4) 03 maj 1995r. Poświęcenie tymczasowej domowej kaplicy i stacji opieki Caritas Gminy Gorzyce przez ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4) 03 maj 1995r. Poświęcenie tymczasowej domowej kaplicy i stacji opieki Caritas Gminy Gorzyce przez ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia."

Transkrypt

1 Historia Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach sięga lat siedemdziesiątych minionego stulecia. Wtedy to postanowiono stworzyć przy niszczejącym zabytkowym pałacyku myśliwskim kompleks sportowo-rekreacyjny. Po kilku latach prace budowlane przerwano, a teren został przekazany kopalniom węgla kamiennego. Wówczas w Przedsiębiorstwie Usług Inżynieryjnych w Gliwicach powstał projekt budowy Domu Zasłużonego Górnika, który miał pełnić funkcję domu wypoczynkowego dla osób pracujących w przemyśle węglowym oraz emerytów górniczych. Jednak i ten projekt, ze względu na brak środków finansowych nie doczekał się końca realizacji. W roku 1992 Urząd Rejonowy w Wodzisławiu Śl. przekazał niszczejący plac budowy nowej strukturze pomocy społecznej powstałej po zmianach transformacyjnych Wojewódzkiemu Zespołowi Pomocy Społecznej w Katowicach. Zaplanowano wówczas stworzenie Śląskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego. Dopiero po przejęciu zadania przez WZPS Katowice inwestycje zakończono. Istniejący projekt dostosowano do nowych potrzeb. Ówczesny Wojewoda Katowicki powołał z dniem 1 lutego 1994 roku, Zarządzeniem nr 11/94 z 28 stycznia 1994 roku. Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach przeznaczony dla osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie. Nierzadko podczas realizacji projektu na bieżąco korygowano plany, dostosowując je do wizji nowoczesnego Domu. Ostatecznie DPS-Gorzyce rozpoczął działalność w oparciu o statut zatwierdzony przez Wojewodę 4 lipca 1994 roku, zaś pierwszy mieszkaniec został przyjęty 1 października 1994 roku. Inwestycję oddawano do użytku dwuetapowo pierwszy etap w listopadzie 1994r. Pierwsze spotkanie opłatkowe świętowano w gronie pierwszych mieszkańców, pracowników, władz wojewódzkich w dniu 17 grudnia 1994r. W tym czasie, kiedy na II etapie trwała budowa, zasiedlano segmenty A i B, organizowano życie społeczności mieszkańców. 3 maja 1995r. ks. Arcybiskup Damian Zimoń poświęcił tymczasową domową kaplicę i stację opieki Caritas Gminy Gorzyce. To z tego

2 miejsca pracownicy stacji świadczyli usługi dla środowiska mieszkańców Gminy Gorzyce. Ich podopieczni byli tutaj rehabilitowani. Doczekano się pierwszego ślubu. Związek małżeński zawarli Pani Stanisława Lahor i Jan Szparniak. Pan Jan jest mieszkańcem Domu do dzisiaj. W 1995 roku pozyskano fundusze z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na zakup wyposażenia łazienek dla osób niepełnosprawnych i samochodów przystosowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Budowę zakończono w 1997 roku. 27 czerwca 1997r. ks. Arcybiskup wydał dekret erygowania kaplicy w DPS-Gorzyce pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu. Relikwie tego świętego zostały przywiezione z Asyżu. Dzień 8 lipca 1997 roku zapisał się czarnymi stronami w historii tego Domu. Powódź stulecia, jaka nawiedziła południową Polskę, nie ominęła DPS-Gorzyce. W niektórych miejscach woda sięgała do wys. 150 cm. Mieszkańców ewakuowano do DPS- Wodzisław i pobliskiego WOLO, gdzie zorganizowano im opiekę zastępczą. Po opadnięciu wody przystąpiono do osuszania budynków i odbudowy zniszczeń. Po upływie 6 tygodni, dzięki ogromnemu zaangażowaniu załogi w usuwanie skutków powodzi, mieszkańcy mogli powrócić do swoich mieszkań. Dodatkowo jeszcze przyjętych zostało około 100 osób z zalanego w powodzi DPS Złota Jesień w Raciborzu na czas odbudowy. W 1998r. rozpoczęto budowę filii DPS w Wodzisławiu Śl., którą zakończono w 2001 roku i przekazano Starostwu Powiatowemu w użytkowanie na Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Od 1999 roku Dom jest prowadzony przez Powiat Wodzisławski. Od początku powstania dążył do osiągnięcia obowiązującego standardu świadczonych usług. Opracowano program naprawczy, konieczny do uzyskania warunkowego zezwolenia na prowadzenie, który konsekwentnie realizowano. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. wystąpiło do Wojewody Śląskiego o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie DPS. W wyniku przeprowadzonej kontroli Wojewoda Śląski wydał 11 czerwca 2002r. Decyzję w sprawie zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach. Dom został wpisany do rejestru. DPS-Gorzyce stale się rozwija. W ramach renowacji i odbudowy zabytkowego parku przy pałacyku myśliwskim i ośrodku wykonano 3 tyś. nasadzeń drzew i krzewów, utwardzono ścieżki spacerowe. Zmieniono system ogrzewania obiektów z

