Zabytkowe pojazdy w naszym mieście

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zabytkowe pojazdy w naszym mieście"

Transkrypt

1 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY ISSN ROK WYDANIA XVIII NR 5/162 lipiec/sierpień 2008 Zabytkowe pojazdy w naszym mieście W sobotę 12 lipca br. ramach XXXI Międzynarodowego Beskidzkiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych przed budynkiem głównym Urzędu Miejskiego w Czechowicach - Dziedzicach odbył się pokaz starodawnych samochodów. Rajd każdego roku przyciąga dużą liczbę uczestników. Nasze miasto odwiedziło 66 załóg z kraju i zagranicy (Austria, Czechy, Niemcy, Szwecja). W programie imprezy przewidziano wybór mistrza samochodowej elegancji. Najelegantsze samochody w dwóch grupach wiekowych do 1945 r. oraz po 1945 r. wybierała komisja pod przewodnictwem Burmistrza Czechowic-Dziedzic, który był fundatorem nagród dla zwycięzców konkursu oraz pamiątkowych medali dla wszystkich uczestników rajdu. Wyjątkowego charakteru imprezie nadały epokowe stroje kierowców samochodów zabytkowych, stylizowane według mody rządzącej w owych czasach. Samochody, które wystąpiły w rajdzie są zabytkami o wysokim stopniu oryginalności, pamiętają czasy naszych pradziadków, dziadków, rodziców. Chevrolet Corvette, Mercedes, Alfa Romeo, Fiat, BMW, Skoda, Jawa, Rover, Austin to tylko niektóre marki pojazdów, które zagościły w rajdzie. Niektóre z nich już nie istnieją, inne nadal są na rynku i mają bogatą, wieloletnią historię. Historię tę mogli prześledzić mieszkańcy naszego miasta podczas rajdu. Wśród perełek z dziedziny motoryzacji nie mogło również zabraknąć Porsche 911 T. Modelem takim w wersji coupe jeździł nasz znany rajdowiec Sobiesław Zasada. Barwny korowód leciwych samochodów otwierał z numerem 1 motocykl Simson AWO z 1957 roku, mrucząc swym silnikiem w takt muzyki Młodzieżowej Orkiestry Dętej MDK Czechowice-Dziedzice pod batutą Krystiana Hajnasa, która przygrywała podczas pokazu. Żylina miasto partnerskie dla Czechowic-Dziedzic Podczas obrad sesji, która miała miejsce 29 lipca br. Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej ze słowackim miastem Žilina. Będzie to kolejny zagraniczny partner Czechowic Dziedzic obok niemieckiego Hiddenhausen, białoruskiego Słonimia oraz czeskiej Orlovej. Celem nawiązania współpracy jest wspieranie i rozwój przyjaźni między naszymi miastami, a także wspieranie europejskiego programu Aktywni obywatele dla Europy, partnerstwa w ramach wspólnych projektów, które będą zgodne z programami Unii Europejskiej i Euroregionu Beskidy w następujących dziedzinach: administracji publicznej, szkolnictwa i sportu, kultury, turystyki. 1

2 Burmistrz powołał swojego zastępcę Zarządzeniem nr 69/08 Burmistrza Czechowic- Dziedzic z dnia 1 lipca 2008 r. MACIEJ KOŁO- CZEK został powołany na stanowisko zastępcy burmistrza Czechowic-Dziedzic. Maciej Kołoczek pełni funkcję drugiego zastępcy i sprawuje bezpośredni nadzór nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego, tj. nad Wydziałem Spraw Obywatelskich, Wydziałem Świadczeń Społecznych oraz Biurem ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom. Jednocześnie nadzoruje jednostki organizacyjne gminy: Miejski Dom Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Systemem Pomocy Społecznej, Zespół Obsługi Placówek Oświatowych wraz z placówkami oświatowymi, Administrację Zasobów Komunalnych i Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej. * * * Maciej Kołoczek urodził się w 1979 r. Do roku 1998 mieszkał w Czechowicach-Dziedzicach, obecnie jest mieszkańcem Ligoty. Ukończył II Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. S. Staszica w Czechowicach-Dziedzicach. Jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie studiował politologię o specjalności dziennikarstwo. Od I roku studiów współpracował z lokalnymi i regionalnymi mediami, m.in. Kroniką Beskidzką, Dziennikiem Zachodnim i oddziałem katowickim TVP. W 2003 roku podjął pracę w Stowarzyszeniu Region Beskidy jako specjalista ds. współpracy transgranicznej. W tym samym czasie rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, a następnie otworzył przewód doktorski. W roku 2007 został dyrektorem biura Stowarzyszenia Region Beskidy. Maciej Kołoczek jest kawalerem, jednakże w miesiącu sierpniu zmieni stan cywilny. Jego hobby to turystyka piesza i rowerowa, narciarstwo, ale jak sam zaznacza, jego prawdziwą pasją są nowoczesne technologie informatyczne. * * * Maciej Kołoczek przez pięć lat pracował w Stowarzyszeniu Region Beskidy, które tworzy Polską część polsko-słowacko-czeskiego Euroregionu Beskidy z siedzibą w Bielsku- Białej. Euroregion po polskiej stronie skupia wszystkie gminy powiatu żywieckiego, bielskiego, suskiego, miasto Bielsko-Biała, powiat bielski, suski, pszczyński i gminę Kęty w powiecie oświęcimskim. W biurze Stowarzyszenia Maciej Kołoczek zajmował się funduszami unijnymi przeznaczonymi na współpracę transgraniczną. Pieniądze z przedakcesyjnego funduszu PHARE CBC były przeznaczane na tzw. projekty miękkie, wspierające m.in. zrównoważony rozwój turystyki, kulturę, sport, ochronę środowiska, szkolnictwo, wymianę młodzieży. Kolejnym etapem, będącym kontynuacją programu PHARE były fundusze unijne realizowane w ramach programu Inicjatywy Wspólnotowej INTEREG IIIA Polska-Słowacja oraz Czechy-Polska. Obecnie polska część Euroregionu Beskidy zarządza kwotą około 8 mln euro przeznaczoną na mikroprojekty w ramach programów operacyjnych współpracy transgranicznej Czechy Polska oraz Polska Słowacja. Beneficjenci starający się o dofinansowanie złożonych do Euroregionu Beskidy wniosków mogą otrzymać 85% dofinansowania w wysokości do 50 tys. euro oraz dodatkowo 10% z budżet państwa. Za takie pieniądze można zorganizować wspaniałe imprezy dla mieszkańców, rozbudować trasy rowerowe, wykonać oznakowania szlaków turystycznych, tworzyć małą infrastrukturę dla wypoczynku i rekreacji. Gminy chętnie sięgają po te środki powiedział M. Kołoczek. Ponadto Euroregion Beskidy jest doskonałym promotorem całego subregionu. Współpracuje ze Śląską Organizacją Turystyczną, przygotowuje swoje stoiska podczas międzynarodowych targów turystycznych, organizuje wiele własnych imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych, jak międzynarodowe zawody lekkoatletyczne dzieci i młodzieży. Dzięki funduszom pozyskanym przez Euroregion Beskidy można było zorganizować wiele różnorodnych projektów. * * * W lipcu br. Maciej Kołoczek objął funkcję zastępcy burmistrza Czechowic-Dziedzic i w zakresie jego obowiązków jest bezpośredni nadzór nad dwoma wydziałami i jednym biurem w Urzędzie Miejskim oraz nad siedmioma jednostkami gminy. Praca w samorządzie ma wiele wspólnego z obowiązkami, z którymi spotykałem się do tej pory powiedział zastępca burmistrza. Będąc dyrektorem biura Stowarzyszenia Regionu Beskidy, miałem ścisłe kontakty z samorządowcami. To samorządy były naszymi głównymi beneficjentami. Współpracowałem ze starostami, burmistrzami, wójtami oraz urzędnikami wszystkich szczebli. Wiem jak funkcjonują jednostki gmin, znam realia pracy w samorządzie. Odbyłem już pierwsze spotkania z naczelnikami wydziałów, które mi podlegają, poznaję również dyrektorów jednostek organizacyjnych. Pracując w biurze Stowarzyszenia Regionu Beskidy zawsze priorytetem była dla mnie praca zespołowa. Cenię pracowników wywiązujących się ze swoich obowiązków, ale wykazujących jednocześnie aktywność i kreatywność taki model pracy chciałbym wprowadzić również w urzędzie. Nie jestem specjalistą od wszystkiego dlatego uważam, że zawsze trzeba szukać jak najlepszych rozwiązań, wsłuchując się w propozycje innych. Pierwsze dni mojej pracy, to poznawanie zakresu zadań, z którymi będę miał do czynienia. Nie zamierzam robić rewolucji, ja przyszedłem tutaj pracować. Chciałbym, by Urząd kierował się ku nowoczesności, by gmina Czechowice-Dziedzice była bardziej aktywna na tle innych gmin powiatu bielskiego. Nasze miasto jest jednym z najważniejszych członków Euroregionu Beskidy, a jednak wcześniej nie potrafiło wykorzystać swojej pozycji. To trzeba zmienić. 2

3 Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Północ w Czechowicach-Dziedzicach Projekt pn. Zagospodarowanie terenu przy osiedlu Północ w Czechowicach-Dziedzicach został wpisany na listę podstawową Poddziałania Rewitalizacja małe miasta Programu Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata Projekt został przeniesiony z listy rezerwowej na listę podstawową w związku z negatywną oceną przez Zarząd Województwa Śląskiego projektów powiatu żywieckiego, cieszyńskiego i bielskiego dotyczących rewitalizacji. Dzięki temu nasze miasto zyskało zabezpieczenie na realizację projektu budowy parku na osiedlu Północ w kwocie ,36 zł w budżecie RPO WŚL. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi ok ,00 zł. Projekt zostanie zrealizowany w latach Celem projektu jest rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich znajdujących się na obrzeżu osiedla Północ w Czechowicach-Dziedzicach. Projekt obejmuje budowę parku miejskiego z licznymi obiektami o charakterze sportowo-rekreacyjnym (boisko piłkarskie, boiska do siatkówki i koszykówki, skate park z murem-ścianą do graffiti, plac zabaw, górka saneczkowa, siłownia plenerowa). Dodatkowo wydzielony i przygotowany zostanie plac, który stanie się przestrzenią do organizacji masowych i kameralnych imprez kulturalnych i artystycznych, co poszerzy ofertę zagospodarowania czasu wolnego dla mieszkańców osiedla Północ w Czechowicach-Dziedzicach i innych mieszkańców miasta. Skrzyżowanie w ulicy Lipowskiej Trwają prace projektowe przebudowy skrzyżowania ul. Lipowskiej z DK-1. Określona została koncepcja organizacyjno-ruchowa przyszłych rozwiązań drogowych. Powstanie nowa sygnalizacja świetlna, zlikwidowane zostanie skrzyżowanie DK-1 z ul. Świerkowicką, ruch pojazdów odbywać się będzie równolegle wzdłuż DK-1 do pętli w ul. Lipowskiej. Inwestycja przebudowy skrzyżowania będzie finansowana z trzech źródeł. Co najmniej 50 % kosztów pokryje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, reszta zostanie zabezpieczona przez gminę Czechowice- Dziedzice i starostwo bielskie. W najbliższym czasie zostanie podpisane stosowne trójstronne porozumienie. Teraz bardzo ważne jest, by zgodnie z harmonogramem, został przedstawiony projekt i kosztorys, to umożliwi wprowadzenie odpowiednich kwot do projektu budżetu na rok przyszły. 3

