W dniu 18 stycznia w zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca, podczas jednego z największych wydarzeń kulturalnych w regionie, wręczono po raz dwudziesty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W dniu 18 stycznia w zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca, podczas jednego z największych wydarzeń kulturalnych w regionie, wręczono po raz dwudziesty"

Transkrypt

1 luty 2014 (235) nakład: egz. Platynowy Laur, Chorzów, ul. ul. Śląska Śląska 1 (boczna 1 Gwareckiej) tel. (032) , 54; tel. tel. kom: kom Oferujemy obiady, kolacje organizujemy przyjęcia okolicznościowe od 2 do 300 osób (wesela, komunie, stypy, itp.) szkolenia, sympozja organizujemy przyjęcia okolicznościowe od Zabawy 2 do 300 osób (wesela, karnawałowe komunie, stypy, itp.) szkolenia, sympozja do wynajęcia Walentynki limuzyna Śledź Wolne terminy na przyjęcia komunijne: BILARD 4 i DRINK-BAR Lokal z klimatyzacją poleca duży wybór alkoholi Płatność kartami Serdecznie Państwa zapraszamy! Serdecznie Państwa zapraszamy! Restauracja czynna codziennie Restauracja czynna codziennie MEBLE NA WYMIAR kuchnie, szafy, wnęki itp. pomiar i wycena gratis tel ch011k W dniu 18 stycznia w zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca, podczas jednego z największych wydarzeń kulturalnych w regionie, wręczono po raz dwudziesty drugi Laury Umiejętności i Kompetencji - doroczną nagrodę Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Zorganizowana z tej okazji uroczysta gala zgromadziła ponad 2000 gości- parlamentarzystów, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, rządu i samorządów. Była to okazja do uhonorowania ludzi polityki, nauki, kultury, Kościoła i gospodarki, którzy przez swoją działalność wnoszą nieprzeciętny wkład w rozwój regionu i kraju. Kapituła przyznała kryształowe, platynowe i złote laury. Wśród wyróżnionych znaleźli się też m.in. wybitny kompozytor i dyrygent Krzysztof Penderecki, przedstawiciele rządu: wicepremierzy: Elżbieta Bieńkowska i Janusz Piechociński, wiceminister Adam Zdziebło, Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz, przedstawiciele świata nauki, medycyny i Kościoła oraz prezydenci kilku miast i szefowie firm. Z przyjemnością informujemy, iż wśród wyróżnionych znalazł się Prezes Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Grzegorz Gowarzewski, który otrzymał nagrodę w postaci Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji 2013 z okazji 105-lecia działalności ChSM. Laury są przyznawane od 1992 roku. Wtedy działacze samorządu gospodarczego, skupieni w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, wystąpili z inicjatywą nagradzania ludzi nieprzeciętnych, wyróżniających się firm, organizacji i instytucji, które aktywnie i skutecznie włączyły się w proces tworzenia gospodarki rynkowej. Bonifikata opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu W nawiązaniu do artykułu z poprzedniego wydania Wiadomości Spółdzielczych dotyczącego opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego (str. 1) informujemy, że zgodnie z opublikowanym komunikatem Prezesa GUS aby uzyskać 50% bonifikatę opłaty za użytkowanie wieczyste należy wykazać, że miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 1825,00 zł.

2 strona 2 Wiadomości Spółdzielcze nr 2/2014 ŻYCIE SPÓŁDZIELNI ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA Administracja Rozpoczęto pomiary okien przeznaczonych do wymiany w bieżącym roku. Zlecono do wymiany okna, które zostały zakwalifikowane w 2010 i 2011r. Montowane są okna PCV przez Clearex sp.z o.o. Przy ul. Nowaka 5 wykonano wymianę poziomu zimnej wody w piwnicach. W budynkach przy ul. Floriańskiej 24, Józefa l, Bocznej 10 - dokonano przeglądu pionów przeciwpożarowych, a przy ul. Opolskiej 8/1,4,6,8 - wykonano wymianę pionu kanalizacyjnego. Rada Osiedla Na posiedzeniu Rada opracowała sprawozdanie ze swojej pracy w roku 2013, a także dokonała oceny pracy konserwatorów osiedlowych. Zespół konserwatorów składa się z 5 pracowników. W 2013r. ogółem wykonanych zostało 2099 zleceń. Wśród najczęściej wykonywanych prac znalazły się drobne roboty murarskie, elektryczne, ślusarskie, szklarskie, stolarskie. Całokształt działalności konserwatorów został pozytywnie oceniony przez członków Rady Osiedla. Podczas posiedzenia Rada zapoznała się także z przygotowanym przez Administrację planem remontów na 2014r na łączna kwotę 4.822,306 złotych. Propozycja planu została zaopiniowana pozytywnie. CHORZÓW BATORY Administracja Zgodnie z harmonogramem dokonano rocznych przeglądów instalacji gazowej, przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych oraz badania skuteczności zerowania z pomiaru oporności izolacji. Dokonano prześwietlenia drzew i krzewów na osiedlach Brzozowa - Stefana Batorego, Graniczna - Kochłowicka, Kaliny, Czempiela - Jubileuszowa i Podmiejska. Zlecono termomodernizację elewacji oraz remont instalacji odgromowej budynków przy ul. Brzozowej 5 oraz ul. Czempiela 42 i 50. Zlecono ponadto malowanie klatki schodowej przy ul. Karłowicza 23 oraz ul. Stefana Batorego 68 i 98, wymianę okienek piwnicznych przy ul. Strzybnego 5-5b, wymianę instalacji domofonowej w budynku przy ul. Karłowicza 23, a także remont dźwigu osobowego przy ul. Granicznej 64 i 82. Trwać będzie wymiana okien w mieszkaniach na terenie Osiedla (wnioski z lat ). Wymieniono wewnętrzne drzwi na parterze klatki schodowej w budynku przy ul. Kaliny 95. Rada Osiedla Na styczniowym posiedzeniu członkowie Rady Osiedla omówili bieżącą sytuację grzewczą na Osiedlu. Zaznaczono że Spółdzielnia wystąpi ze stanowczym pismem do TAURON Ciepło S.A w związku z częstymi awariami i wyłączeniami ciepła jakie miały miejsce w grudniu 2013r. na Osiedlu Graniczna-Kochłowicka. Dokonano również oceny pracy firm MADEX i BUDKOM utrzymujących czystość na Osiedlu w okresie zimy. Zaznaczono, iż pomimo braku typowej zimy zieleńce i chodniki na naszych osiedlach są wyczyszczone z liści i śmieci. Ponadto Rada Osiedla zapoznała się z zatwierdzonym na 2014r. planem remontów. CENTRUM Administracja W styczniu br. zakończono i odebrano roboty związane z zagospodarowaniem terenu przy budynkach Majętnego 16 i 18. W budynku przy ul. Ks. Wł. Opolskiego 7 zakończono remont instalacji elektrycznej oświetlenia korytarzy lokatorskich, głównych ciągów komunikacyjnych, piwnic i pomieszczeń gospodarczych. Rozpoczęto pomiary stolarki okiennej przeznaczonej do wymiany w roku bieżącym. Okna PCV montowane są przez firmę "Clearex". Następuje realizacja wniosków złożonych w 2010 i 2011 roku. Na bieżąco usuwano awarie na instalacjach wodno-karalizacyjnychi i c.o. oraz dekarsko-blacharskie. Specjalistyczna firma dokonuje aktualnie prześwietlenia i wycinki drzew w zasobach Administracji. Rada Osiedla Rada Osiedla w styczniu br. przyjęła plan pracy na rok zajmować się będzie m.in. oceną realizacji robót remontowych,oceną działalności konserwatorów osiedlowych oraz firm świadczących usługi na rzecz Administracji. Zaplanowano również wizje w terenie w ramach przeglądów wiosennych budynków i ich otoczenia. Ponadto Rada Osiedla przyjęła informację dotyczącą przebiegu sezonu grzewczego oraz o zasiedlonych mieszkaniach z odzysku i posiadanych pustostanach na dzień 31 grudnia 2013r. Rozpatrywane były również sprawy bieżące i wniesione przez mieszkańców. RÓŻANA-GAŁECZKI Administracja W styczniu 2014r. w zasobach Administracji Różana Gałeczki wymienione zostały piony wodno-kanalizacyjne w budynkach przy ul. Młodzieżowej 15 i 25, Gałeczki 11 i 43 oraz Wiosennej 6. Wymieniono SZR (Samoczynne Załączanie Rezerwy) w budynku przy ul. Gałeczki 41 oraz instalację odgromową przy ul. Działkowej 14. Prowadzone były również okresowe kontrole szczelności instalacji gazowych, a także przeglądy kominiarskie i przeglądy instalacji elektrycznych oraz realizacja wynikających z nich zaleceń. Na bieżąco usuwano zgłaszane awarie. Rada Osiedla Podczas styczniowego posiedzenia Rada Osiedla Różana Gałeczki zapoznała się z wykonaniem planu remontów Administracji za rok Ponadto przyjęła sprawozdanie z działalności Rady w 2013r. Rozpatrywane były również sprawy bieżące i wniesione przez mieszkańców Osiedla. GAZETA CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. Redakcja, DTP, biuro ogłoszeń: Agencja Mediów Lokalnych medial, ul. Katowicka 105, tel , fax , Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów w materiałach nadesłanych. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia drobne w sprawach mieszkaniowych przyjmuje Dział Organizacji i Kadr w siedzibie ChSM, ul. Kopalniana 4a. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Druk: Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler tel ,

