Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24"

Transkrypt

1 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) fax.: (032) NIP Regon: Faza opracowania: Projekt Budowlano Wykonawczy Nazwa obiektu budowlanego: Nazwa i adres Inwestora: Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, Nazwa opracowania: Projekt budowlany remontu piwnic wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w budynku zlokalizowanym na działce nr 532/24 przy ul. Konstytucji 3 Maja 31 w Mikołowie Branża: Budowlana Zespół projektowy: Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Pieczątka i podpis Projektant: mgr inż. Mariusz Kolberg 8/ Opracował: Krzysztof Wróbel Klauzula wykonalności Niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z wymogami i kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć. Sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i może być skierowany do realizacji. MATERIAŁY OBJĘTE DOKUMENTACJĄ CHRONIONE SĄ PRAWEM AUTORSKIM -NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĘPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU. DATA OPRACOWANIA PROJEKTU SIERPIEŃ 2012r

2 Projekt budowlany remontu piwnic wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w budynku zlokalizowanym na działce nr 532/24 przy ul. Konstytucji 3 Maja 31 w Mikołowie Orzesze ul. Mikołowska 133 tel/fax: (032) ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ I - INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA a) Cześć opisowa b) Cześć rysunkowa Branża: Budowlana Stadium: Inwentaryzacja Tytuł rysunku: Nr rysunku: Skala rys. - Inwentaryzacja - Rzut piwnic I -1 1 : 50 - Inwentaryzacja - Rzut piwnic +2,82 I -2 1 : 50 - Inwentaryzacja - Przekrój a-a I -3 1 : 50 - Inwentaryzacja - Przekrój b-b I -4 1 : 50 CZĘŚĆ II - OCENA STANU TECHNICZNEGO POSADZEK I ŚCIAN a) Cześć opisowa CZĘŚĆ III - PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY a) Cześć opisowa b) Cześć rysunkowa Branża: Budowlana Stadium: Projekt Tytuł rysunku: Nr rysunku: Skala rys. - Projekt zagospodarowania działki 532/24 Zagospodarowanie B : Projekt budowlany remontu Rzut piwnic - konstrukcja B -1 1 : 50 - Projekt budowlany remontu - Rzut piwnic izolacje i drenaż B -2 1 : 50 - Projekt budowlany remontu Przekrój a-a B -3 1 : 50 - Projekt budowlany remontu Przekrój b-b K -4 1 : 50 CZĘŚĆ IV - ZDROWIA INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY CZĘŚĆ V - OŚWIADCZENIA, ZAŚWIADCZENIA, INNE DOKUMENTY

3 Projekt budowlany remontu piwnic wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w budynku zlokalizowanym na działce nr 532/24 przy ul. Konstytucji 3 Maja 31 w Mikołowie Orzesze ul. Mikołowska 133 tel/fax: (032) CZĘŚĆ I INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA CZĘŚĆ OPISOWA Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno-budowlany w zakresie: a) Podłóg i ścian kondygnacji piwnicznej, b) Stolarki drzwiowej kondygnacji piwnicznej. Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano remontowego w zakresie podłóg, tynków, stolarki drzwiowej i zabezpieczenia przeciwwilgociowego piwnic. Podstawa opracowania projektu. a) Wizja lokalna i pomiary w terenie. b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. c) Dz. U. Nr 106 z dnia 5 grudnia 2000r., poz. 1126, Prawo Budowlane- tekst jednolity z późniejszymi zmianami. d) Normy Polskie i literatura techniczna. e) Ustalenia z Inwestorem. OPIS TECHNICZNY DZIAŁKI I BUDYNKU Lokalizacja. Budynek, w którym znajdują się przedmiotowe piwnice, zlokalizowany jest w Mikołowie przy ulicy Konstytucji 3 Maja 31, na działce nr 532/24. Kamienica pełni funkcje administracyjną. Obiekt jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Komunikację stanowi klatka schodowa umieszczona centralnie w budynku z wejściem od strony ulicy Konstytucji 3 Maja. Główne wejście do budynku znajduje się od strony północnej, bezpośrednio przy głównej ulicy.

4 Projekt budowlany remontu piwnic wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w budynku zlokalizowanym na działce nr 532/24 przy ul. Konstytucji 3 Maja 31 w Mikołowie Orzesze ul. Mikołowska 133 tel/fax: (032) Rysunek 1. Mapa sytuacyjna

5 Projekt budowlany remontu piwnic wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w budynku zlokalizowanym na działce nr 532/24 przy ul. Konstytucji 3 Maja 31 w Mikołowie Orzesze ul. Mikołowska 133 tel/fax: (032) Foto. 1. Lokalizacja obiektu. Warunki gruntowo-wodne. Nie dotyczy. Uzbrojenie terenu. Działka jest uzbrojona w sieci takie jak: - kanalizacja deszczowa, - sieć energetyczna wzdłuż południowo-wschodniej granicy, - sieć gazowa i telekomunikacyjna - wzdłuż północno-wschodniej granicy,

6 Projekt budowlany remontu piwnic wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w budynku zlokalizowanym na działce nr 532/24 przy ul. Konstytucji 3 Maja 31 w Mikołowie Orzesze ul. Mikołowska 133 tel/fax: (032) OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJI. Funkcja obiektu. Budynek administracyjny MOSIR wolnostojący, dwukondygnacyjny, piwnica użytkowana na cele gospodarcze. Dane ogólne o obiekcie. Budynek podpiwniczony, dwukondygnacyjny, którego główna bryła opiera się na planie prostokąta. Budynek przykryty jest dachem czterospadowym. Wymiary ~10,84 x 10,84 m Kubatura budynku ~705,00 m 3 Powierzchnia zabudowy ~117,51 m 2 Układ konstrukcyjny. Budynek o konstrukcji tradycyjnej, murowanej z cegły pełnej na zaprawie cementowowapiennej. Stropy płytowe i łukowe oparte na ścianach zewnętrznych oraz wewnętrznych nośnych. Piwnice Kondygnacja piwniczna składa się z korytarza, czterech pomieszczeń ogólnego użytku, kotłowni oraz składu na opał - Ściany zewnętrzne przyziemia: mur z cegły pełnej, docieplony styropianem, z zewnątrz pokrytym folią kubełkową, wnętrze pokryte tynkiem cementowo-wapienny, tynk wietrzały i zawilgocony - Ściany wewnętrzne: ściany działowe i nośne z cegły pełnej murowane za naprawie cementowo-wapiennej, tynki cementowo-wapienne. Ściany pokryte farbą. - Podłogi: Posadzki betonowe wykonane na gruzie ceglanym. W niektórych pomieszczeniach podłoga wyłożona płytkami PCV - Stolarka okienna i drzwiowa. Pomieszczenia doświetlone oknami PCV 148x80, 98x80, 109x80 z parapetami wewnętrznymi PCV. Stolarka drzwiowa to drzwi drewniane starego typu o wysokości 200 cm i o różnych szerokościach (100, 90, 80 cm).

7 Projekt budowlany remontu piwnic wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w budynku zlokalizowanym na działce nr 532/24 przy ul. Konstytucji 3 Maja 31 w Mikołowie Orzesze ul. Mikołowska 133 tel/fax: (032) DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA. Fot. 1 Pomieszczenie piwniczne 1 Fot. 2 pomieszczenie piwniczne 1

8 Projekt budowlany remontu piwnic wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w budynku zlokalizowanym na działce nr 532/24 przy ul. Konstytucji 3 Maja 31 w Mikołowie Orzesze ul. Mikołowska 133 tel/fax: (032) Fot. 3 Ściany Fot. 4 ściany kotłowni

9 Projekt budowlany remontu piwnic wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w budynku zlokalizowanym na działce nr 532/24 przy ul. Konstytucji 3 Maja 31 w Mikołowie Orzesze ul. Mikołowska 133 tel/fax: (032) Fot. 5 Posadzka pomieszczenia nr 2 Fot. 6 Strop łukowy

10 Projekt budowlany remontu piwnic wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w budynku zlokalizowanym na działce nr 532/24 przy ul. Konstytucji 3 Maja 31 w Mikołowie Orzesze ul. Mikołowska 133 tel/fax: (032) Fot. 7 Warstwy podłogi Projektował: mgr inż. Mariusz KOLBERG

11 Projekt budowlany remontu piwnic wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w budynku zlokalizowanym na działce nr 532/24 przy ul. Konstytucji 3 Maja 31 w Mikołowie Orzesze ul. Mikołowska 133 tel/fax: (032) CZĘŚĆ II INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

12 Projekt budowlany remontu piwnic wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w budynku zlokalizowanym na działce nr 532/24 przy ul. Konstytucji 3 Maja 31 w Mikołowie Orzesze ul. Mikołowska 133 tel/fax: (032) CZĘŚĆ II OCENA STANU TECHNICZNEGO ŚCIAN, POSADZEK I STOLARKI Badania makroskopowe. Badania makroskopowe wykonano pod kątem określenia aktualnego stanu technicznego wymienionych elementów. Ze względu na ciągłość eksploatacji budynku zakres badań obejmował: badania wizualne, inwentaryzację uszkodzeń i sporządzenie dok. fotograficznej z dokonaniem częściowych odkrywek. Ocena elementów budowli. Ściany: Warstwa konstrukcyjna ściany w stanie dobrym. Liczne ubytki farby i tynku w dolnej części ścian, złuszczone powłoki malarskie, rozległe zawilgocenia w wielu miejscach; ciągłe zawilgocenie i brak tynku może prowadzić do postępującej korozji biologicznej i chemicznej elementów ściany. Fot. 8 Zawilgocenie i ubytki tynku Fot. 10 Zawilgocenia i korozja biologiczna ścian Fot. 9 Zawilgocenia i ubytki tynku

13 Projekt budowlany remontu piwnic wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w budynku zlokalizowanym na działce nr 532/24 przy ul. Konstytucji 3 Maja 31 w Mikołowie Orzesze ul. Mikołowska 133 tel/fax: (032) Podłogi: Konstrukcja podłogi, w większości Pomieszczeń, w stanie złym. Liczne ubytki wierzchnich warstw wylewki lub płytek. Podłoga niejednorodnej konstrukcji na gruzie ceglanym. Rozległe zawilgocenia. Jedynie posadzka lastrico na klatce schodowej nadaje się do dalszego użytku. Fot. 12 Ubytki płytek PCV Fot. 11 Warstwy podłogi

14 Projekt budowlany remontu piwnic wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w budynku zlokalizowanym na działce nr 532/24 przy ul. Konstytucji 3 Maja 31 w Mikołowie Orzesze ul. Mikołowska 133 tel/fax: (032) Fot. 13 Zawilgocenie posadzki Stolarka drzwiowa starego w stanie średnim, zużyte, widoczne liczne zabrudzenia, zadrapania i odpryski powłok malarskich. Fot. 14 Widoczne zadrapania i szczelina w dolnej części drzwi

15 Projekt budowlany remontu piwnic wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w budynku zlokalizowanym na działce nr 532/24 przy ul. Konstytucji 3 Maja 31 w Mikołowie Orzesze ul. Mikołowska 133 tel/fax: (032) Analiza stanu technicznego elementów. Na podstawie badań makroskopowych oraz analizy występowania uszkodzeń można sformułować następujące wnioski: uszkodzenia tynków wewnętrznych ścian w postaci ubytków i pęknięć spowodowane są ich silnym zawilgoceniem. Rozległe zawilgocenie posadzki piwnicy spowodowane jest nienależycie wykonaną podłogą na gruncie - brak odpowiednich warstw podłogi zapewniających odpowiednią izolacyjność termiczną i wodochronną. Brak drenażu i izolacji wodoszczelnej może powodować kolejne zawilgocenia fundamentów i ścian przyziemia. Ciągłe zawilgocenie sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów mających negatywny wpływ na zdrowie człowieka i ostatecznie do osłabienia nośności i stabilności obiektu. Wnioski końcowe i zalecenia. Na zmniejszenie wartości użytkowej budynku znaczący wpływ miało zużycie technicznie i fizyczne: naturalne zużycie i starzenie się materiałów jak i działanie czynników zewnętrznych min.: stałe zawilgocenie budynku, zanieczyszczenie chemiczne atmosfery; czynniki biologiczne: grzyby, bakterie, pleśń. W celu przywrócenia pierwotnych walorów użytkowych i zapobiegnięciu ponownemu powstaniu uszkodzeń zaleca się: - wymianę podłóg we wszystkich pomieszczeniach piwnic - wymianę tynków wewnętrznych w każdym pomieszczeniu piwnic, - wykonanie drenażu wewnętrznego pod podłogą piwnic i osuszenie ścian przez iniekcję krystaliczną metodą ciśnieniową, - wymianę stolarki drzwiowej, Niepodjęcie działań, mających na celu poprawę stanu technicznego, może doprowadzić do nasilenia się uszkodzeń w przyszłości. Projektował: mgr inż. Mariusz KOLBERG

16 Projekt budowlany remontu piwnic wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w budynku zlokalizowanym na działce nr 532/24 przy ul. Konstytucji 3 Maja 31 w Mikołowie Orzesze ul. Mikołowska 133 tel/fax: (032) CZĘŚĆ III PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWA DRENAŻU WEWNĘTRZNEGO, OSUSZANIE ŚCIAN, REMONT PODŁÓG I TYNKÓW W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM MOSiR OPIS TECHNICZNY. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest, wymiana tynków wewnętrznych, podłóg i stolarki drzwiowej wszystkich pomieszczeń piwnicznych w budynku administracyjnym MOSiR przy ulicy Konstytucji 3 Maja. Projekt obejmuje również osuszenie ścian i budowę drenażu wewnętrznego, pod podłogą piwnic. Zakres opracowania nie będzie obejmował żadnych zmian w układzie funkcjonalnym obiektu oraz wykończenia elementów wewnętrznych. Istniejące zagospodarowanie działki. Przedmiotowa działka położona jest w mieście Mikołów przy ul. Konstytucji 3 Maja. Projektowana inwestycja nie wpłynie na zmianę lokalizacji dojść komunikacyjnych, zieleni i itp. urządzeń małej architektury. Nie spowoduje również żadnych zmian w dostępie na teren działki oraz zewnętrznej infrastruktury technicznej związanej z budynkiem jak: kanalizacja sanitarna, przyłącze elektryczne i wody teletechniczne. Przedmiotowy projekt budowlany nie obejmuje swym zakresem żadnych zmian w istniejącym zagospodarowaniu działki o nr 532/24. Informacja o ochronie konserwatorskiej. Teren inwestycji oraz przedmiotowy budynek w Mikołowie nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Przeznaczenie i program użytkowy. Projektowane zmiany dotyczą wymiany tynków, podłóg i stolarki drzwiowej i nie powodują zmian w przeznaczeniu istniejących pomieszczeń użytkowych i programu użytkowego obiektu. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane powierzchniowo-kubaturowe. Wymiary ~ 10,84x10,84 m Powierzchnia zabudowy ~117,51 m 2 Kubatura ~705,00 m 3 Powierzchnia użytkowa piwnic 71,92m 2

17 Projekt budowlany remontu piwnic wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w budynku zlokalizowanym na działce nr 532/24 przy ul. Konstytucji 3 Maja 31 w Mikołowie Orzesze ul. Mikołowska 133 tel/fax: (032) Forma i funkcja obiektu W wyniku projektowanych zmian konstrukcyjnych w obrębie elementów wewnętrznych, budynek nie zmieni swej formy architektonicznej, zachowując dotychczasowa funkcję. Żadnych zmian nie wprowadzono również w zakresie istniejących wewnętrznych ciągów komunikacyjnych oraz drogi ewakuacyjnej. Dostosowanie budynku do krajobrazu i otaczającej zabudowy Projektowane zmiany nie przewidują jakichkolwiek zmian w istniejącym stanie elewacji. Konstrukcja obiektu Projekt nie przewiduje ingerencji w układ konstrukcyjny budynku. ROZWIĄZANIA WYKONAWCZO MATERIAŁOWE Pracę należy rozpocząć od wyburzenia ścianki działowej między pomieszczeniem kotłowni, a pomieszczeniem przeznaczonym na skład opału. Wykonanie drenażu wewnętrznego pod podłogą i wymiana podłogi. (rys. B-2, B-3, B-4) - Do prac przystąpić należy od usunięcia warstw podłogi istniejącej na głębokość: (od poziomu istniejącej posadzki piwnicy) POMIESZCZENIE Głębokość [m] Powierzchnia [m 2 ] Objętość [m 3 ] Pom. piwnic 1 0,37 15,27 5,65 (płytki PCV) Pom. piwnic 2 0,37 15,24 5,64 (płytki PCV) Pom. piwnic 3 0,37 8,56 3,17 (płytki PCV) Pom piwnic 4 0,37 15,78 5,84 (płytki PCV) Kotłownia 0,39 17,55 6,84 (p. betonowa) SUMA 72,40 27,14

18 Projekt budowlany remontu piwnic wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w budynku zlokalizowanym na działce nr 532/24 przy ul. Konstytucji 3 Maja 31 w Mikołowie Orzesze ul. Mikołowska 133 tel/fax: (032) Posadzka lastrico w korytarzu pozostaje bez zmian, jedynie wyciąć pas potrzebny do wykonania drenażu - Dodatkowo na odcinkach w których mają przebiegać rury drenarskie: POMIESZCZENIE Długość [m] Głębokość [m] Szerokość [m] Objętość [m 3 ] Pom. piwnic 1 5,60 0,32 0,6 1,08 (płytki PCV) Pom. piwnic 2 4,33+3,44= 0,32 0,5 1,24 (płytki PCV) 7,77 Pom. piwnic 3 1,96 0,32 0,5 0,31 (płytki PCV) Pom piwnic 4 3,60+4,33= 0,32 0,5 1,95 (płytki PCV) 7,93 Kotłownia 6,60+3,80= 0,32 0,60 2,00 (p. betonowa) 10,40 Korytarz 3,10 0,69 0,5 0,50 (lastrico) SUMA 36, ,08 - Dodatkowo usunąć grunt/podłogę pod 5 studzienek drenażowych fi 400: 5 otworów 0,45x0,45*0,20m - Rowek pod drenaż, wyłożyć geowłókniną w sposób umożliwiający otoczenie później ułożonego żwiru.: POMIESZCZENIE Długość [m] Szerokość min. [m] Powierzchnia [m 2 ] Pom. piwnic 1 5,60 1,60 8,96 (płytki PCV) Pom. piwnic 2 4,33+3,44= 1,40 10,87 (płytki PCV) 7,77 Pom. piwnic 3 1,96 1,40 2,74 (płytki PCV) Pom piwnic 4 3,60+4,33= 1,40 11,10 (płytki PCV) 7,93 Kotłownia 6,60+3,80= 1,60 16,64 (p. betonowa) 10,40 Korytarz 3,10 1,40 4,34 (lastrico) SUMA 38,33-54,65

19 Projekt budowlany remontu piwnic wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w budynku zlokalizowanym na działce nr 532/24 przy ul. Konstytucji 3 Maja 31 w Mikołowie Orzesze ul. Mikołowska 133 tel/fax: (032) Wykonać podsypkę ze żwiru pod rurę drenarską: POMIESZCZENIE Długość [m] Grubość [m] Szerokość [m] Objętość [m 3 ] Pom. piwnic 1 (płytki PCV) 5,60 0,11 0,6 0,37 Pom. piwnic 2 (płytki PCV) 4,33+3,44= 7,77 0,11 0,5 0,43 Pom. piwnic 3 (płytki PCV) 1,96 0,11 0,5 0,11 Pom piwnic 4 (płytki PCV) 3,60+4,33= 7,93 0,11 0,5 0,44 Kotłownia (p. betonowa) 6,60+3,80= 10,40 0,11 0,60 0,69 Korytarz (lastrico) 3,10 0,11 0,5 0,17 SUMA 38, ,21 -wykonać otwory przelotowe pod ścianami umożliwiające umieszczenie rur pełnych fi otwory pod ścianą gr. 27 cm -1 otwór pod ścianą gr. 40 cm - Ułożyć rury drenarskie fi 110 i studzienki 5x fi400 h=80cm (osadnik 20cm): 4m+8,7m+4,5m+8,8m+3,8m+6,7m - Zasypać rury drenarskie żwirem 0-32: POMIESZCZENIE Długość [m] Głrubość [m] Szerokość [m] Pom. piwnic 1 5,60 0,21 0,6 (płytki PCV) Pom. piwnic 2 4,33+3,44= 0,21 0,5 (płytki PCV) 7,77 Pom. piwnic 3 1,96 0,21 0,5 (płytki PCV) Pom piwnic 4 3,60+4,33= 0,21 0,5 (płytki PCV) 7,93 Kotłownia 6,60+3,80= 0,21 0,60 (p. betonowa) 10,40 Korytarz 3,10 0,21 0,5 (lastrico) Objętość [m 3 ] 0,71 0,82 0,21 0,83 1,31 0,33 SUMA 38, ,00

20 Projekt budowlany remontu piwnic wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w budynku zlokalizowanym na działce nr 532/24 przy ul. Konstytucji 3 Maja 31 w Mikołowie Orzesze ul. Mikołowska 133 tel/fax: (032) zawinąć warstwę żwiru geowłókniną - położenie 10cm warstwy keramzytu w każdym pomieszczeniu. Następnie zagęścić ubijakiem i dorównać warstwę do 10 cm. Objętość zagęszczonego keramzytu: 0,10m * 73,95m 2 =7,395 m 3 - betonowanie płyt 15cm beton C12/15 (B15) Objętość betonu: 0,15m * 73,95m 2 = 11,09 m 3 - ułożenie 2 warstw folii budowlanej 0,3mm Powierzchnia folii: 2x 73,95m 2 = 147,90m 2 - ułożenie styropianu gr 5cm. Powierzchnia styropianu: 73,95m 2 Objętość styropianu: 0,05m* 73,95m 2 = 3,70m 3 - ułożenie folii PE Powierzchnia folii: 73,95m 2 -wylewka cementowa zbrojona przeciwskurczowo (np. włókna polipropylenowe) 5 cm Objętość wylewki: 0,05cm * 73,95m 2 = 3,70m 3 Ilość włókien dodawanych (0,6kg /1 m 3 ): 0,6*3,70= 2,22kg Osuszenie ścian. (Rys. B-2) -Prace należy rozpocząć od skucia tynków wszystkich pomieszczeń zakłada się skucie co najmniej 50% tynków (dolna połowa ścian), a dodatkowo skuć tynki w miejscach powyżej połowy wysokości ściany jeżeli występują w danym miejscu zawilgocenia : - wykonanie otworów pod iniekcję: fi 12 co 15 cm, otwory skierowane w dół pod kątem 15 o -30 o w dwóch rzędach rozstawionych o 8cm (otwory powinny przecinać co najmniej 2 spoiny. Otwory z rzędu górnego muszą być przesunięte względem otworów rzędu dolnego o odcinek stanowiący połowę ich osiowego rozstawu (7-8 cm). Głębokość otworów powinna być mniejsza o 5 cm od grubości ściany. Wywiercone otwory należy oczyścić z pyłu przed rozpoczęciem iniekcji. Ukruszone większe kawałki ściany należy usunąć, i ubytki nadbudować zaprawą cementową, większe pęknięcia zasklepić zaprawą cementową. -wykonanie iniekcji ciśnieniowej: Za pomocą pompy ciśnieniowej do otworów należy wtłoczyć preparat iniekcyjny, aż do uzyskania odpowiedniego zużycia preparatu iniekcyjnego, czyli zapewniającego równomierne nasycenie muru. Po zakończeniu tłoczenia należy usunąć końcówki iniekcyjne, a otwory zasklepić zaprawą.

21 Projekt budowlany remontu piwnic wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w budynku zlokalizowanym na działce nr 532/24 przy ul. Konstytucji 3 Maja 31 w Mikołowie Orzesze ul. Mikołowska 133 tel/fax: (032) Wymiana stolarki drzwiowej: (Rys. B-1) - Wszystkie drzwi zostaną ujednolicone do szerokości ościeżnic 90cm. Szerokość projektowanych ościeży wynosi 100cm (w przypadku drzwi nr 5: 97cm) Drzwi 1: - wymagana szerokość ościeży 100cm - Domurować ok. 11cm ściany (wg rys. B-1) - Zamontować ościeżnice i drzwi 200/90 Drzwi 2: - wymagana szerokość ościeży 100cm (bez zmian) - Zamontować ościeżnice i drzwi 200/90 Drzwi 3: - wymagana szerokość ościeży 100cm - domurować ok. 5 cm ściany, i zamurować wnęki 12x12 i 12x17cm (wg rys. B-1) - Zamontować ościeżnice i drzwi 200/90 Drzwi 4: - wymagana szerokość ościeży 100cm - wyburzyć części ścian z obu stron ok. 13 i 7 cm - zamontować ościeżnice i drzwi Drzwi 5: - wymagana szerokość ościeży 97cm (bez zmian) - Montaż nowych ościeżnic i drzwi 200/90 Drzwi 6: - Oścież zamurować Tynkowanie ścian: Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy i osadzone ościeżnice drzwiowe. Nakładanie wyprawy należy poprzedzić oczyszczeniem z kurzu, smarów, środków antyadhezyjnych, resztek farb, pleśni, grzybów, wykwitów solnych. ściana musi wykazywać dostateczną równość. Nierówności i pęknięcia uzupełniamy zaprawą. Przygotowane podłoże należy zagruntować podkładem tynkarskim. Tynk dwuwarstwowy: - Obrzutka grubości 3-4 mm - Narzut 12-15mm

22 Projekt budowlany remontu piwnic wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w budynku zlokalizowanym na działce nr 532/24 przy ul. Konstytucji 3 Maja 31 w Mikołowie Orzesze ul. Mikołowska 133 tel/fax: (032) Powierzchnia do otynkowania (minimalna - zakładając 50% ścian): POMIESZCZENIE Wysokość [m] Obwód ścian [m] powierzchnia [m 2 ] Pom. piwnic 1 (płytki PCV) 1,34 14,89 19,95 Pom. piwnic 2 (płytki PCV) 1,34 13,04 17,48 Pom. piwnic 3 (płytki PCV) 1,34 10,90 14,61 Pom piwnic 4 (płytki PCV) 1,34 14,67 19,66 Kotłownia (p. betonowa) 1,34 14,6 19,56 Korytarz (lastrico) 1,34 10,34 13,86 SUMA ,12 Nadproża. Wszystkie nadproża nad otworami drzwiowymi wymienić na nowe nadproża prefabrykowane L19 z zapewnieniem obustronnego podparcia co najmniej 15 cm. Zalecane belki L19-Nn 150 (149cm dł.). Należy zamontować po dwie belki nadprożowe nad otworami 3 i 5 oraz po 3 belki nad otworami 2 i 4, nad otworem 1 belka. Dach. Nie przewiduje się żadnych zmian. Kominy wentylacyjne Nie przewiduje się żadnych zmian. Oświetlenie i nasłonecznienie. Nie dotyczy. Wewnętrzna instalacja deszczowa. Projektowany jest drenaż wewnętrzny, pod podłogą piwnic. Przewód odprowadzający wodę gruntową podłączony zostanie do istniejącego, znajdującego się na terenie działki, przewodu kanalizacji deszczowej.

23 Projekt budowlany remontu piwnic wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w budynku zlokalizowanym na działce nr 532/24 przy ul. Konstytucji 3 Maja 31 w Mikołowie Orzesze ul. Mikołowska 133 tel/fax: (032) Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania. Zmiana wewnętrznej instalacji C.O. objęta jest oddzielnym opracowaniem Instalacja elektryczna. Zmiana wewnętrznej instalacji elektrycznej objęta jest oddzielnym opracowaniem Sposób budowy a ochrona interesów osób trzecich. Projektowany remont posadzek, tynków wewnętrznych i stolarki drzwiowej piwnic nie narusza interesu osób trzecich w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Charakterystyka ekologiczna. Zapotrzebowanie na wodę. Projektowane zmiany nie wywołują żadnych zmian w stanie istniejącym. Odprowadzenie ścieków. Projektowane jest przyłączenie przewodu odprowadzającego wodę gruntową z drenażu do istniejącego, znajdującego się w terenie działki, przewodu kanalizacji deszczowej. Emisja zanieczyszczeń pyłowych i płynnych. Projektowane zmiany nie wywołują żadnych zmian w stanie istniejącym. Odpady stałe. Pojemnik na odpadki znajduje się na terenie działki i opróżniany jest przez wyspecjalizowany Zakład Komunalny. Emisja hałasów oraz wibracji. Nie przewiduje się żadnych zmian mogących w sposób istotny wpływać na otoczenie Budynku, jedynie na etapie prowadzenia prac może wystąpić czasowe zwiększenie emisji hałasów. Warunki ochrony przeciwpożarowej wg DZ.U Projektowana wymiana tynków, podłóg i stolarki drzwiowej nie obniżenia aktualnej klasyfikacji ogniowej budynku. W projekcie nie stosuje się materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne dla zdrowia. Okładziny ścian i sufitów należą do niepalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. Budynek zalicza się do kategorii ZL I zagrożenia ludzi Wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

24 Projekt budowlany remontu piwnic wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w budynku zlokalizowanym na działce nr 532/24 przy ul. Konstytucji 3 Maja 31 w Mikołowie Orzesze ul. Mikołowska 133 tel/fax: (032) Warunki wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Wszystkie roboty budowlano - montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Materiały budowlane winny posiadać wymagane aprobaty techniczne i odpowiadać obowiązującym normom. Projektował: mgr inż. Mariusz KOLBERG

25 Projekt budowlany remontu piwnic wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w budynku zlokalizowanym na działce nr 532/24 przy ul. Konstytucji 3 Maja 31 w Mikołowie Orzesze ul. Mikołowska 133 tel/fax: (032) CZĘŚĆ IV INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Zakres robót. Przedmiotem opracowania jest budowa drenażu, osuszenie ścian, wymiana tynków, podłóg i stolarki okiennej w budynku administracyjnym MOSiR w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja, zlokalizowanego na działce nr 532/24. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. W obrębie granic działki zlokalizowane są sieci uzbrojenia terenu oraz przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Podziemne elementy uzbrojenia terenu, drogi dojazdowe i dojścia do istniejącej zabudowy, roboty na wysokości powyżej 1m Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. Przewiduje się zagrożenia: porażenie prądem, uszkodzenie ciała, lub upadku z wysokości (podczas wykonywania prac z użyciem maszyn i urządzeń, należy zabezpieczyć pracowników i narzędzia przed upadkiem z wysokości, wyznaczyć strefy niebezpieczne, drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem oraz zapewnić ich stabilność, stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu, maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta i spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Sposób przeprowadzenia instruktarzu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić szkolenia pracowników (wstępne i okresowe), którzy powinni potwierdzić udział w nim własnoręcznym podpisem. Zakres szkolenia powinien obejmować m.in. treść rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez osobę mającą odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje do jego przeprowadzenia. Przed przystąpieniem do prac robotnicy powinni być zapoznani z programem pracy oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia sporządzonym przez kierownika budowy. Bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi sprawować będzie kierownik budowy.

26 Projekt budowlany remontu piwnic wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w budynku zlokalizowanym na działce nr 532/24 przy ul. Konstytucji 3 Maja 31 w Mikołowie Orzesze ul. Mikołowska 133 tel/fax: (032) Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom podczas realizacji robót budowlanych. Przestrzeganie przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia (DZ.U.Nr 47, poz 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych szczególności: -plac budowy zostanie ogrodzony, w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu dostępem niepowołanych osób mających dostęp do budowy; ogrodzenie miejsca budowy będzie przygotowane i wykonane w ten sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi przebywających w pobliżu i na terenie budowy, tj. będzie zabezpieczone przed przewróceniem, niekontrolowanym przemieszczeniem itp., a jego wysokość nie będzie niższa niż 1,50 m; stosowane będą ogrodzenia z gotowych elementów np. panele stalowe, blaty drewniane lub zgrzewane siatki ażurowe; -wykonane zostanie ogrodzenie placu budowy z wejściem lub bramą dla ruchu pieszego oraz dla pojazdów samochodowych; szerokość drogi dojazdowej dla samochodów min. 3,5m; dla dojazdu do miejsca budowy zostanie wykorzystana istniejąca komunikacja wewnętrzna; stosownie do potrzeby zostanie wyrównany teren wraz z zasypaniem lub zabezpieczeniem miejscowych nierówności uniemożliwiających dojazd lub dojście do wznoszonego budynku. - w trakcie prac na wysokościach stosować zabezpieczenia przed upadkiem. - dostawa prądu elektrycznego i wody -niezbędnych do wykonywania robót budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy odbywać się będzie z istniejących na działce przyłączy elektroenergetycznego i wodnego. - przewidzieć odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne i magazynowe budowy oraz urządzenie pomieszczeń higieniczno sanitarnych. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań mających na celu usunięcie tego zagrożenia Projektował: mgr inż. Mariusz KOLBERG

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 Adres

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH NR 25 i 26 w BAZIE MAGAZYNOWEJ B3 OPP KWP PRZY UL. KOSZAROWEJ W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I USŁUG BUDOWLANYCH mgr inż. Mirosława Witczak Krotoszyn, ul. Rynek 1/4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4 2 6 8 1 0 E atelier_xxi@wp.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 [dotyczące wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów i robót budowlanych]

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla wielobranżowych, projektów budowlano-wykonawczych: Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ARCHITEKTURA 1 Wykonawca projektu: KONSORCJUM DWÓCH FIRM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- firma nr 1 BIURO PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT JEDNOSTKA PROJEKTOWA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: BUDOWA, MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE CENTRUM GASTRONOMII Z DIETETYKĄ I BIOOCENĄ ŻYWNOŚCI WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE SPIS ZAWARTOŚCI 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 2 01.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE... 8 02.00.00. ŚCIANY...10 03.00.00. POSADZKI... 12 04.00.00. ELEMENTY STOLARSKIE... 14 05.00.00. TYNKI I OKŁADZINY...16 06.00.00.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dotycząca wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zamówienia pn. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zamówienia: Remont budynku byłej szkoły podstawowej w Czernicy Wrocławska 78 z przystosowaniem

Bardziej szczegółowo

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA)

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ADRES INWESTCJI: UL. WYSTAWOWA 1; 51-618

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE dotyczące zadania: Roboty remontowe elewacyjne budynku warsztatowo-biurowo-socjalnego i budynku hali pomp. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO 61-729 Poznań ul. Młyńska 1a SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 3 1 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA BUDOWLANA Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI 68-300 Lubsko ul. Bohaterów 3d Adres budowy : 68-300 Lubsko ul. Słowackiego dz. nr.

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INWESTYCJA: Modernizacja kotłowni wraz z instalacją c.o. w budynku Urzędu Gminy ADRES: INWESTOR: BRANŻA: CPV: Krzynowłoga Mała Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej Ul. Kościelna 3 06-316

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo