PRZENOŚNE ODWILŻACZE INSTRUKCJA OBSŁUGI ID-20

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZENOŚNE ODWILŻACZE INSTRUKCJA OBSŁUGI ID-20"

Transkrypt

1 PRZENOŚNE ODWILŻACZE INSTRUKCJA OBSŁUGI ID-20

2 SPIS TREŚCI Właściwości 2 Opis Dane techniczne 3 Zasada działania 4 Opis odwilżacza 5 Praca Konserwacja Używanie 6 Panel sterujący 7 Odprowadzenie wody 8 Konserwacja odwilżacza 10 Przechowywanie odwilżacza 10 Zasady bezpiecznego użytkowania 11 Rozwiązywanie problemów 11-1-

3 SPIS TREŚCI Właściwości Wysoka moc odwilżania Odwilżacz powietrza wykorzystuje zasadę chłodzenia i dzięki temu skutecznie usuwa z powietrza część wilgoci, aby obniżyć wilgotność w pomieszczeniu i utrzymywać wewnątrz suche i przyjemne powietrze. Cicha praca Jeśli odwilżacz pracuje w cichym trybie, jego głośność jest bardzo niska i nie zakłóca ciszy w pomieszczeniu. Ochrona środowiska naturalnego Odwilżacz nie korzysta z środków chłodzących na bazie CFC i dzięki temu chroni środowisko naturalne przed zanieczyszczeniem. Suszenie prania Odwilżacz potrafi szybko suszyć pranie. Dzięki temu można zapobiec zawilgotnieniu i spleśnieniu prania i mebli w deszczowych okresach. Zbiornik na wodę o dużej pojemności Zbiornik na skondensowaną wodę ma pojemność 6 litrów. Dzięki temu nie ma potrzeby częstego wylewania wody. Oszczędność energii Urządzenie ma niskie zużycie energii. -2-

4 OPIIS Dane techniczne Model ID-20 Zasilanie Moc osuszania Pobór mocy Pojemność zbiornika na wodę Ciężar Wymiary (w.x sz. x gł.) V, 50 Hz 20 l/dzień 400 W 6 l (automatyczne zatrzymanie przy wypełnieniu ok. 5,5 l) 14 kg 545x380x261,5 mm Moc odwilżania to wartość zmierzona podczas stałej pracy odwilżacza w pomieszczeniu, gdzie panuje temperatura 30 C i wilgotność względna 80 %. Ilość skondensowanej wody została podana w litrach na dobę (24 godziny). Ze względu na dalsze ulepszanie urządzenia może dojść do zmiany parametrów bez ostrzeżenia. Aktualne dane znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia. Temperatura pracy w zakresie od 2 do 38 C. Jeśli temperatura w pomieszczeniu wykracza poza ten zakres, urządzenie nie może normalnie pracować. Maksymalna moc odwilżania zostaje osiągnięta przy temperaturze 35 C DB/26 C WB. -3-

5 OPIIS Zasada działania Jednostka chłodzenia powietrza Zbiornik na skondensowaną wodę Wilgotne powietrze Wysuszone powietrze Kompresor Jednostka ponownego ogrzewania powietrza 1. Urządzenie zasysa powietrze z pomieszczenia, chłodzi je w jednostce chłodzącej i skrapla wilgoć z powietrza w postaci kropelek wody. 2. Kropelki wody spływają do zbiornika na skondensowaną wodę. 3. Wysuszone powietrze jest podgrzewane w jednostce podgrzewającej i wydmuchiwane z urządzenia. Kroki 1, 2 i 3 są powtarzane w celu usunięcia wilgoci z pomieszczenia. Po przejściu powietrza przez jednostkę podgrzewającą jego temperatura nico się podwyższa, przez co zwiększa się również temperatura w pomieszczeniu. Jest to zjawisko normalne. -4-

6 OPIIS Opis odwilżacza Widok z przodu Uchwyt Wydmuch powietrza Płytka Panel sterujący Folia plastikowa Pływak Wskaźnik poziomu wody Zbiornik na wodę Uwaga: Przed użyciem usuń plastikową folię. Widok z tyłu Filtr powietrzny (Doprowadzenie powietrza, nie blokować!) Otwór stałego odprowadzania wody Wtyczka kabla zasilającego -5-

7 PRACA Używanie 1. Podłącz wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka elektrycznego. 2. Otwórz ręcznie płytkę. 3. Wciśnij przycisk zasilania (1/0). 4. Wybierz tryb pracy lub pozwól, aby urządzenie pracowało w trybie wyjściowym. 5. Wciśnij ponownie przycisk zasilania (1/0), aby wyłączyć urządzenie. Zadbaj o to, aby podczas pracy urządzenia było wokół niego dostatecznie dużo wolnego miejsca. co najmniej 50 cm co najmniej 20 cm co najmniej 20 cm co najmniej 20 cm co najmniej 20 cm Uwaga: Przed przemieszczeniem wyłącz urządzenie i wylej z niego wodę. Nie pochylaj urządzenia o ponad

8 PRACA Panel sterujący Wskaźniki 1. Wskaźnik wypełnienia zbiornika Świeci, kiedy zbiornik na wodę jest pełny lub jeśli jest włożony nieprawidłowo. Wylej wodę ze zbiornika i sprawdź, czy jest on włożony prawidłowo. 2. Wskaźnik zasilania Świeci, kiedy jednostka jest podłączona. 3. Wskaźniki trybów Wskazują aktualny tryb pracy: Odwilżanie, Suszenie prania i Cicha praca. 4. Wskaźniki wilgotności Wskazują aktualnie ustawioną wilgotność 50%, 60% lub 70%. Przy ustawieniu CON urządzenie będzie pracować ciągle. Funkcje przycisków 5. Przycisk 1/0 Po jednokrotnym wciśnięciu dojdzie do włączenia urządzenia, po drugim wciśnięciu - do jego wyłączenia. 6. Przycisk Po każdym wciśnięciu przycisku tryb pracy przełącza się pomiędzy Odwilżanie, Suszenie prania i ddd Cicha praca. Aktualny tryb jest pokazywany przez świecący wskaźnik. Trybem wyjściowym jest Odwilżanie. Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż 35 C, zostanie uruchomiona ochrona urządzenia i urządzenie będzie pracować wyłącznie w trybie Suszenie prania*. Wciskanie przycisku nie daje efektu. 7. Przycisk Poprzez wciśnięcie przycisku zostanie ustawiona wymagana wilgotność pomieszczenia. Można ustawić 50%, 60%, 70% lub stałą pracę urządzenia CON. Po obniżeniu wilgotności względnej w pomieszczeniu poniżej ustawionej wartości praca urządzenia zostanie automatycznie zatrzymana. -7-

9 PRACA Odprowadzenie wody Po napełni eniu zbiornika na skondensowaną wodę (ok. 5,5 litra) zacznie pulsować wskaźnik informujący użytkownika o tym fakcie i praca urządzenia zostanie automatycznie zatrzymana. Zasady wylewania wody ze zbiornika 1. Wyjmij zbiornik na wodę. Ściśnij lekko oboma rękami boki zbiornika i wyciągnij go delikatnie na zewnątrz. 2. Przytrzymaj uchwyt, wyjmij zbiornik i wylej z niego wodę. Uwagi dotyczące odprowadzania wody Nie usuwaj z pływaka opakowania, aby nie dopuścić do wypłynięcia wody ze zbiornika i uszkodzenia mebli lub innego wyposażenia mieszkania. Mogłoby to spowodować również porażenie prądem elektrycznym lub spięcie. Jeśli zbiornik na wodę jest brudny, umyj go zimną lub letnią wodą. Do czyszczenia nie używaj myjek, gąbek do naczyń, ścierek do kurzu nasączonych chemikaliami, benzyny, benzenu, rozcieńczalników lub innych rozpuszczalników, ponieważ mogłoby dojść do zarysowania lub uszkodzenia zbiornika i wycieku wody. Podczas ponownego umieszczania zbiornika wciśnij go mocno obiema rękoma na poprzednie miejsce. Jeśli zbiornik nie jest prawidłowo umieszczony, zostanie uruchomiony czujnik napełnienia zbiornika i urządzenie nie będzie pracować. Sprawdź, czy do zbiornika są mocno przymocowane ochraniacze. Jeśli tak nie jest, wyciągnięcie zbiornika będzie trudniejsze. Przed wyjęciem zbiornika odczekaj co najmniej 30 minut, aby zapobiec wypłynięciu wody znajdującej się w jednostce chłodzącej na obudowę urządzenia. (Jeśli dojdzie do wypłynięcia wody, osusz ją.) -8-

10 PRACA Stałe odprowadzanie wody Urządzenie posiada odpływ do stałego odprowadzania wody. Za pomocą komercyjnie dostarczanego węża (o średnicy wewnętrznej 15 mm) można stale odprowadzać wodę z urządzenia na zewnątrz przez ten odpływ. Przed zamontowaniem węża wyłącz najpierw urządzenie, a następnie odłącz wtyczkę kabla zasilającego od gniazdka. 1. Wyjmij zbiornik na wodę i wykonaj otwór na stałe odprowadzanie wody. Aby wykonać otwór na stałe odprowadzanie wody z boku urządzenia, skorzystaj z kleszczy lub podobnego rodzaju narzędzia. 2. Wsuń wąż do otworu na stałe odprowadzanie wody. Przeciągnij komercyjnie dostarczany wąż (o średnicy wewnętrznej 15 mm) przez otwór na odprowadzania wody i nasuń go mocno na odpływ wody znajdujący się wewnątrz jednostki. Sprawdź, czy woda nie wycieka. Aby można było zapewnić prawidłowe odprowadzanie wody, wąż odpływowy nie może znajdować się powyżej otworu na odprowadzanie wody i nie może być zapchany. 3. Wsuń zbiornik na wodę z powrotem na poprzednie miejsce. Regularnie sprawdzaj, czy wąż jest dobrze podłączony i czy nie jest zapchany. -9-

11 KONSERWACJA Konserwacja odwilżacza Czyszczenie filtra powietrza Filtr powietrza należy czyścić mniej więcej raz na dwa tygodnie. Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłącz urządzenie. Wyjmij fi ltr powietrza, a następnie przejedź nasadką odkurzacza tuż pod powierzchnią fi ltra, aby usunąć zanieczyszczenia. Jeśli fi ltr powietrza jest mocno zabrudzony, umyj go czystą wodą i neutralnym środkiem czyszczącym i pozostaw go do dokładnego wyschnięcia. Włóż z powrotem fi ltr powietrza. Przechowywanie odwilżacza Jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas 1. Zwiń kabel zasilający i umieść go w uchwycie. 2. Wylej wodę ze zbiornika i dokładnie wytrzyj ścierką wszystkie krople wody. 3. Wyczyść fi ltr powietrza. 4. Schowaj urządzenie. Przykryj urządzenie w celu jego ochrony przed kurzem i przechowuj i pozycji pionowej w chłodnym i suchym miejscu. Zasady bezpiecznego użytkowania Podczas korzystania z jednostki przestrzegaj następujących zasad bezpieczeństwa: 1. Jeśli urządzenie pracuje w trybie Suszenie prania, umieść je w dostatecznej odległości od prania i zapewnij, aby nie kapała na nie woda. 2. Odłącz wtyczkę kabla zasilającego od gniazdka, jeśli chcesz wyczyścić urządzenie lub jeśli nie będziesz z niego korzystać przez dłuższy czas. 3. Nie myj urządzenia wodą i nie umieszczaj go w pobliżu wody, materiałów wybuchowych lub łatwopalnych. 4. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu grzejników, materiałów łatwopalnych lub niebezpiecznych przedmiotów. 5. Nigdy nie wkładaj palców lub innych przedmiotów do otworów nadmuchu lub wydmuchu powietrza. 6. Nie siadaj ani nie stój na urządzeniu. 7. Wylewaj odpowiednio wcześnie skondensowaną wodę ze zbiornika. 8. Nie używaj odwilżacza w małych zamkniętych pomieszczeniach, w przeciwnym wypadku może dojść do pożaru. 9. Nie używaj urządzenia do innych celów, np. przy magazynowaniu artykułów spożywczych, dzieł artystycznych lub materiałów naukowych. 10. Zainstaluj wąż odpływowy z nachyleniem na dół, aby skondensowana woda mogła dobrze odpływać. 11. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub przez wykwalifi kowaną osobę, aby nie dopuścić do ewentualnego niebezpieczeństwa przy niefachowej naprawie. -10-

12 KONSERWACJA Rozwiązywanie problemów W przypadku jednej z niżej opisanych sytuacji spróbuj samodzielnie usunąć problem zgodnie z podanymi wskazówkami. W ten sposób możesz zaoszczędzić swój czas i pieniądze. Problem Przyczyna Rozwiązanie Urządzenie nie pracuje. Być może kabel zasilający jest odłączony? Podłącz kabel zasilający do gniazdka. Funkcja odwilżania nie działa. Powietrze nie jest wydmuchiwane. Urządzenie pracuje głośno. Czy świeci wskaźnik? (Zbiornik jest pełny lub źle włożony.) Czy temperatura w pomieszczeniu przekracza 38 C lub spadła poniżej 2 C? Być może fi ltr powietrza jest zanieczyszczony? Być może jest zablokowany nadmuch lub wydmuch powietrza? Być może fi ltr powietrza jest zanieczyszczony? Być może urządzenie zostało nieprawidłowo zainstalowane, jest przechylone lub niestabilne? Być może fi ltr powietrza jest zanieczyszczony? Wylej wodę ze zbiornika i wsuń go prawidłowo na miejsce. Została uruchomiona ochrona urządzenia i nie można go w takim otoczeniu uruchomić (w takim wypadku z urządzenia nie należy korzystać) Wyczyść fi ltr powietrza zgodnie z zaleceniami podanymi w rozdziale Konserwacja odwilżacza. Usuń przeszkody uniemożliwiające cyrkulację powietrza. Wyczyść fi ltr powietrza zgodnie z zaleceniami podanymi w rozdziale Konserwacja odwilżacza. Umieść urządzenie na stabilnej twardej powierzchni. W razie potrzeby możesz podłożyć pod urządzenie odpowiednią podkładkę tłumiącą. Wyczyść fi ltr powietrza zgodnie z zaleceniami podanymi w rozdziale Konserwacja odwilżacza. Jeśli nie uda Ci się rozwiązać powyższych problemów zgodnie z podanymi wskazówkami lub dojdzie do innej usterki, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. -11-

13 KONSERWACJA Następujące objawy nie sygnalizują usterki. Objaw Podczas pracy urządzenia dochodzi nagle do zwiększenia głośności. Wilgotność nie spada. Odwilżanie jest słabe lub nie działa w ogóle. Przy pierwszym użyciu urządzenia wydmuchiwane powietrze ma brzydki zapach. Słychać echo dźwięku pracy urządzenia. Przy uruchamianiu urządzenia lub podczas zmiany trybu pracy słychać niezwykły dźwięk. Na zbiorniku na wodę znajdują się plamy. Urządzenie pracuje wyłącznie w trybie Suszenie prania, a wciskanie przycisku zmiany trybu nie przynosi żadnego efektu. Wentylator pracuje, ale kompresor nie pracuje. Przyczyna Głośność zwiększa się podczas pracy po włączeniu kompresora. Być może pomieszczenie jest zbyt duże? Być może okna i drzwi są zbyt często otwierane? Być może w pomieszczeniu znajduje się jakieś urządzenie, np. piecyk naftowy, generujące parę? Do tej sytuacji dochodzi, kiedy temperatura lub wilgotność w pomieszczeniu są zbyt niskie. Przy gwałtownym podwyższeniu temperatury wymiennika przez krótką chwilę może być wydmuchiwane powietrze o brzydkim zapachu. Echo może się pojawić przy używaniu urządzenia w pomieszczeniu z drewnianą podłogą lub w małym pomieszczeniu. Dźwięk może być wydawany przez substancję chłodzącą do momentu ustalenia jej obiegu. Są to resztki wody użytej do testowania odwilżania podczas produkcji. Nie stanowi to żadnego problemu. Jeśli temperatura w pomieszczeniu utrzymuje się powyżej 35 C, zostanie uruchomiona ochrona urządzenia, na skutek czego może ono pracować wyłącznie w trybie Suszenie prania (prędkość pracy wentylatora jest wysoka) Jeśli urządzenie zostanie włączone w ciągu 3 minut po wyłączeniu, uruchomi się ochrona zapewniająca, że kompresor uruchomi się automatycznie dopiero po upłynięciu 3 minut od zatrzymania. Może się również uruchomić automatyczne rozmrażanie, podczas którego dochodzi do wyłączenia kompresora. -12-

14

15

16 WAŻNA UWAGA Zachowaj niniejszą instrukcję do użytku w przyszłości. W razie nieprzestrzegania instrukcji obsługi i warunków eksploatacji może dojść do uszkodzenia jednostki! Aby zapewnić bezawaryjną pracę urządzenia, należy dokonać jego przeglądu technicznego raz lub dwa razy w roku. Warunkiem gwarancji jest zawarcie umowy serwisowej. 03/2008

Instrukcja ACP-09CH25GEEI. RoHS

Instrukcja ACP-09CH25GEEI. RoHS PL Instrukcja ACP-09CH25GEEI 13 RoHS Spis Treści Obsługa i konserwacja Środki ostrożności... Nazwy części klimatyzatora... Obsługa pilota bezprzewodowego... Tryb awaryjny... Czyszczenie i konserwacja...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR Przed instalacją i uruchomieniem klimatyzatora pokojowego proszę dokładnie przeczytać cały podręcznik użytkownika. TYP : ŚCIENNE www.klimatyzacja.lge.pl 2 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB PL SG79Y366H02 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWY I FUNKCJE ELEMENTÓW URZĄDZENIA... 4 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

RUBY DRY INSTRUKCJA OBSŁUGI DOMOWEGO OSUSZACZA ABSORBCYJNEGO

RUBY DRY INSTRUKCJA OBSŁUGI DOMOWEGO OSUSZACZA ABSORBCYJNEGO RUBY DRY INSTRUKCJA OBSŁUGI DOMOWEGO OSUSZACZA ABSORBCYJNEGO Z zastrzeżeniem prawa do błędów drukarskich i zmian technicznych Importer UNI-LUX Sp. z o.o., www.uni-lux.pl Ekologia Dbajmy o środowisko Opakowanie

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ S E C C O. Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ]

OSUSZACZ S E C C O. Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ] OSUSZACZ S E C C O Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ] INDEKS 1 INFORMACJE OGÓLNE. 1.1 INFORMACJE OGÓLNE. 1.2 SYMBOLE. 1.2.1 OZNACZENIA DOTYCZĄCE UWAG I PORAD. 1.2.2 OZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR INSTRUKCJA OBSŁUGI Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR Przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT Suszarka kondensacyjna 1 SPIS TREŚCI strona Wprowadzenie..3 Informacja o dostarczonym zestawie 3 Rozpakowywanie produktu..3 Bezpieczeństwo...4 Używanie.4 Instalacja...4 Pranie

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF0604N WF0602N WF0600N WF0608N WF0504N WF0502N WF0500N WF0508N Pralka automatyczna instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby otrzymać kompletną pomoc

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA!

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA! Do podłóg 5 W 1 MOP PAROWY Do dywanu Model: MO5 INSTRUKCJA Do szyb Do ubrań Czyszczenie ręczne PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA! DZIĘKUJEMY Gratulujemy wyboru MOPA

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Szafa chłodnicza podblatowa

Szafa chłodnicza podblatowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Szafa chłodnicza podblatowa v1.0-06.2008 MODEL: 880110 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

jednostka nie będzie używana przedłużyć kabel.

jednostka nie będzie używana przedłużyć kabel. PRZECZYTAJ UWAŻNIE PONIŻSZE INFORMACJE Kiedy wydajność prądowa jest bardzo duża, części elektryczne jednostki ulegną zniszczeniu. Kiedy wydajność prądowa jest bardzo mała, nastąpią duże wibracje sprężarki,

Bardziej szczegółowo

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA

PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA FD-2084 INSTRUKCJA OBSŁUGI OPIS URZĄDZENIA Przenośny osuszacz powietrza FD-2084 z dwoma zbiornikami na wodę jest doskonałym urządzeniem do osuszania powietrza w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ MODEL INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Strona Funkcje Suszenie wnętrza Filtr powietrza i filtr fotokatalityczny do mycia

OSUSZACZ MODEL INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Strona Funkcje Suszenie wnętrza Filtr powietrza i filtr fotokatalityczny do mycia OSUSZACZ MODEL MJ-E16VX-S1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Funkcje Suszenie wnętrza Filtr powietrza i filtr fotokatalityczny do mycia Łatwe osuszanie/pranie Spis treści Strona Zalecane sposoby użytkowania urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Zdalny Sterownik Bezprzewodowy

Zdalny Sterownik Bezprzewodowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Zdalny Sterownik Bezprzewodowy MODELE: BRC7C62 BRC7C67 Dziękujemy za zakup klimatyzatora firmy Daikin. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-065W

JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-065W JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE Instrukcja obsługi JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-065W 2007 1- SPIS TREŚCI 1- Spis treści...2 2- Ostrzeżenia...3 3- Ograniczenia w działaniu...4 4- Wskazania...5 4.1-

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 06.2012 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NAWILŻACZA POWIETRZA PCMH45 Electronic

INSTRUKCJA OBSŁUGI NAWILŻACZA POWIETRZA PCMH45 Electronic INSTRUKCJA OBSŁUGI NAWILŻACZA POWIETRZA PCMH45 Electronic 2 LATA GWARANCJI Importer : UNI LUX Sp. z o.o, tel.(22) 631 61 88, fax (22) 863 04 30, www: uni lux.pl 1 Dziękujemy za zakup nawilżacza PCHM45.

Bardziej szczegółowo

TITAN-COOL TC-21, TC25, TC25-3

TITAN-COOL TC-21, TC25, TC25-3 TITAN-COOL TC-21, TC25, TC25-3 Mobilny Klimatyzator Przemysłowy Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi i zachowanie jej. Dziękujemy Państwu za zakup naszego urządzenia. Oddajemy

Bardziej szczegółowo

Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Instrukcja obsługi pomoże szybciej i bezpieczniej korzystać z tego produktu.

Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Instrukcja obsługi pomoże szybciej i bezpieczniej korzystać z tego produktu. ZMYWARKA DO NACZYŃ Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Drodzy Klienci, Mamy nadzieję, że urządzenie to, wyprodukowane w najnowocześniejszych zakładach i poddane procedurze ścisłej

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR KANAŁOWY TYPU SPLIT

KLIMATYZATOR KANAŁOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR KANAŁOWY TYPU SPLIT Dziękujemy za zakup klimatyzatora z naszej oferty. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji jeszcze przed włączeniem klimatyzatora i zachowanie jej na przyszłość.

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo