Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY"

Transkrypt

1 Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Państwo Pisząc ten artykuł, przez pewien czas miałem wątpliwości czy przemilczeć często wymieniane dziś słowo kryzys czy też, poświęcić temu zjawisku więcej uwagi. Wybrałem rozwiązanie drugie, gdyż nie da się ukryć, że po bardzo dobrym roku 2007, również dobrym roku 2008, obecny rok 2009 z poważnym spadkiem produkcji budowlano montażowej w większym, lub mniejszym stopniu dotyka negatywnie, również producentów betonu komórkowego. Kryzys jako zjawisko, jest dziś faktem, nastąpił znaczny spadek w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym i jednorodzinnym, świadczą o tym również zmniejszajace się ilości wydanych pozwoleń na budowę, czy rozpoczynanych stanów surowych obiektów, które najbardziej interesują naszą branżę. Najważniejsze dziś dla branży jest pytanie kiedy pojawią się dobre wiadomości czyli ożywienie. Moje wieloletnie doświadczenie zawodowe i życiowe podpowiada, że kryzys, jak również inne trudne sytuacje mogą skłonić jednostki do podejmowania bardziej racjonalnych zachowań, wymaga to jednak pewnej wiedzy o którą często nie troszczymy się w warunkach prosperity. Dlatego postanowiłem podzielić się z Państwem szerszą wiedzą, a raczej jej przypomnieniem na temat betonu komórkowego najczęściej używanego w Polsce materiału do budowy ścian. Mam nadzieję, że pozwoli to Państwu lepiej ocenić porównać różne materiały ścienne przed dokonaniem wyboru z czego budować. Polecam Państwu artykuły zawarte w niniejszym Poradniku, a szczególnie zachęcam do zapoznania się z artykułem dotyczącym badań po powodzi w roku 1997, który przygotowali mgr Bogumiła Górska, mgr inż. Tomasz Rybarczyk i doc. dr inż. Genowefa Zapotoczna - Sytek. Od siebie dodam, że powódź w roku 1997, dobitnie ukazała, że ze skutkami żywiołu najlepiej poradziły sobie domy z betonu komórkowego. Ściany szybko odsychały, nie występowały grzyby i pleśnie. Dziś ten temat jest nadal bardzo aktualny, wystarczy przypomnieć gwałtowne lokalne podtopienia na terenie Polski południowej, jakie miały miejsca w tym roku. Powracając do głównego wątku - zalet betonu komórkowego, chciałbym Państwu przypomnieć, że do produkcji betonu komórkowego jako główny składnik stosuje się piasek kwarcowy lub popiół, wapienie, wodę oraz śladowe ilości proszku lub pasty AL, które w zetknięciu z wodorotlenkiem wapnia powodują wytworzenie porowatej struktury. Twardość wytrzymałość betonu komórkowego uzyskuje się w parze wodnej w urządzeniach zwanych autoklawami. W przypadku betonu komórkowego o gęstości 400 kg/m uzyskuje się porowatość około 80% reszta to substancja stała. Każdy przyzna, że trudno byłoby znaleźć bardziej przyjazne dla człowieka naturalne składniki od piasku, wapieni, czy wody. Skomplikowaną fazą jest wspomniane utwardzenie betonu komórkowego. Proces utwardzania odbywa się w parze wodnej o temperaturze ~190 C i ciśnieniu około 1,2 MPa. Na beton komórkowy w trakcie produkcji nie wpływają żadne uboczne produkty np.: ze spalania gazu lub innych otwartych źródeł ciepła. Ale to nie jedyne zalety. Domy z betonu komórkowego o grubości ściany 6 lub 42 cm i gęstości betonu 400 kg/m nie wymagają docieplenia. Wewnątrz wystarczy bardzo cienki tynk gipsowy, na zewnątrz warstwa podkładowa i tynk dekoracyjny. Taki dom gwarantuje niskie zużycie energii w trakcie eksploatacji oraz wysoki komfort zamieszkania w wyniku dużej akumulacji ciepła w ścianie. W lecie uczucie chłodu w zimie wysoki komfort ciepła. Inną bezcenną właściwością jest niepalność betonu komórkowego, a zatem wysokie bezpieczeństwo. Dokonując wyboru materiału na dom warto przypomnieć sobie wstrząsające obrazy pokazywane w telewizji gdy dom ze ścianami warstwowymi palił się jak pochodnia nie dając żadnych szans na uratowanie życia jego mieszkańcom. Często też nie doceniamy faktu, że beton komórkowy ma niską promieniotwórczość. Szanowni Państwo, na początku mojego artykułu napisałem, że kryzys może wyzwolić bardziej racjonalne zachowanie obecnych i przyszłych inwestorów, pod warunkiem posiadania szerszej wiedzy, dlatego przypomniałem kilka istotnych zalet betonu komórkowego jak: ekologia, oszczędność energii cieplnej, bezpieczeństwo pożarowe oraz niepowtarzalny mikroklimat w pomieszczeniach z betonu komórkowego, nie mówiąc o bardzo łatwej i szybkiej budowie. Przykładem na to, że kryzys może wywołać pozytywne skutki są Stany Zjednoczone - kolebka obecnego kryzysu, gdzie przez dziesiątki lat dominowała moda na bardzo duże samochody, dziś jak donoszą media, gwałtownie wzrasta zapotrzebowanie na samochody bardziej oszczędne małolitrażowe. A to oznacza dla całej społeczności same korzyści. Liczę, żeiunas czas na zmianę mody w stosowaniu materiałów ściennych szczególnie w budownictwie jedno i wielorodzinnym oraz przemysłowym wszędzie tam, gdzie przebywa człowiek bo beton komórkowy to jest materiał z myślą o jego komforcie z myślą o człowieku. Jako Prezes Stowarzyszenia Producentów Betonów jestem przekonany, że kryzys przyniesie korzyści dla naszej branży nie tylko poprzez racjonalizację procesów wytwarzania, ale również wzrost udziału betonu komórkowego w budowie ścian, jako materiału ekologicznego, bezpiecznego, zapewniającego niskie zużycie energii, oraz wysoki komfort zamieszkania. Prezes Stowarzyszenia Producentów Betonów inż. Mieczysław Soboń 2 Nr 1/11 Druk i oprawa: Montana Studio, PORADNIK dla projektujących i budujących z betonu komórkowego

2 Aktualności Produkcja betonu komórkowego w Polsce i Europie w 2008 roku Produkcja autoklawizowanego betonu komórkowego w 2008 roku w Polsce wyniosła m, jest to mniej o ponad 647 tys. m niż w roku Na podkreślenie zasługuje fakt, że w sytuacji załamania rynku materiałów budowlanych, ABK nadal stanowi najbardziej znaczący asortyment wśród materiałów ściennych. Pozostali dwaj istotni dla rynku materiałów ściennych producenci, tj. producenci ceramicznych elementów ściennych oraz producenci elementów silikatowych w 2008 roku osiągnęli również spadek produkcji w porównaniu do 2007 roku. Udział największych grup wyrobów na polskim rynku materiałów ściennych w 2008 roku przedstawia się następująco: Dane: Stowarzyszenie Producentów Betonów beton komórkowy ceramika silikaty pozostali Autoklawizowany beton komórkowy - (ABK) - 41,00% Ceramika - 5,00% Silikaty - 9,00% Pozostali - 15% W tym beton zwykły prefabrykowany - 4% Wg danych uzyskanych z Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (EAACA) w 2008 roku w Europie wykonano 16,7 mln m betonu komórkowego. Najwięksi poza Polską producenci tego wyrobu Niemcy zanotowały produkcję ABK ok. 2,1 mln m, a Anglia ok. 1,9 mln m. Polska nadal pozostaje liderem w produkcji ABK w Europie. J.M.K. EAACA w Krakowie W dniu 21 maja 2009 r. w Sali Senatu Akademii Górniczo - Hutniczej (AGH) w Krakowie obradował Komitet Wykonawczy Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Betonu Komórkowego (EAACA). Obrady EAACA poprzedziło spotkanie władz uczelni z przedstawicielami producentów betonu komórkowego z Europy i Polski. Polskich producentów reprezentowali członkowie Rady Sekcji Betonu Komórkowego Stowarzyszenia Producentów Betonów. Prorektor AGH prof. Jerzy Lis zaprezentował historię i osiągnięcia uczelni na przestrzeni 90-cio lecia jej działalności, podkreślając bliskie związki z przemysłem. Przedstawił również gościom z kraju i zagranicy obecnego na spotkaniu Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki prof. Jana Chłopka, Prodziekana prof. Roberta Filipka, oraz Kierownika Katedry Materiałów Budowlanych prof. Jana Małolepszego. Prof. Robert Filipek przedstawił gościom szeroki zakres działalności Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Zabierając głos, Prezes Stowarzyszenia Producentów Betonów Mieczysław Soboń podziękował w imieniu producentów Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (ABK) w Polsce władzom EAACA, a w szczególności Prezesowi J. Cox za przyjęcie jego zaproszenia do odbycia obrad w Krakowie w siedzibie AGH w przeddzień jubileuszu 90-cio lecia tej Uczelni, oraz 60-cio lecia działalności Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. W bardzo ciepłych słowach podziękował obecnemu na spotkaniu Prorektorowi prof. Jerzemu Lisowi za zaszczycenie swoją obecnością spotkania i prezentację dorobku AGH w minionych latach, oraz za możliwość obrad w sali Senatu. Podziękował również Dziekanowi prof. Janowi Chłopkowi i prof. Janowi Małolepszemu za owocną dotychczasową współpracę licząc na jej kontynuację. PORADNIK dla projektujących i budujących z betonu komórkowego Nr 1/11

3 Aktualności Prezes Stowarzyszenia podkreślił, że inicjatywa obrad EAACA w AGH mogła być zrealizowana dzięki przychylności prof. Jana Małolepszego - Kierownika Katedry Materiałów Budowlanych Członka Sekcji Betonów Komórkowych Stowarzyszenia Producentów Betonów, który wspierał wszystkie zamierzenia Stowarzyszenia w tym względzie. Kończąc swoje wystąpienie Prezes Stowarzyszenia wyraził zadowolenie, że przedstawiciele Akademii Górniczo- Hutniczej prof. Jan Chłopek i prof. Jan Małolepszy wyrazili zgodę na udział w Komitecie Naukowym. V Międzynarodowej Konferencji na temat betonu komórkowego, która odbędzie się we wrześniu 2011 r. w Bydgoszczy z okazji 60-cio lecia obecności betonu komórkowego w Polsce. Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Betonu Komórkowego Pan Jos Cox w swoim wystąpieniu przedstawił cele i zadania EAACA podkreślając aktywność i duży wkład przedstawicieli polski w tej organizacji. Po przerwie Prezes EAACA J. Cox prowadził obrady Komitetu Wykonawczego, w których uczestniczyli wyłącznie członkowie tego Komitetu. W trakcie obrad jak zawsze dokonano przeglądu wprowadzanych w życie podstawowych dla budownictwa, w tym betonu komórkowego dyrektyw Unii Europejskiej na podstawie szczegółowej prezentacji przedstawionej przez Pana Tristan Suffys Konsultanta firmy doradczej Weber Shandwick. W trakcie obrad dokonano wyboru nowych Władz EAACA. Na stanowisko Prezesa EAACA ponownie został wybrany Pan Jos Cox, V-ce Prezesem również ponownie - Pan Cliff Fudge. Stanowisko Sekretarza Generalnego ponownie powierzono Panu Reinchard Schramm. J.M.K. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jednym z podstawowych dokumentów regulujących sprawy projektowania i wykonawstwa budynków jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002). Popularna siedemdziesiątka piątka: (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), bo tak w żargonie inżynierów nazywane jest rozporządzenie, w tym roku doczekała się nowelizacji. W lipcu weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 marca 2009 roku zmieniające ww. rozporządzenie. Zmiany, które nastąpiły mają na celu wprowadzenie do zbioru Polski Norm nowych wymagań i norm europejskich. Najważniejsze zmiany wprowadzone w rozporządzeniu dotyczą działu II - usytuowania budynku na działce, działu VI - bezpieczeństwa pożarowego. Istotne zmiany nastąpiły również w wymaganiach współczynników U dla przegród budowlanych. Jeśli chodzi o zmiany dotyczące usytuowania budynku, to dotyczą one przede wszystkim możliwości sytuowania budynków w odległości 1,5 m lub w granicy. Nawet pod pewnymi warunkami jest możliwe usytuowanie okien w tak niewielkiej odległości od granicy działki. Najważniejsze zmiany dotyczące usytuowania budynku znaleźć można w dziale II, rozdział 1. Zmiany dotyczące bezpieczeństwa pożarowego to przede wszystkim sprowadzenie klas ognioodporności materiałów do euroklas wg PN-EN Zmiany też poczyniono w klasach odporności pożarowej poszczególnych elementów budynku. Jest ich dużo, dlatego należy szczegółowo wczytać się w rozdział VI. Pozostałe zmiany dotyczą zmian wartości współczynnika U dla niektórych przegród. Najważniejszą zmianą jest ujednolicenie wymagań współczynnika Umax dla ścian zewnętrznych w budownictwie mieszkaniowym. W tej chwili nie ma rozgraniczenia na ścianę jednowarstwową i warstwową, ogólnie dla ściany zewnętrznej współczynnik przenikania ciepła Umax w pomieszczeniach o o temperaturze Ti >16 C powinien być 2 nie większy niż 0,0 W/m K. Nowe przepisy już obowiązują i znajomość przepisów już obliguje wszystkich uczestników procesu budowlanego do ich przestrzegania. T.R. 4 Nr 1/11 PORADNIK dla projektujących i budujących z betonu komórkowego

