Orzysza. Biuletyn. Dni. Zasłużony. Gala. Informacyjny MAGAZYN SAMORZĄ DOWY GMINY ORZYSZ. dla Gminy Orzysz. Wilka Piskiego CO W NUMERZE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Orzysza. Biuletyn. Dni. Zasłużony. Gala. Informacyjny MAGAZYN SAMORZĄ DOWY GMINY ORZYSZ. dla Gminy Orzysz. Wilka Piskiego CO W NUMERZE:"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny MAGAZYN SAMORZĄ DOWY Nr 3 (82) sierpieñ 2010 nakład 3100 egzemplarzy ISSN Dni Orzysza Dni Orzysza to ważna data w kalendarzu imprez naszej Gminy. Cieszy mnie fakt, że skojarzenia i wspomnienia związane z nimi są dla Państwa przyjemne i radosne. Każdego roku staramy się, by były okazją do rozrywki, odpoczynku, spotkań w gronie rodzinnym i przyjaciół, a także odwiedzin naszych parterów z miast zaprzyjaźnionych - tymi słowami Burmistrz Orzysza rozpoczął tegoroczne obchody święta miasta więcej na stronie 8... Gala Wilka Piskiego fot. archiwum Tygodnik Piski więcej na stronie Święto 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego więcej na stronie 4... fot. archiwum 15 BZ Po raz pierwszy przyznano tytuł Zasłużony dla Gminy Orzysz Burmistrz Orzysza wręczający tytuł zasłużony dla Dowódcy 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego Generałowi Brygady Piotrowi Błazeusz Uchwałę w sprawie nadania tytułów zasłużonym podjęła Rada Miejska w Orzyszu dn. 30 czerwca br. Po uroczystym rozpoczęciu Dni Orzysza 2010 Burmistrz Orzysza Jan Aleszczyk wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Orzyszu Wiesławem Wasilewskim dokonali wręczenia tytułów zasłużonym. więcej na stronie 2... Uroczyste odsłonięcie pomnika upamiętniającego bohaterów wojny polskobolszewickiej 1920 CO W NUMERZE: więcej na stronie 2... Dni Orzysza 2010 Współpraca z miastami partnerskimi Gala Wilka Piskiego Gminna Liga Piłki Nożnej zakończona Informacje Burmistrza Spotkania Folklorystyczne Informacje Rady Miejskiej w Orzyszu Z bosika KS Śniardwy Orzysz Święto 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej

2 2 Aktualności ZASŁUŻONY dla Gminy Orzysz Po raz pierwszy przyznano tytuł Zasłużony dla Gminy Orzysz Tytuł Zasłużony dla Gminy Orzysz jest uhonorowaniem obywateli, instytucji i organizacji społecznych, które swoim postępowaniem, wkładem naukowym, pracą zawodową, społeczną przyczynili się i przyczyniają do rozwoju Gminy Orzysz. Wnioski o nadanie takich tytułów mogą składać: Radni Rady Miejskiej, Burmistrz Orzysza, organizacje społeczne, partie polityczne, związki zawodowe, stowarzyszenia, szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze, komisje Rady Miejskiej, kluby radnych Rady Miejskiej, zebrania wiejskie Sołectw z terenu Gminy Orzysz, mieszkańcy miasta i gminy Orzysz. Uchwałę w sprawie nadania tytułów zasłużonym podjęła Rada Miejska w Orzyszu w dniu 30 czerwca br. Po uroczystym rozpoczęciu Dni Orzysza 2010 Pan Burmistrz Orzysza Jan Aleszczyk wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Orzyszu Panem Wiesławem Wasilewskim dokonali wrę- czenia tytułów zasłużonym. Zaszczytny tytuł przypadł Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Orzyszu oraz 15. Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego. Nagrodę w imieniu PZERiI odebrał Pan Piotr Głuch Prezes Związku. Członkowie związku są mieszkańcami Gminy Orzysz, którzy całe swoje życie zawodowe i społeczne poświęcili dla rozwoju Ziemi Orzyskiej i jej mieszkańców. Nadanie tytułu dla Związku jest równoznaczne z oddaniem hołdu dla wszystkich zrzeszonych i niezrzeszonych, którzy krwią i potem budowali fundamenty dzisiejszej demokracji i dzisiejszego wizerunku Gminy Orzysz. Obecne tempo rozwoju nie byłoby możliwe bez codziennego trudu osób bezimiennych, osiadłych na Ziemi Orzyskiej po II Wojnie Światowej. Związek jest spadkobiercą chlubnej historii struktur cywilnych, które nadały decydujący kierunek dzisiejszym działaniom władz miejscowych. Nagrodę dla 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej odebrał z rąk Burmistrza Generał Brygady Piotr Błazeusz. W historię codzienności Orzysza wplecione są dzieje garnizonu wojskowego założonego w 1753r., Wręczenie tytułu zasłużony dla Gminy Orzysz dla Pana Piotra Głucha - prezesa Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło w Orzyszu który wyznaczał w następnych latach kierunki rozwoju miasta. 15. Brygada Zmechanizowana została utworzona w 1994 roku na bazie stacjonującego w Giżycku 2 Pułku Zmechanizowanego, którego rodowód sięga 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 101 z dnia 14 lipca 1995 roku przejęła nazwę wyróżniającą Giżycka, imię Zawiszy Czarnego. Po rozformowaniu 4 Suwalskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego przejęła z dniem 1 stycznia 2001 roku kompleks koszarowy w Orzyszu. W 2004 roku została przekazana pod dowództwo 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Każda jednostka funkcjonująca w Garnizonie Orzysz obok pełnionej służby wojskowej aktywnie uczestniczyła w życiu społeczności lokalnej, działając na rzecz rozwoju Gminy Orzysz. Tworząc wspólne dobro 15 Brygada i jej Dowódcy zaszczytnie wpisali się w tę tradycję, adekwatnie do zmieniających się uwarunkowań politycznych. Mamy nadzieję, że tegoroczne odznaczenia są początkiem budowania nowej orzyskiej historii i będą cennym elementem lokalnej tradycji. Izabela Bańkowska Pomnik Pamięci 1600 żołnierzy i uchodźców polskich internowanych przez władze niemieckie na terenie Orzysza podczas wojny polsko-bolszewickiej w sierpniu 1920 roku Ufundowanie pomnika w intencji bohaterów wojny polsko - bolszewickiej pozytywnie wpłynie na budowanie tradycji narodowych i lokalnego patriotyzmu Bitwa warszawska nazywana też cudem nad Wisłą stoczona w 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Uznana jako 18-sta na liście przełomowych bitew w historii świata, zdecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i nierozprzestrzenianiu się rewolucji komunistycznej na Europę Zachodnią. Pomimo tego, iż Orzysz w tym okresie znajdował się w granicach państwa niemieckiego, w historię naszego miasta również wpisał się epizod z tych dramatycznych wydarzeń. Na terenie Orzysza powstał obóz, gdzie został internowany i osadzony oddział 1600 polskich żołnierzy grupy suwalsko-augustowskiej, który przekroczył granicę Niemiec w obawie przed okrążeniem przez wojska bolszewickiej. W tym roku przypada 90 rocznica danej bitwy stanowiącej tak ważny moment wojny polsko-bolszewickiej. W celu upamiętnienia tego zdarzenia na terenie miasta powstanie pomnik. Obecnie na terenie Orzysza nie ma miejsca - symbolu, pozwalającego na organizowanie uroczystości patriotycznych. Izabela Bańkowska Uroczyste odsłonięcie pomnika odbędzie się dn. 15 sierpnia br. o godz przy skwerku na ul. Rynek. Serdecznie zapraszamy Punkt Pobrań Laboratorium zlokalizowany w Orzyszu Pragniemy poinformować, że od dnia rozpocznie swoją działalność nowy Punkt Pobrań Laboratorium Centralnego Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Piszu, który będzie zlokalizowany w Orzyszu w Ośrodku Zdrowia przy ul. Cierniaka 12. Pobieranie krwi oraz wydawanie wyników będzie się odbywać dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i czwartki w godzinach 8:00-10:00. Laboratorium Centralne SP ZOZ w Piszu jest laboratorium pełnoprofilowym. Posiadamy Orzeczenia badania wody pitnej dwa punkty pobrań materiału do badań: w Piszu przy ul. Sienkiewicza 2 oraz w Białej Piskiej przy ul. Konopnickiej 4. Do pobierania krwi używamy systemu zamkniętego. Wykształcony personel gwarantuje wysoki poziom usług. W pracy przestrzegamy zasad dobrej praktyki laboratoryjnej. Wysoką jakość wyników gwarantuje kontrola wewnątrzlaboratoryjna i zewnątrzlaboratoryjna potwierdzona certyfikatem. Oferujemy szeroki panel badań laboratoryjnych, które wykonujemy codziennie w dni robocze (HbA1C oraz TIBC wykonywane są tylko w środy). Część badań jest wykonywana przez podwykonawcę (czas oczekiwania na wynik badań u podwykonawcy: 1-4 tygodni). Istnieje możliwość wykonania badań za odpłatnością, bez skierowania od lekarza. Personel pomaga pacjentom w doborze badań. Zapraszamy do korzystania z naszych usług. SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu Burmistrz Orzysza na podstawie otrzymanej opinii sanitarnej od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu podaje do publicznej wiadomości zbiorcze zestawienie otrzymanych wyników w zakresie analizy mikrobiologicznej i fizyczno-chemicznej wymagań załącznika nr 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz.U. z 2007r. Nr 61 poz. 417) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Gminie Orzysz: - woda pobrana w próbce nr analizy 239/57 Pisz/ 2010 z dnia r. w stacji uzdatniania wody wodociągu publicznego ul. Woj. Polskiego w zakresie analizy mikrobiologicznej i fizyczno-chemicznej odpowiada wymaganiom. - woda pobrana w próbce nr analizy 240/58 Pisz/2010, z dnia r. w stacji uzdatniania wody wodociągu publicznego - ul. Os. Robotnicze - w zakresie analizy mikrobiologicznej i fizyczno-chemicznej, odpowiada wymaganiom. - woda pobrana w próbce nr analizy 241/59 Pisz/2010, z dnia r. w Grunty w użytkowaniu wieczystym stacji uzdatniania wody wodociągu publicznego Suchy Róg - w zakresie analizy mikrobiologicznej i fizyczno-chemicznej odpowiada wymaganiom. - woda pobrana w próbce nr analizy 238/56 Pisz/2010, z dnia r. w stacji uzdatniania wody wodociągu publicznego - w zakresie analizy mikrobiologicznej i fizyczno-chemicznej odpowiada wymaganiom. L.G. W związku ze zmianą ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2008r., osoby fizyczne posiadające nieruchomości w użytkowaniu wieczystym, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe i zabudowane garażami, mogą wystąpić do Burmistrza Orzysza w terminie do r. z żądaniem o zmianę prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Należy nadmienić, że w przypadku stosowania bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, osoby występujące o przekształcenie sporządzają na koszt własny operat szacunkowy uwłaszczanej nieruchomości. Osobą uprawnioną do sporządzenia operatu jest rzeczoznawca majątkowy. Sabina Brzozowska

3 3 Rada Miejska w Orzyszu Z prac między Sesjami 3 MAJA 219 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Samorząd Orzysza uczcił ten dzień wspólnym uczestnictwem we mszy św. sprawowanej w intencji Ojczyzny. 9 MAJA W obecności przedstawicieli Regionalnego Centrum Ekologicznego z Warszawy, Radnych, Burmistrza, pracowników Urzędu Miejskiego, Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Orzysz odsłonięto tablicę informacyjną o Bagnach Nietlickich. Obszar ten objęty został Europejską siecią ekologiczną Natura Tablicę informacyjną zlokalizowano przy skrzyżowaniu dróg w Drozdowie. 10 MAJA Radni A. Mataj i A. Myka uczestniczyli w spotkaniu w Centrum Kultury Kłobuk w Mikołajkach. Celem spotkania było zapoznanie się z uwarunkowaniami prawnymi i przyrodniczymi związanymi z działaniami na obszarach Natura MAJA Posiedzenie Komisji Oświatowej. Komisja przyjęła sprawozdania za 2009r. Domu Kultury, MOPS, MOSiR, i Ośrodka Zdrowia. Komisja zapoznała się z projektem ustawienia w Orzyszu pomnika z okazji 90 rocznicy Bitwy Warszawskiej, przypadającej na dzień 15 sierpnia. 14 MAJA Przew. Rady wraz z Burmistrzem i osobami mającymi miano przyjaciel przedszkola wzięli udział w uroczystości rocznicowej związanej z nadaniem imienia Niezapominajka Przedszkolu Miejskiemu w Orzyszu. 14 MAJA wielu Radnych uczestniczyło w inauguracji XII Warmińsko- Mazurskich Dni Rodziny w Orzyszu. Uroczystości rozpoczęto mszą św. w kościele p.w. Matki Bożej Szkaplerznej, sprawowanej w intencji rodzin. Po mszy św. odbył się już V Majowy Piknik z Przyjaciółmi na placu przedszkola przy ul Wojska Polskiego. 19 MAJA Komisja Gospodarczo Finansowa przyjęła informacje o drogach od wszystkich podmiotów zarządzających drogami w Gminie Orzysz. Przy tej okazji radni zgłosili wiele wniosków, których realizacja sprawi większe bezpieczeństwo i komfort na drogach. Ponadto Komisja opiniowała materiały na najbliższą sesję RM. 23 MAJA Tradycyjnie w święto Zielonych Świątek, odbyły się zawody gminnych jednostek OSP na stadionie miejskim. Zawody poprzedziła msza św. w kościele p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej, przemarsz jednostek na stadion i dekoracja medalami i odznaczeniami wyróżniających się druhów. W święcie udział czynny i bierny wzięło wielu radnych. 27 MAJA na zaproszenie Biskupa Ełckiego i Burmistrza Sejn, Przew. Rady W. Wasilewski i Burmistrz J. Aleszczyk wzięli udział w IV spotkaniu Samorządowym Diecezji Ełckiej w Sejnach. Konferencja odbyła się pod hasłem Bądźmy świadkami miłości w służbie dobru wspólnemu. 31 MAJA odbyło się I posiedzenie Kapituły Zasłużony dla Orzysza. Przewodniczący Kapituły zapoznał jej członków z wnioskami o nadanie tytułu, które napłynęły w regulaminowym terminie. 31 MAJA - 4 CZERWCA pod patronatem Starostwa Powiatowego w Piszu odbył się IX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem cała Polska czyta dzieciom. W ramach tej akcji, Przewodniczący Rady został zaproszony do Przedszkola Miejskiego w Orzyszu, aby wraz z innymi dorosłymi czytać dzieciom ich ulubione wiersze. 4 CZERWCA Lokalna Organizacja Turystyczna zorganizowała Festiwal p.n. Wiatr, woda i przygoda Nowe Guty Honorowy patronat nad Festiwalem objął Marszałek Województwa i wszystkie samorządy Powiatu Piskiego. Festiwal, ubogacony konkurencjami, pokazami i zabawami zainaugurował sezon turystyczny. W uroczystości, komentowanej przez prasę i telewizję, wzięło udział wielu radnych. 7 CZERWCA odbyło się II posiedzenie Kapituły Zasłużony dla Orzysza. Kapituła, po zapoznaniu się z argumentacją wnioskujących, jednogłośnie zarekomendowała do Rady Miejskiej wnioski o nadanie tego zaszczytnego tytułu dla 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej i dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Orzyszu. 9 CZERWCA odbyło się zakończenie roku szkolnego w orzyskim Domu Kultury. Złożono gratulacje i wręczono okazjonalne dyplomy zasłużonym zespołom i osobom indywidualnym. Uroczystość uświetnił koncert młodych wykonawców. Radę reprezentował Zastępca Przewodniczącego Rady Pan M. Kopańczyk. 16 CZERWCA pod przewodnictwem Pani A. Mataj, odbyło się posiedzenie Komisji Oświatowej. Komisja przyjęła informację o przygotowaniu do sezonu letniego 2010 oraz zapoznała się ze stanem przygotowań do obchodów Dni Orzysza w bieżącym roku. 19 CZERWCA Nasz delegat Pan A. Myka wraz z Burmistrzem uczestniczyli w Walnym Zebraniu Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami. Podjęto decyzję o zakupie gruntu pod zakład sortowni, utylizacji i gromadzenia o dpadów stałych. Do Orzysza została przywieziona makieta tego zakładu, w celu zapoznania się z wizją planowanej inwestycji. 23 CZERWCA Posiedzeniu Komisji Finansowej przewodniczył - Pan A. Myka. Komisja analizowała materiały na najbliższą sesje RM. 23 CZERWCA Burmistrz Orzysza i Przewodniczący Rady uhonorowali wyróżnieniami i drobnymi upominkami 67 uczniów i 26 opiekunów ze szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Orzysz. Powodem były ich wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach. Władze gminy doceniają włożony wysiłek w rozwijaniu swoich zdolności i osobowości. 25 CZERWCA W uroczystości zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w Okartowie uczestniczył Przew. Rady W. Wasilewski. 28 CZERWCA odbyła się VII Edycja Gali Wilka Piskiego. W kategorii Kultura laureatką została Pani E. Ostrowska, znana i ceniona pisarka, która żyje i tworzy w Wierzbinach. Wilczkiem Piskim wyróżniony został Patryk Gajdulewicz za wybitne osiągnięcia w nauce. Galę, w której uczestniczył Przewodniczący Rady, uświetnił występ Grzegorza Turnaua. 2-4 LIPCA Dni Orzysza - Radni czynnie uczestniczyli w przygotowaniach do święta miasta, jak również w obsłudze wielu imprez. Przede wszystkim towarzyszyli delegacjom przybyłym na zaproszenie Burmistrza Orzysza. Służyli gościom swoją wiedzą o Ziemi Orzyskiej, o bieżących działaniach władz gminy i o wydarzeniach z wielu dziedzin życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego 3 LIPCA V-ce Przewodnicząca Rady Pani M. Zielińska i Przewodnicząca Komisji Oświatowej Pani A. Mataj wraz z Z-cą Burmistrza Panem D. Kizlingiem uczestniczyli w święcie miasta Alytus na Litwie. Korzystając z programów unijnych, prowadzimy udane wspólne inwestycje, jak choćby budowa sali widowiskowo sportowej przy Gimnazjum w Orzyszu. 4 LIPCA W program obchodów Dni Orzysza została włączona uroczystość otwarcia nowo wybudowanego pawilonu wejściowego na Plaży Miejskiej w Orzyszu. W wydarzeniu tym wzięło udział wielu Radnych. 14 LIPCA Sswoje posiedzenie w części wyjazdowej, Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyła w Czarnej. Dzięki uprzejmości Pani Sołtys D. Ordowskiej Komisja zapoznała się z budową, funkcjonowaniem i skutecznością przydomowych oczyszczalni ścieków. Wrażenie na członkach Komisji zrobiły ryby w oczku wodnym, będącym ostatnim etapem oczyszczania i kwiaty w jego otoczeniu. 15 LIPCA Na wniosek Burmistrza Orzysza odbyła się XLVII Sesja Nadzwyczajna. Należało dokonać niezbędnych zmian w budżecie gminy dotyczących realizacji projektu modernizacji i rozbudowy regionalnego systemu informacji turystycznej. 16 LIPCA Delegacja w składzie: Burmistrz Orzysza J. Aleszczyk oraz Radni: W. Wasilewski, J. Foszczyński i Z. Książek uczestniczyła w święcie zaprzyjaźnionego miasta Jelsk na Białorusi, a następnie wzięła udział w święcie metalurgii i górnictwa w Wołodarsku Wołyńskim na Ukrainie. 21 LIPCA Odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Finansowej z Komisją Oświatową. Komisje analizowały materiały na najbliższą sesję RM, przyjęły informację na temat trwających inwestycjach w gminie. Członkowie Komisji udali się na budowę sali widowiskowo sportowej przy Gimnazjum w Orzyszu, aby osobiście zapoznać się z postępem trwających robót. 25 LIPCA Na zakupionym terenie, po uprzednim uporządkowaniu, dokonano oficjalnego otwarcia plaży gminnej w Odojach. Ma służyć okolicznym mieszkańcom. W uroczystości wzięło udział 4 radnych. Przewodniczący Rady Wiesław Wasilewski XLVII Sesja Rady Miejskiej 30 lipca 2010r. Półmetek wakacji i sezonu turystycznego. Okres urlopowy nie zwalnia władz samorządowych z obowiązków. Stąd, zasadniczym tematem Sesji stanowiła informacja o stopniu realizacji trwających i planowanych inwestycji. Lista ich jest długa. Są inwestycje planowe, jak również czekają nas remonty wcześniej nieprzewidziane, jak choćby odbudowa spalonego budynku mieszkalnego przy ul Ełckiej 6. Najokazalszą budowlą jest oczywiście Sala Widowiskowo Sportowa przy Gimnazjum w Orzyszu. Postęp robót pozwala optymistycznie patrzeć na planowe zakończenie prac, których odbiór ma nastąpić w październiku tego roku. Trwa remont budynku nr 9 przy ul. Giżyckiej. Zakres niezbędnych działań, znacznie przekracza pierwotne założenia. Podpisanie umowy o kolejne dofinansowanie inwestycji na Plaży Miejskiej, otwiera drogę do dalszych działań. Zakończono lub kontynuowane są prace przy wielu elewacjach budynków komunalnych. Trwają prace na wsiach. Rozpoczęła się budowa remizy strażackiej w Okartowie. Wymieniać można jeszcze wiele. Zainteresowanych odsyłam do pełnej informacji w tym przedmiocie, złożonej przez Burmistrza w formie pisemnej. Rada podjęła kilka uchwał XLV Sesja Rady Miejskiej XLV Sesję RM Przewodniczący Rady rozpoczął od przypomnienia skutków powodzi na południowych obszarach Polski. Po przedstawieniu smutnych refleksji nad losem dotkniętych tragizmem, zgłoszono propozycję zebrania symbolicznej, dobrowolnej, koleżeńskiej składki pieniężnej dla powodzian. Hasło zostało podjęte. W dniu trwania sesji zebrano 1007 zł. Nie był to jedyny gest w stronę poszkodowanych, bowiem Radni, na wniosek Burmistrza Orzysza, podjęli uchwałę o przekazaniu zł dla zaprzyjaźnionej Gminy Kędzierzyn Koźle. Środki wygenerowano z rezerwy przeznaczonej na usuwanie klęsk żywiołowych. Data Sesji RM zbiegła się z Dniem Matki. Z tej okazji Przew. Rady złożył wszystkim mamom życzenia wielu radości i miłości, płynących z serc pociech oraz spełnienia marzeń, oczekiwań i uczucia dumy z ich osiągnięć. Życzył aby dzieci były oparciem i pomocą w chwili, gdy zajdzie taka potrzeba. XLVI Sesja Rady Miejskiej 30 czerwca 2010r. Miłym akcentem rozpoczynającym Sesję, było wystąpienie Wicestarosty Powiatu Piskiego P. Marka Wysockiego. Z okazji obchodzonego w tym roku Jubileuszu 20-lecia powstania Samorządu Terytorialnego w Polsce, pogratulował Burmistrzowi, Radnym, Sołtysom i Społeczności lokalnej osiągnięć w dziedzinie rozwoju gminy. Podziękował za owocną współpracę z władzami powiatowymi. Za przykłady podał realizację wspólnych inwestycji jak np. przebudowę drogi Orzysz Góra - Cierzpięty i przebudowę drogi przez Dziubiele oraz budowę ulic: Słowackiego, Śniardwy, Krótkiej i 22 Lipca w Orzyszu. Z okazji jubileuszu wręczył Burmistrzowi dyplom. Zaczynają się wakacje, więc jak co roku Radni interesują się stanem przygotowań do sezonu letniego 2010 w zakresie promocji gminy, turystyki i bezpieczeństwa, a także w zakresie planowanych zawodów sportowych, konkursów i zabaw. Przedstawioną informację przez Burmi- 26 maja 2010 Obecni na Sesji uzyskali informację o rozpoczynających się pracach, mających na celu podłączenie naszej gminy do Internetu szerokopasmowego. Jesteśmy jedną z 68 gmin w Polsce, które pozyskały akceptację sfinansowania tej inwestycji w całości, z środków pozabudżetowych gminy. Zasadniczym tematem Sesji było przyjęcie sprawozdań jednostek organizacyjnych gminy z działalności za 2009r. Sprawozdania w formie pisemnej i uzupełnionej odpowiedziami na pytania złożyli Kierownicy i Dyrektorzy: Ośrodka Zdrowia, ZEC, ZUK, ZRP, ABK, MOPS, MOSiR i Domu Kultury. Dużym zainteresowaniem cieszy się uchwała, w konsekwencji której stanie nowy pomnik w Orzyszu. Na lokalizację wybrano urządzony skwer na rogu ulicy Rynek i Wojska Polskiego. Pomnik będzie nawiązywał do 90 rocznicy bitwy warszawskiej. 27 maja przypada 20 rocznica pierwszych wyborów samorządowych Z okazji Dnia Samorządowca, Burmistrzowi i Radnym składam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. Gratuluję poparcia i uznania wśród wyborców. Przewodniczący Rady Wiesław Wasilewski strza Radni zaakceptowali. Z podejmowanych uchwał chciałbym zwrócić uwagę na trzy uchwały, przyjęte przez Radę jednogłośnie. Pierwsza dotyczy upoważnienia Burmistrza Orzysza do podjęcia działań zmierzających do podpisania umowy partnerskiej z Rejonem Skuodas na Litwie. Jest to już czwarte nasze partnerskie miasto. Współpraca dotyczyć obszarów już sprawdzonych, przy okazji współpracy ze Zgierzem, Kropp w Niemczech i z Wołodarskiem Wołyńskim na Ukrainie. Przewodniczący Rady Wiesław Wasilewski istotnych dla mieszkańców gminy. Zatwierdziła Plan Odnowy Miejscowości Chmielewo. Określiła nowy tryb prac towarzyszących projektowi uchwały budżetowej oraz dokonała niezbędnych zmian w uchwale budżetowej. Przewodniczący Rady Wiesław Wasilewski

4 4 Aktualności Święto 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej Choć formalnie Święto 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej przypada 15 lipca, to coroczne zaangażowanie żołnierzy brygady na polach Grunwaldu oraz fakt, iż lipiec jest miesiącem urlopowym spowodowały, że już od trzech lat odbywa się ono w ostatnim pełnym tygodniu czerwca. W bieżącym roku cykl uroczystości składających się na Święto Brygady trwał od 23 do 25 czerwca. Obchody Święta rozpoczął Dzień Otwartych Koszar w kompleksie brygady w Orzyszu, który został zorganizowany w środę 23 czerwca. Punktualnie o godzinie 9.00, Dowódca Brygady gen. bryg. Piotr BŁAZEUSZ otworzył bramę koszar, zapraszając stojącą na zewnątrz młodzież do wejścia na teren jednostki. Zaproszenia wystosowane do dyrektorów orzyskich szkół i przedszkoli spowodowały, że mimo zbliżającego się końca roku szkolnego młodzież i przedszkolaki wraz z wychowawcami tłumnie stawili się w koszarach, gdzie czekały na nich, nie tylko sprzęt bojowy i wystawa na temat Tradycji Oręża Polskiego wypożyczona z Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, lecz również wojskowa grochówka finansowana przez Urząd Miasta w Orzyszu. 24 czerwca w Klubie Garnizonowym w Giżycku miała miejsce konferencja na temat Geomilitarne położenie Giżycka. Wykorzystanie właściwości terenu Mazur historycznie oraz na współczesnym polu walki, podczas której głównym fot. archiwum 15 BZ prelegentem był dr Robert KEMPA. Tego samego dnia odbyła się Msza Święta celebrowana przez ks. ppłk Jerzego NIEDBAŁĘ w intencji żołnierzy i byłych żołnierzy brygady. Główna część obchodów przypadała w piątek, 25 czerwca. Od samego rana na giżyckich Orlikach trwały rozgrywki w piłkę nożną, w których brały udział reprezentacje pododdziałów 15 BZ. Równolegle odbywały się Garnizonowe Biegi Sztafetowe oraz Dzień Otwartych Koszar w brygadowym kompleksie nr 1 w Giżycku. Oficjalna część obchodów Święta Brygady rozpoczęła się o godzinie w tym samym miejscu. Uroczystość uświetnili przybyli goście przedstawiciele władz samorządowych, władz Giżycka i Orzysza, przedstawiciele formacji mundurowych, organizacji kombatanckich, a także przyjaciele 15 Brygady i mieszkańcy Giżycka. Podczas apelu goście, żołnierze i pracownicy wojska mieli, między innymi, możliwość podziwiać pokazy walki wręcz w wykonaniu żołnierzy 1 batalionu zme- fot. archiwum 15 BZ chanizowanego oraz kompanii rozpoznawczej, a także pokaz musztry paradnej w wykonaniu żołnierzy kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Ważnym elementem uroczystości było przekazanie tradycji 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich, które przyjęli żołnierze 1 batalionu zmechanizowanego stacjonującego w orzyskiej części brygady. Ostatnią częścią obchodów święta 15 Brygady Zmechanizowanej był Piknik Rodzinny w Ośrodku Szkolenia w Giżycku. W czasie pikniku żołnierze i ich rodziny wzięli udział w wielu ciekawych konkursach, odważniejsi wybrali jazdę na kucykach, a po pełnym wrażeń dniu wszyscy mogli spróbować wojskowej grochówki. kpt. Dariusz GUZENDA Zawieszenie działalności apteki całodobowej Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że w okresie od dnia 16 sierpnia 2010r. do dnia 30 września 2010r. nastąpi zawieszenie działalności apteki całodobowej w Piszu przy ul. Lipowej 4. W wymienionym okresie apteka będzie czynna od godz do godz Grafik dyżurów w okresie r., w godz Apteka J. Szatkowska, Ul. Matejki 2d w Piszu r, r. 2. Apteka Prywatna Ewa Trzcinka, Ul. Warszawska 21 w Piszu r. 3. Apteka Dr Max, Ul. Warszawska 48 w Piszu, r. 4. Cefarm Białystok S.A, Ul. Wojska Polskiego 2 w Piszu r. 5. Apteka Prywatna Sp. J. Głodowska B., Tamkun L., Ul. Sienkiewicza 2 w Piszu, r. 6. Apteka Prywatna Sp. J. Głodowska B., Tamkun L., Ul. Kościuszki 5 w Piszu r. Festiwal Wiatr, woda i przygoda Duża impreza, jeszcze więcej emocji, plecak przygód i wiele zabawy!! W tym roku po raz pierwszy odbył się festiwal sportów wodnych, konkursów i zabaw, występów na scenie oraz wielu innych atrakcji. Jednym słowem - wrażeń nie zabrakło Maskotka Orzysza czytająca dzieciom bajkę W słoneczny piątek 4 czerwca br. na plaży w Nowych Gutach Burmistrz Orzysza Jan Aleszczyk uroczyście przywitał gości i rozpoczął Festiwal Wiatr, Woda i Przygoda. Impreza ta na polu namiotowym u Faryja zainaugurowała tegoroczny sezon letni. Głównym organizatorem przedsięwzięcia była Lokalna Organizacja Turystyczna Mazury Południowe, przy współorganizacji Gminy Orzysz, Domu Kultury w Orzyszu, Portu u Faryja, Nowe Guty Fun, Fun Yachting oraz Hotelu Jabłoń. Na ten czas - Nowe Guty stały się bez wątpienia centrum zabaw, rozrywki i sportu. Największe jezioro Polski opanowali windsurfingowcy oraz kitesurfigowcy. Na wodzie pojawili się także zwolennicy kajaków, skuterów wodnych i łódek. Na lądzie z kolei nie zabrakło wystawców oferujących sprzęt wykorzystywany do sportów wodnych oraz straganów, regionalnych wypieków i kącików zabaw dla najmłodszych. Jako Gmina zadbaliśmy o to, aby nie zabrakło informacji turystycznych o regionie, naszym mieście oraz okolicznych fascynujących zakątkach. Tak ważne dla gminy wydarzenie odbyło się pod czujnym okiem kamer TVP Olsztyn rejestrujących całą imprezę. Mamy nadzieję, że Festiwal ma szanse stać się cykliczną imprezą odbywającą się na naszym terenie, promującą zarówno piękno Ziemi Mazurskiej, jak i naszej - Ziemi Orzyskiej. Wierzymy, że pogoda, atmosfera i Organizatorzy Festiwalu wspaniali ludzie zaszczycą nas swoją obecnością także za rok.

5 5 Aktualności Nowe inwestycje w gminie Ostatnie dwa miesiące lipiec i czerwiec zaowocowały. Wielomiesięczne starania o dofinansowanie ważnych inwestycji ziściły się, podpisano bowiem umowy na dofinansowanie dwóch inwestycji. W czerwcu ze środków RPO Warmia - Mazury została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. Przebudowa nawierzchni dróg w obrębie wsi Mikosze gmina Orzysz. Wartość projektu wynosi zł. z czego dofinansowanie w 70% wynosi zł. Rzeczowy czas realizacji inwestycji do r. Drugą dużą inwestycją przyjętą do realizacji ze środków RPO Warmia- Mazury (z podpisaną umową w lipcu), jest projekt pn. Wzrost potencjału turystycznego Gminy Orzysz poprzez budowę stanicy wodnej nad jeziorem Orzysz wraz z obiektami małej architektury. Pod tym długim tytułem zostanie zrealizowana inwestycja przebudowy i modernizacji plaży miejskiej w Orzyszu. W ramach projektu do już istniejącego nowego pawilonu wejściowego dołączą takie obiekty jak: hangar na sprzęt wodny, wiaty drewniane, zagospodarowanie zielenią plaży, nowe oświetlenie i parking. Wartość tego projektu wynosi zł., środki z Unii Europejskiej w 70% dofinansowania wynoszą zł. Okres realizacji tego projektu planowany jest do rozpoczęcia nowego sezonu turystycznego tj r. Prace przygotowawcze w/w projektów już się rozpoczęły, ruszyła procedura przetargowa w celu wyboru wykonawców dla obu projektów. Kolejną dofinansowaną inwestycją jest remont budynku przy ulicy Giżyckiej 9. Środki zostały pozyskane z Programu Ministra Kultury na infrastrukturę kultury w wysokości zł. W wyremontowanym budynku znajdować się będzie izba regionalna, w której będą miały szansę rozwoju nowe talenty w gminie, jak również będzie można pielęgnować już istniejące. Inwestycja zrealizowana zostanie do końca roku Powoli dobiega końca duża inwestycja, na którą czekamy chyba wszyscy, a mianowicie budowa sali widowisko- sportowej w Orzyszu. Jesienią będziemy cieszyć się już nową salą dofinansowaną w 85% ze środków Unii Europejskiej z Programu Polska Litwa. Urszula Myka ZNAWCA MAZURSKIEGO MORZA Czym zajmuje się Lokalna Grupa Działania Mazurskie Morze Podczas Dni Orzysza br. odbył się jeden z sześciu finałów gminnych konkursu Znawca Mazurskiego Morza. To był drugi finał z kolei, w którym miejsca konkursowe zostały zajęte przez płeć piękną. Po dogrywce z Wanessą Frączkowską wygrała Paulina Malik, uzyskując końcowy wynik 6 punktów. Wynik ten jednak nie jest wystarczający do walki o nagrodę główną. Wszystkim uczestniczkom na koniec nagrody książkowe wręczyła Beata Szymankiewicz dyrektor Domu Kultury w Orzyszu. Konkurs poprowadziła Magdalena Rydel, a nad poprawnością udzielanych odpowiedzi Ze strony europejskiego funduszu umowę podpisali członkowie zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie: prezes - mgr inż. Adam Krzyśków i zastępca prezesa - mgr Ma- czuwał Mirosław Gworek członek jury konkursu. Lokalna Grupa Działania Mazurskie Morze po raz pierwszy zorganizowała konkurs wiedzy Znawca Mazurskiego Morza. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Mazurskim Morzu, czyli osób mieszkających w sześciu gminach od Mikołajek po Pisz, od Piecek po Białą Piską, od Rucianego po Orzysz. W walce o cenne nagrody i tytuł Znawcy Mazurskiego Morza udział wzięli już mieszkańcy gmin Pisza, Orzysza, Mikołajek i Piecek. W najbliższym czasie do walki staną gminy: Ruciane-Nida i Biała Piska. Do kolejnych finałów można jeszcze zgłosić swój udział rejestrując się na stronie internetowej konkursu. Wszystkie szczegóły na stronie: RUSZA NAJWIĘKSZA INWESTYCJA EKOLOGICZNA W REGIONIE W piątek 30 lipca w Urzędzie Miejskim w Giżycku uroczyście podpisana została umowa na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie pod Giżyckiem. ria Sokoll. Ze strony beneficjenta podpis na dokumencie złożył przewodniczący zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku oraz prezes spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo mgr inż. Paweł Lachowicz. W uroczystości wziął udział Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas oraz przedstawiciele samorządów zrzeszonych w Mazurskim Związku Międzygminnym Gospodarka Odpadami. Gminę Orzysz reprezentowali Burmistrz Jan Aleszczyk i Radny Adam Myka. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie koło Giżycka jest najważniejszym elementem projektu Regionalny system gospodarski odpadami Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich poprzez tworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami, realizowanego przez Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku. W ramach procesu inwestycyjnego zarejestrowana została spółka komunalna Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo, która będzie realizowała całość przedsięwzięcia, oraz uzyskana została podstawowa decyzja inwestycyjna pozwolenie na budowę. Radni gminy miejskiej Giżycko zdecydowali o sprzedaży gruntów pod budowę zakładu, zaś przedstawiciele gmin-człon- Stowarzyszenie LGD Mazurskie Morze powstało, by umożliwić mieszkańcom sześciu gmin leżących wokół jez. Śniardwy, czyli: Biała Piska, Mikołajki, Orzysz, Piecki, Pisz i Ruciane- Nida, wykorzystanie unijnych środków dostępnych w ramach osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach Celem programu i naszej organizacji jest podniesienie jakości życia na wsi i obszarach wiejskich dzięki oddolnym inicjatywom naszych rolników, mieszkańców, przedsiębiorców, stowarzyszeń i gmin. Na ten cel Unia Europejska przekazuje nam około dziewięciu milionów złotych. Lokalna Grupa Działania jest organizacją szczególną. Z woli ustawodawcy, ma być organizacją prawdziwie apolityczną, transparentną i w pełni reprezentującą interesy wszystkich grup ków MZM-GO na Walnym Zgromadzeniu podjęli decyzję o wspólnym finansowaniu inwestycji. Budowa ZUOK w Spytkowie pochłonie ok. 56 mln zł z czego połowa będzie pochodziła ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatkowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata O znaczeniu tej inwestycji nie tylko dla regionu Wielkich Jezior Mazurskich, ale również całego makroregionu, świadczy fakt wpisania budowy spytkowskiego zakładu do Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata oraz ujęcia jej jako zadania priorytetowego w ogólnej strategii rozwoju województwa. Zakład będzie zlokalizowany na gruntach sołectwa Spytkowo, około 4 km na północny wschód od Giżycka. Obejmował będzie obszar 6,26 ha, z czego ok. 3,5 ha zajmie kwatera składowiskowa o pojemności ok. 350 tys. m3, gdzie złożone zostaną zutylizowane odpady, których nie będzie można zagospodarować w żaden inny sposób. Resztę powierzchni zajmą zakładowe budynki i urządzenia, obejmujące m.in.: budynek administracyjny, halę sortowni wraz z budynkiem socjalnym, kompostownię, wagę, przejazdową myjnię kół, boksy oraz pomieszczenia warsztatowo-garażowe, place odkładcze i drogi wewnętrzne. ZUOK w Spytkowie będzie obsł ugiwał zamieszkujących naszą ziemię. Stąd wśród członków są obecne gminy, stowarzyszenia, przedsiębiorcy, rolnicy i mieszkańcy razem 97 osób i organizacji na r. Każdy członek ma równe prawa i jeden głos, czy to pojedynczy rolnik czy gmina. Tych wszystkich, których rozpiera energia i chcieliby mieć realny wpływ na przyszłość naszej małej ojczyzny zapraszamy do grona członków. Każdy mieszkaniec lub organizacja, zarejestrowana na terenie jednej z gmin należących do LGD, może złożyć wniosek o dofinansowanie swojego projektu, który przyczyni się do podniesienia jakości życia na terenie LGD. Szczegóły o uzyskaniu dofinansowania oraz o kwotach możliwych do uzyskania znajdują się na stronie lub w biurze LGD, ul. Rynek 4a, Orzysz, tel , tel/fax , Biuro czynne od pon.-pt. w godz ponad 100 tys. mieszkańców gmin wiejskich i miejskich: Banie Mazurskie, Budry, Giżycko, Kruklanki, Miłki, Orzysz, Pozezdrze, Ryn, Srokowo, Węgorzewo i Wydminy, przyjmując dziennie ok. 105 ton odpadów. Zatrudnionych tu będzie ok. 48 osób. Gmina Orzysz w ramach Międzygminnego Związku Międzygminnego-Gospodarka Odpadami poniesie nakłady inwestycyjne w wysokości około 2,3 mln.zł. J.K.

6 6 Aktualności Kultura wysokie Nagrodzeni za osiągnięcia w nauce, sporcie i kulturze W dniu 23 czerwca 2010r. w Szkole Podstawowej im. mjr H. Sucharskiego w Orzyszu odbyło się uroczyste wręczenie nagród Burmistrza za wysokie osiągnięcia uczniów w nauce, sporcie i kulturze. Nagrody dla uzdolnionych uczniów oraz ich opiekunów wręczali Burmistrz Orzysza Jan Aleszczyk oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Orzyszu Wiesław Wasilewski zdjęcie Uczniowie wyróżnieni: Patryk Gajdulewicz, Aleksandra Ziółkowska, Lidia Graczyk, Marzena Wojciechowska, Toczyński Damian, Kosakowski Jacek, Kurianowicz Paweł, Cwalina Krystian, Chłosta Paweł, Maniurski Robert, Jakubczyk Damian, Sebastian Jastrzębski, Żminko Barbara, Urbańska Magdalena, Olszewska Elżbieta, Gromadzka Izabela, Domitrz Anna,Dąbrowska Martyna, Borawska Aneta, Chełmińska Paulina, Mieczkowska Magdalena, Kochanowska Magdalena, Reducha Joanna, Dybowska Beata,Bałdyga Marek, Wróblewski Rafał, Zyzik Anna, Rubin Karol, Łukasz Piwko, Aleksandra Brzostek, Joanna Kaśkiewicz, Nowicki Grzegorz, Łosiewska Aleksandra, Kossakowska Justyna, Adam Cydzik, Adrian Niecewicz, Adrianna Maja Jednaszewska, Beata Krajewska, Aleksandra Smakosz, Karolina Żwańko, Dubliński Kamil, Arnista Patryk, Malinowski Filip, Kobryński Sebastian, Oleksiński Łukasz, Oleksiński Michał, Szewczyk Damian, Żuk Przemysław, Steć Tomasz, Mydłowski Marcin, Kossakowski Patryk, Kossakowski Michał, Zajkowska Dominika, Nosek Marta, Krzysztof Niksa, Aleksandra Dembowska, Weronika Alicka, Katarzyna Żebrowska, Robert Sowa, Weronika Kryńska. Opiekunowie: Katarzyna Napierska, Agnieszka Chaberska, Iwona Duda, Joanna Kamieniecka, Teresa Żebrowska, Anna Podkulińska, Jan Owczarek, Piotr Chorąży, Elwira Rubin, Ewa Kraszewska, Elżbieta Kaniowska-Hawryłyszyn, Iwona Szymanowicz, Ewa Laskowska, Marek Dancewicz, Anna Kraszewska, Robert Frączkowski, Danuta Frączkowska, Agnieszka Zawisza, Iwona Piwko, Hubert Makowski, Mariola Krasińska, Iwona Strojek, Andrzej Chrzanowski. Wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Beata Jażdżewska Niszczycielski żywioł - pożar Upalne, słoneczne popołudnie 10 lipca 2010r. będzie z pewnością datą na długo zapamiętaną przez mieszkańców naszego miasta, ale z pewnością jeszcze dłużej przez najemców dotkniętych nieszczęściem pożaru mieszkań, w dwuczęściowym budynku przy ulicy Ełckiej 6 w Orzyszu W wyniku pożaru, spaleniu uległy trzy sąsiadujące na piętrze mieszkania, a kolejne trzy lokale mieszkalne i jeden użytkowy zostały zalane wodą przez strażaków prowadzących akcję gaszenia. Ofiarna praca strażaków, setki litrów wylanej wody pozwoliły na ocalenie od płomieni pozostałych mieszkań, ale co najważniejsze życia ludzi, nikt nie doznał uszczerbku na zdrowiu. Mieszkańcy tych lokali jak i pozostałych łącznie 11 mieszkań przeżyli bardzo trudne chwile lęku i obawy o własny przysłowiowy kąt. Centrum życiowego ich rodzin, skupiska radosnych i trudnych chwil oraz niezwykłych zdarzeń, towarzyszących w ich codziennym życiu oraz miejsca wielu lat wkładanej pracy. Wszystkim poszkodowanym najemcom w zabezpieczeniu noclegów oraz niezbędnych potrzeb, pomoc zaproponowały władze miasta, kościoła, administracji oraz ich rodziny. W poniedziałek Burmistrz Orzysza wraz ze Społeczną Komisją Mieszkaniową dla wszystkich potrzebujących rodzin, adekwatnie do zamieszkującej ilości osób, wskazał lokale zamienne na czas osuszania mieszkań oraz wykonania niezbędnych prac remontowych spalonych mieszkań i strawionego przez ogień dachu. Życzliwość i wzajemna troska towarzyszyła poszkodowanym mieszkańcom, ich rodzinom i znajomym podczas zabez- pieczania ocalałego mienia z budynku. Administracja budynku w trybie pilnym rozpoczęła procedurę zabezpieczenia uszkodzonego dachu przed nadchodzącymi opadami deszczu wraz z porządkowaniem zgliszcz oraz przywrócenia dopływu prądu dla pozostałych, cierpliwie oczekujących czterech rodzin. Wszystkim osobom biorącym udział w walce z żywiołem oraz udzielającym pomocy i wsparcia poszkodowanym rodzinom serdecznie dziękujemy. L.G. W imię pamięci Pod orzyskim kościołem został odsłonięty pomnik wraz z tablicą upamiętniającą tragedię pod Smoleńskiem Minęły już ponad trzymiesiące od tej tragicznej śmierci tak ważnych dla Polski osób. Gmina Orzysz upamiętniła to wydarzenie uroczystą mszą świętą 9 maja o godz. 10:00 w Kościele Garnizonowym pw. Św. Kazimierza w Orzyszu, którą celebrował kapelan parafii ppłk. Waldemar Rawiński. W uroczystości tej, wzięły udział władze miasta, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy Orzysza. Po zakończeniu mszy, wszyscy uczestnicy zebrali się pod kościołem, aby odsłonić kamień wraz z tablicą pamiątkową. Następnie zostały złożone kwiaty oraz zapalone symboliczne znicze. W imieniu władz miasta i mieszkańców gminy P O D Z I Ę K O W A N I E Orzysz składamy podziękowania Firmie Okoń Company oraz firmie kamieniarskiej Kliński za pomoc w zrealizowaniu przedsięwzięcia. Redakcja Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu, serdecznie dziękują wszystkim, którzy wsparli finansowo i organizacyjnie inicjatywę zorganizowania wycieczki do Warszawy dla 42 najlepszych uczniów naszej szkoły. Serdecznie dziękujemy: JOLANCIE, JAROSŁAWOWI RAKOWSKIM; MAŁGORZA- CIE, TADEUSZOWI OKUNIEWSKIM; ELŻBIECIE, KRZYSZTOFOWI MROCZKOW- SKIM; ELŻBIECIE, MIROSŁAWOWI MAIK; KRYSTYNIE, JANOWI ALESZCZYK; KATARZYNIE, ANDRZEJOWI NOWAK; HELENIE, JAROSŁAWOWI DYK; SENATOR MAREK KO- NOPKA; PKS SUWAŁKI. Wycieczka odbyła się 16 czerwca 2010r. W programie wycieczki: zwiedzanie Muzeum Narodowego w Warszawie, wizyta w Sejmie RP. Relacja z wycieczki znajdzie się na stronie szkoły. Ewa Polkowska-Krupa

7 7 Edukacja Wizyta naszych uczniów w niemieckim mieście Kropp Od 17 do 21 maja dwudziestoosobowa grupa młodzieży z orzyskiego gimnazjum wraz z opiekunami uczestniczyła w wyjeździe do niemieckiego miasta Kropp. Odbywało się to w ramach realizacji projektu wymiany młodzieżowej, a także współpracy miast partnerskich Projekt został sfinansowany przez Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży oraz Gminę Orzysz. Kwota dofinansowania z PNWN wyniosła 3961 złotych. Po wyczerpującej podróży młodzi orzyszanie zostali ciepło przywitani przez swoich niemieckich kolegów, u których zamieszkali na czas wizyty. Wszystkie dni pobytu były wypełnione atrakcjami, co pozwalało na lepsze wzajemne poznanie młodzieży, pogłębianie znajomości języka angielskiego oraz nawiązywanie przyjaźni. Pierwszego dnia odbyła się wycieczka do Hamburga, gdzie zwiedziliśmy Stare Miasto i ponad dwie godziny bawiliśmy się w Muzeum Strachu. To była niespotykana atrakcja. Kolejny dzień przywitał nas piękną pogodą. Najpierw polscy uczniowie udali się wraz ze swoimi niemieckimi przyjaciółmi na ich lekcje, gdzie mogli zobaczyć, w jaki sposób przebiega proces kształce- W Zespole Szkół im. Michała Kajki w Dąbrówce, edukacja ekologiczna jest jednym z priorytetowych zadań realizowanych przez szkołę. Głównym naszym celem jest podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz całego społeczeństwa., a także uwrażliwienie na potrzeby otaczającego świata. Dlatego już od kilku lat współpracując z Fundacją Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku pozyskujemy dotacje na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej. Dotacje uzyskane z projektów przeznaczamy m.in. na zakup sadzonek drzew i krzewów do ogrodów na terenie szkoły, doposażenie pracowni w niezbędne pomoce dydaktyczne czy zakup nagród dla zwycięzców konkursów organizowanych w szkole. Tegoroczny projekt realizowany przez naszą szkołę nosił nazwę Mazury nasz codzienny cud. W ramach kampanii podjęliśmy wiele działań, których głównym celem było przede wszystkim poszerzanie wiedzy uczniów na temat mazurskiej przyrody. Zadania realizowane były przez p. Ewę Makowską, p. Marcina Sobieskiego oraz przez koordynatora pro- Mazury - nasz codzienny cud jektu p. Bożennę Podsiad. W czasie trwania projektu organizowaliśmy wiele wspólnych działań: Obchody Dnia Samorządności pod hasłem Woda źródłem życia. W ramach obchodów uczniowie szkoły podstawowej przygotowali przedstawienie dotyczące selektywnej zbiórki odpadów wtórnych Eko-Dziady, zaś uczniowie gimnazjum zmagali się w wieloboju poświęconym zagadnieniom ochrony środowiska wodnego. Obchody Światowego Dnia Ziemi: pod hasłem Różnorodność w nas, bioróżnorodność wokół nas. Tego dnia zorganizowany został konkurs wiedzy o mazurskiej przyrodzie oraz happening promujący oszczędność surowców i zachowania przyjazne środowisku. Mazury - siódmy cud świata to kampania realizowana w czasie Światowego Dnia Ochrony Środowiska, w której promowaliśmy konkurs fundacji New7Wonders. Wycieczkę do Leśniczówki w Praniu oraz Wyłuszczarni Nasion w Rucianem- Nidzie. Ponadto zorganizowaliśmy zbiórkę baterii i aluminiowych puszek oraz liczne konkursy o treści proekologicznej. Wysiłek, zapał i pomysłowość włożony w realizację projektu Mazury nasz codzienny cud, dał początek wielu nowym inicjatywom, które z pewnością będziemy realizować w przyszłym roku. A co najważniejsze, dzięki takim projektom nasi uczniowie lepiej rozumieją potrzebę życia w zgodzie z naturą. E. Makowska nia u naszych zachodnich sąsiadów. Po zajęciach pojechaliśmy do Flensburga, gdzie zwiedziliśmy Muzeum Techniki i spacerowaliśmy uliczkami starego miasta.. Po powrocie do Kropp udaliśmy się na grilla do gospodarstwa jednej z niemieckich uczennic, biorących udział w wymianie młodzieży. Następnego dnia odbyło się spotkanie w szkole. Nauczycieli powitał Dyrektor placówki, Burmistrz miasta i Przewodniczący Rady, uczniowie zaś znowu udali się na lekcje. Przed południem obie grupy młodzieży wzięły udział w spektaklu teatralnym, odgrywanym po angielsku przez grupę profesjonalnych aktorów. Po południu odbyło się ciepłe pożegnanie. Nie obyło się bez wzruszeń i łez. Zmęczeni, ale zadowoleni udaliśmy się w wielogodzinną podróż do Orzysza. Agnieszka Chaberska 14 czerwca 2010 roku w Szkole Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w Okartowie odbyło się przedstawienie teatralne pt.,,czystość to zdrowie. Inscenizację przygotowali uczniowie klas IV-V. Sami dokonali wyboru scenariusza, przygotowali kostiumy, charakteryzację, sami też wymyślili kreację swoich ról. Organizacją przedstawienia zajmowali się od stycznia br. w ramach zajęć świetlicowych. W czasie tych godzin odbywały się też próby. Uczniowie w ten sposób uczyli się odpowiedzialności za swoje,,decyzje teatralne. Pokonywali stres przed Drodzy przyjaciele z Orzysza... Drodzy przyjaciele z Orzysza, Przesyłamy z Kroppu serdeczne pozdrowienia i mamy nadzieję, że przed nami piękne lato. Jak wiecie nasza gmina obchodzi w tym roku 725 rocznicę powstania. W ramach obchodów tej rocznicy stowarzyszenia będą prezentować przeróżne atrakcje, które mają uświetnić tą uroczystość. Mamy niezwykłe pomysły, które mają służyć dobru ogólnemu Między innymi planujemy bieg ciągły na ruchomej bieżni w wykonaniu 10 biegaczy, którzy w sumie przebiegną 725 km w ciągu 72,5 godziny. Szukamy sponsorów, którzy za każdy przebiegnięty kilometr przekażą pieniądze w wysokości od 1 centa do 1 euro na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi. To sportowe wydarzenie rozpoczyna sie w czwartek, roku o w namiocie obok głównej sceny. Każdy biegacz musi przebiec 10 kilometrów ze sta- 12 czerwca 2010r. w CEiIK w Olsztynie odbył się XXVII Wojewódzki Konkurs Recytatorski,,Spotkania z Poezją. Miło nam poinformować, że uczennica Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Orzyszu Aleksandra Dbamy o zdrowie łą prędkością - 10 km/godz. Co 10 kilometrów uczestnicy tego przedsięwzięcia będą się zmieniać. Planowanych jest do niedzielnego wieczora aż 7 zmian. Najtrudniejsze będą ostatnie zmiany z powodu braku snu i utraty sił. Biegacze będą dopingowani przez moderatorów, odwiedzających i muzykę.bieg zakończy sie równolegle z oficjalną uroczystością zamykającą obchody jubileuszu gminy. 22 sierpień jest dniem głównym uroczystości rocznicowych i jest połączony z co dwuletnimi obchodami Nocy księżycowej. Cieszymy się, że właśnie wtedy możemy gościć delegację z Orzysza. W tym tygodniu odwiedziła naszą szkołę młodzież z Orzysza. Miło było widzieć młodych ludzi, którzy odnajdują wspólny język. Jest to dobry znak dla ożywienia partnerstwa naszych gmin. Cieszymy się ogormnie ze spotkania w lipcu z okazji Waszych Dni Orzysza. Pozdrawiamy Was serdecznie. Przewodniczący Rady Gminy Klaus Lorenzen burmistrz Reinhard Müller Sukces naszych uczennic w Olsztynie występami publicznymi, prezentowali swoje zdolności i umiejętności. Przy okazji rozbudzali swoje zainteresowania i świetnie się bawili. Przedstawienie w sposób humorystyczny przypominało społeczności dziecięcej o konieczności utrzymywania higieny całego ciała nawet w czasie wakacji, propagowało zachowania prozdrowotne i kształtowało postawy zdrowotne. Inscenizacja była również wydarzeniem kończącym działania prozdrowotne w roku szkolnym 2009\2010 w Szkole Podstawowej w Okartowie. Ziółkowska zajęła w tym konkursie trzecie miejsce (kategoria klas gimnazjalnych), a uczennica Szkoły Podstawowej im. mjr H.Sucharskiego Adrianna Maja Jednaszewska zajęła w tym konkursie drugie miejsce (kategoria klas I III). Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Obie uczennice reprezentowały nasz region i były laureatkami konkursu powiatowego. Agnieszka Chaberska Każde pokolenie ma własny czas... Dzisiejsze spotkanie, było ostatnim w tym roku szkolnym. 25 czerwca ostatni raz zadźwięczał dzwonek. Społeczneść Szkoły Podstawowej uroczystość zakończenia roku szkonego rozpoczęła mszą świętą. Uroszystość szkolną, której gospodarzem była p. Dyrektor Szkoły- Mirosława Majewska zaszczycili swą obecnością ksiądz proboszcz Marcin Nowik, Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wasilewski oraz Rodzice. Zakończenie roku szkolnego to nagrodzenie tych, którzy przez cały rok ciężko pracowali, podziękowanie nauczycielom za trud pracy pedagogicznej. Tak też i się stało były nagrody za wysokie wyniki w nauce, kwiaty dla nauczycieli. Dziś wszyscy opuścili szkolne mury. Nie oznacza to rozłąki, ani zapomnienia o tych, którzy tu pracują: troskliwych nauczycielach i wychowawcach, pracownikach szkoły, kolegach i koleżankach. Rozstaliśmy się na dwa miesiące. Mamy nadzieję, że wszystko to pozostanie w pamięci uczniów, nie tylko w okresie wakacji ale i na całe życie. Szóstoklasiści życzymy Wam szerokiej drogi! To w szkole rodzą się wielkie odkrycia, emocje, przyjaźnie i wspaniałe uczucia. To, co było obce i nieznane stawało się zrozumiale, przyjazne i bliskie. Jesteśmy przekonani, że gdziekolwiek rzuci Was los, będziecie godnie reprezentować naszą szkołę. Pamiętajcie też, że jej drzwi będą dla Was zawsze otwarte. Dyrektor Szkoły Mirosława Majewska złożyła życzenia uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły.

8 8 Kultura Dni Orzysza ciąg dalszy... Uroczysta msza święta w Kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Orzyszu z udziałem Miejskiej Orkiestry Dętej z Pisza, zainaugurowała obchody święta miasta. Uroczystego otwarcia Dni Orzysza, trzech dni zabawy, sportu i muzyki, dokonał w Ogródku Jordanowskim Burmistrz Orzysza. Bardzo ważnym wydarzenie było podpisanie umowy partnerskiej z miastem Szkudy (Skuodas) na Litwie. Miasto Szkudy jest czwartym miastem partnerskim gminy Orzysz. Podpisy na umowie złożyli Burmistrz Orzysza Jan Aleszczyk i Przewodniczący Rady Miejskiej w Orzyszu Wiesław Wasilewski oraz ze strony litewskiej Burmistrz Gminy Rejonowej Szkudy Stasys Vainoras. Współpraca ma na celu m.in. nawiązanie i rozwijanie kontaktów społecznych, gospodarczych, kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych i sportowych; poznanie i pielęgnowanie historii oraz tradycji; wspieranie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwoju lokalnej samorządności i kształtowania społeczeństwa obywatelskiego; wspierania realizacji wspólnych projektów w ramach programów Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że dotychczas Gmina Orzysz podpisała już umowy partnerskie z polskim miastem Zgierz, Gminą Kropp, położoną w północnej części Niemiec w powiecie Schleswig-Flensburg oraz z miastem Wołodarsk- Wołyński, znajdującym się w centralnej części obwodu żytomierskiego, nad rzeką Irsza w odległości 150 km od Kijowa. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zebrani mogli poddać się nastrojowi zabawy i dali ponieść się dźwiękom muzyki. W piątkowy wieczór bawiły nas zespoły Ramolsi, Oddział Zamknięty oraz Time. W międzyczasie odbywały się konkursy dla publiczności. Spławikowe Zawody Wędkarskie na rzece Orzyszy otworzyły kolejny dzień, którego przedpołudnie upłynęło pod znakiem zmagań sportowych. Następnie korowodem kapel i zespołów ludowych rozpoczęły się VI Orzyskie Spotkania Folklorystycz- ne, podczas których widowni zaprezentowały się kapele i zespoły ludowe. W trakcie odbywały się konkursy dla publiczności, pokazy rzemiosł wypiek sękacza, garncarstwo, wikliniarstwo, tkactwo, kowalstwo. Sobotni wieczór to występy zespołów Holiday, Cygański Tabor, Artystycznego Tańca z ogniem - zakończone tańcami pod gwiazdami. Niedziela (4 lipca) to ciąg dalszy zmagań sportowych, Spotkań Folklorystycznych zakończonych występem zespołu Pietuchy. Warto wspomnieć, że równolegle z tegorocznymi obchodami Dni Orzysza odbywała się - pod patronatem Burmistrza Orzysza pierwsza,mamy nadzieję, że nie ostatnia, edycja Parapikniku GGC, którego główną ideą jest promocja regionu nie tylko w środowisku, ale także zainteresowanie nim potencjalnych, przyszłych amatorów sportów lotniczych. Jedną z głównych atrakcji PARAPIKNIKU GGC był przyjazd paralotniowej kadry Polski oraz przelot paralotniami PPG wokół największego jeziora w Polsce. Wygląda na to, że Dni Orzysza z wiekiem rosną i z kolejnymi edycjami przybywa atrakcji, a co za tym idzie odwiedza nas coraz więcej osób. Mamy nadzieję, że tak będzie w kolejnych latach. Do zobaczenia za rok! VI Orzyskie Spotkania Folklorystyczne Już po raz szósty hucznie i barwnie odbyły się w Orzyszu Spotkania Folklorystyczne, organizowane przez Dom Kultury. Na scenie Ogródka Jordanowskiego stanęło 17 zespołów śpiewaczych i kapel oraz 8 solistów - śpiewaków i muzykantów Ich występy oceniało Jury w składzie: Agnieszka Krajewska- Werecka - muzykolog, Olsztyn; Mirosław Nalaskowski - muzyk folklorysta, Suwałki; Agata Dowhań - muzyk, Mrągowo; Jerzy Koziełło - muzyk, Orzysz. Lista laureatów VI Orzyskich Spotkań Folklorystycznych znajduje się na stronie Przeglądowi konkursowemu towarzyszyły warsztaty i pokazy rzemiosła ludowego: garncarstwo, wikliniarstwo, koronkarstwo, rzeźba, malarstwo, wypiek sękacza. Patronat nad imprezą sprawowali: Starosta Piski, Burmistrz Orzysza oraz Gazeta Piska. DK w Orzyszu

9 9 Sport Dni Orzysza na s po rtowo W ramach obchodów Dni Orzysza 2010, sportowcy mogli się wykazać w różnych kategoriach sportowych. Chętnych było mnóstwo, nie tylko z naszej gminy, ale także przyjezdni brali czynny udział w różnorakich zawodach Wakacyjny Turniej Unihokeja Pawilon wejściowy na plażę miejską Szesnaście drużyn w dwóch kategoriach wiekowych przystąpiło do Wakacyjnego Turnieju Unihokeja. Zawody odbyły się na Boisku Orlik. Jako pierwsi do rywalizacji przystąpili zawodnicy w kategorii do lat 13. W pierwszej fazie turnieju drużyny rywalizowały w trzech trzy zespołowych grupach. Awans do półfinałów uzyskała najlepsza drużyna z każdej z grup, oraz zespół legitymujący się najlepszym dorobkiem punktów z drugich miejsc. MOSiR Podczas obchodów Dni Orzysza odbyło się uroczyste przekazanie do użytku pawilonu wejściowego wraz z sanitariatami mieszczącego się na Plaży Miejskiej w Orzyszu. Po blisko dziewięciu miesiącach prac, nad jez. Orzysz stanął nowoczesny budynek, w którego wnętrzu do użytku mieszkańców i turystów oddane zostały sanitariaty i toalety W budynku znalazło się także miejsce dla ratowników, punkt medyczny oraz lokal z przeznaczeniem na małą gastronomię. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele władz Orzysza na czele z Burmistrzem Janem Aleszczykiem, delegacje miast partnerskich fot. archiwum MOSiR w Orzyszu oraz przedstawiciele głównego wykonawcy robót. Inwestycja sfinansowana została ze środków Gminy Orzysz i jest jednym z etapów realizacji projektu Wzrost potencjału gminy Orzysz poprzez budowę stanicy wodnej wraz z obiektami małej architektury. MOSiR Uroczyste przecięcie wstęgi przez Burmistrza Orzysza, Przewodniczącego RM w Orzyszu, Vice-Starostę piskiego oraz zaproszonych gości z delegacji miast partnerskich VII Międzygminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Orzysza Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Orzysza Sześć drużyn przystąpiło do VII Międzygminnego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Orzysza. Zawody odbyły się na Stadionie Miejskim. Zespoły zostały podzielone na dwie grupy, w których rozgrywano mecze każdy z każdym. Zwycięzcy grup spotkali się w finale, drugie miejsce dawało grę o najniższy stopień podium, zaś najsłabsze drużyny w grupach zmierzyły się w meczu o piątą lokatę. MOSiR Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Orzysza W sobotę również zainaugurowano cykl Grand Prix Orzysza w Siatkówce Plażowej. Do pierwszego z czterech turniejów rozgrywanego w ramach Dni Orzysza przystąpiło 15 par. W zawodach udział wzięli zawodnicy z Gdańska, Warki, Warszawy, Krakowa, Elbląga, Pisza, Ełku, Białej Piskiej i Orzysza. Turniej rozegrano systemem do dwóch przegranych meczów co sprawiło, że zawody trwały prawie 7 godzin. Otwarte zawody kajakowe Tradycyjnie w ramach obchodów Dni Orzysza Spławikowe Zawody Wędkarskie zainaugurowały cykl imprez sportowych organizowanych podczas święta miasta. W tym roku w sobotni poranek zawody odbyły się na kanale Orzysz. Do rywalizacji przystąpiło 15 wędkarzy. MOSiR Otwarte Zawody Pływackie Zawody kajakowe otworzyły niedzielną część imprez sportowych organizowanych w ramach obchodów Dni Orzysza. Na Plaży Miejskiej ponad dwudziestu kajakarzy rywalizowało na dystansie ok. 600 m. Jedynym warunkiem uczestnictwa było ukończenie 14 roku życia. MOSiR Na Plaży Miejskiej zorganizowane zostały zawody pływackie. Na starcie rywalizacji stanęło około 70 zawodników. Uczestnicy startujący w najstarszych kategoriach rywalizowali na dystansie 50 m, młodsi zaś o połowę krótszym. MOSiR Promocyjne Loty Gołębi Pocztowych o Puchar Burmistrza Orzysza Podczas dni Orzysza okazję do rywalizacji mieli także hodowcy gołębi. Do lotu poderwało się 445 gołębi, które miały za zadanie powrócić z oddalonego o blisko 350 km Szczecinka w wojewódz- twie zachodniopomorskim. Najlepsi hodowcy uhonorowani zostali pamiątkowymi pucharami, których wręczenia dokonali burmistrz Kropp Reinhard Müller oraz Burmistrz Orzysza Jan Aleszczyk. Pucharami nagrodzeni zostali także hodowcy rywalizujący w Międzynarodowych Lotach Lubeka Orzysz, które odbyły się 26 czerwca. MOSiR

10 10 Aktualności Parapiknik 2010 Gala VII edycji Wilka Piskiego W poniedziałek 28 czerwca 2010 br. w sali Piskiego Domu Kultury, już po raz siódmy odbyła się wielka gala wręczenia statuetki Wilka i Wilczka Piskiego. Wyróżnienie Wilka Piskiego przyznawane jest raz do roku osobom, firmom i instytucjom z terenu powiatu Piskiego, które w sposób szczególny przyczyniają się do promowania oraz rozwoju powiatu Piskiego. Pomysł zorganizowania Parapikniku zrodził się rok temu. Wtedy nie dopisała pogoda. I dlatego między innymi postanowiliśmy po roku spróbować jeszcze raz i się zrehabilitować. Moim zdaniem udało się to w stu precentach... Przygotowania trwały w zasadzie od lutego. Załatwianie formalności związanych z lądowiskiem, rejonem lotów, rozmowy z burmistrzem, ustalenia co do przyjazdu kadry narodowej, szukanie sponsorów, partnerów medialnych, budowanie strony internetowej (nie wspomnę o poganianiu syna, żeby zrobił podkład do filmiku na youtube). Pierwsza fama poszła w czasie Paragiełdy. To było jak dzwon na Wall Street: odliczanie czas zacząć. Po drodze mieliśmy różne problemy, na przykład odpadł kluczowy sponsor, ale co nas nie zabije, to nas wzmocni. Znaleźliśmy innego. Ciężko to było ogarnąć, ponieważ każdy z nas na co dzień pracuje, ma rodzinę. Najbardziej się baliśmy o pogodę, jedyną rzecz, na którą nie mieliśmy absolutnie żadnego wpływu. Tydzień przed zaczęło się nerwowe wpatrywanie w prognozy. W piątek drugiego lipca początek imprezy, a w środę zapowiadają opady i przelotne burze. Kicha. Chyba będzie porażka. Dylemat: odwołujemy imprezę czy czekamy na rozwój wydarzeń? W czwartek okazuje się, że nie taki diabeł straszny. Wszystkie znaki na niebie wskazują, że weekend będzie lotny. Cały czwartek i piątek rano to urwanie głowy: organizowanie lądowiska, miejsca na imprezę integracyjną, odbieranie nagród od sponsorów. Ale też miłe zaskoczenie: w czwartek ktoś lata nad Orzyszem, czyli jest pierwszy gość! W piątek Gekony do boju: rozstawiamy namioty, przyjeżdżają pierwsi wystawcy (Paramania, Midland, Motoroma...) i pierwsi piloci. W piątek rejestruje się dwudziestu sześciu pilotów, w sobotę kolejnych piętnastu oraz kolejni wystawcy: Ec Extreme,Technofly. Jest sukces, przyjechało ponad czterdziestu pilotów! W piątek zaczynają się Dni Orzysza. Mieszkańcy i burmistrz witają trenera kadry narodowej PPG Adama Paskę, prezesa GGC Piotra Sawkę oraz aktualnego mistrza świata Tomasza Kudaszewicza. Odbywają się też pierwsze loty. W sobotę pogoda dopisuje. Rano robimy małą rywalizację w trzech kategoriach: najlepszy start, szybko wolno i celność lądowania. Oto zwycięzcy: miejsce I Adam Kurdziel, miejsce II Piotr Ficek, miejsce III Robert Erhard. Reprezentanci kadry startują poza konkursem. Przez cały dzień mocno wieje, ale wieczorkiem wiatr siada i decydujemy, że spróbujemy zrobić przelot wokół największego fot. fot. polskiego jeziora. Po odprawie decyduje się dziewiętnastu pilotów, dwunastu wykonuje zadanie. Podczas tego przelotu dzwoni telefon: Musiałem lądować awaryjnie z powodu awarii silnika. Wylądowałem w przygodnym terenie, osiem kilometrów na zachód od Orzysza, gdzieś między Okartowem a Wężewem. Przyjedźcie po mnie! Co najciekawsze, jednym z punktów programu Parapikniku miała być zabawa, którą nazwaliśmy Paralotniowa Akcja Poszukiwawcza. Jak się okazało, piloci nie musieli szukać na niby. W sobotę wieczorem wszyscy spotkali się na imprezie integracyjnej przy ognisku. Były kiełbaski, sałatki zrobione przez moja żonę, piwo, gitara i śpiewy do samego rana. Nawet liczne hordy mazurskich komarów nie były w stanie zakłócić dobrej zabawy. W niedzielę pogoda jest nadal łaskawa. Latamy od samego rana. Zwycięzcy, ale też wszyscy pozostali uczestnicy zawodów otrzymali nagrody. Na koniec Parapikniku do pełni szczęścia potrzebowaliśmy tylko wspólnego zdjęcia. Wszyscy uśmiechnięci, bo Parapiknik był naprawdę udany. Byli i tacy, fot. którzy woleli się moczyć w wodzie niż biegać po lotnisku głównie gekońskie dzieci. Ta część uczestników miała do dyspozycji przepiękne jezioro Orzysz. Na czas trwania Parapikniku plaża przy Wojskowym Domu Wczasowym zamieniła się w spa: małe Gekony pływały, polewały się błotem i robiły sobie peeling piaskiem. Tegoroczna edycja dobiegła końca, ale pozostało dużo zdjęć i zapowiedź GGC: będzie kolejna. Organizatorami tegorocznego Parapikniku byli członkowie stowarzyszenia Gekon Glide Club; Przemek Mastalerz, Andrzej Walerych, Robert Burlikowski. Przemysław Mastalerz Szczególne podziękowania dla Burmistrza Orzysza - Pana Jana Aleszczyka; z-cy Burmistrza Orzysza - Pana Dariusza Kizlinga; UM - Pani Agnieszki Góreckiej - oraz Pana Artura Jankowskiego, bez wsparcia których nasza impreza tak naprawdę by się nie odbyła. Oto sponsorzy: Czesław Moritz - fi rma Ecoland - użyczenie lądowiska; Jerzy Lubiecki - sponsor paliwa dla paralotniowej kadry narodowej - stacja paliw Krzyś; Wojciech Stasik - Auto Naprawa; Krzysztof Mroczkowski - piekarnia Mroczkowski; hurtownia opakowań Roan z Pisza, Jarosław Kondraciuk - fi rma Telmex, Piotr i Magdalena Dzieżyc - frma Topdruk, Ewa i Wiesław Kliński - fi rma kamieniarska; Andrzej Mastalerz - skup surowców wtórnych; Danuta i Józef Karwowscy - fi rma Karwosnet; Iwona Zyzik - salon ślubny Kaprys; Piotr Rostkowinski - Studnie Wiercone; Agata Śniatkowska - szkoła nauki jazdy Agatka ; Mirosław Hańczyc - oleje Midland Eco Mida; Piotr Lomott - Auto Naprawa; Grzegorz Alicki - Print Service Giżycko; Darek Smoła - Darpol ; Anna Niemotko - Drogeria; Helena Dyk - sklep spożywczy, Jarosław Rakowski - PHU Jola; Jurek Bałdyga - fi rma JBB Łyse - wyroby mięsne; Irena i Mirosław Przestrzelscy - księgarnia; nasi wolontariusze - Mariusz Sieminski, Andrzej Sieminski, Kamil Wojciechowski, Kamil Borowski, Marcin Walerych, Pawel Pasiecki, Paweł Zajkowski, Michal Pasiecki. Podziękowania dla strażaków z miejscowości Szwejkówko; Pana Sławomira Zajkowskiego oraz Piotra Grymuzy. Dziękujemy również wszystkim innym którzy pomagali w organizacji Parapikniku, a nie zostali tutaj wymienieni. fot. Nagrody przyznawane są w 5 kategoriach: gospodarka, kultura, działalność na rzecz ziemi Piskiej, sport, postawa godna pochwały i propagowania. Laureatów do nagrody nominuje i nagrodę przyznaje Kapituła Wilka Piskiego, w skład której wchodzą: Andrzej Nowicki - Starosta Powiatu Piskiego, Jan Aleszczyk - Burmistrz Orzysza, Jan Alicki - Burmistrz Pisza, Leszek Gryciuk - Burmistrz Rucianego Nidy, Ryszard Szumowski - Burmistrz Białej Piskiej, Joanna Ducka - Redaktor Naczelna Gazety Piskiej. Nominowani do Wilka Piskiego 2010 GOSPODARKA- Stefan Zajk Zakład Remontowo- Budowlany (nominowany przez Burmistrza Pisza), Andrzej Karwowski (nominowany przez Burmistrza Białej Piskiej), Ralf Uwe Schutze (nominowany przez Burmistrza Orzysza), BENTRA Pisz (nominowana przez Starostę Piskiego), Maria Szupryczyńska Dom Pracy Twórczej w Wierzbie (nominowana przez Burmistrza Rucianego-Nidy), Marek Skarzyński (nominowany przez Redaktor Naczelną Gazety Piskiej) KULTURA - Piski Dom Kultury (Starosta Piski), Kapela Podwórkowa Klika (Burmistrz Białej Piskiej), Ewa Maria Ostrowska (Burmistrz Orzysza), Chór Dziecięcy Rezonans (Burmistrz Pisza), Alina Kierom (Burmistrz Rucianego-Nidy), Iwona Nerkowska (Redaktor Naczelna Gazety Piskiej) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ZIEMI PISKIEJ - Waldemar Brenda (Starosta Piski), Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego (Burmistrz Białej Piskiej), Koło Łowieckie Nr 135 Cyranka (Burmistrz Orzysza), Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy (Burmistrz Pisza), Ochotnicza Straż Pożarna fot. archiwum Tygodnik Piski Ruciane-Nida (Burmistrz Rucianego-Nidy), Autorzy książki Biała Piska dawniej Mirosława Pałaszewska, Waldemar Brenda, Bogusław Trupach (Redaktor Naczelna Gazety Piskiej) SPORT - Załoga Żeglarska Marcin Komosiński, Konrad Sęk (Starosta Piski), Jacek Jankowski (Burmistrz Białej Piskiej), Magdalena Żmuda (Burmistrz Orzysza), Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Piłeczka Pisz (Burmistrz Pisza), Sebas an Sęk (Redaktor Naczelna Gazety Piskiej) POSTAWA GODNA PO- CHWAŁY I PROPAGOWA- NIA - Pielęgniarki SP ZOZ (Starosta Piski), Ochotnicza Straż Pożarna Kruszewo (Burmistrz Białej Piskiej), Orzyskie Stowarzyszenie pracowników i Przyjaciół Pomocy Społecznej Szansa na (Burmistrz Orzysza), dr Tomasz Mojżuk specjalista chorób wewnętrznych i medycyny ratunkowej (Burmistrz Pisza), Ks. Proboszcz Waldemar Rawicki (Burmistrz Rucianego-Nidy), Beata Szymankiewicz (Redaktor Naczelna Gazety Piskiej) Wilczki Piskie: Patryk Gajdulewicz - Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu, Ewelina Kuliś - Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie, Joanna Potaś - Gimnazjum Nr 1 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Piszu, Rafał Mikicin - Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 1 w Piszu /Starosta Piski/, Tomasz Tyszka - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej Honorowe Wilki Piskie: Marie Luise von Sethe von der Ohe, Christoph Henrich von Sethe; Mirosław Nicewicz, dyrektor GDDKiA w Olsztynie. Podczas ceremonii, Andrzej Nowicki - Starosta Piski uhonorował także Przemysława Kaczmarczyka, ucznia Zespołu szkół Ogólnokształcących, który zdobył wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Ośmiu Wspaniałych Tegoroczną ceremonię poprowadziła Jagienka Kass, a swoim występem uświetnił ją Grzegorz Turnau.

11 Konkurs Piosenki dziecięcej W dniu 1 czerwca 2010 Dom Kultury w Orzyszu uczcił Dzień Dziecka konkursem przeznaczonym dla najmłodszych artystów naszej gminy. Na scenie Ogródka Jordanowskiego stanęli uczniowie przedszkola i szkoły podstawowej, rywalizując o sławę, chwałę i nagrodę. Usłyszeliśmy wiele interesujących wykonań piosenek dziecięcych i młodzieżowych, a Jury w składzie: Beata Szymankiewicz, Jolanta Żuber oraz Paweł Mróz wytypowało zwycięzców, ich lista znajduje się na stronie pl. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu kolejnych sukcesów! DK w Orzyszu Od kilku lat z inicjatywy Domu Kultury w dniu uroczystej inauguracji Warmińsko - Mazurskich Dni Rodziny w Orzyszu ma miejsce plenerowa impreza zadedykowana rodzinom pod nazwą Majowy Piknik z Przyjaciółmi. Tegoroczna jej edycja, współorganizowana przez Dom Kultury i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, już po raz piąty zgromadziła zarówno starszych, jak i młodszych Orzyszan, którym bliskie są problemy współczesnych rodzin. Gości tegorocznego Pikniku przywitali: 11 Kultura V Majowy Piknik z Przyjaciółmi Burmistrz Orzysza, pan Jan Aleszczyk, wicestarosta Powiatu Piskiego, pan Marek Wysocki oraz przedstawiciele Rady Miejskiej Orzysza. Prócz tradycyjnego ogniska, pieczenia kiełbasek i wspólnej biesiady mieliśmy okazję wysłuchać popisów artystycznych utalentowanej muzycznie młodzieży orzyskiej. Koncert zakończył występ Klubu Spotkań Artystycznych działającego przy Domu Kultury. DK w Orzyszu Rozpoczął się sezon Festynów Wiejskich Wraz z latem rozpoczał się sezon festynów i zabaw we wsiach Gminy Orzysz. Jako pierwsze bawiło się Szwejkówko, gdzie Wiejski Festyn Rodzinny odbył się w sobotę, 5 czerwca. Zgromadzonym mieszkańcom wsi przygrywał do tańca zespół Mazurski Rejs. Odpo- cząć można było przy ognisku i suto zastawionym stole. Nie zabrakło oczywiście licznych zabaw i konkursów z nagrodami przeprowadzonych przez pracowników Domu Kultury w Orzyszu dla najmłodszych uczestników. DK w Orzyszu Zakończenie roku szkolnego w orzyskim Domu Kultury Piękną uroczystością, która odbyła się w dniu 9 czerwca, został podsumowany kolejny rok zajęć odbywających się w Domu Kultury w Orzyszu. W Pawilonie Artystycznym przy ul. Wojska Polskiego 9b zebrali się wszyscy, którzy w jakiejkolwiek formie korzystali z oferty Domu Kultury w roku szkolnym 2009/2010. Gratulacje i okazjonalne dyplomy z rąk Burmistrza Orzysza, Jana Aleszczyka odebrali członkowie Ze- społu Wokalnego Sukces, Koła Recytatorsko-Teatralnego, uczestnicy zajęć plastycznych, nauki gry na instrumentach oraz uczniowie Ogniska Muzycznego. Szczególne podziękowania i gratulacje za kolejny rok twórczej działalności otrzymały członkinie Zespołu Śpiewaczego Orzyszanki. Dyrektor Beata Szymankiewicz w ciepłych i serdecznych słowach podziękowała wszystkim instruktorom Domu Kultury za ich całoroczną pracę dydaktyczną. Zaproszeni goście zwłaszcza licznie zgromadzeni Rodzice najmłodszych bohaterów tego dnia wysłuchali wzruszającego koncertu, w którym nabyte w ciągu roku pracy umiejętności prezentowali młodzi instrumentaliści. Wielkie brawa zebrał Zespół Wokalny Sukces, który każdego roku szkoli kolejnych młodych wokalistów i cieszy się nieustanną sympatią orzyskiej publiczności. Spotkanie zakończyło się wymianą wrażeń i rozmowami przy kawie i ciastku. Uśmiechy na twarzach młodych wykonawców zdawały się świadczyć, że regularna praca i rozwijanie swoich talentów może przynieść dużo radości i satysfakcji. DK w Orzyszu Było strzelanie z łuku, dojenie krowy, wyścigi w nartach trzyosobowych, skoki w workach oraz wiele innych atrakcji. Przyglądająca się rywalizacji publiczność również miała możliwość spróbowania swoich sił w konkurencjach pozakonkursowych. Najliczniej zgromadzone na festynie dzieci nie nudziły się ani przez chwilę cały czas na scenie trwały gry, zabawy i tańce animowane przez dwa urocze ufoludki, a na specjalnym, dmuchanym boisku piłkarskim rozgrywane były mecze piłkarzyków w wersji max oraz piłki nożnej w specjalnych kos umach, które czyniły grę wprawdzie nieco trudniejszą, ale za to ogromnie zabawną. Parafianie zaangażowani w organizację imprezy sprzedawali domowe ciasto i wypiekane na miej- VII Festyn Rodzinny Już po raz siódmy mieliśmy okazję uczestniczyć w dobrej zabawie podczas Festynu Rodzinnego, imprezy współorganizowanej przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz orzyski Dom Kultury. W dniu 12 czerwca w Ogródku Jordanowskim do rywalizacji o puchar Dla Najaktywniejszej Rodziny stanęło 13 drużyn, z których każda miała do pokonania siedem turniejowych konkurencji. scu gofry z domowymi dżemami, serwowali kawę i herbatę. Można było również wziąć udział w loterii fantowej. Na wszystkich uczestników i publiczność czekała gorąca grochówka. Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji zdobyte przez poszczególne drużyny punkty zostały podliczone, turniej został rozstrzygnięty, a Puchar Dla Najaktywniejszej Rodziny zdobyła Rodzina Państwa Wojciechowskich. Serdecznie gratulujemy! Na zakończenie imprezy wystąpił duet An Dreo & Karina w repertuarze popularnych piosenek włoskich. DK w Orzyszu Lato W upalny, prawdziwie wakacyjny dzień spotkaliśmy się w Ogródku Jordanowskim, aby wspólnie bawić się na festynie Lato w Mieście, zorganizowanym przez Dom Kultury w Orzyszu. Mimo typowo plażowej aury dzieci nas nie zawiodły i chętnie wzięły udział w grach, zabawach i quizach przygotowanych specjalnie da nich. Prócz zabawnych konkurencji sprawnościowych, takich jak toczenie piłki głową, wyścig w nartach trzyosobowych czy strzał piłką nożną do dziurawej bramki, przeprowadzony został czteroetapowy turniej wiedzy o Orzyszu oraz cieszący się dużym zainteresowaniem konkurs rysowania kredą, dzięki któremu pod sceną powstały w Mieście barwne prace o tematyce wakacyjnej. Nie zabrakło też chętnych do udziału w konkursie karaoke, który ujawnił kilka wokalnych talentów wśród uczestników zabawy. Natomiast wieczorem scena Ogródka Jordanowskiego zamieniła się z estradowej w teatralną. W sztuce Jacka Hempla zatytułowanej Będzie tylko lepiej wystąpili aktorzy Marek Siudym i Jacek Kałucki, dobrze znani choćby z popularnych seriali telewizyjnych. Błyskotliwa komedia, wyreżyserowana przez Stefana Friedmanna sprawiła publiczności niekłamaną przyjemność. Oby więcej takich udanych spotkań ze sztuką w naszym mieście! Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego DK w Orzyszu W dniu 19 czerwca w Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu obradowało Jury VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Michała Kajki w składzie: Krzysztof Kuczkowski (Przewodniczący), Tadeusz Dąbrowski, Wojciech Gawłowski, Paweł Szydeł. Wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych znajdują się na stronie Uroczysta Gala wręczenia nagród Laureatom odbędzie się 24 września 2010r w Orzyszu.

12 12 Sport / Informacje wiosenna liga zakończona BURMISTRZ ORZYSZA INFORMUJE w Ośrodku Zdrowia w Orzyszu przyjmują lekarze specjaliści w ramach usług refundowanych przez NFZ: - GINEKOLOG rejestracja w każdą środę osobiście 11: , telefonicznie 12:15-13:00, w każdy piątek osobiście 10:30 11:30, tel. 11:00 11: OKULISTA rejestracja pod nr tel lub osobiście Po dwóch miesiącach zmagań, w niedzielę 27 czerwca, zakończyły się rozgrywki Gminnej Wiosennej Ligi Piłki Nożnej. Bezapelacyjnym zwycięzcą okazał się Bud-system Introtel. Na podium znalazł się również Bomir i 15 Batalion Saperów Bud-system Introtel już przed rozpoczęciem ligi uważany był za jednego z faworytów do mistrzowskiego tytułu. Od początku kroczył od zwycięstwa do zwycięstwa, a w całych rozgrywkach skapitulował tylko raz, w spotkaniu z Komendą Poligonu. Duży udział w sukcesie drużyny miał Piotr Talaga. Napastnik Bud-system Introtel strzelił ponad połowę z wszystkich goli strzelonych przez jego drużynę, zdobywając tym samym tytuł króla strzelców. W swym dorobku uzbierał 28 trafień. O pozostałe lokaty zespoły musiały walczyć do ostatniej kolejki. Ostatecznie Z boiska KS Śniardwy 20 czerwca zwycięskim meczem z Hetmanem Baranowo (3-0) Śniardwy zakończyły pierwszy po trzyletniej przerwie sezon w rozgrywkach A Klasy. Mimo znacznie lepszej postawy w rundzie wiosennej, podopiecznym Bartłomieja Koniecki nie udało się opuścić ostatniego miejsca w tabeli jakie zajmowali na koniec jesiennej części rozgrywek. Udało się natomiast uniknąć spadku do B Klasy. Stało się tak za sprawą degradacji rezerw trzecioligowej Rominty Gołdap. Warmińsko Mazurski Związek Piłki Nożnej ukarał w ten sposób drużynę z Gołdapi za nierozegranie z własnej winy trzech wyznaczonych spotkań. Śniardwy w dziesięciu wiosennych meczach zdołały wywalczyć 10 punktów. Złożyły się na to dwa zwycięstwa oraz cztery remisy. Czterokrotnie zielono-niebiescy schodzili z boiska pokonani. W porównaniu z rundą jesienną orzyszanie zdecydowanie po- prawili grę w defensywie. W dziesięciu meczach stracili 18 bramek, ponad połowę mniej gdy ich trenerem był jeszcze Sylwester Gajewski. Niewiele natomiast zmieniło się w ataku. 14 bramek to zdecydowanie za mało aby móc znaczyć coś więcej w stawce ligowych drużyn. Niestety wraz z zakończeniem sezonu z przyczyn osobistych z prowadzenia zespołu zrezygnował Bartłomiej Koniecko. Po ponad miesięcznej przerwie władzom klubu udało się jednak wynegocjować z trenerem powrót na ławkę trenerską Śniardw. Zarówno Zarządowi jak i zawodnikom bardzo zależało na tym aby na stanowisko powrócił trener Koniecko. Jest to najlepsze rozwiązanie zważywszy na fakt, że do rozpoczęcia rozgrywek pozostały tylko 3 tygodnie. Jego półroczna praca dała obraz jakimi zawodnikami dysponuje i z pewnością będzie mu fot. archiwum MOSiR w Orzyszu tytuł wicemistrzowski wywalczył Bomir. Najbardziej bramkostrzelny zespół w stawce, dowodzony przez najlepszego zawodnika rozgrywek, Adama Sztachańskiego, na zakończenie rozgrywek łatwo uporał się z FC Format, strzelając rywalom 9 bramek, nie tracąc przy tym żadnej. Na najniższym stopniu podium uplasował się 15 Batalion Saperów, który w ostatniej kolejce skromnie 1-0 pokonał Nowe Guty. Przed ostatnią kolejką w walce o podium liczyła się jeszcze Komenda Poligonu, jednak nawet trzy punkty wywalczone w meczu z Dekadą 70 kazały się niewystarczające aby wskoczyć na pudło. Trzecią lokatę zawodnicy z Bemowa Piskiego przegrali o punkt. Oprócz Piotra Talagi i Adama Sztachańskiego nagrodą indywidualną nagrodzony został Patryk Kleczkowski. Zawodnik Gimnazjum w Orzyszu wybrany został najlepszym bramkarzem ligi. Kolejna edycja Gminnej Ligi Piłki Nożnej rozpocznie Najmłodsi uczestnicy do pokonania mieli trasę wytyczoną na płycie Stadionu Miejskiego, zaś w starszych kategoriach wiekowych rywalizacja przebiegała od Dworca PKP przez ulice Wojska Polskiego i Ełcką fot. archiwum MOSiR w Orzyszu się na początku września. Wyniki wszystkich spotkań znajdują się na stronie w zakładce Gminna Liga Piłki Nożnej. MOSiR Bieg uliczny Już po raz XVII 15 czerwca mieszkańcy Orzysza rywalizowali na trasie Biegu Ulicznego pod hasłem Żyj bez nałogów. W tym roku na starcie stanęło blisko 200 uczestników, którzy rywalizowali w kategoriach od przedszkolaków do seniorów. łatwiej w tak krótkim okresie przygotować zespół do rozgrywek. Negocjacje zakończyły się pomyślnie z czego bardzo się cieszymy. - mówił po zakończonych rozmowach prezes zarządu Dariusz Borchet. Śniardwy nowy sezon zainaugurują 21 lub 22 sierpnia. Już w pierwszej kolejce dojdzie do derbowego pojedynku drużyn z powiatu piskiego. W wyjazdowym spotkaniu orzyszanie zmierzą się z Fortuną Wygryny Ruciane Nida, której w minionym sezonie nie udało się uratować przed spadkiem z okręgówki Oprócz drużyny seniorów na Stadion. Najlepsi biegacze w swoich grupach wiekowych nagrodzeni zostali pamiątkowymi medalami oraz nagrodami rzeczowymi, których wręczenia dokonał Burmistrz Orzysza Jan Aleszczyk. MOSiR w rozgrywkach uczestniczyć będzie zespół juniorów. W pierwszym meczu warmińsko mazurskiej klasy okręgowej młodzi zawodnicy Śniardw podejmować będą na własnym boisku MKS Korsze. Spotkanie to odbędzie się 21 sierpnia. Zarówno seniorzy jak i juniorzy mecze na własnym boisku rozgrywać będą w soboty. Bieżące informacji, terminarze rozgrywek oraz tabele dostępne są na oficjalnej stronie internetowej klubu Łukasz Nikołajuk Zespół wyjazdowy świadczy usługi pomocy medycznej w stanach zagrożenia życia. W przypadku zachorowań niewymagających pomocy doraźnej należy udać się do lekarza rodzinnego (do godz ) lub do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Powiatowym w Piszu, ul. Sienkiewicza 2. W skład zespołu wchodzą Ratownicy Medyczni (nie ma w zespole lekarza). Ratownicy nie udzielają porad w siedzibie zespołu. W przypadku konieczności transportu pacjenta do Szpitala, pacjent nie ma możliwości powrotu do domu karetką. W stanach zagrożenia życia wezwania zespołu dokonywać należy telefonicznie - tel. 999 lub 112 APTEKA CAŁODOBOWA Informujemy, że apteka w Piszu przy ul. Lipowej pełni całodobowy dyżur. Całodobowa praca apteki, a w szczególności jej lokalizacja w centrum Pisza, w pełni zaspokoi potrzeby ludności i zapewni dostępność świadczeń, w tym zakresie również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Orzyskie Centrum Informacji Turystycznej ul. Rynek 5/18, Orzysz tel./fax.: 087/ TELEFONY DO POLICJI Dzielnicowy na terenie miasta Orzysz asp. Ryszard Nikiel Dzielnicowy na terenie gminy Orzysz - asp. Jacek Demiańczuk Telefony do Komisariatu Policji w Orzyszu: Dyżurka 87/ Komendant 87/ Sekretariat 87/ Telefony dzielnicowych będą odbierane w godzinach pełnionych służb, w innych przypadkach prosimy o nagrywanie się na pocztę głosową, dzielnicowi oddzwonią. Komisariat Policji w Orzyszu SZUKANIE POMOCY JEST OZNAKĄ SIŁY, A NIE SŁABOŚCI Punkt Konsultacyjny przy ul. Wojska Polskiego 9c w Orzyszu /na posesji Przedszkola Miejskiego - 3-ci pawilon/, tel. 87/ PEDAGOG SZKOLNY - P. ALDONA MATAJ Poniedziałek rozwiązywanie konfliktów w rodzinie - wspomagania rodziców dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi PSYCHOLOG - P. AGNIESZKA RACIS Poniedziałek Piątek konsultacje i porady psychologiczne dla rodzin z problemem alkoholowym i narkomanii Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego ul. Wojska Polskiego 54a PRAWNIK - P. MARZENA PROKOPCZUK Środa porady prawne w zakresie rodzinnych problemów alkoholowych, narkomanii i ofiar przemocy domowej INSTRUKTOR TERAPII UZALEŻNIEŃ - P. BOŻENA KALINOWSKA Czwartek indywidualna i grupowa terapia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu Środowiskowa świetlica opiekuńczo-wychowawcza czynna codziennie w godz przy ul. Wojska Polskiego 9c w Orzyszu Środowiskowa świetlica im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus przy parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Orzyszu, przy ul. Ełckiej 19, czynna: wtorek-piątek , sobota Mityngi grupy AA Przystań odbywają się w ŚRODY o godz w salce katechetycznej przy Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Ełcka 19a - dom sióstr Dominikanek (od frontu) Redakcja i wydawca: Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15, tel. 87/ , fax Redaktor naczelny: Jadwiga Gryncewicz, pok. nr 34, tel. 87/ , biuletyn.orzysz.pl Zastępca red. naczelnego: Joanna Koronkiewicz, pok. nr 28, tel. 87/ Zespół red.: Iwona Borzymowska, Lucyna Gajdulewicz, Beata Jażdżewska, Barbara Konopka, Maja Rostkowska Skład i łamanie: Agnieszka Judyta Górecka, pok. nr 33, tel. 87/ Druk: Media Regionalne Sp. z o.o. Drukarnia Prasowa w Ignatkach, Ignatki 40/ Kleosin Redakcja zastrzega sobie prawo do przeredagowywania i skracania dostarczonych tekstów

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145938,swieto-policji-garnizonu-swietokrzyskiego.html Wygenerowano: Piątek, 1 września 2017, 17:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

Uroczystości odbędą się w Zamościu w dniach listopada 2013 r.

Uroczystości odbędą się w Zamościu w dniach listopada 2013 r. Uroczystości patriotyczno-religijne 70. rocznicy nadania nazwy Oddziałów Partyzanckich 9. Pułku Piechoty - Oddziałom Dywersji Bojowej Inspektoratu Zamość. Zamość, 29-30 listopada 2013 r. Światowy Związek

Bardziej szczegółowo

Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-09-07 10:17:09 Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. W niedziele 6 września na Placu Wojska Polskiego w Siewierzu

Bardziej szczegółowo

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz.

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-04 11:38:37 Majówka w Siewierzu Tegoroczna majówka w Siewierzu po raz pierwszy odbyła się na dziedzińcu siewierskiego

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 ,,To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i w pamięci. HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 Rok 2014 obfituje w ważne dla Polski rocznice historyczne- zarówno wydarzeń, które kształtowały dzieje

Bardziej szczegółowo

X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej

X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej W dniu 28 kwietnia 2016 r. w Klubie 4.Regionalnej Bazy Logistycznej odbyła się Gala Finałowa X Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej,

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Źródło: http://www.cs.strazgraniczna.pl/cs/aktualnosci/2038,uroczyste-wreczenie-aktow-mianowania-na-stopien-kaprala- SG-w-Centrum-Szkolenia-S.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/114750,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-i-nadanie-sztandaru.html Wygenerowano: Niedziela, 8 stycznia 2017, 01:00 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/980,24-rocznica-powolania-strazy-granicznej21052015. html Wygenerowano: Środa, 21 grudnia 2016, 22:04

Bardziej szczegółowo

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/aktualnosci/13947,swieto-strazy-granicznej-w-nadodrzanskim-od dziale-sg.html Wygenerowano: Czwartek, 16 marca

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Źródło: http://www.cs.strazgraniczna.pl/cs/aktualnosci/17700,obchody-25-lecia-powolania-sg-w-obu-ketrzynskich-jednost kach.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

BIAŁOGARD WIDZIANY OCZAMI DZIECKA

BIAŁOGARD WIDZIANY OCZAMI DZIECKA Włączając się w obchody 26-lecia pierwszych wolnych wyborów samorządowych, Szkoła Podstawowa nr 4 w Białogardzie z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka zaproszą nauczycieli, rodziców i uczniów

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Zostań gwiazdą z podwórka na stadion 18 maja 2009 r. na stadionie klubu Victoria 16 drużyn chłopięcych i 4 dziewczęce z województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Narodowe Święto Niepodległości w Siewierzu

Narodowe Święto Niepodległości w Siewierzu Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2008-11-10 09:01:03 Narodowe Święto Niepodległości w Siewierzu 90. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości obchodzona

Bardziej szczegółowo

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE MŁODZI MAJĄ GŁOS Numer 5/2016 DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ W GIMNAZJUM NR 1 28 KWIETNIA 2016 R. W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOLENIOWIE ODBYŁY SIĘ UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

Rekultywacja składowisk odpadów w dfs regionie gmin MZMGO

Rekultywacja składowisk odpadów w dfs regionie gmin MZMGO Rekultywacja składowisk odpadów w dfs regionie gmin MZMGO Ma Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko www.mzmgo.mazury.pl Składowiska odpadów na terenie gmin Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku Załącznik do Zarządzenia Nr 519/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia16 grudnia 2015 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 97 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora 1. Styczeń Kulturalna 6.01 Piski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY 2. Styczeń Kulturalna 10.01 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 3. Styczeń Sportowa 10.01 Pływalnia Miejska Test Coopera w ramach 24 finału

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2015 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145913,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-w-kujawsko-pomorskiem.html Wygenerowano: Poniedziałek, 14 sierpnia 2017, 21:30 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 Komisji Rewizyjnej na rok 2016 1. Opiniowanie materiałów na Sesje Rady Miejskiej, odpowiadających merytorycznej działalności Komisji. 2. Opiniowanie wniosków Burmistrza w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku.

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku. w Zespole Szkół w Łambinowicach 26-27 czerwca 2014 roku. Tegoroczne zakończenie roku szkolnego w zespole Szkół w Łambinowicach było bardzo radosne. A było co świętować; wyniki egzaminów gimnazjalnych były

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE IMPREZA SPORTOWO KULTURALNA IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE Nowy Dwór Mazowiecki 7 maja 2011. PATRONAT NAD IV EDYCJĄ IMPREZY W ROKU 2011 OBJĘLI: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starosta

Bardziej szczegółowo

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/aktualnosci/17446,nadwislanski-oddzial-sg-uczcil-25-lecie-powola nia-sg.html Wygenerowano: Wtorek, 24 stycznia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II.

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II. DOBRA PRAKTYKA Nazwa szkoły: Imię i nazwisko dyrektora: Dobra praktyka(nazwa programu, działań): Ilość uczniów objętych programem/działaniami: Odpowiedzialni, organizatorzy i partnerzy: Okres czasowy realizacji:

Bardziej szczegółowo

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO]

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] W poniedziałek, 15 sierpnia, w Płocku rozpoczęły się uroczyste obchody związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 96. rocznicą obrony

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. W dniu 30 kwietnia 2017r w Zarzeczu (Gmina i Miasto Nisko) odbyły się uroczystości przekazania samochodu

Bardziej szczegółowo

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13 Zakończenie roku szkolnego poprzedziła uroczysta Msza św. połączona z obchodami 40 rocznicy Święceń Biskupich Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Zawistowskiego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W sprawozdaniu przedstawionym na dzisiejszej Sesji

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Marzęcicach

Zespół Szkół w Marzęcicach Zespół Szkół w Marzęcicach ul. Szkolna 21, Marzęcice 13-306 Kurzętnik tel./ fax: 056 47 404 97 e-mail: szkolamarzecice@wp.pl www.szkolamarzecice.pl Żyj w zgodzie z naturą, bądź wrażliwy na piękno i otwarty

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 24 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVI/298/14 RADY POWIATU PISZ. z dnia 30 października 2014 r.

Olsztyn, dnia 24 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVI/298/14 RADY POWIATU PISZ. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3869 UCHWAŁA NR XLVI/298/14 RADY POWIATU PISZ w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Uroczystości Dnia Sybiraka.

Uroczystości Dnia Sybiraka. Uroczystości Dnia Sybiraka. W dniach 16 17 września 2012r. odbyły się uroczystości Dnia Sybiraka, w których uczestniczyła Pani Beata Pawłowicz Dolnośląski Kurator Oświaty. Podobnie jak w latach poprzednich

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NADANIA IMIENIA SZKOŁOM:

PROCEDURA NADANIA IMIENIA SZKOŁOM: PROCEDURA NADANIA IMIENIA SZKOŁOM: SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM TWORZĄCYM ZESPÓŁ SZKÓŁ W STADNICKIEJ WOLI Cel i uzasadnienie powstania procedury 1. Historia podjętych działań w związku z nadaniem szkole

Bardziej szczegółowo

Strona Gminy Kłobuck df

Strona Gminy Kłobuck  df Strona Gminy Kłobuck http://www.wuw.gminaklobuck.pl/aktualnosci/index/xv-dni-dlugoszowskie-za-nami/idn:1270/printp df Aktualności 19 Wrzesień 2016 kategoria: Aktualności W niedzielę, 18 września uroczystym

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17 tel. 0-68 477 10 40 fax 0-68 477 10 17, e-mail: info@um.zagan.pl, S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ z działalności między sesjami Rady

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r.

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r. Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów zaplanowanych na 2016 r. Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejscowość/ miejsce

Bardziej szczegółowo

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara Historia Placówki AK Krężnica Jara Inicjatorem powstania Związku Walki Zbrojnej w Krężnicy Jarej był Antoni Karwowski, nauczyciel miejscowej szkoły. Wraz z księdzem Józefem Frankowskim i Krzysztofem Golińskim

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2014 r.

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2014 r. STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYLERZYSTÓW PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2014 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI UROCZYSTE ŚLUBOWANIE POLICJANTÓW KSP. Strona znajduje się w archiwum.

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI UROCZYSTE ŚLUBOWANIE POLICJANTÓW KSP. Strona znajduje się w archiwum. KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/42688,uroczyste-slubowanie-policjantow-ksp.html Wygenerowano: Poniedziałek, 24 lipca 2017, 04:21 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM JUBILEUSZU 750-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU PYSKOWICE W 2010 ROKU

PROGRAM JUBILEUSZU 750-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU PYSKOWICE W 2010 ROKU PROGRAM JUBILEUSZU 750-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU PYSKOWICE W ROKU LP Przedsięwzięcie Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Wykłady Zawody Cykl Złotych Wykładów prof. Jan Miodek Zawody Podlodowe w wędkarstwie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna! INFORMACJA Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/17699,obchody-25-lecia-powolania-sg.html Wygenerowano: Wtorek, 17 stycznia 2017, 13:49 Obchody 25-lecia

Bardziej szczegółowo

Piętnaście lat minęło..

Piętnaście lat minęło.. Piętnaście lat minęło.. Edyta Czopp-Jankowska, 21.05.2014 Parafrazując motyw muzyczny z ulubionego serialu Polaków Czterdziestolatek - można by zanucić...piętnaście lat minęło, jak jeden dzień. Wydawać

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129333,swieto-policji-garnizonu-mazowieckiego.html Wygenerowano: Poniedziałek, 15 sierpnia 2016, 17:57

Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129333,swieto-policji-garnizonu-mazowieckiego.html Wygenerowano: Poniedziałek, 15 sierpnia 2016, 17:57 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129333,swieto-policji-garnizonu-mazowieckiego.html Wygenerowano: Poniedziałek, 15 sierpnia 2016, 17:57 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU. Taniec jest poezją, której częścią jest świat

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU. Taniec jest poezją, której częścią jest świat MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU Taniec jest poezją, której częścią jest świat Po raz czwarty PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31 w BIAŁYMSTOKU i VII LO w BIAŁYMSTOKU zorganizowała obchody Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Radomiu, Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia i Starostwo Powiatowe mając na celu zainteresowanie tematyką zdrowia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO w KRAKOWIE TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NR 22, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH NR 19, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 23 31-157 Kraków, Pl. Matejki 11, tel. 12

Bardziej szczegółowo

Rady na odpady. Mazurski Związek Międzygminny KONKURS EKOLOGICZNY - Rady na odpady

Rady na odpady. Mazurski Związek Międzygminny KONKURS EKOLOGICZNY - Rady na odpady Komitet organizacyjny Międzypowiatowego Konkursu Ekologicznego informuje, że w roku szkolnym 2011/2012 w miesiącu maju odbędzie się IV edycja konkursu pod hasłem Rady na odpady Konkurs przeprowadzany jest

Bardziej szczegółowo

Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012

Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012 Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012 PROPONOWANE FORMY PROMOCJI FIRMY W ramach współpracy przy organizacji Dożynek Powiatowych Włoszczowa 2012 proponujemy naszym sponsorom

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

Realizacja osi środowiskowych w województwie warmińsko-mazurskim

Realizacja osi środowiskowych w województwie warmińsko-mazurskim Realizacja osi środowiskowych w województwie warmińsko-mazurskim komplementarność działań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W

Bardziej szczegółowo

Protokół. z VI posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 10.04.2015 r. we Wrocławiu

Protokół. z VI posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 10.04.2015 r. we Wrocławiu Protokół z VI posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów dnia 10.04.2015 r. we Wrocławiu W dniu 10.04.2015 roku we Wrocławskim Centrum Seniora odbyło się VI posiedzenie Obrady otworzyła Przewodnicząca Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA POLICJI W WOŁOMIŃSKIEJ KOMENDZIE

UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA POLICJI W WOŁOMIŃSKIEJ KOMENDZIE KPP W WOŁOMINIE Źródło: http://kppwolomin.policja.waw.pl/pw/aktualnosci/65313,uroczystosci-swieta-policji-w-wolominskiej-komendzie.html Wygenerowano: Piątek, 6 stycznia 2017, 12:13 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT 22 maja 2012r. w Centrum Kultury Agora we Wrocławiu odbyła się uroczystość podsumowująca etap wojewódzki konkursu Mam 6 lat. Jego pomysłodawcą i inicjatorem jest Pani Krystyna

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wyjazdu na obchody Święta 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim.

Sprawozdanie z wyjazdu na obchody Święta 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Sprawozdanie z wyjazdu na obchody Święta 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. W dniu 23 czerwca 2016 r. Koło Naukowe Uni-Logistics w składzie: Prof. Remigiusz Kozłowski, Anna Palczewska,

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Cele i zadania Rady Samorządu Uczniowskiego: 1. Wdrażanie uczniów do samorządności

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Działania Zespołu Humanistycznego w roku szkolnym 2014/2015.

Działania Zespołu Humanistycznego w roku szkolnym 2014/2015. Działania Zespołu Humanistycznego w roku szkolnym 2014/2015. 1. Obchody 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej pogadanka okolicznościowa i minuta ciszy w hołdzie ofiar. Udział delegacji Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

marzec kwiecień maj 2014

marzec kwiecień maj 2014 Trzymiesięcznik dla uczniów programu Comenius LLP: Chroń naturę, zatroszcz się o swoją przyszłość marzec kwiecień maj 2014 W tym numerze: opisy wydarzeń w szkołach partnerskich opis wizyty w Turcji opisy

Bardziej szczegółowo

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT. 12 marca 2014r

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT. 12 marca 2014r GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT 12 marca 2014r 12 marca 2014 r. w sali Sejmiku Dolnośląskiego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość podsumowująca etap wojewódzki III edycji konkursu Mam

Bardziej szczegółowo

Następnie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu zaprosili wszystkich zgromadzonych w Resursie na wycieczkę na składowisko odpadów.

Następnie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu zaprosili wszystkich zgromadzonych w Resursie na wycieczkę na składowisko odpadów. 6 czerwca 2014r. w radomskiej Resursie Obywatelskiej odbyło się 14 Proekologiczne Forum Dzieci i Młodzieży, corocznie organizowane przez spółkę miejską RADKOM. Impreza na stałe wpisała się już w kalendarz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30 PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE - 27.04.2015 GODZ.17.30 - SALA GIMNASTYCZNA POWITANIE UCZNIÓW I RODZICÓW W SALI GIMNASTYCZNEJ PRZEZ PANIĄ DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PRZESTRZEŃ SZKOŁY SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY NAZWA

DZIAŁANIA PRZESTRZEŃ SZKOŁY SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY NAZWA SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY PRZESTRZEŃ SZKOŁY NAZWA SKŁAD ZESPOŁU PLANUJĄEGO Agnieszka Duda Izabela Stasiak Natalia Zalewska Eugenia Ziółkowska Barbara Artiomow Aldona Wilgocka CELE AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz.

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz. 22 maja 2010 roku świętowaliśmy Jubileusz pięćdziesięciolecia Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Uroczystości rozpoczęły się Wielką Galą otwarcia w Filharmonii Olsztyńskiej.

Bardziej szczegółowo

- dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. - z-ca kierownika Wydziału Geodezji ( ) - dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

- dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. - z-ca kierownika Wydziału Geodezji ( ) - dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu PROTOKÓŁ NR 88 /2016 posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 czerwca 2016 roku, które odbyło się w sali nr 108. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.30, zakończono o godz. 14.30 W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Wiosenny finał IX Młodzieżowego Forum Śladami Łukasiewicza

Wiosenny finał IX Młodzieżowego Forum Śladami Łukasiewicza Wiosenny finał IX Młodzieżowego Forum Śladami Łukasiewicza Od szeregu lat marcowe Święto Patrona Szkoły obchodzone jest jako integralna część Młodzieżowego Forum Śladami Łukasiewicza. Wzorem lat ubiegłych

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE.

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. Dnia 2 października 2013r w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Strzelinie odbyła

Bardziej szczegółowo

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze W dniach 09-11 kwietnia 2014 r. gościliśmy w naszej szkole delegację z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w składzie: płk dr inż.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE Jedynka drzwi swe otwiera gościnnie, Jedynka serdecznie Was przyjmie. O SZKOLE Dzielimy budynek ze szkołą podstawową. Przy szkole mieści się hala sportowa, gdzie

Bardziej szczegółowo

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32 Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane 2016-06-17 08:00:32 15 czerwca w Sali widowiskowej Filii Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej odbyła się Gala Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń.

Bardziej szczegółowo

Mrągowo, 15. 06. 2011r.

Mrągowo, 15. 06. 2011r. Mrągowo, 15. 06. 2011r. Podsumowanie działalności ekologicznej w Zespole Szkól nr 4 w Mrągowie Opiekun Klubu Młodego Ekologa Mirosław Kleczkowski i Szkolne Koła Ligi Ochrony Przyrody - Anna Stadnicka przygotowali

Bardziej szczegółowo

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy Obchody 90-lecia OSP Wierzchy 11 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchach obchodziła jubileusz 90-lecia powstania. Uroczystość połączono z miejsko-gminnymi obchodami Dnia Strażaka. Świętowanie rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu

Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu "Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela." Jan Paweł

Bardziej szczegółowo

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA Każdej jesieni w naszej szkole odbywa się impreza środowiskowa Święto Pieczonego Ziemniaka z udziałem podopiecznych Domu Pomocy

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. Gala Laureatów i Finalistów Konkursów Przedmiotowych oraz Tematycznych

Wiadomości. Gala Laureatów i Finalistów Konkursów Przedmiotowych oraz Tematycznych Wiadomości Wtorek, 21 czerwca 2016 Gala Laureatów i Finalistów Konkursów Przedmiotowych oraz Tematycznych W poniedziałkowe popołudnie, 20 czerwca 2016 r. w Gorlickim Centrum Kultury odbyła się uroczysta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

Młodzież w wyjątkowy sposób przywitała insp. Grzegorza Jacha oraz swoje rodziny i przyjaciół. Nie zabrakło również wielkopolskich SymPaTyków.

Młodzież w wyjątkowy sposób przywitała insp. Grzegorza Jacha oraz swoje rodziny i przyjaciół. Nie zabrakło również wielkopolskich SymPaTyków. Urodziny w Poznaniu Poznańska Grupa PaT w piątek 13 listopada świętowała swój roczek! Poznań długo czekał na własną młodzieżową grupę PaT. Po kilku latach działalności studenckiej grupy PaT na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Z życia gminy Leśniowice

Z życia gminy Leśniowice Z życia gminy Leśniowice Nr 44 25-31 października 2013 r. Ślubowanie klasy I w SP Sielec W dniu 25 października 2013 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu odbyło się ślubowanie klasy udział wzięli: Pan Wiesław

Bardziej szczegółowo

Skierowanie: wojskowej asysty honorowej do 12 żołnierzy; pocztu sztandarowego jednostki; delegacji (3 żołnierzy).

Skierowanie: wojskowej asysty honorowej do 12 żołnierzy; pocztu sztandarowego jednostki; delegacji (3 żołnierzy). WYCIĄG Z PLANU WSPÓŁPRACY DOWÓDZTWA GARNIZONU WARSZAWA I PODLEGŁYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI NA 2013 ROK Opracowany na podstawie Decyzji Nr 187/MON

Bardziej szczegółowo