Spis treści. 1. Podstawy Podstawowe pojęcia meteorologii... 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. 1. Podstawy... 1. 1.1. Podstawowe pojęcia meteorologii... 1"

Transkrypt

1 Spis treści 1. Podstawy Podstawowe pojęcia meteorologii Powietrze Powietrze czyste Zanieczyszczenia Gazy i pary Pył Drobnoustroje chorobotwórcze Ośrodki kondensacji Temperatura powietrza Średnie temperatury powietrza Ekstremalne temperatury powietrza Stopniodni ogrzewania (liczba stopniodni Gt) Stopniogodziny wentylacji G L Stopniogodziny chłodzenia G K Wilgotność powietrza Oznaczenia Średnia wilgotność Gramogodziny osuszania i nawilżania Ekstremalne wartości wilgotności Temperatura i wilgotność Wilgotność równowagowa Promieniowanie słoneczne Stała słoneczna Współczynnik zamglenia TL Linkego Bezpośrednie promieniowanie słoneczne padające na dowolne płaszczyzny Promieniowanie rozproszone Promieniowanie cieplne atmosfery Promieniowanie całkowite Promieniowanie słoneczne i okna Nasłonecznienie w przekroju rocznym Wiatr Podstawowe wiadomości z zakresu higieny Bilans cieplny organizmu człowieka Strumienie ciepła oddawane przez organizm człowieka Komfort cieplny Ogólne pojęcia komfortu cieplnego Temperatura powietrza w pomieszczeniu Ruch powietrza Wilgotność powietrza Odzież Poziom aktywności człowieka Lokalny dyskomfort cieplny Asymetria temperatury promieniowania Różnice temperatury powietrza w pionie Temperatura podłogi Zjawiska przeciągu... 55

2 XVIII Spis treści -3 Pomiary warunków cieplnych w pomieszczeniu Wzajemne oddziaływania innych wielkości z komfortem cieplnym Akustyka, hałas Światło/oślepianie Jakość i wilgotność powietrza Inne czynniki wpływające na komfort cieplny Pozostałe czynniki wpływające na zdrowie i dobre samopoczucie Zapylenie powietrza Zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach Pola elektryczne i magnetyczne Promieniowanie jonizujące i radioaktywność Jakość powietrza wewnątrz pomieszczenia Definicje Skala-CO2 według Pettenkofer a Wymagania dotyczące stanu powietrza w pomieszczeniach, na pobyt ludzi Odsetek niezadowolonych i jego znaczenie w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej Źródła zanieczyszczeń powietrza Ocena jakości powietrza Równanie komfortu dla modelu jakości powietrza w pomieszczeniu Wyznaczanie jakości powietrza w pomieszczeniach Obliczanie wymaganego strumienia powietrza wentylacyjnego Wpływ temperatury i wilgotności względnej na jakość powietrza Jakość powietrza i wydajność pracy człowieka Skala oddziaływań budynku na zdrowie Wprowadzenie do opisu syndromu chorego budynku SBS Syndrom chorego budynku (SBS) Syndrom szczelnego budynku (TBS) Zjawiska związane z fizyką Zjawiska przeciągu Dyskomfort cieplny Nawilżanie powietrza Dźwięki niskiej częstotliwości Zjawiska związane z higieną Zakażenia przenoszone drogą powietrzną Zakażenia alergenami na nośnikach mikrobiologicznych Szkodliwe substancje mikrobiologiczne Obciążenie powietrza zapachem Środki stosowane w profilaktyce i przy likwidacji syndromu Wymagania higieniczne wobec instalacji i urządzeń służących do wentylacji/klimatyzacji powietrza oparte na Wytycznych VDI 6022 oraz VDI PODSTAWY TECHNIKI CIEPLNEJ Podstawowe wielkości termiczno-mechaniczne Układ jednostek miar Masa, Siła i Ciężar Ciśnienie Gęstość i objętość właściwa Temperatura Rodzaje energii i moc Stany skupienia Rozszerzalność cieplna ciał

3 Spis treści XIX Gazy Prawa gazowe Równanie stanu gazu Stan normalny Mieszaniny gazów Ciepło właściwe Energia wewnętrzna, entalpia i praca Entropia Przemiany termodynamiczne Obiegi termodynamiczne Pary Proces parowania Określanie stanów pary Parametry stanu pary wodnej (para mokra) Parametry stanu pary wodnej (para przegrzana) Wykresy dla pary wodnej Zmiany stanu pary wodnej Równanie stanu Powietrze wilgotne Ogólnie Wilgotność względna oraz punkt rosy Zawartość wilgoci Gęstość oraz objętość właściwa Entalpia Wykres Molliera-h,x Zmiany stanu powietrza wilgotnego Mieszanina Podgrzewanie Chłodzenie Nawilżanie Nawilżanie adiabatyczne Osuszanie Wymiana ciepła Przewodzenie ciepła Ściana płaska Ściana cylindryczna Przewodność cieplna Temperatura styku Konwekcja Przepływ wymuszony gazów i cieczy w rurach lub kanałach Przepływ laminarny w rurach prostych lub kanałach Przepływ burzliwy w rurach prostych lub kanałach Przepływ burzliwy cieczy oraz gazów w skrętkach rur Wymuszony przepływ cieczy lub gazu wzdłuż płyty lub rury Opływ wzdłuż płyty Opływ wzdłuż rury Opływ poprzeczny rur oraz wiązki rur Woda w zbiornikach i kotłach Przepływ swobodny na płytach oraz w rurach Pionowe płyty (ściany) oraz rury Płyty poziome Płyty poziome Superpozycja konwekcji swobodnej i wymuszonej Parowanie wody w zbiornikach i kotłach Kondensacja pary wodnej Parowanie dyfuzyjne oraz wymiana masy wody Promieniowanie cieplne Prawo Stefana-Boltzmanna, stopień emisji

4 XX Spis treści.2 Prawo Kirchhoffa, stopień absorbcji Prawo kosinusów Lamberta Wymiana ciepła przez promieniowanie Ciała z osłoną Dwie powierzchnie w dowolnym położeniu Promieniowanie gazów Liczba napromieniowania Wymiana ciepła przez promieniowanie między powierzchniami pomieszczeń zamkniętych (metoda brutto) Współczynnik przejmowania ciepła podczas wymiany ciepła przez promieniowanie Temperatura promieniowania otoczenia Przenikanie ciepła Równania podstawowe Współczynnik przenikania ciepła Średnia różnica temperatur Wymienniki ciepła Oddawanie ciepła przez rury Dyfuzja pary wodnej Paliwa Paliwa stałe Paliwa płynne Wprowadzenie Oleje mineralne Oleje smołowe Oleje syntetyczne Pozostałe paliwa płynne Oleje opałowe Wartość opałowa Gęstość Lepkość Stopień koksowania Temperatura zapłonu Punkt zapłonu Punkt krzepnięcia, punkt płynności Siarka i popiół Woda i osady Paliwa gazowe Wiadomości ogólne Odgazowanie Zgazowanie Gazy rafineryjne (gazy bogate, gazy ciekłe) Gazy ziemne Gaz z reakcji rozszczepiania Paliwa odnawialne Drewno Oleje roślinne Spalanie Ogólnie Wartość opałowa oraz ciepło spalania Ilość powietrza do spalania oraz spaliny Paliwa stałe i ciekłe Paliwa gazowe Wartości przybliżone Gęstość spalin Ciepło właściwe spalin Zawartość pary wodnej oraz punkt rosy dla spalin Temperatura spalania