4 Aktualności Jublileusz 15 - lecia Stowarzyszenia Producentów Betonów W dniu 10 grudnia 2009 r. odbędzie się X. Walny Zjazd Stowarzyszenia Producentów Betonów, połączony z Jubileuszem 15 lecia Stowarzyszenia. Zakładamy, że w zjeździe, który odbędzie się w Warszawie uczestniczyć będzie około 100 osób: członków zwyczajnych Stowarzyszenia, członków prawnych, członków honorowych, oraz zaproszonych gości. Z okazji Jubileuszu wydana zostanie monografia Stowarzyszenia pt. Piętnastolecie Stowarzyszenia Producentów Betonów, prezentująca dorobek Stowarzyszenia jako organizacji, krótki zarys historii przemysłu betonów w Polsce oraz znaczenie współpracy z zapleczem badawczym - szczególnie z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym PB CEBET w Warszawie. Monografia zawierać będzie również krótkie charakterystyki przedsiębiorstw, członków Stowarzyszenia Producentów Betonów. Sądzę, że 15 sto letni okres działalności Stowarzyszenia przyniósł oczekiwane korzyści naszym członkom i całej branży wytwarzającej beton komórkowy, oraz różnego rodzaju prefabrykaty betonowe, a aktywność nasza spowodowała, że Stowarzyszenie Producentów Betonów jest rozpoznawane i pozytywnie oceniane w środowisku budowlanym na forum krajowym i zagranicznym. Warto również podkreślić, że Stowarzyszenie Producentów Betonów od roku 1996 jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Betonu Komórkowego EAACA, a od roku 2007 członkiem Europejskiej Federacji Prefabrykacji Betonowej BIBM. Bardzo liczę, że Zjazd dokona wszechstronnej oceny naszego dorobku i wytyczy nowe zadania jak lepiej i skuteczniej promować wyroby oraz systemy produkowane przez firmy zgrupowane w naszym Stowarzyszeniu. Mieczysław Soboń Prezes Stowarzyszenia Producentów Betonów V. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ABK Tradycja i Nowoczesność wrzesień 2011 Bydgoszcz W związku z przypadającym w 2011 roku jubileuszem 60 cio lecia obecności betonu komórkowego w Polsce, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Autoklawizowanego Betonu Komórkowego EAACA przyjęło propozycję Prezesa Stowarzyszenia Producentów Betonu inż. Mieczysława Sobonia zorganizowania w Polsce V. Międzynarodowej Konferencji nt. Autoklawizowany Beton Komórkowy Tradycja i Nowoczesność. Konferencja będzie zorganizowana przy współudziale władz Uniwersytetu J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, EAACA, Stowarzyszenia Producentów Betonów, oraz Centralnego Ośrodka Badawczo - Rozwojowego CEBET w Warszawie, który od początku pilotował rozwój betonu komórkowego w Polsce. Ze względu na skalę przedsięwzięcia już dziś prowadzone są wielokierunkowe działania, które umożliwią sprawną organizację Konferencji. Jak już wspomniano, głównym celem konferencji jest przypomnienie 60-cio letniej tradycji betonu komórkowego w Polsce w kontekście znaczenia tego materiału w przyspieszeniu odbudowy Polski ze zniszczeń wojennych., oraz zaprezentowanie kierunków rozwoju. Przygotowaniem konferencji zajmować się będą dwa komitety: Komitet Naukowo Techniczny oraz Komitet Organizacyjny. Komitet Naukowo Techniczny będzie składał się głównie z przedstawicieli zagranicznych i polskich ośrodków naukowych. W pracach Komitetu zakłada się również udział prof. J. Robertsa i dr Limbachiya z Kingston Uniwersity London, którzy byli organizatorami poprzedniej Konferencji. Natomiast Komitet Organizacyjny składał się będzie z przedstawicieli organizatorów i współorganizatorów Konferencji. Na dzień 22 2 września br. planowane jest pierwsze spotkanie komitetu strategicznego EAACA z Komitetem Naukowo Technicznym Konferencji, które odbędzie się w Bydgoszczy. J.M.K PORADNIK dla projektujących i budujących z betonu komórkowego Nr 1/11 5

5 Aktualności Zgromadzenie Sekcji Betonów Komórkowych - 4 Wrzesień 2009 Trutnov W dniach 4 września br. w Trutnovie odbędzie się Zgromadzenie Sekcji Betonów Komórkowych połączone z obchodami Jubileuszu 50 cio lecia firmy PORFIX poròbetòn. Podczas spotkania grupa około osób - Prezesów/Dyrektorów z Polski będzie miała możliwość zapoznania się z technologią produkcji w tym zakładzie. Zakład produkuje beton komórkowy na bazie popiołów fluidalnych. Ponadto w zakładzie zastosowano szereg innych rozwiązań, które są równie interesujące dla specjalistów z zakresu betonu komórkowego. Jerzy Michalak Przewodniczący Sekcji Autoklawizowanego Betonu Komórkowego UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY AKADEMIĄ GÓRNICZO HUTNICZĄ W KRAKOWIE A STOWARZYSZENIEM PRODUCENTÓW BETONÓW 0 stycznia 2009 roku w Akademii Górniczo Hutniczej odbyło się spotkanie Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki prof. dr hab. inż. Jana Chłopka oraz Kierownika Katedry Technologii Materiałów Budowlanych prof. dr hab. Inż. Jana Małolepszego oraz Prezesa Stowarzyszenia Producentów Betonów Mieczysława Sobonia, V-ce Prezesa Stowarzyszenia Jerzego Michalaka oraz Dyrektora Biura Józefa Kostrzewskiego. Celem spotkania było omówienie warunków współpracy pomiędzy AGH a Stowarzyszeniem wykorzystującym doświadczenia i dorobek Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz potencjału i pozycji Stowarzyszenia Producentów Betonów. W szczególności ustalono następujące kierunki działania: Uzgadnianie tematów prac badawczych i magisterskich; Propagowanie i promowanie wspólnych osiągnięć; Umożliwianie odbywania staży oraz praktyk dyplomowych studentom AGH; Współdziałanie dotyczące zatrudniania absolwentów; Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych dla studentów z zakresu technologii betonu komórkowego; Powołanie zespołu specjalistów dla strategicznych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Uzgodnione porozumienie zostało podpisane przez obydwie strony w dniu 2 marca br. w Krakowie i jest owocnie realizowane. Jako przykład można wymienić obrady Komitetu Wykonawczego EAACA w dniu 21 maja br. w siedzibie AGH w Krakowie, a także aktywny udział w pracach Komitetu Naukowo Technicznego V. Międzynarodowej Konferencji ABK w Bydgoszczy prof. Jana Chłopka i prof. Jana Małolepszego. Stowarzyszenie dotychczas zgłosiło tematy 8 prac magisterskich związanych z ABK. Również w ramach tej współpracy podkreślić należy wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Mieczysława Sobonia podczas obchodów jubileuszu 60-cio lecia Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie na temat osiągnięć polskiej myśli technicznej w rozwoju ABK w Polsce i Europie, jak również znaczenia ABK w rozwoju budownictwa. J.M.K. Począwszy od bieżącego numeru chcemy informować czytelników o nowych wyrobach z autoklawizowanego betonu komórkowego wprowadzanych na rynek. Informacje te będą przygotowywane przez producentów i będą również dotyczyły ocen odbiorców budujących z naszych wyrobów. Redakcja Od 1 lipca 2009 H+H Polska Sp. z o. o. rozpoczęła produkcję bloczków odmiany 700. Tym samym na rynek wprowadzony został wyrób posiadający bardzo wysoką wytrzymałość na ściskanie, wysoką gęstość (deklarowana wartość to 7, 5MPa), stanowiący istotne uzupełnienie produkowanego asortymentu wyrobów z betonu komórkowego. 6 Beton komórkowy gęstości 700 w odmianie TLMB Nr 1/11 Wyroby te są produkowane w najwyższej tolerancji wymiarowej TLMB, a materiał pod względem parametrów technicznych przewyższa parametry poryzowanej cegły ceramicznej. Bloczki te oznaczane są symbolem PP6-0,70. Produkcja wyrobów została uruchomiona w zakładzie w Gorzkowicach. PORADNIK dla projektujących i budujących z betonu komórkowego

6 doc.dr inż. Genowefa Zapotoczna Sytek mgr inż. Tomasz Rybarczyk Mit o promieniotwórczości betonu komórkowego jak jest naprawdę? Jednym z mitów dotyczących betonu komórkowego jest jego rzekomo wysoka promieniotwórczość. Taka opinia jest spowodowana brakiem wiedzy na ten temat, plotkami, a czasami skutkiem świadomej manipulacji. Dla właściwego przedstawienia promieniotwórczości materiałów i wyrobów budowlanych, w tym wyrobów z betonu komórkowego, przybliżmy skrótowo zagadnienie promieniotwórczości i przeanalizujmy je opierając się na wiarygodnych wynikach badań upoważnionych jednostek badawczych. W naszym otoczeniu znajduje się wiele różnych źródeł promieniowania. Wszystko co nas otacza posiada swoją naturalną radioaktywność i promieniuje. Promieniowanie to najogólniej określając jeden ze sposobów wysyłania i przenoszenia na odległość energii w postaci ciepła, światła, fal elektromagnetycznych lub cząstek materii. Promieniowania jest zjawiskiem naturalnym, a jego szczególnym rodzajem jest promieniowanie jonizujące nazwane tak, bo wywołuje w obojętnych elektrycznie atomach i cząsteczkach materii zmiany w ładunkach elektrycznych czyli jonizację. Promieniowanie jonizujące stanowi nieodzowny składnik ekologiczny biosfery ziemskiej, warunkujący prawidłowy rozwój istot żywych. Z drugiej strony wiadomo, że promieniowanie to wywołuje pewne zmiany chemiczne i biologiczne w komórkach i tkankach istot żywych. Dopóki nie są przekroczone określone poziomy promieniowania jonizującego, nie ma powodów do obaw, gdyż organizmy wykazują zdolność do samonaprawienia powstałych destrukcji. Z kolei uważa się, że zbyt zaniżone poziomy promieniowania również nie są pożądane, gdyż mogą przyczyniać się do żywiołowego rozwoju chorobotwórczych drobnoustrojów. Istotne znaczenie dla istot żywych mają dwie składowe promieniowania jonizującego: promieniowanie gamma, działające na całe ciało oraz promieniowanie alfa działające na układ oddechowy. Źródłami promieniowania gamma wewnątrz budynku są naturalne pierwiastki promieniotwórcze znajdujące się w wyrobach budowlanych produkowanych z surowców i odpadów pochodzenia mineralnego, oraz zawarte w podłożu gruntowym, a także część promieniowania kosmicznego, przenikającego przez ściany, dach i stropy. Wszystkie materiały budowlane pochodzenia mineralnego zawierają naturalne pierwiastki promieniotwórcze, z których istotne znaczenie ze względu na poziom promieniowania naturalnego tła jonizującego w środowisku mieszkalnym mają: potas K 40, pierwiastki szeregu uranowo radowego oraz szeregu torowego. Dla zdrowia człowieka niebezpieczne są produkty rozpadu radu. Z rozpadu radu Ra 226 powstaje gaz radon Rn 222, który w dalszej kolejności rozpada się samoistnie groźne są pochodne jego rozpadu izotopy metali, ołowiu, bizmutu. Radon i pochodne jego rozpadu, będące źródłem promieniowania alfa, pochodzą głównie z gruntu oraz w znacznie mniejszym stopniu z materiałów budowlanych. Zilustrowano to w tabeli 1. Dane te są bardzo zbliżone do podawanych przez światowe i krajowe Ośrodki Badawcze zajmujące się problematyką promieniotwórczości. Chcąc zapewnić odpowiednie warunki higieniczno zdrowotne w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi lub zwierząt, trzeba eliminować stosowanie wyrobów budowlanych zawierających w nadmiernej ilości naturalne pierwiastki promieniotwórcze: potas K 40, rad Ra 226 i tor Th 228 oraz w przypadku dużego stężenia radonu Rn 222 w powietrzu pomieszczeń zastosować rozwiązania techniczno budowlane, zmniejszające infiltrację radonu z podłoża do budynku. Wymagania krajowe dla zapewnienia odpowiednich warunków higieniczno zdrowotnych w pomieszczeniach budowlanych ujęte są w dwóch ustawach: Prawo Budowlane i Prawo Atomowe oraz w rozporządzeniach wykonawczych. Zgodnie z przepisami, budynki przeznaczone na pobyt ludzi lub inwentarza żywego powinny spełniać następujące warunki: dawka graniczna promieniowania jonizującego, spowodowana stosowaniem wyrobów powszechnego użytku, emitujących takie promieniowanie, nie może przekroczyć wartości 1 milisiwerta na rok (msv/y); Tabela 1. Źródła radonu w powietrzu wewnątrz statystycznego budynku, przy założeniu wymiany powietrza co godzinę. Źródło radonu podłoże gruntowe materiały budowlane powietrze atmosferyczne (zewnętrzne) woda gaz naturalny (ziemny) Źródło: Sources, Effects and Risks of Ionizing Radiation. UNSCEAR, New York, Wyniki badań % udziału 77,9 12,0 PORADNIK dla projektujących i budujących z betonu komórkowego Nr 1/11 7 9, 0,2 0,6

7 Wyniki badań budynek nie może być wykonany z wyrobów budowlanych, w których przekroczone są graniczne zawartości naturalnych pierwiastków promieniotwórczych; średnie roczne stężenie radonu w powietrzu w pomieszczeniach nie może przekraczać: 200 [Bq/m ] w budynkach oddanych do użytku po roku 1997 oraz 400 [Bq/m ] w budynkach pozostałych. Mając na uwadze dwa wyżej wymienione rodzaje narażenia istot żywych na promieniowanie, przyjęto za podstawę oceny wyrobów budowlanych oznaczane laboratoryjnie dwa współczynniki kwalifikacyjne f1 i f 2. Metody badań i kryteria oceny ujęte są w instrukcjach Instytutu Techniki Budowlanej (ITB 24/200 i 52/98). Współczynnik f1 informuje o narażeniu całego ciała promieniowaniem gamma przez radionuklidy pochodzenia geologicznego, potasu K 40, radu Ra 226 i toru Th 228, występujące w materiale. Współczynnik f1 ma formę złożoną, uwzględniającą różną wagę poszczególnych radioizotopów: f = 0,00027 S + 0,0027 S Ochrony Radiologicznej CLOR, badania powszechnie stosowanych materiałów budowlanych wykazały, że: współczynnik f1 kształtuje się: od 0,11 do 0,24 dla betonów komórkowych piaskowych (przeważa wartość 0,20) od 0,29 do 0,94 dla betonów komórkowych popiołowych (w większości przypadków 0,70 0,80) współczynnik f2 kształtuje się: od 8,8 do 27,48 Bq/kg dla betonów komórkowych piaskowych od 27,0 do 170,0 Bq/kg dla betonów komórkowych popiołowych (w większości przypadków Bq/kg) Współczynnik f1 betonu komórkowego popiołowego jest wprawdzie wyższy ale nie przekracza wartości 1 i pod względem promieniotwórczości praktycznie nie różni się od cegły i wyrobów ceramicznych (f 1 = 0,54-0,85), powszechnie uznawanych za materiał najzdrowszy. + 0,004 S 1 K Ra Th warunek bezpieczeństwa jest spełniony, gdy f 1,2 gdzie: S, S, S - stężenia, odpowiednio: potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 K Ra Th 1 Do podobnych wniosków prowadzi analiza określonych wartości współczynnika f 2, który nie powinien przekraczać 240 Bq/kg. W tabeli 2 zestawiono średnie wartości współczynników f1 i f2 dla najczęściej spotykanych materiałów ściennych oraz wynikową wartość promieniowania 2 1 m ścian z nich wykonanych przy uwzględnieniu masy wyrobów. Jak widać wartość promieniowania ścian zależy również od masy materiałów. Dla zobrazowania skali zagadnienia na rys.1 przedstawiono średnią wynikową wartość promieniowania 1m ścian 2 przy uwzględnieniu masy wyrobów budowlanych. Ocena poziomu promieniowania w budynkach z betonu komórkowego Z dotychczas prowadzonych pomiarów kontrolnych wynika, że średni roczny równoważnik dawki promieniowania gamma na mieszkańca w takim budynku wynosi 0,8 msv, nie przekracza więc granicznej wartości 1 msv/y i jest o około 10% niższy niż w budynkach murowanych z cegły ceramicznej. Jest to 2 spowodowane mniejszą masą 1 m ściany z betonu komórkowego oraz większym stężeniem radu Ra 226 w wyrobach ceramicznych. w Bq/kg Współczynnik f2 informuje o stopniu narażenia nabłonka płuc promieniowaniem alfa radonu Rn 222 i jego pochodnych. Warunek bezpieczeństwa, określony jako wartość graniczna zawartości radu w materiale budowlanym, jest następujący: gdzie: S Ra f 2= S Ra 240 Bq/kg - stężenie radu Ra 226 w Bq/kg Prowadzone od roku, przez Instytut Techniki Budowlanej, Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Betonów CEBET i Centralne Laboratorium Materiał budowlany Masa 1m 2 ściany Promieniotwórczość dopuszczalna f 1<1,2 f <240 2 Bq/kg Wynikowa promieniotwórczość 1m 2 ścian beton komórkowy piaskowy - bloczek klasy 600 silikaty - silka E 24 ceramika - pustak UNI-MAX 250/220 beton komórkowy popiołowy - bloczek klasy 600 beton zwykły - bloczek fundamentowy keramzytobeton - pustak liapor M beton komórkowy piaskowy - bloczek klasy ,7 2,64 228,00 142,7 99,00 21,41 166,52 0,16 0,16 0,54 0,56 0,22 0,6 0, Tabela 2: Średnie wartości promieniowania dla wybranych materiałów ściennych. Uwaga: grubość ścian 24 cm za wyjątkiem pozycji ostatniej, gdzie grubość wynosiła 42 cm. 8 Nr 1/11 PORADNIK dla projektujących i budujących z betonu komórkowego

8 Wyniki badań 2 Promieniotwórczość 1 m ściany o grubości 24 cm z różnych materiałów ściennych i dla ściany jednowarstwowej gr 42 cm betonu komórkowego poziom promieniotwórczości o gęstości 400 beton komórkowy piaskowy - bloczek klasy 600 silikaty - silka E 24 ceramika - pustak UNI-MAX 250/220 beton komórkowy popiołowy - bloczek klasy 600 beton zwykły - bloczek fundamentowy keramzytobeton - pustak liapor M beton komórkowy piaskowy - bloczek klasy Rys. 1. Skala promieniotwórczości 1m ściany, przy zastosowaniu różnych materiałów ściennych. Podobnie pozytywne dla rozwiązań z zastosowaniem betonu komórkowego okazały się wyniki pomiarów radonu. W celu uzyskania danych o stężeniu radonu w budynkach z betonu komórkowego oraz dla porównania w budynkach z innych materiałów budowlanych, COBRPB CEBET włączył się do prowadzonego przez CLOR programu badań radonu w budynkach i wytypował do badań budynki o określonych rozwiązaniach materiałowych (po 10 w każdej grupie). Były to budynki wykonane z elementów prefabrykowanych z betonu kruszywowego (wielka płyta); drewna; betonu komórkowego piaskowego; betonu komórkowego popiołowego; cegły ceramicznej; betonu komórkowego i cegły ceramicznej. Podczas pomiarów zastosowano kubki dyfuzyjne (zawierające detektor śladowy) dopuszczone do badań wg Instrukcji ITB nr 52/98. Zostały one umieszczone na pół roku w zamieszkałych budynkach położonych w jednym rejonie Polski (w promieniu 0 40 km). Po tym okresie detektory przekazane zostały do laboratorium, gdzie określono średnie stężenie radonu. Wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli. Pomiary wykazały, że najwyższy średni poziom radonu (mierzony w Bq/m ) występuje w budownictwie drewnianym. Ponieważ drewno nie jest źródłem radonu, potwierdzają się wyniki badań uzyskane w innych krajach, że nie materiał jest czynnikiem decydującym o podwyższonym stężeniu radonu, lecz grunt, na którym stoi budynek, oraz łatwość infiltracji radonu z gruntu do wnętrza budynku. Rodzaj materiału Wartość średnia Wielka płyta Drewno meteriały Beton komórkowy popiołowy Reasumując 1) Wprowadzone w Polsce wymagania i zasady kontroli promieniotwórczości naturalnej surowców i wyrobów budowlanych zapewniają spełnienie wymagań higieniczno zdrowotnych, zarówno krajowych jak i stosowanych w krajach Unii Europejskiej. Podkreślić należy, na podstawie kontroli prowadzonych systematycznie w kraju od 1980 roku, że betony komórkowe zarówno piaskowe jak i popiołowe spełniają wymagania w zakresie dopuszczalnych stężeń naturalnych pierwiastków promieniotwórczych. 2) Udział materiałów budowlanych we wpływie na promieniotwórczość w budynkach jest niewielki i wynosi około 12%. Głównym źródłem promieniowania (ok. 75 %) jest podłoże gruntowe, stąd ważne jest stosowanie rozwiązań zapobiegających infiltracji radonu z podłoża gruntowego do budynku; ) Wysoka promieniotwórczość betonu komórkowego oraz zagrożenie promieniowaniem jonizującym zdrowia mieszkańców w budynkach z betonu komórkowego nie znajduje potwierdzenia w faktach jest mitem krążącym wśród części społeczeństwa. Zarówno wyniki badań stężeń naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w betonach komórkowych (piaskowych i popiołowych) jak i wyniki stężeń radonu w mieszkaniach z nich wykonanych na tle wyżej wymie-nionych pomiarów w innych mate-riałach budowlanych i zrealizowanych z nich budynków wskazują, że betony komórkowe są materiałem zdrowym i bezpiecznym. Tabela. Wielkość stężenia radonu w budynkach wykonywanych z różnych materiałów [Bq/kg]. Beton komórkowy piaskowy Cegła ceramiczna Beton komórkowy/cegła ceramiczna 47,0 92, 56,7 61,2 86,2 68,2 Przy uwzględnieniu masy materiałów widać wyraźnie, że wartość promieniowania w obiektach z rozwiązaniami z betonu komórkowego, z uwagi na jego niską gęstość, jest niższa aniżeli wykonanych z innych materiałów budowlanych, w tym z powszechnie uznawanych za najzdrowsze wyrobów ceramicznych. PORADNIK dla projektujących i budujących z betonu komórkowego Nr 1/11 9

Pierwiastki promieniotwórcze w materiałach budowlanych

Pierwiastki promieniotwórcze w materiałach budowlanych Pierwiastki promieniotwórcze w materiałach budowlanych XVII Konferencja Inspektorów Ochrony Radiologicznej Skorzęcin 11-14.06.2014 dr Wiesław Gorączko Politechnika Poznańska Inspektor Ochrony Radiologicznej

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania ścian dwuwarstwowych z wykorzystaniem asortymentu Xella

Przykładowe rozwiązania ścian dwuwarstwowych z wykorzystaniem asortymentu Xella System 20 cm PLUS łączy zalety bloków SILKA i YTONG z bloczkami YTONG MULTIPOR i jest najlepszym oraz najnowocześniejszym rozwiązaniem budowlanym proponowanym przez firmę Xella. Jego stosowanie gwarantuje

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12. Część VI. Autoklawizowany beton komórkowy. www.wseiz.pl

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12. Część VI. Autoklawizowany beton komórkowy. www.wseiz.pl WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 MATERIAŁY DO IZOLACJI CIEPLNYCH W BUDOWNICTWIE Część VI Autoklawizowany beton komórkowy www.wseiz.pl AUTOKLAWIZOWANY

Bardziej szczegółowo

2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER

2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER 2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER wstęp Każdy właściciel chciałby uniknąć strat ciepła związanych z ogrzewaniem budynku w porze zimowej. Nie wystarczy tylko zaizolować dach czy też ściany, ale

Bardziej szczegółowo

Beton komórkowy. katalog produktów

Beton komórkowy. katalog produktów Beton komórkowy katalog produktów Beton komórkowy Termobet Bloczki z betonu komórkowego Termobet produkowane są z surowców naturalnych: piasku, Asortyment wapna, wody, cementu i gipsu. Surowce te nadają

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE. Lublin, czerwiec 2015 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE. Lublin, czerwiec 2015 r. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, czerwiec 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt

Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block to: chroniona prawem patentowym izolacyjna płyta konstrukcyjna zbudowana z pianki poliuretanowej,

Bardziej szczegółowo

Cennik materiałów budowlanych

Cennik materiałów budowlanych Cennik materiałów budowlanych 1 materiały budowlane w w w. a g r o b u d. n e t. p l 3. STROPY AGROBUD 3.1, 3.2, 3.3 4. NADPROŻA 4.1, 4.2 1. FUNDAMENTY 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 materiały budowlane

Bardziej szczegółowo

Zalety budownictwa w systemie Baumat

Zalety budownictwa w systemie Baumat Zalety budownictwa w systemie Baumat W niniejszym opracowaniu porównano domy wybudowane z czterech typów ścian: (1) jednowarstwowa z pustaka z ceramiki poryzowanej, (2) dwuwarstwowa ściana z suporexu,

Bardziej szczegółowo

Multipor system izolacji termicznej ścian i stropów. Małgorzata Bartela, Product Manager Xella Polska

Multipor system izolacji termicznej ścian i stropów. Małgorzata Bartela, Product Manager Xella Polska system izolacji termicznej ścian i stropów Małgorzata Bartela, Product Manager Xella Polska Xella Polska Bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego Mineralne płyty izolacyjne Bloki wapienno-piaskowe

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia przenikania ciepła i pary wodnej przez przegrody. Krystian Dusza Jerzy Żurawski

Wybrane zagadnienia przenikania ciepła i pary wodnej przez przegrody. Krystian Dusza Jerzy Żurawski Wybrane zagadnienia przenikania ciepła i pary wodnej przez przegrody jednowarstwowe Krystian Dusza Jerzy Żurawski Doświadczenia eksploatacyjne przegród jednowarstwowych z ceramiki poryzowanej Krystian

Bardziej szczegółowo

Kierunki i perspektywy rozwoju budownictwa i zapotrzebowanie na wyroby stalowe w Polsce do 2012 roku

Kierunki i perspektywy rozwoju budownictwa i zapotrzebowanie na wyroby stalowe w Polsce do 2012 roku MARIUSZ SOCHACKI Kierunki i perspektywy rozwoju budownictwa i zapotrzebowanie na wyroby stalowe w Polsce do 2012 roku Rynek stali w Europie Środkowo-Wschodniej konferencja PUDS, Sosnowiec 20 października

Bardziej szczegółowo

H-Block. Copyright Solcraft sp. z o.o. All Rights Reserved www.solcraft.pl

H-Block. Copyright Solcraft sp. z o.o. All Rights Reserved www.solcraft.pl H-Block Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości Izolacyjnej Płyty Konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block H-Block to: chroniona prawem patentowym izolacyjna płyta konstrukcyjna zbudowana

Bardziej szczegółowo

Z czego budować? Porównanie materiałów na ściany zewnętrzne.

Z czego budować? Porównanie materiałów na ściany zewnętrzne. Z czego budować? Porównanie materiałów na ściany zewnętrzne. Dobry wybór materiałów budowlanych może obniżyć koszt i skrócić czas realizacji inwestycji. Zanim przystąpimy do budowy, warto zapoznać się

Bardziej szczegółowo

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE KARTA OPIS WYROBU Pustaki wentylacyjne produkowane przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywane są z keramzytobetonu o gęstości 1200 kg / m 3 i wytrzymałości na ściskanie minimum

Bardziej szczegółowo

YTONG MULTIPOR Mineralne płyty izolacyjne

YTONG MULTIPOR Mineralne płyty izolacyjne YTONG MULTIPOR Mineralne płyty izolacyjne Jarosław Kraś Xella Polska sp. z o.o. 25.10.2011 YTONG MULTIPOR YTONG MULTIPOR jest mineralnym materiałem produkowanym na bazie piasku kwarcowego, wapna, cementu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja. - kosztorys inwestorski etap I: izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku szkoły od strony drogi,

Dokumentacja. - kosztorys inwestorski etap I: izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku szkoły od strony drogi, Załącznik nr 7 do siwz Znak sprawy IOS.VI.ZP.271.4.2015 Dokumentacja Nazwa inwestycji: Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Buszkowicach wraz z izolacją termiczną i przeciwwilgociową fundamentów etap

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie I półrocza 2015

Podsumowanie I półrocza 2015 Podsumowanie I półrocza 2015 W pierwszym półroczu 2015 roku tak jak w analogicznym okresie poprzedniego roku zanotowano wzrost popytu na beton towarowy. Poprawa sytuacji w branży budowlanej była spowodowana

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski.

Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski. Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski. Białystok, 2015 Spis treści ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE 13 11.1.

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2012 roku

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2012 roku OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, czerwiec 2013 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/lublin Budownictwo mieszkaniowe w województwie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Czy rynek budowlany ma szanse na utrzymanie osiąganego obecnie wzrostu?

Czy rynek budowlany ma szanse na utrzymanie osiąganego obecnie wzrostu? Część V Czy rynek budowlany ma szanse na utrzymanie osiąganego obecnie wzrostu? prof. dr Zofia Bolkowska Dwa lata (2009 i 2010) były najgorsze dla budownictwa od czasu głębokiego regresu na początku poprzedniej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.04.01 TYNKI CIENKOWARSTWOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.04.01 TYNKI CIENKOWARSTWOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TYNKI CIENKOWARSTWOWE 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2.

Bardziej szczegółowo

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści H-Block H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści Idea produktu... 3 Warianty płyty H-Block... 4 Zastosowanie Izolacyjnych Płyt Konstrukcyjnych H-Block... 5 H-Block plus... 6 Zastosowanie Izolacyjnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości i prawidłowości docieplenia budynku metodą termowizyjną

Ocena jakości i prawidłowości docieplenia budynku metodą termowizyjną Ocena jakości i prawidłowości docieplenia budynku metodą termowizyjną Badania termowizyjne rejestrują wady izolacji termicznej budynku oraz wszelkie mostki i nieszczelności, wpływające na zwiększenie strat

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki SST 10.1 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

Schiedel Pustaki wentylacyjne

Schiedel Pustaki wentylacyjne Schiedel Pustaki wentylacyjne Opis wyrobu Pustaki wentylacyjne produkowane przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywane są z keramzytobetonu o gęstości 1200 kg / m 3 i wytrzymałości na ściskanie minimum

Bardziej szczegółowo

Knauf buduje. zaufanie. Systemy budowlane 02/2009. Knauf Gładź gipsowa. Systemy budowlane. Knauf Bauprodukte

Knauf buduje. zaufanie. Systemy budowlane 02/2009. Knauf Gładź gipsowa. Systemy budowlane. Knauf Bauprodukte Systemy budowlane 02/2009 Knauf Gładź gipsowa Systemy budowlane 02/2009 Systemy budowlane Knauf Bauprodukte 1 Knauf buduje Jesteśmy producentem profesjonalnych materiałów z sektora chemii budowlanej. Nasze

Bardziej szczegółowo

Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii Struktura zużycia energii w Polsce Ponad 13 mln istniejących mieszkań Blisko 1 mln mieszkań nie posiadających ocieplenia!

Bardziej szczegółowo

Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości

Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości Efektywność w budownictwie czyli Wykorzystać szansę Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości maria.dreger@rockwool.pl Rezerwy są wszędzie, ale uwaga na budynki - ponad 5 mln obiektów zużywających

Bardziej szczegółowo

Systemy budowlane Knauf Bauprodukte

Systemy budowlane Knauf Bauprodukte Knauf Bauprodukte 2010 Knauf buduje Nasze produkty i usługi opracowujemy zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Klienta, jego wymaganiami i oczekiwaniami korzystając z wieloletniego doświadczenia całej Grupy

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

Ocieplanie od wewnątrz. 20.10.2011, Warszawa

Ocieplanie od wewnątrz. 20.10.2011, Warszawa Ocieplanie od wewnątrz 20.10.2011, Warszawa Piotr Harassek Xella Polska sp. z o.o. 24.10.2011 Xella Polska Mineralne płyty izolacyjne Bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego Bloki wapienno-piaskowe

Bardziej szczegółowo

Seminarium informacyjno naukowe

Seminarium informacyjno naukowe Seminarium informacyjno naukowe Budownictwo na Lubelszczyźnie w statystyce perspektywy dla nauki Przemiany budownictwa ostatniej dekady w woj. lubelskim na tle kraju w świetle badań statystycznych Zofia

Bardziej szczegółowo

Porotherm T Dryfix Porotherm T Profi Cegły szlifowane wypełnione wełną mineralną. Rozwiązania ścienne

Porotherm T Dryfix Porotherm T Profi Cegły szlifowane wypełnione wełną mineralną. Rozwiązania ścienne Porotherm T Dryfix Porotherm T Profi Cegły szlifowane wypełnione wełną mineralną Rozwiązania ścienne Rozwi¹zania cienne Innowacyjny, wysokiej klasy produkt do wznoszenia ścian jednowarstwowych bez docieplenia.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

YTONG INTERIO - nowy wymiar przestrzeni

YTONG INTERIO - nowy wymiar przestrzeni YTONG INTERIO - nowy wymiar przestrzeni YTONG INTERIO nowy wymiar przestrzeni Dodatkowe elementy podziału przestrzeni sprzyjają tworzeniu przyjaznego wnętrza. Podstawą jest możliwość dostosowania przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Początki MABUDO Sp. z o.o. sięgają dnia 10 kwietnia 1989 roku, kiedy to jako Wytwórnia Materiałów Budowlanych MABUDO z siedzibą w Suchoczasach 24,

Początki MABUDO Sp. z o.o. sięgają dnia 10 kwietnia 1989 roku, kiedy to jako Wytwórnia Materiałów Budowlanych MABUDO z siedzibą w Suchoczasach 24, Początki MABUDO Sp. z o.o. sięgają dnia 10 kwietnia 1989 roku, kiedy to jako Wytwórnia Materiałów Budowlanych MABUDO z siedzibą w Suchoczasach 24, koło Zduńskiej Woli rozpoczęła swoją działalność. Firma

Bardziej szczegółowo

Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych

Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych W wyniku programu badań transportu wilgoci i soli rozpuszczalnych w ścianach obiektów historycznych, przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY. Opracowanie: Magdalena Szczerba

BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY. Opracowanie: Magdalena Szczerba BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY Opracowanie: Magdalena Szczerba MITY Budynki bardzo drogie na etapie budowy Są droższe ale o 5-10% w zależności od wyposażenia Co generuje dodatkowe koszty Zwiększona grubość

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Badawczo Innowacyjne Sadyba sp. z o.o. jest kontynuatorem firmy, która działa na rynku budowlanym od 1999 roku.

Przedsiębiorstwo Badawczo Innowacyjne Sadyba sp. z o.o. jest kontynuatorem firmy, która działa na rynku budowlanym od 1999 roku. Przedsiębiorstwo Badawczo Innowacyjne Sadyba sp. z o.o. jest kontynuatorem firmy, która działa na rynku budowlanym od 1999 roku. Z firmy specjalizującej się w modernizacjach pomieszczeń akustycznych (studia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11

Bardziej szczegółowo

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: - spis elementów opisu - spis rysunków technicznych - kserokopia uprawnień projektanta - zaświadczenie z branżowej izby - mapa ewidencyjna działki nr 82/3 i 55/15 w Kartuzach

Bardziej szczegółowo

Szybki sposób na piękne ściany

Szybki sposób na piękne ściany BOTAMENT RENOVATION Szybki sposób na piękne ściany Inteligentny system tynków regulujących wilgotność Materiały budowlane dla fachowców Przyczyny i skutki Zawilgocenia murów Długotrwałe zawilgocenie murów

Bardziej szczegółowo

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży nowych mieszkań Umiarkowane wzrosty cen nowych mieszkań

Bardziej szczegółowo

Wilgoć - czynnik oddziaływujący na budynek

Wilgoć - czynnik oddziaływujący na budynek Wilgoć - czynnik oddziaływujący na budynek Tylko niektóre czynniki oddziałujące na budynek mogą stwarzać równie intensywne i istotne dla jego prawidłowego funkcjonowania zagrożenie jak wilgoć w różnych

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU Strona 1 z 5 Zakres stosowania Główne zalety produktu Silikatowo-silikonowa masa tynkarska służy do wykonywania ochronno-dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej w systemie ociepleń Akrys 3000 ze styropianem i

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

DACHY - PODŁOGI - TARASY ŚCIANY. Ciepłe posadzki Ciepłe tynki Ciepłe ściany

DACHY - PODŁOGI - TARASY ŚCIANY. Ciepłe posadzki Ciepłe tynki Ciepłe ściany DACHY - PODŁOGI - TARASY ŚCIANY Ciepłe posadzki Ciepłe tynki Ciepłe ściany System Polytech - Izolacje Termo-Akustyczne CIEPŁA, LEKKA IZOLACJA DACHÓW, PODŁÓG, TARASÓW I ŚCIAN System Polytech jest lekką

Bardziej szczegółowo

KORZYSTNY WSPÓŁCZYNNIK PRZY MNIEJSZEJ GRUBOŚCI

KORZYSTNY WSPÓŁCZYNNIK PRZY MNIEJSZEJ GRUBOŚCI IZOLACJA NATRYSKOWA BUDYNKÓW PRZEMYSŁOWYCH KORZYSTNY WSPÓŁCZYNNIK PRZY MNIEJSZEJ GRUBOŚCI Produkcja przemysłowa generuje wysokie koszty, dlatego właściciele firm, stawiając na oszczędności, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

COLORE budynek energooszczędny

COLORE budynek energooszczędny Analiza zużycia energii cieplnej budynku COLOE przy ul. Karmelkowej we Wrocławiu na tle budynku referencyjnego (wg WT 2008) Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi (Prawo Budowlane (Dz.U. nr 191 z 18.10.2007,

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2014 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA SPOŁECZNA NA RZECZ POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

KAMPANIA SPOŁECZNA NA RZECZ POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW KAMPANIA SPOŁECZNA NA RZECZ POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW CO TO JEST Szóste paliwo? Szóste paliwo to energia zaoszczędzona dzięki lepszemu standardowi energetycznemu budynków. Pod tą nazwą

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego. 2.2. Materiały ochrony przeciwwilgociowej i/izolacje cieplne

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego. 2.2. Materiały ochrony przeciwwilgociowej i/izolacje cieplne www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 2.2. Materiały ochrony przeciwwilgociowej i/izolacje cieplne Ochrona przeciwwilgociowa budynku wymaga

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2014 r.

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2014 r. RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2014 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych. Raport LMB 326/2012

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych. Raport LMB 326/2012 POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych Raport 326/2012 WDROŻENIE WYNIKÓW BADAŃ WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ŚCISKANIE ORAZ GŁĘBOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

LEKKIE PRZEGRODY BUDOWLANE. Piotr Olgierd Korycki

LEKKIE PRZEGRODY BUDOWLANE. Piotr Olgierd Korycki LEKKIE PRZEGRODY BUDOWLANE Piotr Olgierd Korycki Dane ogólne Lekkie przegrody budowlane są to rozwiązania izolacyjnokonstrukcyjne o masie na ogół nie przekraczającej 100 kg/m2 w przypadku ścian osłonowych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel. sekr.: (0-22) 811 03 83, fax: (0-22) 811 1792

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel. sekr.: (0-22) 811 03 83, fax: (0-22) 811 1792 INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel. sekr.: (0-22) 811 03 83, fax: (0-22) 811 1792 APROBATA TECHNICZNA mdim Nr AT/2009-03-251O Nazwa wyrobu: Hydrauliczne spoiwo drogowe

Bardziej szczegółowo

Dekoracyjne termo panele OSV Specyfikacja techniczna

Dekoracyjne termo panele OSV Specyfikacja techniczna Dekoracyjne termo panele OSV Specyfikacja techniczna Dekoracyjne termo panele OSV są nowoczesnym materiałem budowlanym, który spełnia jednocześnie dwie funkcje dekorację wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POSADZKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2013 r. Warszawa 17 marca 2014 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2013 r. Warszawa 17 marca 2014 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2013 r. Warszawa 17 marca 2014 r. Spis treści 2 Rynek budowlany w Polsce w 2013 r. slajdy 3-10 Wyniki finansowe w 2013 r. slajdy 11-14 Rynek budowlany w

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACJI I OPIEKI PSYCHIATRYCZEJ W RACŁAWICACH ŚLĄSKICH

OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACJI I OPIEKI PSYCHIATRYCZEJ W RACŁAWICACH ŚLĄSKICH Projekt: Docieplenie budynku ORiOP Strona 1 OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACJI I OPIEKI PSYCHIATRYCZEJ W RACŁAWICACH ŚLĄSKICH Temat: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 11.07.2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia. Pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła polega na pozyskiwaniu ciepła ze środowiska ( wody, gruntu i powietrza) i przekazywaniu go do odbiorcy jako ciepło grzewcze. Ciepło pobrane z otoczenia sprężane

Bardziej szczegółowo

Tynk mozaikowy karta kolorów

Tynk mozaikowy karta kolorów Tynk mozaikowy karta kolorów TYLKO DLA ProFESJONALISTÓW 2 1,5 mm 1,5 mm M-1502 M-1516 M-1530 M-1544 M-1558 M-1572 M-1586 M-1600 M-1504 M-1518 M-1532 M-1546 M-1560 M-1574 M-1588 M-1602 M-1506 M-1520 M-1534

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Badawczo Innowacyjne Sadyba sp. z o.o. jest kontynuatorem firmy, która działa na rynku budowlanym od 1999 roku.

Przedsiębiorstwo Badawczo Innowacyjne Sadyba sp. z o.o. jest kontynuatorem firmy, która działa na rynku budowlanym od 1999 roku. Przedsiębiorstwo Badawczo Innowacyjne Sadyba sp. z o.o. jest kontynuatorem firmy, która działa na rynku budowlanym od 1999 roku. Z firmy specjalizującej się w modernizacjach pomieszczeń akustycznych (studia

Bardziej szczegółowo

Schiedel Pustaki wentylacyjne

Schiedel Pustaki wentylacyjne 215 Spis treści Strona Krótka charakterystyka 217 Konstrukcja i obszary zastosowania 218 Projektowanie 219 221 Przykłady systemów wentylacji 222 Program dostawczy i elementy wyposażenia 223 216 Krótka

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy dyplomowej

Informacja o pracy dyplomowej Informacja o pracy dyplomowej 1. Nazwisko i Imię: Duda Dawid adres e-mail: Duda.Dawid1@wp.pl 2. Kierunek studiów: Mechanika I Budowa Maszyn 3. Rodzaj studiów: inżynierskie 4. Specjalnośd: Systemy, Maszyny

Bardziej szczegółowo

Letni komfort. z mineralną wełną szklaną URSA. Stockbyte/Thinkstock

Letni komfort. z mineralną wełną szklaną URSA. Stockbyte/Thinkstock Letni komfort z mineralną wełną szklaną URSA Stockbyte/Thinkstock Twój letni komfort z URSA! istockphoto/thinkstock Nasz dom jest naszą ostoją, miejscem, które kochamy i gdzie spędzamy najlepsze momenty

Bardziej szczegółowo

Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów.

Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów. Elżbieta Adamowicz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów. W badaniach koniunktury przedmiotem analizy są zmiany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT STANDARDU WYKOŃCZENIA ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH

INFORMACJA NA TEMAT STANDARDU WYKOŃCZENIA ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH INFORMACJA NA TEMAT STANDARDU WYKOŃCZENIA ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH OPIS PREFABRYTAKÓW Spółka Baumat produkuje elementy ścian zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 14992: 2010 Prefabrykaty z betonu. Ściany. PN-EN

Bardziej szczegółowo

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH http://www.iqsystem.net.pl/grafika/int.inst.bud.jpg SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM BUILDING MANAGMENT SYSTEM Funkcjonowanie Systemu

Bardziej szczegółowo

Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych...

Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych... Spis treści Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych... 1. Spoiwa mineralne... 1.1. Spoiwa gipsowe... 1.2. Spoiwa wapienne... 1.3. Cementy powszechnego użytku... 1.4. Cementy specjalne...

Bardziej szczegółowo

Farby silikonowe w zastosowaniu w budownictwie

Farby silikonowe w zastosowaniu w budownictwie Farby silikonowe w zastosowaniu w budownictwie Ściany zewnętrzne budynków są przeważnie wzniesione z materiałów opartych na składnikach mineralnych. Ich porowata struktura bardzo szybko wchłania wodę,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 13.07.2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: czerwiec 2015 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

system PUR dachy ściany zbiorniki rurociągi wypełnienia

system PUR dachy ściany zbiorniki rurociągi wypełnienia system izolujemy: dachy ściany zbiorniki rurociągi wypełnienia Podstawą Systemu jest wytworzenie, metodą natrysku lub wylewania, warstwy twardej pianki poliuretanowej bezpośrednio na powierzchniach izolowanych:

Bardziej szczegółowo

AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM

AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM Piotr Kukla Opracowanie w ramach realizacji projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

U=0,15. System ścian jednowarstwowych

U=0,15. System ścian jednowarstwowych U=0,15 Przełom w budownictwie System ścian jednowarstwowych oszczędność czasu oszczędność ciepła oszczędność w eksploatacji oszczędność kosztów najniższy współczynnik izolacyjności U=0,15 Przełom w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować dom poradnik

Jak zbudować dom poradnik Jak zbudować dom poradnik Technologie Koszty budowy Finansowanie inwestycji Domem energooszczędnym jest budynek, na którego ogrzanie zużywamy przynajmniej o 30% mniej energii niż w typowych budynkach,

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna w Polsce

Działalność innowacyjna w Polsce GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych,

Bardziej szczegółowo

Inteligentna izolacja energooszczędnego domu

Inteligentna izolacja energooszczędnego domu Inteligentna izolacja energooszczędnego domu Sprawdź, jak zbudować tani i jednocześnie wydajny dom na miarę swoich potrzeb Charakterystyczne dla nowoczesnych domów, oprócz atrakcyjnej architektury, są

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

System 20 cm PLUS ulotka techniczna

System 20 cm PLUS ulotka techniczna System 20 cm PLUS ulotka techniczna Copyright by Xella Polska sp. z o.o. Warszawa 2010 Znaki SILKA i YTONG są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Prawa ochronne na te znaki przysługują Xella Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie i chłodzenie ścienne KAN-therm

Ogrzewanie i chłodzenie ścienne KAN-therm Ogrzewanie i chłodzenie ścienne KAN-therm Kompletne, wyposażone w nowoczesną automatykę ogrzewanie i chłodzenie ścienne KAN-therm spełni oczekiwania wszystkich użytkowników, zapewniając im odpowiedni komfort

Bardziej szczegółowo

Perspektywy termomodernizacji i budownictwa niskoenergetycznego w Polsce

Perspektywy termomodernizacji i budownictwa niskoenergetycznego w Polsce Perspektywy termomodernizacji i budownictwa niskoenergetycznego w Polsce dr inż. Arkadiusz Węglarz Dyrektor ds. Zrównoważonego rozwoju w KAPE S.A., adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej PW 2010-07-13

Bardziej szczegółowo

GOTOWE DOMY ENERGOOSZCZĘDNE I TRADYCYJNE

GOTOWE DOMY ENERGOOSZCZĘDNE I TRADYCYJNE GOTOWE DOMY ENERGOOSZCZĘDNE I TRADYCYJNE Barbara Młynek KALISZ UL. ROMAŃSKA 100 62-800 KALISZ TEL. 602 301 987 E-MAIL: GOTOWEDOMYENERGOOSZCZEDNE@WP.PL O FIRMIE Każdy z nas marzy o swoim własnym domu. Swoich

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. 26.03.2012 r. Warszawa Opracowali: Monika Orłowska tel. 22 860 54 09

Bardziej szczegółowo