Polska pl. Instrukcja instalacji i konserwacji. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska pl. Instrukcja instalacji i konserwacji. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3"

Transkrypt

1 Polska pl Instrukcja instalacji i konserwacji Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP- MIV-3

2 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup urządzenia. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i przechowywanie jej w bezpiecznym miejscu, ponieważ może się przydać w przyszłości. W celu zapewnienia ciągłej, bezpiecznej i wydajnej pracy zalecamy regularną konserwację urządzenia. Nasz dział serwisu i obsługi służy pomocą. Życzymy wieloletniego użytkowania urządzenia i satysfakcji.

3 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo Ogólne instrukcje bezpieczeństwa Zalecenia Szczegółowe instrukcje bezpieczeństwa Zakresy odpowiedzialności Odpowiedzialność producenta Odpowiedzialność instalatora O niniejszej instrukcji Informacje ogólne Używane symbole Symbole użyte w instrukcji Symbole umieszczane na urządzeniu Skróty/słownictwo Specyfikacje techniczne Homologacje Dyrektywy Test przed wysyłką Pompa ciepła Dane techniczne czujników Wymiary i połączenia AWHP 4 MR AWHP 6 MR AWHP 8 MR AWHP MR- AWHP 6 MR- AWHP TR- AWHP 6 TR MIV-3 ze wspomaganiem elektrycznym MIV-3 ze wspomaganiem hydraulicznym Schemat elektryczny MIV-3 ze wspomaganiem elektrycznym MIV-3 ze wspomaganiem hydraulicznym Opis produktu Opis ogólny Zasada działania Pompa obiegowa Sposób działania ogrzewania / c.w.u Praca w trybie basenu Zasada działania wspomagania Praca hybrydowa wspomagania hydraulicznego Osuszanie posadzki Tryb chłodzenia Przegrzewanie instalacji Główne komponenty Opis konsoli sterowniczej Opis przycisków Opis wyświetlacza Dostawa podstawowa Akcesoria i opcje Przed instalacją Wymagania instalacji Uzdatnianie wody Używanie w połączeniu z podgrzewaczem c.w.u Zalecane przekroje okablowania Wybór miejsca zamontowania Tabliczka znamionowa Odległość między modułami Miejsce zainstalowania urządzenia Wybór położenia zewnętrznego czujnika temperatury Transport Schematy połączeń Wspomaganie elektryczne Wspomaganie hydrauliczne Wspomaganie hydrauliczne i podgrzewacz c.w.u. na obejściu v AWHP- MIV-3 3

4 Spis treści Podłączenie obiegu basenu Jednostka zabezpieczająca (oprócz Francji) Montaż Informacje ogólne Przygotowanie Montaż modułu wewnętrznego Podłączanie czujnika zewnętrznego Montaż modułu zewnętrznego Podłączenia wody Podłączenie modułu wewnętrznego Podłączenie zaworu bezpieczeństwa Podłączenie chłodzenia Instalacja przewodów rurowych Podłączenie złącza chłodniczego Próba szczelności Opróżnianie Otwarcie zaworów Połączenia elektryczne Zalecenia Podłączenie modułu zewnętrznegoawhp 4 MR AWHP 6 MR Podłączenie modułu zewnętrznego AWHP 8 MR-, AWHP MR-, AWHP 6 MR-, AWHP TR-, AWHP 6 TR Podłączenie modułu wewnętrznego Opis połączeń listwy zacisków Podłączenie wspomagania elektrycznego Podłączenie wspomagania hydraulicznego Podłączenie płyty układu sterowania Napełnianie obiegu grzewczego Przepłukiwanie istniejącej instalacji Płukanie nowych instalacji oraz instalacji używanych krócej niż 6 miesięcy Przekazywanie do użytku Informacje ogólne Lista kontrolna pierwszego uruchomienia Lista kontrolna czynności wykonywanych przed przekazaniem do użytku Sprawdzanie połączeń hydraulicznych Sprawdzenie podłączeń elektrycznych Pierwsze uruchomienie Kontrole i regulacje po uruchomieniu Konfiguracja funkcji szacunkowego zużycia energii Ustawianie charakterystyki grzewczej Czynności końcowe Użytkowanie Korzystanie z konsoli sterowniczej Rozruch Wyłączenie centralnego ogrzewania Ochrona przed zamarzaniem Ustawienia Opis parametrów Opis parametrów użytkownika Opis parametrów instalatora Ustawianie parametrów Ustawienia użytkownika Zmiana parametrów instalatora Stosowanie funkcji osuszania posadzki Konfiguracja trybu pracy hybrydowej Wyświetlanie mierzonych wartości Wyświetlanie wartości pomiarów Wyświetlanie zużycia energii Konserwacja Ogólne zalecenia Standardowe prace kontrolne i konserwacyjne AWHP- MIV v0-0604

5 Spis treści Rozwiązywanie problemów Kody usterek Wycofanie z eksploatacji Procedura wycofania z eksploatacji Części zapasowe Informacje ogólne AWHP- MIV AWHP 4 MR AWHP 6 MR AWHP 8 MR AWHP MR- AWHP 6 MR- AWHP TR- AWHP 6 TR MIV Obudowa Widok szczegółów Regulator Elementy MIV-3/HI, MIV-3/ETI, MIV-3/EMI Dodatek Deklaracja zgodności v AWHP- MIV-3 5

6 Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo. Ogólne instrukcje bezpieczeństwa Niebezpieczeństwo Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby z niesprawnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi bądź osoby niedoświadczone lub nieposiadające odpowiedniej wiedzy, pod warunkiem zapewnienia im nadzoru lub pouczenia ich w zakresie użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i zrozumienia przez nich istniejących zagrożeń. Nie należy dopuścić, aby dzieci bawiły się urządzeniem. Dzieci nie powinny czyścić ani dokonywać konserwacji urządzeniach bez nadzoru. Niebezpieczeństwo W przypadku wycieku czynnika chłodniczego:. Nie używać otwartego ognia, nie palić, nie uruchamiać urządzeń elektrycznych (dzwonek, światło, silnik, dźwig itp.).. Otworzyć okna. 3. Wyłączyć urządzenie. 4. Unikać kontaktu z czynnikiem chłodniczym. Ryzyko odmrożeń. 5. Wykryć możliwe nieszczelności i niezwłocznie je naprawić. Niebezpieczeństwo porażenia prądem Przed podjęciem jakichkolwiek prac odłączyć zasilanie elektryczne pompy ciepła. Pompa ciepła musi być zainstalowana przez autoryzowanego specjalistę zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajowymi. Ostrzeżenie W trakcie pracy pompy ciepła nie dotykać armatury połączeniowej czynnika chłodniczego gołymi rękami. Ryzyko oparzenia lub odmrożenia. Ostrzeżenie Nie utrzymywać dłuższego bezpośredniego kontaktu z grzejnikami. W zależności od ustawień pompy ciepła temperatura grzejników może przekroczyć 60 C. Ostrzeżenie Należy uważać podczas korzystania z ciepłej wody użytkowej. W zależności od ustawień pompy ciepła temperatura ciepłej wody użytkowej może przekroczyć 65 C. Należy używać tylko oryginalnych części zapasowych. Ostrzeżenie Prace na pompie ciepła i instalacji grzewczej powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanych specjalistów.. Zalecenia Pompę ciepła należy zainstalować w pomieszczeniu chronionym przed mrozem. Jeżeli mieszkanie pozostaje niezamieszkane przez dłuższy czas i występuje ryzyko zamarznięcia, opróżnić pompę ciepła i instalację c.o. 6 AWHP- MIV-3 Zapewnić stały dostęp do pompy ciepła v0-0604

7 Bezpieczeństwo Nie usuwać z urządzenia ani nie zakrywać żadnych naklejek ani tabliczek znamionowych. Naklejki i tabliczki znamionowe muszą być czytelne przez cały okres użytkowania urządzenia. Jeżeli naklejka z pouczeniami i instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa zostanie uszkodzona lub stanie się nieczytelna, należy ją niezwłocznie wymienić. Obudowę można zdejmować wyłącznie w celu wykonania prac konserwacyjnych i napraw. Po wykonaniu tych prac założyć obudowę z powrotem. W miarę możliwości nie należy wyłączać urządzenia, lecz przełączyć je na pracę w lecie lub na ochronę przeciwzamrożeniową. Gwarantuje to dostępność następujących funkcji: Ochrona przed zablokowaniem pomp Ochrona przed zamarzaniem Regularnie sprawdzać instalację grzewczą pod kątem obecności wody i sprężania. Niniejsza instrukcja musi znajdować się w widocznym miejscu, w pobliżu miejsca zainstalowania urządzenia v AWHP- MIV-3 7

8 Bezpieczeństwo Modyfikacje pompy ciepła bez pisemnej zgody producenta są zabronione. Ostrzeżenie Zapewnić prawidłowe uziemienie. Zainstalować pompę ciepła na trwałej i stabilnej konstrukcji, która uniesie ciężar pompy. Nie instalować pompy ciepła w miejscu, w którym jest wysoka zawartość soli w powietrzu. Nie instalować pompy ciepła w miejscu narażonym na oddziaływanie pary lub spalin. Nie instalować pompy ciepła w miejscu, które może być pokryte warstwą śniegu. Woda grzewcza i woda użytkowa nie mogą się ze sobą mieszać. Obieg wody użytkowej nie może przechodzić przez wymiennik..3 Szczegółowe instrukcje bezpieczeństwa Ostrzeżenie Płyn chłodniczy i orurowanie: Instalację należy napełniać wyłącznie płynem chłodniczym R40A. Używać narzędzi i elementów rur przeznaczonych do stosowania z czynnikiem chłodniczym R40A. Do transportu czynnika chłodniczego używać rur miedzianych odtlenionych fosforem. Stosować technikę zaciskową dla zapewnienia szczelności połączeń. Przechowywać połączeniowe rury chłodniczej z dala od pyłu i wilgoci (ryzyko uszkodzenia sprężarki). Zakryć obydwa końce rury do momentu przeprowadzenia procesu zacisku. Nie stosować żadnych cylindrów do napełniania. Ostrzeżenie Dla zminimalizowania ryzyka oparzenia należy zamontować termostatyczny zawór mieszający na przewodzie wypływu ciepłej wody..4 Zakresy odpowiedzialności.4. Odpowiedzialność producenta Nasze produkty są wytwarzane zgodnie z wymaganiami różnych obowiązujących dyrektyw. Są one dostarczane ze znakiem oraz wszelką wymaganą dokumentacją. Stale dążymy do doskonalenia swoich produktów, dbając o ich jakość. Zastrzegamy więc prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach podanych w niniejszym dokumencie. Jako producent nie ponosimy odpowiedzialności w następujących przypadkach: Nieprzestrzeganie instrukcji instalacji urządzenia. Nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania urządzenia. Brak lub niedostateczna konserwacja urządzenia..4. Odpowiedzialność instalatora Instalator jest odpowiedzialny za zainstalowanie i pierwsze uruchomienie urządzenia. Instalator musi przestrzegać następujących wytycznych: Przeczytać wszystkie wskazówki zawarte w instrukcjach dostarczonych z urządzeniem i ich przestrzegać. Zainstalować urządzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 8 AWHP- MIV v0-0604

9 Bezpieczeństwo Przeprowadzić pierwsze uruchomienie oraz dokonać wszelkich koniecznych sprawdzeń. Poinstruować użytkownika o działaniu instalacji. Jeśli urządzenie wymaga konserwacji, zwrócić uwagę użytkownika na obowiązek kontroli i utrzymywania urządzenia w dobrym stanie technicznym. Wręczyć użytkownikowi wszystkie instrukcje obsługi v AWHP- MIV-3 9

10 O niniejszej instrukcji O niniejszej instrukcji. Informacje ogólne Ta instrukcja jest przeznaczona dla instalatora pompy ciepła AWHP- MIV-3.. Używane symbole.. Symbole użyte w instrukcji W niniejszej instrukcji wyróżnione zostały różne poziomy zagrożenia, aby zwrócić uwagę czytelnika na określone aspekty. Ma to na celu poprawę bezpieczeństwa, zapobieganie problemom oraz zapewnienie prawidłowego działania urządzenia. Niebezpieczeństwo Zagrożenie mogące spowodować poważne obrażenia. Niebezpieczeństwo porażenia prądem Zagrożenie porażeniem prądem. Ostrzeżenie Zagrożenie mogące spowodować drobne obrażenia. Ryzyko strat materialnych. : ważna informacja. Wskazówka Odsyłacz do innych instrukcji lub stron instrukcji... Symbole umieszczane na urządzeniu Rys. Symbole umieszczane na urządzeniu 3 Prąd przemienny Uziemienie ochronne. 3 Przed zainstalowaniem i pierwszym uruchomieniem urządzenia uważnie przeczytać dostarczone instrukcje obsługi. 4 Zużyte produkty usuwać w odpowiednim systemie regeneracji i recyklingu. 5 Przestroga: niebezpieczeństwo porażenia prądem, elementy pod napięciem. Przed wykonaniem jakichkolwiek prac odłączyć zasilanie elektryczne Skróty/słownictwo MW COP PCU SU Współczynnik efektywności chłodzenia Współczynnik wydajności Płytka sterująca pracą palnika Płytka zabezpieczeń Współczynnik efektywności 0 AWHP- MIV v0-0604

11 3 Specyfikacje techniczne 3 Specyfikacje techniczne 3. Homologacje 3.. Dyrektywy Niniejszy produkt spełnia wymagania następujących dyrektyw i norm europejskich: Dyrektywa niskonapięciowa 006/95/WE Norma ogólna: EN Przywoływana norma: EN Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 004/08/WE Normy ogólne: EN , EN Przywoływana norma: EN 5504 Dyrektywa 97/3/WE Urządzenia ciśnieniowe, artykuł 3, ust. 3 Oprócz przepisów i dyrektyw należy przestrzegać dodatkowych wytycznych opisanych w niniejszej instrukcji. Przepisy, dyrektywy i wytyczne przytoczone zostały w niniejszej instrukcji w dniu jej wydania. W momencie instalowania produktu należy sprawdzić nowelizacje tych przepisów i wytycznych 3.. Test przed wysyłką Przed opuszczeniem fabryki każdy moduł wewnętrzny jest testowany pod kątem: Wodoszczelności Bezpieczeństwa elektrycznego Szczelności obiegu czynnika chłodniczego 3. Pompa ciepła Maksymalne ciśnienie robocze: 3 bary Tab. Warunki eksploatacyjne Temperatury graniczne w trybie ogrzewania Temperatury graniczne w trybie chłodzenia (MIV-3/EM MIV-3/ET MIV-3/H 4-8) Temperatury graniczne w trybie chłodzenia (MIV-3/EMI MIV-3/ETI MIV-3/HI) Woda ( C) Powietrze na zewnątrz ( C) +8 / +60 AWHP 4 MR, AWHP 6 MR-: -5 / +35 Pozostałe modele: -0 / / / / / +40 Tab. Tryb grzania: temperatura powietrza na zewnątrz wynosi +7 C, temperatura wody na wylocie +35 C. Parametry robocze zgodne z normą EN 45-. Typ pomiaru Jednostka AWHP 4 MR AWHP 6 MR- AWHP 8 MR- AWHP MR- AWHP TR- AWHP 6 MR- AWHP 6 TR- Moc grzewcza kw 3,94 5,73 8,6,39,39 4,65 4,65 Współczynnik efektywności (COP) 4,53 4,04 4,7 4,65 4,65 4, 4, Pobór mocy elektr. kwe 0,87,4,93,45,45 3,47 3,47 Znamionowe natężenie prądu A 4, 6,57 8,99,4 3,8 6,7 5, v AWHP- MIV-3

12 3 Specyfikacje techniczne Typ pomiaru Jednostka AWHP 4 MR Znamionowe natężenie przepływu wody (ΔT = 5K) AWHP 6 MR- AWHP 8 MR- AWHP MR- AWHP TR- AWHP 6 MR- m 3 /godz. 0,68 0,99,4,96,96,53,53 AWHP 6 TR- Tab.3 Tryb grzania: temperatura powietrza na zewnątrz wynosi + C, temperatura wody na wylocie +35 C. Parametry robocze zgodne z normą EN 45-. Typ pomiaru Jednostka AWHP 4 MR AWHP 6 MR- AWHP 8 MR- AWHP MR- AWHP TR- AWHP 6 MR- AWHP 6 TR- Moc grzewcza kw 3,76 3,9 5,30 0,9 0,9,90,90 Współczynnik efektywności (COP) Pobór mocy elektr. 3,3,97 3,46 3,0 3,0 3,7 3,7 kwe,3,08,53 3,9 3,9 3,94 3,94 Tab.4 Tryb chłodzenia: temperatura powietrza na zewnątrz wynosi +35 C, temperatura wody na wylocie +8 C. Parametry robocze zgodne z normą EN 45-. Typ pomiaru Jednostka AWHP 4 MR AWHP 6 MR- AWHP 8 MR- AWHP MR- AWHP TR- AWHP 6 MR- AWHP 6 TR- Moc chłodzenia kw 3,84 4,69 7,90,6,6 4,46 4,46 Współczynnik efektywności energetycznej (Współczynnik efektywności chłodzenia) Pobór mocy elektr. Znamionowe natężenie prądu 4,83 4,09 3,99 4,75 4,75 3,96 3,96 kwe 0,7,5,00,35,35 3,65 3,65 A 3,40 5,43 9,40,05 3,68 7,5 5,7 Tab.5 Wspólna specyfikacja Typ pomiaru Jednostka AWHP 4 MR Łączne ciśnienie dynamiczne przy znamionowym natężeniu przepływu Nominalne natężenie przepływu powietrza Napięcie zasilania agregatu zewnętrznego AWHP 6 MR- AWHP 8 MR- AWHP MR- AWHP TR- AWHP 6 MR- kpa AWHP 6 TR- m 3 /godz V Prąd rozruchowy A Maksymalne natężenie prądu A ,5 3 9,5 3 Moc akustyczna db(a) 5,9 5,9 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 wewnętrzna () AWHP- MIV v0-0604

13 3 Specyfikacje techniczne Typ pomiaru Jednostka AWHP 4 MR Moc akustyczna zewnętrzna () AWHP 6 MR- AWHP 8 MR- AWHP MR- AWHP TR- AWHP 6 MR- db(a) 6,4 64,8 65, 68,8 68,8 68,5 68,5 Ciśnienie db(a) 4,7 4,7 43, 43,4 43,4 47,4 47,4 akustyczne () Czynnik chłodniczy R40A Podłączenie chłodzenia (ciecz/gaz) Maks. dł. przy naładowaniu wstępnym Waga (puste urządzenie) moduł zewnętrzny Waga (puste urządzenie) moduł wewnętrzny kg,, 3, 4,6 4,6 4,6 4,6 AWHP 6 TR- cale /4 - / /4 - / 3/8 5/8 3/8 5/8 3/8 5/8 3/8 5/8 3/8 5/8 m kg kg () Hałas wytwarzany przez obwiednię badanie prowadzone wg norm NF EN 0, warunki temperaturowe: powietrze 7 C, woda 55 C () w odległ. 5 m od urządzenia, pole swobodne 3.3 Dane techniczne czujników Tab.6 Zewnętrzny czujnik temperatury Temperatura C Opór w Ω Tab.7 Czujnik temperatury c.w.u., czujnik zasilania Temperatura C Opór w Ω v AWHP- MIV-3 3

14 3 Specyfikacje techniczne 3.4 Wymiary i połączenia Rys. AWHP 4 MR AWHP 6 MR AWHP 4 MR AWHP 6 MR Podłączenie płynu chłodniczego /4" Podłączenie gazu chłodniczego /" MW-M AWHP 8 MR- Rys.3 Wymiary AWHP 8 MR () () 3 47 Podłączenie płynu chłodniczego 3/8" Podłączenie gazu chłodniczego 5/8" MW-M AWHP- MIV v0-0604

15 3 Specyfikacje techniczne AWHP MR- AWHP 6 MR- AWHP TR- AWHP 6 TR- Rys.4 AWHP MR- AWHP 6 MR- AWHP TR- AWHP 6 TR () () 3 47 Podłączenie płynu chłodniczego 3/8" Podłączenie gazu chłodniczego 5/8" MW-M v AWHP- MIV-3 5

16 3 Specyfikacje techniczne MIV-3 ze wspomaganiem elektrycznym Rys.5 MIV-3/EM, MIV-3/ET ,5 MW-M Rys.6 MIV-3/EMI, MIV-3/ETI MW-L0005- Zasilanie obwodu hydraulicznego G " Powrót obwodu hydraulicznego G " 3 Podłączenie gazu chłodniczego 5/8" 4 Podłączenie płynu chłodniczego 3/8" 6 AWHP- MIV v0-0604

17 3 Specyfikacje techniczne MIV-3 ze wspomaganiem hydraulicznym Rys.7 MIV-3/H M0096-D 56,5 Rys.8 MIV-3/HI MW-L Zasilanie obwodu hydraulicznego G " Powrót obwodu hydraulicznego G " 3 Zasilanie kotła wspomagającego G " 4 Powrót kotła wspomagającego G " 5 Podłączenie gazu chłodniczego 5/8" 6 Podłączenie płynu chłodniczego 3/8" v AWHP- MIV-3 7

18 3.5 Schemat elektryczny 3.5. MIV-3 ze wspomaganiem elektrycznym Rys.9 Model ze wspomaganiem elektrycznym TS POWER ELECTRIC BACKUP D3 L3 L L N CR Board F TAH 50V A3 A X9b X9a X7 X8 X9a X SONDE SONDE A X4 B3 C C X-DD 3 DHW OUTSIDE 5v 0v S SENSOR SENSOR VORTEX SENSOR TB6 FUSE T3.5AL 50V SW3 SW6 B SWITCHS SW SW B Xb Xa OFF ON OFF ON OFF ON S.D.E Interface Board HEATING FRIGORIFIC SENSOR SENSOR POWER 30 V C Res X5 R3 R R X3 4 X6 4 4 N L S3 S A R A A A R X5 A EXT. ECS 4 3 L N A L N CNA R S S3 L N T TB ZG a a 3 4 DEL ECS XA XA C.Delestage X-30 + CNX HMI CNX3 CN C 4 X-30 CN 0 3 C X3 3 Specyfikacje techniczne PRINCIPLE DIAGRAM ELECTRIC Nr art. POWER 30V CNA CN CN0 CNX Opis Zasilanie 30 V Wartość zadana pompy ciepła Czujnik chłodzenia Czujnik ogrzewania Usterka maszyny 8 AWHP- MIV v0-0604

19 3 Specyfikacje techniczne CNX3 X9a Sprężarka wł./wył. F Bezpiecznik płyty układu sterowania FUSE Bezpiecznik płyty interfejsu L Faza N Przewód neutralny R, R, R3 Przekaźnik RES Rezystancja TB4, TB6 Listwa zaciskowa płyty interfejsu TS Termostat zabezpieczający Xb Wejście wielofunkcyjne Xa Wejście wielofunkcyjne X3 Sterowanie wspomaganiem X4 Zawór 3-drogowy X5 Pompa obiegowa X6 Zasilanie elektryczne regulatora 30 V X7 Sterowanie ciepło/zimno X8 Przepływomierz X Termostat pokojowy X3 Złącze płytki drukowanej X5 Konsola sterownicza X9 a Zewnętrzny czujnik temperatury X9 b Czujnik c.w.u. ZG Wyłącznik główny SDE Czujnik przepływu wody S, S3 Kabel komunikacji XA Połączenie zaciskiem v AWHP- MIV-3 9

20 3.5. MIV-3 ze wspomaganiem hydraulicznym Rys.0 Model ze wspomaganiem hydraulicznym X DHW / ECS SENSOR SWITCHS SW POWER 30 V Bus SW OFF HYDRAULIC BACKUP cs OFF ON SW3 SW FRIGORIFIC SENSOR P C X-A X5 OFF ON N ON S S X-A CR Board VORTEX SENSOR TB6 FUSE T3.5AL 50V R- R Xb X3 Xa F TAH 50V X4 X5 X9b X9a X6 X8 X9a X7 SENSOR SENSOR 3 4 ECS EXT. L N L N R X3 OUTSIDE SENSOR 5v 0v S Interface Board C HEATING SENSOR 4 4 ZG X-DD 3 C C R R TB4 S S3 L N T SU a X-30 X-30 A A a CNA CNX CN C SDE L N 3 3 A A CNX3 3 CN Specyfikacje techniczne PRINCIPLE DIAGRAM HYDRAULIC 4 ECS 3 DEL C.Delestage + - HMI Nr art. POWER 30V CNA CN CN0 CNX F FUSE Opis Zasilanie 30 V Wartość zadana pompy ciepła Czujnik chłodzenia Czujnik ogrzewania Usterka maszyny Bezpiecznik płyty układu sterowania Bezpiecznik płyty interfejsu 0 AWHP- MIV v0-0604

21 3 Specyfikacje techniczne CNX3 X9a Sprężarka wł./wył. L Faza N Przewód neutralny R, R, R3 Przekaźnik TB4, TB6 Listwa zaciskowa płyty interfejsu Xb Wejście wielofunkcyjne Xa Wejście wielofunkcyjne X3 Sterowanie wspomaganiem X4 Zawór 3-drogowy X5 Pompa obiegowa X6 Zasilanie elektryczne regulatora 30 V X7 Sterowanie ciepło/zimno X8 Przepływomierz X Termostat pokojowy X3 Złącze płytki drukowanej X5 Konsola sterownicza X9 a Zewnętrzny czujnik temperatury X9 b Czujnik c.w.u. ZG Wyłącznik główny SDE Czujnik przepływu wody S, S3 Kabel komunikacji SU Splot XA Połączenie zaciskiem v AWHP- MIV-3

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

ALEZIO AWHP MIV-II 24 ALEZIO AWHP-II V 220 25. Wyposażenie dodatkowe 26. Przygotowanie cwu 26. Regulacja 26 HPI 27. Wyposażenie dodatkowe 28

ALEZIO AWHP MIV-II 24 ALEZIO AWHP-II V 220 25. Wyposażenie dodatkowe 26. Przygotowanie cwu 26. Regulacja 26 HPI 27. Wyposażenie dodatkowe 28 TECHNIKA DOMOWA POMPY CIEPŁA ALEZIO AWHP MIV-II 24 ALEZIO AWHP-II V 220 25 Wyposażenie dodatkowe 26 Przygotowanie cwu 26 Regulacja 26 HPI 27 Wyposażenie dodatkowe 28 Wyposażenie dodatkowe dla opcji chłodzenia

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Powietrzne pompy ciepła typu split [system hydrobox] Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 151 125 101 54 47 0 0 99 170 201 243 274 371 380 2 x Ø7 429 695 669 628 2 x Ø7 452 20 1 2 241 3 4 1 Złącze śrubowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne LAK 9IMR

Dane techniczne LAK 9IMR Dane techniczne LAK 9IMR Informacja o urządzeniu LAK 9IMR Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Nie - Miejsce ustawienia Limity pracy - Min.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

ALEZIO AWHP MIV-II 22 ALEZIO AWHP-II V 220 23. Wyposażenie dodatkowe 24. Przygotowanie cwu 24. Regulacja 24 HPI 25. Wyposażenie dodatkowe 26

ALEZIO AWHP MIV-II 22 ALEZIO AWHP-II V 220 23. Wyposażenie dodatkowe 24. Przygotowanie cwu 24. Regulacja 24 HPI 25. Wyposażenie dodatkowe 26 POMPY CIEPŁA ENERGIA ODNAWIALNA ALEZIO AWHP MIV-II 22 ALEZIO AWHP-II V 220 23 Wyposażenie dodatkowe 24 Przygotowanie cwu 24 Regulacja 24 HPI 25 Wyposażenie dodatkowe 26 Wyposażenie dodatkowe dla opcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015 Kolektory słoneczne płaskie - automatyka SOM plus Regulator solarny SOM plus ma zastosowanie w standardowych systemach solarnych. Obsługę regulatora ułatwia duży, wielofunkcyjny wyświetlacz. W regulatorze

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 1890 1 390 2 680 7 ok 300 12 1870 1773 13 1500 14 5 1110 15 820 600 6 325 250 55 0 30 380 130 3 705 8 16 17 0 375 10 950 4 18 19 9 11 1 Powrót ogrzewania, gwint zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa (dane techniczne)

Karta katalogowa (dane techniczne) ECOAIR HYBRYDOWA POMPA CIEPŁA POWIETRZE-ZIEMIA-WODA Pack B 3-2 kw Pack B -22 kw Pack B T -22 kw Pack C 3-2 kw Pack C -22 kw Pack C T -22 kw Karta katalogowa (dane techniczne) .. ZASADY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA

Bardziej szczegółowo

niezawodność i elegancja Szybka i łatwa realizacja

niezawodność i elegancja Szybka i łatwa realizacja niezawodność i elegancja Pompy ciepła zdobywają coraz szersze zastosowanie dla potrzeb ogrzewania domów jednorodzinnych i innych budynków małokubaturowych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic WWK 221 electronic Pompa ciepła WWK 221/301 electronic typu powietrze/woda służy do automatycznego podgrzewu wody użytkowej wykorzystując do tego energię zawartą w powietrzu wewnętrznym np. powietrze z

Bardziej szczegółowo

28 Materiały techniczne 2015/2 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

28 Materiały techniczne 2015/2 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego 1- i -sprężarkowe powietrzne pompy ciepła Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 15 85 13.1 38 5 9 79 3. 1 1.1 79 1. 79.1 5.1 1 3. 1 3 9 15 5 3 7 9 3 7 9 1. 1.1 5.1 5. 5.3 5. 5.5.8.7. Legenda do rysunku patrz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET 1. Informacje ogólne 1.1. Zastosowanie Typoszereg układów mieszających UM jest przeznaczony do instalacji centralnego

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 ACS Opis urządzenia: W skrócie Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MPMSII, maksymalnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Használati, szerelési és beüzemelési útmutató 336 Instrukcja instalacji Szerelési és üzemeltetési útmutató Pompa do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej Töltőszivattyú PL Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MSMW, maksymalnie 2 sztuki w kaskadzie dla chłodzenia przy zastosowaniu regulatora

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA DOMOWA. Pompy ciepła ALEZIO AWHP MIV-II 22 ALEZIO AWHP-II V 220 23 HPI 25 ROE H 28 SOLO 30. Termodynamiczny podgrzewacz c.w.u.

TECHNIKA DOMOWA. Pompy ciepła ALEZIO AWHP MIV-II 22 ALEZIO AWHP-II V 220 23 HPI 25 ROE H 28 SOLO 30. Termodynamiczny podgrzewacz c.w.u. TECHNIKA DOMOWA ENERGIA ODNAWIALNA ALEZIO AWHP MIV-II ALEZIO AWHP-II V 0 3 ALEZIO AWHP MIV-II Wyposażenie dodatkowe... 4 Przygotowanie cwu... 4 Regulacja... 4 ALEZIO AWHP-II V 0 HPI ROE H SOLO HPI 5 Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet Instrukcja instalacji SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1 Instrukcja...3 1.1 Dokumentacja urządzenia...3 1.2 Dołączone dokumenty...3 1.3 Objaśnienie symboli...3 2 Opis urządzenia...3

Bardziej szczegółowo

13/29 LA 60TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu

13/29 LA 60TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu LA 6TUR+ Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 19 1598 6 1 95 91 1322 8 4.1 231 916 32 73 32 85 6 562 478 X 944 682 44 4 2 4 58 58 2.21 1.2 1.1 2.11 1.3 1.4 4.1 1.4 94 4 8 4.1 8 4.2 2.2 1.3 379 31 21 95

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Zestaw zaworu 2-drogowego/Zestaw zaworu 3-drogowego dla klimakonwektorów EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

Instrukcja montażu. Zestaw zaworu 2-drogowego/Zestaw zaworu 3-drogowego dla klimakonwektorów EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 Zestaw zaworu -drogowego/zestaw zaworu -drogowego dla klimakonwektorów EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 Zestaw zaworu -drogowego/zestaw zaworu -drogowego dla klimakonwektorów Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów Pojemnościowy podgrzewacz wody iuwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych. VITOCELL-V 100 VN01 250906

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL classic

Pompa ciepła powietrze woda WPL classic Inwerterowa, kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda z funkcją chłodzenia aktywnego, do ustawienia na zewnątrz budynku. Zastosowanie technologii inwerterowej powoduje, że pompa ciepła sterowana jest zależnie

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła solanka woda WPC 04/05/07/10/13 /cool

Pompy ciepła solanka woda WPC 04/05/07/10/13 /cool solanka woda WPC //7// /cool WPC Kompaktowa pompa ciepła solanka woda z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności litrów świetnie nadaje się do montażu w małych, ciasnych pomieszczeniach.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła woda woda WPW 7/10/13/18/22 basic Set

Pompy ciepła woda woda WPW 7/10/13/18/22 basic Set 116 117 WPW 5 basic Set Kompletny zestaw pompy ciepła do systemów woda/woda. Zestaw składa się z pompy ciepła serii WPF basic, stacji wody gruntowej GWS i 10 litrów płynu niezamarzającego. Stacja wody

Bardziej szczegółowo

Dlaczego pompa ciepła?

Dlaczego pompa ciepła? domowa pompa ciepła darmowa energia z powietrza sprawność 400% COP 4 (B7/W35) kompletne źródło ciepła dla domu ogrzewanie, ciepła woda użytkowa (c.w.u), woda basenowa współpraca z dodatkowym źródłem ciepła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC!

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC! Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC! Urządzenie Indeks Supraeco W SWO 270-1X 7 736 500 988 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła woda woda WPW 06/07/10/13/18/22 Set

Pompy ciepła woda woda WPW 06/07/10/13/18/22 Set WPW Set Kompletny zestaw pompy ciepła do systemów woda/woda. Zestaw składa się z pompy ciepła serii WPF E, stacji wody gruntowej GWS i 1 litrów płynu niezamarzającego. Stacja wody gruntowej GWS została

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCAL 200-S Pompa ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Pompa ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Pompa ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCAL 200-S Typ AWS Pompa ciepła z napędem elektrycznym w wersji Split

Bardziej szczegółowo

EXTENSA + DUO. ErP A++ A+ A POMPA CIEPŁA TYPU POWIETRZE WODA

EXTENSA + DUO. ErP A++ A+ A POMPA CIEPŁA TYPU POWIETRZE WODA POMPA CIEPŁA TYPU POWIETRZE WODA ErP 2015 ZGODNOŚĆ Z EUROPEJSKĄ DYREKTYWĄ DLA PRODUKTÓW ZWIĄZANYCH Z ENERGIĄ 35ºC 55ºC A++ A+ A KLASA ENERGETYCZNA więcej informacji Energia odnawialna, która czeka tuż

Bardziej szczegółowo

Errata Cennika pakietowego obowiązującego od 1. sierpnia 2013 r.

Errata Cennika pakietowego obowiązującego od 1. sierpnia 2013 r. Errata Cennika pakietowego obowiązującego od 1. sierpnia 2013 r. Zestawy pakietowe Pompy ciepła powietrze/woda typu Split 3 do 9 kw Vitocal 200-S Temperatura na zasilaniu do 55 C. AWB 201.B / AWB 201.C

Bardziej szczegółowo

Silnik zewnętrzny okapu do montażu wewnątrz budynku MISTRAL

Silnik zewnętrzny okapu do montażu wewnątrz budynku MISTRAL Silnik zewnętrzny okapu do montażu wewnątrz budynku MISTRAL W imieniu firmy FABER dziękujemy za zaufanie i zakup naszego silnika. Od ponad 60 lat nasza firma opracowuje nowe rozwiązania technologiczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S Instrukcja instalacji ExaControl E7R S WSTĘP WSTĘP 1 Informacje dotyczące dokumentacji 1.1 Dokumentacja produktu Instrukcja stanowi integralną część urządzenia i powinna być przekazana użytkownikowi po

Bardziej szczegółowo

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność!

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! KARTA PRODUKTU Klimakonwektory wodne Nr art.: 416-087, 416-111, 416-112 Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! 2 lata gwarancji Jula Poland Sp. z o.o. Biuro obsługi klienta: 801 600

Bardziej szczegółowo

Dlaczego pompa ciepła?

Dlaczego pompa ciepła? domowa pompa ciepła darmowa energia z powietrza sprawność 400% COP 4 (B7/W35) kompletne źródło ciepła dla domu ogrzewanie, ciepła woda użytkowa (c.w.u), woda basenowa współpraca z dodatkowym źródłem ciepła

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

- A+ A++ A+ A+ kw % , A+ A++ A++ A++ kw % db (A) db (A) A+ A++ A+ A+

- A+ A++ A+ A+ kw % , A+ A++ A++ A++ kw % db (A) db (A) A+ A++ A+ A+ Dane ErP Cennik Jednostka SAS 6-2 SAS 8-2 SAS 11-2 SAS 13-2 AS/ASE AS/ASE AS/ASE AS/ASE energetycznej dla temperatury 55 C Znamionowa moc cieplna dla temperatury 55 C (P rated ) Sezonowa efektywność energetyczna

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA. POMPY CIEPŁA geotherm VWS grzewcze pompy ciepła (solanka/woda) Wyposażenie dodatkowe

POMPY CIEPŁA. POMPY CIEPŁA geotherm VWS grzewcze pompy ciepła (solanka/woda) Wyposażenie dodatkowe POMPY CIEPŁA POMPY CIEPŁA geotherm VWS grzewcze pompy ciepła (solanka/woda)... 224 Wyposażenie dodatkowe... 225 geotherm plus VWS grzewcze pompy ciepła (solanka/woda) z funkcją chłodzenia pasywnego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA SURPAECO A SAO-2

POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA SURPAECO A SAO-2 POMPY CIEPŁ POWIETRZE-WOD 1 Dane ErP Supraeco Jednostka SO 60-2 CE/CB Klasa efektywności energetycznej dla temperatury 55 C - ++ Znamionowa moc cieplna dla temperatury 55 C (Prated) kw 5 Sezonowa efektywność

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Kunda, Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja obsługi i montażu 77932: Grupa bezpieczeństwa kotła GAK z przyłączem do naczynia wzbiorczego o pojemności do 50 l AFRISO

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ Pompy ciepła do przygotowania c.w.u. POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ Nowoczesna automatyka z intuicyjnym dotykowym panelem sterowania Zasobnik c.w.u.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM M-Thermal Midea

SYSTEM M-Thermal Midea SYSTEM M-Thermal Midea Jednostka zewnętrzna w technologii inwerterowej DC Zasobnik ciepłej wody użytkowej Jednostka wewnętrzna Zestaw solarny Technologia inwerterowa Zwiększenie prędkości obrotowej silnika

Bardziej szczegółowo

1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła 2 Manometr instalacji dolnego źródła ciepła

1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła 2 Manometr instalacji dolnego źródła ciepła Rysunek wymiarowy 1 1 199 73 173 73 59 79 1 3 11 1917 95 5 7 7 93 7 79 5 3 533 9 9 1 1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła Manometr instalacji dolnego źródła ciepła 17 3 Odpowietrzanie Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny wersja V3.0 01.2016 Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny Heiztechnik GmbH wcześniej MAN Nazwa handlowa : ecogas 18; 24 30 jednofunkcyjny ecogas 18/24; 24/28 30/36 - dwufunkcyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Manometry Magneti Marelli do czynnika 1234Yf

Instrukcja obsługi Manometry Magneti Marelli do czynnika 1234Yf Instrukcja obsługi Manometry Magneti Marelli do czynnika 1234Yf 007950024715 Ważne Przed użytkowaniem kolektorów Magneti Marelli przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi i zapoznaj się ze specyfikacjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2015/1 kompaktowe gruntowe pompy ciepła

Materiały techniczne 2015/1 kompaktowe gruntowe pompy ciepła SIK 1TES Rysunek wymiarowy 1 1115 111 91 9 5 6 653 3 5 99,5 393 31 63 167 1 73 7 17 65 9 73 6 6 11 1 7,5 1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła Manometr instalacji dolnego źródła ciepła 3 Dolne źródło

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda

Pompa ciepła powietrze woda European Quality Label for Heat Pumps Katalog TS Dwusprężarkowa, inwerterowa pompa ciepła typu powietrze/woda przystosowana do pracy jako pojedyncza jednostka, przy zastosowaniu regulatora WPMW.. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C Wersje B podstawowa I INTEGRATA Wykonanie ST standardowe LN wersja wyciszona Wyposażenie AS standardowe DS desuperheater HR całkowity

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,7 do 24,8 kw i 13,2 do 31,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z zamknietą komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

NIMBUS POWIETRZNE POMPY CIEPŁA DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA

NIMBUS POWIETRZNE POMPY CIEPŁA DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA NIMBUS POWIETRZNE POMPY DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA NIMBUS, CENTRALNE OGRZEWANIE ENERGIĄ ODNAWIALNĄ UŻYCIE DARMOWEJ ENERGII Z POWIETRZA 70% energii użytej do ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 15 ACS / WPL 25 AC

Pompa ciepła powietrze woda WPL 15 ACS / WPL 25 AC European Quality Label for Heat Pumps Katalog TS 0 WPL ACS / WPL AC WPL / AC(S) Inwerterowa, kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda z funkcją chłodzenia aktywnego, do ustawienia na zewnątrz budynku. Szeroki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOBUSU SZYNOWEGO SA134 TYPU 218Md 218Md 0159-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor pojazdowy FK 40 Spis treści 1 OPIS KOMPRESORA POJAZDOWEGO FK 40 5 2 GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE zestawy pompowe i podzespoły WYMIENNIKI PŁYTOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE Kominek z płaszczem

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEP A POMPY CIEP A. geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda)...32 Wyposażenie dodatkowe...33

POMPY CIEP A POMPY CIEP A. geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda)...32 Wyposażenie dodatkowe...33 POMPY CIEP A POMPY CIEP A geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda)...32 Wyposażenie dodatkowe...33 geotherm VWW grzewcze pompy ciep a (woda/woda)... 34 Wyposażenie dodatkowe...35 3 geotherm plus

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od termostatu. - Element grzejny montuje się wyłącznie w dolnej

Bardziej szczegółowo

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Funkcje: Pompy jedno i dwudrogowe są elementami obiegu podłączonymi do podstawowego systemu solarnego oraz głównego panelu sterowania, który pokazuje zbiornik płynu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Funkcje podstawowe... 4 7. Wybór regulacji temperatury pomieszczenia albo regulacji

Bardziej szczegółowo

Solarne naczynie powrotne

Solarne naczynie powrotne Instrukcja obsługi i instalacji Solarne naczynie powrotne 000069 Instrukcja instalacji Spis treści Uwagi dotyczące dokumentacji... urządzenia.... Tabliczka znamionowa.... Przewidziane przeznaczenie urządzenia....3

Bardziej szczegółowo

KURTYNY POWIETRZNE. modele STOPAIR 4 seria C RDR604C4 ze sterownikiem, RDR806C4 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DANE TECHNICZNE. GRUBOŚĆ mm.

KURTYNY POWIETRZNE. modele STOPAIR 4 seria C RDR604C4 ze sterownikiem, RDR806C4 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DANE TECHNICZNE. GRUBOŚĆ mm. KURTYNY POWIETRZNE modele STOPAIR 4 seria C RDR604C4 ze sterownikiem, RDR806C4 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Klasa I IP21 IK08 Jakość dostarczonych urządzeń należy sprawdzić przy dostawie DANE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE LEO FB 10 LEO FB 20 LEO FB 30 V M V M V M

DANE TECHNICZNE LEO FB 10 LEO FB 20 LEO FB 30 V M V M V M KARTA KATALOGOWA LEO FB 10 LEO FB 20 LEO FB 30 LEO FB 25 LEO FB 45 LEO FB 65 LEO FB 95 GŁÓWNE WYMIARY BIURO HANDLOWE ul. Chwaszczyńska 151E 81-571 Gdynia tel. +48 (58) 669 82 20 fax +48 (58) 627 57 21

Bardziej szczegółowo

THEMACLASSIC - THEMACLASSIC C - THEMACLASSIC F. 1 - Płytka elektroniczna III. - Podłączenie zasobnika do kotłów jednofunkcyjnych - AS

THEMACLASSIC - THEMACLASSIC C - THEMACLASSIC F. 1 - Płytka elektroniczna III. - Podłączenie zasobnika do kotłów jednofunkcyjnych - AS THEMACLASSIC I - THEMACLASSIC C 1 - Płytka elektroniczna Rechercher II - THEMACLASSIC F 1 - Płytka elektroniczna III III - Podłączenie zasobnika do kotłów jednofunkcyjnych - AS - THEMACLASSIC C i F 1 -

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F R PL Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA 1 PL Charakterystyka ogólna Victoria 20: Kocioł do Centralnego Ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Inwestor: Babiogórski Park Narodowy z siedziba w Zawoi Adres inwestycji: Os. na Rybnej. Temat opracowania; Montaż zestawu solarnego 2 * 5,20

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Konwektory ścienne Modele ścienne z wymiennikami ciepła PowerKon. Instrukcję zachować do późniejszego wykorzystania!

Instrukcja montażu. Konwektory ścienne Modele ścienne z wymiennikami ciepła PowerKon. Instrukcję zachować do późniejszego wykorzystania! Konwektory ścienne..6 Numer rejestrowy: 6R68 Instrukcję zachować do późniejszego wykorzystania! I89/06/09/PL .6 Konwektory ścienne Objaśnienie znaków: Uwaga! Niebezpieczeństwo! Następstwem nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT 29 KOMERCYJNE SPLIT Technologia ESP (Liniowa kontrola sprężu dyspozycyjnego) Funkcja sterowania wartością ESP pozwala w łatwy sposób za pomocą zdalnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DEVIreg 610. Termostat elektroniczny.

Instrukcja obsługi. DEVIreg 610. Termostat elektroniczny. Instrukcja obsługi DEVIreg 610 Termostat elektroniczny www.devi.com Spis treści 1 Wstęp................... 3 1.1 Dane techniczne......... 4 1.2 Instrukcje bezpieczeństwa... 5 2 Instrukcja montażu..........

Bardziej szczegółowo

EXTENSA + ErP A++ A+ POMPA CIEPŁA TYPU POWIETRZE WODA

EXTENSA + ErP A++ A+ POMPA CIEPŁA TYPU POWIETRZE WODA POMPA CIEPŁA TYPU POWIETRZE WODA ErP 201 ZGODNOŚĆ Z EUROPEJSKĄ DYREKTYWĄ DLA PRODUKTÓW ZWIĄZANYCH Z ENERGIĄ 3ºC ºC A++ A+ KLASA ENERGETYCZNA więcej informacji Energia odnawialna, która czeka tuż za drzwiami.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Instalowania, Serwisowania i Użytkowania SIM2Z.1LTT.1HT SIM2Z.1LTE.1HT. Moduł wielostrefowy do systemów grzewczych typu. nr T

Instrukcja. Instalowania, Serwisowania i Użytkowania SIM2Z.1LTT.1HT SIM2Z.1LTE.1HT. Moduł wielostrefowy do systemów grzewczych typu. nr T Instrukcja Instalowania, Serwisowania i Użytkowania Moduł wielostrefowy do systemów grzewczych typu SIM2Z.1LTT.1HT SIM2Z.1LTE.1HT nr T9770.00.00.00 nr T9790.00.00.00-1- SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.. 2 1.1. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Wymiennikowa stacja podgrzewu cwu

Wymiennikowa stacja podgrzewu cwu Instrukcja montażu Wymiennikowa stacja podgrzewu cwu Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Termostat przeciwzamrożeniowy

Termostat przeciwzamrożeniowy 284 284P0 Termostat przeciwzamrożeniowy do kontrolowania temperatury powietrza QAF8 Odporna obudowa odlewana z aluminium Reaguje na zmiany temperatury na dowolnym 30 cm odcinku kapilary Mała histereza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji. Ekocell 100-B Dwusystemowy pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów EKOCELL 100-B

Instrukcja obsługi i instalacji. Ekocell 100-B Dwusystemowy pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów EKOCELL 100-B Instrukcja obsługi i instalacji Ekocell 100-B Dwusystemowy pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów EKOCELL 100-B Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Laser AL 02. Strona 1 z 5

Laser AL 02. Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 590818 Laser AL 02 Strona 1 z 5 Opis funkcji Laser AL-02 jest wyposażony w czerwony laser, którego promień jest odchylany przez dwa lusterka znajdujące się na obracających

Bardziej szczegółowo

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6301 4871 04/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Impressum Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Dane instalacji grzewczej

Dane instalacji grzewczej - 1 - Data: 211-1-27 Uwaga: Opracował: Dane instalacji grzewczej Źródło ciepła Nr. Typ 1 2 3 4 5 6 Kocioł stalowy/palnik nadmuchowy Pompa ciepła / tprim=1 C Moc [w kw] 125 198 zawartość wody [w lit.] Rura

Bardziej szczegółowo