3 nr 2/2014 Wiadomości Spółdzielcze strona 3 Masz niskie dochody - problem z uiszczaniem opłat? MOŻESZ UBIEGAĆ SIĘ O DODATEK MIESZKANIOWY Spółdzielnia przypomina mieszkańcom, że w przypadku niskich dochodów istnieje możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy, a od 1 stycznia 2014r. również o dodatek energetyczny. Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy na rzecz osób, które ze względu na niskie dochody nie są w stanie pokrywać kosztów utrzymania mieszkania. O przyznanie dodatku może ubiegać się każda osoba spełniająca kryteria dochodowe i powierzchniowe: 1. Średni, miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza: dla gospodarstw jednoosobowych 1 454,51 zł, dla gospodarstw wieloosobowych 1 038,94 zł. 2. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu odpowiednio do liczby osób wynosi (poniższa tabela kol.2), normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m², jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Dodatek przysługuje w sytuacji gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza powierzchnię normatywną nie więcej niż 30% (poniższa tabela kol.3) liczba osób w gospodarstwie powierzchnia normatywna mieszkania dopuszczalna powierzchnia mieszkania (1) (2) (3) 1 35,0 m² 45,5 m² 2 40,0 m² 52,0 m² 3 45,0 m² 58,5 m² 4 55,0 m² 71,5 m² 5 65,0 m² 84,5 m² 6 70,0 m² 91,0 m² Źródła: ops.bip.chorzow.eu Za dochód uważa się wszelkie przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania (dochód brutto) oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe. Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy tj. od następnego miesiąca przypadającego po dacie złożenia wniosku. W celu uzyskania dodatku mieszkaniowego należy: 1. Pobrać druki w OPS Chorzów przy ulicy Kruszcowej 22 lub na stronie internetowej OPS Chorzów, 2. Wypisać i potwierdzić przez zarządcę (mieszkańcy ChSM - potwierdzają w Dziale Opłat przy ulicy Kopalnianej 4a), 3. Złożyć wniosek w siedzibie OPS Chorzów przy ulicy Kruszcowej 22 wraz z załącznikami (m.in.: osoby pracujące - zaświadczenie o dochodach od pracodawcy; bezrobotni - zaświadczenie z PUP, zaświadczenie o praktykach płatnych szkół zawodowych lub uczelni wyższych, informacje o stypendiach; emeryci, renciści - dowody wypłat, decyzje emerytalne/rentowe, zaświadczenia z ZUS, dokument potwierdzający prawo do lokalu, wymiar opłat wydawany przez zarządcę - w zasobach Spółdzielni wydawany przy potwierdzaniu wniosku w Dziale Opłat). Od 1 stycznia 2014r można ubiegać się o dodatek energetyczny. O dodatek może ubiegać się osoba, której: przyznano dodatek mieszkaniowy, jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym, zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. O przyznanie dodatku energetycznego również przyjmuje OPS Chorzów przy ulicy Kruszcowej 22. Dodatek ten wynosi nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny tej energii w gospodarstwie domowym. Miesięcznie dodatek energetyczny wynosi 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki w terminie do 30 kwietnia każdego roku w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Minister Gospodarki ogłosił w dniu 29 listopada 2013r., że wysokość dodatku w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2014r. wyniesie: dla gospodarstw domowych prowadzonych przez osoby samotne - 11,36 zł/m-c, dla gospodarstw domowych 2-4 osobowych 15,77 zł/m-c dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,93 zł/m-c. Wydanie decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00zł i nie jest zwolnione z podatku dochodowego. Powyższe regulują: ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2013r., nr 966), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U., nr 712), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U., nr 156 poz. 1887) oraz ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013r. poz 267). Opracowano na podst. miesięcznika Chorzowianin 01/2014, informacji OPS Chorzów i ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

4 strona 4 Wiadomości Spółdzielcze nr 2/2014 Rada Nadzorcza Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rada Nadzorcza ChSM spotkała się na swoich ostatnich dwóch Plenum w dniach 19 grudnia 2013 roku oraz 30 stycznia 2014 roku. Członkowie Rady zapoznali się z informacją Zarządu Spółdzielni na temat przeprowadzonych przetargów na prowadzenie robót remontowo modernizacyjnych w IV kwartale 2013 roku. Na wniosek Komisji Rewizyjnej, Rada Nadzorcza zaakceptowała przeprowadzenie wycinkowej kontroli w Spółdzielni. Jej celem będzie analiza usług obcych w II kwartale 2013 roku. Rada Nadzorcza przyjęła na 2014 rok rzeczowy planu remontów Spółdzielni oraz zapoznała się z analizą realizacji spraw poruszonych przez członków ChSM podczas Walnego Zgromadzenia odbytego w 2013 roku. Na posiedzenie Rady Nadzorczej byli zaproszeni członkowie Spółdzielni, których Komisja Organizacyjno-Samorządowa z uwagi na zaległości we wnoszeniu opłat za lokale mieszkalne przewidziała do wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni. Rada podjęła decyzje o rozłożeniu zaległości na raty, bądź podjęła uchwały dotyczące wykreślenia. W przypadkach uregulowania zaległości Rada podjęła uchwały o uchyleniu uchwał Rady Nadzorczej dotyczących wykreślenia. Rada Nadzorcza przyjęła informację dotyczącą otrzymania zgodnie z 78 ust. 3 Statutu ChSM przez Panią Genowefę Kucewicz mandatu członka Rady Osiedla Centrum w kadencji Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Ryszard Pawlik przedstawił Radzie przebieg Ogólnopolskiej Konferencji Spółdzielców 2014, w której uczestniczył jako przedstawiciel Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. inż. Krzysztof Łazikiewicz sekretarz RN ChSM Przekaż 1 % podatku ta pomoc nic nie kosztuje! ZHP Śląska Chorągiew - Hufiec Chorzów KRS: ZHP - największe stowarzyszenie wychowawcze w Polsce o ponadstuletniej tradycji, zrzesza i obejmuje opieką prawie 120 tys. młodych ludzi, posiadając ponad 10 tys. społecznych instruktorów wychowawców. Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka Wyspa KRS: Chorzowska organizacja od ponad 20 lat zajmuje się wychowaniem dzieci i młodzieży w duchu dobra, miłości i demokracji, a także sprawuje opiekę nad wolontariuszami pracującymi na rzecz dzieci i młodzieży. Istotnym elementem działalności Wyspy jest ochrona praw dziecka i doraźna pomoc dzieciom pokrzywdzonym przez los, a także organizacja czasu wolnego, wypoczynku dla podopiecznych oraz wymiany międzynarodowej. Stowarzyszenie Osób Wspierających SORO Samodzielny Ośrodek Rehabilitacyjno-Oświatowy dla dzieci niepełnosprawnych Centrum Rozwoju Dziecka w Katowicach KRS: Ośrodek zlokalizowany na osiedlu Tysiąclecia (ul. Ułańska 5a) powstał jako spontaniczna inwestycja zakładów pracy i indywidualnych darczyńców, stając się jedną z najpiękniejszych wizytówek społecznych w regionie. Z pomocy ośrodka skorzystało dotąd około dzieci (rocznie ok nowych małych pacjentów). Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym, ul. Dąbrowskiego 55a, Chorzów KRS Misją Fundacji jest niesienie szeroko pojętej pomocy osobom niewidomym i niedowidzącym ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu województwa śląskiego. Fundacja zajmuje się głównie dwoma obszarami problemowymi: Obszar I - Pomoc finansowa i organizacyjna w leczeniu narządu wzroku u małych dzieci i młodzieży (prowadzenie subkont służących do zbierania środków finansowych na indywidualne leczenie). Obszar II - Specjalistyczny system opieki nad osobami niewidomymi, niedowidzącymi ze sprzężonym kalectwem. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Chorzów KRS Swoją pomocą i opieką Stowarzyszenie od lat obejmuje wiele osób - dzieci i dorosłych, także będących mieszkańcami zasobów ChSM Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków KRS Istnieje w Łodzi od 2004 r. Naczelnym celem Stowarzyszenia jest tworzenie przestrzeni dla zmiany społecznej zwiększającej uczestnictwo obywateli w demokratycznym państwie prawa dla zapewnienia im godnego życia. Smutne przyjacielskie pożegnanie W dniu 10 lutego br. odszedł za próg wieczności śp. Edward Watoła emerytowany pracownik Energomontażu, wieloletni Spółdzielca. Był prawym i szlachetnym człowiekiem, wyróżniającym się uczciwością, życzliwością, uczynnością i chętnie dzielącym się dobrym słowem. Był też wielkim społecznikiem, aktywnie działał w Parafialnym oddziale Akcji Katolickiej przy Kościele św. Antoniego oraz w kole Klimzowiec Związku Górnośląskiego. Nie odmawiał pomocy każdemu będącemu w potrzebie. To niespodziewane odejście napełniło nas żalem i smutkiem, z którymi łączymy się składając wyrazy serdecznego współczucia z Panią Małgorzatą, żoną Edwarda i jego najbliższymi. Oby dobry Bóg dał Wam siły i pocieszenie na ten trudny czas. Przyjaciele, koleżanki i koledzy zmarłego. Edziu na zawsze pozostaniesz w naszej wdzięcznej pamięci.

5 nr 2/2014 Wiadomości Spółdzielcze strona 5 Urodziny Eugeniusza Stolla W styczniu br. swoje 70 urodziny obchodził znany z wielu kreacji scenicznych w takich produkcjach jak "Sobota w Bytkowie", "Budniokowie i inni", "Gospoda u Gruchlików" czy "Karczma u Alojza" chorzowski aktor Eugeniusz Stoll. Z tej okazji 20 stycznia w Domu Kultury Batory odbył się benefis artysty, który zgromadził setki przyjaciół, znajomych i wielbicieli tak bardzo popularnego zwłaszcza na śląsku Zefla Żymły z Soboty w Bytkowie. Życzenia urodzinowe w imieniu mieszkańców Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Dostojnemu Jubilatowi, który jest również członkiem naszej spółdzielczej społeczności odwiedzając go w domu złożyli: Prezes ChSM Grzegorz Gowarzewski, Przewodniczący Rady Osiedla "Chorzów Batory" Waldemar Kołodziej oraz Kierownik administracji Henryk Góralczyk. Szacownemu Jubilatowi życzymy 100 lat i więcej... Zachowuję pogodę ducha Rozmowa z Eugeniuszem Stollem - Rola Zefla Żymły w telewizyjnej Sobocie w Bytkowie przyniosła panu chyba największą popularność? - O, tak! Nie brakowało przy tym ludzi, którzy fikcję ekranu brali za rzeczywistość. Ale w pewnym stopniu trudno się dziwić takim odczuciom, skoro ten i ów wiedzieli, że sceny z życia rodziny Żymłów były kręcone w autentycznych wnętrzach mojego mieszkania. Również dlatego niektórzy zwyczajnie brali mnie za Żymłę... Kiedyś z rozbawieniem podsłuchałem przez przypadek rozmowę moich wieloletnich sąsiadek: Patrzcie tylko, taki porządny człowiek i niby stary kawaler. Nikomu się przez tyle czasu nie przyznał, że ma żonę i dwie dorosłe córki... (śmiech). Innym razem jakiś obcy człowiek biegł w moim kierunku ulicą. Pomyślałem, że zaraz mi przysoli, ale on chciał, żebym poszukał żył wodnych w wilii, którą budował. Zefel Żymła w jednym z odcinków pasjonował się radiestezją i nie rozstawał się z różdżką. Musiałem być w tej roli bardzo przekonujący... - Rzeczywiście ma pan dużą łatwość wiarygodnego wcielania się w rozmaite postaci i to zapewne jeden z powodów, dla których publiczność szczerze pana kocha. Jak wielka jest to miłość było widać po frekwencji na benefisie w sali Miejskiego Domu Kultury Batory. Bilety rozeszły się co do jednego. - Sam byłem bardzo miło zaskoczony tym faktem. Biletów nie było już na długo przed koncertem. Zdarzało się, że z pytaniem o wejściówki ludzie dzwonili na mój domofon. Cóż im miałem odpowiadać, mogłem jedynie to, że nie mam w mieszkaniu kasy biletowej (śmiech). Wielką radością jubileuszu było dla mnie spotkanie z przyjaciółmi, którzy pojawili się obok mnie na scenie. Byli to między innymi wspaniali partnerzy z Soboty w Bytkowie. - Benefis zorganizowano z okazji siedemdziesiątej rocznicy pana urodzin i pięćdziesięciolecia działalności artystycznej. Niektórzy mówią jednak, że to sześćdziesięciolecie, proszę rozwikłać tę zagadkę. - Po prostu - zaczynałem jako dziecko i właściwie jestem na scenach i estradach już od 63 lat... Początki dotyczą tego samego miejsca, w którym teraz podsumowałem minione lata sceny domu kultury w Chorzowie Batorym, który w przeszłości był zakładową placówką miejscowej huty. Występowałem w teatrzykach, które przygotowywał i reżyserował niezapomniany Gerard Szędzielorz. Zadebiutowałem w roku 1956 rolą króla w bajce noworocznej. Potem często dostawałem podobne role do znudzenia. Czasem prosiłem więc o jakieś urozmaicenie. Jedno z nich to rola clowna w cyrkowym makijażu. - Po dziecięcej przygodzie z teatrem przyszły dorosłe doświadczenia kabaretowe i filmowe. Teksty na estradę kabaretową pisze pan sobie sam. Z amatorskiej zabawy wyrósł samowystarczalny profesjonalista, lubiany przez widzów, którzy skarżą się, że ostatnio zbyt mało pana widać... - Zdrowie już nie to, odzywają się rozmaite problemy, ale nie narzekam i zachowuję pogodę ducha. Kiedy tylko mogę, pędzę na spotkania z widzami, w znakomitym towarzystwie kabaretu "Książę Lipin i przyjaciele". Rozmawiał: Krzysztof Knas

6 strona 6 Wiadomości Spółdzielcze nr 2/2014 Tlenek węgla cichy zabójca W dniu r. w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie odbyło się spotkanie w sprawie działań zmierzających do zapobiegania wypadkom związanym z zatruciem tlenkiem węgla. Spotkanie prowadził Komendant Miejski PSP mł. bryg. mgr inż. Janusz Gancarczyk. Z ramienia ChSM w spotkaniu uczestniczył Z-ca Prezesa Zarządu inż. Piotr Zozgórnik. W województwie Śląskim od początku okresu zimowego wystąpiło już 630 zdarzeń, w których interweniowała Straż Pożarna, natomiast w Chorzowie dotychczas wystąpiło 17 zdarzeń związanych z zatruciem tlenkiem węgla, w których poszkodowanych zostało 18 osób. Jako główną przyczynę tych zdarzeń wskazano przeszczelnienie mieszkań - co zakłóca prawidłową wentylację, zły stan techniczny urządzeń, brak czyszczenia przewodów kominowych i pieców węglowych. Konieczne jest szersze informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach, a także o sposobach, które mogą zapobiec zatruciom. Jako przykład, który może zwiększyć bezpieczeństwo wskazano montaż w oknach nawiewników (koszt od 150 zł), a także montaż czujników tlenku węgla (koszt od 90 zł). Uczestnikom spotkania rozdano ulotki informacyjne celem ich umieszczenia na klatkach schodowych. W Chorzowie czujniki tlenku węgla można nabyć w sklepie STARKAM przy ul. Katowickiej 53. W Chorzowie montaż nawiewników wykonuje m.in. Firma Clearex z siedzibą przy ul. 16 lipca 28.

7 nr 2/2014 Wiadomości Spółdzielcze strona 7 Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie, przy ul. Kopalnianej 4A oferuje lokale użytkowe do wynajęcia stan na dzień r. Lp. Adres lokalu Powierzchnia /m²/ Położenie Uwagi 1. ul. Boczna 12 lok. X 21,00 piętro - pawilon wolny od r. 2. ul. 3 Maja 117B lok. I 15,00 piwnica - budynek wielorodzinny 3. ul. St. Batorego 64 lok. I 211,60 piętro - pawilon 4. ul. St. Batorego 96 lok. II 33,60 parter - budynek wielorodzinny wolny od r. 5. ul. Brzozowa 21 lok. I 32,20 parter - budynek wielorodzinny wolny od r. 6. ul. Graniczna 82 lok. III 21,00 parter - budynek wielorodzinny wolny od r. 7. ul. Grunwaldzka 4 lok. I 16,50 parter - budynek wielorodzinny wolny od r. 8. ul. Katowicka 73 lok. I 130,10 parter - budynek wielorodzinny 9. ul. Katowicka 121 lok. I 293,00 parter - budynek wielorodzinny wolny od r. 10. ul. Ks. Opolskiego 5 lok. IV 40,00 parter - budynek wielorodzinny wolny od r. 11. ul. Górnicza 30 lok. I 64,60 przyziemie - budynek wielorodzinny wolny od r. 12. ul. Górnicza 32 lok. I 26,30 przyziemie - budynek wielorodzinny wolny od r. 13. ul. Ks. Gałeczki 36 lok. I 133,70 parter - budynek wielorodzinny wolny od r. 14. ul. Hajducka 17 lok. I 78,30 piwnica - budynek wielorodzinny Stawka za najem wynosi od 10,53zł netto za m² i uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej Dla lokali usytuowanych w pomieszczeniach piwnicznych stawka wynosi 7,56zł netto za m² Lokale można oglądać po uprzednim telefonicznym kontakcie z administracjami: poz administracja MA-1 przy ul. Lompy 11, tel. 32 / lub 32 / poz administracja MA-2 przy ul. Strzybnego 4, tel. 32 / lub 32 / poz administracja MA-3 przy ul. Krasickiego 7A, tel. 32 / lub 32 / poz administracja MA-4 przy ul. Gałeczki 41, tel. 32 / lub 32 / Dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, tel.32 / wewn. 303 ŻYJ BEZPIECZNIEJ W DZIELNICY INFORMUJE RADZI OSTRZEGA Komisariat Policji I w Chorzowie tel , telefon alarmowy 997 Okres jesienno-zimowy to okres kiedy wcześniej niż zazwyczaj zapada zmrok, a poruszając się w tym czasie po ulicach naszego miasta czujemy się mniej bezpiecznie. Chcąc ograniczyć szansę stania się ofiarą ulicznego napadu należy przestrzegać poniższych zasad: Unikaj poruszania się w miejscach mało uczęszczanych i źle oświetlonych (ciemne zaułki, nieoświetlone parki, przejścia podziemne, dzielnice szczególnie niebezpieczne), Poruszając się pieszo, wybieraj drogi ruchliwe i dobrze oświetlone. Unikaj skrótów, Wracając do domu w godzinach późnowieczornych lub nocnych skorzystaj z uprzejmości dobrych znajomych i poproś aby Cię odprowadzili lub skorzystaj z taksówki, Nie poruszaj się pod silnym wpływem alkoholu - stajesz się wtedy bardzo łatwym celem dla osób chcących Cię napaść, Nie noś wszędzie ze sobą rzeczy cennych, które nie są Ci w danym momencie potrzebne, np. laptop, droga biżuteria, duża ilość gotówki, itp. Unikaj zawierania na ulicy tzw. szybkich znajomości i nie pozwalaj odprowadzać się do domu osobom obcym. Nie korzystaj z ofert podwiezienia Cię do domu przez przypadkowo poznane osoby, Staraj się, aby osoby obce, które próbują z Tobą porozmawiać na ulicy nie zbliżały się do Ciebie bliżej niż na wyciągniecie ręki - zachowany dystans pozwoli Ci na obronę przed ewentualnym atakiem z ich strony, Jeżeli się zatrzymałeś, np. na przystanku - to staraj się wybrać takie miejsce, które uniemożliwi zajście Cię od tylu lub niespodziewane zbliżenie się do Twojej osoby. Unikaj kontaktu wzrokowego z osobami obcymi lub nietrzeźwymi, jednocześnie staraj się zawsze oceniać ich intencje. Przechodź na druga stronę ulicy (szczególnie w nocy), gdy widzisz, że zbliża się do Ciebie grupa ludzi, których zachowanie wskazuje na to, że są pod wpływem alkoholu lub że są agresywni, itp. STARAJ SIĘ NIE NARAŻAĆ NIEPOTRZEBNIE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO! Jeżeli coś podejrzewasz, zadzwoń na POLICJĘ! Tel. 997 lub na numer alarmowy 112

8 strona 8 Wiadomości Spółdzielcze nr 2/2014 Zimą czas na ferie! Zimowe spotkania półkolonistów w Klubie ChSM Pokolenie trwały w dwóch turnusach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do Na wszystkich uczestników czekały zawsze trzy posiłki, w tym jednodaniowy, ciepły obiad. Program dnia wypełniały rozmaite atrakcje, organizowane przez wyspecjalizowaną kadrę instruktorską i zaproszonych gości. Zorganizowano m.in. wycieczkę autokarową do siedziby Fundacji Koń w służbie człowieka w Kuźniczce Małej gdzie korzystano m.in. z kuligu oraz przejażdżek konnych. Było wyjście na seans do Planetarium Śląskiego, rywalizacja sportowo-rekreacyjna, konkurs plastyczny. Były pokazy tresury psów i pokaz egzotycznych gadów i pająków. Gościem półkolonistów była także jak co roku Oliwia Matyja z Fundacji Przyjaciele dla zwierząt. Zakończeniem turnusu była tradycyjna dyskoteka, podczas której wręczano upominki i nagrody dla zwycięzców całotygodniowych gier i zabaw

9 nr 2/2014 Wiadomości Spółdzielcze strona 9 Muzyka w Galerii Od 2001 roku Galeria Spełnionych Marzeń mająca swoją siedzibę w Klubie ChSM Pokolenie przy ul. Młodzieżowej zorganizowała już niemal czterdzieści wystaw. Pomysłodawcą Galerii i komisarzem wszystkich wystaw jest Krzysztof Łazikiewicz, sekretarz Rady Nadzorczej Spółdzielni. - To jest miejsce, gdzie spełniają się marzenia: marzenia artystów o wrażliwych odbiorcach, o zaistnieniu w tak zwanym świecie sztuki; marzenia organizatorów o ciekawej ofercie kulturalnej skierowanej do mieszkańców miasta; a przede wszystkim marzenia chorzowian o uczestniczeniu w wydarzeniach dających szansę obcowania ze sztuką, zobaczenia czegoś wartościowego i nowego, poznania młodego twórcy, spotkania z ludźmi mającymi podobne zainteresowania i niebanalnego spędzania czasu tak na swojej stronie internetowej wyjaśnia ideę przedsięwzięcia Krzysztof Łazikiewicz. Wieczorem 7 lutego 2014 roku w Galerii Spełnionych Marzeń odbył się wernisaż wystawy fotograficznej Pawła Mikołajczyka Muzyka na zdjęciach. Paweł Mikołajczyk dziennikarz, fotoreporter, filmowiec, pasjonat nowych mediów od ponad ośmiu lat związany z redakcją Chorzowianina jest obecnie redaktorem prowadzącym portal mieszkańców miasta Chorzowianin.pl, w którym codziennie pojawiają się najnowsze informacje dotyczące miasta. Autor reportaży i tekstów o tematyce związanej z lokalną społecznością Chorzowa i Górnego Śląska. Realizuje cotygodniowy telewizyjny magazyn informacyjny INFOSERWIS Chorzowianin tv, w którym można zobaczyć relacje z najważniejszych miejskich wydarzeń mijającego tygodnia. W sieci i telewizji kablowej pojawiło się już ponad 150 premierowych odcinków magazynu. Poza pracą redakcyjną w portalu i piśmie Chorzowianin.pl jest właścicielem firmy Pamedia, która zajmuje się fotografią oraz realizacją filmów promocyjnych, reklamowych i videoklipów. - Cieszę się, że mogę pokazać swoje prace w miejscu, do którego mam duży sentyment. Jako uczeń podstawówki występowałem tutaj w jasełkach i miło to wspominam mówił Paweł Mikołajczyk podczas wernisażu. - Jestem chorzowianinem od urodzenia. Nie zamieniłbym tego miasta na żadne inne, choć przyznam, miłość do tego miasta jest trudna. Wychowywany byłem w przeświadczeniu, że Chorzów to pępek świata, z największym parkiem, z największym stadionem, gdzie odbywają się najważniejsze imprezy sportowe i muzyczne w kraju, z najlepszą drużyną piłkarską w kraju i jedyną w Europie naziemną kolejką linową. Im byłem starszy, tym coraz częściej dochodziłem do wniosku, że nie jest aż tak różowo: że mój ulubiony klub ma problemy finansowe i niepewną przyszłość, że największy stadion ciągle jest modernizowany i nie ma końca tej przebudowy, że park jest największy, ale na przykład do Wesołego Miasteczka wstyd jest kogokolwiek zapraszać. Zdjęcia, które miałem okazję robić tutaj przez ostatnich parę lat pokazują jednak, że w Chorzowie jest potencjał, bo ciągną do niego ludzie z pierwszych stron gazet. I dzięki temu mimo wszystko można w Chorzowie spełniać marzenia stwierdził autor wystawy. Podczas wernisażu, obok ciekawych ujęć fotograficznych portretów gwiazd polskiej sceny muzycznej od tak wybitnych twórców jak zmarły niedawno kompozytor Wojciech Kilar po gwiazdy tej miary co Justyna Steczkowska można było oglądać także zrealizowane przez Pawła Mikołajczyka videoklipy i uzupełniający ekspozycję slideshow.

10 strona 10 Wiadomości Spółdzielcze nr 2/2014 Jednym z dwóch najbliższych nam zwierzęcych przyjaciół jest kot, który w odróżnieniu od psa, pierwszego zwierzęcego lokatora ludzkiej siedziby, zachował sporo rezerwy, niezależności i często potrafi demonstrować swoją indywidualność. Pochodzenie kota ukrywają mroki przeszłości. Uważa się, że jego przodkiem jest dziki kot nubijski, którego ojczyzną była północna Afryka i Arabia. Początku udomowienia kota sięgają około 6 tysięcy lat wstecz i związane są z Egiptem, kraju którego egzystencja w dużym stopniu uzależniona jest od wylewów Nilu. Kapryśność tej rzeki zmuszała Egipcjan do magazynowania nadwyżek plonów w spichlerzach, w których duże straty powodowały gryzonie. Kot jako naturalny wróg tych szkodników skutecznie chronił zgromadzone zapasy. Dlatego Egipcjanie uważali go za zwierzę święte, otoczone szczególną czcią. Za zabicie kota karano śmiercią, a dla padłych kotów urządzano specjalne cmentarze na których chowano ich zabalsamowane ciało wypełnione mumifikowanymi myszami. Starożytni Egipcjanie starali się, by koty nie opuściły ich ojczyzny. Ekspansja kota z Egiptu nastąpiła dopiero w III-IV wieku za sprawą zakonników, którzy opuszczając Egipt zabierali je ze sobą do Grecji i na wschód. Jednocześnie nadali temu zwierzęciu grecką nazwę "kattos" lub łacińską "cottus", stąd nasz polski "kot". Rozprzestrzenianiu się kota w tamtym świecie sprzyjał rozwój żeglugi. Marynarze chętnie zabierali ze sobą na okręty lub statki te zwierzęta z racji ich łowieckiej pasji tępienia gryzoni. Koty uwalniając się w portach zasiedlały coraz to nowsze krainy. Klubowe kocie spotkanie W dniu 14 marca br. o godz w Klubie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Pokolenie odbędzie się spotkanie miłośników i sympatyków kotów. W trakcie spotkania fachowe uwagi dla kociarzy wygłoszą lekarz weterynarii oraz osoba zajmująca się pielęgnacją i kocią dietetyką. Na spotkanie szczególnie zapraszamy dzieci. Zapraszamy też kocich sympatyków nie posiadających kotów. Mruczący domownik W średniowiecznej Europie kot był rzadkością i kojarzony był z siłami nieczystymi. Uważano, że jest siedliskiem diabła i ulubionym towarzyszem czarownic. Traktowano go okrutnie. Dopiero gdy stwierdzono, że przyczyną morowego powietrza, które dziesiątkowało mieszkańców średniowiecznych miast są szczury, a koty ich wrogami, zaczęto je traktować łagodniej. Niektóre z tych średniowiecznych kocich przesądów przetrwały do dzisiaj. Na przykład ten odnoszący się do czarnego przebiegającego nam przez drogę. Na ziemiach polskich kot pojawił się około XIII wieku i zajął miejsce walczącej z gryzoniami oswojonej łasiczki. Koty zadomawiając się w ludzkich siedzibach, zaczęły być coraz bardziej związane z domownikami i z racji swoich cech takich jak wesołość, zręczność, wytrzymałość oraz wstrzemięźliwość w okazywaniu swoich uczuć zyskiwał coraz więcej ludzkiej sympatii. Nadal też przez całe wieki pełnił swoją podstawową powinność walki z gryzoniami. Koty miały stałe zatrudnienie w spichlerzach, młynach, stodołach, magazynach i wszędzie tam, gdzie gryzonie czyniły szkody. Jako bliski towarzysz człowieka stawał się bohaterem literackim, ukazywanym w bajkach, prozie i poezji. Poświęcono mu wiele piosenek. Cechy jego osobowości eksponowane są w wielu ludowych porzekadłach. Ileż to zakochanych panów do damy swojego serca mówi "mój ty koteczku" lub "kicia, jaka ty piękna". Warto zauważyć, że bohaterem pierwszego filmu rysunkowego nakręconego w 1919 roku przez Pata Sulivana był kot Felix. Kot jest też przykładem dbałości o swoją czystość. Starannie pielęgnuje swoje futerko, które ma niezwykłą własność elektryzowania się jonami ujemnymi, korzystnie wpływającymi na otoczenie. Zjawisko to było przyczyną barbarzyńskiego zabijania kotów dla ich skórek, które przykładano do obolałych części ciała. Ci, co to czynili nie byli świadomi, że martwa skóra nie ma żadnych własności leczniczych. Obecnie w wielu naszych domach są koty reprezentujące różne rasy i umaszczenia. Nie pełnią już roli myśliwych, są towarzyszami naszej codzienności, razem ze swoimi potrzebami i kaprysami. Dla osób samotnych spełniają potrzebę bycia z kimś. Dla dzieci są kompanem zabaw i kształtują ich opiekuńcze uczucia oraz wynikającą z opieki nad nimi obowiązkowość. Obok tych kocich lokatorów naszych mieszkań, otoczonych opieką mający właściwe warunki bytowania są ich krewni - bezdomni, żyjący przy śmietnikach, w różnego rodzaju szopach, piwnicznych zakamarkach, którym jest ciężko, szczególnie w czasie wielkich chłodów i deszczów. Te opuszczone zwierzaki czynią dobrą robotę, walcząc z osiedlowymi gryzoniami. Ich dola i los w dużym stopniu zależą od ludzi dobrej woli, którzy systematycznie je dokarmiają oraz w miarę swoich możliwości starają się stworzyć im lepsze warunki bytowania. Od wielu lat podziwiam Panią Barbarę z ul. Krzywej 39, która codziennie w późnych godzinach wieczornych wystawia w stałym, suchym miejscu zakupiony przez siebie pokarm dla okolicznych kocich biedaków. Zapewne jest w naszej spółdzielni więcej takich z otwartym dla zwierząt sercem osób i im należą się słowa naszej podzięki. Ryszard Pawlik Ze względów organizacyjnych prosimy wszystkich chcących zaprezentować swoje koty o zgłoszenie się telefoniczne pod numerem telefonu lub osobiście u kierownika Klubu ChSM Pokolenie. Kto chce zaprezentować swojego kota na wystawie fotograficznej proszony jest o przyniesienie do Klubu ChSM Pokolenie zdjęcia swojego ulubieńca w rozmiarze A4 lub na płycie CD w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2014r. Zapraszamy!

11 nr 2/2014 Wiadomości Spółdzielcze strona 11 Kolędowe spotkanie w "Pokoleniu" Jak nakazuje nasza wieloletnia klubowa tradycja, w dniu 15 stycznia br. w sali kominkowej Klubu ChSM Pokolenie odbyło się spotkanie miłośników śpiewania kolęd. Na początku tego spotkania odbyły się kolędowe odwiedziny proboszcza parafii św. Antoniego ks. Krystiana Kukowki, który po dokonaniu duszpasterskiej powinności podzielił się ciekawymi uwagami związanymi z potrzebą przenoszenia świątecznej tradycji do naszej codzienności. W dalszej części tego wieczoru był występ klubowego Teatru Małych Form, prezentującego okolicznościowy świąteczno-kolędowy program przygotowany przez panią Barbarę Michalik. A potem klubową salę wypełniły śpiewane kolędy, przeplatane rozmowami i świątecznymi wspomnieniami. To coroczne spotkanie organizowane jest przez Koło Klimzowiec Związku Górnośląskiego i Klub Spółdzielczy Pokolenie. Ciotka Aniela W sobotni wieczór stojąc na przystanku autobusowym przy Pałacu Ślubów w Chorzowie przypadkowo wsłuchałem się w rodzinną rozmowę młodego małżeństwa z małoletnią córką. Z tej rodzinnej wymiany zdań można było wnioskować, że wybierają się na urodzinowe spotkania brata od pani. Ta rozmowa to właściwie odpowiedzi i komentarze na natarczywe pytania 5 lub 6 letniej dziewczynki. Dzieciątko pyta mamę: - Moga jo godać do pani Anieli ciotka? Mama spokojnie odpowiada, że może, a na to ojciec: - To nie jest do ciebie żodno ciotka, to jest do nos obco baba. - Ale ona mieszko z ujkiem Antkiem! - pado dzieciątko. - Ujek Antek to je brat twojij mamy i do niego mosz godać ujek! - dodaje ojciec. Dziewczyka nalega: - Jo chca godać do pani Anieli ciotka! Mama odpowiada: - To se godej ciotka. Oburzony ojciec zripostował: - Nie bamońć dziołsze w gowie, przeca oni nie som żyniaci! Downiej to się godało, że żyjom na kryja. - Mamo co to jest żyć na kryja? - pyta dzieciątko. - To jest tak - odpowiada ojciec - że dzisioj u ujka Antka jest Aniela, na lato bydzie Gizela na jesień Ingrida, a na zima Brygida. Przeca ten chop cięgiem zmienio baby i jo nie chca, coby się trefiło, że jakoś motyka bydzie do mojego dziecka ciotka. Na te słowa dzieciątko zaczęło szarpać mamę za rękaw, wykrzykując: - Mama, mama, moga jo do pani Anieli godać ciotka motyka? Dalszą rozmowę przerwał zatrzymujący się na przystanku autobus linii 22, zabierając rodzinkę do Hajduk. Ryszard Pawlik ZŁOTA RĄCZKA Naprawy (np. instalacji elektrycznych, instalacji hydraulicznych) ślusarstwo, tapicerstwo, regulacja i naprawa okien, budowlanka, remonty, tanio solidnie, tel

12 strona 12 Wiadomości Spółdzielcze nr 2/2014 NAPRAWA PIECYKÓW GAZOWYCH tel , INSTALACJA WOD-KAN-GAZ CENTRALNE OGRZEWANIE SPRAWDZANIE SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZ. GABINET FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY Chorzów, ul. Górnicza 15 tel , wt. - czw , pt sb cennik+promocje na AUTO SKUP osobowe, dostawcze, stan obojętny tel , płacimy gotówką CHORZÓW Kupię udziały w kamienicy może być pod zarządem PGM, wartość udziału bez znaczenia. tel CZYSZCZENIE DYWANÓW KOMPLETÓW WYPOCZYNKOWYCH SOLIDNIE tel SPRZEDAM MIESZKANIE 3 pokoje, 60 m 2, c.o., 6 piętro, Siemianowice Śl., os. Wróbla-Korfantego, tel.: KUPIĘ DOM w Chorzowie Batorym lub Świętochłowicach (wzgórze Hugona), tel.:

13 nr 2/2014 Wiadomości Spółdzielcze strona 13 Turniej Skata o Puchar Przewodniczącego Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej systemem 2x48 rozdań 29 marca 2014r. godz Klub ChSM Pokolenie ul. Młodzieżowa 29 Jak trafić do Klubu ChSM Pokolenie? Międzynarodowy Dzień Teatru z Redutą Śląską Spotkanie z aktorami reaktywowanego Amatorskiego Teatru Reduta Śląska i Krzysztofem Knasem, autorem książki Reduta Śląska o historii i teraźniejszości grupy w roku osiemdziesięciolecia jej istnienia. Klub ChSM Pokolenie 21 marca 2014 r. godz INFORMATOR CENTRALA ChSM: do 3; ; sekretariat prezesa i dyrektora ds. ekonomicznych: : fax: dyrektor ds. techn. i eksploatacji: ADMINISTRACJE ChSM os. Żołnierzy Września, ul. Lompy 11 tel ; os. Chorzów Batory ul. Strzybnego 4 tel , os. Centrum, ul. Krasickiego 7a tel , os. Różana - Gałeczki, ul. Gałeczki 41 tel , INNE POGOTOWIE AWARYJNE Zakład Robót Konserwacyjno-Remontowych: , Klub ChSM Pokolenie ul. Młodzieżowa 29, tel POGOTOWIA ratunkowe: 999, , Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ADO-MED 2 przy ul. Stefana Batorego 19 (nr tel i tel ). energetyczne i oświetlenia ulic: 991, , wod.- kan.: , dźwigowe (całodobowe): gazowe Zakład urządzeń dzwigowych Eldźwig : Spółdzielnia Kominiarzy: , Dział Usług: Straż Pożarna: 998, Komenda Miejska Policji: Straż Miejska: GODZINY PRACY CHSM poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.00 do środa od 7.00 do piątek 7.00 do DYŻURY RADY NADZORCZEJ - poniedziałek: środa: DYŻURY RAD OSIEDLI Rada Osiedla Żołnierzy Września - w każdą środę od godz do Rada Osiedla Chorzów Batory - w każdą środę od do Rada Osiedla Centrum - w każdą środę od do Rada Osiedla Różana- Gałeczki - w każdą środę od do DYŻURY KAS: Dyrekcja Spółdzielni, ul. Kopalniana 4a Kasa na parterze czynna: w poniedziałki, wtorki i czwartki od 7.00 do 14.30, w środy od 7.00 do 16.30, w piątki od 7:00 do 12.30, Przerwy: w poniedziałki, wtorki i czwartki od do i od do w środy od do i od do w piątki od 9.15 do 9.30 i od do Kasa na I piętrze czynna przez przez ostatnie 10 dni roboczych każdego miesiąca: w poniedziałki, wtorki i czwartki od 7.00 do w środy od 7.00 do 16.30, w piątki od 7.00 do Przerwy: w poniedziałki, wtorki i czwartki od do 10:45 i od do w środy od do i od do w piątki od 9.30 do 9.45 i od do Kasy w Administracjach Osiedli Centrum, ul. Krasickiego 7a, Różana-Gałeczki, ul. Ks. Gałeczki 41. czynne: w poniedziałki, wtorki i czwartki od 7.00 do 14.30, w środy od 7.00 do 16.30, w piątki od 7.00 do przerwy: w poniedziałki, wtorki i czwartki od do i od do w środy od do i od do 15.00, w piątki od 9.15 do 9.30 i od do Kasa w Administracji Osiedla Chorzów-Batory, ul. Strzybnego 4, czynne: w poniedziałki, wtorki i czwartki od 7.00 do 14.30, w środy od 7.00 do 16.30, w piątki od 7.00 do przerwy: w poniedziałki, wtorki i czwartki od do i od do w środy od do i od do 14.30, w piątki od 9.15 do 9.30 i od do

14 strona 14 Wiadomości Spółdzielcze nr 2/2014 DROBNE DROBNE USŁUGI ABSOLUTNIE BEZ ZAŚWIADCZEŃ ZUS, PIT, US. Kredyt dla Małych Firm. tel. (32) ANTYKI, STAROCIE; skup, likwidacja mieszkań. Płatność gotówką, tel ARCHITEKTURA, PROJEKTOWANIE wnętrz, tel AUTO SKUP (dojazd do klienta) tel CAŁODOBOWO MONTAŻ, naprawa piecyków gazowych (Vaillant, Junkers, Termet) i instalacji wodnych, kanalizacyjnych, C.O., elektrycznych, remonty łazienek, tel. (32) , CHEMIA, MATEMATYKA, tel CYKLINOWANIE, TARASY, lastriko, gazownictwo, serwis, Junkers, tel CZYSZCZENIE DYWANÓW, tapicerki, tel CZYSZCZENIE DYWANÓW, tapicerki, sprzątanie Klar Express, Krzysztof Babiarz, tel CZYSZCZENIE TAPICEREK, dywanów, zabieramy, tel CZYSZCZENIE WYKŁADZIN, tapicerek, dywanów (odbieramy), tel CZYSZCZENIE DYWANÓW, wykładzin, tapicerek, PRO- MOCJA, tel CZYSZCZENIE DYWANÓW, wykładzin, tapicerek KAR- CHEREM. Skuteczne odplamianie. Dojazd gratis, tel. (32) , GAZOWE URZĄDZENIA naprawa, konserwacja, montaż tel HYDRAULIK, ELEKTRYK, GAZ 24h, tel KOREPETYCJE j. Polski, tel KOREPETYCJE matematyka, chemia tel , - dojazd gratis KOMPUTERY, POMOC, technik informatyk, tel KOMPLEKSOWE REMONTY, tel KOMPLEKSOWE REMONTY mieszkań tel KREDYTY ODDŁUŻENIOWE do 200 tys., szybkie chwilówki do 1000zł bez Bik. Chorzów tel. (32) ŁAZIENKI, USŁUGI remontowe, tel MALOWANIE, TAPETOWANIE, gładzie, tel MEBLE NA WYMIAR, kuchnie, zabudowy wnęk, tel MEBLE KUCHENNE i szafy na wymiar, projekt gratis, tel MONTAŻ TV SAT, sprzedaż akcesoriów, tel NADZÓR BUDOWALNY, prowadzenie budowy, kosztorysowanie, tel NIEMIECKI LEKCJE, tłumaczenia ustne i pisemne, przygotowanie do matury i egzaminów, tel OSUSZANIE, WYNAJEM osuszaczy, wtórne izolacje, pomiary wilgotności, tel NAUCZYCIELKA WYCHOWANIA przedszkolnego zaopiekuje się dzieckiem tel NOWE CHWILÓWKI tel PRZEPROWADZKI tel REMONTY KOMPLEKSOWE, kafelkowanie, tel REMONTY KOMPLEKSOWE, kafelkowanie, hydraulika, tel REMONTY MIESZKAŃ tel REMONTY SOLIDNIE, tel REMONTY MIESZKAŃ tanio i solidnie, tel SERWIS OKIEN PCV tel TELEWIZORY NAPRAWY u klienta tel TRANSPORT rzeczy, tel USŁUGI REMONTOWO budowlane wod. kan. kompleksowo A-Z, szybko, solidnie, tel USŁUGI STOLARSKIE, tapicerskie, inne, tel USŁUGI TRANSPORTOWE, przeprowadzki, tanio, tel ZATRUDNIĘ SERWISANTA do maszyn spalinowych Rotool Chorzów, tel. (32) ZŁOTA RĄCZKA drobne naprawy (np. elektryka, hydraulika, tapicerka, ślusarstwo, budowlanka, regulacja okien), kompleksowe remonty, tanio i solidnie, tel ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM lub osobą starszą, tel SPRZEDAM, KUPIĘ, ZAMIENIĘ 1,2,3,4 pokoje na 1 pokój Reymonta 33 m 2 1piętro LOKATOR tel pokoje Odrowążów 53 m 2, Brzozowa 46 m tys., Wróblewskiego 43 m 2 super stan 98 tys., Dąbrowskiego 38 m tys., Wiosenna 47 m tys., Słowiańska 44 m 2 79 tys., Konopnickiej 48 m 2 99 tys. C.O. miejskie LOKATOR tel pokoje Gagarina 50 m tys, Cieszyńska 48 m 2, Powstańców 83 m 2 95 tys., Odrowążów 60 m tys. LOKATOR tel Kupię mieszkanie w Chorzowie Sprzedam dom wolnostojący w centrum Chorzowa (110 m 2 ) z działką (605 m 2 ), tel Sprzedam mieszkanie w centrum Chorzowa w kamienicy 108,60 m 2, 4 pokoje, łazienka i przedpokój, 2 balkony od strony ulicy i od podwórza, C.O. gazowe + kominek w salonie, dodatkowo komórka na półpiętrze, 199 tys. do negocjacji, tel Mieszkanie do wynajęcia na Osiedlu Irys - 3 pokoje częściowo umeblowane + kuchnia i łazienka w pełni wyposażone. tel.: Zamienię kawalerkę PGM - 25,32 m 2 (pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka + WC) w Chorzowie Batorym, C.O., budynek ocieplony, wymienione okna, III piętro, winda, na większe (dwa lub trzy pokoje) o podobnym standardzie. tel.: lub Zamienię mieszkanie komunalne, komfortowe w Chorzowie, 70 m 2, 3 pokoje oddzielne, WC i łazienka oddzielne, C.O. własne, na dwa mieszkania komunalne, komfortowe, 1 - pokojowe lub jedno 2 - pokojowe w Chorzowie lub w Katowicach. tel.: Zamienię mieszkanie spółdzielcze własnościowe 32,9 m 2 (2 piętro), C.O., nie wymagające remontu przy ul. Ryszki na dwu lub trzypokojowe własnościowe w Chorzowie. tel.: Zamienię mieszkanie 79 m 2 w Chorzowie Batorym (koło zajezdni ul. Chodkiewicza), 3 piętro - 2 pokoje, kuchnia z jadalnią, WC i łazienka z ogrzewaniem C.O. na gaz - zamienię na mniejsze do 50 m 2 w okolicach Chorzowa lub Świętochłowic. tel.: Sprzedam mieszkanie 69 m 2, w Chorzowie przy ul. Krakusa, wysoki standard, na VI piętrze. tel.: Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy o powierzchni 62 m 2 nadający się na sklep lub małą gastronomię. Chorzów ul. Krzyżowa. tel.: Sprzedam komfortowe mieszkanie, własnościowe (48 m 2 ), 2 pokoje oddzielne, duży balkon, I piętro (w atrakcyjnej dzielnicy Chorzowa - Wzgórze Redena). tel.: Sprzedam mieszkanie własnościowe 52 m 2 (parter), dwa pokoje, ul. Rodz. Oswaldów. Cena 158 tys. tel.: Sprzedam mieszkanie własnościowe spółdzielcze 52 m 2 (2 pokoje, oddzielne wejścia, po remoncie, wymienione okna) przy ul. Kochłowickiej, bez pośredników, tel.: (32) Bytom ul. Olimpijska - mieszkanie o pow. 37 m 2 (pokój z dużym balkonem, kuchnia, łazienka, przedpokój), 7 piętro, centralna ciepła woda, C.O. zamienię na podobne w Chorzowie. tel Kupię mieszkanie spółdzielcze o pow m 2 do II piętra w rejonie ul. Kościuszki, Konopnickiej, Gajowej w Chorzowie. tel.: Zamienię mieszkanie spółdzielcze z księgą wieczystą, komfortowa garsoniera, 36 m 2, II piętro, winda na osiedlu Ryszki na mieszkanie równorzędne w rejonie ulic Kościuszki, Konopnickiej, Gajowej w Chorzowie. tel.: Sprzedam mieszkanie własnościowe w Chorzowie na os. Pnioki ul. Nowaka 9. Mieszkanie jest wyremontowane, 63 m 2 + zabudowana część korytarza + garderoba, parter, C.O. tel.: Sprzedam mieszkanie w zasobach ChSM, odrębna własność o pow. 68,5 m 2 przy ul. Krzyżowej. tel.: Zamienię mieszkanie 33 m 2 (pokój, kuchnia, łazienka wraz z ubikacją) z zasobów PGM na terenie Chorzowa II na większe (2,3 pokoje) również na terenie Chorzowa II. Mieszkanie po remoncie na I piętrze, tel.: Sprzedam lub wynajmę mieszkanie komfortowe o pow. 33 m 2 przy ul. Ryszki. Mieszkanie gotowe do zamieszkania od zaraz. tel.: , Kupię kawalerkę na I piętrze lub na parterze w okolicach Chorzowa Batorego, ul. Brzozowa, Czempiela, Jubileuszowa. tel.: Sprzedam mieszkanie Katowice - Janów, 2 pokoje, kuchnia z oknem, około 39 m 2. tel.: Wynajmę mieszkanie - nowe, 2 pokojowe, 49 m 2 na ul. Waxmana w Chorzowie zł z czynszem. tel Sprzedam lub zamienię mieszkanie 2 pokojowe, 35 m 2, po remoncie przy ul. Słowiańskiej w Chorzowie; na większe, 3 pokojowe w okolicy Chorzowa Starego, Wzgórza Redena lub centrum. tel.: Mieszkanie w centrum Chorzowa o pow. 46,5 m 2 (dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój), słoneczne, parter, ogrzewanie miejskie - zamienię na mniejsze o pow. do 34 m 2 lub sprzedam. tel.: (32) (po godz ) Mieszkanie do wynajęcia, 40 m 2, po remoncie, Chorzów Stary. tel.: Zamienię mieszkanie (kawalerka), pokój + kuchnia + łazienka, C.O., na mieszkanie 2 lub 3 pokojowe z C.O. Spłacę zadłużenie. Chorzów tel.: Sprzedam trzypokojowe mieszkanie z zabudowanym balkonem o pow. 44 m 2 w Chorzowie Batorym, ul. Czempiela. tel.: Zamienię dwie kawalerki - jedna z C.O., druga piece na mieszkanie większe (2 lub 3 pokoje) z C.O. w Chorzowie. tel.: Zamienię mieszkanie 74 m 2, Chorzów Batory: 3 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, ogrzewanie gazowe + kominek po remoncie na m 2 z C.O. miejskim. Może być zadłużone. tel.: , po godz , (32) Sprzedam mieszkanie w Chorzowie przy ul. Gwareckiej, II piętro, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, ogrzewanie miejskie z podzielnikiem. Niski czynsz. Budynek ocieplony. Możliwość dokupienia garażu murowanego m od mieszkania. tel.: lub Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe przy ul. Wiślan w Świętochłowicach, 45,04 m 2 + piwnica 4,8 m 2, 2 balkony (w tym jeden z zadaszeniem). Możliwość zakupienia wraz z mieszkaniem ogródka (POD Wieczorka). tel.: Sprzedam kawalerkę, kuchnia widna, 31,1 m 2, I piętro w Chorzowie - Os. Różana - Gałeczki. tel.: Sprzedam mieszkanie własnościowe (odrębna własność z księgą wieczystą) na 3 piętrze w trzypiętrowym budynku w Chorzowie przy ulicy Krzyżowej, 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka i WC, o pow. ok. 66 m 2. Mieszkanie po remoncie. Cena: zł. tel.: Sprzedam mieszkanie własnościowe z C.O. przy ul. Gwareckiej, 41 m 2, 2 oddzielne pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka, balkon. Niski czynsz. tel.: ,

15 nr 2/2014 Wiadomości Spółdzielcze strona 15 Sprzedam mieszkanie w Chorzowie - Klimzowcu, 48 m 2, ul. Wiosenna, parter, 2 pokoje, kuchnia z oknem, balkon. Cena zł (do negocjacji). tel.: Sprzedam mieszkanie przy ul. Gwareckiej, VIII piętro, 52,2 m 2. tel.: Szukam mieszkania za odstępne, spłacę zadłużenie lub zamienię (zamienię za dopłatą). Szukam mieszkania na terenie Chorzowa, 3 pokojowe, czynszowe, spółdzielcze, z C.O. Posiadam mieszkanie 2 pokojowe z własnym C.O., nie zadłużone, niski czynsz. tel.: Oferujemy do wynajmu jednopokojowe mieszkanie po generalnym remoncie w zadbanej kamienicy w Chorzowie tel Sprzedam garaż dwustanowiskowy przy ul. Piotra tel Pilnie kupię mieszkanie w zasobach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej tel Sprzedam mieszkanie przy ul. Ryszki 69 m 2, 4 piętro w cenie zabudowana kuchnia i dwie zabudowane szafy. Cena 219 tys. tel Kupię bezpośrednio trzypokojowe mieszkanie w dzielnicy Klimzowiec w bloku ChSM. W rozliczeniu mogę dać ładne 3 pokojowe mieszkanie własnościowe w bloku z windą, C.O. i niskim czynszem koło ośrodka Amelung (spłacę długi plus dam dużą dopłatę). tel Zamienię 3 pokojowe ładne mieszkanie własnościowe z niskim czynszem obok ośrodka Amelung (7 piętro, blok z windą i C.O.) na 3 pokojowe z zasobów ChSM w dzielnicy Klimzowiec. Spłacę zadłużenie + duża dopłata, tel Zamienię własnościową kawalerkę - 32 m 2, balkon, II piętro (winda) na Klimzowcu na większe mieszkanie 2 lub 3 pokojowe z C.O. w Chorzowie. Dam odstępne lub spłacę zadłużenie tel Sprzedam ładną kawalerkę (z balkonem i C.O.) w pobliżu ul. Gałeczki - 32 m 2, II piętro (winda). tel Kupię mieszkanie 3 pokojowe w Chorzowie z C.O. tel Kupię wyremontowane 2 pokojowe mieszkanie (do 45 m 2 ) w rejonie ulic Młodzieżowa, Ryszki, Gałeczki z C.O., tel Sprzedam mieszkanie na Osiedlu Irys, XIII piętro, blok nr 5, 3 pokoje 60,5 m 2, komórka na piętrze, urządzone. tel.: Do wynajęcia jasne, słoneczne mieszkanie na osiedlu w Chorzowie Batorym w bloku przy ul. Brzozowej; pow. 50 m 2, 2 pokoje, przestronna (wyposażona) kuchnia, łazienka (z pralką); II piętro, winda, balkon, okna są plastikowe; blok ocieplony. tel.: Sprzedam działkę rekreacyjną Kucoby koło Olesna o pow. 600 m 2 z domkiem o pow. 40 m 2. tel Kupię kawalerkę w Chorzowie, Katowicach, Gliwicach, do remontu lub odświeżenia, bez pośredników, gotówka tel Sprzedam mieszkanie M-3 w Chorzowie przy ul. Rozbarskiej o pow. 51,02 m 2, na I piętrze, umeblowane. Cena ,00 zł tel. (32) , Zamienię mieszkanie 71,50 m 2 w Chorzowie Starym po remoncie (3 pokoje, kuchnia, duża łazienka i przedpokój) wyposażone w C.O. własne węglowe (można przerobić na gazowe) na mniejsze do 50 m 2. z C.O. miejskim lub innym w Chorzowie. Mogę spłacić niewielkie zadłużenia. tel Szukam mieszkań w Chorzowie w metrażu od m 2 w cenie do 450 tys. tel Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w Siemianowicach Śląskich na Bytkowie przy ul. Wróblewskiego. Cena ok. 90 tys. tel Sprzedam mieszkanie spółdzielcze, odrębna własność, 61,8 m 2 + pomieszczenie przynależne 25 m 2 w Chorzowie przy ul. Ryszki VI piętro (winda), okna plastikowe, 3 pokoje, balkon, loggia, budynek po termomodernizacji. Cena do uzgodnienia. tel Sprzedam mieszkanie własnościowe w Świętochłowicach 4 pokojowe, wysoki parter o powierzchni 74 m 2. Mieszkanie posiada dwa przedpokoje + pomieszczenie gospodarcze (komórka), korytarz zamykany + piwnica. Cena 195 tys. tel Po generalnym remoncie sprzedam lub zamienię mieszkanie własnościowe spółdzielcze z księgą wieczystą 28 m 2 w Radomsku woj. Łódzkie, pokój, kuchnia, łazienka, korytarz, balkon, licznik wody, C.O., na mieszkanie własnościowe w Chorzowie, może być do remontu. tel Kupię mieszkanie, Chorzów Batory/Centrum, m 2, 3-4 pokoje. tel lub Kupię 2 lub 3 pokojowe mieszkanie w rejonie ulic Młodzieżowa, Ryszki, Gałeczki z C.O. tel lub Sprzedam lub wynajmę dużą, słoneczną kawalerkę (36,4 m 2 ), z C.O., położoną na I piętrze. tel Sprzedam mieszkanie 44 m 2, łazienka, 2 pokoje, przedpokój, kuchnia, C.O., piwnica 10,5 m2 w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego, II piętro. tel Do wynajęcia, mieszkanie 50 m 2, 2 pokoje, kuchnia osobna, łazienka, C.O. miejskie, I piętro w Chorzowie Batorym, ul. Graniczna. tel.: Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 80 m 2 (56,4 + 23,6 przynależne) w Chorzowie przy ul. Grunwaldzkiej. Cena zł tel Sprzedam M-3, Osiedle Irys,50 m 2 z komórką, po remoncie tel SKUP MIESZKAŃ natychmiastowa płatność gotówką spłata zadłużeń, hipotek, zajęć komornicznych itp. wolne lokale zastępcze i zamiany pomoc w uregulowaniu stanu prawnego tel Sprzedam mieszkanie położone na Wzgórzu Redena w Chorzowie, 37,5 m 2, 2 pokoje + kuchnia + łazienka, 4 piętro w bloku 4 piętrowym po remoncie. tel Okazyjnie sprzedam 3 pokojowe, ciche, słoneczne mieszkanie w bloku. Okolice Amelungu, cena 150 tys. tel Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe na 2 piętrze w Chorzowie Starym po generalnym remoncie. tel Wynajmę mieszkanie 1 pokojowe na parterze po generalnym remoncie Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe 53 m 2, 2 piętro w Chorzowie po generalnym remoncie Wynajmę garaż w Chorzowie Starym Wynajmę mieszkanie w Chorzowie Starym 48 m 2 na parterze, 2 - pokojowe, po generalnym remoncie Zamienię własnościową kawalerkę 28 m 2 na M-3, dwupokojowe przy ul. Bocznej. tel Kupię mieszkanie 2 pokojowe do 50 m 2 w zasobach ChSM, w okolicach Centrum. tel Sprzedam dwupokojowe mieszkanie w Chorzowie przy ul. Gwareckiej 41 m2, 2 piętro. Cena 105 tys. tel Zamienię mieszkanie PGM 55 m 2, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, drugie piętro zlokalizowane w Chorzowie II przy ul. Krzyżowej na podobne Spółdzielcze. tel Sprzedam mieszkanie własnościowe w Chorzowie Batorym o pow. 36,5 m 2, 2 pokojowe, kuchnia, łazienka, przedpokój, C.O. blok 4 piętrowy, tel Mieszkania do sprzedaży Chorzów, ul. Czempiela, M-2, 30 m 2, cena: zł Chorzów, ul. Jubileuszowa, M-2, 33 m 2, z balkonem, cena zł Chorzów, ul. Bogedaina, M-2, 40 m 2, do remontu cena zł Chorzów, ul. Morcinka, M-2, 30 m 2, cena zł Świętochłowice, ul. Nowa, M-2, 30 m 2, cena: zł Świętochłowice, ul. Wiślan, M-2, 31 m 2, po remoncie, cena: zł Katowice Janów oś. Zamkowe, M-3, 38 m 2, cena: zł Chorzów, ul. Krasickiego, M-3, 55 m 2, cena zł Chorzów, ul. Świdra, M-4, 3 pokoje, 58 m 2, cena: zł Chorzów, ul. Racławicka, M-4, 48 m 2, cena: zł Świętochłowice ul. Sportowa, M-3, 51 m 2, cena: zł Świętochłowice ul. Szczytowa, M-4, 64 m 2, cena: zł Katowice Gwiazdy, ul.roździeńskiego, M-4, 60 m 2, cena: zł Zabrze Centrum, M-4, 57 m 2, cena: zł Chorzów, ul. Krasickiego, M-6, 110 m 2, cena: zł Domy do sprzedaży Chorzów, AKS/Mościckiego, ½ willi ok. 120 m 2, działka 550 m 2, garaż, cena zł Szczyrk, pensjonat z wyposażeniem, cena: zł Skoczów, dom z dużą działką (3659 m 2 ) cena zł Działka do sprzedaży Ruda Śląska-Kochłowice, ul. Poranna, duża działka budowlana (ok m 2 ), cena: zł Poszukujemy mieszkań, domów i działek dla klientów naszego biura. Oferty zdjęciowe na SKUP MIESZKAŃ za gotówkę (też zadłużonych) tel TANIE MIESZKANIA: Ruda Śląska Wirek, ul 1 Maja 227

16 strona 16 Wiadomości Spółdzielcze nr 2/2014 SKUP MIESZKAŃ ZA GOTÓWKĘ pomoc w uregulowaniu stanu prawnego, lokale zastępcze lub zamiany, odstępne, przeprowadzki, spłata zadłużeń, hipotek, zajęć komorniczych itp. tel skupmieszkan.eu SERWIS RTV NAPRAWA SPRZĘTU RTV MONTAŻ ANTEN TELEWIZORY - PLAZMA, LCD KAMERY APARATY CYFROWE PILOTY SAT DVB DOJAZD NA TERENIE CHORZOWA GRATIS DLA STAŁYCH KLIENTÓW RABATY TEL CHORZÓW, STYCZYŃSKIEGO 22 tel, fax: STACJA KONTROLI POJAZDÓW A,B,T,E do 3,5 t również zasilane gazem L NAUKA JAZDY KAT B Kursy kwalifikacyjne kat. C WULKANIZACJA OPONY SPRZEDAŻ SERWIS KLIMATYZACJA odgrzybianie ozonowe Czynne pon - pt sob Chorzów, ul. Leśna 9, tel

Kolejny piękny jubileusz ChSM

Kolejny piękny jubileusz ChSM styczeń 2013 (222) nakład: 15 000 egz. Kolejny piękny jubileusz ChSM Chorzów, ul. ul. Śląska Śląska 1 (boczna 1 Gwareckiej) tel. (032) 247 24707054, 54; tel. tel. kom: kom. 0602 268 951 www.rcc.pl Oferujemy

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele władz lokalnych, wojska, Kościoła oraz mieszkańcy uczcili obchody

Przedstawiciele władz lokalnych, wojska, Kościoła oraz mieszkańcy uczcili obchody wrzesień 2014 (242) nakład: 15 000 egz. Święta patriotyzmu Przedstawiciele władz lokalnych, wojska, Kościoła oraz mieszkańcy uczcili obchody Święta Wojska Polskiego. W uroczystościach, które odbyły się

Bardziej szczegółowo

XXIX Złaz Rodzinny Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych

XXIX Złaz Rodzinny Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych wrzesień 2010 09 (194) XXIX Złaz Rodzinny Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych Mieszkańcy Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, po raz XXIX uczestniczyli w złazie Rodzinnym Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych.

Bardziej szczegółowo

Każdy mieszkaniec za to płaci

Każdy mieszkaniec za to płaci e-mail do redakcji: ssm@poczta.fm 2 257/2015 GAZETA BEZPŁATNA Na stronach: Nie lada problem... Przede wszystkim klatki W Radzie Nadzorczej zasiadają Zimowe klimaty Każdy mieszkaniec za to płaci 2 MOJA

Bardziej szczegółowo

Na stronach: Muzyką promować miasto str.8 Obiecujące spotkanie str. 5 Wokół osób niepełnosprawnych str. 7

Na stronach: Muzyką promować miasto str.8 Obiecujące spotkanie str. 5 Wokół osób niepełnosprawnych str. 7 2 161/2007 Zaliczki za ciepło skrócone str.4 Na stronach: Muzyką promować miasto str.8 Obiecujące spotkanie str. 5 Wokół osób niepełnosprawnych str. 7 Wycinają dla bezpieczeństwa str. 15 Dekoracje, które

Bardziej szczegółowo

GŁOS T YSI ĄCLECI A. Roboty remontowe w 010 r. zmienią oblicze osiedla W NUMERZE

GŁOS T YSI ĄCLECI A. Roboty remontowe w 010 r. zmienią oblicze osiedla W NUMERZE (8) 008 1(9) 010 GŁOS T YSI ĄCLECI A OTRZYMUJĄ CZŁONKOWIE SM PIAST Roboty remontowe w 010 r. zmienią oblicze osiedla ul. Chrobrego 37 W budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 37 zostanie przeprowadzony również

Bardziej szczegółowo

wiadomości samorządowe Będzie bezpieczniej Aż 68 wniosków musiał rozpatrzyć W pierwszym etapie grupy projektowe prezentowały najciekawsze

wiadomości samorządowe Będzie bezpieczniej Aż 68 wniosków musiał rozpatrzyć W pierwszym etapie grupy projektowe prezentowały najciekawsze Rusza akademia dla najmłodszych > > > strona 3 Nowy rok szkolny czas zacząć! > > > strona 2 www.chorzow.eu www.facebook.com/umchorzow Dodatek do pisma Chorzowianin.pl wydawany we współpracy z Urzędem Miasta

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 139 MAJ - LIPIEC 2012 r. ATRAKCYJNE NOWE LOKALE MIESZKALNE

Bardziej szczegółowo

Magazyn Spółdzielczy Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką nr 16/2012

Magazyn Spółdzielczy Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką nr 16/2012 Magazyn Spółdzielczy Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką nr 16/2012 Czwarta inwestycja Spółdzielni Dwa miesiące przed terminem zakończono budowę wielorodzinnego domu przy ulicy Elsnera. Inwestorem

Bardziej szczegółowo

Wyremontowany dach ul. Tuwima 9, 9a, 9b.

Wyremontowany dach ul. Tuwima 9, 9a, 9b. Foto Dzień Sąsiada Pogotowie Awaryjne Wiadomości z miasta Wspólnoty str. 3 str. 4 str. 6 str. 7 Nakład: 27 000 egz. ISSN 1896-9755 6/77 czerwiec 2010 r. Czerwcowe sprawozdanie z remontów Lato to najlepszy

Bardziej szczegółowo

PS. Polecamy artykuł na s. 7 Statut miał być odrzucony. Windy i śmieci przestały być ważne.

PS. Polecamy artykuł na s. 7 Statut miał być odrzucony. Windy i śmieci przestały być ważne. Tylko frekwencja była dobra Statut padł łupem nieufnych Po trzech nieudanych próbach (frekwencja!) dokonania zmian w statucie w poprzednich latach, w 2012 r. Zarząd MSM Energetyka postanowił, by tym razem

Bardziej szczegółowo

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach Jawor - STR. 2-12 W trosce o dzieci i jaworskich akrobatów Za dwa lata nowa sala gminastyczna w Szkole Podstawowej nr 5 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 nabierze niebawem rozmachu.

Bardziej szczegółowo

ok. 1982 r. Fot. Archiwum FSM Fot. Krzysztof Gruszka świętuj razem z nami

ok. 1982 r. Fot. Archiwum FSM Fot. Krzysztof Gruszka świętuj razem z nami ul. gen. Fr. Kleeberga 2 85-791 Bydgoszcz www.fordonskasm.pl zarzad@fordonskasm.pl FORDOŃSKA s m efesemka kwiecień 2013 strona 3 Zebrania środowiskowe FSM w 2013 r. ok. 1982 r. Osiedle Bohaterów - strona

Bardziej szczegółowo

Wykup mieszkania. str. 4

Wykup mieszkania. str. 4 ZBM bogatszy Dziennikarze w ZBM Wykup mieszkania Czy opłaca się nie płacić? str. 2 str. 3 str. 4 str. 5 Nakład: 27 000 egz ISSN 1896-9755 03/62 marzec 2009 r. Ponad miliard złotych i lata pracy na drodze

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE SPRAWY. Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami W TYM NUMERZE. Otrzymaliśmy nagrodę Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami LUTY 2015

WSPÓLNE SPRAWY. Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami W TYM NUMERZE. Otrzymaliśmy nagrodę Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami LUTY 2015 WSPÓLNE wszyscy SPRAWY Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami ustanowiła wyróżnienie pod nazwą Lider Zarządzania, przyznawane przez Zarząd Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami wyróżniającym się

Bardziej szczegółowo

XX-cia już lat, MS zmienia pozytywnie świat Edward Machoń. Ile kontenerów, tyle pytań, problemów

XX-cia już lat, MS zmienia pozytywnie świat Edward Machoń. Ile kontenerów, tyle pytań, problemów XX-cia już lat, MS zmienia pozytywnie świat Edward Machoń 11 242/2013 Na stronach: Ile kontenerów, tyle pytań, problemów Na odsiecz Spółdzielczości Spotkanie z Mikołajem SSM wyróżniona Czytaj - str. 16

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE

BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE Nr 1 (89) Kwiecień 2014 Olsztyn ISSN 1642-0160 www.smp.olsztyn.pl BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE fot. Andrzej Stachurski 1 Wszystkim Członkom spółdzielni oraz ich

Bardziej szczegółowo

Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie

Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie Magazyn Spółdzielczy Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką Nr 20 grudzień 2014 Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie Niech Bóg będzie z Wami, niech obdarzy Was zdrowiem i szczęściem, tymi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU Bielsko-Biała, maj 2013 rok 1/46 Zawartość Wstęp... 3 1. Organizacja Spółdzielni... 3 1.1 Organy Spółdzielni...

Bardziej szczegółowo

Jeszcze o absolutorium dla członka Zarządu

Jeszcze o absolutorium dla członka Zarządu Kategoria: Zarządzanie nieruchomościami MSM Energetyka najlepsza w konkursie Mazowiecka Firma Roku 2010 M-6 Z początkiem br. MSM Energetyka otrzymała zaproszenie do udziału w konkursie Mazowiecka Firma

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie na konferencję Czy można zburzyć estakadę? Nowe propozycje odbudowania chorzowskiego rynku. .pl

Zaproszenie na konferencję Czy można zburzyć estakadę? Nowe propozycje odbudowania chorzowskiego rynku. .pl Rozmowa z Ryszardem Kotysem str. 6 Zaproszenie na konferencję Czy można zburzyć estakadę? Nowe propozycje odbudowania chorzowskiego rynku str. 2 Wiadomości Samorządowe wewnątrz numeru bezpłatne pismo mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

opracował właściwą koncepcję całocd. na str. 2

opracował właściwą koncepcję całocd. na str. 2 Informator Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rok założenia 1921 Październik 2012 Nr 3 (32) ISSN 1734-7785 Następne wydanie grudzień 2012 r. Strona internetowa WSM www.wsmzoliborz.pl Targi mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

DB2010.PL REKLAMA. Aż 11 miejsc dla pacjentów. im. Jana Pawła II w Wałbrzychu. Inwestycja jest realizowana w ramach Wałbrzyskiego PROWIZJA

DB2010.PL REKLAMA. Aż 11 miejsc dla pacjentów. im. Jana Pawła II w Wałbrzychu. Inwestycja jest realizowana w ramach Wałbrzyskiego PROWIZJA nr 5 (228) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Wałbrzych, Sztygarska 10 www.kasacja.info na oświadczenie KREDYTY POZABANKOWE DLA OSÓB BEZ ZDOLNOŚCI!!! CHWILÓWKA NA DOWÓD (PIERWSZA DARMOWA)

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

Nagrodzono projekty. Kurier Gryfowski - Marzec 2009

Nagrodzono projekty. Kurier Gryfowski - Marzec 2009 Nagrodzono projekty Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji i rewitalizacji przestrzeni publicznej gryfowskiego rynku wraz z przyległymi ulicami. 4 lutego odbyło

Bardziej szczegółowo

GAZETA ustrohm a se LETNI WYCIĄG. Nr 1 (489) 4 stycznia 2001 r. 1,50 zł ISSN 1231 9651. Agencja PZU ubezpieczenia

GAZETA ustrohm a se LETNI WYCIĄG. Nr 1 (489) 4 stycznia 2001 r. 1,50 zł ISSN 1231 9651. Agencja PZU ubezpieczenia LETNI WYCIĄG GAZETA ustrohm a se Nr 1 (489) 4 stycznia 2001 r. 1,50 zł ISSN 1231 9651 Witejcie ustrónioki i szumne ustrónioczki! Jako sie też mocie w tym Nowym Roku? Czy bolóm Was jeszcze nogi lod tańcowanio

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

JAK SPÓŁDZIELNIA DBA O MAJĄTEK?

JAK SPÓŁDZIELNIA DBA O MAJĄTEK? styczeń-luty, Nr 1 (95) Styczeń-Luty 2015 ISSN1508-9266 KIEROWCY, PIESI I ROWERZYŚCI Około dwadzieścia tysięcy samochodów muszą pomieścić tereny spółdzielni. Poza nielicznymi parkingami osiedlowymi, większość

Bardziej szczegółowo

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie 25 stycznia br. o godz. 11:00 przed Urzędem Miejskim w Skoczowie Burmistrz Jerzy Malik dokonał uroczystego przekazania Komendantowi Komisariatu Policji w Skoczowie,

Bardziej szczegółowo