5 Spis treści XXI -5 Badanie spalin Spalanie zupełne Spalanie niezupełne Trójkąty spalania Temperatura oraz granice zapłonu Spalanie katalityczne Maszyny cieplne Tłokowe maszyny parowe oraz turbiny parowe Silniki spalinowe Silniki z zapłonem iskrowym (Otto silniki) Silniki ze spalaniem przy stałym ciśnieniu (silniki Diesla) Turbiny gazowe Ogniwa paliwowe Zasada funkcjonowania Rodzaje ogniw paliwowych Systemy Zastosowania Wymiarowanie i ekonomiczność Podstawy hydrauliki Przepływ bez tarcia Płyn idealny Równanie ciągłości Prawo zachowania energii Przepływ po torze łukowym Rozkłady przepływu Prawo zachowania pędu Przepływ przez kratkę z łopatkami kierującymi Prawo momentu pędu Wypływ z otworów Kryzy i dysze Ciśnienie krytyczne Entalpia i prędkość Dławienie Współczynnik tarcia Opory miejscowe Strata ciśnienia Charakterystyki instalacji Podstawy akustyczne Pojęcia ogólne Wielkości pola akustycznego Widmo i barwa dźwięku Ocena szumów Ocena w skali A Widma częstotliwości Głośność Szacowany poziom dźwięku Krzywe graniczne

6 XXII Spis treści Rozchodzenie się dźwięku Tłumienie dźwięków powietrznych Definicja Miara tłumienia dźwięku Szacowana miara tłumienia dźwięku Ściany i stropy jednowarstwowe Ściany i stropy wielowarstwowe Okna i drzwi Złożone elementy budowlane Tłumienie dźwięków materiałowych Pochłanianie dźwięków Akustyka dużych pomieszczeń Podstawy miernictwa Wiadomości ogólne Pomiar ciśnienia Wiadomości ogólne Manometr U-rurkowy Manometr sprężynowy Manometr elektryczny Pomiar temperatury Wiadomości ogólne Termometr rozszerzalnościowy Elektryczny termometr oporowy Termoelementy Termometr radiacyjny (termometr radiacyjny w podczerwieni, pirometr) Termografia w podczerwieni Termometr do pomiaru temperatury poczernionej kuli Pomiar prędkości przepływu Przyrządy spiętrzające Termoanemometr, anemometr z ogrzewanym drutem Przepływomierz skrzydełkowy Przyrządy laserowe Dopplera Pomiar prędkości przepływu powietrza w pomieszczeniu Pomiar strumienia płynu Ważenie i odmierzanie Gazomierz Przepływomierz wyporowy Przepływomierz skrzydełkowy Przepływomierz pływakowy (rotametr) Zwężki pomiarowe Metoda ultradźwiękowa Metoda indukcyjna Pomiar strumienia objętości w kanałach Siatka punktów pomiarowych Dysza wlotowa Kryzy i dysze Blok spiętrzający Pomiar strumienia objętości w nawiewnikach Siatka punktów pomiarowych Metoda z nasadą pomiarową Metoda ciśnieniowa Metoda zerowa

7 Spis treści XXIII Pomiar strumienia ciepła Instalacje ogrzewania Bezpośrednie metody pomiaru Pośrednie metody pomiaru (metody pomocnicze) Instalacje ciepłej wody Pomiar poziomu wypełnienia Metoda obserwacji przez wziernik Metoda sondowania głębokości prętem Metoda z pływakiem Metoda z nurnikiem Metoda pęcherzyków Metoda pomiaru ciśnienia hydrostatycznego Metoda wagowa Metoda pomiaru pojemności Metoda tłumienia energii promieniowania Metoda pomiaru wykorzystująca odbicie Analiza gazów spalinowych Pomiar wilgotności Metody absorpcyjne Metoda punktu rosy Higrometr włosowy Psychrometr Miernik wilgotności z chlorkiem litu Higrometr z warstwą przewodzącą Higrometr pojemnościowy Czujniki punktu rosienia (kondensacji) Inne przyrządy pomiarowe Kalorymetr Pomiar wartości ph Pomiar zawartości sadzy Miernik poziomu ciśnienia akustycznego Pomiar zawartości pyłu Przyrządy do analizy gazów Pomiar radioaktywności powietrza Pomiar przewodnictwa elektrolitycznego Pomiar krotności wymiany powietrza na zewnętrzne i pomiar efektywności wentylacji Zestawy pomiarowe wielofunkcyjne Podstawy Techniki Regulacji Pojęcia podstawowe Sterowanie Regulacja Obiekty regulacji Statyczna charakterystyka obiektów regulacji Dynamiczna charakterystyka obiektu regulacji (charakterystyka przenoszenia) Obiekty regulacji z wyrównaniem Obiekty regulacji bez wyrównania Urządzenia regulacyjne Klasyfikacja regulatorów Regulatory bez energii pomocniczej Regulatory z energią pomocniczą Jakość regulacji układów Analogowe systemy regulacji

8 XXIV Spis treści -3.1 Regulatory nieciągłe Regulatory dwupołożeniowe Regulatory trójpołożeniowe Regulatory ciągłe Regulatory proporcjonalne (regulatory P) Regulatory całkujące (regulatory I i PI) Regulatory różniczkujące (regulatory D) Regulatory PID Regulatory quasi-ciągłe Zasady strojenia regulatorów analogowych Metoda Zieglera-Nicholsa Metoda Chien a, Hrones a, Reswick a Cyfrowe układy regulacji Budowa regulatora cyfrowego Regulatory cyfrowe Metody projektowania regulatorów cyfrowych Funkcje dodatkowe regulatorów cyfrowych Regulacja adaptacyjna Regulacja rozmyta Podstawy gospodarki energetycznej Definicje Nośniki energii pierwotnej Nośniki energii końcowej Węgiel Ropa naftowa Gaz ziemny Uran Energie odnawialne Promieniowanie słoneczne Energia wodna5) Energia wiatru6) Ciepło ziemi Biomasa1) Przetwarzanie energii Elektrownia Ciepłownia Elektrociepłownia Elektrownia jądrowa Instalacje fotowoltaiczne Skoncentrowane elektrownie słoneczne Elektrownia wodna Siłownie wiatrowe Elektrownie geotermalna Elektrownie zasilane biomasą Zużycie energii Contracting Podstawy ochrony środowiska i ochrony powietrza Emisje Oddziaływanie emisji Środki ograniczające emisję substancji szkodliwych w sektorze energii Środki po stronie paliwa Przedsięwzięcia techniczne w paleniskach

9 Spis treści XXV -3 Oczyszczanie spalin Wykorzystanie energii odnawialnych/alternatywnych Podstawy prawne Ustawa federalna o ochronie przed zanieczyszczeniem Zarządzenie o małych i średnich instalacjach paleniskowych Zarządzenie o instalacjach wymagających zezwolenia Zarządzenie o spalaniu lub współspalaniu odpadów Instrukcja TA Luft do utrzymania czystości powietrza (pierwsze ogólne przepisy do ustawy federalnej o ochronie przed zanieczyszczeniami) Zarządzenie o dużych instalacjach paleniskowych Zarządzenia o smogu Prawo dotyczące pierwszeństwa energii odnawialnych (Erneuerbare-Energie-Gesetz EEG) Prawo utrzymania, modernizacji i rozbudowy gospodarki energetycznej skojarzonej (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz) Prawo dotyczące uporządkowania bilansu wodnego (Wasserhaushaltgesetz WHG-) Odpowiedzialność za środowisko naturalne Dalsze regulacje prawne Podstawy ochrony przed korozją i kamieniem kotłowym Podstawy korozji Pojęcia Podstawy elektrochemiczne Jakość wody Korozja w instalacjach ogrzewania wodnego Pęknięcia ścian materiałów z żelaza Powstawanie gazu Powstawanie mułu Naloty tlenku żelaza Korozja materiałów miedzianych Korozja materiałów aluminiowych Korozja stali ocynkowanej ogniowo Korozja stali nierdzewnych Korozja bimetaliczna, instalacja mieszana Ochrona antykorozyjna przy planowaniu i rozruchu Ochrona przed korozją przez unikanie podciśnienia Ochrona przed korozją przez przygotowanie wody Środki ochrony przed zamarznięciem Korozja w niskociśnieniowych instalacjach parowych Uszkodzenia spowodowane korozją Ochrona przed korozją Wymagania dotyczące właściwości wody zasilającej Metoda eksploatacji Korozja w podgrzewaczach wody Podgrzewacze wody ze stali emaliowanej Podgrzewacze wody ze stali pokrytej tworzywem sztucznym Podgrzewacze wody ze stali nierdzewnej Ochrona katodowa Korozja po stronie spalin Przyczyny korozji Uszkodzenia spowodowane korozją Ochrona antykorozyjna

10 XXVI Spis treści Tworzenie się kamienia kotłowego Powstawanie kamienia w podgrzewaczach ciepłej wody Powstawanie kamienia w instalacjach ogrzewań wodnych Działania przeciw powstawaniu kamienia Podstawy Facility Management planowanie, wykonanie i użytkowanie Podstawy Podstawy dotyczące rachunku kosztów i rachunku opłacalności Pojęcia i definicje Podstawy rachunku kosztów Zadania rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów Struktura rachunku kosztów zakładowych Obliczenie kosztów za instalacje zaopatrujące w ciepło według VDI Podstawy rachunku opłacalności Zadanie rachunku opłacalności Kryteria decyzyjne i warunki brzegowe metod opłacalności Metody statystyczne Metody dynamiczne Metoda obliczania opłacalności według VDI 2067 instalacji zaopatrujących w ciepło Inwestor, Architekt, Inżynier specjalista od planowania do wybudowania Wiadomości ogólne Definicje Inwestor Architekt Kierowanie projektem Planista branżowy Naczelny planista Naczelny planista branżowy Wykonawca branżowy Wykonawca generalny Generalny wykonawca zastępczy Główny wykonawca Wykonawca dodatkowy Podwykonawca Planowanie i przetarg Informacje ogólne Obraz usług według 73 HOAI Ustalenia podstawowe Projektowanie wstępne Planowanie projektu Zezwolenie planowania Planowanie realizacji Przygotowanie zlecenia wykazu robót Metody przetargu Zlecenie, realizacja i odbiór Wiadomości ogólne Opis robót wg 73 HOAI Współdziałanie przy zleceniu Nadzór obiektu Dokumenty zlecenia Sprawdzanie i ocenianie ofert

11 Spis treści XXVII -4.5 Rodzaje zleceń Treści umowy Nadzór nad obiektem Odbiór Wymagania dotyczące braków Koszty inwestycyjne Informacje ogólne Instalacje grzewcze i przygotowania ciepłej wody Wentylacja pomieszczeń i instalacje chłodnicze Techniczne zarządzanie budynkami Informacje ogólne Istotne przepisy, normy i wytyczne Definicje w technicznym zarządzaniu budynkami Przetarg, powierzenie, kierowanie i nadzór usług w technicznym zarządzaniu budynkami Eksploatacja instalacji ogrzewania i klimatyzacji Inspekcja, kontrola i obsługa przy instalacjach ogrzewania i klimatyzacji Obowiązek kontroli instalacji ogrzewniczych, chłodniczych i klimatyzacji Obowiązki inwestora bądź użytkownika instalacji Rzeczoznawcy Fachowcy Instalacje wentylacyjne Instalacje grzewcze Instalacji chłodnicze Doprowadzenie do stanu używalności Zarządzanie informacyjne Koszty użytkowania Informacje ogólne Instalacje grzewcze i przygotowania wody ciepłej Koszty kapitałowe Koszty energii Koszty eksploatacji Technika wentylacji i instalacje chłodnicze Koszty kapitałowe Koszty energii Koszty eksploatacji Symulacja Symulacja jako planujący środek pomocniczy Podstawy teorii systemów Modele do matematycznego opisu procesów fizycznych Analogie tworzenia modeli Właściwości narzędzi symulacyjnych Podatność na obciążenia wyników symulacyjnych Użycie symulacji w toku planowania Użycie symulacji do optymalizacji starych instalacji Użycie symulacji do optymalizacji eksploatacji Przeszkody w przypadku użycia programów symulacyjnych Podstawy fizyki budowli dla ochrony cieplnej Zimowa ochrona cieplna Informacje ogólne Straty ciepła przez przenikanie Straty ciepła na wentylację Pasywne uzyskiwanie energii słonecznej Całkowity współczynnik przepuszczania energii

12 XXVIII Spis treści -4.2 Bilansowanie oddzielne Ekwiwalentne wartości U Systemy do pasywnego pozyskiwania energii słonecznej Przezroczysta izolacja cieplna TWD Ogród zimowy/ przeszklona dobudówka Tymczasowa ochrona cieplna Akumulacja ciepła Letnia ochrona cieplna Wielkości oceny Parametr oddziałujący Wielkości projektowe Tworzenie się wody kondensacyjnej na wewnętrznych powierzchniach zewnętrznych elementów budowlanych OGRZEWANIE Wiadomości ogólne Zadania ogrzewania Barwy i symbole w technice grzewczej i technice cieplnej Systemy ogrzewania Ogrzewanie miejscowe Kominki Piece kaflowe (akumulacyjne) Ogólnie Rodzaje budowy Wykonanie Wydajność grzejna Komin Małe piece kaflowe (małe piece ceramiczne) Piece żelazne Ogólnie Rodzaje budowy Konstrukcja Regulacja Wydajność grzejna Piece do ogrzewania dużych pomieszczeń Piece kaflowe do ogrzewania ciepłym powietrzem Gazowe urządzenia grzewcze Ogólnie Rodzaje budowy Gazowe promienniki podczerwieni Gazowe ogrzewacze pomieszczeń z przyłączem kominowym Przyścienne gazowe ogrzewacze pomieszczeń Ogrzewacze pomieszczeń typu LAS Kominki gazowe Urządzenia zabezpieczające Urządzenia zapłonowe Regulacja ogrzewaczy dla pojedynczych pomieszczeń Projektowanie Odprowadzenie spalin Dobór Elektryczne ogrzewanie pomieszczeń Ogólnie Urządzenia elektryczne do ogrzewania bezpośredniego

13 Spis treści XXIX Urządzenia przenośne do ogrzewania bezpośredniego Stacjonarne grzejniki promiennikowe Stacjonarne grzejniki konwekcyjne z konwekcją naturalną Stacjonarne grzejniki konwekcyjne z konwekcją wymuszoną Ogrzewania sufitowe Bezpośrednie ogrzewanie podłogowe Centralne bezpośrednie ogrzewanie elektryczne Centralne bezpośrednie ogrzewanie elektryczne Elektryczne ogrzewanie akumulacyjne Akumulacyjne urządzenia grzejne Ogrzewanie podłogowe akumulacyjne Zasobniki centralne ogrzewane elektrycznie Piece opalane olejem opałowym Centralne ogrzewania budynków Ogrzewania ciepłą wodą (WWH) Grawitacyjne ogrzewania ciepłą wodą Pompowe ogrzewanie ciepła wodą (PWWH) Ogólnie Prowadzenie rur Odpowietrzenie Rozkład ciśnień Wadliwe cyrkulacje Pompy Regulacja wydajności ogrzewania Wskazówki odnośnie projektowania sieci rurociągów i armatury oraz kompensacja hydrauliczna Urządzenia zabezpieczające Otwarte i zamknięte fizycznie zabezpieczone urządzenia wytwarzające ciepło Zamknięte, zabezpieczone termostatycznie urządzenia wytwarzania ciepła Techniczne wyposażenie zabezpieczające urządzeń wytwarzających ciepło z obiegiem wymuszonym Ogrzewania parowe Otwarte ogrzewania parowe niskociśnieniowe (NDH) Ogólnie Prowadzenie rur Urządzenia bezpieczeństwa Grzejniki i urządzenia odcinające Regulacja Zamknięte systemy ogrzewania parowego niskociśnieniowego (ogrzewania parowe) Systemy ogrzewania parowego wysokociśnieniowe Ogólnie Układy połączeń Przewody z kondensatem Urządzenia bezpieczeństwa Grzejniki i urządzenia odcinające Regulacja Odparowanie wtórne Ogrzewania parowe próżniowe (VDH) Ogólnie Proste ogrzewanie parowe próżniowe Różnicowe próżniowe ogrzewanie parowe Ogrzewania powietrzne (instalacje ogrzewania po-wietrznego) Ogrzewania powietrzne grawitacyjne Ogrzewania powietrzne wentylatorowe Instalacje ogrzewania powietrznego dla dużych przestrzeni Instalacje ogrzewania powietrznego dla pomieszczeń

14 XXX Spis treści -3.3 Powietrzne ogrzewanie promieniujące (promienniki niskotemperaturowe - ciemne) Bezpośrednie ogrzewanie gazowo-powietrzne (promienniki wysokotemperaturowe - jasne) Systemy grzewcze z pompami ciepła Ogólnie Podstawy teoretyczne Elementy konstrukcyjne Źródła ciepła1) Nośniki ciepła, oznakowanie Sprężarkowe pompy ciepła z napędem silnikiem elektrycznym Pompy ciepła do ogrzewania budynków mieszkalnych Baseny kąpielowe Sprężarkowe pompy ciepła z napędem silnikiem spalinowym Absorpcyjne pompy ciepła Porównania efektów ekonomicznych Ogólnie Kolektory Sprawności Systemy instalacji słonecznych Ogrzewanie Podgrzewanie ciepłej wody Ogrzewanie basenów kąpielowych Chłodzenie Perspektywy Ciepłownictwo i gospodarka cieplno-elektryczna Systemy ciepłownicze System ciepłowniczy z gorącą wodą o tυ 110 oc Informacje ogólne Wytwarzanie ciepła Temperatury zasilania i powrotu Pompy cyrkulacyjne Zasobniki ciepła Rozdział ciśnienia w sieci Węzły cieplne Przepisy bezpieczeństwa System ciepłowniczy z gorącą wodą o tυ > 110 oc Informacje ogólne Utrzymanie ciśnienia Temperatury zasilania i powrotu Pompy Zasobniki Rozkład ciśnienia w sieci Węzły cieplne Sieci ciepłownicze Nośnik ciepła Rodzaje sieci ciepłowniczych Rodzaj rurociągów Koszty Rurociągi Izolacja cieplna Nadzorowanie nieszczelności Gospodarka cieplno-elektryczna Ogólnie Lokalizacja Elektrociepłownie z turbinami parowymi Praca w układzie przeciwprężnym Praca w układzie upustowym System ciepłowniczy z zimną wodą

15 Spis treści XXXI -2.4 Współczynnik skojarzenia energii elektrycznej Elektrociepłownie z turbinami gazowymi Elektrociepłownie lokalne Ogólnie Zasada działania Bilanse cieplne Opłacalność i sposób użytkowania Koszty Wykresy obciążeń Ceny energii cieplnej Elementy składowe instalacji grzewczych Źródła ciepła Ogólnie Typy kotłów grzewczych Kotły grzewcze na paliwo stałe Urządzenia zabezpieczające Pomieszczenie kotłowni Kotły gazowe z palnikami bez nadmuchu Ogólnie Podział specjalnych kotłów gazowych Typy budowy Urządzenia zabezpieczające Wyposażenie regulacyjne Instalacje spalinowe gazowych kotłów grzewczych Kotły grzewcze olejowo/gazowe z palnikiem nadmuchowym Ogólnie Konstrukcje kotłów grzewczych Palniki Wymagania według Wytycznych dotyczących współczynnika sprawności kotłów grzewczych (92/42/EWG) WE 19921) Wartości graniczne emisji Inne kotły Kotły wodnorurowe Szybkie wytwornice pary Kotły z olejem termicznym Paleniska na paliwo stałe Centralne, elektryczne źródła ciepła Elektryczny centralny zasobnik z wodą jako czynnikiem akumulacyjnym Elektryczny, centralny zasobnik z materiałem stałym jako czynnikiem akumulacyjnym Elektryczny, centralny zasobnik z innym materiałem akumulacyjnym Elektryczny, centralny zasobnik ze stałym materiałem akumulacyjnym do ogrzewania powietrza Straty ciepła i współczynniki sprawności Strata kominowa Strata niezupełnego spalania gazów Strata niecałkowitego spalania palnych cząstek stałych Straty ciepła przez promieniowanie i konwekcję Współczynnik sprawności kotła Sprawność użytkowa Wymienniki ciepła Ogólnie Typy budowy Moc cieplna Gwarantowane charakterystyki wymienników ciepła

16 XXXII Spis treści Palniki, składowanie paliwa Palniki olejowe Ogólnie Palnik warstwowy Palniki olejowe ciśnieniowe rozpylające Palniki inżektorowe Palniki wirowe ,6 Przygotowanie paliwa Dysze Podgrzewacz oleju Filtry oleju Pompa oleju Przygotowanie powietrza Przygotowanie mieszanki Elektryczne urządzenie zapłonowe Detektory i czujniki płomienia Urządzenia zabezpieczające i regulacyjne Magazynowanie oleju i rurociągi olejowe Magazynowanie oleju Ogólnie Naziemne zbiorniki oleju Podziemne zbiorniki oleju Montaż zbiornika oleju Ogólnie Ustawienie podziemnych zbiorników oleju Ustawianie naziemnego zbiornika oleju Poza magazynem W pomieszczeniach magazynowych Pomieszczenia wychwytujące Wyposażenie zbiornika oleju Zabezpieczenie przed przelaniem/ czujnik maksymalnego napełnienia Detektory wycieku Wskaźniki wycieku Urządzenie zasilające Urządzenie do napełniania Urządzenia przewietrzające Wskaźnik poziomu napełnienia Przewody olejowe Ogólnie Sposób wykonania Zasilanie jednoprzewodowe Zasilanie dwuprzewodowe Sposób prowadzenia Podciśnienie Nadciśnienie Naziemne przewody olejowe Podziemne przewody olejowe Połączenia rurowe Urządzenia odcinające Zawór antysyfonowy Montaż i układanie Próba ciśnieniowa i szczelności przewodów instalacji olejowych Eksploatacja i konserwacja Na co musi zwracać uwagę użytkownik Palniki gazowe Wstęp Palniki bez dmuchawy (palniki atmosferyczne) Palniki gazowe nadmuchowe Palniki dyfuzyjne

17 Spis treści XXXIII Palniki ze wstępnym zmieszaniem Palnik katalityczny Urządzenia zabezpieczające i regulacyjne Regulacja Palniki gazowo-olejowe (palniki dwupaliwowe) Instalacje spalinowe Podciśnieniowe instalacje spalinowe Wstęp Obliczania i wymiarowanie instalacji spalinowych według DIN EN (PN-EN 13184) Dostosowywanie istniejącej instalacji spalinowej do pracy z nowym kotłem Wykresy do wymiarowania instalacji spalinowych Elementy składowe instalacji kominowych i podciśnieniowych instalacji spalinowych Wykonanie Podłączanie instalacji spalinowych Wyposażenie dodatkowe Ochrona atmosfery i ograniczanie emisji zanieczyszczeń Nadciśnieniowe instalacje spalinowe Wstęp Konstrukcje Wymagania źródła ciepła Wykonanie Kształtki kominowe Rurociągi Rury stalowe Wymiary, normy Połączenia rur stalowych Połączenia gwintowe Połączenia kołnierzowe Połączenia spawane Mocowanie rur Rury miedziane Rury z tworzyw sztucznych Wykorzystywane tworzywa sztuczne Rury z PE Rury z PE-X Rury z PP Rury z PB Rury wielowarstwowe Połączenia rur z tworzyw sztucznych, kształtki Węże elastyczne, ciśnieniowe Armatura i wyposażenie rurociągów Armatura odcinająca Zawory kulowe Szczelne klapy odcinające Zawory grzybkowe odcinające Zawory grzybkowe kołnierzowe Zawory grzybkowe gwintowe Zawory proste gwintowe Grzejnikowe zawory regulacyjne i odcinające Zawory grzejnikowe do instalacji jednorurowych Zawory odcinające grzejnik, z nastawą wstępną Zasuwy odcinające Klapy odcinające Klapy i zawory zwrotne Klapy zwrotne (rys )

18 XXXIV Spis treści Zawory zwrotne Zasada działania armatury zwrotnej Inna armatura odcinająca Regulatory ciśnienia bezpośredniego działania Kompensatory wydłużeń termicznych Kompensacja naturalna Długość ramienia kompensacyjnego Siły działające na kompensatory naturalne Kompensatory dławnicowe Stalowe kompensatory mieszkowe Kompensatory osiowe Kompensatory poprzeczne Kompensatory kątowe Kompensatory gumowe Uniwersalne kompensatory gumowe Poprzeczne kompensatory gumowe Kątowe kompensatory gumowe Tłumiki drgań i hałasów Podpory stałe kompensatorów i tłumików drgań i hałasów Siły działające na podpory stałe przy kompensatorach osiowych i tłumikach Odwadniacze Odwadniacze pływakowe Odwadniacze termiczne Odwadniacze dyszowe Kontrolowanie pracy odwadniaczy Odpowietrzniki Wyposażenie dodatkowe Maszyny i urządzenia Pompy Wstęp Moc do napędu pompy Charakterystyki pomp Prawa proporcjonalności Dostosowywanie mocy, sterowanie i regulacja Konstrukcje pomp Certyfikaty energetyczne pomp obiegowych Montaż pomp w przewodzie powrotnym lub zasilającym Pompy strumienicowe (strumienice wodne, hydroelewatory) Małe turbiny parowe do napędu pomp Pompy kondensatu Zbiornik kondensatu Naczynia wzbiorcze i zawory bezpieczeństwa Naczynia wzbiorcze Zawory bezpieczeństwa Automatyczna regulacja. Urządzenia pomiarowe, sterownicze i regulacyjne Indywidualna regulacja temperatury w pomieszczeniu Regulatory bezpośredniego działania (bez energii pomocniczej) Regulatory z energią pomocniczą Regulatory kotłowe Regulacja temperatury w kotłach Regulatory nieciągłe Regulacja modulacyjna Regulacja na podstawie temperatury w pomieszczeniu reprezentatywnym Regulacja nieciągła Regulacja ciągła

19 Spis treści XXXV Przebieg regulacji Indywidualna regulacja temperatury w pomieszczeniu Regulacja w obrębie mieszkania Regulacja w funkcji temperatury zewnętrznej Zasady regulacji w funkcji temperatury zewnętrznej Funkcje dodatkowe bez wykorzystania czujnika temperatury w pomieszczeniu Funkcje dodatkowe z wykorzystaniem czujnika temperatury w pomieszczeniu Regulacja na podstawie zapotrzebowania na ciepło Regulacja na podstawie zapotrzebowania na ciepło, bez czujnika temperatury zewnętrznej Regulacja na podstawie zapotrzebowania na ciepło, z czujnikiem temperatury zewnętrznej Kaskadowa praca kotłów Regulacja wykorzystująca magistrale komunikacyjne Zdalne nadzorowanie i obsługa instalacji grzewczych Magistrale komunikacyjne w układach automatycznej regulacji ogrzewania Regulacja grzewczych ogniw paliwowych (GOP) Zawory regulacyjne Zawory przelotowe Zawory trójdrogowe Obiegi hydrauliczne z zaworami regulacyjnymi Regulacja trójdrogowymi zaworami mieszającymi Regulacja strefowa Ograniczanie minimalnej temperatury powrotu kotła Regulatory wymienników para-woda Regulatory bezpośredniego działania (z siłownikami termostatycznymi) Regulatory z energią pomocniczą Regulatory ograniczniki temperatury powrotu Zawory równoważące Automatyka domów Czym jest automatyka domów? Systemy automatyki domów Grzejniki Wstęp Grzejniki płytowe Członowe grzejniki żeliwne i stalowe Grzejniki rurowe Grzejniki z rur gładkich i ożebrowanych Konwektory (grzejniki konwektorowe) Inne grzejniki Ogrzewanie sufitowe Ogrzewania podłogowe Ogrzewania ścienne Instalacje do ochrony przed korozją i kamieniem kotłowym Wstęp Instalacje do odgazowania termicznego Instalacje do chemicznego wiązania tlenu Instalacje do elektrochemicznego wiązania tlenu Wymienniki jonowe Instalacje do osmozy odwróconej Straty ciepła rurociągów Ochrona przed hałasem

20 XXXVI Spis treści 2.4 Obliczenia i projektowanie instalacji grzewczych Obliczenia obciążenia grzewczego Krótki przegląd norm dotychczasowych Przegląd normy EN Zmiany wprowadzone przez normę EN Powiązanie pomiędzy EN i krajową kartą dodatkową Schemat przebiegu obliczeń Zbiór wzorów do metody szczegółowej Formularze dla metody szczegółowej Metoda uproszczona Uwagi krytyczne Obciążenie grzewcze pomieszczeń i budynków istniejących Projektowanie źródła ciepła Projektowanie i obliczenia sieci przewodów Przewody ogrzewań wodnych Wskazówki ogólne Obliczenia Przykłady Sieci parowe i kondensatu Podstawy Spadek ciśnienia w sieciach parowych Określanie średnicy znamionowej Przewody parowe Przewody kondensatu Obliczenia dla pary rozprężonej Średnice znamionowe przewodów kondensatu Gazociągi Projektowanie urządzeń do ogrzewania pomieszczeń Ogrzewanie grzejnikowe Podstawy Równania grzejników, wykładnik grzejników, Czynniki wpływające na moc oddawaną przez grzejniki do pomieszczenia Korekty mocy oddawanej przez grzejniki do pomieszczenia Konfiguracja powierzchni grzejnych i komfort Wymiarowanie grzejników w nowych instalacjach Grzejniki w istniejących instalacjach Sufitowe powierzchnie grzejne Płyty sufitowe promieniujące Ogrzewania sufitowe z rurami stalowymi i miedzianymi Systemy ogrzewania stropowego z płytkami aluminiowymi Ogrzewanie w suficie podwieszonym Ogrzewanie podłogowe i ścienne Ogólne o ogrzewaniu podłogowym Projektowanie ogrzewania podłogowego Straty ciśnienia w układzie rur Ogrzewanie ścienne Wykonanie ogrzewania w różnych rodzajach budynków Decyzje techniczne i budowlane Wybór rodzaju ogrzewania Ogrzewanie etażowe Ogrzewanie centralne Ogrzewania parowe

Spis treści. 1. Wprowadzenie

Spis treści. 1. Wprowadzenie Spis treści 1. Wprowadzenie 1.1 Klimat, klimatyzacja pomieszczenia, technika klimatyzacyjna 1.2 Wymogi stawiane technice klimatyzacyjnej 1.2.1 Uczucie komfortu i jakość powietrza w pomieszczeniu 1.2.2

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów

Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów Nowa książka dr. inż. Aleksandra Pełecha, pracownika Katedry Klimatyzacji i Ciepłownictwa Politechniki Wrocławskiej, pt. Wentylacja i klimatyzacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis_tresci.indd XIX

Spis treści. Spis_tresci.indd XIX Spis treści Skróty... LVII 1. PODSTAWY... 1 1.1. Podstawowe pojęcia meteorologii... 1 1.1.1. Powietrze... 1-1 Powietrze czyste... 1-2 Zanieczyszczenia... 2-2.1 Gazy i pary... 2-2.2 Pył... 4-2.3 Drobnoustroje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wiadomości wstępne Paliwa energetyczne i spalanie Straty ciepła pomieszczeń Systemy ogrzewania Kotły

Spis treści Wiadomości wstępne Paliwa energetyczne i spalanie Straty ciepła pomieszczeń Systemy ogrzewania Kotły Spis treści 1. Wiadomości wstępne....................................................... 9 2. Paliwa energetyczne i spalanie............................................... 11 2.1. Co to są paliwa?.......................................................

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku

Bardziej szczegółowo

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Jerzy Nowotczyński, Krystyna Nowotczyńska, Rynek Instalacyjny 7-8/2009 Zestawienie norm zawiera wybrane PN, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie uchwał

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2 dni- 1 dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Podstawowe określenia... 13 Podstawowe oznaczenia... 18 1. WSTĘP... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Energia w obiektach budowlanych... 24 1.3. Obszary wpływu na zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I W tomie pierwszym poradnika omówiono między innymi: amoniak jako czynnik roboczy: własności fizyczne, chemiczne, bezpieczeństwo użytkowania, oddziaływanie na organizm

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Od Redakcji 11 Recenzja 12 1. Wykaz oznaczeń 13 2. Obliczenia cieplne i wilgotnościowe przegród budynków 16 2.1. Obliczenia współczynników przenikania ciepła 16 2.1.1. Podstawowe definicje

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2dni- 1dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia ogólne, podstawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15. 2. Rodzaje i właściwości dymu... 45

Spis treści. Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15. 2. Rodzaje i właściwości dymu... 45 Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15 1.1. Przewodzenie ciepła... 16 1.2. Konwekcja... 17 1.3. Obliczanie strumieni konwekcyjnych powietrza wg Baturina i Eltermana...

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.9. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny Targów INSTALACJE 2012

Zakres tematyczny Targów INSTALACJE 2012 Zakres tematyczny Targów INSTALACJE 2012 Szczegółowa lista grup towarowych Targów Instalacje. OGRZEWANIE 1. SALON TECHNIKI GRZEWCZEJ I CIEPŁOWNICZEJ Wytwarzanie, przetwarzanie, przesyłanie i odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE ZASTOSOWANIE Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Frapol służą do ogrzewania ciepłym powietrzem i wentylacji pomieszczeń takich jak hale produkcyjne

Bardziej szczegółowo

1.1. Czynniki grzejne stosowane w systemach ciepłowniczych Klasyfikacja sieci cieplnych... 19

1.1. Czynniki grzejne stosowane w systemach ciepłowniczych Klasyfikacja sieci cieplnych... 19 Spis treści Przedmowa... 11 Część I. Zasady projektowania sieci cieplnych... 15 1. Uwagi ogólne i podstawowe pojęcia... 17 1.1. Czynniki grzejne stosowane w systemach ciepłowniczych............... 18 1.2.

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU... 11

Spis treści. Przedmowa WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU... 11 Spis treści Przedmowa... 10 1. WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU... 11 2. PODSTAWOWE OKREŚLENIA W TERMODYNAMICE... 13 2.1. Układ termodynamiczny... 13 2.2. Wielkości fizyczne, układ jednostek miary... 14 2.3.

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY F24J 3/08 ( ) F24J 3/06 ( ) F24D 11/02 ( )

OPIS PATENTOWY F24J 3/08 ( ) F24J 3/06 ( ) F24D 11/02 ( ) PL 222484 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222484 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 406309 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2013 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH http://www.iqsystem.net.pl/grafika/int.inst.bud.jpg SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM BUILDING MANAGMENT SYSTEM Funkcjonowanie Systemu

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy Wytyczne VdS dla stałych urządzeń gaśniczych Stałe urządzenia gaśnicze na gazy obojętne Projektowanie i instalowanie Spis treści 0 Wstęp... 8 0.1 Zastosowanie wytycznych VdS... 8 1 Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY MASZYNOZNAWSTWO OGÓLNE

PLAN WYNIKOWY MASZYNOZNAWSTWO OGÓLNE LN WYNIKOWY MSZYNOZNWSTWO OGÓLNE KLS I technik mechanik o specjalizacji obsługa i naprawa pojazdów samochodowych. Ilość godzin 38 tygodni x 1 godzina = 38 godzin rogram ZS 17/2004/19 2115/MEN 1998.04.16

Bardziej szczegółowo

Ciepłownictwo / Aleksander Szkarowski, Leszek Łatowski. wyd. 2 zm. 1 dodr. (PWN). Warszawa, Spis treści. Przedmowa 11

Ciepłownictwo / Aleksander Szkarowski, Leszek Łatowski. wyd. 2 zm. 1 dodr. (PWN). Warszawa, Spis treści. Przedmowa 11 Ciepłownictwo / Aleksander Szkarowski, Leszek Łatowski. wyd. 2 zm. 1 dodr. (PWN). Warszawa, 2017 Spis treści Przedmowa 11 Część I. Zasady projektowania sieci cieplnych 15 1. Uwagi ogólne i podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

10. Przemiany powietrza zachodzące w urządzeniach centralnych ze sterowaniem

10. Przemiany powietrza zachodzące w urządzeniach centralnych ze sterowaniem ZAGADNIENIA obowiązujące do egzaminu z przedmiotu KLIMATYZACJA II dla studentów po VIII semestrze Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej 1. Klimatyzacja, podział, definicje itp. 2. Własności

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja & Chłodnictwo (2)

Klimatyzacja & Chłodnictwo (2) Klimatyzacja & Chłodnictwo (2) Przemiany powietrza. Centrale klimatyzacyjne Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 2009 1 Zakres Zadania

Bardziej szczegółowo

1. Szczelność powietrzna budynku

1. Szczelność powietrzna budynku 1. Szczelność powietrzna budynku Wymagania prawne, pomiary Nadmierna infiltracja powietrza do budynku powoduje: Straty energetyczne Przenikanie wilgoci do przegród budynku. Wilgoć niszczy materiały konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl

Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl Warunki techniczne W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis oznaczeń 10 CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Spis treści. Spis oznaczeń 10 CZĘŚĆ TEORETYCZNA Podstawy teoretyczne i praktyka - wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej / część teoretyczna pod redakcją Dariusza Gawina i Henryka Sabiniaka ; autorzy: Dariusz Gawin, Maciej Grzywacz, Tomasz

Bardziej szczegółowo

ENERGY-O KONDENSACJA kw SPRAWNOŚĆ ~102% KONDENSACYJNY APARAT GRZEWCZO-WENTYLACYJNY Z PALNIKIEM NADMUCHOWYM NA GAZ LUB OLEJ DO MONTAŻU WEWNĄTRZ

ENERGY-O KONDENSACJA kw SPRAWNOŚĆ ~102% KONDENSACYJNY APARAT GRZEWCZO-WENTYLACYJNY Z PALNIKIEM NADMUCHOWYM NA GAZ LUB OLEJ DO MONTAŻU WEWNĄTRZ O KONDENSACYJNY APARAT GRZEWCZOWENTYLACYJNY Z PALNIKIEM NADMUCHOWYM NA GAZ LUB OLEJ DO MONTAŻU WEWNĄTRZ KONDENSACJA kw SPRAWNOŚĆ ~102% O Idealne, oszczędne ogrzewanie i wentylacja: hal przemysłowych sklepów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TOMU I. Przedmowa 11. Wprowadzenie 15 Znaczenie gospodarcze techniki chłodniczej 18

SPIS TREŚCI TOMU I. Przedmowa 11. Wprowadzenie 15 Znaczenie gospodarcze techniki chłodniczej 18 v~.rv.kj Chłodnicza. Poradnik - tom 1 5 SPIS TREŚCI TOMU I Przedmowa 11 Wprowadzenie 15 Znaczenie gospodarcze techniki chłodniczej 18 Podstawy termodynamiki 21 Termodynamiczne parametry stanu gazu 21 2

Bardziej szczegółowo

Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena

Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena Efektywność energetyczna Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Styczeń 2009 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ Dwie grupy technologii: układy kogeneracyjne do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystujące silniki tłokowe, turbiny gazowe,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów WKiCh (03)

Projektowanie systemów WKiCh (03) Projektowanie systemów WKiCh (03) Przykłady analizy projektowej dla budynku mieszkalnego bez chłodzenia i z chłodzeniem. Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: instalacje budowlane PROGRAM:2103/T-4/MEN/1997.06.09 KLASA:3tba,3tbb technikum 4 letniego WYMAGANIA EDUKACYJNE DZIAŁ WODOCIĄGOWE POZIOM WYMAGAŃ NA OCENĘ: B WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI (UCZEŃ POWINIEN:)

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja & Chłodnictwo (3)

Klimatyzacja & Chłodnictwo (3) Klimatyzacja & Chłodnictwo (3) Systemy klimatyzacyjne Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 2009 1 Systemy klimatyzacyjne Systemy tylko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw)

Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw) Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw) Stacjonarne nagrzewnice powietrza, olejowe lub gazowe. Wysokowydajne urządzenia o wszechstronnym zastosowaniu, uniwersalne

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Przykładowe schematy instalacji solarnych

Przykładowe schematy instalacji solarnych W skład wyposażenia instalacji solarnej wchodzą: - zestaw kolektorów płaskich lub rurowych, Przykładowe schematy instalacji solarnych - zasobnik ciepłej wody wyposażony w dwie wężownice, grzałkę elektryczną,

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja 3. dr inż. Maciej Mijakowski

Klimatyzacja 3. dr inż. Maciej Mijakowski dr inż. Maciej Mijakowski Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa http://www.is.pw.edu.pl Termodynamika powietrza wilgotnego Schemat procesu projektowania

Bardziej szczegółowo

Urządzenia spalające paliwa gazowe (GAD)

Urządzenia spalające paliwa gazowe (GAD) EN 26:1997 EN 26:1997/A1:2000 (18.07.2001) 1 PN-EN 26:2007 Gazowe przepływowe ogrzewacze wody do celów sanitarnych, wyposażone w palniki atmosferyczne EN 26:1997/A2:2004 (18.11.2009) EN 26:1997/A3:2006

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny wersja V3.0 01.2016 Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny Heiztechnik GmbH wcześniej MAN Nazwa handlowa : ecogas 18; 24 30 jednofunkcyjny ecogas 18/24; 24/28 30/36 - dwufunkcyjny

Bardziej szczegółowo

PPHU Roterm www.roterm.com.pl

PPHU Roterm www.roterm.com.pl Utworzono 15-06-2016 HITON typ HP 80 GU Nagrzewnica 80 kw + Palnik GIERSCH na olej przepracowany Made in Germany Cena : 17.656,65 zł (netto: 14.355,00 zł) Producent : HITON Dostępność : Dostępny Średnia

Bardziej szczegółowo

RODZAJE OGRZEWAŃ. (grawitacyjne)

RODZAJE OGRZEWAŃ. (grawitacyjne) RODZAJE OGRZEWAŃ Ogrzewania (grawitacyjne) powietrzne 1 kocioł, 2 komin, 3 dopływ powietrza zewnętrznego, 4 kanał nawiewny, 5 dopływ powietrza ciepłego do pomieszczeń, 6 usuwanie powietrza ochłodzonego

Bardziej szczegółowo

Oszczędne instalacje spalinowe? Termiczne klapy spalinowe Regulatory ciągu

Oszczędne instalacje spalinowe? Termiczne klapy spalinowe Regulatory ciągu Oszczędne instalacje spalinowe? Termiczne klapy spalinowe Regulatory ciągu standard 04.2008 Ciepło jest ulotne Wyposażenie instalacji spalinowych Urządzenia dopływu powietrza regulatory ciągu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy wentylacji

Nowoczesne systemy wentylacji Systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła Vitovent 300-W Vitovent 200-D 14.03.2014r. Wrocław Szymon Lenartowicz Akademia Viessmann Zakres zastosowania urządzeń wentylacyjnych Wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1]

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1] Zyski ciepła Wprowadzone zyski ciepła na poziomie całego budynku mogą być takie same dla lokali, jednak najczęściej tak nie jest. Czasami występuje konieczność określania zysków ciepła na poziomie lokalu,

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2. Ciepło i zdrowie...21

Spis treści. 2. Ciepło i zdrowie...21 Przedmowa... Informacja o autorach... Wprowadzenie... 1. Alergie: przyczyny i rodzaje... 1 1.1. Wprowadzenie... 1 1.2. Podstawy immunologiczne chorób alergologicznych... 1 1.2.1. Histamina... 2 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

- system pomiarowy, - system archiwizacji danych, - system diagnostyczny, - system automatycznego zarządzania energią (zarządzanie on-line)

- system pomiarowy, - system archiwizacji danych, - system diagnostyczny, - system automatycznego zarządzania energią (zarządzanie on-line) 5.1. Wprowadzenie 5.2. Auto-audyt - procedura postępowania 5.3. Racjonalizacja użytkowania energii 5.4. Ogrzewanie pomieszczeń 5.5. Wentylacja 5.6. Izolacje cieplne 5.7. Instalacje pary, sprężonego powietrza

Bardziej szczegółowo

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych FIRMA FUNKCJONUJE NA RYNKU OD 25 LAT POD OBECNĄ NAZWĄ OD 2012 ROKU. ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE MONTAŻU NOWOCZESNYCH INSTALACJI C.O. ORAZ KOTŁOWNI,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ B.9. Wykonywanie robót związanych instalacji sanitarnych z montażem i remontem 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA DLA TWOJEGO DOMU. PRO-VENT Producent central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła

WENTYLACJA DLA TWOJEGO DOMU. PRO-VENT Producent central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła WENTYLACJA DLA TWOJEGO DOMU PRO-VENT Producent central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła Parametry decydujące o mikroklimacie pomieszczeń temperatura, wilgotność, prędkość powietrza, zawartość substancji

Bardziej szczegółowo

W zależności od proporcji ilości powietrza nawiewanego do wywiewanego wentylację podzielono na:

W zależności od proporcji ilości powietrza nawiewanego do wywiewanego wentylację podzielono na: Rodzaje wentylacji Wentylacja ogólna - obejmuje całą przestrzeń pomieszczenia, tzn. z całego pomieszczenia usuwa się powietrze zużyte i dostarcza na to miejsce powietrze świeże. Wentylacja miejscowa -

Bardziej szczegółowo

FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE

FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE GŁÓWNE CECHY FRAMEDIC NOWA JAKOŚĆ KLIMATYZACJI SAL OPERACYJNYCH Kompaktowa szafa klimatyzacyjna w wykonaniu poziomym lub pionowym. PRZEZNACZENIE Klimatyzacja pomieszczeń o

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Co to jest audyt? Audyt energetyczny jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz ze wskazaniem rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. dla osób ubiegających się o kategorię I lub II

Program szkolenia. dla osób ubiegających się o kategorię I lub II Program szkolenia w zakresie certyfikacji personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane oraz substancje kontrolowane

Bardziej szczegółowo

S-00.02 Wytyczne do instalacji grzewczych i wentylacji mechanicznej SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Budowa Hali Sportowej 1

S-00.02 Wytyczne do instalacji grzewczych i wentylacji mechanicznej SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Budowa Hali Sportowej 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-00.03 Wytyczne do instalacji grzewczych i wentylacji mechanicznej Budowa Hali Sportowej 1 Spis treści 1. Źródła ciepła... 3 1.1. Kotłownia i magazyn oleju opałowego... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i

Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i Dz.U.02.75.690 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

Bardziej szczegółowo

Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych

Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych Prezentacja audiowizualna opracowana w ramach projektu Nowy Ekspert realizowanego przez Fundację Poszanowania Energii Projektowanie budynków niskoenergetycznych

Bardziej szczegółowo

Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji

Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji Dostarczenie właściwej ilości świeżego powietrza do budynku oraz usuwanie z niego powietrza zanieczyszczonego to zadania wentylacji mechanicznej. Z zewnątrz

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE zestawy pompowe i podzespoły WYMIENNIKI PŁYTOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE Kominek z płaszczem

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA LABORATORIÓW

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA LABORATORIÓW Krzysztof Kaiser WENTYLACJA I KLIMATYZACJA LABORATORIÓW seria Fabryka Urządzeń Wentylacyjno-Klimatyzacyjnych KONWEKTOR Sp. z o.o. 87-600 Lipno, ul. Wojska Polskiego 6 tel. 54 287 22 34, 54 287 25 04 faks

Bardziej szczegółowo

Energooszczędność budynku a ZUŻYCIE energii na przygotowanie c.w.u.

Energooszczędność budynku a ZUŻYCIE energii na przygotowanie c.w.u. Energooszczędność budynku a ZUŻYCIE energii na przygotowanie c.w.u. Do tej pory ze względu na obowiązujące prawo budowlane nie analizowano wpływu sprawności systemu grzewczego na końcowe zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Rzut piwnic

Bardziej szczegółowo

Spis treści. PRZEDMOWA.. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ.. 13

Spis treści. PRZEDMOWA.. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ.. 13 Spis treści PRZEDMOWA.. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ.. 13 Wykład 16: TERMODYNAMIKA POWIETRZA WILGOTNEGO ciąg dalszy 21 16.1. Izobaryczne chłodzenie i ogrzewanie powietrza wilgotnego.. 22 16.2. Izobaryczne

Bardziej szczegółowo

14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Powietrzne pompy ciepła typu split [system hydrobox] Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 151 125 101 54 47 0 0 99 170 201 243 274 371 380 2 x Ø7 429 695 669 628 2 x Ø7 452 20 1 2 241 3 4 1 Złącze śrubowe

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia. Pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła polega na pozyskiwaniu ciepła ze środowiska ( wody, gruntu i powietrza) i przekazywaniu go do odbiorcy jako ciepło grzewcze. Ciepło pobrane z otoczenia sprężane

Bardziej szczegółowo

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 80 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła 25.3.2014

Pompy ciepła 25.3.2014 Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Wykład 6: Pompy ciepła 25.3.2014 1 Pompy ciepła / chłodziarki Obieg termodynamiczny lewobieżny Pompa ciepła odwracalnie

Bardziej szczegółowo

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Okresowe kontrole kominów dymowych,spalinowych i wentylacyjnych w budownictwie mieszkaniowym. Przepisy prawne a praktyka wykonywania przeglądów.

Okresowe kontrole kominów dymowych,spalinowych i wentylacyjnych w budownictwie mieszkaniowym. Przepisy prawne a praktyka wykonywania przeglądów. Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich Okresowe kontrole kominów dymowych,spalinowych i wentylacyjnych w budownictwie mieszkaniowym. Przepisy prawne a praktyka wykonywania przeglądów. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka

Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka Autorzy: Prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin rozdziały: 1, 2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5; Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Instalacja C.O. 1.1 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 16 mm 445,000 m 1.2 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm 240,000

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

Instalacje ogrzewcze w budynkach. projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania

Instalacje ogrzewcze w budynkach. projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania Instalacje ogrzewcze w budynkach. projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania Co zawiera norma PN-EN 12828:2006? W niniejszym artykule przedstawiono wybrane fragmenty normy PN-EN 12828, która

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wentylacyjne dla pomieszczeń czystych

Urządzenia wentylacyjne dla pomieszczeń czystych Urządzenia wentylacyjne dla pomieszczeń czystych Spis treści: 1. Autonomiczny moduł nawiewny AMF 2. Nawiew laminarny LSN 3. Skrzynka nawiewna SRFC I 4. Skrzynka nawiewna SRFC II 5. Nawiewnik NSC2k 6. Kratka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin Instrukcja zestawu solarnego Heliosin www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka możliwych konfiguracji zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych i wymagań użytkownika zestawy solarne

Bardziej szczegółowo

ZASADA DZIAŁANIA CENTRALI MISTRAL BSR

ZASADA DZIAŁANIA CENTRALI MISTRAL BSR Centrala MISTRAL BSR to nawiewno-wywiewne urządzenie wentylacyjne z wysokoefektywnym wymiennikiem ciepła przeznaczone do wentylacji i osuszania niewielkich hal krytych przydomowych basenów kąpielowych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła produkcji Systemair spełniają warunki i założenia przyjęte przez Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów Viessmann Biuro: Karkonowska 1, 50-100 Wrocław, tel./fa.:13o41o4[p1o3, e-mail:a,'a,wd[l,qw[dq][wd, www.cieplej.pl Efekt ekologiczny Obiekt: Inwestor: Wykonawca: Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 5-300 Wołów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia Powierzchnie grzewcze Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewniające wysokie bezpieczeństwo eksploatacji przy dużej trwałości. Duża moc cieplna na małej powierzchni Modulowany palnik cylindryczny MatriX

Bardziej szczegółowo