3 olejowego na olejowo-gazowe, zmodernizowano kotłownię. Dało to poważne oszczędności w produkcji ciepła. W tym roku zmodernizowano instalację telefoniczną wymieniono centralę telefoniczną impulsową na cyfrową. Dało to możliwość nowych podłączeń numerów do mieszkań mieszkańców. DPS-Gorzyce ma opracowany wieloletni plan inwestycyjny oraz rozwojowy na lata Rada Powiatu uchwaliła dla Domu plan rozwoju w ramach Powiatowego Programu Pomocy Społecznej na lata Od 1 października br. działa Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych. W tym roku zostaną zakupione przez Starostwo Powiatowe 3 nowe samochody do przewozu osób niepełnosprawnych przy wsparciu środków PFRON.

4 1) 01 luty 1994r. powołanie DPS- Gorzyce Zarządzeniem Wojewody nr 11/94 z dnia r. 15 kwietnia 1994r. Powołanie Dyrektora 01 lipca do r. zatrudnianie pracowników. 2) 01 październik 1994r. przyjęcie pierwszego mieszkańca, górnika po wypadku w kopalni, który w dniu r. po rehabilitacji powrócił z powrotem do rodziny. 3) 17 grudzień 1994r. Pierwsze Spotkanie Opłatkowe. 4) 03 maj 1995r. Poświęcenie tymczasowej domowej kaplicy i stacji opieki Caritas Gminy Gorzyce przez ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia. 5) Rok 1995 pozyskiwanie funduszy z Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej na zakup wyposażenia łazienek dla osób niepełnosprawnych oraz samochodów przystosowanych do przewozu osób na wózkach. 6) 09 marca 1996r. pierwszy ślub związek małżeński zawarli Pani Stanisława Lahor i Pan Jan Szparniak. 7) Maj 1997r. pielgrzymka do Asyżu po relikwie św. Franciszka. 8) 27 czerwca 1997r. Dekret Ks. Arcybiskupa erygowania kaplicy w Domu pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu. 9) 08 lipca 1997r. powódź ewakuacja mieszkańców do DPS-Wodzisław i WOLO w Gorzycach.

5 12 lipca 1997r. rozpoczęcie odbudowy po powodzi, 15 sierpnia 1997r. powrót domowników do swoich mieszkań. 10) Lata 1997/1998 przyjęcie i pobyt około 100 osób z zalanego w powodzi DPS Złota Jesień w Raciborzu. 11) 21 listopada 1997r. przekazanie inwestycji Śląskie Centrum Pomocy Rodzinie im. Brata Alberta Domowi Pomocy Społecznej w Gorzycach. 12) Rok 1998 rozpoczęcie budowy filii DPS w Wodzisławiu Śl. 13) Rok 1999 przejęcie prowadzenia Domu przez Powiat Wodzisławski, zasiedlenie całości obiektu. Decyzja Wojewody Katowickiego z dnia r. o nabyciu z mocy prawa własności mienia DPS-Gorzyce przez Powiat Wodzisławski. 14) Rok 2000 opracowanie programu naprawczego koniecznego do uzyskania warunkowego zezwolenia na prowadzenie DPS oraz konsekwentna jego realizacja w celu osiągnięcia obowiązującego standardu. 15) Wniosek Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim do Wojewody Śląskiego o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie DPS. 16) Lata renowacja i odbudowa zabytkowego parku. Wykonano 3 tyś. nasadzeń. Utwardzono ścieżki spacerowe.projekt zatwierdzony przez konserwatora zabytków. Prace zabezpieczające przed dewastacją pałacyku myśliwskiego. 17) 01 październik 2001 zakończenie budowy filii DPS w Wodzisławiu Śląskim i przekazanie budynku Starostwu Powiatowemu na Powiatowy Ośrodek

6 Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. 18) Rok 2001 uruchomienie w ramach środka specjalnego miejsc dla osób na stałe nie przebywających w DPS. 19) Rok 2002 zakończenie realizacji zadań ujętych w programie naprawczym. 20) Rok Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 11 czerwca 2002r. w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach. Wpis do rejestru wojewody pod numerem PS.II-9014/63/02. 22) Rok uruchomienie segmentu E dla osób, które ze względu na stan zdrowia wymagają szczególnie wzmożonej opieki. 23) Lata 2003/2004 usamodzielnienie, rewalidacja niepełnosprawnych mieszkańców Domu powrót do środowiska, założenie własnych rodzin. 24) Rok 2003 modernizacja kotłowni. Zmiana systemu ogrzewania z olejowego na olejowo- gazowe. 25) Rok lecie DPS a) modernizacja instalacji telefonicznej polegająca na wymianie centrali telefonicznej impulsowej na cyfrową. Zwiększenie możliwości podłączeń nowych numerów wewnętrznych dla mieszkańców b) podniesienie standardu poprzez zwiększenie ilości mieszkań 1- osobowych. c) uruchomienie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych. d) opracowanie wieloletniego planu inwestycyjnego oraz rozwoju DPS na lata e) zakup przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. przy wsparciu środków PFRON 3 nowych samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych

7

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ POWIATU W ZAKRESIE USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ- SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PCPR W ROKU 2008

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ POWIATU W ZAKRESIE USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ- SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PCPR W ROKU 2008 Załącznik do Uchwały Nr XXXI/44/29 z dnia 29 kwietnia 29 roku INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ POWIATU W ZAKRESIE USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ- SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PCPR W ROKU 28 KWIECIEŃ 29 Pomoc społeczna

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH W ROKU 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH W ROKU 2007 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH 32-400 Myślenice, ul. Kazimierza Wielkiego 5. Tel./fax (0-12) 274-37-80, 372-12-00, 372-12-02, e-mail: pcpr@powiat-myslenice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY ISSN 1248-6939 ROK WYDANIA XVIII NR 7/164 październik 2008 Dzień Edukacji Narodowej 23 października br. w Gimnazjum Publicznym nr 2 odbyły się, gminne uroczystości z

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr 114 /VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok" Ocena zasobów pomocy społecznej miasta

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami

Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami 1. W okresie od 30 czerwca do dnia 29 września Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka wydał następujące zarządzenia: 1)

Bardziej szczegółowo

Nowe mieszkania w Wierzbinku

Nowe mieszkania w Wierzbinku Grudzień 2009 Nowe mieszkania w Wierzbinku Wobec objęcia działalnością górniczą nieruchomości stanowiących Państwa własność jak również i dla wszystkich osób zainteresowanych kupnem mieszkania, Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

Newsletter Prawniczy Nr 2/2015

Newsletter Prawniczy Nr 2/2015 Newsletter Prawniczy Nr 2/2015 SPIS TREŚCI Aktualności prawne Prawo i postępowanie cywilne Prawo i postępowanie karne Prawo podatkowe Prawo pracy Przepisy BHP Prawo gospodarcze i rynków kapitałowych Prawo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

POWIAT MIĘDZYCHODZKI 1998-2008

POWIAT MIĘDZYCHODZKI 1998-2008 POWIAT MIĘDZYCHODZKI 1998-2008 Spis treści Historia Powiatu Międzychodzkiego 5 Rada Powiatu Międzychodzkiego w latach 1998-2008 9 Powiat w liczbach 13 Oświata i kultura 16 Drogi powiatowe 19 Ochrona zdrowia

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2011 2012

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2011 2012 RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2011 2012, marzec 2013 r. Zespół autorski: mgr inż. Marta Pyzik mgr Dominika Faroń inż. Jolanta Mikina mgr inż. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. - 2007 r. strona 1

Sprawozdanie Zarządu Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. - 2007 r. strona 1 LUBELSKII WĘGIIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA w Bogdance,, 21--013 Puchaczów SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2007 ROK Bogdanka,, marrzec 2008 rr.. Sprawozdanie Zarządu Lubelski Węgiel BOGDANKA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU ZA 2013 R. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU ZA 2013 R. WROCŁAW - 19 LUTY

Bardziej szczegółowo

Prawną podstawą opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Ruda Śląska na lata 2015 2030, jest Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku

Prawną podstawą opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Ruda Śląska na lata 2015 2030, jest Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku . WSTĘP Prace nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 2030 trwały od maja 2014r. i realizowane były dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

Od roku 1972 do czasów współczesnych

Od roku 1972 do czasów współczesnych Od roku 1972 do czasów współczesnych Jedno z osuwisk na terenie gminy Czchów w roku 2010 Czas Czchowa z pamiętnego lipca 2010 roku w Piaskach-Drużkowie. Zablokowana została droga K-75 w Czchowie, gdzie

Bardziej szczegółowo

BROSZURA BUDŻETOWA POWIATU POZNAŃSKIEGO ROK 2014

BROSZURA BUDŻETOWA POWIATU POZNAŃSKIEGO ROK 2014 BROSZURA BUDŻETOWA POWIATU POZNAŃSKIEGO ROK 2014 DEFINICJA BUDŻETU POWIATU Budżetem nazywamy roczny plan finansowy, na który składają się dochody, wydatki, przychody i rozchody. Dzięki niemu możliwe jest

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-9773. www. gminalancut.pl. W numerze: 100-lecie urodzin Bronisławy Fajger z Handzlówki 90 lat OSP w Kosinie Dożynki gminne

ISSN 1731-9773. www. gminalancut.pl. W numerze: 100-lecie urodzin Bronisławy Fajger z Handzlówki 90 lat OSP w Kosinie Dożynki gminne www. gminalancut.pl ISSN 1731-9773 nr 5 (52)... pażdziernik 2009 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: 100-lecie urodzin Bronisławy Fajger z Handzlówki

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań I. Wprowadzenie Żagań XI 2005 1. Pojęcie rewitalizacji Rewitalizacja, rozumiana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, mający na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚWIDNICY ZA 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚWIDNICY ZA 2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚWIDNICY ZA 2014 r. SPIS TERŚCI: 1. WSTĘP str. 2 2. RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA str. 3 3. INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA str. 9 4. INTERWENCJA

Bardziej szczegółowo

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 3/77/11 grudzień 2011

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 3/77/11 grudzień 2011 Nr 3/77/11 grudzień 2011 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Pamiętamy o tamtych czasach - Wyszukiwarka grobów - Sprawy obywatelskie - Dni Seniora - Plener filmowy w Międzygórzu - Podatki i opłaty na rok

Bardziej szczegółowo

Nr 9/459; wrzesień 2009

Nr 9/459; wrzesień 2009 Nr 9/459; wrzesień 2009 Kąpiel NIEwzbroniona! Oby to koło nie było nigdy potrzebne... Prezent z rąk prezydenta Adama Fudalego odbiera dyrektor MOSiR Rafał Tymusz. Basen w Boguszowicach jest pierwszą w

Bardziej szczegółowo