4 W sprawie bezpieczeństwa Sesja Rady Miejskiej w dniu 1 lipca br. poświęcona została bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu na terenie gminy Czechowice-Dziedzice. Na spotkanie z radnymi przybyli: I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej mł. insp. Krzysztof Chrobok, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji mł. insp. Krzysztof Chrobok w Bielsku-Białej podinspektor Grzegorz Gładysz, Komendant Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach mł. insp. Bogdan Ogrocki, Komendant Straży Miejskiej Mirosław Janko, Naczelnik Działu Inspekcji Ochrony Kolei Grzegorz Sławiński, Komendant Rejonowy Służby Ochrony Kolei Dariusz Bitniok, Komendant SOK Czechowice- Dziedzice Józef Mizia. mł. insp. Bogdan Ogrocki W tematykę sesji wprowadził radnych przewodniczący Komisji Samorządności i Porządku Publicznego Jerzy Sosna, który przedstawił zebranym podstawy prawne działania policji, straży miejskiej i innych służb porządkowych, zapewniających obywatelom bezpieczeństwo. Przewodniczący J. Sosna przypomniał radnym Jerzy Sosna zakres działania Komisji Samorządności i Porządku Publicznego, która wg statutowych zapisów zajmuje się m.in. współdziałaniem z policją, strażą miejską oraz ochotniczymi strażami pożarnymi, w celu poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Sądzę, że dzisiejsza dyskusja i wystąpienia zaproszonych gości pozwolą na szersze zobrazowanie pojęcia bezpieczeństwa, jak również posłuży Komisji, jako wskazówka do dalszego ukierunkowania prac Komisji na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszej gminie powiedział przewodniczący J. Sosna. Następnie głos zabrał burmistrz Marian Błachut, który przedstawił radnym nakłady finansowe, jakie w ostatnich la- tach gmina przeznaczyła na rzecz Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach oraz Straży Miejskiej. Mając na uwadze potrzeby czechowickiego komisariatu, w latach z gminnego budżetu sfinansowano zakup dwóch samochodów skoda octavia, mebli, sprzętu biurowego, kserokopiarki oraz sprzętu komputerowego. Straż Miejska w przeciągu ostatnich czterech lat otrzymała środki na zakup dwóch samochodów, rozbudowę systemu monitoringu i zakup skrzyni na fotoradar. Potrzeby ciągle rosną dodał burmistrz. Na spotkaniach podczas zebrań mieszkańców w osiedlach i sołectwach przewijają się stałe bolączki zbyt mała ilość patroli, zbyt szybka jazda samochodami i motocyklami, zbyt dużo miejsc słabo oświetlonych, akty wandalizmu ze strony młodzieży. Raport policji o stanie bezpieczeństwa Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej mł. insp. Krzysztof Chrobok, podinspektor Grzegorz Gładysz oraz Komendant Komisariatu Policji w Czechowicach Dziedzicach Bogdan Ogrocki przedstawili analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Czechowic-Dziedzic. W okresie od stycznia do czerwca br. na terenie działania Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach zarejestrowano 916 interwencji policyjnych. W analogicznym okresie roku ubiegłego zanotowano 852 interwencje. Liczba interwencji wzrasta, a dotyczy to szczególnie interwencji domowych. W porównaniu do roku ubiegłego zwiększyła się liczba mandatów karnych z 242 do 296, zmniejszono liczbę pouczeń z 162 do 75, natomiast ilość skierowanych wniosków o ukaranie do sądu pozostała niezmieniona, tj. na poziomie 95. W okresie od stycznia do 26 czerwca br. na terenie Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach zanotowano ogółem 592 przestępstwa, w tym 468 przestępstw kryminalnych, 23 przestępstwa gospodarcze i 61 przestępstw rodzinnych. Jak zaznaczył, referujący analizę, mł. insp. Krzysztof Chrobok na terenie Czechowic-Dziedzic w bieżącym półroczu nie odnotowano przestępstw terroru kryminalnego, poważnych katastrof, uprowadzeń osób, przestępstw z wykorzystaniem broni palnej i materiałów wybuchowych, przestępstw noszących znamiona zorganizowanej przestępczości kryminalnej. Aktualnie najpoważniejszym problemem pozostaje pospolita, drobna przestępczość skierowana przeciwko mieniu w postaci kradzieży sklepowych, kieszonkowych, z otwartych pojazdów, w lokalach, na targowisku. Udało się powstrzymać wzrost liczby przestępstw kategorii bójka, pobicie, rozbój, kradzież z włamaniem. Krzysztof Chrobok poruszył problematykę przestępczości wśród nieletnich, zaznaczając iż coraz większą skalę przybiera proceder handlu narkotykami. Dystrybucją zajmują się już 13 letnie dzieci, to dla nich łatwy zarobek, działają na terenie szkół i osiedli mieszkaniowych. Od sierpnia br. w Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej powstanie referat zajmujący się wyłącznie przestępczością narkotykową. Podinspektor Grzegorz Gładysz zapoznał radnych z analizą zdarzeń drogowych na terenie naszej gminy. W roku bieżącym zanotowano 18 wypadków i 154 kolizje, w których było 26 rannych. Nietrzeźwi kierowcy spowodowali na terenie gminy Czechowice-Dziedzice 1 wypadek i 3 kolizje, 4

5 W sprawie bezpieczeństwa w których ranne zostały 2 osoby. Najbardziej niebezpiecznymi miejscami w obszarze ruchu drogowego są: skrzyżowania ulic z drogą DK 1 np. w skrzyżowaniu z ul. Ligocką zanotowano 11 zdarzeń, z ul. Mazańcowicką 9 zdarzeń, z ul. Węglową 8 zdarzeń, z ul. Legionów 7 zdarzeń, z ul. Lipowską 6 zdarzeń. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej (za okres od czerwca 2007 r. do maja 2008 r.) przedstawił radnym Komendant SM Mirosław Janko. W toku postępowania zastosowano 932 pouczenia, wystawiono 793 mandaty karne kredytowe na łączną kwotę zł, skierowano 78 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Pszczynie, a Policji przekazano 34 sprawy. Do Izby Wytrzeźwień odwieziono 46 osób, natomiast do Mirosław Janko miejsca zamieszkania 94 osoby, 22 razy Straż Miejska zabezpieczała miejsca wypadków. Przyjęła 131 zgłoszeń uszkodzeń nawierzchni i 112 zgłoszeń uszkodzeń znaków drogowych. W związku z podejmowanymi interwencjami 21 razy wezwano Pogotowie Ratunkowe i 14 razy Straż Pożarną. W wyniku obserwacji, z ośmiu monitorujących miasto kamer, ujawniono 98 wykroczeń. W okresie sprawozdawczym Straż Miejska czterokrotnie przeprowadziła sesje zdjęciowe przy pomocy fotoradaru ujawniając 1029 przekroczeń dozwolonej prędkości jazdy. Straż Ochrony Kolei Na spotkanie z radnymi zostali zaproszeni przedstawiciele Straży Ochrony Kolei. Straż Ochrony Kolei pracuje w specyficznych warunkach powiedział Naczelnik Działu Inspekcji Ochrony Kolei Grzegorz Sławiński to z jednej strony służba publiczna, z drugiej zaś strony jesteśmy częścią spółki, która prowadzi działania komercyjne. Grzegorz Sławiński Podstawowym aktem prawnym odnoszącym się do Straży Ochrony Kolei jest Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. W czechowickiej placówce SOK pracuje 39 funkcjonariuszy, którzy zabezpieczają teren od przejścia granicznego w Zebrzydowicach, Cieszynie, Zwardoniu z drugiej strony aż po Mysłowice. Na zmianie pracuje średnio 4 5 funkcjonariuszy. Teren Czechowic-Dziedzic jest terenem dość spokojnym, chociaż i tutaj zdarzają się wybryki chuligańskie i kradzieże. W 2008 r. zanotowano 28 kradzieży przesyłek z wagonów, 53 kradzieże elementów taboru urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu, 8 kradzieży ze szkodą dla podróżnych. Strażnicy SOK 18 razy interweniowali w związku z obrzucaniem pociągów kamieniami, 45 razy w związku z dewastacją urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu. Ogółem na terenie Czechowic-Dziedzic zarejestrowali 146 wybryków chuligańskich. Straż Ochrony Kolei współpracuje z policją, strażą graniczną i żandarmerią wojskową. Stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2008/2009 r. Wydział Świadczeń Społecznych Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przy pl. Jana Pawła II 1, informuje o terminach składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2008/2009 r. Wnioski należy składać w dniach: od 1 do 15 września 2008 r. dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych; oraz od 1 do 15 października 2008 r. dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb socjalnych, w godz. od 7.30 do (poniedziałek piątek), wnioski można pobrać w w/w wydziale pokój 105, tel Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: (zakładka: ogłoszenia) Komunikat Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku - Białej informuje, w dniu 7 sierpnia 2008 roku nastąpiło zamknięcie dla ruchu odcinka ul. Bronowskiej w Ligocie - od skrzyżowania z ul. Rolników do ul. Pańskiej - w związku z realizacją zadania Budowa chodnika dla pieszych wraz z przebudową koryta cieku melioracyjnego wzdłuż drogi powiatowej 4426 S ul. Bronowska w Ligocie w ramach Programu Likwidacja Miejsc Niebezpiecznych na drogach.planowany okres zamknięcia - do 30 września 2008 r. W związku z powyższym wyznaczona została trasa objazdu do Bronowa i Landeka ul. Wapienicką w Ligocie, ul. Bronowską przez Miedzyrzecze Dolne i ul. Międzyrzecką do Bronowa. Za wystąpienie utrudnień przepraszamy. 5

6 Plany odnowy miejscowości dla Zabrzega, Ligoty i Bronowa Podczas lipcowej sesji Rada Miejska zatwierdziła trzy plany odnowy miejscowości: Zabrzeg, Ligota i Bronów na lata Plany te opracowano przyjmując za podstawę wyniki debaty publicznej organizowanej metodą aktywnego planowania strategicznego. W pracach nad dokumentem wzięli udział mieszkańcy wszystkich trzech miejscowości i reprezentanci samorządu gminy Czechowice-Dziedzice. Wypracowane podczas warsztatów, przeprowadzonych w kwietniu br., uzgodnienia zostały przyjęte uchwałami podjętymi podczas zebrań wiejskich: w dniu 25 maja br. w Zabrzegu, w dniu 1 czerwca br. w Ligocie i w dniu 8 czerwca br. w Bronowie. Odnowa wsi to wspólne, zaplanowane działanie jej mieszkańców, zmierzające do poprawy jakości życia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców oraz promowanie obszarów wiejskich. Odnowa wsi zmierza do rozwoju tożsamości wiejskiej, zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich, wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. Odnowa i rozwój wsi, to jedno z działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Opracowanie planów odnowy miejscowości daje szansę sięgnięcia po środki finansowe Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, aby wesprzeć nimi realizację zadań wskazanych przez mieszkańców i uznanych przez nich za priorytetowe. Z pełną wersją zatwierdzonych przez Radę Miejską planów można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Bronów Spotkania warsztatowe w Bronowie odbyły się 21 kwietnia 2008 r. Wziął w nich udział sołtys Bronowa Marian Derlich, mieszkańcy oraz przedstawiciele gminnego samorządu. Omówiono problematykę planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną. Wspólnie wypracowano listę najistotniejszych zadań odnowy Bronowa określając priorytety, które zdaniem mieszkańców przyczynią się do rozwoju ich miejscowości. To trzy zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w okresie siedmioletnim: budowa otwartego kompleksu rekreacyjno-sportowego w centrum miejscowości (boisko, plac zabaw, miejsce spotkań), opracowanie koncepcji komunikacji pieszo-rowerowej, rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bronowie. Ligota Spotkania warsztatowe w Ligocie odbyły się 24 kwietnia 2008 r. Podobnie jak w Bronowie wzięli w nich udział miesz- kańcy miejscowości, sołtys Stanisław Słowik oraz przedstawiciele gminnego samorządu. By poprawić jakość życia mieszkańców oraz ożywić i uatrakcyjnić miejscowość Ligota, zaproponowano realizacje w okresie siedmioletnim dziewięciu zadań inwestycyjnych: wsparcie dla kultywowania tradycji społeczności lokalnej zakup strojów i instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej, remont pomieszczeń budynku domu kultury w Miliardowicach na potrzeby utworzenia Izby Pamięci Regionalnej i miejsca spotkań lokalnych organizacji, rozbudowa parkingu przy kościele Miłosierdzia Bożego w Ligocie-Miliardowicach, osuszanie i odnowa elewacji zabytkowego kościoła pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Ligocie, opracowanie koncepcji komunikacji pieszo-rowerowej, utworzenie centrum sportowo-rekreacyjnego (boiska, korty, plac zabaw), zakup strojów regionalnych dla Towarzystwa Przyjaciół Ligoty, Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ligocie przy ul. Miliardowickiej 46, Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ligocie przy ul. Bory 2. Zabrzeg Spotkania warsztatowe w Zabrzegu odbyły się 28 kwietnia 2008 r. Wzięli w nich udział mieszkańcy, sołtys Władysław Wiśniewski oraz przedstawiciele gminnego samorządu. Priorytetem dla sołectwa Zabrzeg, zdaniem uczestniczących w warsztatach powinny być niżej ujęte zadania inwestycyjne: remont elewacji zabytkowego kościoła pod wezwaniem Świętego Józefa (w tym malowanie, odtworzenie gzymsów), 6

7 Plany odnowy miejscowości dla Zabrzega, Ligoty i Bronowa utworzenie wiejskiego ośrodka kultury (rozbudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Gazdy 3, budowa sceny i zaplecza), rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu wraz z infrastrukturą wsparcie dla kultywowania tradycji społeczności lokalnej zakup strojów i instrumentów dla zespołu muzyki regionalnej oraz zakup wyposażenia dla organizacji rozgrywek w taroki i szachy, utworzenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży. Utworzenie nowych obiektów rekreacyjnych i sportowych pozwalających na kontakt z naturą i zdobycie wiedzy o środowisku, opracowanie koncepcji komunikacji pieszo-rowerowej, rozszerzenie atrakcyjności oferty sportowo-rekreacyjnej sztuczna nawierzchnia boiska bocznego, ogólnodostępnego na stadionie. Plan operacyjny gminy Czechowice-Dziedzice na lata W ubiegłym roku rozpoczęły się prace nad aktualizacją strategii rozwoju naszej gminy (poprzedni dokument planistyczny został opracowany w latach ), tj. podstawowego dokumentu planistycznego samorządu, określającego główne cele Czechowic-Dziedzic. Konieczność aktualizacji wynikała z istotnych zmian, jakie zaszły w naszej gminie i w jej otoczeniu w ciągu ostatnich lat. Strategiczny plan rozwoju ma także duże znaczenie dla powodzenia naszej gminy w zakresie wykorzystania środków Unii Europejskiej w nowym okresie programowania. W dniu 1 lipca 2008 r. Rada Miejska uchwaliła Plan Operacyjny na lata , tym samym zakończyły się prace nad aktualizacją strategii, które trwały rok. Na wstępie analizie poddano dotychczasową realizację strategii. Analiza zakończyła się opracowaniem sprawozdania pn. Ocena realizacji planu operacyjnego strategii rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice w latach Równocześnie na podstawie dostępnych danych statystycznych sporządzono Profil społeczno-gospodarczy Gminy Czechowice-Dziedzice. Do włączenia się w prace nad ak- tualizacją strategii zaproszono mieszkańców Czechowic- Dziedzic, środowiska gospodarcze, a ponadto burmistrz powołał Zespół ds. Rozwoju Czechowic-Dziedzic. Plan operacyjny na lata został zredagowany w styczniu br. w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta w oparciu o zebrane materiały i przeprowadzone analizy. Struktura nowego planu operacyjnego różni się od poprzedniego. Zaplanowane działania mają szerszy zakres i nie są ściśle osadzone w ramach czasowych, dzięki czemu strategia zyskuje większą elastyczność, przy jasno sprecyzowanych kierunkach rozwoju gminy. Cele operacyjne i działania pogrupowano w czterech sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, komunikacyjnej. W sumie wytypowano 14 celów operacyjnych oraz 42 działania. Wszystkie zostały ujęte w niżej przedstawionym schemacie planu operacyjnego, a następnie uszczegółowione w opisie celów operacyjnych i działań, z którymi można się zapoznać na stronie www. bip. czechowice-dziedzice.pl (zakładka dokumenty programowe ). SCHEMAT PLANU OPERACYJNEGO SFERA SPOŁECZNA SFERA GOSPODARCZA SFERA RODOWISKOWA SFERA KOMUNIKACYJNA Rozwój budownictwa mieszkaniowego 1. Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego 2. Zabezpieczenie wymaganej ilo ci mieszka socjalnych Rozwój infrastruktury publicznej 1. Poprawa stanu technicznego i funkcjonalno ci gminnych obiektów u yteczno ci publicznej oraz obiektów administracyjnych 2. Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych 3. Budowa budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej 4. Budowa domu spokojnej staro ci Zwi kszanie atrakcyjno ci miejsca zamieszkania 1. Rewitalizacja obszarów miejskich 2. Likwidacja barier architektonicznych 3. Poprawa estetyki przestrzeni publicznej Zapewnienie bezpiecze stwa mieszka ców 1. Wzrost bezpiecze stwa publicznego 2. Ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpo arowa 3. Zapewnienie pomocy społecznej mieszka com gminy Aktywizacja społecze stwa 1. Rozwój aktywno ci ruchowej i profilaktyka zdrowotna 2. Zapewnienie atrakcyjnej oferty kulturalnej dla mieszka ców 3. Wzbogacanie oferty edukacyjnej 4. Wspieranie inicjatyw lokalnych i integracji mieszka ców Aktywizacja gospodarcza gminy 1. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych 2. Kreacja oferty inwestycyjnej 3. Integracja lokalnego rodowiska gospodarczego 4. Rozwój kadr lokalnej gospodarki Informatyzacja gminy 1. Upowszechnienie dost pu do Internetu 2. Wprowadzenie elektronicznej karty mieszka ca 3. Edukacja informatyczna 4. Podniesienie poziomu informatyzacji administracji gminy Regulacja gospodarki wodno- ciekowej w gminie 1. Uporz dkowanie struktury własno ciowej sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie 2. Budowa i przebudowa sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej 3. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni cieków Uporz dkowanie gospodarki odpadami 1. Realizacja gminnego planu gospodarki odpadami 2. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych Poprawa efektywno ci energetycznej i jako ci powietrza 1. Termomodernizacja budynków 2. Realizacja programu ograniczania niskiej emisji 3. Modernizacja sieci cieplnych Propagowanie postaw i zachowa proekologicznych 1. Zrównowa ony rozwój obszaru NATURA Edukacja ekologiczna mieszka ców Wzrost dost pno ci komunikacyjnej 1. Poł czenie komunikacyjne z drog ekspresow S1 2. Skomunikowanie Parku Technologicznego Przemysłu Lotniczego oraz terenów przemysłowych gminy Poprawa bezpiecze stwa komunikacyjnego 1. Opracowanie programu rozwoju lokalnej sieci komunikacyjnej 2. Remont i przebudowa zdegradowanych ci gów komunikacyjnych 3. Modernizacja niebezpiecznych skrzy owa 4. Zwi kszenie bezpiecze stwa ruchu pieszych i rowerzystów Optymalizacja lokalnego transportu 1. Rozwój komunikacji zbiorowej 2. Rozwój ruchu rowerowego 7

8 Dworzec kolejowy starania o przejęcie w dzierżawę O przejęcie budynku dworca kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach władze miasta starają się już od dawna. Budynek niszczeje, mieszkańcy się irytują, podróżni przejeżdżający przez czechowicki dworzec wyrabiają sobie o mieście niepochlebne opinie. Jednak dopóki władze miasta nie mają prawa dysponowania dworcem nie mogą nic zrobić, a przede wszystkim nie mogą wydawać na niego gminnych pieniędzy. W roku ubiegłym burmistrz miasta kilkakrotnie spotkał się z przedstawicielami zarządzającego dworcem Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach. W Czechowicach-Dziedzicach gościł Mirosław Pałyga dyrektor oddziału, który po wizytacji dworca głównego, pozostawił nam wiele nadziei na przejęcie obiektu dworca oraz obiektów stacji kolejowych w Czechowicach Przystanku, Czechowicach Południowych i Zabrzegu. Początkiem bieżącego roku okazało się, że czechowicki dworzec został przekazany w zarząd spółce PKP Dworce Kolejowe SA. Ta początkowo wydawałoby się zła dla naszej gminy decyzja, okazała się jednak decyzją korzystną. W marcu bieżącego roku nastąpił prawdziwy przełom w rozmowach z nowym właścicielem dworca PKP spółką z Warszawy powiedział Wiesław Maśka, pełnomocnik burmistrza ds. projektów kluczowych. Spółka została utworzona specjalnie po to, by zarządzać strategicznymi dla kolei dworcami takimi jak: Katowice, Częstochowa, Bielsko-Biała, czy właśnie Czechowice-Dziedzice. Zastępca dyrektora spółki Aleksandra Koniak, osobiście była w Czechowicach-Dziedzicach, by dokonać wizji dworca, efekty będzie widać już niedługo. W tym roku wymieniona zostanie stolarka drzwiowa w holu czechowickiego dworca, trwają uzgodnienia z konserwatorem zabytków, mimo iż nasz dworzec nie jest wpisany do rejestru zabytków, ale jest otoczony opieką konserwatorską.spółka przeprowadzi również ekspertyzę dachu, i przymierza się do stworzenia kosztorysu jego remontu. To poczynania ze strony spółki, nie znaczy to jednak, że gmina zrezygnowała ze staranie się o przejęcie budynku celem kompleksowej rewitalizacji. Okazało się jednak, że przejęcie obiektu na podstawie ordynacji podatkowej (za należności PKP wobec gminy) nie wchodzi w grę, jedyna szansa na to, by gmina uzyskała akt własności budynku dworca PKP to dzierżawa nieruchomości. Obecnie trwają negocjacje pomiędzy Spółką Dworce Kolejowe S.A., a gminą Czechowice-Dziedzice, które mają doprowadzić do podpisania umowy dzierżawy, na okres 29 lat tj. do roku Ustalamy treść umowy powiedział W. Maśka. Z naszej strony zapisaliśmy liczne sugestie i uzgodnienia, na mocy, których gminie przysługiwałoby prawo do zagospodarowania przedmiotu umowy z prawem do dysponowania na cele budowlane z opcją remontu konserwatorskiego, rewitalizacji lub przebudową budynku. Zastrzegliśmy sobie również prawo podnajmowania, poddzierżawiania lub użyczania wolnych pomieszczeń osobom trzecim, to dla nas ważne, gdyż w odremontowanym budynku mogłoby się znaleźć miejsce dla naszych jednostek lub innych agend. Oczywiście umowa zabezpiecza i interesy spółki PKP, której zadaniem jest obsługa ruchu pasażerskiego kasy, poczekalnie, przechowalnie bagażu itp. Obie strony będą miały zapewnione umową prawa i obowiązki. Podpisanie umowy planujemy na jesień br. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. Myślę, że wszystko przebiega zgodnie z planem, decyzję o możliwości podpisaniu umowy podejmie oczywiście wcześniej Rada Miejska. Umowa dzierżawy jest aktem prawnym, który pozwoli gminie na uruchomienie środków finansowych na remont dworca i na jego rewitalizację. Gmina będzie się starała o pozyskanie środków finansowych na rewitalizację dworca kolejowego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego. Zadanie pn. Kolej na przedsiębiorczość przebudowa dworca kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach zostało zgłoszone do tegoż programu już w 2007 r., kiedy realne okazały się plany przejęcia dworca. Zadanie zostało zakwalifikowane na listę podstawową Programu Rozwoju Subregionu, co zaskutkowało zabezpieczeniem na jego realizację kwoty zł w budżecie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Kolej na przedsiębiorczość to zadanie, przewidujące rewitalizację, czyli ożywienie dworca kolejowego, m.in. poprzez wprowadzenie nowych funkcji, z którymi dworzec do tej pory nie był kojarzony. To funkcje kulturalne, gospodarcze i społeczne. Powstanie tu punkt wspierania przedsiębiorczości, założono również powstanie izby regionalnej poświęconej kolei lwowsko-wiedeńskiej. Aby założenia ujęte w projekcie nabrały realnych kształtów i dworzec odzyskał blask, należy kompletować dokumentację, stworzyć studium wykonalności, zebrać dokumentację techniczną. Prawidłowy pod względem formalnym i merytorycznym wniosek, to warunek otrzymania pieniędzy na rewitalizację, która mogłaby nastąpić w latach

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY ISSN 1248-6939 ROK WYDANIA XVIII NR 7/164 październik 2008 Dzień Edukacji Narodowej 23 października br. w Gimnazjum Publicznym nr 2 odbyły się, gminne uroczystości z

Bardziej szczegółowo

Rodzina. wspiera MŚP. Nr 9-10. Gmina, która. wrzesień-październik 2013. W październiku ruszył gminny Program Rodzina 3+

Rodzina. wspiera MŚP. Nr 9-10. Gmina, która. wrzesień-październik 2013. W październiku ruszył gminny Program Rodzina 3+ Bezpłatne czasopismo informacyjne ISSN 1248-6939 Nr 9-10 czechowice-dziedzice bronów ligota zabrzeg wrzesień-październik 2013 Gmina, która wspiera MŚP Rodzina 3+ W październiku ruszył gminny Program Rodzina

Bardziej szczegółowo

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 9/236 Październik NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 W NUMERZE Tczew 2006-2010 CZAS INWESTOWANIA Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice Jawor - STR. 2-10 Inwestycje ze wsparciem unijnym nabierają tempa W ramach wykorzystania pozyskanych przez Gminę Jawor środków unijnych z okresu programowania 2007-2013, miasto przystępuje do realizacji

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi:

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W NYSIE NR 1 30.04.2012 DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: Głód pracy Most w przebudowie Pieniądze dla sołectw procentują Foto: Ognisko Artystyczne

Bardziej szczegółowo

Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619

Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619 Nr 3 wrzesień 2013 Biuletyn Informacyjny Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619 Obligacje to pieniądze na inwestycje Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn SkidziŃ Wilczkowice

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

2014 Roku. milionów na inwestycje. Wytrwałości i odwagi w realizacji ambitnych planów Zdrowia, spełnionych marzeń i wszelkiej pomyślności w Nowym

2014 Roku. milionów na inwestycje. Wytrwałości i odwagi w realizacji ambitnych planów Zdrowia, spełnionych marzeń i wszelkiej pomyślności w Nowym 187 Nr 18 STYCZEŃ 2014 ISSN 2299-14-17 milionów na inwestycje WAŁBRZYCH. Wyśrubowane rekordy zakłada plan finansowy na 2014 rok. Budżet przyspieszonego rozwoju to ponad 600 milionów wydatków, z czego aż

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

Dożynki wiejskie 2008

Dożynki wiejskie 2008 Dożynki Wiejskie Dożynki wiejskie 2008 Wszystkie zboża pokoszone, złocą się ścierniska. Ustępuje zielone lato przed rudą jesienią, to znak że dożynki czas zacząć. Głębowice To jedne z pierwszych dożynek

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

48 nowych mieszkań socjalnych

48 nowych mieszkań socjalnych ISSN 1426-770X Nakład 5000 egz. MIESIĘCZNIK NR 10/186 LISTOPAD 2007 W numerze: Na najblizsze lata: inwestycje za 300 mln zł Uczniowie, uwaga na czyny i słowa! Za znieważenie nauczyciela grożą teraz surowe

Bardziej szczegółowo

WIŚLACZEK COUNTRY PO RAZ PIĘTNASTY

WIŚLACZEK COUNTRY PO RAZ PIĘTNASTY Wrzesień 2014 (186) NAKŁAD 1000 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 WIŚLACZEK COUNTRY PO RAZ PIĘTNASTY 15. jubileusz obchodził w tym roku Wiślaczek Country, impreza przyciągająca

Bardziej szczegółowo

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nasza Gazeta Nowiny ISSN 1232-4922 z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr 63 2013 EGZ. BEZPŁATNY Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Powiatu Poznańskiego. MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012

Biuletyn Powiatu Poznańskiego. MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012 Biuletyn Powiatu Poznańskiego MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012 Biuletyn Powiatu Poznańskiego Redaguje zespół w składzie: Maria Lipska (redaktor naczelna), Hanna Kolanowska-Pogrzebna

Bardziej szczegółowo

Strzegomia. Powstanie dom opieki!

Strzegomia. Powstanie dom opieki! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 36, 11.03.2014 r. Rok IiI ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 25.03.2014 r. STRZEGOM Rusza remont, będą objazdy Wiele działań gmina kieruje w stronę

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Opracowano w Wydziale Polityki Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża,

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkanie Zespołu Monitorującego realizację Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2002-2011

Materiały na spotkanie Zespołu Monitorującego realizację Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2002-2011 Materiały na spotkanie Zespołu Monitorującego realizację Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2002-2011 Jarocin, wrzesień 2003r. - 1 - Spis treści OPIS ZADAŃ STRATEGII ROZWOJU POWIATU JAROCIŃSKIEGO...

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s.

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s. Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ kwiecień 2015 ~ nr 4 (289) ~ rok XXVI ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj Nowe ceny reklam! www.sasiadka-czytaj.pl Wiosenna promocja! Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (247) Rok XXI luty 2014 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT

Nr 2 (247) Rok XXI luty 2014 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT Nr 2 (247) Rok XXI luty 2014 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT 2 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY luty 2014 luty 2014 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY Styczeń w pigułce Uroczysta sesja 3 stycznia W sali obrad Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU W NUMERZE WUP w Warszawie STAN W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU Wizyta studyjna w WUP 2 Partnerstwo Lokalne w Warszawie 2 Pierwsze Wirtualne Targi w Polsce 3 Mazowiecki Pakt na Rzecz Przedsiębiorczości 4 Rejestry

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Dwa wnioski Powiatu Jaworskiego uzyskały dotację Termomodernizacje szkół za unijne pieniądze

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Dwa wnioski Powiatu Jaworskiego uzyskały dotację Termomodernizacje szkół za unijne pieniądze Jawor - STR. 2-10 Podwójny sukces Burmistrz odebrał promesę na 1,3 mln zł na modernizację gospodarki wodno-ściekowej Kolejne blisko 30 mln zł zapewnione na lata 2015-2020 Sukcesem zakończyły się prace

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Już wiercą! Zobacz projekt PRL u 2012-2016 Zagłosuj na plac zabaw www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj Już wiercą! Zobacz projekt PRL u 2012-2016 Zagłosuj na plac zabaw www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ czerwiec 2011 ~ nr 6 (243) ~ rok XXII ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl Już wiercą! str. 4 Zobacz projekt PRL u 2012-2016 str. 11 Zagłosuj

Bardziej szczegółowo

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach Jawor - STR. 2-12 W trosce o dzieci i jaworskich akrobatów Za dwa lata nowa sala gminastyczna w Szkole Podstawowej nr 5 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 nabierze niebawem rozmachu.

Bardziej szczegółowo