doskonałość francuskiego projektanta i producenta od 50 lat Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Sterownik osprzętu do rekuperatorów

Sterownik osprzętu do rekuperatorów Instrukcja montażu i obsługi Sterownik osprzętu do rekuperatorów CA J + J Fire Therm. J + J4 + J5 +V D+ D T Power In Input Damper Damper ModBus R Open Open P J6 USB R Input CO Status OK R AUX J7 Filter

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Opis / zastosowanie XG jest płytowym skręcanym wymiennikiem ciepła przeznaczonym do stosowania w miejskich systemach grzewczych i systemach chłodniczych. Wymiennik

Bardziej szczegółowo

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne Dane techniczne Zakres stosowania: Grupa armaturowo-pompowo-wymiennikowa (dalej solarna ) Regusol X umożliwia kontrolowane przekazanie energii cieplnej z obiegu pierwotnego (solarnego) do obiegu wtórnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Karta rozszerzeń AXC 40 IHB GB 0935-1 031444

Instrukcja. Karta rozszerzeń AXC 40 IHB GB 0935-1 031444 Instrukcja montaŝu Karta rozszerzeń IHB GB 0935-1 031444 Spis Treści 1 Informacje ogólne...2 Zawartość...2 Rozmieszczenie elementów...2 2 Uniwersalne przyłącza elektryczne...3 Podłączanie zasilania...3

Bardziej szczegółowo

5. Pompa ciepła powietrze-woda EASY AIR BASIC 2 GT

5. Pompa ciepła powietrze-woda EASY AIR BASIC 2 GT 5. Pompa ciepła powietrze-woda EASY AIR BASIC 2 GT W trybie pracy pompy ciepła maksymalna temp c.w.u. 50ºC 50 Podłączenia oraz rozruchu pompy ciepła może dokonać jedynie serwis fabryczny producenta lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

www.conrad.pl CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia:

www.conrad.pl CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia: CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia: Niezawodna i bezpieczna obsługa, elektrolityczna zasada pomiaru Opad identyfikowany

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo