Polska pl. Instrukcja instalacji i konserwacji. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska pl. Instrukcja instalacji i konserwacji. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3"

Transkrypt

1 Polska pl Instrukcja instalacji i konserwacji Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP- MIV-3

2 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup urządzenia. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i przechowywanie jej w bezpiecznym miejscu, ponieważ może się przydać w przyszłości. W celu zapewnienia ciągłej, bezpiecznej i wydajnej pracy zalecamy regularną konserwację urządzenia. Nasz dział serwisu i obsługi służy pomocą. Życzymy wieloletniego użytkowania urządzenia i satysfakcji.

3 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo Ogólne instrukcje bezpieczeństwa Zalecenia Szczegółowe instrukcje bezpieczeństwa Zakresy odpowiedzialności Odpowiedzialność producenta Odpowiedzialność instalatora O niniejszej instrukcji Informacje ogólne Używane symbole Symbole użyte w instrukcji Symbole umieszczane na urządzeniu Skróty/słownictwo Specyfikacje techniczne Homologacje Dyrektywy Test przed wysyłką Pompa ciepła Dane techniczne czujników Wymiary i połączenia AWHP 4 MR AWHP 6 MR AWHP 8 MR AWHP MR- AWHP 6 MR- AWHP TR- AWHP 6 TR MIV-3 ze wspomaganiem elektrycznym MIV-3 ze wspomaganiem hydraulicznym Schemat elektryczny MIV-3 ze wspomaganiem elektrycznym MIV-3 ze wspomaganiem hydraulicznym Opis produktu Opis ogólny Zasada działania Pompa obiegowa Sposób działania ogrzewania / c.w.u Praca w trybie basenu Zasada działania wspomagania Praca hybrydowa wspomagania hydraulicznego Osuszanie posadzki Tryb chłodzenia Przegrzewanie instalacji Główne komponenty Opis konsoli sterowniczej Opis przycisków Opis wyświetlacza Dostawa podstawowa Akcesoria i opcje Przed instalacją Wymagania instalacji Uzdatnianie wody Używanie w połączeniu z podgrzewaczem c.w.u Zalecane przekroje okablowania Wybór miejsca zamontowania Tabliczka znamionowa Odległość między modułami Miejsce zainstalowania urządzenia Wybór położenia zewnętrznego czujnika temperatury Transport Schematy połączeń Wspomaganie elektryczne Wspomaganie hydrauliczne Wspomaganie hydrauliczne i podgrzewacz c.w.u. na obejściu v AWHP- MIV-3 3

4 Spis treści Podłączenie obiegu basenu Jednostka zabezpieczająca (oprócz Francji) Montaż Informacje ogólne Przygotowanie Montaż modułu wewnętrznego Podłączanie czujnika zewnętrznego Montaż modułu zewnętrznego Podłączenia wody Podłączenie modułu wewnętrznego Podłączenie zaworu bezpieczeństwa Podłączenie chłodzenia Instalacja przewodów rurowych Podłączenie złącza chłodniczego Próba szczelności Opróżnianie Otwarcie zaworów Połączenia elektryczne Zalecenia Podłączenie modułu zewnętrznegoawhp 4 MR AWHP 6 MR Podłączenie modułu zewnętrznego AWHP 8 MR-, AWHP MR-, AWHP 6 MR-, AWHP TR-, AWHP 6 TR Podłączenie modułu wewnętrznego Opis połączeń listwy zacisków Podłączenie wspomagania elektrycznego Podłączenie wspomagania hydraulicznego Podłączenie płyty układu sterowania Napełnianie obiegu grzewczego Przepłukiwanie istniejącej instalacji Płukanie nowych instalacji oraz instalacji używanych krócej niż 6 miesięcy Przekazywanie do użytku Informacje ogólne Lista kontrolna pierwszego uruchomienia Lista kontrolna czynności wykonywanych przed przekazaniem do użytku Sprawdzanie połączeń hydraulicznych Sprawdzenie podłączeń elektrycznych Pierwsze uruchomienie Kontrole i regulacje po uruchomieniu Konfiguracja funkcji szacunkowego zużycia energii Ustawianie charakterystyki grzewczej Czynności końcowe Użytkowanie Korzystanie z konsoli sterowniczej Rozruch Wyłączenie centralnego ogrzewania Ochrona przed zamarzaniem Ustawienia Opis parametrów Opis parametrów użytkownika Opis parametrów instalatora Ustawianie parametrów Ustawienia użytkownika Zmiana parametrów instalatora Stosowanie funkcji osuszania posadzki Konfiguracja trybu pracy hybrydowej Wyświetlanie mierzonych wartości Wyświetlanie wartości pomiarów Wyświetlanie zużycia energii Konserwacja Ogólne zalecenia Standardowe prace kontrolne i konserwacyjne AWHP- MIV v0-0604

5 Spis treści Rozwiązywanie problemów Kody usterek Wycofanie z eksploatacji Procedura wycofania z eksploatacji Części zapasowe Informacje ogólne AWHP- MIV AWHP 4 MR AWHP 6 MR AWHP 8 MR AWHP MR- AWHP 6 MR- AWHP TR- AWHP 6 TR MIV Obudowa Widok szczegółów Regulator Elementy MIV-3/HI, MIV-3/ETI, MIV-3/EMI Dodatek Deklaracja zgodności v AWHP- MIV-3 5

6 Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo. Ogólne instrukcje bezpieczeństwa Niebezpieczeństwo Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby z niesprawnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi bądź osoby niedoświadczone lub nieposiadające odpowiedniej wiedzy, pod warunkiem zapewnienia im nadzoru lub pouczenia ich w zakresie użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i zrozumienia przez nich istniejących zagrożeń. Nie należy dopuścić, aby dzieci bawiły się urządzeniem. Dzieci nie powinny czyścić ani dokonywać konserwacji urządzeniach bez nadzoru. Niebezpieczeństwo W przypadku wycieku czynnika chłodniczego:. Nie używać otwartego ognia, nie palić, nie uruchamiać urządzeń elektrycznych (dzwonek, światło, silnik, dźwig itp.).. Otworzyć okna. 3. Wyłączyć urządzenie. 4. Unikać kontaktu z czynnikiem chłodniczym. Ryzyko odmrożeń. 5. Wykryć możliwe nieszczelności i niezwłocznie je naprawić. Niebezpieczeństwo porażenia prądem Przed podjęciem jakichkolwiek prac odłączyć zasilanie elektryczne pompy ciepła. Pompa ciepła musi być zainstalowana przez autoryzowanego specjalistę zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajowymi. Ostrzeżenie W trakcie pracy pompy ciepła nie dotykać armatury połączeniowej czynnika chłodniczego gołymi rękami. Ryzyko oparzenia lub odmrożenia. Ostrzeżenie Nie utrzymywać dłuższego bezpośredniego kontaktu z grzejnikami. W zależności od ustawień pompy ciepła temperatura grzejników może przekroczyć 60 C. Ostrzeżenie Należy uważać podczas korzystania z ciepłej wody użytkowej. W zależności od ustawień pompy ciepła temperatura ciepłej wody użytkowej może przekroczyć 65 C. Należy używać tylko oryginalnych części zapasowych. Ostrzeżenie Prace na pompie ciepła i instalacji grzewczej powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanych specjalistów.. Zalecenia Pompę ciepła należy zainstalować w pomieszczeniu chronionym przed mrozem. Jeżeli mieszkanie pozostaje niezamieszkane przez dłuższy czas i występuje ryzyko zamarznięcia, opróżnić pompę ciepła i instalację c.o. 6 AWHP- MIV-3 Zapewnić stały dostęp do pompy ciepła v0-0604

7 Bezpieczeństwo Nie usuwać z urządzenia ani nie zakrywać żadnych naklejek ani tabliczek znamionowych. Naklejki i tabliczki znamionowe muszą być czytelne przez cały okres użytkowania urządzenia. Jeżeli naklejka z pouczeniami i instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa zostanie uszkodzona lub stanie się nieczytelna, należy ją niezwłocznie wymienić. Obudowę można zdejmować wyłącznie w celu wykonania prac konserwacyjnych i napraw. Po wykonaniu tych prac założyć obudowę z powrotem. W miarę możliwości nie należy wyłączać urządzenia, lecz przełączyć je na pracę w lecie lub na ochronę przeciwzamrożeniową. Gwarantuje to dostępność następujących funkcji: Ochrona przed zablokowaniem pomp Ochrona przed zamarzaniem Regularnie sprawdzać instalację grzewczą pod kątem obecności wody i sprężania. Niniejsza instrukcja musi znajdować się w widocznym miejscu, w pobliżu miejsca zainstalowania urządzenia v AWHP- MIV-3 7

8 Bezpieczeństwo Modyfikacje pompy ciepła bez pisemnej zgody producenta są zabronione. Ostrzeżenie Zapewnić prawidłowe uziemienie. Zainstalować pompę ciepła na trwałej i stabilnej konstrukcji, która uniesie ciężar pompy. Nie instalować pompy ciepła w miejscu, w którym jest wysoka zawartość soli w powietrzu. Nie instalować pompy ciepła w miejscu narażonym na oddziaływanie pary lub spalin. Nie instalować pompy ciepła w miejscu, które może być pokryte warstwą śniegu. Woda grzewcza i woda użytkowa nie mogą się ze sobą mieszać. Obieg wody użytkowej nie może przechodzić przez wymiennik..3 Szczegółowe instrukcje bezpieczeństwa Ostrzeżenie Płyn chłodniczy i orurowanie: Instalację należy napełniać wyłącznie płynem chłodniczym R40A. Używać narzędzi i elementów rur przeznaczonych do stosowania z czynnikiem chłodniczym R40A. Do transportu czynnika chłodniczego używać rur miedzianych odtlenionych fosforem. Stosować technikę zaciskową dla zapewnienia szczelności połączeń. Przechowywać połączeniowe rury chłodniczej z dala od pyłu i wilgoci (ryzyko uszkodzenia sprężarki). Zakryć obydwa końce rury do momentu przeprowadzenia procesu zacisku. Nie stosować żadnych cylindrów do napełniania. Ostrzeżenie Dla zminimalizowania ryzyka oparzenia należy zamontować termostatyczny zawór mieszający na przewodzie wypływu ciepłej wody..4 Zakresy odpowiedzialności.4. Odpowiedzialność producenta Nasze produkty są wytwarzane zgodnie z wymaganiami różnych obowiązujących dyrektyw. Są one dostarczane ze znakiem oraz wszelką wymaganą dokumentacją. Stale dążymy do doskonalenia swoich produktów, dbając o ich jakość. Zastrzegamy więc prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach podanych w niniejszym dokumencie. Jako producent nie ponosimy odpowiedzialności w następujących przypadkach: Nieprzestrzeganie instrukcji instalacji urządzenia. Nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania urządzenia. Brak lub niedostateczna konserwacja urządzenia..4. Odpowiedzialność instalatora Instalator jest odpowiedzialny za zainstalowanie i pierwsze uruchomienie urządzenia. Instalator musi przestrzegać następujących wytycznych: Przeczytać wszystkie wskazówki zawarte w instrukcjach dostarczonych z urządzeniem i ich przestrzegać. Zainstalować urządzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 8 AWHP- MIV v0-0604

9 Bezpieczeństwo Przeprowadzić pierwsze uruchomienie oraz dokonać wszelkich koniecznych sprawdzeń. Poinstruować użytkownika o działaniu instalacji. Jeśli urządzenie wymaga konserwacji, zwrócić uwagę użytkownika na obowiązek kontroli i utrzymywania urządzenia w dobrym stanie technicznym. Wręczyć użytkownikowi wszystkie instrukcje obsługi v AWHP- MIV-3 9

10 O niniejszej instrukcji O niniejszej instrukcji. Informacje ogólne Ta instrukcja jest przeznaczona dla instalatora pompy ciepła AWHP- MIV-3.. Używane symbole.. Symbole użyte w instrukcji W niniejszej instrukcji wyróżnione zostały różne poziomy zagrożenia, aby zwrócić uwagę czytelnika na określone aspekty. Ma to na celu poprawę bezpieczeństwa, zapobieganie problemom oraz zapewnienie prawidłowego działania urządzenia. Niebezpieczeństwo Zagrożenie mogące spowodować poważne obrażenia. Niebezpieczeństwo porażenia prądem Zagrożenie porażeniem prądem. Ostrzeżenie Zagrożenie mogące spowodować drobne obrażenia. Ryzyko strat materialnych. : ważna informacja. Wskazówka Odsyłacz do innych instrukcji lub stron instrukcji... Symbole umieszczane na urządzeniu Rys. Symbole umieszczane na urządzeniu 3 Prąd przemienny Uziemienie ochronne. 3 Przed zainstalowaniem i pierwszym uruchomieniem urządzenia uważnie przeczytać dostarczone instrukcje obsługi. 4 Zużyte produkty usuwać w odpowiednim systemie regeneracji i recyklingu. 5 Przestroga: niebezpieczeństwo porażenia prądem, elementy pod napięciem. Przed wykonaniem jakichkolwiek prac odłączyć zasilanie elektryczne Skróty/słownictwo MW COP PCU SU Współczynnik efektywności chłodzenia Współczynnik wydajności Płytka sterująca pracą palnika Płytka zabezpieczeń Współczynnik efektywności 0 AWHP- MIV v0-0604

11 3 Specyfikacje techniczne 3 Specyfikacje techniczne 3. Homologacje 3.. Dyrektywy Niniejszy produkt spełnia wymagania następujących dyrektyw i norm europejskich: Dyrektywa niskonapięciowa 006/95/WE Norma ogólna: EN Przywoływana norma: EN Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 004/08/WE Normy ogólne: EN , EN Przywoływana norma: EN 5504 Dyrektywa 97/3/WE Urządzenia ciśnieniowe, artykuł 3, ust. 3 Oprócz przepisów i dyrektyw należy przestrzegać dodatkowych wytycznych opisanych w niniejszej instrukcji. Przepisy, dyrektywy i wytyczne przytoczone zostały w niniejszej instrukcji w dniu jej wydania. W momencie instalowania produktu należy sprawdzić nowelizacje tych przepisów i wytycznych 3.. Test przed wysyłką Przed opuszczeniem fabryki każdy moduł wewnętrzny jest testowany pod kątem: Wodoszczelności Bezpieczeństwa elektrycznego Szczelności obiegu czynnika chłodniczego 3. Pompa ciepła Maksymalne ciśnienie robocze: 3 bary Tab. Warunki eksploatacyjne Temperatury graniczne w trybie ogrzewania Temperatury graniczne w trybie chłodzenia (MIV-3/EM MIV-3/ET MIV-3/H 4-8) Temperatury graniczne w trybie chłodzenia (MIV-3/EMI MIV-3/ETI MIV-3/HI) Woda ( C) Powietrze na zewnątrz ( C) +8 / +60 AWHP 4 MR, AWHP 6 MR-: -5 / +35 Pozostałe modele: -0 / / / / / +40 Tab. Tryb grzania: temperatura powietrza na zewnątrz wynosi +7 C, temperatura wody na wylocie +35 C. Parametry robocze zgodne z normą EN 45-. Typ pomiaru Jednostka AWHP 4 MR AWHP 6 MR- AWHP 8 MR- AWHP MR- AWHP TR- AWHP 6 MR- AWHP 6 TR- Moc grzewcza kw 3,94 5,73 8,6,39,39 4,65 4,65 Współczynnik efektywności (COP) 4,53 4,04 4,7 4,65 4,65 4, 4, Pobór mocy elektr. kwe 0,87,4,93,45,45 3,47 3,47 Znamionowe natężenie prądu A 4, 6,57 8,99,4 3,8 6,7 5, v AWHP- MIV-3

12 3 Specyfikacje techniczne Typ pomiaru Jednostka AWHP 4 MR Znamionowe natężenie przepływu wody (ΔT = 5K) AWHP 6 MR- AWHP 8 MR- AWHP MR- AWHP TR- AWHP 6 MR- m 3 /godz. 0,68 0,99,4,96,96,53,53 AWHP 6 TR- Tab.3 Tryb grzania: temperatura powietrza na zewnątrz wynosi + C, temperatura wody na wylocie +35 C. Parametry robocze zgodne z normą EN 45-. Typ pomiaru Jednostka AWHP 4 MR AWHP 6 MR- AWHP 8 MR- AWHP MR- AWHP TR- AWHP 6 MR- AWHP 6 TR- Moc grzewcza kw 3,76 3,9 5,30 0,9 0,9,90,90 Współczynnik efektywności (COP) Pobór mocy elektr. 3,3,97 3,46 3,0 3,0 3,7 3,7 kwe,3,08,53 3,9 3,9 3,94 3,94 Tab.4 Tryb chłodzenia: temperatura powietrza na zewnątrz wynosi +35 C, temperatura wody na wylocie +8 C. Parametry robocze zgodne z normą EN 45-. Typ pomiaru Jednostka AWHP 4 MR AWHP 6 MR- AWHP 8 MR- AWHP MR- AWHP TR- AWHP 6 MR- AWHP 6 TR- Moc chłodzenia kw 3,84 4,69 7,90,6,6 4,46 4,46 Współczynnik efektywności energetycznej (Współczynnik efektywności chłodzenia) Pobór mocy elektr. Znamionowe natężenie prądu 4,83 4,09 3,99 4,75 4,75 3,96 3,96 kwe 0,7,5,00,35,35 3,65 3,65 A 3,40 5,43 9,40,05 3,68 7,5 5,7 Tab.5 Wspólna specyfikacja Typ pomiaru Jednostka AWHP 4 MR Łączne ciśnienie dynamiczne przy znamionowym natężeniu przepływu Nominalne natężenie przepływu powietrza Napięcie zasilania agregatu zewnętrznego AWHP 6 MR- AWHP 8 MR- AWHP MR- AWHP TR- AWHP 6 MR- kpa AWHP 6 TR- m 3 /godz V Prąd rozruchowy A Maksymalne natężenie prądu A ,5 3 9,5 3 Moc akustyczna db(a) 5,9 5,9 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 wewnętrzna () AWHP- MIV v0-0604

13 3 Specyfikacje techniczne Typ pomiaru Jednostka AWHP 4 MR Moc akustyczna zewnętrzna () AWHP 6 MR- AWHP 8 MR- AWHP MR- AWHP TR- AWHP 6 MR- db(a) 6,4 64,8 65, 68,8 68,8 68,5 68,5 Ciśnienie db(a) 4,7 4,7 43, 43,4 43,4 47,4 47,4 akustyczne () Czynnik chłodniczy R40A Podłączenie chłodzenia (ciecz/gaz) Maks. dł. przy naładowaniu wstępnym Waga (puste urządzenie) moduł zewnętrzny Waga (puste urządzenie) moduł wewnętrzny kg,, 3, 4,6 4,6 4,6 4,6 AWHP 6 TR- cale /4 - / /4 - / 3/8 5/8 3/8 5/8 3/8 5/8 3/8 5/8 3/8 5/8 m kg kg () Hałas wytwarzany przez obwiednię badanie prowadzone wg norm NF EN 0, warunki temperaturowe: powietrze 7 C, woda 55 C () w odległ. 5 m od urządzenia, pole swobodne 3.3 Dane techniczne czujników Tab.6 Zewnętrzny czujnik temperatury Temperatura C Opór w Ω Tab.7 Czujnik temperatury c.w.u., czujnik zasilania Temperatura C Opór w Ω v AWHP- MIV-3 3

14 3 Specyfikacje techniczne 3.4 Wymiary i połączenia Rys. AWHP 4 MR AWHP 6 MR AWHP 4 MR AWHP 6 MR Podłączenie płynu chłodniczego /4" Podłączenie gazu chłodniczego /" MW-M AWHP 8 MR- Rys.3 Wymiary AWHP 8 MR () () 3 47 Podłączenie płynu chłodniczego 3/8" Podłączenie gazu chłodniczego 5/8" MW-M AWHP- MIV v0-0604

15 3 Specyfikacje techniczne AWHP MR- AWHP 6 MR- AWHP TR- AWHP 6 TR- Rys.4 AWHP MR- AWHP 6 MR- AWHP TR- AWHP 6 TR () () 3 47 Podłączenie płynu chłodniczego 3/8" Podłączenie gazu chłodniczego 5/8" MW-M v AWHP- MIV-3 5

16 3 Specyfikacje techniczne MIV-3 ze wspomaganiem elektrycznym Rys.5 MIV-3/EM, MIV-3/ET ,5 MW-M Rys.6 MIV-3/EMI, MIV-3/ETI MW-L0005- Zasilanie obwodu hydraulicznego G " Powrót obwodu hydraulicznego G " 3 Podłączenie gazu chłodniczego 5/8" 4 Podłączenie płynu chłodniczego 3/8" 6 AWHP- MIV v0-0604

17 3 Specyfikacje techniczne MIV-3 ze wspomaganiem hydraulicznym Rys.7 MIV-3/H M0096-D 56,5 Rys.8 MIV-3/HI MW-L Zasilanie obwodu hydraulicznego G " Powrót obwodu hydraulicznego G " 3 Zasilanie kotła wspomagającego G " 4 Powrót kotła wspomagającego G " 5 Podłączenie gazu chłodniczego 5/8" 6 Podłączenie płynu chłodniczego 3/8" v AWHP- MIV-3 7

18 3.5 Schemat elektryczny 3.5. MIV-3 ze wspomaganiem elektrycznym Rys.9 Model ze wspomaganiem elektrycznym TS POWER ELECTRIC BACKUP D3 L3 L L N CR Board F TAH 50V A3 A X9b X9a X7 X8 X9a X SONDE SONDE A X4 B3 C C X-DD 3 DHW OUTSIDE 5v 0v S SENSOR SENSOR VORTEX SENSOR TB6 FUSE T3.5AL 50V SW3 SW6 B SWITCHS SW SW B Xb Xa OFF ON OFF ON OFF ON S.D.E Interface Board HEATING FRIGORIFIC SENSOR SENSOR POWER 30 V C Res X5 R3 R R X3 4 X6 4 4 N L S3 S A R A A A R X5 A EXT. ECS 4 3 L N A L N CNA R S S3 L N T TB ZG a a 3 4 DEL ECS XA XA C.Delestage X-30 + CNX HMI CNX3 CN C 4 X-30 CN 0 3 C X3 3 Specyfikacje techniczne PRINCIPLE DIAGRAM ELECTRIC Nr art. POWER 30V CNA CN CN0 CNX Opis Zasilanie 30 V Wartość zadana pompy ciepła Czujnik chłodzenia Czujnik ogrzewania Usterka maszyny 8 AWHP- MIV v0-0604

19 3 Specyfikacje techniczne CNX3 X9a Sprężarka wł./wył. F Bezpiecznik płyty układu sterowania FUSE Bezpiecznik płyty interfejsu L Faza N Przewód neutralny R, R, R3 Przekaźnik RES Rezystancja TB4, TB6 Listwa zaciskowa płyty interfejsu TS Termostat zabezpieczający Xb Wejście wielofunkcyjne Xa Wejście wielofunkcyjne X3 Sterowanie wspomaganiem X4 Zawór 3-drogowy X5 Pompa obiegowa X6 Zasilanie elektryczne regulatora 30 V X7 Sterowanie ciepło/zimno X8 Przepływomierz X Termostat pokojowy X3 Złącze płytki drukowanej X5 Konsola sterownicza X9 a Zewnętrzny czujnik temperatury X9 b Czujnik c.w.u. ZG Wyłącznik główny SDE Czujnik przepływu wody S, S3 Kabel komunikacji XA Połączenie zaciskiem v AWHP- MIV-3 9

20 3.5. MIV-3 ze wspomaganiem hydraulicznym Rys.0 Model ze wspomaganiem hydraulicznym X DHW / ECS SENSOR SWITCHS SW POWER 30 V Bus SW OFF HYDRAULIC BACKUP cs OFF ON SW3 SW FRIGORIFIC SENSOR P C X-A X5 OFF ON N ON S S X-A CR Board VORTEX SENSOR TB6 FUSE T3.5AL 50V R- R Xb X3 Xa F TAH 50V X4 X5 X9b X9a X6 X8 X9a X7 SENSOR SENSOR 3 4 ECS EXT. L N L N R X3 OUTSIDE SENSOR 5v 0v S Interface Board C HEATING SENSOR 4 4 ZG X-DD 3 C C R R TB4 S S3 L N T SU a X-30 X-30 A A a CNA CNX CN C SDE L N 3 3 A A CNX3 3 CN Specyfikacje techniczne PRINCIPLE DIAGRAM HYDRAULIC 4 ECS 3 DEL C.Delestage + - HMI Nr art. POWER 30V CNA CN CN0 CNX F FUSE Opis Zasilanie 30 V Wartość zadana pompy ciepła Czujnik chłodzenia Czujnik ogrzewania Usterka maszyny Bezpiecznik płyty układu sterowania Bezpiecznik płyty interfejsu 0 AWHP- MIV v0-0604

21 3 Specyfikacje techniczne CNX3 X9a Sprężarka wł./wył. L Faza N Przewód neutralny R, R, R3 Przekaźnik TB4, TB6 Listwa zaciskowa płyty interfejsu Xb Wejście wielofunkcyjne Xa Wejście wielofunkcyjne X3 Sterowanie wspomaganiem X4 Zawór 3-drogowy X5 Pompa obiegowa X6 Zasilanie elektryczne regulatora 30 V X7 Sterowanie ciepło/zimno X8 Przepływomierz X Termostat pokojowy X3 Złącze płytki drukowanej X5 Konsola sterownicza X9 a Zewnętrzny czujnik temperatury X9 b Czujnik c.w.u. ZG Wyłącznik główny SDE Czujnik przepływu wody S, S3 Kabel komunikacji SU Splot XA Połączenie zaciskiem v AWHP- MIV-3

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 AE090JNYDEH AE090JNYDGH AE160JNYDEH AE160JNYDGH Pompa ciepła powietrze-woda rozdzielona jednostka Hydro Instrukcja montażu Niniejsza instrukcja została

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I Instrukcja obsługi PL VICTRIX 26 2 I Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian. Opublikowane

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS KOCIOŁ GRZEWCZY GAZOWY JEDNOFUNKCYJNY WISZĄCY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Szanowny Kliencie Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy IMMERGAS,

Bardziej szczegółowo

Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A

Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A PL Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A Spis treści 1 Wprowadzenie...4 1.1 Używane symbole...4 1.2 Skróty...4 1.3 Informacje

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł kondensacyjny. Podręcznik instalacji. EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) www.broetje.com.pl

Gazowy kocioł kondensacyjny. Podręcznik instalacji. EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) www.broetje.com.pl Gazowy kocioł kondensacyjny EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) Podręcznik instalacji www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszego podręcznika montażu...... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI FIGHTER 1210 MOS PL 0337-1 611849 FIGHTER 1210 FIGHTER 1210

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI FIGHTER 1210 MOS PL 0337-1 611849 FIGHTER 1210 FIGHTER 1210 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MOS PL 0337-1 611849 Informacje ogólne Krótka informacja o produkcie...2 Tabela ustawień...2 Działanie systemu Opis działania systemu...3 Panel sterowania Panel sterowania...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 06.2012 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Domowe pompy ciepła. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+

Domowe pompy ciepła. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Instrukcja obsługi DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi CELSIUS Gazowe podgrzewacze wody WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO

OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI KOTŁÓW ISOMAX C 28 E, ISOMAX F 28 E 1-Wyświetlacz ustawienia. 2-Wyświetlacz ustawienia temperatury c.w.u. 3-Regulacja temperatury c.o. 4-Regulacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC F.H.U. DARPIN Ul. Św. Huberta 47b, 44-105 Gliwice Tel. +48 (032) 270 59 26, Fax. +48 (032) 270 59 27 www.darpin.com.pl darpin@darpin.com.pl 2

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE ISU-199-pol..doc ISU-199:2002 str.1 S Y S T E M J A K O Ś C I INSTRUKCJA INSTALOWANIA, OBSŁUGI, UŻYTKOWANIA KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA TYP: GCO-DP-23-47

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo