Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 92/XIX/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 września 2007 r. Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok w zł Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota Ogółem Ogółem Objaśnienia dokonanych zmian: Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków inwestycyjnych zadań własnych miasta na 2007r na kwotę zł. 1. Zmniejsza się nakłady na realizację zadania inwestycyjnego Modernizacja ul. Rycerskiej w dz. 600, rozdz o kwotę zł oraz nakłady na realizację zadania Zakup inwestycyjny WiMax w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy gmin 6060 o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budowa ulicy Szosa Zambrowska w Łomży w dz.600, rozdz w kwocie złotych w celu umożliwienia rozstrzygnięcia przetargu i rozpoczęcia robót. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

2 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 92/XIX/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia r Plan rzeczowo finansowy inwestycji miejskich na 2007r. Dzia ł Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Plan na 2007r. Plan po zmianach Uwagi Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych-modernizacja bazy MPK Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Budowa pętli autobusowej u zbiegu ul. W. Polskiego i Tkackiej Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-przebudowa utwardzonego pobocza na ul. Zjazd Inwestycje zgłaszane do Funduszy UE / wykupy, dokumentacja/ Budowa ul. Al. Legionów na odcinku od BP do granic miasta Łomża Budowa II etapu ul. Szosa Zambrowska Nadnarwiański ciąg komunikacyjny (ul. Nadnarwiańska, Grobla Jednaczewska wraz z ul. Łąkową, w tym budowa mostu na rzece Łomżyczka II etap Przygotowanie inwestycji Drogi publiczne gminne Budowa ul. Kraska II etap (przy kościele) Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE Modernizacja ul. Spółdzielczej Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego m. Łomży Modernizacja ul. Rycerskiej Modernizacja ul. Bema i Prusa, etap II Budowa pętli autobusowej u zbiegu ul. W. Polskiego i Tkackiej Budowa ul. Kwiatowej Budowa ulic na osiedlu Łomżyca Budowa ulicy Spokojnej (do Poznańskiej-opracowanie dokumentacji technicznej) Budowa węzła komunikacyjnego z rondem na skrzyżowaniu ul. Zawadzkiej z ul. Księcia Janusza i budową ul. Żeromskiego i ul. Staffa w Łomży. 630 Turystyka

3 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (bulwary z amfiteatrem)-dokumentacja i wykup gruntów Budowa urządzenia do wodowania łodzi ratowniczej Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych: zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM Pozostała działalność Budowa budynku komunalnego na 48 mieszkań Budowa budynków socjalnych Adaptacja budynku po Muzeum Działalność usługowa Nadzór budowlany Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budżetowychzakupy inwestycyjne dla Nadzoru Budowlanego Administracja publiczna Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ Wdrożenie systemu usług dla ludności Wyposażenie urzędu Zakup inwestycyjny WiMax Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowychzakup samochodu pożarniczego przystosowanego do transportu strażaków i ich osobistego wyposażenia Pozostała działalność Monitoring miasta Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przygotowanie inwestycji w placówkach oświatowych Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr Szkoły zawodowe Przygotowanie inwestycji w placówkach oświatowych Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze Modernizacja instalacji elektrycznej i elewacji budynku ZPOW Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Zmianę systemu ogrzewania z olejowego na gazowe Ośrodki wsparcia

4 Zakupy inwestycyjne realizacja programu Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Rozbudowa systemu utylizacji odpadów komunalnych 6050 Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej poszerzenia, przebudowy i modernizacji koryta rzeki Łomżyczki Rozwój sektora MŚP modernizacja i rozbudowa ujęć wody-phare Gospodarka odpadami Rozbudowa systemu utylizacji odpadów komunalnych Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / budowa punktów oświetleniowych / Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Sali widowiskowej przy PUW w Łomży na potrzeby ŁOK Muzea Adaptacja budynku po PG 4 na Muzeum Północno- Mazowieckie-I etap Zakupy inwestycyjne Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznychdofinansowanie ochrony i konserwacji zabytków Budowa Łomżyńskiego Grodziska Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowychmodernizacja stadionu przy ul. Zjazd-II etap Budowa zespołu terenowych obiektów sportoworekreacyjnych na os. Konstytucji 3 Maja Adaptacja krytej pływalni przy ZSO na Centrum Sportu Walki Wydatki na zakupu inwestycyjne jedn. Budżetowychzakupy inwestycyjne na potrzeby stadionu R a z e m Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała Plan rzeczowo finansowy inwestycji oświatowych na 2007r.

5 Lp. Nazwa zadania i jego lokalizacja Paragraf Plan na 2007 r. Plan po zmianach Uwagi

6 DZIAŁ Rozdział Szkoła Podstawowa Nr osuszanie i izolacja ścian Szkoła Podstawowa Nr remont boiska i wycinka drzew 6210 Opracowanie dokumentacji na instalacje elektryczne i sanitarne w kuchni Remont łazienek Zabezpieczenie wejścia głównego Szkoła Podstawowa Nr termomodernizacja: dokumentacja boiska, pozyskanie terenu przylegającego do boiska Naprawa pokrycia dachu Zmianę systemu ogrzewania z olejowego na gazowe Szkoła Podstawowa Nr Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej na odwodnienie z drenażem i izolacją fundamentów od strony ulicy remont schodów wewnętrznych wymianę instalacji kanalizacyjnej w szatni remont wejścia głównego Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej Szkoła Podstawowa Nr 9 i PG wymiana posadzek na korytarzu Szkoła Podstawowa nr 10 i PG ekspertyza techniczna obiektu wykonanie tynków i malowanie remont ciągu sanitarnego I piętro seg.c remont dachu seg B wyciszenie dostosowanie sali 202 do potrzeb prowadzenia zajęć z uczniami metodą TOMATISA Rozdział Zespół Szkół Specjalnych - - przystosowanie wolnostojącego budynku pod Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Rozdział

7 Przedszkole Publiczne Nr budowa przyłącza gazowego i kotłowni gazowej Przedszkole Publiczne Nr ocieplenie budynku, likwidacja tarasu i remont drugiego tarasu Przedszkole Publiczne Nr zabudowa loggi, rozbiórka rampy i remont schodów wejściowych Przedszkole Publiczne Nr remont centralnego ogrzewania- podłączenie do sieci C.O., zakup okien Przedszkole Publiczne Nr wymiana stolarki, instalacja elektryczna- projekt i wykonanie Przedszkole Publiczne Nr wymianę stolarki okiennej i drzwiowej Przedszkole Publiczne Nr wymiana okien Przedszkole Publiczne Nr okna i dach Wymiana drzwi wejściowych Przedszkole Publiczne Nr wymiana stolarki okiennej, remont łazienki Rozdział Gimnazjum Publiczne Nr remont sali gimnastycznej, dokumentacja boiska, instalacja elektryczna monitoring Gimnazjum Publiczne Nr remont posadzek w szatniach i na holu Publiczne Gimnazjum Nr remont łazienki i posadzki w budynku szkoły oraz malowanie klatki schodowej, modernizacja kuchni Gimnazjum Publiczne Nr remont łazienek II piętro, okna Rozdział II LO wymiana stolarki okiennej III LO remont sali gimnastycznej Rozdział Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr wykonanie przyłącza wodociągowego monitoring

8 Zespół Szkół Drzewnych dokumentacja do remontu budynku Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr monitoring szkoły remont starego budynku Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr Modernizacja sieci wew.wodno-kanalizacyjnej i CO DZIAŁ Rozdział Bursa Szkolna nr adaptacja pomieszczeń po poradni zakupy inwestycyjne / zakup patelni, maszyny do rozdrabniania warzyw i maszyny do mięsa/ Bursa Szkolna nr podłoga na parterze i II piętrze, okna, remont wyjścia głównego Bursa Szkolna nr wymiana instalacji elektrycznej i malowanie pomieszczeń, roboty ogólnobudowlane, zakup piekarnika elektrycznego OGÓŁEM Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2014-2017

CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2014-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr ON.0050.3644.RG Prezydenta Miasta Bielska - Białej z dnia 25 września 2014 r. CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA w tys. zł Lp. Nazwa w latach planu I.1 MZD I.2 MZD Dział:

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 619 Rady Miasta Konina z dnia 26 sierpnia 2013 roku

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 619 Rady Miasta Konina z dnia 26 sierpnia 2013 roku ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 619 Rady Miasta Konina z dnia 26 sierpnia 2013 roku Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2013 rok w złotych Plan na 2013 rok RAZEM

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r.

Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r. Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/585/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 lutego 2001 roku.

Uchwała Nr XXVI/585/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 lutego 2001 roku. Uchwała Nr XXVI/585/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 lutego 2001 roku. w sprawie: budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2001r. Działając na podstawie art. 85 ustawy z dnia 13 października

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E

P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E na 2014 rok Akceptuję Listopad 2013 r. SPIS TREŚCI strona I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2013

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2013 Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r. Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2013 Planowane wydatki na 2013 r. Wykonanie na w złotych

Bardziej szczegółowo

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15.

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W GMINIE TUSZYN ZAŁĄCZNIK Nr.3 Na 2007 ROK Str. 6 Źródła finansowania inwestycji L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2007 r. środki własne w tym: dotacje pożyczki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r.

Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r. Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego we Wrześni mgr Beata Walkowiak Naczelnik Wydziału Finansowego Anna Matuszak Podinspektor w

Opracowanie: Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego we Wrześni mgr Beata Walkowiak Naczelnik Wydziału Finansowego Anna Matuszak Podinspektor w Uczestnik akcji Przejrzysta Polska SKĄD MSMY PIENIĄDZE I NS CO JE WYDSJEMY? BUDŻET POWISTU WRZESIŃSKIEGO STSN NS 31.08.2005 Opracowanie: Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego we Wrześni mgr Beata Walkowiak

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2006 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr XXXIV/218/05 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2005 roku, w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2013r.

Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2013r. Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2013r. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Kobylnicy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU... 234 INNE JEDNOSTKI...

ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU... 234 INNE JEDNOSTKI... SPIS TREŚCI ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO... 38 I. REALIZACJA DOCHODÓW... 39 II. REALIZACJA WYDATKÓW... 50 III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 450/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 450/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 45/24 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 9 grudnia 24 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 24 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 3TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE 2496 Nr 3/05 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sejnach z dnia 12 października 2005

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 TREŚĆ: Poz. UCHWAŁY Str. 987 Nr L/409/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Wągrowieckiego 2011-2020

Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Wągrowieckiego 2011-2020 Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Wągrowieckiego 2011-2020 Zestawienie wydatków w ramach WPI na lata 2011-2020 Różnica WPI WPF Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg ZADANIA ZREALIZOWANE W LATACH

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK Zarządzenie nr 718/06 Burmistrza Gostynia z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo