ZAŁOŻENIA DO OKREŚLENIA WYSOKOŚCI PONIESIONEJ SZKODY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁOŻENIA DO OKREŚLENIA WYSOKOŚCI PONIESIONEJ SZKODY"

Transkrypt

1 ZAŁOŻENIA DO OKREŚLENIA WYSOKOŚCI PONIESIONEJ SZKODY

2 Poniżej przedstawione informacje przygotowane zostały na podstawie Biuletynu Cen Ubezpieczeniowych BCU zeszyt 56/2013 (1456) z II półrocza 2013r. opracowanego przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o. o. Sekocenbud.

3 W szczególności za podstawę opracowania niniejszych założeń wykorzystano informacje zawarte w dziale 3 w/w katalogu, zatytułowanym Kompleksowa likwidacja skutków klęsk żywiołowych (w zakresie robót budowlanych).

4 Niniejsze opracowanie może stanowić podstawę do orientacyjnego oszacowania wysokości poniesionej szkody spowodowanej przez klęski żywiołowe lub inne zjawiska powodujące wystąpienie szkód o większym zakresie, w celu udzielenia poszkodowanym pomocy materialnej (zapomogi).

5 Opracowanie i zamieszczone w nim ceny (wskaźniki cenowe) mają charakter syntetyczny po to, żeby określenia wysokości poniesionej szkody mogły być wykonywane w szybkim tempie i przez osoby nie mającego fachowego przygotowania w wycenie nieruchomości lub kosztorysowaniu robót remontowych lub budowlanych.

6 Otrzymanej przy zastosowaniu niniejszego opracowania wartości nie należy utożsamiać z wartością otrzymaną w procesie wyceny nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (w szczególności otrzymana wartość nie jest wartością odtworzeniową obiektów budowlanych) jak również nie może ona stanowić podstawy do rozliczenia robót budowlanych wykonywanych przy usuwaniu tego rodzaju szkód.

7 Z uwagi na fakt, iż zakres robót niezbędnych do wykonania remontów obiektów budowlanych dotkniętych klęskami żywiołowymi jest zwiększony w stosunku do zakresu robót remontowych wykonywanych w związku ze zwykłym technicznym zużyciem substancji budowlanych (np. konieczność wykonania robót zabezpieczających, osuszających, odkażających, a także robót rozbiórkowych a nawet wyburzeniowych) -

8 koszty wykonania takich remontów są wyższe od kosztów robót remontowych w typowym zakresie, wykonywanych w warunkach odpowiednio przygotowanego placu budowy.

9 Okoliczność ta została uwzględniona i w związku z tym ceny przedstawione w niniejszym opracowaniu zostały ustalone na podstawie modelowych kosztów obiektów, przy których uwzględnione zostały dodatki z tytułu utrudnień w wykonywaniu robót i drobnych prac uzupełniających.

10 Zawierają one m. in. koszty odbicia tynków wewnętrznych i nałożenia nowych, rozebrania podłóg, rozbiórki instalacji elektrycznej w części, która uległa zalaniu, a po osuszeniu nie nadaje się do użytkowania. W cenach jednostkowych ujęto również koszty osuszania i dezynfekcji obiektów, a także koszty wymiany lub koszty remontu instalacji wodno kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz elektrycznej.

11 W przypadku instalacji sanitarnych podane ceny zawierają koszty oczyszczenia, płukania instalacji, grzejników, wymiany uszczelek, izolacji, demontażu i ponownego montażu istniejących urządzeń białego montażu, z częściową ich wymianą na nowe, przy całkowitym zalaniu powierzchni. Podane ceny instalacji sanitarnych nie zawierają kosztów związanych z wymianą pieca grzewczego.

12 Wskaźniki cenowe wskazane w niniejszym opracowaniu ustalone zostały dla przeciętnego wyposażenia obiektów w instalacje. W cenach robót uwzględniono częściowy remont lub wymianę stolarki istniejącej na nową, o powszechnie stosowanym w kraju przeciętnym standardzie.

13 Ceny jednostkowe zostały obliczone dla 1 m 2 powierzchni netto (m 2 p.n.). Powierzchnia netto (p.n.) jest to powierzchnia wszystkich pomieszczeń w budynku o wysokości ponad 1,40 m mierzona w świetle podsadzki i stropu nad pomieszczeniem.

14 WSKAŹNIKI DO SZACUNKOWEGO OKREŚLENIA WYSOKOŚCI SZKODY SPOWODOWANEJ WYSTĄPIENIEM KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ

15 I. Roboty porządkowe - wolnostojące budynki gospodarcze murowane i drewniane, wiaty związane z produkcją rolną a) bez okładzin wewnętrznych i bez instalacji b) z okładzinami wewnętrznymi i z instalacjami Lp. Opis robót Jednost ka miary 1. Roboty porządkowe przy zalaniu do 30 % (do wysokości około 0,80 m od podłoża) 2. Roboty porządkowe przy zalaniu od 30 % do 100 % (do stropu) Cena roboty w zł m 2 p. n. 52,1 m 2 p. n. 65,7 Lp. Opis robót Jednost ka miary 1. Roboty porządkowe przy zalaniu do 30 % (do wysokości około 0,80 m od podłoża) 2. Roboty porządkowe przy zalaniu od 30 % do 100 % (do stropu) Cena roboty w zł m 2 p. n. 272,0 m 2 p. n. 498,6

16 II. Kondygnacje podziemne budynków mieszkalnych (piwnice) a) bez okładzin wewnętrznych i bez instalacji b) z okładzinami wewnętrznymi i z instalacjami Lp. Opis robót Jednos tka miary 1. Roboty porządkowe przy zalaniu do 30 % (do wysokości około 0,80 m od podłoża) 2. Roboty porządkowe przy zalaniu od 30 % do 100 % (do stropu) m 2 p. n. m 2 p. n. Cena roboty w zł 52,1 65,7 Lp. Opis robót Jednost ka miary 1. Roboty porządkowe przy zalaniu do 30 % (do wysokości około 0,80 m od podłoża) 2. Roboty porządkowe przy zalaniu od 30 % do 100 % (do stropu) m 2 p. n. m 2 p. n. Cena roboty w zł 347,6 461,7

17 III. Domy jednorodzinne zalane do 30 % (wysokość około 0,8 m od posadzki)

18 a) podpiwniczone Lp. Opis robót Jednostka miary Cena roboty w zł Mieszkanie (kondygnacja) w domu jednorodzinnym podpiwniczonym Posadzka z deszczułek (parkiet), posadzka z płytek terakotowych Posadzka z mozaiki, posadzka z wykładziny dywanowej, Posadzka z płytek PCV, posadzka z desek struganych, posadzka z paneli podłogowych m 2 p. n. 503,6 m 2 p. n. 480,3 m 2 p. n. 443,2

19 b) niepodpiwniczone Lp. Opis robót Jednostka miary Cena roboty w zł 1. Mieszkanie (kondygnacja) w domu jednorodzinnym niepodpiwniczonym Posadzka z deszczułek (parkiet), posadzka z płytek terakotowych 2. Posadzka z mozaiki, posadzka z wykładziny dywanowej 3. Posadzka z płytek PCV, posadzka z desek struganych, posadzka z paneli podłogowych m 2 p. n. 565,1 m 2 p. n. 530,3 m 2 p. n. 512,1

20 IV. Domy jednorodzinne zalane od 30% do 100 % (do stropu)

21 a) podpiwniczone Lp. Opis robót Jednostka miary Cena roboty w zł 1. Mieszkanie (kondygnacja) w domu jednorodzinnym podpiwniczonym Posadzka z deszczułek (parkiet), posadzka z płytek terakotowych 2. Posadzka z mozaiki, posadzka z wykładziny dywanowej 3. Posadzka z płytek PCV, posadzka z desek struganych, podsadzka z paneli podłogowych m 2 p. n. 786,2 m 2 p. n. 761,9 m 2 p. n. 725,8

22 b) niepodpiwniczone Lp. Opis robót Jednostka miary Cena roboty w zł 1. Mieszkanie (kondygnacja) w domu jednorodzinnym niepodpiwniczonym Posadzka z deszczułek (parkiet), posadzka z płytek terakotowych 2. Posadzka z mozaiki, posadzka z wykładziny dywanowej 3. Posadzka z płytek PCV, posadzka z desek struganych, posadzka z paneli podłogowych m 2 p. n. 858,7 m 2 p. n. 836,4 m 2 p. n. 805,2

23 Uwaga! W zakresie robót przedstawionych w punktach II, III i IV mieszczą się roboty: porządkowe, betonowe, murarskie, izolacyjne i odgrzybieniowe, tynkarskie, malarskie, stolarskie, posadzkarskie, instalacje elektryczne i instalacje sanitarne.

24 Wskaźniki cenowe dla robót przedstawionych w punktach II, III i IV nie uwzględniają kosztów wymiany tynków, izolacji, okładzin i wypraw zewnętrznych. W przypadku ich uszkodzenia należy je oszacować odrębnie.

25 V. Roboty związane z tynkami, okładzinami i wyprawami zewnętrznymi Lp. Opis robót Jednostka miary Cena roboty w zł 1. Wszelkiego rodzaju tynki zewnętrzne III kat. m 2 28,1 2. Docieplenie ścian budynku płytami m 2 105,6 styropianowymi lub wełną mineralną z pokryciem wyprawą z tynku lub z okładziną typu siding 3. Okładziny ścian typu siding m 2 67,8

26 VI. Ustalenie wartości zniszczeń w pokryciu dachowym Lp. Opis robót Jednostka miary Cena roboty w zł 1. Blacha, eternit, blachodachówka m 2 111,4 2. Dachówka ceramiczna, m 2 192,7 3. Dachówka bitumiczna m 2 90,6

27 VII. Uszkodzenia pokryć i konstrukcji dachowych drewnianych (koszty naprawy pokryć i konstrukcji wraz z robotami towarzyszącymi i rozbiórkowymi

28 Lp. Opis robót Jednostka miary Cena roboty w zł 1. Całkowity remont dachu nad poddaszem użytkowym m 2 422,8 wymiana 100 % konstrukcji dachowej z deskowaniem, izolacjami, okładzinami oraz wszystkimi elementami dachowymi oraz pokrycia dachowego dachówki ceramicznej 2. Całkowity remont dachu nad poddaszem użytkowym m 2 351,1 wymiana 100 % konstrukcji dachowej z deskowaniem, izolacjami, okładzinami oraz wszystkimi elementami dachowymi oraz pokrycia dachowego blacha, eternit, blachodachówka, dachówka bitumiczna 3. Całkowity remont dachu nad poddaszem nieużytkowym bez deskowania wymiana 100 % konstrukcji dachowej z deskowaniem, izolacjami, okładzinami ze wszystkimi elementami dachowymi oraz pokrycia dachowego dachówka bitumiczna m 2 162,9

29 W niniejszym opracowaniu podane zostały ceny uwzględniające wskaźnik regionalny dla województwa świętokrzyskiego dla obiektów kubaturowych wynoszący 0,926 (wskaźnik ten umożliwienia przeliczenia kosztów robót podawanych w katalogach branżowych Sekocenbud na ceny średnie w regionie, w którym sporządzane jest opracowanie określające wysokość szkody).

30 Wskaźniki cenowe podane w niniejszym opracowaniu przyjęto dla elementów w stanie nowym (nieposiadających zużycia technicznego). Zakładając, że trwałość budynków i budowli murowanych wynosi 100 lat, a budynków i budowli drewnianych 80 lat, należy zastosować współczynnik zużycia technicznego, obliczony w następujący sposób:

31 a) dla budynków i budowli murowanych 100 W WZT = b) dla budynków i budowli drewnianych 80 W WZT =

32 gdzie: W = wiek budynku

33 PRZYKŁAD

34 Szkoda powodziowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

35 W domu jednorodzinnym wolnostojącym, podpiwniczonym zostały zalane całkowicie do stropu piwnice i do 30% wysokości kondygnacja mieszkalna (parter). Piwnica otynkowana, z terakotą jako posadzką. Dom posiada stolarkę okienną z PCV. Powierzchnia netto piwnic, tak jak kondygnacji nadziemnej, wynosi 62 m 2. W mieszkaniu parkiet. Rok budowy 1985r.

36 Lp. obiekt Jednostka obmiaru wskaźnik Cena obiektu 1. PIWNICA 62 m 2 p. n. 461, ,4 roboty porządkowe przy zalaniu od 30 % do 100 % (do stropu) 2. MIESZKANIE 62 m 2 p. n. 503, ,2 Kondygnacja w domu jednorodzinnym podpiwniczonym RAZEM ,60

37 Pamiętając, że podane wskaźniki dotyczą stanu nowego, obliczona wartość poniesionej szkody wynosi = ,60 zł.

38 Uwzględniając, że wiek budynku wynosi (2014r r.) = 29 lat, współczynnik zużycia technicznego wynosi: WZT = = 0, zaś wartość szkody wynosi = 0,71 x ,60 zł = ,51 zł.

39

40

41

42 Dziękuję za uwagę.

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. BIULETYN CEN UBEZPIECZENIOWYCH

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. BIULETYN CEN UBEZPIECZENIOWYCH Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 19/2013 (1419) BIULETYN CEN UBEZPIECZENIOWYCH Ubezpieczenia Odszkodowania Klęski Żywiołowe BCU I PÓŁROCZE 2013 R. SPIS

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl WYDAWNICTWO BEZPŁATNE Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. 02-769 Warszawa, ul. Migdałowa 4 SYSTEM www.sekocenbud.pl BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWYCH PO KLĘSKACH

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH ORAZ ZABYTKOWYCH BRR

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH ORAZ ZABYTKOWYCH BRR Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 46/2014 (1520) BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH ORAZ ZABYTKOWYCH BRR III KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI ZKNR 0-01

Bardziej szczegółowo

BIULETYN BRB CEN ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCYJNYCH II KWARTAŁ 2015 R. ZESZYT 25/2015 (1573)

BIULETYN BRB CEN ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCYJNYCH II KWARTAŁ 2015 R. ZESZYT 25/2015 (1573) Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 25/2015 (1573) BIULETYN CEN ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCYJNYCH BRB II KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 7 2.0.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA DOTYCZĄCA ZASAD USTALANIA STOPNIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW i BUDOWLI ORAZ MIENIA RUCHOMEGO

INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA DOTYCZĄCA ZASAD USTALANIA STOPNIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW i BUDOWLI ORAZ MIENIA RUCHOMEGO INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA DOTYCZĄCA ZASAD USTALANIA STOPNIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW i BUDOWLI ORAZ MIENIA RUCHOMEGO zatwierdzona Uchwałą Zarządu nr 53/2008. z dnia 18.11.2008r, /Do użytku wewnętrznego/

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: REMONT POMIESZCZEŃ NR 213, 214, 216 WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO OBIEKT: BUDYNEK NR 7 ADRES: GDYNIA, UL. INŻ. JANA ŚMIDOWICZA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie Zamawiający: SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH BUDOWLANYCH, ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH PRZEWIDYWANYCH DO WYKONANIA W 2013 ROKU W GMACHU URZĘDU MIASTA SZCZECIN I JEGO AGENDACH Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Opracowało konsorcjum firm:

Opracowało konsorcjum firm: Ekspertyza dotycząca możliwości adaptacji budynku położonego w Czaplinku przy ul.pławieńskiej 5, stanowiącego własność "INTEL" Sp. z o.o. z siedzibą w Czaplinku, na cele: mieszkaniowe, administracji publicznej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Określający obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku i jej członków w zakresie napraw wewnątrz lokali.

REGULAMIN. Określający obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku i jej członków w zakresie napraw wewnątrz lokali. REGULAMIN Określający obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku i jej członków w zakresie napraw wewnątrz lokali. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. 1. Postanowienia niniejszego regulaminu opracowane zostały

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI CZERWONAK UL. GDYŃSKA 51-55

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI CZERWONAK UL. GDYŃSKA 51-55 OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI CZERWONAK UL. GDYŃSKA 51-55 AUTOR OPERATU: MGR INŻ. ALEKSANDER SCHELLER UPRAWNIENIA ZAWODOWE NR 1137 Wartość rynkowa nieruchomości wg stanu na dzień 12.10.2010r: W = 18

Bardziej szczegółowo

2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późniejszymi zmianami);

2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późniejszymi zmianami); Regulamin używania lokali w budynkach spółdzielni, napraw wnętrz i rozliczeń Spółdzielni z członkami spółdzielni, osobami nie będącymi członkami spółdzielni i najemcami zwalniającymi lokale w Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZESZYT 12/2007 (1003) BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH BCO część I - OBIEKTY KUBATUROWE I PÓŁROCZE 2007 R. WPROWADZENIE Biuletyn cen obiektów budowlanych (BCO) część I obiekty kubaturowe, zawiera średnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, DLA KTÓRYCH NIE JEST WYMAGANE UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ. NAZWA

Bardziej szczegółowo

12 Aktywa netto to: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.)

12 Aktywa netto to: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) Nr Pytanie Źródło odpowiedzi 1 Ile wynosi koszt kapitału, jeżeli roczna stopa oprocentowania kredytu hipotecznego w banku A wynosi 6%, a stopa podatku dochodowego 19%, inflacja 2,5%. Odsetki od kredytu

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA UMOWA Z DNIA 26.02.2015 r. BZP.2421.18.2015.AB załącznik nr 11 DATA: 26.03.2015r. EGZ. NR TEMAT: EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA OBIEKT: POMIESZCZENIA PIWNICZNE I PARTERU ADRES: 50-237 WROCŁAW, UL.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOTOWANEGO Z BUDŻETU MON

PROGRAM INWESTYCJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOTOWANEGO Z BUDŻETU MON ZATWIERDZAM... płk lek Piotr DZIĘGIELEWSKI Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia Szef Służby Zdrowia WP PROGRAM INWESTYCJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOTOWANEGO Z BUDŻETU MON Modernizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR / KOSZTORYS NAKŁADCZY

PRZEDMIAR / KOSZTORYS NAKŁADCZY PRZEDMIAR / KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : OCIEPLENIE BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 PRZY UL. M.DĄBROWSKIEJ 10 W TARNOBRZEGU ADRES INWESTYCJI : UL. M.DĄBROWSKIEJ 10, 39-400 TARNOBRZEG BRANŻA

Bardziej szczegółowo

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Sygnatura akt egzekucyjnych KM 1305/11 str. 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Nr księgi wieczystej Rodzaj nieruchomości Położenie nieruchomości Nr działki 225/3 ZA1Z/00084917/9

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A 02-004

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK REGULAMIN OKREŚLAJĄCY OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI I UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW LOKALI ORAZ ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZWALNIAJĄCYMI LOKALE I. PODSTAWA PRAWNA 1 Niniejszy Regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA V

ODPOWIEDZI NA PYTANIA V ODPOWIEDZI NA PYTANIA V Pytanie 73: Jakie tynki należy wykonać na elewacjach: w SIWZ zapisano tynki gładkie silikonowe lub silikonowo-żywiczne barwione w masie, a obecnie nie występują (i w XIX wieku nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 15 przy ulicy Waryńskiego 36B w Gdańsku dz.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 15 przy ulicy Waryńskiego 36B w Gdańsku dz. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 15 przy ulicy Waryńskiego 36B w Gdańsku dz. nr 519/6 Spis treści: ST 00.01 - WYMAGANIA OGÓLNE... 16 1. WSTĘP....

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA SUPEROCHRONA DOMÓW I LOKALI MIESZKALNYCH

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA SUPEROCHRONA DOMÓW I LOKALI MIESZKALNYCH OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA SUPEROCHRONA DOMÓW I LOKALI MIESZKALNYCH dla kredytobiorców kredytów hipotecznych i pożyczkobiorców pożyczek hipotecznych udzielanych przez PKO BP SA ustalone uchwałą

Bardziej szczegółowo

2) ustawyzdnia7lipca1994rprawobudowlane /tekstjednolitydz.u.z2003r.nr207poz.2016 z późn. zmianami/ 3) art.471 ustawy Kodeks Cywilny,

2) ustawyzdnia7lipca1994rprawobudowlane /tekstjednolitydz.u.z2003r.nr207poz.2016 z późn. zmianami/ 3) art.471 ustawy Kodeks Cywilny, REGULAMIN W sprawie rozgraniczenia obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw i utrzymania wnętrz lokali mieszkalnych oraz zasad rozliczeń z członkami zwalniającymi te lokale. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo